Volvo S60 2013 Instrukcja obsługi

Volvo S60 2013 Instrukcja obsługi
S60
Instrukcja Obsługi
:9N8?6>CI:GC:IDL6
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
2
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 6
Volvo i środowisko naturalne.................... 12
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .......................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
18
21
24
26
28
29
31
33
34
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Zamknięcie schowków prywatnych*.........
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
46
53
55
57
61
68
70
Spis treści
03 04 05
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 74
Volvo Sensus ........................................... 84
Położenia kluczyka.................................... 85
Siedzenia................................................... 87
Kierownica................................................ 91
Oświetlenie................................................ 93
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy. 105
Szyby i lusterka wsteczne....................... 107
Kompas*................................................. 112
Elektrycznie sterowane okno dachowe*. 114
Blokada antyalkoholowa*........................ 117
Uruchamianie silnika............................... 122
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 127
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 129
Skrzynia biegów...................................... 131
DRIVe Start/Stop*................................... 138
Napęd na wszystkie koła*....................... 145
Hamulec zasadniczy............................... 146
Hamulec postojowy................................ 148
04 Układy wspomagające
kierowcę
05 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 158
System informacji o znakach drogowych –
RSI*......................................................... 160
Ogranicznik prędkości............................ 162
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 164
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 167
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*........ 179
City Safety™........................................... 183
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*...................................................... 188
Driver Alert System*................................ 198
Driver Alert System – DAC*..................... 199
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)* 202
Wspomaganie parkowania*.................... 205
Kamera wspomagania parkowania*....... 208
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*............................................. 212
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 218
Menu MY CAR........................................ 221
Klimatyzacja............................................ 230
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica przedziału pasażerskiego*. 242
Nagrzewnica wspomagająca*................. 246
Komputer pokładowy.............................. 248
Dostosowywanie własności jezdnych..... 250
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 251
HomeLinkŸ *............................................ 152
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
06 07 08
06 System audio-telefoniczny
07 Jazda
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym................................................
Radioodbiornik........................................
Odtwarzacz multimedialny......................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*....
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa .............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
258
269
277
282
Media BluetoothŸ* ................................. 285
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*.......
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy........................
TV*...........................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ..............
4
288
298
303
307
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Koła i ogumienie
312
315
316
320
323
324
331
Uwagi ogólne ......................................... 336
Zmiana koła ............................................ 341
Ciśnienie w ogumieniu ........................... 344
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*........... 345
Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu
(TPMS)*................................................... 346
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK) 348
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 356
Wymiana żarówek................................... 364
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 370
Akumulator.............................................. 372
Bezpieczniki............................................ 378
Pielęgnacja samochodu.......................... 390
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
11 Indeks alfabetyczny
400
402
406
408
411
414
Indeks alfabetyczny................................ 438
418
421
422
434
5
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
6
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Listy z punktorami
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność nie ma znaczenia.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
8
Przykład:
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w pewną
liczbę komputerów, których zadaniem jest
ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazdu.
Niektóre z tych komputerów mogą rejestrować
informacje podczas normalnej jazdy, jeżeli
wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego
incydentu. Część zarejestrowanych informacji
jest potrzebna technikom do zdiagnozowania i
naprawienia usterek pojazdu podczas serwisu
lub przeglądu, a także do tego, by firma Volvo
mogła spełnić wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz tego, informacje są wykorzystywane przez firmę Volvo w pracach bada-
wczych mających na celu ciągłe doskonalenie
jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
przyczynić się do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia.
Wspomniane informacje dotyczą stanu i działania różnych układów i modułów pojazdu i są
związane między innymi z pracą silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły
dotyczące sposobu prowadzenia pojazdu
przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu,
użycie pedałów hamulca i przyspieszenia,
ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Z podanych przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez
pewien czas, a także zapisywane w rezultacie
zderzenia lub innego incydentu. Informacje te
mogą być przechowywane przez firmę Volvo,
o ile mogą przyczynić się do dalszego rozwoju
i doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
Wprowadzenie
Ważne informacje
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i wygody
eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest wyłączenie
wspomnianych usług, tak aby poprzedni właściciel nie miał już do nich dostępu. Należy połączyć się z centrum obsługi, naciskając przycisk
ON CALL w samochodzie lub skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Patrz
też punkt „Zmiana kodu bezpieczeństwa” w
instrukcji obsługi Volvo On Call.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Czujnik laserowy
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
• Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć na
Samochód ten wyposażony jest w czujnik emitujący światło laserowe. Należy bezwzględnie
przestrzegać podanych w tym miejscu instrukcji.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego
umieszczone są dwie poniższe naklejki w
języku angielskim:
promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr 50”,
z dnia 26 lipca 2001.
Parametry promieniowania
emitowanego przez czujnik laserowy
W poniższej tabeli podano dane fizyczne czujnika laserowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Maksymalna energia impulsu
świetlnego
2,64 ¦J
Maksymalna moc wyjściowa
uśredniona
45 mW
Czas trwania impulsu świetlnego
33 ns
Rozproszenie wiązki (poziome x
pionowe)
Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych
instrukcji stwarza ryzyko kontuzji oka!
•
28° × 12°
Nigdy nie patrzeć na czujnik laserowy
(który emituje rozszerzające się niewidzialne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub bliższej poprzez
optykę powiększającą, taką jak lupa,
mikroskop, obiektyw lub podobne przyrządy optyczne.
•
Badanie, naprawa, demontaż i/lub
wymiana części zamiennych czujnika
laserowego muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany
warsztat – zalecamy zwrócenie się do
autoryzowanego warsztat Volvo.
•
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie przeprowadzać
żadnych ponownych regulacji lub konserwacji innych niż te, które tutaj określono.
•
•
10
Klasa lasera 3B nie jest bezpieczna dla
oka i dlatego wiąże się z ryzykiem kontuzji.
OSTRZEŻENIE
Osoba wykonująca naprawę musi
postępować zgodnie ze specjalnie sporządzonymi informacjami warsztatowymi dla czujnika laserowego.
Nie demontować czujnika laserowego
(obejmuje to również demontowanie
soczewek). Wymontowany czujnik laserowy nie spełnia wymagań dla lasera
klasy 3B według normy IEC 60825-1.
•
Przed wymontowaniem z przedniej
szyby konieczne jest wypięcie łącznika
czujnika laserowego.
•
Czujnik laserowy musi być zamontowany na przedniej szybie zanim zostanie wpięty łącznik czujnika.
•
Czujnik laserowy nadaje światło laserowe gdy klucz zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu II, jak również
przy wyłączonym silniku (patrz
strona 85 na pozycjach klucza).
Więcej informacji o czujniku laserowym, patrz
strona 183.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik
kodów QR dostępny jako dodatkowe oprogramowanie do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR można pobrać ze
stron internetowych App Store lub Android
Market.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Kod QR
11
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
12
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
Zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu. – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i. W ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
Wnętrze pojazdu
•
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
• Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących prawidłowego sposobu
pozbywania się tego rodzaju odpadów
należy skonsultować się ze stacją obsługi
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 312 i 414.
Recykling
Elementem działań firmy Volvo na rzecz
ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiedniego z punktu widzenia ochrony środowiska recyklingu samochodu po zakończeniu
jego użytkowania. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSCŸ
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSCŸ lub innych kontrolowanych źródeł.
14
Wprowadzenie
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .....................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
24
26
28
29
31
33
34
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
1
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa.
Nacisnąć przycisk i przesunąć pas w kierunku pionowym. Ustawić pas możliwie jak najwyżej, ale w
taki sposób, by nie ocierał się o szyję.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Nieprawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa. Pas
musi spoczywać na barku.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu)
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte lub zapięte
są nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnią pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
OSTRZEŻENIE
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
G020998
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• przy silnym przechyle samochodu.
01
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to
w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości jazdy
sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
G017726
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
20
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
OK.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk OK.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników, która
zapala się po wybraniu pozycji II kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Podusz. pow. SRS Wymagany
serwis lub Podusz. pow. SRS Pilny serwis.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek powietrznych lub kurtyn powietrznych albo innego
rodzaju usterkę systemu. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces napełniania poduszek powietrznych,
które nagrzewają się do wysokiej temperatury.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
UWAGA
Czujniki w układzie czołowych poduszek
powietrznych reagują w różny sposób, w
zależności od siły zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeństwa są
zapięte, czy nie.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Czołowe poduszki powietrzne napełniane
są w stopniu zależnym od siły zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
22
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszki powietrznej w razie zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą
siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej,
trzymając stopy na podłodze, a plecy na
oparciu. Pasy bezpieczeństwa muszą być
zapięte.
OSTRZEŻENIE
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka
powietrzna.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli
(patrz strona 25) informuje o wyłączeniu
poduszki powietrznej i równocześnie świeci
się lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych w zespole wskaźników. W ten
sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać
się do stacji obsługi. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Włączanie/wyłączanie
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej konsoli
widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 51.
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
24
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Poduszka powietrzna jest nieaktywna.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować dzieci w specjalnym
foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w położeniu II, na wyświetlaczu w zespole wskaźników na
około 6 sekund zapala się lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 21).
towej widoczny jest odpowiedni symbol
ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
Wyłączona poduszka powietrzna
2
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 85.
2
Włączona poduszka powietrzna
G017724
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
01
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
G017800
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera
jest włączona, na wyświetlaczu w konsoli sufi-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
G032949
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne są jedynie
uzupełniającym elementem systemu
ochrony przed skutkami zderzeń bocznych. Podczas jazdy należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
28
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn
powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią
jedynie uzupełnienie działania ochronnego
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
29
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
30
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego,
uderzenia od tyłu,
zderzenia bocznego
i/lub przewrócenia
samochodu
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/
lub przewrócenia
samochodu i/lub
niektórych zderzeń
czołowych
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub bocznego i/lub
przewrócenia samochodu
Czołowe poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego
• Odholować samochód. Firma Volvo
A
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
01
UWAGA
Poduszki powietrzne napinacze pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko jednokrotnie
w trakcie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Przebiegający
gwałtownie proces napełniania poduszki
oraz tkanina, z której wykonano poduszkę,
mogą spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
32
01 Bezpieczeństwo
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja.
Oznacza to, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją
bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku
gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy
układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód nie może jechać samodzielnie ani
nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest
to konieczne.
01
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpiecz. Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy pojawił się komunikat
Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja (tryb
bezpieczeństwa). Należy natychmiast
wysiąść z samochodu.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 36.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
34
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020739
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
OSTRZEŻENIE
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani
do sprężyn, szyn i belek pod fotelem. Ostre
krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
01
Naklejka poduszki powietrznej
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Naklejka jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera; patrz ilustracja na stronie 24.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się o szybę przednią.
1
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Grupa 0
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E5 04301146
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
(L)
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
maks. 13 kg
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
maks. 10 kg
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
2
36
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
9 – 18 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
01
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(L)
(L)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15 – 25 kg
Grupa 2/3
15 – 36 kg
38
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
01
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 68.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Klasa
wielkościowa
Opis
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Opis
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
G
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
A
40
Klasa
wielkościowa
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
UWAGA
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
UWAGA
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Masa ciała
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
maks. 10 kg
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 10 kg
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
F
X
X
G
X
X
E
X
TAK
(IL)
E
X
TAK
(IL)
D
X
TAKA
(IL)
C
X
TAKA
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
D
X
TAKA
(IL)
C
X
TAKA
(IL)
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAKB
(IUF)
B1
X
TAKB
(IUF)
A
X
TAKB
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
B
42
Aby niemowlę/dziecko miało wystarczającą ilość miejsca na tylnym siedzeniu, siedzenie przednie należy przesunąć do przodu poza położenie środkowe.
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
01
żej korzystały z fotelika ustawionego tyłem do
kierunku jazdy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Dodatkowe
gniazda do zamocowania fotelika dziecięcego
znajdują się w półce podokiennej za oparciem
tylnego siedzenia. Zakrywają je zaślepki z tworzywa. Dostęp do gniazda uzyskuje się po
odchyleniu na bok zaślepki.
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami
na tylnym siedzeniu zamocowanie tego typu
fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu
zagłówka.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Firma Volvo zaleca, aby małe dzieci jak najdłu-
43
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Zamknięcie schowków prywatnych*.......................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
46
53
55
57
61
68
70
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator). Służą
one do uruchamiania samochodu oraz jego
zamykania i otwierania.
Można zamówić dodatkowe kluczyki z pilotem
zdalnego sterowania – można zaprogramować
maksymalnie 6 kluczyków do użycia w tym
samym samochodzie.
Elektroniczny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest wyposażony w wyjmowany kluczyk mechaniczny wykonany z metalu. Jego
widoczna część jest dostępna w dwóch wersjach, co umożliwia odróżnienie kluczyków
elektronicznych.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości
w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu
tego rozdziału opisano funkcje dostępne w
PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania sterowanych elektrycznie szyb i okna dachowego poprzez wyjęcie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, jeśli kierowca
wysiada z samochodu.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowy kluczyk można zamawiać w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w menu MY CAR za pomocą
opcji Informacja Liczba kluczyków. Struktura menu, patrz strona 221.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 88 i
109.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu.
Struktura menu, patrz strona 221.
Samochody z systemem Keyless drive, patrz
strona 57.
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
• Zablokowanie – jedno błyśnięcie i złożenie
zewnętrznych lusterek wstecznych2.
• Odblokowanie – dwa błyśnięcia i rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych2.
1
2
46
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi zostały zatrzaśnięte.
Wybieranie funkcji
W systemie menu samochodu można wybrać
różne opcje sygnalizacji zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą sygnalizacji świetlnej, patrz strona 221.
Migająca dioda LED przy szybie przedniej
potwierdza, że samochód jest zablokowany.
Komunikat
Znaczenie
Włóż kluczyk
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk
z wyłącznika
zapłonu, włożyć go
ponownie i ponowić
próbę rozruchu.
Kluczyk nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Ponowić
próbę rozruchu.
UWAGA
Samochody, które nie są wyposażone w
autoalarm, również mają tę lampkę kontrolną.
Odszukać w menu MY CAR opcję Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia i wybrać Sygnalizacja świetlna
zablokowania i/lub Sygnalizacja świetlna
odblokowana.
Immobilizer
Lampka kontrolna zamka
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
02
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
Ta sama dioda LED, która sygnalizuje uzbrojenie
alarmu, patrz strona 70.
47
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Komunikat
Znaczenie
Immobilizer Uruchom ponownie
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli błąd
występuje nadal:
Skontaktować się ze
stacją obsługi –
zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Uruchamianie silnika, patrz strona 122.
Realizowane funkcje
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, wersja
standardowa.
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Informacje
Blokowanie drzwi
Przyciski funkcyjne
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Pokrywa bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i
wyłączenie autoalarmu.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić za pomocą
opcji MY CAR w menu Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Odblokowanie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i Drzwi
kierowcy, nast. wszystkie. Struktura menu,
patrz strona 221.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 101.
Bagażnik – Odblokowanie pokrywy
bagażnika wraz z przerwaniem ich monitorowania przez układ autoalarmu. Szczegółowe
informacje, patrz strona 64.
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie zabrany z samochodu przy uruchomionym silniku albo aktywna jest pozycja kluczyka I lub II (patrz strona 85) i zamknięte są
wszystkie drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym pojawi sie komunikat ostrzegawczy i jednocześnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
02
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się z powrotem w samochodzie,
przerwanie sygnalizacji ostrzegawczej nastąpi
po wykonaniu następujących czynności:
• włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu
• zwiększenie prędkości powyżej 30 km/h
• naciśnięcie przycisku OK.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
UWAGA
Działanie zdalnego sterowania może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego, patrz strona 51.
49
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Funkcje specjalne komunikatora
osobistego PCC*
ków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
UWAGA
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
–
Nacisnąć przycisk informacyjny
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycis-
50
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika za pomocą komunikatora osobistego
PCC wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została zakłócona przez fale radiowe, budynki, warunki
topograficzne, itp.
02
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
UWAGA
czyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 24.
• lewe drzwi przednie można otworzyć ręcznie, jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 59.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 68.
• prawe drzwi przednie i drzwi tylne można
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
zablokować ręcznie, np. w przypadku
awarii zasilania, patrz strona 61.
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
• można zablokować bagażnik i schowek w
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
desce rozdzielczej (zamknięcie schowków
prywatnych*), patrz strona 53.
• można otworzyć ręcznie pokrywę bagażnika, jeżeli w samochodzie nie ma zasilania, patrz strona 65.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełą-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to lewe drzwi przednie można odblokować w
następujący sposób:
1. Odblokować lewe drzwi przednie kluczykiem mechanicznym, wkładając go do
zamka w klamce drzwi.
Zobacz też rysunek oraz dodatkowe informacje, patrz strona 59.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Samochód z systemem Keyless, patrz
strona 59.
52
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
Ogólne informacje na temat
zamknięcia schowków prywatnych
G021083
Blokada serwisowa pozwala bezpiecznie przekazać samochód stacji serwisowej lub na przykład obsłudze hotelowej. Następuje wtedy
zablokowanie schowka podręcznego i odłączenie zamka pokrywy bagażnika od układu
centralnego zamka – pokrywy bagażnika nie
można otworzyć ani za pomocą przycisku centralnego zamka w drzwiach przednich ani za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z
kluczykiem mechanicznym.
Uruchomienie/wyłączenie
02
Oznacza to, że za pomocą elektronicznego
kluczyka z wyjętym kluczykiem mechanicznym
można jedynie uzbrajać/rozbrajać alarm,
otwierać i uruchamiać samochód.
Pilot zdalnego sterowania bez kluczyka
mechanicznego można wtedy przekazać personelowi serwisu lub hotelu – odłączany kluczyk mechaniczny zatrzymuje przy sobie właściciel samochodu.
Uruchomienie blokady serwisowej.
W celu uruchomienia blokady serwisowej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
180 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona pionowo.
G021084
Wyjąć kluczyk mechaniczny. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, bez kluczyka
mechanicznego, gdy blokada serwisowa jest
uruchomiona.
Następuje wtedy zablokowanie schowka podręcznego, a pokrywy bagażnika nie można
otworzyć ani za pomocą pilota zdalnego sterowania ani za pomocą przycisku centralnego
zamka.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
UWAGA
02
Nie wkładać kluczyka mechanicznego do
gniazda w oprawie elektronicznego kluczyka, lecz schować go w bezpiecznym
miejscu.
• Wyłączanie blokady odbywa się w odwrotnej kolejności.
Zablokowanie dostępu tylko do schowka w
desce rozdzielczej, patrz strona 63.
54
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Słabe baterie w
nadajniku zdalnego sterowania.
Wymień baterie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
02
Otwieranie obudowy
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu
obudowy nie wypadła bateria.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
Typ baterii
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
02
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
56
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
G020577
Informacje ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie komunikator osobisty PCC, pełniący rolę elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ można dostać
się do niego, np. mając zajęte obie ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektroniczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 46.
1
Zasięg działania
Otwarcie drzwi bocznych lub pokrywy bagażnika jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź pokrywy
bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce
zablokować lub odblokować drzwi samochodu, musi mieć elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma
możliwości zablokowania ani odblokowania
drzwi samochodu, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się po drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
Jeśli wszystkie komunikatory osobiste PCC
zostaną zabrane z samochodu przy uruchomionym silniku albo aktywna jest pozycja kluczyka I lub II (patrz strona 85) i zamknięte są
wszystkie drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym pojawi sie komunikat ostrzegawczy i jednocześnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegaw-
czej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie elektronicznego kluczyka z
02
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
• naciśnięcie przycisku OK.
Zasady posługiwania się elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi. W
ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z powrotem
uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego należy
go pilnować ze szczególną troską.
WAŻNE
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
Komunikator osobisty, patrz strona 50.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenia działania
02
Blokowanie drzwi
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
UWAGA
Odblokowanie drzwi
Nie umieszczać/nie przechowywać komunikatora osobistego PCC w pobliżu telefonu
komórkowego lub metalowych przedmiotów – zachować odległość co najmniej
10-15 cm.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 48.
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają powierzchnię wrażliwą na nacisk na zewnętrznych klamkach drzwi oraz osłonięty gumową
nakładką przycisk obok pokrytego gumą dużego
przycisku pokrywy bagażnika.
Zablokować drzwi i pokrywę bagażnika jednym długim naciśnięciem na wrażliwą na
nacisk powierzchnię klamce dowolnych drzwi
lub nacisnąć mniejszy z dwóch pokrytych
gumą przycisków na pokrywie bagażnika –
wskaźnik blokady zamków na szybie przedniej
potwierdza miganiem, że procedura blokowania została zakończona, patrz strona 47.
Wszystkie drzwi boczne i pokrywa bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
58
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
jej dźwignia sterująca powinna być w położeniu P. W przeciwnym wypadku zablokowanie drzwi nie nastąpi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku
pokrywy bagażnika – drzwi boczne lub
pokrywę bagażnika można wtedy otworzyć
normalnie.
UWAGA
Klamki drzwi normalnie rejestrują fakt chwycenia dłonią za klamkę, ale jeśli osoba
otwierająca samochód nosi grube rękawiczki albo wykona bardzo szybki ruch dłonią, może być potrzebna druga próba lub
konieczne będzie zdjęcie rękawiczki.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
2. Następnie włożyć kluczyk mechaniczny do
otworu zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwór na kluczyk mechaniczny – do zdejmowania
osłony.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to lewe drzwi
przednie można odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego (patrz strona 51) umieszczonego w komunikatorze.
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi – można to zrobić także za pomocą kluczyka mechanicznego:
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
2
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z komunikatorem osobistym
PCC do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 71.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie samoczynnie
ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
02
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z komunikatorem osobistym B, ustawienia tych elementów można zmienić jednym z trzech opisanych poniżej sposobów:
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania w swoim komunikatorze PCC,
patrz strona 48.
• Naciskając jeden z przycisków 1-3 pamięci
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 88.
• Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 88 i 109.
Ustawienia indywidualne
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu MY CAR,
które drzwi powinny zostać odblokowane,
opcja: Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Dostęp bezkluczykowy –
można tam wybrać Odblokowanie
wszystkich drzwi, Odblokowanie
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
dowolnych drzwi, Drzwi po tej samej
stronie lub Drzwi przednie.
Struktura menu, patrz strona 221.
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
W skład układu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka wchodzi szereg anten
detekcyjnych:
Tylny zderzak, pośrodku
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
Tylna półka podokienna – pośrodku, od
spodu
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
60
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa bagażnika zostają jednocześnie odblokowane lub
zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru
różnych sekwencji odblokowania zamków,
patrz „Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania”, strona 48.
Aby możliwe było uruchomienie sekwencji blokowania zamków, drzwi kierowcy muszą być
zamknięte – jeżeli którekolwiek z pozostałych
drzwi bocznych lub pokrywa bagażnika są
otwarte, zablokowanie ich zamków i uzbrojenie
alarmu nastąpi dopiero po ich zamknięciu. W
przypadku samochodu z systemem bezkluczykowym* wszystkie drzwi boczne i pokrywa
bagażnika muszą być zamknięte.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania lewych przednich
drzwi można użyć kluczyka mechanicznego,
patrz strona 51.
Blokowanie ręczne
UWAGA
Należy pamiętać o tym, że po otwarciu
drzwi za pomocą kluczyka mechanicznego
włączy się alarm – wyłączenie alarmu
nastąpi po włożeniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka za
pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
W pewnych sytuacjach musi istnieć możliwość
ręcznego zablokowania zamków samochodu,
np. w przypadku awarii zasilania.
02
Zamek lewych przednich drzwi można odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego
wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania,
patrz strona 59.
Pozostałe drzwi nie mają bębenków, lecz na
ściance szczytowej poszczególnych drzwi
znajduje się pokrętło blokujące, które trzeba
przekręcić – drzwi są wtedy mechanicznie
zamknięte/zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz. Drzwi można jednak
nadal otworzyć od środka.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną
otwarte, to wszystkie zostaną ponownie automatycznie zablokowane. Ta funkcja zmniejsza
ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego samochodu. (Samochody z alarmem,
patrz strona 70.)
Ręczne blokowanie drzwi. Nie należy mylić z
zabezpieczeniem tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci, patrz strona 68.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
–
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła, patrz strona 51.
02
Od wewnątrz
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
Zamek centralny
• Pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi –
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz.
odblokowanie i otwarcie drzwi następuje
jednocześnie.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Lampka kontrolna w przycisku zamka
Zamek centralny jest dostępny w dwóch wersjach – lampka w przycisku centralnego zamka
na drzwiach kierowcy ma różne znaczenia,
zależnie od wersji.
UWAGA
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie wszystkie drzwi jednocześnie.
•
Zablokowanych ręcznie drzwi tylnych z
włączoną ręczną blokadą zabezpieczającą je przed otwarciem przez dzieci nie
można otworzyć ani od wewnątrz ani od
zewnątrz, patrz strona 68. Zablokowane w ten sposób drzwi można odblokować wyłącznie za pomocą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub przycisku centralnego zamka.
W przypadku gdy przycisk centralnego zamka
znajduje się tylko na drzwiach kierowcy,
pozostałe drzwi nie mają żadnych przycisków:
Zamek centralny.
Wszystkie drzwi boczne i pokrywę bagażnika
można zablokować lub odblokować jednocześnie, używając przycisku centralnego
zamykania znajdującego się na drzwiach kierowcy i pasażera*.
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
Odblokowanie drzwi
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
wania.
62
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
centralnego bloko-
• Świecąca się lampka oznacza, że wszystkie drzwi są zablokowane.
W przypadku gdy przycisk centralnego zamka
znajduje się na obu drzwiach przednich, a na
drzwiach tylnych znajduje się przycisk zamka
elektrycznego:
• Świecąca się lampka oznacza, że tylko
dane drzwi są zablokowane. Gdy świecą
się lampki we wszystkich przyciskach,
zablokowane są wszystkie drzwi.
Blokowanie drzwi
• Nacisnąć przycisk centralnego zamka
– wszystkie zamknięte drzwi zostają
zablokowane.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
Przycisk zamka* drzwi tylnych
trzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Automatyczne blokowanie zamków
nicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 51.
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika.
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Aut. blokowanie drzwi. Struktura menu, patrz strona 221.
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
02
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
Lampka kontrola w przycisku świeci się, gdy drzwi
są zablokowane.
Informacje o zamykaniu prywatnych schowków, patrz strona 53.
Przyciski zamka na drzwiach tylnych blokują
tylko te drzwi, na których się znajdują.
Aby odblokować drzwi:
• Pociągnąć za klamkę – nastąpi odblokowanie i otwarcie drzwi.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewie-
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mecha``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Pokrywa bagażnika
02
Otwieranie ręczne
WAŻNE
•
•
Pokryty gumą przycisk ze stykiem elektrycznym.
Do zwolnienia zamka bagażnika
potrzebna jest minimalna siła – wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
W celu otwarcia bagażnika nie ciągnąć
za pokryty gumą przycisk – pokrywę
podnosić za uchwyt. Zastosowanie
zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie styków elektrycznych przycisku.
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Pokrywa bagażnika jest utrzymywana w położeniu zamkniętym przez zamek elektryczny.
Aby otworzyć:
kluczyka z pilotem
Lampka kontrolna zamka na tablicy rozdzielczej przestaje migać, co oznacza, że nie cały
samochód jest zablokowany, a czujniki przechyłu i ruchu autoalarmu* oraz czujniki otwarcia pokrywy bagażnika są odłączone.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
Dwa sposoby otwierania pokrywy
bagażnika
Jedno naciśnięcie – Pokrywa bagażnika zostaje odblokowana, ale pozostaje zamknięta –
nacisnąć lekko pokryty gumą duży przycisk
pod klamką zewnętrzną i podnieść pokrywę
bagażnika.
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
1. Nacisnąć lekko pokryty gumą szeroki przycisk pod klamką zewnętrzną – zamek zostanie zwolniony.
2. Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
całkowicie otworzyć drzwi.
Można rozbroić autoalarm pokrywy bagażnika* oraz odblokować i otworzyć ją oddzielnie
64
za pomocą przycisku
zdalnego sterowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dwa naciśnięcia – Pokrywa bagażnika zostaje
odblokowana, a zamek zostaje zwolniony, w
wyniku czego pokrywa otwiera się na około
centymetr – podnieść, chwytając za klamkę
zewnętrzną. Opady deszczu lub śniegu oraz
niska temperatura albo mróz mogą jednak
uniemożliwić zwolnienie zamka drzwi tylnych.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Lampka kontrolna zamka na tablicy rozdzielczej zaczyna migać, co oznacza, że samochód
jest zablokowany, a autoalarm* został uzbrojony.
UWAGA
•
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć,
automatyczne ponowne zablokowanie
nie ma miejsca, ponieważ pokrywa/
drzwi zostają otwarte i trzeba je
zamknąć ręcznie.
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je ponownie zablokować i uzbroić alarm należy
nacisnąć przycisk blokady
na pilocie zdalnego sterowania.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Pokrywę bagażnika można otworzyć ręcznie
za pomocą kluczyka mechanicznego w przypadku wyczerpania się akumulatora samochodu – w takiej sytuacji pokrywy nie można
otworzyć za pomocą przycisku na panelu przełączników świateł.
Podważyć i zdjąć osłonę zamka.
Otworzyć zamek, obracając go za pomocą
kluczyka mechanicznego o około ćwierć
obrotu w lewo, jak pokazano na ilustracji.
3. Założyć z powrotem osłonę.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
• W celu zablokowania drzwi bagażnika
Podważyć ostrożnie za pomocą kluczyka mechanicznego.
02
Aby odblokować/otworzyć pokrywę bagażnika:
–
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1) – zamek zostaje zwolniony
i pokrywa bagażnika otwiera się na kilka
centymetrów.
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 48.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Całkowita blokada zamków*1
02
Wyłączenie tymczasowe
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie klamki drzwi zostają mechanicznie
odłączone, co uniemożliwia otwarcie drzwi od
wewnątrz.
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
2. Wybrać opcję Aktywuj jeden raz.
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
lub
–
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Lewe przednie drzwi można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał
w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ
osoba taka nie będzie mogła wydostać się
z pojazdu.
1
66
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
MY CAR
OK MENU
Pokrętło TUNE
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu MY CAR, opcja
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Zredukowana ochrona (szczegółowy
opis menu, patrz strona 221).
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wybrać opcję Zapytaj przy wysiadaniu.
> Przy każdym wyłączeniu silnika na ekranie w konsoli środkowej pojawia się
komunikat Ograniczyć ochronę do
czasu ponownego uruchomienia
silnika?, a następnie opcje Potwierdź
naciskając OK i Anuluj przyc. EXIT.
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona
–
Nacisnąć OK/MENU, by zablokować
zamki samochodu. (Równocześnie następuje wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*, patrz strona 71.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony
–
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
02
UWAGA
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
67
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
02
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
OSTRZEŻENIE
Oboje drzwi tylnych mają dwa pokrętła –
należy uważać, by nie pomylić blokady
zabezpieczającej drzwi przed otwarciem
przez dzieci z mechanicznym zamkiem
drzwi.
UWAGA
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci. Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi,
patrz strona 61.
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
68
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć we wszystkich pozycjach kluczyka wyższych niż 0 – patrz
strona 85. Włączenie/wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od wyłączenia silnika, pod
warunkiem, że nie zostały otwarte żadne drzwi.
Włączenie/wyłączenie zabezpieczenia:
Włączenie zabezpieczenia:
–
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję kluczyka wyższą niż 0.
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła – patrz strona 51.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
02
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
• szyby można opuszczać i podnosić jedynie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Aktualne ustawienie zostaje zapisane w
pamięci podczas wyłączania silnika – jeżeli
zabezpieczenie jest włączone w momencie
wyłączenia silnika, funkcja pozostanie włączona przy jego następnym uruchomieniu.
69
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Informacje ogólne
02
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
Lampka kontrolna alarmu
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w
taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. Może to spowodować
naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Ta sama dioda LED, która sygnalizuje zablokowanie zamków, patrz strona 47.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
70
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uzbrajanie autoalarmu
–
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
Rozbrajanie alarmu
–
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, samochód
można otworzyć, rozbroić układ i uruchomić
silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego –
patrz strona 59.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie sygnalizatora
alarmu i włączenie syreny.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Sygnały autoalarmu
02
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub promem, czujniki ruchu i przechyłu należy tymczasowo wyłączyć.
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani pokrywa bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
3. Uruchomić silnik.
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 66.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 74
Volvo Sensus ......................................................................................... 84
Położenia kluczyka.................................................................................. 85
Siedzenia................................................................................................. 87
Kierownica.............................................................................................. 91
Oświetlenie.............................................................................................. 93
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy............................................... 105
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 107
Kompas*................................................................................................ 112
Elektrycznie sterowane okno dachowe*............................................... 114
Blokada antyalkoholowa*...................................................................... 117
Uruchamianie silnika............................................................................. 122
Uruchamianie silnika – system Flexifuel............................................... 127
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 129
Skrzynia biegów.................................................................................... 131
DRIVe Start/Stop*................................................................................. 138
Napęd na wszystkie koła*..................................................................... 145
Hamulec zasadniczy............................................................................. 146
Hamulec postojowy.............................................................................. 148
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 152
72
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
94,
99, 218,
248
Panel przycisków sterujących
62, 68,
107, 109
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
88
Światła awaryjne
99
64, 93,
315
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
164, 167
Sterowanie systemem
audio-telefonicznym i
menu
221,
259, 262
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
22, 92
Panel sterujący klimatyzacji
234
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
Dźwignia skrzyni biegów
131
Zespół wskaźników
77, 82
221,
260, 288,
262
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
250
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
105, 106
Przycisk START/STOP
ENGINE
122
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
91
Wyłącznik zapłonu
85
221,
259, 262
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
357
Wyświetlacz systemu
audio-telefonicznego i
menu
Hamulec postojowy
148
Klamka drzwi
–
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
76
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Wyświetlacz systemu
audio-telefonicznego i
menu
221,
259, 262
64, 93,
315
Światła awaryjne
99
85
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
357
Wyłącznik zapłonu
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
88
Hamulec postojowy
148
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
91
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
94,
99, 218,
248
Dźwignia skrzyni biegów
131
Przycisk START/STOP
ENGINE
122
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
164, 167
Zespół wskaźników
77, 82
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 92
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
221,
260, 288,
262
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
105, 106
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
250
Klamka drzwi
–
Panel sterujący klimatyzacji
234
Panel przycisków sterujących
62, 68,
107, 109
Sterowanie systemem
audio-telefonicznym i
menu
221,
259, 262
03
Wyświetlacze informacyjne
Na wyświetlaczach tych ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje przedstawiane są za
pomocą tekstów i symboli graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony, lub
wykonywane jest sprawdzenie funkcjonalności
w pozycji kluczyka II, po upływie 5 sekund
zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem lampki
sygnalizacyjnej usterek w układzie wydechowym i lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia
oleju.
03
Symbole informacyjne
Symbol
Zespół wskaźników.
Prędkościomierz
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 248 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 315.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
1
78
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Lampki kontrolne świateł drogowych i kierunkowskazów
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
System redukcji emisji spalin
symbole ostrzegawcze1
Symbol dla DRIVe - Start/Stop*, patrz
strona 138
Usterka w układzie ABS
Symbole informacyjne
Tylne światło przeciwmgielne
Kontrola działania
Układ antypoślizgowy
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 358.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
Podgrzewanie wstępne silnika
(silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Symbol informacyjny – odczytać tekst komunikatu
Światła drogowe
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
DRIVe – Start/Stop*, silnik został
automatycznie wyłączony, patrz
strona 138
Układ monitorowania ciśnienia
w oponach*, patrz strona 346
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Jest tylko jedno
światło przeciwmgielne, które znajduje się po
stronie kierowcy.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
sób pokonywania zakrętów są bardziej
aktywne niż podczas normalnej jazdy i umożliwia wtedy do pewnego stopnia kontrolowany
poślizg tylnej części pojazdu, zanim zainterweniuje i ustabilizuje tor jazdy.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
03
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Podgrzewanie ma
miejsce głównie z powodu niskiej temperatury.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk OK, patrz strona 218. Po upływie określonego czasu (w zależności od rodzaju informacji) komunikat znika samoczynnie. Symbol
informacyjny może zaświecić się także wraz z
innymi lampkami.
Tryb Sport umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę. Układ sprawdza, czy ruchy
pedału przyspieszenia i kierownicy oraz spo``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
UWAGA
symbole ostrzegawcze
Symbol
W przypadku wyświetlenia komunikatu serwisowego, symbol i komunikat tekstowy
można wyłączyć, naciskając przycisk OK
albo znikną one samoczynnie po pewnym
czasie.
03
Niskie ciśnienie olejuA
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Błyskanie lampki sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Działanie
Poduszki powietrzne
Światła drogowe
Poduszki powietrzne
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
Brak ładowania akumulatora
DRIVe – Start/Stop*
Awaria w układzie hamulcowym
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy niezwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Lampka ta świeci się, gdy nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika.
Ostrzeżenie
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lewy i prawy kierunkowskaz
Układ monitorowania ciśnienia w
oponach
Lampka ta świeci się, gdy ciśnienie w oponach
jest niskie lub w przypadku usterki układu
monitorowania ciśnienia w oponach.
A
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 358 i 360.
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
80
Zaciągnięty hamulec postojowy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 362.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia samochód nie powinien
jeździć.
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca, aby
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 362.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
2
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
OK, patrz strona 218. Symbol ostrzegawczy
może świecić również razem z innymi lampkami.
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
OK.
03
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej2 lub pokrywa bagażnika nie
są prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony symbol informacyjny lub ostrzegawczy i
równocześnie na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat. Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i
zamknąć otwarte drzwi lub pokrywę.
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Licznik przebiegu dziennego
Zegar
Ustawianie zegara w MY CAR
Oprócz przedstawionej poprzednio metody
ręcznej/mechanicznej, zegar można również
ustawić w grupie menu MY CAR, odnośnie do
dalszych informacji zobacz patrz strona 221.
03
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika.
Zegar i pokrętło regulacyjne.
Wyświetlacz licznika
Wyświetlacz wskazujący czas
Przycisk przełączania liczników T1 i T2
oraz kasowania wskazań
Pokrętło regulacyjne
Za pomocą tego licznika można mierzyć pokonywane dystanse. Przebyta odległość pokazywana jest na wyświetlaczu.
Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (trwające dłużej niż 2 sekundy) powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlonego licznika dziennego
przebiegu.
Obracać pokrętło w kierunku zgodnym/przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu
nastawienia zegara. Najpierw obrócić do położenia końcowego, po czym jeszcze dalej poza
położenie końcowe około 1 mm - będzie wówczas słyszalne "kliknięcie", wyczuwalne również pod pokrętłem. Każde "kliknięcie" powoduje przesuwanie o 1 minutę. W celu dokonania szybkiej zmiany - przytrzymać pokrętło w
"pozycji klikania".
W nawiązaniu do komunikatu zegar zostanie
tymczasowo zastąpiony symbolem, patrz
strona 218.
82
1. Zlokalizować Ustawienia
systemowe Godzina.
Opcje
2. Kursor znajduje się w pierwszym polu
oznaczającym godziny: Nacisnąć OK pole zostanie uaktywnione.
3. Obracać TUNE w celu ustawienia prawidłowej godziny, po czym nacisnąć OK - pole
zostanie dezaktywowane.
4. Obrócić TUNE w celu wybrania pola dla
minut (A) i nacisnąć OK - pole zostanie
uaktywnione (B).
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
5. Obracać TUNE w celu ustawienia prawidłowej minuty, po czym nacisnąć OK - pole
zostanie dezaktywowane.
6. Obracać TUNE w celu wybrania pola dla
OK i nacisnąć OK - ustawianie zostanie
dokonane.
03
Opcja menu Ustawienia Opcje
systemowe Format czasu pozwala
wybrać system 24-godzinny lub 12-godzinny
(AMPM).
RSI*
Funkcja RSI (Road Sign Identification) pomaga
kierowcy dostrzegać znaki drogowe zawierające informacje o ograniczeniu prędkości,
początku/końcu autostrady lub drogi oraz
zakazie wyprzedzania. Szczegółowe informacje na temat funkcji RSI, patrz strona 160.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 Za kierownicą
Volvo Sensus
Informacje ogólne
03
je na ekranie TV w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać wielu osobistych ustawień. Są one
dostępne w menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Panel sterowania w konsoli środkowej
Nawigacja* – NAV, patrz oddzielna instrukcja obsługi (System informacji drogowych
– RTI).
System audio-telefoniczny (RADIO,
MEDIA, TEL*), patrz strona 258.
Ustawienia samochodu – MY CAR, patrz
strona 221.
Kamera systemu wspomagającego parkowanie – CAM*, patrz strona 208.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu, takie jak system City Safety, zamki i
autoalarm, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
MEDIA, TEL*, NAV* lub CAM* można włączyć
inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np.
AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów zamieszczono w odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi.
Sterowanie klimatyzacji, patrz strona 230.
Volvo Sensus to system operacyjny samochodu, który pozwala dostosować ustawienia
pojazdu do własnych potrzeb i upodobań.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji różnych systemów samochodu i wyświetla
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Położenia kluczyka
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
nicznym i włożyć go do wyłącznika
zapłonu.
2. Następnie wcisnąć kluczyk do wyłącznika
aż do końca.
W tabeli wymieniono funkcje dostępne w
poszczególnych położeniach kluczyka/poziomach.
WAŻNE
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować
jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
03
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 51.
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
W wersji z systemem bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania silnika* kluczyka nie
trzeba wkładać do wyłącznika zapłonu, lecz
można go pozostawić np. w kieszeni.
Dodatkowe informacje na temat tej funkcji
bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
silnika, patrz strona 57.
Wkładanie kluczyka
1. Chwycić za koniec kluczyka z pilotem zdalnego sterowania oraz kluczykiem mecha-
Wyjmowanie kluczyka
• Nacisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, by został wysunięty, a następnie
wyciągnąć go z wyłącznika zapłonu.
Funkcje na różnych poziomach
Aby umożliwić korzystanie z ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ
elektryczny samochodu można za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania przełączyć na jeden z 3 różnych poziomów (położeń kluczyka) – 0, I i II. W niniejszej instrukcji
obsługi poziomy te są określane jako „położenia kluczyka”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 Za kierownicą
Położenia kluczyka
Pozio
m
0
Funkcje
• Podświetlenie licznika przebiegu, zegara i wskaźnika
temperatury.
• Można ustawiać fotele z elek-
03
tryczną regulacją.
• Można używać systemu
audio przez ograniczony czas
– patrz strona 258.
I
• Można używać okna dachowego, szyb sterowanych
elektrycznie, gniazda 12 V w
kabinie pasażerskiej, systemu RTI, telefonu, dmuchawy w układzie wentylacji i
wycieraczek szyby przedniej.
Pozio
m
II
Funkcje
• Włączenie reflektorów.
• Zapalenie się lampek ostrzegawczych/kontrolnych na
5 sekund.
• Włączonych zostaje wiele
innych układów. Ogrzewanie
siedzisk foteli i tylnej szyby
można jednak włączyć
dopiero po uruchomieniu silnika.
W tym położeniu kluczyka
pobór prądu z akumulatora
rozruchowego jest duży i dlatego należy go unikać!
Wybór położenia kluczyka/poziomu
Położenie kluczyka 0
• Odblokować drzwi samochodu – oznacza
to, że układ elektryczny samochodu zostaje przełączony na poziom 0.
Położenie kluczyka I
• Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć krótko START/STOP
ENGINE.
1
2
86
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless*.
Około 2 sekundy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Aby przejść do położenia I lub II bez uruchamiania silnika, nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła, gdy ma zostać wybrane
któreś z tych położeń kluczyka.
Położenie kluczyka II
• Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć długo2 START/STOP
ENGINE.
Powrót to położenia kluczyka 0
• Aby wrócić do położenia kluczyka 0 z położenia II lub I – krótko nacisnąć START/
STOP ENGINE.
System audio
Informacje na temat działania systemu audio
przy wyjętym kluczyku z pilotem zdalnego sterowania – patrz strona 258.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje na temat uruchamiania/wyłączania
silnika – patrz strona 122.
Awaryjne holowanie samochodu
Ważne informacje na temat użycia kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania podczas holowania – patrz strona 331.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Ustawić oparcie pionowo.
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela
03
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
03
Pamięć ustawienia fotela*
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
2
88
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć kluczyka z funkcją Keyless, patrz strona 59.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania może zostać wykorzystany przez innego
03 Za kierownicą
Siedzenia
kierowcę do zapamiętania ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych3. Należy wykonać następujące czynności:
• Ustawić fotel w żądanym położeniu.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając przycisk blokowania zamków na używanym zwykle kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to zapisanie
ustawień fotela i lusterek zewnętrznych w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania4.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając przycisk odblokowania zamków na tym
samym kluczyku z pilotem zdalnego sterowania) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel
kierowcy i lusterka zewnętrzne przyjmą
automatycznie położenie zapisane w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (jeśli fotel był przestawiany od
ostatniego zablokowania zamków samochodu tym kluczykiem).
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu. Struktura menu, patrz
strona 221.
3
4
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych fotela lub przycisków pamięci.
Siedzenie tylne
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
03
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi. Przystępując do
zmiany ustawienia fotela, należy upewnić
się, czy przed nim i za nim ani pod nim nie
ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Podgrzewanie foteli
Opis podgrzewanych foteli, patrz strona 236.
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia odpowiednio do wzrostu
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
umieszczony przy lewej prowadnicy przycisk
zwalniający blokadę i nacisnąć zagłówek lekko
do dołu.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny z pamięcią i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w pamięci fotela z elektryczną regulacją.
89
03 Za kierownicą
Siedzenia
Składanie oparcia tylnego siedzenia
Całkowicie obniżyć środkowy zagłówek, jeżeli
ma zostać złożona szeroka część oparcia.
WAŻNE
03
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
UWAGA
Po złożeniu oparć zagłówki należy przesunąć nieco do przodu, by nie stykały się z
siedziskiem.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia
widoczność do tyłu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcia i sprawdzić, czy zostały
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
Oparcie jest dwuczęściowe. Części oparcia
można składać do przodu razem lub oddzielnie.
1. Pociągnąć za odpowiedni uchwyt. Znajdują się one tuż przy brzegu otworu bagażnika.
2. Złożyć oparcie do przodu.
90
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
Przyciski sterujące w kierownicy*
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 250.
G021138
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 164
Możliwe zmiany ustawienia
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy,
patrz strona 167
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie:
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 259.
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
92
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Przełączniki świateł z trybem AUTO
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Regulacja zasięgu świateł przednich
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
Wyłączniki oświetlenia.
03
1. Pozostawić silnik uruchomiony lub wybrać
pozycję I układu elektrycznego samochodu.
Wyłączniki oświetlenia.
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne
Przełączniki świateł
Przełączniki świateł
Pokrętło1 regulacji poziomowania reflektorów
Pokrętło1 regulacji poziomowania reflektorów
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi* ich poziomowanie realizowane jest
automatycznie i w związku z tym nie ma
pokrętła regulacyjnego.
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 85.
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
1
Niedostępne w samochodach z aktywnymi reflektorami ksenonowymi*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Światła drogowe/mijania
Pozycja
przełącznika
Działanie
Przełączniki świateł z trybem AUTO
Światła mijaniaA/Światła mijania wyłączone.
03
Można włączyć światła drogoweA.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Światła pozycyjne/postojowe
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Światła mijania
Błyskanie światłami drogowymi
Można włączyć światła drogowe.
Włączanie świateł drogowych
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
Pozycja
przełącznika
Działanie
Światła mijania wyłączone.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Światła pozycyjne/postojowe
94
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Działanie
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Światła mijaniaA/Światła mijania
wyłączone w dobrych warunkach oświetlenia. Funkcja
„wykrywania tuneli”* włącza
światła mijania w warunkach
słabego oświetlenia.
Można używać funkcji „świateł
drogowych z automatycznym
włączaniem”*.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Światła mijania
Można włączyć światła drogowe.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Firma Volvo zaleca korzystanie z trybu
,
o ile sytuacja na drodze lub warunki atmosferyczne nie są nieodpowiednie dla funkcji „świa2
teł drogowych z automatycznym włączaniem”*.
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Światła mijania
Gdy przełącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika światła mijania włączane
są automatycznie2. Stacja obsługi może wyłączyć funkcję automatycznego włączania świateł mijania. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
światła mijania są włączone
W pozycji
zawsze przy uruchomionym silniku lub gdy
wybrana jest pozycja kluczyka II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze, 2 lub
łącznik świateł jest w pozycji
. Światła drogowe włącza się i wyłącza,
przyciągając na krótko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej
pozycji. Światła drogowe można też wyłączyć,
naciskając dźwignię przełącznika zespolonego
lekko w kierunku kierownicy.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Światła drogowe z automatycznym
włączaniem – AHB*
Światła drogowe z automatycznym włączaniem (Active High Beam – AHB) to funkcja,
która za pomocą kamery detekcyjnej znajdującej się przy górnej krawędzi przedniej szyby
wykrywa światło reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub tylne światła pojazdów jadących z przodu i przełącza wtedy
światła drogowe na światła mijania. Światła
zostają przełączone z powrotem na drogowe
po upływie około sekundy od momentu, gdy
kamera detekcyjna przestanie wykrywać
wspomniane światła.
03
W samochodach wyposażonych w tę funkcję
przełączniki świateł mają inną konfigurację,
patrz strona 94.
Funkcję tę można włączyć, gdy przełącznik
. Aby możliwe było
świateł jest w pozycji
jej włączenie, silnik musi być uruchomiony od
co najmniej 20 sekund, a prędkość samochodu
musi wynosić 20 km/h lub więcej.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych z przełącznikami świateł bez trybu AUTO.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Jeśli na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat AHB czasowo
niedostępne, przełączanie między światłami
drogowymi i światłami mijania musi odbywać
się ręcznie. Przełącznik świateł może pomimo
. To samo
tego znajdować się w pozycji
dotyczy sytuacji, gdy zostanie wyświetlony
komunikat Czujniki przedn. szyby zablok. i
03
zaświeci się lampka
Przełącznik świateł w pozycji AUTO.
Funkcję AHB włącza się i wyłącza, przyciągając na krótko lewą dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej
pozycji. Jej wyłączenie przy włączonych światłach drogowych powoduje włączenie świateł
mijania.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Gdy funkcja AHB jest włączona, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników. Gdy światła drogowe są włączone, świeci
w zespole
się także lampka kontrolna
wskaźników.
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
96
. Lampka
gaśnie w przypadku pojawienia się
tych komunikatów.
Funkcja AHB może być tymczasowo niedostępna, np. w przypadku gęstej mgły lub intensywnego deszczu. Gdy funkcja AHB jest
ponownie dostępna lub czujniki przedniej
szyby nie są już zablokowane, komunikat znika
i zapala się lampka
.
OSTRZEŻENIE
Funkcja AHB pomaga uzyskać optymalne
ustawienie świateł, gdy pozwalają na to
warunki.
Za ręczne przełączanie między światłami
drogowymi a światłami mijania, gdy
wymaga tego sytuacja na drodze lub
warunki atmosferyczne, odpowiada zawsze
kierowca.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
WAŻNE
Przykłady sytuacji, w których może być
wymagane ręczne przełączenie między
światłami drogowymi a światłami mijania:
Więcej informacji na temat ograniczeń kamery
detekcyjnej, patrz strona 194.
Wykrywanie tuneli*
•
Gdy pojazdy jadące z przodu mają
słabe oświetlenie
W samochodach wyposażonych w czujnik
deszczu* czujnik ten wykrywa zmiany warunków oświetlenia, na przykład po wjechaniu do
tunelu i na rynkach, gdzie sprzedawane są
samochody bez automatycznego włączania
świateł mijania, zostają wtedy włączone
światła mijania. Światła mijania zostają wyłączone po upływie około 20 sekund od wyjazdu
z tunelu. Uwaga! Aby funkcja wykrywania tuneli
mogła działać, przełącznik świateł musi znaj.
dować się w pozycji
•
Gdy na drodze lub obok niej znajdują się
piesi
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
•
Jeśli w sąsiedztwie drogi znajdują się
obiekty silnie odblaskowe, takie jak
znaki drogowe
•
Gdy światła nadjeżdżających z przeciwka pojazdów są zasłonięte, na przykład przez barierę energochłonną przy
drodze
•
Gdy na drogach dochodzących występuje ruch pojazdów
•
Na szczycie wzniesienia lub w zagłębieniu terenu
•
Na ostrych zakrętach.
•
Podczas intensywnego deszczu lub w
gęstej mgle
•
Podczas intensywnych opadów śniegu
lub jazdy w błocie pośniegowym
•
•
Podczas jazdy w świetle księżyca
Podczas jazdy w słabo oświetlonym
obszarze zabudowanym
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
03
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Symbol
03
Wyświetlacz
Działanie
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 102.
Dodatkowe światła*
Jeżeli samochód ma dodatkowe światła, kierowca może użyć menu MY CAR, by określić,
czy mają one być wyłączone czy włączane/
wyłączane jednocześnie ze światłami drogowymi4, patrz strona 223.
Światła pozycyjne/postojowe
Gdy na zewnątrz jest ciemno i zostanie otwarta
pokrywa bagażnika, zapalają się tylne światła
pozycyjne, aby ostrzec kierowców nadjeżdżających z tyłu. Dzieje się tak niezależnie od położenia przełącznika świateł przednich i wyłącznika zapłonu.
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 146.
Tylne światło przeciwmgielne
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję3 można włączać/wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Moje S60 Akt.
doświetl. zakrętów lub Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Akt. doświetl. zakrętów.
Struktura menu, patrz strona 222.
3
4
98
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
Obrócić przełącznik świateł w pozycję świateł
pozycyjnych/postojowych (równocześnie włącza się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Włączona fabrycznie.
Dodatkowe światła muszą zostać podłączone do układu elektrycznego przez stację obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Na tylne światło przeciwmgielne składa się
jedna lampa tylna, która może być włączona,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania.
Światła awaryjne
Kierunkowskazy
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
03
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach
różne.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
10 km/h. Światła awaryjne pozostają włączone
po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy wyłączane są samoczynnie lub
można przerwać ich działanie wcześniej,
naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe
informacje na temat świateł hamowania awaryjnego i świateł awaryjnych, patrz
strona 146.
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Potrójny sygnał
kierunkowskazu. Struktura menu, patrz
strona 222.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
99
03 Za kierownicą
Oświetlenie
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Lampki kontrolne kierunkowskazów
• silnik został wyłączony, a układ elektryczny
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 78.
• drzwi samochodu pozostają niezabloko-
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu.
samochodu jest w pozycji 0
wane i silnik nie pracuje.
03
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 253) i gaśnie po
jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka osobistego
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
G021149
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny:
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
G021150
oświetlenie kabiny wyłączone.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
100
Oświetlenie w tylnej części kabiny.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej
stronie lampki.
• Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób opisany poniżej.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania (patrz strona 48 lub 52)
• silnik został wyłączony, a układ elektryczny
samochodu jest w pozycji 0.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Oświetlenie nastrojowe
Gdy normalne oświetlenie kabiny jest wyłączone, a silnik pracuje, włączają się niektóre
światła LED, w tym jedno ze świateł sufitowych, aby zapewnić oświetlenie o niskiej intensywności i poprawić nastrój podczas jazdy.
Oświetlenie to gaśnie po krótkiej chwili od
wyłączenia normalnego oświetlenia kabiny po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić. (w sposób analogiczny,
jak przy błyskaniu światłami drogowymi,
patrz strona 94).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Zostaną włączone światła pozycyjne i mijania,
kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie wnętrza wraz
z lampkami włączanymi samoczynnie po
otwarciu drzwi.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 48) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Zostaną włączone światła pozycyjne, kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
03
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Oświetlenie
asekuracyjne. Struktura menu, patrz
strona 222.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Opóźnienie
wyłącz. świateł. Struktura menu, patrz
strona 222.
``
101
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
03
piania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej
stronie drogi.
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
Aktywne reflektory ksenonowe*
• C = kierownica po prawej stronie, reflek-
Przełączanie jest możliwe tylko podczas
postoju.
• D = kierownica po prawej stronie, reflek-
G021151
1. Przejść do menu MY CAR i wybrać opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia.
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
2. Wybrać jedną z opcji Tymczasowy ruch
prawostronny i Tymczasowy ruch
lewostronny.
Struktura menu, patrz strona 222
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
G021152
Przesłonięcie reflektorów
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
1. Skopiować w skali 1:1 szablony A i B – w
przypadku samochodu z kierownicą po
lewej stronie lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie,
patrz strona 104:
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować ośle-
102
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
tor prawy
tor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
3. Nakleić wycięte kształty na klosze reflektorów w odpowiedniej odległości od ich
krawędzi, posługując się ilustracją (patrz
strona 103) i wymiarami z poniższej listy:
• Szablon A: odległość pozioma – około
80 mm, odległość pionowa – około
20 mm
• Szablon B: odległość pozioma – około
80 mm, odległość pionowa – około
4 mm
• Szablon C: odległość pozioma – około
120 mm, odległość pionowa – około
4 mm
• Szablon D: odległość pozioma – około
85 mm, odległość pionowa – około
15 mm
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
``
103
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
104
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
03
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej oraz usunąć z niej śnieg
i lód.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 370
i 390.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 370, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 370, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 371.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
03
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
Ograniczone zmywanie
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Jeżeli silnik samochodu pracuje
bądź wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu, należy wyłączyć czujnik
deszczu. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników zniknie symbol czujnika oraz
zgaśnie podświetlenie przycisku.
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
106
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu w
zespole wskaźników pojawia się komunikat o
konieczności uzupełnienia płynu, dopływ płynu
do spryskiwaczy reflektorów zostaje odcięty.
Ma to na celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej widoczności.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Informacje ogólne
Laminowane szyby
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolację dźwiękową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania do
samochodu. Laminowane mogą być wszystkie
szyby samochodu*.
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Elektryczne sterowanie szyb
Szyby samochodu mogą być pokryte
specjalną powłoką hydrofobową,
zapewniającą dobrą widoczność w trudnych
warunkach pogodowych. Informacje dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 392.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania
szronu i lodu z lusterek należy użyć funkcji
odmrażania, patrz strona 111.
03
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
40 mm
B
80 mm
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 68.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
03
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania, należy
zwracać uwagę, czy nie zagraża to w jakikolwiek sposób pasażerom.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci, to wysiadając z samochodu, należy zawsze pamiętać
o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanych szyb poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Informacje na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 86.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby mogą
być obsługiwane za pomocą panelu przycisków sterujących w drzwiach kierowcy – panele
przycisków sterujących w pozostałych
drzwiach obsługują jedynie szybę w danych
drzwiach. W tym samym momencie można
używać tylko jednego panelu przycisków sterujących.
Aby można było korzystać z elektrycznego sterowania szyb, kluczyk musi znajdować się
przynajmniej w pozycji I, patrz strona 85. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać
108
przez kilka minut od wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, ale
nie po otwarciu którychkolwiek drzwi.
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem,
powodujące zatrzymanie podnoszenia szyby,
można ominąć (np. gdy szyba jest oblodzona).
Po dwóch kolejnych zatrzymaniach szyby podczas podnoszenia zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zostanie wymuszone, a funkcja
automatyczna zostanie na krótko wyłączona –
można wtedy zamknąć szybę, pociągając
przełącznik do góry i przytrzymując go w tym
położeniu.
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
03
Zasłona przeciwsłoneczna*
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 48 i 62.
Kalibracja układu
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
Na półce tylnej szyby zamontowana jest
zasłona przeciwsłoneczna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
–
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
Pociągnąć zasłonę przeciwsłoneczną do
góry i zaczepić ją do sufitu za pomocą
dwóch haczyków.
> Siła sprężystości zasłony utrzymuje
haczyki na miejscu.
Gdy zasłona nie jest używana, odczepić ją od
haczyków i trzymając za uchwyt, powoli zwinąć.
OSTRZEŻENIE
Lusterko boczne po stronie kierowcy jest
lusterkiem szerokokątnym zapewniającym
optymalną widoczność. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Zapamiętywanie ustawienia1
03
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu Indywidualne ustawienia w
pamięci kluczyka. Struktura menu, patrz
strona 222.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
–
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko
automatycznie powraca do swojego pierwotnego położenia po upływie około 10 sekund
albo wcześniej, jeśli zostanie naciśnięty przycisk L lub R.
1
110
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po krótkim czasie automatycznie do swojego pierwotnego położenia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Pochyl lewe
lusterko lub Pochyl prawe lusterko. Struktura menu, patrz strona 222.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu1
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Złóż lusterka. Struktura menu, patrz strona 222.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 88.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo:
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R
(wymagana jest przynajmniej pozycja kluczyka I).
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 101.
Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
nięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumulatora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
Zaparowanie/oblodzenie lusterek bocznych i
tylnej szyby jest usuwane automatycznie w
przypadku uruchamiania samochodu przy
temperaturze zewnętrznej niższej niż +9 °C.
Funkcję automatycznego usuwania oblodzenia można wybrać w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Autom. odmrażanie tylnej
szyby. Można wybrać pomiędzy Wł. lub Wył..
Struktura menu, patrz strona 222.
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia:
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
03
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 112.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do szybkiego usuwania
z nich zaparowania lub oblodzenia.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usu-
Dźwigienka do opuszczania lusterka
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
03
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II kluczyka,
patrz strona 85. Kompas można włączać i
wyłączać, naciskając np. spinaczem przycisk u
dołu lusterka.
112
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
Warunkiem prawidłowej kalibracji kompasu
jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie (układu klimatyzacji, wycieraczek itp.) oraz zamknięcie
wszystkich drzwi.
3. Posługując się np. spinaczem przytrzymać
wciśnięty przycisk u dołu lusterka wstecznego, aż pojawi się C (po
około 6 sekundach).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G030295
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
Należy wykonać następujące czynności:
Strefy magnetyczne.
4. Przycisk nadal przytrzymywać wciśnięty,
aż po upływie około 3 sekund pojawi się
aktualny numer strefy magnetycznej. Na
wyświetlaczu pokazywany jest numer
aktualnej strefy magnetycznej.
5. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
6. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona. Następnie zatoczyć
03 Za kierownicą
Kompas*
samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uwagi ogólne
Otwieranie
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego znajdują się w panelu dachowym. Okno dachowe można uchylać i odsuwać. Elektryczny napęd działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II kluczyka.
W celu całkowitego otwarcia okna dachowego
należy przesunąć przełącznik do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
03
Przesuwanie okna dachowego
W celu kontrolowanego otwarcia okna dachowego należy przesunąć przełącznik do tyłu do
pozycji pierwszego oporu – otwierania stopniowego. Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji, okno dachowe przesuwa
się aż do całkowitego otwarcia.
Zamykanie
G021343
Przesunąć przełącznik do przodu do pozycji
pierwszego oporu – zamykania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej
pozycji, okno dachowe przesuwa się aż do całkowitego zamknięcia.
Przesuwanie okna dachowego – otwieranie i
zamykanie.
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego, stanowiący
zabezpieczenie przed przyciśnięciem,
działa jedynie przy automatycznym zamykaniu okna dachowego – nie działa przy
jego zamykaniu stopniowym.
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
114
W celu zamknięcia okna dachowego w sposób
automatyczny należy przesunąć przełącznik
do przodu do pozycji zamykania automatycznego i puścić.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasilanie elektryczne napędu okna dachowego
zostaje odcięte poprzez wybranie pozycji kluczyka 0 i wyjęcie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania okna
dachowego poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Informacje na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 86.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uchylanie okna dachowego
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
Zasłona okna dachowego
Po wewnętrznej stronie okna dachowego znajduje się ręcznie przesuwana zasłona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasłona cofa się
samoczynnie. W celu zasłonięcia otworu okna
dachowego należy, trzymając za uchwyt
zasłony, przesunąć ją do przodu.
03
G021345
G028899
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Uchylanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania powoduje po zablokowaniu drzwi uruchomienie operacji zamykania okien bocznych i
okna dachowego, patrz strony 48 i 62. Drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają zamknięte. W
celu przerwania zamykania należy ponownie
nacisnąć ten sam przycisk.
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który działa w
momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania oporu okno
zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
Owiewka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okna dachowego za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania należy uważać, aby niczego nie przycisnąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
03
116
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej1 jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka kontrolna (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
03
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
1
Jest ona również określana nazwą Alcoguard.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
UWAGA
03
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
Przechowywanie
• Moduł ręczny należy przechowywać w
uchwycie – zapewni mu to najlepszą
ochronę i pozwoli utrzymać jego akumulatory w stanie pełnego naładowania.
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
Miejsce przechowywania i stacja ładowania
modułu ręcznego.
• Aby wyjąć moduł ręczny blokady alkoholowej z jego uchwytu należy go lekko
nacisnąć i puścić – spowoduje to jego
wysunięcie i umożliwi wyjęcie.
• Umieszczając moduł ręczny z powrotem w
uchwycie, należy go wcisnąć, aż zostanie
zablokowany.
118
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uruchomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Znaczenie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
A
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Znaczenie
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 117
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
03
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.
2
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
03
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana kalibr..
Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego
uruchomienia silnika zostanie zablokowana –
możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz strona 120, punkt
Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 do +85
10
-5 do +10
60
-40 do -5
180
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Sytuacja awaryjna
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest
obejście funkcji blokady w celu uruchomienia
samochodu.
2
120
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 8 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi2.
Aktywacja funkcji obejścia
• Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wyko-
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
naniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi2.
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
• Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi2.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi2.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
2
03
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
zostanie stwierdzone przekroczenie
dopuszczalnej zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, patrz strona 117.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
03
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
Rozrusznik pracuje do momentu uruchomienia
silnika lub zadziałania zabezpieczenia przed
przegrzaniem.
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania i przycisk
START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 51.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
OSTRZEŻENIE
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i wcisnąć do
końca. Należy pamiętać, że w przypadku
gdy samochód jest wyposażony w blokadę
antyalkoholową, uruchomienie silnika
będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nie
1
122
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu
po uruchomieniu silnika lub podczas holowania samochodu.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu oraz upewnić się,
że pozycja kluczyka to 0 – w szczególności
wtedy, gdy w samochodzie są dzieci. Informacje na temat sposobu postępowania,
patrz strona 86.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu jest
nieco podwyższona. Jest to podyktowane
troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak
najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka*
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 57.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
UWAGA
Warunkiem uruchomienia samochodu jest
to, by jeden z kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania wyposażonych w funkcję
dostępu bezkluczykowego* (Keyless Drive)
znajdował się w kabinie lub w bagażniku.
znajduje się w wyłączniku zapłonu2 i naciśnięty zostaje przycisk START/STOP
ENGINE.
• Blokada kierownicy włącza się, gdy po
wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi
kierowcy.
dwóch uruchomieniach za pomocą funkcji ERS
silnik musi zostać uruchomiony w normalny
sposób, by można było ponownie skorzystać z
ERS.
Opcja ERS jest dostępna tylko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów.
03
Położenia kluczyka
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zabierać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu podczas
jazdy lub holowania samochodu.
Wyłączanie silnika
Aby wyłączyć silnik:
• Nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE – silnik zostaje wyłączony.
Jeśli dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się
w położeniu P lub samochód porusza się:
• Nacisnąć dwukrotnieprzycisk START/
STOP ENGINE lub przytrzymać przycisk
wciśnięty do momentu zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
• Blokada kierownicy zostaje odblokowana,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
2
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 85
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika
na biegu jałowym.
Funkcja zdalnego uruchomienia silnika
– ERS*
Informacje ogólne o funkcji zdalnego
uruchomienia silnika (ERS)
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Ma to
na celu ogrzanie/ochłodzenie kabiny pasażerskiej przed rozpoczęciem podróży.
Klimatyzacja włącza się z tymi samymi ustawieniami, które były używane w momencie
zaparkowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące
warunki:
•
•
•
Samochód musi być nadzorowany
Wewnątrz samochodu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta
Samochód nie może być zaparkowany
w zamkniętym, pozbawionym wentylacji pomieszczeniu – gazy spalinowe
mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi i
zwierząt.
Silnik uruchomiony za pomocą funkcji ERS
pracuje przez maksymalnie 15 minut, po czym
zostaje wyłączony. Po
W przypadku samochodu z funkcją bezkluczykowego uruchamiania silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w kabinie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Działanie
1. Nacisnąć krótko przycisk blokowania (1)
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
2. Następnie nacisnąć od razu długo (przez
co najmniej 2 sekundy) przycisk (2).
Jeśli spełnione są warunki zadziałania funkcji
ERS, zostaną wykonane następujące operacje:
03
1. Wszystkie kierunkowskazy zamigają
szybko kilka razy.
2. Zostanie uruchomiony silnik.
Przyciski do zdalnego uruchamiania silnika na pilocie zdalnego sterowania.
Blokowanie drzwi
Oświetlenie otoczenia samochodu
Informacje3
3. Wszystkie kierunkowskazy zapalą się ciągłym światłem na 3 sekundy, aby potwierdzić uruchomienie silnika.
UWAGA
Po zdalnym uruchomieniu zamki samochodu pozostają zablokowane, ale alarm
jest rozbrojony.
Zdalnie uruchamianie silnika
Maksymalna odległość, z której możliwe jest
zdalne uruchomienie silnika na otwartej przestrzeni wynosi około 30 metrów – ponadto
zamki samochodu muszą być zablokowane.
Aby zdalnie uruchomić silnik:
3
4
5
124
Tylko kluczyk z komunikatorem osobistym PCC, patrz strona 50.
Informacje na temat kluczyka z komunikatorem osobistym PCC, patrz strona 50.
Informacje na temat oświetlenia otoczenia samochodu, patrz strony 48 i 101.
Z użyciem kluczyka z komunikatorem
osobistym PCC4
Po naciśnięciu przycisku lampka
kontrolna oświetlenia otoczenia
samochodu5 miga kilka razy, a
następnie przełącza się na światło
stałe, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki
zadziałania funkcji ERS. Nie oznacza to jednak,
że funkcja ERS uruchomiła silnik.
Aby sprawdzić, czy funkcja ERS uruchomiła
silnik, można nacisnąć przycisk Informacje (3)
– jeśli silnik został uruchomiony, zaświeci się
lampka kontrolna w przycisku
oświetlenia otoczenia samochodu (2).
Włączone funkcje
Po zdalnym uruchomieniu silnika następujące
funkcje są włączone:
• Wentylacja
• System audio/wideo.
Wyłączone funkcje
Po zdalnym uruchomieniu silnika następujące
funkcje są wyłączone:
• Reflektory
• Światła pozycyjne
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
• Wycieraczki szyby przedniej.
Wyłączenie silnika
Następujące zdarzenia powodują wyłączenie
zdalnie uruchomionego silnika:
Funkcja ERS jest niedostępna
Komunikat
Znaczenie
Brak zdaln.rozr.
drzwi otwarte
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ drzwi/pokrywa
bagażnika nie zostały zamknięte.
• Naciśnięcie przycisku blokowania (1) na
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
• Odblokowanie zamków samochodu
• Otwarcie drzwi
• Wciśnięcie pedału przyspieszenia lub
Brak zdaln.rozr.
poj. nie zablok.
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ zamki samochodu nie zostały
zablokowane.
Brak zdaln.rozr.
słaby akumulator
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ napięcie akumulatora jest niskie.
Należy wtedy uruchomić silnik, aby
podładować akumulator.
hamulca
• Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P w inne położenie
• Zmniejszenie się ilości paliwa w zbiorniku
do poziomu poniżej około 10 litrów
• Upłynięcie 15 minut od włączenia funkcji
ERS.
Po wyłączeniu silnika uruchomionego za
pomocą funkcji ERS wszystkie kierunkowskazy zapalą się ciągłym światłem na
3 sekundy.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
W sytuacjach, w których funkcja ERS nie jest
dostępna lub jej działanie zostanie przerwane,
na tablicy rozdzielczej pojawia się symbol wraz
z komunikatem objaśniającym. Należy postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.
Brak zdaln.rozr.
kierowca w poj.
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ ktoś przebywa
w kabinie pasażerskiej.
Komunikat
Znaczenie
Brak zdaln.rozr.
ostrzeż. silnika
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ wystąpił komunikat ostrzegawczy
dotyczący silnika.
Skontaktować się ze
stacją obsługiA.
Brak zdaln.rozr.
bieg nie w poz.P
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ dźwignia
skrzyni biegów nie
znajduje się w położeniu P.
Brak zdaln.rozr.
płyn chł. siln.
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ wystąpił komunikat błędu dotyczący układu chłodzenia, patrz
strona 361.
03
``
125
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
03
A
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Brak zdaln.rozr.
niski poz.paliwa
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ poziom paliwa
jest za niski.
Zdaln.rozr.wył.
ostrzeż. silnika
Brak zdaln.rozr.
Maks. 2 rozruchy
Funkcja ERS jest
niedostępna, ponieważ dozwolone są
maksymalnie 2
kolejne uruchomienia za pomocą ERS.
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ wystąpił komunikat błędu dotyczący silnika. Skontaktować się ze stacją obsługiA.
Zdaln.rozr.wył.
bieg nie w poz.P
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ dźwignia
skrzyni biegów nie
znajduje się w położeniu P.
Zdaln.rozr.wył.
kierowca w poj.
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ ktoś przebywa
w kabinie pasażerskiej.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Funkcja ERS została przerwana
Komunikat
Znaczenie
Zdaln.rozr.wył.
słaby akumulator
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ napięcie akumulatora jest za
niskie.
Zdaln.rozr.wył.
niski poz.paliwa
126
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ poziom paliwa
jest za niski.
A
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Nagrzewnica bloku silnika*
korzystać z nagrzewnicy kadłuba silnika w
całym okresie zimowym.
OSTRZEŻENIE
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny,
jak zwykły silnik benzynowy.
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Gdy pierwsza próba rozruchu zakończy się
niepowodzeniem:
• Powtórzyć próbę, posługując się przycis-
UWAGA
kiem rozruchu START/STOP ENGINE.
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej
+5 °C:
1. Na co najmniej 1 godzinę podłączyć do
zasilania podgrzewacz kadłuba silnika.
2. Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Jeżeli wielokrotne próby rozruchu silnika
zakończą się niepowodzeniem, zaleca się
zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
03
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa niż
-10 °C i zatankowano bioetanol E85, nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego
rozpoczęcia pracy silnika.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas pracy
nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zużycie paliwa. Dlatego też należy starać się
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
•
W przypadku zatrzymania się pojazdu z
powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego
kanistra może utrudnić uruchomienie
silnika w bardzo niskiej temperaturze.
Można tego uniknąć, przewożąc w
kanistrze rezerwowym 95-oktanową
benzynę.
Dalsze informacje dotyczące bioetanolu E85,
wykorzystywanego do zasilania silnika Flexifuel, patrz strona 317 i 414.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Dostosowywanie do paliwa
Do silników Flexifuel można stosować zarówno
95-oktanową benzynę bezołowiową, jak i bioetanol E85. Oba te paliwa tankuje się do jednego
zbiornika, co oznacza, że możliwe są wszelkie
proporcje ich mieszania ze sobą.
03
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie
zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik
może przez pewien czas pracować nierówno.
Dlatego też ważne jest, aby pozwolić silnikowi
na dostosowanie się do mieszanki paliwa.
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony konieczne jest wydłużenie czasu jazdy w
celu dostosowania się do mieszanki paliwa,
jako że pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
128
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
upewnić się, że oba samochody nie stykają
się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 85.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 373.
6. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
7. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
8. Drugi koniec czarnego przewodu podłączyć do punktu masy, np. łba zewnętrznej
śruby górnego mocowania silnika po prawej stronie (4).
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
11. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
03
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego!
9. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
129
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
03
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu – patrz strona 372.
130
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Temperatura robocza skrzyni biegów jest
sprawdzana, by zapobiec uszkodzeniu elementów układu napędowego. Jeśli wystąpi
ryzyko przegrzania, na tablicy rozdzielczej
zapali się lampka ostrzegawcza i pojawi się
komunikat tekstowy. W takim przypadku
należy postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu nie
wystarczy w każdej sytuacji do utrzymania
go w miejscu.
03
Wskaźnik
biegu1
Manualna skrzynia biegów
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
wstecznego. Schemat układu biegów w
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
• Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
Ważnym elementem ekologicznej jazdy jest
używanie zawsze odpowiedniego w biegu i
zmienianie biegów w odpowiednim momencie.
Kierowcy pomaga wskaźnik – GSI (Gear Shift
Indicator) – który informuje go, kiedy najlepiej
włączyć następny wyższy lub niższy bieg, aby
uzyskać jak najniższe zużycie paliwa. Uwzględniając jednak takie czynniki jak osiągi lub
1
Tylko manualna skrzynia biegów w modelu D2.
131
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
praca samochodu bez wibracji, korzystne
może być zmienianie biegów przy wyższej
prędkości obrotowej silnika.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
Sygnalizacja odbywa się poprzez wyświetlenie
na prawym wyświetlaczu w zestawie wskaźników strzałki w górę lub w dół.
UWAGA
03
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu i uzbrojenie autoalarmu, dźwignia skrzyni biegów musi znajdować się w
położeniu P.
Blokada biegu wstecznego
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
• Prowadzić dźwignię zgodnie ze schematem układu biegów umieszczonym na
dźwigni, zaczynając od położenia neutralnego N przed jej przestawieniem w położenie R.
• Bieg wsteczny włączać tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
UWAGA
W przypadku górnego wariantu układu biegów dla skrzyni 6-biegowej (patrz poprzednia ilustracja) – najpierw wcisnąć do dołu
dźwignię zmiany biegów w położeniu N, aby
włączyć bieg wsteczny.
132
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. Jako środek ostrożności włączyć także hamulec postojowy, patrz
strona 148.
WAŻNE
D: Automatyczny wybór biegów. +/–: Ręczny
wybór biegów.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 77.
Położenia dźwigni sterującej
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
Położenie parkowania – P
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Położenie biegu wstecznego – R
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne – N
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy – D
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu D na R wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Manualna zmiana biegów jest możliwa po
przesunięciu dźwigni w bok z położenia D w
skrajne położenie przy symbolach +/–. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z D na
jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi włączonemu w danym momencie, patrz
strona 77.
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
2
lub
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, skrzynia biegów Geartronic automatycznie redukuje przełożenie, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)2
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
03
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w bok z położenia D w skrajne
położenie przy symbolach +/–. Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia (+/–) do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
zimowy
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
1. Nacisnąć pedał hamulca i przesunąć
dźwignię skrzyni biegów w bok z położenia
D w skrajne położenie przy symbolach
+/–. Na wyświetlaczu informacyjnym
nastąpi zmiana wskazania z D na 1.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
Dotyczy tylko wersji D5 i T6.
133
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
03
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
wałaby wzrost prędkości obrotowej silnika
mogący doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Skrzynia biegów Geartronic nie pozwala na
wymuszoną redukcję biegu, która spowodo-
134
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające:
Położenie parkowania (P)
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 85.
G021351
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Funkcja zabezpieczająca
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 85.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*
Skrzynia biegów Powershift czy
Geartronic?
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika –
patrz strona 400. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że jest to skrzynia biegów Powershift – –
jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów Geartronic.
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
03
HSA
D: Automatyczny wybór biegów. +/–: Ręczny
wybór biegów.
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Odchylić gumową wykładzinę w kabinie za
środkową konsolą i otworzyć zaślepkę
otworu serwisowego.
Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąć i przytrzymać kluczyk w tej pozycji. (Informacje dotyczące kluczyka
mechanicznego, patrz strona 51.)
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
Powershift to 6-stopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada natomiast hydrauliczny przemiennik
momentu obrotowego, który przenosi moc z
silnika do skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
Funkcja HSA (Hill Start Assist) powoduje, że
ciśnienie w układzie hamulcowym jest podtrzymywane przez parę sekund podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do przodu lub do tyłu
na pochyłości terenu.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
O tym należy pamiętać
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
135
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
03
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Symbol
A
136
Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów
Powershift i holowania – patrz strona 331.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 218.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
03
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
137
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Ciszej i czyściej
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Start/Stop
Manualna lub automatyczna skrzynia
biegów
Należy pamiętać, że działanie funkcji
Start/Stop jest różne w zależności od tego, czy
samochód jest wyposażony w manualną czy
automatyczną skrzynię biegów.
03
Działanie i obsługa
Troska o środowisko naturalne jest jednym z
filarów, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Dążenie do
realizacji wyznaczonych założeń doprowadziło
do zaprojektowania serii pojazdów DRIVe, których koncepcja opiera się na współdziałaniu
odrębnych energooszczędnych funkcji mających wspólny cel – zmniejszenie zużycia
paliwa, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji spalin.
Silnik zostaje wyłączony – dzięki temu jest ciszej i
czyściej...
Niektóre kombinacje silnika i skrzyni biegów są
wyposażone w funkcję Start/Stop, która włącza się na przykład w przypadku utknięcia w
korku lub oczekiwania na zmianę sygnalizacji
świetlnej – silnik zostaje wtedy tymczasowo
wyłączony i uruchamia się automatycznie, gdy
jazda ma być kontynuowana.
Funkcja Start/Stop umożliwia kierowcy bardziej aktywne prowadzenie samochodu w sposób ekologiczny dzięki temu, że w odpowiednich sytuacjach pozwala na automatyczne
wyłączenie silnika.
138
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Włączanie/wyłączanie funkcji Start/Stop.
Zapala się na krótko podczas włączania
oraz w przypadku pojawienia się komunikatów tekstowych.
Silnik zostaje automatycznie wyłączony.
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Funkcja Start/Stop zostaje włączona
automatycznie w momencie uruchomienia silnika za pomocą kluczyka. Kierowca
zostaje powiadomiony o włączeniu funkcji
poprzez krótkie zapalenie się tego symbolu na
tablicy rozdzielczej, wyświetlenie komunikatu
Auto Start-Stop WŁ i zaświecenie się zielonej
lampki przycisku włączania/wyłączania.
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd., działają normalnie nawet
przy automatycznie wyłączonym silniku, z tym
że działanie niektórych elementów wyposażenia może być tymczasowo ograniczone, np.
prędkość dmuchawy układu klimatyzacji lub
bardzo wysoki poziom głośności systemu
audio.
Automatyczne wyłączenie silnika
Aby nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika, muszą zostać spełnione następujące
warunki:
M/AA
Warunki
A
Wcisnąć pedał sprzęgła, ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał
sprzęgła – silnik zostaje wyłączony.
M
Zatrzymać samochód za pomocą
pedału hamulca i pozostawić
stopę na pedale – silnik zostaje
wyłączony automatycznie.
A
Automatyczne uruchomienie silnika
Warunki
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
M/AA
Gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu neutralnym: Nacisnąć pedał sprzęgła lub
pedał przyspieszenia – silnik zostanie uruchomiony. Włączyć
odpowiedni bieg i kontynuować
jazdę.
M
Poniższa opcja jest także
dostępna, gdy samochód znajduje się na zjeździe:
M
03
Zwolnić pedał hamulca i pozwolić, by samochód zaczął się przemieszczać – silnik uruchomi się
automatycznie, gdy prędkość
przekroczy normalne tempo spacerowe.
Jako potwierdzenie i przypomnienie, że silnik został
automatycznie wyłączony, na
wyświetlaczu informacyjnym
zapala się symbol
AUTO START.
Zwolnić nacisk na pedał hamulca
– silnik uruchomi się automatycznie i można kontynuować jazdę.
A
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
Funkcja wspomagania ruszania pod
górę HSA
Pedał hamulca można także zwolnić na podjeździe, aby nastąpiło automatyczne urucho``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
mienie silnika – funkcja HSA sprawia, że samochód nie stoczy się do tyłu.
03
Funkcja HSA ((Hill Start Assist)) działa w taki
sposób, że ciśnienie w układzie hamulcowym
utrzymuje się przez pewien czas po zdjęciu
przez kierowcę stopy z pedału hamulca i przeniesieniu jej na pedał przyspieszenia w celu
ruszenia z miejsca po automatycznym wyłączeniu silnika. Tymczasowy efekt hamowania
zanika po paru sekundach lub w momencie
naciśnięcia pedału przyspieszenia przez kierowcę.
Więcej informacji na temat funkcji HSA zamieszczono na stronie 135.
Wyłączanie funkcji Start/Stop
W pewnych sytuacjach wskazane może być tymczasowe
wyłączenie automatycznej
funkcji Start/Stop – należy w
tym celu nacisnąć jeden raz
ten przycisk, co powoduje
zgaśnięcie lampki w przyci-
Wyłączenie funkcji Start/Stop
jest sygnalizowane poprzez
zgaszenie symbolu na
wyświetlaczu informacyjnym i
wyświetleniu komunikatu
Auto Start-Stop WYŁ na
około 5 sekund – jednocześnie gaśnie lampka w przycisku.
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
czasu jej ponownego włączenia przyciskiem
lub do następnego uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka.
Ograniczenia
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet
przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:
sku.
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Warunki
M/AA
samochód nie osiągnął prędkości
około 5 km/h (= szybkie tempo
marszu) po uruchomieniu za
pomocą kluczyka lub po ostatnim
automatycznym wyłączeniu silnika.
M+A
kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
M+A
poziom naładowania akumulatora jest poniżej minimalnej
dopuszczalnej wartości.
M+A
silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
M+A
temperatura na zewnątrz jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 30 °C.
M+A
warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości
– świadczy o tym wysoka prędkość pracy dmuchawy w układzie
wentylacji.
M+A
samochód cofa.
M+A
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Warunki
M/AA
Warunki
temperatura akumulatora jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 55 °C.
M+A
A
kierowca wykonuje większe
ruchy kierownicą.
M+A
włączona jest funkcja wspomagania jazdy w korkach układu
aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
filtr cząstek stałych w układzie
wydechowym jest pełny – tymczasowo wyłączona funkcja
Start/Stop zostaje włączona
ponownie po zakończeniu automatycznego cyklu oczyszczania
filtra (patrz strona 319).
M+A
drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D.
dźwignia skrzyni biegów zostanie
przestawiona z położenia D w
położenie SB lub „+/-”.
A
B
droga jest bardzo stroma.
M+A
do układu elektrycznego samochodu jest podłączona przyczepa.
M+A
M/AA
Warunki
M/AA
Dochodzi do zaparowania szyb.
M+A
Warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości.
M+A
A
Temperatura zewnętrzna spada
poniżej zera lub przekracza
około 30 °C.
M+A
A
Ma miejsce chwilowy duży pobór
prądu lub poziom naładowania
akumulatora spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości.
M+A
Po wielokrotnym naciśnięciu
(pompowaniu) pedału hamulca.
M+A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
Tryb sportowy.
Silnik uruchamia się automatycznie
ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie odpowiadające
wysokości 1500-2000 metrów
nad poziomem morza – ciśnienie
powietrza zmienia się zależnie od
aktualnej pogody.
A
W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie,
nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. W poniższych przypadkach
również następuje automatyczne uruchomienie silnika, nawet jeśli kierowca nie naciśnie
pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów)
lub nie zdejmie stopy z pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów):
Samochód zaczyna się toczyć z
prędkością większą niż normalne
tempo spacerowe.
M
Zamek pasa bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, gdy
dźwignia skrzyni biegów znajduje
się w położeniu D lub N.
A
Ruchy kierownicą.
A
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Warunki
03
A
M/AA
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona z położenia D w
położenie „+/-” lub R.
A
Drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D – sygnał dźwiękowy
(„ping”) i komunikat tekstowy
informują, że funkcja Start/Stop
jest aktywna.
A
Warunki
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy silnika po jego automatycznym wyłączeniu – silnik może nieoczekiwanie uruchomić się automatycznie.
Przed otwarciem pokrywy należy najpierw
wyłączyć silnik w normalny sposób za
pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
Włączony jest bieg, a nie zostało
wyłączone sprzęgło – komunikat
tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności
przestawienia dźwigni zmiany
biegów w położenie neutralne w
celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.
M
Kierowca ma niezapięty pas bezpieczeństwa, dźwignia skrzyni
biegów znajduje się w położeniu
P i drzwi kierowcy są otwarte –
silnik musi zostać uruchomiony w
normalny sposób.
A
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona w położenie P –
nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE, aby uruchomić ponownie silnik.
A
Niezamierzone wyłączenie silnika w
samochodzie z manualną skrzynią
biegów
W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i
nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik
zostaje automatycznie uruchomiony.
2. W pewnych przypadkach dźwignia zmiany
biegów musi zostać ustawiona w położeniu neutralnym. Wyświetlacz informacyjny
pokazuje wtedy komunikat Dźwignia
biegów w pozycji neutralnej
Więcej informacji i ustawień
Jeśli drzwi kierowcy zostaną
otwarte przed uruchomieniem silnika za pomocą przycisku
START/STOP ENGINE, funkcja
Start/Stop zostaje wyłączona.
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
A
142
M/AA
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Menu MY CAR samochodu zawiera instrukcje,
które objaśniają pewne elementy koncepcji
DRIVe, a także niektóre możliwe ustawienia i
opcje – patrz strona 222.
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Komunikat tekstowy
W połączeniu z tą lampką kontrolną
funkcja Start/Stop może w pewnych
Symbol
sytuacjach wyświetlać na wyświetlaczu informacyjnym komunikaty tekstowe. W przypadku
niektórych z nich zalecane jest podjęcie pew-
nego działania. Przykłady przedstawiono w
poniższej tabeli.
Komunikat na wyświetlaczu
Info/Działanie
M/AA
Auto Start-Stop WŁ
Zapala się na około 5 sekund po włączeniu funkcji Start/
Stop.
M+A
Auto Start-Stop WYŁ
Zapala się na około 5 sekund po wyłączeniu funkcji Start/
Stop.
M+A
Auto Start-Stop Wymagany serwis
Układ Start/Stop nie działa. Skontaktować się z warsztatem
– zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
M+A
System zarządzania silnikiem
Przeprowadzana jest automatyczna kontrola działania.
M+A
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
M
Wciśnij sprzęgło aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału sprzęgła.
M
Wciśnij hamulec, aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca.
M
Wciś.ham.i sprz. aby uruchomić
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
03
AUTOSTOP
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
03 Za kierownicą
DRIVe Start/Stop*
Symbol
AUTOSTOP
03
A
Info/Działanie
Dźwignia biegów w pozycji neutralnej
Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło – wyłączyć sprzęgło i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
M
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na zwolnienie pedału hamulca.
A
Wybierz P lub N aby uruchomić
Funkcja Start/Stop została wyłączona – przestawić dźwignię
zmiany biegów w położenie N lub P i uruchomić silnik normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
A
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu P lub N.
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu
działania, należy skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
144
M/AA
Komunikat na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na dwie osie oznacza, że napędzane są
równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej.
Elektronicznie sterowane sprzęgło w układzie
napędowym przekazuje moc na tę parę kół,
która w danej chwili ma najlepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze
własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg
wzdłużny kół. W normalnych warunkach jazdy
większa część mocy silnika przekazywana jest
na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta jest
śniegiem lub lodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
145
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Informacje ogólne
03
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 408.
146
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 10 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 99.
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo-
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Konserwacja
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”, patrz
strona 356.
WAŻNE
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi,
by uzyskać informacje na temat wymaganej
procedury lub zlecić jej przeprowadzenie
kontroli – zaleca się kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
03
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię w
układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
147
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Informacje ogólne
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego, patrz strona 129.
Włączanie hamulca postojowego
03
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty jego przełącznik sterujący. Po zwolnieniu przełącznika lub naciśnięciu pedału
przyspieszenia hamowanie zostaje przerwane.
UWAGA
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Parkowanie na pochyłości
Funkcjonowanie
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika
elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy
operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
148
Przełącznik hamulca postojowego – włączanie.
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Nacisnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Zaczyna migać symbol
w zespole wskaźników – gdy zacznie świecić
światłem stałym, hamulec jest włączony.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku szczytu wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku podnóża wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu lub
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wyłączanie hamulca postojowego
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Włączyć bieg 1 lub wsteczny.
Przełącznik hamulca postojowego – wyłączanie.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.1
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
w zestawie wskaźników
symbol
gaśnie.
1
3. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
symbol
w zestawie wskaźników
gaśnie.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu1.
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
symbol
w zestawie wskaźników
gaśnie.
Zwalnianie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2. Uruchomić silnik.
03
3. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
4. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
w zestawie wskaźników
symbol
gaśnie.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku,
gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego
następuje natychmiast po naciśnięciu
pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
W przypadku samochodu z systemem bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE.
149
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
należy przy ruszaniu przytrzymywać wciśnięty
przełącznik hamulca postojowego. Przełącznik
należy pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły
napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
03
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą) może
w sposób niekontrolowany przemieścić się w
kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia tego
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
Znaczenie
"Komunikat na wyświetlaczu"
Odczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej sytuacji sygnalizuje usterkę. Odczytać komunikat na wyświetlaczu
informacyjnym.
Hamul. post. nie zwoln. do
końca
Usterka uniemożliwia wyłączenie hamulca postojowego – spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uwaga: W przypadku kontynuowania jazdy z tym komunikatem błędu rozlega się dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy.
150
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Hamulec postoj. nie włączony
Usterka uniemożliwia włączenie hamulca postojowego – spróbować wyłączyć i włączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Komunikat ten pojawia się również w wersji z manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy z małą
prędkością z otwartymi drzwiami, ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie
hamulca postojowego.
Hamulec postoj. Wymagany serwis
03
Wystąpiła usterka – spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• W przypadku parkowania samochodu
zanim usterka zostanie naprawiona, należy
przednie koła odpowiednio skręcić, jak
przy parkowaniu na pochyłości, a dźwignię
skrzyni biegów pozostawić w położeniu
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia
automatyczna).
151
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE
•
03
HomeLinkŸ1 jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Więcej informacji na temat
sterownika HomeLinkŸ można znaleźć na stronie internetowej www.homelink.com lub uzyskać pod numerem telefonu
00 8000 466 354 65 (lub pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
1
152
Jeśli sterownik HomeLinkŸ jest wykorzystywany do obsługi bramy garażowej lub wjazdowej, należy upewnić się,
że w pobliżu poruszającej się bramy nie
znajdują się żadne osoby.
•
Podczas programowania funkcji otwierania bramy garażowej samochód
powinien pozostawać na zewnątrz
garażu.
•
Nie używać sterownika HomeLinkŸ do
obsługi bramy garażowej, która nie jest
wyposażona w funkcję zatrzymania
awaryjnego i cofania w przypadku
napotkania na przeszkodę.
Zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania dla potrzeb przyszłego programowania (np. przy zmianie samochodu lub do wykorzystania w innym pojeździe). Zaleca się także
skasowanie programowania przycisków w
przypadku sprzedaży samochodu. Patrz punkt
„Resetowanie przycisków sterownika HomeLink®” na stronie 154.
HomeLink i symbol domu HomeLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Johnson Controls, Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Programowanie sterownika
HomeLinkŸ
UWAGA
W niektórych samochodach zapłon musi
być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLinkŸ lub go
użyć. O ile to możliwe, należy włożyć nowe
baterie do pilota zdalnego sterowania, który
ma zostać zastąpiony przez sterownik
HomeLinkŸ, co przyspieszy programowanie
i poprawi jakość transmisji sygnału radiowego. Przed programowaniem należy zresetować przyciski sterownika HomeLinkŸ.
Po wykonaniu tej czynności sterownik
HomeLinkŸ zostaje przełączony w „tryb
nauki” i jest gotowy do zaprogramowania.
1. Skierować oryginalny nadajnik zdalnego
sterowania w stronę przycisku sterownika
HomeLinkŸ, który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości
5-14 cm od przycisku. Nie zasłaniać lampki
kontrolnej na sterowniku HomeLinkŸ.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone. Oba przyciski
należy puścić, gdy lampka kontrolna zacznie błyskać szybko.
3. Nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ i przytrzymać przez
5 sekund, a następnie puścić. W razie
potrzeby powtarzać, aż brama garażowa
zostanie uruchomiona. Jeśli brama nie
zostanie uruchomiona, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ,
przytrzymać i sprawdzić lampkę kontrolną.
> Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
oznacza to, że proces programowania
jest zakończony. Drzwi garażu, brama
lub podobne urządzenie powinno teraz
uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
4. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np.odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku.
5. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania odbiornika. Spowoduje to trwające
około 30 sekund błyskanie podświetlenia
przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
Nacisnąć programowany przycisk i przytrzymać do momentu uruchomienia bramy garażowej, uzbrojenia alarmu itp. (może to potrwać
kilka sekund). W razie potrzeby oryginalnych
nadajników zdalnego sterowania można oczywiście nadal używać równolegle ze sterownikiem HomeLinkŸ.
6. W czasie, gdy podświetlenie przycisku
programowania odbiornika nadal błyska,
nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać przez około
2 sekundy, a następnie puścić. Trzykrotnie
powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten sposób
proces programowania.
Jeżeli zapłon zostanie wyłączony, sterownik
HomeLinkŸ będzie działać przez 30 minut
od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Błyskanie w szybkim rytmie
przez 2 sekundy, a następnie jednostajne świecenie. W takim przypadku
kontynuować programowanie, wykonując kroki 4-6, w celu zakończenia procedury programowania urządzenia o
kodzie zmiennym (zwykle napędu
bramy garażowej).
2
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
03
UWAGA
Jeśli problemy z programowaniem występują
nadal, skontaktować się z firmą HomeLinkŸ na
stronie internetowej www.homelink.com lub
pod numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub
pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
153
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Resetowanie przycisków sterownika
HomeLinkŸ
03
Możliwe jest tylko zresetowanie wszystkich
przycisków sterownika HomeLinkŸ na raz, a
nie pojedynczo. Można jednak programować
pojedyncze przyciski. Patrz następny punkt
„Programowanie pojedynczego przycisku”.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski sterownika HomeLinkŸ,
aż zacznie błyskać lampka kontrolna.
wanie sterownika HomeLink®” na stronie
152.
Więcej informacji na temat sterownika
HomeLinkŸ można znaleźć na stronie internetowej www.homelink.com lub uzyskać pod
numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub pod
numerem specjalnym +49 6838 907 277),
można w ten sposób przekazać także swoje
uwagi.
2. Zwolnić przyciski.
> Sterownik HomeLinkŸ znajduje się teraz
w tak zwanym „trybie nauki” i jest
gotowy do przeprogramowania, patrz
punkt „Programowanie sterownika
HomeLink®” na stronie 152.
Programowanie pojedynczego
przycisku
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
sterownika HomeLinkŸ dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć żądany przycisk i nie zwalniać
go.
2. Gdy lampka kontrolna na sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
około 20 sekundach, zacząć procedurę od
kroku 1 opisanego w punkcie „Programo-
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
03
155
156
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
158
160
162
164
167
179
183
188
198
199
202
205
208
212
G000000
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
System informacji o znakach drogowych – RSI*..................................
Ogranicznik prędkości..........................................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*.............................................
City Safety™.........................................................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*..........................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - Ostrzeganie o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*.......................................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*................................
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
Corner Traction Control – CTC
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Układ CTC kompensuje podsterowność
samochodu i umożliwia większe niż normalnie
przyspieszenie na zakrętach bez poślizgu koła
wewnętrznego, np. na łuku wjazdu na autostradę w celu szybkiego dostosowania prędkości do prędkości innych pojazdów.
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy* – TSA
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
158
Niezamierzone zablokowanie kół podczas
jazdy może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
Zadaniem tej funkcji jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy, patrz strona 329.
UWAGA
Funkcja zostaje wyłączona, jeżeli kierowca
wybierze tryb Sport.
Działanie
Wybór poziomu – tryb Sport
Układ DSTC jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć.
Kierowca może jednak włączyć tryb Sport,
który umożliwia bardziej aktywną jazdę. W trybie Sport układ sprawdza, czy ruchy pedału
przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów mają charakter bardziej
aktywny niż podczas normalnej jazdy, a
następnie pozwala na kontrolowany poślizg
tylnej części samochodu do pewnego
poziomu, przy którym następuje interwencja i
ustabilizowanie pojazdu.
Ponadto, jeżeli kierowca przerwie kontrolowany poślizg, zwalniając pedał przyspieszenia,
układ DSTC interweniuje i stabilizuje pojazd.
W trybie Sport uzyskuje się maksymalną trakcję w przypadku utknięcia samochodu lub
podczas jazdy po niespoistej nawierzchni, np.
po piasku lub w głębokim śniegu.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania silnikiem – EDC
Aby włączyć tryb Sport należy wykonać następujące czynności:
Układ EDC (Engine Drag Control) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy
po śliskiej nawierzchni.
1. Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli
środkowej i w menu na ekranie wyświetlacza odszukać opcję Moje S60 DSTC.
(Struktura menu, patrz strona 221).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
2. Zlikwidować zaznaczenie kratki i wyjść z
menu za pomocą przycisku EXIT.
> Układ pozwala wtedy na bardziej sportowy styl jazdy.
Tryb Sport pozostaje aktywny do momentu
jego wyłączenia przez kierowcę lub do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
DSTC Czasowo WYŁ.
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu DSTC z powodu przegrzania hamulców. Działanie
zostanie przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
DSTC Wymagany serwis
Układ DSTC nie działa.
04
• Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
i
„Komunikat na wyświetlaczu”
Na wyświetlaczu prędkościomierza znajduje się komunikat – trzeba go przeczytać!
Ciągłe światło przez
2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ DSTC jest włączany.
Tryb Sport jest włączany.
159
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
Informacje ogólne o systemie
informacji o znakach drogowych (RSI)
związanego z dozwoloną maksymalną prędkością.
OSTRZEŻENIE
Układ RSI nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za
przestrzeganie prawa i przepisów ruchu
drogowego ponosi zawsze kierowca.
04
wyświetlony w postaci symbolu na tablicy rozdzielczej.
W odnośnych przypadkach
razem z symbolem aktualnego ograniczenia prędkości
może zostać wyświetlony
znak oznaczający zakaz
wyprzedzania.
Znaki dodatkowe
Działanie
Przykłady odczytywanych znaków drogowych
związanych z prędkością jazdy1.
Funkcja informacji o znakach drogowych (RSI
– Road Sign Information) pomaga kierowcy
zapamiętać, jakie znaki drogowe minął wcześniej samochód, pokazując między innymi informacje o bieżącej dozwolonej prędkości,
początku/końcu autostrady lub drogi oraz
zakazie wyprzedzania.
Przykłady znaków dodatkowych1.
W przypadku przejechania obok znaku informującego o autostradzie/drodze dostępnej dla
pojazdów mechanicznych oraz znaku informującego o dozwolonej maksymalnej prędkości
system RSI wybiera pokazanie symbolu znaku
Czasami dla tej samej drogi określone są różne
ograniczenia prędkości – w takim przypadku
dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których obowiązują poszczególne prędkości.
Może to dotyczyć na przykład odcinków drogi,
1
160
Zarejestrowana informacja dotycząca prędkości.
Gdy system RSI zarejestruje znak drogowy z
ograniczeniem prędkości, znak ten zostaje
Znaki drogowe wyświetlane na tablicy rozdzielczej zależą od rynku – na ilustracji pokazano jedynie ich przykłady.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
na których dochodzi do szczególnie dużej
liczby wypadków w czasie deszczu i/lub mgły.
Ustawienia w menu MY CAR
• Zaznaczyć ostrzeganie o przekroczeniu
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest
wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są
wycieraczki przedniej szyby.
Prędkość obowiązująca na
zjeździe jest podawana z użyciem dodatkowego znaku ze
strzałką. Strzałka jest
wyświetlana pod symbolem
pokazującym prędkość.
Znaki określające prędkość powiązane z tego
rodzaju znakami dodatkowymi są wyświetlane
tylko wtedy, gdy kierowca używa kierunkowskazu.
Ograniczony odcinek lub pora dnia
Niektóre prędkości obowiązują tylko po określonym
odcinku lub w pewnej porze
dnia. Uwagę kierowcy na tego
rodzaju sytuację zwraca
pusta ramka pod symbolem
pokazującym prędkość.
Aby aktywować ostrzeganie o przekroczeniu
prędkości:
prędkości w menu MY CAR w opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości i
wyjść z menu, naciskając EXIT, patrz
strona 222.
Ograniczenia
Opcje w menu MY CAR.
Wyświetlanie symbolu prędkości na tablicy
rozdzielczej można wyłączyć. Aby wyłączyć
funkcję RSI:
•
Usunąć zaznaczenie w menu MY CAR w
opcji Ustawienia Ustawienia pojazdu
Informacja o znakach drogowych i
wyjść z menu, naciskając EXIT, patrz
strona 222.
Ostrzeganie o przekroczeniu prędkości
(Speed Alert)
Kierowca może włączyć funkcję ostrzegania
(Speed Alert), gdy obowiązujące ograniczenie
prędkości zostanie przekroczone o 5 km/h lub
więcej. Ostrzeżenie to jest przekazywane w
taki sposób, że symbol pokazujący obowiązującą prędkość maksymalną miga w przypadku
jej przekroczenia.
Kamera detekcyjna systemu RSI ma podobne
ograniczenia jak ludzkie oko. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć na stronie 194.
04
Znaki, które informują o obowiązującym ograniczeniu prędkości w sposób pośredni, np.
tablice z nazwami miejscowości/dzielnic, nie
są rejestrowane przez funkcję RSI.
Oto kilka przykładów okoliczności, które mogą
zakłócić działanie tej funkcji:
•
•
•
•
Wyblakłe znaki
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki zasłonięte lub nieodpowiednio umieszczone.
• Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte
szronem, śniegiem i/lub brudem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Układy wspomagające kierowcę
Ogranicznik prędkości
04
Informacje ogólne o ograniczniku
prędkości
Włączanie i regulacja prędkości maksymalnej (każde naciśnięcie to +/-5 km/h).
Układ ogranicznika prędkości (Speed Limiter)
można opisać jako odwrotność układu automatycznej kontroli prędkości jazdy – kierowca
reguluje prędkość za pomocą pedału przyspieszenia, ale funkcja ogranicznika prędkości
uniemożliwia przypadkowe przekroczenie
nastawionej wcześniej prędkości.
Zapisana w pamięci prędkość maksymalna (w nawiasie = stan gotowości).
Włączanie i aktywacja
Gdy ogranicznik prędkości
jest aktywny, na wyświetlaczu
widoczny jest jego symbol
wraz z nastawioną prędkością maksymalną.
Działanie
Nastawianie i zapisywanie w
pamięci najwyższej dopuszczalnej prędkości
jest możliwe zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju.
Podczas postoju
1. Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
włączyć ogranicznik prędkości.
2. Za pomocą przycisku
nastawić na
wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej żądaną
prędkość maksymalną.
> Ogranicznik prędkości jest wtedy
aktywny, a wyświetlacz (5) pokazuje
wybraną i zapisaną w pamięci prędkość
maksymalną.
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
• Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Podczas jazdy
1. Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
włączyć ogranicznik prędkości.
> Na wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej
zapala się symbol ogranicznika prędkości.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Ogranicznik prędkości – włączanie/wyłączanie.
Wyłączenie stanu gotowości i przywrócenie prędkości zapisanej w pamięci – każde
kolejne naciśnięcie to +1 km/h.
Stan gotowości.
162
2. Gdy samochód jedzie z żądaną najwyższą
dopuszczalną prędkością: Naciskać jeden
lub
przy kierownicy, aż
z przycisków
wyświetlacz w tablicy rozdzielczej pokaże
żądaną prędkość maksymalną.
> Ogranicznik prędkości jest wtedy
aktywny, a wyświetlacz (5) pokazuje
wybraną i zapisaną w pamięci prędkość
maksymalną.
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
• Przytrzymać przycisk wciśnięty, aż przy
żądanej prędkości maksymalnej na
wyświetlaczu na tablicy rozdzielczej pojawi
się kropka (5), po czym puścić przycisk.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby tymczasowo wyłączyć ogranicznik prędkości i przestawić go w stan gotowości:
–
Nacisnąć
.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ogranicznik prędkości
> Na wyświetlaczu pokazana jest w
nawiasach (5) zapisana w pamięci prędkość maksymalna i kierowca może
chwilowo przekroczyć tę prędkość.
Ogranicznik prędkości włącza się
ponownie jednym naciśnięciem przyci, co powoduje zniknięcie nawiasku
sów na wyświetlaczu i przywrócenie
ograniczenia maksymalnej prędkości
samochodu.
Tymczasowe wyłączenie za pomocą
pedału przyspieszenia
czenie maksymalnej prędkości samochodu.
Alarm przekroczenia prędkości
Na stromych zjazdach hamowanie silnikiem
może być niewystarczające, w wyniku czego
może dojść do przekroczenia nastawionej
prędkości maksymalnej. Kierowca zostanie
wtedy ostrzeżony sygnałem dźwiękowym.
Sygnał ten pozostaje włączony do czasu, gdy
kierowca zwolni do prędkości niższej niż
nastawiona prędkość maksymalna.
Ogranicznik prędkości można również przełączyć w stan gotowości za pomocą pedału
przyspieszenia, np. w celu uniknięcia niebezpiecznej sytuacji poprzez szybkie zwiększenie
prędkości:
–
Wcisnąć do końca pedał przyspieszenia.
> Na wyświetlaczu pokazana jest w
nawiasach (5) zapisana w pamięci prędkość maksymalna i kierowca może
chwilowo przekroczyć tę prędkość.
Ogranicznik prędkości zostanie samoczynnie ponownie włączony po zwolnieniu pedału przyspieszenia i prędkość
samochodu obniży się do wybranej/
zapisanej w pamięci prędkości maksymalnej – nawiasy na wyświetlaczu
znikną i zostanie przywrócone ograni-
Kierowca może wtedy za pomocą
pedału przyspieszenia regulować prędkość jazdy bez ograniczeń.
04
UWAGA
Alarm zostaje włączony dopiero po upływie
5 sekund, jeżeli prędkość została przekroczona o co najmniej 3 km/h, pod warunkiem, że żaden z przycisków
lub
nie
został naciśnięty w ciągu ostatniej pół
minuty.
Wyłączanie
Aby wyłączyć ogranicznik prędkości:
–
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
> Symbol ogranicznika prędkości na
wyświetlaczu oraz nastawiona prędkość (5) znikną. Nastawiona i zapisana
w pamięci prędkość zostanie wtedy
wykasowana i nie będzie można jej
.
przywrócić za pomocą przycisku
163
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o automatycznej
kontroli prędkości jazdy (CC)
Działanie
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC – Cruise Control) pomaga kierowcy utrzymać równomierną prędkość, zwiększając
komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch odbywa się płynnie.
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy nie utrzymuje odpowiedniej prędkości
i/lub odległości.
G021411
OSTRZEŻENIE
04
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach z ogranicznikiem prędkości1.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi
zawsze kierowca.
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach bez ogranicznika prędkości1.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy:
1
164
Aktualne informacje dotyczące poszczególnych rynków posiadają dealerzy Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• Nacisnąć przycisk (1) przy kierownicy.
>
na wyświetlaczu
Zapalenie się symbolu
(5) oraz nawiasy przy wskazaniu
(---) km/h potwierdzają przełączenie
układu w stan gotowości.
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania
automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany dłużej niż
około 1 minutę, układ zostanie zablokowany
i wyłączony. Aby ponownie włączyć układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy,
trzeba zatrzymać samochód, a następnie
wyłączyć i uruchomić silnik.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
• Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacisnąć przycisk
>
lub
przy kierownicy.
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci – tekst (---) km/h na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość,
np. 100 km/h, bez nawiasów.
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
• Nacisnąć krótko przycisk
lub
przy
kierownicy – wartość nastawiona ostatnim
naciśnięciem zostaje zapisana w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości:
• Nacisnąć przycisk
>
przy kierownicy.
Nastawiona prędkość pokazywana jest w
nawiasach na wyświetlaczu (5), np.
(100) km/h.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
• zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
04
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem (1) przy kierownicy lub
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
wyłączając silnik – nastawiona prędkość zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
04
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy zwiększa komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich
odcinkach dróg głównych, na których ruch
odbywa się płynnie.
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony przez funkcję ostrzegania
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 179).
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
magania jazdy w korkach (Queue Assistant)
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz
strona 172.
Funkcjonowanie
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
04
Elementy układu1.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
WAŻNE
Przyciski sterujące w kierownicy
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Automatyczna skrzynia biegów
Czujnik radarowy
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
Samochody z automatyczną skrzynią biegów
są wyposażone w dodatkową funkcję wspo1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
04
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
towarzyszyć charakterystyczny, niezbyt głośny
odgłos.
2
168
OSTRZEŻENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu na opisane dalej ograniczenia układu
może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie
bądź nie nastąpi w ogóle, patrz strona 174.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
prędkością od 30 km/h2 do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje
ponad 40% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz strona 188), sygnalizując ryzyko kolizji oraz konieczność
natychmiastowej interwencji.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach (w samochodach z automatyczną skrzynią biegów) działa w przedziale prędkości 0-200 km/h, patrz strona 172.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Odstęp czasowy4 – włączony (podczas
regulacji).
Działanie
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
Odstęp czasowy4 – włączony (po regulacji).
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Może ona mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy po stromych drogach, z dużym
obciążeniem lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność
zwolnienia.
3
4
04
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach z ogranicznikiem prędkości3.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Wyłączenie stanu gotowości i przywrócenie prędkości zapisanej w pamięci – każde
kolejne naciśnięcie to +1 km/h.
Stan gotowości
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości (każde
naciśnięcie to +/-5 km/h).
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach bez ogranicznika prędkości3.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
Aktualne informacje dotyczące poszczególnych rynków posiadają dealerzy Volvo.
Wyświetlacz pokazuje symbol „kreski” [7] lub [8] – nie są one nigdy pokazywane jednocześnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Odstęp czasowy5 – włączony (podczas
regulacji).
Odstęp czasowy5 – włączony (po regulacji).
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
04
Aby nastawić automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
• Nacisnąć przycisk
przy kierownicy – na
wyświetlaczu zapali się symbol
. Symbol (---) na wyświetlaczu oznacza, że automatyczna kontrola prędkości jazdy jest
przełączona w stan gotowości.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
• Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacisnąć przycisk
>
lub
przy kierownicy.
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci – symbol (---) na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość,
np. 100, bez nawiasów.
Gdy zamiast symbolu
pojawi się
, oznacza to, że
czujnik radarowy wykrył
pojazd.
Odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest regulowany
przez funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy tylko wtedy, gdy świeci się symbol
(z samochodem).
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
• Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Jeśli prędkość zostanie zwiększona za
pomocą pedału przyspieszenia przed
naciśnięciem przycisku
/ , w pamięci
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy zostanie zapisana aktualna prędkość
samochodu w momencie naciśnięcia przycisku.
• W trybie aktywnym działanie przycisku
jest podobne jak
, powoduje jednak
mniejszy przyrost prędkości: + 1 km/h.
5
170
Wyświetlacz pokazuje symbol „kreski” [6] lub [7] – nie są one nigdy pokazywane jednocześnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania
automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany dłużej niż
około 1 minutę, układ zostanie zablokowany
i wyłączony. Aby ponownie włączyć układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy,
trzeba zatrzymać samochód, a następnie
wyłączyć i uruchomić silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 177.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to
około 3 sekund.
Aby nastawić/zmienić odstęp czasowy:
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
• Zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą
UWAGA
pokrętła w zestawie przycisków sterujących przy kierownicy (lub za pomocą przy/
w samochodach bez ogracisków
nicznika prędkości).
Wybrany odstęp czasowy musi być zgodny
z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości jazdy wydaje się nie reagować po włączeniu, może to być spowodowane tym, że
odstęp czasowy od poprzedzającego
samochodu uniemożliwia zwiększenie
prędkości.
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
pozostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działania w razie np. niespodziewanej
zmiany sytuacji na drodze.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia ostrzeżenia o zbyt
małym odstępie od poprzedzającego pojazdu,
patrz strona 179.
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla danego
odstępu czasowego.
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę6
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N (automatyczna skrzynia biegów)
04
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości.
• Nacisnąć przycisk
>
przy kierownicy.
Nastawiona prędkość pokazywana jest w
nawiasach na wyświetlaczu, np. (100).
Przyciski sterujące bez ogranicznika
prędkości*
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości.
• Nacisnąć przycisk
6
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
przy kierownicy.
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest uzależnione od innych układów,
takich jak DSTC (patrz strona 158). Jeżeli któ-
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
rekolwiek z tych urządzeń przestanie działać,
aktywna kontrola prędkości zostaje automatycznie przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
04
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h7
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
7
8
172
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyprzedzanie innego pojazdu
Gdy samochód jedzie za innym pojazdem, a
kierowca zasygnalizuje kierunkowskazem
zamiar wyprzedzania8, układ automatycznej
kontroli prędkości pomaga wykonać ten
manewr, przyspieszając na krótko samochód
w kierunku poprzedzającego pojazdu.
Funkcja ta działa przy prędkości jazdy
powyżej 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie użyty w celu zasygnalizowania zmiany
pasa ruchu lub zjechania na inną drogę –
samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
Wyłączanie
Przyciski sterujące z ogranicznikiem
prędkości
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy wyłącza się za pomocą przycisku
przy kierownicy. Nastawiona prędkość zostaje skasowana
i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
Przyciski sterujące bez ogranicznika
prędkości
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości jazdy w stan gotowości, należy krótko
nacisnąć przycisk
przy kierownicy. Kolejne
krótkie naciśnięcie wyłącza automatyczną
kontrolę prędkości jazdy. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
Funkcja wspomagania jazdy w
korkach (Queue Assistant)
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest wyposażony dodatkowo w funkcję wspomagania jazdy w korkach (czasami określaną
jako "Queue Assist").
Funkcja wspomagania jazdy w korkach ma
następujące cechy charakterystyczne:
Nie dotyczy to samochodów z funkcją wspomagania jazdy w korkach – działa ona aż do całkowitego zatrzymania.
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
• Zwiększony zakres prędkości – również
UWAGA
poniżej 30 km/h i gdy samochód stoi w
miejscu
UWAGA
Włączenie automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej 30 km/h
wymaga, by w odpowiedniej odległości z
przodu znajdował się inny pojazd.
• Zmiana celu
• Automatyczne hamowanie zostaje przerwane po zatrzymaniu
• Automatyczne włączanie hamulca postojowego.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, wynosi
30 km/h – chociaż układ ten może podążać za
innym pojazdem aż do zatrzymania, nie
można wybrać niższej prędkości.
Zwiększony zakres prędkości
UWAGA
Aby można było włączyć automatyczną
kontrolę prędkości jazdy, drzwi kierowcy
muszą być zamknięte, a kierowca musi
mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy jest w stanie podążać za innym pojazdem
w zakresie prędkości 0-200 km/h.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
samochód rusza ponownie po upływie dłuższego czasu, układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy zostaje przełączony w stan
gotowości z automatycznym hamowaniem.
Kierowca musi wtedy ponownie włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy w
jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
Funkcja wspomagania jazdy w korkach
może zatrzymać samochód na maksymalnie 4 minuty – po tym czasie zostaje włączony hamulec postojowy i funkcja kontroli
prędkości zostaje wyłączona.
•
Przed ponownym włączeniem układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy
kierowca musi zwolnić hamulec postojowy.
04
Zmiana celu
przy kierownicy.
lub
• Wcisnąć pedał przyspieszenia.
>
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy wznowi wtedy podążanie za
poprzedzającym pojazdem.
Gdy będący celem poprzedzający samochód
nagle skręci, może się okazać, że dalej znajdują się
samochody stojące w miejscu.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy podąża za innym pojazdem z prędkością
poniżej 30 km/h i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego
w miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nadzoruje podążanie za innym
pojazdem przy prędkości powyżej
30 km/h i nastąpi zmiana celu z pojazdu
ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy
funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i
zamiast tego wybierze prędkość zapisaną w
pamięci.
•
04
Kierowca musi interweniować sam i
rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w stan gotowości:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
układ nie wie, czy obiekt będący celem to
nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np.
garb ograniczający prędkość.
• gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
poprzedzający pojazd skręca, w wyniku
czego układ nie ma żadnego pojazdu, za
którym mógłby podążać.
Wyłączenie automatycznego
hamowania po zatrzymaniu samochodu
W pewnych sytuacjach funkcja wspomagania
jazdy w korkach zaprzestaje hamowania po
174
zatrzymaniu. Oznacza to, że hamulce zostają
zwolnione i samochód zacznie się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce, by utrzymać
samochód w miejscu.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach zwalnia hamulec zasadniczy i przełącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy w stan gotowości w następujących sytuacjach:
• kierowca oprze stopę na pedale hamulca
• zostanie włączony hamulec postojowy
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
• kierowca przełączy układ automatycznej
kontroli prędkości jazdy w stan gotowości.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach funkcja wspomagania
jazdy w korkach włącza hamulec postojowy,
aby samochód pozostał nieruchomy.
Ma to miejsce, gdy:
• kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój
pas bezpieczeństwa
• układ DSTC zostanie przełączony z trybu
Normal na Sport
• funkcja wspomagania jazdy w korkach
utrzymywała pojazd w miejscu przez
ponad 4 minuty
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• zostanie wyłączony silnik
• hamulce ulegną przegrzaniu.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Oprócz układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy czujnik radarowy wykorzystują także
następujące funkcje:
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem, patrz strona 188
• Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, patrz
strona 179.
Zadaniem czujnika radarowego jest wykrywanie samochodów lub większych pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku po
tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Należy dbać o czystość obszaru przed czujnikiem radarowym – patrz punkt „Konserwacja” na stronie 192.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
04
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
175
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W pewnych sytuacjach czujnik wykrywa
pojazd znajdujący się blisko z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
cego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
Pole widzenia układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
176
W takim przypadku nie działa zarówno
aktywna kontrola prędkości jazdy, jak i ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzają-
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
Znaczenie
04
Układ w stanie gotowości lub działa, ale nie wykrył żadnego pojazdu.
Układ działa i wykrył pojazd, do którego automatycznie dostosowywana jest prędkość jazdy.
Odstęp czasowy włączony, podczas regulacji.
Odstęp czasowy włączony, po regulacji.
DSTC Normal, aby włączyć
tempomat
Układu aktywnej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji
toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny – patrz strona 158.
Tempomat Wyłączony
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować prędkość
jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe włączenie układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Radar zablok. Patrz
instrukcja
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy chwilowo nie działa.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym
błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 174.
04
Tempomat Wymagany serwis
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie działa.
Wciśnij hamulec, aby
wstrzymać + alarm dźwiękowy
Samochód stoi w miejscu i funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy zwolni hamulec zasadniczy, by hamulec postojowy mógł przejąć zadanie utrzymania samochodu w miejsce, jednak usterka
hamulca postojowego sprawia, że samochód za chwilę zacznie się toczyć.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
• Kierowca musi hamować samodzielnie. Komunikat pozostaje na wyświetlaczu i rozlega się alarm,
Poniżej 30 km/h Tylko z
poprz.
Pojawia się w przypadku próby włączenia automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości
poniżej 30 km/h, a w odległości aktywacji (ok. 30 metrów) nie ma poprzedzającego pojazdu.
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
dopóki kierowca nie naciśnie pedału hamulca lub pedału przyspieszenia.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Distance Alert)
informuje kierowcę o wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
odstęp od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy niż nastawiony odstęp czasowy.
Działanie
UWAGA
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu jest wyłączona w czasie, gdy włączony jest układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
reaguje tylko wtedy, gdy odległość od
poprzedzającego pojazdu jest mniejsza od
nastawionej – nie wpływa ona na prędkość
prowadzonego samochodu.
04
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kontrolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Krytyczny
odstęp. Struktura menu, patrz strona 221.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze1.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szybie przedniej pali się w sposób ciągły, jeżeli
1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
04
Elementy sterowania i wyświetlacz odstępu czasowego.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie. Nacisnąć w górę, aby zwiększyć lub w
dół, aby zmniejszyć.
Odstęp czasowy2 – włączony (podczas
regulacji).
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to
około 3 sekund.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia aktywnej kontroli
prędkości jazdy.
Odstęp czasowy2 – włączony (po regulacji).
2
180
Wyświetlacz pokazuje symbol „kreski” [2] lub [3] – nie są one nigdy pokazywane jednocześnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Ustawiony odstęp czasowy jest wykorzystywany również przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 169.
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli prędkości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 174.
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Odstęp czasowy w trakcie ustawiania.
Odstęp czasowy po ustawieniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Radar zablok. Patrz
instrukcja
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 174.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
04
182
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu i ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Informacje ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć
kolizji, między innymi podczas jazdy w gęstym
ruchu ulicznym, kiedy to zmienna sytuacja
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach
poniżej 50 km/h i wspomaga kierowcę przez
automatyczne hamowanie samochodu w przypadku bezpośredniego ryzyka zderzenia z
pojazdami z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje
na czas poprzez hamowanie i/lub odpowiednią
zmianę kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie
na realizowanym przez układ City Safety™
automatycznym hamowaniu prędzej czy
później doprowadzi do kolizji.
W normalnych warunkach działanie układu
City Safety™ jest zauważalne dla kierowcy i
pasażerów tylko wtedy, gdy układ reaguje w
sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 188.
WAŻNE
Konserwacja i wymiana elementów układu
City Safety™ może być wykonywana
wyłącznie przez stację obsługi – zaleca się
powierzenie tej czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie uaktywnia się we
wszystkich sytuacjach jazdy oraz warunkach pogodowych i drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w kierunku przeciwnym,
pojazdy o niewielkich rozmiarach – np.
rowery i motocykle, a także na ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
kolizji, gdy różnica prędkości nie przekracza
15 km/h. Przy większej różnicy prędkości
możliwe jest jedynie zmniejszenie prędkości, przy jakiej dojdzie do zderzenia. W
celu pełniejszego wykorzystania możliwości
układu hamulcowego, kierowca musi nacisnąć pedał hamulca.
04
Nigdy nie czekać na uaktywnienie się
układu City Safety™. Podczas jazdy odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu i adekwatnej do warunków prędkości spoczywa wyłącznie na kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Funkcjonowanie
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu. Dla większości kierowców nie jest to normalny styl jazdy i może być
odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów jest większa
niż 15 km/h, układ City Safety™ może nie być
w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W celu
uzyskania pełnej siły hamowania kierowca
musi nacisnąć pedał hamulca. W ten sposób
staje się możliwe zapobiegnięcie kolizji nawet
przy różnicy prędkości przekraczającej
15 km/h.
04
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego1.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™ automatycznie zahamuje samochód, co może zostać
odebrane jako nagłe hamowanie.
W trakcie automatycznego hamowania na
wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny
jest komunikat informujący o zadziałaniu tej
funkcji.
UWAGA
Podczas realizowanego przez układ City
Safety™ automatycznego hamowania
świecą się światła hamowania.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i w normalnych okolicznościach
1
184
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Działanie
UWAGA
Układ City Safety™ jest zawsze samoczynnie włączany po uruchomieniu silnika z
pozycji kluczyka I i II (pozycje wyłącznika
zapłonu, patrz strona 85).
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układuCity Safety™ – np. gdy nad
pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
• Za pośrednictwem menu MY CAR na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli
odszukać i wybrać Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy City Safety.
Następnie wybrać opcję Wyłączone. Więcej informacji na temat menu MY CAR,
patrz strona 221.
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie wznawiane, bez względu na to, czy wcześniej
został on wyłączony, czy nie.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe,
nawet gdy układ City Safety™ jest wyłączony.
W celu ponownego włączenia układu City
Safety™:
• Wykonać analogiczne czynności jak przy
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję
Włączone.
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych dużych
pojazdów znajdujących się z przodu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Czujnik ten ma jednak pewne ograniczenia i
działa gorzej (lub wcale) np. podczas intensywnych opadów śniegu lub deszczu, w gęstej
mgle, podczas burzy piaskowych lub zamieci
śnieżnych. Podobny efekt może również
powodować zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź pokrycie śniegiem przedniej
szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np. chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
Czujnik układu City Safety™ mierzy sposób
odbijania się światła laserowego. Czujnik może
mieć ograniczoną skuteczność w przypadku
pojazdów słabiej odbijających światło laserowe. Tył pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość światła dzięki powłoce odbijającej na
tablicy rejestracyjnej i powierzchniom odblaskowym tylnych świateł.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Gdy układ City Safety™ zapobiegnie kolizji z
nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ City Safety™, chyba
że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał
sprzęgła.
UWAGA
•
Powierzchnia szyby przed czujnikiem
laserowym powinna być wolna od lodu,
śniegu oraz zabrudzeń (umiejscowienie
czujnika laserowego, patrz strona 184).
•
Nie należy niczego mocować do szyby
przed czujnikiem laserowym
•
Nie dopuszczać do zgromadzenia się
na pokrywie komory silnikowej warstwy
śniegu lub lodu o grubości przekraczającej 5 cm.
Podczas cofania samochodu układ City
Safety™ zostaje chwilowo wyłączony.
Układ City Safety™ nie włącza się przy niskich
prędkościach – poniżej 4 km/h, przez co układ
nie interweniuje w sytuacjach, gdy zbliżanie się
do pojazdu z przodu następuje bardzo powoli,
np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje lub przyspiesza w sposób
wyraźny, nawet w przypadku nieuniknionej
kolizji.
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby
zablok., oznacza to, że czujnik laserowy jest
185
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
przesłonięty i nie ma możliwości wykrywania
pojazdów znajdujących się z przodu. W takim
przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok.
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
04
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy naprawić lub wymienić
szybę w stacji obsługi (umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji, strona 184) –
zaleca się powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Niedopełnienie tego wymagania może spowodować ograniczenie skuteczności działania układu City Safety™.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Aby uniknąć ryzyka ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy
również przestrzegać poniższych zaleceń:
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
czujnika laserowego
jest zabrudzona
bądź pokryta lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed czujnika
laserowego.
•
Czujnik laserowy
jest przesłonięty.
Usunąć zasłaniający
obiekt.
•
186
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo, by sprawdzić, czy
została zamówiona do zamontowania
odpowiednia szyba. Zamontowanie
niewłaściwej szyby przedniej może
spowodować, że funkcja City Safety nie
będzie działać lub jej działanie będzie
nieprawidłowe.
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek
zatwierdzonych przez Volvo.
Czujnik laserowy
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. W razie
usterki lub gdy czujnik laserowy wymaga serwisu, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zaglądać do wnętrza czujnika
laserowego (który emituje rozproszoną
wiązkę niewidzialnego promieniowania) z
odległości mniejszej niż 100 mm z użyciem
szkieł powiększających, mikroskopu,
soczewek lub innych przyrządów optycznych, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia oczu. (Umiejscowienie czujnika laserowego, patrz ilustracja na stronie 184.)
Odnośnie do dalszych informacji o czujniku
laserowym, patrz strona 9.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Automatycznemu hamowaniu przez układ City
Safety™ może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli graficznych w zespole
wskaźników wraz z komunikatem ostrzegawczym.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
04
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu zablokowania.
• Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy czujnika.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 185.
City Safety Wymagany serwis
Układ City Safety™ nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
187
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Uwagi ogólne
04
realizowanym przez układ ostrzegania o ryzyku
kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej
czy później doprowadzi do kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych wspomaga kierowcę w razie ryzyka najechania na pieszego albo na tył pojazdu stojącego z przodu lub poruszającego się w tym
samym kierunku.
Dwa poziomy układu
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji
może on pomóc kierowcy.
Poziom 1
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest zaprojektowany do uruchamiania
możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych
interwencji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych może zapobiec zderzeniu lub zmniejszyć
prędkość zderzenia.
Zależnie od wyposażenia samochodu układ
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych
może występować w dwóch wersjach:
Poziom 1 i Poziom 2.
188
Funkcjonowanie
Kierowca jest jedynie ostrzegany o obecności
przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i
akustycznych – nie ma miejsca automatyczne
hamowanie i kierowca musi hamować samodzielnie.
Poziom 2
Kierowca jest ostrzegany o obecności przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych – ma miejsce automatyczne hamowanie samochodu, jeśli kierowca sam nie
zareaguje w odpowiednim czasie.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych nie może być traktowany jako pretekst
do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie na hamowaniu
1
2
WAŻNE
Obsługę techniczną elementów układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych może przeprowadzać wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Tylko Poziom 2 układu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Elementy układu1.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji.
Czujnik radarowy2
Kamera detekcyjna
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania realizuje trzy
kroki w następującej kolejności:
1. Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2. Przygotowanie do hamowania awaryjnego2
3. Automatyczne hamowanie2
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 183.
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej się potencjalnej kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji wykrywa
znajdujących się z przodu pieszych oraz
pojazdy, które są nieruchome bądź poruszają
się w tym samym kierunku, co ten samochód.
Jeśli istnieje ryzyko zderzenia z pieszym lub
pojazdem, uwagę kierowcy na tę sytuację
zwraca pulsujące czerwone światło ostrzegawcze (nr [1] na ilustracji na stronie 188) i sygnał
akustyczny.
2
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego2
kości zderzenia lub z ograniczoną siłą, jeżeli
jest to wystarczające do uniknięcia kolizji.
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
Oznacza to, że układ hamulcowy zostaje przygotowany do nagłego hamowania poprzez lekkie uruchomienie hamulców, co może być
odczuwalne jako słabe szarpnięcie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie.
04
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia również siłę hamowania uruchomionego przez kierowcę, jeżeli układ uzna,
że hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
3 – Automatyczne hamowanie2
Funkcja automatycznego hamowania zostaje
uruchomiona na końcu.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i
staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania –
ma to miejsce niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie. Hamowanie odbywa się
wtedy z pełną siłą w celu zmniejszenia pręd-
Tylko Poziom 2 układu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie włącza
się we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Układ ostrzegania
o ryzyku kolizji nie reaguje na pojazdy
jadące w przeciwnym kierunku i na zwierzęta.
04
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku wysokiego ryzyka kolizji. W punktach
„Działanie” i „Ograniczenia” zawarte są
informacje dotyczące ograniczeń układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, o których musi
wiedzieć kierowca.
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca – nawet w
przypadku, gdy używany jest układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Funkcja automatycznego hamowania może
zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość,
przy której dochodzi do zderzenia. Aby
zapewnić pełne działanie hamulców, kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał
hamulca – nawet wtedy, gdy samochód
hamuje automatycznie.
190
• Aby wykrycie pieszego było możliwe, musi
on być w pozycji wyprostowanej i mieć co
najmniej 80 cm wzrostu.
• Układ nie jest w stanie zidentyfikować pieWykrywanie pieszych
szego niosącego duży przedmiot.
•
Zdolność kamery detekcyjnej do wykrywania pieszych o zmroku i o świcie jest ograniczona – podobnie jak w przypadku ludzkiego oka.
• Funkcja wykrywania pieszych przez
kamerę detekcyjną jest wyłączona podczas jazdy w ciemności i w tunelach –
nawet jeżeli zapalone są światła uliczne.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych nie działają w ciemności
i w tunelach – nawet gdy włączone jest
oświetlenie uliczne.
Jeżeli duża część ciała pieszego pozostanie
niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w
stanie go wykryć.
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje
za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie
jak najbardziej jednoznaczną informację o
zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest tylko narzędziem pomocniczym.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć każdego
pieszego w każdej sytuacji i nie potrafi na
przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież
ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o
wzroście mniejszym niż 80 cm.
•
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
Działanie
Ustawień dokonuje się za pomocą opcji MY
CAR w menu na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Struktura menu, patrz
strona 221.
UWAGA
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Włączanie i wyłączanie układu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji można włączać i
wyłączać:
• W menu MY CAR na wyświetlaczu w konsoli środkowej wyszukać opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy
Ostrzeganie przed kolizją i wybrać tam
Wł. lub Wył..
Aktywowana funkcja jest testowana przy każdym uruchomieniu silnika poprzez krótkotrwałe włączenie poszczególnych punktów
świetlnych lampki ostrzegawczej (nr [1] na ilustracji na stronie 188).
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Włączanie/wyłączanie sygnałów
ostrzegawczych
Lampka ostrzegawcza (nr [1] na ilustracji na
stronie 188) zostaje aktywowana automatycznie przy uruchomieniu silnika, jeśli układ
ostrzegania o ryzyku kolizji jest włączony.
Ostrzeganie przed kolizją
ostrzegawczy.
Dźwięk
Ustawienie odległości reakcji
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia.
• Można ją zmienić, wybierając spośród
ustawień Duży, Normalny i Mały w menu
MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją Krytyczny odstęp.
04
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Duży sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Duży ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalny.
Z ustawienia odległości reakcji Mały należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
Dźwięk ostrzegawczy można włączyć/wyłączyć oddzielnie:
• Wybrać Wł. lub Wył. w menu MY CAR w
opcji Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
UWAGA
Gdy działa aktywna kontrola prędkości
jazdy, sygnalizacja akustyczna i optyczna
jest uruchomiana, nawet w przypadku gdy
została wyłączona.
Sygnalizacja ostrzegawcza informuje o
ryzyku kolizji, ale nie powoduje skrócenia
czasu reakcji kierowcy.
W celu zapewnienia skuteczności działania
układu ostrzegającego o ryzyku kolizji,
odstęp czasowy należy ustawiać na 4-5,
patrz strona 179.
04
UWAGA
Nawet w przypadku nastawienia odległości
ostrzegania na Duży, w pewnych sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się spóźnione, na przykład w przypadku dużej różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące
się z przodu zaczną gwałtownie hamować.
OSTRZEŻENIE
Konserwacja
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy funkcji automatycznego
hamowania, jadąc w kierunku ludzi lub
pojazdów – może to spowodować poważne
szkody materialne i doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Wyszukać w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją, patrz strona 221.
Kamera i czujnik radarowy3.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania z
brudu, lodu i śniegu, aby mogły prawidłowo
funkcjonować. Należy je regularnie zmywać
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić pomiar.
3
192
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Ograniczenia
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest aktywny od prędkości
około 4 km/h.
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji (nr [1] na
ilustracji na stronie 188) może być trudna do
zauważenia w warunkach intensywnego
oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne
lub nie patrzy na wprost. Dlatego nie powinna
być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja optyczna może zostać tymczasowo wyłączona w przypadku wysokiej
temperatury w kabinie spowodowanej na
przykład silnym nasłonecznieniem. Jeżeli
tak się stanie, zostanie włączona sygnalizacja akustyczna, nawet jeżeli została wyłączona w menu.
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego lub pojazdu przed
samochodem.
•
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pieszych i dlatego zapewnia on
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie przy
prędkości jazdy do 50 km/h. W przypadku
pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h.
Ostrzeżenia mogą się nie pojawiać,
jeżeli odległość od poprzedzającego
pojazdu jest mała lub ruchy wykonywane kierownicą i pedałami mają duży
zakres, np. przy bardzo aktywnym stylu
jazdy.
04
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej
widoczności.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 194.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub prze-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
04
szkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Układ emituje
wtedy ostrzeżenie na późniejszym etapie, co
zmniejszą łączną liczbę ostrzeżeń; patrz punkt
„Ustawienie odległości reakcji” na stronie 191.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania zostaje tymczasowo wyłączony po włączeniu biegu wstecznego.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
W sytuacjach gdy kierowca prowadzi samochód w świadomie aktywny sposób, ostrzeganie ryzyku o kolizji może zostać nieco opóźnione, aby ograniczyć niepotrzebne ostrzeżenia do minimum.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
194
Oprócz układu ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania kamerę
detekcyjną samochodu wykorzystują także
następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie świateł drogowych na światła mijania – patrz strona 95
• System informacji o znakach drogowych –
patrz strona 160
• Driver Alert Control – patrz strona 199
• Lane Departure Warning – patrz
strona 202.
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do
śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych
oraz innych pojazdów.
Pole widzenia kamery detekcyjnej jest ograniczone, w związku z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych i pojazdów nie jest
możliwe lub wykrywanie następuje później niż
można by się spodziewać.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pieszych, pojazdów znajdujących
się z przodu oraz linii na jezdni.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Oznacza to jednocześnie, że oprócz układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na
światła mijania, system informacji o znakach
drogowych, system Driver Alert Control i funkcja Lane Departure Warning nie będą działać w
pełnym zakresie.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastąpić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Ostrz. o
koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
04
Ostrz. o
koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Autom.
hamowanie
zostało
aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki
przedn.
szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Proszę przeczytać informacje o ograniczeniach funkcjonalnych czujnika kamery, patrz strona 194.
196
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Radar
zablok.
Patrz
instrukcja
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 174.
Ostrz. o
koliz.
Wymagany
serwis
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04
197
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
04
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie we
wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące funkcje, które można
włączać jednocześnie lub niezależnie:
• Driver Alert Control – DAC, patrz
strona 199.
• Lane Departure Warning – LDW, patrz
strona 202.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(DAC)
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja DAC (Driver Alert Control) ma na celu
wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on
prowadzić samochód w sposób mniej stabilny,
np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli. Struktura menu,
patrz strona 221.
Aktualny stan funkcji Driver Alert można sprawdzić na wyświetlaczu komputera pokładowego, posługując się pokrętłem na lewej
dźwigni przełącznika zespolonego.
04
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
• w trakcie testowania funkcji ostrzegania o
UWAGA
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia funkcjonalne, patrz strona 194.
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Pokrętło nawigacyjne. Obracać, aż na
wyświetlaczu pojawi się Driver
Alert . W drugim wierszu mogą zostać
wyświetlone opcje Driver Alert
Gotowość<65 km/h, Driver Alert
Niedostępny lub oznaczenie poziomu
Funkcjonowanie
Funkcja Driver Alert zostaje włączona, gdy prędkość przekroczy
65 km/h i pozostaje aktywna tak
długo, jak długo prędkość jest
wyższa niż 60 km/h.
Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie
poziomu w postaci 1-5 słupków, gdzie mała
liczba słupków wskazuje na niestabilny styl
jazdy. Duża liczba słupków wskazuje na stabilny styl jazdy.
.
04
Przycisk OK służy do potwierdzania zapoznania się z komunikatem lub jego skasowania.
Włączanie/wyłączanie
Gdy samochód zaczyna być prowadzony w
sposób niepewny, kierowca jest ostrzegany
sygnałem akustycznym oraz komunikatem
tekstowym Driver Alert Czas na przerwę.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
Aby przestawić funkcję Driver Alert w stan
gotowości:
• Wyszukać funkcję na wyświetlaczu w konsoli środkowej za pomocą menu MY CAR,
przejść do opcji Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy
Driver Alert i zaznaczyć kratkę.
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
• Kratka niezaznaczona: Funkcja jest wyłączona.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
200
Komunikat
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja jest wyłączona.
Driver Alert Gotowość<65
km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 194.
Driver Alert
Dokonywana jest analiza stylu jazdy kierowcy.
Liczba słupków zmienia się w zakresie 1-5, przy czym mniejsza ich liczba oznacza mniej stabilne
prowadzenie samochodu. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
04
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 194.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji LDW
Obsługa i działanie funkcji
Gdy kamera nie jest w stanie wykryć linii
wyznaczających pas ruchu, wyświetlacz pokazuje Lane Depart Warn Niedostępne.
Jeżeli prędkość jazdy spadnie poniżej
60 km/h, funkcja przechodzi ponownie w stan
gotowości, a wyświetlacz pokazuje Lane
Depart Warn Gotowość<65 km/h.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny
przekroczy linię na jezdni po swojej lewej lub
prawej stronie.
04
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma na
celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla ruchu
przeciwległego.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany,
gdy samochód zaczyna przekraczać jedną z
nich.
1
202
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku.
Wyświetlacz komputera pokładowego pokazuje Lane Depart Warn Gotowość<65 km/
h, gdy funkcja jest w stanie gotowości z
powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65
km/h.
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h, gdy kamera zarejestruje linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
pojawi się Lane Depart Warn Dostępne.
Ostrzeżenie nastąpi, gdy wybrana jest opcja Zwiększona czułość, patrz strona 204.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W następujących sytuacjach ostrzeżenie nie
nastąpi:
• Gdy włączone są kierunkowskazy
• Gdy kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca1
• W przypadku raptownego wciśnięcia
pedału przyspieszenia1
• W przypadku raptownego manewru kierownicą1
•
W przypadku gwałtownego skrętu, powodującego silny przechył nadwozia.
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia
funkcjonalne. Dalsze informacje, patrz
strona 194.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu, sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Lane departure warning
WŁ/Lane departure warning WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
04
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
Lane Depart Warn Gotowość<65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Lane Depart Warn Niedostępne
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 194.
Lane Depart Warn
Dostępne
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
Symbol
Komunikat
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 194.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
04
Ustawienia funkcyjne
Ustawień dokonuje się na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej za pośrednictwem
menu MY CAR, gdzie należy wyszukać opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy Lane
Departure Warning. Struktura menu, patrz
strona 221.
miejsce w momencie ostatniego wyłączenia silnika.
• Zwiększona czułość – Zwiększona czułość funkcji, powodująca wcześniejsze
generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Wybrać jedną z opcji:
• Włączanie przy rozruchu – Funkcja przechodzi do trybu gotowości przy każdym
uruchomieniu silnika. W przeciwnym
wypadku przyjmowany jest stan, jaki miał
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Informacje ogólne
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
Poziom głośności układu wspomagającego
parkowanie można wyregulować w trakcie
emitowania sygnału dźwiękowego za pomocą
pokrętła VOL na konsoli środkowej lub w menu
samochodu MY CAR – patrz strona 221.
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
04
Funkcjonowanie
Widok ekranu wyświetlacza – sygnalizacja przeszkody po lewej stronie z przodu i po prawej stronie z tyłu.
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odleg-
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu względem przeszkody.
łości.
UWAGA
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zaznaczonego sektora, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
Układ zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika – zapala się
lampka On/Off w przełączniku. Po wyłączeniu
układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Odtwarzanie innych dźwięków przez
zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Gdy odległość wynosi 30 cm lub mniej, sygnał
dźwiękowy jest ciągły, a znajdujące się najbliżej samochodu pole aktywnego czujnika jest
wypełnione. Jeżeli w podanej odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał emitowany jest na przemian z
tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z tyłu
UWAGA
W przypadku podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy za pomocą oryginalnego
przewodu Volvo, tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone.
Zasięg działania z przodu
WAŻNE
04
Niektóre obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie
błyszczące słupki lub niskie barierki, mogą
znajdować się w „cieniu sygnału”, co oznacza, że tymczasowo nie są wykrywane
przez czujniki – pulsujący sygnał dźwiękowy
może wtedy niespodziewanie ucichnąć
zamiast przejść w oczekiwany ciągły sygnał
dźwiękowy.
•
206
W takiej sytuacji należy zachować
szczególną ostrożność i manewrować
samochodem szczególnie powoli albo
przerwać wykonywany właśnie manewr
parkowania – może wtedy występować
wysokie ryzyko uszkodzenia pojazdów
lub innych obiektów, ponieważ czujniki
nie są w stanie funkcjonować w optymalny sposób.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Układ musi być wyłączony w przypadku cofania z przyczepą albo z bagażnikiem rowerowym na haku holowniczym lub podobnym – w
przeciwnym razie spowodowałyby one wzbudzenie czujników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przednie czujniki parkowania pozostają
aktywne do prędkości 15 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że
układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
WAŻNE
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane lampy nie znajdowały się w polu
detekcji przednich czujników odległości,
ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
04
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
Czyszczenie czujników
Sygnalizacja usterek
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
UWAGA
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
Rozmieszczenie przednich czujników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Informacje ogólne
Działanie i obsługa
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 221).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
UWAGA
04
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
OSTRZEŻENIE
•
208
Układ wspomagający parkowanie z
kamerą wizyjną ma charakter wyłącznie
pomocniczy. W żadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem.
•
Kamera ma martwe pola detekcji, w
których nie są wykrywane ewentualne
przeszkody.
•
Szczególną uwagę należy zwracać na
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Umiejscowienie przycisku CAM.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny hak
holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty na ekranie wyświetlacza mogą
znajdować się w mniejszej odległości od
samochodu niż ta, w jakiej pojawiają się one
na ekranie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu przy
aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia to
parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie
w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Przybliżony
obrys zewnętrzny samochodu jest przedstawiony za pomocą dwóch przerywanych linii.
Linie pomocnicze można wyłączyć w menu
ustawień.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane
graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód, patrz
strona 205.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie prowadzące
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z
tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe
warunki oświetleniowe mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
UWAGA
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym skręcie kół.
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu
będą pokazywać przewidywany tor
jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do
instalacji elektrycznej samochodu.
•
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo,
kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
04
WAŻNE
Należy pamiętać, że na ekranie pokazywana
jest sytuacja jedynie z tyłu samochodu.
Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy również zwracać uwagę na
sytuację z boków oraz z przodu samochodu.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie obrysowe
mogą być przedłużone do około 3,2 m w tył od
zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma przeszkód.
Samochody z czujnikami cofania*
Kolor
Odległość (w
metrach)
Żółty
1,5–
Pomarańczowy
0,3-1,5
Czerwony
0-0,3
Ustawienia funkcyjne
Nacisnąć przycisk OK/MENU, gdy wyświetlany jest widok z kamery. Dokonać żądanych
ustawień.
04
Linie wyświetlane przez układ.
Uwagi dodatkowe
• Ustawienie standardowe jest takie, że
Linia obrysowa, strefa 30 cm od tyłu samochodu
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
„Ślady kół”
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 205), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Linia ciągła (1) wyznacza strefę znajdującą się
w obrębie 30 cm od zderzaka.
Linia przerywana (2) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również
granica najbardziej wystających części samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne na
drzwiach i narożniki – również w trakcie zakręcania.
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od żółtego,
przez pomarańczowy do czerwonego.
Szerokie „ślady kół” (3) pomiędzy liniami bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się koła i
210
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
kamera włącza się w momencie włączenia
biegu wstecznego.
• Jedno naciśnięcie przycisku CAM włącza
kamerę, nawet jeżeli nie jest włączony bieg
wsteczny.
• Obracać pokrętło TUNE lub naciskać przycisk CAM, aby przełączać obraz między
widokiem normalnym a powiększonym.
• Jeżeli w samochodzie jest zainstalowanych więcej kamer*, to używaną w danym
momencie kamerę można zmienić, obracając pokrętło TUNE.
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Ograniczenia
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli przesłonięty obszar na ekranie wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może być
dość duży. W rezultacie może się zdarzyć, że
przeszkody staną się widoczne dopiero w niewielkiej odległości od samochodu.
04
O tym należy pamiętać
• Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
• Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Układy wspomagające kierowcę
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności i rozwagi. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
G021426
04
Lusterko wsteczne z funkcją BLIS1.
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
Symbol układu BLIS
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje
pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku.
1
212
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy.
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć – patrz punkt „Włączanie/wyłączanie”".
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2).
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3,0 m.
04 Układy wspomagające kierowcę
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Włączanie/wyłączanie
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia
się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
3 razy błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. Nacisnąć przycisk OK, aby skasować komunikat. (Opis komunikatów, patrz
strona 218).
Wyłącznik układu.
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu BLIS. (Struktura
menu, patrz strona 221).
Działanie układu
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
•
podczas wyprzedzania innego pojazdu
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h
• podczas wyprzedzania przez inny pojazd
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie
przez układ.
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
04
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Układy wspomagające kierowcę
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy pada
na nie mocne światło.
04
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
Komunikat
Znaczenie
Syst.inf.martw. pkt
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
Syst. martw. pkt
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
Syst. martw. pkt
Kamera zablok.
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer.
Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
WAŻNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
Komunikat
Znaczenie
Syst. martw. pkt
Ogranicz. dział.
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Syst.inf.martw. pkt
WYŁĄCZONY
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
UWAGA
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
04
W przypadku usterki układu BLIS na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Menu MY CAR......................................................................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*................................
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
218
221
230
242
246
248
250
251
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
giwane jest za pomocą lewej dźwigni przełączników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 85. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem OK.
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Komunikat
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
Wyświetlacz w zespole wskaźników i przełączniki
do obsługi menu.
05
OK – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsłu-
1
2
3
218
---- km do pust. zbiorn.
--.- l/100km średnie
--.- l/100km chwilowe
--- km/godz. średnia prędkość
--- km/godz. aktualna prędk.1
Poz. oleju siln. Czekaj...*
Ciśnienie opon Kalibracja*
Zegar ogrz.post --:-- ---*2
Start bezpośr. Ogrz. post. WŁ*3
Ogrzew. dodatk. auto WŁ*
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Programowanie jest możliwe tylko przy wyłączonym silniku.
Nie można wybrać, gdy pracuje nagrzewnica dodatkowa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym.
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o błędzie jest przechowywany na liście w pamięci do czasu usunięcia
usterki.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem oraz wyświetlania kolejnych komunikatów
służy przycisk OK.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Pilny serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu natychmiastowego
sprawdzenia samochodu.
Czas na planowy przegląd
Wymagany serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB. Termin przeprowadzenia przeglądu
okresowego zależy od
przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
Termin przeglądu minął
Zarezerwuj termin przegl.
Czas na zarezerwowanie przeglądu okresowego – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to przed ponownym podjęciem
poprzedniej czynności trzeba zapoznać się
z jego treścią (nacisnąć OK).
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
05
219
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Olej skrz. bieg.
Potrzeb.
wymiana
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Przegrz.sk.bieg.
Zatrzymać
pojazd
Skrzynia biegów ma niską
wydajn.
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieC.
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Czasowo
WYŁ.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
Jeżeli komunikat pojawia się wielokrotnie –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
05
Przegrz.sk.bieg.
Zreduk. prędkość
220
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieC.
A
B
C
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 136.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
MY CAR
Działanie
Elementy sterujące w konsoli środkowej
Menu to służy do obsługi wielu funkcji
samochodu, takich jak ustawienia
zegara, lusterek zewnętrznych i
zamków.
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
cie naciśnięcia EXIT, może mieć miejsce jedno
z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu
Ponadto w przypadku krótkiego i długiego
naciśnięcia przycisku można uzyskać różne
efekty.
Niektóre funkcje stanowią wyposażenie standardowe, a inne są opcjonalne – ich zestaw
zależy od wersji rynkowej.
Elementy sterujące w konsoli środkowej do nawigacji w obrębie menu.
Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (widok głównego
źródła), z którego dostępne są wszystkie funkcje/menu samochodu – patrz też strona 261.
05
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby otworzyć
menu MY CAR.
Nacisnąć przycisk OK MENU, aby wybrać/
zaznaczyć podświetloną opcję menu lub
zapisać wybrane ustawienia funkcji w
pamięci.
Przekręcić pokrętło TUNE, aby przewijać
opcje menu w górę/w dół.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym
poziomie menu znajduje się kursor w momen-
``
221
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Przyciski sterujące w kierownicy*
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
7. Zakończyć programowanie, wycofując się
z kolejnych menu krótkimi naciśnięciami
przycisku EXIT (2) lub jednym długim
naciśnięciem.
Poniżej zamieszczono przykład prezentujący
sposób uzyskania dostępu do wybranej funkcji
i dokonania ustawień za pomocą przycisków
sterujących w kierownicy:
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
przycisków w konsoli środkowej – patrz
strona 221: OK MENU (2), EXIT (4) i pokrętła
TUNE (3).
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w konsoli
środkowej.
Wygląd zestawu przycisków zależy od wersji rynkowej.
05
Przekręcić pokrętło, aby przewijać opcje
menu w górę/w dół.
Nacisnąć przycisk pokrętło, aby wybrać/
zaznaczyć podświetloną opcję menu lub
zapisać wybrane ustawienia funkcji w
pamięci.
EXIT (patrz punkt „Funkcje przycisku
EXIT”, strona 221).
Ścieżki dostępu
Aktualny poziom menu jest wyświetlany po
prawej stronie u góry ekranu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Ścieżki dostępu do funkcji
menu są przedstawione w niniejszej instrukcji
w następującej postaci:
222
2. Przewinąć menu do żądanej pozycji, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła (1), a
następnie nacisnąć pokrętło – otworzy się
podmenu.
MY CAR
Menu MY CAR zawiera następujące opcje:
3. Przewinąć menu do żądanej pozycji, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło –
otworzy się podmenu.
4. Przewinąć menu do pozycji Ustawienia
blokowania i nacisnąć pokrętło – otworzy
się kolejne podmenu.
5. Przewinąć menu do pozycji
Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło
– otworzy się podmenu zawierające
dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi lub
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i nacisnąć pokrętło – w kratce obok wybranej
opcji pojawi się krzyżyk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
•
•
•
Moje S60
DRIVe*
Syst. wspom. (Support system status)
Ustawienia (Settings)
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Moje S60
Układy wspomagające kierowcę
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w menu MY CAR Ustawienia.
Niektóre menu zawierają kolejne podmenu,
które opisano szczegółowo w poświęconych
im rozdziałach.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywnaWył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
• Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku
MY CAR
Moje S60
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
Moje DRIVe*
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
MY CAR
OK, a następnie wyjść z menu za pomocą
przycisku EXIT.
Syst. wspom.
(MY CAR > Support system status)
Ustawienia pojazdu
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów
wspomagających kierowcę.
Pamięć kluczyka do samochodu
Ustawienia – menu
Wł.
Oto struktura menu:
Wył.
• Start/Stop
• Ekologiczny sposób jazdy
Poziom 1 menu
Dalsze informacje – patrz strona 138.
Poziom 2 menu
05
str. 88 i
110
str. x
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
str. 48,
59 i 63
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
30 sek.
Pochyl lewe lusterko
60 sek.
Pochyl prawe lusterko
90 sek.
Wył.
Odblokowanie
dowolnych drzwi
Sygnalizacja świetlna
odblokowana
Drzwi po tej
samej stronie
str. 66 i
71
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
str. 101
str. 99
Wł.
Wył.
Tymczasowy ruch lewostronny
Wł.
Wył.
Wył.
str. 48 i
101
lub
Tymczasowy ruch prawostronny
30 sek.
Wł.
60 sek.
Wył.
90 sek.
224
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Drzwi przednie
Zapytaj przy wysiadaniu
str. 46
Wł.
Wszystkie drzwi
Aktywuj jeden raz
Opóźnienie wyłącz. świateł
Sygnalizacja świetlna
zablokowania
Dostęp bezkluczykowy
Zredukowana ochrona
str. 110
Złóż lusterka
Ustawienia oświetlenia
Drzwi kierowcy,
nast. wszystkie
05
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
str. 102
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Aktywne doświetlanie
zakrętów
str. 97
Lane Departure Warning
Wył.
str. 98
Wył.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Systemy wspomagania kierowcy
Wył.
Wł.
Zwiększona czułość
str. 188
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Wł.
Wł.
Monitorowanie ciśnienia w
oponach*
str.
346
Kalibracja ciśn. w oponach
Opór przy obrac. kierownicy
Mały
Średni
Duży
Wył.
Wył.
Duży
Wł.
Normalny
Wył.
Mały
str.
250
str. 158
DSTC
Krytyczny odstęp
Ostrzeganie o zbyt
niskim ciśn. w oponach
str. 202
Wł.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Wł.
Dodatkowe światła
Przywrócenie ustawień stand.
pojazdu
Dźwięk ostrzegawczy
City Safety
Wł.
Wł.
05
str. 9 i
183
Wył.
Wył.
str. 212
BLIS
Wł.
Wył.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Alarm odstępu
str. 179
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
Wł.
MPG (UK)
Wył.
Wył.
MPG (US)
str. 199
Wł.
Wył.
Opcje systemowe
Godzina
str. 82
Tutaj nastawia się zegar w tablicy
rozdzielczej.
Gdy zostanie wybrana ta opcja,
aktualna zawartość ekranu TV
zostaje wygaszona po pewnym
czasie braku aktywności i zastąpiona pustym ekranem.
Aktualna zawartość ekranu zostaje wyświetlona ponownie po
użyciu dowolnego z przycisków
lub elementów sterowania ekranu
TV.
Język
Format czasu
str. 82
12h
Wybór języka wykorzystywanego
w opisach menu.
24h
Pokaż teksty pomocnicze
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną zawartość ekranu
wyświetlacza.
226
str. 221
Wł.
Driver Alert
05
Wygaszacz ekranu
km/l
l/100km
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki wykorzystywanej przy wyświetlaniu temperatury zewnętrznej i dokonywaniu
ustawień układu regulacji temperatury.
Poziomy głośności
Głośność wyj. wskazówek głosowych
Głośność wspom. parkow. - przód
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
str.
248
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Standard. wartości ustaw.
syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje
systemowe uzyskują pierwotne
ustawienia fabryczne.
Ustawienia rozpoznawania
głosu
Voice tutorial
Ta opcja menu w połączeniu z
przyciskiem OK pozwala uzyskać
informacje głosowe na temat
działania systemu.
wych informacji – patrz
strona 288.
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
Opcje menu w grupie Polecenia
nawigacyjne to przykładowe
polecenia głosowe – dostępne
tylko w przypadku zainstalowania
systemu nawigacyjnego RTI*
firmy Volvo.
Voice user setting
Navigation
Ustawienia standardowe
Navigation
repeat instruction
User 1
Navigation go to
address
Polecenia ogólne
Help
Cancel
Voice tutorial
User 2
Istnieje tu możliwość utworzenia
drugiego profilu użytkownika –
jest to przydatne w sytuacji, gdy
z samochodu/systemu będzie
często korzystać więcej niż jedna
osoba. Opcja Ustawienia standardowe przywraca ustawienia
fabryczne.
05
Opcje menu w grupie Polecenia
dla telefonu to przykładowe
polecenia głosowe – dostępne
tylko w przypadku zainstalowania
telefonu z technologią
BluetoothŸ. Więcej szczegóło-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Voice training
Użytkownik 1
Użytkownik 2
05
Za pomocą opcji Voice training
system rozpoznawania poleceń
głosowych można nauczyć rozpoznawania głosu i wymowy kierowcy. Na ekranie wyświetlane są
pewne frazy, które kierowca musi
przeczytać na głos. Gdy system
nauczy się rozpoznawać sposób
mówienia kierowcy, wyświetlanie
fraz zostaje przerwane. Następnie można wybrać np. pozycję
User 1 w menu Voice user setting, aby system nastawił się na
słuchanie właściwego użytkownika.
Głośność wyj. wskaz. głosowych
Ustawienia audio
Na ekranie pojawia się regulator
głośności i należy wtedy wykonać
następujące czynności:
Ustawienia klimatyzacji
1. Wyregulować głośność za
pomocą pokrętła na kierownicy.
Normalna
2. Wysłuchać próbki, naciskając OK.
Mała
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby
zapisać ustawienie i wyjść z
menu.
Voice POI list
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna i
zależy od wersji rynkowej. Na liście tej można zapisać maksymalnie 30 ulubionych obiektów.
Opcja menu Voice POI list jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy
zainstalowany jest system nawigacyjny RTI* firmy Volvo. Więcej
informacji na temat obiektów i
rozpoznawania poleceń głosowych – patrz instrukcja obsługi
systemu nawigacyjnego.
228
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aut. regulacja nadmuchu
Duża
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej
szyby
Wł.
Wył.
Monitor. jakości powietrza
wewn.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień
klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują
pierwotne ustawienia fabryczne.
str.
259
str.
230
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Preferowane (FAV)
str.
263
Volvo On Call
Opisano w oddzielnej instrukcji.
Informacja
Liczba kluczyków
str. 46
Numer VIN
str.
400
Kod DivX® VOD
str.
280
Wersja oprogr. Bluetooth w
samoch.
str.
287
05
Wersja mapy i oprogramowania*
Tylko samochody z nawigacją
GPS firmy Volvo – patrz oddzielna
instrukcja.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Informacje ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
Lokalizacja czujnika
znajduje się czujnik nasłonecznienia.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
UWAGA
Aby uniknąć zaparowania tylnej szyby, nie
przykrywać częściami garderoby lub innymi
przedmiotami otworów wentylacyjnych
znajdujących się z tyłu tylnej półki.
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności* znajduje się przy
wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
05
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
Rzeczywista temperatura
Szyby boczne i okno dachowe*
Skraplanie
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe* (jeżeli jest w samochodzie).
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek,
z którego padają promienie słoneczne. Oznacza to1, że temperatura powietrza w wylotach
po prawej i lewej stronie może się różnić, mimo
ustawienia za pomocą elementów sterowania
tej samej temperatury po obydwu stronach.
1
230
Wyloty powietrza w tylnej półce
• Na górnej powierzchni deski rozdzielczej
Parowanie szyb
Lód i śnieg
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Maksymalne przewietrzanie
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocz-
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
nych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 63.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
cja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
UWAGA
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Opera-
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 393.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia lub
zmiany standardowych ustawień czterech
funkcji układu klimatyzacji za pomocą przycisków w konsoli środkowej. Ogólne informacje
na temat nawigacji w obrębie menu, patrz
strona 222:
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy auto-
W celu spełnienia wymagań normy CZIP w
samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
musi być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od tego
co nastąpi wcześniej. Jednakże do
75 000 km przez okres 5 lat. W samochodach bez pakietu CZIP oraz w przypadku
gdy klient nie chce, by spełniane były wymagania normy CZIP, filtr IAQS musi być
wymieniany przy zwykłym przeglądzie.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
matycznej*, patrz strona 237.
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 238.
05
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
tylnej szyby, patrz strona 111.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS*,
patrz strona 239
Funkcje układu klimatyzacji można przywrócić
do ustawień standardowych menu MY CAR za
pomocą opcji: Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Przywrócenie stand.
ustawień klimat..
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
05
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie
samochodu.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 240.
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
Otwarte
Zamknięte
Zamknięte
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Skierować wyloty wentylacyjne na szyby
boczne, aby usunąć ich zaparowanie występujące przy niskiej temperaturze powietrza na
zewnątrz.
Ustawić wyloty wentylacyjne w kierunku wnętrza kabiny, aby utrzymać komfortowe warunki
podróżowania na tylnych siedzeniach przy
wysokiej temperaturze powietrza na zewnątrz.
232
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
05
233
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
05
Regulacja temperatury, strona lewa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
234
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Dmuchawa
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 111
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Regulacja temperatury, strona prawa
Recyrkulacja
AUTO
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury (ETC)
05
Dmuchawa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 111
Recyrkulacja
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
Regulacja temperatury
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
``
235
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Korzystanie z elementów sterowania
Podgrzewanie siedzeń*
Przednie fotele
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najmniejszą intensywnością –
świeci się jedna pomarańczowa lampka kontrolna na ekranie TV.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
OSTRZEŻENIE
05
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana na ekranie TV w konsoli środkowej.
Jedno naciśnięcie przycisku
włącza najwyższą intensywność podgrzewania – świecą
się trzy pomarańczowe
lampki kontrolne na ekranie
TV w konsoli środkowej (patrz
ilustracja powyżej).
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny
mają trudności w radzeniu sobie z użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym wypadku
można doprowadzić do oparzenia.
Siedzenia tylne
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie pomarańczowe lampki kontrolne na ekranie TV.
236
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Naciśnięcie przycisku jeden raz uruchamia
podgrzewanie z maksymalną intensywnością –
świecą się trzy lampki kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie lampki kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
Dmuchawa
UWAGA
Jeżeli dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie będzie działać, co
może doprowadzić do zaparowania szyb w
pojeździe.
Pokrętło dmuchawy układu ECC*
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Pokrętło dmuchawy układu ETC
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
ków powoduje zapalanie się odpowiednich
części symbolu sylwetki na ekranie TV (patrz
ilustracja poniżej), a strzałka przed każdą z tych
części wskazuje wybrany kierunek dystrybucji
powietrza. Więcej informacji na temat dystrybucji powietrza, patrz strona 240.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Naciśnięcie przycisku AUTO
spowoduje wyłączenie wszystkich ustawień
ręcznych. Ekran TV pokazuje AUT.
KLIMATYZACJA.
Prędkość dmuchawy w trybie automatycznym
można ustawiać w menu MY CAR za pomocą
opcji: Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Aut. regulacja
nadmuchu. Dokonać wyboru spośród Mała,
Normalna lub Duża:
Dystrybucja powietrza
• Mała – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień
powietrza.
05
• Normalna – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
Wybrany kierunek dystrybucji powietrza jest pokazywany na ekranie TV w konsoli środkowej.
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
AUTO1
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
• Duża – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma bardziej intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 222.
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Stylizowana sylwetka składa się z trzech przycisków. Naciskanie poszczególnych przycis1
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
``
237
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Regulacja temperatury
Za pomocą tego pokrętła
można regulować temperaturę. W przypadku układu
ECC* temperaturę po stronie
kierowcy i po stronie pasażera można nastawiać
oddzielnie.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC nie
świeci się, układ klimatyzacji jest wyłączony.
Ale pozostałe funkcje są nadal regulowane
automatycznie. Włączenie funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji, dzięki czemu
wilgoć z powietrza jest usuwana z maksymalną
wydajnością.
Usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyb
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Powietrze płynie do
okien. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
UWAGA
05
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC świeci się, układ klimatyzacji jest sterowany
automatycznie. W ten sposób
powietrze dopływające do
przedziału pasażerskiego jest
chłodzone i osuszane.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkula-
Recyrkulacja
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się pomarańczowa lampka kontrolna w
przycisku. W celu odcięcia
dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp.,
można włączyć recyrkulację powietrza w przedziale pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w
przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze
z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania
wewnętrznych powierzchni szyb.
cja.
Timer
UWAGA
Poziom hałasu wzrasta, ponieważ dmuchawa pracuje z pełną mocą.
238
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
menu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Wyłącznik
czasowy recyrk.. Struktura menu, patrz
strona 222.
UWAGA
W przypadku włączenia funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb w położenie
maksymalne, zawsze następuje wyłączenie
recyrkulacji powietrza.
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powie-
trza w przedziale pasażerskim. W przypadku
wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza i
powietrze w kabinie jest recyrkulowane.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Monitor. jakości powietrza wewn.. Struktura
menu, patrz strona 222.
Samochody wyposażone w Eco Start/
Stop DRIVe*
Po automatycznym wyłączeniu silnika następuje tymczasowe zmniejszenie wydajności
działania pewnych elementów wyposażenia,
np. prędkości dmuchawy klimatyzacji. Więcej
informacji, patrz strona 138.
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków w kabinie czujnik jakości
powietrza powinien być stale włączony.
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
05
Gdy nastąpi zaparowanie wewnętrznych
powierzchni szyb, należy wyłączyć czujnik
jakości powietrza, uruchomić funkcję usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
239
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
05
240
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje się również wylotami wentylacyjnymi.
Powietrze nie jest recyrkulowane. Klimatyzacja
jest zawsze włączona.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szybę przednią przez wylot do usuwania zaparowania i
oblodzenia oraz na szyby
boczne. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno i wilgotno
(prędkość dmuchawy
nie powinna być zbyt
niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy
na zewnątrz jest
chłodno.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepło i sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej
oraz wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp.
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania
dobrego efektu chłodzenia, gdy na zewnątrz jest
gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza
na górną część ciała, gdy
na zewnątrz jest chłodno
lub gorąco i sucho.
05
241
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uzupełnianie paliwa
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk OK, patrz strona 243.
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i przedział pasażerski. Możliwe jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za pomocą timera.
Podczas korzystania z timera możliwe jest
wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy
tym pamiętać, że nastawiony czas startu
określa moment, gdy zostanie osiągnięta
określona temperatura i samochód będzie
gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala
rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na
zewnątrz samochodu.
05
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –5 °C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Kiedy
nagrzewnica jest włączona na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Ogrz. post. WŁ.
Parkowanie na pochyłości
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej od
strony wnęki prawego przedniego koła
może wydobywać się dym, co jest objawem
prawidłowym.
242
Akumulator i paliwo
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika.
Kiedy nagrzewnica jest używana regularnie,
samochód powinien pracować przez taki
sam czas, przez jaki używana była nagrzewnica, aby zapewnić należyte naładowanie
energii zużytej przez nagrzewnicę.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
UWAGA
Symbol
G025102
– Cyfra 2 w tym symbolu oznacza
drugi układ klimatyzacji w samochodzie,
przy czym jako pierwszy traktowany jest
zwykły układ klimatyzacji. Cyfra 2 nie ma nic
wspólnego z funkcją ZEGAR 1 lub ZEGAR
2.
G025102
G025102
Uruchamianie nagrzewnicy
Wyświetl
acz
Działanie
Ogrzew.
paliwa
WŁĄCZONE
Nagrzewnica jest
włączona.
Zegar
nast. dla
Ogrzew.
paliwa
Timer nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda
wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu z samochodu – ogrzewanie silnika i przedziału pasażerskiego rozpocznie
się o nastawionej
godzinie.
Przycisk OK
Pokrętło
RESET – resetowanie/wybór
Wyświetlacz informacyjny w zespole wskaźników i przycisk OK, patrz strona 218.
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Start bezpośr.,
zaświeci się odpowiedni symbol na panelu
informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat objaśniający. Pokazywane symbole i teksty na wyświetlaczu
zebrane są w tabeli.
G025102
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Ogrzew.
wyłącz.
Tryb
oszcz.ak
um.
05
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
243
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
G025102
Symbol
G025102
05
Wyświetl
acz
Działanie
Ogrzew.
niedost.
Mało
paliwa
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa
(ok. 7 litrów) – ma
to na celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz
przejechania
ok. 50 km.
Ogrzew.
post.
Wymagany serwis
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Start bezpośr. Ogrz. post..
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
WŁ (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą timera.
WYŁ (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku OK.
Ustawianie timera
Timer umożliwia nastawienie godziny, o której
samochód będzie używany i ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją TIMER 1 a
TIMER 2.
UWAGA
Wyłącznik czasowy można zaprogramować
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się w pozycji I w
wyłączniku zapłonu, patrz strona 85 – dlatego programowanie należy przeprowadzić
przed uruchomieniem silnika.
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Zegar ogrz.post 1.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
5. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
244
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Po nastawieniu czasu startu Zegar ogrz.post
1 można przejść do zaprogramowania drugiego czasu startu Zegar ogrz.post 2. W tym
celu należy użyć pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla Zegar ogrz.post 1.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą timera
Zegar samochodowy/timer
Czas timera nagrzewnicy jest powiązany z
zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą timera
może zostać wyłączona ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu. Należy wykonać
następujące czynności:
1. Wcisnąć OK.
05
2. Za pomocą pokrętła przejść do Zegar
ogrz.post 1 lub 2.
> Na wyświetlaczu migać będzie wskazanie WŁ (włączone).
3. Wcisnąć RESET.
> Nieprzerwanie świecić będzie wskazanie WYŁ (wyłączone), a nagrzewnica
będzie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 244.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Sekwencja uruchomienia nagrzewnicy wspomagającej może zostać w razie potrzeby wyłączona.
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
1
2
246
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkowo
zamontowanym programatorem czasowym
może być wykorzystywana jako spalinowa
nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz
strona 242.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
05
3. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
Przycisk OK
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Przed uruchomieniem silnika: Wybrać
pozycję I kluczyka, patrz strona 85.
2. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi2 są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z
układem klimatyzacji pojazdu.
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
05
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Informacje ogólne
Funkcje
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Nacisnąć OK, aby potwierdzić komunikat ostrzegawczy.
Wyświetlacz informacyjny i elementy sterujące.
05
Aby zmienić jednostki odległości i prędkości –
przejść do menu MY CAR Ustawienia
Opcje systemowe Jedn. odległ. i zużycia
paliwa, patrz strona 221.
OK – potwierdzenie.
Pokrętło – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego.
Średnia prędkość
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy
przycisk RESET.
RESET – zerowanie.
Kolejne opcje menu komputera pokładowego
przełączają się w zamkniętej pętli. Jedna z
opcji menu to pusty wyświetlacz – zaznaczony
jest w ten sposób początek/koniec pętli.
Chwilowe
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „----".
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli była używana dodatkowa i/lub postojowa nagrzewnica paliwowa*.
Km do pustego zbiornika
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na ilości
paliwa pozostałego do wykorzystania.
Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość,
jaką można przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość zużycia paliwa, patrz strona 12.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„---- km do pust. zbiorn." nie ma gwarancji,
że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy możliwie najszybciej zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Średnie
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy przycisk RESET.
248
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zerowanie wskazań
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET przez ok. 1 sekundę spowoduje
wyzerowanie wybranej funkcji. Naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku RESET przez co
najmniej 3 sekundy spowoduje jednoczesne wyzerowanie wskazań średniej
prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
Aktualna prędkość*1
Prędkość na tablicy rozdzielczej zostanie
wyświetlona w milach na godzinę (miles per
hour), jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany
w km/h. Jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany w milach na godzinę, aktualna prędkość
zostanie wyświetlona w km/h.
05
1
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie – Four-C*
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe (Comfort), sportowe
(Sport) i wyczynowe (Advanced).
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do menu MY CAR,
odszukać opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Opór przy obrac. kierownicy i
wybrać Mały, Średni lub Duży.
Comfort
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
05
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do dróg
o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
250
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Struktura menu, patrz strona 221. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
05
``
251
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Schowek podręczny
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek podręczny
Schowek
Wieszak na ubrania
Schowek, uchwyt na kubki
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
05
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
252
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką
i popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, patrz strona 253, a zamiast
uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Schowek podręczny można
zamknąć za pomocą kluczyka mechanicznego, patrz strony 51 i 63.
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Lusterko kosmetyczne
Gniazdo 12 V
Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze
muzyczne i telefony komórkowe. Gniazdo jest
pod napięciem, gdy wybrana jest co najmniej
pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 85.
OSTRZEŻENIE
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Po uniesieniu osłony lusterka zapala się odpowiednia lampka.
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe – podłączone do jednego
z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą
zostać włączone przez układ klimatyzacji
nawet po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub gdy samochód jest
zamknięty, na przykład w przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej
godzinie.
05
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
253
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda w konsoli między
siedzeniami są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5 A (90 W) na
każde gniazdo.
Jeśli do jednego z dwóch gniazd zostanie
podłączony kompresor z zestawu naprawczego do ogumienia, do drugiego gniazda
nie wolno podłączać żadnego innego
odbiornika prądu.
UWAGA
05
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 348.
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
Więcej informacji, patrz strona 322.
254
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
05
255
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym.............................
Radioodbiornik......................................................................................
Odtwarzacz multimedialny....................................................................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.......................................
258
269
277
282
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 285
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*.....................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy..........
TV*.........................................................................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ............................................................
256
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
288
298
303
307
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Informacje ogólne
System audio-telefoniczny składa się z
radioodbiornika, odtwarzacza multimedialnego, odbiornika TV* oraz funkcji połączenia z
telefonem komórkowym*. Informacje są prezentowane na kolorowym ekranie 5- lub 7calowym*, który znajduje się w górnej części
konsoli środkowej. Sterowanie funkcjami
umożliwiają przyciski przy kierownicy, przyciski na konsoli środkowej pod kolorowym ekranem lub nadajnik zdalnego sterowania*. W niektórych przypadkach do sterowania telefonem
komórkowym można wykorzystać funkcję rozpoznawania poleceń głosowych.
06
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym razem
po ustawieniu kluczyka w położeniu I lub
wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie
tego samego źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem
bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy
muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania bez
potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
1
258
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
Audyssey MultEQ1
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Dolby, Pro Logic
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy
poziom odtwarzania dźwięku.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Przegląd
Obsługa systemu
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do
ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.).
Więcej informacji, patrz strona 264.
VOL – obrócić, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
ON/OFF/MUTE – krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus (łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*) włącza/
wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć krótko,
aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk
(funkcja MUTE).
Wejścia AUX2 i USB3 do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (np. odtwarzacza iPodŸ)
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Jeśli funkcja MEDIA lub TEL jest już
aktywna, to naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu.
Przyciski sterujące przy kierownicy (z
pokrętłem*/bez pokrętła).
Ekran TV. Ekran TV jest dostępny w dwóch
rozmiarach: 5 i 7 cali. W instrukcji pokazano ekran 7-calowy.
Panel sterowania w środkowej konsoli
Przyciski sterujące przy kierownicy stanowią alternatywą dla elementów sterowania w konsoli środkowej.
2
3
06
OK/MENU – naciskać, aby potwierdzać
opcje menu. Prowadzi do widoku menu wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA). Strzałka
po prawej stronie ekranu jest wyświetlana, gdy
są dostępne niższe poziomy menu.
Dotyczy tylko systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
TUNE – obracać, aby przewijać utwory/foldery na dysku, stacje radiowe i telewizyjne*,
kontakty w książce telefonicznej* lub poruszać
się wśród opcji na ekranie TV.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa
działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca
rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone
znaki. Długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie widoku normalnego albo, jeśli widok normalny jest już włączony, wyświetla najwyższy
poziom menu, patrz Widok głównego źródła,
strona 261.
Przyciski w kierownicy
Przycisków w kierownicy można używać
zamiast przycisków w konsoli środkowej.
Zestaw przycisków jest dostępny w trzech różnych wersjach, zależnie od opcji i wyposażenia
samochodu.
Zestaw przycisków z pokrętłem*
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać
wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i liter.
06
FAV – – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na często
używaną funkcję w trybie AM, FM, itd. Więcej
informacji, patrz strona 263.
4
5
260
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi4. Długie naciśnięcie
powoduje przyspieszone przemieszczanie
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy samochodów bez systemu nawigacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Głośność – nacisnąć, aby zwiększyć lub
zmniejszyć poziom głośności dźwięku.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu,
przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca rozmowę telefoniczną i
kasuje wprowadzone znaki. Długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie widoku normalnego albo, jeśli widok normalny jest już
włączony, wyświetla najwyższy poziom
menu, patrz Widok głównego źródła,
strona 261.
OK/MENU/TUNE – naciskać, aby
potwierdzać opcje menu. Prowadzi do
widoku menu wybranego źródła (np.
RADIO lub MEDIA). Strzałka po prawej
stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są
dostępne niższe poziomy menu. Obracać,
aby przewijać utwory/foldery na dysku,
stacje radiowe i telewizyjne*, kontakty w
książce telefonicznej* lub poruszać się
wśród opcji na ekranie TV.
Bez funkcji rozpoznawania poleceń głosowych5 – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego (MUTE) lub włączyć ponownie
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
dźwięk, jeśli był wyłączony. Z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych6 – rozpoznawanie poleceń głowowych (dla telefonu komórkowego podłączonego za
pomocą funkcji BluetoothŸ oraz systemu
nawigacji*).
MY CAR – ustawienia samochodu,
patrz strona 221.
CAM – kamera systemu wspomagającego parkowanie*, patrz
strona 208.
się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Głośność – nacisnąć, aby zwiększyć lub
zmniejszyć poziom głośności dźwięku.
Widok głównego źródła
Długie naciśnięcie przycisku EXIT w zestawie
przycisków przy kierownicy* powoduje
wyświetlenie widoku normalnego. Jeśli widok
normalny jest już włączony, to długie naciśnięcie przycisku EXIT umożliwia dostęp do tych
samych przycisków źródeł głównych, które
występują w konsoli środkowej:
Zestaw przycisków bez pokrętła
NAV – system nawigacji firmy Volvo
(RTI)*, opisany w oddzielnej instrukcji obsługi.
RADIO – AM, FM, DAB*
MEDIA – CD, DVD, AUX, USB*,
BluetoothŸ*, TV*.
TEL – BluetoothŸ zestaw słuchawkowy*
6
7
06
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi7. Długie naciśnięcie
powoduje przyspieszone przemieszczanie
Tylko samochody wyposażone w nawigację.
Nie dotyczy funkcji DAB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Menu
06
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk źródła głównego, (2) Widok normalny, (3) Widok skrótów, (4)
Widok szybki, (5) Widok menu.
262
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Do
poruszania się w obrębie menu źródła używać
elementów sterowania TUNE, OK/MENU i
EXIT.
TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu
przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
• Widok szybki (4) – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
• Widok menu (5) – do poruszania się w
Przewinąć menu za pomocą pokrętła TUNE,
wybrać zaznaczoną pozycję menu przyciskiem
OK/MENU lub wyjść, naciskając przycisk
EXIT. W niektórych przypadkach można uzyskać dostęp do menu skrótów, naciskając przycisk aktywnego źródła głównego (1).
Poszczególne widoki mają różny wygląd, który
zależy od źródła, wyposażenia samochodu,
ustawień, itd.
Struktura menu, patrz strona 266.
Wyskakujące menu8 funkcji wideo i TV*
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy z pokrętłem*,
elementów tych można użyć zamiast elementów sterowania na konsoli środkowej
(TUNE, OK/MENU, EXIT), patrz
strona 260.
FAV – zapamiętywanie ulubionych
stacji/funkcji
obrębie menu (dostępny po naciśnięciu
przycisku OK/MENU).
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania
w pamięci często używanych funkcji, które
będzie można następnie włączyć, naciskając
FAV. Można wybrać ulubione ustawienie (np.
Korektor graficzny) dla każdej z poniższych
funkcji:
06
W trybie RADIO:
Widoki na ekranie TV
Dla każdego źródła głównego są dostępne
cztery podstawowe typy widoku:
• Widok normalny (2) – normalny tryb dla
danego źródła.
• Menu skrótów (3) – zawiera często używane opcje menu dla źródeł głównych
8
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
• PŁYTA
• USB*
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
263
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
•
•
•
•
Odtwarzacz iPod*
Ogólne ustawienia audio
Bluetooth*
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Za pomocą SOUND lub OK/
MENU przewinąć do żądanego ustawienia (np.
Tony wysokie).
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskami MY CAR, CAM*, i NAV*.
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskiem MY CAR. Więcej informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 221.
Aby zapamiętać funkcję pod przyciskiem FAV:
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(AM, Płyta, itd.).
06
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną
z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby
zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp do
zapamiętanej funkcji można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
9 Dotyczy tylko systemu Premium Sound
10 Tylko przy włączonej funkcji Surround.
11 Nie dotyczy Performance.
264
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać
za pomocą OK/MENU.
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround9 – Funkcję tę można włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na
.
ekranie TV pojawi się wtedy DPLII i
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
. Po wyłączeniu funkTV pojawi się
cji dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie
stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami
z przodu i z tyłu kabiny.
Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer*9 – Natężenie dźwięku z głośnika niskotonowego.
• Środek w układzie DPL IIŚrodek w
układzie 3-kan.9 – Głośność dla głośnika
centralnego.
• DPL II surround9, 10 – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
Zaawansowane ustawienia audio
Korekcja dźwięku11
Poziom głośności można nastawić oddzielnie
dla różnych zakresów fal radiowych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać dostęp
do menu Ustawienia audio i wybrać
Korektor graficzny.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia
mają zostać zmienione.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby
potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262; struktura menu,
patrz strona 266.
Pozycja
odsłuchu9
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno
przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca się opcję
optymalizacji dla obu przednich miejsc. Do
wyboru opcji służy menu Ustawienia audio
Pole akustyczne.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262; struktura menu,
patrz strona 266.
Automatyczna korekcja głośności
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
9
Ustawienia audio
głośności.
Kompensacja
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262; struktura menu,
patrz strona 266.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPodŸ), to podłączone w ten sposób źródło
może mieć inną głośność niż wbudowane
źródło dźwięku systemu audio (np. radio).
Można to skorygować, ustawiając głośność
dla sygnału wejściowego:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać parę
sekund lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
06
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
265
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
Struktura menu
Pokaż zaprogramowane stacje12
Pokaż wstępnie wybrane stacje12
Przeszukiwanie
Przeszukiwanie
Ustawienia wiadomości
Ustawienia rozszerzone
Ustawienia rozszerzone
Menu RADIO
Menu główne AM
AM Menu
Pasmo DAB
Częstotliwość alternatywna
(AF)
Kanały podrzędne
Pokaż wstępnie wybrane stacje12
EON
Przeszukiwanie
Ustaw preferowane TP
Ustawienia audio13
Ustawienia PTY
Pole
akustyczne14
Wyzeruj wszystkie ustawienia
FM
Korektor graficzny15
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie ustawienia
audio
06
Ustawienia
Pokaż tekst PTY
Wyzeruj wszystkie ustawienia
DAB
Ustawienia audio16
Menu MEDIA
Menu główne CD, audio
Menu płyty
Menu główne DAB1*/DAB2*
Menu DAB
Programowanie grup transmisyjnych
FM Menu
Filtry PTY
TP
Wyłącz filtry PTY
Pokaż radiotekst
12 Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
13 Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich źródeł dźwięku.
14 Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
15 Nie dotyczy systemu Performance.
16 Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
266
audio16
Menu główne FM1/FM2
Pokaż radiotekst
Monitorowanie stacji DAB
REG
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Przeszukiwanie
Ustawienia audio16
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Ustawienia audio16
Menu główne CD/DVD12, dane
Menu główne Media Bluetooth15
Menu płyty
Menu Bluetooth
Menu główne iPod15
Odtwarzanie/Pauza
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Powtórz folder
Wybierz inne urządzenie
Przypadkowa kolejność
Przeszukiwanie
Zmień ścieżkę dźwiękową
Menu główne USB15
Przeszukiwanie
Menu USB
Wersja oprogr. Bluetooth w sam.
Ustawienia audio16
Menu główne AUX
Odtwarzanie/Pauza
audio16
Menu AUX
Stop
Menu główne DVD12, wideo
Wejściowa głośność AUX
Przypadkowa kolejność
Menu płyty
Usuń urządzenie Bluetooth
Przeszukiwanie
Ustawienia audio16
Zmień napisy
Ustawienia
Przypadkowa kolejność
Menu iPod
Stop
Ustawienia audio16
Powtórz folder
Menu płyty DVD
Play/Pauza/Dalej
Stop
Wybierz urządzenie USB
Menu główne TV*
Zmień napisy
Menu TV
Zmień ścieżkę dźwiękową
Napisy
Przeszukiwanie
Ścieżki dźwiękowe
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia audio16
Kąt
06
Wybierz kraj
Sortowanie zaprogr. kanałów
Automatyczne strojenie
Przeszukiwanie
Ustawienia audio16
Kod DivX® VOD
12 Dotyczy tylko systemów High Performance
16 Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
15 Nie dotyczy systemu Performance.
Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Wyskakujące menu17 funkcji wideo i TV*
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Ustawienia obrazu
Menu źródła18
DVD Menu główne19
DVD top menu19
Szukaj
Nowy kontakt
Numery skrócone
Odbierz vCard
Zasoby pamięci
Usuń książkę telefoniczną
Zmień telefon
Usuń urządzenie Bluetooth
Menu TEL
Menu główne zestawu
głośnomówiącego BluetoothŸ15
Menu telefonu
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
Dźwięki i poziom głośności
Wszystkie połączenia
Wszystkie połączenia
06
Książka telefoniczna
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Pobierz książkę telefoniczną
Wersja oprogram. Bluetooth w
poj.
Opcje dla połączeń
Wybierane numery
Aut. odbieranie połącz.
Czas trwania połączenia
Numer mailbox
Rozłącz telefon
17 Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
18 Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego
19 Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
15 Nie dotyczy systemu Performance.
268
lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Informacje ogólne
Strojenie automatyczne
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
Menu
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Przycisk RADIO do wyboru zakresu fal
radiowych (AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*).
Przyciski pamięci stacji radiowych (0-9)
Do wyboru żądanej częstotliwości/stacji
lub poruszania się w obrębie menu
radioodbiornika służy pokrętło TUNE.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu radioodbiornika.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść do następnej/poprzedniej dostępnej
stacji. Nacisnąć krótko, aby włączyć zapamiętaną stację.
1
Sterowanie menuRADIO jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262;
struktura menu, patrz strona 266.
Radio AM/FM
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (AM, FM1 itd.), nacisnąć przycisk OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na konsoli środkowej (lub w zespole przycisków
przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
Lista stacji1
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych nadających w paśmie FM stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy
na obszarze, na którym kierowca nie zna stacji
radiowych ani ich częstotliwości.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
Strojenie
1. Wybrać żądany zakres fal radiowych
(FM1 lub FM2).
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg
może ulegać znacznym zmianom, zależnie
od tego, w którym miejscu kraju znajduje się
samochód.
06
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest
zaznaczona na liście większymi literami.
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
4. Potwierdzić wybór przyciskiem OK/
MENU.
UWAGA
•
•
06
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie
fal.
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji jest słaby, radioodbiornik może nie
być w stanie dokonać aktualizacji listy
stacji. Jeżeli do tego dojdzie, należy
(gdy lista stacji
nacisnąć przycisk
jest pokazywana na wyświetlaczu), aby
przejść na strojenie ręczne i nastawić
częstotliwość. Jeżeli lista stacji nie jest
już widoczna, obrócić TUNE o jeden
skok w dowolnym kierunku, aby
ponownie wyświetlić listę i nacisnąć
w celu przełączenia.
Lista zniknie z ekranu TV po upływie kilku
sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego (lub wrócić
ze strojenia ręcznego do funkcji „Lista stacji”).
270
Strojenie ręczne
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym sygnale na
danym obszarze (patrz punkt „Lista stacji”,
strona 269). Gdy wyświetlana jest lista stacji,
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to
wybrać częstotliwość z listy wszystkich
dostępnych częstotliwości radiowych w
wybranym zakresie fal. Innymi słowy, jeżeli
podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE
zostanie obrócone o jeden skok, częstotliwość
zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz, itd.
UWAGA
Ustawienie fabryczne jest takie, że radioodbiornik automatycznie wyszukuje stacje na
obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz poprzedni punkt „Lista stacji” powyżej).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku
na konsoli środkowej, gdy była wyświetlana lista stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on w
trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić TUNE
o jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej
listy stacji) i nacisnąć przycisk
.
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (AM, FM1 itd.), nacisnąć przycisk OK/MENU.
Należy pamiętać, że naciśnięcie
, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz
strona 259.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Dla każdego zakresu fal (AM, FM1 itd.) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
1. Nastroić stację (patrz punkt „Strojenie”,
strona 269).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić2 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM/AM w opcji menu
FM Menu Pokaż zaprogramowane
stacje lub AM Menu Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 273. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
2
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje
o ustawieniach funkcji przerywania transmisji
(EON Distant i EON Local), patrz punkt
„Funkcja EON” poniżej. Nacisnąć EXIT, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć
OK/MENU, aby skasować komunikat.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie TV.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP. Jeżeli nastawiona stacja
może wysyłać informacje drogowe, symbol
TP na ekranie TV świeci się jasnym światłem,
w przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
06
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu TP.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
271
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM, wybierając jedną z opcji w menu FM
Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant3 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
06
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
3
272
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienie fabryczne.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonych
profilach, np. nadających muzykę pop lub klasyczną. O włączeniu funkcji informuje symbol
PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne prze-
łączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym
profilu.
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV
widoczny jest odpowiedni symbol.
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
Informacje tekstowe4
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie TV.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Pokaż
radiotekst.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji. W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może
być konieczne przeszukanie przez funkcję
całego pasma FM.
–
–
lub
powoNaciśnięcie przycisku
duje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na ekranie TV może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
–
4
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Pokaż tekst PTY.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone REG.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
06
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta automatycznie wyszukuje dostępne
stacje, uwzględniając ewentualne ustawienia
filtrowania typu programów. Po znalezieniu
stacji następuje przełączenie na jej odbiór, a po
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy
``
273
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest
wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją
zapisać w pamięci w zwykły sposób, patrz
punkt Zapamiętywanie stacji radiowych,
strona 270.
–
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM i wybrać
opcję FM Menu Przeszukiwanie lub
AM Menu Przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
06
Informacje ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej. System ten obsługuje
standardy DAB, DAB+ i DMB.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z uwagi
na ograniczenia zasięgu. W przypadku
braku zasięgu na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Brak sygnału.
274
Kanały i grupy transmisyjne
• Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
• Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są dostępne w jego obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu Menu DAB Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie można
także przeprowadzić w następujący sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
2. Nacisnąć OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna
posiada nazwę, która jest wyświetlana w górnej części ekranu TV. Gdy zostanie wybrana
nowa grupa transmisyjna, wyświetlana nazwa
zmieni się.
• Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również
filtrować, wybierając rodzaj programu
(Filtry PTY), patrz poniżej.
Przeszukiwanie kanałów
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób. Informacje na
temat zapamiętanych stacji, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” poniżej.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
–
Przejść do trybu DAB i wybrać opcję Menu
DAB Przeszukiwanie, aby rozpocząć
przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
można wybierać różne rodzaje programów
radiowych. Zdefiniowana jest pewna liczba
profili programowych, obejmujących różne
rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone do
kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
Profil programu można wybrać w trybie DAB w
menu Menu DAB Filtry PTY. W celu anulowania wyboru profilu programowego:
–
5
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV widoczny jest odpowiedni symbol.
W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę
kanałów za pomocą funkcji DAB to DAB link
(opis poniżej).
Zapamiętywanie stacji radiowych
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się poprzez
długie naciśnięcie żądanego przycisku
pamięci, więcej informacji patrz strona 270.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest
podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie
kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej
pozycji z pamięci następuje przełączenie na
odbiór kanału, który zawierał dany podkanał.
Pamięć kanałów jest niezależna od listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić5 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu
Menu DAB Pokaż wstępnie wybrane
stacje.
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te są pokazywane na ekranie TV.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Pokaż
radiotekst.
06
UWAGA
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli
jedna z nich zostanie włączona, gdy jest już
włączona druga, to wcześniej włączona
funkcja zostanie automatycznie wyłączona.
Obie funkcje można wyłączyć.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
275
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Ustawienia zaawansowane
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
Funkcja ta oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał
jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów może
następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto
pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Monitorowanie stacji DAB.
06
Pasma radiowe
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Pasmo DAB.
Podkanał
–
, aby uzyskać dostęp do podka-
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego innego.
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu progra6
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie TV widoczny jest symbol
. Z kolei podkanał jest identyfikowany za
pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie TV.
• Band III – obejmuje zasięgiem większość
obszarach.
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu, informacje na ten
temat – patrz Wybór profilu programu – PTY,
strona 272. Informacje te są pokazywane na
ekranie TV.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji DAB
Nacisnąć
nałów.
• LBand – dostępne jedynie na niewielu
Tekst PTY
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych6:
obszarów.
276
mowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór pasma
nie wpływa na zapisane w pamięci informacje.
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu
DAB Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w trybie DAB,
wybierając opcję Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Funkcje CD/DVD1
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu wybranego źródła
multimedialnego.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i
zmiana utworu lub rozdziału2 na płycie.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
• Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
• Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo1.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Szczelina na płyty
Przycisk MEDIA aktywuje ostatnie
aktywne źródło multimedialne. Jeśli źródło
multimedialne jest już aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty
Wprowadzanie cyfr i liter.
Do wybierania utworów/folderów z dysku
lub poruszania się po opcjach menu służy
pokrętło TUNE.
1
2
• Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD1.
• Wypalane samodzielnie płyty DVD1 z plikami audio i/lub wideo.
Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych formatów, patrz strona 280.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262;
struktura menu, patrz strona 266.
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się Płyta, nacisnąć przycisk
OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie, w przeciwnym razie na ekranie
TV zostanie wyświetlony komunikat Włóż
płytę. Włożyć wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności od
jakości płyty i ilości danych odtwarzanie może
rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
06
Wysuwanie płyty CD
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do
odtwarzacza.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb
pauzy. Zwiększenie głośności lub ponowne
naciśnięcie przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego.
Przełączenie w tryb pauzy jest też możliwe za
pomocą menu3 – nacisnąć przycisk OK/
MENU, wybrać Play/Pause.
Odtwarzanie i przeglądanie
Płyty audio CD
06
Obrócić TUNE, by przejść do listy odtwarzania
płyty i przeglądać ją. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór utworu na płycie i rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć EXIT, by anulować i wyjść z listy odtwarzania. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje przejście do
poziomu głównego listy odtwarzania.
Utwory na płycie można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Wypalane samodzielnie płyty z plikami
audio/wideo1
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów płyty i rozpo3
1
4
278
cząć jej przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
wideo1 mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego
Nie dotyczy audio CD.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
zostanie włożona płyta zawierająca zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Płyty wideo DVD1
Odtwarzanie płyt wideo DVD, patrz
strona 279.
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Losowa kolejność odtwarzania5
Odtwarzanie płyt wideo DVD1
Naciskając i przytrzymując przyciski
/
, można uzyskać szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi
prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do przodu/do
tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski
/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
oglądania z normalną prędkością.
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek. Aby
odtworzyć utwory w losowej kolejności:
Odtwarzanie
Odtwarzanie fragmentów utworów/
plików5
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio na płycie. Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
5
6
1
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Utwory na płycie/pliki audio można zmieniać,
/
na konsoli środkowej lub
naciskając
w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Powtórz folder6
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
06
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Nie dotyczy płyt wideo DVD.
Dotyczy tylko plików audio/wideo na wypalonych samodzielnie płytach lub USB.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić
wybór i wrócić do punktu początkowego.
Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i wrócić
do punktu początkowego (bez dokonywania
wyboru).
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Ustawienia zaawansowane7
Kąt
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
06
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do punktu początkowego (jeżeli
był odtwarzany film, jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
7
280
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena. W trybie Płyta wybrać
opcję Menu płyty Ustawienia
zaawansowane Kąt.
Ustawienia obrazu7
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Ustawienia
obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
DivXŸ Video On Demand
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX VOD
z nagranych płyt lub z urządzenia USB. Kod
rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Informacja
Kod DivX® VOD. Informacje o menu
MY CAR, patrz strona 221.
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt
CD, w związku z czym ich odtwarzanie nie
może zostać zagwarantowane i może dojść
do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
A
B
C
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3,
wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx,
avi, asf
06
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
281
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Informacje ogólne
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
Odtwarzacz iPodŸ lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
iPodŸ
06
Zewnętrzne źródło dźwięku, np.
lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej. Źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem gniazda USB
można następnie obsługiwać1 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z
samochodu.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądane
źródło dźwięku USB, iPod lub AUX, nacisnąć przycisk OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
TV pojawi się komunikat Podłącz
urządzenie USB.
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie TV widoczny będzie komunikat
1
282
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPodŸ wyprodukowanych od
roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu (może to
mieć miejsce, jeżeli podłączone urządzenie
nie jest zgodne ze standardem USB). Złącze
USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu,
chyba że usterka występuje w dalszym
ciągu.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262;
struktura menu, patrz strona 266.
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Odtwarzanie i przeglądanie2
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów i rozpocząć jej
przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
wideo3 mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawie-
2
3
4
5
6
nie, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające tylko pliki audio lub
tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki.
System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do
gniazda USB zostanie podłączone urządzenie
zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu2
Patrz strona 279.
Skanuj2
Patrz strona 279.
Losowa kolejność odtwarzania2
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz folder5
Patrz strona 279.
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb
pauzy. Zwiększenie głośności lub ponowne
naciśnięcie przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego.
Przełączenie w tryb pauzy jest też możliwe za
pomocą menu6 – nacisnąć przycisk OK/
MENU, wybrać Play/Pause.
Patrz strona 279.
Źródło dźwięku
Funkcja wyszukiwania2
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery lub
znaku przybliża nas do celu poszukiwania.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
06
Dotyczy tylko USB i iPodŸ.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPodŸ.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000 folderów, z których każdy może
zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki.
Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB.
Zapobiega to mechanicznemu zużyciu
gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
06
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB dokonuje
się w trybie USB w menu Menu USB
Wybierz urządzenie USB.
MP3 musi być w trybie USB Removable
device/Mass Storage Device.
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
iPodŸ
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPodŸ.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można je
odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
284
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
Informacje ogólne
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję BluetoothŸ1 i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię BluetoothŸ,
takie jak telefony komórkowe i palmtopy. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny
w samochodzie w tryb Bluetooth.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny BluetoothŸ musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz
powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie
działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo
lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych
odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji BluetoothŸ.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
1
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262;
struktura menu, patrz strona 266.
Przegląd
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOL – Głośność
Przycisk MEDIA. Zostaje automatycznie
włączone ostatnie aktywne źródło (np.
iPodŸ). Jeśli źródło jest aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
06
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
285
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Krótkie naciśnięcia wykorzystuje się do
przechodzenia pomiędzy plikami audio.
Długie naciśnięcia wykorzystuje się do
szybkiego przewijania plików audio do
przodu i do tyłu.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
Pierwsze kroki
06
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
BluetoothŸ
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Podłączanie odbywa się w
taki sam sposób jak w przypadku telefonu,
patrz Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Bluetooth®, strona 289.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja BluetoothŸ jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycz-
286
nie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na ekranie
TV. Nacisnąć EXIT, aby połączyć się z innym
urządzeniem. Połączenie się z nowym urządzeniem zewnętrznym, patrz „Wybór innego
urządzenia zewnętrznego” poniżej.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie to musi jednak najpierw zostać
skojarzone z systemem, patrz „Podłączanie
zewnętrznego urządzenia Bluetooth®” powyżej. Aby wybrać inne urządzenie:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Bluetooth,
nacisnąć przycisk OK/MENU.
2. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz inne
urządzenie i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
> Po chwili nazwa urządzenia zewnętrznego pojawi się na ekranie TV. Jeżeli
uprzednio skojarzone zostały również
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
inne urządzenia zewnętrzne, zostaną
one pokazane.
5. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Odłączanie urządzenia
Automatyczne odłączenie ma miejsce, gdy
urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem systemu audio-telefonicznego. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 286.
Usuwanie podłączonego urządzenia
1. Wybrać tryb Bluetooth przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Usuń
urządzenie Bluetooth i potwierdzić,
naciskając OK/MENU.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte, obracając TUNE i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
> Na ekranie TV pojawi się prośba o
potwierdzenie, czy połączenie ma rzeczywiście zostać usunięte.
4. Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
Przycisk EXIT anuluje tę czynność.
Informacja o wersji BluetoothŸ
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie Bluetooth w opcji menu Menu Bluetooth
Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
Losowa kolejność odtwarzania2
Funkcja ta odtwarza pliki audio na urządzeniu
zewnętrznym w losowej kolejności. Funkcję
losowej kolejności odtwarzania można włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Odtwarzanie w kol.
przypadk..
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
06
Odtwarzanie fragmentów plików audio
z urządzenia zewnętrznego2
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego pliku audio. Funkcję można włączyć/
wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Przeszukiwanie.
Przycisk EXIT anuluje funkcję odtwarzania
fragmentów utworów.
2
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Informacje ogólne
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothŸ do systemu w sposób bezprzewodowy1. System audio-telefoniczny działa wówczas bez konieczności angażowania rąk kierowcy w poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji
telefonu. Wykorzystywany przez system
mikrofon znajduje się obok osłony przeciwsłonecznej kierowcy (2). Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą
klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
cji w obrębie menu, patrz strona 262; struktura
menu, patrz strona 266.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
Przegląd
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Klawiatura alfanumeryczna
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
06
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Menu
Sterowanie menuTEL jest możliwe za pomocą
konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat nawiga-
1
288
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przycisk TEL aktywuje/wyszukuje ostatnio
podłączony telefon. Jeśli telefon jest już
podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL
spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu.
TUNE – Obrócić w widoku normalnym w
prawo, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej lub w lewo, aby uzyskać dostęp
do rejestru wszystkich połączeń; służy
także do przechodzenia między opcjami
na ekranie TV.
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Do odbierania połączeń przychodzących,
potwierdzania wybranych opcji i przechodzenia do menu telefonu można użyć przycisku OK/MENU.
EXIT – Anulowanie/odrzucanie połączeń
telefonicznych, usuwanie wprowadzonych
znaków, przechodzenie w górę systemu
menu oraz anulowanie aktualnie wybranej
funkcji.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
O czym należy pamiętać
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli
telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL spowoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu. Symbol
oznacza, że telefon jest podłączony.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
BluetoothŸ
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem menu samochodu
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem BluetoothŸ, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia BluetoothŸ. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać, patrz strona 290
lub patrz strona 286. Można także korzystać z
telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk TEL.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od tego,
czy było ono podłączane w przeszłości.
Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
metodami.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód
z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji
nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
3. Włączyć BluetoothŸ w samochodzie.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać
Dodaj telefon lub Zmień telefon, jeśli
podłączony jest już inny telefon.
Jeżeli uprzednio podłączone było jedno
lub kilka urządzeń, zostaną one pokazane.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone i nacisnąć przycisk OK/MENU.
> Na ekranie TV zostaje wyświetlona
opcja.
06
4. Sprawdzić, czy funkcja BluetoothŸ w urządzeniu zewnętrznym jest włączona i nacisnąć przycisk OK/MENU.
> Samochód wyszukuje urządzenia zewnętrzne znajdujące się w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
ekranie TV wraz z ich nazwami
BluetoothŸ. Nazwa BluetoothŸ zestawu
głośnomówiącego jest wyświetlana w
urządzeniu zewnętrznym jako My Volvo
Car.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać jedno
z urządzeń zewnętrznych wyświetlonych
na ekranie TV samochodu i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
6. Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego wprowadzić ciąg cyfr (kod PIN)
pokazanych na ekranie TV samochodu i
nacisnąć przycisk telefonu komórkowego
potwierdzający wybór.
Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone
do samochodu i może być z niego sterowane.
06
Jeśli podłączenie telefonu nie powiodło się:
Nacisnąć przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z
Metodą 2.
Jeśli podłączenie urządzenia multimedialnego
nie powiodło się: Podłączyć zgodnie z Metodą
2.
Metoda 2 – wyszukanie samochodu za
pośrednictwem urządzenia zewnętrznego
1. Nacisnąć przycisk TEL.
Jeśli jakieś urządzenie zewnętrzne jest już
podłączone, należy je odłączyć.
290
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia.
2. Przełączyć samochód w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem BluetoothŸ. Nacisnąć przycisk OK/
MENU, wybrać Ustawienia telefonu
Wykrywalny.
automatycznie połączony. Jeżeli ostatnio podłączony telefon komórkowy nie jest dostępny,
system spróbuje podłączyć telefon komórkowy, który został skojarzony wcześniej. Jeżeli
system audio wyszukuje ostatnio połączony
telefon, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie TV.
Połączenie ręczne
3. Wyszukać samochód za pomocą funkcji
BluetoothŸ urządzenia zewnętrznego,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
Aby zmienić podłączony telefon komórkowy,
należy w trybie telefonu przejść do opcji Menu
telefonu Zmień telefon.
4. Wybrać My Volvo Car z listy urządzeń
wykrytych przez urządzenie zewnętrzne.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
5. Gdy pojawi się żądanie kodu PIN, wprowadzić wybrany kod PIN w urządzeniu
zewnętrznym za pomocą jego klawiatury.
Następnie wprowadzić ten sam kod PIN za
pomocą klawiatury w samochodzie.
6. Wybrać w urządzeniu zewnętrznym podłączenie do My Volvo Car.
Po ustanowieniu połączenia nazwa
BluetoothŸ urządzenia zewnętrznego jest
widoczna na ekranie TV samochodu. Urządzeniem zewnętrznym można teraz sterować z
samochodu.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie musi jednak najpierw zostać zarejestrowane w samochodzie, patrz Podłączanie
zewnętrznego urządzenia Bluetooth®. Aby
wybrać inne urządzenie:
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
2. Nacisnąć przycisk TEL, a następnie
wybrać Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
wyświetlone na ekranie TV wraz z ich
nazwami BluetoothŸ.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu TV widoczny
oraz że funkcja głośnojest symbol
mówiąca jest w trybie telefonu.
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania, patrz strona 296. Ewentualnie w widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w lewo,
aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki telefonicznej, patrz strona 293.
nem komórkowym może zostać przerwane
ręcznie w trybie telefonu za pomocą opcji
Menu telefonu Rozłącz telefon. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 289.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi2.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
Usuwanie urządzenia
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Połączony telefon komórkowy można wyrejestrować i usunąć. Można to zrobić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Usuń
urządzenie Bluetooth.
Odłączanie telefonu komórkowego
2
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
–
UWAGA
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Połączenie z telefo-
Połączenia telefoniczne
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
06
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw nor-
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
malny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Lista połączeń
06
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Numer mailbox
Zmień numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
Głośność rozmowy
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji menu
Menu telefonu Wszystkie połączenia:
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła VOL.
•
•
•
•
•
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
292
Poczta głosowa
Dźwięki i poziom głośności
media.
Wycisz radio/
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby sprawdzić
głośność dźwięku. Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Ustawienia audio
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
Menu telefonu Ustawienia telefonu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Dzwonki Sygnał
połączenia 1, itd.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu3, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego.
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej
samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
Książka telefoniczna
Istnieją dwie książki telefoniczne. Zostają one
w samochodzie połączone w jedną i są
wyświetlane w nim jako jedna książka telefoniczna.
• Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy podłączony jest telefon, z którego ta książka
została pobrana.
• Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie, niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty
te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon
komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w
samochodzie, to przed nazwą kontaktu w
książce telefonicznej jest wyświetlany
.
symbol
3
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu TV musi być widoczny jest
symbol
, a funkcja głośnomówiąca musi
być w trybie telefonu.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego ze skojarzonych
telefonów komórkowych. Książka może zostać
skopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Pobierz książkę
telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na ekranie TV.
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów. Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol !, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer niż
numer wybrany jako domyślny, należy obrócić
pokrętło TUNE. W celu uzyskania połączenia z
wybranym numerem nacisnąć OK/MENU.
06
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu (patrz punkt „Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej”, gdzie opisano
funkcje przycisków).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przy-
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
trzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części listy,
która zawiera kontakty na literę M.
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
Przycisk
Funkcja
Wyszukiwanie kontaktów
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
+0pw
Funkcja
#*
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
06
DEFÈÉ3
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
GHIÌ4
Książka telefoniczna
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
294
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Menu telefonu
Książka telefoniczna Szukaj.
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
4
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Nowy kontakt
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz ilustracja powyżej), powoduje
pojawienie się na ekranie TV nowej listy znaków (1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego
przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu
innego przycisku.
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
06
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Nowy kontakt.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
2. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
06
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie TV.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z
opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli)
4
296
na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie TV (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu
w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać opcję
Zapisz kontakt w menu, aby zapisać kontakt.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk
OK/MENU.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie kursora do pola wprowadzania (2) u
góry ekranu TV. Kursor można
teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć
litery za pomocą przycisku EXIT.
Aby możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/MENU.
Numery szybkiego wybierania
W trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
numerem szybkiego wybierania nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Odbieranie wizytówki vCard
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód
musi być widoczny w systemie BluetoothŸ.
Funkcję tę włącza się w trybie telefonu w opcji
menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Odbierz vCard.
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Informacja o wersji BluetoothŸ
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Wersja oprogram.
Bluetooth w poj..
Stan pamięci
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
06
Usuwanie książki telefonicznej
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Informacje ogólne
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych1
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem BluetoothŸ lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo – RTI (Road
and Traffic Information System).
UWAGA
•
06
•
1
298
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
BluetoothŸ. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
system BluetoothŸ do systemu audiotelefonicznego w samochodzie, patrz
strona 288.
System nawigacji Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) ma
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat sterowania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi
tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
Język
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem BluetoothŸ lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo – RTI (Road and Traffic Information
System) bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w
formie dialogu, podczas którego użytkownik
wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje
ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ (patrz ilustracja na stronie 288) i
udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
symbolem – . Zmiany języka dokonuje się za
pomocą menu MY CAR, patrz strona 223.
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie TV w konsoli
środkowej najczęściej używane polecenia.
O czym należy pamiętać
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
• Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Włączanie
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać skojarzony i połączony z zestawem głośnomówiącym BluetoothŸ. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie
jest podłączony żaden telefon komórkowy,
system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat kojarzenia i podłączania telefonu komórkowego, patrz strona 289.
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system
i zainicjować dialog prowadzony za
•
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
•
•
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu
muszą być zamknięte.
•
• Nie należy mówić w czasie, gdy system
Przyciski w kierownicy.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) – w
odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
• Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
niewypowiadanie żadnego słowa
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
Funkcje pomocnicze systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
• Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
06
• Uczenie się głosu: Funkcja, która pozwala
systemowi poleceń głosowych nauczyć
się rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu
dwóch użytkowników.
Dostęp do funkcji pomocniczych można uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na panelu
przycisków sterujących w konsoli środkowej, a
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
następnie obracając pokrętło TUNE w celu
wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód
jest zaparkowany.
Używanie poleceń głosowych
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
Struktura menu, patrz strona 221.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
(patrz ilustracja na stronie 299).
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika za
pomocą opcji Voice user setting.
poleceń głosowych i powiedzieć „Polecenia głosowe”.
Dodatkowe ustawienia w menu MY CAR
• Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Struktura menu, patrz strona 221.
06
Uczenie się głosu
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć jakąś
lekcję i przejść do następnej, nacisnąć przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i
powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć się do
poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
• Ustawienia użytkownika – Można ustawić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Wybrać User 1 lub User 2. Struktura menu, patrz strona 221.
• Głośność głosu – Można zmienić w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Głośność wyj. wskazówek głosowych.
Struktura menu, patrz strona 221.
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie TV zostaną
wyświetlone najczęściej używane polecenia.
Tekst wyszarzony lub podany w nawiasach nie
jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może
przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na
podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka sposobów
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
• „Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
lub
• „Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
Szybkie polecenia
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
300
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Struktura menu,
patrz strona 221.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć)
nie są rozpoznawane przez system, np. nie
można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście).
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj numer
lub
Telefon, Wywołaj numer
Odpowiedź systemu
Numer?
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) składających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę, sys-
tem powtórzy je, po czym należy powiedzieć
„Dalej”.
lub
Telefon, Wywołaj kontakt
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
• Można także zmienić numer, wypowiada-
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
jąc polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany
numer telefonu).
• Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na wyświetlaczu w ponumerowanych wierszach i system poprosi
użytkownika o wybranie numeru wiersza.
Wybieranie numeru z rejestru połączeń
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
• Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć
listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
Połączenie ze skrzynką głosową
lub
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Połączenie z kontaktem
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie BluetoothŸ, patrz
strona 292.
06
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
lub
Telefon > Wywołaj kontakt
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
301
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
06
302
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
TV*
Informacje ogólne
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 zgodnie ze standardem
DVB-T. System nie odbiera programów
telewizyjnych nadawanych w formacie
MPEG-4 i za pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas
jazdy obraz nie jest odtw., natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
W samochodach z systemem RSE tylne
ekrany nie zostają wyłączone.
Przegląd
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym
zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 262;
struktura menu, patrz strona 266.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Przycisk MEDIA. Zostaje włączone ostatnie aktywne źródło (np. iPodŸ lub TV). Jeśli
źródło jest aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje wyświetlenie menu
skrótów zawierającego często używane
opcje menu.
06
Przyciski pamięci stacji, wprowadzanie
cyfr.
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między pozycjami na liście kanałów i opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
303
06 System audio-telefoniczny
TV*
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Następny dostępny kanał można włączyć,
naciskając
/
.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 260. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 307.
Oglądanie telewizji
–
06
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na ekranie TV pojawi się
TV, nacisnąć przycisk OK/MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
• Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych
kanałów został już zapisany w pamięci, to
po prawej stronie nazwy kanału zostanie
wyświetlony jego numer w pamięci. Obra-
304
cać pokrętło TUNE, aby wybrać żądany
kanał i nacisnąć OK/MENU.
• Naciskając przyciski pamięci (0-9).
• Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
krótko przyciski
/
.
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym
miejscu, ponieważ zakres częstotliwości
mógł ulec zmianie. W takim przypadku
należy przeprowadzić nowe wyszukiwanie i
zapisać nową listę zapamiętanych kanałów,
patrz funkcja „Zapamiętywanie dostępnych
kanałów telewizyjnych”, strona 305.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do Francji. Może wtedy zachodzić konieczność
wybrania nowego kraju i ponownego przeprowadzenia wyszukiwania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub więcej krajów, zostaną one pokazane na
liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać żądany
kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 304.
06 System audio-telefoniczny
TV*
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Channel management
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV Sortowanie
zaprogr. kanałów.
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który ma
zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu
w danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym miejscu,
ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec
zmianie. Należy wtedy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i zapisać w pamięci nową
listę.
dostępne w aktualnym miejscu pobytu. Po
znalezieniu kanału następuje przełączenie na
jego odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Wyszukiwanie
można zatrzymać przyciskiem EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa
na listę zapamiętanych kanałów.
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie
TV w menu Menu TV Przeszukiwanie.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Automatyczne
strojenie i nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 304.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie kanały
Teletekst
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Należy wykonać następujące kroki:
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
06
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
06 System audio-telefoniczny
TV*
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania.
Informacja o aktualnym programie
Nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym
programie i godzinie jego rozpoczęcia. Naciskając ponownie przycisk INFO, można czasem
uzyskać dodatkowe informacje na temat bieżącego programu, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki opis. Więcej
informacji na temat przycisku INFO, patrz
strona 259.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać
kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Ustawienia obrazu
06
306
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu. Więcej informacji, patrz
strona 280.
Zanik sygnału
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat
informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się
ponowne wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie, natychmiast zostanie
wyświetlony obraz danego kanału. Podczas
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału,
szuka oznacza, że system nie jest w stanie
wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W
takim przypadku należy wybrać właściwy kraj
zgodnie z opisem w punkcie „Wyszukiwanie
kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów”,
patrz strona 304.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Informacje ogólne*
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski
sterujące przy kierownicy*.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nacisnąć najpierw przycisk
nadajnika w
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku INFO
(patrz strona 259) w konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
funkcje
Przycisk
Funkcja
F = Przedni ekran TV
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik
(AM, FM1, itd.)
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Przełączanie/szybkie przewijanie
do tyłu, zmiana ścieżki/utworu.
Odtwarzanie/pauza
06
Zatrzymanie
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy
z bateriami.
Przełączanie/szybkie przewijanie
do przodu, zmiana ścieżki/
utworu.
Menu
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
307
06 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Przycisk
Funkcja
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Przycisk
Funkcja
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w górę/w dół
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Przechodzenie w prawo/w lewo
Potwierdzenie wyboru lub przejście do systemu menu wybranego źródła
Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania
UWAGA
Głośność, zmniejszanie
Głośność, zwiększanie
06
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od
1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie
używany jest pilot zdalnego sterowania.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
Skrót do ulubionych ustawień.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Informacja o aktualnym programie, utworze, itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy
dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić na
ekranie TV.
308
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika
podczerwieni.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
06 System audio-telefoniczny
06
309
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa ...........................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
310
312
315
316
320
323
324
331
JAZDA
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Informacje ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5
i 6-biegową manualną skrzynią biegów są
uruchamiane na 2. biegu.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 414.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
07
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
312
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością 10 km/h.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej 25
cm, woda może przedostać się do skrzyni
biegów. Pogorszy to warunki smarowania i
spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno próbować go uruchomić ponownie. Odholować
samochód z wody do stacji obsługi – zaleca
się udać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich tempera-
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
turach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 325.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarta pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartą pokrywą bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
07
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
313
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
07
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 409.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
314
07 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa można przymocować do
pokrywy.
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka będąca elementem symbolu
na wyświetlaczu informacyjnym przypomina kierowcy, po której stronie samochodu
znajduje się pokrywa wlewu paliwa.
• Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa
należy ją docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Gdy nie działa elektryczne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa, można ją otworzyć ręcznie.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co pokrywa
wlewu paliwa) i znaleźć zieloną linkę z uchwytem.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu, aż
pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
• Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Wlewanie paliwa
• Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
tankowanie po samoczynnym odcięciu
przez dozownik dopływu paliwa.
07
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
315
07 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
07
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do zapłonu
oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
316
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. A równocześnie
w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
07 Jazda
Paliwo
Benzyna
Bioetanol E85
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej
95 lub 98 RON. Benzynę o liczbie oktanowej
91 RON można stosować tylko w wyjątkowych
przypadkach.
Nie wolno dokonywać modyfikacji układu paliwowego lub jakichkolwiek jego podzespołów
ani wymieniać jego elementów na takie, które
nie są specjalnie przeznaczone do stosowania
z bioetanolem.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98 RON.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
OSTRZEŻENIE
Etanol łatwo ulega zapłonowi od iskry, a w
napełnionym nim kanistrze gromadzą się
gazy wysoce podatne na eksplozję.
Olej napędowy
OSTRZEŻENIE
Jako paliwa nie wolno stosować metanolu.
Informacje o właściwym paliwie alternatywnym podane są na naklejce umieszczonej
po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu
paliwa.
Użycie części zamiennych nieprzeznaczonych do silnika zasilanego bioetanolem
może spowodować pożar, obrażenia ciała
lub uszkodzenie jednostki napędowej.
Kanister z paliwem rezerwowym
Kanister z paliwem rezerwowym należy napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 127.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
Należy stosować olej napędowy wyłącznie
dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Olej napędowy
do silnika wysokoprężnego powinien spełniać
wymagania normy EN 590 lub JIS K2204. Tego
typu silniki są wrażliwe na zanieczyszczenia
paliwa, na przykład na zbyt dużą zawartość
cząsteczek siarki.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
07
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
317
07 Jazda
Paliwo
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniające europejskie normy dotyczące
paliw przeznaczonych do silników wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
318
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i wcisnąć go do końca
(patrz strona 85).
•
•
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
Specjalne dodatki
Paliwo do morskich silników wysokoprężnych
Olej grzewczy
FAME1 – estry metylowe kwasów tłuszczowych (Fatty Acid Methyl Ester) i olej
roślinny.
Paliwa te nie spełniają wymagań zawartych
w zaleceniach firmy Volvo i powodują
zwiększone zużycie oraz uszkodzenia silnika, których nie obejmuje gwarancja firmy
Volvo.
1
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Typy oleju, których nie wolno używać jako
paliwa:
•
•
07
Całkowite wyczerpanie paliwa
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
Olej napędowy może zawierać pewną ilość paliwa FAME i nie wolno dodawać go więcej.
UWAGA
Przed uzupełnieniem paliwa w przypadku
jego wyczerpania się w zbiorniku:
•
Zatrzymać samochód na możliwie jak
najbardziej płaskim/poziomym podłożu
– jeżeli będzie on przechylony, istnieje
niebezpieczeństwo powstania korków
powietrznych w układzie zasilania paliwem.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
07 Jazda
Paliwo
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. W
przypadku wolniejszej jazdy, czas ten może się
wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
403 i tabela na stronie 414.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 RON jego zużycie jest zwiększone, a
równocześnie niższe są osiągi samochodu.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
07
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
319
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 403.
Pokrywę bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 64.
• Ładunek ustawić pośrodku.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Docisnąć bagaż do oparcia tylnego siedzenia.
07
320
Należy pamiętać, że w przypadku złożenia
oparć tylnego siedzenia żadne przewożone
przedmioty nie mogą zakłócać działania systemu aktywnych zagłówków WHIPS przednich
foteli,patrz strona 30.
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 87.
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz strona 403.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 89.
Zaczepy do umocowania bagażu
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów1 służących do umocowania
przewożonego bagażu.
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
1
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów przy
silniejszym hamowaniu. Duże i ciężkie
przedmioty należy zawsze unieruchomić
pasami bezpieczeństwa lub specjalnymi
pasami przytrzymującymi.
07
Liczba zaczepów i ich umiejscowienie są różne zależnie od wersji rynkowej.
321
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Mocowanie toreb z zakupami*
Gniazdo elektryczne 12 V*
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
UWAGA
Mocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
Wyposażenie to służy do przytrzymywania w
miejscu toreb z zakupami i zabezpiecza je
przed przewróceniem i rozrzuceniem zawartości.
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
07
322
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty
zawiesić na haczykach.
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 348.
Podnieść osłonę, by uzyskać dostęp do
gniazda elektrycznego.
• Napięcie w gnieździe występuje również
wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Przewożenie długich przedmiotów
Wyjmowanie przegrody
W oparciu tylnego siedzenia znajduje się
uchylna przegroda, umożliwiająca przewiezienie długich i wąskich przedmiotów.
Po zwolnieniu zaczepu i złożeniu oparcia do
przodu odchylić przegrodę o kąt około 30°, a
następnie wyciągnąć ją do góry.
Wkładanie przegrody
Wsunąć przegrodę w rowki pod pokryciem
tapicerskim i zamknąć przegrodę.
Pochylić do przodu prawą część oparcia
tylnego siedzenia.
Przesunąć do góry zatrzask z tyłu oparcia
i otworzyć przegrodę, naciskając ją do dołu
i do przodu.
Podnieść oparcie z otwartą przegrodą.
Przewożony ładunek należy umocować
pasami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Na czas załadunku i rozładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i
zaciągnąć hamulec postojowy. Uniemożliwi
to ruszenie pojazdu w razie przypadkowego
zawadzenia długim przedmiotem o dźwignię skrzyni biegów.
07
323
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wznie-
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieś-
sienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
cić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
07
• Fabrycznie nowym samochodem nie
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 403.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 344.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki - Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. - Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 404.
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
324
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu nagle pojawiającej się przeszkody lub hamowaniu.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 135.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Jazda w górę stromej pochyłości
Ruszanie na pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni bie-
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
gów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
07
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
325
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 327.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
•
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
07
326
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
G021485
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
998
B
80
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Belka boczna
H
Środek przegubu kulowego
G021487
A
G021489
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
07
``
327
07 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
07
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
328
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Funkcjonowanie
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 326.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład:
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Najczęściej
ma to miejsce przy bardzo dużych prędkościach. Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach
(70-90 km/h), gdy przyczepa jest przeciążona
lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Zadaniem funkcji stabilizacyjnej TSA (Trailer
Stability Assist) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie
mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja TSA jest elementem układu DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), patrz
strona 158.
• Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
• Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź
w wyrwę w nawierzchni.
• Gwałtowne ruchy kierownicą.
Działanie
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno będzie
zapanować nad samochodem z przyczepą i
może dojść do wjechania na sąsiedni pas
ruchu lub zjechania z jezdni.
07
Układ TSA w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
329
07 Jazda
Jazda z przyczepą
jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał
panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza reakcja funkcji stabilizacyjnej
TSA nie skoryguje wężykowania, uruchamiane
są hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana
jest chwilowa moc silnika. Gdy oscylacje zostaną stopniowo opanowane i samochód z
przyczepą odzyskają stabilność, układ TSA
przerywa regulację, a kierowca przejmuje
pełną kontrolę nad samochodem.
Uwagi dodatkowe
Funkcja stabilizacyjna TSA działa w przedziale
prędkości od 60 do 160 km/h.
UWAGA
Funkcja TSA zostaje wyłączona, jeżeli kierowca wybierze tryb Sport, patrz
strona 158.
07
Funkcja stabilizacyjna TSA może nie zadziałać,
gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą,
ponieważ w takim przypadku układ TSA nie
będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje
samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.
Działaniu funkcji stabilizacyjnej TSA
towarzyszy błyskanie umieszczonej w
zespole wskaźników lampki ostrzegawczej
układu antypoślizgowego DSTC.
330
07 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
•
1. Odblokować blokadę kierownicy przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
długie naciśnięcie przycisku START/
STOP ENGINE – zostaje aktywowana
pozycja kluczyka II, więcej informacji na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 85.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
Przed rozpoczęciem holowania upewnić się, że blokada kierownicy jest
odblokowana.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w położeniu II – w
położeniu I wszystkie poduszki
powietrzne są wyłączone.
•
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu podczas holowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
Wspomaganie hamulców i układu kierowniczego nie działa przy wyłączonym silniku –
pedał hamulca trzeba naciskać z siłą
około 5 razy większą, a kierownica obraca
się znacznie ciężej niż zwykle.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
Manualna skrzynia biegów
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Model ze skrzynią biegów Powershift nie powinien być holowany, ponieważ do jej właściwego smarowania wymagana jest praca silnika. Jeżeli holowanie jest jednak konieczne,
powinno się odbywać na jak najkrótszym
odcinku i z bardzo małą prędkością.
07
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika –
331
07 Jazda
Holowanie samochodu
patrz strona 400. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że jest to skrzynia biegów Powershift – –
jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów Geartronic.
WAŻNE
Unikać holowania.
•
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przed holowaniem:
07
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego roz-
332
ruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 129.
WAŻNE
W przypadku próby uruchomienia silnika
przez holowanie może dojść do uszkodzenia katalizatora.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Podłączanie zaczepu holowniczego
Zdejmowanie przedniej i tylnej osłony.
Wyjąć zaczep holowniczy ze schowka pod
podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
monetą lub podobnym przedmiotem –
07 Jazda
Holowanie samochodu
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
•
WAŻNE
WAŻNE
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h. Dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
07
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
333
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu (TPMS)*.............................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK) ..............................................
334
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
336
341
344
345
346
348
KOŁA I OGUMIENIE
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
Opony kierunkowe
Na wszystkich czterech kołach powinny być
założone opony tego samego typu i rozmiaru oraz pochodzące od tego samego
producenta.
G021778
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 418.
08
336
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Żywotność opon
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samo-
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
chodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
WAŻNE
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 344. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
OSTRZEŻENIE
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie tej
wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
337
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
Narzędzia – odkładanie na miejsce
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
G029336
Opony kolcowe
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Podnośnik*
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia poprzez użycie korbki, aby się
zmieścił na swoim miejscu.
UWAGA
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
Opony zimowe
08
338
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Rozmiary kół (obręczy)
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 418
7
Szerokość obręczy
w calach
J
Profil kołnierza obręczy
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia: 215/55R16 97W.
215
Szerokość opony (mm)
55
Stosunek wysokości ściany opony do
szerokości opony (%)
R
Opona radialna
16
Średnica obręczy w calach
97
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 418.
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 418.
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
08
339
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości.
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
OSTRZEŻENIE
08
340
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Koło zapasowe*
Poniższa instrukcja obowiązuje tylko
wtedy, gdy jako wyposażenie dodatkowe
samochodu zostało zakupione koło zapasowe. Jeśli samochód nie jest wyposażony w
koło zapasowe, patrz strona 348, gdzie zamieszczono informacje o zestawie naprawczym
do ogumienia (TMK).
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 418.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
ją do długiej taśmy. Przymocować drugi
zaczep do mocowania bagażu i naciągnąć.
Koło zapasowe jest dostarczone w pokrowcu,
który trzeba umieścić na podłodze przestrzeni
ładunkowej i zamocować za pomocą taśm.
Samochody z czterema zaczepami do mocowania
bagażu.
Samochody z dwoma zaczepami do mocowania
bagażu.
Obrócić uchwyt na pokrowcu koła zapasowego w kierunku tylnego siedzenia. Przymocować haczyki wszytej taśmy napinającej do
zaczepów do mocowania bagażu. Przymocować długą taśmę do jednego z zaczepów do
mocowania ładunku, przeprowadzić taśmę
wokół koła zapasowego i przez dolny uchwyt.
Naciągnąć krótką taśmę napinającą, mocując
Obrócić uchwyt na pokrowcu koła zapasowego do siebie. Przymocować haczyki wszytej
taśmy napinającej do przednich zaczepów do
mocowania bagażu. Przymocować długą
taśmę do jednego z przednich zaczepów do
mocowania ładunku, przeprowadzić taśmę w
poprzek koła zapasowego i przez górny uchwyt. Naciągnąć krótką taśmę napinającą,
mocując ją do długiej taśmy. Przymocować
tylny zaczep do mocowania bagażu i naciągnąć.
Wyjmowanie koła zapasowego
08
1. Poluzować taśmy, wyjąć koło zapasowe z
bagażnika i wyciągnąć je z pokrowca.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
341
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
2. Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
3. Wyjąć narzędzia i podnośnik z piankowego
pojemnika.
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 345. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
2. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół* i narzędzie
do zdejmowania kołpaków kół* znajdujące
się pod podłogą bagażnika. Jeżeli używany jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 356.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone
kołpaki. Pełne kołpaki kół można zdjąć za
pomocą narzędzia do zdejmowania kołpaków, zaczepiając je o kołpak i pociągając.
Ewentualnie kołpak można ściągnąć ręką.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
08
342
5. Skręcić ze sobą ucho do holowania i klucz
do kół* do oporu w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WAŻNE
Gwint ucha do holowania trzeba wkręcić w
gwint klucza do kół do końca.
6. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
UWAGA
Zakładając kołpak koła, otwór na zawór
należy ustawić w jednej linii z zaworem na
obręczy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
UWAGA
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
8. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 140 Nm.
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
5. Założyć ewentualne pełne kołpaki kół.
Podnośnik stanowiący wyposażenie samochodu jest przeznaczony wyłącznie do sporadycznego i krótkotrwałego użycia, na
przykład przy wymianie koła z przebitą
oponą, zamianie opon letnich na zimowe
itp. Do podnoszenia samochodu należy
używać wyłącznie podnośnika przeznaczonego do konkretnego modelu. Jeśli samochód ma być podnoszony częściej lub na
dłużej niż wymaga tego wymiana koła,
zaleca się używanie podnośnika warsztatowego. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.
08
343
08 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ogólnej wartości ciśnienia w oponach (odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia) w celu uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 418.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
•
Wartość ciśnienia ECO1
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
08
1
344
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
08 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy jest umocowany dwoma
zaciskami po wewnętrznej stronie pokrywy
bagażnika.
Apteczka pierwszej pomocy*
Pociągając na zewnątrz oba zaczepy
mocujące, wyjąć futerał z trójkątem ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Apteczka znajduje się w bagażniku.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
345
08 Koła i ogumienie
Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu (TPMS)*
Uwagi ogólne
Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
ostrzega kierowcę o zbyt niskim ciśnieniu w
jednym lub większej liczbie kół samochodu.
Wykorzystuje do tego celu czujniki umieszczone wewnątrz zaworów w każdym kole.
Układ rejestruje ciśnienie w ogumieniu przy
prędkości jazdy około 40 km/h. Jeżeli ciśnienie
jest zbyt niskie, zaświeci się lampka ostrzew zespole wskaźników, a na
gawcza
wyświetlaczu informacyjnym pojawi się odpowiedni komunikat.
Jedynie zawory opon stanowiących fabryczne
wyposażenie tego samochodu mają czujniki
ciśnienia.
W przypadku założenia kół bez czujników ciśnienia, za każdym razem po upływie 10 minut
jazdy z prędkością powyżej 40 km/h pojawi się
komunikat Układ ciśn. opon Wymagany
serwis.
Po zmianie koła należy zawsze sprawdzić, czy
układ współpracuje z założonym kołem.
Informacje dotyczące prawidłowych wartości
ciśnienia, patrz strona 418.
08
346
Układ monitorujący ciśnienie nie zastępuje
normalnych czynności obsługowych związanych z ogumieniem.
WAŻNE
W razie wykrycia nieprawidłowości w układzie monitorującym ciśnienie w ogumieniu,
zaświeci się lampka ostrzegawcza
w
zespole wskaźników i zostanie wyświetlony
komunikat. Przyczyną nieprawidłowości
może być np. brak odpowiedniego czujnika
w założonym kole.
Kalibracja układu monitorującego
ciśnienie w ogumieniu
Zarejestrowane w układzie monitorującym
wartości wzorcowe ciśnień można zmieniać,
na przykład dostosowując je do zalecanych
przez Volvo przy jeździe z dużym obciążeniem.
UWAGA
W trakcie kalibrowania opon silnik nie może
być uruchomiony.
Operacji tej dokonuje się za pośrednictwem
wyświetlacza w środkowej konsoli, patrz
strona 222.
1. Doprowadzić ciśnienie w oponach do
wymaganych wartości i wybrać pozycję I
lub II kluczyka.
2. Za pomocą menu MY CAR przejść do
opcji Ustawienia Ciśnienie w
oponach
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Wybrać Kalibracja ciśn. w oponach.
4. Nacisnąć OK.
5. Uruchomić samochód i jechać przez co
najmniej 1 minutę z prędkością nie niższą
niż 40 km/h, po czym sprawdzić, czy
komunikat zniknął.
> Kalibracja jest wykonana.
Sposób reagowania na komunikat o
niskim ciśnieniu w ogumieniu
Gdy na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się
komunikat:
1. Sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech kołach.
2. Doprowadzić ciśnienie w oponach do
wymaganych wartości.
3. Jechać samochodem przez co najmniej
1 minutę z prędkością nie niższą niż
40 km/h, po czym sprawdzić, czy komunikat zniknął.
Wyłączanie i włączanie układu
monitorującego ciśnienie w ogumieniu
UWAGA
Podczas włączania/wyłączania układu
monitorowania ciśnienia w oponach silnik
nie może pracować.
08 Koła i ogumienie
Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu (TPMS)*
Operacji tej dokonuje się za pośrednictwem
wyświetlacza w środkowej konsoli, patrz
strona 222.
1. Wybrać pozycję I lub II wyłącznika
zapłonu.
2. Za pomocą menu MY CAR przejść do
opcji Ustawienia pojazdu Ciśnienie w
oponach
3. Wybrać Monitorowanie ciśnienia w
oponach i nacisnąć OK.
> Gdy układ jest włączony, na wyświetlaczu widoczne jest X. Opcja ta znika
jeżeli układ zostanie wyłączony.
Informacje
• Firma Volvo zaleca założenie czujników
ciśnienia do wszystkich stosowanych do
tego samochodu kół.
• Firma Volvo zaleca, aby nie przekładać
czujników pomiędzy różnymi kołami.
OSTRZEŻENIE
Opony samonośne*
OSTRZEŻENIE
Samochód wyposażony w opony samonośne
(SST)* jest również wyposażony w układ monitorujący ciśnienie TPMS.
Opony tego typu mają specjalnie wzmocnione
ściany boczne, co umożliwia kontynuację
jazdy na ograniczonym dystansie pomimo całkowitej lub częściowej utraty ciśnienia przez
oponę. Opona taka wymaga specjalnego typu
obręczy koła. (Na taką obręcz można też założyć zwykłą oponę).
W razie spadku ciśnienia w oponie samonośnej
zaświeci się żółta lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników oraz zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat tekstowy. W takiej
sytuacji nie należy przekraczać prędkości
80 km/h. Należy jak najszybciej wymienić
oponę.
Opony samonośne mogą być zakładane
wyłącznie przez osoby odpowiednio
wykwalifikowane w tym zakresie.
Opony samonośne mogą być montowane
wyłącznie w samochodzie wyposażonym w
układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu.
Gdy wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy o niskim ciśnieniu w ogumieniu, nie
wolno przekraczać prędkości 80 km/h.
Wymienić oponę po przejechaniu maks.
80 km.
Unikać ostrej jazdy, z gwałtownym hamowaniem lub ostrym zakręcaniem.
Uszkodzona lub przebita opona samonośna
wymaga wymiany.
Podczas jazdy konieczne jest zachowanie
ostrożności. W pewnych przypadkach jest
trudne do ustalenia, która opona uległa awarii,
dlatego konieczne jest sprawdzenie wszystkich czterech kół.
Podczas pompowania opony z czujnikiem
należy utrzymywać dyszę dokładnie w linii
zaworu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
347
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)
Informacje ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
08
348
Podłączyć kompresor do jednego z gniazd 12
V w samochodzie, patrz strony 253 i 322.
Należy użyć gniazda położonego najbliżej
naprawianego koła.
WAŻNE
Jeśli do jednego z dwóch gniazd w konsoli
między siedzeniami, patrz strona 253, zostanie podłączony kompresor z zestawu
naprawczego do ogumienia, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo.
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z
kompresorem i narzędziami znajduje się pod
podłogą bagażnika.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)
Elementy zestawu
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
Przewód elektryczny
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
G014338
Przełącznik
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
08
349
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Jeśli do jednego z dwóch gniazd 12 V w
konsoli między siedzeniami zostanie podłączony kompresor, do drugiego gniazda nie
wolno podłączać żadnego innego odbiornika prądu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
08
350
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 418 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Pompowanie opony
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 418. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
08
351
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
08
352
08 Koła i ogumienie
08
353
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
354
356
364
370
372
378
390
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
Informacje ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do wspomagania układu kierowniczego
356
• Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie po
upływie pewnego czasu od momentu wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić czy przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
znajduje się pomiędzy reflektorami a
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Widok komory silnikowej
09
Chłodnica
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
Uchwyt do otwierania pokrywy komory silnikowej
znajduje się zawsze po lewej stronie.
OSTRZEŻENIE
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Podczas
wykonywania prac w komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
zawsze znajdować się w położeniu 0, patrz
strona 85.
Obrócić uchwyt o 20-25 stopni w prawo.
Przy zwolnieniu zaczepu będzie słyszalne
trzaśnięcie.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
1
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Miarka poziomu oleju silnikowego1
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
357
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 408.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
358
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 408.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 409.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Silnik z miarką poziomu oleju2
09
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
Miarka poziomu oleju i wlew oleju.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
2
G021737
G021734
OSTRZEŻENIE
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
359
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
09
Silnik z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju3
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Niski
poz. oleju Uzupełnij 0.5 l, dolać tylko 0,5
litra.
UWAGA
Komunikat i wykres na wyświetlaczu.
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie
wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód
musi przejechać około 30 km, aby poziom
oleju był wyświetlany prawidłowo.
Komunikat
Wlew oleju.4
Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 218.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wygmany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
OSTRZEŻENIE
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano
na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie
może znajdować się powyżej oznaczenia
MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
3
4
360
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Pomiar poziomu oleju
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
Płyn chłodzący
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 85.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.
Czekaj....
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
09
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 411.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
361
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Uzupełnianie płynu
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 411. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna utraty
płynu hamulcowego została zbadana w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Umiejscowienie zbiornika płynu hamulcowego.
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w strefie
komory silnika mniej narażonej na wysoką temperaturę. Dostęp do zbiornika możliwy jest po
zdjęciu okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki wlewu.
362
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
09
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje, możliwość kierowania samochodem pozostaje
zachowana.
Układ klimatyzacji
Diagnostyka i naprawa
Układ klimatyzacji zawiera fluorescencyjny
środek do wykrywania śladów wycieków. Szukając miejsca wycieku, należy posłużyć się
światłem ultrafioletowym.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości oraz
doboru płynu, patrz strona 411.
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i
naprawy tego układu może wykonywać
wyłącznie autoryzowana stacja obsługi.
363
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
Informacje ogólne
Wszystkie żarówki są wyszczególnione w specyfikacji, patrz strona 369. Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek i innych źródeł
światła specjalnego typu lub takich, których
wymiany powinien dokonywać wyłącznie
odpowiednio przygotowany warsztat:
• Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
(światła ksenonowe)
• Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
OSTRZEŻENIE
Podczas wymiany żarówek układ elektryczny samochodu musi być przełączony
w pozycję 0, patrz strona 85.
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego w
zewnętrznych lusterkach wstecznych
•
•
•
•
•
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Górna lampka oświetlenia kabiny
Lampki do czytania
Wszystkie światła diodowe (LED)
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
364
Reflektory
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
Wyjmowanie reflektora
1. Wybrać pozycję 0 układu elektrycznego
samochodu, patrz strona 85:
2. (Pierwsza ilustracja)
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
Odłączyć reflektor, przechylając i
pociągając go na przemian.
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
3. (Druga ilustracja)
Wciskając kciukiem zacisk do dołu,
zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
4. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
strony osłony chłodnicy. Sprawdzić, czy
trzpień został prawidłowo włożony.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
Zdejmowanie pokrywy
5. Wymienić odpowiednią żarówkę.
Zamocowanie reflektora
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Krótki trzpień należy zamontować od
09
WAŻNE
Do prawidłowego wymontowania i zamontowania należy posłużyć się narzędziem
wchodzącym w skład zestawu narzędzi.
2. Odsunąć pokrywę na bok.
3. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejności.
Drogowe światło halogenowe
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 364.
1. Odkręcić cztery wkręty pokrywy za
pomocą narzędzia (1) z zestawu narzędzi,
patrz strona 336. Nie należy ich całkowicie
wyjmować. (Wystarczą 3-4 obroty.)
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 364.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
365
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
4. Wyjąć żarówkę, pociągając ją prosto do
siebie.
5. Przy zakładaniu żarówki występ prowadzący powinien być skierowany prosto w
górę, a jej prawidłowym zamontowaniu
świadczy odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje w
jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Kierunkowskazy
Dodatkowe światła drogowe,
reflektory ABL*
Drogowe światło halogenowe
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć pokrywę, pociągając ją prosto do
siebie.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 365
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć żarówkę
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
366
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 365.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć żarówkę
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje
tylko w jednej pozycji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
4. Wyjąć żarówkę, dociskając ją i jednocześnie obracając.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Tylna lampa zespolona
UWAGA
09
Światło cofania
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
1. Otworzyć panel osłonowy w pokrywie
bagażnika.
Żarówki (oprócz diodowych LED) w tylnej lampie zespolonej wymienia się od strony bagażnika.
2. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
1. Zdjąć panel osłonowy po odpowiedniej
stronie bagażnika w celu uzyskania
dostępu do oprawy żarówek. Żarówki są
zamontowane w oprawie.
3. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
2. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
Diodowe światło hamowania
3. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
Światło hamowania
4. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
5. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć panel
osłonowy.
Światło cofania
4. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
5. Zamocować oprawę żarówki, obracając ją
w prawo.
Kierunkowskazy
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
367
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie bagażnika
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
G021758
Wymontowanie szkiełka lampki
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
2. Wymienić żarówkę.
3. Wymienić żarówkę.
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
1. Włożyć końcówkę wkrętaka pod szkiełko
lampki i ostrożnie podważyć zaczep na
krawędzi.
2. Ostrożnie odczepić i wyjąć szkiełko
lampki.
3. Za pomocą szczypiec igłowych wyciągnąć
żarówkę prosto w bok i zastąpić nową.
Uwaga! Nie zaciskać szczypiec z dużą siłą.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia szkiełka.
Zamontowanie szkiełka lampki
1. Założyć szkiełko lampki.
2. Docisnąć je.
368
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Żarówki, dane techniczne
WA
Typ
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W LL
H9
Kierunkowskazy
tylne
21
PY21W SV
65
H9
Światło hamowania
21
P21W LL
Światło cofania
21
H21W LL
Kierunkowskazy
przednie
21
HY21W
Tylne światło
przeciwmgielne
21
H21W LL
Oświetlenie
podłogi z przodu
3
T10, gniazdo
W2,1x9,5d
Oświetlenie
schowka w
desce rozdzielczej
5
Gniazdo SV8,5,
długość 43 mm
Podświetlenie
lusterka kosmetycznego
1,2
T5, gniazdo
W2x4,6d
Oświetlenie
bagażnika
10
Gniazdo SV8,5,
długość 38 mm
Oświetlenie
Oświetlenie
WA
Typ
Drogowe światło
halogenowe
55
H7 LL
Drogowe światło
halogenowe
65
Dodatkowe
światła drogowe, ABL
A
09
Wat
369
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
09
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
krótko przycisk START/STOP ENGINE,
aby przełączyć układ elektryczny samochodu w pozycję kluczyka I. (Szczegółowe
informacje na temat pozycji kluczyka, patrz
strona 85.)
2. Ponownie nacisnąć krótko przycisk
START/STOP ENGINE, aby przełączyć
układ elektryczny samochodu w pozycję
kluczyka 0.
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej.
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (do usunięcia lodu
z przedniej szyby) muszą one być ustawione w
pozycji serwisowej.
WAŻNE
Przed ustawieniem piór wycieraczek w
pozycji serwisowej należy upewnić się, że
nie przymarzły do szyby.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu1 i nacisnąć
1
370
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless.
3. W ciągu 3 sekund przesunąć prawą dźwignię przełącznika zespolonego w górę i
przytrzymać ją w tym położeniu przez
około 1 sekundę.
> Wycieraczki ustawią się w pozycji pionowej.
Wycieraczki powrócą do pozycji wyjściowej po
krótkim naciśnięciu przycisku START/STOP
ENGINE w celu przełączenia układu elektrycznego samochodu w pozycję kluczyka I (lub w
momencie uruchomienia silnika).
WAŻNE
Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się w
pozycji serwisowej zostały podniesione z
szyby, trzeba je opuścić z powrotem na
szybę, zanim będą mogły wrócić do pozycji
wyjściowej. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory silnika.
UWAGA
Jeśli ramiona wycieraczek znajdowały się w
pozycji serwisowej, to przed ponownym
wykorzystaniem tej pozycji wymagane jest
włączenie i wyłączenie wycieraczek.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Wycieraczki powrócą z pozycji serwisowej do
pozycji wyjściowej po krótkim naciśnięciu
przycisku START/STOP ENGINE w celu przełączenia układu elektrycznego samochodu w
pozycję kluczyka I (lub w momencie uruchomienia silnika).
09
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
G021763
Wlew płynu do spryskiwaczy
Podnieść ramię wycieraczki, gdy znajduje
się w pozycji serwisowej. Nacisnąć przycisk zatrzasku w uchwycie pióra wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
4. Opuścić ramię wycieraczki z powrotem na
przednią szybę.
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 390 i dalsze.
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
WAŻNE
W okresie zimowym należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dopuścić do zamarznięcia
pompy, zbiornika i przewodów.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 411.
371
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
372
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
WAŻNE
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja oszczędzania energii systemu
audio-telefonicznego może zostać tymczasowo wyłączona i/lub komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym dotyczący
stanu naładowania głównego akumulatora
może być tymczasowo nieaktualny po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub
ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Wymiana akumulatora rozruchowego
Wymontowanie
Przede wszystkim: Wyjąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu i
odczekać co najmniej 5 minut przed jakąkolwiek ingerencją w połączenia elektryczne – jest
to wymagane, ponieważ układ elektryczny
samochodu musi zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.
Trzeba oddać do recyklingu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
09
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu m.in.
zawartego w nim ołowiu.
373
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając tylną
pokrywę.
Poprzeczka w wersji R-Design*
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
OSTRZEŻENIE
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać
i odłączać w prawidłowej kolejności.
Odłączyć czarny przewód ujemny.
Odłączyć czerwony przewód dodatni.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
Poprzeczka i pokrywa komory powietrza.
W samochodach w wersji R-Design znajduje
się poprzeczka, którą trzeba wymontować
przed wymianą akumulatora rozruchowego.
1. Zdjąć pokrywy komory powietrza po prawej i lewej stronie. Podważyć ostrożnie za
pomocą plastikowego noża lub podobnego narzędzia.
2. Odkręcić i wyjąć śruby (jedną po prawej i
jedną po lewej stronie) przytrzymujące
poprzeczkę.
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią pokrywę.
3. Wyjąć poprzeczkę.
> Można teraz wyjąć akumulator rozruchowy w sposób opisany w poprzednim
punkcie.
• Zamontowanie poprzeczki odbywa się w
odwrotnej kolejności.
374
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Dokręcić śruby momentem 30 Nm. Sprawdzić moment dokręcenia kluczem dynamometrycznym.
Zamontowanie
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania.)
8. Założyć gumową uszczelkę (patrz procedura wymontowania.)
9. Założyć przednią pokrywę i zamocować ją
zaczepami (patrz procedura wymontowania.)
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 421.
Eco Start/Stop DRIVe*
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku, do
tylnej krawędzi skrzynki.
3. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V – akumulator
rozruchowy o dużej mocy i akumulator pomocniczy wspomagający działanie funkcji
Eco Start/Stop DRIVe podczas uruchamiania
samochodu.
A
B
Akumulator
Rozruchowy
Pomocniczy
Prąd zimnego rozruchuA, CCA
(A)
760
180
WymiaryB,
dł.×szer.×w
ys. (mm)
278×175×
190
150×90×130
Pojemność
(Ah)
70
10
09
Zgodnie z normą SAE.
Największe możliwe wymiary.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatorów w
samochodach z funkcją Start/Stop należy
montować akumulatory typu AGM1.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 138.
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 129 i
421.
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
1
Absorbed Glass Mat
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
375
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
09
UWAGA
•
Im wyższy pobór prądu w samochodzie
(dodatkowe chłodzenie/ogrzewania
itd.), tym więcej trzeba naładować akumulator = zwiększone zużycie paliwa.
•
Gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości, funkcja Start/Stop
zostanie wyłączona.
Tymczasowe ograniczenie działania funkcji
Start/Stop z powodu wysokiego poboru prądu
oznacza:
• Silnik uruchamia się automatycznie2 bez
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę
(manualna skrzynia biegów).
• Silnik uruchamia się automatycznie bez
zdjęcia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca (automatyczna skrzynia biegów).
2
3
376
Umiejscowienie akumulatorów
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja Start/Stop może tymczasowo
przestać działać po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:
•
A: Samochód z kierownicą po lewej stronie. B:
Samochód z kierownicą po prawej stronie. 1. Akumulator rozruchowy3. 2. Akumulator pomocniczy.
Akumulator pomocniczy nie wymaga zwykle
więcej czynności konserwacyjnych niż normalny akumulator rozruchowy. W przypadku
pytań lub problemów należy skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Automatyczne uruchomienie silnika może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
Akumulator rozruchowy opisano szczegółowo na stronie 373.
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Jeżeli akumulator rozładuje się do tego
stopnia, że wszystkie przyrządy będą
„czarne” i samochód będzie w zasadzie
pozbawiony wszystkich normalnych funkcji
elektrycznych, a do uruchomienia silnika
zostanie w związku z tym wykorzystany
akumulator zewnętrzny lub ładowarka do
akumulatorów, nastąpi włączenie funkcji
Start/Stop. Będzie wtedy możliwe automatyczne wyłączenie silnika, ale w przypadku
automatycznego wyłączenia funkcja
Start/Stop może nie być w stanie automatycznie uruchomić silnika z powodu niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora.
09
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora, patrz punkt „Akumulator” w rozdziale „Obsługa techniczna samochodu”.
W celu zagwarantowania udanego automatycznego uruchomienia silnika po jego automatycznym wyłączeniu trzeba najpierw
naładować akumulator. W temperaturze
otoczenia wynoszącej +15 °C akumulator
trzeba ładować przez co najmniej
1 godzinę. W przypadku niższej temperatury otoczenia zaleca się czas ładowania
wynoszący 3-4 godziny. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej
ładowarki do akumulatorów.
Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop do
czasu odpowiedniego naładowania akumulatora.
377
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Informacje ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno używać bezpieczników o natężeniu wyższym
niż zalecane lub obcych przedmiotów.
Może to spowodować znaczne uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i
doprowadzić do pożaru.
Rozmieszczenie centralek
elektrycznych
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
378
Komora silnika
Pod schowkiem podręcznym
Pod schowkiem podręcznym
Przestrzeń bagażowa
Wymiana bezpiecznika
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
centralka elektryczna pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
Komora silnika, strefa mniej narażona na
wysoką temperaturę (tylko Start/Stop*)
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Komora silnika
``
379
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Obwód
A
Obwód
A
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznymA
50
Spryskiwacze reflektorów*
20
Wycieraczki szyby przedniej
30
Nagrzewnica postojowa*
25
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
50
Dmuchawa w układzie wentylacjiA
40
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażnikuA
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznymA
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznymA
60
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki należące
do grupy (C) znajdują się pod grupą (A).
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników.
• Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi1.
• Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
powinny być wymieniane w stacji obsługi1.
• Bezpieczniki 16-33 i 35-41 są typu „Mini
Fuse”.
Element PTC podgrzewacza
powietrza*A
1
380
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
100
-
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
-
-
Poziomowanie reflektorów*,
aktywne reflektory ksenonowe –
ABL*
10
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
20
Układ ABS
5
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Wspomaganie w układzie kierowniczym uzależnione od
prędkości jazdy*
5
10
10
Cewki zapłonowe (4-cyl. silnik
benzynowy), moduł sterujący
podgrzewania wstępnego silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10
Moduł sterujący silnika, moduł
sterujący skrzyni biegów,
poduszki powietrzne
Cewka przekaźnika głównego
układu sterowania pracą silnika,
moduł sterujący silnika (5- i 6cyl. silnik benzynowy)
Moduł sterujący skrzyni biegów
15
20
10
Sprzęgło elektromagnetyczne
klimatyzacji (nie dotyczy 5-cyl.
silnika wysokoprężnego),
pompa płynu chłodzącego (5cyl. silnik wysokoprężny Start/
Stop)
15
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
Cewki zapłonowe (5- i 6-cyl. silnik benzynowy), kondensator
(silnik 6-cyl.)
Moduł sterujący silnika (silnik
benzynowy)
10
Moduł sterujący silnika (silnik
wysokoprężny)
15
Cewka przekaźnika sprzęgła
elektromagnetycznego klimatyzacji (nie dotyczy 5-cyl. silnika
wysokoprężnego), cewka przekaźnika pompy płynu chłodzącego (5-cyl. silnik wysokoprężny Start/Stop), cewki przekaźników w centralce elektrycznej w komorze silnikowej, w
strefie mniej narażonej na
wysoką temperaturę (Start/
Stop)
5
Przekaźnik rozrusznikaA
30
-
-
Sterowanie reflektorami
5
-
-
-
-
-
-
Wewnętrzne cewki przekaźników
5
Dodatkowe światła*
20
Sygnał dźwiękowy
15
09
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
381
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Zawory (silnik benzynowy 1,6 l),
masowy przepływomierz
powietrza (silnik benzynowy 1,6
l)
10
Sprzęgło elektromagnetyczne
klimatyzacji (silnik 5- i 6-cyl.),
zawory, moduł sterujący silnika
(silnik 6-cyl.), solenoidy (silnik 6cyl. bez turbodoładowania), silniczki siłowników kolektora
dolotowego (silnik 6-cyl. bez
turbodoładowania), masowy
przepływomierz powietrza (4cyl. silnik benzynowy 2,0 l, 5cyl. silnik benzynowy), czujnik
poziomu oleju (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
10
Pompa płynu chłodzącego (silnik benzynowy 1,6 l Start/Stop,
5-cyl. silnik benzynowy Start/
Stop), grzałka wentylacji skrzyni
korbowej (5-cyl. silnik benzynowy), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl.
silnik benzynowy Start/Stop)
10
Podgrzewacz filtra paliwa
20
Moduł sterujący żaluzji chłodnicy (5-cyl. silnik benzynowy)
5
Grzałka wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. silnik wysokoprężny), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl.
silnik wysokoprężny Start/Stop)
10
Podgrzewanie wstępne (silnik
wysokoprężny)
70
Masowy przepływomierz
powietrza (D4162T), zawór sterujący przepływem paliwa
(D4162T)
Masowy przepływomierz
powietrza (5-cyl. silnik wysokoprężny, silnik 6-cyl.), zawory
sterujące (5-cyl. silnik wysokoprężny), wtryskiwacze (5-i 6-cyl.
silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik benzynowy, silnik 6-cyl.)
382
15
Pompa płynu chłodzącego
(D4162T)
Sondy lambda (4-cyl. silnik benzynowy), sonda lambda (silnik
wysokoprężny), moduł sterujący żaluzji chłodnicy (5-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l z
manualną skrzynią biegów)
10
Zawór EVAP (5- i 6-cyl. silnik
benzynowy), sondy lambda (5- i
6-cyl. silnik benzynowy)
15
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
A
Obwód
A
Wentylator chłodzący (4- i 5-cyl.
silnik benzynowy)
60
Wentylator chłodzący (silnik 6cyl., 5-cyl. silnik wysokoprężny)
80
Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
100
09
W przypadku samochodów z funkcją Start/Stop to gniazdo
bezpiecznika jest puste – zamiast tego patrz strona 388.
383
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Pod schowkiem podręcznym
Rozmieszczenie bezpieczników
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników A.
384
Skrzynka A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
Bezpiecznik główny
modułu sterującego
systemu audio*, bezpiecznik główny dla
bezpieczników
16-20: system audiotelefoniczny
40
-
-
-
-
Skrzynka A
Obwód
A
-
-
-
-
Klamka drzwi
(Keyless*)
5
-
-
Panel sterowania w
drzwiach kierowcy
20
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka A
Obwód
A
Panel sterowania w
przednich drzwiach
pasażera
20
Panel sterowania w
prawych tylnych
drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w
lewych tylnych
drzwiach pasażera
20
Keyless*
7,5
Elektryczna regulacja
siedzenia, strona kierowcy*
20
Elektryczna regulacja
siedzenia, strona
pasażera*
20
-
-
Moduł sterujący systemu audio-telefonicznego
5
Skrzynka A
Obwód
A
Jednostka sterująca
systemu audio
(wzmacniacz)*
10
Skrzynka A
Radio cyfrowe*, TV*
System audio
15
System telematyczny*, Bluetooth*
5
-
-
Okno dachowe*,
oświetlenie wnętrza w
suficie, czujnik klimatu*, silniczki przepustnic wlotów
powietrza
5
Gniazdo 12 V w konsoli między fotelami
15
Podgrzewanie prawego tylnego siedzenia*
15
Podgrzewanie
lewego tylnego siedzenia*
15
Obwód
A
-
-
Podgrzewanie fotela
pasażera
15
Podgrzewanie fotela
kierowcy
15
Układ wspomagający
parkowanie*, kamera
parkowania*, moduł
sterujący haka holowniczego*
5
09
BLIS*
Skrzynka B
Moduł sterujący
AWD*
15
Aktywne zawieszenie
Four-C*
10
Obwód
A
-
-
-
-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
385
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Skrzynka B
Obwód
Oświetlenie wnętrza,
panel przycisków
szyb elektrycznych w
drzwiach kierowcy,
fotele przednie z elektryczną regulacją*,
zdalne sterowanie
otwieraniem drzwi
garażowych*
7,5
Wyświetlacz informacyjny (DIM)
5
Układ aktywnej kontroli prędkości, ACC*,
układ ostrzegania o
ryzyku kolizji*
10
Oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik
deszczu
7,5
Moduł elektroniczny
kierownicy
7,5
Centralny zamek,
klapka wlewu paliwa
10
-
386
A
Skrzynka B
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
Spryskiwacze przedniej szyby
15
Otwieranie pokrywy
bagażnika
10
Składany zagłówek*
10
Pompa paliwowa
20
Czujnik ruchu autoalarmu*, panel sterowania klimatyzacją
5
Blokada kierownicy
Skrzynka B
Obwód
Pedał przyspieszenia,
element PTC podgrzewacza powietrza*, przyciemnianie
wewnętrznego lusterka wstecznego*,
podgrzewanie tylnych siedzeń*
A
7,5
-
-
Światło hamowania
5
15
Okno dachowe*
20
Syrena autoalarmu*,
złącze transmisji
danych OBDII
5
Immobilizer
5
-
-
Poduszki powietrzne
10
Układ ostrzegania o
ryzyku kolizji*
5
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Przestrzeń bagażowa
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
lewa
30
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
Obwód
A
Obwód
A
Gniazdo elektryczne przyczepy
2*
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Gniazdo 12 V w bagażniku
-
15
-
Gniazdo elektryczne przyczepy
1*
-
40
-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
387
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Komora silnika, strefa mniej narażona na wysoką temperaturę – Start/Stop*
Rozmieszczenie bezpieczników funkcji Start/Stop.
• Bezpieczniki A1 i A2 są typu „MEGA Fuse”
i muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi2.
• Bezpieczniki 1-11 są typu „Midi Fuse” i
muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi2.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w komorze silnikowej
• Bezpiecznik 12 jest typu „Mini Fuse”.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 138.
2
388
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
175
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym, centralka elektryczna
w kabinie ze skrzynką bezpieczników A pod schowkiem podręcznym, centralka elektryczna
w bagażniku
A
175
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Element PTC podgrzewacza
powietrza*
100
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
50
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażniku
60
Dmuchawa w układzie wentylacji
40
-
-
-
-
Przekaźnik rozrusznika
Obwód
A
Dioda wewnętrzna
50
Akumulator pomocniczy
70
Centralny moduł elektroniczny
(CEM) – napięcie odniesienia
akumulatora pomocniczego,
punkt ładowania akumulatora
pomocniczego
15
09
30
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
389
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód wodą, aby usunąć
rozpuszczone zanieczyszczenia i zmniejszyć w ten sposób ryzyko zarysowania
lakieru podczas mycia. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
• W razie potrzeby trwałe zabrudzenia
można spróbować usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym. W takim przypadku
należy pamiętać, że powierzchnia nie
może być gorąca od promieni słonecznych!
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
mydła lub szamponu samochodowego.
390
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
UWAGA
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji
pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie
elementy oświetlenia zewnętrznego zostały
zaprojektowane, by radzić sobie z tym
problemem. Kondensacja zazwyczaj ustępuje w wyniku wentylacji obudowy lampy
po pewnym czasie od jej włączenia.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb. Nie pozostawiając kropli wody do
wyschnięcia w mocnym słońcu, można
zmniejszyć ryzyko powstania plam od
wody, których usunięcie może wymagać
polerowania lakieru.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza zagrożenie pożarowe.
WAŻNE
Brudne reflektory działają z mniejszą skutecznością. Należy je regularnie czyścić, na
przykład przy tankowaniu.
Nie używać detergentów o działaniu korozyjnym, lecz wody i gąbki niepowodującej
zarysowań.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
W celu oczyszczenia:
–
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 370.
UWAGA
Pióra wycieraczek i szybę przednią należy
regularnie myć letnią wodą z dodatkiem
mydła lub szamponu samochodowego.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców (łącznie z postojowym), aby wilgoć lub korozja
nie wpłynęły na własności okładzin ciernych
i nie ograniczyły sprawności hamowania.
UWAGA
Przez pierwsze miesiące od nowości samochód należy myć wyłącznie ręcznie, ponieważ powłoka lakierowa nie jest jeszcze
dostatecznie utwardzona.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
09
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i gumy,
należy stosować lekki docisk w razie
konieczności. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem
lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
391
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
392
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
09
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
393
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
•
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
394
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Kod koloru (kod lakieru)
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników, drzwi i zderzaków.
Materiały
•
podkład1
– specjalny podkład klejący w
spreju jest dostępny np. do zderzaków
pokrytych tworzywem
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 400.
• lakier bazowy i lakier bezbarwny –
dostępny w spreju lub w postaci pisaka/
sztyftu do wyprawek2
• taśma maskująca
• drobny papier ścierny1.
Naprawa drobnych uszkodzeń powłoki
lakierniczej, takich jak odpryski od
kamieni i zadrapania
G021832
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
09
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
Jeśli uszkodzenie dochodzi aż do powierzchni metalu (blachy), należy użyć podkładu. W przypadku uszkodzenia powierz-
1
2
W razie potrzeby.
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w pisaku/sztyfcie.
``
395
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
chni plastikowej należy użyć podkładu klejącego, aby uzyskać lepszy rezultat – rozpylić podkład do zakrętki puszki spreju i
nanieść cienką warstwę pędzelkiem.
2. Przed malowaniem można w razie
potrzeby (np. gdy występują nierówne
brzegi) lekko wypolerować powierzchnię,
używając bardzo drobnego środka polerskiego. Oczyścić powierzchnię starannie i
pozostawić do wyschnięcia.
3. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem,
zapałką lub podobnym przyrządem. Po
wyschnięciu podkładu nałożyć lakier
bazowy i bezbarwny.
4. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
UWAGA
Jeśli uderzenie kamienia nie spowodowało
odprysku aż do powierzchni metalu i w
miejscu uderzenia pozostaje nieuszkodzona warstwa lakieru, należy wypełnić
odprysk lakierem bazowym i bezbarwnym
niezwłocznie po oczyszczeniu powierzchni.
396
09 Obsługa techniczna samochodu
09
397
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
398
400
402
406
408
411
414
418
421
422
434
SPECYFIKACJE
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
10
400
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
10
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika i numer seryjny silnika.
Silnik 6-cyl.
Silnik 4-cyl. / 5-cyl.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
401
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
10
Wymiary
A
B
C
D
E
402
Rozstaw osi
Długość
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
Wysokość
mm
2776
Wymiary
F
4628
G
Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej
Rozstaw kół osi przedniej
mm
Wymiary
465
1749
H
Rozstaw kół osi tylnej
1484
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
Szerokość
1865
K
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
2097
Szerokość wraz ze złożonymi
lusterkami zewnętrznymi
1899
L
1585A/
1575B
965
J
1588A/
1578B
919
A
B
mm
z kołami 16"
z kołami 17"
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
404) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
10
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 400.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 75 kg.
403
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
10
404
Silnik
Kod silnikaA
Skrzynia biegów
T3
B4164T3
T3
T4B
Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak
holowniczy (kg)
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
B4164T3
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
B4164T
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4B
B4164T
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T4E
B5204T8
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SCC
1800
90
T4E
B5204T8
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SDD
1800
90
T4F
B4164T2
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T5
B4204T7
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1800
90
T5
B4204T7
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1800
90
T5E
B5204T9
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T5E
B5254T12
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
D2
D4162T
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
A
B
C
D
E
Silnik
Kod silnikaA
Skrzynia biegów
D3
D5204T7
D4
Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak
holowniczy (kg)
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SDD
1600
75
D5204T3
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SCC
1600
75
D4
D5204T3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SDD
1600
75
D5
D5244T11
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
10
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 400.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Bez funkcji Start/Stop.
Z funkcją Start/Stop.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
405
10 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
10
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4C
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4200
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800–5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5C
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5C
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
Silnik
406
10 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Silnik
A
B
C
D
E
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
10
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 400.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
407
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
10
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
408
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnikaA
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość,
razem z filtrem oleju
10
(w litrach)
T6
B6304T4
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 6,8
D4
D5204T3
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 5,9
D3
D5204T7
około 5,9
D5
D5244T11B
około 5,9
D5
D5244T15C
około 5,9
T5
B4204T7
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,4
Lepkość oleju: SAE 5W–30
D2
D4162T
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować olej
ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
około 3,8
T3
B4164T3
Certyfikowany olej wlewany fabrycznie: Klasa jakości oleju WSS-M2C925-A
około 4,1
B4164T
Opcje przy wymianie:
około 4,1
T4D
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
T4F
B4164T2
Lepkość oleju: SAE 5W–30
około 4,1
``
409
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Silnik
Kod silnikaA
Zalecana klasa jakości oleju
10
Objętość,
razem z filtrem oleju
(w litrach)
T4E
A
B
C
D
E
B5204T8
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,5
T5E
B5204T9
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 5,5
T5E
B5254T12
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 400.
Manualna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 358.
410
około 5,5
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn chłodzący
SilnikA
Zalecany gatunek: Płyn chłodzący zalecany
przez firmę Volvo wymieszany z 50% wody1,
patrz opakowanie.
SilnikA
1
T3
Objętość
T4C
B4164TD
(w litrach)
T4F
B4164T2D
10,5
T3
B4164T3E
T4C
B4164TE
T4F
B4164T2E
B4204T7
D2
D4162TD
D2
D4162TE
11,1
T4B
B5204T8
8,9
B5204T9
T5B
B5254T12
T6
B6304T4
D4
D5204T3
D3
D5204T7
D5
D5244T15
D5
D5244T11
(w litrach)
B4164T3D
T5
T5B
Objętość
A
B
C
D
E
10
9,2
9,8
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są
na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 400.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
``
411
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny i smary
10
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Automatyczna skrzynia biegów
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Płyn
Układ
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
Wspomaganie w układzie kierowniczym
Płyn do spryskiwaczy
Ze zmywaczami reflektorów
5,4
Bez zmywaczy reflektorów
4,0
Paliwo
412
Objętość (litry)
Objętość (litry)
0,6
-
Zalecany gatunek
DOT 4+
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem
zabezpieczającym przed zamarzaniem w okresie zimowym
i gdy temperatura spada poniżej zera.
Silnik benzynowy
około. 67
Benzyna: patrz strona 317
Silnik wysokoprężny
około. 67
Olej napędowy: patrz strona 317
10 Specyfikacje
Płyny i smary
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 411.
10
413
10 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
10
414
T3 (B4164T3)
173
7,4
113
4,9
135
5,8
T3 (B4164T3)
224
9,6
129
5,6
164
7,1
T4A (B4164T)
200
8,6
120
5,1
149
6,4
T4A (B4164T)
224
9,6
129
5,6
164
7,1
T4 (B5204T8)
284
12,1
143
6,1
194
8,3
T4FB (B4164T2)
216 (209C)
9,3 (12,7C)
123 (118C)
5,3 (7,2C)
157 (152C)
6,8 (9,3C)
T4FB (B4164T2)
235 (219C)
10,1 (13,3C)
126 (126C)
5,5 (7,7C)
166 (160C)
7,2 (9,7C)
T5 (B4204T7)
261
11,2
140
6,0
184
7,9
T5 (B4204T7)
266
11,4
145
6,2
189
8,1
T6 AWD (B6304T4)
337
14,5
170
7,3
231
9,9
10 Specyfikacje
Paliwo
10
D2 (D4162T)
134
5,1
103
3,9
114
4,3
D2 (D4162T)
130
4,9
105
4,0
114
4,3
D3 (D5204T7)
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D3 (D5204T7)
180
6,8
120
4,6
142
5,4
D4 (D5204T3)
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D4D (D5204T3)
207
7,9
120
4,6
152
5,8
D4E (D5204T3)
180
6,8
120
4,6
142
5,4
D5 (D5244T11)
149
5,7
101
3,8
119
4,5
``
415
10 Specyfikacje
Paliwo
10
A
B
C
D
E
D5 (D5244T15)
211
8,1
121
4,6
154
5,9
D5 AWD (D5244T15)
223
8,5
133
5,1
166
6,3
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Silniki Flexifuel są przystosowane do spalania 95-oktanowej benzyny bezołowiowej i bioetanolu E85. Oba te paliwa są tankowane do wspólnego zbiornika, co oznacza, że dopuszczalne są dowolne
proporcje ich wymieszania. Dodatkowe informacje, patrz strona 128.
E85
Bez funkcji Start/Stop.
Z funkcją Start/Stop.
Objaśnienie
Jazda pozamiejska
g/km
Jazda mieszana
litry/100 km
Jazda miejska
UWAGA
Jeżeli brak danych dotyczących zużycia
paliwa i emisji, podano je w dołączonym
dodatku.
1
416
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości między 0 a 120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2.
biegu. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane
w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
10 Specyfikacje
Paliwo
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
O tym należy pamiętać
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach 1.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
1
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
10
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 418.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 13 i 312.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 316.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości między 0 a 120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2.
biegu. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane
w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
417
10 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
10
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość
(km/h)
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R 18
160 +
300
240
320
280
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
205/60 R 16
215/55 R 16
T3 (B4164T3)
T4 (B4164T)C
T4F (B4164T2)
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
D2 (D4162T)
235/45 R 17 SST
T6 (B6304T4)
235/45 R 17 SST
418
10 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość
(km/h)
T4 (B5204T8)D
215/55 R 16
(B5204T9)D
215/50 R 17
T5 (B4204T7)
235/45 R 17
T5
T5
(B5254T12)D
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
10
235/40 R 18
D4 (D5204T3)
D3 (D5204T7)
D5 (D5244T11)
235/45 R 17 SST
D5 (D5244T15)E
``
419
10 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Silnik
Rozmiar opon
10
Prędkość
(km/h)
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
-
D4 AWD (D5244T17)
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
D5 AWD (D5244T15)
235/40 R 18
160 +
280
240
300
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/45 R 17 SST
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
C
D
E
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
FWD
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
420
10 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
10
Akumulator
Silnik
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
Benzyna (etanol)
12
520–800
100–160
Olej napędowy
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzyna/olej napędowy z funkcją Start/Stop
A
Napięcie (V)
W samochodach z funkcją Start/Stop wymagane jest stosowanie akumulatorów typu AGM (Absorbed Glass Mat) .
UWAGA
•
Wielkość obudowy akumulatora
powinna być zgodna z wymiarami akumulatora oryginalnego.
•
Wysokość akumulatora zależy od jego
rozmiaru.
Eco Start/Stop DRIVe*
Informacje na temat akumulatorów w samochodach wyposażonych w funkcję
Eco Start/Stop DRIVe, patrz strona 375.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
421
10 Specyfikacje
Homologacja
10
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
System zamków, standardowy
Kraj
Chiny
System radarowy
Kraj
Singapur
Kraj
UE, Chiny
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hongkong
Brazylia
System zamków typu Keyless (Keyless
drive)
Kraj
UE
Czujniki, układ monitorowania
ciśnienia w oponach – TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)*
Kraj
Brazylia
Korea
422
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 Specyfikacje
Homologacja
BluetoothŸ
Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity)
10
Kraj
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie BluetoothŸ
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
``
423
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
424
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
425
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
426
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Chiny:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
427
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Tajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
428
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Korea
Południowa:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
429
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Singapur:
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie:
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
430
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Republika
Południowej
Afryki:
Urugwaj:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
431
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Meksyk:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points: 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US" owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. Etykieta zewnętrzna powinna zawierać tekst „Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”
lub „Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. „IAM2.1 BT PWB US” spełnia wymagania podpunktu 15.19(a)(3) przepisów FCC, część 15, sekcja C. Oświadczenie zgodne z punktem 15.19 (a)(3) znajduje się w instrukcji obsługi produktu.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
432
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Botswana:
10
Chorwacja:
433
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Informacje ogólne
10
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 78, 80 i 218.
– Czerwony symbol ostrzegawczy, podświetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
– Żółty symbol informacyjny, podświetla
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z
innymi symbolami.
434
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Lampki kontrolne i informacyjne w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie ABL*
78, 97
Układ oczyszczania spalin
78
Awaria w układzie ABS
78, 147
Tylne światło
przeciwmgielne
włączone
78, 98
Układ antypoślizgowy, DSTC,
stabilizacja
samochodu
podczas holowania przyczepy
78, 159, 330
Znaczenie
Strona
Niskie ciśnienie oleju
80
Hamulec
postojowy
80, 148, 150
Poduszki
powietrzne –
SRS
21, 80
Sygnalizacja
niezapięcia
pasa bezpieczeństwa
18, 80
Brak ładowania akumulatora
80
Awaria w
układzie
hamulcowym
80, 147
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
78, 159
Ostrzeżenie,
tryb bezpieczeństwa
21, 33, 80, 81,
136
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
78
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Niski poziom
paliwa w zbiorniku
78, 243
Informacja,
przeczytać tekst
na wyświetlaczu
78
Światła drogowe
włączone
78, 97
Lewe kierunkowskazy
78
Prawe kierunkowskazy
78
DRIVe – Start/
Stop*
78, 138, 143
Układ monitorowania ciśnienia
w oponach*
346
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*
164, 170,
177
Układ automatycznej kontroli prędkości*
177
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
177, 181
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
177, 181
Układ automatycznej kontroli prędkości*
177
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
170, 180
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
170, 180
Układ automatycznej kontroli prędkości*
170
Czujnik radarowy*
177, 181,
196
Start/Stop*, układ
automatycznej kontroli prędkości*
143, 177
10
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
435
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
G025102
10
Symbol
436
Znaczenie
Strona
Ogranicznik prędkości
162
Kamera detekcyjna*, czujnik laserowy *
186, 196,
200, 203
Automatyczne
hamowanie*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City SafetyTM,
system ostrzegania
o ryzyku kolizji*
181, 186,
196
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
243
Układ ABL*
97
Symbol
Znaczenie
Strona
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa
strona
315
Słaby akumulator
243
Hamulec postojowy
150
Czujnik deszczu*
105
Driver Alert System*
200
Driver Alert System*,
Lane Departure
Warning *
200, 203
Driver Alert System*,
Lane Departure
Warning *
203
Driver Alert System*,
czas na przerwę
200
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
20
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
24, 25
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
25
10 Specyfikacje
10
437
11 Indeks alfabetyczny
11
A
Amortyzator drgań................................... 326
Awaryjny rozruch silnika.......................... 129
AIRBAG ..................................................... 22
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 422
AWD (napęd na dwie osie)....................... 145
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 167
czujnik radarowy................................. 174
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 176
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 97
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 97
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 250
Akumulator...................................... 372, 421
awaryjny rozruch silnika..................... 129
konserwacja........................................ 372
symbole na obudowie akumulatora. . . 373
symbole ostrzegawcze....................... 373
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
włączenie..............................................
wyłączanie............................................
70
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 231
438
Apteczka pierwszej pomocy ................... 345
Audio
dźwięk przestrzenny .......................... 264
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 237
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 164
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
132
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 55
Pilot zdalnego sterowania ................. 308
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 34
133
325
331
Automatyczne blokowanie zamków.......... 63
71
70
71
50
71
71
71
AWD, napęd na wszystkie koła............... 145
Automatyczne myjnie...................... 390, 391
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 164
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 61
Bezpieczniki.............................................
skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
Start/Stop...........................................
strefa mniej narażona na wysoką temperaturę..............................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
378
379
387
388
388
378
378
Bioetanol E85.......................................... 317
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 348
BLIS......................................................... 212
Awaryjne holowanie samochodu............. 331
zaczep holowniczy............................. 332
Blokada antyalkoholowa.......................... 117
Blokada biegu wstecznego..................... 132
11 Indeks alfabetyczny
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 134
Corner Traction Control .......................... 158
Blokada kierownicy.................................. 123
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 231
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 135
Czujnik deszczu....................................... 105
Dane techniczne silników........................ 406
Czujnik laserowy.......................................... 9
Blokowanie/odblokowanie
od wewnątrz......................................... 61
Czujnik radarowy..................................... 167
ograniczenia funkcjonalne.................. 174
Diagnostyka
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 176
BluetoothŸ
multimedia .........................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego ....................................
transmisja strumieniowa dźwięku ......
wyłączanie mikrofonu ........................
zestaw głośnomówiący .....................
Czynnik chłodniczy.................................. 363
285
291
285
291
288
Boczne poduszki powietrzne..................... 26
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
otwieranie i zamykanie....................... 114
położenie wentylacyjne....................... 115
11
Dmuchawa............................................... 236
Dolby Surround Pro Logic II.................... 258
391
390
391
394
393
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 392
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 403
Dopuszczalna masa przyczepy............... 403
Dostosowanie.......................................... 128
Dostosowywanie własności jezdnych..... 250
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 159
DVD ......................................................... 277
Dystrybucja powietrza..................... 232, 240
C
D
Dywaniki podłogowe............................... 252
Całkowita blokada zamków....................... 66
tymczasowe wyłączenie....................... 66
wyłączanie............................................ 66
Dach otwierany
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała.................................................... 115
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego................................................... 115
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
Całkowite otwarcie............................ 63, 230
CD ........................................................... 277
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 14
34
26
35
39
439
11 Indeks alfabetyczny
Dźwięk
surround............................................. 258
ustawienia........................................... 264
11
E
G
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 319
Geartronic................................................ 133
Filtr powietrza w kabinie.......................... 231
Filtr sadzy................................................ 319
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 234
FILTR SADZY PEŁN................................. 319
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 138
Fotel, patrz Siedzenia................................ 87
Elektryczne składanie lusterek................. 110
Fotel elektryczny........................................ 88
Elektryczne sterowanie szyb................... 107
Fotelik dziecięcy........................................ 34
Elektrycznie sterowane okno dachowe... 114
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
zalecane produkty................................
elementy sterowania
konsola środkowa ............................. 259
Elementy sterowania, oświetlenie.............. 93
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 91, 164, 222, 260
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 221
Emisja CO2 .............................................. 414
Emisja dwutlenku węgla.......................... 319
ERS – Zdalne uruchamianie..................... 123
ETC, klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury ....................................... 235
440
F
34
43
40
39
36
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 14
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 57, 122
Głośność
dzwonek, telefon................................ 292
telefon................................................. 292
telefon/odtwarzacz............................. 292
Głośność dźwięku ................................... 259
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem........................... 265
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 253
przedni fotel........................................ 253
przestrzeń bagażowa......................... 322
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych................................................. 259, 282
Gniazdo zapalniczki................................. 252
GSI – wskaźnik zmiany biegu.................. 131
H
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 202
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 327
zdejmowany, wyjmowanie ................. 328
Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu............ 179
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 326
11 Indeks alfabetyczny
Hamulce................................................... 146
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 148
hamulec ręczny................................... 148
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 147
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 98
światło hamowania............................... 98
układ hamulcowy................................ 146
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 146
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 362
wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 146
Hamulec postojowy................................. 148
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie....................................................
niskie napięcie akumulatora...............
zwalnianie automatyczne...................
zwalnianie ręczne...............................
148
148
149
149
Hamulec ręczny....................................... 148
Hamulec zasadniczy................................ 146
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 333
HomeLinkŸ .............................................. 152
I
K
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 231
Immobilizer................................................ 47
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 14
Kabina pasażerska.................................. 251
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 109
Kamera detekcyjna.......................... 185, 194
11
Kamera wspomagania parkowania......... 208
Katalizator................................................ 316
J
Jakość benzyny....................................... 317
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 332
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
312
312
313
324
Kierownica................................................. 91
elementy sterowania..... 91, 164, 222, 260
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 169
regulacja położenia kierownicy............. 91
Jazda przez wodę.................................... 312
Kierunkowskazy......................................... 99
Jazda w warunkach zimowych................ 314
Klimatyzacja..................................... 230, 238
czujniki................................................ 230
uwagi ogólne...................................... 230
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 403
nacisk na hak holowniczy................... 403
Kluczyk...................................................... 46
Kluczyki zapłonu........................................ 85
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania..... 46
dodatkowy kluczyk mechaniczny......... 51
funkcje.................................................. 48
441
11 Indeks alfabetyczny
wymiana baterii..................................... 55
zasięg działania.................................... 49
Kod koloru, lakier..................................... 395
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 33
11
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
343
341
339
337
342
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 181
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 218
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 392
Konsola środkowa................................... 221
Kontrola buksowania............................... 158
Kontrola trakcji......................................... 158
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 214
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 158
Komora silnika
olej...................................................... 358
płyn chłodzący.................................... 361
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 363
widok.................................................. 357
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 203
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 186, 196
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 181
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 177
Wspomaganie czujności kierowcy..... 200
Kurtyny powietrzne.................................... 28
Kompas................................................... 112
kalibracja............................................ 112
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 159
Komputer pokładowy.............................. 248
Komunikaty o błędach
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 177
Koła i ogumienie...................................... 336
Koło zapasowe........................................ 341
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 48
zasięg działania.............................. 49, 50
442
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 203
patrz Komunikaty i symbole....... 150, 177
Wspomaganie czujności kierowcy..... 200
Komunikaty systemu BLIS....................... 214
L
Lakier, kod koloru.................................... 395
Laminowane szyby.................................. 107
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 167
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 191
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
80
80
80
80
80
11 Indeks alfabetyczny
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa............................................... 80
zaciągnięty hamulec postojowy........... 80
Licznik przebiegu dziennego..................... 82
Luk do przewożenia nart......................... 323
Lusterka boczne...................................... 109
Lusterko kosmetyczne..................... 100, 253
M
Maks. obciążenie dachu ......................... 403
Manualna skrzynia biegów...................... 131
GSI – wskaźnik zmiany biegu............. 131
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 331
Masa własna samochodu........................ 403
Mycie samochodu................................... 390
O
N
Obręcze
czyszczenie........................................ 391
Nagrzewnica bloku silnika....................... 127
spalinowa............................................ 242
Nagrzewnica dodatkowa......................... 246
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 242
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
242
242
242
244
Nagrzewnica wspomagająca................... 246
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 145
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 403
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 291
przychodzące..................................... 291
Menu/funkcje........................................... 223
Niski poziom oleju.................................... 358
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 360
Mikrofon................................................... 288
Mocowanie toreb z zakupami ................. 322
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR).................. 221
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego ........................................................ 262
11
Ochrona pieszych.................................... 188
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 274
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 62
od zewnątrz.......................................... 61
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 51
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 395
odtwarzacz multimedialny ...................... 277
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 408
Olej napędowy......................................... 317
Olej silnikowy................................... 358, 408
filtr....................................................... 358
klasa oleju........................................... 408
niekorzystne warunki eksploatacji...... 408
pojemności......................................... 408
Multimedia, BluetoothŸ ........................... 285
443
11 Indeks alfabetyczny
Oparcia...................................................... 87
przedni fotel, obniżanie........................ 87
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 90
11
Opony
ciśnienie..............................................
indeks prędkości................................
konserwacja........................................
monitorowanie ciśnienia w ogumieniu
naprawa przebitej opony....................
opony kierunkowe..............................
opony zimowe....................................
specyfikacje........................................
własności jezdne................................
wskaźniki zużycia opony....................
344
339
336
346
348
336
338
339
336
337
Opony samonośne.................................. 347
Opony zimowe......................................... 338
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 250
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany.......................................................... 115
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 188, 189
czujnik radarowy................. 174, 184, 188
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 188
Oświetlenie.............................................. 364
aktywne reflektory ksenonowe............. 97
444
elementy sterujące.............................. 100
oświetlenie asekuracyjne.................... 101
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia........................................... 48, 101
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 100
oświetlenie kabiny.............................. 100
podświetlenie wskaźników................... 93
podświetlenie wyświetlacza................. 93
regulacja zasięgu świateł przednich..... 93
specyfikacje żarówek......................... 369
światła drogowe/mijania....................... 94
światła pozycyjne/postojowe................ 98
tylne światło przeciwmgielne................ 98
wykrywanie tuneli................................. 97
Oświetlenie, wymiana żarówek
oprawka żarówki, tył, kierunkowskazy 367
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
Światła drogowe, reflektory biksenonowe...................................................
światło mijania, reflektory halogenowe
364
366
366
368
368
368
366
365
Oświetlenie asekuracyjne.................. 48, 101
Oświetlenie nastrojowe............................ 101
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie... 100
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 231
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
316
318
344
414
Pamięć ustawienia foteli............................ 88
Panel wyłączników oświetlenia.................. 93
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
238
230
238
390
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
tylne siedzenie...................................... 20
Pielęgnacja samochodu.......................... 390
11 Indeks alfabetyczny
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 22
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 24
wyłącznik.............................................. 24
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 74
kierownica po prawej stronie................ 76
Pilot zdalnego sterowania,
programowalny .................................. 152
Pokrywa bagażnika
blokowanie/odblokowanie.................... 64
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 250
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 357
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 393
Pilot zdalnego sterowania ....................... 307
wymiana baterii .................................. 308
HomeLinkŸ
370
371
370
370
Plamy....................................................... 393
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 362
Płyny, ilość............................................... 411
Płyny i oleje.............................................. 411
Polerowanie............................................. 392
Połączenia telefoniczne........................... 291
Przestrzeń bagażowa
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 321
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 185, 194
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 321
uwagi ogólne...................................... 320
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 321
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 282
Przerywana praca wycieraczek............... 105
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 133
Potwierdzenie zablokowania .................... 46
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 107
Powłoki lakierowe
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 395
Podświetlenie wskaźników........................ 93
Pozycja serwisowa.................................. 370
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 93
Program serwisowy................................. 356
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 158
11
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.. 105
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 320
Powłoka lakiernicza
kod koloru........................................... 395
111
Przełączniki świateł.................................... 93
połączenie USB....................................... 282
Podgrzewane dysze spryskiwaczy.......... 106
238
236
111
Przegrzanie silnika................................... 324
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 403
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 50
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 92
Przyczepa................................................
jazda z przyczepą...............................
przewód..............................................
stabilizacja ruchów oscylacyjnych......
324
324
324
329
445
11 Indeks alfabetyczny
11
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 93
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ....... 102
Rozprowadzanie powietrza w kabinie..... 230
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 102
reflektory halogenowe........................ 102
S
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Samonośne opony................................... 347
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 110
Schowek podręczny................................ 252
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 361
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 63
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 358
Q
Schowki w kabinie samochodu............... 251
Queue Assist............................................ 172
Siedzenia................................................... 87
fotel z elektryczną regulacją................. 88
opuszczanie przedniego oparcia.......... 87
opuszczanie tylnego oparcia................ 90
podgrzewanie..................................... 236
zagłówek, tylny..................................... 89
Spryskiwacze szyby przedniej................. 106
Silnik
przegrzanie......................................... 324
uruchamianie...................................... 122
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 218
R
Radioodbiornik ....................................... 269
AM/FM ............................................... 269
DAB ................................................... 274
Recyrkulacja............................................ 238
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego..................................... 102
Regulacja temperatury............................. 238
Regulacja ustawienia kierownicy............... 91
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 378
Sensus....................................................... 84
Smary....................................................... 411
Smary, ilość............................................. 411
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 371
szyby przedniej................................... 106
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy .................................. 158, 329
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy 298
Strefa martwa (BLIS)................................ 212
Struktura menu MÓJ SAMOCHÓD......... 221
Skraplanie wody w reflektorach.............. 390
Surround.......................................... 258, 264
Skrzynia biegów....................................... 131
automatyczna..................................... 132
manualna............................................ 131
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 20
Skrzynia biegów Powershift............ 135, 331
446
Skrzynka bezpieczników......................... 378
pod deską rozdzielczą........................ 384
Sygnał dźwiękowy..................................... 92
11 Indeks alfabetyczny
Ś
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 191
przyciski źródła dźwięku .................... 259
sterowanie głosowe............................ 298
Symbole................................................... 159
symbole informacyjne........................... 78
symbole ostrzegawcze......................... 78
System Flexifuel....................................... 127
dostosowanie..................................... 128
Światła awaryjne........................................ 99
System informacji o znakach drogowych 160
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 94
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 203
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 186, 196
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 181
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 177
Wspomaganie czujności kierowcy..... 200
Symbole kontrolne..................................... 78
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 422
System poduszek powietrznych ............... 21
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 198
Światła drogowe, włączanie automatyczne 95
Światła pozycyjne/postojowe.................... 98
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 98
Światła przednie...................................... 364
Światło hamowania.................................... 98
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 158
Symbole ostrzegawcze.............................. 78
System wspomagający parkowanie........ 205
czujniki wspomagania parkowania..... 207
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 107
system audio .......................................... 259
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 111
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 380
System audio........................................... 258
funkcje................................................ 264
rozmieszczenie elementów................. 259
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 107
Tabliczki znamionowe.............................. 400
System audio-telefoniczny ..................... 258
menu .................................................. 262
przegląd ............................................. 259
Szyby i lusterka wsteczne....................... 107
11
T
Tapicerka samochodu............................. 393
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 393
447
11 Indeks alfabetyczny
11
Telefon
książka telefoniczna............................ 293
książka telefoniczna, skrót................. 293
nawiązywanie połączeń.............. 289, 291
odbieranie połączenia......................... 291
połączenia przychodzące................... 291
rejestracja telefonu............................. 289
sterowanie głosowe............................ 298
zestaw słuchawkowy.......................... 288
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń......................
rejestracja telefonu.............................
sterowanie głosowe............................
zestaw słuchawkowy..........................
V
Układ antypoślizgowy.............................. 158
Volvo Sensus............................................. 84
Układ chłodzenia..................................... 312
Układ klimatyzacji.................................... 238
naprawa.............................................. 363
W
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 158
Wartość ciśnienia ECO............................ 344
Układ utrzymania jakości powietrza IAQS 239
289
289
298
288
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 230
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania silnikiem ...................... 158
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 29
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 57, 122
Timer........................................................ 238
Ustawianie odstępu czasowego.............. 180
TPMS (układ monitorujący ciśnienie w
ogumieniu)............................................... 346
Usuwanie szronu..................................... 238
Transponder............................................ 107
Trójkąt ostrzegawczy............................... 345
Tryb powypadkowy................................... 33
TSA – stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy ...................... 158, 329
TV............................................................. 303
448
U
Uzupełnianie paliwa................................. 315
korek wlewu paliwa............................ 315
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 315
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 315
uzupełnianie paliwa............................ 315
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 371
Wejście AUX.................................... 259, 282
Wentylacja............................................... 232
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 110
kompas............................................... 112
na drzwiach........................................ 109
podgrzewanie..................................... 111
wewnętrzne........................................ 111
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 111
automatyczne przyciemnienie............ 111
Woskowanie............................................ 392
Wskaźniki
obrotomierz.......................................... 78
prędkościomierz................................... 78
wskaźnik poziomu paliwa..................... 78
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 74
11 Indeks alfabetyczny
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 50
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 251
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia
samochodu w ruchu miejskim – układ City
Safety™................................................... 183
Wysoka temperatura silnika..................... 324
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 199
Wyświetlacze informacyjne....................... 77
Wspomaganie jazdy w korkach............... 172
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 106
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 48
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 250
Wycieraczki szyby przedniej.................... 105
czujnik deszczu.................................. 105
Wykrywanie tuneli...................................... 97
Wyloty powietrza..................................... 232
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 135
Wyłącznik zapłonu..................................... 85
Wymiary zewnętrzne................................ 402
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 33
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 345
Wyposażenie do holowania..................... 326
specyfikacje........................................ 326
Zamki
automatyczne blokowanie zamków.....
blokowanie zamków.............................
odblokowanie.......................................
pokrywa bagażnika...............................
61
61
61
64
Zamknięcie schowków prywatnych........... 53
11
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 240
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 312
Z
Zasłona przeciwsłoneczna....................... 109
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 250
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 68
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 392
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................. 115
Zdalne uruchamianie – ERS..................... 123
Zegar, regulacja......................................... 82
Zespół wskaźników........................... 77, 218
Zaczep holowniczy.................................. 332
Zagłówek
opuszczanie.......................................... 90
siedzenie środkowe, tył........................ 89
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 36
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 312
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 364
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 367
Załadunek samochodu
przestrzeń bagażowa......................... 320
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 345
449
11 Indeks alfabetyczny
11
450
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 1PMJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement