Volvo S60 2014 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2014 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
01 Wprowadzenie
Wprowadzenie............................................
Volvo Sensus..............................................
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call*....................................
Informacje w internecie...............................
02 MY CAR
7
7
MY CAR....................................................
MY CAR – dostęp do opcji.......................
MY CAR – opcje menu..............................
MY CAR – Ustawienia samochodu...........
MY CAR – układy wspomagające kierowcę........................................................
MY CAR – Opcje systemowe....................
MY CAR – ustawienia
rozpoznawania głosu................................
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji...........
MY CAR – Informacje................................
03 System audio-telefoniczny
11
12
12
14
System audio-telefoniczny........................
System audio-telefoniczny – przegląd......
Obsługa systemu......................................
System audio-telefoniczny – obsługa
menu.........................................................
Tylny panel sterowania z gniazdami słuchawkowymi*............................................
Ulubione....................................................
Zapisywanie Ulubionych pozycji...............
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku.....................................................
Ogólne ustawienia systemu audio............
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku.........................
Ustawienia korektora................................
Ustawianie pozycji odsłuchu....................
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności.............
Radioodbiornik..........................................
Strojenie....................................................
Automatyczne strojenie radia...................
Lista stacji radiowych...............................
Ręczne strojenie radia..............................
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych..........................................................
01 02 03
2
8
9
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
16
17
18
20
20
23
24
24
27
30
30
31
31
32
33
33
34
34
34
35
35
36
36
37
Spis treści
Funkcje RDS.............................................
Komunikaty alarmowe..............................
Odbiór serwisów drogowych (TP).............
Funkcja EON (Enhanced Other Networks)........................................................
Odbiór serwisów informacyjnych – News.
Profil programu (PTY)................................
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY)...........................................
Informacja o profilu programowym (PTY).
Regulacja głośności dla priorytetowych
profili programów radiowych (PTY)...........
Informacje tekstowe..................................
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF)............................................................
Regionalne programy radiowe (REG)........
Przeszukiwanie zakresu............................
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS...............................................
Radio cyfrowe* (DAB)................................
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych)......................
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej.............................................................
Funkcja „DAB to DAB link”.......................
38
39
40
Radio cyfrowe* (DAB) – pasma radiowe...
Radio cyfrowe* (DAB) – podkanał.............
Radio cyfrowe* (DAB) – przywracanie
ustawień....................................................
Odtwarzacz multimedialny........................
CD/DVD*...................................................
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja....
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja............................
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.....
Odtwarzanie fragmentów utworów lub
plików audio..............................................
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio........................................
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja.
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD...........................................................
46
47
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja.................................. 56
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku.......................................... 57
03 03 03
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
46
46
DivX®
Video On Demand..........................
Ustawienia obrazu....................................
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny........................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*......
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*.................................................
47
47
48
48
49
50
51
51
51
52
53
53
53
54
56
Media Bluetooth®* ................................... 58
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*............................................... 59
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*.......... 60
Automatyczne podłączanie urządzenia
Bluetooth®*............................................... 61
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*...... 61
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*.......... 62
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*............ 63
Informacja o wersji Bluetooth®................. 63
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®.......... 63
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* Przegląd.................................................... 64
Połączenia telefoniczne............................ 65
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio.......................................
Książka telefoniczna.................................
Szybkie wyszukiwanie kontaktów.............
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej..................................................
Wyszukiwanie kontaktów..........................
66
66
67
68
69
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
Nowy kontakt............................................
Książka telefoniczna - szybkie wybieranie
numerów...................................................
Odbieranie wizytówki vCard.....................
Stan pamięci.............................................
Usuwanie książki telefonicznej.................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy..........................
Opcje językowe rozpoznawania poleceń
głosowych* przez telefon komórkowy......
Funkcje pomocnicze rozpoznawania
poleceń głosowych* przez telefon komórkowy..........................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Ustawienia
użytkownika i siła głosu............................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia
głosowe.....................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – szybkie polecenia.........................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Wybieranie
numeru......................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Wybieranie
numeru z rejestru połączeń.......................
70
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Połączenie z
kontaktem.................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – połączenie ze
skrzynką głosową.....................................
TV*.............................................................
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów...................................
TV* - Zarządzanie kanałami......................
Informacja o aktualnym programie TV*.....
Teletekst*..................................................
Zanik sygnału kanału TV*..........................
Nadajnik zdalnego sterowania*.................
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje.
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii........................................
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)*..................................
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – przegląd................
Słuchawki bezprzewodowe*.....................
Podłączanie źródła zewnętrznego do
zestawu RSE.............................................
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – ustawienia.............
78
System audio-telefoniczny – przegląd
menu......................................................... 95
Menu AM................................................... 95
Menu FM................................................... 96
Menu radia cyfrowego (DAB)*................... 96
Menu CD Audio......................................... 97
Dane CD/DVD........................................... 98
Menu DVD Video....................................... 98
Menu iPod................................................. 99
Menu USB............................................... 100
Menu Media Bluetooth............................ 101
Menu AUX............................................... 101
Zestaw głośnomówiący Bluetooth.......... 102
Menu TV.................................................. 103
Struktura menu – RSE*........................... 103
03 03 03
4
71
72
72
72
73
75
75
76
76
77
77
78
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
79
81
81
82
83
83
83
85
86
86
88
89
90
91
Spis treści
04 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 106
04
5
WPROWADZENIE
01 Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek
funkcji w samochodzie, należy najpierw
sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.
Dodatkowe zapytania należy kierować do
dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car
Corporation.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
01
Volvo Sensus
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy
określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz
www.volvocars.com.
Volvo Sensus to centrum osobistego
doświadczenia z Volvo. System Sensus
dostarcza informacji i rozrywki oraz umożliwia
obsługę funkcji, które mają ułatwić obsługę i
eksploatację samochodu.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia
przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Przebywając w samochodzie chcesz zachować kontrolę, a w dzisiejszym globalnie połączonym świecie oznacza to dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki w momencie
najbardziej odpowiednim dla Ciebie. System
Sensus łączy w sobie wszystkie rozwiązania,
zapewniające połączenie* ze światem zewnętrznym, umożliwiając jednocześnie kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu
funkcji różnych układów samochodu i pokazuje je na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej. Dzięki systemowi Volvo Sensus i
jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
kierowca może dokonać wielu osobistych
ustawień. Są one dostępne w menu ustawień
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
01 Wprowadzenie
||
samochodu, systemu audio-telefonicznego,
klimatyzacji itd.
01
Przegląd
W przypadku wyposażenia samochodu w
Volvo On Call, VOC ważne jest, aby zmienić
właściciela usługi.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
VOC to opcjonalna usługa umożliwiająca
zwiększenie bezpieczeństwa i wygody eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu, ważne jest aby zmienić również dane użytkownika usługi.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem
samochodu, takie jak system City Safety,
zamki i autoalarm, automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
*, NAV* i CAM* można włąMEDIA, TEL*,
czyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*,
nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich
rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Zamykanie usługi VOC
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek
jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od
wybranego wyposażenia i rynku.
Nawigacja* - NAV, patrz osobna Instrukcja obsługi.
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia samochodu – MY CAR, MY
CAR (Str. 11).
Samochodowe połączenie internetowe *, patrz dodatkowa instrukcja obsługi
(Sensus Infotainment).
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja
obsługi.
Kamera parkowania - CAM*, patrz
instrukcja obsługi.
1
8
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W razie zmiany własności należy skontaktować się z dealerem Volvo w celu zamknięcia
usługi VOC.
W przypadku zmiany własności ważne jest,
aby wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie do ustawień fabrycznych1, patrz
Zmiana właściciela.
Włączanie usługi VOC
Jest ważne, aby zmienić dane użytkownika
usługi VOC, żeby poprzedni właściciel nie
mógł z niej już korzystać. W przypadku
zmiany właściciela należy skontaktować się z
dealerem Volvo.
Powiazane informacje
•
Informacje w internecie (Str. 9)
01 Wprowadzenie
01
Informacje w internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia
logowanie do serwisu My Volvo - osobistej
strony internetowej dla właściciela i samochodu.
Kod QR
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie (aps) do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR
można pobrać ze stron internetowych np.
App Store, Windows Phone lub Google Play.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
lonym menu lub zapisać wybraną funkcję
w pamięci.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich
jak City Safety, zamki i autoalarm, automatyczna prędkość wentylatora, ustawienia
zegara itp.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
przewinąć w górę/dół opcje menu.
02
EXIT
Niektóre funkcje są standardowe, a inne
opcjonalne – ich zestaw zmienia się również
w zależności od rynku.
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w
momencie naciśnięcia EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
•
•
•
•
•
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Ponadto różne efekty uzyskuje się w przypadku krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.
Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (widok głównego
źródła), z którego dostępne są wszystkie
funkcje/menu samochodu.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej konsoli lub pokrętło na kierownicy,
aby wybrać/zaznaczyć opcję w podświet-
11
02 MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
02
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do funkcji menu
jest wskazany w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić
jej ustawienia:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła, a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
3. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło
– wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
12
5. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu zawierające dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi
lub Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i
nacisnąć pokrętło – w pustym kwadraciku
obok danej opcji pojawi się krzyżyk.
7. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu
krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub
jednym długim naciśnięciem.
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku elementów sterowania w konsoli środkowej (Str. 11): OK/MENU, EXIT i pokrętła
TUNE.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – opcje menu (Str. 12)
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Moje S601
Statyst.
podróży2
DRIVe3/Tryb
hybrydowy2
Syst. wspom.
Ustawienia
Moje S601
MY CAR
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj
włączyć lub wyłączyć.
DRIVe3
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
• Start/Stop
Dostępne są tu informacje o działaniu
funkcji Start/Stop.
• Ekologiczny sposób jazdy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Hybrid2
MY CAR
1
2
3
Tryb hybrydowy
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modelu V60 Plug-in Hybrid.
Dotyczy modeli S60, V60, XC60, S80 i V70/XC70.
Dostępne są tu informacje dotyczące układów napędowych samochodu. Wybrać jeden
z następujących tematów:
• Przepływ mocy
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy, oraz jak wygląda przepływ siły
napędowej.
Ustawienia
MY CAR
Oto struktura menu:
Poziom 1 menu
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby
jazdy samochodu.
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Statystyka podróży2
MY CAR
Statystyka podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o
średnim zużyciu energii elektrycznej i paliwa.
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre
funkcje są standardowe, a inne opcjonalne –
ich zestaw zmienia się również w zależności
od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Układy wspomagające kierowcę
Wył.: Pusta kratka.
MY CAR
•
Syst. wspom.
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów wspomagających kierowcę.
02
Poziom 2 menu
• Tryby jazdy
• Ekologiczny sposób jazdy
Ustawienia
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku
OK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przycisku EXIT.
}}
13
02 MY CAR
||
Menu
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR –
Ustawienia samochodu (Str. 14)
02
• Systemy wspomagania kierowcy,
patrz MY CAR – układy wspomagające
kierowcę (Str. 16)
MY CAR – Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY
CAR dostępnych jest wiele funkcji między
innymi pamięć kluczyka do samochodu oraz
ustawienia blokowania drzwi.
• Opcje systemowe, patrz MY CAR –
Ustawienia pojazdu
• Ustawienia rozpoznawania głosu,
Pamięć kluczyka do samochodu
Opcje systemowe (Str. 17)
patrz MY CAR – ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 18)
• Ustawienia audio, patrz Obsługa systemu (Str. 24)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR
– Ustawienia klimatyzacji (Str. 20)
• Preferowane (FAV) - przypisanie zwykle
używanej funkcji w MY CAR do przycisku
FAV, patrz Ulubione (Str. 30)
• Volvo On Call, opisane w oddzielnej
instrukcji.
• Informacja, patrz MY CAR – Informacje
(Str. 20)
Powiazane informacje
•
•
Wył.
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Złóż lusterka
Pochyl lewe lusterko
Ustawienia oświetlenia
Ustawienia blokowania
Sygnalizacja świetlna zablokowania
Aut. blokowanie drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Dostęp bezkluczykowy
Wł.
Wył.
Sygnalizacja świetlna odblokowana
Wł.
Wył.
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
Wszystkie drzwi
30 sek.
Odblokowanie dowolnych drzwi
60 sek.
Drzwi po tej samej stronie
90 sek.
Drzwi przednie
14
Aktywuj jeden raz
Pochyl prawe lusterko
Wł.
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 12)
Zredukowana ochrona
02 MY CAR
Opóźnienie wyłącz. świateł
Dodatkowe światła
Wył.
Wł.
30 sek.
Wył.
60 sek.
90 sek.
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji (Str.
20)
•
MY CAR – Informacje (Str. 20)
02
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Ostrzeganie o zbyt
niskim ciśn. w oponach
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Kalibracja ciśn. w oponach
Wł.
Wył.
•
Opór przy obrac. kierownicy
Mały
Tymczasowy ruch lewostronny
Średni
Wł.
Wył.
lub
Tymczasowy ruch prawostronny
Wł.
Wył.
Aktywne doświetlanie zakrętów
Wł.
Wył.
Duży
Przywrócenie ustawień stand. pojazdu
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 16)
•
•
MY CAR – Opcje systemowe (Str. 17)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 18)
15
02 MY CAR
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
02
Ustawienia układów wspomagających kierowcę w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. układ ostrzegania o ryzyku kolizji i
układ monitorowania pasa ruchu.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Wył.
Zwiększona czułość
Systemy wspomagania kierowcy
Wł.
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Wł.
Lane Keeping Aid
Wył.
Lane Keeping Aid
Krytyczny odstęp
Wł.
Duży
Wył.
Normalny
Mały
Opcje sys. wspomagania
Pełny zakres funkcji
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wł.
Wył.
16
Wył.
DSTC
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Wył.
BLIS
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Wł.
Tylko asystent kierowania
Wył.
Pokaż znaki drogowe
Lane Departure Warning
Wł.
Tylko wibracje
Wył.
Lane Departure Warning
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Driver Alert
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
02 MY CAR
Powiazane informacje
•
•
•
•
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
MY CAR – Opcje systemowe (Str. 17)
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 18)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji (Str.
20)
•
MY CAR – Informacje (Str. 20)
MY CAR – Opcje systemowe
Ustawienia systemowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i
wersja językowa.
Opcje systemowe
Godzina
Tutaj można nastawić zegar w zespole
wskaźników.
Format czasu
Pokaż teksty pomocnicze
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
opisu objaśniającego aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
MPG (UK)
MPG (US)
12h
km/l
24h
l/100km
Wygaszacz ekranu
Jednostka temperatury
Wł.
Celsius
Wył.
Fahrenheit
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym czasie braku aktywności obraz na
ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony,
a w jego miejsce pojawi się pusty ekran.
02
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Aktualna zawartość ekranu zostanie
wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty
jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu wyświetlacza.
Język
Wybór języka dla opisów menu.
17
02 MY CAR
||
Poziomy głośności
Głośność wyj. wskazówek głosowych
Głośność wspom. parkow. - przód
02
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu
Opcja menu ustawień rozpoznawania głosu w
menu źródłowym MY CAR zawiera takie funkcje, jak Voice tutorial oraz lista poleceń ustawień rozpoznawania głosu.
(Głośność wyj. wskazówek głosowych:
tylko z zainstalowanym systemem nawigacji Volvo*).
Ustawienia rozpoznawania głosu
Standard. wartości ustaw. syst.
Tutaj można wysłuchać informacji głosowych na temat sposobu działania systemu.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Voice tutorial
Powiazane informacje
•
•
18
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 16)
•
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 18)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji (Str.
20)
•
MY CAR – Informacje (Str. 20)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
Navigation
Navigation repeat instruction
Navigation go to address
Polecenia ogólne
Help
Cancel
Voice tutorial
Opcje menu wymienione w grupie Polecenia dla telefonu stanowią przykładowe
dostępne polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym telefonem komórkowym
wyposażonym w technologię Bluetooth®.
Więcej szczegółowych informacji – Zestaw
głośnomówiący Bluetooth®* - Przegląd
(Str. 64).
Opcje menu wymienione w grupie Polecenia nawigacyjne pokazują przykładowe
dostępne polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym systemem nawigacji Volvo*.
02 MY CAR
Voice user setting
Ustawienia standardowe
User 1
User 2
Istnieje tutaj możliwość utworzenia drugiego profilu użytkownika – jest to przydatne w przypadku, gdy samochód/system
będzie regularnie używany przez więcej niż
jedną osobę. Ustawienia standardowe
włącza ustawienia fabryczne.
Voice training
Użytkownik 1
Użytkownik 2
Opcja Voice training umożliwia systemowi rozpoznawania poleceń głosowych
zapoznanie się z głosem i wymową kierowcy. Na ekranie wyświetlana jest pewna
liczba zwrotów, które kierowca powinien
wypowiedzieć na głos. Gdy system zapozna się ze sposobem mówienia kierowcy,
wyświetlanie zwrotów zostanie przerwane.
Następnie można wybrać np. pozycję User
1 w opcji Voice user setting, by system
wiedział, którego użytkownika ma słuchać.
Głośność wyj. wskaz. głosowych
Na ekranie pojawia się funkcja regulacji
głośności i należy wtedy wykonać następujące czynności:
1. Wyregulować głośność za pomocą
pokrętła.
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji (Str.
20)
•
MY CAR – Informacje (Str. 20)
02
2. Przeprowadzić próbny odsłuch za
pomocą OK.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zapisać
ustawienie i wyjść z menu.
Voice POI list
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna, a jej zawartość zależy od rynku. Na liście tej można
zapisać maksymalnie 30 ulubionych obiektów.
Opcja menu Voice POI list jest dostępna
tylko w wersji z zainstalowanym systemem
nawigacji Volvo*. Więcej informacji na
temat obiektów i rozpoznawania poleceń
głosowych – patrz osobna instrukcja
obsługi.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 16)
•
MY CAR – Opcje systemowe (Str. 17)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
19
02 MY CAR
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji
02
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR
obsługują takie funkcje, jak np. prędkość
dmuchawy i recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej szyby
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzewanie kierownicy
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
MY CAR (Str. 11)
Kod DivX® VOD
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
Wersja oprogr. Bluetooth w samoch.
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 16)
Wersja mapy i oprogramowania
•
•
MY CAR – Opcje systemowe (Str. 17)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
MY CAR – Informacje (Str. 20)
•
•
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 18)
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzew. fotela kierowcy
Wł.
Wył.
20
MY CAR – Informacje
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera
takie pozycje, jak Liczba kluczyków oraz
numer VIN.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Tylko w samochodach z systemem nawigacji Volvo* - patrz osobna instrukcja
obsługi.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 16)
•
•
MY CAR – Opcje systemowe (Str. 17)
MY CAR – ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 18)
02 MY CAR
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
MY CAR – Ustawienia klimatyzacji (Str.
20)
02
21
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny obejmuje radioodbiornik (Str. 34), odtwarzacz multimedialny
(Str. 47) , odbiornik TV (Str. 79)* oraz
opcję komunikacji z telefonem komórkowym
(Str. 63) *. Informacje są prezentowane na
5- lub 7-calowym* ekranie, który znajduje się
w górnej części konsoli środkowej. Sterowanie funkcjami umożliwiają przyciski przy kierownicy, przyciski na konsoli środkowej pod
ekranem lub nadajnik zdalnego sterowania
(Str. 83) *. W pewnych przypadkach telefonem komórkowym można także sterować za
pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 73).
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym
razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I
lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed
wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania
bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
1
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
Audyssey MultEQ1
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
03
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system
Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy
światowy poziom odtwarzania dźwięku.
Powiazane informacje
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
oraz symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
•
System audio-telefoniczny – przegląd
(Str. 24)
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 31)
•
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Ustawienia obrazu (Str. 53)
Ulubione (Str. 30)
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
23
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny – przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i
jego podzespołów.
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
Obsługa systemu (Str. 24)
03
Wejścia AUX3 i USB4 do podłączania
zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 54)
(np. odtwarzacza iPod®).
Przyciski w kierownicy*.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Ekran wyświetlacza. Ekran wyświetlacza
jest dostępny w dwóch rozmiarach: 5 i 7
cali. W instrukcji pokazano ekran 7calowy.
Tylny panel sterowania (Str. 30) z gniazdem słuchawkowym*.
Wejście A/V-AUX*.
3
4
24
Dotyczy tylko systemu Performance
Nie dotyczy systemu Performance
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obsługa systemu
Do obsługi systemu audio-telefonicznego
służą przyciski na konsoli środkowej oraz niektóre przyciski sterujące przy kierownicy.
Informacje są prezentowane na ekranie, który
znajduje się w górnej części konsoli środkowej.
03 System audio-telefoniczny
rozdziałami6. Długie naciśnięcie powoduje
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp
do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie
itd.). Więcej informacji można znaleźć w
punkcie Ogólne ustawienia systemu audio
(Str. 32) .
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE – krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*)
włącza i wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć
dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/
wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje przechodzenie między utworami na płycie, zapamiętanymi stacjami radiowymi5 lub
5
6
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Jeśli funkcja RADIO lub MEDIA jest już
aktywna, to naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie widoku
źródła. Jeśli funkcja TEL* lub NAV* jest już
aktywna, to naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej
pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli
aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie menu
wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA).
Strzałka po prawej stronie ekranu jest
wyświetlana, gdy są dostępne niższe
poziomy menu.
03
TUNE – obrócenie pokrętła na kierownicy
lub w konsoli środkowej powoduje przechodzenie między utworami/folderami na płycie,
stacjami radiowymi i telewizyjnymi*, kontaktami w książce telefonicznej* lub opcjami na
ekranie wyświetlacza.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu, przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/
odrzuca rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone znaki. Długie naciśnięcie włącza
widok normalny lub, jeśli widok ten jest już
aktywny, najwyższy poziom menu (widok
głównych źródeł), gdzie są dostępne te same
przyciski głównych źródeł co w konsoli środkowej (6).
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
03 System audio-telefoniczny
||
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
03
FAV – – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na
często używaną funkcję (np. FM, AUX). Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ulubione (Str. 30).
MUTE7 – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego lub włączyć ponownie dźwięk, jeśli był
wyłączony.
Rozpoznawanie poleceń głosowych8 –
nacisnąć, aby włączyć funkcję rozpoznawania
poleceń głosowych (dla telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub dla systemu nawigacyjnego*).
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
7
8
26
Dotyczy samochodów bez systemu nawigacji.
Dotyczy samochodów z systemem nawigacji*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny – obsługa
menu
które przyciski sterujące przy kierownicy.
Informacje są prezentowane na ekranie, który
znajduje się w górnej części konsoli środkowej.
Do obsługi systemu audio-telefonicznego
służą przyciski na konsoli środkowej oraz nie-
03
}}
27
03 System audio-telefoniczny
||
03
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk głównego źródła, (2) Widok normalny, (3) Menu skrótów/
źródła, (4) Szybkie menu, (5) Menu źródła.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Do poruszania się w obrębie menu źródła
28
używać elementów sterowania TUNE, OK/
MENU, EXIT i przycisku głównego źródła (1).
Dostępne funkcje, System audio-telefoniczny
– przegląd menu (Str. 95).
03 System audio-telefoniczny
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy z pokrętłem*,
elementów tych można użyć zamiast elementów sterowania na konsoli środkowej
(TUNE, OK/MENU, EXIT), Obsługa systemu (Str. 24).
Menu i widoki na ekranie wyświetlacza
03
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Przycisk głównego źródła – nacisnąć,
aby zmienić źródło główne lub wyświetlić
menu skrótów/źródła dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
Menu skrótów/źródła – zawiera często
używane opcje menu dla źródeł głównych,
np. TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu
przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
Widok źródła – do poruszania się w obrębie menu (dostępny po naciśnięciu przycisku
OK/MENU).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
29
03 System audio-telefoniczny
03
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
® albo za pośrednictwem Bluetooth (Str.
59).
Istnieje możliwość podłączenia słuchawek i
słuchania innego źródła, które wybiera się za
pomocą tylnego panelu sterowania.
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie
słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co najmniej 102 dB.
Uruchomienie/wyłączenie
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem MODE. Wyłączenie panelu następuje po
długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz
z wyłączeniem silnika.
Przewijanie lub wyszukiwanie do
przodu i do tyłu
Ulubione
Często używane funkcje można zapisać (Str.
31) jako pozycje ulubione. Dotyczy to między
innymi funkcji radia, multimedialnych, kamery
wstecznej oraz menu MY CAR, w którym
można obsługiwać wiele funkcji samochodu,
takich jak nastawianie zegara lub działanie
zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.
W celu ich ponownego wywołania wystarczy
nacisnąć przycisk FAV.
Naciśnięcia przycisku (2) powodują przechodzenie między utworami/plikami audio na płycie lub wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej.
Ograniczenia
Źródłem audio (np. FM1, AM, Płyta), którego
zawartość jest odtwarzana przez głośniki, nie
można sterować za pomocą tylnego panelu
sterowania.
VOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
MODE – Wybrać jedną z opcji AM, FM1,
FM2, DAB1*, DAB2*, Płyta, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* lub Włącz/Wyłącz.
Informacje na temat połączenia za
pośrednictwem AUX lub USB* (Str. 56)
30
Aby możliwe było wybranie źródła audio za
pomocą przycisku MODE i odtworzenie jego
zawartości, źródło to musi być dostępne i
podłączone w samochodzie.
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
Obsługa systemu (Str. 24)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania w pamięci często używanych funkcji,
które będzie można następnie włączyć,
naciskając FAV. Można wybrać ulubione
ustawienie (np. Korektor graficzny) dla każdej z poniższych funkcji:
W trybie RADIO:
03 System audio-telefoniczny
•
•
•
AM9
Zapisywanie Ulubionych pozycji
FM1/FM2
Często używane funkcje można zapisać jako
pozycje ulubione (Str. 30). W celu ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć przycisk
(Str. 24) FAV.
DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
•
•
•
•
•
•
PŁYTA
USB*
Odtwarzacz iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i
zapisać pod przyciskami MY CAR, CAM*, i
NAV*. Ulubione funkcje można również
wybrać i zapisać pod przyciskiem MY CAR.
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
MY CAR (Str. 11)
W celu zapisania danej funkcji w pozycji Ulubione należy:
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(FM1, Płyta, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
jedną z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU,
aby zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp
do zapamiętanej funkcji można uzyskać, naciskając krótko FAV.
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str.
14)
System audio-telefoniczny –
ustawienia dźwięku
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku, ale można go dostosować do
indywidualnych preferencji.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
03
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja
takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony
wysokie i Korektor graficzny ma wyłącznie
za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.
Aktywacja redukcji szumów10
Samochód jest wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika
9
10
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Dotyczy określonych silników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
31
03 System audio-telefoniczny
||
w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem
systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu wykrywają rozpraszający uwagę hałas,
po czym system audio włącza funkcję przeciwszumową w celu jego wytłumienia.
03
Ogólne ustawienia systemu audio
• Surround11 – Funkcję tę można włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera ustawienie zapewniające
optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle
na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy
DPLII i
. Jeżeli nagrania dokonano w
technologii Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie,
a na ekranie wyświetlacza pojawi się
. Po wyłączeniu funkcji dostępne
jest 3-kanałowe odtwarzanie stereo.
Ogólne ustawienia audio systemu audio-telefonicznego.
Nacisnąć przycisk (Str. 24) SOUND, aby
uzyskać dostęp do menu ustawień audio
(Tony niskie, Tony wysokie itd.). Za
pomocą SOUND lub OK/MENU przewinąć
do żądanego ustawienia (np. Tony wysokie).
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za pomocą OK/MENU.
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
Mikrofony w dachu samochodu - ich lokalizacja
oraz ilość może się różnić, w zależności od
modelu samochodu.
UWAGA
Nie należy zakrywać mikrofonu samochodu: w przeciwnym razie z systemu
audio może rozlec się buczenie.
Powiazane informacje
•
32
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 33)
•
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 34)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer*11 – Natężenie dźwięku z
głośnika niskotonowego.
• Środek w układzie DPL IIŚrodek w
układzie 3-kan.11 – Głośność dla głośnika centralnego.
• DPL II surround11, 12 – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
03 System audio-telefoniczny
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 31)
•
System audio-telefoniczny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 33)
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych
preferencji.
Dotyczy to następujących funkcji:
•
•
•
•
Ustawienia korektora (Str. 33)
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 34)
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności (Str.
34)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 57)
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 31)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
32)
Ustawienia korektora
Ustawić korektor13 i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać
dostęp do menu Ustawienia audio i
wybrać Korektor graficzny.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
03
3. Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby
potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Powiazane informacje
•
•
•
11
12
13
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 33)
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
Nie dotyczy systemu Performance
33
03 System audio-telefoniczny
Ustawianie pozycji odsłuchu
odsłuchu14
Pozycję
można ustawiać w celu
optymalizacji odtwarzania dźwięku według
indywidualnych preferencji.
03
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej.
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie
samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują
zarówno przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca
się opcję optymalizacji dla obu przednich
miejsc. Do wyboru opcji służy menu
Ustawienia audio Pole akustyczne.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Powiazane informacje
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 31)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 33)
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości radiowych AM15 i FM, a w niektórych
wersjach również odbiór radiowy w systemie
transmisji cyfrowej (DAB) (Str. 44)*.
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Informacje na temat obsługi radioodbiornika
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu
(Str. 24) i Obsługa menu (Str. 27).
Radio AM16/FM
•
•
•
•
14
15
16
34
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Strojenie (Str. 35)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 37)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 43)
Funkcje RDS (Str. 38)
03 System audio-telefoniczny
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Radio cyfrowe* (DAB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 45)
Strojenie
Radio automatycznie utworzy listę (Str.
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany. Strojenie może
być aktywowane automatycznie (Str. 35) lub
ręcznie (Str. 36).
UWAGA
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 46)
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu
kraju znajduje się samochód.
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 37)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 43)
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 46)
Radio cyfrowe* (DAB) – pasma radiowe
(Str. 46)
•
Radio cyfrowe* (DAB) – podkanał (Str.
47)
•
Radio cyfrowe* (DAB) – przywracanie
ustawień (Str. 47)
Automatyczne strojenie radia
36)17
Powiazane informacje
•
Funkcja wyszukuje następną/poprzednią
dostępną stację radiową.
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na
konsoli środkowej (lub w zespole przycisków przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
03
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 35)
Ręczne strojenie radia (Str. 36)
Radioodbiornik (Str. 34)
Powiazane informacje
•
17
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
35
03 System audio-telefoniczny
Lista stacji radiowych
UWAGA
listę18
Radio automatycznie utworzy
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest
obecnie odbierany. Umożliwia to odnalezienie
stacji podczas jazdy na obszarze, na którym
kierowca nie zna stacji radiowych ani ich
częstotliwości.
03
•
•
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1. Wybrać pasmo radiowe (np. FM1).
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja
jest zaznaczona na liście większymi literami.
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym
kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na
liście.
4. Potwierdzić wybór przyciskiem OK/
MENU.
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej
stacji jest słaby, radioodbiornik może
nie być w stanie dokonać aktualizacji
listy stacji. Jeżeli do tego dojdzie,
należy nacisnąć przycisk INFO (gdy
lista stacji jest pokazywana na
wyświetlaczu), aby przejść na strojenie
ręczne i nastawić częstotliwość. Jeżeli
lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku, aby ponownie wyświetlić
listę i nacisnąć INFO w celu przełączenia.
Lista zniknie z ekranu wyświetlacza po upływie kilku sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku
i nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby przejść do strojenia ręcznego (Str.
36) (lub wrócić ze strojenia ręcznego do
funkcji listy stacji).
Powiazane informacje
•
18
19
36
Nie dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Strojenie (Str. 35)
Ręczne strojenie radia
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych (Str. 36)19, ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE
wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym
sygnale na danym obszarze. Gdy wyświetlana jest lista stacji, nacisnąć przycisk INFO
na konsoli środkowej, aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to wybrać częstotliwość z listy wszystkich dostępnych częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Innymi słowy, jeżeli podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE zostanie obrócone o
jeden skok, częstotliwość zmieni się np. z
93,3 to 93,4 MHz, itd.
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
03 System audio-telefoniczny
UWAGA
Przy ustawieniu fabrycznym radioodbiornik
automatycznie wyszukuje stacje na obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz punkt „Lista stacji”).
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Często słuchane stacje radiowe można zapisać w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku INFO na konsoli środkowej w czasie wyświetlania listy stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on
w trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić
pokrętło TUNE o jeden skok (w celu
wyświetlenia pełnej listy stacji) i nacisnąć
przycisk INFO.
Należy pamiętać, że naciśnięcie INFO, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz Obsługa
systemu (Str. 24).
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 35)
Automatyczne strojenie radia (Str. 35)
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków pamięci, w
tym czasie dźwięk zostaje wyłączony, ale
powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza20. Funkcję
można włączyć/wyłączyć w trybie AM/FM w
opcji menu AM Menu Pokaż
zaprogramowane stacje lub FM Menu
Pokaż zaprogramowane stacje.
03
Radio FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM/FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 35).
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 35).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków pamięci, w
tym czasie dźwięk zostaje wyłączony, ale
powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza20. Funkcję
można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji
20
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
37
03 System audio-telefoniczny
||
menu FM Menu
stacje.
UWAGA
Pokaż zaprogramowane
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez
standard DAB.
Radio cyfrowe* (DAB)
03
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji
dla każdego pasma długości fal radiowych.
Dla odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz
ma 2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się
poprzez długie naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej informacji można znaleźć
w punkcie Radio FM powyżej. Przełączanie
na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 35)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze
kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany
podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od
listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza20. Funkcję
można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w
opcji menu Menu DAB Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
20
38
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcje RDS
Radioodbiornik z RDS może automatycznie
przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór
np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych
(PTY).
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować
następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub
wiadomości.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z
systemu RDS lub wykorzystują tylko część
jego funkcji.
03 System audio-telefoniczny
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej
stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku.
Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz
CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane.
Następuje przełączenie na odbiór żądanego
programu z ustaloną wcześniej głośnością
(Str. 42). Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty
alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP),
serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje o ustawieniach funkcji przerywania transmisji (EON Distant i EON Local), patrz punkt
EON (Str. 40). Nacisnąć EXIT, aby wrócić
do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć OK/
MENU, aby skasować komunikat.
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Komunikaty alarmowe
Informacje tekstowe (Str. 42)
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny jest tekst ALARM! na ekranie
wyświetlacza.
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF) (Str. 43)
•
Regionalne programy radiowe (REG) (Str.
43)
•
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS (Str. 44)
Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani
przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego.
03
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 38)
Powiazane informacje
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 39)
•
Funkcja EON (Enhanced Other Networks)
(Str. 40)
•
Odbiór serwisów informacyjnych – News
(Str. 40)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str.
40)
39
03 System audio-telefoniczny
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
03
O włączeniu funkcji informuje symbol TP.
Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie
wyświetlacza świeci się jasnym światłem, w
przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu TP.
Funkcja EON (Enhanced Other
Networks)
Odbiór serwisów informacyjnych –
News
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika
radiowego, w jakich przypadkach ma następować automatyczne przełączanie na odbiór
serwisów, komunikatów lub programów podczas odbioru innego źródła dźwięku.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów informacyjnych.
–
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Powiazane informacje
•
21
40
Funkcje RDS (Str. 38)
Ustawienie fabryczne.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM, wybierając jedną z opcji w menu
FM Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant21 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
O włączeniu funkcji informuje tekst NEWS.
–
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
Powiazane informacje
•
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia wiadomości
Wiadomości.
Funkcje RDS (Str. 38)
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 38)
03 System audio-telefoniczny
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
PTY można wybierać różne rodzaje programów radiowych, np. muzykę pop lub
poważną muzykę klasyczną. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone do kanałów transmitujących dany
rodzaj audycji.
Funkcję PTY można wybrać w trybie FM i
DAB. Gdy funkcja jest włączona, na ekranie
widoczny jest symbol PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór
transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Wyszukiwanie radiowych profili
programowych (PTY)
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
Funkcja PTY w trybie DAB
Profil programu można wybrać w trybie DAB
w menu Menu DAB Filtry PTY. W celu
anulowania wyboru profilu programowego:
–
Funkcja PTY w trybie FM
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów
w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na
ekranie wyświetlacza widoczny jest
odpowiedni symbol.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link” (Str.
46).
Powiazane informacje
•
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 41)
•
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 42)
•
Regulacja głośności dla priorytetowych
profili programów radiowych (PTY) (Str.
42)
•
Funkcje RDS (Str. 38)
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
03
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
–
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Powiazane informacje
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Informacja o profilu programowym (PTY)
(Str. 42)
Funkcje RDS (Str. 38)
41
03 System audio-telefoniczny
Informacja o profilu programowym
(PTY)
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu. Na ekranie może
być widoczna informacja o profilu programowym aktualnej stacji np. muzyka pop lub
poważna muzyka klasyczna. Funkcja PTY jest
dostępna w trybie FM i DAB.
03
Informacja o profilu programowym w
trybie FM
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Pokaż tekst PTY.
Regulacja głośności dla
priorytetowych profili programów
radiowych (PTY)
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie wyświetlacza22. Informacje tekstowe mogą być
wyświetlane w trybie FM i DAB.
Informacje tekstowe w trybie FM
–
Powiazane informacje
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Funkcje RDS (Str. 38)
Informacja o profilu programowym w
trybie DAB
Informacje tekstowe w trybie DAB
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Pokaż
radiotekst.
UWAGA
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”.
Jeżeli jedna z nich zostanie włączona, gdy
jest już włączona druga, to wcześniej włączona funkcja zostanie automatycznie
wyłączona. Obie funkcje można wyłączyć.
Powiazane informacje
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Wyszukiwanie radiowych profili programowych (PTY) (Str. 41)
Funkcje RDS (Str. 38)
Powiazane informacje
•
•
22
42
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu Pokaż
radiotekst.
Funkcje RDS (Str. 38)
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
03 System audio-telefoniczny
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości (AF)
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji radiowej.
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia
silnego nadajnika może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone
Częstotliwość alternatywna (AF).
Regionalne programy radiowe (REG)
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby.
Funkcja ta automatycznie wyszukuje dostępne
stacje radiowe, uwzględniając ewentualne
ustawienia filtrowania profili programów (PTY).
O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
Po znalezieniu stacji następuje przełączenie
na jej odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w
zwykły sposób, Zapamiętywanie dostępnych
stacji radiowych (Str. 37).
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone REG.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 38)
–
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/DAB* i
wybrać opcję FM Menu
Przeszukiwanie lub Menu DAB
Przeszukiwanie.
–
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM/DAB* i
wybrać opcję FM Menu
Przeszukiwanie, AM Menu
Przeszukiwanie lub Menu DAB
Przeszukiwanie.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 38)
03
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy
zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym profilu programowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
03
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej. Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie
FM, wybierając opcję FM Menu
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia FM.
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe* (DAB)
Funkcje RDS (Str. 38)
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z
uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Brak sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
•
Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
•
Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Powiazane informacje
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 45)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 46)
•
•
Radioodbiornik (Str. 34)
•
•
•
•
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 37)
Przeszukiwanie zakresu (Str. 43)
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 46)
03 System audio-telefoniczny
•
Radio cyfrowe* (DAB) – pasma radiowe
(Str. 46)
•
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Radio cyfrowe* (DAB) – podkanał (Str.
47)
•
Zapisywanie grup kanałów (Programowanie
grup transmisyjnych) radia cyfrowego (DAB).
Radio cyfrowe* (DAB) – przywracanie
ustawień (Str. 47)
Powiazane informacje
•
•
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 46)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup
transmisyjnych, które są dostępne w jego
obrębie.
03
Podczas tej operacji tworzona jest lista
wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista
ta nie ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu Menu DAB Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie
można także przeprowadzić w następujący
sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
2. Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
45
03 System audio-telefoniczny
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej dla
odbioru radiowego w systemie transmisji
cyfrowej (DAB).
03
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna posiada nazwę, która jest wyświetlana
w górnej części ekranu wyświetlacza. Gdy
zostanie wybrana nowa grupa transmisyjna,
wyświetlana nazwa zmieni się.
•
Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również filtrować, wybierając rodzaj programu (Filtry PTY), Profil programu (PTY)
(Str. 41).
Powiazane informacje
•
•
•
23
46
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie grup transmisyjnych) (Str. 45)
Funkcja „DAB to DAB link”
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w
przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na
odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie
kanałów, w której sygnał jest silniejszy.
Zmiana grupy kanałów może następować z
pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy
przerwaniem odbioru na dotychczasowym
kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Monitorowanie stacji DAB.
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Radio cyfrowe* (DAB) – pasma
radiowe
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych23.
• Band III – obejmuje zasięgiem większość
obszarów.
• LBand – dostępne jedynie na niewielu
obszarach.
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór
pasma nie wpływa na zapisane w pamięci
informacje.
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Pasmo DAB.
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
03 System audio-telefoniczny
Radio cyfrowe* (DAB) – podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej
strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza
. Z kolei podkanał
widoczny jest symbol
jest identyfikowany za pomocą symbolu - z
lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.
Nacisnąć
kanałów.
, aby uzyskać dostęp do pod-
Radio cyfrowe* (DAB) – przywracanie
ustawień
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonać w trybie DAB w menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
Powiazane informacje
•
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD* oraz z
podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku
za pośrednictwem wejścia AUX/USB* lub
przesyłane strumieniowo pliki audio z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem
Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą pokazywać audycje TV* i posiadać opcję komunikacji z telefonem komórkowym * za pośrednictwem Bluetooth®.
03
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego
innego.
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Powiazane informacje
•
Radio cyfrowe* (DAB) (Str. 44)
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
Informacje na temat obsługi odtwarzacza
multimedialnego można znaleźć w punkcie
Obsługa systemu (Str. 24) i Obsługa menu
(Str. 27).
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 23)
Media Bluetooth®* (Str. 58)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
47
03 System audio-telefoniczny
•
•
•
03
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy (Str. 73)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 53)
CD/DVD*
Odtwarzacz multimedialny (Str. 47) może
odtwarzać płyty CD/DVD24 zarówno tłoczone
fabrycznie, jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i
nawigacja
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 24). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami audio i/lub wideo24.
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD24.
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się Płyta, nacisnąć przycisk
OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej odtwarzanie rozpocznie
się automatycznie, w przeciwnym razie na
ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlony
komunikat Włóż płytę. Włożyć wtedy płytę,
stroną zadrukowaną do góry. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie.
Wypalane samodzielnie płyty DVD24 z plikami audio i/lub wideo.
Więcej informacji na temat obsługiwanych
formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 53).
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności
od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty
Nacisnąć przycisk wysuwania (Str. 24) , aby
wysunąć płytę.
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym
przez około 12 sekund, po czym ze względu
na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
24
48
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
też możliwe za pomocą menu25 – nacisnąć
przycisk OK/MENU, wybrać Play/Pause.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja (Str. 49)
Odtwarzanie i przeglądanie nagranych płyt z
plikami audio/video26.
Powiazane informacje
•
•
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 50)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 51)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 53)
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
25
26
27
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
03
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki audio są opatrzone symbolem
,
, a foldery
pliki wideo26 mają symbol
.
symbol
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana27 fol-
Nie dotyczy audio CD.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
49
03 System audio-telefoniczny
03
||
deru następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca
tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, a
następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza
multimedialnego zostanie włożona płyta
zawierająca zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 51)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 53)
•
DivX® Video On Demand (Str. 53)
Powtórz folder
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz
folder
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powiazane informacje
•
•
50
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 50)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu.28
/
,
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aby szybko przewinąć pliki audio lub wideo
do przodu lub do tyłu.
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być
przewijane z różnymi prędkościami. Aby
zwiększyć prędkość szybkiego przewijania
plików wideo do przodu/do tyłu, należy raz za
/
. Zwolnić
razem naciskać przyciski
przycisk, aby wrócić do oglądania z normalną
prędkością.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
03 System audio-telefoniczny
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Odtwarzanie płyt wideo DVD i
nawigacja
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio.29
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek30.
Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki
lub pliki audio z wybranego źródła:
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD31 na
ekranie wyświetlacza może pojawić się menu
płyty. Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór
napisów, języka i scen.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
•
Media Bluetooth®* (Str. 58)
28
29
30
31
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
•
Media Bluetooth®* (Str. 58)
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 24). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
03
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
03 System audio-telefoniczny
||
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).
Kąt kamery do odtwarzania płyt
wideo DVD
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena32.
Powiazane informacje
W trybie Płyta wybrać opcję Menu płyty
Ustawienia zaawansowane Kąt.
•
•
03
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo
DVD służą przyciski numeryczne w konsoli
środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać
rozdział i wrócić do punktu początkowego
(jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie
rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
•
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD (Str. 52)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja (Str. 49)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 50)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 51)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 53)
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście
tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i
52
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
03 System audio-telefoniczny
DivX® Video On Demand
Ustawienia obrazu34
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX®
VOD33 z płyt CD/DVD, urządzeń USB lub
iPod®.
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
Kod rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR, patrz MY CAR (Str. 11).
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja (Str. 49)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać
Ustawienia obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD*
UWAGA
03
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych
płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie
nie może zostać zagwarantowane i może
dojść do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Powiazane informacje
•
•
32
33
34
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny (Str. 23)
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
03 System audio-telefoniczny
||
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3, wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx, avi,
asf
03
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja (Str. 49)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB*
Do systemu audio można podłączyć (Str.
56) zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod®
lub odtwarzacz MP3.
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
A
B
C
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można
je odtwarzać za pośrednictwem gniazda
USB.
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
A
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Powiazane informacje
54
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 48)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 51)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem gniazda USB można następnie obsługi-
03 System audio-telefoniczny
wać35 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie
można sterować z samochodu.
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w
którym można umieścić przewody, dzięki
czemu nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu pokrywy.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może
odczytać do 1000 folderów, z których
każdy może zawierać maksymalnie 254
podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
35
UWAGA
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się
korzystanie z przewodu przedłużającego
USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod®.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób
możliwość jednoczesnego podłączenia wielu
urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB
dokonuje się w trybie USB w menu Menu
USB Wybierz urządzenie USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe
było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie USB
Removable device/Mass Storage Device.
03
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 57)
iPod®
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
03 System audio-telefoniczny
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej.
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie wyświetlacza widoczny
będzie komunikat Odczytywanie USB w
toku. Zależnie od struktury plików i ich liczby,
wczytywanie może trochę potrwać.
03
UWAGA
System współpracuje z większością
modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku
wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone
urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu
(może to mieć miejsce, jeżeli podłączone
urządzenie nie jest zgodne ze standardem
USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądane
źródło dźwięku USB, iPod lub AUX,
nacisnąć przycisk OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
wyświetlacza pojawi się komunikat
Podłącz urządzenie USB.
Powiazane informacje
•
•
56
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
(Str. 54)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja (Str. 56)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja36.
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 24). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
,
Pliki audio są opatrzone symbolem
, a foldery
pliki wideo37 mają symbol
.
symbol
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana38 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich plików w bieżącym folderze.
System automatycznie wykrywa i zmienia
ustawienie, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie
odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak
ustawienia, gdy do gniazda USB zostanie
podłączone urządzenie zawierające zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz
kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu
plików.
Funkcja wyszukiwania36
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
03 System audio-telefoniczny
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z
literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery
lub znaku przybliża nas do celu poszukiwania.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz
folder39
też możliwe za pomocą menu40 – nacisnąć
przycisk OK/MENU, wybrać Play/Pause.
Powiazane informacje
•
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB* (Str. 56)
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
(Str. 54)
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 50)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 51)
1. Nacisnąć OK/MENU
•
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz
folder
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)
•
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 53)
•
DivX® Video On Demand (Str. 53)
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE,
odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy. Zwiększenie głośności
lub ponowne naciśnięcie przycisku MUTE
powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb pauzy jest
36
37
38
39
40
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Ustawić głośność zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 54). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na
zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu.
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPod®), to podłączone w ten sposób
źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np.
radio). Można to skorygować, ustawiając
głośność dla sygnału wejściowego:
03
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać
parę sekund lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPod®.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
03 System audio-telefoniczny
||
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
03
Media Bluetooth®*
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth®41 i
może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio
transmitowane strumieniowo przez urządzenia
zewnętrzne posiadające technologię
Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i
palmtopy.
Powiazane informacje
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth®
musi być zgodny z profilami Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
Odtwarzacz powinien korzystać z profilu
AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji
1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje
mogą nie działać.
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 60).
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji
parametrów dźwięku można wykorzystać
przyciski na konsoli środkowej lub w zespole
przycisków na kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
58
Po podłączeniu w samochodzie telefonu
komórkowego możliwe jest również zdalne
sterowanie pewnymi funkcjami telefonu, Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 63).
Obsługa poszczególnych funkcji jest możliwa
po przełączeniu głównych źródeł TEL i
MEDIA.
UWAGA
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 33)
Funkcje i elementy sterowania Media Bluetooth®.
41
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku,
trzeba najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny w samochodzie w tryb Bluetooth.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem
Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
03 System audio-telefoniczny
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików audio (Str. 51)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth®42 i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu (Str. 60).
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać (Str. 61). Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików
audio z podłączonego urządzenia.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Media
Bluetooth®*
03
(Str. 58)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie wyświetlacza. Aby połączyć się z
innym urządzeniem, nacisnąć EXIT i wybrać
opcję zmiany urządzenia (Str. 61).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Możliwe jest również ręczne odłączenie(Str. 62) urządzenia.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 63). Samochód nie będzie
wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
42
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
03 System audio-telefoniczny
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać. Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia.
03
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
58) odbywa się w ten sam sposób, ale
zaczyna się od głównego źródła MEDIA.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna
z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony, nacisnąć przycisk TEL na konsoli
środkowej.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może
zostać przerwana. W takim przypadku
należy odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia Bluetooth®* (Str. 63), a następnie
podłączyć go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od
tego, czy było ono podłączane w przeszłości.
Opcje połączenia przedstawione poniżej
zakładają, że urządzenie jest podłączane
(rejestrowane) po raz pierwszy i nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje połączenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str.
60
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wyświetlacza samochodu.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z
niego sterowane.
Podłączenie nie powiodło się, nacisnąć dwukrotnie przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z
metodą 2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Przełączyć samochód w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®. Obrócić pokrętło
TUNE, by wybrać opcję Ustawienia
telefonu, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU, wybrać opcję Wykrywalny i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
03 System audio-telefoniczny
2. Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z instrukcjami.
3. Wprowadzić opcjonalny kod PIN w urządzeniu zewnętrznym, a następnie wybrać
opcję podłączenia.
4. Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie wprowadzić ten sam kod PIN za
pomocą klawiatury w konsoli środkowej
samochodu.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego
nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje
wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się zarejestrowane(Str. 60)
i ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne,
jego podłączenie nastąpi automatycznie.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie wyświetlacza. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne, system
spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało
skojarzone wcześniej.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym
urządzeniem(Str. 60) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia(Str. 61).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń,
można zmienić podłączone urządzenie na
inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane(Str. 60) w samochodzie.
Zmiana urządzenia
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
03
2. Nacisnąć MEDIA, wybrać Bluetooth, a
następnie Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu Bluetooth®,
patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
03 System audio-telefoniczny
||
2. Nacisnąć przycisk TEL, a następnie
wybrać Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
03
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*
Bluetooth®
Urządzenie
zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Telefon można
również odłączyć ręcznie.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu
drzwi43.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (str. (Str. 63)). Samochód nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować
urządzenia.
Ręczne odłączanie telefonu
Telefon można odłączyć ręcznie w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Rozłącz telefon.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre
telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
43
62
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
Media Bluetooth®* (Str. 58)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
03 System audio-telefoniczny
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie Bluetooth®* nie będzie już używane,
można je usunąć (wyrejestrować) z pamięci
samochodu. Samochód nie będzie wówczas
automatycznie lokalizować urządzenia.
Usuwanie urządzenia multimedialnego
Nacisnąć przycisk MEDIA, wybrać Bluetooth
Usuń urządzenie Bluetooth. Obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać urządzenie, które
ma zostać usunięte i potwierdzić przyciskiem
OK/MENU.
Usuwanie telefonu
Nacisnąć przycisk TEL, wybrać Menu
telefonu Usuń urządzenie Bluetooth.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
Informacja o wersji Bluetooth®
Pokazuje aktualną wersję
chodu.
Bluetooth®
•
•
samo-
Aktualną wersję systemu Bluetooth® w samochodzie można wyświetlić z głównych źródeł
MEDIA lub TEL:
•
Menu Bluetooth Wersja oprogr.
Bluetooth w sam..
•
Menu telefonu Ustawienia telefonu
Wersja oprogram. Bluetooth w poj..
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
Bluetooth® do systemu audio-telefonicznego44 w sposób bezprzewodowy.
03
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Media Bluetooth®* (Str. 58)
Powiazane informacje
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Obsługa systemu (Str. 24)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
Media Bluetooth®* (Str. 58)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 60).
System audio-telefoniczny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu
komórkowego. Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także możliwość strumie-
44
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
03 System audio-telefoniczny
||
niowej transmisji plików audio z telefonu lub
innego urządzenia multimedialnego podłączonego przez Bluetooth®, Media Bluetooth®*
(Str. 58). Obsługa poszczególnych funkcji jest
możliwa po przełączeniu głównych źródeł
TEL i MEDIA.
UWAGA
03
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli
telefon jest już podłączony, to naciśnięcie
przycisku TEL spowoduje wyświetlenie menu
skrótów zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu. Symbol
oznacza, że telefon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania (Str. 71). Ewentualnie
w widoku normalnym obrócić pokrętło
TUNE w prawo, aby uzyskać dostęp do
książki telefonicznej lub w lewo, aby
uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki
telefonicznej, Książka telefoniczna (Str.
66).
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* Przegląd
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®*.
3. Nacisnąć OK/MENU.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* Przegląd (Str. 64)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
•
•
Połączenia telefoniczne (Str. 65)
•
Informacja o wersji Bluetooth® (Str. 63)
Bluetooth®
Zestaw głośnomówiący
Ustawienia audio (Str. 66)
1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlacza widoczny jest symbol
oraz że
funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
-
Przyciski sterujące przy kierownicy
Panel sterowania w konsoli środkowej
Powiazane informacje
•
•
•
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
03 System audio-telefoniczny
Połączenia telefoniczne
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za
pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w
tryb oczekiwania).
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie,
nacisnąć EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane automatycznie.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie roz-
mowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji
menu Menu telefonu Wszystkie
połączenia:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
sowej, który można następnie wywołać,
naciskając długo przycisk 1.
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Numer mailbox
Zmień numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Powiazane informacje
•
•
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Połączenie z
kontaktem (Str. 78)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Wybieranie
numeru z rejestru połączeń (Str. 78)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – połączenie ze
skrzynką głosową (Str. 79)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio (Str. 66)
•
Książka telefoniczna (Str. 66)
Połączenia odebrane
Wybierane numery
03
Poczta głosowa
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki gło-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
03 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio
System zapewnia możliwość regulacji głośności połączenia, głośności systemu audio
oraz głośności sygnału dzwonka oraz zmiany
sygnału dzwonka.
Głośność rozmowy
03
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby sprawdzić
głośność dźwięku. Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki
i poziom głośności Dzwonki Sygnał
połączenia 1, itd.
UWAGA
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Wycisz
radio/media.
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki
i poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
45
66
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu45, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna
Istnieją dwie książki telefoniczne. Są one połączone w samochodzie i wyświetlane jako
jedna książka.
•
Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy
podłączony jest telefon, z którego ta
książka została pobrana.
•
Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie,
niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon komórkowy jest podłączony do
samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w samochodzie, to przed nazwą
kontaktu w książce telefonicznej jest
.
wyświetlany symbol
03 System audio-telefoniczny
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w
którymś z wpisów w książce telefonicznej
telefonu komórkowego spowodują utworzenie nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być
, a funkcja głoświdoczny jest symbol
nomówiąca musi być w trybie telefonu.
System audio-telefoniczny przechowuje kopię
książki telefonicznej każdego zarejestrowanego telefonu. Książkę telefoniczną można
automatycznie skopiować do systemu audiotelefonicznego w czasie każdego połączenia
z systemem.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Pobierz
książkę telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
•
Szybkie wyszukiwanie kontaktów (Str.
67)
•
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej (Str. 68)
•
•
•
Wyszukiwanie kontaktów (Str. 69)
•
•
•
Nowy kontakt (Str. 70)
Książka telefoniczna - szybkie wybieranie
numerów (Str. 71)
Odbieranie wizytówki vCard (Str. 72)
Stan pamięci (Str. 72)
Usuwanie książki telefonicznej (Str. 72)
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów.
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru
i nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol >, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer
niż numer wybrany jako domyślny, należy
obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć
OK/MENU.
03
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do
wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu. Funkcje przycisków, Tabela znaków
dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 68).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części
listy, która zawiera kontakty na literę M.
67
03 System audio-telefoniczny
||
Obsługa systemu (Str. 24)
Tabela znaków dla klawiatury w
konsoli środkowej
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
Powiazane informacje
•
•
•
Książka telefoniczna (Str. 66)
Przycisk
Powiazane informacje
•
•
DEFÈÉ3
•
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy
dużymi i małymi literami.
68
#*
ABCÅÄÆÀÇ2
GHIÌ4
Uwagi ogólne
+0pw
Uwagi ogólne
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
03
Przycisk
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Książka telefoniczna (Str. 66)
03 System audio-telefoniczny
Wyszukiwanie kontaktów
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 66).
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Obracać
TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
pokrętło46
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Menu telefonu
Książka telefoniczna Szukaj.
46
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce
telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
123/ABC
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
Prowadzi do książki telefonicznej (3). Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać kontakt i
nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić zapisane numery i
inne informacje.
03
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków
(1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak
wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
}}
69
03 System audio-telefoniczny
||
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Nowy kontakt
Dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
03
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
2. Obracać pokrętło47 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie wyświetlacza.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną
z opcji (patrz objaśnienie w poniższej
tabeli) na liście (1) i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
47
70
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
03 System audio-telefoniczny
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie wyświetlacza (1) i nacisnąć OK/MENU. Następnie wprowadzić
numer telefonu w sposób opisany powyżej.
Do przełączania między
małymi i wielkimi literami służy
przycisk OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie
kursora do pola wprowadzania
(2) u góry ekranu wyświetlacza.
Kursor można teraz przenieść
za pomocą pokrętła TUNE w
odpowiednie miejsce, aby na
przykład wstawić dodatkowe
litery lub usunąć litery za
pomocą przycisku EXIT. Aby
możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/
MENU.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać
opcję Zapisz kontakt w menu, aby zapisać
kontakt.
123/AB
C
Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk
OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/
MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji
Dodaj kontakt za pomocą
przycisk OK/MENU.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Książka telefoniczna (Str. 66)
Książka telefoniczna - szybkie
wybieranie numerów
Funkcja umożliwia zapisanie numerów szybkiego wybierania w książce telefonicznej (Str.
66) w celu łatwiejszego połączenia z danym
numerem lub kontaktem.
W trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
03
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
numerem szybkiego wybierania nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
71
03 System audio-telefoniczny
03
Odbieranie wizytówki vCard
Stan pamięci
Usuwanie książki telefonicznej
Odbieranie elektronicznej wizytówki biznesowej (vCard) w książce telefonicznej (Str. 66)
samochodu.
Wyświetlanie stanu pamięci książki telefonicznej (Str. 66).
Kasowanie książki telefonicznej (Str. 66) w
samochodzie.
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód musi być widoczny w systemie
Bluetooth®. Funkcję tę włącza się w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Odbierz vCard.
UWAGA
Powiazane informacje
•
•
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Powiazane informacje
•
•
72
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
63)
03 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych48
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo.
UWAGA
•
•
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
Bluetooth®. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth®, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 63).
System nawigacji Volvo posiada
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat rozpoznawania głosowego i
poleceń głosowych służących do
obsługi tego systemu.
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo* bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w
formie dialogu, podczas którego użytkownik
wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System
rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw głośnomówiący Bluetooth® (patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* - Przegląd (Str. 64)) i
udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
48
Korzystanie z rozpoznawania poleceń
głosowych
03
Przyciski w kierownicy.
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi
zostać skojarzony i połączony z zestawem
głośnomówiącym Bluetooth®. W przypadku
wydania polecenia głosowego telefonowi,
gdy nie jest podłączony żaden telefon komórkowy, system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat rejestrowania i podłączania telefonu komórkowego, Rejestracja
urządzenia Bluetooth®* (Str. 60).
•
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system i zainicjować dialog prowadzony za
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 System audio-telefoniczny
||
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie wyświetlacza
w konsoli środkowej najczęściej używane
polecenia.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) –
w odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
03
•
•
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu muszą być zamknięte.
•
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
•
•
niewypowiadanie żadnego słowa
•
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Powiazane informacje
•
•
74
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* Przegląd (Str. 64)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 59)
•
Opcje językowe rozpoznawania poleceń
głosowych* przez telefon komórkowy (Str.
75)
•
Funkcje pomocnicze rozpoznawania
poleceń głosowych* przez telefon komórkowy (Str. 75)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Ustawienia
użytkownika i siła głosu (Str. 76)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
03 System audio-telefoniczny
•
Nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych(Str. 24) i wypowiedzieć
polecenie „Voice tutorial”.
Funkcje pomocnicze umożliwiają zapoznanie
się z działaniem układu oraz ułatwiają wuczanie głosu i akcentu użytkownika systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
•
Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Opis menu, patrz MY CAR (Str. 11).
•
Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
•
Uczenie się głosu: Funkcja, która
pozwala systemowi poleceń głosowych
nauczyć się rozpoznawania głosu i
akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu dwóch użytkowników.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć
jakąś lekcję i przejść do następnej, nacisnąć
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć
się do poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
Opcje językowe rozpoznawania
poleceń głosowych* przez telefon
komórkowy
Funkcje pomocnicze rozpoznawania
poleceń głosowych* przez telefon
komórkowy
Dostępne wersje językowe funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 73)* przez telefon komórkowy można sprawdzić i wybrać w
menu MY CAR, MY CAR – ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 18).
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
. Zmiany języka dokonuje się
symbolem –
w menu MY CAR, MY CAR (Str. 11).
Powiazane informacje
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Dostęp do funkcji pomocniczych można
uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na
panelu przycisków sterujących w konsoli
środkowej, a następnie obracając pokrętło
TUNE w celu wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany.
03
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Uczenie się głosu
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Można wybrać pomiędzy Użytkownik 1 lub
Użytkownik 2. Opis menu, MY CAR (Str. 11).
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika
za pomocą opcji Voice user setting.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy (Str. 73)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy Ustawienia użytkownika i siła głosu
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia
głosowe
Profil użytkownika oraz siłę głosu można ustawić w menu, MY CAR (Str. 11).
Do sterowania telefonem komórkowym można
użyć wcześniej zdefiniowanych poleceń głosowych.
•
03
•
Ustawienia użytkownika – Można ustawić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą
opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Można wybrać pomiędzy User 1
lub User 2. Opis menu, MY CAR (Str. 11).
Głośność głosu – Można zmienić w
menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Głośność wyj.
wskazówek głosowych. Opis menu, MY
CAR (Str. 11).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy (Str. 73)
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 73).
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlacza zostaną wyświetlone najczęściej używane
polecenia. Tekst wyszarzony lub podany w
nawiasach nie jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem,
może przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka
sposobów
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
•
„Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
lub
•
76
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
„Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
03 System audio-telefoniczny
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy (Str. 73)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – szybkie
polecenia
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy Wybieranie numeru
Korzystając z rozpoznawania poleceń głosowych* przez telefon komórkowy można użyć
kilku zaprogramowanych wcześniej szybkich
poleceń.
Sposób wypowiadania numerów podczas
korzystania z rozpoznawania poleceń głosowych przez telefon komórkowy.
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Opis menu,
MY CAR (Str. 11).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć) nie są rozpoznawane przez system, np.
nie można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11
(jedenaście).
03
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj numer
lub
Telefon, Wywołaj numer
Odpowiedź systemu
Numer?
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) składających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę,
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 System audio-telefoniczny
||
system powtórzy je, po czym należy powiedzieć „Dalej”.
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
•
03
Można także zmienić numer, wypowiadając polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany numer telefonu).
Powiazane informacje
•
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy Wybieranie numeru z rejestru
połączeń
Funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
przez telefon komórkowy można użyć do
nawiązania połączenia za pomocą rejestru
połączeń.
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
Funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
przez telefon komórkowy można użyć do
nawiązania połączenia z wybranym kontaktem.
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Obsługa systemu (Str. 24)
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
lub
lub
Telefon, Wywołaj kontakt
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Powiazane informacje
•
•
78
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy - Połączenie
z kontaktem
Obsługa systemu (Str. 24)
Telefon > Wywołaj kontakt
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
•
Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na wyświetlaczu w
ponumerowanych wierszach i system
poprosi użytkownika o wybranie numeru
wiersza.
•
Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy –
połączenie ze skrzynką głosową
Funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
przez telefon komórkowy można użyć do
połączenia ze skrzynką głosową.
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie Bluetooth®, Połączenia telefoniczne (Str. 65).
TV*
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej
około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk
jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się
ponownie po zatrzymaniu samochodu.
03
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
lub
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy – polecenia głosowe (Str. 76)
Funkcje TV, przegląd.
Podstawowe informacje na temat obsługi,
Obsługa systemu (Str. 24) oraz punkt
Obsługa menu (Str. 27).
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze
standardem DVB-T. System nie odbiera
programów telewizyjnych nadawanych za
pośrednictwem sygnału analogowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 System audio-telefoniczny
||
UWAGA
03
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się ponownie po
zatrzymaniu samochodu.
W samochodach z systemem RSE tylne
ekrany nie zostają wyłączone.
Oglądanie telewizji
–
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego
produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe
do innego miasta, nie ma pewności, że
zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
przeprowadzić ponowne wyszukiwanie i
zapisać nową listę kanałów; patrz Zapamiętywanie dostępnych kanałów TV (Str.
81).
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika
telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
UWAGA
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się TV, nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
•
•
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z
tych kanałów został już zapisany w
pamięci, to po prawej stronie nazwy
kanału zostanie wyświetlony jego numer
w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby
wybrać żądany kanał i nacisnąć OK/
MENU.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do
Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego
przeprowadzenia wyszukiwania.
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
/
.
krótko przyciski
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
•
80
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 81)
Informacja o aktualnym programie TV*
(Str. 82)
Teletekst* (Str. 83)
Ustawienia obrazu (Str. 53)
Zanik sygnału kanału TV*. (Str. 83)
03 System audio-telefoniczny
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista
zapamiętanych kanałów
Po wyszukaniu, dostępne kanały TV są zapisywane na liście zapamiętanych kanałów.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub
więcej krajów, zostaną one pokazane
na liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądany kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana
kanału (Str. 79).
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
TV* (Str. 79)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 81)
TV* - Zarządzanie kanałami
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się
zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV Sortowanie
zaprogr. kanałów.
03
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który
ma zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu w danym kraju, na przykład po przyjeździe do innego miasta, nie ma pewności,
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 System audio-telefoniczny
||
że zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i
zapisać w pamięci nową listę.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
03
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać
Automatyczne strojenie i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana
kanału (Str. 79).
wania nie wpływa na listę zapamiętanych
kanałów.
Informacja o aktualnym programie
TV*
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie TV w menu Menu TV Przeszukiwanie.
Nacisnąć przycisk (Str. 24) INFO, aby
wyświetlić informację o aktualnym programie
oraz następnym programie i godzinie jego
rozpoczęcia.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
TV* (Str. 79)
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie
kanały dostępne w aktualnym miejscu
pobytu. Po znalezieniu kanału następuje przełączenie na jego odbiór, a po upływie około
10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
Wyszukiwanie można zatrzymać przyciskiem
EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na
aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszuki-
82
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Naciskając ponownie przycisk INFO, można
czasem uzyskać dodatkowe informacje na
temat bieżącego programu, takie jak godzina
rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki
opis.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
TV* (Str. 79)
03 System audio-telefoniczny
Teletekst*
Zanik sygnału kanału TV*.
Nadajnik zdalnego sterowania*
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
W przypadku zaniku sygnału oglądanego
kanału TV następuje zamrożenie obrazu. Gdy
sygnał powróci, obraz będzie ponownie
wyświetlany prawidłowo.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.
Należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Obsługa systemu (Str. 24)
Jeśli zostaje wyświetlony komunikat Brak
sygnału, szuka, jest to spowodowane
wykryciem przez system braku sygnału
wszystkich kanałów TV. Jedną z możliwych
przyczyn jest przekroczenie granicy, które
powoduje, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W takim przypadku należy
zmienić kraj na właściwy zgodnie z opisem,
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81).
TV* (Str. 79)
Powiazane informacje
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.
Powiazane informacje
•
•
•
W przypadku zaniku sygnału oglądanego
kanału TV następuje zamrożenie obrazu.
Krótko potem pojawia się komunikat, który
informuje o zaniku sygnału oglądanego
kanału TV i że trwa jego ponowne wyszukiwanie. Gdy sygnał powróci, wyświetlanie kanału
TV zostaje natychmiast wznowione. W czasie
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
•
•
03
Obsługa systemu (Str. 24)
TV* (Str. 79)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 System audio-telefoniczny
||
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku (Str. 24)
INFO w konsoli środkowej.
Jeżeli samochód jest wyposażony w tylne
ekrany* i ma być obsługiwany jeden z nich,
należy wybrać odpowiedni ekran za pomocą
nadajnika zdalnego sterowaprzycisku
nia. Następnie wycelować nadajnik w kierunku odbiornika podczerwieni ekranu, który
ma być obsługiwany, Zestaw multimedialny
dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – przegląd (Str. 88).
03
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
UWAGA
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nadajnika w
nacisnąć najpierw przycisk
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
84
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) –
w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
(Str. 85)
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii (Str. 86)
03 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Przycisk
Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana
ścieżki/utworu
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Przycisk
Uwagi ogólne
Uwagi ogólne
Informacja o aktualnym programie, utworze itp. Wykorzystywany również wtedy,
gdy dostępnych jest więcej
informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Menu
Przełączanie między:
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
L = Lewy tylny ekran*
F = Przedni ekran
R = Prawy tylny ekran*
Przechodzenie w górę/w dół
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w prawo/w
lewo
Potwierdzenie wyboru lub
przejście do systemu menu
wybranego źródła
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/
utworu
Odtwarzanie/pauza
03
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik (np. FM1)
Uwagi ogólne
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 24)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Zatrzymanie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego
sterowania systemu audio-telefonicznego.
UWAGA
03
Okres trwałości baterii wynosi normalnie
od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Powiazane informacje
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Zestaw multimedialny dla pasażerów
tylnych siedzeń (RSE)*
Zestaw RSE to zestaw multimedialny dla
pasażerów tylnych siedzeń, który umożliwia
m.in. oglądanie materiałów wideo, słuchanie
muzyki i radia, oglądanie telewizji* lub podłączenie innych urządzeń zewnętrznych (np.
konsoli do gier).
Zestaw RSE jest całkowicie zintegrowany z
systemem audio-telefonicznym samochodu i
może być używany jednocześnie z innymi
funkcjami tego systemu.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach
korzystają np. z wejścia A/V-AUX lub oglądają
telewizję* i dźwięk transmitowany jest przez
słuchawki (Str. 89), kierowca oraz pasażer
na przednim fotelu mogą w tym czasie
korzystać z samochodowego radioodbiornika
lub odtwarzacza multimedialnego. W odtwarzaczu multimedialnym może być jednak
odtwarzana tylko jedna płyta na raz. Istnieje
możliwość odtwarzania muzyki np. z odtwarzacza iPod® lub transmisji strumieniowej plików audio za pośrednictwem łącza Bluetooth®.
Zestawem RSE można sterować z przedniego ekranu (kontrola rodzicielska).
Na każdym z ekranów TV można wyświetlać
lub odtwarzać różne materiały z różnych źródeł. Istnieje także możliwość wyświetlania lub
odtwarzania materiałów z tego samego źródła
86
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
na jednym lub kilku ekranach (przednim, prawym tylnym i lewym tylnym). Nie jest możliwe
odtwarzanie materiału wideo ze źródła USB
podczas odtwarzania płyty CD lub DVD.
WAŻNE
Umieszczając w pojeździe bagaż lub duże
przedmioty, należy upewnić się, że pozostała wystarczająca ilość miejsca na ekrany
TV w zagłówkach, aby nie doszło do ich
zarysowania lub uszkodzenia. Podczas
załadunku przykryć ekrany TV odpowiednim materiałem.
I lub II. Podczas rozruchu silnika samochodu
odtwarzanie filmu zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego uruchomieniu. Informacje
na temat położeń kluczyka można znaleźć w
Instrukcji obsługi.
UWAGA
W przypadku długiego użytkowania (przez
ponad 10 minut) przy wyłączonym silniku,
poziom naładowania akumulatora pojazdu
może spaść do tak niskiego poziomu, że
nie będzie możliwe uruchomienie silnika.
W takim przypadku na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat.
UWAGA
Ekrany TV i nadajnik zdalnego sterowania
nie działają w bardzo niskich i wysokich
temperaturach – „budzą się” one dopiero
wtedy, gdy układ klimatyzacji wytworzy w
kabinie temperaturę odpowiednią dla ich
pracy.
UWAGA
Soczewkę odbiornika podczerwieni należy
regularnie czyścić wilgotną ściereczką,
ponieważ zabrudzona soczewka wpływa
negatywnie na działanie nadajnika zdalnego sterowania.
Pobór energii, pozycje kluczyka
Zestaw działa wyłącznie przy pracującym silniku lub gdy wybrane jest położenie kluczyka
nego z tylnych ekranów. Z przedniego ekranu
można włączyć źródło dla jednego z tylnych
ekranów, a także dokonywać pewnych ustawień dla obu tylnych ekranów.
Do obsługi menu zestawu RSE służy nadajnik
zdalnego sterowania (Str. 83) lub przedni
panel sterowania. Informacje o możliwych
opcjach menu i ustawieniach, Struktura menu
– RSE* (Str. 103).
03
Ogólne informacje na temat obsługi systemu
audio-telefonicznego można znaleźć w punkcie Obsługa systemu (Str. 24) i Obsługa menu
(Str. 27).
Nadajnik zdalnego sterowania
Włączanie
Zestaw RSE można włączyć albo z przedniego albo z tylnego ekranu.
W przypadku przedniego ekranu nacisnąć
przycisk MEDIA, obrócić pokrętło TUNE i
wybrać RSE, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
W przypadku tylnego ekranu nacisnąć przycisk do włączania/wyłączania na tym ekranie,
a następnie nacisnąć
lub
na nadajniku zdalnego sterowania, obrócić pokrętło
TUNE i wybrać źródło (np. Płyta), potwierdzić
wybór za pomocą
.
Menu
Menu zestawu RSE można obsługiwać
zarówno z przedniego ekranu, jak i z dowol-
Zestaw RSE jest wyposażony w nadajnik
zdalnego sterowania (Str. 83) . Za jego
pomocą można sterować funkcjami wszystkich ekranów. Nadajnik zdalnego sterowania
może również posłużyć do sterowania innymi
funkcjami systemu audio-telefonicznego,
również z tylnego siedzenia.
Powiazane informacje
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – przegląd (Str. 88)
•
Podłączanie źródła zewnętrznego do zestawu RSE (Str. 90)
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – ustawienia (Str.
91)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 System audio-telefoniczny
Zestaw multimedialny dla pasażerów
tylnych siedzeń (RSE)* – przegląd
Przegląd elementów związanych z zestawem
RSE.
03
Ekran wyświetlacza
Gniazdo słuchawkowe
Powiazane informacje
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* (Str. 86)
Przycisk do włączania/wyłączania
Podłączanie źródła zewnętrznego do zestawu RSE (Str. 90)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Słuchawki bezprzewodowe* (Str. 89)
Odbiornik/nadajnik podczerwieni
88
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Słuchawki bezprzewodowe*
Gniazdo słuchawkowe
Słuchawki bezprzewodowe* zestawu RSE.
Istnieje możliwość podłączenia słuchawek
zewnętrznych przez gniazda słuchawek (3,5
mm) znajdujące się z boku zagłówków, patrz
ilustracja przeglądowa (Str. 88). Do regulacji
głośności służy nadajnik zdalnego sterowania(Str. 83) .
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych
W trosce o środowisko naturalne
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Powiazane informacje
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* (Str. 86)
03
Słuchawki są zasilane dwoma bateriami typu
AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Przełącznik wyboru kanału A (CH.A) lub
kanału B (CH.B)
Przycisk do włączania/wyłączania
Regulacja głośności
Lampka kontrolna sygnalizująca włączenie/wyłączenie
Zestaw RSE zawiera dwa komplety słuchawek bezprzewodowych.
Słuchawki bezprzewodowe włącza się za
pomocą przycisku (2), co powoduje zapalenie
się lampki kontrolnej (4). Wybrać CH.A (kanał
A) lub CH.B (kanał B) za pomocą przełącznika
(1). Wyregulować głośność za pomocą
pokrętła (3).
Nieużywane słuchawki zostają automatycznie
wyłączone po upływie około 3 minut.
Słuchawki bezprzewodowe.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
03 System audio-telefoniczny
Podłączanie źródła zewnętrznego do
zestawu RSE
Podłączanie za pośrednictwem gniazda
wejściowego A/V-AUX
Podłączanie źródła zewnętrznego za pośrednictwem gniazda wejściowego A/V-AUX w
celu odtwarzania przez zestaw RSE.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie może być w ten sposób zasilane.
Wejście A/V-AUX, gniazdo elektryczne
12 V
03
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowego A/V-AUX mogą współpracować z obydwoma ekranami, słuchawkami bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego
instrukcji obsługi.
Wejście A/V-AUX znajduje się pod podłokietnikiem w konsoli między fotelami.
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w
którym można umieścić przewody, dzięki
czemu nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu pokrywy.
Rozmieszczenie gniazd elektrycznych można
znaleźć w punkcie Gniazda 12 V w instrukcji
obsługi.
UWAGA
Użytkownik odpowiada za to, by wyposażenie podłączone do wejścia A/V-AUX lub
do gniazda słuchawek nie powodowało
zakłóceń w działaniu zestawu RSE
pojazdu.
Odtwarzanie materiałów audio/wideo
za pośrednictwem gniazda
wejściowego A/V-AUX
1. Włączyć tylny ekran, naciskając przycisk
do włączania/wyłączania ekranu.
Wejście A/V-AUX znajduje się pod podłokietnikiem w konsoli między fotelami.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
90
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
, obrócić pokrętło TUNE,
nacisnąć
aby wybrać A/V AUX, potwierdzić wybór
.
za pomocą
03 System audio-telefoniczny
3. Włączyć podłączone urządzenie i nacisnąć przycisk PLAY lub jego odpowiednik
na tym urządzeniu.
Głośność wejścia
Głośność wejścia reguluje się w menu w opcji
Wejściowa głośność A/V AUX.
Powiazane informacje
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* (Str. 86)
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – przegląd (Str. 88)
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* – ustawienia (Str.
91)
Zestaw multimedialny dla pasażerów
tylnych siedzeń (RSE)* – ustawienia
Ustawienia odtwarzania, ekranu, dźwięku i
obrazu.
Menu zestawu RSE można obsługiwać
zarówno z przedniego ekranu, jak i z dowolnego z tylnych ekranów. Z przedniego ekranu
można włączyć źródło dla jednego z tylnych
ekranów, a także dokonywać pewnych ustawień dla obu tylnych ekranów.
Do obsługi menu zestawu RSE służy nadajnik
zdalnego sterowania (Str. 83) lub przedni
panel sterowania. Informacje o możliwych
opcjach i ustawieniach, Struktura menu –
RSE* (Str. 103).
Zestaw RSE obsługuje się tak samo jak każdy
inny zestaw audio lub multimedialny, patrz
punkt Obsługa systemu (Str. 24) i Obsługa
menu (Str. 27).
Dokonywanie ustawień z przedniego
ekranu
•
Wybór źródła dla tylnych ekranów
Z przedniego ekranu można wybrać źródło
(czyli co ma być wyświetlane lub odtwarzane)
na prawym i lewym tylnym ekranie. Można
wybrać to samo źródło dla obu ekranów lub
różne źródła dla prawego i lewego tylnego
ekranu.
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać opcję RSE
na ekranie, potwierdzić wybór przyciskiem OK/MENU.
2. Obracając pokrętło TUNE, wybrać prawy,
lewy lub oba ekrany i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
3. Obracając pokrętło TUNE wybrać
RADIO, MEDIA (lub Ustawienia RSE).
Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać żądane źródło
(np. Płyta) i potwierdzić, naciskając OK/
MENU. Wybrane źródło włączy się automatycznie (jeśli np. w odtwarzaczu multimedialnym znajduje się płyta).
03
Aby anulować wybór i wrócić, należy nacisnąć przycisk EXIT.
Do dokonywania ustawień może także posłużyć nadajnik zdalnego sterowania (Str. 83) .
•
Kontrola rodzicielska programów TV*
Istnieje możliwość nastawienia dozwolonej
granicy wiekowej dla programów TV, dzięki
czemu będzie można oglądać tylko programu
odpowiednie dla określonego wieku. Ustawienie to obowiązuje dla obu ekranów.
Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
TV ochrona rodzicielska, zgodnie z
punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”. Wybrać jedną spośród opcji:
Wiek 0-6, Wiek 7-13, Wiek 14-18 i Bez
ochrony rodzicielskiej.
•
Wyłączenie dźwięku
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
03 System audio-telefoniczny
||
Istnieje możliwość wyłączenia dźwięku w obu
tylnych ekranach z przedniego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz głos, zgodnie z punktami 2-4 w
części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”.
•
03
Wyłączenie ekranu
Istnieje możliwość wyłączenia obrazu na obu
tylnych ekranach z przedniego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz wyświetlacz, zgodnie z punktami 2-4
w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”.
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
(0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania, aby
ponownie włączyć ekran. Ekran zostaje również przestawiony w tryb Włączony w
momencie włączenia zapłonu.
•
Wyłączenie zdalnego sterowania
(przód)
Istnieje możliwość wyłączenia odbiornika
podczerwieni przedniego ekranu, w wyniku
czego nadajnika zdalnego sterowania nie
można używać do obsługi tego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz zdalne sterow. (przód), zgodnie z
punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów”.
50
51
92
Ustawienia tylnego ekranu50
Podczas odtwarzania plików wideo i oglądania telewizji* dostępne jest wyskakujące
menu, które pojawia się po naciśnięciu przyna nadajniku zdalnego sterowacisku
nia. Zawartość wyskakującego menu zależy
od odtwarzanego lub oglądanego materiału.
•
Tryb Dzień/Noc
Ekran można nastawić na jeden z trzech trybów, zależnie od warunków oświetlenia.
Wybrać Autom., Dzień lub Noc.
na nadajniku zdalNacisnąć przycisk
nego sterowania i zmienić tryb w menu Tryb
Dzień/Noc na ekranie.
•
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji jasności, kontrastu, odcienia i kolorów.
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu
Ustawienia obrazu na ekranie.
•
Format obrazu
Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących formatów ekranu: Normalna,
Powiększenie i Dopasowanie do ekranu.
Możliwe tylko przy odtwarzaniu plików wideo i oglądania telewizji*.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Normalna – Obraz jest wyświetlany w normalnym trybie (zwykle jest to format 4:3 lub
16:9).
Powiększenie – Wykorzystywany jest cały
ekran, ale część obrazu zostaje obcięta.
Dopasowanie do ekranu – Wykorzystywany
jest cały ekran, ale proporcje obrazu mogą
być nieco zniekształcone.
O ile nie podano inaczej, obraz będzie
wyświetlany w formacie Normalna.
na nadajniku zdalNacisnąć przycisk
nego sterowania i zmienić tryb w menu
Format ekranu na ekranie.
•
Menu źródła
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład
Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
•
Menu płyty DVD51
Jeżeli odtwarzana jest płyta wideo DVD, to w
wyskakującym menu pojawia się ta opcja.
03 System audio-telefoniczny
Dokonywanie ustawień w menu z
tylnego ekranu
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 51)52
•
Powtarzanie folderu – jest możliwe dla
płyt CD/DVD (Str. 56) i urządzeń USB (Str.
49)
•
•
DivX® Video On Demand (Str. 53)53
Koncentrator USB (Str. 54)
Ustawienia TV
•
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
•
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych (Str. 81)
•
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych (Str.
81)
Muzyka, wideo, radio i TV*
•
Odtwarzanie muzyki
Istnieje możliwość dotwarzania muzyki nagranej na płytach w postaci ścieżek/plików audio
za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego samochodu, za pośrednictwem portu
USB/wejścia AUX lub w postaci plików audio
transmitowanych strumieniowo z telefonu
komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth®.
52
53
UWAGA
W trybie nawigacji (listy odtwarzania) system może obsłużyć tylko jednego użytkownika odtwarzacza iPod® na raz.
Więcej informacji na temat odtwarzacza multimedialnego (Str. 47), USB/AUX (Str. 54) i
Media Bluetooth®* (Str. 58).
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
, obrócić pokrętło TUNE,
nacisnąć
aby wybrać żądane źródło (Płyta, USB,
AUX itp.), potwierdzić wybór za pomocą
.
3. Włożyć płytę CD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć
zewnętrzne źródło audio za pośrednictwem portu USB/ wejścia AUX w samochodzie lub poprzez łącze Bluetooth®.
Odtwarzanie i przeglądanie list odtwarzania
Obracać pokrętło na nadajniku zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania/struktury folderów. Przycisk
potwierdza wybór podfolderu lub rozpoczyna
odtwarzanie wybranej ścieżki/pliku audio.
Można także odtworzyć ścieżkę/plik audio za
na nadajniku zdalpomocą przycisku
nego sterowania oraz zmienić ścieżkę/plik
audio za pomocą przycisków
/
.
, aby zatrzymać odtwarzanie.
Nacisnąć
Więcej informacji, Odtwarzacz multimedialny
(Str. 47).
•
Oglądanie materiałów wideo
Istnieje możliwość oglądania materiałów
wideo z zapisanych na płycie ścieżek/plików
wideo za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego samochodu lub wejścia USB.
03
Więcej informacji na temat odtwarzacza multimedialnego (Str. 47) i USB/AUX (Str. 54).
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
nacisnąć
, obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać żądane źródło (Płyta lub
USB), potwierdzić wybór za pomocą
.
3. Włożyć płytę DVD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć
zewnętrzne źródło za pośrednictwem
wejścia USB w samochodzie.
Odtwarzanie i przeglądanie
Dotyczy płyt CD Audio, CD/DVD, urządzeń USB i odtwarzaczy iPod®.
Dotyczy płyt CD/DVD i urządzeń USB.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
03 System audio-telefoniczny
||
Odtworzyć ścieżkę/plik wideo za pomocą
na nadajniku zdalnego steroprzycisku
wania lub zmienić ścieżkę/plik wideo za
pomocą przycisków
/
. Nacisnąć
, aby zatrzymać odtwarzanie.
03
Więcej informacji na temat odtwarzania i
obsługi płyt wideo DVD (Str. 51), płyt CD/
DVD* (Str. 48) i zewnętrznych źródeł dźwięku
(Str. 56).
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Rozpocząć szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu, naciskając długo przyciski
/
.
Następnie zwiększać szybkość przewijania
do przodu/do tyłu krótkimi naciśnięciami tych
przycisków. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi prędkościami. Szybkie przewijanie do
przodu/do tyłu przerywa się, naciskając
, lub odpowiedni przycisk przeciwnego
kierunku przewijania
/.
•
Słuchanie radia
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych za pośrednictwem radioodbiornika
samochodu.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
94
, obrócić pokrętło TUNE,
nacisnąć
aby wybrać żądane źródło (AM, FM1,
DAB1* itp.), potwierdzić wybór za
.
pomocą
3. Wybrać stację za pomocą jednego z
przycisków zapamiętanych stacji radiowych (0 – 9) na nadajniku zdalnego stero/
, co spowania lub nacisnąć
woduje wyszukanie przez radioodbiornik
następnej/poprzedniej dostępnej stacji.
Więcej informacji, Radioodbiornik (Str. 34).
•
Oglądanie telewizji*
Istnieje możliwość oglądania telewizji za
pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego
samochodu.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie
lub CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni na ekranie i
nacisnąć
, obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać TV, potwierdzić wybór za
pomocą
.
3. Wybrać kanał za pomocą jednego z przycisków zapamiętanych kanałów telewizyjnych (0 – 9) na nadajniku zdalnego stero/
, co spowania lub nacisnąć
woduje włączenie następnego/poprzedniego kanału dostępnego na danym
obszarze.
Więcej informacji, TV* (Str. 79).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
Struktura menu – RSE* (Str. 103)
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* (Str. 86)
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny – przegląd
menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu
systemu audio-telefonicznego.
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str. 95)54
FM (Str. 96)
DAB (Str. 96)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (Str. 97)
CD/DVD z danymi (Str. 98)
DVD Video (Str. 98)
Odtwarzacz iPod (Str. 99)
USB (Str. 100)
Media Bluetooth (Str. 101)
AUX (Str. 101)
TV (Str. 103)
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE) (Str. 103)
Menu AM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza AM.
Menu główne
AMA
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
Patrz
strona
A
B
(Str. 37)
Patrz przypis B
Przeszukiwanie
Ustawienia audio
Patrz przypis
C
Pole akustyczne
Patrz przypis D
Korektor graficzny
Patrz przypis E
C
D
E
(Str. 43)
(Str. 33)
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla
wszystkich źródeł dźwięku.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
03
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
(Str. 34)
(Str. 33)
TEL
•
Zestaw słuchawkowy Bluetooth (Str. 102)
Powiazane informacje
•
•
54
Obsługa systemu (Str. 24)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Nie dotyczy modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
95
03 System audio-telefoniczny
Menu FM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza FM.
03
Menu główne FM1/FM2
Patrz
strona
TP
(Str. 40)
Pokaż radiotekst
Pokaż zaprogramowane stacje
(Str. 41)
Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM
(Str. 44)
Menu główne DAB1*/
DAB2*
Patrz
strona
(Str. 32)
Programowanie grup
transmisyjnych
(Str. 45)
Filtry PTY
(Str. 41)
Ustawienia audio
Pole akustyczne
(Str. 42)
Patrz przypis B
(Str. 37)
Korektor graficzny
Patrz przypis A
Patrz przypis
Przeszukiwanie
(Str. 43)
Ustawienia wiadomości
(Str. 40)
Ustawienia rozszerzone
Menu radia cyfrowego (DAB)*
Ustawienia PTY
C
(Str. 34)
(Str. 33)
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza DAB*.
Wyłącz filtry PTY
Pokaż radiotekst
(Str. 42)
Pokaż wstępnie
wybrane stacje
(Str. 37)
Patrz przypis A
Przeszukiwanie
REG
(Str. 43)
A
B
C
96
Częstotliwość alternatywna (AF)
(Str. 43)
EON
(Str. 40)
Ustaw preferowane TP
(Str. 40)
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
(Str. 41)
(Str. 43)
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie
stacji DAB
(Str. 46)
Pasmo DAB
(Str. 46)
Kanały podrzędne
(Str. 47)
03 System audio-telefoniczny
Wyzeruj wszystkie
ustawienia DAB
(Str. 47)
Menu główne CD, audio
(Menu płyty)
Patrz
strona
(Str. 32)
Odtwarzanie w
kol. przypadk.
(Str. 51)
Przeszukiwanie
(Str. 51)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
Patrz przypis B
Korektor graficzny
Patrz przypis C
B
C
Powiazane informacje
(Str. 41)
Ustawienia audio
A
Menu CD Audio
Pokaż tekst PTY
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Audio.
(Str. 34)
(Str. 33)
Pole akustyczne
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Patrz przypis A
Korektor graficzny
Patrz przypis B
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
A
B
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
03
(Str. 34)
(Str. 33)
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
97
03 System audio-telefoniczny
Dane CD/DVD
Korektor graficzny
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
CD/DVD z danymi.
Menu główne CD/DVDA,
dane (Menu płyty)
Odtwarzanie
03
Pauza
Stop
Patrz strona
Kompensacja
głośności
(Str. 48)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 48)
A
B
C
(Str. 33)
(Str. 34)
(Str. 32)
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Video.
Menu główne DVDA,
wideo (Menu płyty)
Patrz strona
Menu płyty DVD
(Str. 51)
Play/Pauza/Dalej
(Str. 51)
Stop
(Str. 51)
Napisy
(Str. 51)
(Str. 51)
Odtwarzanie w
kol. przypadk.
(Str. 51)
Powtórz folder
(Str. 49)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
Ścieżki dźwiękowe
Zmień napisy
(Str. 48)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Ustawienia
zaawansowane
Zmień ścieżkę
dźwiękową
(Str. 48)
Kąt
(Str. 52)
Przeszukiwanie
(Str. 51)
Kod DivX® VOD
(Str. 53)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
Patrz przypis B
98
Patrz przypis C
Menu DVD Video
Powiazane informacje
(Str. 34)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
(Str. 34)
Korektor graficzny
(Str. 33)
03 System audio-telefoniczny
Kompensacja
głośności
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
A
Menu iPod
Powiazane informacje
(Str. 34)
(Str. 32)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i
Premium Sound Multimedia.
Wyskakujące
menuA*wideo
i TV*
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*,
aby uzyskać dostęp do wyskakującego
menu.
Ustawienia obrazu
Menu źródła
Patrz przypis B
DVD Menu główne
Patrz przypis C
DVD top menuC
A
B
C
Menu główne iPodA
Patrz
strona
Przypadkowa kolejność
(Str. 51)
Przeszukiwanie
(Str. 51)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
Patrz przypis B
03
(Str. 34)
(Str. 53)
Korektor graficzny
Patrz przypis C
(Str. 27)
(Str. 33)
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
(Str. 51)
(Str. 51)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania
telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na
przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
A
B
C
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Menu USB
Korektor graficzny
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Menu główne USBA
Odtwarzanie
Pauza
Patrz przypis C
Patrz strona
Stop
(Str. 56)
Przypadkowa kolejność
(Str. 51)
Powtórz folder
(Str. 56)
Wybierz urządzenie USB
(Str. 54)
Zmień napisy
(Str. 56)
Zmień ścieżkę
dźwiękową
(Str. 56)
Przeszukiwanie
(Str. 51)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Patrz przypis B
100
Kompensacja
głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
(Str. 56)
03
Pole akustyczne
(Str. 33)
(Str. 34)
A
B
C
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
03 System audio-telefoniczny
Menu Media Bluetooth
Przegląd dostępnych opcji i ustawień funkcji
Media Bluetooth®.
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Menu główne Media BluetoothA
Patrz
strona
Przypadkowa kolejność
(Str. 51)
A
B
C
Wybierz inne urządzenie
(Str. 61)
Powiazane informacje
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 63)
Przeszukiwanie
(Str. 51)
Wersja oprogr.
Bluetooth w sam.
(Str. 63)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
Patrz przypis B
Korektor graficzny
Patrz przypis C
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Menu główne AUX
Patrz
strona
Wejściowa głośność AUX
(Str. 57)
Ustawienia audio
(Str. 32)
Pole akustyczne
Patrz przypis A
Korektor graficzny
Patrz przypis B
(Str. 34)
A
B
(Str. 33)
03
(Str. 34)
(Str. 33)
Kompensacja głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
101
03 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Numery skrócone
(Str. 71)
Aut. odbieranie połącz.
(Str. 65)
Odbierz vCard
(Str. 72)
Numer mailbox
(Str. 65)
Patrz
strona
Zasoby pamięci
(Str. 72)
(Str. 65)
Usuń książkę
telefoniczną
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Menu główne zestawu
głośnomówiącego
Bluetooth®A (Menu telefonu)
03
Wszystkie połączenia
A
Zmień telefon
(Str. 61)
Połączenia nieodebrane
(Str. 65)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 63)
Połączenia odebrane
(Str. 65)
Ustawienia telefonu
Wybierane numery
(Str. 65)
Wykrywalny
(Str. 60)
Czas trwania
połączenia
(Str. 65)
Dźwięki i poziom
głośności
(Str. 66)
Książka telefoniczna
(Str. 66)
Pobierz książkę
telefoniczną
(Str. 66)
Wersja oprogram.
Bluetooth w poj.
(Str. 63)
Szukaj
(Str. 69)
Nowy kontakt
(Str. 70)
Opcje dla połączeń
102
(Str. 72)
(Str. 65)
Wszystkie połączenia
Rozłącz telefon
(Str. 62)
Nie dotyczy systemu Performance.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
03 System audio-telefoniczny
Menu TV
Nacisnąć OK/MENU podczas
odtwarzania materiału wideo
lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Patrz
strona
Ustawienia obrazu
(Str. 53)
Menu główne TV*
Patrz strona
Wybierz kraj
(Str. 81)
Sortowanie
zaprogr. kanałów
(Str. 81)
Automatyczne strojenie
(Str. 81)
Przeszukiwanie
(Str. 81)
DVD Menu główne
Ustawienia audio
(Str. 33)
Patrz przypis C
Pole akustyczne
Patrz przypis A
Menu źródła
Patrz przypis B
DVD top
(Str. 34)
A
B
Korektor graficzny
Patrz przypis B
A
B
(Str. 33)
Struktura menu – RSE*
Wyskakujące menuA*wideo i
TV*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika TV*.
C
menuC
(Str. 27)
(Str. 51)
(Str. 51)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania
telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na
przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Powiazane informacje
Kompensacja
głośności
(Str. 34)
Resetuj wszystkie
ustawienia audio
(Str. 32)
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
Przegląd możliwych opcji menu i ustawień
zestawu RSE.
Menu zestawu RSE na przednim
ekranie
Aby uzyskać dostęp do tego menu, trzeba
najpierw za pośrednictwem przedniego
ekranu wybrać opcję RSE w menu MEDIA.
Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wejść do menu. Obrócić TUNE, by wybrać
żądaną opcję i potwierdzić, naciskając OK/
MENU. Można także użyć nadajnika zdalnego
sterowania (Str. 83) i zestawu przycisków na
kierownicy.
03
Istnieje możliwość dokonania ustawień dla
prawego lub lewego ekranu lub obu ekranów
jednocześnie.
Menu dla lewego ekranu RSE, Menu dla
prawego ekranu RSE i Menu dla obydwu
ekranów RSE:
Wyłącz/Włącz
RADIO
MEDIA
Ustawienia RSE
Wyłącz głos
Wyłącz wyświetlacz
Wyłącz zdalne sterow. (przód)
TV ochrona rodzicielska
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 System audio-telefoniczny
||
Standardowe ustawienia RSE
03
Menu dla AM, FM1, FM2, DAB1* i DAB2*:
Wyskakujące menu RSE55
Tryb Dzień/Noc
Nacisnąć
na nadajniku zdalnego sterowania (Str. 83) podczas odtwarzania materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby uzyskać dostęp do wyskakującego menu. Wyboru
opcji menu dokonuje się za pomocą pokrętła i
przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.
Wyłącz wyświetlacz
Format ekranu
Standardowe ustawienia RSE
MEDIA
Menu płyty DVD
Napisy
Ścieżki dźwiękowe
Ustawienia zaawansowane
Menu płyty audio CD zestawu RSE
Tryb Dzień/Noc
Menu płyty
Wyłącz wyświetlacz
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Tryb Dzień/Noc
Menu USB zestawu RSE
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Menu USB
Menu źródła56
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
DVD57
Menu zestawu RSE na tylnych ekranach
Nacisnąć
na nadajniku zdalnego sterowania (Str. 83) , gdy wybrane jest źródło (np.
Płyta), aby uzyskać dostęp do menu zestawu
RSE dla tylnego ekranu.
Wyboru opcji menu dokonuje się za pomocą
pokrętła i przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania.
Przypadkowa kolejność
Menu płyty CD/DVD z danymi zestawu RSE
Powtórz folder
Menu płyty
Kod DivX® VOD
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Wybierz urządzenie USB
Powtórz folder
Tryb Dzień/Noc
Kod DivX® VOD
Wyłącz wyświetlacz
Tryb Dzień/Noc
Zerowanie ustawień USB
Wyłącz wyświetlacz
Menu AUX zestawu RSE
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Menu AUX
RADIO
104
Menu płyty
Ustawienia obrazu
Menu płyty
55
56
57
Menu płyty wideo DVD zestawu RSE
Wejściowa głośność AUX
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Tryb Dzień/Noc
Automatyczne strojenie
Wyłącz wyświetlacz
Przeszukiwanie
Zerowanie ustawień AUX
Tryb Dzień/Noc
Menu A/V-AUX zestawu RSE
Wyłącz wyświetlacz
Menu A/V AUX
Zerowanie ustawień TV
Wejściowa głośność A/V AUX
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień AUX
Menu iPod zestawu RSE
Menu iPod
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 95)
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 27)
•
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń (RSE)* (Str. 86)
03
Przypadkowa kolejność
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień iPod
Menu Bluetooth® zestawu RSE
Menu Bluetooth
Przypadkowa kolejność
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień Bluetooth
Menu TV zestawu RSE*
Menu TV
Wybierz kraj
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
04 Indeks alfabetyczny
A
D
K
Audio
dźwięk przestrzenny....................... 23, 32
gniazdo słuchawek............................... 30
tylny panel sterowania.......................... 30
Ustawienia............................................ 31
DVD............................................................ 48
Kierownica
elementy sterowania............................. 24
Audio i multimedia
menu..................................................... 27
przegląd................................................ 24
struktura menu...................................... 95
elementy sterowania
konsola środkowa................................ 24
Komunikaty alarmowe............................... 39
E
Korekcja dźwięku....................................... 33
Mikrofon..................................................... 64
G
04
B
Bateria
pilot zdalnego sterowania..................... 86
słuchawki.............................................. 89
Bluetooth®
multimedia............................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego.......................................
transmisja strumieniowa dźwięku.........
wyłączanie mikrofonu...........................
zestaw głośnomówiący........................
58
65
58
65
63
Głośność dźwięku......................................
dzwonek, telefon..................................
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem.............................
telefon...................................................
telefon/odtwarzacz...............................
zewnętrzne źródło dźwięku..................
24
66
34
66
66
57
Gniazdo słuchawek........................ 30, 88, 89
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych..................................................... 24, 54
CD.............................................................. 48
106
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR) 11, 12, 14,
16,
17,
18,
Multimedia,
Bluetooth®..............................
20
58
N
Nawiązywanie połączeń
działanie................................................ 63
przychodzące....................................... 63
O
I
C
M
Informacje drogowe (TP) ........................... 40
Obsługa menu audio i multimediów.......... 27
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB....................................... 34, 44
04 Indeks alfabetyczny
Odtwarzacz multimedialny.................. 34, 47
obsługiwane formaty plików................. 53
odbieranie połączenia...........................
połączenia przychodzące.....................
rejestracja telefonu...............................
sterowanie głosowe..............................
zestaw głośnomówiący........................
65
63
60
73
63
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy.. 73
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń........................
rejestracja telefonu...............................
sterowanie głosowe..............................
zestaw głośnomówiący........................
60
60
73
63
Surround.............................................. 23, 32
TV............................................................... 79
system audio............................................. 23
funkcje.................................................. 31
przegląd................................................ 24
Tylne ekrany............................................... 88
S
Sensus......................................................... 7
P
Pilot zdalnego sterowania.......................... 83
wymiana baterii..................................... 86
Podłączenie odtwarzacza iPod®............... 56
połączenie USB......................................... 56
Poruszanie się w menu zestawu RSE........ 86
Pozycja odsłuchu....................................... 34
Przyciski sterujące przy kierownicy........... 24
Serwisy informacyjne................................. 40
Słuchawki
bezprzewodowe................................... 89
wymiana baterii..................................... 89
Słuchawki bezprzewodowe....................... 89
Radio cyfrowe (DAB).................................. 44
System audio-telefoniczny
przyciski źródła dźwięku.......................
sterowanie głosowe..............................
wprowadzenie......................................
zarządzanie systemem.........................
Radioodbiornik.......................................... 34
DAB................................................ 34, 44
System audio-telefoniczny (System
audio-telefoniczny).................................... 23
R
24
73
23
24
RDS............................................................ 38
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń................................... 86
T
Telefon
książka telefoniczna.............................. 66
książka telefoniczna, skrót................... 66
nawiązywanie połączeń.................. 60, 63
04
Tylny panel sterowania
system audio........................................ 30
Typy programów radiowych (PTY)............ 41
U
Ustawienia obrazu..................................... 53
Uzyskiwanie połączenia............................. 63
V
Volvo Sensus............................................... 7
107
04 Indeks alfabetyczny
W
Wejście A/V-AUX....................................... 90
Wejście AUX........................................ 24, 54
Wejście USB.............................................. 54
Z
04
108
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń.............................................. 86
Volvo Car Corporation TP 16762 (Polish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement