Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
01 Wprowadzenie
02 MY CAR
Wprowadzenie............................................ 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie............................................... 8
Zmiana właściciela.................................... 11
Informacje w internecie............................. 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR – dostęp do opcji.......................
MY CAR – opcje menu..............................
MY CAR - Ustawienia samochodu...........
MY CAR - Układy wspomagające kierowcę........................................................
MY CAR - Opcje systemowe....................
MY CAR – Ustawienia
rozpoznawania głosu................................
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji............
MY CAR - Ustawienia internetowe...........
MY CAR Informacja..................................
03 System audio-multimedialny
14
15
15
17
System audio-multimedialny....................
System audio-telefoniczny – przegląd......
System audio-multimedialny – obsługa....
Symbole na ekranie..................................
Ulubione....................................................
System audio-multimedialny – ustawienia
dźwięku.....................................................
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio.......................................
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku.........................
Ustawienia korektora................................
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności.............
Radioodbiornik..........................................
Strojenie....................................................
Automatyczne strojenie radia...................
Lista stacji radiowych...............................
Ręczne strojenie radia..............................
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych..........................................................
Funkcje RDS.............................................
Komunikaty alarmowe..............................
Odbiór serwisów drogowych (TP).............
Profil programu (PTY)................................
01 02 03
2
19
21
22
22
23
24
26
27
28
32
33
33
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
41
41
42
Spis treści
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z bieżącego źródła...............................................
Informacje tekstowe..................................
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
radiowej (AF).............................................
Radio cyfrowe (DAB)*................................
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał.............
Funkcja „DAB to DAB* link”......................
Odtwarzacz multimedialny........................
CD/DVD.....................................................
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.....
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio........................................
Wyszukiwanie multimediów......................
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja.
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD...........................................................
Ustawienia obrazu....................................
Twardy dysk (HDD)...................................
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny........................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB.......
42
42
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB.................................................. 54
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku.......................................... 55
Rozpoznawanie poleceń głosowych.........
Opcje językowe systemu rozpoznawania
poleceń głosowych...................................
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania
poleceń głosowych...................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia.................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe....................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia......................................
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy...................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio..........................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia................................................
Samochodowe połączenie internetowe....
Modem samochodu*.................................
Aplikacje....................................................
Przeglądarka internetowa.........................
TV*.............................................................
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów...................................
Odbiornik TV* – opcje odtwarzania...........
Informacja o aktualnym programie TV*.....
03 03 03
43
43
43
44
44
45
46
46
47
48
49
50
50
51
52
Media Bluetooth®...................................... 55
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®................................................. 56
Rejestracja urządzenia Bluetooth®........... 57
Automatyczne podłączanie urządzenia
Bluetooth®................................................. 58
Wybór innego urządzenia
Bluetooth®.......
59
Odłączanie urządzenia Bluetooth®........... 59
Usuwanie urządzenia Bluetooth®............. 60
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®.......... 60
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd.................................................... 62
Połączenia telefoniczne............................ 62
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio.......................................
Książka telefoniczna.................................
Szybkie wyszukiwanie kontaktów.............
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej..................................................
Wyszukiwanie kontaktów..........................
63
64
64
65
65
66
68
68
69
69
70
70
71
72
73
76
78
79
81
83
83
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
04 Mapa internetowa
Teletekst*..................................................
Zanik sygnału TV*.....................................
Nadajnik zdalnego sterowania*.................
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje.
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii........................................
System audio-multimedialny – struktura
menu.........................................................
Menu AM...................................................
Menu FM...................................................
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*....
Struktura menu - Audio CD/DVD..............
Menu DVD Video.......................................
Struktura menu - twardy dysk (HDD)........
84
84
85
86
Homologacja........................................... 100
Mapa internetowa...................................
Mapa internetowa – obsługa...................
Mapa internetowa – rozetka na ekranie i
klawiatura................................................
Mapa internetowa – napisy i symbole na
ekranie....................................................
Mapa internetowa – menu przewijane....
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego................................
Mapa internetowa – symbole punktów
zainteresowania (POI).............................
Mapa internetowa – szczegółowe informacje o trasie..........................................
Mapa internetowa – przegląd trasy.........
Mapa internetowa – opcje trasy..............
Mapa internetowa – opcje mapy.............
102
103
03 03 04
87
87
88
88
89
90
90
91
Struktura menu – iPod®............................ 92
Menu USB................................................. 92
Struktura menu - Media Bluetooth®..........
Menu AUX.................................................
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący
Bluetooth®.................................................
Przegląd menu - przeglądarka internetowa..........................................................
Menu TV*..................................................
Licencje – system audio-multimedialny....
4
92
93
93
94
96
96
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
104
105
106
107
108
109
110
110
111
Spis treści
05 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 114
05
5
WPROWADZENIE
01 Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek
funkcji w samochodzie, należy najpierw
sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.
Dodatkowe zapytania należy kierować do
dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car
Corporation.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
01
Volvo Sensus
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy
określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz
www.volvocars.com.
Volvo Sensus to centrum osobistego
doświadczenia z Volvo. System Sensus
dostarcza informacji i rozrywki oraz umożliwia
obsługę funkcji, które mają ułatwić obsługę i
eksploatację samochodu.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia
przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Przebywając w samochodzie chcesz zachować kontrolę, a w dzisiejszym globalnie połączonym świecie oznacza to dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki w momencie
najbardziej odpowiednim dla Ciebie. System
Sensus łączy w sobie wszystkie rozwiązania,
zapewniające połączenie* ze światem zewnętrznym, umożliwiając jednocześnie kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu
funkcji różnych układów samochodu i pokazuje je na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej. Dzięki systemowi Volvo Sensus i
jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
kierowca może dokonać wielu osobistych
ustawień. Są one dostępne w menu ustawień
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
01 Wprowadzenie
||
samochodu, systemu audio-telefonicznego,
klimatyzacji itd.
01
Przegląd
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Instrukcja obsługi jest wyświetlana na ekranie
w samochodzie2. Treść można przeszukiwać i
łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi
rozdziałami.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem
samochodu, takie jak system City Safety,
zamki i autoalarm, automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Otwieranie cyfrowej wersji instrukcji obsługi nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli, nacisnąć OK/MENU i wybrać Instrukcja
obsługi.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
*, NAV* i CAM* można włąMEDIA, TEL*,
czyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich
rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek
jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od
wybranego wyposażenia i rynku.
Podstawowe informacje na temat nawigacji
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu.
Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy
opis.
Nawigacja* – NAV, patrz dodatkowa
instrukcja obsługi (Sensus Navigation).
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia funkcji – MY CAR, patrz MY
CAR (Str. 14).
Samochód podłączony do Internetu –
*, patrz osobny rozdział w tym suplemencie1.
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja
obsługi.
Kamera parkowania - CAM*, patrz
instrukcja obsługi.
1
2
8
Informacje są dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w tę funkcję.
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Instrukcja obsługi, strona startowa.
Informacje w instrukcji obsługi można wyszukiwać na cztery sposoby:
01 Wprowadzenie
• Szukaj - Funkcja wyszukiwania według
tematów.
Szukaj
• Kategorie - Wszystkie tematy są uszeregowane według kategorii.
• Ulubione - Szybki dostęp do ulubionych
tematów.
• Quick Guide - Wybór artykułów na temat
wspólnych funkcji.
Wybrać symbol informacji w prawym dolnym
rogu, aby uzyskać informacje na temat cyfrowej wersji instrukcji obsługi.
UWAGA
Instrukcja obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Za pomocą rozetki na ekranie wprowadzić
kryterium wyszukiwania, np. „pas bezpieczeństwa”.
01
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do wyszukiwania, obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz
objaśnienie w poniższej tabeli) na liście
zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć
przycisk OK/MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Przeprowadzić wyszukiwanie.
Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać temat z wyników wyszukiwania i nacisnąć OK/MENU,
aby do niej przejść.
1. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
}}
9
01 Wprowadzenie
01
||
a|A
||}
Przełączanie między dużymi i
małymi literami za pomocą OK/
MENU.
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno wyszukiwania. Do przesuwania kursora służy pokrętło
TUNE. Usuwanie nieprawidłowo
wpisanych liter EXIT. Aby wrócić
do rozetki tekstowej, nacisnąć
OK/MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć
do edytowania zawartości okna
wyszukiwania.
Kategorie
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do listy
pozycji Ulubionych i nacisnąć OK/MENU,
aby otworzyć artykuł. Nacisnąć EXIT, aby
powrócić do poprzedniego widoku.
Quick Guide
Tutaj znajduje się szereg artykułów, zawierających informacje na temat najczęściej używanych funkcji samochodu. Artykuły są również umieszczone w poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano je w celu ułatwienia
szybkiego dostępu do ich treści.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do Krótkiego przewodnika i nacisnąć OK/MENU, aby
otworzyć artykuł. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.
Nawigacja w tematyce
Tematy w instrukcji obsługi są uszeregowane
w kategoriach głównych i podkategoriach.
Ten sam temat może występować w różnych
kategoriach, co ułatwia wyszukiwanie.
Opisy specjalne - jeśli artykuł zawiera
ostrzeżenia, ważne informacje lub uwagi,
tutaj widoczny jest powiązany z nimi symbol oraz ilość takich opisów w artykule.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć daną tematykę. Po
przewinięciu ekranu do początku lub końca
danej tematyki, przewinięcie dalej w górę lub
w dół aktywuje opcje strony startowej i pozycji Ulubionych. Nacisnąć OK/MENU, aby
zastosować wybór lub użyć podświetlonego
łącza. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do
poprzedniego widoku.
Powiazane informacje
Ulubione
10
Łącze podświetlone - prowadzi do
powiązanego artykułu.
•
Obracając pokrętło TUNE przejść do pozycji
w drzewie kategorii i nacisnąć OK/MENU,
lub
aby otworzyć wybraną kategorię
. Nacisnąć EXIT, aby
wybrany temat
powrócić do poprzedniego widoku.
W tym miejscu są wyszczególnione artykuły
zapisane jako pozycje Ulubione. Aby wybrać
artykuł jako pozycję Ulubioną, patrz pozycja
„Nawigacja w artykule” poniżej.
nąć przycisk FAV w środkowej konsoli,
aby dodać/usunąć artykuł z listy pozycji
Ulubionych.
Home - otwiera stronę startową Instrukcji
obsługi samochodu.
Ulubione - dodaje/usuwa artykuł z listy
pozycji Ulubionych. Można również nacis-
Informacje w internecie (Str. 11)
01 Wprowadzenie
Zmiana właściciela
Informacje w internecie
Volvo ID
W przypadku zmiany właściciela ważne jest
wykasowanie wszystkich danych użytkownika
i zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień fabrycznych.
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Volvo ID to osobisty identyfikator, zapewniający dostęp do różnych usług3.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych
należy nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli, a następnie przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia Przywróć
ustawienia fabryczne.
Dane użytkownika są kasowane (np. dane
aplikacji, przeglądarki internetowej) i ustawienia osobiste we wszystkich menu (np. ustawienia układu klimatyzacji, ustawienia
pojazdu) przyjmują oryginalne wartości
fabryczne.
W samochodach z Volvo On Call, VOC* zapisane w nich informacje o osobistych ustawieniach są kasowane. Aby zakończyć abonament VOC, patrz Zmiana właściciela samochodu z Volvo On Call.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia
logowanie do serwisu My Volvo - osobistej
strony internetowej dla właściciela i samochodu.
Kod QR
•
•
3
Przykładowe usługi:
•
My Volvo - osobista strona internetowa
użytkownika i jego samochodu.
•
Samochodowe połączenie internetowe* pewne funkcje i usługi wymagają przypisania systemu samochodu do osobistego
identyfikatora Volvo ID np. w celu uzyskania możliwości wysyłania nowego adresu
z usługi mapy przez Internet bezpośrednio do samochodu.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID służy do
logowania w aplikacji mobilnej Volvo On
Call.
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie (aps) do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR
można pobrać ze stron internetowych np.
App Store, Windows Phone lub Google Play.
Powiazane informacje
01
UWAGA
Stare konta do logowania trzeba zaktualizować do Volvo ID, aby możliwe było dalsze korzystanie z tych usług.
Zalety Volvo ID
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Volvo ID (Str. 11)
•
Jedna nazwa użytkownika i jedno hasło
dostępu do usług online, tzn. tylko jedna
nazwa użytkownika i jedno hasło do
zapamiętania.
•
Zmiana nazwy użytkownika/hasła dla
danej usługi (np. VOC) spowoduje rów-
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
11
01 Wprowadzenie
01
||
nież automatyczną zmianę tych danych
dla innych usług (np. My Volvo)
Generowanie Volvo ID
W celu wygenerowania Volvo ID należy wpisać swój osobisty adres mailowy, a następnie
postępować według instrukcji przesłanej w
wiadomości mailowej do zakończenia rejestracji. Identyfikator Volvo ID można wygenerować za pośrednictwem jednej z następujących usług:
•
Strona internetowa My Volvo - Wpisać
swój adres mailowy i postępować według
instrukcji.
•
Samochodowe połączenie internetowe* Wpisać swój adres mailowy w aplikacji,
która wymaga Volvo ID i postępować
według instrukcji. Można też nacisnąć
w środkoprzycisk „Connect” (Połącz)
wej konsoli i wybrać Appsy, SETUP, a
następnie postępować według instrukcji.
•
Volvo On Call, VOC* – Pobrać najnowszą
wersję aplikacji VOC. Wybrać generowanie Volvo ID na stronie startowej i postępować według instrukcji.
Powiazane informacje
12
•
•
•
Aplikacje (Str. 78)
•
Zmiana właściciela (Str. 11)
Informacje w internecie (Str. 11)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
ków mogą się różnić, w zależności od wybranego
wyposażenia i rynku.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich
jak City Safety™, zamki i autoalarm, automatyczna prędkość wentylatora, ustawienia
zegara itp.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej konsoli lub pokrętło na kierownicy,
aby wybrać/zaznaczyć opcję w podświetlonym menu lub zapisać wybraną funkcję
w pamięci.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne
opcjonalne – ich zestaw zmienia się również
w zależności od rynku.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
przewinąć w górę/dół opcje menu.
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków na kierownicy*.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w
momencie krótkiego naciśnięcia przycisku
EXIT, może mieć miejsce jedno z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
Panel sterowania w konsoli środkowej i zestaw
przycisków na kierownicy. Rysunek jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycis-
14
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyświetlenie normalnego widoku menu MY
CAR albo jeśli widok normalny jest już
aktywny – najwyższego poziomu menu (menu
głównego źródła).
02 MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
Aktualny poziom struktury menu jest
widoczny w górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do funkcji menu
jest wskazany w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kier., nast. wszyst..
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić
jej ustawienia:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2. Nacisnąć pokrętło.
3. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia, za pomocą pokrętła, a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia pojazdu i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
5. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
6. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
wyskakujące menu zawierające dostępne
opcje.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
02
7. Przejść między opcjami Wszystkie drzwi
i Drzwi kier., nast. wszyst. za pomocą
pokrętła i nacisnąć je - opcja zostanie
wybrana.
8. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu
krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub
jednym długim naciśnięciem.
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku elementów sterowania w konsoli środkowej (Str. 14): OK/MENU, EXIT i pokrętła
TUNE.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Przykładowy widok normalny menu MY CAR.
Nacisnąć MY CAR w środkowej konsoli, aby
przejść do normalnego widoku menu MY
CAR. W normalnym widoku w górnej części
ekranu wyświetlany jest stan niektórych systemów wspomagających kierowcę, a w dolnej
części stan funkcji Start/Stop*.
Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu źródłowe My Car , w którym dostępne są następujące opcje:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
•
•
Statyst. podróży
Drive-E2/Tryb hybrydowy3
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Ustawienia
Serwis i naprawa
Hybrid3
Instrukcja obsługi
My Car
Moje S601
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj
włączyć lub wyłączyć.
Statystyka podróży
My Car
Statyst. podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o
średnim zużyciu energii elektrycznej3 i paliwa.
Drive-E2
My Car
Drive-E
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji Drive-E firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
• Start/Stop
16
• Ekologiczny sposób jazdy
Ciśnienie w oponach
My Car
1
2
3
Dostępne są tu informacje o działaniu
funkcji Start/Stop.
Moje S601
Tryb hybrydowy
Dostępne są tu informacje dotyczące układów napędowych samochodu. Wybrać jeden
z następujących tematów:
•
samochodu - tutaj można włączyć i wyłączyć
ten system.
Ustawienia
My Car
Poziom 1 menu
Poziom 2 menu
Poziom 3 menu
Przepływ mocy
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy, oraz jak wygląda przepływ siły
napędowej.
• Tryby jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby
jazdy samochodu.
• Ekologiczny sposób jazdy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Ustawienia
Oto struktura menu:
Poziom 4 menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre
funkcje są standardowe, a inne opcjonalne –
ich zestaw zmienia się również w zależności
od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Ciśnienie w ogumieniu
Wył.: Pusta kratka.
My Car
•
Ciśnienie w oponach
Ekran pokazuje informacje o układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modeli V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 i V70/XC70.
Dotyczy modelu V60 Plug-in Hybrid.
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku
OK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przycisku EXIT.
02 MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR Ustawienia samochodu (Str. 17)
• System wspomagania jazdy, patrz MY
CAR - Układy wspomagające kierowcę
(Str. 19)
• Opcje systemowe, patrz MY CAR Opcje systemowe (Str. 21)
• Ustawienia sterowania głosowego,
patrz MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR
- Ustawienia klimatyzacji (Str. 22)
• Ustawienia internetowe, patrz MY CAR
- Ustawienia internetowe (Str. 23)
• Volvo On Call, patrz cyfrowa wersja
instrukcji obsługi.
• Opcje przycisków FAV - przypisanie
zwykle używanej funkcji w MY CAR do
przycisku FAV, patrz Ulubione (Str. 33)
• Informacja, patrz MY CAR Informacja
(Str. 24)
• Przywróć ustawienia fabryczne -
wszystkie dane użytkownika są kasowane
i wszystkie ustawienia we wszystkich
menu przyjmują wartości fabryczne.
Instrukcja obsługi
MY CAR - Ustawienia samochodu
My Car
W pozycji ustawień samochodu menu MY
CAR dostępnych jest wiele funkcji między
innymi pamięć kluczyka do samochodu oraz
ustawienia blokowania drzwi.
Instrukcja obsługi
Na ekranie wyświetlana jest cyfrowa wersja
Instrukcji obsługi (Str. 8).
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 15)
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
Wł.
Wył.
Ustawienia blokowania
Automatyczna blokada drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kier., nast. wszyst.
Odblokowanie bez klucza
Przeglądy serwisowe i naprawy
Odblok. wszystkich drzwi
My Car
Odblok. dowolnych drzwi
Serwis i naprawa
Można tu znaleźć informacje o serwisie i stacjach obsługi samochodu, a także informacje
o zarezerwowanych terminach przeglądów.
02
Drzwi po jednej stronie
Drzwi przednie
}}
17
02 MY CAR
||
Potwierdzenie dźwiękowe
02
Złóż lusterka przy zablokowaniu
Opóźnien. wyłącz. świateł
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Wył.
30 sek.
60 sek.
Świetlne potw. zablokowania drzwi
Pochyl lewe lusterko na wsteczn.
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
90 sek.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Świetlne potwierdz. odblokowania
Pochyl prawe lusterko na wsteczn.
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Zredukowana ochrona
Aktywuj zredukowaną ochronę
Wył.
Oświetlenie otoczenia
Barwy otoczenia
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
Tymczasowy ruch lewostronny
Wł.
Wył.
lub
Tymczasowy ruch prawostronny
Wył.
Wł.
30 sek.
Wył.
60 sek.
90 sek.
18
Wł.
Oświetlenie wewn.
Oświetlenie podłogi
Wył.
Światła do jazdy dziennej
Ustawienia oświetlenia
Wł.
Wł.
Wył.
02 MY CAR
Aktywne światła doświetlające
Poz. wspom. kierownicy
Mała
Wł.
Średnia
Wył.
Światła dodatkowe
Wł.
Duża
Tryb nauki jazdy
Wł.
Wył.
Aktywne światła drogowe
Wył.
Usługa lokalizacji
MY CAR - Układy wspomagające
kierowcę
Ustawienia układów wspomagających kierowcę w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. układ ostrzegania o ryzyku kolizji i
układ monitorowania pasa ruchu.
System wspomagania jazdy
Ostrzeżenie przed kolizją
Ostrzeżenie przed kolizją
Wł.
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Wył.
Światła doświetlające
Wł.
Wył.
Ciśnienie w oponach
Przywrócenie ustawień
stand. pojazdu
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
Kalibr. ciśn. w oponach
Monitoring opon
Wł.
Wył.
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
02
Krytyczny odstęp
Krótka
Normalna
Duży
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wył.
Lane Departure Warning
}}
19
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
02
Informacje znaków drogowych
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Włączony przy rozruchu
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Zwiększona czułość
Wł.
Wył.
Asystent pasa ruchu
ESC OFF
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Asystent pasa ruchu
Wł.
Wył.
Tryb wspomagania
Pełny zakres funkcji
Tylko asystent kierowania
Tylko wibracje
Informacje znaków drogowych
20
Wył.
BLIS
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
02 MY CAR
MY CAR - Opcje systemowe
Ustawienia systemowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i
wersja językowa.
Opcje systemowe
Ustawienia czasu
Tutaj można nastawić zegar w zespole
wskaźników.
Zegar 24-godz.
Wł.
Wył.
Czas letni
Aut.
Wł.
Wył.
Automatyczne ustawienie czasu
Wł.
Wył.
Język
Wygaszacz ekranu
Wybór języka dla informacji na ekranie i
w zespole wskaźników.
Wersja język. wyświetlacza kierow.
Wybór języka dla informacji w zespole
wskaźników.
Jedn. odległości i paliwa
MPG(US)
Wł.
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to
pewnym czasie braku aktywności obraz
na ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego miejsce pojawi się pusty
ekran.
km/l
Aktualna zawartość ekranu zostanie
wyświetlona ponownie, gdy zostanie
użyty jeden z przycisków lub elementów
sterowania ekranu wyświetlacza.
l/100km
Pokaż teksty pomocnicze
MPG(UK)
Wł.
Jednostka temperatury
Wył.
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu
klimatyzacji.
02
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną
zawartość ekranu wyświetlacza.
Standard. wartości ustaw. syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
Lokalizacja
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
21
02 MY CAR
02
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu
Adaptacja głośnika
(Str. 68)
Opcja menu ustawień rozpoznawania głosu w
menu źródłowym MY CAR zawiera takie funkcje, jak Voice tutorial oraz lista poleceń ustawień rozpoznawania głosu.
Odczyt prędkości
(Str. 69)
Ustawienia sterowania głosowego
Patrz
Samouczek
(Str. 68)
Lista poleceń głosowych
Szybka
Średnia
Wolna
Powiazane informacje
(Str. 70)
•
•
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR
obsługują takie funkcje, jak np. prędkość
dmuchawy i recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Poziom aut. dmuchawy
Normalna
MY CAR (Str. 14)
Duża
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Mała
Czas wyłączenia recyrkulacji
Polecenia ogólne
Polecenia nawigacyjne
Wł.
Polecenia dla radia
Wył.
Polecenia dla mediów
Automat. ogrzewanie tylnej szyby
Polecenia dla telefonu
Wł.
Polecenia nawigacyjne –
dotyczy tylko wersji z zainstalowanym systemem nawigacji
Volvo*.
Ustawienia użytkownika
Wył.
Automat. ogrzew. siedz. kierowcy
(Str. 69)
Domyślne
Użytkownik zaawans.
Wł.
Wył.
Automat. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
22
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 MY CAR
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
MY CAR - Ustawienia internetowe
Zerowanie ustawień klimatyzacji
Ustawienia internetowe
Patrz
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Połącz za pośrednictwem
(Str. 73),
(Str. 76),
(Str. 57) i
(Str. 73)
Powiazane informacje
•
•
Hotspot Wi-Fi
samochodu
Ustawienia internetowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np.
Bluetooth® i Wi-Fi.
Modem pojazdu
Bluetooth
MY CAR (Str. 14)
Wi-Fi
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Żadne
Modem pojazdu
Wł.
Wył.
02
Nazwa
Hasło
Powiazane informacje
(Str. 76)
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Wykorzystanie danych
Operator sieciowy
Roaming danych
Zablokuj kartę SIM
Zmiana kodu PIN
karty SIM
Nazwa punktu
dostępowego
Bluetooth
(Str. 57)
Wi-Fi
(Str. 73)
Hotspot Wi-Fi samochodu
(Str. 76)
23
02 MY CAR
MY CAR Informacja
02
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera
takie pozycje, jak Liczba kluczyków oraz
numer VIN.
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
Powiazane informacje
•
•
24
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
SYSTEM AUDIO-MULTIMEDIALNY
03 System audio-multimedialny
System audio-multimedialny
03
System audio-multimedialny obejmuje radio
(Str. 37), odtwarzacz multimedialny
(Str. 44), odbiornik TV* (Str. 81) oraz opcję
komunikacji z telefonem komórkowym
(Str. 60), które w pewnych sytuacjach mogą
być sterowane poleceniami głosowymi
(Str. 66). Możliwe jest połączenie systemu
samochodu z Internetem (Str. 73) w celu np.
odtwarzania źródeł audio przy wykorzystaniu
aplikacji (Str. 78).
Informacje są prezentowane na 7-calowym
ekranie, który znajduje się w górnej części
konsoli środkowej. Sterowanie funkcjami
umożliwiają przyciski na kierownicy, przyciski
na konsoli środkowej pod ekranem lub nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 85).
razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I
lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed
wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-multimedialnego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania
bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
UWAGA
Gracenote®
Gracenote, logo i logotyp Gracenote,
„Powered by Gracenote” oraz Gracenote
MusicID są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Gracenote, Inc. w USA i/lub innych krajach.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-multimedialny jest włączony, to zostanie on automatycznie włączony następnym
26
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless
oraz symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
03 System audio-multimedialny
Dirac Live
System audio-telefoniczny – przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i
jego podzespołów.
03
Podczas projektowania systemu audio i
dostrajania dźwięku wykorzystano technologię Dirac Live w celu zagwarantowania najwyższego poziomu jakości dźwięku. Dirac
Live i symbol D są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Dirac Research AB.
Przyciski w kierownicy.
Ekran 7-calowy. Wygląd ekranu można
zmieniać, dostosowując go do ustawień
zespołu wskaźników, patrz instrukcja
obsługi.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Wejścia AUX i USB do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 52) (np.
odtwarzacza iPod®).
Wejście A/V-AUX.
27
03 System audio-multimedialny
System audio-multimedialny –
obsługa
03
rami na płycie, zapamiętanymi stacjami
radiowymi1 lub rozdziałami2. Długie
naciśnięcie powoduje przyspieszone
przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
System audio-multimedialny jest sterowany za
pomocą elementów sterowania na środkowej
konsoli, a niektóre jego funkcje można obsługiwać przy użyciu elementów sterowania na
kierownicy, funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 66) lub nadajnika zdalnego
sterowania* (Str. 85). Informacje są prezentowane na ekranie, który znajduje się w górnej
części konsoli środkowej.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp
do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.). Więcej informacji można znaleźć
w punkcie Ogólne ustawienia systemu
audio (Str. 34).
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE - krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją* i funkcjami telefonu)
włącza/wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub ponownie
włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/
wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie
powoduje przechodzenie między utwo1
2
28
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje wyświetlone ostatnie aktywne źródło
(np. FMdla radia). Jeśli źródło jest
aktywne, naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie menu
skrótów.
03 System audio-multimedialny
Wysuwanie płyty. Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez około 12
sekund , po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta
do odtwarzacza.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej pozwala potwierdzić wybór opcji
menu. Jeśli aktywny jest widok normalny,
to naciśnięcie OK/MENU powoduje
wyświetlenie menu wybranego źródła (np.
RADIO lub MEDIA). Strzałka po prawej
stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są
dostępne niższe poziomy menu.
TUNE – obrócenie pokrętła na kierownicy
lub w konsoli środkowej powoduje prze-
chodzenie między utworami/folderami na
płycie, stacjami radiowymi i telewizyjnymi* , kontaktami w książce telefonicznej
lub opcjami na ekranie wyświetlacza.
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji,
nacisnąć przycisk INFO, aby zobaczyć
pozostałe informacje.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu,
przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca rozmowę telefoniczną i
kasuje wprowadzone znaki. Długie
naciśnięcie włącza widok normalny lub,
jeśli widok ten jest już aktywny, najwyższy
poziom menu (menu głównego źródła),
gdzie są dostępne te same przyciski
głównego źródła co w konsoli środkowej
(6).
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
FAV - w przypadku pewnych źródeł do
przycisku FAV można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie
można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV, patrz Ulubione
(Str. 33).
03
Rozpoznawanie poleceń głosowych nacisnąć, aby aktywować funkcję rozpoznawania poleceń głosowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
29
03 System audio-multimedialny
||
Menu
03
Przykład przedstawia przechodzenie do różnych funkcji podczas odtwarzania multimediów z twardego dysku samochodu.
30
03 System audio-multimedialny
Przycisk głównego źródła – nacisnąć,
aby zmienić źródło główne lub wyświetlić
menu skrótów dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.
Dostępne funkcje, System audio-multimedialny – struktura menu (Str. 87).
Menu skrótów - zawiera często wybierane menu.
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
03
Menu źródła - funkcje i ustawienia
aktywnego źródła.
Menu wyboru źródła3 - zawiera źródła,
które można wybrać.
menu głównego źródła - wyświetla
główne źródła, które można wybrać również za pomocą klawiatury głównego
źródła (1).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) np. RADIO, MEDIA. Do
poruszania się w obrębie menu źródła używać elementów sterowania TUNE, OK/
MENU, EXIT i przycisku głównego źródła (1).
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony,
wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być
spowodowane brakiem dostępności danej
funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego
3
Dostępne tylko w tych głównych źródłach, które obejmują różne źródła.
31
03 System audio-multimedialny
Symbole na ekranie
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne
na pasku aktywności/stanu ekranu.
03
Pasek aktywności/stanu.
Pasek aktywności/stanu pokazuje aktualne
działania oraz w niektórych sytuacjach również ich status. Nie wszystkie symbole aktywności/stanu są widoczne przez cały czas ze
względu na ograniczoną ilość miejsca na
pasku.
Symbol
Działanie
Połączenie z Internetem przez
Bluetooth®.
Połączone z Internetem przez
Bluetooth®.
Niepołączone z Internetem
przez Bluetooth®.
32
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Połączenie z Internetem przez
Wi-Fi.
Połączenie nieodebrane.
Połączone z Internetem przez
Wi-Fi.
Bieżąca rozmowa.
Niepołączone z Internetem
przez Wi-Fi.
Nieprzeczytana wiadomość
SMS.
Połączenie z Internetem przez
modem samochodu*A.
Mikrofon wyłączony.
Paski pokazują siłę sygnału
sieci telefonii komórkowej, a
poniżej wyświetlany jest typ
połączenia.
System audio wyciszony
(MUTE).
Usługa SOS*A aktywna.
Połączenie z Internetem przez
modem samochodu*A.
Niepołączone z Internetem
przez modem samochodu*A.
Modem samochodu*A łączy się
z internetem poprzez usługę
roamingu (do wykorzystania w
sieciach za granicą).
Symbol pokazuje się, gdy przesyłana jest lokalizacja samochodu.
Telefon podłączony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Usługa ON CALL*A aktywna.
A
Tylko w pojazdach z Volvo On Call.
Powiazane informacje
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
03 System audio-multimedialny
Ulubione
Często używane funkcje można przypisać do
przycisku FAV. Możliwe jest powiązanie funkcji w ramach każdego z głównych źródeł radia, mediów, MY CAR i przeglądarki internetowej w samochodowym połączeniu internetowym. Powiązane funkcje można wówczas
łatwo wywoływać naciskając przycisk FAV.
Łącze Ulubione
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać źródło (np. AM, Bluetooth).
3. W normalnym widoku źródła nacisnąć
OK/MENU i wybrać menu FAV.
Ewentualnie długo nacisnąć przycisk
FAV, aż wyświetli się menu.
4
Dotyczy określonych silników.
4. Wybrać w menu funkcję, która ma zostać
powiązana z FAV.
> Dostęp do zapamiętanej funkcji po
włączeniu danego źródła głównego
(np. AM, Bluetooth®) można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
MY CAR (Str. 14)
Radioodbiornik (Str. 37)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
System audio-multimedialny –
ustawienia dźwięku
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku, ale można go dostosować do
indywidualnych preferencji.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
03
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części Instrukcji obsługi regulacja takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony
wysokie i Korektor graficzny ma wyłącznie
za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.
Aktywacja redukcji szumów4
Samochód jest wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika
}}
33
03 System audio-multimedialny
||
w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem
systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu wykrywają rozpraszający uwagę hałas,
po czym system audio włącza funkcję przeciwszumową w celu jego wytłumienia.
Powiazane informacje
03
•
Mikrofony w dachu samochodu - ich lokalizacja
oraz ilość może się różnić, w zależności od
modelu samochodu.
UWAGA
Nie należy zakrywać mikrofonu samochodu: w przeciwnym razie z systemu
audio może rozlec się buczenie.
34
nia i silnego sygnału. W niektórych aplikacjach istnieje możliwość ustawienia jakości
dźwięku. Wybranie wysokiej jakości dźwięku
może spowodować wydłużenie czasu pobierania oraz przerwy w odtwarzaniu. W celu
zagwarantowania stałego odsłuchu zaleca się
wybranie niższej jakości dźwięku.
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
System audio-multimedialny – ogólne
ustawienia audio
Ogólne ustawienia audio systemu audio-multimedialnego.
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Obrócić pokrętło TUNE, aby
przejść do danej pozycji (np.Tony wysokie) i
nacisnąć OK/MENU, aby ją wybrać.
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za pomocą OK/MENU. Należy pamiętać,
że głośność dźwięku można regulować
wyłącznie w zakresie zapewniającym komfort
odsłuchu. Gdy aktywna jest jedna z funkcji
(np. system nawigacyjny), głośność dźwięku
można regulować, obracając pokrętłem VOL
w kierunku wartości minimalnej/maksymalnej.
Obracać dalej pokrętłem TUNE, aby uzyskać
dostęp do innych opcji:
• Premium sound - Zaawansowane ustawienia audio (Str. 35).
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
Jakość dźwięku przy strumieniowej
transmisji sygnału audio z Internetu
• Fader – Równowaga pomiędzy głośni-
Ilość przesyłanych danych zależy od usług
lub aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja
audio może wiązać się z przesyłaniem dużych
ilości danych, co wymaga dobrego połącze-
• Balans – Równowaga pomiędzy głośni-
kami z przodu i z tyłu kabiny.
kami po stronie prawej i lewej.
• Korektor graficzny - Poziom głośności
dla różnych długości fal (Str. 36).
03 System audio-multimedialny
• Głośność nawigacji - Głośność syntezatora mowy systemu nawigacyjnego*.
• Głośność ster. głos. - Głośność syntezatora mowy systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66).
• Głośność dzwonka - Głośność sygnału
dzwonka samochodu dla podłączonego
telefonu komórkowego (Str. 60).
• Głośność czujn. park. - Głośność
układu wspomagania parkowania*.
• Głoś. Cross Traffic Alert - Głośność
systemu CTA*.
System audio-telefoniczny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych
preferencji.
Wszystkie zaawansowane ustawienia audio są
dostępne po naciśnięciu przycisku SOUND w
menu ustawień audio. Obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do Premium sound i
nacisnąć OK/MENU.
Pozycja odsłuchu
• Zerow. ustaw. audio - Przywraca
Odtwarzanie dźwięku można zoptymalizowana dla różnych obszarów wnętrza samochodu. Profil dźwięku można ustawić dla
Fotel kierowcy, Tylne siedzenia lub Cały
samochód.
Powiazane informacje
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Pole akustyczne i nacisnąć OK/MENU.
• Kompensacja głośn. - Kompensacja
nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej przez system audio (Str. 36).
fabryczne ustawienia systemu audio.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
2. Wybrać profil dźwięku, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Surround
System Surround można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera
ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy DPL II i
. Jeżeli
nagrania dokonano w technologii Dolby
Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie, a na ekranie wyświetlacza
. Po wyłączeniu funkcji
pojawi się
dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie stereo.
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Surround i nacisnąć OK/MENU.
2. System Surround można włączyć lub
wyłączyć, naciskając OK/MENU
Poziom surround można po włączeniu regulować indywidualnie.
03
1. Obrócić TUNE, aby przejść do odpowiedniego ustawienia poziomu i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
2. Wybrać poziom surround, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Głośnik basowy
Poziom głośności dla subwoofera można
ustawić osobno.
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Subwoofer i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać poziom głośności, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Środkowy głośnik
Poziom głośności dla środkowego głośnika
można ustawić osobno. Przy włączonym trybie surround ustawiony jest Środek w
układzie DPL II, a przeciwnym razie Środek
w układzie 3-kan..
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
35
03 System audio-multimedialny
||
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Środek i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać poziom głośności, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Powiazane informacje
03
36
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
Ustawienia korektora (Str. 36)
•
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 55)
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
(Str. 36)
Ustawienia korektora
Ustawić korektor i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
1. Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp
do menu ustawień audio. Obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do Korektor
graficzny i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować ustawienia audio, obracając pokrętło TUNE i potwierdzić OK/
MENU lub cofnąć polecenie za pomocą
EXIT. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
ustawić na Mała, Średnia, Duża lub Wył..
1. Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp
do menu ustawień audio. Obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do
Kompensacja głośn. i nacisnąć OK/
MENU.
2. Wybrać poziom, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
4. Po wprowadzeniu ustawień audio, nacisnąć przycisk EXIT, aby potwierdzić i
powrócić do normalnego ekranu.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
03 System audio-multimedialny
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości radiowych AM5 i FM, a w niektórych
wersjach również odbiór radiowy w systemie
transmisji cyfrowej (DAB)* (Str. 43).
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 73), można odtwarzać
internetowe audycje radiowe, patrz Aplikacje
(Str. 78).
Strojenie
Radio AM5/FM
•
•
•
Strojenie (Str. 37)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
Funkcje RDS (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)*
•
•
•
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
(Str. 43)
Funkcja „DAB to DAB* link” (Str. 44)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
Funkcje RDS (Str. 40)
Radio internetowe
•
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
W celu uzyskania informacji na temat obsługi
radioodbiornika patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28).
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
5
Funkcja automatycznego strojenia radia
(Str. 38) wykorzystuje listę stacji utworzoną
przez radioodbiornik. Istnieje możliwość przeprowadzenia ręcznego strojenia radia
(Str. 39).
03
Przy strojeniu radia można wybrać opcję strojenia automatycznego lub ręcznego.
1. W widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Dostrój stację według.
2. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
Wykaz stacji lub Strojenie ręczne i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Aplikacje (Str. 78)
Powiazane informacje
•
•
•
Radio automatycznie utworzy listę (Str. 38)
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Menu AM (Str. 88)
UWAGA
Menu FM (Str. 88)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 89)
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu
kraju znajduje się samochód.
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
37
03 System audio-multimedialny
Automatyczne strojenie radia
Radioodbiornik automatycznie przyjmuje listę
stacji radiowych (Str. 38), którą wykorzystuje
funkcja automatycznego dostrajania radia.
Jeśli jest ustawione (Str. 37) automatyczne
strojenie radioodbiornika, możne je dostrajać
w widoku normalnym i w widoku listy stacji.
03
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
1. Krótkie naciśnięcie – w widoku normal/
na
nym źródła FM nacisnąć
środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną zapisaną stację
radiową.
2. Długie naciśnięcie – w widoku normalnym źródła FM nacisnąć
/
na
środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną dostępną stację
radiową.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy stacji
1. W widoku normalnym źródła FM obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Wykaz
stacji FM.
38
2. Obrócić TUNE na wymaganą stację i
wybrać, używając OK/MENU.
Przełączać między automatycznym i ręcznym
strojeniem radia (Str. 39) na liście stacji
przez naciśnięcie INFO w środkowej konsoli.
Lista stacji radiowych
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest
obecnie odbierany. Umożliwia to odnalezienie
stacji podczas jazdy na obszarze, na którym
kierowca nie zna stacji radiowych ani ich
częstotliwości.
Funkcja automatycznego strojenia radia
(Str. 38) wykorzystuje wygenerowaną listę
stacji.
UWAGA
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie
odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
03 System audio-multimedialny
Ręczne strojenie radia
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych (Str. 38), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
Jeśli jest ustawione (Str. 37) ręczne strojenie
radioodbiornika, możne je dostrajać w widoku
normalnym i w widoku listy częstotliwości.
2. Obrócić TUNE na wymaganą częstotliwość i wybrać, używając OK/MENU.
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Przełączać między ręcznym i automatycznym
strojeniem radia (Str. 38) na liście częstotliwości przez naciśnięcie INFO w środkowej
konsoli.
Często słuchane stacje radiowe można zapisać w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
1. Krótkie naciśnięcie – w widoku normal/
na
nym źródła FM nacisnąć
środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną zapisaną stację
radiową.
2. Długie naciśnięcie – w widoku normalnym źródła FM nacisnąć
/
na
środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną dostępną stację
radiową.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy częstotliwości
1. W widoku normalnym źródła FM obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Strojenie
FM.
6
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
03
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM6/FM
Dla każdego zakresu fal (np. AM) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 37).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków preselekcji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
}}
39
03 System audio-multimedialny
||
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła AM/FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż Zaprogramowane stacje.
Radio cyfrowe (DAB)*
03
Dla każdego zakresu fal można zapamiętać
10 stacji radiowych. Zapamiętywanie stacji
radiowych odbywa się poprzez długie naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej
informacji można znaleźć w punkcie Radio
AM/FM powyżej. Przełączanie na odbiór
zaprogramowanych stacji dokonywane jest
odpowiednimi przyciskami pamięci.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż Zaprogramowane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez
standard DAB.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze
kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany
podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od
listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
7
8
9
40
Dotyczy radia FM.
Dotyczy tylko radia DAB*.
Dotyczy radia FM i DAB*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcje RDS
Radioodbiornik z RDS może automatycznie
przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór
np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych
(PTY).
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować
następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru7.
•
Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji8 lub serwisów
drogowych.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji9.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z
systemu RDS lub wykorzystują tylko część
jego funkcji.
03 System audio-multimedialny
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej
stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku.
Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz
CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane.
Następuje przełączenie na odbiór żądanego
programu z ustaloną wcześniej głośnością
(Str. 42). Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty
alarmowe, informacje drogowe (TP) oraz
audycje wybranego typu (PTY). Nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało
przerwane i nadal słuchać komunikatu.
Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyłączyć komunikat i wrócić do odtwarzania źródła dźwięku,
którego działanie zostało przerwane.
Komunikaty alarmowe
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny jest tekst ALARM! na ekranie
wyświetlacza.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Działanie alarmu można chwilowo przerwać,
ale nie można go wyłączyć.
Powiazane informacje
•
O włączeniu funkcji informuje symbol TP.
Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie świeci
jasnym światłem, w przeciwnym razie symbol
TP będzie szary.
–
Funkcje RDS (Str. 40)
03
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję TP.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Powiazane informacje
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 42)
Odbiór serwisów drogowych (TP)
(Str. 41)
Informacje tekstowe (Str. 42)
41
03 System audio-multimedialny
Profil programu (PTY)
Dla radia DAB* można wybrać jeden lub więcej profili programów, takich jak pop czy
muzyka klasyczna. Po wybraniu profilu programu nawigacja odbywa się tylko między
kanałami nadającymi programy danego typu.
03
1. W celu dokonania wyboru profilu programu należy w widoku normalnym źródła
DAB nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Filtr wg rodzaju programu
(PTY).
2. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać profil
programu, który ma zostać zaznaczony/
odznaczony.
3. Zaznaczyć/odznaczyć profil programu za
pomocą przycisku OK/MENU.
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z
bieżącego źródła
Funkcje RDS przerywające odtwarzanie z bieżącego źródła, np. alarm lub informacje drogowe TP, są odtwarzane z głośnością
wybraną odpowiednio dla każdego typu programu. Jeżeli w trakcie odbioru tego rodzaju
transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.
Powiazane informacje
•
•
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)
4. Po wybraniu żądanych profili programów
wyjść z menu za pomocą przycisku EXIT.
W trakcie działania tej funkcji na ekranie
widoczny jest symbol PTY.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB* link”
(Str. 44).
Powiazane informacje
•
42
Funkcje RDS (Str. 40)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie wyświetlacza. Informacje tekstowe mogą być
wyświetlane w trybie FM i DAB*.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM/DAB nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż.
Powiazane informacje
•
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
03 System audio-multimedialny
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości radiowej (AF)
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji radiowej i można ją włączyć
dla pasma FM.
Radio cyfrowe (DAB)*
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej (Str. 37). Samochód
obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki.
UWAGA
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia
silnego nadajnika może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
Jeśli ustawiona stacja radiowa jest zaprogramowana w preselekcji (Str. 39), funkcja nie
zmieni jej nadajnika, nawet gdy aktywna jest
automatyczna aktualizacja częstotliwości.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Częstotliwość alternatywna (AF).
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z
uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Brak sygnału.
Powiazane informacje
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 42)
•
•
Funkcja „DAB to DAB* link” (Str. 44)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej
strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza
. Z kolei podkanał
widoczny jest symbol
jest identyfikowany za pomocą symbolu - z
lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.
03
Obrócić pokrętło TUNE, aby uzyskać dostęp
do podkanałów.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego
innego.
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
(Str. 43)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 89)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
03 System audio-multimedialny
03
Funkcja „DAB to DAB* link”
Odtwarzacz multimedialny
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w
przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na
odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie
kanałów, w której sygnał jest silniejszy.
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD* oraz z
podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku
za pośrednictwem wejścia AUX/USB lub
przesyłane strumieniowo pliki audio (Str. 55)
z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem
Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą pokazywać audycje TV* i posiadać opcję komunikacji z telefonem komórkowym (Str. 60) za pośrednictwem Bluetooth®.
Zmiana grupy kanałów może następować z
pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy
przerwaniem odbioru na dotychczasowym
kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Monitorowanie stacji DAB-DAB.
Pliki muzyczne z płyty/USB10 można kopiować
na twardy dysk (HDD) (Str. 50) systemu
samochodu.
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 73), można odtwarzać
internetowe audycje radiowe, audiobooki oraz
korzystać z serwisów muzycznych, patrz Aplikacje (Str. 78).
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28).
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® jest standardem przemysłowym technologii rozpoznawania
muzyki. Technika ta służy do identyfikacji i
dostarczania informacji muzycznych do płyt
CD, plików muzycznych na nośnikach
pamięci i usług muzycznych w Internecie.
10
44
W zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
Powiazane informacje
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 70)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 85)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 51)
CD/DVD
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44) może
odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone
fabrycznie, jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD/DVD
(CD/DVD Audio).
•
•
Nagrane płyty DVD-Video (DVD wideo).
Zapisane samodzielnie płyty CD/DVD z
plikami audio.
Więcej informacji na temat obsługiwanych
formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 51).
Aby możliwe było odtworzenie płyty, może
ona zawierać maksymalnie 5000 plików (łącznie z listami odtwarzania).
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki muzyczne z pyty11 można kopiować na
twardy dysk (HDD) (Str. 50) samochodu, a
następnie odtwarzać.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
11
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt audio CD/DVD
W widoku normalnym źródła Płyta, nacisnąć
przycisk OK/MENU i obrócić pokrętło TUNE,
aby uzyskać dostęp do struktury ścieżek na
płycie. Przeglądać strukturę, obracając
pokrętło TUNE.
03
Aby rozpocząć odtwarzanie ścieżki, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
samodzielnie nagranych płyt audio
CD/DVD
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności
od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
W widoku normalnym źródła Płyta, nacisnąć
przycisk OK/MENU i obrócić pokrętło TUNE,
aby uzyskać dostęp do struktury folderów na
płycie lub przeglądać kategorie. Aby przejrzeć
strukturę, należy obrócić pokrętło TUNE,
wybrać folder za pomocą przycisku OK/
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
45
03 System audio-multimedialny
||
MENU i przejść z powrotem na wyższy
poziom struktury za pomocą przycisku EXIT.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
03
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie
do następnego folderu.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu12.
/
,
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aby szybko przewinąć pliki audio lub wideo
do przodu lub do tyłu.
Zarządzanie płytami wideo DVD, patrz
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 48).
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być
przewijane z różnymi prędkościami. Aby
zwiększyć prędkość szybkiego przewijania
plików wideo do przodu/do tyłu, należy raz za
/
. Zwolnić
razem naciskać przyciski
przycisk, aby wrócić do oglądania z normalną
prędkością.
Wyszukiwanie multimediów
Powiazane informacje
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt wideo DVD
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 47).
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Powiazane informacje
46
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Struktura menu - Audio CD/DVD
(Str. 90)
•
Menu DVD Video (Str. 90)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek13.
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki
lub pliki audio z wybranego źródła:
1. Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku
normalnym wybranego źródła
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
losowe
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Media Bluetooth® (Str. 55)
03 System audio-multimedialny
Wyszukiwanie multimediów
Funkcja wyszukiwania
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Wyszukiwanie obejmuje USB (Str. 52), płytę (Str. 45)
i twardy dysk (Str. 50).
Wyszukiwanie multimediów jest dostępne z
normalnego widoku źródeł Płyta, USB i
HDD.
W celu rozpoczęcia wyszukiwania należy w
widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Wyszukiwanie
mediów.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia
kryteriów wyszukiwania.
1. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do listy wyników, obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz
objaśnienie w poniższej tabeli) na liście
zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć
przycisk OK/MENU.
03
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
3. Po uzyskaniu zadowalającego kryterium
wyszukiwania, wybrać Szukaj.
> Zostaje przeprowadzone wyszukiwanie. Wyświetlają się wyniki zgrupowane
w następujących kategoriach: wykonawca, album, ścieżka, gatunek, rok i
kompozytor.
4. Obrócić TUNE do kategorii i nacisnąć
OK/MENU.
5. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
media i nacisnąć OK/MENU, aby rozpocząć odtwarzanie.
12
13
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
}}
47
03 System audio-multimedialny
03
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Szukaj
Przeprowadzić wyszukiwanie
multimediów.
||}
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno Klucz:. Do przesuwania
kursora służy pokrętło TUNE.
Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT. Aby wrócić do
rozetki tekstowej, nacisnąć OK/
MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć
do edytowania zawartości okna
Klucz:.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić
przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z
48
następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony
poprzez naciśnięcie określonego przycisku
zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego
przycisku.
Odtwarzanie płyt wideo DVD i
nawigacja
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów, języka i scen.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Wideo niedostępne przy tej prędkości,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
03 System audio-multimedialny
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo
DVD służą przyciski numeryczne w konsoli
środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).
Kąt kamery do odtwarzania płyt
wideo DVD
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków na kierownicy.
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena.
Powiazane informacje
–
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD (Str. 49)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 51)
W widoku normalnym źródła Płyta nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia zaawansowane Kąty.
03
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać
rozdział i wrócić do punktu początkowego
(jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie
rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście
tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i
49
03 System audio-multimedialny
Ustawienia obrazu
Twardy dysk (HDD)
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
Pliki muzyczne z płyty lub nośnika USB14
można kopiować na twardy dysk (HDD)samochodu, a następnie odtwarzać.
1. W trybie odtwarzania, nacisnąć
OK/MENU i wybrać Ustawienia obrazu,
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
03
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając
OK/MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć
OK/MENU lub EXIT.
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
System audio-multimedialny (Str. 26)
UWAGA
Informacje na temat obsługiwanych formatów
można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 51).
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Kopiowanie muzyki na twardy dysk
Foldery są oznaczone symbolem
.
1. W widoku normalnym źródła Twardy dysk
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
kopiowanie ze źródła płyta/USB.
2. Wybrać pliki do skopiowania, a następnie
Kontynuuj.
3. Wybierz miejsce docelowe do lokalizowania skopiowanej muzyki.
> Import muzyki z płyty/Import
muzyki z nośnika USB
Nie wolno usuwać płyty lub nośnika
USB przed potwierdzeniem, że transfer
został pomyślnie zakończony Pobrane pliki muzyczne.
14
50
W zależności od rynku.
Pliki muzyczne, które nie są umieszczone
w folderach, tzn. znajdują się w katalogu
głównym, nie będą widoczne podczas
kopiowania z nośnika USB. Utwory te
można skopiować wybierając funkcję
importowania Wszystkie utwory lub
umieszczając pliki w folderach.
System jest w stanie skopiować pliki
muzyczne umieszczone maksymalnie na 8
poziomach podfolderów.
Formaty plików, które można zapisać na
twardym dysku
Płyty CD/DVD: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma,aac, m4a, m4b.
Zmiana nazwy/usuwanie folderu lub
pliku
1. W widoku normalnym źródła Twardy dysk
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Zmień nazwę/Usuń pliki.
2. Wybrać folder lub plik i nacisnąć OK/
MENU, a następnie wybrać Zmień
nazwę lub Usuń.
3. Używając rozetki na ekranie wprowadzić
nową nazwę, a następnie Zapisz.
Nie można zmienić nazwy pliku na nazwę
identyczną z nazwą pliku już istniejącego.
System zachowa wówczas starą nazwę.
03 System audio-multimedialny
Odtwarzanie i przeglądanie
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Kolejność odtwarzania
Utwory są odtwarzane według kolejności na
liście. W celu zmiany kolejności odtwarzania
należy w widoku normalnym źródła Twardy
dysk nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Odtwarzanie losowe.
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 47).
Statystyka pojemności dysku
W celu wyświetlenia pojemności i stopnia
wykorzystania miejsca na twardym dysku
należy w widoku normalnym źródła Twardy
dysk nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Informacje o zapisanych danych.
Powiazane informacje
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
(Str. 91)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
UWAGA
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazu
DVD Video
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można
je odtwarzać za pośrednictwem gniazda
USB.
mp3, mp4,
wma,aac, m4a,
m4b
Formaty zapisu
obrazu
–
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików MP3
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych
płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie
nie może zostać zagwarantowane i może
dojść do nieprawidłowego działania.
Formaty zapisu
dźwięku
Formaty zapisu
dźwięku
Format
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
A
03
Nie dotyczy 144 kbps.
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .wma
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
}}
51
03 System audio-multimedialny
||
Wersja WMA
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .aac
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
03
Format audio
MPEG-2 i
MPEG-4
Częstotliwość próbkowania audio
8-96 kHz
Kanały audio (ch)
1ch i 2ch
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
CD/DVD (Str. 45)
•
Twardy dysk (HDD) (Str. 50)
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB
(Str. 52)
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB
Do systemu audio można podłączyć
(Str. 54) zewnętrzne źródło dźwięku, np.
iPod® lub odtwarzacz MP3.
Specyfikacja sygnału audio dla formatu
plików .wav
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
Częstotliwość próbkowania audio
Do 44,1 kHz
Kanały audio (ch)
1ch i 2ch
Szybkość przesyłania
danych audio
16 kbps dla
1ch
Format plików .wav obsługuje także format
PCM.
15
52
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Pliki muzyczne z nośnika USB15 można
kopiować na twardy dysk (HDD) (Str. 50)
samochodu, a następnie odtwarzać.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
03 System audio-multimedialny
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem gniazda USB można następnie obsługiwać za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie
można sterować z samochodu.
W widoku normalnym źródła audio obrócić
pokrętło TUNE, aby wejść w strukturę folderów na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w kategoriach. Aby przejrzeć strukturę,
należy obrócić TUNE; aby wybrać folder
należy użyć OK/MENU; aby przejść z powrotem na wyższy poziom struktury, należy użyć
EXIT.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie
do następnego folderu.
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 47).
Maksymalna liczba pozycji
na liście odtwarzania
1000
Pamięć przenośna USB
Podfoldery
Bez ograniczeń
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się
korzystanie z przewodu przedłużającego
USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe
było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie USB
Removable device/Mass Storage Device.
03
iPod®
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W celu rozpoczęcia odtwarzania należy
wybrać źródło iPod® (nie USB).
Dane techniczne
Maksymalna liczba plików
15000
Maksymalna liczba folderów
1000
Maksymalna liczba poziomów folderów
8
Maksymalna liczba list
odtwarzania
100
W przypadku użycia odtwarzacza iPod®
jako źródła dźwięku, samochodowy system audio-multimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod®.
}}
53
03 System audio-multimedialny
||
Powiazane informacje
•
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 55)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 51)
•
System audio-multimedialny – struktura
menu (Str. 87)
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej.
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie wyświetlacza widoczny
będzie komunikat Odczyt nośnika USB.
Zależnie od struktury plików i ich liczby,
wczytywanie może trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością
modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
03
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku
wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone
urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu
(może to mieć miejsce, jeżeli podłączone
urządzenie nie jest zgodne ze standardem
USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz ilustracja).
2. W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać żądane
źródło audio USB, iPod lub AUX i nacisnąć przycisk OK/MENU.
54
Powiazane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB
(Str. 52)
03 System audio-multimedialny
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Ustawić głośność zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 52). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na
zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu.
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPod®), to podłączone w ten sposób
źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np.
radio). Można to skorygować, ustawiając
głośność dla sygnału wejściowego: W widoku
normalnym źródła AUX nacisnąć przycisk
OK/MENU, wybrać opcję Wejśc. poz. głośn.
AUX, a następnie ustawienie głośności
Standardowa lub Kompensacja.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-multimedialny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Media Bluetooth®
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i może
bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia
zewnętrzne posiadające technologię
Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i
palmtopy.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 57).
03
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji
parametrów dźwięku można wykorzystać
przyciski na konsoli środkowej lub w zespole
przycisków na kierownicy. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Gdy telefon jest podłączony do samochodu,
możliwe jest również zdalne sterowanie jego
funkcjami, patrz Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 60). Przełączenie między
}}
55
03 System audio-multimedialny
||
głównymi źródłami TEL i MEDIA umożliwia
obsługę funkcji każdego źródła.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth®
musi być zgodny z profilami Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
Odtwarzacz powinien korzystać z profilu
AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji
1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje
mogą nie działać.
03
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem
Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiazane informacje
56
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Struktura menu - Media Bluetooth®
(Str. 92)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu (Str. 57).
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon
i jedno urządzenie multimedialne
, między którymi można się przełączać (Str. 59).
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone po uruchomieniu samochodu. Nazwa podłączonego urządzenia
wyświetla się w normalnym widoku źródła.
Aby połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć OK/MENU i wybrać opcję zmiany urządzenia (Str. 59).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. W celu ręcznego
odłączenia urządzenia należy wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu. Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 60). System samochodu nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować
urządzenia.
Telefon podłączony jako telefon i urządzenie multimedialne.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
Media Bluetooth® (Str. 55)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
03 System audio-multimedialny
Rejestracja urządzenia Bluetooth®
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać. Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia. Możliwe jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 73) za
pośrednictwem funkcji przesyłu danych telefonu komórkowego.
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
czenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego
(Str. 55) odbywa się w ten sam sposób, ale
zaczyna się od głównego źródła MEDIA.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna
z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony, nacisnąć przycisk TEL na konsoli
środkowej.
UWAGA
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2. W widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyszukaj nowy telefon (dla urządzenia multimedialnego Aktualizuj listę
urządzeń).
> System samochodu rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń
Bluetooth®, co może potrwać ok. jednej minuty.
03
3. Wybrać urządzenie Bluetooth® z listy
dostępnych urządzeń i potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może
zostać przerwana. W takim przypadku
należy odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia Bluetooth® (Str. 60)>, a następnie
podłączyć go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od
tego, czy było ono podłączane w przeszłości.
Opcje połączenia przedstawione poniżej
zakładają, że urządzenie jest podłączane
(rejestrowane) po raz pierwszy i nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje połą-
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny
w systemie samochodu jest zgodny z
kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli
tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie
lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
}}
57
03 System audio-multimedialny
||
Jeśli połączenie nie powiodło się, nacisnąć
przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z metodą
2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
03
1. W widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać
opcję Uwidocznij samochód i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
2. Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® z
zewnętrznego urządzenia.
> Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych urządzeń Bluetooth®, co
może potrwać ok. jednej minuty.
3. Wybrać nazwę samochodu na ekranie
zewnętrznego urządzenia.
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny
w systemie samochodu jest zgodny z
kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli
tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie
lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego
nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje
wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.
58
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się zarejestrowane
(Str. 57) i ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, jego podłączenie nastąpi automatycznie po uruchomieniu samochodu.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli ostatnio połączone
urządzenie nie jest dostępne, system spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało skojarzone wcześniej.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym
urządzeniem (Str. 57) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 59).
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
03 System audio-multimedialny
Wybór innego urządzenia Bluetooth®
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń,
można zmienić podłączone urządzenie na
inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane (Str. 57) w samochodzie.
Zmiana urządzenia
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz
osobna instrukcja obsługi urządzenia.
2. W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
2. W widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz
osobna instrukcja obsługi urządzenia.
16
Odłączanie urządzenia Bluetooth®
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
03
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu
drzwi16.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, patrz Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 60). System samochodu nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować
urządzenia.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
•
•
Media Bluetooth® (Str. 55)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
59
03 System audio-multimedialny
Usuwanie urządzenia Bluetooth®
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie Bluetooth® nie będzie już używane,
można je usunąć (wyrejestrować) z pamięci
samochodu. Samochód nie będzie wówczas
automatycznie lokalizować urządzenia.
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
Bluetooth® do systemu audio-telefonicznego
w sposób bezprzewodowy.
W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie
Usuń urządzenie.
Usuwanie telefonu
Aktywowanie
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Zmień
telefon Usuń urządzenie.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
•
•
Media Bluetooth® (Str. 55)
Zestaw głośnomówiący
(Str. 60)
Bluetooth®
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 57).
System audio-multimedialny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu
komórkowego. Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Gdy telefon jest podłączony do samochodu,
możliwe jest jednoczesne strumieniowe przesyłanie plików audio z telefonu lub innego
interfejsu Bluetooth® nośników podłączonych
60
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Usuwanie urządzenia multimedialnego
03
urządzeń, patrz Media Bluetooth® (Str. 55).
Przełączenie między głównymi źródłami TEL i
MEDIA umożliwia obsługę funkcji każdego
źródła.
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje
ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest
już podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL
spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu
oznacza,
do obsługi telefonu. Symbol
że telefon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlaoraz że
cza widoczny jest symbol
funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
03 System audio-multimedialny
2. Wybrać żądany numer lub w widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo,
aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej (Str. 64), albo w lewo, aby uzyskać
dostęp do rejestru (Str. 62) wszystkich
połączeń.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby uzyskać połączenie z wybranym kontaktem
lub numerem z rejestru połączeń.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Wyświetlanie wiadomości SMS17
System samochodu kopiuje wiadomości z
podłączonego telefonu komórkowego i pokazuje je tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony.
4. Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu
wiadomości z opcjami umożliwiającymi
np. odczytanie wiadomości przez system
głosowy, skontaktowanie się z nadawcą
wiadomości lub usunięcie wiadomości.
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie komunikatów podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopiowania danych” w telefonie
komórkowym przy jego podłączaniu. W
zależności od telefonu komórkowego
można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
Jeśli główne źródło TEL jest już aktywne, na
ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące
menu z nowymi wiadomościami. Naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie wybranej
wiadomości z jednoczesnym jej odczytaniem
przez system głosowy. W celu przerwania
odczytu wiadomości należy nacisnąć EXIT.
•
akceptując w ustawieniach telefonu
udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia
telefonu w samochodzie.
Jeśli podłączony telefon odebrał wiadomość
tekstową, w górnej części ekranu pokazuje
.
się symbol
2. Obrócić TUNE, by wybrać Wiadomości i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obracając pokrętło TUNE przejść do
żądanej wiadomości i nacisnąć OK/
MENU.
> Wiadomość zostanie wyświetlona na
ekranie.
17
03
•
Wyskakujące menu i dźwięk powiadomienia
można wyłączyć w opcji Menu telefonu
Powiadomienia o wiadomościach.
1. Nacisnąć TEL, a następnie nacisnąć OK/
MENU, aby wejść do Menu telefonu.
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
Powiazane informacje
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio (Str. 63)
•
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 93)
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
61
03 System audio-multimedialny
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Połączenia telefoniczne
Rejestr połączeń
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
Rejestr połączeń jest odtwarzany przez zestaw głośnomówiący przy każdym nowym
połączeniu, a następnie aktualizowany w czasie trwania połączenia. W widoku normalnym
źródła Telefon obrócić pokrętło TUNE w
lewo, aby wyświetlić rejestr połączeń.
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie,
nacisnąć EXIT.
03
Menu połączeń przychodzących
W widoku normalnym źródła Telefon jedno
naciśnięcie przycisku OK/MENU w trakcie
trwającego połączenia umożliwia dostęp do
następujących funkcji:
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozRozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Powiazane informacje
62
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 56)
mowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
audio wyciszony.
• Wybierz numer telef. – możliwość
nawiązania połączenia z dodatkową
osobą za pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
W widoku normalnym źródła Telefon można
wyświetlić rejestr połączeń dla podłączonego
telefonu, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Wykaz połączeń.
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie spisu połączeń podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustraznej” w telefonie komórkowym przy jego podłączaniu. W zależności
od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
•
•
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
akceptując w ustawieniach telefonu
udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia
telefonu w samochodzie.
03 System audio-multimedialny
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 70)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio (Str. 63)
•
Książka telefoniczna (Str. 64)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio
System zapewnia możliwość regulacji głośności połączenia, głośności systemu audio
oraz głośności sygnału dzwonka.
Sygnał dzwonka
Dla połączeń przychodzących używany jest
sygnał dzwonka zestawu głośnomówiącego.
UWAGA
W niektórych modelach telefonów komórkowych nie można wyłączyć sygnału
dzwonka podłączonego telefonu i będzie
on słyszalny jednocześnie z sygnałem zestawu głośnomówiącego.
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy lub pokrętła VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Powiazane informacje
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
03
Jeżeli w trakcie odbierania połączenia przychodzącego aktywne jest jakieś źródło
dźwięku, zostanie ono wyciszone automatycznie.
Głośność sygnału dzwonka
Głośność sygnału dzwonka można zmienić
naciskając przycisk SOUND, obracając
pokrętło TUNE do pozycji Głośność
dzwonka i naciskając OK/MENU. Wyregulować głośność sygnału dzwonka, obracając
pokrętło TUNE i zapisać za pomocą OK/
MENU.
63
03 System audio-multimedialny
Książka telefoniczna
UWAGA
System samochodu odtwarza książkę telefoniczną podłączonego telefonu komórkowego i
pokazuje ją tylko, gdy telefon jest podłączony.
03
Aby możliwe było wyświetlenie książki
telefonicznej podłączonego telefonu w
samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustrzanej” w telefonie
komórkowym przy jego podłączaniu. W
zależności od telefonu komórkowego
można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być
, a funkcja głoświdoczny jest symbol
nomówiąca musi być w trybie telefonu.
•
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
•
akceptując w ustawieniach telefonu
udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia
telefonu w samochodzie.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru
i nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol ▼, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer
niż numer wybrany jako domyślny, należy
obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć
OK/MENU.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do
wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu. Funkcje przycisków, Tabela znaków
dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 65).
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
Powiazane informacje
Powiazane informacje
64
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym źródła Telefon obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby wyświetlić listę
kontaktów.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
03 System audio-multimedialny
Tabela znaków dla klawiatury w
konsoli środkowej
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
Przycisk
Funkcja
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
Wyszukiwanie kontaktów
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 64).
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
W celu wyszukania kontaktu należy w widoku
normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Kontakty.
1. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby ją potwierdzić. Można
również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
}}
65
03 System audio-multimedialny
||
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce
telefonicznej (3).
03
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/ABC
WIĘCEJ
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
=>
Prowadzi do książki telefonicznej (3). Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać kontakt i
nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić zapisane numery i
inne informacje.
Imię/
Nazwisko
Zmienia kolejność sortowania
książki telefonicznej.
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
by uzyskać żądaną literę lub cyfrę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak
wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
UWAGA
•
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem Bluetooth®.
Szczegółowe informacje na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
Bluetooth®, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 60).
•
System nawigacji Volvo* posiada
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat rozpoznawania głosowego i
poleceń głosowych służących do
obsługi tego systemu.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
66
Rozpoznawanie poleceń głosowych
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji systemu multimedialnego,
radioodtwarzacza, telefonu komórkowego
podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
03 System audio-multimedialny
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Korzystanie z rozpoznawania poleceń
głosowych
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu muszą być zamknięte.
•
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
UWAGA
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo* bez konieczności odrywania rąk od
kierownicy. Przekazywanie danych odbywa
się w formie dialogu, podczas którego użytkownik wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący Bluetooth®, patrz Zestaw
głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd
(Str. 62) i udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Pomoc” (Pomoc)
– w odpowiedzi system pokaże kilka różnych poleceń, których można użyć w
danej sytuacji.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
można wyłączyć poprzez:
Przyciski w kierownicy.
•
03
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system i zainicjować dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie wyświetlacza
w konsoli środkowej najczęściej używane
polecenia.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
•
•
wypowiedzenie słowa „Anuluj”
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
Podłączanie telefonu komórkowego
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi
zostać zarejestrowany i połączony z zestawem głośnomówiącym Bluetooth®. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie jest podłączony żaden telefon
komórkowy, system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat rejestrowania i
podłączania telefonu komórkowego, Rejestracja urządzenia Bluetooth® (Str. 57).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
03 System audio-multimedialny
Opcje językowe systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
Funkcje pomocnicze do
rozpoznawania poleceń głosowych
Dostępne wersje językowe rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66) można sprawdzić
i wybrać w menu MY CAR.
Funkcje pomocnicze umożliwiają zapoznanie
się z działaniem systemem rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66) oraz umożliwiają
wuczanie głosu i akcentu użytkownika systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
•
03
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
. Zmiany języka dokonuje się
symbolem –
za pomocą menu MY CAR (Str. 14).
UWAGA
Zmiana języka rozpoznawania poleceń
głosowych nie jest możliwa bez zmiany
wersji językowej całego systemu menu.
68
Polecenia głosowe: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
•
Uczenie się głosu: Funkcja, która
pozwala systemowi poleceń głosowych
nauczyć się rozpoznawania głosu i
akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu jednego użytkownika.
•
Krótki przewodnik: Funkcja odczytuje
krótkie instrukcje na temat działania systemu.
UWAGA
Instrukcję używania poleceń głosowych i
naukę rozpoznawania mowy można włączyć tylko wtedy, gdy samochód jest
zaparkowany.
Polecenia głosowe
Instrukcje można włączyć w widoku normalnym menu MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Samouczek.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć lekcję i przejść do następnej, należy nacisnąć
. Aby cofnąć się do poprzedniej lekcji,
.
należy nacisnąć
W celu zamknięcia instrukcji należy nacisnąć
EXIT.
Adaptacja głosu
System wyświetla określoną liczbę fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Tryb adaptacji głosu
można włączyć w widoku normalnym menu
MY CAR, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego
Adaptacja głośnika.
Po zakończeniu adaptacji głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika
(Str. 69) Użytkownik zaawans. w pozycji
Ustawienia użytkownika.
Krótki przewodnik
System odczytuje krótkie instrukcje obsługi
rozpoznawania pleceń głosowych. W celu
uruchomienia instrukcji należy nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych
(Str. 66) i wypowiedzieć „Krótki
przewodnik”.
03 System audio-multimedialny
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia
Dostępne ustawienia systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66).
•
•
•
Ustawienia użytkownika – profil głosu
użytkownika można ustawić w widoku
normalnym menu MY CAR (Str. 14),
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając opcję Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego
Ustawienia użytkownika. Należy wybrać
między Domyślne lub Użytkownik
zaawans.. Wybór Użytkownik
zaawans. jest dostępny tylko po przeprowadzeniu nauki rozpoznawania głosu
(Str. 68).
Szybkość syntezatora mowy – szybkość odczytu przez dynamiczny (nie
nagrany wcześniej) syntezator mowy TTS
można zmienić w widoku normalnym
menu MY CAR, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Odczyt prędkości.
Wybrać między Szybka, Średnia lub
Wolna.
Głośność systemu rozpoznawania
poleceń głosowych - Głośność systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
można zmienić naciskając przycisk
SOUND, obracając pokrętło TUNE do
pozycji Głośność ster. głos. i naciskając
OK/MENU. Wyregulować głośność,
obracając pokrętło TUNE i zapisać za
pomocą OK/MENU.
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe
Do sterowania określonymi funkcjami systemu
multimedialnego oraz podłączonym telefonem
komórkowym Bluetooth®. można użyć wcześniej zdefiniowanych poleceń głosowych
(Str. 66).
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 66).
03
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlacza zostaną wyświetlone najczęściej używane
polecenia.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem,
może przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka
sposobów
Polecenie wyszukania ścieżki audio w odtwarzaczu multimedialnym można wydać kilkuetapowo lub jako krótkie polecenie:
•
„Wyszukiwanie multimediów” >
„Ścieżka” – wypowiedzieć
„Wyszukiwanie multimediów”, poczekać, aż system odpowie, a następnie
powiedzieć „Ścieżka”.
lub
}}
69
03 System audio-multimedialny
||
•
„Wyszukaj ścieżkę” – wypowiedzieć
krótkie polecenie jako sekwencję.
Powiazane informacje
03
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia (Str. 70)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 70)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio (Str. 71)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia (Str. 72)
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy
Korzystając z rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 66) można użyć kilku zaprogramowanych wcześniej szybkich poleceń.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 66)
umożliwia korzystanie z podłączonego
poprzez Bluetooth® telefonu, np. wykonywanie połączeń do zapisanych kontaktów lub
wybieranie numeru.
Szybkie polecenia dla systemu multimedialnego i telefonu można znaleźć w widoku normalnym menu MY CAR (Str. 14), naciskając
przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia ogólne, Polecenia dla telefonu,
Polecenia dla mediów, Polecenia dla
radia i Polecenia nawigacyjne*.
Tekst pomocy dla każdego polecenia informuje, czy polecenie może być używane we
wszystkich źródłach lub tylko w jednym.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć) nie są rozpoznawane przez system, np.
nie można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11
(jedenaście).
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wybór numeru telefonu.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz numer”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
numer”.
70
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-multimedialny
2. Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych jednostek, tzn. „Sześć-osiemsiedem” itd.) składających się na numer
telefonu.
> W przerwie system powtórzy ostatnio
wypowiedzianą grupę cyfr.
2. Wypowiedzieć nazwę kontaktu.
> Jeśli system znajdzie tylko jeden kontakt, połączenie zostanie nawiązane. W
przeciwnym razie system będzie podawał instrukcje umożliwiające wyszukanie właściwego kontaktu.
3. Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po
wypowiedzeniu całego numeru należy
zakończyć mówiąc „OK”.
> System wybierze numer.
Jeśli książka telefoniczna zawiera kilka numerów telefonów do danego kontaktu, można
powiedzieć np. „Komórkowy” lub
„Służbowy” po jego nazwie, aby pomóc systemowi.
Numer można zmienić, wypowiadając polecenie „Korekta” (które usuwa ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub „Skasuj” (które
usuwa cały wypowiedziany numer telefonu).
Na polecenie „Powtórz” system odczyta cały
wypowiedziany numer.
Połączenie z kontaktem
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia nawiązanie połączenia z jednym z kontaktów zapisanych w
książce telefonicznej.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wywołaj kontakt”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedzieć
nazwę”.
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń głosowych dla telefonu komórkowego
można znaleźć w widoku normalnym menu
MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu.
Powiazane informacje
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 60)
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 66)
umożliwia również sterowanie radiem, np.
zmianę stacji.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
03
Zmiana stacji
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę stacji radiowej.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz stację”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
nazwę stacji”.
2. Wypowiedz nazwę stacji radiowej.
> System zmieni odbieraną stację
radiową.
Zmiana częstotliwości
System rozpoznaje polecenia numeryczne od
87,5 (osiem-siedem-kropka-pięć) do 108,0
(sto-osiem-kropka-zero).
}}
71
03 System audio-multimedialny
||
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę częstotliwości.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Częstotliwość”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
częstotliwość”.
03
2. Wypowiedz częstotliwość między 87,5 a
108,0 megaherców.
> System zmieni częstotliwość radiową.
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń głosowych dla radioodbiornika można
znaleźć w widoku normalnym menu MY CAR
(Str. 14), naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego Lista
poleceń głosowych Polecenia dla radia.
Powiazane informacje
•
Radioodbiornik (Str. 37)
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę ścieżki.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 66)
w systemie multimedialnym umożliwia m.in.
zmianę źródła lub zmianę utworu.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz utwór”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
numer ścieżki.”.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
Zmień źródło
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę źródła multimediów.
–
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Płyta”.
> System przełącza na odtwarzacz CD/
DVD.
Inne źródła będą dostępne po wypowiedzeniu polecenia np. „Bluetooth”, „TV” lub
„USB”. Dostępność źródeł zależy od aktualnie podłączonych do nich urządzeń oraz
tego, czy zawierają one możliwe do odtworzenia formaty plików. Jeżeli źródło nie jest
dostępne, system wyjaśni przyczynę.
Zmiana ścieżki
System rozpoznaje polecenia numeryczne od
0 (zero) do 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
System nie rozpoznaje numerów wyższych
od 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), np. 100
(sto) lub 101 (sto jeden).
72
2. Wypowiedz numer ścieżki (pojedynczymi
cyframi, np. „Dwadzieścia-trzy”, a nie
„Dwa-trzy”).
> System przełączy ścieżkę w aktywnym
źródle multimediów.
Wyszukaj media
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych nasterowuje wyszukanie
mediów.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Szukaj mediów”.
> System wyświetli numerową listę możliwych kategorii wyszukiwania i odpowie: „Wybrać numer pozycji lub
wypowiedzieć kategorię
wyszukiwania mediów:”.
2. Wypowiedz numer pozycji lub kategorię
wyszukiwania.
> System poda dalsze instrukcje wyszukiwania właściwego nośnika mediów.
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń głosowych dla systemu multimedialnego
można znaleźć w widoku normalnym menu
03 System audio-multimedialny
MY CAR (Str. 14), naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia dla mediów.
Powiazane informacje
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Samochodowe połączenie
internetowe
Podłączenie samochodu do internetu zapewnia możliwość korzystania np. z serwisów
nawigacyjnych, radia internetowego oraz serwisów muzycznych za pomocą aplikacji
(Str. 78) oraz z wbudowanej w pojazd przeglądarki internetowej (Str. 79).
telefonu komórkowego np. odczytywania wiadomości tekstowych i nawiązywania połączeń, patrz Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 60).
Telefon komórkowy i operator sieci komórkowej muszą obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego (współdzielenie połączenia internetowego) oraz abonament użytkownika musi obejmować przesyłanie
danych.
03
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Gdy pojazd jest podłączony do Internetu,
można korzystać z dodatkowych programów
(aplikacji). Dostępność aplikacji może być
różna, ale mogą one obejmować m.in. usługi
nawigacyjne, media socjalne, radio internetowe oraz serwisy muzyczne. Samochód
posiada prostą przeglądarkę internetową do
wyszukiwania i wyświetlania informacji z
internetu.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat obsługi patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28).
Jeśli samochód jest połączony z Internetem
za pośrednictwem telefonu komórkowego,
można również korzystać z innych funkcji
}}
73
03 System audio-multimedialny
||
Łączenie systemu samochodu z
internetem
Bluetooth®
2. Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/osobisty hotspot) w
telefonie komórkowym.
03
Ustawienia połączenia internetowego.
Standardowym ustawieniem połączenia internetowego jest nienawiązywanie połączenia z
Internetem. Po dokonaniu wyboru opcji połączania wybrana opcja zostanie zachowana i
samochód będzie automatycznie nawiązywać
połączenie, gdy będzie dostępna sieć. Aby
zmienić metodę nawiązywania połączenia z
Internetem, należy wybrać inną opcję połączenia. Aby nie nawiązywać automatycznego
połączenia z Internetem, należy anulować
połączenie z siecią.
Wybrać opcję połączenia: Bluetooth®, Wi-Fi
lub modem samochodu*:
3. Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść
do widoku normalnego źródła. Następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe Połącz za
pośrednictwem Bluetooth.
> Samochód jest teraz podłączony.
Następnym razem system samochodu będzie
automatycznie łączył się z dostępną siecią za
pośrednictwem Bluetooth®.
Symbol na ekranie (Str. 32) pokazuje aktualny
stan połączenia.
Informacje o anulowaniu połączenia z siecią,
patrz Anulowanie połączenia internetowego.
Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie
10 sieci Bluetooth®. Jeśli zostanie dodana
kolejna, to najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie usunięta z listy zapamiętanych sieci.
Modem samochodu*18
Aby połączyć się z modemem samochodu,
patrz Modem samochodu* (Str. 76).
18
74
Wi-Fi
1. Telefon komórkowy musi zostać najpierw
zarejestrowany i podłączony w samochodzie (Str. 57).
Tylko w pojazdach z Volvo On Call
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/osobisty hotspot) w
telefonie komórkowym.
2. Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść
do widoku normalnego źródła. Następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe Połącz za
pośrednictwem Wi-Fi.
> Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Wybrać sieć.
4. Wybrać Połącz.
5. Wprowadzić hasło do sieci.
> Samochód podejmuje teraz próbę
połączenia się z siecią.
Następnym razem system samochodu będzie
automatycznie łączył się z dostępną siecią za
pośrednictwem Wi-Fi.
Symbol na ekranie (Str. 32) pokazuje aktualny
stan połączenia.
03 System audio-multimedialny
Informacje o anulowaniu połączenia z siecią,
patrz Anulowanie połączenia internetowego.
Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie
10 sieci Wi-Fi. Jeśli zostanie dodana kolejna,
to najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie
usunięta z listy zapamiętanych sieci.
Usuwanie zapamiętanej sieci Wi-Fi
1. Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść
do widoku normalnego źródła.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe.
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
Możliwe jest uzyskanie połączenia tylko z
następującym typem sieci:
•
•
•
audio może wiązać się z przesyłaniem dużych
ilości danych, co wymaga dobrego połączenia i silnego sygnału.
Częstotliwość – 2,4 GHz.
Telefon komórkowy do samochodu
Standard – 802.11 b/g/n.
Prędkość przesyłu danych dla połączenia
może zmieniać się w zależności od umiejscowienia telefonu komórkowego w samochodzie. Aby zwiększyć natężenie sygnału,
należy przesunąć telefon komórkowy bliżej
systemu audio-multimedialnego. Należy
sprawdzić, czy nie ma między nimi zakłóceń.
Typ zabezpieczenia – WPA2-AES-CCMP.
Jeżeli w tym samym czasie na tej częstotliwości pracuje wiele urządzeń, jakość połączenia może ulec pogorszeniu.
Anulowanie połączenia internetowego
Telefon komórkowy do sieci
Szybkość transmisji w sieci komórkowej
zmienia się w zależności od zasięgu sieci w
danej lokalizacji. Słaby zasięg sieci może
występować na przykład w tunelach, w terenie górzystym, w głębokich dolinach lub w
pomieszczeniach. Szybkość transmisji zależy
również od umowy użytkownika z operatorem
sieci.
3. Wybrać Wi-Fi.
> Pojawi się lista dostępnych sieci.
4. Wybrać sieć do usunięcia.
5. Wybrać Zapomnij.
> Samochód nie będzie automatycznie
łączyć się z tą siecią.
UWAGA
Usuwanie wszystkich sieci
Wszystkie sieci można usunąć jednocześnie.
Należy pamiętać, że wszystkie dane użytkownika i ustawienia systemowe zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych
należy nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli, po czym nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Przywróć ustawienia fabryczne.
03
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Połącz za pośrednictwem Żadne. Samochód nie połączy się z internetem.
Brak lub słabe połączenie internetowe
Ilość przesyłanych danych zależy od usług
lub aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja
W razie wystąpienia problemów z przesyłem danych należy skontaktować się z
operatorem sieci.
Powiazane informacje
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 11)
75
03 System audio-multimedialny
Modem samochodu*19
Samochód jest wyposażony w modem, który
można wykorzystać do połączenia systemu
samochodu z Internetem. Dostępna jest również funkcja udostępniania internetu za
pośrednictwem Wi-Fi.
Połączenie internetowe
03
3. Wprowadzić kod PIN karty SIM.
> System samochodu połączy się z
Internetem i możliwe będzie korzystanie z funkcji internetowych, patrz
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73).
2. Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść
do widoku normalnego źródła. Następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe Modem pojazdu.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
W celu wyłączenia połączenia internetowego,
nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść do
widoku normalnego źródła. Następnie nacis19
76
Punkt dostępowy Wi-Fi typu hotspot
UWAGA
Aby uniknąć konieczności wprowadzania
kodu PIN przy każdym uruchomieniu
samochodu, zaleca się wyłączenie blokady
kodem PIN. Nacisnąć przycisk MY CAR,
aby przejść do widoku normalnego źródła.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
Ustawienia
opcję Ustawienia
Modem pojazdu. Usunąć
internetowe
zaznaczenie w kratce Zablokuj kartę
SIM.
1. Osobistą kartę SIM należy włożyć w uchwyt znajdujący się w schowku podręcznym.
nąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Żadne.
Tylko w pojazdach z Volvo On Call.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gdy system samochodu jest połączony z
internetem, można udostępniać połączenie
internetowe za pośrednictwem modemu
samochodu (hotspot Wi-Fi) w celu umożliwienia innym urządzeniom dostępu do internetu.
Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać
funkcję udostępniania internetu.
03 System audio-multimedialny
1. Nacisnąć przycisk MY CAR, aby przejść
do widoku normalnego źródła. Następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe Hotspot Wi-Fi
samochodu
naciśnięciu przycisku MY CAR w celu przejścia do widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Ustawienia
internetowe.
Włączenie punktu dostępowego typu hotspot Wi-Fi może spowodować naliczenie
dodatkowych kosztów przez operatora
sieci komórkowej.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Do hotspotu Wi-Fi w samochodzie można
podłączyć maksymalnie 8 urządzeń. Liczba
podłączonych urządzeń jest wyświetlana po
Standard – 802.11 b/g/n.
Typ zabezpieczenia – WPA2-AES-CCMP.
Antena modemu samochodu jest zamocowana na jego dachu.
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73).
03
Powiazane informacje
2. Włączyć hotspot Wi-Fi samochodu,
zaznaczając pole wyboru.
> Teraz można podłączyć zewnętrzne
urządzenia do hotspotu Wi-Fi w samochodzie.
UWAGA
Częstotliwość – 2,4 GHz.
Brak lub słabe połączenie internetowe
Wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i
wpisać hasło. Nazwa powinna zawierać
od 6 do 32 znaków, a hasło od 10 do 63
znaków. Nazwę i hasło można później
zmienić.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, usunąć zaznaczenie z pola
wyboru.
•
•
•
•
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Liczba urządzeń podłączonych do hotspotu Wi-Fi
samochodu.
Aby wyświetlić urządzenia podłączone do
hotspotu Wi-Fi w samochodzie należy nacisnąć przycisk MY CAR w celu przejścia do
widoku normalnego źródła. Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Hotspot Wi-Fi samochodu.
Technika i bezpieczeństwo hotspotu Wi-Fi
Do alokacji hotspotu Wi-Fi wykorzystywana
jest częstotliwość 2,4 GHz. Jeżeli w tym
samym czasie na tej częstotliwości pracuje
wiele urządzeń, jakość połączenia może ulec
pogorszeniu.
77
03 System audio-multimedialny
03
Aplikacje
Logowanie
Aplikacje (apsy) to aplikacje, z których można
korzystać, gdy system samochodu jest połączony z internetem. Dostępne są różne
rodzaje aplikacji, ale mogą one obejmować
m.in. usługi nawigacyjne, media socjalne,
radio internetowe oraz serwisy muzyczne.
Niektóre aplikacje i usługi wymagają logowania. Występują ich dwa rodzaje:
Niektóre aplikacje mogą wymagać rejestracji w systemie dostawcy aplikacji lub
usługi. Informacja o ewentualnej konieczności logowania jest wyświetlana podczas uruchamiania aplikacji. W celu rejestracji lub zalogowania do istniejącego
konta należy postępować według instrukcji na ekranie.
•
Niektóre aplikacje lub usługi wymagają
zalogowania za pomocą osobistego
numeru Volvo ID. Do uzyskania dostępu
do licznych użytecznych usług, np. przesyłania adresu z usług mapy w internecie
bezpośrednio do aplikacji nawigacji drogowej lub systemu nawigacji Volvo*21
konieczna jest rejestracja lub użycie istniejącego konta. Więcej informacji oraz
instrukcja tworzenia konta, patrz Volvo ID
(Str. 11).
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat obsługi i nawigacji patrz obsługa
systemu i menu (Str. 28).
W celu użycia aplikacji trzeba najpierw połączyć system samochodu z internetem
(Str. 73).
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
w prawym górnym rogu ekranu widoczny jest
symbol (Str. 32). Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi
się odpowiednia informacja.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
20
21
78
•
Nacisnąć przycisk połączenie
w środkowej konsoli i wybrać Appsy, aby wyświetlić
wszystkie dostępne aplikacje20. Wybrać aplikację z listy i rozpocząć jej pobieranie za
pomocą OK/MENU.
Aplikacje są pobierane z internetu do systemu samochodu i z niego uruchamiane. Aplikacje ładują się (są uaktualniane) przy każdym
uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym
użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.
Niektóre aplikacje wymagają informacji o
lokalizacji. Gdy udostępniane są informacje o
lokalizacji, na ekranie pokazuje się symbol
.
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Usługi nawigacyjne
Usługi nawigacyjne zapewniają informacje
drogowe prowadzące do zaprogramowanego
celu podróży. Nie gwarantuje się wiarygodności wszystkich wskazówek dotyczących
zalecanego kierunku jazdy, ponieważ mogą
wystąpić sytuacje, których system nawiga-
03 System audio-multimedialny
cyjny nie może uwzględnić ani przewidzieć
np. gwałtowne zmiany pogody.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę
i pamiętać, aby całkowicie skupić się
na kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas
jazdy.
•
W związku z wpływem warunków
atmosferycznych i pory roku na
warunki drogowe niektóre zalecenia
mogą być mniej wiarygodne.
UWAGA
Możliwe jest uaktualnienie systemu do
Sensus Navigation, który zawiera więcej
funkcji oraz aktualizacji danych mapy. Więcej informacji można uzyskać u dealera.
Powiazane informacje
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 11)
Przeglądarka internetowa
Samochód posiada zintegrowaną przeglądarkę internetową do wyszukiwania i wyświetlania informacji z internetu.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat obsługi patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28).
Uproszczona przeglądarka internetowa
obsługuje tekst i obrazy w standardzie HTML
4. Przeglądarka internetowa nie obsługuje
animacji, wideo ani audio. Pobieranie i zapisywanie plików nie jest możliwe.
Nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz) na
i wybrać Przeglądarka
środkowej konsoli
internetowa.
Gdy jest podłączona do internetu poprzez
łącze Bluetooth®, w górnym prawym rogu
ekranu pokazuje się symbol (Str. 32)
Bluetooth®.
Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia
informacja.
03
Funkcja wyszukiwania
W celu użycia przeglądarki internetowej
trzeba najpierw połączyć system samochodu
z internetem (Str. 73).
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
UWAGA
Przeglądarka internetowa jest niedostępna
w czasie jazdy.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Ostatnio odwiedzane strony (historia).
}}
79
03 System audio-multimedialny
||
Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia
adresu URL strony, np. http://
mobile.volvocars.com.
03
1. Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej lub historii
połączeń, obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w
tabeli poniżej) na liście zmiany trybu
wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
=>
Prowadzi do historii (3). Obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać adres
URL strony i nacisnąć OK/MENU,
aby do niej przejść.
Idź
80
Otwieranie wpisanego adresu
URL za pomocą OK/MENU.
a|A
||}
Przełączanie między dużymi i
małymi literami za pomocą OK/
MENU.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno Adres:. Do przesuwania
kursora służy pokrętło TUNE.
Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT. Aby wrócić do
rozetki tekstowej, nacisnąć OK/
MENU.
Nawigacja w przeglądarce internetowej
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć stronę. Nacisnąć OK/
MENU, aby aktywować wybór lub podświetlone łącze.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć do
edytowania zawartości okna
Adres:.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić
przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony
poprzez naciśnięcie określonego przycisku
zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego
przycisku.
Przesuwanie kursora na stronie.
Kursor można swobodnie przesuwać po stronie za pomocą klawiatury w środkowej konsoli.
Wyskakujące menu otwiera się przyciskiem
numer 5 w środkowej konsoli. Można też
przesunąć kursor w obszar nie wymagający
kliknięcia i nacisnąć OK/MENU.
Funkcje
Dostępne funkcje otwiera się przyciskiem
numer 5 wyskakującego menu w środkowej
03 System audio-multimedialny
konsoli. Można też przesunąć kursor w
obszar nie wymagający kliknięcia i nacisnąć
OK/MENU.
• Wstecz - Cofnięcie do poprzedniej
• Zakładki - Zmień nazwę, Zmień
kolejność lub Usuń.
• Filtrowanie zawartości - umożliwia
wprowadzanie adaptacji, które zapewniają wyświetlanie stron internetowych w
żądany sposób. Można włączyć/wyłączyć
następujące funkcje: Wyświetl zdjęcia,
Blok. wyskakujących okienek i Zezwól
na JavaScripts.
strony.
• Następna - Umożliwia powrót do wcześniejszej strony po cofnięciu do poprzedniej.
• Przeładuj - Odświeżanie strony.
• Stop - Wstrzymanie ładowania strony i
zakładki/strony. Jednocześnie mogą być
otwarte maksymalnie cztery zakładki.
• Rozmiar tekstu - służy do wyboru wiel-
kości używanych znaków: Duże, Średnia
lub Małe.
• Powiększ/Zmniejsz - Powiększenie/
pomniejszenie strony.
• Dodaj zakładkę/Usuń zakładkę -
Zamiast wpisywania za każdym razem od
nowa adresu strony internetowej można
utworzyć szybkie łącze (zakładkę) do
strony. Można zapisać maks. 20 zakładek.
• Wyczyść dane przeglądarki – Cookies,
historia przeglądarki i pamięć
podręczna zostaną usunięte.
• Opcje przycisków FAV - Do przycisku
FAV można przypisać określone funkcje.
Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
• Ustawienia - dopasowywanie ekranu
przeglądarki internetowej oraz zarządzanie informacjami, więcej informacji można
znaleźć poniżej.
Ustawienia funkcyjne
03
tekstowe, które są zapisywane w systemie. Umożliwiają używanie pewnych
funkcji w witrynach internetowych i
pozwalają właścicielowi witryny generować statystyki np. stron, na które wchodzą goście witryny.
• Nowa zakładka - tworzenie nowej
stronę.
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej
około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk
jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się
ponownie po zatrzymaniu samochodu.
• Akceptuj cookies - Cookies to małe pliki
powrót do poprzedniego ustawienia.
• Zamknij zakładkę - Zamyka zakładkę/
TV*
Powiazane informacje
•
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Funkcje TV, przegląd.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji patrz
obsługa systemu i menu (Str. 28). Poniżej
zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Zmiana właściciela (Str. 11)
Przegląd menu - przeglądarka internetowa (Str. 94)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 System audio-multimedialny
||
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze
standardem DVB-T. System nie odbiera
programów telewizyjnych nadawanych za
pośrednictwem sygnału analogowego.
03
Oglądanie telewizji
–
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
•
•
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z
tych kanałów został już zapisany w
pamięci (Str. 83), to po prawej stronie
nazwy kanału zostanie wyświetlony jego
numer w pamięci. Obracać pokrętło
TUNE, aby wybrać żądany kanał i nacisnąć OK/MENU.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do
Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego
przeprowadzenia wyszukiwania.
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
/
.
krótko przyciski
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego
produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
82
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe
do innego miasta, nie ma pewności, że
zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
przeprowadzić ponowne wyszukiwanie i
zapisać nową listę kanałów; patrz Zapamiętywanie dostępnych kanałów TV
(Str. 83).
Zmiana kanału
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika
telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
UWAGA
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do opcji TV,
a następnie nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
•
•
Teletekst* (Str. 84)
Ustawienia obrazu (Str. 50)
Zanik sygnału TV* (Str. 84)
Menu TV* (Str. 96)
03 System audio-multimedialny
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista
zapamiętanych kanałów
Po wyszukaniu, dostępne kanały TV są zapisywane na liście zapamiętanych kanałów. Kolejność i kryteria wyszukiwania na liście zapamiętanych kanałów można zmienić.
Zmiana na liście zapamiętanych
kanałów
Można zmienić kolejność wyświetlania kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny może
zajmować więcej niż jedną pozycję na liście
zapamiętanych kanałów. Położenie kanałów
telewizyjnych na liście może się zmieniać.
Odbiornik TV* – opcje odtwarzania
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Funkcje odbiornika TV można modyfikować.
Zmiana napisów
1. W celu dokonania zmiany napisów należy
w widoku normalnym źródła TV nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Napisy.
2. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądaną wersję napisów i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Będzie teraz wykorzystywana wybrana
wersja napisów.
1. W celu dokonania zmiany kolejności na
liście zapamiętanych kanałów należy w
widoku normalnym źródła TV nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Zaprogramowane stacje.
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej
2. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który
ma zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądaną ścieżkę dźwiękową i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Będzie teraz wykorzystywana wybrana
wersja ścieżki dźwiękowej.
3. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
03
1. W celu dokonania zmiany języka ścieżki
dźwiękowej należy w widoku normalnym
źródła TV nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ścieżki audio.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
Ulubione (Str. 33)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 System audio-multimedialny
Informacja o aktualnym programie
TV*
Nacisnąć przycisk (Str. 28) INFO, aby
wyświetlić informację o aktualnym programie
oraz następnym programie i godzinie jego
rozpoczęcia.
03
Naciskając ponownie przycisk INFO, można
czasem uzyskać dodatkowe informacje na
temat bieżącego programu, takie jak godzina
rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki
opis.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Teletekst*
Zanik sygnału TV*
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
wyświetlanie obrazu zostanie wznowione.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Aby wyświetlić teletekst, należy w trybie
TV przejść do opcji Menu TV
Teletekst.
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Wprowadzić nowy numer strony lub obrócić
pokrętło TUNE, by przejść do następnej
strony.
Aby wrócić do ekranu TV, nacisnąć przycisk
EXIT.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
•
TV* (Str. 81)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 85)
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie obrazu. Chwilę później pojawi się
komunikat informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się ponowne wyszukiwanie tego
kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
natychmiast zostanie wyświetlony obraz
danego kanału. Podczas wyświetlania tego
komunikatu można w dowolnym momencie
zmienić kanał.
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału
oznacza, że system nie jest w stanie wykryć
sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych.
Może to być spowodowane przekroczeniem
granicy między państwami i tym, że system
jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W takim
przypadku należy wybrać właściwy kraj zgodnie z opisem w punkcie Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów
(Str. 83).
Powiazane informacje
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
TV* (Str. 81)
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania*
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku (Str. 28)
INFO w konsoli środkowej.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-multimedialnego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
03
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) –
w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nadajnika w
nacisnąć najpierw przycisk
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Funkcja
Przechodzenie w prawo/w
lewo
L i R = Opcje niedostępne.
Przełączanie na nawigację*
Potwierdzenie wyboru lub
przejście do systemu menu
wybranego źródła
Przełączanie na radioodbiornik (np. AM)
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie źródła multimediów (np. Płyta, TV*)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/
utworu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana
ścieżki/utworu
Menu
86
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Informacja o aktualnym programie, utworze itp. Wykorzystywany również wtedy,
gdy dostępnych jest więcej
informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcja
Napisy, wybór języka tekstu
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Przechodzenie w górę/w dół
F = Przedni ekran
03
Przycisk
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Przycisk
Funkcja
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
03 System audio-multimedialny
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego
sterowania systemu audio-telefonicznego.
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie
od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
System audio-multimedialny –
struktura menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu
systemu audio-multimedialnego.
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony,
wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być
spowodowane brakiem dostępności danej
funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego
lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.
03
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str. 88)22
FM (Str. 88)
DAB *(Str. 89)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Audio CD/DVD (Str. 90)
DVD Video (Str. 90)
Twardy dysk (HDD) (Str. 91)
Odtwarzacz iPod (Str. 92)
USB (Str. 92)
Media Bluetooth® (Str. 92)
AUX (Str. 93)
TV* (Str. 96)
TEL
•
22
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
(Str. 93)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 System audio-multimedialny
||
•
Przeglądarka internetowa (Str. 94)
Powiazane informacje
•
Menu AM
Menu FM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza AM.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza FM.
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
03
AM MenuA
Patrz
Pokaż zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
A
(Str. 39)
88
TP
(Str. 41)
Częstotliwość alternatywna (AF)
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
Powiazane informacje
•
Patrz
Pokaż
Bez funkcji
Pokaż zaprogramowane stacje
FM Menu
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Żadne
Dostrój stację według
(Str. 37)
Wykaz stacji
(Str. 38)
Strojenie ręczne
(Str. 39)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
03 System audio-multimedialny
Przegląd menu - Radio cyfrowe
(DAB)*
Bez funkcji
Przełącz radiotekst/zaprogram.
(Str. 42) i
(Str. 39)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radia
DAB.
Menu DAB*
Patrz
Filtr wg rodzaju
programu (PTY)
(Str. 42)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
03
Pokaż
Artysta/Tytuł
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Żadne
Monitorowanie
stacji DAB-DAB
(Str. 44)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
Przełącz Pokaż informacje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
03 System audio-multimedialny
Struktura menu - Audio CD/DVD
Przegląd dostępnych opcji i ustawień Audio
CD/DVD.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Menu DVD Video
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Video.
Menu płyty
Patrz
Menu wideo DVD
Patrz
Play/Pause
(Str. 45)
Play/Pause
(Str. 48)
Menu płyty DVD
(Str. 48)
Stop
(Str. 48)
Napisy
(Str. 48)
Ścieżki audio
(Str. 48)
Stop
03
Powiazane informacje
A
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Opcje Gracenote®
Ustawienia zaawansowane
Baza danych Gracenote®
Kąty
(Str. 49)
Wyniki Gracenote®
Formaty obrazu
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
Bez funkcji
Play/Pause
(Str. 45)
Play/Pause
Odtwarzanie losowe
A
90
Dotyczy tylko płyt DVD.
(Str. 46)
(Str. 48)
03 System audio-multimedialny
Następny napis
(Str. 48)
Następna ścieżka audio
(Str. 48)
Wyskakujące menu DVD Video
Nacisnąć OK/MENU w czasie odtwarzania
pliku wideo, aby uzyskać dostęp do
wyskakującego menu.
Ustawienia obrazu
(Str. 50)
Menu wideo DVD
(Str. 28)
Menu płyty DVD
(Str. 48)
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
(Str. 50)
Wykorzystane:
Menu dysku HDD
Patrz
strona
Play/Pause
(Str. 50)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Pojemność:
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Utwory:
Importuj muzykę
(Str. 50)
Wolne miejsce:
03
Katalogi:
Z płyty
Opcje przycisków FAV
(Str. 50)
Z nośnika USB
Powiazane informacje
•
Informacje o zapisanych danych
Przegląd dostępnych opcji i ustawień twardego dysku (HDD).
Bez funkcji
A
Zmień nazwę/Usuń pliki
(Str. 50)
Otworzyć
Zmień nazwę
A
Usuń
•
Play/Pause
(Str. 50)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
W zależności od rynku.
Powiazane informacje
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Usuń wszystkie
91
03 System audio-multimedialny
03
Struktura menu – iPod®
Menu USB
Struktura menu - Media Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
Menu iPod
Patrz
Menu USB
Patrz
Menu Bluetooth
Patrz
Play/Pause
(Str. 52)
Play/Pause
(Str. 52)
Play/Pause
(Str. 55)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 47)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 59)
Wybierz partycję USB
Bez funkcji
Opcje przycisków FAV
Play/Pause
(Str. 52)
Aktualizuj listę urządzeń
(Str. 33)
Bez funkcji
Odtwarzanie losowe
•
Opcje przycisków FAV
(Str. 46)
Powiazane informacje
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Play/Pause
(Str. 52)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Powiazane informacje
•
Uwidocznij samochód
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Bez funkcji
Play/Pause
(Str. 55)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Urządzenie 1
Urządzenie 2
itd.
92
(Str. 33)
03 System audio-multimedialny
Podłącz multimedia
Usuń urządzenie
(Str. 55)
(Str. 60)
Powiazane informacje
•
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Menu AUX
Patrz
Wejśc. poz. głośn. AUX
(Str. 55)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Standardowa
Kompensacja
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Przegląd menu - zestaw
głośnomówiący Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Menu telefonu
Patrz
Wykaz połączeń
(Str. 62)
Kontakty
(Str. 64)
Wiadomości
(Str. 60)
Powiadomienia o
wiadomościach
(Str. 60)
Zmień telefon
(Str. 59)
03
Wyszukaj nowy telefon
Uwidocznij samochód
Urządzenie 1
Urządzenie 2
itd.
}}
93
03 System audio-multimedialny
||
Podłącz telefon
Usuń urządzenie
(Str. 60)
(Str. 60)
Przegląd menu - przeglądarka
internetowa
Przegląd dostępnych opcji i ustawień przeglądarki internetowej.
Przeglądarka internetowa
Powiazane informacje
03
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Patrz
Menu jest widoczne w normalnym widoku przeglądarki internetowej, jeżeli nie jest otwarta
żadna zakładka.
Wpisz adres
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz
poniżej.
Zakładka 1
itd.
(Str. 79)
Wstecz
(Str. 79)
Następna
(Str. 79)
Przeładuj
(Str. 79)
Stop
(Str. 79)
Nowa zakładka
(Str. 79)
Zamknij zakładkę
(Str. 79)
Powiększ
lub
Zmniejsz
94
Patrz
Aby otworzyć wyskakujące
menu, należy nacisnąć przycisk
z cyfrą 5 w środkowej konsoli,
gdy w przeglądarce internetowej
jest otwarta strona.
(Str. 79)
Ustawienia
Zakładka 2
Wyskakujące menu, przeglądarka internetowa
(Str. 79)
03 System audio-multimedialny
Dodaj zakładkę
lub
(Str. 79)
Usuń zakładkę
Filtrowanie zawartości
(Str. 79)
Akceptuj cookies
(Str. 79)
Ustawienia
Wyświetl zdjęcia
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz
poniżej.
Blok. wyskakujących okienek
Menu ustawień, przeglądarka
internetowa
Patrz
Zakładki
Zakładka 1
Zakładka 2
itd.
Zmień nazwę
(Str. 79)
Zamknij zakładkę
(Str. 79)
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
•
System audio-multimedialny – struktura
menu (Str. 87)
03
Zezwól na JavaScripts
Rozmiar tekstu
Nacisnąć Ustawienia w jednym
z obu powyższych menu, aby
przejść do menu ustawień.
Nowa zakładka
(Str. 79)
Duże
(Str. 79)
Średnia
Małe
Wyczyść dane przeglądarki
(Str. 79)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
Zmień kolejność
Dodaj/Usuń zakładkę
(Str. 79)
Usuń
95
03 System audio-multimedialny
Menu TV*
Jasność:
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika TV.
03
Menu TV
Patrz
Zaprogramowane stacje
(Str. 83)
Ścieżki audio
(Str. 83)
Napisy
(Str. 83)
Teletekst
(Str. 84)
Opcje przycisków FAV
(Str. 83)
Kontrast:
Kolor:
Menu TV
Wyświetla „Menu TV”, patrz
powyżej.
Powiazane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 28)
Bez funkcji
Teletekst
Wyskakujące menu TV
Nacisnąć OK/MENU w czasie
oglądania telewizji, aby uzyskać
dostęp do wyskakującego
menu.
Ustawienia obrazu
96
Patrz
(Str. 50)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Licencje – system audiomultimedialny
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania
z praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy. Poniższe teksty stanowią umowę
firmy Volvo z producentami/projektantami i w
większości są napisane w języku angielskim.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
03 System audio-multimedialny
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
03
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
}}
97
03 System audio-multimedialny
||
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Umowa licencyjna użytkownika
końcowego Gracenote®
03
Ten program lub urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z Emeryville, Kalifornia, USA („Gracenote”). Oprogramowanie
firmy Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) uruchamia ten program w celu dokonania identyfikacji płyty i/lub plików oraz
uzyskania informacji związanych z muzyką,
takich jak nazwa, wykonawca, ścieżka i tytuł
(„Dane Gracenote”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (wspólnie nazywanych „serwerami”), a także w celu
realizacji innych działań. Użytkownik może
korzystać z danych Gracenote zgodnie z
określonymi funkcjami użytkownika końcowego tego programu lub urządzenia.
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać
dane Gracenote, oprogramowanie Gracenote
oraz serwery Gracenote do swojego osobistego użytku niekomercyjnego. Użytkownik
zobowiązuje się do nie przekazywania, kopiowania, przenoszenia lub transmitowania
niniejszego oprogramowania Gracenote oraz
danych Gracenote osobom trzecim. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WYKORZYSTYWAĆ DANYCH GRACENOTE,
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ORAZ
SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB NIEZGODNY Z DOZWOLONYM W NINIEJSZEJ
UMOWIE.
98
Użytkownik wyraża zgodę na cofnięcie swoich niewyłącznych praw do korzystania z
danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów Gracenote w przypadku
naruszenia tych ograniczeń. W przypadku
rozwiązania umowy licencyjnej, użytkownik
zgadza się zaprzestać korzystania z danych
Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów Gracenote. Firma Gracenote posiada
wyłączne prawa do wszystkich danych Gracenote, całego oprogramowania Gracenote
oraz wszystkich serwerów Gracenote, w tym
wszelkie prawa własności. Firma Gracenote
w żadnym wypadku nie ma obowiązku płacić
za jakiekolwiek udostępniane informacje.
Użytkownik zgadza się, że firma Gracenote
we własnym imieniu może dochodzić praw
spółki w ramach niniejszej umowy bezpośrednio przeciwko użytkownikowi.
Usługa Gracenote wykorzystuje unikalny
identyfikator do śledzenia zapytań w celach
statystycznych. Celem losowo przyznawanego identyfikatora jest umożliwienie usłudze
Gracenote zliczanie zapytań bez zbierania
osobistych informacji o użytkowniku. Dodatkowe informacje o polityce prywatności serwisu usług firmy Gracenote są dostępne na
stronie internetowej firmy Gracenote.
Oprogramowanie i wszystkie treści zawarte w
danych Gracenote są licencjonowane w takim
stanie, w jakim są prezentowane. Firma Gracenote nie podejmuje żadnych zobowiązań
ani gwarancji, wyrażonych lub domyślnych,
co do dokładności danych Gracenote umieszczonych na serwerach Gracenote. Firma
Gracenote zastrzega sobie prawo do usunięcia danych z serwerów Gracenote lub zmiany
kategorii danych z dowolnych powodów
uznanych przez firmę za wystarczające. Nie
ma żadnej gwarancji, że oprogramowanie lub
serwery Gracenote są wolne od błędów, lub
że oprogramowanie Gracenote i serwery Gracenote będą działać bez przerwy. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do świadczenia
żadnych nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów lub kategorii danych, jakie firma
Gracenote mogłaby zapewnić w przyszłości, i
firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania
swoje usługi w dowolnym momencie.
GRACENOTE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOMYŚLNYCH, W TYM RÓWNIEŻ, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, DOMYŚLNYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU
ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA GRACENOTE NIE DAJE GWARANCJI WYNIKÓW
UZYSKANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB
SERWERA GRACENOTE. GRACENOTE W
ŻADNYM PRZYPADKU NIE ODPOWIADA ZA
EWENTUALNIE SZKODY LUB ZA UTRATĘ
ZYSKÓW LUB DOCHODÓW.
© Gracenote, Inc. 2009
03 System audio-multimedialny
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
03
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Powiazane informacje
•
Volvo Sensus (Str. 7)
99
03 System audio-multimedialny
Homologacja
Homologacja urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych i komputerowych.
Wi-Fi
03
100
Deklaracja zgodności systemu audionawigacyjnego
Powiazane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 26)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 73)
MAPA INTERNETOWA
04 Mapa internetowa
Mapa internetowa
Mapa internetowa to funkcja, która umożliwia
wyświetlanie mapy bazującej na Internecie.
04
System ten potrafi obliczyć odpowiednią
trasę i wskazać pozycję samochodu w odniesieniu do trasy na mapie. W przypadku
odstępstwa od zaplanowanej trasy system
automatycznie dostosowuje trasę i kontynuuje podawanie wskazówek dojazdu do
punktu docelowego. Oprócz typowych
danych kartograficznych mapa pokazuje
także informacje drogowe (Str. 111) i symbole wybranych punktów zainteresowania
(POI) (Str. 108).
Obliczanie trasy przestanie działać w przypadku słabego zasięgu lub słabej siły sygnału
połączenia internetowego, a zależnie od tego,
ile danych mapy zostało pobranych, niektóre
skale mapy mogą być niedostępne.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
rzystuje mapy zapisane na dysku, funkcję
wskazówek głosowych, zaawansowane opcje
obliczania trasy uwzględniające informacje
drogowe, wyszukiwanie w Internecie oraz
opcję wielu punktów pośrednich na trasie.
Aby wyposażyć samochód w system Sensus
Navigation, należy skontaktować się z lokalnym dealerem. Mapa internetowa zostaje
wtedy zastąpiona wspomnianym zaawansowanym systemem.
Mapa internetowa zapewnia informacje drogowe prowadzące do wybranego celu podróży. Jednak nie wszystkie wskazówki dotyczące zalecanego kierunku jazdy są wiarygodne, ponieważ mogą wystąpić sytuacje,
których system nie może uwzględnić ani
przewidzieć np. gwałtowne zmiany pogody.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę
i pamiętać, aby całkowicie skupić się
na kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas
jazdy.
•
W związku z wpływem warunków
atmosferycznych i pory roku na
warunki drogowe niektóre zalecenia
mogą być mniej wiarygodne.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Firma Volvo oferuje wyspecjalizowany system
nawigacyjny (Sensus Navigation), który wyko-
102
Powiazane informacje
•
Mapa internetowa – napisy i symbole na
ekranie (Str. 105)
04 Mapa internetowa
Mapa internetowa – obsługa
4. Wprowadzić punkt docelowy (Str. 107).
Aby uruchomić mapę internetową w celu
zaplanowania podróży i późniejszego otrzymywania wskazówek dojazdu do wybranego
punktu docelowego, należy wykonać poniższe
czynności.
5. Wybrać opcje trasy (Str. 110) (np. typ
drogi, tunele, promy).
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat obsługi patrz obsługa systemu i
menu (Str. 28). Bardziej szczegółowe opisy
zamieszczono w poszczególnych punktach.
Aby przejść do mapy internetowej i przeprowadzić na niej wyszukiwanie, należy użyć
rozetki na ekranie i klawiatury numerycznej
(Str. 104).
1. W celu użycia mapy internetowej trzeba
najpierw połączyć system samochodu z
internetem (Str. 73).
2. Uruchomić mapę internetową, naciskając
przycisk NAV na konsoli środkowej.
3. Zaakceptować udostępnianie pozycji
samochodu.
UWAGA
Mapa internetowa nie działa bez wyrażenia
zgody.
Aby wyłączyć udostępnianie, należy w
widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać pozycję
Ustawienia i usunąć zaznaczenie opcji
Udostępnianie pozycji.
wień fabrycznych, patrz Zmiana właściciela
(Str. 11).
6. Wybrać opcje mapy (Str. 111) (np. tryb
pełnoekranowy, typ mapy, informacje o
pozycji).
> Pozycja samochodu zostaje pokazana
na mapie internetowej wraz z informacjami drogowymi i wybranymi punktami zainteresowania (POI).
Wyświetlanie trasy
W celu wyświetlenia przeglądowej mapę trasy
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Mapa reszty trasy.
04
Wyświetlić szczegółowe informacje o trasie
(Str. 109).
Zmiana punktu docelowego
Aby zmienić punkt docelowy: wprowadzić
punkt docelowy (Str. 107).
Przerwanie/wznowienie podawania
wskazówek dojazdu
W widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Anuluj/
wznów prowadzenie.
Zmiana właściciela samochodu
W przypadku zmiany właściciela ważne jest
wykasowanie wszystkich danych użytkownika
i zresetowanie systemu do oryginalnych usta-
103
04 Mapa internetowa
Mapa internetowa – rozetka na
ekranie i klawiatura
Wpisywanie za pomocą rozetki na
ekranie
Wpisywanie za pomocą klawiatury
numerycznej
Do wprowadzania i wybierania opcji służy
rozetka na ekranie lub klawiatura na konsoli
środkowej. Można na przykład wprowadzić
informacje dotyczące adresu lub obiektu.
Rozetka na ekranie.
04
1. Zaznaczyć pole tekstowe.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić
rozetkę na ekranie.
Widok ekranu z polem tekstowym.
System ten wykorzystuje „rozetkę na ekranie”
do wprowadzania konkretnych informacji, na
przykład typu punktu PIO, miasta/miejscowości, regionu/kraju, adresu, ulicy lub kodu
pocztowego.
3. Wybierać znaki za pomocą pokrętła na
kierownicypokrętła TUNEi wprowadzać
je, naciskając jeden raz pokrętło na kierownicy/OK.
Aktywowanie opcji
Po zaznaczeniu żądanej funkcji/menu za
pomocą pokrętła na kierownicy lub pokrętła
TUNE, nacisnąć pokrętło na kierownicy/OK,
aby zobaczyć następny poziom funkcji/opcji.
1
104
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku/kraju/języka.
Klawiatura numeryczna.
Inny sposób wprowadzania znaków polega
na użyciu przycisków 0-9, * i # na konsoli
środkowej.
Na przykład po naciśnięciu przycisku 9 pojawia się pasek zawierający wszystkie znaki1
przypisane do tego przycisku, np. w, x, y, z i
9. Szybkie naciśnięcia przycisku powodują
przesuwanie kursora wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby
go wybrać – znak pojawia się w wierszu
wprowadzania.
•
Nacisnąć EXIT, aby usunąć/anulować
znak.
04 Mapa internetowa
Więcej opcji
Dodatkowe opcje, które między innymi oferują więcej znaków, a także cyfry, są
dostępne w menu wprowadzania rozetki na
ekranie:
Mapa internetowa – napisy i symbole
na ekranie
Objaśnienia napisów i symboli, które mogą
pojawić się na mapie.
Przewijanie/przesuwanie mapy w kierunku strzałki za pomocą odpowiedniej
cyfry na klawiaturze numerycznej(Str. 104)
Skala mapy
• 123/ABC + OK – przełączanie rozetki
Ramka wyboru z krzyżykiem pośrodku
między cyframi a literami.
• WIĘCEJ + OK – wyświetlanie dodatko-
Nazwa aktualnej drogi/ulicy albo współrzędne lub informacja o punkcie zainteresowania (POI)
wych znaków w rozetce.
• => + OK – przesuwanie kursora na listę
po prawej stronie ekranu, gdzie można
dokonać wyboru opcji za pomocą przycisku OK.
Kompas (Str. 111)
04
Lista opcji
Typy dróg – rozmiar i kolor zależą od
kategorii drogi, a także od wybranej skali i
koloru mapy
Informacje drogowe (Str. 111) – zaznaczone linią na brzegu drogi.
Punkty zainteresowania (Str. 108)
Lista odpowiadająca wprowadzonym znakom.
Przy wyszukiwaniu krajów dostępne opcje są
wyświetlane na liście w oparciu o wprowadzone litery. Dla pozostałych pól wyszukiwania nie jest wyświetlana lista, a wyszukiwanie
zostaje przeprowadzone po jego aktywowaniu.
Symbol celu podróży/punktu docelowego
Zaplanowana trasa – kolor niebieski
Aktualna pozycja samochodu
Linia kolejowa
105
04 Mapa internetowa
Mapa internetowa – menu przewijane
Przycisk numeryczny „5”
Naciśnięcie cyfry 5 w trybie przewijania powoduje wyśrodkowanie
mapy wokół pozycji samochodu.
W trybie przewijania obraz mapy można przesuwać za pomocą przycisków numerycznych
na konsoli środkowej (Str. 103).
Aby wyjść z trybu przewijania
•
Nacisnąć EXIT lub NAV.
Krzyżyk
04
Tryb przewijania z krzyżykiem2.
Aby włączyć tryb przewijania w
normalnym trybie mapy
•
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 0-9.
Aby przewinąć
•
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 1-2-3-4-6-7-8-9 – na marginesie
pojawia się strzałka wskazująca kierunek
wraz z cyfrą, której należy użyć, aby przesunąć mapę w żądanym kierunku.
Aby powiększyć
•
2
106
Obrócić pokrętło TUNE.
Nacisnąć przycisk OK jeden raz, aby
wyświetlić menu dla punktu na mapie, który
wskazuje środek krzyżyka:
• Wybierz pojed. cel – usuwa wcześniejsze punkty docelowe z planu podróży i
uruchamia podawanie wskazówek dojazdu na mapie.
• Informacja POI – pokazuje na ekranie
nazwę i adres punktu POI, który znajduje
się najbliżej krzyżyka. Więcej informacji
na temat punktów POI, patrz (Str. 108).
Wybrać, czy pozycja krzyżyka/kursora ma być pokazywana z użyciem nazwy czy współrzędnych GPS, patrz opcje mapy (Str. 111).
• Informacja – pokazuje dostępne informacje na temat wybranego miejsca.
• Zapisz – pozwala zapisać wybrane
miejsce w pamięci.
04 Mapa internetowa
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego
Istnieje możliwość zaplanowania podróży
poprzez wprowadzenie punktu docelowego.
Adres
Wystarczy wprowadzić tylko miasto/miejscowość, aby pojawił się plan podróży ze wskazówkami dojazdu do centrum.
W celu uzyskania dostępu do dalszych opcji
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu.
UWAGA
Definicja miasta lub obszaru może być
różna w różnych krajach, a nawet w różnych częściach tego samego kraju. W niektórych przypadkach odnosi się to granic
miasta, a w innych do rejonu.
Aby znaleźć punkt docelowy na podstawie
adresu, można wykorzystać następujące kryteria wyszukiwania:
• Kraj: – wprowadzić kraj.
• Miasto: – wprowadzić miasto/miejscowość.
Home
System może zapisać dowolną pozycję w
opcji menu Dom. Funkcja ta jest wyświetlana
za każdym razem, gdy ma zostać zapisana
pozycja:
• Zapisz lokalizację jako Dom + OK.
Aby uruchomić podawanie wskazówek dojazdu do punktu docelowego Dom:
•
Zaznaczyć Dom + OK.
• Ulica: – wprowadzić ulicę.
• Numer: – wybrać jeden z numerów
budynków przy danej ulicy.
Punkty zainteresowania (POI)
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów
POI poprzez wybranie jednej z poniższych
opcji menu:
•
•
•
•
•
Na podstawie nazwy
Według kategorii
Wokół samochodu
W pobliżu punktu docelowego
Wokół punktu na mapie
Aby nie dopuścić do sytuacji, w której mapa
stanie się trudno czytelna, liczba punktów
POI, które można jednocześnie wyświetlić na
ekranie, została ograniczona – powiększenie
wybranego obszaru pozwala zobaczyć więcej
punktów POI.
Informacje dotyczące opcji wyświetlania
punktów POI, patrz opcje mapy (Str. 111).
Przykłady różnych punktów POI, patrz
(Str. 108).
Zapisana lokalizacja
Zebrane są tutaj punkty docelowe i miejsca
zapisane za pomocą opcji menu „Zapisz”.
04
Zapisane punkty docelowe i miejsca można
modyfikować:
•
•
•
•
Wybierz pojed. cel
Edytuj
Usuń
Usuń wszystkie.
Wcześniejsze punkty docelowe
W tym miejscu przechowywane są wcześniej
wykorzystywane punkty docelowe. Zaznaczyć jeden z nich + OK, a następnie wybrać
jedną z opcji:
•
•
•
•
•
Wybierz pojed. cel
Informacja
Zapisz
Usuń
Usuń wszystkie.
}}
107
04 Mapa internetowa
||
Kod pocztowy
Wyszukiwanie punktu docelowego na podstawie kodu pocztowego.
UWAGA
1. Do przesuwania (przewijania) mapy służą
przyciski numeryczne, patrz (Str. 106).
Mapa internetowa – symbole punktów
zainteresowania (POI)
2. Po znalezieniu żądanej lokalizacji nacisnąć OK.
Pokazano tu przykłady symboli różnych obiektów.
Restauracja
Prezentacja kodu pocztowego może się
różnić w zależności od rynku/obszaru.
Teatr
Długość i szerokość geograficzna
Muzyka
Wprowadzanie punktu docelowego za
pomocą współrzędnych GPS.
04
Najpierw wybrać metodę, która ma zostać
wykorzystana do wprowadzenia współrzędnych GPS, zaznaczając Format: + OK.
Następnie zaznaczyć jedną z poniższych
opcji + OK:
• DD°MM'SS'' – pozycja określona za
pomocą stopni, minut i sekund.
• Dziesiętny – pozycja określona za
pomocą liczb dziesiętnych.
Następnie wprowadzić współrzędne GPS i
wybrać jedną z poniższych opcji:
• Wybierz pojed. cel
• Zapisz.
Kultura
Taniec
Pozycja kursora określona za pomocą nazwy.
Klub nocny
Następnie wybrać jedną z poniższych opcji i
aktywować ją przyciskiem OK:
Kino
• Wybierz pojed. cel
• Zapisz
Kasyno
Powiazane informacje
Zabytek
•
Mapa internetowa – obsługa (Str. 103)
Muzeum
Ciekawy obiekt
Atrakcja turystyczna
Obiekt religijny
Punkt na mapie
108
Pokazuje mapę z aktualną lokalizacją wskazaną kursorem.
Lotnisko
Obrócić pokrętło TUNE, aby zmienić skalę
mapy.
Stacja kolejowa
Stacja kolejki podmiejskiej
04 Mapa internetowa
Transport publiczny
Instytucja
Terminal promowy
Szpital
Przychodnia
Postój taksówek
Biblioteka
Nocleg
Centrum konferencyjne
Hotel
Centrum targowe
Centrum handlowe
Mapa internetowa – szczegółowe
informacje o trasie
Wyświetlone są tutaj elementy, które zawiera
każdy odcinek trasy, na przykład zjazdy z
autostrad i skrzyżowania.
W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o trasie należy w widoku normalnym źródła
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Trasa Szczegółowy podgląd trasy.
Parking
Działalność biznesowa
Kryty parking
Usługi
Toaleta publiczna
Bankomat
Pomieszczenie wypoczynkowe
Bank
Obiekt sportowy
Policja
Boisko
Ostry dyżur
Aktywny wypoczynek
Szczegółowe informacje o trasie.
Poczta
Rekreacja
Trasa do punktu docelowego składa się z
pewnej liczby odcinków zawierających różne
elementy, np. odcinki proste, zjazdy i wjazdy
na autostrad, skrzyżowania itd. Odcinki
można przewijać za pomocą opcji Następna/
Poprzednia. Wyświetlane są pozycja na
mapie, nazwa, odległość i punkty zainteresowania.
Park rozrywki
Informacja turystyczna
Stacja benzynowa
Wynajem samochodów
Powiazane informacje
•
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego (Str. 107)
04
Warsztat samochodowy
}}
109
04 Mapa internetowa
||
Powiazane informacje
•
•
Mapa internetowa – opcje trasy (Str. 110)
Mapa internetowa – symbole punktów
zainteresowania (POI) (Str. 108)
Mapa internetowa – przegląd trasy
Mapa internetowa – opcje trasy
Wyświetlanie przeglądowej mapy trasy.
Opcje trasy zawierają ustawienia dotyczące
typu trasy oraz funkcje umożliwiające jej
dostosowanie.
W celu wyświetlenia przeglądowej mapy trasy
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Mapa reszty trasy.
Typ trasy
04
Poza tym dostępne są te same funkcje co w
menu przewijanym (Str. 106).
Powiazane informacje
•
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego (Str. 107)
W celu uzyskania dostępu do typu trasy
należy w widoku normalnym źródła Nawigacja nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy Rodzaj
trasy.
W tym miejscu można wybrać różne typy
trasy. Aktywować żądaną opcję za pomocą
przycisku OK.
• Szybka z uwzględnieniem ruchu
drogow. – krótki czas podróży przy minimum korków drogowych.
• Szybka – priorytet ma krótki czas podróży.
• Krótka – priorytet ma mała odległość.
Trasa może prowadzić także mniejszymi
drogami.
110
04 Mapa internetowa
Dostosowanie trasy
Mapa internetowa – opcje mapy
W celu dostosowania trasy należy w widoku
normalnym źródła Nawigacja nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje trasy.
Ustawienia różnych opcji mapy.
• W kierunku północnym – mapa jest
zawsze wyświetlana w taki sposób, że
północ znajduje się u góry ekranu. Symbol samochodu przemieszcza się w kierunku określonej strony świata na ekranie.
Aby unikać jednego lub większej liczby
wyświetlonych na ekranie elementów wzdłuż
trasy, należy zaznaczyć dany element + OK.
•
•
•
•
•
znajduje się pośrodku i zawsze jest skierowany w kierunku góry ekranu. Obraz
mapy obraca się pod symbolem samochodu zgodnie z przebiegiem drogi.
Unikaj dróg płatnych
Unikaj tuneli
Unikaj transp. samoch. koleją
UWAGA
•
Jeśli plan podróży będzie wprowadzany, gdy te pozycje są wybrane, to
po zaznaczeniu lub odznaczeniu opcji
może nastąpić pewne opóźnienie
wynikające z konieczności nowego
przeliczenia trasy.
•
Jeśli nie wybrano tuneli, dróg płatnych
i autostrad, system będzie unikał tych
miejsc w możliwie najszerszym zakresie, chyba że nie będzie żadnej innej
dobrej alternatywy.
Powiazane informacje
•
• Map heading up – symbol samochodu
Unikaj autostrad
Unikaj promów
Mapa internetowa – wprowadzanie
punktu docelowego (Str. 107)
wować żądaną opcję za pomocą przycisku
OK.
Mapa pełnoekranowa
W celu wyświetlenia mapy na całym ekranie
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Pokaż mapę
pełnoekranową. Zaznaczona opcja + OK
wyświetla mapę na całym ekranie bez innych
informacji związanych z samochodem, takich
jak temperatura w kabinie pasażerskiej lub
aktywny nadajnik radiowy wzdłuż dolnej i górnej krawędzi ekranu.
• 3D Heading up – tak samo jak w przy-
padku opcji Map heading up, ale mapa
jest trójwymiarowa. Sposób wyświetlania
zależy od powiększenia.
04
Informacja o aktualnej pozycji
W celu nastawienia informacji o aktualnej
pozycji należy w widoku normalnym źródła
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Dane pozycji.
Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku OK.
Tryb mapy „kierunek kompasu”
W celu ustawienia kierunku kompasu należy
w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje mapy Map type.
W tym miejscu można wybrać, w jaki sposób
mapa ma być wyświetlana na ekranie. Akty}}
111
04 Mapa internetowa
||
• Aktualna droga – na ekranie pokazy• Współrzęd. geograficzne – na ekranie
W celu wyświetlenia informacji drogowych
należy w widoku normalnym źródła nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Komunikaty
drogowe na mapie.
• Żadne – na ekranie nie są pokazywane
Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku OK.
•
pokazywane są współrzędne miejsca, w
którym znajduje się samochód/kursor.
żadne informacje na temat miejsca, w
którym znajduje się samochód/kursor.
Punkty zainteresowania (POI) na mapie
04
W celu ustawienia, które punkty POI mają być
pokazywane na mapie, należy w widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia Opcje mapy
Symbole POI.
W tym miejscu można określić, które punkty
POI mają być wyświetlane na mapie. Aktywować żądaną opcję za pomocą przycisku OK.
• Domyślne – wyświetlane są punkty POI
określone za pomocą funkcji Wybrane.
• Wybrane – wybrać za pomocą pokrętła
TUNE + OK każdy rodzaj punktów POI,
który ma być widoczny na ekranie.
• Żadne – nie są wyświetlane żadne punkty
POI.
Przykłady punktów POI, patrz Mapa internetowa – symbole punktów zainteresowania
(POI) (Str. 108).
112
Kolory mapy
W celu ustawienia kolorów mapy należy w
widoku normalnym źródła nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Opcje mapy Kolory mapy.
wana jest nazwa drogi/ulicy, na której
znajduje się samochód/kursor.
•
Automatyczne – czujnik światła określa,
czy jest dzień czy noc i automatycznie
dostosowuje ekran.
• Dzień – kolory i kontrast ekranu są jasne i
ostre.
• Noc – kolory i kontrast ekranu zostają
dostosowane w taki sposób, by zapewnić
kierowcy optymalne widzenie nocne.
Informacje drogowe na mapie
Te drogi na mapie, dla których dostępne są
informacje drogowe, są zaznaczone kolorem
zielonym, żółtym lub czerwonym. Kolor zielony oznacza brak zakłóceń, kolor żółty pokazuje powolny ruch, a kolor czerwony symbolizuje zatłoczenie/korek drogowy/wypadek.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/
krajach.
Obszary, na których transmitowane są
informacje o ruchu drogowym, są przez
cały czas powiększane.
Powiazane informacje
Mapa internetowa – napisy i symbole na
ekranie (Str. 105)
04 Mapa internetowa
04
113
05 Indeks alfabetyczny
A
D
K
aplikacje (apsy).......................................... 78
DVD............................................................ 45
Audio
dźwięk przestrzenny............................. 35
Ustawienia............................................ 33
Kierownica
elementy sterowania............................. 28
E
Audio i multimedia
menu..................................................... 28
przegląd................................................ 27
struktura menu...................................... 87
Klawiatura................................................ 104
Komunikaty alarmowe............................... 41
Elementy sterowania
konsola środkowa, kierownica............. 28
M
G
B
05
Bateria
pilot zdalnego sterowania..................... 87
Bluetooth®
multimedia............................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego.......................................
transmisja strumieniowa dźwięku.........
wyłączanie mikrofonu...........................
zestaw głośnomówiący........................
55
62
55
62
60
Głośność dźwięku......................................
dzwonek, telefon..................................
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem.............................
telefon...................................................
telefon/odtwarzacz...............................
zewnętrzne źródło dźwięku..................
Mapa (mapa internetowa)........................ 102
28
63
36
63
63
55
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych..................................................... 27, 52
I
C
Informacje drogowe (mapa internetowa). 111
CD.............................................................. 45
Informacje drogowe (TP) ........................... 41
iPod®, podłączenie.................................... 54
114
Korekcja dźwięku....................................... 36
Mapa internetowa.................................... 102
Menu przewijane (menu mapy)................ 106
Mikrofon..................................................... 62
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR)....................
dostęp do opcji.....................................
Informacja.............................................
– opcje menu........................................
Układy wspomagające kierowcę..........
Ustawienia internetowe........................
Ustawienia klimatyzacji.........................
Ustawienia rozpoznawania głosu.........
Ustawienia samochodu........................
Ustawienia systemu..............................
14
15
24
15
19
23
22
22
17
21
Multimedia, Bluetooth®.............................. 55
05 Indeks alfabetyczny
N
R
Nawiązywanie połączeń
działanie................................................ 60
przychodzące....................................... 60
Radio cyfrowe (DAB).................................. 43
O
RDS............................................................ 40
Radio internetowe...................................... 78
Radioodbiornik.......................................... 37
DAB................................................ 37, 43
Rozpoznawanie poleceń głosowych......... 66
Obsługa menu audio i multimediów.......... 28
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB....................................... 37, 43
Odtwarzacz multimedialny........................ 44
obsługiwane formaty plików................. 51
Opcje mapy............................................. 111
Opcje przewodnika.................................. 110
P
Pilot zdalnego sterowania.......................... 85
wymiana baterii..................................... 87
Pozycja odsłuchu....................................... 35
Przeglądarka internetowa.......................... 79
Przewijanie (przesuwanie mapy).............. 106
Przyciski sterujące przy kierownicy........... 28
Punkt docelowy....................................... 107
S
Samochodowe połączenie internetowe..... 73
aplikacje (apsy)..................................... 78
Mapa internetowa............................... 102
modem samochodu.............................. 76
przeglądarka internetowa..................... 79
struktura menu...................................... 94
Ustawienia internetowe........................ 23
System audio-telefoniczny (System
audio-telefoniczny).................................... 26
T
Telefon
książka telefoniczna.............................. 64
książka telefoniczna, skrót................... 64
nawiązywanie połączeń.................. 57, 60
odbieranie połączenia........................... 62
połączenia przychodzące..................... 60
zestaw głośnomówiący........................ 60
Telefon komórkowy, patrz Telefon............ 57
Trasa
szczegółowe informacje o trasie........ 109
05
TV............................................................... 81
Twardy dysk (HDD).................................... 50
Typy programów radiowych (PTY)............ 42
Sensus......................................................... 7
Surround.................................................... 35
Symbole
na ekranie............................................. 32
system audio............................................. 26
System audio-telefoniczny
wprowadzenie...................................... 26
zarządzanie systemem......................... 28
U
USB, gniazdo............................................. 54
Ustawienia obrazu..................................... 50
Uzyskiwanie połączenia............................. 60
Punkty zainteresowania........................... 108
115
05 Indeks alfabetyczny
V
Volvo ID..................................................... 11
Volvo Sensus............................................... 7
W
Wejście AUX........................................ 27, 52
Wejście USB.............................................. 52
widok normalny......................................... 28
WiFi............................................................ 76
Wyszukiwanie mediów.............................. 47
05
Z
Zmiana właściciela..................................... 11
116
TP 17894 (Polish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement