Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2015 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2015 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
01 Wprowadzenie
02 MY CAR
Wprowadzenie............................................ 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Informacje w internecie............................... 8
MY CAR....................................................
MY CAR – dostęp do opcji.......................
MY CAR – opcje menu..............................
MY CAR – Ustawienia samochodu...........
MY CAR – układy wspomagające kierowcę........................................................
MY CAR - Opcje systemowe....................
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji............
MY CAR Informacja..................................
03 System audio-multimedialny
10
11
11
13
System audio-multimedialny....................
System audio-telefoniczny – przegląd......
System audio-multimedialny – obsługa....
Tylny panel sterowania z gniazdami słuchawkowymi*............................................
Ulubione....................................................
Zapisywanie Ulubionych pozycji...............
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku.....................................................
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio.......................................
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku.........................
Ustawienia korektora................................
Ustawianie pozycji odsłuchu....................
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności.............
Radioodbiornik..........................................
Strojenie....................................................
Automatyczne strojenie radia...................
Lista stacji radiowych*..............................
Ręczne strojenie radia..............................
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych..........................................................
Funkcje RDS.............................................
01 02 03
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15
16
17
17
19
20
21
25
25
26
26
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
32
33
Spis treści
Komunikaty alarmowe..............................
Odbiór serwisów drogowych (TP).............
Funkcja EON.............................................
Odbiór serwisów informacyjnych – News.
Profil programu (PTY)................................
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY)...........................................
Informacja o profilu programowym (PTY).
Regulacja głośności dla priorytetowych
profili programów radiowych (PTY)...........
Informacje tekstowe..................................
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF)............................................................
Regionalne programy radiowe (REG)........
Przeszukiwanie zakresu............................
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS...............................................
Radio cyfrowe (DAB)*................................
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych)......................
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej.............................................................
Funkcja „DAB to DAB link”.......................
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe...
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał.............
34
34
34
35
35
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień....................................................
Odtwarzacz multimedialny........................
CD/DVD*...................................................
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja....
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja*...........................
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.....
Odtwarzanie fragmentów utworów lub
plików audio..............................................
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio........................................
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja.............................................................
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt wideo
DVD*..........................................................
41
41
42
42
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku.......................................... 52
03 03 03
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
40
40
40
41
DivX® Video On Demand*.........................
Ustawienia obrazu*...................................
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny........................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*......
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*.................................................
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*.................................
43
44
45
45
45
Media Bluetooth®* ................................... 53
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*............................................... 54
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*.......... 54
Automatyczne podłączanie urządzenia
Bluetooth®*............................................... 56
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*...... 56
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*.......... 57
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*............ 57
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*......... 58
46
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
Przegląd.................................................... 59
Połączenia telefoniczne*........................... 59
47
47
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
ustawienia audio....................................... 60
47
49
50
51
Informacja o wersji Bluetooth®*................
Książka telefoniczna*................................
Książka telefoniczna* – szybkie wyszukiwanie kontaktów.......................................
Książka telefoniczna* – tabela znaków
dla klawiatury w konsoli środkowej..........
Książka telefoniczna* – wyszukiwanie
kontaktów.................................................
61
61
62
63
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
04 Indeks alfabetyczny
Książka telefoniczna* – nowy kontakt.......
Książka telefoniczna* – szybkie wybieranie numerów.............................................
Książka telefoniczna* – odbieranie wizytówki vCard...............................................
Książka telefoniczna* – stan pamięci........
Książka telefoniczna* – usuwanie.............
TV*.............................................................
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów...................................
TV* - Zarządzanie kanałami......................
Informacja o aktualnym programie TV*.....
Teletekst*..................................................
Zanik sygnału kanału TV*..........................
Nadajnik zdalnego sterowania*.................
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje.
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii........................................
System audio-multimedialny – przegląd
menu.........................................................
Menu AM...................................................
Menu FM...................................................
Menu radia cyfrowego (DAB)*...................
Menu CD Audio.........................................
Struktura menu – CD/DVD* z danymi.......
65
Struktura menu – DVD* wideo.................. 78
Struktura menu – iPod®*........................... 79
Menu USB*............................................... 79
Indeks alfabetyczny.................................. 94
03 03 04
4
66
67
67
67
68
69
70
71
71
71
72
73
Struktura menu – Media Bluetooth®*........
Menu AUX.................................................
Przegląd menu – zestaw głośnomówiący
Bluetooth®*...............................................
Menu TV*..................................................
Licencje.....................................................
Homologacja.............................................
74
74
75
75
76
77
77
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
80
80
81
82
82
85
Spis treści
5
WPROWADZENIE
01 Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek
funkcji w samochodzie, należy najpierw
sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.
Dodatkowe zapytania należy kierować do
dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car
Corporation.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
01
Volvo Sensus
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy
określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz
www.volvocars.com.
Volvo Sensus to centrum osobistego
doświadczenia z Volvo. System Sensus
dostarcza informacji i rozrywki oraz umożliwia
obsługę funkcji, które mają ułatwić obsługę i
eksploatację samochodu.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia
przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Przebywając w samochodzie chcesz zachować kontrolę, a w dzisiejszym globalnie połączonym świecie oznacza to dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki w momencie
najbardziej odpowiednim dla Ciebie. System
Sensus łączy w sobie wszystkie rozwiązania,
zapewniające połączenie* ze światem zewnętrznym, umożliwiając jednocześnie kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu
funkcji różnych układów samochodu i pokazuje je na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej. Dzięki systemowi Volvo Sensus i
jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
kierowca może dokonać wielu osobistych
ustawień. Są one dostępne w menu ustawień
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
01 Wprowadzenie
||
samochodu, systemu audio-telefonicznego,
klimatyzacji itd.
01
Przegląd
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia
logowanie do serwisu My Volvo - osobistej
strony internetowej dla właściciela i samochodu.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem
samochodu, takie jak system City Safety,
zamki i autoalarm, automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
*, NAV* i CAM* można włąMEDIA, TEL*,
czyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich
rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek
jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od
wybranego wyposażenia i rynku.
Nawigacja* – NAV, patrz dodatkowa
instrukcja obsługi (Sensus Navigation).
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia funkcji – MY CAR, patrz MY
CAR (Str. 10).
Samochód podłączony do Internetu –
*, patrz osobny rozdział w tym suplemencie1.
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja
obsługi.
Kamera parkowania - CAM*, patrz
instrukcja obsługi.
1
8
Informacje w internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Informacje są dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w tę funkcję.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kod QR
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie (aps) do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR
można pobrać ze stron internetowych np.
App Store, Windows Phone lub Google Play.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
ków mogą się różnić, w zależności od wybranego
wyposażenia i rynku.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich
jak City Safety™, zamki i autoalarm, automatyczna prędkość wentylatora, ustawienia
zegara itp.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej konsoli lub pokrętło na kierownicy,
aby wybrać/zaznaczyć opcję w podświetlonym menu lub zapisać wybraną funkcję
w pamięci.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne
opcjonalne – ich zestaw zmienia się również
w zależności od rynku.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
przewinąć w górę/dół opcje menu.
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków na kierownicy*.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w
momencie krótkiego naciśnięcia przycisku
EXIT, może mieć miejsce jedno z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
Panel sterowania w konsoli środkowej i zestaw
przycisków na kierownicy. Rysunek jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycis-
10
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyświetlenie normalnego widoku menu MY
CAR albo jeśli widok normalny jest już
aktywny – najwyższego poziomu menu (menu
głównego źródła).
02 MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do funkcji menu
jest wskazany w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić
jej ustawienia:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
5. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu zawierające dostępne funkcje.
6. Przejść między opcjami Wszystkie drzwi
i Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i
nacisnąć pokrętło – opcja zostanie
wybrana.
7. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu
krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub
jednym długim naciśnięciem.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
02
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku elementów sterowania w konsoli środkowej (Str. 10): OK/MENU, EXIT i pokrętła
TUNE.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
2. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia, za pomocą pokrętła, a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
3. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia pojazdu i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
}}
11
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
• Ekologiczny sposób jazdy
Moje S601
Statyst.
podróży2
DRIVe3/Tryb
hybrydowy2
Syst. wspom.
Hybrid2
Ustawienia
MY CAR
Moje S601
MY CAR
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj
włączyć lub wyłączyć.
Statystyka podróży2
MY CAR
Statystyka podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o
średnim zużyciu energii elektrycznej i paliwa.
DRIVe3
MY CAR
DRIVe
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
• Start/Stop
Dostępne są tu informacje o działaniu
funkcji Start/Stop.
1
2
3
12
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Tryb hybrydowy
Dostępne są tu informacje dotyczące układów napędowych samochodu. Wybrać jeden
z następujących tematów:
Ustawienia
MY CAR
Oto struktura menu:
Poziom 1 menu
Poziom 2 menu
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
• Przepływ mocy
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy, oraz jak wygląda przepływ siły
napędowej.
• Tryby jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby
jazdy samochodu.
• Ekologiczny sposób jazdy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Układy wspomagające kierowcę
MY CAR
Syst. wspom.
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów wspomagających kierowcę.
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modelu V60 Plug-in Hybrid.
Dotyczy modeli V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 i V70/XC70.
Ustawienia
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre
funkcje są standardowe, a inne opcjonalne –
ich zestaw zmienia się również w zależności
od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przyciskuOK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przyciskuEXIT.
02 MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR –
Ustawienia samochodu (Str. 13)
• Systemy wspomagania kierowcy,
patrz MY CAR – układy wspomagające
kierowcę (Str. 15)
MY CAR – Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY
CAR dostępnych jest wiele funkcji między
innymi pamięć kluczyka do samochodu oraz
ustawienia blokowania drzwi.
• Opcje systemowe, patrz MY CAR -
Ustawienia pojazdu
•
Pamięć kluczyka do samochodu
Opcje systemowe (Str. 16)
Ustawienia audio, patrz System audiomultimedialny – ogólne ustawienia audio
(Str. 27)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR
- Ustawienia klimatyzacji (Str. 17)
• Preferowane (FAV) - przypisanie zwykle
używanej funkcji w MY CAR do przycisku
FAV, patrz Ulubione (Str. 25)
• Volvo On Call, opisane w oddzielnej
instrukcji.
• Informacja, patrz MY CAR Informacja
(Str. 17)
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 11)
Potwierdzenie akustyczne
Wł.
Wył.
02
Zredukowana ochrona
Aktywuj jeden raz
Wł.
Wył.
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Złóż lusterka
Pochyl lewe lusterko
Pochyl prawe lusterko
Ustawienia oświetlenia
Oświetlenie wewn.
Oświetlenie podłogi
Wszystkie drzwi
Oświetlenie nastrojowe
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Barwa oświetlenia nastrojowego
Dostęp bezkluczykowy
Sygnalizacja świetlna zablokowania
Wszystkie drzwi
Wł.
Odblokowanie dowolnych drzwi
Wył.
Drzwi po tej samej stronie
Drzwi przednie
}}
13
02 MY CAR
||
Sygnalizacja świetlna odblokowana
02
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Opór przy obrac. kierownicy
Mały
Średni
Duży
lub
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Opóźnienie wyłącz. świateł
Wył.
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Wył.
14
Tymczasowy ruch lewostronny
Tymczasowy ruch prawostronny
Wyśw. prędk. na mon. Infotainment
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Aktywne doświetlanie zakrętów
Wł.
Wył.
Dodatkowe światła
Wł.
Wył.
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Ostrzeganie o zbyt
niskim ciśn. w oponach
Kalibracja ciśn. w oponach
Przywrócenie ustawień stand. pojazdu
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
02 MY CAR
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
Ustawienia układów wspomagających kierowcę w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. układ ostrzegania o ryzyku kolizji i
układ monitorowania pasa ruchu.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Zwiększona czułość
Systemy wspomagania kierowcy
Wł.
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Wł.
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Lane Keeping Aid
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Wył.
Wył.
Lane Keeping Aid
Krytyczny odstęp
Wł.
Duży
BLIS
Wył.
Wł.
Normalny
Mały
Wył.
Opcje sys. wspomagania
Pełny zakres funkcji
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wł.
Tylko asystent kierowania
Wył.
Pokaż znaki drogowe
Lane Departure Warning
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Tylko wibracje
Wył.
Lane Departure Warning
02
DSTC
Driver Alert
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
15
02 MY CAR
MY CAR - Opcje systemowe
02
Ustawienia systemowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i
wersja językowa.
Opcje systemowe
Godzina
Tutaj można nastawić zegar w zespole
wskaźników.
Format czasu
Głośność wspom. parkow. - przód
Wył.
Głośność wspom. parkowania - tył
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
opisu objaśniającego aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
24h
l/100km
Jednostka temperatury
Wł.
Celsius
Wył.
Fahrenheit
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym czasie braku aktywności obraz na
ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony,
a w jego miejsce pojawi się pusty ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie
wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty
jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu wyświetlacza.
Język
Wybór języka dla opisów menu.
Poziomy głośności
Wł.
12h
Wygaszacz ekranu
16
Pokaż teksty pomocnicze
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Głośność dzwonka telefonu
Standard. wartości ustaw. syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
02 MY CAR
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR
obsługują takie funkcje, jak np. prędkość
dmuchawy i recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej szyby
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR Informacja
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera
takie pozycje, jak Liczba kluczyków oraz
numer VIN.
02
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
Kod DivX® VOD
Wersja oprogr. Bluetooth w samoch.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzew. fotela kierowcy
Wł.
Wył.
17
SYSTEM AUDIO-MULTIMEDIALNY
03 System audio-multimedialny
System audio-multimedialny
System audio-multimedialny obejmuje
radioodbiornik (Str. 29), odtwarzacz multimedialny (Str. 41), odbiornik TV* (Str. 68)
oraz opcję komunikacji z telefonem komórkowym* (Str. 58) . Informacje są prezentowane
na 5-calowym ekranie*, który znajduje się w
górnej części konsoli środkowej. Sterowanie
funkcjami umożliwiają przyciski na kierownicy,
przyciski na konsoli środkowej pod ekranem
lub nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 72) .
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-multimedialny jest włączony, to zostanie on automatycznie włączony następnym
razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I
lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed
wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-multimedialnego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania
bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system
Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy
światowy poziom odtwarzania dźwięku.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
(Str. 20)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
•
•
Ustawienia obrazu* (Str. 47)
03
Ulubione (Str. 25)
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
oraz symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ*
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
19
03 System audio-multimedialny
System audio-telefoniczny – przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i
jego podzespołów.
03
Wejścia AUX i USB* do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 49) (np.
odtwarzacza iPod®).
Przyciski w kierownicy*.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Ekran 5-calowy.
Tylny panel sterowania (Str. 25) z gniazdem słuchawkowym*.
Wejście A/V-AUX*.
Powiazane informacje
•
•
20
System audio-multimedialny (Str. 19)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
System audio-multimedialny –
obsługa
rami na płycie, zapamiętanymi stacjami
radiowymi1 lub rozdziałami2. Długie
naciśnięcie powoduje przyspieszone
przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Do obsługi systemu audio-multimedialnego
służą przyciski na konsoli środkowej oraz niektóre przyciski sterujące przy kierownicy.
Informacje są prezentowane na ekranie, który
znajduje się w górnej części konsoli środkowej.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp
do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.). Więcej informacji można znaleźć
w punkcie Ogólne ustawienia systemu
audio (Str. 27) .
03
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE - krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*) włącza i wyłącza się jednocześnie.
Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub
ponownie włączyć dźwięk (funkcja
MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/
wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie
powoduje przechodzenie między utwo1
2
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje wyświetlone ostatnie aktywne źródło
(np. FM1). Nowy widok źródła zostaje
wybrany, jeśli przycisk głównego źródła
zostanie naciśnięty w trybie RADIO lub
MEDIA. Jeśli funkcja TEL* lub NAV* jest
już aktywna, to naciśnięcie przycisku
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
21
03 System audio-multimedialny
||
głównego źródła spowoduje wyświetlenie
menu skrótów zawierającego często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty.
03
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej pozwala potwierdzić wybór opcji
menu. Jeśli aktywny jest widok normalny,
to naciśnięcie OK/MENU powoduje
wyświetlenie menu wybranego źródła (np.
RADIO lub MEDIA). Strzałka po prawej
stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są
dostępne niższe poziomy menu.
TUNE – obrócić pokrętło na kierownicy
lub pokrętło na konsoli środkowej, aby
22
przełączać utwory/foldery, stacje radiowe
i telewizyjne*, kontakty w książce telefonicznej* lub przechodzić między opcjami
na ekranie wyświetlacza.
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji,
nacisnąć przycisk INFO, aby zobaczyć
pozostałe informacje.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu,
przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca rozmowę telefoniczną i
kasuje wprowadzone znaki. Długie
naciśnięcie włącza widok normalny lub,
jeśli widok ten jest już aktywny, najwyższy
poziom menu (widok głównych źródeł),
gdzie są dostępne te same przyciski
głównych źródeł co w konsoli środkowej
(6).
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
FAV – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na
często używaną funkcję (np. FM, AUX).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ulubione (Str. 25).
MUTE – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego lub włączyć ponownie dźwięk,
jeśli był wyłączony.
03 System audio-multimedialny
Menu
03
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk głównego źródła, (2) Widok normalny, (3) Menu skrótów/
źródła, (4) Szybkie menu, (5) Menu źródła.
Przycisk źródła głównego – nacisnąć,
aby przełączyć źródło główne lub
wyświetlić menu skrótów/źródła dla
aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
}}
23
03 System audio-multimedialny
||
Menu skrótów/źródła – zawiera często
używane opcje menu dla źródeł głównych, np. TEL i MEDIA (dostępne po
naciśnięciu przycisku aktywnego źródła
głównego (1)).
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
03
Menu źródła – do poruszania się w obrębie menu (dostępne po naciśnięciu przycisku OK/MENU).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Do przechodzenia między menu źródeł używać elementów sterowania TUNE, OK/
MENU, EXIT lub przycisku źródła głównego
(1).
Dostępne funkcje, System audio-multimedialny – przegląd menu (Str. 74).
Powiazane informacje
•
24
System audio-multimedialny (Str. 19)
03 System audio-multimedialny
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
albo za pośrednictwem Bluetooth®
(Str. 54).
Istnieje możliwość podłączenia słuchawek i
słuchania innego źródła, które wybiera się za
pomocą tylnego panelu sterowania.
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie
słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co najmniej 102 dB.
Uruchomienie/wyłączenie
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem MODE. Wyłączenie panelu następuje po
długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz
z wyłączeniem silnika.
Przewijanie lub wyszukiwanie do
przodu i do tyłu
Ulubione
Często używane funkcje można zapisać
(Str. 26) jako pozycje ulubione. Dotyczy to
między innymi funkcji radia, multimedialnych,
kamery wstecznej oraz menu MY CAR, w którym można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków. W celu ich ponownego wywołania
wystarczy nacisnąć przycisk FAV.
03
Naciśnięcia przycisku (2) powodują przechodzenie między utworami/plikami audio na płycie lub wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej.
Ograniczenia
Źródłem audio (np. FM1, AM, Płyta), którego
zawartość jest odtwarzana przez głośniki, nie
można sterować za pomocą tylnego panelu
sterowania.
VOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
MODE – Wybrać jedną z opcji AM, FM1,
FM2, DAB1*, DAB2*, Płyta, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* lub Włącz/Wyłącz.
Informacje na temat połączenia za
pośrednictwem AUX lub USB* (Str. 50)
Aby możliwe było wybranie źródła audio za
pomocą przycisku MODE i odtworzenie jego
zawartości, źródło to musi być dostępne i
podłączone w samochodzie.
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 19)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania w pamięci często używanych funkcji,
które będzie można następnie włączyć,
naciskając FAV. Można wybrać ulubione
ustawienie (np. Korektor graficzny) dla każdej z poniższych funkcji:
W trybie RADIO:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
03 System audio-multimedialny
||
•
•
•
AM3
Zapisywanie Ulubionych pozycji
FM1/FM2
Często używane funkcje można zapisać jako
pozycje ulubione (Str. 25). W celu ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć przycisk
(Str. 21) FAV.
DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
03
•
•
•
•
•
•
PŁYTA
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i
zapisać pod przyciskami MY CAR, CAM*, i
NAV*. Ulubione funkcje można również
wybrać i zapisać pod przyciskiem MY CAR.
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 19)
MY CAR (Str. 10)
W celu zapisania danej funkcji w pozycji Ulubione należy:
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(FM1, Płyta, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
jedną z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU,
aby zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp
do zapamiętanej funkcji można uzyskać, naciskając krótko FAV.
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 19)
MY CAR – Ustawienia samochodu
(Str. 13)
System audio-telefoniczny –
ustawienia dźwięku
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku, ale można go dostosować do
indywidualnych preferencji.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja
takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony
wysokie i Korektor graficzny ma wyłącznie
za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.
Aktywacja redukcji szumów4
Samochód jest wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika
3
4
26
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Dotyczy określonych silników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem
systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu wykrywają rozpraszający uwagę hałas,
po czym system audio włącza funkcję przeciwszumową w celu jego wytłumienia.
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio
UWAGA
Nie należy zakrywać mikrofonu samochodu: w przeciwnym razie z systemu
audio może rozlec się buczenie.
Powiazane informacje
nika niskotonowego.
Ogólne ustawienia audio systemu audio-multimedialnego.
• Środek w układzie DPL II/Środek w
Nacisnąć przycisk (Str. 21) SOUND, aby
uzyskać dostęp do menu ustawień audio
(Tony niskie, Tony wysokie itd.). Za
pomocą SOUND lub OK/MENU przewinąć
do żądanego ustawienia (np. Tony wysokie).
• DPL II surround/5 – Poziom wzmocnie-
układzie 3-kan.* – Głośność dla głośnika
centralnego.
nia dla efektu przestrzennego.
Powiazane informacje
•
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za pomocą OK/MENU.
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 28)
• Surround* – Funkcję tę można włączyć
Mikrofony w dachu samochodu - ich lokalizacja
oraz ilość może się różnić, w zależności od
modelu samochodu.
• Subwoofer* – Natężenie dźwięku z głoś-
03
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera ustawienie zapewniające
optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle
na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy
. Jeżeli nagrania dokonano w
DPLII i
technologii Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie,
a na ekranie wyświetlacza pojawi się
. Po wyłączeniu funkcji dostępne
jest 3-kanałowe odtwarzanie stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wyso-
•
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio (Str. 27)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 28)
• Fader – Równowaga pomiędzy głośni-
•
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 28)
• Balans – Równowaga pomiędzy głośni-
kich.
kami z przodu i z tyłu kabiny.
kami po stronie prawej i lewej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
27
03 System audio-multimedialny
System audio-telefoniczny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych
preferencji.
Dotyczy to następujących funkcji:
03
•
•
•
•
Ustawienia korektora (Str. 28)
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 28)
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
(Str. 29)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 52)
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio (Str. 27)
Ustawienia korektora
Ustawianie pozycji odsłuchu
Ustawić korektor* i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
Pozycję odsłuchu* można ustawiać w celu
optymalizacji odtwarzania dźwięku według
indywidualnych preferencji.
1. W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk OK/MENU, aby przejść do opcji Ustawienia audio i wybrać
opcję Korektor graficzny.
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie
samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują
zarówno przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca
się opcję optymalizacji dla obu przednich
miejsc. Dostęp do opcji można uzyskać w
widoku normalnym źródła multimediów,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając
opcję Ustawienia audio Pole akustyczne.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby
potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Powiazane informacje
5
28
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 28)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w widoku normalnym
źródła multimediów, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Radioodbiornik
•
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości radiowych AM6 i FM, a w niektórych
wersjach również odbiór radiowy w systemie
transmisji cyfrowej (DAB)* (Str. 38).
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej* (DAB)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 28)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Informacje na temat obsługi radioodbiornika
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu
(Str. 21).
Radio AM7/FM
•
•
•
•
•
6
7
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 39)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 40)
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 32)
•
•
•
•
•
Powiazane informacje
•
•
•
Informacje tekstowe (Str. 37)
03
Przeszukiwanie zakresu (Str. 38)
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Informacje tekstowe (Str. 37)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 40)
•
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
(Str. 41)
•
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień (Str. 41)
Powiazane informacje
Strojenie (Str. 30)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 32)
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 38)
Funkcje RDS (Str. 33)
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
29
03 System audio-multimedialny
Strojenie
Automatyczne strojenie radia
Lista stacji radiowych*
Radio automatycznie utworzy listę* (Str. 30)
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany. Strojenie może
być aktywowane automatycznie (Str. 30) lub
ręcznie (Str. 31).
Funkcja wyszukuje następną/poprzednią
dostępną stację radiową.
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest
obecnie odbierany. Umożliwia to odnalezienie
stacji podczas jazdy na obszarze, na którym
kierowca nie zna stacji radiowych ani ich
częstotliwości.
UWAGA
03
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu
kraju znajduje się samochód.
Powiazane informacje
•
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na
konsoli środkowej (lub w zespole przycisków przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 30)
Ręczne strojenie radia (Str. 31)
Radioodbiornik (Str. 29)
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1. Wybrać pasmo radiowe (np. FM1).
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja
jest zaznaczona na liście większymi literami.
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym
kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na
liście.
4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk
OK/MENU.
30
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
UWAGA
•
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej
stacji jest słaby, radioodbiornik może
nie być w stanie dokonać aktualizacji
listy stacji. Jeżeli do tego dojdzie,
należy nacisnąć przycisk INFO (gdy
lista stacji jest pokazywana na
wyświetlaczu), aby przejść na strojenie
ręczne i nastawić częstotliwość. Jeżeli
lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku, aby ponownie wyświetlić
listę i nacisnąć INFO w celu przełączenia.
Lista zniknie z ekranu wyświetlacza po upływie kilku sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku
i nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby przejść do strojenia ręcznego
(Str. 31) (lub wrócić ze strojenia ręcznego
do funkcji listy stacji).
Ręczne strojenie radia
UWAGA
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych* (Str. 30), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
Przy ustawieniu fabrycznym radioodbiornik
automatycznie wyszukuje stacje na obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz punkt „Lista stacji”).
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE
wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym
sygnale na danym obszarze. Gdy wyświetlana jest lista stacji, nacisnąć przycisk INFO
na konsoli środkowej, aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to wybrać częstotliwość z listy wszystkich dostępnych częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Innymi słowy, jeżeli podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE zostanie obrócone o
jeden skok, częstotliwość zmieni się np. z
93,3 to 93,4 MHz, itd.
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku INFO na konsoli środkowej w czasie wyświetlania listy stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on
w trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić
pokrętło TUNE o jeden skok (w celu
wyświetlenia pełnej listy stacji) i nacisnąć
przycisk INFO.
Należy pamiętać, że naciśnięcie INFO, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz System
audio-multimedialny – obsługa (Str. 21).
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
03
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 30)
Automatyczne strojenie radia (Str. 30)
Powiazane informacje
•
Strojenie (Str. 30)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
31
03 System audio-multimedialny
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Często słuchane stacje radiowe można zapisać w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/
wyłączenia funkcji należy w widoku normalnym źródła AM/FM nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Pokaż
zaprogramowane stacje.
Radio FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
03
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 30).
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM/FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 30).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków pamięci, w
tym czasie dźwięk zostaje wyłączony, ale
powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
32
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków pamięci, w
tym czasie dźwięk zostaje wyłączony, ale
powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/
wyłączenia funkcji należy w widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU
i wybrać opcję Pokaż zaprogramowane
stacje.
poprzez długie naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej informacji można znaleźć
w punkcie Radio FM powyżej. Przełączanie
na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze
kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany
podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od
listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/
wyłączenia funkcji należy w widoku normalnym źródła DAB nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez
standard DAB.
Radio cyfrowe* (DAB)
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji
dla każdego pasma długości fal radiowych.
Dla odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz
ma 2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 30)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Funkcje RDS
Radioodbiornik z RDS może automatycznie
przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór
np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych
(PTY).
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować
następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub
wiadomości.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z
systemu RDS lub wykorzystują tylko część
jego funkcji.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej
stacji może następować przerwanie odtwa-
rzania aktualnie wybranego źródła dźwięku.
Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz
CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane.
Następuje przełączenie na odbiór żądanego
programu z ustaloną wcześniej głośnością
(Str. 36). Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty
alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP),
serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje o ustawieniach funkcji przerywania transmisji (EON Distant i EON Local), patrz punkt
EON (Str. 34). Nacisnąć EXIT, aby wrócić
do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć OK/
MENU, aby skasować komunikat.
•
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF) (Str. 37)
•
Regionalne programy radiowe (REG)
(Str. 37)
•
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS (Str. 38)
03
Powiazane informacje
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 34)
•
•
Funkcja EON (Str. 34)
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Odbiór serwisów drogowych (TP)
(Str. 34)
Odbiór serwisów informacyjnych – News
(Str. 35)
Informacje tekstowe (Str. 37)
33
03 System audio-multimedialny
03
Komunikaty alarmowe
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Funkcja EON
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny jest tekst ALARM! na ekranie
wyświetlacza.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika
radiowego, w jakich przypadkach ma następować automatyczne przełączanie na odbiór
serwisów, komunikatów lub programów podczas odbioru innego źródła dźwięku.
Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani
przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego.
O włączeniu funkcji informuje symbol TP.
Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie
wyświetlacza świeci się jasnym światłem, w
przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję TP.
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
W celu dokonania zmiany należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone Ustaw
preferowane TP.
Powiazane informacje
•
8
34
Ustawienie fabryczne.
Funkcje RDS (Str. 33)
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać jedną z
opcji w pozycji Ustawienia rozszerzone
EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant8 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
03 System audio-multimedialny
Odbiór serwisów informacyjnych –
News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów informacyjnych.
O włączeniu funkcji informuje tekst NEWS.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia wiadomości
Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
W celu dokonania zmiany należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia wiadomości Ustaw
preferowane wiadomości.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
PTY można wybierać różne rodzaje programów radiowych, np. muzykę pop lub
poważną muzykę klasyczną. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone do kanałów transmitujących dany
rodzaj audycji.
Funkcję PTY można wybrać w trybie FM i
DAB. Gdy funkcja jest włączona, na ekranie
widoczny jest symbol PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór
transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.
Funkcja PTY w trybie FM
1. Włączyć w widoku normalnym źródła FM,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając najpierw typy programów w opcji
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
2. Następnie trzeba aktywować funkcję
PTY, naciskając przycisk OK/MENU i
wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Funkcję PTY wyłącza się w widoku normalnym źródła FM, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci . Wybrane profile programów
(PTY) nie zostają skasowane.
Profile PTY kasuje się i usuwa w widoku normalnym źródła FM, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY Usuń wszystkie.
03
Funkcja PTY w trybie DAB
Typ programu wybiera się w widoku normalnym źródła DAB, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Filtry PTY. W celu anulowania wyboru profilu
programowego:
–
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na
ekranie wyświetlacza widoczny jest
odpowiedni symbol.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link”
(Str. 40).
Powiazane informacje
•
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 36)
•
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 36)
•
Regulacja głośności dla priorytetowych
profili programów radiowych (PTY)
(Str. 36)
•
Funkcje RDS (Str. 33)
35
03 System audio-multimedialny
03
Wyszukiwanie radiowych profili
programowych (PTY)
Informacja o profilu programowym
(PTY)
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu. Na ekranie może
być widoczna informacja o profilu programowym aktualnej stacji np. muzyka pop lub
poważna muzyka klasyczna. Funkcja PTY jest
dostępna w trybie FM i DAB.
1. W widoku normalnym źródła FM wybrać
jedną lub więcej pozycji PTY, naciskając
przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY.
2. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Szukaj PTY.
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
–
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Informacja o profilu programowym w
trybie FM
–
Informacja o profilu programowym w
trybie DAB
–
Powiazane informacje
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 36)
Funkcje RDS (Str. 33)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone Pokaż tekst
PTY.
Powiazane informacje
•
•
•
36
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Pokaż tekst PTY.
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 36)
Funkcje RDS (Str. 33)
Regulacja głośności dla
priorytetowych profili programów
radiowych (PTY)
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Powiazane informacje
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Funkcje RDS (Str. 33)
03 System audio-multimedialny
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie wyświetlacza9. Informacje tekstowe mogą być
wyświetlane w trybie FM i DAB.
Informacje tekstowe w trybie FM
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM/DAB nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż radiotekst.
UWAGA
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”.
Jeżeli jedna z nich zostanie włączona, gdy
jest już włączona druga, to wcześniej włączona funkcja zostanie automatycznie
wyłączona. Obie funkcje można wyłączyć.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości (AF)
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji radiowej.
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia
silnego nadajnika może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone
Częstotliwość alternatywna (AF).
Regionalne programy radiowe (REG)
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby.
O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone REG.
03
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
Powiazane informacje
•
•
9
Funkcje RDS (Str. 33)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
37
03 System audio-multimedialny
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta automatycznie wyszukuje dostępne
stacje radiowe, uwzględniając ewentualne
ustawienia filtrowania profili programów (PTY).
03
Po znalezieniu stacji następuje przełączenie
na jej odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w
zwykły sposób, Zapamiętywanie dostępnych
stacji radiowych (Str. 32).
–
W celu rozpoczęcia skanowania należy w
widoku normalnym źródła FM/AM10/DAB*
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Przeszukiwanie.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Radio cyfrowe (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej. Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
W celu przywrócenia ustawień należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia FM.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z
uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Brak sygnału.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 33)
UWAGA
Kanały i grupy transmisyjne
•
Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
•
Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy
zostanie zapamiętana stacja.
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 39)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 40)
Powiazane informacje
•
•
Radioodbiornik (Str. 29)
•
•
10
38
Powiazane informacje
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym profilu programowym.
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 32)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 38)
Profil programu (PTY) (Str. 35)
03 System audio-multimedialny
•
•
•
Informacje tekstowe (Str. 37)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 40)
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 40)
Zapisywanie grup kanałów (Programowanie
grup transmisyjnych) radia cyfrowego (DAB).
•
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
(Str. 41)
•
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień (Str. 41)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup
transmisyjnych, które są dostępne w jego
obrębie.
Powiazane informacje
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 40)
03
Podczas tej operacji tworzona jest lista
wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista
ta nie ulega automatycznej aktualizacji.
W celu zaprogramowania należy w widoku
normalnym źródła DAB nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie
można także przeprowadzić w następujący
sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
2. Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
39
03 System audio-multimedialny
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej dla
odbioru radiowego w systemie transmisji
cyfrowej (DAB).
03
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna posiada nazwę, która jest wyświetlana
w górnej części ekranu wyświetlacza. Gdy
zostanie wybrana nowa grupa transmisyjna,
wyświetlana nazwa zmieni się.
•
Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również filtrować, wybierając rodzaj programu (Filtry PTY), Profil programu (PTY)
(Str. 35).
Funkcja „DAB to DAB link”
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w
przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na
odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie
kanałów, w której sygnał jest silniejszy.
Zmiana grupy kanałów może następować z
pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy
przerwaniem odbioru na dotychczasowym
kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
–
Powiazane informacje
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 39)
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie stacji DAB.
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma
radiowe
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych11.
• Band III – obejmuje zasięgiem większość
obszarów.
• LBand – dostępne jedynie na niewielu
obszarach.
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór
pasma nie wpływa na zapisane w pamięci
informacje.
–
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Profil programu (PTY) (Str. 35)
Powiazane informacje
•
11
40
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W widoku normalnym źródła DAB można
włączać/wyłączać zakresy fal radiowych,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Pasmo DAB.
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
03 System audio-multimedialny
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej
strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza
. Z kolei podkanał
widoczny jest symbol
jest identyfikowany za pomocą symbolu - z
lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.
Nacisnąć
kanałów.
, aby uzyskać dostęp do pod-
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
–
Przywrócenia ustawień dokonuje się w
widoku normalnym źródła DAB, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia DAB.
Powiazane informacje
•
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD*
(Str. 42) oraz z podłączonych zewnętrznych
źródeł dźwięku za pośrednictwem wejścia
wejścia AUX/USB* (Str. 49) lub przesyłane
strumieniowo pliki audio z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem Bluetooth®. Niektóre
odtwarzacze multimedialne mogą pokazywać
audycje TV* (Str. 68) i posiadać opcję komunikacji z telefonem komórkowym* za pośrednictwem Bluetooth®.
03
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego
innego.
–
W widoku normalnym źródła DAB można
włączać/wyłączać wyświetlanie podkanałów, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Kanały podrzędne.
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 38)
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
Informacje na temat obsługi odtwarzacza
multimedialnego można znaleźć w punkcie
Obsługa systemu (Str. 21).
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 19)
Media Bluetooth®* (Str. 53)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
41
03 System audio-multimedialny
•
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 72)
CD/DVD*
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 47)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 41) może
odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone
fabrycznie, jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
03
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i
nawigacja
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami audio i/lub wideo.
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do opcji Płyta i nacisnąć
przycisk OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu
multimedialnym jest płyta, jej odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie, w przeciwnym
razie na ekranie wyświetlacza zostanie
wyświetlony komunikat Włóż płytę. Włożyć
wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Wypalane samodzielnie płyty DVD z plikami audio i/lub wideo.
Więcej informacji na temat obsługiwanych
formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 47).
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności
od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty
Nacisnąć przycisk wysuwania (Str. 21) , aby
wysunąć płytę.
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym
przez około 12 sekund, po czym ze względu
na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
42
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
też możliwe za pomocą menu12 – nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Play/
Pause.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
12
13
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja* (Str. 43)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 44)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 45)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 45)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 47)
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja*
Odtwarzanie i przeglądanie nagranych płyt z
plikami audio/video.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
03
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki audio są oznaczone symbolem
,
pliki wideo mają symbol
, a foldery sym.
bol
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana13 folderu następuje automatycznie po odtworze-
Nie dotyczy audio CD.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
03 System audio-multimedialny
03
||
niu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca
tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, a
następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza
multimedialnego zostanie włożona płyta
zawierająca zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 45)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 45)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 47)
•
DivX® Video On Demand* (Str. 47)
Powtórz folder
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz
folder
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powiazane informacje
44
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 44)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu14.
/
,
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aby szybko przewinąć pliki audio lub wideo
do przodu lub do tyłu.
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być
przewijane z różnymi prędkościami. Aby
zwiększyć prędkość szybkiego przewijania
plików wideo do przodu/do tyłu, należy raz za
/
. Zwolnić
razem naciskać przyciski
przycisk, aby wrócić do oglądania z normalną
prędkością.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
03 System audio-multimedialny
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i
nawigacja
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio.15
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek16.
Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki
lub pliki audio z wybranego źródła:
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
ekranie wyświetlacza może pojawić się menu
płyty. Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór
napisów, języka i scen.
1. Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku
normalnym wybranego źródła
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
Powiazane informacje
1. Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku
normalnym wybranego źródła
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
14
15
16
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
03
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
45
03 System audio-multimedialny
||
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
03
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo
DVD służą przyciski numeryczne w konsoli
środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać
rozdział i wrócić do punktu początkowego
(jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie
rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt
wideo DVD*
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena.
Powiazane informacje
W widoku normalnym źródła Płyta nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia zaawansowane Kąt.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt wideo
DVD* (Str. 46)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja* (Str. 43)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 44)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 45)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 45)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 47)
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście
tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i
46
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
03 System audio-multimedialny
DivX® Video On Demand*
Ustawienia obrazu*
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX®
VOD z płyt CD/DVD, urządzeń USB lub iPod®.
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
Kod rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR, patrz MY CAR (Str. 10).
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja* (Str. 43)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
1. W trybie odtwarzania, nacisnąć
OK/MENU i wybrać Ustawienia obrazu,
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
System audio-multimedialny (Str. 19)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
03
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych
płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie
nie może zostać zagwarantowane i może
dojść do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Formaty zapisu
dźwięku
Audio CD, mp3, wma,
aac, m4a
Formaty zapisu
obrazu
Wideo CD, wideo DVD,
divx, avi, asf
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można
je odtwarzać za pośrednictwem gniazda
USB.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
47
03 System audio-multimedialny
||
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
Formaty zapisu
obrazu
divx, avi, asf
Specyfikacja sygnału audio dla
formatów plików .avi oraz .divx
Dane techniczne dla formatów
plików .avi oraz .divx
03
3, 4, 5, 5:2
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
Całkowita
szybkość
przesyłania
danych
(przepływność)
Średnio do 4 Mbps, maksymalnie do 8 Mbps (łącznie
dla sygnału wideo i audio)
Format
audio
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
48
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
Format audio
ITU-T G.726
16
8–160
1ch
22.05
8–160
Kanały audio
(ch)
24
8–160
32
32–320A
8 kHz
44.1
32–320A
Częstotliwość
próbkowania
audio
48
32–320A
48
64–448
Szybkość
przesyłania
danych audio
16, 24, 32 lub 40 kbps
(dla częstotliwości próbkowania 8 kHz)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
Standard DivX
AC3
A
Dane techniczne dla formatu plików .asf
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
2ch dla MP3/MPEG-1,
5.1ch dla AC3
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Do 384 kbs (łącznie dla
sygnału wideo i audio)
Dźwięk stereo nie jest
obsługiwany
Powiazane informacje
Nie dotyczy 144 kbps.
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
Specyfikację sygnału audio
podano w poniższej tabeli
Kanały
audio (ch)
kHz
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
Wersja DivX
Format
Całkowita
szybkość
przesyłania
danych (przepływność)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 42)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 45)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja* (Str. 43)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
03 System audio-multimedialny
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB*
Do systemu audio można podłączyć
(Str. 50) zewnętrzne źródło dźwięku, np.
iPod® lub odtwarzacz MP3.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem gniazda USB można następnie obsługiwać17 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie
można sterować z samochodu.
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w
którym można umieścić przewody, dzięki
czemu nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu pokrywy.
17
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może
odczytać do 1000 folderów, z których
każdy może zawierać maksymalnie 254
podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się
korzystanie z przewodu przedłużającego
USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób
możliwość jednoczesnego podłączenia wielu
urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB
dokonuje się w widoku normalnym źródła
USB, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Wybierz
urządzenie USB.
03
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe
było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPod®
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
03 System audio-multimedialny
||
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod®.
03
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej.
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie wyświetlacza widoczny
będzie komunikat Odczytywanie USB w
toku. Zależnie od struktury plików i ich liczby,
wczytywanie może trochę potrwać.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
•
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 52)
UWAGA
System współpracuje z większością
modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku
wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone
urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu
(może to mieć miejsce, jeżeli podłączone
urządzenie nie jest zgodne ze standardem
USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać żądane
źródło audio USB, iPod lub AUX i nacisnąć przycisk OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
wyświetlacza pojawi się komunikat
Podłącz urządzenie USB.
50
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
(Str. 49)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja* (Str. 51)
03 System audio-multimedialny
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja18.
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i nawigacji można znaleźć w punkcie
Obsługa systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
, pliki
Pliki audio są opatrzone symbolem
, a foldery symbol
wideo* mają symbol
.
Patrz punkt Obsługiwane formaty plików
(Str. 47), gdzie można znaleźć informacje na
temat formatów plików obsługiwanych przez
odtwarzacz multimedialny.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana19 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
ustawienie, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie
odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak
ustawienia, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające zarówno
18
19
20
21
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz
kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu
plików.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Więcej informacji, patrz punkt Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu (Str. 44).
Funkcja wyszukiwania18
Pauza
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
też możliwe za pomocą menu21 – nacisnąć
przycisk OK/MENU, wybrać opcję USB
MENU, a następnie Play/Pause.
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z
literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery
lub znaku przybliża nas do celu poszukiwania. Po kilku sekundach wyniki wyszukiwania
zostają pokazane na ekranie.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz folder20
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz
folder
03
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPod®.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
03 System audio-multimedialny
||
Powiazane informacje
•
03
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB* (Str. 50)
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
(Str. 49)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 45)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 45)
•
•
DivX® Video On Demand* (Str. 47)
Ustawienia obrazu* (Str. 47)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Ustawić głośność zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 49). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na
zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu.
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPod®), to podłączone w ten sposób
źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np.
radio). Można to skorygować, ustawiając
głośność dla sygnału wejściowego:
1. W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do opcji
AUX, a następnie poczekać parę sekund
lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
52
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 28)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Media Bluetooth®*
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i może
bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia
zewnętrzne posiadające technologię
Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i
palmtopy.
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku,
trzeba najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny w samochodzie w tryb Bluetooth.
Po podłączeniu w samochodzie telefonu
komórkowego możliwe jest również zdalne
sterowanie pewnymi funkcjami telefonu, Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 58).
Obsługa poszczególnych funkcji jest możliwa
po przełączeniu głównych źródeł TEL i
MEDIA.
UWAGA
Bluetooth®
Odtwarzacz multimedialny
musi być zgodny z profilami Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
Odtwarzacz powinien korzystać z profilu
AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji
1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje
mogą nie działać.
Funkcje i elementy sterowania Media Bluetooth®.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 54).
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji
parametrów dźwięku można wykorzystać
przyciski na konsoli środkowej lub w zespole
przycisków na kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 45)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 45)
03
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem
Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
03 System audio-multimedialny
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu (Str. 54).
03
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie wyświetlacza. Aby połączyć się z
innym urządzeniem, nacisnąć EXIT i wybrać
opcję zmiany urządzenia (Str. 56).
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać (Str. 56). Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików
audio z podłączonego urządzenia.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Możliwe jest również ręczne odłączenie (Str. 57) urządzenia.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 57). Samochód nie będzie
wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
54
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać. Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia.
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może
zostać przerwana. W takim przypadku
należy odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia Bluetooth®* (Str. 57), a następnie
podłączyć go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od
tego, czy było ono podłączane w przeszłości.
Opcje połączenia przedstawione poniżej
zakładają, że urządzenie jest podłączane
(rejestrowane) po raz pierwszy i nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje połączenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego
03 System audio-multimedialny
(Str. 53) odbywa się w ten sam sposób, ale
zaczyna się od głównego źródła MEDIA.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna
z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony, nacisnąć przycisk TEL na konsoli
środkowej.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
2. Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z instrukcjami.
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
3. Wprowadzić opcjonalny kod PIN w urządzeniu zewnętrznym, a następnie wybrać
opcję podłączenia.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wyświetlacza samochodu.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z
niego sterowane.
Podłączenie nie powiodło się, nacisnąć dwukrotnie przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z
metodą 2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
4. Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie wprowadzić ten sam kod PIN za
pomocą klawiatury w konsoli środkowej
samochodu.
03
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego
nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje
wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
1. Przełączyć samochód w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®. Obrócić pokrętło
TUNE, by wybrać opcję Ustawienia
telefonu, potwierdzić przyciskiem
OK/MENU, wybrać opcję Wykrywalny i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
03 System audio-multimedialny
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się zarejestrowane
(Str. 54) i ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, jego podłączenie nastąpi automatycznie.
03
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie wyświetlacza. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne, system
spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało
skojarzone wcześniej.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym
urządzeniem (Str. 54) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 56).
Powiazane informacje
56
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń,
można zmienić podłączone urządzenie na
inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane (Str. 54) w samochodzie.
Zmiana urządzenia
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
2. W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. W widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
03 System audio-multimedialny
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*
Bluetooth®
Urządzenie
zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Telefon można
również odłączyć ręcznie.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi.
Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z
systemu samochodu, wybrać opcję Usuń
urządzenie Bluetooth® (Str. 57). Samochód
nie będzie wtedy znajdować tego urządzenia
automatycznie.
Ręczne odłączanie telefonu
Telefon można odłączyć ręcznie w widoku
normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Rozłącz telefon.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre
telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie Bluetooth® nie będzie już używane,
można je usunąć (wyrejestrować) z pamięci
samochodu. Samochód nie będzie wówczas
automatycznie lokalizować urządzenia.
Usuwanie urządzenia
W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Usuń urządzenie Bluetooth.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
03
Usuwanie telefonu
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Usuń
urządzenie Bluetooth. Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
03 System audio-multimedialny
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
Bluetooth® do systemu audio-telefonicznego
w sposób bezprzewodowy.
czonego przez Bluetooth®, Media Bluetooth®*
(Str. 53). Obsługa poszczególnych funkcji jest
możliwa po przełączeniu głównych źródeł
TEL i MEDIA.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
03
Aktywowanie
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 54).
System audio-multimedialny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu
komórkowego. Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli
telefon jest już podłączony, to naciśnięcie
przycisku TEL spowoduje wyświetlenie menu
skrótów zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu. Symbol
oznacza, że telefon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlacza widoczny jest symbol
oraz że
funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także możliwość strumieniowej transmisji plików audio z telefonu lub
innego urządzenia multimedialnego podłą-
58
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania (Str. 66). Ewentualnie
w widoku normalnym obrócić pokrętło
TUNE w prawo, aby uzyskać dostęp do
książki telefonicznej lub w lewo, aby
uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki
telefonicznej, Książka telefoniczna*
(Str. 61).
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
Przegląd (Str. 59)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
•
•
•
Połączenia telefoniczne* (Str. 59)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
ustawienia audio (Str. 60)
Informacja o wersji Bluetooth®* (Str. 61)
03 System audio-multimedialny
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
Przegląd
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Połączenia telefoniczne*
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
Połączenia przychodzące
–
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane automatycznie.
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Menu połączeń przychodzących
Przyciski w kierownicy
W widoku normalnym źródła Telefon jedno
naciśnięcie przycisku OK/MENU w trakcie
trwającego połączenia umożliwia dostęp do
następujących funkcji:
Powiazane informacje
•
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Mikrofon
Panel sterowania w konsoli środkowej
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 54)
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
•
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za
pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w
tryb oczekiwania).
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie,
nacisnąć EXIT.
–
cego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówią-
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
03
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wszystkie połączenia, aby wyświetlić
wszystkie rejestry połączeń:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
03 System audio-multimedialny
||
Poczta głosowa
W widoku normalnym źródła Telefon można
zaprogramować numer szybkiego wybierania
do skrzynki głosowej, który można następnie
wywołać, naciskając długo przycisk 1.
03
Numer skrzynki głosowej można zmienić w
widoku normalnym źródła Telefon, naciskając
przycisk OK/MENU i wybierając opcję Opcje
Zmień
połączeń Numer mailbox
numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
ustawienia audio (Str. 60)
•
Książka telefoniczna* (Str. 61)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* –
ustawienia audio
System zapewnia możliwość regulacji głośności połączenia, głośności systemu audio
oraz głośności sygnału dzwonka oraz zmiany
sygnału dzwonka.
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się w normalny sposób za pomocą
pokrętła VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. W celu włączenia/
wyłączenia należy w widoku normalnym
źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Wycisz
radio/media.
Głośność dzwonka
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Dźwięki i poziom
22
60
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
głośności Poziom głośności dzwonka.
Wyregulować, obracając pokrętło VOL, nacisnąć przycisk OK/MENU, aby sprawdzić głośność dźwięku i nacisnąć przycisk EXIT, aby
zapisać.
Sygnał dzwonka
Fabryczne sygnały połączenia funkcji głośnomówiącej można wybrać w widoku normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia telefonu Dźwięki i poziom
głośności Dzwonki Sygnał połączenia
1 itd.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Aby wybrać sygnał połączenia dla podłączonego telefonu22, należy w widoku normalnym
źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego
03 System audio-multimedialny
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
Informacja o wersji Bluetooth®*
Pokazuje aktualną wersję
chodu.
Bluetooth®
samo-
Aktualną wersję systemu Bluetooth® w samochodzie można wyświetlić w widoku normalnym głównych źródeł MEDIA lub TEL:
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia telefonu Wersja
oprogram. Bluetooth w poj..
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Media Bluetooth®* (Str. 53)
Książka telefoniczna*
Istnieją dwie książki telefoniczne. Są one połączone w samochodzie i wyświetlane jako
jedna książka.
•
Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy
podłączony jest telefon, z którego ta
książka została pobrana.
•
Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie,
niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon komórkowy jest podłączony do
samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w samochodzie, to przed nazwą
kontaktu w książce telefonicznej jest
.
wyświetlany symbol
03
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
03 System audio-multimedialny
||
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w
którymś z wpisów w książce telefonicznej
telefonu komórkowego spowodują utworzenie nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
03
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być
, a funkcja głoświdoczny jest symbol
nomówiąca musi być w trybie telefonu.
System audio-multimedialny przechowuje
kopię książki telefonicznej każdego zarejestrowanego telefonu. Książkę telefoniczną
można automatycznie skopiować do systemu
audio-multimedialnego w czasie każdego
połączenia z systemem.
–
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Książka telefoniczna* – szybkie wyszukiwanie kontaktów (Str. 62)
•
Książka telefoniczna* – tabela znaków dla
klawiatury w konsoli środkowej (Str. 63)
•
Książka telefoniczna* – wyszukiwanie
kontaktów (Str. 64)
•
Książka telefoniczna* – nowy kontakt
(Str. 65)
•
Książka telefoniczna* – szybkie wybieranie numerów (Str. 66)
•
Książka telefoniczna* – odbieranie wizytówki vCard (Str. 67)
•
Książka telefoniczna* – stan pamięci
(Str. 67)
•
Książka telefoniczna* – usuwanie
(Str. 67)
W celu włączenia/wyłączenia funkcji
należy w widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia telefonu
Pobierz książkę telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.
62
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna* – szybkie
wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym źródła Telefon obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby wyświetlić listę
kontaktów.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru
i nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol >, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer
niż numer wybrany jako domyślny, należy
obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć
OK/MENU.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do
wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu. Funkcje przycisków, Książka telefoniczna* – tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 63).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
03 System audio-multimedialny
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części
listy, która zawiera kontakty na literę M.
Książka telefoniczna* – tabela znaków
dla klawiatury w konsoli środkowej
Powiazane informacje
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący
(Str. 58)
•
Książka telefoniczna* (Str. 61)
Bluetooth®*
Przycisk
Przycisk
Funkcja
+0pw
#*
Funkcja
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Książka telefoniczna* (Str. 61)
03
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy
dużymi i małymi literami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
03 System audio-multimedialny
Książka telefoniczna* – wyszukiwanie
kontaktów
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 61).
03
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
W celu wyszukania lub modyfikacji kontaktu
należy w widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Książka telefoniczna Szukaj.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce
telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/ABC
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
Prowadzi do książki telefonicznej (3). Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać kontakt i
nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić zapisane numery i
inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków
(1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak
wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
Książka telefoniczna* – nowy kontakt
Dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
2. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
03
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie wyświetlacza.
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać kontakty, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną
z opcji (patrz objaśnienie w poniższej
tabeli) na liście (1) i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie wyświetlacza (1) i nacisnąć OK/MENU. Następnie wprowadzić
numer telefonu w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
03 System audio-multimedialny
||
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać
opcję Zapisz kontakt w menu, aby zapisać
kontakt.
03
123/AB
C
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji
Dodaj kontakt za pomocą
przycisk OK/MENU.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
•
Książka telefoniczna* (Str. 61)
Do przełączania między
małymi i wielkimi literami służy
przycisk OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie
kursora do pola wprowadzania
(2) u góry ekranu wyświetlacza.
Kursor można teraz przenieść
za pomocą pokrętła TUNE w
odpowiednie miejsce, aby na
przykład wstawić dodatkowe
litery lub usunąć litery za
pomocą przycisku EXIT. Aby
możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/
MENU.
66
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna* – szybkie
wybieranie numerów
Funkcja umożliwia zapisanie numerów szybkiego wybierania w książce telefonicznej
(Str. 61) w celu łatwiejszego połączenia z
danym numerem lub kontaktem.
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać numery szybkiego wybierania,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Menu telefonu Książka
telefoniczna Numery skrócone.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
numerem szybkiego wybierania nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
03 System audio-multimedialny
Książka telefoniczna* – odbieranie
wizytówki vCard
Odbieranie elektronicznej wizytówki biznesowej (vCard) w książce telefonicznej (Str. 61)
samochodu.
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód musi być widoczny w systemie
Bluetooth®. Funkcję tę włącza się w widoku
normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Książka telefoniczna Odbierz vCard.
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Zestaw głośnomówiący
(Str. 58)
Bluetooth®*
Książka telefoniczna* – stan pamięci
Książka telefoniczna* – usuwanie
Wyświetlanie stanu pamięci książki telefonicznej (Str. 61).
Kasowanie książki telefonicznej (Str. 61) w
samochodzie.
Stan pamięci książki telefonicznej samochodu
i podłączonego telefonu komórkowego
można sprawdzić w widoku normalnym
źródła Telefon, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Książka telefoniczna Zasoby pamięci.
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w widoku normalnym źródła Telefon,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Książka telefoniczna
Usuń książkę telefoniczną.
03
UWAGA
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 58)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
03 System audio-multimedialny
TV*
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej
około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk
jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się
ponownie po zatrzymaniu samochodu.
03
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się ponownie po
zatrzymaniu samochodu.
W samochodach z systemem RSE tylne
ekrany nie zostają wyłączone.
UWAGA
Funkcje TV, przegląd.
Podstawowe informacje na temat obsługi,
patrz System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21).
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze
standardem DVB-T. System nie odbiera
programów telewizyjnych nadawanych za
pośrednictwem sygnału analogowego.
68
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika
telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego
produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Oglądanie telewizji
–
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do opcji TV,
a następnie nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z
tych kanałów został już zapisany w
pamięci, to po prawej stronie nazwy
kanału zostanie wyświetlony jego numer
w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby
wybrać żądany kanał i nacisnąć OK/
MENU.
•
•
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
/
.
krótko przyciski
03 System audio-multimedialny
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe
do innego miasta, nie ma pewności, że
zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
przeprowadzić ponowne wyszukiwanie i
zapisać nową listę kanałów; patrz Zapamiętywanie dostępnych kanałów TV
(Str. 70).
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do
Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego
przeprowadzenia wyszukiwania.
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista
zapamiętanych kanałów
Po wyszukaniu, dostępne kanały TV są zapisywane na liście zapamiętanych kanałów.
1. W widoku normalnym źródła TV nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub
więcej krajów, zostaną one pokazane
na liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądany kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana
kanału (Str. 68).
03
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
TV* (Str. 68)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 70)
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
•
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 69)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 70)
Informacja o aktualnym programie TV*
(Str. 71)
Teletekst* (Str. 71)
Ustawienia obrazu* (Str. 47)
Zanik sygnału kanału TV*. (Str. 71)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
03 System audio-multimedialny
TV* - Zarządzanie kanałami
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się
zmieniać.
03
W celu dokonania zmiany kolejności na liście
zapamiętanych kanałów należy w widoku normalnym źródła TV nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Sortowanie
zaprogr. kanałów.
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który
ma zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem
OK/MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu w danym kraju, na przykład po przy-
70
jeździe do innego miasta, nie ma pewności,
że zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i
zapisać w pamięci nową listę.
1. W widoku normalnym źródła TV nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać
Automatyczne strojenie i nacisnąć
OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana
kanału (Str. 68).
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie
kanały dostępne w aktualnym miejscu
pobytu. Po znalezieniu kanału następuje przełączenie na jego odbiór, a po upływie około
10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
Wyszukiwanie można zatrzymać przyciskiem
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na
aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa na listę zapamiętanych
kanałów.
Włączyć skanowanie w widoku normalnym
źródła TV, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Przeszukiwanie.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
TV* (Str. 68)
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 69)
03 System audio-multimedialny
Informacja o aktualnym programie
TV*
Nacisnąć przycisk (Str. 21) INFO, aby
wyświetlić informację o aktualnym programie
oraz następnym programie i godzinie jego
rozpoczęcia.
Teletekst*
Zanik sygnału kanału TV*.
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
W przypadku zaniku sygnału oglądanego
kanału TV następuje zamrożenie obrazu. Gdy
sygnał powróci, obraz będzie ponownie
wyświetlany prawidłowo.
Należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
Naciskając ponownie przycisk INFO, można
czasem uzyskać dodatkowe informacje na
temat bieżącego programu, takie jak godzina
rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki
opis.
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
TV* (Str. 68)
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
TV* (Str. 68)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 72)
W przypadku zaniku sygnału oglądanego
kanału TV następuje zamrożenie obrazu.
Krótko potem pojawia się komunikat, który
informuje o zaniku sygnału oglądanego
kanału TV i że trwa jego ponowne wyszukiwanie. Gdy sygnał powróci, wyświetlanie kanału
TV zostaje natychmiast wznowione. W czasie
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
03
Jeśli zostaje wyświetlony komunikat Brak
sygnału, szuka, jest to spowodowane
wykryciem przez system braku sygnału
wszystkich kanałów TV. Jedną z możliwych
przyczyn jest przekroczenie granicy, które
powoduje, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W takim przypadku należy
zmienić kraj na właściwy zgodnie z opisem,
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 69).
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
TV* (Str. 68)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania*
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku (Str. 21)
INFO w konsoli środkowej.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
03
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) –
w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiazane informacje
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nadajnika w
nacisnąć najpierw przycisk
72
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
(Str. 73)
•
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii (Str. 74)
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Przycisk
Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana
ścieżki/utworu
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Przycisk
Uwagi ogólne
Uwagi ogólne
Informacja o aktualnym programie, utworze itp. Wykorzystywany również wtedy,
gdy dostępnych jest więcej
informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Menu
Przełączanie między:
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
L = Lewy tylny ekran*
F = Przedni ekran
R = Prawy tylny ekran*
Przechodzenie w górę/w dół
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w prawo/w
lewo
Potwierdzenie wyboru lub
przejście do systemu menu
wybranego źródła
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/
utworu
Odtwarzanie/pauza
03
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik (np. FM1)
Uwagi ogólne
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 72)
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Zatrzymanie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego
sterowania systemu audio-telefonicznego.
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie
od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
03
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Powiazane informacje
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 72)
System audio-multimedialny –
przegląd menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu
systemu audio-multimedialnego.
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str. 75)23
FM (Str. 75)
DAB (Str. 76)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (Str. 77)
CD/DVD z danymi (Str. 77)
DVD Video (Str. 78)
Odtwarzacz iPod®(Str. 79)
USB (Str. 79)
Media Bluetooth®(Str. 80)
AUX (Str. 80)
TV (Str. 82)
TEL
•
Zestaw słuchawkowy Bluetooth®(Str. 81)
Powiazane informacje
•
23
74
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Menu AM
Menu główne AMA
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
Patrz
strona
Ustawienia audio
Patrz przypis B
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
*
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
A
B
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza FM.
Menu główne FM1/FM2
Patrz
strona
TP
(Str. 34)
Pokaż radiotekst
(Str. 37)
(Str. 38)
Pokaż zaprogramowane stacje
(Str. 32)
(Str. 28)
*
(Str. 32)
*
Przeszukiwanie
Menu FM
Powiazane informacje
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza AM.
(Str. 28)
Przeszukiwanie
(Str. 38)
Ustawienia wiadomości
(Str. 35)
03
Ustawienia rozszerzone
(Str. 28)
(Str. 29)
REG
(Str. 37)
Częstotliwość alternatywna (AF)
(Str. 37)
EON
(Str. 34)
Ustaw preferowane TP
(Str. 34)
(Str. 27)
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla
wszystkich źródeł dźwięku.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 System audio-multimedialny
||
Ustawienia PTY
(Str. 35)
Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM
(Str. 38)
Ustawienia audio
03
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
*
(Str. 27)
(Str. 28)
Menu radia cyfrowego (DAB)*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza DAB.
Menu główne DAB1*/DAB2*
Patrz
strona
Programowanie grup
transmisyjnych
(Str. 39)
Filtry PTY
(Str. 35)
Wyłącz filtry PTY
(Str. 28)
Pokaż radiotekst
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
•
76
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
Wyzeruj wszystkie
ustawienia DAB
(Str. 41)
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
(Str. 35)
(Str. 36)
*
(Str. 32)
(Str. 38)
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie
stacji DAB
(Str. 40)
Pasmo DAB
(Str. 40)
Kanały podrzędne
(Str. 41)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
(Str. 35)
Ustawienia audio
*
Przeszukiwanie
Powiazane informacje
Pokaż tekst PTY
(Str. 27)
(Str. 28)
(Str. 28)
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Menu CD Audio
Struktura menu – CD/DVD* z danymi
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Audio.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
CD/DVD z danymi.
Menu główne CD, audio
(Menu płyty)
Patrz
strona
Odtwarzanie w
kol. przypadk.
(Str. 45)
Przeszukiwanie
(Str. 45)
Stop
(Str. 42)
Ustawienia audio
(Str. 27)
Odtwarzanie w
kol. przypadk.
(Str. 45)
Powtórz folder
(Str. 43)
Zmień napisy
(Str. 42)
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 42)
Przeszukiwanie
(Str. 45)
Ustawienia audio
(Str. 27)
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
*
(Str. 28)
(Str. 28)
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Menu główne CD/DVD z
danymi (Menu płyty)
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
(Str. 42)
Pauza
*
Korektor graficzny
*
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Powiazane informacje
Odtwarzanie
Pole akustyczne
Powiazane informacje
Patrz
strona
Kompensacja głośności
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03
(Str. 28)
(Str. 28)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 System audio-multimedialny
Struktura menu – DVD* wideo
Korektor graficzny
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Video.
03
*
Menu główne DVD Video
(Menu płyty)
Patrz
strona
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Menu płyty DVD
(Str. 45)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Play/Pauza/Dalej
(Str. 45)
Stop
(Str. 45)
Napisy
(Str. 45)
Ścieżki dźwiękowe
(Str. 45)
Wyskakujące menuA*wideo i TV*
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*,
aby uzyskać dostęp do wyskakującego
menu.
Ustawienia obrazu
Ustawienia
zaawansowane
Kąt
Menu źródła
Patrz przypis B
(Str. 46)
DVD Menu główne
Kod DivX® VOD
Ustawienia audio
Pole akustyczne
*
(Str. 47)
Patrz przypis C
(Str. 27)
DVD top menuC
A
(Str. 28)
B
C
78
Powiazane informacje
(Str. 28)
(Str. 47)
(Str. 21)
(Str. 45)
(Str. 45)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania
telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na
przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Struktura menu – iPod®*
Menu USB*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Menu główne iPod
Patrz
strona
Menu główne USB
Przypadkowa kolejność
(Str. 45)
Odtwarzanie
(Str. 45)
Ustawienia audio
(Str. 27)
*
Korektor graficzny
*
(Str. 28)
Stop
(Str. 51)
Przypadkowa kolejność
(Str. 45)
Powtórz folder
(Str. 51)
Wybierz urządzenie USB
(Str. 49)
Zmień napisy
(Str. 51)
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 51)
Przeszukiwanie
(Str. 45)
Ustawienia audio
(Str. 27)
(Str. 28)
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
*
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Powiazane informacje
(Str. 51)
Pauza
Przeszukiwanie
Pole akustyczne
Patrz
strona
Kompensacja głośności
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03
(Str. 28)
(Str. 28)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 System audio-multimedialny
Struktura menu – Media Bluetooth®*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
03
Menu główne Media Bluetooth®
Patrz
strona
Przypadkowa kolejność
(Str. 45)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 56)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 57)
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Menu główne AUX
Patrz
strona
Wejściowa głośność AUX
(Str. 52)
Ustawienia audio
(Str. 27)
Pole akustyczne
*
(Str. 28)
Przeszukiwanie
(Str. 45)
Wersja oprogr.
Bluetooth w sam.
(Str. 61)
Ustawienia audio
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 29)
(Str. 28)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
Pole akustyczne
*
Korektor graficzny
*
80
Powiazane informacje
Korektor graficzny
(Str. 28)
Kompensacja głośności
(Str. 29)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 27)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
*
(Str. 28)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03 System audio-multimedialny
Przegląd menu – zestaw
głośnomówiący Bluetooth®*
Odbierz vCard
(Str. 67)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Zasoby pamięci
(Str. 67)
Usuń książkę
telefoniczną
(Str. 67)
Menu główne zestawu
głośnomówiącego
Bluetooth® (Menu telefonu)
Patrz
strona
Wszystkie połączenia
(Str. 59)
Wszystkie połączenia
(Str. 59)
Połączenia nieodebrane
(Str. 59)
Połączenia odebrane
(Str. 59)
Wybierane numery
(Str. 59)
Czas trwania połączenia
(Str. 59)
Numer mailbox
Rozłącz telefon
(Str. 59)
(Str. 57)
Powiazane informacje
Zmień telefon
(Str. 56)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 57)
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
03
Ustawienia telefonu
Książka telefoniczna
Wykrywalny
(Str. 54)
Dźwięki i poziom
głośności
(Str. 60)
Pobierz książkę
telefoniczną
(Str. 61)
Wersja oprogram.
Bluetooth w poj.
(Str. 61)
(Str. 61)
Szukaj
(Str. 64)
Nowy kontakt
(Str. 65)
Numery skrócone
(Str. 66)
Opcje dla połączeń
Aut. odbieranie połącz.
(Str. 59)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 System audio-multimedialny
Menu TV*
03
Menu główne TV
Patrz
strona
Wybierz kraj
(Str. 69)
Sortowanie
zaprogr. kanałów
(Str. 70)
Automatyczne strojenie
(Str. 70)
Przeszukiwanie
(Str. 70)
Ustawienia audio
Pole akustyczne
*
Patrz
strona
Ustawienia obrazu
(Str. 47)
Patrz przypis B
DVD Menu główne
Patrz przypis C
DVD top menuC
A
B
Korektor graficzny
*
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
82
Nacisnąć OK/MENU podczas
odtwarzania materiału wideo
lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Menu źródła
(Str. 28)
(Str. 28)
C
(Str. 28)
(Str. 29)
Licencje
Wyskakujące menuA*wideo i
TV*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika TV.
(Str. 21)
(Str. 45)
(Str. 45)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania
telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na
przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd
menu (Str. 74)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
(Str. 27)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania
z praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy. Poniższy tekst stanowi umowę firmy
Volvo z producentem/projektantem i jest
napisany w języku angielskim.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
03 System audio-multimedialny
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
03
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
}}
83
03 System audio-multimedialny
03
||
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Powiazane informacje
•
84
Volvo Sensus (Str. 7)
03 System audio-multimedialny
Homologacja
Homologacja modułu Bluetooth® jest podana
w tabeli.
03
}}
85
03 System audio-multimedialny
||
Deklaracja zgodności modułu Bluetooth®
Kraj/
obszar
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
03
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie Bluetooth®
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
86
03 System audio-multimedialny
Kraj/
obszar
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
03
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
87
03 System audio-multimedialny
||
Kraj/
obszar
03
88
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and
other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03 System audio-multimedialny
Kraj/
obszar
Chiny:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
89
03 System audio-multimedialny
||
Kraj/
obszar
Tajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
03
90
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
03 System audio-multimedialny
Kraj/
obszar
Korea
Południowa:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
03
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
91
03 System audio-multimedialny
||
Kraj/
obszar
Zjednoczone Emiraty Arabskie:
03
Republika
Południowej Afryki:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
92
03 System audio-multimedialny
03
93
04 Indeks alfabetyczny
A
D
I
Audio
dźwięk przestrzenny....................... 19, 27
gniazdo słuchawek............................... 25
tylny panel sterowania.......................... 25
Ustawienia............................................ 26
DVD............................................................ 42
Informacje drogowe (TP) ........................... 34
Audio i multimedia
menu..................................................... 21
przegląd................................................ 20
struktura menu...................................... 74
elementy sterowania
konsola środkowa................................ 21
E
B
Bateria
pilot zdalnego sterowania..................... 74
Bluetooth®
multimedia............................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego.......................................
transmisja strumieniowa dźwięku.........
wyłączanie mikrofonu...........................
zestaw głośnomówiący........................
53
59
53
59
58
C
CD.............................................................. 42
Głośność dźwięku......................................
dzwonek, telefon..................................
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem.............................
telefon...................................................
telefon/odtwarzacz...............................
zewnętrzne źródło dźwięku..................
K
Kierownica
elementy sterowania............................. 21
Komunikaty alarmowe............................... 34
G
04
94
iPod®, podłączenie.................................... 50
Korekcja dźwięku....................................... 28
21
60
29
60
60
52
Gniazdo słuchawek.................................... 25
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych..................................................... 20, 49
H
Homologacja
Bluetooth®............................................ 85
M
Mikrofon..................................................... 59
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR)....................
dostęp do opcji.....................................
Informacja.............................................
– opcje menu........................................
Układy wspomagające kierowcę..........
Ustawienia klimatyzacji.........................
Ustawienia samochodu........................
Ustawienia systemu..............................
10
11
17
11
15
17
13
16
Multimedia, Bluetooth®.............................. 53
04 Indeks alfabetyczny
N
RDS............................................................ 33
Nawiązywanie połączeń
działanie................................................ 58
przychodzące....................................... 58
S
O
Obsługa menu audio i multimediów.......... 21
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB....................................... 29, 38
Odtwarzacz multimedialny........................ 41
obsługiwane formaty plików................. 47
P
Pilot zdalnego sterowania.......................... 72
wymiana baterii..................................... 74
Pozycja odsłuchu....................................... 28
Przyciski sterujące przy kierownicy........... 21
R
Radio cyfrowe (DAB).................................. 38
Radioodbiornik.......................................... 29
DAB................................................ 29, 38
rejestracja telefonu............................... 54
zestaw głośnomówiący........................ 58
Sensus......................................................... 7
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń........................ 54
rejestracja telefonu............................... 54
zestaw głośnomówiący........................ 58
Serwisy informacyjne................................. 35
TV............................................................... 68
Surround.............................................. 19, 27
Tylny panel sterowania
system audio........................................ 25
system audio............................................. 19
funkcje.................................................. 26
przegląd................................................ 20
System audio-telefoniczny
przyciski źródła dźwięku....................... 21
wprowadzenie...................................... 19
zarządzanie systemem......................... 21
Typy programów radiowych (PTY)............ 35
04
U
USB, gniazdo............................................. 50
System audio-telefoniczny (System
audio-telefoniczny).................................... 19
Ustawienia obrazu..................................... 47
T
V
Telefon
książka telefoniczna.............................. 61
książka telefoniczna, skrót................... 61
nawiązywanie połączeń.................. 54, 58
odbieranie połączenia........................... 59
połączenia przychodzące..................... 58
Volvo Sensus............................................... 7
Uzyskiwanie połączenia............................. 58
W
Wejście AUX........................................ 20, 49
Wejście USB.............................................. 49
95
04 Indeks alfabetyczny
widok normalny......................................... 21
04
96
TP 17918 (Polish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising