Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2014 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2014 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
01 Wprowadzenie
02 MY CAR
Wprowadzenie............................................ 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie............................................... 8
Zmiana właściciela.................................... 10
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call*.................................. 11
Informacje w internecie............................. 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR – dostęp do opcji.......................
MY CAR – opcje menu..............................
MY CAR - Ustawienia samochodu...........
MY CAR – układy wspomagające kierowcę........................................................
MY CAR - Opcje systemowe....................
MY CAR – Ustawienia
rozpoznawania głosu................................
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji............
MY CAR - Ustawienia internetowe...........
MY CAR – Informacje................................
03 System audio-telefoniczny
14
15
15
17
System audio-telefoniczny........................
System audio-telefoniczny – przegląd......
Obsługa systemu......................................
System audio-telefoniczny – obsługa
menu.........................................................
Symbole na ekranie..................................
Ulubione....................................................
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku.....................................................
Ogólne ustawienia systemu audio............
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku.........................
Ustawienia korektora................................
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności.............
Radioodbiornik..........................................
Strojenie....................................................
Automatyczne strojenie radia...................
Lista stacji radiowych...............................
Ręczne strojenie radia..............................
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych..........................................................
Funkcje RDS.............................................
Komunikaty alarmowe..............................
Odbiór serwisów drogowych (TP).............
01 02 03
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
20
21
22
23
24
24
26
27
27
30
32
33
33
34
35
36
36
36
37
37
38
38
39
40
41
41
Spis treści
Profil programu (PTY)................................
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z bieżącego źródła...............................................
Informacje tekstowe..................................
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
radiowej (AF).............................................
Radio cyfrowe (DAB)*................................
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał.............
Funkcja „DAB to DAB link”.......................
Odtwarzacz multimedialny........................
CD/DVD*...................................................
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.....
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio........................................
Wyszukiwanie multimediów......................
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja.
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD...........................................................
Ustawienia obrazu....................................
Twardy dysk (HDD)*..................................
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny........................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*......
41
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*................................................. 52
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku.......................................... 53
Rozpoznawanie poleceń głosowych.........
Opcje językowe systemu rozpoznawania
poleceń głosowych...................................
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania
poleceń głosowych...................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia.................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe....................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia......................................
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy...................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio..........................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia................................................
Samochodowe połączenie internetowe....
Modem samochodu*.................................
Aplikacje....................................................
Przeglądarka internetowa.........................
TV*.............................................................
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów...................................
TV* - Zarządzanie kanałami......................
Informacja o aktualnym programie TV*.....
03 03 03
42
42
42
43
43
43
44
45
46
46
46
48
49
49
49
50
51
Media Bluetooth®...................................... 54
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®................................................. 55
Rejestracja urządzenia Bluetooth®........... 55
Automatyczne podłączanie urządzenia
Bluetooth®................................................. 57
Wybór innego urządzenia
Bluetooth®.......
57
Odłączanie urządzenia Bluetooth®........... 58
Usuwanie urządzenia Bluetooth®............. 58
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®.......... 58
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd.................................................... 60
Połączenia telefoniczne............................ 60
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio.......................................
Książka telefoniczna.................................
Szybkie wyszukiwanie kontaktów.............
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej..................................................
Wyszukiwanie kontaktów..........................
61
62
62
63
63
64
66
67
67
68
69
69
70
71
72
73
75
77
79
81
82
82
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
04 Indeks alfabetyczny
Teletekst*..................................................
Zanik sygnału TV*.....................................
Nadajnik zdalnego sterowania*.................
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje.
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii........................................
System audio-telefoniczny – przegląd
menu.........................................................
Menu AM...................................................
Menu FM...................................................
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*....
Struktura menu - Audio CD/DVD..............
Menu DVD Video.......................................
Struktura menu - twardy dysk (HDD)........
Menu iPod.................................................
Menu USB.................................................
82
83
83
84
Struktura menu - Media Bluetooth®..........
Menu AUX.................................................
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący
Bluetooth®.................................................
Przegląd menu - przeglądarka internetowa..........................................................
Menu TV*..................................................
91
91
Indeks alfabetyczny.................................. 96
03 04
4
85
86
86
87
87
88
89
89
90
90
92
92
94
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
5
WPROWADZENIE
01 Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek
funkcji w samochodzie, należy najpierw
sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.
Dodatkowe zapytania należy kierować do
dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car
Corporation.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
01
Volvo Sensus
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy
określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz
www.volvocars.com.
Volvo Sensus to centrum osobistego
doświadczenia z Volvo. System Sensus
dostarcza informacji i rozrywki oraz umożliwia
obsługę funkcji, które mają ułatwić obsługę i
eksploatację samochodu.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia
przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Przebywając w samochodzie chcesz zachować kontrolę, a w dzisiejszym globalnie połączonym świecie oznacza to dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki w momencie
najbardziej odpowiednim dla Ciebie. System
Sensus łączy w sobie wszystkie rozwiązania,
zapewniające połączenie* ze światem zewnętrznym, umożliwiając jednocześnie kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu
funkcji różnych układów samochodu i pokazuje je na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej. Dzięki systemowi Volvo Sensus i
jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
kierowca może dokonać wielu osobistych
ustawień. Są one dostępne w menu ustawień
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
01 Wprowadzenie
||
samochodu, systemu audio-telefonicznego,
klimatyzacji itd.
01
Przegląd
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w
samochodzie
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Instrukcja obsługi jest wyświetlana na ekranie
w samochodzie1. Treść można przeszukiwać i
łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi
rozdziałami.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem
samochodu, takie jak system City Safety,
zamki i autoalarm, automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Otwieranie cyfrowej wersji instrukcji obsługi nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej konsoli, nacisnąć OK/MENU i wybrać Instrukcja
obsługi.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
*, NAV* i CAM* można włąMEDIA, TEL*,
czyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*,
nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich
rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek
jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od
wybranego wyposażenia i rynku.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str.
30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
Nawigacja* - NAV, patrz osobna Instrukcja obsługi.
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia samochodu – MY CAR, MY
CAR (Str. 14).
Samochodowe połączenie internetowe *, patrz dodatkowa instrukcja obsługi
(Sensus Infotainment).
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja
obsługi.
Kamera parkowania - CAM*, patrz
instrukcja obsługi.
1
8
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Instrukcja obsługi, strona startowa.
Informacje w instrukcji obsługi można wyszukiwać na cztery sposoby:
01 Wprowadzenie
• Szukaj - Funkcja wyszukiwania według
tematów.
• Kategorie - Wszystkie tematy są uszeregowane według kategorii.
• Ulubione - Szybki dostęp do ulubionych
tematów.
• Quick Guide - Wybór artykułów na temat
wspólnych funkcji.
UWAGA
Instrukcja obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
Szukaj
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Za pomocą rozetki na ekranie wprowadzić
kryterium wyszukiwania, np. „pas bezpieczeństwa”.
aIA
1. Obracać pokrętło TUNE , aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
||}
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do wyszukiwania, obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz
objaśnienie w poniższej tabeli) na liście
zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć
przycisk OK/MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Przeprowadzić wyszukiwanie.
Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać temat z wyników wyszukiwania i nacisnąć OK/MENU,
aby do niej przejść.
01
Przełączanie między dużymi i
małymi literami za pomocą OK/
MENU.
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno wyszukiwania. Do przesuwania kursora służy pokrętło
TUNE. Usuwanie nieprawidłowo
wpisanych liter EXIT. Aby wrócić
do rozetki tekstowej, nacisnąć
OK/MENU.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć
do edytowania zawartości okna
wyszukiwania.
Kategorie
Tematy w instrukcji obsługi są uszeregowane
w kategoriach głównych i podkategoriach.
Ten sam temat może występować w różnych
kategoriach, co ułatwia wyszukiwanie.
Obracając pokrętło TUNE przejść do pozycji
w drzewie kategorii i nacisnąć OK/MENU,
lub
aby otworzyć wybraną kategorię
. Nacisnąć EXIT, aby
wybrany temat
powrócić do poprzedniego widoku.
Ulubione
W tym miejscu są wyszczególnione artykuły
zapisane jako pozycje Ulubione. Aby wybrać
artykuł jako pozycję Ulubioną, patrz pozycja
„Nawigacja w artykule” poniżej.
}}
9
01 Wprowadzenie
01
||
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do listy
pozycji Ulubionych i nacisnąć OK/MENU,
aby otworzyć artykuł. Nacisnąć EXIT, aby
powrócić do poprzedniego widoku.
Quick Guide
Tutaj znajduje się szereg artykułów, zawierających informacje na temat najczęściej używanych funkcji samochodu. Artykuły są również umieszczone w poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano je w celu ułatwienia
szybkiego dostępu do ich treści.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do Krótkiego przewodnika i nacisnąć OK/MENU, aby
otworzyć artykuł. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.
Nawigacja w tematyce
nąć przycisk FAV w środkowej konsoli,
aby dodać/usunąć artykuł z listy pozycji
Ulubionych.
Łącze podświetlone - prowadzi do
powiązanego artykułu.
Opisy specjalne - jeśli artykuł zawiera
ostrzeżenia, ważne informacje lub uwagi,
tutaj widoczny jest powiązany z nimi symbol oraz ilość takich opisów w artykule.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć daną tematykę. Po
przewinięciu ekranu do początku lub końca
danej tematyki, przewinięcie dalej w górę lub
w dół aktywuje opcje strony startowej i pozycji Ulubionych. Nacisnąć OK/MENU, aby
zastosować wybór lub użyć podświetlonego
łącza. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do
poprzedniego widoku.
Powiazane informacje
•
Informacje w internecie (Str. 11)
Zmiana właściciela
W przypadku zmiany właściciela ważne jest
wykasowanie wszystkich danych użytkownika
i zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień fabrycznych.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych
należy nacisnąć MY CAR w środkowej konsoli i wybrać Ustawienia Przywróć
ustawienia fabryczne.
Dane użytkownika są kasowane (np. dane
aplikacji, przeglądarki internetowej) i ustawienia osobiste we wszystkich menu (np. ustawienia układu klimatyzacji, ustawienia
pojazdu) przyjmują oryginalne wartości
fabryczne.
W samochodach z Volvo On Call, VOC* zapisane w nich informacje o osobistych ustawieniach są kasowane. Aby zakończyć subskrypcję VOC, patrz Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 11).
Powiazane informacje
•
•
Home - otwiera stronę startową Instrukcji
obsługi samochodu.
Ulubione - dodaje/usuwa artykuł z listy
pozycji Ulubionych. Można również nacis-
10
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Volvo ID (Str. 11)
01 Wprowadzenie
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
W przypadku wyposażenia samochodu w
Volvo On Call, VOC ważne jest, aby zmienić
właściciela usługi.
VOC to opcjonalna usługa umożliwiająca
zwiększenie bezpieczeństwa i wygody eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu, ważne jest aby zmienić również dane użytkownika usługi.
Informacje w internecie
Volvo ID
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Volvo ID to osobisty identyfikator, zapewniający dostęp do różnych usług3.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia
logowanie do serwisu My Volvo - osobistej
strony internetowej dla właściciela i samochodu.
Przykładowe usługi:
•
My Volvo - osobista strona internetowa
użytkownika i jego samochodu.
•
Samochodowe połączenie internetowe* pewne funkcje i usługi wymagają przypisania systemu samochodu do osobistego
identyfikatora Volvo ID np. w celu uzyskania możliwości wysyłania nowego adresu
z usługi mapy przez Internet bezpośrednio do samochodu.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID służy do
logowania w aplikacji mobilnej Volvo On
Call.
Zamykanie usługi VOC
W razie zmiany własności należy skontaktować się z dealerem Volvo w celu zamknięcia
usługi VOC.
W przypadku zmiany własności ważne jest,
aby wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie do ustawień fabrycznych2, patrz
Zmiana właściciela.
Włączanie usługi VOC
Jest ważne, aby zmienić dane użytkownika
usługi VOC, żeby poprzedni właściciel nie
mógł z niej już korzystać. W przypadku
zmiany właściciela należy skontaktować się z
dealerem Volvo.
Kod QR
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie (aps) do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR
można pobrać ze stron internetowych np.
App Store, Windows Phone lub Google Play.
UWAGA
Stare konta do logowania trzeba zaktualizować do Volvo ID, aby możliwe było dalsze korzystanie z tych usług.
Zalety Volvo ID
•
Jedna nazwa użytkownika i jedno hasło
dostępu do usług online, tzn. tylko jedna
nazwa użytkownika i jedno hasło do
zapamiętania.
•
Zmiana nazwy użytkownika/hasła dla
danej usługi (np. VOC) spowoduje rów-
Powiazane informacje
•
2
3
01
Informacje w internecie (Str. 11)
Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
01 Wprowadzenie
01
||
nież automatyczną zmianę tych danych
dla innych usług (np. My Volvo)
•
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 11)
Generowanie Volvo ID
W celu wygenerowania Volvo ID należy wpisać swój osobisty adres mailowy, a następnie
postępować według instrukcji przesłanej w
wiadomości mailowej do zakończenia rejestracji. Identyfikator Volvo ID można wygenerować za pośrednictwem jednej z następujących usług:
•
Strona internetowa My Volvo - Wpisać
swój adres mailowy i postępować według
instrukcji.
•
Samochodowe połączenie internetowe* Wpisać swój adres mailowy w aplikacji,
która wymaga Volvo ID i postępować
według instrukcji. Można też nacisnąć
w środkoprzycisk „Connect” (Połącz)
wej konsoli i wybrać Appsy, SETUP, a
następnie postępować według instrukcji.
•
Volvo On Call, VOC* - Pobrać najnowszą
wersję aplikacji VOC. Wybrać generowanie Volvo ID na stronie startowej i postępować według instrukcji.
Powiazane informacje
12
•
•
•
Aplikacje (Str. 75)
•
Zmiana właściciela (Str. 10)
Informacje w internecie (Str. 11)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 72)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
lonym menu lub zapisać wybraną funkcję
w pamięci.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich
jak City Safety, zamki i autoalarm, automatyczna prędkość wentylatora, ustawienia
zegara itp.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
przewinąć w górę/dół opcje menu.
EXIT
Niektóre funkcje są standardowe, a inne
opcjonalne – ich zestaw zmienia się również
w zależności od rynku.
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w
momencie naciśnięcia EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
•
•
•
•
•
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Ponadto różne efekty uzyskuje się w przypadku krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.
Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (widok głównego
źródła), z którego dostępne są wszystkie
funkcje/menu samochodu.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej konsoli lub pokrętło na kierownicy,
aby wybrać/zaznaczyć opcję w podświet-
14
02 MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
Aktualny poziom struktury menu jest
widoczny w górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do funkcji menu
jest wskazany w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić
jej ustawienia:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2. Nacisnąć pokrętło.
3. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia, za pomocą pokrętła, a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do żądanego menu,
np.Ustawienia pojazdu i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
1
5. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
6. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
wyskakujące menu zawierające dostępne
opcje.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie
zegara lub działanie zewnętrznych lusterek
wstecznych i zamków.
02
7. Przejść między opcjami Wszystkie drzwi
i Drzwi kierowcy, nast. wszystkie za
pomocą pokrętła i nacisnąć je - opcja
zostanie wybrana.
8. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu
krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub
jednym długim naciśnięciem.
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku elementów sterowania w konsoli środkowej (Str. 14): OK/MENU, EXIT i pokrętła
TUNE.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – opcje menu (Str. 15)
Przykładowy widok normalny menu MY CAR.
Nacisnąć MY CAR w środkowej konsoli, aby
przejść do normalnego widoku menu MY
CAR. W normalnym widoku w górnej części
ekranu wyświetlany jest stan niektórych systemów wspomagających kierowcę, a w dolnej
części stan funkcji Start/Stop*.
Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu źródłowe My Car, w którym dostępne są następujące opcje:
• Moje S601
• Statyst. podróży
W zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
DRIVE-E2/Tryb hybrydowy3
Ciśnienie w oponach
Ustawienia
Hybrid3
Instrukcja obsługi
My Car
Moje S601
My Car Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj
włączyć lub wyłączyć.
Statystyka podróży
My Car
Statyst. podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o
średnim zużyciu energii elektrycznej3 i paliwa.
Drive-E2
My Car
DRIVE-E
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji Drive-E firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
• Start/Stop
Dostępne są tu informacje o działaniu
funkcji Start/Stop.
• Ekologiczny sposób jazdy
2
3
1
16
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Dotyczy modeli S60, V60 i XC60.
Dotyczy modelu V60 Plug-in Hybrid.
W zależności od modelu samochodu.
Ustawienia
My Car
Oto struktura menu:
Tryb hybrydowy
Dostępne są tu informacje dotyczące układów napędowych samochodu. Wybrać jeden
z następujących tematów:
Poziom 1 menu
Poziom 2 menu
Poziom 3 menu
• Przepływ mocy
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy, oraz jak wygląda przepływ siły
napędowej.
• Tryby jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby
jazdy samochodu.
• Ekologiczny sposób jazdy
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz
opis znaczenia ekonomicznej jazdy.
Ciśnienie w ogumieniu
My Car
Ustawienia
Ciśnienie w oponach
Ekran pokazuje informacje o układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach
samochodu - tutaj można włączyć i wyłączyć
ten system.
Poziom 4 menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre
funkcje są standardowe, a inne opcjonalne –
ich zestaw zmienia się również w zależności
od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku
OK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przycisku EXIT.
02 MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR Ustawienia samochodu (Str. 17)
• System wspomagania jazdy, patrz MY
CAR – układy wspomagające kierowcę
(Str. 20)
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 15)
MY CAR - Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY
CAR dostępnych jest wiele funkcji między
innymi pamięć kluczyka do samochodu oraz
ustawienia blokowania drzwi.
• Opcje systemowe, patrz MY CAR -
Ustawienia pojazdu
• Ustawienia sterowania głosowego,
Pamięć kluczyka do samochodu
Opcje systemowe (Str. 21)
patrz MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR
- Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
• Ustawienia internetowe, patrz MY CAR
- Ustawienia internetowe (Str. 24)
• Volvo On Call, opisane w oddzielnej
instrukcji.
• Opcje przycisków FAV - przypisanie
zwykle używanej funkcji w MY CAR do
przycisku FAV, patrz Ulubione (Str. 33)
• Informacja, patrz MY CAR – Informacje
(Str. 24)
• Przywróć ustawienia fabryczne -
wszystkie dane użytkownika są kasowane
i wszystkie ustawienia we wszystkich
menu przyjmują wartości fabryczne.
Wł.
Wył.
Ustawienia blokowania
Automatyczna blokada drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Odblokowanie bez klucza
Instrukcja obsługi
Odblok. wszystkich drzwi
My Car
Odblok. dowolnych drzwi
Instrukcja obsługi
Na ekranie wyświetlana jest cyfrowa wersja
Instrukcji obsługi (Str. 8).
02
Drzwi po jednej stronie
Drzwi przednie
17
02 MY CAR
||
Ustawienia blokowania
Potwierdzenie dźwiękowe
02
Wł.
Wył.
Świetlne potw. zablokowania drzwi
Wł.
Wył.
Świetlne potwierdz. odblokowania
Wł.
Wył.
Zredukowana ochrona
Aktywuj zredukowaną ochronę
Wł.
Wył.
Zapytaj przy wysiadaniu
Wł.
Wył.
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
18
Złóż lusterka przy zablokowaniu
Opóźnien. wyłącz. świateł
Wł.
Wył.
Wył.
30 sek.
60 sek.
Pochyl lewe lusterko na wsteczn.
90 sek.
Wł.
Wył.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Pochyl prawe lusterko na wsteczn.
Wył.
Wł.
Światła do jazdy dziennej
Wył.
Wł.
Ustawienia oświetlenia
Wył.
Oświetlenie wewn.
Tymczasowy ruch lewostronny
Oświetlenie podłogi
Wł.
Oświetlenie otoczenia
Barwy otoczenia
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
lub
Tymczasowy ruch prawostronny
Wył.
Wł.
30 sek.
Wył.
60 sek.
90 sek.
02 MY CAR
Aktywne światła biksenonowe
Poz. wspom. kierownicy
Mała
Wł.
Średnia
Wył.
Duża
Światła dodatkowe
Wł.
Wył.
Ciśnienie w oponach
Kalibr. ciśn. w oponach
Monitoring opon
Wł.
Wył.
02
Tryb nauki jazdy
Wł.
Wył.
MY CAR – Informacje (Str. 24)
Wył.
Wył.
Wł.
•
Wł.
Wł.
Światła doświetlające
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
Cross Traffic Alert (CTA)
Wył.
Aktywne światła drogowe
•
Przywrócenie ustawień
stand. pojazdu
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
•
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
19
02 MY CAR
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
02
Ustawienia układów wspomagających kierowcę w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. układ ostrzegania o ryzyku kolizji i
układ monitorowania pasa ruchu.
Lane Departure Warning
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Włączony przy rozruchu
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
System wspomagania jazdy
Wł.
Wł.
Ostrzeżenie przed kolizją
Wył.
Wył.
Ostrzeżenie przed kolizją
Zwiększona czułość
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Krytyczny odstęp
Krótka
Asystent pasa ruchu
Asystent pasa ruchu
Wł.
Duży
Wył.
Tryb wspomagania
Wł.
Pełny zakres funkcji
Wył.
Tylko asystent kierowania
Lane Departure Warning
DSTC
Wł.
Wył.
City Safety
Wł.
Normalna
Dźwięk ostrzegawczy
Tylko wibracje
Informacje znaków drogowych
20
Informacje znaków drogowych
Wył.
BLIS
Wł.
Wył.
02 MY CAR
Alarm odstępu
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
MY CAR - Opcje systemowe
Ustawienia systemowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i
wersja językowa.
Opcje systemowe
Ustawienia czasu
Tutaj można nastawić zegar w zespole
wskaźników.
Zegar 24-godz.
Wł.
Wył.
•
•
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
Aut.
•
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
Wył.
•
MY CAR – Informacje (Str. 24)
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
Czas letni
Wł.
Język
Wybór języka dla informacji na ekranie i
w zespole wskaźników.
Wersja język. wyświetlacza kierow.
02
Wybór języka dla informacji w zespole
wskaźników.
Jedn. odległości i paliwa
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu
klimatyzacji.
Automatyczne ustawienie czasu
Wł.
Wył.
Lokalizacja
21
02 MY CAR
||
Wygaszacz ekranu
Wł.
02
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to
pewnym czasie braku aktywności obraz
na ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego miejsce pojawi się pusty
ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie
wyświetlona ponownie, gdy zostanie
użyty jeden z przycisków lub elementów
sterowania ekranu wyświetlacza.
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
•
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
•
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
Opcja menu ustawień rozpoznawania głosu w
menu źródłowym MY CAR zawiera takie funkcje, jak Voice tutorial oraz lista poleceń ustawień rozpoznawania głosu.
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
•
MY CAR – Informacje (Str. 24)
Ustawienia sterowania głosowego
Patrz
Samouczek
(Str.
67)
Lista poleceń głosowych
(Str.
69)
Pokaż teksty pomocnicze
Polecenia ogólne
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną
zawartość ekranu wyświetlacza.
Standard. wartości ustaw. syst.
Polecenia dla radia
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Polecenia dla mediów
Powiazane informacje
•
•
22
Polecenia nawigacyjne
A
MY CAR (Str. 14)
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
Polecenia dla telefonu
Ustawienia użytkownika
(Str.
67)
02 MY CAR
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
Domyślne
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR
obsługują takie funkcje, jak np. prędkość
dmuchawy i recyrkulacja powietrza.
Użytkownik zaawans.
Adaptacja głośnika
(Str.
67)
Prędkość TTS
(Str.
67)
Ustawienia klimatyzacji
Poziom aut. dmuchawy
Normalna
Duża
Szybka
Średnia
Mała
Czas wyłączenia recyrkulacji
Wł.
Wolna
A
Dotyczy tylko wersji z zainstalowanym systemem nawigacji
Volvo*.
Wył.
Automat. ogrzewanie tylnej szyby
Powiazane informacje
Wł.
MY CAR (Str. 14)
Wył.
•
•
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
•
•
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
•
MY CAR – Informacje (Str. 24)
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
Automat. ogrzew. siedz. kierowcy
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
02
Zerowanie ustawień klimatyzacji
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
•
•
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
•
MY CAR – Informacje (Str. 24)
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
Wł.
Wył.
Automat. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
23
02 MY CAR
MY CAR - Ustawienia internetowe
02
Ustawienia internetowe w menu źródłowym
MY CAR obsługują takie funkcje, jak np.
Bluetooth® i Wi-Fi.
Ustawienia internetowe
Patrz
Połącz za pośrednictwem
(Str.
72)
Modem pojazdu
(Str.
73)
Bluetooth
(Str.
55)
MY CAR – Informacje
Access Point Name
Bluetooth
(Str.
55)
Hotspot Wi-Fi samochodu
(Str.
73)
Hotspot Wi-Fi samochodu
Nazwa
Hasło
Żadne
Modem pojazdu
Wykorzystanie danych
Operator sieciowy
Roaming danych
Zablokuj kartę SIM
Zmiana kodu PIN
karty SIM
24
(Str.
73)
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera
takie pozycje, jak Liczba kluczyków oraz
numer VIN.
Informacja
Liczba kluczyków
Numer VIN
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
MY CAR - Ustawienia samochodu (Str.
17)
•
•
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
•
MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
•
•
•
MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
•
MY CAR - Ustawienia internetowe (Str.
24)
•
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str.
23)
•
MY CAR – Informacje (Str. 24)
Powiazane informacje
•
•
MY CAR (Str. 14)
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania
głosu (Str. 22)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny
03
System audio-multimedialny obejmuje radio
(Str. 36), odtwarzacz multimedialny (Str.
44), TV (Str. 79)* oraz opcję komunikacji z
telefonem komórkowym (Str. 58), które w
pewnych sytuacjach mogą być sterowane
poleceniami głosowymi (Str. 64). Możliwe
jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 72) w celu np. odtwarzania źródeł
audio przy wykorzystaniu aplikacji (Str. 75).
Informacje są prezentowane na 7-calowym
ekranie, który znajduje się w górnej części
konsoli środkowej. Sterowanie funkcjami
umożliwiają przyciski przy kierownicy, przyciski na konsoli środkowej pod ekranem lub
nadajnik zdalnego sterowania (Str. 83)*.
lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed
wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania
bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym
razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I
26
Powered by Gracenote®
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gracenote (Gracenote logo and logotype),
„Powered by Gracenote” i Gracenote
MusicID są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Gracenote, Inc.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
oraz symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
03 System audio-telefoniczny
Audyssey MultEQ
System audio-telefoniczny – przegląd
Obsługa systemu
Przegląd systemu audio-multimedialnego i
jego podzespołów.
System audio-multimedialny jest sterowany za
pomocą elementów sterowania na środkowej
konsoli, a niektóre jego funkcje można obsługiwać przy użyciu elementów sterowania na
kierownicy, funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych (Str. 64) lub nadajnika zdalnego
sterowania (Str. 83)*. Informacje są prezentowane na ekranie, który znajduje się w górnej
części konsoli środkowej.
03
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system
Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy
światowy poziom odtwarzania dźwięku.
Przyciski w kierownicy.
Ekran 7-calowy. Wygląd ekranu można
zmieniać, dostosowując go do ustawień
zespołu wskaźników, patrz instrukcja
obsługi.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Wejścia AUX i USB do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 51) (np.
odtwarzacza iPod®).
Wejście A/V-AUX*.
Powiazane informacje
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 26)
Obsługa systemu (Str. 27)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
27
03 System audio-telefoniczny
||
03
rami na płycie, zapamiętanymi stacjami
radiowymi1 lub rozdziałami2. Długie
naciśnięcie powoduje przyspieszone
przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Wysuwanie płyty. Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez około 12
sekund , po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta
do odtwarzacza.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp
do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.). Więcej informacji można znaleźć
w punkcie Ogólne ustawienia systemu
audio (Str. 34) .
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej pozwala potwierdzić wybór opcji
menu. Jeśli aktywny jest widok normalny,
to naciśnięcie OK/MENU powoduje
wyświetlenie menu wybranego źródła (np.
RADIO lub MEDIA). Strzałka po prawej
stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są
dostępne niższe poziomy menu.
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
ON/OFF/MUTE - krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją* i funkcjami telefonu)
włącza/wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub ponownie
włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/
wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie
powoduje przechodzenie między utwo1
2
28
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje wyświetlone ostatnie aktywne źródło
(np. FM Menudla radia). Jeśli źródło jest
aktywne, naciśnięcie przycisku głównego
źródła spowoduje wyświetlenie menu
skrótów.
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
TUNE – obrócenie pokrętła na kierownicy
lub w konsoli środkowej powoduje przechodzenie między utworami/folderami na
płycie, stacjami radiowymi i telewizyjnymi* , kontaktami w książce telefonicznej
lub opcjami na ekranie wyświetlacza.
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje
przejście do wyższego poziomu menu,
przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca rozmowę telefoniczną i
kasuje wprowadzone znaki. Długie
naciśnięcie włącza widok normalny lub,
jeśli widok ten jest już aktywny, najwyższy
poziom menu (menu głównego źródła),
gdzie są dostępne te same przyciski
głównego źródła co w konsoli środkowej
(6).
03 System audio-telefoniczny
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji,
nacisnąć przycisk INFO, aby zobaczyć
pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
FAV - w przypadku pewnych źródeł do
przycisku FAV można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie
można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk FAV, patrz Ulubione
(Str. 33).
03
Rozpoznawanie poleceń głosowych nacisnąć, aby aktywować funkcję rozpoznawania poleceń głosowych.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny (Str. 26)
29
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny – obsługa
menu
System audio-multimedialny jest sterowany za
pomocą elementów sterowania na środkowej
konsoli, a niektóre jego funkcje można obsługiwać przy użyciu elementów sterowania na
kierownicy, funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych lub nadajnika zdalnego sterowania
(Str. 83)*. Informacje są prezentowane na
ekranie, który znajduje się w górnej części
konsoli środkowej.
03
Przykład przedstawia przechodzenie do różnych funkcji podczas odtwarzania multimediów z twardego dysku samochodu.
30
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Przycisk głównego źródła – nacisnąć,
aby zmienić źródło główne lub wyświetlić
menu skrótów dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
Menu skrótów - zawiera często wybierane menu.
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.
Dostępne funkcje, System audio-telefoniczny
– przegląd menu (Str. 86).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
03
Menu źródła - funkcje i ustawienia
aktywnego źródła.
Menu wyboru źródła3 - zawiera źródła,
które można wybrać.
menu głównego źródła - wyświetla
główne źródła, które można wybrać również za pomocą klawiatury głównego
źródła (1).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) np. RADIO, MEDIA. Do
poruszania się w obrębie menu źródła używać elementów sterowania TUNE, OK/
MENU, EXIT i przycisku głównego źródła (1).
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony,
wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być
spowodowane brakiem dostępności danej
funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego
3
Dostępne tylko w tych głównych źródłach, które obejmują różne źródła.
31
03 System audio-telefoniczny
Symbole na ekranie
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne
na pasku aktywności/stanu ekranu.
03
Symbol
Działanie
Mikrofon wyłączony.
Paski pokazują siłę sygnału
sieci telefonii komórkowej, a
poniżej wyświetlany jest typ
połączenia.
System audio wyciszony
(MUTE).
Niepołączone z Internetem
przez modem samochodu*A.
Pasek aktywności/stanu pokazuje aktualne
działania oraz w niektórych sytuacjach również ich status. Nie wszystkie symbole aktywności/stanu są widoczne przez cały czas ze
względu na ograniczoną ilość miejsca na
pasku.
Symbol
Połączone z Internetem przez
Bluetooth®.
Niepołączone z Internetem
przez Bluetooth®.
32
Modem samochodu*A łączy się
z internetem poprzez usługę
roamingu (do wykorzystania w
sieciach za granicą).
Symbol pokazuje się, gdy przesyłana jest lokalizacja samochodu.
Telefon podłączony.
Działanie
Połączenie z Internetem przez
Bluetooth®.
Działanie
Połączenie z Internetem
przez*A.
Połączenie z Internetem przez
modem samochodu*A.
Pasek aktywności/stanu.
Symbol
Połączenie nieodebrane.
Bieżąca rozmowa.
Nieprzeczytana wiadomość
SMS.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Tylko w pojazdach z Volvo On Call
Powiazane informacje
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 72)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
03 System audio-telefoniczny
Ulubione
Często używane funkcje można przypisać do
przycisku FAV. Możliwe jest powiązanie funkcji w ramach każdego z głównych źródeł radia, mediów, MY CAR i przeglądarki internetowej w samochodowym połączeniu internetowym. Powiązane funkcje można wówczas
łatwo wywoływać naciskając przycisk FAV.
Łącze Ulubione
4. Wybrać w menu funkcję, która ma zostać
powiązana z FAV.
> Dostęp do zapamiętanej funkcji po
włączeniu danego źródła głównego
(np. AM, Bluetooth®) można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
System audio-telefoniczny (Str. 26)
MY CAR (Str. 14)
Radioodbiornik (Str. 36)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 72)
System audio-telefoniczny –
ustawienia dźwięku
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku, ale można go dostosować do
indywidualnych preferencji.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
03
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
2. Wybrać źródło (np. AM, Bluetooth).
3. W normalnym widoku źródła nacisnąć
OK/MENU i wybrać menu FAV.
Ewentualnie długo nacisnąć przycisk
FAV, aż wyświetli się menu.
4
Opisana w tej części Instrukcji obsługi regulacja takich funkcji jak np. Tony niskie, Tony
wysokie i Korektor graficzny ma wyłącznie
za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.
Aktywacja redukcji szumów4
Samochód jest wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika
w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem
Dotyczy określonych silników.
33
03 System audio-telefoniczny
||
systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu wykrywają rozpraszający uwagę hałas,
po czym system audio włącza funkcję przeciwszumową w celu jego wytłumienia.
03
Mikrofony w dachu samochodu - ich lokalizacja
oraz ilość może się różnić, w zależności od
modelu samochodu.
UWAGA
Nie należy zakrywać mikrofonu samochodu: w przeciwnym razie z systemu
audio może rozlec się buczenie.
Ogólne ustawienia systemu audio
• Głośność nawigacji - Głośność synte-
Ogólne ustawienia audio systemu audio-telefonicznego.
• Głośność ster. głos. - Głośność synte-
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie itp.). Obrócić pokrętło TUNE, aby
przejść do danej pozycji (np.Tony wysokie) i
nacisnąć OK/MENU, aby ją wybrać.
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za pomocą OK/MENU. Należy pamiętać,
że głośność dźwięku można regulować
wyłącznie w zakresie zapewniającym komfort
odsłuchu. Gdy aktywna jest jedna z funkcji
(np. system nawigacyjny), głośność dźwięku
można regulować, obracając pokrętłem VOL
w kierunku wartości minimalnej/maksymalnej.
Obracać dalej pokrętłem TUNE, aby uzyskać
dostęp do innych opcji:
• Premium sound - Zaawansowane ustawienia audio (Str. 35).
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
34)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
• Głośność dzwonka - Głośność sygnału
dzwonka samochodu dla podłączonego
telefonu komórkowego (Str. 58).
• Głośność czujn. park. - Głośność
układu wspomagania parkowania*.
•
Głoś. CrossTrafficAlert - Głośność systemu CTA*.
• Kompensacja głośn. - Kompensacja
nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej przez system audio (Str. 36).
• Zerow. ustaw. audio - Przywraca
fabryczne ustawienia systemu audio.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
• Fader – Równowaga pomiędzy głośni-
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 33)
kami z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Korektor graficzny - Poziom głośności
dla różnych długości fal (Str. 36).
34
zatora mowy systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 64).
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
Powiazane informacje
zatora mowy systemu nawigacyjnego*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych
preferencji.
Wszystkie zaawansowane ustawienia audio są
dostępne po naciśnięciu przycisku SOUND w
menu ustawień audio. Obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do Premium sound i
nacisnąć OK/MENU.
Profil dźwięku
Odtwarzanie dźwięku można zoptymalizowana dla różnych obszarów wnętrza samochodu. Profil dźwięku można ustawić dla
Fotel kierowcy, Tylne siedzenia lub Cały
samochód.
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Pole akustyczne i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać profil dźwięku, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Surround
System Surround można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera
ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy DPL II i
. Jeżeli
nagrania dokonano w technologii Dolby
Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie, a na ekranie wyświetlacza
. Po wyłączeniu funkcji
pojawi się
dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie stereo.
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Surround i nacisnąć OK/MENU.
2. System Surround można włączyć lub
wyłączyć, naciskając OK/MENU
Poziom surround można po włączeniu regulować indywidualnie.
1. Obrócić TUNE, aby przejść do odpowiedniego ustawienia poziomu i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
2. Wybrać poziom surround, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Subwoofer
Poziom głośności dla subwoofera można
ustawić osobno.
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Środek i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać poziom głośności, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – ustawienia
dźwięku (Str. 33)
•
Ogólne ustawienia systemu audio (Str.
34)
•
•
•
•
03
Obsługa systemu (Str. 27)
Ustawienia korektora (Str. 36)
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności (Str.
36)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 53)
1. Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść do
Subwoofer i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać poziom głośności, obracając
pokrętło TUNE i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
Środkowy głośnik
Poziom głośności dla środkowego głośnika
można ustawić osobno. Przy włączonym trybie surround ustawiony jest Środek w
układzie DPL II, a przeciwnym razie Środek
w układzie 3-kan..
35
03 System audio-telefoniczny
Ustawienia korektora
Ustawić korektor i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
03
1. Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp
do menu ustawień audio. Obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do Korektor
graficzny i nacisnąć OK/MENU.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować ustawienia audio, obracając pokrętło TUNE i potwierdzić OK/
MENU lub cofnąć polecenie za pomocą
EXIT. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
ustawić na Mała, Średnia, Duża lub Wył..
Powiazane informacje
•
•
•
•
5
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 72), można odtwarzać
internetowe audycje radiowe, patrz Aplikacje
(Str. 75).
2. Wybrać poziom, obracając pokrętło
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Powiazane informacje
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości radiowych AM5 i FM, a w niektórych
wersjach również odbiór radiowy w systemie
transmisji cyfrowej (DAB) (Str. 43)*.
1. Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp
do menu ustawień audio. Obrócić
pokrętło TUNE, aby przejść do
Kompensacja głośn. i nacisnąć OK/
MENU.
4. Po wprowadzeniu ustawień audio, nacisnąć przycisk EXIT, aby potwierdzić i
powrócić do normalnego ekranu.
•
36
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
Obsługa systemu (Str. 27)
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
W celu uzyskania informacji na temat zarządzania radioodbiornikiem zobacz zarządzanie
systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str.
30).
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
03 System audio-telefoniczny
Radio AM5/FM
•
•
•
Strojenie (Str. 37)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
Funkcje RDS (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)*
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str.
43)
Strojenie
Automatyczne strojenie radia
Radio automatycznie utworzy listę (Str. 38)
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Radioodbiornik automatycznie przyjmuje listę
stacji radiowych (Str. 38), którą wykorzystuje
funkcja automatycznego dostrajania radia.
Funkcja automatycznego strojenia radia (Str.
37) wykorzystuje listę stacji wygenerowaną
przez radio. Można również przeprowadzić
ręczne strojenie radia (Str. 38).
Jeśli jest ustawione (Str. 37) automatyczne
strojenie radioodbiornika, możne je dostrajać
w widoku normalnym i w widoku listy stacji.
Podczas strojenia radioodbiornika można
ustawić strojenie automatyczne lub ręczne.
•
•
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 43)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
1. W trybie FM przejść do FM Menu
Dostrój stację według.
•
Funkcje RDS (Str. 40)
2. Obrócić TUNE w pozycję Wykaz stacji
lub Strojenie ręczne i wybrać za
pomocą OK/MENU.
Radio internetowe
•
Aplikacje (Str. 75)
UWAGA
Powiazane informacje
•
•
•
Menu AM (Str. 86)
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu
kraju znajduje się samochód.
Menu FM (Str. 87)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 87)
Powiazane informacje
•
5
Radioodbiornik (Str. 36)
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
03
1. Krótkie naciśnięcie - Nacisnąć tryb FM
/
na środkowej konsoli (lub w
na
zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną zapisaną stację
radiową.
2. Długie naciśnięcie - Nacisnąć tryb FM
na
/
na środkowej konsoli (lub w
zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną dostępną stację
radiową.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy stacji
1. Włączyć tryb FM w TUNE, pokaże się
Wykaz stacji FM.
2. Obrócić TUNE na wymaganą stację i
wybrać, używając OK/MENU.
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
37
03 System audio-telefoniczny
||
Przełączać między automatycznym i ręcznym
strojeniem radia (Str. 38) na liście stacji
przez naciśnięcie INFO w środkowej konsoli.
Powiazane informacje
•
03
Strojenie (Str. 37)
Lista stacji radiowych
Ręczne strojenie radia
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest
obecnie odbierany. Umożliwia to odnalezienie
stacji podczas jazdy na obszarze, na którym
kierowca nie zna stacji radiowych ani ich
częstotliwości.
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych (Str. 38), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
Funkcja automatycznego strojenia radia (Str.
37) wykorzystuje wygenerowaną listę stacji.
UWAGA
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie
odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Powiazane informacje
•
Strojenie (Str. 37)
Jeśli jest ustawione (Str. 37) ręczne strojenie
radioodbiornika, możne je dostrajać w widoku
normalnym i w widoku listy częstotliwości.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
normalnym
1. Krótkie naciśnięcie - Nacisnąć tryb FM
/
na środkowej konsoli (lub w
na
zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną zapisaną stację
radiową.
2. Długie naciśnięcie - Nacisnąć tryb FM
na
/
na środkowej konsoli (lub w
zespole przycisków na kierownicy).
> Radioodbiornik przełącza się na
poprzednią/następną dostępną stację
radiową.
Dostrajanie radioodbiornika w widoku
listy częstotliwości
1. Włączyć tryb FM w TUNE, pokaże się
Strojenie FM.
2. Obrócić TUNE na wymaganą częstotliwość i wybrać, używając OK/MENU.
Przełączać między ręcznym i automatycznym
strojeniem radia (Str. 37) na liście częstotli-
38
03 System audio-telefoniczny
wości przez naciśnięcie INFO w środkowej
konsoli.
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
Powiazane informacje
Często słuchane stacje radiowe można zapisać w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
–
•
•
Strojenie (Str. 37)
Automatyczne strojenie radia (Str. 37)
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie AM/FM w opcji AM Menu Pokaż
Zaprogramowane stacje lub FM
Menu Pokaż Zaprogramowane
stacje.
Radio cyfrowe (DAB)*
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM6/FM
Dla każdego zakresu fal (np. AM) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 37).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund jeden z przycisków preselekcji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
6
03
Dla każdego zakresu fal można zapamiętać
10 stacji radiowych. Zapamiętywanie stacji
radiowych odbywa się poprzez długie naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej
informacji można znaleźć w punkcie Radio
AM/FM powyżej. Przełączanie na odbiór
zaprogramowanych stacji dokonywane jest
odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze
kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany
podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od
listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić na ekranie wyświetlacza.
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
39
03 System audio-telefoniczny
||
– Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Pokaż Zaprogramowane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez
standard DAB.
03
Powiazane informacje
•
•
Strojenie (Str. 37)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
Funkcje RDS
Radioodbiornik z RDS może automatycznie
przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór
np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych
(PTY).
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować
następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru7.
•
Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji8 lub serwisów
drogowych.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji9.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z
systemu RDS lub wykorzystują tylko część
jego funkcji.
7
8
9
40
Dotyczy radia FM.
Dotyczy tylko radia DAB*.
Dotyczy radia FM i DAB*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej
stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku.
Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz
CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane.
Następuje przełączenie na odbiór żądanego
programu z ustaloną wcześniej głośnością
(Str. 42). Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty
alarmowe , informacje drogowe (TP), oraz
audycje wybranego typu (PTY). Nacisnąć
EXIT, aby wrócić do odtwarzania źródła
dźwięku, którego działanie zostało przerwane
i nacisnąć OK/MENU, aby skasować komunikat.
Powiazane informacje
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str.
41)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
radiowej (AF) (Str. 42)
03 System audio-telefoniczny
Komunikaty alarmowe
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Profil programu (PTY)
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny jest tekst ALARM! na ekranie
wyświetlacza.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Dla radia DAB* można wybrać jeden lub kilka
typów programów radiowych np. pop lub
muzyka klasyczna. Po wybraniu typu programu można przełączać tylko między kanałami nadającymi ten typ.
Działanie alarmu można chwilowo przerwać,
ale nie można go wyłączyć.
Powiazane informacje
•
O włączeniu funkcji informuje symbol TP.
Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie świeci
jasnym światłem, w przeciwnym razie symbol
TP będzie szary.
–
Funkcje RDS (Str. 40)
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji FM Menu TP.
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Typy programu wybiera się w trybie DAB w
menu Menu DAB Filtr wg rodzaju
programu (PTY).
03
1. Obrócić TUNE na typ programu, dla którego ma być wprowadzone/usunięte
oznaczenie.
2. Wprowadź/usuń oznaczenie typ programu za pomocą OK/MENU.
3. Po wybraniu żądanych typów programów, wyjdź z menu systemowego, używając EXIT.
Gdy funkcja jest aktywna na ekranie pokazuje
się symbol PTY.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link” (Str.
43).
Powiazane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 40)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
03 System audio-telefoniczny
Regulacja głośności dla funkcji RDS
przerywających odsłuchiwanie z
bieżącego źródła
03
Funkcje RDS przerywające odtwarzanie z bieżącego źródła, np. alarm lub informacje drogowe TP, są odtwarzane z głośnością
wybraną odpowiednio dla każdego typu programu. Jeżeli w trakcie odbioru tego rodzaju
transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.
Powiazane informacje
•
•
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Komunikaty alarmowe (Str. 41)
Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie wyświetlacza. Informacje tekstowe mogą być
wyświetlane w trybie FM i DAB*.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM-/DAB w opcji FM Menu Pokaż
lub Menu DAB Pokaż.
Powiazane informacje
•
•
Funkcje RDS (Str. 40)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości radiowej (AF)
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji radiowej i można ją włączyć
dla pasma FM.
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia
silnego nadajnika może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
Jeśli ustawiona stacja radiowa jest zaprogramowana w preselekcji (Str. 39), funkcja nie
zmieni jej nadajnika, nawet gdy aktywna jest
automatyczna aktualizacja częstotliwości.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu FM Menu
Częstotliwość alternatywna (AF).
Powiazane informacje
•
42
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcje RDS (Str. 40)
03 System audio-telefoniczny
Radio cyfrowe (DAB)*
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
Funkcja „DAB to DAB link”
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej (Str. 36). Samochód
obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego
programu na inne języki.
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w
przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na
odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie
kanałów, w której sygnał jest silniejszy.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z
uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Brak sygnału.
Powiazane informacje
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 41)
•
•
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 43)
Informacje tekstowe (Str. 42)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str.
43)
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej
strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza
. Z kolei podkanał
widoczny jest symbol
jest identyfikowany za pomocą symbolu - z
lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do podkanałów.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego
innego.
–
03
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Monitorowanie stacji DAB-DAB.
Powiazane informacje
Powiazane informacje
•
Zmiana grupy kanałów może następować z
pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy
przerwaniem odbioru na dotychczasowym
kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*
(Str. 87)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
03 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
03
Powiazane informacje
•
•
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD* oraz z
podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku
za pośrednictwem wejścia AUX/USB lub
przesyłane strumieniowo pliki audio (Str. 54)
z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem
Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą pokazywać audycje TV* i posiadać opcję komunikacji z telefonem komórkowym (Str. 58) za pośrednictwem Bluetooth®.
Pliki muzyczne z płyty/USB10 można kopiować
na twardy dysk (HDD) (Str. 49) systemu
samochodu.
Gdy dostępne jest samochodowe połączenie
internetowe (Str. 72), można odtwarzać
internetowe audycje radiowe, audiobooki oraz
korzystać z serwisów muzycznych, patrz Aplikacje (Str. 75).
•
•
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
menu (Str. 30).
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® jest standardem przemysłowym technologii rozpoznawania
muzyki. Technika ta służy do identyfikacji i
dostarczania informacji muzycznych do płyt
CD, plików muzycznych na nośnikach
pamięci i usług muzycznych w Internecie.
10
44
W zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
System audio-telefoniczny (Str. 26)
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 50)
03 System audio-telefoniczny
CD/DVD*
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44) może
odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone
fabrycznie, jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD/DVD
(CD/DVD Audio).
•
•
Nagrane płyty DVD-Video (DVD wideo).
Zapisane samodzielnie płyty CD/DVD z
plikami audio.
Więcej informacji na temat obsługiwanych
formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 50).
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki muzyczne z pyty 11 można kopiować na
twardy dysk (HDD) (Str. 49) samochodu, a
następnie odtwarzać.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
11
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym folderze, odtwarzacz przejdzie do
następnego folderu.
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt audio CD/DVD
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
płyt wideo DVD
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do struktury ścieżek na płycie. Przeglądać strukturę,
obracając TUNE.
Zarządzanie płytami wideo DVD, patrz
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja (Str.
48).
Aby rozpocząć odtwarzanie ścieżki, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Wyszukiwanie multimediów
Odtwarzanie i przeglądanie zawartości
samodzielnie nagranych płyt audio
CD/DVD
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności
od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Obrócić TUNE, aby wejść w strukturę plików
na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w
kategoriach. Aby przejrzeć strukturę, należy
obrócić TUNE; aby wybrać folder należy użyć
OK/MENU; aby przejść z powrotem na
wyższy poziom struktury, należy użyć EXIT.
03
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Struktura menu - Audio CD/DVD (Str.
88)
•
Menu DVD Video (Str. 89)
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
45
03 System audio-telefoniczny
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu.12
/
,
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aby szybko przewinąć pliki audio lub wideo
do przodu lub do tyłu.
03
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być
przewijane z różnymi prędkościami. Aby
zwiększyć prędkość szybkiego przewijania
plików wideo do przodu/do tyłu, należy raz za
/
. Zwolnić
razem naciskać przyciski
przycisk, aby wrócić do oglądania z normalną
prędkością.
Powiazane informacje
•
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek13.
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki
lub pliki audio z wybranego źródła:
1. Nacisnąć OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
losowe.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Wyszukiwanie obejmuje USB (Str. 51), płytę (Str. 45)
i twardy dysk (Str. 49).
Wyszukiwanie multimediów jest dostępne z
normalnego widoku źródeł Płyta,USB i HDD.
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy nacisnąć OK/MENU i wybrać Wyszukiwanie
mediów.
Funkcja wyszukiwania
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Media Bluetooth® (Str. 54)
Obsługa systemu (Str. 27)
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
12
13
46
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich
telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 System audio-telefoniczny
Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia
kryteriów wyszukiwania.
123/A
BC
1. Obracać pokrętło TUNE , aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Szukaj
Przeprowadzić wyszukiwanie
multimediów.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do listy wyników, obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz
objaśnienie w poniższej tabeli) na liście
zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć
przycisk OK/MENU.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
3. Po uzyskaniu zadowalającego kryterium
wyszukiwania, wybrać Szukaj.
> Zostaje przeprowadzone wyszukiwanie. Wyświetlają się wyniki zgrupowane
w następujących kategoriach: wykonawca, album, ścieżka, gatunek, rok i
kompozytor.
4. Obrócić TUNE do kategorii i nacisnąć
OK/MENU.
5. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać
media i nacisnąć OK/MENU, aby rozpocząć odtwarzanie.
||}
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno Klucz:. Do przesuwania
kursora służy pokrętło TUNE.
Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT. Aby wrócić do
rozetki tekstowej, nacisnąć OK/
MENU.
następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony
poprzez naciśnięcie określonego przycisku
zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego
przycisku.
03
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć
do edytowania zawartości okna
Klucz:.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić
przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z
47
03 System audio-telefoniczny
Odtwarzanie płyt wideo DVD i
nawigacja
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
ekranie wyświetlacza może pojawić się menu
płyty. Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór
napisów, języka i scen.
03
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Powiazane informacje
•
•
Podstawowe informacje na temat odtwarzania
i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 27). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy,
gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej
około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Wideo niedostępne przy tej prędkości,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo
DVD służą przyciski numeryczne w konsoli
środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać
rozdział i wrócić do punktu początkowego
(jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie
rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście
tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i
48
wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obsługa systemu (Str. 27)
Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo
DVD (Str. 49)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 46)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny (Str. 50)
03 System audio-telefoniczny
Kąt kamery do odtwarzania płyt
wideo DVD
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena.
W trybie Płyta wybrać opcję Menu wideo
DVD Ustawienia zaawansowane Kąty.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 48)
Ustawienia obrazu
Twardy dysk (HDD)*
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
Pliki muzyczne z płyty lub nośnika USB14
można kopiować na twardy dysk (HDD)samochodu, a następnie odtwarzać.
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać
Ustawienia obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
Informacje na temat obsługiwanych formatów
można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 50).
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Foldery są oznaczone symbolem
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny (Str. 26)
03
Kopiowanie muzyki na twardy dysk
.
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Menu
dysku HDD.
2. Wybrać kopiowanie z płyta/USB.
3. Wybrać pliki do skopiowania, a następnie
Kontynuuj.
4. Wybierz miejsce docelowe do lokalizowania skopiowanej muzyki.
> Import muzyki z płyty/Import
muzyki z nośnika USB
Nie wolno usuwać płyty lub nośnika
USB przed potwierdzeniem, że transfer
został pomyślnie zakończony Pobrane pliki muzyczne.
14
W zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
03 System audio-telefoniczny
||
UWAGA
Pliki muzyczne, które nie są umieszczone
w folderach, tzn. znajdują się w katalogu
głównym, nie będą widoczne podczas
kopiowania z nośnika USB. Utwory te
można skopiować wybierając funkcję
importowania Wszystkie utwory lub
umieszczając pliki w folderach.
03
System jest w stanie skopiować pliki
muzyczne umieszczone maksymalnie na 8
poziomach podfolderów.
Formaty plików, które można zapisać na
twardym dysku
Płyty CD/DVD: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma,aac, m4a, m4b
Zmiana nazwy/usuwanie folderu lub
pliku
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Zmień
nazwę/Usuń pliki.
2. Wybrać folder lub plik i nacisnąć OK/
MENU, a następnie wybrać Zmień
nazwę lub Usuń.
3. Używając rozetki na ekranie wprowadzić
nową nazwę, a następnie Zapisz.
Nie można zmienić nazwy pliku na nazwę
identyczną z nazwą pliku już istniejącego.
System zachowa wówczas starą nazwę.
50
Odtwarzanie i przeglądanie
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Kolejność odtwarzania
Utwory są odtwarzane według kolejności na
liście. Aby zmienić kolejność odtwarzania,
należy nacisnąć OK/MENU i wybrać
Odtwarzanie losowe.
Wyszukiwanie multimediów
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).
Statystyka pojemności dysku
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych
płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie
nie może zostać zagwarantowane i może
dojść do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Aby sprawdzić pojemność i wykorzystanie
twardego dysku, nacisnąć OK/MENU i
wybrać Informacje o zapisanych danych.
Formaty zapisu
dźwięku
Audio CD, mp3, wma,
aac, m4a
Powiazane informacje
Formaty zapisu
obrazu
Wideo CD, wideo DVD,
divx, avi, asf
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
Struktura menu - twardy dysk (HDD) (Str.
89)
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można
je odtwarzać za pośrednictwem gniazda
USB.
03 System audio-telefoniczny
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, mp4, wma,
aac, m4a, m4b
Formaty zapisu
obrazu
divx, avi, asf
Powiazane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB*
Do systemu audio można podłączyć (Str.
52) zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod®
lub odtwarzacz MP3.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja
(Str. 48)
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem gniazda USB można następnie obsługiwać za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie
można sterować z samochodu.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Pliki muzyczne z nośnika USB15 można
kopiować na twardy dysk (HDD) (Str. 49)
samochodu, a następnie odtwarzać.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
15
menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
03
Obrócić TUNE, aby wejść w strukturę folderów na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w kategoriach. Aby przejrzeć strukturę,
należy obrócić TUNE; aby wybrać folder
należy użyć OK/MENU; aby przejść z powrotem na wyższy poziom struktury, należy użyć
EXIT.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym folderze, odtwarzacz przejdzie do
następnego folderu.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
03 System audio-telefoniczny
||
Wyszukiwanie multimediów
Odtwarzacz MP3
Możliwe jest również wyszukiwanie plików
audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja
wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i
twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe
było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie USB
Removable device/Mass Storage Device.
Pamięć przenośna USB
03
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się
korzystanie z przewodu przedłużającego
USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
52
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej.
iPod®
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może
odczytać do 1000 folderów, z których
każdy może zawierać maksymalnie 254
podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
W celu rozpoczęcia odtwarzania należy
wybrać źródło iPod® (nie USB).
W przypadku użycia odtwarzacza iPod®
jako źródła dźwięku, samochodowy system audio-multimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza
iPod®.
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku (Str. 53)
Menu AUX (Str. 91)
Menu iPod (Str. 90)
Menu USB (Str. 90)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądane
źródło dźwięku USB,iPod lub AUX i
nacisnąć OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
wyświetlacza pojawi się komunikat
Podłącz urządzenie USB.
03 System audio-telefoniczny
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie wyświetlacza widoczny
będzie komunikat Odczyt nośnika USB.
Zależnie od struktury plików i ich liczby,
wczytywanie może trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością
modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku
wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone
urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu
(może to mieć miejsce, jeżeli podłączone
urządzenie nie jest zgodne ze standardem
USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.
Powiazane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
(Str. 51)
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Ustawić głośność zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 51). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na
zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu.
Powiazane informacje
•
•
•
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPod®), to podłączone w ten sposób
źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np.
radio). Można to skorygować, ustawiając
głośność dla sygnału wejściowego: Nacisnąć
przycisk MEDIA, wybrać Menu AUX
Wejśc. poz. głośn. AUX, wybrać ustawienie
głośności Standardowa lub Kompensacja.
03
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-multimedialny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
03 System audio-telefoniczny
Media Bluetooth®
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie
jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i może
bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia
zewnętrzne posiadające technologię
Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i
palmtopy.
03
głównymi źródłami TEL i MEDIA umożliwia
obsługę funkcji każdego źródła.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth®
musi być zgodny z profilami Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
Odtwarzacz powinien korzystać z profilu
AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji
1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje
mogą nie działać.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 55).
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem
Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
Do przycisku FAV można przypisać określone
funkcje. Przypisane funkcje będzie można
wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Odtwarzanie i przeglądanie
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji
parametrów dźwięku można wykorzystać
przyciski na konsoli środkowej lub w zespole
przycisków na kierownicy. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Gdy telefon jest podłączony do samochodu,
możliwe jest również zdalne sterowanie jego
funkcjami, patrz Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 58). Przełączenie między
54
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
Losowa kolejność odtwarzania utworów
lub plików audio (Str. 46)
•
Struktura menu - Media Bluetooth® (Str.
91)
03 System audio-telefoniczny
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu (Str. 55).
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon
i jedno urządzenie multimedialne
, między którymi można się przełączać (Str. 57).
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone po uruchomieniu samochodu. Nazwa podłączonego urządzenia
wyświetla się w normalnym widoku źródła.
Aby połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć OK/MENU i wybrać opcję zmiany urządzenia (Str. 57).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. W celu ręcznego
odłączenia urządzenia należy wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu. Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 58). System samochodu nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować
urządzenia.
Telefon podłączony jako telefon i urządzenie multimedialne.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Media Bluetooth® (Str. 54)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Rejestracja urządzenia Bluetooth®
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać. Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia. Możliwe jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 72) za
pośrednictwem funkcji przesyłu danych telefonu komórkowego.
03
Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne - wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może
zostać przerwana. W takim przypadku
należy odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia Bluetooth® (Str. 58)>, a następnie
podłączyć go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od
tego, czy było ono podłączane w przeszłości.
Opcje połączenia przedstawione poniżej
zakładają, że urządzenie jest podłączane
(rejestrowane) po raz pierwszy i nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje połą-
55
03 System audio-telefoniczny
||
czenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str.
54) odbywa się w ten sam sposób, ale
zaczyna się od głównego źródła MEDIA.
03
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna
z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony, nacisnąć przycisk TEL na konsoli
środkowej.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Wyszukaj
nowy telefon (dla odtwarzacza medialnego Aktualizuj listę urządzeń).
> System samochodu rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń
Bluetooth®, co może potrwać ok. jednej minuty.
3. Wybrać urządzenie Bluetooth® z listy
dostępnych urządzeń i potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny
w systemie samochodu jest zgodny z
kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli
tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie
lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
Jeśli połączenie nie powiodło się, nacisnąć
przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z metodą
2.
56
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
1. Nacisnąć OK/MENU, wybrać
Uwidocznij samochód i potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
2. Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® z
zewnętrznego urządzenia.
> Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych urządzeń Bluetooth®, co
może potrwać ok. jednej minuty.
3. Wybrać nazwę samochodu na ekranie
zewnętrznego urządzenia.
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny
w systemie samochodu jest zgodny z
kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli
tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie
lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego
nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje
wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
03 System audio-telefoniczny
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się zarejestrowane (Str.
55) i ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, jego podłączenie nastąpi automatycznie po uruchomieniu samochodu.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w
jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone
urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli ostatnio połączone
urządzenie nie jest dostępne, system spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało skojarzone wcześniej.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym
urządzeniem (Str. 55) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 57).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
Wybór innego urządzenia Bluetooth®
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń,
można zmienić podłączone urządzenie na
inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane(Str. 55) w samochodzie.
Zmiana urządzenia
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz
osobna instrukcja obsługi urządzenia.
2. Nacisnąć MEDIA, wybrać Menu
Bluetooth, a następnie Wybierz inne
urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
2. Nacisnąć TEL, wybrać Menu telefonu, a
następnie Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
wyświetlone na ekranie wyświetlacza
wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
03
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz
osobna instrukcja obsługi urządzenia.
57
03 System audio-telefoniczny
Odłączanie urządzenia Bluetooth®
Bluetooth®
Urządzenie
zostanie odłączone
automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu.
03
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu
drzwi16.
Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, patrz Usuwanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 58). System samochodu nie
będzie wówczas automatycznie lokalizować
urządzenia.
Powiazane informacje
•
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
Media Bluetooth® (Str. 54)
Usuwanie urządzenia Bluetooth®
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie Bluetooth® nie będzie już używane,
można je usunąć (wyrejestrować) z pamięci
samochodu. Samochód nie będzie wówczas
automatycznie lokalizować urządzenia.
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
Bluetooth® do systemu audio-telefonicznego
w sposób bezprzewodowy.
Usuwanie urządzenia multimedialnego
W normalnym widoku mediów nacisnąć OK/
MENU i wybrać Menu Bluetooth Wybierz
inne urządzenie Usuń urządzenie.
Usuwanie telefonu
W normalnym widoku telefonu nacisnąć OK/
MENU i wybrać Menu telefonu Zmień
telefon Usuń urządzenie.
Powiazane informacje
•
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 55).
Media Bluetooth® (Str. 54)
System audio-telefoniczny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu
komórkowego. Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Zestaw głośnomówiący
58)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Bluetooth®
(Str.
Gdy telefon jest podłączony do samochodu,
możliwe jest jednoczesne strumieniowe prze-
16
58
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
03 System audio-telefoniczny
syłanie plików audio z telefonu lub innego
interfejsu Bluetooth® nośników podłączonych
urządzeń, patrz Media Bluetooth® (Str. 54).
Przełączenie między głównymi źródłami TEL i
MEDIA umożliwia obsługę funkcji każdego
źródła.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje
ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest
już podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL
spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu
do obsługi telefonu. Symbol
oznacza,
że telefon jest podłączony.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlaoraz że
cza widoczny jest symbol
funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
17
2. Wybrać żądany numer lub w widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo,
aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej (Str. 62), albo w lewo, aby uzyskać
dostęp do rejestru wszystkich połączeń.
4. Naciśnięcie OK/MENU otwiera menu
wiadomości z opcjami umożliwiającymi
np. odczytanie wiadomości przez system
głosowy, skontaktowanie się z nadawcą
wiadomości lub usunięcie wiadomości.
3. Nacisnąć OK/MENU.
Jeśli główne źródło TEL jest już aktywne, na
ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące
menu z nowymi wiadomościami. Naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie wybranej
wiadomości z jednoczesnym jej odczytaniem
przez system głosowy. W celu przerwania
odczytu wiadomości należy nacisnąć EXIT.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Wyświetlanie wiadomości SMS17
System samochodu kopiuje wiadomości z
podłączonego telefonu komórkowego i pokazuje je tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony.
03
Jeśli podłączony telefon odebrał wiadomość
tekstową, w górnej części ekranu pokazuje
.
się symbol
1. Nacisnąć TEL, a następnie nacisnąć OK/
MENU, aby wejść do Menu telefonu.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Wiadomości i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obracając pokrętło TUNE przejść do
żądanej wiadomości i nacisnąć OK/
MENU.
> Wiadomość zostanie wyświetlona na
ekranie.
Funkcje nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. W niektórych telefonach konieczne jest włączenie opcji powiadomień.
}}
59
03 System audio-telefoniczny
||
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie komunikatów podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopiowania danych” w telefonie
komórkowym przy jego podłączaniu. W
zależności od telefonu komórkowego
można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
03
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Menu połączeń przychodzących
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozRozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Powiazane informacje
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Przegląd (Str. 60)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio (Str. 61)
•
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 92)
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Panel sterowania w konsoli środkowej
Powiazane informacje
•
•
•
60
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
W trybie telefonu jedno naciśnięcie OK/
MENU w trakcie połączenia zapewnia dostęp
do następujących funkcji:
•
•
Połączenia przychodzące
–
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie,
nacisnąć EXIT.
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
akceptując w ustawieniach telefonu
udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia
telefonu w samochodzie.
Połączenia telefoniczne
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
Obsługa systemu (Str. 27)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth® (Str. 55)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
mowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Wyłącz głos – mikrofon systemu audio
wyciszony.
• Wybierz numer telef. – możliwość
nawiązania połączenia z dodatkową
osobą za pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Rejestr połączeń
Rejestr połączeń jest odtwarzany przez zestaw głośnomówiący przy każdym nowym
03 System audio-telefoniczny
połączeniu, a następnie aktualizowany w czasie trwania połączenia. W widoku normalnym
obrócić pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr połączeń.
W trybie telefonu można przeglądać rejestr
połączeń podłączonego telefonu w pozycji
Menu telefonu Wykaz połączeń.
UWAGA
Aby możliwe było wyświetlenie spisu połączeń podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustraznej” w telefonie komórkowym przy jego podłączaniu.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio (Str. 61)
•
Książka telefoniczna (Str. 62)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Ustawienia audio
System zapewnia możliwość regulacji głośności połączenia, głośności systemu audio
oraz głośności sygnału dzwonka.
Sygnał dzwonka
Dla połączeń przychodzących używany jest
sygnał dzwonka zestawu głośnomówiącego.
UWAGA
W niektórych modelach telefonów komórkowych nie można wyłączyć sygnału
dzwonka podłączonego telefonu i będzie
on słyszalny jednocześnie z sygnałem zestawu głośnomówiącego.
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
03
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Jeżeli w trakcie odbierania połączenia przychodzącego aktywne jest jakieś źródło
dźwięku, zostanie ono wyciszone automatycznie.
Głośność sygnału dzwonka
Głośność sygnału dzwonka można zmienić
naciskając przycisk SOUND, obracając
pokrętło TUNE do pozycji Głośność
dzwonka i naciskając OK/MENU. Wyregulować głośność sygnału dzwonka, obracając
pokrętło TUNE i zapisać za pomocą OK/
MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
03 System audio-telefoniczny
Książka telefoniczna
UWAGA
System samochodu odtwarza książkę telefoniczną podłączonego telefonu komórkowego i
pokazuje ją tylko, gdy telefon jest podłączony.
03
Aby możliwe było wyświetlenie książki
telefonicznej podłączonego telefonu w
samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustrzanej” w telefonie
komórkowym przy jego podłączaniu. W
zależności od telefonu komórkowego
można tę funkcję aktywować w następujący sposób:
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być
, a funkcja głoświdoczny jest symbol
nomówiąca musi być w trybie telefonu.
•
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.
akceptując tę funkcję po wyświetleniu
wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
•
akceptując w ustawieniach telefonu
udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.
W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji
„kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia
telefonu w samochodzie.
62
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru
i nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol ▼ , oznacza to, że dla
tego kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer
niż numer wybrany jako domyślny, należy
obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć
OK/MENU.
Obsługa systemu (Str. 27)
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do
wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu. Funkcje przycisków, Tabela znaków
dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 63).
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Powiazane informacje
Powiazane informacje
•
•
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów.
•
Szybkie wyszukiwanie kontaktów (Str.
62)
•
•
•
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej (Str. 63)
•
•
Wyszukiwanie kontaktów (Str. 63)
Obsługa systemu (Str. 27)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Książka telefoniczna (Str. 62)
03 System audio-telefoniczny
Tabela znaków dla klawiatury w
konsoli środkowej
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
Przycisk
Uwagi ogólne
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Wyszukiwanie kontaktów
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 62).
Książka telefoniczna (Str. 62)
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
Aby wyszukać kontakt, należy przejść w trybie telefonu do pozycji Menu telefonu
Kontakty.
1. Obracać pokrętło TUNE , aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
63
03 System audio-telefoniczny
||
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce
telefonicznej (3).
03
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na
liście zmiany trybu wprowadzania (2) i
nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
WIĘCEJ
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
=>
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
by uzyskać żądaną literę lub cyfrę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak
wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
58)
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
64
Rozpoznawanie poleceń głosowych
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji systemu multimedialnego,
radioodtwarzacza, telefonu komórkowego
podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem Bluetooth®.
Szczegółowe informacje na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
Bluetooth®, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58).
•
System nawigacji Volvo* posiada
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat rozpoznawania głosowego i
poleceń głosowych służących do
obsługi tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
03 System audio-telefoniczny
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Korzystanie z rozpoznawania poleceń
głosowych
system nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu muszą być zamknięte.
•
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
UWAGA
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo* bez konieczności odrywania rąk od
kierownicy. Przekazywanie danych odbywa
się w formie dialogu, podczas którego użytkownik wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw głośnomówiący Bluetooth® (patrz Zestaw
głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd (Str.
60)) i udziela odpowiedzi za pośrednictwem
głośników samochodu.
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Pomoc” (Pomoc)
– w odpowiedzi system pokaże kilka różnych poleceń, których można użyć w
danej sytuacji.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
można wyłączyć poprzez:
Przyciski w kierownicy.
•
03
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system i zainicjować dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie wyświetlacza
w konsoli środkowej najczęściej używane
polecenia.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
•
•
wypowiedzenie słowa „Anuluj”
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
Podłączanie telefonu komórkowego
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi
zostać zarejestrowany i połączony z zestawem głośnomówiącym Bluetooth®. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie jest podłączony żaden telefon
komórkowy, system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat rejestrowania i
podłączania telefonu komórkowego, Rejestracja urządzenia Bluetooth® (Str. 55).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
•
03
Opcje językowe systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66)
•
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 67)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia (Str. 67)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe (Str. 68)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia (Str. 69)
Opcje językowe systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
Dostępne wersje językowe rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 64) można sprawdzić
i wybrać w menu MY CAR, MY CAR (Str. 14).
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
. Zmiany języka dokonuje się
symbolem –
w menu MY CAR, MY CAR (Str. 14).
UWAGA
Zmiana języka rozpoznawania poleceń
głosowych nie jest możliwa bez zmiany
wersji językowej całego systemu menu.
66
Powiazane informacje
•
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 67)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia (Str. 67)
03 System audio-telefoniczny
Funkcje pomocnicze do
rozpoznawania poleceń głosowych
Funkcje pomocnicze umożliwiają zapoznanie
się z działaniem systemem rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 64) oraz umożliwiają
wuczanie głosu i akcentu użytkownika systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
•
•
•
Polecenia głosowe: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
Uczenie się głosu: Funkcja, która
pozwala systemowi poleceń głosowych
nauczyć się rozpoznawania głosu i
akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu jednego użytkownika.
Krótki przewodnik: Funkcja odczytuje
krótkie instrukcje na temat działania systemu.
UWAGA
Instrukcję używania poleceń głosowych i
naukę rozpoznawania mowy można włączyć tylko wtedy, gdy samochód jest
zaparkowany.
Polecenia głosowe
Instrukcje można uruchomić w menu MY
CAR w opcji Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Samouczek. Opis
menu, MY CAR (Str. 14).
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć lekcję i przejść do następnej, należy nacisnąć
. Aby cofnąć się do poprzedniej lekcji,
.
należy nacisnąć
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia
Dostępne ustawienia systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 64).
•
W celu zamknięcia instrukcji należy nacisnąć
EXIT.
Adaptacja głosu
System wyświetla określoną liczbę fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Tryb adaptacji głosu
można uruchomić w menu MY CAR w opcji
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Adaptacja głośnika. Opis
menu, MY CAR (Str. 14).
•
Szybkość syntezatora mowy - W menu
MY CAR w pozycji Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego
Prędkość TTS można zmienić szybkość
odczytu przez dynamiczny (nie nagrany
wcześniej) syntezator mowy TTS. Wybrać
między Szybka, Średnia lub Wolna.
Opis menu, MY CAR (Str. 14).
•
Głośność systemu rozpoznawania
poleceń głosowych - Głośność systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
można zmienić naciskając przycisk
SOUND, obracając pokrętło TUNE do
pozycji Głośność ster. głos. i naciskając
OK/MENU. Wyregulować głośność,
obracając pokrętło TUNE i zapisać za
pomocą OK/MENU.
Po zakończeniu adaptacji głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika
(Str. 67) Użytkownik zaawans. w pozycji
Ustawienia użytkownika.
Krótki przewodnik
System odczytuje krótkie instrukcje obsługi
rozpoznawania pleceń głosowych. W celu
uruchomienia instrukcji należy nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych (Str.
64) i wypowiedzieć „Krótki przewodnik”.
Powiazane informacje
•
Opcje językowe systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych ustawienia (Str. 67)
Ustawienia użytkownika - w menu MY
CAR w pozycji Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego
Ustawienia użytkownika można ustawić
profil głosu użytkownika. Należy wybrać
między Domyślne lub Użytkownik
zaawans.. Wybór Użytkownik
zaawans. jest dostępny tylko po przeprowadzeniu nauki rozpoznawania głosu
(Str. 67). Opis menu, MY CAR (Str. 14).
03
67
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
03
•
Opcje językowe systemu rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 66)
•
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania
poleceń głosowych (Str. 67)
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe
Do sterowania określonymi funkcjami systemu
multimedialnego oraz podłączonym telefonem
komórkowym Bluetooth®. można użyć wcześniej zdefiniowanych poleceń głosowych (Str.
64).
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64).
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlacza zostaną wyświetlone najczęściej używane
polecenia.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem,
może przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka
sposobów
Polecenie wyszukiwania ścieżki audio w
odtwarzaczu multimedialnym można wydać w
kilku krokach lub jako krótki rozkaz:
•
lub
68
„Wyszukiwanie multimediów” >
„Ścieżka” - Wypowiedz „Wyszukiwanie
multimediów”, poczekaj, aż system
odpowie, a następnie powiedz
„Ścieżka”.
•
„Wyszukaj ścieżkę” - Wypowiedz krótkie polecenie w jednym ciągu.
Powiazane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia (Str. 69)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio (Str. 70)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia (Str. 71)
03 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych szybkie polecenia
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy
Korzystając z rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) można użyć kilku zaprogramowanych wcześniej szybkich poleceń.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64)
umożliwia korzystanie z podłączonego
poprzez Bluetooth® telefonu, np. wykonywanie połączeń do zapisanych kontaktów lub
wybieranie numeru.
Szybkie polecenia do obsługi systemu multimedialnego i telefonu można znaleźć w systemie menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia sterowania głosowego Lista
poleceń głosowych Polecenia ogólne,
Polecenia dla telefonu, Polecenia dla
mediów, Polecenia dla radia i Polecenia
nawigacyjne*. Opis menu, MY CAR (Str. 14).
Tekst pomocy dla każdego polecenia informuje, czy polecenie może być używane we
wszystkich źródłach lub tylko w jednym.
Powiazane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych polecenia głosowe (Str. 68)
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio (Str. 70)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia (Str. 71)
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć) nie są rozpoznawane przez system, np.
nie można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11
(jedenaście).
2. Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych jednostek, tzn. „Sześć-osiemsiedem” itd.) składających się na numer
telefonu.
> W przerwie system powtórzy ostatnio
wypowiedzianą grupę cyfr.
3. Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po
wypowiedzeniu całego numeru należy
zakończyć mówiąc „OK”.
> System wybierze numer.
03
Numer można zmienić, wypowiadając polecenie „Korekta” (które usuwa ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub „Skasuj” (które
usuwa cały wypowiedziany numer telefonu).
Na polecenie „Powtórz” system odczyta cały
wypowiedziany numer.
Połączenie z kontaktem
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wybór numeru telefonu.
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia nawiązanie połączenia z jednym z kontaktów zapisanych w
książce telefonicznej.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz numer”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
numer”.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wywołaj kontakt”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedzieć
nazwę”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
03 System audio-telefoniczny
||
2. Wypowiedzieć nazwę kontaktu.
> Jeśli system znajdzie tylko jeden kontakt, połączenie zostanie nawiązane. W
przeciwnym razie system będzie podawał instrukcje umożliwiające wyszukanie właściwego kontaktu.
03
Jeśli książka telefoniczna zawiera kilka numerów telefonów do danego kontaktu, można
powiedzieć np. „Komórkowy” lub „Praca”
po jego nazwie, aby pomóc systemowi.
Więcej poleceń
Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla telefonu komórkowego można
znaleźć w menu MY CAR w pozycji
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu. Opis menu, MY CAR
(Str. 14).
Powiazane informacje
•
•
70
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio (Str. 70)
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia (Str. 71)
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64)
umożliwia również sterowanie radiem, np.
zmianę stacji.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
Zmiana stacji
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę stacji radiowej.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz stację”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
nazwę stacji”.
2. Wypowiedz nazwę stacji radiowej.
> System zmieni odbieraną stację
radiową.
Zmiana częstotliwości
System rozpoznaje polecenia numeryczne od
87,5 (osiem-siedem-kropka-pięć) do 108,0
(sto-osiem-kropka-zero).
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę częstotliwości.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Częstotliwość”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
częstotliwość”.
2. Wypowiedz częstotliwość między 87,5 a
108,0 megaherców.
> System zmieni częstotliwość radiową.
Więcej poleceń
Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla radia można znaleźć w menu MY
CAR w pozycji Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Lista poleceń
głosowych Polecenia dla radia. Opis
menu, MY CAR (Str. 14).
Powiazane informacje
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia (Str. 71)
03 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych multimedia
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę ścieżki.
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64)
w systemie multimedialnym umożliwia m.in.
zmianę źródła lub zmianę utworu.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Wybierz utwór”.
> Odpowiedź systemu: „Wypowiedz
numer ścieżki.”.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe
- odpowiedzi systemu mogą się różnić, w
zależności od sytuacji.
Zmień źródło
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę źródła
mediów.
–
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Płyta”.
> System przełącza na odtwarzacz CD/
DVD.
Inne źródła będą dostępne po wypowiedzeniu polecenia np. „Bluetooth”, „TV” lub
„USB”. Dostępność źródeł zależy od aktualnie podłączonych do nich urządzeń oraz
tego, czy zawierają one możliwe do odtworzenia formaty plików. Jeżeli źródło nie jest
dostępne, system wyjaśni przyczynę.
Zmiana ścieżki
System rozpoznaje polecenia numeryczne od
0 (zero) do 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
System nie rozpoznaje numerów wyższych
od 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), np. 100
(sto) lub 101 (sto jeden).
2. Wypowiedz numer ścieżki (pojedynczymi
cyframi, np. „Dwadzieścia-cztery”, a nie
„Dwa-trzy”).
> System przełączy ścieżkę w aktywnym
źródle mediów.
Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia dla mediów. Opis menu, MY CAR
(Str. 14).
Powiazane informacje
•
Rozpoznawania poleceń głosowych telefon komórkowy (Str. 69)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych radio (Str. 70)
03
Wyszukaj media
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych nasterowuje wyszukanie
mediów.
1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
„Szukaj mediów”.
> System wyświetli numerową listę możliwych kategorii wyszukiwania i odpowie: „Wybrać numer pozycji lub
wypowiedzieć kategorię
wyszukiwania mediów:”.
2. Wypowiedz numer pozycji lub kategorię
wyszukiwania.
> System poda dalsze instrukcje wyszukiwania właściwego nośnika mediów.
Więcej poleceń
Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla systemu multimedialnego można
znaleźć w menu MY CAR w pozycji
71
03 System audio-telefoniczny
Samochodowe połączenie
internetowe
Podłączenie samochodu do internetu zapewnia możliwość korzystania np. z serwisów
nawigacyjnych, radia internetowego oraz serwisów muzycznych za pomocą aplikacji (Str.
75) oraz z wbudowanej w pojazd przeglądarki internetowej (Str. 77).
03
Połączyć się Internetem za pomocą modemu
zintegrowanego z samochodem (Str. 73)*18
lub przez Bluetooth® za pośrednictwem telefonu komórkowego. Telefon musi zostać najpierw zarejestrowany i podłączony do systemu samochodu. Potem połączenie będzie
nawiązywane automatycznie.
Jeśli samochód jest połączony z Internetem
za pośrednictwem telefonu komórkowego,
można również korzystać z innych funkcji
telefonu komórkowego np. odczytywania wiadomości tekstowych i nawiązywania połączeń, patrz Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (Str. 58).
Telefon komórkowy i operator sieci komórkowej muszą obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego (współdzielenie połączenia internetowego) oraz abonament użytkownika musi obejmować przesyłanie
danych.
Gdy pojazd jest podłączony do Internetu,
można korzystać z dodatkowych programów
(aplikacji). Dostępność aplikacji może być
różna, ale mogą one obejmować m.in. usługi
nawigacyjne, media socjalne, radio internetowe oraz serwisy muzyczne. Samochód
posiada prostą przeglądarkę internetową do
wyszukiwania i wyświetlania informacji z
internetu.
18
19
72
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Tylko w pojazdach z Volvo On Call
Tylko w pojazdach z Volvo On Call
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Łączenie systemu samochodu z
internetem
Wybrać opcję połączenia:
•
Bluetooth®
1. Telefon komórkowy musi zostać najpierw
zarejestrowany i podłączony w samochodzie (Str. 55).
2. Jeśli system samochodu jest już połączony z internetem, nacisnąć MY CAR i
wybrać pozycję Ustawienia
Ustawienia internetowe Bluetooth.
W przyszłości samochód będzie się łączyć
automatycznie.
•
Modem samochodu*19
Aby połączyć się z modemem samochodu,
patrz Modem samochodu* (Str. 73).
03 System audio-telefoniczny
Anulowanie połączenia internetowego
bliżej systemu audio-multimedialnego. Należy
sprawdzić, czy nie ma między nimi zakłóceń.
•
Telefon komórkowy do sieci
Szybkość transmisji w sieci komórkowej
zmienia się w zależności od zasięgu sieci w
danej lokalizacji. Słaby zasięg sieci może
występować na przykład w tunelach, w terenie górzystym, w głębokich dolinach lub w
pomieszczeniach. Szybkość transmisji zależy
również od umowy użytkownika z operatorem
sieci.
Brak lub słabe połączenie internetowe
•
Samochód jest wyposażony w modem, który
można wykorzystać do połączenia systemu
samochodu z Internetem. Dostępna jest również funkcja udostępniania internetu za
pośrednictwem Wi-Fi.
Połączenie internetowe
03
UWAGA
Nacisnąć przycisk MY CAR i wybrać pozycję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Żadne. Samochód nie połączy się z internetem.
Ilość przesyłanych danych zależy od usług
lub aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja
audio może wiązać się z przesyłaniem dużych
ilości danych, co wymaga dobrego połączenia i silnego sygnału.
Modem samochodu*20
W razie wystąpienia problemów z przesyłem danych należy skontaktować się z
operatorem sieci.
Powiazane informacje
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 10)
1. Osobistą kartę SIM należy włożyć w uchwyt znajdujący się w schowku podręcznym.
Telefon komórkowy do samochodu
Prędkość przesyłu danych dla połączenia
Bluetooth może zmieniać się w zależności od
umiejscowienia telefonu komórkowego w
samochodzie. Aby zwiększyć natężenie sygnału, należy przesunąć telefon komórkowy
20
Tylko w pojazdach z Volvo On Call.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 System audio-telefoniczny
||
2. Nacisnąć przycisk MY CAR i wybrać
pozycję Ustawienia Ustawienia
internetowe Modem pojazdu.
03
Punkt dostępowy Wi-Fi typu hotspot
> System samochodu będzie teraz połączony z internetem i możliwe będzie
korzystanie z funkcji internetowych,
patrz Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72).
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, usunąć zaznaczenie z pola
wyboru.
W celu wyłączenia połączenia internetowego
należy nacisnąć MY CAR i wybrać pozycję
Ustawienia Ustawienia internetowe
Modem pojazdu Żadne.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Gdy system samochodu jest połączony z
internetem, można udostępniać połączenie
internetowe za pośrednictwem modemu
samochodu (hotspot Wi-Fi) w celu umożliwienia innym urządzeniom dostępu do internetu.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać
funkcję udostępniania internetu .
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
1. Nacisnąć przycisk MY CAR i wybrać
Ustawienia Ustawienia internetowe
Hotspot Wi-Fi samochodu
UWAGA
Wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i
wpisać hasło. Nazwa powinna zawierać
od 6 do 32 znaków, a hasło od 10 do 63
znaków. Nazwę i hasło można później
zmienić.
74
2. Włączyć hotspot Wi-Fi samochodu,
zaznaczając pole wyboru.
> Teraz można podłączyć zewnętrzne
urządzenia do hotspotu Wi-Fi w samochodzie.
Włączenie punktu dostępowego typu hotspot Wi-Fi może spowodować naliczenie
dodatkowych kosztów przez operatora
sieci komórkowej.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Do hotspotu Wi-Fi samochodu można podłączyć maksymalnie 8 urządzeń. Liczba podłączonych urządzeń wyświetla się po naciśnięciu MY CAR i wybraniu Ustawienia
Ustawienia internetowe.
03 System audio-telefoniczny
Brak lub słabe połączenie internetowe
Aplikacje
Samochodowe połączenie internetowe (Str.
72).
Aplikacje (apsy) to aplikacje, z których można
korzystać, gdy system samochodu jest połączony z internetem. Dostępne są różne
rodzaje aplikacji, ale mogą one obejmować
m.in. usługi nawigacyjne, media socjalne,
radio internetowe oraz serwisy muzyczne.
Powiazane informacje
Liczba urządzeń podłączonych do hotspotu Wi-Fi
samochodu.
Aby wyświetlić urządzenia podłączone do
hotspotu Wi-Fi samochodu, nacisnąć
MY CAR i wybrać Ustawienia Ustawienia
internetowe Hotspot Wi-Fi samochodu.
Technika i bezpieczeństwo hotspotu Wi-Fi
Do alokacji hotspotu Wi-Fi wykorzystywana
jest częstotliwość 2,4 GHz. Jeżeli w tym
samym czasie na tej częstotliwości pracuje
wiele urządzeń, jakość połączenia może ulec
pogorszeniu.
•
•
•
•
Częstotliwość - 2,4 GHz.
Standard - 802,11 b/g/n.
Certyfikat bezpieczeństwa - WPA2-AESCCMP.
•
Samochodowe połączenie internetowe
(Str. 72)
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Informacje na temat podstawowej obsługi
systemu można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 27) i Obsługa menu (Str. 30).
03
W celu użycia aplikacji trzeba najpierw połączyć system samochodu z internetem (Str.
72) .
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
w prawym górnym rogu ekranu widoczny jest
symbol (Str. 32). Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi
się odpowiednia informacja.
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
Antena modemu samochodu jest zamocowana na jego dachu.
75
03 System audio-telefoniczny
||
Logowanie
Niektóre aplikacje i usługi wymagają logowania. Występują ich dwa rodzaje:
•
03
•
Nacisnąć przycisk połączenie
w środkowej konsoli i wybrać Appsy, aby wyświetlić
wszystkie dostępne aplikacje21. Wybrać aplikację z listy i rozpocząć jej pobieranie za
pomocą OK/MENU.
Aplikacje są pobierane z internetu do systemu samochodu i z niego uruchamiane. Aplikacje ładują się (są uaktualniane) przy każdym
uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym
użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.
Niektóre aplikacje wymagają informacji o
lokalizacji. Gdy udostępniane są informacje o
lokalizacji, na ekranie pokazuje się symbol
.
21
22
76
cyjny nie może uwzględnić ani przewidzieć
np. gwałtowne zmiany pogody.
OSTRZEŻENIE
Niektóre aplikacje mogą wymagać rejestracji w systemie dostawcy aplikacji lub
usługi. Informacja o ewentualnej konieczności logowania jest wyświetlana podczas uruchamiania aplikacji. W celu rejestracji lub zalogowania do istniejącego
konta należy postępować według instrukcji na ekranie.
Przestrzegać poniższych wskazówek.
Niektóre aplikacje lub usługi wymagają
zalogowania za pomocą osobistego
numeru Volvo ID. Do uzyskania dostępu
do licznych użytecznych usług, np. przesyłania adresu z usług mapy w internecie
bezpośrednio do aplikacji nawigacji drogowej lub systemu nawigacji Volvo*22
konieczna jest rejestracja lub użycie istniejącego konta. Więcej informacji oraz
instrukcję tworzenia konta można znaleźć
w punkcie Volvo ID (Str. 11).
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Należy skierować całą uwagę na drogę
i pamiętać, aby całkowicie skupić się
na kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas
jazdy.
•
W związku z wpływem warunków
atmosferycznych i pory roku na
warunki drogowe niektóre zalecenia
mogą być mniej wiarygodne.
UWAGA
Możliwe jest uaktualnienie systemu do
Sensus Navigation, który zawiera więcej
funkcji oraz aktualizacji danych mapy. Więcej informacji można uzyskać u dealera.
Usługi nawigacyjne
Usługi nawigacyjne zapewniają informacje
drogowe prowadzące do zaprogramowanego
celu podróży. Nie gwarantuje się wiarygodności wszystkich wskazówek dotyczących
zalecanego kierunku jazdy, ponieważ mogą
wystąpić sytuacje, których system nawiga-
•
Powiazane informacje
•
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Przeglądarka internetowa (Str. 77)
Zmiana właściciela (Str. 10)
03 System audio-telefoniczny
Przeglądarka internetowa
Samochód posiada zintegrowaną przeglądarkę internetową do wyszukiwania i wyświetlania informacji z internetu.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat zarządzania zobacz zarządzanie
systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str.
30).
Uproszczona przeglądarka internetowa
obsługuje tekst i obrazy w standardzie HTML
4. Przeglądarka internetowa nie obsługuje
animacji, wideo ani audio. Pobieranie i zapisywanie plików nie jest możliwe.
Nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz) na
i wybrać Przeglądarka
środkowej konsoli
internetowa.
Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia
adresu URL strony, np. http://
mobile.volvocars.com.
Gdy jest podłączona do internetu poprzez
łącze Bluetooth®, w górnym prawym rogu
ekranu pokazuje się symbol (Str. 32)
Bluetooth®.
1. Obracać pokrętło TUNE , aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących
w konsoli środkowej.
Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia
informacja.
Funkcja wyszukiwania
W celu użycia przeglądarki internetowej
trzeba najpierw połączyć system samochodu
z internetem (Str. 72).
UWAGA
Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.
Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.
Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci.
UWAGA
Przeglądarka internetowa jest niedostępna
w czasie jazdy.
Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej lub historii
połączeń, obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w
tabeli poniżej) na liście zmiany trybu
wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
123/A
BC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
=>
Prowadzi do historii (3). Obrócić
pokrętło TUNE, aby wybrać adres
URL strony i nacisnąć OK/MENU,
aby do niej przejść.
Idź
Otwieranie wpisanego adresu
URL za pomocą OK/MENU.
Lista znaków.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Ostatnio odwiedzane strony (historia).
03
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej.
}}
77
03 System audio-telefoniczny
||
aIA
||}
03
Przełączanie między dużymi i
małymi literami za pomocą OK/
MENU.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
konsoli. Można też przesunąć kursor w
obszar nie wymagający kliknięcia i nacisnąć
OK/MENU.
Przełączanie z rozetki tekstowej
na okno Adres:. Do przesuwania
kursora służy pokrętło TUNE.
Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT. Aby wrócić do
rozetki tekstowej, nacisnąć OK/
MENU.
Nawigacja w przeglądarce internetowej
• Wstecz - Cofnięcie do poprzedniej
Obrócić pokrętło TUNE, aby przejść między
łączami lub przewinąć stronę. Nacisnąć OK/
MENU, aby aktywować wybór lub podświetlone łącze.
strony.
• Przekaż do - Umożliwia powrót do
wcześniejszej strony po cofnięciu do
poprzedniej.
• Przeładuj - Odświeżanie strony.
• Stop - Wstrzymanie ładowania strony i
powrót do poprzedniego ustawienia.
Należy zauważyć, że przycisków
numerycznych i literowych na
panelu sterowania można użyć do
edytowania zawartości okna
Adres:.
• Nowa zakładka - tworzenie nowej
zakładki/strony. Jednocześnie mogą być
otwarte maksymalnie cztery zakładki.
• Zamknij zakładkę - Zamyka zakładkę/
stronę.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich
znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje
pojawienie się na ekranie nowej listy znaków.
Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,
by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić
przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony
poprzez naciśnięcie określonego przycisku
zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego
przycisku.
78
• Powiększ/Zmniejsz - Powiększenie/
pomniejszenie strony.
• Dodaj zakładkę/Usuń zakładkę Przesuwanie kursora na stronie.
Kursor można swobodnie przesuwać po stronie za pomocą klawiatury w środkowej konsoli.
Wyskakujące menu otwiera się przyciskiem
numer 5 w środkowej konsoli. Można też
przesunąć kursor w obszar nie wymagający
kliknięcia i nacisnąć OK/MENU.
Funkcje
Dostępne funkcje otwiera się przyciskiem
numer 5 wyskakującego menu w środkowej
Zamiast wpisywania za każdym razem od
nowa adresu strony internetowej można
utworzyć szybkie łącze (zakładkę) do
strony. Można zapisać maks. 20 zakładek.
• Ustawienia - dopasowywanie ekranu
przeglądarki internetowej oraz zarządzanie informacjami, więcej informacji można
znaleźć poniżej.
Ustawienia
03 System audio-telefoniczny
• Zakładki - Zmień nazwę, Zmień
kolejność lub Usuń.
• Filtrowanie zawartości - umożliwia
wprowadzanie adaptacji, które zapewniają wyświetlanie stron internetowych w
żądany sposób. Można włączyć/wyłączyć
następujące funkcje: Wyświetl zdjęcia,
Blok. wyskakujących okienek i Zezwól
na JavaScripts.
•
Przegląd menu - przeglądarka internetowa (Str. 92)
TV*
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej
około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk
jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się
ponownie po zatrzymaniu samochodu.
03
• Akceptuj cookies - Cookies to małe pliki
tekstowe, które są zapisywane w systemie. Umożliwiają używanie pewnych
funkcji w witrynach internetowych i
pozwalają właścicielowi witryny generować statystyki np. stron, na które wchodzą goście witryny.
• Rozmiar tekstu - służy do wyboru wiel-
kości używanych znaków: Duże, Średnia
lub Małe.
• Wyczyść dane przeglądarki – Cookies,
historia przeglądarki \ni pamięć
podręczna zostaną usunięte.
• Opcje przycisków FAV - Do przycisku
FAV można przypisać określone funkcje.
Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko
przycisk FAV, patrz Ulubione (Str. 33).
Funkcje TV, przegląd.
W celu uzyskania podstawowych informacji
na temat odtwarzania i nawigacji zobacz
zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie
menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Powiazane informacje
•
Przegląd menu - przeglądarka internetowa (Str. 92)
•
•
Symbole na ekranie (Str. 32)
Zmiana właściciela (Str. 10)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 System audio-telefoniczny
||
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze
standardem DVB-T. System nie odbiera
programów telewizyjnych nadawanych za
pośrednictwem sygnału analogowego.
03
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
Oglądanie telewizji
–
Kanał można zmienić w następujący sposób:
•
•
•
Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z
tych kanałów został już zapisany w
pamięci, to po prawej stronie nazwy
kanału zostanie wyświetlony jego numer
w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby
wybrać żądany kanał i nacisnąć OK/
MENU.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do
Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego
przeprowadzenia wyszukiwania.
Naciskając przyciski pamięci (0-9).
Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
/
.
krótko przyciski
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego
produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
80
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe
do innego miasta, nie ma pewności, że
zapamiętane kanały będą dostępne w
nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy
przeprowadzić ponowne wyszukiwanie i
zapisać nową listę kanałów; patrz Zapamiętywanie dostępnych kanałów TV (Str.
82).
Zmiana kanału
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak
i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie
budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika
telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
UWAGA
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się TV , nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Powiazane informacje
•
•
•
•
•
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 82)
Informacja o aktualnym programie TV*
(Str. 82)
Teletekst* (Str. 82)
Ustawienia obrazu (Str. 49)
03 System audio-telefoniczny
•
•
Zanik sygnału TV* (Str. 83)
Menu TV* (Str. 94)
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista
zapamiętanych kanałów
Po wyszukaniu, dostępne kanały TV są zapisywane na liście zapamiętanych kanałów.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub
więcej krajów, zostaną one pokazane
na liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać
żądany kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/
MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana
kanału (Str. 79).
03
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
TV* (Str. 79)
TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 82)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 System audio-telefoniczny
TV* - Zarządzanie kanałami
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się
zmieniać.
03
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV Zaprogramowane
stacje.
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który
ma zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Informacja o aktualnym programie
TV*
Nacisnąć przycisk (Str. 27) INFO, aby
wyświetlić informację o aktualnym programie
oraz następnym programie i godzinie jego
rozpoczęcia.
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
TV* (Str. 79)
Powiazane informacje
82
Należy wykonać następujące czynności:
Naciskając ponownie przycisk INFO, można
czasem uzyskać dodatkowe informacje na
temat bieżącego programu, takie jak godzina
rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki
opis.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
•
•
•
Teletekst*
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Obsługa systemu (Str. 27)
TV* (Str. 79)
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
TV* (Str. 79)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
03 System audio-telefoniczny
Zanik sygnału TV*
Nadajnik zdalnego sterowania*
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
wyświetlanie obrazu zostanie wznowione.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie obrazu. Chwilę później pojawi się
komunikat informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się ponowne wyszukiwanie tego
kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie,
natychmiast zostanie wyświetlony obraz
danego kanału. Podczas wyświetlania tego
komunikatu można w dowolnym momencie
zmienić kanał.
03
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału
oznacza, że system nie jest w stanie wykryć
sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych.
Może to być spowodowane przekroczeniem
granicy między państwami i tym, że system
jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W takim
przypadku należy wybrać właściwy kraj zgodnie z opisem w punkcie Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str.
81).
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
TV* (Str. 79)
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nadajnika w
nacisnąć najpierw przycisk
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 System audio-telefoniczny
||
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku (Str. 27)
INFO w konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty
wyposażenia dodatkowego itp., należy
przewozić w schowku podręcznym lub w
innych schowkach. W przeciwnym razie,
jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub
kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
03
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) –
w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiazane informacje
•
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
(Str. 84)
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii (Str. 85)
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Kluczyk
Uwagi ogólne
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Uwagi ogólne
Przechodzenie w górę/w dół
F = Przedni ekran
Przechodzenie w prawo/w
lewo
L i R = Opcje niedostępne.
Przełączanie na nawigację*
Potwierdzenie wyboru lub
przejście do systemu menu
wybranego źródła
Przełączanie na radioodbiornik
(np. AM)
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie źródła mediów
(np. Płyta, TV*)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/
utworu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana ścieżki/
utworu
Menu
84
Kluczyk
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Informacja o aktualnym programie, utworze itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy
dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić
na ekranie wyświetlacza
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
03 System audio-telefoniczny
Kluczyk
Uwagi ogólne
Napisy, wybór języka tekstu
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Powiazane informacje
•
•
Obsługa systemu (Str. 27)
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego
sterowania systemu audio-telefonicznego.
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie
od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
03
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
Powiazane informacje
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 System audio-telefoniczny
System audio-telefoniczny – przegląd
menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu
systemu audio-telefonicznego.
03
Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony,
wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być
spowodowane brakiem dostępności danej
funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego
lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.
•
Przeglądarka internetowa (Str. 92)
Powiazane informacje
•
•
Menu AM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza AM.
Obsługa systemu (Str. 27)
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
AM MenuA
Patrz
Pokaż zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
RADIOODBIORNIK
•
•
•
FM (Str. 87)
Audio CD/DVD (Str. 88)
DVD Video (Str. 89)
Twardy dysk (HDD) (Str. 89)
Odtwarzacz iPod (Str. 90)
USB (Str. 90)
Media Bluetooth® (Str. 91)
AUX (Str. 91)
TV (Str. 94)*
TEL
•
23
86
Pokaż zaprogramowane stacje
DAB (Str. 87)
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Bez funkcji
AM (Str. 86)23
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str.
92)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
(Str. 39)
Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
03 System audio-telefoniczny
Menu FM
FM Menu
Patrz
TP
(Str. 41)
Częstotliwość alternatywna (AF)
Pokaż
Przegląd menu - Radio cyfrowe
(DAB)*
Bez funkcji
Przegląd dostępnych opcji i ustawień
radioodtwarzacza FM.
Przełącz radiotekst/zaprogram.
(Str. 42) i
(Str. 39)
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radia
DAB*.
Menu DAB*
Patrz
Filtr wg rodzaju
programu (PTY)
(Str. 41)
03
Pokaż
Artysta/Tytuł
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Radiotekst
(Str. 42)
Zaprogramowane stacje
(Str. 39)
Żadne
Dostrój stację według
(Str. 37)
Wykaz stacji
(Str. 38)
Strojenie ręczne
(Str. 38)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Żadne
Monitorowanie
stacji DAB-DAB
(Str. 43)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
Przełącz Pokaż informacje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 System audio-telefoniczny
||
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Struktura menu - Audio CD/DVD
Przegląd dostępnych opcji i ustawień Audio
CD/DVD.
Menu płyty
Patrz
Play/Pause
(Str. 45)
Stop
03
A
Wyszukiwanie mediów
(Str. 46)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Opcje Gracenote®
Baza danych Gracenote®
Wyniki Gracenote®
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
A
88
Play/Pause
(Str. 45)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Dotyczy tylko płyt DVD.
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
03 System audio-telefoniczny
Menu DVD Video
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD
Video.
Menu wideo DVD
Patrz
Play/Pause
(Str. 48)
Menu płyty DVD
(Str. 48)
Stop
Napisy
Ścieżki audio
(Str. 48)
(Str. 49)
(Str. 33)
(Str. 48)
Wyskakujące menu DVD Video
Nacisnąć OK/MENU w czasie odtwarzania
pliku wideo, aby uzyskać dostęp do
wyskakującego menu.
Ustawienia obrazu
(Str. 49)
Menu wideo DVD
(Str. 30)
Menu płyty DVD
(Str. 48)
Struktura menu - twardy dysk (HDD)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień twardego dysku (HDD).
Menu dysku HDD
Patrz
strona
Play/Pause
(Str. 49)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 46)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Importuj muzykę
(Str. 49)
Z płyty
Z nośnika USB
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
03
A
Zmień nazwę/Usuń pliki
(Str. 49)
Otworzyć
Zmień nazwę
Bez funkcji
Play/Pause
Następna ścieżka audio
(Str. 48)
Formaty obrazu
Opcje przycisków FAV
(Str. 48)
(Str. 48)
Ustawienia zaawansowane
Kąty
Następny napis
(Str. 48)
Usuń
Usuń wszystkie
89
03 System audio-telefoniczny
||
Informacje o zapisanych danych
(Str. 49)
Wykorzystane:
Wolne miejsce:
03
Pojemność:
Menu iPod
Menu USB
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Menu iPod
Patrz
Menu USB
Patrz
Play/Pause
(Str. 51)
Play/Pause
(Str. 51)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Wyszukiwanie mediów
(Str. 46)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Utwory:
Wybierz partycję USB
Bez funkcji
Katalogi:
Opcje przycisków FAV
Play/Pause
(Str. 49)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
W zależności od rynku.
Powiazane informacje
90
(Str. 51)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Opcje przycisków FAV
(Str. 49)
Bez funkcji
A
Play/Pause
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Bez funkcji
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
(Str. 33)
Play/Pause
(Str. 51)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
03 System audio-telefoniczny
Struktura menu - Media Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
Menu Bluetooth
Patrz
Play/Pause
(Str. 54)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 57)
Podłącz multimedia
(Str. 54)
Podłącz telefon
(Str. 58)
Patrz
Wejśc. poz. głośn. AUX
(Str. 53)
Standardowa
Usuń urządzenie
03
(Str. 58)
Powiazane informacje
•
Uwidocznij samochód
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
(Str. 33)
Menu AUX
Podłącz oba
Aktualizuj listę urządzeń
Opcje przycisków FAV
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Kompensacja
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Bez funkcji
Play/Pause
(Str. 54)
Odtwarzanie losowe
(Str. 46)
Urządzenie 1
Urządzenie 2
itd.
91
03 System audio-telefoniczny
Przegląd menu - zestaw
głośnomówiący Bluetooth®
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
03
Przegląd menu - przeglądarka
internetowa
Podłącz oba
Menu telefonu
Patrz
Wykaz połączeń
(Str. 60)
Kontakty
(Str. 62)
Wiadomości
(Str. 58)
Zmień telefon
(Str. 57)
Usuń urządzenie
(Str. 58)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień przeglądarki internetowej.
Przeglądarka internetowa
Powiazane informacje
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Menu jest widoczne w normalnym widoku przeglądarki internetowej, jeżeli nie jest otwarta
żadna zakładka.
Wpisz adres
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz
poniżej.
Uwidocznij samochód
Zakładka 1
Zakładka 2
itd.
Urządzenie 2
itd.
92
Podłącz telefon
(Str. 58)
Podłącz multimedia
(Str. 54)
(Str. 77)
Ustawienia
Wyszukaj nowy telefon
Urządzenie 1
Patrz
(Str. 77)
03 System audio-telefoniczny
Wyskakujące menu, przeglądarka internetowa
Patrz
Dodaj zakładkę
lub
Aby otworzyć wyskakujące
menu, należy nacisnąć przycisk
z cyfrą 5 w środkowej konsoli,
gdy w przeglądarce internetowej
jest otwarta strona.
(Str. 77)
Usuń zakładkę
Wstecz
(Str. 77)
Przekaż do
(Str. 77)
Przeładuj
(Str. 77)
(Str. 77)
Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz
poniżej.
Blok. wyskakujących okienek
Menu ustawień, przeglądarka
internetowa
(Str. 77)
Nowa zakładka
(Str. 77)
Zakładki
Zamknij zakładkę
(Str. 77)
Zakładka 1
Zakładka 2
(Str. 77)
Akceptuj cookies
Wyświetl zdjęcia
Stop
lub
(Str. 77)
Ustawienia
Nacisnąć Ustawienia w jednym
z obu powyższych menu, aby
przejść do menu ustawień.
Powiększ
Filtrowanie zawartości
itd.
Zmniejsz
Zmień nazwę
Patrz
03
Zezwól na JavaScripts
Rozmiar tekstu
(Str. 77)
Duże
(Str. 77)
Średnia
Małe
Wyczyść dane przeglądarki
(Str. 77)
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Bez funkcji
Zmień kolejność
Dodaj/Usuń zakładkę
(Str. 77)
Usuń
}}
93
03 System audio-telefoniczny
||
Nowa zakładka
(Str. 77)
Zamknij zakładkę
(Str. 77)
Powiazane informacje
03
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
Menu TV*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika TV.
Nacisnąć OK/MENU w czasie
oglądania telewizji, aby uzyskać
dostęp do wyskakującego
menu.
Patrz
Menu TV
Patrz
Wybierz kraj
(Str. 81)
Ustawienia obrazu
(Str. 49)
Zaprogramowane stacje
(Str. 81)
Menu TV
(Str. 30)
Ścieżki audio
Powiazane informacje
Napisy
•
System audio-telefoniczny – obsługa
menu (Str. 30)
Teletekst
•
System audio-telefoniczny – przegląd
menu (Str. 86)
lub
Informacja CAS
Opcje przycisków FAV
Bez funkcji
Teletekst
94
Wyskakujące menu TV
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
(Str. 33)
03 System audio-telefoniczny
03
95
04 Indeks alfabetyczny
A
D
K
aplikacje (apsy).......................................... 75
DVD............................................................ 45
Audio
dźwięk przestrzenny............................. 35
Ustawienia............................................ 33
Kierownica
elementy sterowania............................. 27
E
Audio i multimedia
menu..................................................... 30
przegląd................................................ 27
struktura menu...................................... 86
Korekcja dźwięku....................................... 36
Elementy sterowania
konsola środkowa, kierownica............. 27
B
Bateria
pilot zdalnego sterowania..................... 85
Bluetooth®
multimedia............................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego.......................................
transmisja strumieniowa dźwięku.........
wyłączanie mikrofonu...........................
zestaw głośnomówiący........................
54
60
54
60
58
C
CD.............................................................. 45
Głośność dźwięku......................................
dzwonek, telefon..................................
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem.............................
telefon...................................................
telefon/odtwarzacz...............................
zewnętrzne źródło dźwięku..................
M
Mikrofon..................................................... 60
G
04
96
Komunikaty alarmowe............................... 41
27
61
36
61
61
53
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR) 14, 15, 17,
20,
21,
22,
23,
Multimedia,
Bluetooth®..............................
24
54
N
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych..................................................... 27, 51
Nawiązywanie połączeń
działanie................................................ 58
przychodzące....................................... 58
I
O
Informacje drogowe (TP) ........................... 41
Obsługa menu audio i multimediów.......... 30
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB....................................... 36, 43
04 Indeks alfabetyczny
Odtwarzacz multimedialny.................. 36, 44
obsługiwane formaty plików................. 50
P
Pilot zdalnego sterowania.......................... 83
wymiana baterii..................................... 85
Podłączenie odtwarzacza iPod®............... 52
połączenie USB......................................... 52
Pozycja odsłuchu....................................... 35
Przeglądarka internetowa.......................... 77
Przyciski sterujące przy kierownicy........... 27
modem samochodu..............................
nawiązywanie połączeń........................
przeglądarka internetowa.....................
struktura menu......................................
73
55
77
92
Sensus......................................................... 7
Surround.................................................... 35
Symbole
na ekranie............................................. 32
system audio............................................. 26
System audio-telefoniczny
wprowadzenie...................................... 26
zarządzanie systemem......................... 27
System audio-telefoniczny (System
audio-telefoniczny).................................... 26
Radioodbiornik.......................................... 36
DAB................................................ 36, 43
RDS............................................................ 40
Rozpoznawanie poleceń głosowych......... 64
S
Samochodowe połączenie internetowe..... 72
aplikacje (apsy)..................................... 75
U
Ustawienia obrazu..................................... 49
Uzyskiwanie połączenia............................. 58
V
Volvo ID..................................................... 11
04
Volvo Sensus............................................... 7
W
R
Radio cyfrowe (DAB).................................. 43
Typy programów radiowych (PTY)............ 41
T
Telefon
książka telefoniczna.............................. 62
książka telefoniczna, skrót................... 62
nawiązywanie połączeń.................. 55, 58
odbieranie połączenia........................... 60
połączenia przychodzące..................... 58
zestaw głośnomówiący........................ 58
Telefon komórkowy, patrz Telefon............ 55
Wejście AUX........................................ 27, 51
Wejście USB.............................................. 51
WiFi............................................................ 73
Wyszukiwanie mediów.............................. 46
Z
Zmiana właściciela..................................... 10
TV............................................................... 79
Twardy dysk (HDD).................................... 49
97
04 Indeks alfabetyczny
04
98
Volvo Car Corporation TP 17257 (Polish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising