Volvo S60 2014 Early Quick Guide

Volvo S60 2014 Early Quick Guide
S60
Quick GUIDE
Web Edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM
VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja
obsługi samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne informacje wraz ze wszystkimi
ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa.
Znaczenie symboli:
1
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ważne informacje, ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa, z którymi trzeba się
zapoznać, zamieszczono na ostatniej stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.
volvocars.com
01 Uruchamianie silnika i jazda
04 Funkcje samochodu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Elementy sterowania klimatyzacją
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Przełącznik świateł
Hamulec postojowy
Zespół wskaźników
System dostępu bezkluczykowego*
System Infotainment
Wycieraczki
Telefon*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
02 Funkcje wspomagające kierowcę
BLIS*
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*
05 Wskazówki
Pielęgnacja samochodu
Otwieranie wszystkich szyb
Schowki
03 Za kierownicą
Regulacja fotela
Regulacja położenia kierownicy
Składanie tylnego siedzenia
Okno dachowe*
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania?
01
1 Odblokowuje drzwi samochodu i pokrywę
bagażnika oraz rozbraja alarm*.
2 Blokuje drzwi samochodu i pokrywę ba3
4
5
6
gażnika oraz uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Odblokowuje tylko pokrywę bagażnika.
Informacje* o samochodzie.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można zapisać ustawienia, w tym
pozycję zewnętrznych lusterek wstecznych i fotela kierowcy*.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania?
01
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Jak uruchomić silnik?
Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Nacisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE, a następnie zwolnić go – silnik
zostanie uruchomiony.
01
Jak wyłączyć silnik?
01
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE – silnik zostanie wyłączony.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu.
Jak używać hamulca postojowego?
01
Włączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE – symbol ostrzegawczy w
zespole wskaźników zaczyna migać. Gdy
zacznie świecić światłem stałym, hamulec
postojowy jest włączony.
Zwolnić pedał hamulca.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Jak działa system dostępu
bezkluczykowego*?
01
Kluczyk może przez cały czas pozostawać na
przykład w kieszeni kierowcy.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
(patrz ilustracja)
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z
dwóch pokrytych gumą przycisków pokrywy
bagażnika.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie
alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je
w zwykły sposób lub nacisnąć lekko
większy z dwóch pokrytych gumą
przycisków pokrywy bagażnika.
Jak włączyć wycieraczki szyby
przedniej i czujnik deszczu*?
01
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić
wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół
w celu jednokrotnego przetarcia szyby.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Do czego służy układ BLIS*?
02
Blind Spot Information System (BLIS)
informuje kierowcę o pojazdach znajdujących
się w martwym polu widoczności oraz szybko
zbliżających się pojazdach.
–– Układ BLIS zostaje włączony w momencie
uruchomienia silnika i można go wyłączyć/
ponownie włączyć, naciskając ten przycisk.
Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?
02
Manualna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie
neutralne i zwolnić pedał sprzęgła.
Uruchomienie silnika: Nacisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Zatrzymać samochód za
pomocą hamulca zasadniczego i utrzymać
nacisk na pedał.
Uruchomienie silnika: Zwolnić nacisk na pedał
hamulca.
Lampka w przycisku świeci się, gdy funkcja jest
aktywna.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
02
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych, który potrafi
ostrzegać o pojazdach i pieszych oraz zahamować i/lub zatrzymać pojazd w takiej sytuacji.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy
i nie działa we wszystkich sytuacjach – nie
potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście
mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu
działania tej funkcji.
Jak wyregulować fotel?
03
1 Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
2 Podnoszenie/opuszczanie fotela.
3 Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
4 Pochylanie oparcia.
5 Zapisywanie ustawień fotela regulowanego
elektrycznie*
6 Przyciski pamięci fotela regulowanego
elektrycznie*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania
ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Ustawienia fotela można także zapisać
w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania*.
Jak wyregulować kierownicę?
03
Zwolnić blokadę.
Wyregulować ustawienie kierownicy do
przodu/do tyłu oraz w górę/w dół.
Zablokować kierownicę.
Jak złożyć tylne siedzenie?
03
Dwuczęściowe oparcie można złożyć do
przodu, albo obie części jednocześnie albo
oddzielnie każdą z nich.
Pociągnąć za odpowiedni uchwyt. Znajdują się one tuż przy krawędzi otworu
pokrywy bagażnika.
Złożyć oparcie do przodu. Opuścić do
końca środkowy zagłówek, jeśli będzie
składana szersza część oparcia.
Opuszczanie zagłówków.
Jak działa okno dachowe*?
Automatyczne maksymalne otwarcie.
Otwieranie ręczne.
Zamykanie ręczne.
Automatyczne maksymalne zamknięcie.
Otwieranie w położeniu wentylacji.
Zamykanie w położeniu wentylacji.
03
Jak regulować temperaturę za pomocą
układu ECC*?
04
1 Obrócić, aby nastawić indywidualną
2
temperaturę w lewej/prawej części kabiny
pasażerskiej. Wybrana temperatura jest
pokazywana na ekranie.
Nacisnąć AUTO w celu włączenia automatycznej dystrybucji powietrza i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje
komunikat AUT. KLIMATYZACJA.
Jak odmrozić szybę przednią?
04
Nacisnąć, aby włączyć elektryczne
ogrzewanie przedniej szyby* – zaświeci się
symbol (1) na ekranie.
Następne naciśnięcie włącza także maksymalny nadmuch powietrza na szybę
przednią i boczne – świecą się symbole (1)
i (2).
Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje –
nie świeci się żaden symbol.
Bez ogrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby
włączyć/wyłączyć nadmuch powietrza.
Jak działa tryb automatyczny
przełącznika świateł?
04
Układ oświetlenia automatycznie obsługuje
przełączanie między światłami do jazdy
dziennej a światłami mijania. Światła drogowe
można włączyć, gdy włączone są światła
mijania. Można korzystać z funkcji aktywnych
świateł drogowych (AHB)*, która automatycznie przełącza światła drogowe na światła
mijania i z powrotem lub dostosowuje ustawienie świateł drogowych do warunków ruchu.
Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jak obsługuje się komputer pokładowy? 04
1 Przycisk OK służy do otwierania menu
komputera pokładowego, aktywowania
wybranej opcji i wyłączania komunikatów.
2 Pokrętło służy do przewijania opcji komputera pokładowego.
3 Przycisk RESET służy do zerowania danych wybranej funkcji komputera pokładowego i cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego
przebiegu?
04
Nacisnąć dwa razy przycisk RESET na
lewej dźwigni przy kierownicy.
Wyświetlić licznik dziennego przebiegu T1
lub T2, obracając pokrętło przy kierownicy.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby
wyzerować wskazanie.
Jak działa wskaźnik zmiany biegu*?
5
04
Strzałki wskaźnika zmiany biegu doradzają
właściwy moment zmiany biegu na wyższy lub
niższy w celu zapewnienia optymalnej ekonomii
jazdy. Ilustracja przedstawia cyfrowy* zespół
wskaźników.
Analogowy zespół wskaźników.
Jak zmienić wygląd zespołu
wskaźników?
04
Cyfrowy* zespół wskaźników udostępnia do
wyboru różne kompozycje, na przykład Performance lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni
przy kierownicy przy uruchomionym silniku.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać
opcję menu Motywy.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję
i nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostaje zapisana w pamięci
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania*.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km
do pustego zbiornika”?
04
Zespół wskaźników pokazuje szacunkowy
zasięg samochodu obliczony w oparciu o wcześniejsze warunki jazdy i dostępną ilość paliwa.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „...km”
nie ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie
jakiegokolwiek dystansu. Należy jak najszybciej
zatankować. Ilustracja przedstawia cyfrowy*
zespół wskaźników.
Analogowy zespół wskaźników.
Jak włączyć i wyłączyć
System Infotainment?
04
Nacisnąć krótko, aby włączyć system.
Nacisnąć długo (aż zgaśnie ekran), aby
wyłączyć.
Aby wyciszyć dźwięk (funkcja MUTE): Nacisnąć
krótko – następne naciśnięcie ponownie włącza
dźwięk.
Jak poruszać się w obrębie menu
systemu Infotainment?
04
Nacisnąć przycisk RADIO, MEDIA, My
CAR, NAV* lub TEL*, aby wybrać główne
źródło.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło*
przy kierownicy, aby uzyskać dostęp do
menu głównego wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło przy
kierownicy, aby poruszać się w obrębie
menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło,
aby dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć
się w strukturze menu, anulować funkcję
lub usunąć wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić
do widoku normalnego lub przejść z tego
widoku do widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów w trybie NAV lub
TEL, nacisnąć jeden raz przycisk NAV lub TEL.
Nacisnąć ponownie, aby wrócić do normalnego
widoku.
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®?
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli
środkowej.
Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Urządzenie jest teraz podłączone i można
nim sterować z samochodu.
W przyszłości telefon zostanie podłączony do
samochodu automatycznie.
Postępowanie w razie nieudanego
podłączenia.
04
Jak nawiązać połączenie telefoniczne?
04
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli
środkowej.
Wprowadzić żądany numer lub obrócić pokrętło przy kierownicy w dół, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w górę,
aby uzyskać dostęp do rejestru połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
04
–– Nacisnąć pokrętło przy kierownicy, aby
odebrać połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń
telefonicznych.
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie
audio?
04
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do
wejścia AUX lub portu USB* w konsoli
środkowej.
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane
źródło audio.
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego.
Jak nastawić cel podróży w systemie
nawigacji GPS*?
04
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić
system nawigacyjny.
Nacisnąć jeden raz przycisk NAV i wybrać
opcję Wprowadź adres za pomocą przycisku OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania, posługując się „kołem tekstowym” lub
klawiaturą numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Ustaw jako
jedyny cel lub Dodaj jako punkt trasy i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Więcej informacji oraz opis różnic między
wariantami rynkowymi zamieszczono w instrukcji obsługi systemu RTI*.
Jakich ustawień można dokonać w
systemie menu?
04
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek
zewnętrznych i zamków.
Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano
powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie
menu systemu Infotainment?”.
Jak nastawić zegar?
04
Przejść do opcji Ustawienia > Ustawienia
systemu > Godzina w menu MY CAR.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby aktywować pole godzin. Obrócić pokrętło TUNE,
aby nastawić godzinę i nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby dezaktywować to pole.
Obrócić pokrętło TUNE, aby aktywować
pole minut i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Obrócić pokrętło TUNE, aby nastawić
minuty i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
dezaktywować to pole.
Obrócić pokrętło TUNE, aby zaznaczyć
OK i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Jak należy myć samochód?
05
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*? 05
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby
zachowała swój pierwotny wygląd. Dlatego
należy ją konserwować 1–4 razy w ciągu roku
za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo
Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry
Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego
dealera Volvo.
Jak otworzyć wszystkie szyby
jednocześnie?
–– Nacisnąć przycisk odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania na
co najmniej 4 sekundy, aby jednocześnie
otworzyć wszystkie szyby.
05
Gdzie znajdują się schowki?
05
Pokazano tu niektóre ze schowków w
samochodzie.
W instrukcji obsługi samochodu wskazano umiejscowienie dodatkowych
schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i
12 V?
05
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie
pasażerskiej działały. Gniazdo 12 V* w przestrzeni
bagażowej działa zawsze.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku
niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego
podgrzania.
Jak działa system dostępu bezkluczykowego*?
Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu dostępu bezkluczykowego.
Do czego służy układ BLIS*?
Układ BLIS stanowi uzupełnienie, a nie zastępuje bezpiecznego stylu jazdy ani korzystania z lusterek wstecznych. Układ
BLIS nie działa na ostrych zakrętach. Układ BLIS nie działa, gdy samochód cofa.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się,
że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak złożyć tylne siedzenie?
Upewnić się, że oparcia zostały zablokowane po podniesieniu w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania
lub wypadku. Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Pasy bezpieczeństwa nie mogą być zapięte. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia. Po złożeniu oparć
zagłówki należy przesunąć nieco do przodu, aby nie zahaczały o siedzisko.
Jak działa okno dachowe*?
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych pasażerów lub przedmiotów przez ruchome części okna dachowego. Okno
dachowe należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności. Wysiadając z samochodu, należy zabrać z sobą kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do pustego zbiornika”?
Pewna niedokładność wskazania może wystąpić w przypadku zmiany stylu jazdy.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie
używać silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu z każdego gniazda wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
TP 16121 (Polish) AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement