Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2017 Early Sensus Infotainment

Volvo S60 2017 Early Sensus Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z niniejszym dodatkiem, a także z
instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja
mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo
Cars (support.volvocars.com).
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
6
MY CAR
10
System audio-multimedialny
20
Volvo Sensus
6
MY CAR – dostęp do opcji
11
System audio-telefoniczny – przegląd
20
7
MY CAR – opcje menu
11
System audio-multimedialny – obsługa
21
MY CAR – Ustawienia samochodu
13
Ulubione
25
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
15
Zapisywanie Ulubionych pozycji
25
MY CAR - Opcje systemowe
16
System audio-multimedialny – ustawienia dźwięku
26
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
17
26
MY CAR Informacja
18
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
27
Ustawienia korektora
27
Ustawianie pozycji odsłuchu
27
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
28
Radioodbiornik
28
Strojenie
29
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
2
MY CAR
Wprowadzenie
Automatyczne strojenie radia
29
Lista stacji radiowych*
29
Ręczne strojenie radia
30
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
31
Funkcje RDS
32
Komunikaty alarmowe
32
Odbiór serwisów drogowych (TP)
33
Funkcja EON
33
Odbiór serwisów informacyjnych – News
33
Profil programu (PTY)
34
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY)
34
Informacja o profilu programowym (PTY)
35
Regulacja głośności dla priorytetowych profili programów radiowych (PTY)
35
Informacje tekstowe
35
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja*
42
Automatyczne podłączanie urządzenia Bluetooth®*
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
43
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*
54
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
43
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*
55
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio
44
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
44
36
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt
wideo DVD*
45
Regionalne programy radiowe (REG)
36
DivX® Video On Demand*
45
Przeszukiwanie zakresu
36
Ustawienia obrazu*
46
Przywrócenie standardowych ustawień funkcji RDS
37
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
46
Radio cyfrowe (DAB)*
37
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
38
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
38
Automatyczna aktualizacja częstotliwości (AF)
Funkcja „DAB to DAB link”
39
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
39
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
39
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień
40
Odtwarzacz multimedialny
40
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
47
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
48
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*
49
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
50
Media Bluetooth®*
51
52
53
CD/DVD*
41
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
41
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
54
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
56
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
56
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– Przegląd
57
Wykonywanie i odbieranie połączeń
telefonicznych*
57
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– ustawienia audio
58
Informacja o wersji Bluetooth®*
59
Książka telefoniczna*
59
Książka telefoniczna* – szybkie
wyszukiwanie kontaktów
61
Książka telefoniczna* – tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej
61
Książka telefoniczna* – wyszukiwanie
kontaktów
62
Książka telefoniczna* – nowy kontakt
63
Książka telefoniczna* – szybkie
wybieranie numerów
64
Książka telefoniczna* – odbieranie
wizytówki vCard
65
Książka telefoniczna* – stan pamięci
65
Książka telefoniczna* – usuwanie
65
3
INDEKS ALFABETYCZNY
Nadajnik zdalnego sterowania*
66
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
67
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
68
System audio-multimedialny – przegląd menu
68
Menu AM
69
Menu FM
69
Menu radia cyfrowego (DAB)*
70
Menu CD Audio
70
Struktura menu – CD/DVD* z danymi
71
Struktura menu – DVD* wideo
71
Struktura menu – iPod®*
72
Menu USB*
Struktura menu – Media
4
72
Bluetooth®*
73
Menu AUX
74
Przegląd menu – zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
74
Licencje
75
Homologacja
77
Indeks alfabetyczny
87
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek funkcji w samochodzie, należy najpierw sprawdzić
informacje w instrukcji obsługi. Dodatkowe zapytania należy kierować do dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car Corporation.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Volvo Sensus
System Volvo Sensus to centrum osobistych
doznań związanych z posiadaniem samochodu
Volvo, które łączy użytkownika z pojazdem i światem zewnętrznym. System Sensus zapewnia
informacje, rozrywkę oraz pomoc, gdy jest ona
potrzebna. System Sensus obejmuje intuicyjne
funkcje, które wzbogacają przeżycia podczas
jazdy i ułatwiają eksploatację samochodu.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie
mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wyposażenie opisane w suplemencie nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
6
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz www.volvocars.com.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Intuicyjna struktura nawigacji umożliwia uzyskanie
w razie potrzeby odpowiedniej pomocy, informacji
i rozrywki, bez rozpraszania kierowcy.
System Sensus łączy w sobie wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania zapewniające
łączność* ze światem zewnętrznym i umożliwia
kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji
różnych układów samochodu i pokazuje je na
ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WPROWADZENIE
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać
wielu osobistych ustawień. Są one dostępne w
menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Przegląd
Na stronie internetowej Volvo Cars i na stronie
wsparcia technicznego można znaleźć dodatkowe informacje na temat samochodu. Ze strony
internetowej można uzyskać dostęp do portalu
My Volvo, który jest indywidualną stroną przeznaczoną dla właściciela i jego samochodu.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli środkowej lub prawego zestawu przycisków na kierownicy* można włączać i wyłączać różne funkcje
oraz zmieniać liczne ustawienia.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu,
takie jak system City Safety, zamki i autoalarm,
automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO, MEDIA,
*, NAV* i CAM1 można włączyć inne
TEL*,
źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, nawigację* i
kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Wsparcie techniczne w internecie
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek jest
schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
Nawigacja* – NAV, patrz dodatkowa instrukcja obsługi (Sensus Navigation).
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*, patrz
osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia funkcji – MY CAR, patrz MY CAR
(Str. 10).
Samochód podłączony do Internetu –
*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie2.
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja obsługi.
Kamera parkowania - CAM1, patrz instrukcja
obsługi.
1
2
Przejdź do support.volvocars.com lub użyj poniższego kodu QR, aby odwiedzić stronę. Strona
wsparcia technicznego jest dostępna na większości rynków.
Kod QR do strony wsparcia technicznego.
Informacje na stronie wsparcia technicznego
można przeszukiwać oraz dzielić na różne kategorie. Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z np. Usługami i funkcjami internetowymi,
Volvo On Call (VOC)*, systemem nawigacji drogowej* i aplikacjami. Film oraz instrukcje krok po
kroku wyjaśniają różne procedury, np. sposób
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
Informacje są dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w tę funkcję.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
WPROWADZENIE
||
podłączenia systemu samochodu do Internetu za
pośrednictwem telefonu komórkowego.
Informacje do pobrania ze strony
wsparcia technicznego
Mapy
W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation* dostępna jest możliwość pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Aplikacje mobilne
W wybranych modelach Volvo od RM 2014 i
2015 dostępna jest Instrukcja obsługi w formie
aplikacji. Tutaj można również uzyskać dostęp do
aplikacji VOC*.
My Volvo w Internecie3
Ze strony www.volvocars.com można uzyskać
dostęp do portalu My Volvo, który jest indywidualną stroną przeznaczoną dla właściciela i jego
samochodu.
Po utworzeniu osobistego konta Volvo ID można
zalogować się w portalu My Volvo i uzyskać informacje dotyczące między innymi przeglądów,
umów i gwarancji. Na stronie My Volvo znajdują
się także informacje o akcesoriach i oprogramowaniu, które przystosowane specjalnie do danego
modelu samochodu.
Instrukcje obsługi poprzednich roczników
modelowych
Tutaj dostępne są Instrukcje obsługi do poprzednich roczników modelowych w formacie PDF. Ze
strony wsparcia technicznego można również
uzyskać dostęp do instrukcji Quick Guide oraz
uzupełnień. W celu pobrania wymaganej publikacji należy wybrać model samochodu i rocznik.
Kontakt
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz
najbliższym dealerem.
3 Dotyczy
8
niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w
zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak
City Safety™, zamki i autoalarm, automatyczna
prędkość wentylatora, ustawienia zegara itp.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
wybrać/zaznaczyć opcję w podświetlonym
menu lub zapisać wybraną funkcję w pamięci.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej konsoli
lub pokrętło na kierownicy, aby przewinąć w
górę/dół opcje menu.
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski na
konsoli środkowej lub w prawym zestawie przycisków na kierownicy*.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym
poziomie menu znajduje się kursor w momencie
krótkiego naciśnięcia przycisku EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
Panel sterowania w konsoli środkowej i zestaw przycisków na kierownicy. Rysunek jest schematyczny - liczba
10
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyświetlenie normalnego widoku menu MY CAR
albo jeśli widok normalny jest już aktywny – najwyższego poziomu menu (menu głównego
źródła).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
Aktualny poziom struktury menu pokazywany jest
w prawym górnym rogu wyświetlacza w środkowej
konsoli. Dostęp do funkcji menu jest wskazany w
następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za
pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
1.
Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2.
Przejść do żądanego menu, np.Ustawienia,
za pomocą pokrętła, a następnie nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
3.
Przejść do żądanego menu, np.Ustawienia
pojazdu i nacisnąć pokrętło – wyświetlone
zostanie podmenu.
4.
Przejść do Ustawienia blokowania i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie nowe
podmenu.
1
2
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
5.
Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu
zawierające dostępne funkcje.
6.
Przejść między opcjami Wszystkie drzwi i
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i nacisnąć
pokrętło – opcja zostanie wybrana.
7.
Wyjść z funkcji programowania, wycofując się
kolejno z poszczególnych menu krótkimi
naciśnięciami przycisku EXIT lub jednym długim naciśnięciem.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
• Moje S601
• Statyst. podróży2
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
elementów sterowania w konsoli środkowej
(Str. 10): OK/MENU, EXIT i pokrętła TUNE.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
}}
11
MY CAR
||
• DRIVe3/Tryb hybrydowy2
• Syst. wspom.
• Ustawienia
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
MY CAR
MY CAR
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie układy
wspomagające kierowcę będące na wyposażeniu
samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
• Przepływ mocy
Statystyka podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o średnim zużyciu energii elektrycznej i paliwa.
• Tryby jazdy
DRIVe3
• Ekologiczny sposób jazdy
MY CAR
Układy wspomagające kierowcę
MY CAR
• Start/Stop
Dostępne są tu informacje o działaniu funkcji
Start/Stop.
• Ekologiczny sposób jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby jazdy
samochodu.
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
DRIVe
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
3 Dotyczy modeli V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
2 Dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
1 W zależności od modelu samochodu.
Syst. wspom.
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów wspomagających kierowcę.
Ustawienia
MY CAR
12
Tryb hybrydowy
Poziom 2 menu
Dostępne są tu informacje dotyczące układów
napędowych samochodu. Wybrać jeden z następujących tematów:
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy,
oraz jak wygląda przepływ siły napędowej.
Statystyka podróży2
MY CAR
Poziom 1 menu
Hybrid2
Moje S601
Oto struktura menu:
V60 Cross Country, XC60.
Ustawienia
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre funkcje
są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw
zmienia się również w zależności od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja ma
być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył., wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku OK, a
następnie wyjść z menu za pomocą przycisku
EXIT.
MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR – Ustawienia samochodu (Str. 13)
• Systemy wspomagania kierowcy, patrz
MY CAR – układy wspomagające kierowcę
(Str. 15)
• Opcje systemowe, patrz MY CAR - Opcje
systemowe (Str. 16)
• Ustawienia audio, patrz System audio-multimedialny – ogólne ustawienia audio
(Str. 26)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR Ustawienia klimatyzacji (Str. 17)
• Preferowane (FAV) - przypisanie zwykle
używanej funkcji w MY CAR do przycisku
FAV, patrz Ulubione (Str. 25)
• Volvo On Call, opisane w oddzielnej instrukcji.
• Informacja, patrz MY CAR Informacja
(Str. 18)
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY CAR
dostępnych jest wiele funkcji między innymi
pamięć kluczyka do samochodu oraz ustawienia
blokowania drzwi.
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
Wł.
Dostęp bezkluczykowy
Wszystkie drzwi
Odblokowanie dowolnych drzwi
Drzwi po tej samej stronie
Drzwi przednie
Potwierdzenie akustyczne
Wł.
Wył.
Wył.
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Zredukowana ochrona
Aktywuj jeden raz
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Złóż lusterka
Pochyl lewe lusterko
Pochyl prawe lusterko
Ustawienia oświetlenia
}}
13
MY CAR
||
Oświetlenie wewn.
Opóźnienie wyłącz. świateł
Dodatkowe światła
Oświetlenie podłogi
Wył.
Wł.
Oświetlenie nastrojowe
30 sek.
Wył.
Barwa oświetlenia nastrojowego
60 sek.
90 sek.
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Ostrzeganie o zbyt niskim ciśn. w oponach
Sygnalizacja świetlna zablokowania
Kalibracja ciśn. w oponach
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Wł.
Wył.
Opór przy obrac. kierownicy
Wył.
Mały
Sygnalizacja świetlna odblokowana
Wł.
Wył.
Wył.
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Wyśw. prędk. na mon. Infotainment
Wł.
lub
Wył.
Tymczasowy ruch prawostronny
Wł.
Przywrócenie ustawień stand. pojazdu
Wył.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Aktywne doświetlanie zakrętów
Wł.
Wył.
14
Duży
Wł.
Wył.
Oświetlenie asekuracyjne
Średni
Tymczasowy ruch lewostronny
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
Ustawienia układów wspomagających kierowcę
w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np.
układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ monitorowania pasa ruchu.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Wył.
Zwiększona czułość
Systemy wspomagania kierowcy
Wł.
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Wł.
Lane Keeping Aid
Wył.
Lane Keeping Aid
Krytyczny odstęp
Wł.
Duży
Wył.
Normalny
Mały
Opcje sys. wspomagania
Pełny zakres funkcji
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wył.
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Wł.
Wył.
DSTC
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Wył.
BLIS
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Tylko wibracje
Wł.
Tylko asystent kierowania
Wył.
Pokaż znaki drogowe
Driver Alert
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Wł.
Wył.
}}
15
MY CAR
||
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR - Opcje systemowe
Ustawienia systemowe w menu źródłowym MY
CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i wersja językowa.
Opcje systemowe
Godzina
Tutaj można nastawić zegar w zespole wskaźników.
Format czasu
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
opisu objaśniającego aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
MPG (UK)
MPG (US)
12h
km/l
24h
l/100km
Wygaszacz ekranu
Wł.
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym
czasie braku aktywności obraz na ekranie
wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego
miejsce pojawi się pusty ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu
wyświetlacza.
16
Pokaż teksty pomocnicze
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury
zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Poziomy głośności
Głośność wspom. parkow. - przód
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
Język
Standard. wartości ustaw. syst.
Wybór języka dla opisów menu.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe
uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
MY CAR
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
Monitor. jakości powietrza wewn.
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. prędkość dmuchawy i
recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej szyby
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzew. fotela kierowcy
Wł.
Wył.
17
MY CAR
MY CAR Informacja
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera takie
pozycje, jak Liczba kluczyków oraz numer VIN.
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
Kod DivX® VOD
Wersja oprogr. Bluetooth w samoch.
Powiązane informacje
•
•
18
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny
System audio-multimedialny obejmuje radioodbiornik (Str. 28), odtwarzacz multimedialny
(Str. 40) oraz opcję komunikacji z telefonem
komórkowym* (Str. 56) . Informacje są prezentowane na 5-calowym ekranie*, który znajduje się
w górnej części konsoli środkowej. Sterowanie
funkcjami umożliwiają przyciski na kierownicy,
przyciski na konsoli środkowej pod ekranem lub
nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 66) .
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-multimedialny jest włączony, to zostanie on
automatycznie włączony następnym razem po
ustawieniu kluczyka w położeniu I lub wyższym i
zostanie wznowione odtwarzanie tego samego
źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w
samochodach z systemem bezkluczykowego
dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-multimedialnego można korzystać jednorazowo przez 15 minut po naciśnięciu
przycisku wyłącznika zasilania bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu.
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i
ponownie włączony po jego uruchomieniu.
20
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu, jeżeli system audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku.
Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
System audio-telefoniczny –
przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i jego
podzespołów.
Audyssey MultEQ*
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey
MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy poziom
odtwarzania dźwięku.
Wejścia AUX i USB* do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 47) (np.
odtwarzacza iPod®).
Przyciski w kierownicy*.
Ekran 5-calowy.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
obsługa
przechodzenie między utworami na płycie,
zapamiętanymi stacjami radiowymi1 lub rozdziałami2. Długie naciśnięcie powoduje
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Do obsługi systemu audio-multimedialnego służą
przyciski na konsoli środkowej oraz niektóre
przyciski sterujące przy kierownicy. Informacje są
prezentowane na ekranie, który znajduje się w
górnej części konsoli środkowej.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do
ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ogólne ustawienia systemu audio
(Str. 26) .
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE - krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*)
włącza i wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć
dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje
1
2
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Nowy widok źródła zostaje wybrany,
jeśli przycisk głównego źródła zostanie naciśnięty w trybie RADIO lub MEDIA. Jeśli funkcja TEL* lub NAV* jest już aktywna, to naciś-
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
21
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
nięcie przycisku głównego źródła spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej
pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli
aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie menu
wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA).
Strzałka po prawej stronie ekranu jest
wyświetlana, gdy są dostępne niższe poziomy
menu.
TUNE – obrócić pokrętło na kierownicy lub
pokrętło na konsoli środkowej, aby przełączać
utwory/foldery, stacje radiowe i telewizyjne*,
kontakty w książce telefonicznej* lub przechodzić między opcjami na ekranie wyświetlacza.
22
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa
działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca
rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone
znaki. Długie naciśnięcie włącza widok normalny lub, jeśli widok normalny jest już
aktywny, najwyższy poziom menu (widok
głównych źródeł), gdzie są dostępne te same
przyciski głównych źródeł co w konsoli środkowej (6).
macji można znaleźć w punkcie Ulubione
(Str. 25).
MUTE – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego lub włączyć ponownie dźwięk, jeśli był
wyłączony.
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać
wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i liter.
FAV – skrót do ulubionego ustawienia. Przycisk ten można zaprogramować na często
używaną funkcję (np. FM, AUX). Więcej infor-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk głównego źródła, (2) Widok normalny, (3) Menu skrótów/źródła, (4) Szybkie menu,
(5) Menu źródła.
}}
23
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Przycisk głównego źródła – nacisnąć, aby
zmienić źródło główne lub wyświetlić menu
skrótów/źródła dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla danego
źródła.
Menu skrótów/źródła – zawiera często używane opcje menu dla źródeł głównych, np.
TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
Menu źródła – do poruszania się w obrębie
menu (dostępne po naciśnięciu przycisku
OK/MENU).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk źródła
głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Do przechodzenia między menu źródeł używać elementów sterowania TUNE, OK/MENU, EXIT lub przycisku źródła głównego (1).
Dostępne funkcje, System audio-multimedialny –
przegląd menu (Str. 68).
24
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ulubione
Często używane funkcje można zapisać
(Str. 25) jako pozycje ulubione. Dotyczy to
między innymi funkcji radia, multimedialnych,
kamery wstecznej oraz menu MY CAR, w którym
można obsługiwać wiele funkcji samochodu,
takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków. W celu
ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć
przycisk FAV.
•
•
•
AM3
Zapisywanie Ulubionych pozycji
FM1/FM2
Często używane funkcje można zapisać jako
pozycje ulubione (Str. 25). W celu ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć przycisk
(Str. 21) FAV.
DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
•
•
•
•
•
•
PŁYTA
USB*
W celu zapisania danej funkcji w pozycji Ulubione
należy:
iPod®*
1.
Wybrać źródło główne (np. RADIO, MEDIA).
Bluetooth®*
2.
Wybrać zakres fal radiowych lub źródło (FM1,
Płyta, itd.).
3.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną z
opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp do
zapamiętanej funkcji można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać
pod przyciskami MY CAR, CAM*, i NAV*. Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać
pod przyciskiem MY CAR.
Powiązane informacje
FAVPrzycisk można wykorzystać do zapisania w
pamięci często używanych funkcji, które będzie
można następnie włączyć, naciskając FAV. Można
wybrać ulubione ustawienie (np. Korektor
graficzny) dla każdej z poniższych funkcji:
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
MY CAR (Str. 10)
Radioodbiornik (Str. 28)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 40)
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str. 13)
W trybie RADIO:
3
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
ustawienia dźwięku
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami z
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku, ale można go dostosować do indywidualnych preferencji.
Ogólne ustawienia audio systemu audio-multimedialnego.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i
przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku
do własnych upodobań.
przodu i z tyłu kabiny.
po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer* – Natężenie dźwięku z głośnika
Nacisnąć przycisk (Str. 21) SOUND, aby uzyskać
dostęp do menu ustawień audio (Tony niskie,
Tony wysokie itd.). Za pomocą SOUND lub
OK/MENU przewinąć do żądanego ustawienia
(np. Tony wysokie).
• DPL II surround/4 – Poziom wzmocnienia
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za
pomocą OK/MENU.
•
niskotonowego.
dla efektu przestrzennego.
Powiązane informacje
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround* – Funkcję tę można włączyć lub
wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne
odtwarzanie dźwięku. Zwykle na ekranie
wyświetlacza pojawi się wtedy DPLII i
.
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
. Po wyłąwyświetlacza pojawi się
czeniu funkcji dostępne jest 3-kanałowe
odtwarzanie stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
4
26
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych preferencji.
Ustawienia korektora
Ustawianie pozycji odsłuchu
Ustawić korektor* i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
Pozycję odsłuchu* można ustawiać w celu optymalizacji odtwarzania dźwięku według indywidualnych preferencji.
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk OK/MENU, aby przejść do
opcji Ustawienia audio i wybrać opcję
Korektor graficzny.
2.
Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
3.
Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Wykonać te same czynności dla pozostałych
zakresów, których ustawienia mają zostać
zmienione.
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane
dla miejsca kierowcy, dla obu przednich miejsc
bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu.
Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno przednie, jak
i tylne siedzenia, zaleca się opcję optymalizacji dla
obu przednich miejsc. Dostęp do opcji można
uzyskać w widoku normalnym źródła multimediów,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając opcję
Ustawienia audio Pole akustyczne.
Dotyczy to następujących funkcji:
•
•
•
•
Ustawienia korektora (Str. 27)
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 27)
Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności (Str. 28)
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 50)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
4.
Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
27
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawianie głośności systemu
audio i automatyczna korekcja
głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w
kabinie pasażerskiej.
Radioodbiornik
•
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości
radiowych AM5 i FM, a w niektórych wersjach
również odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej (DAB)* (Str. 37).
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej* (DAB)
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie
zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku,
by skompensować rosnący hałas w kabinie.
Poziom kompensacji można nastawić na niski,
średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w
widoku normalnym źródła multimediów, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Informacje na temat obsługi radioodbiornika
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu
(Str. 21).
•
•
•
5
28
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 38)
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
•
•
•
•
•
Przeszukiwanie zakresu (Str. 36)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Informacje tekstowe (Str. 35)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 39)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 39)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 39)
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie ustawień (Str. 40)
Powiązane informacje
Strojenie (Str. 29)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 36)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 38)
•
•
•
Radio AM5/FM
•
•
•
•
Informacje tekstowe (Str. 35)
•
•
•
Menu AM (Str. 69)
Menu FM (Str. 69)
Menu radia cyfrowego (DAB)* (Str. 70)
Funkcje RDS (Str. 32)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Strojenie
Automatyczne strojenie radia
Lista stacji radiowych*
Radio automatycznie utworzy listę* (Str. 29)
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał
jest obecnie odbierany. Strojenie może być aktywowane automatycznie (Str. 29) lub ręcznie
(Str. 30).
Funkcja wyszukuje następną/poprzednią
dostępną stację radiową.
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych
stacji radiowych, których sygnał jest obecnie
odbierany. Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy na obszarze, na którym kierowca nie
zna stacji radiowych ani ich częstotliwości.
1.
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od
jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne
czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt
duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w
którym miejscu kraju znajduje się samochód.
2.
Nacisnąć przycisk RADIO, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się żądany zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć przycisk OK/
MENU.
/
na konsoli
Nacisnąć i przytrzymać
środkowej (lub w zespole przycisków przy
kierownicy*). Radio wyszuka następną/
poprzednią dostępną stację.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1.
Wybrać pasmo radiowe (np. FM1).
2.
Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich
stacji dostępnych na danym obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest zaznaczona na liście większymi literami.
3.
Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
4.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK/
MENU.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
29
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
Ręczne strojenie radia
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne
zestawienie wszystkich częstotliwości
radiowych w wybranym zakresie fal.
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych* (Str. 29), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
•
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji
jest słaby, radioodbiornik może nie być w
stanie dokonać aktualizacji listy stacji.
Jeżeli do tego dojdzie, należy nacisnąć
przycisk INFO (gdy lista stacji jest pokazywana na wyświetlaczu), aby przejść na
strojenie ręczne i nastawić częstotliwość.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna,
obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku, aby ponownie wyświetlić listę i
nacisnąć INFO w celu przełączenia.
UWAGA
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest takie,
że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest
lista stacji o najsilniejszym sygnale na danym
obszarze. Gdy wyświetlana jest lista stacji, nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby
przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to wybrać
częstotliwość z listy wszystkich dostępnych częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Innymi słowy, jeżeli podczas strojenia ręcznego
pokrętło TUNE zostanie obrócone o jeden skok,
częstotliwość zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz,
itd.
Aby ręcznie wybrać stację:
Lista zniknie z ekranu wyświetlacza po upływie
kilku sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby
przejść do strojenia ręcznego (Str. 30) (lub wrócić ze strojenia ręcznego do funkcji listy stacji).
30
1.
Nacisnąć przycisk RADIO, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się żądany zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć przycisk OK/
MENU.
2.
Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
Przy ustawieniu fabrycznym radioodbiornik
automatycznie wyszukuje stacje na obszarze,
przez który przejeżdża samochód (patrz punkt
„Lista stacji”).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku INFO na konsoli środkowej w
czasie wyświetlania listy stacji), to przy
następnym włączeniu pozostanie on w trybie
ręcznego strojenia. Aby wrócić do funkcji
„Lista stacji”, należy obrócić pokrętło TUNE o
jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej listy
stacji) i nacisnąć przycisk INFO.
Należy pamiętać, że naciśnięcie INFO, gdy nie
jest wyświetlana lista stacji, spowoduje włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje
na temat tej funkcji, patrz System audio-multimedialny – obsługa (Str. 21).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Często słuchane stacje radiowe można zapisać
w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/wyłączenia
funkcji należy w widoku normalnym źródła
AM/FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Pokaż zaprogramowane stacje.
kanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy
kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/wyłączenia
funkcji należy w widoku normalnym źródła DAB
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż wstępnie wybrane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez standard DAB.
Radio cyfrowe* (DAB)
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM6/FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji
dokonywane jest odpowiednimi przyciskami
pamięci.
1.
Nastroić stację, Strojenie (Str. 29).
6 Nie
dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma 2
pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się poprzez długie
naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej
informacji można znaleźć w punkcie Radio FM
powyżej. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały, bez
podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania
do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego.
Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają
charakter tymczasowy. W takim przypadku po
wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany pod-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
31
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Funkcje RDS
Radioodbiornik z RDS może automatycznie przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego
nadajnika. RDS umożliwia także odbiór np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych (PTY).
System RDS (Radio Data System) skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz
z sygnałem radiowym dodatkowe informacje,
dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS
może realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji
na pogarszające się parametry odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego
funkcji.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na przykład
32
włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty
zostaje wstrzymane. Następuje przełączenie na
odbiór żądanego programu z ustaloną wcześniej
głośnością (Str. 35). Po zakończeniu transmisji
danego programu następuje powrót do poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej
głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące
rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe
(ALARM!), serwisy drogowe (TP), serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje wybranego typu
(PTY). Dodatkowe informacje o ustawieniach
funkcji przerywania transmisji (EON Distant i
EON Local), patrz punkt EON (Str. 33). Nacisnąć EXIT, aby wrócić do odtwarzania źródła
dźwięku, którego działanie zostało przerwane i
nacisnąć OK/MENU, aby skasować komunikat.
Powiązane informacje
•
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 32)
Informacje tekstowe (Str. 35)
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF) (Str. 36)
•
Regionalne programy radiowe (REG)
(Str. 36)
•
Przywrócenie standardowych ustawień funkcji RDS (Str. 37)
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o
poważnych wypadkach lub katastrofach.
W trakcie odbioru komunikatu alarmowego
widoczny jest tekst ALARM! na ekranie wyświetlacza.
Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu
alarmowego.
Powiązane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 32)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Funkcja EON
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie
na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie
miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika radiowego, w
jakich przypadkach ma następować automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas odbioru innego
źródła dźwięku.
O włączeniu funkcji informuje symbol TP. Jeżeli
nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie wyświetlacza świeci
się jasnym światłem, w przeciwnym razie symbol
TP będzie szary.
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję TP.
–
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną audycję
w celu nadania informacji drogowych tylko z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji nadających w sieci RDS.
W celu dokonania zmiany należy w widoku
normalnym źródła FM nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Ustaw preferowane TP.
–
Powiązane informacje
•
7
Funkcje RDS (Str. 32)
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać jedną z opcji w
pozycji Ustawienia rozszerzone EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant7 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów informacyjnych –
News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie
na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów informacyjnych.
O włączeniu funkcji informuje tekst NEWS.
–
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną audycję
w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji nadających w sieci RDS.
–
Powiązane informacje
•
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Funkcje RDS (Str. 32)
W celu dokonania zmiany należy w widoku
normalnym źródła FM nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
wiadomości Ustaw preferowane
wiadomości.
Powiązane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Ustawienie fabryczne.
33
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu PTY
można wybierać różne rodzaje programów radiowych, np. muzykę pop lub poważną muzykę klasyczną. Po wybraniu profilu programowego
nawigowanie zostaje ograniczone do kanałów
transmitujących dany rodzaj audycji.
Funkcję PTY można wybrać w trybie FM i DAB.
Gdy funkcja jest włączona, na ekranie widoczny
jest symbol PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych
przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.
Funkcja PTY w trybie FM
1.
2.
Włączyć w widoku normalnym źródła FM,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając
najpierw typy programów w opcji Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
Następnie trzeba aktywować funkcję PTY,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając
opcję Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Odbiera wiadomości
drogowe od innych sieci .
Funkcję PTY wyłącza się w widoku normalnym
źródła FM, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
34
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Wyszukiwanie radiowych profili
programowych (PTY)
Profile PTY kasuje się i usuwa w widoku normalnym źródła FM, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Wybierz
PTY Usuń wszystkie.
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym zakresie pasma częstotliwości.
1.
W widoku normalnym źródła FM wybrać
jedną lub więcej pozycji PTY, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY.
2.
Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Szukaj PTY.
Funkcja PTY w trybie DAB
Typ programu wybiera się w widoku normalnym
źródła DAB, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Filtry PTY. W celu
anulowania wyboru profilu programowego:
–
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie
wyświetlacza widoczny jest odpowiedni
symbol.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link”
(Str. 39).
Powiązane informacje
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk
EXIT.
–
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje
wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Powiązane informacje
•
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 34)
•
•
•
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 35)
•
•
Regulacja głośności dla priorytetowych profili
programów radiowych (PTY) (Str. 35)
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 35)
Funkcje RDS (Str. 32)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Informacja o profilu programowym
(PTY)
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o profilu i kategorii programu. Na ekranie może być
widoczna informacja o profilu programowym
aktualnej stacji np. muzyka pop lub poważna
muzyka klasyczna. Funkcja PTY jest dostępna w
trybie FM i DAB.
Informacja o profilu programowym w
trybie FM
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Pokaż
tekst PTY.
–
Regulacja głośności dla
priorytetowych profili programów
radiowych (PTY)
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są z
ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o występujących w niej artystach itp. Informacje te mogą
być pokazywane na ekranie wyświetlacza8. Informacje tekstowe mogą być wyświetlane w trybie
FM i DAB.
Informacje tekstowe w trybie FM
–
Powiązane informacje
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Funkcje RDS (Str. 32)
UWAGA
W danym momencie może być włączona tylko
jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i „Pokaż
wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli jedna z
nich zostanie włączona, gdy jest już włączona
druga, to wcześniej włączona funkcja zostanie
automatycznie wyłączona. Obie funkcje można
wyłączyć.
Informacja o profilu programowym w
trybie DAB
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone Pokaż tekst
PTY.
–
Powiązane informacje
•
•
•
8
Profil programu (PTY) (Str. 34)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM/DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Pokaż
radiotekst.
Powiązane informacje
•
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 34)
Funkcje RDS (Str. 32)
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
35
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości (AF)
Regionalne programy radiowe
(REG)
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji radiowej.
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje
się słaby.
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może być konieczne przeszukanie
przez funkcję całego pasma FM.
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
–
Powiązane informacje
•
Przeszukiwanie zakresu
O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone REG.
Powiązane informacje
•
Funkcja ta automatycznie wyszukuje dostępne
stacje radiowe, uwzględniając ewentualne ustawienia filtrowania profili programów (PTY).
Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej
odbiór, a po upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji
można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób,
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31).
–
Funkcje RDS (Str. 32)
Funkcje RDS (Str. 32)
W celu rozpoczęcia skanowania należy w
widoku normalnym źródła FM/AM9/DAB*
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić
w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku
odtwarzane są tylko kanały o wybranym profilu
programowym.
Powiązane informacje
•
•
9
36
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Radio cyfrowe (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem
radiofonii cyfrowej. Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
W celu przywrócenia ustawień należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest dostępna
we wszystkich miejscach z uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Brak
sygnału.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Informacje tekstowe (Str. 35)
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 39)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 39)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 39)
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie ustawień (Str. 40)
Funkcje RDS (Str. 32)
Kanały i grupy transmisyjne
•
Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje dźwiękowe).
•
Grupy transmisyjne – grupy kanałów radiowych transmitowane na jednej częstotliwości
radiowej.
Powiązane informacje
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 38)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 38)
•
•
Radioodbiornik (Str. 28)
•
•
Przeszukiwanie zakresu (Str. 36)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
37
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Zapisywanie grup kanałów (Programowanie
grup transmisyjnych) radia cyfrowego (DAB).
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych,
które są dostępne w jego obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie ulega
automatycznej aktualizacji.
W celu zaprogramowania należy w widoku normalnym źródła DAB nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie można
także przeprowadzić w następujący sposób:
1.
2.
Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych
pojawia się komunikat Programowanie
grup transmisyjnych.
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Powiązane informacje
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 38)
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej dla
odbioru radiowego w systemie transmisji cyfrowej (DAB).
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna
posiada nazwę, która jest wyświetlana w górnej
części ekranu wyświetlacza. Gdy zostanie
wybrana nowa grupa transmisyjna, wyświetlana
nazwa zmieni się.
•
Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są
przydzielone. Listę można również filtrować,
wybierając rodzaj programu (Filtry PTY), Profil programu (PTY) (Str. 34).
Powiązane informacje
•
•
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 38)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
38
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Funkcja „DAB to DAB link”
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik
DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór
tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w
której sygnał jest silniejszy.
Zmiana grupy kanałów może następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego
wznowieniem na nowym kanale może wystąpić
chwilowe wyciszenie odbiornika.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie stacji DAB.
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma
radiowe
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
Radio DAB wykorzystuje fale o długości Band
III.
Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów.
–
W widoku normalnym źródła DAB można włączać/wyłączać zakresy fal radiowych, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia rozszerzone
Pasmo DAB.
Powiązane informacje
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako podkanały. Mają one charakter tymczasowy i mogą
zawierać np. tłumaczenia głównego programu na
inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie wyświetlacza widoczny jest
symbol
. Z kolei podkanał jest identyfikowany
za pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie wyświetlacza.
Nacisnąć
łów.
, aby uzyskać dostęp do podkana-
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie wybranego kanału głównego i żadnego innego.
–
W widoku normalnym źródła DAB można
włączać/wyłączać wyświetlanie podkanałów,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia rozszerzone
Kanały podrzędne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
39
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Radio cyfrowe (DAB)* –
przywracanie ustawień
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
–
Przywrócenia ustawień dokonuje się w
widoku normalnym źródła DAB, naciskając
przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
Powiązane informacje
•
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD*
(Str. 41) oraz z podłączonych zewnętrznych
źródeł dźwięku za pośrednictwem wejścia wejścia AUX/USB* (Str. 47) lub przesyłane strumieniowo pliki audio z urządzeń zewnętrznych za
pośrednictwem Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą komunikować się z telefonem komórkowym* za pośrednictwem
Bluetooth®.
•
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 66)
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 46)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 37)
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
Informacje na temat obsługi odtwarzacza multimedialnego można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21).
Powiązane informacje
•
•
40
System audio-multimedialny (Str. 20)
Media Bluetooth®* (Str. 51)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
CD/DVD*
Odtwarzacz multimedialny (Str. 40) może odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone fabrycznie,
jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza
następujące główne typy płyt i plików:
•
•
•
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i
nawigacja
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo.
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło TUNE, aby
przejść do opcji Płyta i nacisnąć przycisk
OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu multimedialnym
jest płyta, jej odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w przeciwnym razie na ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Włóż płytę.
Włożyć wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD.
Wypalane samodzielnie płyty DVD z plikami
audio i/lub wideo.
Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 46).
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 44)
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta z
plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana
struktura folderów płyty. W zależności od jakości
płyty i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć
się z pewnym opóźnieniem.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Wysuwanie płyty
Nacisnąć przycisk wysuwania (Str. 21) , aby
wysunąć płytę.
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
10
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera lub
naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz
multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy.
Zwiększenie głośności lub ponowne naciśnięcie
przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb
pauzy jest też możliwe za pomocą menu10 –
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Play/Pause.
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.
}}
Nie dotyczy audio CD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 42)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 44)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 43)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 43)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 44)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 46)
Odtwarzanie nagranych płyt z
plikami audio/video i nawigacja*
Odtwarzanie i przeglądanie nagranych płyt z plikami audio/video.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki audio są oznaczone symbolem
, pliki
wideo mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego samego
typu) z danego folderu. Zmiana11 folderu nastę11
42
puje automatycznie po odtworzeniu wszystkich
plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta
zawierająca tylko pliki audio lub tylko pliki wideo,
a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia
jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca
zarówno pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz
kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
Powtórz folder
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się ponownie od pierwszego pliku.
1.
Nacisnąć OK/MENU
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 44)
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 43)
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 43)
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu12.
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio.13
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 44)
Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 46)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
/
, aby
szybko przewinąć pliki audio lub wideo do przodu
lub do tyłu.
1.
Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku normalnym wybranego źródła
•
DivX® Video On Demand* (Str. 45)
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być przewijane z różnymi prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do
przodu/do tyłu, należy raz za razem naciskać przy/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
ciski
oglądania z normalną prędkością.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10 sekund
każdego utworu lub pliku audio na płycie.
3.
Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać skanowanie i kontynuować odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku audio z
płyty.
Powiązane informacje
12
13
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
•
Media Bluetooth®* (Str. 51)
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów
komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i
nawigacja
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek14.
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki lub
pliki audio z wybranego źródła:
1.
Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku normalnym wybranego źródła
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie w
kol. przypadk.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
•
Media Bluetooth®* (Str. 51)
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej
zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli odtwarzany jest film, włączona zostanie pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do
punktu początkowego (jeżeli był odtwarzany film,
jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i
potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU, po
czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć
14
44
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów
komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do
punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i wrócić do punktu początkowego (bez
dokonywania wyboru).
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków
przy kierownicy*.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt wideo DVD*
(Str. 45)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 42)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 43)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 43)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 44)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 46)
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt
wideo DVD*
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję, można
wybrać, z ujęcia której kamery ma być odtwarzana dana scena.
W widoku normalnym źródła Płyta nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
zaawansowane Kąt.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
DivX® Video On Demand*
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować
w celu odtwarzania plików typu DivX® VOD z płyt
CD/DVD, urządzeń USB lub iPod®.
Kod rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR, patrz MY CAR (Str. 10).
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 44)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 42)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
45
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawienia obrazu*
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności i
kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1.
W trybie odtwarzania, nacisnąć OK/MENU i
wybrać Ustawienia obrazu, potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję regulacji i potwierdzić, naciskając OK/MENU.
3.
Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
Formaty zapisu dźwięku
mp3, wma, aac, m4a
Formaty zapisu obrazu
divx, avi, asf
Dane techniczne dla formatów
plików .avi oraz .divx
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Wersja DivX
3, 4, 5, 5:2
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD Plus,
CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt CD, w
związku z czym ich odtwarzanie nie może zostać zagwarantowane i może dojść do nieprawidłowego działania.
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Całkowita
szybkość
przesyłania
danych
(przepływność)
Średnio do 4 Mbps, maksymalnie do 8 Mbps (łącznie dla sygnału wideo i audio)
Format audio
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3 (Dolby
D)
UWAGA
Formaty zapisu
dźwięku
Audio CD, mp3, wma,
aac, m4a
Formaty zapisu
obrazu
Wideo CD, wideo DVD,
divx, avi, asf
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Specyfikację sygnału audio
podano w poniższej tabeli
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej tabeli
są obsługiwane przez system i można je odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
46
Standard DivX
Kanały audio
(ch)
2ch dla MP3/MPEG-1, 5.1ch
dla AC3
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Specyfikacja sygnału audio dla
formatów plików .avi oraz .divx
Format
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
AC3
Nie dotyczy 144 kbps.
A
Dane techniczne dla formatu plików .asf
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
15
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB*
Całkowita szybkość przesyłania danych
(przepływność)
Do 384 kbs (łącznie dla
sygnału wideo i audio)
Format audio
ITU-T G.726
Kanały audio
(ch)
1ch
Częstotliwość
próbkowania
audio
8 kHz
Szybkość przesyłania danych
audio
16, 24, 32 lub 40 kbps (dla
częstotliwości próbkowania
8 kHz)
Do systemu audio można podłączyć (Str. 48)
zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub odtwarzacz MP3.
Dźwięk stereo nie jest
obsługiwany
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 41)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 44)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 42)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem
gniazda USB można następnie obsługiwać15 za
pomocą elementów sterowania systemu audio
samochodu. Urządzeniem podłączonym za
pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować
z samochodu.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony zapłonie lub
uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda
USB.
}}
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
47
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Pamięć przenośna USB
Odtwarzacz MP3
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego USB,
nie należy zapisywać w jego pamięci plików
innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików
innych niż kompatybilne pliki muzyczne zajmie
znacznie więcej czasu.
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system
plików, który nie jest kompatybilny z systemem w
tym samochodzie. Aby możliwe było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w
trybie USB Removable device/Mass Storage
Device.
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki danych
zgodne ze standardem USB 2.0 oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000
folderów, z których każdy może zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe
jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany
ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików
audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda
USB i podłączanej przenośnej pamięci USB.
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator
(hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość
jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB.
Wyboru urządzenia USB dokonuje się w widoku
normalnym źródła USB, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Wybierz urządzenie USB.
48
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu
audio za pośrednictwem jednego z gniazd w
konsoli środkowej.
iPod®
UWAGA
Koncentrator USB
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza iPod®.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
•
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 50)
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać żądane źródło audio USB,
iPod lub AUX i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
wyświetlacza pojawi się komunikat
Podłącz urządzenie USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
2.
Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej (patrz
poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu
na ekranie wyświetlacza widoczny będzie komunikat Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku
2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB, zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia
zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB
pobiera zbyt dużo prądu (może to mieć
miejsce, jeżeli podłączone urządzenie nie jest
zgodne ze standardem USB). Złącze USB
zostaje ponownie automatycznie włączone
przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że
usterka występuje w dalszym ciągu.
Powiązane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 47)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 49)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*
Funkcja wyszukiwania16
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy pliku w
bieżącym folderze.
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja16.
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
, pliki
Pliki audio są opatrzone symbolem
, a foldery symbol
wideo* mają symbol
.
Patrz punkt Obsługiwane formaty plików (Str. 46),
gdzie można znaleźć informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez odtwarzacz multimedialny.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego samego
typu) z danego folderu. Zmiana17 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich
plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do gniazda
USB zostanie podłączone urządzenie zawierające
tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, a następnie
odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające zarówno pliki audio, jak i
pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z literami.
Wprowadzenie każdej kolejnej litery lub znaku
przybliża nas do celu poszukiwania. Po kilku
sekundach wyniki wyszukiwania zostają pokazane
na ekranie.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Powtórz folder18
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się ponownie od pierwszego pliku.
1.
Nacisnąć OK/MENU
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Więcej informacji, patrz punkt Szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu (Str. 43).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera lub
naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz
multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy.
Zwiększenie głośności lub ponowne naciśnięcie
przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb
pauzy jest też możliwe za pomocą menu19 –
nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać opcję USB
MENU, a następnie Play/Pause.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 43)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 44)
•
•
DivX® Video On Demand* (Str. 45)
Ustawić głośność zewnętrznego źródła dźwięku
(Str. 47). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub
zbyt niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu.
Ustawienia obrazu* (Str. 46)
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3 lub
iPod®), to podłączone w ten sposób źródło może
mieć inną głośność niż wbudowane źródło
dźwięku systemu audio (np. radio). Można to skorygować, ustawiając głośność dla sygnału wejściowego:
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do opcji AUX, a następnie
poczekać parę sekund lub nacisnąć OK/
MENU.
2.
Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU.
3.
Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
Powiązane informacje
•
Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 48)
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 47)
16
17
18
19
50
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPod®.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku
zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub zbyt
niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu. Jakość dźwięku może również
pogorszyć się w przypadku ładowania odtwarzacza, gdy system audio-telefoniczny jest w
trybie AUX. W takiej sytuacji należy unikać
ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Media Bluetooth®*
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję Bluetooth® i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne
posiadające technologię Bluetooth®, takie jak
telefony komórkowe i palmtopy.
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Po podłączeniu w samochodzie telefonu komórkowego możliwe jest również zdalne sterowanie
pewnymi funkcjami telefonu, Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56). Obsługa poszczególnych funkcji jest możliwa po przełączeniu
głównych źródeł TEL i MEDIA.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny w
samochodzie w tryb Bluetooth.
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth® musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i
profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym
razie niektóre funkcje mogą nie działać.
Funkcje i elementy sterowania Media Bluetooth®.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 53).
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na
konsoli środkowej lub w zespole przycisków na
kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne
pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne dostępne
na rynku są w pełni zgodne z funkcją
Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w
samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu może
odtwarzać pliki audio jedynie za pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 43)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 44)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu
(Str. 53).
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenia nie
trzeba więcej aktywować jako widoczne/możliwe
do wyszukania.
urządzenie multimedialne, między którymi można
się przełączać (Str. 54). Możliwe jest również
korzystanie z telefonu podczas strumieniowego
przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 51)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 56)
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa
zostanie pokazana na ekranie wyświetlacza. Aby
połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć EXIT
i wybrać opcję zmiany urządzenia (Str. 54).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Możliwe jest również ręczne
odłączenie (Str. 55) urządzenia. Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać opcję Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 56). Samochód nie będzie
wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno
52
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno
urządzenie multimedialne, między którymi można
się przełączać. Możliwe jest również korzystanie
z telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia.
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenia nie
trzeba więcej aktywować jako widoczne/możliwe
do wyszukania.
odbywa się w ten sam sposób, ale zaczyna się od
głównego źródła MEDIA.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń –
można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji nie działa, można
spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony,
nacisnąć przycisk TEL na konsoli środkowej.
2.
Podłączenie nie powiodło się, nacisnąć dwukrotnie przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z metodą 2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
1.
Przełączyć samochód w tryb widoczny/umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem
Bluetooth®. Obrócić pokrętło TUNE, by
wybrać opcję Ustawienia telefonu, potwierdzić przyciskiem OK/MENU, wybrać opcję
Wykrywalny i potwierdzić przyciskiem
OK/MENU.
2.
Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie
urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z instrukcjami.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
3.
Wprowadzić opcjonalny kod PIN w urządzeniu zewnętrznym, a następnie wybrać opcję
podłączenia.
1.
4.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie
wprowadzić ten sam kod PIN za pomocą klawiatury w konsoli środkowej samochodu.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może zostać przerwana. W takim przypadku należy
odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 56), a następnie podłączyć
go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone
na różne sposoby, w zależności od tego, czy było
ono podłączane w przeszłości. Opcje połączenia
przedstawione poniżej zakładają, że urządzenie
jest podłączane (rejestrowane) po raz pierwszy i
nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje
połączenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str. 51)
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie wyświetlacza samochodu.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z niego
sterowane.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego nazwa
Bluetooth® tego urządzenia zostaje wyświetlona
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
53
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim
sterować z samochodu.
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®*
Wybór innego urządzenia
Bluetooth®*
Powiązane informacje
Gdy jedno lub kilka urządzeń Bluetooth® jest
zarejestrowanych (Str. 53) w samochodzie,
ostatnio podłączone urządzenie zostaje podłączone automatycznie, gdy znajdzie się w
zasięgu.
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń, można
zmienić podłączone urządzenie na inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane
(Str. 53) w samochodzie.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa
zostanie pokazana na ekranie wyświetlacza. Jeżeli
ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne,
system spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało skojarzone wcześniej.
1.
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne daje
się wyszukać/jest widoczne za pośrednictwem systemu Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.
2.
W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
3.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć
EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym urządzeniem (Str. 53) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 54).
Powiązane informacje
54
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
Zmiana urządzenia
Zmiana telefonu
1.
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne daje
się wyszukać/jest widoczne za pośrednictwem systemu Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
2.
3.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*
Bluetooth®
Urządzenie
zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Telefon można również odłączyć ręcznie.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 51)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 56)
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi.
Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać opcję Usuń urządzenie
Bluetooth® (Str. 56). Samochód nie będzie
wtedy znajdować tego urządzenia automatycznie.
Ręczne odłączanie telefonu
Telefon można odłączyć ręcznie w widoku normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Rozłącz telefon.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem
głośnomówiącym, np. w przypadku nowego
połączenia przychodzącego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie
Bluetooth® nie będzie już używane, można je
usunąć (wyrejestrować) z pamięci samochodu.
Samochód nie będzie wówczas automatycznie
lokalizować urządzenia.
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego
wyposażonego w technologię Bluetooth® do
systemu audio-telefonicznego w sposób bezprzewodowy.
W widoku normalnym źródła Media Bluetooth®
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Usuń urządzenie Bluetooth. Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać urządzenie, które ma zostać
usunięte i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Aktywowanie
Usuwanie telefonu
Powiązane informacje
56
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 51)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 56)
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w pełni
kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Usuwanie urządzenia
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Usuń
urządzenie Bluetooth. Obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Bluetooth®, Media Bluetooth®* (Str. 51). Obsługa
poszczególnych funkcji jest możliwa po przełączeniu głównych źródeł TEL i MEDIA.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 53).
System audio-multimedialny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu komórkowego.
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od
tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku
TEL spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu do
oznacza, że teleobsługi telefonu. Symbol
fon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
1.
Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlacza
widoczny jest symbol
oraz że funkcja
głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także możliwość strumieniowej transmisji plików audio z telefonu lub innego
urządzenia multimedialnego podłączonego przez
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
2.
3.
Wybrać żądany numer lub numer szybkiego
wybierania (Str. 64). Ewentualnie w widoku
normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo,
aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej
lub w lewo, aby uzyskać dostęp do rejestru
wszystkich połączeń. Informacje na temat
książki telefonicznej, Książka telefoniczna*
(Str. 59).
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– Przegląd
Wykonywanie i odbieranie połączeń
telefonicznych*
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
–
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
Powiązane informacje
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
•
Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych* (Str. 57)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* – ustawienia audio (Str. 58)
•
Informacja o wersji
Bluetooth®*
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć
EXIT.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
•
Połączenia przychodzące
–
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
(Str. 59)
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Opcje
połączeń Aut. odbieranie połącz..
Mikrofon
Menu połączeń przychodzących
Przyciski w kierownicy
W widoku normalnym źródła Telefon jedno naciśnięcie przycisku OK/MENU w trakcie trwającego
połączenia umożliwia dostęp do następujących
funkcji:
Panel sterowania w środkowej konsoli
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 52)
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. W przypadku niektórych
telefonów komórkowych połączenie zostanie
przerwane. Jest to objaw normalny. Funkcja
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
57
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma
nastąpić ponowne połączenie.
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu
głośnomówiącego po każdym połączeniu, a
następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić pokrętło
TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr połączeń dla
Wszystkie połączenia.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Wszystkie
połączenia, aby wyświetlić wszystkie rejestry
połączeń:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają listę
ostatnio wybieranych numerów w odwrotnej
kolejności.
58
Poczta głosowa
W widoku normalnym źródła Telefon można
zaprogramować numer szybkiego wybierania do
skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer skrzynki głosowej można zmienić w
widoku normalnym źródła Telefon, naciskając
przycisk OK/MENU i wybierając opcję Opcje
Zmień numer.
połączeń Numer mailbox
Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do
menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– ustawienia audio
System zapewnia możliwość regulacji głośności
połączenia, głośności systemu audio oraz głośności sygnału dzwonka oraz zmiany sygnału
dzwonka.
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić
tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków sterujących przy kierownicy* lub pokrętła VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
•
Książka telefoniczna* (Str. 59)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* – ustawienia audio (Str. 58)
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna,
sterowanie głośnością systemu audio odbywa się
w normalny sposób za pomocą pokrętła VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. W celu włączenia/wyłączenia należy w widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Dźwięki i poziom
głośności Wycisz radio/media.
Głośność dzwonka
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
telefonu Dźwięki i poziom głośności
Poziom głośności dzwonka. Wyregulować,
obracając pokrętło VOL, nacisnąć przycisk OK/
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
MENU, aby sprawdzić głośność dźwięku i nacisnąć przycisk EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Fabryczne sygnały połączenia funkcji głośnomówiącej można wybrać w widoku normalnym źródła
Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Sygnał połączenia 1 itd.
Informacja o wersji Bluetooth®*
Książka telefoniczna*
Pokazuje aktualną wersję Bluetooth® samochodu.
Istnieją dwie książki telefoniczne. Są one połączone w samochodzie i wyświetlane jako jedna
książka.
Aktualną wersję systemu Bluetooth® w samochodzie można wyświetlić w widoku normalnym głównych źródeł MEDIA lub TEL:
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Wersja oprogram.
Bluetooth w poj..
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest używany
jeden z wbudowanych sygnałów zestawu
głośnomówiącego.
Aby wybrać sygnał połączenia dla podłączonego
telefonu20, należy w widoku normalnym źródła
Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Dzwonki Dzwonek
telefonu komórkowego
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
Media Bluetooth®* (Str. 51)
•
Samochód pobiera książkę telefoniczną z
podłączonego telefonu komórkowego i
wyświetla tę książkę telefoniczną tylko wtedy,
gdy podłączony jest telefon, z którego została
ona pobrana.
•
Samochód ma również wbudowaną książkę
telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty
zapisane w samochodzie, niezależnie od
tego, który telefon był podłączony podczas
ich zapisywania. Kontakty te są widoczne dla
wszystkich użytkowników, niezależnie od
tego, który telefon komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został
zapisany w samochodzie, to przed nazwą
kontaktu w książce telefonicznej jest
wyświetlany symbol
.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
20
}}
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną zapisane w
telefonie. Z poziomu samochodu będzie to
wyglądać jak podwójny wpis z różnymi ikonami. Należy także pamiętać, że zapisanie
numeru szybkiego wybierania lub zmiana
danych kontaktu spowoduje utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu.
Aby można było korzystać z książki telefonicznej,
u góry ekranu wyświetlacza musi być widoczny
, a funkcja głośnomówiąca musi
jest symbol
być w trybie telefonu.
Kopiowanie książki telefonicznej
telefonu komórkowego do książki
telefonicznej samochodu
System audio-multimedialny przechowuje kopię
książki telefonicznej każdego zarejestrowanego
telefonu. Książkę telefoniczną można automatycznie skopiować do systemu audio-multimedialnego w czasie każdego połączenia z systemem.
60
–
W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy w
widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Pobierz książkę
telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są informacje kontaktowe dotyczące aktualnie realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie
wyświetlacza.
Kopiowanie pojedynczego kontaktu do
książki telefonicznej samochodu
Istnieje także możliwość skopiowania pojedynczego kontaktu z książki telefonicznej telefonu
komórkowego do książki telefonicznej samochodu.
1.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Książka telefoniczna Odszukaj
kontakt.
2.
Wybrać żądany kontakt i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie
wybrać opcję Opcje Skopiuj do pamięci
samochodu.
> Przed zapisanym kontaktem w książce
telefonicznej samochodu pojawia się symbol
.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
•
Książka telefoniczna* – odbieranie wizytówki
vCard (Str. 65)
•
Książka telefoniczna* – stan pamięci
(Str. 65)
•
Książka telefoniczna* – usuwanie (Str. 65)
Książka telefoniczna* – szybkie wybieranie
numerów (Str. 64)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna* – szybkie
wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym źródła Telefon obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby wyświetlić listę
kontaktów.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje się
numer telefonu, który jest wybierany domyślnie.
Jeżeli z prawej strony kontaktu znajduje się symbol >, oznacza to, że dla tego kontaktu zapisano
kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby wyświetlić numery. Aby wybrać
inny numer niż numer wybrany jako domyślny,
należy obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć OK/
MENU.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając
z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania
początkowych liter imienia/nazwiska kontaktu.
Funkcje przycisków, Książka telefoniczna* –
tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej
(Str. 61).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w
widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na
klawiaturze w konsoli środkowej przycisk z literą,
na którą zaczyna się imię/nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie
przycisku 6 pozwala uzyskać bezpośredni dostęp
do tej części listy, która zawiera kontakty na literę
M.
Książka telefoniczna* – tabela
znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
Przycisk
Funkcja
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Przycisk
Funkcja
+0pw
#*
Książka telefoniczna* –
wyszukiwanie kontaktów
UWAGA
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 59).
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
W systemie High Performance nie występuje
koło tekstowe, w związku z czym pokrętło
TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można użyć wyłącznie
przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie
wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do
książki telefonicznej, obrócić pokrętło TUNE,
wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w
poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Książka telefoniczna* (Str. 59)
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
W celu wyszukania lub modyfikacji kontaktu
należy w widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Książka
telefoniczna Szukaj.
62
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
123/ABC
Więcej
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Książka telefoniczna* – nowy
kontakt
UWAGA
Dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej.
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie
ostatniego znaku. Długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli
środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe
(patrz poprzednia ilustracja), powoduje pojawienie
się na ekranie nowej listy znaków (1). Naciskać
przycisk numeryczny kolejne razy, by uzyskać
żądaną literę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak
dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie
określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
W systemie High Performance nie występuje
koło tekstowe, w związku z czym pokrętło
TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można użyć wyłącznie
przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1.
Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
2.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
3.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej. Wprowadzone nazwisko
pojawia się w polu wprowadzania (2) na
ekranie.
4.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry, znaki specjalne, przełączyć małe litery
na wielkie lub na odwrót, itp., obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Pole wprowadzania.
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać kontakty, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać OK z
listy na ekranie wyświetlacza (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu w
sposób opisany powyżej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
63
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu
(Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, co
spowoduje przeniesienie kursora
do pola wprowadzania (2) u góry
ekranu wyświetlacza. Kursor
można teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć litery
za pomocą przycisku EXIT. Aby
możliwe było wstawianie nowych
liter, należy najpierw wrócić do
trybu wprowadzania, naciskając
przycisk OK/MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać opcję
Zapisz kontakt w menu, aby zapisać kontakt.
123/AB
C
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk OK/
MENU.
Powiązane informacje
64
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
Książka telefoniczna* (Str. 59)
Książka telefoniczna* – szybkie
wybieranie numerów
Funkcja umożliwia zapisanie numerów szybkiego
wybierania w książce telefonicznej (Str. 59) w
celu łatwiejszego połączenia z danym numerem
lub kontaktem.
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać numery szybkiego wybierania, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Menu telefonu Książka telefoniczna
Numery skrócone.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej – trzeba nacisnąć
przycisk numeryczny, a następnie OK/MENU.
Jeżeli pod danym numerem szybkiego wybierania
nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja
umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna* – odbieranie
wizytówki vCard
Książka telefoniczna* – stan
pamięci
Odbieranie elektronicznej wizytówki biznesowej
(vCard) w książce telefonicznej (Str. 59) samochodu.
Wyświetlanie stanu pamięci książki telefonicznej
(Str. 59).
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard z
innego telefonu komórkowego (innego niż telefon aktualnie podłączony do samochodu) i jej
wprowadzenie do książki telefonicznej w samochodzie. Aby było to możliwe, samochód musi być
widoczny w systemie Bluetooth®. Funkcję tę włącza się w widoku normalnym źródła Telefon,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Książka telefoniczna
Odbierz vCard.
Książka telefoniczna* – usuwanie
Stan pamięci książki telefonicznej samochodu i
podłączonego telefonu komórkowego można
sprawdzić w widoku normalnym źródła Telefon,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Książka telefoniczna
Zasoby pamięci.
Kasowanie książki telefonicznej (Str. 59) w
samochodzie.
Książkę telefoniczną w samochodzie można usunąć w widoku normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Książka telefoniczna Usuń książkę
telefoniczną.
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w
książce telefonicznej telefonu komórkowego
nie zostają usunięte.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 56)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Nadajnik zdalnego sterowania*
Używając nadajnika zdalnego sterowania, nacisnadajnika w położenąć najpierw przycisk
nie F. Następnie wycelować nadajnik w kierunku
odbiornika podczerwieni, który znajduje się po
prawej stronie przycisku (Str. 21) INFO w konsoli
środkowej.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu audiomultimedialnego. Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak
przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli środkowej.
66
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Przycisk
Funkcja
Przełączanie między:
Funkcja
Przycisk
Menu
Napisy, wybór języka tekstu
Powrót do poprzedniej opcji, anulowanie funkcji, usuwanie wprowadzonych znaków
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
F = Przedni ekran
Powiązane informacje
•
Przechodzenie w górę/w dół
L = Lewy tylny ekran*
Funkcja
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Przechodzenie w prawo/w lewo
R = Prawy tylny ekran*
Potwierdzenie wyboru lub przejście
do systemu menu wybranego źródła
Przełączanie na nawigację*
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie na radioodbiornik (np.
FM1)
Przełączanie na źródło multimediów
(Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Przełączanie/szybkie przewijanie do
tyłu, zmiana ścieżki/utworu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/szybkie przewijanie do
przodu, zmiana ścieżki/utworu
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie
cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Informacja o aktualnym programie,
utworze itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy dostępnych jest
więcej informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania systemu audio-telefonicznego.
1.
Nacisnąć blokadę na pokrywie komory baterii
i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2.
Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich miejsce
nowe, ustawiając je zgodnie z symbolami graficznymi w komorze baterii.
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od 1
do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie zapasowych baterii.
3.
Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
System audio-multimedialny –
przegląd menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu systemu audio-multimedialnego.
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str. 69)21
FM (Str. 69)
DAB(Str. 70)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio(Str. 70)
CD/DVD z danymi(Str. 71)
DVD Video (Str. 71)
Odtwarzacz iPod®(Str. 72)
USB (Str. 72)
Media Bluetooth®(Str. 73)
AUX (Str. 74)
TEL
•
Zestaw słuchawkowy Bluetooth®(Str. 74)
Powiązane informacje
•
21
68
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu AM
Menu FM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza AM.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza FM.
Menu główne AMA
Patrz
strona
Menu główne FM1/FM2
Patrz
strona
Pokaż wstępnie wybrane stacje*
(Str. 31)
TP
(Str. 33)
Przeszukiwanie
(Str. 36)
Pokaż radiotekst
Ustawienia audio
Patrz przypis B
(Str. 27)
Wyzeruj wszystkie ustawienia FM
Ustawienia audio
(Str. 27)
(Str. 35)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Pokaż zaprogramowane stacje*
(Str. 31)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Przeszukiwanie
(Str. 36)
Ustawienia wiadomości
(Str. 33)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
REG
(Str. 36)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Częstotliwość alternatywna
(AF)
(Str. 36)
EON
(Str. 33)
Ustaw preferowane TP
(Str. 33)
Ustawienia PTY
(Str. 34)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich
źródeł dźwięku.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
(Str. 26)
Pole akustyczne*
Ustawienia rozszerzone
Powiązane informacje
•
A
B
(Str. 37)
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu radia cyfrowego (DAB)*
Wyzeruj wszystkie ustawienia DAB
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza DAB.
Menu główne DAB1*/DAB2*
Programowanie grup transmisyjnych
Filtry PTY
Patrz
strona
Ustawienia audio
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
(Str. 38)
(Str. 34)
(Str. 35)
Pokaż wstępnie wybrane stacje*
(Str. 31)
(Str. 36)
Ustawienia rozszerzone
70
Menu główne CD, audio
(Menu płyty)
Patrz
strona
Odtwarzanie w kol. przypadk.
(Str. 44)
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Ustawienia audio
(Str. 26)
(Str. 28)
(Str. 34)
Pokaż radiotekst
Przeszukiwanie
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Audio.
(Str. 26)
Pole akustyczne*
Kompensacja głośności
Wyłącz filtry PTY
Menu CD Audio
(Str. 40)
Monitorowanie stacji DAB
(Str. 39)
Pasmo DAB
(Str. 39)
Kanały podrzędne
(Str. 39)
Pokaż tekst PTY
(Str. 34)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Struktura menu – CD/DVD* z
danymi
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD/DVD z
danymi.
Menu główne CD/DVD z
danymi (Menu płyty)
Odtwarzanie
Pauza
Patrz
strona
(Str. 41)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Struktura menu – DVD* wideo
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Video.
Powiązane informacje
Menu główne DVD Video
(Menu płyty)
Patrz
strona
Menu płyty DVD
(Str. 44)
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
Play/Pauza/Dalej
(Str. 44)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Stop
(Str. 44)
Napisy
(Str. 44)
(Str. 44)
Stop
(Str. 41)
Odtwarzanie w kol. przypadk.
(Str. 44)
Ścieżki dźwiękowe
Powtórz folder
(Str. 42)
Ustawienia zaawansowane
Zmień napisy
(Str. 41)
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 41)
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kąt
(Str. 45)
Kod DivX® VOD
(Str. 45)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Menu USB*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Menu główne iPod
Patrz
strona
Menu główne USB
Wyskakujące menuA*wideo i TV*
Przypadkowa kolejność
(Str. 44)
Odtwarzanie
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Ustawienia obrazu
Menu źródła
Patrz przypis
B
DVD Menu główne
Patrz przypis C
DVD top menuC
A
B
C
Pauza
(Str. 46)
Patrz
strona
(Str. 49)
Stop
(Str. 49)
Przypadkowa kolejność
(Str. 44)
Powtórz folder
(Str. 49)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Wybierz urządzenie USB
(Str. 47)
(Str. 44)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Zmień napisy
(Str. 49)
(Str. 44)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 26)
(Str. 49)
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Ustawienia audio
(Str. 26)
(Str. 21)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Powiązane informacje
72
Struktura menu – iPod®*
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 28)
(Str. 26)
Powiązane informacje
Struktura menu – Media
Bluetooth®*
Powiązane informacje
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
Menu główne Media Bluetooth®
Patrz
strona
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
Przypadkowa kolejność
(Str. 44)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 54)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 56)
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Wersja oprogr. Bluetooth w
sam.
(Str. 59)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Menu główne AUX
Patrz
strona
Wejściowa głośność AUX
(Str. 50)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Odbierz vCard
(Str. 65)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Zasoby pamięci
(Str. 65)
Usuń książkę telefoniczną
(Str. 65)
Menu główne zestawu głośnomówiącego Bluetooth®
(Menu telefonu)
Patrz
strona
Wszystkie połączenia
(Str. 57)
Zmień telefon
(Str. 54)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 56)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Wszystkie połączenia
(Str. 57)
Ustawienia telefonu
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Połączenia nieodebrane
(Str. 57)
Wykrywalny
(Str. 53)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Połączenia odebrane
(Str. 57)
Dźwięki i poziom głośności
(Str. 58)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Wybierane numery
(Str. 57)
Pobierz książkę telefoniczną
(Str. 59)
Czas trwania połączenia
(Str. 57)
Wersja oprogram. Bluetooth
w poj.
(Str. 59)
Powiązane informacje
74
Przegląd menu – zestaw
głośnomówiący Bluetooth®*
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Książka telefoniczna
(Str. 59)
Szukaj
(Str. 62)
Nowy kontakt
(Str. 63)
Numery skrócone
(Str. 64)
Opcje dla połączeń
Aut. odbieranie połącz.
(Str. 57)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Numer mailbox
Rozłącz telefon
(Str. 57)
(Str. 55)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Licencje
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z praw
innej osoby zgodnie z warunkami tej umowy.
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z producentem/projektantem i jest napisany w języku
angielskim.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
}}
75
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
76
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Powiązane informacje
•
Volvo Sensus (Str. 6)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Homologacja
Homologacja modułu Bluetooth® jest podana w
tabeli.
}}
77
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Deklaracja zgodności modułu Bluetooth®
Kraj/
obszar
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie Bluetooth®
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
78
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
79
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
80
Kraj/
obszar
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and other relevant
regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
81
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Kraj/
obszar
Chiny:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
82
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Tajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
83
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Kraj/
obszar
Korea
Południowa:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
84
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie:
Republika
Południowej Afryki:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
85
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Audio
dźwięk przestrzenny
Ustawienia
Audio i multimedia
menu
przegląd
struktura menu
D
DVD
Bluetooth®
multimedia
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego
transmisja strumieniowa dźwięku
wyłączanie mikrofonu
zestaw głośnomówiący
41
Informacje drogowe (TP)
33
iPod®,
48
podłączenie
E
21
20
68
elementy sterowania
konsola środkowa
K
21
G
68
51
57
51
57
56
Głośność dźwięku
dzwonek, telefon
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem
telefon
telefon/odtwarzacz
zewnętrzne źródło dźwięku
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych
41
Homologacja
Bluetooth®
Kierownica
elementy sterowania
21
Komunikaty alarmowe
32
Korekcja dźwięku
27
21
58
M
28
58
58
50
20, 47
H
C
CD
I
20, 26
26
B
Bateria
pilot zdalnego sterowania
INDEKS ALFABETYCZNY
Mikrofon
57
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR)
dostęp do opcji
Informacja
– opcje menu
Układy wspomagające kierowcę
Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia samochodu
Ustawienia systemu
10
11
18
11
15
17
13
16
Multimedia, Bluetooth®
51
77
87
INDEKS ALFABETYCZNY
RDS
N
Nawiązywanie połączeń
działanie
przychodzące
56
56
32
S
Sensus
6
Serwisy informacyjne
O
Obsługa menu audio i multimediów
Surround
21
Odbiór radiowy w systemie transmisji cyfrowej DAB
28, 37
Odtwarzacz multimedialny
obsługiwane formaty plików
40
46
P
System audio-telefoniczny
przyciski źródła dźwięku
wprowadzenie
zarządzanie systemem
System audio-telefoniczny (System audiotelefoniczny)
Pozycja odsłuchu
27
T
Przyciski sterujące przy kierownicy
21
Telefon
książka telefoniczna
książka telefoniczna, skrót
nawiązywanie połączeń
odbieranie połączenia
połączenia przychodzące
Radio cyfrowe (DAB)
Radioodbiornik
DAB
88
20
26
20
66
68
37
28
28, 37
53
56
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń
rejestracja telefonu
zestaw głośnomówiący
53
53
56
Typy programów radiowych (PTY)
34
20, 26
system audio
funkcje
przegląd
Pilot zdalnego sterowania
wymiana baterii
R
33
rejestracja telefonu
zestaw głośnomówiący
U
USB, gniazdo
48
21
20
21
Ustawienia obrazu
46
Uzyskiwanie połączenia
56
20
V
Volvo Sensus
6
W
59
59
53, 56
57
56
Wejście AUX
20, 47
Wejście USB
47
widok normalny
21
Wsparcie
7
TP 21547 (Polish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising