Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2012 Quick Guide

Volvo S60 2012 Quick Guide
VOLVO S60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje, są
dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera jedynie
ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na stronie
internetowej www.volvocars.com
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i pokrywę
bagażnika oraz uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i
pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika
– dwukrotne naciśnięcie powoduje
otwarcie pokrywy na kilka centymetrów.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można
odbierać w promieniu 100 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
– Nacisnąć krótko przycisk,
aby uruchomić silnik.
– Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
Przy uruchamianiu zimnego silnika
wysokoprężnego występuje pewne
opóźnienie rozruchu, ponieważ konieczne jest
podgrzanie komór spalania.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
MONITOROWANIE MARTWYCH PÓL
WIDOCZNOŚCI – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem samochodu
na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni
znajdującego się nisko nad horyzontem słońca
na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
POŁOŻENIA PILOTA
Aby uzyskać poniższe położenia pilota bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału hamulca/
sprzęgła.
Pilot niewciągnięty – Zestaw audio i
oświetlenie kabiny samochodu.
Pilot wciągnięty – Podświetlenie
przyrządów/zegara, zwolnienie blokady
kierownicy.
Pilot wciągnięty i krótkie naciśnięcie
przycisku START STOP ENGINE – Okno
dachowe*, elektryczne sterowanie szyb,
dmuchawa, ECC, wycieraczki przedniej
szyby, gniazdo 12 V, RTI*.
Aby wyjść z położenia 0/I pilota i wyłączyć
wszystkie odbiorniki prądu: Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład
w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja) lub nacisnąć lekko
mniejszy z dwóch pokrytych gumą przycisków
pokrywy bagażnika.
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I ROZBROJENIE ALARMU
– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w
zwykły sposób (rękawiczka może uniemożliwić
prawidłowe działanie) lub nacisnąć lekko
większy z dwóch pokrytych gumą przycisków
pokrywy bagażnika.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START STOP ENGINE.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
– Nacisnąć krótko przycisk START STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2)
B
C
Normalna prędkość przecierania
D
Duża prędkość przecierania
E
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony
przerywanej pracy wycieraczek.
ZESTAW AUDIO
1 Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Długie naciśnięcie powoduje włączenie/
wyłączenie zestawu. Krótkie naciśnięcie
powoduje wyłączenie/włączenie dźwięku.
3 Nacisnąć, aby wybrać AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
4 Nacisnąć, aby wybrać Disc, USB*, iPod®*,
AUXA, Bluetooth*, TV*.
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
7 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki
w lewo/w prawo. Długie naciśnięcie
powoduje przełączanie między stacjami o
silnym sygnale, krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie między zapamiętanymi
stacjami. Aby zapisać stację w pamięci,
nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 0–9, aż wyświetlacz potwierdzi jej
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić głośność na średnią wartość).
Głośność źródła AUX reguluje się za pomocą pokrętła
TUNE (6).
B
Znak towarowy iPod® jest własnością firmy Apple
Computer Inc.
zapamiętanie.
8 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. Tony niskie, Tony wysokie lub Dźwięk
przestrzenny* – Obracać pokrętło VOL (1),
aby wyregulować.
Odtwarzacz CD/DVD*
5 Nacisnąć, aby wysunąć płytę.
6 Obracać, aby zmienić utwór z listy na płycie
CD.
7 Strzałka w lewo/w prawo pozwala zmienić
utwór na płycie CD, długie naciśnięcie
umożliwia szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu.
Za pośrednictwem gniazda AUX lub portu USB
na konsoli środkowej do zestawu audio można
podłączyć odtwarzacz iPod®B lub MP3. Odtwarzacz iPod® podłączony do portu USB będzie
również ładowany.
SYSTEM RADIOWY DAB*
Cyfrowy system nadawczy, Digital Audio
Broadcasting, oferuje odbiór stacji radiowych w
standardzie High Quality i jeszcze większą liczbę
kanałów.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE RĘCZNE
2 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
3 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
4 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
7 Recyrkulacja.
9 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
8 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji 0 lub I wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12 V*
w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
Eco DRIVe*
Funkcja Eco DRIVe włącza program,
który pomaga kierowcy zmniejszyć
zużycie paliwa i obniżyć poziom
emisji szkodliwych substancji.
Samochód wyposażony w funkcję Eco Cruise
DRIVe (z automatyczną skrzynią biegów)
może pokonywać duże odległości z silnikiem
pracującym na biegu jałowym bez hamowania
silnikiem.
W samochodzie wyposażonym w funkcję Eco
Start/Stop DRIVe (z manualną skrzynią biegów)
silnik może być automatycznie wyłączany/
uruchamiany w momencie zatrzymania się
pojazdu.
Funkcję Eco DRIVe można wyłączyć. Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
2
3
4
5
6
7
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Do nastawiania służy menu MY
CAR lub (6).
Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2. Długie
naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Nastawianie zegara: obrócić w skrajne
położenie, a następnie przekręcić poza to
położenie, aż rozlegnie się „kliknięcie”.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
1. Zwolnić blokadę.
2. Wyregulować.
7
8
9
8 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
BLUETOOTH*
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk TEL
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na
wyświetlaczu zestawu audio.
4. Wybrać telefon, który ma zostać
podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji
w sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed
samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
30 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
OSTRZEŻENIE
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej
do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h, a także nie działa w ciemności i w
tunelach.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
• są częściowo zasłonięci
• mają mniej niż 80 cm wzrostu
• noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w
zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej
odległości od innych pojazdów i zauważeniu
pojazdów poruszających się w tym samym
kierunku, ale znajdujących się w tak zwanym
martwym polu widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód
może być wyposażony w różne dodatkowe
systemy:
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(man)*
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy z
funkcją wspomagania jazdy w korkach (aut)*
• Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
• BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
• Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
• Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia”.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i
wskaźników
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po
stronie kierowcy)
Automatyczne (w niektórych krajach)/
wyłączone światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone
po wyłączeniu silnika. Możliwe jest
włączenie świateł drogowych
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
1
2
3
4
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Odblokowanie pokrywy bagażnika
HAMULEC POSTOJOWY
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza
miga do momentu pełnego włączenia
hamulca postojowego – po czym pozostaje
zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach
z automatyczną skrzynią biegów pas
bezpieczeństwa musi być zapięty.)
TP 13586 (Polish). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.
A
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising