Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2016 Early Volvo On Call

Volvo S60 2016 Early Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
Dziękujemy za wybranie systemu Volvo On Call.
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu
Volvo On Call. Do korzystania z systemu
potrzebny jest ważny abonament.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie
mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedniego powiadamiania.
Z poważaniem,
Volvo Car Corporation
Spis treści
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Prezentacja systemu Volvo On Call*........... 6
Korzystanie z Volvo On Call*....................... 6
Dostępne funkcje Volvo On Call*................ 7
Usługi Volvo On Call*
zwiększające wygodę................................. 8
Aplikacja mobilna Volvo On Call* ............... 9
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS............................................ 11
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS............................................ 11
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika........................... 12
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt
nawiązywany ręcznie................................ 13
Wezwać pomoc drogową za pośrednictwem Volvo On Call*................................. 13
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu ........................... 14
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call* ................... 15
Opcje menu systemu Volvo On Call*........ 16
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu............................................................ 16
Dostępność Volvo On Call* ...................... 17
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call* ..........................................................
Kod PIN do Volvo On Call*.......................
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call*..................................
Dane osobowe..........................................
01 01
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
19
20
20
21
Spis treści
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* to dodatkowa usługa
dostępna w abonamencie dla właścicieli
samochodów Volvo. Abonament obejmuje
usługi związane z bezpieczeństwem użytkownika i bezpieczeństwem samochodu oraz
zwiększające wygodę.
System VOC jest połączony z systemem SRS
i alarmowym samochodu oraz z innymi układami (np. centralnym zamkiem i klimatyzacją).
Samochód ma wbudowany modem służący
do komunikacji między samochodem a usługami VOC. Mapa (Str. 17) pokazuje kraje, w
których system jest dostępny. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z dealerem Volvo, ponieważ mapa
może ulec zmianie. Usługi/oferta objęte abonamentem zależą od rynku. W celu uzyskania
informacji, które z usług są dostępne w
danym kraju, należy skontaktować się z dealerem Volvo.
Dostępność
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje systemu są
dostępne nieprzerwanie przez 5 dni, a
następnie raz na godzinę przez kolejne
17 dni. Po upływie łącznie 22 dni system zostanie dezaktywowany do momentu uruchomienia samochodu.
1
System wykorzystuje GNSS (Global
Navigation Satellite System) do lokalizacji
samochodu. Do kontaktów z centralą VOC i
aplikacją mobilną VOC wykorzystywany jest
wbudowany modem samochodu.
OSTRZEŻENIE
Ten system działa tylko na obszarach, w
których partnerzy VOC mają zasięg
mobilny oraz na rynkach, na których
dostępna jest usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku
telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności
nawiązania połączenia, np. w obszarach o
niskiej populacji.
Abonament
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z
zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony
czas ważności, ale może zostać przedłużony,
przy czym okres ważności zależy od rynku.
Usługi zwiększające wygodę
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call
(Str. 9).
•
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy
poprzez SMS (Str. 11).
01
Usługi związane z bezpieczeństwem
użytkownika
•
•
•
Alarm automatyczny (Str. 12).
Alarm ręczny (Str. 12).
Pomoc drogowa (Str. 13).
Usługi związane z bezpieczeństwem
samochodu
•
•
•
•
Powiadomienie o kradzieży (Str. 14).
Śledzenie skradzionego pojazdu
(Str. 14).
Zdalne odblokowanie drzwi (Str. 14).
Zdalna immobilizacja samochodu
(Str. 14)1
UWAGA
Wszystkie rozmowy z centralą VOC są
rejestrowane.
Informacje w internecie
Więcej informacji o Volvo On Call można znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia
logowanie do aplikacji mobilnej (Str. 9).
Patrz instrukcja obsługi, rozdział Volvo ID,
gdzie zaprezentowano korzyści związane z
kontem Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
01 VOLVO ON CALL (VOC)
||
01
Powiązane informacje
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 6)
•
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 6)
•
•
Dostępność Volvo On Call* (Str. 17)
•
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
Korzystanie z Volvo On Call*
Przegląd przycisków i ekranów.
System Volvo On Call (VOC) jest aktywowany
po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków
na podsufitce lub po wybraniu z menu źródłowego.
Dostępne funkcje Volvo On Call*
(Str. 7)
System VOC jest aktywowany automatycznie
w razie uruchomienia systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku,
podczas którego doszło do zadziałania napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych. Między samochodem a centralą VOC nawiązywane jest połączenie, po
czym centrala kieruje odpowiednią pomoc na
miejsce, w którym znajduje się samochód.
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 19)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Dane osobowe (Str. 21)
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 6)
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 16)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu (Str. 16)
Przycisk SOS – w razie sytuacji
awaryjnej
Nacisnąć przycisk SOS na podsufitce i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
uruchomić usługę alarmu ręcznego.
Alternatywy dla przycisku SOS
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Volvo On Call SOS.
Przycisk ON CALL – w razie problemu z
samochodem
Nacisnąć przycisk ON CALL na podsufitce i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy,
aby uruchomić usługę i nawiązać kontakt z
centralą VOC, patrz Dostępne funkcje Volvo
On Call* (Str. 7).
6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
nego sterowania znajduje się w położeniu
I lub II albo gdy silnik jest uruchomiony.
Alternatywy dla przycisku ON CALL
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Volvo On Call On Call.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja
SOS jest przeznaczona wyłącznie do użycia w wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do
dodatkowych opłat.
• Aktywuj serwis – służy do aktywacji
abonamentu i uzyskania dostępu do
usługi.
01
Dostępne funkcje Volvo On Call*
Przegląd funkcji Volvo On Call (VOC) dostępnych za pośrednictwem centrali VOC i aplikacji mobilnej VOC.
Komunikat o stanie aktywacji abonamentu
informuje właściciela samochodu, że system
VOC wymaga aktywacji w stacji obsługi
Volvo, zanim możliwa będzie rejestracja abonamentu.
Usługa
Centrala
Powiązane informacje
Alarm automatyczny
X
Zdalne uruchomienie
nagrzewnicy
AplikacjaA
X
•
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 16)
Alarm ręczny
X
•
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu (Str. 16)
Pomoc drogowa
X
X
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 6)
Theft Notification
(TN)
X
X
•
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS (Str. 11)
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
X
•
Remote Door Unlock
(RDU)
X
Możliwe opcje i ustawienia w menu
(Str. 16).
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt
nawiązywany ręcznie (Str. 13)
•
Zdalne zablokowanie
zamków
• Blokada – decyzja, kiedy mają być
Wezwać pomoc drogową za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 13)
•
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call* (Str. 15)
Zdalna immobilizacja
samochoduB
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany dla wszystkich innych usług, łącznie
z pomocą drogową.
Anulowanie usługi
Usługę, która została uruchomiona, można
anulować w ciągu 10 sekund, naciskając
jeden raz przycisk EXIT.
Ustawienia
aktywne przyciski SOS i ON CALL. Funkcja ta oznacza, że przyciski te są aktywne
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdal-
Zdalne uruchomienie
silnika (ERS)B, C
X
X
X
X
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
01 VOLVO ON CALL (VOC)
||
01
Usługa
Lokalizacja samochodu
AplikacjaA
X
X
Usługa
A
Tablica rozdzielcza
samochodu
X
Dziennik podróży
X
Informacje o pojeździe
X
Stan akumulatora i
ładowaniaD
8
Centrala
X
X
Nastawianie ładowania na określoną
godzinęD
X
Przypomnienie o
podłączeniu przewodu ładującegoD
X
Przygotowanie do
jazdyD
X
Przesyłanie punktu
docelowego do
samochoduE
X
B
C
D
E
Centrala
AplikacjaA
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach
samochodów.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Niektóre samochody z automatyczną skrzynią biegów.
Dotyczy tylko V60 PLUG-IN HYBRID i S60L Twin Engine.
Wymagany jest system Sensus Navigation.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę (Str. 8)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 12)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 14)
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call*
(Str. 9)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
Usługi zwiększające wygodę dostępne za
pośrednictwem telefonu, takie jak zdalne uruchomienie nagrzewnicy* poprzez SMS lub
komunikowanie się z samochodem za
pomocą aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikom
usługi Volvo On Call utrzymywać kontakt z
zaparkowanym samochodem za pomocą
urządzeń takich jak iPhone, Windows Phone
lub telefon z systemem Android. Aplikacja
mobilna może ustalić pozycję samochodu,
zdalnie zablokować samochód, zdalnie uruchomić silnik, sprawdzić informację o poziomie paliwa i zrealizować wiele innych funkcji.Więcej informacji na temat aplikacji
(Str. 9).
Samochody wyposażone w paliwową
nagrzewnicę silnika i kabiny pasażerskiej w
połączeniu z Volvo On Call oferują te same
opcje ustawień nagrzewnicy za pomocą
zwykłego telefonu komórkowego co opcje
dostępne w samochodzie. Więcej informacji
na temat Zdalnego uruchomienia nagrzewnicy poprzez SMS (Str. 11).
Powiązane informacje
•
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 7)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Aplikacja mobilna Volvo On Call*
nie wskazówek dotarcia do samochodu.
Dostępny jest też cyfrowy kompas, który
pokazuje kierowcy właściwy kierunek. Możliwa jest również aktywacja klaksonu i kierunkowskazów samochodu w celu ułatwienia
lokalizacji.
Kontrola samochodu
Jako użytkownik Volvo On Call właściciel
samochodu ma dostęp do aplikacji mobilnej,
która pozwala utrzymywać kontakt z zaparkowanym samochodem za pomocą telefonu
komórkowego.
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach samochodów.
Przesyłanie punktu docelowego do
samochodu
Istnieje możliwość pobrania i zapisania szczegółowych informacje na temat wszystkich
podróży z ostatnich 40 dni. Dostępna jest
także opcja eksportu wszystkich lub wybranych podróży z aplikacji mobilnej w formacie
arkusza kalkulacyjnego i przesłania tych
danych na adres poczty elektronicznej. Funkcja ta jest przydatna na przykład podczas
podróży służbowych.
Aplikacja mobilna jest przez cały czas uaktualniana, co może oznaczać, że niniejsza
informacja nie odzwierciedla wszystkich
dostępnych funkcji. Więcej informacji o Volvo
On Call można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Aplikacja mobilna jest dostępna na telefony
iPhone, Windows Phone i z systemem Android. Można ją pobrać z serwisów Apple AppStore, Windows Phone Store lub Google
Play.
Do korzystania z aplikacji mobilnej i usług
online oferowanych przez Volvo potrzebne
jest osobiste konto Volvo ID.
Patrz instrukcja obsługi, rozdział Volvo ID,
gdzie zaprezentowano korzyści związane z
kontem Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Lokalizacja samochodu
Aplikacja mobilna umożliwia użycie funkcji
„Send to Car” do przesłania punktu docelowego (na przykład hotelu, sklepu, kina, restauracji czy stacji benzynowej) do samochodu. Punkt docelowy jest wtedy dostępny
w systemie nawigacyjnym samochodu2. Jeśli
system nawigacyjny samochodu nie był
zamontowany fabrycznie, konieczne jest
dokonanie aktualizacji konfiguracji samochodu przez dealera Volvo, aby aplikacja
VOC mogła przesyłać punkt docelowy do
samochodu. Instrukcję korzystania z funkcji
Send to Car można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Tablica rozdzielcza samochodu
Funkcja ta umożliwia kierowcy dostęp do
szeregu informacji, takich jak: poziom paliwa,
zasięg na pozostałym paliwie, średnie zużycie
paliwa, średnia prędkość oraz wskazania licznika przebiegu całkowitego i dziennego.
01
Aplikacja mobilna przeprowadza „kontrolę
zdrowia” samochodu i pokazuje informacje
dotyczące żarówek oraz poziomu płynu
hamulcowego, płynu chłodzącego i oleju.
Dziennik podróży
Istnieje opcja umożliwiająca dezaktywację
dziennika podróży. W takim przypadku samochód nie przesyła żadnych informacji z rejestru po każdej zakończonej podróży.
Informacje o pojeździe
Łatwo dostępne są podstawowe dane samochodu, takie jak model, numer rejestracyjny i
numer VIN.
Theft Notification (TN)
W przypadku włączenia się autoalarmu kierowca zostaje o tym powiadomiony za
pośrednictwem telefonu komórkowego.
Pozycja samochodu jest pokazywana na
mapie i istnieje opcja umożliwiająca otrzyma2
Dotyczy systemu Sensus Navigation.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
9
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Zdalne zablokowanie drzwi
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i
szyb. Kierowca może zablokować i odblokować drzwi samochodu. Ze względu na bezpieczeństwo do zdalnego odblokowania
drzwi samochodu zawsze jest potrzebne
hasło do aplikacji. Jako hasło służy osobisty
identyfikator Volvo ID.
w normalny sposób, by można było ponownie
skorzystać z funkcji zdalnego rozruchu.
Funkcja zdalnego uruchomienia silnika jest
dostępna tylko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów i samochodach z
zainstalowanym przełącznikiem pokrywy silnika4.
OSTRZEŻENIE
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy
Jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę postojową, można ją uruchomić bezpośrednio lub zaprogramować jej uruchomienie
na dwie różne pory.
Zdalne uruchomienie silnika3
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie w celu
ogrzania/ochłodzenia kabiny pasażerskiej do
komfortowej temperatury przed rozpoczęciem podróży. W celu ruszenia należy włączyć tryb jazdy - w taki sam sposób, jak przy
zwykłym rozruchu silnika. Sposób uruchamiania silnika został opisany w Instrukcji obsługi,
w części Uruchamianie silnika.
Klimatyzacja włącza się według ustawień
automatycznych. Silnik uruchomiony zdalnie
pracuje przez maksymalnie 15 minut, po
czym zostaje wyłączony. Po dwóch zdalnych
uruchomieniach silnik musi zostać włączony
3
4
5
10
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące
warunki:
•
•
•
Samochód musi być nadzorowany.
Wewnątrz i wokół samochodu nie
mogą przebywać ludzie ani zwierzęta.
Samochód nie może być zaparkowany
w zamkniętym, pozbawionym wentylacji pomieszczeniu – gazy spalinowe
mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi i
zwierząt.
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika na biegu jałowym. Należy również
przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów i regulacji odnośnie poziomu hałasu w
czasie pracy silnika.
Akumulator i stan naładowania5
Istnieje możliwość sprawdzenia stanu naładowania akumulatora układu hybrydowego oraz
czy trwa ładowanie.
Nastawianie ładowania na określoną
godzinę5
Ładowanie nie musi być aktywowane bezpośrednio po połączeniu przewodu ładującego.
Można użyć aplikacji mobilnej do ustawienia
czasu ładowania.
Przypomnienie o podłączeniu przewodu
ładującego5
Opcja aktywacji przypomnienia w aplikacji
mobilnej o podłączeniu przewodu ładującego,
jeśli kierowca zapomniał zrobić to po zaparkowaniu samochodu.
Przygotowanie do jazdy5
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa
układy napędowe i kabinę samochodu przed
rozpoczęciem podróży, dzięki czemu zmniejszone zostają zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię podczas jazdy. Aplikacja
mobilna jest wykorzystywana w taki sam sposób co przy zdalnym uruchomieniu nagrzewnicy.
Dotyczy niektórych modeli i rynków.
Dostępny w modelu XC60, w samochodach z autoalarmem, w większości samochodów z silnikiem 4-cylindrowym oraz gdy funkcja ERS została zamówiona w nowym samochodzie.
Dotyczy tylko V60 PLUG-IN HYBRID i S60L Twin Engine.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Powiązane informacje
•
•
•
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 7)
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę (Str. 8)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
Samochody wyposażone w paliwową
nagrzewnicę silnika i kabiny pasażerskiej w
połączeniu z Volvo On Call oferują te same
opcje ustawień nagrzewnicy za pomocą zwykłego telefonu komórkowego co opcje
dostępne w samochodzie. Istnieje możliwość
skonfigurowania timera poprzez przesłanie
żądanych ustawień za pomocą telefonu
komórkowego, patrz zdalne uruchomienie
nagrzewnicy (Str. 11).
Nagrzewnicą w samochodzie można sterować
za pomocą wiadomości SMS.
Możliwość sterowania nagrzewnicą w samochodzie za pomocą telefonu komórkowego to
udogodnienie, które zwiększa wygodę użytkowania pojazdu za cenę jednej wiadomości
SMS.
Funkcja nagrzewnicy ma dwa ustawienia
godziny, które w opisie są określone jako T1 i
T2. Pokazują one, kiedy samochód osiągnie
nastawioną temperaturę. Po to by nagrzewnicą mógł sterować wyłącznie upoważniony
użytkownik, wiadomość SMS musi zawierać
numer rejestracyjny samochodu6 i kod PIN do
systemu Volvo On Call.
UWAGA
W przypadku korzystania ze zdalnego rozruchu nagrzewnicy należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce parkowania
samochodu, ponieważ nagrzewnica emituje spaliny.
UWAGA
Po każdym podpoleceniu następuje znak
#. Wiadomość należy zapisać jako łańcuch
bez spacji zakończony znakiem #, np. #
kod PIN # 1 #
Numer telefonu
Wiadomość musi zawierać następujący
numer: +46 70 903 20 40. W niektórych telefonach komórkowych można przygotować
szablon wiadomości w celu ułatwienia i przyspieszenia procedury.
Polecenia bezpośrednie
Aby uruchomić nagrzewnicę bezpośrednio:
Powiązane informacje
6
01
•
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS (Str. 11)
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 9)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 1 #
2. Wysłać wiadomość.
Numer rejestracyjny może zawierać zarówno wielkie, jak i małe litery.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Jeśli nagrzewnica pracuje i ma zostać
natychmiast wyłączona:
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
2. Wysłać wiadomość.
Jeśli ma zostać dodana nowa godzina, wiadomość należy zakończyć żądaną
godziną, np. 17307.
Aby dezaktywować T1:
Alarm automatyczny i manualny oraz wzywanie pomocy drogowej są usługami bezpieczeństwa dostępnymi w Volvo On Call (VOC).
Usługi związane z bezpieczeństwem użytkownika są wykorzystywane do alarmów w razie
wypadku lub sytuacji awaryjnej.
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 01 #
Alarm automatyczny
Zmiana i aktywacja T1:
2. Wysłać wiadomość.
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 11 #
Godzina #
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 02 #
2. Wysłać wiadomość.
2. Wysłać wiadomość.
Zmiana i aktywacja T2:
Jeśli nagrzewnica nie uruchomi się
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 12 #
Godzina #
Są sytuacje, w których nagrzewnicy nie da się
włączyć SMS-em. W takim przypadku na
numer telefonu komórkowego, z którego podjęto próbę uruchomienia usługi, zostaje
wysłana wiadomość o treści „Uruchomienie
nagrzewnicy nie powiodło się!”.
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 0 #
2. Wysłać wiadomość.
Polecenia określające godzinę
2. Wysłać wiadomość.
Jeśli potrzebna jest aktywacja wprowadzonej
wcześniej godziny:
Aktywowanie T1:
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 11 #
2. Wysłać wiadomość.
Aktywowanie T2:
7
12
1. Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie # kod PIN # 12 #
Aby anulować nastawione wcześniej uruchomienie nagrzewnicy, trzeba dezaktywować
nastawioną godzinę:
Aby dezaktywować T2:
Powiązane informacje
•
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS (Str. 11)
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 9)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Godzinę zaokrągla się zawsze do najbliższych 5 minut.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa
samochodu, np. na skutek wypadku, którego
siła spowodowała zadziałanie napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych, do centrali VOC zostanie automatycznie wysłany sygnał. Mają wówczas
miejsce następujące zdarzenia:
1. Z samochodu do centrali VOC zostanie
wysłany komunikat.
2. Centrala VOC nawiązuje wtedy kontakt
werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną
pomoc.
3. Następnie centrala VOC kontaktuje się z
niezbędnymi służbami (policja, ambulans,
pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, centrala VOC kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Alarm ręczny
Skontaktować się z centralą VOC, aby poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej, patrz
Ręczne uruchomienie alarmu (Str. 13).
Pomoc drogowa
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się
akumulatora, patrz Wzywanie pomocy drogowej (Str. 13).
Do korzystania z usługi pomocy drogowej
może być wymagane wykupienie oddzielnego
abonamentu.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu system
stara się nawiązać kontakt z centralą VOC.
Jeśli nie jest to możliwe, połączenie zostaje
przekierowane na numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się
samochód8.
Powiązane informacje
•
8
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 6)
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany ręcznie
Skontaktować się z centralą Volvo On Call
(VOC), aby poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej.
Aby zaalarmować centralę VOC ręcznie:
1. Nacisnąć przycisk SOS (Str. 6) i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
wezwać pomoc w razie choroby, zewnętrznego zagrożenia dla samochodu lub
pasażerów itp.
2. Centrala VOC otrzymuje wiadomość o
potrzebnej pomocy i informację o pozycji
samochodu.
Wezwać pomoc drogową za
pośrednictwem Volvo On Call*
01
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się
akumulatora.
1. Nacisnąć przyciskON CALL (Str. 6) i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.
2. Centrala VOC nawiązuje kontakt werbalny
z kierowcą i uzgadnia potrzebną pomoc.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 12)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 19)
3. Centrala VOC nawiązuje kontakt werbalny
z kierowcą i uzgadnia potrzebną pomoc.
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, centrala VOC kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 12)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 19)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
Następnie można skontaktować się z policją
lub innym organem.
Volvo On Call (VOC) zapewnia pomoc w razie
włamania lub kradzieży samochodu i umożliwia jego zdalne zablokowanie w razie zagubienia lub zamknięcia kluczyków.
Usługi związane z bezpieczeństwem samochodu mają na celu zminimalizowanie ryzyka
utraty samochodu przez właściciela. W przypadku kradzieży samochodu, istnieje także
możliwość jego zlokalizowania i ewentualnego unieruchomienia.
W przypadku wyłączenia zasilania w samochodzie włącza się akumulator zapasowy
VOC.
Oprócz usług związanych z bezpieczeństwem
użytkownika i samochodu, na niektórych rynkach oferowany jest opcjonalny system bezpieczeństwa:
System bezpieczeństwa posiadający certyfikat Stichting VbV i spełniający wymagania
Track & Tracing, TT039, 10.
9
10
11
14
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód
został skradziony z użyciem powiązanego
z nim kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Theft Notification (TN)
Układ VOC wysyła automatycznie sygnał do
centrali VOC w przypadku włamania lub kradzieży (jeśli nastąpiło uruchomienie autoalarmu w samochodzie).
Jeśli autoalarm zostanie uzbrojony, centrala
VOC zostanie o tym powiadomiona automatycznie po upływie pewnego czasu. Jeśli
alarm zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, usługa
zostanie wyłączona.
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego
nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel samochodu wraz z policją i centralą
VOC mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala VOC wysyła wtedy do samochodu
komunikat w celu ustalenia jego pozycji.
Dotyczy tylko Holandii.
Nie dotyczy modeli V40/V40 Cross Country.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Remote Door Unlock (RDU)
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w
samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, centrala VOC może zdalnie
odblokować drzwi samochodu w ciągu
następnych 5 dni po pozytywnej weryfikacji
kodu PIN. Centrala VOC odblokowuje wtedy
zdalnie drzwi samochodu zgodnie z zawartą
umową.
Zdalna immobilizacja samochodu11
Monitorowanie i unieruchomienie skradzionego samochodu.
Jeśli samochód zostanie skradziony, właściciel lub odpowiedni organ kontaktuje się z
centralą VOC.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód
został skradziony z użyciem powiązanego
z nim kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po kontakcie z odpowiednim organem, centrala VOC dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić uruchomienie samochodu. Unieruchomiony samochód może następnie zostać
ponownie uruchomiony po skontaktowaniu
się z centralą VOC i pozytywnej weryfikacji
kodu PIN. Centrala VOC wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 19)
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On
Call*
UWAGA
01
Jeśli na przykład samochód znajduje się
na krytym parkingu, funkcja zdalnego
odblokowania zamków może nie zadziałać
ze względu na słaby odbiór sygnału.
Zamki samochodu można odblokować zdalnie
z pomocą centrali VOC.
1. Skontaktować się z centralą VOC
(Str. 19).
Powiązane informacje
2. Po zweryfikowaniu przez centralę VOC
właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest
przesyłany sygnał odblokowania.
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 14)
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 9)
3. Aby można było odblokować drzwi,
trzeba otworzyć pokrywę/drzwi bagażnika. Nacisnąć dwa razy przycisk dotykowy lub pociągnąć za klamkę.
UWAGA
Jeśli pokrywa/drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte w czasie określonym przez centralę VOC, nastąpi ich ponowne zablokowanie.
4. Po otwarciu drzwi włączy się autoalarm w
samochodzie. Wyłączyć autoalarm,
naciskając przycisk odblokowania
zamków na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania lub włożyć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Opcje menu systemu Volvo On Call*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień w menu
systemu Volvo On Call (VOC).
Aby przejść do menu: Nacisnąć przycisk MY
CAR, nacisnąć MY CAR ponownie, aby
otworzyć menu skrótów, w którym dostępne
jest menu VOC.
Informacja o dealerze
Komunikat Volvo On Call* na
wyświetlaczu
Układ Volvo On Call (VOC) w razie potrzeby
automatycznie wyświetla komunikat informacyjny.
• Nie udało się ustalić pozycji pojazdu –
patrz Dostępność (Str. 5).
• Serwis tymczasowo niedostępny –
patrz Dostępność (Str. 5). Komunikat jest
wyświetlany na ekranie.
SOS
On Call
• Volvo On Call Wymagany serwis – system VOC jest wyłączony. Skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania
pomocy. Komunikat jest wyświetlany w
zespole wskaźników.
Blokada
Zablokuj/Odblokuj przyciski SOS i On Call
Włącz subskrypcję
• Abonament Volvo On Call wkrótce
wygaśnie – abonament VOC wkrótce
wygaśnie. Skontaktować się z dealerem
Volvo. Komunikat jest wyświetlany w zespole wskaźników.
Aktywuj serwis
Powiązane informacje
•
•
•
16
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 6)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu (Str. 16)
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 6)
Powiązane informacje
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 6)
•
•
Volvo On Call* (Str. 5)
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 16)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Dostępność Volvo On Call*
Mapa obszarów, na których dostępna jest
usługa Volvo On Call. Zasięg usługi jest przez
cały czas zwiększany, w wyniku czego system
będzie oferowany w dużej liczbie krajów.
Skontaktować się z dealerem Volvo w celu
uzyskania aktualnych informacji.
01
Volvo On Call jest dostępne na obszarach zaznaczonych szarym kolorem.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
17
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Powiązane informacje
•
18
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 19)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia (centrala we Francji)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rosja
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
19
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Kod PIN do Volvo On Call*
Kod PIN jest wykorzystywany ze względu na
bezpieczeństwo oraz w celu identyfikacji
osoby upoważnionej do korzystania z usług
Volvo On Call (VOC).
Czterocyfrowy kod PIN wysłany do właściciela samochodu w momencie aktywacji abonamentu przez dealera jest wykorzystywany
ze względu na bezpieczeństwo w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z
pewnych usług VOC, np. odblokowania
samochodu za pośrednictwem centrali
VOC(Str. 14) lub utworzenia konta dla aplikacji mobilnej (Str. 9).
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 14)
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 9)
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 20)
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli kod PIN został zapomniany lub wymaga
zmiany (np. przy zakupie używanego samochodu), należy skontaktować się z dealerem
lub nacisnąć przycisk ON CALL w samochodzie. Nowy kod zostanie przesłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod PIN, konto zostanie
zablokowane. Aby móc ponownie skorzystać
z aplikacji, trzeba wybrać nowy kod PIN i
utworzyć nowe konto aplikacji zgodnie z tą
samą procedurą, która została wykorzystana
do utworzenia poprzedniego konta.
12
20
Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
W razie zmiany właściciela samochodu ważne
jest dokonanie zmiany abonenta usługi Volvo
On Call (VOC).
Zamykanie usługi VOC
W razie zmiany własności należy skontaktować się z dealerem Volvo w celu zamknięcia
usługi. Dealer anuluje abonament i usunie historię korzystania z tej usługi. Usługę można
również zamknąć przy użyciu aplikacji mobilnej VOC.
W przypadku zmiany własności ważne jest,
aby wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie do ustawień fabrycznych12, patrz
„Zmiana właściciela” w instrukcji obsługi.
Włączanie usługi VOC
Zakup używanego samochodu z VOC:
Nowy właściciel powinien skontaktować się
ze swoim dealerem, który przeniesie na niego
pozostały okres ważności abonamentu. Aktualizacja danych kontaktowych jest ważna dla
prawidłowego działania usługi VOC i z tego
względu, by poprzedni właściciel nie miał
dostępu do usług w samochodzie. Nowy
właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy
kod PIN, który jest potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela (lub innej upoważnionej
osoby) w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą Volvo On Call (VOC).
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo
(patrz tabela poniżej) oraz firma Volvo Personvagnar AB. Przetwarzanie danych odbywa
się zawsze zgodnie z obowiązującą praktyką i
przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych.
Kraj
Dystrybutorzy
Belgia
Volvo Cars NV
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Francja
Volvo Automobiles France
SAS
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Włochy
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norwegia
Volvo Personbiler Norge
AS
Polska
Volvo Car Polska Sp. z
o.o.
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Limited Liability Company
Volvo Cars
Kraj
Dystrybutorzy
Hiszpania
Volvo Car España S.L.
Szwecja
Volvo Personbilar Sverige
AB
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Finlandia
Volvo Auto Oy Ab
Dania
Volvo Personvagne Danmark A/S
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Szwajcaria
Volvo Automobile
(Schweiz) AG
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez
firmę Volvo oraz jej partnerów, zarówno na
obszarze UE/EOG, jak i poza nim, w celu
dostarczania i rozwijania usługi.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Przetwarzane dane osobowe należą głównie
do poniższych trzech kategorii.
•
•
Dane osobowe przekazywane przez klienta w związku z aktywacją usługi oraz
przy innych kontaktach z firmą Volvo,
takie jak imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, rodzaj usługi i czas jej trwania.
Informacje wysyłane automatycznie z
pojazdu, gdy wystąpi określone zdarzenie
objęte usługą. Ten rodzaj komunikatów
zawiera numer identyfikacyjny pojazdu
(VIN), godzinę skorzystania z usługi,
rodzaj usługi, informację, czy zostały
odpalone poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa, aktualny
poziom paliwa, aktualną temperaturę
wewnątrz i na zewnątrz pojazdy, informację, czy drzwi i szyby są zablokowane czy
otwarte, a także sześć ostatnich lokalizacji pojazdu z podaniem prędkości jazdy i
kierunku.
•
01
Inne informacje, które mogą zostać
powiązane z klientem, do których należą
rozmowy telefoniczne z osobami znajdującymi się w pojeździe, centrala dostarczająca usługę oraz rejestry tworzone
przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo
korzysta z podwykonawców. Podwykonawcy
ci pracują w imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w celu dostarczenia
usługi. Wszyscy podwykonawcy są związani
umowami, które wymagają od nich przestrzegania zasad poufności i traktowania danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia
usługi są przechowywane przez czas trwania
umowy, a następnie tak długo, jak to
}}
21
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
konieczne, by firma Volvo mogła wypełnić
swoje obowiązki wynikające z przepisów
prawa i innych zapisów. Dane generowane
podczas zdarzeń objętych usługą są usuwane
po trzech miesiącach od momentu wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia błędnych informacji oraz otrzymania
wyciągu z rejestru, z którego wynika, jakie
dane osobowe są przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe, należy skontaktować się
z działem obsługi klienta firmy Volvo. Wniosek
o udostępnienie wyciągu z rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez
osobę składającą wniosek oraz musi zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w związku z usługą VOC.
22
TP 19259 (Polish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising