Volvo | S80 | Quick Guide | Volvo S80 2016 Early Quick Guide

Volvo S80 2016 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM
VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi
samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej
stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie
w samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną
instrukcję obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację
mobilną można pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie
www.volvocars.com
01 Uruchamianie silnika i jazda
04 Funkcje samochodu
Pilot
System zamków Keyless*
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Hamulec postojowy
Wycieraczki
Monitorowanie ciśnienia w oponach*
Elementy sterowania klimatyzacją
Przełącznik świateł
Zespolony zespół wskaźników
System Infotainment
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*
ECO*
02 Funkcje wspomagające kierowcę
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*
05 Wskazówki
03 Za kierownicą
Regulacja fotela
Regulacja kierownicy
Składanie tylnego siedzenia
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania?
01
Odblokowuje drzwi samochodu i pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić
w menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i pokrywę bagażnika
oraz uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje pokrywę bagażnika, a po drugim następuje jej delikatne uniesienie.
Informacje*.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek
wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
01
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone stałe światło: po zablokowaniu samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: alarm został uruchomiony mniej niż 5
minut temu.
Jak działa system zamków Keyless*?
01
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez
cały czas pozostać na przykład w kieszeni.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
–– Nacisnąć czarny przycisk z tyłu klamki.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły
sposób lub nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk
na pokrywie bagażnika.
W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik? 01
Uruchamianie
Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
do gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy
systemu Keyless Drive*).
Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE.
Wyłączanie
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy
systemu Keyless Drive*).
Jak używać hamulca postojowego?
01
Włączanie
–– Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE
– zacznie migać symbol. Gdy zacznie świecić
światłem stałym, hamulec postojowy jest
włączony.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Wyłączanie automatyczne
–– Ruszyć z miejsca (w samochodach z automatyczną
skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być
zapięty).
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
01
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej pracy wycieraczek.
Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek,
muszą one znajdować się w położeniu serwisowym – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak skalibrować układ monitorowania
ciśnienia w oponach (TM)*?
01
Kalibracja jest wymagana zawsze po wymianie opon
lub zmianie ciśnienia w oponach. W razie zapalenia
się lampki układ trzeba skalibrować. Wykonać
następujące czynności:
Przy wyłączonym zapłonie napompować
wszystkie opony zgodnie z naklejką z wartościami
ciśnienia w oponach na słupku drzwi po stronie
kierowcy.
Uruchomić samochód. W widoku normalnym
źródła MY CAR nacisnąć przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Ciśnienie w oponach > Kalibr.
ciśn. w oponach i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Ponowna kalibracja jest przeprowadzana
podczas jazdy samochodem.
Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?
02
Manualna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć
dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i
zwolnić pedał sprzęgła.
Uruchomienie silnika: Nacisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą
hamulca zasadniczego i utrzymać nacisk na pedał.
Uruchamianie silnika: Zwolnić nacisk stopy na pedale
hamulca.
Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w
przycisku.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
02
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać,
hamować i/lub zatrzymywać samochód przed innymi
pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie
działa we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na
przykład zidentyfikować rowerzystów z boku ani
częściowo zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście
mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu
działania tej funkcji – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak wyregulować fotel?
03
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego*.
Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego
fotela*.
Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego fotela*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania
ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przytrzymać wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a w zespole wskaźników pojawi
się komunikat tekstowy. Powoduje to zapisanie w
pamięci ustawień fotela i lusterek zewnętrznych.
Ustawienie wyprofilowania podparcia lędźwiowego
nie zostaje zapisane.
Ustawienie lusterek zewnętrznych i elektrycznie regulowanego fotela (bez ustawienia wyprofilowania
podparcia lędźwiowego) można także zapisać w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować kierownicę?
Zwolnić blokadę kierownicy.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/
do tyłu oraz w górę/w dół.
Zablokować kierownicę.
03
Jak złożyć oparcia tylnych siedzeń?
03
Dwuczęściowe oparcie można złożyć do przodu, albo
obie części jednocześnie albo oddzielnie każdą z nich.
Pociągnąć za uchwyt(y).
Złożyć oparcie do przodu. Opuścić do końca
środkowy zagłówek, jeśli będzie składana szersza
część oparcia.
Opuszczanie zagłówków – patrz Instrukcja
obsługi samochodu.
Jak regulować temperaturę?
04
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w lewej/prawej części kabiny pasażerskiej.
Wybrana temperatura jest pokazywana na
ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia
automatycznej dystrybucji powietrza i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat
AUT. KLIMATYZACJA.
Wskazówka: Tryb AUTO jest zalecany dla utrzymania optymalnej komfortowej temperatury. Dokonanie
regulacji prędkości dmuchawy i dystrybucji powietrza
spowoduje wyłączenie trybu AUTO.
Jak odmrozić szybę przednią?
04
Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie
przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na
ekranie.
Następne naciśnięcie włącza także maksymalny
nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne –
świecą się symbole (1) i (2).
Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie
świeci się żaden symbol.
Bez ogrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby
włączyć/wyłączyć nadmuch powietrza.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
04
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje
przełączanie między światłami do jazdy dziennej a
światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł
drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania i z powrotem.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
04
Przycisk OK służy do otwierania menu komputera
pokładowego, aktywowania wybranej opcji i
wyłączania komunikatów.
Pokrętło służy do przewijania opcji komputera
pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych
wybranej funkcji komputera pokładowego i
cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
04
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub
T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment? 04
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu)
wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk: nacisnąć krótko – następne
naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z
systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
04
Nacisnąć przycisk RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
W tym trybie wyświetlany jest widok normalny
ostatniego aktywnego źródła.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* na
kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło na kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się
w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć
wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do
widoku normalnego lub przejść z tego widoku do
widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego,
nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.
Więcej informacji na temat obsługi systemu –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®*?
04
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Uwidocznij samochód i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
Włączyć Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie komórkowym i na ekranie.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z
systemu samochodu.
Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak łączyć się z Internetem*?
04
Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem
Bluetooth® lub włączyć w telefonie udostępnianie
połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi.
Aby uzyskać połączenie przez modem samochodu, włożyć kartę SIM do gniazda w schowku
podręcznym.
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
> Ustawienia internetowe > Połącz za pośrednictwem. Wybrać opcję połączenia.
Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej
hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod
PIN karty SIM.
Więcej informacji na temat podłączania – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
04
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w
samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług,
takich jak strona internetowa My Volvo, i umożliwiający przesyłanie adresów z usługi map w internecie
bezpośrednio do systemu samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać Appsy > Ustawienia i postępować
według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
04
system samochodu jest podłączony do Internetu*?
Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu
można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych,
radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych
przeglądarek internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Appsy i nacisnąć OK/MENU,
aby wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu
osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj
istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie.
Postępuj według instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne*?
04
W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić
żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub
w górę, aby otworzyć rejestr połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń
telefonicznych – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
–– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.
04
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 04
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX
lub USB* w schowku w konsoli środkowej.
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk MEDIA w konsoli środkowej.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie
nawigacji GPS*?
04
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji* – pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wybierz adres za pomocą przycisku OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką znakową lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Wybierz pojed. cel lub
Dodaj jako cel pośredni i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych – patrz osobna instrukcja.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
04
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji
samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek
zewnętrznych i zamków.
Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano
powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu
systemu Infotainment?”.
Jak nastawić zegar?
04
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Ustawienia > Opcje systemowe >
Ustawienia czasu.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczne i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć
automatyczną nastawę czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja
do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak połączyć się ze stacją obsługi lub
zarezerwować przegląd*?
04
–– W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Serwis i
naprawy.
W pozycji Serwis i naprawa znajdują się informacje
dotyczące wybranej stacji obsługi, która została
zarejestrowana na portalu internetowym My Volvo. W
pozycji Informacja o dealerze dostępna jest opcja
nawiązania połączenia ze stacją obsługi i wysłania
prośby o rezerwację terminu (funkcja ta jest także
dostępna za pośrednictwem strony My Volvo).
Dostępna jest też opcja aktualizacji informacji o stacji
obsługi oraz ustawienia jej jako punktu docelowego.
Dotyczy tylko niektórych rynków.
Do czego służy ECO*?
Naciśnięcie ECO powoduje włączenie optymalnego
programu jazdy z punktu widzenia zużycia paliwa,
który obejmuje między innymi następujące zmiany:
• Start/Stop – silnik może zostać automatycznie
wyłączony, zanim samochód się zatrzyma.
• ECO Coast – hamowanie silnikiem zostaje przerwane i samochód jedzie rozbiegiem.
• Wyłączenie lub ograniczenie działania niektórych
funkcji klimatyzacji.
04
Jak zatankować?
05
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników
oświetlenia, aby otworzyć klapkę wlewu paliwa –
klapka otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje,
z której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
05
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego
w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
05
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała
swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować
1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego
dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
05
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W instrukcji obsługi samochodu wskazano
umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie
pasażerskiej działały. Gniazdo 12 V* w przestrzeni
bagażowej działa zawsze.
05
Jak działa system zamków Keyless*?
Pola elektromagnetyczne oraz ekrany mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.
W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta
nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za
prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości
jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że
położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak złożyć oparcia tylnych siedzeń?
Upewnić się, że oparcia zostały zablokowane po podniesieniu w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub
wypadku. Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Pasy bezpieczeństwa
nie mogą być zapięte, ponieważ zachodzi wtedy ryzyko uszkodzenia tapicerki tylnych siedzeń. Po opuszczeniu oparcia należy
przesunąć zagłówki nieco do przodu, aby uniknąć zaczepienia o poduszkę siedziska.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać
silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami. Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde
gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com.
TP 19187 (Polish) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Jak łączyć się z Internetem*?
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co wiąże się z opłatą naliczaną przez operatora sieci
komórkowej. Aby dowiedzieć się, jaki jest koszt transmisji danych, należy skontaktować się z operatorem. Połączenie za
pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu
samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji Modem pojazdu, likwidując zaznaczenie opcji Zablokuj kartę SIM.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising