Volvo | S80 | Instrukcja obsługi | Volvo S80 2011 Instrukcja obsługi

Volvo S80 2011 Instrukcja obsługi
VOLVO S80
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
4
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo i środowisko naturalne.................... 11
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera*.................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych .........................................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? .....................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Zamknięcie schowków prywatnych*.........
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
40
46
48
50
54
59
60
Spis treści
OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ
ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.............. 207
Wspomaganie parkowania*.................... 210
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*............................................. 213
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 218
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive........................ 221
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*............ 222
Integralny telefon*................................... 228
03 04 04
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 66
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ......................... 75
Wyłącznik zapłonu.................................... 76
Siedzenia................................................... 78
Siedzenia – wersja Executive.................... 83
Kierownica................................................ 85
Oświetlenie................................................ 87
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy... 97
Szyby i lusterka wsteczne......................... 99
Kompas*................................................. 105
Elektrycznie sterowane okno dachowe*. 106
Alcoguard*.............................................. 108
Uruchamianie silnika............................... 113
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 115
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 117
Skrzynia biegów...................................... 118
Napęd na wszystkie koła*....................... 124
Hamulec zasadniczy............................... 125
Hamulec postojowy................................ 127
HomeLinkŸ *............................................ 130
04 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 136
Klimatyzacja............................................ 143
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica kabiny*............................... 152
Nagrzewnica wspomagająca*................. 156
Radioodtwarzacz.................................... 158
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..................................................... 173
Komputer pokładowy.............................. 178
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 180
Dostosowywanie własności jezdnych..... 182
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 183
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 185
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*..................... 194
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*................................. 197
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie
o dekoncentracji (DAC)*.......................... 204
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ
KIEROWCY (Driver Alert System) –
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
05 06 07
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa .............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
6
06 Koła i ogumienie
236
239
240
244
247
248
254
Uwagi ogólne .........................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
260
265
268
269
270
07 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 278
Wymiana żarówek................................... 285
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 292
Akumulator.............................................. 294
Bezpieczniki............................................ 297
Pielęgnacja samochodu.......................... 306
Spis treści
08 09
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
09 Indeks alfabetyczny
314
316
320
321
323
325
Indeks alfabetyczny................................ 338
328
332
333
334
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Układy elektroniczne związane z jazdą i jej bezpieczeństwem wykorzystują mikroprocesory,
które rejestrują i na bieżąco wymieniają między
sobą informacje dotyczące funkcjonowania
samochodu. Co najmniej jeden z tych mikroprocesorów może zachowywać w pamięci
dane dotyczące monitorowanych podzespołów, rejestrowane podczas normalnej jazdy, a
także w trakcie kolizji i w okresie bezpośrednio
ją poprzedzającym. Informacje te mogą być
wykorzystywane przez:
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Stacje serwisowe i warsztaty naprawcze
Policję oraz inne władze
A także inne podmioty, uprawnione na
mocy obowiązujących przepisów bądź
upoważnione przez właściciela samochodu.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
11
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Materiały wykończeniowe
Kabina samochodu Volvo została zaprojektowana z troską zarówno o wygodę, jak i zdrowie
podróżujących – także osób cierpiących na
alergie kontaktowe lub schorzenia astmatyczne. Ze szczególną uwagą dobrane zostały
bezpieczne dla środowiska naturalnego mate1
12
riały wykończeniowe. Oznacza to również, że
spełniają one wymogi normy ekologicznej Oeko-Tex 1001, która jest ogromnym krokiem w kierunku wytwarzania zdrowszych
przedziałów pasażerskich w pojazdach.
Certyfikatem Oeko-Tex objęte są między
innymi taśmy pasów bezpieczeństwa, wykładzina podłogowa, nici i tkaniny. Także skórzane elementy tapicerki spełniają wymogi
wspomnianej normy i wykonane są ze skór
wyprawianych z użyciem garbników niezawierających chromu.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i w ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
Więcej informacji pod adresem www.oekotex.com
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Każdy może z łatwością przyczynić się do
ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko
– oto kilka porad:
• Unikać pracy silnika na biegu jałowym – w
przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć ekonomicznie – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Przeprowadzać przeglądy i czynności
obsługowe zgodnie zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, używać jej
przed rozruchem zimnego silnika – poprawia to zdolność rozruchową i zmniejsza
zużycie podzespołów w niskich temperaturach, a silnik szybciej osiąga normalną
temperaturę roboczą, co przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
• Wysoka prędkość powoduje znaczny
wzrost zużycia paliwa z powodu zwiększonego oporu powietrza – przy dwukrotnie
wyższej prędkości opór powietrza wzrasta
czterokrotnie.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących sposobu utylizacji tego
rodzaju odpadów należy skonsultować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł.
Przestrzeganie tych porad pozwala zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć zużycie zasobów
naturalnych i wydłużyć okres trwałości użytkowej samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 236 i 326.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
13
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? ...................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
14
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas, gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
1
16
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa;
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu);
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte lub zapięte
są nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnią pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
G020998
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
G017726
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
``
17
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to
w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości jazdy
sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
18
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników, która
zapala się po wybraniu pozycji II lub III kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli
monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Podusz. pow. SRS Wymagany
serwis lub Podusz. pow. SRS Pilny serwis.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek powietrznych lub kurtyn powietrznych albo innego
rodzaju usterkę systemu. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
``
19
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
UWAGA
Czujniki w układzie czołowych poduszek
powietrznych reagują w różny sposób, w
zależności od siły zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeństwa są
zapięte, czy nie.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Czołowe poduszki powietrzne napełniane
są w stopniu zależnym od siły zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
20
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w razie odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka
powietrzna.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na miejscu obok kierowcy, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej po
stronie pasażera (patrz strona 23) i równocześnie w zespole wskaźników świeci się
lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych. W ten sposób sygnalizowana
jest poważna awaria układu. Możliwie jak
najszybciej udać się do warsztatu. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Pozycje wyłącznika
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej konsoli
widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 44.
Umiejscowienie wyłącznika
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
22
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu na przednim
fotelu mogą podróżować dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
2
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona. Dotyczy to również osób o wzroście
poniżej 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona:
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna została
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G017724
2
G017800
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera włączona:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w górnej konsoli (patrz:
ilustracja powyżej).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera
jest włączona, na wyświetlaczu w górnej konsoli widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub
III, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników
na około 6 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 19).
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 76.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
23
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
G032949
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
24
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne są jedynie
uzupełniającym elementem systemu
ochrony przed skutkami zderzeń bocznych. Podczas jazdy należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 22.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
G024377
01
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
01
G024378
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
26
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn
powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią
jedynie uzupełnienie działania ochronnego
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
``
27
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
28
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia?
A
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub bocznego i/lub
tylnego
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego
Czołowe poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji.
01
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Przebiegający
gwałtownie proces napełniania poduszki
oraz tkanina, z której wykonano poduszkę,
mogą spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
29
01 Bezpieczeństwo
01
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
G021062
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja.
Oznacza to, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją
bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku
gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy
układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
30
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód nie może jechać samodzielnie ani
nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest
to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpiecz. Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
W żadnym przypadku nie wolno próbować
uruchamiać silnika, gdy przy wyświetlanym
komunikacie Tryb bezpiecz. wyczuwalna
jest woń ulatniającego się paliwa. Natychmiast opuścić samochód.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 33.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020739
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
``
31
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się o szybę przednią.
1
32
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 22.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 22.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E5 04301146.
Homologacja: E5 04301146.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 03301146
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
2
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
33
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171
Homologacja: E5 03171
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
9 – 18 kg
34
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
15 – 25 kg
Grupa 2/3
15 – 36 kg
01
``
35
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 59.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
rzywa. Dostęp do gniazda uzyskuje się po
odchyleniu na bok zaślepki.
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami
na tylnym siedzeniu zamocowanie tego typu
fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu
zagłówka.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Firma Volvo zaleca, aby małe dzieci jak najdłużej korzystały z fotelika ustawionego tyłem do
kierunku jazdy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Zanim pas mocujący fotelik dziecięcy zostanie naprężony w punkcie zaczepienia,
musi zostać poprowadzony pod zagłówkiem tylnego siedzenia.
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
36
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Dodatkowe
gniazda do zamocowania fotelika dziecięcego
znajdują się w półce podokiennej za oparciem
tylnego siedzenia. Zakrywają je zaślepki z two-
01 Bezpieczeństwo
01
37
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Zamknięcie schowków prywatnych*.......................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
38
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
40
46
48
50
54
59
60
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator). Służą
one do uruchamiania samochodu oraz jego
zamykania i otwierania.
Można zamówić więcej kluczyków – do jednego samochodu możliwe jest zaprogramowanie i wykorzystywanie maksymalnie 6 elektronicznych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości
w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu
tego rozdziału opisano funkcje dostępne w
PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą elektroniczny
kluczyk, aby nastąpiło odcięcie zasilania
układów elektrycznego sterowania
zamków, szyb bocznych i okna dachowego.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowe kluczyki można zamawiać w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w opcji menu Ustawienia
samochodu Pamięć kluczyka sam.
Liczba kluczyków. Struktura menu, patrz
strona 136.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 79
i 102 .
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Pamięć
kluczyka sam. Pozycja foteli i lusterek.
Struktura menu, patrz strona 136.
1
40
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Wersje z systemem bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania silnika, patrz strona 50.
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
• Zablokowanie: jedno błyśnięcie
• Odblokowanie: dwa błyśnięcia.
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi zostały zatrzaśnięte.
Wybieranie funkcji
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Potwierdzenie zamk. i Ustawienia
samochodu Ustawienia świateł
Potwierdzenie otwarcia.
Struktura menu, patrz strona 136.
Immobilizer
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Błąd kluczyka
Spróbuj ponownie
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk,
włożyć go ponownie
i ponowić próbę rozruchu.
Immobilizer Uruchom ponownie
Kluczyk nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu
komunikatora osobistego PCC podczas rozruchu –
Ponowić próbę rozruchu.
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli usterka
nadal się utrzymuje,
zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
(Dotyczy tylko systemu bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika z
komunikatorem
osobistym PCC.)
02
Uruchamianie silnika, patrz strona 113.
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Realizowane funkcje
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i
wyłączenie autoalarmu.
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
G021079
G021078
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
PCC* – Personal Car Communicator.
Informacje
Blokowanie drzwi
Przyciski funkcyjne
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Pokrywa bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
42
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić w menu
Ustawienia samochodu Ustawienia
zamykania Otwarcie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i 1)Drzwi
kierow. 2)wszys. Struktura menu, patrz
strona 136.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 92.
Bagażnik – Odblokowanie pokrywy
bagażnika wraz z przerwaniem ich monitorowania przez układ autoalarmu. Szczegółowe
informacje, patrz strona 55.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
Funkcje realizowane wyłącznie przez
komunikator osobisty PCC*
G021080
Zasięg działania
Działanie zdalnego sterowania może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego, patrz strona 44.
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
PCC* – Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
UWAGA
02
UWAGA
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
Nacisnąć przycisk informacyjny
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycisków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika za pomocą komunikatora osobistego
PCC wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
44
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została zakłócona przez fale radiowe, budynki, warunki
topograficzne, itp.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 51.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 59.
• można zablokować bagażnik i schowek w
desce rozdzielczej (zamknięcie schowków
prywatnych*), patrz strona 46.
• można otworzyć ręcznie pokrywę bagażnika, jeżeli w samochodzie nie ma zasilania, patrz strona 56.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 22.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to drzwi kierowcy można odblokować w następujący sposób:
02
G021082
1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, wkładając go do zamka w
klamce drzwi.
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wersja z systemem bezkluczykowego
dostępu, patrz strona 51.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
45
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
Blokada serwisowa pozwala bezpiecznie przekazać samochód stacji serwisowej lub na przykład obsłudze hotelowej. Następuje wtedy
zablokowanie schowka podręcznego i odłączenie zamka pokrywy bagażnika od układu
centralnego zamka – pokrywy bagażnika nie
można otworzyć ani za pomocą przycisku centralnego zamka w drzwiach przednich ani za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z
kluczykiem mechanicznym.
Włączanie/wyłączanie
Oznacza to, że za pomocą elektronicznego
kluczyka z wyjętym kluczykiem mechanicznym
można jedynie otwierać i uruchamiać samochód.
Pilot zdalnego sterowania bez kluczyka
mechanicznego można wtedy przekazać personelowi serwisu lub hotelu – odłączany kluczyk mechaniczny zatrzymuje przy sobie właściciel samochodu.
G020508
G021083
02
Ogólne informacje na temat
zamknięcia schowków prywatnych
Uruchomienie blokady serwisowej.
W celu uruchomienia blokady serwisowej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
180 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona pionowo.
G021084
Wyjąć kluczyk mechaniczny. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, bez kluczyka
mechanicznego, gdy blokada serwisowa jest
uruchomiona.
46
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Następuje wtedy zablokowanie schowka podręcznego, a pokrywy bagażnika nie można
otworzyć ani za pomocą pilota zdalnego sterowania ani za pomocą przycisku centralnego
zamka.
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
UWAGA
Nie wkładać kluczyka mechanicznego do
gniazda w oprawie elektronicznego kluczyka, lecz schować go w bezpiecznym
miejscu.
02
• Wyłączanie blokady odbywa się w odwrotnej kolejności.
Zablokowanie dostępu tylko do schowka w
desce rozdzielczej, patrz strona 55.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
47
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
02
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Wymień baterię w
kluczyku
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
Otwieranie obudowy
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu
obudowy nie wypadła bateria.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Typ baterii
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
02
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
G020577
Uwagi ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie komunikator osobisty PCC, pełniący rolę elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ można dostać
się do niego, np. mając zajęte obie ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektroniczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 40.
1
50
Zasięg działania
Otwarcie drzwi bocznych lub pokrywy bagażnika jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź pokrywy
bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce
zablokować lub odblokować drzwi samochodu, musi mieć elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma
możliwości zablokowania ani odblokowania
drzwi samochodu, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się po drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą elektroniczny kluczyk
z komunikatorem osobistym, pozostawiając
pracujący silnik lub wyłącznik zapłonu w pozycji II (patrz strona 76) i zamknięte wszystkie
drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże
się komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie sygnalizacja dźwiękowa.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegaw-
Komunikator osobisty, patrz strona 43.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
czej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
• naciśnięcie przycisku READ.
Zasady posługiwania się elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi. W
ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z powrotem
uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego należy
go pilnować ze szczególną troską.
WAŻNE
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenia działania
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. W celu uniknięcia tego nie należy
pozostawiać elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym w pobliżu telefonów komórkowych ani metalowych przedmiotów.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania., patrz strona 42.
Blokowanie drzwi
Zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika następuje przez naciśnięcie przycisku blokady w jednej z klamek zewnętrznych.
02
Wszystkie drzwi boczne i pokrywa bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
jej dźwignia sterująca powinna być w położeniu P. W przeciwnym wypadku zablokowanie drzwi nie nastąpi.
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku
pokrywy bagażnika – drzwi boczne lub
pokrywę bagażnika można wtedy otworzyć
normalnie.
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy
można odblokować za pomocą kluczyka
mechanicznego (patrz strona 44) umieszczonego w komunikatorze.
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi:
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
2. Włożyć kluczyk mechaniczny do otworu
zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z komunikatorem osobistym
PCC do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 61.
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z komunikatorem osobistym B, ustawienia tych elementów można zmienić jednym z trzech opisanych poniżej sposobów.
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania w swoim komunikatorze PCC,
patrz strona 42.
• Naciskając jeden z przycisków 1-3 pamięci
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 79.
• Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 79 i 102.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie samoczynnie
ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
2
52
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
G020479
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
Ustawienia indywidualne
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu, które drzwi
powinny zostać odblokowane, opcja:
Ustawienia samochodu Ustawienia
zamykania Wejście bez kluczyka.
Struktura menu, patrz strona 136.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W skład układu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka wchodzi szereg anten
detekcyjnych.
Wewnątrz tylnego zderzaka – pośrodku
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
Tylna półka podokienna – pośrodku, od
spodu
Dach, pośrodku nad tylnym siedzeniem
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
02
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa bagażnika zostają jednocześnie odblokowane lub
zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru
różnych sekwencji odblokowania zamków,
patrz Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, strona 42.
Od wewnątrz
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
Zamek centralny
• Pociągnąć jednokrotnie klamkę drzwi i
zwolnić ją – drzwi są odblokowane.
Ponowne pociągnięcie klamki powoduje
otwarcie drzwi.
Blokowanie drzwi
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania drzwi kierowcy
można użyć kluczyka mechanicznego, patrz
strona 44.
• Po zamknięciu przednich drzwi nacisnąć
przycisk
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
Zamek centralny.
OSTRZEŻENIE
Uruchomienie blokady drzwi od zewnątrz
samochodu powoduje ryzyko uwięzienia
osoby bądź osób w kabinie.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną
otwarte, to wszystkie zostaną ponownie automatycznie zablokowane. Ta funkcja zmniejsza
ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego samochodu. (Samochody z alarmem,
patrz strona 60.)
54
centralnego zamka.
Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można
zablokować lub odblokować jednocześnie,
używając przycisku centralnego zamykania
znajdującego się na dowolnych przednich
drzwiach.
Wszystkie drzwi można również zablokować
ręcznie pojedynczo za pomocą znajdującego
się na nich przycisku zamka – dane drzwi
muszą być wtedy zamknięte.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Odblokowanie drzwi
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
Automatyczne blokowanie zamków
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
• Nacisnąć przycisk
wania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
centralnego bloko-
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Funkcja ta może być uaktywniana/wyłączana
poleceniem Ustawienia samochodu
Ustawienia zamykania Autom.
zamknięcie drzwi. (Opis systemu menu, patrz
strona 136.)
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Pokrywa bagażnika
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
02
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
G020548
Informacje o zamykaniu prywatnych schowków, patrz strona 46.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 44).
Można rozbroić autoalarm pokrywy bagażnika* oraz odblokować i otworzyć ją oddzielnie
za pomocą przycisku
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej
zgaśnie, aby poinformować, że nie cały samochód jest zabezpieczony alarmem. Zostają
odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu
samochodu oraz czujnik otwarcia pokrywy
bagażnika.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
Dwa sposoby otwierania pokrywy
bagażnika
Jedno naciśnięcie – Pokrywa bagażnika zostaje odblokowana, ale pozostaje zamknięta –
nacisnąć lekko pokryty gumą duży przycisk
pod klamką zewnętrzną i podnieść pokrywę
bagażnika.
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Dwa naciśnięcia – Pokrywa bagażnika zostaje
odblokowana, a rygiel zostaje zwolniony, w
wyniku czego pokrywa otwiera się na około
centymetr – podnieść pokrywę, chwytając za
klamkę zewnętrzną. Opady deszczu lub śniegu
oraz niska temperatura albo mróz mogą uniemożliwić zwolnienie rygla drzwi tylnych.
UWAGA
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć,
automatyczne ponowne zablokowanie
nie ma miejsca, ponieważ pokrywa/
drzwi zostają otwarte i trzeba je
zamknąć ręcznie.
•
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je ponownie zablokować i uzbroić alarm należy
nacisnąć przycisk blokady
na pilocie zdalnego sterowania.
Aby odblokować/otworzyć pokrywę bagażnika:
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1) – rygiel zostaje zwolniony i
pokrywa bagażnika otwiera się na kilka
centymetrów.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Pokrywę bagażnika można otworzyć ręcznie
za pomocą kluczyka mechanicznego w przypadku wyczerpania się akumulatora samo-
56
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
chodu – w takiej sytuacji pokrywy nie można
otworzyć za pomocą przycisku na panelu przełączników świateł.
Podważyć i zdjąć osłonę zamka.
Otworzyć zamek, obracając go za pomocą
kluczyka mechanicznego o pół obrotu w
lewo, jak pokazano na ilustracji.
3. Założyć z powrotem osłonę.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
• W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 42.
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
sygnalizator alarmu na tablicy rozdzielczej
zacznie migać, co oznacza, że alarm jest
uzbrojony.
Całkowita blokada zamków * 1
Czasowe wyłączanie
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie przyciski zamka i klamki drzwi zostają mechanicznie odłączone, co uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz.
02
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Drzwi kierowcy można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego.
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
Nawigacja
ENTER
MENU
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu Ustawienia samochodu
(szczegółowy opis menu, patrz
strona 136).
2. Wybrać opcję Zredukowana ochrona.
1
Tylko w połączeniu z alarmem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
3. Wybrać opcję Aktywuj raz.
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
Aby nie wprowadzać zmian w systemie blokowania zamków
lub
Wybrać opcję Pytaj przy wyjściu.
> Za każdym razem po wyłączeniu silnika
na wyświetlaczu radioodtwarzacza
pojawi się komunikat Nac. ENTER, aby
zred. osłonę do momentu uruchom.
silnika. Naciśnij EXIT, aby
anulować., pozwalając wybrać jedną z
następujących możliwości:
Nie wybierać żadnych opcji i zablokować
drzwi samochodu.
lub
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
UWAGA
•
Należy pamiętać, że alarm uzbraja się
automatycznie po zablokowaniu
zamków.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
Aby wyłączyć całkowitą blokadę zamków
58
Nacisnąć ENTER, by zablokować zamki
samochodu. (Równocześnie następuje
wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*,
patrz strona 61.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
nie jest wyłączona, to w zamykanym samochodzie nie może nikt pozostawać, ponieważ nie będzie możliwości wydostania się z
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
•
G021077
•
UWAGA
• szyby można opuszczać i podnosić jedy-
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
nie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
02
od wewnątrz.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci jest włączone/wyłączone we wszystkich położeniach kluczyka (patrz strona 76)
oraz jeszcze przez czas do 2 minut po wyjęciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu. Jeżeli w tym czasie zostaną otwarte któreś drzwi, funkcja zostaje
wyłączona.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Uruchamianie/wyłączenie zabezpieczenia:
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła, patrz strona 44.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uwagi ogólne
02
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
Lampka kontrolna alarmu
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w
taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. Może to spowodować
naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
Uzbrajanie autoalarmu
60
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Rozbrajanie autoalarmu
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani pokrywa bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator, który działa niezależnie od akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w samochodzie psa lub podczas przewozu
samochodu pociągiem lub promem, czujniki
ruchu i przechyłu można tymczasowo wyłączyć.
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, układ można rozbroić i uruchomić silnik w następujący sposób:
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 57.
1. Otworzyć drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka mechanicznego.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie sygnalizatora
alarmu i włączenie syreny.
Testowanie działania autoalarmu
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
2. Uzbroić autoalarm, patrz strona 60.
3. Uruchomić silnik.
02
Testowanie czujnika ruchu w przedziale
pasażerskim
1. Zamknąć wszystkie okna i pozostać w
samochodzie.
3. Odczekać 15 sekund.
4. Poruszając rękoma do przodu i do tyłu na
wysokości oparcia fotela, spowodować
zadziałanie czujnika monitorującego wnętrze samochodu.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
miganie kierunkowskazów.
5. Wyłączyć autoalarm otwierając samochód
za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Testowanie monitorowania drzwi
02
1. Uzbroić autoalarm, patrz strona 60.
2. Odczekać 15 sekund.
5. Wyłączyć autoalarm otwierając samochód
za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.
3. Otworzyć zamek kluczykiem mechanicznym.
4. Otworzyć drzwi kierowcy.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
miganie kierunkowskazów.
5. Wyłączyć autoalarm otwierając samochód
za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.
Testowanie monitorowania pokrywy
komory silnikowej
1. Wsiąść do samochodu i wyłączyć czujnik
ruchu, patrz poprzedni punkt „Obniżony
poziom autoalarmu”.
2. Pozostając w samochodzie, patrz
strona 60, zablokować drzwi przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku nadajnika
zdalnego sterowania.
3. Odczekać 15 sekund.
4. Otworzyć pokrywę silnika dźwignią pod
deską rozdzielczą.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
miganie kierunkowskazów.
62
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
02
63
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 66
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ........ 75
Wyłącznik zapłonu.................................................................................. 76
Siedzenia................................................................................................. 78
Siedzenia – wersja Executive.................................................................. 83
Kierownica.............................................................................................. 85
Oświetlenie.............................................................................................. 87
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy................................................. 97
Szyby i lusterka wsteczne....................................................................... 99
Kompas*................................................................................................ 105
Elektrycznie sterowane okno dachowe*............................................... 106
Alcoguard*............................................................................................ 108
Uruchamianie silnika............................................................................. 113
Uruchamianie silnika – system Flexifuel............................................... 115
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 117
Skrzynia biegów.................................................................................... 118
Napęd na wszystkie koła*..................................................................... 124
Hamulec zasadniczy............................................................................. 125
Hamulec postojowy.............................................................................. 127
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 130
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
66
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
87,
90, 140,
178
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
136, 160
Przyciski sterujące klimatyzacji
146
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
183, 185
Dźwignia skrzyni biegów
118
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
182
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
20, 85
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
97, 98
Zespół wskaźników
69, 73
136,
158, 222
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
85
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
Hamulec postojowy
127
Wyłącznik zapłonu
76
278
Przycisk rozruchu
113
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
Światła awaryjne
90
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
78
Klamka drzwi
–
Panel przycisków sterujących
54, 59,
99, 102
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
55, 87,
239
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
68
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Światła awaryjne
90
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
78
Wyłącznik zapłonu
76
113
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
278
Przycisk rozruchu
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
183, 185
Hamulec postojowy
127
69, 73
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
85
Zespół wskaźników
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
20, 85
87,
90, 140,
178
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
136,
158, 222
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
97, 98
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
182
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
Dźwignia skrzyni biegów
118
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
55, 87,
239
Przyciski sterujące klimatyzacji
146
–
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
136, 160
Klamka drzwi
Panel przycisków sterujących
54, 59,
99, 102
Wyświetlacze informacyjne
03
Na wyświetlaczach tych ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje przedstawiane są za
pomocą tekstów i symboli graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki
Lampki kontrolne, informacyjne i
ostrzegawcze
03
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony i pozostaje wybrana pozycja kluczyka II, po upływie
5 sekund zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w układzie oczyszczania spalin i lampki ostrzegawczej
niskiego ciśnienia oleju.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zespół wskaźników.
Prędkościomierz
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 178 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 239.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
System redukcji emisji spalin
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Lampki kontrolne świateł drogowych i kierunkowskazów
Usterka w układzie ABS
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Tylne światło przeciwmgielne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze1
Układ antypoślizgowy
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
1
70
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 280.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać
tekst komunikatu
Światła drogowe
Lewy kierunkowskaz
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
2. Ponownie uruchomić silnik.
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk READ, patrz strona 140. Po upływie
określonego czasu (w zależności od rodzaju
informacji) komunikat znika samoczynnie.
Symbol informacyjny może zaświecić się także
wraz z innymi lampkami.
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Prawy kierunkowskaz
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Jest tylko jedno
światło przeciwmgielne, które znajduje się po
stronie kierowcy.
Układ antypoślizgowy
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
System redukcji emisji spalin
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Operacja ta ma
miejsce, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 2 °C. Gdy lampka zgaśnie, silnik można
uruchomić.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
03
UWAGA
Wyświetlany komunikat można wykasować
i równocześnie zgasić podświetlenie symbolu informacyjnego, naciskając przycisk
READ, bądź po upływie określonego czasu
nastąpi to samoczynnie.
Światła drogowe
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi
Lewy i prawy kierunkowskaz
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
``
71
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
03
Zaciągnięty hamulec postojowy
Awaria w układzie hamulcowym
Niskie ciśnienie olejuA
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Błyskanie lampki sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 283.
Działanie
Poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne
Awaria w układzie hamulcowym
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy niezwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Ostrzeżenie
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
A
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 279 i 280.
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
72
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 283.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia samochód nie powinien
jeździć.
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca, aby
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
READ, patrz strona 140. Symbol ostrzega-
2
wczy może świecić również razem z innymi
lampkami.
Licznik przebiegu dziennego
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
03
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
READ.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej2 lub pokrywa bagażnika nie
są prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony symbol informacyjny lub ostrzegawczy i
równocześnie na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat. Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i
zamknąć otwarte drzwi lub pokrywę.
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika.
Wyświetlacz licznika
Przycisk przełączania liczników T1 i T2
oraz kasowania wskazań.
Za pomocą tego licznika można mierzyć pokonywane dystanse.
Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad
2 sekundy) zeruje wskazanie aktualnie
wyświetlanego licznika. Przebyta odległość
pokazywana jest na wyświetlaczu.
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zegar
03
Zegar i pokrętło regulacyjne.
Pokrętło regulacyjne.
Wyświetlacz zegara.
Pokrętło regulacyjne służy do ustawiania
czasu, który pokazywany jest na wyświetlaczu.
Zamiast wskazań zegara może być tymczasowo wyświetlany symbol graficzny wraz z
komunikatem tekstowym, patrz strona 140.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive
następnie szybciej. Po zwolnieniu przycisku operacja zostaje przerywana.
Zegar analogowy
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku przesuwa wskazanie o 10 sekund.
G029076
03
Zegar analogowy.
Przycisk przesuwania wskazań do tyłu.
Przycisk przesuwania wskazań do przodu.
Tarcza zegara analogowego znajduje się w
desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym po stronie pasażera.
Regulacja wskazań:
Posługując się odpowiednim przyciskiem,
przesunąć wskazania do przodu lub do
tyłu. Są dwie możliwości realizacji zmiany
wskazań:
• Przytrzymanie przycisku w pozycji wciśniętej – początkowo (w zakresie 5 minut)
wskazania zmieniają się powoli, a
75
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
WAŻNE
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować
jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 44.
G021126
03
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
Funkcja zdalnego rozpoznawania kluczyka*, patrz strona 50.
Wkładanie kluczyka
Chwycić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym i włożyć go do wyłącznika
zapłonu. Po lekkim naciśnięciu na kluczyk jest
on wciągany do zamka.
76
Wstawić kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i delikatnie go nacisnąć –
kluczyk zostanie wciągnięty do zamka.
Pozycja I kluczyka
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wstawiony do wyłącznika zapłonu – nacisnąć krótko
START/STOP ENGINE.
Wyjmowanie kluczyka
Pozycja II kluczyka
Kluczyk zdalnego sterowania jest wysuwany
po łagodnym naciśnięciu go. (Automatyczna
skrzynia biegów* musi być ustawiona w położeniu P.)
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wstawiony do wyłącznika zapłonu – nacisnąć na
START/STOP ENGINE przez około 2
sekundy.
Powrót do położenia 0 kluczyka
Funkcje
UWAGA
Pozycja 0 kluczyka
Kluczyk zdalnego sterowania można ustawić w
3 różnych położeniach kluczyka bez potrzeby
uruchamiania silnika. W tabeli przedstawiono
funkcje dostępne w każdej pozycji kluczyka.
UWAGA
W celu uzyskania położenia kluczyka I lub
II bez uruchamiania silnika nie naciskać
pedału hamulca/sprzęgła, gdy są wykonywane wymienione poniżej operacje.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W celu przestawienia kluczyka z powrotem do
położenia 0 z położenia I lub II – nacisnąć
krótko START/STOP ENGINE.
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Pozycja
przełącznika
Funkcja
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje o uruchamianiu/wyłączaniu silnika,
patrz strona 113.
Holowanie
0
Włączone podświetlenie licznika
przebiegu całkowitego, zegara i
wskaźnika temperatury. Blokada
kierownicy zwolniona. Można
włączyć radioodtwarzacz.
I
Włączone zasilanie elektryczne
napędu okna dachowego*, szyb
bocznych, gniazda 12 V w kabinie, RTI*, telefonu*, dmuchawy w
układzie wentylacji, klimatyzacji i
wycieraczek szyby.
II
Włączone światła drogowe. Przez
5 sekund świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze. Działają
wszystkie urządzenia elektryczne
z wyjątkiem podgrzewanych
foteli i odszraniania tylnej szyby,
które działają tylko przy pracującym silniku.
Ważne informacje dotyczące kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w trakcie holowania,
patrz strona 254.
03
Funkcje systemu audio przy wyjętym kluczyku,
patrz strona 158.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
03
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Składanie oparcia przedniego fotela
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
78
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawić oparcie pionowo.
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
Pamięć ustawienia fotela*
Pochylanie oparcia
2
3
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
03
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych3 zostaje zarejestrowane w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć ustawień fotela kierowcy i zewnętrznych lusterek wstecznych sprzężona z elektronicznym kluczykiem z komunikatorem osobistym, patrz strona 52.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 Za kierownicą
Siedzenia
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w opcji
menu Pamięć kluczyka sam. Pozycja
foteli i lusterek. Struktura menu, patrz
strona 136.
03
UWAGA
Pamięci sprzężone z układami zdalnego
sterowania w obu kluczykach z pilotem
zdalnego sterowania oraz pamięć wbudowana w mechanizm elektrycznej regulacji
fotela są całkowicie niezależne od siebie.
Przy późniejszym odblokowaniu z użyciem
tego samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, za pomocą którego samochód został
zablokowany i otwarciu drzwi kierowcy, fotel
kierowcy oraz zewnętrzne lusterka wsteczne
ustawiają się w zapamiętanych położeniach.
UWAGA
Fotel kierowcy i zewnętrzne lusterka
wsteczne nie zmieniają położeń, jeżeli są
one zgodne z zapamiętanymi.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych.
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
Wywołanie zapamiętanych ustawień jest możliwe także przez naciśnięcie przycisku otwierania w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
przy otwartych drzwiach kierowcy.
80
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi. Przystępując do
zmiany ustawienia fotela, należy upewnić
się, czy przed nim i za nim ani pod nim nie
ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Podgrzewanie i wentylacja foteli*
Opis podgrzewania i wentylacji foteli, patrz
strona 146.
Siedzenie tylne
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
03
Oparcie składa się z dwóch części, które
można złożyć do przodu razem lub oddzielnie.
1. Pociągnąć dźwignię (lub dźwignie) blokady
oparcia. Zagłówki tylnego siedzenia
powinny być podniesione.
2. Złożyć oparcie do przodu. Całkowicie
obniżyć środkowy zagłówek, jeżeli ma zostać złożona szeroka część oparcia.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcia i sprawdzić, czy zostały
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia, odpowiednio do wzrostu
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
umieszczony przy lewej prowadnicy przycisk
zwalniający blokadę i nacisnąć zagłówek do
dołu.
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia
widoczność do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Siedzenia
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
03
82
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Funkcja masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Przesuwanie fotela pasażera.
Masaż intensywny
Sterowanie funkcji masażu i regulacja
wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są w
funkcję masażu. Elementami wykonawczymi
są komory powietrzne, które mogą realizować
masaż intensywny lub delikatny. Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut masażu – 4 minuty
przerwy – 6 minut masażu itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub wybrana jest pozycja 0 wyłącznika
zapłonu, masaż nie jest wykonywany.
G030227
G030132
G030131
03
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je bezstopniowo regulować zarówno
w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zakończeniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
``
83
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Przesuwanie fotela pasażera
G030137
03
Na ilustracji powyżej pokazano samochód z kierownicą po lewej stronie.
Fotel pasażera można przesuwać do przodu i
do tyłu z miejsca kierowcy. Dopóki wciśnięta
jest przednia lub tylna część pokazanego na
ilustracji przycisku, fotel przemieszcza się
odpowiednio do przodu lub do tyłu. Pochylenie
oparcia pozostaje bez zmian.
84
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
Przyciski sterujące w kierownicy*
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 182.
G021138
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 183
Możliwe zmiany ustawienia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 185
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie.
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 158
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
86
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
Światła drogowe/mijania
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Wyłączniki oświetlenia.
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
Pokrętło1 regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję I
wyłącznika zapłonu.
Tylne światło przeciwmgielne
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
Przednie światła przeciwmgielne*
Przełączniki świateł
Pokrętło2 regulacji poziomowania reflektorów
03
G021142
G021141
Regulacja zasięgu świateł przednich
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
W wersji z reflektorami ksenonowymi* ich
poziomowanie realizowane jest automatycznie
i w związku z tym nie ma pokrętła regulacyjnego.
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 76.
1
2
W wersji Executive pokrętło to reguluje również podświetlenie klamek i analogowego zegara, oświetlenie schowków w drzwiach, uchwytu na kubki w konsoli między fotelami oraz podłogi z przodu
kabiny.
Niedostępne w samochodach z reflektorami ksenonowymi*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Światła mijania
Działanie
Światła mijania automatyczneA/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
03
Światła pozycyjne/postojowe
Światła mijania. W tej pozycji
dostępny jest sygnał światłami
drogowymi i normalne światła
drogowe.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
UWAGA
Tylko w pozycji przełącznika
włączyć światła drogowe.
można
Gdy przełącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika światła mijania włączane
są automatycznie3. Stacja obsługi może wyłączyć funkcję automatycznego włączania świateł mijania. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
W pozycji
światła mijania włączane są
automatycznie po uruchomieniu silnika lub
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze. Światła
łącznik świateł jest w pozycji
drogowe włącza się i wyłącza, przyciągając na
krótko dźwignię przełącznika zespolonego w
kierunku kierownicy do skrajnej pozycji.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
3
88
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Działanie
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję4 można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Aktyw.św.doświetlające. Struktura menu, patrz strona 136.
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 93.
4
Światła pozycyjne/postojowe
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 125.
03
Przednie światła przeciwmgielne
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
W celu włączenia świateł pozycyjnych należy
obrócić przełącznik świateł w położenie środkowe (równocześnie włącza się oświetlenie
tablicy rejestracyjnej).
Otwarcie pokrywy bagażnika powoduje samoczynne włączenie tylnych świateł pozycyjnych
w celu ostrzeżenia osób znajdujących się z tyłu
samochodu.
G021145
Wyświetlacz
G021144
Symbol
Wyłącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
Przednie światła przeciwmgielne* można włączyć, gdy włączone są
światła drogowe/mijania lub
światła pozycyjne/postojowe.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Równocześnie zaświeci się
podświetlenie przycisku.
Włączona fabrycznie.
``
89
03 Za kierownicą
Oświetlenie
UWAGA
Przepisy dotyczące używania przednich
świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach różne.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach
różne.
Tylne światło przeciwmgielne
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
30 km/h. Pozostają one włączone po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy
wyłączane są samoczynnie lub można przerwać ich działanie wcześniej, naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 125.
Światła awaryjne
Kierunkowskazy
Wyłącznik świateł awaryjnych.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
G021146
03
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
Na tylne światło przeciwmgielne składa się
jedna lampa tylna, która może być włączona,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania bądź przednie światła
przeciwmgielne.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
90
G021148
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia
samochodu Ustawienia
świateł Włącz wskaź., 3
mig.. Struktura menu, patrz strona 137.
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
03
G021149
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 70.
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
G021150
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
• silnik samochodu nie pracuje i wybrana
jest pozycja 0 kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Oświetlenie w tylnej części kabiny.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej
stronie lampki.
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu.
• drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
``
91
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka osobistego
03
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 220) i gaśnie po
jej zamknięciu.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny.
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
oświetlenie kabiny wyłączone.
• Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób opisany poniżej.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
92
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania, patrz strona 42 lub 45),
• po zatrzymaniu pracy silnika i wybraniu
pozycji 0 kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić (w sposób analogiczny, jak
przy błyskaniu światłami drogowymi, patrz
strona 87).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Zostaną włączone światła pozycyjne i mijania,
kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie wnętrza wraz
z lampkami włączanymi samoczynnie po
otwarciu drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w opcji menu Ustawienia
samochodu Ustawienia świateł
Włączone oświetlenie. Struktura menu, patrz
strona 136.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 42) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Zostaną włączone światła pozycyjne, kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
Czas świecenia można zmienić w opcji menu
Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Oświetlenie wokół sam.. Struktura
menu, patrz strona 136.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
piania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej
stronie drogi.
Specyfikacja rynkowa samochodu decyduje o
tym, czy pozycja normalna sterownika odpowiada ustawieniu świateł dla ruchu prawostronnego, czy lewostronnego.
Reflektory ksenonowe*
Przykład 1
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Polska, ma jeździć w Wielkiej Brytanii, sterownik należy ustawić w pokazanej na ilustracji
pozycji alternatywnej.
03
G021151
Przykład 2
G019442
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
Sterownik ustawienia reflektorów.
Pozycja normalna – kształt wiązki świateł
mijania zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju dostawy samochodu.
G021152
Pozycja alternatywna – kształt wiązki świateł mijania przystosowany do odwrotnej
organizacji ruchu drogowego.
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować ośle-
OSTRZEŻENIE
Przy obsłudze reflektorów należy zachować
maksymalną ostrożność, ponieważ żarówki
ksenonowe zasilane są wysokim napięciem.
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Wielka Brytania, jest eksploatowany również w kraju o ruchu lewostronnym, sterownik
powinien pozostawać w pokazanej na ilustracji
pozycji normalnej.
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
Przesłonięcie reflektorów
1. Skopiować w skali 1:2 szablony A i B – w
przypadku samochodu z kierownicą po
lewej stronie lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie,
patrz strona 96. Można do tego celu użyć
np. kopiarki z funkcją skalowania.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
• C = kierownica po prawej stronie, reflektor prawy
03
• D = kierownica po prawej stronie, reflektor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
3. Zacząć od linii konstrukcyjnej kloszy
reflektorów, patrz linia przerywana z boku
95. Nakleić wycięte kształty na klosze
reflektorów w odpowiedniej odległości od
poszczególnych linii konstrukcyjnych,
posługując się ilustracją i wymiarami z
poniższej listy:
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
prawy – ok. 86 mm
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy – ok. 40 mm
• C = kierownica po prawej stronie, reflektor prawy – 0 mm
• D = kierownica po prawej stronie, reflektor lewy – ok. 96 mm
94
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
G033954
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
``
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
G021155
03
96
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
03
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej oraz usunąć z niej śnieg
i lód.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 292
i 306.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 292, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 292, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 293.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
97
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie czujnika
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
03
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Jeżeli silnik samochodu pracuje
bądź wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu, należy wyłączyć czujnik
deszczu. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników zniknie symbol czujnika oraz
zgaśnie podświetlenie przycisku.
G025416
WAŻNE
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
98
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolację dźwiękową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania do
samochodu. Laminowane mogą być wszystkie
szyby samochodu*.
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Elektryczne sterowanie szyb
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania
szronu i lodu z lusterek należy użyć funkcji
odmrażania, patrz strona 103.
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
47 mm
B
87 mm
G018516
Przednie szyby samochodu mogą
być pokryte specjalną powłoką hydrofobową, zapewniającą dobrą widoczność w
trudnych warunkach pogodowych. Informacje
dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 308.
03
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 59.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki nie zostaną otwarte którekolwiek drzwi.
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
03
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie znajdują się małe
dzieci, kierowca, opuszczając samochód,
powinien wyjąć kluczyk z gniazda wyłącznika zapłonu, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu szyb.
G018517
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania, należy
zwracać uwagę, czy nie zagraża to w jakikolwiek sposób pasażerom.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Panel przełączników w drzwiach kierowcy
pozwala podnosić i opuszczać szyby we
wszystkich drzwiach bocznych. Panele przełączników w pozostałych drzwiach sterują
jedynie szybą w drzwiach, w których są
zamontowane. W danej chwili elektrycznymi
podnośnikami szyb można sterować tylko z
jednego panelu przełączników.
Sterowanie działa, gdy wybrana jest pozycja I
lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
100
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie to można ominąć (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aż do
zamknięcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciśnięciem zostaje
reaktywowana.
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 42 i 54.
Zasłony przeciwsłoneczne*
Tylna szyba
Tylne drzwi
03
Kalibracja układu
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
Zaczep zasłony przeciwsłonecznej
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
Zasłony przeciwsłoneczne montowane są w
obu tylnych drzwiach.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
1. Wyciągnąć zasłonę i zaczepić jej górną
krawędź w górnym obramowaniu okna.
OSTRZEŻENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
2. Zablokować zasłonę, zaczepiając ją w górnym położeniu.
Rozciągnięta zasłona nie przeszkadza przy
podnoszeniu i opuszczaniu szyby.
Na półce tylnej szyby zamontowana jest
zasłona przeciwsłoneczna.
Pociągnąć zasłonę przeciwsłoneczną do
góry i zaczepić ją do sufitu za pomocą
dwóch haczyków.
> Siła sprężystości zasłony utrzymuje
haczyki na miejscu.
Gdy zasłona nie jest używana, odczepić ją od
haczyków i trzymając za uchwyt, powoli zwinąć.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
Lusterka wsteczne są szerokokątne, aby
obejmowały większy obszar. Obiekty
widziane w tych lusterkach wydają się znajdować dalej, niż są w rzeczywistości.
03
Elektryczne składanie lusterek*
G018518
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
1
102
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R (kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się przynajmniej w położeniu I).
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Zapamiętywanie ustawienia*
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 79.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Pamięć kluczyka sam. Pozycja
foteli i lusterek. Struktura menu, patrz
strona 136.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po upływie 10 sekund od przestawienia
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie, bądź
bezpośrednio po naciśnięciu przycisku L lub
R lusterka powracają do pierwotnego ustawienia
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po chwili automatycznie do swojego
pierwotnego położenia.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustaw.
bocznego luster. Autom. nachyl. lew.
lus. lub Autom. nachyl. praw.lus.. Struktura
menu, patrz strona 136.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 92.
Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustaw.
bocznego luster. Złóż lust. przy zamyk..
Struktura menu, patrz strona 136.
nięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumulatora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
Następnie ogrzewanie będzie automatycznie
włączane i wyłączane, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż +7 °C.
Ogrzewanie może być włączane automatycznie w przypadku uruchamiania samochodu
przy temperaturze zewnętrznej niższej niż
+7 °C. Funkcję automatycznego usuwania
oblodzenia trzeba w takim przypadku włączyć
w opcji menu Ustawienia klimatyzacji
Autom Odmr tyln. szyby. Struktura menu,
patrz strona 136.
03
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do szybkiego usuwania
z nich zaparowania lub oblodzenia.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usu-
G021342
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
Dźwigienka do opuszczania lusterka
``
103
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia.
03
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 105.
104
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
Wybór strefy magnetycznej
W niektórych przypadkach może okazać się
konieczna kalibracja kompasu. W takim przypadku na wyświetlaczu w lusterku widoczne
jest C.
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
03
G030295
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II kluczyka,
patrz strona 76. Kompas można włączać i
wyłączać, naciskając np. spinaczem przycisk z
tyłu lusterka.
Warunkiem prawidłowej kalibracji kompasu
jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie (układu klimatyzacji, wycieraczek itp.) oraz zamknięcie
wszystkich drzwi.
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem), aż C pojawi się ponownie (po około
6 sekundach).
4. W zwykły sposób rozpocząć jazdę. Po
zakończeniu kalibracji zniknie C na
wyświetlaczu.
Alternatywny sposób kalibracji: Powoli
zatoczyć samochodem koło, nie przekraczając prędkości 8 km/h, aż zniknie tekst
C na wyświetlaczu, potwierdzając zakończenie kalibracji.
Strefy magnetyczne.
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Warunkiem prawidłowego działania
kompasu jest wybranie odpowiedniej strefy.
1. Wyłącznik zapłonu powinien być w pozycji
II, patrz strona 76.
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem). Zostanie
wyświetlony numer aktualnie wybranej
strefy.
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbę
razy doprowadzić do wyświetlenia właściwego numeru strefy (1–15).
4. Po kilku sekundach powraca zwykły obraz
kompasu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uwagi ogólne
Otwieranie
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego znajdują się w panelu dachowym. Okno dachowe można uchylać i odsuwać. Elektryczny napęd działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II kluczyka.
W celu całkowitego otwarcia okna dachowego
należy przesunąć przełącznik do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Przesuwanie okna dachowego
Zamykanie
G021343
Przesunąć przełącznik do przodu do pozycji
pierwszego oporu – zamykania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej
pozycji, okno dachowe przesuwa się aż do całkowitego zamknięcia.
Przesuwanie okna dachowego – otwieranie i
zamykanie.
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
Wysiadając z samochodu, kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, aby nastąpiło
odcięcie zasilania okna dachowego.
Uchylanie okna dachowego
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego, stanowiący
zabezpieczenie przed przyciśnięciem,
działa jedynie przy automatycznym zamykaniu okna dachowego – nie działa przy
jego zamykaniu stopniowym.
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
OSTRZEŻENIE
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
W celu zamknięcia okna dachowego w sposób
automatyczny należy przesunąć przełącznik
do przodu do pozycji zamykania automatycznego i puścić.
G028899
03
W celu kontrolowanego otwarcia okna dachowego należy przesunąć przełącznik do tyłu do
pozycji pierwszego oporu – otwierania stopniowego. Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji, okno dachowe przesuwa
się aż do całkowitego otwarcia.
Po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu odcinane
jest zasilanie elektryczne napędu okna dachowego.
Uchylanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
106
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
Zasłona okna dachowego
Po wewnętrznej stronie okna dachowego znajduje się ręcznie przesuwana zasłona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasłona cofa się
samoczynnie. W celu zasłonięcia otworu okna
dachowego należy, trzymając za uchwyt
zasłony, przesunąć ją do przodu.
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
03
G021345
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania powoduje po zablokowaniu drzwi uruchomienie operacji zamykania okien bocznych i
okna dachowego, patrz strony 42 i 54 . Drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają zamknięte. W
celu przerwania zamykania należy ponownie
nacisnąć ten sam przycisk.
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który działa w
momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania oporu okno
zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
Owiewka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okna dachowego za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania należy uważać, aby niczego nie przycisnąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
03
Funkcje
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Działanie
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
108
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
chomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uru-
A
Lampka (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Działanie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
03
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Za kierownicą
Alcoguard*
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 108.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
03
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
1
110
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana
kalibr.. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie
zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz
strona 111, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Sytuacja awaryjna
Aktywacja funkcji obejścia
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z
samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 10 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi1.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi1.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi1.
1
Tekst na
wyświetlaczu
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
03
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
03
112
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
chomienie silnika będzie możliwe dopiero
wtedy, gdy nie zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, patrz
strona 108.
G021126
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania oraz przycisk START/
STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 44.
1. Dopasować kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania do wyłącznika zapłonu – łagodnie nacisnąć kluczyk, aż wciągnięty do
gniazda wyłącznika. Należy pamiętać, że w
przypadku gdy samochód jest wyposażony w blokadę antyalkoholową, to uru-
1
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
UWAGA
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym możliwość uruchomienia silnika może
być nieznacznie opóźniona – w tym czasie
wyświetlany jest komunikat Silnik
Rozgrzewanie.
Silnik rozrusznika pracuje aż do uruchomienia
silnika, jednak nie dłużej niż 10 sekund (lub
60 sekund w przypadku silnika wysokoprężnego).
Jeżeli silnik się nie uruchamia – ponowić próbę,
wciskając przycisk START/STOP ENGINE aż
do uruchomienia silnika.
OSTRZEŻENIE
Przed opuszczeniem samochodu należy
zawsze wyjąć z wyłącznika zapłonu kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania – szczególnie, jeśli w samochodzie pozostają dzieci.
Informacje o sposobie wyjmowania kluczyka z wyłącznika zapłonu, patrz
strona 76.
03
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu jest
nieco podwyższona. Jest to podyktowane
troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak
najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 50.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
``
113
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
UWAGA
Uruchomienie silnika jest możliwe, gdy
jeden z pilotów zdalnego sterowania włączonych w system rozpoznawania elektronicznego kluczyka* znajduje się w kabinie
lub w bagażniku samochodu.
Położenia kluczyka
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 76
03
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z funkcją obsługi bezkluczykowej* z samochodu podczas jazdy
lub holowania.
Wyłączanie silnika
W celu wyłączenia silnika – nacisnąć START/
STOP ENGINE.
Jeżeli samochód posiada automatyczną skrzynię biegów, a dźwignia wyboru biegu nie jest
ustawiona w położeniu P, albo gdy samochód
się porusza – nacisnąć dwukrotnie albo przytrzymać przycisk wciśnięty do momentu
zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Blokada kierownicy otwiera się, gdy po włożeniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu zostanie naciśnięty przycisk START/STOP ENGINE.
Blokada kierownicy włącza się, gdy po wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi kierowcy.
114
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Nagrzewnica bloku silnika*
cie paliwa. Dlatego też należy starać się
korzystać z nagrzewnicy kadłuba silnika w
całym okresie zimowym.
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny,
jak zwykły silnik benzynowy.
OSTRZEŻENIE
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Gdy pierwsza próba rozruchu zakończy się
niepowodzeniem:
03
• Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
UWAGA
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej
+5 °C::
1. Na co najmniej 1 godzinę podłączyć do
zasilania podgrzewacz kadłuba silnika.
2. Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Jeżeli wielokrotne próby rozruchu silnika
zakończą się niepowodzeniem, zaleca się
zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa niż
-10 °C i zatankowano bioetanol E85, nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego
rozpoczęcia pracy silnika.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas pracy
nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zuży-
•
W przypadku zatrzymania się pojazdu z
powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego
kanistra może utrudnić uruchomienie
silnika w bardzo niskiej temperaturze.
Można tego uniknąć, przewożąc w
kanistrze rezerwowym 95-oktanową
benzynę.
Dalsze informacje dotyczące bioetanolu E85,
wykorzystywanego do zasilania silnika Flexifuel, patrz strona 241 i 325.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Dostosowywanie do paliwa
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie
zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik
może przez pewien czas pracować nierówno.
Dlatego też ważne jest, aby pozwolić silnikowi
na dostosowanie się do mieszanki paliwa.
03
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony konieczne jest wydłużenie czasu jazdy w
celu dostosowania się do mieszanki paliwa,
jako że pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
116
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
4. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego akumulatora wspomagającego
.
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 295.
6. Podłączyć czerwony przewód rozruchowy
.
do dodatniego bieguna akumulatora
7. Jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
.
akumulatora wspomagającego
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury postępowania, aby uniknąć ryzyka eksplozji:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 76.
2. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, należy wyłączyć w nim silnik i upewnić się, czy oba
pojazdy nie stykają się ze sobą.
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
8. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć
z masą nadwozia (łeb zewnętrznej śruby
górnego mocowania silnika po prawej
stronie)
. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie
zamocowane, aby wyeliminować ryzyko
iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy. Utrzymywać przez kilka
minut podwyższoną do około 1500 obr/
min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem. Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie
próby uruchamiania silnika. Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
03
11. Zdjąć przewody rozruchowe – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie
czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
biegunem dodatnim akumulatora ani z
zaciskiem podłączonym do czerwonego
przewodu rozruchowego.
OSTRZEŻENIE
Akumulatory wydzielają wodór, który w
połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Jedna iskra, która może
powstać na obluzowanym połączeniu,
może spowodować eksplozję akumulatora.
Akumulator zawiera również roztwór kwasu
siarkowego, którym można się poważnie
poparzyć. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę czy na odzież, należy natychmiast
spłukać go dużą ilością wody. W przypadku
oczu należy natychmiast uzyskać pomoc
lekarską.
117
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów
Blokada biegu wstecznego
Położenia dźwigni sterującej
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
Położenie parkowania (P)
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
03
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca zasadniczego.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parkowania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego, patrz
strona 127.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
G021350
Położenie biegu wstecznego (R)
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne (N)
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
• Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 69.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
118
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy (D)
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przy-
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
spieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 69.
•
W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
lub:
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
1
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia (+/–) do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)1
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–. Na wyświetlaczu
nastąpi zmiana wskazania z D na S.
03
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – jazda w
warunkach zimowych
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego i
przestawić dźwignię skrzyni biegów z
położenia D w prawo do położenia między
symbolami +/–. Na wyświetlaczu nastąpi
zmiana wskazania z D na 1.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
Dotyczy tylko wersji D5 i T6.
``
119
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
03
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Elektroniczny kluczyk można wyjąć z gniazda
wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu P. W pozostałych pozycjach kluczyk jest zablokowany.
Położenie parkowania (P)
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
G021351
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Funkcja zabezpieczająca
Blokada automatycznej redukcji biegu wymuszonej gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia do podłogi chroni przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej silnika
mogącym spowodować uszkodzenie silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
120
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 76.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 76.
Wyłączanie blokady przełączania
zakresów
Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąć i przytrzymać kluczyk w tej pozycji. (Informacje dotyczące kluczyka
mechanicznego, patrz strona 44.)
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*2
posiada hydrauliczny przemiennik momentu
obrotowego, który przenosi moc z silnika do
skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
03
HSA
Funkcja HSA (Hill Start Assist) powoduje, że
ciśnienie w układzie hamulcowym jest podtrzymywane przez parę sekund podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do przodu lub do tyłu
na pochyłości terenu.
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Odchylić gumową wykładzinę w kabinie za
środkową konsolą i otworzyć zaślepkę
otworu serwisowego.
2
G021350
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
O tym należy pamiętać
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Tylko silnik 4-cyl., model 2.0, 2.0T, 2.0F
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
03
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Symbol
A
122
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
UWAGA
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 140.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
03
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
123
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na dwie osie oznacza, że napędzane są
równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej.
Elektronicznie sterowane sprzęgło w układzie
napędowym przekazuje moc na tę parę kół,
która w danej chwili ma najlepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze
własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg
wzdłużny kół. W normalnych warunkach jazdy
większa część mocy silnika przekazywana jest
na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta jest
śniegiem lub lodem.
124
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Uwagi ogólne
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 321.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 40 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 90.
03
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo``
125
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
03
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
126
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię w
układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uruchamiany
elektrycznie
Włączanie hamulca postojowego
Funkcjonowanie
Uruchamianiu hamulca postojowego może
towarzyszyć odgłos siłownika elektrycznego.
Podobny odgłos towarzyszy operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego, patrz strona 117.
Do chwili pełnego uruchomienia
hamulca postojowego błyska lampka
w zespole wskaźników. Gdy lampka przestanie
błyskać i pozostanie zapalona, hamulec postojowy jest uruchomiony.
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty jego przełącznik sterujący. Po zwolnieniu przełącznika lub naciśnięciu pedału
przyspieszenia hamowanie zostaje przerwane.
03
UWAGA
Przełącznik hamulca postojowego.
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Nacisnąć przełącznik hamulca postojowego.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła do
krawężnika.
``
127
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
OSTRZEŻENIE
03
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Wyłączanie hamulca postojowego
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Przełącznik hamulca postojowego.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
128
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Zwalnianie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2. Uruchomić silnik.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku,
gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego
następuje natychmiast po naciśnięciu
pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą) może
w sposób niekontrolowany przemieścić się w
kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia tego
należy przy ruszaniu przytrzymywać wciśnięty
przełącznik hamulca postojowego. Przełącznik
należy pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły
napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wersje ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka
Komunikaty
W celu zwolnienia hamulca postojowego
należy nacisnąć przycisk
START/STOP ENGINE, a następnie nacisnąć
pedał hamulca zasadniczego lub sprzęgła i
pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Hamulec postoj. Wymagany serwis –
Usterka. Jeżeli usterka nadal się utrzymuje,
udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
03
W przypadku parkowania samochodu zanim
usterka zostanie naprawiona, należy przednie
koła odpowiednio skręcić, jak przy parkowaniu
na pochyłości, a dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Lampki sygnalizacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej
sytuacji sygnalizuje usterkę.
Odczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym.
ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie hamulca postojowego.
Hamul. post. nie zwoln. do końca – Niemożliwe zwolnienie hamulca postojowego z
powodu usterki. Udać się do stacji obsługi –
zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo. W przypadku rozpoczęcia jazdy mimo wyświetlania tego komunikatu, rozlegnie się ostrzegawczy sygnał akustyczny.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Hamulec postoj. nie włączony – Niemożliwe
uruchomienie hamulca postojowego z powodu
usterki. Spróbować ponownie uruchomić
hamulec postojowy. Jeżeli komunikat nadal się
utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca
się powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
Komunikat ten pojawia się również w wersji z
manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy
z małą prędkością z otwartymi drzwiami,
129
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
03
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
130
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
03
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
131
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
03
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
132
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 131.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*.........
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Radioodtwarzacz..................................................................................
Wyposażenie audiowizyjne dla
pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..............
Komputer pokładowy............................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*.....
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*..............
System wspomagający czujność
kierowcy (Driver Alert System) –
ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*....................................................
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY
CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver
Alert System) – OSTRZEGANIE O
NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.....................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive.....
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*..........................................................
Integralny telefon*.................................................................................
134
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
136
143
152
156
158
173
178
180
182
183
185
194
197
204
207
210
213
218
221
222
228
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Działanie
MENU – wywołanie menu
Niektóre z funkcji samochodu nie mają
oddzielnych przycisków funkcyjnych, ale
można je regulować/włączać/wyłączać za
pomocą menu.
EXIT – cofanie się w strukturze menu. Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje
wyjście ze struktury menu.
Do nawigacji w strukturze menu służą niektóre
z przycisków w środkowej konsoli lub prawy
zespół przycisków w kierownicy.
04
ENTER – wybór opcji menu
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Wiele funkcji stanowi wyposażenie standardowe, a niektóre są opcjonalne. Ich zestaw
zależy od wersji rynkowej.
Dostęp do opcji
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do opcji w strukturze menu przedstawiono w niniejszej instrukcji
w następujący sposób:
Ustawienia samochodu
zamykania
Ustawienia
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób
za pomocą przycisków w środkowej konsoli
uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
Przyciski w środkowej konsoli
1. Nacisnąć MENU.
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia samochodu, za pomocą
przycisków nawigacyjnych i nacisnąć
ENTER – wyświetlone zostanie podmenu.
ENTER
EXIT
Przyciski nawigacyjne – górny i dolny.
Wyświetlacz w środkowej konsoli i przyciski do
obsługi menu.
Klawiatura numeryczna 1–9
Jeżeli w kierownicy są przyciski ENTER i
EXIT, wraz z przyciskami nawigacyjnymi mają
takie samo działanie, jak analogiczne przyciski
w środkowej konsoli.
Przycisk nawigacyjny – przewijanie i wybór
opcji menu
136
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Przejść do Ustawienia zamykania i
nacisnąć ENTER – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
4. Przejść do Otwarcie drzwi i nacisnąć
ENTER – wyświetlone zostanie podmenu
zawierające dostępne funkcje.
5. Wybrać jedną z opcji i nacisnąć ENTER –
w pustym kwadraciku obok danej opcji
pojawi się krzyżyk.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
6. Wyjść z funkcji programowania, wycofując
się kolejno z poszczególnych menu krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub jednym długim naciśnięciem.
Ustawienia świateł
Zredukowana ochrona1
Wskaż położ. słuchacza
Zamiast przycisków ENTER i EXIT, do przemieszczania się w strukturze menu można
użyć przycisku nawigacyjnego. Strzałka w
prawo odpowiada przyciskowi ENTER, zaś
strzałka w lewo odpowiada przyciskowi EXIT.
Ciśnienie w oponie *
Korektor graf.-przód
Ustaw. bocznego luster. *
Korektor graf.-tył
Ukł. ostrz. przed koliz. *
Autom.kontr. głośności
Ustawienia kamery park. *
Wyzeruj wsz. ust. dźwięku.
Opcje menu są ponumerowane i można je
wybierać bezpośrednio przyciskami numerycznymi (tylko 1–9).
Lane departure warning *
Ustawienia zamykania
Poziom wspom.kierownicy *
Struktura menu
Menu główne dla telefonu i radioodtwarzacza
są różne. Menu główne źródła dźwięku w systemie audio (np. CD) dostępne jest tylko wtedy,
gdy dane urządzenie jest włączone, patrz
strona 160.
Główne menu AM
Ustawienia audio
Główne menu FM
Ustawienia jednostki
NEWS - serwis infor.
Wł. Driver Alert
TP (informacje drogowe)
Tekst radiowy
Ustawienia klimatyzacji
Auto. reg. dmuchawy
PTY (rodzaj programu)
Czas obiegu powietrza
Zaawansowane ust. radia
Główne menu zawiera następujące opcje:
Autom Odmr tyln. szyby
Pamięć kluczyka sam.
Limit czasu podgrzewania siedzeń
Główne menu DAB * 3
Podgrzewanie siedzeń wyłączone
podczas uruchamiania
Główne menu CD
Pozycja foteli i lusterek*
Ustawienia samochodu
Informacje
1
2
3
Wyzeruj ust. klim.
04
Ustawienia FM
Ustawienia audio2
Losowo
Wyłączone
Niektóre wersje samochodu.
Dostępne pozycje podmenu – patrz: Główne menu AM/Ustawienia audio.
Patrz strona 169 .
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Folder4
Główne menu iPod
Ustawienia iPod
CD4
Jedna
płyta5
Wszystkie płyty 5
Informacje dot. ścieżki *
NEWS - serwis infor.
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio
2
Główne menu AUX
Głośność wejścia AUX
Ustawienia audio 2
Glówne menu USB
Ustawienia USB
Informacje dot. ścieżki
NEWS - serwis infor.
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio 2
4
5
2
6
7
8
9
138
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio 2
Ustawienia CD
04
NEWS - serwis infor.
Informacje dot. ścieżki
Główne menu – Bluetooth6
Rejestr połączeń
10 nieodebranych poł.
10 ost. odebr. poł.
10 ostatnio wybieranych
numerów
Książka telefoniczna
Usuń telefon
Połącz z tel. kom.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
Opcje połączeń
Automatyczne odbieranie
Numer skrzynki głosowej
Ustawienia telefonu
Dźwięki i głośność
Synchronizuj ks. tel.
Główne menu – Bluetooth9
Rejestr połączeń
10 nieodebranych poł.
Wyszukaj
10 ost. odebr. poł.
Skopiuj ks. telefonu
10 ostatnio wybieranych
numerów
Bluetooth *
Zmień telefon7
Podłącz telefon8
Tylko wersje z możliwością odtwarzania plików MP3 i WMA.
Tylko wersje z odtwarzaczem wielopłytowym.
Dostępne pozycje podmenu – patrz: Główne menu AM/Ustawienia audio.
Dotyczy samochodów, które nie mają wbudowanego telefonu.
Wyświetlane tylko wtedy, gdy podłączony jest telefon.
Wyświetlane tylko wtedy, gdy nie jest podłączony żaden telefon.
Dotyczy samochodów posiadających wbudowany telefon oraz zestaw głośnomówiący BluetoothTM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna
Wyszukaj
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Skopiuj ks. telefonu
Bluetooth *
Podłącz telefon10
Usuń telefon
Połącz z tel. kom.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
Opcje połączeń
10 ost. odebr. poł.
Połączenia oczekujące
10 ostatnio wybieranych
numerów
Automatyczne odbieranie
Skasuj listę
Numer skrzynki głosowej
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
Telefon w samochodzie
Nowy kontakt
Skopiuj wszystko
Numer skrzynki głosowej
Skrócone wybieranie
Wyczyść kartę SIM
Telefon w samochodzie
Skasuj telefon
Dodaj telefon
Status pamięci
Dodane telefony11
Ustawienia telefonu
Wiadomości
Synchronizuj ks. tel.
Usuń wszyst. wiadomości
10 nieodebranych poł.
10 Wyświetlane tylko wtedy, gdy nie jest podłączony żaden telefon.
11 Maksymalnie 5 telefonów.
9 Dotyczy samochodów posiadających wbudowany telefon oraz zestaw
04
Dodane telefony11
Ustawienia telefonu
Wybór sieci
Zabezpieczenia kartySIM
Edytuj kod PIN
IDIS
Napisz nową
Rejestr połączeń
Dodaj telefon
Dźwięki i głośność
Czytaj
Dźwięki i głośność
Główne menu – wbudowany telefon
Odwrócenie
Zmień telefon9
Wyszukaj
Automatyczne odbieranie
Zmień telefon
Ponowne wyb. numeru
Wyzeruj ustawienia telefonu
Ustawienia wiadomości
Opcje połączeń
Wysyłaj mój numer
głośnomówiący BluetoothTM.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
ników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 76. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem READ.
Start bezpośr. Went. post.*
Ogrzew. dodatk. auto*
Post.uruch.ogrz.*
Komunikat
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
04
Do pust. zbiorn.
Wyświetlacz w zespole wskaźników i przełączniki
do obsługi menu.
READ – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsługiwane jest za pomocą lewej dźwigni przełącz-
Średnie
Chwilowe
Średnia prędk.
DSTC
Aktualna prędkość12
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym.
Ciśnienie opon Kalibracja *
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o usterce jest przechowywany w pamięci aż do usunięcia jej przyczyny.
Zegar ogrz.post 1/213*
Zegar went.post 1/2*
Tryb zeg. post.*
Start bezpośr. Ogrz. post.*
Start bezpośr. El.og.post.*
12 Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
13 Może być ustawione tylko gdy silnik jest wyłączony.
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem oraz wyświetlania kolejnych komunikatów
służy przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Pilny serwisA
Firma Volvo zaleca, aby
bezzwłocznie zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Czas na planowy przegląd
Wymagany serwisA
Firma Volvo zaleca, aby
jak najszybciej zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Należy umówić się na
przegląd okresowy.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Termin przeprowadzenia przeglądu okresowego zależy od przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie wyświetlania informacji komputera
pokładowego, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia
podzespołów samochodu. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Wyłącz silnikA
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Zarezerwuj termin przegl.
Należy umówić się na
przegląd okresowy.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
04
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia
podzespołów samochodu. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
``
141
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Termin przeglądu minął
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w
celu przeprowadzenia
obsługi serwisowej.
Skrzynia biegów ma niską
wydajn.
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieB.
Czasowo
WYŁ.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Jeżeli komunikat pojawia się częściej: Firma
Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
04
Olej skrz. bieg.
Potrzeb.
wymiana
142
Firma Volvo zaleca, aby
jak najszybciej zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Przegrz.sk.bieg.
Zreduk. prędkość
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieB.
Przegrz.sk.bieg.
Zatrzymać
pojazd
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób. Firma
Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi VolvoB.
A
B
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 122.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten może być wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej (ECC). Układ klimatyzacji chłodzi,
ogrzewa i osusza powietrze podawane do
przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
Lokalizacja czujnika
Wyloty powietrza w tylnej półce
• Czujnik promieniowania słonecznego znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności powietrza* znajduje się
na wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
04
Skraplanie
Rzeczywista temperatura
Szyby boczne i okno dachowe
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
Elementem systemu jest czujnik wykrywający
stronę, z której padają promienie słoneczne do
przedziału pasażerskiego. Oznacza to, że temperatura powietrza w wylotach po prawej i
lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej
temperatury po obydwu stronach.
UWAGA
Otwory wentylacyjne w tylnej półce podokiennej nie powinny być niczym zasłonięte,
aby nie następowało zaparowanie szyb.
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lód i śnieg
Parowanie szyb
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Diagnostykę i naprawę układu klimatyzacji
powierzyć stacji obsługi posiadającej autoryzację do prowadzenia takich napraw. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Czynnik chłodniczy
Układ klimatyzacji w tym samochodzie napełniony jest czynnikiem chłodniczym R134a,
patrz strona 323. Nie zawiera on chloru, dzięki
czemu jest całkowicie nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Powierzyć tę pracę do wykonania warsztatowi, który posiada autoryzację
do napełniania/wymiany czynnika chłodniczego. Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
04
Maksymalne przewietrzanie
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 54.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
144
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
W samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
powinien być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od tego
co nastąpi wcześniej. Jednakże do 75 000
km przez okres 5 lat. W samochodach bez
pakietu CZIP, filtr IAQS musi być wymieniany przy okazji normalnej obsługi okresowej.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 308.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Menu wyświetlacza w środkowej konsoli
umożliwia zmianę ustawień trzech parametrów
pracy układu klimatyzacji, patrz strona 136:
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej, patrz strona 148.
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 149.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 151.
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
tylnej szyby, patrz strona 103.
RESET przywraca standardowe ustawienia
wszystkich parametrów pracy układu klimatyzacji.
04
G021367
G021368
Dystrybucja powietrza
Zamknięte
Otwarte
Otwarte
G021366
Zamknięte
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
20 wylotów wentylacyjnych w kabinie samochodu.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny.
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
komfortu przez wyloty te jest zawsze doprowadzana pewna ilość powietrza.
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania szyb należy
skierować na nie nawiew powietrza z wylotów
wentylacyjnych.
W celu uzyskania komfortowych warunków na
tylnym siedzeniu należy skierować nawiew z
wylotów wentylacyjnych w słupkach drzwiowych do wnętrza samochodu.
``
145
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
Klimatyzacja
Regulacja temperatury, strona prawa
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 103.
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
Regulacja temperatury, strona lewa
04
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle
z ich podgrzewaniem. Można ją wykorzystać
na przykład w celu osuszenia wilgotnych
ubrań.
Wentylacja foteli działa przy pracującym silniku. Dostępne są trzy poziomy intensywności
nawiewu, różnicujące efekt chłodzenia i osuszania:
• Poziom trzeci: naciśnięcie przycisku jeden
Działanie układu
Wentylacja przednich foteli*
Wentylacja przednich foteli*, strona lewa
Dmuchawa
Podgrzewanie lewego fotela
Dystrybucja powietrza
Podgrzewanie prawego fotela
AUTO
Wentylacja przednich foteli
może być zamontowana tylko
w połączeniu z elektronicznie
sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC). W skład
układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie. Uzyskiwany efekt
chłodzenia wzmaga się wraz ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie.
Wentylacja foteli regulowana jest przez sterownik układu klimatyzacji, z uwzględnieniem
takich czynników, jak temperatura fotela,
Wentylacja przednich foteli*, strona prawa
146
intensywność nasłonecznienia i temperatura
otoczenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
raz uruchamia wentylację z maksymalną
intensywnością – świecą się trzy lampki
kontrolne.
• Poziom drugi: dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia wentylację ze zmniejszoną intensywnością – świecą się dwie
lampki kontrolne.
• Poziom pierwszy: trzykrotne naciśnięcie
przycisku uruchamia wentylację z najniższą intensywnością – świeci się jedna
lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie wentylacji foteli – gasną wszystkie
lampki kontrolne.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
WAŻNE
Wentylacja foteli nie działa, gdy temperatura
w kabinie nie przekracza 5°C. Chroni to
przed nadmiernym wychłodzeniem osoby
na fotelu.
Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
UWAGA
Wyłączenie dmuchawy powoduje równoczesne wyłączenie klimatyzacji, co zwiększa ryzyko zaparowania szyb.
Podgrzewanie siedzeń
Przednie fotele
Naciśnięcie przycisku jeden
raz uruchamia podgrzewanie
z maksymalną intensywnością – świecą się trzy lampki
kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością – świecą się dwie lampki
kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
Podgrzewanie siedzeń zostaje po chwili wyłączone automatycznie. Funkcję tę można wyłączyć/włączyć w menu: Ustawienia
klimatyzacji Limit czasu podgrzewania
siedzeń
Struktura menu, patrz strona 136.
OSTRZEŻENIE
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny
mają trudności w radzeniu sobie z użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym wypadku
można doprowadzić do oparzenia.
04
Podgrzewanie jest normalnie wyłączone w
momencie rozruchu. Jeżeli podgrzewanie zostało włączone, to w momencie wyłączenia silnika zostaje automatycznie wyłączone. Automatyczne włączanie podgrzewania można
włączyć/wyłączyć w menu: Ustawienia
klimatyzacji Podgrzewanie siedzeń
wyłączone podczas rozruchu
``
147
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tylne siedzenie1
Auto
Regulacja temperatury
Funkcja w sposób automatyczny reguluje ogrzewanie i
chłodzenie wnętrza, prędkość dmuchawy, recyrkulację
oraz kierunki nawiewu powietrza.
G021376
04
Regulacja podgrzewania zachodzi w sposób
analogiczny, jak w przypadku przedniego siedzenia.
Dystrybucja powietrza
Stylizowana sylwetka składa
się z trzech przycisków. Po
naciśnięciu przycisków zapalają się odpowiednie lampki z
przodu sylwetki, pokazując,
które kierunki nawiewu zostały wybrane, patrz
strona 151.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Po naciśnięciu przycisku
AUTO zaczyna działać czujnik jakości powietrza i wszystkie ręczne ustawienia zostają anulowane. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
AUTO. KLIMA..
Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej można zmieniać w opcji menu
Ustawienia klimatyzacji Auto. reg.
dmuchawy. Można wybrać pomiędzy Niskie,
Normalne lub Wysokie:
• Niskie – Automatyczna regulacja prędkości dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień powietrza.
• Normalne – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
• Wysokie – Automatyczna regulacja prędkości dmuchawy. Priorytet ma bardziej
intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 136.
1
148
Wyposażenie niedostępne w połączeniu z opcjonalnym dwupozycyjnym podwyższeniem dla dziecka.
Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera
można ustawić niezależnie.
Po uruchomieniu samochodu
przywołane zostanie ostatnio
wybranie ustawienie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
Świecąca się dioda kontrolna
po stronie ON przycisku sygnalizuje pracę układu klimatyzacji w trybie regulacji automatycznej. W ten sposób
powietrze dopływające do
przedziału pasażerskiego jest
chłodzone i osuszane.
Gdy świeci się dioda kontrolna po stronie
OFF, chłodzenie powietrza jest wyłączone, ale
pozostałe funkcje są nadal regulowane automatycznie. Po wybraniu funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb układ klimatyzacji jest sterowany w ten sposób, aby powietrze było w maksymalnym stopniu osuszane.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Usuwanie szronu
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Powietrze płynie do
okien. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
Klimatyzację można wyłączyć przyciskiem
AC. Wyłączenie funkcji usuwania zaparowania
i oblodzenia szyb powoduje powrót do
poprzednich ustawień.
Recyrkulacja/System oczyszczania
powietrza
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się prawa
dioda kontrolna w przycisku.
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w przedziale
pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze z
zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
UWAGA
Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt
długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
obiegu powietrza. Struktura menu, patrz
strona 136.
UWAGA
Jeżeli włączone jest odmrażanie, recyrkulacja jest zawsze wyłączana.
System oczyszczania powietrza
(wyposażenie opcjonalne)*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom
zapachów i zanieczyszczenia
powietrza w przedziale pasażerskim. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza zamykany
jest wlot powietrza i powietrze w kabinie jest
recyrkulowane. Po naciśnięciu przycisku
AUTO zaczyna działać czujnik jakości powietrza.
04
Włączanie systemu oczyszczania
powietrza
Timer
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
opcji menu Ustawienia klimatyzacji Czas
Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji, naciskając
ponownie przycisk recyrkulacji:
• Świeci się pomarańczowa dioda po lewej
stronie – czujnik jakości powietrza wyłą``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
149
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
czony. Nie ma recyrkulacji, wprowadzane
jest tylko powietrze z zewnątrz.
• Świeci się zielona dioda środkowa – gdy
nie jest to podyktowane koniecznością
intensywnego chłodzenia w upalny dzień,
recyrkulacja pozostaje wyłączona.
• Świeci się pomarańczowa dioda po prawej
stronie – włączona recyrkulacja.
04
150
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków w kabinie czujnik jakości
powietrza powinien być stale włączony.
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
Gdy nastąpi zaparowanie wewnętrznych
powierzchni szyb, należy wyłączyć czujnik
jakości powietrza, uruchomić funkcję usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje
się również wylotami
wentylacyjnymi. Powietrze nie jest recyrkulowane. Klimatyzacja jest
zawsze włączona.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje
się również wylotami
wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia szyb,
gdy na zewnątrz jest
chłodno i wilgotno (prędkość dmuchawy nie
powinna być zbyt niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy na
zewnątrz jest chłodno.
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków, gdy
na zewnątrz jest ciepło i
sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej oraz
wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania dobrego
efektu chłodzenia, gdy na
zewnątrz jest gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza na
górną część ciała, gdy na
zewnątrz jest chłodno lub
gorąco i sucho.
04
151
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uzupełnianie paliwa
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu informacyjnym
pojawi się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ,
patrz strona 153.
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i kabinę. Możliwe
jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za
pomocą programatora czasowego.
04
Podczas korzystania z programatora czasowego możliwe jest wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy tym pamiętać, że nastawiony czas startu określa moment, gdy zostanie osiągnięta określona temperatura i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej -5 °C maksymalny czas
pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Kiedy
nagrzewnica jest włączona na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Ogrz. post. WŁ.
Parkowanie na pochyłości
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej od
strony wnęki prawego przedniego koła
może wydobywać się dym, co jest objawem
prawidłowym.
152
Akumulator i paliwo
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika.
Kiedy nagrzewnica jest używana regularnie,
samochód powinien pracować przez taki
sam czas, przez jaki używana była nagrzewnica, aby zapewnić należyte naładowanie
energii zużytej przez nagrzewnicę.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
G025102
Znaczenie
Ogrzew.
paliwa
WŁĄCZONE
Nagrzewnica jest
włączona.
Zegar
nast. dla
Ogrzew.
paliwa
Zegar nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu samochodu
– silnik i kabina
pasażerska zostaną nagrzane o
nastawionej godzinie.
Przycisk READ
Pokrętło sterujące
Przycisk RESET
Wyświetlacz informacyjny w zespole wskaźników i przycisk READ, patrz strona 140.
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Uruchomienie
bezpośrednie, zaświeci się odpowiedni symbol na panelu informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat objaśniający. W tabeli przedstawiono pojawiające
się symbole i komunikaty tekstowe.
G025102
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Ogrzew.
wyłącz.
Słaby
akumulator
Symbol
G025102
Wyświetl
acz
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
G025102
Symbol
G025102
Działanie
Wyświetl
acz
Znaczenie
Ogrzew.
niedost.
Mało
paliwa
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa
(ok. 7 litrów) – ma
to na celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz
przejechania
ok. 50 km.
Ogrzew.
post.
Wymagany serwis
04
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku READ.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
153
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Uruchomienie bezpośrednie
nagrzewnicy postojowej.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
04
WŁ (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą programatora czasowego.
WYŁ (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Ustawianie programatora czasowego
Programator czasowy umożliwia nastawienie
godziny, o której samochód będzie używany i
ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją ZEGAR 1 a
ZEGAR 2.
UWAGA
Wyłącznik czasowy można zaprogramować
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się w pozycji I w
wyłączniku zapłonu, patrz strona 76 – dlatego programowanie należy przeprowadzić
przed uruchomieniem silnika.
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Zegar ogrz. post. 1.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły błyskać wskazania minut.
5. Wybrać żądaną minutę za pomocą
pokrętła.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
Po nastawieniu czasu startu Zegar ogrz. post.
1 można przejść do zaprogramowania drugiego czasu startu Zegar ogrz. post. 2. W tym
celu należy użyć pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla Zegar ogrz. post. 1.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą programatora czasowego może zostać wyłączona
ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu.
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Nacisnąć READ.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu Zegar ogrz. post. 1
lub 2.
> Na wyświetlaczu zacznie migać tekst
WŁ.
3. Nacisnąć RESET.
> Wyświetli się tekst WYŁ i nagrzewnica
postojowa zostanie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 154.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Zegar samochodowy/programator
czasowy
Czas programatora czasowego nagrzewnicy
jest powiązany z zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
155
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Funkcję automatycznego uruchamiania
nagrzewnicy wspomagającej można w razie
potrzeby czasowo wyłączyć.
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkowo
zamontowanym programatorem czasowym
może być wykorzystywana jako spalinowa
nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz
strona 152.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
04
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
1
2
156
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi2 są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z
układem klimatyzacji pojazdu.
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Uwagi ogólne
W skład poszczególnych wersji zestawów
audio wchodzą elementy opcjonalne. Wyposażenie audio może być w jednej z trzech wersji:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
04
Nazwa wersji ukazuje się na wyświetlaczu po
włączeniu radioodtwarzacza.
Dolby Surround Pro Logic II i symbol
są
znakami towarowymi Dolby Laboratories
Licensing Corporation. System dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II
System jest produkowany na licencji Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
UWAGA
Gdy radioodtwarzacz jest włączony przy
niepracującym silniku, kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania powinien być wyjęty z
gniazda wyłącznika zapłonu. Ma to na celu
uniknięcie ryzyka nadmiernego rozładowania akumulatora.
Jeżeli w momencie wyłączania silnika radioodtwarzacz był włączony, przy następnym uruchomieniu silnika zostanie włączony w sposób
automatyczny.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
wyłącznik zapłonu
Gdy w gnieździe wyłącznika zapłonu nie ma
elektronicznego kluczyka, radioodtwarzacz
można jednorazowo włączyć na 15 minut.
1
158
Przegląd
Znak towarowy iPod należy do Apple Computers Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych: AUX oraz USB* (np. iPodŸ1)
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Gniazda słuchawkowe i tylny panel sterowania*
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Przyciski w kierownicy*
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co
najmniej 102 dB.
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem
MODE. Wyłączenie panelu następuje po długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz z
wyłączeniem silnika.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyłu
Krótkimi naciśnięciami przycisków (2) można
zmieniać odtwarzaną ścieżkę na płycie lub
przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie uruchamia
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Potwierdzenie wyboru opcji menu, odbiór
połączenia telefonicznego.
Cofnięcie się w strukturze menu. Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji.
Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków.
Wyłączanie i włączanie
04
Ograniczenia
• Źródła dźwięku emitowanego przez głośVOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Regulacja głośności
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
Krótkie naciśnięcie – zmiana odtwarzanej
ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie – przyspieszone
przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
MODE – Wybór źródła dźwięku pomiędzy
AM, FM, CD, AUX, USB* (np. iPodŸ),
DAB1/DAB2* oraz włączanie i wyłączanie.
Informacje dotyczące podłączania urządzeń do gniazd AUX i USB, patrz
strona 161.
niki (FM, AM, CD itd.) nie można kontrolować za pośrednictwem tylnego panelu sterowania.
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
159
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Regulacja dźwięku
nego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Wielkość kompensacji można
ustawić na poziomie niskim, średnim bądź
wysokim. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Autom.kontr.
głośności.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Do gniazda wejściowego AUX można podłączyć na przykład odtwarzacz MP3 bez złącza
USB, patrz strona 161.
04
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodtwarzacza.
AM, FM oraz CD – Wybór wewnętrznego
źródła dźwięku
MODE – Wybór zewnętrznego źródła
dźwięku (AUX, USB* i DAB1/DAB2*). Informacje dotyczące podłączania urządzeń do
gniazd AUX i USB, patrz strona 161.
SOUND – Przycisk i pokrętło regulacji
dźwięku
Przyciski nawigacji
VOLUME – Regulacja głośności i wyłącznik zasilania
Automatyczna korekcja głośności
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarza-
160
UWAGA
Jeżeli podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia podłączonego do gniazda AUX jest
ono ładowane, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu. W takich sytuacjach należy
unikać równoczesnego ładowania zewnętrznego urządzenia z gniazda 12 V w
samochodzie.
W pewnych przypadkach dźwięk z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda
AUX może być odtwarzany z innym poziomem
głośności w stosunku do wewnętrznych źródeł
dźwięku. Można to skorygować, ustawiając
odpowiedni poziom wzmocnienia dla sygnału
wejściowego AUX:
1. Przyciskiem MODE przełączyć na tryb
AUX, nacisnąć MENU, a następnie za
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
pomocą (4) przejść do Głośność wejścia
AUX, patrz strona 158.
2. Obrócić pokrętło SOUND bądź nacisnąć
/
przycisku nawigacyjnego, patrz
strona 158.
Elementy sterujące
Naciskając wielokrotnie przycisk SOUND,
można wybierać niżej opisane opcje.
Zmiany ustawienia dokonuje się obrotem
pokrętła.
UWAGA
Dostęp do ustawień dźwięku uzyskuje się
po naciśnięciu przycisku MENU. Więcej
informacji, patrz strona 136.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Balans przód-tył – Równowaga pomiędzy głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer* – Natężenie dźwięku z głośnika niskotonowego. Obrócenie pokrętła
w lewo do pozycji Min powoduje wyłączenie tego głośnika.
• Surround* – Ustawienia efektu przestrzennego.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
W opcji Surround można wybrać pomiędzy 3kanałowym efektem stereofonicznym, a Dolby
Surround Pro Logic II, wybierając odpowiednio
3-kan lub Dpl2. Udostępnia to kolejne opcje:
• Poziom centralny* – Poziom wzmocnienia dla głośnika centralnego.
• Poziom dźw.przes.* – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
Korekcja dźwięku
Za pomocą funkcji korektora graficznego2
można regulować poziomy wzmocnienia dla
poszczególnych częstotliwości.
1. Przejść do Ustawienia audio i wybrać
Korektor graf.-przód lub Korektor
graf.-tył.
Zmiany ustawień dla wybranej częstotliwości dokonuje się za pomocą
/
przycisku nawigacyjnego. W celu przejścia
do innej częstotliwości należy nacisnąć
/
.
2. Naciśnięcie ENTER zatwierdza zmiany,
naciśnięcie EXIT przerywa korekcję.
Pozycja odsłuchu
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy*, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samo2
3
chodu. Odpowiedni wariant można wybrać w
opcji menu Ustawienia audio Wskaż
położ. słuchacza.
AUX, USB3 i zewnętrzne źródło
dźwięku
Uwagi ogólne
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio skalibrowany jest
tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korekcja dźwiękuma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
04
Zewnętrzne źródło dźwięku można podłączyć do
samochodowego zestawu multimedialnego za
pośrednictwem gniazda USB* lub gniazda AUX w
środkowej konsoli.
Do gniazda AUX można podłączyć zewnętrzne
źródło dźwięku np. odtwarzacz iPodŸ lub
odtwarzacz MP3. Dalsze informacje, patrz
strona 160.
W przypadku podłączenia odtwarzacza
iPodŸ, MP3 lub pamięci przenośnej USB do
złącza USB*, można kontrolować źródło sygnału audio za pomocą elementów sterowania
systemu audio samochodu.
Tylko odtwarzacze High Performance i Premium Sound.
Tylko odtwarzacze High Performance i Premium Sound.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Przyciskiem MODE wybierane jest źródło sygnału.
1. W przypadku wybrania USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podł.
urządzenie.
2. Podłączyć odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB*
w schowku w konsoli środkowej (patrz
poprzednia ilustracja).
04
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat Ładowanie. Może to zająć pewien czas.
UWAGA
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
Gniazdo USB* z układem RSE *
Po odczytaniu listy plików informacje o plikach
wyświetlone zostaną na wyświetlaczu i możliwe będzie wybranie żądanego pliku.
Źródło dźwięku
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
UWAGA
Ścieżkę można wybierać na jeden z trzech
sposobów:
W przypadku używania pamięci przenośniej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z dołączonego do zestawu przewodu
przedłużającego USB. Zapobiega to
mechanicznemu zużyciu gniazda USB i
podłączanej przenośnej pamięci USB.
• Za pomocą pokrętła TUNING, patrz
strona 158.
• prawym lub lewym przyciskiem nawigacyjnym (4), patrz strona 158, lub
• przyciskami w kierownicy (patrz
strona 159).
W trybie odtwarzania USB lub iPodŸ system
audio działa w podobny sposób jak przy
odtwarzaniu muzyki z odtwarzacza CD. Więcej
informacji, patrz strona 164.
162
Jeśli samochód wyposażono w system RSE*,
gniazdo USB* znajduje się w miejscu wskazanym na powyższej ilustracji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
MP3 musi być w trybie Urządzenie
wymienne/Pamięć przenośna USB.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Odtwarzacz iPodŸ
Ÿ
Funkcje odtwarzacza CD
Odtwarzacz iPodŸ jest ładowany i zasilany z
gniazda USB* przez przewód połączeniowy.
Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod
jest całkowicie rozładowany, to przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego
akumulator.
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD*)
Naciśnięcie CD spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania płyty CD. Jeżeli na domyślnej
pozycji w odtwarzaczu jest muzyczna płyta
kompaktowa, w momencie naciśnięcia przycisku CD rozpocznie się jej odtwarzanie. Jeśli to
nie nastąpi automatycznie, włożyć płytę i
nacisnąć przycisk CD.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy USB/iPodŸ z systemem Performance
znajdują się w instrukcji obsługi USB i iPodŸ
Music Interface.
nie nastąpi automatycznie, włożyć płytę i
nacisnąć przycisk CD.
Konsola środkowa: przyciski funkcyjne odtwarzacza CD.
Wysuwanie płyty CD
Szczelina na płyty CD
Przewijanie i zmiana ścieżki
Przeszukiwanie płyty
Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
04
Załadunek płyty (odtwarzacz
wielopłytowy*)
1. Przyciskami numerycznymi 1–6 bądź
/
na przycisku nawigacyjnym
wybrać pustą pozycję (4).
Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że
można włożyć nową płytę. Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6
płyt CD.
2. Włożyć płytę CD do szczeliny odtwarzacza
wielopłytowego.
Przeszukiwanie płyty
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Jeżeli w odtwarzaczu jest muzyczna płyta
kompaktowa, w momencie naciśnięcia przycisku CD rozpocznie się jej odtwarzanie. Jeśli to
Wysuwanie płyty CD
Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji
przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie
dalej odtwarzana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Wysunąć indywidualne płyty, naciskając przycisk wysuwania.
Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte.
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
04
Pliki audio4
W tym odtwarzaczu można słuchać muzyki
nagranej w postaci plików MP3 i WMA.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura
danych na płycie. W zależności od jakości płyty
i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć
się z pewnym opóźnieniem.
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Jeżeli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD z
utworami audio, naciśnięcie ENTER spowoduje wyświetlenie struktury tej płyty. Nawigacja
4
164
Odtwarzacze High Performance i Premium Sound.
w strukturze płyty odbywa się tak samo jak w
strukturze menu systemu audio. Utwory audio
oznaczone są symbolem
, a katalogi
. Aby odtworzyć utwór audio,
symbolem
należy nacisnąć ENTER.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
katalogu. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym katalogu, odtwarzacz przejdzie do
następnego katalogu.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkie naciśnięcie lewej lub prawej części
/
na przycisku nawigacyjnym spowoduje zmianę ścieżki/utworu audio. Długie
naciśnięcie spowoduje szybkie przewijanie
ścieżki/utworu audio. Funkcję tę obsługują
również odpowiednie przyciski w kierownicy.
Utwory można zmieniać również, obracając
pokrętło TUNING.
Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesięciu początkowych sekund każdej
ścieżki na płycie CD. Nacisnąć przycisk
SCAN. Po znalezieniu właściwej ścieżki nacisnąć EXIT lub SCAN w celu przerwania przeszukiwania i odtworzenia ścieżki.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Przełączanie między losowo wybieranymi
utworami jest możliwe tylko w obrębie aktualnie odtwarzanej płyty.
W zależności od tego, która funkcja odtwarzania losowego jest aktywna, na wyświetlaczu są
widoczne różne wskazania.
• Komunikat LOSOWO oznacza, że odtwarzane będą tylko utwory z jednego katalogu na aktualnie wybranej płycie CD
• Komunikat LOSOWO WSZYSTKO oznacza, że odtwarzane będą utwory z wszystkich płyt w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat LOSOWO FOLDER oznacza,
że odtwarzane będą utwory z wybranego
losowo katalogu.
Odtwarzacz jednopłytowy
W przypadku zwykłej płyty audio losową kolejność odtwarzania włącza się w opcji menu
Losowo.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
W przypadku odtwarzania płyty z plikami audio
funkcję tę włącza się i wyłącza w opcji menu
Losowo Folder.
Regulacja dźwięku
Zawarte na muzycznej płycie CD dodatkowe
informacje dotyczące ścieżki można obejrzeć
w postaci tekstowej na wyświetlaczu. Ma to
również zastosowanie w przypadku plików
MP3 i WMA w systemach Premium Sound i
High Performance. Wyświetlanie informacji
włącza się i wyłącza w trybie CD w opcji menu
Ustawienia CD Informacje dot. ścieżki.
przycisku nawigacyj-
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
W przypadku zwykłej płyty audio losową kolejność odtwarzania włącza się w opcji menu
Losowo Jedna płyta lub Losowo
Wszystkie płyty. Opcja odtwarzania wszystkich płyt Wszystkie płyty dotyczy tylko płyt
muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
Informacje tekstowe na płycie
/
Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
Odtwarzacz wielopłytowy
W przypadku odtwarzania płyty z plikami audio
funkcję tę włącza się i wyłącza w opcji menu
Losowo Folder. Wybranie innej płyty CD
przerywa działanie tej funkcji.
2. Nacisnąć
nego.
2. Obracać pokrętło TUNING.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Przycisk nawigacyjny do automatycznego
strojenia stacji radiowych
Przerwanie realizowanej operacji
Dla każdego z zakresów częstotliwości można
zapamiętać 10 stacji radiowych. W paśmie FM
są 2 pamięci: FM1 i FM2. Przełączanie na
odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane
jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Wprowadzanie stacji radiowych do pamięci
może być dokonywane ręcznie lub automatycznie.
Ręczne programowanie stacji radiowych
Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
Przeszukiwanie zakresu
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty wybrany
przycisk pamięci, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Zapamiętano
kanał.
Programowanie automatyczne
Przyciski pamięci
Przełączniki zakresów AM i FM (FM1 i FM2)
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
04
Programowanie automatyczne
Funkcja ta jest szczególnie wygodna w sytuacji, gdy nie są znane częstotliwości stacji radiowych nadających w danym rejonie. Następuje
automatyczne wyszukanie i zapamiętanie 10
najsilniejszych stacji radiowych.
``
165
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Autom. zapis.
04
Gdy komunikat Autom. zapis zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych zostanie zakończony. Tryb automatycznego strojenia pozostaje jednak aktywny i na wyświetlaczu widoczny jest tekst Automatyczne.
Zapamiętane stacje zostają przyporządkowane odpowiednim przyciskom pamięci.
Naciśnięcie EXIT przerywa automatyczne programowanie stacji radiowych.
W celu przerwania automatycznego strojenia
należy krótko nacisnąć przycisk np. AUTO lub
FM.
1. Przyciskiem AM lub FM wybrać zakres
częstotliwości.
2. Nacisnąć SCAN.
Na wyświetlaczu pojawi się opcja SCAN.
Naciśnięcie SCAN lub EXIT przerywa wyszukiwanie stacji.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
Powrócenie do trybu automatycznego strojenia umożliwia przeglądanie zaprogramowanych stacji radiowych:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
1. Nacisnąć AUTO.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Automatyczne.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów pro-
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
166
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
gramów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 168. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP
(informacje drogowe)), serwisy informacyjne
(NEWS - serwis infor.) oraz audycje wybranego typu (PTY (rodzaj programu)). Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami EON i
Regionalne, patrz strona 168. Naciśnięcie
EXIT powoduje wznowienie odtwarzania
pierwotnie wybranego źródła dźwięku.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na wyświetlaczu.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP (informacje drogowe).
Jeżeli aktualnie odbierana stacja radiowa
transmituje również serwisy drogowe, na
.
wyświetlaczu widoczny jest symbol
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Ustawienia FM TP
(informacje drogowe).
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
drogowych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.
Odpowiednich ustawień dokonuje się w
opcji menu Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Stacja
TP....
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Ustawienia FM NEWS serwis infor..
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji lub ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
informacyjnych transmitowanych tylko przez
określoną (aktualnie odbieraną) stację lub
przez dowolne stacje.
Odpowiednich ustawień dokonuje się w
opcji menu Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Serwis inf.
- stacja.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonym profilu, np. nadających muzykę pop lub klasyczną.
O włączeniu funkcji informuje symbol PTY.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS programów radiowych o określonym profilu.
1. Funkcję tę można włączyć, wybierając
odpowiedni profil programowy w
Ustawienia FM PTY Wybierz PTY.
2. Funkcję tę można wyłączyć, kasując PTY
w menu Ustawienia FM Usuń
wszystkie PTY.
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
04
1. Wybrać profil PTY w Ustawienia FM
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do Ustawienia FM PTY (rodzaj
programu) Wyszukaj PTY.
Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj
audycji na wyświetlaczu pojawia się
Wyszukiwanie: >|.
Naciśnięcie
przycisku nawigacyjnego
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o
określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa
profilu programowego aktualnie odbieranej
stacji.
``
167
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM PTY
Pokaż tekst PTY
widoczne jest Wyszukiwanie PI Naciśnij
EXIT, aby anulować..
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę
funkcję.
04
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na wyświetlaczu.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Tekst radiowy.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja ta zapewnia stały odbiór wybranej stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
5
168
Ustawienie fabryczne.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia AF.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając jedną z możliwości w opcji
menu Ustawienia FM Zaawansowane
ust. radia EON:
• Lokalne stacje – Przełączanie tylko na
pobliskie nadajniki radiowe.
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia
Regionalne.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
• Odległe stacje5 – Przełączanie tylko na
daleko położone nadajniki radiowe, nawet
gdy występują zakłócenia.
• Wyłączone – Przełączenie na inne nadajniki radiowe nie następuje.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Resetuj
wszystkie ustawienia.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Muzyka rockowa
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
1.5
Zaawansowane ust. radia
Muzyka lekka
1.5.1
Stacja TP
Muzyka klasyczna
1.5.2
Serwis inf. - stacja
Muzyka klasyczna
1.5.3
AF
Struktura menu w trybie FM
Inna muzyka
1.5.4
EON
Menu główne FM
Pogoda
Wyłączone
Finanse
Lokalne stacje
Ustawienia FM
1.1
NEWS - serwis infor.
1.2
TP (informacje drogowe)
1.3
Tekst radiowy
1.4
PTY (rodzaj programu)
1.4.1
Programy dla dzieci
Regionalne
Religia
1.5.6
Wyz. wszystkie
ust.FM
04
Podróże i turystyka
Usuń wszystkie PTY
Hobby i wypoczynek
Bieżące wydarzenia
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Muzyka jazzowa
Informacje
Muzyka country
Sport
Muzyka regionalna
Edukacja
Stare przeboje
Teatr
Muzyka ludowa
Program kulturalny
Różne
1.5.5
Telefony od słuchaczy
Wybierz PTY
Nauka
Odległe stacje
Sprawy socjalne
Dokument
1.4.2
Wyszukaj PTY
1.4.3
Pokaż tekst PTY
Uwagi ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej.
UWAGA
Radioodbiornik nie obsługuje transmisji w
formacie DAB+.
Muzyka pop
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Kanały i grupy transmisyjne
• Transmisja – kanały robocze, kanały
radiowe (obsługiwane są wyłącznie transmisje dźwiękowe).
• Grupa transmisyjna – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
04
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, możliwe jest przeprowadzenie operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są
dostępne w jego obrębie.
• Band III – pasmo ogólnokrajowe7
• LBand – pasmo używane głównie w
dużych miastach
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane są oba pasma, Band III oraz LBand.
Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione
wszystkie grupy kanałów. Wybór pasma nie
wpływa na zapisane w pamięci informacje.
Wszystkie kanały z listy są po kolei odtwarzane
przez 10 sekund każdy.
Są trzy rodzaje podstawowych list, z jakich
można korzystać:
• Grupa transmisyjna – zawiera grupy
Pasma radiowe
• Podkanał – usługi dodatkowe dla danego
kanałów, które odbiornik zarejestrował w
procesie programowania grup kanałów.
• Transmisja – zawiera kanały uszeregowane z pominięciem podziału na grupy, do
których są przydzielone. Listę można sortować za pomocą funkcji DAB PTY (patrzy
niżej).
kanału.
Dostęp do list jest możliwy za pośrednictwem
systemu menu. Grupy kanałów udostępniane
są również po naciśnięciu ENTER.
Funkcja ta uruchamiana jest naciśnięciem
SCAN
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
Nawigowanie wśród list
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji. Programowanie uruchamia się za pośrednictwem opcji
menu Nauka zespołowa lub długim naciśnięciem przycisku AUTO. W przypadku wybrania
obu pasm, Band III oraz LBand, proces programowania może potrwać do minuty.
System transmisji cyfrowej DAB obejmuje
dwa6 pasma długości fal radiowych: Band III
oraz LBand.
Przeszukiwanie kanałów
Jednokrotne naciśnięcie SCAN albo naciśnięcie EXIT przerywa działanie funkcji
przeszukiwania.
Podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z prawej
strony jego nazwy na ekranie widoczny jest
symbol >. Z kolei podkanał jest identyfikowany
za pomocą symbolu > z lewej strony jego
nazwy na ekranie.
W celu przejścia do podkanału:
Nacisnąć
.
Nawigowanie pośród podkanałów:
6
7
170
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
W fazie tworzenia sieć nadawcza DAB obejmować będzie jedynie większe aglomeracje miejskie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Nacisnąć
lub
.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału i żadnego innego.
Funkcja DAB PTY – wybór profilu
programowego
Funkcja DAB PTY pozwala wybrać określony
rodzaj programów radiowych. Zdefiniowanych
jest 29 profili programowych, obejmujących
różne rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone
do kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
W celu anulowania wyboru profilu programowego:
Nacisnąć EXIT
Można także wybierać dostępne kanały oraz
przerywać działanie funkcji DAB PTY za
pośrednictwem menu. W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie
wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę kanałów za pomocą
funkcji DAB to DAB link (opis poniżej).
samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów
może następować z pewnym opóźnieniem.
Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na
dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem
na nowym kanale może wystąpić chwilowe
wyciszenie odbiornika.
wprowadzania do pamięci, Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie
na odbiór kanału, który zawierał dany podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy
kanałów.
Opcje wyświetlania DAB
1. Podstawowy – Podczas odtwarzania
Wprowadzony do pamięci kanał może być
aktualnie niedostępny i nie znajdować się na
liście dostępnych kanałów. W takim przypadku
wywołanie go z pamięci powoduje wyświetlenie jego numeru i dopóki nie zostanie wywołany kanał aktualnie dostępny, w głośnikach
panuje cisza.
głównego komponentu pokazywana jest
jedynie nazwa kanału. Po przełączeniu na
podkanał pokazywana jest jego nazwa
2. Grupa transmisyjna – Wraz z nazwą
kanału pokazywana jest nazwa grupy
kanałów
3. Grupa transmisyjna + PTY – Dodatkowo
pokazywana jest nazwa profilu programowego
04
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami
pamięci.
W przypadku obniżającej się jakości bądź
zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, istnieje możliwość przełączenia na odbiór tej
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Ponieważ podkanały mają
charakter tymczasowy, uruchomienie funkcji
Struktura menu dla odbioru radiowego
w systemie DAB
Główne menu DAB
1.
Wybierz zespół
2.
Wybierz serwis
3.
Wybierz podkanał
``
171
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
4.
04
172
DAB PTY
4.22.
Telefony od sluchaczy
4.1.
DAB PTY wył.
4.23.
Podróże
4.2.
NEWS - serwis infor.
4.24.
Wypoczynek
4.3.
Aktualne wydarzenia
4.25.
Jazz i blues
4.4.
Informacje
4.26.
Muzyka country
4.5.
Sport
4.27.
Muzyka regionalna
4.6.
Edukacja
4.28.
Stare przeboje
4.7.
Teatr
4.29.
Muzyka ludowa
4.8.
Sztuka
4.30.
Dokument
4.9.
Nauka
5.
Nauka zespołowa
4.10.
Plotki
6.
Ustawienia DAB
4.11.
Muzyka pop
4.12.
Muzyka rockowa
4.13.
Muzyka relaksacyjna
4.14.
Muzyka klasyczna
4.15.
Muzyka klasyczna
4.16.
Inna muzyka
4.17.
Pogoda
4.18.
Finanse
4.19.
Dziecięce
4.20.
Oparty na faktach
4.21.
Religia
6.1.
Ustawienia DAB
6.1.1.
Nazwa zespołu
6.1.2.
Nazwa zespołu i PTY
6.1.3.
Podstawowy
6.2.
DAB do linku DAB
6.3.
Ścieżka FM
6.4.
Wybierz pasmo DAB
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
6.5.
LBand & Band
III
Resetuj DAB
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Uwagi ogólne
Z wyposażenia audiowizyjnego RSE można
korzystać równocześnie z zestawem multimedialnym.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach oglądają obraz z odtwarzacza DVD, zewnętrznego
urządzenia podłączonego do gniazda
RSE-AUX lub odbiornika telewizyjnego1 i
dźwięk transmitowany jest przez słuchawki,
kierowca oraz pasażer na przednim fotelu
mogą w tym czasie korzystać z samochodowego radioodtwarzacza, nastawionego na
odbiór radiowy lub odtwarzanie płyty CD.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym
silniku lub gdy wybrana jest pozycja I bądź II
wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika
samochodu odtwarzanie filmu zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego uruchomieniu.
Po użyciu zestawu RSE z wyłącznikiem
zapłonu w pozycji innej niż I zostaje on zablokowany. Ponowne uruchomienie zestawu
wymaga wybrania pozycji I wyłącznika
zapłonu.
1
UWAGA
Channel search
Dłuższe (ponad 10 minut) korzystanie z zestawu RSE przy niepracującym silniku może
doprowadzić do rozładowania akumulatora
w stopniu powodującym trudności z rozruchem.
Management of
new carriers
Add carrier
Information on frequency
W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Delete a frequency
Delete all frequencies
Odbiór telewizyjny
Auto scan
Nacisnąć
i wybrać TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
System settings
04
TV
Audio mode
Factory default
Channel lock list
Time zone setting
CI module
Channel management
No CAM inserted
CI module information
Signal strength
Odbiornik telewizyjny jest opcjonalnym elementem zestawu RSE.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Ustawienia odbioru telewizyjnego
Languages
System settings
Np. English
04
Mode (tryb
wyświetlania)
Audio mode
Left
Stereo
Auto
AC3
Standard
Ustawienia fabryczne
Zoom
Wybrać MEDIA MENU
Factory default.
System settings
Następuje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Right
Left
Banner timeout
Czas wyświetlania
menu – od
8 do 40 sekund.
Strefa czasowa
Wybrać MEDIA MENU
Time zone setting.
System settings
Prawidłowe wyświetlanie czasów podawanych
w programie telewizyjnym wymaga ustawienia
odpowiedniej strefy czasowej. Ustawienie to
wpływa również na pozycje menu wywoływane
za pomocą przycisków GUIDE oraz INFO.
Ustawienia dźwięku
174
Right
4:3
Centered
Wybrać MEDIA MENU
Audio mode.
Oglądanie płatnych kanałów telewizyjnych
wymaga włożenia karty płatniczej do czytnika
w odbiorniku telewizyjnym.
Audio - 1, np. ENG.
16:9
Full screen
Audio mode
Audio
Płatne kanały telewizyjne
Audio - 2, np. GER.
Język menu odbioru
telewizyjnego
Pict. format
Jeżeli kanał telewizyjny transmitowany jest z
wieloma ścieżkami dźwiękowymi, można
wybrać np. inną wersję językową.
System settings
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G031509
Wybrać MEDIA MENU
TV.
Odbiornik znajduje się pod podłogą w przestrzeni bagażowej po lewej stronie
1. Podnieść płytę podłogi bagażnika zabezpieczoną taśmami z rzepem.
> Odbiornik znajduje się pod osłoną.
2. Zdjąć gumową osłonę odbiornika.
3. Włożyć kartę płatniczą do czytnika. Zwrócić uwagę na jej prawidłowe umieszczenie.
4. Włożyć czytnik do odbiornika telewizyjnego. Zwrócić uwagę na jego prawidłowe
umieszczenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
> Odbiornik automatycznie zarejestruje
nowe informacje.
5. Można teraz wyszukać nowe kanały, które
stały się dostępne – sposób postępowania
opisany jest poniżej, pod hasłem „Płatne
kanały telewizyjne”.
Płatne kanały telewizyjne
Wyszukiwanie kanałów udostępnionych za
pomocą karty płatniczej:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA MENU nadajnika zdalnego sterowania.
2. Wybrać Channel search
3.
Wybrać kraj i nacisnąć
Auto scan.
Zapis dźwiękowy
.
Odtwarzanie płyty CD
1. Włożyć płytę do odtwarzacza tak, aby etykieta była po przeciwnej stronie niż przyciski.
> Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH A dla ekranu po lewej stronie lub
CH B dla ekranu po prawej stronie.
> Dźwięk kierowany jest na słuchawki.
3. Odpowiednim pokrętłem w słuchawkach
wyregulować głośność.
.
Alternatywnie: Uruchomić radioodtwarzacz samochodowy w trybie pracy
MODE-AUX i naciskając przycisk
Formaty transmisji obsługiwane przez
cyfrowy odbiornik telewizyjny
Odbiornik standardowo obsługuje transmisje
kodowane w formacje MPEG-2. Odbiór
transmisji w formacie MPEG-4 jest możliwy
pod warunkiem użycia modułu dekodera.
Dekoder należy umieścić w odbiorniku w sposób analogiczny, jak czytnik karty płatniczej.
Patrz punkt „Płatne kanały telewizyjne” powyżej.
4. W celu przejścia do podkatalogu nacisnąć
Wybór opcji odtwarzania
Płyta może być odtwarzana w różny sposób –
odpowiednią opcję wybiera się przyciskami
nawigacyjnymi.
Po wyświetleniu okna dialogowego:
1. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny w
celu przejścia do prawego menu.
3.
Nacisnąć
.
.
i
można
Przyciskami
zmieniać ścieżki na płycie. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku uruchamia funkcję
przewijania.
Pauza
1.
1. Włożyć płytę do odtwarzacza.
2.
Potwierdzić wybór, naciskając
Wybór ścieżki na płycie
A B nadajnika zdalnego sterowania
skierować dźwięk na głośniki.
Nawigowanie w strukturze katalogów na
płycie
04
2. Przyciskami nawigacyjnymi wybrać opcję
odtwarzania.
Przycisk
służy do wstrzymywania
i wznawiania odtwarzania.
2. Zatrzymanie odtwarzania przyciskiem
3. Listę plików można przewijać przyciskami
nawigacyjnymi.
.
3.
Kolejne naciśnięcie
wysunięcie płyty.
powoduje
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
175
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Samodzielnie nagrywane płyty.
Urządzenie odczytuje również płyty nagrywane
samodzielnie. Jednak warunki oraz jakość ich
odtwarzania uzależnione są od parametrów
pierwotnego źródła nagrania, formatu zapisu i
jakości nośnika.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych do
gniazd AUX zestawu RSE
Rozpoznawane nośniki i formaty
zapisu
Poniżej wyszczególnione zostały rozpoznawane formaty zapisu i rodzaje nośników.
04
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowych AUX zestawu RSE mogą współpracować
z obydwoma wyświetlaczami, słuchawkami
bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
G030382
Wejście AUX i gniazdo elektryczne 12
V
Gniazda wejściowe AUX pod przednim podłokietnikiem.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie
może być w ten sposób zasilane.
Umiejscowienie gniazda elektrycznego, patrz
strona 220
176
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Formaty
zapisu
dźwięk
u
CD-DA, DVD audio, MP3, WMA
Formaty
zapisu
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Rodzaj
e nośników
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Ustawienia systemowe
Ustawienia systemowe są dostępne, gdy w
odtwarzaczu nie ma płyty.
Nacisnąć MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
AUDIO
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
SUBTITLE
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
TV TYPE
UWAGA
W przypadku przegrzania zestawu lub zbyt
niskiego napięcia baterii, na ekranie pojawia
się komunikat ostrzegawczy.
W trosce o środowisko naturalne
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
DEFAULTS
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych i nadajniku
zdalnego sterowania
04
Nadajnik zdalnego sterowania i słuchawki bezprzewodowe zasilane są dwoma bateriami
typu AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Słuchawki bezprzewodowe
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Uwagi ogólne
Funkcje
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Nacisnąć READ, aby
potwierdzić komunikat ostrzegawczy.
04
Wyświetlacz informacyjny i elementy sterujące.
READ – potwierdzenie
Aby zmienić jednostki odległości i prędkości,
należy skontaktować się ze stacją obsługi.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Średnia prędkość
Pokrętło – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy
przycisk RESET.
RESET – zerowanie
Chwilowe
Kolejne opcje menu komputera pokładowego
przełączają się w zamkniętej pętli. Jedna z
opcji menu to pusty wyświetlacz – zaznaczony
jest w ten sposób początek/koniec pętli.
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „----".
Średnie
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy przycisk RESET.
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli była używana dodatkowa i/lub postojowa nagrzewnica paliwowa*.
Km do pustego zbiornika
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na ilości
paliwa pozostałego do wykorzystania.
Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość,
jaką można przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość zużycia paliwa, patrz strona 11.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„---- km do pust. zbiorn." nie ma gwarancji,
że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy możliwie najszybciej zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Zerowanie wskazań
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET przez ok. 1 sekundę spowoduje
wyzerowanie wybranej funkcji. Naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku RESET przez co
najmniej 3 sekundy spowoduje jednoczesne wyzerowanie wskazań średniej
prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
Aktualna prędkość*1
Prędkość na tablicy rozdzielczej zostanie
wyświetlona w milach na godzinę, jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany w km/h. Jeżeli
prędkościomierz jest wyskalowany w milach
na godzinę, aktualna prędkość zostanie
wyświetlona w km/h.
1
04
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Działanie
2. W celu zmiany ustawienia menu DSTC
należy przytrzymać wciśnięty przycisk
RESET (2).
Ograniczenie działania funkcji
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg boczny lub wzdłużny kół.
Powoduje to opóźnienie reakcji układu na
poślizg boczny, pozwalając na bardziej dynamiczną jazdę. Ponadto dzięki wstrzymaniu
działania funkcji eliminującej poślizg wzdłużny
kół samochód może sprawniej pokonywać głęboki śnieg lub piach.
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że ograniczenie działania
układu antypoślizgowego powoduje zmianę
własności jezdnych samochodu.
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
DSTC Czasowo WYŁ. – W ten sposób syg-
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
nalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli
przyczepności z powodu przegrzania tarcz
hamulcowych.
Układ kontroli trakcji
G021409
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
1. Obracając pokrętło (1), doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC. DSTC WŁ
oznacza, że wszystkie funkcje układu są
włączone.
DSTC – kontrola buksowania WYŁ –
funkcja jest ograniczona.
180
Działanie układu pozostanie ograniczone do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
DSTC Wymagany serwis – układ nie działa z
powodu usterki.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Jeżeli jednocześnie wyświetlane są symbole
i
– zapoznać się z treścią komunikatu na wyświetlaczu informacyjnym.
Jeżeli świeci jeden symbol
czenie może być następujące:
, jego zna-
• Błyskanie lampki sygnalizuje działanie
układu.
04
• Zapalenie się lampki ciągłym światłem na
2 sekundy oznacza kontrolę układu po uruchomieniu silnika.
• Gdy lampka pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika lub podczas jazdy, sygnalizuje usterkę układu.
181
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie (Four-C)*
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe, sportowe Comfort, Sport
i wyczynowe Advanced.
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do opcji Ustawienia
samochodu Poziom wspom.kierownicy
w systemie menu i wybrać Niski, Średni lub
Wysoki.
Comfort
04
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do dróg
o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
182
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Struktura menu, patrz strona 137. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Działanie
zaświeci się symbol
, a nawiasy otaczające
(---) km/h oznaczają, że funkcja znajduje się w
stanie gotowości.
G021411
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) km/h na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość, np.
100 km/h.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości)
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz przycisk
CRUISE przy kierownicy – na wyświetlaczu (5)
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość reguluje się długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
lub
– rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
04
Nacisnąć przycisk
, aby chwilowo wyłączyć
funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy
i przełączyć ją w stan gotowości – nastawiona
prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w
nawiasach (5). np. (100) km/h.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
• zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
04
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem CRUISE przy kierownicy
lub wyłączając silnik – nastawiona prędkość
zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
184
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Zwiększa on komfort jazdy
podczas długich podróży autostradami i na
długich odcinkach dróg głównych, na których
ruch odbywa się płynnie.
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony przez funkcję ostrzegania
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 194).
Funkcjonowanie
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
G021412
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
04
Elementy układu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
WAŻNE
Wszelkie zabiegi serwisowe związane z
układem aktywnej kontroli prędkości jazdy
mogą być wykonywane wyłącznie w stacji
obsługi – zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
04
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ może towarzyszyć charakterystyczny,
niezbyt głośny odgłos.
OSTRZEŻENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi hamować
samodzielnie. Dotyczy to przypadków dużej
różnicy prędkości lub gdy pojazd z przodu
gwałtownie zwalnia. Ze względu na opisane
dalej ograniczenia układu może się zdarzyć, że
automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie bądź nie nastąpi w
ogóle, patrz strona 189.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
186
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prędkością od 30 km/h do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje w
przybliżeniu 25% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz strona 198), sygnalizując ryzyko kolizji oraz konieczność
natychmiastowej interwencji.
UWAGA
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Działanie
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz
przy kierownicy – na wyświetlaczu
przycisk
. Nawiasy (6) przy (---)
zapala się symbol
oznaczają, że funkcja automatycznej kontroli
prędkości jazdy znajduje się w stanie gotowości.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy może mieć trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy
po stromych drogach, z dużym obciążeniem
lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność zwolnienia.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) na wyświetlaczu przełącza
się wtedy na wybraną prędkość, np. 100 bez
nawiasów.
Gdy zamiast symbolu
pojawi się
, oznacza to, że
czujnik radarowy wykrył
pojazd.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości)
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji.
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji.
04
Odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest regulowany
przez funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy tylko wtedy, gdy świeci się symbol
(z samochodem).
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Zmienianie prędkości
Nastawioną prędkość można regulować długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
i
lub
. Działanie przycisku
jest podobne jak
, powoduje jednak mniejszy przyrost prędkości. Rezultat ostatniego naciśnięcia
zostaje zapisany w pamięci.
UWAGA
04
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 192.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie, a
5 kresek to około 2,5 sekundy.
Odstęp czasowy można zwiększać przyciskiem
przy kierownicy i zmniejszać przyciskiem
.
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
zostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działań w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia ostrzeżenia o zbyt
małym odstępie od poprzedzającego pojazdu,
patrz strona 194.
UWAGA
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
Jeżeli samochód wydaje się nie reagować
na uruchomienie aktywnej kontroli prędkości, powodem może być to, że ustawiony
odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu chwilowo uniemożliwia zwiększenie prędkości jazdy.
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
188
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości – nastawiona prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w nawiasach, np.
(100).
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę1
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
1
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu automatycznej kontroli prędkości jazdy jest uzależnione od innych układów, takich jak: Układ stabilizacji toru jazdy i
kontroli trakcji (DSTC). Jeżeli którekolwiek z
tych urządzeń przestanie działać, aktywna
kontrola prędkości zostaje automatycznie
przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
04
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Do wyłączania automatycznej kontroli prędkości jazdy pozostającej w stanie gotowości
służy przycisk
przy kierownicy, a w stanie
aktywnym wymagane jest jedno długie naciśnięcie. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Czujnik radarowy wykorzystywany jest
zarówno przez układ aktywnej kontroli pręd-
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
kości jazdy, jak i system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania
(patrz strona 197) oraz funkcję ostrzegania o
zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 194). Zadaniem czujnika
radarowego jest wykrywanie samochodów lub
większych pojazdów poruszających się w tym
samym kierunku po tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
04
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
190
UWAGA
Okolice powierzchni czołowej czujnika
powinny być utrzymywane w czystości.
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
04
G021414
W takim przypadku nie działa zarówno
aktywna kontrola prędkości jazdy, jak i ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy ACC nie
wykrywa małych pojazdów (ciemny trójkąt: pole
widzenia układu ACC).
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
W pewnych sytuacjach czujnik nie jest w
stanie wykryć pojazdu znajdującego się
blisko, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
04
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Układ w stanie gotowości lub działa, ale nie wykrył żadnego pojazdu.
Układ działa i wykrył pojazd, do którego automatycznie dostosowywana jest prędkość jazdy.
Odstęp czasowy włączony, podczas regulacji.
Odstęp czasowy włączony, po regulacji.
Włącz DSTC aby włączyć
tempomat
192
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Tempomat Wyłączony
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować
prędkość jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe uruchomienie funkcji automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy czasowo wstrzymane.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym
błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 189.
Tempomat Wymagany serwis
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy nie działa.
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne
UWAGA
Funkcja Distance Alert informuje kierowcę o
wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
04
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa, gdy nie
jest uruchomiona aktywna kontrola prędkości jazdy.
trolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Funkcja Distance Alert reaguje tylko wtedy,
gdy odległość od poprzedzającego pojazdu
jest mniejsza od nastawionej – nie wpływa
ona na prędkość prowadzonego samochodu.
Działanie
Przyciski sterujące i wyświetlacz.
G017362
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji
Niewielka część czerwonego światła ostrzegawczego na szybie przedniej pali się w sposób
ciągły, jeżeli odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest mniejszy niż nastawiony odstęp
czasowy.
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji
Odstęp czasowy można zwiększać przyciskiem
i zmniejszać przyciskiem
.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kon-
194
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to około
2,5 sekundy.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia aktywnej kontroli
prędkości jazdy.
UWAGA
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Ustawiony odstęp czasowy jest wykorzystywany również przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 187.
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
kości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 189.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
04
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli pręd-
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Odstęp czasowy w trakcie ustawiania.
Odstęp czasowy po ustawieniu.
04
Radar zablok.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu czasowo wstrzymane.
Patrz instrukcja
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 189.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
196
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Uwagi ogólne
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania (Collision
Warning with Auto Brake) wspomaga kierowcę
w razie ryzyka najechania na tył pojazdu stojącego z przodu lub poruszającego się w tym
samym kierunku.
System łączy w sobie trzy niżej opisane funkcje.
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji – ostrzeganie kierowcy o zbliżającej się potencjalnej
kolizji.
• Przygotowanie do hamowania awaryjnego – zwiększanie skuteczności hamowania w krytycznej sytuacji.
• Automatyczne hamowanie – samoczynne uruchomienie hamulców w sytuacji
nieuchronnej kolizji. Funkcja automatycznego hamowania nie zapobiegnie zderzeniu, ale pozwoli zmniejszyć prędkość, przy
jakiej to nastąpi.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie dużo wcześniej
i dlatego nie w każdej sytuacji funkcja ta może
pomóc kierowcy.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie może być
traktowany jako pretekst do zmiany nawyków
przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne
poleganie na hamowaniu realizowanym przez
układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej czy później
doprowadzi do kolizji.
WAŻNE
Konserwacja elementów składowych
układu ostrzegania przed zderzeniem może
być wykonywana wyłącznie w stacji obsługi
– zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Na działanie układu ostrzegającego o
ryzyku kolizji wpływ mają takie czynniki, jak
warunki drogowe i pogodowe, a także stan
nawierzchni. Układ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w innym kierunku ani na
ludzi i zwierzęta.
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana w razie wysokiego ryzyka kolizji. W
dalszej części opisu układu przedstawione
są ograniczenia, o których kierowca powinien pamiętać.
04
Funkcja automatycznego hamowania
pozwala jedynie zmniejszyć prędkość, przy
jakiej dojdzie do ewentualnego zderzenia.
W celu pełniejszego wykorzystania możliwości układu hamulcowego, kierowca musi
nacisnąć pedał hamulca.
Nie należy czekać, aż zostanie uruchomiona
sygnalizacja ostrzegawcza. Podczas jazdy
wyłącznie kierowca pozostaje odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu i
adekwatnej do warunków prędkości, nawet
gdy korzysta z układu ostrzegającego o
ryzyku kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Funkcjonowanie
Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji jest
coraz większe, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego. Układ
hamulcowy zostaje przygotowany do gwałtownego hamowania i następuje delikatne
przyhamowanie, odczuwalne jako lekkie
szarpnięcie.
G017382
04
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie, nawet gdy nacisk na pedał nie jest
zbyt silny.
Elementy układu.
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
Czujnik radarowy
Kamera detekcyjna
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Czujnik radarowy wraz z kamerą detekcyjną
wykrywają znajdujące się z przodu pojazdy,
które są nieruchome bądź poruszają się w tym
samym kierunku, co ten samochód.
Automatyczne hamowanie
Jeżeli kierowca nie rozpocznie manewru omijającego i kolizja stanie się nieuchronna, następuje samoczynne uruchomienie hamulców.
Automatyczne hamowanie następuje z ograniczoną siłą, pozwalając jedynie zmniejszyć
prędkość, przy jakiej nastąpi zderzenie. Uzyskanie maksymalnej siły hamującej wymaga
naciśnięcia pedału hamulca.
W przypadku pojawienia się ryzyka najechania
na taki pojazd, kierowca jest ostrzegany czerwoną lampką ostrzegawczą i sygnałem akustycznym.
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli. Struktura menu, patrz
strona 136.
UWAGA
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Włączanie i wyłączanie układu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji można włączać i
wyłączać W menu Ustawienia samochodu
Ukł. ostrz. przed koliz. należy wybrać
opcję Włączone lub Wyłączone.
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Włączanie i wyłączanie sygnalizacji
ostrzegawczej
Przy uruchamianiu silnika funkcja sygnalizacji
optycznej zostaje automatycznie włączona.
Sygnalizację akustyczną można osobno włączać i wyłączać, wybierając odpowiednio
Włączone lub Wyłączone w opcji menu
Ustawienia samochodu Ukł. ostrz. przed
koliz. Sygnał ostrzegawczy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Ustawienie odległości reakcji
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia. Można ją zmienić, wybierając spośród
ustawień Długa, Normalna i Krótka w opcji
menu Ustawienia samochodu Ukł. ostrz.
przed koliz. Ostrzeganie - odległość.
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Długa sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Długa ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalna.
Z ustawienia odległości reakcji Krótka należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
Ograniczenia
UWAGA
Gdy działa aktywna kontrola prędkości
jazdy, sygnalizacja akustyczna i optyczna
jest uruchomiana, nawet w przypadku gdy
została wyłączona.
Sygnalizacja ostrzegawcza informuje o
ryzyku kolizji, ale nie powoduje skrócenia
czasu reakcji kierowcy.
W celu zapewnienia skuteczności działania
układu ostrzegającego o ryzyku kolizji,
odstęp czasowy należy ustawiać na 4-5,
patrz strona 194.
UWAGA
W niektórych sytuacjach, mimo ustawienia
odległości reakcji Długa ostrzeżenie może
następować z opóźnieniem. Dzieje się tak
na przykład przy znacznych różnicach prędkości jazdy lub w przypadku gwałtownego
zahamowania pojazdów z przodu.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji zaczyna działać,
gdy samochód osiągnie prędkość ok. 7 km/h.
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy
na wprost, sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
może być trudna do zauważenia. Dlatego nie
powinna być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
04
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na
wyświetlaczu w środkowej konsoli, za pośrednictwem opcji menu Ustawienia samochodu
Ukł. ostrz. przed koliz., patrz strona 137.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
UWAGA
Gdy w kabinie samochodu panuje wysoka
temperatura spowodowana na przykład
intensywnym nasłonecznieniem, może
nastąpić czasowe wyłączenie sygnalizacji
optycznej ryzyka kolizji. W takim przypadku
działa jednak sygnalizacja dźwiękowa,
nawet gdy została wyłączona w odpowiedniej opcji menu.
•
04
Sygnalizacja ostrzegawcza może nie
zostać uruchomiona, gdy odległość od
poprzedzającego pojazdu jest bardzo
mała lub kierowca intensywnie operuje
kierownicą i pedałami – na przykład
podczas bardzo dynamicznej jazdy.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pojazdu przed samochodem.
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pojazdów stojących w miejscu
lub poruszających się powoli, w związku z
czym podczas jazdy z wyższą prędkością
(powyżej 70 km/h) skuteczność ostrzegania
o takich pojazdach może być mniejsza lub
ostrzeżenie może nie wystąpić wcale.
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 189.
Brak sygnalizacji ostrzegawczej lub jej zadziałanie ze zwłoką może oznaczać brak reakcji ze
strony układu hamulcowego lub jej opóźnienie.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub przeszkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Spowoduje
200
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
to reagowanie układu na późniejszym etapie i
w efekcie obniżenie liczby generowanych
ostrzeżeń.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
cofaniu samochodu.
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
samochodu przez układ automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Kamera detekcyjna wykorzystywana jest przez
trzy systemy: system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(patrz strona 204) oraz system ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (patrz
strona 207).
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu zablokowaniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, np. możliwość śledzenia pasa
ruchu lub wykrywania innych pojazdów.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pojazdów znajdujących się z
przodu oraz linii na jezdni.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
04
W takim przypadku nie działa z pełną sprawnością system ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania, system
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu oraz system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastą-
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
pić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Ostrz. o koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Ostrz. o koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Autom. hamowanie zostało aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 201.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 189.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo
wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
04
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące dwie funkcje, które
można włączać jednocześnie lub niezależnie:
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie we
wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
UWAGA
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia funkcjonalne, patrz strona 201.
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
Driver Alert Control (DAC)
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), patrz
strona 207.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
Funkcja ta ma na celu wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on prowadzić samochód
w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
204
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Funkcja zostaje włączona, gdy prędkość przekroczy 65 km/h i pozostaje
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest wyższa niż 60 km/h.
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie
poziomu w postaci 1-5 słupków, gdzie mała
liczba słupków wskazuje na niestabilny styl
jazdy. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
• w trakcie testowania funkcji ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli. Struktura menu, patrz
strona 136.
Aktualny stan można sprawdzić na wyświetlaczu komputera pokładowego, posługując się
odpowiednimi przyciskami na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego.
Pokrętło nawigacyjne. Obracać, aż na
wyświetlaczu pojawi się Driver
Alert. Obok widoczny jest stan: Wyłączo
ne, Niedostępny lub Oznaczenie
poziomu.
Przycisk READ służy do potwierdzania
zapoznania się z komunikatem lub jego
skasowania.
Włączanie funkcji ostrzegania o
dekoncentracji kierowcy Driver Alert
Control
Za pośrednictwem menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli wybrać Ustawienia
samochodu Driver Alert. Następnie
wybrać opcję Włączone.
Gdy samochód zaczyna być prowadzony w
sposób niepewny, kierowca jest ostrzegany
sygnałem akustycznym oraz komunikatem
tekstowym Driver Alert Czas na przerwę.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
04
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja nie jest włączona.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 201.
Driver Alert
Dokonywana jest analiza stylu jazdy kierowcy.
04
Liczba słupków zmienia się w zakresie 1-5, przy czym mniejsza ich liczba oznacza mniej stabilne
prowadzenie samochodu. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 201.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu Lane Departure
Warning
Obsługa i działanie funkcji
linii na jezdni wyznaczających pas ruchu lub
gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 60 km/h.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
widoczne jest Lane Depart Warn
Niedostępne.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny
przekroczy linię na jezdni po swojej lewej lub
prawej stronie.
W następujących sytuacjach ostrzeżenie nie
nastąpi:
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku.
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma na
celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla ruchu
przeciwległego.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany,
gdy samochód zaczyna przekraczać jedną z
nich.
Gdy funkcja jest w stanie gotowości, na
wyświetlaczu komputera pokładowego
widoczne jest Lane Depart Warn
Niedostępne.
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h, gdy kamera zarejestruje linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
pojawi się Lane Depart Warn Dostępne.
04
• Gdy włączone są kierunkowskazy
• Gdy kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca1
• W przypadku raptownego wciśnięcia
pedału przyspieszenia1
• W przypadku raptownego manewru kierownicą1
• W przypadku gwałtownego skrętu, powodującego silny przechył nadwozia.
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia
funkcjonalne. Dalsze informacje, patrz
strona 201.
Funkcja przechodzi z powrotem w stan gotowości, gdy kamera nie jest w stanie rozpoznać
1
Ostrzeżenie nastąpi, gdy wybrana jest opcja Zwiększona czułość , patrz strona 209.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu, sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
04
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Lane departure warning
WŁ/WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
208
Lane Depart Warn Niedostępne
Prędkość jazdy nie przekracza 60 km/h, linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz
strona 201.
Lane Depart Warn
Dostępne
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 201.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
04
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ustawienia funkcyjne
Zmiany ustawień dokonuje się za pośrednictwem wyświetlacza w środkowej konsoli,
korzystając z opcji Ustawienia samochodu
Lane departure warning, patrz
strona 137.
Zwiększona czułość – Zwiększona czułość
funkcji, powodująca wcześniejsze generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Wybrać jedną z opcji:
Przy rozruchu – Po wybraniu tej opcji funkcja
jest samoczynnie włączana w stan gotowości
przy każdym uruchomieniu silnika. W przeciwnym wypadku przyjmowany jest stan, jaki miał
miejsce w momencie ostatniego wyłączenia
silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne
Funkcjonowanie
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na wyświetlaczu w konsoli środkowej informują kierowcę
o odległości od wykrytej przeszkody.
1
Active
2
Active
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odleg-
3
łości.
04
Active
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Obrazy na ekranie w różnych sytuacjach.
Układ jest automatycznie uaktywniany z chwilą
uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się lampki kontrolnej w przycisku wyłącznika układu. Po wyłączeniu układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym tylko w tylne czujniki – przeszkoda
wykryta przez oba prawe czujniki.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym w przednie i tylne czujniki – przedni
prawy czujnik znajduje się w odległości 30
cm lub mniejszej od wykrytej przeszkody.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym w przednie i tylne czujniki – nie została
wykryta żadna przeszkoda z przodu ani z
tyłu.
Na wyświetlaczu w środkowej konsoli pokazywane jest położenie samochodu względem
przeszkody.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
więcej wypełnionych pól w danym sektorze,
210
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Inne dźwięki emitowane przez system
audio zostają automatycznie wyciszone.
Przy odległości około 30 cm od przeszkody
sygnał przerywany przechodzi w ciągły oraz
wypełnione zostają wszystkie pola znacznika
odległości, jak pokazano na rysunku (2). Jeżeli
w podanej odległości znajdują się obiekty
zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał
emitowany jest na przemian z tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z tyłu
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Zasięg działania z przodu
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Układ musi być wyłączony w przypadku cofania z przyczepą albo z bagażnikiem rowerowym na haku holowniczym lub podobnym – w
przeciwnym razie spowodowałyby one wzbudzenie czujników.
UWAGA
W przypadku podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy za pomocą oryginalnego
przewodu Volvo, tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone.
G021424
tym mniejsza odległość pomiędzy samochodem a przeszkodą.
04
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przednie czujniki parkowania pozostają
aktywne do prędkości 15 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że
układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
G021423
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
WAŻNE
Czyszczenie czujników
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane lampy nie znajdowały się w polu
detekcji przednich czujników odległości,
ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
UWAGA
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
Sygnalizacja usterek
04
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
Rozmieszczenie przednich czujników.
WAŻNE
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
G021425
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
212
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
G021426
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności i rozwagi. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć, patrz punkt Włączanie/wyłączanie.
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
04
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2).
Symbol układu BLIS
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje
pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3 m
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Włączanie i wyłączanie układu
monitorującego BLIS
sować komunikat. (Opis komunikatów, patrz
strona 140).
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
Działanie układu
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
• podczas wyprzedzania innego pojazdu
04
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h,
• podczas wyprzedzania przez inny pojazd
Wyłącznik układu
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia
się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. Nacisnąć przycisk READ, aby ska-
214
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie
przez układ.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy pada
na nie mocne światło.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer.
Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
WAŻNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst. martw. pkt
Kamera zablok.
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
Syst. martw. pkt
Ogranicz. dział.
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst.inf.martw. pkt
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
Syst. martw. pkt
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
Syst.inf.martw. pkt
WYŁĄCZONY
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
04
UWAGA
Lampki sygnalizacyjne mogą niekiedy się
zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego
pojazdu. Nie jest to objaw usterki układu.
Ewentualną usterkę układu sygnalizuje
komunikat Syst. martw. pkt Wymagany
serwis na wyświetlaczu.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
04
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
04
218
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
Schowek podręczny
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek podręczny
Schowek, uchwyt na kubki
Wieszak na ubrania
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
04
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe AUX i USB*1 (np. iPodŸ) pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu, gniazdo zasilania 12 V
i mały schowek. (W wersji z zapalniczką i
popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, a zamiast schowka – wyjmowana popielniczka.)
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Zamek schowka można otwierać i
zamykać kluczykiem mechanicznym, patrz
strona 44.
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
1
W przypadku układu RSE* gniazdo USB znajduje się w innym miejscu, patrz strona 158.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Dywaniki podłogowe*
Gniazdo 12 V
Gniazdo elektryczne służy do zasilania napięciem 12 V różnych akcesoriów, takich jak ładowarka telefonu komórkowego czy chłodziarka.
Gniazdo jest pod napięciem, gdy wybrana jest
co najmniej pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 76.
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Dywanik podłogowy kierowcy należy prawidłowo ułożyć i umocować zaciskami, aby
wyeliminować ryzyko ograniczenia skoku
pedałów przez przesunięty dywanik.
G021439
04
WAŻNE
Lusterko kosmetyczne
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
OSTRZEŻENIE
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
G021438
Więcej informacji, patrz strona 246.
Po uniesieniu osłony lusterka zapala się odpowiednia lampka.
220
G021440
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w chłodziarkę przy wyjmowaniu dywanika
konieczne jest pochylenie oparcia tylnego
siedzenia nieco do przodu. W tym celu
należy pociągnąć dźwignię blokady, patrz
strona 80.
G021859
G021857
Za podłokietnikiem w siedzeniu tylnym znajduje się chłodziarka. Chłodziarka działa gdy
silnik pracuje, lub gdy kluczyk zdalnego sterowania jest ustawiony w położeniu II.
Schowek na szklanki
G021858
Dostęp do luku od strony bagażnika
Chłodziarka
04
Pod pokrywą w podłokietniku znajduje się
schowek na dwie szklanki i otwieracz do butelek.
OSTRZEŻENIE
Szklanki należy przetrzymywać w schowku
lub w uchwytach na kubki. Podczas jazdy
pokrywa schowka powinna być zamknięta.
UWAGA
Do optymalnego działania chłodziarki
wymagane jest swobodne krążenie powietrza. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni
w okolicy znajdującego się w bagażniku
wlotu powietrza chłodziarki.
221
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie
od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
04
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
222
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Mikrofon
Pokrętło VOLUME – regulacja głośności.
Funkcja realizowana również odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
Przyciski w kierownicy
Klawiatura alfanumeryczna
Konsola środkowa
PHONE – Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości
BluetoothTM
Przyciski nawigacji
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji telefonu.
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
Przycisk EXIT – zakończenie lub odrzucenie połączenia telefonicznego, kasowanie
wprowadzanych znaków, przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Funkcja realizowana również odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ENTER – Odbieranie połączeń telefonicznych. Udostępnianie ostatnio wybieranych
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
numerów. Funkcja realizowana również
odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy. Informacje o menu, patrz strona 136.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiącyBluetoothTM i wbudowany
telefon, to menu telefonu zawiera dodatkowe menu (służące do zmiany telefonu),
patrz strona 137.
Wyłączanie i włączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomówiącego informuje symbol
.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłą-
czyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z jedną z poniższych instrukcji:
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez systemu menu samochodowego
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez system menu telefonu
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na ekranie wraz z ich
nazwami BluetoothTM. Nazwa zestawu
głośnomówiącego w systemie
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Mój samochód.
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
04
3. Wybrać Mój samochód z listy urządzeń w
telefonie.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
5. Wybrać połączenie z Mój samochód.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany i podłączony do systemu
audio, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Synchronizacja. Dalsze informacje na
temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 225.
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
oraz nazwa
pojawia się odpowiedni symbol
telefonu Bluetooth TM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uzyskiwanie połączenia
UWAGA
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 225).
Połączenia telefoniczne
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Połączenia przychodzące
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 225.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi
są otwarte1.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
1
224
audio wyciszony.
• Przek. tel. na t. kom. – połączenia są
przekazywane do telefonu komórkowego.
UWAGA
3. Nacisnąć ENTER.
04
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Automatyczne odbieranie.
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy może być regulowana,
kiedy funkcja zestawu głośnomówiącego jest
w trybie telefonu. W tym celu należy użyć przycisków przy kierownicy lub VOLUME.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się za pomocą VOLUME. Aby sterować głośnością systemu audio podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, należy przełączyć się na wybrane źródło audio.
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji Ustawienia
telefonu Dźwięki i głośność Wycisz
radio.
Głośność dzwonka
Należy wejść w opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i głośność Głośność
dzwonka i za pomocą
/
na przycisku
nawigacji dokonać regulacji.
2
Sygnał dzwonka
Połączenie automatyczne
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w Ustawienia telefonu Dźwięki i
głośność Rodzaje dzwonka Sygnał
połączenia 1 itd.
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu należy wcisnąć EXIT.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu2, należy wybrać opcję Ustawienia
telefonu Dźwięki i głośność Rodzaje
dzwonka Użyj sygnału tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do pięciu telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu nie ma konieczności,
aby telefon był widoczny. Podczas pojedynczego łączenia możliwe jest połączenie maksymalnie jednego telefonu. Skasowanie rejestracji telefonu możliwe jest w Bluetooth
Usuń telefon.
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności.
04
1. Wybrać tryb telefonu systemu audio.
2. Wcisnąć PHONE i wybrać jeden z telefonów na liście.
Połączenie jest także możliwe poprzez menu.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
zestaw głośnomówiący BluetoothTM, czy też
ma także wbudowany telefon.
• W samochodach wyposażonych tylko w
zestaw głośnomówiący BluetoothTM połączenie można nawiązać za pomocą opcji
Menu główne Bluetooth Bluetooth
Podłącz telefon lub Menu główne
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Bluetooth Bluetooth
Zmień telefon Dodaj telefon.
• W samochodach wyposażonych we wbudowany telefon i zestaw głośnomówiący
BluetoothTM połączenie można nawiązać
za pomocą opcji Menu główne Bluetooth
Bluetooth Podłącz telefon lub
Menu główne Bluetooth Zmień
telefon Dodaj telefon.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
04
Książka telefoniczna
Wyszukiwanie kontaktów
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
226
Funkcja ta może zostać wyłączona w
Ustawienia telefonu Synchronizuj ks.
tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się
tylko w książce telefonicznej połączonego
telefonu komórkowego.
Wyszukiwanie można prowadzić także przy
/
na przycisku nawigacji lub
/
użyciu
przy kierownicy. Wyszukiwanie jest także
możliwe z poziomu menu książki telefonicznej
w opcji Książka telefoniczna Wyszukaj:
1. Wprowadzić kilka pierwszych liter i nacisnąć ENTER lub od razu nacisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
Opcje połączeń Numer skrzynki
głosowej. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
Rejestr połączeń.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych lista ostatnio wybieranych numerów pokazywana jest w odwrotnej kolejności.
Przycisk
Funkcja
GHI4Ì
JKL5
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Naciśnięcie
przycisku jeden raz udostępnia pierwszy znak
przyporządkowany przyciskowi, naciśnięcie
dwa razy udostępnia drugi znak itd. Kolejne
naciśnięcia udostępniają dalsze znaki, patrz
tabela poniżej.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszyst/
na przykich wprowadzonych znaków.
cisku nawigacyjnym służą do przechodzenia
pomiędzy znakami.
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
04
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Krótkie naciśnięcie umożliwia
wprowadzenie dwóch znaków
po sobie za pomocą tego
samego przycisku.
+0@*#&$£/%
Przycisk
Funkcja
Spacja . 1 - ? ! , : " ' ( )
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Uwagi ogólne
jest od aktualnej prędkości samochodu, patrz
strona 230.
O czym należy pamiętać
Karta SIM
Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie
po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity
Module) do czytnika. Wkładanie karty SIM,
patrz strona 232. Połączenia alarmowe ze
służbami ratunkowymi mogą być realizowane
bez karty SIM.
04
Rozmieszczenie elementów.
Mikrofon
Czytnik kart SIM
Klawiatura, patrz strona 158.
UWAGA
Integralny telefon samochodowy nie odczytuje kart SIM typu 3G. Karty hybrydowe 3G/
GSM są odczytywane. W razie problemów
z kartą SIM należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
Panel sterowania
Słuchawka*
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Obsługę techniczną integralnego telefonu
należy zlecać wyłącznie stacji obsługi. Volvo
zaleca skorzystanie w tym celu z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Na czas tankowania paliwa oraz w pobliżu hałaśliwych miejsc
telefon należy wyłączyć. Dostęp do poszczególnych opcji w systemie menu uzależniony
228
Menu i elementy sterowania
Menu obsługiwane jest za pomocą panelu sterowania (4) oraz przycisków przy kierownicy
(3). Struktura menu, patrz strona 136. Przyciski
i pokrętła do obsługi telefonu, patrz
strona 222.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiącyBluetoothTM i wbudowany
telefon, to menu telefonu zawiera dodatkowe menu (służące do zmiany telefonu),
patrz strona 137.
Włączanie i wyłączanie
Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE włącza
telefon. W razie potrzeby należy wprowadzić
kod PIN. Symbol
informuje, że telefon
jest włączony. Gdy symbol ten jest widoczny,
połączenia telefoniczne można odbierać nawet
wtedy, gdy wyświetlone jest menu innej funkcji,
np. odtwarzacza CD. Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE wywołuje menu telefonu,
pozwalając uzyskać połączenie telefoniczne.
Tekst TELEFON informuje, że menu telefonu
jest aktywne.
Długie naciśnięcie przycisku PHONE wyłącza
telefon.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Połączenia telefoniczne
Uzyskiwanie połączenia
Automatyczne odbieranie połączeń
Patrz strona 224.
1. Włączyć telefon.
Połączenia oczekujące
2. Gdy na wyświetlaczu nie jest widoczny
tekst TELEFON, krótko nacisnąć
PHONE.
Podczas rozmowy telefonicznej możliwy jest
odbiór kolejnego połączenia przychodzącego.
Nowe połączenie jest odbierane w zwykły sposób, a w tym czasie poprzednie pozostaje
zawieszone.
3. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 230).
4. Nacisnąć ENTER w celu przełączenia na
zestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę*. W celu uwolnienia słuchawki z
uchwytu należy ją pociągnąć do dołu.
Zakończenie połączenia
W celu zakończenia połączenia telefonicznego
należy nacisnąć EXIT lub zawiesić słuchawkę*.
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Połączenia oczekujące.
Automatyczne przekierowanie połączeń
Połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane, w zależności od ich
rodzaju i okoliczności.
2. Wybrać numer następnego połączenia lub
użyć opcji menu Książka telefoniczna.
Przełączanie pomiędzy rozmówcami realizowane jest za pomocą opcji menu Zamień.
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne łączy kilku rozmówców. Można je zainicjować w trakcie trwania
połączenia, gdy kolejne jest zawieszone. Połączenie konferencyjne uruchamiane jest za
pomocą opcji menu Połącz.
Przełączanie pomiędzy słuchawką* a
zestawem głośnomówiącym
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Odwrócenie.
Nacisnąć ENTER w celu przełączenia na zestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę*.
Jeżeli w momencie gdy słuchawka* nie jest w
uchwycie, rozlegnie się sygnał połączenia
przychodzącego, w celu jego odebrania należy
nacisnąć ENTER.
Przełączenie z zestawu głośnomówiącego na
słuchawkę* realizowane jest przez podniesienie słuchawki lub wybranie odpowiedniej opcji
w menu.
Funkcje dostępne w trakcie rozmowy
telefonicznej
Przełączenie ze słuchawki* na zestaw głośnomówiący następuje po wybraniu Funkcja
głośnomówiąca w menu.
W celu zakończenia połączenia telefonicznego
należy nacisnąć EXIT lub zawiesić słuchawkę*. Odrzucanie połączenia dokonywane
jest również przyciskiem EXIT.
Uzyskiwanie połączenia
Połączenia przychodzące
Naciśnięcie MENU lub ENTER w trakcie rozmowy telefonicznej wywołuje dostępne w
danej sytuacji menu.
1. Zawiesić aktualne połączenie w opcji
Wstrzymaj.
04
Wraz z zakończeniem połączenia konferencyjnego następuje zakończenie wszystkich połączeń wchodzących w jego skład.
Wyciszenie
Tryb wyciszenia związany jest z wyłączeniem
mikrofonu, patrz strona 228.
Włączanie i wyłączanie mikrofonu realizowane jest za pomocą opcji menu Mikrofon
wł./Wycisz mikrofon.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Ustawienia audio
Książka telefoniczna
Głośność rozmowy
Dane kontaktowe przechowywane są w
pamięci karty SIM lub telefonu.
Głos rozmówcy transmitowany jest przez głośniki w przednich drzwiach. Jego głośność
można regulować, gdy u góry wyświetlacza
widoczny jest tekst TELEFON.
04
W tym celu należy użyć przycisków przy
kierownicy lub VOLUME.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Patrz strona 160.
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnał dzwonka można zmienić w opcji menu
Ustawienia telefonu Dźwięki i głośność
Rodzaje dzwonka.
Sygnalizację dźwiękową wiadomości tekstowej można włączać i wyłączać w opcji menu
Ustawienia telefonu Dźwięki i głośność
Sygnał wiadomości.
Głośność sygnału dzwonka można regulować
w opcji menu Ustawienia telefonu Dźwięki
i głośność Głośność dzwonka. Regulo/
na przycisku nawigawać za pomocą
cyjnym.
230
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU i wybrać Książka
telefoniczna Nowy kontakt.
Przenoszenie danych pomiędzy
pamięcią karty SIM a książką
telefoniczną
Wybrać Książka telefoniczna Skopiuj
wszystko Karta SIM-> telefon lub
Telefon-> karta SIM i nacisnąć ENTER.
Numer poczty głosowej
2. Wprowadzić nazwę i nacisnąć ENTER.
Wprowadzanie tekstu – opis poniżej.
Patrz strona 226.
3. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
Pozostałe funkcje i ustawienia
4. Wybrać Karta SIM lub Pamięć telefonu i
nacisnąć ENTER.
Funkcja kontrolowanego przepływu informacji
IDIS (Intelligent Driver Information System)
umożliwia w newralgicznych momentach
chwilowe wstrzymywanie sygnalizowania
przychodzących połączeń telefonicznych, aby
kierowca mógł w pełni skoncentrować się na
prowadzeniu samochodu.
Wprowadzanie tekstu
Patrz strona 227.
Wyszukiwanie kontaktów
Patrz strona 226.
Kasowanie danych
W celu skasowania wpisu w książce telefonicznej, należy go wybrać i nacisnąć ENTER.
Wybrać Skasuj i nacisnąć ENTER.
Kasowanie wszystkich wpisów realizowane
jest za pomocą opcji Książka telefoniczna
Wyczyść kartę SIM lub Skasuj telefon.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
IDIS
Funkcję tę można wyłączyć w opcji menu
Ustawienia telefonu IDIS.
Odczytywanie wiadomości tekstowych
1. Wybrać Wiadomości
ENTER.
Czytaj i nacisnąć
2. Przejść do wiadomości i nacisnąć
ENTER.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
3. Zostaje wyświetlona treść wiadomości.
Kolejnych wyborów można dokonać,
naciskając ENTER.
Redagowanie i wysyłanie wiadomości
tekstowych
1. Wybrać Wiadomości
nacisnąć ENTER.
Napisz nową i
2. Wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć
ENTER. Wprowadzanie tekstu, patrz
strona 227.
3. Wybrać Wyślij i nacisnąć ENTER.
Lista połączeń
Opcja Rejestr połączeń zawiera listę odebranych i nieodebranych połączeń oraz ostatnio
wybieranych numerów. Lista wybieranych
numerów dostępna jest także po naciśnięciu
ENTER. Pozycje na liście mogą zostać zapisane w książce telefonicznej.
Standardowo ustawienia dotyczące wiadomości tekstowych nie podlegają zmianom.
Szczegółowych informacji o tych ustawieniach
może udzielić operator sieci komórkowej. W
opcji menu Wiadomości Ustawienia
wiadomości dostępne są trzy ustawienia:
• Numer centrum SMS – numer centrum
obsługi wiadomości tekstowych przekazującego wysłane wiadomości.
• Czas ważności – czas przechowywania
wiadomości w centrum obsługi wiadomości tekstowych.
Wybór sieci może być realizowany automatycznie lub można tego dokonać ręcznie w
opcji menu Ustawienia telefonu Wybór
sieci.
Kod karty SIM i bezpieczeństwo
Czas połączeń
Kod PIN chroni kartę SIM przed jej nieupoważnionym użyciem.
Informacja o czasie trwania połączeń udostępniana jest w opcji menu Rejestr połączeń
Czas trwania połączenia.
Kod ten można zmienić w opcji menu
Ustawienia telefonu Edytuj kod PIN.
4. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
Ustawienia dotyczące wiadomości
tekstowych
Wybór sieci
Kasowanie zapisów realizowane jest za
pomocą opcji menu Rejestr połączeń
Czas trwania połączenia Wyzeruj
liczniki czasu.
Pokazywanie i ukrywanie numeru
Numer telefonu można tymczasowo ukryć
przed rozmówcą, korzystając z opcji menu
Opcje połączeń Wysyłaj mój numer.
Numer IMEI
W celu zablokowania telefonu należy podać
operatorowi sieci komórkowej numer IMEI
aparatu.
W celu wyświetlenia numeru IMEI należy
wybrać *#06#. Wskazane jest zanotowanie
tego numeru i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
04
Poziom zabezpieczenia można zmienić w opcji
menu Ustawienia telefonu
Zabezpieczenia kartySIM.
Wybranie Włączone ustawia maksymalny
poziom ochrony. Wprowadzenie kodu jest
wymagane za każdym razem po włączeniu
telefonu.
Opcja Automatycznie oznacza średni poziom
ochrony. Kod zostaje zapisany w pamięci telefonu i za każdym razem po jego włączeniu jest
automatycznie porównywany. W przypadku
użycia karty SIM do innego aparatu telefonicznego, konieczne jest ręczne wprowadzenie
tego kodu.
Najniższy poziom ochrony ustawiany jest po
wybraniu Wyłączone. W tym przypadku karta
SIM może być używana bez kodu.
• Rodzaj wiadomości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Opcja menu Ustawienia telefonu Wyzeruj
ust. telefonu pozwala przywrócić standardowe ustawienia dla wszystkich funkcji i parametrów.
G021451
Wkładanie karty SIM
04
G021450
Sprawdzić, czy telefon jest wyłączony.
Wyjąć uchwyt karty SIM, który znajduje się
w schowku podręcznym w desce rozdzielczej.
232
Włożyć kartę stroną metaliczną na zewnątrz
i nałożyć osłonę uchwytu karty
SIM . Włożyć uchwyt karty z powrotem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
04
233
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa ...........................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
234
236
239
240
244
247
248
254
JAZDA
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Nie używać opon zimowych po zakończe-
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
11 i 326.
niu sezonu zimowego.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
05
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
236
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu w normalnych warunkach.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością
10 km/h. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej 25
cm, woda może przedostać się do skrzyni
biegów. Pogorszy to warunki smarowania i
spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno próbować go uruchomić ponownie. Odholować
samochód z wody do stacji obsługi – zaleca
się udać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich tempera-
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
turach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 249.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarta pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartą pokrywą bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
05
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
``
237
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
05
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 322.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie cztery koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
238
05 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
G024631
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Pokrywa wlewu paliwa znajduje się na prawym
tylnym błotniku samochodu, jak wskazuje
strzałka na wyświetlaczu informacyjnym obok
symbolu
.
Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa należy ją
docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Gdy nie działa elektryczne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa, można ją otworzyć ręcznie.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co pokrywa
wlewu paliwa) i znaleźć zieloną linkę z uchwytem.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu, aż
pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
05
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić
korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Wlewanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
239
05 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
05
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do zapłonu
oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
240
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania, a równocześnie w
wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
05 Jazda
Paliwo
Benzyna
Bioetanol E85
Benzyna do silnika benzynowego musi spełniać wymagania normy EN 228. Do większości
silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 lub 98. Benzyna
o liczbie oktanowej 91 może być stosowana
jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Nie wolno dokonywać modyfikacji układu paliwowego lub jakichkolwiek jego podzespołów
ani wymieniać jego elementów na takie, które
nie są specjalnie przeznaczone do stosowania
z bioetanolem.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
OSTRZEŻENIE
Etanol łatwo ulega zapłonowi od iskry, a w
napełnionym nim kanistrze gromadzą się
gazy wysoce podatne na eksplozję.
Olej napędowy
OSTRZEŻENIE
Jako paliwa nie wolno stosować metanolu.
Informacje o właściwym paliwie alternatywnym podane są na naklejce umieszczonej
po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu
paliwa.
Użycie części zamiennych nieprzeznaczonych do silnika zasilanego bioetanolem
może spowodować pożar, obrażenia ciała
lub uszkodzenie jednostki napędowej.
Kanister z paliwem rezerwowym
Kanister z paliwem rezerwowym należy napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 115.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
Olej napędowy do silnika wysokoprężnego
musi spełniać wymagania normy EN 590 lub
JIS K2204. Tego typu silniki są wrażliwe na
zanieczyszczenia paliwa. Należy stosować olej
napędowy wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej
jakości.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
05
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowa``
241
05 Jazda
Paliwo
nych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniające europejskie normy dotyczące
paliw przeznaczonych do silników wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
Do zasilania silnika wysokoprężnego nie
wolno stosować:
05
•
•
•
•
Paliwa z dodatkami
Paliwa okrętowego
Oleju opałowego
Paliwa rzepakowego (na bazie estrów
metylowych oleju rzepakowego –
RME1) i olejów roślinnych.
Paliwa te nie spełniają wymogów technicznych Volvo oraz powodują przyspieszone
zużycie mechaniczne i uszkodzenie elementów silnika, które nie są objęte gwarancją producenta samochodu.
1
242
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda zapłonu i delikatnie
docisnąć, aż zostanie wciągnięty, patrz
strona 76.
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
Paliwo rzepakowe można stosować wyłącznie jako niewielki dodatek do oleju napędowego.
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra realizowana jest w sposób
automatyczny co około 300-900 km przebiegu,
w zależności od warunków jazdy. Cały proces
trwa 10-20 minut. W przypadku wolniejszej
jazdy, czas ten może się wydłużyć. Proces
05 Jazda
Paliwo
regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
317 i tabela na stronie 325.
05
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 jego zużycie jest zwiększone, a równocześnie niższe są osiągi samochodu.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
243
05 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 317.
Pokrywę bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 55.
OSTRZEŻENIE
05
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Ładunki należy mocno dosuwać do oparć
siedzeń.
• Szerokie ładunki umieszczać pośrodku
przestrzeni bagażowej.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
244
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 78.
05 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz strona 317.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 80.
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów przy
silniejszym hamowaniu. Duże i ciężkie
przedmioty należy zawsze unieruchomić
pasami bezpieczeństwa lub specjalnymi
pasami przytrzymującymi.
Mocowanie toreb z zakupami*
Zaczepy do umocowania bagażu
05
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
G021463
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtowMocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
nego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów służących do umocowania
przewożonego bagażu.
Wyposażenie to służy do przytrzymywania w
miejscu toreb z zakupami i zabezpiecza je
przed przewróceniem i rozrzuceniem zawartości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
05 Jazda
Przewożenie bagażu
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty
zawiesić na haczykach.
Gniazdo elektryczne 12 V*
G021442
05
Podnieść osłonę, by uzyskać dostęp do
gniazda elektrycznego. Napięcie w gnieździe
występuje również wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się w
wyłączniku zapłonu.
UWAGA
Należy pamiętać, aby nie używać gniazda
elektrycznego, gdy silnik jest wyłączony, z
uwagi na ryzyko rozładowania akumulatora
samochodu.
246
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Przewożenie długich przedmiotów
Wyjmowanie przegrody
W oparciu tylnego siedzenia znajduje się
uchylna przegroda, umożliwiająca przewiezienie długich i wąskich przedmiotów.
Po zwolnieniu zaczepu i złożeniu oparcia do
przodu odchylić przegrodę o kąt około 30°, a
następnie wyciągnąć ją do góry.
Wkładanie przegrody
Wsunąć przegrodę w rowki pod pokryciem
tapicerskim i zamknąć przegrodę.
Pochylić do przodu prawą część oparcia
tylnego siedzenia.
Przesunąć do góry zatrzask z tyłu oparcia
i otworzyć przegrodę, naciskając ją do dołu
i do przodu.
Podnieść oparcie z otwartą przegrodą.
05
Przewożony ładunek należy umocować
pasami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Na czas załadunku i rozładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i
zaciągnąć hamulec postojowy. Uniemożliwi
to ruszenie pojazdu w razie przypadkowego
zawadzenia długim przedmiotem o dźwignię skrzyni biegów.
247
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
05
• Fabrycznie nowym samochodem nie
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 317.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 268.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki – Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. – Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 318.
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
248
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu nagle pojawiającej się przeszkody lub hamowaniu.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 121.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Jazda w górę stromej pochyłości
Ruszanie na pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni bie-
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
gów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
05
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
``
249
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 251.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
250
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G021483
05
•
G021485
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
05 Jazda
Jazda z przyczepą
G021484
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Belka boczna
8
Środek przegubu kulowego
05
G021489
1127
G021487
1
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
``
251
05 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
05
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
252
05 Jazda
Jazda z przyczepą
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 250.
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
05
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
253
05 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego nie działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy samochód jest holowany z
wyłączonym silnikiem, pedał hamulca
wymaga znacznie większej siły nacisku niż
wtedy, gdy silnik pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej
siły.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu, by
zwolnić blokadę kierownicy i umożliwić
kierowanie, patrz strona 76.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
05
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
254
•
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji II.
•
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
Manualna skrzynia biegów
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
•
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy
zwolnić blokadę kierownicy.
Modele 2.0, 2.0T i 2.0F z automatyczną skrzynią biegów Powershift nie powinny być holowane, ponieważ do właściwego smarowania
skrzyni biegów wymagana jest praca silnika.
Unikać holowania.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
•
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
05 Jazda
Holowanie samochodu
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 117.
WAŻNE
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Podłączanie zaczepu holowniczego
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
Wyjąć zaczep holowniczy ze schowka pod
podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
05
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
``
255
05 Jazda
Holowanie samochodu
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
•
05
256
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h. Dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
05 Jazda
05
257
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
258
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
260
265
268
269
270
KOŁA I OGUMIENIE
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
Opony kierunkowe
Na wszystkich czterech kołach powinny być
założone opony tego samego typu i rozmiaru oraz pochodzące od tego samego
producenta.
G021778
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 329.
06
260
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Żywotność opon
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samo-
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
chodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
WAŻNE
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 268. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
OSTRZEŻENIE
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie tej
wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
06
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
Opony zimowe
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
G029336
UWAGA
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Podnośnik*
06
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia poprzez użycie korbki, aby się
zmieścił na swoim miejscu.
Pojemnik piankowy i koło zapasowe należy
wkładać w kolejności odwrotnej niż przy
wyjmowaniu.
Na górnym pojemniku piankowym jest
strzałka, która powinna być skierowana do
przodu samochodu.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
262
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 328
Rozmiary kół (obręczy)
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
7
Szerokość obręczy
w calach
J
Profil kołnierza obręczy
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
225/50R17 98W.
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
225
Szerokość opony (mm)
50
Stosunek wysokości ściany opony do
szerokości opony (%)
R
Opona radialna
17
Średnica obręczy w calach
98
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 328.
Indeks prędkości
06
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 328.
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
``
263
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości.
06
264
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć koło zapasowe*, podnośnik* i klucz
do kół*, które znajdują się podłogą w przedziale bagażnika. Jeżeli używany jest inny
podnośnik, patrz patrz strona 278.
3. Zdjąć ewentualne pełne kołpaki kół.
4. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
Jeżeli samochód posiada pełne kołpaki kół, należy
je zdjąć.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
G017465
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 269. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
5. Należy je podważyć płaską końcówką klucza do kół lub ściągnąć dłońmi.
6. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE
06
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
265
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
WAŻNE
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
8. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
06
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
Koło zapasowe*
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Moment dokręcenia nakrętek wynosi
140 Nm. Moment dokręcenia należy skontrolować kluczem dynamometrycznym.
5. Założyć ewentualne pełne kołpaki kół.
UWAGA
Przy zakładaniu osłony ozdobnej należy ją
tak ustawić, aby zawór w oponie trafił w
przewidziane do tego celu wyprofilowanie.
266
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 329.
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe umieszczone jest we wnęce
stroną zewnętrzną do dołu. Koło i blok piankowy mocuje jedna, przechodząca na wylot
śruba. W bloku piankowym znajdują się
wszystkie narzędzia.
Wyjmowanie koła zapasowego
1. Złożyć podłogę przedziału bagażnika, od
tyłu w kierunku do przodu.
2. Wykręcić śrubę mocującą.
06
3. Wyjąć pojemnik piankowy z narzędziami.
4. Wyjąć koło zapasowe.
267
06 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ogólnej wartości ciśnienia w oponach (odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia) w celu uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
06
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 329.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym
Dotyczy to również koła zapasowego.
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
1
268
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
06 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy jest umocowany dwoma
zaciskami po wewnętrznej stronie pokrywy
bagażnika.
Pociągając na zewnątrz oba zaczepy
mocujące, wyjąć oprawę z trójkątem
ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
06
Apteczka pierwszej pomocy*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uwagi ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
06
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
Gniazda 12 V* do zasilania kompresora znajdują się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu oraz w bagażniku. Należy użyć gniazda
położonego najbliżej naprawianego koła.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Elementy zestawu
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z
kompresorem i narzędziami znajduje się pod
podłogą bagażnika.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Przewód elektryczny
270
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Korek zabezpieczający
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
G014338
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
06
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
06
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
272
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 329 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Pompowanie opony
WAŻNE
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 329. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
06
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
06
274
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Koła i ogumienie
06
275
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
276
278
285
292
294
297
306
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Uwagi ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
07
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do wspomagania układu kierowniczego
278
• Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Wentylator chłodnicy może włączyć się
automatycznie nawet jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Volvo zaleca używanie wyłącznie podnośnika należącego do wyposażenia właściwego modelu. W przypadku używania podnośników innych niż zalecane przez Volvo
należy postępować według zaleceń instrukcji dołączonych do tych narzędzi
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym,
należy się upewnić, że przednie i tylne ramiona
podnośnika są zamocowane pod punktami
podnoszenia na progach drzwi. Patrz poprzednia ilustracja.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po lewej stronie)
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Widok komory silnikowej
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
G010951
G018945
OSTRZEŻENIE
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Pociągnąć dźwignię znajdującą się obok
pedałów. Przy zwolnieniu zaczepu będzie
słyszalne trzaśnięcie.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
znajduje się pomiędzy reflektorami a
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Układ zapłonowy samochodu wytwarza
wysokie napięcie. W całym układzie zapłonowym występują napięcia grożące porażeniem. Podczas wykonywania prac w
komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi zawsze znajdować się w
położeniu 0, patrz strona 76.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
07
Miarka poziomu oleju silnikowego
Chłodnica
Wlew oleju silnikowego
``
279
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 321.
07
280
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
jest informowany o nieprawidłowościach za
pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w
zestawie wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty.
Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Wlew oleju i miarka poziomu oleju
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim ciśnieniu
lub niskim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach
znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca
G021734
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Miarka poziomu oleju i wlew oleju, silnik benzynowy.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
pośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
2. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
3. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż MIN.
G021736
WAŻNE
Nigdy nie dolewać oleju powyżej znaku
MAX. Zbyt wysoki poziom spowoduje nadmierne zużycie oleju.
Olej silnikowy wymienia się zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
WAŻNE
Przy uzupełnianiu oleju wymagane jest, by
dolewany olej był tej samej klasy, patrz
strona 322.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bez-
1
G021737
Miarka poziomu oleju1 i wlew oleju, silnik wysokoprężny.
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Zaparkować samochód na poziomym podłożu
i po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej
10-15 minut, aby olej mógł spłynąć do miski
olejowej. Informacje dotyczące ilości oleju,
patrz strona 322.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
Sprawdzanie poziomu oleju w ciepłym
silniku
Sprawdzanie poziomu oleju w zimnym
silniku
1. Zaparkować samochód na poziomym
podłożu i po wyłączeniu silnika odczekać
przynajmniej 10-15 minut, aby olej mógł
spłynąć do miski olejowej.
1. Wytrzeć miarkę poziomu oleju.
2. Wytrzeć miarkę poziomu oleju.
07
3. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Silniki wysokoprężne mają elektroniczną miarkę poziomu oleju.
``
281
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Komunikat
Poz. oleju siln. OK
Wszystko w
porządku.
Silniki z elektroniczną miarką poziomu
oleju2
Poz. oleju siln.
Czekaj...
System zainicjowany, wyświetlany
przez
około 2 sekundy.
Poz. oleju siln.
Dolej 1 l oleju
Wlać olej silnikowy
Poz. oleju siln.
Wymagany serwis
Wyświetlany przy
wykryciu przez system problemu, który
należy usunąć, aby
uzyskać prawidłowe
informacje dotyczące ilości oleju do
wyświetlenia.
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 140.
Sprawdzanie poziomu oleju:
1. Przełączyć kluczyk zapłonu do pozycji II,
patrz strona 113.
2. Obrócić pokrętło w położenie „Poz. oleju
siln. Czekaj...”.
> W tym momencie wyświetlany jest
poziom oleju w silniku.
UWAGA
Poziom oleju jest aktualizowany tylko podczas jazdy. System nie może wykrywać
zmian podczas dolewania lub spuszczania
oleju.
07
Jeśli dolano lub spuszczono olej silnikowy,
pomiar poziomu oleju będzie prawidłowy
dopiero po przejechaniu około 30 km.
2
282
Płyn chłodzący
4. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż MIN.
Dotyczy tylko silnika wysokoprężnego.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego. Informacje
dotyczące ilości płynu, patrz strona 323.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
•
•
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. Istnieje możliwość wystąpienia wysokich temperatur, które
grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 323.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 323. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna utraty
płynu hamulcowego została zbadana w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uzupełnianie płynu
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
07
Zbiornik płynu jest po stronie kierowcy.
``
283
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w miejscu
mniej narażonym na wysoką temperaturę.
Dostęp do zbiornika możliwy jest po zdjęciu
okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki wlewu.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
07
284
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości oraz
doboru płynu, patrz strona 323.
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje, możliwość kierowania samochodem pozostaje
zachowana.
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące żarówek, patrz strona 291.
Niżej wyszczególnione lampy są specjalnego
typu i wymiany żarówek tych świateł powinien
dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat.
•
•
•
•
•
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Górna lampka oświetlenia kabiny
Lampki do czytania
Reflektory
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zawsze wyłączyć zapłon i wyjąć elektroniczny kluczyk.
Wyjmowanie lampy zespolonej
Oświetlenie podłogi
1. Nacisnąć szybko przycisk START/STOP
ENGINE.
Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
2. (Górna ilustracja)
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego w
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
zewnętrznych lusterkach wstecznych
• Światło hamowania
• Reflektory biksenonowe zwykłe i aktywne,
Wyciągnąć reflektor do przodu.
światła diodowe
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
3. (Dolna ilustracja)
G010325
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
07
Wciskając kciukiem zacisk do dołu,
zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
``
285
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
4. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
Zdejmowanie tylnej pokrywy lampy
Drogowe światło halogenowe
5. Wymienić odpowiednią żarówkę, .
Zamocowanie lampy zespolonej
G021745
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 285.
1. Naciskając do góry i na zewnątrz, zwolnić
zacisk mocujący.
2. Wcisnąć zaczepy i zdjąć pokrywę.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejności.
07
G021746
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 285.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
5. Wyjąć żarówkę, pociągając ją prosto do
siebie.
6. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
286
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
G021748
G021747
Światła pozycyjne/postojowe
G021749
Dodatkowa żarówka światła
drogowego w reflektorach
ksenonowych*
Drogowe światło halogenowe
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje w
jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 286.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 286.
3. W celu ułatwienia dostępu wyjąć żarówkę
światła drogowego.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
4. Pociągając przewód, wyjąć oprawę z
żarówką.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Pasuje tylko w jednej pozycji.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje tylko w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
07
6. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Kierunkowskazy
Światła obrysowe
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
07
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
288
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 285.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021753
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021751
G021750
Światła przeciwmgielne
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Pociągając przewód, wyjąć oprawę z
żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
1. Wciskając cienkim i płaskim narzędziem 4
zaczepy, wyciągnąć i wyjąć osłonę.
2. Odkręcić wkręt mocujący lampę i wyjąć ją.
3. Obrócić żarówkę w lewo i wyciągnąć ją.
4. Nową żarówkę mocuje się, obracając ją w
prawo.
5. Włożyć nową żarówkę. (Kształt gniazda
oprawy odpowiada kształtowi stopy
żarówki.)
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
6. Zamontować oprawę żarówki. Znak TOP
na oprawie żarówki musi być skierowany
do góry.
5. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć panel
osłonowy.
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
Światło cofania
UWAGA
Tylna lampa zespolona
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
G021754
G015418
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Rozmieszczenie żarówek w oprawie tylnej lampy
zespolone
Kierunkowskazy
Żarówki (oprócz diodowych LED) w tylnej lampie zespolonej wymienia się od strony bagażnika.
G021755
1. Zdjąć panel osłonowy po odpowiedniej
stronie bagażnika w celu uzyskania
dostępu do oprawy żarówek. Te żarówki
rozmieszczone są w oddzielnych oprawach.
Światło hamowania
Światło cofania
Prawa tylna lampa zespolona
07
Światła pozycyjne/postojowe (diodowe)
2. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
Kierunkowskazy
3. Wymienić żarówkę.
Boczne światło pozycyjne SML (diodowe)
4. Połączyć złącze elektryczne.
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
Światło hamowania
``
289
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie bagażnika
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
2. Wymienić żarówkę.
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
G021759
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Wymienić żarówkę.
07
G021758
G021756
Wyjmowanie lusterka
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną
krawędź lusterka w połowie jej długości.
Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep
do góry.
2. Wsuwając końcówkę wkrętaka pod
boczne krawędzie lusterka (przy czarnych
elementach gumowych), ostrożnie podważyć je do góry, uwalniając w efekcie dolną
krawędź lusterka.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wymienić żarówkę.
290
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Zamocowanie lusterka
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Żarówki, dane techniczne
Oświetlenie
W
Typ
Światła przeciwmgielne
35
H8
Oświetlenie przestrzeni bagażowej,
oświetlenie tablicy
rejestracyjnej
5
Żarówka
cylindryczna
SV8.5
Lusterko kosmetyczne
1,2
W2x4.6D
Światła pozycyjne
przednie
5
W5W
Oświetlenie
W
Typ
Dodatkowe
światło drogowe w
reflektorach ksenonowych
55
H7
Drogowe światło
halogenowe
55
H7
Światła obrysowe
5
W5W
65
H9
Oświetlenie
schowka w desce
rozdzielczej
5
Drogowe światło
halogenowe
Żarówka
cylindryczna
SV8.5
Światło hamowania
21
P21W
Światło cofania
21
P21W
Tylne światło przeciwmgielne
21
P21W
Kierunkowskazy
przednie
21
H21W
Kierunkowskazy
tylne/
21
PY21W
07
291
07 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
Odchylić ramię wycieraczki. Nacisnąć
przycisk zatrzasku w uchwycie pióra
wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w położenie 0 wyłącznika zapłonu
(patrz strona 76) i pozostawić go w gnieździe wyłącznika zapłonu.
07
2. Wychylić do góry na około 1 sekundę
prawą dźwignię przełącznika zespolonego
przy kierownicy. Wycieraczki ustawią się w
pozycji pionowej.
Po uruchomieniu silnika samochodu wycieraczki powracają do normalnej pozycji.
292
G021763
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (do usunięcia lodu
z przedniej szyby) muszą one być ustawione w
pozycji serwisowej.
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
07 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 306 i dalsze.
WAŻNE
W sezonie zimowym należy dodać płynu
niskokrzepnącego, aby nie nastąpiło
zamarznięcie płynu w pompie, zbiorniku lub
przewodach płynu do spryskiwaczy.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 323.
Wlew płynu do spryskiwaczy
07
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
293
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
tryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
WAŻNE
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu m.in.
zawartego w nim ołowiu.
Uwagi eksploatacyjne
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
07
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elek-
294
OSTRZEŻENIE
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina
wodoru i tlenu. Jedna iskra, która może
powstać w przypadku nieprawidłowego
podłączenia przewodów rozruchowych,
wystarczy do spowodowania wybuchu akumulatora. Akumulator mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne
oparzenia. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się
kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Wymiana bezpiecznika
Wymontowanie akumulatora
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej
5 minut.
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią pokrywę.
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając tylną
pokrywę.
07
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
``
295
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
OSTRZEŻENIE
Dodatni i ujemny zacisk akumulatora należy
odłączać i podłączać we właściwej kolejności.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku, do
tylnej krawędzi skrzynki.
3. Zamocować akumulator za pomocą
obejmy.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
Odłączyć czarny przewód ujemny
Odłączyć czerwony przewód dodatni
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania).
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
8. Założyć uszczelkę strefy izolowanej termicznie (patrz procedura wymontowania).
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
9. Założyć i umocować w zaczepach przednią pokrywę (patrz procedura wymontowania).
Zamontowanie akumulatora
07
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
296
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Komora silnika
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno używać bezpieczników o natężeniu wyższym
niż zalecane lub obcych przedmiotów.
Może to spowodować znaczne uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i
doprowadzić do pożaru.
Rozmieszczenie skrzynek
bezpieczników
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
W samochodzie z kierownicą po prawej stronie
skrzynka bezpieczników pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
,
07
Pod deską rozdzielczą
Obok prawego panelu bocznego*
Przestrzeń bagażowa
``
297
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Komora silnika
07
298
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Obwód
A
Obwód
A
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Bezpiecznik główny CEM
KL30B
50
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
Bezpiecznik główny CEM
KL30A
50
Bezpiecznik główny RJBA
KL30
60
Bezpiecznik główny CJB
KL30
60
Bezpiecznik główny CJB
15E KL30
60
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki
umieszczone są pod
.
• Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi. Volvo zaleca skorzystać z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
zaleca się, by ich wymiany dokonywać w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezpieczniki 16 – 33 oraz 35 – 41 są typu
„MiniFuse”.
Rozmieszczenie skrzynek bezpieczników w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
skrzynka pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
-
-
-
Poziomowanie reflektorów* (ksenonowe,
aktywne ksenonowe)
10
Bezpiecznik główny CEM
20
Sygnał zasilania 15 układu
ABS
5
Wspomaganie w układzie
kierowniczym uzależnione
od prędkości jazdy*
5
10
10
Podgrzewacz powietrza
PTC*
100
Spryskiwacze reflektorów*
20
Wycieraczki szyby przedniej
30
Moduł sterujący silnika
(ECM), obwód sygnałowy
układu SRS i skrzyni biegów
Nagrzewnica postojowa*
25
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
Dmuchawa w układzie
wentylacji
40
-
-
07
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Pompa podciśnieniowa
I5T i GTDI
5
Przekaźniki elektromagnetyczne
5
10
Przekaźnik rozrusznika
30
Moduł sterujący silnika,
przepustnica – silnik benzynowy
10
Moduł sterujący silnika,
przepustnica – silnik
wysokoprężny
15
Cewki zapłonowe, 4-cyl.
silnik benzynowy, moduł
sterujący podgrzewania
wstępnego silnika
Cewki zapłonowe, 5- i 6cyl. silnik benzynowy
20
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego 1.6 DRIVe
07
300
15
Panel przełączników
oświetlenia
5
-
-
-
-
-
-
Cewki zapłonowe, 8-cyl.
silnik benzynowy
20
Przekaźnik w komorze silnikowej
5
EGR, TCV (2.0D)
10
Dodatkowe światła*
20
Pompa paliwowa HP
(1.6D)
Sygnał dźwiękowy
15
Moduł sterujący silnika
(ECM)
10
Czujnik wydatku masowego powietrza, moduł
sterujący silnika, przepustnica (1.6D)
Moduł sterujący automatycznej skrzyni biegów*
15
Czujnik wydatku masowego powietrza (2.0D)
15
Sprężarka w układzie klimatyzacji
15
Zawory sterujące faz rozrządu
10
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Układ wtryskowy (4-, 5-,
6- i 8-cyl. silnik benzynowy), czujnik wydatku
masowego powietrza (5-,
6- i 8-cyl. silnik benzynowy), ECM (silnik 6-cyl.)
Czujnik wydatku masowego powietrza, zawory
(5-cyl. silnik wysokoprężny)
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
EVAP, sonda lambda,
wtrysk paliwa (silnik benzynowy)
15
Wentylator chłodzący (4- i
5-cyl. silnik benzynowy)
60
10
Wentylator chłodzący (6cyl. silnik benzynowy, 5cyl. silnik wysokoprężny)
80
Sonda lambda (4-cyl. silnik benzynowy, 5-cyl. silnik wysokoprężny)
10
Wentylator chłodzący (8cyl. silnik benzynowy)
80
Pompa cieczy chłodzącej
– V8
20
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego (1.6D)
80
Pompa podciśnieniowa,
zawór przewietrzania
skrzyni korbowej (5-cyl.
silnik turbo, 2.0 GTDI)
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego (inne wersje)
100
Podgrzewacz filtra paliwa
Podgrzewacz w układzie
przewietrzania skrzyni
korbowej (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
5
Podgrzewanie wstępne
silnika (4-cyl. silnik wysokoprężny)
60
Podgrzewanie wstępne
silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny)
70
07
``
301
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Pod deską rozdzielczą
Rozmieszczenie bezpieczników
Skrz
ynk
aA
07
Obwód
A
Bezpiecznik główny,
moduł sterujący, audio
40
Głośnik niskotonowy
302
-
-
-
-
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
-
-
-
-
-
-
Gniazdo 12 V w bagażniku
15
Panel sterowania w
drzwiach kierowcy
20
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
Panel sterowania w przednich drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w prawych tylnych drzwiach
pasażera
20
Panel sterowania w
lewych tylnych drzwiach
pasażera
20
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
System bezkluczykowy*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona kierowcy*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona pasażera*
20
Składany zagłówek*
15
Radio, wyświetlacz, RTI*
10
System audio-telefoniczny
15
Telefon,
5
-
-
Okno dachowe*, górne
oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik klimatyzacji
5
Zapalniczka
15
Układ RSE*
Obwód
A
Podgrzewanie fotela
pasażera
Podgrzewanie fotela kierowcy
-
-
BluetoothTM*
Skrz
ynk
aA
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
15
Moduł sterujący układu
AWD*
10
15
Aktywne podwozie FourC*
10
Obwód
A
-
-
-
Skr
zyn
ka B
Funkcja masażu w przednich fotelach*, oświetlenie
w podłokietniku* i chłodziarka *
10
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera*, prawa
strona
15
-
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera*, lewa
strona
15
Oświetlenie wnętrza
kabiny, elektryczny fotel
kierowcy*
Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości*
5
Wspomaganie parkowania*
RTI*
7,5
Wyświetlacz informacyjny
(DIM)
5
Układ aktywnej kontroli
prędkości, ACC*, układ
ostrzegania o ryzyku kolizji
*
10
Oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik deszczu
7,5
07
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
303
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skr
zyn
ka B
07
304
Obwód
A
Skr
zyn
ka B
Obwód
A
Moduł elektroniczny kierownicy
7,5
Poduszka powietrzna
10
10
Układ ostrzegania o ryzyku
kolizji, radar przedni
5
Układ centralnego zamka –
tył, pokrywa wlewu paliwa
15
Spryskiwacze przedniej
szyby
15
Otwieranie pokrywy
bagażnika
10
Pedał przyspieszenia,
elektryczny podgrzewacz
kadłuba silnika (silnik
wysokoprężny), elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne*, podgrzewanie siedzeń – tył *
7,5
Spryskiwacze
Blokada pokrywy bagażnika
10
Infotainment (ICM), CD i
radioA
15
Pompa paliwowa
20
Światło hamowania
5
Odbiornik pilota zdalnego
sterowania, autoalarm*, klimatyzacja
5
Okno dachowe*
20
Immobilizer
5
Blokada kierownicy
15
Alarm/OBDII
5
-
-
A
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod prawym panelem po stronie pasażera.
UWAGA
Z wyłączeniem wersji Premium lub High Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy środkowej konsoli – wersja
Executive*
W razie konieczności wymiany dowolnego
bezpiecznika zaleca się zabranie samochodu do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Obwód
A
Zegar analogowy
5
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Przestrzeń bagażowa
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod wykładziną po lewej stronie.
Rozmieszczenie bezpieczników
Tylna skrzynka bezpieczników
A
A
Tylna skrzynka bezpieczników
A
Tylna skrzynka bezpieczników
-
-
30
Gniazdo elektryczne przyczepy 2*
15
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona lewa
-
-
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
-
-
07
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy 1*
-
-
-
-
-
40
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód, rozmiękczając
zabrudzenia. Nie kierować strumienia
wody bezpośrednio na zamki.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza zagrożenie pożarowe.
07
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
306
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 292.
UWAGA
WAŻNE
Zabrudzone klosze lamp ograniczają skuteczność oświetlenia. Należy je regularnie
czyścić, np. przy okazji tankowania.
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
należy regularnie myć ciepłym roztworem
wodnym mydła bądź szamponu samochodowego.
Nie stosować do tego celu żadnych silnie
działających rozpuszczalników.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy świateł
zewnętrznych, takich jak reflektory, przednie światła przeciwmgielne czy światła
tylne, może następować chwilowa kondensacja wilgoci. Jest to zjawisko normalne i
wszystkie światła zewnętrzne są konstrukcyjnie przystosowane do tego. W niedługim
czasie po włączeniu świateł ślady wilgoci
odparowują.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
mydła lub szamponu samochodowego.
W celu oczyszczenia:
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
Przez pierwsze miesiące od nowości samochód należy myć wyłącznie ręcznie, ponieważ powłoka lakierowa nie jest jeszcze
dostatecznie utwardzona.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców (łącznie z postojowym), aby wilgoć lub korozja
nie wpłynęły na własności okładzin ciernych
i nie ograniczyły sprawności hamowania.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i gumy,
należy stosować lekki docisk w razie
konieczności. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem
lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
07
``
307
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
07
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
308
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Środki czyszczące Volvo można również stosować do usuwania plam z wykładziny po
oczyszczeniu powierzchni odkurzaczem.
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału. Do czyszczenia pasów
bezpieczeństwa należy używać ciepłej wody z
delikatnym syntetycznym środkiem myjącym.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana w samochodach Volvo nie
zawiera chromu i uzyskała aprobatę zgodnie z
normą Oeko-Tex 100, a jej powierzchnia została zakonserwowana w sposób pozwalający
zachować pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykryZalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
wać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
07
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
``
309
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
07
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Materiały
•
• lakier w spreju lub w sztyfcie1
• taśma maskująca
lakier podkładowy w puszce
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
1
310
Kod koloru lakieru
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w sztyfcie.
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 314.
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
Odpryski i zarysowania lakieru
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
G021832
UWAGA
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała w tym miejscu nieuszkodzona warstwa
farby, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu danego miejsca.
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
07
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
311
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
312
314
316
320
321
323
325
328
332
333
334
SPECYFIKACJE
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
08
314
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka informacyjna określająca gatunek
i lepkość oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
08
315
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
Wymiary
316
Wymiary
A
Rozstaw osi
2835
E
Wysokość
B
Długość
4851
F
C
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
1927
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
1094
D
08
mm
mm
Wymiary
mm
1493
J
Szerokość
1861
Wysokość maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
368
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2106
G
Rozstaw kół osi przedniej
1588
H
Rozstaw kół osi tylnej
1585
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
1130
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
318) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 314.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg.
08
``
317
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
08
318
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak
holowniczy (kg)
2.0F
Automatyczna MPS6
1000
50
Wszystkie
Wszystkie (z wyjątkiem wersji 2.0F z automatyczną skrzynią biegów MPS6)
1200
50
2.0
Manualna MTX75
1320
75
2.0F
Manualna MTX75
1320
75
2.5FT
Manualna M66
1600
75
2.5FT
Automatyczna TF-80SC
1800
90
2.5T
Manualna M66
1600
75
2.5T
Automatyczna TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatyczna TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatyczna TF-80SC
2000
90
V8A
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D3
Manualna M66
1600
75
D3
Automatyczna TF-80SC
1600
90
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak
holowniczy (kg)
D5
Manualna M66
1600
75
D5
Automatyczna TF-80SC
2000
90
Automatyczna TF-80SC AWD
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
UWAGA
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym jest
zalecane w przypadku przyczep cięższych
niż 1800 kg.
08
319
08 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
A
08
320
Model
Kod silnika
Moc
(kW /
obr/min)
Moc
(KM /
obr/min)
Moment
obrotowy
(Nm / obr/
min)
Ilość
cylind
rów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa (litry)
Stopień
sprężania
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T8A
147/4800
200/4800
300/1500–4500
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
210/5600
304/5600
440/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
V8A
B8444S
232/5950
315/5950
440/3950
8
94
79,5
4,414
10,4:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
08 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całko-
wicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Tabela doboru lepkości oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
08
``
321
08 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Wariant silnika
Kod silnika
Objętość oleju pomiędzy
MIN i MAX (w litrach)
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
A
08
322
2.5FT
B5254T8A
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
1,3
5,5
2.5FT
B5254T11
Lepkość oleju: SAE 0W–30
1,3
5,5
2.5
B5254T10
1,3
5,5
3.2
B6324S5
1,2
6,8
T6
B6304T4
1,2
6,8
V8
B8444SA
1,1
7,0
D3
D5204T2
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0
B4204S3
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
0,8
4,3
2.0F
B4204S4
Lepkość oleju: SAE 5W–30
0,8
4,3
0,6
4,1
1,0
3,8
2.0T
B4204T6
1.6D
D4164T
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować
olej ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
08 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny i smary
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
MMT6
1,7
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatyczna skrzynia biegów
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Objętość (litry)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 341
Płyn
Układ
Objętość (litry)
Płyn chłodzący
2.0, 2.0F
7,8
2.0T, 2.5, 2.5FT, 3.2 i T6
8,9
V8
11,9
D3 i D5
8,9
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Wspomaganie w układzie kierowniczym
Płyn do spryskiwaczy
Zalecany gatunek
Płyn chłodzący zalecany przez firmę
Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz
opakowanie.
DOT 4+
–
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
Ze zmywaczami reflektorów
6,5
Bez zmywaczy reflektorów
4,5
Przy temperaturach ujemnych stosować zalecany przez Volvo koncentrat
niskokrzepnący wymieszany z wodą.
08
``
323
08 Specyfikacje
Płyny i smary
A
Płyn
Układ
Paliwo
Silnik benzynowy
około. 70
Benzyna: patrz strona 241
Silnik wysokoprężny
około. 70
Olej napędowy: patrz strona 241
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 323.
08
324
Objętość (litry)
Zalecany gatunek
08 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
B
C
2.0
273
11,4
156
6,5
199
8,3
2.0FA
273
11,4
156
6,5
199
8,3
2.0FA
271
11,5
164
6,9
203
8,5
2.0T
256
11,0
142
6,1
184
7,9
2.0T
265
11,4
152
6,5
193
8,3
2.5T
299
12,5
151
6,3
206
8,6
2.5T
338
14,2
165
6,9
229
9,6
2.5FTA
299
12,5
151
6,3
206
8,6
2.5FTA
338
14,2
165
6,9
229
9,6
3,2
305
13,1
153
6,6
208
8,9
08
``
325
08 Specyfikacje
Paliwo
A
A
08
C
3,2 AWD
319
13,7
163
7,0
219
9,4
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
V8 AWD
422
18,0
204
8,7
284
12,1
D3
185
7,1
112
4,3
139
5,3
D3
205
7,8
124
4,7
154
5,9
D5
178
6,7
116
4,4
139
5,3
D5
233
8,8
128
4,9
166
6,3
D5 AWD
254
9,6
145
5,5
184
7,0
Pojazd z układem Flexifuel może być zasilany dowolną benzyną bezołowiową 95 oktanów, albo bioetanolem E85, jak również wszystkimi możliwymi mieszankami tych dwóch paliw. Samochód
zużywa o 30-40% więcej paliwa E85, które ma mniejszą wartość energetyczną. Dokładna różnica zależy między innymi od stylu jazdy, temperatury otoczenia oraz zmian w specyfikacji paliwa.
A = jazda miejska (l/100 km)
B = jazda pozamiejska (l/100 km)
C = jazda mieszana (l/100 km)
326
B
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
08 Specyfikacje
Paliwo
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
O tym należy pamiętać
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powie-
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach 1.
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
trza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 268.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 12 i 236.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 240.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
1
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 682/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu w normalnych
warunkach. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są
zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
08
327
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone rozmiary
W niektórych krajach nie wszystkie dozwolone
rozmiary są podane w dokumencie rejestracyjnym lub w innych dokumentach. W poniższej
Silnik
FWD/
man/
AWD
aut
tabeli podano wszystkie dozwolone kombinacje obręczy kół i opon, a także najniższy
dopuszczalny indeks nośności (LI) i indeks
prędkości (SS). Do odczytania tabeli potrzebne
LI
SS
są informacje dotyczące silnika, napędu na
przednie koła (FWD) lub napędu na wszystkie
koła (AWD) oraz typu skrzyni biegów. Informacje dotyczące tych danych, patrz strona 314.
205/60R16
225/55R16
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7.5Jx17x55
08
328
V8
B8444S
AWD
aut
97
W
-
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
94
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
FWD
man/aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T10
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T11
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
-
2.5FT
B5254T8
FWD
aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
-
2.0T
B4204T6
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Silnik
FWD/
man/
AWD
aut
LI
SS
205/60R16
225/55R16
7Jx16x50
7Jx16x50
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7.5Jx17x55
2.0F
B4204S4
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2
D4164T
FWD
man
93
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Wariant
Rozmiar
opon
Prędkość
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
(km/h)
V8
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
Ciśnienie
ECOA
przód
Tył
przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
240
220
260
260
260
160 +
300
300
310
310
-
0-160
220
210
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
0-160
240
220
260
260
260
160 +
270
270
290
290
08
``
329
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Wariant
Rozmiar
opon
Prędkość
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
(km/h)
Ciśnienie
ECOA
przód
Tył
przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
3.2
225/55 R 16
0-160
230
210
260
260
260
T6
225/50 R 17
160 +
280
280
290
290
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
08
330
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Wariant
Rozmiar
opon
Prędkość
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
(km/h)
przód
Tył
przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
2.0
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
2.0F
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
-
2.5
245/45 R 17
D2
205/60 R 16
0-160
230
210
260
260
260
D3
245/40 R 18
160 +
260
260
270
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
Ciśnienie
ECOA
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
08
331
08 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
Akumulator
Napięcie (V)
08
332
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
12
520–800
100–160
12
520–700
100–135
12
600–800
120–160
12
700–800
135–160
08 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Firma Delphi.
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
Delphi 2003-07-15,
Niemcy RLPD1-03-0151
BR
RC
08
CCAB06LP1940T4
333
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 70, 72 i 140.
podCzerwony symbol ostrzegawczy
świetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
podświetla
Żółty symbol informacyjny
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z
innymi symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie
ABL*
70, 88
Układ oczyszczania
spalin
70
Niskie ciśnienie oleju
72
Hamulec postojowy
72, 127,
129
19, 72
Awaria w układzie
ABS
70, 126
Poduszki powietrzne
– SRS
70, 90
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
16, 72
Tylne światło przeciwmgielne włączone
Układ antypoślizgowy, DSTC
70, 181
Brak ładowania akumulatora
72
70
Awaria w układzie
hamulcowym
72, 126
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
19, 30,
72, 73
Niski poziom paliwa
w zbiorniku
70, 153
Ostrzeżenie, tryb
bezpieczeństwa
Informacja, przeczytać tekst na wyświetlaczu
70
Światła drogowe
włączone
70, 88
08
334
Strona
Lampki kontrolne i informacyjne w
zespole wskaźników
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Znaczenie
Strona
Lewe kierunkowskazy
70
Prawe kierunkowskazy
70
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
183, 187,
192
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
192
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
192, 196
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
192, 196
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
187
Czujnik radarowy*
192, 202
192
Kamera detekcyjna*,
czujnik laserowy *
202, 206,
208
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
188, 194
196, 202
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
188, 194
Automatyczne
hamowanie*, ostrzeganie o zbyt małym
odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), system ostrzegania o ryzyku kolizji
*
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
153
G025102
Symbol
08
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
335
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
08
336
Znaczenie
Strona
Układ ABL*
88
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Pliki audio
164
Katalog na płycie CD
164
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa strona
239
Słaby akumulator
153
Informacje drogowe
167
Hamulec postojowy
129
Telefon*
223, 228
Zestaw głośnomówiący Bluetooth TM *
223, 226
Asystent parkowania*
210
Czujnik deszczu*
97
Driver Alert System*
205, 206
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning *
206, 208
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning *
208
Driver Alert System*,
czas na przerwę
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
17
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
22, 23
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
23
08 Specyfikacje
08
337
09 Indeks alfabetyczny
09
A
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 144
Awaryjne holowanie samochodu............. 254
zaczep holowniczy............................. 255
AIRBAG ............................................... 20, 21
Amortyzator drgań................................... 250
Awaryjny rozruch silnika.......................... 117
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 185
czujnik radarowy................................. 189
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 191
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 333
AWD, napęd na wszystkie koła............... 124
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 88
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 88
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 182
Akumulator...................................... 294, 332
awaryjny rozruch silnika..................... 117
konserwacja........................................ 294
symbole na obudowie akumulatora. . . 294
symbole ostrzegawcze....................... 294
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
rozbrajanie............................................
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
testowanie działania autoalarmu..........
tymczasowe ograniczenie zakresu
monitorowania......................................
włączenie..............................................
338
60
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 148
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 183
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
118
119
249
254
Automatyczne blokowanie zamków.......... 54
61
60
61
61
43
61
61
61
60
AWD (napęd na dwie osie)....................... 124
Apteczka pierwszej pomocy ................... 269
Automatyczne myjnie.............................. 306
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 183
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 54
AUX.......................................................... 158
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 270
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 48
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 31
Bezpieczniki.............................................
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
297
298
305
297
297
Bioetanol E85.......................................... 241
Blokada antyalkoholowa.......................... 108
Blokada biegu wstecznego..................... 118
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 120
Blokada kierownicy.................................. 114
09 Indeks alfabetyczny
09
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu. 120
Czynnik chłodniczy.................................. 144
Dopuszczalna masa przyczepy............... 317
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 121
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dostosowanie.......................................... 116
Blokowanie/odblokowanie
od wewnątrz......................................... 54
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 224
wyciszanie mikrofonu......................... 224
zestaw słuchawkowy.......................... 222
Boczne poduszki powietrzne..................... 24
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 24
306
306
307
308
308
Dostosowywanie własności jezdnych..... 182
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 308
Dywaniki podłogowe............................... 220
D
DAB, struktura menu............................... 171
C
Całkowita blokada zamków....................... 57
czasowe wyłączanie............................. 57
wyłączanie............................................ 57
Całkowite otwarcie............................ 54, 144
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 13
Dach otwierany
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała....................................................
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego...................................................
otwieranie i zamykanie.......................
położenie wentylacyjne.......................
107
107
106
106
Dane techniczne silników........................ 320
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 144
Dmuchawa............................................... 147
Czujnik deszczu......................................... 97
Dolby Surround Pro Logic II.................... 158
Czujnik radarowy..................................... 185
ograniczenia funkcjonalne.................. 189
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 317
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 180
Dystrybucja powietrza..................... 145, 151
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
31
36
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................
surround.............................................
tylny panel sterowania........................
ustawienia...........................................
159
158
159
160
24
32
E
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 146
Elektryczne składanie lusterek................. 102
Elektryczne sterowanie szyb..................... 99
339
09 Indeks alfabetyczny
09
Elektrycznie sterowane okno dachowe... 106
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
obrotomierz.......................................... 70
prędkościomierz................................... 70
wskaźnik poziomu paliwa..................... 70
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 85, 136, 183, 228
31
H
36
33
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 13
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 50, 113
Emisja CO2 .............................................. 325
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 207
F
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 242
Filtr powietrza w kabinie.......................... 144
Filtr sadzy................................................ 243
FILTR SADZY PEŁN................................. 243
FM, struktura menu................................. 169
Fotel, patrz Siedzenia................................ 78
Fotel elektryczny........................................ 79
Fotelik dziecięcy........................................ 31
Gniazdo zapalniczki................................. 219
36
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 136
Emisja dwutlenku węgla.......................... 243
340
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
zalecane produkty................................
G
Geartronic................................................ 119
Głośność
dzwonek, telefon................................ 225
telefon................................................. 225
telefon/odtwarzacz............................. 225
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 220
przedni fotel........................................ 220
przestrzeń bagażowa......................... 246
Gniazdo słuchawkowe............................. 159
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych......................................................... 158
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 251
zdejmowany, wyjmowanie ................. 252
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 250
Hamulce................................................... 125
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 127
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 126
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 89
światło hamowania............................... 89
układ hamulcowy................................ 125
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 125
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 283
Wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 125
Hamulec postojowy................................. 127
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie.................................................... 127
niskie napięcie akumulatora............... 127
09 Indeks alfabetyczny
09
zwalnianie automatyczne................... 128
zwalnianie ręczne............................... 128
Jazda przez wodę.................................... 236
Hamulec zasadniczy................................ 125
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 317
nacisk na hak holowniczy................... 317
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 256
Jazda w warunkach zimowych................ 238
HomeLinkŸ .............................................. 130
K
I
Kabina pasażerska.................................. 218
Klimatyzacja..................................... 143, 148
czujniki................................................ 143
uwagi ogólne...................................... 143
Kluczyk...................................................... 40
Kluczyki zapłonu........................................ 76
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.....
dodatkowy kluczyk mechaniczny.........
funkcje..................................................
wymiana baterii.....................................
zasięg działania....................................
40
44
42
48
43
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 144
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 101
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 30
IDIS – inteligentny system informacyjny. . 230
Kamera detekcyjna.................................. 201
Immobilizer................................................ 40
Karta SIM................................................. 232
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 13
Katalizator................................................ 240
266
266
263
261
265
Integralny telefon..................................... 228
J
Jakość benzyny....................................... 241
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
236
236
237
248
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 254
Kierownica................................................. 85
elementy sterowania......................... 85, 136, 159, 183, 228
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 187
regulacja położenia kierownicy............. 85
Kierunkowskazy......................................... 90
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
Koła i ogumienie...................................... 260
Koło zapasowe........................................ 266
Tymczasowe koło zapasowe.............. 266
Komora silnika
olej...................................................... 280
płyn chłodzący.................................... 282
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 284
widok.................................................. 279
341
09 Indeks alfabetyczny
09
Kompas................................................... 105
kalibracja............................................ 105
ustawianie strefy................................. 105
Komputer pokładowy.............................. 178
Komunikaty i symbole aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 192
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 180
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 42
zasięg działania.............................. 43, 44
Komunikaty systemu BLIS....................... 215
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 208
patrz Komunikaty i symbole............... 192
Wspomaganie czujności kierowcy..... 206
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 308
Komunikaty błędów aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 192
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 196
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 140
342
72
72
72
72
72
72
72
Licznik przebiegu dziennego..................... 73
Konsola środkowa................................... 136
Luk do przewożenia nart......................... 247
Kontrola buksowania............................... 180
Lusterka boczne...................................... 102
Kontrola trakcji......................................... 180
Lusterko kosmetyczne....................... 92, 220
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 180
Książka telefoniczna................................ 230
Kurtyny powietrzne.................................... 26
M
Maks. obciążenie dachu ......................... 317
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 215
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 208
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem........................ 202
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 196
Wspomaganie czujności kierowcy..... 206
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa...............................................
zaciągnięty hamulec postojowy...........
L
Lakier, kod koloru.................................... 310
Manualna skrzynia biegów...................... 118
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 254
Laminowane szyby.................................... 99
Masa własna samochodu........................ 317
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 185
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 198
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 317
Lampki informacyjne i ostrzegawcze......... 70
Mocowanie toreb z zakupami ................. 245
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 282
09 Indeks alfabetyczny
09
Mycie samochodu................................... 306
O
N
Obręcze
czyszczenie........................................ 307
Nagrzewnica bloku silnika....................... 115
spalinowa............................................ 152
Nagrzewnica dodatkowa......................... 156
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 152
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
152
152
152
154
Nagrzewnica wspomagająca................... 156
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 124
Narzędzia................................................. 266
Nawiązywanie połączeń
działanie...................................... 224, 229
funkcje dostępne w trakcie telefonowania....................................................... 229
głośność rozmowy telefonicznej........ 230
oczekujące.......................................... 229
przychodzące............................. 224, 229
Niski poziom oleju.................................... 280
Numer IMEI.............................................. 231
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 169
konserwacja........................................ 260
naprawa przebitej opony.................... 270
opony kierunkowe.............................. 260
opony zimowe.................................... 262
rozmiary.............................................. 328
specyfikacje................................ 263, 328
własności jezdne................................ 260
wskaźniki zużycia opony.................... 261
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 54
od zewnątrz.......................................... 54
Opony zimowe......................................... 262
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 44
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 182
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 310
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany.......................................................... 107
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 321
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 197, 198
czujnik radarowy......................... 189, 198
Olej napędowy......................................... 241
Olej silnikowy................................... 280, 321
filtr....................................................... 280
klasa oleju........................................... 321
niekorzystne warunki eksploatacji...... 321
pojemności......................................... 321
Oparcia...................................................... 78
przedni fotel, obniżanie........................ 78
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 80
Opony
ciśnienie...................................... 268, 328
indeks prędkości................................ 263
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 197
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu....................... 194
Oświetlenie.............................................. 285
Aktywne reflektory ksenonowe............. 88
elementy sterujące................................ 91
oświetlenie asekuracyjne...................... 92
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia................................................... 92
343
09 Indeks alfabetyczny
09
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska............................................ 92
oświetlenie kabiny................................ 91
podświetlenie wskaźników................... 87
podświetlenie wyświetlacza................. 87
przednie światła przeciwmgielne.......... 89
regulacja zasięgu świateł przednich..... 87
specyfikacje żarówek......................... 291
światła drogowe/mijania....................... 87
światła pozycyjne/postojowe................ 89
tylne światło przeciwmgielne................ 90
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
Obudowa tylnego światła...................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
Światła drogowe, reflektory biksenonowe...................................................
światła postojowe...............................
światła przeciwmgielne.......................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
Tylna lampa zespolona – kierunkowskazy...................................................
285
288
287
288
290
289
290
290
287
287
288
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................. 130
PACOS....................................................... 22
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
PACOS, wyłącznik..................................... 22
Plamy....................................................... 308
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 144
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 283
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
Płyny, ilość............................................... 323
P
240
242
268
325
Pamięć ustawienia foteli............................ 79
Panel wyłączników oświetlenia.................. 87
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
149
143
149
306
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 18
Pasy bezpieczeństwa................................ 16
tylne siedzenie...................................... 18
286
Pielęgnacja samochodu.......................... 306
289
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 309
Oświetlenie asekuracyjne.......................... 92
344
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie..... 91
292
293
292
292
Płyny i oleje.............................................. 323
Podgrzewane dysze spryskiwaczy............ 98
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
148
147
103
103
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 161
Podnośnik................................................ 266
Podświetlenie wskaźników........................ 87
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 87
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 20
uaktywnianie/wyłączanie, PACOS........ 22
wyłącznik.............................................. 22
09 Indeks alfabetyczny
09
Pokrywa bagażnika
blokowanie/odblokowanie.................... 55
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 279
Polerowanie............................................. 307
Połączenia alarmowe............................... 228
Przednie siedzenie
Regulacja podparcia lędźwiowego....... 83
Sterowanie funkcją masażu.................. 83
Przedni fotel
Przesuwanie fotela – tył........................ 84
Połączenia telefoniczne................... 224, 229
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 66
kierownica po prawej stronie................ 68
połączenie USB....................................... 161
Przegrzanie silnika................................... 248
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 119
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 182
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej................... 201
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.... 97
Połączenia oczekujące............................ 229
Postępowanie w razie nieprawidłowości
aktywnej kontroli prędkości jazdy............ 191
Potwierdzenie zablokowania .................... 40
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia..................................................... 99
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 310
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 310
Program serwisowy................................. 278
Przebicie opony, patrz Opony................. 266
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 180
Przełączniki świateł.................................... 87
Przerywana praca wycieraczek................. 97
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 244
Przestrzeń bagażowa
dywanik............................................... 221
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 245
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 245
uwagi ogólne...................................... 244
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 245
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 317
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 43
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 86
Przyczepa................................................ 248
jazda z przyczepą............................... 248
przewód.............................................. 248
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ......... 93
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................... 93
Reflektory halogenowe......................... 93
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 17
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 103
R
Recyrkulacja............................................ 149
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego....................................... 93
Regulacja temperatury............................. 148
Regulacja ustawienia kierownicy............... 85
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 87
345
09 Indeks alfabetyczny
09
S
Skrzynka bezpieczników......................... 297
pod deską rozdzielczą........................ 302
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 198
Schowek chłodzący................................. 221
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 297
Symbole................................................... 181
lampki informacyjne.............................. 70
symbole informacyjne........................... 70
symbole ostrzegawcze......................... 70
Schowek.................................................. 221
Schowek na szklanki............................... 221
Smary....................................................... 323
Schowek podręczny................................ 219
Smary, ilość............................................. 323
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 55
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 282
Schowki w kabinie samochodu............... 218
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 293
szyby przedniej..................................... 98
Siedzenia................................................... 78
fotel z elektryczną regulacją................. 79
opuszczanie przedniego oparcia.......... 78
opuszczanie tylnego oparcia................ 80
podgrzewanie..................................... 147
wentylacja przednich foteli................. 146
zagłówek, tylny..................................... 81
Silnik
przegrzanie......................................... 248
uruchamianie...................................... 113
Skraplanie wody w reflektorach.............. 306
Skrzynia biegów....................................... 118
automatyczna..................................... 118
manualna............................................ 118
Skrzynia biegów Powershift............ 121, 254
Spryskiwacze szyby przedniej................... 98
Sterowanie funkcją masażu
przednie siedzenie................................ 83
Strefa martwa (BLIS)................................ 213
Struktura menu
DAB.................................................... 171
FM....................................................... 169
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 136
Surround.................................................. 158
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 17
Sygnał dźwiękowy..................................... 86
346
Symbole i komunikatu aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 192
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 208
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem........................ 202
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 196
Wspomaganie czujności kierowcy..... 206
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 19
System audio........................................... 158
funkcje................................................ 160
rozmieszczenie elementów................. 158
System Flexifuel....................................... 115
dostosowanie..................................... 116
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS.............................. 213
09 Indeks alfabetyczny
09
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 333
System poduszek powietrznych ............... 19
Światła przeciwmgielne
przednie................................................ 89
tył.......................................................... 90
połączenia przychodzące...................
rejestracja telefonu.............................
rozmieszczenie elementów integralnego telefonu......................................
sygnał dzwonka..................................
wiadomości tekstowe.........................
włączanie i wyłączanie........................
zestaw słuchawkowy..........................
224
223
228
230
230
228
222
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 27
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 27
Światła przeciwmgielne, włączanie/wyłączanie......................................................... 89
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 204
Światło ostrzegawcze
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 180
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 225
rejestracja telefonu............................. 223
zestaw słuchawkowy.......................... 222
T
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 143
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 299
Testowanie działania autoalarmu.............. 61
Tabliczki znamionowe.............................. 314
Transponder.............................................. 99
Tapicerka samochodu............................. 308
Trójkąt ostrzegawczy............................... 269
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 309
Tryb powypadkowy................................... 30
System wspomagający parkowanie........ 210
czujniki wspomagania parkowania..... 212
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne.................................................. 99
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 103
Szyby
laminowane/wzmacniane..................... 99
Szyby i lusterka wsteczne......................... 99
Ś
Światła awaryjne........................................ 90
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 87
Światła pozycyjne/postojowe.................... 89
Światła przednie...................................... 285
Światło hamowania.................................... 89
Telefon
Karta SIM............................................ 232
książka telefoniczna............................ 226
książka telefoniczna, skrót................. 226
nawiązywanie połączeń.............. 224, 225
odbieranie połączenia......................... 224
Timer........................................................ 149
Tylny panel sterowania
system audio...................................... 159
347
09 Indeks alfabetyczny
09
U
W
Układ antypoślizgowy.............................. 180
Wartość ciśnienia ECO............................ 268
Układ chłodzenia..................................... 236
Wentylacja............................................... 145
Układ klimatyzacji.................................... 148
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 102
kompas............................................... 105
na drzwiach........................................ 102
podgrzewanie..................................... 103
wewnętrzne........................................ 103
Wyłącznik zapłonu..................................... 76
Wymiary zewnętrzne................................ 316
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 180
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 27
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 50, 113
Ustawianie odstępu czasowego.............. 194
Usuwanie szronu..................................... 149
Uzupełnianie paliwa................................. 239
korek wlewu paliwa............................ 239
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 239
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 239
uzupełnianie paliwa............................ 239
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 293
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 103
automatyczne przyciemnienie............ 104
Woskowanie............................................ 307
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 66
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 43
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 204
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 182
Wycieraczki szyby przedniej...................... 97
czujnik deszczu.................................... 97
Wyloty powietrza..................................... 145
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 121
348
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 30
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 269
Wyposażenie do holowania..................... 250
specyfikacje........................................ 250
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 269
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 218
Wysoka temperatura silnika..................... 248
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 98
Wyświetlacze informacyjne....................... 69
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 42
Z
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 59
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 308
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................. 107
Zaczep holowniczy.................................. 255
09 Indeks alfabetyczny
09
Zagłówek
opuszczanie.......................................... 81
siedzenie środkowe, tył........................ 81
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 33
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 236
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 285
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 289
Załadunek samochodu
Przestrzeń bagażowa......................... 244
Zamki
automatyczne blokowanie zamków.....
blokowanie zamków.............................
odblokowanie.......................................
pokrywa bagażnika...............................
54
54
54
55
Zamknięcie schowków prywatnych........... 46
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 151
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 236
Zasłona przeciwsłoneczna....................... 101
Zawieszanie połączeń telefonicznych..... 229
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 182
Zegar
analogowy............................................ 75
Zegar, regulacja......................................... 74
Zespół wskaźników................................. 140
349
09 Indeks alfabetyczny
09
350
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,(+Eda^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising