Volvo S60 2017 Late Volvo On Call

Volvo S60 2017 Late Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call. Do korzystania z systemu potrzebny jest ważny abonament.
W celu doskonalenia naszego produktu nieustannie prowadzone są
prace rozwojowe. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że infor-
macje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić się od
wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Kod PIN do Volvo On Call*
18
Prezentacja systemu Volvo On Call*
5
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
18
Dane osobowe
19
Korzystanie z Volvo On Call*
5
Dostępne funkcje Volvo On Call*
6
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
7
Aplikacja Volvo On Call*
2
8
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
10
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
10
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
11
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany ręcznie
12
Wezwać pomoc drogową za pośrednictwem Volvo On Call*
12
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
12
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On Call*
13
Opcje menu systemu Volvo On Call*
14
Komunikat Volvo On Call* na
wyświetlaczu
14
Dostępność Volvo On Call*
15
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
17
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call* to dodatkowa usługa dostępna w
abonamencie dla właścicieli samochodów Volvo.
Abonament obejmuje usługi związane z bezpieczeństwem użytkownika i bezpieczeństwem
samochodu oraz zwiększające wygodę.
System Volvo On Call jest połączony z systemem
SRS i alarmowym samochodu oraz z innymi układami (np. centralnym zamkiem i klimatyzacją).
Samochód ma wbudowany modem służący do
komunikacji między samochodem a usługami
Volvo On Call. Mapa (Str. 15) pokazuje kraje, w
których system jest dostępny. W celu uzyskania
aktualnych informacji należy skontaktować się z
dealerem Volvo, ponieważ mapa może ulec zmianie. Usługi/oferta objęte abonamentem zależą od
rynku. W celu uzyskania informacji, które z usług
są dostępne w danym kraju, należy skontaktować
się z dealerem Volvo.
Dostępność
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje systemu są dostępne
nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na
godzinę przez kolejne 17 dni. Po upływie łącznie
22 dni system zostanie dezaktywowany do
momentu uruchomienia samochodu.
kontaktów z centralą Volvo On Call i aplikacją
Volvo On Call wykorzystywany jest wbudowany
modem samochodu.
OSTRZEŻENIE
Ten system działa tylko na obszarach, w których partnerzy Volvo On Call mają zasięg sieci
komórkowej oraz na rynkach, na których
dostępna jest usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
Abonament
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku.
Usługi zwiększające wygodę
•
•
Aplikacja (Str. 8) Volvo On Call.
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy poprzez
SMS (Str. 10).
Usługi związane z bezpieczeństwem
użytkownika
•
•
•
Alarm automatyczny (Str. 11).
Alarm ręczny (Str. 11).
Pomoc drogowa (Str. 12).
Usługi związane z bezpieczeństwem
samochodu
•
•
•
•
Powiadomienie o kradzieży (Str. 12).
Śledzenie skradzionego pojazdu (Str. 12).
Zdalne odblokowanie drzwi (Str. 12).
Zdalna immobilizacja samochodu (Str. 12)1.
UWAGA
Wszystkie rozmowy z centralą Volvo On Call
są rejestrowane.
Informacje w internecie
Więcej informacji o Volvo On Call można znaleźć
na stronie support.volvocars.com.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia logowanie do aplikacji (Str. 8). Patrz instrukcja
obsługi, rozdział Volvo ID, gdzie zaprezentowano
korzyści związane z kontem Volvo ID oraz sposób
jego utworzenia.
System wykorzystuje GNSS (Global Navigation
Satellite System) do lokalizacji samochodu. Do
1
4
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 5)
Prezentacja systemu Volvo On Call*
Korzystanie z Volvo On Call*
Przegląd przycisków i ekranów.
System Volvo On Call jest aktywowany po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków na podsufitce lub po wybraniu z menu źródłowego.
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
System Volvo On Call jest aktywowany automatycznie w razie uruchomienia systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku,
podczas którego doszło do zadziałania napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych. Między samochodem a centralą Volvo On
Call nawiązywane jest połączenie, po czym centrala kieruje odpowiednią pomoc na miejsce, w
którym znajduje się samochód.
Dostępność Volvo On Call* (Str. 15)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Dane osobowe (Str. 19)
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 14)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 14)
Przycisk SOS – w razie sytuacji
awaryjnej
Nacisnąć przycisk SOS na podsufitce i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby uruchomić
usługę alarmu ręcznego.
Alternatywy dla przycisku SOS
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Volvo On Call SOS.
Przycisk ON CALL – w razie problemu z
samochodem
Nacisnąć przycisk ON CALL na podsufitce i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby uruchomić usługę i nawiązać kontakt z centralą Volvo
On Call, patrz Dostępne funkcje Volvo On Call*
(Str. 6).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
5
VOLVO ON CALL
||
Alternatywy dla przycisku ON CALL
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
Volvo On Call On Call.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług, łącznie z pomocą
drogową.
Anulowanie usługi
Usługę, która została uruchomiona, można anulować w ciągu 10 sekund, naciskając jeden raz
przycisk EXIT.
Ustawienia
Możliwe opcje i ustawienia w menu (Str. 14).
• Blokada – decyzja, kiedy mają być aktywne
przyciski SOS i ON CALL. Funkcja ta oznacza, że przyciski te są aktywne tylko wtedy,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu I lub II albo gdy silnik jest uruchomiony.
• Aktywuj serwis – służy do aktywacji abona-
Komunikat o stanie aktywacji abonamentu informuje właściciela samochodu, że system Volvo On
Call wymaga aktywacji w stacji obsługi Volvo,
zanim możliwa będzie rejestracja abonamentu.
Powiązane informacje
Dostępne funkcje Volvo On Call*
Przegląd funkcji Volvo On Call dostępnych za
pośrednictwem centrali Volvo On Call i aplikacji
Volvo On Call.
•
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 14)
Usługa
•
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 14)
Zdalne uruchomienie
nagrzewnicy
•
•
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Alarm automatyczny
X
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy* poprzez
SMS (Str. 10)
Alarm ręczny
X
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 12)
Centrala
AplikacjaA
X
Pomoc drogowa
X
X
Theft Notification (TN)
X
X
•
Wezwać pomoc drogową za pośrednictwem
Volvo On Call* (Str. 12)
Stolen Vehicle Tracking
(SVT)
X
•
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call* (Str. 13)
Remote Door Unlock
(RDU)
X
Zdalne zablokowanie
zamków
X
X
Zdalna immobilizacja
samochoduB
X
Zdalne uruchomienie silnika (ERS)B, C
Lokalizacja samochodu
X
X
X
mentu i uzyskania dostępu do usługi.
6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Usługa
Centrala
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 7)
X
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 11)
Dziennik podróży
X
•
Informacje o pojeździe
X
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 12)
•
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 8)
X
X
Nastawianie ładowania na
określoną godzinęD
X
Przypomnienie o podłączeniu przewodu ładującegoD
X
jazdyD
X
Przygotowanie do
Przesyłanie punktu docelowego do samochoduE
A
Powiązane informacje
Tablica rozdzielcza samochodu
Stan akumulatora i ładowaniaD
B
C
D
E
AplikacjaA
X
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach
samochodów.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Niektóre samochody z automatyczną skrzynią biegów.
Dotyczy tylko samochodów z napędem Twin Engine.
Wymagany jest system Sensus Navigation.
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
Usługi zwiększające wygodę dostępne za
pośrednictwem urządzeń mobilnych, takie jak
zdalne uruchomienie nagrzewnicy* poprzez SMS
lub komunikowanie się z samochodem za
pomocą aplikacji.
Aplikacja umożliwia użytkownikom Volvo On Call
utrzymać kontakt z zaparkowanym samochodem
za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Aplikacja może zlokalizować samochód, zdalnie zablokować zamki samochodu i uruchomić silnik,
wyświetlić informację o poziomie paliwa i wiele
innych. Więcej informacji na temat aplikacji
(Str. 8).
Samochody wyposażone w paliwową nagrzewnicę
silnika i kabiny pasażerskiej w połączeniu z Volvo
On Call oferują te same opcje ustawień nagrzewnicy za pomocą urządzenia mobilnego co opcje
dostępne w samochodzie. Więcej informacji na
temat Zdalnego uruchomienia nagrzewnicy
poprzez SMS (Str. 10).
Powiązane informacje
•
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
VOLVO ON CALL
Aplikacja Volvo On Call*
Jako użytkownik usługi Volvo On Call właściciel
samochodu ma dostęp do aplikacji, która
pozwala mu utrzymać kontakt z zaparkowanym
samochodem za pośrednictwem urządzenia
mobilnego.
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich
modelach samochodów.
Aplikacja jest przez cały czas uaktualniana, co
może oznaczać, że niniejsza informacja nie odzwierciedla wszystkich dostępnych funkcji. Więcej
informacji o Volvo On Call można znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Aplikacja jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile. Można ją pobrać z serwisów AppStore firmy Apple, Windows Phone Store
lub Google Play.
Do korzystania z aplikacji i usług online oferowanych przez Volvo potrzebne jest osobiste konto
Volvo ID.
Patrz instrukcja obsługi, rozdział Volvo ID, gdzie
zaprezentowano korzyści związane z kontem
Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Lokalizacja samochodu
Pozycja samochodu jest pokazywana na mapie i
istnieje opcja umożliwiająca otrzymanie wskazówek dotarcia do samochodu. Dostępny jest też
cyfrowy kompas, który pokazuje kierowcy właś2
8
ciwy kierunek. Możliwa jest również aktywacja
klaksonu i kierunkowskazów samochodu w celu
ułatwienia lokalizacji.
Przesyłanie punktu docelowego do
samochodu
Aplikacja umożliwia użycie funkcji „Send to Car”
do przesłania punktu docelowego (na przykład
hotelu, sklepu, kina, restauracji czy stacji benzynowej) do samochodu. Punkt docelowy jest wtedy
dostępny w systemie nawigacyjnym samochodu2.
Jeśli system nawigacyjny samochodu nie był
zamontowany fabrycznie, konieczne jest dokonanie aktualizacji konfiguracji samochodu przez
dealera Volvo, aby aplikacja Volvo On Call mogła
przesyłać punkt docelowy do samochodu. Instrukcję korzystania z funkcji Send to Car można znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Tablica rozdzielcza samochodu
Funkcja ta umożliwia kierowcy dostęp do szeregu
informacji, takich jak: poziom paliwa, zasięg na
pozostałym paliwie, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość oraz wskazania licznika przebiegu
całkowitego i dziennego.
Kontrola samochodu
Aplikacja przeprowadza „kontrolę zdrowia” samochodu i pokazuje informacje dotyczące żarówek
oraz poziomu płynu hamulcowego, płynu chłodzącego i oleju.
Dziennik podróży
Istnieje możliwość pobrania i zapisania szczegółowych informacje na temat wszystkich podróży z
ostatnich 40 dni. Dostępna jest także opcja eksportu wszystkich lub wybranych podróży z aplikacji w formacie arkusza kalkulacyjnego i przesłania
tych danych na adres poczty elektronicznej. Funkcja ta jest przydatna na przykład podczas podróży
służbowych.
Istnieje opcja umożliwiająca dezaktywację dziennika podróży. W takim przypadku samochód nie
przesyła żadnych informacji z rejestru po każdej
zakończonej podróży.
Informacje o pojeździe
Łatwo dostępne są podstawowe dane samochodu, takie jak model, numer rejestracyjny i
numer VIN.
Theft Notification (TN)
W przypadku włączenia się autoalarmu kierowca
zostaje o tym powiadomiony za pośrednictwem
posiadanego urządzenia.
Zdalne zablokowanie drzwi
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zablokować i odblokować drzwi
samochodu. Ze względu na bezpieczeństwo do
zdalnego odblokowania drzwi samochodu zawsze
jest potrzebne hasło do aplikacji. Jako hasło służy
osobisty identyfikator Volvo ID.
Dotyczy systemu Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy
Jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę
postojową, można ją uruchomić bezpośrednio lub
zaprogramować jej uruchomienie na dwie różne
pory.
Zdalne uruchomienie silnika3
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie w celu ogrzania/ochłodzenia kabiny pasażerskiej do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem podróży. W
celu ruszenia należy włączyć tryb jazdy - w taki
sam sposób, jak przy zwykłym rozruchu silnika.
Sposób uruchamiania silnika został opisany w
Instrukcji obsługi, w części Uruchamianie silnika.
Klimatyzacja włącza się według ustawień automatycznych. Silnik uruchomiony zdalnie pracuje
przez maksymalnie 15 minut, po czym zostaje
wyłączony. Po dwóch zdalnych uruchomieniach
silnik musi zostać włączony w normalny sposób,
by można było ponownie skorzystać z funkcji zdalnego rozruchu.
Funkcja zdalnego uruchomienia silnika jest
dostępna tylko w samochodach z automatyczną
skrzynią biegów i samochodach z zainstalowanym
przełącznikiem pokrywy silnika4.
3 Dotyczy niektórych modeli i rynków.
4 Dostępny w modelu XC60, w samochodach z autoalarmem,
5 Dotyczy tylko V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
OSTRZEŻENIE
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
Samochód musi być nadzorowany.
•
Samochód nie może być zaparkowany w
zamkniętym, pozbawionym wentylacji
pomieszczeniu – gazy spalinowe mogą
być bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt.
Wewnątrz i wokół samochodu nie mogą
przebywać ludzie ani zwierzęta.
Nastawianie ładowania na określoną
godzinę5
Ładowanie nie musi być aktywowane bezpośrednio po połączeniu przewodu ładującego. Można
użyć aplikacji do ustawienia czasu ładowania.
Przypomnienie o podłączeniu przewodu
ładującego5
Opcja aktywacji przypomnienia w aplikacji o podłączeniu przewodu ładującego, jeśli kierowca
zapomniał zrobić to po zaparkowaniu samochodu.
Przygotowanie do jazdy5
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika na
biegu jałowym. Należy również przestrzegać
lokalnych i krajowych przepisów i regulacji
odnośnie poziomu hałasu w czasie pracy silnika.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa układy
napędowe i kabinę samochodu przed rozpoczęciem podróży, dzięki czemu zmniejszone zostają
zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię
podczas jazdy. Aplikacja jest wykorzystywana w
taki sam sposób co przy zdalnym uruchomieniu
nagrzewnicy.
Powiązane informacje
Akumulator i stan
naładowania5
Istnieje możliwość sprawdzenia stanu naładowania akumulatora układu hybrydowego oraz czy
trwa ładowanie.
•
•
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 7)
w większości samochodów z silnikiem 4-cylindrowym oraz gdy funkcja ERS została zamówiona w nowym samochodzie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
VOLVO ON CALL
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy*
poprzez SMS
Jeśli nagrzewnica pracuje i ma zostać natychmiast wyłączona:
Samochody wyposażone w paliwową nagrzewnicę silnika i kabiny pasażerskiej w połączeniu z
Volvo On Call oferują te same opcje ustawień
nagrzewnicy za pomocą urządzenia mobilnego
co opcje dostępne w samochodzie. Istnieje możliwość skonfigurowania timera poprzez przesłanie żądanych ustawień za pomocą urządzenia
mobilnego, patrz zdalne uruchomienie nagrzewnicy (Str. 10).
Nagrzewnicą w samochodzie można sterować
za pomocą wiadomości SMS.
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 0 #
2.
Wysłać wiadomość.
Możliwość sterowania nagrzewnicą w samochodzie za pomocą urządzenia to udogodnienie,
które zwiększa wygodę użytkowania pojazdu za
cenę jednej wiadomości SMS.
Funkcja nagrzewnicy ma dwa ustawienia godziny,
które w opisie są określone jako T1 i T2. Pokazują one, kiedy samochód osiągnie nastawioną
temperaturę. Po to by nagrzewnicą mógł sterować wyłącznie upoważniony użytkownik, wiadomość SMS musi zawierać numer rejestracyjny
samochodu6 i kod PIN do systemu Volvo On Call.
Powiązane informacje
W przypadku korzystania ze zdalnego rozruchu nagrzewnicy należy zwrócić szczególną
uwagę na miejsce parkowania samochodu,
ponieważ nagrzewnica emituje spaliny.
Po każdym podpoleceniu następuje znak #.
Wiadomość należy zapisać jako łańcuch bez
spacji zakończony znakiem #, np. # kod PIN
#1#
Numer telefonu
Wiadomość musi zawierać następujący numer:
+46 70 903 20 40. W niektórych urządzeniach
można przygotować szablon wiadomości w celu
ułatwienia i przyspieszenia procedury.
Polecenia bezpośrednie
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy* poprzez
SMS (Str. 10)
Aby uruchomić nagrzewnicę bezpośrednio:
•
•
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 8)
1.
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Polecenia określające godzinę
Jeśli ma zostać dodana nowa godzina, wiadomość należy zakończyć żądaną godziną,
np. 17307.
Zmiana i aktywacja T1:
UWAGA
•
6
7
10
UWAGA
2.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 1 #
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 11 # Godzina #
2.
Wysłać wiadomość.
Zmiana i aktywacja T2:
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 12 # Godzina #
2.
Wysłać wiadomość.
Jeśli potrzebna jest aktywacja wprowadzonej
wcześniej godziny:
Aktywowanie T1:
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 11 #
2.
Wysłać wiadomość.
Aktywowanie T2:
Wysłać wiadomość.
Numer rejestracyjny może zawierać zarówno wielkie, jak i małe litery.
Godzinę zaokrągla się zawsze do najbliższych 5 minut.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 12 #
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
2.
Wysłać wiadomość.
Alarm automatyczny i manualny oraz wzywanie
pomocy drogowej są usługami bezpieczeństwa
dostępnymi w Volvo On Call . Usługi związane z
bezpieczeństwem użytkownika są wykorzystywane do alarmów w razie wypadku lub sytuacji
awaryjnej.
Aby anulować nastawione wcześniej uruchomienie nagrzewnicy, trzeba dezaktywować nastawioną godzinę:
Aby dezaktywować T1:
1.
2.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 01 #
Wysłać wiadomość.
Aby dezaktywować T2:
1.
Wprowadzić numer rejestracyjny samochodu,
a następnie # kod PIN # 02 #
2.
Wysłać wiadomość.
Jeśli nagrzewnica nie uruchomi się
Są sytuacje, w których nagrzewnicy nie da się
włączyć SMS-em. W takim przypadku na numer
telefonu, z którego podjęto próbę uruchomienia
usługi, zostaje wysłana wiadomość o treści „Uruchomienie nagrzewnicy nie powiodło się!”.
Powiązane informacje
•
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy* poprzez
SMS (Str. 10)
•
•
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 8)
8
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Alarm automatyczny
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrali
Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany
sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Z samochodu do centrali Volvo On Call zostanie wysłany komunikat.
2.
Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
3.
Alarm ręczny
Skontaktować się z centralą Volvo On Call, aby
poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej, patrz
Ręczne uruchomienie alarmu (Str. 12).
Pomoc drogowa
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora, patrz Wzywanie pomocy drogowej
(Str. 12).
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu system stara
się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call.
Jeśli nie jest to możliwe, połączenie zostaje przekierowane na numer alarmowy przypisany do
obszaru, na którym znajduje się samochód8.
Powiązane informacje
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje
się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
VOLVO ON CALL
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany
ręcznie
Skontaktować się z centralą Volvo On Call, aby
poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej
Wezwać pomoc drogową za
pośrednictwem Volvo On Call*
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora.
Volvo On Call zapewnia pomoc w razie włamania lub kradzieży samochodu i umożliwia jego
zdalne zablokowanie w razie zagubienia lub
zamknięcia kluczyków.
1.
Nacisnąć przyciskON CALL (Str. 5) i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.
Centrala Volvo On Call nawiązuje kontakt
werbalny z kierowcą i uzgadnia potrzebną
pomoc.
Aby zaalarmować centralę Volvo On Call ręcznie:
1.
Nacisnąć przycisk SOS (Str. 5) i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy, aby wezwać
pomoc w razie choroby, zewnętrznego zagrożenia dla samochodu lub pasażerów itp.
2.
2.
Centrala Volvo On Call otrzymuje wiadomość
o potrzebnej pomocy i informację o pozycji
samochodu.
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 11)
3.
Centrala Volvo On Call nawiązuje kontakt
werbalny z kierowcą i uzgadnia potrzebną
pomoc.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
Powiązane informacje
12
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 11)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Powiązane informacje
Usługi związane z bezpieczeństwem samochodu
mają na celu zminimalizowanie ryzyka utraty
samochodu przez właściciela. W przypadku kradzieży samochodu, istnieje także możliwość jego
zlokalizowania i ewentualnego unieruchomienia.
W przypadku wyłączenia zasilania w samochodzie
włącza się akumulator zapasowy Volvo On Call.
Oprócz usług związanych z bezpieczeństwem
użytkownika i samochodu, na niektórych rynkach
oferowany jest opcjonalny system bezpieczeństwa.
Theft Notification (TN)
Układ Volvo On Call wysyła automatycznie sygnał
do centrali Volvo On Call w przypadku włamania
lub kradzieży (jeśli nastąpiło uruchomienie autoalarmu w samochodzie).
Jeśli autoalarm zostanie uzbrojony, centrala Volvo
On Call zostanie o tym powiadomiona automatycznie po upływie pewnego czasu. Jeśli alarm
zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, usługa zostanie wyłączona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą Volvo On Call
mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala Volvo
On Call wysyła wtedy do samochodu komunikat w
celu ustalenia jego pozycji. Następnie można
skontaktować się z policją lub innym organem.
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Remote Door Unlock (RDU)
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala Volvo On Call może zdalnie odblokować
drzwi samochodu w ciągu następnych 5 dni po
pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo
On Call odblokowuje wtedy zdalnie drzwi samochodu zgodnie z zawartą umową.
Zdalna immobilizacja samochodu9
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po kontakcie z odpowiednim organem, centrala
Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić
uruchomienie samochodu. Unieruchomiony
samochód może następnie zostać ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się z centralą Volvo
On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On
Call*
Zamki samochodu można odblokować zdalnie z
pomocą centrali Volvo On Call.
1.
Skontaktować się z centralą Volvo On Call
(Str. 17).
2.
Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo On
Call właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
3.
Aby można było odblokować drzwi, trzeba
otworzyć pokrywę/drzwi bagażnika. Nacisnąć
dwa razy przycisk dotykowy lub pociągnąć za
klamkę.
UWAGA
Jeśli pokrywa/drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte w czasie określonym przez centralę
Volvo On Call, nastąpi ich ponowne zablokowanie.
Monitorowanie i unieruchomienie skradzionego
samochodu.
Jeśli samochód zostanie skradziony, właściciel
lub odpowiedni organ kontaktuje się z centralą
Volvo On Call.
9 Dotyczy
}}
niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
VOLVO ON CALL
||
4.
Po otwarciu drzwi włączy się autoalarm w
samochodzie. Wyłączyć autoalarm, naciskając
przycisk odblokowania zamków na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania lub włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu.
UWAGA
Jeśli na przykład samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać ze względu na
słaby odbiór sygnału.
Opcje menu systemu Volvo On Call*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień w menu
systemu Volvo On Call.
Aby przejść do menu: Nacisnąć przycisk MY CAR,
nacisnąć MY CAR ponownie, aby otworzyć menu
skrótów, w którym dostępne jest menu Volvo On
Call.
Informacja o dealerze
SOS
On Call
Komunikat Volvo On Call* na
wyświetlaczu
System Volvo On Call w razie potrzeby automatycznie wyświetla komunikaty informacyjne.
• Nie udało się ustalić pozycji pojazdu –
patrz Dostępność (Str. 4).
• Serwis tymczasowo niedostępny – patrz
Dostępność (Str. 4). Komunikat jest wyświetlany na ekranie.
• Volvo On Call Wymagany serwis – system
Volvo On Call jest wyłączony. Skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania
pomocy. Komunikat jest wyświetlany w zespole wskaźników.
Blokada
Powiązane informacje
Zablokuj/Odblokuj przyciski SOS i On
Call
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 12)
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Włącz subskrypcję
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 8)
Aktywuj serwis
• Abonament Volvo On Call wkrótce
wygaśnie – abonament Volvo On Call
wkrótce wygaśnie. Skontaktować się z dealerem Volvo. Komunikat jest wyświetlany w zespole wskaźników.
Powiązane informacje
•
•
•
14
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 14)
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Powiązane informacje
•
•
•
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Volvo On Call* (Str. 4)
Opcje menu systemu Volvo On Call* (Str. 14)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Dostępność Volvo On Call*
Mapa obszarów, na których dostępna jest
usługa Volvo On Call. Zasięg usługi jest przez
cały czas zwiększany, w wyniku czego system
będzie oferowany w dużej liczbie krajów. Skon-
taktować się z dealerem Volvo w celu uzyskania
aktualnych informacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call jest dostępne na obszarach zaznaczonych szarym kolorem.
Powiązane informacje
•
16
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rosja
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
VOLVO ON CALL
Kod PIN do Volvo On Call*
Kod PIN jest wykorzystywany ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z usług Volvo On Call.
Czterocyfrowy kod PIN wysłany do właściciela
samochodu w momencie aktywacji abonamentu
przez dealera jest wykorzystywany ze względu na
bezpieczeństwo w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z pewnych usług Volvo
On Call, np. odblokowania samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call (Str. 12) lub utworzenia konta dla aplikacji (Str. 8).
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli kod PIN został zapomniany lub wymaga
zmiany (np. przy zakupie używanego samochodu),
należy skontaktować się z dealerem lub nacisnąć
przycisk ON CALL w samochodzie. Nowy kod
zostanie przesłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie nieprawidłowego
kodu PIN do aplikacji
Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony
nieprawidłowy kod PIN, konto zostanie zablokowane. Aby móc ponownie skorzystać z aplikacji,
trzeba wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe
konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą,
która została wykorzystana do utworzenia
poprzedniego konta.
10
18
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 12)
•
•
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 8)
Zmiana właściciela samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 18)
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
W razie zmiany właściciela samochodu ważne
jest dokonanie zmiany abonenta usługi Volvo On
Call.
Rezygnacja z usługi Volvo On Call
W razie zmiany właściciela należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu rezygnacji z usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Z usługi można także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo On Call.
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie
do ustawień fabrycznych10, patrz „Zmiana właściciela” w instrukcji obsługi.
Uruchamianie usługi Volvo On Call
Zakup używanego samochodu z Volvo On Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem, który przeniesie na niego pozostały okres ważności abonamentu. Aktualizacja
danych kontaktowych jest ważna dla prawidłowego działania usługi Volvo On Call i z tego
względu, by poprzedni właściciel nie miał dostępu
do usług w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy kod PIN, który jest
potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela
(lub innej upoważnionej osoby) w celu uzyskania
dostępu do niektórych usług.
Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Dane osobowe
Kraj
Dystrybutorzy
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call.
Finlandia
Volvo Car Finland Oy Ab
Dania
Volvo Car Denmark A/S
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Szwajcaria
Volvo Car Switzerland AG
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Personvagnar AB.
Przetwarzanie danych odbywa się zawsze zgodnie
z obowiązującą praktyką i przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Kraj
Dystrybutorzy
Belgia
Volvo Car Belux
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Francja
Volvo Car France
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Przetwarzane dane osobowe należą głównie do
poniższych trzech kategorii.
Włochy
Volvo Car Italia S.p.A.
•
Norwegia
Volvo Car Norway AS
Polska
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Volvo Car Russia
Hiszpania
Volvo Car España S.L.U.
Szwecja
Volvo Car Sweden AB
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
•
Dane osobowe przekazywane przez klienta w
związku z aktywacją usługi oraz przy innych
kontaktach z firmą Volvo, takie jak imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi i czas jej trwania.
Informacje wysyłane automatycznie z pojazdu,
gdy wystąpi określone zdarzenie objęte
usługą. Ten rodzaj komunikatów zawiera
numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), godzinę
skorzystania z usługi, rodzaj usługi, informację, czy zostały odpalone poduszki powietrzne
i napinacze pasów bezpieczeństwa, aktualny
poziom paliwa, aktualną temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pojazdy, informację, czy
drzwi i szyby są zablokowane czy otwarte, a
także sześć ostatnich lokalizacji pojazdu z
podaniem prędkości jazdy i kierunku.
•
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, do których należą rozmowy
telefoniczne z osobami znajdującymi się w
pojeździe, centrala dostarczająca usługę oraz
rejestry tworzone przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
są przechowywane przez czas trwania umowy, a
następnie tak długo, jak to konieczne, by firma
Volvo mogła wypełnić swoje obowiązki wynikające
z przepisów prawa i innych zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń objętych usługą są usuwane po trzech miesiącach od momentu wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
}}
19
VOLVO ON CALL
||
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą Volvo On Call.
20
TP 22756 (Polish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement