Volvo | S80 | Quick Guide | Volvo S80 2013 Quick Guide

Volvo S80 2013 Quick Guide
s80
Quick GUIDE
Web edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe
informacje, są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza
broszura zawiera jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot z PCC* – komunikatorem osobistym
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i pokrywę
bagażnika oraz uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i
pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika –
dwukrotne naciśnięcie powoduje otwarcie pokrywy na kilka centymetrów.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można
odbierać w promieniu 100 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
Uruchomienie silnika
1. Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
2. Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Uruchamianie zimnego silnika
UWAGA
3. Nacisnąć krótko przycisk,
aby uruchomić silnik.
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
Przy uruchamianiu zimnego silnika
wysokoprężnego występuje pewne opóźnienie
rozruchu, ponieważ konieczne jest podgrzanie
komór spalania.
Wyłączanie silnika i wyjmowanie
pilota
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
Monitorowanie martwych pól
widoczności – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni lub padaniem promieni znajdującego
się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw
kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
Położenia wyłącznika zapłonu
Aby uzyskać poniższe położenia wyłącznika zapłonu bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła.
0 Odblokować zamki samochodu.
I Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
II Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE i
przytrzymać przez około 2 sekundy.
W położeniu II wyłącznika zapłonu ma miejsce duży pobór energii z akumulatora i dlatego należy go
unikać!
Patrz też tabela w punkcie „Położenia wyłącznika zapłonu” w instrukcji obsługi samochodu,
gdzie zamieszczono informacje o funkcjach/układach, których można używać w poszczególnych
położeniach przy wyłączonym silniku.
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II lub I wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/
STOP ENGINE.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
URUCHOMIENIE SILNIKA
–– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START/STOP ENGINE.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
–– Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład
w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja).
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I ROZBROJENIE ALARMU
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć
je w zwykły sposób (rękawiczka może
uniemożliwić prawidłowe działanie).
wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
C
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2)
Normalna prędkość przecierania
D
Duża prędkość przecierania
B
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
E
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
Symbol widoczny na wyświetlaczu, gdy
aktywny jest czujnik deszczu
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Pilot i regulowany elektrycznie
fotel kierowcy*
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy.
Funkcja ta musi zostać włączona w menu
MY CAR, opcja Ustawienia -> Ustawienia
samochodu -> Pamięć kluczyka.
Należy postępować w poniższy sposób:
• Dokonać żądanej regulacji fotela.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie
ustawień fotela w pamięci pilota A.
• Odblokować zamki samochodu
(naciskając przycisk odblokowania na tym
samym pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy.
Fotel kierowcy automatycznie ustawi się
w pozycji zapisanej w pamięci pilota (jeśli
fotel był przestawiany od ostatniego zablokowania zamków tym pilotem).
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
A.
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy
użyciu funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
8 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
STEROWANIE RĘCZNE
2 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
3 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
4 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
7 Recyrkulacja.
9 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Schowki, gniazda 12 v oraz gniazdo AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12 V*
w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
DRIVe*
Funkcja DRIVe włącza program, który pomaga kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa i
obniżyć poziom emisji szkodliwych substancji.
W samochodzie wyposażonym w funkcję Start/Stop silnik może być automatycznie wyłączany/uruchamiany w momencie zatrzymania się pojazdu.
Funkcję DRIVe można wyłączyć. Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.
W niektórych modelach występuje ten przycisk:
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
3 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
4
5
6
7
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Do nastawiania służy menu MY CAR
lub (6).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Nastawianie zegara: obrócić w skrajne
położenie, a następnie przekręcić poza to
położenie, aż rozlegnie się „kliknięcie”.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
8 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
Regulacja położenia kierownicy
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
1. Zwolnić blokadę.
2. Wyregulować.
Systemy pomocnicze kierowcy
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w
sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
50 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
Ostrzeżenie
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem)
nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza hamulców przy prędkości jazdy powyżej 80 km/h, a
także nie działa w ciemności i w tunelach.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
• są częściowo zasłonięci
• mają mniej niż 80 cm wzrostu
• noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości
od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód może być
wyposażony w różne dodatkowe systemy:
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (man)*
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy z
funkcją wspomagania jazdy w korkach (aut)*
• Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
• BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
• Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
• Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia”.
Pielęgnacja samochodu
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
Wyłączniki świateł
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i
wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po
stronie kierowcy)
Automatyczne światła mijania.
Dostępny jest sygnał światłami
drogowymi, ale nie normalne światła
drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone
po wyłączeniu silnika. Możliwe jest
włączenie świateł drogowych
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Odblokowanie pokrywy bagażnika
Hamulec postojowy
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza miga
do momentu pełnego włączenia hamulca postojowego – po czym pozostaje zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach
z automatyczną skrzynią biegów pas
bezpieczeństwa musi być zapięty.)
TP 15019 (Polish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising