Volvo S60 Twin Engine 2020 Early Instrukcja obsługi

Volvo S60 Twin Engine 2020 Early Instrukcja obsługi
S60
TWIN ENGINE
INS T R U KCJ A O BS Ł U G I
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą
o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań,
aby jej samochody były jednymi z najbezpieczniejszych na świecie.
Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania w
zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeństwa zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy
prowadzić pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków —
lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia
pojazdów.
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DLA
WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
20
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym
21
Poruszanie się w obrębie instrukcji obsługi na wyświetlaczu centralnym
23
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
25
BEZPIECZEŃSTWO
Volvo ID
30
Bezpieczeństwo
46
Generowanie i rejestracja identyfikatora Volvo ID
30
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
47
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
32
IntelliSafe – układy wspomagające kierowcę i bezpieczeństwo
35
Sensus – centrum łączności i rozrywki
36
Aktualizacje oprogramowania
39
25
Rejestr danych dotyczących eksploatacji samochodu
39
Czytanie instrukcji obsługi
26
Zasady i warunki świadczenia usług
40
Instrukcja obsługi a środowisko
28
Polityka prywatności klienta
40
Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego
41
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
2
TWOJE VOLVO
Whiplash Protection System
47
Pedestrian Protection System
49
Pasy bezpieczeństwa
50
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
50
Napinacze pasów bezpieczeństwa
52
Resetowanie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa*
53
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
54
Poduszki powietrzne
55
56
Instalacja akcesoriów
41
Poduszki powietrzne kierowcy
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego samochodu
42
Poduszka powietrzna pasażera
57
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego samochodu
43
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
59
Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy
43
Boczne poduszki powietrzne
61
Kurtyny powietrzne
62
Tryb powypadkowy
63
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
64
Bezpieczeństwo dzieci
65
Foteliki dziecięce
66
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
67
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
67
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
68
Lokalizacja fotelika dziecięcego
69
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
70
Tabela poglądowa z informacjami
o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
73
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa
75
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size
77
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
ISOFIX
78
Szczegółowe informacje dla producentów fotelików dziecięcych
82
WYŚWIETLACZE I
STEROWANIE GŁOSOWE
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
107
Menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
113
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
114
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
115
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
117
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
118
Prezentacja wyświetlacza centralnego
120
Obsługa wyświetlacza centralnego
123
99
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego
126
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
100
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
126
Wyświetlanie danych statystycznych podróży na wyświetlaczu
centralnym
100
Zarządzanie widokami składowymi na wyświetlaczu centralnym
130
101
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
133
Ustawienia danych statystycznych podróży
101
Przenoszenie aplikacji i przycisków na wyświetlaczu centralnym
135
Data i czas
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
102
135
Symbole wskaźników na
wyświetlaczu kierowcy
103
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego
137
Symbole ostrzegawcze na
wyświetlaczu kierowcy
106
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące w samochodzie z
kierownicą po lewej stronie
86
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące w samochodzie z
kierownicą po prawej stronie
87
Wyświetlacz kierowcy
90
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
93
Wskaźnik poziomu paliwa
94
Wskaźnik napędu hybrydowego
94
Wskaźnik akumulatora układu
hybrydowego
96
Komputer pokładowy
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
96
3
OŚWIETLENIE
4
Zmiana wersji językowej klawiatury na wyświetlaczu centralnym
141
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
153
Przełączniki świateł
166
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
154
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu centralnym
141
167
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
143
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
154
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
168
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
144
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
155
Światła pozycyjne
168
156
169
Światła mijania
169
Zmiana jednostek systemowych
144
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Światła do jazdy dziennej
170
Zmiana wersji językowej systemu
144
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza przeziernego*
157
Używanie świateł drogowych
Aktywne światła drogowe
171
145
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
158
Używanie kierunkowskazów
172
Otwieranie ustawień kontekstowych na wyświetlaczu centralnym
146
Rozpoznawanie poleceń głosowych
159
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
147
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
160
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
147
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
162
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
148
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów
163
Profile kierowcy
149
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych
164
Wybór profilu kierowcy
150
Zmiana nazwy profilu kierowcy
151
Zabezpieczenie profilu kierowcy
151
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
152
Aktywne reflektory skrętne*
173
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
174
Tylne światło przeciwmgielne
175
Światło hamowania
175
Światła hamowania awaryjnego
176
Światła awaryjne
176
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
177
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed wejściem do samochodu
177
Oświetlenie wnętrza
178
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
180
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
FOTELE I KIEROWNICA
Szyby, szkło i lusterka
182
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez szyby i zasłony
przeciwsłoneczne
182
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
183
Elektryczne sterowanie szyb
184
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
184
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
186
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
186
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
Fotel przedni regulowany ręcznie
200
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
201
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
201
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
202
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej*
203
187
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
205
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
188
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
206
Panoramiczne okno dachowe*
190
191
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
207
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
208
Automatycznie zamknięcie
zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna dachowego*
194
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela
209
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
195
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
210
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
195
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń*
211
Korzystanie z czujnika deszczu
213
196
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika deszczu
197
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
214
198
5
KLIMATYZACJA
6
Blokada kierownicy
215
Klimatyzacja
218
Regulacja kierownicy
215
Strefy klimatyzacji
218
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
232
Klimatyzacja – czujniki
218
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy*
233
Temperatura odczuwalna
219
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania kierownicy*
234
219
Jakość powietrza
220
Włączanie automatycznej regulacji temperatury
234
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza
235
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia czasu recyrkulacji powietrza
235
236
Clean Zone*
221
Clean Zone Interior Package*
222
Interior Air Quality System*
222
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
223
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
223
Włączanie i wyłączanie maksymalnej skuteczności odparowania
i odszraniania szyb
Dystrybucja powietrza
223
237
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby*
224
238
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
225
Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania
przedniej szyby*
Tabela opcji dystrybucji powietrza
226
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych
238
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych
239
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń
239
Elementy sterowania klimatyzacją
229
Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela*
230
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania przedniego fotela*
231
Włączanie i wyłączanie podgrzewania tylnych siedzeń*
232
Regulacja temperatury dla przednich siedzeń
240
Synchronizacja temperatury
241
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
242
Klimatyzacja na postoju
242
Przygotowanie do jazdy
243
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy
243
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy
245
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy
245
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia nagrzewnicy dodatkowej
255
KLUCZYK, ZAMKI I
AUTOALARM
Potwierdzenie zablokowania
258
Ustawienie sygnalizacji zablokowania zamków
259
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
260
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
263
Ustawienia zdalnego odblokowania zamków i odblokowania
zamków od wewnątrz
264
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
265
247
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
266
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
248
Zamawianie dodatkowych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania
269
Utrzymanie komfortowej temperatury podczas parkowania
248
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami*
270
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej temperatury podczas parkowania
249
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju
250
Nagrzewnica
252
Nagrzewnica postojowa
253
Nagrzewnica dodatkowa
254
Ustawienia Red Key*
271
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
272
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
273
Immobilizer
275
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
276
7
WSPOMAGANIE KIEROWCY
8
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe na dotyk*
285
Układy wspomagające kierowcę
302
286
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
302
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
287
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
303
Bezkluczykowe odblokowanie
zamka pokrywy bagażnika*
288
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
304
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
289
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
305
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
289
Symbole i komunikaty elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
306
Odblokowanie pokrywy bagażnika
z wnętrza samochodu
291
Connected Safety
308
309
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
291
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
310
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
293
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
311
Otwieranie i zamykanie pokrywy
bagażnika ruchem stopy*
293
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
Blokada dostępu
294
312
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
294
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
295
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
313
Alarm*
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
297
Ogranicznik prędkości
313
Obniżony poziom autoalarmu*
298
315
Całkowita blokada zamków*
298
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej blokady zamków
299
Dezaktywacja funkcji ogranicznika prędkości
315
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
330
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
350
Tymczasowa dezaktywacja ogranicznika prędkości
316
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
331
351
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika prędkości
317
332
317
Tryb jazdy dla układów wspomagających kierowcę
353
Automatyczny ogranicznik prędkości
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a
aktywną kontrolą prędkości* na
wyświetlaczu centralnym
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów wspomagających kierowcę
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego ogranicznika prędkości
318
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
333
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*
353
Zmiana tolerancji automatycznego ogranicznika prędkości
319
Pilot Assist*
335
354
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości
320
Elementy sterowania i tryb
wyświetlania funkcji Pilot Assist*
338
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
321
339
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania pokonywania zakrętów*
354
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*
Wybieranie i aktywacja automatycznej kontroli prędkości jazdy
322
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
340
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
341
Dezaktywacja automatycznej kontroli prędkości
323
Tymczasowe wyłączanie wspomagania kierowania Pilot Assist*
342
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
324
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*
343
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
325
Elementy sterowania i tryb
wyświetlania funkcji aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
326
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
327
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji generowane przez układy wspomagające kierowcę
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
329
Wspomaganie wyprzedzania
355
Korzystanie z funkcji wspomagania wyprzedzania
356
Moduł radarowy
357
Homologacja typu modułu radarowego
359
Moduł kamery
367
345
Ograniczenia modułu kamery i radaru
368
347
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
373
Zmiana celu w układach wspomagających kierowcę
348
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
349
City Safety™
374
Funkcje składowe układu City Safety
375
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
378
9
10
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
379
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
381
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
382
Komunikaty układu BLIS
395
Cross Traffic Alert*
396
411
397
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku w razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję Driver Alert
Control
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
412
398
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Komunikaty układu Cross Traffic
Alert*
412
400
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
414
System informacji o znakach drogowych*
401
415
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
402
Wybór opcji wspomagania kierowcy przez funkcję monitorowania pasa ruchu
403
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
415
Tryb wyświetlania funkcji informacji o znakach drogowych*
405
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
416
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
406
Tryb wyświetlania funkcji monitorowania pasa ruchu
418
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z systemu
informacji o znakach drogowych*
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka kolizji
419
Aktywacja i dezaktywacja ostrzeżeń funkcji informacji o znakach
drogowych*
407
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
420
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu
420
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego
421
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
422
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
423
City Safety – wspomaganie kierowania przy wykonywaniu
manewru omijania
383
Ograniczenia wspomagania kierowania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
383
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
384
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeżdżający z przeciwka
385
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
385
Komunikaty układu City Safety
389
Rear Collision Warning*
390
391
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych*
409
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*
BLIS*
391
Driver Alert Control
409
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
393
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
393
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
411
Symbole i komunikaty wspomagania kierowania w przypadku ryzyka
kolizji
424
Wspomaganie parkowania*
425
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
426
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
428
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
446
INFORMACJE O UKŁADZIE
HYBRYDOWYM
Informacje ogólne na temat opcji
Twin Engine
452
Ograniczenia funkcjonalne układu
447
aktywnego wspomagania parkowania*
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
453
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
Prąd ładowania
455
449
Przewód ładujący
456
428
Wyłącznik ziemnozwarciowy na
przewodzie ładującym
458
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
430
Monitorowanie temperatury przewodu ładującego
459
Kamera wspomagania parkowania*
431
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
460
Umiejscowienie kamer wspomagania parkowania i monitorowane
obszary*
432
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu hybrydowego
460
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
434
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania samochodu
463
Pola czujników układu wspomagania parkowania
436
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego
464
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
437
Stan ładowania na wyświetlaczu
kierowcy w samochodzie
467
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
439
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
469
Układ wspomagania parkowania*
441
471
Warianty parkowania z wykorzystaniem funkcji Park Assist Pilot*
442
Symbole i komunikaty związane z
napędem Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy
443
Długotrwałe przechowywanie
samochodów z akumulatorami
napędu hybrydowego
473
Korzystanie z układu wspomagania
parkowania*
11
URUCHAMIANIE SILNIKA I
JAZDA
Uruchomić silnik
476
Wyłączanie samochodu
478
491
Wspomaganie ruszania pod górę
492
Automatyczne hamowanie po kolizji
492
Skrzynia biegów
493
Automatyczna skrzynia biegów
493
Położenia wyłącznika zapłonu
479
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
480
Blokada antyalkoholowa*
481
Obejście blokady antyalkoholowej*
481
Pozycje automatycznej skrzyni biegów 494
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalkoholową*
482
Zmiana biegów za pomocą manetek przy kierownicy*
496
Blokada dźwigni skrzyni biegów
497
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kick-down)
498
Funkcje hamulców
12
Włączanie i wyłączanie automatycznego hamowania podczas postoju
483
Czynniki wpływające na zasięg
podczas jazdy na napędzie elektrycznym
512
Funkcja Hold i Charge
513
Przygotowanie do dłuższej podróży
514
Jazda zimą
515
Jazda przez wodę
516
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
517
Tankowanie paliwa
518
Obsługa paliwa
519
Benzyna
520
Hamulec zasadniczy
483
Funkcja wzmocnienia siły hamowania (BFA)
485
Wskaźnik zmiany biegu
499
Filtr cząstek stałych
521
Napęd na wszystkie koła
499
522
Hamowanie na mokrej nawierzchni
486
Układy napędowe
500
Przegrzanie silnika i układu napędowego
Hamowanie na nawierzchni solonej
486
501
486
Przeciążenie akumulatora rozruchowego
523
Obsługa techniczna układu hamulcowego
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego w modelu Twin Engine
Tryby jazdy
501
523
Hamulec postojowy
487
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
Zmiana trybu jazdy
505
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
487
Hak holowniczy*
526
506
Dane techniczne haka holowniczego*
526
Ustawienie automatycznego włączenia hamulca postojowego
489
Planowanie wykorzystania energii
w trybie napędu hybrydowego na
podstawie danych mapy*
Składane haki holownicze*
527
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
508
Jazda z przyczepą
529
Zmiana ustawienia amortyzacji w
wersji Polestar Engineered*
509
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
531
Zasady ekonomicznej jazdy
510
Kontrola świateł przyczepy
532
Parkowanie na pochyłości
489
W razie usterki hamulca postojowego
490
Automatyczne hamowanie podczas postoju
490
Bagażnik rowerowy montowany
na haku holowniczym*
534
Awaryjne holowanie samochodu
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I
INTERNET
Odtwarzacz CD*
561
Dźwięk, multimedia i Internet
544
535
Wideo
561
Ustawienia audio
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
544
535
Odtwarzanie filmów
561
Wrażenia odsłuchowe*
545
Odtwarzanie materiałów DivX®
562
Holowanie unieruchomionego
samochodu
537
Aplikacje
546
Ustawienia wideo
562
Pobieranie aplikacji
547
HomeLink®*
562
537
Aktualizowanie aplikacji
548
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth®
Programowanie sterownika
HomeLink®*
538
Usuwanie aplikacji
548
Podłączanie urządzenia przez
Bluetooth®
563
Korzystanie z HomeLink®*
563
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®*
Podłączanie multimediów przez
port USB
Radioodbiornik
549
540
Włączanie radia
550
541
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
550
Podłączanie urządzenia przez port
USB
563
Kompas*
541
Wyszukiwanie stacji radiowych
551
Włączanie i wyłączanie kompasu*
Dane techniczne urządzeń USB
541
564
552
Kalibracja kompasu*
Kompatybilne formaty multimediów
542
Zapisywanie kanałów radiowych w
aplikacji Ulubione w radio
564
Ustawienia radioodbiornika
553
Apple® CarPlay®*
565
Radio RDS
554
Radio cyfrowe*
555
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
556
Odtwarzacz multimedialny
556
Odtwarzanie multimediów
557
Sterowanie i przełączanie multimediów
558
Wyszukiwanie multimediów
559
Gracenote®
560
Korzystanie z
Apple®
CarPlay®*
566
Ustawienia Apple® CarPlay®*
568
Wskazówki dotyczące korzystania
z Apple® CarPlay®*
568
Android Auto*
569
Korzystanie z Android Auto*
570
Ustawienia Android Auto*
571
Wskazówki dotyczące korzystania
z Android Auto*
572
Telefon
572
13
VOLVO ON CALL
Podłączanie telefonu do samo573
chodu przez Bluetooth po raz pierwszy
Automatyczne podłączanie telefonu do samochodu przez Bluetooth
14
575
Ręczne podłączanie telefonu do
samochodu przez Bluetooth
576
Odłączanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
576
Przełączanie między telefonami
podłączonymi przez Bluetooth
577
Usuwanie urządzeń podłączonych
przez Bluetooth
577
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi
577
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
579
Ustawienia wiadomości tekstowych
580
Zarządzanie książką telefoniczną
580
Ustawienia telefonu
581
Ustawienia urządzeń Bluetooth
582
Samochodowe połączenie internetowe*
582
Podłączanie samochodu do Internetu przy użyciu telefonu z włączoną funkcją Bluetooth
584
Podłączanie samochodu do Internetu przy użyciu telefonu (Wi-Fi)
585
Podłączanie samochodu do Internetu przy użyciu modemu samochodu (karty SIM)
586
Ustawienia modemu samochodu*
587
Udostępnianie połączenia internetowego systemu samochodu za
pośrednictwem hotspota Wi-Fi
587
Brak lub słabe połączenie z Internetem 588
Usuwanie sieci Wi-Fi
589
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
589
Warunki użytkowania i udostępnianie danych
590
Włączanie i wyłączanie udostępniania danych
590
Udostępnianie danych dla usług
591
Miejsce na dane na twardym dysku
592
Umowa licencyjna systemu audiomultimedialnego
593
Planowanie ładowania samochodu
za pomocą aplikacji Volvo On Call*
604
ECALL
KOŁA I OGUMIENIE
eCall
606
Opony
610
Opony zimowe
630
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu eCall
606
Oznaczenie rozmiaru opony
612
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
631
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu eCall
607
Oznaczenie rozmiaru obręczy koła
613
632
Kierunek toczenia opony
613
Awaryjny zestaw naprawczy do
ogumienia
Pomoc drogowa
607
Wskaźniki zużycia bieżnika na
oponach
614
Używanie zestawu naprawczego
do ogumienia
633
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
614
Pompowanie opon za pomocą
kompresora wchodzącego w skład
zestawu naprawczego do ogumienia
637
Korygowanie ciśnienia w oponach
615
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
616
Układ monitorowania ciśnienia w
oponach*
617
Zapisywanie nowej wartości ciśnienia w oponie w układzie monitorowania*
619
Sprawdzanie stanu ciśnienia w
oponach na wyświetlaczu centralnym*
620
Działanie w razie ostrzeżenia o
niskim ciśnieniu w oponach
621
Zmiana koła
622
Zestaw narzędzi
622
Podnośnik*
623
Nakrętki kół
624
Wymontowanie koła
625
Zakładanie kół
627
Koło zapasowe*
629
Postępowanie z kołem zapasowym
630
15
PRZEWOŻENIE BAGAŻU,
PRZECHOWYWANIE I KABINA
PASAŻERSKA
OBSŁUGA TECHNICZNA
SAMOCHODU
Recykling akumulatora
676
Program serwisowy Volvo
654
Wnętrze kabiny pasażerskiej
Bezpieczniki i centralki elektryczne
640
677
654
Konsola między fotelami
Wymiana bezpiecznika
641
678
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
642
Przesyłanie danych między samochodem a stacją obsługi za
pośrednictwem Wi-Fi
Korzystanie z gniazd elektrycznych
644
Centrum pobierania
655
Korzystanie ze schowka podręcznego
646
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania
655
679
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym
686
Bezpieczniki w przestrzeni bagażowej
693
698
Osłony przeciwsłoneczne
647
Stan samochodu
657
Czyszczenie wnętrza
Przestrzeń bagażowa
648
Rezerwacja przeglądów i napraw
657
Czyszczenie wyświetlacza centralnego 699
Zalecenia dotyczące przewożenia
bagażu
648
Wysyłanie informacji o samochodzie do stacji obsługi
659
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
700
Obciążenie dachu i umieszczanie
ładunku na bagażniku dachowym
649
Podnoszenie samochodu
660
Czyszczenie tapicerki tekstylnej i
podsufitki
700
Haczyki na torby
650
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
700
Zaczepy do umocowania bagażu
651
Przegroda w oparciu tylnych siedzeń do przewożenia długich
ładunków*
651
Apteczka*
652
Trójkąt ostrzegawczy
652
Serwisowanie układu klimatyzacji
662
Wyświetlacz przezierny w przypadku wymiany szyby przedniej*
662
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
663
Prezentacja komory silnika
664
Olej silnikowy
666
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju silnikowego
667
Uzupełnianie płynu chłodzącego
Wymiana żarówek
Czyszczenie dywaników i wykładzin
701
Czyszczenie tapicerki skórzanej*
701
Czyszczenie skórzanej kierownicy
702
Czyszczenie wewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego,
metalu i drewna
703
Czyszczenie karoserii
704
668
Polerowanie i woskowanie
704
670
Mycie ręczne
705
671
Automatyczna myjnia samochodowa
707
Akumulator układu hybrydowego
675
Mycie wysokociśnieniowe
708
Symbole na akumulatorach
676
Czyszczenie piór wycieraczek
709
Akumulator
16
Bezpieczniki w komorze silnika
SPECYFIKACJE
Czyszczenie zewnętrznych elementów plastikowych, gumowych
i wykończeniowych
709
Czyszczenie obręczy kół
710
Zabezpieczenie antykorozyjne
711
Powłoka lakierowa samochodu
711
Naprawa drobnych uszkodzeń
powłok lakierowych
712
Kody kolorów
713
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
713
INDEKS ALFABETYCZNY
Tabliczki znamionowe
718
Wymiary
721
Masy i obciążenia
723
Dopuszczalna masa przyczepy i
nacisk na hak holowniczy
724
Dane techniczne silników
726
Olej silnikowy — specyfikacje
727
Warunki eksploatacji niekorzystne
dla oleju silnikowego
729
Płyn chłodzący — specyfikacje
730
730
Ustawianie piór wycieraczek w
pozycji serwisowej
714
Płyn przekładniowy — specyfikacje
Płyn hamulcowy — specyfikacje
731
Wlew płynu do spryskiwaczy
715
Zbiornik paliwa – pojemność
731
Klimatyzacja — specyfikacje
731
Zużycie paliwa i emisja CO2
733
Dozwolone rozmiary kół i opon
736
Najniższy dopuszczalny indeks
nośności i indeks prędkości dla opon
737
Dozwolone wartości ciśnienia w
oponach
738
Indeks alfabetyczny
739
17
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
Wyświetlacz centralny samochodu1
Informacje dla właściciela są dostępne w różnych formatach, zarówno cyfrowych, jak i
drukowanych. Instrukcja obsługi jest
dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu, jako aplikacja mobilna oraz na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars. W
schowku podręcznym znajduje się instrukcja
Quick Guide oraz dodatek do instrukcji
obsługi, który zawiera między innymi dane
techniczne i informacje o bezpiecznikach. Istnieje możliwość zamówienia instrukcji
obsługi w wersji drukowanej.
Pociągnąć w dół widok górny
na wyświetlaczu centralnym i
nacisnąć Instrukcja obsługi.
Dostępne są tutaj opcje nawigacji wizualnej z ilustracjami
przedstawiającymi nadwozie
i wnętrze samochodu. Informacje są podzielone na kategorie i można je
przeszukiwać.
Aplikacja mobilna
W serwisie App Store lub
Google Play wyszukać „Volvo
Manual”, pobrać aplikację na
smartfon lub tablet i wybrać
samochód. W aplikacji
dostępne są filmy instruktażowe i opcje nawigacji
wizualnej z ilustracjami przedstawiającymi
nadwozie i wnętrze samochodu. Zawartość
można przeszukiwać, a poszczególne sekcje
zostały zaprojektowane w sposób ułatwiający
nawigację.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Przejść na stronę
support.volvocars.com i
wybrać swój kraj. Można tu
znaleźć instrukcje obsługi,
dostępne zarówno w trybie
online, jak i w formacie PDF.
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars zamieszczono także filmy
instruktażowe oraz dodatkowe informacje i
wskazówki dotyczące samochodu Volvo oraz
związane z jego posiadaniem. Strona ta jest
dostępna na większości rynków.
Informacje drukowane
W schowku podręcznym
znajduje się dodatek do
instrukcji obsługi1, który
zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych
informacji.
W wersji drukowanej dostępny jest także
przewodnik Quick Guide, który pomaga zapoznać się z najczęściej używanymi funkcjami
samochodu.
1
20
Kompletna drukowana instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z samochodem na rynkach, na których instrukcja obsługi nie jest dostępna na wyświetlaczu centralnym.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia, rynku itd. w samochodzie mogą znajdować się dodatkowe informacje dla właściciela
w formie drukowanej.
UWAGA
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje
dla właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub lokalnymi przepisami. Nie należy
zmieniać ustawienia na język, którego zrozumienie może sprawiać trudności, ponieważ może to utrudnić powrót do wcześniej
używanego ekranu.
Istnieje możliwość zamówienia drukowanej
instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z dealerem Volvo.
WAŻNE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu w ruchu
drogowym oraz za przestrzeganie prawa i
przepisów ponosi zawsze kierowca.
Ważne jest również, aby samochód był
serwisowany i obsługiwany zgodnie z
zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami
firmy Volvo.
W przypadku stwierdzenia różnicy między
informacją na wyświetlaczu centralnym a
informacją drukowaną, zawsze obowiązuje
informacja drukowana.
2 Dotyczy
większości rynków.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych (Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu
centralnym
Cyfrowa2 wersja instrukcji obsługi jest
dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu.
Cyfrowa instrukcja obsługi jest dostępna w
widoku górnym, a w pewnych przypadkach w
widoku tym można także uzyskać dostęp do
kontekstowej instrukcji obsługi.
UWAGA
Cyfrowa wersja instrukcji obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
}}
21
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Instrukcja obsługi
Widok górny z przyciskiem instrukcji obsługi.
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć
w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i nacisnąć Instrukcja obsługi.
Informacje zawarte w instrukcji obsługi są
dostępne bezpośrednio poprzez stronę
główną instrukcji obsługi albo jej górne menu.
Kontekstowa instrukcja obsługi
Widok górny z przyciskiem kontekstowej instrukcji
obsługi.
Kontekstowa instrukcja obsługi to skrót do
artykułu w instrukcji obsługi opisującego
aktywną funkcję pokazywaną na ekranie. Gdy
dostępna jest kontekstowa instrukcja obsługi,
jest ona wyświetlona po prawej stronie opcji
Instrukcja obsługi w widoku górnym.
Naciśnięcie kontekstowej instrukcji obsługi
otwiera zatem artykuł instrukcji obsługi związany z treściami wyświetlanymi na ekranie.
Na przykład naciśnięcie opcji Instrukcja obsł.
nawigacji powoduje wyświetlenie artykułu
związanego z nawigacją.
Dotyczy to tylko niektórych aplikacji w samochodzie. W przypadku pobranych aplikacji firm
trzecich nie są dostępne na przykład artykuły
związane z tymi aplikacjami.
22
Powiązane informacje
•
Poruszanie się w obrębie instrukcji obsługi
na wyświetlaczu centralnym (Str. 23)
•
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Poruszanie się w obrębie instrukcji
obsługi na wyświetlaczu
centralnym
Dostęp do instrukcji obsługi w wersji cyfrowej można uzyskać w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym samochodu.
Zawartość można przeszukiwać, a poszczególne sekcje zostały zaprojektowane w sposób ułatwiający nawigację.
Otwieranie menu w menu górnym
–
Nacisnąć
na górnej liście w instrukcji
obsługi.
> Zostaje otwarte menu z różnymi
opcjami wyszukiwania informacji:
Strona główna
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony początkowej
instrukcji obsługi.
Quick Guide
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony z łączami do
wyboru artykułów, które
mogą być użyteczne w celu
poznania częściej używanych
funkcji samochodu. Artykuły
są również umieszczone w
poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano
je w celu ułatwienia szybszego dostępu do ich
treści. Nacisnąć wybrany artykuł, aby przeczytać go w całości.
Kategorie
Dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać z
widoku górnego.
–
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i nacisnąć Instrukcja
obsługi.
Istnieje kilka różnych możliwości wyszukiwania informacji w instrukcji obsługi. Opcje są
dostępne na stronie głównej instrukcji obsługi
i w menu górnym.
Tematy w instrukcji obsługi
są uszeregowane w kategoriach głównych i podkategoriach. Ten sam temat może
występować w różnych kategoriach, co ułatwia wyszukiwanie.
1.
Nacisnąć opcję Kategorie.
> Główne kategorie są wyszczególnione
na liście.
2. Nacisnąć główną kategorię ( ).
> Pojawi się lista podkategorii (
kułów (
) i arty-
).
3. Dotknąć palcem artykuł, aby go otworzyć.
Aby wrócić, nacisnąć strzałkę cofnięcia.
}}
23
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Aktywne punkty nadwozia i wnętrza
samochodu
Zdjęcia poglądowe konstrukcji zewnętrznej i wnętrza
samochodu. Poszczególne
elementy zostały oznaczone
punktami dostępowymi,
które prowadzą do powiązanych z tymi elementami artykułów.
1.
Naciśnij przycisk Nadwozie lub Wnętrze.
> Ilustracje nadwozia i wnętrza samochodu z aktywnymi punktami. Aktywne
punkty umożliwiają przejście do artykułu o danym elemencie samochodu.
Przesunąć palcem poziomo po ekranie,
aby przejrzeć obrazy.
2. Dotknąć palcem aktywny punkt.
> Pojawi się tytuł artykułu na temat
danego obszaru.
3. Dotknąć palcem tytuł, aby otworzyć artykuł.
Aby wrócić, naciśnij strzałkę cofnięcia.
24
Ulubione
Nacisnąć symbol, aby przejść
do artykułów zapisanych jako
ulubione. Nacisnąć wybrany
artykuł, aby przeczytać go w
całości.
Zapisywanie i usuwanie artykułów z listy
ulubionych
Aby zapisać artykuł jako Ulubiony, należy
nacisnąć
na górze po prawej stronie otwartego artykułu. Po zapisaniu artykułu jako Ulubionego, symbol gwiazdki zostaje wypełniony
kolorem .
Aby usunąć artykuł z listy ulubionych, nacisnąć
ponownie gwiazdkę w wyświetlonym artykule.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania w
menu górnym
1.
2. Wpisać poszukiwane słowo kluczowe,
na przykład „pas bezpieczeństwa”.
> W miarę wpisywania liter pojawiają się
propozycje artykułów oraz kategorii.
3. Nacisnąć tytuł artykułu lub nazwę kategorii, aby je otworzyć.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Wideo
Nacisnąć symbol, aby
wyświetlić krótkie filmy
instruktażowe dotyczące różnych funkcji samochodu.
Informacja
Naciśnij symbol, aby uzyskać
informację o wersji Instrukcji
obsługi dostępnej w samochodzie oraz innych użytecznych informacjach.
w menu górnym instrukcji
Nacisnąć
obsługi. W dolnej części ekranu pojawi się
klawiatura.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Instrukcja obsługi jest dostępna w formie
aplikacji mobilnej3 w serwisach App Store i
Google Play. Aplikacja jest dostosowana do
smartfonów i tabletów.
nymi punktami, prowadzącymi do artykułów
na temat danego obszaru. Zawartość można
przeszukiwać, a poszczególne sekcje zostały
zaprojektowane w sposób ułatwiający nawigację.
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
Więcej informacji o samochodzie można znaleźć na stronie internetowej oraz stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars.
Wsparcie techniczne w internecie
Przejdź do support.volvocars.com, aby odwiedzić stronę. Strona wsparcia technicznego jest
dostępna na większości rynków.
Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z np. Usługami i funkcjami internetowymi, Volvo On Call*, systemem nawigacji
drogowej* i aplikacjami. Film oraz instrukcje
krok po kroku wyjaśniają różne procedury, np.
sposób podłączenia systemu samochodu do
Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Instrukcję obsługi można
pobrać jako aplikację mobilną
z serwisów App Store lub
Google Play. Zamieszczony
tutaj kod QR zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji.
Można również wyszukać
hasło „Instrukcja Volvo” w serwisie App Store
lub Google Play.
Aplikacja zawiera wideo, zawierające zdjęcia
nadwozia i wnętrza samochodu, na których
pewne elementy zostały oznaczone aktyw3 Dla
Informacje do pobrania
Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno w serwisie
App Store, jak i Google Play.
Powiązane informacje
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Mapy
W samochodach wyposażonych w system
Sensus Navigation dostępna jest możliwość
pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Instrukcje obsługi w formacie PDF
Instrukcje obsługi są dostępne do pobrania w
formacie PDF. Aby pobrać odpowiednią
instrukcję, należy wybrać model samochodu i
rok modelowy.
}}
niektórych urządzeń mobilnych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
25
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Kontakt
Czytanie instrukcji obsługi
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta
oraz najbliższym dealerem Volvo.
Przed pierwszą jazdą należy przeczytać
instrukcję obsługi, która pomoże zapoznać
się z nowym samochodem.
Przeczytanie instrukcji obsługi to sposób na
zaznajomienie się z nowymi funkcjami oraz
uzyskanie informacji, jak poradzić sobie z
obsługą samochodu w różnych sytuacjach i
wykorzystać wszystkie możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać szczególną
uwagę na wyróżnione w sposób specjalny
przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Zalogowanie się na stronie Volvo Cars
Utworzyć osobisty identyfikator Volvo ID i
zalogować się na stronie www.volvocars.com.
Po zalogowaniu użytkownik zyskuje ogólne
informacje dotyczące między innymi przeglądów, umów i gwarancji. Znajdują się tu również informacje o akcesoriach i oprogramowaniu, które przystosowano specjalnie do posiadanego modelu samochodu.
Powiązane informacje
•
Volvo ID (Str. 30)
Celem niniejszej informacji dla właściciela jest
wyjaśnienie wszystkich możliwych funkcji,
opcji i akcesoriów samochodu Volvo. Nie stanowi ona oświadczenia ani gwarancji, że
wszystkie każdy samochód Volvo posiada te
cechy, funkcje i opcje. Część stosowanej terminologii może nie być dokładnie taka sama
jak terminologia używana w materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe
mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą sprawić, że informacje, opisy i ilustracje zawarte w
instrukcji obsługi będą różnić się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
26
Nie należy usuwać niniejszej Instrukcji obsługi
z systemu samochodu - w razie wystąpienia
problemu nie będzie dostępu do informacji, o
tym jak i gdzie szukać niezbędnej pomocy.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wszystkie rodzaje opcji i akcesoriów znane w
momencie publikacji są oznaczone gwiazdką:
*.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o
kontakt z dealerem Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Teksty o charakterze specjalnym
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń
ciała
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
OSTRZEŻENIE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała, pojawiają się komunikaty ostrzegawcze.
WAŻNE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń, pojawiają się „ważne” komunikaty
tekstowe.
UWAGA
Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem
UWAGA zawierają porady i wskazówki,
które na przykład ułatwiają korzystanie z
różnych funkcji samochodu.
Zgodne z normami ISO czarne symbole na
żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe
litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny sposób ważne informacje. Poniżej opisano ich
rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
}}
27
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Informacja
celu przedstawienie ogólnego wyglądu lub
przykładu działania określonej funkcji. Mogą
one odbiegać od wyglądu samochodu, zależnie od poziomu wyposażenia i rynku.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych (Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
Instrukcja obsługi a środowisko
Instrukcja obsługi jest wydrukowana na
papierze pochodzącym z kontrolowanych
zgodnie z FSC upraw lasów.
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej (FSC)®
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania drukowanej instrukcji obsługi
pochodzi z lasów posiadających certyfikat
FSC® lub innych kontrolowanych źródeł.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były
dokładną kopią naklejek znajdujących się
w samochodzie. Zostały one zamieszczone
w instrukcji w celu zaprezentowania ich
orientacyjnego wyglądu oraz umiejscowienia w samochodzie. Informacje dotyczące
Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w samochodzie.
Ilustracje i filmy
Ilustracje i filmy wykorzystane w instrukcji
obsługi są czasami schematyczne i mają na
28
Powiązane informacje
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 32)
TWOJE VOLVO
TWOJE VOLVO
Volvo ID
UWAGA
Volvo ID to osobisty identyfikator zapewniający dostęp do szerokiej oferty usług za
pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.
W przypadku zmiany nazwy użytkownika/
hasła dla jednej z usług (np. Volvo On Call),
zmiana jest dokonywana automatycznie
także dla innych usług.
UWAGA
Dostępność usług może się zmieniać w
czasie, a także w zależności od poziomu
wyposażenia samochodu oraz rynku.
Przykładowe usługi:
•
Aplikacja Volvo On Call* – umożliwia
sprawdzanie statusu samochodu za
pomocą telefonu. Można na przykład
sprawdzić poziom paliwa, wyświetlić najbliższą stację benzynową i zdalnie zablokować zamki samochodu.
•
Send to Car – umożliwia wysyłanie adresów z map internetowych bezpośrednio
do samochodu.
•
Rezerwacja przeglądów i napraw – umożliwia rejestrację stacji obsługi/dealera na
stronie volvocars.com oraz rezerwację terminu bezpośrednio z samochodu.
1 Wymagana jest subskrypcja Volvo
2 Dotyczy tylko niektórych rynków.
30
Konto Volvo ID można utworzyć z samochodu, na stronie volvocars.com lub w aplikacji Volvo On Call1.
Po zarejestrowaniu konta Volvo ID w samochodzie udostępnionych zostanie szereg
usług. Jeden samochód może korzystać z
wielu kont Volvo ID i wiele samochodów może
być powiązanych z tym samym kontem Volvo
ID.
Powiązane informacje
•
Generowanie i rejestracja identyfikatora
Volvo ID (Str. 30)
•
Rezerwacja przeglądów i napraw
(Str. 657)
Generowanie i rejestracja
identyfikatora Volvo ID
Konto Volvo ID można utworzyć różnymi
metodami. W przypadku utworzenia identyfikatora Volvo na stronie volvocars.com lub za
pomocą aplikacji Volvo On Call2, identyfikator
Volvo ID musi również być przypisany do
samochodu, aby możliwe było korzystanie z
różnych usług Volvo ID.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji Volvo ID
1. Pobrać aplikację Volvo ID z Usługa
zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji
wyświetlacza centralnego.
2. Uruchomić aplikację i zarejestrować osobisty adres mailowy.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID zostanie wygenerowany i automatycznie zarejestrowany w samochodzie. Korzystanie z
usług Volvo ID jest teraz dostępne.
On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Tworzenie konta Volvo ID na stronie
internetowej Volvo Cars
1. Przejść na stronę www.volvocars.com i
zalogować się3 przy użyciu ikony w prawym górnym rogu. Wybrać Utwórz Volvo
ID.
2. Wprowadzić osobisty adres e-mail.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Poniżej zamieszczono informację
o sposobie rejestracji identyfikatora w
samochodzie.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji Volvo On Call4
1. Pobrać najnowszą wersję aplikacji Volvo
On Call na telefon, np. z serwisu App
Store, Windows Phone lub Google Play.
2. Wybrać opcję utworzenia konta Volvo ID.
3. Zostanie wyświetlona strona internetowa
umożliwiająca utworzenie konta Volvo ID.
Wprowadzić wymagane informacje.
6. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość e-mail. Potwierdzić, że adres jest
prawidłowy.
> Konto Volvo ID jest teraz gotowe do
użycia.
Rejestracja osobistego identyfikatora
Volvo ID w samochodzie
Po wygenerowaniu swojego identyfikatora
Volvo ID za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Volvo On Call, należy go zarejestrować w samochodzie w następujący sposób:
1.
Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione,
należy pobrać aplikację Volvo ID z Usługa
zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji
wyświetlacza centralnego.
3. Postępować według instrukcji, która zostanie automatycznie przesłana na adres
mailowy powiązany z osobistym identyfikatorem Volvo ID.
> Osobisty identyfikator Volvo ID został
zarejestrowany w samochodzie.
Korzystanie z usług Volvo ID jest teraz
dostępne.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo ID (Str. 30)
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
UWAGA
Aby możliwe było pobranie aplikacji, samochód musi być połączony z Internetem.
2. Uruchomić aplikację i wprowadzić swój
identyfikator Volvo ID/adres mailowy.
4. Zaznaczyć kratkę w celu zaakceptowania
warunków.
5. Nacisnąć przycisk w celu utworzenia
konta Volvo ID.
3 Dostępne tylko na niektórych rynkach.
4 Samochody wyposażone w Volvo On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
31
TWOJE VOLVO
Drive-E – czystsza przyjemność
jazdy
Firma Volvo Car Corporation nieustannie pracuje nad rozwojem coraz bezpieczniejszych i
Troska o środowisko naturalne stanowi jedną
z podstawowych wartości firmy Volvo Cars,
na których opierają się jej wszelkie działania.
Prace na rzecz ochrony środowiska opierają
się na całym okresie życia samochodu i uwzględniają jego oddziaływanie na środowisko
na wszystkich etapach, począwszy od projektu, a skończywszy na złomowaniu i recyklingu. Podstawowa zasada wyznawana przez
firmę Volvo Cars jest taka, że każdy zaprojektowany nowy produkt musi mieć mniejszy
wpływ na środowisko niż produkt przez niego
zastępowany.
32
bardziej efektywnych produktów i rozwiązań
w celu zmniejszenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Dążenia i działania firmy Volvo w zakresie
ochrony środowiska doprowadziły do rozwoju
bardziej efektywnych i mniej zanieczyszczających środowisko układów napędowych, DriveE. Równie ważne dla firmy Volvo jest środowisko, w którym przebywają ludzie - przykładowo, dzięki systemowi sterowania klimatyzacją powietrze wewnątrz samochodu Volvo jest
czystsze od powietrza na zewnątrz.
Państwa samochód Volvo spełnia wymogi najsurowszych międzynarodowych standardów
ochrony środowiska. Wszystkie zakłady produkcyjne Volvo muszą posiadać certyfikat ISO
14001, który pomaga w usystematyzowanym
podejściu do zagadnień środowiskowych i
pozwala na ciągłe zmniejszanie oddziaływania
na otoczenie. Posiadanie certyfikatu ISO
potwierdza także, że przestrzegane są obowiązujące przepisy ochrony środowiska. Firma
Volvo wymaga, by również jej partnerzy spełniali te wymagania.
Zużycie paliwa
Ponieważ duża część całkowitego oddziaływania samochodu na środowisko wynika z
jego eksploatacji, w swoich działaniach na
TWOJE VOLVO
rzecz ochrony środowiska firma Volvo Cars
kładzie duży nacisk na redukcję zużycia paliwa
oraz emisji dwutlenku węgla i innych substancji zanieczyszczających powietrze. Poszczególne modele samochodów Volvo wyróżniają
się w swoich klasach konkurencyjnie niskim
zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa
przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Działania na rzecz poprawy stanu
środowiska
Ekonomiczny samochód, który efektywnie
wykorzystuje energię, może przyczynić się do
zmniejszenia oddziaływania na środowisko, a
także obniżyć koszty eksploatacji ponoszone
przez właściciela. Każdy kierowca może łatwo
ograniczyć zużycie paliwa i w ten sposób
redukować ponoszone koszty oraz przyczyniać się do poprawy stanu środowiska – oto
kilka porad:
•
•
Podróż należy planować tak, aby średnia
prędkość była jak najbardziej efektywna.
Jazda z prędkością powyżej ok. 80 km/h
(około 50 mph) lub poniżej 50 km/h
(około 30 mph) prowadzi do zwiększenia
zużycia energii elektrycznej.
Przestrzegać zawartych w książce „Program obsługi i rejestr przeglądów” zalecanych terminów przeglądów i obsługi technicznej samochodu.
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu
na dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
•
Planować podróż – duża liczba niepotrzebnych postojów i nierówna prędkość
jazdy powodują wzrost zużycia paliwa.
•
Należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy – może ona poprawić zasięg akumulatora napędu hybrydowego i ograniczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną w czasie jazdy.
Należy także pamiętać, że niebezpiecznych
odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie
wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania się tego rodzaju odpadów
należy skonsultować się ze stacją obsługi –
zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu się
do kabiny pasażerskiej kurzu i pyłków roślin
przez wlot powietrza.
System filtrujący IAQS (Interior Air Quality
System)* sprawia, że powietrze w kabinie
samochodu jest czystsze od tego na zewnątrz.
System oczyszcza powietrze w kabinie z
takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory,
tlenki azotu i ozon przygruntowy. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza zamykany jest wlot powietrza
i powietrze w kabinie jest recyrkulowane. –
zostają zamknięte wloty powietrza.
System IAQS wchodzi w skład pakietu CZIP
(Clean Zone Interior Package)*, który obejmuje
także funkcję pozwalającą uruchomić wentylator, gdy zamki samochodu zostają odblokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania.
Wnętrze pojazdu
Materiały użyte we wnętrzu samochodu Volvo
zostały starannie dobrane i przetestowane, by
zapewniały przyjemne i komfortowe warunki
podróżowania. Niektóre detale zostały wykonane ręcznie, na przykład szwy na kierownicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
33
TWOJE VOLVO
||
Wnętrze jest monitorowane, aby pod wpływem na przykład wysokiej temperatury lub
intensywnego światła nie dochodziło do uwalniania silnych zapachów lub substancji, które
mogłyby powodować dyskomfort.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i. W ten sposób można także przyczynić się do mniejszej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw samochodów marki Volvo
staje się częścią naszego systemu Volvo.
Firma Volvo stawia jasno sprecyzowane
wymagania w zakresie zabezpieczeń stacji
obsługi przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co
stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.
Recykling
Ponieważ firma Volvo działa w oparciu o perspektywę cyklu życia produktu, ważne jest
także to, by recykling samochodu był przeprowadzany w sposób ekologiczny. Prawie
wszystkie elementy samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego prosimy, by ostatni
właściciel pojazdu skontaktował się dealerem
34
Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej
firmy zajmującej się recyklingiem samochodów.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 733)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy (Str. 243)
Instrukcja obsługi a środowisko (Str. 28)
Jakość powietrza (Str. 220)
TWOJE VOLVO
IntelliSafe – układy wspomagające
kierowcę i bezpieczeństwo
IntelliSafe to opracowana przez firmę Volvo
Cars koncepcja bezpieczeństwa samochodu.
IntelliSafe obejmuje szereg układów5, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczniejszej podróży samochodem, zapobieganie
obrażeniom oraz ochrona pasażerów i innych
użytkowników dróg.
OSTRZEŻENIE
Funkcje te mają działanie wspomagające –
nie będą w stanie zaradzić wszystkim
sytuacjom w każdych warunkach.
Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za przestrzeganie
prawa i przepisów ruchu drogowego
ponosi zawsze kierowca.
Systemy wsparcia
IntelliSafe obejmuje wymienione poniżej funkcje, których zadaniem jest pomaganie kierowcy w bezpieczniejszym prowadzeniu
samochodu.
•
•
•
•
•
Aktywne światła drogowe
Wykrywanie tuneli
Pilot Assist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wspomaganie parkowania*
Ochrona
Układ wspomagania parkowania*
IntelliSafe współpracuje z wymienionymi poniżej funkcjami, których zadaniem jest ochrona
kierowcy i pasażerów w pewnych sytuacjach
mających miejsce w razie wypadku.
Kamera wspomagania parkowania*
System informacji o znakach drogowych*
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Roll Stability Control
Ogranicznik prędkości*
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
•
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Poduszki powietrzne
UWAGA
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Rear Collision Warning
Prosimy o przeczytanie rozdziałów poświęconych poszczególnym układom, aby w
pełni zrozumieć działanie funkcji i zapoznać się z ważnymi ostrzeżeniami.
Driver Alert Control
Napęd na wszystkie koła6
Aktywne zapobieganie
IntelliSafeobejmuje wymienione poniżej funkcje, których zadaniem jest pomaganie kierowcy w uniknięciu wypadku.
•
•
City Safety
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Powiązane informacje
•
•
•
Aktywne światła drogowe (Str. 171)
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
• Układ monitorowania pasa ruchu
• Wspomaganie unikania kolizji
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
5 Niektóre z tych układów
6 All Wheel Drive
stanowią wyposażenie standardowe, a inne są wyposażeniem opcjonalnym. Może się to zmieniać zależnie od rynku, roku modelowego i modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
35
TWOJE VOLVO
Sensus – centrum łączności i
rozrywki
System Sensus umożliwia korzystanie z różnego rodzaju aplikacji oraz udostępnianie
Internetu w samochodzie (hotspot Wi-Fi).
Oto system Sensus
36
System Sensus oferuje inteligentny interfejs
oraz łączność online z cyfrowym światem.
Intuicyjna struktura nawigacji umożliwia
korzystanie z odpowiednich funkcji, informacji
oraz rozrywki bez rozpraszania uwagi kierowcy.
Wszystkie samochodowe rozwiązania związane z rozrywką, łącznością internetową,
nawigacją* oraz interfejsem pomiędzy kierowcą a samochodem są obsługiwane przez
system Sensus. To właśnie system Sensus
umożliwia komunikację między Tobą, samochodem i światem zewnętrznym.
Dostęp do informacji w każdej chwili i
w każdym miejscu
Poszczególne wyświetlacze w samochodzie
dostarczają na czas niezbędnych informacji.
Informacje są prezentowane w różnych miejscach według stopnia ich znaczenia dla kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Różne rodzaje informacji są wyświetlane na różnych wyświetlaczach w zależności od ich ważności.
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Wyświetlacz przezierny pokazuje wybrane
informacje, które wymagają jak najszybszego
działania kierowcy. Obejmują one na przykład
ostrzeżenia drogowe, wskazania prędkości
oraz informacje z systemu nawigacji*. Tutaj
wyświetlane są również informacje o znakach
drogowych oraz o przychodzących połączeniach telefonicznych.
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
prędkości oraz przykładowo o przychodzących
połączeniach telefonicznych lub odtwarzanych
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
37
TWOJE VOLVO
||
utworach. Do obsługi wyświetlacza służą
przyciski w obu zestawach na kierownicy.
Wyświetlacz centralny
System rozpoznawania poleceń głosowych
Z funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych można
korzystać bez odrywania rąk
od kierownicy. System rozpoznaje zwykłą mowę. Poleceń
głosowych można na przykład użyć do odtwarzania
utworów, nawiązywania połączeń telefonicznych, zwiększenia temperatury lub odczytania
wiadomości tekstowej.
Powiązane informacje
Z wyświetlacza centralnego można sterować
wieloma funkcjami samochodu. Ma on reagujący na dotyk ekran, dzięki czemu liczba
fizycznych przycisków i elementów sterowania jest minimalna. Z ekranu można korzystać
również w rękawiczkach.
Tutaj można sterować na przykład układem
klimatyzacji, systemem multimedialnym oraz
ustawieniem foteli*. Z informacji pokazywanych na wyświetlaczu centralnym może w
razie potrzeby korzystać kierowca lub ktoś
inny.
38
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
Udostępnianie połączenia internetowego
systemu samochodu za pośrednictwem
hotspota Wi-Fi (Str. 587)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Aktualizacje oprogramowania
Aby zapewnić klientowi Volvo maksymalny
komfort użytkowania samochodu, Volvo stale
rozwija systemy montowane w swoich pojazdach oraz oferowane usługi.
Podczas przeglądu przeprowadzanego u autoryzowanego dealera Volvo można zaktualizować oprogramowanie w swoim samochodzie
Volvo do najnowszej wersji. Najnowsza aktualizacja oprogramowania umożliwia korzystanie z dostępnych ulepszeń, w tym z ulepszeń
zawartych we wcześniejszych aktualizacjach.
Bardziej szczegółowe informacje o wydanych
aktualizacjach oraz odpowiedzi na często
zadawane pytania można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
UWAGA
Dostępność funkcji po aktualizacji może
być różna zależnie od rynku, modelu, roku
modelowego i opcji.
Powiązane informacje
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
W ramach działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości Volvo, w
samochodzie są rejestrowane niektóre dane
dotyczące działania, funkcjonalności oraz
incydentów.
Niniejszy pojazd jest wyposażony w rejestrator „Event Data Recorder” (EDR). Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie danych dotyczących wypadków drogowych lub sytuacji podobnych do kolizji, w
czasie których nastąpiło wyzwolenie poduszki
powietrznej lub uderzenie samochodu w przeszkodę na drodze. Dane są rejestrowane w
celu bardziej zaawansowanego zrozumienia,
w jaki sposób systemy samochodu działają w
takich sytuacjach. EDR jest przeznaczony do
rejestracji danych dotyczących dynamiki
samochodu i systemów bezpieczeństwa w
krótkim czasie, zwykle przez 30 sekund lub
mniej.
EDR w tym samochodzie jest przeznaczony
do rejestrowania w razie zaistnienia wypadku
lub sytuacji kolizyjnej następujących danych:
•
Sensus – centrum łączności i rozrywki
(Str. 36)
•
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
Sposób działania poszczególnych systemów w samochodzie
•
Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte/naprężone
•
Czy kierowca używał pedału przyspieszenia lub pedału hamulca
•
Prędkość jazdy samochodu
Informacje te mogą pomóc zrozumieć okoliczności, w których następują wypadki drogowe,
obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. EDR
rejestruje dane tylko w nadzwyczajnej sytuacji
kolizyjnej. EDR nie zapisuje żadnych danych w
normalnych warunkach jazdy. Podobnie, system nigdy nie rejestruje, kto kieruje pojazdem
lub położenia geograficznego miejsca, w którym zdarzył się wypadek lub sytuacja przedkolizyjna. Jednak inne strony, takie jak policja,
mogą korzystać z zarejestrowanych danych w
połączeniu z informacjami osobowymi rutynowo zbieranymi po wypadku drogowym. Do
interpretacji zarejestrowanych danych wymagane jest specjalistyczne wyposażenie oraz
dostęp do samochodu lub EDR.
Oprócz EDR, samochód jest wyposażony w
wiele podzespołów przeznaczonych do ciągłego sprawdzania i monitorowania funkcji
samochodu. Mogą one rejestrować dane w
normalnych warunkach jazdy, a w szczególności rejestrują usterki wpływające na działanie i funkcjonalność samochodu lub po uruchomieniu jego funkcji wspomagających kierowcę (np. City Safety i funkcja automatycznego hamowania).
Niektóre zarejestrowane dane są niezbędne
pracownikom serwisu i technikom w celu
zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych
usterek, jakie wystąpiły w samochodzie. Zarejestrowane informacje są również potrzebne,
}}
39
TWOJE VOLVO
aby umożliwić firmie Volvo spełnienie wymogów prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach. Informacje zarejestrowane w
samochodzie są przechowywane w jego komputerze do czasu jego przeglądu i naprawy.
Ponadto, zarejestrowane informacje mogą być
wykorzystywane w postaci skompilowanej do
badań i rozwoju produktów w celu ciągłej
poprawy bezpieczeństwa i jakości samochodów Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
W celu zachowania zgodności z krajowymi
przepisami i regulacjami, firma Volvo może
być zmuszona do ujawnienia tego rodzaju
danych policji lub innym organom, które mogą
skorzystać z prawnego prawa dostępu do
takich informacji. Do odczytywania i interpretowania zarejestrowanych w samochodzie
danych potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
40
Zasady i warunki świadczenia
usług
Volvo oferuje usługi, które pomagają poprawić bezpieczeństwo i komfort w samochodzie.
Usługi te obejmują na przykład pomoc w
nagłych wypadkach, nawigację i różnego
rodzaju pomoc techniczną.
Przed rozpoczęciem korzystania z tych usług
należy zapoznać się z informacjami wsparcia
dla „Zasad i warunków świadczenia usług” na
stronie www.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Polityka prywatności klienta (Str. 40)
Polityka prywatności klienta
Firma Volvo szanuje i chroni prywatność
wszystkich osób odwiedzających jej stronę
internetową.
Niniejsza polityka dotyczy postępowania z
danymi klienta i danymi osobowymi. Jej celem
jest poinformowanie obecnych, byłych i potencjalnych klientów o:
•
Okolicznościach, w jakich są zbierane i
przetwarzane ich dane osobowe.
•
•
•
Rodzaju zbieranych danych osobowych.
Powodach zbierania danych osobowych.
Sposobie zarządzania danymi osobowymi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki, należy wyszukać informacje wsparcia na
stronie www.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Warunki użytkowania i udostępnianie
danych (Str. 590)
•
Zasady i warunki świadczenia usług
(Str. 40)
•
Rejestr danych dotyczących eksploatacji
samochodu (Str. 39)
TWOJE VOLVO
Ważne informacje na temat
akcesoriów i wyposażenia
dodatkowego
OSTRZEŻENIE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie samochodu oraz za
przestrzeganie obowiązujących przepisów
ponosi zawsze kierowca.
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie elementów wyposażenia dodatkowego
może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele
samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne akcesoria zatwierdzone przez Volvo
oraz aby montaż akcesoriów przeprowadzali
wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowaniu
technicy serwisu Volvo. Niektóre akcesoria
działają tylko wtedy, gdy powiązane z nimi
oprogramowanie zostanie zainstalowane w
systemie komputerowym samochodu.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Opcje lub akcesoria opisane w niniejszym
podręczniku zostały oznaczone gwiazdką. W
razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o
kontakt z dealerem Volvo.
Ważne jest także przeprowadzanie obsługi
technicznej i przeglądów samochodu
zgodnie z zaleceniami firmy Volvo, instrukcją obsługi i książką „Program obsługi i
rejestr przeglądów”.
Jeśli informacje wyświetlane w samochodzie różnią się od informacji zawartych w
drukowanej instrukcji obsługi, pierwszeństwo mają zawsze informacje wydrukowane.
Powiązane informacje
•
•
•
Instalacja akcesoriów (Str. 41)
Podłączanie wyposażenia do gniazda
diagnostycznego samochodu (Str. 42)
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Instalacja akcesoriów
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele
samochodów Volvo instalowali wyłącznie
oryginalne akcesoria zatwierdzone przez
Volvo oraz aby montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy powiązane z
nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
• Oryginalne akcesoria Volvo są testowane
w celu zapewnienia optymalnej współpracy z systemami samochodowymi w
zakresie sprawności, bezpieczeństwa i
kontroli emisji. Ponadto, wyszkolony i
wykwalifikowany technik serwisowy firmy
Volvo wie, które akcesoria można bezpiecznie zainstalować w samochodzie.
Przed zainstalowaniem jakichkolwiek
akcesoriów w samochodzie należy
zawsze poradzić się wyszkolonego,
wykwalifikowanego technika serwisowego firmy Volvo.
•
Akcesoria, które nie są zatwierdzone przez
firmę Volvo, mogły nie zostać sprawdzone
pod kątem kompatybilności z Twoim
modelem samochodu.
•
W razie instalacji akcesoriów, które nie
zostały przetestowane przez firmę Volvo,
lub skorzystania z usług instalatora nieposiadającego odpowiedniej wiedzy na
}}
41
TWOJE VOLVO
||
temat samochodu skuteczność niektórych
systemów służących optymalizacji osiągów lub zwiększeniu bezpieczeństwa
samochodu może ulec pogorszeniu.
•
Uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji
akcesoriów w sposób niezatwierdzony lub
nieprawidłowy nie są objęte gwarancją
udzielaną na nowy samochód. Dodatkowe
informacje na temat gwarancji można znaleźć w książce serwisowej i gwarancyjnej.
Firma Volvo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność za wypadki śmiertelne, obrażenia ciała lub koszty będące następstwem instalacji akcesoriów nieoryginalnych.
Powiązane informacje
•
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego
samochodu
Nieprawidłowe podłączenie oraz instalacja
oprogramowania lub narzędzi diagnostycznych może mieć negatywny wpływ na układ
elektroniczny samochodu.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele
samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne akcesoria zatwierdzone przez Volvo
oraz aby montaż akcesoriów przeprowadzali
wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowaniu
technicy serwisu Volvo. Niektóre akcesoria
działają tylko wtedy, gdy powiązane z nimi
oprogramowanie zostanie zainstalowane w
systemie komputerowym samochodu.
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 41)
Gniazdo diagnostyczne (On-board Diagnostic,
OBDII) znajduje się pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy.
42
UWAGA
Firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności za skutki podłączenia niewłaściwego
sprzętu do gniazda On-board Diagnostic
(OBDII). Gniazdo to powinno być wykorzystywane wyłącznie przez przeszkolonych, wykwalifikowanych techników serwisu Volvo.
Powiązane informacje
•
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 41)
TWOJE VOLVO
Wyświetlanie numeru
identyfikacyjnego samochodu
Czynniki rozpraszające uwagę
kierowcy
Przy kontaktach z dealerem Volvo, na przykład w sprawie abonamentu Volvo On Call,
potrzebny będzie numer identyfikacyjny
samochodu (VIN7).
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Kierowca jest odpowiedzialny za dołożenie
wszelkich starań w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa pasażerów i innych użytkowników
dróg. Elementem tej odpowiedzialności jest
unikanie czynników rozpraszających uwagę,
na przykład wykonywania podczas jazdy
czynności, które nie są związane z obsługą
samochodu.
Nowe Volvo jest (lub może być) wyposażone
w rozbudowane systemy rozrywki i komunikacji. Obejmują one telefony komórkowe z zestawami słuchawkowymi, systemy nawigacji
oraz systemy audio z wieloma funkcjami.
Użytkownik może również dodać inne przenośne urządzenia elektroniczne zwiększające
wygodę jazdy. Jeżeli będą one używane w
sposób prawidłowy i bezpieczny, zwiększą
przyjemność z jazdy. Jednak używane w sposób niewłaściwy mogą rozpraszać uwagę kierowcy.
2. Przejść do opcji System Informacje
systemowe Numer identyfikacyjny
pojazdu.
> Zostaje wyświetlony numer identyfikacyjny samochodu.
Numer VIN można również znaleźć spoglądając na deskę rozdzielczą przez przednią szybę
samochodu, a także na pierwszej stronie
książki „Książka serwisowa i gwarancyjna” lub
w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
Numer VIN jest umieszczony w podobnym miejscu
we wszystkich modelach.
Poniżej, kierując się troską o bezpieczeństwo
użytkowników samochodu, firma Volvo
zamieściła szereg ostrzeżeń dotyczących
takich systemów. Zabrania się korzystania z
urządzeń lub funkcji samochodu w sposób,
który odwraca uwagę kierowcy od podstawowego zadania — bezpiecznej jazdy. Czynniki
7
Vehicle Identification Number
}}
43
TWOJE VOLVO
||
rozpraszające uwagę mogą spowodować
poważne wypadki. Jako uzupełnienie tych
ogólnych ostrzeżeń przedstawiamy poniższe
porady dotyczące nowych funkcji, które mogą
znajdować się na wyposażeniu samochodu:
OSTRZEŻENIE
•
Nie wolno korzystać z trzymanego w
dłoni telefonu komórkowego podczas
prowadzenia samochodu. Na niektórych obszarach korzystanie z telefonu
komórkowego, gdy samochód jest w
ruchu, jest zabronione.
•
Jeśli samochód jest wyposażony w
system nawigacyjny, trasę wolno
nastawiać i zmieniać tylko na postoju.
•
Nie wolno programować systemu
audio, gdy samochód jest w ruchu.
Zapisać stacje radiowe w pamięci podczas postoju, a następnie korzystać
tylko z zaprogramowanych stacji, co
umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę
radioodbiornika.
•
Nie wolno używać laptopów i tabletów, gdy samochód jest w ruchu.
Powiązane informacje
•
44
Dźwięk, multimedia i Internet (Str. 544)
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
Samochód jest wyposażony w liczne systemy
bezpieczeństwa, które w razie wypadku
współdziałają ze sobą w celu zapewnienia
ochrony kierowcy i pasażerom.
Samochód jest wyposażony w szereg czujników, które reagują w razie wypadku aktywując różne systemy bezpieczeństwa, np.
poduszki powietrzne oraz napinacze pasów
bezpieczeństwa. W zależności od konkretnej
sytuacji, takiej jak kolizje pod różnymi kątami,
dachowanie lub wypadnięcie z drogi, system
reaguje w różny sposób w celu zapewnienia
dobrej ochrony.
Niektóre systemy bezpieczeństwa są mechaniczne, np. Whiplash Protection System. Konstrukcja samochodu zapewnia ponadto rozproszenie siły uderzenia na belki, słupki, płytę
podłogową, dach oraz inne części nadwozia.
Po kolizji może zostać aktywowany tryb bezpieczeństwa samochodu, jeśli doszło do uszkodzenia ważnej funkcji w samochodzie.
Symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy
Symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy zapala się po przełączeniu układu elektrycznego samochodu w pozycję II. Symbol gaśnie
po upływie około 6 sekund, o ile w systemie
bezpieczeństwa samochodu nie wystąpiła
usterka.
OSTRZEŻENIE
Jeśli symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony lub jest włączony podczas jazdy,
a na wyświetlaczu kierowcy jest widoczny
komunikat Poduszka pow. SRS
Wymagany pilny serwis. Udaj się do
stacji obsługi, oznacza to, że jeden z systemów bezpieczeństwa nie działa w pełni
funkcjonalnie. Firma Volvo zaleca jak najszybszy kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać systemów bezpieczeństwa
samochodu. Nieprawidłowe wykonanie
prac przy którymś z tych systemów może
spowodować awarię i doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
46
W razie uszkodzenia konkretnego
symbolu ostrzegawczego zapala się
ogólny symbol ostrzegawczy, a
wyświetlacz kierowcy pokazuje ten
sam komunikat.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży (Str. 47)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
Poduszki powietrzne (Str. 55)
Whiplash Protection System (Str. 47)
Pedestrian Protection System (Str. 49)
Tryb powypadkowy (Str. 63)
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 65)
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
Ustawienie fotela
Whiplash Protection System
Ważne jest prawidłowe używanie pasa bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, a także
właściwe ustawienie fotela przez kobiety ciężarne kierujące samochodem.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy w sposób umożliwiający zachowanie kontroli nad samochodem w czasie jazdy (dotyczy
to zwłaszcza możliwości swobodnego korzystania z pedałów i kierownicy). Należy zapewnić sobie taką pozycję za kierownicą, aby
odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem (tzn. swobodnie
operować kierownicą i pedałami).
Układ ochrony pasażerów przed uszkodzeniami kręgów szyjnych podczas uderzenia w
tył pojazdu Whiplash Protection System
(WHIPS) ogranicza ryzyko takich obrażeń
ciała. W skład systemu wchodzą pochłaniające energię oparcia i siedziska oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli.
System WHIPS działa w sytuacji uderzenia w
tył tego samochodu, w zależności od kąta
uderzenia oraz prędkości i konstrukcji pojazdu,
z którym nastąpiła kolizja.
Pasy bezpieczeństwa
Powiązane informacje
•
•
•
Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać od barku wzdłuż mostka i omijać
brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić do jej przemieszczenia się do góry. Na
koniec zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i
sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała i w żadnym
miejscu taśma nie uległa skręceniu.
•
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Działanie systemu WHIPS polega na lekkim
odchyleniu oparć przednich foteli do tyłu oraz
przesunięciu siedzisk foteli w dół, co powoduje odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i pasażera. Jego ruch przyczynia się do
pochłonięcia części generowanych sił, które w
przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do
obrażeń kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
System WHIPS stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapinać pasy bezpieczeństwa.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
47
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać fotela lub systemu WHIPS.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Jeśli przednie fotele zostały poddane
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku
zderzenia, trzeba je wymienić w całości.
Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających foteli, nawet jeśli
wyglądają one na nieuszkodzone.
OSTRZEŻENIE
Nie wciskać twardych przedmiotów między poduszkę tylnego siedzenia a oparcie
przedniego fotela.
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostało złożone, ewentualny ładunek trzeba zabezpieczyć w taki sposób, by nie mógł przesunąć
się do oparcia przedniego fotela w razie
zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostaje złożone albo na tylnym siedzeniu jest używany fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do
kierunku jazdy, odpowiedni fotel przedni
trzeba przesunąć do przodu, tak aby nie
stykał się ze złożonym oparciem lub fotelikiem dziecięcym.
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
System WHIPS a foteliki dziecięce
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Powiązane informacje
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Rear Collision Warning* (Str. 390)
Ustawienie fotela
Na podłodze za lub pod przednimi fotelami oraz tylnymi siedzeniami nie wolno umieszczać żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
W celu zapewnienia dobrego działania
ochronnego systemu WHIPS kierowca i pasażer powinni przyjąć prawidłową pozycję w
fotelu i dopilnować, aby nic nie zakłócało działania systemu.
Prawidłowego ustawienia fotela przedniego
należy dokonać przed rozpoczęciem jazdy.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Pedestrian Protection System
Układ Pedestrian Protection System (PPS) to
układ, który w przypadku niektórych zderzeń
czołowych przyczynia się do zmniejszenia
siły uderzenia samochodem w pieszego.
W przypadku niektórych zderzeń czołowych z
pieszym następuje wzbudzenie czujników
umieszczonych z przodu samochodu i aktywacja układu.
W momencie aktywacji układu PPS mają
miejsce następujące zdarzenia:
•
•
OSTRZEŻENIE
Nie montować żadnych akcesoriów i nie
modyfikować żadnych elementów z przodu
samochodu. Niewłaściwa ingerencja z
przodu samochodu może spowodować
nieprawidłowe działanie układu i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia pojazdu.
Firma Volvo zaleca używanie oryginalnych
ramion wycieraczek oraz stosowanie do
wycieraczek wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Układ PPS został aktywowany
lub wystąpiła w nim usterka.
Postępować według zaleceń.
Powiązane informacje
•
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Tylna część pokrywy silnika podnosi się.
Za pośrednictwem Volvo On Call* zostaje
wysłany automatyczny alarm.
Czujniki są aktywne przy prędkości około
25-50 km/h (15-30 mph).
Czujniki zostały zaprojektowane w taki sposób, by wykrywały zderzenia z obiektami o
właściwościach podobnych do ludzkiej nogi.
UWAGA
W ruchu drogowym mogą występować
obiekty, które będą wysyłać do czujników
sygnał podobny do tego, który występuje
w przypadku kolizji z pieszym. Istnieje
możliwość, że podczas kolizji z takim
obiektem nastąpi aktywacja układu.
OSTRZEŻENIE
Zabrania się samodzielnego modyfikowania lub naprawiania systemu. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieprawidłowe wykonanie
prac przy układzie może spowodować
awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
przedniej części samochodu firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo w celu sprawdzenia, czy
układ nie uległ uszkodzeniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
49
BEZPIECZEŃSTWO
Pasy bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Dobre zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy ściśle przylega do ciała. Nie należy
nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu.
Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane,
aby zapewnić maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku
zderzenia, trzeba go wymienić w całości.
Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli
wygląda on na nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba także wymienić, jeśli nosi
ślady zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas
bezpieczeństwa musi posiadać homologację i być przeznaczony do montażu w tym
samym miejscu co pas wymieniany.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków
lub innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż uniemożliwi to jego prawidłowe
naprężenie.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki
powietrzne uzupełniają się nawzajem.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo,
może to zmniejszyć ochronne działanie
poduszki powietrznej w razie zderzenia.
50
Powiązane informacje
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Napinacze pasów bezpieczeństwa
(Str. 52)
•
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 50)
•
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach
i niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 54)
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
Wszystkie osoby podróżujące samochodem
powinny zapiąć pasy bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem podróży.
Zakładanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wyciągnąć pas bezpieczeństwa powoli i
sprawdzić, czy nie jest skręcony lub uszkodzony.
UWAGA
Pas bezpieczeństwa jest wyposażony w
zwijacz bezwładnościowy, który zostaje
zablokowany w następujących sytuacjach:
•
jeśli pas zostanie zbyt szybko rozwinięty.
•
•
•
przy hamowaniu i przyspieszaniu.
przy silnym przechyle samochodu.
podczas pokonywania zakrętów.
BEZPIECZEŃSTWO
2. Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep.
> Odgłos zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
3. Istnieje możliwość regulacji wysokości
ustawienia pasów bezpieczeństwa na
fotelach przednich.
OSTRZEŻENIE
Zawsze wkładać zaczep pasa bezpieczeństwa do zamka po właściwej stronie. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
przeciwnym razie nie zadziałać prawidłowo
w razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
Taśma pasa bezpieczeństwa powinna spoczywać na
barku (a nie na ramieniu).
Ścisnąć mocowanie siedzenia i przesunąć
pas w górę lub w dół.
4. po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
Ustawić pas możliwie jak najwyżej, ale w
taki sposób, by nie ocierał się o szyję.
część biodrowa pasa bezpieczeństwa musi spoczywać nisko na biodrach (nie na brzuchu).
}}
51
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków
lub innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż uniemożliwi to jego prawidłowe
naprężenie.
OSTRZEŻENIE
Nie powodować uszkodzenia pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w wyniku tego
nie zadziałać prawidłowo w razie kolizji.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia
poważnych obrażeń ciała.
Zdejmowanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie.
2. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy
poprowadzić go ręcznie, aby nie zwisał
luźno.
52
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
•
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach
i niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 54)
Napinacze pasów bezpieczeństwa
(Str. 52)
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód jest wyposażony w standardowe i
elektryczne* napinacze pasów bezpieczeństwa, które mogą napinać pasy bezpieczeństwa w sytuacjach krytycznych oraz podczas
kolizji.
Standardowy napinacz pasa
bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w standardowe napinacze.
Napinacz napina pas bezpieczeństwa w trakcie kolizji z siłą wystarczającą do bardziej
efektywnego przytrzymania pasażera.
Elektryczny napinacz pasa
bezpieczeństwa*
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i przedniego
pasażera są wyposażone w elektryczne napinacze.
Napinacze współdziałają i mogą zostać uruchomione razem z systemami wspomagającymi kierowcę City Safety i Rear Collision
Warning. W sytuacjach krytycznych, takich jak
paniczne hamowanie, zjechanie z drogi (np.
samochód zjeżdża do rowu, traci kontakt z
podłożem lub uderza w przeszkodę terenową), poślizg lub ryzyko zderzenia, pasy bezpieczeństwa mogą zostać napięte przez silnik
elektryczny napinacza pasa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa
elektrycznego pomaga poprawić pozycję
pasażera, co zmniejsza ryzyko uderzenia o elementy wnętrza samochodu i wspomaga działanie systemów bezpieczeństwa, takich jak
poduszki powietrzne samochodu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku
zderzenia, trzeba go wymienić w całości.
Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli
wygląda on na nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba także wymienić, jeśli nosi
ślady zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas
bezpieczeństwa musi posiadać homologację i być przeznaczony do montażu w tym
samym miejscu co pas wymieniany.
Gdy sytuacja krytyczna dobiegnie końca, pasy
bezpieczeństwa i elektryczne napinacze
pasów bezpieczeństwa zostaną automatycznie zresetowane, ale można je także zresetować ręcznie.
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera powoduje również wyłączenie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa
po stronie pasażera.
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
•
Resetowanie elektrycznego napinacza
pasa bezpieczeństwa* (Str. 53)
•
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera* (Str. 59)
•
•
City Safety™ (Str. 374)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 50)
Rear Collision Warning* (Str. 390)
Resetowanie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa*
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa
został zaprojektowany do resetowania automatycznego, jednak można go zresetować
ręcznie, jeśli pas pozostaje rozwinięty.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu.
2. Odpiąć pas bezpieczeństwa i ponownie
zapiąć.
> Pas bezpieczeństwa i jego napinacz
zostały zresetowane.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku
zderzenia, trzeba go wymienić w całości.
Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli
wygląda on na nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba także wymienić, jeśli nosi
ślady zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas
bezpieczeństwa musi posiadać homologację i być przeznaczony do montażu w tym
samym miejscu co pas wymieniany.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
53
BEZPIECZEŃSTWO
||
Powiązane informacje
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa
(Str. 52)
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
Grafikę można potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku O na prawym zestawie przycisków na kierownicy.
System przypomina osobom, które nie
zapięły pasa bezpieczeństwa o konieczności
jego zapięcia, a także ostrzega o otwartych
drzwiach bocznych, pokrywie silnika lub
pokrywie bagażnika.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Grafika na wyświetlaczu kierowcy
Wizualne przypomnienie na konsoli sufitowej.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy z różnego typu
ostrzeżeniami. Kolor ostrzeżenia na drzwiach i pokrywie bagażnika zależy od prędkości samochodu.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy pokazuje,
na których siedzeniach nie zostały lub zostały
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Na tej samej grafice widać również, czy
otwarta jest pokrywa silnika, pokrywa bagażnika, pokrywka wlewu paliwa lub jedne z
drzwi.
54
Wizualne przypomnienie jest wyświetlane na
konsoli sufitowej oraz jako symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
Działanie sygnalizatora akustycznego zależy
od prędkości, czasu jazdy oraz przebytego
dystansu.
Na grafice wyświetlacza kierowcy wskazywany jest stan pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, informujący o tym, czy są
zapięte czy niezapięte.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
BEZPIECZEŃSTWO
Gdy prędkość samochodu nie przekracza około 10 km/h (6 mph), zostaje podświetlony symbol informacyjny na wyświetlaczu kierowcy.
Przednie siedzenie
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest
to w odpowiedni sposób sygnalizowane
optycznie i akustycznie.
Gdy prędkość samochodu przekroczy około 10 km/h (6 mph), zostaje
podświetlony symbol ostrzegawczy
na wyświetlaczu kierowcy.
Tylne pasy bezpieczeństwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie
funkcje:
•
•
Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Grafika na
wyświetlaczu kierowcy informuje, że pasy
bezpieczeństwa są zapięte.
Sygnał optyczny i akustyczny informuje o
odpięciu pasa bezpieczeństwa na tylnym
siedzeniu podczas podróży. Przypomnienie zniknie po ponownym zapięciu pasa
bezpieczeństwa.
Przypomnienie o zamknięciu drzwi
bocznych, pokrywy silnika, pokrywy
bagażnika lub klapki wlewu paliwa
Jeśli pokrywa silnika, pokrywa bagażnika,
klapka wlewu paliwa lub jedne z drzwi nie są
zamknięte prawidłowo, grafika na wyświetlaczu kierowcy pokazuje, który z tych elementów jest otwarty. Należy najszybciej jak to
możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i zamknąć element, który spowodował
wyświetlenie ostrzeżenia.
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 50)
Poduszki powietrzne
Samochód jest wyposażony w poduszki
powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy
i pasażerów.
UWAGA
Reakcja czujników zależy od przebiegu
zderzenia oraz od tego czy pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie. Dotyczy to
wszystkich pasów bezpieczeństwa.
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona
żadna). Czujniki mierzą siłę uderzenia w
samochód i reagują odpowiednio bez uruchomienia poduszek powietrznych lub
odpalając jedną lub więcej poduszek.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora rozruchowego. Nie wolno uruchamiać silnika,
ponieważ może to spowodować odpalenie
poduszek powietrznych. Odholować samochód. Firma Volvo zaleca, aby samochód
przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
}}
55
BEZPIECZEŃSTWO
||
Odpalone poduszki powietrzne
Powiązane informacje
Jeżeli któraś z poduszek powietrznych zostanie odpalona, zalecane jest następujące postępowanie:
•
•
•
•
•
•
Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
•
Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 56)
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 57)
Boczne poduszki powietrzne (Str. 61)
Poduszki powietrzne kierowcy
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną w kierownicy i kolanową
poduszkę powietrzną1 po stronie kierowcy,
stanowiące uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
Kurtyny powietrzne (Str. 62)
OSTRZEŻENIE
Nie wolno prowadzić samochodu z odpalonymi poduszkami powietrznymi. Mogą one
utrudnić kierowanie samochodem. Może
także dojść do uszkodzenia innych układów bezpieczeństwa. Dym i pył powstający przy odpaleniu poduszek powietrznych mogą powodować podrażnienie/
uszkodzenie skóry i oczu w przypadku silnej ekspozycji na ich działanie. Podrażnione miejsce należy przemyć zimną wodą.
Szybki ruch poduszki powietrznej podczas
odpalenia może spowodować oparzenia w
wyniku tarcia tkaniny poduszki o skórę.
1
56
Samochód jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.
Poduszka powietrzna w kierownicy i kolanowa
poduszka powietrzna1 przy przednim fotelu po stronie kierowcy.
Poduszki powietrzne pomagają chronić kierowcę przed odniesieniem obrażeń głowy,
szyi, twarzy i klatki piersiowej oraz obrażeń
kolan i nóg.
Poduszki powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna
amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod
BEZPIECZEŃSTWO
naciskiem ciała poduszka stopniowo opróżnia
się. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki
powietrzne uzupełniają się nawzajem.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo,
może to zmniejszyć ochronne działanie
poduszki powietrznej w razie zderzenia.
Umiejscowienie poduszki powietrznej
w kierownicy
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym widoczne jest oznaczenie
AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
1
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną po stronie przedniego pasażera,
stanowiącą uzupełnienie pasa bezpieczeństwa.
Umiejscowienie kolanowej poduszki
powietrznej1
Poduszka powietrzna jest zamontowana w
stanie złożonym w dolnej części tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą
siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej,
trzymając stopy na podłodze, a plecy na
oparciu.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac
przy systemie poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
Poduszka powietrzna pasażera
Nie wolno umieszczać ani mocować żadnych elementów na górze ani z przodu
panelu, w którym znajduje się poduszka
powietrzna chroniąca kolana.
Powiązane informacje
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 55)
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 57)
Samochód jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera przedniego
fotela.
Poduszka powietrzna pomaga chronić pasażera przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi,
twarzy i klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i
nóg.
Poduszka powietrzna uruchamiana jest przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna
amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod
naciskiem ciała poduszka stopniowo opróżnia
się. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
}}
57
BEZPIECZEŃSTWO
||
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki
powietrzne uzupełniają się nawzajem.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo,
może to zmniejszyć ochronne działanie
poduszki powietrznej w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu,
gdzie znajduje się poduszka powietrzna
pasażera.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Nie wolno używać fotelika dziecięcego
zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować przedniego
fotela pasażera, gdy znajdująca się przed
nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą
siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej,
trzymając stopy na podłodze, a plecy na
oparciu.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie lub może
doprowadzić do odniesienia poważnych
obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac
przy systemie poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
Umiejscowienie poduszki powietrznej
pasażera
Poduszka znajduje się w desce rozdzielczej
nad schowkiem podręcznym. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
58
Powiązane informacje
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie
pasażera.
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce powietrznej pasażera jest umieszczona
jest pokazano powyżej.
•
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 55)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 56)
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera* (Str. 59)
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w
przełącznik do włączania/wyłączania
poduszki powietrznej pasażera, poduszka
ta będzie stale aktywna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
Poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć, jeśli samochód jest wyposażony w
wyłącznik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS).
Wyłącznik poduszki powietrznej znajduje się
na bocznej ściance tablicy rozdzielczej po
stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi pasażera.
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu.
montowanych tyłem do kierunku jazdy
mogą bezpiecznie podróżować w fotelu
pasażera.
Włączanie poduszki powietrznej
pasażera
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w
przełącznik do włączania/wyłączania
poduszki powietrznej pasażera, poduszka
ta będzie stale aktywna.
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i
przekręcić z położenia OFF w położenie
ON.
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny
jest komunikat Poduszka p. pas. wył.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
ON - poduszka powietrzna jest aktywowana i wszyscy pasażerowie siedzący
przodem do kierunku jazdy (dotyczy
zarówno dzieci, jak i dorosłych) mogą bezpiecznie podróżować na fotelu pasażera.
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została włączona/wyłączona w samochodzie z
wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub
niższym, to przez około 6 sekund po przełączeniu układu elektrycznego samochodu
wyłącznikiem zapłonu w położenie II na
wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat i świeci się poniższa lampka w
konsoli sufitowej.
OFF - poduszka powietrzna jest wyłączona i dzieci przewożone w fotelikach
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
59
BEZPIECZEŃSTWO
||
2. Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O w prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego
zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera
Poduszka powietrzna pasażera musi być
włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel
pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub osoba
dorosła).
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie lub może
doprowadzić do odniesienia poważnych
obrażeń.
> O włączeniu czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol
ostrzegawczy na wyświetlaczu w konsoli sufitowej.
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i
przekręcić z położenia ON w położenie
OFF.
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny
jest komunikat Poduszka p. pas. wył.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została włączona/wyłączona w samochodzie z
wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub
niższym, to przez około 6 sekund po przełączeniu układu elektrycznego samochodu
wyłącznikiem zapłonu w położenie II na
wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat i świeci się poniższa lampka w
konsoli sufitowej.
60
BEZPIECZEŃSTWO
2. Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O w prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera powoduje również wyłączenie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa
po stronie pasażera.
Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne w fotelu kierowcy i pasażera mają za zadanie chronić
tułów oraz biodra w razie kolizji.
Powiązane informacje
> O wyłączeniu czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na
wyświetlaczu w konsoli sufitowej.
OSTRZEŻENIE
Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować fotela pasażera,
gdy znajdująca się przed nim poduszka
czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie lub może
doprowadzić do odniesienia poważnych
obrażeń.
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa
(Str. 52)
•
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Boczne poduszki powietrzne są zamontowane
w zewnętrznych ramach oparć przednich siedzeń i pomagają chronić kierowcę oraz pasażera na przednim siedzeniu.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem jadącego a panelem
drzwi, by zamortyzować pierwsze uderzenie.
Pod naciskiem ciała poduszka stopniowo
opróżnia się. Napełnienie bocznej poduszki
powietrznej zwykle następuje tylko po stronie
zderzenia.
}}
61
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac
przy systemie bocznych poduszek
powietrznych może spowodować awarię i
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 55)
Kurtyny powietrzne
Napełniona kurtyna, Inflatable Curtain (IC),
chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w
obszarze między zewnętrznym brzegiem
fotela a panelem drzwi, ponieważ miejsce
to jest potrzebne na boczną poduszkę
powietrzną.
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie
pokrowców na fotele zatwierdzonych
przez Volvo. Inne pokrowce na fotele mogą
zakłócić działanie bocznych poduszek
powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Boczne poduszki powietrzne stanowią
uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Boczne poduszki powietrzne i foteliki
dziecięce
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
62
Kurtyny powietrzne są zamontowane wzdłuż
boków podsufitki i chronią kierowcę oraz
pasażerów na zewnętrznych siedzeniach. Ich
panele oznaczono napisem IC AIRBAG.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu.
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac
przy systemie kurtyn powietrznych może
spowodować awarię i doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich przedmiotów na uchwytach w podsufitce. Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do zawieszenia lekkich kurtek i płaszczy (w żadnym wypadku twardych
przedmiotów, takich jak parasole).
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek
inny sposób mocować czegokolwiek do
podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie kurtyn. Firma Volvo zaleca,
aby stosować wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo dopuszczone do montażu w
tych miejscach.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód jest załadowany powyżej
górnej krawędzi szyb drzwi, należy pozostawić 10 cm (4 cale) przestrzeni między
ładunkiem a bocznymi szybami. W przeciwnym razie zamierzone działanie
ochronne kurtyny powietrznej zamontowanej w podsufitce może ulec pogorszeniu.
OSTRZEŻENIE
Kurtyna powietrzna stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapinać pasy bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 55)
Tryb powypadkowy
Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa uruchamianą w sytuacji, gdy w wyniku
zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np.
układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu
hamulcowego.
Jeżeli samochód brał udział w kolizji, na
wyświetlaczu kierowcy może się pojawić
komunikat Safety mode Patrz Instrukcja
obsługi wraz z symbolem ostrzegawczym,
przy czym jedynie wtedy, gdy wyświetlacz nie
uległ uszkodzeniu i układ elektryczny samochodu jest wciąż sprawny. Ten komunikat
oznacza, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode
Patrz Instrukcja obsługi. Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania systemu w celu uruchomienia
samochodu i odjechania nim na krótką odleg}}
63
BEZPIECZEŃSTWO
||
łość, na przykład jeśli znajduje się on w
miejscu stwarzającym zagrożenie dla ruchu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu
powypadkowego. Grozi to odniesieniem
obrażeń oraz nieprzywróceniem pełnej
sprawności samochodu. W przypadku
wyświetlenia komunikatu Safety mode
Patrz Instrukcja obsługi Volvo zaleca
powierzenie samochodu autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia
jego stanu i przywrócenia do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
64
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Uruchomienie i przemieszczenie samochodu po włączeniu trybu powypadkowego (Str. 64)
•
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 537)
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania systemu w celu uruchomienia
samochodu i odjechania nim na krótką odległość, na przykład jeśli znajduje się on w
miejscu stwarzającym zagrożenie dla ruchu.
Uruchomienie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
1.
Sprawdzić ogólny stan samochodu po
wypadku i ustalić, czy doszło do wycieku
paliwa. Nie powinna być wyczuwalna woń
ulatniającego się paliwa.
Jeżeli występują tylko drobne uszkodzenia
i kontrola nie wykazała wycieku paliwa,
można podjąć próbę uruchomienia samochodu.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode
Patrz Instrukcja obsługi. Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
2. Wyłączyć samochód.
BEZPIECZEŃSTWO
3. Następnie można spróbować uruchomić
silnik.
> Układy elektroniczne samochodu przeprowadzają test systemowy, a następnie dążą do ustalenia zwykłego stanu.
W tym czasie wyświetlacz kierowcy
pokazuje komunikat Rozruch silnika
Kontrola systemu. Proszę czekać..
Może to zająć około jednej minuty.
Przemieszczenie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
4. Gdy komunikat Rozruch silnika Kontrola
systemu. Proszę czekać. zniknie z
wyświetlacza kierowcy należy ponownie
spróbować uruchomić samochód.
2. Nie przejeżdżać dalej niż jest to
konieczne.
1.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
WAŻNE
Jeżeli na wyświetlaczu nadal widoczny jest
komunikat Safety mode Patrz Instrukcja
obsługi, samochód nie może jechać samodzielnie ani nie wolno go holować. Należy
wezwać pomoc drogową. Ukryte uszkodzenia mogą uniemożliwić manewrowanie
podczas jazdy.
Jeżeli po próbie uruchomienia samochodu
na wyświetlaczu kierowcy pojawi się
komunikat Normal mode The car is now
in normal mode, oznacza to, iż samochodem można powoli odjechać na krótką
odległość, jeśli znajduje się w położeniu
niebezpiecznym.
Powiązane informacje
•
•
•
Tryb powypadkowy (Str. 63)
Uruchomić silnik (Str. 476)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 537)
Bezpieczeństwo dzieci
Dzieci muszą zawsze być bezpiecznie zapięte
podczas jazdy samochodem.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo przewożonych dzieci
(foteliki dziecięce i elementy mocujące), które
zostały zaprojektowane specjalnie do zamontowania w danym modelu samochodu.
Korzystanie z zapewniającego bezpieczeństwo przewożenia dzieci wyposażenia samochodu Volvo zapewnia dobre warunki bezpiecznego podróżowania dzieci. Wyposażenie
to jest ponadto doskonale dopasowane oraz
proste w obsłudze.
Odpowiednie wyposażenie należy wybrać,
uwzględniając masę ciała i wzrost dziecka.
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie w foteliku mocowanym przodem do kierunku jazdy
aż do osiągnięcia wzrostu 140 cm (4 stopy
7 cali).
UWAGA
Przepisy dotyczące typu fotelika dziecięcego, z którego muszą korzystać dzieci
zależnie od wieku i wzrostu, są różne w
poszczególnych krajach. Należy sprawdzić
obowiązujące przepisy.
}}
65
BEZPIECZEŃSTWO
||
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy skontaktować się z
jego producentem, aby uzyskać bardziej
szczegółowe instrukcje.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 46)
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia
tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 291)
Foteliki dziecięce
UWAGA
Gdy samochodem podróżują dzieci, należy
zawsze używać odpowiednich fotelików dziecięcych.
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i bezpiecznie. Fotelik dziecięcy musi być poprawnie
umiejscowiony, zamocowany i użytkowany.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy skontaktować się z
jego producentem, aby uzyskać bardziej
szczegółowe instrukcje.
Montaż i długotrwałe użytkowanie fotelików dziecięcych może powodować zużycie eksploatacyjne wyposażenia samochodu. Volvo zaleca stosowanie akcesoryjnej osłony przed zabrudzeniem butami w
celu ochrony wyposażenia samochodu.
Powiązane informacje
•
•
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 65)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera* (Str. 59)
UWAGA
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie. Fotelik dziecięcy należy zawsze
zabezpieczyć zgodnie z jego instrukcją,
nawet gdy nie jest używany.
66
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
OSTRZEŻENIE
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy
zawsze przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu mocowania. Jeśli nie jest to
możliwe, należy postąpić zgodnie z zaleceniem producenta fotelika dziecięcego.
Samochód jest wyposażony w górne zaczepy
do mocowania fotelików dla dzieci na zewnętrznych siedzeniach tylnych.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
UWAGA
Mocując fotelik do górnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
W samochodzie wyposażonym w składane
zagłówki na zewnętrznych siedzeniach
należy złożyć zagłówki w celu ułatwienia
montażu tego typu fotelika dziecięcego.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Dolne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
Samochód jest wyposażony w dolne zaczepy
do mocowania fotelików dla dzieci na fotelach przednich* i siedzeniach tylnych.
Dolne zaczepy mocujące są przeznaczone do
określonych fotelików mocowanych tyłem do
kierunku jazdy.
Mocując fotelik do dolnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Powiązane informacje
•
•
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane symbolami na półce za tylnymi siedzeniami.
Zaczepy mocujące są umieszczone na półce
za zewnętrznymi siedzeniami tylnymi.
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa
(Str. 75)
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w fotelu
przednim.
Zaczepy mocujące w przednim fotelu znajdują
się w przestrzeni na nogi po bokach fotela
pasażera.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
67
BEZPIECZEŃSTWO
||
Zaczepy mocujące w przednim fotelu są montowane tylko w samochodach wyposażonych
w przełącznik do aktywacji i dezaktywacji
poduszki powietrznej pasażera*.
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa
(Str. 75)
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
Samochód jest wyposażony w zaczepy iSize/ISOFIX do mocowania fotelików dla
dzieci na tylnych siedzeniach.
i-Size/ISOFIX2 to system mocowania fotelików dziecięcych oparty na międzynarodowych
standardach.
Korzystając z zaczepów i-Size/ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w tylnych
siedzeniach.
Zaczepy mocujące na tylnych siedzeniach są
umieszczone w tylnej części szyn podłogowych przednich foteli.
Powiązane informacje
•
•
68
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane symbolami2 na tapicerce oparcia.
Zaczepy mocujące systemu i-Size/ISOFIX
znajdują się pod osłonami w dolnej części
oparć zewnętrznych siedzeń tylnych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
W celu uzyskania dostępu do zaczepów
należy podnieść osłony.
Powiązane informacje
•
•
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci (Str. 67)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
Lokalizacja fotelika dziecięcego
Ważne jest umieszczenie fotelika dziecięcego w odpowiednim miejscu w samochodzie. Wybór miejsca zależy między innymi od
typu fotelika oraz tego, czy poduszka
powietrzna pasażera jest aktywna.
do kierunku jazdy może być mocowany na
przednim fotelu pasażera.
UWAGA
Przepisy dotyczące miejsc, które mogą zajmować dzieci w samochodzie, różnią się w
poszczególnych krajach. Należy sprawdzić
obowiązujące przepisy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Nie wolno używać fotelików dla dzieci montowanych
tyłem do kierunku jazdy w połączeniu z przednią
poduszką powietrzną pasażera.
Foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy należy zawsze mocować na tylnym siedzeniu, jeśli aktywowana jest przednia
poduszka powietrzna pasażera. Przewożenie
dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami ciała dziecka w razie zadziałania poduszki powietrznej podczas wypadku.
Nie wolno używać fotelika dziecięcego
zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować przedniego
fotela pasażera, gdy znajdująca się przed
nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie lub może
doprowadzić do odniesienia poważnych
obrażeń.
Jeśli przednia poduszka pasażera jest wyłączona, fotelik dla dzieci podróżujących tyłem
2 Nazwy
i symbole zmieniają się zależnie od rynku.
}}
69
BEZPIECZEŃSTWO
||
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
Mocowanie zabezpieczeń dla
dzieci
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
Przy mocowaniu i użytkowaniu fotelika dziecięcego trzeba pamiętać o szeregu rzeczy,
które zależą od miejsca montażu fotelika.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać podwyższeń siedziska/
fotelików dziecięcych ze stalowymi ramami
lub innymi elementami konstrukcji, które
mogłyby opierać się na przycisku otwierającym zamek pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogą one spowodować niezamierzone otwarcie zamka.
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie
pasażera.
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce powietrznej pasażera jest umieszczona
jest pokazano powyżej.
Powiązane informacje
•
•
70
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa
(Str. 75)
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani
do sprężyn, szyn lub belek pod fotelem.
Ostre krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
Górna część fotelika dziecięcego nie może
opierać się o przednią szybę.
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy skontaktować się z
jego producentem, aby uzyskać bardziej
szczegółowe instrukcje.
BEZPIECZEŃSTWO
częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się na liście samochodów sporządzonej przez producenta.
UWAGA
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie. Fotelik dziecięcy należy zawsze
zabezpieczyć zgodnie z jego instrukcją,
nawet gdy nie jest używany.
•
Foteliki dziecięce ISOFIX wolno montować wyłącznie w samochodach wyposażonych w opcjonalny wspornik ISOFIX3.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, firma Volvo zaleca
ich przełożenie przez dolne zaczepy
mocujące3.
UWAGA
Montaż i długotrwałe użytkowanie fotelików dziecięcych może powodować zużycie eksploatacyjne wyposażenia samochodu. Volvo zaleca stosowanie akcesoryjnej osłony przed zabrudzeniem butami w
celu ochrony wyposażenia samochodu.
Montaż na przednim fotelu
•
Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy
poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.
•
Montując fotelik mocowany przodem do
kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy
poduszka powietrzna pasażera jest włączona.
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne lub należą do kategorii
3 Oferta akcesoriów jest zróżnicowana
4 Nie dotyczy siedzenia środkowego.
5 Zależnie od rynku.
•
•
Siedzenia zewnętrzne są wyposażone w
zaczepy mocujące. Firma Volvo zaleca,
aby taśmy górne fotelika dziecięcego zostały przeciągnięte przez otwór w
zagłówku, a dopiero potem naciągnięte
przy zaczepie mocującym. Jeśli nie jest to
możliwe, należy postępować zgodnie z
zaleceniami producenta fotelika dziecięcego.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, nie wolno regulować położenia znajdującego się z przodu
fotela po zamocowaniu taśm w dolnych
zaczepach mocujących. Należy zawsze
pamiętać o zdjęciu taśm dolnych, gdy
fotelik dziecięcy nie jest zamontowany.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
podpórki, należy zawsze zamocować podpórkę/podpórki bezpośrednio do podłogi.
Nigdy nie mocować podpórki do podnóżka lub innego przedmiotu.
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
podpórki, należy zawsze zamocować podpórkę/podpórki bezpośrednio do podłogi.
Nigdy nie mocować podpórki do podnóżka lub innego przedmiotu.
Montaż na tylnym siedzeniu
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne4 lub należą do kategorii
częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się na liście samochodów sporządzonej przez producenta.
•
Na środkowym siedzeniu nie wolno montować fotelika dziecięcego z podpórkami.
•
Skrajne siedzenia są wyposażone w system mocowania ISOFIX i dopuszczalne
jest montowanie na nich fotelików i-Size5.
zależnie od rynku.
}}
71
BEZPIECZEŃSTWO
||
W przypadku montażu fotelika niemowlęcego na tylnym siedzeniu firma Volvo zaleca zachowanie
odstępu co najmniej 50 mm (2 cale) między przednią
częścią fotelika a najbardziej wysuniętą do tyłu częścią fotela z przodu.
Powiązane informacje
•
•
72
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa
(Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela poglądowa z informacjami o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych
Tabela zawiera ogólne informacje o rodzajach
fotelików dziecięcych nadających się do montażu na fotelach w tym samochodzie.
Miejsca siedzące w samochodach z kierownicą po
prawej stronie.
Miejsca siedzące w samochodach z kierownicą po
lewej stronie.
Miejsce siedząceB
A
B
C
Foteliki dziecięce iSize
Foteliki dziecięce kategorii uniwersalnej mocowane przy
użyciu pasa bezpieczeństwa samochodu
Foteliki dziecięce innych kategoriiA
3, 5
2C, 3, 5
2C, 3, 4, 5
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem fotelika.
Zgodnie z powyższą numeracją.
Włączona poduszka powietrzna w przypadku fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy. Wyłączona poduszka powietrzna w przypadku fotelików dziecięcych mocowanych
tyłem do kierunku jazdy.
}}
73
BEZPIECZEŃSTWO
||
Powiązane informacje
•
•
74
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa
(Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela lokalizacji fotelików
dziecięcych z użyciem pasów
bezpieczeństwa
W tabeli podano, które foteliki dziecięce są
odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)A
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane przodem
do kierunku jazdy)A
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
UB, C
X
UC
LC
UB, C
X
UC
LC
LD
UFB, E
UE, LD
LE
LD
UFB, F
UF, LD
LF
}}
75
BEZPIECZEŃSTWO
||
Masa ciała
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)A
Grupa 3
22 – 36 kg
Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane przodem
do kierunku jazdy)A
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
UFB, F
X
UF
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
LF
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
A
B
C
D
E
F
W przypadku instalowania fotelika dziecięcego przedłużenie siedziska musi być zawsze wsunięte.
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo (homologacja E1 04301146).
Firma Volvo zaleca: Fotelik Volvo mocowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04212).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
Firma Volvo zaleca: Podwyższenie siedziska z oparciem lub bez (homologacja E5 04216); podwyższenie siedziska Volvo (homologacja E1 04301312).
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego
zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Powiązane informacje
•
•
76
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 50)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych i-Size
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania
przepisów UN Reg R129.
W tabeli podano, które foteliki dziecięce iSize są odpowiednie dla poszczególnych
miejsc oraz dla jak dużych dzieci.
Rodzaj fotelika
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
przodem do kierunku jazdy)
Skrajne miejsca na
tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na
tylnym siedzeniu
X
X
i-UA, B
X
Foteliki dziecięce iSize
i-U: Odpowiednie dla „uniwersalnego” fotelika dziecięcego i-Size, ustawionego przodem i tyłem do kierunku jazdy.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
A
B
Firma Volvo zaleca, aby dzieci podróżowały w foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat.
Firma Volvo zaleca: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (homologacja typu E4-129R-000002).
Powiązane informacje
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 78)
77
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych ISOFIX
W tabeli podano, które foteliki dziecięce
ISOFIX są odpowiednie dla poszczególnych
miejsc oraz dla jak dużych dzieci.
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
78
Klasa wielkościowaA
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania
przepisów UN Reg R44, a model samochodu
musi znajdować się na liście samochodów
sporządzonej przez producenta.
Rodzaj fotelika
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B, C
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku
jazdy)B, C
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym siedzeniu
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
BEZPIECZEŃSTWO
Masa ciała
Grupa 1
9 – 18 kg
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
A
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
B
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
B1
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B, C
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku
jazdy)B, C
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym siedzeniu
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
}}
79
BEZPIECZEŃSTWO
||
Masa ciała
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B, C
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku
jazdy)B, C
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym siedzeniu
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu,
w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
IUF: Odpowiednie do systemów mocowania fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy ISOFIX kategorii uniwersalnej z
homologacją dla danej grupy wagowej.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
Dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX opracowana została klasyfikacja rozmiarowa, która pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj fotelika. Klasę wielkości można
odczytać na etykiecie fotelika dziecięcego.
Dotyczy montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, które należą do kategorii częściowo uniwersalnej (IL), jeśli samochód jest wyposażony w opcjonalny wspornik ISOFIX (oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie od rynku). To miejsce nie jest wyposażone w górne zaczepy do mocowania fotelików.
W przypadku instalowania fotelika dziecięcego przedłużenie siedziska musi być zawsze wsunięte.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo montowany w uchwytach ISOFIX (homologacja typu E1 04301146).
Ma zastosowanie, jeśli samochód nie jest wyposażony w uchwyty ISOFIX.
Wyregulować oparcie w taki sposób, by zagłówek nie dotykał fotelika dziecięcego.
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego
zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
80
UWAGA
Jeżeli fotelik dziecięcy i-Size/ISOFIX nie
ma określonej klasy wielkości, to model
samochodu, w którym fotelik ma być używany, musi znajdować się dołączonej do
niego na liście pojazdów.
UWAGA
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
informacji na temat zalecanych przez Volvo
fotelików dziecięcych i-Size/ISOFIX.
BEZPIECZEŃSTWO
Powiązane informacje
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
•
Tabela poglądowa z informacjami o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych
(Str. 73)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z
użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
81
BEZPIECZEŃSTWO
Szczegółowe informacje dla
producentów fotelików
dziecięcych
Tabela zawiera szczegółowe informacje dla
producentów fotelików dziecięcych wskazujące, które miejsca w samochodzie są odpowiednie dla poszczególnych typów fotelików.
Miejsca siedzące w samochodach z kierownicą po
prawej stronie.
Miejsca siedzące w samochodach z kierownicą po
lewej stronie.
82
BEZPIECZEŃSTWO
A
B
C
D
E
F
Miejsce siedząceA
1
2 (z wyłączoną poduszką powietrzną,
tylko foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B, C
2 (z włączoną poduszką powietrzną,
tylko foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku jazdy)B, C
3
4D
5
Miejsce siedzące odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa samochodu (Tak/Nie).
Nie
TakE
TakE
Tak
Nie
Tak
Miejsce siedzące dla fotelików dziecięcych i-Size (Tak/Nie)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Miejsce siedzące do zamocowania bocznego (L1/L2/No)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Największe odpowiednie mocowanie imitujące fotelik mocowany
tyłem do kierunku jazdy (R1/R2/R3/Nie)
Nie
R3F
Nie
R3
Nie
R3
Największe odpowiednie mocowanie imitujące fotelik mocowany
przodem do kierunku jazdy (F1/F2/F2x/F3/Nie)
Nie
Nie
F3
F3
Nie
F3
Największe odpowiednie mocowanie imitujące podwyższenie siedziska (B2/B3/Nie)
Nie
Nie
B3
B3
Nie
B3
Zgodnie z ilustracją.
W przypadku instalowania fotelika dziecięcego przedłużenie siedziska musi być zawsze wsunięte.
Na tym siedzeniu może być używany fotelik dziecięcy z podpórkami.
Na tym siedzeniu nie może być używany fotelik dziecięcy z podpórkami.
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Dotyczy montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, które należą do kategorii częściowo uniwersalnej (IL), jeśli samochód jest wyposażony w opcjonalny wspornik ISOFIX (oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie od rynku). W przypadku tego siedzenia nie są dostępne górne zaczepy do mocowania fotelików.
83
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące w
samochodzie z kierownicą po
lewej stronie
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie
wyświetlaczy i elementów sterowania przy
miejscu kierowcy.
Kierownica i tablica rozdzielcza
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy,
czujnik deszczu*
Wyświetlacz w konsoli sufitowej, przycisk
ON CALL*
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Manualne przyciemnianie wewnętrznego
lusterka wstecznego
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Sygnał dźwiękowy
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Otwieranie pokrywy silnika
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/otwieranie pokrywy bagażnika, poziomowanie reflektorów halogenowych
Konsola sufitowa
Wyświetlacz centralny
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, tylne światła przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Manetki przy kierownicy do ręcznej
zmiany biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz kierowcy
86
Dźwignia skrzyni biegów
Pokrętło rozruchu
Przełącznik trybu jazdy
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Panoramiczne okno dachowe*
Hamulec postojowy
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Drzwi kierowcy
Uruchomić silnik (Str. 476)
•
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Skrzynia biegów (Str. 493)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące w
samochodzie z kierownicą po
prawej stronie
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie
wyświetlaczy i elementów sterowania przy
miejscu kierowcy.
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka
zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia
tylnych drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
•
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Przełączniki świateł (Str. 166)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
87
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Kierownica i tablica rozdzielcza
Otwieranie pokrywy silnika
Sygnał dźwiękowy
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Konsola sufitowa
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, tylne światła przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Manetki przy kierownicy do ręcznej
zmiany biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz kierowcy
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy,
czujnik deszczu*
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Wyświetlacz centralny
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia
Dźwignia skrzyni biegów
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Panoramiczne okno dachowe*
Wyświetlacz w konsoli sufitowej, przycisk
ON CALL*
Manualne przyciemnianie wewnętrznego
lusterka wstecznego
Pokrętło rozruchu
Przełącznik trybu jazdy
Hamulec postojowy
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/otwieranie pokrywy bagażnika, poziomowanie reflektorów halogenowych
88
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Drzwi kierowcy
Uruchomić silnik (Str. 476)
•
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Skrzynia biegów (Str. 493)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka
zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia
tylnych drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
•
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Przełączniki świateł (Str. 166)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
89
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
samochodzie i jeździe.
Wyświetlacz kierowcy zawiera mierniki,
wskaźniki oraz symbole kontrolne i ostrzegawcze. Zawartość wyświetlacza kierowcy
zależy od wyposażenia samochodu, ustawień
oraz aktualnie aktywnych funkcji.
Wyświetlacz kierowcy jest aktywowany po
otwarciu drzwi tzn. w położeniu zapłonu 0.
Wyświetlacz kierowcy gaśnie po chwili, jeśli
nie jest używany. W celu jego ponownej aktywacji należy:
•
•
•
Nacisnąć pedał hamulca.
Włączyć pozycję I wyłącznika zapłonu.
Otworzyć drzwi.
OSTRZEŻENIE
Jeśli wyświetlacz kierowcy zgaśnie, nie
zaświeci się w momencie włączenia/
uruchomienia pojazdu albo będzie całkowicie lub częściowo nieczytelny, samochodu
nie wolno używać. Trzeba natychmiast
udać się do stacji obsługi. Firma Volvo
zaleca skorzystanie z usług autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
W razie awarii wyświetlacza kierowcy,
informacje dotyczące np. hamulców, poduszek powietrznych i innych systemów bezpieczeństwa mogą się nie pojawić. W
takim przypadku kierowca nie może
sprawdzić stanu systemów samochodu ani
otrzymywać bieżących ostrzeżeń i informacji.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu
samochodu.
Umiejscowienie na wyświetlaczu kierowcy:
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Prędkościomierz
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Obrotomierz/wskaźnik napędu hybrydowegoA
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wskaźnik zmiany biegu
Zegar
Tryb jazdy
Komunikaty, w niektórych sytuacjach z grafiką
Wskaźnik poziomu paliwa
Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu
całkowitegoB
Automatyczna kontrola prędkości jazdy i
informacje ogranicznika prędkości
90
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
A
B
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Informacja o znakach drogowych*
Informacje o stanie drzwi i pasów bezpieczeństwa
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
–
Stan naładowania
Dystans do pustego zbiornika
–
Odtwarzacz multimedialny
Dystans do wyczerpania akumulatora
–
Mapa nawigacyjna*
Chwilowe zużycie paliwa
–
Telefon
Menu aplikacji (aktywowane za pomocą zestawu
przycisków na kierownicy)
–
Rozpoznawanie poleceń głosowych
–
Zależy od wybranego trybu jazdy.
Łączny przebieg.
Symbol dynamiczny
którym wystąpił problem, lub przekazania
informacji objaśniających.
Symbol dynamiczny w swojej
formie podstawowej.
Pośrodku wyświetlacza kierowcy znajduje się
symbol dynamiczny, który zmienia wygląd
zależnie od typu komunikatu. Pomarańczowe
lub czerwone oznaczenie wokół symbolu
wskazuje wagę komunikatu kontrolnego lub
ostrzegawczego.
Powiązane informacje
Przykładowe symbole.
Animacja zmienia podstawowy kształt symbolu w obraz w celu zilustrowania miejsca, w
•
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
(Str. 93)
•
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 106)
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 103)
•
•
Komputer pokładowy (Str. 96)
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
91
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
92
•
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 114)
•
Tryby jazdy (Str. 501)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
Ustawień opcji wyświetlacza kierowcy
można dokonać w menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy i w menu ustawień na
wyświetlaczu centralnym.
Ustawienia w menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
•
system nawigacji drogowej*.
Ustawienia na wyświetlaczu
centralnym
Performance
Chrome Rings
3. Wybrać, co ma być pokazywane w tle:
2. Nacisnąć System Wersje językowe i
jednostki systemu Język systemu,
aby wybrać język.
> Zmiana będzie mieć wpływ na język na
wszystkich wyświetlaczach.
multimediów
• Pokaż nawigację, nawet gdy nie ma
ustawionej trasy
•
•
•
Minimalistic
Wybieranie języka
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
wyświetlacza
W menu aplikacji można wybrać informacje z
następujących źródeł, które mają być
widoczne na wyświetlaczu kierowcy
Glass
2. Nacisnąć przycisk My Car
Wyświetlacz kierowcy Informacje na
wyświetlaczu kierowcy.
• Pokaż dane aktualnie odtwarzanych
Do otwierania i obsługi menu aplikacji służy
prawy zestaw przycisków na kierownicy.
•
•
•
•
Wybieranie rodzaju informacji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
• Nie pokazuj żadnych informacji w tle
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu
samochodu.
3. Wybrać kompozycję (wygląd) wyświetlacza kierowcy:
Wybieranie kompozycji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć My Car Wyświetlacz
kierowcy Kompozycje wyświetlacza
Ustawienia te mają charakter osobisty i są
zapisywane automatycznie w aktywnym profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 114)
komputer pokładowy
odtwarzacz multimedialny
telefon
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
93
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu
kierowcy pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu
samochodu.
Beżowa strefa na wskaźniku poziomu paliwa
pokazuje ilość paliwa w zbiorniku.
Gdy poziom paliwa jest niski i trzeba niedługo
zatankować, zapala się symbol dystrybutora
paliwa i zmienia kolor na bursztynowy. Komputer pokładowy pokazuje także dystans do
pustego zbiornika.
Powiązane informacje
94
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Tankowanie paliwa (Str. 518)
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego (Str. 96)
•
Zbiornik paliwa – pojemność (Str. 731)
Wskaźnik napędu hybrydowego
W trybach jazdy Hybrid i Pure wyświetlacz
kierowcy pokazuje wskaźnik napędu hybrydowego, który pomaga kierowcy w jak najbardziej energooszczędnej jeździe.
Wskaźnik napędu hybrydowego pokazuje na
różne sposoby stosunek mocy pobieranej z silnika elektrycznego do mocy dostępnej.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbole na wskaźniku napędu
hybrydowego
Przykład:
Wskazuje aktualny poziom dostępnej mocy silnika elektrycznego.
Wypełniony symbol oznacza, że używany jest silnik elektryczny.
Jeśli symbol nie jest wypełniony, silnik elektryczny nie jest używany.
Wskazuje poziom mocy w momencie uruchomienia silnika spalinowego. Wypełniony symbol oznacza,
że używany jest silnik spalinowy.
Samochód jest uruchomiony, ale stoi. Brak żądania
mocy.
Wskazuje poziom mocy przy uruchomieniu silnika spalinowego. Jeśli
symbol nie jest wypełniony, silnik
spalinowy nie jest używany.
Samochód generuje prąd do ładowania akumulatora,
co następuje przykładowo po lekkim naciśnięciu
pedału hamulca lub podczas hamowania silnikiem w
trakcie zjazdu ze wzniesienia.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Symbol pokazujący, że akumulator
układu hybrydowego jest ładowany,
np.gdy pedał hamulca zostanie lekko
wciśnięty.
Tryby jazdy (Str. 501)
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego w modelu Twin Engine (Str. 501)
Moc żądana przez kierowcę
Wskazówka na wskaźniku napędu hybrydowego pokazuje, jakiej mocy silnika żąda kierowca, naciskając pedał przyspieszenia. Im
większe wskazanie na skali, tym więcej mocy
żąda kierowca na aktualnym biegu. Oznaczenie między symbolem błyskawicy a symbolem
kropli wskazuje punkt, w którym następuje
uruchomienie silnika spalinowego.
Silnik elektryczny nie jest w stanie dostarczyć żądanej mocy z silnika i następuje uruchomienie silnika
spalinowego.
95
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźnik akumulatora układu
hybrydowego
Symbole na wskaźniku akumulatora
układu hybrydowego
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
pokazuje ilość energii w tym akumulatorze.
Energia akumulatora układu hybrydowego jest
wykorzystywana przez silnik elektryczny, ale
również do chłodzenia lub ogrzewania samochodu. Komputer pokładowy oblicza przybliżoną odległość, jaką można pokonać na energii pozostałej w akumulatorze układu hybrydowego.
96
Komputer pokładowy
Komputer podróżny w samochodzie rejestruje różne dane, takie jak na przykład przebyty dystans, zużycie paliwa oraz średnia
prędkość podczas jazdy.
Dla ułatwienia oszczędnej jazdy rejestrowane
są informacje o chwilowym i średnim zużyciu
paliwa. Informacje z komputera pokładowego
mogą zostać wyświetlone na wyświetlaczu
kierowcy.
Symbol
na wskaźniku akumulatora
układu hybrydowego oznacza, że aktywna jest
funkcja Hold, a symbol
oznacza, że
aktywna jest funkcja Charge.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
•
Funkcja Hold i Charge (Str. 513)
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
Przykładowe informacje komputera pokładowego na
wyświetlaczu kierowcy. Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w
zależności od modelu samochodu.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Komputer pokładowy zawiera następujące
liczniki:
•
•
•
•
•
•
Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu całkowitego
Chwilowe zużycie paliwa
Dystans do pustego zbiornika
Dystans do wyczerpania akumulatora
Wskaźnik turystyczny — alternatywny
prędkościomierz
Jednostki odległości, prędkości itd. można
zmienić w ustawieniach systemowych na
wyświetlaczu centralnym.
Licznik przebiegu dziennego
Są dwa liczniki przebiegu dziennego, TM i TA.
TM można zerować ręcznie, natomiast TA jest
zerowany automatycznie, gdy samochód nie
był używany przez co najmniej cztery godziny.
Podczas jazdy są rejestrowane następujące
informacje:
•
•
•
•
Przebieg
Czas jazdy
Średnia prędkość
Średnie zużycie paliwa
Wartości są rejestrowane od momentu ostatniego wyzerowania licznika przebiegu dziennego.
Licznik przebiegu całkowitego
Dystans do wyczerpania akumulatora
Licznik przebiegu całkowitego rejestruje całkowity dystans przejechany przez samochód.
Tej wartości nie można wyzerować.
Chwilowe zużycie paliwa
Ten wskaźnik pokazuje, jakie zużycie paliwa
ma samochód w danym momencie. Wartość
ta jest aktualizowana mniej więcej co
sekundę.
Dystans do pustego zbiornika
Komputer pokładowy oblicza dystans, jaki można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku.
Parametr ten jest wyliczany na podstawie
średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 km (20 mil) oraz ilości paliwa pozostałego w zbiorniku.
Gdy wskaźnik pokazuje „----”, oznacza to, iż
pozostała ilość paliwa jest niewystarczająca
do obliczenia dystansu, jaki można jeszcze
przejechać. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielkie odchylenie, jeżeli
styl jazdy uległ zmianie.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość.
Obok tego symbolu jest pokazywana
przybliżona odległość, jaką można
pokonać na ilości energii pozostałej
w akumulatorze układu hybrydowego.
Parametr ten jest wyliczany na podstawie
średniego zużycia paliwa przy normalnym
obciążeniu samochodu, normalnej jeździe i
uwzględnieniu, czy klimatyzacja (AC) jest włączona czy wyłączona. Przełączenie trybu jazdy
Hybrid na Pure powoduje zwiększenie obliczonej odległości, ponieważ w trybie Pure
działanie układu klimatyzacji jest ograniczone
(tryb ECO układu klimatyzacji).
Gdy wskaźnik pokazuje wartość „----”, nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu na napędzie elektrycznym.
UWAGA
Może wystąpić niewielkie odchylenie, jeżeli
styl jazdy uległ zmianie.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość.
}}
97
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Wartość początkowa dla całkowicie
naładowanego akumulatora układu
hybrydowego
Ponieważ trudno jest przewidzieć styl jazdy i
inne czynniki wpływające na zasięg na napędzie elektrycznym, firma Volvo zdecydowała
się wprowadzić wartość początkową dla całkowicie naładowanego samochodu. Wartość
początkowa jest wartością maksymalną podawaną zamiast przewidywanego zasięgu na
napędzie elektrycznym. Różne wartości
początkowe dla trybów Hybrid i Pure wynikają z tego, że w trybie Pure samochód może
zużywać więcej energii z akumulatora układu
hybrydowego, a także z faktu, że samochód
przełącza się na tryb ECO układu klimatyzacji.
Zasięg na napędzie elektrycznym
Aby osiągnąć możliwe jak największy zasięg
na napędzie elektrycznym, kierowca samochodu zasilanego energią elektryczną musi
także pamiętać o oszczędzaniu energii. Im
więcej odbiorników energii (zestaw audio,
elektryczne podgrzewanie szyb/lusterek/
siedzeń, nadmuch bardzo zimnego powietrza
z układu klimatyzacji itd.) jest włączonych,
tym krótszy potencjalny zasięg.
98
UWAGA
Oprócz dużego poboru prądu przez urządzenia znajdujące się w kabinie pasażerskiej, na zmniejszenie zasięgu samochodu
wpływają także gwałtowne przyspieszanie
i hamowanie, jazda z dużą prędkością,
duży ładunek, niska temperatura zewnętrzna i jazda pod górę.
Wskaźnik turystyczny — alternatywny
prędkościomierz
Alternatywny prędkościomierz cyfrowy ułatwia jazdę w krajach, w których limity prędkości na znakach drogowych są wyrażone w
innych jednostkach niż te, wskazywane na
przyrządach samochodu.
Prędkość na wskaźniku cyfrowym jest wówczas wskazywana w jednostce przeciwnej do
tej, pokazywanej na prędkościomierzu analogowym. Jeśli prędkościomierz analogowy jest
wyskalowany w mph, cyfrowy prędkościomierz pokazuje odpowiednią wartość prędkości w km/h i na odwrót.
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy (Str. 99)
•
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 100)
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży na wyświetlaczu centralnym
(Str. 100)
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Zmiana jednostek systemowych
(Str. 144)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
Na wyświetlaczu kierowcy mogą być pokazywane wartości zarejestrowanych oraz obliczonych przez komputer podróżny danych.
Wartości są zapisywane w aplikacji komputera pokładowego. Informacje, jakie mają być
widoczne na wyświetlaczu kierowcy, można
wybrać z pośrednictwem menu aplikacji.
1.
Otworzyć menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy, naciskając (1).
(Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy
na wyświetlaczu kierowcy znajduje się
niepotwierdzony komunikat. Aby otworzyć
menu aplikacji, należy najpierw potwierdzić komunikat przez naciśnięcie przycisku O (4).)
3. Przejść w dół do przycisków opcji, aby
wybrać, które informacje mają być
widoczne na wyświetlaczu kierowcy:
•
•
•
•
2. Przejść w lewo lub w prawo do aplikacji
komputera pokładowego za pomocą (2).
> Cztery górne wiersze menu pokazują
zmierzone wartości dla licznika dziennego przebiegu TM. Następne cztery
wiersze menu pokazują zmierzone wartości dla licznika dziennego przebiegu
TA. Do przewijania listy w górę lub w
dół służy (3).
Otworzyć menu aplikacji1 i przejść do odpowiedniej
pozycji za pomocą prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Menu aplikacji
Licznik przebiegu całkowitego
Dystans do pustego zbiornika
Dystans do wyczerpania akumulatora
Wskaźnik turystyczny (alternatywny
prędkościomierz)
•
Przebieg dla licznika przebiegu dziennego TM, TA lub brak wskazania przebiegu
•
Chwilowe zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa dla licznika przebiegu dziennego TM lub TA albo brak wskazania
zużycia paliwa
Do wyboru opcji lub rezygnacji z ich
wyboru służy przycisk O (4). Zmiana zostaje dokonana natychmiast.
Powiązane informacje
•
•
Komputer pokładowy (Str. 96)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 100)
W lewo/w prawo
Góra/dół
Potwierdzenie
1
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
99
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Zerowanie licznika dziennego przebiegu za
pomocą lewego przełącznika przy kierownicy.
–
Aby wyzerować wszystkie informacje licznika przebiegu dziennego TM (tzn. przebieg, średnie zużycie paliwa, średnią prędkość i czas jazdy), nacisnąć długo przycisk
RESET na lewej dźwigni przy kierownicy.
Krótkie naciśnięcie przycisku RESET
zeruje tylko przebieg.
Licznik przebiegu dziennego TA może zostać
wyzerowany tylko automatycznie, gdy samochód nie był używany od czterech godzin lub
dłużej.
Powiązane informacje
•
100
Komputer pokładowy (Str. 96)
Wyświetlanie danych
statystycznych podróży na
wyświetlaczu centralnym
Dane statystyczne podróży z komputera
pokładowego mogą być pokazywane w
postaci graficznej na wyświetlaczu centralnym, a uzyskiwana w ten sposób analiza ułatwia kierowcy bardziej oszczędną jazdę.
Otworzyć aplikację Wyniki
kierowcy w widoku aplikacji,
aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
Każdy słupek na wykresie
opowiada dystansowi 1, 10
lub 100 km albo mil. W miarę postępu podróży słupki wypełniają się, począwszy od prawej strony. Ostatni słupek po prawej stronie
pokazuje wartość dla aktualnego dystansu.
Dane średniego zużycia paliwa oraz całkowitego czasu jazdy są liczone od ostatniego
wyzerowania danych statystycznych podróży.
Zużycie paliwa i energii elektrycznej jest prezentowane na oddzielnych wykresach. Zużycie energii elektrycznej jest zużyciem „netto”,
to znaczy stanowi różnicę energii zużytej i
energii odzyskanej podczas hamowania.
Dane statystyczne podróży z komputera podróżnego2.
UWAGA
Podczas jazdy na napędzie elektrycznym w
danych statystycznych podróżny może
pojawić się wskazanie zużycia paliwa, jeśli
pracuje nagrzewnica dodatkowa3.
Powiązane informacje
•
Ustawienia danych statystycznych podróży (Str. 101)
•
Komputer pokładowy (Str. 96)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia danych statystycznych
podróży
Zerowanie lub zmienianie ustawień danych
statystycznych podróży.
1. Otworzyć aplikację Wyniki kierowcy w
widoku aplikacji, aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży na wyświetlaczu centralnym
(Str. 100)
•
•
Komputer pokładowy (Str. 96)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 100)
Data i czas
Zegar jest wyświetlany zarówno na wyświetlaczu kierowcy, jak i na wyświetlaczu centralnym.
Umiejscowienie zegara
2. Nacisnąć Preferencje, aby
•
zmienić skalę wykresu. Wybrać rozdzielczość 1, 10 lub 100 km/mil dla
słupków wykresu.
•
wyzerować dane po każdej podróży.
Ma to miejsce, gdy samochód stoi w
miejscu dłużej niż 4 godziny.
W niektórych sytuacjach zegar na wyświetlaczu kierowcy może zostać przesłonięty komunikatem lub informacją.
•
wyzerować dane aktualnej podróży.
Zegar na wyświetlaczu centralnym znajduje
się na górze z prawej strony pola stanu.
Dane statystyczne podróży, obliczone
średniego zużycie i całkowity czas jazdy
są zawsze zerowane jednocześnie.
Jednostki odległości, prędkości itd. można
zmienić w ustawieniach systemowych na
wyświetlaczu centralnym.
2 Ilustracja ma charakter schematyczny
3 Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
– poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
101
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Ustawienia daty i czasu
–
Wybrać Ustawienia System Data i
godzina w górnym widoku na wyświetlaczu centralnym, aby zmienić ustawienie
formatu czasu i daty.
Ustawić datę i czas, naciskając strzałkę w
górę lub w dół na ekranie dotykowym.
Automatyczne ustawienie czasu w
samochodach z GPS
W samochodach wyposażonych w system
nawigacji można wybrać opcję
Automatyczne ustawienie godziny. Strefa
czasowa będzie wówczas adaptowana automatycznie na podstawie lokalizacji samochodu. W pewnych typach systemów nawigacji dla prawidłowego określenia strefy czasowej konieczne jest również ustawienie aktualnej lokalizacji (kraju). Jeśli nie wybrano
Automatyczne ustawienie godziny, czas i
data są ustawiane za pomocą strzałek w górę i
w dół na ekranie dotykowym.
Czas letni
W niektórych krajach można wybrać ustawienie Automatycznie czas letni w celu automatycznego przełączania na czas letni. W
innych krajach ustawienie Czas letni można
wybrać ręcznie.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
Wskaźnik temperatury
zewnętrznej
Temperatura zewnętrzna jest widoczna na
wyświetlaczu kierowcy.
Czujnik wykrywa temperaturę na zewnątrz
samochodu.
Przy małej prędkości jazdy lub na postoju
wskazania temperatury mogą być zawyżone.
Gdy temperatura zewnętrzna wynosi
od –5 °C do +2 °C (23 °F do 36 °F),
zapala się symbol śnieżynki jako
ostrzeżenie przed potencjalną gołoledzią.
Symbol pojawia się również na krótko
wyświetlaczu przeziernym* na przedniej szybie, jeśli samochód jest w niego wyposażony.
Zmiany jednostki wskaźnika temperatury itd.
można dokonać w ustawieniach systemowych
102
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Symbole wskaźników na
wyświetlaczu kierowcy
Powiązane informacje
Symbole wskaźników informują kierowcę o
włączeniu funkcji, działaniu systemu oraz
wystąpieniu błędów lub usterek.
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Zmiana jednostek systemowych
(Str. 144)
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać tekst komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa w
sposób prawidłowy. Równocześnie na wyświetlaczu kierowcy
pojawia się odpowiedni komunikat. Symbol informacyjny może
zaświecić się także wraz z
innymi lampkami.
Awaria w układzie hamulcowym
Symbol zapala się, gdy wystąpi
usterka hamulca postojowego.
Symbol
Działanie
Automatyczny hamulec włączony
Symbol świeci się, gdy funkcja
jest włączona i aktywny jest
hamulec zasadniczy lub postojowy. Hamulec utrzymuje samochód w miejscu po zatrzymaniu.
Układ monitorowania ciśnienia
w oponach
Symbol zapala się w razie
niskiego ciśnienia w oponach. W
przypadku usterki układu TPMS
symbol będzie najpierw migać
przez około 1 minutę, a następnie
zapali się ciągłym światłem.
Może to być spowodowane faktem, że układ nie jest w stanie
prawidłowo wykryć lub ostrzegać o niskim ciśnieniu w oponach.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się,
układ ABS nie działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez
funkcji zapobiegania blokowaniu
kół przy hamowaniu.
}}
103
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się po
uruchomieniu silnika, może być
to oznaką usterki systemu redukcji emisji spalin. Udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia.
Firma Volvo zaleca, aby skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Lewy i prawy kierunkowskaz
Symbol miga, gdy używane są
kierunkowskazy.
Symbol
Działanie
Aktywne światła drogowe włączone
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł drogowych.
Aktywne światła drogowe
wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy
automatyka świateł drogowych
jest wyłączona.
Światła drogowe
Lampka świeci się, gdy włączone
są światła drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Światła pozycyjne
Symbol świeci, gdy włączone są
światła pozycyjne.
Usterka w układzie reflektorów
Symbol świeci w przypadku
wystąpienia usterki funkcji ABL
(aktywnych reflektorów skrętnych) lub innej usterki w układzie
reflektorów.
104
Aktywne światła drogowe włączone
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł drogowych. Światła pozycyjne są włączone.
Aktywne światła drogowe
wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy
automatyka świateł drogowych
jest wyłączona. Światła pozycyjne są włączone.
Symbol
Działanie
Światła drogowe
Symbol świeci, gdy włączone są
światła drogowe i światła pozycyjne.
Przednie światła przeciwmgielne włączone
Lampka świeci się przy włączonych przednich światłach przeciwmgielnych.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym świetle przeciwmgielnym.
Czujnik deszczu włączony
Lampka świeci się przy włączonym czujniku deszczu.
Przygotowanie do jazdy włączone
Lampka świeci się, gdy nagrzewnica bloku silnika i kabiny/klimatyzacja przygotowują samochód
do jazdy.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol
Działanie
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje
działanie układu antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje
usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
Symbol zapala się, gdy tryb sportowy jest włączony. Tryb sportowy umożliwia kierowcy bardziej aktywną jazdę. Układ
sprawdza, czy ruchy pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów są
bardziej aktywne niż podczas
normalnej jazdy i umożliwia
wtedy do pewnego stopnia kontrolowany poślizg tylnej części
pojazdu, zanim zainterweniuje i
ustabilizuje tor jazdy.
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Funkcja monitorowania pasa
ruchu
Układ monitorowania pasa
ruchu i czujnik deszczu
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa.
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa. Czujnik
deszczu jest włączony.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona,
ale linie pasa nie są wykrywane.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona,
ale linie pasa nie są wykrywane.
Czujnik deszczu jest włączony.
Bursztynowy symbol: Ostrzeżenie/interwencja funkcji monitorowania pasa ruchu.
Ograniczone osiągi
W razie chwilowej usterki zespołu napędowego samochód
może przełączyć się w tryb awaryjny, w którym moc silnika jest
zredukowana, co pozwala zapobiec uszkodzeniu zespołu napędowego.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 106)
105
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbole ostrzegawcze na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole ostrzegawcze informują kierowcę o
włączeniu ważnej funkcji lub wystąpieniu
poważnego błędu albo usterki.
Symbol
Działanie
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy
świeci się w przypadku wykrycia
usterki mogącej mieć wpływ na
bezpieczeństwo jazdy lub własności jezdne samochodu. W tym
samym momencie na wyświetlaczu kierowcy pojawi się tekstowe objaśnienie. Symbol
ostrzegawczy może się również
podświetlić razem z innymi symbolami.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci lub miga,
dopóki kierowca lub pasażer na
przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba
podróżująca na tylnym siedzeniu
rozepnie pas bezpieczeństwa.
106
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Poduszki powietrzne
Niskie ciśnienie oleju
Jeśli symbol pozostaje podświetlony lub zapala się podczas
jazdy, oznacza to, że w systemie
bezpieczeństwa samochodu została wykryta usterka. Przeczytać
komunikat na wyświetlaczu kierowcy. Firma Volvo zaleca, aby
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić
i w razie potrzeby uzupełnić
poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego
poziomu oleju w silniku, należy
skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca, aby
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
Należy udać się do najbliższej
stacji obsługi w celu sprawdzenia i skorygowania poziomu
płynu hamulcowego.
Włączony hamulec postojowy
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca postojowego.
Błyskanie lampki sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat
na wyświetlaczu kierowcy.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w
trakcie jazdy, oznacza to, że
nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji
obsługi. Firma Volvo zaleca, aby
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Ryzyko kolizji
Układ City Safety ostrzega przed
ryzykiem kolizji z innymi pojazdami, pieszymi, rowerzystami lub
dużymi zwierzętami.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol
Działanie
Awaria układu
Symbol ten zapala się podczas
jazdy w przypadku problemu z
układem napędowym. W tym
samym momencie na wyświetlaczu kierowcy pojawi się tekstowe objaśnienie.
Wysoka temperatura silnika
Symbol zapala się podczas jazdy,
gdy temperatura silnika jest zbyt
wysoka. W tym samym momencie na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się tekstowe objaśnienie.
Powiązane informacje
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 103)
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania
z praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy. Poniższy tekst stanowi umowę firmy
Volvo z producentem lub projektantem i jest
napisany w języku angielskim.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
}}
107
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
108
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
}}
109
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
110
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Eric S. Raymond
John Bowler
Gilles Vollant
Kevin Bracey
and with the following additions to the
disclaimer:
Sam Bushell
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
111
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
112
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
Menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji niektórych aplikacji.
Powiązane informacje
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Ilustracja ma charakter schematyczny.
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
można używać w miejsce wyświetlacza centralnego. Do obsługi menu służy prawy zestaw
przycisków na kierownicy. Menu aplikacji ułatwia przełączanie poszczególnych aplikacji lub
funkcji w aplikacjach bez potrzeby puszczania
kierownicy.
Funkcje menu aplikacji
Różne aplikacje udostępniają różnego rodzaju
funkcje. Poniższymi aplikacjami i ich funkcjami
można sterować z menu aplikacji:
}}
113
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Aplikacja
Funkcje
Komputer
pokładowy
Wybór licznika przebiegu
dziennego, wybór informacji
pokazywanych na wyświetlaczu kierowcy itd.
Odtwarzacz
multimedialny
Wybór aktywnego źródła
dla odtwarzacza multimedialnego.
Telefon
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem z listy połączeń.
Nawigacja
Wskazówki dojazdu do celu
itd.
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 90)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 114)
Nacisnąć otwórz/zamknij (1).
> Menu aplikacji otwiera/zamyka się.
UWAGA
Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu kierowcy znajduje się niepotwierdzony komunikat. Aby otworzyć menu
aplikacji, należy najpierw potwierdzić
komunikat.
Menu aplikacji zamyka się automatycznie po
pewnym czasie braku aktywności lub po
wybraniu pewnych opcji.
Menu aplikacji i prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ilustracja ma charakter schematyczny.
Otwórz/zamknij
W lewo/w prawo
W górę/w dół
Potwierdzenie
114
–
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy jest
obsługiwane za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji
Nawigacja i dokonywanie wyboru w
menu aplikacji
1.
Nawigacja między aplikacjami odbywa się
poprzez naciskanie przycisków w lewo lub
w prawo (2).
> Funkcje poprzedniej/następnej aplikacji
są pokazywane w menu aplikacji.
2. Przeglądanie poszczególnych funkcji
wybranej aplikacji jest możliwe poprzez
naciskanie przycisków w górę lub w dół
(3).
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
3. Potwierdzenie lub zaznaczenie opcji funkcji jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia (4).
> Funkcja zostaje aktywowana i dla niektórych opcji menu aplikacji zostaje
wtedy zamknięte.
Komunikaty na wyświetlaczu
kierowcy
pojazdu, którą otwiera się z widoku aplikacji
wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz kierowcy może pokazywać
komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i pomagają mu w różnych sytuacjach.
Struktura komunikatów może się zmieniać i
mogą one być wyświetlane razem z grafiką,
symbolami lub przyciskami służącymi na przykład do potwierdzenia komunikatu lub
zatwierdzenia polecenia.
Przy ponownym otwarciu, menu aplikacji
otworzy się na funkcjach najczęściej używanych aplikacji.
Powiązane informacje
•
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 113)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
Przykładowe komunikaty na wyświetlaczu kierowcy.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu
samochodu.
Przykładowe komunikaty na wyświetlaczu kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje komunikaty,
które mają wyższy priorytet dla kierowcy.
Komunikaty mogą być pokazywane w różnych
częściach wyświetlacza kierowcy, zależnie od
tego, jakie inne informacje są aktualnie
wyświetlane. Po pewnym czasie lub gdy kierowca potwierdził komunikat/podjął wymagane działanie, komunikat znika z wyświetlacza kierowcy. Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje umieszczony w aplikacji Status
}}
115
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Komunikaty serwisowe
Poniżej zamieszczono wybrane ważne komunikaty serwisowe oraz ich znaczenie.
Komunikat
Działanie
Zatrzymaj
bezpiecznie
samochódA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie uszkodzeniem – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Wyłącz silnikA
116
Należy skontaktować się
ze stacją obsługiB w celu
natychmiastowego sprawdzenia samochodu.
Wymagany
serwisA
Należy skontaktować się
ze stacją obsługiB w celu
jak najszybszego sprawdzenia samochodu.
Działanie
Regularny
przegląd
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją obsługiB.
Wyświetlany przed terminem następnego przeglądu.
Zarezerwuj
termin przeglądu
Regularny
przegląd
Czas na
przegląd
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie uszkodzeniem – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Wymagany
pilny serwis.
Udaj się do
stacji
obsługiA
Komunikat
Regularny
przegląd
Termin przeglądu minął
Chwilowo
wyłączoneA
A
B
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją obsługiB.
Wyświetlany w dniu terminu następnego przeglądu.
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją obsługiB.
Wyświetlany, gdy termin
przeglądu upłynął.
Tymczasowe wyłączenie
funkcji, która zostanie
przywrócona podczas
jazdy lub po ponownym
uruchomieniu silnika.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu kierowcy (Str. 117)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy (Str. 118)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy są
obsługiwane za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy.
1.
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
Nawigacja między przyciskami odbywa
się poprzez naciskanie przycisków w lewo
lub w prawo (1).
2. Potwierdzenie wyboru jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia (2).
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Komunikaty bez przycisków:
–
Przykłady komunikatów na wyświetlaczu kierowcy i
prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ilustracja
ma charakter schematyczny – poszczególne części
mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
W lewo/w prawo
Potwierdzenie
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu kierowcy zawierają jeden lub więcej przycisków,
służących na przykład do potwierdzenia
komunikatu lub zatwierdzenia polecenia.
Zamknąć komunikat, naciskając przycisk
potwierdzenia (2) lub poczekać, aż komunikat zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w aplikacji Status pojazdu,
którą otwiera się z widoku aplikacji wyświetlacza centralnego. Przy tym na wyświetlaczu
centralnym pojawia się komunikat
Powiadomienie zapisane w komputerze
pokł..
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy (Str. 118)
117
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały
zapisane z wyświetlacza kierowcy lub
wyświetlacza centralnego, zarządzanie nimi
odbywa się na wyświetlaczu centralnym.
Odczytywanie zapisanych komunikatów
Aby od razu odczytać zapisany komunikat:
–
Nacisnąć przycisk z prawej strony komunikatu Powiadomienie zapisane w
komputerze pokł. na wyświetlaczu centralnym.
> Zapisany komunikat pokaże się w aplikacji Status pojazdu.
Aby zarezerwować przegląd dla zapisanego
komunikatu:
–
Aby odczytać zapisany komunikat później:
1.
Zapisane komunikaty można zobaczyć w aplikacji
Status pojazdu.
Komunikaty pokazywane na
wyświetlaczu kierowcy, które
muszą zostać zapisane w
aplikacji Status pojazdu na
wyświetlaczu centralnym.
Przy tym na wyświetlaczu
centralnym pojawia się
komunikat Powiadomienie zapisane w
komputerze pokł..
4 Funkcja
118
Otworzyć aplikację Status pojazdu w
menu aplikacji wyświetlacza centralnego.
> Aplikację otwiera się z dolnego widoku
składowego widoku strony głównej.
2. Wybrać zakładkę Wiadomości w aplikacji.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów.
3. Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej
stronie w aplikacji przedstawia informacje o komunikacie w formie graficznej.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
W trybie powiększonym niektóre komunikaty
mają dwa przyciski do rezerwacji przeglądów
lub otwarcia Instrukcji obsługi.
dostępna tylko na niektórych rynkach. Ponadto należy zarejestrować konto Volvo ID i wybraną stację obsługi.
W trybie powiększonym komunikatu
nacisnąć Zapytaj o rezerwacjęZadzwoń,
aby zarezerwować4, aby uzyskać pomoc
z rezerwacją terminu przeglądu.
> W opcji Zapytaj o rezerwację: Otworzy się zakładka Rezerwacje w aplikacji i zostanie wygenerowane żądanie
rezerwacji przeglądu lub naprawy.
W opcji Zadzwoń, aby
zarezerwować: Uruchomiona zostanie
aplikacja telefonu i nawiązane zostanie
połączenie z centrum serwisowym w
celu rezerwacji przeglądu lub naprawy.
Aby otworzyć Instrukcję obsługi dla zapisanego komunikatu:
–
W trybie powiększonym komunikatu
nacisnąć Instrukcja obsługi, aby przeczytać informacje z Instrukcji obsługi na
temat danego komunikatu.
> Instrukcja obsługi jest otwierana na
wyświetlaczu centralnym i pokazuje
informacje powiązane z komunikatem.
Komunikaty zapisane w aplikacji są usuwane
automatycznie przy każdym uruchomieniu silnika.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu kierowcy (Str. 117)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
119
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Prezentacja wyświetlacza
centralnego
Wieloma funkcjami samochodu można sterować z wyświetlacza centralnego. Przedsta-
120
wiono tutaj wyświetlacz centralny i jego
opcje.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Trzy z podstawowych widoków wyświetlacza centralnego. Przeciągnąć palcem w prawo lub w lewo, aby uzyskać dostęp odpowiednio do widoku funkcji lub do widoku
aplikacji5.
5 Widoki
w samochodach z kierownicą po prawej stronie są odwrócone.
}}
121
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Widok funkcji – funkcje samochodu włącza się lub wyłącza naciśnięciem. Niektóre
funkcje otwierają inne funkcje, co oznacza,
że otwierają one okna z opcjami ustawień.
Oto przykład: Kamera. Ustawień
wyświetlacza przeziernego* dokonuje się
także z widoku funkcji, ale do regulacji
służy prawy zestaw przycisków na kierownicy.
obsługi (np. Instrukcja obsł. nawigacji)
mogą być również dostępne w widoku
górnym.
Nawigacja – prowadzi do nawigacji na
napie, na przykład z wykorzystaniem systemu Sensus Navigation*. Nacisnąć widok
składowy, aby go otworzyć.
Multimedia – ostatnio używane aplikacje
związane z multimediami. Nacisnąć widok
składowy, aby go otworzyć.
Widok strony głównej – pierwszy widok,
który pojawia się po uruchomieniu ekranu.
Telefon – można stąd uzyskać dostęp do
funkcji telefonu. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć.
Widok aplikacji — aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje funkcji
zintegrowanych, takich jak Radio FM.
Dotknąć palcem ikonę aplikacji, aby ją
otworzyć.
Dodatkowy widok składowy – ostatnio
używane aplikacje lub funkcje samochodu,
które nie należą do żadnego z pozostałych
widoków składowych. Nacisnąć widok
składowy, aby go otworzyć.
Pasek stanu – czynności wykonywane w
samochodzie są wyświetlane u góry
ekranu. Informacje o sieci i połączeniu są
pokazane po lewej stronie pola stanu,
podczas gdy informacje związane z
mediami, zegar i wskaźnik trwającej w tle
aktywności są pokazane po prawej stronie.
Widok górny – pociągnąć w dół zakładkę,
aby uzyskać dostęp do widoku górnego.
Stąd można uzyskać dostęp do
Ustawienia, Instrukcja obsługi, Profil
oraz wiadomości zapisanych w systemie
samochodu. W pewnych przypadkach
ustawienia kontekstowe (np. Ustawienia
nawigacji) i kontekstowa instrukcja
122
Wiersz klimatyzacji – informacje oraz
możliwość bezpośredniej regulacji na
przykład temperatury lub poziomu ogrzewania foteli*. Nacisnąć symbol pośrodku
wiersza klimatyzacji, aby otworzyć widok
klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
Powiązane informacje
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
•
•
Aplikacje (Str. 546)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 146)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
•
Wyłączanie i zmiana głośności dźwięków
systemowych na wyświetlaczu centralnym (Str. 144)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego (Str. 143)
•
Zmiana wersji językowej systemu
(Str. 144)
•
Zmiana jednostek systemowych
(Str. 144)
Symbole na pasku stanu wyświetlacza
centralnego (Str. 135)
Telefon (Str. 572)
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Obsługa wyświetlacza centralnego
(Str. 123)
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 699)
•
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa wyświetlacza centralnego
Regulacja i sterowanie wieloma funkcjami
samochodu odbywa się za pomocą wyświetlacza centralnego. Wyświetlacz centralny ma
ekran reagujący na dotyk.
Korzystanie z funkcji dotykowej
wyświetlacza centralnego
Wyświetlacz reaguje różnie, zależnie od tego,
czy zastosowane zostanie naciśnięcie, przeciągnięcie czy szybkie przeciągnięcie palcem
po ekranie. Działania takie jak przeglądanie
Procedura
różnych widoków, zaznaczanie obiektów,
przewijanie list i przenoszenie aplikacji mogą
być wykonywane na różne sposoby poprzez
dotknięcie ekranu.
Warstwa światła podczerwonego tuż nad
powierzchnią ekranu sprawia, że potrafi on
wykryć obecność palca, który znajduje się tuż
przed nim. Technologia ta umożliwia korzystanie z ekranu również w rękawiczkach.
Jednocześnie z funkcji ekranu mogą korzystać
dwie osoby, na przykład w celu regulacji usta-
wień klimatyzacji dla strefy kierowcy i pasażera.
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Poniższa tabela prezentuje różne sposoby
obsługiwania ekranu:
Wykonanie
Rezultat
Jedno naciśnięcie.
Zaznaczenie obiektu, potwierdzenie wyboru lub aktywowanie funkcji.
Dwa naciśnięcia w krótkim
odstępie czasu.
Powiększenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy.
Naciśnięcie i przytrzymanie.
Chwycenie obiektu. Może służyć do przenoszenia aplikacji lub punktów na mapie. Naciśnięcie i
przytrzymanie palca na ekranie i jednoczesne przeciągnięcie obiektu w żądane miejsce.
Jednokrotne dotknięcie
dwoma palcami.
Pomniejszenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy.
}}
123
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Procedura
Wykonanie
Rezultat
Przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przytrzymanie po naciśnięciu i przeciągnięcie w celu przeniesienia aplikacji lub punktu na mapie. Przeciągnięcie poziomo
lub pionowo po ekranie.
Szybkie przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przeciągnięcie poziomo
lub pionowo po ekranie.
Należy pamiętać, że dotknięcie górnej części ekranu może spowodować otwarcie widoku górnego.
124
Rozsunięcie
Powiększenie.
Zsunięcie
Pomniejszenie.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powrót do widoku strony głównej z
innego widoku
peratury można dokonać jedną z poniższych
metod:
1.
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej
poniżej wyświetlacza centralnego.
> Zostaje pokazany ostatni stan widoku
strony głównej.
•
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę,
•
naciskać + lub −, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać temperaturę, lub
2. Ponownie nacisnąć krótko.
> Wszystkie widoki składowe z widoku
głównego są ustawiane na domyślne.
•
nacisnąć żądaną temperaturę na regulatorze.
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób
dostępu do różnych widoków ekranu.
Powiązane informacje
Na wyświetlaczu centralnym pojawia się wskaźnik
przewijania, gdy możliwe jest przewijanie widoku.
Korzystanie z elementów sterowania
na wyświetlaczu centralnym
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
•
Przenoszenie aplikacji i przycisków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 135)
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Przewijanie listy, artykułu lub widoku
Gdy na ekranie pojawi się wskaźnik przewijania, widok można przewijać w dół lub w górę.
Przesunąć palcem w dół/w górę w dowolnym
miejscu w widoku.
Regulacja temperatury.
Do sterowania wieloma funkcjami samochodu
służą regulatory. Przykładowo, regulacji tem-
125
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Włączanie i wyłączanie
wyświetlacza centralnego
1.
Wyświetlacz centralny można wygasić i włączyć ponownie za pomocą przycisku strony
głównej znajdującego się pod ekranem.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk strony
głównej poniżej ekranu.
> Ekran stanie się czarny, za wyjątkiem
wiersza klimatyzacji, który nadal będzie
wyświetlany. Nadal działają wszystkie
funkcje powiązane z ekranem.
2. Ponowna aktywacja ekranu – nacisnąć
krótko przycisk strony głównej.
> Ponownie zostanie wyświetlony widok,
który był aktywny przy wyłączeniu
ekranu.
UWAGA
Wyłączenie ekranu nie jest możliwe, gdy
jest na nim widoczne polecenie wykonania
określonego działania.
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Skutkiem naciśnięcia przycisku strony głównej
jest wygaszenie ekranu i brak reakcji ekranu
dotykowego na dotyk. Wiersz klimatyzacji jest
wyświetlany w dalszym ciągu. Nadal działają
wszystkie funkcje powiązane z ekranem, na
przykład klimatyzacja, system audio, nawigacja* i aplikacje. Wygaszenie wyświetlacza centralnego jest dobrą okazją do wyczyszczenia
ekranu. Funkcję wygaszania można także
wykorzystać do wyłączenia ekranu, by nie
przeszkadzał podczas jazdy.
126
UWAGA
Wyświetlacz centralny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu
drzwi kierowcy.
Powiązane informacje
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 699)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego (Str. 143)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
Na wyświetlaczu centralnym jest pięć różnych widoków podstawowych: widok strony
głównej, widok górny, widok klimatyzacji,
widok aplikacji i widok funkcji. Ekran zostaje
włączony automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Widok strony głównej
Widok strony głównej pojawia się po uruchomieniu ekranu. Składa się z czterech widoków
składowych: Nawigacja, Media, Telefon oraz
Inne.
Aplikacja lub funkcja samochodu wybrana z
widoku aplikacji lub funkcji uruchamia się w
odpowiednim widoku składowym strony
głównej. Przykładowo Radio FM uruchamia
się w widoku składowym Media.
Widok składowy „Inne” zawiera ostatnio używane aplikacje lub funkcje samochodu, które
nie są związane z żadnym z trzech pozostałych obszarów.
W widokach składowych prezentowana jest
krótka informacja na temat poszczególnych
aplikacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
UWAGA
Widok górny
Po uruchomieniu pojazdu różne podwidoki
w obrębie widoku głównego pokazują
informacje o aktualnym stanie aplikacji.
•
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób
dostępu do różnych widoków ekranu.
Pasek stanu
Czynności wykonywane w samochodzie są
wyświetlane u góry ekranu. Informacje o sieci i
połączeniu są widoczne po lewej stronie pola
stanu, a informacje związane z multimediami,
zegar i wskaźnik trwającej aktywności w tle są
widoczne po prawej stronie.
bezpośrednio w widoku górnym, gdy aplikacja (np. nawigacja) jest uruchomiona.
Widok górny ściągnięty w dół.
Pośrodku paska stanu u góry ekranu znajduje
się zakładka. Otworzyć górny widok, naciskając zakładkę lub przeciągając/przesuwając
palec z góry na dół wzdłuż ekranu.
W widoku górnym dostępne są zawsze następujące pozycje:
• Ustawienia
• Instrukcja obsługi
• Profil
• Wiadomości zapisane w systemie samochodu.
W widoku górnym dostępne są w pewnych
przypadkach następujące pozycje:
•
Ustawienia kontekstowe (np. Ustawienia
nawigacji). Ustawienia można zmieniać
Kontekstowa instrukcja obsługi (np.
Instrukcja obsł. nawigacji). W widoku
górnym można uzyskać bezpośredni
dostęp do artykułów cyfrowej instrukcji
obsługi związanych z treściami wyświetlanymi na ekranie.
Wyjście z widoku górnego – nacisnąć poza
widokiem górnym albo przycisk strony głównej lub nacisnąć dolną część widoku górnego i
pociągnąć w górę. Widoczny staje się wtedy
widok znajdujący się pod spodem, z którego
można ponownie skorzystać.
UWAGA
Widok górny nie jest dostępny w czasie
uruchamiania/wyłączania oraz, gdy na
ekranie widoczny jest komunikat. Nie jest
on również dostępny, gdy wyświetlany jest
widok klimatyzacji.
Widok klimatyzacji
Wiersz klimatyzacji jest zawsze widoczny u
dołu ekranu. Można tutaj bezpośrednio regulować większość ustawień klimatyzacji, takich
jak temperatura, a także poziom ogrzewania
foteli*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 127
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Nacisnąć symbol pośrodku wiersza
klimatyzacji, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji
ustawień.
Widok aplikacji
jest krótka informacja, na przykład liczba nieprzeczytanych wiadomości tekstowych dla
funkcji Wiadomości.
Nacisnąć aplikację, aby ją otworzyć. Aplikacja
otwiera się w widoku składowym, do którego
należy, np. Media.
Nacisnąć symbol, aby zamknąć
widok klimatyzacji i powrócić do
poprzedniego widoku.
Widok aplikacji można przewijać w dół, zależnie od liczby aplikacji. W tym celu należy przesunąć palec/przeciągnąć po ekranie od dołu
do góry.
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu6 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Widok aplikacji z aplikacjami samochodu.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu6, aby przejść do widoku aplikacji z
widoku strony głównej. Tutaj znajdują się aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz
aplikacje funkcji zintegrowanych, takich jak
Radio FM. W przypadku niektórych aplikacji
bezpośrednio w widoku aplikacji wyświetlana
6 Dotyczy
128
samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Widok funkcji
Zależnie od liczby funkcji widok można także
przewijać w dół. W tym celu należy przesunąć
palec/przeciągnąć po ekranie od dołu do góry.
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
W odróżnieniu od widoku aplikacji, gdzie
naciśnięcie aplikacji powoduje jej otwarcie,
naciśnięcie przycisku funkcji powoduje jej włączenie lub wyłączenie. Niektóre funkcje otwierają się po naciśnięciu w nowym oknie (funkcje uruchomienia).
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu6 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Powiązane informacje
Widok funkcji z przyciskami różnych funkcji samochodu.
Przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu6, aby przejść do widoku funkcji z
widoku strony głównej. W tym miejscu można
włączać lub wyłączać różne funkcje samochodu, np. BLIS*, Lane Keeping Aid* i
Wspomaganie parkowania*.
6 Dotyczy
•
Zarządzanie widokami składowymi na
wyświetlaczu centralnym (Str. 130)
•
Symbole na pasku stanu wyświetlacza
centralnego (Str. 135)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 146)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
Profile kierowcy (Str. 149)
•
Aplikacje (Str. 546)
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 129
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie widokami składowymi
na wyświetlaczu centralnym
Widok strony głównej składa się z czterech
widoków składowych: Nawigacja, Media,
130
Telefon oraz Inne. Widoki te można powiększać.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiększanie widoku składowego z trybu domyślnego
Tryb standardowy i tryb rozszerzony widoku składowego na wyświetlaczu centralnym.
}}
131
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powiększanie widoku składowego:
–
Widoki składowe Nawigacja, Media i
Telefon: Nacisnąć w dowolnym miejscu
widoku składowego. Powiększenie jednego z widoków składowych powoduje
tymczasowe zniknięcie widoku składowego Inne w widoku strony głównej.
Pozostałe dwa widoki składowe są minimalizowane i wyświetlana jest tylko określona informacja. Po naciśnięciu widoku
składowego Inne trzy pozostałe widoki
składowe zostają zminimalizowane i
wyświetlane są tylko określone informacje.
Powiększony widok zapewnia dostęp do
podstawowych funkcji aplikacji.
Zamykanie powiększonego widoku składowego:
–
Widok składowy można zamknąć na trzy
różne sposoby.
•
Dotknąć palcem górną część powiększonego widoku składowego.
•
Dotknąć palcem inny widok składowy
(widok ten otworzy się w powiększonym trybie).
•
7
132
Otwieranie lub zamykanie widoku
składowego w trybie pełnoekranowym
Widok składowy Inne7 i widok składowy
Nawigacja można otworzyć w trybie pełnoekranowym, który zawiera więcej informacji i
opcji ustawień.
Gdy nowy widok składowy jest otwarty w trybie pełnoekranowym, nie są widoczne żadne
informacje z innych widoków składowych.
Otwarcie aplikacji w trybie
pełnoekranowym, gdy widok
jest powiększony – nacisnąć
symbol.
Nacisnąć symbol, aby wrócić
do trybu powiększonego lub
nacisnąć przycisk strony
głównej u dołu ekranu.
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej poniżej wyświetlacza centralnego.
Nie dotyczy wszystkich aplikacji i funkcji samochodu otwieranych za pośrednictwem widoku składowego Inne.
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Zawsze istnieje możliwość powrotu do
widoku strony głównej poprzez naciśnięcie
przycisku strony głównej. Aby wrócić do
widoku standardowego strony głównej z trybu
pełnoekranowego – nacisnąć dwukrotnie
przycisk strony głównej.
Powiązane informacje
•
Obsługa wyświetlacza centralnego
(Str. 123)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
•
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
Wszystkie przyciski funkcji samochodu znajdują się w widoku funkcji, jednym z podsta-
wowych widoków wyświetlacza centralnego.
Aby przejść do widoku funkcji z widoku
strony głównej należy przeciągnąć palcem od
lewej do prawej strony ekranu8.
Różne typy przycisków
Istnieją trzy różne typy przycisków funkcji
samochodu; patrz poniżej:
Typ przycisku
Właściwość
Wpływa na funkcję samochodu
Przyciski funkcyjne
Mają pozycję włączenia/wyłączenia.
Większość przycisków w widoku funkcji to przyciski funkcji.
Przyciski uruchomienia
Nie mają pozycji włączenia/wyłączenia.
Przyciski parkowania
Mają pozycję włączenia, wyłączenia i skanowania.
8 Dotyczy
Gdy dana funkcja jest uruchomiona, po lewej stronie ikony przycisku świeci się
wskaźnik LED. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
Po naciśnięciu przycisku uruchomienia zostaje otwarte okno związane z daną funkcją. Na przykład może to być okno do zmiany pozycji fotela.
Podobne do przycisków funkcji, ale mają dodatkową pozycję do skanowania miejsc
postojowych.
samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
• Kamera
• Składanie zagłówka
• Ustawienia Head-up display
• Zaparkuj
• Wyjedź z parkingu
}}
133
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Różne tryby przycisków
Gdy wskaźnik LED przycisku funkcji lub przycisku parkowania świeci się na zielono, funkcja jest aktywna. Gdy funkcja jest aktywna,
pojawia się dodatkowy tekst z opisem danych
funkcji. Tekst ten jest widoczny przez kilka
sekund, po czym przycisk jest wyświetlany z
zapalonym wskaźnikiem LED.
Funkcja jest wyłączona, gdy wskaźnik LED nie
świeci się.
Na przykład dla funkcji Lane Keeping Aid po
naciśnięciu przycisku pojawia się tekst Działa
tylko na określ. prędkościach.
Nacisnąć przycisk krótko jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Gdy w prawej części przycisku widoczny jest
trójkąt ostrzegawczy, oznacza to, że coś nie
działa prawidłowo.
Powiązane informacje
134
•
Obsługa wyświetlacza centralnego
(Str. 123)
•
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Przenoszenie aplikacji i
przycisków na wyświetlaczu
centralnym
Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć widok w górę lub w dół.
UWAGA
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w
widoku aplikacji i w widoku funkcji można
dowolnie przenosić i porządkować.
1. Przeciągnąć palcem po ekranie od prawej
do lewej strony9, aby otworzyć widok aplikacji albo od lewej do prawej strony9, aby
otworzyć widok funkcji.
Aplikacje, które są używane rzadko lub
nigdy, można ukryć, przenosząc je na dół
poza widoczny ekran. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć aplikacje używane
częściej.
2. Nacisnąć aplikację lub przycisk i przytrzymać.
> Aplikacja lub przycisk zmieniają wielkość i stają się lekko przezroczyste.
Można je wtedy przenieść.
3. Przeciągnąć aplikację lub przycisk na
puste miejsce w danym widoku.
Maksymalna liczba wierszy dostępnych do
układania aplikacji lub przycisków wynosi 48.
Aby przenieść aplikację lub przycisk poza
widoczny obszar widoku, przeciągnąć je do
dołu widoku. Zostaną wtedy dodane nowe
wiersze, w których można umieścić aplikację
lub przycisk.
Symbole na pasku stanu
wyświetlacza centralnego
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne
na pasku stanu wyświetlacza centralnego.
Pasek stanu pokazuje wykonywane czynności,
a w niektórych przypadkach także ich stan.
Nie wszystkie symbole są widoczne przez cały
czas ze względu na ograniczoną ilość miejsca
na pasku.
UWAGA
Aplikacji i przycisków funkcyjnych nie
można umieszczać w pozycjach już zajętych.
Powiązane informacje
•
•
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
Aplikacje (Str. 546)
Obsługa wyświetlacza centralnego
(Str. 123)
Aplikację lub przycisk można w ten sposób
przenieść jeszcze dalej w dół i wtedy nie będą
widoczne w normalnym trybie danego
widoku.
9 Dotyczy
samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
Symbol
Działanie
Połączono z Internetem.
Aktywny roaming.
Siła sygnału sieci telefonii
komórkowej.
Podłączone urządzenie
Bluetooth.
System Bluetooth włączony, ale
nie jest podłączone żadne urządzenie.
Wysyłanie informacji do i z systemu GPS.
Połączenie z siecią Wi-Fi.
}}
135
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Powiązane informacje
•
Aktywne udostępnianie połączenia internetowego (hotspot WiFi) System samochodu korzysta
z dostępnego połączenia.
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
Podłączanie urządzenia przez port USB
(Str. 563)
Aktywny modem samochodu.
Udostępnianie USB aktywne.
Proces w toku.
•
•
Telefon (Str. 572)
Data i czas (Str. 101)
Regulator czasowy przygotowywania wstępnego aktywny.
Odtwarzane źródło audio.
Źródło audio wstrzymane.
Rozmowa telefoniczna w toku.
Źródło audio wyciszone.
Z kanału radiowego odbierane są
najnowsze wiadomości.
Odbierane są informacje drogowe.
Zegar.
136
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Klawiatura na wyświetlaczu
centralnym
Klawiatura centralnego wyświetlacza umożliwia dokonywanie wpisów za pomocą klawiszy. Możliwe jest również ręczne „przeciąganie” liter i znaków na ekranie.
Klawiatura może być używana do wprowadzania znaków, liter i cyfr, np. do pisania wiadomości tekstowych z samochodu, wprowadzania hasła lub wyszukiwania artykułów w
cyfrowej instrukcji obsługi.
Klawiatura jest widoczna tylko wtedy, gdy
możliwe jest dokonywanie wpisów na ekranie.
}}
137
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Ilustracja przedstawia przegląd niektórych przycisków, jakie mogą być widoczne na klawiaturze. Układ klawiatury różni się w zależności od ustawionej wersji językowej
oraz kontekstu, w jakim ma zostać ona użyta.
138
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wiersz z sugerowanymi słowami lub znakami10. Sugerowane zwroty są dostosowywane w miarę wpisywania nowych
liter. Aby przejrzeć sugerowane zwroty,
należy nacisnąć lewą lub prawą strzałkę.
Dotknąć palcem sugerowany zwrot, aby
go wybrać. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie wersje językowe.
Jeśli funkcja jest niedostępna, pole nie
będzie widoczne na klawiaturze.
Znaki dostępne na klawiaturze zależą od
wybranej wersji językowej (patrz punkt 7).
Dotknąć palcem znak, aby go wpisać.
Przycisk pełni różne funkcje zależnie od
kontekstu, w którym wykorzystywana jest
klawiatura – służy do wprowadzania
znaku @ (gdy wpisywany jest adres email) lub do tworzenia nowego wiersza
(przy normalnym wprowadzaniu tekstu).
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe, przycisk nie jest widoczny.
Służy do wpisywania wielkich liter. Nacisnąć ponownie, aby wpisać wielką literę, a
następnie kontynuować literami małymi.
Po drugim naciśnięciu włącza się tryb
samych wielkich liter. Kolejne naciśnięcie
przywraca tryb małych liter klawiatury. W
tym trybie, pierwsza litera po kropce,
wykrzykniku lub znaku zapytania jest literą
wielką. Również pierwsza litera w polu
10
Dotyczy języków azjatyckich.
tekstowym jest literą wielką. W polu tekstowym przeznaczonym na nazwy lub
adresy każde słowo automatycznie rozpoczyna się wielką literą. W polu tekstowym
przeznaczonym na hasła, adresy stron
internetowych lub adresy mailowe,
wszystkie litery są automatycznie literami
małymi, chyba że zostanie to zmienione
przyciskiem.
Naciśnięcie przycisku potwierdzenia nad klawiaturą (niewidoczny na ilustracji) potwierdza
wprowadzony tekst. Widok przycisku różni się
w zależności od kontekstu.
Warianty liter i znaków
Wprowadzanie numerów. Pojawia się klawiatura numeryczna (2). Nacisnąć
,
który w trybie numerycznym jest wyświet, aby powrócić do klalany zamiast
wiatury literowej lub
, aby otworzyć
klawiaturę ze znakami specjalnymi.
Zmienia język wpisu, np. EN. Dostępne
znaki oraz sugerowane zwroty (1) zależą
od wybranej wersji językowej. Aby możliwe była zmiana wersji językowych klawiatury, konieczne jest najpierw ich dodanie w ustawieniach.
Spacja.
Usuwa wprowadzony tekst. Krótkie naciśnięcie usuwa jeden znak na raz. Nacisnąć i
przytrzymać przycisk, aby usuwać znaki
szybciej.
Zmienia tryb klawiatury na ręczne wprowadzanie liter i znaków.
Warianty liter i znaków, np. é lub è, można
wprowadzić, przytrzymując określoną literę
lub znak. Zostaje wyświetlone okienko zawierające możliwe wersje danej litery lub znaku.
Nacisnąć wymagany wariant. Jeśli nie zostanie wybrana żadna z tych wersji, zostanie
wprowadzona pierwotna litera/znak.
Powiązane informacje
•
Zmiana wersji językowej klawiatury na
wyświetlaczu centralnym (Str. 141)
•
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów
na wyświetlaczu centralnym (Str. 141)
}}
139
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
140
•
Obsługa wyświetlacza centralnego
(Str. 123)
•
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
(Str. 579)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana wersji językowej
klawiatury na wyświetlaczu
centralnym
Przełączanie między różnymi językami
na klawiaturze
Jeśli w pozycji Ustawienia
wybrano wersje językowe,
przycisk na klawiaturze służy
do przełączania między różnymi językami.
Aby możliwe było przełączanie między różnymi wersjami językowymi klawiatury,
konieczne jest najpierw ich ustawienie w
Ustawienia.
Dodawanie lub usuwanie wersji
językowych w ustawieniach
Układ klawiatury jest automatycznie ustawiany na tę samą wersję językową co wersja
systemu. Wersję językową klawiatury można
dostosować ręcznie bez zmiany wersji językowej systemu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk System Wersje
językowe i jednostki systemu Układ
klawiatury.
3. Wybrać jeden lub więcej języków z listy.
> Teraz przy wprowadzaniu tekstu można
przełączać między wybranymi językami
bezpośrednio z klawiatury.
Jeśli w pozycji Ustawienia nie dokonano
celowego wyboru języka, klawiatura zachowuje tę samą wersję językową co system
samochodu.
Aby zmienić język klawiatury z poziomu listy:
1.
Nacisnąć długo przycisk.
> Otworzy się lista.
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu
centralnym
Klawiatura wyświetlacza centralnego umożliwia włączenie wpisywania znaków, liter i
słów na ekranie metodą „rysowania” palcem.
Nacisnąć przycisk na klawiaturze, aby przełączyć pisanie
za pomocą klawiszy na wprowadzanie liter i znaków palcem.
2. Wybrać wymagany język. Jeśli w
Ustawienia wybrano więcej niż cztery
wersje językowe, można je przeglądać
również na liście z klawiatury.
> Klawiatura oraz sugerowane zwroty
zostaną dostosowane do wybranej
wersji językowej.
Aby zmienić język klawiatury bez wyświetlania
listy:
–
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku.
> Klawiatura zostanie dostosowana do
następnego języka na liście bez
wyświetlenia listy.
Obszar do pisania znaków/liter/słów/
części słów.
•
Zmiana wersji językowej systemu
(Str. 144)
Pole tekstowe, w którym pojawiają się
sugerowane znaki lub słowa11 w trakcie
ich wpisywania na ekranie (1).
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Sugerowane znaki/litery/słowa/części
słów. Listę można przewijać.
Powiązane informacje
}}
141
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Spacja. Spację można także utworzyć,
wprowadzając kreskę (-) w obszarze do
ręcznego wpisywania liter (1). Patrz poniżej, punkt „Wprowadzanie spacji w polu
tekstowym z funkcją rozpoznawania
pisma odręcznego”.
Usuwanie wprowadzonego tekstu. Nacisnąć krótko, aby kasować po jednym
znaku/jednej literze na raz. Poczekać
chwilę przed ponownym naciśnięciem w
celu skasowania kolejnego znaku/litery
itd.
Powrót do klawiatury z trybem regularnego wprowadzania znaków.
Wyłączanie/włączanie dźwięku podczas
wprowadzania.
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe, przycisk nie jest widoczny.
Zmiana języka wprowadzanego tekstu.
11
12
142
Ręczne wpisywanie znaków/liter/słów
1. Napisać znak, literę, słowo lub część
słowa w obszarze do ręcznego wpisywania liter (1). Części słów lub słowa wpisywać jedno nad drugim lub w jednym
ciągu.
> Pojawi się szereg sugerowanych znaków, liter lub słów (3). Najbardziej
prawdopodobny wybór znajduje się na
górze listy.
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Usuwanie/zmiana znaków lub liter
wprowadzonych ręcznie
Aby usunąć wszystkie znaki w polu tekstowym (2),
przeciągnąć palcem wzdłuż zapisanego ręcznie pola
(1).
–
2. Wprowadzić znak/literę/słowo, czekając
chwilę.
> Wpisany zostanie znak/litera/słowo z
góry listy. Można również wybrać różne
znaki, naciskając wymagany znak, literę
lub słowo na liście.
Dotyczy niektórych języków systemu.
W przypadku klawiatury arabskiej – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku. Przeciągnięcie od prawej do lewej strony wstawia spację.
Znaki i litery można usuwać lub zmieniać
na różne sposoby.
•
Nacisnąć daną literę lub słowo na liście
(3).
•
Nacisnąć przycisk kasowania tekstu
(5), aby skasować literę i rozpocząć
ponownie.
•
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony12 nad polem do ręcznego wprowadzania liter (1). Przeciągając kilkakrotnie palcem nad polem, można usunąć kilka liter.
•
Naciśnięcie X w polu tekstowym (2)
usuwa cały wprowadzony tekst.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana wiersza w polu do ręcznego
wprowadzania tekstu
Powiązane informacje
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
Wygląd ekranu wyświetlacza centralnego
można zmienić, wybierając kompozycję.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Wyświetlacz kierowcy Kompozycje
wyświetlacza.
Aby zmienić wiersz ręcznie, należy narysować
powyższy symbol w polu do ręcznego wprowadzania
tekstu13.
Wprowadzanie spacji w polu tekstowym z
funkcją rozpoznawania pisma odręcznego
3. Następnie wybrać kompozycję, np.
Minimalistic lub Chrome Rings.
W uzupełnieniu do tych opcji można wybrać
między Normalny i Wyrazisty. W trybie
Normalny tło ekranu jest ciemne, a tekst
jasny. Ta opcja jest ustawieniem domyślnym
dla wszystkich kompozycji. Można również
wybrać jasny wariant, w którym tło jest jasne,
a tekst ciemny. Ta opcja może być użyteczna
np. przy silnym nasłonecznieniu.
Opcja ta jest stale dostępna i nie zależy od
natężenia światła otoczenia.
Powiązane informacje
Narysować kreskę od lewej do prawej14, aby wprowadzić spację.
13
14
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 699)
W układzie klawiatury dla języka arabskiego - przeciągnąć ten sam symbol, ale w odwrotnym kierunku.
W przypadku klawiatury arabskiej – narysować kreskę od prawej do lewej.
143
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
Głośność dźwięków systemowych można
zmieniać lub całkowicie wyłączyć na
wyświetlaczu centralnym.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk Dźwięk
systemu.
Głośność
Zmiana jednostek systemowych
Zmiana wersji językowej systemu
Ustawień jednostek dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Ustawień języka dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
2. Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu
Jednostki miary.
3. Wybrać system jednostek miary:
• Metryczne — kilometry, litry i stopnie
3. W pozycji Dźwięki dotykowe przeciągnąć regulator, aby zmienić głośność/wyłączyć dźwięki dotykania ekranu. Przeciągnąć regulator do żądnego poziomu głośności.
Celsjusza.
UK — mile, galony i stopnie Celsjusza.
Powiązane informacje
144
UWAGA
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje
dla właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub lokalnymi przepisami. Nie należy
zmieniać ustawienia na język, którego zrozumienie może sprawiać trudności, ponieważ może to utrudnić powrót do wcześniej
używanego ekranu.
•
• US — mile, galony i stopnie Fahren-
1.
heita.
> System jednostek wyświetlacza kierowcy, wyświetlacza centralnego i
wyświetlacza przeziernego na szybie
przedniej zostanie zmieniony.
2. Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu.
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
Powiązane informacje
•
Ustawienia audio (Str. 544)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Zmiana wersji językowej systemu
(Str. 144)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
3. Wybrać opcję Język systemu. Wersje
językowe obsługujące sterowanie za
pomocą poleceń głosowych mają odpowiedni symbol tego systemu.
> Wersja językowa wyświetlacza kierowcy, wyświetlacza centralnego i
wyświetlacza przeziernego na szybie
przedniej zostanie zmieniona.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Zmiana jednostek systemowych (Str. 144)
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
Ustawienia i informacje dotyczące wielu
funkcji samochodu można zmieniać na
wyświetlaczu centralnym.
1. Otworzyć górny widok, naciskając
zakładkę u góry lub przeciągając/przesuwając palec z góry na dół wzdłuż ekranu.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia, aby otworzyć
menu ustawień.
Podkategoria w menu ustawień z różnego typu ustawieniami (tutaj, przycisk wielofunkcyjny i przyciski
radia).
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu
centralnym (Str. 147)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza centralnego (Str. 148)
Widok górny z przyciskiem Ustawienia.
3. Nacisnąć jedną z kategorii i podkategorii,
aby przejść do żądanego ustawienia.
4. Zmienić jedno lub więcej ustawień. Różne
rodzaje ustawień zmienia się na różne
sposoby.
> Zmiany są zapisywane od razu.
145
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Otwieranie ustawień
kontekstowych na wyświetlaczu
centralnym
Istnieje możliwość korzystania z ustawień
kontekstowych dla większości z podstawowych aplikacji samochodu, dzięki czemu
zmiany ustawień można dokonać bezpośrednio w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Gdy dostępne są ustawienia kontekstowe:
1.
Pociągnąć w dół widok górny, gdy aplikacja jest w trybie powiększonym, np.
Nawigacja.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia nawigacji.
> Zostanie otwarta strona ustawień nawigacji.
3. Zmienić ustawienia w żądany sposób i
potwierdzić wybór.
Nacisnąć Zamknij lub fizyczny przycisk strony
głównej pod wyświetlaczem centralnym, aby
zamknąć widok ustawień.
Większość z podstawowych aplikacji samochodu ma opcję ustawień kontekstowych, ale
nie wszystkie.
Aplikacje firm trzecich
Widok górny z przyciskiem ustawień kontekstowych.
Ustawienie kontekstowe jest skrótem zapewniającym dostęp do określonego ustawienia
dotyczącego aktywnej funkcji wyświetlanej na
ekranie. Aplikacje zainstalowane w samochodzie od początku, np. Radio FM i USB, są
elementami systemu Sensus i częścią zintegrowanych funkcji samochodu. Ustawienia
tych aplikacji można zmieniać bezpośrednio
poprzez ustawienie kontekstowe w widoku
górnym.
146
Aplikacje firm trzecich nie należą do systemu
samochodu od początku, lecz wymagają
pobrania, np. Volvo ID. Ustawień dokonuje się
w tym przypadku wewnątrz aplikacji, a nie w
widoku górnym.
Powiązane informacje
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu
centralnym (Str. 147)
•
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
2. Przejść do opcji System
ustawień fabrycznych.
Po zmianie właściciela można przywrócić
ustawienia użytkownika oraz ustawienia systemowe do ustawień fabrycznych.
Ustawienia w samochodzie można resetować
na różnych poziomach. Po zmianie właściciela
należy przywrócić wszystkie dane użytkownika oraz ustawienia systemowe do ustawień
fabrycznych. W przypadku zmiany właściciela
samochodu, ważne jest aby zmienić również
dane użytkownika usługi Volvo On Call*.
Istnieje możliwość przywrócenia wartości
domyślnych wszystkich ustawień dokonywanych w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
3. Wybrać żądany rodzaj resetowania.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Dwa rodzaje resetowania
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu
centralnym (Str. 147)
•
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
(Str. 153)
4. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić
reset.
W przypadku Przywracanie ustawień
osobistych wymagane jest potwierdzenie
resetowania poprzez naciśnięcie Wyzeruj
dla aktywnego profilu lub Wyzeruj dla
wszystkich profili.
> Wybrane ustawienia zostaną zresetowane.
Są dwa różne rodzaje resetowania ustawień w
menu ustawień:
• Przywracanie ustawień fabrycznych –
kasuje wszystkie dane i pliki oraz przywraca domyślne wartości wszystkich
ustawień.
Powiązane informacje
• Przywracanie ustawień osobistych –
kasuje dane osobowe i resetuje ustawienia osobiste do ich wartości domyślnych.
Ustawienia resetowania
Aby zresetować ustawienia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
UWAGA
Przywracanie
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza centralnego (Str. 148)
Wykonanie operacji Przywracanie
ustawień fabrycznych jest możliwe tylko
podczas postoju samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 147
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
Menu ustawień na wyświetlaczu centralnym
zawiera szereg kategorii głównych i podkategorii, w których wyszczególnione zostały
ustawienia oraz informacje o wielu funkcjach
samochodu.
Jest siedem głównych kategorii: My Car,
Dźwięk, Nawigacja, Media, Komunikacja,
Klimatyzacja i System.
Każda kategoria zawiera z kolei szereg podkategorii oraz opcji ustawień. Poniższa tabela
prezentuje pierwszy poziom podkategorii.
Opcje ustawień dla funkcji lub obszarów zostały opisane bardziej szczegółowo w odpowiednich częściach Instrukcji obsługi.
Niektóre ustawienia są osobiste, co oznacza,
że można je zapisywać w pozycji Profile
kierowców. Inne ustawienia mają charakter
globalny, co oznacza, że nie są one powiązane
z profilem kierowcy.
My Car
Podkategorie
Wyświetlacze
IntelliSafe
Preferencje jazdy/Indywidualny tryb
jazdy*
Światła i oświetlenie
148
Podkategorie
Podkategorie
Lusterka i udogodnienia
TV*
Blokowanie
Wideo
Hamulec postojowy i zawieszenie
Wycieraczka szyby przedniej
System audio
Komunikacja
Podkategorie
Telefon
Podkategorie
Powiadomienia o wiadomościach
Ton
Android Auto*
Balans
Apple CarPlay*
Głośność systemu
Urządzenia Bluetooth
Nawigacja
Wi-Fi
Podkategorie
Hotspot Wi-Fi pojazdu
Mapa
Modem internetowy pojazdu*
Trasa i prowadzenie
Volvo On Call*
Ruch drogowy
Sieci serwisowe Volvo
Multimedia
Podkategorie
Klimatyzacja
Kategoria główna Klimatyzacja nie ma żadnych podkategorii.
Radio AM/FM
DAB*
Gracenote®
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Rodzaj zabezpieczenia
Podkategorie
Profil kierowcy
Data i godzina
Wersje językowe i jednostki systemu
Prywatność i dane
Układ klawiatury
Sterowanie głosowe*
Przywracanie ustawień fabrycznych
Informacje systemowe
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu
centralnym (Str. 147)
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do osobistych preferencji kierowcy i zapisać w jednym lub kilku
profilach kierowcy.
Ustawienia osobiste są automatycznie zapisywane w aktywnym profilu kierowcy. Każdy
kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy. Po użyciu powiązanego kluczyka, ustawienia samochodu zostaną dostosowane do profilu danego kierowcy.
Jakie ustawienia są zapisywane w
profilach kierowcy?
Ustawienia globalne
Ustawienia i parametry globalne nie ulegają
zmianie przy przełączaniu między profilami
kierowców. Pozostają takie same, niezależnie
od aktywnego profilu kierowcy.
Przykładem ustawień globalnych są ustawienia układu klawiatury. Jeśli profil kierowcy X
zostanie użyty do dodania dodatkowych języków klawiatury, opcje te będą dostępne również w profilu kierowcy Y. Ustawienia układu
klawiatury nie są przypisywane do konkretnego profilu kierowcy — są to ustawienia globalne.
W aktywnym profilu kierowcy automatycznie
zapisywanych jest wiele ustawień definiowanych w samochodzie, o ile profil ten nie jest
chroniony. Ustawienia samochodu definiuje
się jako osobiste lub globalne. W profilach kierowców zapisywane są tylko ustawienia osobiste.
Ustawienia indywidualne
Jeśli profil kierowcy X zostanie użyty do np.
ustawienia jaskrawości wyświetlacza centralnego, ustawienie to nie wpłynie na profil kierowcy Y. Zostanie ono zapisane w profilu kierowcy X — jaskrawość ekranu jest ustawieniem osobistym.
Ustawienia, które można zapisać w profilu kierowcy, obejmują między innymi ekrany, lusterka, fotele przednie, nawigację*, system
audio i multimedialny, język i sterowanie głosowe.
•
•
•
Wybór profilu kierowcy (Str. 150)
•
Zabezpieczenie profilu kierowcy
(Str. 151)
Niektóre ustawienia, określane jako globalne,
mogą być zmieniane, ale zmiany te nie będą
zapisywane w profilu konkretnego kierowcy.
Zmiany ustawień globalnych obejmują
wszystkie profile.
Powiązane informacje
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 151)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do profilu kierowcy
(Str. 152)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 149
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
•
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
(Str. 153)
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza centralnego (Str. 148)
Wybór profilu kierowcy
Wybrany profil kierowcy jest wyświetlany po
włączeniu wyświetlacza centralnego na górze
ekranu. Przy następnym odblokowaniu
zamków samochodu aktywny będzie ostatnio
używany profil kierowcy. Po odblokowaniu
zamków samochodu można wybrać inny profil kierowcy. Jeśli jednak pilot z kluczykiem
zdalnego sterowania został powiązany z
określonym profilem kierowcy, to w momencie uruchomienia samochodu zostaje
wybrany właśnie ten profil.
Profil kierowcy można zmienić na dwa sposoby.
Alternatywna opcja 1:
1.
Nacisnąć nazwę profilu kierowcy na górze
wyświetlacza centralnego po jego włączeniu.
> Pojawi się lista dostępnych profili kierowcy.
2. Wybrać właściwy profil kierowcy.
3. Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Alternatywna opcja 2:
1.
150
Przeciągnąć w dół widok górny na
wyświetlaczu centralnym.
2. Nacisnąć opcję Profil.
> Pojawi się ta sama lista, jak w opcji 1.
3. Wybrać właściwy profil kierowcy.
4. Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Alternatywna opcja 3:
1.
Przeciągnąć w dół widok górny na
wyświetlaczu centralnym.
2. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
3. Nacisnąć przycisk System Profile
kierowców.
> Pojawi się lista dostępnych profili kierowcy.
4. Wybrać właściwy profil kierowcy.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
Profile kierowcy (Str. 149)
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
•
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 151)
Zmiana nazwy profilu kierowcy
Zabezpieczenie profilu kierowcy
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do profilu kierowcy
(Str. 152)
Nazwy poszczególnych profili kierowców
używanych w samochodzie można zmieniać.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
W pewnych przypadkach lepiej nie zapisywać różnych ustawień definiowanych w
samochodzie w aktywnym profilu kierowcy.
W takich sytuacjach profil kierowcy można
zabezpieczyć.
2. Nacisnąć przycisk System
kierowców.
Profile
3. Wybrać opcję Edytuj profil.
> Otworzy się menu, w którym można
dokonać edycji profilu.
4. Nacisnąć pole Nazwa profilu.
> Pojawia się klawiatura i można zmienić
, aby zamknąć
nazwę. Nacisnąć
klawiaturę.
5. Zapisać zmianę nazwy, naciskając
Wstecz lub Zamknij.
> Nazwa została zmieniona.
UWAGA
Nazwa profilu nie może zaczynać się od
spacji, ponieważ nie zostanie wtedy zapisana.
UWAGA
Profil kierowcy można zabezpieczyć tylko
na postoju.
Aby zabezpieczyć profil kierowcy:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk System
kierowców.
Profile
3. Wybrać opcję Edytuj profil.
> Otworzy się menu, w którym można
dokonać edycji profilu.
4. Wybrać opcję Zabezpiecz mój profil w
celu zabezpieczenia profilu.
Powiązane informacje
•
•
Wybór profilu kierowcy (Str. 150)
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
}}
151
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
5. Zapisać opcję zabezpieczenia profilu,
naciskając Wstecz/Zamknij.
> Gdy profil jest zabezpieczony, nie są w
nim automatycznie zapisywane ustawienia definiowane w samochodzie.
Zmiany należy zapisać ręcznie, wybierając Ustawienia System Profile
kierowców Edytuj profil i naciskając Zapisz bieżące ustawienia w
profilu. Z kolei gdy profil nie jest zabezpieczony, ustawienia są w nim automatycznie zapisywane.
Powiązane informacje
•
Profile kierowcy (Str. 149)
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
Własny kluczyk można powiązać z profilem
kierowcy. Każdorazowo po użyciu tego
określonego kluczyka w samochodzie automatycznie wybrany zostanie przypisany profil
kierowcy wraz z jego wszystkimi ustawieniami.
Kluczyk używany pierwszy raz nie jest powiązany z żadnym konkretnym profilem kierowcy.
Po uruchomieniu samochodu, nastąpi automatyczna aktywacja profilu Gość.
Profil kierowcy można wybrać ręcznie bez
przypisywania go do kluczyka. Po odblokowaniu zamków samochodu zostaje aktywowany
ostatnio aktywny profil kierowcy. Po powiązaniu kluczyka z profilem kierowcy, nie ma
potrzeby wybierania profilu kierowcy w czasie
używania tego konkretnego kluczyka.
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
UWAGA
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
można powiązać z profilem kierowcy tylko
na postoju.
152
Najpierw wybrać profil, który ma zostać przypisany do kluczyka, o ile profil ten nie jest
jeszcze aktywny. Aktywny profil można
następnie przypisać do kluczyka.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk System
kierowców.
Profile
3. Wybrać żądany profil. Wyświetlacz
powraca do widoku strony głównej. Do
profilu Gość nie można przypisać żadnego
kluczyka.
4. Ponownie pociągnąć w dół widok górny i
nacisnąć Ustawienia System
Profile kierowców Edytuj profil.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
5. Wybrać Powiąż kluczyk, aby przypisać
profil do kluczyka. Nie można powiązać
profilu kierowcy z innym kluczykiem, niż
ten aktualnie używany w samochodzie.
Jeśli w samochodzie znajduje się kilka kluczyków, wyświetlony zostanie komunikat
Znaleziono więcej niż jeden kluczyk.
Połóż kluczyk, który chcesz podłączyć
na czytniku pomocniczym..
Powiązane informacje
•
•
•
Profile kierowcy (Str. 149)
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 151)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
Ustawienia zapisane w jednym lub w kilku
profilach kierowcy można wyzerować, jeśli
samochód stoi w miejscu.
UWAGA
Wykonanie operacji Przywracanie
ustawień fabrycznych jest możliwe tylko
podczas postoju samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk System
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przywracanie ustawień osobistych.
3. Wybrać jedną z opcji Wyzeruj dla
aktywnego profilu, Wyzeruj dla
wszystkich profili lub Anuluj.
Powiązane informacje
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli
między fotelami.
> Powiązanie profilu kierowcy z kluczykiem jest potwierdzane wyświetleniem
komunikatu Profil powiązany z
kluczykiem.
•
•
Profile kierowcy (Str. 149)
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu
centralnym (Str. 147)
6. Nacisnąć opcję OK.
> Kluczyk jest teraz przypisany do profilu
kierowcy i pozostanie z nim powiązany
dopóki okienko Powiąż kluczyk nie
zostanie odznaczone.
153
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Komunikat na wyświetlaczu
centralnym
wacji lub dezaktywacji powiązanych z nimi
funkcji.
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
Wyświetlacz centralny może pokazywać
komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i pomagają mu w różnych sytuacjach.
Komunikaty wyskakujące
W pewnych przypadkach komunikaty są
wyświetlane w postaci wyskakującego
okienka. Komunikaty wyskakujące mają
wyższy priorytet niż komunikaty pokazywane
na pasku stanu i wymagają potwierdzenia/
działania, zanim znikną.
Komunikaty na wyświetlaczu centralnym są
obsługiwane za pomocą widoków na tym
wyświetlaczu.
Powiązane informacje
Przykładowy komunikat w górnym widoku wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz centralny pokazuje komunikaty,
które mają niższy priorytet dla kierowcy.
Większość komunikatów pojawia się nad paskiem stanu wyświetlacza centralnego. Po
pewnym czasie lub, gdy zostały podjęte
wymagane przez komunikat działania, komunikat znika z paska stanu. Jeśli komunikat
wymaga zachowania, zostaje umieszczony w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Struktura komunikatów może się zmieniać i
mogą one być wyświetlane razem z grafiką,
symbolami lub przyciskami służącymi do akty-
154
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu centralnym (Str. 154)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego (Str. 155)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
Przykładowy komunikat w górnym widoku wyświetlacza centralnego.
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu centralnym mają przycisk (lub kilka przycisków w
wyskakującym okienku) np. do aktywacji lub
dezaktywacji funkcji powiązanej z danym
komunikatem.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
–
Nacisnąć przycisk, aby wykonać czynność, lub poczekać, aż komunikat zamknie
się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały
zapisane z wyświetlacza kierowcy lub
wyświetlacza centralnego, zarządzanie nimi
odbywa się na wyświetlaczu centralnym.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
Niektóre komunikaty mają przycisk np. do
aktywacji lub dezaktywacji funkcji powiązanej
z danym komunikatem.
Komunikaty bez przycisków:
–
Zamknąć komunikat, naciskając na niego
lub poczekać, aż komunikat zamknie się
automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
–
Powiązane informacje
Powiązane informacje
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego (Str. 155)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
Nacisnąć przycisk, aby wykonać działanie.
Komunikaty zapisane w widoku górnym są
usuwane automatycznie po wyłączeniu samochodu.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
•
2. Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej
stronie w aplikacji przedstawia informacje o komunikacie w formie graficznej.
Przykłady zapisanych komunikatów i dostępnych
opcji w widoku górnym.
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu
centralnym, które muszą zostać zapisane w
górnym widoku wyświetlacza centralnego.
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 154)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu centralnym (Str. 154)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 115)
Odczytywanie zapisanych komunikatów
1. Otworzyć górny widok na wyświetlaczu
centralnym.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów. Komunikaty ze strzałką z prawej
strony można powiększać.
155
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Wyświetlacz przezierny stanowi uzupełnienie
wyświetlacza kierowcy w samochodzie i prezentuje informacje z wyświetlacza kierowcy
na szybie przedniej. Wyświetlany obraz jest
widoczny wyłącznie z miejsca kierowcy.
UWAGA
Zdolność kierowcy do odczytania informacji na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie ulega pogorszeniu pod wpływem następujących czynników
•
korzystanie z okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją
•
niezajmowanie przez kierowcę centralnej pozycji na fotelu podczas jazdy
•
przedmioty leżące na szklanej osłonie
rzutnika
•
niekorzystne warunki oświetlenia.
Przykłady informacji, które mogą być pokazywane
przez wyświetlacz.
Prędkość
WAŻNE
Wyświetlacz przezierny pokazuje ostrzeżenia i
informacje związane z prędkością, funkcjami
układu automatycznej kontroli prędkości,
nawigacją itp. w polu widzenia kierowcy. Na
wyświetlaczu przeziernym mogą być także
pokazywane informacje o znakach drogowych
i przychodzące połączenia telefoniczne.
Rzutnik wyświetlający informacje znajduje
się w tablicy rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika, nie kłaść
na niej żadnych przedmiotów i uważać, by
nic na nią nie spadło.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
Nawigacja
Znaki drogowe
Na wyświetlaczu przeziernym mogą być tymczasowo pokazywane różne symbole, np.:
Jeśli zapali się symbol ostrzegawczy, należy przeczytać komunikat
ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
Jeśli zapali się symbol informacyjny,
należy przeczytać komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
156
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Włączanie i wyłączanie
wyświetlacza przeziernego*
Symbol śnieżynki zapala się w razie
ryzyka oblodzenia jezdni.
Wyświetlacz przezierny można włączyć i
wyłączyć po uruchomieniu samochodu.
Nacisnąć przycisk Head-up
display w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Wskaźnik w przycisku świeci
się, gdy funkcja jest aktywna.
UWAGA
Niektóre wady wzroku mogą powodować
ból głowy i odczucie napięcia podczas
korzystania z wyświetlacza przeziernego.
City Safety na wyświetlaczu
przeziernym na przedniej szybie
W przypadku ostrzeżenia o ryzyku kolizji informacje na wyświetlaczu przeziernym zostają
zastąpione symbolem ostrzegawczym funkcji
City Safety. Grafika ta świeci się również
wtedy, gdy wyświetlacz przezierny jest wyłączony.
Powiązane informacje
Jeśli występuje ryzyko kolizji, symbol ostrzegawczy
funkcji City Safety miga, aby przyciągnąć uwagę kierowcy.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego* (Str. 157)
•
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
(Str. 700)
•
Wyświetlacz przezierny w przypadku
wymiany szyby przedniej* (Str. 662)
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 158)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 157
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
Regulacja jasności i położenia w
pionie
Zmienić ustawienia projekcji wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej.
Ustawień można dokonać po uruchomieniu
samochodu, gdy na szybie przedniej wyświetlany jest obraz.
Wybór opcji wyświetlacza
Wybrać funkcje, które mają być pokazywane
na wyświetlaczu przeziernym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Wyświetlacze Opcje Head-up
display.
Przesuwanie w górę
Przesuwanie w dół
Potwierdzenie
1.
Nacisnąć przycisk Ustawienia Head-up
display w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
2. Wyregulować jaskrawość i pozycję w pionie obrazu wyświetlanego w polu widzenia kierowcy za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy.
Jakość grafiki jest automatycznie dostosowywana do warunków oświetlenia w tle. Na jasność wpływa także ustawienie jasności pozostałych wyświetlaczy samochodu.
Ustawienie wysokości można zapisać w
pamięci elektrycznie regulowanego* przedniego fotela za pomocą klawiatury na
drzwiach kierowcy.
3. Wybrać jedną lub więcej funkcji:
•
•
•
•
Pokaż nawigację
Pokaż Road Sign Information
Pokaż funkcje wsparcia kierowcy
Pokaż telefon
Ustawienie zostaje zapisane jako osobiste
ustawienie w profilu kierowcy.
Zmniejszanie jasności
Zwiększanie jasności
158
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Rozpoznawanie poleceń
głosowych
Kalibracja pozycji poziomej
Wyświetlacz przezierny na przedniej szybie
może wymagać kalibracji pozycji w poziomie
po wymianie szyby przedniej lub modułu
wyświetlacza. Kalibracja polega na obracaniu
wyświetlanego obrazu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
1.
Sterowanie głosem15 umożliwia obsługiwanie
niektórych funkcji w samochodzie, np. systemu klimatyzacji, radia lub telefonu podłączonego przez Bluetooth, za pomocą poleceń
głosowych. W samochodach wyposażonych
w system Sensus Navigation* można również
sterować głosowo systemem nawigacyjnym.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Co to jest sterowanie głosem?
2. Wybrać opcję My Car Wyświetlacz
kierowcy Opcje Head-up display
Kalibracja Head-up display.
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek
zegara
3. Skalibrować pozycję obrazu w poziomie
za pomocą prawego zestawu przycisków
na kierownicy.
Potwierdzenie
Powiązane informacje
15
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego* (Str. 157)
•
•
Profile kierowcy (Str. 149)
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
Sterowanie głosem ułatwia korzystanie z różnych poleceń w samochodzie. Działa podobnie jak zwykła aplikacja, w której wprowadza
się informacje w określonej kolejności w celu
wykonania zadania, lecz zamiast wpisywania
ich za pomocą klawiatury wypowiada się polecenia głosowe. Dlatego warto dowiedzieć się,
w jaki sposób i w jakiej kolejności należy
wypowiadać polecenia głosowe, aby osiągnąć
oczekiwany rezultat.
System sterowania głosem umożliwia obsługiwanie określonych funkcji systemu Infotainment i klimatyzacji za pomocą poleceń głosowych. System może odpowiadać przy użyciu
mowy lub wyświetlając informacje na
wyświetlaczu kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 159
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Mikrofon systemu sterowania poleceniami głosowymi
Aktualizacja systemu
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 160)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 162)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
Uruchamianie sterowania głosem16
Aby wydawać polecenia za
pomocą systemu sterowania
głosem, należy rozpocząć
„dialog” z systemem. Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć system i zainicjować dialog prowadzony
przy użyciu poleceń głosowych. Po naciśnięciu
przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się symbol
sterowania głosem.
Oznacza to, że system zaczął słuchać i można
zacząć wypowiadać polecenia. Gdy kierowca
zaczyna mówić, system uczy się rozpoznawać
jego głos i interpretować wypowiadane przez
niego słowa. Procedura ta trwa kilka sekund i
jest wykonywana automatycznie – nie trzeba
jej uruchamiać ręcznie.
System rozpoznawania poleceń głosowych
jest stale udoskonalany. Zaleca się, aby mieć
zawsze zainstalowaną najnowszą wersję.
•
Aktualizacje można pobrać ze strony
support.volvocars.com.
Należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
16
160
Powiązane informacje
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Należy pamiętać o poniższych wskazówkach:
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej. Drzwi, szyby oraz panoramiczne
okno dachowe* powinny być zamknięte.
System działa zwykle w ten sposób, że słucha
podstawowego polecenia oraz podawanych
po nim bardziej szczegółowych komend
określających, jaką czynność ma wykonać.
Aby zmienić głośność dźwięku systemu,
należy obrócić pokrętło regulacji głośności,
gdy jest odtwarzany głos. Podczas korzystania
z funkcji sterowania głosem można używać
innych przycisków. Niemniej jednak podczas
dialogu z systemem inne dźwięki będą wyciszone, co oznacza, że nie można realizować
żadnych funkcji związanych z dźwiękiem za
pomocą przycisków.
Anulowanie sterowania głosem
Sterowanie głosem można anulować na różne
sposoby:
i powiedzieć
•
Krótko nacisnąć przycisk
„Cancel”.
•
Dłużej nacisnąć przycisk sterowania głosem na kierownicy
, aż rozlegną się
dwa sygnały dźwiękowe. Powoduje to
wyłączenie funkcji rozpoznawania poleceń
17
głosowych, nawet gdy słychać głos systemu.
Sterowanie głosem zostanie anulowane także
wtedy, gdy w trakcie trwania dialogu użytkownik nie odpowie. System najpierw trzykrotnie poprosi o odpowiedź, a jeśli użytkownik jej nie udzieli, sterowanie głosem zostanie
automatycznie anulowane.
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpowiedzi systemu, nacisnąć przycisk sterowa. Powoduje to
nia głosem na kierownicy
przerwanie komunikatu głosowego systemu i
umożliwia wypowiedzenie następnego polecenia.
Polecenia/frazy
Poniżej znajdują się przydatne polecenia, z
których można korzystać niezależnie od sytuacji:
•
„Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję
głosową w trwającym dialogu.
•
•
„Cancel” – przerywa dialog17
„Help” – rozpoczyna dialog z funkcją
pomocy. System odpowiada za pomocą
poleceń dostępnych w danej sytuacji,
prośbą lub przykładem.
Polecenia dotyczące określonych funkcji
takich jak telefon i radio opisano w odpowiednich rozdziałach.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
1.
Wcisnąć
.
2. Powiedzieć „Call [Imię] [Nazwisko]
[kategoria numeru]”, np. „Call Jan
Kowalski Komórkowy”.
> System wybierze numer wybranego
kontaktu z książki telefonicznej. Jeśli
dany kontakt ma kilka numerów telefonu (np. domowy, komórkowy i służbowy), trzeba wskazać właściwą kategorię.
Należy pamiętać, że powoduje to przerwanie dialogu tylko wtedy, gdy nie słychać głosu systemu. Aby to zrobić, nacisnąć długo
, aż rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 161
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w
zależności od kontrolowanej funkcji:
•
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane pojedynczo,
cyfra po cyfrze, np. „zero trzy, jeden, dwa,
dwa, cztery, cztery, trzy" (03122443).
•
Numery domów należy wypowiadać
pojedynczo lub w grupach, np. „dwa,
dwa” lub „dwadzieścia dwa” (22). W przypadku języka angielskiego i holenderskiego poszczególne grupy można wypowiadać w sekwencjach, np. „dwadzieściadwa, dwadzieścia-dwa” (22 22). W przypadku języka angielskiego można stosować określenia „double” (podwójne) i
„triple” (potrójne), np. „double zero” (00).
Można używać cyfr w zakresie 0-2300.
•
Częstotliwości można wypowiadać jako:
„dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem”
(98.8) lub „sto i cztery kropka dwa” albo
„sto cztery kropka dwa” (104.2).
Prędkość i tryb powtarzania
Jeśli prędkość odtwarzania głosu systemu jest
zbyt duża, można ją zmienić.
Istnieje również możliwość włączenia trybu
powtarzania – system powtarza wówczas
wydane mu polecenie.
Zmiana prędkości i włączanie/wyłączanie
trybu powtarzania:
162
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć System Sterowanie
głosowe i wybrać ustawienia.
• Powtórz polecenie głosowe
• Szybkość mowy
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 162)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych18
Można nawiązać połączenie z kontaktem,
odsłuchać wiadomości odczytywane na głos
lub dyktować krótkie komunikaty za pomocą
poleceń głosowych do telefonu podłączonego poprzez Bluetooth.
Aby można było podać kontakt z książki telefonicznej, polecenie głosowe musi zawierać
informację o kontakcie, która została zapisana
w książce telefonicznej. Jeśli kontakt, np. Jan
Kowalski, ma kilka numerów telefonu, można
także podać kategorię numeru, np. Domowy
lub Komórkowy: „Call Jan Kowalski
Komórkowy”.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych poleceń:
•
„Call [kontakt]” – wybiera numer wybranego kontaktu z książki telefonicznej.
•
„Call [numer telefonu]” - wybiera numer
telefonu.
•
•
•
„Recent calls” - wyświetla spis połączeń.
„Read message” - odczytuje wiadomość.
Jeśli jest więcej wiadomości – wybrać,
która wiadomość ma zostać odczytana.
„Message to [kontakt]” – użytkownik
jest proszony o podyktowanie krótkiego
komunikatu. Komunikat zostaje następnie
powtórzony na głos i użytkownik może
wysłać19 lub skorygować komunikat. Aby
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
ta funkcja była dostępna, samochód musi
być podłączony do Internetu.
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 160)
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów20
Polecenia do sterowania funkcjami radia i
odtwarzacza multimedialnego przedstawiono
poniżej.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych poleceń:
Radio nie jest aktywne, zostaje standardowo włączone pasmo FM.
•
„Tune to [częstotliwość] [długość fal]”
— włącza wybraną częstotliwość radiową
w wybranym paśmie częstotliwości.
„Radio” — włącza radio FM.
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
•
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
„Play [artysta]” — odtwarza muzykę
wybranego artysty.
•
•
•
•
•
•
•
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
„Play [tytuł utworu]” — odtwarza
wybrany utwór.
•
•
„Play [tytuł utworu] z [album]” —
odtwarza wybrany utwór z wybranego
albumu.
„iPod” — włącza odtwarzanie z odtwarzacza iPod.
•
„Bluetooth” — włącza odtwarzanie ze
źródła multimediów podłączonego
poprzez Bluetooth.
•
„Similar music” — odtwarza muzykę
podobną do aktualnie odtwarzanej z urządzeń USB.
•
•
18
19
20
21
„Media” – rozpoczyna sesję dialogową z
systemem multimediów oraz radioodbiornika i przedstawia przykładowe polecenia.
„Play [nazwa kanału TV]” — włącza
wybrany kanał TV*21.
•
„Play [stacja radiowa]” — rozpoczyna
odtwarzanie wybranego kanału radiowego.
•
„Tune to [częstotliwość]” — włącza
wybraną częstotliwość radiową w aktualnym paśmie częstotliwości. Jeśli źródło
„Radio FM” — włącza radio FM.
„DAB ” — włącza radio DAB*.
„TV” — włącza odtwarzanie TV*21.
„CD” — włącza odtwarzanie z płyty CD*.
„USB” — włącza odtwarzanie z urządzenia USB.
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 160)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Wysyłanie komunikatów poprzez samochód jest obsługiwane tylko przez niektóre telefony. Informacje o kompatybilnych telefonach można znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 163
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 162)
Ustawienia rozpoznawania
poleceń głosowych22
•
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
Ustawienia systemu rozpoznawania poleceń
głosowych można wybrać tutaj.
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
Ustawienia
głosowe
System
Sterowanie
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Powtórz polecenie głosowe
• Rodzaj głosu
• Szybkość mowy
Ustawienia audio
Ustawienia audio można wybrać tutaj:
Ustawienia Dźwięk Głośność
systemu Sterowanie głosowe
Ustawienia języka
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
.
symbolem –
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty i teksty pomocy.
22
164
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Ustawienia System Wersje językowe
i jednostki systemu Język systemu
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 160)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 162)
•
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
•
Ustawienia audio (Str. 544)
Zmiana wersji językowej systemu
(Str. 144)
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
Poszczególne elementy sterowania oświetleniem służą do obsługi oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Lewy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do włączania i
regulacji świateł zewnętrznych. Jasność
oświetlenia wnętrza kabiny można regulować
za pomocą pokrętła na tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie zewnętrzne
Pozycja
przełącznika
Działanie
Pozycja
przełącznika
Światła do jazdy dziennej.
Światła do jazdy dziennej i
światła pozycyjne w świetle
dziennym.
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Światła mijania i światła pozycyjne w słabym świetle dziennym lub po zmierzchu, oraz gdy
włączone są przednie światła
przeciwmgielne* i/lub tylne
światło przeciwmgielne.
Światła do jazdy dziennej i
światła pozycyjne.
Światła pozycyjne, gdy samochód jest zaparkowany.A
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Funkcja aktywnych świateł drogowych może zostać włączona.
Światła mijania i światła pozycyjne.
Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są światła
mijania.
Można włączyć światła drogowe.
Pierścień obrotowy lewej na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy.
Gdy układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie II, w poszczególnych pozycjach pierścienia obrotowego dostępne są
następujące funkcje:
Działanie
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Można używać sygnału światłami drogowymi.
Aktywne światła drogowe włączone/wyłączone.
A
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień obrotowy można przestawić w położenie
z
innego położenia, aby włączyć tylko światła pozycyjne
zamiast innego oświetlenia.
Firma Volvo zaleca korzystanie z trybu
w czasie jazdy.
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
OSTRZEŻENIE
System oświetlenia samochodu nie jest w
stanie określić we wszystkich sytuacjach,
np. we mgle lub deszczu, czy światło
dzienne jest za słabe lub wystarczająco
silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami dostosowanymi do aktualnej sytuacji
drogowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Pokrętło na tablicy rozdzielczej
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego
(Str. 167)
•
•
•
•
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 178)
•
•
•
•
•
Światła pozycyjne (Str. 168)
Używanie kierunkowskazów (Str. 172)
Używanie świateł drogowych (Str. 170)
Światła mijania (Str. 169)
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 174)
Tylne światło przeciwmgielne (Str. 175)
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 173)
Światło hamowania (Str. 175)
Światła hamowania awaryjnego
(Str. 176)
Światła awaryjne (Str. 176)
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
Szereg funkcji świateł można nastawiać i
włączać za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego. Dotyczy to na przykład aktywnych świateł drogowych, bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu i oświetlenia otoczenia samochodu.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
3. Wybrać Światła zewnętrzne lub Światła
wewnętrzne, a następnie funkcję, która
ma zostać nastawiona.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Pokrętło (po lewej stronie) do regulacji jasności
oświetlenia wnętrza.
Światła i
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Aktywne światła drogowe (Str. 171)
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia
drogi do domu (Str. 177)
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 177)
Używanie kierunkowskazów (Str. 172)
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 167
OŚWIETLENIE
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
Układ reflektorów można zmienić przy zmianie z ruchu prawostronnego na lewostronny i
odwrotnie. Funkcja ta pozwala przystosować
światło reflektorów w taki sposób, by zmniejszyć ryzyko oślepiania kierowców pojazdów
nadjeżdżających z przeciwka.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Światła pozycyjne
Światła pozycyjne można wykorzystać, aby
umożliwić innym użytkownikom drogi
dostrzeżenie zatrzymanego lub zaparkowanego samochodu. Światła pozycyjne są włączane za pomocą pierścienia obrotowego na
dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
2. Nacisnąć przycisk My Car Światła i
oświetlenie Światła zewnętrzne.
3. Wybrać opcję Tymczasowy ruch
prawostr./Tymczasowy ruch
lewostronny.
UWAGA
Aktywne światła doświetlające zakręty nie
są dostępne, gdy reflektory są tymczasowo
przystosowane do ruchu lewostronnego
albo prawostronnego.
Powiązane informacje
168
•
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego (Str. 145)
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
•
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 173)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego w położeniu świateł pozycyjnych.
Obrócić pierścień obrotowy do położenia
– włączą się światła pozycyjne (jednocześnie włączy się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
zależnie od tego, w jakie położenie jest przełączony układ elektryczny samochodu.
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień obrotowy można przestaz
wić w położenie świateł pozycyjnych
innego położenia, aby włączyć tylko światła
pozycyjne zamiast innego oświetlenia.
W przypadku trwającej dłużej niż 30 sekund
jazdy z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h
(około 6 mph) albo jeśli prędkość przekroczy
10 km/h (około 6 mph), zostają włączone
światła do jazdy dziennej. Kierowca powinien
.
wybrać pozycję inną niż
Po otwarciu pokrywy bagażnika, gdy jest
ciemno, włączą się tylne światła pozycyjne
(jeśli jeszcze nie są włączone), aby ostrzec
zbliżających się z tyłu uczestników ruchu drogowego. Dzieje się tak niezależnie od położenia pierścienia obrotowego i wybranego położenia zapłonu układu elektrycznego samochodu.
Powiązane informacje
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Jeśli układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie II, światła do jazdy dziennej zostają włączone zamiast świateł postojowych. Gdy pierścień obrotowy jest w tym
położeniu, światła pozycyjne są włączone nie-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Światła do jazdy dziennej
Samochód jest wyposażony w czujniki mierzące warunki oświetlenia w otoczeniu.
Światła do jazdy dziennej włączają się, gdy
obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w
,
lub
, a układ
położeniu
elektryczny samochodu jest włączony w
reflektory przepozycji II. W położeniu
łączają się automatycznie na światła mijania
w słabym świetle dziennym lub w ciemności.
nej. Samochód automatycznie przełącza
światła do jazdy dziennej na światła mijania w
słabym świetle dziennym lub po zmierzchu.
Przełączenie na światła mijania ma także
miejsce, gdy włączone zostaną przednie
światła przeciwmgielne* i/lub tylne światło
przeciwmgielne.
OSTRZEŻENIE
Światła mijania
Gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy znajduje
, światła mijania włąsię w położeniu
czają się automatycznie podczas jazdy w słabym świetle dziennym lub po zmierzchu, jeśli
układ elektryczny samochodu jest włączony
w pozycji II.
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami dostosowanymi do aktualnej sytuacji
drogowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego w położeniu AUTO.
Jeśli pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego znajduje się w położeniu
, światła do jazdy dziennej (DRL1) włączają się tylko podczas jazdy w porze dzien-
1
Daytime Running Lights
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Światła mijania (Str. 169)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego w położeniu AUTO.
Gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy znajduje się
w pozycji
, światła mijania zostaną także
włączone automatycznie, jeśli zostanie włączone tylne światło przeciwmgielne.
Gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy znajduje się
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 169
OŚWIETLENIE
||
w położeniu
, światła mijania są włączone zawsze, gdy układ elektryczny samochodu jest włączony w pozycji II.
Wykrywanie tuneli
Samochód wykrywa wjazd do tunelu i przełącza światła do jazdy dziennej na światła mijania.
Aby wykrywanie wjazdu do tunelu działało,
obrotowy pierścień na lewej dźwigni przełącznika zespolonego musi znajdować się w poło.
żeniu
Używanie świateł drogowych
W celu ich wyłączenia należy przesunąć
dźwignię przełącznika zespolonego do
tyłu.
Przełączniki świateł (Str. 166)
Powiązane informacje
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
•
•
Światła do jazdy dziennej (Str. 169)
Dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
z pierścieniem obrotowym.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego delikatnie do tyłu w położenie sygnału świetlnego światłami drogowymi.
Światła drogowe będą się świecić do
momentu zwolnienia dźwigni przełącznika
zespolonego.
2 Przy
170
Światła drogowe można włączyć, gdy
pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy jest w
2 lub
. Aby włączyć
pozycji
światła drogowe, przesunąć dźwignię
przełącznika zespolonego wprzód.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
symbol
na wyświetlaczu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
•
Światła drogowe
Do obsługi świateł drogowych służy lewy
przełącznik zespolony przy kierownicy.
Światła drogowe to najsilniejsze światła
samochodu i należy z nich korzystać podczas
jazdy w ciemności w celu poprawy widoczności, o ile nie oślepiają innych użytkowników
drogi.
włączonych światłach mijania.
Przełączniki świateł (Str. 166)
Aktywne światła drogowe (Str. 171)
OŚWIETLENIE
Aktywne światła drogowe
Aktywne światła drogowe to funkcja, która za
pomocą kamery detekcyjnej znajdującej się
przy górnej krawędzi przedniej szyby
wykrywa światło reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub tylne światła
pojazdów jadących z przodu i przełącza
wtedy światła drogowe na światła mijania.
Włączanie aktywnych świateł
drogowych
Aktywne światła drogowe włącza się przez
przestawienie lewej dźwigni przełącznika zes. Przełącznik samopolonego do pozycji
czynnie powraca do pozycji
. Gdy
aktywne światła drogowe są włączone, na
wyświetlaczu kierowcy świeci się na biało
. Gdy włączone są światła mijasymbol
nia, symbol świeci się na niebiesko.
Wyłączenie aktywnych świateł drogowych,
gdy włączone są światła drogowe, spowoduje
natychmiastowe przełączenie oświetlenia na
światła mijania.
Funkcja adaptacyjna
Symbol
oznacza aktywne światła drogowe.
Funkcja może zacząć działać podczas jazdy w
ciemności, gdy prędkość samochodu wynosi
około 20 km/h (około 12 mph) lub więcej.
Funkcja ta może także uwzględniać wpływ
latarni ulicznych. Gdy kamera detekcyjna przestanie wykrywać pojazdy nadjeżdżające z
przeciwka lub jadące z przodu, po upływie
około sekundy światła drogowe zostaną
ponownie włączone.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 W zależności od poziomu wyposażenia
W samochodach z reflektorami LED3*
aktywne światła drogowe są wyposażone w
funkcję adaptacyjną4. W takim przypadku, w
odróżnieniu od tradycyjnego przełączania na
światła mijania, światła drogowe świecą nadal
po obu stronach nadjeżdżającego lub znajdującego się z przodu pojazdu – na światła mijania zostaje przełączona tylko ta część wiązki
światła, która jest skierowana bezpośrednio
na ten pojazd.
Funkcja adaptacyjna: Światła mijania bezpośrednio
w kierunku nadjeżdżającego pojazdu, lecz po obu
bokach pojazdu nadal światła drogowe.
Gdy światła drogowe są częściowo przełączone na światła mijania, tj. gdy wiązka
światła jest nieco mocniejsza niż w przypadku
na wyświetlaświateł mijania, symbol
czu kierowcy świeci na niebiesko.
Ograniczenia funkcjonalne aktywnych
świateł drogowych
Kamera detekcyjna wykorzystywana przez tę
funkcję ma pewne ograniczenia funkcjonalne.
}}
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
171
OŚWIETLENIE
||
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy jest
widoczny ten symbol razem z komunikatem Aktywne światła drog.
Chwilowo niedostępne, przełączanie między światłami drogowymi i mijania
gaśnie
należy wykonać ręcznie. Symbol
po pojawieniu się tego komunikatu.
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Używanie świateł drogowych (Str. 170)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Używanie kierunkowskazów
Do włączania i wyłączania kierunkowskazów
samochodu służy przełącznik zespolony przy
kierownicy. Kierunkowskazy migają trzy razy
lub ciągle, w zależności od stopnia wychylenia dźwigni.
Dotyczy to również sytuacji, gdy ten
symbol jest wyświetlany razem z
komunikatem Czujnik na prz.
szybie Czujnik zablokowany,
patrz Instrukcja obsługi.
Aktywne światła drogowe mogą być tymczasowo niedostępne, np.w przypadku gęstej
mgły lub intensywnego deszczu. Gdy aktywne
światła drogowe są ponownie dostępne lub
czujniki przedniej szyby nie są już zablokowane, komunikat znika i zapala się symbol
.
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnych świateł drogowych
pomaga uzyskać optymalne ustawienie
wiązki świateł, gdy pozwalają na to
warunki.
Za ręczne przełączanie między światłami
drogowymi a światłami mijania, gdy
wymaga tego sytuacja na drodze lub
warunki atmosferyczne, odpowiada
zawsze kierowca.
172
Kierunkowskazy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię w górę lub w dół do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne włączenie kierunkowskazów. Jeśli
funkcja zostanie wyłączona za pośrednictwem wyświetlacza centralnego, nastąpi
jednokrotne włączenie kierunkowskazów.
OŚWIETLENIE
UWAGA
•
Automatyczne miganie można wyłączyć, przestawiając dźwignię przełącznika zespolonego w przeciwnym kierunku.
•
Jeśli symbol kierunkowskazów na
wyświetlaczu kierowcy miga szybciej
niż normalnie, należy zapoznać się z
komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
Aktywne reflektory skrętne*
Aktywne reflektory skrętne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dodatkowego
oświetlenia podczas jazdy na zakrętach i
zjazdach. Samochody z reflektorami diodowymi LED5* są w zależności od poziomu
wyposażenia samochodu wyposażone w
aktywne reflektory skrętne.
rowcy zapala się jednocześnie z pojawieniem
się opisu na wyświetlaczu.
Funkcja jest aktywna tylko w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu i tylko wtedy, gdy
samochód porusza się, a światła mijania są
włączone.
Wyłączanie/włączanie funkcji
Funkcja jest aktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją wyłączyć/
włączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Nacisnąć przycisk wyłącznika
Aktywne światła
doświetlające.
Przesunąć dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Powiązane informacje
•
•
Światła awaryjne (Str. 176)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
Aktywne reflektory skrętne poruszają się
razem z ruchem kierownicy, co zapewnia
dodatkowe oświetlenie na zakrętach i zjazdach, a tym samym może zapewnić kierowcy
lepszą widoczność.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
•
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 174)
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
lampka kontrolna
na wyświetlaczu kie5 LED
(Light Emitting Diode)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 173
OŚWIETLENIE
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
Światła przeciwmgielne są włączane ręcznie
podczas jazdy we mgle i automatycznie podczas cofania w celu uzupełnienia światła
cofania.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję
świateł doświetlających*, światła przeciwmgielne włączają się automatycznie przy słabym świetle dziennym lub w ciemności, aby
oświetlić obszar znajdujący się po skosie
przed samochodem.
Nacisnąć przycisk, aby aktywować lub dezaktywować. Gdy przednie światła przeciwmgielne są włączone, na wyświetlaczu kie.
rowcy świeci się symbol
Przednie światła przeciwmgielne wyłączają
się automatycznie po wyłączeniu samochodu
lub gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy zostanie
przestawiony w położenie
.
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
Światła doświetlające zostają dodatkowo włączone jako uzupełnienie światła cofania podczas jazdy do tyłu.
Funkcja jest aktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją włączyć lub
wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Tylne światło przeciwmgielne (Str. 175)
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 173)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
Światła doświetlające*
Przednie światła przeciwmgielne mogą być
wyposażone w funkcję świateł doświetlających, które chwilowo oświetlają obszar znajdujący się po skosie przed samochodem w
kierunku obrotu kierownicy na ostrym zakręcie
lub w kierunku sygnalizowanym przez kierunkowskazy.
Wyłącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
Tylne światła przeciwmgielne można włączyć
tylko wtedy, gdy układ elektryczny samochodu
jest przełączony w pozycję II, a pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
przy kierownicy znajduje się w położeniu
,
lub
.
174
Funkcja zostaje włączona w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu, gdy obrotowy
pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy znajduje się w położeniu
lub
, a prędkość samochodu jest
niższa niż około 30 km/h (około 20 mph).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne jest znacznie
silniejsze niż normalne światła tylne i należy
go używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność
jest ograniczona przez mgłę, śnieg, dym lub
kurz, by inni użytkownicy drogi mogli zostać
ostrzeżeni wcześniej, że z przodu znajduje
się pojazd.
symbol
, gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone.
Tylne światło przeciwmgielne wyłącza się
automatycznie po wyłączeniu samochodu lub
gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy zostanie
przestawiony w położenie
lub
.
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania.
Światło hamowania włącza się, gdy zostaje
wciśnięty pedał hamulca oraz gdy pojazd jest
hamowany automatycznie przez jeden z układów wspomagających kierowcę.
Powiązane informacje
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
•
•
•
Światła hamowania awaryjnego
(Str. 176)
Funkcje hamulców (Str. 483)
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
Powiązane informacje
•
•
•
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Przełączniki świateł (Str. 166)
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 174)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Tylne światło przeciwmgielne to lampa z tyłu
samochodu po stronie kierowcy.
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko wtedy, gdy układ elektryczny samochodu
jest przełączony w pozycję II, a pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
przy kierownicy znajduje się w położeniu
lub
.
Nacisnąć przycisk w celu włączenia/wyłączenia świateł. Na wyświetlaczu kierowcy świeci
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 175
OŚWIETLENIE
Światła hamowania awaryjnego
Światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów
jadących z tyłu o nagłym hamowaniu.
Światła awaryjne ostrzegają innych użytkowników drogi poprzez jednoczesne włączenie
wszystkich kierunkowskazów samochodu.
Funkcję tę można wykorzystać do ostrzegania w razie zagrożenia na drodze.
Funkcja ta polega na tym, że światła hamowania błyskają zamiast świecić ciągłym
światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone podczas gwałtownego hamowania lub
po aktywacji ABS na dużych prędkościach.
Powiązane informacje
•
•
•
176
Światło hamowania (Str. 175)
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Światła awaryjne (Str. 176)
Przepisy dotyczące używania świateł awaryjnych mogą być różne w poszczególnych
krajach.
Powiązane informacje
•
•
Gdy kierowca wyhamuje samochód do niskiej
prędkości, a następnie zwolni pedał hamulca,
światło hamowania wraca do normalnego
świecenia.
Jednocześnie zostają włączone światła awaryjne samochodu. Światła te będą migać do
czasu, gdy kierowca ponownie przyspieszy do
wyższej prędkości lub je wyłączy.
UWAGA
Wyłącznik świateł awaryjnych.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Światła awaryjne włączane są automatycznie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość jest mała. Światła
awaryjne zaczynają migać po wyłączeniu sygnalizacji hamowania awaryjnego, a ich wyłączenie następuje automatycznie, gdy samochód ponownie ruszy lub po naciśnięciu przycisku.
Światła hamowania awaryjnego (Str. 176)
Używanie kierunkowskazów (Str. 172)
OŚWIETLENIE
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po
zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią
one przejście np. od samochodu do domu.
Aby aktywować funkcję:
Funkcja oświetlenia otoczenia samochodu
włącza się po odblokowaniu samochodu i
służy do włączenia oświetlenie przy zbliżaniu
się do samochodu.
Funkcja ta zostaje włączona, gdy kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania zostanie użyty
do odblokowania zamków. Przy świetle dziennym włączone zostają światła pozycyjne,
wewnętrzne lampki sufitowe, lampki oświetlające podłogę i oświetlenie przestrzeni bagażowej. Przy słabym świetle dziennym lub w
ciemności zostaje także włączone oświetlenie
tablicy rejestracyjnej oraz podświetlenie klamek zewnętrznych*, których światło zostaje
skierowane na podłoże.
1.
Wyłączyć samochód.
2. Przesunąć lewą dźwignię przełącznika
zespolonego przy kierownicy wprzód w
kierunku tablicy rozdzielczej i puścić.
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
> Na wyświetlaczu kierowcy zapala się
symbol sygnalizujący, że funkcja jest
aktywna i zostaje włączone oświetlenie
zewnętrzne: Światła pozycyjne, reflektory, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i
podświetlenie klamek zewnętrznych*.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w opcji menu wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 177)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Jeśli nie zostaną otwarte drzwi, oświetlenie
pozostanie włączone przez około 2 minuty.
Jeżeli przy włączonych światłach zostaną
otwarte któreś drzwi, czas oświetlenia wnętrza oraz podświetlenia klamek zewnętrznych*
zostanie wydłużony.
Funkcję można aktywować i dezaktywować
za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia
drogi do domu (Str. 177)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 177
OŚWIETLENIE
Oświetlenie wnętrza
Przednie oświetlenie sufitowe
Kabina pasażerska jest wyposażona w różne
rodzaje oświetlenia, np. ogólne oświetlenie
wnętrza, regulowane oświetlenie wnętrza i
oświetlenie sterowane otwieraniem drzwi.
Funkcja automatycznego oświetlenia
kabiny pasażerskiej
Funkcję automatyczną włącza się naciskając
krótko przycisk AUTO w górnej konsoli sterowania. Gdy włączony jest system automatyczny, lampka kontrolna w przycisku zapala
się, a oświetlenie kabiny pasażerskiej włącza
się i wyłącza zgodnie z poniższym opisem.
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez co
najmniej 5 minut od momentu gdy:
•
samochód został wyłączony, a jego układ
elektryczny jest w pozycji 0
•
drzwi zostały odblokowane, ale samochód
nie został jeszcze uruchomiony.
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do czytania.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Funkcja automatycznego oświetlenia
kabiny pasażerskiej
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Oświetlenie do czytania
Lampki do czytania z prawej i lewej strony
można włączyć lub wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisków w konsoli sufitowej. Jasność
reguluje się, przytrzymując przycisk w położeniu wciśniętym.
178
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Oświetlenie przypodłogowe i sufitowe oświetlenie wnętrza włącza się i wyłącza, naciskając
krótko przycisk w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie kabiny pasażerskiej włącza się,
gdy:
•
•
•
zamki samochodu zostaną odblokowane
samochód zostanie wyłączony
zostaną otwarte boczne drzwi.
Oświetlenie kabiny pasażerskiej wyłącza się,
gdy:
•
•
•
•
zamki samochodu zostaną zablokowane
samochód zostanie uruchomiony
zostaną zamknięte boczne drzwi.
drzwi boczne pozostaną otwarte przez
około 2 minuty.
Tylne oświetlenie sufitowe
W tylnej części samochodu znajdują się
lampki do czytania, które służą również jako
oświetlenie kabiny pasażerskiej.
OŚWIETLENIE
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej*
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie podłoża*
Lampki do czytania nad tylnymi siedzeniami.
Oświetlenie podłoża włącza się lub wyłącza
po otwarciu lub zamknięciu danych drzwi.
Oświetlenie progu
Oświetlenie progu włącza się lub wyłącza po
otwarciu lub zamknięciu drzwi.
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy bagażnika i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie dekoracyjne
W samochodach z panoramicznym oknem dachowym* są dwa moduły lampek, po jednym z każdej
strony sufitu.
Lampki do czytania włącza się i wyłącza krótkim naciśnięciem przycisku na lampce. Jasność reguluje się, przytrzymując przycisk w
położeniu wciśniętym.
Oświetlenie wnętrza włącza się po otwarciu
drzwi i wyłącza się po zablokowaniu zamków
samochodu. Intensywność oświetlenia dekoracyjnego można zmienić na wyświetlaczu
centralnym i można także wyregulować precyzyjnie za pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie nastrojowe*
Samochód jest wyposażony w diody LED,
które umożliwiają zmianę koloru światła.
Zapalają się one, gdy samochód jest uruchomiony. Oświetlenie nastrojowe można zmienić
na wyświetlaczu centralnym i można także
wyregulować precyzyjnie za pomocą pokrętła
w tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie schowków w drzwiach
Oświetlenie schowków w drzwiach włącza się
po otwarciu drzwi i wyłącza się po zablokowaniu zamków samochodu. Poziom intensywności oświetlenia można wyregulować precyzyjnie za pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie przedniego uchwytu na
napoje w konsoli między fotelami
Oświetlenie przednich uchwytów na napoje
włącza się po odblokowaniu zamków samochodu, a wyłącza się po zablokowaniu
zamków. Poziom intensywności oświetlenia
można wyregulować precyzyjnie za pomocą
pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Powiązane informacje
•
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
(Str. 180)
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 166)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Wnętrze kabiny pasażerskiej (Str. 640)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 179
OŚWIETLENIE
Regulacja oświetlenia wnętrza
kabiny
Oświetlenie wnętrza samochodu włącza się
na różne sposoby w zależności od wybranego
położenia zapłonu. Oświetlenie wnętrza
można regulować za pomocą pokrętła na tablicy rozdzielczej, a niektóre funkcje oświetlenia można także regulować na wyświetlaczu
centralnym.
Pokrętło na tablicy rozdzielczej, po lewej stronie kierownicy, służy do regulowania
jasności wyświetlacza, lampek kontrolnych, oświetlenia
wnętrza i oświetlenia nastrojowego*
Regulacja oświetlenia wnętrza
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car Światła i
oświetlenie Światła wewnętrzne.
3. Wybrać jedno z następujących ustawień:
180
•
W pozycji Natężenie światła
otoczenia wybrać Wyłączone, Małe
lub Wysokie.
•
W pozycji Poziom światła otoczenia
wybrać Ograniczone i Pełne.
Regulacja oświetlenia nastrojowego*
Samochód jest wyposażony w diody LED do
zmiany koloru światła. Zapalają się one, gdy
samochód jest uruchomiony.
3. Wybrać Według temperatury lub
Według koloru, aby zmienić kolor
światła.
W przypadku wyboru opcji Według
temperatury światło zmienia się odpowiednio do ustawienia temperatury w
kabinie pasażerskiej.
Zmiana jasności świateł
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
W przypadku wyboru opcji Według
koloru możliwe jest użycie podkategorii
Kolory motywów w celu przeprowadzenia dokładniejszej regulacji.
2. Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
3. W pozycji Natężenie podświetlenia
wnętrza wybrać Wyłączone, Małe lub
Wysokie.
Zmiana koloru światła
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 178)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 167)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
2. Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
Samochód jest wyposażony w różne okna,
szyby i lusterka. Niektóre szyby samochodu
są laminowane.
Szyba przednia jest laminowana. Szkło laminowane jest także dostępne jako opcja dla
niektórych innych powierzchni szklanych.
Pokrycie szyb warstwą laminatu poprawia izolację dźwiękową kabiny oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania do samochodu.
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 195)
•
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 198)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby* (Str. 237)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby
tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
Panoramiczne okno dachowe* również jest
laminowane.
Na szybach laminowanych umieszczony jest ten
symbol1
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
1
182
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 190)
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 184)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne (Str. 186)
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 186)
Zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem przez szyby i
zasłony przeciwsłoneczne
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby i
zasłony przeciwsłoneczne* mają zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, które zostaje
uruchomione, jeśli ruch szyby lub zasłony
podczas otwierania lub zamykania zostanie
zablokowany przez jakikolwiek obiekt.
W przypadku zablokowania szyba/zasłona
zatrzymuje się i zostaje automatycznie cofnięta o około 50 mm (około 2 cali) od położenia zablokowanego (lub do pozycji pełnego
uchylenia).
Można obejść zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, jeśli doszło do przerwania zamykania, na przykład na skutek oblodzenia,
naciskając nadal przycisk w tym samym kierunku.
W razie wystąpienia usterki zabezpieczenia
przed przytrzaśnięciem można wypróbować
sekwencję resetowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy został odłączony, konieczne jest zresetowanie funkcji
automatycznego otwierania i zamykania,
aby działała prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać,
konieczne jest zresetowanie układu.
Nie dotyczy to szyby przedniej i panoramicznego okna dachowego*, które są zawsze laminowane i dlatego nie mają tego symbolu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Powiązane informacje
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia
przed przytrzaśnięciem (Str. 183)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 184)
•
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 186)
•
Obsługa panoramicznego okna dachowego* (Str. 191)
Sekwencja resetowania
zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
Jeśli wystąpi problem z funkcjami elektrycznego sterowania szybami, można wypróbować sekwencję resetowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy został odłączony, konieczne jest zresetowanie funkcji
automatycznego otwierania i zamykania,
aby działała prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać,
konieczne jest zresetowanie układu.
Powiązane informacje
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 184)
•
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 186)
Jeśli problem utrzymuje się albo dotyczy
panoramicznego okna dachowego, należy
skontaktować się ze stacją obsługi2.
Resetowanie szyby sterowanej
elektrycznie
1. Zacząć od położenia zamkniętego szyby.
2. Następnie nacisnąć elementy sterujące w
położeniu manualnym 3 razy w górę do
położenia zamkniętego.
> Układ zostanie automatycznie zainicjowany.
2 Zaleca
się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 183
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Elektryczne sterowanie szyb
OSTRZEŻENIE
Każde drzwi mają panel sterowania szyb sterowanych elektrycznie. Drzwi kierowcy mają
przyciski do sterowania wszystkimi szybami,
a także do włączania blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz.
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci,
innych pasażerów lub przedmiotów przez
ruchome części.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Elektryczna blokada otwarcia tylnych
drzwi od wewnątrz* wyłącza przyciski w
drzwiach tylnych, w wyniku czego drzwi i
szyb nie można otworzyć od wewnątrz.
Przyciski sterowania tylnymi szybami.
Przyciski sterowania przednimi szybami.
184
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych
w samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy
zawsze pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie
poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w pozycję 0 oraz o
zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli
układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
Za pomocą panelu przycisków w drzwiach
kierowcy można obsługiwać wszystkie szyby
sterowane elektrycznie – panele przycisków
w pozostałych drzwiach obsługują szybę sterowaną elektrycznie w danych drzwiach.
Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone
w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W
razie wystąpienia usterki zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję resetowania.
Powiązane informacje
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 184)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia
przed przytrzaśnięciem (Str. 183)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Do sterowania można także użyć kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub funkcji
otwierania bezkluczykowego* za pomocą
klamki drzwi.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci,
innych pasażerów lub przedmiotów przez
ruchome części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych
w samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy
zawsze pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie
poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w pozycję 0 oraz o
zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli
układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby. Lekko wcisnąć lub pociągnąć do
góry jeden z przełączników. Sterowane
elektrycznie szyby będą przesuwać się w
górę lub w dół, dopóki przełącznik będzie
przytrzymywany w tym położeniu.
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby. Wcisnąć lub pociągnąć do góry
jeden z przełączników do skrajnej pozycji i
puścić. Nastąpi całkowite otwarcie lub
zamknięcie okna.
Aby można było korzystać z elektrycznego
sterowania szyb, wyłącznik zapłonu musi znajdować się przynajmniej w położeniu I lub II.
Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać przez kilka minut od wyłączenia samochodu i zapłonu, ale nie po otwarciu którychkolwiek drzwi. Jednocześnie można używać
tylko jednego elementu sterującego.
UWAGA
Jednym ze sposobów na zmniejszenie pulsującego hałasu powodowanego przez
wiatr przy otwartych szybach drzwi tylnych
jest niewielkie otwarcie także szyb w
drzwiach przednich.
UWAGA
Szyb nie można otworzyć przy prędkościach powyżej ok. 180 km/h (ok. 112 mph),
można je jednak zamknąć.
Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego
spoczywa zawsze na kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 185
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
UWAGA
Gdy temperatura jest niska, sterowanie
szybami może nie być możliwe.
Używanie zasłony
przeciwsłonecznej*
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne
Zasłona przeciwsłoneczna jest wbudowana
w tylną półkę transportową.
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
mogą zapewnić lepszą widoczność do tyłu.
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Powiązane informacje
•
•
Wewnętrzne lusterko wsteczne można przestawić ręcznie, zmieniając jego kąt. Wewnętrzne lusterko wsteczne jest wyposażone w
sterownik HomeLink*, funkcję automatycznego przyciemniania* i kompas*.
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 184)
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia
przed przytrzaśnięciem (Str. 183)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
–
Pociągnąć zasłonę przeciwsłoneczną do
góry i przymocować ją do sufitu za
pomocą dwóch zaczepów.
> Siła sprężystości zasłony utrzymuje
zaczepy na miejscu.
Gdy zasłona nie jest używana, odczepić ją i
trzymając za uchwyt, powoli zwinąć.
Powiązane informacje
•
186
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia
przed przytrzaśnięciem (Str. 183)
•
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 184)
Oba lusterka są wygięte dla zapewnienia
optymalnej widoczności. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych jest regulowane za pomocą dźwigienki
sterującej w panelu przycisków w drzwiach
kierowcy. Dostępne są także różne ustawienia
automatyczne, które można powiązać z przyciskami funkcji pamięci fotela regulowanego
elektrycznie*.
Powiązane informacje
•
•
HomeLink®* (Str. 537)
Kompas* (Str. 541)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
•
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 187)
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 188)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterka wsteczne
może oślepiać kierowcę. Z funkcji przyciemnienia należy skorzystać, gdy światła pojazdów jadących z tyłu przeszkadzają kierowcy.
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby
tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
Lusterko dwupozycyjne
Wewnętrzne lusterko wsteczne można przyciemnić za pomocą dźwigni znajdującej się w
jego dolnej krawędzi.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Dźwignia zmiany pozycji lusterka nie występuje przy lusterkach z funkcją automatycznego przyciemniania.
Automatyczne przyciemnienie
lusterka*
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
ściemniają się automatycznie, jeżeli padające
na nie światło jest zbyt jasne. Funkcja automatycznego przyciemniania jest zawsze
aktywna podczas jazdy, ale nie wtedy, gdy
wybrany jest bieg wsteczny.
UWAGA
W przypadku zmiany czułości zmiana przyciemniania nie jest zauważalna od razu,
lecz następuje stopniowo.
Dźwignia do opuszczania lusterka.
1.
Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza kabiny powoduje ustawienie lusterka
w położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
Czułość funkcji przyciemnienia dotyczy
zarówno wewnętrznego lusterka wstecznego,
jak i lusterek zewnętrznych.
Aby zmienić czułość funkcji przyciemnienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
Lusterka i
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 187
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
3. W pozycji Automat. przyciemnianie
lusterka wstecznego wybrać Normalne,
Ciemne lub Jasne.
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne (Str. 186)
Wewnętrzne lusterko wsteczne jest wyposażone w dwa czujniki – jeden skierowany do
przodu i jeden skierowany do tyłu – które
współpracują ze sobą w celu wykrywania i eliminacji oślepiającego światła. Czujnik skierowany do przodu wykrywa światło otoczenia, a
czujnik skierowany do tyłu wykrywa światło
pochodzące z reflektorów pojazdu jadącego z
tyłu.
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 188)
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
Dla zapewnienia lepszej widoczności do tyłu
lusterka zewnętrzne wymagają ustawienia
dostosowanego do preferencji kierowcy.
Dostępne są różne ustawienia automatyczne,
które można także powiązać z przyciskami
funkcji pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Korzystanie z przełączników
sterujących lusterek zewnętrznych
Aby lusterka zewnętrzne mogły być wyposażone w funkcję automatycznego przyciemniania, musi ją mieć także wewnętrzne lusterko
wsteczne.
UWAGA
Jeśli czujniki zostaną zasłonięte na przykład przez kartę parkingową, transponder,
osłonę przeciwsłoneczną lub przedmioty
znajdujące się na siedzeniach lub na tylnej
półce w taki sposób, że nie będzie do nich
docierać światło, działanie funkcji przyciemniania wewnętrznego lusterka
wstecznego i lusterek zewnętrznych
będzie ograniczone.
188
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek wstecznych.
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych jest regulowane za pomocą dźwigienki
sterującej w panelu przycisków w drzwiach
kierowcy. Wyłącznik zapłonu musi znajdować
się przynajmniej w położeniu I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
1.
W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
1.
W celu złożenia lusterek zewnętrznych
należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i
R.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterującą umieszczoną w środku.
2. Aby je ponownie rozłożyć, nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
Elektryczne składanie lusterek
wstecznych*
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach.
Zmiana kąta ustawienia podczas
parkowania3
1.
Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć
jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania/rozkładania* mogła działać prawidłowo.
3 Tylko
Lusterko zewnętrzne można pochylić w dół,
by kierowca mógł obserwować na przykład
krawędź drogi podczas parkowania.
–
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Należy pamiętać, że może być potrzebne
dwukrotne naciśnięcie przycisku, zależnie od
tego, czy został wcześniej wybrany. Przycisk
miga, gdy lusterko zewnętrzne jest pochylone
do dołu. Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko zewnętrzne automatycznie zaczyna
powracać do pierwotnego położenia po około
3 sekundach i osiąga to położenie po około 8
sekundach.
w połączeniu z przyciskami pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Automatyczna zmiana kąta ustawienia
podczas parkowania3
Przy tym ustawieniu lusterko zewnętrzne zostaje automatycznie pochylone do dołu po
wybraniu biegu wstecznego. Pozycja złożona
jest zaprogramowana fabrycznie i nie można
jej zmienić.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
Lusterka i
3. W pozycji Pochyl lusterko zewnętrzne
przy cofaniu wybrać Wyłączone,
Kierowca, Pasażer lub Oba, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję i wybrać, które z lusterek wstecznych ma zostać pochylone.
Można wymusić powrót lusterka zewnętrznego do pierwotnego położenia, naciskając
dwukrotnie przycisk L lub R.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu*
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne
mogą zostać automatycznie złożone bądź rozłożone. Jednak jeśli lusterka zostały złożone
ręcznie, należy je również rozłożyć ręcznie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 189
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
Lusterka i
3. Wybrać Złóż lusterka po zablokowaniu,
aby włączyć lub wyłączyć.
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne (Str. 186)
•
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 187)
•
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
Panoramiczne okno dachowe*
Panoramiczne okno dachowe składa się z
dwóch szklanych sekcji. Przednią sekcję
można otwierać pionowo w tylnej krawędzi
(uchylenie okna dachowego) lub poziomo
(położenie otwarcia). Sekcja tylna jest nieruchoma.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w owiewkę i roletę przeciwsłoneczną
wykonaną z perforowanej tkaniny i umieszczoną pod dachem szklanym, w celu
zapewnienia dodatkowej ochrony przed
takimi czynnikami jak silne światło słoneczne.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby
tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
Przełącznik sterujący elektrycznym napędem
panoramicznego okna dachowego i jego
zasłony przeciwsłonecznej znajduje się w
panelu sufitowym.
190
Sterowanie panoramicznego okna dachowego
i zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy
wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika
zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci,
innych pasażerów lub przedmiotów przez
ruchome części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych
w samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy
zawsze pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie
poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w pozycję 0 oraz o
zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli
układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
WAŻNE
•
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów
na panoramicznym oknie dachowym.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w owiewkę, która rozkłada się, gdy okno
znajduje się w położeniu otwartym.
Powiązane informacje
•
Obsługa panoramicznego okna dachowego* (Str. 191)
•
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna
dachowego* (Str. 194)
WAŻNE
•
•
Przed otwarciem panoramicznego
okna dachowego należy usunąć lód i
śnieg. Uważać, by nie zarysować
powierzchni i nie uszkodzić uszczelek.
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
Owiewka
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są obsługiwane za pomocą
przełączników w panelu sufitowym i zostały
wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci,
innych pasażerów lub przedmiotów przez
ruchome części.
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
Szyby należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
•
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych
w samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy
zawsze pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie
poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w pozycję 0 oraz o
zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli
układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.
•
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 191
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
WAŻNE
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
•
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów
na panoramicznym oknie dachowym.
WAŻNE
•
•
Przed otwarciem panoramicznego
okna dachowego należy usunąć lód i
śnieg. Uważać, by nie zarysować
powierzchni i nie uszkodzić uszczelek.
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
Sterowanie panoramicznego okna dachowego
i zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy
wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika
zapłonu.
Do sterowania można także użyć kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub funkcji
otwierania bezkluczykowego* za pomocą
klamki drzwi.
4 Położenie
192
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
WAŻNE
Zamykając panoramiczne okno dachowe
należy upewnić się, czy zostało ono prawidłowo domknięte.
Ruch okna dachowego zostaje przerwany w
przypadku puszczenia przełącznika podczas
ręcznego sterowania, albo gdy osiągnie ono
położenie komfortowe4 względnie położenie
maksymalnego otwarcia lub zamknięcia. Ruch
panoramicznego okna dachowego i zasłony
przeciwsłonecznej zostaje także przerwany,
jeśli przełącznik na suficie zostanie ponownie
uruchomiony w kierunku przeciwnym do aktualnego kierunku ruchu.
UWAGA
Aby można było ręcznie otworzyć panoramiczne okno dachowe, trzeba najpierw
całkowicie otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną. Przy odwrotnej procedurze, aby
można było całkowicie zamknąć zasłonę
przeciwsłoneczną, trzeba najpierw całkowicie zamknąć panoramiczne okno
dachowe.
UWAGA
Gdy temperatura jest niska, sterowanie
szybami może nie być możliwe.
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są także wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie
wystąpienia usterki zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję resetowania.
komfortowe to położenie, w którym hałas wywołany szumem powietrza i rezonansem podczas jazdy jest na komfortowo niskim poziomie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Uchylanie i zamykanie okna
dachowego
Całkowite otwieranie i zamykanie
panoramicznego okna dachowego za
pomocą przełącznika na suficie
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności
– przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji ręcznego zamykania.
Otwieranie i zamykanie automatyczne
1. Aby maksymalnie odsunąć roletę przeciwsłoneczną, nacisnąć przełącznik do tyłu w
położenie automatycznego otwarcia i puścić.
2. Aby otworzyć panoramiczne okno
dachowe do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik drugi raz do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Pozycja wentylacji okna dachowego z uniesioną
tylną krawędzią.
Aby otworzyć, nacisnąć przełącznik do
góry jeden raz.
Aby zamknąć, nacisnąć przełącznik w dół
jeden raz.
Przednia szyba okna dachowego zostaje uchylona tylną krawędzią do góry. Jeżeli w
momencie wybrania pozycji wentylacji
zasłona przeciwsłoneczna jest całkowicie
wysunięta, samoczynnie odsunie się o około
50 mm (około 2 cali).
Jeśli panoramiczne okno dachowe zostaje
zamknięte z pozycji wentylacji, zasłona przeciwsłoneczna automatycznie podąża za nim.
Obsługa w trybie ręcznym
Obsługa w trybie automatycznym
Otwieranie i zamykanie stopniowe
1. Aby otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną,
nacisnąć przełącznik do tyłu do pozycji
otwierania ręcznego.
3. Aby otworzyć panoramiczne okno
dachowe do pozycji maksymalnego
otwarcia, nacisnąć przełącznik trzeci raz
do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności
– przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji automatycznego
zamykania.
2. Aby otworzyć panoramiczne okno
dachowe do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik drugi raz do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
3. Aby otworzyć panoramiczne okno
dachowe do pozycji maksymalnego
otwarcia, nacisnąć przełącznik trzeci raz
do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
}}
193
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Otwieranie i zamykanie automatyczne –
szybkie otwieranie lub zamykanie
Możliwe jest równoczesne otwieranie i zamykanie panoramicznego okna dachowego i
zasłony przeciwsłonecznej:
–
Otwieranie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
–
Zamykanie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do przodu/w dół do
pozycji automatycznego otwierania i puścić.
Powiązane informacje
•
•
194
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 190)
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna
dachowego* (Str. 194)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
Automatycznie zamknięcie zasłony
przeciwsłonecznej
panoramicznego okna dachowego*
Dzięki tej funkcji zasłona przeciwsłoneczna
zamyka się automatycznie po upływie
15 minut od zablokowania zamków zaparkowanego samochodu, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka. Ma to na celu obniżenie
temperatury w kabinie pasażerskiej i zabezpieczenie tapicerki samochodu przed płowieniem pod wpływem promieni słonecznych.
Funkcja jest nieaktywna w momencie
dostawy samochodu z fabryki i można ją włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
1.
Powiązane informacje
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 190)
Obsługa panoramicznego okna dachowego* (Str. 191)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
(Str. 182)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Blokowanie.
Wybrać Automat. zamykanie rolety
przeciwsłonecznej, aby włączyć lub
wyłączyć.
UWAGA
Zasłona przeciwsłoneczna zostaje
zamknięta również przy zamykaniu
wszystkich szyb za pomocą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub funkcji
otwierania bezkluczykowego* przy użyciu
klamki drzwi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Pióra wycieraczek i płyn do
spryskiwaczy
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
Wycieraczki z pomocą płynu do spryskiwaczy
mają za zadanie poprawić widoczność i
kształt wiązki światła reflektorów.
Płyn rozpylany bezpośrednio ze spryskiwaczy
zamontowanych na piórach oraz podgrzewane pióra wycieraczek* zapewniają lepszą
widoczność.
Zadaniem wycieraczek szyby przedniej jest
jej oczyszczanie. Różnych ustawień wycieraczek szyby przedniej dokonuje się za pomocą
prawej dźwigni przełącznika zespolonego.
Wycieraczki szyby przedniej
wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Przerywana praca wycieraczek
Przesunięcie dźwigni w górę uruchamia wycieraczki w trybie pracy przerywanej. Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek
można regulować, odpowiednio obracając
pierścień regulacyjny.
Informacja o konieczności uzupełnienia płynu
do spryskiwaczy pojawia się na wyświetlaczu
kierowcy, gdy w zbiorniku pozostało około 1
litra (1 kwarta) płynu.
Ciągła praca wycieraczek
Przestawienie dźwigni w górę uruchamia wycieraczki z normalną prędkoś-
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 196)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 198)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 197)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Ustawianie piór wycieraczek w pozycji
serwisowej (Str. 714)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 195)
cią.
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Pokrętło służy do nastawiania czułości
czujnika deszczu i częstotliwości pracy
wycieraczek.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do w dół i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
Przestawienie dźwigni jeszcze bardziej
w górę uruchamia wycieraczki z dużą
prędkością.
WAŻNE
Przed uruchomieniem wycieraczek w
okresie zimowym należy upewnić się, że
ich pióra nie przymarzły, a śnieg i lód został
całkowicie usunięty z przedniej szyby.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 195
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
WAŻNE
Gdy wycieraczki oczyszczają szybę przednią, należy używać dużej ilości płynu do
spryskiwaczy. Szyba przednia musi być
mokra, gdy jej wycieraczki pracują.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 196)
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 195)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 197)
•
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej.
Czułość czujnika deszczu można regulować
pokrętłem na prawej dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy.
Wyłączanie czujnika deszczu
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przycisk czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Gdy czujnik deszczu jest włączony, na
wyświetlaczu kierowcy widoczny jest symbol
.
czujnika
Włączanie czujnika deszczu
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wyłącznik zapłonu
196
Nacisnąć dźwignię w dół, aby włączyć wycieraczki.
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy
lub przestawić
nacisnąć jego przycisk
dźwignię przełącznika wycieraczek do góry w
inną pozycję.
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
W celu włączenia czujnika deszczu należy
.
nacisnąć przycisk
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia czułości czujnika lub do dołu w celu
zmniejszenia czułości. Przy obracaniu pokrętłem do góry wycieraczka wykona dodatkowe
przetarcie.
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 198)
Ustawianie piór wycieraczek w pozycji
serwisowej (Str. 714)
znajduje się w pozycji I lub II i dźwignia przełącznika wycieraczek jest w położeniu 0 lub w
położeniu pojedynczego przetarcia.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie w pozycji 0 wyłącznika zapłonu lub z
chwilą wyłączenia silnika.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie, gdy pióra wycieraczek zostaną ustawione w pozycji serwisowej. Czujnik deszczu
zostaje ponownie włączony po wyłączeniu
pozycji serwisowej.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
WAŻNE
Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć i ulec uszkodzeniu w automatycznej
myjni samochodowej. Wyłącz czujnik
deszczu, gdy samochód pracuje lub, gdy
układ elektryczny samochodu jest w położeniu zapłonu I lub II. Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.
Powiązane informacje
•
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 198)
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 195)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 197)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Ustawianie piór wycieraczek w pozycji
serwisowej (Str. 714)
Korzystanie z funkcji pamięci
czujnika deszczu
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 195)
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej.
Włączanie/wyłączanie funkcji pamięci
Funkcja pamięci czujnika deszczu może zostać włączona w taki sposób, że przycisku czujnika deszczu nie będzie trzeba naciskać po
każdym uruchomieniu samochodu:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Wycieraczka szyby przedniej.
3. Wybrać Pamięć czujnika deszczu, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję
pamięci.
Powiązane informacje
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 196)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 195)
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 195)
•
•
•
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 198)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Ustawianie piór wycieraczek w pozycji
serwisowej (Str. 714)
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
197
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
WAŻNE
Unikać włączania spryskiwaczy, gdy są
zamarznięte lub gdy zbiornik płynu do
spryskiwaczy jest pusty, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia
pompy.
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
mają za zadanie oczyszczać szybę przednią i
reflektory. Do uruchamiania spryskiwaczy
szyby przedniej i reflektorów służy prawa
dźwignia przełącznika zespolonego.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Ustawianie piór wycieraczek w pozycji
serwisowej (Str. 714)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 195)
Spryskiwanie reflektorów*
Aby oszczędzać płyn, reflektory są spryskiwane automatycznie z określoną częstotliwością, gdy są włączone.
Ograniczone zmywanie
Funkcja spryskiwaczy, prawa dźwignia przełącznika
zespolonego.
–
198
Pociągnąć prawą dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy w
celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
> Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki
wykonają jeszcze kilka przetarć.
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
(1 kwarty) płynu do spryskiwaczy, a na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat
Płyn do spryskiwaczy Niski poziom
, dopływ
Uzupełnij wraz z symbolem
płynu do spryskiwaczy reflektorów zostaje
odcięty. Ma to na celu zapewnienie priorytetu
oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania
odpowiedniej widoczności. Spryskiwacze
reflektorów są uruchamiane tylko wtedy, gdy
włączone są światła mijania lub drogowe.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 196)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 197)
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 195)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
Dla poprawienia komfortu fotele przednie
samochodu oferują szereg możliwości regulacji.
Zmiana wyprofilowania podparcia lędźwiowego* – nacisnąć przycisk w górę/w
dół/do przodu/do tyłu2.
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Podnoszenie/opuszczanie siedziska –
przesuwać regulator w górę/w dół.
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Zmiana nachylenia oparcia – obracać
pokrętłem.
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
OSTRZEŻENIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie gwałtownego
hamowania lub wypadku.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej krawędzi siedziska* – pompować w górę/w
dół.1
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Zmienić długość* siedziska poprzez
pociągnięcie dźwigni do góry i ręczne
przesunięcie siedziska do przodu/do tyłu.
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
Przesuwanie do przodu/do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
1 Dotyczy
2 Dotyczy
200
tylko fotela kierowcy.
czterokierunkowej regulacji podparcia lędźwiowego*. Dwukierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego* obejmuje regulację do przodu/do tyłu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany
elektrycznie*
Dla poprawienia komfortu fotele przednie
samochodu oferują szereg możliwości regulacji. Fotel z elektryczną regulacją można
przesuwać do przodu i do tyłu oraz w górę i
w dół. Przednią krawędź siedziska fotela
można podnosić i opuszczać oraz regulować
długość siedziska*. Można również regulować kąt nachylenia oparcia. Wyprofilowanie
odcinka lędźwiowego* można regulować w
górę, w dół, do przodu i do tyłu.3
Fotel można regulować przy włączonym silniku oraz przez określony czas po odblokowaniu drzwi bez uruchamiania silnika. Regulacja
jest również możliwa przez pewien czasie po
wyłączeniu silnika.
WAŻNE
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia foteli wyposażony jest w wyłącznik
przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. W takiej sytuacji należy usunąć
przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
3 Dotyczy czterokierunkowej regulacji podparcia lędźwiowego*. Dwukierunkowa regulacja
4 Niedostępny w samochodach z dwukierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
Ustawić fotel w żądanym położeniu za
pomocą regulatora zamontowanego na siedzisku przedniego fotela. Aby ustawić różne
funkcje komfortowe, obrócić regulator wielofunkcyjny4 w górę/w dół.
Ilustracja pokazuje regulatory w samochodzie z czterokierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
Samochody z dwukierunkową regulacją podparcia
lędźwiowego* nie mają obrotowego regulatora wielofunkcyjnego.
W samochodach z czterokierunkową
regulacją podparcia lędźwiowego* obrócić
regulator wielofunkcyjny4 w górę/w dół,
aby ustawić różne funkcje komfortowe. W
samochodach z dwukierunkową regulacją
podparcia lędźwiowego* użyć okrągłego
podparcia lędźwiowego* obejmuje regulację do przodu/do tyłu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 201
FOTELE I KIEROWNICA
||
przycisku, aby przesunąć podparcie lędźwiowe do przodu/do tyłu.
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska – przesunąć regulator w
górę/w dół.
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Podnoszenie/opuszczanie siedziska –
przesuwać regulator w górę/w dół.
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu –
przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
Zmiana nachylenia oparcia – przesuwać
regulator do przodu/do tyłu.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do przodu/do tyłu/w górę/w
dół).
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
Pozycję fotela regulowanego elektrycznie*,
lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* można przypisać do przycisków pamięci.
Przyciski pamięci umożliwiają zapisanie
dwóch różnych pozycji fotela regulowanego
elektrycznie*, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*. Przyciski te znajdują się po wewnętrznej
stronie jednych lub obu drzwi przednich*.
Oparć przednich foteli nie można opuścić całkowicie do przodu.
Powiązane informacje
202
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
Przycisk M do zapisywania ustawień.
Przycisk pamięci.
Przycisk pamięci.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Zapisywanie pozycji w pamięci
1.
Wyregulować w żądany sposób ustawienie fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i wyświetlacza przeziernego na
przedniej szybie.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk M.
Lampka w przycisku zapali się.
3. W ciągu trzech sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 lub 2.
> Po zapisaniu ustawień pod wybranym
przyciskiem pamięci rozlega się sygnał
dźwiękowy i lampka kontrolna w przycisku M gaśnie.
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek
zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
Jeśli pozycja fotela regulowanego elektrycznie*, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* została
zapisana w pamięci, ustawienia te można
aktywować za pomocą przycisków pamięci.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Jeśli w ciągu trzech sekund nie zostanie wciśnięty żaden z przycisków pamięci, lampka w
przycisku M zgaśnie i nie zostaną zapisane
żadne ustawienia.
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
•
Pozycja fotela, lusterek zewnętrznych lub
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie
musi zostać zmieniona, aby można było zaprogramować nową pamięć.
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 188)
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 158)
Przywołanie zapamiętanego
ustawienia
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
Z zapisanych ustawień można skorzystać
zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych
drzwiach przednich:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 203
FOTELE I KIEROWNICA
||
Otwarte drzwi przednie
– Nacisnąć krótko jeden z przycisków
pamięci 1 ( ) lub 2 ( ). Fotel regulowany elektrycznie, zewnętrzne lusterka
wsteczne i wyświetlacz przezierny na
przedniej szybie przesuwają się i zatrzymują się w położeniach zapisanych pod
wybranym przyciskiem pamięci.
OSTRZEŻENIE
•
•
Zamknięte drzwi przednie
– Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1
( ) lub 2 ( ) i przytrzymać, aż fotel,
zewnętrzne lusterka wsteczne i wyświetlacz przezierny na przedniej szybie zatrzymają się w położeniach zapisanych pod
wybranym przyciskiem pamięci.
Jeśli przycisk pamięci zostanie puszczony,
ruch fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i wyświetlacza przeziernego na przedniej
szybie zostanie zatrzymany.
204
•
•
Ponieważ fotel kierowcy można regulować przy wyłączonym zapłonie, dzieci
nie należy nigdy pozostawiać w pojeździe bez opieki.
Ruch fotela można ZATRZYMAĆ w
dowolnym momencie, naciskając
dowolny przycisk na panelu sterowania
fotela regulowanego elektrycznie.
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 188)
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 158)
Nie regulować fotela podczas jazdy.
Upewnić się, że w trakcie regulacji pod
fotelami nie znajdują się żadne przedmioty.
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
• Intensywność: Wybrać opcję Małe,
Do zmiany ustawień można wykorzystać
zarówno regulator wielofunkcyjny znajdujący
się z boku fotela, jak i wyświetlacz centralny.
Zakres ustawień jest pokazywany na
wyświetlaczu centralnym.
• Szybkość: Wybrać opcję Wolna,
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
Normalny lub Duże.
Normalny lub Szybka.
Ponowne uruchomienie masażu
Funkcja masażu zostaje wyłączona automatycznie po 20 minutach. Ponownego włączenia funkcji dokonuje się ręcznie.
–
Nacisnąć Restart na wyświetlaczu centralnym, aby ponownie uruchomić
wybrany program masażu.
> Program masażu zostanie ponownie
uruchomiony. Jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, masaż będzie
nadal wyświetlany w widoku górnym.
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Dostępne są następujące opcje ustawień
masażu:
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
• WłączoneWył.: Wybrać opcję
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska fotela.
Ustawienia masażu
Włączone/Wył., aby włączyć/wyłączyć
funkcję masażu.
• Programy 1–5: Dostępnych jest 5 gotowych programów masażu. Wybrać opcję
Fala, Bieżnik, Zaawansowane,
Kręgosłup lub Ramiona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 205
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
Powiązane informacje
Do zmiany ustawień można wykorzystać
zarówno regulator wielofunkcyjny na fotelu,
jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień
jest pokazywany na wyświetlaczu centralnym.
Regulacja ustawień masażu w fotelu
przednim
Oparcia przednich foteli wyposażone są w
funkcję masażu. Masaż, którego ustawienia
można zmieniać, jest wykonywany przez
wypełnione powietrzem poduszki.
Funkcję masażu można włączyć tylko podczas
pracy silnika samochodu.
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny,
w górę/w dół.
przekręcając regulator
Na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok ustawień fotela.
2. Wybrać opcję Masaż w widoku ustawień
fotela.
3. W celu przełączenia między różnymi funkcjami masażu należy wybrać odpowiednią
opcję albo bezpośrednio za pomocą
wyświetlacza centralnego albo przesuwając kursor w górę/w dół za pomocą górlub dolnego
przycisku regulanego
tora wielofunkcyjnego. Zmienić ustawienie wybranej funkcji bezpośrednio na
wyświetlaczu centralnym lub naciskając
strzałki albo za pomocą przedniego
lub
przycisku regulatora wielotylnego
funkcyjnego.
206
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
2. Wybrać opcję Przedłużenie siedz. w
widoku ustawień fotela.
Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia długość siedziska fotela reguluje się za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego* z boku
siedziska albo ręcznie za pomocą regulatora z
przodu siedziska.
Regulacja długości siedziska za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska.
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny,
w górę/w dół.
przekręcając regulator
Na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok ustawień fotela.
•
czterokieNacisnąć przednią część
runkowego przycisku, aby wysunąć siedzisko.
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego przycisku , aby wsunąć siedzisko.
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
Ręczna regulacja długości siedziska
Regulator siedziska.
1.
Chwycić za uchwyt
pociągnąć do góry.
z przodu fotela i
2. Wyregulować długość siedziska.
3. Puścić uchwyt i upewnić się, że siedzisko
znalazło się w prawidłowym położeniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 207
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
2. Wybrać opcję Podp. boczne w widoku
ustawień fotela.
Poprzez regulację boków oparcia można
zwiększyć komfort podróżowania na przednim fotelu.
•
Nacisnąć przednią część czterokierunkowego przycisku, aby zwiększyć
wyprofilowanie podparcia bocznego
.
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego przycisku, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego .
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
Powiązane informacje
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska fotela.
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
Boki oparcia można regulować w celu zapewnienia najlepszego podparcia. Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno regulator
wielofunkcyjny na fotelu, jak i wyświetlacz
centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Aby wyregulować podparcie boczne:
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
1.
208
•
Aktywować regulator wielofunkcyjny,
przekręcając go w górę/w dół . Na
wyświetlaczu centralnym pojawi się widok
ustawień fotela.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
Regulacja podparcia lędźwiowego w
samochodzie z regulacją
czterokierunkową
Podparcie lędźwiowe jest ustawiane za
pomocą regulatora znajdującego się z boku
siedziska.
Regulator w samochodach z dwukierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
Regulator wielofunkcyjny w samochodach z czterokierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
Podparcie lędźwiowe reguluje się za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego w samochodach
z regulacją czterokierunkową* lub za pomocą
okrągłego przycisku w samochodach z regulacją dwukierunkową*. Regulator znajduje się z
boku siedziska fotela. W zależności od
poziomu wyposażenia podparcie lędźwiowe
można wyregulować do przodu/do tyłu i w
górę/w dół (czterokierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego) lub do przodu/do tyłu
(dwukierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego).
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny,
w górę/w dół.
przekręcając regulator
Na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok ustawień fotela.
2. Wybrać opcję Kręgosłup w widoku ustawień fotela.
•
Nacisnąć okrągły przycisk w górę /w
dół , aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
•
przycisku,
Nacisnąć przednią część
aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
•
Nacisnąć tylną część
przycisku, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia
lędźwiowego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 209
FOTELE I KIEROWNICA
||
Regulacja podparcia lędźwiowego w
samochodzie z regulacją
dwukierunkową
1.
Nacisnąć przednią część
okrągłego
przycisku, aby zwiększyć wyprofilowanie
podparcia lędźwiowego.
okrągłego przyci2. Nacisnąć tylną część
sku, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Powiązane informacje
210
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy* (Str. 210)
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
Ustawienia przedniego fotela pasażera
można regulować z fotela kierowcy.
Aktywacja funkcji
Funkcja jest aktywowana w widoku funkcji na
centralnym wyświetlaczu:
Nacisnąć przycisk Ustaw
fotel pas. z miejsca kier.,
aby aktywować.
Regulacja fotela pasażera
Od momentu aktywacji funkcji kierowca ma
10 sekund, by rozpocząć regulację fotela
pasażera. Jeśli w tym czasie nie zostanie
dokonana żadna regulacja, funkcja zostaje
wyłączona.
Kierowca dokonuje regulacji fotela pasażera
za pomocą elementów sterowania na fotelu
kierowcy:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Przesuwanie fotela pasażera do przodu/do
tyłu – przesuwać regulator do przodu/do
tyłu.
cza przeziernego na szybie przedniej*
(Str. 203)
Opuszczanie oparć tylnych
siedzeń*
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
Oparcie tylnego siedzenia jest podzielone na
dwie części. Obie części można składać
oddzielnie.
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować fotel i zablokować mechanizm
regulacji. Podczas regulowania pozycji
fotela należy zachować ostrożność.
Niekontrolowana lub nieostrożna regulacja może spowodować obrażenia na
skutek przycięcia.
•
W przypadku załadunku długich przedmiotów trzeba je zawsze dobrze zamocować, aby nie spowodowały obrażeń
ciała i szkód podczas nagłego hamowania.
•
Na czas załadunku i rozładunku samochodu należy zawsze wyłączyć silnik i
włączyć hamulec postojowy.
•
W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię skrzyni
biegów w położeniu P, by nie została
przypadkowo przestawiona.
Zmiana nachylenia oparcia fotela pasażera
– przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Powiązane informacje
•
Fotel przedni regulowany ręcznie
(Str. 200)
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetla}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
211
FOTELE I KIEROWNICA
||
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Opuszczanie oparcia
Podnoszenie oparcia
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe,
samochód musi stać i muszą być otwarte
przynajmniej jedne tylne drzwi.
Podnoszenie oparcia do pozycji pionowej
odbywa się ręcznie:
1.
3. Podnieść zagłówki ręcznie.
4. W razie potrzeby podnieść zagłówek
środkowego siedzenia.
WAŻNE
Podłokietnik* środkowego siedzenia trzeba
podnieść przed złożeniem siedzenia.
OSTRZEŻENIE
Przed złożeniem tylnego siedzenia trzeba
zamknąć znajdującą się w nim przegrodę
do przewożenia długich ładunków*.
UWAGA
W przypadku włączenia blokady dostępu,
tylne siedzenie musi znajdować się w
pozycji podniesionej, aby blokada mogła
działać. Gdy tylne siedzenie jest w pozycji
opuszczonej, blokada nie działa.
UWAGA
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli
i/lub podniesienia ich zbyt mocno odchylonych oparć.
212
Unieść oparcie do góry/do tyłu.
2. Nacisnąć oparcie aż do zablokowania się
zaczepu.
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego
siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo zablokowane.
Zagłówki przy skrajnych siedzeniach
muszą być zawsze podniesione, gdy na
którymkolwiek z tylnych siedzeń znajduje
się pasażer.
Przyciski do składania foteli, znajdujące się w górnej
części fotela tylnego.
1.
Upewnić się, że na tylnym siedzeniu nie
ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.
2. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia
ręcznie.
3. Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków znajdujących się na tylnej półce po
lewej stronie samochodu.
4. Zwalnia się blokada siedzenia, ale fotel
pozostaje w tej samej pozycji. Zagłówki są
opuszczane automatycznie.
Powiązane informacje
•
Regulacja zagłówków na tylnym siedzeniu
(Str. 213)
•
•
Blokada dostępu (Str. 294)
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
(Str. 294)
5. Zagłówek należy obniżyć ręcznie do położenia pionowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
Ustawić zagłówek środkowego siedzenia
odpowiednio do wzrostu pasażera. Złożyć
zagłówki na siedzeniach zewnętrznych* w
celu poprawy widoczności do tyłu.
Regulacja zagłówka środkowego
siedzenia
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
przycisk (patrz ilustracja) i nacisnąć zagłówek
lekko do dołu.
OSTRZEŻENIE
Zagłówek środkowego siedzenia trzeba ustawić zgodnie ze wzrostem pasażera, tak aby
zabezpieczał cały tył jego głowy, o ile to możliwe. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć do góry ręcznie na odpowiednią wysokość.
Zagłówek środkowego siedzenia musi
znajdować się w swoim dolnym położeniu,
gdy siedzenie nie jest używane. Gdy środkowe siedzenie jest używane, zagłówek
należy ustawić prawidłowo do wzrostu
pasażera tak, aby w miarę możliwości
zakrywał cały tył głowy.
Składanie skrajnych zagłówków na
tylnym siedzeniu za pomocą
wyświetlacza centralnego*
Skrajne zagłówki można opuścić przy użyciu
widoku funkcji na centralnym wyświetlaczu.
Zagłówki można opuścić w pozycji 0 wyłącznika zapłonu.
Nacisnąć przycisk Składanie
zagłówka, aby aktywować
lub dezaktywować funkcję
opuszczania.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno obniżać skrajnych zagłówków,
jeśli skrajne tylne siedzenia są zajęte przez
pasażerów.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu zagłówka trzeba go ustawić
w położeniu zablokowanym.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 213
FOTELE I KIEROWNICA
||
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń*
(Str. 211)
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
Sygnał dźwiękowy
Na kierownicy znajdują się sygnał dźwiękowy
i elementy sterowania np. systemów wspomagających kierowcę oraz funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Przycisk sygnału dźwiękowego znajduje się
pośrodku kierownicy.
Powiązane informacje
Przyciski sterujące w kierownicy i manetki*.
•
•
Blokada kierownicy (Str. 215)
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Elementy sterowania systemów wspomagających kierowcę5
Manetka* ręcznej zmiany biegów w
skrzyni automatycznej.
Elementy sterowania układu rozpoznawania poleceń głosowych oraz do obsługi
menu, komunikatów i telefonu.
5 Ogranicznik
214
prędkości, Automatyczna kontrola prędkości jazdy, Aktywna kontrola prędkości jazdy* Ostrzeżenie o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu* i Pilot Assist.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Blokada kierownicy
Regulacja kierownicy
Blokada kierownicy utrudnia kierowanie
samochodem, na przykład w przypadku jego
kradzieży. Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
Kierownicę można ustawić w różnych położeniach.
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy. Opór
kierownicy jest regulowany zależnie od prędkości jazdy, tak aby zapewnić kierowcy odpowiednie wyczucie drogi.
Regulacja kierownicy w samochodzie z
kolanową poduszką powietrzną
Włączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje włączona po
zablokowaniu zamków samochodu z zewnątrz
i wyłączeniu silnika. Jeśli samochód zostanie
pozostawiony bez zamknięcia zamków, blokada kierownicy włączy się automatycznie po
chwili.
Wyłączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje wyłączona po
odblokowaniu zamków samochodu z zewnątrz. Jeśli zamki samochodu nie są zablokowane, blokada kierownicy zostanie wyłączona
w chwili uruchomienia samochodu, pod
warunkiem że kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w kabinie pasażerskiej.
Powiązane informacje
•
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy (Str. 214)
•
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Możliwa jest regulacja wysokości kierownicy oraz jej
odległości od kierowcy.
Kierownicę można regulować na różne sposoby, zależnie od tego, czy samochód jest
wyposażony w kolanową poduszkę
powietrzną6, czy nie.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
położenie kierownicy i zablokować mechanizm regulacji. Nie wolno regulować kierownicy podczas jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy
6 Samochód
jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.
Dźwignia do regulacji kierownicy.
1.
Popchnąć dźwignię do przodu, aby odblokować kierownicę.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Pociągnąć dźwignię do tyłu w celu zablokowania położenia kierownicy. W razie
wystąpienia oporu należy przy wciskaniu
dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
}}
215
FOTELE I KIEROWNICA
||
Regulacja kierownicy w samochodzie bez
kolanowej poduszki powietrznej
Dźwignia do regulacji kierownicy.
1.
Pociągnąć dźwignię do tyłu, aby odblokować kierownicę.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Popchnąć dźwignię do przodu, aby zabezpieczyć kierownicę. W razie wystąpienia
oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko
nacisnąć kierownicę.
Powiązane informacje
•
•
•
216
Blokada kierownicy (Str. 215)
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy (Str. 214)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie* (Str. 201)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
Strefy klimatyzacji
Klimatyzacja – czujniki
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i
osusza powietrze podawane do przedziału
pasażerskiego.
Wszystkimi funkcjami układu klimatyzacji steruje się z wyświetlacza centralnego i za
pomocą fizycznych przycisków w konsoli
środkowej.
Liczba stref klimatyzacji, na jaką podzielony
jest samochód, decyduje o możliwości nastawiania różnych temperatur w poszczególnych
częściach kabiny pasażerskiej.
Układ klimatyzacji posiada różne czujniki,
wspomagające regulację temperatury w
samochodzie.
Klimatyzacja 2-strefowa
Lokalizacja czujnika
Niektóre funkcje klimatyzacji tylnych siedzeń
można także obsługiwać za pomocą elementów sterowania klimatyzacją* z tyłu konsoli
między fotelami.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
218
Strefy klimatyzacji (Str. 218)
Klimatyzacja – czujniki (Str. 218)
Temperatura odczuwalna (Str. 219)
Strefy klimatyzacji 2-strefowej.
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych (Str. 219)
Czujnik nasłonecznienia – na górnej
powierzchni tablicy rozdzielczej.
Klimatyzacja na postoju (Str. 242)
W przypadku klimatyzacji 2-strefowej temperaturę w kabinie można regulować oddzielnie
dla lewej i prawej strony.
Czujnik wilgotności – w obudowie przy
wewnętrznym lusterku wstecznym.
Nagrzewnica (Str. 252)
Powiązane informacje
Jakość powietrza (Str. 220)
•
Dystrybucja powietrza (Str. 223)
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Klimatyzacja (Str. 218)
Czujnik temperatury zewnętrznej — w
prawym zewnętrznym lusterku wstecznym.
Czujnik temperatury w kabinie – obok
fizycznych przycisków na konsoli środkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
UWAGA
Nie przykrywać i nie blokować czujników
odzieżą lub innymi przedmiotami.
Przy wyposażeniu w Interior Air Quality
System* na wlocie powietrza układu klimatyzacji jest zamontowany czujnik jakości powietrza.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Temperatura odczuwalna
Układ klimatyzacji reguluje warunki w kabinie
w oparciu o temperaturę odczuwalną, a nie
rzeczywistą.
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze, na którą wpływają
takie czynniki jak aktualna temperatura otoczenia, prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne w samochodzie i
wokół niego.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek,
z którego padają promienie słoneczne. Oznacza to, że temperatura powietrza w nawiewach po prawej i lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia za pomocą elementów
sterowania tej samej temperatury po obydwu
stronach.
Powiązane informacje
•
1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych1
Polecenia głosowe do układu sterowania klimatyzacją, np. w celu zmiany temperatury,
włączenia ogrzewania fotela* lub zmiany
poziomu nadmuchu wentylatora.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych poleceń:
•
„Climate” — rozpoczyna sesję dialogową
z układem klimatyzacji i przedstawia przykładowe polecenia.
•
„Set temperature to X degrees”— ustawia żądaną temperaturę.
•
„Raise temperature”/„Lower
temperature” — podnosi lub obniża ustawioną temperaturę o jeden poziom.
•
„Sync temperature” — synchronizuje
temperaturę we wszystkich strefach
samochodu do temperatury ustawionej
dla strefy kierowcy.
•
„Air on feet”/„Air on body” — otwiera
żądany dopływ powietrza.
•
„Air on feet off”/„Air on body off” —
zamyka żądany dopływ powietrza.
•
„Set fan to max”/„Turn off fan” — zmienia przepływ powietrza do Max/Off.
Klimatyzacja (Str. 218)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 219
KLIMATYZACJA
||
•
•
„Turn on auto” — aktywuje automatyczną
regulację klimatyzacji.
„Turn on seat heat”/„Turn off seat heat”
— włącza/wyłącza podgrzewanie fotela*.
•
•
„Air condition on”/„Air condition off” —
włącza/wyłącza klimatyzację.
„Raise seat heat”/„Lower seat heat” —
zwiększa/zmniejsza ustawienie podgrzewania fotela* o jeden poziom.
•
„Recirculation on”/„Recirculation off”
— włącza/wyłącza obieg powietrza.
•
„Turn on defroster ”/„Turn off
defroster” — włącza/wyłącza usuwanie
zaparowania i oblodzenia szyb oraz zewnętrznych lusterek wstecznych.
•
•
•
220
zmniejsza ustawienie podgrzewania kierownicy* o jeden poziom.
„Raise fan speed”/„Lower fan speed”
— podnosi lub obniża poziom nadmuchu
wentylatora o jeden poziom.
•
„Turn on max defroster”/„Turn max
defroster off” — włącza/wyłącza maksymalną skuteczność odparowania i odszraniania szyb.
„Turn on electric defroster”/„Turn off
electric defroster” — włącza/wyłącza
ogrzewanie szyby przedniej*.
„Turn on rear defroster”/„Turn off rear
defroster” — włącza/wyłącza ogrzewanie
szyby tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych.
•
„Turn steering wheel heat on”/„Turn
steering wheel heat off” — włącza/wyłącza podgrzewanie kierownicy*.
•
„Raise steering wheel heat”/„Lower
steering wheel heat” — zwiększa/
•
„Turn on seat ventilation”/„Turn off
seat ventilation” — włącza/wyłącza wentylację fotela*.
•
„Raise seat ventilation”/„Lower seat
ventilation” — zwiększa/zmniejsza ustawienie wentylacji fotela* o jeden poziom.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 160)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
Jakość powietrza
Materiały zastosowane w kabinie oraz system oczyszczania powietrza zapewniają
wysokość jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
Materiały
Wnętrze kabiny pasażerskiej Volvo zostało
zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim było przyjemne i komfortowe, również dla osób cierpiących na alergię dotykową
lub astmę.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zmniejszenia ilości kurzu i pyłu we wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie go
w czystości.
Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku
samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia.
Do czyszczenia wnętrza należy używać zalecanych przez Volvo środków czyszczących i
pielęgnacyjnych.
System oczyszczania powietrza
Poza filtrem w kabinie pasażerskiej samochód
jest również wyposażony w układ oczyszczania powietrza, który pomaga w utrzymywaniu
wysokiej jakości powietrza w kabinie.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Clean Zone* (Str. 221)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (Str. 222)
Clean Zone*
Warunki, które muszą zostać spełnione:
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Funkcja Clean Zone sprawdza i sygnalizuje,
czy zostały spełnione wszystkie warunki
dobrej jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.
•
Czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika
są zamknięte.
•
Czy wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe* są zamknięte.
•
Czy włączona jest funkcja kontroli jakości
powietrza Interior Air Quality System*.
•
•
Czy włączona jest dmuchawa wentylacji.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 223)
Czy wyłączona jest recyrkulacja powietrza.
UWAGA
Określenie Clean Zone nie oznacza, że
jakość powietrza jest dobra. Wskazuje ono
jedynie, że zostały spełnione warunki
pozwalające uzyskać dobrą jakość powietrza.
Wskaźnik jest widoczny w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Wskaźnik jest widoczny w wierszu klimatyzacji, gdy widok klimatyzacji nie jest
otwarty.
Jeśli warunki nie zostały spełnione, napis
Clean Zone będzie podświetlony na biało.
Gdy wszystkie warunki będą spełnione, kolor
podświetlenia tekstu zmieni się na niebieski.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 220)
Clean Zone Interior Package* (Str. 222)
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 223)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 221
KLIMATYZACJA
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Powiązane informacje
Pakiet Clean Zone Interior Package (CZIP)
obejmuje szereg modyfikacji, zapewniających
dodatkową izolację kabiny przed dostępem
alergenów i substancji powodujących dolegliwości astmatyczne.
W skład pakietu wchodzi:
Interior Air Quality System (IAQS) to w pełni
automatyczny układ utrzymania jakości
powietrza, który oddziela gazy i cząsteczki,
redukując poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza w kabinie.
IAQS jest elementem Clean Zone Interior
Package (CZIP) i służy do oczyszczania
powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń,
jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon.
•
Włączanie i wyłączanie czujnika jakości
powietrza* (Str. 223)
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 220)
•
•
Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Powoduje to odświeżenie powietrza w
kabinie. Operacja trwa określony czas lub
zostaje przerwana po otwarciu drzwi
pasażera. Długość czasu pracy wentylatora stopniowo skraca się z uwagi na
zmniejszającą się potrzebę, do momentu
gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
W pełni automatyczny system zapewnienia jakości powietrza Interior Air Quality
System (IAQS).
Powiązane informacje
•
•
•
•
222
Jakość powietrza (Str. 220)
Clean Zone* (Str. 221)
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 223)
Clean Zone* (Str. 221)
Clean Zone Interior Package* (Str. 222)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 223)
Wykrycie przez czujnik jakości powietrza
zanieczyszczenia powietrza spowoduje
zamknięcie wlotu powietrza i włączenie recyrkulacji.
UWAGA
Czujnik jakości powietrza musi być zawsze
włączony, by zagwarantować optymalną
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
W warunkach niskich temperatur zewnętrznych recyrkulacja powietrza zostaje
ograniczona, aby uniknąć zaparowania
szyb.
W razie zaparowania należy użyć funkcji
odszraniania szyby przedniej, szyb bocznych oraz szyby tylnej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
Filtr powietrza w przedziale
pasażerskim
Czujnik jakości powietrza jest częścią całkowicie automatycznego systemu kontroli
jakości powietrza Interior Air Quality System
(IAQS).
Istnieje możliwość włączania/wyłączenia czujnika jakości powietrza.
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr.
Układ klimatyzacji rozprowadza pobierane
powietrze przez wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie samochodu.
Wymiana filtra powietrza w przedziale
pasażerskim
Automatyczna i ręczna dystrybucja
powietrza
Dla utrzymania wysokiej wydajności układu
klimatyzacji filtr trzeba regularnie wymieniać.
Należy przestrzegać terminów wymiany filtra
podanych w Programie Serwisowym Volvo.
Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu, konieczne mogą być
częstsze wymiany filtra.
Przy włączonej automatycznej klimatyzacji
dystrybucja powietrza odbywa się automatycznie. W razie potrzeby dystrybucję powietrza można regulować ręcznie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Czujnik jakości powietrza, aby
aktywować lub dezaktywować czujnik
jakości powietrza.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Istnieją różne rodzaje filtra powietrza w
przedziale pasażerskim. Należy upewnić
się, że zamontowany został właściwy filtr.
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Dystrybucja powietrza
Regulowane nawiewy
Niektóre nawiewy w samochodzie są regulowane, co oznacza, że nawiew można otwierać/zamykać w celu nakierowania strumienia
powietrza.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 220)
Clean Zone* (Str. 221)
Clean Zone Interior Package* (Str. 222)
Interior Air Quality System* (Str. 222)
Umiejscowienie regulowanych nawiewów w kabinie
pasażerskiej.
Cztery nawiewy znajdują się w tablicy rozdzielczej, a w każdym ze słupków między
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 223
KLIMATYZACJA
||
drzwiami przednimi a tylnymi jest po jednym nawiewie.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie.
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 224)
•
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów (Str. 225)
•
Tabela opcji dystrybucji powietrza
(Str. 226)
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
Przyciski dystrybucji powietrza w widoku klimatyzacji.
Dystrybucja powietrza — nawiewy do
usuwania zaparowania i oblodzenia
Dystrybucja powietrza – nawiewy w tablicy rozdzielczej i konsoli środkowej
Dystrybucja powietrza – nawiewy w podłodze
2. Nacisnąć jeden lub kilka przycisków
dystrybucji powietrza, aby otworzyć/
zamknąć dany kierunek nawiewu.
> Sposób dystrybucji powietrza zmienia
się i przyciski zapalają się/gasną.
224
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
•
Dystrybucja powietrza (Str. 223)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów (Str. 225)
Tabela opcji dystrybucji powietrza
(Str. 226)
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
Niektóre nawiewy w kabinie można otwierać,
zamykać i nakierowywać ręcznie.
Skierowanie skrajnych nawiewów samochodu
na szyby boczne pozwala wyeliminować ich
zaparowanie.
Skierowanie skrajnych nawiewów w kierunku
wnętrza samochodu pozwala uzyskać przyjemne warunki w kabinie pasażerskiej podczas gorącej pogody.
Otwieranie i zamykanie nawiewów
Nakierowywanie nawiewów
–
Przesunąć dźwignię pośrodku nawiewu w
płaszczyźnie poziomej/pionowej, aby
zmienić kierunek strumienia powietrza
nadmuchiwanego z nawiewu.
Powiązane informacje
•
•
•
Dystrybucja powietrza (Str. 223)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 224)
Tabela opcji dystrybucji powietrza
(Str. 226)
Nawiewy w tablicy rozdzielczej:
–
Obrócić pokrętło pośrodku nawiewu, aby
otworzyć/zamknąć przepływ powietrza z
nawiewu.
Strumień powietrza jest maksymalny, gdy
oznaczenie na pokrętle znajduje się w
położeniu pionowym.
Nawiewy w słupkach drzwiowych:
–
Przesunąć dźwignię pośrodku nawiewu w
górę/w dół, aby otworzyć/zamknąć przepływ powietrza z nawiewu.
Strumień powietrza jest wyłączony w
dolnym położeniu – w innych pozycjach z
nawiewu kierowany jest jednostajny strumień powietrza.
225
KLIMATYZACJA
Tabela opcji dystrybucji powietrza
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie. Dostępne są poniższe opcje ustawienia.
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Jeśli wszystkie przyciski dystrybucji powietrza zostaną wyłączone w trybie ręcznym, układ klimatyzacji wraca do sterowania
automatycznego.
226
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapobiega zaparowaniu i oblodzeniu w zimnym i
wilgotnym klimacie (w tym celu poziom nadmuchu wentylatora nie może być niski).
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość
powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia skuteczne chłodzenie podczas ciepłej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów przy podłodze. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia ogrzewanie lub chłodzenie przy podłodze.
KLIMATYZACJA
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia oraz nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas ciepłej i suchej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia i przy podłodze. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z
innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki i skuteczne usuwanie
zaparowania podczas zimnej i wilgotnej pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej i przy podłodze. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas słonecznej
pogody przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia, w tablicy rozdzielczej i przy podłodze.
Zapewnia zrównoważone warunki w kabinie
pasażerskiej.
}}
227
KLIMATYZACJA
||
Powiązane informacje
•
•
•
228
Dystrybucja powietrza (Str. 223)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów (Str. 225)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 224)
KLIMATYZACJA
Elementy sterowania klimatyzacją
Główna klimatyzacja
Oprócz funkcji znajdujących się w wierszu klimatyzacji, innymi głównymi funkcjami klimatyzacji można także sterować na zakładce
Główny ekran klimatyzacji.
Do sterowania funkcjami układu klimatyzacji
służą fizyczne przyciski w konsoli środkowej,
wyświetlacz centralny oraz elementy sterowania klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami*.
Fizyczne przyciski w konsoli
środkowej
Elementy sterowania temperaturą po stronie kierowcy i pasażera.
Elementy sterowania ogrzewaniem* i
wentylacją* foteli kierowcy i pasażera oraz
podgrzewaniem kierownicy*.
Przycisk umożliwiający dostęp do widoku
klimatyzacji. Grafika na przycisku pokazuje
aktywne ustawienia klimatyzacji.
Przycisk ogrzewania szyby przedniej* i
maksymalnej skuteczności odparowania i
odszraniania szyb.
Przycisk ogrzewania szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Wiersz klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Najczęstszymi funkcjami klimatyzacji można
sterować z wiersza klimatyzacji.
Widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Otworzyć widok klimatyzacji, naciskając symbol pośrodku wiersza klimatyzacji.
W zależności od wersji wyposażenia
widok klimatyzacji może obejmować kilka
zakładek. Aby zmienić zakładkę, należy przeciągnąć palcem w lewo/w prawo lub nacisnąć
odpowiedni nagłówek.
Max, Elektryczna, Tylna – Elementy sterowania do usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i lusterek.
AC – Elementy sterowania klimatyzacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 229
KLIMATYZACJA
||
Recyrkulacja – Elementy sterowania
recyrkulacji powietrza.
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza (Str. 235)
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania przedniego fotela*
Elementy sterowania dystrybucji powietrza.
•
Włączanie i wyłączanie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb
(Str. 236)
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby* (Str. 237)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby
tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
•
Regulacja prędkości wentylatora dla
przednich siedzeń (Str. 239)
•
•
Synchronizacja temperatury (Str. 241)
Regulacja prędkości dmuchawy.
AUTO – Automatyczna regulacja temperatury.
Klimatyzacja na postoju
Klimatyzacją postojową samochodu można
sterować na zakładce Regulacja postojowa.
Elementy sterowania klimatyzacją z
tyłu konsoli między fotelami*
Jeśli samochód jest wyposażony w podgrzewane tylne siedzenia*, z tyłu konsoli między
fotelami znajdują się fizyczne przyciski służące
do sterowania tą funkcją.
Powiązane informacje
•
•
230
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
(Str. 242)
1.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i fotela w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć
funkcję regulacji podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w
wentylowane fotele lub ogrzewaną kierownicę (dotyczy strony kierowcy), przycisk ogrzewania foteli jest dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
Klimatyzacja (Str. 218)
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
przedniego fotela* (Str. 230)
•
Włączanie i wyłączanie podgrzewania tylnych siedzeń* (Str. 232)
•
Włączanie i wyłączanie wentylacji fotela
przedniego* (Str. 232)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 233)
•
Włączanie automatycznej regulacji temperatury (Str. 234)
2. Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech poziomów: Wyłączone, Wysoki,
Średnie i Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą
używać osoby, które mają trudności z
odczuwaniem wzrostu temperatury z
powodu braku zmysłu czucia lub mają
problemy z obsługą elementów sterowania
podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym
razie mogą one doznać poparzeń ciała.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania przedniego
fotela* (Str. 231)
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania przedniego fotela*
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania siedzeń przy rozruchu silnika. Po aktywacji
automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się przy niskiej temperaturze otoczenia.
•
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
przedniego fotela* (Str. 230)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Automatyczny poziom
ogrzewania fotela kierowcy i
Automatyczny poziom ogrzewania
fotela pasażera, aby aktywować lub
dezaktywować automatyczne włączenie
podgrzewania fotela kierowcy i fotela
pasażera.
> Po aktywowaniu automatycznego włączenia przy obu przyciskach podgrzewania przednich foteli w wierszu klimatyzacji jest wyświetlany symbol „A”.
4. Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 231
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania tylnych siedzeń*
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą
używać osoby, które mają trudności z
odczuwaniem wzrostu temperatury z
powodu braku zmysłu czucia lub mają
problemy z obsługą elementów sterowania
podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym
razie mogą one doznać poparzeń ciała.
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń z tylnego siedzenia
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
Siedzenia można wentylować w celu
poprawy komfortu podróżowania na przykład
podczas gorącej pogody.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się
wraz ze spadkiem temperatury powietrza w
kabinie. Układ ten można włączyć przy uruchomionym silniku.
1.
Przyciski podgrzewania siedzeń z tyłu konsoli między
fotelami.
–
232
Naciskać wielokrotnie lewy lub prawy
fizyczny przycisk podgrzewanych siedzeń
z tyłu konsoli między fotelami, aby wybrać
jeden z czterech poziomów: Wyłączone,
Wysoki, Średnie lub Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i dioda LED
w przycisku pokazuje nastawioną wartość.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i fotela w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć
funkcję regulacji podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w
ogrzewane fotele lub ogrzewaną kierownicę (dotyczy strony kierowcy), przycisk
wentylacji foteli jest dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
ogrzewania kierownicy*
2. Naciskać wielokrotnie przycisk wentylowanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech poziomów: Wyłączone, Wysoki,
Średnie i Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy
zimnej pogodzie.
1.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania kierownicy*
(Str. 234)
Nacisnąć przycisk kierownicy i fotela po
stronie kierowcy w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć
funkcję regulacji ogrzewania fotela i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w
ogrzewane lub wentylowane fotele, przycisk ogrzewania kierownicy jest dostępny
bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanej kierownicy, aby wybrać jeden z
czterech poziomów: Wyłączone,
Wysoki, Średnie i Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 233
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania kierownicy*
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy
zimnej pogodzie.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne włączenie podgrzewania kierownicy
przy rozruchu silnika ma być włączone czy
wyłączone. Po aktywacji automatycznego
włączenia, ogrzewanie włączy się przy niskiej
temperaturze otoczenia.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Poziom automatycznego
ogrzewania kierownicy, aby aktywować
lub dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania kierownicy.
> Po aktywowaniu automatycznego włączenia przy przycisku podgrzewania
kierownicy w wierszu klimatyzacji jest
wyświetlany symbol „A”.
4. Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji funkcji.
Powiązane informacje
•
234
Włączanie automatycznej regulacji
temperatury
UWAGA
Temperaturę i prędkość dmuchawy można
zmienić bez wyłączania automatycznej klimatyzacji. Automatyczna klimatyzacja zostaje wyłączona w przypadku ręcznej
zmiany dystrybucji powietrza lub włączenia maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
Przy włączonej automatycznej regulacji temperatury sterowanie wieloma funkcjami klimatyzacji odbywa się automatycznie.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
2. Nacisnąć krótko lub długo opcję AUTO
Klimatyzacja/>
•
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Krótkie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją powietrza przebiega automatycznie.
Długie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją przebiega automatycznie, a
poziom temperatury i nadmuchu wentylatora zostają przełączone na ustawienia standardowe: 22 °C (72 °F) oraz
poziom 3.
> Automatyczna regulacja temperatury
zostaje aktywowana i przycisk się
zapala.
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 233)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
recyrkulacji powietrza
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w
wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
UWAGA
Włączenie recyrkulacji powietrza nie jest
możliwe, gdy włączony jest maksymalny
nawiew odszraniania.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia
czasu recyrkulacji powietrza (Str. 235)
Aktywacja i dezaktywacja
ustawienia czasu recyrkulacji
powietrza
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w
wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika czasowego recyrkulacji
powietrza. Po aktywacji wyłącznika czasowego, recyrkulacja powietrza jest wyłączana
automatycznie po 20 minutach.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
2. Nacisnąć opcję Recyrkulacja.
> Recyrkulacja powietrza zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/
gaśnie.
WAŻNE
3. Wybrać Timer recyrkulacji, aby aktywować lub dezaktywować wyłącznik czasowy recyrkulacji powietrza.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza (Str. 235)
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie
trwa zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania wewnętrznych powierzchni szyb.
235
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
maksymalnej skuteczności
odparowania i odszraniania szyb
oddzielnie w widoku klimatyzacji wyświetlacza centralnego.
–
Położenie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb służy do szybkiego
usuwania pary i lodu z szyb.
Funkcja maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb wyłącza automatyczne sterowanie klimatyzacją i recyrkulacją
powietrza, włącza klimatyzację i przełącza
poziom nadmuchu wentylatora na 5, a temperaturę na HI.
Po wyłączeniu maksymalnej skuteczności
odparowania i odszraniania szyb układ klimatyzacji wraca do wcześniejszych ustawień.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z konsoli środkowej
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby
wybrać jeden z trzech poziomów:
•
•
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania
i odszraniania szyb
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostają włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
•
UWAGA
Zmiana poziomu nadmuchu wentylatora
na 5 podnosi poziom hałasu.
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej:
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
W samochodach bez ogrzewania szyby przedniej:
–
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Maksymalna skuteczność odparowania
i odszraniania szyb zostaje włączona/
wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
UWAGA
Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona z pewnym opóźnieniem w celu uniknięcia krótkiego wzrostu prędkości dmuchawy, jeśli
ogrzewanie przedniej szyby zostanie wyłączone dwoma szybkimi naciśnięciami przycisku.
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny
przycisk umożliwiający szybki dostęp do funkcji maksymalnej skuteczności odparowania i
odszraniania szyb.
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej* maksymalną skuteczność odparowania i
odszraniania szyb można włączyć tylko
236
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z wyświetlacza
centralnego
Włączanie i wyłączanie
ogrzewania przedniej szyby*
–
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego usuwania zaparowania i oblodzenia z
szyby.
•
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z konsoli środkowej
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania
i odszraniania szyb
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostają włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
•
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny
przycisk umożliwiający szybki dostęp do
ogrzewania przedniej szyby.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z wyświetlacza
centralnego
2. Nacisnąć opcję Max.
> Maksymalna skuteczność odparowania
i odszraniania szyb zostaje włączona/
wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
1.
Powiązane informacje
•
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby
wybrać jeden z trzech poziomów:
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
2. Nacisnąć opcję Elektryczna.
> Ogrzewanie szyby przedniej zostaje
włączone/wyłączone i przycisk zapala
się/gaśnie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 237
KLIMATYZACJA
||
UWAGA
Po obu bokach szyby przedniej znajduje się
trójkątny obszar, który nie jest ogrzewany
elektrycznie i odmrożenie tych powierzchni
może zająć więcej czasu.
UWAGA
Ogrzewanie szyby przedniej może wpływać na działanie transponderów i innych
urządzeń komunikacyjnych.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Włączanie i wyłączanie automatycznego
włączenia ogrzewania przedniej szyby*
(Str. 238)
Włączanie i wyłączanie
automatycznego włączenia
ogrzewania przedniej szyby*
Włączanie i wyłączanie
ogrzewania szyby tylnej i lusterek
zewnętrznych
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego usuwania zaparowania i oblodzenia z
szyby.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby przy rozruchu silnika. Po
aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w razie ryzyka oblodzenia
lub zaparowania szyby przedniej lub szyb.
Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy
szyba przednia/szyba nagrzeją się wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania
zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
1.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny
przycisk umożliwiający szybki dostęp do
ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Automatyczne odmrażanie
szyby przedniej, aby aktywować lub
dezaktywować automatycznie włączenie
ogrzewania szyby przedniej.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby* (Str. 237)
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
–
238
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje włączone/wyłączone i przycisk zapala się/
gaśnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
wyświetlacza centralnego
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
2. Nacisnąć opcję Tylna.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje włączone/wyłączone i przycisk zapala się/
gaśnie.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
•
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania tylnej szyby
i lusterek zewnętrznych (Str. 239)
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania tylnej szyby i
lusterek zewnętrznych
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania
zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne włączenie podgrzewania szyby tylnej i
lusterek zewnętrznych ma być aktywowane
czy dezaktywowane przy rozruchu silnika. Po
aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w razie ryzyka oblodzenia
lub zaparowania szyby przedniej lub szyb.
Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy
szyba przednia/szyba nagrzeją się wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
1.
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń2
Wentylator można ustawić na kilku różnych
sterowanych automatycznie prędkościach
nadmuchu na przednie siedzenia.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Automatyczne odmrażanie
szyby tylnej, aby aktywować lub dezaktywować automatycznie włączenie ogrzewania szyby i zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Powiązane informacje
•
2W
przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby
tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
}}
239
KLIMATYZACJA
||
UWAGA
Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje przepływ powietrza w obrębie wybranego poziomu pracy dmuchawy w oparciu
o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet
jeśli poziom pracy dmuchawy pozostaje
taki sam.
Regulacja temperatury dla
przednich siedzeń3
Dla stref klimatyzacji foteli przednich można
nastawić temperaturę na żądaną liczbę
stopni.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterowania wentylatorem w widoku klimatyzacji.
2. Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora
Off, 1–5 lub Max.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i przyciski wybranego poziomu
zapalają się.
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Przyciski regulacji temperatury w wierszu klimatyzacji.
1.
WAŻNE
Gdy dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie działa, co powoduje ryzyko zaparowania szyb od wewnątrz.
3W
240
przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk temperatury w polu klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym, aby otworzyć wiersz sterowania.
KLIMATYZACJA
Synchronizacja temperatury
Temperaturę w poszczególnych strefach klimatyzacji samochodu można zsynchronizować z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy.
Synchronizację wyłącza się dodatkowym
naciśnięciem przycisku Ujednolicenie
temperatury albo zmieniając ustawienie temperatury innej strefie klimatyzacji niż strefa
kierowcy.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Regulacja temperatury.
2. Nastawić temperaturę, wykorzystując
jedną z poniższych metod:
•
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę, lub
naciskać +/−, aby stopniowo zwiększać/zmniejszać temperaturę.
> Temperatura zostaje zmieniona i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
•
UWAGA
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury
wyższej lub niższej niż żądana.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Przycisk synchronizacji w zestawie regulatorów po
stronie kierowcy.
1.
Nacisnąć przycisk temperatury po stronie
kierowcy w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć
funkcję regulacji.
2. Nacisnąć opcję Ujednolicenie
temperatury.
> Temperatura we wszystkich strefach w
samochodzie zostaje zsynchronizowana z temperaturą nastawioną po
stronie kierowcy i obok przycisku temperatury pojawia się symbol synchronizacji.
241
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
klimatyzacji
Klimatyzacja chłodzi i osusza według
potrzeby powietrze doprowadzane do kabiny.
Gdy klimatyzacja jest włączona, układ klimatyzacji automatycznie steruje uruchamianiem i
wyłączaniem zależnie od potrzeb.
UWAGA
Włączenie klimatyzacji nie jest możliwe,
gdy regulator wentylatora znajduje się w
położeniu Off.
Powiązane informacje
•
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
Elementy sterowania klimatyzacją
(Str. 229)
Klimatyzacja na postoju
Klimatyzacja postojowa jest ogólnym terminem obejmującym różne funkcje, które
poprawiają jakość powietrza w kabinie pasażerskiej podczas postoju, np. funkcję przygotowania do jazdy.
Funkcje wchodzące w skład klimatyzacji postojowej można obsługiwać
na karcie Regulacja postojowa w
widoku klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym. Otworzyć widok klimatyzacji,
naciskając symbol pośrodku wiersza klimatyzacji.
Powiązane informacje
•
•
•
2. Nacisnąć opcję AC.
> Klimatyzacja zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Utrzymanie komfortowej temperatury
podczas parkowania (Str. 248)
Symbole i komunikaty klimatyzacji na
postoju (Str. 250)
UWAGA
Zamknąć wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe*, aby zapewnić
optymalną wydajność klimatyzacji.
242
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Przygotowanie do jazdy
UWAGA
Przygotowanie do jazdy to funkcja klimatyzacji, której zadaniem jest osiągnięcie — na ile
to możliwe — komfortowej temperatury w
kabinie pasażerskiej przed wyjazdem.
Funkcja przygotowania do jazdy jest
dostępna tylko, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego4. Działanie
funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze
stanowiska do ładowania, które nie jest
stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać
uruchomiona bezpośrednio lub nastawiona za
pomocą timera.
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
•
W zimnym klimacie nagrzewnica postojowa nagrzewa kabinę pasażerską do
komfortowej temperatury.
•
Klimatyzacja chłodzi przy ciepłej pogodzie
kabinę pasażerską do komfortowej temperatury.
•
Można wybrać włączenie podgrzewania
kierownicy* oraz foteli* kierowcy i pasażera.
•
W razie potrzeby zostaje automatycznie
włączone podgrzewanie szyby przedniej,
szyby tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Podczas przygotowania do jazdy w wysokiej
temperaturze otoczenia pod samochodem
może zebrać się kałuża wody odprowadzanej
z układu klimatyzacji. Jest to normalny objaw.
4 Dotyczy
nagrzewnicy elektrycznej.
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach
wysokiej temperatury zewnętrznej jest
nadal możliwe poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania do jazdy.
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy
Funkcja przygotowania do jazdy nagrzewa
lub chłodzi kabinę pasażerską — na ile to
możliwe — przed rozpoczęciem jazdy. Funkcję tę można włączyć bezpośrednio na
wyświetlaczu centralnym lub za pomocą telefonu komórkowego.
Włączanie i wyłączanie w
samochodzie
1.
UWAGA
Podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy układ pracuje do momentu
osiągnięcia komfortowej temperatury, a nie
temperatury, na jaką nastawiony jest układ
klimatyzacji.
Powiązane informacje
•
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 242)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy (Str. 243)
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3. Wybrać, czy ogrzewanie foteli i kierownicy
ma być włączone podczas przygotowania
do jazdy, zaznaczając/odznaczając kratkę
przy odpowiedniej funkcji.
4. Nacisnąć opcję Przygotowanie.
> Funkcja przygotowania do jazdy zostaje włączona/wyłączona i przycisk
zapala się/gaśnie.
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy (Str. 245)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 243
KLIMATYZACJA
||
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Funkcja przygotowania do jazdy jest
dostępna tylko, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego5. Działanie
funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze
stanowiska do ładowania, które nie jest
stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach
wysokiej temperatury zewnętrznej jest
nadal możliwe poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania do jazdy.
UWAGA
Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny
pasażerskiej do jazdy.
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy6:
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp.
mogą się zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg
wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację
nagrzewnicy.
pomocą układu klimatyzacji samochodu) do
komfortowej temperatury.
Kabinę pasażerską można także przygotować
do jazdy za pomocą funkcji zdalnego uruchomienia samochodu (Engine Remote Start –
ERS)7, korzystając z aplikacji Volvo On Call*.
Powiązane informacje
•
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 242)
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy (Str. 245)
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania
do jazdy może zostać uruchomiona przez
timer, który został nastawiony z dużym
wyprzedzeniem.
Włączanie za pomocą aplikacji*
Funkcję przygotowania do jazdy można włączyć za pomocą urządzenia z zainstalowaną
aplikacją Volvo On Call*, która pozwala także
na zarządzanie informacjami o wybranych
ustawieniach. Funkcja przygotowania do jazdy
ogrzewa lub ochładza kabinę pasażerską (za
5 Dotyczy nagrzewnicy
6 Dotyczy nagrzewnicy
7 Niektóre rynki.
244
elektrycznej.
paliwowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy
Timer można nastawić w taki sposób, by
przygotowanie do jazdy zakończyło się o
określonej godzinie.
Timer może obsłużyć maksymalnie 8 różnych
ustawień następujących parametrów:
•
•
Godzina dla jednej określonej daty
Godzina dla jednego lub kilku dni tygodnia, z powtarzaniem lub bez.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania do
jazdy (Str. 245)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 247)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 248)
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
Timer funkcji przygotowania do jazdy może
obsłużyć maksymalnie 8 ustawień godziny.
Dodawanie ustawienia godziny
UWAGA
Funkcja przygotowania do jazdy jest
dostępna tylko, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego8. Działanie
funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze
stanowiska do ładowania, które nie jest
stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach
wysokiej temperatury zewnętrznej jest
nadal możliwe poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania do jazdy.
8 Dotyczy
nagrzewnicy elektrycznej.
Przycisk służący do dodawania ustawienia godziny w
zakładce Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
}}
245
KLIMATYZACJA
||
3. Nacisnąć opcję Dodaj regulator
czasowy.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
UWAGA
Nie można dodać ustawienia czasu, jeśli
dla timera zostało już wprowadzonych 8
ustawień. Aby dodać nowe ustawienie
czasu, należy usunąć jedno z już istniejących.
4. Nacisnąć opcję Data, aby nastawić
godzinę dla pojedynczej daty.
Nacisnąć opcję Dni, aby nastawić godzinę
dla jednego lub kilku dni tygodnia.
W opcji Dni: Włączyć/wyłączyć powtarzanie, zaznaczając/likwidując zaznaczenie kratki przy pozycji Powtarzaj co
tydź..
5. W opcji Data: Wybrać datę dla przygotowania do jazdy, przewijając listę dat za
pomocą strzałek.
W opcji Dni: Wybrać dni tygodnia dla
przygotowania do jazdy, naciskając przyciski dni tygodnia.
9 Dotyczy
246
nagrzewnicy paliwowej.
6. Nastawić godzinę, o której przygotowanie
do jazdy ma zostać zakończone, przewijając wartości za pomocą strzałek.
Edytowanie ustawienia godziny
7. Nacisnąć opcję Potwierdź, aby dodać
ustawienie godziny.
> Ustawienie godziny zostaje dodane do
listy i zostaje aktywowane.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy9:
•
•
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp.
mogą się zapalić.
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg
wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację
nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania
do jazdy może zostać uruchomiona przez
timer, który został nastawiony z dużym
wyprzedzeniem.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć ustawienie godziny, które ma
zostać zmienione.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
4. Edycję ustawienia godziny wykonuje się w
sposób analogiczny do opisanego powyżej w punkcie „Dodawanie ustawienia
godziny”.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy (Str. 245)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 247)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 248)
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do
jazdy
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy10:
Ustawienie godziny w timerze funkcji przygotowania do jazdy można aktywować lub
dezaktywować zależnie od potrzeby.
Otwieranie widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3. Aby aktywować/dezaktywować ustawienie godziny, należy nacisnąć przycisk
timera z prawej strony ustawienia.
> Ustawienie godziny zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
10
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp.
mogą się zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg
wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację
nagrzewnicy.
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 248)
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania
do jazdy może zostać uruchomiona przez
timer, który został nastawiony z dużym
wyprzedzeniem.
Przyciski wyłącznika czasowego w zakładce
Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
•
•
Powiązane informacje
•
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy (Str. 245)
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania do
jazdy (Str. 245)
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
247
KLIMATYZACJA
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
Niepotrzebną już godzinę rozpoczęcia przygotowania do jazdy można usunąć.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 243)
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy (Str. 245)
•
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania do
jazdy (Str. 245)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 247)
Utrzymanie komfortowej
temperatury podczas parkowania
Warunki panujące w kabinie pasażerskiej
można utrzymać podczas postoju samochodu, np. gdy trzeba wyłączyć silnik, ale kierowca i pasażerowie chcą pozostać w samochodzie przy zachowanym poziomie komfortu klimatyzacji.
Funkcję utrzymania komfortowej temperatury
można uruchomić wyłącznie bezpośrednio.
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
Przycisk służący do edytowania listy/usuwania ustawienia godziny w zakładce Regulacja postojowa w
widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3. Nacisnąć opcję Edytuj listę.
4. Nacisnąć ikonę Usuń z prawej strony listy.
> Ikona zmieni się na tekst Usuń.
5. Dla potwierdzenia nacisnąć Usuń.
> Ustawienie godziny zostanie usunięte z
listy.
248
•
Ciepło z nagrzanego silnika ogrzewa
kabinę pasażerską do komfortowej temperatury przy zimnej pogodzie.
•
Gdy jest ciepło, wentylacja chłodzi kabinę
pasażerską, doprowadzając powietrze z
zewnątrz samochodu.
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji
jest wyłączana po zablokowaniu samochodu od zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła.
Zadaniem tej funkcji jest utrzymywanie
komfortowej temperatury w kabinie, gdy
kierowca lub pasażerowie pozostają w
samochodzie.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 242)
Włączanie i wyłączanie funkcji utrzymania
komfortowej temperatury podczas parkowania (Str. 249)
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej
temperatury podczas parkowania
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji
jest wyłączana po zablokowaniu samochodu od zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła.
Zadaniem tej funkcji jest utrzymywanie
komfortowej temperatury w kabinie, gdy
kierowca lub pasażerowie pozostają w
samochodzie.
Funkcja utrzymania komfortowej temperatury
pozwala utrzymać warunki panujące w kabinie pasażerskiej po zakończeniu jazdy. Funkcję tę można włączyć bezpośrednio na
wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol
pośrodku wiersza klimatyzacji.
•
Utrzymanie komfortowej temperatury
podczas parkowania (Str. 248)
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3. Nacisnąć opcję Utrzymuj regulację.
> Funkcja utrzymania komfortowej temperatury zostaje włączona/wyłączona i
przycisk zapala się/gaśnie.
UWAGA
Włączenie funkcji utrzymania komfortowej
temperatury nie jest możliwe, jeśli ilość
ciepła zmagazynowanego w silniku nie jest
wystarczająca do utrzymania temperatury
w kabinie pasażerskiej lub jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż około
20°C (68°F).
249
KLIMATYZACJA
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju.
Symbol
Komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju
mogą być również wyświetlane w urządzeniu
z zainstalowaną aplikacją Volvo On Call*.
Komunikat
Działanie
Regulacja postojowa
Klimatyzacja na postoju nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak
najszybszego sprawdzenia funkcji.
Wymagany serwis
Regulacja postojowa
Chwilowo niedostępne
Regulacja postojowa
Niedostępne Zbyt niski poziom
paliwaB
Regulacja postojowa
Niedostępne Zbyt niski poziom baterii
11
250
Ten symbol zapala się na wyświetlaczu kierowcy11, gdy nagrzewnica
postojowa jest włączona.
Klimatyzacja na postoju chwilowo nie działa. Jeśli problem będzie się utrzymywać przez
pewien czas, należy skontaktować się ze stacją obsługiA, aby sprawdzić działanie układu.
Klimatyzacji na postoju nie można włączyć, gdy poziom paliwa jest zbyt niski do uruchomienia nagrzewnicy postojowej. Uzupełnić paliwo w zbiorniku paliwa samochodu.
Klimatyzacji postojowej nie można włączyć, gdy poziom naładowania akumulatora napędu
hybrydowego jest zbyt niski do uruchomienia nagrzewnicy postojowej. Uruchomić silnik.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Symbol
Komunikat
Działanie
Regulacja postojowa
Klimatyzacji postojowej nie można włączyć, gdy przewód ładujący nie jest podłączony. Podłączyć przewód ładujący.
Niedostępne. Nie podłączono do zasilaniaC
Regulacja postojowa
Ograniczone działanie. Zbyt niski
poziom baterii.
A
B
C
Czas pracy klimatyzacji postojowej jest ograniczony, gdy poziom naładowania akumulatora
układu hybrydowego jest niski. Uruchomić silnik.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
Powiązane informacje
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 242)
251
KLIMATYZACJA
Nagrzewnica
Akumulator i ładowanie
Nagrzewnica ma dwie funkcje składowe,
które nagrzewają kabinę pasażerską oraz silnik w różnych sytuacjach.
Nagrzewnica jest zasilana przez akumulator
napędu hybrydowego. Jeśli poziom naładowania akumulatora napędu hybrydowego jest za
niski, nagrzewnica zostaje automatycznie
wyłączona, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
Nagrzewnica ma dwie funkcje składowe:
•
•
Nagrzewnica postojowa – nagrzewa w
razie potrzeby kabinę pasażerską, gdy
włączona jest funkcja przygotowania do
jazdy klimatyzacji postojowej.
Nagrzewnica dodatkowa – nagrzewa w
razie potrzeby kabinę pasażerską i silnik
podczas jazdy.
Używana nagrzewnica może być paliwowa
lub elektryczna, w zależności od rynku12.
UWAGA
Przed użyciem nagrzewnicy należy upewnić się, że akumulator jest wystarczająco
naładowany.
Paliwo i tankowanie14
Nagrzewnica jest zamontowana w prawym
przednim nadkolu.
12
13
14
252
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
Jeśli poziom w zbiorniku paliwa jest za niski,
nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia
się komunikat.
UWAGA
Jeśli nagrzewnica musi zostać użyta,
upewnić się, że ilość paliwa w zbiorniku
samochodu jest wystarczająca.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica13, z prawego przedniego nadkola może wydobywać się dym i może być słyszalne niskie
buczenie. Z tylnej części samochodu może
dobiegać także tykający odgłos pompy
paliwowej. Jest to objaw całkowicie normalny.
Nagrzewnica wykorzystuje paliwo ze standardowego zbiornika paliwa samochodu.
Rozlane paliwo może się zapalić. Należy
wyłączyć dodatkową nagrzewnicę spalinową przed rozpoczęciem tankowania
paliwa.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Sprawdzić na wyświetlaczu kierowcy, czy nagrzewnica jest
wyłączona. Gdy pracuje ona jako
nagrzewnica postojowa, świeci
się ten symbol.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
•
Klimatyzacja (Str. 218)
Nagrzewnica postojowa (Str. 253)
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 254)
Nagrzewnica postojowa
Po włączeniu funkcji przygotowania samochodu do jazdy nagrzewnica postojowa
ogrzewa kabinę pasażerską przed rozpoczęciem podróży według potrzeby.
Nagrzewnica postojowa to jedna z dwóch
funkcji składowych nagrzewnicy samochodu.
Nagrzewnica jest zamontowana w prawym
przednim nadkolu.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy
świeci się ten symbol, nagrzewnica
postojowa może być aktywna15.
UWAGA
Czas pracy nagrzewnicy różni się w zależności
od czynników takich jak poziom naładowania
akumulatora, temperatura w kabinie pasażerskiej i temperatura otoczenia, ale w żadnym
wypadku nie przekracza 40 minut.
UWAGA
Jeśli nagrzewnica postojowa musi zostać
użyta17, upewnić się, że ilość paliwa w
zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
Przed użyciem nagrzewnicy postojowej
należy upewnić się, że akumulator układu
hybrydowego jest wystarczająco naładowany.
Gdy włączona jest nagrzewnica16, z prawego przedniego nadkola może wydobywać się dym i może być słyszalne niskie
buczenie. Z tylnej części samochodu może
dobiegać także tykający odgłos pompy
paliwowej. Jest to objaw całkowicie normalny.
Nagrzewnica postojowa włącza się automatycznie, jeśli funkcja przygotowania do jazdy
klimatyzacji postojowej jest włączona i kabina
pasażerska wymaga ogrzania.
15
16
17
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
}}
253
KLIMATYZACJA
||
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy18:
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp.
mogą się zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg
wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację
nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania
do jazdy może zostać uruchomiona przez
timer, który został nastawiony z dużym
wyprzedzeniem.
Jeśli pojawi się woń paliwa, niezwykła ilość
dymu, czarny dym lub niezwykły dźwięk
pochodzący z nagrzewnicy postojowej19,
nagrzewnicę należy wyłączyć i w miarę
możliwości wyjąć jej bezpiecznik. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo w celu dokonania naprawy.
Powiązane informacje
•
•
Nagrzewnica (Str. 252)
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 254)
Nagrzewnica dodatkowa
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu kabiny pasażerskiej i silnika podczas
jazdy.
Nagrzewnica dodatkowa to jedna z dwóch
funkcji składowych nagrzewnicy samochodu.
Nagrzewnica jest zamontowana w prawym
przednim nadkolu.
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica20, z prawego przedniego nadkola może wydobywać się dym i może być słyszalne niskie
buczenie. Z tylnej części samochodu może
dobiegać także tykający odgłos pompy
paliwowej. Jest to objaw całkowicie normalny.
Uruchomienie i regulacja nagrzewnicy postojowej odbywają się automatycznie w zależności od konieczności ogrzewania w czasie
jazdy.
Po wyłączeniu samochodu, nagrzewnica jest
automatycznie wyłączana.
18
19
20
254
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
KLIMATYZACJA
UWAGA
Jeśli nagrzewnica dodatkowa musi zostać
użyta21, upewnić się, że ilość paliwa w
zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
Powiązane informacje
•
•
•
Nagrzewnica (Str. 252)
Nagrzewnica postojowa (Str. 253)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia nagrzewnicy dodatkowej
(Str. 255)
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
nagrzewnicy dodatkowej
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu kabiny pasażerskiej i silnika podczas
jazdy.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne włączenie nagrzewnicy dodatkowej ma
być włączone czy wyłączone.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
UWAGA
Wyłączenie automatycznego uruchomienia
nagrzewnicy dodatkowej może wpłynąć na
pogorszenie komfortu w kabinie pasażerskiej, ponieważ układ klimatyzacji nie
będzie mógł korzystać ze źródła ciepła w
czasie pracy na napędzie elektrycznym.
Powiązane informacje
•
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 254)
2. Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3. Wybrać Ogrzewanie dodatkowe, aby
aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie nagrzewnicy dodatkowej.
UWAGA
Firma Volvo zaleca wyłączenie funkcji
automatycznego uruchomienia dodatkowej
nagrzewnicy w przypadku jazdy na krótkich dystansach22.
21
22
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
255
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Potwierdzenie zablokowania
Zablokowanie i odblokowanie zamków samochodu jest sygnalizowane mignięciem świateł awaryjnych.
Lampka kontrolna centralnego zamka i
autoalarmu na tablicy rozdzielczej
Sygnalizacja w przyciskach
blokowania
Drzwi przednie
Sygnalizacja zewnętrzna
Zablokowanie zamków
•
Zablokowanie zamków jest sygnalizowane mignięciem świateł awaryjnych oraz
złożeniem lusterek zewnętrznych1.
Odblokowanie drzwi
•
Odblokowanie zamków jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł
awaryjnych oraz rozłożeniem lusterek
zewnętrznych1.
Sygnalizacja zablokowania zamków samochodu działa pod warunkiem, że wszystkie
drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa silnika są
zamknięte. W przypadku blokowania zamków,
gdy zamknięte są tylko drzwi kierowcy2,
samochód zostanie zablokowany, ale sygnalizacja zablokowania za pomocą świateł awaryjnych włączy się dopiero po zamknięciu
wszystkich drzwi, pokrywy bagażnika i
pokrywy silnika.
Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej pokazuje status
układu centralnego zamka:
•
Zablokowanie zamków jest potwierdzane
długim mignięciem.
•
Gdy samochód jest zablokowany, lampka
emituje krótkie błyski.
•
Szybkie mignięcia po rozbrojeniu autoalarmu* wskazują, że został uruchomiony
alarm.
1 Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
2 Nie dotyczy samochodów wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i
258
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w drzwiach przednich
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku
centralnego zamka jednego z przednich drzwi
wskazuje, że zablokowane są wszystkie drzwi.
Po otwarciu dowolnych drzwi, diody w obu
drzwiach zgasną.
odblokowania zamków*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Tylne drzwi*
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia
drogi do domu (Str. 177)
Ustawienie sygnalizacji
zablokowania zamków
W menu ustawień na wyświetlaczu centralnym można wybrać różne opcje określające,
w jaki sposób samochód będzie potwierdzać
zablokowanie i odblokowanie zamków.
Aby zmienić ustawienie sygnalizacji zablokowania zamków:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w drzwiach tylnych.
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku
centralnego zamka obu drzwi wskazuje, że
drzwi są zablokowane. Po otwarciu dowolnych drzwi, ich dioda zgaśnie, natomiast
pozostałe będą nadal świecić.
• Zablokuj
• Odblokuj
• Oba
Inne rodzaje sygnalizacji
Funkcje bezpiecznego oświetlenia drogi do
domu i oświetlenia otoczenia samochodu również mogą zostać aktywowane podczas blokowania i odblokowywania zamków.
Powiązane informacje
•
Ustawienie sygnalizacji zablokowania
zamków (Str. 259)
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 177)
Blokowanie.
3. Nacisnąć Wizualne potwierdzenie
zablokowania, aby wybrać, kiedy samochód ma przekazywać sygnalizację
wizualną:
Funkcję można również wyłączyć, wybierając opcję Wyłączone.
Aby zmienić ustawienie składanych lusterek
zewnętrznych* podczas blokowania zamków:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
Lusterka i
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 259
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
3. Wybrać opcję Złóż lusterka po
zablokowaniu, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję.
Powiązane informacje
•
Potwierdzenie zablokowania (Str. 258)
Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania blokuje i odblokowuje drzwi boczne i pokrywę
bagażnika. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w samochodzie,
by można było uruchomić pojazd.
nia zamków (Passive Entry)*, do uruchomienia
samochodu wystarczy, że kluczyk będzie się
gdzieś w nim znajdował. W takim przypadku
dostarczany jest również nieco mniejszy i lżejszy kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag).
Kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
można przypisywać do różnych profili kierowców w celu zapisania osobistych preferencji w
systemach samochodu.
Przyciski na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania3 lub kluczyk
bezprzyciskowy (Key Tag)*.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu,
ponieważ samochód jest standardowo wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego (Passive Start). Wystarczy tylko umieścić kluczyk w przedniej części kabiny pasażerskiej.
W samochodach wyposażonych w funkcję
bezkluczykowego blokowania i odblokowywa3 Ilustracja
260
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania ma cztery
przyciski — jeden z lewej strony i trzy po stronie prawej.
Zablokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje zablokowanie
zamków drzwi bocznych, pokrywy bagaż-
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
nika i klapki wlewu paliwa, a także uzbrojenie alarmu*.
Nacisnąć i przytrzymać, aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby i panoramiczne
okno dachowe*.
Odblokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje odblokowanie
zamków drzwi bocznych i pokrywy bagażnika, a także wyłączenie alarmu.
Dłuższe naciśnięcie otwiera jednocześnie
wszystkie szyby. Funkcję pełnego wietrzenia można wykorzystać na przykład do
szybkiego przewietrzenia samochodu
podczas upalnej pogody.
Bagażnik – Odblokowanie pokrywy
bagażnika wraz z przerwaniem ich monitorowania przez układ autoalarmu.
Pokrywa bagażnika otwiera się mechanicznie dzięki sile sprężyny po długim
naciśnięciu przycisku.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie
niebezpieczeństwa. W celu włączenia
sygnału dźwiękowego oraz kierunkowskazów należy przycisk naciskać przez co najmniej 3 sekundy lub w w ciągu 3 sekund
nacisnąć go dwukrotnie. W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej należy jeden raz
nacisnąć czerwony przycisk. Jeżeli alarm
działał przez co najmniej 5 sekund, zostanie on wyłączony. W przeciwnym razie
funkcja wyłącza się automatycznie po ok.
3 minutach.
OSTRZEŻENIE
Pozostawiając kogokolwiek w samochodzie, należy dopilnować, aby zasilanie elektrycznie sterowanych szyb oraz panoramicznego okna dachowego* było wyłączone, zawsze zabierając w tym celu ze
sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy opuszczaniu samochodu.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyk bezprzyciskowy pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany po zablokowaniu zamków
samochodu i uzbrojeniu autoalarmu
przy użyciu innego działającego kluczyka. Funkcja całkowitej blokady
zamków również zostanie dezaktywowana. Pozostawiony kluczyk zostanie
ponownie aktywowany po odblokowaniu zamków samochodu.
•
Kluczyk Red Key pozostawiony w
samochodzie zostanie dezaktywowany
nawet po zablokowaniu zamków za
pomocą Volvo On Call i zostanie
ponownie aktywowany po odblokowaniu zamków za pomocą Volvo On Call
lub innego działającego kluczyka.
Kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag)*
Kluczyk bezprzyciskowy dostarczany w samochodach z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków działa tak
samo jak standardowy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, jeśli chodzi o bezkluczykowe
uruchamianie samochodu oraz blokowanie i
odblokowywanie zamków. Kluczyk jest wodo-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 261
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
szczelny do głębokości około 10 metrów (30
stóp) przez maksymalnie 60 minut. Nie
zawiera on wyjmowanego kluczyka mechanicznego, a jego baterii nie można wymienić.
Red Key kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z ograniczeniami*
Red Key to kluczyk, który umożliwia zaprogramowanie ograniczeń określonych parametrów
samochodu, np. maksymalnej prędkości jazdy
oraz maksymalnej głośności głośników. Przeznaczony dla każdego właściciela, który chce,
aby jego samochód był prowadzony w sposób
odpowiedzialny także wtedy, gdy jeździ nim
ktoś inny.
Jeśli zakłócenie się utrzymuje, użyć wyjmowanego kluczyka mechanicznego do odblokowania zamków, a następnie umieścić kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania w czytniku
pomocniczym w uchwycie na napoje, aby rozbroić system alarmowy i umożliwić uruchomienie samochodu.
UWAGA
Należy unikać przechowywania kluczyka w
pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów
komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości
co najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
262
Immobilizer (Str. 275)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do profilu kierowcy
(Str. 152)
UWAGA
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest umieszczany w uchwycie na kubki,
nie mogą się tam znajdować inne kluczyki
samochodowe, metalowe przedmioty ani
urządzenia elektroniczne (np. telefony
komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Kilka kluczyków samochodowych
leżących obok siebie w uchwycie na kubki
może powodować zakłócenia.
Zakłócenia
Działanie funkcji bezkluczykowego rozruchu
oraz zablokowania i odblokowania zamków*
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może
zostać zakłócone przez pole elektromagnetyczne oraz ekrany.
•
•
Powiązane informacje
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 265)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania (Str. 266)
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
(Str. 272)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Przycisków na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania można użyć do jednoczesnego
zablokowania lub odblokowania wszystkich
drzwi bocznych i pokrywy bagażnika.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu
samochodu.
–
Aby można było aktywować sekwencję blokowania, drzwi kierowcy muszą być zamknięte4.
Jeśli którekolwiek inne drzwi boczne lub
pokrywa bagażnika są otwarte, zostaną one
zablokowane a ich alarm* uzbrojony dopiero w
chwili ich zamknięcia. Czujniki ruchu autoalarmu* zostają aktywowane po zamknięciu i
zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych i
pokrywy bagażnika.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyk bezprzyciskowy pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany po zablokowaniu zamków
samochodu i uzbrojeniu autoalarmu
przy użyciu innego działającego kluczyka. Funkcja całkowitej blokady
zamków również zostanie dezaktywowana. Pozostawiony kluczyk zostanie
ponownie aktywowany po odblokowaniu zamków samochodu.
•
Kluczyk Red Key pozostawiony w
samochodzie zostanie dezaktywowany
nawet po zablokowaniu zamków za
pomocą Volvo On Call i zostanie
ponownie aktywowany po odblokowaniu zamków za pomocą Volvo On Call
lub innego działającego kluczyka.
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, aby zablokować
zamki samochodu.
4 Jeśli
samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków*, to wszystkie drzwi boczne muszą być zamknięte.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 263
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Blokowanie zamków przy otwartej
pokrywie bagażnika
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania nie działa
UWAGA
W przypadku zamknięcia zamków samochodu, gdy otwarta jest pokrywa bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
przestrzeni bagażowej przed zamknięciem
pokrywy bagażnika i całkowitym zablokowaniem dostępu do samochodu5.
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
–
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, aby odblokować zamki samochodu.
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
Ustawienia zdalnego
odblokowania zamków i
odblokowania zamków od
wewnątrz
Można wybrać różne sekwencje zdalnego
odblokowania zamków.
W celu zmiany ustawienia:
1.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania drzwi kierowcy
można użyć kluczyka mechanicznego.
Powiązane informacje
•
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz (Str. 264)
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zostaną
automatycznie zablokowane. Zapobiega to
przypadkowemu pozostawieniu otwartego
samochodu.
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania (Str. 266)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego
(Str. 273)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car Blokowanie
Odblokowanie zdalne i od wewnątrz.
3. Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi – odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
• Jedne drzwi – odblokowuje drzwi kierowcy. Odblokowanie wszystkich drzwi
wymaga dwukrotnego naciśnięcia przycisku odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Dokonane tu ustawienia wpływają również na
działanie funkcji odblokowania zamków od
wewnątrz za pomocą klamek centralnego
zamka.
5 Jeśli
samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego blokowania/odblokowywania i kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, pokrywa bagażnika nie zostanie zablokowana po
zamknięciu.*
264
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
•
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania (Str. 263)
Zablokowanie i odblokowanie zamków z
wnętrza samochodu (Str. 289)
Zasięg kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
Aby kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
mógł działać prawidłowo, musi znajdować
się w obrębie określonej odległości od samochodu.
Korzystanie z funkcji ręcznych
Funkcje kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, takie jak blokowanie/odblokowywanie
zamków, które są aktywowane poprzez naciśnięcie przycisku
lub , mają zasięg około
20 metrów (65 stóp) od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
Korzystanie z funkcji bezkluczykowej*
Aby można było użyć funkcji bezkluczykowej,
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania lub kluczyk bez przycisków (Key Tag) musi znajdować się w półkolistym obszarze o promieniu
około 1,5 metra (5 stóp) po bokach samochodu albo około 1 metra (3 stóp) od pokrywy
bagażnika.
UWAGA
Działanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez
występujące w otoczeniu fale radiowe,
budynki, ukształtowanie terenu itd. Samochód można zawsze zamknąć/otworzyć za
pomocą kluczyka mechanicznego.
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania zostanie zabrany z
samochodu
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie zabrany z samochodu w czasie pracy silnika, po
zamknięciu ostatnich drzwi na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat
Nie wykryto kluczyka Usunięto z pojazdu i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zaznaczony obszar na ilustracji pokazuje zasięg
anten układu.
Komunikat zgaśnie po ponownym umieszczeniu kluczyka w samochodzie i naciśnięciu
przycisku O w prawym zestawie przycisków
na kierownicy lub po zamknięciu ostatnich
drzwi.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 265
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
•
Umiejscowienie anten układów uruchamiania silnika i sterowania zamkami
(Str. 289)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
Jeśli bateria w kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania ulegnie rozładowaniu, trzeba ją
wymienić.
UWAGA
Wszystkie baterie mają ograniczoną
żywotność i mogą wymagać wymiany (nie
dotyczy Key Tag). Trwałość baterii zależy
od częstotliwości używania pojazdu/
kluczyka.
Baterię w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania należy wymienić, gdy
6 Dostarczany
266
•
na wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol informacyjny i pojawi się komunikat
Słaba bat. w kluczyku
•
zamki kilkakrotnie nie reagują na sygnały
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
wysyłane z odległości do 20 metrów
(65 stóp) od samochodu.
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
W kluczyku bezprzyciskowym6 (Key Tag) nie
ma możliwości wymiany baterii — trzeba
zamówić nowy kluczyk w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
WAŻNE
Rozładowany kluczyk Key Tag należy przekazać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Kluczyk należy wyrejestrować z
samochodu, ponieważ nadal możliwe jest
jego użycie do uruchomienia samochodu
poprzez funkcję rozruchu rezerwowego.
z samochodami wyposażonymi w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Otwieranie kluczyka i wymiana baterii
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z widoczną częścią
przednią i logiem Volvo skierowanym we
właściwą stronę — przesunąć przycisk w
dolnej krawędzi przy breloczku w prawą
stronę. Wysunąć przednią obudowę kilka
milimetrów do góry.
Odwrócić kluczyk, przesunąć przycisk
na bok i wysunąć tylną obudowę kilka
milimetrów do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
Za pomocą śrubokrętu lub podobnego
narzędzia przekręcić pokrywkę baterii w
lewo, aż oznaczenia ustawią się na napisie
OPEN.
Ostrożnie zdjąć pokrywkę baterii, naciskając np. paznokciem występ.
Następnie podważyć pokrywkę baterii do
góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
}}
267
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
UWAGA
Firma Volvo zaleca, aby baterie używane w
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
spełniały wymogi normy UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Baterie montowane fabrycznie lub wymieniane w autoryzowanej stacji obsługi Volvo
spełniają powyższe kryteria.
Bateria jest zwrócona stroną z + do góry.
Następnie ostrożnie podważyć baterię, jak
pokazano na ilustracji.
WAŻNE
Unikać dotykania nowych akumulatorów i
powierzchni ich styków palcami, ponieważ
spowoduje to pogorszenie ich działania.
Włożyć nową baterię stroną (+) do góry.
Unikać dotykania styków baterii kluczyka
palcami.
Umieścić baterię w uchwycie krawędzią do dołu. Następnie przesunąć baterię
do przodu tak, aby ją zablokować pod
dwoma plastikowymi zaczepami.
Nacisnąć baterię w dół, aż do jej zablokowania pod górnym, czarnym zaczepem
plastikowym.
UWAGA
Stosować baterie typu CR2032, 3 V.
268
Założyć pokrywkę baterii i przekręcić ją w
prawo, aż oznaczenie znajdzie się w jednej linii z napisem CLOSE.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zamawianie dodatkowych
kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania
Założyć z powrotem tylną obudowę i
wcisnąć ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania i założyć z powrotem przednią
obudowę, naciskając ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę z
powrotem.
> Kolejne kliknięcie sygnalizuje, że obudowa została właściwie założona i prawidłowo zatrzaśnięta.
Następnie przesunąć obudowę z
powrotem.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa została prawidłowo zatrzaśnięta.
WAŻNE
Wyczerpane baterie należy utylizować w
sposób niepowodujący zanieczyszczenia
środowiska.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego
(Str. 273)
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Wraz z samochodem otrzymują Państwo
dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania.
Kluczyk bez przycisków jest dostarczany
wraz z samochodem, jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*. Można
zamówić dodatkowe kluczyki.
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie dwanaście kluczyków. Przy zamówieniu dodatkowych kluczyków dodawane są kolejne profile kierowcy –
po jednym na każdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Dotyczy to również kluczyków bezprzyciskowych.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowy kluczyk można zamówić w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania. Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest
wykasowanie kodu zgubionego kluczyka z
pamięci układu.
Aktualną liczbę kluczyków zarejestrowanych
w samochodzie można sprawdzić, korzystając
z funkcji profili kierowcy w widoku górnym
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 269
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
wyświetlacza centralnego – wybrać opcję
Ustawienia System Profile kierowców.
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Red Key – kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z
ograniczeniami*
ciciel samochodu będzie spokojniejszy, przekazując go na przykład młodemu kierowcy,
parkingowemu czy stacji obsługi.
Kluczyk Red Key umożliwia właścicielowi
samochodu ustawienie ograniczeń dla pewnych parametrów samochodu. Ograniczenia
te mają na celu wymuszenie bezpiecznej
jazdy samochodem, np. gdy został komuś
wypożyczony.
Profil kierowcy dla kluczyka Red Key
Kluczyk Red Key jest powiązany ze specjalnym profilem kierowcy Red Key i gdy profil ten
jest aktywny, nie można zmienić ustawień kluczyka. Nie można też włączyć innego profilu
kierowcy, gdyż wymaga to użycia normalnego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Profil kierowcy Red Key zostaje aktywowany,
gdy zamki samochodu zostaną odblokowane
za pomocą kluczyka Red Key, a w pobliżu nie
ma normalnego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania.
UWAGA
Kluczyk Red Key pozwala określić maksymalną prędkość samochodu, nastawić przypomnienia o progach prędkości i ustalić maksymalną głośność dla głośników. Ponadto niektóre z systemów samochodu wspomagających kierowcę będą zawsze aktywne. Pozostałe funkcje kluczyka są analogiczne do funkcji
kluczyka standardowego.
Ograniczenia mają pełnić rolę środków, które
zmniejszą ryzyko wypadku i sprawią, że właś-
270
W przypadku zmiany kierowcy trzeba
zablokować i odblokować zamki samochodu, aby aktywować nowy profil kierowcy.
Zamawianie kluczyka Red Key
Kluczyki Red Key (jeden lub więcej) można
zamówić u dealera Volvo. W jednym samochodzie można zaprogramować i używać
maksymalnie jedenaście kluczyków z ograniczeniami – przynajmniej jeden kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być zwykłym
kluczykiem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia Red Key* (Str. 271)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Ustawienia Red Key*
Posiadacz zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może zmieniać ustawienia
kluczyka Red Key. Niemniej jednak niektóre
funkcje wspomagające kierowcę są zawsze
aktywne.
W celu zmiany ustawienia:
1.
Odblokować zamki samochodu za
pomocą normalnego kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
2. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
3. Nacisnąć przycisk System Profile
kierowców Czerwony kluczyk.
> Dostępne są następujące ustawienia:
• Ustaw odstęp czasowy dla
Adaptive Cruise Control*
•
Zredukowana głośność
maksymalna
• Maks. limit prędkości
• Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości
Szczegóły i ustawienia przy
pierwszym użyciu
Ustaw odstęp czasowy dla Adaptive Cruise
Control
Ust. odst. czas. dla temp. adapt. (1 to
najmn. a 5 to najdł. od.).
Przy pierwszym użyciu wybrane jest ustawienie 5.0.
Zredukowana głośność maksymalna
Obniża poziom maks. głośności źródeł
mediów.
Przy pierwszym użyciu dla funkcji jest
wybrane ustawienie „Wł.”.
Maks. limit prędkości
Ustaw maks. prędkości dla danego
kluczyka.
Przy pierwszym użyciu dla funkcji jest
wybrane ustawienie „Wł.” i prędkość
120 km/h (75 mph).
•
Zakres ustawienia: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Symbol ograniczenia prędkości.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 271
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
Ostrzeżenie, gdy pojazd przekroczy
ustalone wartości.
Przy pierwszym użyciu dla funkcji jest
wybrane ustawienie „Wł.” oraz wartości 50,
70 i 90 km/h (30, 45 i 55 mph).
•
Zakres ustawienia: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Maks. liczba jednoczesnych przypomnień:
6
Funkcje wspomagające kierowcę
Następujące funkcje wspomagające kierowcę
są zawsze aktywne dla użytkownika kluczyka
Red Key:
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
Zastosowania kluczyka
mechanicznego
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania
•
lewe drzwi przednie7 można otworzyć
ręcznie, jeśli nie można uruchomić centralnego zamka za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
•
można awaryjnie zablokować wszystkie
drzwi
zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć i wyłączyć.
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
•
•
•
•
City Safety
Kluczyk bezprzyciskowy8 nie posiada kluczyka
mechanicznego. W razie potrzeby należy użyć
kluczyka mechanicznego ze zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA)*
Driver Alert Control (DAC) *
System informacji o znakach drogowych*
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za
pomocą którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z widoczną częścią
przednią i logiem Volvo skierowanym we
właściwą stronę — przesunąć przycisk w
dolnej krawędzi przy breloczku w prawą
stronę. Podnieść przednią obudowę kilka
milimetrów do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
Powiązane informacje
•
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami* (Str. 270)
7 Dotyczy to zarówno samochodów z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.
8 Dostarczany z samochodami wyposażonymi w funkcję bezkluczykowego zablokowania
272
i odblokowania zamków*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
Wyjąć kluczyk mechaniczny, otwierając go do góry.
Po użyciu schować kluczyk mechaniczny
w jego właściwe położeniu w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania.
Założyć z powrotem obudowę, naciskając ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę z
powrotem.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa została prawidłowo zatrzaśnięta.
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego
(Str. 273)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
Wyjmowanego kluczyka mechanicznego
można użyć między innymi do odblokowania
zamków samochodu od zewnątrz, na przykład w przypadku rozładowania się baterii w
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Odblokowanie
Pociągnąć klamkę przednich drzwi po
lewej stronie9 w położenie skrajne, aby
odsłonić bębenek zamka.
Włożyć kluczyk w bębenek zamka.
Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o 45 stopni, tak aby kluczyk był
skierowany prosto do tyłu.
}}
273
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Przekręcić kluczyk z powrotem o
45 stopni do położenia wyjściowego.
Wyjąć kluczyk z zamka i puścić klamkę,
tak aby jej tylna część znów dotykała
samochodu.
Zamek lewych przednich drzwi można zablokować za pomocą wyjmowanego kluczyka
mechanicznego.
5. Pociągnąć za klamkę.
> Drzwi otworzą się.
Zamykanie wykonuje się w analogiczny sposób, ale w punkcie (3) kluczyk przekręca się o
45 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, zamiast zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Wyłączenie alarmu i uruchomienie
samochodu*
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie
na napoje.
Wyłączyć alarm w następujący sposób:
1.
Pozostałe drzwi nie mają zamków, lecz
zamiast nich są wyposażone w znajdujące się
w tylnej krawędzi przełączniki blokady, które
trzeba wcisnąć za pomocą kluczyka mechanicznego – następuje wtedy mechaniczne
zablokowanie drzwi uniemożliwiające ich
otwarcie od zewnątrz.
Drzwi można jednak nadal otworzyć od
środka.
Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym na dnie uchwytu na napoje
w konsoli między fotelami.
2. Następnie przekręcić pokrętło rozruchu i
puścić.
> Sygnalizacja alarmu i alarm zostają
wyłączone.
Zablokowanie
Zamki samochodu można zablokować za
pomocą kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania, na przykład w razie utraty zasilania lub rozładowania
się baterii w kluczyku.
9 Dotyczy
274
Ręczne blokowanie drzwi. Nie należy mylić z zabezpieczeniem tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.
to zarówno samochodów z kierownicą po prawej, jak i po lewej stronie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Wyjąć kluczyk mechaniczny z kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Włożyć kluczyk mechaniczny w otwór przełącznika
zamka i wcisnąć go, aż do oporu, ok.
12 mm (0,5 cala).
–
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz. Aby wrócić do
pozycji A, trzeba otworzyć drzwi za
pomocą klamki wewnętrznej.
Drzwi można także odblokować za pomocą
przycisku odblokowania zamków na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub przycisku
centralnego zamka na drzwiach kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
(Str. 272)
•
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 297)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania (Str. 266)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
Immobilizer
Elektroniczna blokada zapłonu (immobilizer)
uniemożliwia uruchomienie samochodu przez
nieuprawnioną osobę.
Samochód można uruchomić wyłącznie przy
użyciu właściwego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Poniższy komunikat błędu na wyświetlaczu
kierowcy jest związany z elektronicznym
immobilizerem:
Symbol
Przełącznik zamka na drzwiach blokuje
tylko dane drzwi – a nie wszystkie
drzwi jednocześnie.
•
Zablokowanych ręcznie drzwi tylnych z
włączoną ręczną lub elektryczną blokadą zabezpieczającą je przed otwarciem przez dzieci nie można otworzyć
ani od wewnątrz ani od zewnątrz.
Zablokowane w ten sposób drzwi
można odblokować wyłącznie za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania lub przycisku centralnego
zamka.
Działanie
Nie
wykryto
kluczyka
Błąd przy odczycie kluczyka z
pilotem zdalnego
sterowania podczas rozruchu –
umieścić kluczyk
na symbolu kluczyka w uchwycie
na napoje i spróbować ponownie.
Sprawdź w
instrukcji
obsługi
UWAGA
•
Komunikat
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
•
Zamawianie dodatkowych kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania (Str. 269)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 275
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Szczegółowe informacje na temat homologacji typu są dostępne na stronie
www.volvocars.com.
Homologacja typu dla systemu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania jest podana w
poniższych tabelach.
Funkcja bezkluczykowego
uruchamiania (Passive Start) i
bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania zamków (Passive
Entry*)
Oznaczenie CEM dla systemu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania. Numery dodatkowych homologacji typu, patrz poniższe tabele.
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal niniejszym
oświadcza, że urządzenie VO3-134TRX jest zgodne z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU (RED).
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Jordania
276
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentyna
CNC ID: C-14771
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Brazylia
MT-3245/2015
Indonezja
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malezja
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksyk
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rosja
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
ER37847/15
DA0062437/11
}}
277
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Namibia
TA-2016-02
Republika Południowej
Afryki
TA-2014-1868
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten
typ urządzenia radiowego HUF8423 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Niemcy
Jordania
278
TRC/LPD/2015/104
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
279
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Oman
Serbia
280
Aprobata typu
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-432
Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Kluczyk typu Key Tag
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten
typ urządzenia radiowego HUF8432 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Niemcy
Jordania
TRC/LPD/2015/107
}}
281
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
282
TA-2015-103
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Oman
Serbia
}}
283
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-414
Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Powiązane informacje
•
284
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 260)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
System bezkluczykowy i
powierzchnie czułe na dotyk*
Dzięki funkcji bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków wystarczy mieć
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy
sobie, na przykład w kieszeni lub torebce.
Samochód jest blokowany i odblokowywany
za pomocą czułej na dotyk powierzchni na
klamce drzwi.
Powierzchnie czułe na dotyk
Klamka drzwi
Zewnętrzne klamki drzwi mają wgłębienie do
zamykania, natomiast klamki wewnętrzne
posiadają czułą na dotyk powierzchnię do
odblokowania.
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać
aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
UWAGA
Ważne jest, by w danym momencie aktywować tylko jedną powierzchnię czułą na
dotyk. Chwycenie za klamkę i jednoczesne
dotknięcie powierzchni zamka stwarza
ryzyko wydania dwóch poleceń. Oznacza
to, że żądane działanie (zablokowanie/
odblokowanie) nie zostanie wykonane lub
zostanie wykonane z opóźnieniem.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
•
Bezkluczykowe odblokowanie zamka
pokrywy bagażnika* (Str. 288)
Klamka pokrywy bagażnika
Klamka pokrywy bagażnika ma osłonięty
gumową nakładką przycisk, który służy
wyłącznie do odblokowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 285
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
Dzięki funkcji bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków wystarczy
dotknąć czułą na dotyk powierzchnię na
klamce drzwi, aby zablokować lub odblokować samochód.
UWAGA
Jeden z należących do samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w obszarze zasięgu, aby
funkcja blokowania i odblokowywania
zamków mogła działać.
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać
aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
Zablokowanie zamków bez użycia
kluczyka
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
286
UWAGA
Jeśli kluczyk zostanie wykryty wewnątrz
samochodu, pokrywa bagażnika nie zostanie zablokowana po zamknięciu.
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu, wszystkie drzwi boczne muszą
być zamknięte. Pokrywa bagażnika może
natomiast pozostać otwarta w czasie blokowania zamków przy użyciu klamek drzwi
bocznych.
–
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
przed jej zamknięciem należy upewnić się, że
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie
pozostał w przestrzeni bagażowej.
Po zamknięciu drzwi, dotknąć w kierunku
tyłu zaznaczoną powierzchnię na zewnątrz klamki drzwi.
> Wskaźnik centralnego zamka na tablicy
rozdzielczej zacznie migać, sygnalizując zablokowanie zamków samochodu.
Aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby
boczne i panoramiczne okno dachowe* –
przyłożyć palec do czułego na dotyk wgłębienia na zewnętrznej powierzchni klamki drzwi i
przytrzymać, aż wszystkie szyby boczne i
panoramiczne okno dachowe zamkną się.
Blokowanie zamków przy otwartej
pokrywie bagażnika
Jeżeli zamki samochodu zostały zablokowane,
a pokrywa bagażnika jest nadal otwarta, to
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odblokowanie zamków bez użycia
kluczyka
–
Chwycić klamkę drzwi lub lekko nacisnąć
osłonięty gumową nakładką przycisk pod
zewnętrzną klamką pokrywy bagażnika,
aby odblokować samochód.
> Wskaźnik centralnego zamka na tablicy
rozdzielczej przestanie migać, sygnalizując odblokowanie zamków samochodu.
Powiązane informacje
•
Ustawienia bezkluczykowego odblokowania zamków* (Str. 287)
•
Bezkluczykowe odblokowanie zamka
pokrywy bagażnika* (Str. 288)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
Można wybrać różne sekwencje bezkluczykowego odblokowania zamków.
W celu zmiany ustawienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć My Car Blokowanie
Odblokowanie bezkluczowe
3. Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi – odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
• Jedne drzwi – odblokowuje wybrane
drzwi.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków
bez użycia kluczyka* (Str. 286)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
Osłonięty gumową nakładką przycisk na pokrywie
bagażnika służy wyłącznie do odblokowania.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zostaną
automatycznie zablokowane. Zapobiega to
przypadkowemu pozostawieniu otwartego
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 287
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Bezkluczykowe odblokowanie
zamka pokrywy bagażnika*
Dzięki funkcji bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków wystarczy
dotknąć czułą na dotyk powierzchnię na
klamce pokrywy bagażnika, aby ją odblokować.
UWAGA
Jeden z należących do samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w obszarze zasięgu za
samochodem, aby funkcja odblokowywania zamków mogła działać.
Aby otworzyć:
Powiązane informacje
1.
Nacisnąć lekko osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy
bagażnika.
> Zamek zostanie zwolniony.
•
Otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika ruchem stopy* (Str. 293)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
2. Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
otworzyć pokrywę bagażnika.
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 265)
WAŻNE
•
Do zwolnienia zamka bagażnika
potrzebna jest minimalna siła - wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
•
W celu otwarcia bagażnika nie ciągnąć
za pokryty gumą przycisk – pokrywę
podnosić za uchwyt. Zastosowanie zbyt
dużej siły może spowodować uszkodzenie styków elektrycznych przycisku.
Pokrywę bagażnika można także otworzyć
bez użycia rąk, wykonując ruch stopą pod tylnym zderzakiem, patrz oddzielny rozdział.
OSTRZEŻENIE
Pokrywa bagażnika jest utrzymywana w położeniu zamkniętym przez zamek elektryczny.
288
Nie wolno jeździć z otwartą pokrywą
bagażnika! Toksyczne gazy spalinowe
mogłyby zostać zassane do wnętrza samochodu przez przestrzeń bagażową.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
OSTRZEŻENIE
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem
serca nie powinny zbliżać się z rozrusznikiem do anten systemu Keyless na odległość mniejszą niż 22 cm (9 cali). Ma to na
celu uniknięcie zakłócenia pracy rozrusznika przez system Keyless.
Antena układu bezkluczykowego uruchamiania silnika i anteny układu bezkluczykowego
sterowania zamkami* są zintegrowane z
samochodem.
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
Zamki drzwi bocznych i pokrywę bagażnika
można zablokować oraz odblokować od
wewnątrz za pomocą przycisków centralnego
zamka w drzwiach przednich.
Zamek centralny
Powiązane informacje
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 265)
Umiejscowienie anten:
Pod uchwytem na napoje w przedniej
części konsoli między fotelami
W przedniej górnej części lewych drzwi
tylnych10
W przedniej górnej części prawych drzwi
tylnych10
Przycisk zablokowania i odblokowania z lampką kontrolną w drzwiach przednich.
Odblokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
–
Nacisnąć przycisk , aby zablokować
zamki wszystkich drzwi bocznych i
pokrywy bagażnika.
W przestrzeni bagażowej10
10
Wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 289
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Alternatywna metoda odblokowania
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
–
Nacisnąć przycisk
— drzwi przednie
po obu stronach muszą być zamknięte.
> Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika
zostaną zablokowane.
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach tylnych*
Powiązane informacje
•
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz (Str. 264)
•
Odblokowanie pokrywy bagażnika z wnętrza samochodu (Str. 291)
•
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia
tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 291)
Klamka do alternatywnego odblokowania w
drzwiach bocznych11.
–
Pociągnąć klamkę jednych z drzwi bocznych i zwolnić.
> Zależnie od ustawień kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można albo
odblokować wszystkie drzwi albo
odblokować i otworzyć tylko wybrane
drzwi.
Aby zmienić to ustawienie, nacisnąć
opcję Ustawienia My Car
Blokowanie Odblokowanie zdalne
i od wewnątrz w widoku górnym
wyświetlacza centralnego.
11
12
290
Przycisk zablokowania z diodą wskaźnikową w
drzwiach tylnych.
Przyciski zamka na drzwiach tylnych blokują
te drzwi, na których się znajdują.
Odblokowanie drzwi tylnych
–
Pociągnąć za klamkę do otwierania.
> Drzwi tylne zostaną odblokowane i
otwarte12.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
O ile blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz nie jest włączona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odblokowanie pokrywy bagażnika
z wnętrza samochodu
Pokrywę bagażnika można odblokować z
wnętrza samochodu, naciskając przycisk na
tablicy rozdzielczej.
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od
wewnątrz
Zabezpieczenie drzwi tylnych uniemożliwia
otwarcie ich od wewnątrz.
Blokada może być mechaniczna lub elektryczna*.
Włączanie i wyłączanie mechanicznej
blokady otwarcia tylnych drzwi od
wewnątrz
UWAGA
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko
dane drzwi – a nie oboje tylnych drzwi
jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Włączanie i wyłączanie elektrycznej*
blokady otwarcia tylnych drzwi od
wewnątrz
–
Krótkie naciśnięcie na przycisk
na
tablicy rozdzielczej.
> Pokrywę bagażnika można odblokować
i otworzyć z zewnątrz, chwytając osłonięty gumową nakładką przycisk.
Powiązane informacje
•
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć lub wyłączyć we
wszystkich położeniach zapłonu wyższych od
0. Włączenie lub wyłączenie jest możliwe w
ciągu 2 minut od wyłączenia samochodu, pod
warunkiem, że nie zostały otwarte żadne
drzwi.
Zablokowanie i odblokowanie zamków z
wnętrza samochodu (Str. 289)
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci. Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi.
–
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do
przekręcenia pokrętła.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 291
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
–
Przycisk do elektrycznej aktywacji i dezaktywacji.
1.
Uruchomić samochód lub wybrać pozycję
wyłącznika zapłonu wyższą niż 0.
2. Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat Blokada tylnych drzwi
Aktywowane i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna
292
Powiązane informacje
Aby dezaktywować zamki:
•
szyby można opuszczać i podnosić jedynie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
•
tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest wyłączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat Blokada tylnych drzwi
Dezaktywowane i lampka kontrolna w
przycisku gaśnie.
W momencie wyłączenia samochodu bieżące
ustawienie zostaje zapamiętane – jeśli blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz jest
włączona w chwili wyłączenia samochodu, to
będzie nadal włączona przy następnym uruchomieniu samochodu.
Symbol
Komunikat
Działanie
Blokada tylnych drzwi
Aktywowane
Zabezpieczenie
tylnych drzwi
przy przewożeniu dzieci jest
włączone.
Blokada tylnych drzwi
Dezaktywowane
Zabezpieczenie
tylnych drzwi
przy przewożeniu dzieci jest
wyłączone.
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z
wnętrza samochodu (Str. 289)
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
(Str. 272)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
Otwieranie i zamykanie pokrywy
bagażnika ruchem stopy*
otwarcie zostanie uniemożliwione na pewien
czas.
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne zablokowanie drzwi bocznych oraz
pokrywy bagażnika.
W celu zmiany tego ustawienia:
Funkcja umożliwiająca otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika poprzez przesunięcie
stopą pod tylnym zderzakiem ułatwia dostęp
do przestrzeni bagażowej, gdy użytkownik
ma zajęte ręce.
Nie należy przytrzymywać stopy umieszczonej
pod samochodem w trakcie wykonywania nią
ruchu. Może to spowodować zakłócenie aktywacji funkcji.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
UWAGA
Należy zwrócić uwagę na możliwość, że
system może zostać aktywowany w myjni
samochodowej lub podobnym miejscu,
jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w jego zasięgu.
Blokowanie.
3. Wybrać Automatyczna blokada drzwi
podczas jazdy, aby dezaktywować lub
aktywować tę funkcję.
Powiązane informacje
•
Powiązane informacje
Zablokowanie i odblokowanie zamków z
wnętrza samochodu (Str. 289)
Ruch stopy w aktualnym obszarze aktywacji czujnika.
–
•
System bezkluczykowy i powierzchnie
czułe na dotyk* (Str. 285)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 265)
Wykonać jeden wolny ruch stopą do
przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Następnie cofnąć się o krok. Nie
należy dotykać zderzaka.
> Rozpoczęcie otwierania potwierdza
krótki sygnał dźwiękowy – pokrywa
bagażnika zostanie otwarta.
Jeśli zostanie wykonanych kilka ruchów stopą,
a za samochodem nie będzie prawidłowego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 293
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Blokada dostępu
Pokrywę bagażnika i oparcie tylnego siedzenia można zablokować za pomocą funkcji
blokady dostępu, np. oddając samochód do
serwisu lub pozostawiając go na parkingu
hotelowym itp. Funkcja ta uniemożliwia
otwarcie pokrywy bagażnika i blokuje oparcie
tylnego siedzenia w pozycji pionowej.
Przycisk funkcji blokady
dostępu znajduje się w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Zależnie od
aktualnego stanu blokady
wyświetlany jest tekst
Prywatne blok.
odblokowane lub Prywatne blok.
zablokowane.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
(Str. 294)
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
Blokadę dostępu włącza się za pomocą przycisku funkcji na wyświetlaczu centralnym i
opcjonalnego kodu PIN.
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w
widoku funkcji.
UWAGA
Aby możliwe było aktywowanie funkcji blokady dostępu, samochód musi znajdować
się co najmniej w trybie zapłonu I.
Blokada dostępu ma dwa kody:
•
Kod zabezpieczający jest tworzony przy
pierwszym użyciu tej funkcji.
•
Nowy kod PIN jest wybierany za każdym
razem, gdy funkcja jest aktywowana.
Wprowadzenie kodu
zabezpieczającego przed pierwszym
użyciem
Przy pierwszym użyciu funkcji trzeba wybrać
kod zabezpieczający. Może on następnie
posłużyć do wyłączenia blokady dostępu w
przypadku, gdy użytkownik zapomni lub zgubi
wybrany kod PIN. Kod zabezpieczający pełni
funkcję kodu PUK dla wszystkich ustawionych
później kodów PIN funkcji blokady dostępu.
Kod zabezpieczający należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu.
294
Aby utworzyć kod zabezpieczający:
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2. Wprowadzić preferowany kod zabezpieczający i nacisnąć Potwierdź.
> Kod zabezpieczający zostaje zapisany.
Funkcja blokady dostępu jest teraz
gotowa do włączenia.
Włączanie blokady dostępu
UWAGA
W przypadku włączenia blokady dostępu,
tylne siedzenie musi znajdować się w
pozycji podniesionej, aby blokada mogła
działać.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w
widoku funkcji.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2. Wprowadzić kod, który ma służyć do
odblokowania pokrywy bagażnika i tylnego siedzenia po ich zablokowaniu, i
nacisnąć opcję Potwierdź.
> Pokrywa bagażnika i tylne siedzenie
zostają zablokowane. Zablokowanie
zostaje potwierdzone przez zapalenie
się zielonej lampki kontrolnej obok
przycisku w widoku funkcji.
Wyłączanie blokady dostępu
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w
widoku funkcji.
2. Wprowadzić kod, który został użyty do
zablokowania i nacisnąć opcję Potwierdź.
> Pokrywa bagażnika i tylne siedzenie
zostają odblokowane. Odblokowanie
zostaje potwierdzone przez zgaśnięcie
zielonej lampki kontrolnej obok przycisku w widoku funkcji.
Zapomniany kod PIN
Jeśli kod PIN został zapomniany lub wprowadzono nieprawidłowy kod PIN więcej niż trzy
razy, do wyłączenia blokady dostępu można
użyć kodu zabezpieczającego.
Jeśli samochód zostanie odblokowany za
pośrednictwem Volvo On Call* lub aplikacji
Volvo On Call, blokada dostępu zostanie
dezaktywowana automatycznie.
13
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika13
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
•
próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
•
•
odłączenie przewodu od akumulatora
Zapomniany kod zabezpieczający
Jeśli kod zabezpieczający również został
zapomniany, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
pomocy przy dezaktywacji blokady dostępu.
Sygnały autoalarmu
Powiązane informacje
•
Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu.
•
Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
alarmu migają światła awaryjne.
•
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Alarm*
Alarm emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie, jeśli ktoś dostanie się do wnętrza
samochodu bez prawidłowego kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania albo będzie
manipulować przy akumulatorze rozruchowym lub syrenie alarmowej.
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
odłączenie syreny.
Uruchomienie alarmu jest sygnalizowane w
następujący sposób:
Blokada dostępu (Str. 294)
Jeśli przyczyna uruchomienia alarmu nie zostanie usunięta, cykl alarmowania zostaje
powtórzony maks. 10 razy13.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 295
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Lampka kontrolna alarmu
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm może zostać włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub panoramicznym oknem dachowym* albo włączoną nagrzewnicą przedziału
pasażerskiego.
Aby tego uniknąć:
•
•
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: autoalarm nie jest
uzbrojony.
•
Dioda błyska raz na dwie sekundy: autoalarm jest uzbrojony
•
Po rozbrojeniu alarmu dioda LED błyska
szybko maksymalnie przez 30 sekund lub
do momentu wybrania położenia I wyłącznika zapłonu – alarm był uruchomiony.
Opuszczając samochód, należy zamknąć
szyby boczne i panoramiczne okno
dachowe.
W razie awarii instalacji alarmowej
W razie wykrycia awarii instalacji
alarmowej na wyświetlaczu kierowcy zostanie wyświetlony symbol
i komunikat Usterka ukł. alarm.
Wymagany serwis. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
UWAGA
Nie wolno podejmować samodzielnych
prób naprawy lub modyfikacji autoalarmu.
Wszelkie tego rodzaju próby mogą mieć
wpływ na ważność warunków ubezpieczenia.
Jeśli ma być wykorzystywana nagrzewnica kabiny pasażerskiej lub nagrzewnica
postojowa, skierować strumień powietrza
z nawiewów w taki sposób, by nie płynął
ku górze kabiny.
Ewentualnie skorzystać ze zredukowanego
poziomu alarmu w celu tymczasowego wyłączenia czujników ruchu i przechyłu.
Czujniki ruchu i przechyłu należy także wyłączyć, gdy samochód ma być przewożony promem lub pociągiem, ponieważ występujące
przy tym ruchy mogą oddziaływać na samochód i uruchomić alarm.
Powiązane informacje
•
•
•
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 297)
Obniżony poziom autoalarmu* (Str. 298)
Całkowita blokada zamków* (Str. 298)
Czujniki ruchu i przechyłu*
Czujniki ruchu i przechyłu reagują na ruch
wewnątrz samochodu, rozbicie szyby albo
próbę kradzieży kół lub odholowania pojazdu.
Czujnik ruchu włącza alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
296
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Włączanie i wyłączanie
autoalarmu*
Rozbrajanie alarmu
Autoalarm zostaje uzbrojony w momencie
zablokowania zamków samochodu.
•
nacisnąć przycisk odblokowania na pilocie
zdalnego sterowania
Uzbrajanie autoalarmu
•
chwycić za jedną z klamek drzwi lub lekko
nacisnąć pokryty gumą przycisk na pokrywie bagażnika14.
Aby odblokować zamki i rozbroić alarm, należy
Aby zablokować zamki i uzbroić alarm, należy
•
nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania
•
dotknąć zaznaczonej powierzchni na zewnątrz klamek drzwi lub pokrytego gumą
przycisku na pokrywie bagażnika14.
Wyłączanie autoalarmu bez działającego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
Odblokowanie samochodu i wyłączenie autoalarmu jest możliwe również, gdy nie działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania - np. po
wyczerpaniu się jego baterii.
1.
Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
> Zostaje uruchomiony alarm.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie
na napoje.
2. Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym w uchwycie na napoje w
konsoli między fotelami.
3. Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić.
> Alarm zostaje wyłączony.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Czerwona dioda LED na tablicy rozdzielczej miga raz
na dwie sekundy, gdy zamki samochodu są zablokowane i autoalarm jest uzbrojony.
14
Dotyczy samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*.
Nacisnąć przycisk odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania lub
ustawić wyłącznik zapłonu w samochodzie w położeniu I, przekręcając pokrętło
rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a następnie zwalniając je.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 297
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Automatyczne uzbrojenie i ponowne
uzbrojenie autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie alarmu
zapobiega przypadkowemu pozostawieniu
samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
drzwi samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu) żadne drzwi boczne ani pokrywa
bagażnika nie zostaną otwarte, autoalarm
samoczynnie przełączy się w stan czuwania.
Zamki zostaną zablokowane.
Na niektórych rynkach alarm zostaje automatycznie uzbrojony po upływie pewnego czasu,
jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a
następnie zamknięte bez zablokowania
zamka.
W celu zmiany tego ustawienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk My Car
Blokowanie.
3. Wybrać Dezaktyw. alarmu pasywnego,
aby tymczasowo wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
298
Obniżony poziom autoalarmu*
Całkowita blokada zamków*
Obniżony poziom autoalarmu oznacza, że
czujniki ruchu i przechyłu są tymczasowo
wyłączone.
Wyłączyć czujniki ruchu i przechyłu, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia alarmu –
np. gdy w zamkniętym samochodzie zostanie
pozostawiony pies albo podczas przewożenia
samochodu pociągiem lub promem.
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie klamki do otwierania zostają
mechanicznie odłączone podczas blokowania
zamków od zewnątrz, co uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz.
Całkowita blokada zamków jest aktywowana
podczas blokowania samochodu za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub
funkcji zablokowania bezkluczykowego* po
upływie ok. 10 sekund od zablokowania drzwi.
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji
i alarm zostanie rozbrojony.
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby wyłączyć
czujniki ruchu i przechyłu
przy następnym zablokowaniu zamków samochodu.
Jednocześnie zostaje wyłączona funkcja całkowitej blokady zamków, tzn. odblokowanie
zamków od wewnątrz jest możliwe.
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba ponownie aktywować
obniżony poziom autoalarmu.
Powiązane informacje
•
•
Po włączeniu całkowitej blokady zamków
samochód można odblokować wyłącznie za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji odblokowania bezkluczykowego*
lub aplikacji Volvo On Call*.
Lewe przednie drzwi można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego.
Jeśli zamki samochodu zostaną odblokowane
za pomocą kluczyka mechanicznego, włączy
się autoalarm.
Alarm* (Str. 295)
Całkowita blokada zamków* (Str. 298)
Alarm* (Str. 295)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
UWAGA
•
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie alarmu.
•
Gdy ktoś spróbuje otworzyć drzwi od
wewnątrz, nastąpi uruchomienie
autoalarmu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia funkcji, ponieważ osoba taka nie
będzie mogła wydostać się z pojazdu.
Powiązane informacje
•
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej
blokady zamków (Str. 299)
•
Alarm* (Str. 295)
Tymczasowa* dezaktywacja
całkowitej blokady zamków
zasilone przez maksymalnie 10 minut po
zablokowaniu.
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady zamków należy
wyłączyć, aby umożliwić ich odblokowane od
wewnątrz.
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba będzie jeszcze raz ustawić
dezaktywację całkowitej blokady zamków.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia funkcji, ponieważ osoba taka nie
będzie mogła wydostać się z pojazdu.
Układ zostaje zresetowany przy następnym
uruchomieniu silnika.
Powiązane informacje
•
•
Całkowita blokada zamków* (Str. 298)
Alarm* (Str. 295)
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby tymczasowo wyłączyć funkcję całkowitej blokady zamków.
Oznacza to także, że zostaną wyłączone czujniki ruchu i przechyłu* autoalarmu.
Na wyświetlaczu pojawia się następnie napis
Zredukowana ochrona i przy następnym
zablokowaniu drzwi samochodu całkowita
blokada zamków zostaje tymczasowo wyłączona.
Po konwencjonalnym zablokowaniu, zasilanie
gniazd elektrycznych zostaje wyłączone od
razu, natomiast przy tymczasowej dezaktywacji całkowitej blokady zamków, pozostaną one
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 299
WSPOMAGANIE KIEROWCY
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
Samochód jest wyposażony w różne układy
wspomagające kierowcę, które mogą aktywnie lub biernie pomagać kierowcy w różnych
sytuacjach.
Układy te mogą na przykład pomagać kierowcy w:
•
•
•
•
utrzymaniu nastawionej prędkości
utrzymaniu określonego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
uniknięciu kolizji poprzez ostrzeżenie kierowcy i zahamowanie samochodu
zaparkowaniu samochodu.
Niektóre z tych układów są instalowane jako
wyposażenie standardowe, a inne są opcjonalne – zależy to od rynku.
Powiązane informacje
•
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
(Str. 311)
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co umożliwia
kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Na autostradach układ kierowniczy jest sztywniejszy. Przy małej prędkości jazdy wysiłek
wymagany do obrócenia kierownicy jest
mniejszy, co ułatwia na przykład parkowanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Moduł kamery (Str. 367)
City Safety™ (Str. 374)
Rear Collision Warning* (Str. 390)
BLIS* (Str. 391)
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
IntelliSafe – układy wspomagające kierowcę i bezpieczeństwo (Str. 35)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości (Str. 302)
•
•
Driver Alert Control (Str. 409)
•
Wspomaganie pokonywania zakrętów*
(Str. 353)
•
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 303)
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
•
Connected Safety (Str. 308)
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
•
302
Moduł radarowy (Str. 357)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
UWAGA
W rzadkich sytuacjach wspomagany układ kierowniczy może
ulec przegrzaniu i wymagać
chwilowego schłodzenia – jego
działanie w tym czasie jest ograniczone i
obracanie kierownicą może wymagać użycia nieco większej siły. Na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się wtedy komunikat
Wspomaganie kier. Wspomaganie
chwilowo ograniczone oraz ten symbol.
Gdy wspomaganie układu kierowniczego
działa z ograniczoną siłą, funkcje wspomagające kierowcę i układ wspomagania kierowania są niedostępne.
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
Jeżeli temperatura nadmiernie wzrośnie,
może zajść konieczność całkowitego wyłączenia układu wspomagania. W takiej
sytuacji na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat Usterka wspom.
kier. Zatrzymaj bezpiecznie samochód
w połączeniu z symbolem.
Zmiana poziomu oporu kierownicy*
Poziom oporu kierownicy można regulować
podczas używania trybu jazdy INDIVIDUAL.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Wybrać opcję My Car Tryby jazdy
Siła wspomagania układu
kierowniczego.
Wybór oporu kierownicy jest możliwy tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu lub
porusza się z małą prędkością po linii prostej.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(ESC1) pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i
poprawia przyczepność samochodu.
Gdy układ jest aktywny, na
wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest ten symbol.
Hamowanie przez układ
może być słyszalne jako pulsujący dźwięk, a po naciśnięciu pedału przyspieszenia samochód może
przyspieszać wolniej niż można by się spodziewać.
Układ obejmuje następujące funkcje składowe:
•
•
Funkcja stabilizacji toru jazdy2
•
•
Regulacja uciągu silnika
Układ kontroli zerwania przyczepności kół
i trakcji
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Funkcja stabilizacji toru jazdy2
Ta funkcja kontroluje siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
1 Electronic Stability Control
2 Znana także pod nazwą aktywnej
kontroli odchylenia od toru jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 303
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Układ kontroli zerwania przyczepności
kół i trakcji
wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja ta jest aktywna przy niskich prędkościach, a jej zadanie polega na hamowaniu kół
buksujących napędowych, dzięki czemu koła
napędowe, które nie buksują, zyskują dodatkową trakcję.
Ta funkcja może także zapobiegać buksowaniu kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Regulacja uciągu silnika
Układ regulacji uciągu silnika (EDC3) może
zapobiegać niezamierzonemu blokowaniu się
kół, na przykład po zredukowaniu biegu lub
przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach
podczas jazdy po śliskiej nawierzchni.
Niezamierzone zablokowanie kół podczas
jazdy może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
UWAGA
Funkcja stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy jest nieaktywna, gdy
włączona jest funkcja Tryb sportowy
ESC.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Włączanie i wyłączanie trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 305)
•
Symbole i komunikaty elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy (Str. 306)
•
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy* (Str. 531)
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*4
Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA5) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw.
3 Engine Drag Control
4 Funkcja stabilizacji samochodu
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
304
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC6) jest
zawsze włączony – nie można go wyłączyć.
Kierowca może jednak włączyć tryb Tryb
sportowy ESC, który umożliwia bardziej
aktywną jazdę.
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC,
interwencje układu są ograniczone i umożliwione są większe poślizgi samochodu, a kontrola nad jazdą spoczywa na kierowcy w większym stopniu niż normalnie.
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC,
układ można uznać za wyłączony, chociaż w
wielu przypadkach funkcja ta nadal pomaga
kierowcy.
UWAGA
Gdy wybrana jest funkcja Tryb sportowy
ESC, funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA7) jest nieaktywna.
Tryb Tryb sportowy ESC zapewnia ponadto
lepszą trakcję także w przypadku utknięcia
samochodu lub podczas jazdy po niespoistej
podczas holowania przyczepy jest elementem instalacji oryginalnego haka holowniczego Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
nawierzchni, np. po piasku lub w głębokim
śniegu.
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 303)
•
Włączanie i wyłączanie trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 305)
•
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy* (Str. 531)
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
•
•
Ogranicznik prędkości
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC8) jest
zawsze włączony – nie można go wyłączyć.
Kierowca może jednak włączyć tryb sportowy, który umożliwia bardziej aktywną
jazdę.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
Pilot Assist*
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
w trybie sportowym (Str. 304)
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 303)
Tryb Tryb sportowy ESC jest sygnalizowany na wyświetlaczu kierowcy przez ten symbol, który świeci
w sposób ciągły do momentu dezaktywacji funkcji lub do czasu wyłączenia silnika.
Po następnym uruchomieniu silnika układ
powraca do trybu normalnego.
Funkcji Tryb sportowy ESC nie można
wybrać, jeśli aktywna jest jedna z poniższych
funkcji:
8 Electronic
Stability Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 305
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
elektronicznego układu stabilizacji
toru jazdy
tronicznego układu stabilizacji toru jazdy
(ESC9). Oto kilka przykładów.
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące elekSymbol
Komunikat
Działanie
Ciągłe światło przez ok. 2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ jest włączany.
Lampka świeci się w sposób ciągły.
Tryb sportowy jest włączony. UWAGA: Układ nie zostaje wyłączony w tym trybie – następuje
częściowe ograniczenie jego działania.
ESC
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu z powodu przegrzania hamulców. Działanie zostanie przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
Chwilowo wyłączone
ESC
Wymagany serwis
Komunikat tekstowy można skasować, nacisznajdujący się
kając krótko przycisk
9 Electronic
306
Stability Control
Układ nie działa. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 303)
307
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Connected Safety10
Funkcja Connected Safety przekazuje dane
między własnym samochodem a innymi
pojazdami za pośrednictwem Internetu11.
Funkcja ma za zadanie informować kierowcę
o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach na
drodze.
Funkcja Connected Safety może informować
kierowcę, jeśli inny pojazd poprzedzający na
tej samej drodze włączył swoje światła awaryjne lub wykryta została gołoledź. Informacja
o gołoledzi jest również wyświetlana, jeśli
własny samochód wykryje takie warunki.
Funkcja Connected Safety pomaga kierowcy
w następujące sposoby:
•
Ostrzeżenie o włączonych światłach awaryjnych
•
Ostrzeżenie o gołoledzi.
W razie wykrycia gołoledzi przez system własnego samochodu - poza czujnością jego kierowcy - kierowcy w innych samochodach zostaną o tym ostrzeżeni przez Internet.
W pojazdach z wyświetlaczem na szybie
przedniej, wyświetlane są również symbole
ostrzegawcze Connected Safety.
10
11
308
Ostrzeżenie o włączonych światłach
awaryjnych
Gdy zostanie aktywowane
ostrzeżenie o gołoledzi, na
tablicy rozdzielczej pojawi się
ten symbol — zarówno we
własnym samochodzie, jak i
w innych pojazdach zbliżających się do śliskiego odcinka
drogi, które otrzymały tę informację za pośrednictwem funkcji Connected Safety.
Jeśli w samochodzie zostaną włączone
światła awaryjne, informacja o tym może zostać wysłana do innych pojazdów zbliżających
się do niego.
Gdy nadjeżdżający pojazdy znajdzie się blisko
śliskiego odcinka drogi, symbol wyświetlony
na jego tablicy rozdzielczej powiększy się
dwukrotnie.
UWAGA
Komunikacja między pojazdami z wykorzystaniem funkcji Connected Safety działa
tylko wtedy, gdy pojazdy są wyposażone w
funkcję i jest ona włączona.
Gdy samochód zbliża się do
pojazdu z włączonymi światłami awaryjnymi, na tablicy
rozdzielczej pojawia się ten
symbol.
Gdy samochód znajdzie się blisko pojazdu z
włączonymi światłami awaryjnymi, symbol
powiększy się dwukrotnie.
Ostrzeżenie o gołoledzi.
Jeśli systemy własnego samochodu wykryją
pogorszenie przyczepności pomiędzy oponami a powierzchnią drogi, informacja ta zostanie przesłana do pojazdów zbliżających się
do lokalizacji tego samochodu.
Nie jest dostępne na wszystkich rynkach.
Podczas korzystania z Internetu ma miejsce transfer (przesyłanie) danych, co może się wiązać z kosztami.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Włączanie i wyłączanie funkcji Connected
Safety (Str. 309)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety (Str. 310)
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Aby funkcja Connected Safety mogła wymieniać informacje o warunkach drogowych z
innymi samochodami, musi być włączona.
Funkcję można wyłączyć, jeśli kierowca nie
chce udostępniać informacji.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Po włączeniu funkcji pojawia się szereg okien
zawierających warunki użytkowania, na które
kierowca musi wyrazić zgodę, by można było
uzyskać połączenie z Internetem12. Kierowca
musi na przykład wyrazić zgodę na przesyłanie danych z samochodu za pośrednictwem
jego telefonu komórkowego.
Jeśli nie ma aktywnego połączenia z Internetem, system własnego samochodu będzie
nadal informować kierowcę o wykrywaniu
gołoledzi przez systemy tego samochodu. Do
zapewnienia optymalnego działania funkcji
Connected Safety wymagane jest połączenie
samochodu z Internetem.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 309
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
•
Connected Safety (Str. 308)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
Warunki użytkowania i udostępnianie
danych (Str. 590)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety (Str. 310)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
Informacja o pojazdach z włączonymi migaczami świateł awaryjnych lub wykrytej gołoledzi nie zawsze jest przesyłana pomiędzy
wszystkimi pojazdami znajdującymi się na
tym samym obszarze.
Może to dotyczyć, na przykład, następujących
sytuacji:
•
Złej jakości połączenie z Internetem lub
jego brak.
•
Pojazdy na śliskiej nawierzchni manewrują
w sposób zbyt słaby do wykrycia stopnia
przyczepności pomiędzy oponami a
nawierzchnią drogi, przykładowo w czasie
skręcania, przyspieszania lub hamowania.
•
12
310
Pojazdy, których systemy wykryły gołoledź lub mają włączone światła awaryjne,
nie mają aktywowanej funkcji.
•
Pojazdy, których systemy wykryły gołoledź lub mają włączone światła awaryjne,
nie są wyposażone w daną funkcję.
•
Brak lub wadliwe działanie funkcji globalnego pozycjonowania/nawigacji satelitarnej może spowodować niepojawienie się
ostrzeżenia.
•
Wykrycie śliskiej nawierzchni lub włączenie świateł awaryjnych nastąpiło na drugo-
rzędnej drodze, której nie ma w bazie
danych firmy Volvo Cars.
Funkcja Connected Safety nie jest
dostępna na wszystkich rynkach i nie
obejmuje wszystkich obszarów — dealer
firmy Volvo posiada informacje na temat
aktualnych obszarów.
•
OSTRZEŻENIE
•
W pewnych sytuacjach funkcja ta
może przekazywać nieprawidłowe
ostrzeżenia o śliskiej nawierzchni.
•
Funkcja ta nie zawsze jest w stanie
wykryć inne pojazdy z włączonymi
światłami awaryjnymi albo odcinki
drogi o śliskiej nawierzchni.
Powiązane informacje
•
•
Connected Safety (Str. 308)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Podczas korzystania z Internetu ma miejsce transfer (przesyłanie) danych, co może się wiązać z kosztami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*13
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu może pomóc
kierowcy zauważyć, że odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu może być za mały.
Aby to było możliwe, samochód musi być
wyposażony w wyświetlacz przezierny*, który
pokazuje ostrzeżenia o zbyt małej odległości.
Pokaż funkcje wsparcia kierowcy jest włączona w ustawieniach w menu samochodu.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest aktywna przy
prędkościach powyżej 30 km/h (20 mph) i
reaguje tylko na znajdujący się z przodu
pojazd poruszający się w tym samym kierunku. Nie są podawane informacje o odległości od pojazdów jadących z przeciwka, a
także jadących powoli lub nieruchomych.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małym odstępie
czasowym od poprzedzającego pojazdu
reaguje tylko wtedy, gdy odległość od
pojazdu jadącego z przodu jest mniejsza
od nastawionej – nie wpływa ona na prędkość prowadzonego samochodu.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne,
odbite światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów
przeciwsłonecznych lub nie patrzy na
wprost, zauważenie wizualnego sygnału
ostrzegawczego na przedniej szybie może
być trudne.
Symbol ostrzeżenia o zbyt małej odległości na przedniej szybie z wyświetlaczem przeziernym.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz przezierny na szybie przedniej pokazywany jest symbol tak długo, jak długo odstęp
czasowy od pojazdu poprzedzającego jest
mniejszy od nastawionej wartości. Symbol
jest wyświetlany pod warunkiem, że funkcja
13
Distance Alert
UWAGA
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od pojazdu poprzedzającego jest
wyłączona w czasie, gdy aktywny jest
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy*
lub funkcja Pilot Assist*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 311
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu (Str. 313)
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu14
•
Nastawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu (Str. 350)
•
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji generowane
przez układy wspomagające kierowcę
(Str. 347)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu może zostać
wyłączona. Funkcja ta jest dostępna tylko w
samochodach, które mogą wyświetlać informacje na szybie przedniej za pomocą tak
zwanego wyświetlacza przeziernego*.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu zostaje włączona
automatycznie w momencie uruchomienia silnika.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
•
•
312
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
(Str. 311)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu (Str. 313)
Apteczka* (Str. 652)
Aktywacja i dezaktywacja funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu (Str. 312)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu15
Działanie funkcji ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu może
podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach. Funkcja ta
jest dostępna tylko w samochodach, które
mogą wyświetlać informacje na szybie przedniej za pomocą tak zwanego wyświetlacza
przeziernego*.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
(Str. 311)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
OSTRZEŻENIE
14
15
16
•
Wielkość pojazdu może mieć wpływ
na możliwość jego wykrycia (jest tak
na przykład w przypadku motocykli),
co może oznaczać, że lampka ostrzegawcza zapali się przy odstępie czasowym mniejszym od nastawionego albo
ostrzeżenie będzie tymczasowo niedostępne.
•
Z uwagi na ograniczony zasięg czujnika radarowego, bardzo duża prędkość jazdy może spowodować, że
lampka zapali się przy odstępie czasowym mniejszym od nastawionego.
Distance Alert
Distance Alert
Speed Limiter
Ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości (SL16) można opisać
jako odwrotność układu automatycznej kontroli prędkości jazdy – kierowca reguluje
prędkość za pomocą pedału przyspieszenia,
ale funkcja ogranicznika prędkości uniemożliwia przypadkowe przekroczenie nastawionej
wcześniej prędkości maksymalnej.
Przyciski i symbole funkcji.
: Włącza ogranicznik prędkości z trybu
gotowości i przywraca zadaną prędkość
maksymalną
: Zwiększa zapisaną prędkość maksymalną
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 313
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
: Z trybu gotowości – włącza ogranicznik prędkości i zapisuje w pamięci
aktualną prędkość
OSTRZEŻENIE
•
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza ogranicznik prędkości w tryb gotowości
: Zmniejsza zapisaną prędkość maksymalną
Oznaczenie prędkości maksymalnej zapisanej w pamięci
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Aktualna prędkość samochodu
Zapisana w pamięci prędkość maksymalna
Powiązane informacje
314
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika
prędkości (Str. 317)
•
Wybieranie i aktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
•
Dezaktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
•
Tymczasowa dezaktywacja ogranicznika
prędkości (Str. 316)
•
Ustawianie prędkości dla układów wspomagających kierowcę (Str. 349)
•
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
Funkcja ogranicznika prędkości (SL17) musi
najpierw zostać wybrana i aktywowana, aby
mogła regulować prędkość.
2. Gdy ogranicznik prędkości jest wybrany –
nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy,
aby aktywować tę funkcję.
> Symbol jest biały – ogranicznik prędkości zostaje włączony i aktualna prędkość zostaje zapisana jako prędkość
maksymalna.
Dezaktywacja funkcji ogranicznika
prędkości
Funkcję ogranicznika prędkości (SL18) można
dezaktywować i wyłączyć.
Powiązane informacje
•
•
•
Ogranicznik prędkości można aktywować
dopiero po uruchomieniu silnika. Najniższa
prędkość maksymalna, jaką można ustawić to
30 km/h (20 mph).
1.
Nacisnąć ◀ (1) lub ▶ (3), aby przewinąć
zawartość ekranu do symbolu ogranicz(4).
nika prędkości
> Symbol jest szary – funkcja ogranicznika prędkości jest w trybie gotowości.
17
18
Speed Limiter
Speed Limiter
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Dezaktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
Tymczasowa dezaktywacja ogranicznika
prędkości (Str. 316)
1.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Symbol i wskaźniki zmieniają kolor na
szary – funkcja ogranicznika prędkości
zostaje przełączona w tryb gotowości i
kierowca może przekroczyć nastawiony
limit prędkości.
2. Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i
lampka ogranicznika prędkości (4) zostają wyłączone – powoduje to usunięcie zapamiętanej prędkości maksymalnej.
}}
315
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Tymczasowa dezaktywacja
ogranicznika prędkości
Wybieranie i aktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
Ogranicznik prędkości (SL19) można tymczasowo wyłączyć i ustawić w stan gotowości.
Tymczasowa dezaktywacja ogranicznika
prędkości (Str. 316)
Chwilowa dezaktywacja za pomocą
pedału przyspieszenia
Powiązane informacje
•
•
•
Funkcję ogranicznika prędkości można także
chwilowo dezaktywować i obejść za pomocą
pedału przyspieszenia, bez konieczności
uprzedniego przestawienia ogranicznika prędkości w tryb gotowości – na przykład w celu
gwałtownego przyspieszenia dla uniknięcia
niebezpiecznej sytuacji.
W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
1.
Wcisnąć do końca pedał przyspieszenia i
zwolnić go, aby przerwać przyspieszanie
po osiągnięciu żądanej prędkości.
> W takiej sytuacji ogranicznik prędkości
jest nadal aktywny i dlatego symbol na
wyświetlaczu kierowcy jest BIAŁY.
2. Całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia
po zakończeniu chwilowego przyspieszania.
> Samochód zostanie wtedy automatycznie wyhamowany przez silnik poniżej
ostatniej zapamiętanej prędkości maksymalnej.
19
316
Speed Limiter
Powiązane informacje
•
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Wybieranie i aktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
Dezaktywacja funkcji ogranicznika prędkości (Str. 315)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne
ogranicznika prędkości
Automatyczny ogranicznik
prędkości
Ogranicznik prędkości (SL20) ma pewne
ogólne ograniczenia funkcjonalne.
Na stromych zjazdach hamowanie przez ogranicznik prędkości (SL21) może być niewystarczające, w wyniku czego może dojść do przekroczenia zapisanej prędkości maksymalnej.
W takiej sytuacji kierowca zostanie ostrzeżony
komunikatem Przekroczono limit prędkości
na wyświetlaczu kierowcy.
Funkcja automatycznego ogranicznika prędkości (ASL22) umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości samochodu odpowiednio
do limitów na znakach drogowych.
Funkcję ogranicznika prędkości (SL23) można
przełączyć w tryb automatycznego ogranicznika prędkości (ASL).
UWAGA
Przy przekroczeniu prędkości o co najmniej
3 km/h (około 2 mph) pojawi się komunikat informujący o przekroczeniu prędkości
maksymalnej.
Powiązane informacje
•
20
21
22
23
24
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Automatyczny ogranicznik prędkości wykorzystuje informacje o prędkości przekazywane
przez funkcję informowania o znakach drogowych* (RSI24) do nastawienia maksymalnej
prędkości samochodu.
OSTRZEŻENIE
Może się zdarzyć, że kierowca dobrze
widzi znak drogowy związany z prędkością, a informacja o prędkości przekazywana
przez system informacji o znakach drogowych* (RSI) do funkcji ASL jest nieprawidłowa – w takim przypadku kierowca musi
interweniować samodzielnie i przyspieszyć
lub zwolnić do odpowiedniej prędkości.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 317
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Czy aktywna jest funkcja SL lub ASL?
Symbole na wyświetlaczu kierowcy pokazują,
która funkcja ogranicznika prędkości jest
aktywna:
Symbol
SL
Kolor symbolu znaku
Zielono/
żółty
ASL
Szary
✓
✓
A
Pomarańczowy
✓
Symbol znaku po „70”: następuje
aktywacja ASL.
A
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan
gotowości.
Symbol ASL
Symbol znaku (pokazywany obok
prędkości „70” zapisanej pośrodku
prędkościomierza) może być
wyświetlany w trzech kolorach o
następujących znaczeniach:
25
26
318
Znaczenie
Funkcja ASL jest aktywna
Funkcja ASL znajduje się w
stanie gotowości
Funkcja ASL znajduje się w
tymczasowym stanie gotowości – np. z powodu nieodczytania znaku drogowego.
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego ogranicznika
prędkości
Funkcję automatycznego ogranicznika prędkości (ASL25) można włączać i wyłączać jako
uzupełnienie podstawowego ogranicznika
prędkości (SL26).
Aktywacja funkcji automatycznego
ogranicznika prędkości
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 318)
•
Zmiana tolerancji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 319)
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 320)
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
1.
> ZIELONY wskaźnik na przycisku –
funkcja jest włączona, a wyświetlacz
kierowcy pokazuje symbol znaku
pośrodku prędkościomierza.
przy kierownicy.
2. Nacisnąć przycisk
> Aktywacja funkcji ASL następuje przy
aktualnej prędkości samochodu.
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
•
•
•
27
28
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na
wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są
informacje o znakach drogowych*
nawet wtedy, gdy funkcja RSI27 nie
jest włączona.
Dezaktywacja funkcji automatycznego
ogranicznika prędkości
Zmiana tolerancji automatycznego
ogranicznika prędkości
Aby dezaktywować automatyczny ogranicznik
prędkości:
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL28)
można nastawić na różne poziomy tolerancji.
Tolerancję można zmieniać analogicznie jak
ustawienie prędkości w ograniczniku prędkości.
Jeśli na przykład samochód jedzie zgodnie z
wyznaczonym przez znak ograniczenia limitem prędkości wynoszącym 70 km/h
(43 mph), kierowca może pozwolić, by samochód utrzymywał prędkość 75 km/h (47 mph).
–
Aby informacje o znakach drogowych
nie były wyświetlane na wyświetlaczu
kierowcy, należy wyłączyć zarówno
funkcję automatycznego ogranicznika
prędkości, jak i funkcję RSI.
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja RSI jest wyłączona, nie pojawiają
się żadne ostrzeżenia z RSI. Aby otrzymywać ostrzeżenia, trzeba także aktywować funkcję RSI.
Funkcja informowania o znakach drogowych – RSI
Automatic Speed Limiter
Nacisnąć przycisk w widoku funkcji.
> SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja ASL jest wyłączona, a zamiast niej
jest włączona funkcja SL.
OSTRZEŻENIE
Po przełączeniu z ASL na SL, samochód
nie będzie już uwzględniać nakazanych
znakami limitów prędkości, a jedynie zapisaną prędkość maksymalną.
Powiązane informacje
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 320)
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
Przyciski i symbole funkcji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 319
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Nacisnąć przycisk
(1) na kierownicy,
aż wskazanie 70 km/h (43 mph) pośrodku
prędkościomierza (2) zmieni się na
75 km/h (47 mph).
> Po tym system samochodu będzie stosował wybraną tolerancję 5 km/h
(4 mph), dopóki mijane znaki będą
pokazywały 70 km/h (43 mph).
–
Tolerancja ta jest stosowana do momentu
minięcia znaku pokazującego niższą lub
wyższą prędkość – samochód będzie wtedy
przestrzegać nowego ograniczenia prędkości
pokazanego na znaku, a tolerancja zostanie
usunięta z pamięci.
UWAGA
Maksymalnie dozwolona do wyboru tolerancja wynosi +/- 10 km/h (5 mph).
Powiązane informacje
•
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 320)
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
29
30
320
Ograniczenia funkcjonalne
automatycznego ogranicznika
prędkości
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
Automatyczne ograniczenie prędkości
(ASL29) odbywa się na podstawie informacji o
prędkości przekazywanych przez funkcję
informacji o znakach drogowych* (RSI30), a
nie na podstawie znaków ograniczenia prędkości mijanych przez samochód.
Jeśli system informacji o znakach drogowych
nie może zinterpretować i dostarczyć informacji o prędkości do układów wspomagających
kierowcę, automatyczny ogranicznik prędkości przechodzi w tryb gotowości i przełącza
się na normalny ogranicznik prędkości. W
takiej sytuacji konieczna jest interwencja kierowcy, który powinien wyhamować do odpowiedniej prędkości.
Automatyczny ogranicznik prędkości zostanie
ponownie aktywowany, gdy system informacji
o znakach drogowych będzie ponownie w stanie interpretować i dostarczać informacje o
prędkości.
Powiązane informacje
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC31) pomaga kierowcy utrzymać jednostajną prędkość, co może zwiększać komfort
jazdy podczas długich podróży autostradami
oraz na długich odcinkach dróg głównych, na
których ruch odbywa się płynnie.
Przegląd
: Z trybu gotowości – włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy i zapisuje w pamięci aktualną prędkość
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza automatyczną kontrolę prędkości
jazdy w tryb gotowości
: Zmniejsza zadaną prędkość
Oznaczenie prędkości zapisanej w
pamięci
Aktualna prędkość samochodu
Prędkość zapisana w pamięci
UWAGA
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* (ACC32)
istnieje możliwość przełączania między
automatyczną a aktywną kontrolą prędkości.
Przyciski i symbole funkcji.
: Włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy z trybu gotowości i przywraca
zadaną prędkość
: Zwiększa zadaną prędkość
31
32
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 321
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Korzystanie z hamowania silnikiem
zamiast hamulca zasadniczego
•
Ustawianie prędkości dla układów wspomagających kierowcę (Str. 349)
Przy korzystaniu z układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, prędkość jazdy jest regulowana w sposób ograniczający konieczność
częstego używania hamulca zasadniczego.
Podczas zjazdu z wzniesienia może czasami
być pożądane trochę szybsze ruszenie, a
następnie ograniczenie przyspieszenia
poprzez hamowanie silnikiem. W takiej sytuacji kierowca może tymczasowo uniemożliwić
włączenie hamulca zasadniczego przez układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy.
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości* na wyświetlaczu centralnym
(Str. 332)
Wybieranie i aktywacja
automatycznej kontroli prędkości
jazdy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy (CC33) musi najpierw zostać wybrana i
aktywowana, aby mogła regulować prędkość.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące
czynności:
–
Wcisnąć pedał przyspieszenia do około
połowy jego skoku, a następnie zwolnić.
> Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy wyłączy hamowanie hamulcem
zasadniczym i będzie korzystać tylko z
hamowania silnikiem.
Powiązane informacje
322
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Wybieranie i aktywacja automatycznej
kontroli prędkości jazdy (Str. 322)
•
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości (Str. 323)
•
Tryb gotowości automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 324)
Aby możliwe było uruchomienie automatycznej kontroli prędkości jazdy z trybu gotowości,
prędkość samochodu musi wynosić 30 km/h
(20 mph) lub więcej.
1.
Nacisnąć ◀ (1) lub ▶ (3), aby przewinąć
zawartość ekranu do symbolu automatycznej kontroli prędkości jazdy
(4).
> Symbol jest szary – układ automatycznej kontroli prędkości jazdy jest w trybie gotowości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
2. Gdy automatyczna kontrola prędkości
jazdy jest wybrana – nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy, aby aktywować tę
funkcję.
> Symbol jest biały – automatyczna kontrola prędkości jazdy zostaje włączona i
aktualna prędkość zostaje zapisana
jako prędkość maksymalna. Najniższa
prędkość, jaką można ustawić to
30 km/h (20 mph).
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
•
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości (Str. 323)
•
Tryb gotowości automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 324)
Dezaktywacja automatycznej
kontroli prędkości
Układ automatycznej kontroli prędkości
(CC34) można dezaktywować i wyłączyć.
Ponowna aktywacja układu
automatycznej kontroli prędkości
jazdy z użyciem ostatnio zapisanej
prędkości
Gdy automatyczna kontrola prędkości
jazdy jest wybrana – nacisnąć przycisk
na kierownicy, aby aktywować tę
funkcję.
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na
wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor
z SZAREGO na BIAŁY — samochód
powróci do ostatniej zapisanej w
pamięci prędkości.
–
OSTRZEŻENIE
Po przywróceniu prędkości za pomocą
przycisku
na kierownicy może nastąpić znaczny wzrost prędkości.
33
Cruise Control
1.
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Symbol i wskaźniki zmieniają kolor na
szary – układ automatycznej kontroli
prędkości zostaje przełączony w tryb
gotowości.
2. Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i
lampka układu automatycznej kontroli
prędkości (4) zostają wyłączone –
powoduje to usunięcie zapamiętanej
prędkości maksymalnej.
}}
323
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości* na wyświetlaczu centralnym
(Str. 332)
•
Wybieranie i aktywacja automatycznej
kontroli prędkości jazdy (Str. 322)
•
Tryb gotowości automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 324)
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy (CC35) może zostać wyłączona i ustawiona w tryb gotowości. Może to się stać w
wyniku interwencji kierowcy lub automatycznie.
Tryb gotowości oznacza, że funkcja jest
wybrana na wyświetlaczu kierowcy, ale nie
jest włączona. W takiej sytuacji funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nie reguluje
prędkości.
Stan gotowości po interwencji
kierowcy
Automatyczna kontrolna prędkości jazdy zostaje wyłączona i ustawiona w tryb gotowości,
jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji:
•
•
Zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
Pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej niż 1 minutę.
•
Kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż zapamiętana przez dłużej niż
1 minutę.
Dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
34
35
324
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji –
po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Do automatycznego przełączenia na tryb
gotowości może dojść w następujących
sytuacjach:
•
koła samochodu stracą przyczepność do
podłoża
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h (20 mph).
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
•
Wybieranie i aktywacja automatycznej
kontroli prędkości jazdy (Str. 322)
•
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości (Str. 323)
Cruise Control
Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywna kontrola prędkości
jazdy*36
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(ACC37) pomaga kierowcy utrzymać stałą
prędkość oraz nastawiony odstęp czasowy
do poprzedzającego pojazdu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
zwiększa komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg
głównych, na których ruch odbywa się płynnie.
wie nastawionego odstępu czasowego od
tego pojazdu. Gdy droga z przodu będzie
znów wolna, samochód przyspieszy do nastawionej prędkości.
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Jeśli funkcja wspomagania pokonywania
zakrętów* jest włączona, może to również
mieć wpływ na prędkość samochodu.
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość do
poprzedzającego pojazdu.
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu. Jeśli
moduł kamery i radaru wykryje z przodu
pojazd poruszający się wolniej, prędkość zostanie automatycznie dostosowana na podsta36
37
OSTRZEŻENIE
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i hamowanie. Niski odgłos działania hamulców w
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 325
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
samochodzie jest zjawiskiem normalnym, jeśli
użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu ograniczenia funkcjonalne modułu
radarowego może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie nastąpi w ogóle.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony
przez kierowcę. Jeżeli moduł radarowy nie
wykryje z przodu żadnego pojazdu, samochód
będzie utrzymywać prędkość nastawioną i
zapisaną w pamięci przez kierowcę. Dzieje się
tak również wtedy, gdy poprzedzający samochód jedzie z prędkością wzrastającą niż prędkość zapisana w pamięci.
WAŻNE
Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
38
39
326
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Elementy sterowania i tryb wyświetlania
funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy*
(Str. 326)
•
Wybieranie i aktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy* (Str. 327)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
•
Symbole i komunikaty układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy* (Str. 333)
•
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji generowane
przez układy wspomagające kierowcę
(Str. 347)
•
Nastawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu (Str. 350)
•
Ustawianie prędkości dla układów wspomagających kierowcę (Str. 349)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem układów wspomagających kierowcę
(Str. 351)
•
Zmiana celu w układach wspomagających
kierowcę (Str. 348)
•
Wspomaganie wyprzedzania (Str. 355)
Elementy sterowania i tryb
wyświetlania funkcji aktywnej
kontroli prędkości jazdy*38
Podsumowanie opisujące obsługę funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC39) za
pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy oraz jej wskazania na ekranie.
: Z trybu gotowości – włącza funkcję
i zapisuje w pamięci aktualną prędkość
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza funkcję w tryb gotowości
: Włącza funkcję z trybu gotowości i
przywraca zadaną prędkość
: Zwiększa zadaną prędkość
: Zmniejsza zadaną prędkość
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Wskaźnik pojazdu będącego celem: Funkcja wykryła i podąża za pojazdem będącym celem z zachowaniem ustawionego
odstępu czasowego
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*40
Aby możliwa była kontrola prędkości i odległości, trzeba najpierw wybrać, układ aktywnej
kontroli prędkości jazdy (ACC41), a następnie
go aktywować.
Symbol odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
Wyświetlacz kierowcy
Aby można było uruchomić tę funkcję, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
Pokazywanie prędkości.
Prędkość zapisana w pamięci
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej
odległości musi znajdować się poprzedzający pojazd („cel”) lub aktualna prędkości
Prędkość poprzedzającego pojazdu.
Aktualna prędkość samochodu.
40
41
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 327
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
musi wynosić co najmniej 15 km/h
(9 mph).
•
1.
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią biegów. Prędkość musi wynosić co
najmniej 30 km/h (20 mph).
Nacisnąć przycisk na kierownicy ◀ (2) lub
▶ (3), aby przewinąć zawartość ekranu do
symbolu układu aktywnej kontroli prędkości jazdy
(4).
> Symbol jest szary – układ aktywnej
kontroli prędkości jazdy jest w trybie
gotowości.
2. Gdy ogranicznik prędkości jest wybrany –
(1) na kierownicy,
nacisnąć przycisk
aby aktywować tę funkcję.
> Symbol jest biały – ogranicznik prędkości zostaje włączony i aktualna prędkość zostaje zapisana jako prędkość
maksymalna.
Ponowna aktywacja układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy z użyciem
ostatnio zapisanej prędkości
–
Gdy aktywna kontrola prędkości jazdy jest
na kiewybrana – nacisnąć przycisk
rownicy, aby aktywować tę funkcję.
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na
wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor
z SZAREGO na BIAŁY — samochód
powróci do ostatniej zapisanej w
pamięci prędkości.
OSTRZEŻENIE
Jednocześnie zaznaczony
jest zakres prędkości.
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w pamięci, a
niższa prędkość to prędkość
poprzedzającego pojazdu
(„celu”).
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Dezaktywacja aktywnej kontroli prędkości
jazdy* (Str. 329)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości* na wyświetlaczu centralnym
(Str. 332)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
Po przywróceniu prędkości za pomocą
przycisku
na kierownicy może nastąpić znaczny wzrost prędkości.
Dodatkowe wskaźniki na
wyświetlaczu kierowcy
Odstęp czasowy jest dostosowywany przez układ ACC
do poprzedzającego pojazdu
tylko wtedy, gdy symbol
odległości pokazuje dwa
pojazdy.
328
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*42
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(ACC43) można dezaktywować i wyłączyć.
2. Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i
lampka układu aktywnej kontroli prędkości jazdy (4) zostają wyłączone –
powoduje to usunięcie zapamiętanej
prędkości maksymalnej.
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości* na wyświetlaczu centralnym
(Str. 332)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
OSTRZEŻENIE
1.
42
43
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Symbol i wskaźniki zmieniają kolor na
szary – układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje przełączony w tryb
gotowości. Wskaźnik odstępu czasowego i symbol pojazdu „celu”, jeśli były
aktywowane, również zostają wyłączone.
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest w trybie gotowości, kierowca
musi interweniować i regulować
zarówno prędkość, jak i odstęp od
poprzedzającego pojazdu.
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest w trybie gotowości i samochód za bardzo zbliży się do poprzedzającego pojazdu, kierowca może zostać ostrzeżony o małym odstępie przez
funkcję ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Wybieranie i aktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy* (Str. 327)
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 329
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*44
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(ACC45) może zostać wyłączony i ustawiony
w tryb gotowości. Może to się stać w wyniku
interwencji kierowcy lub automatycznie.
Tryb gotowości oznacza, że funkcja jest
wybrana na wyświetlaczu kierowcy, ale nie
jest włączona. Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie reguluje wówczas prędkości
ani odległości od pojazdu z przodu.
Stan gotowości po interwencji
kierowcy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje wyłączony i ustawiony w tryb gotowości,
jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji:
•
•
Zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
Kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż zapamiętana przez dłużej niż
1 minutę.
•
44
45
46
330
Dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
Pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na
około 1 minutę – dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji –
po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
przestanie działać, aktywna kontrola prędkości
jazdy zostanie automatycznie wyłączona.
OSTRZEŻENIE
W automatycznym trybie gotowości kierowca jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
OSTRZEŻENIE
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest w trybie gotowości, kierowca
musi interweniować i regulować
zarówno prędkość, jak i odstęp od
poprzedzającego pojazdu.
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy jest w trybie gotowości i samochód za bardzo zbliży się do poprzedzającego pojazdu, kierowca może zostać ostrzeżony o małym odstępie przez
funkcję ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Aktywna kontrola prędkości jazdy jest zależna
od działania innych układów, np. układu stabilizacji toru jazdy/układu antypoślizgowego
ESC46. Jeśli którykolwiek z tych układów
•
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio
uruchamiać hamulce i utrzymywać
bezpieczną odległość od innych pojazdów.
Do automatycznego przełączenia na tryb
gotowości może dojść w następujących
sytuacjach:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja ACC nie wie, czy
poprzedzający pojazd stoi lub jest innym
obiektem, np. garbem ograniczającym
prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja ACC nie wykrywa
żadnego pojazdu, za którym mogłaby podążać.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
•
•
•
•
•
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej 30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko
samochodów z manualną skrzynią biegów.
gdy kierowca otworzy drzwi.
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka.
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
po włączeniu hamulca postojowego.
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty,
np. przez śnieg lub intensywny deszcz
(obiektyw kamery/fale radiowe są zablokowane).
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Wybieranie i aktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy* (Str. 327)
•
Dezaktywacja aktywnej kontroli prędkości
jazdy* (Str. 329)
•
47
48
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości
jazdy*47
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy (ACC48) może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych
sytuacjach.
OSTRZEŻENIE
•
System nie jest układem służącym do
unikania kolizji. W sytuacji gdy układ
nie wykryje pojazdu z przodu, odpowiedzialność spoczywa zawsze na kierowcy, który musi interweniować.
•
Układ nie hamuje w reakcji na obecność ludzi lub zwierząt, ani też w reakcji na małe pojazdy, takie jak rowery i
motocykle. Nie reaguje on także na
niskie przyczepy oraz zbliżające się z
przeciwka, poruszające się powoli lub
nieruchome pojazdy i obiekty.
•
Układu nie należy używać w trudnych
sytuacjach, na przykład w ruchu miejskim, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy
słabej widoczności, na krętych drogach
ani na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi główne.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Funkcja może mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas
jazdy po stromych zjazdach – w takim przypadku trzeba zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność
hamowania.
Nie używać aktywnej kontroli prędkości podczas jazdy z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
Uwagi dodatkowe
Tryb jazdy Off Road nie jest dostępny, gdy
włączona jest aktywna kontrola prędkości
jazdy.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 331
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
49
50
51
332
Przełączanie między automatyczną
kontrolą prędkości a aktywną
kontrolą prędkości*49 na
wyświetlaczu centralnym
Gdy na wyświetlaczu kierowcy jest wybrana
normalna automatyczna kontrola prędkości
jazdy (CC50), można przełączyć ją na aktywną
kontrolę prędkości (ACC51) w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku –
aktywna kontrola prędkości jazdy zostaje
wyłączona, a normalna automatyczna
kontrola prędkości zostaje przełączona w
tryb gotowości.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – normalna
automatyczna kontrola prędkości jazdy
zostaje wyłączona, a aktywna kontrola
prędkości zostaje przełączona w tryb
gotowości.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje,
który układ kontroli prędkości jest aktywny:
Automatyczna kontrola prędkości
jazdy (CC)
Aktywna kontrola
prędkości jazdy
(ACC)
A
A
A
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan
gotowości
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości
jazdy*52
Na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu przeziernym na szybie przedniej* mogą
być prezentowane różne symbole i komunikaty dotyczące układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy (ACC53).
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja
informacji o znakach drogowych* (RSI54)
informuje kierowcę, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony na utrzymywanie prędkości 110 km/h
(68 mph), a z przodu nie ma pojazdu, za którym można podążać.
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony na utrzymywanie prędkości 110 km/h
(68 mph) i jednocześnie podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą
prędkość.
52
53
54
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 333
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Symbol ma kolor BIAŁY.
Samochód utrzymuje zapisaną w pamięci prędkość.
Adaptive Cruise Contr.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest przełączony w stan gotowości.
Funkcja niedostępna
Symbol ma kolor SZARY.
Adaptive Cruise Contr.
Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Symbol ma kolor SZARY.
Czujnik na prz. szybie
Wyczyścić szybę przednią przed czujnikami modułu kamery i radaru.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
334
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pilot Assist*55
Jeśli funkcja wspomagania pokonywania
zakrętów* jest włączona, może to również
mieć wpływ na prędkość samochodu.
Funkcja Pilot Assist może pomóc kierowcy
zachować położenie samochodu pomiędzy
oznakowaniami pasów ruchu oraz jego stałej
prędkości, dzięki wspomaganiu układu kierowniczego z zachowaniem stałego odstępu
czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Funkcja aktywnego wspomagania kierowania
układu Pilot Assist uwzględnia prędkość
poprzedzającego pojazdu oraz oznaczenia linii
pasa. Kierowca może w każdym momencie
zignorować zalecenia układu Pilot Assist dotyczące kierowania i skręcić w inną stronę, np.
w celu zmiany pasa ruchu lub ominięcia przeszkody na drodze.
Sposób działania funkcji Pilot Assist
Funkcja Pilot Assist jest przeznaczona głównie do wykorzystania na autostradach i podobnych drogach głównych, gdzie może poprawić
komfort podróżowania i zapewnić spokojniejszą jazdę.
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość od
poprzedzającego pojazdu oraz monitorują boczne
oznaczenia drogi.
Kamera i czujnik radarowy
Czujniki odległości
Czujniki linii bocznych
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu. Funkcja Pilot Assist monitoruje odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz linie wyznaczające pas
ruchu na jezdni za pomocą modułu kamery i
radaru. Ustawiony odstęp czasowy jest utrzymywany poprzez automatyczną regulację
prędkości, natomiast funkcja aktywnego
wspomagania kierowania pomaga utrzymać
samochód w pasie ruchu.
55
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Jeśli funkcja Pilot Assist nie potrafi jednoznacznie określić pasa ruchu, np. gdy kamera i
czujnik radarowy nie widzą linii wyznaczających pas ruchu, funkcja Pilot Assist tymczasowo wyłącza wspomagania kierowania, lecz
wznawia je, gdy pas ruchu można ponownie
wykryć – natomiast funkcje kontroli prędkości
i odległości pozostają aktywne. W przypadku
tymczasowego wyłączenia wspomagania kierowca jest ostrzegany o zmianie przez lekkie
wibracje kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie kierowania przez funkcję
Pilot Assist jest automatycznie wyłączane i
włączane ponownie bez wcześniejszego
ostrzeżenia.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 335
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Aktualny stan funkcji wspomagania kierowania jest sygnalizowany kolorem symbolu
kierownicy:
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
• ZIELONA kierownica sygnalizuje aktywne wspomaganie kierowania
• SZARA kierownica (jak na ilustracji) sygnalizuje nieaktywne wspomaganie kierowania.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Układ Pilot Assist reguluje prędkość poprzez
przyspieszanie i hamowanie. Niski odgłos
działania hamulców w samochodzie jest zjawiskiem normalnym, jeśli użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
336
Układ Pilot Assist dąży do utrzymania płynnej
regulacji prędkości. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi
samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to
przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
samochód z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu ograniczenia funkcjonalne modułu
kamery i radaru może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie nastąpi w ogóle.
Funkcja Pilot Assist stara się jechać za
poprzedzającym pojazdem znajdującym się na
tym samym pasie ruchu, zachowując odstęp
czasowy ustawiony przez kierowcę. Jeżeli
moduł radarowy nie wykryje z przodu żadnego
pojazdu, samochód będzie utrzymywać prędkość nastawioną i zapisaną w pamięci przez
kierowcę. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód zwiększy prędkość
powyżej wartości zapisanej w pamięci.
WAŻNE
Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Koliste zakręty oraz rozwidlenia dróg
Funkcja Pilot Assist działa w interakcji z kierowcą, w związku z czym nie powinien on
czekać na wspomaganie układu kierowni-
WSPOMAGANIE KIEROWCY
czego przez funkcję Pilot Assist, lecz być
zawsze przygotowany na zwiększenie własnej
kontroli nad układem kierowniczym, w szczególności na zakrętach.
•
Gdy samochód zbliży się do wylotu drogi
lub pas ruchu rozwidli się, kierowca powinien skierować się w stronę właściwego
pasa ruchu, aby wskazać funkcji Pilot
Assist pożądany kierunek.
Funkcja Pilot Assist próbuje utrzymać
samochód pośrodku pasa ruchu
Gdy funkcja Pilot Assist wspomaga kierowanie, próbuje ustawić samochód pośrodku pasa
ruchu, w związku z czym zaleca się, aby
pozwolić samochodowi samodzielnie znaleźć
dobre ustawienie i w te sposób zapewnić
idealną płynność i komfort jazdy. Kierowca
sprawdza, czy samochód jest ustawiony bezpiecznie na pasie ruchu, a ponadto zawsze ma
możliwość skorygowania jego pozycji za
pomocą układu kierowniczego.
•
Jeżeli funkcja Pilot Assist nie ustawi
samochodu w odpowiedni sposób na
pasie ruchu, zaleca się wyłączenie funkcji
Pilot Assist lub przełączenie na aktywną
kontrolę prędkości jazdy*.
Jeśli funkcja Pilot Assist
wykryje, że kierowca nie
trzyma dłoni na kierownicy,
przypomni mu po chwili o
konieczności aktywnego kierowania samochodem za
pomocą symbolu i komunikatu tekstowego.
Jeśli po kilku sekundach dłonie kierowcy nadal
nie zostaną wykryte na kierownicy, przypomnienie o aktywnym kierowaniu samochodem
zostanie powtórzone i rozlegnie się dodatkowo dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Jeśli po kolejnych kilku sekundach funkcja
Pilot Assist nie wykryje dłoni kierowcy na kierownicy, sygnał ostrzegawczy stanie się bardziej intensywny i funkcja kierowania zostanie
wyłączona. Konieczne będzie wtedy ponowne
włączenie funkcji Pilot Assist za pomocą przycisku
na kierownicy.
Symbole i komunikaty funkcji Pilot Assist*
(Str. 345)
•
Ustawianie prędkości dla układów wspomagających kierowcę (Str. 349)
•
Nastawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu (Str. 350)
•
Zmiana celu w układach wspomagających
kierowcę (Str. 348)
•
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji generowane
przez układy wspomagające kierowcę
(Str. 347)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem układów wspomagających kierowcę
(Str. 351)
•
Wspomaganie wyprzedzania (Str. 355)
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Wybieranie i aktywacja funkcji Pilot
Assist* (Str. 339)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist* (Str. 343)
•
Elementy sterowania i tryb wyświetlania
funkcji Pilot Assist* (Str. 338)
Dłonie na kierownicy
Aby funkcja Pilot Assist mogła działać, kierowca musi trzymać ręce na kierownicy.
•
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 337
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Elementy sterowania i tryb
wyświetlania funkcji Pilot Assist*56
Podsumowanie opisujące obsługę funkcji
Pilot Assist za pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy oraz jej wskazania na
ekranie.
Elementy sterowania
: Włącza funkcję Pilot Assist z trybu
gotowości i przywraca zapisaną w
pamięci prędkość oraz odstęp czasowy
Wyświetlacz kierowcy
: Zwiększa zadaną prędkość
: Zmniejsza zadaną prędkość
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
◀: Przełącza z funkcji Pilot Assist na
aktywną kontrolę prędkości jazdy
Symbol funkcji
Pokazywanie prędkości.
Prędkość zapisana w pamięci
Symbole samochodu stanowiącego cel
Prędkość poprzedzającego pojazdu
Symbol odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
Przyciski i symbole funkcji.
Symbol aktywnego/nieaktywnego wspomagania kierowania
▶: Przełącza z aktywnej kontroli prędkości
jazdy* na funkcję Pilot Assist
Aktualna prędkość samochodu
Powiązane informacje
•
Pilot Assist* (Str. 335)
: Z trybu gotowości – włącza funkcję
Pilot Assist i zapisuje w pamięci aktualną
prędkość
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza funkcję Pilot Assist w tryb gotowości
56
338
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*57
Funkcję Pilot Assist trzeba najpierw wybrać,
a następnie aktywować, aby możliwe było
kontrolowanie prędkości i odległości oraz
aktywne wspomaganie kierowania.
•
1.
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią biegów. Prędkość musi wynosić co
najmniej 30 km/h (20 mph).
Nacisnąć ◀ (1) lub ▶ (3), aby przewinąć
zawartość ekranu do symbolu funkcji Pilot
(4).
Assist
> Symbol jest szary – funkcja Pilot Assist
jest w trybie gotowości.
2. Gdy funkcja Pilot Assist jest wybrana –
nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy,
aby aktywować tę funkcję.
> Symbol jest biały – funkcja Pilot Assist
zostaje włączona i aktualna prędkość
zostaje zapisana jako prędkość maksymalna.
Do uruchomienia funkcji Pilot Assist muszą
być spełnione następujące warunki:
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej
odległości musi znajdować się poprzedzający pojazd („cel”) lub aktualna prędkości
musi wynosić co najmniej 15 km/h
(9 mph).
57
Ponowna aktywacja funkcji Pilot
Assist z użyciem ostatnio zapisanej
prędkości
–
Gdy funkcja Pilot Assist jest wybrana –
na kierownicy, aby
nacisnąć przycisk
aktywować tę funkcję.
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na
wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor
z SZAREGO na BIAŁY — samochód
powróci do ostatniej zapisanej w
pamięci prędkości.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
OSTRZEŻENIE
Po przywróceniu prędkości za pomocą
przycisku
na kierownicy może nastąpić znaczny wzrost prędkości.
UWAGA
Należy pamiętać, że system Pilot Assist
działa tylko wtedy, gdy kierowca trzyma
obie dłonie na kierownicy.
Dodatkowe wskaźniki na
wyświetlaczu kierowcy
Funkcja Pilot Assist reguluje
odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu tylko
wtedy, gdy symbol odległości
nad symbolem kierownicy
pokazuje pojazd (1).
Wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot
Assist jest aktywne tylko wtedy, gdy symbol
kierownicy (2) zmieni kolor z SZAREGO na
ZIELONY.
Jednocześnie zaznaczony
jest zakres prędkości.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 339
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w
pamięci, a niższa prędkość to prędkość
poprzedzającego pojazdu („celu”).
Powiązane informacje
•
•
•
Dezaktywacja funkcji Pilot
Assist*58
Funkcję Pilot Assist można dezaktywować i
wyłączyć.
Pilot Assist* (Str. 335)
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
(Str. 340)
OSTRZEŻENIE
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist* (Str. 343)
1.
58
340
2. Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i
lampka funkcji Pilot Assist (4) zostają
wyłączone – powoduje to usunięcie
zapamiętanej prędkości maksymalnej.
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Symbol i wskaźniki zmieniają kolor na
szary – funkcja Pilot Assist zostaje
przełączona w tryb gotowości. Wskaźnik odstępu czasowego i symbol
pojazdu „celu”, jeśli były aktywowane,
również zostają wyłączone.
•
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości, kierowca musi interweniować i kierować, regulując zarówno
prędkość, jak i odstęp od poprzedzającego pojazdu.
•
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości i samochód za bardzo zbliży
się do poprzedzającego pojazdu, kierowca zostanie ostrzeżony o małym
odstępie przez funkcję ostrzeżenia o
zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Wybieranie i aktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy* (Str. 327)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą prędkości a aktywną kontrolą pręd-
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
kości* na wyświetlaczu centralnym
(Str. 332)
Tryb gotowości funkcji Pilot
Assist*59
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej kontroli prędkości jazdy* (Str. 331)
•
Tymczasowe wyłączanie wspomagania
kierowania Pilot Assist* (Str. 342)
Funkcja Pilot Assist może zostać wyłączona i
ustawiona w tryb gotowości. Może to się
stać w wyniku interwencji kierowcy lub automatycznie.
Tryb gotowości oznacza, że funkcja jest
wybrana na wyświetlaczu kierowcy, ale nie
jest włączona. W takim przypadku funkcja
Pilot Assist nie reguluje prędkości ani odległości od pojazdu z przodu i nie zapewnia
wspomagania kierowania.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie funkcji Pilot Assist zależy od działania innych układów, na przykład układu stabilizacji toru jazdy/układu antypoślizgowego
ESC60. Jeśli jeden z tych pozostałych układów
nie działa prawidłowo, funkcja Pilot Assist
zostanie automatycznie wyłączona.
OSTRZEŻENIE
W automatycznym trybie gotowości kierowca jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
Stan gotowości po interwencji
kierowcy
•
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona i ustawiona w tryb gotowości, jeśli wystąpi któraś z
poniższych sytuacji:
•
•
Zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
Kierunkowskazy są używane przez czas
dłuższy niż 1 minuta.
•
Kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż zapamiętana przez dłużej niż
1 minutę.
•
59
60
Dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
Pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na
około 1 minutę – dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Electronic Stability Control
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio
uruchamiać hamulce i utrzymywać
bezpieczną odległość od innych pojazdów.
Do automatycznego przełączenia na tryb
gotowości może dojść, na przykład, w następujących sytuacjach:
gdy kierowca otworzy drzwi.
•
•
•
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
•
po włączeniu hamulca postojowego.
gdy kierowca nie trzyma dłoni na kierownicy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 341
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka.
•
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
•
•
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
•
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty,
np. przez śnieg lub intensywny deszcz
(obiektyw kamery/fale radiowe są zablokowane).
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja Pilot Assist nie wie, czy
poprzedzający pojazd stoi lub jest innym
obiektem, np. garbem ograniczającym
prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja Pilot Assist nie
wykrywa żadnego pojazdu, za którym
mogłaby podążać.
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej 30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko
samochodów z manualną skrzynią biegów.
Powiązane informacje
•
•
•
342
Pilot Assist* (Str. 335)
Wybieranie i aktywacja funkcji Pilot
Assist* (Str. 339)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist* (Str. 343)
Tymczasowe wyłączanie
wspomagania kierowania Pilot
Assist*61
Wspomaganie kierowania Pilot Assist może
zostać tymczasowo wyłączone i ponownie
włączone bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Gdy używane są kierunkowskazy, wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot Assist zostaje tymczasowo wyłączone. Gdy już tak nie
jest, aktywne wspomaganie kierowania zostaje automatycznie wznowione, jeśli nadal
można wykryć linie wyznaczające pas ruchu.
Jeśli funkcja Pilot Assist nie może dokładnie
wykryć pasa ruchu, np. jeśli kamera lub moduł
radarowy nie wykrywają linii wyznaczających
pas ruchu, Pilot Assist tymczasowo wyłącza
wspomaganie kierowania – funkcje regulacji
prędkości i odległości pozostają aktywne.
Wspomaganie kierowania zostanie włączone,
gdy pas ruchu będzie ponownie wykrywany.
W takiej sytuacji kierowca może zostać
ostrzeżony o tymczasowym wyłączeniu wspomagania kierowania przez lekkie wibracje kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Wybieranie i aktywacja funkcji Pilot
Assist* (Str. 339)
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
(Str. 340)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
(Str. 340)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*62
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist* (Str. 343)
Działanie Pilot Assist może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Pilot Assist jest układem pomocniczym, który
może wspomóc działania kierowcy w różnych
sytuacjach. Ale to kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie bezpiecznej odległości od otaczających obiektów oraz utrzymywanie prawidłowego położenia samochodu w
pasie ruchu.
OSTRZEŻENIE
W pewnych sytuacjach wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot Assist może nie
być w stanie odpowiednio pomóc kierowcy
lub może zostać automatycznie wyłączone
– w takim przypadku korzystanie z funkcji
Pilot Assist nie jest zalecane. Mogą to być
na przykład następujące sytuacje:
•
oznaczenia pasa ruchu są zużyte, nie
ma ich lub krzyżują się ze sobą.
•
podział pasów ruchu jest niejasny, na
przykład, gdy pasy rozdzielają się lub
łączą oraz na wyjazdach lub w przypadku wielu zestawów oznakowania.
•
na drodze lub w jej pobliżu występują
krawędzie lub linie inne niż oznaczenia
pasa ruchu, np. krawężniki, łączenia
lub naprawy nawierzchni drogowej,
krawędzie barier, krawędzie pobocza
lub silne cienie.
•
•
•
61
62
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
pas ruchu jest wąski lub kręty.
na pasie ruchu występują krawędzie
lub dziury.
warunki pogodowe są złe, np. opady
deszczu lub śniegu, błoto lub breja albo
ograniczona widzialność w warunkach
słabego oświetlenia, dodatkowe pod-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 343
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
świetlenie, mokra nawierzchnia drogi
itp.
•
Kierowca powinien również pamiętać o
następujących ograniczeniach funkcji Pilot
Assist:
•
344
Wysokie krawężniki, barierki drogowe,
tymczasowe przeszkody (pachołki drogowe, barierki bezpieczeństwa itp.) nie
są wykrywane. Ewentualnie mogą zostać wykryte w nieprawidłowy sposób
jako linie wyznaczające pas ruchu, co
może prowadzić do ryzyka kontaktu
samochodu z tego rodzaju przeszkodami. Kierowca musi sam sprawdzić,
czy samochód znajduje się w odpowiedniej odległości od takich przeszkód.
•
Kamera i czujnik radarowy nie mają
możliwości wykrywania wszystkich
zbliżających się obiektów i przeszkód
w ruchu drogowym, np. dziur, przeszkód stacjonarnych lub obiektów,
które całkowicie lub częściowo blokują
drogę.
•
Funkcja Pilot Assist nie „widzi” pieszych, zwierząt itp.
•
Zalecana systemowa reakcja kierownicy ma ograniczoną siłę, co oznacza,
że system nie zawsze może pomóc
kierowcy w kierowaniu i utrzymaniu
samochodu na pasie ruchu.
•
W samochodach wyposażonych w
system Sensus Navigation* funkcja ta
ma opcję korzystania z informacji
zawartych w danych mapy, co może
dawać różne rezultaty.
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona,
jeżeli wspomaganie układu kierowniczego o sile zależnej od prędkości
jazdy działa ze zmniejszoną wydajnością – np. podczas chłodzenia po przegrzaniu.
OSTRZEŻENIE
•
System nie jest układem służącym do
unikania kolizji. W sytuacji gdy układ
nie wykryje pojazdu z przodu, odpowiedzialność spoczywa zawsze na kierowcy, który musi interweniować.
•
Układ nie hamuje w reakcji na obecność ludzi lub zwierząt, ani też w reakcji na małe pojazdy, takie jak rowery i
motocykle. Nie reaguje on także na
niskie przyczepy oraz zbliżające się z
przeciwka, poruszające się powoli lub
nieruchome pojazdy i obiekty.
•
Układu nie należy używać w trudnych
sytuacjach, na przykład w ruchu miejskim, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy
słabej widoczności, na krętych drogach
ani na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi główne.
OSTRZEŻENIE
Z funkcji Pilot Assist wolno korzystać tylko
wtedy, gdy po obu stronach pasa ruchu są
wymalowane wyraźne linie. Każde inne
wykorzystanie tej funkcji wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem kontaktu ze znajdującymi się w pobliżu przeszkodami, które
nie mogą zostać przez nią wykryte.
Kierowca zawsze ma możliwość skorygowania lub dostosowania interwencji układu Pilot
Assist w kierowanie samochodem i może
obrócić kierownicę w żądane położenie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że układ Pilot Assist jest
przeznaczony głównie do jazdy po płaskich
drogach. Funkcja może mieć trudności z
zachowaniem odpowiedniego odstępu od
poprzedzającego pojazdu podczas jazdy po
stromych zjazdach – w takim przypadku
trzeba zachować szczególną ostrożność i być
przygotowanym na konieczność hamowania.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości (Str. 302)
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*63
Na wyświetlaczu kierowcy oraz wyświetlaczu
na szybie przedniej* mogą być prezentowane
różne symbole i komunikaty dotyczące funkcji Pilot Assist.
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja
informacji o znakach drogowych (RSI64) informuje kierowcę, że maksymalna dozwolona
prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
Nie używać funkcji Pilot Assist podczas jazdy
z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
UWAGA
Funkcji Pilot Assist nie można aktywować,
jeśli do instalacji elektrycznej samochodu
jest podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
Uwagi dodatkowe
Trybu jazdy Off Road nie można wybrać, gdy
aktywna jest funkcja Pilot Assist.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
63
64
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
Road Sign Information
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie
ma pojazdu, za którym można podążać.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 345
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie
można wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który
utrzymuje tę samą prędkość.
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie
można wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
346
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który
utrzymuje tę samą prędkość.
W tym przypadku funkcja Pilot Assist zapewnia także aktywne wspomaganie kierowania,
ponieważ linie wyznaczające pas ruchu są
widoczne.
Poprzedzająca ilustracja pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie
ma pojazdu, za którym można podążać.
Funkcja Pilot Assist zapewnia aktywne wspomaganie kierowania, ponieważ linie wyznaczające pas ruchu są widoczne.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist* (Str. 343)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji
generowane przez układy
wspomagające kierowcę
Układy wspomagające kierowcę – aktywna
kontrola prędkości jazdy* i funkcja Pilot
Assist* mogą ostrzec kierowcę, gdy odległość od poprzedzającego pojazdu nagle stanie się za mała.
dopuszczalna dla układów wspomagających
kierowcę, a kierowca w odpowiednim
momencie nie reaguje, włączona zostanie
lampka i akustyczny dźwięk ostrzegawczy,
sygnalizując kierowcy konieczność natychmiastowej interwencji.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne,
odbite światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów
przeciwsłonecznych lub nie patrzy na
wprost, zauważenie wizualnego sygnału
ostrzegawczego na przedniej szybie może
być trudne.
OSTRZEŻENIE
Układy wspomagające kierowcę ostrzegają
tylko o pojazdach wykrytych przez czujnik
radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie
może się nie pojawić lub może wystąpić z
pewnym opóźnieniem. Nie wolno czekać
na ostrzeżenie. Uruchomić hamulce, gdy
sytuacja tego wymaga.
Sygnał akustyczny i symbol ostrzeżenia o ryzyku
kolizji.
Sygnalizacja akustyczna ryzyka kolizji
Sygnalizacja ryzyka kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy i funkcja Pilot Assist wykorzystują około 40%
sprawności hamulca zasadniczego. Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z siłą większą niż
na szybie przedniej za pomocą migającego
symbolu.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
(Str. 311)
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie przedniej.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 347
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zmiana celu w układach
wspomagających kierowcę
OSTRZEŻENIE
Jeżeli układy wspomagające kierowcę
podążają za innym pojazdem z prędkością
powyżej około 30 km/h (20 mph) i nastąpi
zmiana celu z pojazdu ruchomego na
pojazd nieruchomy, wtedy układy te zignorują pojazd nieruchomy i zamiast tego
przyspieszą do prędkości zapisanej w
pamięci.
Układy wspomagające kierowcę – aktywna
kontrola prędkości jazdy* i Pilot Assist* – używane w połączeniu z automatyczną skrzynią
biegów udostępniają przy pewnych prędkościach funkcję zmiany celu.
Zmiana celu
•
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Kierowca musi wówczas interweniować sam i rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Układy wspomagające kierowcę zostają wyłączone i przełączone w tryb gotowości:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i układy nie wiedzą, czy obiekt
będący celem jest nieruchomym pojazdem, czy innym obiektem, np. garbem
ograniczającym prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego układy wspomagające kierowcę nie wykrywają żadnego pojazdu, za
którym mogłyby podążać.
Gdy będący celem poprzedzający samochód nagle
skręci, może się okazać, że dalej znajdują się samochody stojące w miejscu.
Jeżeli układy wspomagające kierowcę podążają za innym pojazdem z prędkością poniżej
30 km/h (20 mph) i zmieniają cel z pojazdu
jadącego na nieruchomy, to zmniejszają prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego
w miejscu.
348
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
–
Istnieje możliwość ustawienia zapamiętanej
prędkości dla funkcji ogranicznika prędkości,
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy, układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy* i funkcji Pilot Assist*.
•
Aby zmienić nastawioną prędkość, nacis(1) lub
(2) na
kać krótko przycisk
kierownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości niemal zerowej
do 140 km/h (87 mph).
•
Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3)
przesunie się do pożądanej prędkości.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować wynosi 30 km/h
(20 mph) – chociaż układ ten może podążać
za innym pojazdem aż do 0 km/h, nie można
wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż
30 km/h (20 mph).
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
(1) na
kierownicy kierowca zwiększy prędkość
samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z
momentu naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili jego naciśnięcia kierowca
nadal trzyma nogę na pedale przyspieszenia.
: Zwiększa zadaną prędkość.
: Zmniejsza zadaną prędkość.
Prędkość zapisana w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji –
po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcje wspomagające kierowcę umożliwiają
jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 0
km/h do 200 km/h (125 mph).
Manualna skrzynia biegów
Funkcje wspomagające kierowcę umożliwiają
jazdę za drugim pojazdem z prędkością od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości 30 km/h
(20 mph) do 140 km/h (87 mph).
Najniższa możliwa do zaprogramowania prędkość wynosi 30 km/h (20 mph), a maksymalna prędkość wynosi 200 km/h (125 mph).
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 349
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
Istnieje możliwość nastawienia odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu, jaki ma
utrzymywać funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy*, Pilot Assist* i funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy w postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym dłuższy odstęp czasowy. Jedna kreska odpowiada
ok. 1 sekundzie od poprzedzającego pojazdu,
a 5 kresek to ok. 3 sekund.
UWAGA
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy
pokazuje samochód i kierownicę, układ
Pilot Assist podąża za poprzedzającym
pojazdem z zachowaniem zaprogramowanego odstępu czasowego.
Gdy widoczny jest symbol kierownicy, w
rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego pojazdu.
350
UWAGA
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy
pokazuje dwa samochody, układ ACC podąża za poprzedzającym pojazdem z zachowaniem ustawionego odstępu czasowego.
Gdy widoczny jest tylko jeden pojazd, w
rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego pojazdu.
Regulator odstępu czasowego.
Zmniejszanie odstępu czasowego
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp
czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu. Przy
małej prędkości jazdy, gdy odległości między
pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie
wydłuża nieco odstęp czasowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
•
Im większa prędkość, tym większa
będzie obliczona odległość w metrach
dla danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu
drogowego.
•
Jeśli układy wspomagające kierowcę
wydają się nie reagować zwiększeniem
prędkości po ich aktywacji, może to
być spowodowane faktem, że odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu
jest mniejszy od nastawionego.
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy, który odpowiada aktualnym
warunkom ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie
sprawę, że mały odstęp czasowy
skraca czas na reakcję i podjęcie działania w przypadku nieoczekiwanej
sytuacji na drodze.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
(Str. 311)
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów
wspomagających kierowcę
Układy wspomagające kierowcę – aktywna
kontrola prędkości jazdy* i funkcja Pilot
Assist* są wyposażone w specjalną funkcję
hamowania w korku ulicznym i podczas
postoju.
Funkcja hamowania w korku ulicznym
i podczas postoju
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
pojazd rusza ponownie po upływie dłuższego
czasu, układ wspomagający kierowcę zostaje
przełączony w stan gotowości z automatycznym hamowaniem.
–
Układ można ponownie włączyć w jeden z
następujących sposobów:
•
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Układ wznowi podążanie za poprzedzającym pojazdem, jeśli zacznie on się
poruszać do przodu w przeciągu
ok. 6 sekund.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 351
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
Po przywróceniu prędkości za pomocą
na kierownicy może nastąprzycisku
pić znaczny wzrost prędkości.
OSTRZEŻENIE
Układy wspomagające kierowcę ostrzegają
tylko o przeszkodach wykrytych przez czujnik radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie
może się nie pojawić lub może wystąpić z
pewnym opóźnieniem.
•
Nie wolno czekać na ostrzeżenie lub
interwencję układów. Uruchomić
hamulce, gdy sytuacja tego wymaga.
UWAGA
Funkcja wspomagająca kierowcę może
zatrzymać samochód na maksymalnie
5 minut – po tym czasie zostaje włączony
hamulec postojowy i funkcja zostaje wyłączona.
Przed ponownym włączeniem funkcji
wspomagającej kierowcę trzeba zwolnić
hamulec postojowy.
Wstrzymanie automatycznego hamowania
W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie ustaje po zatrzymaniu, a układ przechodzi w tryb gotowości. Oznacza to, że hamulce
352
zostają zwolnione i samochód może zacząć
się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce, by
utrzymać samochód w miejscu.
Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:
•
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Funkcje hamulców (Str. 483)
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
kierowca przełączy układ w tryb gotowości.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach zostaje włączony
hamulec postojowy, aby samochód pozostał
nieruchomy.
Ma to miejsce, gdy układ utrzymuje samochód
w miejscu za pomocą hamulca głównego i
jednocześnie:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój
pas bezpieczeństwa
•
układ utrzymywał samochód w miejscu
przez ponad ok. 5 sekund
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
kierowca wyłączy silnik ręcznie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Tryb jazdy dla układów
wspomagających kierowcę
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*65
Kierowca może wybrać różne style jazdy, w
oparciu o które układy wspomagające kierowcę mają utrzymywać nastawiony odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu.
Wyboru dokonuje się za pomocą przełącznika
trybu jazdy DRIVE MODE.
Funkcja Wsp. prędk. na zakrętach może
pomóc kierowcy w zredukowaniu prędkości
przed ostrym zakrętem, jeżeli prędkość
nastawiona we wspomagającym kierowcę
układzie aktywnej kontroli prędkości jazdy*
lub w funkcji Pilot Assist* zostanie uznana za
zbyt wysoką.
Obliczenie to jest wykonywane z wykorzystaniem danych mapy systemu nawigacji satelitarnej samochodu Sensus Navigation*. Po
pokonaniu zakrętu samochód wznawia jazdę z
wcześniej nastawioną prędkością.
Wybrać jedną z następujących opcji:
• Pure – układy wspomagające kierowcę
koncentrują się na oszczędności paliwa,
co wiąże się z większym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
• Hybrid – układy wspomagające kierowcę
koncentrują się na jak najbardziej płynnym
utrzymywaniu nastawionego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
W czasie redukcji prędkości
samochodu przez funkcję na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się ten symbol.
• Power – układy wspomagające kierowcę
koncentrują się na bardziej ścisłym utrzymywaniu odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu, co w pewnych przypadkach może wiązać się z bardziej gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem.
Kierowca może wyłączyć funkcję w dowolnym momencie, decydując się na hamowanie
lub użycie pedału przyspieszenia.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Nastawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu (Str. 350)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 353
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Tryby jazdy
Pomoc podczas pokonywania zakrętów zależy
od nastawionego trybu jazdy. Jeśli wybór
trybu jazdy jest niedostępny, funkcja wybierze
opcję Komfort. Podczas korzystania z opcji
Dynamiczny samochód pokonuje zakręty ze
sportową charakterystyką jazdy i nieco większym przyspieszaniem przy wychodzeniu z
zakrętów.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
•
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Tryby jazdy (Str. 501)
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
Ograniczenia funkcjonalne
wspomagania pokonywania
zakrętów*
Funkcja wspomagania pokonywania zakrętów może zostać aktywowana jako uzupełnienie funkcji aktywnej kontroli prędkości
jazdy* lub Pilot Assist*. Kierowca może też
zdecydować się na dezaktywację tej funkcji.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Działanie wspomagania pokonywania zakrętów może podlegać pewnym ograniczeniom
funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Funkcja ta jest dostępna tylko na niektórych
rynkach.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z
poniższych przykładowych ograniczeń.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Przy następnym uruchomieniu silnika zostaje
ponownie aktywowane ostatnio używane
ustawienie albo zostają wykorzystane ustawienia dokonane w profilu kierowcy powiązanym z użytym kluczykiem66.
Powiązane informacje
65
66
354
•
Wspomaganie pokonywania zakrętów*
(Str. 353)
•
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
pokonywania zakrętów* (Str. 354)
•
Działanie wspomagania pokonywania
zakrętów może być ograniczone na mniejszych drogach i na obszarach zabudowanych.
•
Na drogach zjazdowych/wjazdowych na
drogi główne lub na skrzyżowaniach
wspomaganie pokonywania zakrętów
może zostać tymczasowo wyłączone.
•
Jeżeli dane mapy nawigacji satelitarnej67
nie są aktualne, działanie wspomagania
pokonywania zakrętów może być ograniczone.
•
Jeżeli nawigacja satelitarna67 nie ma kontaktu z systemem satelitów, działanie
wspomagania pokonywania zakrętów
może być ograniczone.
Funkcja ta jest dostępna tylko na niektórych rynkach.
Opcje te są zależne od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Na nowych lub przebudowanych drogach
dane mapy mogą być niepoprawne.
•
Przy obliczaniu odpowiedniej prędkości
pokonywania zakrętu nie jest uwzględniane ewentualne ryzyko zmniejszonej
przyczepności spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
drogowymi.
•
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie pokonywania zakrętów*
(Str. 353)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Wspomaganie wyprzedzania
Funkcja wspomagania wyprzedzania może
pomagać kierowcy podczas wyprzedzania
innych pojazdów. Funkcji tej można używać
wraz z aktywną kontrolą prędkości jazdy* lub
funkcją Pilot Assist*.
Jak działa wspomaganie
wyprzedzania
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie użyty w celu zasygnalizowania
zmiany pasa ruchu lub zjechania na inną
drogę – samochód przyspieszy wtedy na
chwilę.
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
lub funkcja Pilot Assist podąża za innym
pojazdem, a kierowca sygnalizuje zamiar
wyprzedzania poprzez włączenie kierunkowskazu68, układy pomagają poprzez przyspieszenie samochodu w kierunku pojazdu
poprzedzającego, zanim kierowca wjedzie na
pas do wyprzedzania.
Następnie funkcja ta zwalnia poprzez zmniejszenie prędkości w celu uniknięcia przedwczesnego hamowania, gdy samochód zbliży
się do poruszającego się wolniej pojazdu.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu zakończenia wyprzedzania.
67
68
Tylko z zainstalowaną nawigacją satelitarną Volvo Sensus Navigation*.
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 355
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
356
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Korzystanie z funkcji wspomagania
wyprzedzania (Str. 356)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
Korzystanie z funkcji wspomagania
wyprzedzania
•
Pilot Assist* (Str. 335)
Funkcji wspomagania wyprzedzania można
używać wraz z aktywną kontrolą prędkości
jazdy* lub funkcją Pilot Assist*. Aby można
było korzystać z funkcji wspomagania
wyprzedzania, należy uwzględnić szereg kryteriów.
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas
wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
z przodu musi znajdować się pojazd
(„cel”)
•
aktualna prędkość samochodu musi
wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
•
zapisana prędkość musi być wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:
–
Włączyć kierunkowskaz.
Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, a
prawego w samochodzie z kierownicą po
prawej stronie.
> Wspomaganie wyprzedzania zostaje
uruchomione.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z układu wspomagania wyprzedzania kierowca powinien zdawać sobie sprawę, że w razie nagłej
zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.
•
Tryb gotowości układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy* (Str. 330)
•
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
(Str. 341)
Moduł radarowy
Moduł radarowy jest używany przez wiele
systemów wspomagających kierowcę i ma za
zadanie wykrywać inne pojazdy.
Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na
przykład gdy:
•
samochód zbliża się do zjazdu, by
skręcić w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie.
•
pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca zjedzie na pas do wyprzedzania
•
•
ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z
ruchem lewostronnym (lub na odwrót).
Sytuacji tego typu można uniknąć poprzez
tymczasowe przełączenie układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy lub Pilot Assist w tryb
gotowości.
Powiązane informacje
•
•
•
Wspomaganie wyprzedzania (Str. 355)
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
Umiejscowienie modułu radarowego.
Moduł radarowy jest wykorzystywany przez
następujące funkcje:
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
•
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Pilot Assist*
Funkcja monitorowania pasa ruchu
City Safety
Wszelkie modyfikacje modułu radarowego
grożą utratą jego legalizacji.
Pilot Assist* (Str. 335)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 357
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
358
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
Zalecana konserwacja modułu kamery i
radaru (Str. 373)
•
Homologacja typu modułu radarowego
(Str. 359)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Homologacja typu modułu
radarowego
przez tempomat aktywny* (ACC69), funkcję
Pilot Assist* i układ BLIS*70.
Tutaj można znaleźć homologację modułów
radarowych samochodu wykorzystywanych
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazylia
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
69
70
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 359
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Zjednoczone
Emiraty Arabskie (UAE)
Ghana
360
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonezja
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamajka
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
✓
Malezja
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
361
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Aprobata typu
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
Meksyk
✓
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.
Mołdawia
362
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Aprobata typu
✓
Rosja
✓
Serbia
И011 14
✓
✓
Singapur
Republika
Południowej
Afryki
Symbol
И011 17
DA 105753
✓
✓
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
363
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Aprobata typu
Certification No.
✓
Korea Południowa
Symbol
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Tajwan
364
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依
電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻
射性電機設備之干擾
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rynek
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
ь
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
П
Wietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
}}
365
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Homologacja typu wyposażenia radiowego
Rynek
Symbol
Europa
Aprobata typu
Firma Volvo Cars niniejszym deklaruje, że wszystkie urządzenia radiowe spełniają zasadnicze wymagania i inne istotne
postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.
R 204-750001
Japonia
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Szczegółowe informacje na temat homologacji można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
•
•
•
366
Moduł radarowy (Str. 357)
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Str. 325)
Pilot Assist* (Str. 335)
BLIS* (Str. 391)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Moduł kamery
Moduł kamery jest wykorzystywany przez
wiele systemów wspomagających kierowcę i
ma za zadanie na przykład wykrywać linie
pasa ruchu lub znaki drogowe.
•
Wspomaganie parkowania*
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
Zalecana konserwacja modułu kamery i
radaru (Str. 373)
Umiejscowienie modułu kamery.
Moduł kamery jest wykorzystywany przez
następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Pilot Assist*
Układ monitorowania pasa ruchu*
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji
City Safety
Driver Alert Control*
System informacji o znakach drogowych*
Aktywne światła drogowe *
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 367
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia modułu kamery i
radaru
Moduł kamery i radaru może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z
kolei ograniczają działanie funkcji korzystających z tego modułu. Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z poniższych przykładowych ograniczeń.
Kamera i radar
Przesłonięte pole działania modułu
Moduł kamery jest umieszczony po wewnętrznej stronie w górnej części szyby przedniej, razem z modułem radaru.
Nie wolno umieszczać, naklejać ani montować
żadnych elementów po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie szyby przedniej w obszarze
przed oraz dookoła modułu kamery i radaru —
może to spowodować zakłócenie działania
funkcji zależnych od kamery i radaru. Może się
to wiązać z ograniczonym działaniem funkcji,
ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu:
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się ten symbol wraz z komunikatem „Czujnik na prz.
szybie Czujnik zablokowany,
patrz Instrukcja obsługi”, oznacza to, że
moduł kamery i radaru nie jest w stanie wykrywać innych pojazdów, rowerzystów, pieszych
i dużych zwierząt przed samochodem, a działanie funkcji korzystających z kamery i radaru
może być przerwane.
Oznaczony obszar musi być regularnie czyszczony i
wolny od naklejek, przedmiotów, folii zaciemniającej
itp.
368
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby przed modułem kamery i
radaru jest zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z powierzchni przedniej szyby przed modułem
kamery i radaru.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Gęsta mgła i silna ulewa lub zamieć śnieżna mogą blokować sygnał radaru lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu
mogą wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi mogą
blokować emitowane przez radar sygnały lub widok
kamery.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni
mogą wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną powierzchnią przedniej szyby a modułem kamery i radaru.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby przedniej w obrębie pola działania
modułu – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Oświetlenie silnym strumieniem światła
Nie podejmować żadnych działań. Moduł kamery automatycznie powróci do normalnego działania w bardziej sprzyjających warunkach oświetlenia.
Wysoka temperatura
W warunkach bardzo wysokich temperatur
może nastąpić chwilowe wyłączenie modułu
kamery i radaru na ok. 15 minut po włączeniu
silnika w celu ochrony układów elektronicznych modułu. Ponowne uruchomienie modułu
kamery i radaru nastąpi automatycznie, gdy
temperatura dostatecznie spadnie.
Uszkodzenia szyby przedniej
UWAGA
Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione,
może to doprowadzić do ograniczenia
sprawności działania systemów wspomagających kierowcę, które korzystają z
modułu kamery i radaru. Może się to wiązać z ograniczonym działaniem funkcji, ich
całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
W celu uniknięcia ryzyka nieprawidłowego
działania układów wspomagających kierowcę,
71
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
które korzystają z modułu radarowego, należy
uwzględnić następujące zalecenia:
•
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” modułu kamery i radaru pojawi
się rysa, pęknięcie lub odprysk po uderzeniu kamienia zajmujące powierzchnię o
wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy
skontaktować się ze stacją obsługi71 w
celu wymiany szyby.
•
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysowań ani odprysków po
uderzeniach kamieni na powierzchni szyby
przed modułem kamery i radaru – w takim
przypadku należy wymienić całą szybę
przednią.
}}
369
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się ze stacją obsługi71, by
sprawdzić, czy została zamówiona do
zamontowania odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany szyby przedniej
należy zamontować wycieraczki tego
samego typu lub wycieraczki zatwierdzone przez Volvo.
•
W razie wymiany szyby przedniej
konieczna jest ponowna kalibracja modułu
kamery i radaru w stacji obsługi71 w celu
zapewnienia funkcjonalności wszystkich
systemów działających w oparciu o
kamerę lub radar w samochodzie.
Na łuku drogi moduł radarowy może
zareagować na niewłaściwy pojazd lub
stracić kontakt z pojazdem wcześniej
wykrytym.
Niskie przyczepy
Niska przyczepa w strefie cienia radarowego.
Moduł radarowy
Prędkość pojazdu
Zdolność modułu radarowego do wykrywania
pojazdu poprzedzającego ulega znacznemu
ograniczeniu, gdy prędkość takiego pojazdu
znacznie różni się od prędkości własnego
samochodu.
Ograniczenie pola detekcji
Moduł radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
71
370
Pole detekcji modułu radarowego.
W pewnych sytuacjach moduł radarowy
wykrywa znajdujący się blisko pojazd z
opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a poprzedzający pojazd wjeżdża z
boku inny pojazd.
Niskie przyczepy mogą być trudne do wykrycia przez moduł radarowy lub mogą nie być
wykrywane w ogóle, dlatego kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy za niską przyczepą, gdy aktywna
jest automatyczna kontrola prędkości jazdy*
lub Pilot Assist*.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Kamera
Kamera wspomagania parkowania*
Pogorszona widoczność
Kamery mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w trakcie intensywnych opadów śniegu lub deszczu, w gęstej mgle, podczas burzy piaskowej lub zamieci
śnieżnej. W takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec
poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu
wyłączeniu.
Martwe sektory
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana
do śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt oraz
innych pojazdów.
Wadliwa kamera
Jeśli któryś z sektorów
kamery jest czarny lub
zawiera ten symbol, oznacza
to, że kamera nie działa.
Na poniższej ilustracji pokazano przykład.
Między polami widzenia kamer występują tzw. „martwe” obszary.
W widoku 360°* kamery układu wspomagania parkowania przeszkody lub obiekty mogą
„zniknąć” w przerwach pomiędzy poszczególnymi kamerami.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że nawet jeśli może się
wydawać, iż zasłonięta jest tylko stosunkowo niewielka część obrazu, ukryty może
być dość duży sektor. W rezultacie przeszkoda może pozostać niewykryta aż do
momentu, gdy samochód zajdzie się bardzo blisko niej.
Nie działa lewa kamera samochodu.
Czarny sektor kamery pojawia się także w
następujących przypadkach, ale wtedy bez
symbolu wadliwej kamery:
•
•
•
otwarte drzwi
otwarta pokrywa bagażnika
złożone zewnętrzne lusterko wsteczne.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 371
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia.
Z tego powodu jasność i jakość obrazu na
ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom.
Słabe warunki oświetleniowe mogą spowodować pogorszenie jakości obrazu.
Tylna kamera parkowania
Powiązane informacje
•
•
•
•
Moduł kamery (Str. 367)
Moduł radarowy (Str. 357)
Zalecana konserwacja modułu kamery i
radaru (Str. 373)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten
symbol, a do haka holowniczego i układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa,
bagażnik na rowery lub
podobne urządzenie,
należy zachować szczególną ostrożność
podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki układu wspomagania parkowania są
wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
372
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
Powiązane informacje
•
•
•
Do prawidłowego działania modułu kamery i
radaru wymagane jest ich regularne oczyszczanie z brudu, lodu i śniegu. Należy je myć
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
•
UWAGA
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające
czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo ograniczać lub uniemożliwiać
działanie czujników.
Lokalizacja czujników parkowania.
Moduł kamery (Str. 367)
Moduł radarowy (Str. 357)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
Umiejscowienie tylnych modułów radarowych.
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości –
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu.
•
Aby zapewnić ich jak najlepsze działanie,
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
•
Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
•
Obiektywy kamer należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby ich nie zarysować.
WAŻNE
Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 373
WSPOMAGANIE KIEROWCY
City Safety™
Safety72
Układ City
może wykorzystywać
światła, dźwięk i pulsowanie pedału hamulca,
aby zwrócić uwagę kierowcy na pojawiających się nagle pieszych, rowerzystów, duże
zwierzęta i pojazdy.
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta pomaga kierowcy, automatycznie
wyhamowując samochód w razie bezpośredniego zagrożenia kolizją, jeśli kierowca nie
zareaguje na czas poprzez hamowanie i/lub
zmianę toru jazdy.
Układ City Safety uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i w normalnych okolicznościach
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Układ City Safety jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w
każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
Umiejscowienie modułu radarowego.
Układ City Safety może pomóc w uniknięciu
kolizji lub zmniejszyć prędkość, przy której
dochodzi do zderzenia.
Układ City Safety pomaga kierowcy, któremu
zagraża zderzenie z pieszym, dużym zwierzęciem, rowerzystą lub pojazdem.
Układ City Safety może pomóc kierowcy uniknąć kolizji podczas jazdy w gęstym ruchu
ulicznym, kiedy na przykład zmienna sytuacja
72
374
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Układ City Safety jest zaprojektowany do uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych interwencji. Automatyczne
hamowanie następuje dopiero po pojawieniu
się ostrzeżenia o ryzyku kolizji lub równocześnie z nim.
W normalnych warunkach kierowca i pasażerowie nie zauważają działania układu City
Safety – jest tak jedynie w sytuacjach bardzo
bliskich kolizji.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Funkcje składowe układu City Safety
(Str. 375)
•
Ustawianie odległości reakcji dla City
Safety (Str. 378)
•
Wykrywanie przeszkód przez układ City
Safety (Str. 379)
•
Hamowanie przez układ City Safety w
reakcji na pojazd nadjeżdżający z przeciwka (Str. 385)
•
Automatyczne hamowanie przez układ
City Safety w przypadku nagłego
manewru wymijającego (Str. 384)
•
City Safety w ruchu odbywającym się w
kierunku poprzecznym (Str. 381)
•
City Safety – wspomaganie kierowania
przy wykonywaniu manewru omijania
(Str. 383)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
•
Komunikaty układu City Safety (Str. 389)
Funkcje składowe układu City
Safety
Układ City Safety73 może pomóc kierowcy w
uniknięciu kolizji czołowej z pojazdem, rowerzystą, pieszym lub dużym zwierzęciem
poprzez zmniejszenie prędkości samochodu
za pomocą funkcji automatycznego hamowania.
Jeśli różnica prędkości jest większa niż podano poniżej, funkcja automatycznego hamowania układu City Safety nie może zapobiec
kolizji, ale łagodzi jej skutki.
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcje składowe układu City Safety
Pojazdy
W przypadku pojazdu z przodu układ City
Safety jest w stanie zredukować prędkość
nawet o 60 km/h (37 mph).
Rowerzyści
W przypadku rowerzysty układ City Safety jest
w stanie zredukować prędkość nawet o
50 km/h (30 mph).
Piesi
W przypadku pieszych układ City Safety jest
w stanie zredukować prędkość nawet o
45 km/h (28 mph).
Duże zwierzęta
W przypadku ryzyka kolizji z dużym zwierzęciem układ City Safety jest w stanie zredukować prędkość samochodu nawet o 15 km/h
(9 mph).
73
Funkcja hamowania w reakcji na pojawienie
się dużego zwierzęcia ma głównie za zadanie
zmniejszenie siły uderzenia przy wyższych
prędkościach i jest najbardziej skuteczna przy
prędkościach powyżej 70 km/h (43 mph), ale
mniej skuteczna przy niższych prędkościach.
Elementy układu.
Sygnalizacja akustyczna ryzyka kolizji
Sygnalizacja ryzyka kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
}}
375
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Układ City Safety realizuje trzy kroki w następującej kolejności:
1.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2. Przygotowanie do hamowania awaryjnego
3. Automatyczne hamowanie
Poniższy opis wyjaśnia, co się dzieje podczas
tych trzech procedur:
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej się potencjalnej kolizji.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane
na szybie przedniej za pomocą migającego
symbolu.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne,
odbite światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów
przeciwsłonecznych lub nie patrzy na
wprost, zauważenie wizualnego sygnału
ostrzegawczego na przedniej szybie może
być trudne.
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia siłę hamowania zainicjowanego przez kierowcę, jeśli układ uzna, że
hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
Układ City Safety potrafi wykrywać pieszych,
rowerzystów i pojazdy, które są nieruchome
lub poruszają się w tym samym kierunku, co
samochód i znajdują się z przodu. Układ City
Safety potrafi wykrywać pieszych, rowerzystów i duże zwierzęta przecinające drogę przed
pojazdem.
W przypadku ryzyka kolizji z pieszym, dużym
zwierzęciem, rowerzystą lub innym pojazdem
(pojazdami) kierowca zostaje ostrzeżony za
pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych
oraz pulsowaniem pedału hamulca. Ostrzeżenie w postaci pulsowania pedału hamulca nie
występuje podczas jazdy z mniejszą prędkością, nagłego hamowania przez kierowcę i
przyspieszania. Częstotliwość pulsacji hamulców zależy od prędkości samochodu.
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie przedniej.
376
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
3 – Automatyczne hamowanie
Funkcja automatycznego hamowania zostaje
uruchomiona na końcu.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i
staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania –
ma to miejsce niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie. Hamowanie odbywa
się wtedy z pełną siłą w celu zmniejszenia
prędkości zderzenia lub z ograniczoną siłą,
jeżeli jest to wystarczające do uniknięcia
kolizji.
Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać aktywowane w związku z włączeniem
funkcji automatycznego hamowania.
W niektórych sytuacjach działanie funkcji
automatycznego hamowania może rozpocząć
się od delikatnego przyhamowania, po czym
przejść do pełnej mocy hamowania.
Gdy układ City Safety zapobiegnie kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy w oczekiwaniu na podjęcie działania przez kierowcę. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu poruszającego się
wolniej pojazdu z przodu, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości,
jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
UWAGA
W samochodach z manualną skrzynią biegów silnik wyłącza się po zatrzymaniu
samochodu przez funkcję automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdąży
wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Kierowca może w każdej chwili przerwać
interwencję wciskając pedał przyspieszenia.
Powiązane informacje
•
•
•
Hamowanie przez układ City Safety w
reakcji na pojazd nadjeżdżający z przeciwka (Str. 385)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej* (Str. 156)
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa
(Str. 52)
UWAGA
Podczas hamowania przez układ City
Safety™ zapalają się światła hamowania.
City Safety™ (Str. 374)
City Safety w ruchu odbywającym się w
kierunku poprzecznym (Str. 381)
W trakcie automatycznego hamowania przez
układ City Safety na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat tekstowy informujący o zadziałaniu tej funkcji.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy
prowadzeniu samochodu – kierowca nie
może polegać wyłącznie na układzie City
Safety i realizowanym przez ten układ
automatycznym hamowaniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 377
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
ustawienie odległości reakcji Normalny lub
Późne.
Układ City Safety74 jest zawsze aktywny, ale
kierowca ma możliwość wyboru odległości
reakcji (ostrzegania).
Gdy ostrzeżenia są odczuwane jako zbyt
częste lub irytujące, odległość reakcji można
zredukować, co zmniejsza łączną liczbę
ostrzeżeń i powoduje, że układ City Safety
ostrzega później.
UWAGA
Funkcji City Safety nie można wyłączyć.
Jest ona aktywowana automatycznie przy
uruchomieniu silnika/napędu elektrycznego i pozostaje włączona do czasu jego
wyłączenia.
Odległość reakcji decyduje o czułości układu i
określa, kiedy powinno pojawić się ostrzeżenie
za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych oraz pulsowaniem pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
•
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w 100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego nigdy nie należy testować działania funkcji City Safety jadąc
w kierunku ludzi, zwierząt lub pojazdów – może to spowodować poważne
szkody materialne i doprowadzić do
obrażeń ciała lub śmierci.
•
Funkcja City Safety ostrzega kierowcę
o niebezpieczeństwie, ale nie jest w
stanie skrócić czasu jego reakcji.
•
Nawet w przypadku nastawienia
odległości reakcji na Wczesne, w
pewnych sytuacjach ostrzeżenia mogą
wydawać się spóźnione, na przykład w
przypadku dużej różnicy prędkości lub
gdy pojazdy znajdujące się z przodu
nagle zaczną gwałtownie hamować.
•
Gdy odległość ostrzegania jest nastawiona na Wczesne, ostrzeżenia będą
pojawiać się z większym wyprzedzeniem. Może to oznaczać, że ostrzeżenia będą się pojawiać częściej niż przy
odległości ostrzegania Normalny, ale
jest to zalecane, ponieważ może
Odległość reakcji Późne powinna zatem być
używana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.
podczas dynamicznej jazdy.
Aby wybrać odległość reakcji:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2. W pozycji Ostrzeżenie City Safety
wybrać Późne, Normalny lub Wczesne,
aby ustawić wymaganą odległość reakcji.
Jeśli przy ustawieniu Wczesne ostrzeżenia
generowane są zbyt często, co w niektórych
sytuacjach może być irytujące, można wybrać
74
378
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
poprawić skuteczność układu City
Safety.
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
UWAGA
Układ City Safety75 pomaga kierowcy w
wykrywaniu pojazdów, rowerzystów, dużych
zwierząt i pieszych.
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning* zostaje wyłączone, jeśli odległość ostrzegania
przed kolizją dla funkcji City Safety jest
nastawiona na najniższy poziom
„Późne"/>
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz
funkcje hamowania pozostają nadal
aktywne.
Powiązane informacje
•
•
•
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
Rear Collision Warning* (Str. 390)
Rowerzyści
Pojazdy
Układ City Safety wykrywa większość pojazdów stojących oraz poruszających się w tym
samym kierunku, co własny samochód. W
pewnych przypadkach układ wykrywa również
pojazdy nadjeżdżające z przeciwka oraz przecinające tor ruchu samochodu.
Aby układ City Safety był w stanie wykrywać
pojazdy w nocy, ich światła przednie i tylne
muszą być włączone oraz jasno świecić.
Przykład tego, co układ City Safety interpretuje jako
rowerzystę – wyraźny zarys sylwetki i roweru.
Prawidłowe działanie układu wymaga, by
funkcja wykrywania rowerzystów otrzymała
możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki i roweru – oznacza to
możliwość zidentyfikowania roweru, głowy,
rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części
ciała w połączeniu z normalnym sposobem
poruszania się człowieka.
Jeżeli duża część ciała rowerzysty lub roweru
pozostanie niewidoczna dla kamery, układ nie
będzie w stanie go wykryć.
Aby układ był w stanie wykryć rowerzystę,
musi on być osobą dorosłą jadącą na rowerze
dla dorosłych.
75
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 379
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
Piesi
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich rowerzystów we wszystkich
sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
•
•
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich pieszych we wszystkich sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
częściowo zasłoniętych rowerzystów.
rowerzystów, jeśli kontrast tła otoczenia jest słaby – interwencje ostrzegawcze i hamowanie mogą być opóźnione lub w ogóle nie nastąpić.
•
rowerzystów noszących odzież, która
przesłania zarys sylwetki
•
rowerów, na których przewożone są
duże przedmioty.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej
odległości dostosowanej do prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca.
•
Przykłady kształtów, które układ uznaje za pieszych
o wyraźnym zarysie sylwetki.
częściowo zasłoniętych pieszych, osób
noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym
niż 80 cm (32 in.).
•
Prawidłowe działanie układu wymaga, by
funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o
zarysie sylwetki – oznacza to możliwość
zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz
górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
pieszych, jeśli kontrast tła otoczenia
jest słaby - interwencje ostrzegawcze i
hamowanie mogą być opóźnione lub w
ogóle nie nastąpić.
•
pieszych niosących duże przedmioty.
Aby możliwe było wykrywanie pieszych,
muszą oni wyróżniać się od tła, a kontrast ten
zależy od takich czynników, jak odzież,
oświetlenie tła oraz pogoda. Przy słabym kontraście piesi mogą zostać wykryci zbyt późno
lub w ogóle nie wykryci, co może oznaczać, że
ostrzeżenia i hamowanie nastąpią z opóźnieniem lub nie nastąpią wcale.
380
Układ City Safety potrafi także wykrywać pieszych w ciemności, jeśli zostaną oświetleni
przez reflektory samochodu.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej
odległości dostosowanej do prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Duże zwierzęta
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich dużych zwierząt we wszystkich
sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
Przykłady rozpoznawania dużych zwierząt przez
układ City Safety – stojących lub poruszających się
wolno o wyraźnych zarysach sylwetki.
Prawidłowe działanie układu wymaga, by
funkcja wykrywania dużych zwierząt (np. łosia
lub konia) uzyskała możliwie jak najbardziej
jednoznaczną informację o zarysie sylwetki –
oznacza to możliwość zidentyfikowania zwierzęcia bezpośrednio z boku w połączeniu z
normalnym sposobem jego poruszania się.
Jeżeli części ciała zwierzęcia pozostaną niewidoczne dla kamery, układ nie będzie w stanie
go wykryć.
Układ City Safety potrafi także wykrywać duże
zwierzęta w ciemności, jeśli zostaną oświetlone przez reflektory samochodu.
76
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
•
częściowo zasłoniętych dużych zwierząt.
•
większych zwierząt widzianych od
przodu lub od tyłu.
•
dużych zwierząt, które biegną lub
poruszają się szybko.
•
dużych zwierząt, jeśli kontrast tła otoczenia jest słaby – interwencje ostrzegawcze i hamowanie mogą być opóźnione lub w ogóle nie nastąpić.
•
małych zwierząt, na przykład psów i
kotów.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej
odległości dostosowanej do prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca.
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 374)
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
Układ City Safety76 może pomóc kierowcy
podczas skręcania i przecinania drogi ruchu
innego nadjeżdżającego pojazdu na skrzyżowaniu.
Sektor, w którym układ City Safety może
wykrywać nadjeżdżające z kierunku
poprzecznego pojazdy.
Aby układ City Safety mógł wykryć nadjeżdżający na kursie kolizyjnym pojazd, musi on najpierw wjechać w sektor, w którym układ City
Safety będzie w stanie dokonać analizy sytuacji.
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
}}
381
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ponadto, muszą zostać spełnione następujące
kryteria:
•
własny samochód musi poruszać się z
prędkością nie mniejszą od 4 km/h
(3 mph)
•
własny samochód musi skręcać w lewo na
rynkach z ruchem prawostronnym (albo w
prawo na rynkach z ruchem lewostronnym)
•
pojazd nadjeżdżający musi mieć włączone
reflektory świateł przednich
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
W niektórych sytuacjach układ City Safety
może nie być w stanie pomóc kierowcy uniknąć ryzyka kolizji z powodu zbliżającego się
ruchu poprzecznego.
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
Przykładowe sytuacje:
382
gdy nadjeżdżający pojazd porusza się w
sposób nieprzewidywalny, np. gwałtownie
zmienia pas ruchu w ostatniej chwili.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
•
•
•
•
układ stabilizacji toru jazdy ESC interweniuje w razie wykrycia warunków gołoledzi
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie
wykryty zbyt późno
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie przez
coś zasłonięty
•
gdy nadjeżdżający pojazd ma wyłączone
światła
•
City Safety w ruchu odbywającym się w
kierunku poprzecznym (Str. 381)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
City Safety – wspomaganie
kierowania przy wykonywaniu
manewru omijania
Funkcja wspomagania kierowania układu City
Safety pomaga kierowcy ominąć pojazd/
przeszkodę, gdy nie jest możliwe uniknięcie
kolizji przez samo hamowanie. Funkcji wspomagania kierowania układu City Safety nie
można wyłączyć – jest zawsze włączona.
Jednocześnie ze wzmocnieniem ruchu kierownicą wykorzystywany jest też układ hamulcowy w celu dodatkowego wzmocnienia tego
efektu. Funkcja ta pomaga także wyprostować tor jazdy samochodu po minięciu przeszkody.
Funkcja wspomagania kierowania układu City
Safety potrafi wykryć następujące obiekty:
•
•
•
•
Ograniczenia wspomagania
kierowania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
W niektórych sytuacjach funkcja City Safety
może mieć ograniczone działanie i nie zainterweniować, np.:
•
poza przedziałem prędkości 50-100 km/h
(30-62 mph)
•
jeśli kierowca zainicjuje manewr mający
na celu uniknięcie kolizji
•
jeśli wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości działa z ograniczoną
wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.
Pojazdy
Rowerzyści
Piesi
Duże zwierzęta.
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Samochód zmienia tor jazdy
Wolno jadący lub stojący pojazd albo
przeszkoda.
Układ City Safety ingeruje poprzez wzmocnienie ruchu kierownicą wykonywanego przez
kierowcę, co ma miejsce tylko wtedy, gdy kierowca rozpoczął manewr omijania – i tylko w
przypadku, gdy kierowca nie skręca wystarczająco mocno, by można było uniknąć kolizji.
Powiązane informacje
•
City Safety – wspomaganie kierowania
przy wykonywaniu manewru omijania
(Str. 383)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
}}
383
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości (Str. 302)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
Układ City Safety77 może pomóc kierowcy
przez wcześniejsze automatyczne zahamowanie samochodu, gdy nie jest możliwe uniknięcie kolizji tylko poprzez ruch kierownicy.
Układ City Safety pomaga kierowcy poprzez
ciągłe sprawdzanie, czy są „drogi ucieczki” po
bokach na wypadek późnego wykrycia poruszającego się powoli lub nieruchomego
pojazdu z przodu.
Układ City Safety nie interweniuje za pomocą
funkcji automatycznego hamowania, dopóki
kierowca sam ma możliwość uniknięcia kolizji
poprzez ruch kierownicy.
Jeśli jednak układ City Safety stwierdzi, że
manewr mający na celu uniknięcie kolizji nie
jest możliwy z powodu ruchu pojazdów na
sąsiednim pasie ruchu, funkcja ta może
pomóc kierowcy poprzez rozpoczęcie automatycznego hamowania na wcześniejszym
etapie.
Powiązane informacje
•
•
Własny samochód (1) nie „widzi” możliwości ominięcia poprzedzającego pojazdu (2) i dlatego może
wcześniej automatycznie hamować.
Własny samochód
Wolno jadący lub stojący pojazd
77
384
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd
nadjeżdżający z przeciwka
Układ City Safety może pomóc kierowcy w
hamowaniu awaryjnym, jeśli pojazd nadjeżdżający z przeciwka jedzie pasem ruchu, na
którym znajduje się samochód.
Jeżeli nadjeżdżający pojazd wjedzie na pas
ruchu samochodu i kolizja będzie nieunikniona, układ City Safety może ograniczyć
prędkość samochodu w celu zmniejszenia siły
zderzenia.
Aby układ mógł zadziałać, muszą być spełnione następujące kryteria:
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
•
własny samochód musi poruszać się z
prędkością ponad 4 km/h (3 mph)
•
•
odcinek drogi musi być prosty
Działanie układu City Safety 78 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym
w określonych sytuacjach.
•
własny samochód musi być ustawiony
prosto na swoim pasie ruchu
•
pojazd nadjeżdżający z przeciwka musi
znajdować się w obrębie linii wyznaczających pas ruchu samochodu
•
pojazd nadjeżdżający musi mieć włączone
reflektory świateł przednich
•
układ działa tylko w przypadkach zagrożenia zderzeniem czołowym
•
układ wykrywa tylko pojazdy czterokołowe.
pas ruchu własnego samochodu musi
mieć wyraźne linie na jezdni
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia i hamowanie interwencyjne
spowodowane zbliżaniem się kolizji z nadjeżdżającym pojazdem następują zawsze
bardzo późno.
Własny samochód
Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety (Str. 385)
Warunki otoczenia
Niskie obiekty
Zakłócenia działania układu mogą powodować także nisko zwisające obiekty, jak np.chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
Poślizg
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom przez układ City Safety.
W takich sytuacjach układy ABS i ESC79 mają
za zadanie zapewnić możliwie najskuteczniejszą moc hamowania i pomogą utrzymać stabilny tor jazdy.
Światło z naprzeciwka
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma
założone okulary przeciwsłoneczne lub nie
patrzy na wprost, wizualny sygnał ostrzegawczy na szybie przedniej może być trudny do
zauważenia.
}}
385
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ciepło
W przypadku wysokiej temperatury w kabinie
pasażerskiej spowodowanej na przykład silnym nasłonecznieniem, wizualny sygnał
ostrzegawczy na szybie przedniej może zostać tymczasowo wyłączony.
Pole detekcji modułu kamery i radaru
Pole detekcji kamery jest ograniczone, w
związku z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych, dużych zwierząt, rowerów i
pojazdów nie jest możliwe lub następuje
później niż można by się spodziewać.
Zabrudzone pojazdy mogą być wykrywane
później od innych, podobnie jak motocykle
mogą w warunkach słabego oświetlenia być
wykrywane późno lub wcale.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawi się
komunikat tekstowy informujący, że moduł
kamery i radaru jest przesłonięty, układ City
Safety może nie być w stanie wykrywać pieszych, dużych zwierząt, rowerzystów, pojazdów lub linii pasa ruchu przed samochodem.
Oznacza to ograniczenie funkcjonalności
układu City Safety.
Komunikat o usterce nie jest jednak wyświetlany we wszystkich sytuacjach, gdy czujniki za
szybą przednią są przesłonięte. Dlatego kie-
78
79
386
Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Electronic Stability Control
rowca musi dbać o czystość szyby przedniej
w obszarze przed modułem kamery i radaru.
WAŻNE
Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Interwencja kierowcy
Cofanie
Podczas cofania samochodu układ City Safety
zostaje chwilowo wyłączony.
Niska prędkość
Układ City Safety nie włącza się przy bardzo
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h
(3 mph), przez co układ nie interweniuje w
sytuacjach, gdy samochód zbliża się do
pojazdu z przodu bardzo powoli, np. podczas
parkowania.
Aktywny kierowca
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety nie zadziała lub opóźni ostrzeżenie/
interwencję w sytuacjach, gdy kierowca kieruje i przyspiesza w sposób zdecydowany,
nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Oznacza to, że aktywne i świadome działania
kierowcy mogą opóźnić ostrzeżenie o kolizji i
interwencję układu, co ma na celu ograniczenie do minimum niepotrzebnych ostrzeżeń.
Uwagi dodatkowe
OSTRZEŻENIE
Układy wspomagające kierowcę ostrzegają
tylko o przeszkodach wykrytych przez czujnik radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie
może się nie pojawić lub może wystąpić z
pewnym opóźnieniem.
•
Nie wolno czekać na ostrzeżenie lub
interwencję układów. Uruchomić
hamulce, gdy sytuacja tego wymaga.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
mniej skuteczne przy niższych prędkościach.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą
występować późno lub nie występować wcale, jeżeli sytuacja drogowa
albo czynniki zewnętrzne spowodują,
że moduł kamery i radaru nie będzie w
stanie prawidłowo zidentyfikować pieszego, rowerzysty, dużego zwierzęcia
lub pojazdów przed samochodem.
Aby możliwe było wykrycie pojazdów
w nocy, ich światła przednie i tylne
muszą być włączone oraz jasno świecić.
Moduł kamery i radaru ma ograniczony
zasięg wykrywania pieszych oraz
rowerzystów. System jest w stanie
zapewnić skuteczne ostrzeżenia i
hamowanie, gdy różnica prędkości jest
mniejsza niż 50 km/h (30 mph). W
przypadku pojazdów stojących w
miejscu lub poruszających się powoli,
ostrzeżenia i hamowanie są skuteczne
przy prędkości jazdy do 70 km/h
(43 mph). Redukcja prędkości w przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniejsza niż 15 km/h (9 mph) i
może zostać uzyskana przy prędkości
jazdy powyżej 70 km/h (43 mph).
Ostrzeganie i hamowanie w przypadku
pojawienia się dużego zwierzęcia jest
•
Ostrzeganie o stojących lub poruszających się powoli pojazdach i dużych
zwierzętach może zostać wyłączone z
powodu ciemności lub słabej widoczności.
•
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
•
Nie wolno naklejać ani montować żadnych elementów na zewnątrz ani od
wewnątrz szyby przedniej w obszarze
przed oraz dookoła modułu kamery i
radaru — może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od
kamery.
•
Przedmioty, śnieg, lód lub zabrudzenia
w okolicy kamery detekcyjnej mogą
powodować ograniczenie jej działania,
całkowite wyłączenie lub nieprawidłową reakcję funkcji.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety może zapobiec
kolizji lub zmniejszyć prędkość, przy
której do niej dojdzie, jednak w celu
zagwarantowania pełnej intensywności
hamowania, kierowca powinien
zawsze nacisnąć pedał hamulca –
nawet gdy samochód hamuje automatycznie.
•
Ostrzeżenie i wspomaganie kierowania
jest aktywowane tylko w przypadku
dużego ryzyka zderzenia – dlatego nie
wolno czekać na interwencję funkcji
ostrzegania o ryzyku kolizji lub układu
City Safety.
•
Ostrzeżenie i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
•
Funkcja City Safety nie aktywuje funkcji automatycznego hamowania w
sytuacji gwałtownego przyspieszania.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
}}
387
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ograniczenia rynkowe
Układ City Safety nie jest dostępny we
wszystkich krajach. Jeśli City Safety nie jest
widoczne w menu Ustawienia na wyświetlaczu centralnym, samochód nie jest wyposażony w tę funkcję.
Ścieżka dostępu w widoku górnym wyświetlacza centralnego:
•
Ustawienia
My Car
IntelliSafe
Powiązane informacje
•
•
388
City Safety™ (Str. 374)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu City Safety
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu City
Safety. Oto kilka przykładów.
Komunikat
Działanie
City Safety
W czasie hamowania przez układ City Safety lub po hamowaniu automatycznym, na wyświetlaczu
kierowcy mogą zapalić się różne symbole razem z wyświetlonym komunikatem tekstowym.
Interwencja automat.
City Safety
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Ograniczona funkcjonalność. Wymagany
serwis
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 374)
389
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rear Collision Warning*80
Warning81
Funkcja Rear Collision
(RCW)
może pomóc kierowcy uniknąć uderzenia
przez nadjeżdżający z tyłu pojazd.
Kierowcy pojazdów jadących z tyłu mogą zostać ostrzeżeni o zagrożeniu kolizją w ten sposób, że funkcja ta włącza kierunkowskazy,
które migają z dużą częstotliwością.
•
Gdy przy prędkości poniżej 30 km/h (20 mph)
funkcja wykryje zagrożenie kolizją z tyłu, mogą
zostać aktywowane napinacze pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach. W razie
kolizji dodatkowo zostaje aktywowany
Whiplash Protection System.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Tuż przed kolizją z tyłu funkcja ta może też
uruchomić hamulce zasadnicze, aby zapobiec
przyspieszeniu samochodu w momencie uderzenia. Hamulce zasadnicze zostają jednak
uruchomione tylko wtedy, gdy samochód stoi
w miejscu. Hamulec zasadniczy zostanie
zwolniony bezzwłocznie po wciśnięciu pedału
przyspieszenia.
Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
80
81
390
OSTRZEŻENIE
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Rear
Collision Warning* (Str. 391)
•
Whiplash Protection System (Str. 47)
Funkcja ostrzegająca o kolizjach tylnych.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*82
UWAGA
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning* zostaje wyłączone, jeśli odległość ostrzegania
przed kolizją dla funkcji City Safety jest
nastawiona na najniższy poziom
„Późne"/>
W niektórych sytuacjach układ Rear Collision
Warning (RCW) może nie być w stanie
pomóc kierowcy uniknąć ryzyka kolizji.
Może to dotyczyć przykładowo następujących
sytuacji:
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zostanie
wykryty zbyt późno
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zmieni pas
ruchu w ostatniej chwili
•
do instalacji elektrycznej samochodu jest
podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne wyposażenie – funkcja
zostaje wtedy wyłączona automatycznie.
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz
funkcje hamowania pozostają nadal
aktywne.
BLIS*
Funkcja BLIS83 ma za zadanie pomagać kierowcy dostrzegać pojazdy, które znajdują się
z tyłu na ukos w stosunku do samochodu i
wspomagać w ten sposób kierowcę podczas
jazdy w intensywnym ruchu na drogach
mających wiele pasów ruchu w tym samym
kierunku.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
UWAGA
Na określonych rynkach system RCW nie
wydaje ostrzeżenia za pośrednictwem kierunkowskazów ze względu na lokalne
przepisy kodeksu ruchu drogowego - w
takim przypadku ta część funkcji jest
dezaktywowana.
82
83
Funkcja ostrzegająca o kolizjach tylnych.
Blind Spot Information
Powiązane informacje
•
•
•
Rear Collision Warning* (Str. 390)
Ustawianie odległości reakcji dla City
Safety (Str. 378)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Lokalizacja lampki funkcji BLIS.
Funkcja BLIS ma za zadanie ostrzegać kierowcę o:
•
pojazdach znajdujących się w martwym
polu widoczności
•
szybko zbliżających się pojazdach na
sąsiednich pasach ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 391
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Układ BLIS jest aktywny, gdy własny pojazd
jedzie z prędkością powyżej 10 km/h (6 mph).
OSTRZEŻENIE
Jeżeli mijające pojazdy jadą z prędkością o
ponad 15 km/h (9 mph) większą niż własny
pojazd, układ BLIS nie reaguje.
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
UWAGA
Zasada działania funkcji BLIS
Lampka zapala się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył obecność
pojazdu. Jeśli samochód jest wyprzedzany
z obu stron jednocześnie, zapalą się obie
lampki.
Strefa w martwym polu widoczności
Strefa szybko zbliżającego się pojazdu.
Układ reaguje, gdy:
•
samochód jest wyprzedzany przez inne
pojazdy
•
inny pojazd szybko zbliża się do samochodu.
Gdy funkcja BLIS wykryje pojazd w strefie 1
lub szybko zbliżający się pojazd w strefie 2,
lampka sygnalizacyjna w zewnętrznym lusterku wstecznym po danej stronie włączy się i
będzie świecić w sposób ciągły. Jeśli kierowca włączy w tej sytuacji kierunkowskaz po
tej samej stronie, po której pojawiło się ostrzeżenie, lampka sygnalizacyjna, świecąca do tej
pory światłem ciągłym, zacznie błyskać intensywniejszym światłem.
392
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
(Str. 393)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
(Str. 393)
Włączanie i wyłączanie funkcji
BLIS
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
•
Komunikaty układu BLIS (Str. 395)
Funkcję BLIS84 można włączać i wyłączać.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Działanie układu BLIS 85 może podlegać
pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w
określonych sytuacjach.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Jeśli funkcja BLIS jest aktywowana podczas
rozruchu silnika, jej działanie zostanie potwierdzone jednokrotnym mignięciem lampek sygnalizacyjnych w lusterkach zewnętrznych.
Jeśli funkcja BLIS była dezaktywowana podczas wyłączania silnika, pozostanie dezaktywowana przy jego ponownym rozruchu i nie
włączą się żadne lampki sygnalizacyjne.
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości –
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu86.
Przykładowe ograniczenia:
•
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające
czujniki mogą ograniczyć ich działanie i
uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
•
Funkcja BLIS jest dezaktywowana automatycznie, gdy do układu elektrycznego
samochodu zostanie podłączona przy-
Powiązane informacje
•
•
84
85
86
BLIS* (Str. 391)
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
(Str. 393)
Blind Spot Information
Blind Spot Information
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 393
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
czepa, bagażnik rowerowy lub podobne
urządzenie.
Dla dobrego działania funkcji BLIS, na
haku holowniczym samochodu nie powinien być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.
•
OSTRZEŻENIE
•
Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach.
•
Układ BLIS nie działa, gdy samochód
cofa.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
•
•
394
BLIS* (Str. 391)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu BLIS
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu BLIS87.
Oto kilka przykładów.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Wymagany serwis
Czuj. martw. pola wył.
Układy BLIS i CTA B zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
A
B
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Cross Traffic Alert*
Komunikat tekstowy można skasować, nacisznajdujący się
kając krótko przycisk
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
Powiązane informacje
•
•
87
BLIS* (Str. 391)
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
Blind Spot Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 395
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Cross Traffic Alert*88
Cross Traffic Alert (CTA) to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która uzupełnia
działanie układu BLIS89, a jej zadaniem jest
pomaganie kierowcy w dostrzeganiu ruchu
za samochodem podczas cofania.
Funkcja automatycznego hamowania może
pomóc kierowcy zatrzymać samochód w
razie ryzyka kolizji z niezauważonym pojazdem.
cofania, na przykład przy wyjeżdżaniu tyłem z
miejsca parkingowego.
Funkcja CTA ma za zadanie wykrywać głównie pojazdy. W sprzyjających warunkach może
wykrywać także mniejsze obiekty, takie jak
rowerzyści i piesi.
Funkcja CTA jest aktywna tylko w czasie cofania lub po włączeniu biegu wstecznego.
Wykrycie przez funkcję CTA zbliżającego się z
boku obiektu jest sygnalizowane:
•
sygnałem akustycznym - dźwięk jest
transmitowany w lewym lub prawym głośniku odpowiednio do kierunku, z którego
zbliża się obiekt.
•
poprzez podświetlenie ikony w polu graficznym Układ wspomagania
parkowania na ekranie.
•
przez ikonę w górnym widoku kamery
układu wspomagania parkowania.
Podświetlona ikona funkcji CTA w polu graficznym
Układ wspomagania parkowania na ekranie
wyświetlacza.
Jeśli kierowca nie zauważy ostrzeżenia funkcji
CTA i kolizja jest nieunikniona, włącza się
funkcja automatycznego hamowania w celu
zatrzymania samochodu, a na wyświetlaczu
kierowcy pojawia się komunikat wyjaśniający,
dlaczego samochód został zahamowany.
Przykłady obszarów, gdzie funkcja CTA może pomagać kierowcy w wykrywaniu przeszkód podczas
cofania.
Funkcja CTA, będąca uzupełnieniem układu
BLIS, pozwala kontrolować ruch po bokach
samochodu w kierunku poprzecznym podczas
88
89
396
Układ ostrzegający kierowcę podczas cofania o pojeździe przecinającym tor jazdy.
Blind Spot Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji Cross
Traffic Alert* (Str. 397)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert* (Str. 398)
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*90
•
Komunikaty układu Cross Traffic Alert*
(Str. 400)
•
•
BLIS* (Str. 391)
Kierowca może również wyłączyć ostrzeżenie w funkcji Cross Traffic Alert (CTA) – funkcja składowa automatycznego hamowania
nie może zostać wyłączona i pozostaje
aktywna.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – sygnał
ostrzegawczy i wskaźnik funkcji na
wyświetlaczu są wyłączone.
Funkcja zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Powiązane informacje
•
•
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert* (Str. 398)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 397
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*91
Działanie układu Cross Traffic Alert (CTA) z
automatycznym hamowaniem może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym
w określonych sytuacjach. Funkcja interwencji przez hamowanie jest aktywna przy prędkości poniżej 15 km/h.
OSTRZEŻENIE
Pomocnicza funkcja automatycznego
hamowania potrafi wykrywać tylko inne
poruszające się pojazdy i hamować w reakcji na ich obecność – nie wykrywa ona na
przykład nieruchomych obiektów, rowerzystów ani pieszych.
Samochód jest zaparkowany głęboko na miejscu
postojowym.
Układ CTA ma pewne ograniczenie – czujniki
układu CTA nie „widzą” na przykład przez inne
zaparkowane pojazdy albo przez przeszkody.
Oto kilka przykładów sytuacji, w których „pole
widzenia” funkcji CTA może być od początku
ograniczone i zbliżające się pojazdy nie będą
wtedy wykrywane aż do momentu, gdy znajdą
się bardzo blisko:
90
91
398
W przypadku miejsca postojowego ustawionego pod
kątem, układ CTA może być zupełnie „ślepy” z jednej
strony.
Sektor niewidoczny dla układu CTA.
Sektor, w którym układ CTA wykrywa/
„widzi” inne pojazdy.
Jeśli jednak samochód będzie powoli się
cofać, kąt w stosunku do pojazdu/obiektu
zasłaniającego widoczność będzie się zmieniać i w pewnym momencie wielkość niewidocznego sektora ulegnie nagłemu zmniejszeniu.
układ ostrzegający kierowcę podczas cofania o pojeździe przecinającym tor jazdy.
układ ostrzegający kierowcę podczas cofania o pojeździe przecinającym tor jazdy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przykłady innych ograniczeń
• Funkcja automatycznego hamowania
wykrywa tylko poruszające się pojazdy i
dlatego nie może „zobaczyć” i zahamować w reakcji na nieruchome obiekty, na
przykład rowerzystę lub pieszego.
•
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające
czujniki mogą ograniczyć ich działanie i
uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
•
Funkcja CTA zostaje automatycznie wyłączona, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa,
bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
•
Dla dobrego działania funkcji CTA, na haku
holowniczym samochodu nie powinien
być zamontowany bagażnik rowerowy,
towarowy ani inne podobne urządzenie.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
•
•
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 399
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu Cross Traffic
Alert*92
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu Cross
Traffic Alert (CTA). Oto kilka przykładów.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Wymagany serwis
Czuj. martw. pola wył.
Układy BLISB i CTA zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
A
B
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Blind Spot Information System
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
Powiązane informacje
•
•
•
92
400
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
BLIS* (Str. 391)
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert* (Str. 398)
układ ostrzegający kierowcę podczas cofania o pojeździe przecinającym tor jazdy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
System informacji o znakach
drogowych*
System informacji o znakach drogowych
(RSI93) może pomagać kierowcy w przestrzeganiu znaków dotyczących prędkości oraz
niektórych znaków zakazu.
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o znakach drogowych* jest dostępna
tylko w połączeniu z systemem Sensus
Navigation*.
Przykłady odczytywanych znaków drogowych94.
Funkcja RSI może dostarczać informacji między innymi o aktualnej prędkości, początku/
końcu autostrady lub drogi, zakazie wyprzedzania lub nakazie ruchu jednokierunkowego.
Jeżeli samochód minie znak ograniczenia
prędkości, zostanie on pokazany na wyświetlaczu kierowcy oraz na wyświetlaczu przeziernym*.
93
94
Road Sign Information
Znaki drogowe ą uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko kilka przykładów.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 401
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji informacji o znakach drogowych* (Str. 402)
•
Tryb wyświetlania funkcji informacji o znakach drogowych* (Str. 403)
•
Informacja o znakach drogowych i system
Sensus Navigation* (Str. 405)
•
Ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości i
fotoradarach z systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 406)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 409)
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
Funkcja informacji o znakach drogowych
(RSI95) jest opcjonalna – kierowca może ją
włączyć lub wyłączyć.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Funkcja informacji o znakach drogowych zostaje włączona automatycznie w momencie
uruchomienia silnika.
95
402
UWAGA
•
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na
wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są
informacje o znakach drogowych
nawet wtedy, gdy funkcja informowania o znakach drogowych nie jest włączona.
•
Aby informacje o znakach drogowych
nie były pokazywane na wyświetlaczu
kierowcy, należy wyłączyć zarówno
funkcję automatycznego ogranicznika
prędkości, jak i funkcję informowania o
znakach drogowych.
•
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja informowania o znakach drogowych jest wyłączona, nie pojawiają się
żadne ostrzeżenia generowane przez
funkcję informowania o znakach drogowych. Aby otrzymywać ostrzeżenia,
trzeba także aktywować funkcję informowania o znakach drogowych.
RSI: Road Sign Information.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 317)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 409)
Tryb wyświetlania funkcji
informacji o znakach drogowych*
Funkcja informacji o znakach drogowych
(RSI96) pokazuje znaki drogowe w różny sposób, w zależności od znaku i sytuacji.
ograniczeniu prędkości, nawet jeśli samochód
nie minął znaku dotyczącego prędkości.
Poza symbolem ograniczenia
prędkości może zostać
wyświetlony również dodatkowy znak97, np. zakazu
wyprzedzania.
Jeśli kierowca wjedzie na
drogę oznaczoną zakazem
wjazdu, symbol tego znaku97
na wyświetlaczu kierowcy
zacznie migać jako ostrzeżenie.
Przykład zarejestrowanej informacji o
prędkości97.
Gdy funkcja rozpozna znak drogowy nakazujący ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się symbol tego znaku w
połączeniu z kolorowym wskazaniem na prędkościomierzu.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, informacje dotyczące
prędkości są również pobierane z danych
mapy, co oznacza, że wyświetlacz kierowcy
może pokazywać lub zmieniać informacje o
96
97
Road Sign Information
Znaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, do ustalania, czy samochód jedzie w niewłaściwym kierunku, wykorzystywane są dane mapy.
Jeśli funkcja Ostrz. dźwiękowe o znakach
drogowych jest włączona, podczas jazdy w
kierunku drogi ze znakiem zakazu wjazdu również może pojawić się ostrzeżenie akustyczne.
Ograniczenie prędkości lub koniec
autostrady
Gdy funkcja wykryje „pośredni znak ograniczenia prędkości” informujący o zakończeniu
obowiązywania aktualnego ograniczenia pręd}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 403
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
kości — na przykład na końcu autostrady — na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol z
odpowiednim znakiem drogowym.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, zazwyczaj wyświetlane
są bezpośrednie znaki ograniczenia prędkości
— pośrednie znaki ograniczenia prędkości są
wyświetlane tylko wtedy, gdy dane mapy nie
zawierają żadnych informacji o ograniczeniu
prędkości dla danego odcinka drogi.
Przykład pośredniego znaku ograniczenia
prędkości97:
Koniec wszystkich ograniczeń.
Koniec autostrady.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
10-30 sekundach i pozostanie wyłączony do
chwili minięcia kolejnego znaku dotyczącego
prędkości.
97
404
Zmienione ograniczenie prędkości
Znaki dodatkowe
W przypadku minięcia bezpośredniego znaku
ograniczenia prędkości, gdy zmienia się ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się odpowiedni znak drogowy.
Przykład bezpośredniego
znaku ograniczenia prędkości97.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
mniej więcej 5 minutach i pozostanie wyłączony do chwili minięcia kolejnego znaku
dotyczącego prędkości.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, znaki ograniczenia prędkości są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy, gdy dane mapy zawierają informacje o
ograniczeniu prędkości dla danego odcinka
drogi, nawet jeśli samochód nie minął żadnego bezpośredniego znaku dotyczącego
prędkości. Jeśli w danych mapy nie ma takich
informacji, znak zniknie po upływie
około 3 minut od minięcia ostatniego znaku
ograniczenia prędkości.
Przykłady znaków dodatkowych97.
Czasami dla tej samej drogi określone są
różne ograniczenia prędkości – w takim przypadku dodatkowy znak wskazuje okoliczności,
w których obowiązują poszczególne prędkości. Może to dotyczyć na przykład odcinków
drogi, na których dochodzi do szczególnie
dużej liczby wypadków w czasie deszczu i/lub
mgły.
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest
wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są
wycieraczki przedniej szyby.
Gdy do układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa i samochód minie znak
ograniczenia prędkości z dodatkowym zna-
Znaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
kiem dla przyczepy, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się informacja o nakazanej prędkości.
Niektóre prędkości obowiązują na przykład tylko po
określonym odcinku lub w
pewnej porze dnia. Uwagę
kierowcy na tego rodzaju
sytuację zwraca symbol
dodatkowego znaku pod
symbolem pokazującym prędkość. Dodatkowy
symbol na wyświetlaczu kierowcy pokaże
DIST lub TIME.
Symbol dodatkowego znaku
w postaci pustej ramki pod
symbolem prędkości97 na
wyświetlaczu kierowcy oznacza, że funkcja zarejestrowała
dodatkowy znak zawierający
dodatkowe informacje związane z aktualnym ograniczeniem prędkości.
Znak „Szkoła” lub „Bawiące się
dzieci”
Jeżeli znak ostrzegawczy97
„Szkoła” lub „Bawiące się
dzieci” wchodzi w skład
danych mapy systemu nawigacji satelitarnej98, to
wyświetlacz kierowcy pokazuje znak tego typu.
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, informacja o prędkości
jest odczytywana z modułu nawigacji drogowej w następujących sytuacjach:
•
Po wykryciu znaków, które pośrednio
wskazują na ograniczenie prędkości, jak
na przykład znak autostrady, drogi ekspresowej lub obszaru zabudowanego.
•
Jeśli można przyjąć, że wcześniej wykryty
znak ograniczenia prędkości już nie obowiązuje, a nie wykryto żadnego nowego
znaku.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 409)
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o znakach drogowych* jest dostępna
tylko w połączeniu z systemem Sensus
Navigation*.
UWAGA
W przypadku gdy do nawigacji wykorzystywana jest pobrana aplikacja innej firmy,
informacje związane z prędkością nie są
obsługiwane.
97
98
Znaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
Tylko w samochodach z opcjonalnym systemem nawigacji Sensus Navigation*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 405
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z systemu
informacji o znakach drogowych*
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jest pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy za
pomocą symbolu100, który
pokazuje dozwoloną prędkość maksymalną i chwilowo
miga w razie jej przekrocze-
System informacji o znakach drogowych
(RSI99) obejmuje funkcje, które mogą ostrzegać kierowcę o przekroczeniu limitu prędkości albo o fotoradarach.
nia.
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości pojawia się zawsze wtedy, gdy zostanie przekroczone ograniczenie prędkości w powiązaniu z
informacją o fotoradarach.
Przykładowe informacje o fotoradarze i limicie prędkości na wyświetlaczu kierowcy.
Funkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości generuje ostrzeżenie, gdy kierowca
przekroczy obowiązujące ograniczenie prędkości lub ustawioną „prędkość maksymalną”.
Jeśli kierowca nie zwolni, ostrzeżenie zostanie
powtórzone jeden raz po upływie
około 30 sekund w obrębie tej samej strefy
ograniczenia prędkości.
Kolejne ostrzeżenie pojawi się dopiero wtedy,
gdy kierowca ograniczy prędkość o co najmniej 5 km/h (3 mph), a następnie ponownie
przekroczy ograniczenie prędkości, lub gdy
samochód znajdzie się w nowej/innej strefie
ograniczenia prędkości.
99 Road Sign Information
100Znaki drogowe są dostosowane
406
do rynku – ilustracja przedstawia jedynie przykładowy znak.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
UWAGA
Aby przekroczenie dozwolonej prędkości
było sygnalizowane ostrzeżeniem dźwiękowym, funkcja Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości musi być włączona, a podfunkcja Ostrz. dźwiękowe o
znakach drogowych musi być ustawiona
na Wł.. Wówczas ostrzeżenie dźwiękowe
będzie emitowane w przypadku przekroczenia prędkości wskazywanej przez funkcję informacji o znakach drogowych na
wyświetlaczu kierowcy.
Dostępna jest opcja umożliwiająca otrzymywanie ostrzeżenia dźwiękowego o fotoradarach niezależnie od prędkości samochodu i przekroczenia limitu prędkości,
nawet jeśli funkcja Ostrz. dźwiękowe o
znakach drogowych jest wyłączona.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
Aktywacja i dezaktywacja ostrzeżeń funkcji informacji o znakach drogowych*
(Str. 407)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 409)
Ostrzeżenie o fotoradarze
Samochód wyposażony w
system informacji o znakach
drogowych oraz Sensus
Navigation może wyświetlić
informacje na temat zbliżającego się fotoradaru na
wyświetlaczu kierowcy101
Jeśli samochód przekroczy wykryte ograniczenie prędkości, a funkcja Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości jest aktywna, to
przy zbliżaniu się do fotoradaru pojawia się
ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości pod
warunkiem, że mapa nawigacji drogowej na
danym obszarze zawiera takie informacje.
101 Informacje o fotoradarach
102 Road Sign Information
na mapie nawigacji nie są dostępne na wszystkich rynkach/obszarach.
Aktywacja i dezaktywacja
ostrzeżeń funkcji informacji o
znakach drogowych*
Funkcja składowa Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości informacji o znakach drogowych (RSI102) jest opcjonalna –
kierowca może ją włączyć lub wyłączyć.
Aktywacja ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2. Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi
się wybierak ograniczenia prędkości.
Ustawianie marginesu dla ostrzeżenia
o przekroczeniu prędkości
Kierowca może wybrać opcję otrzymania
ostrzeżenia przy prędkości wyższej od obowiązującej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 407
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Wybrać margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2. Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi
się wybierak ograniczenia prędkości.
3. Ustawić margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, naciskając strzałkę w
górę lub w dół na ekranie.
Należy pamiętać, iż funkcja
nie uwzględnia żadnego
wybranego marginesu, gdy
na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się symbol fotoradaru.
2. Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych w
celu aktywacji/dezaktywacji ostrzeżenia
dźwiękowego.
Gdy włączona jest funkcja Ostrz. dźwiękowe
o znakach drogowych, kierowca jest również
ostrzegany w przypadku potencjalnego
wjazdu na drogę jednokierunkową/naruszenia
zakazu wjazdu.
Zmienić ustawienie dla ostrzeżenia dźwiękowego w następujący sposób:
1.
408
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
Ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości i
fotoradarach z systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 406)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych* (Str. 409)
Włączanie funkcji Ostrzeżenie o
fotoradarach
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation* i dane mapy zawierają
informacje o fotoradarach, kierowca może
włączyć funkcję ostrzegania dźwiękowego o
zbliżaniu się do fotoradaru.
Zmienić ustawienie dla ostrzeżenia dźwiękowego w następujący sposób:
1.
Aktywacja ostrzeżenia dźwiękowego
w związku z ostrzeżeniem o
przekroczeniu prędkości.
Powiązane informacje
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2. Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie
Ostrzeżenie dźwiękowe o fotoradarach
w celu aktywacji/dezaktywacji ostrzeżenia
dźwiękowego o fotoradarze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne
systemu informacji o znakach
drogowych*
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o znakach drogowych* jest dostępna
tylko w połączeniu z systemem Sensus
Navigation*.
Działanie informacji o znakach drogowych
RSI103 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Przykłady czynników, które mogą ograniczyć
działanie funkcji, to:
•
•
•
•
•
•
•
UWAGA
Funkcja RSI może rozpoznawać niektóre
rodzaje bagażników rowerowych podłączonych do gniazda elektrycznego przyczepy jako podłączoną przyczepę. W
takich przypadkach wyświetlacz kierowcy
może pokazywać nieprawidłowe informacje dotyczące prędkości.
Wyblakłe znaki
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki umieszczone wysoko nad jezdnią
Całkowicie/częściowo zasłonięte lub źle
ustawione znaki
Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte
szronem, śniegiem i/lub brudem
Driver Alert Control
Funkcja Driver Alert Control (DAC) ma na celu
pomóc kierowcy zauważyć, że zaczyna prowadzić samochód w sposób mniej stabilny,
np. w wyniku rozproszenia jego uwagi lub
zasypiania.
Funkcja DAC służy wykrywaniu powolnego
spadku czujności kierowcy, przede wszystkim
podczas jazdy na drogach głównych. Nie jest
przeznaczona do działania w warunkach ruchu
miejskiego.
Funkcja jest włączana przy prędkościach
powyżej 65 km/h (40 mph) i pozostaje
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest
wyższa od 60 km/h (37 mph).
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Nieaktualne lub niedokładne mapy
cyfrowe104 lub brak informacji o prędkości105.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 401)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
103Road Sign Information
104 Tylko w samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation*.
105 Dane mapy z informacjami dotyczącymi prędkości nie są dostępne dla
wszystkich obszarów.
Funkcja DAC odczytuje położenie samochodu na
pasie ruchu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 409
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Kamera śledzi skrajne linie na jezdni wyznaczające pas ruchu, którego przebieg jest
porównywany z ruchami kierownicy.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
OSTRZEŻENIE
Funkcji Driver Alert Control nie należy
wykorzystywać do przedłużania czasu
jazdy bez odpoczynku. Kierowca powinien
zaplanować przerwy w regularnych odstępach czasu i zadbać o to, by być wypoczętym.
OSTRZEŻENIE
Samochód porusza się w nieskoordynowany sposób
po pasie ruchu.
Jeśli sposób prowadzenia
stanie się zauważalnie niestabilny, kierowca zostaje
ostrzeżony tym symbolem na
wyświetlaczu kierowcy w
połączeniu z sygnałem
dźwiękowym i komunikatem tekstowym Czas
na przerwę.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation* i ma włączoną funkcję
Przystanek na odpoczynek, wyświetlane są
również sugestie wskazujące odpowiednie
miejsce na przerwę.
410
Alarm przekazywany przez funkcję Driver
Alert Control należy potraktować bardzo
poważnie, ponieważ senny kierowca
często nie zdaje sobie sprawy z własnego
stanu.
Gdy rozlegnie się alarm lub kierowca
odczuwa zmęczenie:
•
Należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu lub podobnych używek.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Włączanie i wyłączanie funkcji Driver Alert
Control (Str. 411)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku
w razie ostrzeżenia przekazanego przez
funkcję Driver Alert Control (Str. 411)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Driver
Alert Control (Str. 412)
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
Funkcję Driver Alert Control (DAC) można
włączać i wyłączać.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Wybór nawigacji do miejsca
odpoczynku w razie ostrzeżenia
przekazanego przez funkcję Driver
Alert Control
3. Zaznaczyć lub zlikwidować zaznaczenie
opcji Ostrzeżenie o utracie
koncentracji, aby włączyć lub wyłączyć
tę funkcję.
W samochodach wyposażonych w system
Sensus Navigation* kierowca może aktywować przewodnik, który automatycznie zasugeruje odpowiednie miejsce odpoczynku, gdy
funkcja Driver Alert Control (DAC) wyświetli
ostrzeżenie.
Istnieje możliwość określenia, czy funkcja
Przystanek na odpoczynek ma być włączona czy wyłączona.
Powiązane informacje
1.
2. Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
•
•
IntelliSafe
Driver Alert Control (Str. 409)
Ograniczenia funkcjonalne układu Driver
Alert Control (Str. 412)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
IntelliSafe
3. Zaznaczyć lub zlikwidować zaznaczenie
opcji Przystanek na odpoczynek, aby
włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
•
Driver Alert Control (Str. 409)
Ograniczenia funkcjonalne układu Driver
Alert Control (Str. 412)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
411
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
Działanie Driver Alert Control (DAC) może
podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
•
gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru
•
gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
OSTRZEŻENIE
W pewnych przypadkach zachowanie kierowcy może nie ulec zmianie pomimo zmęczenia – np. podczas korzystania z funkcji
Pilot Assist* – w wyniku czego może on
nie zostać ostrzeżony przez funkcję DAC.
Powiązane informacje
•
•
Driver Alert Control (Str. 409)
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Zadaniem układu monitorowania pasa ruchu
(LKA106) jest wspomaganie kierowcy w celu
ograniczenia ryzyka niezamierzonego zjechania przez samochód z zajmowanego pasa
ruchu podczas jazdy autostradą lub podobną
drogą główną.
Układ monitorowania pasa ruchu kieruje
samochód z powrotem na zajmowany pas
ruchu i/lub ostrzega kierowcę wibracjami kierownicy.
Układ monitorowania pasa ruchu jest aktywny
w przedziale prędkości 65–200 km/h
(40–125 mph) na drogach z dobrze widocznymi liniami bocznymi.
Funkcja może być niedostępna na wąskich
drogach i przechodzi wówczas w stan gotowości. Funkcja stanie się znowu dostępna,
gdy droga będzie wystarczająco szeroka.
Dlatego tak ważne jest robienie przerw w
podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na
to, czy funkcja zadziała, czy nie.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
106Lane
412
Keeping Aid
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Gdy kierunkowskaz jest włączony, funkcja
monitorowania pasa ruchu nie oddziałuje
na kierownicę ani nie ostrzega.
OSTRZEŻENIE
Specjalna kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające
pas ruchu.
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Układ monitorowania pasa ruchu ostrzega kierowcę
pulsującymi wibracjami kierownicy.
Zależnie od ustawień, funkcja monitorowania
pasa ruchu działa w następujący sposób:
Funkcja monitorowania pasa ruchu kieruje samochód
z powrotem na zajmowany pas ruchu.
•
•
Aktywowana opcja Wsparcie: Gdy samochód zacznie zbliżać się do linii pasa
ruchu, funkcja skieruje go z powrotem na
właściwy pas, wywierając niewielką siłę
na kierownicę.
•
Aktywowana opcja Ostrzeżenie: Gdy
samochód zacznie zbliżać się do linii pasa
ruchu, układ ostrzeże kierowcę wibracjami
kierownicy.
Dostępna jest również opcja uruchamiająca
jednocześnie aktywne wspomaganie kierowania i ostrzeżenie.
}}
413
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Układ monitorowania pasa ruchu nie
podejmuje interwencji
Jeśli kierowca nie trzyma rąk
na kierownicy, pojawia się
sygnał ostrzegawczy oraz
komunikat zachęcający kierowcę do aktywnego kierowania samochodem:
• Lane Keeping Aid Przejmij kierowanie
Jeżeli kierowca posłucha wezwania do podjęcia kierowania samochodem, funkcja zostanie
przełączona w tryb gotowości i pojawi się ten
komunikat:
• Lane Keeping Aid Czekaj na
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA107)
jest opcjonalna – kierowca może ją włączyć
lub wyłączyć.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
uruchomienie układu kierowniczego.
Funkcja monitorowania pasa ruchu nie interweniuje
na ostrych zakrętach wewnętrznych.
W niektórych sytuacjach funkcja monitorowania pasa ruchu dopuszcza przekroczenie oznaczeń linii pasa bez interwencji w formie aktywnego wspomagania kierowania lub ostrzeżenia – przykładowo po użyciu kierunkowskazów lub pokonywaniu zakrętów.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 414)
Dłonie na kierownicy
•
Wspomaganie kierowania z funkcją monitorowania pasa ruchu działa pod warunkiem, że
kierowca trzyma ręce na kierownicy, co jest na
bieżąco kontrolowane przez układ.
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 415)
•
Symbole i komunikaty układu monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
107 Lane
414
Funkcja będzie niedostępna do czasu, aż kierowca przejmie kierowanie samochodem.
Keeping Aid
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
•
Wybór opcji wspomagania kierowcy przez
funkcję monitorowania pasa ruchu
(Str. 415)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 415)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór opcji wspomagania
kierowcy przez funkcję
monitorowania pasa ruchu
Kierowca może wybrać, jak układ monitorowania pasa ruchu (LKA108) ma reagować na
zjechanie samochodu z zajmowanego pasa.
1. Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2. W przypadku opcji Tryb ostrzegania
Lane Keeping Aid wybrać sposób reakcji
układu:
• Wsparcie — aktywne wspomaganie
kierowania bez ostrzeżenia kierowcy.
• Oba — kierowca jest ostrzegany
zarówno przez wibracje kierownicy, jak
i wspomaganie kierowania.
• Ostrzeżenie — kierowca jest ostrzegany tylko przez wibracje kierownicy.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
W utrudnionych warunkach jazdy funkcja
monitorowania pasa ruchu (LKA109) może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
Przykładowe warunki:
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości (Str. 302)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
•
drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez takich linii
•
ostre krawędzie lub linie inne niż linie
wyznaczające pas ruchu
•
gdy wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości działa z ograniczoną
wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.
Funkcja nie wykrywa barier, szyn ani podobnych przeszkód znajdujących się przy drodze.
108Lane
109Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
415
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące
Symbol
układu wspomagającego utrzymanie samochodu na pasie ruchu (LKA110). Oto kilka przykładów.
Komunikat
Działanie
System wsparcia kier.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Ograniczona funkcjonalność. Wymagany serwis
Czujnik na prz. szybie
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Lane Keeping Aid
Przejmij kierowanie
Lane Keeping Aid
Czekaj na uruchomienie układu kierowniczego.
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
110 Lane
416
Keeping Aid
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
Funkcja wspomagania układu kierowniczego LKA nie działa, jeśli kierowca
nie trzyma rąk na kierownicy. Postępować zgodnie z instrukcją i aktywnie
kierować samochodem.
Funkcja LKA zostaje przełączona w tryb gotowości do czasu, gdy kierowca
ponownie zacznie kierować samochodem.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikat tekstowy można skasować, nacisznajdujący się
kając krótko przycisk
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
•
Tryb wyświetlania funkcji monitorowania
pasa ruchu (Str. 418)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 415)
417
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Tryb wyświetlania funkcji
monitorowania pasa ruchu
Funkcja niedostępna
Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu
(LKA111) jest sygnalizowane w zależności od
sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.
Poniżej przedstawiono kilka
przykładów symboli i sytuacji,
w jakich są one wyświetlane:
Powiązane informacje
Funkcja niedostępna – linie pasa na symbolu są
koloru SZAREGO.
Funkcja dostępna
Układ monitorowania pasa ruchu nie jest w
stanie wykrywać linii pasa, ponieważ prędkość
jest zbyt mała lub droga zbyt wąska.
Wskazanie aktywnego wspomagania
kierowania/ostrzeżenia
Funkcja dostępna – linie pasa na symbolu są koloru
BIAŁEGO.
Układ monitorowania pasa ruchu skanuje linie
pasa po jednej lub obu stronach.
111
418
Lane Keeping Aid
Układ monitorowania pasa ruchu sygnalizuje
ostrzeżenie i/lub próbę skierowania samochodu z powrotem na pierwotny pas ruchu.
Aktywne wspomaganie kierowania/ostrzeżenie –
linie pasa na symbolu są KOLOROWE.
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 412)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 415)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji
może pomóc kierowcy w zmniejszaniu ryzyka
niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu i/lub zderzenia z
innym pojazdem lub przeszkodą poprzez
aktywne kierowanie samochodu z powrotem
na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy.
Funkcja obejmuje następujące funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca zostaje o tym poinformowany za
pomocą wiadomości tekstowej:
Wspomaganie unikania kolizji Interwencja
automat.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji wspomagania kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 420)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu (Str. 420)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego (Str. 421)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu* (Str. 422)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
•
Symbole i komunikaty wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
(Str. 424)
UWAGA
To zawsze kierowca decyduje o tym, w
jakim stopniu samochód powinien kierować – samochód nigdy nie może przejąć
kontroli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 419
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania
kolizji jest dezaktywowana, wyłączone są
jej wszystkie funkcje składowe:
Funkcja wspomagania kierowania jest opcjonalna – kierowca może ją włączyć lub wyłączyć.
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika112.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją
zawsze aktywną, ponieważ w większości
przypadków poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa
ruchu
Wspomaganie kierowania ma szereg funkcji
składowych. Funkcja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z jezdni
pomaga kierowcy, zmniejszając ryzyko niezamierzonego zjechania z drogi poprzez
aktywne kierowanie samochodu z powrotem
na jezdnię.
Funkcja ta ma dwa poziomy aktywacji w razie
interwencji:
•
•
Tylko wspomaganie kierowania
Wspomaganie kierowania z uruchomieniem hamulców
Tylko wspomaganie kierowania
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania.
112 Na
420
niektórych rynkach ponownie aktywowane jest ustawienie, które było używane w chwili wyłączenia silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania z
uruchomieniem hamulców
jąca do uniknięcia takiego zjazdu, uruchomione zostaną także hamulce.
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez
wspomaganie kierowania lub uruchomienie
hamulców, jeśli używane są kierunkowskazy.
A jeśli funkcja wykryje, że kierowca aktywnie
kieruje samochodem, jej aktywacja zostanie
opóźniona.
Powiązane informacje
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania i
hamowanie.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia
czołowego
Wspomaganie kierowania ma szereg funkcji
składowych. Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego może
pomóc kierowcy, który z powodu rozproszenia nie zauważy, że samochód wjeżdża na
przeciwległy pas ruchu.
Uruchomienie hamulców pomaga w sytuacjach, gdy samo wspomaganie kierowania nie
jest wystarczające. Siła hamowania jest automatycznie dostosowywana do aktualnej
sytuacji związanej ze zjeżdżaniem z drogi.
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
65-140 km/h (40-87 mph) na drogach z
dobrze widocznymi liniami/oznaczeniami
bocznymi.
Specjalna kamera monitoruje krawędzie drogi
i linie na jezdni wyznaczające pas ruchu. Jeżeli
istnieje niebezpieczeństwo zjechania z pobocza, samochód zostanie naprowadzony na
drogę, a jeśli interwencja wspomagania
układu kierowniczego okaże się niewystarcza-
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
Własny samochód
Jednocześnie z interwencją układu kierowniczego zostaje też aktywowana wspomagająca
kierowcę funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji.
Pulsowanie pedału hamulca wchodzące w
skład funkcji ostrzegania o ryzyku kolizji nie
zostaje jedna aktywowane.
}}
421
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z
dobrze widocznymi liniami/oznaczeniami
bocznymi.
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego pasa ruchu, a jednocześnie z przeciwka
nadjeżdża inny pojazd, funkcja ta może pomóc
kierowcy skierować samochód z powrotem na
zajmowany pas ruchu.
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez
wspomaganie kierowania, jeśli używane są
kierunkowskazy. A jeśli funkcja wykryje, że
kierowca aktywnie kieruje samochodem, jej
aktywacja zostanie opóźniona.
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od
tyłu*
Wspomaganie kierowania ma szereg funkcji
składowych. Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu może
pomóc rozproszonemu kierowcy, który nie
zauważa, że jego samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego pasa ruchu, a jednocześnie nadjeżdża inny pojazd – z tyłu lub w
martwym polu widoczności.
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji generowane
przez układy wspomagające kierowcę
(Str. 347)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
Funkcja może zainterweniować nawet wtedy,
gdy kierowca celowo zmieni pas ruchu przy
użyciu kierunkowskazów, ale nie zauważając,
iż nadjeżdża inny pojazd.
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z
dobrze widocznymi liniami/oznaczeniami
bocznymi.
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych migają podczas interwencji układu kierowniczego, niezależnie od tego, czy funkcja
BLIS113 jest włączona.
Powiązane informacje
•
znajduje się w martwym polu widoczności lub
nadjeżdża szybko sąsiednim pasem ruchu,
funkcja ta może pomóc kierowcy skierować
samochód z powrotem na zajmowany pas
ruchu.
Powiązane informacje
•
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Inny pojazd w martwym polu widoczności
•
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
BLIS* (Str. 391)
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
Własny samochód
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego pasa ruchu, a jednocześnie inny pojazd
113 Blind
422
Spot Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
kolizji
W niektórych sytuacjach funkcja ta może
mieć ograniczone działanie i nie zainterweniować, na przykład:
• w przypadku małych pojazdów, takich jak
motocykle
W tego rodzaju trudnych sytuacjach funkcja
może mieć trudności z zapewnieniem właściwego wsparcia kierowcy. W takich przypadkach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
UWAGA
Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i
radaru, których działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom.
•
jeśli większa część samochodu zjechała
na sąsiedni pas ruchu
•
na drogach/pasach ruchu z niewyraźnymi
liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez
takich linii
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
poza zakresem prędkości 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu (Str. 420)
•
gdy wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości działa z ograniczoną
wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego (Str. 421)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu* (Str. 422)
Do innych trudnych sytuacji należą:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 423
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące wspomagania kierowania. Oto kilka przykładów.
Symbol
Komunikat
Działanie
Wspomaganie unikania kolizji
W momencie aktywacji funkcji pojawia się komunikat informujący kierowcę,
że funkcja ta została aktywowana.
Interwencja automat.
Czujnik na prz. szybie
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
424
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka kolizji (Str. 419)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji (Str. 423)
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie parkowania*
Funkcja wspomagania parkowania może
pomagać kierowcy podczas manewrowania
w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie
odległości od przeszkód za pomocą sygnałów akustycznych w połączeniu z grafiką na
wyświetlaczu centralnym.
Im mniejsza odległość od przeszkody, tym
większa częstotliwość sygnałów akustycznych. Odtwarzanie innych dźwięków przez
zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z przodu i po bokach jest aktywny, gdy
samochód porusza się, lecz zostaje wyłączony, gdy samochód stoi w miejscu przez
około 2 sekundy. Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z tyłu jest aktywny również wtedy, gdy samochód stoi w miejscu.
UWAGA
Ostrzeżenia dźwiękowe są emitowane
tylko wtedy, gdy przeszkody znajdują się
bezpośrednio na torze jazdy samochodu.
Wyjątek stanowi sektor położony najbliżej
symbolu samochodu.
W odległości do około 30 cm (1 stopy) od
przeszkody znajdującej się za samochodem
lub przed nim, sygnał jest ciągły, a pole aktywnego czujnika przy symbolu samochodu jest
wypełnione.
Wyświetlacz centralny pokazuje położenie
samochodu względem przeszkód.
W odległości do około 25 cm (0,8 stopy) od
przeszkody znajdującej się z boku samochodu,
sygnał intensywnie pulsuje, a pole aktywnego
sektora zmienia kolor z POMARAŃCZOWEGO na CZERWONY.
Podświetlony sektor wskazuje lokalizację
przeszkody. Im bliżej samochodu znajduje się
symbol podświetlonego sektora z przodu/z
tyłu, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Głośność sygnału wspomagania parkowania
można regulować w czasie trwania sygnału za
pomocą pokrętła [>II] na konsoli środkowej.
Regulacji można również dokonać w widoku
górnym w opcji menu Ustawienia.
Widok ekranu pokazujący strefy z przeszkodami oraz
sektory czujników.
Kolor sektorów bocznych zmienia się, w miarę
jak maleje odległość między samochodem a
obiektem.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 425
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
426
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Układ wspomagania parkowania z przodu,
z tyłu i po bokach* (Str. 426)
•
Aktywacja i dezaktywacja układu wspomagania parkowania* (Str. 428)
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
•
Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania (Str. 430)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 428)
Układ wspomagania parkowania ma różne
tryby działania w zależności od tego, która
część samochodu zbliża się do przeszkody.
Monitorowanie obszaru z przodu
Sygnał ostrzegawczy przechodzi w dźwięk ciągły
przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od
przeszkody.
Przednie czujniki układu wspomagania parkowania zostają aktywowane automatycznie po
uruchomieniu silnika. Czujniki te są aktywne
przy prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).
Zakres pomiaru wynosi około 80 cm
(2,5 stopy) przed samochodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Układ wspomagania parkowania zostaje
wyłączony po włączeniu hamulca postojowego lub wybraniu położenia P w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
WAŻNE
Gdy zamontowane są dodatkowe światła:
Należy pamiętać, że nie mogą one zasłaniać czujników – dodatkowe światła mogą
zostać wtedy uznane za przeszkodę.
Monitorowanie obszaru z tyłu
lub dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie cofania.
Monitorowanie obszaru wzdłuż boków
Zakres pomiaru wynosi około 1,5 metra
(5 stóp) za samochodem.
Podczas cofania z przyczepą podłączoną do
układu elektrycznego samochodu tylny układ
wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączony.
UWAGA
Podczas cofania na przykład z przyczepą
lub bagażnikiem rowerowym zamontowanym na haku holowniczym (bez oryginalnej
instalacji elektrycznej przyczepy firmy
Volvo) może wystąpić konieczność ręcznego wyłączenia układu wspomagania parkowania, tak aby czujniki nie reagowały na
te przedmioty.
Sygnał ostrzegawczy pulsuje intensywnie przy
odległości poniżej około 25 cm (0,8 stopy) od przeszkody.
Czujniki boczne układu wspomagania parkowania zostają włączone automatycznie w
momencie uruchomienia silnika. Czujniki te są
aktywne przy prędkościach poniżej 10 km/h
(6 mph).
Zakres pomiaru wynosi około 25 cm
(0,8 stopy) z boków samochodu.
Sygnał ostrzegawczy przechodzi w dźwięk ciągły
przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od
przeszkody.
Czujniki tylne zostają aktywowane, gdy samochód toczy się do tyłu bez włączonego biegu
Jednakże zakres wykrywania czujników bocznych ulega znacznemu zwiększeniu przy większym kącie skrętu kół przednich, dlatego po
obróceniu kierownicy czujniki te mogą wykrywać przeszkody znajdujące się w odległości
do około 90 cm (3 stóp) po skosie z tyłu lub z
przodu samochodu.
}}
427
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Pola czujników układu wspomagania parkowania (Str. 436)
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
Funkcję wspomagania parkowania można
włączać i wyłączać.
Przednie i boczne czujniki układu wspomagania parkowania są włączane automatycznie
przy rozruchu silnika. Tylne czujniki zostają
włączone, gdy samochód toczy się do tyłu lub
po włączeniu biegu wstecznego.
W pewnych przypadkach układ wspomagania parkowania nie jest w stanie wykryć
wszystkiego w każdej sytuacji i dlatego może
mieć ograniczone działanie.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z
następujących przykładowych ograniczeń
układu wspomagania parkowania:
Funkcję można włączyć lub
wyłączyć za pomocą tego
przycisku w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
W samochodach wyposażonych w kamerę
wspomagania parkowania* funkcję Park Assist
Pilot można włączyć lub wyłączyć w odpowiednim widoku kamery.
OSTRZEŻENIE
•
Czujniki parkowania mają martwe
punkty, w których nie są w stanie
wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Należy pamiętać, że przednia część
samochodu może skręcać w kierunku
nadjeżdżających pojazdów podczas
manewru parkowania.
Powiązane informacje
•
•
428
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 428)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten
symbol, a do haka holowniczego i układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa,
bagażnik na rowery lub
podobne urządzenie,
należy zachować szczególną ostrożność
podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki układu wspomagania parkowania są
wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
WAŻNE
WAŻNE
Obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie błyszczące słupki lub niskie barierki, mogą
znajdować się w „cieniu sygnału” i w tym
czasie nie będą wykrywane przez czujniki
– pulsujący dźwięk może wtedy nieoczekiwanie ustać zamiast przejść w spodziewany dźwięk ciągły.
W pewnych warunkach układ wspomagania parkowania może generować nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze spowodowane przez zewnętrzne źródła wysyłające
ultradźwięki o tej samej częstotliwości,
którą wykorzystuje układ.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłosy dochodzące z układów
wydechowych motocykli itd.
Czujniki nie są w stanie wykryć obiektów
znajdujących się wysoko, na przykład
wystających ramp załadowczych.
•
W takich sytuacjach należy zachować
zwiększoną ostrożność i wykonywać
manewry/przemieszczać samochód
szczególnie powoli lub przerwać trwający manewr parkowania – może
występować duże ryzyko uszkodzenia
innych pojazdów lub obiektów, ponieważ informacje przekazywane przez
czujniki w takich sytuacjach nie
zawsze są wiarygodne.
UWAGA
Ponieważ hak holowniczy jest skonfigurowany w układzie elektrycznym samochodu, jego długość jest uwzględniana
przy pomiarze odległości od obiektu znajdującego się z tyłu.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 429
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
czu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Oto kilka przykładów.
Symbole i komunikaty układu wspomagania
parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaSymbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń
dźwiękowych informujących o przeszkodach.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane. Wymagane
czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Funkcja niedostępna Wymagany serwis
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 428)
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
430
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Kamera wspomagania
parkowania*
Hak hol.* – włącza/wyłącza linię pomocniczą dla haka holowniczego*115
Kamera wspomagania parkowania może
pomóc kierowcy podczas manewrowania w
ciasnych miejscach poprzez pokazywanie
przeszkód na obrazie z kamery w połączeniu
z grafiką na centralnym wyświetlaczu.
Kamera wspomagania parkowania jest funkcją
pomocniczą, która włącza się automatycznie
po włączeniu biegu wstecznego lub można ją
włączyć ręcznie na wyświetlaczu centralnym.
CTA* – włącza/wyłącza funkcję Cross
Traffic Alert
Obiekty/przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może to wynikać z obrazu
widocznego na ekranie.
OSTRZEŻENIE
•
Czujniki parkowania mają martwe
punkty, w których nie są w stanie
wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Należy pamiętać, że przednia część
samochodu może skręcać w kierunku
nadjeżdżających pojazdów podczas
manewru parkowania.
Przykładowy widok z kamery.
Powiększ114 – przybliżenie/oddalenie
Widok 360°* – włącza/wyłącza wszystkie kamery
PAS* – włącza/wyłącza układ wspomagania parkowania
Linie – włącza/wyłącza linie prowadzące
114 Podczas przybliżania linie prowadzące zostają wyłączone.
115 Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich modeli i rynków.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 431
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
•
Linie pomocnicze kamery układu wspomagania parkowania* (Str. 434)
•
Pola czujników układu wspomagania parkowania (Str. 436)
•
Włączanie kamery wspomagania parkowania (Str. 437)
•
Symbole i komunikaty kamery wspomagania parkowania (Str. 439)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Umiejscowienie kamer
wspomagania parkowania i
monitorowane obszary*
Funkcja może wyświetlać kompleksowy
widok 360° oraz indywidualne podglądy z
każdej z czterech kamer: tylnej, przedniej,
lewej lub prawej.
Cross Traffic Alert* (Str. 396)
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
432
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Umiejscowienie kamer wspomagania parkowania i monitorowane obszary*
(Str. 432)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Widok 360°*
Symbol kamery na grafice
przedstawiającej samochód
na wyświetlaczu centralnym
pokazuje, która kamera jest
włączona.
Obiekty widoczne na wyświetlaczu centralnym mogą wydawać się nieco pochylone, co
jest normalnym objawem.
Monitorowanie obszaru z przodu
Jeśli samochód jest ponadto
wyposażony w Układ wspomagania
parkowania*, odległość od przeszkód jest
pokazywana w postaci różnobarwnych pól.
Kamery mogą zostać włączone automatycznie
lub ręcznie.
Monitorowanie obszaru z tyłu
„Pole widzenia” kamer parkowania z przybliżonym
zasięgiem.
Funkcja Widok 360° włącza wszystkie
kamery parkowania, dzięki czemu na wyświetlaczu centralnym mogą być pokazywane
cztery strony samochodu jednocześnie, co
pomaga kierowcy obserwować otoczenie
podczas manewrowania z małą prędkością.
Przednia kamera parkowania znajduje się w kracie
wlotu powietrza.
Kamera ta może okazać się przydatna na drodze wyjazdowej o ograniczonej widoczności
na boki, np. przesłoniętej wysokim żywopłotem. Jest ona aktywna przy prędkościach do
25 km/h (16 mph) – później kamera przednia
zostaje wyłączona.
Z widoku 360° można oddzielnie włączyć
widok z każdej kamery:
•
Nacisnąć żądane „pole widzenia” kamery
na ekranie, np. na powierzchni przed/nad
kamerą przednią.
Kamera monitorująca obszar z tyłu jest umieszczona
nad tablicą rejestracyjną.
Kamera monitorująca obszar z tyłu pokazuje
widok z obszaru znajdującego się z tyłu
pojazdu. W niektórych modelach może być
widoczna również część zderzaka oraz hak
holowniczy.
Jeśli samochód nie osiągnie prędkości
50 km/h (30 mph), a jego prędkość zostanie
zredukowana poniżej 22 km/h (14 mph) w
czasie 1 minuty po wyłączeniu kamery monitorującej obszar z przodu, kamera ta zostanie
włączona ponownie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 433
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Monitorowanie obszaru po bokach
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
cofanie w ciasnych miejscach i podłączanie
przyczepy.
Kamery wspomagania parkowania pokazują
pozycję samochodu względem jego otoczenia poprzez wyświetlanie linii pomocniczych
na ekranie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać, także podczas skręcania.
Linie pomocnicze układu wspomagania parkowania uwzględniają najbardziej wystające
części samochodu, czyli hak holowniczy, zewnętrzne lusterka wsteczne i narożniki.
Kamery boczne znajdują się w obu zewnętrznych
lusterkach wstecznych.
UWAGA
Kamery boczne pokazują, co znajduje się po
bokach samochodu.
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie wspomagania
parkowania na wyświetlaczu będą
pokazywać przewidywany tor jazdy
samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie wspomagania parkowania
nie są pokazywane na ekranie, jeżeli
przyczepa jest podłączona do instalacji
elektrycznej samochodu.
•
Linie pomocnicze wspomagania parkowania nie są pokazywane w przypadku
powiększenia obrazu.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
•
Włączanie kamery wspomagania parkowania (Str. 437)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Przykład linii pomocniczych.
Linie prowadzące pokazują drogę, po której
będą przemieszczać się skrajne punkty samochodu przy aktualnym kącie skrętu kierownicy
– może to ułatwić parkowanie równoległe,
434
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
WAŻNE
•
Należy pamiętać, że po wybraniu
widoku z kamery wstecznej na ekranie
jest pokazywany tylko obszar za samochodem. Podczas wykonywania
manewrów na biegu wstecznym uważać na boki i przód samochodu.
•
To samo odnosi się do sytuacji odwrotnej - po włączeniu widoku kamery
przedniej należy uważać na to, co się
dzieje w tylnej części samochodu.
•
Należy pamiętać, że linie wspomagania parkowania pokazują najkrótszą
drogę. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na boki samochodu, tak
aby nie uderzyć lub nie przejechać czegoś w czasie skręcania kierownicy
podczas jazdy do przodu oraz, aby
przód nie uderzył lub nie przejechał
czegoś w czasie skręcania kierownicy
podczas cofania.
Linie pomocnicze wspomagania
parkowania w widoku 360°*
Linia pomocnicza dla haka holowniczego*
Widok 360° z liniami pomocniczymi układu wspomagania parkowania.
W widoku 360° linie pomocnicze wspomagania parkowania są pokazywane za, przed oraz
z boku samochodu (w zależności od kierunku
jazdy):
•
•
Jazda do przodu: Linie przednie
Cofanie: Linie boczne i linie cofania
Gdy wybrana jest kamera przednia lub tylna,
linie pomocnicze zostaną wyświetlone niezależnie od kierunku jazdy samochodu.
W razie wyboru tylko kamery po jednej stronie, linie pomocnicze zostaną wyświetlone
tylko podczas cofania.
Hak holowniczy z linią pomocniczą.
Hak hol. – włącza linię pomocniczą dla
haka holowniczego.
Powiększ – przybliżenie/oddalenie.
Kamera może ułatwiać podłączanie przyczepy, wyświetlając linie pomocnicze przedstawiające hipotetyczną trajektorię haka do
przyczepy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 435
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
1.
Nacisnąć opcję Hak hol. (1).
> Wyświetlone zostaną linie pomocnicze
dla planowanej „ścieżki” haka holowniczego – jednocześnie znikną linie
pomocnicze samochodu.
Jednoczesne wyświetlanie linii pomocniczych układu wspomagania parkowania dla samochodu i haka holowniczego
nie jest możliwe.
Pola czujników układu
wspomagania parkowania
Jeśli samochód jest wyposażony w układ
wspomagania parkowania*, odległość w
widoku 360° jest pokazywana w postaci
barwnych pól dla każdego czujnika, który
wykryje przeszkodę.
Pola detekcji czujników tylnych i przednich
2. Nacisnąć Powiększ (2) w sytuacji wymagającej bardziej precyzyjnego manewrowania.
> Obraz kamery zostanie powiększony.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
•
Umiejscowienie kamer wspomagania parkowania i monitorowane obszary*
(Str. 432)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
•
Hak holowniczy* (Str. 526)
Pola czujników przednich i cofania zmieniają
kolor w miarę zmniejszania się odległości do
przeszkody – od ŻÓŁTEGO poprzez POMARAŃCZOWY do CZERWONEGO.
Kolory pól z tyłu
Odległość w metrach
(stopach)
Żółty
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Pomarańczowy
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Czerwony
0-0,3 (0-1,0)
Kolory pól z
przodu
Odległość w metrach
(stopach)
Żółty
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Pomarańczowy
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Czerwony
0-0,3 (0-1,0)
W przypadku CZERWONYCH pól czujników
pulsujący sygnał dźwiękowy przechodzi w
dźwięk ciągły.
Ekran może wyświetlać kolorowe pola czujników na
symbolu samochodu.
436
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pola detekcji czujników bocznych
Sygnały ostrzegawcze zależą od planowanego
toru jazdy samochodu. Dlatego przy skręconej
kierownicy może także pojawić się ostrzeżenie
przed przeszkodami znajdującymi się po skosie z przodu lub z tyłu samochodu, a nie bezpośrednio przed nim lub za nim.
Pole prawego tylnego czujnika
Sektor wykrywania przeszkód na planowanym torze jazdy samochodu do tyłu –
zależny od kąta skrętu kierownicy.
Kolor pól bocznych zmienia się w miarę
zmniejszania się odległości do przeszkody –
od POMARAŃCZOWEGO do CZERWONEGO
Kolor pól
bocznych
Odległość w metrach
(stopach)
Żółty
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Czerwony
0–0,25 (0–0,8)
W przypadku CZERWONYCH pól czujników
pulsujący sygnał dźwiękowy przechodzi w
sygnał intensywnie pulsujący.
Sektory czujników parkowania, w których mogą być
wykrywane przeszkody.
Pole lewego przedniego czujnika
Sektor wykrywania przeszkód na planowanym torze jazdy samochodu do przodu
– zależny od kąta skrętu kierownicy
Sektor z CZERWONYM kolorem pola i
intensywnie pulsującym sygnałem dźwiękowym
Powiązane informacje
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 425)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
•
Umiejscowienie kamer wspomagania parkowania i monitorowane obszary*
(Str. 432)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
Kamera wspomagania parkowania jest włączana automatycznie po włączeniu biegu
wstecznego lub można ją włączyć ręcznie za
pomocą jednego z przycisków funkcyjnych
na wyświetlaczu centralnym.
Widok z kamery podczas cofania
Po włączeniu biegu wstecznego ekran pokazuje widok 360°, jeśli ten właśnie widok lub
widok z jednej z kamer bocznych był pokazywany ostatnio, a w przeciwnym razie zostaje
pokazany widok z tyłu.
Widok z kamery po jej ręcznym
włączeniu
Włączyć kamerę parkowania
za pomocą tego przycisku w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Ekran pokazuje wtedy
początkowo ostatnio pokazywany widok z kamery. Jednak po każdym uruchomieniu silnika poprzednio pokazywany
widok z boku zostaje zastąpiony widokiem
360°, a poprzednio pokazywany powiększony
widok z tyłu zostaje zastąpiony widokiem z
tyłu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 437
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Automatyczne wyłączenie kamery
Widok z przodu wyłącza się przy prędkości
25 km/h (16 mph), aby nie rozpraszał kierowcy – włącza się on ponownie, gdy prędkość spadnie to 22 km/h (14 mph) w ciągu
1 minuty, pod warunkiem że nie przekroczyła
50 km/h (31 mph).
Pozostałe widoki kamery zostaną wyłączone
przy prędkości 15 km/h (9 mph) i nie zostaną
włączone ponownie.
Powiązane informacje
438
•
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 428)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
czu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Oto kilka przykładów.
Symbole i komunikaty kamery wspomagania
parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaSymbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń
dźwiękowych ani oznaczeń informujących o przeszkodach.
Kamera jest wyłączona.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane. Wymagane
czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Funkcja niedostępna Wymagany
serwis
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, nacisznajdujący się
kając krótko przycisk
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
}}
439
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
440
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 431)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ wspomagania parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP116) może pomóc kierowcy w manewrowaniu samochodem podczas parkowania.
Funkcja ta może też pomóc w kierowaniu
przy wyjeżdżaniu z równoległego miejsca
postojowego.
Układ sprawdza najpierw, czy miejsce postojowe jest wystarczająco duże, a jeśli jest,
pomaga kierowcy wprowadzić na nie samochód.
OSTRZEŻENIE
•
•
Poszczególne operacje oraz moment ich
wykonania są prezentowane na wyświetlaczu
centralnym za pomocą symboli oraz informacji
graficznych i tekstowych.
•
116 Park
Funkcja jest dodatkowym układem
wspomagającym kierowcę, którego
zadaniem jest ułatwienie i poprawa
bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w
stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach
ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi
dotyczące tej funkcji, aby poznać jej
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed
rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Układy wspomagające kierowcę nie
zastępują uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układy wspomagające kierowcę
(Str. 302)
•
Warianty parkowania z wykorzystaniem
funkcji Park Assist Pilot* (Str. 442)
•
Korzystanie z układu wspomagania parkowania* (Str. 443)
•
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca
postojowego z aktywnym wspomaganiem
parkowania* (Str. 446)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego wspomagania parkowania*
(Str. 447)
•
Komunikaty układu aktywnego wspomagania parkowania* (Str. 449)
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 441
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Warianty parkowania z
wykorzystaniem funkcji Park
Assist Pilot*
(PAP117)
Funkcję Park Assist Pilot
można
wykorzystywać zarówno przy parkowaniu
równoległym, jak i prostopadłym.
Parkowanie równoległe
Przy korzystaniu z funkcji Wyjedź z parkingu
samochód zaparkowany równolegle może
również korzystać z pomocy funkcji przy
wyjeżdżaniu z miejsca postojowego.
UWAGA
Przy wyjeżdżaniu z miejsca postojowego,
funkcji Wyjedź z parkingu należy używać
tylko przy parkowaniu równoległym – nie
działa ona przy parkowaniu prostopadłym.
Parkowanie prostopadłe
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
•
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca
postojowego z aktywnym wspomaganiem
parkowania* (Str. 446)
Zasada działania przy parkowaniu prostopadłym.
Zasada parkowania równoległego
Funkcja parkuje samochód etapami w następujący sposób:
Funkcja parkuje samochód etapami w następujący sposób:
1.
1.
2. Samochód zostaje wprowadzony na
miejsce postojowe na biegu wstecznym, a
jego pozycja jest korygowana na biegu
wstecznym/biegu do przodu.
Wyszukanie miejsca postojowego i
sprawdzenie jego wielkości.
2. Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
Wyszukanie miejsca postojowego i
sprawdzenie jego wielkości.
3. Samochód jest zlokalizowany w danym
miejscu na podstawie jazdy do przodu i do
tyłu.
117
442
Park Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Korzystanie z układu
wspomagania parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP118) pomaga kierowcy zaparkować
samochód w trzech etapach. Funkcja może
również pomóc kierowcy wyjechać z miejsca
postojowego.
Funkcja wykonuje pomiar miejsca i kieruje
samochodem, a zadaniem kierowcy jest:
•
•
Funkcja może zostać włączona, jeśli po uruchomieniu silnika zostaną spełnione następujące warunki:
•
Do samochodu nie jest podłączona przyczepa
•
Prędkość jest mniejsza niż 30 km/h
(20 mph).
UWAGA
obserwowanie otoczenia samochodu
Podczas wyszukiwania miejsca postojowego przez układ odległość między samochodem a miejscami postojowymi
powinna wynosić od 0,5 do 1,5 metra
(od 1,6 do 5,0 stóp).
postępowanie zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu centralnym
•
wybieranie biegu (cofania/jazdy do
przodu) – sygnał dźwiękowy sygnalizuje,
że kierowca powinien zmienić bieg
•
regulowanie i utrzymywanie bezpiecznej
prędkości
•
hamowanie i zatrzymywanie samochodu.
Podczas realizacji poszczególnych etapów na
wyświetlaczu centralnym pojawiają się symbole, elementy graficzne i/lub komunikaty tekstowe.
Assist Pilot
Możliwy jest również dostęp
z widoków kamery.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
Parkowanie z wykorzystaniem układu
wspomagania parkowania
Funkcja parkuje samochód etapami w następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i
sprawdzenie jego wielkości.
2. Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
3. Samochód zostaje ustawiony na miejscu
postojowym – system może prosić kierowcę o zmianę biegów i hamowanie.
118 Park
Znajdowanie i mierzenie miejsc
postojowych
Funkcję można włączyć w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Zasada wyszukiwania przed parkowaniem równoległym.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 443
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Funkcja wyszukuje miejsce postojowe,
wyświetla instrukcje i wprowadza samochód na miejsce parkowania znajdujące się
po stronie pasażera. W razie potrzeby
samochód można także zaparkować na
miejscu postojowym znajdującym się po
stronie kierowcy:
•
Zasada wyszukiwania przed parkowaniem prostopadłym.
Przed parkowaniem prędkość jazdy nie może
przekraczać 30 km/h (20 mph).
1.
Zasada parkowania prostopadłego tyłem.
Cofanie na miejsce postojowe
Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku
funkcji lub w widoku kamery.
> Funkcja wyszukuje miejsce postojowe i
sprawdza, czy jest wystarczająco duże.
2. Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu, gdy pole graficzne i komunikat na wyświetlaczu centralnym poinformują o znalezieniu odpowiedniego
miejsca parkingowego.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
3. Wybrać Parkowanie równoległe lub
Parkowanie prostopadłe i włączyć bieg
wsteczny.
444
Włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy – układ wyszuka wtedy miejsce
postojowe po tej stronie samochodu.
1.
Sprawdzić, czy obszar za samochodem
jest pusty, a następnie włączyć bieg
wsteczny.
2. Cofać powoli i ostrożnie bez dotykania
kierownicy – z prędkością nie większą niż
7 km/h (4 mph).
3. Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z
pola graficznego i komunikatu na
wyświetlaczu centralnym.
Zasada parkowania równoległego tyłem.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Funkcja zostaje automatycznie wyłączona i
pojawia się informacja graficzna oraz komunikat o zakończeniu procedury parkowania.
Może wystąpić konieczność poprawienia
ustawienia samochodu przez kierowcę. Tylko
kierowca jest w stanie stwierdzić, czy samochód jest zaparkowany poprawnie.
UWAGA
•
Gdy funkcja jest aktywna, należy trzymać ręce z dala od kierownicy.
•
Należy zadbać o to, by kierownica nie
napotykała na żadne przeszkody i
mogła obracać się swobodnie.
•
Aby uzyskać optymalny rezultat –
poczekać, aż kierownica obróci się, a
następnie podjechać do tyłu/do
przodu.
Parkowanie na miejscu postojowym
WAŻNE
Zasada ustawiania się podczas parkowania prostopadłego.
1.
Przestawić dźwignię zmiany biegów w
położenie wskazane przez układ, poczekać, aż kierownica zostanie obrócona i
powoli podjechać do przodu.
2. Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z
pola graficznego i komunikatu na
wyświetlaczu centralnym.
3. Włączyć bieg wsteczny i powoli cofać.
Zasada ustawiania się podczas parkowania równoległego.
119 Park
Assist Pilot
4. Należy się przygotować do zahamowania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z
pola graficznego i komunikatu na
wyświetlaczu centralnym.
Odległość, przy której występuje ostrzeżenie, jest mniejsza, gdy czujniki są używane
przez układ aktywnego wspomagania parkowania (PAP119) niż wtedy, gdy korzysta z
nich zwykły układ wspomagania parkowania.
Automatyczne hamowanie podczas
sekwencji parkowania
Jeśli czujniki parkowania wykryją pojazd lub
pieszego na planowanym torze jazdy przed
samochodem lub za nim podczas manewru
parkowania, nastąpi automatyczne uruchomienie hamulców i samochód zostanie zatrzymany.
Wyświetlacz kierowcy pokaże wtedy wyskakujący komunikat, który pozwoli kierowcy
anulować manewr parkowania poprzez naciśnięcie Anuluj lub kontynuować sekwencję
parkowania poprzez naciśnięcie Wznów.
}}
445
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Po wybraniu opcji Wznów postępować w
poniższy sposób:
–
Sprawdzić, czy wokół samochodu jest
wolne miejsce i postępować zgodnie z
instrukcjami pojawiającymi się na
wyświetlaczu centralnym, na przykład:
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
Funkcja Wyjedź z parkingu może pomóc
kierowcy wyjechać z miejsca postojowego
samochodem zaparkowanym równolegle.
UWAGA
Aby kontynuować – Powoli oddal się
od obiektu.
Przy wyjeżdżaniu z miejsca postojowego,
funkcji Wyjedź z parkingu należy używać
tylko przy parkowaniu równoległym – nie
działa ona przy parkowaniu prostopadłym.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego wspomagania parkowania*
(Str. 447)
Funkcję Wyjedź z parkingu
włącza się w widoku funkcji
lub w widoku kamery na
wyświetlaczu centralnym.
3. Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z
pola graficznego i komunikatu na
wyświetlaczu centralnym — zastosować
się do instrukcji w taki sam sposób jak w
przypadku procedury parkowania.
Należy pamiętać, że po zakończeniu procedury kierownica może „odbić” z powrotem kierowca musi wówczas ponownie skręcić
kierownicę do maksymalnego wychylenia, aby
wyjechać z miejsca postojowego.
Jeśli funkcja oceni, że kierowca może wyjechać z miejsca postojowego bez żadnych
dodatkowych manewrów, zostanie wstrzymana, nawet jeśli kierowca może uznać, że
samochód jest nadal zaparkowany na miejscu
postojowym.
Powiązane informacje
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja
jest wyłączona.
1.
Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w
widoku funkcji lub w widoku kamery.
•
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego wspomagania parkowania*
(Str. 447)
2. W celu wskazania, w którym kierunku
samochód ma skręcić, należy włączyć
odpowiedni kierunkowskaz.
446
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania
parkowania*
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z
następujących przykładowych ograniczeń
układu aktywnego wspomagania parkowania:
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP120) nie jest w stanie wykryć wszystkiego w każdej sytuacji i dlatego może mieć
ograniczone działanie.
Przerwanie procedury parkowania
OSTRZEŻENIE
•
Czujniki parkowania mają martwe
punkty, w których nie są w stanie
wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Należy pamiętać, że przednia część
samochodu może skręcać w kierunku
nadjeżdżających pojazdów podczas
manewru parkowania.
WAŻNE
Obiekty znajdujące się powyżej strefy
wykrywania czujników nie są uwzględniane przy obliczaniu manewru parkowania, co może spowodować, że funkcja za
wcześnie skręci na miejsce postojowe – z
tego powodu należy unikać takich miejsc
postojowych.
120 Park
Assist Pilot
Sekwencja parkowania zostanie przerwana:
•
•
jeśli kierowca poruszy kierownicą
•
jeśli kierowca naciśnie Anuluj na wyświetlaczu centralnym
•
w czasie ingerencji układu ABS lub ESC –
np. gdy koła stracą przyczepność na śliskiej nawierzchni drogi
•
gdy wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości działa z ograniczoną
wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.
•
jeśli samochód jedzie zbyt szybko –
powyżej 7 km/h (4 mph)
gdy czujniki parkowania wykryją pojazd
lub pieszego na planowanym torze jazdy
przed samochodem lub za nim podczas
manewru parkowania, nastąpi automatyczne uruchomienie hamulców i samochód zostanie zatrzymany.
Przyczyna przerwania procedury parkowania
zostanie w stosowanych przypadkach określona w komunikacie na wyświetlaczu centralnym.
WAŻNE
W pewnych okolicznościach układ nie jest
w stanie znaleźć miejsca postojowego –
jednym z powodów mogą być zakłócenia
działania czujników pochodzące z zewnętrznych źródeł dźwięku, które emitują
ultradźwięki o takiej samej częstotliwości,
jaką wykorzystuje układ wspomagania parkowania.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłosy dochodzące z układów
wydechowych motocykli itd.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić pomiar.
Odpowiedzialność kierowcy
Kierowca powinien pamiętać, że układ pełni
rolę pomocniczą i nie jest nieomylną, w pełni
automatyczną funkcją. Dlatego kierowca musi
być gotowy do przerwania procedury parkowania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 447
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy
miejsce wybrane przez układ jest odpowiednie do parkowania, spoczywa zawsze
na kierowcy.
•
Nie używać układu, jeśli są założone łańcuchy przeciwpoślizgowe lub koło zapasowe.
•
Nie używać układu, jeśli z samochodu
wystaje długi ładunek.
•
Intensywne opadu deszczu lub śniegu
mogą spowodować, że układ nieprawidłowo zmierzy wielkość miejsca postojowego.
•
Podczas poszukiwania i sprawdzania wielkości miejsca postojowego układ może
nie wykryć obiektów znajdujących się w
głębi miejsca postojowego.
•
Miejsca postojowe w wąskich przestrzeniach nie zawsze są odpowiednie, ponieważ przestrzeń wymagana do manewrowania jest zbyt mała.
•
Należy używać zatwierdzonych opon121
napompowanych do prawidłowego ciśnienia, ponieważ ma to wpływ na zdolność
układu do zaparkowania samochodu.
•
Układ rozpoczyna działanie od bieżącego
położenia zaparkowanego samochodu –
121 „Zatwierdzone
448
jeśli samochód jest zaparkowany niewłaściwie, opony i obręcze kół mogą ulec uszkodzeniu o krawężnik.
Są też pewne szczegóły, o których należy
pamiętać podczas parkowania:
•
Prostopadłe miejsca parkingowe mogą
być pominięte lub oferowane niepotrzebnie, jeśli zaparkowany samochód wystaje
dalej od innych zaparkowanych samochodów.
•
Układ jest przeznaczony do parkowania
na prostych ulicach, a nie na ostrych
zakrętach lub łukach. Dlatego podczas
przeprowadzania pomiaru przez układ
samochód powinien znajdować się w
pozycji równoległej do potencjalnego
miejsca postojowego.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości (Str. 302)
•
Ograniczenia modułu kamery i radaru
(Str. 368)
opony” to opony tego samego typu i marki, co opony zamontowane w samochodzie w momencie dostawy z fabryki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu
centralnym. Oto kilka przykładów.
Komunikaty układu aktywnego wspomagania
parkowania (PAP122) mogą pojawiać się na
Komunikat
Działanie
Ukł. wspom. parkow.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej
skorygować stan.
Czujniki zablokowane. Wymagane czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z warsztatemA.
Funkcja niedostępna Wymagany serwis
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając krótko przycisk
znajdujący się
pośrodku prawego zestawu przycisków na
kierownicy.
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
należy skontaktować się z warsztatemA.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania*
(Str. 441)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego wspomagania parkowania*
(Str. 447)
122 Park
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 449
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Informacje ogólne na temat opcji
Twin Engine
Model Twin Engine działa jak zwykły samochód, ale niektóre jego funkcje różnią się od
samochodów napędzanych wyłącznie benzyną lub olejem napędowym. Silnik elektryczny napędza samochód głównie podczas
jazdy z niską prędkością, a silnik benzynowy
przy wyższych prędkościach oraz podczas
bardziej aktywnej jazdy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje pewne informacje, które są unikalne dla modelu Twin
Engine - stan ładowania, wybrany tryb jazdy,
odległość do wyczerpania akumulatora oraz
poziom naładowania akumulatora układu
hybrydowego.
Podczas prowadzenia samochodu istnieje
możliwość wyboru jednego z kilku trybów
jazdy, np. jazdy tylko na napędzie elektrycznym lub, gdy jest potrzebna większa moc,
wykorzystanie zarówno silnika elektrycznego,
jak i benzynowego. Samochód oblicza kombinację właściwości jezdnych, wrażeń z jazdy,
obciążenia środowiska i zużycia paliwa zgodnie z wybranym trybem jazdy.
Dla zapewnienia optymalnego działania samochodu ważne jest, aby akumulator układu
hybrydowego wraz z powiązanymi elementami napędu elektrycznego, a także silnik benzynowy i powiązane z nim układy, miały odpowiednią temperaturę roboczą. Zbyt niska lub
zbyt wysoka temperatura akumulatora może
452
spowodować znaczne zmniejszenie jego
pojemności. Funkcja przygotowania do jazdy
ogrzewa układy napędowe i kabinę samochodu przed rozpoczęciem podróży, dzięki
czemu zmniejszone zostają zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię podczas
jazdy. Zwiększa się zasięg akumulatora
napędu hybrydowego
Akumulator układu hybrydowego który napędza silnik elektryczny ładuje się za pomocą
przewodu ładującego lecz może być także
ładowany poprzez łagodne hamowanie oraz
hamowanie silnikiem w położeniu biegu B.
Akumulator układu hybrydowego może być
także ładowanie przez silnik samochodu.
Zewnętrzny odgłos silnika
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że samochód nie emituje
odgłosów pracy silnika, gdy jest napędzany
tylko przez silnik elektryczny i dlatego
może być trudny do zauważenia dla dzieci,
pieszych, rowerzystów i zwierząt. Dotyczy
to w szczególności jazdy z niską prędkością, na przykład na parkingu.
Prąd elektryczny o wysokim napięciu
Ważne informacje
Samochód bez zasilania
Należy pamiętać, że ważne funkcje, takie jak
hamulce i układ wspomagania kierownicy nie
działają, gdy samochód jest pozbawiony zasilania.
OSTRZEŻENIE
W przypadku rozładowania silnika elektrycznego i wyłączenia silnika spalinowego
zahamowanie samochodu jest niemożliwe.
Holowanie jest niedozwolone
Holowanie modelu Twin Engine jest niedozwolone, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
silnika elektrycznego.
OSTRZEŻENIE
Wiele podzespołów samochodu jest zasilanych prądem elektrycznym o wysokim
napięciu, który może być niebezpieczny w
przypadku nieprawidłowej interwencji.
Prace przy tych podzespołach oraz przy
wszystkich przewodach koloru pomarańczowego może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel.
Nie dotykać żadnych elementów, które nie
zostały wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
•
•
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 94)
Tryby jazdy (Str. 501)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy (Str. 243)
•
Akumulator układu hybrydowego
(Str. 675)
•
Czynniki wpływające na zasięg podczas
jazdy na napędzie elektrycznym
(Str. 512)
•
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Awaryjne holowanie samochodu
(Str. 535)
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
OSTRZEŻENIE
Wymianę podzespołów akumulatora
hybrydowego należy przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Oprócz tradycyjnego zbiornika paliwa samochód jest wyposażony w akumulator
litowo-jonowy (akumulator układu hybrydowego).
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego służy przewód ładujący, który znajduje
się w schowku w przestrzeni bagażowej.
UWAGA
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
Czas potrzebny do naładowania akumulatora
układu hybrydowego zależy od wartości prądu
ładowania.
UWAGA
Pojemność akumulatora układu hybrydowego zmniejsza się nieco w trakcie użytkowania wraz z wiekiem, co może spowodować zwiększenie wykorzystania silnika
benzynowego, które pociąga za sobą nieco
większe zużycie paliwa.
Uchwyt przewodu ładującego i gniazdo do ładowania.
Stan ładowania jest wskazywany na trzy sposoby:
•
Wskaźniki na skrzynce sterowniczej przewodu ładującego.
•
Lampka kontrolna w gnieździe ładowania
samochodu.
•
Ilustracja i opis na wyświetlaczu kierowcy.
Ładowanie akumulatora rozruchowego ma
miejsce w trakcie ładowania akumulatora
}}
453
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
układu hybrydowego i zostaje zakończone,
gdy akumulator ten jest w pełni naładowany.
Ładowanie przez silnik benzynowy
•
Jeśli temperatura akumulatora układu hybrydowego jest niższa niż -10 º (14 ºF) lub
wyższa niż 40 ºC (104 ºF), może to spowodować zmianę działania niektórych funkcji samochodu lub ich wyłączenie, ponieważ poza podanym zakresem temperatury pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu.
Praca na napędzie elektrycznym nie jest możliwa, jeśli temperatura akumulatora jest za
niska lub za wysoka. Wówczas po wybraniu
trybu jazdy PURE włączony zostanie silnik
spalinowy.
Ładowanie ze stacjonarną skrzynką
sterowniczą zgodnie z trybem 31
Na niektórych rynkach skrzynka sterownicza
jest montowana w stacji ładowania, podłączonej do głównej sieci zasilającej. W takiej
sytuacji, przewód ładujący nie ma własnej
skrzynki sterowniczej. Zamiast tego do podłączenia przewodu ładującego do stacji ładowania używa się specjalnego przyłącza. Należy
przestrzegać instrukcji korzystania ze stacji
ładowania.
454
Norma europejska - EN 61851-1.
Akumulator układu hybrydowego może
być także ładowany przez silnik spalinowy
samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
Samochód generuje prąd do ładowania akumulatora
i akumulator jest ładowany np. po delikatnym naciśnięciu pedału hamulca lub podczas hamowania silnikiem w trakcie zjazdu ze wzniesienia.
Samochód może także wytwarzać energię do
ładowania akumulatora układu hybrydowego.
•
•
1
cześnie ładowany jest akumulator układu
hybrydowego.
Akumulator napędu hybrydowego jest
doładowywany przy lekkim naciśnięciu
pedału hamulca. Energia kinetyczna
samochodu jest wtedy zamieniana na
energię elektryczną wykorzystywaną do
ładowania akumulatora układu hybrydowego.
W pozycji biegu B samochód wykorzystuje hamowanie silnikiem elektrycznym po
zwolnieniu pedału przyspieszenia i jedno-
Przewód ładujący (Str. 456)
Prąd ładowania (Str. 455)
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda
ładowania (Str. 460)
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego (Str. 460)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 464)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe
do ładowania samochodu (Str. 463)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
w samochodzie (Str. 467)
•
Symbole i komunikaty związane z napędem Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy (Str. 471)
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 505)
Prąd ładowania
Długotrwałe przechowywanie samochodów z akumulatorami napędu hybrydowego (Str. 473)
Prąd ładowania jest wykorzystywany do ładowania akumulatora hybrydowego oraz przygotowania samochodu do jazdy. Do ładowania służy przewód ładujący podłączony do
gniazda do ładowania samochodu i gniazda
230 V2 (prądu zmiennego).
Gdy przewód ładujący jest aktywowany, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat
i zapala się lampka w gnieździe ładowania
samochodu. Prąd ładowania jest głównie
wykorzystywany do ładowania akumulatora,
ale także do przygotowania samochodu do
jazdy. Podczas ładowania akumulatora układu
hybrydowego samochodu ładowany jest także
akumulator rozruchowy.
WAŻNE
Nie wolno odłączać przewodu ładującego
od gniazda 230 V (prądu zmiennego) w
trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko
uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze
należy najpierw zatrzymać ładowanie
przed odłączeniem przewodu ładującego
od gniazda do ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V.
UWAGA
w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
W przypadku bardzo niskiej lub bardzo
wysokiej temperatury otoczenia, część
prądu ładowania zostanie wykorzystana do ogrzewania/chłodzenia akumulatora układu hybrydowego i kabiny
pasażerskiej, co powoduje wydłużenie
czasu ładowania.
•
Włączenie funkcji przygotowania do
jazdy powoduje wydłużenie czasu
ładowania. O ilości potrzebnego czasu
decyduje głównie temperatura zewnętrzna.
Bezpiecznik
Zwykle do jednego obwodu jest podłączonych
wiele odbiorników 230 V, co oznacza, że z
tego samego bezpiecznika mogą korzystać
dodatkowe odbiorniki (np. oświetlenie, odkurzacz, wiertarka elektryczna itp.).
Powiązane informacje
•
•
•
2 Napięcie
•
Przewód ładujący (Str. 456)
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
w samochodzie (Str. 467)
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe
do ładowania samochodu (Str. 463)
}}
455
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
•
•
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy (Str. 243)
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
Przewód ładujący
Przewód ładujący ze skrzynką sterowniczą
służy do ładowania akumulatora układu
hybrydowego samochodu.
OSTRZEŻENIE
•
Przewód ładujący ma wbudowany
automatyczny wyłącznik. Do ładowania
wolno używać wyłącznie uziemionych i
dopuszczonych gniazd.
•
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego
powinny być pod opieką.
•
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem
może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
•
Nie używać przewodu ładującego, jeśli
jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Uszkodzony lub niedziałający przewód
ładujący wolno naprawiać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić
przejechanie po nim, nadepnięcie,
potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
Przewód ładujący znajduje się w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Używać wyłącznie przewodu ładującego
dostarczonego wraz z samochodem lub
przewodu zastępczego zalecanego przez
Volvo.
Dane techniczne przewodu ładującego
Temperatura otoczenia
456
-32 ºC do 50 ºC
(-25 ºF do 122 ºF)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
•
•
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza lub listwy zasilającej.
Należy także postępować zgodnie z
instrukcją producenta dotyczącą użytkowania przewodu ładującego i jego elementów.
WAŻNE
Razem z przewodem ładującym nie wolno
podłączać wielu wtyczek, przedłużaczy,
zabezpieczenia nadnapięciowego ani podobnych urządzeń, ponieważ może to stwarzać zagrożenie pożarem, porażeniem prądem elektrycznym itp.
Adaptera między gniazdem 230 V (prądu
zmiennego) a przewodem ładującym
wolno używać tylko wtedy, gdy posiada on
dopuszczenie zgodnie z normami IEC
61851 i IEC 62196.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub
zalania przewodu ładującego i elementów
jego osprzętu.
Nie wolno odłączać przewodu ładującego
od gniazda 230 V (prądu zmiennego) w
trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko
uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze
należy najpierw zatrzymać ładowanie
przed odłączeniem przewodu ładującego
od gniazda do ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V.
WAŻNE
Unikać wystawiania skrzynki sterowniczej i
jej wtyczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takim przypadku istnieje ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora
układu hybrydowego.
WAŻNE
Przewód ładujący należy czyścić czystą
ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym
detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.
Powiązane informacje
•
Wyłącznik ziemnozwarciowy na przewodzie ładującym (Str. 458)
•
Monitorowanie temperatury przewodu
ładującego (Str. 459)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
457
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Wyłącznik ziemnozwarciowy na
przewodzie ładującym
Skrzynka sterownicza przewodu ładującego
ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy,
który zabezpiecza samochód i chroni użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku usterki układu.
OSTRZEŻENIE
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego wolno używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych gniazd 230 V (prądu
zmiennego). Jeśli parametry gniazda lub
obwodu bezpiecznika są nieznane, należy
zwrócić się o ich sprawdzenie do elektryka
z uprawnieniami. Ładowanie prądem przewyższającym parametry obwodu bezpiecznika może spowodować pożar lub uszkodzenie obwodu.
OSTRZEŻENIE
•
Zabezpieczenie nadnapięciowe przewodu ładującego pomaga chronić
układ ładowania samochodu, ale nie
może zagwarantować, że nigdy nie
dojdzie do przeciążenia.
•
Nie wolno korzystać z gniazd elektrycznych, które są w sposób widoczny
zużyte lub uszkodzone. Może to doprowadzić do pożaru lub poważnych obrażeń ciała.
•
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza.
•
Obsługę techniczną lub wymianę akumulatora układu hybrydowego może
wykonać wyłącznie przeszkolony,
wykwalifikowany technik serwisu
Volvo.
WAŻNE
Wyłącznik ziemnozwarciowy nie chroni
gniazda/instalacji elektrycznej 230 V
(prądu zmiennego).
3 LED
458
(Light Emitting Diode)
Lampki LED3 skrzynki sterowniczej.
Lampka LED 1
Lampka LED 2
W przypadku zadziałania wbudowanego
wyłącznika ziemnozwarciowego skrzynki sterowniczej lampka LED 2 będzie miga na czerwono, a lampka LED 1 zgaśnie – sprawdzić
gniazdo 230 V (prądu zmiennego).
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Monitorowanie temperatury
przewodu ładującego
poziom krytyczny, ładowanie zostanie całkowicie wstrzymane.
W celu umożliwienia bezpiecznego ładowania akumulatora układu hybrydowego samochodu skrzynka sterownicza przewodu ładującego i wtyczka zostały wyposażone we
wbudowane urządzenia monitorujące temperaturę.
Temperatura jest monitorowana przez moduł
sterujący i wtyczkę.
UWAGA
WAŻNE
•
•
•
Należy sprawdzić parametry gniazda.
Inne wyposażenie elektroniczne podłączone do obwodu zabezpieczonego
tym samym bezpiecznikiem musi zostać odłączone w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia.
Nie podłączać przewodu ładującego,
jeśli gniazdo jest uszkodzone.
Powiązane informacje
•
•
Przewód ładujący (Str. 456)
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 464)
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
WAŻNE
Jeśli funkcja monitorowania temperatury
wielokrotnie automatycznie zmniejszyła
poziom prądu ładowania, trzeba znaleźć i
usunąć przyczyny przegrzewania się
układu.
Powiązane informacje
•
Przewód ładujący (Str. 456)
Monitorowanie w module sterującym
Ładowanie zostanie wyłączone, jeśli temperatura modułu sterującego będzie za wysoka.
Ma to na celu zabezpieczyć elektronikę. Może
tak się zdarzyć przykładowo przy wysokich
temperaturach zewnętrznych, i/lub przy bezpośrednim i silnym nasłonecznieniu modułu
sterującego.
Monitorowanie wtyczki
Jeśli temperatura źródła zasilania, do którego
jest podłączony przewód ładujący będzie za
wysoka, natężenie prądu ładującego zostanie
ograniczone. Jeśli temperatura przekroczy
459
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
Rozpoczęcie ładowania
akumulatora układu hybrydowego
Klapkę gniazda ładowania akumulatora
układu hybrydowego otwiera się ręcznie.
Akumulator układu hybrydowego samochodu
jest ładowany za pomocą przewodu ładującego, podłączonego między samochodem a
gniazdem 230 V4 (prądu zmiennego).
OSTRZEŻENIE
•
Akumulator napędu hybrydowego
należy ładować wyłącznie maksymalnie dozwolonym prądem ładowania lub
niższym zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami lokalnymi i krajowymi dla
ładowania napędów hybrydowych z
gniazd/wtyczek 230 V (prądu zmiennego).
•
Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego jest dozwolone tylko z homologowanego i uziemionego gniazda
230 V5 lub ze stacji ładowania poprzez
osobny przewód ładujący (Mode 3),
dostarczony przez firmę Volvo.
•
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki
sterowniczej chroni samochód, ale
nadal istnieje ryzyko przeciążenia sieci
230 V.
•
Unikać korzystania ze zużytych lub
uszkodzonych gniazd, ponieważ ich
użycie grozi szkodami spowodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
•
•
Nie wolno używać przedłużaczy.
Używać wyłącznie przewodu ładującego
dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu zastępczego zalecanego przez Volvo.
WAŻNE
Nie wolno podłączać przewodu ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia
burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych.
Nacisnąć tylną część pokrywy i puścić ją.
Otworzyć pokrywę.
Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania w
odwrotnej kolejności.
UWAGA
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
Powiązane informacje
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego (Str. 460)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
4 Napięcie
460
w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
Nie wolno używać adapterów.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
OSTRZEŻENIE
•
Przewód ładujący ma wbudowany
automatyczny wyłącznik. Do ładowania
wolno używać wyłącznie uziemionych i
dopuszczonych gniazd.
•
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego
powinny być pod opieką.
•
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem
może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
•
Nie używać przewodu ładującego, jeśli
jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Uszkodzony lub niedziałający przewód
ładujący wolno naprawiać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić
przejechanie po nim, nadepnięcie,
potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
•
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
5 Lub
•
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza lub listwy zasilającej.
pamiętać o wyłączeniu samochodu przed rozpoczęciem ładowania.
Należy także postępować zgodnie z
instrukcją producenta dotyczącą użytkowania przewodu ładującego i jego elementów.
WAŻNE
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V (prądu
zmiennego) ma odpowiednie zasilanie do
ładowania pojazdów elektrycznych – w
razie wątpliwości gniazdo musi zostać
sprawdzone przez wykwalifikowanego
specjalistę.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda
230 V. Nie wolno nigdy używać przedłużacza.
Wyjąć przewód ładujący ze schowka po prawej stronie przestrzeni bagażowej. Należy
podobnych gniazd z innym napięciem prądu zmiennego, w zależności od rynku.
Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania.
Zdjąć osłonę uchwytu ładowania, a
następnie wcisnąć uchwyt do końca do
gniazda w samochodzie.
}}
461
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
3. Uchwyt przewodu ładującego zostaje
zamocowany/zablokowany i ładowanie
rozpoczyna się w przeciągu 5 sekund. Po
rozpoczęciu ładowania dioda LED przy
gnieździe do ładowania miga zielonym
światłem. Na wyświetlaczu kierowcy jest
widoczny pozostały przybliżony czas ładowania oraz ewentualna informacja o nieprawidłowym działaniu układu ładowania.
Zamocować osłonę uchwytu ładowania
na miejscu, jak pokazano.
WAŻNE
Aby uniknąć uszkodzenia lakieru, np. w
przypadku silnego wiatru, osłonę uchwytu
ładowania należy umieścić w taki sposób,
żeby nie dotykała samochodu.
Ładowanie akumulatora może zostać
przerwane na chwilę, jeśli zostaną odblokowane zamki samochodu:
•
•
i zostaną otwarte drzwi – ładowanie
zostanie wznowione w ciągu kilku
minut.
bez otwarcia drzwi - zamki zostaną
ponownie zablokowane automatycznie.
Ładowanie zostanie wznowione po
1 minucie.
WAŻNE
Nie wolno odłączać przewodu ładującego
od gniazda 230 V (prądu zmiennego) w
trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko
uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze
należy najpierw zatrzymać ładowanie
przed odłączeniem przewodu ładującego
od gniazda do ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V.
462
Podczas ładowania pod samochodem może
zebrać się kałuża wody odprowadzanej z
układu klimatyzacji. Jest to normalne i ma
związek z chłodzeniem akumulatora układu
hybrydowego.
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda
ładowania (Str. 460)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe
do ładowania samochodu (Str. 463)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
w samochodzie (Str. 467)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 464)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania
samochodu
Gniazdo do ładowania sygnalizuje stan ładowania za pomocą diody LED.
Diody LED
świecą
Działanie
Biały
Światło LED.
Żółty
Tryb oczekiwaniaA –
oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
Miga na zielono
Trwa ładowanieB.
Zielony
Ładowanie zakończoneC.
Czerwony
Wystąpiła usterka.
A
B
C
Lokalizacja diody LED w gnieździe ładowania samochodu.
Dioda LED pokazuje aktualny stan trwającego
procesu ładowania. Jeśli dioda LED nie świeci
się, sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo
podłączony do gniazda sieciowego i do
gniazda w samochodzie. Biała, czerwona i
żółta dioda zapalają się po włączeniu oświetlenia kabiny pasażerskiej i pozostają zapalone
przez pewien czas po wyłączaniu oświetlenia
kabiny.
Na przykład po otwarciu drzwi lub jeśli uchwyt przewodu
ładującego nie został zablokowany.
Im wolniejsze pulsowanie, tym bliżej pełnego naładowania.
Gaśnie po chwili.
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
w samochodzie (Str. 467)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 464)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
463
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Stan ładowania w skrzynce
sterowniczej przewodu ładującego
Lampka LED 1
Lampka LED 2
Różne wskaźniki w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego pokazują stan trwającego ładowania, a także stan po zakończeniu
ładowania.
Lampki LED6 skrzynki sterowniczej.
6 LED
464
(Light Emitting Diode)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
LED 1
LED 2
Stan
Działanie
Zalecane działanie
Miga na niebiesko, pomarańczowo i czerwono
Miga na niebiesko, pomarańczowo i czerwono
Inicjalizacja
Samodiagnostyka
Poczekać, aż samodiagnostyka zakończy się.
Świeci się na
niebiesko
Nie świeci się
Stan gotowości
Przewód ładujący nie jest podłączony do samochodu.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda do ładowania samochodu.
Miga na niebiesko
Nie świeci się
Stan gotowości
Ładowanie jest możliwe, ale nie
zostało włączone przez układ elektroniczny samochodu.
Poczekać, aż ładowanie rozpocznie się.
Miga na niebiesko
Miga na niebiesko
Trwa ładowanie.
•
Układ elektroniczny samochodu
rozpoczął ładowanie.
•
Trwa ładowanie.
Nie świeci się
Miga na pomarańczowo
Trwa ładowanie.
Funkcja monitorowania temperatury
wykryła zwiększoną temperaturę.
Ładowanie jest kontynuowane, ale
ze zredukowaną mocą.
Wznowić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się –
skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie świeci się
Świeci się na
pomarańczowo
Ładowanie nie
jest możliwe.
Zadziałał układ monitorowania temperatury gniazda 230 V.
Wznowić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się –
skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie świeci się
Miga na czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Zadziałał wyłącznik ziemnozwarciowy na przewodzie ładującym.
1.
Poczekać, aż akumulator zostanie całkowicie naładowany.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda 230 V.
2. Wyłącznik ziemnozwarciowy zostanie wyzerowany po 10 sekundach i skrzynka sterownicza
uruchomi się ponownie.
3. Podłączyć przewód ładujący do gniazda 230 V.
4. Jeśli problem utrzymuje się – skonsultować się z
wykwalifikowanym specjalistą.
}}
465
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
LED 1
LED 2
Stan
Działanie
Zalecane działanie
Miga na czerwono
Świeci się na
czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Przewód ładujący podłączony do
nieuziemionego gniazda 230 V.
Podłączyć przewód ładujący do uziemionego gniazda
230 V. Jeżeli problem się utrzymuje — skonsultować
się z wykwalifikowanym fachowcem
Miga na czerwono
Miga na czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Usterka wewnętrzna. Przewód
ładujący jest uszkodzony i trzeba go
naprawić.
Skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Powiązane informacje
466
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe
do ładowania samochodu (Str. 463)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
w samochodzie (Str. 467)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Stan ładowania na wyświetlaczu
kierowcy w samochodzie
jest widoczna tak długo, dopóki działa
wyświetlacz kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje stan naładowania graficznie oraz tekstowo. Informacja
Grafika
A
Komunikat
Działanie
Całkowite naładowanie o: [Czas] jest wyświetlane razem z animacją w postaci pulsującego na niebiesko światła na przewodzie
ładującym.
Ładowanie jest kontynuowane i pojawia się informacja o
przybliżonym czasie osiągnięcia stanu pełnego naładowania akumulatora.
Pojawia się napis Ładowanie zakończone. Wyświetlana jest ilustracja samochodu, a dioda LED przy gnieździe ładowania świeci na
zielono.
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Pojawia się napis Błąd ładowania. Dioda LED przy gnieździe ładowania świeci na czerwono.
Wystąpiła usterka, należy sprawdzić podłączenie przewodu ładującego do gniazda ładowania samochodu i
gniazda 230 VA (prądu zmiennego).
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
}}
467
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
UWAGA
Wyświetlacz kierowcy zostanie wygaszony, jeśli nie będzie używany przez jakiś
czas. W celu ponownej aktywacji wyświetlacza należy:
•
•
•
nacisnąć pedał hamulca
otworzyć drzwi
przełączyć samochód w położenie
wyłącznika zapłonu I, przekręcając
pokrętło START zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i puszczając je.
Powiązane informacje
468
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
Symbole i komunikaty związane z napędem Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy (Str. 471)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe
do ładowania samochodu (Str. 463)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 464)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
W celu zakończenia ładowania należy odblokować samochód, odłączyć przewód ładujący
od gniazda ładowania samochodu, a następnie od gniazda 230 V7 (prądu zmiennego).
WAŻNE
Przed odłączeniem przewodu ładującego
od gniazda do ładowania samochodu
trzeba odblokować samochód przyciskiem
odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Trzeba to zrobić nawet
wtedy, gdy drzwi samochodu zostały już
odblokowane. Jeśli samochód nie zostanie
odblokowany przyciskiem odblokowania,
może dojść do uszkodzenia przewodu
ładującego lub układu.
UWAGA
Zawsze należy odblokować samochód, tak
aby zatrzymać ładowanie przed odłączeniem od gniazda 230 V (prądu zmiennego). Należy pamiętać, że przewód ładujący musi zostać odłączony od gniazda
ładowania samochodu przed odłączeniem
od gniazda 230 V, z jednej strony po to,
aby uniknąć uszkodzenia systemu, a z drugiej strony po to, aby uniknąć niezamierzonego zatrzymania ładowania.
Odblokować zamki samochodu za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania – ładowanie zostanie zakończone, a zablokowany uchwyt przewodu
ładującego zostanie zwolniony/odblokowany.
7
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
Odłączyć przewód od gniazda ładowania
samochodu i zamknąć klapkę.
Odłączyć przewód od gniazda 230 V.
Umieścić przewód ładujący w schowku
po prawej stronie przestrzeni bagażowej.
Przewód ładujący zostaje
automatycznie zablokowany
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony
od gniazda do ładowania, zostanie ponownie
automatycznie zablokowany krótko po odblo}}
469
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
kowaniu w celu osiągnięcia maksymalnego
poziomu naładowania i zasięgu, a także dla
ułatwienia przygotowania samochodu do
jazdy. Przewód ładujący można ponownie
odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania. W samochodach z funkcją
Passive Entry* do zablokowania i odblokowania można użyć uchwytu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
470
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda
ładowania (Str. 460)
Przewód ładujący (Str. 456)
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego (Str. 460)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Symbole i komunikaty związane z
napędem Twin Engine na
wyświetlaczu kierowcy
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące sysSymbol
temu Twin Engine. Mogą one być również
wyświetlane razem z ogólnymi wskaźnikami
oraz symbolami ostrzegawczymi i gasną po
usunięciu problemu.
Komunikat
Działanie
Akumulator 12 V
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w
celu jak najszybszego sprawdzenia akumulatora.
Usterka ładow. Wymagany serwis w
stacji obsługi.
Akumulator 12 V
Usterka ładowania. Zatrzymaj się
bezpiecznie.
Akumulator 12 V
Usterka bezpiecznika. Wymagany
serwis.
Akumulator HV
Przegrzanie. Zatrzymaj się bezpiecznie
Ograniczone osiągi
Ograniczona maksymalna prędkość
pojazdu.
Układ napędowy
Szarpanie przy nisk. pręd., można
korzystać z pojazdu
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Zatrzymaj bezpiecznie samochód i skontaktuj się
ze stacją obsługiA, aby możliwie najszybciej sprawdzić akumulator.
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w
celu jak najszybszego sprawdzenia funkcji.
Temperatura akumulatora napędu hybrydowego wydaje się nadmiernie wzrastać. Zatrzymaj
samochód i wyłącz silnik. Poczekaj co najmniej 5 minut przed kontynuowaniem jazdy.
Zadzwoń do stacji obsługiA lub przed kontynuowaniem jazdy sprawdź z zewnątrz, czy
wszystko wydaje się być w normie.
Akumulator napędu hybrydowego nie jest dostatecznie naładowany do jazdy z dużą prędkością. Należy możliwie najszybciej naładować akumulator.
Układ hybrydowy nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu
jak najszybszego sprawdzenia funkcji.
}}
471
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Usterka ukł. hybryd.
Układ hybrydowy nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak najszybszego sprawdzenia funkcji.
Wymagany serwis
Przewód ładowania
Odłącz przed uruchomieniem
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego (Str. 460)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 469)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
•
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 106)
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 103)
•
•
472
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 94)
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego (Str. 96)
Pojawia się, gdy kierowca próbuje uruchomić samochód z podłączonym do niego przewodem ładującym. Należy odłączyć przewód ładujący i zamknąć klapkę układu ładowania.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Długotrwałe przechowywanie
samochodów z akumulatorami
napędu hybrydowego
W celu ograniczenia degradacji akumulatora
napędu hybrydowego podczas długotrwałego przechowywania samochodu (ponad 1
miesiąc) zalecane jest utrzymywanie ok.
25-procentowego stanu naładowania według
wskazania na wyświetlaczu kierowcy.
Należy wykonać następujące czynności:
2. Jeśli okres przechowywania trwał ponad
6 miesięcy lub poziom naładowania akumulatora napędu hybrydowego jest znacznie niższy od 25% – naładować akumulator ponownie do ok. 25%, aby skompensować jego naturalne rozładowywanie się,
do jakiego dochodzi w czasie długotrwałego przechowywania. Należy stale
sprawdzać poziom naładowania na
wyświetlaczu kierowcy.
UWAGA
Na czas długotrwałego przechowywania
samochodu należy wybrać możliwie najchłodniejsze miejsce, aby ograniczyć do
minimum starzenie się akumulatora. W
okresie letnim pojazd powinien stać najlepiej wewnątrz lub na zewnątrz w cieniu, w
zależności od tego, gdzie temperatura jest
najniższa.
Powiązane informacje
1.
Jeśli stan naładowania akumulatora jest
wyższy – jechać, aż pozostanie ok. 25%.
Jeśli stan naładowania jest niski – naładować akumulator do poziomu ok. 25%.
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego (Str. 460)
•
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego (Str. 96)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego (Str. 453)
473
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchomić silnik
Samochód można uruchomić przy użyciu
pokrętła rozruchowego w konsoli tunelowej,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w kabinie pasażerskiej.
samochodu, ponieważ samochód jest wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego (rozruch pasywny).
Aby uruchomić samochód:
WAŻNE
Samochodu nie można uruchomić, jeśli
przewód ładujący jest podłączony. Przed
uruchomieniem silnika należy się upewnić,
że przewód został odłączony od gniazda
ładowania.
1.
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy:
•
•
•
Zapiąć pas bezpieczeństwa.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w samochodzie. W
samochodach wyposażonych w funkcję
rozruchu pasywnego kluczyk musi znajdować się w przedniej części kabiny pasażerskiej. Jeżeli samochód jest wyposażony w opcję bezkluczykowego zablokowania/odblokowania zamków*, kluczyk
może znajdować się w dowolnym miejscu
w samochodzie.
Wyregulować fotel, kierownicę i lusterka.
Upewnić się, że pedał hamulca można
wcisnąć do końca.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu
1
476
2. Przytrzymać pedał hamulca całkowicie
wciśnięty1. W samochodach z automatyczną zmianą biegów należy upewnić się,
że jest wybrane położenie biegu P lub N.
W samochodach z manualną skrzynią biegów należy upewnić się, że wybrany jest
bieg neutralny lub został wciśnięty pedał
sprzęgła.
3. Obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, a następnie
zwolnić je. Pokrętło wraca samoczynnie
do swojego położenia wyjściowego.
Przy uruchamianiu silnika rozrusznik pracuje
do momentu włączenia silnika lub do zadziałania jego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
W przypadku uruchomienia w normalnych
warunkach pierwszeństwo ma silnik napędu
elektrycznego samochodu – silnik benzynowy
pozostaje wyłączony. Oznacza to, że po obróceniu pokrętła rozruchu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara silnik elektryczny zostaje
„uruchomiony” i samochód jest gotowy do
jazdy. Uruchomienie samochodu jest sygnalizowane wyłączeniem lampek kontrolnych na
wyświetlaczu kierowcy i pojawieniem się
nastawionej wcześniej kompozycji.
Są jednak sytuacje, w których następuje uruchomienie silnika benzynowego, np. gdy temperatura jest zbyt niska lub akumulator układu
hybrydowego wymaga naładowania.
Jeśli samochód porusza się, wystarczy obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Komunikaty o błędach
Jeśli przy rozruchu na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się komunikat Nie wykryto kluczyka,
należy umieścić kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania przy czytniku pomocniczym.
Następnie ponowić próbę uruchomienia
samochodu.
UWAGA
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie umieszczony obok czytnika
pomocniczego, należy zadbać o to, by w
pobliżu nie znajdowały się inne kluczyki
samochodowe, metalowe przedmioty lub
urządzenia elektroniczne (np. telefony
komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Jeśli przy czytniku pomocniczym
znajdzie się obok siebie kilka kluczyków
samochodowych, mogą one wzajemnie
zakłócać swoje działanie.
Jeśli przy rozruchu na wyświetlaczu kierowcy
pojawia się komunikat Rozruch silnika
Kontrola systemu. Proszę czekać., należy
poczekać, aż komunikat zniknie, a następnie
spróbować ponownie uruchomić samochód.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli
między fotelami.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
UWAGA
Samochodu nie można uruchomić, jeśli
akumulator układu hybrydowego jest rozładowany.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno usuwać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu w
czasie jazdy.
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu należy zawsze
upewnić się, że kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania został zabrany z samochodu, a
układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie zapłonu 0 - zwłaszcza,
gdy w samochodzie przebywają dzieci.
UWAGA
Przy uruchamianiu niektórych typów silników, gdy są one nierozgrzane, prędkość
obrotowa biegu jałowego może być zauważalnie wyższa niż normalnie. Dzieje się
tak dlatego, by układ redukcji emisji spalin
jak najszybciej osiągnął normalną temperaturę roboczą, co pozwala ograniczyć do
minimum emisję szkodliwych substancji i
przyczynia się do ochrony środowiska.
}}
477
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Wyłączanie samochodu (Str. 478)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Wyłączanie samochodu
Powiązane informacje
Do wyłączania samochodu służy pokrętło
rozruchu na konsoli między fotelami.
•
•
•
•
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 523)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
(Str. 480)
•
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
Aby wyłączyć samochód:
–
Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić –
samochód zostanie wyłączony. Pokrętło
wraca samoczynnie do swojego położenia
wyjściowego.
Jeśli wybierak biegu w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów nie znajduje się w
położeniu P lub jeśli samochód toczy się:
–
478
Przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i przytrzymać, aż
samochód zostanie wyłączony.
Uruchomić silnik (Str. 476)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 523)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
(Str. 480)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Położenia wyłącznika zapłonu
Układ elektryczny samochodu można przełączać w różne pozycje, które pozwalają
korzystać z różnych funkcji.
Aby umożliwić używanie pewnej ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ
elektryczny samochodu można przełączyć w
trzy różne pozycje – 0, I i II. Pozycje te są
określane w instrukcji obsługi jako „pozycje
wyłącznika zapłonu”.
W tabeli wymieniono funkcje dostępne w
poszczególnych pozycjach wyłącznika
zapłonu:
Poziom
0
Funkcje
•
Podświetlenie licznika przebiegu, zegara i wskaźnika
temperatury jest włączoneA.
•
Można ustawiać fotele regulowane elektrycznie*.
•
Można używać elektrycznie
sterowanych szyb.
•
•
Poziom
Funkcje
•
Można włączyć wyświetlacz
centralny i korzystać z
niegoA.
Można używać panoramicznego okna dachowego, szyb
bocznych, gniazda elektrycznego 12 V w kabinie pasażerskiej, funkcji Bluetooth,
nawigacji, telefonu, dmuchawy w układzie wentylacji
i wycieraczek przedniej
szyby.
•
Można ustawiać fotele regulowane elektrycznie.
Można używać systemu multimedialnegoA.
•
Można używać gniazd elektrycznych 12 V* w przestrzeni bagażowej.
W tym trybie funkcje są sterowane czasowo i zostają po krótkiej chwili automatycznie wyłączone.
I
W tej pozycji wyłącznika
zapłonu prąd jest pobierany z
akumulatora.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 479
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Poziom
II
Funkcje
•
•
•
Włączenie reflektorów.
Zapalenie się lampek ostrzegawczych/kontrolnych na
5 sekund.
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
•
Pozycja I wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i puścić. Pokrętło
wraca samoczynnie do swojego położenia
wyjściowego.
•
Pozycja II wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i przytrzymać przez
około 5 sekund. Następnie puścić
pokrętło, które samoczynnie powróci do
swojego położenia wyjściowego.
•
Powrót do pozycji 0 wyłącznika zapłonu
– Aby wrócić do pozycji 0 wyłącznika
zapłonu z pozycji I i II – obrócić pokrętło
rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i puścić. Pokrętło wraca samoczynnie do swojego położenia wyjściowego.
Układ elektryczny samochodu można przełączać w różne pozycje, które pozwalają
korzystać z różnych funkcji.
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
Włączonych zostaje wiele
innych układów. Ogrzewanie
siedzisk foteli i tylnej szyby
można jednak włączyć
dopiero po uruchomieniu
samochodu.
W tej pozycji wyłącznika
zapłonu pobór prądu z akumulatora jest duży i dlatego należy
go unikać!
A
Włączenie ma miejsce także po otwarciu drzwi.
Powiązane informacje
•
•
•
•
480
Uruchomić silnik (Str. 476)
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 523)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
(Str. 480)
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
•
Pozycja 0 wyłącznika zapłonu – Odblokować zamki samochodu i umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
jego wnętrzu.
UWAGA
Aby osiągnąć poziom I lub II bez uruchamiania silnika – nie naciskać pedału
hamulca ani pedału sprzęgła w samochodach z ręczną zmianą biegów, gdy mają
zostać wybrane te położenia wyłącznika
zapłonu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Wyłączanie samochodu (Str. 478)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 523)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Blokada antyalkoholowa*
Powiązane informacje
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez
osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.
Przed uruchomieniem silnika kierowca musi
przejść badanie na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu, które sprawdza, czy
nie znajduje się on pod wpływem alkoholu.
Kalibracja blokady antyalkoholowej odbywa
się zgodnie z prawnie dopuszczalną w danym
kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowców.
Samochód jest wyposażony w gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie różnych
marek i modeli blokady antyalkoholowej zalecanych przez Volvo. Gniazdo to umożliwia
podłączenie blokady antyalkoholowej i
pozwala na zintegrowanie jej działania z
samochodem, w tym na wyświetlanie komunikatów związanych z blokadą na głównym
wyświetlaczu samochodu. Informacje dotyczące konkretnej blokady antyalkoholowej
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez jej producenta.
•
Obejście blokady antyalkoholowej*
(Str. 481)
•
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie z blokadą antyalkoholową* (Str. 482)
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Obejście blokady antyalkoholowej*
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe
jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
Informacje na temat dezaktywacji konkretnej
blokady antyalkoholowej można znaleźć w jej
instrukcji.
Aktywacja funkcji obejścia (Bypass)
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci jednostki sterującej blokady antyalkoholowej.
Anulowanie obejścia nie jest możliwe.
Na ekranie pojawia się komunikat Dmuchnij
w alkomat Obejść?:
•
Jeśli pojawi się tekst „Anuluj/Tak” –
wybrać obejście, naciskając prawy strzałki
w prawo w prawym zestawie przycisków
na kierownicy, a następnie przycisk O.
•
Jeśli pojawi się tekst „Tak” – wybrać
obejście, naciskając przycisk O.
Obejście blokady antyalkoholowej jest aktywowane i samochód można uruchomić.
Liczbę aktywacji funkcji obejścia bez potrzeby
przeprowadzenia serwisu wybiera się podczas
instalacji blokady antyalkoholowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 481
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
•
•
•
Blokada antyalkoholowa* (Str. 481)
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie z blokadą antyalkoholową* (Str. 482)
Uruchomić silnik (Str. 476)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą
antyalkoholową*
•
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
O tym należy pamiętać
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej
dokładny wynik:
•
Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
•
Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu
na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Powiązane informacje
482
•
Obejście blokady antyalkoholowej*
(Str. 481)
•
•
Blokada antyalkoholowa* (Str. 481)
Uruchomić silnik (Str. 476)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcje hamulców
Hamulce samochodu są używane do zmniejszania prędkości jazdy lub do uniemożliwienia niezamierzonego wprawienia w ruch
zatrzymanego samochodu.
Oprócz hamulca zasadniczego i hamulca
postojowego samochód jest wyposażony w
kilka automatycznych funkcji wspomagania
hamowania. Funkcje te pomagają kierowcy na
przykład w taki sposób, że nie musi on trzymać stopy na pedale hamulca na światłach
ulicznych lub przy ruszaniu pod górę.
Zależnie od wyposażenia samochodu
dostępne są następujące funkcje automatycznego hamowania:
•
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Auto Hold)
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Hill
Start Assist)
•
•
Automatyczne hamowanie po kolizji
City Safety
Powiązane informacje
•
•
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Hamulec postojowy (Str. 487)
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Str. 490)
Automatyczne hamowanie po kolizji
(Str. 492)
•
Wspomaganie ruszania pod górę
(Str. 492)
•
City Safety™ (Str. 374)
Hamulec zasadniczy
Hamulec zasadniczy jest częścią układu
hamulcowego.
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie uszkodzenia obwodu
hamulcowego pedał hamulca zaczyna działać
przy głębszym wciśnięciu. Do uzyskania normalnej siły hamowania potrzebny jest wówczas silniejszy nacisk na pedał.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamulców działa tylko podczas pracy silnika elektrycznego lub spalinowego.
Gdy silnik nie pracuje, zahamowanie samochodu przy użyciu hamulca zasadniczego
wymaga większej siły nacisku na pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce, korzystając z siły hamującej silnika w trybie zmiany biegów B.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód jest wyposażony w układ ABS2,
który zapobiega blokowaniu się kół przy
hamowaniu i pozwala utrzymać panowanie
nad torem jazdy. Działaniu układu może towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co jest
objawem prawidłowym.
}}
483
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Gdy po uruchomieniu samochodu kierowca
zwolni nacisk na pedał hamulca, wykonywany
jest krótki test układu ABS. Dodatkowy automatyczny test układu może zostać przeprowadzony przy niskiej prędkości. Test ten może
być odczuwalny jako pulsowanie pedału
hamulca.
Symbol
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeżeli jest zbyt niski,
dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę ubytku.
Ładowanie akumulatora napędu
hybrydowego w czasie lekkiego
hamowania
Podczas lekkiego hamowania wykorzystywany jest hamulec silnikowy silnika elektrycznego. Energia kinetyczna samochodu jest
wtedy zamieniana na energię elektryczną
wykorzystywaną do ładowania akumulatora
układu hybrydowego. Ładowanie akumulatora
w wyniku hamowania silnikiem elektrycznym
jest sygnalizowane na wyświetlaczu kierowcy.
2 Anti-lock
484
Braking System
Działanie
Usterka czujnika pedału.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje ładowanie w czasie
hamowania silnikiem elektrycznym.
Funkcja ta jest aktywna w przedziale prędkości 150-5 km/h (93-3 mph). Podczas bardziej intensywnego hamowania, a także poza
podanym przedziałem prędkości, hamowanie
jest wspomagane przez hydrauliczny układ
hamulcowy. Informuje o tym wyświetlacz kierowcy — wskaźnik znajduje się w strefie czerwonej.
Ciągłe światło przez 2 sekundy
przy uruchamianiu silnika: Automatyczna kontrola działania.
Ciągłe światło przez dłużej niż 2
sekundy: Usterka układu ABS.
Normalny układ hamulcowy
samochodu nadal działa, ale bez
funkcji ABS.
Jeśli pojawi się komunikat Pedał
hamulca Charakter. uległa
zmianie Wymagany serwis,
oznacza to, że układ „Brake-byWire” jest wyłączony. Do uzyskania siły hamowania potrzebny
jest silniejszy nacisk na pedał.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
OSTRZEŻENIE
Jeśli obie lampki ostrzegawcze awarii
hamulców oraz awarii ABS zapalą się jednocześnie, w układzie hamulcowym wystąpiła usterka.
•
Jeśli w takiej sytuacji poziom płynu
hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym jest prawidłowy, należy pojechać
z zachowaniem ostrożności do najbliższej stacji obsługi i zlecić sprawdzenie
układu hamulcowego – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
•
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje się poniżej oznaczenia MIN na
zbiorniku wyrównawczym, nie wolno
kontynuować jazdy, dopóki płyn
hamulcowy nie zostanie uzupełniony.
Przyczyna utraty płynu hamulcowego
musi zostać zbadana.
•
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 486)
Funkcja wzmocnienia siły
hamowania (BFA)
•
Obsługa techniczna układu hamulcowego
(Str. 486)
•
Światło hamowania (Str. 175)
System wzmocnienia siły hamowania (BAS3)
pomaga zwiększyć siłę hamowania po włączeniu hamulców i może w ten sposób skrócić drogę potrzebną do zatrzymania samochodu.
System EBA wyczuwa styl hamowania kierowcy i w razie potrzeby zwiększa siłę hamowania. Siła hamowania może zostać zwiększona do poziomu, przy którym następuje uruchomienie ABS. Zmniejszenie nacisku na
pedał przerywa działanie tej funkcji.
Powiązane informacje
•
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Powiązane informacje
•
Funkcja wzmocnienia siły hamowania
(BFA) (Str. 485)
•
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Str. 490)
•
Wspomaganie ruszania pod górę
(Str. 492)
•
Hamowanie na mokrej nawierzchni
(Str. 486)
485
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Hamowanie na mokrej nawierzchni
W przypadku jazdy przez dłuższy czas w
ulewnym deszczu bez hamowania, efekt
hamowania przy kolejnym użyciu hamulców
może być nieco opóźniony.
Sytuacja taka może również wystąpić po
opuszczeniu myjni samochodowej. Wówczas
konieczne jest mocniejsze wciśnięcie pedału
hamulca. Z tego względu należy utrzymywać
większy odstęp od znajdujących się z przodu
pojazdów.
Po jeździe na mokrej nawierzchni lub skorzystaniu z myjni samochodowej należy mocno
zahamować. Spowoduje to nagrzanie oraz
szybsze wyschnięcie tarcz hamulcowych, co
zabezpieczy je przed korozją. Podczas hamowania należy uwzględnić panującą sytuację na
drodze.
Powiązane informacje
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 486)
Hamowanie na nawierzchni
solonej
Obsługa techniczna układu
hamulcowego
Podczas jazdy po drogach solonych na tarczach i okładzinach hamulcowych może osadzać się warstwa soli.
Może to spowodować wydłużenie drogi
hamowania. Z tego względu należy utrzymywać większy odstęp od poprzedzającego
pojazdu. Należy również:
Podzespoły układu hamulcowego należy
sprawdzać regularnie pod kątem zużycia.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać terminów programu serwisowego Volvo, przedstawionego
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”. Po wymianie okładzin i tarcz
hamulcowych działanie hamulców stabilizuje
się dopiero po kilkuset kilometrach (milach)
ich „docierania”. Mniejszą skuteczność hamowania należy kompensować poprzez mocniejsze naciśnięcie pedału hamulca. Firma Volvo
zaleca używanie wyłącznie dopuszczonych
przez nią okładzin hamulcowych.
•
Zahamować od czasu do czasu, aby usunąć ewentualną warstwę soli. Należy przy
tym upewnić się, że hamowanie nie spowoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
•
Delikatnie nacisnąć pedał hamulca po
zakończeniu jazdy i przed rozpoczęciem
następnej podróży.
WAŻNE
Powiązane informacje
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Hamowanie na mokrej nawierzchni
(Str. 486)
Należy skontaktować się ze stacją obsługi,
by uzyskać informacje na temat wymaganej procedury lub zlecić jej przeprowadzenie kontroli – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
3 Brake
486
Assist System
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Hamulec postojowy
Powiązane informacje
Hamulec postojowy uniemożliwia niezamierzone wprawienie w ruch zatrzymanego
samochodu poprzez mechaniczne zablokowanie dwóch kół.
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego (Str. 487)
•
•
Parkowanie na pochyłości (Str. 489)
•
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Str. 490)
Przycisk hamulca postojowego znajduje się w konsoli między fotelami.
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika
elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy
operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku włączenia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie działa on
tylko na koła tylne. Włączenie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 490)
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
Użyć hamulca postojowego, aby zapobiec
toczeniu się samochodu.
Włączanie hamulca postojowego
1.
Pociągnąć przycisk do góry.
> Po włączeniu hamulca postojowego na
wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol.
2. Sprawdzić, czy samochód stoi.
}}
487
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbol na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Symbol świeci, gdy hamulec
postojowy jest włączony.
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat
na wyświetlaczu kierowcy.
Automatyczne włączenie
Hamulec postojowy zostaje włączony automatycznie
•
UWAGA
W czasie aktywnego hamowania awaryjnego przy dużych prędkościach rozlega się
sygnał dźwiękowy.
•
po wybraniu położenia biegu P na stromym wzniesieniu.
•
jeśli została aktywowana funkcja Auto
Hold (automatyczne hamowanie podczas
postoju) i
• samochód stoi w miejscu przez długi
czas (5-10 minut)
samochód zostanie wyłączony
kierowca wysiądzie z samochodu.
Hamulec awaryjny
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, pociągając przełącznik do góry i przytrzymując go. Hamowa-
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca. Wybrać
położenie biegu D lub R i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
UWAGA
Aby umożliwić automatyczne wyłączenie,
kierowca musi zapiąć pas bezpieczeństwa
lub zamknąć drzwi po swojej stronie.
Wyłączanie hamulca postojowego
gdy samochód jest wyłączony, a funkcja
automatycznego włączania hamulca
postojowego została włączona na
wyświetlaczu centralnym.
•
•
488
nie ustaje po zwolnieniu przełącznika albo po
naciśnięciu pedału przyspieszenia.
Powiązane informacje
•
Ustawienie automatycznego włączenia
hamulca postojowego (Str. 489)
•
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 490)
•
•
Wyłączenie ręczne
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca.
2. Wcisnąć przycisk.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
Wyłączenie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
Hamulec postojowy (Str. 487)
Parkowanie na pochyłości (Str. 489)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Ustawienie automatycznego
włączenia hamulca postojowego
Istnieje możliwość ustawienia automatycznego włączania hamulca postojowego po
wyłączeniu samochodu.
W celu zmiany ustawienia:
1.
Parkowanie na pochyłości
Powiązane informacje
Parkując na pochyłości, należy zawsze
korzystać z hamulca postojowego.
•
OSTRZEŻENIE
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego. Włączenie biegu lub wybranie położenia P automatycznej skrzyni biegów nie
wystarcza do utrzymania samochodu w
miejscu w każdej sytuacji.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć My Car Hamulec postojowy
i zawieszenie, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję Automat. aktywacja elektr.
hamulca postojow..
Powiązane informacje
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego (Str. 487)
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem
w kierunku szczytu wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego (Str. 487)
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem
w kierunku podnóża wzniesienia:
•
Hamulec postojowy (Str. 487)
•
Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą)
może w sposób niekontrolowany przemieścić
się w kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia
tego należy przy ruszaniu pociągnąć przełącznik do góry. Przełącznik należy pociągnąć
dopiero po uzyskaniu siły napędowej silnika
wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
489
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
W razie usterki hamulca
postojowego
Jeśli po kilku próbach nie można włączyć lub
wyłączyć hamulca postojowego, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Podczas jazdy z włączonym hamulcem postojowym słychać sygnał ostrzegawczy.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat
na wyświetlaczu kierowcy.
Awaria w układzie hamulcowym.
Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
W przypadku parkowania samochodu przed
naprawieniem ewentualnej usterki, należy
przednie koła odpowiednio skręcić, jak przy
parkowaniu na pochyłości, a dźwignię skrzyni
biegów ustawić w położeniu P.
Komunikat informacyjny na
wyświetlaczu kierowcy.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani włączanie, ani
zwalnianie hamulca postojowego. W takim
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego (Str. 487)
•
•
•
Parkowanie na pochyłości (Str. 489)
Automatyczne hamowanie
podczas postoju
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Auto Hold) oznacza, że kierowca może puścić pedał hamulca, zachowując działanie
hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany na światłach ulicznych lub skrzyżowaniu.
Po zatrzymaniu samochodu, hamulce włączają się automatycznie. Do utrzymania samochodu w miejscu funkcja ta może wykorzystać
hamulec zasadniczy albo hamulec postojowy i
działa ona przy każdym nachyleniu podłoża.
Podczas ruszania z miejsca hamulce są zwalniane automatycznie, jeśli kierowca ma
zapięty pas bezpieczeństwa lub są zamknięte
drzwi kierowcy.
UWAGA
Akumulator (Str. 671)
W przypadku hamowania do pełnego
zatrzymania na pochyłości (skierowanej w
dół lub w górę) należy nieco mocniej wcisnąć pedał hamulca przed jego zwolnieniem, aby mieć pewność, że samochód się
nie toczy.
Program serwisowy Volvo (Str. 654)
Hamulec postojowy zostaje włączony, gdy
•
•
490
samochód zostanie wyłączony
drzwi kierowcy zostaną otwarte
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
•
pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie
odpięty
•
samochód stoi w miejscu przez dłuższy
czas (5-10 minut).
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Włączanie i wyłączanie
automatycznego hamowania
podczas postoju
Funkcję automatycznego hamowania podczas postoju włącza się za pomocą przycisku
w konsoli między fotelami.
Działanie
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulce zasadnicze do utrzymania samochodu w
miejscu.
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulec postojowy
do utrzymania samochodu w
miejscu.
•
•
•
Włączanie i wyłączanie automatycznego
hamowania podczas postoju (Str. 491)
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Hamulec postojowy (Str. 487)
Wspomaganie ruszania pod górę
(Str. 492)
Jeśli funkcja jest aktywna i utrzymuje samochód w miejscu za
pomocą hamulca zasadniczego
(świeci się symbol A na wyświetlaczu kierowcy), to w celu jej dezaktywacji
trzeba jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i
przycisk.
•
Funkcja pozostaje wyłączona do
momentu jej ponownego włączenia.
•
Po wyłączeniu funkcji wspomaganie
ruszania pod górę (HSA) pozostaje
aktywne, by zapobiegać stoczeniu się
samochodu do tyłu podczas ruszania w
górę wzniesienia.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
•
Dotyczy wyłączania
•
–
Nacisnąć przycisk w konsoli między fotelami, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy
funkcja jest aktywna. Funkcja pozostaje
aktywna również przy kolejnym uruchomieniu samochodu.
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Str. 490)
491
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wspomaganie ruszania pod górę
Funkcja wspomagania ruszania pod górę,
HSA(4), zapobiega stoczeniu się samochodu
do tyłu podczas ruszania w górę wzniesienia.
Podczas cofania pod górę zapobiega ona stoczeniu się samochodu do przodu.
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na
pedał jest podtrzymywane przez parę sekund
podczas przenoszenia przez kierowcę stopy z
pedału hamulca na pedał przyspieszenia.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie, gdy kierowca
zaczyna przyspieszać.
Funkcja wspomagania ruszania pod górę jest
dostępna nawet po wyłączeniu funkcji automatycznego zahamowania samochodu po
zatrzymaniu (Auto Hold).
Powiązane informacje
•
Automatyczne hamowanie podczas
postoju (Str. 490)
•
Hamulec zasadniczy (Str. 483)
Automatyczne hamowanie po
kolizji
W razie wypadku, podczas którego doszło do
zadziałania pirotechnicznych napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych, oraz w przypadku wykrycia
kolizji z dużym zwierzęciem, hamulce samochodu zostaną włączone automatycznie. Ta
funkcja ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków każdej kolejnej kolizji.
Po poważnej kolizji istnieje ryzyko, że kontrolowanie i kierowanie samochodem nie jest już
możliwe. Dla uniknięcia ewentualnej następnej
kolizji z pojazdem lub obiektem znajdującym
się na torze jazdy samochodu lub złagodzenia
jej skutków zostaje wtedy automatycznie włączony układ automatycznego hamowania,
który wyhamowuje samochód w bezpieczny
sposób.
Powiązane informacje
•
•
•
Rear Collision Warning* (Str. 390)
BLIS* (Str. 391)
Funkcje hamulców (Str. 483)
Podczas hamowania włączone są światła
hamowania i światła awaryjne. Po zatrzymaniu
się samochodu, światła awaryjne migają nadal
i zostaje włączony hamulec postojowy.
Jeśli hamowanie nie jest wskazane, na przykład gdy istnieje ryzyko, że samochód zostanie
uderzony w przez pojazdy jadące z tyłu, kierowca może przerwać działanie układu, naciskając pedał przyspieszenia.
Funkcja ta przyjmuje, że układ hamulcowy jest
sprawny po kolizji.
4 Hill
492
Start Assist
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Skrzynia biegów to część zespołu napędowego (układu przeniesienia napędu) samochodu znajdująca się między silnikiem a
kołami napędowymi. Skrzynia biegów służy
do zmiany przełożenia biegu w zależności od
wymaganej prędkości i zapotrzebowania na
moc.
Samochód jest wyposażony w 8-stopniową
automatyczną skrzynię biegów oraz silnik
elektryczny do napędu na tylne koła. Liczba
dostępnych przełożeń pozwala na efektywne
wykorzystanie momentu obrotowego i mocy
silnika. Dwa spośród biegów są nadbiegami,
które pozwalają oszczędzać paliwo podczas
jazdy ze stałą prędkością obrotową silnika. Istnieje także możliwość ręcznego wyboru biegów. Wyświetlacz kierowcy pokazuje aktualnie używane położenie biegu.
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
układ wybiera biegi w taki sposób, by zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie
energii podczas jazdy. Skrzynia biegów ma
również tryb ręcznej zmiany przełożeń.
Powiązane informacje
•
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 499)
WAŻNE
W celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów układu napędowego sprawdzana jest
temperatura robocza skrzyni biegów. W
przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania
zaświeci się symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy i pojawi się komunikat tekstowy – należy postępować zgodnie z podanymi zaleceniami.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
W razie wystąpienia usterki skrzyni biegów, na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol i
komunikat.
Prezentacja dźwigni zmiany biegów i układu biegów
na wyświetlaczu kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje wybrane
położenie biegu:
R, N, D lub B. Położenie P jest obsługiwane
elektrycznie.
W czasie ręcznej zmiany biegów pokazywany
jest również aktualnie włączony bieg.
}}
493
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbol
Działanie
Informacja lub komunikat o
usterce skrzyni biegów. Postępować według zaleceń.
Skrzynia biegów gorąca lub przegrzana. Postępować według
zaleceń.
Ograniczone osiągi/Zdolność
przyspieszania ograniczona
W razie chwilowej usterki zespołu napędowego samochód
może przełączyć się w tryb awaryjny, w którym moc silnika jest
zredukowana, co pozwala zapobiec uszkodzeniu zespołu napędowego.
Pozycje automatycznej skrzyni
biegów
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
odpowiedni bieg wybierany jest automatycznie w zależności od wymaganej prędkości i
mocy.
494
Pozycje automatycznej skrzyni biegów
(Str. 494)
•
Zmiana biegów za pomocą manetek przy
kierownicy* (Str. 496)
•
Blokada dźwigni skrzyni biegów
(Str. 497)
•
Funkcja wymuszonej redukcji biegu przy
przyspieszaniu (kick-down) (Str. 498)
•
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 499)
Położenie parkowania – P
Zmiana biegów
Dźwignia skrzyni biegów jest typu „shift-bywire”, co oznacza, że zmienianie biegów
odbywa się elektronicznie, a nie mechanicznie.
Oznacza to prostszą zmianę biegów oraz ich
bardziej wyczuwalne przełożenia.
Prezentacja dźwigni zmiany biegów i położenia P
Położenie parkowania jest aktywowane przyciskiem P przy dźwigni zmiany biegów.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów.
Powiązane informacje
•
Położenia dźwigni sterującej
Po zaparkowaniu samochodu lub w czasie
rozruchu silnika należy włączyć położenie P.
Przed przełączeniem dźwigni w położenie parkowania należy zatrzymać samochód.
Prezentacja dźwigni zmiany biegów i układu biegów.
Aby zmienić położenie biegu, nacisnąć samopowrotną dźwignię skrzyni biegów do przodu
lub do tyłu albo w bok w celu włączenia ręcznej zmiany biegów.
Aby można było przełączyć dźwignię skrzyni
biegów z włączonego położenia parkowania,
trzeba wcisnąć pedał hamulca, a wyłącznik
zapłonu musi znajdować się w pozycji lub II.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Aby zaparkować, najpierw włączyć hamulec
postojowy, a następnie wybrać położenie parkowania.
OSTRZEŻENIE
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego. Włączenie biegu lub wybranie położenia P automatycznej skrzyni biegów nie
wystarcza do utrzymania samochodu w
miejscu w każdej sytuacji.
UWAGA
Aby można było zablokować samochód i
uzbroić autoalarm, dźwignia skrzyni biegów musi znajdować się w położeniu P.
Funkcje pomocnicze
Układ automatycznie włączy położenie P
•
po wyłączeniu samochodu w położeniu D
lub R.
•
jeśli kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy, podczas
gdy samochód jest uruchomiony, a dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P.
Aby zaparkować samochód bez zapiętego
pasa bezpieczeństwa i z otwartymi drzwiami
– wyłączyć położenie P, wybierając ponownie
położenie R lub D.
Jeśli samochód zostanie wyłączone w położeniu neutralnym, nie nastąpi automatyczne
przełączenie w położenie P. Ma to na celu
umożliwienie mycia samochodu w myjniach
wymagających przetaczania pojazdu przez
myjnię.
Położenie hamowania - B
Położenie biegu wstecznego – R
Wybrać położenie R, aby jechać do tyłu. Przed
przestawieniem dźwigni w położenie biegu
wstecznego należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne – N
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu
znajduje się w pozycji II i zostanie wciśnięty
pedał hamulca.
Położenie jazdy – D
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości
przyspieszenia i prędkości jazdy.
Podczas zmiany z położenia R w położenie D
samochód musi stać.
Prezentacja położeń hamowania na wyświetlaczu
kierowcy.
Przy wybranym położeniu B istnieje możliwość ręcznej zmiany biegów. Położenie B
można wybrać w dowolnym momencie podczas jazdy. Zwolnienie pedału przyspieszenia
powoduje włączenie hamowania silnikiem
elektrycznym z jednoczesnym doładowywaniem akumulatora układu hybrydowego.
Zapewnia to więcej możliwości doładowywania akumulatora układu hybrydowego, ponieważ ładowanie odbywa się również bez używania przez kierowcę pedału hamulca.
Wybrać położenie hamowania, przestawiając
dźwignię skrzyni biegów do tyłu z położenia
D. Wyświetlacz kierowcy pokazuje aktualnie
włączony bieg.
•
Aby zmienić bieg na kolejny wyższy,
nacisnąć dźwignię skrzyni biegów w
}}
495
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
prawo w kierunku znaku „+” (plus), a
następnie ją zwolnić.
Zmiana biegów za pomocą
manetek przy kierownicy*
•
Aby zmienić bieg na kolejny niższy, nacisnąć dźwignię skrzyni biegów w lewo w
kierunku znaku „–” (minus), a następnie ją
zwolnić.
Manetki przy kierownicy stanowią uzupełnienie dźwigni skrzyni biegów i umożliwiają
ręczną zmianę biegów bez zdejmowania rąk
z kierownicy.
•
Nacisnąć dźwignię skrzyni biegów do tyłu,
aby powrócić do położenia D.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
odpowiedniej dla danego biegu, skrzynia biegów automatycznie redukuje przełożenie,
zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu
pracy silnika.
Widok wyświetlacza kierowcy podczas zmiany biegów za pomocą manetek przy kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Blokada dźwigni skrzyni biegów
(Str. 497)
•
Zmiana biegów za pomocą manetek przy
kierownicy* (Str. 496)
•
Funkcja wymuszonej redukcji biegu przy
przyspieszaniu (kick-down) (Str. 498)
„-”: Włącza następny niższy bieg.
„+”: Włącza następny wyższy bieg.
Włączanie manetek przy kierownicy
Aby możliwa była zmiana biegów za pomocą
manetek przy kierownicy, trzeba je najpierw
aktywować:
–
496
Pociągnąć jedną z manetek w kierunku
kierownicy.
> Cyfra na wyświetlaczu kierowcy wskazuje aktualny bieg.
Wyświetlacz kierowcy w czasie zmiany biegów za
pomocą manetek przy kierownicy w trybie manualnej
zmiany biegów.
Przełączanie
Aby przełączyć bieg o jeden stopień:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
–
Pociągnąć jedną z manetek do tyłu – w
kierunku kierownicy – i zwolnić ją.
Zmiana biegu następuje po każdym pociągnięciu manetki, o ile prędkość obrotowa silnika
nie wykracza poza dopuszczalny zakres. Po
każdej zmianie biegu cyfra pokazywana na
wyświetlaczu kierowcy zmienia się, wskazując
aktualnie włączony bieg.
Wyłączanie funkcji
Wyłączenie ręczne w położeniu biegu D i B
– Aby wyłączyć manetki przy kierownicy,
należy pociągnąć prawą manetkę (+) w
kierunku kierownicy i przytrzymać ją w
tym położeniu, aż zgaśnie cyfra wskazująca aktualny bieg na wyświetlaczu kierowcy.
> Skrzynia biegów wraca do położenia D
lub B, zależnie od położenia, które było
wybrane przed włączeniem manetek.
Wyłączenie automatyczne
W położeniu biegu D manetki przy kierownicy
są dezaktywowane po krótkiej chwili, jeśli nie
są używane. Jest to sygnalizowane zgaśnięciem cyfry wskazującej aktualny bieg.
Automatyczna dezaktywacja nie działa w
położeniu biegu B.
Powiązane informacje
•
•
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Pozycje automatycznej skrzyni biegów
(Str. 494)
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 499)
Blokada dźwigni skrzyni biegów
Blokada dźwigni skrzyni biegów zapobiega
przypadkowej zmianie położenia dźwigni
automatycznej skrzyni biegów.
Automatyczna blokada dźwigni
skrzyni biegów
Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów jest wyposażona w specjalne funkcje
bezpieczeństwa.
Przełączenie z położenia parkowania – P
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu
znajduje się w pozycji II i zostanie wciśnięty
pedał hamulca.
Przełączenie z położenia neutralnego – N
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona
w położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu
znajduje się w pozycji II i zostanie wciśnięty
pedał hamulca.
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy
Jeśli dźwignia zmiany biegów jest zablokowana, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się
}}
497
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
komunikat np. Dźw. zmiany biegów Wciśnij
pedał hamulca, aby aktyw. dźw. zm. bieg..
Dźwignia zmiany biegów nie blokowana
mechanicznie.
Powiązane informacje
•
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Pozycje automatycznej skrzyni biegów
(Str. 494)
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kickdown)
Funkcja wymuszonej redukcji biegu służy do
uzyskania maksymalnego przyspieszenia, np.
przy wyprzedzaniu.
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Skrzynia biegów nie pozwala na wymuszoną
redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost
prędkości obrotowej silnika mogący doprowadzić do uszkodzenia silnika. Próba ręcznej
redukcji biegu również nie spowoduje wtedy
zmiany biegu.
W przypadku wymuszonej redukcji biegu
samochód może zredukować bieg o jedno lub
kilka przełożeń na raz, zależnie od prędkości
obrotowej silnika. Samochód włącza wyższy
bieg, gdy silnik osiągnie maksymalną pręd-
498
kość obrotową, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
Powiązane informacje
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wskaźnik zmiany biegu
Powiązane informacje
Wskaźnik zmiany biegu na wyświetlaczu kierowcy pokazuje aktualnie włączony podczas
manualnej zmiany bieg oraz odpowiedni pod
kątem optymalnego zużycia paliwa moment
do włączenia następnego biegu.
Aby jazda w trybie manualnej zmiany biegów
była ekonomiczna, ważne jest korzystanie z
właściwych biegów oraz ich zmienianie w
odpowiednim momencie.
•
Automatyczna skrzynia biegów (Str. 493)
Napęd na wszystkie koła
Napęd na wszystkie koła (AWD6) oznacza, że
napędzane są równocześnie wszystkie cztery
koła samochodu, co poprawia trakcję.
Silnik elektryczny napędzający tylne koła
pozwala realizować funkcję elektrycznego
napędu na wszystkie koła. Charakterystyka
napędu na wszystkie koła różni się w zależności od wybranego trybu jazdy.
Powiązane informacje
•
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Skrzynia biegów (Str. 493)
Wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu kierowcy5.
Wskaźnik zmiany biegu jest wyświetlany w
położeniu biegu B. Wskaźnik zmiany biegu na
wyświetlaczu kierowcy pokazuje aktualny bieg
i sygnalizuje zalecaną zmianę biegu na wyższy
za pomocą migającego znaku plus.
5 Ilustracja ma charakter
6 All Wheel Drive
schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
499
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Układy napędowe
rusznik silnika spalinowego. Może wspomagać silnik spalinowy dodatkową energią elektryczną.
Napęd Volvo Twin Engine stanowi połączenie
silnika spalinowego, który napędza przednie
koła i silnika elektrycznego, który napędza
tylne koła.
Silnik elektryczny – Napędza samochód
podczas jazdy na napędzie elektrycznym.
W razie potrzeby zapewnia dodatkowy
moment obrotowy i moc podczas przyspieszania. Pozwala realizować funkcję
elektrycznego napędu na wszystkie koła.
Odzyskuje energię hamowania, przetwarzając ją w energię elektryczną.
Dwa układy napędowe
Zależnie od wybranego przez kierowcę trybu
pracy napędu i dostępnej energii elektrycznej,
wspomniane dwa układy napędowe mogą być
wykorzystywane albo oddzielnie albo równolegle.
Energię do silnika elektrycznego dostarcza
akumulator układu hybrydowego zamontowany w konsoli między fotelami. Akumulator
układu hybrydowego można naładować z
gniazda sieciowego lub na specjalnej stacji
ładowania. Silnik spalinowy może też za
pomocą specjalnego generatora wysokiego
napięcia ładować akumulator układu hybrydowego.
Zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny są w stanie wytwarzać siłę napędową
przekazywaną bezpośrednio na koła. Zaawansowany układ sterowania pozwala połączyć
właściwości obu układów napędowych w celu
zapewnienia optymalnej ekonomii jazdy.
Akumulator układu hybrydowego – Zadaniem akumulatora układu hybrydowego
jest magazynowanie energii. Gromadzi on
energię podczas ładowania z sieci elektrycznej, w trakcie hamowania regeneracyjnego lub z generatora wysokiego
napięcia. Dostarcza on energii do jazdy na
napędzie elektrycznym, a także do tymczasowego uruchomienia zasilanej elektrycznie klimatyzacji podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
Silnik spalinowy – Silnik spalinowy uruchamia się, gdy poziom energii w akumulatorze układu hybrydowego jest niedostateczny do uzyskania mocy silnika żądanej
przez kierowcę.
Generator wysokiego napięcia7 – Ładuje
akumulator układu hybrydowego. Roz-
7
500
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – Połączony generator wysokiego napięcia i rozrusznik.
Powiązane informacje
•
Informacje ogólne na temat opcji Twin
Engine (Str. 452)
•
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego w modelu Twin Engine (Str. 501)
•
•
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Skrzynia biegów (Str. 493)
Czynniki wpływające na zasięg podczas
jazdy na napędzie elektrycznym
(Str. 512)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego w modelu Twin
Engine
mogą być zmniejszone, co ma wpływ na to,
jak często będzie uruchamiany automatycznie
silnik spalinowy.
Zaawansowany układ sterujący określa
zasięg, w jakim samochód będzie napędzany
przez silnik spalinowy, silnik elektryczny lub
oba równocześnie. Podczas jazdy na napędzie elektrycznym może czasami zachodzić
potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego z uwagi na okoliczności
zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną, co jest całkowicie normalne.
Ponadto silnik spalinowy włącza się zawsze,
gdy akumulator układu hybrydowego osiągnie swój najniższy stan naładowania.
Ograniczanie emisji
Ustawienia klimatyzacji w niskich
temperaturach
W niskich temperaturach zewnętrznych silnik
spalinowy uruchamia się czasami automatycznie w celu zapewnienia żądanej temperatury i
jakości powietrza w kabinie pasażerskiej. Na
długość czasu pracy silnika spalinowego
mogą mieć wpływ następujące czynniki
•
•
•
obniżenie temperatury
W celu zapewnienia jak najbardziej energooszczędnego działania układu ograniczania
emisji, silnik spalinowy musi po uruchomieniu
pracować przez kilka minut. Czas pracy silnika
spalinowego zależy od temperatury katalizatora.
Powiązane informacje
•
•
•
Układy napędowe (Str. 500)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
Tryby jazdy (Str. 501)
Tryby jazdy
Wybór trybu jazdy wpływa na charakterystykę jezdną samochodu i pozwala wzbogacić
wrażenia z jazdy oraz ułatwić prowadzenie
samochodu w określonych sytuacjach.
Korzystając z trybów jazdy, można szybko
uzyskać dostęp do licznych funkcji i ustawień
samochodu, zaspokajających różne potrzeby
podczas jazdy. Poszczególne tryby jazdy są
dostosowane w taki sposób, by zapewnić
optymalną charakterystykę jazdy:
•
•
•
•
•
•
Układ kierowniczy
Silnik/skrzynia biegów/napęd na wszystkie koła
Hamulce
Poziom amortyzacji
Wyświetlacz kierowcy
Ustawienia klimatyzacji
Wybrać tryb jazdy dostosowany do aktualnych
warunków jazdy. Należy pamiętać, że nie
wszystkie tryby jazdy są dostępne w każdej
sytuacji.
zmniejszenie prędkości dmuchawy
włączenie trybu jazdy Pure.
Jazda na napędzie elektrycznym w
niskich lub wysokich temperaturach
W niskich lub wysokich temperaturach zasięg
i moc samochodu na napędzie elektrycznym
}}
501
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Dostępne do wyboru tryby jazdy
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że samochód nie emituje
odgłosów pracy silnika, gdy jest napędzany
tylko przez silnik elektryczny i dlatego
może być trudny do zauważenia dla dzieci,
pieszych, rowerzystów i zwierząt. Dotyczy
to w szczególności jazdy z niską prędkością, na przykład na parkingu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zostawiać samochodu w niewietrzonym miejscu z włączonym trybem
jazdy i wyłączonym silnikiem spalinowym
— przy niskim poziomie energii w akumulatorze napędu hybrydowego następuje
automatyczny rozruch silnika, a towarzyszące temu spaliny mogłyby spowodować
poważne obrażenia u ludzi i zwierząt.
Hybrid
• Jest to normalny tryb samochodu, w którym silnik elektryczny i silnik spalinowy
współpracują ze sobą.
W chwili uruchomienia samochodu znajduje
się on w trybie Hybrid. Układ sterujący wykorzystuje zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy – indywidualnie lub równolegle – oraz
dostosowuje ich wykorzystanie pod względem osiągów, zużycia paliwa i komfortu. Możliwość wykorzystania wyłącznie napędu elek-
502
trycznego zależy od poziomu energii w akumulatorze układu hybrydowego oraz na przykład od zapotrzebowania na ogrzewanie lub
chłodzenie kabiny pasażerskiej.
Jeśli dostępna moc jest duża, możliwa jest
jazda tylko z napędem elektrycznym. Po wciśnięciu pedału przyspieszenia uruchamiany jest
tylko silnik elektryczny, aż do osiągnięcia
określonego położenia. Silnik spalinowy uruchamia się, gdy położenie to zostanie przekroczone, a poziom energii w akumulatorze jest
niedostateczny do uzyskania mocy silnika
żądanej przez kierowcę za pomocą pedału
przyspieszenia.
Przy niskim poziomie energii (akumulator
układu hybrydowego prawie wyczerpany)
konieczne jest utrzymywanie poziomu energii
w akumulatorze, co prowadzi do częstszego
uruchamiania silnika spalinowego. Naładować
akumulator układu hybrydowego z gniazda
230 V prądu zmiennego za pomocą przewodu
ładującego lub aktywować opcję Charge w
oknie funkcji, aby przywrócić możliwość jazdy
tylko z wykorzystaniem energii elektrycznej.
Tryb jazdy został opracowany pod kątem
niskiego zużycia energii przy mieszanej pracy
silnika elektrycznego i spalinowego, bez uszczerbku dla komfortu klimatycznego i wygody
jazdy. Gdy wymagane jest większe przyspieszenie, użyta zostaje maksymalna dodatkowa
moc z elektrycznego układu napędowego.
Ponadto samochód wykrywa, czy warunki
jazdy wymagają napędu na wszystkie koła, i
włącza go w razie stwierdzenia takiej
potrzeby. Napęd na wszystkie koła oraz
dodatkowa moc elektryczna są zawsze
dostępne, niezależnie od stanu naładowania
akumulatora.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Informacje na wyświetlaczu kierowcy
Podczas jazdy w trybie hybrydowym wyświetlacz kierowcy pokazuje wskaźnik napędu
hybrydowego. Wskazówka na wskaźniku
napędu hybrydowego pokazuje, ile energii
żąda kierowca za pomocą pedału przyspieszenia. Oznaczenie między symbolem błyskawicy
a symbolem kropli pokazuje ilość dostępnej
energii.
Wyświetlacz kierowcy dla trybu napędu z silnikiem
elektrycznym i silnikiem spalinowym.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje
również odzysk energii do akumulatora (regenerację) w czasie lekkiego
hamowania.
Pure
• Należy jechać samochodem na silniku
elektrycznym, przy możliwie najmniejszym
zużyciu energii oraz możliwie najniższej
emisji dwutlenku węgla.
Ten tryb jazdy daje priorytet jeździe na akumulatorze napędu hybrydowego. Oznacza to na
przykład, że wydajność pewnych ustawień klimatyzacji jest zredukowana w celu zapewnienia maksymalnego zasięgu na samym napędzie elektrycznym.
Tryb Pure jest dostępny, gdy poziom energii
zmagazynowanej w akumulatorze układu
hybrydowego jest wystarczająco wysoki. W
trybie Pure uruchamiany jest także silnik spalinowy, jeśli poziom energii w akumulatorze za
bardzo się obniży. Silnik spalinowy zostaje
także uruchomiony:
•
gdy prędkość przekroczy 125 km/h
(78 mph)
•
gdy kierowca zażąda większej siły napędowej, niż może dostarczyć napęd elektryczny
•
w przypadku ograniczeń któregoś z układów/podzespołów, np. przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Tryb jazdy jest dostosowany do zapewnienia
maksymalnego zasięgu na napędzie elektrycznym; został on opracowany przede wszystkim
pod kątem ruchu miejskiego. Pure oznacza
najniższy poziom spalania — także wtedy, gdy
akumulator napędu hybrydowego jest rozładowany. Temperatura w kabinie pasażerskiej jest
regulowana zgodnie z ustawieniem ECO, a w
śliskich warunkach drogowych można zezwolić na większe buksowanie kół przed automa-
tycznym włączeniem napędu na wszystkie
koła.
Klimatyzacja ECO
W trybie jazdy Pure zostaje automatycznie
aktywowany tryb ECO układu klimatyzacji
kabiny pasażerskiej w celu zredukowania
zużycia energii.
UWAGA
Gdy tryb jazdy Pure jest aktywny, niektóre
parametry w ustawieniach układu klimatyzacji są zmienione, a działanie niektórych
odbiorników elektrycznych jest ograniczone. Niektóre ustawienia można przywrócić ręcznie, ale pełną funkcjonalność
odzyskuje się tylko po wyjściu z trybu jazdy
Pure lub dostosowaniu trybu jazdy
Individual z pełną funkcjonalnością klimatyzacji.
W razie problemów związanych z zaparowaniem nacisnąć przycisk usuwania zaparowania
i oblodzenia szyb, który działa normalnie.
}}
503
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Constant AWD
• Zoptymalizowany napęd na wszystkie
koła pozwala poprawić trzymanie się drogi
i trakcję samochodu.
Tryb jazdy blokuje samochód w położeniu
napędu na wszystkie koła. Odpowiednio
dobrana dystrybucja momentu obrotowego
pomiędzy osią przednią a tylną zapewnia
dobrą trakcję, stabilność i przyczepność, przykładowo na śliskich drogach, podczas jazdy z
ciężką przyczepą, a także podczas holowania.
Tryb jazdy Constant AWD jest zawsze
dostępny, niezależnie od stanu naładowania
akumulatora.
Pracuje zarówno silnik spalinowy, jak i silnik
elektryczny w celu napędzania wszystkich
czterech kół, co powoduje zwiększone zużycie
paliwa.
W innych trybach jazdy samochód automatycznie dostosowuje potrzebę korzystania z
napędu na wszystkie koła do nawierzchni i w
razie potrzeby może włączyć silnik elektryczny
lub uruchomić silnik spalinowy.
Power
Samochód ma bardziej sportową charakterystykę i szybciej reaguje podczas przyspieszania.
•
Ten tryb jazdy odpowiednio wykorzystuje
połączoną moc z silnika spalinowego i elek8 Ilustracja
504
trycznego poprzez napędzanie samochodu na
przednie i tylne koła. Zmiany biegów są dokonywane szybciej i są bardziej precyzyjne, a
skrzynia biegów daje priorytet biegom zapewniającym lepszą trakcję. Reakcje układu kierowniczego są szybsze, a amortyzatory są
twardsze.
terystyką jezdną. Ustawienia te zostają zapisane w indywidualnym profilu kierowcy.
Indywidualny tryb jazdy jest dostępny tylko
wtedy, gdy zostanie najpierw aktywowany na
wyświetlaczu centralnym.
Pracuje zarówno silnik spalinowy, jak i silnik
elektryczny w celu napędzania wszystkich
czterech kół, co powoduje zwiększone zużycie
paliwa.
Ten tryb jazdy jest dostosowany do maksymalnych osiągów i szybkiej reakcji samochodu
podczas przyspieszania. Zmienia on reakcję
pedału przyspieszenia silnika spalinowego,
schemat przełożenia biegów oraz układ ciśnienia ładowania. Ustawienia zawieszenia,
układu kierowniczego i reakcji hamulców również są jak najlepsze. Tryb jazdy Power jest
zawsze dostępny, niezależnie od stanu naładowania akumulatora.
Tryb Power jest również dostępny w wersji
Polestar Engineered*.
Individual
• Dostosowywanie trybu jazdy do indywidualnych preferencji.
Wybrać wyjściowy tryb jazdy, a następnie
zmienić ustawienia zgodnie z żądaną charak-
Widok ustawień8 indywidualnego trybu jazdy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
2. Nacisnąć My Car Indywidualny tryb
jazdy i wybrać Indywidualny tryb jazdy.
moc, przekazywanego przez kierowcę za
pomocą pedału przyspieszenia.
3. W pozycji Zaprogramowane tryby
wybrać wyjściowy tryb jazdy spośród
następujących opcji: Pure, Hybrid,
Power lub Polestar Engineered*.
Występują również przypadki, w których tymczasowe ograniczenia w systemie lub funkcje
sterowane według wymogów prawnych,
mających na celu utrzymanie niskiego
poziomu ogólnych emisji substancji szkodliwych z samochodu, mogą powodować użycie
silnika spalinowego w większym stopniu.
Dostępne możliwości regulacji dotyczą
ustawień następujących funkcji:
Wyświetlacz kierowcy
•
• Siła wspomagania układu
kierowniczego
• Charakterystyka układu
napędowego
• Charakterystyka hamulców
• Regulacja zawieszenia
• Klimatyzacja ECO
Korzystanie z silnika elektrycznego lub
spalinowego
Zaawansowany układ sterujący określa zasięg,
w jakim samochód będzie napędzany przez
silnik spalinowy, silnik elektryczny lub oba
równocześnie.
Jego główną funkcją jest możliwie najbardziej
efektywne wykorzystanie silnika spalinowego
lub elektrycznego oraz dostępnej energii elektrycznej akumulatora napędu hybrydowego z
uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych trybów jazdy oraz zapotrzebowania na
Zmiana trybu jazdy
Wybrać tryb jazdy dostosowany do aktualnych warunków jazdy.
Do zmiany trybu jazdy służy przełącznik w
konsoli środkowej.
Należy pamiętać, że nie wszystkie tryby jazdy
są dostępne w każdej sytuacji.
Aby zmienić tryb jazdy:
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 505)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
Planowanie wykorzystania energii w trybie
napędu hybrydowego na podstawie
danych mapy* (Str. 506)
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 94)
Informacje ogólne na temat opcji Twin
Engine (Str. 452)
1.
Nacisnąć przełącznik trybu jazdy DRIVE
MODE.
> Na wyświetlaczu centralnym pojawia
się wyskakujące menu.
2. Przewinąć pokrętło w górę lub w dół, aż
do zaznaczenia żądanego trybu jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 505
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
3. Nacisnąć przełącznik trybu jazdy lub bezpośrednio ekran dotykowy, aby potwierdzić wybór.
> Wybrany tryb jazdy jest pokazywany na
wyświetlaczu kierowcy.
Powiązane informacje
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Planowanie wykorzystania energii
w trybie napędu hybrydowego na
podstawie danych mapy*
Tryb jazdy Hybrid to normalny tryb samochodu, w którym silnik elektryczny i silnik
spalinowy pracują indywidualnie lub współpracują ze sobą w trybie napędu hybrydowego. Jeśli w systemie nawigacyjnym* został
wybrany punkt docelowy, funkcja Predictive
Efficiency9 planuje inteligentne zużycie energii elektrycznej na całej trasie na podstawie
danych mapy.
Zużycie paliwa może zostać zredukowane w
porównaniu z normalnym trybem hybrydowym, w którym samochód najpierw jest napędzany elektrycznie, a następnie po wyczerpaniu akumulatora układu hybrydowego zostaje
przełączony na silnik spalinowy.
Funkcjonowanie
Jeśli odległość do wybranego punktu docelowego jest większa niż szacunkowy zasięg na
napędzie elektrycznym, funkcja ta planuje
korzystanie z energii elektrycznej w taki sposób, aby wykorzystanie energii było jak najbardziej efektywne na całym dystansie do pokonania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których
normalny napęd hybrydowy zużywa dużą
część energii elektrycznej na przykład do jazdy
z wysoką prędkością po autostradzie na napędzie elektrycznym, a następnie wykorzystuje
9 Dotyczy
506
silnik spalinowy do jazdy miejskiej z niską
prędkością.
Największą oszczędność paliwa uzyskuje się
wtedy, gdy:
•
dystans do pokonania zaczyna się od
jazdy po autostradzie
•
dystans do pokonania wynosi od 50 do
100 km (30 do 60 mil)
•
akumulator układu hybrydowego jest całkowicie naładowany w chwili wyjazdu.
Warunki działania funkcji
Aby funkcja ta mogła działać, wymagane jest
spełnienie szeregu warunków:
•
W systemie nawigacyjnym jest wyznaczony punkt docelowy, a odległość do
celu jest większa niż zasięg na samym
napędzie elektrycznym.
•
•
•
Wybrany jest tryb jazdy Hybrid.
Funkcje Hold i Charge są wyłączone.
Akumulator układu hybrydowego jest
naładowany.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Jeśli samochód jest używany do dojazdów do
pracy i nie można go naładować w miejscu
zatrudnienia, miejsce to należy ustawić jako
cel pośredni, a dom — jako końcowy punkt
docelowy. Akumulator układu hybrydowego
tylko niektórych rynków.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
jest wówczas rozładowywany zarówno w drodze do miejsca pracy, jak i w drodze powrotnej.
Dodać podobne trasy dojazdowe, tzn. trasy
między dwoma punktami ładowania, jako
Ulubione w systemie nawigacyjnym, aby ułatwić sobie dojazd.
Powiązane informacje
•
•
Tryby jazdy (Str. 501)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
507
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
Poziom zawieszenia i amortyzacji samochodu są regulowane automatycznie.
Poziom amortyzacji (Four-C)
W samochodzie wyposażonym w zawieszenie
Four-C amortyzacja jest dostosowywana
odpowiednio do wybranego trybu jazdy i prędkości samochodu. Amortyzatory są normalnie
nastawione na optymalny komfort, ale ich cha-
rakterystyka jest dostosowywana przez cały
czas do nawierzchni drogi, przyspieszenia
samochodu, hamowania i pokonywania zakrętów.
Amortyzatory z ręczną regulacją siły
tłumienia*
W samochodach Polestar Engineered* istnieje
możliwość ręcznej regulacji siły tłumienia
amortyzatorów. Dostępne są trzy zalecane
pozycje: pozycja do jazdy sportowej, pozycja
engineered i pozycja do jazdy komfortowej.
Pozycja do jazdy sportowej
Wybranie pozycji do jazdy sportowej powoduje, że amortyzatory są twardsze.
Engineered, factory setting
Pozycja engineered jest przeznaczona do
codziennej jazdy.
Pozycja do jazdy komfortowej
Wybranie pozycji do jazdy komfortowej powoduje, że amortyzatory są bardziej miękkie.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Komunikat
Działanie
Zawieszenie
Działanie aktywnego zawieszenia zostało chwilowo ograniczone ze względu na intensywne
korzystanie z układu. Jeśli ten komunikat pojawia się często (np. kilka razy w tygodniu), należy
skontaktować się ze stacją obsługiA.
Tymczasowo ograniczone
osiągi
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
508
Tryby jazdy (Str. 501)
Zmiana ustawienia amortyzacji w wersji
Polestar Engineered* (Str. 509)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Zmiana ustawienia amortyzacji w
wersji Polestar Engineered*
Ustawienia amortyzatorów można dostosować do jazdy w innych warunkach lub na
określonej nawierzchni.
Umiejscowienie pokręteł
regulacyjnych
Dostępne są cztery pokrętła regulacyjne: dwa
dla przednich amortyzatorów i dwa dla tylnych. Pokrętła regulacyjne znajdują się nad
każdym kołem. W przypadku kół przednich
pokrętła regulacyjne są umieszczone pod
pokrywą silnika. W przypadku kół tylnych
pokrętła regulacyjne są umieszczone nad każdym kołem w nadkolu.
Obrócić pokrętło regulacyjne odpowiednio zgodnie z
ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w celu zmiany ustawienia.
Umiejscowienie pokrętła regulacyjnego, koło tylne.
UWAGA
Każde pokrętło regulacyjne ma łącznie 22
pozycje ustawień. Im bliżej wartości 0 jest
ustawione pokrętło regulacyjne, tym
twardsze są amortyzatory.
Zmiana ustawienia amortyzacji, przód
Przed przystąpieniem do regulacji upewnić
się, że pokrętło regulacyjne jest ustawione w
pozycji 0. Dzięki temu można łatwiej określić,
jaka pozycja jest ustawiona.
Obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu w celu wybrania
pozycji 0.
Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w celu wybrania żądanej pozycji.
> Następnie wykonać te same czynności
dla drugiego koła.
Zmiana ustawienia amortyzacji, tył
Tylne pokrętła regulacyjne znajdują się nad
kołem, wewnątrz nadkola. Aby uzyskać
dostęp do tylnych pokręteł, należy podnieść
samochód na podnośniku, patrz osobny rozdział.
Umiejscowienie pokrętła regulacyjnego, koło przednie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 509
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Obrócić pokrętło regulacyjne przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara w celu
wybrania żądanej pozycji.
> Po ustawieniu żądanej pozycji założyć
ochronną osłonę gumową. Następnie
wykonać te same czynności dla drugiego koła.
UWAGA
Pokrętło regulacyjne jest zabezpieczone gumową
osłoną.
Aby uzyskać optymalne osiągi, firma Volvo
zaleca ustawienie pokręteł regulacyjnych w
takiej samej pozycji na każdej osi.
Zalecane pozycje
Obrócić pokrętło regulacyjne odpowiednio zgodnie z
ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w celu zmiany ustawienia.
Zdjąć ochronną osłonę gumową zakrywającą pokrętło regulacyjne.
Obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu w celu wybrania
pozycji 0.
510
Pozycja
Przód
Tył
Pozycja do jazdy
sportowej
pozycja 2
pozycja 4
Engineered,
factory setting
pozycja 6
pozycja
9
Pozycja do jazdy
komfortowej
pozycja
12
pozycja
15
Powiązane informacje
•
•
Zasady ekonomicznej jazdy
Prowadzić ekonomicznie i w sposób przyjazny dla środowiska, jeżdżąc spokojnie i
przewidując rozwój sytuacji na drodze.
Dostosowywać styl jazdy i prędkość do
warunków jazdy.
Aby osiągnąć jak najdłuższy zasięg i jak najmniejsze zużycie energii przez napęd Twin
Engine, należy uwzględnić poniższe uwagi:
Ładowanie
• Samochód należy regularnie ładować z
obwodu zasilania sieciowego. Dobrym
nawykiem jest rozpoczynanie podróży
zawsze z w pełni naładowanym akumulatorem układu hybrydowego.
•
•
Znaleźć lokalizację stacji ładowania.
W miarę możliwości należy wybrać
miejsce postojowe ze stanowiskiem do
ładowania.
UWAGA
Samochód należy ładować z sieci elektrycznej jak najczęściej!
Podnoszenie samochodu (Str. 660)
Regulacja wysokości zawieszenia* i
poziom amortyzacji (Str. 508)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przygotowanie do jazdy
• Samochód należy w miarę możliwości
przygotować do jazdy używając przewodu
ładującego podłączonego do obwodu
zasilania sieciowego.
•
Należy unikać parkowania samochodu w
sposób powodujący wychładzanie lub
przegrzewanie wnętrza podczas parkowania. Samochód należy parkować np. w klimatyzowanym garażu.
•
Podczas krótkiej jazdy po przygotowaniu
kabiny pasażerskiej do jazdy przy wysokiej
temperaturze zewnętrznej należy, o ile to
możliwe, wyłączyć dmuchawę układu
wentylacji lub klimatyzację.
•
Jeśli przygotowanie do jazdy, gdy na zewnątrz jest zimno, nie jest możliwe, należy
przede wszystkim korzystać z ogrzewania
siedzenia oraz ogrzewania kierownicy.
Należy unikać ogrzewania całego wnętrza,
które pobiera energię elektryczną z akumulatora napędu hybrydowego.
Jazda
• Aby uzyskać jak najniższe zużycie energii
elektrycznej, włączyć tryb jazdy Pure.
•
Należy jeździć ze stałą prędkością oraz
utrzymywać odpowiednią odległość do
innych pojazdów i obiektów w celu unikania hamowania. Ten styl jazdy pozwala
osiągnąć najniższe zużycie energii.
•
•
Zapotrzebowanie na moc należy równoważyć za pomocą pedału przyspieszenia.
Należy korzystać ze wskaźnika dostępnej
mocy silnika elektrycznego na wyświetlaczu kierowcy, aby uniknąć niepotrzebnego
uruchamiania silnika spalinowego. Silnik
elektryczny jest bardziej wydajny od silnika spalinowego, zwłaszcza na małych
prędkościach.
•
Przy niskiej temperaturze zewnętrznej
należy, o ile to możliwe, zredukować elektryczne podgrzewanie szyb, lusterek, siedzeń i kierownicy.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie
– dla uzyskania optymalnych rezultatów
stosować ekonomiczne
ciśnienie w oponach (ECO).
Jeśli hamowanie jest konieczne – należy
hamować delikatnie wciskając pedał
hamulca, ponieważ powoduje to ponowne
ładowanie akumulatora napędu hybrydowego. Funkcja hamowania regeneracyjnego jest zintegrowana z pedałem
hamulca, a jej działanie może zostać
wzmocnione poprzez hamowanie silnikiem elektrycznym w położeniu B skrzyni
biegów.
•
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
energii – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera.
•
Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie,
tym większe zużycie energii.
•
Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują zwiększony opór powietrza, prowadząc do wzrostu zużycia energii – dlatego
gdy tylko nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
•
Unikać jazdy z otwartymi oknami.
•
Duża prędkość skutkuje wzrostem zużycia
energii elektrycznej - opór powietrza
wzrasta wraz z prędkością.
•
W czasie podróży z dużą prędkością,
trwających dłużej niż zasięg napędu elektrycznego, należy aktywować funkcję
Hold w widoku funkcji.
•
O ile to możliwe, należy unikać używania
funkcji Charge do ładowania akumulatora
układu hybrydowego. Ładowanie za
pomocą silnika spalinowego zwiększa
zużycie paliwa i wiąże się ze zwiększoną
emisją dwutlenku węgla.
Nie przytrzymywać samochodu w miejscu
na pochyłości za pomocą pedału przyspieszenia. Zamiast tego używać pedału
hamulca.
}}
511
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 32)
•
Planowanie wykorzystania energii w trybie
napędu hybrydowego na podstawie
danych mapy* (Str. 506)
•
Czynniki wpływające na zasięg podczas
jazdy na napędzie elektrycznym
(Str. 512)
•
•
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 94)
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
(Str. 614)
Czynniki wpływające na zasięg
podczas jazdy na napędzie
elektrycznym
Zasięg samochodu na napędzie elektrycznym
zależy od wielu czynników. Możliwość uzyskania dalekich zasięgów różni się w zależności od okoliczności i warunków jazdy
samochodem.
Certyfikowana wartość zasięgu samochodu na
napędzie elektrycznym nie powinna być interpretowana jako zasięg przewidywany. Wartość certyfikowana jest wartością porównawczą uzyskiwaną na podstawie specjalnych
cykli jazdy UE. Rzeczywisty zasięg zależy od
szeregu czynników.
•
warunki drogowe i stan nawierzchni.
Tabela pokazuje przybliżoną zależność między
temperaturą zewnętrzną a zasięgiem w samochodzie z wyłączoną klimatyzacją kabiny
pasażerskiej i w samochodzie z normalnie
działającą klimatyzacją kabiny pasażerskiej.
Wyższa temperatura zewnętrzna na w pewnym stopniu pozytywny wpływ na zasięg.
Temperatura
zewnętrzna
Wyłączona
klimatyzacja kabiny
pasażerskiej
Normalna
klimatyzacja kabiny
pasażerskiej
Czynniki wpływające na zasięg
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
Kierowca może wpływać na niektóre z tych
czynników, ale nie ma wpływu na wiele
innych.
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C (14 °F)
70 %
40 %
Najdłuższy zasięg uzyskuje się w bardzo
sprzyjających warunkach, gdy wszystkie czynniki mają na to pozytywny wpływ.
Czynniki, na które kierowca nie ma wpływu
Istnieje kilka czynników zewnętrznych, które
w różnym stopniu wpływają na zasięg:
•
•
•
•
512
sytuacja na drodze
jazda na krótkich dystansach
topografia
temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Czynniki, na które kierowca ma wpływ
Kierowca powinien mieć świadomość, że
poprzez energooszczędną jazdę i obsługę
samochodu może wpływać na następujące
czynniki ograniczające zasięg:
•
•
•
•
•
•
•
UWAGA
regularne ładowanie
Przygotowanie
•
Wartości podane w tabelach dotyczą
nowego samochodu.
•
Nie są to wartości bezwzględne i
zależą od stylu jazdy, warunków środowiskowych oraz innych czynników
zewnętrznych.
tryb jazdy Pure
Ustawienia klimatyzacji
Powiązane informacje
prędkość i przyspieszanie
•
•
•
Funkcja Hold
opony i ciśnienie w oponach.
Tabela pokazuje przybliżoną zależność pomiędzy stałą prędkością jazdy a zasięgiem, gdzie
niższa stała prędkość ma pozytywny wpływ
na zasięg jazdy.
Stała prędkość
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
Funkcja Hold i Charge
W niektórych sytuacjach użyteczna może
okazać się możliwość kontrolowania stanu
naładowania baterii układu hybrydowego w
czasie jazdy. Taką możliwość zapewniają
funkcje Hold i Charge.
Funkcje Hold i Charge są dostępne we
wszystkich trybach jazdy. Aktywowanie trybu
jazdy Pure powoduje wyłączenie funkcji.
Przyciski funkcji Hold i Charge
Funkcja Hold i Charge (Str. 513)
Funkcje te można włączyć w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Tryby jazdy (Str. 501)
Hold
Poz. baterii podtrz. do
późn. wykorzystania.
Funkcja ta utrzymuje poziom
naładowania akumulatora
układu hybrydowego dla
napędu elektrycznego i
zachowuje dostępną energię do późniejszego
wykorzystania, np. na czas jazdy w warunkach
miejskich lub w terenie zabudowanym.
Samochód działa jak w normalnym trybie
hybrydowym z rozładowanym akumulatorem,
przy czym, na przykład oprócz odzyskiwania
energii powstającej podczas hamowania, silnik spalinowy jest uruchamiany częściej w
celu utrzymania stanu naładowania akumulatora.
}}
513
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Przygotowanie do dłuższej
podróży
Charge
Silnik ładuje akumulator
hybrydowy.
Przed wyjazdem samochodem na urlop lub
przed inną długą podróżą funkcje i wyposażenie samochodu trzeba sprawdzić szczególnie
dokładnie.
Sprawdzić, czy
Funkcja ta ładuje akumulator
układu hybrydowego za
pomocą silnika spalinowego,
by napęd elektryczny można
było wykorzystać w większym stopniu
później.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Gdy aktywna jest funkcja Charge, we wskaźniku akumulatora układu hybrydowego widoczny jest symbol
.
•
silnik pracuje normalnie i zużycie paliwa
jest na zwykłym poziomie
•
nie ma wycieków (paliwa, oleju lub innych
płynów)
•
•
hamulce działają prawidłowo
•
głębokość bieżnika i ciśnienie powietrza w
oponach są wystarczające. Założyć opony
zimowe w przypadku wyjazdu w rejony,
gdzie na drogach istnieje ryzyko zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni
•
ładowanie akumulatora rozruchowego jest
odpowiednie
Powiązane informacje
•
•
Gdy aktywna jest funkcja Hold, we wskaźniku akumulatora układu hybrydowego widoczny jest symbol
.
514
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 94)
•
•
wszystkie światła działają – wyregulować
wysokość reflektorów, jeśli samochód jest
obciążony dużym ładunkiem
pióra wycieraczek są w dobrym stanie
w samochodzie znajduje się trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelka odblaskowa – jest
to wymóg prawny w niektórych krajach.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Powiązane informacje
•
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
(Str. 614)
•
•
•
•
•
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 733)
Jazda zimą
Jazda zimą (Str. 515)
Jest ważne, aby przed sezonem zimowym
przeprowadzić pewne czynności kontrolne w
celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
samochodu.
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 510)
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Ustawienia modemu samochodu*
(Str. 587)
•
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
(Str. 648)
•
•
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 529)
Pilot Assist* (Str. 335)
•
W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia
(Str. 632)
Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać 50% glikolu. Mieszanina ta
chroni silnik przed zamarzaniem do temperatury około -35 °C (-31 °F). Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów zawierających glikol.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
•
Należy kontrolować stan akumulatora rozruchowego i stopień jego naładowania.
Warunki zimowe stawiają wysokie wyma-
gania akumulatorowi rozruchowemu, a
niska temperatura powoduje obniżenie
jego pojemności.
•
Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
Śliska nawierzchnia drogi
W celu uzyskania optymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie koła opon zimowych, jeśli zachodzi
ryzyko występowania śniegu lub lodu.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe
nie są dopuszczone do użytku we wszystkich krajach.
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Opony zimowe (Str. 630)
Łańcuchy przeciwpoślizgowe (Str. 631)
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 486)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
(Str. 486)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 515
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
•
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 715)
Jazda przez wodę
Akumulator (Str. 671)
Brodzenie oznacza, że samochód przejeżdża
przez wodę na przykład na zalanej drodze.
Podczas jazdy przez wodę trzeba zachować
dużą ostrożność.
Aby uniknąć uszkodzenia samochodu podczas
jazdy przez wodę, należy przestrzegać następujących zaleceń:
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej (Str. 713)
•
Uzupełnianie płynu chłodzącego
(Str. 668)
•
Warunki eksploatacji niekorzystne dla
oleju silnikowego (Str. 729)
•
516
Niektóre części samochodu (np. silnik,
skrzynia biegów, układ napędowy i
podzespoły elektryczne) mogą ulec uszkodzeniu podczas przejeżdżania przez wodę
sięgającą powyżej podłogi pojazdu. Uszkodzenia podzespołów spowodowane przez
zanurzenie w wodzie, blokadę wodną lub
brak oleju nie są objęte gwarancją.
Poziom wody nie może być wyższy od
poziomu podłogi samochodu. W miarę
możliwości należy przed pokonaniem
przeszkody wodnej sprawdzić głębokość
w najgłębszym punkcie. Szczególną
ostrożność należy zachować podczas
przejeżdżania przez wodę płynącą.
•
Należy jechać z prędkością odpowiadającą zwykłej prędkości spacerowej.
•
Nie wolno zatrzymywać samochodu w
wodzie. Wjeżdżając lub wyjeżdżając z
wody należy zachować ostrożność.
•
Należy pamiętać, że fale powodowane
przez nadjeżdżających z przeciwka innych
uczestników ruchu drogowego mogą spowodować podniesienie poziomu wody
powyżej poziomu podłogi samochodu.
•
WAŻNE
Należy unikać brodzenia w słonej wodzie
(ryzyko korozji).
W przypadku zgaśnięcia silnika w trakcie
przejazdu przez wodę nie należy próbować
go ponownie uruchomić. Samochód należy
wówczas wyciągnąć z wody i przetransportować na lawecie do stacji obsługi.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Po wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
Po przejechaniu przez wodę i błoto należy w
razie potrzeby oczyścić styki złącza przyczepy.
Powiązane informacje
•
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 537)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
UWAGA
Po otwarciu klapki wlewu paliwa tankowanie trzeba rozpocząć w ciągu około 15
minut. Po upływie tego czasu zawór, który
został otwarty poprzez naciśnięcie przycisku w celu otwarcia klapki wlewu paliwa,
zostaje zamknięty i tankowanie nie jest już
możliwe, ponieważ końcówka pompy
paliwa zostaje odcięta.
Aby odblokować klapkę wlewu paliwa, należy
nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
Strzałka obok symbolu zbiornika na wyświetlaczu kierowcy wskazuje, po której
stronie samochodu znajduje
się klapka wlewu paliwa.
1.
Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
> Wyrównywanie ciśnienia w zbiorniku
paliwa powoduje pewne opóźnienie w
otwarciu klapki. Na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Przygot.
do tankow. Wlew paliwa zostanie
otwarty po zakończeniu, a gdy układ
jest gotowy, zostaje wyświetlony
komunikat Zbiornik paliwa Gotowy
do tankowania. Jeśli w chwili naciśnięcia przycisku jest uruchomiony silnik
spalinowy, zwykle zostaje on wyłączony i następuje uruchomienie napędu
elektrycznego.
Jeśli zawór zostanie zamknięty przed
zakończeniem tankowania – nacisnąć
ponownie przycisk i poczekać, aż na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Zbiornik paliwa Gotowy do
tankowania.
2. Po zakończeniu tankowania - zamknąć
klapkę delikatnym naciśnięciem.
Powiązane informacje
•
Tankowanie paliwa (Str. 518)
517
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Tankowanie paliwa
Procedura tankowania:
Zbiornik paliwa jest wyposażony we wlew
bez korka.
1.
Tankowanie samochodu na stacji
benzynowej
2.
Wyłączyć samochód i otworzyć klapkę
wlewu paliwa.
UWAGA
Po otwarciu klapki wlewu paliwa tankowanie trzeba rozpocząć w ciągu około 15
minut. Po upływie tego czasu zawór, który
został otwarty poprzez naciśnięcie przycisku w celu otwarcia klapki wlewu paliwa,
zostaje zamknięty i tankowanie nie jest już
możliwe, ponieważ końcówka pompy
paliwa zostaje odcięta.
Przed rozpoczęciem tankowania samochodu należy
włożyć końcówkę dystrybutora za dwie odchylające
się klapki przewodu wlewu.
Jeśli zawór zostanie zamknięty przed
zakończeniem tankowania – nacisnąć
ponownie przycisk i poczekać, aż na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Zbiornik paliwa Gotowy do
tankowania.
Wybrać paliwo dopuszczone do stosowania w samochodzie zgodnie z identyfikatorem10 znajdującym się po wewnętrznej
stronie klapki wlewu paliwa. Informacje na
temat dopuszczonych paliw i identyfikatora można znaleźć w sekcji dotyczącej
benzyny.
3. Włożyć końcówkę pompy paliwa do
otworu wlewu. Przewód wlewu jest
wyposażony w dwie odchylające się
klapki. Przed rozpoczęciem tankowania
końcówkę pompy trzeba wsunąć poza
obie klapki.
10
518
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa, a ponadto najpóźniej do 12 października 2018 roku zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach paliwa i ich końcówkach do tankowania na stacjach paliw w całej Europie.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Obsługa paliwa
4. Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po pierwszym samoczynnym
odcięciu przez dozownik dopływu paliwa.
> Zbiornik jest pełen.
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej
niż zalecana przez firmę Volvo, ponieważ
grozi to obniżeniem mocy silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Jeśli w zbiorniku znajduje się zbyt dużo
paliwa, jego nadmiar wypłynąć przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia.
Uzupełnianie paliwa z kanistra
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka
znajdującego się w bloku piankowym pod
podłogą w przedziale bagażowym.
1.
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
Naklejka po wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa.
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu
paliwa (Str. 517)
•
Benzyna (Str. 520)
Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
2. Włożyć lejek do otworu wlewu. Przewód
wlewu jest wyposażony w dwie odchylające się klapki. Przed rozpoczęciem nalewania końcówkę lejka trzeba wsunąć poza
obie klapki.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie
połknięcia paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Dotyczy samochodów z nagrzewnicą
paliwową*
Nie wolno używać nagrzewnicy paliwowej,
gdy samochód znajduje się na terenie stacji
benzynowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 519
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może się zapalić.
Przed rozpoczęciem tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Nie wolno mieć przy sobie włączonego
telefonu komórkowego podczas tankowania. Sygnał dzwoniącego telefonu może
spowodować powstanie iskry i zapłon oparów paliwa, a w rezultacie doprowadzić do
pożaru i obrażeń ciała.
Benzyna
Przy tankowaniu ważny jest wybór właściwego paliwa. Dostępne są różne rodzaje benzyny różniące się liczbą oktanową, które są
dostosowane do różnych rodzajów jazdy.
Należy stosować benzynę wyłącznie dobrze
znanych producentów. Nie wolno używać
paliwa wątpliwej jakości. Benzyna musi spełniać wymogi normy EN 228.
stosować benzynę o następujących identyfikatorach:
E5 to benzyna zawierająca
maksymalnie 2,7% tlenu i
maksymalnie
5% objętościowo etanolu.
E10 to benzyna zawierająca
maksymalnie 3,7% tlenu i
maksymalnie
10% objętościowo etanolu.
Identyfikator benzyny
WAŻNE
Stosowanie mieszanek różnych rodzajów
paliwa lub paliw niezalecanych spowoduje
unieważnienie gwarancji udzielonej przez
Volvo oraz wszelkich dodatkowych umów
serwisowych; dotyczy to wszystkich silników.
Powiązane informacje
•
Benzyna (Str. 520)
WAŻNE
Naklejka po wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa.
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942
jest umieszczony po wewnętrznej stronie
klapki wlewu paliwa, a ponadto najpóźniej do
12 października 2018 roku zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach
paliwa i ich końcówkach do tankowania na
stacjach paliw w całej Europie.
Są to identyfikatory odnoszące się do aktualnych standardowych paliw w Europie. W
samochodach z silnikiem benzynowym można
520
•
Dozwolone jest stosowanie paliwa
zawierającego maksymalnie 10%
objętościowych etanolu.
•
Dozwolone jest stosowanie benzyny
zgodnej z normą EN 228 E10 (maksymalnie 10% objętościowych etanolu).
•
Wskaźnik zawartości etanolu powyżej
E10 (maksymalnie
10% objętościowych etanolu) nie jest
dozwolony, np. paliwo E85 nie jest
dozwolone.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Liczba oktanowa
•
Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej RON 95.
•
Aby uzyskać dobry poziom mocy i niskie
zużycie paliwa, zaleca się benzynę o liczbie oktanowej RON 98.
•
Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej
niższej niż RON 95 jest zabronione.
W przypadku użytkowania pojazdu w temperaturach otoczenia przekraczających +38 °C
(100 °F) zalecane jest stosowanie paliwa o
najwyższej liczbie oktanowej, co pozwala
utrzymać odpowiedni poziom osiągów silnika i
zużycia paliwa.
WAŻNE
•
Stosować tylko benzynę bezołowiową,
aby nie doprowadzić do uszkodzenia
katalizatora.
•
Nie wolno stosować paliwa zawierającego dodatki metaliczne.
•
Nie stosować żadnych dodatków,
które nie są zalecane przez Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Obsługa paliwa (Str. 519)
Tankowanie paliwa (Str. 518)
Filtr cząstek stałych (Str. 521)
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 733)
Filtr cząstek stałych11
Samochody z silnikiem benzynowym są
wyposażone w filtr cząstek stałych, którego
zadaniem jest zwiększenie skuteczności
oczyszczania spalin.
Podczas normalnej jazdy filtr ten wychwytuje
zawarte w spalinach cząstki stałe. W normalnej warunkach jazdy ma miejsce regeneracja
pasywna, która prowadzi do utlenienia i wypalenia cząstek stałych. W ten sposób filtr zostaje opróżniony.
Jeśli samochód jeździ z niską prędkością lub
często jest uruchamiany zimny silnik w niskiej
temperaturze zewnętrznej, może być
konieczna regeneracja aktywna. Regeneracja
filtra cząstek stałych odbywa się w sposób
automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut.
Podczas regeneracji zużycie paliwa może
chwilowo wzrosnąć.
Częsta jazda na krótkich dystansach z niską
prędkością (lub przy niskich temperaturach),
podczas której silnik nie osiąga normalnej
temperatury roboczej, może doprowadzić do
problemów, które w końcu mogą spowodować usterkę i wyświetlenie komunikatu
ostrzegawczego. Jeśli samochód jest użytkowany głównie w ruchu miejskim, trzeba regularnie jeździć z większymi prędkościami, aby
umożliwić regenerację układu ograniczania
emisji.
•
Samochód powinien przynajmniej raz między tankowaniami jechać drogą główną z
prędkością przekraczającą 70 km/h (44
mph) przez co najmniej 20 minut.
Powiązane informacje
•
Benzyna (Str. 520)
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
Jazda samochodem z silnikiem
benzynowym na krótkich dystansach z
niską prędkością
Sposób jazdy samochodem wpływa na skuteczność układu ograniczania emisji. Pokonywanie różnych dystansów z różnymi prędkościami jest ważne dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii.
521
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przegrzanie silnika i układu
napędowego
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika i układu napędowego – zwłaszcza
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
• W razie przegrzania moc silnika może ulec
tymczasowemu zmniejszeniu.
•
•
Gdy temperatura w układzie chłodzenia
silnika będzie zbyt wysoka, zaświeci się
symbol ostrzegawczy i na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się komunikat
Temperatura silnika Wysoka
temperatura Zatrzymaj samochód.
Należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i przez kilka minut pozostawić silnik na biegu jałowym, aby doprowadzić do jego ostygnięcia.
•
Jeśli pojawi się komunikat Temperatura
silnika Wysoka temperatura. Wyłącz
silnik lub Płyn chłodzący silnika Niski
poziom. Wyłącz silnik, należy zatrzymać
samochód i wyłączyć silnik.
•
W razie przegrzania skrzyni biegów
wybrany zostanie alternatywny program
11
522
Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza do chłodnicy.
Dotyczy niektórych wariantów.
•
•
zmiany biegów. Ponadto zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni biegów, która spowoduje między innymi, że na wyświetlaczu kierowcy
zapali się symbol ostrzegawczy i pojawi
się komunikat Skrz. biegów ciepła
Zmniejsz prędkość, aby obniżyć
temperaturę lub Skrz. biegów gorąca
Zatrz. bezpiecznie sam. i poczekaj, aż
ostygnie. Stosownie do zalecenia ograniczyć prędkość jazdy lub zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i przez kilka
minut pozostawić silnik pracujący na
biegu jałowym, aby doprowadzić do
ostygnięcia skrzyni biegów.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
W razie przegrzania silnika może nastąpić
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
Powiązane informacje
•
Uzupełnianie płynu chłodzącego
(Str. 668)
Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 529)
•
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 499)
UWAGA
Praca wentylatora chłodzącego silnika
przed pewien czas po wyłączeniu silnika
jest zjawiskiem normalnym.
Symbol
Działanie
Wysoka temperatura silnika.
Postępować według zaleceń.
Niski poziom, płyn chłodzący.
Postępować według zaleceń.
Skrzynia biegów gorąca/przegrzana/schłodzona. Postępować
według zaleceń.
Przygotowanie do dłuższej podróży
(Str. 514)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przeciążenie akumulatora
rozruchowego
Urządzenia elektryczne w samochodzie w
różnym stopniu obciążają akumulator. Po
wyłączeniu samochodu nie jest zalecane
pozostawianie wyłącznika zapłonu w pozycji
II. Zamiast tego przestawić wyłącznik
zapłonu w położenie I, w którym zużycie
energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy samochód jest wyłączony,
nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych
o dużym poborze prądu. Przykładem takich
urządzeń są:
•
•
•
•
–
W takim przypadku należy naładować
akumulator, uruchamiając samochód na
co najmniej 15 minut – ładowanie akumulatora rozruchowego przebiega szybciej
podczas jazdy niż podczas pracy silnika na
biegu jałowym na postoju.
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Powiązane informacje
•
•
Akumulator (Str. 671)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Jeśli napięcie akumulatora rozruchowego jest
za niskie, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się
komunikat. Równocześnie, w celu zmniejszenia obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
Punkt ładowania do awaryjnego rozruchu własnego
samochodu.
WAŻNE
Punkt ładowania służy jedynie do rozruchu
awaryjnego samochodu, w którym się
znajduje. Nie jest on przeznaczony do rozruchu awaryjnego innego samochodu.
Użycie punktu ładowania do rozruchu awaryjnego innego samochodu może spowodować przepalenie bezpiecznika, a tym
samym zanik działania punktu ładowania.
}}
523
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Po zadziałaniu bezpiecznika, na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się komunikat Akumulator
12 V Usterka bezpiecznika. Wymagany
serwis.. Firma Volvo zaleca, aby skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1.
Wybrać pozycję 0 układu elektrycznego
samochodu.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
upewnić się, że oba samochody nie stykają się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
WAŻNE
Przewód rozruchowy należy podłączać
ostrożnie, by nie doszło do zwarcia z
innymi elementami w komorze silnika.
5. Otworzyć osłonę dodatniego punktu rozruchowego (2).
524
6. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do dodatniego punktu
rozruchowego w samochodzie (2).
7. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
8. Drugi zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do ujemnego punktu
rozruchowego w samochodzie (4).
9. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
11. Uruchomić silnik w swoim samochodzie.
Po nieudanej próbie rozruchu należy
przedłużyć czas ładowania do 10 minut, a
następnie ponownie spróbować uruchomić.
UWAGA
W przypadku uruchomienia silnika w normalnych warunkach pierwszeństwo ma silnik napędu elektrycznego samochodu –
silnik benzynowy pozostaje wyłączony.
Oznacza to, że po obróceniu pokrętła rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara silnik elektryczny zostaje „uruchomiony” i samochód jest gotowy do jazdy.
Uruchomienie silnika jest sygnalizowane
wyłączeniem lampek kontrolnych na
wyświetlaczu kierowcy i pojawieniem się
nastawionej wcześniej kompozycji.
WAŻNE
Nie dotykać połączeń między przewodem
a samochodem podczas próby rozruchu.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
dodatnim punktem rozruchowym w
samochodzie/biegunem dodatnim akumulatora wspomagającego ani z zaciskiem
podłączonym do czerwonego przewodu
rozruchowego.
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Nie podłączać przewodów rozruchowych do żadnych elementów układu
paliwowego ani do części ruchomych.
Uważać na gorące części silnika.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
•
Nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatora.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 476)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Regulacja kierownicy (Str. 215)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
(Str. 480)
UWAGA
Samochodu nie można uruchomić, jeśli
akumulator układu hybrydowego jest rozładowany.
525
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Hak holowniczy*
Samochód może zostać wyposażony w hak
holowniczy, umożliwiający ciągnięcie za nim
np. przyczepy.
Do samochodu mogą być dostępne różne
wersje haka holowniczego. Więcej informacji
można uzyskać u dealera Volvo.
WAŻNE
Po wyłączeniu silnika może nastąpić automatyczne wyłączenie przyłącza doprowadzającego napięcie akumulatora do przyczepy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora rozruchowego.
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w hak
holowniczy, z tyłu nie ma mocowania
zaczepu holowniczego.
Dane techniczne haka
holowniczego*
Wymiary i punkty mocowania haka holowniczego
Powiązane informacje
•
•
•
•
Składane haki holownicze* (Str. 527)
Jazda z przyczepą (Str. 529)
Bagażnik rowerowy montowany na haku
holowniczym* (Str. 534)
Dane techniczne haka holowniczego*
(Str. 526)
WAŻNE
Hak holowniczy wymaga regularnego czyszczenia i smarowania smarem, co pozwoli
zapobiegać jego zużywaniu się.
UWAGA
W przypadku korzystania z haka wyposażonego w tłumik drgań nie wolno smarować jego głowicy.
Dotyczy to także montażu bagażnika rowerowego mocowanego do głowicy haka
holowniczego.
526
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wymiary, punkty mocowania w mm
(calach)
A
1121,9 (44,2)
B
81,5 (3,2)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Patrz ilustracja powyżej
F
273,7 (10,8)
G
Środek przegubu kulowego
Powiązane informacje
•
•
Hak holowniczy* (Str. 526)
Dopuszczalna masa przyczepy i nacisk na
hak holowniczy (Str. 724)
Składane haki holownicze*
1.
W razie potrzeby składany hak holowniczy
można łatwo złożyć lub rozłożyć. W położeniu wsuniętym hak jest całkowicie schowany.
OSTRZEŻENIE
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
rozkładania i składania haka holowniczego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno naciskać przycisku rozkładania/
składania haka, jeśli do haka holowniczego
jest podłączona przyczepa.
Rozkładanie haka holowniczego
OSTRZEŻENIE
Otworzyć pokrywę bagażnika. Przycisk do
rozkładania/składania haka holowniczego
znajduje się po prawej stronie z tyłu przestrzeni bagażowej. Aby funkcja rozkładania była aktywna, lampka kontrolna w
przycisku musi świecić się ciągłym pomarańczowym światłem.
Należy unikać stania blisko środkowej
części zderzaka za samochodem w czasie
wysuwania haka holowniczego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 527
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
2. Nacisnąć i zwolnić przycisk — hak może
się nie wysunąć w przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.
3.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o przymocowaniu linki
bezpieczeństwa przyczepy do przeznaczonego do tego celu uchwytu.
UWAGA
> Hak wysunie się na zewnątrz i w dół do
położenia niezablokowanego — w tym
czasie dioda miga na pomarańczowo.
Hak holowniczy może kontynuować
ruch do położenia zablokowanego.
Przesunąć hak w jego położenie skrajne,
gdzie zostanie zabezpieczony i zablokowany — dioda zacznie świecić ciągle
pomarańczowym światłem.
> Hak jest gotowy do użycia.
UWAGA
Hak holowniczy musi zakończyć procedurę
rozkładania, zanim będzie można przestawić go w położenie zablokowane. Procedura ta może potrwać kilka sekund. Jeśli
hak holowniczy nie jest zamocowany w
położeniu zablokowanym, należy odczekać
kilka sekund i spróbować ponownie.
528
Po chwili następuje aktywacja trybu
oszczędzania energii i lampka wskaźnikowa gaśnie. Ponowna aktywacja systemu
następuje po zamknięciu i ponownym
otwarciu pokrywy bagażnika. Dotyczy to
rozkładania i składania haka holowniczego.
Jeśli samochód wykryje podłączenie przyczepy do instalacji elektrycznej, lampka
kontrolna przestanie świecić się ciągłym
światłem.
Składanie haka holowniczego
WAŻNE
Składając hak holowniczy należy upewnić
się, czy w gnieździe elektrycznym nie ma
wtyczki lub adaptera.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
1.
Otworzyć pokrywę bagażnika. Nacisnąć i
zwolnić przycisk po prawej stronie z tyłu
przestrzeni bagażowej — hak może się nie
schować w przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.
> Hak holowniczy automatycznie obniży
się do położenia niezablokowanego –
dioda w przycisku miga na pomarańczowo.
Jazda z przyczepą
2.
Podczas jazdy z przyczepą należy zwrócić
uwagę na kilka ważnych spraw dotyczących
haka holowniczego, przyczepy oraz sposobu
rozmieszczenia na niej ładunku.
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar.
Zablokować hak holowniczy, przesuwając
go z powrotem w położenie wsunięte, w
którym następuje jego zablokowanie.
> Jeśli hak został prawidłowo schowany,
dioda zacznie świecić ciągle pomarańczowym światłem.
Powiązane informacje
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 529)
Hak holowniczy* (Str. 526)
Samochód ma niezbędne wyposażenie wymagane do holowania przyczepy.
•
Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
•
Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej. Nacisk na hak holowniczy
jest liczony jako część składowa ogólnej
ładowności samochodu.
•
Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem.
•
Podczas holowania przyczepy silnik jest
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
•
Fabrycznie nowym samochodem nie
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km (620 mil).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 529
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
•
•
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
•
W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
•
Podana maksymalna masa przyczepy
dotyczy tylko wysokości do 1000 metrów
nad poziomem morza (3280 stóp). Na
większych wysokościach moc silnika i
zdolność pojazdu do pokonywania wzniesień ulegają zmniejszeniu ze względu na
mniejszą gęstość powietrza i dlatego
maksymalną masę przyczepy trzeba
zmniejszyć. Masę zestawu drogowego
(samochód + przyczepa) należy zmniejszać o 10% na każde kolejne 1000 m
(3280 stóp) lub jego część.
•
530
Na długich i stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. W przypadku
ręcznego zmieniania biegów należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować
prędkość jazdy.
Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, jazda
z przyczepą lub jazda na dużej wysokości
nad poziomem morza, w połączeniu z
jakością paliwa niższą od zalecanej, to
czynniki, które znacznie zwiększają zużycie
paliwa.
Przyłącze przyczepy
Jeżeli hak holowniczy samochodu ma gniazdo
13-stykowe, a przyczepa gniazdo 7-stykowe,
to do ich połączenia potrzebny będzie adapter.
Należy użyć oryginalnego adaptera Volvo.
Przewód nie może ciągnąć się po ziemi.
WAŻNE
Po wyłączeniu silnika może nastąpić automatyczne wyłączenie przyłącza doprowadzającego napięcie akumulatora do przyczepy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora rozruchowego.
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać podanych zaleceń
dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie samochód z przyczepą może być
trudny do opanowania w przypadku nieprzewidzianego ruchu lub nagłego hamowania.
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy to wartości dozwolone przez
Volvo. Krajowe przepisy dotyczące pojazdów mogą dodatkowo ograniczyć dozwoloną masę i prędkość przyczepy. Haki
holownicze mogą posiadać dopuszczenie
do holowania przyczep o większej masie
niż jest w stanie uciągnąć samochód.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Układ samoczynnego poziomowania zawieszenia samochodu dąży do utrzymania stałej
wysokości niezależnie od obciążenia (aż do
jego maksymalnej dopuszczalnej wartości).
Gdy samochód stoi, tył pojazdu obniża się, co
jest objawem prawidłowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Jazda w terenie pagórkowatym oraz w
klimacie gorącym
W niektórych sytuacjach, podczas holowania
przyczepy może wystąpić ryzyko przegrzania.
Jeśli dojdzie do przegrzania silnika i układu
napędowego, na wyświetlaczu kierowcy
zaświeci się symbol ostrzegawczy i pojawi się
komunikat.
Automatyczna skrzynia biegów dobiera optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
Jazda w górę stromej pochyłości
Nie blokować automatycznej skrzyni biegów
na biegu wyższym niż ten, z którym może
„poradzić sobie” silnik – jazda na wysokim
biegu z niską prędkością obrotową silnika nie
zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
Parkowanie na pochyłości
1. Wcisnąć do końca pedał hamulca.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Wybrać położenie P dźwigni zmiany biegów.
4. Zwolnić pedał hamulca.
W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną
przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Wcisnąć do końca pedał hamulca.
2. Wybrać położenie biegu D.
3. Wyłączanie hamulca postojowego.
4. Zwolnić pedał hamulca i ruszyć z miejsca.
Powiązane informacje
•
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy* (Str. 531)
•
•
Kontrola świateł przyczepy (Str. 532)
•
Przegrzanie silnika i układu napędowego
(Str. 522)
•
Warunki eksploatacji niekorzystne dla
oleju silnikowego (Str. 729)
•
Składane haki holownicze* (Str. 527)
Dopuszczalna masa przyczepy i nacisk na
hak holowniczy (Str. 724)
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA12) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw.
wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy. Funkcja ta jest
realizowana przez układ stabilizacji toru jazdy
ESC13.
Przyczyny wężykowania
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Ruchy oscylacyjne występują najczęściej przy dużych
prędkościach. Jednak ryzyko ich wystąpienia
istnieje również przy mniejszych prędkościach, gdy przyczepa jest przeciążona lub
ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony
– np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład.:
•
•
Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
•
Gwałtowne ruchy kierownicą.
Wjechanie na nierówny odcinek drogi
bądź w wyrwę w nawierzchni.
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno
będzie zapanować nad samochodem z przy}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 531
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
czepą i może dojść do wjechania na sąsiedni
pas ruchu lub zjechania z jezdni.
Funkcja stabilizacji samochodu
podczas holowania przyczepy
Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy w sposób ciągły monitoruje
ruchy samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej
jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał
panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza interwencja funkcji stabilizacji
samochodu podczas holowania przyczepy nie
skoryguje wężykowania, uruchamiane są
hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana jest
chwilowa moc silnika. Gdy oscylacje zostaną
stopniowo opanowane i samochód z przyczepą odzyskają stabilność, układ przerywa
regulację, a kierowca przejmuje pełną kontrolę
nad samochodem.
UWAGA
Funkcja stabilizacji jest wyłączana, gdy kierowca włączy tryb Sport poprzez wyłączenie ESC w menu na wyświetlaczu centralnym.
12
13
532
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Układ stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy może nie zainterweniować,
gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą,
ponieważ w takim przypadku układ nie będzie
w stanie rozpoznać, czy oscylacje samochodu
i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są
zamierzone.
Podczas działania układu stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy (TSA)
na wyświetlaczu kierowcy
miga symbol układu ESC.
Powiązane informacje
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 529)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 303)
Kontrola świateł przyczepy
W razie podłączenia przyczepy — przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy
wszystkie światła przyczepy są sprawne.
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
Jeśli jedna lub więcej żarówek kierunkowskazów lub świateł hamowania przyczepy będzie
uszkodzonych, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się symbol i komunikat. Pozostałe
światła na przyczepie muszą zostać sprawdzone ręcznie przez kierowcę przed rozpoczęciem jazdy.
Symbol
Komunikat
• Kierunkow. przyczepy
Usterka prawego kierunkowskazu
• Kierunkow. przyczepy
Usterka lewego kierunkowskazu
• Św. hamow. przyczepy
Awaria
Jeśli jedna lub więcej żarówek kierunkowskazów przyczepy będzie niesprawnych, symbol
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
kierunkowskazów na wyświetlaczu kierowcy
będzie migać szybciej niż normalnie.
Tylne światło przeciwmgielne na
przyczepie
Po podłączeniu przyczepy tylne światło przeciwmgielne na samochodzie może się nie
świecić, w takim przypadku funkcja tylnego
światła przeciwmgielnego zostaje przełączona
na przyczepę. Po włączeniu tylnego światła
przeciwmgielnego należy sprawdzić, czy przyczepa jest wyposażona w takie światło, aby
zapewnić bezpieczeństwo podróży.
Kontrola świateł przyczepy*
Automatyczna kontrola świateł
Po podłączeniu przyczepy do układu elektrycznego, można sprawdzić działanie jej
świateł poprzez funkcję automatycznego włączenia świateł. Funkcja pomaga kierowcy
sprawdzić przed ruszeniem, czy światła przyczepy działają.
Samochód musi być w tym czasie wyłączony.
1.
Po podłączeniu przyczepy do haka holowniczego na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Automatyczna
kontrola świateł przyczepy.
2. Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O w prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
> Rozpocznie się kontrola świateł.
3. Wysiąść z samochodu, aby sprawdzić
działanie świateł.
> Wszystkie światła przyczepy zaczną
migać - a następnie będą się zapalać
jedno po drugim.
3. Wybrać opcję Manualna kontrola
świateł przyczepy.
> Rozpocznie się kontrola świateł.
Wysiąść z samochodu, aby sprawdzić
działanie świateł.
4. Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie
światła przyczepy działają.
Powiązane informacje
•
Jazda z przyczepą (Str. 529)
5. Po chwili wszystkie światła przyczepy
zaczną ponownie migać.
> Kontrola jest zakończona.
Wyłączanie automatycznej kontroli świateł
Funkcję automatycznej kontroli świateł można
wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
Światła i
3. Usunąć zaznaczenie pozycji
Automatyczna kontrola świateł
przyczepy.
Manualna kontrola świateł
Po wyłączeniu kontroli automatycznej można
uruchomić kontrolę świateł ręcznie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
Światła i
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 533
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
Do przewożenia rowerów zalecane są bagażniki rowerowe skonstruowane przez Volvo.
Nie grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa. Bagażniki
rowerowe Volvo można nabyć u autoryzowanych dealerów Volvo.
Postępować ściśle zgodnie z instrukcją dołączoną do bagażnika rowerowego.
•
Masa bagażnika rowerowego wraz z
ładunkiem nie może przekraczać 75 kg
(165 funtów).
•
Konstrukcja bagażnika rowerowego może
pozwalać na przewożenie maksymalnie
trzech rowerów.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użytkowanie bagażnika
rowerowego może spowodować uszkodzenie haka holowniczego i samochodu.
Bagażnik rowerowy może odłączyć się od
haka holowniczego, jeśli
534
•
zostanie nieprawidłowo zamontowany
na haku holowniczym
•
zostanie przeciążony – maksymalne
obciążenie podano w instrukcji bagażnika rowerowego
•
zostanie wykorzystany do przewożenia
innych rzeczy niż rowery.
Zamontowanie bagażnika rowerowego na
haku holowniczym wpływa na charakterystykę
jezdną samochodu. Na przykład na skutek:
•
•
•
•
•
zwiększenia masy
zmniejszenia zdolności przyspieszania
zmniejszenia prześwitu
zmiany zdolności hamowania.
Nie zakładać pokrowców ochronnych na
rowery. Może to wpłynąć na zdolność
manewrowania, pogorszyć widoczność i
zwiększyć zużycie paliwa. Może to także
spowodować zwiększenie obciążenia
haka holowniczego.
Powiązane informacje
•
Hak holowniczy* (Str. 526)
Zalecenia dotyczące załadunku
rowerów na bagażnik rowerowy
Im większa odległość między środkiem ciężkości ładunku a hakiem holowniczym, tym
większe obciążenie haka.
Umieszczać ładunek zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
•
Umieścić najcięższy rower najgłębiej, czyli
najbliżej samochodu.
•
Zadbać o symetryczne obciążenie oraz by
skupiało się ono jak najbliżej środka samochodu, na przykład umieszczając rowery
w przeciwległych kierunkach, jeśli ładowanych jest kilka rowerów.
•
Na czas transportu zdjąć z rowerów luźne
przedmioty, na przykład koszyk, akumulator lub fotelik dziecięcy. Ma to na celu z
jednej strony zmniejszenie obciążenia
haka holowniczego i bagażnika rowerowego, a z drugiej strony zmniejszenie
oporu powietrza, który wpływa na zużycie
paliwa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Awaryjne holowanie samochodu
Podczas holowania samochód jest ciągnięty
przez inny pojazd na linie holowniczej.
Holowanie pojazdu z napędem Twin Engine
jest zabronione, ponieważ spowoduje to uszkodzenie silnika elektrycznego. Samochód
należy transportować w taki sposób, by jego
wszystkie koła spoczywały na platformie
pojazdu pomocy drogowej – żadna para kół
nie może mieć kontaktu z drogą.
Holowanie innego samochodu
Holowanie samochodu wiąże się z dużym
zużyciem energii – należy wówczas korzystać
z trybu jazdy Constant AWD. Umożliwi to
doładowanie akumulatora układu hybrydowego w połączeniu z lepszą charakterystyką
jazdy oraz trakcją.
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
WAŻNE
Elektryczny silnik napędowy i katalizator
mogą ulec uszkodzeniu w przypadku próby
uruchomienia samochodu metodą holowania.
Powiązane informacje
•
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu holowniczego (Str. 535)
•
•
Światła awaryjne (Str. 176)
•
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 523)
•
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
(Str. 480)
•
Skrzynia biegów (Str. 493)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 537)
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
Zaczepu holowniczego należy używać w
razie konieczności holowania innego pojazdu.
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane gniazdo znajdujące się pod pokrywą po
prawej stronie tylnego zderzaka.
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w hak
holowniczy, z tyłu nie ma mocowania
zaczepu holowniczego.
Zakładanie zaczepu holowniczego
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika przez holowanie samochodu jest zabronione, ponieważ spowoduje
to uszkodzenie silnika elektrycznego. Jeżeli
nastąpiło rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać
akumulator wspomagający.
Wyjąć zaczep holowniczy z bloku piankowego pod podłogą w przestrzeni bagażowej.
}}
535
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
3. Wkręcić zaczep holowniczy, obracając go
do oporu.
Powiązane informacje
•
Awaryjne holowanie samochodu
(Str. 535)
•
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 537)
•
Zestaw narzędzi (Str. 622)
Wkręcić zaczep mocno. Przełożyć przez
niego na przykład klucz do kół* i posłużyć
się nim jak dźwignią.
Zdjąć osłonę – nacisnąć oznaczenie palcem, jednocześnie odchylając przeciwny
bok/narożnik.
> Osłona obraca się wokół swojej osi i
można ją wtedy wyjąć.
WAŻNE
Ważne, aby zaczep holowniczy był solidnie
wkręcony — prosto i aż do oporu.
Zdejmowanie zaczepu holowniczego
–
Odkręcić i wymontować zaczep holowniczy po użyciu, po czym umieścić go z
powrotem na miejscu w bloku piankowym.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
536
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W przypadku awarii uniemożliwiającej jazdę
samochód należy przewieźć innym pojazdem.
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
Do wciągnięcia samochodu na platformę
pojazdu pomocy drogowej można użyć
zaczepu holowniczego.
OSTRZEŻENIE
Za pojazdem pomocy drogowej nie mogą
znajdować się żadne osoby/przedmioty
podczas wciągania samochodu na jego
platformę.
Powiązane informacje
•
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu holowniczego (Str. 535)
HomeLink®*14
HomeLink®15 jest programowalnym sterownikiem zintegrowanym z układem elektrycznym
samochodu, który może zdalnie sterować
maksymalnie trzema różnymi urządzeniami
(np. napędem bramy garażowej, domową
instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki czemu zastępuje odrębne
nadajniki zdalnego sterowania tych urządzeń.
Informacje ogólne
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód w wersji
Twin Engine trzeba zawsze transportować
w taki sposób, by jego wszystkie koła znajdowały się na platformie pojazdu pomocy
drogowej.
Pozycja i prześwit samochodu decydują o
możliwości ewentualnego wciągnięcia go na
platformę pojazdu pomocy drogowej. Jeśli
nachylenie rampy pojazdu pomocy drogowej
jest zbyt strome lub prześwit pod samochodem jest niewystarczający, to samochód
może zostać uszkodzony podczas próby
wciągnięcia go. Samochód należy wówczas
podnieść za pomocą podnośnika pojazdu
pomocy drogowej.
14
15
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
HomeLink i symbol domu HomeLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gentex Corporation.
Ilustracja ma charakter schematyczny – wersja może
być inna.
Przycisk 1
Przycisk 2
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 537
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Przycisk 3
Lampka sygnalizacyjna
Dostarczany sterownik HomeLink® jest wbudowany w wewnętrzne lusterko wsteczne.
Panel sterownika HomeLink® zawiera trzy programowalne przyciski oraz jedną lampkę kontrolną w zwierciadle lusterka.
Więcej informacji na temat sterownika
HomeLink® można uzyskać na stronie internetowej www.HomeLink.com lub pod numerem
infolinii 00 8000 466 354 65 (albo pod
numerem płatnym +49 6838 907 277)16.
Zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania dla potrzeb przyszłego programowania (np. przy zmianie samochodu lub do wykorzystania w innym pojeździe). Zaleca się także
skasowanie programowania przycisków w
przypadku sprzedaży samochodu.
Programowanie sterownika
HomeLink®*17
Aby zaprogramować sterownik HomeLink®,
skasować całe programowanie albo przeprogramować poszczególne przyciski, należ
postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
UWAGA
W niektórych samochodach zapłon musi
być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLink® lub go
użyć. O ile to możliwe, należy włożyć nowe
baterie do pilota zdalnego sterowania,
który ma zostać zastąpiony przez sterownik HomeLink®, co przyspieszy programowanie i poprawi jakość transmisji sygnału
radiowego. Przed programowaniem należy
zresetować przyciski sterownika
HomeLink®.
Powiązane informacje
•
•
•
16
17
538
OSTRZEŻENIE
W czasie programowania sterownika
HomeLink® może nastąpić aktywacja programowanych drzwi garażu lub bramy. Z
tego powodu należy dopilnować, aby w
trakcie programowania w pobliżu drzwi lub
bramy nikogo nie było. Podczas programowania funkcji otwierania bramy garażowej
samochód powinien znajdować się na
zewnątrz garażu.
Korzystanie z HomeLink®* (Str. 540)
Programowanie sterownika HomeLink®*
(Str. 538)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 541)
1.
Skierować nadajnik zdalnego sterowania
w stronę przycisku sterownika
HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości około
2-8 cm (około 1-3 cali) od przycisku. Nie
zasłaniać lampki kontrolnej na sterowniku
HomeLink®.
Uwaga: Zdolność niektórych nadajników
zdalnego sterowania do programowania
sterownika HomeLink® jest lepsza w
odległości około 15-20 cm (około 6-12
cali). Należy o tym pamiętać w razie problemów podczas programowania.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przycisk na nadajniku zdalnego sterowania oraz przycisk na sterowniku
HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany.
Należy pamiętać, że zależnie od operatora numer bezpłatny może nie być dostępny.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
3. Nie zwalniać przycisków do czasu, gdy
lampka kontrolna przestanie migać powoli
(około raz na sekundę) i zacznie migać na
szynko (około 10 razy na sekundę) lub
będzie świecić ciągłym światłem.
> Jeśli lampka kontrolna świeci ciągłym światłem: Oznacza to, że programowanie zakończyło się. Nacisnąć programowany przycisk dwa razy, aby go
aktywować.
Jeśli lampka kontrolna miga szybko:
Urządzenie, które ma zostać zaprogramowane w sterowniku HomeLink®
może mieć funkcję zabezpieczającą,
która wymaga wykonania dodatkowych
kroków. Przeprowadzić test, naciskając
programowany przycisk dwa razy, by
zobaczyć, czy programowania działa.
W przeciwnym razie wykonać poniższe
kroki.
18
19
W razie wystąpienia problemów z programowaniem należy skontaktować się z firmą
HomeLink® na stronie www.HomeLink.com
lub zadzwonić pod numer infolinii
00 8000 466 354 65 (albo pod numer płatny
+49 6838 907 277)19.
Przeprogramowanie pojedynczego
przycisku
4. Odszukać przycisk programowania18 na
odbiorniku bramy garażowej lub podobnego urządzenia. Zwykle znajduje się on w
pobliżu wspornika anteny na odbiorniku.
5. Nacisnąć jeden raz i zwolnić przycisk programowania odbiornika. Programowanie
musi zostać zakończone w przeciągu 30
sekund od naciśnięcia przycisku.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk na sterowniku
HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany. Powtórzyć sekwencję naciskania/
przytrzymywania/zwalniania drugi raz lub,
w zależności od modelu odbiornika, trzeci
raz.
> Programowanie jest zakończone, a
drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się
przy naciskaniu zaprogramowanego
przycisku.
Oznaczenie i kolor przycisku są różne u różnych producentów.
Należy pamiętać, że zależnie od operatora numer bezpłatny może nie być dostępny.
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
sterownika HomeLink® dokonuje się w następujący sposób:
1.
Nacisnąć żądany przycisk i przytrzymać
przez około 20 sekund.
2. Gdy lampka kontrolna na sterowniku
HomeLink® zacznie migać powoli, programowanie można kontynuować w normalny sposób.
Uwaga: Jeśli przeprogramowywany przycisk nie zostanie zaprogramowany nową
jednostką, powróci do wcześniej zapisanego programowania.
Resetowanie przycisków sterownika
HomeLink®
Nie można zresetować pojedynczego przycisku, a tylko wszystkie przyciski sterownika
HomeLink® jednocześnie. Pojedyncze przyciski można tylko przeprogramować.
}}
539
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
–
Nacisnąć i przytrzymać zewnętrzne przyciski (1 i 3) na sterowniku HomeLink®
przez około 10 sekund.
> Gdy lampka kontrolna przestanie świecić ciągłym światłem i zacznie migać,
przyciski są zresetowane i gotowe do
przeprogramowania.
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z HomeLink®* (Str. 540)
HomeLink®* (Str. 537)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 541)
Korzystanie z HomeLink®*20
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLink® może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Nacisnąć zaprogramowany przycisk. Drzwi
garażu, brama, system alarmowy lub podobne
urządzenie jest aktywowane (może to zając
kilka sekund). Jeśli przycisk zostanie naciśnięty na dłużej niż 20 sekund, przeprogramowanie zostanie rozpoczęte. Po naciśnięciu
przycisku, lampka kontrolna świeci się lub błyska. W razie potrzeby oryginalnych nadajników zdalnego sterowania można oczywiście
nadal używać równolegle ze sterownikiem
HomeLink®.
UWAGA
Po wyłączeniu zapłonu sterownik
HomeLink® działa jeszcze przez co najmniej 7 minut.
OSTRZEŻENIE
•
W przypadku użycia nadajnika
HomeLink® do sterowania bramą garażową lub wjazdową, należy upewnić
się, że nikt nie przebywa w pobliżu
poruszającej się bramy.
•
Nie używać sterownika HomeLink® do
obsługi bramy garażowej, która nie jest
wyposażona w funkcję zatrzymania
awaryjnego i cofania w przypadku
napotkania na przeszkodę.
Powiązane informacje
•
•
•
HomeLink®* (Str. 537)
Programowanie sterownika HomeLink®*
(Str. 538)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 541)
UWAGA
Ze sterownika HomeLink® nie można
korzystać po zablokowaniu zamków samochodu i uzbrojeniu alarmu* z zewnątrz.
20
540
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®*21
Homologacja typu UE
Firma Gentex Corporation niniejszym oświadcza, że urządzenie HomeLink®, model UAHL5
jest zgodne z dyrektywą radiową
2014/53/UE.
Kompas*
Włączanie i wyłączanie kompasu*
W prawym górnym rogu lusterka wstecznego
znajduje się wyświetlacz pokazujący kierunek
geograficzny22, w którym zwrócony jest
przód samochodu.
W prawym górnym rogu lusterka wstecznego
znajduje się wyświetlacz pokazujący kierunek
geograficzny23, w którym zwrócony jest
przód samochodu.
Kompas włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu.
Aby wyłączyć/włączyć kompas ręcznie:
Zakres częstotliwości pracy urządzenia radiowego:
–
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW
E.R.P.
•
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW
E.R.P.
•
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW
E.R.P.
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW
E.R.P.
Pokazywanych jest osiem anglojęzycznych
skrótów oznaczających następujące kierunki:
N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
•
Adres właściciela certyfikatu: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
Aby uzyskać więcej informacji, należy wyszukać informacje wsparcia dotyczące homologacji typu na stronie www.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
21
HomeLink®* (Str. 537)
Nacisnąć przycisk u dołu lusterka wstecznego na przykład spinaczem.
> Jeśli kompas zostanie wyłączony przy
wyłączonym zapłonie, nie uruchomi się
przy następnym uruchomieniu samochodu. W takim przypadku należy go
włączyć ręcznie.
Powiązane informacje
•
•
Kompas* (Str. 541)
Kalibracja kompasu* (Str. 542)
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie kompasu*
(Str. 541)
•
Kalibracja kompasu* (Str. 542)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 541
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Kalibracja kompasu*
6. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
maksymalną 10 km/h (6 mph). Kontynuować jazdę do momentu wyświetlenia
symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja została zakończona.
Następnie zatoczyć samochodem jeszcze
2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania
kompasu.
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Jeżeli samochód przemieszcza się
między strefami magnetycznymi, konieczna
jest kalibracja kompasu24.
1.
Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
2. Uruchomić samochód, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (układ klimatyzacji, wycieraczki itd.) i upewnić się, że
wszystkie drzwi są zamknięte.
UWAGA
Kalibracja może zakończyć się niepowodzeniem lub może nie zostać przeprowadzona, jeśli urządzenia elektryczne nie zostaną wyłączone.
Strefy magnetyczne.
4. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
5. Poczekać, aż na wyświetlaczu ponownie
pojawi się C lub przytrzymać wciśnięty
przycisk u dołu lusterka wstecznego przez
około 6 sekund, aż pojawi się C.
7. Samochody z ogrzewaniem przedniej
szyby*: Jeśli po włączeniu ogrzewania
przedniej szyby na wyświetlaczu pojawi
się litera C, przeprowadzić kalibrację
zgodnie z punktem 6 przy włączonym
ogrzewaniu przedniej szyby.
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
Powiązane informacje
•
•
Kompas* (Str. 541)
Włączanie i wyłączanie kompasu*
(Str. 541)
3. Przytrzymać przycisk pod spodem lusterka wstecznego wciśnięty przez
około 3 sekundy (użyć na przykład spinacza do papieru). Zostanie wyświetlony
numer aktualnej strefy magnetycznej.
22
23
24
542
Lusterko wsteczne z kompasem jest dostępne jako opcja tylko na niektórych rynkach i tylko w niektórych modelach.
Lusterko wsteczne z kompasem jest dostępne jako opcja tylko na niektórych rynkach i tylko w niektórych modelach.
Lusterko wsteczne z kompasem jest dostępne jako opcja tylko na niektórych rynkach i tylko w niektórych modelach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Dźwięk, multimedia i Internet
System audio-multimedialny składa się z
odtwarzacza multimedialnego i radia. Można
także podłączyć telefon poprzez Bluetooth,
co pozwala na korzystanie z funkcji urządzenia głośnomówiącego i bezprzewodowe
odtwarzanie muzyki w samochodzie. Gdy
samochód jest połączony z Internetem,
można także używać aplikacji do odtwarzania
multimediów.
Aktualizacja systemu
System audio-multimedialny jest stale modernizowany. Zaleca się, aby pobierać nowe aktualizacje systemu po ich udostępnieniu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezentacja funkcji audio i multimediów
Funkcjami można sterować za pomocą poleceń głosowych, zestawu przycisków na kierownicy lub wyświetlacza centralnego. Liczba
głośników i wzmacniaczy zależy od tego, w
który system audio wyposażony jest samochód.
544
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
Radioodbiornik (Str. 549)
Telefon (Str. 572)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Aplikacje (Str. 546)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 159)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy
(Str. 43)
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
•
Umowa licencyjna systemu audio-multimedialnego (Str. 593)
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
Ustawienia audio
Jakość odtwarzania dźwięku jest nastawiona
fabrycznie, ale można ją także regulować.
Głośność reguluje się zwykle za pomocą
pokrętła regulacji głośności pod wyświetlaczem centralnym lub prawego zestawu przycisków na kierownicy. Dotyczy to na przykład
odtwarzania muzyki, słuchania radia, prowadzenia rozmów telefonicznych i odsłuchiwania
aktywnych komunikatów drogowych.
Odtwarzanie dźwięku
System audio jest wstępnie skalibrowany
dzięki cyfrowej obróbce sygnału. Proces ten
uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę
w kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp.,
indywidualnie dla każdej kombinacji modelu
samochodu i systemu audio. Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła
głośności oraz prędkość samochodu.
Ustawienia indywidualne
W zależności od systemu audio zamontowanego w samochodzie w widoku górnym w
części Ustawienia Dźwięk dostępne są
różne ustawienia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Sterowanie głosowe, Wspomaganie
park. i Dzwonek telefonu.
• Ton – ustawienia basów, tonów wysokich, korektora itp.
• Balans – balans między prawymi/lewymi
głośnikami i balans między przednimi/
tylnymi głośnikami.
• Głośność systemu – regulacja głośności
różnych systemów samochodu, np.
Sterowanie głosowe, Wspomaganie
park. i Dzwonek telefonu.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Korektor graficzny – ustawienie korektora.
• Balans – balans między prawymi/lewymi
głośnikami i balans między przednimi/
tylnymi głośnikami.
• Głośność systemu – regulacja głośności
Powiązane informacje
•
•
•
Wrażenia odsłuchowe* (Str. 545)
•
•
•
Ustawienia telefonu (Str. 581)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 164)
Wrażenia odsłuchowe*
Sound Experience to aplikacja zapewniająca
dostęp do zaawansowanych ustawień
dźwięku.
Aplikację Odbiór dźwięku otwiera się w
widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
W zależności od systemu audio zamontowanego w samochodzie można zdefiniować
następujące ustawienia:
Dźwięk, multimedia i Internet (Str. 544)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
• Studio – dźwięk można wyregulować, tak
aby był w pierwszym rzędzie dostosowany do Kierowca, Wszystkie i Z tyłu.
• Scena indywidual. – tryb dźwięku przestrzennego z ustawieniami natężenia
dźwięku i akustyki wnętrza.
• Sala koncertowa – odwzorowuje akustykę sali koncertowej w Göteborgu.
różnych systemów samochodu, np.
Sterowanie głosowe, Wspomaganie
park. i Dzwonek telefonu.
High Performance
• Ton – ustawienia basów, tonów wysokich, korektora itp.
•
Balans – balans między prawymi/lewymi
głośnikami i balans między przednimi/
tylnymi głośnikami.
• Głośność systemu – regulacja głośności
różnych systemów samochodu, np.
Odtwarzanie akustyki sali koncertowej w Göteborgu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 545
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Optymaliz. fotela – dźwięk można wyregulować, tak aby był w pierwszym rzędzie
dostosowany do Kierowca, Wszystkie i
Z tyłu.
• Surround – tryb dźwięku przestrzennego
z ustawieniami poziomu.
• Ton – ustawienia basów, tonów wysokich, korektora itp.
Aplikacje
Widok aplikacji zawiera aplikacje, które
umożliwiają dostęp do niektórych usług
samochodu.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony1 ekranu wyświetlacza centralnego, aby
przejść do widoku aplikacji z widoku strony
głównej. Tutaj znajdują się aplikacje pobrane
(aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje funkcji
zintegrowanych, takich jak Radio FM.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia audio (Str. 544)
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
Widok aplikacji (ilustracja ma charakter ogólny, podstawowe aplikacje zależą od rynku i modelu)
Niektóre podstawowe aplikacje są zawsze
dostępne. Gdy samochód jest połączony z
Internetem, można pobrać więcej aplikacji, np.
aplikacje do obsługi radia internetowego lub
korzystania z serwisów muzycznych.
1
546
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Z niektórych aplikacji można korzystać tylko
wtedy, gdy samochód jest połączony z Internetem.
Pobieranie aplikacji
Nowe aplikacje można pobrać, gdy samochód jest połączony z Internetem.
Uruchomić aplikację, naciskając ją w widoku
aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
UWAGA
Pobieranie danych może wpływać na działanie innych usług korzystających z przesyłu danych, np. radia internetowego. Jeśli
wpływ na działanie innych usług jest
odbierany jako uciążliwy, pobieranie można
przerwać. Ewentualnie można wyłączyć
lub przerwać działanie innych funkcji.
Wszystkie używane aplikacje należy zaktualizować do najnowszej wersji.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
Aktualizowanie aplikacji (Str. 548)
3. Nacisnąć wiersz wybranej aplikacji, aby
rozwinąć listę i uzyskać więcej informacji
o aplikacji.
4. Wybrać opcję Instaluj, aby rozpocząć
pobieranie i instalację żądanej aplikacji.
> W trakcie pobierania i instalacji pokazywany jest stan procesu.
Jeśli pobieranie nie może zostać rozpoczęte w danym momencie, pojawia się
komunikat. Aplikacja pozostanie na liście i można ponowić próbę rozpoczęcia
pobierania.
Usuwanie aplikacji (Str. 548)
Apple® CarPlay®* (Str. 565)
UWAGA
Android Auto* (Str. 569)
Podczas pobierania danych przy użyciu
telefonu należy zwrócić szczególną uwagę
na koszt przesyłu danych komórkowych.
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
Miejsce na dane na twardym dysku
(Str. 592)
•
Warunki użytkowania i udostępnianie
danych (Str. 590)
1.
Otworzyć aplikację Usł. zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
Anulowanie pobierania
– Nacisnąć opcję Anuluj, aby anulować
trwające pobieranie.
Należy pamiętać, że anulować można tylko
pobieranie, natomiast jeśli rozpoczął się etap
instalacji, anulowanie nie jest możliwe.
Powiązane informacje
•
•
•
•
2. Wybrać opcję Nowe aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji, które są dostępne, ale
nie są zainstalowane w samochodzie.
Aplikacje (Str. 546)
Aktualizowanie aplikacji (Str. 548)
Usuwanie aplikacji (Str. 548)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
•
Miejsce na dane na twardym dysku
(Str. 592)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 547
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Aktualizowanie aplikacji
Aplikacje można aktualizować, gdy samochód jest podłączony do Internetu.
Aktualizowanie wszystkich aplikacji
1. Otworzyć aplikację Usł. zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
UWAGA
Pobieranie danych może wpływać na działanie innych usług korzystających z przesyłu danych, np. radia internetowego. Jeśli
wpływ na działanie innych usług jest
odbierany jako uciążliwy, pobieranie można
przerwać. Ewentualnie można wyłączyć
lub przerwać działanie innych funkcji.
UWAGA
Podczas pobierania danych przy użyciu
telefonu należy zwrócić szczególną uwagę
na koszt przesyłu danych komórkowych.
Jeśli w trakcie trwającej aktualizacji aplikacja
jest używana, to zostanie uruchomiona
ponownie, aby możliwe było zakończenie
instalacji.
1.
Otworzyć aplikację Usł. zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
2. Wybrać opcję Zainstaluj wszystkie.
> Rozpoczyna się aktualizacja.
Aktualizowanie niektórych aplikacji
1. Otworzyć aplikację Usł. zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
2. Wybrać opcję Aktualizacje aplikacji, aby
otworzyć listę wszystkich dostępnych
aktualizacji.
3. Znaleźć żądaną aplikację i wybrać opcję
Instaluj.
> Rozpoczyna się aktualizacja.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
548
Usuwanie aplikacji
Aplikacje można odinstalować, gdy samochód jest połączony z Internetem.
Aplikacja, która jest używana, musi zostać
zamknięta, aby proces odinstalowania mógł
zostać dokończony.
Aplikacje (Str. 546)
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
Usuwanie aplikacji (Str. 548)
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
2. Wybrać opcję Aktualizacje aplikacji, aby
otworzyć listę wszystkich zainstalowanych aplikacji.
3. Odszukać daną aplikację i wybrać opcję
Odinstaluj, aby rozpocząć odinstalowywanie aplikacji.
> Po odinstalowaniu aplikacji znika ona z
listy.
Powiązane informacje
•
•
•
Aplikacje (Str. 546)
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
Aktualizowanie aplikacji (Str. 548)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
•
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w
Centrum pobierania (Str. 655)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór pasm radiowych FM oraz radia cyfrowego (DAB)*. Gdy
samochód jest połączony z Internetem,
można także słuchać radia internetowego.
•
•
•
Radio cyfrowe* (Str. 555)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
Radio RDS (Str. 554)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Radioodbiornik można obsługiwać za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, zestawu przycisków na
kierownicy lub wyświetlacza
centralnego.
Powiązane informacje
•
•
Włączanie radia (Str. 550)
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej (Str. 550)
•
Zapisywanie kanałów radiowych w aplikacji Ulubione w radio (Str. 552)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 549
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Włączanie radia
Powiązane informacje
Radio włącza się w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym.
1. Otworzyć wybrane pasmo częstotliwości
(np. FM) w widoku aplikacji.
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
•
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej (Str. 550)
•
Zapisywanie kanałów radiowych w aplikacji Ulubione w radio (Str. 552)
•
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
Wyszukiwanie stacji radiowych
(Str. 551)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
Zamieszczono tutaj instrukcje opisujące, w
jaki sposób zmienić zakres fal radiowych,
listę stacji w danym zakresie i stację radiową
w obrębie wybranej listy.
Zmiana zakresu fal radiowych
Przeciągnąć palcem po ekranie, aby wyświetlić widok aplikacji na wyświetlaczu centralnym
i wybrać preferowany zakres fal radiowych
(np. FM) albo otworzyć menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy za pomocą prawego
zestawu przycisków na kierownicy i dokonać
wyboru w ten sposób.
Zmiana listy z pasmami częstotliwości
2. Wybrać stację radiową.
1.
550
Nacisnąć opcję Biblioteka.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
2. Wybrać odtwarzanie z Stacje, Ulubione,
Gatunki lub Zespoły2.
3. Dotknąć palcem żądaną stację z listy.
Ulubione – odtwarza tylko wybrane ulubione
kanały.
•
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 113)
Wyszukiwanie stacji radiowych
Radioodbiornik automatycznie zestawia listę
stacji radiowych, których sygnał na danym
obszarze jest najsilniejszy.
Gatunki – odtwarza tylko kanały nadające
wybrany gatunek muzyki lub treści, np.
muzyka pop lub klasyczna.
Zmiana stacji w obrębie wybranej listy
–
Nacisnąć
lub
pod wyświetlaczem
centralnym lub na prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> Podświetlenie przesuwa się w górę lub
w dół o jedną pozycję w wybranej liście
odtwarzania.
Stację radiową można także zmienić na
wybranej liście na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Zapisywanie kanałów radiowych w aplikacji Ulubione w radio (Str. 552)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
Wyszukiwanie stacji radiowych
(Str. 551)
2 Tylko
radio cyfrowe (DAB*).
Parametry wyszukiwania zależą od wybranego
pasma częstotliwości:
•
•
FM — stacja, gatunek i częstotliwość.
1.
Nacisnąć opcję Biblioteka.
DAB* — grupa transmisyjna i stacje.
.
2. Wcisnąć
> Widok wyszukiwania z otwartą klawiaturą.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 551
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
3. Wpisać wyszukiwane słowa.
> Wyszukiwanie jest przeprowadzane na
bieżąco po każdym wprowadzonym
znaku, a rezultaty są prezentowane
według kategorii.
Strojenie ręczne
–
Nacisnąć Strojenie ręczne, pociągnąć
suwak lub nacisnąć
lub
. Długie
naciśnięcie powoduje przeskoczenie do
następnej dostępnej stacji w danym paśmie częstotliwości. Można też użyć prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
Włączanie radia (Str. 550)
Zapisywanie kanałów radiowych w
aplikacji Ulubione w radio
Istnieje możliwość dodania kanału radiowego
do aplikacji Ulubione stacje radio i do listy
ulubionych stacji w danym paśmie radiowym
(np. FM). Instrukcje dotyczące dodawania i
usuwania kanałów radiowych zamieszczono
poniżej.
Ulubione w radio
Aplikacja Ulubione w radio
pokazuje zapisane kanały
radiowe ze wszystkich pasm
częstotliwości.
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej (Str. 550)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
1.
Funkcja ręcznego wyszukiwania umożliwia
znalezienie i nastrojenie stacji, które nie znajdują się na sporządzonej automatycznie liście
stacji o najsilniejszym sygnale na danym
obszarze.
Po zmianie strojenia na ręczne, częstotliwość
radiowa nie jest już zmieniana automatycznie,
gdy sygnał jest słaby.
552
Otworzyć aplikację Ulubione stacje radio
w widoku aplikacji.
2. Dotknąć palcem żądaną stacje w liście,
aby rozpocząć odtwarzanie.
Dodawanie i usuwanie ulubionych
stacji radiowych
1.
Dotknąć
, aby dodać kanał radiowy do
listy ulubionych pozycji w paśmie częstotliwości oraz aplikacji Ulubione w radio.
2. Dotknąć Biblioteka, wybrać Edytuj i
dotknąć , aby usunąć kanał radiowy z
listy ulubionych pozycji.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Po zapisaniu kanału radiowego z listy stacji,
radio będzie automatycznie wyszukiwać najlepszą częstotliwość. Jednak gdy kanał
radiowy został zapisany podczas ręcznego
wyszukiwania stacji, radio nie będzie automatycznie przełączać częstotliwościowi na silniejszą.
Jeśli kanał radiowy zostanie usunięty z aplikacji Ulubione w radio, zostanie także usunięty z
listy ulubionych pozycji w danym paśmie częstotliwości.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
Włączanie radia (Str. 550)
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 551)
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej (Str. 550)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
3 Nie
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 113)
wszystkie stacje obsługują każdy typ komunikatu.
Ustawienia radioodbiornika
Dostępnych jest szereg funkcji radia, które
można włączyć lub wyłączyć.
Anulowanie komunikatów drogowych
Nadawanie komunikatów drogowych itp.
można tymczasowo przerwać poprzez
w prawym zestawie przycisdotknięcie
ków na kierownicy lub dotykając Anuluj na
wyświetlaczu centralnym.
Włączanie i wyłączanie funkcji radia
Przeciągnąć w dół widok górny i wybrać
Ustawienia Media oraz żądany zakres fal
radiowych, aby wyświetlić dostępne funkcje.
Radio FM
• Pokaż radiotekst: pokazuje informacje o
treści audycji, wykonawcach itp.
• Zamroź nazwę programu: zaznaczyć,
aby wstrzymać ciągłe przewijanie nazwy
serwisu programowego. Zamiast tego
zatrzymuje ją po 20 sekundach.
ograniczoną wersją funkcji Komunikaty
drogowe. Funkcja Komunikaty drogowe
musi być w tym czasie aktywna.
- Wiadomości : przerywa trwające
odtwarzanie multimediów i włącza wiadomości. Odtwarzanie wcześniejszego
źródła multimediów zostaje wznowione
po zakończeniu nadawania wiadomości.
- Alarm: przerywa trwające odtwarzanie
multimediów i przekazuje alarmy dotyczące poważnych wypadków i katastrof.
Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
- Komunikaty drogowe: przerywa trwające odtwarzanie multimediów i przekazuje informacje o zakłóceniach w ruchu
drogowym. Odtwarzanie wcześniejszego
źródła multimediów zostaje wznowione
po zakończeniu komunikatu.
• Wybierz powiadomienia:3
- Lokalne zakłócenia: przerywa trwające
odtwarzanie multimediów i przekazuje
informacje o zakłóceniach w ruchu drogowym w pobliżu. Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu. Funkcja Lokalne zakłócenia jest geograficznie
}}
553
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
- Alarm: przerywa trwające odtwarzanie
multimediów i przekazuje alarmy dotyczące poważnych wypadków i katastrof.
Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
DAB* (radio cyfrowe)
• Sortuj usługi: sposób sortowania kanałów. Albo alfabetycznie albo według
numeru serwisu.
• Łącze DAB-DAB: uruchamia funkcję
tworzenia powiązania w obrębie DAB. W
razie zaniku sygnału kanału radiowego
automatycznie zostanie wyszukany inny
kanał w innej grupie kanałów (grupie
transmisyjnej).
- Ogłoszenia drogowe: odbiera informacje o zakłóceniach ruchu drogowego.
- Podgląd wiadomości: odbiera aktualne
wiadomości.
• Łącze DAB-FM: uruchamia funkcję two-
- Powiadomienia dotyczące transportu:
odbiera informacje o transporcie publicznym, np. rozkładach promów i pociągów.
rzenia powiązania między DAB a FM. W
razie zaniku sygnału kanału radiowego
automatycznie wyszukana zostanie alternatywna częstotliwość FM.
- Ostrzeżenie/Usługi: odbiera informacje
o mniej znaczących niż alarmowe incydentach, np. wyłączeniu oświetlenia.
• Pokaż radiotekst: zaznaczyć, aby
wyświetlić radiotekst lub wybrane typy
radiotekstu, np. wykonawców.
• Pokaż pokaz slajdów: wybór, czy na
ekranie mają być pokazywane obrazy
związane z poszczególnymi programami.
• Wybierz powiadomienia: służy do
wyboru typów komunikatów, jakie mogą
być odbierane w czasie odtwarzania DAB.
Wybrane komunikaty spowodują przerwanie odtwarzania aktualnego źródła multimediów w celu odtworzenia komunikatu.
Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
554
Powiązane informacje
•
•
•
Radio RDS
System RDS (Radio Data System) umożliwia
radioodbiornikowi automatyczne przełączanie się na odbiór danej stacji z silniejszego
nadajnika. RDS umożliwia także odbiór np.
informacji drogowych oraz wyszukiwanie
określonych profili programowych.
System RDS skupia nadające w paśmie FM
stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji lub serwisów
drogowych.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
Radioodbiornik (Str. 549)
Radio cyfrowe* (Str. 555)
Symbole na pasku stanu wyświetlacza
centralnego (Str. 135)
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z
systemu RDS lub wykorzystują tylko część
jego funkcji.
Podczas nadawania wiadomości i komunikatów drogowych, radio może przełączać stacje
radiowe, przerywając odtwarzanie z będącego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
aktualnie w użyciu źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD*,
odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Po
zakończeniu transmisji danego programu
następuje powrót do poprzedniego źródła
dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
Aby powrócić wcześniej, nacisnąć
w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub
dotknąć Anuluj na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
Radio cyfrowe*
(DAB4)
Radio cyfrowe
jest systemem radiofonii cyfrowej. Radio obsługuje systemy DAB,
DAB+ i DMB5.
Radioodbiornik można obsługiwać za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, zestawu przycisków na
kierownicy lub wyświetlacza
centralnego.
Aplikację radia cyfrowego
można uruchomić w menu
aplikacji na wyświetlaczu
centralnym.
Radio cyfrowe jest odtwarzane w taki sam
sposób jak inne pasma fal radiowych, na przykład FM. Oprócz możliwości wyboru takich
funkcji odtwarzania jak Stacje, Ulubione czy
Gatunki, jest też możliwość skorzystania z
podkanałów i funkcji Zespoły. Grupy transmisyjne to zespoły kanałów radiowych (grupy
kanałów) transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
obok nazwy stacji (czas pobierania może się
zmieniać).
Podkanał DAB
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki. Podkanały są oznaczone na liście kanałów symbolem strzałki.
Powiązane informacje
•
Powiązanie między radiem FM a radiem
cyfrowym* (Str. 556)
•
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej (Str. 550)
•
•
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 551)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
Zapisywanie kanałów radiowych w aplikacji Ulubione w radio (Str. 552)
W przypadku gdy kanał radiowy przesyła
swoje logo, zostaje ono pobrane i wyświetlone
4 Digital
5 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 555
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
W sytuacji obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej stacji radiowej, funkcja ta
umożliwia przełączenie radioodbiornika
cyfrowego (DAB) na odbiór tej samej stacji w
innej grupie kanałów (grupie transmisyjnej),
w której sygnał jest silniejszy, w obrębie
pasma DAB i/lub pomiędzy DAB a FM.
Połączenie DAB z DAB i DAB z FM
1.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
dźwięk z odtwarzacza CD* i z zewnętrznych
źródeł audio podłączonych przez port USB
lub Bluetooth. Może także odtwarzać materiały wideo za pośrednictwem portu USB.
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
można także słuchać radia internetowego,
audiobooków i serwisów muzycznych za
pośrednictwem aplikacji.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk Media
DAB.
3. Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie w okienku
przy pozycji Łącze DAB-DAB i/lub Łącze
DAB-FM, aby włączyć lub wyłączyć
odpowiednie funkcje.
Powiązane informacje
•
•
•
556
Radio cyfrowe* (Str. 555)
Radioodbiornik (Str. 549)
Ustawienia radioodbiornika (Str. 553)
Radio obsługuje się za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego i opisano je w
oddzielnym rozdziale.
Powiązane informacje
•
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Sterowanie i przełączanie multimediów
(Str. 558)
•
•
•
•
•
•
Wyszukiwanie multimediów (Str. 559)
•
Podłączanie multimediów przez port USB
(Str. 563)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Aplikacje (Str. 546)
Radioodbiornik (Str. 549)
Odtwarzacz CD* (Str. 561)
Wideo (Str. 561)
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth® (Str. 562)
Odtwarzacz multimedialny
obsługuje się za pomocą
wyświetlacza centralnego,
ale szeregiem funkcji można
sterować za pomocą prawego zestawu przycisków na
kierownicy lub za pomocą
poleceń głosowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Odtwarzanie multimediów
Włączanie źródła multimediów
Odtwarzacz multimedialny jest sterowany z
centralnego wyświetlacza. Szeregiem funkcji
można sterować za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy lub za
pomocą poleceń głosowych.
2. Otworzyć aplikację USB w widoku aplikacji.
3. Wybrać, co ma być odtwarzane.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzać MP3 i iPod®
Odtwarzacz multimedialny obsługuje także
radio, co opisano w oddzielnym rozdziale.
UWAGA
W celu rozpoczęcia odtwarzania z iPod
należy użyć aplikacji iPod (nie USB).
W przypadku użycia odtwarzacza iPod
jako źródła dźwięku, samochodowy system audio-multimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod.
1.
Podłączyć źródło multimediów.
2. Włączyć odtwarzanie w podłączonym
źródle multimediów.
Widok aplikacji. (Ilustracja ma charakter ogólny, podstawowe aplikacje zależą od rynku i modelu.)
Płyty CD*
1. Włożyć płytę CD.
3. Otworzyć aplikację (iPod, USB) w widoku
aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
2. Otworzyć aplikację CD w widoku aplikacji.
3. Wybrać, co ma być odtwarzane.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Pamięć przenośna USB
1. Podłączyć pamięć przenośną USB.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 557
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Aktywować Bluetooth w źródle multimediów.
2. Podłączyć źródło multimediów.
3. Włączyć odtwarzanie w podłączonym
źródle multimediów.
4. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku
aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie multimediów przez
połączenie internetowe
Aby odtwarzać multimedia w aplikacjach połączonych z Internetem:
1.
Podłączyć samochód do Internetu.
2. Otworzyć żądaną aplikację z widoku aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Powiązane informacje
•
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 114)
•
•
Radioodbiornik (Str. 549)
•
Podłączanie urządzenia przez port USB
(Str. 563)
•
Podłączanie urządzenia przez Bluetooth®
(Str. 563)
•
•
Sterowanie i przełączanie multimediów
(Str. 558)
Sposób pobierania aplikacji opisano w
oddzielnym rozdziale.
Wideo
1. Podłączyć źródło multimediów.
•
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
Apple CarPlay
CarPlay opisano w oddzielnym rozdziale.
Odtwarzaniem multimediów można sterować
za pomocą poleceń głosowych, zestawu
przycisków na kierownicy lub wyświetlacza
centralnego.
Odtwarzacz multimedialny
można obsługiwać za
pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, zestawu przycisków na kierownicy lub wyświetlacza centralnego.
Pobieranie aplikacji (Str. 547)
Wideo (Str. 561)
3. Nacisnąć tytuł pozycji, która ma zostać
odtworzona.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Sterowanie i przełączanie
multimediów
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
•
•
•
•
2. Otworzyć aplikację USB w widoku aplikacji.
558
Android Auto
Android Auto opisano w oddzielnym rozdziale.
Apple® CarPlay®* (Str. 565)
Android Auto* (Str. 569)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
Głośność – obracać pokrętłem pod wyświetlaczem centralnym lub nacisnąć
w prawym zestawie przycisków na kierownicy, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Odtwarzanie/pauza – nacisnąć obraz związany z odtwarzanym utworem, fizyczny przy-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Odtwarzanie los. – nacisnąć
przycisk, aby odtwarzać w
kolejności losowej.
cisk pod wyświetlaczem centralnym lub
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Zmiana utworu — dotknąć żądanego utworu
na wyświetlaczu centralnym, nacisnąć
lub
pod wyświetlaczem centralnym lub na
prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Szybkie przewijanie/przesunięcie w czasie —
dotknąć osi czasu na wyświetlaczu centralnym i przeciągnąć w bok lub nacisnąć i przytrzymać przycisk
albo
pod wyświetlaczem centralnym lub na prawym zestawie
przycisków na kierownicy.
Podobne – nacisnąć przycisk, aby wykorzystać usługę
Gracenote do wyszukania
podobnej muzyki na urządzeniu USB i utworzyć na tej
podstawie listę odtwarzania.
Lista odtwarzania może
zawierać maksymalnie 50 utworów.
Istnieje możliwość wyszukiwania wykonawców, kompozytorów, utworów (tytułów),
albumów, filmów, audiobooków, list odtwarzania oraz – w samochodzie połączonym z
Internetem – podcastów (multimediów cyfrowych nadawanych przez Internet).
Zmień urządzenie – nacisnąć przycisk, aby przełączyć
urządzenie USB, jeśli podłączonych jest więcej urządzeń
tego rodzaju.
Zmiana multimediów – wybrać spośród
poprzednich źródeł w aplikacji, w widoku aplikacji, nacisnąć żądaną aplikację w widoku
aplikacji lub wybrać za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy, korzystając z
.
menu aplikacji
Biblioteka – nacisnąć przycisk, aby odtwarzać nagrania
z biblioteki.
Wyszukiwanie multimediów
1.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
Wyszukiwanie multimediów (Str. 559)
Wcisnąć
.
> Widok wyszukiwania z otwartą klawiaturą.
2. Wpisać wyszukiwane słowa.
Gracenote® (Str. 560)
3. Nacisnąć opcję Szukaj.
> Zostają wyszukane podłączone urządzenia, a rezultaty są wyświetlane według kategorii.
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
Przeciągnąć palcem w poprzek ekranu, aby
wyświetlić każdą z kategorii oddzielnie.
Ustawienia audio (Str. 544)
Aplikacje (Str. 546)
}}
559
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
Powiązane informacje
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 582)
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów
na wyświetlaczu centralnym (Str. 141)
Gracenote®
Usługa Gracenote pozwala zidentyfikować
wykonawcę, tytuł albumu, tytuły utworów i
powiązaną grafikę, które są wyświetlane podczas odtwarzania.
Gracenote MusicID® to standard rozpoznawania muzyki. Informacje o muzyce mogą być
prezentowane dzięki identyfikacji i analizie
metadanych zapisanych w plikach muzycznych. Czasami metadane pochodzące z różnych źródeł mogą być niezgodne lub nieprawidłowe.
Gracenote obsługuje fonetyczne przetwarzanie nazw wykonawców, tytułów albumów i
gatunków, dzięki czemu do odtwarzania
muzyki można wykorzystywać sterowanie głosowe.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć przycisk Media
Gracenote®.
3. Wybrać ustawienia dla danych Gracenote:
1 – zostają wykorzystane oryginalne dane
pliku.
2 – zostają wykorzystane dane Gracenote.
3 — można wybrać Gracenote lub dane
oryginalne.
• Żadne – nie zostają pokazane żadne
wyniki.
Aktualizacja Gracenote
Zawartość bazy danych Gracenote jest ciągle
aktualizowana. Aby skorzystać z ulepszeń,
należy pobrać najnowszą aktualizację.
Informacje i pobieranie, patrz
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
•
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Umowa licencyjna systemu audio-multimedialnego (Str. 593)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
• Wyszukiwanie online w serwisie
Gracenote® – przeszukuje internetową
bazę danych Gracenote pod kątem
odtwarzanego materiału multimedialnego.
• Zbiorowe wyniki Gracenote® – wybrać,
jak mają być prezentowane dane
Gracenote w przypadku uzyskania wielu
wyników wyszukiwania.
560
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Odtwarzacz CD*
Wideo
Odtwarzanie filmów
Odtwarzacz multimedialny potrafi odtwarzać
płyty CD z kompatybilnymi plikami audio.
Za pomocą odtwarzacza multimedialnego
można odtwarzać materiały wideo zapisane
na podłączonych urządzeniach USB.
Gdy samochód zacznie jechać, obraz nie jest
widoczny, ale odtwarzana jest ścieżka dźwiękowa. Obraz pojawi się ponownie, gdy samochód zatrzyma się.
Filmy odtwarza się za pomocą aplikacji USB
w widoku aplikacji.
1. Podłączyć źródło multimediów (urządzenie USB).
Informacje na temat kompatybilnych formatów multimediów można znaleźć w oddzielnym rozdziale.
Powiązane informacje
•
•
Szczelina na płyty.
Przycisk wysuwania płyty.
Powiązane informacje
•
•
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 163)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
•
•
Odtwarzanie filmów (Str. 561)
Odtwarzanie materiałów DivX®
(Str. 562)
Ustawienia wideo (Str. 562)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
2. Otworzyć aplikację USB w widoku aplikacji.
3. Nacisnąć tytuł, który ma zostać odtworzony.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyszukanie plików wideo może sprawiać
problemy, jeśli w urządzeniu USB zapisana
jest również muzyka i ścieżki audio. W takim
przypadku pliki te można znaleźć przechodząc
do sekcji Biblioteka i wybierając zakładkę filmów.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Wideo (Str. 561)
Odtwarzanie materiałów DivX®
(Str. 562)
Ustawienia wideo (Str. 562)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 561
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Odtwarzanie materiałów DivX®
Certified®
Niniejsze urządzenie DivX
należy
zarejestrować, aby można było odtwarzać
zakupione w serwisie DivX Video-on-Demand
(VOD) filmy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć Wideo
kod rejestracyjny.
DivX® VOD i pobrać
3. Przejść na stronę vod.divx.com, aby uzyskać więcej informacji i dokończyć rejestrację.
Powiązane informacje
•
•
•
•
562
Wideo (Str. 561)
Ustawienia wideo
Istnieje możliwość zmiany niektórych ustawień języka na potrzeby odtwarzania plików
wideo.
Gdy odtwarzacz wideo jest w trybie pełnoekranowym albo po otwarciu widoku górnego i
naciśnięciu opcji Ustawienia Media
Wideo, można zmieniać następujące ustawienia: Język audio i Język napisów.
Powiązane informacje
•
Wideo (Str. 561)
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth®
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth i może
bezprzewodowo odtwarzać pliki audio transmitowane przez urządzenia zewnętrzne
posiadające technologię Bluetooth, takie jak
telefony komórkowe i tablety.
Aby odtwarzacz multimedialny mógł odtwarzać pliki audio z urządzenia zewnętrznego
bezprzewodowo, urządzenie to musi najpierw
zostać podłączone do samochodu przez
Bluetooth.
Powiązane informacje
•
Podłączanie urządzenia przez Bluetooth®
(Str. 563)
•
Podłączanie telefonu do samochodu przez
Bluetooth po raz pierwszy (Str. 573)
•
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Odtwarzanie filmów (Str. 561)
Ustawienia wideo (Str. 562)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 564)
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Podłączanie urządzenia przez
Bluetooth®
Podłączanie multimediów przez
port USB
Podłączanie urządzenia przez port
USB
W celu bezprzewodowego odtwarzania multimediów i zapewnienie systemowi samochodu połączenia z Internetem, gdy jest ono
możliwe, można podłączyć do samochodu
urządzenie Bluetooth®.
Wiele telefonów dostępnych na rynku jest
obecnie wyposażonych w technologię bezprzewodową Bluetooth®, ale nie wszystkie z
nich są w pełni kompatybilne z samochodem.
Do systemu audio można za pośrednictwem
portu USB samochodu podłączyć zewnętrzne źródło audio, np. iPod® lub odtwarzacz MP3.
Urządzenia wyposażone w akumulator są
ładowane po podłączeniu do gniazda USB,
gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu I lub II albo silnik pracuje.
Do systemu audio można za pośrednictwem
jednego z portów USB samochodu podłączyć
zewnętrzne źródło audio, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3.
Telefon musi być podłączony do portu USB z
białą ramką (jeżeli na wyposażeniu znajdują
się dwa porty USB) w przypadku używania
aplikacji Apple CarPlay* oraz Android Auto*.
Informacje o kompatybilności, patrz
support.volvocars.com.
Procedura podłączania urządzenia multimedialnego jest taka sama jak w przypadku
łączenia telefonu z samochodem za pośrednictwem Bluetooth®.
Powiązane informacje
•
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth® (Str. 562)
•
Podłączanie telefonu do samochodu przez
Bluetooth po raz pierwszy (Str. 573)
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Zawartość zewnętrznego źródła można załadować szybciej, jeśli składają się na nią tylko
kompatybilne formaty plików. Za pośrednictwem portu USB można także odtwarzać pliki
wideo.
Niektóre odtwarzacze MP3 korzystają z własnego systemu zapisu plików, których system
samochodu nie obsługuje.
Powiązane informacje
•
Podłączanie urządzenia przez port USB
(Str. 563)
•
•
•
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
•
•
Wideo (Str. 561)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 479)
Dane techniczne urządzeń USB
(Str. 564)
Apple® CarPlay®* (Str. 565)
Wejścia USB (typu A) w konsoli między fotelami.
Pozwolić, aby przewód leżał pochylony do przodu,
gdyż w przeciwnym razie może zostać przytrzaśnięty
podczas zamykania pokrywy.
Powiązane informacje
•
•
Android Auto* (Str. 569)
•
Odtwarzanie multimediów (Str. 557)
Podłączanie multimediów przez port USB
(Str. 563)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 556)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 563
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
•
Dane techniczne urządzeń USB
(Str. 564)
•
Dane techniczne urządzeń USB
(Str. 564)
•
•
Apple® CarPlay®* (Str. 565)
Android Auto* (Str. 569)
Dane techniczne urządzeń USB
Aby możliwe było odczytanie zawartości
urządzeń USB, musi być spełniona poniższa
specyfikacja.
Struktura folderów na wyświetlaczu centralnym nie jest wyświetlana w czasie odtwarzania.
Maksymalna
liczba
Pliki
15 000
Foldery
1 000
Poziomy folderów
8
Listy odtwarzania
100
Pozycje na liście
odtwarzania
1 000
Podfoldery
Bez ograniczeń
Dane techniczne złącza USB A
•
•
•
•
Gniazdo typu A
Wersja 2.0
Napięcie zasilania 5 V
Kompatybilne formaty
multimediów
Aby możliwe było odtwarzanie multimediów,
wymagane są następujące formaty plików.
Pliki audio
Format
Rozszerzenie
nazwy pliku
Kodek
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (kompatybilny z
mp3), MP3 HD
(kompatybilny z
mp3)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Maks. prąd zasilania 2,1 A
Powiązane informacje
•
564
Podłączanie multimediów przez port USB
(Str. 563)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Pliki wideo
Format
MP4
Rozszerzenie nazwy pliku
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
Napisy
Format
Rozszerzenie nazwy pliku
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Szybkość przesyłania da