Volvo S60 2018 Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2018 Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z niniejszym dodatkiem, a także z
instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja
mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo
Cars (support.volvocars.com).
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
6
MY CAR
14
System audio-multimedialny
26
Volvo Sensus
6
MY CAR – dostęp do opcji
15
System audio-telefoniczny – przegląd
27
7
MY CAR – opcje menu
15
System audio-multimedialny – obsługa
28
MY CAR - Ustawienia samochodu
17
Symbole na ekranie
32
19
Ulubione
33
System audio-multimedialny – ustawienia dźwięku
33
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie
2
MY CAR
Wprowadzenie
Zmiana właściciela
10
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
10
MY CAR - Układy wspomagające
kierowcę
Volvo ID
11
MY CAR - Opcje systemowe
21
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu
22
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
34
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
22
23
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku*
35
MY CAR - Ustawienia internetowe
MY CAR Informacja
24
Ustawienia korektora
36
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
36
Radioodbiornik
36
Strojenie
37
Automatyczne strojenie radia
37
Lista stacji radiowych
38
Ręczne strojenie radia
38
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
39
Funkcje Radio Data System (RDS)
40
Komunikaty alarmowe
41
Odbiór serwisów drogowych (TP)
41
Profil programu (PTY)
42
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z bieżącego źródła
42
Informacje tekstowe
42
Automatyczna aktualizacja częstotliwości radiowej (AF)
43
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
56
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia
70
Media Bluetooth®
56
70
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®
57
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe
71
Rejestracja urządzenia Bluetooth®
58
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia
Radio cyfrowe (DAB)*
43
43
Automatyczne podłączanie urządzenia Bluetooth®
60
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy
71
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
Funkcja „DAB to DAB* link”
44
60
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio
72
Odtwarzacz multimedialny
Wybór innego urządzenia Bluetooth®
44
45
Odłączanie urządzenia Bluetooth®
61
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
46
Usuwanie urządzenia Bluetooth®
61
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia
73
CD/DVD
Odtwarzanie utworów z płyty lub plików audio w kolejności losowej
47
Wyszukiwanie multimediów
47
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
49
Kąt kamery do odtwarzania płyt
wideo DVD
50
Ustawienia obrazu
50
Twardy dysk (HDD)
50
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
52
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia
AUX/USB
53
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB
55
Samochodowe połączenie internetowe
61
74
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd
Modem samochodu*
77
63
Aplikacje
79
Połączenia telefoniczne
63
Przeglądarka internetowa
81
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio
64
Książka telefoniczna
Zestaw głośnomówiący
Bluetooth®
TV*
84
Kanały TV*/lista zapamiętanych kanałów
85
65
Odbiornik TV* – opcje odtwarzania
86
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
66
Informacja o aktualnym programie TV*
86
Wyszukiwanie kontaktów
66
Teletekst*
86
Rozpoznawanie poleceń głosowych
67
Zanik sygnału TV*
87
Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych
69
Nadajnik zdalnego sterowania*
87
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych
69
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
88
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
89
3
MAPA INTERNETOWA
System audio-multimedialny – struktura menu
90
Menu AM
90
Menu FM
91
104
Mapa internetowa – obsługa
105
Mapa internetowa – rozetka znakowa
i klawiatura
106
Mapa internetowa – napisy i symbole
na ekranie
107
Mapa internetowa – menu przewijane
108
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego
109
Mapa internetowa – symbole punktów zainteresowania (POI)
110
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
91
Struktura menu - Audio CD/DVD
92
Menu DVD Video
92
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
93
Struktura menu – iPod®
94
Menu USB
94
Struktura menu - Media Bluetooth®
94
112
Menu AUX
Mapa internetowa – szczegółowe
informacje o trasie
95
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Mapa internetowa – przegląd trasy
95
112
Mapa internetowa – opcje trasy
113
Przegląd menu - przeglądarka internetowa
96
Mapa internetowa – opcje mapy
114
Menu TV*
98
Licencje – system audio-multimedialny
Homologacja – system audio-multimedialny
4
INDEKS ALFABETYCZNY
Mapa internetowa
98
102
Indeks alfabetyczny
117
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek funkcji w samochodzie, należy najpierw sprawdzić
informacje w instrukcji obsługi. Dodatkowe zapytania należy kierować do dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car Corporation.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Volvo Sensus
System Volvo Sensus to centrum osobistych
doznań związanych z posiadaniem samochodu
Volvo, które łączy użytkownika z pojazdem i światem zewnętrznym. System Sensus zapewnia
informacje, rozrywkę oraz pomoc, gdy jest ona
potrzebna. System Sensus obejmuje intuicyjne
funkcje, które wzbogacają przeżycia podczas
jazdy i ułatwiają eksploatację samochodu.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie
mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wyposażenie opisane w suplemencie nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
6
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz www.volvocars.com.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Intuicyjna struktura nawigacji umożliwia uzyskanie
w razie potrzeby odpowiedniej pomocy, informacji
i rozrywki, bez rozpraszania kierowcy.
System Sensus łączy w sobie wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania zapewniające
łączność* ze światem zewnętrznym i umożliwia
kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji
różnych układów samochodu i pokazuje je na
ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZENIE
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać
wielu osobistych ustawień. Są one dostępne w
menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie
Przegląd
Instrukcja obsługi jest wyświetlana na ekranie w
samochodzie3. Treść można przeszukiwać i
łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi
rozdziałami.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli środkowej lub prawego zestawu przycisków na kierownicy* można włączać i wyłączać różne funkcje
oraz zmieniać liczne ustawienia.
Otwieranie cyfrowej wersji instrukcji obsługi nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli,
nacisnąć OK/MENU i wybrać Instrukcja
obsługi.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu,
takie jak system City Safety, zamki i autoalarm,
automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO, MEDIA,
*, NAV* i CAM1 można włączyć inne
TEL*,
źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, nawigację* i
kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek jest
schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
Podstawowe informacje na temat nawigacji
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu. Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Nawigacja* – NAV, patrz dodatkowa instrukcja obsługi (Sensus Navigation).
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*, patrz
osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia funkcji – MY CAR, patrz MY CAR
(Str. 14).
Samochód podłączony do Internetu –
*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie2.
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja obsługi.
Kamera parkowania obsługi.
1
2
3
CAM1,
Instrukcja obsługi, strona startowa.
patrz instrukcja
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
Informacje są dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w tę funkcję.
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
WPROWADZENIE
||
Informacje w cyfrowej wersji instrukcji obsługi
można wyszukiwać na cztery sposoby:
Szukaj
• Szukaj - Funkcja wyszukiwania według
tematów.
• Kategorie - Wszystkie tematy są uszeregowane według kategorii.
• Ulubione - Szybki dostęp do ulubionych
tematów.
• Quick Guide - Wybór artykułów na temat
wspólnych funkcji.
Wybrać symbol informacji w prawym dolnym rogu,
aby uzyskać informacje na temat cyfrowej wersji
instrukcji obsługi.
UWAGA
Cyfrowa wersja instrukcji obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
8
Wyszukiwanie za pomocą rozetki znakowej.
3.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do
wyszukiwania, obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne
służy przycisk OK/MENU.
OK
Przeprowadzić wyszukiwanie. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
temat z wyników wyszukiwania i
nacisnąć OK/MENU, aby do niej
przejść.
a|A
Przełączanie między dużymi i małymi
literami za pomocą OK/MENU.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Za pomocą rozetki znakowej wprowadzić kryterium wyszukiwania, np. „pas bezpieczeństwa”.
1.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej.
||}
Przełączanie z rozetki znakowej na
okno wyszukiwania. Do przesuwania
kursora służy pokrętło TUNE. Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter
EXIT. Aby wrócić do rozetki znakowej, nacisnąć OK/MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na panelu
sterowania można użyć do edytowania zawartości okna wyszukiwania.
WPROWADZENIE
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Kategorie
Tematy w instrukcji obsługi są uszeregowane w
kategoriach głównych i podkategoriach. Ten sam
temat może występować w różnych kategoriach,
co ułatwia wyszukiwanie.
artykuł. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.
Nawigacja w tematyce
Obracając pokrętło TUNE przejść do pozycji w
drzewie kategorii i nacisnąć OK/MENU, aby
lub wybrany
otworzyć wybraną kategorię
temat
. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do
poprzedniego widoku.
Ulubione
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega na
użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie znaki4 przypisane
do tego przycisku, np. W, x, y, z i 9. Szybkie naciśnięcia przycisku powodują przesuwanie kursora
wśród tych znaków.
W tym miejscu są wyszczególnione artykuły zapisane jako pozycje Ulubione. Aby wybrać artykuł
jako pozycję Ulubioną, patrz pozycja „Nawigacja w
artykule” poniżej.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do listy pozycji Ulubionych i nacisnąć OK/MENU, aby otworzyć artykuł. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do
poprzedniego widoku.
Quick Guide
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wybrać – znak pojawia się w wierszu wprowadzania.
•
Do usuwania/anulowania znaków służy przycisk EXIT.
Tutaj znajduje się szereg artykułów, zawierających
informacje na temat najczęściej używanych funkcji samochodu. Artykuły są również umieszczone
w poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano
je w celu ułatwienia szybkiego dostępu do ich
treści.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do Krótkiego
przewodnika i nacisnąć OK/MENU, aby otworzyć
4
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
Home - otwiera stronę startową Instrukcji
obsługi samochodu.
Ulubione - dodaje/usuwa artykuł z listy
pozycji Ulubionych. Można również nacisnąć
przycisk FAV w środkowej konsoli, aby
dodać/usunąć artykuł z listy pozycji Ulubionych.
Łącze podświetlone - prowadzi do powiązanego artykułu.
Opisy specjalne - jeśli artykuł zawiera
ostrzeżenia, ważne informacje lub uwagi, tutaj
widoczny jest powiązany z nimi symbol oraz
ilość takich opisów w artykule.
}}
9
WPROWADZENIE
||
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć daną tematykę. Po przewinięciu ekranu do początku lub końca danej tematyki, przewinięcie dalej w górę lub w dół aktywuje
opcje strony startowej i pozycji Ulubionych. Nacisnąć OK/MENU, aby zastosować wybór lub użyć
podświetlonego łącza. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.
Powiązane informacje
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 10)
Zmiana właściciela
W przypadku zmiany właściciela ważne jest
wykasowanie wszystkich danych użytkownika i
zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień
fabrycznych.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy
nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli,
a następnie przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Przywróć ustawienia fabryczne.
Dane użytkownika są kasowane (np. dane aplikacji, przeglądarki internetowej) i ustawienia osobiste we wszystkich menu (np. ustawienia układu
klimatyzacji, ustawienia pojazdu) przyjmują oryginalne wartości fabryczne.
W samochodach z Volvo On Call* zapisane w
nich informacje o osobistych ustawieniach są
kasowane. Aby zakończyć abonament Volvo On
Call, patrz Zmiana właściciela samochodu z Volvo
On Call.
Powiązane informacje
•
•
10
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Volvo ID (Str. 11)
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Więcej informacji o samochodzie można znaleźć
na stronie internetowej oraz stronie wsparcia
technicznego Volvo Cars.
Wsparcie techniczne w internecie
Przejdź do support.volvocars.com lub użyj poniższego kodu QR, aby odwiedzić stronę. Strona
wsparcia technicznego jest dostępna na większości rynków.
Kod QR do strony wsparcia technicznego.
Informacje na stronie wsparcia technicznego
można przeszukiwać oraz dzielić na różne kategorie. Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z np. Usługami i funkcjami internetowymi,
Volvo On Call*, systemem nawigacji drogowej* i
aplikacjami. Film oraz instrukcje krok po kroku
wyjaśniają różne procedury, np. sposób podłączenia systemu samochodu do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZENIE
Informacje do pobrania ze strony
wsparcia technicznego
Mapy
W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation* dostępna jest możliwość pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Aplikacje
W wybranych modelach Volvo od RM 2014 i
2015 dostępna jest Instrukcja obsługi w formie
aplikacji. Tutaj można również uzyskać dostęp do
aplikacji Volvo On Call*.
Instrukcje obsługi poprzednich roczników
modelowych
Tutaj dostępne są Instrukcje obsługi do poprzednich roczników modelowych w formacie PDF. Ze
strony wsparcia technicznego można również
uzyskać dostęp do instrukcji Quick Guide oraz
uzupełnień. W celu pobrania wymaganej publikacji należy wybrać model samochodu i rocznik.
Kontakt
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz
najbliższym dealerem.
Logowanie się na stronie internetowej
Volvo Cars
Po utworzeniu osobistego konta Volvo ID można
zalogować się na stronie www.volvocars.com. Po
zalogowaniu można uzyskać informacje dotyczące
między innymi przeglądów, umów i gwarancji.
Znajdują się tam także informacje o akcesoriach i
oprogramowaniu, które są przystosowane specjalnie do danego modelu samochodu.
Volvo ID
Identyfikator Volvo ID zapewnia dostęp do szerokiego zakresu spersonalizowanych usług internetowych Volvo5.
Przykładowe usługi:
•
Samochodowe połączenie internetowe* pewne funkcje i usługi wymagają przypisania
systemu samochodu do osobistego identyfikatora Volvo ID np. w celu uzyskania możliwości wysyłania nowego adresu z usługi
mapy przez Internet bezpośrednio do samochodu.
•
Volvo On Call* – Volvo ID służy do logowania
się w aplikacji Volvo On Call.
Zalety Volvo ID
•
Jedna nazwa użytkownika i jedno hasło
dostępu do usług online, tzn. tylko jedna
nazwa użytkownika i jedno hasło do zapamiętania.
•
Zmiana nazwy użytkownika/hasła dla danej
usługi (np. Volvo On Call) spowoduje również
automatyczną zmianę tych danych dla innych
usług.
Generowanie Volvo ID
Aby utworzyć konto Volvo ID, trzeba wprowadzić
swój osobisty adres e-mail. Następnie, aby
dokończyć proces rejestracji, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości poczty
elektronicznej, która zostanie wysłana automa-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
11
WPROWADZENIE
||
tycznie na podany adres. Identyfikator Volvo ID
można wygenerować za pośrednictwem jednej z
następujących usług:
•
Strona internetowa Volvo Cars – Przejść na
stronę www.volvocars.com i zalogować się6,
korzystając z ikony znajdującej się u góry po
prawej stronie. Wybrać opcję Utwórz Volvo
ID.
•
Samochodowe połączenie internetowe* Wpisać swój adres mailowy w aplikacji, która
wymaga Volvo ID i postępować według
instrukcji. Można też nacisnąć dwukrotnie
przycisk „Connect” (Połącz)
w środkowej
konsoli i wybrać Appsy Ustawienia a
następnie postępować według instrukcji.
•
Volvo On Call* – Pobrać najnowszą wersję
aplikacji Volvo On Call. Wybrać utworzenie
konta Volvo ID na stronie startowej, wpisać
adres e-mail i postępować według instrukcji.
Powiązane informacje
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 10)
•
•
Aplikacje (Str. 79)
•
Zmiana właściciela (Str. 10)
5
6
12
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
Dostępne na niektórych rynkach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w
zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak
City Safety™, zamki i autoalarm, automatyczna
prędkość wentylatora, ustawienia zegara itp.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
wybrać/zaznaczyć opcję w podświetlonym
menu lub zapisać wybraną funkcję w pamięci.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej konsoli
lub pokrętło na kierownicy, aby przewinąć w
górę/dół opcje menu.
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski na
konsoli środkowej lub w prawym zestawie przycisków na kierownicy*.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym
poziomie menu znajduje się kursor w momencie
krótkiego naciśnięcia przycisku EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
Panel sterowania w konsoli środkowej i zestaw przycisków na kierownicy. Rysunek jest schematyczny - liczba
14
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyświetlenie normalnego widoku menu MY CAR
albo jeśli widok normalny jest już aktywny – najwyższego poziomu menu (menu głównego
źródła).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
Aktualny poziom struktury menu jest widoczny w
górnym rogu wyświetlacza w środkowej konsoli.
Dostęp do funkcji menu jest wskazany w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kier., nast. wszyst..
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za
pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
1.
Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2.
Nacisnąć pokrętło.
3.
Przejść do żądanego menu, np. Ustawienia,
za pomocą pokrętła, a następnie nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
4.
Przejść do żądanego menu, np.Ustawienia
pojazdu i nacisnąć pokrętło – wyświetlone
zostanie podmenu.
5.
Przejść do Ustawienia blokowania i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie nowe
podmenu.
6.
Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie wyskakujące
menu zawierające dostępne opcje.
7.
Przejść między opcjami Wszystkie drzwi i
Drzwi kier., nast. wszyst. za pomocą
pokrętła i nacisnąć je - opcja zostanie
wybrana.
8.
Wyjść z funkcji programowania, wycofując się
kolejno z poszczególnych menu krótkimi
naciśnięciami przycisku EXIT lub jednym długim naciśnięciem.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
elementów sterowania w konsoli środkowej
(Str. 14): OK/MENU, EXIT i pokrętła TUNE.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Przykładowy widok normalny menu MY CAR.
Nacisnąć MY CAR w środkowej konsoli, aby
przejść do normalnego widoku menu MY CAR. W
normalnym widoku w górnej części ekranu
wyświetlany jest stan niektórych systemów wspomagających kierowcę, a w dolnej części stan
funkcji Start/Stop*.
Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu źródłowe
My Car , w którym dostępne są następujące
opcje:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
•
•
Moje S601
Statyst. podróży
Drive-E2/Tryb hybrydowy3
Ciśnienie w oponach
Ustawienia
Serwis i naprawa
Instrukcja obsługi
Moje S601
My Car
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie układy
wspomagające kierowcę będące na wyposażeniu
samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
Statystyka podróży
My Car
Statyst. podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o średnim zużyciu energii elektrycznej3 i paliwa.
• Ekologiczny sposób jazdy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
Hybrid3
My Car
Drive-E
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji Drive-E firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
Dostępne są tu informacje dotyczące układów
napędowych samochodu. Wybrać jeden z następujących tematów:
16
Ustawienia
My Car
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy,
oraz jak wygląda przepływ siły napędowej.
• Tryby jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby jazdy
samochodu.
• Ekologiczny sposób jazdy
Ciśnienie w ogumieniu
My Car
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modeli V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Ustawienia
Poziom 1 menu
Poziom 2 menu
Poziom 3 menu
• Przepływ mocy
• Start/Stop
1
2
3
Ekran pokazuje informacje o układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach samochodu tutaj można włączyć i wyłączyć ten system.
Oto struktura menu:
Tryb hybrydowy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
Drive-E2
My Car
Dostępne są tu informacje o działaniu funkcji
Start/Stop.
Ciśnienie w oponach
Poziom 4 menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre funkcje
są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw
zmienia się również w zależności od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja ma
być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył., wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku OK, a
następnie wyjść z menu za pomocą przycisku
EXIT.
MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
• System wspomagania jazdy, patrz MY
CAR - Układy wspomagające kierowcę
(Str. 19)
Można tu znaleźć informacje o serwisie i stacjach
obsługi samochodu, a także informacje o zarezerwowanych terminach przeglądów.
Instrukcja obsługi
My Car
Instrukcja obsługi
• Opcje systemowe, patrz MY CAR - Opcje
Na ekranie wyświetlana jest cyfrowa wersja
Instrukcji obsługi (Str. 7).
• Ustawienia sterowania głosowego, patrz
Powiązane informacje
systemowe (Str. 21)
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu
(Str. 22)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR Ustawienia klimatyzacji (Str. 22)
• Ustawienia internetowe, patrz MY CAR Ustawienia internetowe (Str. 23)
• Volvo On Call, patrz cyfrowa wersja instrukcji obsługi.
• Opcje przycisków FAV - przypisanie zwykle
używanej funkcji w MY CAR do przycisku
FAV, patrz Ulubione (Str. 33)
• Informacja, patrz MY CAR Informacja
(Str. 24)
• Przywróć ustawienia fabryczne - wszyst-
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 15)
MY CAR - Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY CAR
dostępnych jest wiele funkcji między innymi
pamięć kluczyka do samochodu oraz ustawienia
blokowania drzwi.
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
Wł.
Wył.
Ustawienia blokowania
Automatyczna blokada drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kier., nast. wszyst.
kie dane użytkownika są kasowane i wszystkie ustawienia we wszystkich menu przyjmują
wartości fabryczne.
Przeglądy serwisowe i naprawy
My Car
Serwis i naprawa
}}
17
MY CAR
||
Odblokowanie bez klucza
Oświetlenie asekuracyjne
Odblok. wszystkich drzwi
Wł.
Wył.
Odblok. dowolnych drzwi
Wył.
30 sek.
Drzwi po jednej stronie
Drzwi przednie
Potwierdzenie dźwiękowe
Wł.
Wył.
Świetlne potw. zablokowania drzwi
Wł.
Wył.
Świetlne potwierdz. odblokowania
Wł.
Wył.
Zredukowana ochrona
Aktywuj zredukowaną ochronę
Wł.
Wył.
18
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Złóż lusterka przy zablokowaniu
Wł.
Wył.
Pochyl lewe lusterko na wsteczn.
Wł.
Wył.
Pochyl prawe lusterko na wsteczn.
Wł.
Wył.
Ustawienia oświetlenia
Oświetlenie wewn.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie otoczenia
Barwy otoczenia
60 sek.
90 sek.
Opóźnien. wyłącz. świateł
Wył.
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Wył.
Światła do jazdy dziennej
Wł.
Wył.
MY CAR
Tymczasowy ruch lewostronny
Wł.
Ciśnienie w oponach
Monitor. ciśnienia
Wył.
Kalibr. ciśn. w oponach
lub
Monitoring opon
Tymczasowy ruch prawostronny
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Aktywne światła doświetlające
Poz. wspom. kierownicy
Wł.
Wył.
Światła dodatkowe
Wł.
Wył.
Ostrzeżenie przed kolizją
Wył.
Duża
Tryb nauki jazdy
Wył.
Światła doświetlające
Ostrzeżenie przed kolizją
Wł.
Wył.
Wył.
System wspomagania jazdy
Średnia
Wł.
Wł.
Ustawienia układów wspomagających kierowcę
w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np.
układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ monitorowania pasa ruchu.
Mała
Wł.
Aktywne światła drogowe
MY CAR - Układy wspomagające
kierowcę
Krytyczny odstęp
Krótka
Normalna
Duży
Przywrócenie ustawień stand. pojazdu
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wył.
Lane Departure Warning
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Informacje znaków drogowych
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Włączony przy rozruchu
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Zwiększona czułość
Wł.
Wył.
Asystent pasa ruchu
ESC OFF
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Asystent pasa ruchu
Wł.
Wył.
Tryb wspomagania
Pełny zakres funkcji
Tylko asystent kierowania
Tylko wibracje
Informacje znaków drogowych
20
Wył.
BLIS
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
MY CAR
MY CAR - Opcje systemowe
Język
Ustawienia systemowe w menu źródłowym MY
CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i wersja językowa.
Wybór języka dla informacji na ekranie i w
zespole wskaźników.
Opcje systemowe
Ustawienia czasu
Tutaj można nastawić zegar w zespole
wskaźników.
Zegar 24-godz.
Wł.
Wył.
Czas letni
Aut.
Wł.
Wył.
Automatyczne ustawienie czasu
Wł.
Wył.
Lokalizacja
Wersja język. wyświetlacza kierow.
Wybór języka dla informacji w zespole
wskaźników.
Jedn. odległości i paliwa
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Wygaszacz ekranu
Wł.
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym
czasie braku aktywności obraz na ekranie
wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego
miejsce pojawi się pusty ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie
wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty
jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu wyświetlacza.
Pokaż teksty pomocnicze
Wł.
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
opisu objaśniającego aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
Standard. wartości ustaw. syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
21
MY CAR
MY CAR – Ustawienia
rozpoznawania głosu
Adaptacja głośnika
Opcja menu ustawień rozpoznawania głosu w
menu źródłowym MY CAR zawiera takie funkcje,
jak Voice tutorial oraz lista poleceń ustawień rozpoznawania głosu.
Ustawienia sterowania głosowego
Patrz
Samouczek
(Str. 69)
Lista poleceń głosowych
(Str. 71)
Polecenia ogólne
Szybka
Średnia
Wolna
Powiązane informacje
•
•
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
(Str. 70)
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. prędkość dmuchawy i
recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Poziom aut. dmuchawy
Normalna
MY CAR (Str. 14)
Duża
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Mała
Czas wyłączenia recyrkulacji
Polecenia nawigacyjne
Wł.
Polecenia dla radia
Wył.
Polecenia dla mediów
Polecenia dla telefonu
Automat. ogrzewanie tylnej szyby
Polecenia nawigacyjne – dotyczy tylko wersji z zainstalowanym
systemem nawigacji Volvo*.
Ustawienia użytkownika
Odczyt prędkości
(Str. 69)
Wł.
Wył.
(Str. 70)
Automat. ogrzew. siedz. kierowcy
Domyślne
Wł.
Użytkownik zaawans.
Wył.
Automat. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
22
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
MY CAR
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
MY CAR - Ustawienia internetowe
Zerowanie ustawień klimatyzacji
Ustawienia internetowe
Patrz
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Połącz za pośrednictwem
(Str. 74),
(Str. 77),
(Str. 58) i
(Str. 74)
Powiązane informacje
•
•
Hotspot Wi-Fi samochodu
Ustawienia internetowe w menu źródłowym MY
CAR obsługują takie funkcje, jak np. Bluetooth® i
Wi-Fi.
Modem pojazdu
Bluetooth
MY CAR (Str. 14)
Wi-Fi
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Żadne
Modem pojazdu
(Str. 77)
Hotspot Wi-Fi samochodu
Wł.
Wył.
Nazwa
Hasło
Powiązane informacje
(Str. 77)
Wykorzystanie danych
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Operator sieciowy
Roaming danych
Zablokuj kartę SIM
Zmiana kodu PIN karty
SIM
Nazwa punktu dostępowego
Bluetooth
(Str. 58)
Wi-Fi
(Str. 74)
23
MY CAR
MY CAR Informacja
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera takie
pozycje, jak Liczba kluczyków oraz numer VIN.
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
Powiązane informacje
•
•
24
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny
System audio-multimedialny obejmuje radio
(Str. 36), odtwarzacz multimedialny
(Str. 44), odbiornik TV* (Str. 84) oraz opcję
komunikacji z telefonem komórkowym
(Str. 61), które w pewnych sytuacjach mogą
być sterowane poleceniami głosowymi
(Str. 67). Możliwe jest połączenie systemu
samochodu z Internetem (Str. 74) w celu np.
odtwarzania źródeł audio przy wykorzystaniu aplikacji (Str. 79).
Informacje są prezentowane na 7-calowym ekranie, który znajduje się w górnej części konsoli
środkowej. Sterowanie funkcjami umożliwiają
przyciski na kierownicy, przyciski na konsoli
środkowej pod ekranem lub nadajnik zdalnego
sterowania* (Str. 87). Liczba głośników i
wzmacniaczy zależy od tego, w który system
audio wyposażony jest samochód.
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-multimedialny jest włączony, to zostanie on
automatycznie włączony następnym razem po
ustawieniu kluczyka w położeniu I lub wyższym i
zostanie wznowione odtwarzanie tego samego
źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w
samochodach z systemem bezkluczykowego
dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-multimedialnego można korzystać jednorazowo przez 15 minut po naciśnięciu
przycisku wyłącznika zasilania bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu.
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i
ponownie włączony po jego uruchomieniu.
Gracenote®
Gracenote, logo i logotyp Gracenote, „Powered
by Gracenote” oraz Gracenote MusicID są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Gracenote, Inc. w USA i/lub
innych krajach.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu, jeżeli system audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku.
Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
26
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Dirac Live
System audio-telefoniczny –
przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i jego
podzespołów.
Podczas projektowania systemu audio i dostrajania dźwięku wykorzystano technologię Dirac Live
w celu zagwarantowania najwyższego poziomu
jakości dźwięku. Dirac Live i symbol D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dirac
Research AB.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – ustawienia
dźwięku (Str. 33)
Wejścia AUX i USB1 do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 53) (np.
odtwarzacza iPod®).
Przyciski w kierownicy.
Ekran 7-calowy. Wygląd ekranu można zmieniać, dostosowując go do ustawień zespołu
wskaźników, patrz instrukcja obsługi.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
1
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
27
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
obsługa
przechodzenie między utworami na płycie,
zapamiętanymi stacjami radiowymi2 lub rozdziałami3. Długie naciśnięcie powoduje
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
System audio-multimedialny jest sterowany ze
środkowej konsoli, za pomocą przycisków na
kierownicy, poleceń głosowych (Str. 67) lub
pilota zdalnego sterowania* (Str. 87). Informacje są prezentowane na ekranie, który znajduje
się w górnej części konsoli środkowej.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do
ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ogólne ustawienia systemu audio (Str. 34).
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE - krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją* i funkcjami telefonu)
włącza/wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć
dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np. FM
dla radia). Jeśli źródło jest aktywne, naciśnięcie przycisku głównego źródła spowoduje
wyświetlenie menu skrótów.
Przełączanie/szybkie przewijanie/wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje
2
3
28
– wysuwanie płyty. Płyta pozostaje w
położeniu wysuniętym przez około 12
Nie dotyczy radia DAB (Digital Audio Broadcasting).
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej
pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli
aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie menu
wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA).
Strzałka po prawej stronie ekranu jest
wyświetlana, gdy są dostępne niższe poziomy
menu.
TUNE – obrócenie pokrętła na kierownicy lub
w konsoli środkowej powoduje przechodze-
nie między utworami/folderami na płycie, stacjami radiowymi i telewizyjnymi*, kontaktami
w książce telefonicznej lub opcjami na ekranie wyświetlacza.
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać
wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa
działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca
rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone
znaki. Długie naciśnięcie włącza widok normalny lub, jeśli widok ten jest już aktywny,
najwyższy poziom menu (menu głównego
źródła), gdzie są dostępne te same przyciski
głównego źródła co w konsoli środkowej (6).
Przyciski pamięci – wprowadzanie cyfr i
liter.
FAV – w przypadku pewnych źródeł do przycisku FAV można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk
FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Rozpoznawanie poleceń głosowych nacisnąć, aby aktywować funkcję rozpoznawania poleceń głosowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
29
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Menu
Przykład przedstawia przechodzenie do różnych funkcji podczas odtwarzania multimediów z twardego dysku samochodu.
30
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przycisk głównego źródła – nacisnąć, aby
zmienić źródło główne lub wyświetlić menu
skrótów dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla danego
źródła.
chodzie, brakiem aktywnego lub podłączonego
źródła lub brakiem zawartości.
Dostępne funkcje, System audio-multimedialny –
struktura menu (Str. 90).
Menu skrótów - zawiera często wybierane
menu.
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
Menu źródła - funkcje i ustawienia aktywnego źródła.
Menu wyboru źródła4 - zawiera źródła, które
można wybrać.
menu głównego źródła - wyświetla główne
źródła, które można wybrać również za
pomocą klawiatury głównego źródła (1).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk źródła
głównego (1) np. RADIO, MEDIA. Do poruszania
się w obrębie menu źródła używać elementów
sterowania TUNE, OK/MENU, EXIT i przycisku
głównego źródła (1).
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony, wybór
tej opcji nie jest możliwy. Może to być spowodowane brakiem dostępności danej funkcji w samo-
4
Dostępne tylko w tych głównych źródłach, które obejmują różne źródła.
31
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Symbole na ekranie
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na
pasku aktywności/stanu ekranu.
Pasek aktywności/stanu.
Pasek aktywności/stanu pokazuje aktualne działania oraz w niektórych sytuacjach również ich
status. Nie wszystkie symbole aktywności/stanu
są widoczne przez cały czas ze względu na ograniczoną ilość miejsca na pasku.
Symbol
Działanie
Połączenie z Internetem przez
Bluetooth®.
Połączone z Internetem przez
Bluetooth®.
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Połączenie z Internetem przez WiFi.
Połączenie nieodebrane.
Połączone z Internetem przez WiFi.
Trwa połączenie.
Niepołączone z Internetem przez
Wi-Fi.
Nieprzeczytana wiadomość SMS.
Połączenie z Internetem przez
modem samochodu*A.
Mikrofon wyłączony.
Paski pokazują siłę sygnału sieci
telefonii komórkowej, a poniżej
wyświetlany jest typ połączenia.
System audio wyciszony (MUTE).
Usługa SOS*A aktywna.
Połączenie z Internetem przez
modem samochodu*A.
Niepołączone z Internetem przez
modem samochodu*A.
samochodu*A
Modem
łączy się z
internetem poprzez usługę roamingu (do wykorzystania w sieciach
za granicą).
Symbol pokazuje się, gdy przesyłana jest lokalizacja samochodu.
Usługa ON CALL*A aktywna.
A
Tylko w pojazdach z Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 61)
Telefon połączony z samochodem.
Niepołączone z Internetem przez
Bluetooth®.
32
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ulubione
Często używane funkcje można przypisać do
przycisku FAV. Możliwe jest powiązanie funkcji w
ramach każdego z głównych źródeł – radia, multimediów, MY CAR i przeglądarki internetowej
(w samochodzie połączonym z Internetem).
Powiązane funkcje można wówczas łatwo wywoływać naciskając przycisk FAV.
Łącze Ulubione
4.
Wybrać w menu funkcję, która ma zostać
powiązana z FAV.
> Dostęp do zapamiętanej funkcji po włączeniu danego źródła głównego (np. AM,
Bluetooth®) można uzyskać, naciskając
krótko FAV.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
MY CAR (Str. 14)
Radioodbiornik (Str. 36)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
System audio-multimedialny –
ustawienia dźwięku
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku, ale można go dostosować do indywidualnych preferencji.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i
przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
1.
Wybrać źródło główne (np. RADIO, MEDIA).
2.
Wybrać źródło (np. AM, Bluetooth).
3.
W normalnym widoku źródła nacisnąć OK/
MENU i wybrać menu FAV.
Ewentualnie długo nacisnąć przycisk FAV, aż
wyświetli się menu.
Opisana w tej części Instrukcji obsługi regulacja
takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie
i Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku
do własnych upodobań.
Jakość dźwięku przy strumieniowej
transmisji sygnału audio z Internetu
Ilość przesyłanych danych zależy od usług lub
aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja audio może
}}
33
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych,
co wymaga dobrego połączenia i silnego sygnału.
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
• Głośność nawigacji - Głośność syntezatora
W niektórych aplikacjach istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku. Wybranie wysokiej jakości
dźwięku może spowodować wydłużenie czasu
pobierania oraz przerwy w odtwarzaniu. W celu
zagwarantowania stałego odsłuchu zaleca się
wybranie niższej jakości dźwięku.
Ogólne ustawienia audio systemu audio-multimedialnego.
• Głośność ster. głos. - Głośność synteza-
Powiązane informacje
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do menu
ustawień audio (Tony niskie, Tony wysokie,
itd.). Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do danej
pozycji (np.Tony wysokie) i nacisnąć OK/
MENU, aby ją wybrać.
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za
pomocą OK/MENU. Należy pamiętać, że głośność dźwięku można regulować wyłącznie w
zakresie zapewniającym komfort odsłuchu. Gdy
aktywna jest jedna z funkcji (np. system nawigacyjny), głośność dźwięku można regulować, obracając pokrętłem VOL w kierunku wartości minimalnej/maksymalnej.
Obracać dalej pokrętłem TUNE, aby uzyskać
dostęp do innych opcji:
• Premium sound* – Zaawansowane ustawienia audio (Str. 35).
mowy systemu nawigacyjnego*.
tora mowy systemu rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 67).
• Głośność dzwonka - Głośność sygnału
dzwonka samochodu dla podłączonego telefonu komórkowego (Str. 61).
• Głośność czujn. park. - Głośność układu
wspomagania parkowania*.
• Głoś. Cross Traffic Alert - Głośność systemu CTA*.
• Kompensacja głośn. - Kompensacja nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej
przez system audio (Str. 36).
• Zerow. ustaw. audio - Przywraca fabryczne
ustawienia systemu audio.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami z
przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami
po stronie prawej i lewej.
• Korektor graficzny - Poziom głośności dla
różnych długości fal (Str. 36).
34
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku*
funkcji dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie
stereo.
1.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Środek i nacisnąć OK/MENU.
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych preferencji.
1.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Surround i nacisnąć OK/MENU.
2.
Wybrać poziom głośności, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
2.
System Surround można włączyć lub wyłączyć, naciskając OK/MENU
Powiązane informacje
Wszystkie zaawansowane ustawienia audio są
dostępne po naciśnięciu przycisku SOUND w
menu ustawień audio. Obrócić pokrętło TUNE,
aby przejść do Premium sound* i nacisnąć
OK/MENU.
Poziom surround można po włączeniu regulować
indywidualnie.
1.
Obrócić TUNE, aby przejść do odpowiedniego ustawienia poziomu i potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
2.
Wybrać poziom surround, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Pozycja odsłuchu
Odtwarzanie dźwięku można zoptymalizowana dla
różnych obszarów wnętrza samochodu. Profil
dźwięku można ustawić dla Fotel kierowcy,
Tylne siedzenia lub Cały samochód.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do Pole
akustyczne i nacisnąć OK/MENU.
Poziom głośności dla subwoofera można ustawić
osobno.
2.
Wybrać profil dźwięku, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
1.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Subwoofer i nacisnąć OK/MENU.
2.
Wybrać poziom głośności, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
System Surround można włączyć lub wyłączyć. Po
włączeniu funkcji system wybiera ustawienie
zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku.
Zwykle na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy
. Jeżeli nagrania dokonano w techDPL II i
nologii Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
wyświetlacza pojawi się
. Po wyłączeniu
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
Ustawienia korektora (Str. 36)
•
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 56)
Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności (Str. 36)
Głośnik basowy
1.
Surround
•
Środkowy głośnik
Poziom głośności dla środkowego głośnika
można ustawić osobno. Przy włączonym trybie
surround ustawiony jest Środek w układzie
DPL II, a przeciwnym razie Środek w układzie
3-kan..
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
35
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawienia korektora
Ustawić korektor i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
1.
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio. Obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do Korektor graficzny i
nacisnąć OK/MENU.
2.
Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
3.
Wyregulować ustawienia audio, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić OK/MENU lub
cofnąć polecenie za pomocą EXIT. Wykonać
te same czynności dla pozostałych zakresów,
których ustawienia mają zostać zmienione.
4.
Po wprowadzeniu ustawień audio, nacisnąć
przycisk EXIT, aby potwierdzić i powrócić do
normalnego ekranu.
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku* (Str. 35)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Ustawianie głośności systemu
audio i automatyczna korekcja
głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w
kabinie pasażerskiej.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie
zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku
w celu kompensacji narastającego hałasu.
Poziom kompensacji można ustawić na Mała,
Średnia, Duża lub Wył..
1.
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio. Obrócić TUNE, by
wybrać Kompensacja głośn. i nacisnąć
OK/MENU.
2.
Wybrać poziom, obracając pokrętło TUNE i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości
radiowych AM5 i FM, a w niektórych wersjach
również odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej (DAB)* (Str. 43).
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 74), można odtwarzać internetowe audycje radiowe, patrz Aplikacje
(Str. 79).
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku* (Str. 35)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
W celu uzyskania informacji na temat obsługi
radioodbiornika patrz obsługa systemu i menu
(Str. 28).
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
5
36
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Radio AM5/FM
•
•
•
Strojenie (Str. 37)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 39)
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)*
•
•
•
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 43)
Funkcja „DAB to DAB* link” (Str. 44)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 39)
Automatyczne strojenie radia
Radioodbiornik automatycznie przyjmuje listę
stacji radiowych (Str. 38), którą wykorzystuje
funkcja automatycznego dostrajania radia.
W przypadku automatycznego strojenia radia
(Str. 37) zostaje automatycznie utworzona lista
stacji radiowych (Str. 38) w oparciu o sygnały
częstotliwości odbierane w danym momencie
przez radio.
Strojenie radia może odbywać się automatycznie
lub ręcznie:
1.
W widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Dostrój
stację według.
2.
Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać Wykaz
stacji lub Strojenie ręczne i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
Radio internetowe
•
Strojenie
Można wybrać opcję automatycznego lub ręcznego strojenia radia.
Aplikacje (Str. 79)
Powiązane informacje
•
•
•
Menu AM (Str. 90)
Menu FM (Str. 91)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 91)
Jeśli jest ustawione (Str. 37) automatyczne strojenie radioodbiornika, możne je dostrajać w
widoku normalnym i w widoku listy stacji.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
1.
Krótkie naciśnięcie – w widoku normalnym
/
na środkowej
źródła FM nacisnąć
konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną zapisaną stację radiową.
2.
Długie naciśnięcie – w widoku normalnym
źródła FM nacisnąć
/
na środkowej
konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną dostępną stację radiową.
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od
jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne
czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt
duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w
którym miejscu kraju znajduje się samochód.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy stacji
1.
5 Nie
W widoku normalnym źródła FM obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Wykaz stacji
FM.
}}
dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
37
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
2.
Obrócić TUNE na wymaganą stację i wybrać,
używając OK/MENU.
Przełączać między automatycznym i ręcznym strojeniem radia (Str. 38) na liście stacji przez
naciśnięcie INFO w środkowej konsoli.
Lista stacji radiowych
Ręczne strojenie radia
Radioodbiornik automatycznie zestawia listę stacji radiowych, których sygnał na danym obszarze
jest najsilniejszy. Umożliwia to odnalezienie stacji
podczas jazdy na obszarze, na którym kierowca
nie zna stacji radiowych ani ich częstotliwości.
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych (Str. 38), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
Funkcja automatycznego strojenia radia (Str. 37)
wykorzystuje wygenerowaną listę stacji.
UWAGA
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie
odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w
wybranym zakresie fal.
Jeśli jest ustawione (Str. 37) ręczne strojenie
radioodbiornika, możne je dostrajać w widoku
normalnym i w widoku listy częstotliwości.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
1.
Krótkie naciśnięcie – w widoku normalnym
/
na środkowej
źródła FM nacisnąć
konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną zapisaną stację radiową.
2.
Długie naciśnięcie – w widoku normalnym
źródła FM nacisnąć
/
na środkowej
konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną dostępną stację radiową.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy częstotliwości
38
1.
W widoku normalnym źródła FM obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Strojenie FM.
2.
Obrócić TUNE na wymaganą częstotliwość i
wybrać, używając OK/MENU.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przełączać między ręcznym i automatycznym strojeniem radia (Str. 37) na liście częstotliwości
przez naciśnięcie INFO w środkowej konsoli.
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
Często słuchane stacje radiowe można zapisać
w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła AM/FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Pokaż
Zaprogramowane stacje.
Radio cyfrowe (DAB)*
Dla każdego zakresu fal można zapamiętać 10
stacji radiowych. Zapamiętywanie stacji radiowych
odbywa się poprzez długie naciśnięcie żądanego
przycisku pamięci, więcej informacji można znaleźć w punkcie Radio AM/FM powyżej. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM6/FM
Dla każdego zakresu fal (np. AM) można zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji
dokonywane jest odpowiednimi przyciskami
pamięci.
6 Nie
1.
Nastroić stację, Strojenie (Str. 37).
2.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków preselekcji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały, bez
podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania
do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego.
Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają
charakter tymczasowy. W takim przypadku po
wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy
kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
}}
dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
39
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Pokaż
Zaprogramowane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez standard DAB.
Funkcje Radio Data System (RDS)
Radioodbiornik z RDS może automatycznie przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego
nadajnika. RDS umożliwia także odbiór np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych (PTY).
System RDS skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej
sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym
dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji
na pogarszające się parametry odbioru7.
•
Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji8 lub serwisów drogowych.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji9.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego
funkcji.
7
8
9
40
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na przykład
włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty
zostaje wstrzymane. Następuje przełączenie na
odbiór żądanego programu z ustaloną wcześniej
głośnością. Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące
rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe, informacje drogowe (TP) oraz audycje wybranego
typu (PTY). Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego
działanie zostało przerwane i nadal słuchać
komunikatu. Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyłączyć komunikat i wrócić do odtwarzania źródła
dźwięku, którego działanie zostało przerwane.
Powiązane informacje
•
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)
Regulacja głośności dla funkcji RDS przerywających odsłuchiwanie z bieżącego źródła
(Str. 42)
Dotyczy radia FM.
Dotyczy tylko radia DAB*.
Dotyczy radia FM i DAB*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 42)
Komunikaty alarmowe
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o
poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie wyświetlacza.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie
na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Działanie alarmu można chwilowo przerwać, ale
nie można go wyłączyć.
Powiązane informacje
•
Gdy funkcja jest włączona, widoczny jest symbol
TP. Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie świeci się,
w przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję TP.
Powiązane informacje
•
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
41
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Profil programu (PTY)
Dla radia DAB* można wybrać jeden lub więcej
profili programów, takich jak pop czy muzyka klasyczna. Po wybraniu profilu programu nawigacja
odbywa się tylko między kanałami nadającymi
programy danego typu.
1.
2.
W celu dokonania wyboru profilu programu
należy w widoku normalnym źródła DAB
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Filtr wg rodzaju programu (PTY).
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać profil
programu, który ma zostać zaznaczony/
odznaczony.
3.
Zaznaczyć/odznaczyć profil programu za
pomocą przycisku OK/MENU.
4.
Po wybraniu żądanych profili programów
wyjść z menu za pomocą przycisku EXIT.
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z
bieżącego źródła
Funkcje RDS przerywające odtwarzanie z bieżącego źródła, np. alarm lub informacje drogowe
TP, są odtwarzane z głośnością wybraną odpowiednio dla każdego typu programu. Jeżeli w
trakcie odbioru tego rodzaju transmisji dokonana
zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Powiązane informacje
•
•
•
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o występujących w niej artystach itp. Informacje te mogą
być pokazywane na ekranie wyświetlacza. Informacje tekstowe mogą być wyświetlane w trybie
FM i DAB*.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM/DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Pokaż.
Powiązane informacje
•
•
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)
W trakcie działania tej funkcji na ekranie
widoczny jest symbol PTY.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB* link”
(Str. 44).
Powiązane informacje
•
42
Funkcje Radio Data System (RDS) (Str. 40)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości radiowej (AF)
Funkcja ta wybiera najlepszą częstotliwość dla
nastawionej stacji radiowej i można ją włączyć
dla pasma FM.
Radio cyfrowe (DAB)*
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem
radiofonii cyfrowej (Str. 36). Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako podkanały. Mają one charakter tymczasowy i mogą
zawierać np. tłumaczenia głównego programu na
inne języki.
UWAGA
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia najlepszej częstotliwości może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
Jeśli ustawiona stacja radiowa jest zaprogramowana w preselekcji (Str. 39), funkcja nie zmieni jej
częstotliwości, nawet gdy aktywna jest automatyczna aktualizacja częstotliwości.
Aby włączyć/wyłączyć automatyczną aktualizację
częstotliwości:
1.
W widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2.
Wybrać Częstotliwość alternatywna (AF).
Transmisja w systemie DAB nie jest dostępna
we wszystkich miejscach z uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Brak
sygnału.
Powiązane informacje
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 39)
•
•
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 42)
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie wyświetlacza widoczny jest
symbol
. Z kolei podkanał jest identyfikowany
za pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie wyświetlacza.
Obrócić pokrętło TUNE, aby uzyskać dostęp do
podkanałów.
Podkanały są dostępne tylko z poziomu kanału
głównego. Aby uzyskać dostęp do innych podkanałów, należy wybrać inny kanał główny.
Informacje tekstowe (Str. 42)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 43)
Funkcja „DAB to DAB* link” (Str. 44)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 91)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
43
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Funkcja „DAB to DAB* link”
Odtwarzacz multimedialny
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik
DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór
tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w
której sygnał jest silniejszy.
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD oraz z
podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku za
pośrednictwem wejścia AUX/USB10 lub przesyłane strumieniowo pliki audio (Str. 56) z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem
Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne
mogą pokazywać audycje TV* i posiadać opcję
komunikacji z telefonem komórkowym (Str. 61)
za pośrednictwem Bluetooth®.
Zmiana grupy kanałów może następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego
wznowieniem na nowym kanale może wystąpić
chwilowe wyciszenie odbiornika.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Monitorowanie stacji DAB-DAB.
Pliki muzyczne z płyty/USB11 można kopiować
na twardy dysk (HDD) (Str. 50) systemu
samochodu.
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 74), można odtwarzać internetowe audycje radiowe, audiobooki oraz
korzystać z serwisów muzycznych, patrz Aplikacje (Str. 79).
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28).
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® jest standardem przemysłowym technologii rozpoznawania muzyki. Technika
ta służy do identyfikacji i dostarczania informacji
muzycznych do płyt CD, plików muzycznych na
nośnikach pamięci i usług muzycznych w Internecie.
10
11
44
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
W zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Powiązane informacje
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon
komórkowy (Str. 71)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 87)
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 52)
CD/DVD
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44) może odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone fabrycznie,
jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza
następujące główne typy płyt i plików:
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD/DVD (CD/DVD
Audio).
•
•
Nagrane płyty DVD-Video (DVD wideo).
Zapisane samodzielnie płyty CD/DVD z plikami audio.
Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 52).
Aby możliwe było odtworzenie płyty, może ona
zawierać maksymalnie 5000 plików (łącznie z listami odtwarzania).
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki muzyczne z pyty12 można kopiować na
twardy dysk (HDD) (Str. 50) samochodu, a
następnie odtwarzać.
12
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt audio CD/DVD
W widoku normalnym źródła Płyta, nacisnąć przycisk OK/MENU i obrócić pokrętło TUNE, aby
uzyskać dostęp do struktury ścieżek na płycie.
Przeglądać strukturę, obracając pokrętło TUNE.
Aby rozpocząć odtwarzanie ścieżki, należy nacisnąć przycisk OK/MENU.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
samodzielnie nagranych płyt audio
CD/DVD
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta z
plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana
struktura folderów płyty. W zależności od jakości
płyty i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć
się z pewnym opóźnieniem.
W widoku normalnym źródła Płyta, nacisnąć przycisk OK/MENU i obrócić pokrętło TUNE, aby
uzyskać dostęp do struktury folderów na płycie
lub przeglądać kategorie. Aby przejrzeć strukturę,
}}
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
45
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
należy obrócić pokrętło TUNE, wybrać folder za
pomocą przycisku OK/MENU i przejść z powrotem na wyższy poziom struktury za pomocą przycisku EXIT.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone
będą pozostałe utwory w tym samym folderze. Po
zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt wideo DVD
Zarządzanie płytami wideo DVD, patrz Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja (Str. 49).
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio
w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania
(Str. 47).
•
Menu DVD Video (Str. 92)
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu13.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
/
, aby
szybko przewinąć pliki audio lub wideo do przodu
lub do tyłu.
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być przewijane z różnymi prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do
przodu/do tyłu, należy raz za razem naciskać przy/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
ciski
oglądania z normalną prędkością.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Powiązane informacje
46
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Odtwarzanie utworów z płyty lub plików audio
w kolejności losowej (Str. 47)
•
Struktura menu - Audio CD/DVD (Str. 92)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzanie utworów z płyty lub
plików audio w kolejności losowej
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek14.
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki lub
pliki audio z wybranego źródła:
1.
Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku normalnym wybranego źródła
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
losowe
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Media Bluetooth® (Str. 56)
13
14
Wyszukiwanie multimediów
Funkcja wyszukiwania
Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio
w dostępnych urządzeniach. Wyszukiwanie obejmuje USB (Str. 53), płytę (Str. 45) i twardy
dysk (Str. 50).
Wyszukiwanie multimediów jest dostępne z normalnego widoku źródeł Płyta, USB i HDD.
W celu rozpoczęcia wyszukiwania należy w
widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Wyszukiwanie
mediów.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki znakowej.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Użyć rozetki znakowej do wprowadzenia kryteriów
wyszukiwania.
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów
komórkowych.
}}
47
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
1.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne
służy przycisk OK/MENU.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do listy
wyników, obrócić pokrętło TUNE, wybierając
jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej
tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania
(2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Szukaj
Przeprowadzić wyszukiwanie multimediów.
2.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej.
3.
Po uzyskaniu zadowalającego kryterium
wyszukiwania, wybrać Szukaj.
> Zostaje przeprowadzone wyszukiwanie.
Wyświetlają się wyniki zgrupowane w
następujących kategoriach: wykonawca,
album, ścieżka, gatunek, rok i kompozytor.
4.
Obrócić TUNE do kategorii i nacisnąć OK/
MENU.
5.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać media i
nacisnąć OK/MENU, aby rozpocząć odtwarzanie.
||}
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Przełączanie z rozetki znakowej na
okno Klucz:. Do przesuwania kursora służy pokrętło TUNE. Usuwanie
nieprawidłowo wpisanych liter EXIT.
Aby wrócić do rozetki znakowej,
nacisnąć OK/MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć do
edytowania zawartości okna Klucz:.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie
ostatniego znaku. Długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega na
użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie znaki15 przypisane do tego przycisku, np. w, x, y, z i 9. Szybkie
naciśnięcia przycisku powodują przesuwanie kursora wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wybrać – znak pojawia się w wierszu wprowadzania.
•
Nacisnąć EXIT, aby usunąć/anulować znak.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
15
48
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzanie płyt wideo DVD i
nawigacja
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków
na kierownicy.
Powiązane informacje
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Podczas jazdy
samochodu obraz nie jest dostępny i na ekranie widoczny jest komunikat Wideo
niedostępne przy tej prędkości, ale dźwięk
jest odtwarzany. Obraz zostaje przywrócony po
zatrzymaniu samochodu.
wać wybór i wrócić do punktu początkowego (bez
dokonywania wyboru).
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej
zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo DVD
(Str. 50)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Odtwarzanie utworów z płyty lub plików audio
w kolejności losowej (Str. 47)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 52)
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli odtwarzany jest film, włączona zostanie pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do
punktu początkowego (jeżeli był odtwarzany film,
jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i
potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU, po
czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć
OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do
punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulo-
49
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kąt kamery do odtwarzania płyt
wideo DVD
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję, można
wybrać, z ujęcia której kamery ma być odtwarzana dana scena.
–
W widoku normalnym źródła Płyta nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia zaawansowane Kąty.
Ustawienia obrazu
Twardy dysk (HDD)
Ustawienia wyświetlacza można zmieniać, gdy
samochód stoi w miejscu.
Pliki muzyczne z płyty lub nośnika USB16 można
kopiować na twardy dysk (HDD)samochodu, a
następnie odtwarzać.
Regulacja jasności i kontrastu:
1.
W trybie odtwarzania, nacisnąć OK/MENU i
wybrać Ustawienia obrazu, potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
Informacje na temat obsługiwanych formatów
można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty
plików (Str. 52).
2.
Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję regulacji i potwierdzić, naciskając OK/MENU.
3.
Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć
OK/MENU lub EXIT.
Powiązane informacje
16
50
W zależności od rynku.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
Kopiowanie muzyki na twardy dysk
Foldery są oznaczone symbolem
.
1.
W widoku normalnym źródła Twardy dysk
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać kopiowanie Z płyty/Z nośnika USB.
2.
Wybrać pliki do skopiowania, a następnie
Kontynuuj.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
3.
Wybierz miejsce docelowe, aby wskazać
lokalizację kopiowanej muzyki i wybrać opcję
Rozpocznij import do wybranego
katalogu.
> Import muzyki z płyty/Import muzyki
z nośnika USB
Nie wolno usuwać płyty lub nośnika USB
przed potwierdzeniem, że transfer został
pomyślnie zakończony - Pobrane pliki
muzyczne.
UWAGA
Pliki muzyczne, które nie są umieszczone w
folderach, tzn. znajdują się w katalogu głównym, nie będą widoczne podczas kopiowania z
nośnika USB. Utwory te można skopiować
wybierając funkcję importowania Wszystkie
utwory lub umieszczając pliki w folderach.
System jest w stanie skopiować pliki
muzyczne umieszczone maksymalnie na 8
poziomach podfolderów.
Zmiana nazwy/usuwanie folderu lub
pliku
1.
W widoku normalnym źródła Twardy dysk
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Zmień nazwę/Usuń pliki.
2.
Wybrać folder lub plik i nacisnąć OK/MENU,
a następnie wybrać Zmień nazwę lub Usuń.
3.
Za pomocą rozetki znakowej wprowadzić
nową nazwę, a następnie wybrać Zapisz.
Nie można zmienić nazwy pliku na nazwę identyczną z nazwą pliku już istniejącego. System
zachowa wówczas starą nazwę.
Statystyka pojemności dysku
W celu wyświetlenia pojemności i stopnia wykorzystania miejsca na twardym dysku należy w
widoku normalnym źródła Twardy dysk nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Informacje o
zapisanych danych.
Powiązane informacje
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
(Str. 93)
Odtwarzanie i przeglądanie
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Kolejność odtwarzania
Formaty plików, które można zapisać na
twardym dysku
Utwory są odtwarzane według kolejności na liście.
W celu zmiany kolejności odtwarzania należy w
widoku normalnym źródła Twardy dysk nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Odtwarzanie
losowe.
Płyty CD/DVD: mp3, wma, aac.
Wyszukiwanie multimediów
USB: mp3, mp4, wma,aac, m4a, m4b.
Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio
w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania
(Str. 47).
51
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Formaty zapisu dźwięku
mp3, mp4, wma,aac,
m4a, m4b
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami podanymi w poniższej tabeli.
Formaty zapisu obrazu
–
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików MP3
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD Plus,
CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt CD, w
związku z czym ich odtwarzanie nie może zostać zagwarantowane i może dojść do nieprawidłowego działania.
Formaty zapisu
dźwięku
Audio CD, mp3, wma,
aac, m4a
Formaty zapisu obrazu
DVD Video
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej tabeli
są obsługiwane przez system i można je odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
MPEG-2 i MPEG-4
Częstotliwość próbkowania audio
8-96 kHz
Kanały audio (ch)
1ch i 2ch
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .wav
16
8–160
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
Nie dotyczy 144 kbps.
Częstotliwość próbkowania
audio
Do 44,1 kHz
Kanały audio (ch)
1ch i 2ch
Szybkość przesyłania
danych audio
16 kbps dla 1ch
Format plików .wav obsługuje także format PCM.
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .wma
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Wersja WMA
52
Format audio
kHz
MPEG-2.5/Audio
A
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Format
MPEG-2/Audio
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .aac
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
CD/DVD (Str. 45)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB (Str. 53)
•
Twardy dysk (HDD) (Str. 50)
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB
Do systemu audio można podłączyć (Str. 55)
zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub odtwarzacz MP3.
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem
gniazda USB można następnie obsługiwać za
pomocą elementów sterowania systemu audio
samochodu. Urządzeniem podłączonym za
pośrednictwem wejścia AUX18 nie można sterować z samochodu.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony zapłonie lub
uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda
USB.
Pliki muzyczne z nośnika USB17 można kopiować
na twardy dysk (HDD) (Str. 50) samochodu, a
następnie odtwarzać.
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
17
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
W widoku normalnym źródła audio obrócić
pokrętło TUNE, aby wejść w strukturę folderów
na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w kategoriach. Aby przejrzeć strukturę, należy obrócić
TUNE; aby wybrać folder należy użyć OK/MENU;
aby przejść z powrotem na wyższy poziom struktury, należy użyć EXIT.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone
będą pozostałe utwory w tym samym folderze. Po
zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu.
}}
53
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio
w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania
(Str. 47).
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego USB,
nie należy zapisywać w jego pamięci plików
innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików
innych niż kompatybilne pliki muzyczne zajmie
znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki danych
zgodne ze standardem USB 2.0 oraz systemem plików FAT32.
Maksymalna liczba poziomów
folderów
8
Maksymalna liczba list odtwarzania
100
Maksymalna liczba pozycji na
liście odtwarzania
1000
Podfoldery
Bez ograniczeń
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system
plików, który nie jest kompatybilny z systemem w
tym samochodzie. Aby możliwe było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w
trybie USB Removable device/Mass Storage
Device.
iPod®
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda
USB i podłączanej przenośnej pamięci USB.
Dane techniczne
54
Maksymalna liczba plików
15000
Maksymalna liczba folderów
1000
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików
audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W celu rozpoczęcia odtwarzania należy
wybrać źródło iPod® (nie USB).
W przypadku użycia odtwarzacza iPod® jako
źródła dźwięku, samochodowy system audiomultimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza iPod®.
Powiązane informacje
•
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 56)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 52)
•
System audio-multimedialny – struktura
menu (Str. 90)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu
audio za pośrednictwem jednego z gniazd w
konsoli środkowej.
2.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać żądane źródło audio USB,
iPod lub AUX19 i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
Powiązane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB (Str. 53)
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu
na ekranie wyświetlacza widoczny będzie komunikat Odczyt nośnika USB. Zależnie od struktury
plików i ich liczby, wczytywanie może trochę
potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku
2005.
UWAGA
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1.
19
Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej (patrz
ilustracja).
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB, zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia
zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB
pobiera zbyt dużo prądu (może to mieć
miejsce, jeżeli podłączone urządzenie nie jest
zgodne ze standardem USB). Złącze USB
zostaje ponownie automatycznie włączone
przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że
usterka występuje w dalszym ciągu.
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
55
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Ustawić głośność zewnętrznego źródła dźwięku
(Str. 53). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub
zbyt niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu.
Jeżeli zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz
MP3 lub iPod®) jest podłączone do wejścia
AUX20, to podłączone w ten sposób źródło może
mieć inną głośność niż wbudowane źródło
dźwięku systemu audio (np. radio). Można to skorygować, ustawiając głośność dla sygnału wejściowego: W widoku normalnym źródła AUX nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać opcję Wejśc.
poz. głośn. AUX, a następnie ustawienie głośności Standardowa lub Kompensacja.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku
zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub zbyt
niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu. Jakość dźwięku może również
pogorszyć się w przypadku ładowania odtwarzacza, gdy system audio-multimedialny jest w
trybie AUX. W takiej sytuacji należy unikać
ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
20
56
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku* (Str. 35)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Media Bluetooth®
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję Bluetooth® i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne
posiadające technologię Bluetooth®, takie jak
telefony komórkowe i palmtopy.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 58).
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na
konsoli środkowej lub w zespole przycisków na
kierownicy. Niektóre urządzenia zewnętrzne
pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Gdy telefon jest podłączony do samochodu, możliwe jest również zdalne sterowanie jego funkcjami, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
(Str. 61). Przełączenie między głównymi źródłami TEL i MEDIA umożliwia obsługę funkcji każdego źródła.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth® musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i
profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym
razie niektóre funkcje mogą nie działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne dostępne
na rynku są w pełni zgodne z funkcją
Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w
samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu może
odtwarzać pliki audio jedynie za pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie utworów z płyty lub plików audio
w kolejności losowej (Str. 47)
•
Struktura menu - Media Bluetooth®
(Str. 94)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu
(Str. 58).
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie
musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone po uruchomieniu samochodu. Nazwa podłączonego urządzenia wyświetla się w normalnym
widoku źródła. Aby połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć OK/MENU i wybrać opcję zmiany
urządzenia (Str. 60).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. W celu ręcznego odłączenia
urządzenia należy wyłączyć funkcję Bluetooth w
urządzeniu. Aby wyrejestrować urządzenie
Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać Usuwanie urządzenia Bluetooth® (Str. 61). System
samochodu nie będzie wówczas automatycznie
lokalizować urządzenia.
}}
57
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urząi
dzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon
jedno urządzenie multimedialne
, między którymi można się przełączać (Str. 60).
Rejestracja urządzenia Bluetooth®
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno
urządzenie multimedialne, między którymi można
się przełączać. Możliwe jest również korzystanie
z telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia. Możliwe jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 74) za pośrednictwem funkcji
przesyłu danych telefonu komórkowego.
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie
musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
Telefon podłączony jako telefon i urządzenie multimedialne.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
Media Bluetooth® (Str. 56)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 61)
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń –
można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji nie działa, można
spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony,
nacisnąć przycisk TEL na konsoli środkowej.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może zostać przerwana. W takim przypadku należy
odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 61)>, a następnie podłączyć go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone
na różne sposoby, w zależności od tego, czy było
ono podłączane w przeszłości. Opcje połączenia
przedstawione poniżej zakładają, że urządzenie
jest podłączane (rejestrowane) po raz pierwszy i
nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje
58
połączenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str. 56)
odbywa się w ten sam sposób, ale zaczyna się od
głównego źródła MEDIA.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
1.
Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyszukaj nowy telefon (dla urządzenia
multimedialnego Aktualizuj listę
urządzeń).
> System samochodu rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth®,
co może potrwać ok. jednej minuty.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
1.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać opcję
Uwidocznij samochód i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
2.
Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® z zewnętrznego urządzenia.
> Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych urządzeń Bluetooth®, co może
potrwać ok. jednej minuty.
3.
Wybrać nazwę samochodu na ekranie zewnętrznego urządzenia.
4.
Sprawdzić, czy podany kod numeryczny w
systemie samochodu jest zgodny z kodem
urządzenia zewnętrznego. Jeśli tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5.
W telefonie można włączyć akceptowanie lub
odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów
telefonicznych i wiadomości.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
Bluetooth®
3.
Wybrać z listy urządzenie
do podłączenia i nacisnąć przycisk OK/MENU.
4.
Sprawdzić, czy podany kod numeryczny w
systemie samochodu jest zgodny z kodem
urządzenia zewnętrznego. Jeśli tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5.
Można zaakceptować lub odrzucić ewentualne opcje kontaktów i wiadomości w telefonie.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
Jeśli połączenie nie powiodło się, nacisnąć przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z metodą 2.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego nazwa
Bluetooth® tego urządzenia zostaje wyświetlona
na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim
sterować z samochodu.
59
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®
Wybór innego urządzenia
Bluetooth®
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie
połączone. Jeśli ostatnio podłączone urządzenie
jest poza zasięgiem, system próbuje podłączyć
urządzenie zarejestrowane (Str. 58) w samochodzie wcześniej.
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń, można
zmienić podłączone urządzenie na inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane
(Str. 58) w samochodzie.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć
EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym urządzeniem (Str. 58) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 60).
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
1.
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne ma
włączoną funkcję Bluetooth®, patrz osobna
instrukcja obsługi urządzenia.
2.
W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
3.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1.
60
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
3.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Zmiana urządzenia
Powiązane informacje
•
2.
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne ma
włączoną funkcję Bluetooth®, patrz osobna
instrukcja obsługi urządzenia.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odłączanie urządzenia Bluetooth®
Bluetooth®
Urządzenie
zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi21.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, patrz Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 61). System samochodu nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
•
•
Media Bluetooth® (Str. 56)
Zestaw głośnomówiący
(Str. 61)
Bluetooth®
Usuwanie urządzenia Bluetooth®
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Możliwe jest usunięcie (wyrejestrowanie) urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu. Samochód nie będzie wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego
wyposażonego w technologię Bluetooth® do
systemu audio-telefonicznego w sposób bezprzewodowy.
Usuwanie urządzenia multimedialnego
W widoku normalnym źródła Media Bluetooth®
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wybierz inne urządzenie Usuń urządzenie.
Usuwanie telefonu
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Zmień
telefon Usuń urządzenie.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 58).
•
•
Media Bluetooth® (Str. 56)
System audio-multimedialny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu komórkowego.
Telefon komórkowy można też obsługiwać za
pomocą jego klawiszy, również gdy jest podłączony w samochodzie.
Zestaw głośnomówiący
(Str. 61)
Bluetooth®
Gdy telefon jest podłączony do samochodu, możliwe jest jednoczesne strumieniowe przesyłanie
21
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
}}
61
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
plików audio z telefonu lub innego interfejsu
Bluetooth® nośników podłączonych urządzeń,
patrz Media Bluetooth® (Str. 56). Przełączenie
między głównymi źródłami TEL i MEDIA umożliwia obsługę funkcji każdego źródła.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w pełni
kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego często
używane opcje menu do obsługi telefonu. Symbol
oznacza, że telefon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
1.
22
23
24
62
Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlacza
oraz że funkcja
widoczny jest symbol
głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
2.
Wybrać żądany numer lub w widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo, aby
uzyskać dostęp do książki telefonicznej
(Str. 65), albo w lewo, aby uzyskać dostęp
do rejestru (Str. 63) wszystkich połączeń.
4.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby uzyskać
połączenie z wybranym kontaktem lub numerem z rejestru połączeń.
Jeśli główne źródło TEL jest już aktywne, na ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące menu z
nowymi wiadomościami. Naciśnięcie OK/MENU
powoduje wyświetlenie wybranej wiadomości z
jednoczesnym jej odczytaniem przez system głosowy24. W celu przerwania odczytu wiadomości
należy nacisnąć EXIT.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Wyświetlanie wiadomości SMS22
System samochodu wyświetla wiadomości tekstowe z podłączonego telefonu komórkowego.
Jeśli podłączony telefon odebrał wiadomość tekstową, w górnej części ekranu pokazuje się symbol
.
1.
Nacisnąć TEL, a następnie nacisnąć OK/
MENU, aby wejść do Menu telefonu.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Wiadomości i
nacisnąć OK/MENU.
3.
Obracając pokrętło TUNE przejść do żądanej
wiadomości i nacisnąć OK/MENU.
> Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie.
Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu wiadomości z opcjami umożliwiającymi np. odczytanie wiadomości przez system głosowy23,
skontaktowanie się z nadawcą wiadomości
lub usunięcie wiadomości.
Wyskakujące menu i dźwięk powiadomienia
można wyłączyć w opcji Menu telefonu
Powiadomienia o wiadomościach.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie komunikatów
podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba
najpierw zaakceptować funkcję „kopiowania
danych” w telefonie komórkowym przy jego
podłączaniu. W zależności od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w
następujący sposób:
•
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
•
akceptując w ustawieniach telefonu udostępnianie informacji dla połączenia
Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a
następnie ponownego podłączenia telefonu w
samochodzie.
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
- Przegląd
Połączenia telefoniczne
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Połączenia przychodzące
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio (Str. 64)
•
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 95)
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać przychodzące połączenie. Funkcja jest aktywna również, gdy system audio działa w trybie np.
RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć
EXIT.
Menu połączeń przychodzących
W widoku normalnym źródła Telefon jedno naciśnięcie przycisku OK/MENU w trakcie trwającego
połączenia umożliwia dostęp do następujących
funkcji:
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Powiązane informacje
•
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 57)
• Telefon komórkowy – przeniesienie roz-
mowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. W przypadku niektórych
telefonów komórkowych połączenie zostanie
przerwane. Jest to objaw normalny. Funkcja
zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma
nastąpić ponowne połączenie.
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu audio
wyciszony.
• Wybierz numer telef. – możliwość nawiąza-
nia połączenia z dodatkową osobą za
pomocą przycisków numerycznych (bieżące
połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
}}
63
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Rejestr połączeń
Rejestr połączeń jest odtwarzany przez zestaw
głośnomówiący przy każdym nowym połączeniu, a
następnie aktualizowany w czasie trwania połączenia. W widoku normalnym źródła Telefon obrócić pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń.
W widoku normalnym źródła Telefon można
wyświetlić rejestr połączeń dla podłączonego
telefonu, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Wykaz połączeń.
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie spisu połączeń
podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba
najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustraznej” w telefonie komórkowym przy jego podłączaniu. W zależności od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
•
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
•
akceptując w ustawieniach telefonu udostępnianie informacji dla połączenia
Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a
następnie ponownego podłączenia telefonu w
samochodzie.
64
Powiązane informacje
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
- Ustawienia audio
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon
komórkowy (Str. 71)
System zapewnia możliwość regulacji głośności
połączenia, głośności systemu audio oraz głośności sygnału dzwonka.
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
Głośność rozmowy
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio (Str. 64)
Książka telefoniczna (Str. 65)
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić
tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków sterujących przy kierownicy lub pokrętła VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna,
sterowanie głośnością systemu audio odbywa się
normalnie za pomocą pokrętła VOL.
Jeżeli w trakcie odbierania połączenia przychodzącego aktywne jest jakieś źródło dźwięku, zostanie ono wyciszone automatycznie.
Głośność sygnału dzwonka
Głośność sygnału dzwonka można zmienić naciskając przycisk SOUND, obracając pokrętło TUNE
do pozycji Głośność dzwonka i naciskając OK/
MENU. Wyregulować głośność sygnału dzwonka,
obracając pokrętło TUNE i zapisać za pomocą
OK/MENU.
Sygnał dzwonka
Dla połączeń przychodzących używany jest sygnał
dzwonka zestawu głośnomówiącego.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
W niektórych modelach telefonów komórkowych nie można wyłączyć sygnału dzwonka
podłączonego telefonu i będzie on słyszalny
jednocześnie z sygnałem zestawu głośnomówiącego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
Książka telefoniczna
UWAGA
System samochodu odtwarza książkę telefoniczną podłączonego telefonu komórkowego i
pokazuje ją tylko, gdy telefon jest podłączony.
Aby możliwe było wyświetlenie książki telefonicznej podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję
„kopii lustrzanej” w telefonie komórkowym
przy jego podłączaniu. W zależności od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
Aby można było korzystać z książki telefonicznej,
u góry ekranu wyświetlacza musi być widoczny
, a funkcja głośnomówiąca musi
jest symbol
być w trybie telefonu.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są informacje kontaktowe dotyczące aktualnie realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie
wyświetlacza.
•
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
•
akceptując w ustawieniach telefonu udostępnianie informacji dla połączenia
Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a
następnie ponownego podłączenia telefonu w
samochodzie.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
65
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
Wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym źródła Telefon obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby wyświetlić listę
kontaktów.
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 65).
2.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do
książki telefonicznej, obrócić pokrętło TUNE,
wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w
poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje się
numer telefonu, który jest wybierany domyślnie.
Jeżeli z prawej strony kontaktu znajduje się symbol ▼, oznacza to, że dla tego kontaktu zapisano
kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby wyświetlić numery. Aby wybrać
inny numer niż numer wybrany jako domyślny,
należy obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć OK/
MENU.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki znakowej.
66
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
=>
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Imię/
Nazwisko
Zmienia kolejność sortowania
książki telefonicznej.
Lista znaków
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając
z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania
początkowych liter imienia/nazwiska kontaktu.
Funkcje przycisków, Wyszukiwanie kontaktów
(Str. 66).
Powiązane informacje
123/AB
C
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
W celu wyszukania kontaktu należy w widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Kontakty.
1.
Obrócić pokrętło TUNE i ustawić na żądanej
literze, a następnie nacisnąć OK/MENU.
Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie
ostatniego znaku. Długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji systemu multimedialnego, radioodtwarzacza, telefonu komórkowego podłączonego
poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu
nawigacyjnego Volvo*.
Polecenia głosowe pozwalają kierowcy skupić się
na jeździe i skoncentrować uwagę na warunkach
na drodze oraz w ruchu drogowym.
OSTRZEŻENIE
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega na
użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie znaki25 przypisane do tego przycisku, np. w, x, y, z i 9. Szybkie
naciśnięcia przycisku powodują przesuwanie kursora wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wybrać – znak pojawia się w wierszu wprowadzania.
•
Nacisnąć EXIT, aby usunąć/anulować znak.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
25
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych
funkcji telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth® lub pewnych funkcji
systemu nawigacyjnego Volvo* bez konieczności
odrywania rąk od kierownicy.
Sterowanie głosowe odbywa się w formie dialogu,
podczas którego użytkownik wypowiada pewne
polecenia głosowe, a system udziela słownych
odpowiedzi.
}}
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
67
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący Bluetooth®, patrz Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® - Przegląd (Str. 63) i udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Korzystanie z rozpoznawania poleceń
głosowych
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Należy unikać nadmiernych szumów tła w
kabinie pasażerskiej poprzez nieotwieranie
drzwi, szyb oraz otwieranego dachu*.
wany i połączony z zestawem głośnomówiącym
Bluetooth®. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie jest podłączony żaden
telefon komórkowy, system poinformuje o tym
użytkownika. Informacje na temat rejestrowania i
podłączania telefonu komórkowego, Rejestracja
urządzenia Bluetooth® (Str. 58).
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Pomoc” (Pomoc) – w
odpowiedzi system pokaże kilka różnych poleceń, których można użyć w danej sytuacji.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można
wyłączyć poprzez:
Przyciski w kierownicy.
•
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system i
zainicjować dialog prowadzony za pomocą
poleceń głosowych. System wyświetli wtedy
na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
najczęściej używane polecenia.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń głosowych, należy pamiętać o następujących rzeczach:
68
•
•
wypowiedzenie słowa „Anuluj”
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
Głośność
Głośność systemu rozpoznawania poleceń głosowych reguluje się pokrętłem VOL na środkowej
konsoli w czasie aktywnego dialogu z systemem.
Podłączanie telefonu komórkowego
Zanim będzie można skorzystać z możliwości sterowania telefonem komórkowym za pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać zarejestro-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Opcje językowe systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
Funkcje pomocnicze do
rozpoznawania poleceń głosowych
Dostępne wersje językowe rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67) można sprawdzić i
wybrać w menu MY CAR.
Funkcje pomocnicze umożliwiają zapoznanie się
z działaniem systemem rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 67) oraz umożliwiają wuczanie
głosu i akcentu użytkownika systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
•
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
.
są zaznaczone na liście języków symbolem –
Zmiany języka dokonuje się za pomocą menu MY
CAR (Str. 14).
UWAGA
Zmiana języka rozpoznawania poleceń głosowych nie jest możliwa bez zmiany wersji językowej całego systemu menu.
Polecenia głosowe: Funkcja pomagająca
zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
•
Uczenie się głosu: Funkcja, która pozwala
systemowi poleceń głosowych nauczyć się
rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika.
Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu jednego użytkownika.
•
Krótki przewodnik: Funkcja odczytuje krótkie instrukcje na temat działania systemu.
UWAGA
Instrukcję używania poleceń głosowych i
naukę rozpoznawania mowy można włączyć
tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany.
Polecenia głosowe
Instrukcje można włączyć w widoku normalnym
menu MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Samouczek.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System zaczyna
od pierwszej lekcji. Aby pominąć lekcję i przejść
do następnej, należy nacisnąć
. Aby cofnąć
.
się do poprzedniej lekcji, należy nacisnąć
W celu zamknięcia instrukcji należy nacisnąć
EXIT.
Adaptacja głosu
System wyświetla określoną liczbę fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Tryb adaptacji głosu można
włączyć w widoku normalnym menu MY CAR,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Adaptacja głośnika.
Po zakończeniu adaptacji głosu przez system,
trzeba ustawić swój profil użytkownika (Str. 70)
Użytkownik zaawans. w pozycji Ustawienia
użytkownika.
Należy pamiętać, że po wybraniu innej opcji wersji
językowej rozpoznawania poleceń głosowych
(Str. 69) wymagane jest ponowne wuczanie
mowy.
Krótki przewodnik
System odczytuje krótkie instrukcje obsługi rozpoznawania pleceń głosowych. W celu uruchomienia instrukcji należy nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67) i wypowiedzieć „Krótki przewodnik”.
69
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Rozpoznawanie poleceń głosowych
- ustawienia
Rozpoznawanie poleceń głosowych
- polecenia głosowe
Dostępne ustawienia systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 67).
Do sterowania określonymi funkcjami systemu
multimedialnego oraz podłączonym telefonem
komórkowym Bluetooth®. można użyć wcześniej
zdefiniowanych poleceń głosowych (Str. 67).
•
•
•
70
Ustawienia użytkownika – profil głosu użytkownika można ustawić w widoku normalnym
menu MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Ustawienia użytkownika.
Należy wybrać między Domyślne lub
Użytkownik zaawans.. Wybór Użytkownik
zaawans. jest dostępny tylko po przeprowadzeniu nauki rozpoznawania głosu (Str. 69).
Szybkość syntezatora mowy – szybkość
odczytu przez dynamiczny (nie nagrany
wcześniej) syntezator mowy TTS można
zmienić w widoku normalnym menu MY CAR,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Odczyt
prędkości. Wybrać między Szybka, Średnia
lub Wolna.
Głośność systemu rozpoznawania poleceń głosowych - Głośność systemu rozpoznawania poleceń głosowych można zmienić
naciskając przycisk SOUND, obracając
pokrętło TUNE do pozycji Głośność ster.
głos. i naciskając OK/MENU. Wyregulować
głośność, obracając pokrętło TUNE i zapisać
za pomocą OK/MENU.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za pomocą
poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67).
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlacza
zostaną wyświetlone najczęściej używane polecenia.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może
przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na
podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka
sposobów
Polecenie wyszukania ścieżki audio w odtwarzaczu multimedialnym można wydać kilkuetapowo
lub jako krótkie polecenie:
•
Wypowiedz „Wyszukiwanie multimediów”,
poczekaj, aż system odpowie, a następnie
powiedz przykładowo „Ścieżka”.
lub
•
Powiedz „Wyszukaj ścieżkę” jako jeden
ciąg.
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych - szybkie
polecenia (Str. 71)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon
komórkowy (Str. 71)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio
(Str. 72)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia (Str. 73)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Rozpoznawanie poleceń głosowych
- szybkie polecenia
Rozpoznawania poleceń głosowych
- telefon komórkowy
Korzystając z rozpoznawania poleceń głosowych
(Str. 67) można użyć kilku zaprogramowanych
wcześniej szybkich poleceń.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 67)
umożliwia korzystanie z podłączonego poprzez
Bluetooth® telefonu, np. wykonywanie połączeń
do zapisanych kontaktów lub wybieranie numeru.
Szybkie polecenia dla systemu multimedialnego i
telefonu można znaleźć w widoku normalnym
menu MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia ogólne, Polecenia dla telefonu,
Polecenia dla mediów, Polecenia dla radia i
Polecenia nawigacyjne*.
Tekst pomocy dla każdego polecenia informuje,
czy polecenie może być używane we wszystkich
źródłach lub tylko w jednym.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć).
Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały numer od razu.
Liczby większe niż 9 (dziewięć) nie są obsługiwane przez system, nie można na przykład użyć
liczb 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście).
3.
Numer można zmienić, wypowiadając polecenie
„Popraw” (które usuwa ostatnią wypowiedzianą
grupę cyfr) lub „Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany numer telefonu). Na polecenie
„Powtórz” system odczyta cały wypowiedziany
numer.
Połączenie z kontaktem
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych umożliwia nawiązanie połączenia z jednym z kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.
1.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wywołaj kontakt”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedzieć
nazwę”.
2.
Wypowiedzieć nazwę kontaktu.
> Jeśli system znajdzie tylko jeden kontakt,
połączenie zostanie nawiązane. W przeciwnym razie system będzie podawał
instrukcje umożliwiające wyszukanie właściwego kontaktu.
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych umożliwia wybór numeru telefonu.
1.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz numer”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
numer”.
2.
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. „Sześć-osiem-siedem” itd.)
składających się na numer telefonu.
> W przerwie system powtórzy ostatnio
wypowiedzianą grupę cyfr.
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po wypowiedzeniu całego numeru należy zakończyć
mówiąc „OK”.
> System wybierze numer.
Jeśli książka telefoniczna zawiera kilka numerów
telefonów do danego kontaktu, można powiedzieć np. „Komórkowy” lub „Służbowy” po jego
nazwie, aby pomóc systemowi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
71
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń
głosowych dla telefonu komórkowego można
znaleźć w widoku normalnym menu MY CAR
(Str. 14), naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego Lista
poleceń głosowych Polecenia dla telefonu.
Powiązane informacje
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
- radio
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 67)
umożliwia również sterowanie radiem, np.
zmianę stacji.
Wypowiedz częstotliwość między 87,5 a
108,0 megaherców.
> System zmieni częstotliwość radiową.
Więcej poleceń
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych powoduje zmianę stacji radiowej.
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń
głosowych dla radioodbiornika można znaleźć w
widoku normalnym menu MY CAR (Str. 14),
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Lista poleceń
głosowych Polecenia dla radia.
1.
Powiązane informacje
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.
Zmiana stacji
2.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz stację”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz nazwę
stacji”.
Wypowiedz nazwę stacji radiowej.
> System zmieni odbieraną stację radiową.
Zmiana częstotliwości
System rozpoznaje polecenia numeryczne od
87,5 (osiem-siedem-kropka-pięć) do 108,0 (stoosiem-kropka-zero).
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych powoduje zmianę częstotliwości.
1.
72
2.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Częstotliwość”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
częstotliwość”.
•
Radioodbiornik (Str. 36)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Rozpoznawanie poleceń głosowych
- multimedia
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych powoduje zmianę ścieżki.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 67) w
systemie multimedialnym umożliwia m.in. zmianę
źródła lub zmianę utworu.
1.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz utwór”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz numer
ścieżki.”.
2.
Wypowiedz numer ścieżki (pojedynczymi
cyframi, np. „Dwadzieścia-trzy”, a nie „Dwatrzy”).
> System przełączy ścieżkę w aktywnym
źródle multimediów.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.
Zmień źródło
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych powoduje zmianę źródła multimediów.
–
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Płyta”.
> System przełącza na odtwarzacz CD/DVD.
Powiązane informacje
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Wyszukaj media
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych nasterowuje wyszukanie mediów.
Inne źródła będą dostępne po wypowiedzeniu
polecenia np. „Bluetooth”, „TV” lub „USB”.
Dostępność źródeł zależy od aktualnie podłączonych do nich urządzeń oraz tego, czy zawierają
one możliwe do odtworzenia formaty plików.
Jeżeli źródło nie jest dostępne, system wyjaśni
przyczynę.
1.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wyszukiwanie multimediów”.
> System wyświetli numerową listę możliwych kategorii wyszukiwania i odpowie:
„Wybrać numer pozycji lub
wypowiedzieć kategorię
wyszukiwania mediów:”.
Zmiana ścieżki
2.
Wypowiedz numer pozycji lub kategorię
wyszukiwania.
> System poda dalsze instrukcje wyszukiwania właściwego nośnika mediów.
System rozpoznaje polecenia numeryczne od 0
(zero) do 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć). System
nie rozpoznaje numerów wyższych od 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), np. 100 (sto) lub 101 (sto
jeden).
znaleźć w widoku normalnym menu MY CAR
(Str. 14), naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego Lista
poleceń głosowych Polecenia dla mediów.
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń
głosowych dla systemu multimedialnego można
73
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Samochodowe połączenie
internetowe
Podłączenie samochodu do Internetu umożliwia
na przykład korzystanie z samochodowej przeglądarki internetowej (Str. 81), usług nawigacji, radia internetowego i serwisów muzycznych
za pośrednictwem programów aplikacyjnych
(aplikacji) (Str. 79).
również korzystać z innych funkcji telefonu
komórkowego np. odczytywania wiadomości tekstowych i nawiązywania połączeń, patrz Zestaw
głośnomówiący Bluetooth® (Str. 61).
Łączenie systemu samochodu z
internetem
Telefon komórkowy i operator sieci komórkowej
muszą obsługiwać udostępnianie połączenia
internetowego (współdzielenie połączenia internetowego) oraz abonament użytkownika musi
obejmować przesyłanie danych.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się
z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
Z aplikacji można korzystać, gdy samochód jest
podłączony do Internetu. Dostępność aplikacji
może być różna, ale mogą one obejmować m.in.
usługi nawigacyjne, media socjalne, radio internetowe oraz serwisy muzyczne. Samochód posiada
prostą przeglądarkę internetową do wyszukiwania
i wyświetlania informacji z internetu.
W celu uzyskania podstawowych informacji na
temat obsługi patrz obsługa systemu i menu
(Str. 28).
Ustawienia połączenia internetowego.
Standardowym ustawieniem połączenia internetowego jest nienawiązywanie połączenia z Internetem. Po dokonaniu wyboru opcji połączania
wybrana opcja zostanie zachowana i samochód
będzie automatycznie nawiązywać połączenie, gdy
będzie dostępna sieć. Aby zmienić metodę nawiązywania połączenia z Internetem, należy wybrać
inną opcję połączenia. Aby nie nawiązywać automatycznego połączenia z Internetem, należy anulować połączenie z siecią.
Wybrać opcję połączenia: Bluetooth®, Wi-Fi lub
modem samochodu*:
Jeśli samochód jest połączony z Internetem za
pośrednictwem telefonu komórkowego, można
74
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Modem samochodu*26
W przypadku łączenia się z Internetem za pomocą
modemu samochodu, usługi Volvo On Call będą
korzystać z tego połączenia.
Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie 10
sieci Bluetooth®. Jeśli zostanie dodana kolejna, to
najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie usunięta z
listy zapamiętanych sieci.
Aby połączyć się z modemem samochodu, patrz
Modem samochodu* (Str. 77).
Wi-Fi
Bluetooth®
1. Telefon komórkowy musi zostać najpierw
zarejestrowany i podłączony w samochodzie
(Str. 58).
Symbol na ekranie (Str. 32) pokazuje aktualny
stan połączenia.
2.
Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/osobisty hotspot) w telefonie komórkowym.
1.
Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/osobisty hotspot) w telefonie komórkowym.
3.
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Połącz za pośrednictwem Bluetooth.
> Samochód jest teraz podłączony.
2.
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Połącz za pośrednictwem Wi-Fi.
> Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych
sieci Wi-Fi.
Następnym razem system samochodu będzie
automatycznie łączył się z dostępną siecią za
pośrednictwem Bluetooth®.
3.
Symbol na ekranie (Str. 32) pokazuje aktualny
stan połączenia.
4.
Wybrać Połącz.
5.
Wprowadzić hasło do sieci.
> Samochód podejmuje teraz próbę połączenia się z siecią.
Informacje o anulowaniu połączenia z siecią, patrz
Anulowanie połączenia internetowego.
26
Następnym razem system samochodu będzie
automatycznie łączył się z dostępną siecią za
pośrednictwem Wi-Fi. Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia
internetowego po odłączeniu od samochodu, np.
po opuszczeniu pojazdu, aż do następnego użycia. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia
przy następnym użyciu.
Wybrać sieć.
Informacje o anulowaniu połączenia z siecią, patrz
Anulowanie połączenia internetowego.
Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie 10
sieci Wi-Fi. Jeśli zostanie dodana kolejna, to najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie usunięta z
listy zapamiętanych sieci.
Usuwanie zapamiętanej sieci Wi-Fi
1.
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła.
2.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe.
3.
Wybrać Wi-Fi.
> Pojawi się lista dostępnych sieci.
4.
Wybrać sieć do usunięcia.
}}
Tylko w pojazdach z Volvo On Call
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
75
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
5.
Wybrać Zapomnij.
> Samochód nie będzie automatycznie
łączyć się z tą siecią.
Anulowanie połączenia internetowego
Usuwanie wszystkich sieci
Wszystkie sieci można usunąć jednocześnie.
Należy pamiętać, że wszystkie dane użytkownika i
wszystkie ustawienia systemowe zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy
nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli,
po czym nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Przywróć ustawienia
fabryczne.
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
Możliwe jest uzyskanie połączenia tylko z następującym typem sieci:
•
•
•
76
UWAGA
W razie wystąpienia problemów z przesyłem
danych należy skontaktować się z operatorem
sieci.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Połącz za pośrednictwem Żadne. Samochód nie połączy się z internetem.
Częstotliwość – 2,4 GHz.
Brak lub słabe połączenie internetowe
Standard – 802.11 b/g/n.
Ilość przesyłanych danych zależy od usług lub
aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja audio może
wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych,
co wymaga dobrego połączenia i silnego sygnału.
Typ zabezpieczenia – WPA2-AES-CCMP.
Jeżeli w tym samym czasie na tej częstotliwości
pracuje wiele urządzeń, jakość połączenia może
ulec pogorszeniu.
Telefon komórkowy do sieci
Szybkość transmisji w sieci komórkowej zmienia
się w zależności od zasięgu sieci w danej lokalizacji. Słaby zasięg sieci może występować na przykład w tunelach, w terenie górzystym, w głębokich
dolinach lub w pomieszczeniach. Szybkość transmisji zależy również od umowy użytkownika z operatorem sieci.
Telefon komórkowy do samochodu
Prędkość przesyłu danych dla połączenia może
zmieniać się w zależności od umiejscowienia telefonu komórkowego w samochodzie. Aby zwiększyć natężenie sygnału, należy przesunąć telefon
komórkowy bliżej systemu audio-multimedialnego. Należy sprawdzić, czy nie ma między nimi
zakłóceń.
Powiązane informacje
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 10)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Modem samochodu*27
UWAGA
Samochód jest wyposażony w modem, który
można wykorzystać do połączenia systemu
samochodu z Internetem. Dostępna jest również
funkcja udostępniania internetu za pośrednictwem Wi-Fi.
Aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu
PIN przy każdym uruchomieniu samochodu,
zaleca się wyłączenie blokady kodem PIN.
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Ustawienia internetowe Modem
pojazdu. Usunąć zaznaczenie w kratce
Zablokuj kartę SIM.
Połączenie internetowe
Uchwyt na kartę SIM w schowku podręcznym.
1.
Osobistą kartę SIM należy włożyć w uchwyt
znajdujący się w schowku podręcznym.
2.
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Modem pojazdu.
3.
27
Wprowadzić kod PIN karty SIM.
> System samochodu połączy się z Internetem i możliwe będzie korzystanie z funkcji
internetowych, patrz Samochodowe połączenie internetowe (Str. 74).
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się
z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
W celu wyłączenia połączenia internetowego,
nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Ustawienia internetowe Żadne.
}}
Tylko w pojazdach z Volvo On Call.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
77
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Punkt dostępowy Wi-Fi typu hotspot
3.
Włączyć hotspot Wi-Fi samochodu, zaznaczając pole wyboru.
> Teraz można podłączyć zewnętrzne urządzenia do hotspota Wi-Fi w samochodzie.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, usunąć zaznaczenie z pola wyboru.
UWAGA
Włączenie punktu dostępowego typu hotspot
Wi-Fi może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów przez operatora sieci komórkowej.
Gdy system samochodu jest połączony z internetem, można udostępniać połączenie internetowe
za pośrednictwem modemu samochodu (hotspot
Wi-Fi) w celu umożliwienia innym urządzeniom
dostępu do internetu.
Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać funkcję udostępniania internetu.
1.
2.
78
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Hotspot Wi-Fi samochodu
Wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i wpisać hasło. Nazwa powinna zawierać od 6 do
32 znaków, a hasło od 10 do 63 znaków.
Nazwę i hasło można później zmienić.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
Do hotspota Wi-Fi samochodu może być podłączonych maksymalnie 8 urządzeń.
Liczba urządzeń podłączonych do hotspota Wi-Fi samochodu.
Aby wyświetlić liczbę urządzeń podłączonych do
hotspota Wi-Fi samochodu:
–
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Ustawienia internetowe.
Wybrać Hotspot Wi-Fi samochodu, aby
wyświetlić urządzenia podłączone do hotspota
Wi-Fi samochodu.
Technika i bezpieczeństwo hotspota
Wi-Fi
Do obsługi hotspota Wi-Fi wykorzystywana jest
częstotliwość 2,4 GHz. Jeżeli w tym samym czasie na tej częstotliwości pracuje wiele urządzeń,
jakość połączenia może ulec pogorszeniu.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
•
•
•
•
Częstotliwość – 2,4 GHz.
Aplikacje
Standard – 802.11 b/g/n.
Aplikacje (apsy) to aplikacje, z których można
korzystać, gdy system samochodu jest połączony z internetem. Mogą to być aplikacje typu,
np. usług nawigacji, mediów socjalnych, radia
internetowego oraz serwisów muzycznych.
Typ zabezpieczenia – WPA2-AES-CCMP.
Antena modemu samochodu jest zamocowana na jego dachu.
Brak lub słabe połączenie internetowe
Samochodowe połączenie internetowe (Str. 74).
Powiązane informacje
W celu uzyskania podstawowych informacji na
temat obsługi i nawigacji patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28).
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
W celu użycia aplikacji trzeba najpierw połączyć
system samochodu z internetem (Str. 74).
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Gdy samochód jest połączony z Internetem, w
prawym górnym rogu ekranu widoczny jest symbol (Str. 32). Jeżeli połączenie z internetem
będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się
z kosztami.
28
Nacisnąć
w środkowej konsoli i wybrać
Appsy, aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje28. Wybrać aplikację z listy i rozpocząć jej
pobieranie za pomocą OK/MENU.
Aplikacje są pobierane z internetu do systemu
samochodu i z niego uruchamiane. Aplikacje
ładują się (są uaktualniane) przy każdym uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Aplikacje udostępniają informacje o
lokalizacji samochodu.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
Niektóre aplikacje wymagają informacji o lokalizacji. Aplikacje wykorzystują system GNSS (Global
Navigation Satellite System) do lokalizowania
samochodu.
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
}}
79
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Pozycja samochodu może być także przesyłana
do dostawców usług firmy Volvo. Dostawcy usług
pracują w imieniu Volvo i mogą przetwarzać informacje o lokalizacji wyłącznie w takim zakresie, jaki
jest wymagany w celu dostarczenia usługi.
Wszyscy podwykonawcy są związani umowami,
które wymagają od nich przestrzegania zasad
poufności i traktowania informacji o lokalizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługi nawigacyjne
Usługi nawigacyjne zapewniają informacje drogowe prowadzące do zaprogramowanego celu
podróży. Jednak nie można zagwarantować, że
wszystkie wskazówki dotyczące prowadzenia po
trasie będą zawsze wiarygodne, ponieważ mogą
wystąpić sytuacje, których system nie może uwzględnić ani przewidzieć, takie jak przykładowo
gwałtowne zmiany pogody.
Logowanie
Niektóre aplikacje i usługi wymagają logowania.
Występują ich dwa rodzaje:
•
•
29
80
Niektóre aplikacje mogą wymagać rejestracji
w systemie dostawcy aplikacji lub usługi.
Informacja o ewentualnej konieczności logowania jest wyświetlana podczas uruchamiania aplikacji. W celu rejestracji lub zalogowania do istniejącego konta należy postępować
według instrukcji na ekranie.
Niektóre aplikacje lub usługi wymagają zalogowania za pomocą osobistego numeru
Volvo ID. Do uzyskania dostępu do licznych
użytecznych usług, np. przesyłania adresu z
usług mapy w Internecie bezpośrednio do
aplikacji nawigacji drogowej lub systemu
nawigacji Volvo*29 konieczna jest rejestracja
lub użycie istniejącego konta. Więcej informacji oraz instrukcja tworzenia konta, patrz
Volvo ID (Str. 11).
Powiązane informacje
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 10)
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
UWAGA
Możliwe jest uaktualnienie systemu do
Sensus Navigation, który zawiera więcej funkcji oraz aktualizacji danych mapy. Więcej informacji można uzyskać u dealera.
Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przeglądarka internetowa30
Samochód posiada zintegrowaną przeglądarkę
internetową, która umożliwia wyszukiwanie i
wyświetlanie informacji z internetu.
UWAGA
Przeglądarka internetowa jest niedostępna w
czasie jazdy.
W celu uzyskania podstawowych informacji na
temat obsługi patrz obsługa systemu i menu
(Str. 28).
Nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz) na środkowej konsoli
i wybrać Przeglądarka
internetowa.
Uproszczona przeglądarka internetowa obsługuje
tekst i obrazy w standardzie HTML 4. Przeglądarka internetowa nie obsługuje animacji, wideo
ani audio. Pobieranie i zapisywanie plików nie jest
możliwe.
Gdy jest podłączona do internetu poprzez łącze
Bluetooth®, w górnym prawym rogu ekranu pokazuje się symbol (Str. 32) Bluetooth®.
W celu użycia przeglądarki internetowej trzeba
najpierw połączyć system samochodu z internetem (Str. 74).
Funkcja wyszukiwania
Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki znakowej.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się
z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Ostatnio odwiedzane strony (historia).
Użyć rozetki znakowej do wprowadzenia adresu
URL strony, np. mobile.volvocars.com.
1.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
30
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
}}
81
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
3.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do
książki telefonicznej lub historii połączeń,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z
opcji (patrz objaśnienie w tabeli poniżej) na
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
=>
Prowadzi do historii (3). Obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać adres
URL strony i nacisnąć OK/MENU,
aby do niej przejść.
Idź
Otwieranie wpisanego adresu URL
za pomocą OK/MENU.
a|A
||}
Przełączanie między dużymi i małymi
literami za pomocą OK/MENU.
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Przełączanie z rozetki znakowej na
okno Adres:. Do przesuwania kursora służy pokrętło TUNE. Usuwanie
nieprawidłowo wpisanych liter EXIT.
Aby wrócić do rozetki znakowej,
nacisnąć OK/MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na panelu
sterowania można użyć do edytowania zawartości okna Adres:.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie
ostatniego znaku. Długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega na
użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie znaki31 przypisane do tego przycisku, np. w, x, y, z i 9. Szybkie
naciśnięcia przycisku powodują przesuwanie kursora wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wybrać – znak pojawia się w wierszu wprowadzania.
•
Nacisnąć EXIT, aby usunąć/anulować znak.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
31
82
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Nawigacja w przeglądarce internetowej
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć stronę. Nacisnąć OK/
MENU, aby aktywować wybór lub podświetlone
łącze.
Można też przesunąć kursor w obszar nie wymagający kliknięcia i nacisnąć OK/MENU.
wyświetlanie stron internetowych w żądany
sposób. Można włączyć/wyłączyć następujące funkcje: Wyświetl zdjęcia, Blok.
wyskakujących okienek i Zezwól na
JavaScripts.
• Wstecz - Cofnięcie do poprzedniej strony.
• Następna - Umożliwia powrót do wcześniejszej strony po cofnięciu do poprzedniej.
• Przeładuj - Odświeżanie strony.
• Stop - Wstrzymanie ładowania strony i
• Akceptuj cookies - Cookies to małe pliki
tekstowe, które są zapisywane w systemie.
Umożliwiają używanie pewnych funkcji w
witrynach internetowych i pozwalają właścicielowi witryny generować statystyki np.
stron, na które wchodzą goście witryny.
powrót do poprzedniego ustawienia.
• Nowa zakładka - tworzenie nowej zakładki/
strony. Jednocześnie mogą być otwarte maksymalnie cztery zakładki.
• Rozmiar tekstu - służy do wyboru wielkości
• Zamknij zakładkę - Zamyka zakładkę/
używanych znaków: Duże, Średnia lub
Małe.
• Powiększ/Zmniejsz - Powiększenie/
• Wyczyść dane przeglądarki – Cookies,
stronę.
historia przeglądarki i pamięć
podręczna zostaną usunięte.
pomniejszenie strony.
Przesuwanie kursora na stronie.
Kursor można swobodnie przesuwać po stronie
za pomocą klawiatury w środkowej konsoli. Nacisnąć przycisk INFO, aby przejść do paska menu u
góry strony.
Wyskakujące menu otwiera się przyciskiem
numer 5 w środkowej konsoli. Można też przesunąć kursor w obszar nie wymagający kliknięcia i
nacisnąć OK/MENU.
Funkcje
Dostępne funkcje otwiera się przyciskiem numer
5 wyskakującego menu w środkowej konsoli.
• Dodaj zakładkę/Usuń zakładkę - Zamiast
wpisywania za każdym razem od nowa adresu
strony internetowej można utworzyć szybkie
łącze (zakładkę) do strony. Można zapisać
maks. 20 zakładek.
• Ustawienia - dopasowywanie ekranu prze-
glądarki internetowej oraz zarządzanie informacjami, więcej informacji można znaleźć
poniżej.
Ustawienia funkcyjne
• Zakładki - Zmień nazwę, Zmień
• Opcje przycisków FAV - Do przycisku FAV
można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo
włączać, naciskając tylko przycisk FAV, patrz
Ulubione (Str. 33).
Powiązane informacje
•
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 10)
Przegląd menu - przeglądarka internetowa
(Str. 96)
kolejność lub Usuń.
• Filtrowanie zawartości - umożliwia wprowadzanie adaptacji, które zapewniają
83
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
TV*
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Podczas jazdy
samochodu obraz nie jest dostępny, ale dźwięk
jest odtwarzany. Obraz pojawia się ponownie po
zatrzymaniu samochodu.
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko w
tych krajach, które nadają sygnał w formacie
MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze standardem
DVB-T. System nie odbiera programów telewizyjnych nadawanych za pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Podczas jazdy
samochodu obraz nie jest dostępny, ale
dźwięk jest odtwarzany. Obraz pojawia się
ponownie po zatrzymaniu samochodu.
Oglądanie telewizji
–
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
UWAGA
Funkcje TV, przegląd.
Odnośnie podstawowych informacji na temat
odtwarzania i nawigacji, patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV,
patrz Ulubione (Str. 33).
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od
jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne
czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt
duże oddalenie nadajnika telewizyjnego.
Zasięg może ulegać znacznym zmianom,
zależnie od tego, w którym miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
84
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do opcji TV, a następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i po
krótkiej chwili pojawia się ostatnio oglądany kanał.
•
•
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie
wszystkich kanałów dostępnych na danym
obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych kanałów
został już zapisany w pamięci (Str. 85), to
po prawej stronie nazwy kanału zostanie
wyświetlony jego numer w pamięci. Obrócić
pokrętło TUNE, aby zaznaczyć żądany kanał i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym obszarze
można włączyć, naciskając krótko przyciski
/
.
UWAGA
Jeżeli po wybraniu stacji za pomocą przycisków pamięci nie ma sygnału, może to wynikać
z faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
ostatnie wyszukiwanie stacji i zapisano ich
listę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Powiązane informacje
•
•
•
•
Teletekst* (Str. 86)
Ustawienia obrazu (Str. 50)
Zanik sygnału TV* (Str. 87)
Menu TV* (Str. 98)
Kanały TV*/lista zapamiętanych
kanałów
Wyszukiwanie kanałów TV odbywa się w samochodzie w sposób automatyczny i ciągły.
Dostępne kanały zostają zapisane na liście kanałów. Można zmienić kryteria przeszukiwania listy
kanałów, ale nie ich kolejność. Dostępna jest
także lista zapamiętanych kanałów, na której
można zmienić ich kolejność.
dostępne na danym obszarze. Można przenieść
jeden z tych kanałów, umieszczając go na liście
kanałów zapamiętanych.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Zmiana na liście zapamiętanych
kanałów
Można zmienić kolejność wyświetlania kanałów
na liście. Ten sam kanał telewizyjny może zajmować więcej niż jedną pozycję na liście zapamiętanych kanałów. Położenie kanałów telewizyjnych
na liście może się zmieniać.
1.
W celu dokonania zmiany kolejności na liście
zapamiętanych kanałów należy w widoku normalnym źródła TV nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję
Zaprogramowane stacje.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który ma
zostać przeniesiony w obrębie listy i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
3.
Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję na
liście i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
85
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odbiornik TV* – opcje odtwarzania
Funkcje odbiornika TV można modyfikować.
Zmiana napisów
1.
2.
W celu dokonania zmiany napisów należy w
widoku normalnym źródła TV nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Napisy.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać żądaną
wersję napisów, i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Będzie teraz wykorzystywana wybrana
wersja napisów.
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej
1.
2.
W celu dokonania zmiany języka ścieżki
dźwiękowej należy w widoku normalnym
źródła TV nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ścieżki audio.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać żądaną
ścieżkę audio, i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Będzie teraz wykorzystywana wybrana
ścieżka audio.
Informacja o aktualnym programie
TV*
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Nacisnąć przycisk (Str. 28) INFO, aby wyświetlić
informację o aktualnym programie oraz następnym programie i godzinie jego rozpoczęcia.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Nacisnąć ponownie przycisk INFO, aby wyświetlić
więcej informacji na temat aktualnego programu.
W pewnych przypadkach mogą być dostępne
dodatkowe informacje, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz krótki opis aktualnego
programu.
Teletekst*
1.
Aby wyświetlić teletekst, należy w trybie TV
przejść do opcji Menu TV Teletekst.
2.
Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9), aby
wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać
kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Wprowadzić nowy numer strony lub obrócić
pokrętło TUNE, by przejść do następnej strony.
Powiązane informacje
Aby wrócić do ekranu TV, nacisnąć przycisk EXIT.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
TV* (Str. 84)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 87)
Powiązane informacje
86
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Ulubione (Str. 33)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Zanik sygnału TV*
Nadajnik zdalnego sterowania*
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
wyświetlanie obrazu zostanie wznowione.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu audiomultimedialnego. Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak
przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy.
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego
kanału telewizyjnego i rozpocznie się ponowne
wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się
ponownie, natychmiast zostanie wyświetlony
obraz danego kanału. Podczas wyświetlania tego
komunikatu można w dowolnym momencie zmienić kanał.
Komunikat Brak sygnału zostaje wyświetlony
wtedy, gdy system wykryje brak możliwości
odbioru wszystkich kanałów telewizyjnych.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
TV* (Str. 84)
Kanały TV*/lista zapamiętanych kanałów
(Str. 85)
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli środkowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
87
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Używając nadajnika zdalnego sterowania, nacisnadajnika w położenąć najpierw przycisk
nie F. Następnie wycelować nadajnik w kierunku
odbiornika podczerwieni, który znajduje się po
prawej stronie przycisku (Str. 28) INFO w konsoli
środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Powrót do poprzedniej opcji, anulowanie funkcji, usuwanie wprowadzonych znaków
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Przycisk
Funkcja
Przechodzenie w górę/w dół
F = Przedni ekran
Przechodzenie w prawo/w lewo
L i R = Opcje niedostępne.
Przełączanie na nawigację*
Potwierdzenie wyboru lub przejście
do systemu menu wybranego źródła
Przełączanie na radioodbiornik (np.
AM)
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie źródła multimediów
(np. Płyta, TV*)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Przełączanie/szybkie przewijanie do
tyłu, zmiana ścieżki/utworu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/szybkie przewijanie do
przodu, zmiana ścieżki/utworu
Funkcja
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie
cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Informacja o aktualnym programie,
utworze itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy dostępnych jest
więcej informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Menu
88
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przycisk
Funkcja
Napisy, wybór języka tekstu
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania systemu audio-telefonicznego.
1.
Nacisnąć blokadę na pokrywie komory baterii
i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2.
Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich miejsce
nowe, ustawiając je zgodnie z symbolami graficznymi w komorze baterii.
3.
Założyć pokrywę.
UWAGA
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od 1
do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany czterema bateriami typu AA/LR6. W długą podróż
należy zabrać z sobą zapasowe baterie.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
89
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
struktura menu
TEL
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 95)
•
Przeglądarka internetowa (Str. 96)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu systemu audio-multimedialnego.
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony, wybór
tej opcji nie jest możliwy. Może to być spowodowane brakiem dostępności danej funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego lub podłączonego
źródła lub brakiem zawartości.
Menu AM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza AM.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
AM MenuA
Patrz
Pokaż zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str.
90)32
DAB *(Str. 91)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
32
33
90
Pokaż zaprogramowane stacje
FM (Str. 91)
Audio CD/DVD (Str. 92)
DVD Video (Str. 92)
A
(Str. 39)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Twardy dysk (HDD) (Str. 93)
Odtwarzacz iPod (Str. 94)
USB (Str. 94)
Media Bluetooth® (Str. 94)
AUX (Str. 95)33
TV* (Str. 98)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Dotyczy tylko w niektórych modeli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu FM
FM Menu
Patrz
TP
(Str. 41)
Przełącz radiotekst/zaprogram.
(Str. 42) i
(Str. 39)
Powiązane informacje
•
Częstotliwość alternatywna (AF)
Przegląd menu - Radio cyfrowe
(DAB)*
Bez funkcji
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza FM.
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radia DAB.
Menu DAB*
Patrz
Filtr wg rodzaju programu (PTY)
(Str. 42)
Pokaż
Pokaż
Artysta/Tytuł
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Żadne
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Żadne
Dostrój stację według
(Str. 37)
Monitorowanie stacji DAB-DAB
(Str. 44)
Wykaz stacji
(Str. 38)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Strojenie ręczne
(Str. 38)
Bez funkcji
(Str. 33)
Przełącz Pokaż informacje
Opcje przycisków FAV
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
91
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Struktura menu - Audio CD/DVD
Przegląd dostępnych opcji i ustawień Audio CD/
DVD.
Menu płyty
Patrz
Play/Pause
(Str. 45)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Menu DVD Video
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Video.
Menu wideo DVD
Patrz
Play/Pause
(Str. 49)
Menu płyty DVD
(Str. 49)
Stop
(Str. 49)
Stop
A
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Napisy
(Str. 49)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Ścieżki audio
(Str. 49)
Ustawienia zaawansowane
Opcje Gracenote®
Baza danych Gracenote®
Kąty
Wyniki Gracenote®
Formaty obrazu
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
92
Play/Pause
(Str. 45)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Dotyczy tylko płyt DVD.
(Str. 33)
Bez funkcji
Bez funkcji
A
Opcje przycisków FAV
(Str. 50)
Play/Pause
(Str. 49)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Następny napis
(Str. 49)
Następna ścieżka audio
(Str. 49)
Wyskakujące menu DVD Video
Nacisnąć OK/MENU w czasie odtwarzania
pliku wideo, aby uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Ustawienia obrazu
(Str. 50)
Menu wideo DVD
(Str. 28)
Menu płyty DVD
(Str. 49)
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
Menu dysku HDD
Patrz
strona
Play/Pause
(Str. 50)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Importuj muzykę
(Str. 50)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
(Str. 50)
Wykorzystane:
Wolne miejsce:
Pojemność:
Utwory:
Katalogi:
Opcje przycisków FAV
Z płyty
(Str. 50)
Bez funkcji
Z nośnika USB
Powiązane informacje
•
Informacje o zapisanych danych
Przegląd dostępnych opcji i ustawień twardego
dysku (HDD).
A
Zmień nazwę/Usuń pliki
(Str. 50)
Otworzyć
A
Zmień nazwę
Usuń
Play/Pause
(Str. 50)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
W zależności od rynku.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Usuń wszystkie
93
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Struktura menu – iPod®
Menu USB
Struktura menu - Media Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
Menu iPod
Patrz
Play/Pause
(Str. 53)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Menu USB
Patrz
Menu Bluetooth
Patrz
Play/Pause
(Str. 53)
Play/Pause
(Str. 56)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 60)
Wybierz partycję USB
Bez funkcji
Opcje przycisków FAV
Play/Pause
(Str. 53)
Aktualizuj listę urządzeń
(Str. 33)
Bez funkcji
Odtwarzanie losowe
Opcje przycisków FAV
(Str. 47)
Play/Pause
(Str. 53)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Powiązane informacje
•
Uwidocznij samochód
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Bez funkcji
Play/Pause
(Str. 56)
Odtwarzanie losowe
(Str. 47)
Urządzenie 1
Urządzenie 2
itd.
94
(Str. 33)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Podłącz multimedia
Usuń urządzenie
(Str. 56)
(Str. 61)
Powiązane informacje
•
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX34.
Menu AUX
Patrz
Wejśc. poz. głośn. AUX
(Str. 56)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Standardowa
Kompensacja
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przegląd menu - zestaw
głośnomówiący Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Menu telefonu
Patrz
Wykaz połączeń
(Str. 63)
Kontakty
(Str. 65)
Wiadomości
(Str. 61)
Powiadomienia o wiadomościach
(Str. 61)
Zmień telefon
(Str. 60)
Wyszukaj nowy telefon
Uwidocznij samochód
Urządzenie 1
Urządzenie 2
itd.
34
Wejście AUX występuje tylko w niektórych modelach.
}}
95
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Podłącz telefon
Usuń urządzenie
(Str. 61)
(Str. 61)
Przegląd menu - przeglądarka
internetowa35
Przegląd dostępnych opcji i ustawień przeglądarki internetowej.
Przeglądarka internetowa
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Patrz
Menu jest widoczne w normalnym
widoku przeglądarki internetowej,
jeżeli nie jest otwarta żadna
zakładka.
Wpisz adres
(Str. 81)
Wyskakujące menu, przeglądarka internetowa
Aby otworzyć wyskakujące menu,
należy nacisnąć przycisk z cyfrą 5 w
środkowej konsoli, gdy w przeglądarce internetowej jest otwarta
strona.
Wstecz
(Str. 81)
Następna
(Str. 81)
Przeładuj
(Str. 81)
Stop
(Str. 81)
Nowa zakładka
(Str. 81)
Zamknij zakładkę
(Str. 81)
Ustawienia
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz poniżej.
Zakładka 1
Zakładka 2
itd.
(Str. 81)
Powiększ
lub
Zmniejsz
35
96
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Patrz
(Str. 81)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Dodaj zakładkę
lub
(Str. 81)
Usuń zakładkę
Filtrowanie zawartości
(Str. 81)
Akceptuj cookies
(Str. 81)
Ustawienia
Wyświetl zdjęcia
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz poniżej.
Blok. wyskakujących okienek
Menu ustawień, przeglądarka
internetowa
Patrz
Zakładki
Zakładka 2
itd.
Zamknij zakładkę
(Str. 81)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
System audio-multimedialny – struktura
menu (Str. 90)
(Str. 81)
Duże
(Str. 81)
Zakładka 1
(Str. 81)
Powiązane informacje
Zezwól na JavaScripts
Rozmiar tekstu
Nacisnąć Ustawienia w jednym z
obu powyższych menu, aby przejść
do menu ustawień.
Nowa zakładka
Średnia
Małe
Wyczyść dane przeglądarki
(Str. 81)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Zmień nazwę
Bez funkcji
Zmień kolejność
Dodaj/Usuń zakładkę
(Str. 81)
Usuń
97
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu TV*
Jasność:
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika
TV.
Menu TV
Patrz
Zaprogramowane stacje
(Str. 86)
Ścieżki audio
(Str. 86)
Napisy
(Str. 86)
Teletekst
(Str. 86)
Opcje przycisków FAV
(Str. 86)
Kolor:
Menu TV
Wyświetla „Menu TV”, patrz powyżej.
Bez funkcji
Teletekst
Wyskakujące menu TV
98
Kontrast:
Nacisnąć OK/MENU w czasie oglądania telewizji, aby uzyskać dostęp
do wyskakującego menu.
Patrz
Ustawienia obrazu
(Str. 50)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Licencje – system audiomultimedialny
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z praw
innej osoby zgodnie z warunkami tej umowy.
Poniższe teksty stanowią umowę firmy Volvo z
producentami/projektantami i w większości są
napisane w języku angielskim.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
}}
99
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Umowa licencyjna użytkownika
końcowego Gracenote®
Ten program lub urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z Emeryville, Kalifornia,
USA („Gracenote”). Oprogramowanie firmy Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) uruchamia ten program w celu dokonania identyfikacji
płyty i/lub plików oraz uzyskania informacji związanych z muzyką, takich jak nazwa, wykonawca,
ścieżka i tytuł („Dane Gracenote”) z serwerów
internetowych lub wbudowanych baz danych
(wspólnie nazywanych „serwerami”), a także w
celu realizacji innych działań. Użytkownik może
korzystać z danych Gracenote zgodnie z określonymi funkcjami użytkownika końcowego tego programu lub urządzenia.
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać dane
Gracenote, oprogramowanie Gracenote oraz serwery Gracenote do swojego osobistego użytku
niekomercyjnego. Użytkownik zobowiązuje się do
nie przekazywania, kopiowania, przenoszenia lub
transmitowania niniejszego oprogramowania Gracenote oraz danych Gracenote osobom trzecim.
UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WYKORZYSTYWAĆ DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ORAZ SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB NIEZGODNY Z
DOZWOLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE.
Użytkownik wyraża zgodę na cofnięcie swoich
niewyłącznych praw do korzystania z danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów
Gracenote w przypadku naruszenia tych ograni-
100
czeń. W przypadku rozwiązania umowy licencyjnej,
użytkownik zgadza się zaprzestać korzystania z
danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i
serwerów Gracenote. Firma Gracenote posiada
wyłączne prawa do wszystkich danych Gracenote,
całego oprogramowania Gracenote oraz wszystkich serwerów Gracenote, w tym wszelkie prawa
własności. Firma Gracenote w żadnym wypadku
nie ma obowiązku płacić za jakiekolwiek udostępniane informacje. Użytkownik zgadza się, że firma
Gracenote we własnym imieniu może dochodzić
praw spółki w ramach niniejszej umowy bezpośrednio przeciwko użytkownikowi.
Usługa Gracenote wykorzystuje unikalny identyfikator do śledzenia zapytań w celach statystycznych. Celem losowo przyznawanego identyfikatora jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczanie zapytań bez zbierania osobistych informacji o
użytkowniku. Dodatkowe informacje o polityce
prywatności serwisu usług firmy Gracenote są
dostępne na stronie internetowej firmy Gracenote.
Oprogramowanie i wszystkie treści zawarte w
danych Gracenote są licencjonowane w takim
stanie, w jakim są prezentowane. Firma Gracenote nie podejmuje żadnych zobowiązań ani gwarancji, wyrażonych lub domyślnych, co do dokładności danych Gracenote umieszczonych na serwerach Gracenote. Firma Gracenote zastrzega
sobie prawo do usunięcia danych z serwerów
Gracenote lub zmiany kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę za wystar-
czające. Nie ma żadnej gwarancji, że oprogramowanie lub serwery Gracenote są wolne od błędów, lub że oprogramowanie Gracenote i serwery
Gracenote będą działać bez przerwy. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do świadczenia żadnych nowych, ulepszonych lub dodatkowych
typów lub kategorii danych, jakie firma Gracenote
mogłaby zapewnić w przyszłości, i firma zastrzega
sobie prawo do zaprzestania swoje usługi w
dowolnym momencie.
GRACENOTE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOMYŚLNYCH,
W TYM RÓWNIEŻ, ALE BEZ OGRANICZENIA
DO, DOMYŚLNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA GRACENOTE NIE DAJE
GWARANCJI WYNIKÓW UZYSKANYCH
POPRZEZ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERA GRACENOTE. GRACENOTE W ŻADNYM PRZYPADKU
NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNIE SZKODY
LUB ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Powiązane informacje
•
Volvo Sensus (Str. 6)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
101
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Homologacja – system audiomultimedialny
Homologacja urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych i komputerowych.
Wi-Fi
102
Deklaracja zgodności systemu audionawigacyjnego
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 74)
MAPA INTERNETOWA
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa1
Mapa internetowa to funkcja, która umożliwia
wyświetlanie mapy bazującej na Internecie.
System ten potrafi obliczyć odpowiednią trasę i
wskazać pozycję samochodu w odniesieniu do
trasy na mapie. W przypadku odstępstwa od
zaplanowanej trasy system automatycznie dostosowuje trasę i kontynuuje podawanie wskazówek
dojazdu do punktu docelowego. Oprócz typowych
danych kartograficznych mapa pokazuje także
informacje drogowe (Str. 114) i symbole wybranych punktów zainteresowania (POI) (Str. 110).
W warunkach słabego zasięgu lub słabego sygnału łącza internetowego, obliczanie trasy przestanie działać. Może wówczas brakować niektórych skal mapy w zależności od tego, ile danych
kartograficznych udało się pobrać.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się
z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych można
uzyskać u operatora sieci.
1
104
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Firma Volvo oferuje wyspecjalizowany system
nawigacyjny (Sensus Navigation), który wykorzystuje mapy zapisane na dysku, funkcję wskazówek
głosowych, zaawansowane opcje obliczania trasy
uwzględniające informacje drogowe, wyszukiwanie w Internecie oraz opcję wielu punktów
pośrednich na trasie. Aby wyposażyć samochód w
system Sensus Navigation, należy skontaktować
się z lokalnym dealerem. Mapa internetowa zostaje wtedy zastąpiona wspomnianym zaawansowanym systemem.
Mapa internetowa zapewnia informacje drogowe
prowadzące do wybranego celu podróży. Jednak
nie wszystkie wskazówki dotyczące zalecanego
kierunku jazdy są wiarygodne, ponieważ mogą
wystąpić sytuacje, których system nie może uwzględnić ani przewidzieć np. gwałtowne zmiany
pogody.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
Powiązane informacje
•
Mapa internetowa – napisy i symbole na
ekranie (Str. 107)
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa2 – obsługa
Aby uruchomić mapę internetową w celu zaplanowania podróży i późniejszego otrzymywania
wskazówek dojazdu do wybranego punktu docelowego, należy wykonać poniższe czynności.
W celu uzyskania podstawowych informacji na
temat obsługi patrz obsługa systemu i
menu(Str. 28). Bardziej szczegółowe opisy zamieszczono w poszczególnych punktach.
Aby przejść do mapy internetowej i przeprowadzić
na niej wyszukiwanie, należy użyć rozetki znakowej i klawiatury numerycznej (Str. 106).
1.
2.
3.
Zaakceptować udostępnianie pozycji samochodu.
UWAGA
Mapa internetowa nie działa bez wyrażenia
zgody.
Aby wyłączyć udostępnianie, należy w widoku
normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU, wybrać pozycję Ustawienia i
usunąć zaznaczenie opcji Udostępnianie
pozycji.
W celu użycia mapy internetowej trzeba najpierw połączyć system samochodu z internetem (Str. 74).
4.
Wprowadzić punkt docelowy (Str. 109).
5.
Wybrać opcje trasy (Str. 113) (np. typ drogi,
tunele, promy).
Uruchomić mapę internetową, naciskając
przycisk NAV na konsoli środkowej.
6.
Wybrać opcje mapy (Str. 114) (np. tryb pełnoekranowy, typ mapy, informacje o pozycji).
> Pozycja samochodu zostaje pokazana na
mapie internetowej wraz z informacjami
drogowymi i wybranymi punktami zainteresowania (POI).
Wyświetlić szczegółowe informacje o trasie
(Str. 112).
Zmiana punktu docelowego
Aby zmienić punkt docelowy: wprowadzić punkt
docelowy (Str. 109).
Przerwanie/wznowienie podawania
wskazówek dojazdu
W widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Anuluj/wznów
prowadzenie.
Zmiana właściciela samochodu
W przypadku zmiany właściciela ważne jest wykasowanie wszystkich danych użytkownika i zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień
fabrycznych, patrz Zmiana właściciela (Str. 10).
Wyświetlanie trasy
W celu wyświetlenia przeglądowej mapę trasy
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa Mapa
reszty trasy.
2
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
105
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa3 – rozetka
znakowa i klawiatura
Wprowadzanie tekstu za pomocą
rozetki znakowej
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Do wprowadzania i wybierania opcji służy
rozetka znakowa lub klawiatura na konsoli środkowej. Można na przykład wprowadzić informacje dotyczące adresu lub obiektu.
Rozetka znakowa.
Widok ekranu z polem tekstowym.
System ten wykorzystuje „rozetkę znakową” do
wprowadzania konkretnych informacji, na przykład
typu punktu PIO, miasta/miejscowości, regionu/
kraju, adresu, ulicy lub kodu pocztowego.
1.
Zaznaczyć pole tekstowe.
2.
Nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić rozetkę
znakową.
3.
Wybierać znaki za pomocą pokrętła na kierownicypokrętła TUNE i wprowadzać je,
naciskając jeden raz pokrętło na kierownicy/OK.
Aktywowanie opcji
Po zaznaczeniu żądanej funkcji/menu za pomocą
pokrętła na kierownicy lub pokrętła TUNE,
nacisnąć pokrętło na kierownicy/OK, aby zobaczyć następny poziom funkcji/opcji.
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega na
użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie znaki4 przypisane
do tego przycisku, np. w, x, y, z i 9. Szybkie naciśnięcia przycisku powodują przesuwanie kursora
wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wybrać – znak pojawia się w wierszu wprowadzania.
•
Nacisnąć EXIT, aby usunąć/anulować znak.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
3
4
106
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
MAPA INTERNETOWA
Więcej opcji
Dodatkowe opcje, które między innymi oferują
więcej znaków, a także cyfry, są dostępne w menu
wprowadzania rozetki znakowej:
Mapa internetowa5 – napisy i
symbole na ekranie
Objaśnienia napisów i symboli, które mogą pojawić się na mapie.
• 123/ABC + OK – przełączanie rozetki zna-
Przewijanie/przesuwanie mapy w kierunku
strzałki za pomocą odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej(Str. 106)
Skala mapy
Ramka wyboru z krzyżykiem pośrodku
kowej między cyframi a literami.
• WIĘCEJ + OK – wyświetlanie dodatkowych
Nazwa aktualnej drogi/ulicy albo współrzędne lub informacja o punkcie zainteresowania (POI)
znaków w rozetce.
• => + OK – przesuwanie kursora na listę po
Kompas (Str. 114)
prawej stronie ekranu, gdzie można dokonać
wyboru opcji za pomocą przycisku OK.
Lista opcji
Typy dróg – rozmiar i kolor zależą od kategorii
drogi, a także od wybranej skali i koloru mapy
Informacje drogowe (Str. 114) – zaznaczone
linią na brzegu drogi.
Punkty zainteresowania (Str. 110)
Lista odpowiadająca wprowadzonym znakom.
Przy wyszukiwaniu krajów dostępne opcje są
wyświetlane na liście w oparciu o wprowadzone
litery. Dla pozostałych pól wyszukiwania nie jest
wyświetlana lista, a wyszukiwanie zostaje przeprowadzone po jego aktywowaniu.
5
Symbol celu podróży/punktu docelowego
Zaplanowana trasa – kolor niebieski
Aktualna pozycja samochodu
Linia kolejowa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
107
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa6 – menu
przewijane
Aby powiększyć
W trybie przewijania obraz mapy można przesuwać za pomocą przycisków numerycznych na
konsoli środkowej (Str. 105).
Przycisk numeryczny „5”
•
Obrócić pokrętło TUNE.
Naciśnięcie cyfry 5 w trybie przewijania
powoduje wyśrodkowanie mapy wokół
pozycji samochodu.
Aby wyjść z trybu przewijania
•
Nacisnąć EXIT lub NAV.
Krzyżyk
Tryb przewijania z krzyżykiem7.
Aby włączyć tryb przewijania w
normalnym trybie mapy
•
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
0-9.
Aby przewinąć
•
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
1-2-3-4-6-7-8-9 – na marginesie pojawia
się strzałka wskazująca kierunek wraz z cyfrą,
której należy użyć, aby przesunąć mapę w
żądanym kierunku.
Nacisnąć przycisk OK jeden raz, aby wyświetlić
menu dla punktu na mapie, który wskazuje środek
krzyżyka:
• Wybierz pojed. cel – usuwa wcześniejsze
punkty docelowe z planu podróży i uruchamia
podawanie wskazówek dojazdu na mapie.
• Informacja POI – pokazuje na ekranie
nazwę i adres punktu POI, który znajduje się
6
7
108
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Wybrać, czy pozycja krzyżyka/kursora ma być pokazywana z użyciem nazwy czy współrzędnych GPS, patrz opcje mapy (Str. 114).
najbliżej krzyżyka. Więcej informacji na temat
punktów POI, patrz (Str. 110).
• Informacja – pokazuje dostępne informacje
na temat wybranego miejsca.
• Zapisz – pozwala zapisać wybrane miejsce w
pamięci.
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa8 – wprowadzanie
punktu docelowego
Istnieje możliwość zaplanowania podróży
poprzez wprowadzenie punktu docelowego.
Adres
Wystarczy wprowadzić tylko miasto/miejscowość,
aby pojawił się plan podróży ze wskazówkami dojazdu do centrum.
W celu uzyskania dostępu do dalszych opcji
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Wyznaczanie
celu.
UWAGA
Definicja miasta lub obszaru może być różna
w różnych krajach, a nawet w różnych częściach tego samego kraju. W niektórych przypadkach odnosi się to granic miasta, a w
innych do rejonu.
Aby znaleźć punkt docelowy na podstawie
adresu, można wykorzystać następujące kryteria
wyszukiwania:
Home
System może zapisać dowolną pozycję w opcji
menu Dom. Funkcja ta jest wyświetlana za każdym razem, gdy ma zostać zapisana pozycja:
•
Zapisz lokalizację jako Dom + OK.
Aby uruchomić podawanie wskazówek dojazdu
do punktu docelowego Dom:
•
8
Zaznaczyć Dom + OK.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
•
•
•
Kraj: – wprowadzić kraj.
Miasto: – wprowadzić miasto/miejscowość.
Ulica: – wprowadzić ulicę.
Numer: – wybrać jeden z numerów budynków przy danej ulicy.
Punkty zainteresowania (POI)
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów POI
poprzez wybranie jednej z poniższych opcji menu:
•
•
•
•
Na podstawie nazwy
Według kategorii
Wokół samochodu
• Wokół punktu na mapie
Aby nie dopuścić do sytuacji, w której mapa stanie się trudno czytelna, liczba punktów POI, które
można jednocześnie wyświetlić na ekranie, została ograniczona – powiększenie wybranego
obszaru pozwala zobaczyć więcej punktów POI.
Informacje dotyczące opcji wyświetlania punktów
POI, patrz opcje mapy (Str. 114).
Przykłady różnych punktów POI, patrz (Str. 110).
Zapisana lokalizacja
Zebrane są tutaj punkty docelowe i miejsca zapisane za pomocą opcji menu „Zapisz”.
Zapisane punkty docelowe i miejsca można
modyfikować:
•
•
•
•
Wybierz pojed. cel
Edytuj
Usuń
Usuń wszystkie.
Wcześniejsze punkty docelowe
W tym miejscu przechowywane są wcześniej
wykorzystywane punkty docelowe. Zaznaczyć
jeden z nich + OK, a następnie wybrać jedną z
opcji:
• Wybierz pojed. cel
• Informacja
W pobliżu punktu docelowego
}}
109
MAPA INTERNETOWA
||
• Zapisz
• Usuń
• Usuń wszystkie.
Kod pocztowy
Wyszukiwanie punktu docelowego na podstawie
kodu pocztowego.
Punkt na mapie
Pokazuje mapę z aktualną lokalizacją wskazaną
kursorem.
Obrócić pokrętło TUNE, aby zmienić skalę mapy.
Pokazano tu przykłady symboli różnych obiektów.
1.
Do przesuwania (przewijania) mapy służą
przyciski numeryczne, patrz (Str. 108).
Restauracja
2.
Po znalezieniu żądanej lokalizacji nacisnąć
OK.
Teatr
UWAGA
Taniec
Prezentacja kodu pocztowego może się różnić
w zależności od rynku/obszaru.
Klub nocny
Długość i szerokość geograficzna
Kino
Wprowadzanie punktu docelowego za pomocą
współrzędnych GPS.
Kasyno
Najpierw wybrać metodę, która ma zostać wykorzystana do wprowadzenia współrzędnych GPS,
zaznaczając Format: + OK. Następnie zaznaczyć
jedną z poniższych opcji + OK:
Muzeum
Pozycja kursora określona za pomocą nazwy.
Atrakcja turystyczna
• DD°MM'SS'' – pozycja określona za pomocą
Następnie wybrać jedną z poniższych opcji i aktywować ją przyciskiem OK:
•
• Wybierz pojed. cel
• Zapisz
Stacja kolejowa
Powiązane informacje
Terminal promowy
stopni, minut i sekund.
Dziesiętny – pozycja określona za pomocą
liczb dziesiętnych.
Następnie wprowadzić współrzędne GPS i wybrać
jedną z poniższych opcji:
• Wybierz pojed. cel
• Zapisz
9
110
Mapa internetowa9 – symbole
punktów zainteresowania (POI)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
Mapa internetowa – obsługa (Str. 105)
Lotnisko
Postój taksówek
MAPA INTERNETOWA
Nocleg
Biblioteka
Hotel
Centrum handlowe
Działalność biznesowa
Usługi
Bankomat
Bank
Parking
Powiązane informacje
•
Mapa internetowa – wprowadzanie punktu
docelowego (Str. 109)
Toaleta publiczna
Pomieszczenie wypoczynkowe
Obiekt sportowy
Boisko
Aktywny wypoczynek
Policja
Rekreacja
Poczta
Kąpielisko
Plaża
Informacja turystyczna
Stacja benzynowa
Edukacja
Szkoła wyższa
Bar
Wynajem samochodów
Pub
Budynki administracji rządowej
Góra
Dom kultury
Szczyt górski
Centrum wystawowe
Apteka
Centrum konferencyjne
Szpital
Kemping
Przychodnia
111
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa10 – szczegółowe
informacje o trasie
nawigacyjnymi i z tego względu nie zmniejsza się
w miarę zbliżania się do danego punktu.
Wyświetlone są tutaj punkty nawigacyjne, które
zawiera każdy odcinek trasy, na przykład zjazdy z
autostrad i skrzyżowania.
Powiązane informacje
W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o
trasie należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Podgląd trasy.
Szczegółowe informacje o trasie.
Trasa do miejsca docelowego składa się z pewnej
liczby odcinków zawierających różne punkty nawigacyjne, np. odcinki proste, zjazdy i wjazdy na
autostradę, skrzyżowania itd. Odcinki można przewijać za pomocą opcji Następna/Poprzednia.
Wyświetlane są pozycja na mapie, nazwa, odległość i punkty zainteresowania. Pokazany dystans
odnosi się do odległości między dwoma punktami
10
11
112
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
•
Mapa internetowa – opcje trasy (Str. 113)
Mapa internetowa – symbole punktów zainteresowania (POI) (Str. 110)
Mapa internetowa11 – przegląd trasy
Dostępna jest opcja wyświetlenia pozostałej
części trasy na mapie przeglądowej.
W celu wyświetlenia przeglądowej mapy trasy
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa Mapa
reszty trasy.
Poza tym dostępne są te same funkcje co w
menu przewijanym (Str. 108).
Powiązane informacje
•
Mapa internetowa – wprowadzanie punktu
docelowego (Str. 109)
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa12 – opcje trasy
Opcje trasy zawierają ustawienia dotyczące typu
trasy oraz funkcje umożliwiające jej dostosowanie.
Typ trasy
Dostosowanie trasy
W celu dostosowania trasy należy w widoku normalnym źródła Nawigacja nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia Opcje
trasy.
W tym miejscu można wybrać różne typy trasy.
Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku
OK.
• Szybka z uwzględnieniem ruchu
drogow. – krótki czas podróży przy minimum
korków drogowych.
• Szybka – priorytet ma krótki czas podróży.
• Krótka – priorytet ma mała odległość. Trasa
•
Mapa internetowa – wprowadzanie punktu
docelowego (Str. 109)
Aby unikać jednego lub większej liczby wyświetlonych na ekranie elementów wzdłuż trasy, należy
zaznaczyć dany element + OK.
•
•
•
•
•
W celu uzyskania dostępu do typu trasy należy w
widoku normalnym źródła Nawigacja nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje trasy Rodzaj trasy.
Powiązane informacje
Unikaj autostrad
Unikaj dróg płatnych
Unikaj tuneli
Unikaj promów
Unikaj transp. samoch. koleją
UWAGA
•
Jeśli plan podróży będzie wprowadzany,
gdy te pozycje są wybrane, to po zaznaczeniu lub odznaczeniu opcji może nastąpić pewne opóźnienie wynikające z
konieczności nowego przeliczenia trasy.
•
Jeśli nie wybrano tuneli, dróg płatnych i
autostrad, system będzie unikał tych
miejsc w możliwie najszerszym zakresie,
chyba że nie będzie żadnej innej dobrej
alternatywy.
może prowadzić także mniejszymi drogami.
12
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
113
MAPA INTERNETOWA
Mapa internetowa13 – opcje mapy
Ustawienia różnych opcji mapy.
W tym miejscu można wybrać, w jaki sposób
mapa ma być wyświetlana na ekranie. Aktywować
żądaną opcję za pomocą przycisku OK.
• Aktualna droga – na ekranie pokazywana
• W kierunku północnym – mapa jest
• Współrzęd. geograficzne – na ekranie
zawsze wyświetlana w taki sposób, że północ
znajduje się u góry ekranu. Symbol samochodu przemieszcza się w kierunku określonej strony świata na ekranie.
• Map heading up – symbol samochodu znajduje się pośrodku i zawsze jest skierowany w
kierunku góry ekranu. Obraz mapy obraca się
pod symbolem samochodu zgodnie z przebiegiem drogi.
Mapa pełnoekranowa
W celu wyświetlenia mapy na całym ekranie
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje mapy Pokaż mapę pełnoekranową.
Zaznaczona opcja + OK wyświetla mapę na
całym ekranie bez innych informacji związanych z
samochodem, takich jak temperatura w kabinie
pasażerskiej lub aktywny nadajnik radiowy wzdłuż
dolnej i górnej krawędzi ekranu.
Tryb mapy „kierunek kompasu”
W celu ustawienia kierunku kompasu należy w
widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia Opcje
mapy Map type.
13
114
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
• 3D Heading up – tak samo jak w przypadku
opcji Map heading up, ale mapa jest trójwymiarowa. Sposób wyświetlania zależy od
powiększenia.
Informacja o aktualnej pozycji
W celu nastawienia informacji o aktualnej pozycji
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje mapy Dane pozycji.
Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku
OK.
jest nazwa drogi/ulicy, na której znajduje się
samochód/kursor.
pokazywane są współrzędne miejsca, w którym znajduje się samochód/kursor.
• Żadne – na ekranie nie są pokazywane
żadne informacje na temat miejsca, w którym
znajduje się samochód/kursor.
Punkty zainteresowania (POI) na mapie
W celu ustawienia, które punkty POI mają być
pokazywane na mapie, należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy Symbole
POI.
W tym miejscu można określić, które punkty POI
mają być wyświetlane na mapie. Aktywować
żądaną opcję za pomocą przycisku OK.
• Domyślne – wyświetlane są punkty POI
określone za pomocą funkcji Wybrane.
• Wybrane – wybrać za pomocą pokrętła
TUNE + OK każdy rodzaj punktów POI, który
ma być widoczny na ekranie.
• Żadne – nie są wyświetlane żadne punkty
POI.
Przykłady punktów POI, patrz Mapa internetowa –
symbole punktów zainteresowania (POI)
(Str. 110).
MAPA INTERNETOWA
Kolory mapy
UWAGA
W celu ustawienia kolorów mapy należy w widoku
normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia Opcje mapy
Kolory mapy.
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których transmitowane są informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku
OK.
• Automatyczne – czujnik światła określa, czy
• Dzień – kolory i kontrast ekranu są jasne i
W celu wyświetlenia informacji drogowych należy
w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia Opcje
mapy Komunikaty drogowe na mapie.
• Noc – kolory i kontrast ekranu zostają dosto-
Powiązane informacje
jest dzień czy noc i automatycznie dostosowuje ekran.
ostre.
sowane w taki sposób, by zapewnić kierowcy
optymalne widzenie nocne.
•
Mapa internetowa – napisy i symbole na
ekranie (Str. 107)
Informacje drogowe na mapie
Te drogi na mapie, dla których dostępne są informacje drogowe, są zaznaczone kolorem zielonym,
żółtym lub czerwonym. Kolor zielony oznacza brak
zakłóceń, kolor żółty pokazuje powolny ruch, a
kolor czerwony symbolizuje zatłoczenie/korek
drogowy/wypadek.
115
INDEKS ALFABETYCZNY
A
INDEKS ALFABETYCZNY
D
aplikacje (apsy)
Audio
dźwięk przestrzenny
Ustawienia
Audio i multimedia
menu
przegląd
struktura menu
79
35
33
28
27
90
DVD
K
45
Klawiatura
Bateria
pilot zdalnego sterowania
89
Bluetooth®
multimedia
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego
transmisja strumieniowa dźwięku
wyłączanie mikrofonu
zestaw głośnomówiący
56
63
56
63
61
106
Komunikaty alarmowe
41
Elementy sterowania
konsola środkowa, kierownica
Korekcja dźwięku
36
28
M
Głośność dźwięku
dzwonek, telefon
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem
telefon
telefon/odtwarzacz
zewnętrzne źródło dźwięku
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych
28
64
36
64
64
56
27, 53
I
C
Informacje drogowe (mapa internetowa)
CD
Informacje drogowe (TP)
41
iPod®, podłączenie
55
45
28
E
G
B
Kierownica
elementy sterowania
114
Mapa (mapa internetowa)
104
Mapa internetowa
104
Menu przewijane (menu mapy)
108
Mikrofon
63
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR)
dostęp do opcji
Informacja
– opcje menu
Układy wspomagające kierowcę
Ustawienia internetowe
Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia rozpoznawania głosu
Ustawienia samochodu
Ustawienia systemu
14
15
24
15
19
23
22
22
17
21
Multimedia, Bluetooth®
56
117
INDEKS ALFABETYCZNY
R
Nawiązywanie połączeń
działanie
przychodzące
Radio cyfrowe (DAB)
43
Radio internetowe
79
61
61
O
Obsługa menu audio i multimediów
Odtwarzacz multimedialny
obsługiwane formaty plików
44
52
Opcje mapy
114
Opcje przewodnika
113
P
Pilot zdalnego sterowania
wymiana baterii
87
89
Pozycja odsłuchu
35
Przeglądarka internetowa
81
Przewijanie (przesuwanie mapy)
Przyciski sterujące przy kierownicy
Radioodbiornik
DAB
36
36, 43
RDS
40
Rozpoznawanie poleceń głosowych
67
28
Odbiór radiowy w systemie transmisji cyfrowej DAB
36, 43
118
System Infotainment (System audio-multimedialny)
N
108
28
Punkt docelowy
109
Punkty zainteresowania
110
S
Samochodowe połączenie internetowe
aplikacje (apsy)
Mapa internetowa
modem samochodu
przeglądarka internetowa
struktura menu
Ustawienia internetowe
Sensus
74
79
104
77
81
96
23
26
T
Telefon
książka telefoniczna
książka telefoniczna, skrót
nawiązywanie połączeń
odbieranie połączenia
połączenia przychodzące
zestaw głośnomówiący
Telefon komórkowy, patrz Telefon
Trasa
szczegółowe informacje o trasie
65
65
58, 61
63
61
61
58
112
TV
84
Twardy dysk (HDD)
50
Typy programów radiowych (PTY)
42
6
Surround
35
Symbole
na ekranie
32
system audio
26
U
System audio-multimedialny
wprowadzenie
26
System audio-telefoniczny
zarządzanie systemem
28
USB, gniazdo
55
Ustawienia obrazu
50
Uzyskiwanie połączenia
61
INDEKS ALFABETYCZNY
V
Volvo ID
Volvo Sensus
11
6
W
Wejście AUX
27, 53
Wejście USB
53
widok normalny
28
WiFi
77
Wsparcie
10
Wyszukiwanie mediów
47
Z
Zmiana właściciela
10
119
INDEKS ALFABETYCZNY
120
TP 23894 (Polish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement