Volvo | S80 | Instrukcja obsługi | Volvo S80 2014 Early Instrukcja obsługi

Volvo S80 2014 Early Instrukcja obsługi
S80
WEB EDITION
Instrukcja Obsługi
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo i środowisko naturalne.................... 12
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych .........................................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .......................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
02 Zamki i autoalarm
18
21
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem........................................
Zamknięcie schowków prywatnych*.........
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
00 01 02
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
24
26
28
29
31
33
35
48
54
56
58
62
67
68
Spis treści
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 72
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ......................... 85
Volvo Sensus ........................................... 86
Wyłącznik zapłonu.................................... 87
Siedzenia................................................... 89
Siedzenia – wersja Executive.................... 94
Kierownica................................................ 96
Oświetlenie................................................ 98
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy. 112
Szyby i lusterka wsteczne....................... 114
Kompas*................................................. 120
Elektrycznie sterowane okno dachowe*. 122
Blokada antyalkoholowa*........................ 125
Uruchamianie silnika............................... 130
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 136
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 138
Skrzynia biegów...................................... 140
Start/Stop*.............................................. 148
Napęd na wszystkie koła – AWD*........... 155
Hamulec zasadniczy............................... 156
Hamulec postojowy................................ 158
HomeLink® *............................................ 162
04 Układy wspomagające
kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji (DSTC).......................................... 168
System informacji o znakach drogowych
– RSI*...................................................... 170
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 173
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 175
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*........ 188
City Safety™........................................... 191
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i ochrony
pieszych*................................................. 197
Driver Alert System*................................ 207
Driver Alert System – DAC*..................... 208
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ
KIEROWCY (Driver Alert System) –
OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*...... 212
Wspomaganie parkowania*.................... 215
Kamera wspomagania parkowania*....... 218
System BLIS*.......................................... 222
03 03 04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
05 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 228
Menu MY CAR........................................ 231
Klimatyzacja............................................ 240
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*........................................................ 254
Nagrzewnica wspomagająca*................. 259
Komputer pokładowy.............................. 261
Dostosowywanie własności jezdnych..... 270
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 271
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive........................ 275
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym................................................
Radioodbiornik........................................
Odtwarzacz multimedialny......................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*....
07 Jazda
278
290
299
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa .............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
05 06 07
4
304
Media Bluetooth®* ................................. 307
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*.......
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy........................
TV*...........................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ..............
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń* ..............................
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
310
320
325
329
331
344
347
348
353
356
357
364
Spis treści
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne .........................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
370
375
378
379
380
09 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 388
Wymiana żarówek................................... 396
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 403
Akumulator.............................................. 405
Bezpieczniki............................................ 411
Pielęgnacja samochodu.......................... 424
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Licencje...................................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
08 09 10
434
436
440
442
445
448
450
451
452
461
464
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
11 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 468
11
6
Spis treści
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o
kontakt z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w
tabeli w miejsce odnośników cyfrowych są
wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Komunikaty tekstowe mogą być wyświetlane
w zespole wskaźników oraz na ekranie. Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju teksty
zostały wyróżnione nieco powiększoną
czcionką i szarym kolorem. Są to między
innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i
jak najprostszy sposób ważne informacje.
Poniżej opisano ich rodzaje w kolejności
zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód
materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na
żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe
litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu,
które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola
tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie. Celem jest pokazanie ich przybliżonego wyglądu oraz rozmieszczenia w
samochodzie. Informacje dotyczące w
szczególności Państwa samochodu są
dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Listy z punktorami
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane pozycje.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są
ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie
jest istotna, opisy czynności odnoszące
się do ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność nie ma znaczenia.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą
się żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane są komponenty na rysunkach
poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest
opisany.
10
Przykład:
•
•
Płyn chłodzący
Olej silnikowy
Ilustracje
Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji
mają czasami charakter schematyczny i
mogą różnić się od konkretnego samochodu
w zależności od poziomu wyposażenia i
rynku.
Kontynuacja
}} Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis
kontynuowany jest na następnej stronie,
wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w
pewną liczbę komputerów, których zadaniem
jest ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy
pojazdu. Niektóre z tych komputerów mogą
rejestrować informacje podczas normalnej
jazdy, jeżeli wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderze-
nia lub innego incydentu. Część zarejestrowanych informacji jest potrzebna technikom
do zdiagnozowania i naprawienia usterek
pojazdu podczas serwisu lub przeglądu, a
także do tego, by firma Volvo mogła spełnić
wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz
tego, informacje są wykorzystywane przez
firmę Volvo w pracach badawczych mających
na celu ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one przyczynić się
do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia. Wspomniane
informacje dotyczą stanu i działania różnych
układów i modułów pojazdu i są związane
między innymi z pracą silnika, przepustnicy,
układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły dotyczące
sposobu prowadzenia pojazdu przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu, użycie
pedałów hamulca i przyspieszenia, ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa
przez kierowcę i pasażerów. Z podanych
przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez pewien
czas, a także zapisywane w rezultacie zderzenia lub innego incydentu. Informacje te mogą
być przechowywane przez firmę Volvo, o ile
mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i
doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma
Volvo oraz warsztaty, które zawarły z nią
umowę. Firma Volvo odpowiada za to, by
informacje przekazywane do Volvo podczas
serwisu i przeglądów były przechowywane i
przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując
się z dealerem Volvo.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą funkcjonować
jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego
oprogramowania do układu elektrycznego
samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby
przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest podłączane do instalacji
elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie do wielu modeli telefonów
komórkowych. Czytnik kodów QR można
pobrać ze stron internetowych App Store lub
Google Play.
Kod QR
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i
wygody eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest
wyłączenie wspomnianych usług, tak aby
poprzedni właściciel nie miał już do nich
dostępu. W przypadku zmiany właściciela
należy skontaktować się z autoryzowanym
dealerem Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
12
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
ność swoich linii produkcyjnych, systemu
zarządzania oraz podległych jednostek organizacyjnych z zawartymi między innymi w
międzynarodowej normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z nami podmioty działają
zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane są w jednych z najczystszych i najefektywniej wykorzystujących zasoby naturalne
fabrykach. Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny certyfikat, potwierdzający zgod-
Zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję
gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek
węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod
hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie, jak i wysoką skuteczność
oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych
zanieczyszczeń, których poziom jest w wielu
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych
norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy
stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu. – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Wnętrze pojazdu
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla
osób cierpiących na alergię dotykową lub
astmę. Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i. W ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stacja dopuszczona do serwisowania i
napraw samochodów marki Volvo staje się
częścią naszego systemu. Firma Volvo stawia
jasno sprecyzowane wymagania w zakresie
zabezpieczeń przed skażeniem środowiska
naturalnego. Obejmują one między innymi
sposób zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi
gwarancję najlepszej z możliwych troski o
środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu
na dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
•
Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
•
Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać
terminarza obsługi okresowej podanego
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
•
Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych
substancji.
•
Wysoka prędkość powoduje znaczny
wzrost zużycia paliwa z powodu zwiększonego oporu powietrza – przy dwukrotnie wyższej prędkości opór powietrza
wzrasta czterokrotnie.
•
Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy
pozbywać się w sposób nie zagrażający
środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania się tego rodzaju odpadów należy skonsultować się ze stacją
obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 344 i 448.
Recykling
Elementem działań firmy Volvo na rzecz
ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiedniego z punktu widzenia ochrony środowiska recyklingu samochodu po zakończeniu
jego użytkowania. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC®
oznacza, że masa papiernicza użyta do
wyprodukowania tej publikacji pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSC® lub
innych kontrolowanych źródeł.
14
Wprowadzenie
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .....................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
24
26
28
29
31
33
35
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął
się samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby
nie zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
•
•
•
1
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
•
unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa;
•
pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
•
część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie
na brzuchu);
•
po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
przy hamowaniu i przyspieszaniu,
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli
pasy bezpieczeństwa nie są zapięte lub
zapięte są nieprawidłowo, w razie zderzenia poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w sposób prawidłowy i nie zapewnią
pełnego działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
G020998
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy.
Nawet gdy pas bezpieczeństwa wygląda
na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata
niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy
nosi ślady uszkodzeń lub wygląda na
zużyty. Nowy pas bezpieczeństwa musi
mieć odpowiednie atesty oraz musi być
przeznaczony do zamontowania dokładnie
na tym samym miejscu, co pas wymieniany.
Kobiety ciężarne powinny używać pasów
bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Część barkowa
pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od
barku wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić do jej przemieszczenia się do góry. Na
koniec zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa
i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała.
sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała i w
żadnym miejscu taśma nie uległa skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
G017726
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie
nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w
odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie
i akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej uzależniony jest od prędkości jazdy, a w
niektórych przypadkach również od czasu.
Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
19
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie
funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest
to w odpowiedni sposób sygnalizowane
optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości
jazdy sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
•
•
Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, w zespole wskaźników pojawia się komunikat. Komunikat
zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku OK na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
Ostrzeganie o niezapiętych tylnych
pasach bezpieczeństwa, gdy samochód
jest w ruchu. Pojawia się odpowiedni
komunikat w zespole wskaźników z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą
przerywa zapięcie pasa bezpieczeństwa
lub naciśnięcie przycisku OK.
Komunikat w zespole wskaźników o liczbie
zapiętych pasów bezpieczeństwa jest zawsze
dostępny. Do odczytywania przechowywanych w pamięci komunikatów służy przycisk
OK.
20
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po
stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep
pasa bezpieczeństwa do zamka po właściwej stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
która zapala się po wybraniu pozycji II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli
monitorowane zespoły są sprawne, po upływie około 6 sekund lampka gaśnie.
01
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W
przypadku awarii podświetlany jest trójkątny
symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje komunikat Poduszka powietrzna SRS
Wymagany serwis lub Poduszka
powietrzna SRS Pilny serwis. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Cyfrowy zespół wskaźników.
Elementem układu monitorującego jest
lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników,
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Analogowy zespół wskaźników.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie
lub zaświeci się w czasie jazdy, oznacza
to, że system poduszek powietrznych nie
jest w pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek
powietrznych lub kurtyn powietrznych albo
innego rodzaju usterkę systemu. Firma
Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki
bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku
odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają proces napełniania poduszek
powietrznych, które nagrzewają się do wysokiej temperatury. Przygnieciona przez ciało
poduszka powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu
wydziela się przy tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek
sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii i spowodować
poważne obrażenia.
UWAGA
Reakcja czujników zależy od przebiegu
zderzenia oraz od tego czy pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie. Dotyczy to
wszystkich pasów bezpieczeństwa.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona
żadna). Czujniki mierzą siłę uderzenia w
samochód i reagują odpowiednio, odpalając jedną lub więcej poduszek.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz
centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji
z kierownicą po lewej stronie.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji
z kierownicą po prawej stronie.
22
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki
powietrzne uzupełniają się nawzajem.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo,
może to zmniejszyć ochronne działanie
poduszki powietrznej w razie zderzenia.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia poduszki powietrznej, pasażerowie
muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej
pionowej, trzymając stopy na podłodze, a
plecy na oparciu. Pasy bezpieczeństwa
muszą być zapięte.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno
mocować fotelika ani podwyższenia dla
dziecka, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w
okolicy miejsca, gdzie ukryta jest
poduszka powietrzna.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS)
znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera. Dostęp do niego
jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej,
punkt Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Do zmiany położenia
należy używać kluczyka mechanicznego znajdującego się w obudowie pilota zdalnego sterowania.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 53.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
24
OSTRZEŻENIE
Włączanie/wyłączanie
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej
konsoli widoczny jest odpowiedni symbol
ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla dziecka.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać nikomu siadać na
przednim fotelu pasażera, jeżeli komunikat
na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz
strona 25) informuje, że poduszka
powietrzna jest wyłączona, a równocześnie świeci się lampka ostrzegawcza układu
poduszek powietrznych w zespole wskaźników. W ten sposób sygnalizowana jest
poważna usterka układu. Należy jak najszybciej udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Umiejscowienie naklejki i wyłącznika poduszki
powietrznej.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna jest nieaktywna.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować dzieci w specjalnym
foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
OSTRZEŻENIE
Włączona poduszka powietrzna
01
Wyłączona poduszka powietrzna
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest
załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby
o wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
Na miejscu obok kierowcy nie powinny
podróżować osoby o wzroście powyżej
140 cm, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G017800
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
2
G017724
2
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera jest włączona, na wyświetlaczu w konsoli
sufitowej widoczny jest odpowiedni symbol
ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli
sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w położeniu II, w zespole
wskaźników na około 6 sekund zapala się
lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz strona 21).
Następnie aktualny stan poduszki
powietrznej pasażera będzie wskazywany
przez odpowiedni symbol na konsoli sufitowej. Szczegółowe informacje na temat
położeń kluczyka, patrz strona 87.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
G032949
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę
nośną i rozpraszana na podłużnice, belki
poprzeczne, słupki, podłogę, dach oraz inne
elementy szkieletu nadwozia. Boczne
poduszki powietrzne, będące istotnym elementem tego systemu, chronią podróżnych
przed urazami klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
26
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie bocznej poduszki powietrznej zwykle
następuje tylko po stronie zderzenia.
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej
stronie.
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej
stronie.
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
OSTRZEŻENIE
•
Firma Volvo zaleca, by naprawę zlecić
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie bocznych poduszek
powietrznych może spowodować
awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
•
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
w obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela a panelem drzwi, ponieważ
miejsce to jest potrzebne na boczną
poduszkę powietrzną.
•
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie pokrowców na fotele zatwierdzonych przez Volvo. Inne pokrowce na
fotele mogą zakłócić działanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne stanowią
uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich przedmiotów na uchwytach w podsufitce. Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym wypadku twardych przedmiotów,
takich jak parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy
drzwiach. Kurtyny powietrzne uruchamiane
są przez czujniki w momencie odpowiednio
silnego uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza
kabiny.
28
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek
inny sposób mocować czegokolwiek do
podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to
zakłócić działanie kurtyn. Firma Volvo
zaleca, aby mocować tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo, dopuszczone do
umieszczenia w tych miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie działania
ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection System), chroniącego przed urazami kręgów szyjnych, wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji
zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie
to działa w sytuacji uderzenia w tył tego
samochodu, w zależności od kąta uderzenia
oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z którym
nastąpiła kolizja.
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie
działania ochronnego pasów bezpieczeństwa. Podczas jazdy należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
01
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz
elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
29
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w
wyniku uderzenia w tył tego samochodu –
system zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany
przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/pasażera żadnych przedmiotów, które
mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
30
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby
nie dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego, uderzenia od tyłu, zderzenia bocznego i/lub
przewrócenia samochodu
Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/lub
bocznego i/lub przewrócenia samochodu
Poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
(poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera)
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Kurtyny
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/lub
niektórych zderzeń
czołowychA
Zabezpieczenie
przed urazami
kręgów szyjnych
A
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych
deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek
powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych
rodzajów zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich
jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
•
Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
•
Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
01
UWAGA
Poduszki powietrzne napinacze pasów
bezpieczeństwa są odpalane tylko jednokrotnie w trakcie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora. Nie wolno
uruchamiać silnika, ponieważ może to
spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie
innych układów związanych z bezpieczeństwem jazdy. Długotrwały kontakt z
dymem i pyłem powstałymi przy odpalaniu
poduszek powietrznych może powodować
podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia tego typu objawów należy podrażnione miejsce przemyć zimną wodą i
ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
Przebiegający gwałtownie proces napełniania poduszki oraz tkanina, z której
wykonano poduszkę, mogą spowodować
otarcia i oparzenia naskórka.
32
01 Bezpieczeństwo
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja. Oznacza to, że sprawność samochodu uległa ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku gdy w wyniku zderzenia
mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych
podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Symbol ostrzegawczy w analogowym zespole
wskaźników.
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku
paliwa. Nie powinna być wyczuwalna woń
ulatniającego się paliwa.
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie
ma objawów wycieku paliwa, można spróbować uruchomić silnik.
Symbol ostrzegawczy w cyfrowym zespole
wskaźników.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
i otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony
jest zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Układ elektroniczny dokona próby automatycznego przełączenia na normalny tryb funkcjonowania samochodu. Następnie można
spróbować uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpieczeństwa Patrz
01
instrukcja, samochód nie może jechać
samodzielnie ani nie wolno go holować, lecz
trzeba użyć lawety, patrz strona 366. Ukryte
uszkodzenia mogą uniemożliwić manewrowanie podczas jazdy, nawet jeśli samochód
wydaje się zdolny do jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja, samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu
powypadkowego. Grozi to odniesieniem
obrażeń oraz nieprzywróceniem pełnej
sprawności samochodu. W przypadku
wyświetlenia komunikatu Tryb
bezpieczeństwa Patrz instrukcja Volvo
zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia do pełnej
funkcjonalności.
33
01 Bezpieczeństwo
01
Tryb powypadkowy
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego
uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy pojawił się komunikat
Tryb bezpieczeństwa Patrz instrukcja
(tryb bezpieczeństwa). Należy natychmiast
wysiąść z samochodu.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może
być holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma
Volvo zaleca, aby przetransportować go
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
34
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku
jazdy do możliwie jak najstarszego wieku,
przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do
ukończenia 10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 37.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo przewożonych dzieci
(foteliki dziecięce, podwyższenia siedziska i
elementy mocujące), które zostały zaprojekto-
wane specjalnie do danego modelu samochodu. Korzystanie z tego wyposażenia
pozwala zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa dzieci podróżujących samochodem. Ponadto wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w
użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować
się z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o precyzyjne instrukcje.
G020739
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
OSTRZEŻENIE
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani
do sprężyn, szyn i belek pod fotelem.
Ostre krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
•
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
•
jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na
przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami ciała dziecka w razie zadziałania
poduszki powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno
mocować fotelika ani podwyższenia dla
dziecka, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami,
które opierają się na przycisku zwalniającym w klamrze pasów bezpieczeństwa,
ponieważ może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia
fotelika opierała się o szybę przednią.
1
36
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Naklejka jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera; patrz ilustracja na stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 0
Grupa 0+
Homologacja: E1 04301146
maks. 13 kg
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat)
– ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 10 kg
Grupa 0
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
(L)
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat)
– ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat)
– ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo
Infant Seat) – ustawiany tyłem do
kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
(U)
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem
do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem fotelika a deską rozdzielczą
umieścić podkładkę ochronną.
Homologacja: E5 03135
(L)
2
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
(L)
Fotelik dziecięcy montowany
tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem
bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasami.
Homologacja: E5 03135
(L)
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź
powinny one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
}}
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Grupa 0
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające
wymogi ogólne.
maks. 10 kg
Grupa 0+
(U)
(U)
(U)
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i
dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i
dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem
do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem fotelika a deską rozdzielczą
umieścić podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy
oparciem fotelika a deską rozdzielczą umieścić podkładkę ochronną.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy montowany
tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem
bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą
umieścić podkładkę ochronną.
Homologacja: E5 03135
(L)
38
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 1
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
01
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Fotelik Britax Fixway – ustawiany tyłem do
kierunku jazdy, mocowanie ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
9 – 18 kg
Homologacja: E5 03171
(L)
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
(U)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i
dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i
dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Foteliki dziecięce spełniające
wymogi ogólne.
(U)
}}
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(U)
(U)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany przodem
do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa samochodu.
15 – 25 kg
Homologacja: E5 04191
(U)
Grupa 2/3
15 – 36 kg
40
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and without
backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and without
backrest).
Homologacja: E5 04216
Homologacja: E5 04216
(UF)
(UF)
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster
Cushion with and without
backrest).
Homologacja: E5 04216
(UF)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Podwyższenie siedziska Volvo z
oparciem (Volvo Booster Seat
with backrest).
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
01
Homologacja: E1 04301169
(UF)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 67.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
W celu uzyskania dostępu do zaczepów
należy nacisnąć na siedzisko.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
}}
41
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów.
Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany na danym miejscu w samochodzie.
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego
produktu (patrz tabela poniżej).
Opis
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do kierunku
jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem
do kierunku jazdy
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem
do kierunku jazdy
Klasa
wielkościowa
A
42
Klasa
wielkościowa
Opis
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego
na przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną
po stronie pasażera, jeżeli nie została ona
wyłączona.
UWAGA
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji wielkościowej, jego przystosowanie do
tego samochodu powinno być potwierdzone przez producenta fotelika.
UWAGA
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych ISOFIX, które są polecane przez
Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Masa ciała
Klasa
wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie
siedzenie
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 miesięcy)
G
X
X
maks. 10 kg
E
X
TAK
(0 – 9 miesięcy)
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
(IL)
E
X
(0 – 12 miesięcy)
TAK
(IL)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
D
X
(9 – 36 miesięcy)
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
}}
43
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa
wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie
siedzenie
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
X
TAKA
(9 – 36 miesięcy)
(IUF)
B1
X
TAKA
(IUF)
A
X
TAKA
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
44
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
01
najdłużej korzystały z fotelika ustawionego
tyłem do kierunku jazdy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Dodatkowe
gniazda do zamocowania fotelika dziecięcego
znajdują się w półce podokiennej za oparciem
tylnego siedzenia. Zakrywają je zaślepki z
tworzywa. Dostęp do gniazda uzyskuje się po
odchyleniu na bok zaślepki.
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami
na tylnym siedzeniu zamocowanie tego typu
fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu
zagłówka.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone są przede wszystkim do zamocowania
fotelików w pozycji przodem do kierunku
jazdy. Firma Volvo zaleca, aby małe dzieci jak
45
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Zamknięcie schowków prywatnych*.......................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
46
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
48
54
56
58
62
67
68
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator).
Służą one do uruchamiania samochodu oraz
jego zamykania i otwierania.
Można zamówić dodatkowe kluczyki z pilotem zdalnego sterowania – można zaprogramować maksymalnie 6 kluczyków do użycia
w tym samym samochodzie.
Elektroniczny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest wyposażony w wyjmowany kluczyk mechaniczny wykonany z metalu. Jego
widoczna część jest dostępna w dwóch wersjach, co umożliwia odróżnienie kluczyków
elektronicznych.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu tego rozdziału opisano funkcje
dostępne w PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
1
48
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania
sterowanych elektrycznie szyb i okna
dachowego poprzez wyjęcie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, jeśli kierowca wysiada z samochodu.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, nowy kluczyk można zamawiać w stacji obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy
zabrać z sobą pozostałe kluczyki. Jako
zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą
samochodu konieczne jest wykasowanie
kodu zgubionego kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w menu MY CAR za
pomocą opcji Informacja Liczba
kluczyków. Struktura menu, patrz
strona 231.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 90
i 117. Po zablokowaniu zamków przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie kompozycji zespołu wskaźników zostaje także zapisane w pamięci kluczyka, patrz
strona 75.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu.
Struktura menu, patrz strona 231.
Samochody z systemem Keyless drive, patrz
strona 58.
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem
kierunkowskazów.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
•
Zablokowanie – jedno błyśnięcie i złożenie zewnętrznych lusterek wstecznych2.
•
Odblokowanie – dwa błyśnięcia i rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych2.
pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników:
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi
zostały zatrzaśnięte.
Komunikat
Znaczenie
Włóż kluczyk
Błąd odczytu kodu kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania podczas rozruchu –
Wyjąć kluczyk z wyłącznika
zapłonu, włożyć go ponownie i ponowić próbę rozruchu.
Kluczyk
nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania podczas rozruchu –
Ponowić próbę rozruchu.
Wybieranie funkcji
W systemie menu samochodu można wybrać
różne opcje sygnalizacji zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą sygnalizacji świetlnej, patrz strona 231.
Odszukać w menu MY CAR opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia i wybrać
Sygnalizacja świetlna zablokowania i/lub
Sygnalizacja świetlna odblokowana.
Jeżeli błąd występuje nadal:
Wcisnąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i ponowić próbę rozruchu.
Immobilizer
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko
prawidłowym kluczykiem z właściwym
kodem.
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika
związane są następujące komunikaty błędów
02
Immobilizer Uruchom
ponownie
Błąd w układzie immobilizera
przy uruchamianiu silnika.
Jeżeli błąd występuje nadal:
Skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Uruchamianie silnika, patrz strona 130.
2
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
}}
49
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Realizowane funkcje
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek części ciała.
02
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i
wyłączenie autoalarmu.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, wersja
standardowa.
Blokowanie drzwi
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Pokrywa bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
50
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Informacje
Przyciski funkcyjne
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i
włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym naciśnięciu przycisku i odblokowanie
pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić za pomocą
opcji MY CAR w menu Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Odblokowanie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i Drzwi
kierowcy, nast. wszystkie. Struktura menu,
patrz strona 231.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
UWAGA
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe
informacje, patrz strona 107.
Działanie zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka mechanicznego, patrz strona 53.
Bagażnik – Odblokowanie pokrywy
bagażnika wraz z przerwaniem ich monitorowania przez układ autoalarmu. Szczegółowe
informacje, patrz strona 64.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej
5 sekund, zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po
upływie 2 minut i 45 sekund.
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie zabrany z samochodu przy uruchomionym silniku albo aktywna jest pozycja kluczyka I lub aktywna jest pozycja kluczyka II
(patrz strona 87) i zamknięte są wszystkie
drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników pojawi sie komunikat
ostrzegawczy i jednocześnie rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się z powrotem w samochodzie, zgaszenie komunikatu i przerwanie sygnalizacji
dźwiękowej nastąpi po wykonaniu następujących czynności:
Zasięg działania
•
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
•
•
zwiększenie prędkości powyżej 30 km/h.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
naciśnięcie przycisku OK.
Funkcje specjalne komunikatora
osobistego PCC*
02
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
–
Nacisnąć przycisk informacyjny
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycis-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
ków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do
stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
Przekroczenie zasięgu
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian
czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika za pomocą komunikatora osobistego PCC wynosi około 20 m od samochodu,
a dla pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
52
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego
samochód został otwarty bądź zamknięty,
pokazuje właściwy stan.
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została
zakłócona przez fale radiowe, budynki,
warunki topograficzne, itp.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i
wykonać pewne operacje.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania
baterii, to drzwi kierowcy można odblokować
w następujący sposób:
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego
należy zamówić nowy kluczyk.
Zobacz też rysunek oraz dodatkowe
informacje, patrz strona 59.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
•
drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 59.
zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 67.
•
można zablokować bagażnik i schowek w
desce rozdzielczej (zamknięcie schowków prywatnych*), patrz strona 54.
•
poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 24.
02
1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, wkładając go do zamka
w klamce drzwi.
Funkcje kluczyka mechanicznego
•
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na
jego miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Samochód z systemem Keyless, patrz
strona 59.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
02
Ogólne informacje na temat
zamknięcia schowków prywatnych
Blokada serwisowa pozwala bezpiecznie
przekazać samochód stacji serwisowej lub na
przykład obsłudze hotelowej. Następuje
wtedy zablokowanie schowka podręcznego i
odłączenie zamka pokrywy bagażnika od
układu centralnego zamka – pokrywy bagażnika nie można otworzyć ani za pomocą przycisku centralnego zamka w drzwiach przednich ani za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Oznacza to, że za pomocą elektronicznego
kluczyka z wyjętym kluczykiem mechanicznym można jedynie uzbrajać/rozbrajać alarm,
otwierać i uruchamiać samochód.
Pilot zdalnego sterowania bez kluczyka
mechanicznego można wtedy przekazać personelowi serwisu lub hotelu – odłączany kluczyk mechaniczny zatrzymuje przy sobie
właściciel samochodu.
G021084
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z
kluczykiem mechanicznym.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, bez kluczyka mechanicznego, gdy blokada serwisowa
jest uruchomiona.
54
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uruchomienie/wyłączenie
Uruchomienie blokady serwisowej.
W celu uruchomienia blokady serwisowej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o kąt 180 stopni. Szczelina zablokowanego zamka jest ustawiona pionowo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny. Na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników pojawi się odpowiedni komunikat.
Następuje wtedy zablokowanie schowka
podręcznego, a pokrywy bagażnika nie
można otworzyć ani za pomocą pilota zdal-
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
nego sterowania ani za pomocą przycisku
centralnego zamka.
02
UWAGA
Nie wkładać kluczyka mechanicznego do
gniazda w oprawie elektronicznego kluczyka, lecz schować go w bezpiecznym
miejscu.
•
Wyłączanie blokady odbywa się w
odwrotnej kolejności.
Zablokowanie dostępu tylko do schowka w
desce rozdzielczej, patrz strona 63.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
02
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i
(–).
Baterię należy wymienić, gdy:
•
zaświeci się symbol informacyjny w zespole wskaźników, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Słabe baterie w
nadajniku zdalnego sterowania.
Wymień baterie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
i/lub
•
zamki w samochodzie przestają reagować na sygnały zdalnego sterowania kluczyka wysyłane z odległości do 20 m.
Otwieranie obudowy
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do
góry.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
Typ baterii
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu obudowy nie wypadła bateria.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków
elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
56
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
02
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
Zasięg działania
G020577
Uwagi ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez
użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie
komunikator osobisty PCC, pełniący rolę
elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie
korzystania z samochodu, ponieważ można
dostać się do niego, np. mając zajęte obie
ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektro-
1
58
niczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 48.
Otwarcie drzwi bocznych lub pokrywy bagażnika jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź pokrywy
bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce
zablokować lub odblokować drzwi samochodu, musi mieć elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma
możliwości zablokowania ani odblokowania
drzwi samochodu, gdy elektroniczny kluczyk
z komunikatorem osobistym znajduje się po
drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów
ograniczonych czerwoną linią.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z
samochodu zabierze ze sobą elektroniczny
kluczyk z komunikatorem osobistym, pozostawiając pracujący silnik lub wyłącznik
zapłonu w pozycji I albo II (patrz strona 87) i
zamknięte wszystkie drzwi, na wyświetlaczu
w zespole wskaźników ukaże się komunikat
ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie
sygnalizacja dźwiękowa.
Komunikator osobisty, patrz strona 51.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegawczej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
•
•
•
otwarcie i zamknięcie drzwi
włożenie elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
naciśnięcie przycisku OK.
Zasady posługiwania się
elektronicznym kluczykiem z
komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi.
W ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i
znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z
powrotem uaktywniony i ponownie użyty.
Dlatego należy go pilnować ze szczególną
troską.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Odblokowanie drzwi
WAŻNE
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku pokrywy bagażnika – drzwi boczne lub
pokrywę bagażnika można wtedy otworzyć
normalnie.
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
Zakłócenia działania
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
UWAGA
Nie umieszczać/nie przechowywać komunikatora osobistego PCC w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów – zachować odległość co najmniej
10-15 cm.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 50.
Blokowanie drzwi
02
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
Zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika następuje przez naciśnięcie przycisku blokady w jednej z klamek zewnętrznych.
Wszystkie drzwi boczne i pokrywa bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem zamków samochodu – w przeciwnym
razie ich zablokowanie nie będzie możliwe.
Otwór na kluczyk mechaniczny – do zdejmowania osłony.
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów jej dźwignia sterująca powinna być w
położeniu P. W przeciwnym wypadku
zablokowanie drzwi nie nastąpi.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to lewe drzwi
przednie można odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego (patrz strona 53) umieszczonego w komunikatorze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi – można to
zrobić także za pomocą kluczyka mechanicznego:
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
2. Następnie włożyć kluczyk mechaniczny
do otworu zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje
włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć,
należy włożyć kluczyk z komunikatorem
osobistym PCC do wyłącznika zapłonu,
patrz strona 69.
2
60
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem
osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie
samoczynnie ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez
osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z
komunikatorem osobistym B, ustawienia tych
elementów można zmienić jednym z trzech
opisanych poniżej sposobów.
•
Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc za kierownicą, osoba B naciska
przycisk otwierania w swoim komunikatorze PCC, patrz strona 50.
•
Naciskając jeden z przycisków 1-3
pamięci ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 90.
•
Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 90 i 117.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawienia indywidualne
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu MY CAR,
które drzwi powinny zostać odblokowane,
opcja: Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Dostęp bezkluczykowy –
można tam wybrać Odblokowanie
wszystkich drzwi, Odblokowanie
dowolnych drzwi, Drzwi po tej samej
stronie lub Drzwi przednie.
Struktura menu, patrz strona 231.
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
W skład układu zdalnego rozpoznawania
elektronicznego kluczyka wchodzi szereg
anten detekcyjnych.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Tylny zderzak, pośrodku
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
02
Tylna półka podokienna – pośrodku, od
spodu
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
02
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa bagażnika zostają jednocześnie odblokowane lub
zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru
różnych sekwencji odblokowania zamków,
patrz „Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania”, strona 50.
Aby możliwe było uruchomienie sekwencji
blokowania zamków, drzwi kierowcy muszą
być zamknięte – jeżeli którekolwiek z pozostałych drzwi bocznych lub pokrywa bagażnika
są otwarte, zablokowanie ich zamków i
uzbrojenie alarmu nastąpi dopiero po ich
zamknięciu. W przypadku samochodu z systemem bezkluczykowym* wszystkie drzwi
boczne i pokrywa bagażnika muszą być
zamknięte.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie, mogło nastąpić wyczerpanie baterii w
elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do
zablokowania lub odblokowania drzwi kie-
62
rowcy można użyć kluczyka mechanicznego,
patrz strona 53.
UWAGA
Należy pamiętać o tym, że po otwarciu
drzwi za pomocą kluczyka mechanicznego
włączy się alarm – wyłączenie alarmu
nastąpi po włożeniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
niętego samochodu. (Samochody z alarmem,
patrz strona 68.)
Od wewnątrz
Zamek centralny
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka
za pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną
otwarte, to wszystkie zostaną ponownie automatycznie zablokowane. Ta funkcja zmniejsza
ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamk-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zamek centralny.
Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można
zablokować lub odblokować jednocześnie,
używając przycisku centralnego zamykania
znajdującego się na dowolnych przednich
drzwiach.
•
Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony
przycisku
służy do otwierania.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Odblokowanie drzwi
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
•
Nacisnąć przycisk
kowania.
centralnego blo-
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
•
Pociągnąć jednokrotnie klamkę drzwi i
zwolnić ją – drzwi są odblokowane.
Ponowne pociągnięcie klamki powoduje
otwarcie drzwi.
Blokowanie drzwi
•
Po zamknięciu przednich drzwi nacisnąć
przycisk
centralnego zamka.
wietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej
temperaturze zewnętrznej.
Automatyczne blokowanie zamków
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne zablokowanie drzwi bocznych oraz
pokrywy bagażnika.
nicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 53.
Zabezpieczanie dostępu do schowka w
desce rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Aut. blokowanie drzwi.
Struktura menu, patrz strona 231.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o kąt 90 stopni. Szczelina zablokowanego zamka jest ustawiona
poziomo.
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
•
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
02
Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej kolejności.
Informacje o zamykaniu prywatnych schowków, patrz strona 54.
Wszystkie drzwi można również zablokować
ręcznie pojedynczo za pomocą znajdującego
się na nich przycisku zamka – dane drzwi
muszą być wtedy zamknięte.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
zamka
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego prze-
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mecha}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Pokrywa bagażnika
02
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Dwa sposoby otwierania pokrywy
bagażnika
UWAGA
Jedno naciśnięcie – Pokrywa bagażnika
zostaje odblokowana, ale pozostaje
zamknięta – nacisnąć lekko pokryty gumą
duży przycisk pod klamką zewnętrzną i podnieść pokrywę bagażnika.
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Można rozbroić autoalarm pokrywy bagażnika* oraz odblokować i otworzyć ją oddzielnie za pomocą przycisku
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Dwa naciśnięcia – Pokrywa bagażnika zostaje odblokowana, a zamek zostaje zwolniony, w wyniku czego pokrywa otwiera się
na około centymetr – podnieść, chwytając za
klamkę zewnętrzną. Opady deszczu lub
śniegu oraz niska temperatura albo mróz
mogą jednak uniemożliwić zwolnienie zamka
drzwi tylnych.
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej zgaśnie, aby poinformować, że nie cały
samochód jest zabezpieczony alarmem. Zostają odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu samochodu oraz czujnik otwarcia
pokrywy bagażnika.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć,
automatyczne ponowne zablokowanie
nie ma miejsca, ponieważ pokrywa/
drzwi zostają otwarte i trzeba je
zamknąć ręcznie.
•
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je
ponownie zablokować i uzbroić alarm
należy nacisnąć przycisk blokady
na pilocie zdalnego sterowania.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
•
W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk
zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 50.
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
sygnalizator alarmu na tablicy rozdzielczej
zacznie migać, co oznacza, że alarm jest
uzbrojony.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Całkowita blokada zamków*1
Wyłączenie tymczasowe
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie przyciski zamka i klamki drzwi zostają mechanicznie odłączone, co uniemożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz.
02
Całkowita blokada zamków włączana jest
pilotem zdalnego sterowania kluczyka i
zaczyna działać po upływie około 10 sekund
od zamknięcia i zablokowania drzwi.
UWAGA
Odblokowanie pokrywy bagażnika
Aby odblokować/otworzyć pokrywę bagażnika:
–
1
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1) – zamek zostaje zwolniony
i pokrywa bagażnika otwiera się na kilka
centymetrów.
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną
otwarte któreś drzwi, to nastąpi przerwanie
sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Lewe przednie drzwi można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ osoba taka nie będzie mogła wydostać się z pojazdu.
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
MY CAR
OK MENU
Pokrętło TUNE
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu MY CAR, opcja
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Zredukowana ochrona (szczegółowy
opis menu, patrz strona 231).
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
2. Wybrać opcję Aktywuj jeden raz.
> Na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst Zreduk. ochrona
Patrz instrukcja, a funkcja całkowitej
blokady zamków zostanie wyłączona
po zablokowaniu drzwi samochodu.
lub
–
Wybrać opcję Zapytaj przy wysiadaniu.
> Przy każdym wyłączeniu silnika na
ekranie w konsoli środkowej pojawia
się komunikat Ograniczyć ochronę
do czasu ponownego uruchomienia
silnika?, a następnie opcje Potwierdź
naciskając OK i Anuluj przyc. EXIT.
Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
–
UWAGA
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od
wewnątrz spowoduje włączenie
alarmu.
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona
–
66
Nacisnąć OK/MENU, by zablokować
zamki samochodu. (Równocześnie następuje wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*, patrz strona 69.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawia się komunikat Pełna
ochrona , co oznacza, że funkcja całkowitej blokady zamków oraz czujniki
ruchu i przechyłu ponownie są włączone.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
G021077
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
UWAGA
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko
dane drzwi – a nie oboje tylnych drzwi
jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
Włączenie/wyłączenie zabezpieczenia:
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do
przekręcenia pokrętła – patrz strona 53.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
02
Włączenie zabezpieczenia:
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję kluczyka wyższą niż 0.
2. Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawia się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy
otwartych drzwiach.
–
wszystkich pozycjach kluczyka wyższych niż
0 – patrz strona 87. Włączenie/wyłączenie
jest możliwe w ciągu 2 minut od wyłączenia
silnika, pod warunkiem, że nie zostały otwarte
żadne drzwi.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć we
•
szyby można opuszczać i podnosić jedynie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
•
tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Aktualne ustawienie zostaje zapisane w
pamięci podczas wyłączania silnika – jeżeli
zabezpieczenie jest włączone w momencie
wyłączenia silnika, funkcja pozostanie włączona przy jego następnym uruchomieniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uwagi ogólne
02
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
•
otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu
(gdy jest zainstalowany czujnik ruchu*)
•
próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
•
•
odłączenie przewodu od akumulatora
odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
na wyświetlaczu informacyjnym w zespole
wskaźników zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
UWAGA
Lampka kontrolna alarmu
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane
są również ruchy powietrza. Z tego
powodu alarm może zostać włączony,
jeżeli samochód zostanie pozostawiony z
otwartą szybą boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) –
skierować strumień powietrza z nawiewów
w taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
Alternatywnie można zastosować obniżony
poziom autoalarmu, patrz strona 69.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać
napraw lub modyfikacji jakichkolwiek elementów instalacji autoalarmu. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
•
Dioda błyska raz na dwie sekundy:
Autoalarm jest uzbrojony
•
Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie sygnalizacji alarmowej.
Uzbrajanie autoalarmu
–
68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Rozbrajanie alarmu
–
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
można otworzyć, rozbroić układ i uruchomić
silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego –
patrz strona 59.
> Następuje uruchomienie alarmu, o
czym świadczy szybkie miganie sygnalizatora alarmu i włączenie syreny.
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
pozostawieniu samochodu bez włączonego
autoalarmu.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, samochód
•
Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
02
Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub
promem, czujniki ruchu i przechyłu należy
tymczasowo wyłączyć.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu) żadne drzwi boczne ani pokrywa
bagażnika nie zostaną otwarte, autoalarm
samoczynnie przełączy się w stan czuwania.
Zamki zostaną zablokowane.
•
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 65.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego
sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
3. Uruchomić silnik.
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 72
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ........ 85
Volvo Sensus ......................................................................................... 86
Wyłącznik zapłonu.................................................................................. 87
Siedzenia................................................................................................. 89
Siedzenia – wersja Executive.................................................................. 94
Kierownica.............................................................................................. 96
Oświetlenie.............................................................................................. 98
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy............................................... 112
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 114
Kompas*................................................................................................ 120
Elektrycznie sterowane okno dachowe*............................................... 122
Blokada antyalkoholowa*...................................................................... 125
Uruchamianie silnika............................................................................. 130
Uruchamianie silnika – system Flexifuel............................................... 136
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 138
Skrzynia biegów.................................................................................... 140
Start/Stop*............................................................................................ 148
Napęd na wszystkie koła – AWD*......................................................... 155
Hamulec zasadniczy............................................................................. 156
Hamulec postojowy.............................................................................. 158
HomeLink® *.......................................................................................... 162
70
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
72
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł
mijania i drogowych,
komputera pokładowego
228, 105,
101, 261
Ekran systemu Infotainment i wyświetlania
menu
278, 281,
231
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
388
Światła awaryjne
104
89
Klamka drzwi
–
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
Ręczna zmiana biegów
w skrzyni automatycznej*
143
Panel przycisków sterujących
62, 67,
114, 117
98, 347,
64
Przyciski sterujące
automatycznej kontroli
prędkości jazdy*
173, 175
Panel sterowania systemu Infotainment i
obsługi menu
279, 281,
231
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
96, 22
Panel sterujący klimatyzacji
240
Zespół wskaźników
75
Dźwignia skrzyni biegów
140
Obsługa menu, sterowanie systemem audio,
sterowanie telefonem*
231, 281,
279, 310
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
270
Przycisk START/STOP
ENGINE
130
Przełącznik wycieraczek
i spryskiwaczy
112, 113
Wyłącznik zapłonu
87
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
96
Hamulec postojowy
158
03
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Światła awaryjne
104
278, 281,
231
98, 347,
64
Dźwignia skrzyni biegów
140
Ekran systemu Infotainment i wyświetlania
menu
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
240
Przycisk START/STOP
ENGINE
130
Klamka drzwi
–
Panel sterujący klimatyzacji
87
62, 67,
114, 117
231, 279,
281
Wyłącznik zapłonu
Panel przycisków sterujących
Panel sterowania systemu Infotainment i
obsługi menu
Ręczna zmiana biegów
w skrzyni automatycznej*
143
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
89
388
Przyciski sterujące
automatycznej kontroli
prędkości jazdy*
173, 175
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
Hamulec postojowy
158
Zespół wskaźników
75
96
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
96, 22
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Obsługa menu, sterowanie systemem audio,
sterowanie telefonem*
231, 279,
281, 310
228, 105,
101, 261
Przełącznik wycieraczek
i spryskiwaczy
112, 113
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł
mijania i drogowych,
komputera pokładowego
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
270
03
Wyświetlacz informacyjny w zespole
wskaźników
Wyświetlacz informacyjny, analogowy zespół
wskaźników.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki i przyrządy, analogowy
zespół wskaźników
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Wskaźnik zmiany biegu2 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów3. Patrz też punkt
„Skrzynia biegów” strona 140.
03
Wskaźniki i przyrządy, cyfrowy zespół
wskaźników
Wyświetlacz informacyjny, cyfrowy zespół wskaźników*.
Na wyświetlaczu tym ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty. Informacje są prezentowane w postaci symboli i
komunikatów tekstowych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
Wskaźnik poziomu paliwa. Gdy wskazanie obniży się do poziomu tylko jednego
białego oznaczenia1, zapala się żółta
lampka sygnalizująca niski poziom paliwa
w zbiorniku. Patrz też Komputer pokładowy, strona 261 oraz Uzupełnianie
paliwa, strona 347.
Eco meter. Wskaźnik ten informuje o tym,
na ile ekonomicznie prowadzony jest
samochód. Im większe wskazanie na
skali, tym bardziej ekonomiczna jest
jazda.
Prędkościomierz
1
2
3
76
Gdy opcja „Odległość do pustego zbiornika:” na wyświetlaczu zacznie pokazywać „----”, oznaczenie zmienia kolor na czerwony.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Cyfrowy zespół wskaźników pozwala wybrać
jedną z dostępnych kompozycji. Możliwe
kompozycje to: „Elegance”, „Eco” i
„Performance”. Ustawienie kompozycji może
zostać zapisane w pamięci kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w momencie zablokowania drzwi samochodu, patrz strony 48 i
233.
Kompozycję można wybrać tylko przy pracującym silniku.
Aby zmienić kompozycję, nacisnąć przycisk
OK na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, a następnie wybrać opcję menu
Motywy, obracając pokrętło na dźwigni.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
Więcej informacji na temat menu, patrz
strona 228.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
biegu2
Wskaźnik zmiany
/ Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów3. Patrz też punkt
„Skrzynia biegów” strona 140.
Prędkościomierz
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Wskaźnik zmiany biegu2 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów3. Patrz też punkt
„Skrzynia biegów” strona 140.
03
Wskaźniki i przyrządy, kompozycja „Elegance”.
Wskaźnik poziomu paliwa. Gdy wskazanie obniży się do poziomu tylko jednego
białego oznaczenia1, zapala się żółta
lampka sygnalizująca niski poziom paliwa
w zbiorniku. Patrz też Komputer pokładowy, strona 261 oraz Uzupełnianie
paliwa, strona 347.
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Prędkościomierz
Wskaźniki i przyrządy, kompozycja „Eco”.
Wskaźnik poziomu paliwa. Gdy wskazanie obniży się do poziomu tylko jednego
białego oznaczenia1, zapala się żółta
lampka sygnalizująca niski poziom paliwa
w zbiorniku. Patrz też Komputer pokładowy, strona 261 oraz Uzupełnianie
paliwa, strona 347.
Eco guide. Patrz też strona 78.
1
2
3
Gdy opcja „Odległość do pustego zbiornika:” na wyświetlaczu zacznie pokazywać „----”, oznaczenie zmienia kolor na czerwony.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Wskaźniki i przyrządy, kompozycja
„Performance”.
Wskaźnik poziomu paliwa. Gdy wskazanie obniży się do poziomu tylko jednego
białego oznaczenia1, zapala się żółta
lampka sygnalizująca niski poziom paliwa
w zbiorniku. Patrz też Komputer pokła-
}}
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
dowy, strona 261 oraz Uzupełnianie
paliwa, strona 347.
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Prędkościomierz
Eco guide
Wskaźnik ten informuje o tym, na ile ekonomicznie prowadzony jest samochód.
Aby wyświetlić tę funkcję, wybrać kompozycję „Eco”, patrz strona 77.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
03
Wskaźnik zmiany biegu2 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów3. Patrz też punkt
„Skrzynia biegów” strona 140.
Wartość średnia
Wartość średnia podąża powoli za wartością
chwilową i pokazuje, jak samochód był prowadzony w ostatnim czasie. Im wyżej na skali
znajdują się wskazówki, tym lepszą ekonomię
jazdy osiągnął kierowca.
Eco guide & Power guide*
Uwagi ogólne
Samochód przechowuje także dane statystyczne z wcześniejszych podróży, które
można wyświetlić w postaci wykresu słupkowego, patrz strona 269.
Wartość chwilowa
Power guide
Wartość średnia
Wskaźnik ten pokazuje stosunek mocy
(Power) pobieranej z silnika do mocy dostępnej.
Wartość chwilowa
W tym miejscu wyświetlana jest wartość
chwilowa – im wyższy wynik na skali, tym
lepiej.
Wartość chwilowa jest obliczana w oparciu o
prędkość jazdy, prędkość obrotową silnika,
2
3
78
Kierowca jest zachęcany do jazdy z optymalną prędkością (50-80 km/h) i niską prędkością obrotową silnika. Podczas przyspieszania i hamowania wskazówki opadają.
Bardzo niskie wartości chwilowe powodują
podświetlenie czerwonego zakresu wskaźnika
(z niewielkim opóźnieniem), co oznacza słabą
ekonomię jazdy i dlatego sytuacji takich
należy unikać.
Power guide, patrz strona 78 .
Wskaźniki Eco guide i Power guide pomagają
kierowcy prowadzić samochód z zachowaniem optymalnej ekonomii jazdy.
wykorzystywaną moc silnika oraz użycie
pedału hamulca.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby wyświetlić tę funkcję, wybrać kompozycję „Performance”, patrz strona 77.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
03
Dostępna moc silnika
Wykorzystywana moc silnika
Dostępna moc
Mniejsza, górna wskazówka pokazuje
dostępną moc silnika4. Im większe wskazanie
na skali, tym więcej mocy jest dostępne na
aktualnym biegu.
Wykorzystywana moc
Większa, dolna wskazówka pokazuje wykorzystywaną moc silnika4. Im większe wskazanie na skali, tym więcej mocy jest pobierane z
silnika.
Duża luka między obiema wskazówkami
oznacza dużą rezerwę mocy.
4
5
Lampki kontrolne i ostrzegawcze, analogowy
zespół wskaźników.
Symbole informacyjne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
symbole ostrzegawcze5
Lampki kontrolne i ostrzegawcze, cyfrowy zespół
wskaźników.
Symbole informacyjne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
symbole ostrzegawcze5
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub
przy uruchamianiu silnika wszystkie lampki
powinny się zaświecić, potwierdzając w ten
sposób, że są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki kontrolnej hamulca postojowego,
która gaśnie po jego zwolnieniu.
Moc zależy od prędkości obrotowej silnika.
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 390.
}}
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony i pozostaje wybrana pozycja kluczyka II, w ciągu
5 sekund zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem lampki sygnalizacyjnej usterki w układzie oczyszczania spalin i lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju.
03
Symbole informacyjne
Symbol
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
System redukcji emisji spalin
Usterka w układzie ABS
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać tekst komunikatu
Światła drogowe
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
Start/Stop – silnik został automatycznie wyłączony, patrz
strona 148
Nieużywane
Tylne światło przeciwmgielne
Układ antypoślizgowy
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
Podgrzewanie wstępne silnika
(silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
80
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów
biksenonowych (ABL).
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to
oznaką usterki układu redukcji emisji spalin.
Udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony, udać się do stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca,
aby czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
Tryb sportowy umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę. Układ sprawdza, czy ruchy
pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów są bardziej
aktywne niż podczas normalnej jazdy i umożliwia wtedy do pewnego stopnia kontrolowany poślizg tylnej części pojazdu, zanim
zainterweniuje i ustabilizuje tor jazdy.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Podgrzewanie ma
miejsce głównie z powodu niskiej temperatury.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy
jak najszybciej zatankować.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie
działa w sposób prawidłowy. Równocześnie
na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając
przycisk OK, patrz strona 228. Po upływie
określonego czasu (w zależności od rodzaju
informacji) komunikat znika samoczynnie.
Symbol informacyjny może zaświecić się
także wraz z innymi lampkami.
UWAGA
W przypadku wyświetlenia komunikatu
serwisowego, symbol i komunikat tekstowy można wyłączyć, naciskając przycisk OK albo znikną one samoczynnie po
pewnym czasie.
Światła drogowe
Symbol
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Awaria w układzie hamulcowym
Lewy/prawy kierunkowskaz
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
Start/Stop
Lampka ta świeci się, gdy nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika.
symbole ostrzegawcze
Symbol
Działanie
Niskie ciśnienie olejuA
Zaciągnięty hamulec postojowy
Włączony hamulec postojowy,
symbol alternatywny
Poduszki powietrzne
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
Działanie
Ostrzeżenie
A
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strony 390 i 392.
03
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.
Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w
razie potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli
lampka świeci się mimo prawidłowego
poziomu oleju w silniku, należy skontaktować
się ze stacją obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej sytuacji sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu.
Więcej informacji, patrz strona 158.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
81
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy
niezwłocznie skierować się do stacji obsługi
w celu sprawdzenia tych układów. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
03
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić poziom w zbiorniku płynu hamulcowego,
patrz strona 394.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem
82
dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła
samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
•
Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
•
Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 394.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w
celu sprawdzenia układu hamulcowego. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do
chwili jego uzupełnienia samochód nie
powinien jeździć.
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca,
aby powierzyć tę czynność autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może
wykazywać tendencję do poślizgu.
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
OK, patrz strona 229. Symbol ostrzegawczy
może świecić również razem z innymi lampkami.
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
OK.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi nie są prawidłowo
zamknięte, zostaje podświetlony symbol
informacyjny lub ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się odpowiedni symbol objaśniający. Należy
najszybciej jak to możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i zamknąć
otwarte drzwi.
informacyjnym pojawia się odpowiedni symbol objaśniający. Należy najszybciej jak to
możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i zamknąć pokrywę bagażnika.
Licznik przebiegu dziennego
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik.
Jedno długie naciśnięcie (trwające dłużej niż
1 sekundę) przycisku RESET na lewej
dźwigni przełącznika zespolonego powoduje
wyzerowanie aktualnie wyświetlonego licznika
dziennego przebiegu. Dłuższe naciśnięcie
(4 sekundy) powoduje wyzerowanie komputera pokładowego, jeśli samochód jest wyposażony w cyfrowy zespół wskaźników. Więcej
informacji, patrz strona 261.
03
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Jeżeli pokrywa komory silnikowej6 nie jest
prawidłowo zamknięta, zostaje podświetlony
symbol ostrzegawczy i równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni symbol objaśniający. Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać samochód
w bezpieczny sposób i zamknąć pokrywę
komory silnikowej.
Licznik przebiegu dziennego.
Wyświetlacz licznika7
Dwa liczniki dziennego przebiegu T1 i T2
służą do mierzenia krótkich odległości. Przebyta odległość pokazywana jest na wyświetlaczu.
Jeżeli pokrywa bagażnika nie jest prawidłowo
zamknięta, zostaje podświetlony symbol
informacyjny i równocześnie na wyświetlaczu
6
7
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
Wygląd wyświetlacza może się różnić zależnie od wersji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zegar
6. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać pole
OK i nacisnąć OK/MENU – nastawianie
jest zakończone.
Opcja menu Ustawienia Opcje
systemowe Format czasu służy do
wyboru formatu 24- lub 12-godzinnego (AM/
PM).
03
Zegar, cyfrowy zespół wskaźników.
Wyświetlacz wskazujący czas8
Nastawianie zegara
Zegar można nastawić w menu MY CAR,
więcej informacji, patrz strona 231.
1. Przejść do opcji Ustawienia
systemowe Godzina.
Opcje
2. Kursor ustawia się w pierwszym polu
Godzina: Nacisnąć OK/MENU – pole
staje się aktywne.
3. Obrócić pokrętło TUNE, aby nastawić
prawidłową godzinę i nacisnąć OK/
MENU – pole staje się nieaktywne.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać pole
Minuta (A) i nacisnąć OK/MENU – pole
staje się aktywne (B).
5. Obrócić pokrętło TUNE, aby nastawić
prawidłową minutę i nacisnąć OK/MENU
– pole staje się nieaktywne.
8
84
W przypadku analogowego zespołu wskaźników godzina jest wyświetlana pośrodku.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive
Zegar analogowy
nieniu przycisku operacja zostaje przerywana.
•
Pojedyncze naciśnięcie przycisku
przesuwa wskazanie o 10 sekund.
03
Zegar analogowy.
Przycisk przesuwania wskazań do tyłu.
Przycisk przesuwania wskazań do
przodu.
Tarcza zegara analogowego znajduje się w
desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym po stronie pasażera.
Regulacja wskazań:
–
Posługując się odpowiednim przyciskiem,
przesunąć wskazania do przodu lub do
tyłu. Są dwie możliwości realizacji zmiany
wskazań:
•
Przytrzymanie przycisku w pozycji
wciśniętej – początkowo (w zakresie
5 minut) wskazania zmieniają się
powoli, a następnie szybciej. Po zwol-
85
03 Za kierownicą
Volvo Sensus
Uwagi ogólne
03
funkcji różnych systemów samochodu i
wyświetla je na ekranie w konsoli środkowej.
Dzięki systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika kierowca
może dokonać wielu osobistych ustawień. Są
one dostępne w menu ustawień samochodu,
systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji
itd.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Panel sterowania w konsoli środkowej
Nawigacja* – NAV, patrz oddzielna
instrukcja obsługi (System informacji drogowych – RTI).
System audio-telefoniczny (RADIO,
MEDIA, TEL*), patrz strona 278.
Ustawienia samochodu – MY CAR, patrz
strona 231.
Kamera systemu wspomagającego parkowanie – CAM*, patrz strona 218.
Sterowanie klimatyzacji, patrz
strona 240.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem
samochodu, takie jak system City Safety,
zamki i autoalarm, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
MEDIA, TEL*, NAV* lub CAM* można włączyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*,
nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów zamieszczono w odpowiednich
rozdziałach instrukcji obsługi.
Volvo Sensus to system operacyjny samochodu, który pozwala dostosować ustawienia
pojazdu do własnych potrzeb i upodobań.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu
86
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
kiem mechanicznym i włożyć go do
wyłącznika zapłonu.
2. Następnie wcisnąć kluczyk do wyłącznika
aż do końca.
W poniższej tabeli przedstawiono funkcje
dostępne w każdej pozycji kluczyka/na każdym poziomie.
WAŻNE
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
03
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 53.
Wyłącznik zapłonu z wyjętym/włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
W wersji z systemem bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania silnika* kluczyka
nie trzeba wkładać do wyłącznika zapłonu,
lecz można go pozostawić np. w kieszeni.
Dodatkowe informacje na temat tej funkcji
bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
silnika, patrz strona 58.
Wkładanie kluczyka
1. Chwycić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania za koniec z wyjmowanym kluczy-
Wyjmowanie kluczyka
•
Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, tak aby został wypchnięty, a
następnie wyjąć go z wyłącznika zapłonu.
Funkcje na różnych poziomach
Aby umożliwić korzystanie z ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ
elektryczny samochodu można za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
nastawić na jeden z 3 różnych poziomów
działania (pozycji kluczyka) – 0, I lub II. W
niniejszej instrukcji obsługi poziomy te są
określane terminem „pozycje kluczyka”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Poziom
0
Funkcje
•
•
03
•
I
•
Poziom
II
Włączone podświetlenie
licznika przebiegu całkowitego, zegara i wskaźnika
temperatury.
Możliwość zmiany ustawień foteli z regulacją elektryczną.
•
•
•
Możliwość korzystania z
systemu audio przez ograniczony czas, patrz
strona 278.
Włączone zasilanie elektryczne napędu okna
dachowego, szyb bocznych, gniazda 12 V w kabinie, RTI, telefonu, dmuchawy w układzie wentylacji i wycieraczek szyby.
Włączone światła drogowe.
Włączonych jest kilka
innych układów. Elektryczne podgrzewanie siedzisk foteli i tylnej szyby
można jednak włączyć
wyłącznie po uruchomieniu
silnika.
Wybór pozycji kluczyka/poziomu
Pozycja 0 kluczyka
Odblokować zamki samochodu – w tym
momencie układ elektryczny samochodu
jest nastawiony na poziom 0.
Pozycja I kluczyka
•
1
2
88
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć krótko START/STOP
ENGINE.
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless*.
Na około 2 sekundy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby przejść do położenia I lub II bez uruchamiania silnika, nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła, gdy ma zostać wybrane
któreś z tych położeń kluczyka.
Przez 5 sekund świecą się
lampki kontrolne i ostrzegawcze.
W tej pozycji kluczyka występuje duży pobór prądu z akumulatora i dlatego należy jej
unikać!
•
UWAGA
Funkcje
Pozycja II kluczyka
•
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć długo2 START/STOP
ENGINE.
Powrót do położenia 0 kluczyka
•
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II
lub I – nacisnąć krótko START/STOP
ENGINE.
Radioodtwarzacz
Funkcje systemu audio przy wyjętym kluczyku, patrz strona 278.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje o uruchamianiu/wyłączaniu silnika,
patrz strona 130.
Holowanie
Ważne informacje dotyczące kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w trakcie holowania, patrz strona 364.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela
– pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Ustawić oparcie pionowo.
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Przesuwanie do przodu i do tyłu –
pociągnąć dźwignię do góry i ustawić
fotel w odpowiedniej odległości od kierownicy i pedałów. Po zmianie ustawienia
należy upewnić się, czy fotel został zablokowany w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela*
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
03
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w
desce rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania
lub w razie wypadku.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna regulacja fotela działa normalnie.
03
Pamięć ustawienia fotela*
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz
podnoszenie i opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
W danej chwili może działać tylko jeden
siłownik regulacyjny.
2
90
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć kluczyka z funkcją Keyless, patrz strona 60.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania może zostać wykorzystany przez
03 Za kierownicą
Siedzenia
innego kierowcę do zapamiętania ustawień
fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych3.
Należy wykonać następujące czynności:
•
•
•
Ustawić fotel w żądanym położeniu.
Zablokować zamki samochodu, naciskając przycisk blokowania zamków na używanym zwykle kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to zapisanie
ustawień fotela i lusterek zewnętrznych w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania4.
Odblokować zamki samochodu (naciskając przycisk odblokowania zamków na
tym samym kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania) i otworzyć drzwi kierowcy.
Fotel kierowcy i lusterka zewnętrzne przyjmą automatycznie położenie zapisane w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (jeśli fotel był przestawiany od
ostatniego zablokowania zamków samochodu tym kluczykiem).
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu. Struktura menu, patrz
strona 231.
3
4
Siedzenie tylne
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych fotela lub przycisków pamięci.
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym
przypadku drzwi kierowcy muszą być
otwarte.
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
03
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły
się elementami sterującymi. Przystępując
do zmiany ustawienia fotela, należy upewnić się, czy przed nim i za nim ani pod nim
nie ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Podgrzewanie i wentylacja foteli*
Opis podgrzewania i wentylacji foteli, patrz
strona 245.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny z pamięcią i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w pamięci fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
03 Za kierownicą
Siedzenia
Oparcie jest dwuczęściowe. Części oparcia
można składać do przodu razem lub oddzielnie.
03
Środkowy zagłówek na tylnym
siedzeniu
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia, odpowiednio do wzrostu
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji II.
1. Pociągnąć dźwignię (lub dźwignie) blokady oparcia. Zagłówki tylnego siedzenia
powinny być podniesione.
2. Złożyć oparcie do przodu. Całkowicie
obniżyć środkowy zagłówek, jeżeli ma
zostać złożona szeroka część oparcia.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcia i sprawdzić, czy zostały
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania
lub w razie wypadku.
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
umieszczony przy lewej prowadnicy przycisk
zwalniający blokadę i nacisnąć zagłówek
lekko do dołu.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia widoczność do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
92
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
03
93
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Funkcja masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Przesuwanie fotela pasażera.
Masaż intensywny
Sterowanie funkcji masażu i regulacja
wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są
w funkcję masażu. Elementami wykonawczymi są komory powietrzne, które mogą
realizować masaż intensywny lub delikatny.
Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut
masażu – 4 minuty przerwy – 6 minut masażu
itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub wybrana jest pozycja 0 wyłącznika
zapłonu, masaż nie jest wykonywany.
94
G030227
G030132
G030131
03
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je bezstopniowo regulować zarówno
w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zakończeniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Przesuwanie fotela pasażera
G030137
03
Na ilustracji powyżej pokazano samochód z kierownicą po lewej stronie.
Fotel pasażera można przesuwać do przodu i
do tyłu z miejsca kierowcy. Dopóki wciśnięta
jest przednia lub tylna część pokazanego na
ilustracji przycisku, fotel przemieszcza się
odpowiednio do przodu lub do tyłu. Pochylenie oparcia pozostaje bez zmian.
95
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
razie wystąpienia oporu należy przy wcis฀
kaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
Przyciski sterujące w kierownicy* i
manetki*
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
G021138
03
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 270.
Regulacja ustawienia kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
Możliwe zmiany ustawienia
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie:
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu
zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
96
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przyciski sterujące w kierownicy i manetki.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 173
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy*,
patrz strona 175
Manetka ręcznej zmiany biegów w skrzyni
automatycznej, patrz strona 143
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 279
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
Ogrzewanie* kierownicy
samochód jest nieogrzany, a temperatura
otoczenia jest niższa niż 7 °C. Funkcję tę
można aktywować/dezaktywować w menu
MY CAR, patrz strona 231.
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
Umiejscowienie przycisku może być inne zależnie
od zamówionego wyposażenia i rynku.
Naciskać przycisk raz za razem, aby przełączać następujące funkcje:
Funkcja
Lampka
Wyłączona
Lampka w przycisku nie
świeci się
Ogrzewanie
Lampka w przycisku świeci
się
Automatyczne ogrzewanie kierownicy
Jeśli automatyczne włączanie ogrzewania
kierownicy jest aktywne, ogrzewanie zostaje
włączone w momencie uruchomienia silnika.
Automatyczne włączenie ma miejsce, gdy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Pozycje pokrętła
Pozycja
przełącznika
03
Działanie
Światła do jazdy dziennejA, gdy
układ elektryczny samochodu
jest przełączony kluczykiem w
pozycję II lub silnik pracuje.
Wyłączniki oświetlenia.
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników oraz oświetlenia wnętrza*
Przycisk tylnego światła przeciwmgielnego
Pokrętło świateł do jazdy dziennej i świateł postojowych
Pokrętło1 regulacji poziomowania reflektorów
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Światła do jazdy dziennej i
światła pozycyjne/postojowe/
obrysowe, gdy układ elektryczny samochodu jest przełączony kluczykiem w pozycję II
lub silnik pracuje.
Automatyczne przełączenie na
światła pozycyjne/postojowe/
obrysowe podczas postoju
samochodu.
Można używać sygnału światłami drogowymi.
1
98
Niedostępne w samochodach z aktywnymi reflektorami ksenonowymi*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Pozycja
przełącznika
Działanie
Światła do jazdy dziennej i
światła pozycyjne/postojowe/
obrysowe w ciągu dnia, gdy
układ elektryczny samochodu
jest przełączony kluczykiem w
pozycję II lub silnik pracuje.
Automatyczne przełączenie na
światła mijania i światła pozycyjne/postojowe/obrysowe w
warunkach słabego oświetlenia
lub gdy włączone są wycie-
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Działanie
Firma Volvo zaleca korzystanie podczas jazdy
, gdy sytuacja drogowa lub
z trybu
warunki pogodowe nie są odpowiednie dla
użycia funkcji „aktywnych świateł drogowych”*.
raczki szyby przedniej lub tylne
światła przeciwmgielne.
Podświetlenie wskaźników
Funkcja „wykrywania tuneli”*
jest włączona, patrz
strona 100.
Funkcja „aktywnych świateł
drogowych”* może zostać
użyta, patrz strona 101.
Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są światła
mijania.
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Światła mijania i światła pozycyjne/postojowe/obrysowe.
Można włączyć światła drogowe.
Można używać sygnału światłami drogowymi.
A
Zamontowane w przednim zderzaku lub pod nim.
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
03
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 87.
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji można regulować pokrętłem.
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Regulacja zasięgu świateł przednich
Obciążenie samochodu zmienia pionowe
ustawienie snopa świateł przednich, które
mogą oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć,
należy odpowiednio ustawić zasięg świateł
przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
1. Pozostawić silnik uruchomiony lub
wybrać pozycję I układu elektrycznego
samochodu.
Pozycje pokrętła przy różnych wariantach obciążenia.
Tylko kierowca
Kierowca i pasażer na przednim fotelu
Zajęte wszystkie siedzenia
Zajęte wszystkie siedzenia i maksymalny
ładunek w przestrzeni bagażowej
Kierowca i maksymalny ładunek w przestrzeni bagażowej
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi* ich poziomowanie realizowane jest
automatycznie i w związku z tym nie ma
pokrętła regulacyjnego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Światła pozycyjne/postojowe
Światła do jazdy dziennej w ciągu
dnia. DRL
03
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze
na kierowcy.
Pokrętło przełącznika świateł w położeniu świateł
pozycyjnych/postojowych.
Przekręcić pokrętło w położenie świateł pozycyjnych/postojowych (jednocześnie włącza
się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
Jeśli układ elektryczny samochodu jest przełączony kluczykiem w pozycję II lub silnik
pracuje, włączone zostają także światła do
jazdy dziennej.
Gdy na zewnątrz jest ciemno i zostanie
otwarta pokrywa bagażnika, zapalają się tylne
światła pozycyjne/postojowe, aby ostrzec kierowców nadjeżdżających z tyłu. Dzieje się tak
niezależnie od położenia pokrętła i wybranej
pozycji układu elektrycznego samochodu.
100
OSTRZEŻENIE
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Wykrywanie tuneli*
Pokrętło przełącznika świateł w położeniu AUTO.
Gdy pokrętło przełącznika świateł znajduje się
w położeniu
, światła do jazdy dziennej
(Daytime Running Lights – DRL) zostają włączone automatycznie podczas jazdy w ciągu
dnia. Czujnik światła w górnej części tablicy
rozdzielczej przełącza światła do jazdy dziennej na światła mijania o zmroku lub gdy
światło dzienne staje się zbyt słabe. Przełączenie na światła mijania następuje także po
włączeniu wycieraczek przedniej szyby lub
tylnego światła przeciwmgielnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcja ta jest dostępna w samochodach z
czujnikiem deszczu*. Czujnik wykrywa wjazd
do tunelu i przełącza światła do jazdy dziennej na światła mijania. Po upływie około 20
sekund od wyjazdu z tunelu zostają ponownie
włączone światła do jazdy dziennej. Jeśli w
tym czasie samochód wjedzie do kolejnego
tunelu, światła mijania pozostają włączone.
Pozwala to uniknąć wielokrotnego przełączania świateł samochodu.
Należy pamiętać, że aby funkcja wykrywania
tuneli mogła działać, pokrętło przełącznika
świateł musi znajdować się w pozycji
.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Światła drogowe/mijania
światła mijania są
W pozycji pokrętła
włączone zawsze przy uruchomionym silniku
lub gdy wybrana jest pozycja kluczyka II.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Światła drogowe
Przełącznik przy kierownicy i pokrętło przełącznika świateł.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
Światła mijania
W pozycji pokrętła
światła mijania zostają włączone automatycznie o zmroku lub
gdy światło dzienne staje się zbyt słabe.
Światła mijania zostają także włączone automatycznie po włączeniu wycieraczek przedniej szyby lub tylnego światła przeciwmgielnego.
2
Światła drogowe można włączyć, gdy
2 lub
pokrętło jest w pozycji
.
Światła drogowe włącza się i wyłącza, przyciągając na krótko dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej
pozycji.
mijania. Funkcja ta może także uwzględniać
wpływ latarni ulicznych.
Światła zostają przełączone z powrotem na
światła drogowe po upływie około sekundy
od momentu, gdy kamera detekcyjna przestanie wykrywać reflektory pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub tylne światła
pojazdu jadącego z przodu.
03
Włączanie/wyłączanie
Funkcję AHB można włączyć, gdy pokrętło
.
przełącznika świateł jest w pozycji
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Aktywne światła drogowe – AHB*
Aktywne światła drogowe (Active High Beam
– AHB) to funkcja, która za pomocą kamery
detekcyjnej znajdującej się przy górnej krawędzi przedniej szyby wykrywa światło reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka
lub tylne światła pojazdów jadących z przodu
i przełącza wtedy światła drogowe na światła
Przełącznik przy kierownicy i pokrętło przełącznika świateł w pozycji AUTO.
Funkcja może zacząć działać podczas jazdy
w ciemności, gdy prędkość samochodu
wynosi 20 km/h lub więcej.
Gdy włączone są światła mijania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Światła AHB włącza się i wyłącza, przyciągając na krótko dźwignię lewego przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej pozycji. Ich wyłączenie przy włączonych
światłach drogowych powoduje włączenie
świateł mijania.
03
Samochód z analogowym zespołem
wskaźników
Gdy funkcja AHB jest włączona, świeci się
na wyświetlaczu
lampka kontrolna
informacyjnym w zespole wskaźników.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
także lampka kontrolna
wskaźników.
w zespole
Samochód z cyfrowym zespołem wskaźników
Gdy funkcja AHB jest włączona, symbol
na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników świeci się na biało.
]Gdy światła drogowe są włączone, symbol
zmienia kolor na niebieski.
Otwieranie i zamykanie stopniowe
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników pojawi się komunikat
Active high beam Temporary unavailable
Switch manually, przełączanie między
światłami drogowymi i światłami mijania musi
odbywać się ręcznie. Pokrętło przełącznika
świateł może jednak nadal pozostawać w
. To samo dotyczy sytuacji, gdy
pozycji
zostanie wyświetlony komunikat Czujniki
szyby przedniej zablokowane Patrz
instrukcja i zaświeci się lampka
.
Lampka
gaśnie w przypadku pojawienia się tych komunikatów.
Funkcja AHB może być tymczasowo niedostępna, np. w przypadku gęstej mgły lub
intensywnego deszczu. Gdy funkcja AHB jest
ponownie dostępna lub czujniki przedniej
102
szyby nie są już zablokowane, komunikat
.
znika i zapala się lampka
OSTRZEŻENIE
Funkcja AHB pomaga uzyskać optymalne
ustawienie świateł, gdy pozwalają na to
warunki.
Za ręczne przełączanie między światłami
drogowymi a światłami mijania, gdy
wymaga tego sytuacja na drodze lub
warunki atmosferyczne, odpowiada
zawsze kierowca.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
WAŻNE
Przykłady sytuacji, w których może być
wymagane ręczne przełączenie między
światłami drogowymi a światłami mijania:
Na szczycie wzniesienia lub w zagłębieniu terenu
•
Na ostrych zakrętach.
•
Podczas intensywnego deszczu lub w
gęstej mgle
Więcej informacji na temat ograniczeń
kamery detekcyjnej, patrz strona 203.
•
Podczas opadów marznącego
deszczu
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
•
Podczas intensywnych opadów śniegu
lub jazdy w błocie pośniegowym
•
•
3
•
Symbol
Podczas jazdy w świetle księżyca
Podczas jazdy w słabo oświetlonym
obszarze zabudowanym
•
Gdy pojazdy jadące z przodu mają
słabe oświetlenie
•
Gdy na drodze lub obok niej znajdują
się piesi
•
Jeśli w sąsiedztwie drogi znajdują się
obiekty silnie odblaskowe, takie jak
znaki drogowe
•
Gdy światła nadjeżdżających z przeciwka pojazdów są zasłonięte, na
przykład przez barierę energochłonną
przy drodze
•
Gdy na drogach dochodzących występuje ruch pojazdów
Funkcja ta zostaje włączona automatycznie
po uruchomieniu silnika (o ile nie została
wyłączona w menu MY CAR). W razie awarii
funkcji lampka kontrolna
w zespole
wskaźników zapala się jednocześnie z pojawieniem się opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej podświetlonej lampki kontrolnej.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Wyświetlacz
Działanie
Awaria
układu
reflektora
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się utrzymuje, udać się
do stacji
obsługi. Firma
Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
03
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub
w ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję3 można włączać/wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Włączona fabrycznie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Akt. doświetl. zakrętów.
Struktura menu, patrz strona 232.
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 107.
03
Dodatkowe światła*
Jeżeli samochód ma dodatkowe światła, kierowca może użyć menu MY CAR, by określić,
czy mają one być wyłączone czy włączane/
wyłączane jednocześnie ze światłami drogowymi4, patrz strona 233.
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne może zostać
włączone, tylko gdy aktywna jest pozycja kluczyka II lub pracuje silnik, a pokrętło przełącznika świateł znajduje się w pozycji
lub
.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
kontrolną w przycisku świeci się lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje
na temat świateł hamowania awaryjnego i
automatycznych świateł awaryjnych, patrz
strona 156.
Światła awaryjne
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika lub gdy pokrętło przełącznika świateł zostanie przestawione w położenie
lub
.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach różne.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
włączone są światła awaryjne, błyskają obie
lampki kontrolne kierunkowskazów w zespole
wskaźników.
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
4
104
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uru-
Dodatkowe światła muszą zostać podłączone do układu elektrycznego przez stację obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Kierunkowskazy
Krótkie miganie kierunkowskazów
Oświetlenie wnętrza
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów.
Funkcję można włączać i wyłączać w
menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
pojazdu Ustawienia
oświetlenia Potrójny sygnał
kierunkowskazu. Struktura menu, patrz
strona 232.
03
G021149
chomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
10 km/h. Światła awaryjne pozostają włączone po zatrzymaniu samochodu, zaś po
wznowieniu jazdy wyłączane są samoczynnie
lub można przerwać ich działanie wcześniej,
naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe
informacje na temat świateł hamowania awaryjnego i świateł awaryjnych, patrz
strona 156.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu
w skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem kierownicy samoczynnie powraca do
położenia spoczynkowego.
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 79.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
•
silnik został wyłączony, a układ elektryczny samochodu jest w pozycji 0
•
drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
}}
105
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Podświetlenie lusterka kosmetycznego
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 273) i gaśnie
po jej zamknięciu.
03
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
G021150
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny:
Oświetlenie w tylnej części kabiny.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej stronie lampki.
106
•
Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
oświetlenie kabiny wyłączone.
•
Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
•
Włączone – wciśnięta lewa strona,
oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób
opisany poniżej.
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
•
po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania, patrz strona 50 lub 53)
•
silnik został wyłączony, a układ elektryczny samochodu jest w pozycji 0.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
•
•
z chwilą uruchomienia silnika
po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Oświetlenie nastrojowe
Gdy normalne oświetlenie kabiny jest wyłączone, a silnik pracuje, włączają się niektóre
światła LED, w tym jedno ze świateł sufitowych, aby zapewnić oświetlenie o niskiej
intensywności i poprawić nastrój podczas
jazdy. Oświetlenie to gaśnie po krótkiej chwili
od wyłączenia normalnego oświetlenia kabiny
po zamknięciu samochodu od zewnątrz. Do
regulacji jasności służy pokrętło na przełączniku świateł, patrz strona 98.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić (w sposób analogiczny,
jak przy błyskaniu światłami drogowymi,
patrz strona 101).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować
zamki drzwi.
Po włączeniu funkcji zostaną włączone
światła mijania i postojowe, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie
tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie
wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Opóźnienie
wyłącz. świateł. Struktura menu, patrz
strona 232.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania
(patrz strona 50) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
03
Po włączeniu funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania zostaną włączone światła
postojowe, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Oświetlenie
asekuracyjne. Struktura menu, patrz
strona 232.
G021151
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po
zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią
one przejście np. od samochodu do domu.
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
G021152
Opóźnione wyłączenie świateł
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować
oślepiania kierowców pojazdów jadących z
przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia
skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej stronie drogi.
03
Aktywne reflektory ksenonowe*
OSTRZEŻENIE
Ze względu na zasilanie wysokim napięciem elektrycznym, czynności przy reflektorach ksenonowych wymagają zachowania szczególnej ostrożności.
Specyfikacja rynkowa samochodu decyduje o
tym, czy pozycja normalna sterownika odpowiada ustawieniu świateł dla ruchu prawostronnego, czy lewostronnego.
Przykład 1
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Polska, ma jeździć w Wielkiej Brytanii,
sterownik należy ustawić w pokazanej na ilustracji pozycji alternatywnej.
G019442
Przykład 2
Sterownik ustawienia reflektorów.
Pozycja normalna – kształt wiązki świateł
mijania zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju dostawy samochodu.
Pozycja alternatywna – kształt wiązki
świateł mijania przystosowany do odwrotnej organizacji ruchu drogowego.
108
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Wielka Brytania, jest eksploatowany również w kraju o ruchu lewostronnym, sterownik
powinien pozostawać w pokazanej na ilustracji pozycji normalnej.
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przesłonięcie reflektorów
1. Skopiować szablony A i B – w przypadku
samochodu z kierownicą po lewej stronie
lub C i D – w przypadku samochodu z
kierownicą po prawej stronie, patrz
strona 111. Szablony są wykonane w
skali 1:2. Można do tego celu użyć np.
kopiarki z funkcją skalowania i skopiować
szablony w skali 200%:
•
A = kierownica po lewej stronie, reflektor prawy
•
B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
•
C = kierownica po prawej stronie,
reflektor prawy
•
D = kierownica po prawej stronie,
reflektor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
3. Zacząć od linii konstrukcyjnej kloszy
reflektorów, patrz linia przerywana z boku
110. Nakleić wycięte kształty na klosze
reflektorów w odpowiedniej odległości od
poszczególnych linii konstrukcyjnych,
posługując się ilustracją i wymiarami z
poniższej listy:
03 Za kierownicą
Oświetlenie
•
A = kierownica po lewej stronie, reflektor prawy – ok. 86 mm
•
B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy – ok. 40 mm
•
C = kierownica po prawej stronie,
reflektor prawy – 0 mm
•
D = kierownica po prawej stronie,
reflektor lewy – ok. 96 mm
03
}}
109
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
G033954
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
110
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
111
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio obracając pierścień regulacyjny.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
03
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są
wyłączone.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze
przetarcie szyby.
1
112
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej oraz usunąć z niej
śnieg i lód.
Czujnik deszczu*
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, zapala się lampka w przycisku,
a w zespole wskaźników widoczny jest symbol czujnika deszczu
.
Włączanie czujnika i regulacja czułości
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest
pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
WAŻNE
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek i wymiana piór wycieraczek, patrz
strona 403 i 424.
przycisk
. Wycieraczki wykonają jeden
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia czułości czujnika (wycieraczka wykona
dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu
zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 403, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 403, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 404.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp
przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu
ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane
są co piąte uruchomienie spryskiwaczy.
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć
minut po wyłączeniu silnika.
Ograniczone zmywanie
03
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
płynu do spryskiwaczy, a w zespole wskaźników pojawia się komunikat o konieczności
uzupełnienia płynu, dopływ płynu do spryskiwaczy reflektorów zostaje odcięty. Ma to na
celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu
szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej
widoczności.
WAŻNE
Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć i ulec uszkodzeniu w automatycznej
myjni samochodowej. Gdy samochód
znajduje się w ruchu lub kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania znajduje się w pozycji
I lub II, należy wyłączyć czujnik deszczu.
Symbol w zespole wskaźników i lampka w
przycisku zgasną.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia
spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich
zamarzania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
03
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolację dźwiękową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania
do samochodu. Laminowane mogą być
wszystkie szyby samochodu*.
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której
nie ma folii odbijającej promieniowanie
cieplne (patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Elektryczne sterowanie szyb
Przednie szyby boczne samochodu
mogą być pokryte specjalną
powłoką hydrofobową, zapewniającą dobrą widoczność w trudnych warunkach pogodowych. Informacje dotyczące
konserwacji takiej powłoki, patrz strona 426.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do
usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania szronu i lodu z lusterek należy użyć
funkcji odmrażania, patrz strona 118.
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
47 mm
B
87 mm
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
114
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 67.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien
w drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie to można ominąć (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aż do
zamknięcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciśnięciem zostaje
reaktywowana.
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania,
należy zwracać uwagę, czy nie zagraża to
w jakikolwiek sposób pasażerom.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci, to wysiadając z samochodu, należy zawsze pamiętać
o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanych szyb poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Informacje
na temat pozycji kluczyka, patrz strona 88.
przez kilka minut od wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
ale nie po otwarciu którychkolwiek drzwi.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby
mogą być obsługiwane za pomocą panelu
przycisków sterujących w drzwiach kierowcy
– panele przycisków sterujących w pozostałych drzwiach obsługują jedynie szybę w
danych drzwiach. W tym samym momencie
można używać tylko jednego panelu przycisków sterujących.
Aby można było korzystać z elektrycznego
sterowania szyb, kluczyk musi znajdować się
przynajmniej w pozycji I, patrz strona 87. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać
03
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony,
szyba przesuwa się do góry lub do dołu.
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry
do skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
115
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
03
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu
układu centralnego zamka, patrz strony 50 i
63.
Zasłony przeciwsłoneczne*
Tylna szyba
Tylne drzwi
Kalibracja układu
W przypadku odłączenia akumulatora, po
jego podłączeniu konieczne jest dokonanie
kalibracji układu elektrycznego sterowania
szyb, aby funkcja automatycznego otwierania
działała prawidłowo.
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry
na jedną sekundę.
OSTRZEŻENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
116
Zaczep zasłony przeciwsłonecznej
Zasłony przeciwsłoneczne montowane są w
obu tylnych drzwiach.
1. Wyciągnąć zasłonę i zaczepić jej górną
krawędź w górnym obramowaniu okna.
2. Zablokować zasłonę, zaczepiając ją w
górnym położeniu.
Rozciągnięta zasłona nie przeszkadza przy
podnoszeniu i opuszczaniu szyby.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Na półce tylnej szyby zamontowana jest
zasłona przeciwsłoneczna.
–
Pociągnąć zasłonę przeciwsłoneczną do
góry i zaczepić ją do sufitu za pomocą
dwóch haczyków.
> Siła sprężystości zasłony utrzymuje
haczyki na miejscu.
Gdy zasłona nie jest używana, odczepić ją od
haczyków i trzymając za uchwyt, powoli zwinąć.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
Lusterko boczne po stronie kierowcy jest
lusterkiem szerokokątnym zapewniającym
optymalną widoczność. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
Zapamiętywanie
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R.
Dioda kontrolna powinna zgasnąć.
1
ustawienia1
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych
zostaje zarejestrowane w pamięci układu.
Przy późniejszym odblokowaniu z użyciem
tego samego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel
kierowcy oraz zewnętrzne lusterka wsteczne
ustawiają się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu Indywidualne ustawienia w
pamięci kluczyka. Struktura menu, patrz
strona 232.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić do dołu, aby na przykład lepiej widzieć
pobocze drogi przy parkowaniu.
–
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko
automatycznie powraca do swojego pierwotnego położenia po upływie około 10 sekund
albo wcześniej, jeśli zostanie naciśnięty przycisk L lub R.
03
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie do dołu, aby na przykład kierowca mógł
lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterka
powracają po krótkim czasie automatycznie
do swojego pierwotnego położenia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Pochyl lewe
lusterko lub Pochyl prawe lusterko. Struktura menu, patrz strona 232.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 90.
117
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu1
03
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne
zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Złóż lusterka.
Struktura menu, patrz strona 232.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja
elektrycznego składania mogła działać prawidłowo:
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/jazdy w wąskich miejscach:
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R
(wymagana jest przynajmniej pozycja kluczyka I).
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć
jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 107.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
1
118
Ogrzewanie szyby przedniej*, szyby
tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 90.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ogrzewanie, szyba przednia
Ogrzewanie, szyba tylna i zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja ta służy do usuwania oblodzenia i
zaparowania z szyby przedniej, szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych.
Jedno naciśnięcie odpowiedniego przycisku
powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku
zapala się lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy tylko oblodzenie/zaparowanie
zostanie usunięte, aby niepotrzebnie nie
obciążać akumulatora. Funkcja zostanie też
wyłączona automatycznie po upływie pew-
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
nego czasu. Następnie ogrzewanie tylnej
szyby będzie automatycznie włączane i wyłączane, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż +7 °C.
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne.
Dźwignia zmiany pozycji lusterka nie występuje przy lusterkach z funkcją automatycznego przyciemniania.
Patrz też punkt „Ogrzewanie szyby przedniej
oraz usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyb” na stronie 250.
Zaparowanie/oblodzenie lusterek bocznych i
tylnej szyby jest usuwane automatycznie w
przypadku uruchamiania samochodu przy
temperaturze zewnętrznej niższej niż +7 °C.
Funkcję automatycznego usuwania oblodzenia można wybrać w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Włącz aut. odmrażanie
tylnej szyby. Można wybrać pomiędzy Wł.
lub Wył.. Struktura menu, patrz strona 232.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Dźwigienka do opuszczania lusterka
Lusterko wsteczne jest wyposażone w dwa
czujniki – jeden skierowany do przodu i jeden
skierowany do tyłu – które współpracują ze
sobą w celu wykrywania i eliminacji oślepiającego światła. Czujnik skierowany do przodu
wykrywa światło otoczenia, a czujnik skierowany do tyłu wykrywa światło pochodzące z
reflektorów pojazdu jadącego z tyłu.
03
UWAGA
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia:
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Jeśli czujniki zostaną zasłonięte na przykład przez kartę parkingową, transponder,
osłonę przeciwsłoneczną lub przedmioty
znajdujące się na siedzeniach lub na tylnej
półce w taki sposób, że nie będzie do nich
docierać światło, działanie funkcji przyciemniania lusterka wstecznego będzie
ograniczone.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane może być wyposażone w kompas*,
patrz strona 120.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
W niektórych przypadkach może okazać się
konieczna kalibracja kompasu, by pokazywał
prawidłowe kierunki.
wyświetlaczu pokazywany jest numer
aktualnej strefy magnetycznej.
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Jeżeli samochód przemieszcza się
pomiędzy strefami magnetycznymi,
konieczna jest kalibracja kompasu (wstępne
ustawienie kierunków).
03
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny
wschód), E (wschód), SE (południowy
wschód), S (południe), SW (południowy
zachód), W (zachód) i NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II kluczyka,
patrz strona 87. Kompas można włączać i
wyłączać, naciskając np. spinaczem przycisk
u dołu lusterka.
120
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
2. Uruchomić samochód, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (układ klimatyzacji, wycieraczki itd.) i upewnić się, że
wszystkie drzwi są zamknięte.
UWAGA
Kalibracja może zakończyć się niepowodzeniem lub może nie zostać przeprowadzona, jeśli urządzenia elektryczne nie
zostaną wyłączone.
3. Przycisk nadal przytrzymywać wciśnięty,
aż po upływie około 3 sekund pojawi się
aktualny numer strefy magnetycznej. Na
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G030295
Aby przeprowadzić kalibrację, należy wykonać następujące czynności:
Strefy magnetyczne.
4. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
5. Poczekać, aż na wyświetlaczu ponownie
pojawi się C lub przytrzymać wciśnięty
przycisk u dołu lusterka wstecznego
(posługując się np. spinaczem) przez
około 6 sekund, aż pojawi się C.
6. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona. Następnie zatoczyć
03 Za kierownicą
Kompas*
samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
7. Samochód z ogrzewaniem przedniej
szyby*: Jeśli po włączeniu ogrzewania
przedniej szyby na wyświetlaczu pojawi
się litera C, przeprowadzić kalibrację
zgodnie z punktem 6 przy włączonym
ogrzewaniu przedniej szyby, patrz
strona 250.
03
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
03
Uwagi ogólne
Otwieranie
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego znajdują się w panelu
dachowym. Okno dachowe można uchylać i
odsuwać. Elektryczny napęd działa, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka.
W celu całkowitego otwarcia okna dachowego należy przesunąć przełącznik do tyłu do
pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Przesuwanie okna dachowego
W celu kontrolowanego otwarcia okna
dachowego należy przesunąć przełącznik do
tyłu do pozycji pierwszego oporu – otwierania
stopniowego. Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji, okno dachowe
przesuwa się aż do całkowitego otwarcia.
Zamykanie
G021343
Przesunąć przełącznik do przodu do pozycji
pierwszego oporu – zamykania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej
pozycji, okno dachowe przesuwa się aż do
całkowitego zamknięcia.
Przesuwanie okna dachowego – otwieranie i
zamykanie.
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
122
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego, stanowiący
zabezpieczenie przed przyciśnięciem,
działa jedynie przy automatycznym zamykaniu okna dachowego – nie działa przy
jego zamykaniu stopniowym.
W celu zamknięcia okna dachowego w sposób automatyczny należy przesunąć przełącznik do przodu do pozycji zamykania automatycznego i puścić.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasilanie elektryczne napędu okna dachowego zostaje odcięte poprzez wybranie pozycji kluczyka 0 i wyjęcie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika
zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania okna
dachowego poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Informacje
na temat pozycji kluczyka, patrz strona 88.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uchylanie okna dachowego
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
Zasłona okna dachowego
Po wewnętrznej stronie okna dachowego
znajduje się ręcznie przesuwana zasłona.
Przy otwieraniu okna dachowego zasłona
cofa się samoczynnie. W celu zasłonięcia
otworu okna dachowego należy, trzymając za
uchwyt zasłony, przesunąć ją do przodu.
03
G021345
G028899
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Uchylanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania powoduje po zablokowaniu drzwi uruchomienie operacji zamykania okien bocznych i
okna dachowego, patrz strony 50 i 62. Drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają zamknięte.
W celu przerwania zamykania należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk.
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który działa w
momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania oporu okno
zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
Owiewka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okna dachowego za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania należy uważać, aby niczego nie
przycisnąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
03
124
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej1 jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez
osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.
Przed uruchomieniem silnika kierowca musi
przejść badanie na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu, które sprawdza, czy
nie znajduje się on pod wpływem alkoholu.
Kalibracja blokady antyalkoholowej odbywa
się zgodnie z prawnie dopuszczalną w danym
kraju wartością graniczną zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do połowy
Czerwony
Rozładowany – umieścić
urządzenie w uchwycie
lub podłączyć przewód
zasilający za schowka
podręcznego.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania
zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
1
Lampka
kontrolna (4)
03
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
Jest ona również określana nazwą Alcoguard.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
125
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Przechowywanie
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu. Jeśli w momencie otwarcia samochodu blokada antyalkoholowa znajduje
się poza pojazdem, trzeba ją najpierw
aktywować za pomocą wyłącznika (2).
03
Miejsce przechowywania i stacja ładowania
modułu ręcznego.
•
Aby wyjąć moduł ręczny blokady alkoholowej z jego uchwytu należy go lekko
nacisnąć i puścić – spowoduje to jego
wysunięcie i umożliwi wyjęcie.
•
Umieszczając moduł ręczny z powrotem
w uchwycie, należy go wcisnąć, aż zostanie zablokowany.
•
Moduł ręczny należy przechowywać w
uchwycie – zapewni mu to najlepszą
ochronę i pozwoli utrzymać jego akumulatory w stanie pełnego naładowania.
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
126
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się
na zielono.
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna
z alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uruchomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Lampka kontrolna (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Zielona lampka
+ Alcoguard
Wynik testu
poz.
Uruchomić silnik – nie
wykryto żadnego alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard
Wynik testu
poz.
Uruchomienie silnika
jest możliwe – zmierzona zawartość alkoholu jest wyższa niż
0,1 promila, ale niższa
niż obowiązująca
dopuszczalna wartość
maksymalnaA.
Czerwona
lampka + Wynik
testu neg.
Poczek. 1
minutę
Uruchomienie silnika
nie jest możliwe – zmierzona zawartość alkoholu jest wyższa niż
obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 125.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu
na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej
dokładny wynik:
•
Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
•
Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie
ponownego badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu w przypadku zmiany
kierowcy – wcisnąć jednocześnie wyłącznik
(2) i przycisk nadajnika (3) na około
3 sekundy. W tym momencie samochód
powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i
2
do uruchomienia silnika wymagany jest
ponowne potwierdzenie, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji w zespole wskaźników
pojawia się komunikat Alcoguard
Wymagana kalibr.. Jeżeli w ciągu tych 30
dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona,
możliwość normalnego uruchomienia silnika
zostanie zablokowana – możliwy wtedy
będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji
obejścia, patrz strona 128, punkt Sytuacja
awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym razie zniknie on samoczynnie po upływie
około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy
każdym uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.
Niska lub wysoka temperatura
otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy.
Temperatura
(ºC)
Maksymalny czas
rozgrzewania się
urządzenia
(sekundy)
+10 do +85
10
-5 do +10
60
-40 do -5
180
03
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. W zespole
wskaźników zostaje wyświetlony komunikat
Alcoguard Podł. przewód zasil.. W takim
przypadku należy podłączyć przewód zasilający za schowka podręcznego i poczekać, aż
lampka kontrolna (6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Sytuacja awaryjna
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe
jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
•
UWAGA
03
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci,
patrz strona 10 w rozdziale Rejestracja
danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy w
zespole wskaźników widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim
przypadku należy wykonać wszystkie czynności bez uruchamiania samochodu. Komunikat o błędzie zniknie po zablokowaniu
zamków samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie obejścia, czy jako działanie awaryjne.
Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi2.
2
128
Aktywacja funkcji obejścia
Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk
świateł awaryjnych i przytrzymać przez
około 5 sekund – w zespole wskaźników
pojawi się najpierw komunikat Obejście
aktywne Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po
wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi2.
Symbole i komunikaty na
wyświetlaczu
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard
Restart możliwy
Silnik został wyłączony
na mniej niż 30 minut –
uruchomienie silnika jest
możliwe bez potrzeby
przeprowadzenia
ponownego badania.
Alcoguard
Wymagany
serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi2.
Alcoguard
Brak sygnału
Przesyłanie danych nie
powiodło się – przesłać
dane ręcznie za pomocą
przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
•
Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk
świateł awaryjnych i przytrzymać przez
około 5 sekund – w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Alcoguard
Obejście aktywne i będzie możliwe uruchomienie silnika.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi2.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard
Test nieważny
Badanie nie powiodło
się – przeprowadzić
ponowne badanie
zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Alcoguard
Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard
Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech –
dmuchać słabiej.
Alcoguard
Dmuchaj
mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard
Czekaj Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało zakończone – poczekać na
komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5 sekund.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
129
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
blokadę antyalkoholową, uruchomienie
silnika będzie możliwe dopiero wtedy,
gdy nie zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, patrz strona 125.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć pedał hamulca.)
03
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu
po uruchomieniu silnika lub podczas holowania samochodu.
UWAGA
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania i przycisk
START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 53.
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym możliwość uruchomienia silnika może
być nieznacznie opóźniona – w tym czasie
wyświetlany jest komunikat Silnik
Rozgrzewanie.
Przy uruchamianiu silnika rozrusznik pracuje
do momentu włączenia silnika lub do zadziałania jego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca. Należy pamiętać, że w przypadku gdy samochód jest wyposażony w
1
130
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu oraz upewnić się,
że pozycja kluczyka to 0 – w szczególności wtedy, gdy w samochodzie są
dzieci. Informacje na temat sposobu
postępowania, patrz strona 88.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników,
do czasu osiągnięcia normalnej temperatury pracy prędkość obrotowa na biegu
jałowym bezpośrednio po zimnym rozruchu jest nieco podwyższona. Jest to
podyktowane troską o zminimalizowanie
ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak najszybsze rozgrzanie
urządzeń odpowiedzialnych za czystość
spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka*
•
UWAGA
Warunkiem uruchomienia silnika jest to, by
jeden z jego kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania z funkcją Keyless drive znajdował się w kabinie pasażerskiej lub w przedziale bagażowym.
2
Nigdy nie zabierać kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z samochodu podczas jazdy lub holowania samochodu.
Aby wyłączyć silnik:
•
Nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE – silnik zostaje wyłączony.
Jeśli dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się
w położeniu P lub samochód porusza się:
•
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania - patrz
strona 87
Funkcja zdalnego uruchomienia
silnika – ERS*
Wyłączanie silnika
Wykonać kroki 2-3 w celu uruchomienia
silnika.
Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 58.
Położenia kluczyka
OSTRZEŻENIE
Nacisnąć dwukrotnie przycisk START/
STOP ENGINE lub przytrzymać przycisk
wciśnięty do momentu zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania
mechanizmu.
•
Blokada kierownicy zostaje odblokowana,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w wyłączniku zapłonu2 i
naciśnięty zostaje przycisk START/STOP
ENGINE.
•
Blokada kierownicy włącza się, gdy po
wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi
kierowcy.
03
Informacje ogólne o funkcji zdalnego
uruchomienia silnika (ERS)
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub
komunikatora osobistego PCC. Ma to na celu
ogrzanie/ochłodzenie kabiny pasażerskiej
przed rozpoczęciem podróży.
Klimatyzacja i system audio włączają się z
tymi samymi ustawieniami, które były używane w momencie zaparkowania samochodu.
Silnik uruchomiony za pomocą funkcji ERS
pracuje przez maksymalnie 15 minut, po
czym zostaje wyłączony. Po
dwóch uruchomieniach za pomocą funkcji ERS
silnik musi zostać uruchomiony w normalny
sposób, by można było ponownie skorzystać
z ERS.
W przypadku samochodu z funkcją bezkluczykowego uruchamiania silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w kabinie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
131
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Funkcja ERS jest dostępna tylko w samochodach z silnikiem benzynowym i automatyczną
skrzynią biegów.
UWAGA
Funkcja ERS ma wpływ na żywotność
baterii kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Dlatego w przypadku częstego
korzystania z funkcji ERS baterię należy
wymieniać raz w roku (patrz strona 56).
03
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika na biegu jałowym.
OSTRZEŻENIE
Działanie
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące
warunki:
•
•
•
Samochód musi być nadzorowany
Wewnątrz samochodu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta
Samochód nie może być zaparkowany
w zamkniętym, pozbawionym wentylacji pomieszczeniu – gazy spalinowe
mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi i
zwierząt.
Przyciski do zdalnego uruchamiania silnika na
kluczyku.
Blokowanie drzwi
Odblokowanie drzwi
Informacje3
Oświetlenie otoczenia samochodu
Zdalnie uruchamianie silnika
Aby możliwe było zdalne uruchomienie silnika, zamki samochodu muszą być zablokowane.
Należy wtedy wykonać następujące czynności:
3
132
Tylko kluczyk z komunikatorem osobistym PCC, patrz strona 51.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
1. Nacisnąć krótko przycisk (1) na kluczyku.
2. Następnie nacisnąć od razu długo (przez
co najmniej 2 sekundy) przycisk (4).
Jeśli spełnione są warunki zadziałania funkcji
ERS, zostaną wykonane następujące operacje:
1. Kierunkowskazy zamigają szybko kilka
razy.
Aby sprawdzić, czy funkcja ERS uruchomiła
silnik, można nacisnąć przycisk (3) – jeśli silnik został uruchomiony, zaświecą się lampki
kontrolne w przyciskach (1) i (4).
•
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P w inne położenie
•
Zmniejszenie się ilości paliwa w zbiorniku
do poziomu około 10 litrów
Włączone funkcje
•
Upłynięcie ponad 15 minut od włączenia
funkcji ERS.
Po zdalnym uruchomieniu silnika następujące
funkcje są włączone:
Po wyłączeniu silnika uruchomionego za
pomocą funkcji ERS kierunkowskazy zapalą
się ciągłym światłem na 3 sekundy.
2. Zostanie uruchomiony silnik.
•
•
3. Kierunkowskazy zapalą się ciągłym światłem na 3 sekundy, aby potwierdzić uruchomienie silnika.
Wyłączone funkcje
Symbole i komunikaty
Po zdalnym uruchomieniu silnika następujące
funkcje są wyłączone:
W sytuacjach, w których funkcja ERS nie jest
dostępna lub jej działanie zostanie przerwane,
w zespole wskaźników pojawia się symbol
wraz z komunikatem objaśniającym.
UWAGA
Po zdalnym uruchomieniu zamki samochodu pozostają zablokowane, ale czujnik
ruchu jest wyłączony*.
Z użyciem kluczyka z komunikatorem
osobistym PCC4
Po naciśnięciu przycisku lampka
kontrolna oświetlenia otoczenia
samochodu5 miga kilka razy, a
następnie przełącza się na światło
stałe, jeśli zostały spełnione wszystkie
warunki zadziałania funkcji ERS. Nie oznacza
to jednak, że funkcja ERS uruchomiła silnik.
4
5
•
•
•
•
Wentylacja
System audio/wideo.
Reflektory
Światła pozycyjne
03
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Wycieraczki szyby przedniej.
Przerwania działania funkcji ERS
Następujące zdarzenia powodują wyłączenie
zdalnie uruchomionego silnika:
•
•
•
•
Naciśnięcie przycisku (1) lub (2) na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
Odblokowanie zamków samochodu
Otwarcie drzwi
Wciśnięcie pedału przyspieszenia lub
hamulca
Więcej informacji na temat komunikatora osobistego PCC, patrz strona 51.
Więcej informacji na temat oświetlenia otoczenia samochodu, patrz strony 50 i 107.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Funkcja ERS jest niedostępna
03
134
Komunikat
na wyświetlaczu
Znaczenie
Brak
zdaln.rozr.
Maks. 2 rozruchy
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ
dozwolone są maksymalnie 2 kolejne uruchomienia za pomocą ERS.
Brak
zdaln.rozr.
niski
poz.paliwa
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ
poziom paliwa jest za
niski.
Brak
zdaln.rozr.
bieg nie w
poz.P
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ
dźwignia skrzyni biegów
nie znajduje się w położeniu P.
Brak
zdaln.rozr.
kierowca w
poj.
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ ktoś
przebywa w kabinie
pasażerskiej.
Komunikat
na wyświetlaczu
Znaczenie
Komunikat
na wyświetlaczu
Znaczenie
Brak
zdaln.rozr.
słaby akumulator
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ napięcie akumulatora jest
niskie. Należy wtedy
uruchomić silnik, aby
podładować akumulator.
Brak
zdaln.rozr.
drzwi otwarte
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ drzwi/
pokrywa bagażnika nie
zostały zamknięte.
Brak
zdaln.rozr.
poj. nie
zablok.
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ zamki
samochodu nie zostały
zablokowane.
Brak
zdaln.rozr.
ostrzeż. silnika
Brak
zdaln.rozr.
płyn chł. siln.
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ wystąpił komunikat ostrzegawczy dotyczący silnika.
Skontaktować się ze
stacją obsługiA.
Funkcja ERS jest niedostępna, ponieważ wystąpił komunikat błędu
dotyczący układu chłodzenia, patrz
strona 393.
A
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Funkcja ERS została przerwana
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Zdaln.rozr.wył.
niski poz.paliwa
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ poziom paliwa
jest za niski.
Zdaln.rozr.wył.
bieg nie w poz.P
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ dźwignia skrzyni
biegów nie znajduje
się w położeniu P.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
A
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Zdaln.rozr.wył.
kierowca w poj.
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ ktoś przebywa
w kabinie pasażerskiej.
Zdaln.rozr.wył.
ostrzeż. silnika
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ wystąpił komunikat błędu dotyczący silnika. Skontaktować się ze stacją obsługiA.
Zdaln.rozr.wył.
słaby akumulator
Funkcja ERS została
przerwana, ponieważ napięcie akumulatora jest za
niskie.
03
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
135
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Nagrzewnica bloku silnika*
OSTRZEŻENIE
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny, jak zwykły silnik benzynowy.
03
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Gdy pierwsza próba rozruchu zakończy się
niepowodzeniem:
•
Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej
+5 °C:
1. Na co najmniej 1 godzinę podłączyć do
zasilania podgrzewacz kadłuba silnika.
2. Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Jeżeli wielokrotne próby rozruchu silnika
zakończą się niepowodzeniem, zaleca się
zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
136
korzystać z nagrzewnicy kadłuba silnika w
całym okresie zimowym.
UWAGA
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa
niż -10 °C i zatankowano bioetanol E85,
nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego rozpoczęcia pracy silnika.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas
pracy nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zużycie paliwa. Dlatego też należy starać się
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
•
W przypadku zatrzymania się pojazdu
z powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego kanistra może utrudnić uruchomienie silnika w bardzo niskiej temperaturze. Można tego uniknąć, przewożąc w kanistrze rezerwowym 95-oktanową benzynę.
Dalsze informacje dotyczące bioetanolu E85,
wykorzystywanego do zasilania silnika Flexifuel, patrz strona 349 i 448.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Dostosowywanie do paliwa
Do silników Flexifuel można stosować
zarówno 95-oktanową benzynę bezołowiową,
jak i bioetanol E85. Oba te paliwa tankuje się
do jednego zbiornika, co oznacza, że możliwe
są wszelkie proporcje ich mieszania ze sobą.
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik może przez pewien czas pracować nierówno. Dlatego też ważne jest, aby pozwolić
silnikowi na dostosowanie się do mieszanki
paliwa.
03
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub
odłączony konieczne jest wydłużenie czasu
jazdy w celu dostosowania się do mieszanki
paliwa, jako że pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
137
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
upewnić się, że oba samochody nie stykają się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
03
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby
nie spowodować zwarcia z urządzeniami
wewnątrz komory silnikowej.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 87.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
138
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 406.
6. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
7. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
8. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć do punktu masy, np. łba zewnętrznej
śruby górnego mocowania silnika po prawej stronie (4).
9. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
11. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie
zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym
do czerwonego przewodu rozruchowego!
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go
dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
03
Więcej informacji na temat akumulatora
samochodu – patrz strona 405.
139
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Uwagi ogólne
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
W celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów układu napędowego sprawdzana jest
temperatura robocza skrzyni biegów. W
przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania
zaświeci się lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników i pojawi się komunikat
tekstowy. Należy postępować zgodnie z
zaleceniami podanymi w tym komunikacie.
03
Funkcja wspomagania ruszania pod
górę – HSA*1
wstecznego. Schemat układu biegów w
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
•
Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
•
W czasie jazdy nie opierać stopy na
pedale sprzęgła.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu nie
wystarczy w każdej sytuacji do utrzymania
go w miejscu.
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
Pedał hamulca można zwolnić przed ruszaniem do przodu lub do tyłu na pochyłości
terenu – funkcja HSA (Hill Start Assist) sprawia, że samochód nie stoczy się do tyłu.
Blokada biegu wstecznego
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na
pedał jest podtrzymywane przez parę sekund
podczas przenoszenia przez kierowcę stopy z
pedału hamulca na pedał przyspieszenia.
•
Prowadzić dźwignię zgodnie ze schematem układu biegów umieszczonym na
dźwigni, zaczynając od położenia neutralnego N przed jej przestawieniem w położenie R.
•
Bieg wsteczny włączać tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po
paru sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
1
140
O tym, czy jest to wyposażenie standardowe czy opcjonalne, decyduje kombinacja silnika i skrzyni biegów. Dla niektórych kombinacji funkcja HSA jest niedostępna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
UWAGA
W przypadku górnego wariantu układu
biegów dla skrzyni 6-biegowej (patrz
poprzednia ilustracja) – najpierw wcisnąć
do dołu dźwignię zmiany biegów w położeniu N, aby włączyć bieg wsteczny.
Gdy zalecane jest włączenie wyższego/
niższego biegu, zapala się górny znacznik
przy symbolu „+” lub dolny znacznik przy
symbolu „-” (zaznaczono je na ilustracji kolorem czerwonym).
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
Automatyczna skrzynia biegów
03
Wskaźnik zmiany biegu*
Ważnym elementem ekologicznej jazdy jest
używanie zawsze odpowiedniego w biegu i
zmienianie biegów w odpowiednim momencie.
W niektórych wersjach dostępny jest pomocniczy wskaźnik – GSI (Gear Shift Indicator) –
który informuje kierowcę, kiedy najlepiej włączyć następny wyższy lub niższy bieg, aby
uzyskać jak najniższe zużycie paliwa. Uwzględniając jednak takie czynniki jak osiągi lub
praca samochodu bez wibracji, korzystne
może być zmienianie biegów przy wyższej
prędkości obrotowej silnika. Liczba w ramce
wskazuje aktualny bieg.
Manualna skrzynia biegów
Wskaźnik zmiany biegu
manualnej skrzyni biegów.
Świeci się tylko jeden znacznik na raz – podczas normalnej jazdy świeci się tylko
znacznik środkowy.
D: Automatyczny wybór biegów. +/–: Ręczny
wybór biegów. S: Tryb sportowy*.
Zespół wskaźników w wersji „Digital” (cyfrowej)
ze wskaźnikiem zmiany biegu.
W zespole wskaźników w
wersji „Analog” (analogowej)
bieg oraz strzałki wskazujące
są wyświetlane pośrodku.
Zespół wskaźników pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 itd.
Położenia dźwigni sterującej
Położenia dźwigni sterującej
przy automatycznej zmianie
biegów są pokazywane po
prawej stronie zespołu
wskaźników. (Świeci się tylko
jeden znacznik na raz – jest
to znacznik pokazujący aktualne położenie dźwigni sterującej.)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Symbol „S” oznaczający tryb sportowy ma
kolor POMARAŃCZOWY, gdy tryb ten jest
aktywny.
Położenie parkowania – P
03
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
•
Aby można było przesunąć dźwignię
skrzyni biegów z położenia P, trzeba najpierw mocno wcisnąć pedał hamulca.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna blokada skrzyni biegów. Jako środek
ostrożności włączyć także hamulec postojowy, patrz strona 158.
UWAGA
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu i uzbrojenie autoalarmu,
dźwignia skrzyni biegów musi znajdować
się w położeniu P.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
Położenie biegu wstecznego – R
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne – N
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy – D
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości
przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z zakresu D na R wymaga uprzedniego
zatrzymania pojazdu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+S-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
142
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Manualna zmiana biegów jest możliwa po przesunięciu dźwigni w bok
z położenia D w skrajne położenie
przy symbolach „+S-”. Symbol
„+S-” w zespole wskaźników zmienia kolor z
BIAŁEGO na POMARAŃCZOWY, a w ramce
wyświetlona zostaje jedna z cyfr 1, 2, 3 itd.,
która odpowiada włączonemu aktualnie biegowi.
•
W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku „+” (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia
neutralnego pomiędzy symbolami „+” i
„–”.
lub
•
W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do tyłu w kierunku znaku
„–” (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów „+S–”
można wybrać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, skrzynia
biegów Geartronic automatycznie redukuje
przełożenie, zapobiegając szarpnięciom i
zatrzymaniu pracy silnika.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
Następnie, aby przełączyć bieg o jeden stopień:
•
•
Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
Pociągnąć jedną z manetek do tyłu – w
kierunku kierownicy – i zwolnić ją.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni
skrzyni biegów z położenia „+S–” do
przodu lub do tyłu. W zespole wskaźników
następuje zmiana wskazania z S na 1, 2, 3
itd., w zależności od aktualnie włączonego
biegu.
UWAGA
Automatyczna dezaktywacja
Jeśli manetki przy kierownicy nie są używane, po pewnym czasie następuje ich
dezaktywacja – jest to sygnalizowane
zmianą wskazania w zespole wskaźników
z cyfry odpowiadającej aktualnie włączonemu biegowi z powrotem na „D”.
03
Wyjątek stanowi hamowanie silnikiem –
wtedy manetki pozostają aktywne tak
długo, jak trwa hamowanie silnikiem.
Manetki*
Oprócz dźwigni skrzyni biegów do ręcznej
zmiany biegów mogą także posłużyć dodatkowe elementy sterowania przy kierownicy,
tak zwane „manetki”.
Dwie „manetki” przy kierownicy.
Aby możliwa była zmiana biegów za pomocą
manetek przy kierownicy, trzeba je najpierw
aktywować. W tym celu należy pociągnąć
jedną z manetek w kierunku kierownicy –
wskazanie w zespole wskaźników zmienia się
wtedy z „D” na cyfrę odpowiadającą aktualnie włączonemu biegowi.
Zmiana biegu następuje po każdym pociągnięciu manetki, o ile prędkość obrotowa silnika nie wykracza poza dopuszczalny zakres.
„-”: Włącza następny niższy bieg.
„+”: Włącza następny wyższy bieg.
Po każdej zmianie biegu cyfra wyświetlana w
zespole wskaźników zmienia się, wskazując
aktualnie włączony bieg.
Z manetek można także korzystać, gdy
dźwignia skrzyni biegów jest przestawiona na
tryb sportowy* – manetki są wtedy aktywne
przez cały czas.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy* (S)2
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów
umożliwia bardziej dynamiczną
jazdę, ze zmianą przełożeń przy
wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Aby włączyć tryb sportowy:
2
Dotyczy tylko niektórych silników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
bok z położenia D w skrajne położenie
przy symbolu „+S–” – w zespole wskaźników nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
03
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
zimowy
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
1. Nacisnąć pedał hamulca i przestawić
dźwignię skrzyni biegów z położenia D w
skrajne położenie przy symbolu „+S–” – w
zespole wskaźników nastąpi zmiana
wskazania z D na 13.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku znaku „+” (plus) zmienić bieg na 3 –
w zespole wskaźników nastąpi zmiana
wskazania z 1 na 3.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
3
144
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
malnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco
zwolniony (poza położenie wymuszonej
redukcji biegu), nastąpi samoczynny powrót
do wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów zabezpieczający przed nadmiernym
wzrostem prędkości obrotowej silnika.
Skrzynia biegów Geartronic nie pozwala na
wymuszoną redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost prędkości obrotowej silnika
mogący doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksy-
Jeśli samochód jest wyposażony w tryb sportowy*, najpierw pojawia się symbol „S”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G021351
•
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy
zabezpieczające:
Położenie parkowania (P)
możliwe tylko przy wciśniętym pedale
hamulca zasadniczego i kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji II, patrz
strona 87.
Za pomocą kluczyka mechanicznego
znaleźć znajdujący się w otworze sprężynujący przycisk – nacisnąć przycisk kluczykiem i przytrzymać.
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
Przestawić dźwignię skrzyni biegów z
położenia P i wyciągnąć kluczyk.
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
•
4. Włożyć gumową wykładzinę z powrotem
na miejsce.
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w inne położenie należy naciskać
pedał hamulca.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko przy wciśniętym pedale
hamulca zasadniczego i kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji II, patrz
strona 87.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona
w położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to,
czy silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest
4
5
03
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Podnieść gumową wykładzinę w
schowku za konsolą środkową i znaleźć
znajdujący się na dnie otwór4 na kluczyk
mechaniczny5.
D: Automatyczny wybór biegów. +S–: Ręczny
wybór biegów. S: Tryb sportowy*.
Automatyczna skrzynia biegów Powershift
przekazuje siłę napędową z silnika do kół
Mogą tam być 2 otwory – jeden na kluczyk mechaniczny i jeden do zamocowania gumowej wykładziny.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 53.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
145
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
napędowych za pośrednictwem dwóch
sprzęgieł mechanicznych, w odróżnieniu od
skrzyni biegów Geartronic, w której zastosowano hydrauliczny przemiennik momentu
obrotowego.
03
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób6 i posiada podobne elementy sterujące i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów Geartronic opisana w poprzedniej
części.
Skrzynia biegów Powershift czy
Geartronic?
W razie wątpliwości, czy samochód jest
wyposażony w skrzynię biegów Powershift,
można to sprawdzić, odczytując oznaczenie
na naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika – patrz strona 434. Oznaczenie ”MPS6”
informuje, że jest to skrzynia biegów
Powershift – jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów
Geartronic.
O tym należy pamiętać
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciąże-
6
146
niem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego
wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i
komunikat w zespole wskaźników. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku
(z prędkością 10 km/h lub mniejszą) pod górę
lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy
samochód stoi w miejscu i wciśnięty jest
pedał hamulca, a silnik pracuje na biegu jałowym.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów
Powershift i holowania – patrz strona 364.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu w zespole wskaźników
może być pokazany komunikat.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
•
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym pedałem hamulca, aż odległość
do poprzedzających pojazdów zwiększy
się trochę, po czym podjechać kawałek
do przodu i znów poczekać trochę z
wciśniętym pedałem hamulca.
Jedyny wyjątek stanowi punkt „Skrzynia biegów Geartronic – tryb zimowy”: skrzynia biegów Powershift umożliwia ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni po ręcznym przełączeniu na drugi, a
nie na trzeci bieg.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Symbol
A
Komunikat na
wyświetlaczu
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg.
Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej
prędkości jazdy przy równej prędkości
pracy silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać samochód nieruchomy za pomocą hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark.
bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie
wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej
skrzyni biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
03
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje
przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatem tekstowym uwagę kierowcy
powinien także przyciągnąć fakt, iż układy
elektroniczne tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy. Należy stosować się do
instrukcji w komunikacie tekstowym.
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu
i pozostaje nieruchomy do momentu, aż
temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 229.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK na
dźwigni kierunkowskazów.
Pozostałe komunikaty tekstowe oraz odpowiadające im rozwiązania w odniesieniu do
147
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Ciszej i czyściej
03
Troska o środowisko naturalne jest jednym z
filarów, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Takie ukierunkowanie działań doprowadziło do opracowana wielu różnych funkcji pozwalających
oszczędzać energię, między innymi funkcji
Start/Stop – wszystkie one mają wspólny cel
polegający na zmniejszeniu zużycia paliwa,
co z kolei przyczynia się do obniżenia
poziomu emisji spalin.
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Start/Stop
Niektóre kombinacje silnika i skrzyni biegów
są wyposażone w funkcję Start/Stop, która
włącza się na przykład w przypadku utknięcia
w korku lub oczekiwania na zmianę sygnalizacji świetlnej – silnik zostaje wtedy tymczasowo wyłączony i uruchamia się automatycznie, gdy jazda ma być kontynuowana.
Funkcja Start/Stop umożliwia kierowcy bardziej aktywne prowadzenie samochodu w
sposób ekologiczny dzięki temu, że w odpowiednich sytuacjach pozwala na automatyczne wyłączenie silnika.
Manualna lub automatyczna skrzynia
biegów
Należy pamiętać, że działanie funkcji
Start/Stop jest różne w zależności od tego,
czy samochód jest wyposażony w manualną
czy automatyczną skrzynię biegów.
Działanie i obsługa
Start/StopFunkcja zostaje
włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika za pomocą kluczyka. O
włączeniu tej funkcji informuje kierowcę zaświecenie
się na krótko symbolu w zespole wskaźników oraz zapalenie się kontrolnej w przycisku służącym do
włączania/wyłączania funkcji.
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie
jak oświetlenie, radio itd., działają normalnie
nawet przy automatycznie wyłączonym silniku, z tym że działanie niektórych elementów
wyposażenia może być tymczasowo ograniczone, np. prędkość dmuchawy układu klimatyzacji lub bardzo wysoki poziom głośności systemu audio.
Automatyczne wyłączenie silnika
Aby nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika, muszą zostać spełnione następujące
warunki:
Silnik zostaje wyłączony – dzięki temu jest ciszej i
czyściej.
148
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Warunki
A
M/A
Automatyczne uruchomienie silnika
A
Wyłączyć sprzęgło, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu
neutralnym i zwolnić pedał
sprzęgła – silnik wyłączy się automatycznie.
M
Zatrzymać samochód za pomocą
pedału hamulca i pozostawić stopę
na pedale – silnik zostaje wyłączony automatycznie.
A
Warunki
M/
AA
Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym:
M
1. Nacisnąć pedał sprzęgła lub
pedał przyspieszenia – silnik
zostanie uruchomiony.
2. Włączyć odpowiedni bieg i rozpocząć jazdę.
Poniższa opcja jest także dostępna,
gdy samochód znajduje się na zjeździe:
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
W niektórych przypadkach silnik zostaje
wyłączony automatycznie, zanim samochód
zupełnie się zatrzyma.
M
Zwolnić nacisk na pedał hamulca –
silnik uruchomi się automatycznie i
można kontynuować jazdę.
A
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na
pedał jest podtrzymywane przez parę sekund
podczas przenoszenia przez kierowcę stopy z
pedału hamulca na pedał przyspieszenia
przed rozpoczęciem jazdy po automatycznym
wyłączeniu silnika. Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru sekundach lub w
momencie naciśnięcia pedału przyspieszenia
przez kierowcę.
03
Więcej informacji na temat funkcji HSA, patrz
strona 140.
Wyłączanie funkcji Start/Stop
Zwolnić pedał hamulca i pozwolić,
by samochód zaczął się przemieszczać – silnik uruchomi się automatycznie, gdy prędkość przekroczy normalne tempo spacerowe.
Jako potwierdzenie i przypomnienie,
że silnik został automatycznie wyłączony, w zespole wskaźników
zapala się też symbol funkcji
Start/Stop.
mienie silnika – funkcja HSA (Hill Start Assist)
sprawia, że samochód nie stoczy się do tyłu.
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Funkcja wspomagania ruszania pod
górę HSA
W pewnych sytuacjach
wskazane może być tymczasowe wyłączenie automatycznej funkcji Start/Stop –
należy w tym celu nacisnąć
ten przycisk.
Wyłączenie funkcji jest sygnalizowane zgaśnięciem symbolu
Start/Stop w zespole wskaźników i
diody w przycisku służącym do włączania/wyłączania funkcji.
Pedał hamulca można także zwolnić na podjeździe, aby nastąpiło automatyczne urucho}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
149
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
czasu jej ponownego włączenia przyciskiem
lub do następnego uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka.
03
Warunki
M/A
Warunki
M/A
M+
A
droga jest bardzo stroma.
M+
A
Ograniczenia
temperatura na zewnątrz jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 30 °C.
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
włączone jest elektryczne ogrzewanie przedniej szyby.
M+
A
do układu elektrycznego samochodu jest podłączona przyczepa.
M+
A
Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet
przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:
warunki panujące w kabinie różnią
się od nastawionych wartościB –
świadczy o tym wysoka prędkość
pracy dmuchawy w układzie wentylacji.
M+
A
ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie odpowiadające
wysokości 1500-2000 metrów nad
poziomem morza – ciśnienie
powietrza zmienia się zależnie od
aktualnej pogody.
A
samochód cofa.
M+
A
A
temperatura akumulatora rozruchowego jest niższa od zera lub
za wysoka.
M+
A
włączona jest funkcja wspomagania jazdy w korkach układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.
drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D.
A
dźwignia skrzyni biegów zostanie
przestawiona z położenia D w
położenie SC lub „+/-”.
A
Warunki
M/A
samochód nie osiągnął prędkości
około 5 km/h (= szybkie tempo
marszu) po uruchomieniu za
pomocą kluczyka lub po ostatnim
automatycznym wyłączeniu silnika.
M+
A
kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
M+
A
kierowca wykonuje większe ruchy
kierownicą.
M+
A
poziom naładowania akumulatora
jest poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości.
M+
A
filtr cząstek stałych w układzie
wydechowym jest pełny – tymczasowo wyłączona funkcja
Start/Stop zostaje włączona
ponownie po zakończeniu automatycznego cyklu oczyszczania
filtra (patrz strona 351).
M+
A
silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
150
A
A
M+
A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
B
C
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Samochody z układem klimatyzacji ECC.
Tryb sportowy.
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Silnik uruchamia się automatycznie
Warunki
W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie,
nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. W poniższych przypadkach również następuje automatyczne uruchomienie silnika, nawet jeśli kierowca nie
naciśnie pedału sprzęgła (manualna skrzynia
biegów) lub nie zdejmie stopy z pedału
hamulca (automatyczna skrzynia biegów):
M/A
A
Samochód zaczyna się toczyć z
prędkością większą niż normalne
tempo spacerowe.
M
Zamek pasa bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, gdy
dźwignia skrzyni biegów znajduje
się w położeniu D lub N.
A
M/A
Ruchy kierownicą.
A
Dochodzi do zaparowania szyb.
M+
A
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona z położenia D w
położenie „+/-” lub R.
A
Warunki panujące w kabinie różnią
się od nastawionych wartościB.
M+
A
A
Temperatura zewnętrzna spada
poniżej zera lub przekracza
około 30 °C.
M+
A
Drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D – sygnał dźwiękowy („ping”)
i komunikat tekstowy informują, że
funkcja Start/Stop jest aktywna.
Ma miejsce chwilowy duży pobór
prądu lub poziom naładowania
akumulatora spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości.
M+
A
Po wielokrotnym naciśnięciu
(pompowaniu) pedału hamulca.
M+
A
A
03
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika
Warunki
A
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy silnika po jego automatycznym wyłączeniu – silnik może nieoczekiwanie uruchomić się automatycznie.
Przed otwarciem pokrywy należy najpierw
wyłączyć silnik w normalny sposób za
pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
151
03 Za kierownicą
Start/Stop*
03
Warunki
M/
AA
Włączony jest bieg, a nie zostało
wyłączone sprzęgło – komunikat
tekstowy na wyświetlaczu informuje
kierowcę o konieczności przestawienia dźwigni zmiany biegów w
położenie neutralne w celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.
M
Kierowca ma niezapięty pas bezpieczeństwa, dźwignia skrzyni biegów
znajduje się w położeniu P i drzwi
kierowcy są otwarte – silnik musi
zostać uruchomiony w normalny
sposób.
A
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona w położenie P – nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE, aby uruchomić ponownie
silnik.
A
152
Stop firmy Volvo, a także zalecenia dotyczące
energooszczędnych technik jazdy – patrz
strona 232.
W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i
nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać
następujące czynności:
Symbole i komunikaty
1. Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik zostaje automatycznie uruchomiony.
2. W pewnych przypadkach dźwignia
zmiany biegów musi zostać ustawiona w
położeniu neutralnym. Zespół wskaźników pokazuje wtedy komunikat
Dźwignia biegów w pozycji neutralnej
Więcej informacji i ustawień
Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte
przed uruchomieniem silnika za
pomocą przycisku START/STOP
ENGINE, funkcja Start/Stop zostaje
wyłączona.
A
Niezamierzone wyłączenie silnika w
samochodzie z manualną skrzynią
biegów
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Menu samochodu MY CAR, w punkcie
DRIVe, zawiera prezentację systemu Start-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W połączeniu z tą lampką kontrolną
funkcja Start/Stop może w pewnych
sytuacjach wyświetlać w zespole
wskaźników komunikaty tekstowe. W przypadku niektórych z nich zalecane jest podjęcie pewnego działania. Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Info/Działanie
M/AA
Silnik w trybie Auto Start
Zapala się na kilka sekund po włączeniu funkcji Start/Stop.
M+A
Tryb ECO DRIVe wyłączony
Zapala się na kilka sekund po wyłączeniu funkcji Start/Stop.
M+A
Auto Start-Stop Wymagany serwis
Układ Start/Stop nie działa. Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie
z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
M+A
System zarządzania silnikiem
Przeprowadzana jest automatyczna kontrola działania.
M+A
Autostart Silnik pracuje + sygnał
dźwiękowy
Włączają się w przypadku otwarcia drzwi kierowcy po automatycznym wyłączeniu
silnika.
M+A
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka na naciśnięcie pedału
hamulca lub sprzęgła.
M
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik normalnie za pomocą
przycisku START/STOP ENGINE.
M
Wciśnij sprzęgło aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka na naciśnięcie pedału
sprzęgła.
M
Wciśnij hamulec aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka na naciśnięcie pedału
hamulca.
M
Wciś.ham.i sprz. aby uruchomić
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka na naciśnięcie pedału
hamulca lub sprzęgła.
M
03
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
153
03 Za kierownicą
Start/Stop*
Symbol
03
A
Komunikat na wyświetlaczu
Info/Działanie
Ustaw bieg w położeniu neutralnym, aby uruchomić
Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło – wyłączyć sprzęgło i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
M
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka na zwolnienie pedału
hamulca.
A
Wybierz P lub N aby uruchomić
Funkcja Start/Stop została wyłączona – przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie N lub P i uruchomić silnik normalnie za pomocą przycisku START/STOP
ENGINE.
A
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik normalnie za pomocą
przycisku START/STOP ENGINE z dźwignią skrzyni biegów w położeniu P lub N.
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu
działania, należy skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
M/AA
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła – AWD*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na wszystkie koła (All Wheel Drive)
oznacza, że napędzane są równocześnie
wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej. Elektronicznie sterowane sprzęgło w
układzie napędowym przekazuje moc na tę
parę kół, która w danej chwili ma najlepszą
przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są
najlepsze własności trakcyjne i ograniczany
jest poślizg wzdłużny kół. W normalnych
warunkach jazdy większa część mocy silnika
przekazywana jest na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta
jest śniegiem lub lodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
155
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Uwagi ogólne
03
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie samochodu wymaga większej siły nacisku
na pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej korzystać z tego samego biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 442.
156
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania. Pozwala w ten sposób zachować kierowalność samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu ominięcia przeszkody. Działaniu
układu może towarzyszyć pulsowanie pedału
hamulca, co jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez
samochód prędkości 10 km/h może mieć
miejsce kolejna samodiagnostyka układu. W
tym czasie może być odczuwalne pulsowanie
pedału hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów
jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja
ta polega na tym, że światła hamowania błyskają zamiast świecić ciągłym światłem jak w
przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła
hamowania przełączają się z błyskania na
normalne świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie zostają włączone światła awaryjne,
które migają do momentu, gdy kierowca
pedałem przyspieszenia zwiększy prędkość
obrotową silnika lub wyłączy je za pomocą
ich przycisku, patrz strona 104.
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach ciernych tarcz hamulcowych może
powodować opóźnione działanie hamulców.
Można temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej
nawierzchni, przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po myciu samochodu. Zabieg
ten wykonuje się, delikatnie przyhamowując
samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne
zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
może zostać zwiększona do poziomu, który
powoduje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej
funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Konserwacja
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”,
patrz strona 388.
WAŻNE
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi,
by uzyskać informacje na temat wymaganej procedury lub zlecić jej przeprowadzenie kontroli – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię
w układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do
najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
03
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Symbole i komunikaty
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
Świeci się przez 2 sekundy po
uruchomieniu silnika – automatyczna kontrola działania.
157
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Uwagi ogólne
Włączanie hamulca postojowego
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE. Zwolnienie przełącznika powoduje
przerwanie procesu hamowania.
Funkcjonowanie
03
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika
elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy
operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W
takim przypadku należy skorzystać z akumulatora wspomagającego, patrz strona 138.
UWAGA
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Przełącznik hamulca postojowego – włączanie.
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Zaczyna migać symbol w zespole wskaźników – gdy zacznie świecić światłem stałym, hamulec postojowy jest włączony.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie unieruchomiony.
•
158
Hamulec awaryjny
Za każdym razem po zaparkowaniu
samochodu należy dźwignię skrzyni biegów pozostawić w położeniu biegu 1
(skrzynia manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Parkowanie na pochyłości
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem
w kierunku szczytu wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem
w kierunku podnóża wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu lub
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wyłączanie hamulca postojowego
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Włączyć bieg 1 lub wsteczny.
Przełącznik hamulca postojowego – wyłączanie.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.1
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Hamulec postojowy zostaje
zwolniony i symbol w zestawie wskaźników gaśnie.
1
3. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
>
Hamulec postojowy zostaje
zwolniony i symbol w zestawie wskaźników gaśnie.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.1
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Hamulec postojowy zostaje
zwolniony i symbol w zestawie wskaźników gaśnie.
Zwalnianie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2. Uruchomić silnik.
03
3. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
4. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
>
Hamulec postojowy zostaje
zwolniony i symbol w zestawie wskaźników gaśnie.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku, gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego następuje natychmiast po naciśnięciu pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
W przypadku samochodu z systemem bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE.
159
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Ruszanie pod górę z dużym
obciążeniem
03
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą)
może w sposób niekontrolowany przemieścić
się w kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia
tego należy przy ruszaniu przytrzymywać
Symbol
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
"Komunikat na
wyświetlaczu"
•
wciśnięty przełącznik hamulca postojowego.
Przełącznik należy pociągnąć dopiero po
uzyskaniu siły napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się
w dół pochyłości.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być
wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę
elektrycznego hamulca postojowego – zaleca
się powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbole i komunikaty
Informacje o sposobie wyświetlania i kasowania komunikatów tekstowych w zespole
wskaźników, patrz strona 229.
Przeczytać komunikat w zespole wskaźników.
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej sytuacji sygnalizuje usterkę:
•
Hamul. post. nie
zwoln. do końca
Przeczytać komunikat w zespole wskaźników.
Usterka uniemożliwia wyłączenie hamulca postojowego:
•
Spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób:
•
Udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uwaga: W przypadku kontynuowania jazdy z tym komunikatem błędu rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
160
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Symbol
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Hamulec postoj. nie
włączony
Usterka uniemożliwia włączenie hamulca postojowego:
•
Spróbować wyłączyć i włączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób:
•
03
Udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Komunikat ten pojawia się również w wersji z manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy z małą prędkością z otwartymi drzwiami, ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie hamulca
postojowego.
Hamulec postoj.
Wymagany serwis
Wystąpiła usterka:
•
Spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób:
•
•
Udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W przypadku parkowania samochodu
zanim ewentualna usterka zostanie
naprawiona, należy przednie koła odpowiednio skręcić, jak przy parkowaniu na
pochyłości, a dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
161
03 Za kierownicą
HomeLink® *
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
•
03
HomeLink®1 jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Więcej informacji na temat
sterownika HomeLink® można znaleźć na
stronie internetowej www.homelink.com lub
uzyskać pod numerem telefonu
00 8000 466 354 65 (lub pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
Jeśli sterownik HomeLink® jest wykorzystywany do obsługi bramy garażowej lub wjazdowej, należy upewnić się,
że w pobliżu poruszającej się bramy
nie znajdują się żadne osoby.
•
Podczas programowania funkcji otwierania bramy garażowej samochód
powinien pozostawać na zewnątrz
garażu.
•
Nie używać sterownika HomeLink® do
obsługi bramy garażowej, która nie jest
wyposażona w funkcję zatrzymania
awaryjnego i cofania w przypadku
napotkania na przeszkodę.
Zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania dla potrzeb przyszłego programowania (np. przy zmianie samochodu lub do
wykorzystania w innym pojeździe). Zaleca się
także skasowanie programowania przycisków
w przypadku sprzedaży samochodu. Patrz
punkt „Resetowanie przycisków sterownika
HomeLink®” na stronie 164.
Programowanie sterownika
HomeLink®
UWAGA
W niektórych samochodach zapłon musi
być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLink® lub go
użyć. O ile to możliwe, należy włożyć nowe
baterie do pilota zdalnego sterowania,
który ma zostać zastąpiony przez sterownik HomeLink®, co przyspieszy programowanie i poprawi jakość transmisji sygnału
radiowego. Przed programowaniem należy
zresetować przyciski sterownika
HomeLink®. Po wykonaniu tej czynności
sterownik HomeLink® zostaje przełączony
w „tryb nauki” i jest gotowy do zaprogramowania.
1. Skierować oryginalny nadajnik zdalnego
sterowania w stronę przycisku sterownika
HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości
5-14 cm od przycisku. Nie zasłaniać
lampki kontrolnej na sterowniku
HomeLink®.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i
programowany przycisk sterownika
1
162
HomeLink i symbol domu HomeLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Johnson Controls, Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
HomeLink® *
HomeLink®. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, Oba przyciski
należy puścić, gdy lampka kontrolna
zacznie błyskać szybko.
3. Nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLink® i przytrzymać
przez 5 sekund, a następnie puścić. W
razie potrzeby powtarzać, aż brama garażowa zostanie uruchomiona. Jeśli brama
nie zostanie uruchomiona, nacisnąć programowany przycisk sterownika
HomeLink®, przytrzymać i sprawdzić
lampkę kontrolną.
> Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku
lampka kontrolna świeci się w sposób
ciągły, oznacza to, że proces programowania jest zakończony. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
powinno teraz uruchamiać się przy
naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLink®.
Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Błyskanie w szybkim rytmie
przez 2 sekundy, a następnie jednostajne świecenie. W takim przypadku
kontynuować programowanie, wyko-
2
nując kroki 4-6, w celu zakończenia
procedury programowania urządzenia
o kodzie zmiennym (zwykle napędu
bramy garażowej).
4. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku.
5. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania odbiornika. Spowoduje to trwające
około 30 sekund błyskanie podświetlenia
przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
6. W czasie, gdy podświetlenie przycisku
programowania odbiornika nadal błyska,
nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLink®, przytrzymać przez około
2 sekundy, a następnie puścić. Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i
zwalniania przycisku, kończąc w ten sposób proces programowania.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLink® może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Nacisnąć programowany przycisk i przytrzymać do momentu uruchomienia bramy garażowej, uzbrojenia alarmu itp. (może to
potrwać kilka sekund). W razie potrzeby oryginalnych nadajników zdalnego sterowania
można oczywiście nadal używać równolegle
ze sterownikiem HomeLink®.
03
UWAGA
Jeżeli zapłon zostanie wyłączony, sterownik HomeLink® będzie działać przez
30 minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Jeśli problemy z programowaniem występują
nadal, skontaktować się z firmą HomeLink®
na stronie internetowej www.homelink.com
lub pod numerem telefonu
00 8000 466 354 65 (lub pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
03 Za kierownicą
HomeLink® *
Resetowanie przycisków sterownika
HomeLink®
03
Możliwe jest tylko zresetowanie wszystkich
przycisków sterownika HomeLink® na raz, a
nie pojedynczo. Można jednak programować
pojedyncze przyciski. Patrz następny punkt
„Programowanie pojedynczego przycisku”.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski sterownika HomeLink®,
aż zacznie błyskać lampka kontrolna.
„Programowanie sterownika HomeLink®”
na stronie 162.
Więcej informacji na temat sterownika
HomeLink® można znaleźć na stronie internetowej www.homelink.com lub uzyskać pod
numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub
pod numerem specjalnym +49 6838 907 277),
można w ten sposób przekazać także swoje
uwagi.
2. Zwolnić przyciski.
> Sterownik HomeLink® znajduje się
teraz w tak zwanym „trybie nauki” i jest
gotowy do przeprogramowania, patrz
punkt „Programowanie sterownika
HomeLink®” na stronie 162.
Programowanie pojedynczego
przycisku
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
sterownika HomeLink® dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć żądany przycisk i nie zwalniać
go.
2. Gdy lampka kontrolna na sterowniku
HomeLink® zacznie błyskać, co nastąpi
po około 20 sekundach, zacząć procedurę od kroku 1 opisanego w punkcie
164
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
03
165
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
168
170
173
175
188
191
197
207
208
212
215
218
222
G000000
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
System informacji o znakach drogowych – RSI*..................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*.............................................
City Safety™.........................................................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*...................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY
CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver
Alert System) – OSTRZEGANIE O
NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.....................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
System BLIS*........................................................................................
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i
hamujące działające na poszczególne koła, w
celu ustabilizowania samochodu.
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół
względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
Układ stabilizacji przyczepy – TSA1
Zadaniem tej funkcji jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowa-
1
168
nia), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy, patrz strona 362.
UWAGA
Funkcja zostaje wyłączona, jeżeli kierowca
wybierze tryb Sport.
Działanie
Wybór poziomu – tryb Sport
Układ DSTC jest zawsze włączony – nie
można go wyłączyć.
Kierowca może jednak włączyć tryb Sport,
który umożliwia bardziej aktywną jazdę. W
trybie Sport układ sprawdza, czy ruchy
pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów mają charakter
bardziej aktywny niż podczas normalnej
jazdy, a następnie pozwala na kontrolowany
poślizg tylnej części samochodu do pewnego
poziomu, przy którym następuje interwencja i
ustabilizowanie pojazdu.
Ponadto, jeżeli kierowca przerwie kontrolowany poślizg, zwalniając pedał przyspieszenia, układ DSTC interweniuje i stabilizuje
pojazd.
Wchodzi w skład instalacji oryginalnego haka holowniczego Volvo.
W trybie Sport uzyskuje się maksymalną trakcję w przypadku utknięcia samochodu lub
podczas jazdy po niespoistej nawierzchni, np.
po piasku lub w głębokim śniegu.
Aby włączyć tryb Sport należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli
środkowej i w menu na ekranie wyświetlacza odszukać opcję Moje S80
DSTC. (Struktura menu, patrz
strona 231).
2. Zlikwidować zaznaczenie kratki i wyjść z
menu za pomocą przycisku EXIT.
> Układ pozwala wtedy na bardziej sportowy styl jazdy.
Tryb Sport pozostaje aktywny do momentu
jego wyłączenia przez kierowcę lub do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Symbole i komunikaty tekstowe
Symbol
i
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
DSTC Czasowo WYŁ.
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu DSTC z powodu przegrzania hamulców. Działanie
zostanie przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
DSTC Wymagany serwis
Układ DSTC nie działa.
•
Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
•
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
„Komunikat na wyświetlaczu”
W zespole wskaźników jest wyświetlony komunikat tekstowy – należy go przeczytać!
Ciągłe światło przez
2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ DSTC jest włączany.
04
Tryb Sport jest włączany.
169
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
Informacje ogólne o systemie
informacji o znakach drogowych (RSI)
symbolu znaku związanego z dozwoloną
maksymalną prędkością.
OSTRZEŻENIE
Układ RSI nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za
przestrzeganie prawa i przepisów ruchu
drogowego ponosi zawsze kierowca.
04
Działanie
Przykłady odczytywanych znaków drogowych
związanych z prędkością jazdy1.
Funkcja informacji o znakach drogowych (RSI
– Road Sign Information) pomaga kierowcy
zapamiętać, jakie znaki drogowe minął
wcześniej samochód, pokazując między
innymi informacje o bieżącej dozwolonej
prędkości, początku/końcu autostrady lub
drogi oraz zakazie wyprzedzania.
W przypadku przejechania obok znaku informującego o autostradzie/drodze dostępnej
dla pojazdów mechanicznych oraz znaku
informującego o dozwolonej maksymalnej
prędkości system RSI wybiera pokazanie
1
170
wyświetlony w postaci symbolu w zespole
wskaźników.
W odnośnych przypadkach
razem z symbolem aktualnego ograniczenia prędkości
może zostać wyświetlony
znak oznaczający zakaz
wyprzedzania.
Koniec ograniczenia lub autostrady
Odpowiedni znak drogowy jest wyświetlany w
zespole wskaźników przez około 10 sekund,
w przypadku gdy system RSI zarejestruje
znak oznaczający koniec ograniczenia prędkości lub inną informację związaną z prędkością, np. koniec autostrady.
Przykładem takich znaków są:
Koniec wszystkich ograniczeń.
Zarejestrowana informacja dotycząca prędkości1.
Gdy system RSI zarejestruje znak drogowy z
ograniczeniem prędkości, znak ten zostaje
Znaki drogowe wyświetlane w zespole wskaźników zależą od rynku – na ilustracji w instrukcji pokazano jedynie kilka przykładów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
Koniec autostrady.
odcinków drogi, na których dochodzi do
szczególnie dużej liczby wypadków w czasie
deszczu i/lub mgły.
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest
wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są
wycieraczki przedniej szyby.
Następnie, do czasu zarejestrowania następnego znaku związanego z prędkością, informacja o znakach zostaje ukryta.
Znaki dodatkowe
Na niektórych rynkach prędkość obowiązująca na zjeździe jest podawana z użyciem dodatkowego znaku ze
strzałką.
Znaki określające prędkość
powiązane z tego rodzaju znakami dodatkowymi są wyświetlane tylko wtedy, gdy kierowca używa kierunkowskazu.
Przykłady znaków dodatkowych1.
Symbol dodatkowego znaku
w postaci pustej ramki pod
symbolem prędkości w zespole wskaźników oznacza,
że system RSI zarejestrował
dodatkowy znak zawierający
dodatkowe informacje związane z aktualnym ograniczeniem prędkości.
Ustawienia w menu MY CAR
04
Menu MY CAR zawiera opcje związane z systemem RSI, patrz strona 232.
Włączanie/wyłączanie systemu
informacji o znakach drogowych
Niektóre prędkości obowiązują na przykład tylko po
określonym odcinku lub w
pewnej porze dnia. Uwagę
kierowcy na tego rodzaju
sytuację zwraca symbol
dodatkowego znaku pod
symbolem pokazującym prędkość.
Czasami dla tej samej drogi określone są
różne ograniczenia prędkości – w takim przypadku dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których obowiązują poszczególne
prędkości. Może to dotyczyć na przykład
1
Wyświetlanie informacji dodatkowych
Wyświetlanie symbolu prędkości w zespole
wskaźników można wyłączyć. Aby wyłączyć
funkcję RSI:
Znaki drogowe wyświetlane w zespole wskaźników zależą od rynku – na ilustracji w instrukcji pokazano jedynie kilka przykładów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
171
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
•
Usunąć zaznaczenie opcji Informacja o
znakach drogowych(Road Sign
Information On) w menu Ustawienia
Ustawienia pojazdu Informacja o
znakach drogowych i wyjść z menu,
naciskając EXIT.
Ostrzeganie o przekroczeniu prędkości
pojazdu Ostrzeż. o przekroczeniu
prędkości i wyjść z menu, naciskając
EXIT.
Ograniczenia
Kamera detekcyjna systemu RSI ma podobne
ograniczenia jak ludzkie oko. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
203.
Znaki, które informują o obowiązującym ograniczeniu prędkości w sposób pośredni, np.
tablice z nazwami miejscowości/dzielnic, nie
są rejestrowane przez funkcję RSI.
04
Oto kilka przykładów okoliczności, które
mogą zakłócić działanie tej funkcji:
Kierowca może włączyć funkcję ostrzegania ,
gdy obowiązujące ograniczenie prędkości
zostanie przekroczone o 5 km/h lub więcej.
Ostrzeżenie to jest przekazywane w taki sposób, że symbol pokazujący obowiązującą
prędkość maksymalną miga w przypadku jej
przekroczenia.
•
•
•
•
Wyblakłe znaki
•
Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte szronem, śniegiem i/lub brudem.
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki zasłonięte lub nieodpowiednio
umieszczone
Aby aktywować ostrzeganie o przekroczeniu
prędkości:
•
172
Zaznaczyć opcję Ostrzeż. o
przekroczeniu prędkości(Speed Alert)
w menu Ustawienia Ustawienia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o automatycznej
kontroli prędkości jazdy (CC)
Działanie
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC – Cruise Control) pomaga kierowcy utrzymać równomierną prędkość, zwiększając
komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch odbywa się płynnie.
•
Nacisnąć przycisk
>
Symbol automatycznej kontroli prędkości
jazdy (6) w zespole wskaźników zmienia
kolor z SZAREGO na BIAŁY, informując,
że układ automatycznej kontroli prędkości jazdy jest w stanie gotowości.
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ automatycznej kontroli prędkości jazdy nie utrzymuje odpowiedniej
prędkości i/lub odległości.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi
zawsze kierowca.
przy kierownicy.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i
następuje przywrócenie prędkości zapisanej w pamięci.
•
Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacislub
przy kierownicy.
nąć przycisk
>
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci, a przy nastawionej prędkości w
zespole wskaźników zapala się oznaczenie (5).
Stan gotowości
UWAGA
Włączanie i regulacja prędkości.
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Nastawiona prędkość (kolor SZARY =
stan gotowości).
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
aktywna – BIAŁY symbol (kolor SZARY =
stan gotowości).
04
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
•
Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
•
04
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a
następnie zwolnić go przy żądanej prędkości.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany przez kilka minut,
układ zostanie zablokowany i wyłączony.
Aby ponownie włączyć układ automatycznej kontroli prędkości jazdy, trzeba zatrzymać samochód, a następnie wyłączyć i
uruchomić silnik.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w
stan gotowości:
•
174
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
>
Oznaczenie (5) w zespole wskaźników i
symbol (6) zmieniają kolor z BIAŁEGO na
SZARY.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w
stan gotowości, gdy:
•
gdy koła samochodu stracą przyczepność do podłoża
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy
prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
•
•
zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
Aby ponownie włączyć aktywną kontrolę
prędkości jazdy pozostającą w stanie gotowości:
•
Nacisnąć przycisk
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
przy kierownicy.
>
Oznaczenie (5) w zespole wskaźników i
symbol (6) zmieniają kolor z SZAREGO na
BIAŁY, a prędkość zostaje nastawiona na
ostatnią wartość zapisaną w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem (1) przy kierownicy lub
wyłączając silnik – nastawiona prędkość zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o układzie
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy zwiększa komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na których
ruch odbywa się płynnie.
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy
do nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie wtedy ostrzeżony przez funkcję
ostrzegania o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu (patrz strona 188).
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub odległości.
magania jazdy w korkach (Queue Assistant)
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy,
patrz strona 181.
Funkcjonowanie
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie radzi sobie ze wszystkimi warunkami
ruchu, drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział,
by zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca musi zaznajomić się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z
tego układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
WAŻNE
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Automatyczna skrzynia biegów
04
Elementy układu1.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
Samochody z automatyczną skrzynią biegów
są wyposażone w dodatkową funkcję wspo1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
175
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania kolizji. Kierowca musi interweniować,
jeżeli układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta,
ani też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także
na zbliżające się z przeciwka, poruszające
się powoli lub nieruchome pojazdy i
obiekty.
04
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim,
w gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na
śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest
dużo wody lub błota pośniegowego, przy
silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach i na
drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
towarzyszyć charakterystyczny, niezbyt
głośny odgłos.
2
176
OSTRZEŻENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony
przez kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie
wykryje z przodu żadnego pojazdu, samochód będzie natomiast utrzymywać prędkość
nastawioną dla układu automatycznej kontroli
prędkości jazdy. Dzieje się tak również wtedy,
gdy poprzedzający samochód jedzie z prędkością wyższą niż nastawiona dla układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu na opisane dalej ograniczenia układu
może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie
bądź nie nastąpi w ogóle, patrz strona 183.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
prędkością od 30 km/h2 do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane do utrzymania bezpiecznego odstępu
od poprzedzającego pojazdu.
Sygnalizacja konieczności
uruchomienia hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje
ponad 40% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie
nie reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz ilustracja na stronie 197), sygnalizując ryzyko kolizji oraz
konieczność natychmiastowej interwencji.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach (w samochodach z automatyczną skrzynią biegów) działa w przedziale prędkości 0-200 km/h, patrz strona 181.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Działanie
Odstęp czasowy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest aktywny, gdy symbol ma kolor ZIELONY (kolor BIAŁY = stan gotowości).
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Może ona mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy na stromych zjazdach, z dużym
obciążeniem lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność
zwolnienia.
•
Stan gotowości zostaje wyłączony i
następuje przywrócenie prędkości zapisanej w pamięci.
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy –
podobny BIAŁY symbol zapala się w zespole wskaźników (8), co oznacza, że
układ automatycznej kontroli prędkości
jest w stanie gotowości.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
•
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacisnąć przycisk
lub
przy kierownicy.
>
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci, zespół wskaźników pokazuje
przez parę sekund „szkło powiększające”
wokół wybranej prędkości, a jej oznaczenie (6) zmienia kolor z BIAŁEGO na ZIELONY.
Włączanie i regulacja prędkości.
(Nieużywane)
Zielone oznaczenie przy zapamiętanej
prędkości (kolor BIAŁY = stan gotowości).
04
Gdy symbol zmieni kolor z BIAŁEGO na ZIELONY, układ automatycznej kontroli prędkości jazdy jest
aktywny i samochód utrzymuje zapisaną w
pamięci prędkość.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Układ kontroluje odległość
od poprzedzającego pojazdu
tylko wtedy, gdy widoczny
jest symbol drugiego
pojazdu.
Jednocześnie zaznaczony
jest zakres prędkości:
• wyższa prędkość z ZIELONYM oznaczeniem (6) to
prędkość zaprogramowana
04
• niższa prędkość to prędkość samochodu jadącego z przodu.
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
•
Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Jeśli prędkość zostanie zwiększona za
pomocą pedału przyspieszenia przed
naciśnięciem przycisku
/ , w pamięci
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy zostanie zapisana aktualna prędkość samochodu w momencie naciśnięcia przycisku.
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
178
•
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a
następnie zwolnić go przy żądanej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany przez kilka minut,
układ zostanie zablokowany i wyłączony.
Aby ponownie włączyć układ automatycznej kontroli prędkości jazdy, trzeba zatrzymać samochód, a następnie wyłączyć i
uruchomić silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej
kontroli prędkości jazdy nie można włączyć. W takim przypadku zespół wskaźników wyświetla komunikat Tempomat
Niedostępny, patrz strona 186.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne
odstępy czasowe od
poprzedzającego pojazdu,
które są pokazywane w zespole wskaźników w postaci
1-5 poziomych kresek – im
więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska odpowiada
około 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to około 3 sekund.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby nastawić/zmienić odstęp czasowy:
•
Zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą
przycisków
/
przy kierownicy.
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
pozostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działania w razie np. niespodziewanej zmiany sytuacji na drodze.
Symbol ten pojawia się również w przypadku
uruchomienia ostrzeżenia o zbyt małym
odstępie od poprzedzającego pojazdu, patrz
strona 188.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości jazdy wydaje się nie reagować po
włączeniu, może to być spowodowane
tym, że odstęp czasowy od poprzedzającego samochodu uniemożliwia zwiększenie prędkości.
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla danego
odstępu czasowego.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby chwilowo wyłączyć funkcję aktywnej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości:
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Symbol oraz oznaczenie zapamiętanej prędkości zmieniają wtedy kolor
z ZIELONEGO na BIAŁY.
Przełączenie w stan gotowości w
wyniku działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w
stan gotowości, gdy:
•
•
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej niż 1 minutę3
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N (automatyczna
skrzynia biegów)
kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest uzależnione od innych układów,
3
4
takich jak DSTC (patrz strona 168). Jeżeli którekolwiek z tych urządzeń przestanie działać,
aktywna kontrola prędkości zostaje automatycznie przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania
działania układu rozlega się sygnał akustyczny i w zespole wskaźników pojawia się
komunikat Tempomat Wyłączony. Kierowca
musi wtedy zareagować i odpowiednio
dostosować prędkość oraz odstęp od
poprzedzającego pojazdu.
04
Do samoczynnego przerwania działania
układu może dojść w następujących sytuacjach:
•
•
gdy kierowca otworzy drzwi
•
gdy prędkość obrotowa silnika będzie
zbyt niska/zbyt wysoka
•
gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 30 km/h4
•
gdy koła samochodu stracą przyczepność do podłoża
•
•
gdy hamulce ulegną przegrzaniu
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa
gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty np. mokrym śniegiem lub intensyw-
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
Nie dotyczy to samochodów z funkcją wspomagania jazdy w korkach – działa ona aż do całkowitego zatrzymania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
nym strumieniem deszczu (zakłócona
emisja mikrofal).
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać włączona także w sytuacjach innych
niż wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz
zostanie użyty w celu zasygnalizowania
zmiany pasa ruchu lub zjechania na inną
drogę – samochód przyspieszy wtedy na
chwilę.
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję aktywnej kontroli prędkości jazdy
pozostającą w stanie gotowości włącza się
ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
04
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyprzedzanie innego pojazdu
Gdy samochód jedzie za innym pojazdem, a
kierowca zasygnalizuje kierunkowskazem
zamiar wyprzedzania5, układ aktywnej kontroli prędkości pomaga wykonać ten manewr,
przyspieszając na krótko samochód w kierunku poprzedzającego pojazdu.
Funkcja ta działa przy prędkości jazdy
powyżej 70 km/h.
Wyłączanie
Aby przełączyć aktywną kontrolę prędkości
jazdy w stan gotowości, należy krótko nacisnąć przycisk
przy kierownicy. Kolejne
krótkie naciśnięcie wyłącza funkcję. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie
można jej przywrócić przyciskiem
.
Przełączenie z aktywnej na
automatyczną kontrolę prędkości
jazdy
180
Powoduje to włączenie standardowego
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy – CC (Cruise
Control), patrz strona 173.
OSTRZEŻENIE
Po przełączeniu kontroli prędkości jazdy z
trybu aktywnego (ACC) na automatyczny
(CC) samochód nie hamuje już samoczynnie, lecz tylko utrzymuje nastawioną prędkość.
Przełączenie z automatycznej na
aktywną kontrolę prędkości jazdy
Wyłączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy, naciskając 1-2 razy
w sposób opisany w punkcie „Wyłączanie”. Aktywna kontrola prędkości jazdy zostanie włączona przy
następnym włączeniu układu.
Jednym naciśnięciem przycisku można wyłączyć funkcję aktywną (zachowania odstępu)
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy, w wyniku czego samochód będzie
jedynie utrzymywać nastawioną prędkość.
•
5
>
Nacisnąć długo przycisk
przy kierownicy – symbol w zespole wskaźników
zmieni się z
na
.
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Funkcja wspomagania jazdy w
korkach (Queue Assistant)
W samochodach z automatyczną skrzynią
biegów układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest wyposażony dodatkowo w funkcję
wspomagania jazdy w korkach (czasami
określaną jako "Queue Assist").
Funkcja wspomagania jazdy w korkach ma
następujące cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
Zwiększony zakres prędkości – również
poniżej 30 km/h i gdy samochód stoi w
miejscu
Zmiana celu
Automatyczne hamowanie zostaje przerwane po zatrzymaniu
Automatyczne włączanie hamulca postojowego.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy, wynosi 30 km/h –
chociaż układ ten może podążać za innym
pojazdem aż do zatrzymania, nie można
wybrać niższej prędkości.
Zwiększony zakres prędkości
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
lub
UWAGA
Aby można było włączyć automatyczną
kontrolę prędkości jazdy, drzwi kierowcy
muszą być zamknięte, a kierowca musi
mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
W samochodach z automatyczną skrzynią
biegów układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest w stanie podążać za innym pojazdem w zakresie prędkości 0-200 km/h.
UWAGA
Włączenie automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej 30 km/h
wymaga, by w odpowiedniej odległości z
przodu znajdował się inny pojazd.
•
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
>
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy wznowi wtedy podążanie za
poprzedzającym pojazdem.
UWAGA
Funkcja wspomagania jazdy w korkach
może zatrzymać samochód na maksymalnie 4 minuty – po tym czasie zostaje włączony hamulec postojowy i funkcja kontroli
prędkości zostaje wyłączona.
•
04
Przed ponownym włączeniem układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy
kierowca musi zwolnić hamulec postojowy.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
samochód rusza ponownie po upływie dłuższego czasu, układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy zostaje przełączony w stan
gotowości z automatycznym hamowaniem.
Kierowca musi wtedy włączyć go ponownie w
jeden z następujących sposobów:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Zmiana celu
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nadzoruje podążanie za innym
pojazdem przy prędkości powyżej
30 km/h i nastąpi zmiana celu z pojazdu
ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy
funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i
zamiast tego wybierze prędkość zapisaną
w pamięci.
04
Gdy będący celem poprzedzający samochód
nagle skręci, może się okazać, że dalej znajdują
się samochody stojące w miejscu.
Jeżeli układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
podąża za innym pojazdem z prędkością
poniżej 30 km/h i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy
prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego w miejscu.
•
Kierowca musi interweniować sam i
rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze
zmianą celu
Funkcja aktywnej kontroli prędkości zostaje
wyłączona i przełączona w stan gotowości:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
układ nie wie, czy obiekt będący celem to
nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np.
garb ograniczający prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
poprzedzający pojazd skręca, w wyniku
czego układ nie ma żadnego pojazdu, za
którym mógłby podążać.
Wyłączenie automatycznego
hamowania po zatrzymaniu samochodu
W pewnych sytuacjach funkcja wspomagania
jazdy w korkach wyłącza automatyczne
hamowanie po zatrzymaniu samochodu.
182
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Oznacza to, że hamulce zostają zwolnione i
samochód zacznie się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie
uruchomić hamulce, by utrzymać samochód
w miejscu.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach zwalnia hamulec zasadniczy i przełącza aktywną
kontrolę prędkości jazdy w stan gotowości w
następujących sytuacjach:
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
•
kierowca przełączy układ automatycznej
kontroli prędkości jazdy w stan gotowości.
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach funkcja wspomagania
jazdy w korkach włącza hamulec postojowy,
aby samochód pozostał nieruchomy.
Ma to miejsce, gdy:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój
pas bezpieczeństwa
•
układ DSTC zostanie przełączony z trybu
Normal na Sport
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
•
•
•
funkcja wspomagania jazdy w korkach
utrzymywała pojazd w miejscu przez
ponad 4 minuty
zostanie wyłączony silnik
hamulce ulegną przegrzaniu.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Oprócz układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy czujnik radarowy wykorzystują także
następujące funkcje:
•
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem, patrz strona 197
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, patrz
strona 188.
Zadaniem czujnika radarowego jest wykrywanie samochodów lub większych pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku po
tym samym pasie ruchu.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
W przypadku widocznego uszkodzenia
kraty wlotu powietrza lub gdy istnieje
podejrzenie, że czujnik radarowy może być
uszkodzony:
•
Skontaktować się z warsztatem –
zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub poluzowania kraty wlotu powietrza, czujnika
radarowego lub jego wspornika, funkcja
może być całkowicie lub częściowo niedostępna albo może działać nieprawidłowo.
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie radzi sobie ze wszystkimi warunkami
ruchu, drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział,
by zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca musi zaznajomić się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z
tego układu.
04
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania kolizji. Kierowca musi interweniować,
jeżeli układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta,
ani też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także
na zbliżające się z przeciwka, poruszające
się powoli lub nieruchome pojazdy i
obiekty.
04
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim,
w gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na
śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest
dużo wody lub błota pośniegowego, przy
silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach i na
drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Należy dbać o czystość obszaru przed
czujnikiem radarowym – patrz strona 201,
„Konserwacja”.
•
gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
działa w sposób optymalny
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
•
184
w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Pole widzenia układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W pewnych sytuacjach czujnik wykrywa
pojazd znajdujący się blisko z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża z boku inny pojazd.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować
na nieodpowiedni pojazd, a także stracić
kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy w zespole wskaźników pojawi się komunikat Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to, że czujnik jest przesłonięty i nie jest
możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących
się z przodu.
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki dotyczące postępowania w razie
wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia
komunikatu.
W takim przypadku nie działa nie tylko
aktywna kontrola prędkości jazdy, ale także
ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o
04
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź
pokryty lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane
przez czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub
śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni
zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbole i komunikaty
Symbol
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Symbol ma kolor ZIELONY
Samochód utrzymuje zapisaną w pamięci prędkość.
Symbol ma kolor
BIAŁY
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest przełączony w stan gotowości.
Standardowy układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wybrany ręcznie.
04
DSTC Normal, aby
włączyć tempomat
Układu aktywnej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji toru
jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny – patrz strona 168.
Tempomat Wyłączony
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować prędkość jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe włączenie układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
•
•
Radar zablok. Patrz
instrukcja
gdy hamulce ulegną przegrzaniu
gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy chwilowo nie działa.
•
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i
nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Kierowca może wtedy zdecydować się na przełączenie się na zwykły
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC), patrz strona 180 – komunikat tekstowy informuje o
odpowiednich alternatywach.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 183.
186
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Tempomat Wymagany serwis
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie działa.
Wciśnij hamulec,
aby wstrzymać +
alarm dźwiękowy
Samochód stoi w miejscu i funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy zwolni hamulec zasadniczy, by
hamulec postojowy mógł przejąć zadanie utrzymania samochodu w miejsce, jednak usterka hamulca
postojowego sprawia, że samochód za chwilę zacznie się toczyć.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
•
Poniżej 30 km/h
Tylko z poprz.
Pojawia się w przypadku próby włączenia automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej
30 km/h, a w odległości aktywacji (ok. 30 metrów) nie ma poprzedzającego pojazdu.
•
Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Kierowca musi hamować samodzielnie. Komunikat pozostaje na wyświetlaczu i rozlega się alarm,
dopóki kierowca nie naciśnie pedału hamulca lub pedału przyspieszenia.
04
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu (Distance Alert)
informuje kierowcę o wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
04
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących z przeciwka, a także jadących powoli
lub nieruchomych.
odstęp od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy niż nastawiony odstęp czasowy.
Działanie
UWAGA
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest
wyłączona w czasie, gdy włączony jest
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości reaguje tylko wtedy, gdy odległość
od poprzedzającego pojazdu jest mniejsza
od nastawionej – nie wpływa ona na prędkość prowadzonego samochodu.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kontrolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku
funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu
samochodu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu Alarm
odstępu. Struktura menu, patrz strona 231.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze1.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szybie przedniej pali się w sposób ciągły, jeżeli
1
188
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Symbol ten pojawia się również w przypadku
uruchomienia aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
UWAGA
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla danego
odstępu czasowego.
Nastawiony odstęp czasowy jest również
wykorzystywany przez układ aktywnej
kontroli prędkości jazdy, patrz strona 178.
Elementy sterowania i symbol odstępu czasowego.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Odstęp czasowy – włączony.
Można wybrać różne
odstępy czasowe od
poprzedzającego pojazdu,
które są pokazywane w zespole wskaźników w postaci
1-5 poziomych kresek – im
więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska odpowiada
około 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to około 3 sekund.
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli prędkości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania. Więcej
informacji o czujniku radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 183.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także
okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować, że światło ostrzegawcze na szybie
przedniej nie będzie widoczne.
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z
przodu przez czujnik radarowy.
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to
np. motocykli). Może to oznaczać, że
światło ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie będzie przez pewien czas występować.
04
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Symbole i komunikaty tekstowe
SymbolA
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Radar zablok. Patrz
instrukcja
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i
nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 183.
Ostrz. o koliz.
Wymagany serwis
04
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu i ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
A
190
Symbole mają charakter schematyczny – mogą różnić się w zależności od rynku i modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Uwagi ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć kolizji, między innymi podczas jazdy w
gęstym ruchu ulicznym, kiedy to zmienna
sytuacja przed samochodem w połączeniu z
chwilową nieuwagą mogą doprowadzić do
wypadku.
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach
poniżej 50 km/h i wspomaga kierowcę przez
automatyczne hamowanie samochodu w
przypadku bezpośredniego ryzyka zderzenia
z pojazdami z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje na czas poprzez hamowanie i/lub odpowiednią zmianę kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w
sytuacjach, w których kierowca powinien był
rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie
w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
W normalnych warunkach działanie układu
City Safety™ jest zauważalne dla kierowcy i
pasażerów tylko wtedy, gdy układ reaguje w
sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 197.
WAŻNE
Konserwacja i wymiana elementów układu
City Safety™ może być wykonywana
wyłącznie przez stację obsługi – zaleca się
powierzenie tej czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie włącza się we
wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz
we wszystkich warunkach pogodowych
lub drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
jadące w innym kierunku niż ten samochód ani na małe pojazdy i motocykle albo
ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
zderzeniu, gdy różnica prędkości obu
pojazdów jest mniejsza niż 15 km/h – przy
większej różnicy prędkości możliwe jest
jedynie zmniejszenie prędkości w momencie zderzenia. W celu uzyskania pełnej siły
hamowania kierowca musi nacisnąć pedał
hamulca.
04
Nigdy nie należy czekać na zadziałanie
układu City Safety™. Odpowiedzialność za
utrzymanie odpowiedniej odległości i prędkości ponosi zawsze kierowca.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie na realizowanym przez układ City
Safety™ automatycznym hamowaniu prędzej
czy później doprowadzi do kolizji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Funkcjonowanie
ciach zatrzymuje samochód tuż za pojazdem
znajdującym się z przodu. Dla większości kierowców nie jest to normalny styl jazdy i może
być odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów jest większa niż 15 km/h, układ City Safety™ może nie
być w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W
celu uzyskania pełnej siły hamowania kierowca musi nacisnąć pedał hamulca. W ten
sposób staje się możliwe zapobiegnięcie
kolizji nawet przy różnicy prędkości przekraczającej 15 km/h.
04
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego1.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby
czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™
automatycznie zahamuje samochód, co może
zostać odebrane jako nagłe hamowanie.
W trakcie automatycznego hamowania w
zespole wskaźników widoczny jest komunikat
tekstowy informujący o zadziałaniu tej funkcji.
UWAGA
Podczas realizowanego przez układ City
Safety™ automatycznego hamowania
świecą się światła hamowania.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie hamowanie i w normalnych okolicznoś-
1
192
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Działanie
UWAGA
Funkcja City Safety™ jest zawsze włączona po uruchomieniu silnika kluczykiem
przez położenia I i II (pozycje kluczyka,
patrz strona 87).
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układu City Safety™ – np. gdy
nad pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
•
Za pośrednictwem menu MY CAR na
ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli odszukać i wybrać Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy City Safety.
Następnie wybrać opcję Wył.. Więcej
informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 231.
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie
wznawiane, bez względu na to, czy
wcześniej został on wyłączony, czy nie.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe,
nawet gdy układ City Safety™ jest wyłączony.
W celu ponownego włączenia układu City
Safety™:
•
Wykonać analogiczne czynności jak przy
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję Wł..
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych
dużych pojazdów znajdujących się z przodu
samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Jednak ma on pewne ograniczenia funkcjonalne i wykazuje mniejszą sprawność (albo
nie działa wcale) np. w czasie intensywnych
opadów deszczu lub śniegu, w gęstej mgle,
podczas burzy pyłowej czy zamieci śnieżnej.
Podobny efekt może również powodować
zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź
pokrycie śniegiem przedniej szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować także nisko zwisające obiekty, jak np.
chorągiewka lub podobne oznakowanie
wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy
krata osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
Czujnik układu City Safety™ mierzy sposób
odbijania się światła laserowego. Czujnik
może mieć ograniczoną skuteczność w przypadku pojazdów słabiej odbijających światło
laserowe. Tył pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość światła dzięki powłoce odbijającej na tablicy rejestracyjnej i powierzchniom
odblaskowym tylnych świateł.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Podczas cofania samochodu układ City
Safety™ zostaje chwilowo wyłączony.
Układ City Safety™ nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje lub przyspiesza w sposób
wyraźny, nawet w przypadku nieuniknionej
kolizji.
Gdy układ City Safety™ zapobiegnie kolizji z
nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu samochodu przez układ City Safety™,
chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć
pedał sprzęgła.
04
UWAGA
•
Powierzchnia przedniej szyby przed
czujnikiem laserowym musi być wolna
od lodu, śniegu i zabrudzeń (patrz ilustracja przedstawiająca umiejscowienie czujnika na stronie 192).
•
Nie przyklejać i nie montować nic na
szybie przedniej przed czujnikiem laserowym
•
Usuwać lód i śnieg z pokrywy komory
silnikowej – grubość ich warstwy nie
może przekraczać 5 cm.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy w zespole wskaźników pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to, że czujnik laserowy jest przesłonięty i
nie ma możliwości wykrywania pojazdów
193
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
znajdujących się z przodu. W takim przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok.
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
04
194
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej
szyby w okolicy czujnika laserowego jest
zabrudzona bądź
pokryta lodem lub
śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub
śnieg sprzed
czujnika laserowego.
Czujnik laserowy jest
przesłonięty.
Usunąć zasłaniający obiekt.
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy wymienić szybę w
stacji obsługi (umiejscowienie czujnika
pokazano na ilustracji, strona 192) – zaleca
się powierzenie samochodu autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Niedopełnienie tego wymagania może
spowodować ograniczenie skuteczności
działania układu City Safety™.
Aby uniknąć ryzyka braku, nieprawidłowości lub ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy również
przestrzegać poniższych zaleceń:
•
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysować ani odprysków na
powierzchni szyby przed czujnikiem
laserowym – w takim przypadku należy
wymienić całą szybę przednią.
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo, by sprawdzić, czy
została zamówiona do zamontowania
odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek zatwierdzonych przez Volvo.
Czujnik laserowy
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. Umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji na stronie 192.
W razie usterki lub gdy czujnik laserowy
wymaga serwisu, należy skontaktować się ze
specjalistycznym warsztatem – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. W trakcie obsługi czujnika
laserowego bezwzględnie konieczne jest
postępowanie zgodnie z zalecanymi instrukcjami.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego umieszczone są dwie poniższe naklejki
w języku angielskim:
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
•
Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć
na promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych
instrukcji stwarza ryzyko kontuzji oka!
•
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr
50”, z dnia 26 lipca 2001.
Maksymalna energia impulsu
2,64 µJ
Maksymalna średnia moc
45 mW
Długość trwania impulsu
33 ns
Dywergencja (pozioma x pionowa)
Nigdy nie patrzeć na czujnik laserowy
(który emituje rozszerzające się niewidzialne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub bliższej
poprzez optykę powiększającą, taką
jak lupa, mikroskop, obiektyw lub podobne przyrządy optyczne.
•
Badanie, naprawa, demontaż i/lub
wymiana części zamiennych czujnika
laserowego muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany
warsztat – zalecamy zwrócenie się do
autoryzowanego warsztat Volvo.
•
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie przeprowadzać
żadnych ponownych regulacji lub konserwacji innych niż te, które tutaj
określono.
Dane promieniowania dla czujnika
laserowego
W poniższej tabeli podano dane fizyczne
czujnika laserowego.
laserowy nie spełnia wymagań dla
lasera klasy 3B według normy IEC
60825-1. Klasa lasera 3B nie jest bezpieczna dla oka i dlatego wiąże się z
ryzykiem kontuzji.
OSTRZEŻENIE
•
28° × 12°
•
Osoba wykonująca naprawę musi
postępować zgodnie ze specjalnie
sporządzonymi informacjami warsztatowymi dla czujnika laserowego.
Nie demontować czujnika laserowego
(obejmuje to również demontowanie
soczewek). Wymontowany czujnik
•
Przed wymontowaniem z przedniej
szyby konieczne jest wypięcie łącznika
czujnika laserowego.
•
Czujnik laserowy musi być zamontowany na przedniej szybie zanim zostanie wpięty łącznik czujnika.
•
Czujnik laserowy nadaje światło laserowe gdy klucz zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu II, jak również
przy wyłączonym silniku (patrz
strona 87 na pozycjach klucza).
04
Symbole i komunikaty tekstowe
Automatycznemu hamowaniu przez układ
City Safety™ może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli w zespole
wskaźników wraz z komunikatem tekstowym.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
195
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy czujnika.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 193.
04
City Safety Wymagany serwis
196
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu zablokowania.
•
Układ City Safety™ nie działa.
•
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Uwagi ogólne1
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych wspomaga kierowcę w razie ryzyka
najechania na pieszego albo na tył pojazdu
stojącego z przodu lub poruszającego się w
tym samym kierunku.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest uruchamiany w sytuacjach, w
których kierowca powinien był rozpocząć
hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej
sytuacji może on pomóc kierowcy.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest zaprojektowany do uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć
zbędnych interwencji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych może zapobiec zderzeniu lub
zmniejszyć prędkość zderzenia.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych nie może być traktowany jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu
1
2
3
samochodu. Bezkrytyczne poleganie na
hamowaniu realizowanym przez układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej czy później doprowadzi do
kolizji.
Dwa poziomy układu
Zależnie od wyposażenia samochodu układ
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych
może występować w dwóch wersjach:
Poziom 1 i Poziom 2.
WAŻNE
Obsługę techniczną elementów układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych może przeprowadzać wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Funkcjonowanie
04
Poziom 1
Kierowca jest jedynie ostrzegany o obecności
przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i
akustycznych – nie ma miejsca automatyczne
hamowanie i kierowca musi hamować samodzielnie.
Poziom 2
Kierowca jest ostrzegany o obecności przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i
akustycznych – ma miejsce automatyczne
hamowanie samochodu, jeśli kierowca sam
nie zareaguje w odpowiednim czasie.
Elementy układu2.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna
ryzyka kolizji.
Czujnik radarowy3
Kamera detekcyjna
Niedostępne jako opcja w niektórych wersjach silnikowych.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Tylko Poziom 2 układu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania realizuje trzy
kroki w następującej kolejności:
1. Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2. Przygotowanie do hamowania awaryjnego3
3. Automatyczne hamowanie3
04
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 191.
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej się potencjalnej kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji wykrywa
znajdujących się z przodu pieszych oraz
pojazdy, które są nieruchome bądź poruszają
się w tym samym kierunku, co ten samochód.
Jeśli istnieje ryzyko zderzenia z pieszym lub
pojazdem, uwagę kierowcy na tę sytuację
zwraca pulsujące czerwone światło ostrzegawcze (nr [1] na ilustracji na stronie 197) i sygnał akustyczny.
3
198
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego3
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
Oznacza to, że układ hamulcowy zostaje
przygotowany do nagłego hamowania
poprzez lekkie uruchomienie hamulców, co
może być odczuwalne jako słabe szarpnięcie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne hamowanie.
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia również siłę hamowania
uruchomionego przez kierowcę, jeżeli układ
uzna, że hamowanie nie jest wystarczające
do uniknięcia kolizji.
3 – Automatyczne hamowanie3
Funkcja automatycznego hamowania zostaje
uruchomiona na końcu.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i
staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania –
ma to miejsce niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie. Hamowanie odbywa
się wtedy z pełną siłą w celu zmniejszenia
Tylko Poziom 2 układu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prędkości zderzenia lub z ograniczoną siłą,
jeżeli jest to wystarczające do uniknięcia
kolizji.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie włącza się we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach
pogodowych lub drogowych. Układ
ostrzegania o ryzyku kolizji nie reaguje na
pojazdy jadące w przeciwnym kierunku i
na zwierzęta.
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku wysokiego ryzyka kolizji. W punktach „Działanie” i „Ograniczenia” zawarte
są informacje dotyczące ograniczeń
układu ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, o których
musi wiedzieć kierowca.
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca – nawet w
przypadku, gdy używany jest układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Wykrywanie pieszych
Funkcja automatycznego hamowania
może zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość, przy której dochodzi do zderzenia.
Aby zapewnić pełne działanie hamulców,
kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał
hamulca – nawet wtedy, gdy samochód
hamuje automatycznie.
•
Aby wykrycie pieszego było możliwe,
musi on być w pozycji wyprostowanej i
mieć co najmniej 80 cm wzrostu.
•
Układ nie jest w stanie zidentyfikować
pieszego niosącego duży przedmiot.
•
Zdolność kamery detekcyjnej do wykrywania pieszych o zmroku i o świcie jest
ograniczona – podobnie jak w przypadku
ludzkiego oka.
•
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych nie działają w ciemności
i w tunelach – nawet gdy włączone jest
oświetlenie uliczne.
Jeżeli duża część ciała pieszego pozostanie
niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w
stanie go wykryć.
04
Funkcja wykrywania pieszych przez
kamerę detekcyjną jest wyłączona podczas jazdy w ciemności i w tunelach –
nawet jeżeli zapalone są światła uliczne.
Optymalne przykłady kształtów, które układ
uznaje za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by
funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację
o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość
zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg
oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu
z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest tylko narzędziem pomocniczym.
04
UWAGA
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć każdego pieszego w każdej sytuacji i nie
potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i
pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm.
•
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
Działanie
Ustawień dokonuje się za pomocą opcji MY
CAR w menu na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Struktura menu, patrz
strona 231.
Włączanie i wyłączanie sygnałów
ostrzegawczych
Istnieje możliwość wyboru, czy ostrzeżenia
dźwiękowe i wizualne układu ostrzegania o
ryzyku kolizji mają być włączone czy wyłączone.
200
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które
obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Sygnały świetlne i akustyczne
Aby wyłączyć sygnały świetlne i akustyczne:
•
Przejść do opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją – usunąć jej zaznaczenie.
Jeśli ostrzeżenia świetlne i akustyczne układu
ostrzegania o ryzyku kolizji są włączone,
lampka ostrzegawcza (nr [1] na ilustracji na
stronie 197) jest testowana przy każdym uruchomieniu silnika poprzez krótkotrwałe włączenie jej poszczególnych punktów świetlnych.
Sygnał akustyczny
Dźwięk ostrzegawczy można włączyć/wyłączyć oddzielnie:
•
Wybrać Wł. lub Wył. w menu w opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Systemy wspomagania kierowcy
Ostrzeganie przed kolizją Dźwięk
ostrzegawczy.
Ustawienie odległości reakcji
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia.
•
Wybrać Duży, Normalny lub Mały w
menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją Krytyczny odstęp.
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Duży sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Duży ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych
sytuacjach może być irytujące, należy zmienić
ustawienie odległości na Normalny.
Z ustawienia odległości reakcji Mały należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
UWAGA
Gdy używany jest układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy, lampka i sygnał ostrzegawczy będą używane przez ten układ,
nawet przy wyłączonym układzie ostrzegania o ryzyku kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji ostrzega
kierowcę o niebezpieczeństwie, ale nie jest
w stanie skrócić czasu jego reakcji.
Aby układ ostrzegania o ryzyku kolizji mógł
być skuteczny, ostrzeganie o zbyt małym
odstępie od poprzedzającego pojazdu
powinno zawsze podczas jazdy być nastawione na odstęp czasowy 4–5, patrz
strona 188.
UWAGA
Nawet w przypadku nastawienia odległości ostrzegania na Duży, w pewnych
sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się
spóźnione, na przykład w przypadku dużej
różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące się z przodu zaczną gwałtownie
hamować.
4
Konserwacja
OSTRZEŻENIE
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy testować systemu ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, jadąc w kierunku
ludzi lub pojazdów – może to spowodować poważne szkody materialne i doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
04
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na
ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej.
Wyszukać w menu MY CAR w opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy
Ostrzeganie przed kolizją, patrz strona 231.
Kamera i czujnik radarowy4.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania
z brudu, lodu i śniegu, aby mogły prawidłowo
funkcjonować. Należy je regularnie zmywać
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem
lub śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić
pomiar.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Ograniczenia
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest aktywny od prędkości
około 4 km/h.
04
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji (nr [1] na
ilustracji na stronie 197) może być trudna do
zauważenia w warunkach intensywnego
oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy
kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy na wprost. Dlatego nie
powinna być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja optyczna może zostać tymczasowo wyłączona w przypadku wysokiej
temperatury w kabinie spowodowanej na
przykład silnym nasłonecznieniem. Jeżeli
tak się stanie, zostanie włączona sygnalizacja akustyczna, nawet jeżeli została
wyłączona w menu.
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale,
jeżeli sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne spowodują, że czujnik radarowy
lub kamera detekcyjna nie będzie w stanie
prawidłowo zidentyfikować pieszego lub
pojazdu przed samochodem.
•
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pieszych i dlatego zapewnia
on skuteczne ostrzeżenia i hamowanie
przy prędkości jazdy do 50 km/h. W przypadku pojazdów stojących w miejscu lub
poruszających się powoli, ostrzeżenia i
hamowanie są skuteczne przy prędkości
jazdy do 70 km/h.
Ostrzeżenia mogą się nie pojawiać,
jeżeli odległość od poprzedzającego
pojazdu jest mała lub ruchy wykonywane kierownicą i pedałami mają duży
zakres, np. przy bardzo aktywnym
stylu jazdy.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach układy ABS i DSTC zapewnią możliwie
najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej
widoczności.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej
kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 183.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
przeszkadza ona w prowadzeniu, można
wybrać krótszą odległość reakcji układu.
Układ emituje wtedy ostrzeżenie na późniejszym etapie, co zmniejszą łączną liczbę
ostrzeżeń; patrz punkt „Ustawienie odległości
reakcji” na stronie 200.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania zostaje tymczasowo wyłączony po włączeniu biegu wstecznego.
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
W sytuacjach gdy kierowca prowadzi samochód w świadomie aktywny sposób, ostrzeganie ryzyku o kolizji może zostać nieco opóźnione, aby ograniczyć niepotrzebne ostrzeżenia do minimum.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie
zmniejszona do takiej samej prędkości jaka
jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu samochodu przez układ automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Oprócz układu ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania kamerę
detekcyjną samochodu wykorzystują także
następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie świateł drogowych na światła mijania – patrz
strona 101
•
System informacji o znakach drogowych
– patrz strona 170
•
•
Driver Alert Control – patrz strona 208
Lane Departure Warning – patrz
strona 212.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w
ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle.
W takich warunkach działanie układów
korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do śledzenia pasa ruchu i wykrywania
pieszych oraz innych pojazdów.
Pole widzenia kamery detekcyjnej jest ograniczone, w związku z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych i pojazdów nie
jest możliwe lub wykrywanie następuje
później niż można by się spodziewać.
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możli-
UWAGA
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
04
204
wości wykrywania pieszych, pojazdów znajdujących się z przodu oraz linii na jezdni.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Oznacza to jednocześnie, że oprócz układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na
światła mijania, system informacji o znakach
drogowych, system Driver Alert Control i
funkcja Lane Departure Warning nie będą
działać w pełnym zakresie.
Mimo oczyszczenia powierzchni
szyby przed obiektywem kamery
komunikat ostrzegawczy jest nadal
wyświetlany.
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastąpić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie
pomiędzy wewnętrzną powierzchnią szyby a
obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia
przedniej szyby w
okolicy kamery jest
zabrudzona bądź
pokryta lodem lub
śniegiem.
Usunąć zabrudzenia,
lód lub śnieg sprzed
obiektywu kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
SymbolA
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Ostrz. o koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Ostrz. o koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
04
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Autom. hamowanie
zostało aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki przedn.
szyby zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
•
Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Proszę przeczytać informacje o ograniczeniach funkcjonalnych czujnika kamery, patrz strona 203.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
SymbolA
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Radar zablok. Patrz
instrukcja
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i
nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 183.
Ostrz. o koliz.
Wymagany serwis
04
•
A
206
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbole mają charakter schematyczny – mogą różnić się w zależności od rynku i modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System1
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do niekontrolowanego zjechania z
wyznaczonego pasa ruchu.
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie
we wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące funkcje, które można
włączać jednocześnie lub niezależnie:
•
Driver Alert Control – DAC, patrz
strona 208.
•
Lane Departure Warning – LDW, patrz
strona 212.
04
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu
prędkości 65 km/h.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
1
Niedostępne jako opcja w niektórych wersjach silnikowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji
kierowcy (DAC)
UWAGA
Kamera detekcyjna ma pewne ograniczenia, patrz strona 203.
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy służy wykrywaniu powolnego spadku
czujności kierowcy, przede wszystkim podczas jazdy na drogach głównych. Nie jest
przeznaczona do działania w warunkach
ruchu miejskiego.
04
Funkcja DAC (Driver Alert Control) ma na celu
wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on
prowadzić samochód w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia uwagi lub
zasypiania.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające
pas ruchu, którego przebieg jest porównywany z ruchami kierownicy. Kierowca jest
odpowiednio ostrzegany, gdy samochód
zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym
pasem ruchu.
•
gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
•
gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Działanie
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się
w sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie
przerw w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się pierwsze oznaki znużenia, bez
względu na to, czy funkcja ostrzegania o
dekoncentracji zadziała, czy nie.
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
208
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na ekranie
wyświetlacza w środkowej konsoli. Struktura
menu, patrz strona 231.
Włączanie/wyłączanie
Aby przestawić funkcję Driver Alert w stan
gotowości:
•
W menu MY CAR wybrać opcję
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Driver Alert i
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
zaznaczyć kratkę – Brak zaznaczenia w
kratce: Funkcja jest wyłączona.
Funkcjonowanie
Funkcja Driver Alert zostaje włączona, gdy
prędkość przekroczy 65 km/h i pozostaje
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest
wyższa niż 60 km/h.
Jeśli samochód jest prowadzony
niestabilnie, kierowca zostanie
powiadomiony sygnałem akustycznym i komunikatem tekstowym
Driver Alert Czas na przerwę – jednocześnie w zespole wskaźników zaświeci się
powiązany z nim symbol. Jeżeli nie nastąpi
poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym
czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
Symbol ostrzegawczy można wyłączyć:
•
Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni
przy kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i
odpocząć.
04
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Symbole i komunikaty
Zespół wskaźników
SymbolA
04
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
•
Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 203.
Driver Alert Sys Wymagany serwis
A
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
•
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbole mają charakter schematyczny – mogą różnić się w zależności od rynku i modelu samochodu.
Ekran wyświetlacza
SymbolA
210
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja jest wyłączona.
Driver Alert Dostępny
Funkcja jest włączona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
SymbolA
A
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert Gotowość<65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż
65 km/h.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 203.
Symbole mają charakter schematyczny – mogą różnić się w zależności od rynku i modelu samochodu.
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Układy wspomagające kierowcę
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji LDW1
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu,
sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Obsługa i działanie funkcji
04
Linie boczne funkcji LDW (na ilustracji zaznaczone kolorem czerwonym).
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma
na celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z
wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do
przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla
ruchu przeciwległego.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające
pas ruchu.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny przekroczy linię na jezdni po swojej
lewej lub prawej stronie.
1
212
•
Symbol funkcji LDW ma BIAŁE linie
boczne – funkcja jest aktywna i wykrywa/
„widzi” jedną lub obie linie boczne.
•
Symbol funkcji LDW ma SZARE linie
boczne – funkcja jest aktywna, ale nie
wykrywa ani lewej ani prawej linii bocznej.
lub
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
konsoli środkowej. Gdy funkcja jest włączona, świeci się lampka w przycisku.
Działaniu funkcji towarzyszą czytelne informacje graficzne wyświetlane w różnych sytuacjach w zespole wskaźników. Oto kilka przykładów:
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Symbol funkcji LDW ma SZARE linie
boczne – funkcja jest w stanie gotowości,
ponieważ prędkość jest mniejsza niż 65
km/h.
•
Symbol funkcji LDW nie ma linii bocznych
– funkcja jest wyłączona.
04 Układy wspomagające kierowcę
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Ograniczenia
Kamera detekcyjna funkcji LDW ma podobne
ograniczenia jak ludzkie oko. Dalsze informacje, patrz strona 203.
UWAGA
Układ LDW nie zawsze ostrzega kierowcę,
na przykład w następujących sytuacjach:
2
•
•
Włączony jest kierunkowskaz
•
W przypadku szybkiego wciśnięcia
pedału przyspieszenia2
•
W przypadku wykonywania szybkich
ruchów kierownicą2
•
W przypadku wykonania gwałtownego
skrętu powodującego przechylenie się
samochodu.
Kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca2
generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Ustawienia funkcyjne
Ustawień dokonuje się na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej za pośrednictwem
menu MY CAR, gdzie należy wyszukać opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy Lane
Departure Warning. Struktura menu, patrz
strona 231.
Wybrać jedną z opcji:
• Włączanie przy rozruchu – Funkcja
Symbole i komunikaty na
wyświetlaczu
W sytuacjach, w których funkcja LDW jest
niedostępna, w zespole wskaźników może
pojawić się symbol wraz z komunikatem
objaśniającym – należy postępować zgodnie
z wyświetlonymi zaleceniami, jeśli są podane.
Przykładowe komunikaty:
04
przechodzi do trybu gotowości przy każdym uruchomieniu silnika. W przeciwnym
wypadku przyjmowany jest stan, jaki miał
miejsce w momencie ostatniego wyłączenia silnika.
• Zwiększona czułość – Zwiększona czułość funkcji, powodująca wcześniejsze
Gdy wybrana jest opcja „Zwiększona czułość”, ostrzeżenia są jednak przekazywane, patrz strona 213.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Układy wspomagające kierowcę
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
SymbolA
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Lane departure warning WŁ/
Lane departure warning WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
04
Lane Depart. Warning Funkcja
niedost. przy tej prędkości
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż
65 km/h.
Lane Depart. Warning Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 203.
Lane Depart. Warning
Dostępny
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
Czujniki przedn. szyby zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
•
Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 203.
Driver Alert Sys Wymagany serwis
A
214
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
•
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbole mają charakter schematyczny – mogą różnić się w zależności od rynku i modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
Poziom głośności układu wspomagającego
parkowanie można wyregulować w trakcie
emitowania sygnału dźwiękowego za pomocą
pokrętła VOL na konsoli środkowej lub w
menu samochodu MY CAR – patrz
strona 231.
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas
parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
04
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
Widok ekranu wyświetlacza – sygnalizacja przeszkody po lewej stronie z przodu i po prawej
stronie z tyłu.
•
•
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu
względem przeszkody.
Funkcjonowanie
Tylko z tylnymi czujnikami odległości
Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zaznaczonego sektora, tym mniejsza odległość
między samochodem a wykrytą przeszkodą.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
Układ zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika – zapala się
lampka On/Off w przełączniku. Po wyłączeniu
układu tym przyciskiem lampka kontrolna
gaśnie.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami
dźwiękowymi. Odtwarzanie innych dźwięków
przez zestaw audio zostaje automatycznie
wstrzymane.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Zasięg działania z tyłu
UWAGA
Podczas cofania na przykład z przyczepą
lub bagażnikiem rowerowym zamontowanym na haku holowniczym (bez oryginalnej
instalacji elektrycznej przyczepy firmy
Volvo) może wystąpić konieczność ręcznego wyłączenia układu wspomagania
parkowania, tak aby czujniki nie reagowały
na te przedmioty.
04
Czujniki nie są w stanie wykryć obiektów
znajdujących się wysoko, na przykład
wystających ramp załadowczych.
•
W takich sytuacjach należy zachować
zwiększoną ostrożność i wykonywać
manewry/przemieszczać samochód
szczególnie powoli lub przerwać trwający manewr parkowania – może
występować duże ryzyko uszkodzenia
innych pojazdów lub obiektów, ponieważ czujniki nie są chwilowo w stanie
działać w sposób optymalny.
G021423
WAŻNE
Obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie błyszczące słupki lub niskie barierki, mogą
znajdować się w „cieniu sygnału” i w tym
czasie nie będą wykrywane przez czujniki
– pulsujący dźwięk może wtedy nieoczekiwanie ustać zamiast przejść w spodziewany dźwięk ciągły.
Zasięg działania z przodu
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały
akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu
emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Monitorowanie odległości od przeszkody z
tyłu samochodu uruchamiane jest po włączeniu biegu wstecznego.
Podczas cofania na przykład z przyczepą
podłączoną do haka holowniczego tylne czujniki parkowania zostają automatycznie wyłączone – w przeciwnym razie czujniki reagowałyby na przyczepę.
G021424
Gdy odległość wynosi 30 cm lub mniej, sygnał dźwiękowy jest ciągły, a znajdujące się
najbliżej samochodu pole aktywnego czujnika
jest wypełnione. Jeżeli w podanej odległości
znajdują się obiekty zarówno za, jak i przed
samochodem, sygnał emitowany jest na przemian z tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania czujników odległości z
przodu samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach
z przodu emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przedni układ wspomagania parkowania
pozostaje aktywny do prędkości
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
WAŻNE
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby
zamontowane lampy nie znajdowały się w
polu detekcji przednich czujników odległości, ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
04
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
Czyszczenie czujników
UWAGA
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
Sygnalizacja usterek
Gdy świeci się symbol informacyjny
w zespole wskaźników i równocześnie pokazywany jest komunikat tekstowy Ukł. parkowania Wymagany serwis,
wspomaganie parkowania nie działa.
G021425
około 10 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej
10 km/h, układ wznawia działanie.
Rozmieszczenie przednich czujników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Uwagi ogólne
Działanie i obsługa
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 231).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
UWAGA
04
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
218
Układ wspomagający parkowanie z
kamerą wizyjną ma charakter wyłącznie pomocniczy. W żadnym wypadku
nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu
samochodem.
Kamera ma martwe pola detekcji, w
których nie są wykrywane ewentualne
przeszkody.
Szczególną uwagę należy zwracać na
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Umiejscowienie przycisku CAM.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny
hak holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty na ekranie wyświetlacza mogą
znajdować się w mniejszej odległości od
samochodu niż ta, w jakiej pojawiają się
one na ekranie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu
przy aktualnym kącie skrętu kierownicy –
ułatwia to parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Przybliżony obrys zewnętrzny samochodu jest przedstawiony za pomocą dwóch
przerywanych linii. Linie pomocnicze można
wyłączyć w menu ustawień.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód,
patrz strona 215.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie prowadzące
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia.
Z tego powodu jasność i jakość obrazu na
ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom.
Słabe warunki oświetleniowe mogą spowodować nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
UWAGA
•
Podczas cofania z przyczepą, która
nie jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu będą pokazywać przewidywany
tor jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na
ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu.
•
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym
skręcie kół.
04
W przypadku podłączenia przyczepy
za pomocą oryginalnego przewodu
Volvo, kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
WAŻNE
Należy pamiętać, że na ekranie pokazywana jest sytuacja jedynie z tyłu samochodu. Podczas manewrowania na biegu
wstecznym należy również zwracać uwagę
na sytuację z boków oraz z przodu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie obrysowe
koła i mogą być przedłużone do około 3,2 m
w tył od zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma
przeszkód.
Kolor
Odległość (w
metrach)
Żółty
1,5–
Pomarańczowy
0,3-1,5
Czerwony
0-0,3
Samochody z czujnikami cofania*
Ustawienia funkcyjne
Nacisnąć przycisk OK/MENU, gdy wyświetlany jest widok z kamery. Dokonać żądanych
ustawień.
04
Linie wyświetlane przez układ.
Uwagi dodatkowe
Linia obrysowa, strefa 30 cm od tyłu
samochodu
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
„Ślady kół”
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 215), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Linia ciągła (1) wyznacza strefę znajdującą się
w obrębie 30 cm od zderzaka.
Linia przerywana (2) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również granica najbardziej wystających części
samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne
na drzwiach i narożniki – również w trakcie
zakręcania.
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od żółtego,
przez pomarańczowy do czerwonego.
Szerokie „ślady kół” (3) pomiędzy liniami
bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się
220
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Ustawienie standardowe jest takie, że
kamera włącza się w momencie włączenia biegu wstecznego.
•
Jedno naciśnięcie przycisku CAM włącza
kamerę, nawet jeżeli nie jest włączony
bieg wsteczny.
•
Jeżeli w samochodzie jest zainstalowanych więcej kamer*, to używaną w danym
momencie kamerę można zmienić, naciskając przycisk CAM lub obracając
pokrętło TUNE.
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Ograniczenia
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli przesłonięty obszar na ekranie wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może
być dość duży. W rezultacie może się zdarzyć, że przeszkody staną się widoczne
dopiero w niewielkiej odległości od samochodu.
04
O tym należy pamiętać
•
Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
•
Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
221
04 Układy wspomagające kierowcę
System BLIS*
Uwagi ogólne
Działanie
Funkcjonowanie
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje pojawienie się w tzw. martwym polu
widoczności pojazdu poruszającego się w
tym samym kierunku.
Układ jest najbardziej przydatny podczas
jazdy w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
G021426
04
Włączanie/wyłączanie układu BLIS
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności i rozwagi.
Pełna odpowiedzialność za bezpieczne
wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu
spoczywa na kierowcy.
Lusterko wsteczne z funkcją BLIS1.
Kamera
Wyłącznik układu.
Lampka sygnalizacyjna
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie
błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
Symbol układu BLIS
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
1
222
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku
funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu
samochodu MY CAR za pomocą opcji
04 Układy wspomagające kierowcę
System BLIS*
Ustawienia Ustawienia pojazdu
(Struktura menu, patrz strona 231).
BLIS.
Układ monitorujący działa przy prędkości
jazdy powyżej 10 km/h.
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia się odpowiedni komunikat w zespole
wskaźników.
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który
pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2), patrz ilustracja na stronie 222.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat w zespole wskaźników oraz trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach. Nacisnąć przycisk OK,
aby skasować komunikat. (Opis komunikatów
– patrz strona 229).
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W razie np. zakrycia
kamer układu BLIS lampka kontrolna będzie
migać, a w zespole wskaźników pojawi się
odpowiedni komunikat. Należy wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy.
Działanie układu
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć – patrz punkt „Włączanie/wyłączanie”, strona 222.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
•
podczas wyprzedzania innego pojazdu
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h
•
podczas wyprzedzania przez inny pojazd
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie przez układ.
Działanie układu przy świetle dziennym
i po zmroku
04
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty.
Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje
na pozbawioną przednich świateł przyczepę
holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3,0 m.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
04 Układy wspomagające kierowcę
System BLIS*
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub
motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy
pada na nie mocne światło.
04
Ograniczenia
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma
żadnego pojazdu.
Konserwacja
Warunkiem skutecznego działania funkcji jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer
układu BLIS2. Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym
zachować ostrożność, aby nie zarysować
soczewek.
UWAGA
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
W przypadku usterki układu BLIS w zespole wskaźników pojawia się komunikat
Syst. martw. pkt Wymagany serwis.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
2
224
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
Patrz pozycja (1) na ilustracji na stronie 222.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WAŻNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
04 Układy wspomagające kierowcę
System BLIS*
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Komunikaty
W sytuacjach, w których funkcja BLIS nie jest
dostępna lub jej działanie zostanie przerwane,
w zespole wskaźników może pojawić się
symbol wraz z komunikatem objaśniającym.
Należy postępować zgodnie z wyświetlonymi
zaleceniami.
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
System BLIS
Kamera zablokowana
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
System BLIS
Ograniczone działanie
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu BLIS a układem elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Przykładowe komunikaty:
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst.inf.martw.
pkt WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
System BLIS
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
04
Syst.inf.martw.
pkt WYŁĄCZONY
System BLIS jest
wyłączony.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Menu MY CAR......................................................................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*...........................................
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive.....
226
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
228
231
240
254
259
261
270
271
275
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
pokazywanego menu uzależniony jest od
aktualnie wybranej pozycji wyłącznika
zapłonu, patrz strona 87. Gdy na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy,
menu udostępniane jest po potwierdzeniu
zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem OK.
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
05
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do
obsługi menu.
Wyświetlacz informacyjny (cyfrowy zespół wskaźników) oraz elementy sterowania do obsługi
menu.
OK – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu w
zespole wskaźników obsługiwane jest za
pomocą lewej dźwigni przełączników. Zakres
1
2
228
Dotyczy niektórych silników.
Liczba komunikatów jest podana w nawiasach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Analogowy zespół wskaźników
Prędkość cyfrowa
Nagrzewnica*
Nagrz.dodatkowa*
Opcje TC
Status serwisowy
Poziom oleju1
Komunikaty (##)2
Cyfrowy zespół wskaźników
Ustawienia*
Motywy
Tryb kontrastu/Tryb kolorów
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Status serwisowy
Komunikaty2
Poziom oleju
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie uszkodzeniem – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Zarezerwuj
termin przeglądu
Czas na zarezerwowanie
przeglądu okresowego –
należy skontaktować się
ze stacją obsługiB.
Czas na planowy przegląd
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją obsługiB.
Termin przeprowadzenia
przeglądu okresowego
zależy od przebiegu samochodu, czasu (w miesiącach), który upłynął od
ostatniego przeglądu,
czasu przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
Ogrz. postojowe*
Zerow.komp.podr.
Komunikat
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o błędzie jest przechowywany na liście w pamięci do czasu usunięcia usterki.
Nacisnąć przycisk OK (patrz ilustracja w
punkcie „Zespół wskaźników” na stronie
228), aby potwierdzić i przejrzeć komunikaty.
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to przed ponownym podjęciem
poprzedniej czynności trzeba zapoznać się
z jego treścią (nacisnąć OK).
2
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie uszkodzeniem – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Pilny serwisA
Należy skontaktować się
ze stacją obsługiB w celu
natychmiastowego sprawdzenia samochodu.
Wymagany
serwisA
Należy skontaktować się
ze stacją obsługiB w celu
jak najszybszego sprawdzenia samochodu.
Patrz
instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji obsługi
samochodu.
Termin
przeglądu
minął
05
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu
okresowego. W przypadku
nieprzestrzegania terminarza przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są objęte
gwarancją – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Liczba komunikatów jest podana w nawiasach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Skrzynia
biegów
Wymagana
wymiana
oleju
Należy skontaktować się
ze stacją obsługiB w celu
jak najszybszego sprawdzenia samochodu.
Poważna awaria. Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i skontaktować się
ze stacją obsługiB.
Skrzynia
biegów
Ograniczone działanie
Skrzynia biegów nie może
pracować z pełną wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż
komunikat zniknieC.
Skrzynia
biegów
gorąca
Zatrzymaj
pojazd
Poczekaj,
aż ostygnie
Czasowo
wył.A
Tymczasowe wyłączenie
funkcji, która zostanie
przywrócona podczas
jazdy lub po ponownym
uruchomieniu silnika.
Słabe ładowanie akumulatora
Tryb
oszczędzania mocy
Radioodtwarzacz został
wyłączony w celu ograniczenia zużycia energii.
Naładować akumulator.
Jeżeli komunikat pojawia
się wielokrotnie – należy
skontaktować się ze stacją
obsługiB.
05
Skrzynia
biegów
gorąca
Zmniejsz
prędkość
230
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika
na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat
zniknie.
A
B
C
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Więcej informacji na temat automatycznej skrzyni biegów,
patrz strona 140.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Informacje ogólne na temat opcji MY
CAR
W tym menu można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.
Działanie
Przyciski w środkowej konsoli
•
•
•
•
•
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
Ponadto różne efekty uzyskuje się w przypadku krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne
opcjonalne – ich zestaw zmienia się również
w zależności od rynku.
Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (widok głównego
źródła), z którego dostępne są wszystkie
funkcje/menu samochodu – patrz też strona
281.
Przyciski w środkowej konsoli do obsługi menu.
05
Nacisnąć MY CAR, aby wyświetlić opcje
dostępne w menu MY CAR.
Nacisnąć OK MENU, aby wybrać/zaznaczyć podświetloną opcję menu lub zapisać wybrane ustawienie funkcji w
pamięci.
Przekręcić pokrętło TUNE, aby przewijać
opcje menu w górę/w dół.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w
momencie naciśnięcia EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
}}
231
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Wygląd zestawu przycisków może się różnić
zależnie od wersji rynkowej.
05
Obrócić pokrętło, aby przewinąć opcje
menu w górę/w dół.
Nacisnąć pokrętło, aby wybrać/zaznaczyć podświetloną opcję menu lub zapisać wybrane ustawienie funkcji w
pamięci.
EXIT (patrz punkt „Funkcje przycisku
EXIT”, strona 231).
Dostęp do opcji
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do opcji w strukturze menu przedstawiono w niniejszej instrukcji w następujący sposób:
232
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
7. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu
krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT (2)
lub jednym długim naciśnięciem.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić
jej ustawienia:
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku przycisków w konsoli środkowej, patrz
strona 231: OK MENU (2), EXIT (4) i pokrętła
TUNE (3).
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
MY CAR
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła (1), a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
3. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło
– wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
5. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu zawierające dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi
lub Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i
nacisnąć pokrętło – w pustym kwadraciku
obok danej opcji pojawi się krzyżyk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
•
•
•
•
Moje S80
Statyst. podróży (Trip statistics)
DRIVe
Syst. wspom. (Support systems)
Ustawienia (Settings)
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Moje S80
Statystyka podróży
MY CAR
Statystyka podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o
średnim zużyciu paliwa, patrz strona 269.
Poziom 1 menu
Poziom 2 menu
str. x
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
Układy wspomagające kierowcę
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w menu MY CAR Ustawienia.
Niektóre menu zawierają kolejne podmenu,
które opisano szczegółowo w poświęconych
im rozdziałach.
UWAGA! Ilustracja ma charakter schematyczny –
liczba funkcji może być inna w zależności od
zamówionego wyposażenia i rynku.
MY CAR
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Moje S80
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj
włączyć lub wyłączyć.
DRIVe
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
UWAGA! Ilustracja ma charakter schematyczny –
liczba funkcji może być inna w zależności od
zamówionego wyposażenia i rynku.
MY CAR
Syst. wspom.
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
(MY CAR > Support systems)
• Start/Stop
• Ekologiczny sposób jazdy
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów wspomagających kierowcę.
Więcej informacji, patrz strona 148.
05
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przyciskuOK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przyciskuEXIT.
Ustawienia – menu
Oto struktura menu:
}}
233
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Funkcje w menu MY CAR
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
Wł.
Wył.
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
Wł.
str.
90 i
117
str.
50,
60 i
63
Wył.
05
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Dostęp bezkluczykowy
234
90 sek.
Pochyl prawe lusterko
str.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
105
Wł.
Ustawienia oświetlenia
str.
48
Sygnalizacja świetlna zablokowania
Wył.
Wł.
Wył.
str.
Tymczasowy ruch lewostronny
107
Wł.
Wył.
Odblokowanie dowolnych drzwi
30 sek.
Drzwi po tej samej stronie
60 sek.
Drzwi przednie
90 sek.
str.
65 i
69
Wył.
Wył.
Oświetlenie asekuracyjne
str.
107
60 sek.
Pochyl lewe lusterko
Wszystkie drzwi
Zapytaj przy wysiadaniu
30 sek.
Złóż lusterka
Wł.
Wszystkie drzwi
Aktywuj jeden raz
Opóźnienie wyłącz. świateł
Sygnalizacja świetlna odblokowana
Odblokowanie drzwi
Zredukowana ochrona
str.
117
lub
str.
50 i
107
Tymczasowy ruch prawostronny
Wł.
Wył.
str.
Aktywne doświetlanie zakrętów
103
Wł.
Wył.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Dodatkowe światła
Wł.
str.
104
Ostrzeg. przed kolizją
Wł.
str.
197
Wył.
Duży
str.
270
Średni
Duży
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Systemy wspomagania kierowcy
Normalny
Wł.
Mały
Wył.
Dźwięk ostrzegawczy
Przywrócenie ustawień
stand. pojazdu
str.
170
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Krytyczny odstęp
Mały
Wł.
Wył.
Wył.
Opór przy obrac. kierownicy
Pokaż znaki drogowe
DSTC
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Lane Departure Warning
Wł.
str.
212
City Safety
Wł.
Wył.
str.
168
str.
191
05
Wył.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
BLIS
Wył.
Wł.
Zwiększona czułość
Wył.
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Wł.
str.
222
str.
188
Wył.
}}
235
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Driver Alert
Wł.
str.
208
Wył.
Język
Poziomy głośności
Wybór języka dla opisów menu.
Głośność wyj. wskazówek głosowych
Pokaż teksty pomocnicze
Głośność wspom. parkow. - przód
Wł.
Opcje systemowe
Głośność wspom. parkowania - tył
Wył.
Godzina
Tutaj można nastawić zegar w zespole wskaźników.
Format czasu
12h
05
str.
84
Wł.
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja,
to pewnym czasie braku aktywności obraz na ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego
miejsce pojawi się pusty ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie wyświetlona ponownie, gdy
zostanie użyty jeden z przycisków
lub elementów sterowania ekranu
wyświetlacza.
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
str.
268
(Głośność wyj. wskazówek głosowych: Tylko z zainstalowaną
nawigacją GPS firmy Volvo, RTI –
patrz instrukcja systemu RTI.)
Standard. wartości ustaw. syst.
km/l
Wszystkie funkcje w menu Opcje
systemowe uzyskują pierwotne
ustawienia fabryczne.
l/100km
Ustawienia rozpoznawania głosu
MPG (US)
str.
231
Głośność dzwonka telefonu
Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie opisu objaśniającego
aktualną zawartość ekranu
wyświetlacza.
MPG (UK)
24h
Wygaszacz ekranu
236
str.
84
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania
temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Voice tutorial
Ta opcja menu + OK udostępnia
informacje głosowe na temat sposobu działania systemu.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
Navigation
Navigation repeat instruction
Navigation go to address
Polecenia ogólne
Help
Cancel
Voice tutorial
głosowe – tylko z zainstalowanym
systemem nawigacji Volvo RTI*.
Voice user setting
Ustawienia standardowe
User 1
User 2
Istnieje tutaj możliwość utworzenia
drugiego profilu użytkownika – jest
to przydatne w przypadku, gdy
samochód/system będzie regularnie używany przez więcej niż jedną
osobę. Ustawienia standardowe
włącza ustawienia fabryczne.
Voice training
Użytkownik 1
Użytkownik 2
Opcja Voice training umożliwia
systemowi rozpoznawania poleceń
głosowych zapoznanie się z głosem i wymową kierowcy. Na ekranie wyświetlana jest pewna liczba
zwrotów, które kierowca powinien
wypowiedzieć na głos. Gdy system
zapozna się ze sposobem mówienia kierowcy, wyświetlanie zwrotów
zostanie przerwane. Następnie
można wybrać np. pozycję User 1
w opcji Voice user setting, by
system wiedział, którego użytkownika ma słuchać.
05
Opcje menu wymienione w grupie
Polecenia dla telefonu stanowią
przykładowe dostępne polecenia
głosowe – tylko z zainstalowanym
telefonem komórkowym wyposażonym w technologię Bluetooth®.
Więcej szczegółowych informacji –
patrz strona 310.
Opcje menu wymienione w grupie
Polecenia nawigacyjne stanowią
przykładowe dostępne polecenia
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
237
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Głośność wyj.
wskaz. głosowych
Ustawienia audio
Na ekranie pojawia się funkcja
regulacji głośności i należy wtedy
wykonać następujące czynności:
Ustawienia klimatyzacji
1. Wyregulować głośność za
pomocą pokrętła.
2. Przeprowadzić próbny odsłuch
za pomocą OK.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby
zapisać ustawienie i wyjść z
menu.
05
Voice POI list
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna, a jej
zawartość zależy od rynku. Na liście tej można zapisać maksymalnie
30 ulubionych obiektów.
Opcja menu Voice POI list jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowany jest system nawigacyjny
Volvo RTI*. Więcej informacji na
temat obiektów i rozpoznawania
poleceń głosowych – patrz instrukcja obsługi systemu nawigacyjnego.
238
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
str.
279
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej szyby
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzew.
fotela kierowcy
Wł.
Wył.
Monitor. jakości
powietrza wewn.
Wł.
Wył.
str.
240
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Przywrócenie stand.
ustawień klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują
pierwotne ustawienia fabryczne.
Preferowane (FAV)
str.
283
Volvo On Call
Opis zamieszczono w oddzielnej
instrukcji.
Informacja
Liczba kluczyków
str.
48
Numer VIN
str.
434
Kod DivX® VOD
str.
302
Wersja oprogr. Bluetooth w samoch.
str.
309
05
Wersja mapy i oprogramowania*
Tylko samochody z nawigacją GPS
firmy Volvo – patrz oddzielna
instrukcja.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
239
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i
osusza powietrze podawane do przedziału
pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć,
patrz strona 249, ale dla zapewnienia
optymalnych warunków w kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu
szyb, powinien on zawsze pozostawać
włączony.
05
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu takich czynników jak prędkość powietrza,
wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek,
z którego padają promienie słoneczne. Oznacza to1, że temperatura powietrza w wylotach
po prawej i lewej stronie może się różnić,
mimo ustawienia za pomocą elementów sterowania tej samej temperatury po obydwu
stronach.
1
240
Lokalizacja czujnika
•
Na górnej powierzchni deski rozdzielczej
znajduje się czujnik nasłonecznienia.
•
Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym klimatyzacji.
•
Czujnik temperatury otoczenia znajduje
się na lusterku zewnętrznym.
•
Czujnik wilgotności* znajduje się przy
wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Szyby boczne i okno dachowe*
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe* (jeżeli jest w samochodzie).
Parowanie szyb
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest
ich umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyloty powietrza w tylnej półce
UWAGA
Aby uniknąć zaparowania tylnej szyby, nie
przykrywać częściami garderoby lub
innymi przedmiotami otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu tylnej półki.
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony. W efekcie może być odczuwalny
chwilowy wzrost temperatury w kabinie.
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lód i śnieg
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza
do układu klimatyzacji (kratka pomiędzy
pokrywą komory silnika a szybą przednią).
Maksymalne przewietrzanie
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać z funkcji otwierania (i zamykania) okien
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera.
bocznych za pomocą zdalnego sterowania,
patrz strona 63.
Filtr powietrza w przedziale
pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr.
Ten filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy
przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli
samochód jest użytkowany w środowisku o
dużym zapyleniu, konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości astmatyczne. Szczegółowe informacje
podane są w specjalnej broszurze otrzymywanej w momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
•
Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
•
Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system
oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej z takich zanieczyszczeń, jak pyły,
węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
UWAGA
W celu spełnienia wymagań normy CZIP w
samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
musi być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od
tego co nastąpi wcześniej. Jednakże do
75 000 km przez okres 5 lat. W samochodach bez pakietu CZIP oraz w przypadku
gdy klient nie chce, by spełniane były
wymagania normy CZIP, filtr IAQS musi
być wymieniany przy zwykłym przeglądzie.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w
kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie go w czystości. Wykładziny dywanowe w
kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do
wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie rekomendowanych przez Volvo
środków do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz strona 427.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia lub
zmiany standardowych ustawień sześciu
funkcji układu klimatyzacji za pomocą przycisków w konsoli środkowej. Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz
strona 232:
•
Prędkość dmuchawy dla klimatyzacji
automatycznej*, patrz strona 248.
•
Wyłącznik czasowy recyrkulacji, patrz
strona 251.
•
Automatyczne włączenie ogrzewania tylnej szyby, patrz strona 118.
•
Układ utrzymania jakości powietrza*,
patrz strona 251.
•
Automatyczne włączenie podgrzewania
fotela kierowcy, patrz strona 246.
•
Automatyczne włączenie ogrzewania kierownicy, patrz strona 97.
05
Funkcje układu klimatyzacji można przywrócić do ustawień standardowych menu
MY CAR za pomocą opcji: Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Przywrócenie
stand. ustawień klimat..
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
241
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
05
Pobierane powietrze jest rozprowadzane
przez wyloty wentylacyjne rozmieszczone w
kabinie samochodu.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
W razie potrzeby można je korygować ręcznie, patrz strona 252.
G021368
G021366
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
Zamknięte
Zamknięte
Otwarte
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
Skierować wyloty wentylacyjne na szyby
boczne, aby usunąć ich zaparowanie występujące przy niskiej temperaturze powietrza na
zewnątrz.
Ustawić wyloty wentylacyjne w kierunku wnętrza kabiny, aby utrzymać komfortowe
warunki podróżowania na tylnych siedzeniach
przy wysokiej temperaturze powietrza na
zewnątrz.
242
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
05
243
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
05
Regulacja temperatury, strona lewa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona2
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dmuchawa
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
2
3
244
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 118
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona2
Regulacja temperatury, strona prawa
Recyrkulacja
AUTO – Automatyczna klimatyzacja
Umiejscowienie tego przycisku zależy od tego, czy samochód jest wyposażony w wentylację przednich foteli*.
Wyposażenie standardowe w wersji Executive.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Wentylacja fotela przedniego*3, lewa
strona
Wentylacja fotela przedniego*3, prawa
strona
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury (ETC)
05
Dmuchawa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 118
Recyrkulacja
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
Regulacja temperatury
Korzystanie z elementów sterowania
Podgrzewanie siedzeń*
OSTRZEŻENIE
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny mają trudności w radzeniu sobie z
użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym
wypadku można doprowadzić do oparzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
na ekranie w konsoli środkowej (patrz ilustracja powyżej).
Przednie fotele
•
Niższa intensywność podgrzewania –
świecą się dwa pomarańczowe segmenty
na ekranie.
•
Najniższa intensywność podgrzewania –
świeci się jeden pomarańczowy segment
na ekranie.
•
Wyłączenie podgrzewania – nie świeci się
żaden segment.
Siedzenia tylne
Automatyczne włączenie podgrzewania
fotela kierowcy
05
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej.
Umiejscowienie tego przycisku zależy od tego, czy
samochód jest wyposażony
w wentylację przednich
foteli*, patrz ilustracja na
stronie 244.
Naciskać przycisk raz za razem, aby włączyć
funkcję:
•
Najwyższa intensywność podgrzewania –
świecą się trzy pomarańczowe segmenty
Przy aktywnym automatycznym włączeniu
podgrzewania fotela kierowcy w momencie
uruchomienia silnika zostanie nastawiona najwyższa intensywność podgrzewania.
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana za pomocą diod w przycisku.
Automatyczne włączenie ma miejsce, gdy
samochód jest nieogrzany, a temperatura
otoczenia jest niższa niż około +7 °C. Funkcję
tę można aktywować/dezaktywować w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Włącz aut.
ogrzew. fotela kierowcy. Struktura menu,
patrz strona 231.
•
Najwyższa intensywność podgrzewania –
świecą się trzy lampki.
•
Niższa intensywność podgrzewania –
świecą się dwie lampki.
•
Najniższa intensywność podgrzewania –
świeci się jedna lampka.
•
Wyłączenie podgrzewania – nie świeci się
żadna lampka.
Naciskać przycisk raz za razem, aby włączyć
funkcję:
Wentylacja przednich foteli*3
Wentylacja przednich foteli może być zamontowana tylko w połączeniu z elektronicznie
3
246
Wyposażenie standardowe w wersji Executive.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się
wraz ze spadkiem temperatury powietrza w
kabinie. Układ ten można włączyć przy uruchomionym silniku.
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle z ich podgrzewaniem. Można ją wykorzystać na przykład w celu osuszenia wilgotnych ubrań.
Wentylacja foteli regulowana jest przez sterownik układu klimatyzacji, z uwzględnieniem
takich czynników, jak temperatura fotela,
intensywność nasłonecznienia i temperatura
otoczenia.
•
Poziom komfortu I: Najniższa wydajność
– świeci się jeden niebieski segment na
ekranie.
•
Wyłączenie funkcji – nie świeci się żaden
segment.
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
Aktualny poziom komfortu jest pokazywany na
ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej.
Umiejscowienie przycisku,
patrz ilustracja na stronie
244.
Naciskać przycisk raz za
razem, aby włączyć funkcję.
Dostępne są trzy poziomy intensywności
nawiewu, różnicujące efekt chłodzenia i osuszania:
•
Poziom komfortu III: Najwyższa wydajność – świecą się trzy niebieskie segmenty na ekranie w konsoli środkowej
(patrz ilustracja powyżej).
•
Poziom komfortu II: Niższa wydajność –
świecą się dwa niebieskie segmenty na
ekranie.
WAŻNE
Wentylacja foteli nie działa, gdy temperatura w kabinie nie przekracza 5°C. Chroni
to przed nadmiernym wychłodzeniem
osoby na fotelu.
05
Dmuchawa
UWAGA
Jeżeli dmuchawa zostanie całkowicie
wyłączona, klimatyzacja nie będzie działać, co może doprowadzić do zaparowania
szyb w pojeździe.
247
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Pokrętło dmuchawy układu ECC*
Dystrybucja powietrza
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
Pokrętło dmuchawy układu ETC
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
05
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Stylizowana sylwetka składa się z trzech
przycisków. Naciskanie poszczególnych przycisków powoduje zapalanie się odpowiednich
części symbolu sylwetki na ekranie wyświetlacza (patrz ilustracja poniżej), a strzałka
przed każdą z tych części wskazuje wybrany
kierunek dystrybucji powietrza. Więcej informacji na temat dystrybucji powietrza, patrz
strona 252.
1
248
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wybrany kierunek dystrybucji powietrza jest
pokazywany na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej.
AUTO – Automatyczna klimatyzacja1
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub
kilku funkcji pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Naciśnięcie przycisku
AUTO spowoduje wyłączenie wszystkich
ustawień ręcznych. Ekran wyświetlacza pokazuje AUT. KLIMATYZACJA.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Prędkość dmuchawy w trybie automatycznym można ustawiać w menu MY CAR za
pomocą opcji: Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Aut. regulacja nadmuchu.
Dokonać wyboru spośród Mała, Normalna
lub Duża:
Regulacja temperatury
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
• Mała – Automatyczna regulacja pręd-
kości dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień powietrza.
szane.
• Normalna – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
• Duża – Automatyczna regulacja pręd-
kości dmuchawy. Priorytet ma bardziej
intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 232.
Aktualna temperatura po obu stronach jest
wyświetlana na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej.
Za pomocą tego pokrętła
można regulować temperaturę. W przypadku układu
ECC* temperaturę po stronie
kierowcy i po stronie pasażera można nastawiać
oddzielnie.
Gdy lampka kontrolna w
przycisku AC świeci się,
układ klimatyzacji jest sterowany automatycznie. W ten
sposób powietrze dopływające do przedziału pasażerskiego jest chłodzone i osu-
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC nie
świeci się, układ klimatyzacji jest wyłączony.
Ale pozostałe funkcje są nadal regulowane
automatycznie. Włączenie funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb powoduje
automatyczne włączenie klimatyzacji, dzięki
czemu wilgoć z powietrza jest usuwana z
maksymalną wydajnością.
05
Po uruchomieniu samochodu przywołane
zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można
przyspieszyć, wybierając temperaturę
wyższą lub niższą od docelowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Ogrzewanie szyby przedniej* oraz
usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyb
Samochody bez ogrzewania przedniej szyby:
•
Strumień powietrza jest kierowany na
szyby – na ekranie świeci się symbol (2).
•
Wyłączenie funkcji – nie świeci się żaden
symbol.
UWAGA
Po obu bokach szyby przedniej znajduje
się trójkątny obszar, który nie jest ogrzewany elektrycznie i odmrożenie tych
powierzchni może zająć więcej czasu.
Samochody z ogrzewaniem przedniej szyby:
05
Wybrane ustawienie jest pokazywane na ekranie
w konsoli środkowej.
Ogrzewanie elektryczne*
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Funkcja ta służy do szybkiego usuwania oblodzenia
lub zaparowania z przedniej i
bocznych szyb. Dioda kontrolna w przycisku świeci się,
kiedy ta funkcja jest aktywna.
•
Włączenie ogrzewania przedniej szyby4 –
na ekranie świeci się symbol (1).
•
Włączenie ogrzewania przedniej szyby4 i
strumienia powietrza skierowanego na
szyby – na ekranie świecą się symbole (1)
i (2).
•
Wyłączenie funkcji – nie świeci się żaden
symbol.
UWAGA
Ogrzewanie szyby przedniej oraz powłoka
odbijająca promieniowanie cieplne (IR),
patrz strona 114, mogą wpływać na działanie transponderów i innych urządzeń
komunikacyjnych.
Naciskać przycisk raz za razem, aby włączyć
funkcję.
4
250
UWAGA
Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej
nie jest dostępne po automatycznym wyłączeniu silnika, patrz strona 148.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
•
•
automatycznie włączana jest klimatyzacja
automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
UWAGA
Poziom hałasu wzrasta, ponieważ dmuchawa pracuje z pełną mocą.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
Jeśli przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby w wewnętrznym lusterku wstecznym pojawi się litera C, trzeba przeprowadzić ponowną kalibrację kompasu*. Patrz punkt Kalibracja na stronie
120 .
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Ogrzewana kierownica*
Do włączania/wyłączania
ogrzewanie kierownicy służy
przycisk w konsoli środkowej. Więcej informacji, patrz
strona 97.
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się pomarańczowa lampka kontrolna w
przycisku. W celu odcięcia
dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp.,
można włączyć recyrkulację powietrza w
przedziale pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że
powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane
do wnętrza samochodu.
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie
trwa zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania wewnętrznych powierzchni szyb.
Timer
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na
zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten
sposób ryzyko oblodzenia lub zaparowania
szyb, jak również zanieczyszczenia powietrza.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Wyłącznik czasowy recyrk.. Struktura menu,
patrz strona 232.
UWAGA
W przypadku włączenia funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb w położenie maksymalne, zawsze następuje wyłączenie recyrkulacji powietrza.
Układ utrzymania jakości powietrza*
Układ utrzymania jakości powietrza (IAQS)
oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom
zapachów i zanieczyszczenia powietrza w
przedziale pasażerskim. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza
zamykany jest wlot powietrza i powietrze w
kabinie jest recyrkulowane.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Monitor. jakości powietrza wewn.. Struktura menu, patrz strona 232.
UWAGA
Czujnik jakości powietrza musi być zawsze
włączony, by zagwarantować optymalną
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
W warunkach niskich temperatur zewnętrznych recyrkulacja powietrza zostaje
ograniczona, aby uniknąć zaparowania
szyb.
W razie zaparowania szyb należy wyłączyć
czujnik jakości powietrza i włączyć funkcję
usuwania szronu z szyb bocznych, przedniej i tylnej.
05
Samochody wyposażone w DRIVe
Start/Stop *
Po automatycznym wyłączeniu silnika następuje tymczasowe zmniejszenie wydajności
działania pewnych elementów wyposażenia,
np. prędkości dmuchawy klimatyzacji. Więcej
informacji, patrz strona 148.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
251
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
05
252
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje
się również wylotami wentylacyjnymi. Powietrze nie
jest recyrkulowane. Klimatyzacja jest zawsze włączona.
w celu usunięcia
zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy
i na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce
rozdzielczej.
w celu utrzymania
komfortowych warunków i skutecznego
przeciwdziałania zaparowaniu szyb, gdy na
zewnątrz jest chłodno
lub wilgotno.
Nawiew na szybę przednią
przez wylot do usuwania
zaparowania i oblodzenia
oraz na szyby boczne.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia
zaparowania i oblodzenia szyb, gdy na
zewnątrz jest chłodno
i wilgotno (prędkość
dmuchawy nie
powinna być zbyt
niska).
Nawiew przypodłogowy
i przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy
na zewnątrz jest
chłodno.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne
w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepło i sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej oraz wylotami na
szyby.
w celu ogrzania lub
chłodzenia stóp.
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania
dobrego efektu chłodzenia, gdy na zewnątrz jest gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza
na górną część ciała,
gdy na zewnątrz jest
chłodno lub gorąco i
sucho.
05
253
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*
Uwagi ogólne
Funkcja przygotowania do jazdy włącza
nagrzewnicę postojową silnika i kabiny przed
rozpoczęciem podróży, dzięki czemu zmniejszone zostają zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię podczas jazdy.
Nagrzewnicę można uruchomić bezpośrednio
lub za pomocą timera.
05
Podczas pracy dodatkowej nagrzewnicy
spalinowej z wnęki prawego koła może
wydobywać się dym, co jest objawem całkowicie normalnym.
Uzupełnianie paliwa
Podczas korzystania z timera możliwe jest
wybranie dwóch opcji czasowych. Należy
przy tym pamiętać, że nastawiony czas startu
określa moment, gdy zostanie osiągnięta
określona temperatura i samochód będzie
gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala
rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na
zewnątrz samochodu.
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
nagrzewnica spalinowa nie może zostać uruchomiona. Przy temperaturach poniżej –5 °C
maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi
50 minut.
OSTRZEŻENIE
Nie używać nagrzewnicy spalinowej wewnątrz pomieszczeń. Emitowane są spaliny.
254
UWAGA
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania samochodu na
stromej pochyłości należy go ustawić przodem w dół wzniesienia, aby zachować
dopływ paliwa do nagrzewnicy.
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Należy wtedy nacisnąć
jednokrotnie przycisk OK, patrz strona 255.
WAŻNE
Wielokrotne użycie nagrzewnicy w połączeniu z przejazdami na krótkie odległości
powoduje rozładowanie akumulatora, co w
rezultacie utrudnia rozruch silnika.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może się zapalić. Wyłączyć
dodatkową nagrzewnicę spalinową przed
rozpoczęciem tankowania paliwa.
Sprawdzić w zespole wskaźników, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Gdy
nagrzewnica pracuje, świeci się symbol
ogrzewania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby zagwarantować odpowiednie naładowanie akumulatora i uzupełnienie energii
zużytej przez nagrzewnicę postojową, czas
jazdy musi być taki sam jak czas pracy
nagrzewnicy, gdy jest ona używana regularnie. Nagrzewnica jest używana jednorazowo przez maksymalnie 50 minut.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*
Uruchamianie nagrzewnicy
Symbole i komunikaty
Po włączeniu nagrzewnicy na
wyświetlaczu zapala się symbol
ogrzewania.
Po włączeniu jednego z timerów na wyświetlaczu zapala się symbol włączonego timera, a
obok symbolu widoczny jest nastawiony
czas.
Symbol włączonego timera w analogowym zespole wskaźników.
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do
obsługi menu.
Wyświetlacz informacyjny (cyfrowy zespół wskaźników) oraz elementy sterowania do obsługi
menu.
Przycisk OK
Pokrętło
Symbol włączonego timera w cyfrowym zespole wskaźników.
05
Pokazywane symbole i teksty na wyświetlaczu zebrane są w tabeli.
Przycisk RESET
Więcej informacji na temat wyświetlacza i
przycisku OK, patrz strona 228.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
255
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*
Symbol
Wyświetlacz
Działanie
Nagrzewnica jest włączona.
Działanie nagrzewnicy paliw.
wstrzymane - Tryb oszczędzania
akumulat.
Nagrzewnica została wyłączona przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
Nagrzewnica paliwowa wyłączona
Niski poziom paliwa
Włączenie nagrzewnicy nie jest możliwe z uwagi na zbyt niski poziom paliwa – ma to na
celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz przejechania ok. 50 km.
Nagrzewnica paliwowa Wymagany
serwis
Nagrzewnica nie działa. Udać się do stacji obsługi w celu dokonania naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
05
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku OK.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
256
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Można uruchomić samochód i rozpocząć
jazdę podczas pracy dodatkowej nagrzewnicy spalinowej.
1. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do
menu.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*
2. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica i potwierdzić przyciskiem
OK.
3. W następnym menu przejść do opcji
Start bezpośredni/Stop, aby włączyć/
wyłączyć nagrzewnicę i wybrać ją, naciskając OK.
4. Wyjść z menu, naciskając RESET.
Timer
Timer umożliwia nastawienie godziny, o której
samochód będzie używany i ma być ogrzany.
Ustawianie timera1
1. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do
menu.
2. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica i potwierdzić przyciskiem
OK.
3. Wybrać jeden z dwóch timerów za
pomocą pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
4. Krótko nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić wskazanie godzin.
5. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
1
2
6. Nacisnąć krótko przycisk OK, aby zaczęły
migać wskazania minut.
nięciem ustawionego czasu. Należy wykonać
następujące czynności:
7. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
1. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do
menu.
8. Nacisnąć przycisk OK2, aby zatwierdzić
wybrane ustawienia.
2. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica i potwierdzić przyciskiem
OK.
> Jeśli timer jest nastawiony, ale nie został włączony, obok nastawionej
godziny wyświetlany jest symbol
zegara.
9. Nacisnąć przycisk RESET, aby cofnąć się
w strukturze menu.
10. Wybrać drugi timer (kontynuować od
punktu 2) lub wyjść z menu, naciskając
RESET.
Uruchamianie timera
1. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do
menu.
2. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica i potwierdzić przyciskiem
OK.
3. Wybrać jeden z dwóch timerów za
pomocą pokrętła i aktywować przyciskiem OK.
4. Wyjść z menu, naciskając RESET.
Wyłączanie timera
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą timera
może zostać wyłączona ręcznie przed upły-
3. Wybrać jeden z dwóch timerów za
pomocą pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
4. Aby wyłączyć timer, nacisnąć:
•
•
05
długo przycisk OK lub
krótko przycisk OK, aby przejść do
dalszej części menu. Następnie
wybrać wyłączenie timera i potwierdzić
za pomocą przycisku OK.
5. Wyjść z menu, naciskając RESET.
Uruchomiona za pomocą timera nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie „Bezpośrednie
uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”,
patrz strona 256.
Nastawienie timera jest możliwe tylko przy wyłączonym silniku.
Kolejne naciśnięcie przycisku OK uruchamia timer.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica silnika i kabiny pasażerskiej*
Zegar samochodowy/timer
Czas timera nagrzewnicy jest powiązany z
zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
05
258
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem
wysokoprężnym.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Sekwencja uruchomienia nagrzewnicy wspomagającej może zostać w razie potrzeby
wyłączona.
Wyświetlacz informacyjny (cyfrowy zespół wskaźników) oraz elementy sterowania do obsługi
menu.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy
konieczne jest zwiększenie wydajności ogrzewania.
Przycisk OK
05
Pokrętło
Przycisk RESET
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
1. Przed uruchomieniem silnika: Wybrać
pozycję I kluczyka, patrz strona 87.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do
menu.
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do
obsługi menu.
1
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
3. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrz.dodatkowa2 lub Ustawienia3 i
potwierdzić przyciskiem OK.
4. Wybrać jedną z opcji WŁ. lub WYŁ. za
pomocą pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
5. Wyjść z menu, naciskając RESET.
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
05
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi4 są wyposażone w elektryczną
nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z układem klimatyzacji pojazdu.
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie,
lecz jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkową
funkcją timera może być wykorzystywana
jako spalinowa nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz strona 254.
2
3
4
1
260
Analogowy zespół wskaźników.
Cyfrowy zespół wskaźników.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Uwagi ogólne
Grupy menu
Treść i wygląd informacji wyświetlanych przez
komputer pokładowy zależą od tego, czy
samochód jest wyposażony w zespół wskaźników w wersji "Analog" (analogowej) czy
"Digital" (cyfrowej).
Komputer pokładowy ma dwie oddzielne
grupy menu:
Odczytu wskazań oraz ustawień można
dokonać od razu po automatycznym podświetleniu zespołu wskaźników po odblokowaniu zamków samochodu. Jeśli żaden z elementów sterowania komputera pokładowego
nie zostanie użyty w ciągu ok. 30 sekund od
otwarcia drzwi kierowcy, zespół wskaźników
zgaśnie i w celu skorzystania z komputera
pokładowego trzeba wtedy wybrać pozycję II
kluczyka1 albo uruchomić silnik.
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie
włączyć komputer.
•
Aby potwierdzić zapoznanie się z
komunikatem, należy krótko nacisnąć
przycisk OK na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów.
•
•
Zespół wskaźników w wersji "Analog"
Funkcje
Nazwy wskazań w zespole wskaźników
Funkcje i nazwy wskazań komputera pokładowego tworzą oddzielne zamknięte pętle.
Wyświetlacz informacyjny i elementy sterujące.
OK – otwieranie pętli funkcji komputera
pokładowego + aktywowanie wybranej
opcji.
05
Pokrętło – otwieranie pętli nazw wskazań
komputera pokładowego + przewijanie
opcji.
RESET – anulowanie, zerowanie lub
wychodzenie z funkcji po dokonaniu
wyboru.
Funkcje
Aby otworzyć i sprawdzić/nastawić funkcję,
należy wykonać następujące czynności:
1. Aby upewnić się, że żadna sekwencja nie
jest w toku, należy najpierw przeprowa-
1
Informacje na temat pozycji kluczyka, patrz strona 88.
261
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
dzić „zerowanie”, naciskając 2 razy
RESET.
2. Nacisnąć OK – zostaje otwarta pętla
zawierająca wszystkie funkcje.
3. Znaleźć żądaną funkcję za pomocą
pokrętła i wybrać/potwierdzić przyciskiem OK.
4. Po sprawdzeniu/nastawieniu funkcji
nacisnąć dwukrotnie RESET.
Poszczególne funkcje komputera pokładowego wymieniono w poniższej tabeli:
Funkcje
Informacje
Prędkość cyfrowa
Wyświetla prędkość samochodu w postaci cyfr pośrodku zespołu wskaźników:
- km/h
•
- mph
Otworzyć przyciskiem OK, wybrać żądaną opcję za pomocą pokrętła, potwierdzić
przyciskiem OK i wyjść, naciskając ENTER.
- Brak wskazań
05
Nagrzewnica*
Opis programowania timera, patrz strona 257.
- Uruchomienie bezpośrednie
- Timer 1 – prowadzi do menu wyboru godziny.
- Timer 2 – prowadzi do menu wyboru godziny.
Nagrz.dodatkowa*
Dalsze informacje, patrz strona 259.
– Auto WŁ.
– Wyłączone
262
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Funkcje
Informacje
Opcje TC
Tutaj można wybrać/aktywować opcje, które mają być dostępne jako nazwy wskazań
do wyboru w komputerze pokładowym. Symbole pozycji już wybranych są BIAŁE i
zaznaczone „ptaszkiem”, a pozostałe są SZARE i nie mają „ptaszka”.
- Dystans do pustego zbiornika
- Zużycie paliwa
Średnia prędk.
Licznik przebiegu dziennego T1 i odległ.całk.
Licznik przebiegu dziennego T2 i odległ.całk.
A
1. Otworzyć funkcję przyciskiem OK, przewinąć symbole opcji za pomocą pokrętła i
wybrać/zatrzymać się na żądanym symbolu.
2. Potwierdzić przyciskiem OK – symbol zmienia kolor z SZAREGO na BIAŁY i zostaje
zaznaczony „ptaszkiem”.
3. Wybrać kolejne symbole funkcji za pomocą pokrętła lub zakończyć, naciskając
RESET.
Status serwisowy
Pokazuje liczbę miesięcy i przebieg do następnego przeglądu.
Poziom olejuA
Dalsze informacje, patrz strona 390.
Komunikaty (##)
Dalsze informacje, patrz strona 228.
05
Dotyczy niektórych silników.
Nazwy wskazań
Jedną z nazw wskazań z poniższej tabeli
można wybrać do ciągłego wyświetlania w
zespole wskaźników. Aby wybrać żądaną
pozycję, należy wykonać następujące czynności:
1. Aby upewnić się, że żadna sekwencja nie
jest w toku, należy najpierw przeprowa-
dzić „zerowanie”, naciskając 2 razy
RESET.
2. Obracać pokrętło – dostępne nazwy
wskazań komputera pokładowego będą
wyświetlane w pętli.
3. Zatrzymać się na żądanej pozycji.
}}
263
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
05
Nazwa wskazania komputera pokładowego w
zespole wskaźników
Informacje
Licznik przebiegu dziennego T1 i odległ.całk.
•
Długie naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie licznika dziennego przebiegu
T1.
Licznik przebiegu dziennego T2 i odległ.całk.
•
Długie naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie licznika dziennego przebiegu
T2.
Odleg. do pustego
Więcej informacji – patrz strona 268, „Dystans do pustego zbiornika”.
Zużycie paliwa
Aktualne zużycie paliwa.
Średnia prędkość
•
Brak informacji komputera pokładowego.
Ta opcja pokazuje pusty ekran – zaznacza także początek/koniec pętli.
Nazwę wskazania komputera pokładowego w
zespole wskaźników można zmienić na inną
opcję w dowolnym momencie podczas jazdy.
Zamocowanie zaczepu do holowania:
•
264
Obracać pokrętło – zatrzymać się na
żądanej pozycji.
Długie naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie pozycji Średnia prędkość.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Zespół wskaźników w wersji "Digital"
Funkcje
Aby otworzyć i sprawdzić/nastawić funkcję,
należy wykonać następujące czynności:
1. Aby upewnić się, że żadna sekwencja nie
jest w toku, należy najpierw przeprowadzić „zerowanie”, naciskając 2 razy
RESET.
2. Nacisnąć OK – zostaje otwarta pętla
zawierająca wszystkie funkcje.
3. Znaleźć żądaną funkcję za pomocą
pokrętła i wybrać/potwierdzić przyciskiem OK.
Wyświetlacze i przełączniki.
OK – otwieranie pętli funkcji komputera
pokładowego + aktywowanie wybranej
opcji.
4. Po sprawdzeniu/nastawieniu funkcji
nacisnąć dwukrotnie RESET.
Poszczególne funkcje komputera pokładowego wymieniono w poniższej tabeli:
05
Pokrętło – otwieranie pętli nazw wskazań
komputera pokładowego + przewijanie
opcji.
RESET – anulowanie, zerowanie lub
wychodzenie z funkcji po dokonaniu
wyboru.
}}
265
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Funkcje
Informacje
Zerow.komp.podr.
Średnia prędk.
Należy pamiętać, że funkcja ta nie zeruje obu liczników przebiegu dziennego T1 i T2
– patrz tabela w punkcie „Nazwy wskazań” na stronie 266 lub punkt „Zerowanie w
wersji "Digital"” na stronie 268, gdzie zamieszczono informacje na temat sposobu
postępowania.
Komunikaty
Dalsze informacje, patrz strona 229.
Motywy
Tutaj można wybrać wygląd zespołu wskaźników, patrz strona 75.
Średnie
Ustawienia*
Wybrać Auto WŁ. lub Wyłączone.
Dalsze informacje, patrz strona 259.
05
Tryb kontrastu/Tryb kolorów
Regulacja jasności i nasycenia kolorów w zespole wskaźników.
Ogrz. postojowe*
Opis programowania timera, patrz strona 257.
– Start bezpośredni
- Symbol Timer 1 – prowadzi do menu wyboru godziny.
- Symbol Timer 2 – prowadzi do menu wyboru godziny.
A
Status serwisowy
Pokazuje liczbę miesięcy i przebieg do następnego przeglądu.
Poziom olejuA
Dalsze informacje, patrz strona 390.
Dotyczy niektórych silników.
Nazwy wskazań
Jednocześnie mogą być wyświetlane trzy
nazwy wskazań komputera pokładowego –
266
po jednej w każdym „okienku” (patrz
poprzednia ilustracja).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jedną z kombinacji nazw wskazań z poniższej tabeli można wybrać do ciągłego
wyświetlania w zespole wskaźników. Aby
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
dzić „zerowanie”, naciskając 2 razy
RESET.
wybrać żądaną pozycję, należy wykonać
następujące czynności:
1. Aby upewnić się, że żadna sekwencja nie
jest w toku, należy najpierw przeprowa-
2. Obracać pokrętło – dostępne kombinacje nazw wskazań będą wyświetlane w
pętli.
Kombinacje nazw wskazań
Informacje
Średnie
Licznik dziennego przebiegu T1
+ stan licznika
Średnia prędkość
•
Długie naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie licznika
dziennego przebiegu T1.
Chwilowe zużycie
paliwa
Licznik dziennego przebiegu T2
+ stan licznika
Dystans do pustego
zbiornika
•
Długie naciśnięcie RESET powoduje wyzerowanie licznika
dziennego przebiegu T2.
Chwilowe zużycie
paliwa
Stan licznika
kmh<>mph
Brak informacji komputera
pokładowego.
Kombinację nazw wskazań komputera pokładowego w zespole wskaźników można zmienić na inną opcję w dowolnym momencie
podczas jazdy. Zamocowanie zaczepu do
holowania:
•
3. Zatrzymać się na żądanej kombinacji
pozycji.
Obracać pokrętło – zatrzymać się na
żądanej pozycji.
kmh<>mph – patrz punkt „Cyfrowy prędkościomierz” na stronie
268.
05
Ta opcja wyłącza wszystkie trzy wyświetlacze komputera pokładowego – zaznacza także początek/koniec pętli.
Informacje dodatkowe
Średnia prędkość
Średnie
Średnia prędkość jest obliczana na podstawie podległości przejechanej od momentu
ostatniego zerowania.
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd odczytu, jeśli
używana była nagrzewnica spalinowa*.
Chwilowe zużycie paliwa
Pokazywana informacja dotycząca bieżącego
zużycia paliwa jest aktualizowana przez cały
czas – mniej więcej raz na sekundę. Gdy
samochód jedzie z niską prędkością zużycie
paliwa jest pokazywane w przeliczeniu na
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
jednostkę czasu, a przy wyższej prędkości w
przeliczeniu na jednostkę odległości.
Dla wyświetlacza można wybrać różne jednostki (km/mile) – patrz punkt „Zmiana jednostek”, strona 268.
Średnia prędkość i średnie zużycie
paliwa
1. Wybrać funkcję Zerow.komp.podr. i
aktywować ją przyciskiem OK.
Komputer pokładowy pokazuje przybliżoną
odległość, jaką można przejechać na paliwie
pozostałym w zbiorniku.
Zerowanie w wersji "Analog"
Licznik dziennego przebiegu i średnia
prędkość
- l/100 km
- km/h
W przypadku gdy w pozycji Odleg. do
pustego widoczna jest wartość „----”, nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu.
Gdy w zespole wskaźników wyświetlana jest
jedna z nazw pozycji komputera pokładowego – Licznik dziennego przebiegu T1, Licznik dziennego przebiegu T2 lub Średnia prędkość:
- Wyzeruj oba
•
W takim przypadku należy zatankować
najszybciej jak to możliwe.
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na
ilości paliwa pozostałego do wykorzystania.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość
zużycia paliwa, patrz strona 12.
2
268
Prędkość jest pokazywana w odmiennej jednostce (km/h / mph) niż na głównym wskaźniku. Jeśli wskaźnik jest nastawiony na mph,
komputer pokładowy pokazuje odpowiednią
prędkość km/h i na odwrót.
2. Wybrać jedną z poniższych opcji za
pomocą pokrętła i aktywować ją przyciskiem OK:
Zasięg – dystans do pustego zbiornika
05
Cyfrowy prędkościomierz2
Dotyczy tylko zespołu wskaźników w wersji "Digital".
•
Nacisnąć długo RESET – wybrana pozycja zostanie wyzerowana.
Każdą z pozycji trzeba wyzerować oddzielnie.
Zerowanie w wersji "Digital"
Licznik przebiegu dziennego
Obrócić pokrętło, by wyświetlić kombinację
pozycji zawierającą licznik dziennego przebiegu, który ma zostać wyzerowany:
•
Nacisnąć długo RESET – wybrany licznik
dziennego przebiegu zostanie wyzerowany.
3. Zakończyć, naciskając RESET.
Zmiana jednostek
W celu zmiany jednostek (km/mile) odległości
i prędkości jazdy należy przejść do menu MY
CAR Ustawienia Opcje systemowe
Jedn. odległ. i zużycia paliwa, patrz
strona 231.
UWAGA
Oprócz komputera pokładowego jednostki
te zostają jednocześnie zmienione także w
systemie nawigacji GPS firmy Volvo – RTI.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Statystyka podróży*
Samochód przechowuje informacje o zakończonych podróżach, w tym dane o średnim
zużyciu paliwa i średniej prędkości, które
można przeglądać na ekranie w konsoli środkowej w postaci wykresu słupkowego.
Funkcjonowanie
po prawej stronie zmienia położenie na górne
lub dolne, zależnie od wybranej skali.
Działanie
W menu MY CAR można dokonać żądanych
ustawień:
MY CAR
Moje S80
Statyst. podróży:
• Rozpocznij nową podróż – nacisnąć
ENTER, aby skasować całą wcześniejszą
statystykę, wybrać EXIT, aby wyjść z
menu.
• Zresetuj po każdym cyklu podróży –
zaznaczyć kratkę, naciskając ENTER i
wybrać EXIT, aby wyjść z menu.
Statystyka podróży3.
Każdy słupek odpowiada dystansowi 1 km
lub 10 km, zależnie od wybranej skali –
ostatni słupek po prawej stronie pokazuje
wartość dla aktualnie pokonywanego kilometra lub odcinka 10 km.
Za pomocą pokrętła TUNE można zmienić
skalę słupków między 1 km a 10 km – kursor
3
Zaznaczenie opcji „Zresetuj po każdym
cyklu podróży” powoduje automatyczne
usunięcie całej statystyki po zakończeniu
jazdy, gdy upłyną 4 godziny od zatrzymania
samochodu. Rejestracja statystyki podróży
rozpoczyna się od zera przy następnym uruchomieniu silnika.
05
Jeśli nowy cykl jazdy rozpoczyna się przed
upływem 4 godzin, trzeba najpierw usunąć
ręcznie aktualny okres, korzystając z opcji
„Rozpocznij nową podróż”.
Patrz też informacje na temat Eco guide na
stronie 78.
Ilustracja ma charakter schematyczny – układ graficzny może być inny w zależności od wersji oprogramowania i rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie – Four-C*
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe (Comfort), sportowe
(Sport) i wyczynowe (Advanced).
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych poziomów wspomagania kierownicy
zapewniających wyczucie drogi lub czułość
układu kierowniczego. Przejść do menu MY
CAR, odszukać opcję Ustawienia
Ustawienia pojazdu Opór przy obrac.
kierownicy i wybrać Mały, Średni lub Duży.
Comfort
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
05
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze,
co ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do
dróg o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
270
wymagany do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia na przykład parkowanie.
Struktura menu, patrz strona 231. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie
ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego
o sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach.
Przy małych prędkościach jazdy wysiłek
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
05
}}
271
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali
grzejnej.
Schowek podręczny
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek podręczny
Schowek
Wieszak na ubrania
Schowek, uchwyt na kubki
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
05
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
272
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda
wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką i popielniczką w miejsce gniazda
12 V jest zapalniczka, patrz strona 273, a
zamiast uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk. Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do
położenia wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy ją wyciągnąć z gniazda. Do
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp.
Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty
na długopisy. Schowek podręczny można
zamknąć za pomocą kluczyka mechanicznego, patrz strony 53 i 63.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Dywaniki podłogowe*
Gniazdo 12 V
Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. wyświetlacze, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe.
Gniazdo jest pod napięciem, gdy wybrana
jest co najmniej pozycja I kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, patrz strona 87.
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
G021439
OSTRZEŻENIE
Lusterko kosmetyczne
G021440
G021438
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy fotelami.
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Po uniesieniu osłony lusterka zapala się
odpowiednia lampka.
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
wyświetlacze, odtwarzacze muzyczne i
telefony komórkowe – podłączone do jednego z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą zostać włączone przez układ klimatyzacji nawet po wyjęciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub gdy
samochód jest zamknięty, na przykład w
przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej godzinie.
05
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A
(120 W), jeżeli używane jest tylko jedno
gniazdo na raz. Jeżeli oba gniazda w konsoli między siedzeniami są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5 A
(90 W) na każde gniazdo.
Jeśli do jednego z dwóch gniazd zostanie
podłączony kompresor z zestawu naprawczego do ogumienia, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
UWAGA
05
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 380.
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
Więcej informacji, patrz strona 355.
274
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive
Za podłokietnikiem w siedzeniu tylnym znajduje się chłodziarka. Chłodziarka działa gdy
silnik pracuje, lub gdy kluczyk zdalnego sterowania jest ustawiony w położeniu II.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
Schowek na szklanki
G021858
G021857
Dostęp do luku od strony bagażnika
UWAGA
W przypadku samochodu z lodówką, tylne
siedzenie trzeba złożyć nieco do przodu,
by można było zdjąć dywanik w przestrzeni ładunkowej. Złożyć oparcie do
przodu, pociągając za uchwyt, patrz
strona 91.
G021859
Chłodziarka
Pod pokrywą w podłokietniku znajduje się
schowek na dwie szklanki i otwieracz do
butelek.
05
OSTRZEŻENIE
Szklanki należy przetrzymywać w schowku
lub w uchwytach na kubki. Podczas jazdy
pokrywa schowka powinna być zamknięta.
UWAGA
Do optymalnego działania chłodziarki
wymagane jest swobodne krążenie powietrza. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni
w okolicy znajdującego się w bagażniku
wlotu powietrza chłodziarki.
275
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym.............................
Radioodbiornik......................................................................................
Odtwarzacz multimedialny....................................................................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.......................................
Media
Bluetooth®*
304
................................................................................ 307
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*.....................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy..........
TV*.........................................................................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ............................................................
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń* ............
276
278
290
299
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
310
320
325
329
331
SYSTEM INFOTAINMENT
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny składa się z
radioodbiornika, odtwarzacza multimedialnego, odbiornika TV* oraz funkcji połączenia
z telefonem komórkowym*. Informacje są
prezentowane na 5- lub 7-calowym* ekranie,
który znajduje się w górnej części konsoli
środkowej. Sterowanie funkcjami umożliwiają
przyciski przy kierownicy, przyciski na konsoli
środkowej pod ekranem lub nadajnik zdalnego sterowania*. W niektórych przypadkach
do sterowania telefonem komórkowym
można wykorzystać funkcję rozpoznawania
poleceń głosowych.
06
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Dolby, Pro Logic
Przegląd
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym
razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I
lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed
wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania
bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
278
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system
Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy
światowy poziom odtwarzania dźwięku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
AUX (dotyczy tylko systemu Performance)
i USB (nie dotyczy systemu Performance)
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
– wejścia zewnętrznych źródeł dźwięku
(np. iPod®).
Obsługa systemu
cie, zapamiętanymi stacjami radiowymi (nie
dotyczy DAB) lub rozdziałami (dotyczy tylko
płyt DVD). Długie naciśnięcie powoduje
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Przyciski sterujące przy kierownicy (z
pokrętłem*/bez pokrętła).
Panel sterowania w środkowej konsoli.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp
do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie
itd.). Więcej informacji, patrz strona 283.
Ekran wyświetlacza. Ekran wyświetlacza
jest dostępny w dwóch rozmiarach: 5 i 7
cali. W instrukcji pokazano ekran 7calowy.
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
Tylny panel sterowania z gniazdami słuchawkowymi*.
ON/OFF/MUTE – krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*)
włącza/wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć
dźwięk (funkcja MUTE).
Wejście A/V-AUX*.
06
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/
wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje przechodzenie między utworami na pły-
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Jeśli funkcja RADIO lub MEDIA jest już
aktywna, to naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie widoku
źródła. Jeśli funkcja TEL* lub NAV* jest już
aktywna, to naciśnięcie przycisku głównego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
279
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
źródła spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej
pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli
aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie menu
wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA).
Strzałka po prawej stronie ekranu jest
wyświetlana, gdy są dostępne niższe
poziomy menu.
06
TUNE – obrócenie pokrętła na kierownicy
lub w konsoli środkowej powoduje przechodzenie między utworami/folderami na płycie,
stacjami radiowymi i telewizyjnymi*, kontaktami w książce telefonicznej* lub opcjami na
ekranie wyświetlacza.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu, przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/
odrzuca rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone znaki. Długie naciśnięcie włącza
widok normalny lub, jeśli widok ten jest już
aktywny, najwyższy poziom menu (widok
głównych źródeł), gdzie są dostępne te same
przyciski głównych źródeł co w konsoli środkowej (7).
280
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
FAV – – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na
często używaną funkcję w trybie FM itd. Więcej informacji, patrz strona 283.
MUTE – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego lub włączyć ponownie dźwięk, jeśli był
wyłączony.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(samochody z nawigacją) – nacisnąć, aby
włączyć funkcję rozpoznawania poleceń głosowych (dla telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub
dla systemu nawigacyjnego*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Menu
06
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk głównego źródła, (2) Widok normalny, (3) Menu skrótów/
źródła, (4) Szybkie menu, (5) Menu źródła.
}}
281
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Do poruszania się w obrębie menu źródła
używać elementów sterowania TUNE, OK/
MENU, EXIT i przycisku głównego źródła (1).
Struktura menu, patrz strona 285.
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy z pokrętłem*,
elementów tych można użyć zamiast elementów sterowania na konsoli środkowej
(TUNE, OK/MENU, EXIT).
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
Widok źródła – do poruszania się w obrębie menu (dostępny po naciśnięciu przycisku
OK/MENU).
Włączanie/wyłączanie
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie
słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co najmniej 102 dB.
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem MODE. Wyłączenie panelu następuje po
długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz
z wyłączeniem silnika.
Przewijanie lub wyszukiwanie do
przodu i do tyłu
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Naciśnięcia przycisku (2) powodują przechodzenie między utworami/plikami audio na płycie lub wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej.
Przycisk głównego źródła – nacisnąć,
aby zmienić źródło główne lub wyświetlić
menu skrótów/źródła dla aktywnego źródła.
Ograniczenia
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
Menu skrótów/źródła – zawiera często
używane opcje menu dla źródeł głównych,
np. TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu
przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
UWAGA
VOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
282
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
Menu i widoki na ekranie wyświetlacza
06
MODE – Wybór między opcjami AM,
FM1, FM2, DAB1*, DAB2*, Płyta, USB*,
iPod*, Bluetooth*, AUX, TV* i włączeniem/wyłączeniem. Połączenie za pośrednictwem USB* lub AUX, patrz
strona 304, a za pośrednictwem Bluetooth®*, patrz strona 308.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Źródłem audio (np. FM1, AM, Płyta itd.),
którego zawartość jest odtwarzana przez
głośniki, nie można sterować za pomocą
tylnego pulpitu.
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
UWAGA
Aby możliwe było wybranie źródła audio za
pomocą przycisku MODE i odtworzenie
jego zawartości, źródło to musi być
dostępne i podłączone w samochodzie.
FAV – zapamiętywanie ulubionych
stacji/funkcji
•
•
•
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
jedną z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU,
aby zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp
do zapamiętanej funkcji można uzyskać, naciskając krótko FAV.
AM
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
•
•
•
•
•
•
PŁYTA
USB*
Odtwarzacz iPod*
Ogólne ustawienia audio
Bluetooth*
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i
zapisać pod przyciskami MY CAR, CAM*, i
NAV*. Ulubione funkcje można również
wybrać i zapisać pod przyciskiem MY CAR.
Więcej informacji na temat menu MY CAR,
patrz strona 231.
Aby zapamiętać funkcję pod przyciskiem
FAV:
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania w pamięci często używanych funkcji,
które będzie można następnie włączyć,
naciskając FAV. Można wybrać ulubione
ustawienie (np. Korektor graficzny) dla każdej z poniższych funkcji:
W trybie RADIO:
1
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(FM1, Płyta, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Za pomocą SOUND lub OK/
MENU przewinąć do żądanego ustawienia
(np. Tony wysokie).
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za pomocą OK/MENU.
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround1 – Funkcję tę można włączyć
06
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera ustawienie zapewniające
optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle
na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy
. Jeżeli nagrania dokonano w
DPLII i
technologii Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie,
a na ekranie wyświetlacza pojawi się
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
. Po wyłączeniu funkcji dostępne
jest 3-kanałowe odtwarzanie stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer*1 – Natężenie dźwięku z
głośnika niskotonowego.
• Środek w układzie DPL IIŚrodek w
układzie 3-kan.1 – Głośność dla głośnika
centralnego.
• DPL II surround1, 2 – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
06
Zaawansowane ustawienia audio
Korekcja dźwięku3
Poziom głośności można nastawić oddzielnie
dla różnych zakresów fal radiowych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać
dostęp do menu Ustawienia audio i
wybrać Korektor graficzny.
1
2
3
284
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Ogólne informacje na temat nawigacji w
obrębie menu, patrz strona 281; struktura
menu, patrz strona 285.
3. Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
Automatyczna korekcja głośności
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby
potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Ogólne informacje na temat nawigacji w
obrębie menu, patrz strona 281; struktura
menu, patrz strona 285.
Ogólne informacje na temat nawigacji w
obrębie menu, patrz strona 281; struktura
menu, patrz strona 285.
Pozycja odsłuchu1
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie
samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują
zarówno przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca
się opcję optymalizacji dla obu przednich
miejsc. Do wyboru opcji służy menu
Ustawienia audio Pole akustyczne.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
Nie dotyczy Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPod®), to podłączone w ten sposób
źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np.
radio). Można to skorygować, ustawiając
głośność dla sygnału wejściowego:
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać
parę sekund lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Pole akustyczne
Patrz przypis C
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Korektor graficzny
Główne źródła RADIO, MEDIA i TEL zawierają następujące menu. Informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281.
Menu RADIO
str. 291
Patrz przypis A
Przeszukiwanie
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
A
B
C
D
Patrz przypis B
str.283
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla
wszystkich źródeł dźwięku.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
str.294
str.283
06
TP
str.292
Pokaż radiotekst
str.294
Pokaż zaprogramowane stacje
str.291
Patrz przypis
Ustawienia audio
str.284
Menu główne FM1/FM2
Menu główne AM
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
str.284
Patrz przypis D
Opisana w tej części instrukcji regulacja
takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony
wysokie i Korektor graficzny ma wyłącznie
za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.
Struktura menu
str.284
A
Przeszukiwanie
str.294
285
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Ustawienia wiadomości
str.293
Ustawienia rozszerzone
REG
str.294
str.294
Częstotliwość alternatywna (AF)
EON
Ustaw preferowane TP
Ustawienia PTY
Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM
06
Ustawienia audio
B
Programowanie grup
transmisyjnych
str.295
Filtry PTY
str.296
Wyłącz filtry PTY
str.292
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
str.296
str.294
str.283
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Patrz przypis
Patrz przypis
A
B
str.296
Przeszukiwanie
str.295
Ustawienia rozszerzone
str.297
Monitorowanie stacji DAB
Pasmo DAB
Kanały podrzędne
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
str.297
str.297
str.283
B
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Menu MEDIA
Menu główne CD, audio (Menu płyty)
A
Pokaż tekst PTY
286
str.296
Pokaż radiotekst
str.293
Wyzeruj wszystkie
ustawienia DAB
Ustawienia audio
str.292
Patrz przypis B
A
Menu główne DAB1*/DAB2*
Odtwarzanie w kol. przypadk.
str.301
Przeszukiwanie
str.301
Ustawienia audio
str.283
Patrz przypis A
A
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
str.297
Menu główne CD/DVDA, dane (Menu
płyty)
str.297
Odtwarzanie
str.300
Pauza
str.297
Stop
str.300
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Odtwarzanie w kol. przypadk.
str.301
Powtórz folder
str.301
Zmień napisy
str.300
Zmień ścieżkę dźwiękową
str.300
Przeszukiwanie
str.301
Patrz przypis
A
B
Powtórz folder
str.301
Wybierz urządzenie USB
str.306
Patrz przypis B
Zmień napisy
str.305
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Zmień ścieżkę dźwiękową
str.305
Przeszukiwanie
str.301
Ustawienia audio
str.283
Ustawienia audio
A
str.302
str.283
str.283
Menu główne iPodA
B
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Menu główne DVDA, wideo (Menu płyty)
Menu płyty DVD
str.301
Kod DivX® VOD
B
Ustawienia audio
Przypadkowa kolejność
str.302
Kąt
str.302
Play/Pauza/Dalej
str.302
Stop
str.302
Napisy
str.302
Ścieżki dźwiękowe
str.302
Ustawienia zaawansowane
str.302
Przypadkowa kolejność
str.301
Przeszukiwanie
str.301
Ustawienia audio
str.283
Patrz przypis
A
B
Patrz przypis B
A
B
Nie dotyczy systemu Performance.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Menu główne Media BluetoothA
B
Nie dotyczy systemu Performance.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
06
Przypadkowa kolejność
str.309
Wybierz inne urządzenie
str.308
Usuń urządzenie Bluetooth
str.308
Przeszukiwanie
str.309
Menu główne USBA
Odtwarzanie
str.305
Pauza
Stop
str.305
}}
287
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Wersja oprogr.
Bluetooth w sam.
Ustawienia audio
Patrz przypis
A
B
str.309
str.283
A
06
Ustawienia audio
str.283
Wyskakujące
Wejściowa głośność AUX
str.283
Ustawienia audio
str.283
A
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Wybierz kraj
str.326
Sortowanie zaprogr. kanałów
str.327
Automatyczne strojenie
str.327
menuA*wideo
Wszystkie połączenia
str.303
Menu źródła
str.281
Patrz przypis
B
C
str.302
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
C
DVD top menuC
str.302
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania
telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na
przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Szukaj
Nowy kontakt
Numery skrócone
Odbierz vCard
288
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
str.314
str.314
i TV*
Ustawienia obrazu
DVD Menu główne
A
Menu główne zestawu głośnomówiącego Bluetooth®A (Menu telefonu)
Wszystkie połączenia
Patrz przypis B
Menu główne TV*
Menu TEL
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*,
aby uzyskać dostęp do wyskakującego
menu.
Menu główne AUX
A
str.327
Patrz przypis A
B
Nie dotyczy systemu Performance.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Patrz przypis
Przeszukiwanie
str.314
str.314
str.314
str.314
str.315
str.316
str.317
str.318
str.318
06 System Infotainment
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Zasoby pamięci
Usuń książkę telefoniczną
str.318
Numer mailbox
Rozłącz telefon
str.318
Zmień telefon
str.312
Usuń urządzenie Bluetooth
str.313
A
str.314
str.313
Nie dotyczy systemu Performance.
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
Dźwięki i poziom głośności
Pobierz książkę telefoniczną
Wersja oprogram.
Bluetooth w poj.
str.311
str.314
str.315
str.319
06
Opcje dla połączeń
Aut. odbieranie połącz.
str.313
289
06 System Infotainment
Radioodbiornik
Uwagi ogólne
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
Menu
Lista stacji1
Przyciski pamięci stacji radiowych (0-9)
Radio AM/FM
Aby przejść do listy i wybrać stację:
Do wyboru żądanej częstotliwości/stacji
lub poruszania się w obrębie menu
radioodbiornika służy pokrętło TUNE.
Strojenie
1. Wybrać żądany zakres fal radiowych
(FM1 lub FM2).
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany wybór lub otwiera menu radioodbiornika.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby
przejść do następnej/poprzedniej dostępnej stacji. Nacisnąć krótko, aby włączyć
zapamiętaną stację.
290
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na
konsoli środkowej (lub w zespole przycisków przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych nadających w paśmie FM stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Umożliwia to odnalezienie stacji podczas
jazdy na obszarze, na którym kierowca nie
zna stacji radiowych ani ich częstotliwości.
Przycisk RADIO do wyboru zakresu fal
radiowych (FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
1
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Sterowanie menuRADIO jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
Konsola środkowa: przyciski podstawowych
funkcji radioodbiornika.
06
Strojenie automatyczne
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu
kraju znajduje się samochód.
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja
jest zaznaczona na liście większymi literami.
06 System Infotainment
Radioodbiornik
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym
kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na
liście.
4. Potwierdzić wybór przyciskiem OK/
MENU.
UWAGA
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
•
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej
stacji jest słaby, radioodbiornik może
nie być w stanie dokonać aktualizacji
listy stacji. Jeżeli do tego dojdzie,
należy nacisnąć przycisk
(gdy
lista stacji jest pokazywana na
wyświetlaczu), aby przejść na strojenie
ręczne i nastawić częstotliwość. Jeżeli
lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku, aby ponownie wyświetlić
w celu przełączelistę i nacisnąć
nia.
Lista zniknie z ekranu wyświetlacza po upływie kilku sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku
na konsoli środkoi nacisnąć przycisk
wej, aby przejść do strojenia ręcznego (lub
wrócić ze strojenia ręcznego do funkcji „Lista
stacji”).
Strojenie ręczne
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE
wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym
sygnale na danym obszarze (patrz punkt
„Lista stacji”, strona 290). Gdy wyświetlana
jest lista stacji, nacisnąć przycisk
na
konsoli środkowej, aby przejść do strojenia
ręcznego. Pozwala to wybrać częstotliwość z
listy wszystkich dostępnych częstotliwości
radiowych w wybranym zakresie fal. Innymi
słowy, jeżeli podczas strojenia ręcznego
pokrętło TUNE zostanie obrócone o jeden
skok, częstotliwość zmieni się np. z 93,3 to
93,4 MHz, itd.
UWAGA
Ustawienie fabryczne jest takie, że
radioodbiornik automatycznie wyszukuje
stacje na obszarze, przez który przejeżdża
samochód (patrz poprzedni punkt „Lista
stacji” powyżej).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku
na konsoli środkowej, gdy była wyświetlana lista stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on
w trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić TUNE
o jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej
.
listy stacji) i nacisnąć przycisk
Należy pamiętać, że naciśnięcie
, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz
strona 279.
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
06
Zapamiętywanie stacji radiowych
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację (patrz punkt „Strojenie”,
strona 290).
291
06 System Infotainment
Radioodbiornik
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków pamięci, w
tym czasie dźwięk zostaje wyłączony, ale
powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić2 na ekranie wyświetlacza. Funkcję
można włączyć/wyłączyć w trybie FM/AM w
opcji menu FM Menu Pokaż
zaprogramowane stacje lub AM Menu
Pokaż wstępnie wybrane stacje.
Funkcje RDS
06
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub
wiadomości.
2
292
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie
wybrane funkcje tego systemu.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej
stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku.
Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz
CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane.
Następuje przełączenie na odbiór żądanego
programu z ustaloną głośnością, patrz
strona 294. Po zakończeniu transmisji następuje powrót do poprzedniego źródła dźwięku
i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty
alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP),
serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje o ustawieniach funkcji przerywania transmisji (EON Distant i EON Local), patrz punkt
„Funkcja EON” poniżej. Nacisnąć EXIT, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, któ-
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
rego działanie zostało przerwane i nacisnąć
OK/MENU, aby skasować komunikat.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia
tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie wyświetlacza.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS serwisów drogowych. O włączeniu
funkcji informuje symbol TP. Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie wyświetlacza
świeci się jasnym światłem, w przeciwnym
razie symbol TP będzie szary.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menuFM Menu TP.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika
06 System Infotainment
Radioodbiornik
radiowego, w jakich przypadkach ma następować automatyczne przełączanie na odbiór
serwisów, komunikatów lub programów podczas odbioru innego źródła dźwięku.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM, wybierając jedną z opcji w menu
FM Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
Odbiór serwisów informacyjnych –
News
przez stacje RDS programów radiowych o
określonym profilu.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu funkcji informuje symbol NEWS.
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów
w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
–
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant3 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
3
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Ustawienie fabryczne.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia wiadomości
Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonych
profilach, np. nadających muzykę pop lub
klasyczną. O włączeniu funkcji informuje symbol PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór transmitowanych
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie
wyświetlacza widoczny jest odpowiedni symbol.
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
06
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
}}
293
06 System Infotainment
Radioodbiornik
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
–
06
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na ekranie wyświetlacza może być widoczna
nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
–
4
294
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Pokaż tekst PTY.
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy
Informacje tekstowe4
–
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje te mogą być pokazywane na ekranie
wyświetlacza.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu Pokaż
radiotekst.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji. W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może
być konieczne przeszukanie przez funkcję
całego pasma FM.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone
Częstotliwość alternatywna (AF).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone REG.
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie
FM, wybierając opcję FM Menu
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia FM.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie odbioru tego rodzaju transmisji dokonana
zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta automatycznie wyszukuje
dostępne stacje, uwzględniając ewentualne
ustawienia filtrowania typu programów. Po
znalezieniu stacji następuje przełączenie na
06 System Infotainment
Radioodbiornik
jej odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w
zwykły sposób, patrz punkt Zapamiętywanie
stacji radiowych, strona 291.
–
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM i wybrać
opcję FM Menu Przeszukiwanie lub
AM Menu Przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy
zostanie zapamiętana stacja.
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Uwagi ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej. System ten obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z
uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Brak sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
•
Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
•
Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup
transmisyjnych, które są dostępne w jego
obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista
wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista
ta nie ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu Menu DAB Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie
można także przeprowadzić w następujący
sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
2. Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna posiada nazwę, która jest wyświetlana
w górnej części ekranu wyświetlacza. Gdy
zostanie wybrana nowa grupa transmisyjna,
wyświetlana nazwa zmieni się.
•
Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również filtrować, wybierając rodzaj programu (Filtry PTY), patrz poniżej.
Przeszukiwanie kanałów
06
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po
upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest
wznawiane. Podczas słuchania stacji można
ją zapisać w pamięci w zwykły sposób. Informacje na temat zapamiętanych stacji, patrz
punkt „Zapamiętywanie stacji radiowych”
poniżej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
06 System Infotainment
Radioodbiornik
–
Przejść do trybu DAB i wybrać opcję
Menu DAB Przeszukiwanie, aby rozpocząć przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy
zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym profilu programowym.
Profil programu (PTY)
06
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
można wybierać różne rodzaje programów
radiowych. Zdefiniowana jest pewna liczba
profili programowych, obejmujących różne
rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone
do kanałów transmitujących dany rodzaj
audycji.
Profil programu można wybrać w trybie DAB
w menu Menu DAB Filtry PTY. W celu
anulowania wyboru profilu programowego:
–
5
296
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na
ekranie wyświetlacza widoczny jest
odpowiedni symbol.
W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę
kanałów za pomocą funkcji DAB to DAB link
(opis poniżej).
Zapamiętywanie stacji radiowych
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji
dla każdego pasma długości fal radiowych.
Dla odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz
ma 2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się
poprzez długie naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej informacji patrz
strona 291. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze
kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od
listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić5 na ekranie wyświetlacza. Funkcję
można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w
opcji menu Menu DAB Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje te są pokazywane na ekranie wyświetlacza.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Pokaż
radiotekst.
06 System Infotainment
Radioodbiornik
UWAGA
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”.
Jeżeli jedna z nich zostanie włączona, gdy
jest już włączona druga, to wcześniej włączona funkcja zostanie automatycznie
wyłączona. Obie funkcje można wyłączyć.
Ustawienia zaawansowane
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
Funkcja ta oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej
rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma
możliwość przełączenia się na odbiór tej
samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w
której sygnał jest silniejszy. Zmiana grupy
kanałów może następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy przerwaniem
odbioru na dotychczasowym kanale, a jego
wznowieniem na nowym kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie odbiornika.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Monitorowanie stacji DAB.
6
Pasma radiowe
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych6:
• Band III – obejmuje zasięgiem większość
obszarów.
• LBand – dostępne jedynie na niewielu
obszarach.
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór
pasma nie wpływa na zapisane w pamięci
informacje.
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Pasmo DAB.
Podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej
strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza
widoczny jest symbol
. Z kolei podkanał
jest identyfikowany za pomocą symbolu - z
lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.
Nacisnąć
kanałów.
, aby uzyskać dostęp do pod-
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego
innego.
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu
DAB Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Tekst PTY
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu, informacje na ten
temat – patrz Profil programu (PTY), strona
296. Informacje te są pokazywane na ekranie
wyświetlacza.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
06
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji DAB
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
297
06 System Infotainment
Radioodbiornik
–
06
298
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w trybie
DAB, wybierając opcję Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
06 System Infotainment
Odtwarzacz multimedialny
Informacje ogólne
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany wybór lub otwiera menu wybranego
źródła multimedialnego.
Funkcje CD/DVD1
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD* oraz z
podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku
za pośrednictwem wejścia AUX/USB* lub pliki
audio przesyłane strumieniowo z urządzeń
zewnętrznych za pośrednictwem Bluetooth®.
Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą
pokazywać audycje TV* i posiadać opcję
komunikacji z telefonem komórkowym (patrz
strona 310)* za pośrednictwem Bluetooth®.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i
zmiana utworu lub rozdziału2 na płycie.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
•
•
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Szczelina na płyty
Przycisk MEDIA aktywuje ostatnie
aktywne źródło multimedialne. Jeśli
źródło multimedialne jest już aktywne, to
naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty
Wprowadzanie cyfr i liter.
Do wybierania utworów/folderów z dysku
lub poruszania się po opcjach menu służy
pokrętło TUNE.
1
2
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami audio i/lub wideo1.
Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD1.
Wypalane samodzielnie płyty DVD1 z plikami audio i/lub wideo.
Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych formatów, patrz strona 303.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
06
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
06 System Infotainment
Odtwarzacz multimedialny
Menu
Pauza
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
też możliwe za pomocą menu3 – nacisnąć
przycisk OK/MENU, wybrać Play/Pause.
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się Płyta, nacisnąć przycisk
OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej odtwarzanie rozpocznie
się automatycznie, w przeciwnym razie na
ekranie TV zostanie wyświetlony komunikat
Włóż płytę. Włożyć wtedy płytę, stroną
zadrukowaną do góry. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
06
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności
od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty CD
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym
przez około 12 sekund, po czym ze względu
na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
3
1
4
300
Odtwarzanie i przeglądanie
Płyty audio CD
Wypalane samodzielnie płyty z plikami
audio/wideo1
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów płyty i rozpocząć jej przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU,
by potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku audio/
wideo. Naciskając przycisk EXIT, można
zatrzymać odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo przechodzić w górę (do tyłu) w
strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje przejście do poziomu
głównego listy odtwarzania.
Obrócić TUNE, by przejść do listy odtwarzania płyty i przeglądać ją. Nacisnąć OK/
MENU, by potwierdzić wybór utworu na płycie i rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć EXIT,
by anulować i wyjść z listy odtwarzania. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
przejście do poziomu głównego listy odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Utwory na płycie można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
Nie dotyczy audio CD.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Pliki audio są opatrzone symbolem
,
pliki wideo1 mają symbol
, a foldery
symbol
.
06 System Infotainment
Odtwarzacz multimedialny
ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca
tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, a
następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza
multimedialnego zostanie włożona płyta
zawierająca zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
1
5
6
Płyty wideo DVD1
Odtwarzanie płyt wideo DVD, patrz
strona 302.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
Naciskając i przytrzymując przyciski
/
, można uzyskać szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z jedną prędkością, a
pliki wideo mogą być przewijane z kilkoma
różnymi prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do
przodu/do tyłu, należy raz za razem naciskać
/
. Zwolnić przycisk, aby
przyciski
wrócić do oglądania z normalną prędkością.
Losowa kolejność odtwarzania5
Odtwarzanie fragmentów utworów/
plików5
Utwory na płycie/pliki audio można zmieniać,
naciskając
/
na konsoli środkowej
lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio na płycie. Aby
odtworzyć fragmenty utworów/plików:
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Aby odtworzyć utwory w losowej kolejności:
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powtórz folder6
06
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz
folder
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy płyt wideo DVD.
Dotyczy tylko plików audio/wideo na wypalonych samodzielnie płytach lub USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
301
06 System Infotainment
Odtwarzacz multimedialny
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
Odtwarzanie płyt wideo DVD1
Odtwarzanie
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór
napisów, języka i scen.
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
06
1
7
302
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście
tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i
wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).
Ustawienia zaawansowane7
Kąt
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo
DVD służą przyciski numeryczne w konsoli
środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać
rozdział i wrócić do punktu początkowego
(jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie
rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena. W trybie Płyta
wybrać opcję Menu płyty Ustawienia
zaawansowane Kąt.
DivX® Video On Demand
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX
VOD z nagranych płyt lub z urządzenia USB.
Kod rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Informacja
Kod DivX® VOD. Informacje o menu
MY CAR, patrz strona 231.
06 System Infotainment
Odtwarzacz multimedialny
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Ustawienia obrazu7
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
UWAGA
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać
Ustawienia obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych
płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie
nie może zostać zagwarantowane i może
dojść do nieprawidłowego działania.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
A
B
C
7
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3, wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx, avi,
asf
06
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
303
06 System Infotainment
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Informacje ogólne
czemu nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu pokrywy.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie TV widoczny będzie komunikat Odczytywanie USB w toku. Zależnie
od struktury plików i ich liczby, wczytywanie
może trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością
modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
UWAGA
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
06
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej. Źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem gniazda USB
można następnie obsługiwać1 za pomocą
elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za
pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z samochodu.
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w
którym można umieścić przewody, dzięki
1
304
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądane
źródło dźwięku USB, iPod lub AUX,
nacisnąć przycisk OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
TV pojawi się komunikat Podłącz
urządzenie USB.
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku
wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone
urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu
(może to mieć miejsce, jeżeli podłączone
urządzenie nie jest zgodne ze standardem
USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.
Menu
Sterowanie menu MEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
06 System Infotainment
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Odtwarzanie i przeglądanie2
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów i rozpocząć jej
przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego
listy odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Pliki audio są opatrzone symbolem
,
, a foldery
pliki wideo3 mają symbol
symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
2
3
4
5
6
ustawienie, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie
odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak
ustawienia, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz
kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu
plików.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu2
Patrz strona 301.
Skanuj2
Patrz strona 301.
Losowa kolejność odtwarzania2
Patrz strona 301.
lub znaku przybliża nas do celu poszukiwania.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz folder5
Patrz strona 301.
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
też możliwe za pomocą menu6 – nacisnąć
przycisk OK/MENU, wybrać Play/Pause.
Funkcja wyszukiwania2
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
06
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z
literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPod®.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
06 System Infotainment
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Źródło dźwięku
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może
odczytać do 1000 folderów, z których
każdy może zawierać maksymalnie 254
podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
06
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się
korzystanie z przewodu przedłużającego
USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
Koncentrator USB
urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB
dokonuje się w trybie USB w menu Menu
USB Wybierz urządzenie USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe
było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie USB
Removable device/Mass Storage Device.
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można
je odtwarzać za pośrednictwem gniazda
USB.
iPod®
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod®.
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób
możliwość jednoczesnego podłączenia wielu
306
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
06 System Infotainment
Media Bluetooth®*
Informacje ogólne
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth®1 i
może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio
transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię
Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i
palmtopy. Do nawigacji w strukturze menu i
regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na konsoli środkowej lub
przyciski sterujące przy kierownicy*. Niektóre
urządzenia zewnętrzne pozwalają także na
przełączanie utworów z urządzenia.
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku,
trzeba najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny w samochodzie w tryb Bluetooth.
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także zdalnego sterowania niektórymi funkcjami telefonu, patrz
strona 310. Aby obsługiwać funkcje źródeł
głównych TEL i MEDIA, należy przełączyć się
na odpowiednie źródło.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth®
musi być zgodny z profilami Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
Odtwarzacz powinien korzystać z profilu
AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji
1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje
mogą nie działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem
Volvo lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania
informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Menu
Sterowanie menu MEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
1
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
Przegląd
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOL – Głośność
Przycisk MEDIA. Zostaje automatycznie
włączone ostatnie aktywne źródło (np.
iPod®). Jeśli źródło jest aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje menu.
06
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany wybór lub otwiera menu.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
307
06 System Infotainment
Media Bluetooth®*
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Krótkie naciśnięcia wykorzystuje się do
przechodzenia pomiędzy plikami audio.
Długie naciśnięcia wykorzystuje się do
szybkiego przewijania plików audio do
przodu i do tyłu.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
06
Pierwsze kroki
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Bluetooth®
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Podłączanie odbywa się
w taki sam sposób jak w przypadku telefonu,
patrz Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Bluetooth®, strona 311.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
308
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie TV. Nacisnąć EXIT, aby połączyć się
z innym urządzeniem. Połączenie się z
nowym urządzeniem zewnętrznym, patrz
„Wybór innego urządzenia zewnętrznego”
poniżej.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń. Urządzenie to musi jednak najpierw
zostać skojarzone z systemem, patrz „Podłączanie zewnętrznego urządzenia Bluetooth®”
powyżej. Aby wybrać inne urządzenie:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się Bluetooth,
nacisnąć przycisk OK/MENU.
2. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz inne
urządzenie i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
> Po chwili nazwa urządzenia zewnętrznego pojawi się na ekranie TV. Jeżeli
uprzednio skojarzone zostały również
inne urządzenia zewnętrzne, zostaną
one pokazane.
5. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Odłączanie urządzenia
Automatyczne odłączenie ma miejsce, gdy
urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza
zasięgiem systemu audio-telefonicznego.
Więcej informacji na temat połączeń, patrz
strona 308.
Usuwanie podłączonego urządzenia
1. Wybrać tryb Bluetooth przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Usuń
urządzenie Bluetooth i potwierdzić,
naciskając OK/MENU.
06 System Infotainment
Media Bluetooth®*
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte, obracając TUNE i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Na ekranie TV pojawi się prośba o
potwierdzenie, czy połączenie ma rzeczywiście zostać usunięte.
4. Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
Odtwarzanie fragmentów plików
audio z urządzenia zewnętrznego2
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego pliku audio. Funkcję można włączyć/
wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Przeszukiwanie.
Przycisk EXIT anuluje tę czynność.
Przycisk EXIT anuluje funkcję odtwarzania
fragmentów utworów.
Losowa kolejność odtwarzania2
Informacja o wersji Bluetooth®
Funkcja ta odtwarza pliki audio na urządzeniu
zewnętrznym w losowej kolejności. Funkcję
losowej kolejności odtwarzania można włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji
menu Menu Bluetooth Odtwarzanie w
kol. przypadk..
Wersję oprogramowania Bluetooth® zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w
trybie Bluetooth w opcji menu Menu
Bluetooth Wersja oprogr. Bluetooth w
sam..
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
2
06
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
309
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Uwagi ogólne
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
Bluetooth® do systemu w sposób bezprzewodowy1. System audio-telefoniczny działa
wówczas bez konieczności angażowania rąk
kierowcy w poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji telefonu. Wykorzystywany przez system
mikrofon znajduje się obok osłony przeciwsłonecznej kierowcy (2). Zawsze możliwe jest
sterowanie telefonem komórkowym za
pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy
jest on podłączony, czy nie.
funkcje źródeł głównych TEL i MEDIA, należy
przełączyć się na odpowiednie źródło.
Menu
Sterowanie menuTEL jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Przyciski i pokrętła do obsługi
telefonu
Przegląd
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym
Volvo lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
06
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także możliwość jednoczesnej strumieniowej transmisji plików audio
z telefonu, patrz strona 307. Aby obsługiwać
1
310
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Klawiatura alfanumeryczna
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przycisk TEL aktywuje/wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest
już podłączony, to naciśnięcie przycisku
TEL spowoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu.
TUNE – Obrócić w widoku normalnym w
prawo, aby uzyskać dostęp do książki
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
telefonicznej lub w lewo, aby uzyskać
dostęp do rejestru wszystkich połączeń;
służy także do przechodzenia między
opcjami na ekranie wyświetlacza.
Do odbierania połączeń przychodzących,
potwierdzania wybranych opcji i przechodzenia do menu telefonu można użyć
przycisku OK/MENU.
EXIT – Anulowanie/odrzucanie połączeń
telefonicznych, usuwanie wprowadzonych znaków, przechodzenie w górę systemu menu oraz anulowanie aktualnie
wybranej funkcji.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
O czym należy pamiętać
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli
telefon jest już podłączony, to naciśnięcie
przycisku TEL spowoduje wyświetlenie menu
skrótów zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu. Symbol
oznacza, że telefon jest podłączony.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Bluetooth®
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
lub patrz strona 308. Można także korzystać z
telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od
tego, czy było ono podłączane w przeszłości.
W zamieszczonych poniżej opisach metod
podłączenia przyjęto, że dane urządzenie jest
podłączane po raz pierwszy i że nie jest podłączone żadne inne urządzenie.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna
z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
UWAGA
06
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może
zostać przerwana. W takim przypadku
należy odłączyć telefon, patrz strona 313,
a następnie podłączyć go ponownie, patrz
strona 311.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać, patrz strona 312
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
311
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Jeśli widok normalny nie jest aktywny, nacisnąć przycisk TEL w konsoli środkowej.
MENU, wybrać opcję Wykrywalny i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem menu samochodu
2. Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z instrukcjami.
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wyświetlacza samochodu.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z
niego sterowane.
06
Podłączenie nie powiodło się, nacisnąć dwukrotnie przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z
metodą 2.
Metoda 2 – wyszukanie samochodu za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia zewnętrznego.
1. Przełączyć samochód w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®. Obrócić pokrętło
TUNE, by wybrać opcję Ustawienia
telefonu, potwierdzić przyciskiem OK/
312
3. Wprowadzić opcjonalny kod PIN w urządzeniu zewnętrznym, a następnie wybrać
opcję podłączenia.
4. Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie wprowadzić ten sam kod PIN za
pomocą klawiatury w konsoli środkowej
samochodu.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego
nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje
wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio połączony telefon komórkowy, zostanie
on automatycznie połączony. Jeżeli ostatnio
podłączony telefon komórkowy nie jest
dostępny, system spróbuje podłączyć telefon
komórkowy, który został skojarzony wcześniej. Jeżeli system audio wyszukuje ostatnio
połączony telefon, jego nazwa zostanie pokazana na ekranie wyświetlacza.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Połączenie ręczne
Aby zmienić podłączony telefon komórkowy,
należy w trybie telefonu przejść do opcji
Menu telefonu Zmień telefon.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń. Urządzenie musi jednak najpierw zostać zarejestrowane w samochodzie, patrz
Podłączanie zewnętrznego urządzenia Bluetooth®. Aby wybrać inne urządzenie:
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
2. Nacisnąć przycisk TEL, a następnie
wybrać Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlaoraz że
cza widoczny jest symbol
funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania, patrz strona 318.
Ewentualnie w widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w
lewo, aby uzyskać dostęp do rejestru
wszystkich połączeń. Informacje na temat
książki telefonicznej, patrz strona 315.
3. Nacisnąć OK/MENU.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Połączenie z telefonem komórkowym może zostać przerwane
ręcznie w trybie telefonu za pomocą opcji
Menu telefonu Rozłącz telefon. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 311.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi2.
2
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre
telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
Usuwanie urządzenia
Połączony telefon komórkowy można wyrejestrować i usunąć. Można to zrobić w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Usuń urządzenie Bluetooth.
Połączenia telefoniczne
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie,
nacisnąć EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane automatycznie.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie roz-
mowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
06
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za
pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w
tryb oczekiwania).
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
313
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji
menu Menu telefonu Wszystkie
połączenia:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
06
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
Poczta głosowa
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki głosowej, który można następnie wywołać,
naciskając długo przycisk 1.
3
314
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Numer mailbox
Zmień numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Wycisz
radio/media.
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki
i poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby sprawdzić
głośność dźwięku. Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki
i poziom głośności Dzwonki Sygnał
połączenia 1, itd.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu3, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Menu telefonu Ustawienia telefonu
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
UWAGA
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego.
Zmiany wprowadzone z samochodu w
którymś z wpisów w książce telefonicznej
telefonu komórkowego spowodują utworzenie nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
Książka telefoniczna
Istnieją dwie książki telefoniczne. Zostają one
w samochodzie połączone w jedną i są
wyświetlane w nim jako jedna książka telefoniczna.
•
Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy
podłączony jest telefon, z którego ta
książka została pobrana.
•
Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie,
niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon komórkowy jest podłączony do
samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w samochodzie, to przed nazwą
kontaktu w książce telefonicznej jest
wyświetlany symbol
.
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być
widoczny jest symbol
, a funkcja głośnomówiąca musi być w trybie telefonu.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego ze skojarzonych
telefonów komórkowych. Książka może zostać skopiowana do systemu automatycznie
podczas każdego połączenia.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Pobierz
książkę telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru
i nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol >, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer
niż numer wybrany jako domyślny, należy
obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć
OK/MENU.
06
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do
wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu (patrz punkt „Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej”, gdzie opisano
funkcje przycisków).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przy-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
315
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
kład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części
listy, która zawiera kontakty na literę M.
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
Funkcja
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
Przycisk
Funkcja
Przełączanie pomiędzy
dużymi i małymi literami.
+0pw
#*
Wyszukiwanie kontaktów
DEFÈΔ3
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
4
316
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
GHIÌ4
06
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Menu telefonu
Książka telefoniczna Szukaj.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce
telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
123/ABC
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
Nowy kontakt
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
Prowadzi do książki telefonicznej (3). Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać kontakt i
nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić zapisane numery i
inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków
(1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak
4
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
2. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie wyświetlacza.
06
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną
z opcji (patrz objaśnienie w poniższej
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
317
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
tabeli) na liście (1) i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie wyświetlacza (1) i nacisnąć OK/MENU. Następnie wprowadzić
numer telefonu w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać
opcję Zapisz kontakt w menu, aby zapisać
kontakt.
06
318
123/AB
C
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji
Dodaj kontakt za pomocą
przycisk OK/MENU.
Do przełączania między
małymi i wielkimi literami służy
przycisk OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie
kursora do pola wprowadzania
(2) u góry ekranu wyświetlacza.
Kursor można teraz przenieść
za pomocą pokrętła TUNE w
odpowiednie miejsce, aby na
przykład wstawić dodatkowe
litery lub usunąć litery za
pomocą przycisku EXIT. Aby
możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/
MENU.
Numery szybkiego wybierania
W trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
numerem szybkiego wybierania nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Odbieranie wizytówki vCard
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód musi być widoczny w systemie
Bluetooth®. Funkcję tę włącza się w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Odbierz vCard.
Stan pamięci
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
Usuwanie książki telefonicznej
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
06 System Infotainment
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Informacja o wersji Bluetooth®
Wersję oprogramowania Bluetooth® zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w
trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Wersja
oprogram. Bluetooth w poj..
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
319
06 System Infotainment
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Uwagi ogólne
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych1
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth® lub pewnych
funkcji systemu nawigacyjnego Volvo – RTI
(Road and Traffic Information System).
UWAGA
•
06
•
1
320
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
Bluetooth®. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem system Bluetooth® do systemu
audio-telefonicznego w samochodzie,
patrz strona 310.
System nawigacji Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) ma
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat sterowania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi
tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
Język
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo – RTI (Road and Traffic Information
System) bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się
w formie dialogu, podczas którego użytkownik wypowiada pewne polecenia głosowe, a
system udziela słownych odpowiedzi. System
rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący Bluetooth® (patrz ilustracja na stronie
310) i udziela odpowiedzi za pośrednictwem
głośników samochodu.
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
. Zmiany języka dokonuje się
symbolem –
za pomocą menu MY CAR, patrz strona 233.
06 System Infotainment
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
O czym należy pamiętać
tem i zainicjować dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie wyświetlacza
w konsoli środkowej najczęściej używane
polecenia.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) –
w odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu muszą być zamknięte.
•
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Przyciski w kierownicy.
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Włączanie
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi
zostać skojarzony i połączony z zestawem
głośnomówiącym Bluetooth®. W przypadku
wydania polecenia głosowego telefonowi,
gdy nie jest podłączony żaden telefon komórkowy, system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat kojarzenia i podłączania telefonu komórkowego, patrz
strona 311.
•
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć sys-
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
•
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
•
•
niewypowiadanie żadnego słowa
•
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Funkcje pomocnicze systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
•
Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
•
Uczenie się głosu: Funkcja, która
pozwala systemowi poleceń głosowych
nauczyć się rozpoznawania głosu i
akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu dwóch użytkowników.
06
Dostęp do funkcji pomocniczych można
uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
321
06 System Infotainment
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
panelu przycisków sterujących w konsoli
środkowej, a następnie obracając pokrętło
TUNE w celu wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany.
06
•
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych i powiedzieć „Polecenia głosowe”.
•
Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Struktura menu, patrz strona 231.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć
jakąś lekcję i przejść do następnej, nacisnąć
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć
się do poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
322
Uczenie się głosu
Używanie poleceń głosowych
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
Struktura menu, patrz strona 231.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (patrz ilustracja na stronie 321).
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika
za pomocą opcji Voice user setting.
Dodatkowe ustawienia w menu MY
CAR
•
•
Ustawienia użytkownika – Można ustawić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą
opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Wybrać User 1 lub User 2.
Struktura menu, patrz strona 231.
Głośność głosu – Można zmienić w
menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Głośność wyj.
wskazówek głosowych. Struktura menu,
patrz strona 231.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlacza zostaną wyświetlone najczęściej używane
polecenia. Tekst wyszarzony lub podany w
nawiasach nie jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem,
może przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka sposobów
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
•
„Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
lub
•
„Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
06 System Infotainment
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Szybkie polecenia
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Struktura
menu, patrz strona 231.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć) nie są rozpoznawane przez system, np.
nie można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11
(jedenaście).
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
dających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę,
system powtórzy je, po czym należy powiedzieć „Dalej”.
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
•
Można także zmienić numer, wypowiadając polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany numer telefonu).
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
lub
lub
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) skła-
Telefon, Wywołaj kontakt
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
•
Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na ekranie w ponumerowanych wierszach i system poprosi użytkownika o wybranie numeru wiersza.
•
Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Odpowiedź systemu
lub
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Numer?
Telefon > Wywołaj kontakt
Wybieranie numeru z rejestru połączeń
Telefon > Wywołaj numer
Telefon, Wywołaj numer
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Połączenie z kontaktem
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
06
Połączenie ze skrzynką głosową
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie Bluetooth®, patrz
strona 314.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
lub
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
323
06 System Infotainment
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
06
324
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System Infotainment
TV*
Uwagi ogólne
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze
standardem DVB-T. System nie odbiera
programów telewizyjnych nadawanych za
pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się ponownie po
zatrzymaniu samochodu.
W samochodach z systemem RSE tylne
ekrany nie zostają wyłączone.
Przegląd
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika
telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego
produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 281;
struktura menu, patrz strona 285.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Przycisk MEDIA. Zostaje włączone ostatnie aktywne źródło (np. iPod® lub TV).
Jeśli źródło jest aktywne, to naciśnięcie
przycisku MEDIA spowoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego często
używane opcje menu.
06
Przyciski pamięci stacji, wprowadzanie
cyfr.
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między pozycjami na liście kanałów i opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany wybór lub otwiera menu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
325
06 System Infotainment
TV*
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
pamięci, to po prawej stronie nazwy
kanału zostanie wyświetlony jego numer
w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby
wybrać żądany kanał i nacisnąć OK/
MENU.
Następny dostępny kanał można włączyć,
/
.
naciskając
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw przycisków przy kierownicy* i/lub pilot
zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach można używać ich zamiast przycisków na konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 279. Opis
nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 329.
Oglądanie telewizji
–
06
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się TV, nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
•
•
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
krótko przyciski
/
.
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe
do innego miasta, nie ma pewności, że
zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. W takim przypadku należy przeprowadzić nowe wyszukiwanie i zapisać nową listę zapamiętanych kanałów, patrz funkcja „Zapamiętywanie dostępnych kanałów telewizyjnych”,
strona 327.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
326
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z
tych kanałów został już zapisany w
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do
Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego
przeprowadzenia wyszukiwania.
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub
więcej krajów, zostaną one pokazane
na liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
06 System Infotainment
TV*
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądany kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 326.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
Channel management
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny może zajmować więcej niż jedną pozycję na liście zapamiętanych kanałów. Położenie kanałów telewizyjnych na liście może się
zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV Sortowanie
zaprogr. kanałów.
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który
ma zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
W przypadku przemieszczenia się samochodu w danym kraju, na przykład po przyjeździe do innego miasta, nie ma pewności,
że zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i
zapisać w pamięci nową listę.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać
Automatyczne strojenie i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 326.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie
kanały dostępne w aktualnym miejscu
pobytu. Po znalezieniu kanału następuje przełączenie na jego odbiór, a po upływie około
10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
Wyszukiwanie można zatrzymać przyciskiem
EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na
aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa na listę zapamiętanych
kanałów.
06
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie TV w menu Menu TV Przeszukiwanie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
327
06 System Infotainment
TV*
Teletekst
Informacja o aktualnym programie
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Należy wykonać następujące kroki:
Nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym programie i godzinie jego rozpoczęcia.
Naciskając ponownie przycisk INFO, można
czasem uzyskać dodatkowe informacje na
temat bieżącego programu, takie jak godzina
rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki
opis. Więcej informacji na temat przycisku
INFO, patrz strona 279.
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
nowy numer lub nacisnąć przyciski
/
nadajnika zdalnego sterowania.
06
328
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Ustawienia obrazu
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu. Więcej informacji, patrz
strona 303.
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.
Zanik sygnału
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie obrazu. Chwilę później pojawi się
komunikat informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się ponowne wyszukiwanie tego
kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
natychmiast zostanie wyświetlony obraz
danego kanału. Podczas wyświetlania tego
komunikatu można w dowolnym momencie
zmienić kanał.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału,
szuka oznacza, że system nie jest w stanie
wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że
system jest nastawiony na niewłaściwy kraj.
W takim przypadku należy wybrać właściwy
kraj zgodnie z opisem w punkcie „Wyszukiwanie kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów”, patrz strona 326.
06 System Infotainment
Nadajnik zdalnego sterowania*
Informacje ogólne*
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć
do sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak przyciski na konsoli środkowej lub
przyciski sterujące przy kierownicy*.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nadajnika w
nacisnąć najpierw przycisk
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku INFO
(patrz strona 279) w konsoli środkowej.
Jeżeli samochód jest wyposażony w tylne
ekrany TV* i ma być obsługiwany jeden z
nich, należy wybrać odpowiedni ekran za
nadajnika zdalnego
pomocą przycisku
sterowania. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni ekranu TV,
który ma być obsługiwany, patrz strona 331.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) –
w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Funkcje
Przycisk
Funkcja
Przełączanie między:
L = Lewy tylny ekran TV*
F = Przedni ekran TV
R = Prawy tylny ekran TV*
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik (np. FM1)
06
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/
utworu
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
329
06 System Infotainment
Nadajnik zdalnego sterowania*
Przycisk
Funkcja
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
Odtwarzanie/pauza
Skrót do ulubionych ustawień.
Zatrzymanie
Informacja o aktualnym programie, utworze, itp. Wykorzystywany również wtedy,
gdy dostępnych jest więcej
informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Funkcja
Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana
ścieżki/utworu
Menu
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Przechodzenie w górę/w dół
Przechodzenie w prawo/w
lewo
06
Potwierdzenie wyboru lub
przejście do systemu menu
wybranego źródła
Głośność, zmniejszanie
Głośność, zwiększanie
0-9
330
Przycisk
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Napisy, wybór języka tekstu
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Wymiana baterii w nadajniku
zdalnego sterowania
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie
od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Przegląd
Ekran
Gniazdo słuchawkowe
Przycisk do włączania/wyłączania
Wejście A/V-AUX
Nadajnik zdalnego sterowania
Słuchawki
Odbiornik/nadajnik podczerwieni
Uwagi ogólne
Zestaw RSE to zestaw multimedialny dla
pasażerów tylnych siedzeń, który umożliwia
m.in. oglądanie materiałów wideo, słuchanie
muzyki i radia, oglądanie telewizji* lub podłączenie innych urządzeń zewnętrznych (np.
konsoli do gier).
Zestaw RSE jest całkowicie zintegrowany z
systemem audio-telefonicznym samochodu i
może być używany jednocześnie z innymi
funkcjami tego systemu.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach
korzystają np. z wejścia A/V-AUX lub oglądają
telewizję* i dźwięk transmitowany jest przez
słuchawki, kierowca oraz pasażer na przednim fotelu mogą w tym czasie korzystać z
samochodowego radioodbiornika lub odtwarzacza multimedialnego. W odtwarzaczu multimedialnym może być jednak odtwarzana
tylko jedna płyta na raz. Istnieje możliwość
odtwarzania muzyki np. z odtwarzacza iPod®
lub transmisji strumieniowej plików audio za
pośrednictwem łącza Bluetooth®.
06
Zestawem RSE można sterować z przedniego ekranu (kontrola rodzicielska).
Na każdym z ekranów TV można wyświetlać
lub odtwarzać różne materiały z różnych źró}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
331
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
deł. Istnieje także możliwość wyświetlania lub
odtwarzania materiałów z tego samego źródła
na jednym lub kilku ekranach (przednim, prawym tylnym i lewym tylnym). Nie jest możliwe
odtwarzanie materiału wideo ze źródła USB
podczas odtwarzania płyty CD lub DVD.
WAŻNE
Umieszczając w pojeździe bagaż lub duże
przedmioty, należy upewnić się, że pozostała wystarczająca ilość miejsca na ekrany
TV w zagłówkach, aby nie doszło do ich
zarysowania lub uszkodzenia. Podczas
załadunku przykryć ekrany TV odpowiednim materiałem.
UWAGA
06
Ekrany TV i nadajnik zdalnego sterowania
nie działają w bardzo niskich i wysokich
temperaturach – „budzą się” one dopiero
wtedy, gdy układ klimatyzacji wytworzy w
kabinie temperaturę odpowiednią dla ich
pracy.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I
bądź II wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika samochodu odtwarzanie filmu
zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego
uruchomieniu.
UWAGA
W przypadku długiego użytkowania (przez
ponad 10 minut) przy wyłączonym silniku,
poziom naładowania akumulatora pojazdu
może spaść do tak niskiego poziomu, że
nie będzie możliwe uruchomienie silnika.
Zestaw RSE jest wyposażony w nadajnik
zdalnego sterowania. Za jego pomocą można
sterować funkcjami wszystkich ekranów.
Nadajnik zdalnego sterowania może również
posłużyć do sterowania innymi funkcjami systemu audio-telefonicznego, również z tylnego
siedzenia.
Informacje na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz strona 329.
Słuchawki bezprzewodowe
W takim przypadku na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat.
Menu
Do obsługi menu zestawu RSE służy nadajnik
zdalnego sterowania. Ogólne informacje na
temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 339.
UWAGA
Soczewkę odbiornika podczerwieni należy
regularnie czyścić wilgotną ściereczką,
ponieważ zabrudzona soczewka wpływa
negatywnie na działanie nadajnika zdalnego sterowania.
332
Nadajnik zdalnego sterowania
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przełącznik wyboru kanału A (CH.A) lub
kanału B (CH.B)
Przycisk do włączania/wyłączania
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Gniazdo słuchawkowe
Regulacja głośności
Istnieje możliwość podłączenia słuchawek
zewnętrznych przez gniazda słuchawek (3,5
mm) znajdujące się z boku zagłówków, patrz
ilustracja na stronie 331. Do regulacji głośności służy nadajnik zdalnego sterowania.
Lampka kontrolna sygnalizująca włączenie/wyłączenie
Zestaw RSE zawiera dwa komplety słuchawek bezprzewodowych.
Słuchawki bezprzewodowe włącza się za
pomocą przycisku (2), co powoduje zapalenie
się lampki kontrolnej (4). Wybrać CH.A (kanał
A) lub CH.B (kanał B) za pomocą przełącznika
(1). Wyregulować głośność za pomocą
pokrętła (3).
Nieużywane słuchawki zostają automatycznie
wyłączone po upływie około 3 minut.
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych
Słuchawki są zasilane dwoma bateriami typu
AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Wejście A/V-AUX, gniazdo
elektryczne 12 V
Słuchawki bezprzewodowe.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
W trosce o środowisko naturalne
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowego A/V-AUX mogą współpracować z obydwoma ekranami, słuchawkami bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
UWAGA
06
Użytkownik odpowiada za to, by wyposażenie podłączone do wejścia A/V-AUX lub
do gniazda słuchawek nie powodowało
zakłóceń w działaniu zestawu RSE
pojazdu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
333
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Podłączanie urządzeń do gniazda
wejściowego A/V-AUX
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w
którym można umieścić przewody, dzięki
czemu nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu pokrywy.
Umiejscowienie gniazda elektrycznego, patrz
strona 273
Odtwarzanie materiałów audio/wideo
za pośrednictwem gniazda
wejściowego A/V-AUX
1. Włączyć tylny ekran, naciskając przycisk
do włączania/wyłączania ekranu.
Wejście A/V-AUX znajduje się pod podłokietnikiem w konsoli między fotelami.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
06
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie może być w ten sposób zasilane.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
nacisnąć
, obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać A/V AUX, potwierdzić wybór
za pomocą
.
3. Włączyć podłączone urządzenie i nacisnąć przycisk PLAY lub jego odpowiednik
na tym urządzeniu.
Głośność wejścia
Głośność wejścia reguluje się w menu w opcji
Wejściowa głośność A/V AUX.
Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego
instrukcji obsługi.
334
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Włączanie
Zestaw RSE można włączyć albo z przedniego albo z tylnego ekranu.
W przypadku przedniego ekranu nacisnąć
przycisk MEDIA, obrócić pokrętło TUNE i
wybrać RSE, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
W przypadku tylnego ekranu nacisnąć przycisk do włączania/wyłączania na tym ekranie,
a następnie nacisnąć
lub
na nadajniku zdalnego sterowania, obrócić pokrętło
TUNE i wybrać źródło (np. Płyta), potwierdzić
wybór za pomocą
.
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Dokonywanie ustawień z przedniego
ekranu
na ekranie, potwierdzić wybór przyciskiem OK/MENU.
2. Obracając pokrętło TUNE, wybrać prawy,
lewy lub oba ekrany i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
3. Obracając pokrętło TUNE wybrać
RADIO, MEDIA (lub Ustawienia RSE).
Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać żądane źródło
(np. Płyta) i potwierdzić, naciskając OK/
MENU. Wybrane źródło włączy się automatycznie (jeśli np. w odtwarzaczu multimedialnym znajduje się płyta).
MEDIA
TUNE
OK/MENU
EXIT
Wybór źródła dla tylnych ekranów
Z przedniego ekranu można wybrać źródło
(czyli co ma być wyświetlane lub odtwarzane)
na prawym i lewym tylnym ekranie. Można
wybrać to samo źródło dla obu ekranów lub
różne źródła dla prawego i lewego tylnego
ekranu.
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać opcję RSE
Aby anulować wybór i wrócić, należy nacisnąć przycisk EXIT.
Do dokonywania ustawień może także posłużyć nadajnik zdalnego sterowania. Więcej
informacji na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz strona 329.
Kontrola rodzicielska programów TV*
Istnieje możliwość nastawienia dozwolonej
granicy wiekowej dla programów TV, dzięki
czemu będzie można oglądać tylko programu
odpowiednie dla określonego wieku. Ustawienie to obowiązuje dla obu ekranów.
Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
TV ochrona rodzicielska, zgodnie z
punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”, patrz strona 335. Wybrać
jedną spośród opcji: Wiek 0-6, Wiek 7-13,
Wiek 14-18 i Bez ochrony rodzicielskiej.
Wyłączenie dźwięku
Istnieje możliwość wyłączenia dźwięku w obu
tylnych ekranach z przedniego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz głos, zgodnie z punktami 2-4 w
części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”,
patrz strona 335.
Wyłączenie ekranu
Istnieje możliwość wyłączenia obrazu na obu
tylnych ekranach z przedniego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz wyświetlacz, zgodnie z punktami 2-4
w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”,
patrz strona 335.
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
(0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania, aby
ponownie włączyć ekran. Ekran zostaje również przestawiony w tryb Włączony w
momencie włączenia zapłonu.
06
Wyłączenie zdalnego sterowania
(przód)
Istnieje możliwość wyłączenia odbiornika
podczerwieni przedniego ekranu, w wyniku
czego nadajnika zdalnego sterowania nie
można używać do obsługi tego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
335
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Wyłącz zdalne sterow. (przód), zgodnie z
punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”, patrz strona 335.
Ustawienia tylnego ekranu1
Podczas odtwarzania plików wideo i oglądania telewizji* dostępne jest wyskakujące
menu, które pojawia się po naciśnięciu przyna nadajniku zdalnego sterowacisku
nia. Zawartość wyskakującego menu zależy
od odtwarzanego lub oglądanego materiału.
Tryb Dzień/Noc
Ekran można nastawić na jeden z trzech trybów, zależnie od warunków oświetlenia.
Wybrać Autom., Dzień lub Noc.
06
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu Tryb
Dzień/Noc na ekranie. Ogólne informacje na
temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 339.
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji jasności, kontrastu, odcienia i kolorów.
1
2
3
4
336
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu
Ustawienia obrazu na ekranie. Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i
jego struktury, patrz strona 339.
Format obrazu
Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących formatów ekranu: Normalna,
Powiększenie i Dopasowanie do ekranu.
Normalna – Obraz jest wyświetlany w normalnym trybie (zwykle jest to format 4:3 lub
16:9).
Powiększenie – Wykorzystywany jest cały
ekran, ale część obrazu zostaje obcięta.
Dopasowanie do ekranu – Wykorzystywany
jest cały ekran, ale proporcje obrazu mogą
być nieco zniekształcone.
O ile nie podano inaczej, obraz będzie
wyświetlany w formacie Normalna.
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu
Format ekranu na ekranie. Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego
struktury, patrz strona 339.
Możliwe tylko przy odtwarzaniu plików wideo i oglądania telewizji*.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Dotyczy płyt CD Audio, CD/DVD, urządzeń USB i odtwarzaczy iPod®.
Dotyczy płyt CD/DVD i urządzeń USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Menu źródła
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład
Menu Data CD/DVD lub Menu USB. Ogólne
informacje na temat nawigacji w obrębie
menu i jego struktury, patrz strona 339.
Menu płyty DVD2
Jeżeli odtwarzana jest płyta wideo DVD, to w
wyskakującym menu pojawia się ta opcja.
Ogólne informacje na temat nawigacji w
obrębie menu i jego struktury, patrz
strona 339.
Dokonywanie ustawień w menu z
tylnego ekranu
Ogólne informacje na temat nawigacji w
obrębie menu i jego struktury, patrz
strona 339.
Losowa kolejność odtwarzania3
Patrz strona 301.
Powtórz folder4
Patrz strona 301.
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
DivX® Video On Demand4
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX
VOD z nagranych płyt lub z urządzenia USB.
Kod rejestracyjny można znaleźć w trybie
płyty lub w trybie USB w menu Kod DivX®
VOD. Więcej informacji zamieszczono na
stronie www.divx.com/vod.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, patrz strona 306.
Ustawienia TV*
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
Patrz strona 326.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
Patrz strona 327.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Patrz strona 327.
4
Muzyka, wideo, radio i TV*
Odtwarzanie muzyki
Istnieje możliwość dotwarzania muzyki nagranej na płytach w postaci ścieżek/plików audio
za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego samochodu, za pośrednictwem portu
USB/wejścia AUX lub w postaci plików audio
transmitowanych strumieniowo z telefonu
komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth®.
UWAGA
W trybie nawigacji (listy odtwarzania) system może obsłużyć tylko jednego użytkownika odtwarzacza iPod® na raz.
Więcej informacji na temat odtwarzaczy multimedialnych, złączy USB/AUX i menu Media
Bluetooth®, patrz strony 299, 304 i 307.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
nacisnąć
, obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać żądane źródło (Płyta, USB,
AUX itp.), potwierdzić wybór za pomocą
.
3. Włożyć płytę CD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć
zewnętrzne źródło audio za pośrednictwem portu USB/ wejścia AUX w samochodzie lub poprzez łącze Bluetooth®.
Odtwarzanie i przeglądanie list
odtwarzania
Obracać pokrętło na nadajniku zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania/struktury folderów. Przycisk
potwierdza wybór podfolderu lub rozpoczyna
odtwarzanie wybranej ścieżki/pliku audio.
Można także odtworzyć ścieżkę/plik audio za
pomocą przycisku
na nadajniku zdalnego sterowania oraz zmienić ścieżkę/plik
audio za pomocą przycisków
/
.
Nacisnąć
, aby zatrzymać odtwarzanie.
06
Więcej informacji, patrz strona 300.
Oglądanie materiałów wideo
Istnieje możliwość oglądania materiałów
wideo z zapisanych na płycie ścieżek/plików
wideo za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego samochodu lub wejścia USB.
Dotyczy płyt CD/DVD i urządzeń USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
337
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Więcej informacji na temat odtwarzaczy multimedialnych oraz wejścia USB, patrz strony
299 i 304.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
nacisnąć
, obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać żądane źródło (Płyta lub
USB), potwierdzić wybór za pomocą
.
Słuchanie radia
3. Włożyć płytę DVD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć
zewnętrzne źródło za pośrednictwem
wejścia USB w samochodzie.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
Odtwarzanie i przeglądanie
06
Odtworzyć ścieżkę/plik wideo za pomocą
na nadajniku zdalnego steroprzycisku
wania lub zmienić ścieżkę/plik wideo za
pomocą przycisków
/
. Nacisnąć
, aby zatrzymać odtwarzanie. Więcej
informacji na temat odtwarzania i przeglądania płyt wideo DVD, patrz strona 302, a na
temat plików wideo, patrz strona 300.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Rozpocząć szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu, naciskając długo przyciski
/
.
Następnie zwiększać szybkość przewijania
338
do przodu/do tyłu krótkimi naciśnięciami tych
przycisków. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi prędkościami. Szybkie przewijanie do
przodu/do tyłu przerywa się, naciskając
,
lub odpowiedni przycisk przeciwnego kierunku przewijania
/
.
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych za pośrednictwem radioodbiornika
samochodu.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
, obrócić pokrętło TUNE,
nacisnąć
aby wybrać żądane źródło (AM, FM1,
DAB1* itp.), potwierdzić wybór za
.
pomocą
3. Wybrać stację za pomocą jednego z
przycisków zapamiętanych stacji radiowych (0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania lub nacisnąć
/
, co spowoduje wyszukanie przez radioodbiornik
następnej/poprzedniej dostępnej stacji.
Więcej informacji na temat radioodbiornika,
patrz strona 290.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Oglądanie telewizji*
Istnieje możliwość oglądania telewizji za
pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego
samochodu.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
, obrócić pokrętło TUNE,
nacisnąć
aby wybrać TV, potwierdzić wybór za
pomocą
.
3. Wybrać kanał za pomocą jednego z przycisków zapamiętanych kanałów telewizyjnych (0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania lub nacisnąć
/
, co spowoduje włączenie następnego/poprzedniego kanału dostępnego na danym
obszarze.
Więcej informacji na temat odbiornika telewizyjnego, patrz strona 325.
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Obsługa menu zestawu RSE
Uwagi ogólne
Menu zestawu RSE można obsługiwać
zarówno z przedniego ekranu, jak i z dowolnego z tylnych ekranów. Z przedniego ekranu
można włączyć źródło dla jednego z tylnych
ekranów, a także dokonywać pewnych ustawień dla obu tylnych ekranów.
Menu dla lewego ekranu RSE, Menu dla
prawego ekranu RSE i Menu dla obydwu
ekranów RSE:
Ustawienia obrazu
RADIO
Tryb Dzień/Noc
MEDIA
Menu źródła6
Ustawienia RSE
Menu płyty DVD7
Menu zestawu RSE na przednim
ekranie
Aby uzyskać dostęp do tego menu, trzeba
najpierw za pośrednictwem przedniego
ekranu wybrać opcję RSE w menu MEDIA.
Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wejść do menu. Obrócić TUNE, by wybrać
żądaną opcję i potwierdzić, naciskając OK/
MENU. Można także użyć nadajnika zdalnego
sterowania i zestawu przycisków na kierownicy.
Wyłącz zdalne sterow. (przód)
5
6
7
Format ekranu
Wyłącz/Włącz
Wyłącz głos
Istnieje możliwość dokonania ustawień dla
prawego lub lewego ekranu lub obu ekranów
jednocześnie.
macje na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz strona 329.
Wyłącz wyświetlacz
TV ochrona rodzicielska
Standardowe ustawienia RSE
Wyskakujące menu zestawu RSE5
na nadajniku zdalnego steroNacisnąć
wania podczas odtwarzania materiału wideo
lub oglądania telewizji*, aby uzyskać dostęp
do wyskakującego menu. Wyboru opcji menu
dokonuje się za pomocą pokrętła i przycisków na nadajniku zdalnego sterowania. Infor-
Menu zestawu RSE na tylnych
ekranach
Nacisnąć
na nadajniku zdalnego sterowania, gdy wybrane jest źródło (np. Płyta),
aby uzyskać dostęp do menu zestawu RSE
dla tylnego ekranu.
Wyboru opcji menu dokonuje się za pomocą
pokrętła i przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania. Informacje na temat nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 329.
06
RADIO
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
339
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Menu dla AM, FM1, FM2, DAB1* i DAB2*:
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Standardowe ustawienia RSE
MEDIA
Menu płyty audio CD zestawu RSE
Menu płyty
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Wyłącz wyświetlacz
Menu płyty
Zerowanie ustawień AUX
Menu płyty DVD
Napisy
Wejściowa głośność A/V AUX
Tryb Dzień/Noc
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień AUX
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Wyłącz wyświetlacz
Menu USB
Menu płyty
Menu iPod zestawu RSE
Menu iPod
Przypadkowa kolejność
Przypadkowa kolejność
Tryb Dzień/Noc
Powtórz folder
Wyłącz wyświetlacz
Kod DivX® VOD
Zerowanie ustawień iPod
Wybierz urządzenie USB
Menu Bluetooth® zestawu RSE
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Tryb Dzień/Noc
Powtórz folder
Wyłącz wyświetlacz
Kod DivX® VOD
Przypadkowa kolejność
Zerowanie ustawień USB
Tryb Dzień/Noc
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Menu Bluetooth
Menu AUX zestawu RSE
Wyłącz wyświetlacz
Menu AUX
Zerowanie ustawień Bluetooth
Wejściowa głośność AUX
Tryb Dzień/Noc
340
Menu A/V AUX
Ustawienia zaawansowane
Menu USB zestawu RSE
Menu płyty CD/DVD z danymi zestawu
RSE
Menu A/V-AUX zestawu RSE
Ścieżki dźwiękowe
Tryb Dzień/Noc
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
06
Menu płyty wideo DVD zestawu RSE
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System Infotainment
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Menu TV zestawu RSE*
Menu TV
Wybierz kraj
Automatyczne strojenie
Przeszukiwanie
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień TV
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
341
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa ...........................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
342
344
347
348
353
356
357
364
JAZDA
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
•
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
•
Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej sytuacji i warunków drogowych – przy
niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
•
•
Unikać jazdy z otwartymi oknami.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w
oponach, patrz strona 450.
•
Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie,
tym większe zużycie energii.
•
Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
07
•
344
Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują zwiększony opór powietrza, prowadząc do wzrostu zużycia energii – dlatego
gdy tylko nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę
z niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
•
Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5
i 6-biegową manualną skrzynią biegów są
uruchamiane na 2. biegu.
Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
•
Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 448.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów,
takich jak wspomaganie kierownicy i
hamulców.
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością
10 km/h. Szczególną ostrożność należy
zachować przy przejeżdżaniu przez płynącą
wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej
25 cm, woda może przedostać się do
skrzyni biegów. Pogorszy to warunki smarowania i spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno
próbować go uruchomić ponownie. Odholować samochód z wody do stacji obsługi
– zaleca się udać do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia silnika.
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika i układu napędowego – w szczególności podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 358.
•
•
•
•
Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza do chłodnicy.
Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, w zespole
wskaźników zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Wys. temp. siln.
Zatrzymać pojazd – należy zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby ostygł.
Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca, która między innymi powoduje, że w
zespole wskaźników zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy, a na wyświet-
•
•
laczu pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
W razie przegrzania silnika może nastąpić
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
Zatrzymując się po jeździe z dużym
obciążeniem silnika, odczekać przed
wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarta pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartą pokrywą bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
rozruchowego
Urządzenia elektryczne w samochodzie w
różnym stopniu obciążają akumulator. Po
zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane
pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast
tego przestawić kluczyk w położenie I, w którym zużycie energii jest mniejsze.
Więcej informacji na temat pozycji kluczyka,
patrz strona 87.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Gdy napięcie akumulatora rozruchowego jest
niskie, na wyświetlaczu informacyjnym w zespole wskaźników pojawia się komunikat
Słaby akumulator Tryb oszcz. mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia obciążenia
akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki
energii elektrycznej lub ich wyłączenie, np.
07
345
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
dować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub
wyłączenie radioodtwarzacza.
–
W takim przypadku należy naładować
akumulator rozruchowy, uruchamiając silnik na co najmniej 15 minut – ładowanie
akumulatora rozruchowego przebiega
szybciej podczas jazdy niż podczas pracy
silnika na biegu jałowym na postoju.
•
W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie
paliwa, gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na temat doboru oleju, patrz
strona 443.
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
•
Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
•
Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
•
Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
•
W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować do intensywnej jazdy i przy wysokiej
temperaturze zewnętrznej.
•
Należy kontrolować stan akumulatora
rozruchowego i stopień jego naładowania. Warunki zimowe stawiają wysokie
wymagania akumulatorowi rozruchowemu, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
•
Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
07
346
•
Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowo-
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności do nawierzchni, Volvo zaleca założenie
na wszystkie koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe
nie są dopuszczone do użytku we wszystkich krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
07 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
G024631
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Gdy nie działa elektryczne otwieranie
pokrywy wlewu paliwa, można ją otworzyć
ręcznie.
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co
pokrywa wlewu paliwa) i znaleźć zieloną
linkę z uchwytem.
Strzałka w symbolu w zespole wskaźników wskazuje, po której stronie
samochodu znajduje się wlew paliwa.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu,
aż pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
•
Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa
należy ją docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
•
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i
dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos
zapadki.
Wlewanie paliwa
•
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać tankowanie po samoczynnym
odcięciu przez dozownik dopływu paliwa.
07
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar
paliwa może wydostać się ze zbiornika.
347
07 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej
niż zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to
obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym
zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz
olej napędowy, są bardzo toksyczne i w
razie połknięcia mogą spowodować trwałe
uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie
połknięcia paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
07
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do
zapłonu oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub
stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
348
czonym do oczyszczania spalin. Jest on
umieszczony blisko silnika, aby w możliwie
najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą
platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda
lambda) typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w
spalinach wydalanych z silnika. Wynik
pomiaru przesyłany jest do elektronicznego
modułu sterującego, który na bieżąco reguluje pracę wtryskiwaczy. Skład mieszanki
paliwowo-powietrznej jest tak dobierany, aby
uzyskać optymalne warunki spalania. A równocześnie w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach
trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków
azotu).
07 Jazda
Paliwo
Benzyna
Bioetanol E85
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 lub 98 RON. Benzynę o liczbie oktanowej 91 RON można stosować tylko w wyjątkowych przypadkach.
Nie wolno dokonywać modyfikacji układu
paliwowego lub jakichkolwiek jego podzespołów ani wymieniać jego elementów na takie,
które nie są specjalnie przeznaczone do stosowania z bioetanolem.
•
Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
•
W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98 RON.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone
przez Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jako paliwa nie wolno stosować metanolu.
Informacje o właściwym paliwie alternatywnym podane są na naklejce umieszczonej po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu
paliwa.
Użycie części zamiennych nieprzeznaczonych do silnika zasilanego bioetanolem
może spowodować pożar, obrażenia ciała
lub uszkodzenie jednostki napędowej.
Kanister z paliwem rezerwowym
Kanister z paliwem rezerwowym należy
napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 136.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
OSTRZEŻENIE
Etanol łatwo ulega zapłonowi od iskry, a w
napełnionym nim kanistrze gromadzą się
gazy wysoce podatne na eksplozję.
Olej napędowy
Należy stosować olej napędowy wyłącznie
dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Olej napędowy
do silnika wysokoprężnego powinien spełniać
wymagania normy EN 590 lub JIS K2204.
Tego typu silniki są wrażliwe na zanieczyszczenia paliwa, na przykład na zbyt dużą
zawartość cząsteczek siarki.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny, utrudniając rozruch silnika. W sezonie
zimowym należy zawsze stosować specjalny
olej napędowy przeznaczony do warunków
zimowych. Więksi producenci paliw oferują
olej napędowy przystosowany do eksploatacji
w warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość w niskich temperaturach oraz mniejszą
skłonność do wytrącania złogów parafiny w
układzie paliwowym.
07
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
349
07 Jazda
Paliwo
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe spełniające europejskie normy dotyczące paliw przeznaczonych do silników
wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
Typy oleju, których nie wolno używać jako
paliwa:
•
•
Specjalne dodatki
•
•
Olej grzewczy
Paliwo do morskich silników wysokoprężnych
FAME1 – estry metylowe kwasów
tłuszczowych (Fatty Acid Methyl Ester)
i olej roślinny.
Paliwa te nie spełniają wymagań zawartych w zaleceniach firmy Volvo i powodują
zwiększone zużycie oraz uszkodzenia silnika, których nie obejmuje gwarancja firmy
Volvo.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w
stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie
silnika po zatankowaniu.
07
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
1
350
Olej napędowy może zawierać pewną ilość paliwa FAME i nie wolno dodawać go więcej.
uruchomieniem silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i wcisnąć go do
końca (patrz strona 87).
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie
nacisnąć ponownie przycisk START.
UWAGA
Przed uzupełnieniem paliwa w przypadku
jego wyczerpania się w zbiorniku:
•
Zatrzymać samochód na możliwie jak
najbardziej płaskim/poziomym podłożu
– jeżeli będzie on przechylony, istnieje
niebezpieczeństwo powstania korków
powietrznych w układzie zasilania paliwem.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci w paliwie, która w przeciwnym razie
mogłaby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
07 Jazda
Paliwo
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w każdym przypadku podejrzenia
użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra cząstek stałych odbywa się
w sposób automatyczny i normalnie trwa
10-20 minut. W przypadku wolniejszej jazdy,
czas ten może się wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone
zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie
komunikat ostrzegawczy.
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich
trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych
nie ulega automatycznej regeneracji i pozostaje nieopróżniony.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
Gdy filtr zostanie zapełniony w około 80%,w
zespole wskaźników pojawi się żółty trójkąt
ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji mogą być zauważalne następujące objawy:
•
przejściowe niewielkie zmniejszenie
mocy silnika
•
przejściowe zwiększenie zużycia
paliwa
•
zapach spalenizny.
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
437 i tabela na stronie 448.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
07
W przypadku stosowania paliwa o liczbie
oktanowej 91 RON jego zużycie jest zwiększone, a równocześnie niższe są osiągi
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
351
07 Jazda
Paliwo
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
07
352
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 437.
Pokrywę bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 64.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
•
Docisnąć bagaż do oparcia tylnego siedzenia.
Należy pamiętać, że w przypadku złożenia
oparć tylnego siedzenia żadne przewożone
przedmioty nie mogą zakłócać działania systemu aktywnych zagłówków WHIPS przednich foteli,patrz strona 30.
•
•
Ładunek ustawić pośrodku.
Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
•
Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
•
Umocować ładunki taśmami mocowanymi do zaczepów stabilizacyjnych w
podłodze przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany
biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy
ruszyć z miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 89.
07
353
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ
nie grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
07
•
Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych
na nim ładunków. Ładunki dokładnie
umocować specjalnymi pasami.
•
Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
•
Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym
zwiększenie zużycia paliwa.
•
Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania
oraz zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
1
354
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz
strona 437.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć,
uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia bagażu, patrz strona 91.
Zaczepy do umocowania bagażu
Liczba zaczepów i ich umiejscowienie są różne zależnie od wersji rynkowej.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów1 służących do umocowania
przewożonego bagażu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów
przy silniejszym hamowaniu. Duże i ciężkie
przedmioty należy zawsze unieruchomić
pasami bezpieczeństwa lub specjalnymi
pasami przytrzymującymi.
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Mocowanie toreb z zakupami*
Gniazdo elektryczne 12 V*
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
UWAGA
G021463
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 380.
Mocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
Wyposażenie to służy do przytrzymywania w
miejscu toreb z zakupami i zabezpiecza je
przed przewróceniem i rozrzuceniem zawartości.
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty zawiesić na haczykach.
Podnieść osłonę, by uzyskać dostęp do
gniazda elektrycznego.
•
Napięcie w gnieździe występuje również
wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania nie znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A
(120 W).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
355
07 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Przewożenie długich przedmiotów
Wyjmowanie przegrody
W oparciu tylnego siedzenia znajduje się
uchylna przegroda, umożliwiająca przewiezienie długich i wąskich przedmiotów.
Po zwolnieniu zaczepu i złożeniu oparcia do
przodu odchylić przegrodę o kąt około 30°, a
następnie wyciągnąć ją do góry.
Wkładanie przegrody
Wsunąć przegrodę w rowki pod pokryciem
tapicerskim i zamknąć przegrodę.
Pochylić do przodu prawą część oparcia
tylnego siedzenia.
Przesunąć do góry zatrzask z tyłu oparcia
i otworzyć przegrodę, naciskając ją do
dołu i do przodu.
Podnieść oparcie z otwartą przegrodą.
Przewożony ładunek należy umocować
pasami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
07
356
Na czas załadunku i rozładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i
zaciągnąć hamulec postojowy. Uniemożliwi to ruszenie pojazdu w razie przypadkowego zawadzenia długim przedmiotem o
dźwignię skrzyni biegów.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza ładowność samochodu o odpowiadający
im ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 437.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
•
Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
•
W przypadku późniejszego zamontowania haka holowniczego, należy zwrócić
się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo
w celu sprawdzenia, czy samochód został w pełni przystosowany do holowania
przyczepy.
•
•
Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał podanej w danych technicznych wartości maksymalnej.
Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 378.
•
Podczas holowania przyczepy silnik jest
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
•
Fabrycznie nowym samochodem nie
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia
przebiegu 1000 km.
Volvo z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po ziemi.
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna kierunkowskazów w zespole wskaźników miga szybciej niż normalnie, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Awaria żarówki - Kier.
przyczepy.
•
Na długich i stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować
prędkość jazdy.
•
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat
Aw. żar. - Św. hamow. przyczepy.
•
W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
•
Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym
12%.
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
07
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 438.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
357
07 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
•
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności z opanowaniem samochodu i przyczepy np. przy omijaniu nagle pojawiającej
się przeszkody lub hamowaniu.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
•
Automatyczna skrzynia biegów dobiera
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
•
W razie przegrzania w zespole wskaźników zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami.
Manualna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
07
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
•
358
Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Jazda w górę stromej pochyłości
•
WAŻNE
Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 146.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
•
Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą należy ustawić dźwignię skrzyni
biegów w położeniu P. Zawsze zaciągać
hamulec postojowy.
•
W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z
dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
rozpocząć jazdę.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 360.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji
instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
•
Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G021483
•
G021485
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
07
359
07 Jazda
Jazda z przyczepą
07
360
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Belka boczna
8
Środek przegubu kulowego
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
G021489
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
G021487
G021484
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i
docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
07 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać o zaczepieniu w odpowiednim miejscu
linki bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
07
361
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
holowniczy z gniazda, poruszając nim do
góry i do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 359.
Układ stabilizacji przyczepy – TSA1
Zadaniem funkcji stabilizacyjnej TSA (Trailer
Stability Assist) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie
mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja TSA jest elementem układu DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control),
patrz strona 168.
Funkcjonowanie
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w
, aż rozlegnie się odgłos zatrzalewo
sku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż
zostanie ciasno osadzona.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład.:
07
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak
1
362
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Ruchy
oscylacyjne występują najczęściej przy
dużych prędkościach. Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach (70-90 km/h), gdy przyczepa jest
przeciążona lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Wchodzi w skład instalacji oryginalnego haka holowniczego Volvo.
•
•
Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
•
Gwałtowne ruchy kierownicą.
Wjechanie na nierówny odcinek drogi
bądź w wyrwę w nawierzchni.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Działanie
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno
będzie zapanować nad samochodem z przyczepą i może dojść do wjechania na sąsiedni
pas ruchu lub zjechania z jezdni.
Układ TSA w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej jest to wystarczające, aby kierowca
odzyskał panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza reakcja funkcji stabilizacyjnej
TSA nie skoryguje wężykowania, uruchamiane są hamulce wszystkich kół oraz
zmniejszana jest chwilowa moc silnika. Gdy
oscylacje zostaną stopniowo opanowane i
samochód z przyczepą odzyskają stabilność,
układ TSA przerywa regulację, a kierowca
przejmuje pełną kontrolę nad samochodem.
Uwagi dodatkowe
UWAGA
Funkcja TSA zostaje wyłączona, jeżeli kierowca wybierze tryb Sport, patrz
strona 168.
Funkcja stabilizacyjna TSA może nie zadziałać, gdy w reakcji na wężykowanie kierowca
zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą, ponieważ w takim przypadku układ TSA
nie będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje
samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.
Działaniu funkcji stabilizacyjnej TSA
towarzyszy błyskanie umieszczonej w
zespole wskaźników lampki ostrzegawczej
układu antypoślizgowego DSTC.
07
Funkcja stabilizacyjna TSA działa w przedziale prędkości od 60 do 160 km/h.
363
07 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
•
1. Odblokować blokadę kierownicy przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
długie naciśnięcie przycisku START/
STOP ENGINE – zostaje aktywowana
pozycja kluczyka II, więcej informacji na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 87.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
07
364
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w położeniu II – w
położeniu I wszystkie poduszki
powietrzne są wyłączone.
•
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu podczas holowania samochodu.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze holować w taki sposób, by koła
toczyły się do przodu.
•
Nie holować samochodu z automatyczną skrzynią biegów z prędkością
większą niż 80 km/h lub na odległość
powyżej 80 km.
Przed holowaniem:
OSTRZEŻENIE
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
Przed rozpoczęciem holowania upewnić się, że blokada kierownicy jest
odblokowana.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
Wspomaganie hamulców i układu kierowniczego nie działa przy wyłączonym silniku
– pedał hamulca trzeba naciskać z siłą
około 5 razy większą, a kierownica obraca
się znacznie ciężej niż zwykle.
Manualna skrzynia biegów
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Model ze skrzynią biegów Powershift nie
powinien być holowany, ponieważ do jej
właściwego smarowania wymagana jest
praca silnika. Jeżeli holowanie jest jednak
konieczne, powinno się odbywać na jak najkrótszym odcinku i z bardzo małą prędkością.
W razie wątpliwości, czy samochód jest
wyposażony w skrzynię biegów Powershift,
można to sprawdzić, odczytując oznaczenie
na naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika – patrz strona 434. Oznaczenie ”MPS6”
07 Jazda
Holowanie samochodu
informuje, że jest to skrzynia biegów
Powershift – – jeśli oznaczenie jest inne,
samochód ma automatyczną skrzynię biegów
Geartronic.
WAŻNE
Unikać holowania.
•
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie
więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia
go z niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła
toczyły się do przodu.
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie
dotykały jezdni – zaleca się skorzystać
z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do awaryj-
nego rozruchu silnika należy wykorzystać
akumulator wspomagający, patrz strona 138.
WAŻNE
W przypadku próby uruchomienia silnika
przez holowanie może dojść do uszkodzenia katalizatora.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Podłączanie zaczepu holowniczego
Wyjąć zaczep holowniczy ze schowka
pod podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
•
Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
•
Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując
się monetą lub podobnym przedmiotem – pokrywa obróci się wokół własnej osi i będzie można ją wyjąć.
07
365
07 Jazda
Holowanie samochodu
Wkręcić zaczep holowniczy aż do
samego kołnierza. Dokręcić mocno
zaczep holowniczy przy użyciu np.klucza
do nakrętek kół.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić zaczep holowniczy i schować go na
jego miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
OSTRZEŻENIE
Za pojazdem pomocy drogowej nie mogą
znajdować się żadne osoby/przedmioty
podczas wciągania samochodu na jego
platformę.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego wyciągania samochodu np. z rowu.
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
Zaczepu holowniczego można użyć do
wciągnięcia samochodu na platformę pojazdu
pomocy drogowej, jeśli:
07
366
•
Kąt nachylenia rampy pojazdu pomocy
drogowej nie przekracza 12 stopni od
płaszczyzny poziomej
•
Koła samochodu obracają się swobodnie
i są ustawione do jazdy na wprost.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi przednimi kołami nie może przekraczać 70 km/h. Dystans holowania
nie może przekraczać 50 km.
07 Jazda
07
367
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
368
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
370
375
378
379
380
KOŁA I OGUMIENIE
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar,
ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Opony kierunkowe
skuteczność hamowania oraz mają gorsze
własności odprowadzania wody, śniegu i
błota.
przyszłości. Zewnętrzne oznaki kwalifikujące
oponę jako nieprzydatną do dalszego użytku
to między innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być
założone na koła tylne (w celu ograniczenia
ryzyka poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
G021778
Na wszystkich czterech kołach powinny
być założone opony tego samego typu i
rozmiaru oraz pochodzące od tego
samego producenta.
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
08
370
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą
obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno
ich przekładać z prawej strony na lewą lub
odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane
opony kierunkowa negatywnie wpływają na
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 450.
Informacje o oponach
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę,
nawet gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest
to podyktowane tym, że opony starzeją się i
ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie są używane w ogóle. Na skutek
degradacji materiałów składowych opona
utraci swoje własności. Dotyczy to wszystkich
opon przechowywanych w celu użycia w
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do
nawierzchni. Opony należy wymieniać w
miarę możliwości na nowe, jak najświeższe.
Jest to szczególnie ważne w przypadku opon
zimowych. Ostatnie cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień i rok produkcji. Jest to
oznaczenie DOT opony, np. 1510. Opona na
ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznako-
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 378. Styl jazdy, ciśnienie w oponach, warunki klimatyczne oraz
warunki na drodze wpływają na zużywanie się
opon. Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz szybszego zużywania się opon,
można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach parami. Pierwszą zmianę należy
wykonać po około 5000 km, a następnie w
odstępach co 10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości
bieżnika ogumienia firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeżeli doszło już do powstania znacznych
różnic w stopniu zużycia poszczególnych
opon (różnica głębokości bieżnika >1 mm),
opony najmniej zużyte należy zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która polega na
tym, że samochód kontynuuje jazdę po linii
prostej, a jego tył nie przemieszcza się w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej niż przednie.
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej
nawierzchni.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
OSTRZEŻENIE
WAŻNE
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie
tej wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować
wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez Volvo lub rozprowadzane jako
oryginalne akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
wać, aby wiadomo było, po której stronie
samochodu były zamocowane (np. L = lewe,
R = prawe).
Wskaźniki zużycia bieżnika.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika. Na boku opony w tym miejscu widoczne
są litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli
głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
371
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
Opony zimowe
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
G029336
UWAGA
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy
odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga
odpowiedniego złożenia poprzez użycie
korbki, aby się zmieścił na swoim miejscu.
Podnośnik*
Pojemnik piankowy i koło zapasowe należy
wkładać w kolejności odwrotnej niż przy
wyjmowaniu.
Podnośnik stanowiący wyposażenie
fabryczne samochodu może być wykorzystywany wyłącznie do zmiany koła na zapasowe.
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
Na górnym pojemniku piankowym jest
strzałka, która powinna być skierowana do
przodu samochodu.
WAŻNE
08
372
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane, trzeba je przechowywać w przeznaczonym na nie miejscu w przestrzeni
bagażowej samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca
konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na
odcinku 500–1000 km. W tym okresie należy
jeździć płynnie i delikatnie, aby kolce miały
możliwość dobrego ułożenia się w oponie.
Przedłuży się przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych kolców.
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem śniegowym i śniegiem, a także niskie
temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem samochodu znacznie wyższe wyma-
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
gania niż warunki panujące latem. Dlatego
głębokość bieżnika opon zimowych nie
powinna być mniejsza niż 4 mm.
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 450
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać tylko na koła przednie. Dotyczy to także
wersji z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi
wynosi 50 km/h. Nie stosować łańcuchów do
jazdy po nawierzchniach nieośnieżonych,
ponieważ powoduje to przyspieszone zużycie
łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne, przeznaczone do tego modelu
samochodu oraz dostosowane do wymiarów opon i obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo zaleca konsultację z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy przeciwpoślizgowe
mogą spowodować poważne uszkodzenie
samochodu i doprowadzić do wypadku.
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
98
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Rozmiary kół (obręczy)
7
Szerokość obręczy w calach
J
Profil kołnierza obręczy
16
Średnica obręczy w calach
50
Odsadzenie w mm (odległość między
środkiem koła a powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
225/50R17 98W.
OSTRZEŻENIE
Kół 19-calowych nie wolno używać w
samochodach, które nie są wyposażone w
opcjonalne zawieszenie R-Design lub
sportowe. Użycie kół 19-calowych w
samochodzie z zawieszeniem standardowym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, może doprowadzić do uszkodzenia
pojazdu i pogarsza właściwości jezdne
samochodu.
Indeks nośności
225
Szerokość opony (mm)
50
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej nośności opon decyduje masa samochodu. Minimalną dopuszczalną wartość
indeksu podano w tabeli, patrz strona 450.
17
Średnica obręczy w calach
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
08
373
08 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 450.
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne dopuszczalne prędkości.
08
374
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować
opony, których indeks nośności (LI) i prędkości (SS) jest taki sam lub wyższy niż
podano w specyfikacji. Opona o zbyt
niskim indeksie nośności lub prędkości
może się przegrzewać.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Koło zapasowe*
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku i
trzeba je możliwie jak najszybciej wymienić
na zwykłe koło. Dojazdowe koło zapasowe
zmienia własności jezdne samochodu. Koło
zapasowe ma mniejszy rozmiar niż normalne
koło. Wpływa to na zmniejszenie prześwitu
pod samochodem. Należy uważać na wysokie krawężniki i nie należy myć samochodu w
myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe
zostało założone na przednią oś, nie wolno
jednocześnie używać łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na
wszystkie koła można odłączyć napęd na oś
tylną. Koła zapasowego nie wolno naprawiać.
Prawidłowe ciśnienie w oponie koła zapasowego podane jest w tabeli, patrz strona 450.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z
założonym dojazdowym kołem zapasowym wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe umieszczone jest we wnęce
stroną zewnętrzną do dołu. Koło i blok piankowy mocuje jedna, przechodząca na wylot
śruba. W bloku piankowym znajdują się
wszystkie narzędzia.
Wyjmowanie koła zapasowego
1. Złożyć podłogę przedziału bagażnika, od
tyłu w kierunku do przodu.
2. Wykręcić śrubę mocującą.
3. Wyjąć pojemnik piankowy z narzędziami.
4. Wyjąć koło zapasowe.
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 379. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół* i narzędzie do zdejmowania kołpaków kół* znajdujące się pod podłogą bagażnika. Jeżeli
używany jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 388.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone kołpaki. Pełne kołpaki kół można
zdjąć za pomocą narzędzia do zdejmowania kołpaków, zaczepiając je o kołpak i
pociągając. Ewentualnie kołpak można
ściągnąć ręką.
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
375
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
WAŻNE
Gwint ucha do holowania trzeba wkręcić w
gwint klucza do kół do końca.
6. Kluczem do kół poluzować nakrętki
mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Skręcić ze sobą ucho do holowania i
klucz do kół* do oporu w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone
są po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W plastikowej osłonie każdego z
punktów znajduje się wgłębienie. Ustawić
podstawę podnośnika, tak aby cała jej
powierzchnia miała kontakt z podłożem.
G017465
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego
przyłożenia w samochodzie.
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
8. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie nakrętki mocujące.
08
376
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło
się obracać.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
UWAGA
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 140 Nm.
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
5. Założyć ewentualne pełne kołpaki kół.
UWAGA
Zakładając kołpak koła, otwór na zawór
należy ustawić w jednej linii z zaworem na
obręczy.
Podnośnik stanowiący wyposażenie
samochodu jest przeznaczony wyłącznie
do sporadycznego i krótkotrwałego użycia,
na przykład przy wymianie koła z przebitą
oponą, zamianie opon letnich na zimowe
itp. Do podnoszenia samochodu należy
używać wyłącznie podnośnika przeznaczonego do konkretnego modelu. Jeśli
samochód ma być podnoszony częściej
lub na dłużej niż wymaga tego wymiana
koła, zaleca się używanie podnośnika
warsztatowego. W takim przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.
08
377
08 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
G021830
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 450.
•
•
•
08
1
378
Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
Wartość ciśnienia ECO1
Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca
się stosowanie ciśnienia ECO w oponach
(odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia – patrz
strona 450) w celu uzyskania optymalnej
oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
Dotyczy to również koła zapasowego.
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu. Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia. Po przejechaniu kilku kilometrów
opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa
na pogorszenie przyczepności i komfortu
jazdy, a także powoduje przyspieszone zużycie opon i wzrost zużycia paliwa. Jazda na
oponach ze zbyt niskim ciśnieniem może pro-
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
wadzić do przegrzania i uszkodzenia opony.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz
z upływem czasu. Jest to zjawisko normalne. Ciśnienie w oponach zmienia się
również w zależności od temperatury otoczenia.
08 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy jest umocowany
dwoma zaciskami po wewnętrznej stronie
pokrywy bagażnika.
Pociągając na zewnątrz oba zaczepy
mocujące, wyjąć futerał z trójkątem
ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału,
rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w
danym kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w miejscu odpowiednim do sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Apteczka pierwszej pomocy*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
379
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uwagi ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK –
Temporary Mobility Kit)1 służy do naprawy
przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania ciśnienia w oponach. W jego skład
wchodzi kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej
naprawy przebitej opony. Po naprawie opony
lub przed upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy
wymienić na nowy.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
Podłączyć kompresor do jednego z gniazd 12
V w samochodzie. Należy użyć gniazda położonego najbliżej naprawianego koła.
WAŻNE
Jeśli do jednego z dwóch gniazd w konsoli
między siedzeniami, patrz strona 273, zostanie podłączony kompresor z zestawu
naprawczego do ogumienia, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo.
08
1
380
Opcja dostępna tylko na niektórych rynkach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy (patrz strona 379). Zestaw naprawczy
do ogumienia wraz z kompresorem i narzędziami znajduje się pod podłogą bagażnika.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość
jazdy na naprawionej oponie wynosi
200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią,
czy opona nadaje się jeszcze do naprawy,
czy trzeba ją wymienić.
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Elementy zestawu
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość
jazdy na naprawionej oponie wynosi
200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią,
czy opona nadaje się jeszcze do naprawy,
czy trzeba ją wymienić.
OSTRZEŻENIE
Etykieta, maksymalne dopuszczalne
prędkości
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego
środka na skórze należy zmyć wodą z
mydłem.
Przełącznik
Przewód elektryczny
2. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością (przyklejoną z boku
kompresora) i przykleić ją na kierownicy.
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
3. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
381
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
4. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Podłączyć przewód giętki kompresora do
zaworu.
6. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Jeśli do jednego z dwóch gniazd 12 V w
konsoli między siedzeniami zostanie podłączony kompresor, do drugiego gniazda
nie wolno podłączać żadnego innego
odbiornika prądu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w
samochodzie z włączonym silnikiem.
08
382
7. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy
przebywać bezpośrednio przy pompowanej oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor.
W takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane
ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar,
ale po około 30 sekundach jego wartość
spadnie.
8. Pompować oponę przez 7 minut.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej niż 10 minut.
9. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne –
3,5 bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest
zbyt wysokie, obniżyć je, używając
zaworu upustowego.)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Zaleca się kontakt z
autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V
w samochodzie.
11. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
12. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
•
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,3 bara, oznacza to, że przebicie
opony jest zbyt rozległe i uszczelnienie
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Należy
skontaktować się z serwisem ogumienia.
•
Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do
wartości podanej w tabeli ciśnienia
opon, patrz strona 450 (1 bar = 100
kPa). Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć
za pomocą zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony. Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny.
Założyć kapturek ochronny zaworu.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze
środkiem uszczelniającym i przewód
powietrza należy wymienić na nowy. Firma
Volvo zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Pompowanie opony
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony.
Należy poinformować pracowników serwisu,
że opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość
jazdy na naprawionej oponie wynosi
200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią,
czy opona nadaje się jeszcze do naprawy,
czy trzeba ją wymienić.
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0.
Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do
końca części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w
zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w
samochodzie z włączonym silnikiem.
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
383
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 450. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
6. Wyłączyć kompresor Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
08
384
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Koła i ogumienie
08
385
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
386
388
396
403
405
411
424
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
09
Informacje ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Volvo zaleca powierzenie wykonania prac
serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co stanowi gwarancję, że praca
będzie wykonana na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
•
•
•
388
Płyn chłodzący
Olej silnikowy
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
•
Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie
po upływie pewnego czasu od momentu
wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik
jest tak ustawiony, aby samochód się z niego
nie zsunął. Zawsze należy stosować podpory
osi lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym,
należy się upewnić czy przednie i tylne
ramiona podnośnika są zamocowane pod
punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
OSTRZEŻENIE
09
Chłodnica
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Widok komory silnikowej
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
Pociągnąć dźwignię znajdującą się obok
pedałów. Przy zwolnieniu zaczepu będzie
słyszalne trzaśnięcie.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
znajduje się pomiędzy reflektorami a
1
G018945
G010951
OSTRZEŻENIE
Wygląd komory silnikowej może być różny w
zależności od wariantu silnika.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Podczas
wykonywania prac w komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
zawsze znajdować się w położeniu 0, patrz
strona 87.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II lub silnik jest gorący,
nie wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Miarka poziomu oleju silnikowego1
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
389
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 442.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo
starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia
paliwa i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość,
charakterystykę rozruchową, zużycie
paliwa i oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie
oleju silnikowego. W niektórych wersjach
zastosowano czujnik ciśnienia oleju silniko-
390
wego wraz z lampką ostrzegawczą niskiego
ciśnienia oleju w zespole wskaźników. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
w zespole wskaźniostrzegawczego
ków oraz komunikatu tekstowego na
wyświetlaczu. Niektóre wersje wyposażono w
oba rozwiązania. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest
eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 442.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 443.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
09
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
Silnik z miarką poziomu oleju2
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki
1 – 4.
Miarka poziomu oleju i wlew oleju.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany
bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski
poziom oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć
do miski olejowej.
2
G021737
G021734
OSTRZEŻENIE
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub
poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika
trzeba odczekać przynajmniej 5 minut,
aby olej mógł spłynąć do miski olejowej.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to
pożarem.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i
wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
391
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
09
Silnik z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju3
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Niski
poziom oleju Dolej 0,5 litra, dolać tylko
0,5 litra.
UWAGA
Wlew oleju.4
Dopóki na wyświetlaczu informacyjnym w
zespole wskaźników nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Komunikat i wykres na wyświetlaczu. Po lewej
stronie pokazano cyfrowy zespół wskaźników, a
po prawej stronie – analogowy.
Komunikat
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą
elektronicznej miarki poziomu oleju z użyciem
pokrętła przy wyłączonym silniku, patrz
strona 393.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
3
4
392
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód musi przejechać około 30 km, aby
poziom oleju był wyświetlany prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano na poniższej ilustracji. Poziom nigdy
nie może znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do
uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to
pożarem.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Pomiar poziomu oleju
Płyn chłodzący
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 87.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poziom oleju.
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może
być bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba
uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany, należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego odkręcać powoli, stopniowo
uwalniając nadciśnienie.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 445.
Więcej informacji na temat nawigacji w
obrębie menu, patrz strona 228.
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom oleju to
4. Komunikat i wykres na wyświetlaczu. Po lewej
stronie pokazano cyfrowy zespół wskaźników, a
po prawej stronie – analogowy.
09
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy
ściśle przestrzegać proporcji mieszania koncentratu niskokrzepnącego z wodą właściwych dla przeważających warunków pogodowych. Nie wolno dolewać do układu chłodzenia samej wody. Ryzyko zamarznięcia
wzrasta zarówno przy zbyt małej, jak i przy
zbyt dużej zawartości koncentratu niskokrzepnącego.
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące
uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
393
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję
w układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką
płynu chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem
(pęknięciem) głowicy cylindrów.
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Uzupełnianie płynu
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX widocznymi na zbiorniku.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru
płynu, patrz strona 445. Jeżeli hamulce są
intensywnie używane (np. w warunkach jazdy
górskiej) lub jeśli samochód eksploatowany
jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy
wymieniać co roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna
utraty płynu hamulcowego została zbadana w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Zbiornik płynu jest po stronie kierowcy.
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w strefie
komory silnika mniej narażonej na wysoką
temperaturę. Dostęp do zbiornika możliwy
jest po zdjęciu okrągłej zaślepki otworu w
pokrywie.
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien
mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki
wlewu.
394
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
09
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie
kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje,
możliwość kierowania samochodem pozostaje zachowana.
Układ klimatyzacji
Diagnostyka i naprawa
Układ klimatyzacji zawiera fluorescencyjny
środek do wykrywania śladów wycieków.
Szukając miejsca wycieku, należy posłużyć
się światłem ultrafioletowym.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości
oraz doboru płynu, patrz strona 445.
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i
naprawy tego układu może wykonywać
wyłącznie autoryzowana stacja obsługi.
395
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
Informacje ogólne
Żarówki są wyszczególnione w specyfikacji,
patrz strona 401. Poniższa lista podaje
umiejscowienie żarówek i innych źródeł
światła specjalnego typu, takich jak lampy
LED1 lub takich, których wymiany powinien z
innego powodu dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat:
•
•
•
•
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
(światła ksenonowe)
Przednie światła pozycyjne/postojowe
Światła do jazdy dziennej
Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
•
Lampki oświetlenia asekuracyjnego w
zewnętrznych lusterkach wstecznych
•
•
Oświetlenie wnętrza
•
•
•
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Tylne światła pozycyjne/postojowe
Tylne światła obrysowe
Światło hamowania.
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak
najdalej idącą ostrożność, ponieważ
reflektory tego typu są wyposażone w
obwód wysokiego napięcia.
OSTRZEŻENIE
Podczas wymiany żarówek układ elektryczny samochodu musi być przełączony
w pozycję 0, patrz strona 87.
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując jego uszkodzenie.
UWAGA
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo w celu naprawy usterki.
UWAGA
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie elementy oświetlenia zewnętrznego
zostały zaprojektowane, by radzić sobie z
tym problemem. Kondensacja zazwyczaj
ustępuje w wyniku wentylacji obudowy
lampy po pewnym czasie od jej włączenia.
Reflektory
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia
się od strony komory silnika po odłączeniu i
wyjęciu całego reflektora.
Wyjmowanie reflektora
Wybrać pozycję 0 układu elektrycznego
samochodu, patrz strona 87.
1
396
LED (Light Emitting Diode)
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Wciskając kciukiem zacisk do dołu, zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
09
Zdejmowanie pokrywy
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
5. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim
podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
6. Wymienić odpowiednią żarówkę.
Wyciągnąć reflektor do przodu.
Zamocowanie reflektora
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 396.
1. Naciskając do góry i na zewnątrz, zwolnić
zacisk mocujący.
2. Wcisnąć zaczepy i zdjąć pokrywę.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej kolejności.
G010325
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
G021745
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
397
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
G021746
Drogowe światło halogenowe
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 396.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 397.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i
zamocować. Pasuje w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
398
Dodatkowe światła drogowe,
reflektory ABL*
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić w prawo w celu zamocowania. Pasuje
w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G021748
Drogowe światło halogenowe
G021747
09
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 397.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i
zamocować. Pasuje tylko w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Kierunkowskazy
Światła obrysowe
09
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w
jednej pozycji.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 396.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021754
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021751
G021750
Tylna lampa zespolona
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Pociągając przewód, wyjąć oprawę z
żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w
jednej pozycji.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Żarówki (oprócz diodowych LED) w tylnej
lampie zespolonej wymienia się od strony
bagażnika.
1. Zdjąć panel osłonowy po odpowiedniej
stronie bagażnika w celu uzyskania
dostępu do oprawy żarówek. Te żarówki
rozmieszczone są w oddzielnych oprawach.
2. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
}}
399
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
3. Wymienić żarówkę.
4. Połączyć złącze elektryczne.
5. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć
panel osłonowy.
G021756
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Oprawa żarówek tylnej lampy zespolonej
Światło cofania
Tylne światło przeciwmgielne
Kierunkowskazy
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
3. Wymienić żarówkę.
Diodowe światło hamowania
Światło cofania
Tylne światło przeciwmgielne
Kierunkowskazy
Światła pozycyjne/postojowe (diodowe)
Światła obrysowe (diodowe)
400
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
G021758
Wymontowanie szkiełka lampki
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Wymienić żarówkę.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
1. Włożyć końcówkę wkrętaka pod szkiełko
lampki i ostrożnie podważyć zaczepy na
krawędzi.
2. Odłączyć szkiełko lampki.
3. Za pomocą szczypiec igłowych wyciągnąć żarówkę prosto w bok i zastąpić
nową. Uwaga! Nie zaciskać szczypiec z
dużą siłą. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia szkiełka.
Zamontowanie szkiełka lampki
1. Założyć szkiełko lampki.
2. Docisnąć je.
09
Specyfikacja żarówek
Oświetlenie
WA
Typ
Drogowe światło
halogenowe
55
H7 LL
Drogowe światło
halogenowe
65
H9
Dodatkowe światła
drogowe, ABL
55
H7 LL
Kierunkowskazy
przednie
21
H21W LL
Przednie światła
obrysowe
5
W5W LL
Oświetlenie
schowka w desce
rozdzielczej
5
Gniazdo
SV8,5, długość 43 mm
Podświetlenie lusterka kosmetycznego
2
T5, gniazdo
W2x4,6d
Oświetlenie bagażnika
5
Gniazdo
SV8,5, długość 38 mm
Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej
5
C5W LL
401
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
A
402
Oświetlenie
WA
Typ
Kierunkowskazy
tylne
21
PY21W SV
Światło cofania
21
P21W LL
Tylne światło przeciwmgielne
21
P21W LL
Wat
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
krótko przycisk START/STOP ENGINE,
aby przełączyć układ elektryczny samochodu w pozycję kluczyka I. (Szczegółowe informacje na temat pozycji kluczyka, patrz strona 87.)
2. Ponownie nacisnąć krótko przycisk
START/STOP ENGINE, aby przełączyć
układ elektryczny samochodu w pozycję
kluczyka 0.
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej.
Aby można było dokonać wymiany, oczyszczenia lub uniesienia piór wycieraczek (do
usunięcia lodu z przedniej szyby), muszą one
być ustawione w pozycji serwisowej.
WAŻNE
3. W ciągu 3 sekund przesunąć prawą
dźwignię przełącznika zespolonego w
górę i przytrzymać ją w tym położeniu
przez około 1 sekundę.
> Wycieraczki ustawią się w pozycji pionowej.
09
WAŻNE
Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się
w pozycji serwisowej zostały podniesione
z szyby, trzeba je opuścić z powrotem na
szybę, zanim będą mogły wrócić do pozycji wyjściowej. Ma to na celu uniknięcie
zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
Wycieraczki powrócą do pozycji wyjściowej
po krótkim naciśnięciu przycisku START/
STOP ENGINE w celu przełączenia układu
elektrycznego samochodu w pozycję kluczyka I (lub w momencie uruchomienia silnika).
Przed ustawieniem piór wycieraczek w
pozycji serwisowej należy upewnić się, że
nie przymarzły do szyby.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu1 i nacisnąć
1
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless.
403
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Wycieraczki powrócą z pozycji serwisowej do
pozycji wyjściowej po krótkim naciśnięciu
przycisku START/STOP ENGINE w celu
przełączenia układu elektrycznego samochodu w pozycję kluczyka I (lub w momencie
uruchomienia silnika).
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
G021763
Wlew płynu do spryskiwaczy
Podnieść ramię wycieraczki, gdy znajduje
się w pozycji serwisowej. Nacisnąć przycisk zatrzasku w uchwycie pióra wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
4. Opuścić ramię wycieraczki z powrotem
na przednią szybę.
404
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 424 i
dalsze.
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
WAŻNE
W okresie zimowym należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dopuścić do zamarznięcia pompy, zbiornika i przewodów.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 445.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
•
Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
•
Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go
dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat.
Początkowa pojemność akumulatora
zmniejsza się z czasem i z tego powodu
należy akumulator doładować po dłuższym
okresie, kiedy samochód nie jest używany
lub jeździ tylko na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny
wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie, zaleca się dokonywanie raz na tydzień
przynajmniej 15-minutowych przejazdów
lub podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
WAŻNE
09
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej
instrukcji funkcja oszczędzania energii systemu audio-telefonicznego może zostać
tymczasowo wyłączona i/lub komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym w zespole
wskaźników dotyczący stanu naładowania
akumulatora rozruchowego może być tymczasowo nieaktualny po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy
wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki
do akumulatorów – jako punkt
masowy (uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę)
samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
405
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem iskrzenia lub otwartym ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Trzeba oddać do recyklingu.
Przechowywać w
miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
406
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu
m.in. zawartego w nim ołowiu.
Wymiana akumulatora rozruchowego
Wymontowanie
Przede wszystkim: Wyjąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu i
odczekać co najmniej 5 minut przed jakąkolwiek ingerencją w połączenia elektryczne –
jest to wymagane, ponieważ układ elektryczny samochodu musi zapisać niezbędne
informacje w modułach sterujących.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając
tylną pokrywę.
09
Zamontowanie
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
OSTRZEŻENIE
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać i odłączać w prawidłowej kolejności.
Odłączyć czarny przewód ujemny.
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
Odłączyć czerwony przewód dodatni.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku,
do tylnej krawędzi skrzynki.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
3. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania.)
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią
pokrywę.
8. Założyć gumową uszczelkę (patrz procedura wymontowania.)
407
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
09
9. Założyć przednią pokrywę i zamocować
ją zaczepami (patrz procedura wymontowania.)
Akumulator
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 451.
Start/Stop
Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V – akumulator
rozruchowy o dużej mocy i akumulator
pomocniczy wspomagający działanie funkcji
Start/Stop podczas uruchamiania samochodu.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop
– patrz strona 148.
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 138 i
451.
1
2
408
Rozruchowy
Pomocniczy
Prąd zimnego
rozruchuA,
CCA (A)
760
180
WymiaryB,
dł.×szer.×wys.
(mm)
278×175×190
150×90×130
70
10
Pojemność
(Ah)
A
B
Zgodnie z normą SAE.
Największe możliwe wymiary.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatorów w
samochodach z funkcją Start/Stop należy
montować akumulatory typu AGM1.
Absorbed Glass Mat
Automatyczne uruchomienie silnika może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
UWAGA
•
Im wyższy pobór prądu w samochodzie (dodatkowe chłodzenie/ogrzewania itd.), tym więcej trzeba naładować
akumulator = zwiększone zużycie
paliwa.
•
Gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości, funkcja Start/Stop
zostanie wyłączona.
Tymczasowe ograniczenie działania funkcji
Start/Stop z powodu wysokiego poboru
prądu oznacza:
•
Silnik uruchamia się automatycznie2 bez
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę (manualna skrzynia biegów).
•
Silnik uruchamia się automatycznie bez
zdjęcia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca (automatyczna skrzynia biegów).
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Umiejscowienie akumulatorów
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej
instrukcji funkcja Start/Stop może tymczasowo przestać działać po podłączeniu
zewnętrznego akumulatora lub ładowarki
do akumulatorów:
•
A: Samochód z kierownicą po lewej stronie. B:
Samochód z kierownicą po prawej stronie. 1.
Akumulator rozruchowy3. 2. Akumulator pomocniczy.
Akumulator pomocniczy nie wymaga zwykle
więcej czynności konserwacyjnych niż normalny akumulator rozruchowy. W przypadku
pytań lub problemów należy skontaktować
się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy
wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki
do akumulatorów – jako punkt
masowy (uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę)
samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
09
UWAGA
Jeżeli akumulator rozładuje się do tego
stopnia, że wszystkie przyrządy będą
„czarne” i samochód będzie w zasadzie
pozbawiony wszystkich normalnych funkcji
elektrycznych, a do uruchomienia silnika
zostanie w związku z tym wykorzystany
akumulator zewnętrzny lub ładowarka do
akumulatorów, nastąpi włączenie funkcji
Start/Stop. Będzie wtedy możliwe automatyczne wyłączenie silnika, ale w przypadku
automatycznego wyłączenia funkcja
Start/Stop może nie być w stanie automatycznie uruchomić silnika z powodu niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora.
W celu zagwarantowania udanego automatycznego uruchomienia silnika po jego
automatycznym wyłączeniu trzeba najpierw naładować akumulator. W temperaturze otoczenia wynoszącej +15 °C akumulator trzeba ładować przez co najmniej
1 godzinę. W przypadku niższej temperatury otoczenia zaleca się czas ładowania
wynoszący 3-4 godziny. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej ładowarki do akumulatorów.
Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop do
czasu odpowiedniego naładowania akumulatora.
3
Akumulator rozruchowy opisano szczegółowo na stronie 406.
}}
409
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora, patrz punkt „Akumulator” w rozdziale „Obsługa techniczna samochodu”.
410
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Informacje ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej
w samochodzie przed uszkodzeniem w
wyniku zwarcia lub przeciążenia, wszystkie
obwody i urządzenia elektryczne chronione
są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to,
że w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno
używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
09
podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
Komora silnika
Pod schowkiem podręcznym
Pod schowkiem podręcznym
Przestrzeń bagażowa
Umiejscowienie centralek
elektrycznych
Komora silnika, strefa mniej narażona na
wysoką temperaturę (tylko Start/Stop)
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony
przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie.
W samochodzie z kierownicą po prawej stronie centralka elektryczna pod schowkiem
411
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Komora silnika
412
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w
skrzynce w komorze silnikowej. Bezpieczniki
należące do grupy (C) znajdują się pod grupą
(A).
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie
bezpieczników.
•
Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi1.
Obwód
A
Obwód
A
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) pod schowkiem podręcznymA
50
Wycieraczki szyby przedniej
30
Nagrzewnica postojowa*
25
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) pod schowkiem podręcznym
50
Dmuchawa w układzie wentylacjiA
40
Ogrzewanie przedniej szyby*,
prawa strona
40
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażnikuA
60
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
Bezpiecznik główny skrzynki
przekaźników/bezpieczników
pod schowkiem podręcznymA
60
Spryskiwacze reflektorów*
20
60
Poziomowanie reflektorów*,
aktywne reflektory ksenonowe
– ABL*
10
Bezpiecznik główny skrzynki
przekaźników/bezpieczników
pod schowkiem podręcznymA
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) pod schowkiem podręcznym
20
-
Układ ABS
5
-
•
Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
powinny być wymieniane w stacji
obsługi1.
Dodatkowa nagrzewnica elektryczna*A
100
•
Bezpieczniki 16-33 i 35-41 są typu „Mini
Fuse”.
Ogrzewanie przedniej szyby*,
lewa strona
40
1
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
09
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
413
09 Obsługa techniczna samochodu
09
414
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Wspomaganie w układzie kierowniczym uzależnione od
prędkości jazdy*
5
10
10
Moduł sterujący skrzyni biegów
15
Cewki zapłonowe (4-cyl. silnik
benzynowy), moduł sterujący
podgrzewania wstępnego silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10
Moduł sterujący silnika, moduł
sterujący skrzyni biegów,
poduszki powietrzne
Cewka przekaźnika głównego
układu sterowania pracą silnika, moduł sterujący silnika
(silnik 5- i 6-cyl.)
10
15
Cewki zapłonowe (5- i 6-cyl.
silnik benzynowy), kondensator
(silnik 6-cyl.)
20
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
Sprzęgło elektromagnetyczne
klimatyzacji (nie dotyczy 5-cyl.
silnika wysokoprężnego)
Cewka przekaźnika sprzęgła
elektromagnetycznego klimatyzacji (nie dotyczy 5-cyl. silnika
wysokoprężnego), cewka przekaźnika pompy płynu chłodzącego (5-cyl. silnik wysokoprężny Start/Stop), cewki przekaźników w centralce elektrycznej w komorze silnikowej,
w strefie mniej narażonej na
wysoką temperaturę (Start/
Stop)
5
Moduł sterujący silnika (silnik
benzynowy)
10
Moduł sterujący silnika (silnik
wysokoprężny)
15
Przekaźnik rozrusznikaA
30
-
-
Sterowanie reflektorami
5
-
-
-
-
-
-
Przekaźniki elektromagnetyczne
5
Dodatkowe światła*
20
Sygnał dźwiękowy
15
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Zawory (silnik benzynowy 1,6
l), masowy przepływomierz
powietrza (silnik benzynowy
1,6 l)
10
Sprzęgło elektromagnetyczne
klimatyzacji (silnik 5- i 6-cyl.),
zawory, moduł sterujący silnika
(silnik 6-cyl.), solenoidy (silnik
6-cyl. bez turbodoładowania),
silniczki siłowników kolektora
dolotowego (silnik 6-cyl. bez
turbodoładowania), masowy
przepływomierz powietrza (4cyl. silnik benzynowy 2,0 l, 5cyl. silnik benzynowy), czujnik
poziomu oleju (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
10
Pompa płynu chłodzącego (silnik benzynowy 1,6 l Start/Stop,
5-cyl. silnik benzynowy Start/
Stop), grzałka wentylacji
skrzyni korbowej (5-cyl. silnik
benzynowy), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5cyl. silnik benzynowy Start/
Stop)
10
Podgrzewacz filtra paliwa
20
Moduł sterujący żaluzji chłodnicy (5-cyl. silnik benzynowy)
5
Grzałka wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. silnik wysokoprężny), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl.
silnik wysokoprężny Start/
Stop)
10
Podgrzewanie wstępne (silnik
wysokoprężny)
70
Masowy przepływomierz
powietrza (D4162T), zawór sterujący przepływem paliwa
(D4162T)
Masowy przepływomierz
powietrza (5-cyl. silnik wysokoprężny, silnik 6-cyl.), zawory
sterujące (5-cyl. silnik wysokoprężny), wtryskiwacze (5-i 6cyl. silnik benzynowy), moduł
sterujący silnika (5-cyl. silnik
benzynowy, silnik 6-cyl.)
15
Pompa płynu chłodzącego
(D4162T)
Sondy lambda (4-cyl. silnik
benzynowy), sonda lambda
(silnik wysokoprężny), moduł
sterujący żaluzji chłodnicy (5cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l)
10
Zawór EVAP (5- i 6-cyl. silnik
benzynowy), sondy lambda (5i 6-cyl. silnik benzynowy)
15
09
}}
415
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
A
416
Obwód
A
Wentylator chłodzący (4- i 5cyl. silnik benzynowy)
60
Wentylator chłodzący (silnik 6cyl., 5-cyl. silnik wysokoprężny)
80
Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
100
W przypadku samochodów z funkcją Start/Stop to gniazdo
bezpiecznika jest puste – zamiast tego patrz strona 422.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Pod schowkiem podręcznym – skrzynka przekaźników/bezpieczników
Rozmieszczenie bezpieczników
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie
bezpieczników.
Obwód
A
Bezpiecznik główny modułu
sterującego systemu audio*,
bezpiecznik główny dla bezpieczników 16-20: system Infotainment
40
-
-
Obwód
A
Obwód
A
-
-
Panel sterowania w przednich
drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w prawych
tylnych drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w lewych tylnych drzwiach pasażera
20
Keyless*
20
Elektryczna regulacja siedzenia,
strona kierowcy*
20
Ogrzewana kierownica*
10
Zegar analogowy*
5
-
-
Gniazdo 12 V w bagażniku*,
chłodziarka*
15
Panel sterowania w drzwiach
kierowcy
20
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
417
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Elektryczna regulacja siedzenia,
strona pasażera*
20
Podgrzewanie lewego tylnego
siedzenia*
15
-
-
15
Moduł sterujący systemu Infotainment
5
Jednostka sterująca systemu
audio (wzmacniacz)*, radio
cyfrowe*, TV*
10
Fotele przednie z funkcją
masażu*, oświetlenie w podłokietniku*, oświetlenie chłodziarki*, cewka przekaźnika
chłodziarki*
Podgrzewanie fotela pasażera
15
System audio
15
Podgrzewanie fotela kierowcy
15
System telematyczny*, Bluetooth*
5
Układ wspomagający parkowanie*, kamera parkowania*,
moduł sterujący haka holowniczego*
5
Moduł sterujący AWD*
15
Aktywne zawieszenie Four-C*
10
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)*
418
7,5
Okno dachowe*, oświetlenie
wnętrza w suficie, czujnik klimatu*, silniczki przepustnic
wlotów powietrza
5
Gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami
15
Podgrzewanie prawego tylnego
siedzenia*
15
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Pod schowkiem podręcznym – centralny moduł elektroniczny (CEM)
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
-
-
-
-
Oświetlenie wnętrza, panel
przycisków szyb elektrycznych
w drzwiach kierowcy, fotele
przednie z elektryczną regulacją*, zdalne sterowanie otwieraniem drzwi garażowych*
Zespół wskaźników
7,5
5
Obwód
A
Obwód
A
Układ aktywnej kontroli prędkości, ACC*, układ ostrzegania
o ryzyku kolizji*
10
Spryskiwacze przedniej szyby
15
Otwieranie pokrywy bagażnika
10
Oświetlenie wnętrza kabiny,
czujnik deszczu
7,5
Składany zagłówek*
10
Moduł elektroniczny kierownicy
7,5
Pompa paliwowa
20
Centralny zamek, klapka wlewu
paliwa
10
Czujnik ruchu autoalarmu*,
panel sterowania klimatyzacją
5
Blokada kierownicy
15
-
-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
419
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Obwód
A
Syrena autoalarmu*, złącze
transmisji danych OBDII
5
-
-
Poduszki powietrzne
10
Układ ostrzegania o ryzyku
kolizji*
5
Czujnik pedału przyspieszenia,
przyciemnianie wewnętrznego
lusterka wstecznego*, podgrzewanie tylnych siedzeń*
7,5
Bezpiecznik
Bezpiecznik znajduje się pod panelem bocznym po stronie pasażera.
Dodatkowa nagrzewnica elektryczna*
420
Przy desce rozdzielczej – Executive
UWAGA
Moduł sterujący systemu Infotainment (Performance), system
audio (Performance)
15
Światło hamowania
5
Okno dachowe*
20
Obwód
A
Immobilizer
5
Zegar analogowy
5
W celu wymiany bezpieczników zaleca się
odstawić samochód do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Przestrzeń bagażowa
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod wykładziną po lewej stronie.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
lewa
30
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
Obwód
A
Obwód
A
Gniazdo elektryczne przyczepy
2*
15
-
-
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy
1*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
421
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Komora silnika, strefa mniej narażona na wysoką temperaturę – Start/Stop
Rozmieszczenie bezpieczników funkcji Start/Stop.
•
Bezpieczniki A1 i A2 są typu „MEGA
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi2.
•
Bezpieczniki 1-11 są typu „Midi Fuse” i
muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi2.
•
Bezpiecznik 12 jest typu „Mini Fuse”.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w komorze silnikowej
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop
– patrz strona 148.
2
422
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
175
Obwód
A
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) pod schowkiem podręcznym, skrzynki przekaźników/bezpieczników pod
schowkiem podręcznym, centralki elektrycznej w bagażniku
175
Dodatkowa nagrzewnica elektryczna*
100
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) pod schowkiem podręcznym
50
Akumulator pomocniczy
70
15
Bezpiecznik główny skrzynki
przekaźników/bezpieczników
pod schowkiem podręcznym
60
Centralny moduł elektroniczny
(CEM) – napięcie odniesienia
akumulatora pomocniczego,
punkt ładowania akumulatora
pomocniczego
Bezpiecznik główny skrzynki
przekaźników/bezpieczników
pod schowkiem podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażniku
60
Dmuchawa w układzie wentylacji
40
-
-
-
-
Przekaźnik rozrusznika
30
Dioda wewnętrzna
50
09
423
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
09
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych. Stosować szampon samochodowy.
•
•
•
•
•
424
Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Spłukiwać podwozie wodą z węża.
Spłukać cały samochód wodą, aby usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia i
zmniejszyć w ten sposób ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na
zamki.
W razie potrzeby trwałe zabrudzenia
można spróbować usunąć na zimno
środkiem odtłuszczającym. W takim przypadku należy pamiętać, że powierzchnia
nie może być gorąca od promieni słonecznych!
Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
•
•
Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem mydła lub szamponu samochodowego.
UWAGA
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie elementy oświetlenia zewnętrznego
zostały zaprojektowane, by radzić sobie z
tym problemem. Kondensacja zazwyczaj
ustępuje w wyniku wentylacji obudowy
lampy po pewnym czasie od jej włączenia.
Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb. Nie pozostawiając kropli wody
do wyschnięcia w mocnym słońcu,
można zmniejszyć ryzyko powstania plam
od wody, których usunięcie może wymagać polerowania lakieru.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza
zagrożenie pożarowe.
WAŻNE
Brudne reflektory działają z mniejszą skutecznością. Należy je regularnie czyścić,
na przykład przy tankowaniu.
Nie używać detergentów o działaniu korozyjnym, lecz wody i gąbki niepowodującej
zarysowań.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność piór wycieraczek.
W celu oczyszczenia:
–
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 403.
UWAGA
Pióra wycieraczek i szybę przednią należy
regularnie myć letnią wodą z dodatkiem
mydła lub szamponu samochodowego.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze
są w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Przez pierwsze miesiące od nowości
samochód należy myć wyłącznie ręcznie,
ponieważ powłoka lakierowa nie jest
jeszcze dostatecznie utwardzona.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców
(łącznie z postojowym), aby wilgoć lub
korozja nie wpłynęły na własności okładzin
ciernych i nie ograniczyły sprawności
hamowania.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i
gumy, należy stosować lekki docisk w
razie konieczności. Używać miękkiej gąbki
do mycia.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie okładzin ciernych. Należy to również robić
po rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub
zimne dni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa sztucznego, gumy oraz elementów
ozdobnych wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo.
Używając tych środków, należy stosować się
bezwzględnie do instrukcji ich użytkowania.
09
Polerowanie elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem lub innym uszkodzeniem ich
powierzchni.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
425
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub
gdy np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego
nadwozia, natomiast można wykonywać
woskowanie. Nie należy polerować ani
woskować samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem
należy starannie umyć samochód. Plamy od
smoły i asfaltu zmyć środkiem do usuwania
smoły lub benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze
do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie,
a następnie woskowanie przy użyciu płynnego lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać
instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele dostępnych środków zawiera
zarówno wosk, jak i cząsteczki ścierne.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających, zabezpieczających, nabłyszczających itp. mogą spowodować uszkodzenie
lakieru. Uszkodzenia lakieru spowodowane
użyciem takich środków nie są objęte
gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje
odtłuszczające lub podobne, ponieważ może
to spowodować utratę właściwości odpychających wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych
powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać
wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu
zalecane jest konserwowanie powłoki przy
426
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
użyciu dostępnych w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo specjalnych preparatów.
Zabieg taki należy wykonać po raz pierwszy
po trzech latach od nowości samochodu, a
następnie powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony antykorozyjnie w procesie produkcji.
Części nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest
trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych, przekrojów zamkniętych i
drzwi bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych
zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca
powierzenie tych czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości.
Należy regularnie kontrolować stan zabezpie-
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
czenia antykorozyjnego i w miarę potrzeby
dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej
po odkurzeniu zaleca się specjalny preparat
do czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową należy czyścić środkami zalecanymi
przez dealera Volvo!
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
09
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę
środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z
instrukcjami konserwują również powłoki
ochronne. Po pewnym czasie użytkowania
nieunikniony jest powrót skóry do wyglądu
naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub
większym stopniu od struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry,
dowodzący naturalnego pochodzenia tego
materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
firma Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie
tapicerki kremem ochronnym od jednego do
czterech razy w roku (lub częściej w razie
potrzeby). Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
427
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
•
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić tapicerkę.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju
mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną,
winylową i skórzaną.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona
przed plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
•
Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną gąbką z dodatkiem neutralnego
mydła.
•
Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy
plastikowymi osłonami.
•
Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę.
Nie trzeć.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego
wyschnięcia skóry.
–
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
428
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń. Nie wolno do tego celu używać mocnych odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie
specjalnych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Kod koloru (kod lakieru)
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach
błotników, drzwi i zderzaków.
Materiały
•
podkład1 – specjalny podkład klejący w
spreju jest dostępny np. do zderzaków
pokrytych tworzywem
•
lakier bazowy i lakier bezbarwny –
dostępny w spreju lub w postaci pisaka/
sztyftu do wyprawek2
•
•
taśma maskująca
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru.
Lokalizacja etykiety produktu, patrz
strona 434.
drobny papier ścierny1.
Naprawa drobnych uszkodzeń powłoki
lakierniczej, takich jak odpryski od
kamieni i zadrapania
G021832
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
09
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna
przekraczać 15 °C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną
wszelkie pozostałości lakieru, które nie
przylegają dobrze do podłoża.
Jeśli uszkodzenie dochodzi aż do
powierzchni metalu (blachy), należy użyć
podkładu. W przypadku uszkodzenia
1
2
W razie potrzeby.
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w pisaku/sztyfcie.
}}
429
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
powierzchni plastikowej należy użyć podkładu klejącego, aby uzyskać lepszy
rezultat – rozpylić podkład do zakrętki
puszki spreju i nanieść cienką warstwę
pędzelkiem.
2. Przed malowaniem można w razie
potrzeby (np. gdy występują nierówne
brzegi) lekko wypolerować powierzchnię,
używając bardzo drobnego środka polerskiego. Oczyścić powierzchnię starannie i
pozostawić do wyschnięcia.
3. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć
na uszkodzone miejsce małym pędzelkiem, zapałką lub podobnym przyrządem.
Po wyschnięciu podkładu nałożyć lakier
bazowy i bezbarwny.
4. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
UWAGA
Jeśli uderzenie kamienia nie spowodowało
odprysku aż do powierzchni metalu i w
miejscu uderzenia pozostaje nieuszkodzona warstwa lakieru, należy wypełnić
odprysk lakierem bazowym i bezbarwnym
niezwłocznie po oczyszczeniu powierzchni.
430
09 Obsługa techniczna samochodu
09
431
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Licencje.................................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
432
434
436
440
442
445
448
450
451
452
461
464
SPECYFIKACJE
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
10
434
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części
zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie. Celem jest pokazanie ich przybliżonego wyglądu oraz rozmieszczenia w
samochodzie. Informacje dotyczące w
szczególności Państwa samochodu są
dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
10
Naklejka informacyjna nagrzewnicy
postojowej.
Kod silnika i numer seryjny silnika.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
435
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
10
Wymiary
Wymiary
A
Rozstaw osi
2835
E
Wysokość
B
Długość
4854
F
C
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
1927
Wysokość maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
G
Rozstaw kół osi przedniej
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
1094
D
436
mm
mm
1493
Rozstaw kół osi tylnej
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
J
Szerokość
368
1588A
1578B
H
Wymiary
1585A
1575B
mm
1130
1861
(1876C)
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
A
B
C
mm
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2106
L
Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi
1907
z kołami 16"
z kołami 17"
z funkcją jazdy bezkluczykowej Keyless Drive*
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w
zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów
eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
438) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu –
Masa własna pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego
wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w
przypadku dodania każdego elementu
wyposażenia dodatkowego ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/
Summum, jak również hak holowniczy,
relingi, bagażniki dachowe, system audio,
światła dodatkowe, nawigacja GPS,
nagrzewnica spalinowa, stalowa krata
ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika,
fotele sterowane elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
10
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 434.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg.
}}
437
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
10
Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu i nacisk na hak holowniczy
UWAGA
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym
jest zalecane w przypadku przyczep cięższych niż 1800 kg.
438
Silnik
Kod silnikaA
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar,
przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk
na hak holowniczy
(kg)
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
1200
50
T4B
B4164T
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4B
B4164T
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T4C
B4204T6
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1800
90
T4F
B4164T2
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T5
B4204T7
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1800
90
T5C
B5254T12
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T5C
B5254T14
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
3.2
B6324S5
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Silnik
A
B
C
D
E
Kod silnikaA
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar,
przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk
na hak holowniczy
(kg)
3.2 AWD
B6324S5
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
D2
D4162T
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SDD
1600
75
D4
D5204T3
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatyczna skrzynia biegów,
1600
75
D5
D5244T11
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T15
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
TF-80SCE
/
TF-80SDD
10
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 434.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Z funkcją Start/Stop.
Bez funkcji Start/Stop.
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
439
10 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
10
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na
wszystkich rynkach.
440
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc
(KM / obr/
min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4C
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800–5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5C
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5C
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
10 Specyfikacje
Dane techniczne silników
A
B
C
D
E
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc
(KM / obr/
min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
10
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 434.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
441
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
10
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia. Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo
starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia
paliwa i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość,
charakterystykę rozruchową, zużycie
paliwa i oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
442
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnikaA
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość, razem
z filtrem oleju
10
(w litrach)
3.2
B6324S5
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 6,8
T6
B6304T4
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 6,8
D4
D5204T3
około 5,9
D3
D5204T7
około 5,9
D5
D5244T11B
około 5,9
D5
D5244T15C
około 5,9
T4D
B4204T6
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,4
B4204T7
Lepkość oleju: SAE 5W–30
około 5,4
D2
D4162T
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować olej
ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
około 3,8
T4E
B4164T
Certyfikowany olej wlewany fabrycznie: Klasa jakości oleju WSS-M2C925-A
około 4,1
T5
Opcje przy wymianie:
T4F
B4164T2
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 4,1
Lepkość oleju: SAE 5W–30
}}
443
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Silnik
Kod silnikaA
Zalecana klasa jakości oleju
10
Objętość, razem
z filtrem oleju
(w litrach)
A
B
C
D
E
T5D
B5254T12
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,5
T5D
B5254T14
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 5,5
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 434.
Manualna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 390.
444
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn chłodzący
SilnikA
(w litrach)
3.2
B6324S5
Objętość
T5B
B5254T12
(w litrach)
T5B
B5254T14
10,5
T6
B6304T4
T4B
B4204T6
T5
B4204T7
D4
D5204T3
D2
D4162TD
D3
D5204T7
D2
D4162TE
D5
D5244T15
D5
D5244T11
T4C
B4164TD
T4F
B4164T2D
T4C
B4164TE
T4F
B4164T2E
11,1
A
B
C
D
E
1
Objętość
SilnikA
Zalecany gatunek: Płyn chłodzący zalecany
przez firmę Volvo wymieszany z 50% wody1,
patrz opakowanie.
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
10
8,9
9,2
9,8
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są
na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 434.
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
}}
445
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny i smary
10
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Automatyczna skrzynia biegów
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
UWAGA
W normalnych warunkach jazdy olej w
skrzyni biegów nie wymaga wymiany przez
cały okres żywotności. Może to jednak być
konieczne przy niekorzystnych warunkach
jazdy, patrz strona 442.
446
Płyn
Układ
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
Płyn do wspomagania
układu kierowniczego
Wspomaganie w układzie
kierowniczym
Objętość
(litry)
0,6
-
Zalecany gatunek
DOT 4
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn
Układ
Płyn do spryskiwaczy
Ze zmywaczami reflektorów
6,5
Bez zmywaczy reflektorów
4,5
Paliwo
Objętość
(litry)
Zalecany gatunek
10
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura
spada poniżej zera.
Silnik benzynowy
około. 70
Benzyna: patrz strona 349
Silnik wysokoprężny
około. 70
Olej napędowy: patrz strona 349
447
10 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
10
Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji podano w dołączonym dodatku.
Objaśnienie
UWAGA
g/km
litry/100 km
Jazda miejska
Jazda pozamiejska
Jazda mieszana
1
448
Jeżeli brak danych dotyczących zużycia
paliwa i emisji, podano je w dołączonym
dodatku.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec
zwiększeniu w zależności od wyposażenia.
Czynnik ten, a także stopień obciążenia
samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa
i emisji dwutlenku węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
•
•
Styl jazdy kierowcy.
Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość
oporu wzrasta.
•
Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
•
Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU
Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Rozporządzenie UE nr 692/2008) i 715/2007 (Euro 5) oraz UN ECE Regulation no 101
(Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda
pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości między 0 a 120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5 i 6-biegową manualną skrzynią
biegów są uruchamiane na 2. biegu. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji
CO2.
10 Specyfikacje
Paliwo
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w
znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa.
Dodatkowe informacje można znaleźć w
powoływanych powyżej przepisach 1.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono na stronach 13 i 344.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 348.
10
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie
cykli jazdy UE1, które są wykorzystywane w
procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
•
Styl jazdy powinien być spokojny i należy
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie
– dla uzyskania jak najlepszych rezultatów stosować ekonomiczne ciśnienie w
oponach podane w tabeli ciśnienia opon
na stronie 450.
•
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
1
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU
Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Rozporządzenie UE nr 692/2008) i 715/2007 (Euro 5) oraz UN ECE Regulation no 101
(Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda
pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości między 0 a 120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D2, D3, D4 lub D5 i 6-biegową manualną skrzynią
biegów są uruchamiane na 2. biegu. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji
CO2.
449
10 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
10
Dozwolone wartości ciśnienia w
oponach
UWAGA
Tabela zawierająca informacje o dozwolonych wartościach ciśnienia w oponach i
indeksie prędkości znajduje się w dołączonym dodatku.
450
10 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator
prądu zmiennego sterowany regulatorem
napięcia. Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora rozruchowego zależy
od poziomu wyposażenia samochodu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
10
Akumulator
Silnik
A
Napięcie (V)
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
Benzyna (etanol)
12
520–800
100–160
Olej napędowy
12
700–800
135–160
Benzyna/olej napędowy z funkcją Start/Stop
12
760A
135
W samochodach z funkcją Start/Stop wymagane jest stosowanie akumulatorów typu AGM (Absorbed Glass Mat) .
UWAGA
•
Wielkość obudowy akumulatora rozruchowego powinna odpowiadać
wymiarom akumulatora oryginalnego.
•
Wysokość akumulatora rozruchowego
zależy od jego rozmiaru.
Start/Stop*
Informacje na temat akumulatorów w samochodach wyposażonych w funkcję Start/Stop,
patrz strona 408.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
451
10 Specyfikacje
Homologacja
10
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
System zamków, standardowy
Kraj
Chiny
System radarowy
Kraj
Singapur
Kraj
UE, Chiny
Hongkong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazylia
System zamków typu Keyless (Keyless
drive)
Kraj
UE
Korea
452
Europa
Firma Delphi Electronics
& Safety oświadcza niniejszym,
że urządzenia L2C0038TR i
L2C0049TR spełniają podstawowe wymagania i inne istotne
przepisy dyrektywy nr
1999/5/WE. Niniejsza deklaracja
zgodności może być w razie
potrzeby konsultowana z firmą
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
10 Specyfikacje
Homologacja
Bluetooth®
Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity)
10
Kraj
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie Bluetooth®
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
}}
453
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
454
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
455
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
456
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and
other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Chiny:
10
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
457
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Tajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
458
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Korea
Południowa:
제품 정보
10
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
459
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Zjednoczone Emiraty Arabskie:
Republika
Południowej Afryki:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
460
10 Specyfikacje
Licencje
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
10
}}
461
10 Specyfikacje
Licencje
10
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
462
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
DivX®
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
10 Specyfikacje
Licencje
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
10
463
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
10
464
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie
można znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na temat symboli i komunikatów tekstowych, patrz strony 79, 81 i 229.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki ostrzegawcze w zespole
wskaźników
Symbol
Lampki kontrolne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie
ABL*
80, 103
Układ oczyszczania
spalin
80
Awaria w układzie
ABS
80, 157
Tylne światło przeciwmgielne włączone
80, 104
Znaczenie
Strona
Niskie ciśnienie
oleju
81
Hamulec postojowy
81, 158,
160
– Czerwony symbol ostrzegawczy,
podświetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo
jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W
tym samym momencie w zespole wskaźników pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia symbolu.
Włączony hamulec postojowy,
symbol alternatywny
81
Poduszki
powietrzne – SRS
21, 81
Układ antypoślizgowy, DSTC
80, 169
– Żółty symbol informacyjny, podświetla się, gdy którykolwiek z monitorowanych systemów samochodu nie działa w sposób prawidłowy. Równocześnie w zespole
wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z innymi symbolami.
Sygnalizacja niezapięcia pasa
bezpieczeństwa
18, 81
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
80, 169
81
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
80
Brak ładowania
akumulatora
Awaria w układzie
hamulcowym
81, 157
Niski poziom paliwa
w zbiorniku
80, 255
Ostrzeżenie, tryb
bezpieczeństwa
21, 33,
81, 83,
146
Informacja, przeczytać tekst na
wyświetlaczu
80
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Światła drogowe
włączone
80, 101
Lewe kierunkowskazy
80
Prawe kierunkowskazy
80
DRIVe – Start/Stop*
80, 148
Nieużywane
-
Lamki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy*, układ
aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
173, 186
Układ automatycznej kontroli prędkości*
177, 186
Układ automatycznej kontroli prędkości*
177, 186
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym
odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
178, 188
Czujnik radarowy*
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ ABL*
103
Driver Alert System*, czas na
przerwę
208
Driver Alert System*, czas na
przerwę
210
186, 190,
205
-
Hamulec postojowy
160
Kamera detekcyjna*, czujnik
laserowy*
195, 205,
210, 213
Czujnik deszczu*
112
190, 195,
205
Aktywne światła
drogowe, AHB
(Active High
Beam)*
101
Automatyczne
hamowanie*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City
SafetyTM, system
ostrzegania o
ryzyku kolizji*
Czujnik przedniej
szyby*
101
Start/Stop*
152
10
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
465
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
10
466
Znaczenie
Strona
Start/Stop*
Symbol
Znaczenie
Strona
152
Włączony timer*
255
Start/Stop*
152
Włączony timer*
255
Driver Alert System*
210, 213
Słaby akumulator
255
212
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa
strona
347
Driver Alert System*, Lane Departure Warning*
Driver Alert System*, Lane Departure Warning*
213
Zarejestrowana
informacja dotycząca prędkości*
Nagrzewnica bloku
silnika oraz
nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
Lampki informacyjne na wyświetlaczu
w konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
170
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
19
255
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
24, 25
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 Specyfikacje
10
467
11 Indeks alfabetyczny
11
A
Amortyzator drgań................................... 359
Awaryjny rozruch silnika.......................... 138
AIRBAG ..................................................... 22
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 452
AWD, napęd na wszystkie koła............... 155
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 175
czujnik radarowy................................. 183
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 185
Aktywne reflektory ksenonowe................ 103
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)...... 103
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 270
Akumulator...................................... 405, 451
awaryjny rozruch silnika..................... 138
konserwacja........................................ 405
symbole na obudowie akumulatora... 406
symbole ostrzegawcze....................... 406
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
włączenie..............................................
wyłączanie............................................
68
69
68
69
51
69
68
69
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 241
468
AWD (napęd na dwie osie)....................... 155
Apteczka pierwszej pomocy ................... 379
Audio
dźwięk przestrzenny .......................... 284
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 248
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 173
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
141
142
358
364
Automatyczne blokowanie zamków.......... 63
Automatyczne myjnie...................... 424, 425
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 173
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 62
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 380
Awaryjne holowanie samochodu............. 364
zaczep holowniczy............................. 365
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/komunikator PCC........................... 56
Pilot zdalnego sterowania ................. 330
słuchawki............................................ 333
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 35
Bezpieczniki.............................................
przy tablicy rozdzielczej – Executive..
skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
Start/Stop...........................................
strefa mniej narażona na wysoką temperaturę..............................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
411
420
412
421
422
422
411
411
Bioetanol E85.......................................... 349
BLIS......................................................... 222
11 Indeks alfabetyczny
D
Blokada biegu wstecznego..................... 140
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 14
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 144
Ciśnienie ECO.......................................... 450
Blokada kierownicy.................................. 131
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 241
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 145
Czujnik deszczu....................................... 112
Blokowanie/odblokowanie
od wewnątrz......................................... 62
Czujnik radarowy..................................... 175
ograniczenia funkcjonalne.................. 183
Bluetooth®
multimedia .........................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego ....................................
transmisja strumieniowa dźwięku ......
wyłączanie mikrofonu ........................
zestaw głośnomówiący .....................
Czynnik chłodniczy.................................. 395
Dach otwierany
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała....................................................
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego...................................................
otwieranie i zamykanie.......................
położenie wentylacyjne.......................
Blokada antyalkoholowa.......................... 125
307
313
307
313
310
Boczne poduszki powietrzne..................... 26
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
Czujnik laserowy...................................... 194
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
123
11
123
122
123
Dane techniczne silników........................ 440
425
424
425
428
427
Diagnostyka
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 185
Czyszczenie powierzchni z powłoką
odpychającą wodę.................................. 426
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 437
Dmuchawa............................................... 247
Dolby Surround Pro Logic II.................... 278
Dopuszczalna masa przyczepy............... 437
Dostosowanie.......................................... 137
C
Całkowita blokada zamków....................... 65
tymczasowe wyłączenie....................... 65
wyłączanie............................................ 65
Całkowite otwarcie............................ 63, 240
CD ........................................................... 299
Dostosowywanie własności jezdnych..... 270
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 169
DVD ......................................................... 299
Dystrybucja powietrza..................... 242, 252
Dywaniki podłogowe............................... 273
469
11 Indeks alfabetyczny
11
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
35
Elementy sterowania na
kierownicy.......................... 96, 173, 232, 279
26
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 231
36
Emisja CO2 .............................................. 448
41
Emisja dwutlenku węgla.......................... 351
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................ 282
surround............................................. 278
tylny panel sterowania........................ 282
ustawienia................................... 283, 284
ERS – Zdalne uruchamianie..................... 131
ETC, klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury ....................................... 245
F
E
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 244
EcoGuide................................................... 78
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 148
Elektryczne składanie lusterek................. 118
Elektryczne sterowanie szyb................... 114
Elektrycznie sterowane okno dachowe... 122
elementy sterowania
konsola środkowa ............................. 279
Elementy sterowania, oświetlenie.............. 98
470
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym................................................... 351
Filtr powietrza w kabinie.......................... 241
Filtr sadzy................................................ 351
FILTR SADZY PEŁN................................. 351
Fotel, patrz Siedzenia................................ 89
Fotel elektryczny........................................ 90
Fotelik dziecięcy........................................ 35
Foteliki dziecięce....................................... 35
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych........................................... 45
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX.............. 42
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX.......................................... 41
zalecane produkty................................ 37
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 14
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 58, 131
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 212
Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu............ 188
G
Geartronic................................................ 142
Głośność
dzwonek, telefon................................ 314
telefon................................................. 314
telefon/odtwarzacz............................. 314
Głośność dźwięku ................................... 279
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem........................... 284
11 Indeks alfabetyczny
układ hamulcowy................................ 156
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 156
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 394
wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 156
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 273
przedni fotel........................................ 273
przestrzeń bagażowa......................... 355
Gniazdo słuchawek.......................... 331, 333
Gniazdo słuchawkowe............................. 282
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych................................................. 278, 304
Hamulec postojowy................................. 158
GSI – wskaźnik zmiany biegu.................. 141
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie....................................................
niskie napięcie akumulatora...............
zwalnianie automatyczne...................
zwalnianie ręczne...............................
H
Hamulec ręczny....................................... 158
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 360
zdejmowany, wyjmowanie ................. 361
Hamulec zasadniczy................................ 156
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 359
HomeLink® .............................................. 162
Gniazdo zapalniczki................................. 272
Hamulce................................................... 156
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 158
hamulec ręczny................................... 158
lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników........................... 157
sygnalizacja hamowania awaryjnego. 104
światło hamowania............................. 104
J
Jakość benzyny....................................... 349
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
344
345
345
357
11
Jazda przez wodę.................................... 344
158
158
159
159
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 366
I
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie samochodu)....................................... 241
Immobilizer................................................ 49
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony
środowiska................................................ 14
Jazda w warunkach zimowych................ 346
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 437
nacisk na hak holowniczy................... 437
K
Kabina pasażerska.................................. 271
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 116
Kamera detekcyjna.......................... 193, 203
Kamera wspomagania parkowania......... 218
Katalizator................................................ 348
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 365
471
11 Indeks alfabetyczny
Kierownica................................................. 96
elementy sterowania..... 96, 173, 232, 279
manetka................................................ 96
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 177
regulacja położenia kierownicy............. 96
11
Kierunkowskazy....................................... 105
Klimatyzacja..................................... 240, 249
czujniki................................................ 240
uwagi ogólne...................................... 240
Komora silnika
olej......................................................
płyn chłodzący....................................
płyn do wspomagania układu kierowniczego...............................................
widok..................................................
390
393
395
389
Kluczyk...................................................... 48
Kompas................................................... 120
kalibracja............................................ 120
Kluczyki zapłonu........................................ 87
Komputer pokładowy.............................. 261
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.....
dodatkowy kluczyk mechaniczny.........
funkcje..................................................
wymiana baterii.....................................
zasięg działania....................................
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 50
zasięg działania.............................. 51, 52
48
53
50
56
51
Kod koloru, lakier..................................... 429
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 33
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
376
375
373
371
375
Koła i ogumienie...................................... 370
472
Koło zapasowe........................................ 375
tymczasowe koło zapasowe............... 375
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 213
patrz Komunikaty i symbole....... 160, 186
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 190
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 225
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 213
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 195, 205
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 190
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 186
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 169
Komunikaty o błędach
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 186
Komunikaty systemu BLIS....................... 225
Komunikaty w zespole wskaźników........ 229
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 426
Konsola środkowa................................... 231
Kontrola buksowania............................... 168
Kontrola trakcji......................................... 168
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 168
Kurtyny powietrzne.................................... 28
11 Indeks alfabetyczny
L
M
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 254
Lakier, kod koloru.................................... 429
Maks. obciążenie dachu ......................... 437
Laminowane szyby.................................. 114
Manetka przy kierownicy........................... 96
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 175
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 200
Manualna skrzynia biegów...................... 140
GSI – wskaźnik zmiany biegu............. 141
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 364
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
uwagi ogólne......................................
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa..........................................
zaciągnięty hamulec postojowy...........
254
254
257
254
Nagrzewnica wspomagająca................... 259
81
81
81
81
81
Masa własna samochodu........................ 437
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 155
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 437
Narzędzia................................................. 375
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 392
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 313
przychodzące..................................... 313
81
81
Mikrofon................................................... 310
Niski poziom oleju.................................... 390
Licznik przebiegu dziennego..................... 83
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR).................. 231
Licznik przebiegu dziennego,
zerowanie................................. 263, 266, 268
Multimedia, Bluetooth® ........................... 307
Luk do przewożenia nart......................... 356
Menu/funkcje........................................... 233
Mocowanie toreb z zakupami ................. 355
Mycie samochodu................................... 424
Lusterka boczne...................................... 117
Lusterko kosmetyczne..................... 106, 273
11
N
Nagrzewnica bloku silnika....................... 136
spalinowa............................................ 254
Nagrzewnica dodatkowa......................... 259
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 425
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego ........................................................ 281
Ochrona pieszych.................................... 197
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 295
473
11 Indeks alfabetyczny
11
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 62
od zewnątrz.......................................... 62
własności jezdne................................ 370
wskaźniki zużycia opony.................... 371
tylne światło przeciwmgielne.............. 104
wykrywanie tuneli............................... 100
Opony zimowe......................................... 372
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 53
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 270
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru........................................ 429
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany.......................................................... 123
Oświetlenie, wymiana żarówek
oprawka żarówki, tył,
kierunkowskazy.................................. 399
światła drogowe, reflektory ksenonowe................................................... 398
odtwarzacz multimedialny ...................... 299
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 197, 198
czujnik radarowy................. 183, 192, 197
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 442
Olej napędowy......................................... 349
Olej silnikowy................................... 390, 442
filtr....................................................... 390
klasa oleju........................................... 442
niekorzystne warunki eksploatacji...... 442
pojemności......................................... 442
Oparcia...................................................... 89
przedni fotel, obniżanie........................ 89
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie... 91
Opony
ciśnienie...................................... 378, 450
indeks prędkości................................ 373
konserwacja........................................ 370
naprawa przebitej opony.................... 380
opony kierunkowe.............................. 370
opony zimowe.................................... 372
specyfikacje................................ 373, 450
474
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 197
Oświetlenie.............................................. 396
Aktywne reflektory ksenonowe........... 103
elementy sterujące.............................. 105
oświetlenie asekuracyjne.................... 107
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia........................................... 50, 107
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 106
oświetlenie kabiny.............................. 105
podświetlenie wskaźników................... 99
podświetlenie wyświetlacza................. 99
regulacja zasięgu świateł przednich..... 99
specyfikacje żarówek......................... 401
światła do jazdy dziennej.................... 100
światła drogowe/mijania..................... 101
światła pozycyjne/postojowe.............. 100
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
światło mijania, reflektory
halogenowe........................................
396
399
398
399
401
400
401
398
Oświetlenie asekuracyjne.................. 50, 107
Oświetlenie nastrojowe............................ 106
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie... 105
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 241
11 Indeks alfabetyczny
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
348
350
378
448
Pamięć ustawienia foteli............................ 90
Panel wyłączników oświetlenia.................. 99
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
250
240
251
424
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 394
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 142
Płyny, ilość............................................... 445
Poruszanie się w menu zestawu RSE...... 339
Płyny i oleje.............................................. 445
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 193, 203
Plamy....................................................... 427
Podgrzewane dysze spryskiwaczy.......... 113
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
249
245
118
118
Potwierdzenie zablokowania .................... 48
Powłoka lakiernicza
kod koloru........................................... 429
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 114
Podnośnik................................................ 375
Powłoki lakierowe
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 429
Podświetlenie wskaźników........................ 99
Pozycja serwisowa.................................. 403
Pielęgnacja samochodu.......................... 424
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 99
Program serwisowy................................. 388
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 427
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 22
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 24
wyłącznik.............................................. 24
Przebicie opony, patrz Opony................. 375
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
tylne siedzenie...................................... 20
Pilot zdalnego sterowania ....................... 329
wymiana baterii .................................. 330
HomeLink®
Pilot zdalnego sterowania,
programowalny .................................. 162
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
403
404
403
403
podłączenie odtwarzacza iPod®............. 304
Pokrywa bagażnika
blokowanie/odblokowanie.................... 64
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 389
Polerowanie............................................. 426
Połączenia telefoniczne........................... 313
połączenie USB....................................... 304
11
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 168
Przednia szyba
Ogrzewanie................................. 118, 250
Przednie siedzenie
regulacja podparcia lędźwiowego........ 94
Sterowanie funkcją masażu.................. 94
Przedni fotel
Przesuwanie fotela – tył........................ 95
475
11 Indeks alfabetyczny
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 72
kierownica po prawej stronie................ 74
Przegrzanie silnika................................... 357
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 270
11
Przełączniki świateł.................................... 98
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.. 112
Przerywana praca wycieraczek............... 112
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 353
Przestrzeń bagażowa
dywanik............................................... 275
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 354
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 354
uwagi ogólne...................................... 353
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 354
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 437
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 51
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 97
Przyczepa................................................ 357
jazda z przyczepą............................... 357
476
przewód.............................................. 357
stabilizacja ruchów oscylacyjnych...... 362
Regulacja temperatury............................. 249
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ....... 108
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 99
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 107
reflektory halogenowe........................ 108
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 118
Regulacja ustawienia kierownicy............... 96
Rozprowadzanie powietrza w kabinie..... 240
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń................................. 331
S
Schowek.................................................. 275
Schowek chłodzący................................. 275
Q
Queue Assist............................................ 181
R
Radioodbiornik ....................................... 290
AM/FM ............................................... 290
DAB ................................................... 295
Recyrkulacja............................................ 251
Reflektory, przystosowanie do ruchu
lewo- i prawostronnego........................... 107
Schowek na szklanki............................... 275
Schowek podręczny................................ 272
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 63
Schowki w kabinie samochodu............... 271
Sensus....................................................... 86
Siedzenia................................................... 89
fotel z elektryczną regulacją................. 90
opuszczanie przedniego oparcia.......... 89
opuszczanie tylnego oparcia................ 91
podgrzewanie..................................... 245
wentylacja przednich foteli................. 246
zagłówek, tylny..................................... 92
11 Indeks alfabetyczny
Silnik
przegrzanie......................................... 357
uruchamianie...................................... 130
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy .................................. 168, 362
Skraplanie wody w reflektorach.............. 424
Sterowanie funkcją masażu
przednie siedzenie................................ 94
Skrzynia biegów....................................... 140
automatyczna..................................... 141
manualna............................................ 140
Skrzynia biegów Powershift............ 145, 364
Skrzynka bezpieczników......................... 411
pod deską rozdzielczą................ 417, 419
Skrzynka przekaźników/bezpieczników,
patrz Bezpieczniki.................................... 411
Słuchawki
bezprzewodowe................................. 332
wymiana baterii................................... 333
Statystyka podróży.................................. 269
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy 320
Strefa martwa (BLIS)................................ 223
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 228
Struktura menu MÓJ SAMOCHÓD......... 231
Struktura menu zestawu RSE.................. 339
Surround.......................................... 278, 284
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Słuchawki bezprzewodowe..................... 332
Sygnał dźwiękowy..................................... 97
Smary....................................................... 445
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 200
Smary, ilość............................................. 445
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika......... 393
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 390
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie... 404
szyby przedniej................................... 113
Spryskiwacze szyby przedniej................. 113
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 190
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 186
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
Symbole kontrolne..................................... 79
11
Symbole ostrzegawcze.............................. 79
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
system audio .......................................... 278
System audio........................................... 278
funkcje................................................ 283
rozmieszczenie elementów................. 278
System audio-telefoniczny .....................
menu ..................................................
przegląd .............................................
przyciski źródła dźwięku ....................
sterowanie głosowe............................
278
281
278
279
320
Symbole................................................... 169
symbole informacyjne........................... 79
symbole ostrzegawcze......................... 79
System Flexifuel....................................... 136
dostosowanie..................................... 137
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 213
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 195, 205
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 452
System informacji o znakach drogowych 170
System poduszek powietrznych ............... 21
477
11 Indeks alfabetyczny
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
11
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 207
System wspomagający parkowanie........ 215
czujniki wspomagania parkowania..... 217
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 114
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 118
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 114
Szyby i lusterka wsteczne....................... 114
Ś
Światła awaryjne...................................... 104
Światła do jazdy dziennej........................ 100
Światła drogowe, włączanie automatyczne...................................................... 101
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie............................................................ 101
Światła pozycyjne/postojowe.................. 100
478
Światła przeciwmgielne
tył........................................................ 104
Światła przednie...................................... 396
Światło hamowania.................................. 104
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 168
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń......................
rejestracja telefonu.............................
sterowanie głosowe............................
zestaw słuchawkowy..........................
311
311
320
310
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 240
Timer........................................................ 251
Transponder............................................ 114
T
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 413
Tabliczki znamionowe.............................. 434
Tapicerka samochodu............................. 427
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące mycia............................................. 427
Telefon
książka telefoniczna............................ 315
książka telefoniczna, skrót................. 315
nawiązywanie połączeń.............. 311, 313
odbieranie połączenia......................... 313
połączenia przychodzące................... 313
rejestracja telefonu............................. 311
sterowanie głosowe............................ 320
zestaw słuchawkowy.......................... 310
Trójkąt ostrzegawczy............................... 379
Tryb powypadkowy................................... 33
TSA – stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy ...................... 168, 362
TV............................................................. 325
Tylne ekrany TV....................................... 331
Tylny panel sterowania
system audio...................................... 282
U
Układ antypoślizgowy.............................. 168
Układ chłodzenia..................................... 345
Układ klimatyzacji.................................... 249
naprawa.............................................. 395
11 Indeks alfabetyczny
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 168
W
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS ........................................................ 251
Wartość ciśnienia ECO............................ 378
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia samochodu w ruchu miejskim – układ
City Safety™............................................ 191
Wejście A/V-AUX..................................... 333
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 208
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 29
Wejście AUX.................................... 278, 304
Wspomaganie jazdy w korkach............... 181
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 58, 131
Wentylacja............................................... 242
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 270
Ustawianie odstępu czasowego.............. 189
Ustawienia wyłącznika zapłonu................. 87
Usuwanie szronu..................................... 250
Uzupełnianie paliwa.................................
korek wlewu paliwa............................
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
elektryczne..........................................
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne.................................................
uzupełnianie paliwa............................
347
347
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 118
kompas............................................... 120
na drzwiach........................................ 117
podgrzewanie..................................... 118
wewnętrzne........................................ 119
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 119
automatyczne przyciemnienie............ 119
347
Woskowanie............................................ 426
347
347
Wskaźniki
obrotomierz.......................................... 76
prędkościomierz................................... 76
wskaźnik poziomu paliwa..................... 76
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 404
V
Volvo Sensus............................................. 86
Wycieraczki szyby przedniej.................... 112
czujnik deszczu.................................. 112
Wykrywanie tuneli.................................... 100
Wyloty powietrza..................................... 242
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 145
Wyłącznik zapłonu..................................... 87
Wymiary zewnętrzne................................ 436
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 33
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 379
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące......................................................... 72
Wyposażenie do holowania..................... 359
specyfikacje........................................ 359
Wskaźniki informacyjne, komunikator
osobisty..................................................... 51
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 379
Wskaźnik mocy.......................................... 78
11
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 271
Wysoka temperatura silnika..................... 357
479
11 Indeks alfabetyczny
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 113
Zamknięcie schowków prywatnych........... 54
Wyświetlacz informacyjny.......................... 75
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 252
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 50
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 344
Zasłona przeciwsłoneczna....................... 116
11
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 270
Z
Zdalne uruchamianie – ERS..................... 131
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci.. 67
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 426
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................. 123
Zaczep holowniczy.................................. 365
Zagłówek
opuszczanie.......................................... 92
siedzenie środkowe, tył........................ 92
Zegar
analogowy............................................ 85
Zegar, regulacja......................................... 84
Zerowanie, licznik przebiegu
dziennego................................ 263, 266, 268
Zespół wskaźników........................... 75, 228
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń............................................ 331
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 37
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 344
Załadunek samochodu
przestrzeń bagażowa......................... 353
Zamki
automatyczne blokowanie zamków.....
blokowanie zamków.............................
odblokowanie.......................................
pokrywa bagażnika...............................
480
62
62
62
64
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 396
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 400
Volvo Car Corporation TP 16314 (Polish), AT 1320, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising