Volvo S80 2012 Late Instrukcja obsługi

Volvo S80 2012 Late Instrukcja obsługi
VOLVO S80
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
2
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo i środowisko naturalne.................... 13
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych .........................................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .......................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
18
21
24
26
28
29
31
32
33
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Zamknięcie schowków prywatnych*.........
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
46
52
54
56
60
65
66
Spis treści
HomeLinkŸ *............................................ 146
03 03 04
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 70
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ......................... 80
Volvo Sensus ........................................... 81
Wyłącznik zapłonu.................................... 82
Siedzenia................................................... 84
Siedzenia – wersja Executive.................... 89
Kierownica................................................ 91
Oświetlenie................................................ 93
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy. 103
Szyby i lusterka wsteczne....................... 105
Kompas*................................................. 111
Elektrycznie sterowane okno dachowe*. 112
Alcoguard*.............................................. 115
Uruchamianie silnika............................... 120
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 122
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 124
Skrzynia biegów...................................... 126
Eco Start/Stop DRIVe*............................ 132
Napęd na wszystkie koła*....................... 139
Hamulec zasadniczy............................... 140
Hamulec postojowy................................ 142
04 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 152
Menu MY CAR........................................ 155
Klimatyzacja............................................ 163
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica przedziału pasażerskiego*. 176
Nagrzewnica wspomagająca*................. 180
Komputer pokładowy.............................. 182
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 184
Dostosowywanie własności jezdnych..... 186
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 187
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 189
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*........ 200
City Safety™........................................... 204
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*...................................................... 209
Driver Alert System – Ostrzeganie o
dekoncentracji (DAC)*............................. 217
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDW)*..................................................... 221
Wspomaganie parkowania*.................... 224
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
Kamera wspomagania parkowania*....... 227
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*............................................. 231
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 235
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive........................ 239
04 05 06
05 System audio-telefoniczny
06 Jazda
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym................................................ 242
Krótkie wprowadzenie............................ 244
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego........................................................ 250
Radioodbiornik........................................ 253
Odtwarzacz multimedialny...................... 261
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.... 266
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa .............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
Media BluetoothŸ* ................................. 269
TV*........................................................... 272
Nadajnik zdalnego sterowania* .............. 276
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*....... 278
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy........................ 287
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń* .............................. 292
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego........................................................ 302
4
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
308
311
312
316
319
320
326
Spis treści
07 08 09
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne .........................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
332
337
340
341
342
08 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 350
Wymiana żarówek................................... 358
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 365
Akumulator.............................................. 367
Bezpieczniki............................................ 373
Pielęgnacja samochodu.......................... 384
09 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
392
394
398
400
403
405
408
410
411
423
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
10
10 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 426
6
Spis treści
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w pewną
liczbę komputerów, których zadaniem jest
ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazdu.
Niektóre z tych komputerów mogą rejestrować
informacje podczas normalnej jazdy, jeżeli
wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego
incydentu. Część zarejestrowanych informacji
jest potrzebna technikom do zdiagnozowania i
naprawienia usterek pojazdu podczas serwisu
lub przeglądu, a także do tego, by firma Volvo
mogła spełnić wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz tego, informacje są wykorzystywane przez firmę Volvo w pracach badawczych mających na celu ciągłe doskonalenie
jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
przyczynić się do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia.
Wspomniane informacje dotyczą stanu i dzia-
łania różnych układów i modułów pojazdu i są
związane między innymi z pracą silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły
dotyczące sposobu prowadzenia pojazdu
przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu,
użycie pedałów hamulca i przyspieszenia,
ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Z podanych przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez
pewien czas, a także zapisywane w rezultacie
zderzenia lub innego incydentu. Informacje te
mogą być przechowywane przez firmę Volvo,
o ile mogą przyczynić się do dalszego rozwoju
i doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
Wprowadzenie
Ważne informacje
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i wygody
eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest wyłączenie
wspomnianych usług, tak aby poprzedni właściciel nie miał już do nich dostępu. Należy połączyć się z centrum obsługi, naciskając przycisk
ON CALL w samochodzie lub skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Patrz
też punkt „Zmiana kodu bezpieczeństwa” w
instrukcji obsługi Volvo On Call.
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
• Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć na
Czujnik laserowy
Samochód ten wyposażony jest w czujnik emitujący światło laserowe. Należy bezwzględnie
przestrzegać podanych w tym miejscu instrukcji.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego
umieszczone są dwie poniższe naklejki w
języku angielskim:
promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr 50”,
z dnia 26 lipca 2001.
Parametry promieniowania
emitowanego przez czujnik laserowy
W poniższej tabeli podano dane fizyczne czujnika laserowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
Wprowadzenie
Ważne informacje
12
Maksymalna energia impulsu
świetlnego
2,64 μJ
Maksymalna moc wyjściowa
uśredniona
45 mW
Czas trwania impulsu świetlnego
33 ns
Rozproszenie wiązki (poziome x
pionowe)
28° × 12°
Klasa lasera 3B nie jest bezpieczna dla
oka i dlatego wiąże się z ryzykiem kontuzji.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych
instrukcji stwarza ryzyko kontuzji oka!
•
Nigdy nie patrzeć na czujnik laserowy
(który emituje rozszerzające się niewidzialne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub bliższej poprzez
optykę powiększającą, taką jak lupa,
mikroskop, obiektyw lub podobne przyrządy optyczne.
•
Badanie, naprawa, demontaż i/lub
wymiana części zamiennych czujnika
laserowego muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany
warsztat – zalecamy zwrócenie się do
autoryzowanego warsztat Volvo.
•
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie przeprowadzać
żadnych ponownych regulacji lub konserwacji innych niż te, które tutaj określono.
•
Osoba wykonująca naprawę musi
postępować zgodnie ze specjalnie sporządzonymi informacjami warsztatowymi dla czujnika laserowego.
•
Nie demontować czujnika laserowego
(obejmuje to również demontowanie
soczewek). Wymontowany czujnik laserowy nie spełnia wymagań dla lasera
klasy 3B według normy IEC 60825-1.
•
Przed wymontowaniem z przedniej
szyby konieczne jest wypięcie łącznika
czujnika laserowego.
•
Czujnik laserowy musi być zamontowany na przedniej szybie zanim zostanie wpięty łącznik czujnika.
•
Czujnik laserowy nadaje światło laserowe gdy klucz zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu II, jak również
przy wyłączonym silniku (patrz
strona 82 na pozycjach klucza).
Więcej informacji o czujniku laserowym, patrz
strona 204.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
Zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
13
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu. – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i. W ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
Wnętrze pojazdu
•
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
14
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
• Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących prawidłowego sposobu
pozbywania się tego rodzaju odpadów
należy skonsultować się ze stacją obsługi
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 308 i 405.
Recykling
Elementem działań firmy Volvo na rzecz
ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiedniego z punktu widzenia ochrony środowiska recyklingu samochodu po zakończeniu
jego użytkowania. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSCŸ
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSCŸ lub innych kontrolowanych źródeł.
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .....................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
24
26
28
29
31
32
33
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas, gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
1
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu)
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte lub zapięte
są nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnią pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
G020998
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
G017726
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to
w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości jazdy
sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
20
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników, która
zapala się po wybraniu pozycji II lub III kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli
monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Podusz. pow. SRS Wymagany
serwis lub Podusz. pow. SRS Pilny serwis.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek powietrznych lub kurtyn powietrznych albo innego
rodzaju usterkę systemu. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
UWAGA
Czujniki w układzie czołowych poduszek
powietrznych reagują w różny sposób, w
zależności od siły zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeństwa są
zapięte, czy nie.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Czołowe poduszki powietrzne napełniane
są w stopniu zależnym od siły zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
22
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w razie odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka
powietrzna.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli
(patrz strona 25) informuje o wyłączeniu
poduszki powietrznej i równocześnie świeci
się lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych w zespole wskaźników. W ten
sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać
się do stacji obsługi. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Włączanie/wyłączanie
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej konsoli
widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 50.
Umiejscowienie wyłącznika
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
24
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna jest nieaktywna.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować dzieci w specjalnym
foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
2
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G017724
2
G017800
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera
jest włączona, na wyświetlaczu w konsoli sufitowej widoczny jest odpowiedni symbol
ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w położeniu II lub III, na
wyświetlaczu w zestawie wskaźników na
około 6 sekund zapala się lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 21).
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 82.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
G032949
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne są jedynie
uzupełniającym elementem systemu
ochrony przed skutkami zderzeń bocznych. Podczas jazdy należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
28
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn
powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią
jedynie uzupełnienie działania ochronnego
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
29
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
30
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia
A
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub bocznego i/lub
tylnego
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego
Czołowe poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji.
01
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Przebiegający
gwałtownie proces napełniania poduszki
oraz tkanina, z której wykonano poduszkę,
mogą spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja.
Oznacza to, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją
bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku
gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy
układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
32
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód nie może jechać samodzielnie ani
nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest
to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpiecz. Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy pojawił się komunikat
Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja (tryb
bezpieczeństwa). Należy natychmiast
wysiąść z samochodu.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 35.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020739
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się o szybę przednią.
1
34
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z Skrajne miejsca na tylnym sienieaktywną poduszką
dzeniu
powietrzną)
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E1 04301146
maks. 10 kg
01
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
(L)
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
Homologacja: E5 03135
(L)
2
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
35
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
(L)
9 – 18 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171
(L)
36
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(L)
(L)
(L)
15 – 25 kg
01
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
Integralne podwyższenie siedziska
Volvo (Integrated Booster Cushion).
Homologacja: E5 03140
(B)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
B: Integralne foteliki dziecięce spełniające wymogi dla tej kategorii masy ciała.
38
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 65.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Klasa
wielkościowa
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
Opis
A
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Klasa
wielkościowa
01
Opis
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
UWAGA
UWAGA
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
40
Masa ciała
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 miesięcy)
G
X
X
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 10 kg
E
X
TAK
(0 – 9 miesięcy)
(IL)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Masa ciała
maks. 13 kg
(0 – 12 miesięcy)
Klasa wielkościowa
E
01
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAK
(IL)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
(9 – 36 miesięcy)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAKA
(9 – 36 miesięcy)
(IUF)
B1
X
TAKA
(IUF)
A
X
TAKA
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
42
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
01
żej korzystały z fotelika ustawionego tyłem do
kierunku jazdy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Dodatkowe
gniazda do zamocowania fotelika dziecięcego
znajdują się w półce podokiennej za oparciem
tylnego siedzenia. Zakrywają je zaślepki z tworzywa. Dostęp do gniazda uzyskuje się po
odchyleniu na bok zaślepki.
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami
na tylnym siedzeniu zamocowanie tego typu
fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu
zagłówka.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Firma Volvo zaleca, aby małe dzieci jak najdłu-
43
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Zamknięcie schowków prywatnych*.......................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
46
52
54
56
60
65
66
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator). Służą
one do uruchamiania samochodu oraz jego
zamykania i otwierania.
Można zamówić więcej kluczyków – do jednego samochodu możliwe jest zaprogramowanie i wykorzystywanie maksymalnie 6 elektronicznych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości
w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu
tego rozdziału opisano funkcje dostępne w
PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowe kluczyki można zamawiać w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w menu MY CAR za pomocą
opcji Informacja Liczba kluczyków. Struktura menu, patrz strona 155.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
Gdy w samochodzie są dzieci:
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 85
i 108.
Wysiadając z samochodu, kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą elektroniczny
kluczyk, aby nastąpiło odcięcie zasilania
układów elektrycznego sterowania
zamków, szyb bocznych i okna dachowego.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu.
OSTRZEŻENIE
Struktura menu, patrz strona 155.
1
2
46
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
Wersje z systemem bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania silnika, patrz strona 56.
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
• Zablokowanie – jedno błyśnięcie i złożenie
zewnętrznych lusterek wstecznych2.
• Odblokowanie – dwa błyśnięcia i rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych2.
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi zostały zatrzaśnięte.
Wybieranie funkcji
W systemie menu samochodu można wybrać
różne opcje sygnalizacji zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą sygnalizacji świetlnej, patrz strona 155.
Odszukać w menu MY CAR opcję Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia i wybrać Sygnalizacja świetlna
zablokowania i/lub Sygnalizacja świetlna
odblokowana.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Immobilizer
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Włóż kluczyk
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk
z wyłącznika
zapłonu, włożyć go
ponownie i ponowić
próbę rozruchu.
Immobilizer Uruchom ponownie
Kluczyk nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu
komunikatora osobistego PCC podczas rozruchu –
Ponowić próbę rozruchu.
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli błąd
występuje nadal:
Skontaktować się ze
stacją obsługi –
zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
(Dotyczy tylko systemu bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika z
komunikatorem
osobistym PCC.)
02
Uruchamianie silnika, patrz strona 120.
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
47
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Realizowane funkcje
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i
wyłączenie autoalarmu.
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, wersja
standardowa.
G021079
G021078
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Informacje
Blokowanie drzwi
Przyciski funkcyjne
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Pokrywa bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić za pomocą
opcji MY CAR w menu Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Odblokowanie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i Drzwi
kierowcy, nast. wszystkie. Struktura menu,
patrz strona 155.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 99.
Bagażnik – Odblokowanie pokrywy
bagażnika wraz z przerwaniem ich monitorowania przez układ autoalarmu. Szczegółowe
informacje, patrz strona 62.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
Funkcje specjalne komunikatora
osobistego PCC*
ków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
UWAGA
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
G021080
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania
02
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
UWAGA
Działanie zdalnego sterowania może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego, patrz strona 50.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
–
Nacisnąć przycisk informacyjny
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycis-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz pokrywy bagażnika za pomocą komunikatora osobistego
PCC wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
50
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została zakłócona przez fale radiowe, budynki, warunki
topograficzne, itp.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 57.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 65.
• można zablokować bagażnik i schowek w
desce rozdzielczej (zamknięcie schowków
prywatnych*), patrz strona 52.
• można otworzyć ręcznie pokrywę bagażnika, jeżeli w samochodzie nie ma zasilania, patrz strona 62.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 24.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to drzwi kierowcy można odblokować w następujący sposób:
02
G021082
1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, wkładając go do zamka w
klamce drzwi.
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Zobacz też rysunek oraz dodatkowe informacje na stronie patrz strona 57.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wersja z systemem bezkluczykowego
dostępu, patrz strona 57.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
51
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
Blokada serwisowa pozwala bezpiecznie przekazać samochód stacji serwisowej lub na przykład obsłudze hotelowej. Następuje wtedy
zablokowanie schowka podręcznego i odłączenie zamka pokrywy bagażnika od układu
centralnego zamka – pokrywy bagażnika nie
można otworzyć ani za pomocą przycisku centralnego zamka w drzwiach przednich ani za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
G021083
02
Ogólne informacje na temat
zamknięcia schowków prywatnych
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z
kluczykiem mechanicznym.
Uruchomienie/wyłączenie
Oznacza to, że za pomocą elektronicznego
kluczyka z wyjętym kluczykiem mechanicznym
można jedynie uzbrajać/rozbrajać alarm,
otwierać i uruchamiać samochód.
Pilot zdalnego sterowania bez kluczyka
mechanicznego można wtedy przekazać personelowi serwisu lub hotelu – odłączany kluczyk mechaniczny zatrzymuje przy sobie właściciel samochodu.
Uruchomienie blokady serwisowej.
W celu uruchomienia blokady serwisowej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
180 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona pionowo.
G021084
Wyjąć kluczyk mechaniczny. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, bez kluczyka
mechanicznego, gdy blokada serwisowa jest
uruchomiona.
52
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Następuje wtedy zablokowanie schowka podręcznego, a pokrywy bagażnika nie można
otworzyć ani za pomocą pilota zdalnego sterowania ani za pomocą przycisku centralnego
zamka.
02 Zamki i autoalarm
Zamknięcie schowków prywatnych*
UWAGA
Nie wkładać kluczyka mechanicznego do
gniazda w oprawie elektronicznego kluczyka, lecz schować go w bezpiecznym
miejscu.
02
• Wyłączanie blokady odbywa się w odwrotnej kolejności.
Zablokowanie dostępu tylko do schowka w
desce rozdzielczej, patrz strona 61.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
02
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Słabe baterie w
nadajniku zdalnego sterowania.
Wymień baterie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
Otwieranie obudowy
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu
obudowy nie wypadła bateria.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
54
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Typ baterii
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
02
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
G020577
Uwagi ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie komunikator osobisty PCC, pełniący rolę elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ można dostać
się do niego, np. mając zajęte obie ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektroniczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 46.
1
56
Zasięg działania
Otwarcie drzwi bocznych lub pokrywy bagażnika jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź pokrywy
bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce
zablokować lub odblokować drzwi samochodu, musi mieć elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma
możliwości zablokowania ani odblokowania
drzwi samochodu, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się po drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
Jeśli wszystkie komunikatory osobiste PCC
zostaną zabrane z samochodu przy uruchomionym silniku albo aktywna jest pozycja kluczyka I lub II (patrz strona 82) i zamknięte są
wszystkie drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym pojawi sie komunikat ostrzegawczy i jednocześnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegaw-
Komunikator osobisty, patrz strona 49.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
czej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
• naciśnięcie przycisku READ.
Zasady posługiwania się elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi. W
ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z powrotem
uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego należy
go pilnować ze szczególną troską.
WAŻNE
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenia działania
Blokowanie drzwi
Odblokowanie drzwi
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku
pokrywy bagażnika – drzwi boczne lub
pokrywę bagażnika można wtedy otworzyć
normalnie.
UWAGA
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Nie umieszczać/nie przechowywać komunikatora osobistego PCC w pobliżu telefonu
komórkowego lub metalowych przedmiotów – zachować odległość co najmniej
10-15 cm.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 48.
02
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
Zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika następuje przez naciśnięcie przycisku blokady w jednej z klamek zewnętrznych.
Wszystkie drzwi boczne i pokrywa bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
jej dźwignia sterująca powinna być w położeniu P. W przeciwnym wypadku zablokowanie drzwi nie nastąpi.
Otwór na kluczyk mechaniczny – do zdejmowania
osłony.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy
można odblokować za pomocą kluczyka
mechanicznego (patrz strona 50) umieszczonego w komunikatorze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
2. Następnie włożyć kluczyk mechaniczny do
otworu zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z komunikatorem osobistym
PCC do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 67.
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie samoczynnie
ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z komunikatorem osobistym B, ustawienia tych elementów można zmienić jednym z trzech opisanych poniżej sposobów:
Struktura menu, patrz strona 155.
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania w swoim komunikatorze PCC,
patrz strona 48.
• Naciskając jeden z przycisków 1-3 pamięci
• Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 85 i 108.
58
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu MY CAR,
które drzwi powinny zostać odblokowane,
opcja: Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Dostęp bezkluczykowy –
można tam wybrać Odblokowanie
wszystkich drzwi, Odblokowanie
dowolnych drzwi, Drzwi po tej samej
stronie lub Drzwi przednie.
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 85.
2
Ustawienia indywidualne
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020479
02
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi – można to zrobić także za pomocą kluczyka mechanicznego:
W skład układu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka wchodzi szereg anten
detekcyjnych:
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Tylny zderzak, pośrodku
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
02
Tylna półka podokienna – pośrodku, od
spodu
Dach, pośrodku nad tylnym siedzeniem
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
02
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa bagażnika zostają jednocześnie odblokowane lub
zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru
różnych sekwencji odblokowania zamków,
patrz „Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania”, strona 48.
Aby możliwe było uruchomienie sekwencji blokowania zamków, drzwi kierowcy muszą być
zamknięte – jeżeli którekolwiek z pozostałych
drzwi bocznych lub pokrywa bagażnika są
otwarte, zablokowanie ich zamków i uzbrojenie
alarmu nastąpi dopiero po ich zamknięciu. W
przypadku samochodu z systemem bezkluczykowym* wszystkie drzwi boczne i pokrywa
bagażnika muszą być zamknięte.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania drzwi kierowcy
można użyć kluczyka mechanicznego, patrz
strona 50.
UWAGA
Należy pamiętać o tym, że po otwarciu
drzwi za pomocą kluczyka mechanicznego
włączy się alarm – wyłączenie alarmu
nastąpi po włożeniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
Od wewnątrz
Zamek centralny
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka za
pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani pokrywa bagażnika nie zostaną
otwarte, to wszystkie zostaną ponownie automatycznie zablokowane. Ta funkcja zmniejsza
ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego samochodu. (Samochody z alarmem,
patrz strona 66.)
Zamek centralny.
Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można
zablokować lub odblokować jednocześnie,
używając przycisku centralnego zamykania
znajdującego się na dowolnych przednich
drzwiach.
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
Odblokowanie drzwi
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
wania.
60
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
centralnego bloko-
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
• Pociągnąć jednokrotnie klamkę drzwi i
zwolnić ją – drzwi są odblokowane.
Ponowne pociągnięcie klamki powoduje
otwarcie drzwi.
Blokowanie drzwi
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Aut. blokowanie drzwi. Struktura menu, patrz strona 155.
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
• Po zamknięciu przednich drzwi nacisnąć
przycisk
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
02
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
centralnego zamka.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
kolejności.
Informacje o zamykaniu prywatnych schowków, patrz strona 52.
Wszystkie drzwi można również zablokować
ręcznie pojedynczo za pomocą znajdującego
się na nich przycisku zamka – dane drzwi
muszą być wtedy zamknięte.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Automatyczne blokowanie zamków
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 50.
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy
bagażnika.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Pokrywa bagażnika
02
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Dwa sposoby otwierania pokrywy
bagażnika
Jedno naciśnięcie – Pokrywa bagażnika zostaje odblokowana, ale pozostaje zamknięta –
nacisnąć lekko pokryty gumą duży przycisk
pod klamką zewnętrzną i podnieść pokrywę
bagażnika.
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Można rozbroić autoalarm pokrywy bagażnika* oraz odblokować i otworzyć ją oddzielnie
za pomocą przycisku
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Dwa naciśnięcia – Pokrywa bagażnika zostaje
odblokowana, a zamek zostaje zwolniony, w
wyniku czego pokrywa otwiera się na około
centymetr – podnieść, chwytając za klamkę
zewnętrzną. Opady deszczu lub śniegu oraz
niska temperatura albo mróz mogą jednak
uniemożliwić zwolnienie zamka drzwi tylnych.
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej
zgaśnie, aby poinformować, że nie cały samochód jest zabezpieczony alarmem. Zostają
odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu
samochodu oraz czujnik otwarcia pokrywy
bagażnika.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
62
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć,
automatyczne ponowne zablokowanie
nie ma miejsca, ponieważ pokrywa/
drzwi zostają otwarte i trzeba je
zamknąć ręcznie.
•
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je ponownie zablokować i uzbroić alarm należy
nacisnąć przycisk blokady
na pilocie zdalnego sterowania.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
sygnalizator alarmu na tablicy rozdzielczej
zacznie migać, co oznacza, że alarm jest
uzbrojony.
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Pokrywę bagażnika można otworzyć ręcznie
za pomocą kluczyka mechanicznego w przypadku wyczerpania się akumulatora samochodu – w takiej sytuacji pokrywy nie można
otworzyć za pomocą przycisku na panelu przełączników świateł.
3. Założyć z powrotem osłonę.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
• W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 48.
1
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie przyciski zamka i klamki drzwi zostają mechanicznie odłączone, co uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz.
02
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Podważyć i zdjąć osłonę zamka.
Otworzyć zamek, obracając go za pomocą
kluczyka mechanicznego o pół obrotu w
lewo, jak pokazano na ilustracji.
Całkowita blokada zamków*1
Aby odblokować/otworzyć pokrywę bagażnika:
–
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1) – zamek zostaje zwolniony
i pokrywa bagażnika otwiera się na kilka
centymetrów.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Drzwi kierowcy można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał
w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ
osoba taka nie będzie mogła wydostać się
z pojazdu.
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
Wyłączenie tymczasowe
02
Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony
–
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
lub
–
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
MY CAR
UWAGA
Wybrać opcję Zapytaj przy wysiadaniu.
> Przy każdym wyłączeniu silnika na ekranie w konsoli środkowej pojawia się
komunikat Ograniczyć ochronę do
czasu ponownego uruchomienia
silnika?, a następnie opcje Potwierdź
naciskając OK i Anuluj przyc. EXIT.
OK MENU
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona
Pokrętło TUNE
–
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu MY CAR, opcja
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Zredukowana ochrona (szczegółowy
opis menu, patrz strona 155).
Nacisnąć OK/MENU, by zablokować
zamki samochodu. (Równocześnie następuje wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*, patrz strona 67.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
2. Wybrać opcję Aktywuj jeden raz.
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
G021077
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
UWAGA
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję kluczyka wyższą niż 0.
2. Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
nie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła – patrz strona 50.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Włączenie zabezpieczenia:
• szyby można opuszczać i podnosić jedy-
Włączenie/wyłączenie zabezpieczenia:
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
02
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
–
kich pozycjach kluczyka wyższych niż 0 – patrz
strona 82. Włączenie/wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od wyłączenia silnika, pod
warunkiem, że nie zostały otwarte żadne drzwi.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Aktualne ustawienie zostaje zapisane w
pamięci podczas wyłączania silnika – jeżeli
zabezpieczenie jest włączone w momencie
wyłączenia silnika, funkcja pozostanie włączona przy jego następnym uruchomieniu.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć we wszyst-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uwagi ogólne
02
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
Lampka kontrolna alarmu
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w
taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. Może to spowodować
naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
Uzbrajanie autoalarmu
–
66
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Rozbrajanie alarmu
–
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
można otworzyć, rozbroić układ i uruchomić
silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego –
patrz strona 57.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie sygnalizatora
alarmu i włączenie syreny.
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, samochód
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
02
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub promem, czujniki ruchu i przechyłu należy tymczasowo wyłączyć.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani pokrywa bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 63.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
3. Uruchomić silnik.
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 70
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive ........ 80
Volvo Sensus ......................................................................................... 81
Wyłącznik zapłonu.................................................................................. 82
Siedzenia................................................................................................. 84
Siedzenia – wersja Executive.................................................................. 89
Kierownica.............................................................................................. 91
Oświetlenie.............................................................................................. 93
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy............................................... 103
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 105
Kompas*................................................................................................ 111
Elektrycznie sterowane okno dachowe*............................................... 112
Alcoguard*............................................................................................ 115
Uruchamianie silnika............................................................................. 120
Uruchamianie silnika – system Flexifuel............................................... 122
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 124
Skrzynia biegów.................................................................................... 126
Eco Start/Stop DRIVe*.......................................................................... 132
Napęd na wszystkie koła*..................................................................... 139
Hamulec zasadniczy............................................................................. 140
Hamulec postojowy.............................................................................. 142
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 146
68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
70
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
93,
97, 152,
182
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
155,
247, 302
Panel sterujący klimatyzacji
163
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
187, 189
Dźwignia skrzyni biegów
126
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
186
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 91
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
103, 104
Zespół wskaźników
73, 78
155,
247, 278,
302
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
91
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
Hamulec postojowy
142
Przycisk START/STOP
ENGINE
120
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
350
Wyłącznik zapłonu
82
96
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
84
Światła awaryjne
Klamka drzwi
–
62, 93,
311
Panel przycisków sterujących
60, 65,
105, 108
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
72
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Światła awaryjne
96
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
84
Przycisk START/STOP
ENGINE
120
350
Wyłącznik zapłonu
82
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
187, 189
Hamulec postojowy
142
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
91
Zespół wskaźników
73, 78
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 91
93,
97, 152,
182
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
155,
247, 278,
302
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
186
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
103, 104
Dźwignia skrzyni biegów
126
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika
62, 93,
311
Panel sterujący klimatyzacji
163
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
155,
247, 302
Klamka drzwi
–
Panel przycisków sterujących
60, 65,
105, 108
Wyświetlacze informacyjne
03
Na wyświetlaczach tych ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje przedstawiane są za
pomocą tekstów i symboli graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki
Lampki kontrolne, informacyjne i
ostrzegawcze
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony, lub
wykonywane jest sprawdzenie funkcjonalności
w pozycji kluczyka II, po upływie 5 sekund
zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem lampki
sygnalizacyjnej usterek w układzie wydechowym i lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia
oleju.
03
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Zespół wskaźników.
Prędkościomierz
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 182 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 311.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Lampki kontrolne świateł drogowych i kierunkowskazów
System redukcji emisji spalin
Lampki kontrolne i ostrzegawcze1
Usterka w układzie ABS
Symbol dla DRIVe - Start/Stop*, patrz
strona 132
Tylne światło przeciwmgielne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Układ antypoślizgowy
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
1
74
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 352.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
Podgrzewanie wstępne silnika
(silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Symbol informacyjny – odczytać tekst komunikatu
Światła drogowe
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
DRIVe - Start/Stop*
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Jest tylko jedno
światło przeciwmgielne, które znajduje się po
stronie kierowcy.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
Tryb Sport umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę. Układ sprawdza, czy ruchy
pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów są bardziej
aktywne niż podczas normalnej jazdy i umożliwia wtedy do pewnego stopnia kontrolowany
poślizg tylnej części pojazdu, zanim zainterweniuje i ustabilizuje tor jazdy.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Operacja ta ma
miejsce, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 2 °C. Gdy lampka zgaśnie, silnik można
uruchomić.
03
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk READ, patrz strona 152. Po upływie
określonego czasu (w zależności od rodzaju
informacji) komunikat znika samoczynnie.
Symbol informacyjny może zaświecić się także
wraz z innymi lampkami.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
UWAGA
Symbol
Wyświetlany komunikat można wykasować
i równocześnie zgasić podświetlenie symbolu informacyjnego, naciskając przycisk
READ, bądź po upływie określonego czasu
nastąpi to samoczynnie.
03
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Lewy i prawy kierunkowskaz
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Działanie
Niskie ciśnienie olejuA
Zaciągnięty hamulec postojowy
Poduszki powietrzne
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
76
Awaria w układzie hamulcowym
Ostrzeżenie
A
Światła drogowe
Działanie
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 352 i 354.
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Błyskanie lampki sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy nie-
zwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 356.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 356.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia samochód nie powinien
jeździć.
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca, aby
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
2
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
READ, patrz strona 152. Symbol ostrzegawczy może świecić również razem z innymi
lampkami.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej2 lub pokrywa bagażnika nie
są prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony symbol informacyjny lub ostrzegawczy i
równocześnie na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat. Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i
zamknąć otwarte drzwi lub pokrywę.
03
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
READ.
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Licznik przebiegu dziennego
Zegar
Ustawianie zegara w MY CAR
Oprócz przedstawionej poprzednio metody
ręcznej/mechanicznej, zegar można również
ustawić w grupie menu MY CAR, odnośnie do
dalszych informacji zobacz patrz strona 155.
03
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika.
Zegar i pokrętło regulacyjne.
Wyświetlacz licznika
Wyświetlacz wskazujący czas.
Przycisk przełączania liczników T1 i T2
oraz kasowania wskazań.
Pokrętło regulacyjne.
Za pomocą tego licznika można mierzyć pokonywane dystanse.
Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad
2 sekundy) zeruje wskazanie aktualnie
wyświetlanego licznika. Przebyta odległość
pokazywana jest na wyświetlaczu.
Obracać pokrętło w kierunku zgodnym/przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu
nastawienia zegara. Najpierw obrócić do położenia końcowego, po czym jeszcze dalej poza
położenie końcowe około 1 mm - będzie wówczas słyszalne "kliknięcie", wyczuwalne również pod pokrętłem. Każde "kliknięcie" powoduje przesuwanie o 1 minutę. W celu dokonania szybkiej zmiany - przytrzymać pokrętło w
"pozycji klikania".
W nawiązaniu do komunikatu zegar zostanie
tymczasowo zastąpiony symbolem, patrz
strona 152.
78
1. Zlokalizować Ustawienia
systemowe Godzina.
Opcje
2. Kursor znajduje się w pierwszym polu
oznaczającym godziny: Nacisnąć OK pole zostanie uaktywnione.
3. Obracać TUNE w celu ustawienia prawidłowej godziny, po czym nacisnąć OK - pole
zostanie dezaktywowane.
4. Obrócić TUNE w celu wybrania pola dla
minut (A) i nacisnąć OK - pole zostanie
uaktywnione (B).
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
5. Obracać TUNE w celu ustawienia prawidłowej minuty, po czym nacisnąć OK - pole
zostanie dezaktywowane.
6. Obracać TUNE w celu wybrania pola dla
OK i nacisnąć OK - ustawianie zostanie
dokonane.
Opcja menu Ustawienia Opcje
systemowe Format czasu pozwala
wybrać system 24-godzinny lub 12-godzinny
(AMPM).
03
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące – wersja Executive
Zegar analogowy
następnie szybciej. Po zwolnieniu przycisku operacja zostaje przerywana.
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku przesuwa wskazanie o 10 sekund.
03
Zegar analogowy.
Przycisk przesuwania wskazań do tyłu.
Przycisk przesuwania wskazań do przodu.
Tarcza zegara analogowego znajduje się w
desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym po stronie pasażera.
Regulacja wskazań:
–
Posługując się odpowiednim przyciskiem,
przesunąć wskazania do przodu lub do
tyłu. Są dwie możliwości realizacji zmiany
wskazań:
• Przytrzymanie przycisku w pozycji wciśniętej – początkowo (w zakresie 5 minut)
wskazania zmieniają się powoli, a
80
03 Za kierownicą
Volvo Sensus
Uwagi ogólne
je na ekranie TV w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać wielu osobistych ustawień. Są one
dostępne w menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Panel sterowania w konsoli środkowej
Nawigacja* – NAV, patrz oddzielna instrukcja obsługi (System informacji drogowych
– RTI).
System audio-telefoniczny (RADIO,
MEDIA, TEL*), patrz strona 244.
Ustawienia samochodu – MY CAR, patrz
strona 155.
Kamera systemu wspomagającego parkowanie – CAM*, patrz strona 227.
03
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu, takie jak system City Safety, zamki i
autoalarm, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
MEDIA, TEL*, NAV* lub CAM* można włączyć
inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np.
AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów zamieszczono w odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi.
Sterowanie klimatyzacji, patrz strona 163.
Volvo Sensus to system operacyjny samochodu, który pozwala dostosować ustawienia
pojazdu do własnych potrzeb i upodobań.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji różnych systemów samochodu i wyświetla
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
kiem mechanicznym i włożyć go do
wyłącznika zapłonu.
2. Następnie wcisnąć kluczyk do wyłącznika
aż do końca.
WAŻNE
03
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować
jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 50.
Wyłącznik zapłonu z wyjętym/włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
W wersji z systemem bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania silnika* kluczyka nie
trzeba wkładać do wyłącznika zapłonu, lecz
można go pozostawić np. w kieszeni.
Dodatkowe informacje na temat tej funkcji
bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
silnika, patrz strona 56.
Wkładanie kluczyka
1. Chwycić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania za koniec z wyjmowanym kluczy-
82
Wyjmowanie kluczyka
• Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, tak aby został wypchnięty, a
następnie wyjąć go z wyłącznika zapłonu.
Funkcje na różnych poziomach
Aby umożliwić korzystanie z ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ
elektryczny samochodu można za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania nastawić na jeden z 3 różnych poziomów działania
(pozycji kluczyka) – 0, I lub II. W niniejszej
instrukcji obsługi poziomy te są określane terminem „pozycje kluczyka”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W poniższej tabeli przedstawiono funkcje
dostępne w każdej pozycji kluczyka/na każdym poziomie.
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Pozio
m
0
Funkcje
Włączone podświetlenie licznika
przebiegu całkowitego, zegara i
wskaźnika temperatury.
Możliwość zmiany ustawień foteli
z regulacją elektryczną.
Możliwość korzystania z systemu
audio przez ograniczony czas,
patrz strona 243.
I
Włączone zasilanie elektryczne
napędu okna dachowego, szyb
bocznych, gniazda 12 V w kabinie, RTI, telefonu, dmuchawy w
układzie wentylacji i wycieraczek
szyby.
Pozio
m
II
Funkcje
Włączone światła drogowe.
Przez 5 sekund świecą się lampki
kontrolne i ostrzegawcze.
Włączonych jest kilka innych
układów. Elektryczne podgrzewanie siedzisk foteli i tylnej szyby
można jednak włączyć wyłącznie
po uruchomieniu silnika.
W tej pozycji kluczyka występuje duży pobór prądu z akumulatora i dlatego należy jej
unikać!
Pozycja II kluczyka
żony do końca do wyłącznika zapłonu –
nacisnąć długo1 START/STOP ENGINE.
Powrót do położenia 0 kluczyka
• Aby wrócić do położenia 0 z położenia II
lub I – nacisnąć krótko START/STOP
ENGINE.
Radioodtwarzacz
Funkcje systemu audio przy wyjętym kluczyku,
patrz strona 243.
Pozycja 0 kluczyka
Uruchamianie i wyłączanie silnika
momencie układ elektryczny samochodu
jest nastawiony na poziom 0.
Informacje o uruchamianiu/wyłączaniu silnika,
patrz strona 120.
Pozycja I kluczyka
Holowanie
• Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wło-
Ważne informacje dotyczące kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w trakcie holowania,
patrz strona 326.
żony do końca do wyłącznika zapłonu –
nacisnąć krótko START/STOP ENGINE.
03
• Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wło-
Wybór pozycji kluczyka/poziomu
• Odblokować zamki samochodu – w tym
1
UWAGA
Aby przejść do położenia I lub II bez uruchamiania silnika, nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła, gdy ma zostać wybrane
któreś z tych położeń kluczyka.
Na około 2 sekundy.
83
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
03
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Składanie oparcia przedniego fotela
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
84
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawić oparcie pionowo.
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
Pamięć ustawienia fotela*
Pochylanie oparcia
2
3
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
03
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych3 zostaje zarejestrowane w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć kluczyka z funkcją bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, patrz strona 58.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny z pamięcią i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 Za kierownicą
Siedzenia
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu. Struktura menu, patrz
strona 155.
03
UWAGA
Przy późniejszym odblokowaniu z użyciem
tego samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, za pomocą którego samochód został
zablokowany i otwarciu drzwi kierowcy, fotel
kierowcy oraz zewnętrzne lusterka wsteczne
ustawiają się w zapamiętanych położeniach.
UWAGA
Fotel kierowcy i zewnętrzne lusterka
wsteczne nie zmieniają położeń, jeżeli są
one zgodne z zapamiętanymi.
Wywołanie zapamiętanych ustawień jest możliwe także przez naciśnięcie przycisku otwierania w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
przy otwartych drzwiach kierowcy.
86
Aby funkcja zapisania w pamięci kluczyka
ustawień fotela, lusterka wstecznego i lusterek bocznych mogła współpracować z kilkoma kluczykami z pilotem zdalnego sterowania, pamięć kluczyka trzeba aktywować
w każdym z kluczyków.
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania trzeba włożyć do wyłącznika
zapłonu w celu aktywowania pamięci
danego kluczyka.
UWAGA
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania oraz pamięć ustawień fotela dla
trzech użytkowników są całkowicie niezależne od siebie.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych fotela lub przycisków pamięci.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi. Przystępując do
zmiany ustawienia fotela, należy upewnić
się, czy przed nim i za nim ani pod nim nie
ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Podgrzewanie i wentylacja foteli*
Opis podgrzewania i wentylacji foteli, patrz
strona 169.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Siedzenie tylne
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Oparcie jest dwuczęściowe. Części oparcia
można składać do przodu razem lub oddzielnie.
1. Pociągnąć dźwignię (lub dźwignie) blokady
oparcia. Zagłówki tylnego siedzenia
powinny być podniesione.
2. Złożyć oparcie do przodu. Całkowicie
obniżyć środkowy zagłówek, jeżeli ma zostać złożona szeroka część oparcia.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcia i sprawdzić, czy zostały
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia, odpowiednio do wzrostu
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
03
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
umieszczony przy lewej prowadnicy przycisk
zwalniający blokadę i nacisnąć zagłówek do
dołu.
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Siedzenia
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia
widoczność do tyłu.
OSTRZEŻENIE
03
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
88
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Funkcja masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Przesuwanie fotela pasażera.
Masaż intensywny
Sterowanie funkcji masażu i regulacja
wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są w
funkcję masażu. Elementami wykonawczymi
są komory powietrzne, które mogą realizować
masaż intensywny lub delikatny. Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut masażu – 4 minuty
przerwy – 6 minut masażu itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub wybrana jest pozycja 0 wyłącznika
zapłonu, masaż nie jest wykonywany.
G030227
G030132
G030131
03
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je bezstopniowo regulować zarówno
w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zakończeniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
``
89
03 Za kierownicą
Siedzenia – wersja Executive
Przesuwanie fotela pasażera
G030137
03
Na ilustracji powyżej pokazano samochód z kierownicą po lewej stronie.
Fotel pasażera można przesuwać do przodu i
do tyłu z miejsca kierowcy. Dopóki wciśnięta
jest przednia lub tylna część pokazanego na
ilustracji przycisku, fotel przemieszcza się
odpowiednio do przodu lub do tyłu. Pochylenie
oparcia pozostaje bez zmian.
90
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
Przyciski sterujące w kierownicy*
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 186.
G021138
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 187
Możliwe zmiany ustawienia
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy*,
patrz strona 189
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie:
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 244
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
92
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
Światła drogowe/mijania
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
G021141
Regulacja zasięgu świateł przednich
Wyłączniki oświetlenia.
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
Pokrętło1 regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję I
wyłącznika zapłonu.
Tylne światło przeciwmgielne
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
Przednie światła przeciwmgielne*
Przełączniki świateł
Pokrętło2 regulacji poziomowania reflektorów
03
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
W wersji z reflektorami ksenonowymi* ich
poziomowanie realizowane jest automatycznie
i w związku z tym nie ma pokrętła regulacyjnego.
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 82.
1
2
Pokrętło służy również do regulacji intensywności podświetlenia uchwytów, schowka w drzwiach, zegara analogowego*, uchwytu na napoje w konsoli między fotelami i podłogi z przodu pojazdu.
Niedostępne w samochodach z reflektorami ksenonowymi*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
03
Działanie
Automatyczne światła mijania.
W tej pozycji dostępny jest sygnał światłami drogowymi i normalne światła drogoweA/Wyłączone światła mijania.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła mijania. W tej pozycji
dostępny jest sygnał światłami
drogowymi i normalne światła
drogowe.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
są automatycznie3. Stacja obsługi może wyłączyć funkcję automatycznego włączania świateł mijania. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
światła mijania włączane są
W pozycji
automatycznie po uruchomieniu silnika lub
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze, 3 lub
łącznik świateł jest w pozycji
. Światła drogowe włącza się i wyłącza,
przyciągając na krótko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej
pozycji.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
w zespole wskaźnilampka kontrolna
ków.
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Światła mijania
Gdy przełącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika światła mijania włączane
3
94
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Symbol
Wyświetlacz
Działanie
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 99.
kowe (równocześnie włącza się oświetlenie
tablicy rejestracyjnej).
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Dodatkowe światła*
Jeżeli samochód ma dodatkowe światła, kierowca może użyć menu MY CAR, by określić,
czy mają one być wyłączone czy włączane/
wyłączane jednocześnie ze światłami drogowymi5, patrz strona 157.
Gdy na zewnątrz jest ciemno i zostanie otwarta
pokrywa bagażnika, zapalają się tylne światła
pozycyjne, aby ostrzec kierowców nadjeżdżających z tyłu. Dzieje się tak niezależnie od położenia przełącznika świateł przednich i wyłącznika zapłonu.
Światła pozycyjne/postojowe
Światło hamowania
03
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 140.
Funkcję4 można włączać/wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Moje S80 Akt.
doświetl. zakrętów lub Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Akt. doświetl. zakrętów.
Struktura menu, patrz strona 156.
4
5
G021144
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
W celu włączenia świateł pozycyjnych należy
obrócić przełącznik świateł w położenie środ-
Włączona fabrycznie.
Dodatkowe światła muszą zostać podłączone do układu elektrycznego przez stację obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przednie światła przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach
różne.
03
Wyłącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Przednie światła przeciwmgielne* można włączyć, gdy włączone są
światła drogowe/mijania lub
światła pozycyjne/postojowe.
Na tylne światło przeciwmgielne składa się
jedna lampa tylna, która może być włączona,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania bądź przednie światła
przeciwmgielne.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Równocześnie zaświeci się
podświetlenie przycisku.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania przednich
świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach różne.
96
G021146
G021145
Światła awaryjne
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
30 km/h. Pozostają one włączone po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy
03 Za kierownicą
Oświetlenie
wyłączane są samoczynnie lub można przerwać ich działanie wcześniej, naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 140.
Kierunkowskazy
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Oświetlenie wnętrza
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
03
Lampki kontrolne kierunkowskazów
G021149
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 74.
G021148
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w men
u MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Potrójny sygnał
kierunkowskazu. Struktura menu, patrz
strona 156.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
• silnik samochodu nie pracuje i wybrana
jest pozycja 0 kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
• drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
``
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka osobistego
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 237) i gaśnie po
jej zamknięciu.
03
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny:
G021150
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
Oświetlenie w tylnej części kabiny.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej
stronie lampki.
98
oświetlenie kabiny wyłączone.
• Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób opisany poniżej.
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu, patrz strona 93
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania (patrz strona 48 lub 51)
• silnik samochodu nie pracuje i wybrana
jest pozycja 0 kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Oświetlenie komfortowe
Gdy normalne oświetlenie kabiny jest wyłączone, a silnik pracuje, włączają się niektóre
światła LED, w tym jedno ze świateł sufitowych, aby zapewnić oświetlenie o niskiej intensywności i poprawić komfort jazdy. Oświetlenie to gaśnie po krótkiej chwili od wyłączenia
normalnego oświetlenia kabiny po zamknięciu
samochodu od zewnątrz.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić. (w sposób analogiczny,
jak przy błyskaniu światłami drogowymi,
patrz strona 93).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Zostaną włączone światła pozycyjne i mijania,
kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie wnętrza wraz
z lampkami włączanymi samoczynnie po
otwarciu drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Opóźnienie
wyłącz. świateł. Struktura menu, patrz
strona 156.
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 48) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Zostaną włączone światła pozycyjne, kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Oświetlenie
asekuracyjne. Struktura menu, patrz
strona 156.
03
G021151
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
G021152
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować ośle``
99
03 Za kierownicą
Oświetlenie
piania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej
stronie drogi.
Specyfikacja rynkowa samochodu decyduje o
tym, czy pozycja normalna sterownika odpowiada ustawieniu świateł dla ruchu prawostronnego, czy lewostronnego.
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
Aktywne reflektory ksenonowe*
Przykład 1
• C = kierownica po prawej stronie, reflek-
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Polska, ma jeździć w Wielkiej Brytanii, sterownik należy ustawić w pokazanej na ilustracji
pozycji alternatywnej.
• D = kierownica po prawej stronie, reflek-
03
G019442
Przykład 2
Sterownik ustawienia reflektorów.
Pozycja normalna – kształt wiązki świateł
mijania zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju dostawy samochodu.
Pozycja alternatywna – kształt wiązki świateł mijania przystosowany do odwrotnej
organizacji ruchu drogowego.
OSTRZEŻENIE
Przy obsłudze reflektorów należy zachować
maksymalną ostrożność, ponieważ żarówki
ksenonowe zasilane są wysokim napięciem.
100
Jeżeli samochód, dla którego krajem dostawy
była Wielka Brytania, jest eksploatowany również w kraju o ruchu lewostronnym, sterownik
powinien pozostawać w pokazanej na ilustracji
pozycji normalnej.
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
Przesłonięcie reflektorów
1. Skopiować w skali 1:2 szablony A i B – w
przypadku samochodu z kierownicą po
lewej stronie lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie,
patrz strona 102. Można do tego celu użyć
np. kopiarki z funkcją skalowania:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
tor prawy
tor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
3. Zacząć od linii konstrukcyjnej kloszy
reflektorów, patrz linia przerywana z boku
101. Nakleić wycięte kształty na klosze
reflektorów w odpowiedniej odległości od
poszczególnych linii konstrukcyjnych,
posługując się ilustracją i wymiarami z
poniższej listy:
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
prawy – ok. 86 mm
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy – ok. 40 mm
• C = kierownica po prawej stronie, reflektor prawy – 0 mm
• D = kierownica po prawej stronie, reflektor lewy – ok. 96 mm
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
G033954
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
``
101
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
102
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
03
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej oraz usunąć z niej śnieg
i lód.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 365
i 384.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 365, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 365, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 366.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
03
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Jeżeli silnik samochodu pracuje
bądź wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu, należy wyłączyć czujnik
deszczu. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników zniknie symbol czujnika oraz
zgaśnie podświetlenie przycisku.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
104
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolację dźwiękową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania do
samochodu. Laminowane mogą być wszystkie
szyby samochodu*.
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Elektryczne sterowanie szyb
Przednie szyby samochodu mogą
być pokryte specjalną powłoką hydrofobową, zapewniającą dobrą widoczność w
trudnych warunkach pogodowych. Informacje
dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 386.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania
szronu i lodu z lusterek należy użyć funkcji
odmrażania, patrz strona 109.
03
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
47 mm
B
87 mm
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 65.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
03
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie to można ominąć (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aż do
zamknięcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciśnięciem zostaje
reaktywowana.
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania, należy
zwracać uwagę, czy nie zagraża to w jakikolwiek sposób pasażerom.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci, to wysiadając z samochodu, należy zawsze pamiętać
o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanych szyb poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Informacje na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 83.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby mogą
być obsługiwane za pomocą panelu przycisków sterujących w drzwiach kierowcy – panele
przycisków sterujących w pozostałych
drzwiach obsługują jedynie szybę w danych
drzwiach. W tym samym momencie można
używać tylko jednego panelu przycisków sterujących.
Aby można było korzystać z elektrycznego sterowania szyb, kluczyk musi znajdować się
przynajmniej w pozycji I, patrz strona 82. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać
106
przez kilka minut od wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, ale
nie po otwarciu którychkolwiek drzwi.
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 48 i 60
Zasłony przeciwsłoneczne*
Tylna szyba
Tylne drzwi
03
Kalibracja układu
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
Zaczep zasłony przeciwsłonecznej
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
Zasłony przeciwsłoneczne montowane są w
obu tylnych drzwiach.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
1. Wyciągnąć zasłonę i zaczepić jej górną
krawędź w górnym obramowaniu okna.
OSTRZEŻENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
2. Zablokować zasłonę, zaczepiając ją w górnym położeniu.
Rozciągnięta zasłona nie przeszkadza przy
podnoszeniu i opuszczaniu szyby.
Na półce tylnej szyby zamontowana jest
zasłona przeciwsłoneczna.
–
Pociągnąć zasłonę przeciwsłoneczną do
góry i zaczepić ją do sufitu za pomocą
dwóch haczyków.
> Siła sprężystości zasłony utrzymuje
haczyki na miejscu.
Gdy zasłona nie jest używana, odczepić ją od
haczyków i trzymając za uchwyt, powoli zwinąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
Lusterko boczne po stronie kierowcy jest
lusterkiem szerokokątnym zapewniającym
optymalną widoczność. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
03
Zapamiętywanie ustawienia1
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
1
108
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu Indywidualne ustawienia w
pamięci kluczyka. Struktura menu, patrz
strona 156.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 85.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
–
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko
automatycznie powraca do swojego pierwotnego położenia po upływie około 10 sekund
albo wcześniej, jeśli zostanie naciśnięty przycisk L lub R.
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po krótkim czasie automatycznie do swojego pierwotnego położenia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Pochyl lewe
lusterko lub Pochyl prawe lusterko. Struktura menu, patrz strona 156.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu1
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Złóż lusterka. Struktura menu, patrz strona 156.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo:
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R
(wymagana jest przynajmniej pozycja kluczyka I).
03
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 99.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do szybkiego usuwania
z nich zaparowania lub oblodzenia.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usunięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumulatora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
Następnie ogrzewanie będzie automatycznie
włączane i wyłączane, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż +7 °C.
Zaparowanie/oblodzenie tylnej szyby jest usuwane automatycznie w przypadku uruchamia-
1
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 85.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
03
nia samochodu przy temperaturze zewnętrznej
niższej niż +9 °C. Funkcję automatycznego
usuwania oblodzenia można wybrać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Autom.
odmrażanie tylnej szyby. Można wybrać
pomiędzy Wł. lub Wył.. Struktura menu, patrz
strona 156.
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia:
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 111.
Dźwigienka do opuszczania lusterka
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
110
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
Wybór strefy magnetycznej
W niektórych przypadkach może okazać się
konieczna kalibracja kompasu. W takim przypadku na wyświetlaczu w lusterku widoczne
jest C.
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
03
G030295
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II kluczyka,
patrz strona 82. Kompas można włączać i
wyłączać, naciskając np. spinaczem przycisk z
tyłu lusterka.
Warunkiem prawidłowej kalibracji kompasu
jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie (układu klimatyzacji, wycieraczek itp.) oraz zamknięcie
wszystkich drzwi.
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem), aż C pojawi się ponownie (po około
6 sekundach).
4. W zwykły sposób rozpocząć jazdę. Po
zakończeniu kalibracji zniknie C na
wyświetlaczu.
Alternatywny sposób kalibracji: Powoli
zatoczyć samochodem koło, nie przekraczając prędkości 8 km/h, aż zniknie tekst
C na wyświetlaczu, potwierdzając zakończenie kalibracji.
Strefy magnetyczne.
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Warunkiem prawidłowego działania
kompasu jest wybranie odpowiedniej strefy.
1. Wyłącznik zapłonu powinien być w pozycji
II, patrz strona 82.
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem). Zostanie
wyświetlony numer aktualnie wybranej
strefy.
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbę
razy doprowadzić do wyświetlenia właściwego numeru strefy (1–15).
4. Po kilku sekundach powraca zwykły obraz
kompasu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uwagi ogólne
Otwieranie
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego znajdują się w panelu dachowym. Okno dachowe można uchylać i odsuwać. Elektryczny napęd działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II kluczyka.
W celu całkowitego otwarcia okna dachowego
należy przesunąć przełącznik do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
03
Przesuwanie okna dachowego
W celu kontrolowanego otwarcia okna dachowego należy przesunąć przełącznik do tyłu do
pozycji pierwszego oporu – otwierania stopniowego. Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji, okno dachowe przesuwa
się aż do całkowitego otwarcia.
Zamykanie
G021343
Przesunąć przełącznik do przodu do pozycji
pierwszego oporu – zamykania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej
pozycji, okno dachowe przesuwa się aż do całkowitego zamknięcia.
Przesuwanie okna dachowego – otwieranie i
zamykanie.
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego, stanowiący
zabezpieczenie przed przyciśnięciem,
działa jedynie przy automatycznym zamykaniu okna dachowego – nie działa przy
jego zamykaniu stopniowym.
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
112
W celu zamknięcia okna dachowego w sposób
automatyczny należy przesunąć przełącznik
do przodu do pozycji zamykania automatycznego i puścić.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasilanie elektryczne napędu okna dachowego
zostaje odcięte poprzez wybranie pozycji kluczyka 0 i wyjęcie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania okna
dachowego poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Informacje na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 83.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Uchylanie okna dachowego
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
Zasłona okna dachowego
Po wewnętrznej stronie okna dachowego znajduje się ręcznie przesuwana zasłona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasłona cofa się
samoczynnie. W celu zasłonięcia otworu okna
dachowego należy, trzymając za uchwyt
zasłony, przesunąć ją do przodu.
03
G021345
G028899
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Uchylanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania powoduje po zablokowaniu drzwi uruchomienie operacji zamykania okien bocznych i
okna dachowego, patrz strony 48 i 60. Drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają zamknięte. W
celu przerwania zamykania należy ponownie
nacisnąć ten sam przycisk.
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który działa w
momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania oporu okno
zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
Owiewka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okna dachowego za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania należy uważać, aby niczego nie przycisnąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
03
114
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka kontrolna (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
03
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
03
chomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uru-
116
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Znaczenie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
03 Za kierownicą
Alcoguard*
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 115
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
1
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana
kalibr.. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie
zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz
strona 118, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
03
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Sytuacja awaryjna
Aktywacja funkcji obejścia
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z
samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
UWAGA
03
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 10 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi1.
1
118
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi1.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi1.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
zostanie stwierdzone przekroczenie
dopuszczalnej zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, patrz strona 115.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
03
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
UWAGA
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania i przycisk
START/STOP ENGINE.
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym możliwość uruchomienia silnika może
być nieznacznie opóźniona – w tym czasie
wyświetlany jest komunikat Silnik
Rozgrzewanie.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 50.
Rozrusznik pracuje do momentu uruchomienia
silnika lub zadziałania zabezpieczenia przed
przegrzaniem.
WAŻNE
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i wcisnąć do
końca. Należy pamiętać, że w przypadku
gdy samochód jest wyposażony w blokadę
antyalkoholową, uruchomienie silnika
będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nie
1
120
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu oraz upewnić się,
że pozycja kluczyka to 0 – w szczególności
wtedy, gdy w samochodzie są dzieci. Informacje na temat sposobu postępowania,
patrz strona 83.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu jest
nieco podwyższona. Jest to podyktowane
troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak
najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka*
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 56.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
UWAGA
Warunkiem uruchomienia samochodu jest
to, by jeden z kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania wyposażonych w funkcję
dostępu bezkluczykowego* (Keyless Drive)
znajdował się w kabinie lub w bagażniku.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zabierać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu podczas
jazdy lub holowania samochodu.
• Blokada kierownicy zostaje odblokowana,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w wyłączniku zapłonu2 i naciśnięty zostaje przycisk START/STOP
ENGINE.
• Blokada kierownicy włącza się, gdy po
wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi
kierowcy.
03
Położenia kluczyka
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 82
Wyłączanie silnika
Aby wyłączyć silnik:
• Nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE – silnik zostaje wyłączony.
• Jeżeli samochód posiada automatyczną
skrzynię biegów, a dźwignia wyboru biegu
nie jest ustawiona w położeniu P, albo gdy
samochód się porusza – nacisnąć dwukrotnie albo przytrzymać przycisk START/
STOP ENGINE wciśnięty do momentu
zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
2
W przypadku samochodu z funkcją bezkluczykowego uruchamiania silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w kabinie.
121
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Nagrzewnica bloku silnika*
OSTRZEŻENIE
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny,
jak zwykły silnik benzynowy.
03
korzystać z nagrzewnicy kadłuba silnika w
całym okresie zimowym.
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Gdy pierwsza próba rozruchu zakończy się
niepowodzeniem:
• Powtórzyć próbę, posługując się przycis-
UWAGA
kiem rozruchu START/STOP ENGINE.
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej
+5 °C:
1. Na co najmniej 1 godzinę podłączyć do
zasilania podgrzewacz kadłuba silnika.
2. Powtórzyć próbę, posługując się przyciskiem rozruchu START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Jeżeli wielokrotne próby rozruchu silnika
zakończą się niepowodzeniem, zaleca się
zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
122
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa niż
-10 °C i zatankowano bioetanol E85, nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego
rozpoczęcia pracy silnika.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas pracy
nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zużycie paliwa. Dlatego też należy starać się
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
•
W przypadku zatrzymania się pojazdu z
powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego
kanistra może utrudnić uruchomienie
silnika w bardzo niskiej temperaturze.
Można tego uniknąć, przewożąc w
kanistrze rezerwowym 95-oktanową
benzynę.
Dalsze informacje dotyczące bioetanolu E85,
wykorzystywanego do zasilania silnika Flexifuel, patrz strona 313 i 405.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Dostosowywanie do paliwa
Do silników Flexifuel można stosować zarówno
95-oktanową benzynę bezołowiową, jak i bioetanol E85. Oba te paliwa tankuje się do jednego
zbiornika, co oznacza, że możliwe są wszelkie
proporcje ich mieszania ze sobą.
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie
zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik
może przez pewien czas pracować nierówno.
Dlatego też ważne jest, aby pozwolić silnikowi
na dostosowanie się do mieszanki paliwa.
03
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony konieczne jest wydłużenie czasu jazdy w
celu dostosowania się do mieszanki paliwa,
jako że pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
123
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
upewnić się, że oba samochody nie stykają
się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
03
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 82.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
124
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 368.
6. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
7. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
8. Drugi koniec czarnego przewodu podłączyć do punktu masy, np. łba zewnętrznej
śruby górnego mocowania silnika po prawej stronie (4).
9. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
11. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego!
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
03
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu – patrz strona 367.
125
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
• Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
03
OSTRZEŻENIE
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
Należy wyrobić sobie nawyk włączania
hamulca postojowego przy parkowaniu na
pochyłości terenu – włączenie biegu nie
wystarczy do utrzymania samochodu w
miejscu we wszystkich sytuacjach.
Blokada biegu wstecznego
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 73.
Położenia dźwigni sterującej
Położenie parkowania (P)
UWAGA
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
wstecznego. Schemat układu biegów w
126
W przypadku górnego wariantu układu biegów dla skrzyni 6-biegowej (patrz poprzednia ilustracja) – najpierw wcisnąć do dołu
dźwignię zmiany biegów w położeniu N, aby
włączyć bieg wsteczny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca zasadniczego.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. Jako środek ostroż-
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
ności włączyć także hamulec postojowy, patrz
strona 142.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk włączania
hamulca postojowego przy parkowaniu na
pochyłości terenu – położenie P automatycznej skrzyni biegów nie wystarczy do
utrzymania samochodu w miejscu we
wszystkich sytuacjach.
Położenie biegu wstecznego (R)
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 73.
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
Położenie neutralne (N)
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy (D)
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
1
lub
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
03
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia (+/–) do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)1
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
Dotyczy tylko wersji D5 i T6.
127
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
03
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–. Na wyświetlaczu
nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
zimowy
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego i
przestawić dźwignię skrzyni biegów z
położenia D w prawo do położenia między
symbolami +/–. Na wyświetlaczu nastąpi
zmiana wskazania z D na 1.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
Skrzynia biegów Geartronic nie pozwala na
wymuszoną redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost prędkości obrotowej silnika
mogący doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające:
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
128
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
G021351
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Położenie parkowania (P)
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
03
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 82.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 82.
Odchylić gumową wykładzinę w kabinie za
środkową konsolą i otworzyć zaślepkę
otworu serwisowego.
Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąć i przytrzymać kluczyk w tej pozycji. (Informacje dotyczące kluczyka
mechanicznego, patrz strona 50.)
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada natomiast hydrauliczny przemiennik
momentu obrotowego, który przenosi moc z
silnika do skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
129
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Skrzynia biegów Powershift czy
Geartronic?
03
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce numer (5) pod pokrywą silnika – patrz
strona 392. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że
jest to skrzynia biegów Powershift – jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną
skrzynię biegów Geartronic.
HSA
Funkcja HSA (Hill Start Assist) powoduje, że
ciśnienie w układzie hamulcowym jest podtrzymywane przez parę sekund podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do przodu lub do tyłu
na pochyłości terenu.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
O tym należy pamiętać
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciąże-
130
niem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów
Powershift i holowania – patrz strona 326.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Symbol
A
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
03
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 152.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
131
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Ciszej i czyściej
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Start/Stop
Manualna lub automatyczna skrzynia
biegów
Należy pamiętać, że działanie funkcji
Start/Stop jest różne w zależności od tego, czy
samochód jest wyposażony w manualną czy
automatyczną skrzynię biegów.
03
Działanie i obsługa
Troska o środowisko naturalne jest jednym z
filarów, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Dążenie do
realizacji wyznaczonych założeń doprowadziło
do zaprojektowania serii pojazdów DRIVe, których koncepcja opiera się na współdziałaniu
odrębnych energooszczędnych funkcji mających wspólny cel – zmniejszenie zużycia
paliwa, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji spalin.
Silnik zostaje wyłączony – dzięki temu jest ciszej i
czyściej...
Niektóre kombinacje silnika i skrzyni biegów są
wyposażone w funkcję Start/Stop, która włącza się na przykład w przypadku utknięcia w
korku lub oczekiwania na zmianę sygnalizacji
świetlnej – silnik zostaje wtedy tymczasowo
wyłączony i uruchamia się automatycznie, gdy
jazda ma być kontynuowana.
Funkcja Start/Stop umożliwia kierowcy bardziej aktywne prowadzenie samochodu w sposób ekologiczny dzięki temu, że w odpowiednich sytuacjach pozwala na automatyczne
wyłączenie silnika.
132
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Włączanie/wyłączanie funkcji Start/Stop.
Zapala się na krótko podczas włączania
oraz w przypadku pojawienia się komunikatów tekstowych.
Silnik zostaje automatycznie wyłączony.
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Start/StopFunkcja zostaje włączona
automatycznie w momencie uruchomienia silnika za pomocą kluczyka. Kierowca
zostaje powiadomiony o włączeniu funkcji
poprzez krótkie zapalenie się tego symbolu na
tablicy rozdzielczej, wyświetlenie komunikatu
Auto Start-Stop WŁ i zaświecenie się zielonej
lampki przycisku włączania/wyłączania.
Automatyczne wyłączenie silnika
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd., działają normalnie nawet
przy automatycznie wyłączonym silniku, z tym
że działanie niektórych elementów wyposażenia może być tymczasowo ograniczone, np.
prędkość dmuchawy układu klimatyzacji lub
bardzo wysoki poziom głośności systemu
audio.
A
Warunki
M/AA
Warunki
UWAGA
Po uruchomieniu samochodu kluczykiem i
każdym automatycznym zatrzymaniu
samochód musi najpierw osiągnąć prędkość 5 km/h, by automatyczna funkcja
Start/Stop została ponownie włączona – po
czym muszą zostać spełnione również
pewne inne warunki, które opisano w punkcie „Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika”.
Automatyczne uruchomienie silnika
Aby możliwe było automatyczne wyłączenie
silnika, samochód musi być całkowicie nieruchomy:
Wcisnąć pedał sprzęgła, ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał
sprzęgła – silnik zostaje wyłączony.
M
Zatrzymać samochód za pomocą
pedału hamulca i pozostawić
stopę na pedale – silnik zostaje
wyłączony automatycznie.
A
M = Tylko manualna skrzynia biegów, A = Tylko automatyczna skrzynia biegów i wersja D3.
Jako potwierdzenie i przypomnienie, że silnik został
automatycznie wyłączony, na
wyświetlaczu informacyjnym
zapala się symbol
AUTO START.
A
M/AA
Gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu neutralnym: Nacisnąć pedał sprzęgła –
silnik zostaje uruchomiony. Włączyć odpowiedni bieg i kontynuować jazdę.
M
Gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu neutralnym: Nacisnąć pedał przyspieszenia – silnik zostaje uruchomiony. Włączyć odpowiedni bieg
i kontynuować jazdę.
M
Poniższa opcja jest także
dostępna, gdy samochód znajduje się na zjeździe: Zwolnić
pedał hamulca i pozwolić, by
samochód zaczął się przemieszczać – silnik uruchomi się automatycznie, gdy prędkość przekroczy normalne tempo spacerowe.
M
Zwolnić nacisk na pedał hamulca
– silnik uruchomi się automatycznie i można kontynuować jazdę.
A
03
M = Tylko manualna skrzynia biegów, A = Tylko automatyczna skrzynia biegów i wersja D3.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Funkcja wspomagania ruszania pod
górę HSA
Wskaźnik biegu1
Wyłączanie funkcji Start/Stop
W pewnych sytuacjach wskazane może być tymczasowe
wyłączenie automatycznej
funkcji Start/Stop – należy w
tym celu nacisnąć jeden raz
ten przycisk, co powoduje
zgaśnięcie lampki w przyci-
Pedał hamulca można także zwolnić na podjeździe, aby nastąpiło automatyczne uruchomienie silnika – funkcja HSA sprawia, że samochód nie stoczy się do tyłu.
03
Funkcja HSA (Hill Start Assist) działa w taki
sposób, że ciśnienie w układzie hamulcowym
utrzymuje się przez pewien czas po zdjęciu
przez kierowcę stopy z pedału hamulca i przeniesieniu jej na pedał przyspieszenia w celu
ruszenia z miejsca po automatycznym wyłączeniu silnika. Tymczasowy efekt hamowania
zanika po paru sekundach lub w momencie
naciśnięcia pedału przyspieszenia przez kierowcę.
Więcej informacji na temat funkcji HSA zamieszczono na stronie 130.
sku.
Wyłączenie funkcji Start/Stop
jest sygnalizowane poprzez
zgaszenie symbolu na
wyświetlaczu informacyjnym i
wyświetleniu komunikatu
Auto Start-Stop WYŁ na
około 5 sekund – jednocześnie gaśnie lampka w przycisku.
Ważnym elementem ekologicznej jazdy jest
używanie zawsze odpowiedniego w biegu i
zmienianie biegów w odpowiednim momencie.
Kierowcy pomaga w tym wskaźnik, który informuje go, kiedy najkorzystniej włączyć
następny wyższy lub niższy bieg – GSI (Gear
Shift Indicator).
Sygnalizacja odbywa się poprzez wyświetlenie
na prawym wyświetlaczu w zestawie wskaźników strzałki w górę lub w dół.
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
czasu jej ponownego włączenia przyciskiem
lub do następnego uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka.
Ograniczenia
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet
przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:
1
134
Tylko manualna skrzynia biegów w wersji DRIVe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Warunki
kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
M/AA
A
filtr cząstek stałych w układzie
wydechowym jest pełny – tymczasowo wyłączona funkcja
Start/Stop zostaje włączona
ponownie po zakończeniu automatycznego cyklu oczyszczania
filtra (patrz strona 315).
samochód nie zatrzymał się całkowicie.
poziom naładowania akumulatora jest poniżej minimalnej
dopuszczalnej wartości.
silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
temperatura na zewnątrz jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 30 °C.
temperatura akumulatora jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 55 °C.
kierowca wykonuje gwałtowne
ruchy kierownicą.
A
tynuowaniu jazdy. W poniższych przypadkach
również następuje automatyczne uruchomienie silnika, nawet jeśli kierowca nie naciśnie
pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów)
lub nie zdejmie stopy z pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów):
Warunki
włączona jest funkcja wspomagania jazdy w korkach (Queue
Assistant) – patrz też punkt
„Aktywna kontrola prędkości
jazdy”, strona 189.
A
droga jest bardzo stroma.
A
M/AA
03
Zostaje odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
Dochodzi do zaparowania szyb.
Warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości.
ciśnienie atmosferyczne jest niżA
sze niż ciśnienie odpowiadające
wysokości
około 1500 metrów nad poziomem morza
– ciśnienie powietrza zmienia się
zależnie od aktualnej pogody.
warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości
– świadczy o tym wysoka prędkość pracy dmuchawy w układzie
wentylacji.
samochód cofa.
M/AA
Warunki
M = Tylko manualna skrzynia biegów, A = Tylko automatyczna skrzynia biegów i wersja D3.
Temperatura zewnętrzna spada
poniżej zera lub przekracza
około 30 °C.
Ma miejsce chwilowy duży pobór
prądu lub poziom naładowania
akumulatora spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości.
Po wielokrotnym naciśnięciu
(pompowaniu) pedału hamulca.
Silnik włącza się ponownie
automatycznie bez interwencji kierowcy
W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie,
nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kon``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
135
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Warunki
03
A
M/AA
Samochód zaczyna się toczyć z
prędkością większą niż normalne
tempo spacerowe.
M
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona z położenia D w
położenie „+/-” lub R.
A
M = Tylko manualna skrzynia biegów, A = Tylko automatyczna skrzynia biegów i wersja D3.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy silnika po jego automatycznym wyłączeniu – silnik może nieoczekiwanie uruchomić się automatycznie.
Przed otwarciem pokrywy należy najpierw
wyłączyć silnik w normalny sposób za
pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika2
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
2
136
Warunki
Więcej informacji i ustawień
Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone
sprzęgło – komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności
przestawienia dźwigni zmiany biegów w
położenie neutralne w celu umożliwienia
automatycznego uruchomienia silnika.
Niezamierzone zatrzymanie silnika2
W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i
nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik
uruchomi się automatycznie po ustawieniu
dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym. Wyświetlacz informacyjny pokazuje wcześniej komunikat tekstowy
Dźwignia biegów w pozycji neutralnej.
Przyczepa
• Funkcja Start/Stop zostaje wyłączona, jeśli
do układu elektrycznego samochodu zostaje podłączona przyczepa.
Tylko manualna skrzynia biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Menu MY CAR samochodu zawiera instrukcje,
które objaśniają pewne elementy koncepcji
DRIVe, a także niektóre możliwe ustawienia i
opcje – patrz strona 156.
Komunikat tekstowy
W połączeniu z tą lampką kontrolną
funkcja Start/Stop może w pewnych
sytuacjach wyświetlać na wyświetlaczu informacyjnym komunikaty tekstowe. W przypadku
niektórych z nich zalecane jest podjęcie pewnego działania. Przykłady przedstawiono w
poniższej tabeli.
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Symbol
AUTOSTOP
AUTOSTOP
M/AA
Komunikat na wyświetlaczu
Info/Działanie
Auto Start-Stop WŁ
Zapala się na około 5 sekund po włączeniu funkcji Start/
Stop.
Auto Start-Stop WYŁ
Zapala się na około 5 sekund po wyłączeniu funkcji Start/
Stop.
Auto Start-Stop Wymagany serwis
Układ Start/Stop nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
System zarządzania silnikiem
Funkcja Start/Stop chwilowo nie działa. Funkcja zostaje
ponownie włączona po wykonaniu automatycznej kontroli
układu.
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na zwolnienie pedału hamulca.
A
Wybierz P lub N aby uruchomić
Funkcja Start/Stop została wyłączona – przestawić dźwignię
zmiany biegów w położenie N lub P i uruchomić silnik normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
A
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu P lub N.
A
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
M
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
03 Za kierownicą
Eco Start/Stop DRIVe*
Symbol
Info/Działanie
Wciśnij sprzęgło aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału sprzęgła.
M
Wciśnij hamulec, aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca.
M
Wciś.ham.i sprz. aby uruchomić
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
Dźwignia biegów w pozycji neutralnej
Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło – wyłączyć sprzęgło i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
M
03
A
M = Tylko manualna skrzynia biegów, A = Tylko automatyczna skrzynia biegów i wersja D3.
Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu
działania, należy skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
138
M/AA
Komunikat na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na dwie osie oznacza, że napędzane są
równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej.
Elektronicznie sterowane sprzęgło w układzie
napędowym przekazuje moc na tę parę kół,
która w danej chwili ma najlepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze
własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg
wzdłużny kół. W normalnych warunkach jazdy
większa część mocy silnika przekazywana jest
na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta jest
śniegiem lub lodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Uwagi ogólne
03
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 400.
140
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 10 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 96.
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo-
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię w
układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
03
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
141
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Uwagi ogólne
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego, patrz strona 124.
Włączanie hamulca postojowego
03
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty jego przełącznik sterujący. Po zwolnieniu przełącznika lub naciśnięciu pedału
przyspieszenia hamowanie zostaje przerwane.
UWAGA
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Parkowanie na pochyłości
Funkcjonowanie
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika
elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy
operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
142
Przełącznik hamulca postojowego – włączanie.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku szczytu wzniesienia:
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
• Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
2. Nacisnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Zaczyna migać symbol
w zes-
• Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
pole wskaźników – gdy zacznie świecić
światłem stałym, hamulec jest włączony.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku podnóża wzniesienia:
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wyłączanie hamulca postojowego
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Włączyć bieg 1 lub wsteczny.
Przełącznik hamulca postojowego – wyłączanie.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.1
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
w zestawie wskaźników
symbol
gaśnie.
1
3. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
symbol
w zestawie wskaźników
gaśnie.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu1.
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
symbol
w zestawie wskaźników
gaśnie.
Zwalnianie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2. Uruchomić silnik.
03
3. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
4. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
> Hamulec postojowy zostaje zwolniony i
w zestawie wskaźników
symbol
gaśnie.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku,
gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego
następuje natychmiast po naciśnięciu
pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
W przypadku samochodu z systemem bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE.
143
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
należy przy ruszaniu przytrzymywać wciśnięty
przełącznik hamulca postojowego. Przełącznik
należy pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły
napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
03
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą) może
w sposób niekontrolowany przemieścić się w
kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia tego
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
"Komunikat na wyświetlaczu"
Odczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej sytuacji sygnalizuje usterkę. Odczytać komunikat na wyświetlaczu
informacyjnym.
Hamul. post. nie zwoln. do
końca
Usterka uniemożliwia wyłączenie hamulca postojowego – spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uwaga: W przypadku kontynuowania jazdy z tym komunikatem błędu rozlega się dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy.
144
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Hamulec postoj. nie włączony
Usterka uniemożliwia włączenie hamulca postojowego – spróbować wyłączyć i włączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
03
Komunikat ten pojawia się również w wersji z manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy z małą
prędkością z otwartymi drzwiami, ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie
hamulca postojowego.
Hamulec postoj. Wymagany serwis
Wystąpiła usterka – spróbować włączyć i wyłączyć hamulec.
Jeżeli usterka utrzymuje się pomimo podjęcia kilku prób: Udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• W przypadku parkowania samochodu
zanim usterka zostanie naprawiona, należy
przednie koła odpowiednio skręcić, jak
przy parkowaniu na pochyłości, a dźwignię
skrzyni biegów pozostawić w położeniu
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia
automatyczna).
145
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
03
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
146
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
03
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
147
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
03
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
148
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
–
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 147.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
149
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Menu MY CAR......................................................................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*................................
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*.............................................
City Safety™.........................................................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*..........................
Driver Alert System – Ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*.................
Driver Alert System - Ostrzeganie o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*.......................................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive.....
150
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
152
155
163
176
180
182
184
186
187
189
200
204
209
217
221
224
227
231
235
239
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
giwane jest za pomocą lewej dźwigni przełączników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 82. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem READ.
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Komunikat
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
04
Wyświetlacz w zespole wskaźników i przełączniki
do obsługi menu.
READ – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsłu-
1
2
3
152
---- km do pust. zbiorn.
--.- l/100km średnie
--.- l/100km chwilowe
--- km/godz. średnia prędkość
--- km/godz. aktualna prędk.1
Poz. oleju siln. Czekaj...*
Ciśnienie opon Kalibracja*
Zegar ogrz.post --:-- ---*2
Start bezpośr. Ogrz. post. WŁ*3
Ogrzew. dodatk. auto WŁ*
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Programowanie jest możliwe tylko przy wyłączonym silniku.
Nie można wybrać, gdy pracuje nagrzewnica dodatkowa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym.
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o błędzie jest przechowywany na liście w pamięci do czasu usunięcia
usterki.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem oraz wyświetlania kolejnych komunikatów
służy przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Wymagany serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Termin przeglądu minął
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Zarezerwuj termin przegl.
Czas na zarezerwowanie przeglądu okresowego – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie wyświetlania informacji komputera
pokładowego, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wyłącz silnikA
Pilny serwisA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu natychmiastowego
sprawdzenia samochodu.
Czas na planowy przegląd
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB. Termin przeprowadzenia przeglądu
okresowego zależy od
przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
Olej skrz. bieg.
Potrzeb.
wymiana
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Skrzynia biegów ma niską
wydajn.
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieC.
04
Jeżeli komunikat pojawia się wielokrotnie –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
153
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
04
154
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Przegrz.sk.bieg.
Zreduk. prędkość
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieC.
Czasowo
WYŁ.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
Przegrz.sk.bieg.
Zatrzymać
pojazd
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się ze stacją
obsługiB.
A
B
C
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 130.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Informacje ogólne na temat opcji MY
CAR
W tym menu można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.
Działanie
Przyciski w środkowej konsoli
pokonywanie przez kursor różnych „odległości”.
Ponadto różne efekty uzyskuje się w przypadku krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.
• Krótkie naciśnięcia przycisku EXIT powo-
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
dują cofanie się o jeden krok w strukturze
bieżącego menu.
• Jedno długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do menu MY CAR.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.
• Długie naciśnięcie przycisku EXIT w menu
Przyciski w środkowej konsoli do obsługi menu.
Nacisnąć MY CAR, aby wyświetlić opcje
dostępne w menu MY CAR.
04
MY CAR powoduje wyjście z menu MY
CAR i przejście do menu głównego
(widoku głównego), które umożliwia
dostęp do wszystkich funkcji/menu samochodu, patrz strona 246.
Nacisnąć OK MENU, aby wybrać/zaznaczyć podświetloną opcję menu lub zapisać
wybrane ustawienie funkcji w pamięci.
Przekręcić pokrętło TUNE, aby przewijać
opcje menu w górę/w dół.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Przycisk EXIT służy do cofania się w obrębie
struktury menu lub do odwołania ostatnio
dokonanego wyboru. Zależnie od tego, na którym poziomie menu znajduje się kursor, naciśnięcie przycisku EXIT będzie powodować
``
155
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Przyciski sterujące przy kierownicy*
7. Wyjść z funkcji programowania, wycofując
się kolejno z poszczególnych menu krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT (2) lub
jednym długim naciśnięciem.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób
za pomocą zestawu przycisków w kierownicy
uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
przycisków w konsoli środkowej, patrz
strona 155: OK MENU (2), EXIT (4) i pokrętła
TUNE (3).
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
04
Wygląd zestawu przycisków może się różnić zależnie od wersji rynkowej.
Obrócić pokrętło, aby przewinąć opcje
menu w górę/w dół.
Nacisnąć pokrętło, aby wybrać/zaznaczyć
podświetloną opcję menu lub zapisać
wybrane ustawienie funkcji w pamięci.
EXIT (patrz punkt „Funkcje przycisku
EXIT”, strona 155).
Dostęp do opcji
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do opcji w strukturze menu przedstawiono w niniejszej instrukcji
w następujący sposób:
156
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła (1), a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
MY CAR
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
3. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło –
wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do Ustawienia blokowania i
nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
5. Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu zawierające dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi lub
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i nacisnąć pokrętło – w pustym kwadraciku obok
danej opcji pojawi się krzyżyk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
•
•
•
Moje S80
DRIVe*
Syst. wspom. (Support systems)
Ustawienia (Settings)
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Moje S80
Układy wspomagające kierowcę
Wył.: Pusta kratka.
• Wybrać Wł./Wył. za pomocą przyciskuOK, a następnie wyjść z menu za
pomocą przyciskuEXIT.
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
str. 85 i
108
Wł.
Wył.
MY CAR
Moje S80
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
Moje DRIVe*
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
• Start/Stop
• Ekologiczny sposób jazdy
Więcej informacji, patrz strona 132.
MY CAR
04
Syst. wspom.
(MY CAR > Support systems)
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów
wspomagających kierowcę.
Ustawienia – menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w menu MY CAR Ustawienia.
Niektóre menu zawierają kolejne podmenu,
które opisano szczegółowo w poświęconych
im rozdziałach.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
str. 48,
58 i 61
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
04
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
30 sek.
Pochyl lewe lusterko
60 sek.
Pochyl prawe lusterko
90 sek.
Wył.
Odblokowanie
dowolnych drzwi
Sygnalizacja świetlna
odblokowana
Drzwi po tej
samej stronie
Zapytaj przy wysiadaniu
str. 97
Wył.
Aktywne doświetlanie
zakrętów
str. 94
Wł.
Wył.
Wył.
str. 63 i
67
Oświetlenie asekuracyjne
str. 48 i
99
Dodatkowe światła
Wył.
Wł.
30 sek.
Wył.
60 sek.
90 sek.
158
str. 99
Wł.
Wł.
Drzwi przednie
Aktywuj jeden raz
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Wszystkie drzwi
Zredukowana ochrona
str. 46
Sygnalizacja świetlna
zablokowania
Dostęp bezkluczykowy
Opóźnienie wyłącz. świateł
Złóż lusterka
Ustawienia oświetlenia
Drzwi kierowcy,
nast. wszystkie
str. 108
str. 93
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Opór przy obrac. kierownicy
Mały
str.
186
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Średni
str.
221
Wł.
Duży
Wył.
Ostrzeganie przed kolizją
DSTC
Wł.
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
str.
184
04
str. 78
Tutaj nastawia się zegar w tablicy
rozdzielczej.
Format czasu
str. 78
12h
Wył.
24h
City Safety
Wł.
Duży
Mały
Godzina
Wył.
Krytyczny odstęp
Normalny
Opcje systemowe
Wł.
str.
209
str.
217
Wył.
Zwiększona czułość
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
Systemy wspomagania kierowcy
Ostrzeg. przed kolizją
Driver Alert
Wł.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Wł.
str.
200
Wył.
Włączanie przy rozruchu
Przywrócenie ustawień stand.
pojazdu
Alarm odstępu
str. 11 i
204
Wył.
BLIS
Wł.
str.
231
Wył.
Wył.
``
159
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Wygaszacz ekranu
MPG (UK)
Wył.
MPG (US)
Aktualna zawartość ekranu zostanie wyświetlona ponownie, gdy
zostanie użyty jeden z przycisków
lub elementów sterowania ekranu
TV.
Język
km/l
l/100km
Jednostka temperatury
Pokaż teksty pomocnicze
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną zawartość ekranu
wyświetlacza.
str.
182
Standard. wartości ustaw.
syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje
systemowe uzyskują pierwotne
ustawienia fabryczne.
Ustawienia rozpoznawania
głosu
Celsius
Voice tutorial
Fahrenheit
Ta opcja menu + OK udostępnia
informacje głosowe na temat
sposobu działania systemu.
Wybór jednostki do wyświetlania
temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Poziomy głośności
Wybór języka dla opisów menu.
160
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
Wł.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja,
to pewnym czasie braku aktywności obraz na ekranie TV zostanie wygaszony, a w jego miejsce
pojawi się pusty ekran.
04
str. 155
Głośność wyj. wskazówek głosowych
Głośność wspom. parkow. - przód
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
wych informacji – patrz
strona 278.
Voice training
Opcje menu wymienione w grupie
Polecenia nawigacyjne stanowią przykładowe dostępne polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym systemem nawigacji
Volvo RTI*.
Voice user setting
Navigation
Ustawienia standardowe
Navigation
repeat instruction
User 1
Navigation go to
address
Polecenia ogólne
Help
Cancel
Voice tutorial
User 2
Istnieje tutaj możliwość utworzenia drugiego profilu użytkownika
– jest to przydatne w przypadku,
gdy samochód/system będzie
regularnie używany przez więcej
niż jedną osobę. Ustawienia
standardowe włącza ustawienia
fabryczne.
Użytkownik 1
Użytkownik 2
Opcja Voice training umożliwia
systemowi rozpoznawania poleceń głosowych zapoznanie się z
głosem i wymową kierowcy. Na
ekranie wyświetlana jest pewna
liczba zwrotów, które kierowca
powinien wypowiedzieć na głos.
Gdy system zapozna się ze sposobem mówienia kierowcy,
wyświetlanie zwrotów zostanie
przerwane. Następnie można
wybrać np. pozycję User 1 w
opcji Voice user setting, by system wiedział, którego użytkownika ma słuchać.
04
Opcje menu wymienione w grupie
Polecenia dla telefonu stanowią przykładowe dostępne polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym telefonem komórkowym
wyposażonym w technologię
BluetoothŸ. Więcej szczegóło``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Głośność wyj. wskaz. głosowych
Ustawienia audio
• Na ekranie pojawia się funk-
Ustawienia klimatyzacji
cja regulacji głośności i
należy wtedy wykonać następujące czynności:
04
1. Wyregulować głośność za
pomocą pokrętła.
Normalna
2. Przeprowadzić próbny
odsłuch za pomocą OK.
Mała
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby
zapisać ustawienie i wyjść z
menu.
Voice POI list
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna, a
jej zawartość zależy od rynku. Na
liście tej można zapisać maksymalnie 30 ulubionych obiektów.
Opcja menu Voice POI list jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy
zainstalowany jest system nawigacyjny Volvo RTI*. Więcej informacji na temat obiektów i rozpoznawania poleceń głosowych –
patrz instrukcja obsługi systemu
nawigacyjnego.
162
Aut. regulacja nadmuchu
str.
242
Preferowane (FAV)
str.
250
Volvo On Call
str.
163
Opis zamieszczono w oddzielnej
instrukcji.
Informacja
Duża
Wyłącznik czasowy recyrk.
Liczba kluczyków
str. 46
Numer VIN
str.
392
Kod DivX® VOD
str.
264
Wersja oprogr. Bluetooth w
samoch.
str.
271
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej
szyby
Wł.
Wył.
Monitor. jakości powietrza
wewn.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień
klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują
pierwotne ustawienia fabryczne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wersja mapy i oprogramowania*
Tylko samochody z nawigacją
GPS firmy Volvo – patrz oddzielna
instrukcja.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
Lokalizacja czujnika
Wyloty powietrza w tylnej półce
• Czujnik promieniowania słonecznego1
znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności* znajduje się przy
wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Elementem systemu jest czujnik1 wykrywający
stronę, z której padają promienie słoneczne do
przedziału pasażerskiego. Oznacza to, że temperatura powietrza w wylotach po prawej i
lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej
temperatury po obydwu stronach.
1
Szyby boczne i okno dachowe*
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe* (jeżeli jest w samochodzie).
Parowanie szyb
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
UWAGA
Otwory wentylacyjne w tylnej półce podokiennej nie powinny być niczym zasłonięte,
aby nie następowało zaparowanie szyb.
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
04
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lód i śnieg
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Diagnostykę i naprawę układu klimatyzacji
powierzyć stacji obsługi posiadającej autoryzację do prowadzenia takich napraw. Volvo
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Czynnik chłodniczy
04
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy.
Nie zawiera on chloru, co oznacza, że jest nieszkodliwy dla powłoki ozonowej. Powierzyć tę
pracę do wykonania warsztatowi, który
posiada autoryzację do napełniania/wymiany
czynnika chłodniczego. Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Maksymalne przewietrzanie
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 61.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
164
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
W celu spełnienia wymagań normy CZIP w
samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
musi być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od tego
co nastąpi wcześniej. Jednakże do
75 000 km przez okres 5 lat. W samochodach bez pakietu CZIP oraz w przypadku
gdy klient nie chce, by spełniane były wymagania normy CZIP, filtr IAQS musi być
wymieniany przy zwykłym przeglądzie.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 387.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia lub
zmiany standardowych ustawień czterech
funkcji układu klimatyzacji za pomocą przycisków w konsoli środkowej. Ogólne informacje
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
na temat nawigacji w obrębie menu, patrz
strona 156:
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej*, patrz strona 171.
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 172.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie
samochodu.
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 174.
tylnej szyby, patrz strona 109.
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
• Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*, patrz strona 173
04
G021368
Funkcje układu klimatyzacji można przywrócić
do ustawień standardowych menu MY CAR za
pomocą opcji: Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Przywrócenie stand.
ustawień klimat..
Dystrybucja powietrza
Zamknięte
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Otwarte
G021366
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Skierować wyloty wentylacyjne na szyby
boczne, aby usunąć ich zaparowanie występujące przy niskiej temperaturze powietrza na
zewnątrz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Ustawić wyloty wentylacyjne w kierunku wnętrza kabiny, aby utrzymać komfortowe warunki
podróżowania na tylnych siedzeniach przy
wysokiej temperaturze powietrza na zewnątrz.
04
166
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
04
Regulacja temperatury, strona lewa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona2
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dmuchawa
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
2
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 109
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona2
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Wentylacja fotela przedniego*, lewa strona
Wentylacja fotela przedniego*, prawa
strona
Regulacja temperatury, strona prawa
Recyrkulacja
AUTO
Umiejscowienie tego przycisku zależy od tego, czy samochód jest wyposażony w wentylację przednich foteli*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury (ETC)
04
Dmuchawa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
168
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 109
Recyrkulacja
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
Regulacja temperatury
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Korzystanie z elementów sterowania
Podgrzewanie siedzeń*
Przednie fotele
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najmniejszą intensywnością –
świeci się jedna pomarańczowa lampka kontrolna na ekranie TV.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
OSTRZEŻENIE
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana na ekranie TV w konsoli środkowej.
Jedno naciśnięcie przycisku
włącza najwyższą intensywność podgrzewania – świecą
się trzy pomarańczowe
lampki kontrolne na ekranie
TV w konsoli środkowej (patrz
ilustracja powyżej).
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie pomarańczowe lampki kontrolne na ekranie TV.
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny
mają trudności w radzeniu sobie z użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym wypadku
można doprowadzić do oparzenia.
Naciśnięcie przycisku jeden raz uruchamia
podgrzewanie z maksymalną intensywnością –
świecą się trzy lampki kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie lampki kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
04
Wentylacja przednich foteli*
Siedzenia tylne
Aktualny poziom komfortu jest pokazywany na
ekranie TV w konsoli środkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
04
Wentylacja przednich foteli
może być zamontowana tylko
w połączeniu z elektronicznie
sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC). W skład
układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie. Uzyskiwany efekt
chłodzenia wzmaga się wraz ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie.
Wentylacja foteli regulowana jest przez sterownik układu klimatyzacji, z uwzględnieniem
takich czynników, jak temperatura fotela,
intensywność nasłonecznienia i temperatura
otoczenia.
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle
z ich podgrzewaniem. Można ją wykorzystać
na przykład w celu osuszenia wilgotnych
ubrań.
Wentylacja foteli działa przy pracującym silniku. Dostępne są trzy poziomy intensywności
nawiewu, różnicujące efekt chłodzenia i osuszania:
• Poziom komfortu III: jednokrotne naciśnię-
niebieskie lampki kontrolne na ekranie TV
(patrz ilustracja powyżej).
• Poziom komfortu II: dwukrotne naciśnięcie
przycisku uruchamia wentylację ze zmniejszoną intensywnością – świecą się dwie
niebieskie lampki kontrolne na ekranie TV.
• Poziom komfortu I: trzykrotne naciśnięcie
przycisku uruchamia wentylację ze najmniejszą intensywnością – świeci się jedna
niebieska lampka kontrolna na ekranie TV.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie wentylacji foteli – gasną wszystkie
lampki kontrolne.
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
WAŻNE
Wentylacja foteli nie działa, gdy temperatura
w kabinie nie przekracza 5°C. Chroni to
przed nadmiernym wychłodzeniem osoby
na fotelu.
cie przycisku uruchamia wentylację z największą intensywnością – świecą się trzy
170
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dmuchawa
UWAGA
Jeżeli dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie będzie działać, co
może doprowadzić do zaparowania szyb w
pojeździe.
Pokrętło dmuchawy układu ECC*
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
Pokrętło dmuchawy układu ETC
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Prędkość dmuchawy w trybie automatycznym
można ustawiać w menu MY CAR za pomocą
opcji: Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Aut. regulacja
nadmuchu. Dokonać wyboru spośród Mała,
Normalna lub Duża:
Dystrybucja powietrza
• Mała – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień
powietrza.
• Normalna – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Wybrany kierunek dystrybucji powietrza jest pokazywany na ekranie TV w konsoli środkowej.
AUTO1
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Stylizowana sylwetka składa się z trzech przycisków. Naciskanie poszczególnych przycisków powoduje zapalanie się odpowiednich
części symbolu sylwetki na ekranie TV (patrz
ilustracja poniżej), a strzałka przed każdą z tych
części wskazuje wybrany kierunek dystrybucji
powietrza. Więcej informacji na temat dystrybucji powietrza, patrz strona 174.
1
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Naciśnięcie przycisku AUTO
spowoduje wyłączenie wszystkich ustawień
ręcznych. Ekran TV pokazuje AUT.
KLIMATYZACJA.
04
• Duża – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma bardziej intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 156.
Regulacja temperatury
Za pomocą tego pokrętła
można regulować temperaturę. W przypadku układu
ECC* temperaturę po stronie
kierowcy i po stronie pasażera można nastawiać
oddzielnie.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
Usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyb
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Powietrze płynie do
okien. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
04
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC świeci się, układ klimatyzacji jest sterowany
automatycznie. W ten sposób
powietrze dopływające do
przedziału pasażerskiego jest
chłodzone i osuszane.
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC nie
świeci się, układ klimatyzacji jest wyłączony.
Ale pozostałe funkcje są nadal regulowane
automatycznie. Włączenie funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji, dzięki czemu
wilgoć z powietrza jest usuwana z maksymalną
wydajnością.
172
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
UWAGA
Poziom hałasu wzrasta, ponieważ dmuchawa pracuje z pełną mocą.
Recyrkulacja
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się pomarańczowa lampka kontrolna w
przycisku. W celu odcięcia
dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp.,
można włączyć recyrkulację powietrza w przedziale pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w
przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze
z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania
wewnętrznych powierzchni szyb.
Timer
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
menu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Wyłącznik
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
czasowy recyrk.. Struktura menu, patrz
strona 156.
UWAGA
W przypadku włączenia funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb w położenie
maksymalne, zawsze następuje wyłączenie
recyrkulacji powietrza.
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza w przedziale pasażerskim. W przypadku
wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza i
powietrze w kabinie jest recyrkulowane.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Monitor. jakości powietrza wewn.. Struktura
menu, patrz strona 156.
Samochody wyposażone w Eco Start/
Stop DRIVe*
Po automatycznym wyłączeniu silnika następuje tymczasowe zmniejszenie wydajności
działania pewnych elementów wyposażenia,
np. prędkości dmuchawy klimatyzacji. Więcej
informacji, patrz strona 132.
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków w kabinie czujnik jakości
powietrza powinien być stale włączony.
04
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
Gdy nastąpi zaparowanie wewnętrznych
powierzchni szyb, należy wyłączyć czujnik
jakości powietrza, uruchomić funkcję usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
04
174
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje się również wylotami wentylacyjnymi.
Powietrze nie jest recyrkulowane. Klimatyzacja
jest zawsze włączona.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szybę przednią przez wylot do usuwania zaparowania i
oblodzenia oraz na szyby
boczne. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno i wilgotno
(prędkość dmuchawy
nie powinna być zbyt
niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy
na zewnątrz jest
chłodno.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepło i sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej
oraz wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp.
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania
dobrego efektu chłodzenia, gdy na zewnątrz jest
gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza
na górną część ciała, gdy
na zewnątrz jest chłodno
lub gorąco i sucho.
04
175
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uzupełnianie paliwa
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ, patrz strona 177.
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i przedział pasażerski. Możliwe jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za pomocą timera.
04
Podczas korzystania z timera możliwe jest
wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy
tym pamiętać, że nastawiony czas startu
określa moment, gdy zostanie osiągnięta
określona temperatura i samochód będzie
gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala
rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na
zewnątrz samochodu.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –5 °C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Kiedy
nagrzewnica jest włączona na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Ogrz. post. WŁ.
Parkowanie na pochyłości
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej od
strony wnęki prawego przedniego koła
może wydobywać się dym, co jest objawem
prawidłowym.
176
Akumulator i paliwo
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika.
Kiedy nagrzewnica jest używana regularnie,
samochód powinien pracować przez taki
sam czas, przez jaki używana była nagrzewnica, aby zapewnić należyte naładowanie
energii zużytej przez nagrzewnicę.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
UWAGA
Symbol
G025102
– Cyfra 2 w tym symbolu oznacza
drugi układ klimatyzacji w samochodzie,
przy czym jako pierwszy traktowany jest
zwykły układ klimatyzacji. Cyfra 2 nie ma nic
wspólnego z funkcją ZEGAR 1 lub ZEGAR
2.
G025102
G025102
Uruchamianie nagrzewnicy
Wyświetl
acz
Działanie
Ogrzew.
paliwa
WŁĄCZONE
Nagrzewnica jest
włączona.
Zegar
nast. dla
Ogrzew.
paliwa
Timer nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda
wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu z samochodu – ogrzewanie silnika i przedziału pasażerskiego rozpocznie
się o nastawionej
godzinie.
Ogrzew.
wyłącz.
Słaby
akumulator
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
Przycisk READ
Pokrętło
RESET – resetowanie/wybór
Wyświetlacz informacyjny w zespole wskaźników i przycisk READ, patrz strona 152.
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Start bezpośr.,
zaświeci się odpowiedni symbol na panelu
informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat objaśniający. Pokazywane symbole i teksty na wyświetlaczu
zebrane są w tabeli.
G025102
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04
177
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
G025102
Symbol
Wyświetl
acz
Ogrzew.
niedost.
Mało
paliwa
G025102
04
Ogrzew.
post.
Wymagany serwis
Działanie
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa
(ok. 7 litrów) – ma
to na celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz
przejechania
ok. 50 km.
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Start bezpośr. Ogrz. post..
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
WŁ (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą timera.
WYŁ (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku READ.
Ustawianie timera
Timer umożliwia nastawienie godziny, o której
samochód będzie używany i ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją TIMER 1 a
TIMER 2.
UWAGA
Wyłącznik czasowy można zaprogramować
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się w pozycji I w
wyłączniku zapłonu, patrz strona 82 – dlatego programowanie należy przeprowadzić
przed uruchomieniem silnika.
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Zegar ogrz.post 1.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
5. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Po nastawieniu czasu startu Zegar ogrz.post
1 można przejść do zaprogramowania drugiego czasu startu Zegar ogrz.post 2. W tym
celu należy użyć pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla Zegar ogrz.post 1.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą timera
Zegar samochodowy/timer
Czas timera nagrzewnicy jest powiązany z
zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą timera
może zostać wyłączona ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu. Należy wykonać
następujące czynności:
04
1. Wcisnąć READ.
2. Za pomocą pokrętła przejść do Zegar
ogrz.post 1 lub 2.
> Na wyświetlaczu migać będzie wskazanie WŁ (włączone).
3. Wcisnąć RESET.
> Nieprzerwanie świecić będzie wskazanie WYŁ (wyłączone), a nagrzewnica
będzie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 178.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Sekwencja uruchomienia nagrzewnicy wspomagającej może zostać w razie potrzeby wyłączona.
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
04
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkowo
zamontowanym programatorem czasowym
może być wykorzystywana jako spalinowa
nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz
strona 176.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
1
2
180
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
3. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Przed uruchomieniem silnika: Wybrać
pozycję I kluczyka, patrz strona 82.
2. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi2 są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z
układem klimatyzacji pojazdu.
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Uwagi ogólne
Funkcje
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Nacisnąć READ, aby
potwierdzić komunikat ostrzegawczy.
04
Wyświetlacz informacyjny i elementy sterujące.
Aby zmienić jednostki odległości i prędkości –
przejść do menu MY CAR Ustawienia
Opcje systemowe Jedn. odległ. i zużycia
paliwa, patrz strona 155.
READ – potwierdzenie.
Pokrętło – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego.
Średnia prędkość
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy
przycisk RESET.
RESET – zerowanie.
Kolejne opcje menu komputera pokładowego
przełączają się w zamkniętej pętli. Jedna z
opcji menu to pusty wyświetlacz – zaznaczony
jest w ten sposób początek/koniec pętli.
Chwilowe
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „----".
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli była używana dodatkowa i/lub postojowa nagrzewnica paliwowa*.
Km do pustego zbiornika
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na ilości
paliwa pozostałego do wykorzystania.
Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość,
jaką można przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość zużycia paliwa, patrz strona 13.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„---- km do pust. zbiorn." nie ma gwarancji,
że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy możliwie najszybciej zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Średnie
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy przycisk RESET.
182
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zerowanie wskazań
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET przez ok. 1 sekundę spowoduje
wyzerowanie wybranej funkcji. Naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku RESET przez co
najmniej 3 sekundy spowoduje jednoczesne wyzerowanie wskazań średniej
prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
Aktualna prędkość*1
Prędkość na tablicy rozdzielczej zostanie
wyświetlona w milach na godzinę (miles per
hour), jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany
w km/h. Jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany w milach na godzinę, aktualna prędkość
zostanie wyświetlona w km/h.
1
04
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
184
Działanie
Wybór poziomu – tryb Sport
podczas jazdy po niespoistej nawierzchni, np.
po piasku lub w głębokim śniegu.
Układ DSTC jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć.
Aby włączyć tryb Sport należy wykonać następujące czynności:
Kierowca może jednak włączyć tryb Sport,
który umożliwia bardziej aktywną jazdę. W trybie Sport układ sprawdza, czy ruchy pedału
przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów mają charakter bardziej
aktywny niż podczas normalnej jazdy, a
następnie pozwala na kontrolowany poślizg
tylnej części samochodu do pewnego
poziomu, przy którym następuje interwencja i
ustabilizowanie pojazdu.
1. Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli
środkowej i w menu na ekranie wyświetlacza odszukać opcję Moje S80 DSTC.
(Struktura menu, patrz strona 155).
Ponadto, jeżeli kierowca przerwie kontrolowany poślizg, zwalniając pedał przyspieszenia,
układ DSTC interweniuje i stabilizuje pojazd.
W trybie Sport uzyskuje się maksymalną trakcję w przypadku utknięcia samochodu lub
2. Zlikwidować zaznaczenie kratki i wyjść z
menu za pomocą przycisku EXIT.
> Układ pozwala wtedy na bardziej sportowy styl jazdy.
Tryb Sport pozostaje aktywny do momentu
jego wyłączenia przez kierowcę lub do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
DSTC Czasowo WYŁ.
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu DSTC z powodu przegrzania hamulców. Działanie
zostanie przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
DSTC Wymagany serwis
Układ DSTC nie działa.
• Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
i
„Komunikat na wyświetlaczu”
Na wyświetlaczu prędkościomierza znajduje się komunikat – trzeba go przeczytać!
Ciągłe światło przez
2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ DSTC jest włączany.
04
Tryb Sport jest włączany.
185
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie – Four-C*
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe (Comfort), sportowe
(Sport) i wyczynowe (Advanced).
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do menu MY CAR,
odszukać opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Opór przy obrac. kierownicy i
wybrać Mały, Średni lub Duży.
Comfort
04
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do dróg
o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
186
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Struktura menu, patrz strona 155. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Działanie
się symbol , a nawiasy otaczające (---) km/
h oznaczają, że funkcja znajduje się w stanie
gotowości.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) km/h na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość, np.
100 km/h.
UWAGA
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz przycisk
przy kierownicy – na wyświetlaczu (5) zaświeci
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość reguluje się długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
lub
– rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
04
Nacisnąć przycisk
, aby chwilowo wyłączyć
funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy
i przełączyć ją w stan gotowości – nastawiona
prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w
nawiasach (5). np. (100) km/h.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
• zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
04
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem
przy kierownicy lub
wyłączając silnik – nastawiona prędkość zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
188
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy1
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy zwiększa komfort jazdy
podczas długich podróży autostradami i na
długich odcinkach dróg głównych, na których
ruch odbywa się płynnie.
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony przez funkcję ostrzegania
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 200).
Automatyczna skrzynia biegów
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Samochody z automatyczną skrzynią biegów
są wyposażone w dodatkową funkcję wspomagania jazdy w korkach (Queue Assistant)
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz
strona 194.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Funkcjonowanie
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
04
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
WAŻNE
Elementy układu2.
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
1
2
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
układ może towarzyszyć charakterystyczny,
niezbyt głośny odgłos.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
04
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
3
190
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu na opisane dalej ograniczenia układu
może się zdarzyć, że automatyczne hamowa-
nie zostanie uruchomione niespodziewanie
bądź nie nastąpi w ogóle, patrz strona 196.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
prędkością od 30 km/h3 do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje
ponad 40% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz strona 210), sygnalizując ryzyko kolizji oraz konieczność
natychmiastowej interwencji.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach (w samochodach z automatyczną skrzynią biegów) działa w przedziale prędkości 0-200 km/h, patrz strona 194.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Działanie
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz
przy kierownicy – na wyświetlaczu
przycisk
. Nawiasy (6) przy (---)
zapala się symbol
oznaczają, że funkcja automatycznej kontroli
prędkości jazdy znajduje się w stanie gotowości.
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy może mieć trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy
po stromych drogach, z dużym obciążeniem
lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność zwolnienia.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
4
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Odstęp czasowy4 – włączony, podczas
regulacji.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) na wyświetlaczu przełącza
się wtedy na wybraną prędkość, np. 100 bez
nawiasów.
04
Gdy zamiast symbolu
pojawi się
, oznacza to, że
czujnik radarowy wykrył
pojazd.
Odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest regulowany
przez funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy tylko wtedy, gdy świeci się symbol
(z samochodem).
Odstęp czasowy4 – włączony, po regulacji.
Wyświetlacz pokazuje symbol „kreski” [6] lub [7] – nie są one nigdy pokazywane jednocześnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość zmienia się o
lub
5 km/h po każdym naciśnięciu przycisku
. Działanie przycisku
jest podobne jak
, powoduje jednak mniejszy przyrost prędkości. Rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
UWAGA
04
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 198.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie, a
5 kresek to około 2,5 sekundy.
Odstęp czasowy można zwiększać i zmniejszać za pomocą przycisków
/ .
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia ostrzeżenia o zbyt
małym odstępie od poprzedzającego pojazdu,
patrz strona 200.
UWAGA
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Jeżeli samochód wydaje się nie reagować
na uruchomienie aktywnej kontroli prędkości, powodem może być to, że ustawiony
odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu chwilowo uniemożliwia zwiększenie prędkości jazdy.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
pozostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działania w razie np. niespodziewanej
zmiany sytuacji na drodze.
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
192
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości – nastawiona prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w nawiasach, np.
(100).
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę5
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N (automatyczna skrzynia biegów)
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
zależne jest od innych urządzeń w samochodzie, m.in. układu antypoślizgowego (DSTC).
Jeżeli którekolwiek z tych urządzeń przestanie
działać, aktywna kontrola prędkości zostaje
automatycznie przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
5
6
niska/zbyt wysoka
30 km/h6
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
04
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Aby wyłączyć automatyczną kontrolę prędkości jazdy pozostającą w stanie gotowości
należy krótko nacisnąć przycisk
przy kierownicy, a w stanie aktywnym wymagane jest
jedno długie naciśnięcie. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
do podłoża
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
Nie dotyczy to samochodów z funkcją wspomagania jazdy w korkach – działa ona aż do całkowitego zatrzymania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Funkcja wspomagania jazdy w
korkach (Queue Assistant)
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest wyposażony w funkcję wspomagania
jazdy w korkach (czasami określaną jako
"Queue Assist").
Funkcja wspomagania jazdy w korkach ma
następujące cechy charakterystyczne:
04
• Zwiększony zakres prędkości
• Zmiana celu
• Automatyczne hamowanie zostaje przer-
Zwiększony zakres prędkości
UWAGA
Aby można było włączyć automatyczną
kontrolę prędkości jazdy, drzwi kierowcy
muszą być zamknięte, a kierowca musi
mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
• W przypadku automatycznej skrzyni biegów funkcja automatycznej kontroli jazdy
pozwala podążać za innym pojazdem w
zakresie prędkości 0-200 km/h – to znaczy
od stanu zatrzymania do 200 km/h.
wane po zatrzymaniu
• Automatyczne włączanie hamulca postojowego.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, wynosi
30 km/h – chociaż układ ten może podążać za
innym pojazdem aż do zatrzymania, nie
można wybrać niższej prędkości.
194
UWAGA
Włączenie automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej 30 km/h
wymaga, by w odpowiedniej odległości z
przodu znajdował się inny pojazd.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
samochód rusza ponownie po upływie dłuższego czasu, układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy zostaje przełączony w stan
gotowości. Kierowca musi wtedy ponownie
włączyć funkcję automatycznej kontroli pręd-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
kości jazdy w jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
lub
• Nacisnąć pedał przyspieszenia i przyspieszyć przynajmniej do około 4 km/h (normalne tempo marszu).
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy wznowi wtedy podążanie za poprzedzającym pojazdem.
UWAGA
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy może zatrzymać samochód na maksymalnie 2 minuty – po tym czasie zostaje
włączony hamulec postojowy i funkcja kontroli prędkości zostaje wyłączona.
•
Przed ponownym włączeniem układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy
kierowca musi zwolnić hamulec postojowy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Zmiana celu
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nadzoruje podążanie za innym
pojazdem przy prędkości powyżej
30 km/h i nastąpi zmiana celu z pojazdu
ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy
funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i
zamiast tego wybierze prędkość zapisaną w
pamięci.
•
Gdy będący celem poprzedzający samochód
nagle skręci, może się okazać, że dalej znajdują się
samochody stojące w miejscu.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy podąża za innym pojazdem z prędkością
poniżej 30 km/h i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego
w miejscu.
Kierowca musi interweniować sam i
rozpocząć hamowanie.
nia po zatrzymaniu. Oznacza to, że hamulec
zasadniczy zostaje zwolniony i kierowca musi
hamować samodzielnie.
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy zwalnia hamulec zasadniczy i zostaje
przełączona w stan gotowości, gdy:
• kierowca oprze stopę na pedale hamulca
• zostanie włączony hamulec postojowy
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
04
• kierowca przełączy układ automatycznej
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w stan gotowości:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 15 km/h i
układ nie wie, czy obiekt będący celem to
nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np.
garb ograniczający prędkość.
kontroli prędkości jazdy w stan gotowości.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach układ automatycznej
kontroli prędkości jazdy włącza hamulec
postojowy, aby samochód stojący w miejscu
pozostał nieruchomy.
Ma to miejsce, gdy:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 15 km/h i
• kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój
poprzedzający pojazd skręca, w wyniku
czego układ nie ma żadnego pojazdu, za
którym mógłby podążać.
• układ DSTC zostanie przełączony z trybu
Automatyczne hamowanie zostaje
przerwane po zatrzymaniu
W pewnych sytuacjach funkcja automatycznej
kontroli prędkości jazdy zaprzestaje hamowa-
pas bezpieczeństwa
Normal na Sport
• funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy utrzymywała pojazd w miejscu przez
ponad 2 minuty
• zostanie wyłączony silnik
• hamulce ulegną przegrzaniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
04
Czujnik radarowy wykorzystywany jest
zarówno przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, jak i system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania
(patrz strona 209) oraz funkcję ostrzegania o
zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 200). Zadaniem czujnika
radarowego jest wykrywanie samochodów lub
większych pojazdów poruszających się w tym
samym kierunku po tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
196
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W pewnych sytuacjach czujnik wykrywa
pojazd znajdujący się blisko z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
UWAGA
Okolice powierzchni czołowej czujnika
powinny być utrzymywane w czystości.
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
Pole widzenia układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
W takim przypadku nie działa zarówno
aktywna kontrola prędkości jazdy, jak i ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
04
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Układ w stanie gotowości lub działa, ale nie wykrył żadnego pojazdu.
Układ działa i wykrył pojazd, do którego automatycznie dostosowywana jest prędkość jazdy.
Odstęp czasowy włączony, podczas regulacji.
Odstęp czasowy włączony, po regulacji.
DSTC Normal, aby włączyć
tempomat
198
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny – patrz strona 184.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Tempomat Wyłączony
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować
prędkość jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe uruchomienie funkcji automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy czasowo wstrzymane.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym
błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 196.
Tempomat Wymagany serwis
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy nie działa.
Wciśnij hamulec, aby
wstrzymać + alarm dźwiękowy
Samochód stoi w miejscu i funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy zwolni hamulec zasadniczy, by hamulec postojowy mógł przejąć zadanie utrzymania samochodu w miejsce, jednak usterka
hamulca postojowego sprawia, że samochód za chwilę zacznie się toczyć.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
• Kierowca musi hamować samodzielnie. Komunikat pozostaje na wyświetlaczu i rozlega się alarm,
Poniżej 30 km/h Tylko z
poprz.
Pojawia się w przypadku próby włączenia automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości
poniżej 30 km/h, a w odległości aktywacji (ok. 30 metrów) nie ma poprzedzającego pojazdu.
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
dopóki kierowca nie naciśnie pedału hamulca lub pedału przyspieszenia.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy w korkach)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne1
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Distance Alert)
informuje kierowcę o wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
04
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szybie przedniej pali się w sposób ciągły, jeżeli
odstęp od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy niż nastawiony odstęp czasowy.
Działanie
UWAGA
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu jest wyłączona w czasie, gdy włączony jest układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
reaguje tylko wtedy, gdy odległość od
poprzedzającego pojazdu jest mniejsza od
nastawionej – nie wpływa ona na prędkość
prowadzonego samochodu.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kontrolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Krytyczny
odstęp. Struktura menu, patrz strona 155.)
Pomarańczowe światło ostrzegawcze2.
1
2
200
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Elementy sterowania i wyświetlacz odstępu czasowego.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie. Nacisnąć w górę, aby zwiększyć lub w
dół, aby zmniejszyć.
Odstęp czasowy3 – włączony (podczas
regulacji).
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to około
2,5 sekundy.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia aktywnej kontroli
prędkości jazdy.
UWAGA
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Ustawiony odstęp czasowy jest wykorzystywany również przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 191.
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
04
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli prędkości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 196.
Odstęp czasowy3 – włączony (po regulacji).
3
Wyświetlacz pokazuje symbol „kreski” [2] lub [3] – nie są one nigdy pokazywane jednocześnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Odstęp czasowy w trakcie ustawiania.
Odstęp czasowy po ustawieniu.
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Radar zablok. Patrz
instrukcja
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 196.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu i ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04
203
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Uwagi ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć
kolizji, między innymi podczas jazdy w gęstym
ruchu ulicznym, kiedy to zmienna sytuacja
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
04
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach
poniżej 30 km/h i wspomaga kierowcę przez
automatyczne hamowanie samochodu w przypadku bezpośredniego ryzyka zderzenia z
pojazdami z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje
na czas poprzez hamowanie i/lub odpowiednią
zmianę kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
W normalnych warunkach układ City Safety™
reaguje w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 209.
WAŻNE
Konserwacja i wymiana elementów układu
City Safety™ może być wykonywana
wyłącznie przez stację obsługi – zaleca się
powierzenie tej czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie
na realizowanym przez układ City Safety™
automatycznym hamowaniu prędzej czy
później doprowadzi do kolizji.
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie uaktywnia się we
wszystkich sytuacjach jazdy oraz warunkach pogodowych i drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w kierunku przeciwnym,
pojazdy o niewielkich rozmiarach – np.
rowery i motocykle, a także na ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
kolizji, gdy różnica prędkości nie przekracza
15 km/h. Przy większej różnicy prędkości
możliwe jest jedynie zmniejszenie prędkości, przy jakiej dojdzie do zderzenia. W
celu pełniejszego wykorzystania możliwości
układu hamulcowego, kierowca musi nacisnąć pedał hamulca.
Nigdy nie czekać na uaktywnienie się
układu City Safety™. Podczas jazdy odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu i adekwatnej do warunków prędkości spoczywa wyłącznie na kierowcy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Funkcjonowanie
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu. Dla większości kierowców nie jest to normalny styl jazdy i może być
odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów jest większa
niż 15 km/h, układ City Safety™ może nie być
w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W celu
uzyskania pełnej siły hamowania kierowca
musi nacisnąć pedał hamulca. W ten sposób
staje się możliwe zapobiegnięcie kolizji nawet
przy różnicy prędkości przekraczającej
15 km/h.
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego1.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™ automatycznie zahamuje samochód, co może zostać
odebrane jako nagłe hamowanie.
W trakcie automatycznego hamowania na
wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny
jest komunikat informujący o zadziałaniu tej
funkcji.
UWAGA
Podczas realizowanego przez układ City
Safety™ automatycznego hamowania
świecą się światła hamowania.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i normalnych okolicznościach
1
Działanie
UWAGA
Układ City Safety™ jest zawsze samoczynnie włączany po uruchomieniu silnika z
pozycji kluczyka I i II (pozycje wyłącznika
zapłonu, patrz strona 82).
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układu City Safety™ – np. gdy nad
pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
04
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
Za pośrednictwem menu MY CAR na ekranie
wyświetlacza w środkowej konsoli odszukać i
wybrać Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy City
Safety. Następnie wybrać opcję Wyłączone.
Więcej informacji na temat menu MY CAR,
patrz strona 155.
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie wznawiane,
bez względu na to, czy wcześniej został on
wyłączony, czy nie.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
205
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe,
nawet gdy układ City Safety™ jest wyłączony.
W celu ręcznego włączenia układu City
Safety™:
• Wykonać analogiczne czynności jak przy
04
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję
Włączone.
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych dużych
pojazdów znajdujących się z przodu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Jednak ma on pewne ograniczenia funkcjonalne i np. wykazuje mniejszą sprawność w
czasie intensywnych opadów deszczu lub
śniegu, w gęstej mgle, podczas burzy pyłowej
czy zamieci śnieżnej. Podobny efekt może
również powodować zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź pokrycie śniegiem przedniej szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np. chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
206
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
sób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Promieniowanie podczerwone z czujnika w
układzie City Safety™ służy do pomiaru sposobu odbijania światła. Czujnik może mieć
ograniczoną skuteczność w przypadku pojazdów słabiej odbijających światło laserowe. Tył
pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość
światła dzięki powłoce odbijającej na tablicy
rejestracyjnej i powierzchniom odblaskowym
tylnych świateł.
Gdy układ City Safety™ zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ City Safety™, chyba
że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał
sprzęgła.
UWAGA
Układ City Safety™ nie włącza się przy cofaniu
samochodu.
•
Układ City Safety™ nie włącza się przy niskich
prędkościach – poniżej 4 km/h, przez co układ
nie interweniuje w sytuacjach, gdy zbliżanie się
do pojazdu z przodu następuje bardzo powoli,
np. podczas parkowania.
Powierzchnia szyby przed czujnikiem
laserowym powinna być wolna od lodu,
śniegu oraz zabrudzeń (umiejscowienie
czujnika laserowego, patrz strona 205).
•
Nie należy niczego mocować do szyby
przed czujnikiem laserowym
•
Nie dopuszczać do zgromadzenia się
na pokrywie komory silnikowej warstwy
śniegu lub lodu o grubości przekraczającej 5 cm.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w spo-
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby
zablok., oznacza to, że czujnik laserowy jest
przesłonięty i nie ma możliwości wykrywania
pojazdów znajdujących się z przodu. W takim
przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok.
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
czujnika laserowego
jest zabrudzona
bądź pokryta lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed czujnika
laserowego.
Czujnik laserowy
jest przesłonięty.
Usunąć zasłaniający
obiekt.
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy naprawić lub wymienić
szybę w stacji obsługi (umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji, strona 205) –
zaleca się powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Niedopełnienie tego wymagania może spowodować ograniczenie skuteczności działania układu City Safety™.
Aby uniknąć ryzyka ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy
również przestrzegać poniższych zaleceń:
•
W przypadku wymiany szyby przedniej
trzeba użyć szyby tego samego typu lub
szyby zatwierdzonej przez Volvo.
•
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek
zatwierdzonych przez Volvo.
Czujnik laserowy
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. W razie
usterki lub gdy czujnik laserowy wymaga serwisu, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zaglądać do wnętrza czujnika
laserowego (który emituje rozproszoną
wiązkę niewidzialnego promieniowania) z
odległości mniejszej niż 100 mm z użyciem
szkieł powiększających, mikroskopu,
soczewek lub innych przyrządów optycznych, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia oczu. (Umiejscowienie czujnika laserowego, patrz ilustracja na stronie 205.)
04
Odnośnie do dalszych informacji o czujniku
laserowym, patrz strona 11.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Funkcjonowaniu układ City Safety™ automatycznego hamowania może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli graficznych w zespole wskaźników wraz z komunikatem ostrzegawczym.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
207
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
READ na dźwigni przełącznika kierunkowska-
Symbol
zów.
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu przesłonięcia.
04
• Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy czujnika.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 206.
City Safety Wymagany serwis
Układ City Safety™ nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
208
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Uwagi ogólne1
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych wspomaga kierowcę w razie ryzyka najechania na pieszego albo na tył pojazdów stojących z przodu lub poruszających się w tym
samym kierunku.
System łączy w sobie trzy niżej opisane funkcje.
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji – ostrzeganie kierowcy o zbliżającej się potencjalnej
kolizji.
• Przygotowanie do hamowania awaryjnego – zwiększanie skuteczności hamowania w krytycznej sytuacji.
• Automatyczne hamowanie – samoczynne uruchomienie hamulców w sytuacji
nieuchronnej kolizji z pieszym lub pojazdem znajdującym się z przodu, jeżeli kierowca sam nie zareaguje na czas poprzez
hamowanie i/lub zmianę kierunku jazdy.
Funkcja automatycznego hamowania
może zapobiec zderzeniu lub zmniejszyć
prędkość, przy jakiej ono nastąpi.
i dlatego nie w każdej sytuacji funkcja ta może
pomóc kierowcy.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie może być
traktowany jako pretekst do zmiany nawyków
przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne
poleganie na hamowaniu realizowanym przez
układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej czy później
doprowadzi do kolizji.
OSTRZEŻENIE
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy wypróbowywać działania
funkcji automatycznego hamowania, jadąc
samochodem w stronę osób – może to
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała
lub śmierci.
04
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 204.
WAŻNE
Konserwacja elementów składowych
układu ostrzegania przed zderzeniem może
być wykonywana wyłącznie w stacji obsługi
– zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie dużo wcześniej
1
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie włącza
się we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Układ ostrzegania
o ryzyku kolizji nie reaguje na pojazdy
jadące w przeciwnym kierunku i na zwierzęta.
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku wysokiego ryzyka kolizji. Punkt
„Funkcjonowanie” i następny informują o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z układu ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
04
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca – nawet w
przypadku, gdy używany jest układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Funkcjonowanie
Funkcja automatycznego hamowania może
zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość,
przy której dochodzi do zderzenia. Aby
zapewnić pełne działanie hamulców, kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał
hamulca – nawet wtedy, gdy samochód
hamuje automatycznie.
2
210
Czujnik radarowy wraz z kamerą detekcyjną
wykrywają znajdujących się z przodu pieszych
oraz pojazdy, które są nieruchome bądź poruszają się w tym samym kierunku, co ten samochód.
W przypadku pojawienia się ryzyka najechania
na taki pojazd lub na pieszego, kierowca jest
ostrzegany czerwonym migającym sygnałem
ostrzegawczym i sygnałem akustycznym.
Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji jest
coraz większe, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego. Układ
hamulcowy zostaje przygotowany do gwałtownego hamowania i następuje delikatne
przyhamowanie, odczuwalne jako lekkie
szarpnięcie.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych nie działają w ciemności
i w tunelach – nawet gdy włączone jest
oświetlenie uliczne.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Elementy układu2.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji.
Czujnik radarowy
Kamera detekcyjna
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie.
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia również siłę hamowania uruchomionego przez kierowcę, jeżeli układ uzna,
że hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Automatyczne hamowanie
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i
staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania,
niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy
nie. Hamowanie odbywa się wtedy z pełną siłą
w celu zmniejszenia prędkości zderzenia lub z
ograniczoną siłą, jeżeli jest to wystarczające do
uniknięcia kolizji.
Działanie
Ustawień dokonuje się za pomocą opcji MY
CAR w menu na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Struktura menu, patrz
strona 155.
UWAGA
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Włączanie i wyłączanie układu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji można włączać i
wyłączać: Korzystając z menu MY CAR,
wyszukać na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Systemy wspomagania
kierowcy Ostrzeganie przed kolizją.
Struktura menu, patrz strona 155.
kierowcy Ostrzeganie przed kolizją
Krytyczny odstęp.
Włączona funkcja jest testowana przy każdym
uruchomieniu silnika przez krótkie zapalenie
wszystkich punktów świetlnych lampki ostrzegawczej.
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Duży sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Duży ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalny.
Włączanie/wyłączanie sygnałów
ostrzegawczych
Z ustawienia odległości reakcji Mały należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
Przy uruchamianiu silnika funkcja sygnalizacji
optycznej zostaje automatycznie włączona.
UWAGA
Sygnalizację akustyczną można osobno włączać/wyłączać, wybierając odpowiednio Wł.
lub Wył. w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Dźwięk
ostrzegający o ryzyku kolizji.
Gdy działa aktywna kontrola prędkości
jazdy, sygnalizacja akustyczna i optyczna
jest uruchomiana, nawet w przypadku gdy
została wyłączona.
Ustawienie odległości reakcji
W celu zapewnienia skuteczności działania
układu ostrzegającego o ryzyku kolizji,
odstęp czasowy należy ustawiać na 4-5,
patrz strona 200.
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia. Można ją zmienić, wybierając spośród
ustawień Duży, Normalny i Mały w menu MY
CAR w opcji Ustawienia Ustawienia
pojazdu Systemy wspomagania
04
Sygnalizacja ostrzegawcza informuje o
ryzyku kolizji, ale nie powoduje skrócenia
czasu reakcji kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
UWAGA
Nawet w przypadku nastawienia odległości
ostrzegania na Duży, w pewnych sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się spóźnione, na przykład w przypadku dużej różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące
się z przodu zaczną gwałtownie hamować.
Sprawdzanie ustawień
04
Aktualne ustawienia można sprawdzić na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Wyszukać w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją, patrz strona 155.
Ograniczenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji zaczyna działać,
gdy samochód osiągnie prędkość ok. 4 km/h.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
UWAGA
Sygnalizacja optyczna może zostać tymczasowo wyłączona w przypadku wysokiej
temperatury w kabinie spowodowanej na
przykład silnym nasłonecznieniem. Jeżeli
tak się stanie, zostanie włączona sygnalizacja akustyczna, nawet jeżeli została wyłączona w menu.
•
Ostrzeżenia mogą się nie pojawiać,
jeżeli odległość od poprzedzającego
pojazdu jest mała lub ruchy wykonywane kierownicą i pedałami mają duży
zakres, np. przy bardzo aktywnym stylu
jazdy.
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy
na wprost, sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
może być trudna do zauważenia. Dlatego nie
powinna być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
212
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego lub pojazdu przed
samochodem.
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pieszych i dlatego zapewnia on
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie przy
prędkości jazdy do 50 km/h. W przypadku
pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h.
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej
widoczności.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 196.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub przeszkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Spowoduje
to reagowanie układu na późniejszym etapie i
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
w efekcie obniżenie liczby generowanych
ostrzeżeń.
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
cofaniu samochodu.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ automatycznego
Kamera detekcyjna wykorzystywana jest przez
trzy systemy: system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(patrz strona 217) oraz system ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (patrz
strona 221).
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do
śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych
oraz innych pojazdów.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
04
Wykrywanie pieszych
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje
za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie
jak najbardziej jednoznaczną informację o
zarysie sylwetki – oznacza to możliwość ziden-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
tyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
Jeżeli duża część ciała pieszego pozostanie
niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w
stanie go wykryć.
• Aby wykrycie pieszego było możliwe, musi
on być w pozycji wyprostowanej i mieć co
najmniej 80 cm wzrostu.
04
• Układ nie jest w stanie zidentyfikować pieszego niosącego duży przedmiot.
• Zdolność kamery detekcyjnej do wykrywania pieszych o zmroku i o świcie jest ograniczona – podobnie jak w przypadku ludzkiego oka.
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych ma za zadanie wspomagać kierowcę.
Nie jest on w stanie wykryć każdego pieszego w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście
mniejszym niż 80 cm.
•
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
• Funkcja wykrywania pieszych przez
kamerę detekcyjną jest wyłączona podczas jazdy w ciemności i w tunelach –
nawet jeżeli zapalone są światła uliczne.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pieszych, pojazdów znajdujących
się z przodu oraz linii na jezdni.
W takim przypadku nie działa z pełną sprawnością system ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania, system
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu oraz system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy.
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastą-
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
pić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
na
wyświetlaczu
Znaczenie
Ostrz. o
koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Ostrz. o
koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i ochrony pieszych*
Symbol
04
Komunikat
na
wyświetlaczu
Znaczenie
Autom.
hamowanie
zostało
aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki
przedn.
szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Proszę przeczytać informacje o ograniczeniach funkcjonalnych czujnika kamery, patrz strona 213.
Radar
zablok.
Patrz
instrukcja
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 196.
Ostrz. o
koliz.
Wymagany
serwis
216
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System – Ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System1
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące dwie funkcje, które
można włączać jednocześnie lub niezależnie:
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie we
wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
Driver Alert Control (DAC)
strona 221.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
04
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
1
UWAGA
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia funkcjonalne, patrz strona 213.
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), patrz
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
Funkcja ta ma na celu wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on prowadzić samochód
w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System – Ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
kierowcy
kratkę.
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
• Kratka niezaznaczona: Funkcja jest wyłączona.
Funkcjonowanie
Ograniczenia funkcjonalne
Funkcja Driver Alert zostaje włączona, gdy prędkość przekroczy
65 km/h i pozostaje aktywna tak
długo, jak długo prędkość jest
wyższa niż 60 km/h.
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
04
• w trakcie testowania funkcji ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli. Struktura menu,
patrz strona 155.
Aktualny stan funkcji Driver Alert można sprawdzić na wyświetlaczu komputera pokładowego, posługując się pokrętłem na lewej
dźwigni przełącznika zespolonego.
Pokrętło nawigacyjne. Obracać, aż na
wyświetlaczu pojawi się Driver
Alert . W drugim wierszu mogą zostać
wyświetlone opcje Driver Alert
Gotowość<65 km/h, Driver Alert
Niedostępny lub oznaczenie poziom
u
.
Przycisk READ służy do potwierdzania
zapoznania się z komunikatem lub jego
skasowania.
Włączanie/wyłączanie
Aby przestawić funkcję Driver Alert w stan
gotowości:
• Wyszukać funkcję na wyświetlaczu w konsoli środkowej za pomocą menu MY
CAR, przejść do opcji Ustawienia
pojazdu Systemy wspomagania
218
Driver Alert i zaznaczyć
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie
poziomu w postaci 1-5 słupków, gdzie mała
liczba słupków wskazuje na niestabilny styl
jazdy. Duża liczba słupków wskazuje na stabilny styl jazdy.
Gdy samochód zaczyna być prowadzony w
sposób niepewny, kierowca jest ostrzegany
sygnałem akustycznym oraz komunikatem
tekstowym Driver Alert Czas na przerwę.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System – Ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja jest wyłączona.
Driver Alert Gotowość<65
km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 213.
Driver Alert
Dokonywana jest analiza stylu jazdy kierowcy.
04
Liczba słupków zmienia się w zakresie 1-5, przy czym mniejsza ich liczba oznacza mniej stabilne
prowadzenie samochodu. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System – Ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 213.
04
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
220
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu Lane Departure
Warning – LDW1
Obsługa i działanie funkcji
Gdy kamera nie jest w stanie wykryć linii
wyznaczających pas ruchu, wyświetlacz pokazuje Lane Depart Warn Niedostępne.
Jeżeli prędkość jazdy spadnie poniżej
60 km/h, funkcja przechodzi ponownie w stan
gotowości, a wyświetlacz pokazuje Lane
Depart Warn Gotowość<65 km/h.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny
przekroczy linię na jezdni po swojej lewej lub
prawej stronie.
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku.
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma na
celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla ruchu
przeciwległego.
Wyświetlacz komputera pokładowego pokazuje Lane Depart Warn Gotowość<65 km/
h, gdy funkcja jest w stanie gotowości z
powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65
km/h.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany,
gdy samochód zaczyna przekraczać jedną z
nich.
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h, gdy kamera zarejestruje linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
pojawi się Lane Depart Warn Dostępne.
1
2
04
W następujących sytuacjach ostrzeżenie nie
nastąpi:
• Gdy włączone są kierunkowskazy
• Gdy kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca2
• W przypadku raptownego wciśnięcia
pedału przyspieszenia2
• W przypadku raptownego manewru kierownicą2
• W przypadku gwałtownego skrętu, powodującego silny przechył nadwozia.
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia
funkcjonalne. Dalsze informacje, patrz
strona 213.
Niedostępne jako opcja w wersji 2.5T.
Ostrzeżenie nastąpi, gdy wybrana jest opcja Zwiększona czułość, patrz strona 223.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
221
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu, sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
04
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Lane departure warning
WŁ/Lane departure warning WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
222
Lane Depart Warn Gotowość<65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Lane Depart Warn Niedostępne
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 213.
Lane Depart Warn
Dostępne
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Driver Alert System - Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 213.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
04
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ustawienia funkcyjne
Ustawień dokonuje się na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej za pośrednictwem
menu MY CAR, gdzie należy wyszukać opcję
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy Lane
Departure Warning. Struktura menu, patrz
strona 155.
przyjmowany jest stan, jaki miał miejsce w
momencie ostatniego wyłączenia silnika.
• Zwiększona czułość – Zwiększona czułość funkcji, powodująca wcześniejsze
generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Wybrać jedną z opcji:
• Włączanie przy rozruchu – Po wybraniu
tej opcji funkcja jest samoczynnie włączana w stan gotowości przy każdym uruchomieniu silnika. W przeciwnym wypadku
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne
Funkcjonowanie
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
04
Poziom głośności układu wspomagającego
parkowanie można wyregulować w trakcie
emitowania sygnału dźwiękowego za pomocą
pokrętła VOL na konsoli środkowej lub w menu
samochodu MY CAR – patrz strona 155.
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości.
OSTRZEŻENIE
224
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Układ zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika – zapala się
lampka On/Off w przełączniku. Po wyłączeniu
układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Widok ekranu wyświetlacza – sygnalizacja przeszkody po lewej stronie z przodu i po prawej stronie z tyłu.
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu względem przeszkody.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zaznaczonego sektora, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Odtwarzanie innych dźwięków przez
zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Gdy odległość wynosi 30 cm lub mniej, sygnał
dźwiękowy jest ciągły, a znajdujące się najbliżej samochodu pole aktywnego czujnika jest
wypełnione. Jeżeli w podanej odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał emitowany jest na przemian z
tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z tyłu
UWAGA
W przypadku podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy za pomocą oryginalnego
przewodu Volvo, tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone.
Zasięg działania z przodu
WAŻNE
W takiej sytuacji należy zachować
szczególną ostrożność i manewrować
samochodem szczególnie powoli albo
przerwać wykonywany właśnie manewr
parkowania – może wtedy występować
wysokie ryzyko uszkodzenia pojazdów
lub innych obiektów, ponieważ czujniki
nie są w stanie funkcjonować w optymalny sposób.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Układ musi być wyłączony w przypadku cofania z przyczepą albo z bagażnikiem rowerowym na haku holowniczym lub podobnym – w
przeciwnym razie spowodowałyby one wzbudzenie czujników.
G021424
•
04
G021423
Niektóre obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie
błyszczące słupki lub niskie barierki, mogą
znajdować się w „cieniu sygnału”, co oznacza, że tymczasowo nie są wykrywane
przez czujniki – pulsujący sygnał dźwiękowy
może wtedy niespodziewanie ucichnąć
zamiast przejść w oczekiwany ciągły sygnał
dźwiękowy.
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przednie czujniki parkowania pozostają
aktywne do prędkości 15 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że
układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
WAŻNE
04
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane lampy nie znajdowały się w polu
detekcji przednich czujników odległości,
ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czyszczenie czujników
Sygnalizacja usterek
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
UWAGA
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
Rozmieszczenie przednich czujników.
226
G021425
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Uwagi ogólne
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 155).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie z
kamerą wizyjną ma charakter wyłącznie
pomocniczy. W żadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem.
•
Kamera ma martwe pola detekcji, w
których nie są wykrywane ewentualne
przeszkody.
•
Szczególną uwagę należy zwracać na
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Umiejscowienie przycisku CAM.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny hak
holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty na ekranie wyświetlacza mogą
znajdować się w mniejszej odległości od
samochodu niż ta, w jakiej pojawiają się one
na ekranie.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu przy
aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia to
parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie
w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Ponadto dwie
przerywane linie pokazują w przybliżeniu obrys
samochodu – linie pomocnicze układu wspomagania parkowania można wyłączyć w menu
ustawień.
04
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane
graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód, patrz
strona 224.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Linie prowadzące
04
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z
tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe
warunki oświetleniowe mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym skręcie kół.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
228
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu
będą pokazywać przewidywany tor
jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do
instalacji elektrycznej samochodu.
•
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo,
kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
WAŻNE
Należy pamiętać, że na ekranie pokazywana
jest sytuacja jedynie z tyłu samochodu.
Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy również zwracać uwagę na
sytuację z boków oraz z przodu samochodu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Linie obrysowe
mogą być przedłużone do około 3,2 m w tył od
zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma przeszkód.
Samochody z czujnikami cofania*
Kolor
Odległość (w
metrach)
Żółty
1,5–
Pomarańczowy
0,3-1,5
Czerwony
0-0,3
Ustawienia funkcyjne
Nacisnąć przycisk OK/MENU, gdy wyświetlany jest widok z kamery. Dokonać żądanych
ustawień.
Linie wyświetlane przez układ.
Uwagi dodatkowe
• Ustawienie standardowe jest takie, że
Linia obrysowa, strefa 30 cm od tyłu samochodu
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
„Ślady kół”
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 224), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Linia ciągła (1) wyznacza strefę znajdującą się
w obrębie 30 cm od zderzaka.
Linia przerywana (2) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również
granica najbardziej wystających części samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne na
drzwiach i narożniki – również w trakcie zakręcania.
04
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od żółtego,
przez pomarańczowy do czerwonego.
kamera włącza się w momencie włączenia
biegu wstecznego.
• Jedno naciśnięcie przycisku CAM włącza
kamerę, nawet jeżeli nie jest włączony bieg
wsteczny.
• Obracać pokrętło TUNE lub naciskać przycisk CAM, aby przełączać obraz między
widokiem normalnym a powiększonym.
• Jeżeli w samochodzie jest zainstalowanych więcej kamer*, to używaną w danym
momencie kamerę można zmienić, obracając pokrętło TUNE.
Szerokie „ślady kół” (3) pomiędzy liniami bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się koła i
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Ograniczenia
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
04
Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli przesłonięty obszar na ekranie wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może być
dość duży. W rezultacie może się zdarzyć, że
przeszkody staną się widoczne dopiero w niewielkiej odległości od samochodu.
O tym należy pamiętać
• Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
• Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
230
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
G021426
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności i rozwagi. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
Kamera1
Lampka sygnalizacyjna
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy.
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć – patrz punkt „Włączanie/wyłączanie”".
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
04
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2).
Symbol układu BLIS
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje
pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku.
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3,0 m.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Włączanie/wyłączanie
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
3 razy błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. Nacisnąć przycisk READ, aby skasować komunikat. (Opis komunikatów, patrz
strona 152).
04
Wyłącznik układu.
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu BLIS. (Struktura
menu, patrz strona 155).
232
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia
się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Działanie układu
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
•
podczas wyprzedzania innego pojazdu
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h
• podczas wyprzedzania przez inny pojazd
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie
przez układ.
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy pada
na nie mocne światło.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst.inf.martw. pkt
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
Syst. martw. pkt
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer.
Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
Syst. martw. pkt
Kamera zablok.
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst. martw. pkt
Ogranicz. dział.
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
WAŻNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
Syst.inf.martw. pkt
WYŁĄCZONY
04
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
233
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
UWAGA
04
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
W przypadku usterki układu BLIS na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
234
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
04
``
235
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Schowek podręczny
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek podręczny
Schowek
Wieszak na ubrania
04
Schowek, uchwyt na kubki
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
236
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką
i popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, patrz strona 237, a zamiast
uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Zamek schowka można otwierać i
zamykać kluczykiem mechanicznym, patrz
strona 50.
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Gniazdo 12 V
Lusterko kosmetyczne
Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze
muzyczne i telefony komórkowe. Gniazdo jest
pod napięciem, gdy wybrana jest co najmniej
pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 82.
Po uniesieniu osłony lusterka zapala się odpowiednia lampka.
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
04
OSTRZEŻENIE
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
G021440
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
G021439
G021438
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
237
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe – podłączone do jednego
z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą
zostać włączone przez układ klimatyzacji
nawet po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub gdy samochód jest
zamknięty, na przykład w przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej
godzinie.
04
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
Więcej informacji, patrz strona 318.
238
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania – wersja Executive
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w chłodziarkę przy wyjmowaniu dywanika
konieczne jest pochylenie oparcia tylnego
siedzenia nieco do przodu. W tym celu
należy pociągnąć dźwignię blokady, patrz
strona 87.
G021859
G021857
Za podłokietnikiem w siedzeniu tylnym znajduje się chłodziarka. Chłodziarka działa gdy
silnik pracuje, lub gdy kluczyk zdalnego sterowania jest ustawiony w położeniu II.
Schowek na szklanki
G021858
Dostęp do luku od strony bagażnika
Chłodziarka
04
Pod pokrywą w podłokietniku znajduje się
schowek na dwie szklanki i otwieracz do butelek.
OSTRZEŻENIE
Szklanki należy przetrzymywać w schowku
lub w uchwytach na kubki. Podczas jazdy
pokrywa schowka powinna być zamknięta.
UWAGA
Do optymalnego działania chłodziarki
wymagane jest swobodne krążenie powietrza. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni
w okolicy znajdującego się w bagażniku
wlotu powietrza chłodziarki.
239
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym.............................
Krótkie wprowadzenie..........................................................................
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego.....................................
Radioodbiornik......................................................................................
Odtwarzacz multimedialny....................................................................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.......................................
242
244
250
253
261
266
BluetoothŸ*
................................................................................ 269
Media
TV*......................................................................................................... 272
Nadajnik zdalnego sterowania* ............................................................ 276
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*.....................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy..........
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń* ............
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego.....................................
240
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
278
287
292
302
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
05 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Uwagi ogólne
High Performance Multimedia
System audio-telefoniczny samochodu występuje w jednej z czterech poniższych wersji:
• 7" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
pokrętłem
Performance
• 5" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* bez
pokrętła
•
•
•
•
•
05
ODTWARZANIE PŁYT CD
Wejście AUX
6 głośników
Wzmacniacz 4x20W
•
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
5" ekran TV TFT
pokrętłem
• Radio AM/FM
• ODTWARZANIE PŁYT CD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
BluetoothŸ
• 8 głośników
• Wzmacniacz 4x40W
242
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
transmisja audio BluetoothŸ
• 8 głośników
• Wzmacniacz 4x40W
Premium Sound Multimedia
High Performance
1
• Radio AM/FM
• CD/DVD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
Radio AM/FM
transmisja audio
Dolby, Pro Logic
• 7" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ1
pokrętłem
• Radio AM/FM
• CD/DVD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
transmisja audio BluetoothŸ
• 12 głośników
• Wzmacniacz 5x130W
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy
poziom odtwarzania dźwięku.
05 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Inne
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym razem
po ustawieniu kluczyka w położeniu I lub
wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie
tego samego źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem
bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy
muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania bez
potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
05
Podczas rozruchu silnika system audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie
włączony po jego uruchomieniu.
UWAGA
Unikać korzystania z systemu audio-telefonicznego przy wyłączonym silniku, ponieważ obciąża to akumulator.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
243
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Przegląd elementów systemu audiotelefonicznego
Tylny panel sterowania z gniazdami słuchawkowymi*
dzona. Można też obrócić TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Wejście A/V-AUX*
TUNE – obracać, aby szybko przewijać
utwory/foldery na dysku, stacje radiowe i
telewizyjne*, kontakty w książce telefonicznej* lub poruszać się wśród opcji na
ekranie TV (np. FM1, Płyta).
Obsługa systemu
Przyciski źródeł
Wejścia AUX i USB1 do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (np. odtwarzacza iPodŸ)
05
Przyciski przy kierownicy*
Panel sterowania w środkowej konsoli
Ekran TV. Ekran TV jest dostępny w dwóch
rozmiarach: 5-calowy (dotyczy systemów
Performance i High Performance) i 7calowy (dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia). W niniejszej instrukcji pokazano
7-calowy ekran TV.
1
244
Krótkie naciśnięcie włącza system, a długie naciśnięcie wyłącza go. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
Wybrać źródło, naciskając jeden z przycisków (np. Radio, Media, itd.). Naciskając
dalej, można przechodzić pomiędzy kolejnymi opcjami na ekranie TV (np. FM1),
zwolnić i poczekać chwilę, a wybrana
opcja zostanie automatycznie zatwier-
USB dotyczy tylko systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel przycisków sterujących z przyciskami do
wyboru źródła.
RADIO – Wybrać na przykład AM, FM1,
FM2, DAB1*, DAB2*
MEDIA – Wybrać na przykład Płyta,
USB*, iPod, AUX, Bluetooth*, TV*.
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
TEL – Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
MY CAR – Patrz strona 155.
Podstawowe funkcje systemu audiotelefonicznego
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
TUNE – obracać, aby szybko przewijać
utwory/foldery na dysku, stacje radiowe i
telewizyjne*, kontakty w książce telefonicznej* lub poruszać się wśród opcji na
ekranie TV.
OK/MENU – potwierdzanie wyboru w
menu. Wyświetla podmenu dla wybranego
źródła (np. RADIO lub MEDIA).
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu, wyłączania aktualnej funkcji, odrzucania połączeń i usuwania wprowadzonych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 246.
Konsola środkowa z przyciskami i pokrętłami podstawowych funkcji.
SOUND – wyświetla menu ustawień
dźwięku (tony niskie, tony wysokie, itd.).
Więcej informacji, patrz strona 250.
VOL – obrócić, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
INFO – wyświetla dodatkowe informacje o
danej funkcji, utworze, itp. Więcej informacji, patrz strona 250
Widoki na ekranie TV
Ogólne informacje na temat widoków na
ekranie TV
W systemie dostępne są cztery różne widoki.
Najwyższy poziom menu, tak zwany widok
główny, jest wspólny dla wszystkich źródeł,
patrz strona 246. Dla każdego źródła
dostępne są trzy podstawowe widoki:
• Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła
• Widok szybki – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych, itp.
• Widok menu – do poruszania się w obrębie
menu
05
Poszczególne widoki mają różny wygląd, który
zależy od źródła, wyposażenia samochodu,
ustawień, itd.
FAV – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na
często używaną funkcję w trybie AM, FM,
itd. Więcej informacji, patrz strona 250.
– krótkie naciśnięcie włącza system,
a długie naciśnięcie wyłącza go. Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub ponownie
włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Widok główny
następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór.
• Obrócić pokrętło, aby wybrać jedną z opcji
(2) na ekranie TV (np. FM1), a następnie
nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Następuje wtedy przejście do wybranego
źródła (np. RADIO/FM1).
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
powrót.
NAV – System nawigacyjny Volvo
(RTI)*
Przykład widoku normalnego (radioodbiornik).
Przykład widoku głównego (radioodbiornik).
05
Przykład widoku menu (zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ).
Źródła (np. RADIO, MEDIA, itd.), patrz
tabela.
RADIO – Radioodtwarzacz
Menu źródła (np. FM1, PŁYTA, itd.).
MEDIA – Media
Długie naciśnięcie przycisku EXIT w zespole
przycisków przy kierownicy* pozwala przejść
do najwyższego poziomu menu, noszącego
nazwę widoku głównego (patrz ilustracja
powyżej). Funkcja ta umożliwia szybki wybór
lub zmianę źródła (np. RADIO, MEDIA, itd.)
bezpośrednio za pomocą zestawu przycisków
przy kierownicy* bez potrzeby odrywania dłoni
od kierownicy. Funkcja ta jest również
dostępna za pośrednictwem przycisków na
panelu sterowania w konsoli środkowej.
• Wybrać źródło (1), obracając pokrętło w
zestawie przycisków przy kierownicy*, a
246
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
TEL – BluetoothŸ zestaw słuchawkowy*
MY CAR – Ustawienia samochodu
CAM – Kamera systemu wspomagającego parkowanie*
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Przyciski przy kierownicy*
Zestaw przycisków z pokrętłem
Zestaw przycisków jest dostępny w trzech różnych wersjach, zależnie od opcji i wyposażenia
samochodu.
Zestaw przycisków bez pokrętła
Pokrętło – obracanie w górę/w dół powoduje przechodzenie w górę i w dół w strukturze menu. Jedno naciśnięcie pokrętła
powoduje wejście do menu (odpowiednik
przycisku MENU) lub potwierdzenie
wyboru dokonanego w strukturze menu
(OK) oraz odebranie połączenia telefonicznego.
MUTE – wyłączenie dźwięku
Zestaw przycisków z pokrętłem, do
funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych3
Krótkie naciśnięcia powodują przechodzenie między utworami na płycie lub
wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej2. Długie przyciśnięcia wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
Regulacja głośności
2
3
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi2. Długie przyciśnięcia
wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
05
Regulacja głośności
EXIT – cofnięcie się w strukturze menu.
Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 246.
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi sta-
Nie dotyczy funkcji DAB.
Tylko samochody wyposażone w nawigację.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
cjami radiowymi2. Długie przyciśnięcia
wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
Regulacja głośności
EXIT – cofnięcie się w strukturze menu.
Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 246.
Pokrętło – obracanie w górę/w dół powoduje przechodzenie w górę i w dół w strukturze menu. Jedno naciśnięcie pokrętła
powoduje wejście do menu (odpowiednik
przycisku MENU) lub potwierdzenie
wyboru dokonanego w strukturze menu
(OK) oraz odebranie połączenia telefonicznego.
05
Rozpoznawanie poleceń głowowych (dla
telefonu komórkowego podłączonego za
pomocą funkcji BluetoothŸ oraz systemu
nawigacji*)
2
248
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
za pośrednictwem BluetoothŸ*, patrz
strona 270.
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co
najmniej 102 dB.
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
Włączanie/wyłączanie
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem
MODE. Wyłączenie panelu następuje po długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz z
wyłączeniem silnika.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyłu
Naciśnięcia przycisku (2) powodują przechodzenie między utworami/plikami audio na płycie lub wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej.
Ograniczenia
VOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
MODE – Wybór między opcjami AM,
FM1, FM2, DAB1*, DAB2*, Płyta, USB*,
iPod*, Bluetooth*, AUX, TV* i włączeniem/
wyłączeniem. Połączenie za pośrednictwem USB* lub AUX, patrz strona 266, a
Nie dotyczy funkcji DAB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Źródłem audio (np. FM1, AM, Płyta itd.),
którego zawartość jest odtwarzana przez
głośniki, nie można sterować za pomocą
tylnego pulpitu.
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
UWAGA
Aby możliwe było wybranie źródła audio za
pomocą przycisku MODE i odtworzenie
jego zawartości, źródło to musi być
dostępne i podłączone w samochodzie.
05
249
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
FAV – zapamiętywanie ulubionych
stacji/funkcji
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO – wyświetlanie dodatkowych
informacji
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskami TEL*, MY CAR, CAM* i
NAV*. Ulubione funkcje można również wybrać
i zapisać pod przyciskiem MY CAR. Więcej
informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 155.
Aby zapamiętać funkcję pod przyciskiem
FAV:
1. Wybrać źródło systemu audio-telefonicznego (np. RADIO, MEDIA itd.).
05
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania
w pamięci często używanych funkcji, które
będzie można następnie włączyć, naciskając
FAV. Można wybrać ulubione ustawienie (np.
Korektor graficzny) dla każdej z poniższych
funkcji:
W trybie RADIO:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(AM, Płyta, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną
z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby
zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło (np.
RADIO, MEDIA, itd.), dostęp do zapamiętanej funkcji można uzyskać, naciskając krótko FAV.
• PŁYTA
• USB*
• Odtwarzacz iPod*
250
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W pewnych przypadkach dostępnych jest więcej informacji (na temat stacji radiowej, utworu,
artysty, itd.), niż może się zmieścić na ekranie
TV. Aby wyświetlić więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO.
Ogólne ustawienia audio
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Za pomocą SOUND lub OK/
MENU przewinąć do żądanego ustawienia (np.
Tony wysokie).
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać
za pomocą OK/MENU.
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround1 – Funkcję tę można włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na
.
ekranie TV pojawi się wtedy DPLII i
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
TV pojawi się
. Po wyłączeniu funkcji dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie
stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami
z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Środek w układzie DPL IIŚrodek w
układzie 3-kan.1 – Głośność dla głośnika
centralnego.
• DPL II surround1, 2 – Poziom wzmocnienia
dla efektu przestrzennego.
1
2
3
Zaawansowane ustawienia audio
Korekcja dźwięku3
Poziom głośności można nastawić oddzielnie
dla różnych zakresów fal radiowych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać dostęp
do menu Ustawienia audio i wybrać
Korektor graficzny.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować poziom głośności, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów fal.
przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca się opcję
optymalizacji dla obu przednich miejsc. Do
wyboru opcji służy menu Ustawienia audio
Pole akustyczne.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 302.
Automatyczna korekcja głośności
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień,
obrócić TUNE, by wybrać OK i potwierdzić, naciskając OK/MENU lub EXIT.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 302.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 302.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Pozycja odsłuchu1
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno
05
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPodŸ), to podłączone w ten sposób źródło
może mieć inną głośność niż wbudowane
źródło dźwięku systemu audio (np. radio).
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
Nie dotyczy Performance.
``
251
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
Można to skorygować, ustawiając głośność
dla sygnału wejściowego:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać parę
sekund lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
UWAGA
05
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
252
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Funkcje radioodbiornika, informacje
ogólne
stacji. Nacisnąć krótko, aby włączyć zapamiętaną stację.
Lista stacji1
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Przycisk RADIO do wyboru zakresu fal
radiowych (AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*).
Radio AM/FM
Do wyboru żądanej częstotliwości/stacji
lub poruszania się w obrębie menu
radioodbiornika służy pokrętło TUNE.
Strojenie
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu radioodbiornika.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść do następnej/poprzedniej dostępnej
1
Sterowanie menuRADIO jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 302.
Przyciski pamięci stacji radiowych (0-9)
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych nadających w paśmie FM stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy
na obszarze, na którym kierowca nie zna stacji
radiowych ani ich częstotliwości.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1. Wybrać żądany zakres fal radiowych
(FM1 lub FM2).
Menu
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest
zaznaczona na liście większymi literami.
05
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
Strojenie automatyczne
1. Naciskać raz za razem przycisk RADIO, aż
pojawi się żądany zakres fal radiowych
(AM, FM1, itd.), a następnie puścić i
odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na konsoli środkowej (lub w zespole przycisków
Dotyczy tylko zakresu FM1/FM2.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
253
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
UWAGA
05
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie
fal.
•
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji jest słaby, radioodbiornik może nie
być w stanie dokonać aktualizacji listy
stacji. Jeżeli do tego dojdzie, należy
(gdy lista stacji
nacisnąć przycisk
jest pokazywana na wyświetlaczu), aby
przejść na strojenie ręczne i nastawić
częstotliwość. Jeżeli lista stacji nie jest
już widoczna, obrócić TUNE o jeden
skok w dowolnym kierunku, aby
ponownie wyświetlić listę i nacisnąć
w celu przełączenia.
Lista zniknie z ekranu TV po upływie kilku
sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego (lub wrócić
ze strojenia ręcznego do funkcji „Lista stacji”).
254
Strojenie ręczne
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym sygnale na
danym obszarze (patrz punkt „Lista stacji”,
strona 253). Gdy wyświetlana jest lista stacji,
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to
wybrać częstotliwość z listy wszystkich
dostępnych częstotliwości radiowych w
wybranym zakresie fal. Innymi słowy, jeżeli
podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE
zostanie obrócone o jeden skok, częstotliwość
zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz, itd.
UWAGA
Ustawienie fabryczne jest takie, że radioodbiornik automatycznie wyszukuje stacje na
obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz poprzedni punkt „Lista stacji” powyżej).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku
na konsoli środkowej, gdy była wyświetlana lista stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on w
trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić TUNE
o jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej
.
listy stacji) i nacisnąć przycisk
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Naciskać raz za razem przycisk RADIO, aż
pojawi się żądany zakres fal radiowych
(AM, FM1, itd.), a następnie puścić i
odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
Należy pamiętać, że naciśnięcie
, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz
strona 250.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Dla każdego zakresu fal (AM, FM1 itd.) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
1. Nastroić stację (patrz punkt „Strojenie”,
strona 253).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić2 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM/AM w opcji menu
FM Menu Pokaż zaprogramowane
stacje lub AM Menu Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” powyżej.
–
2
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM i wybrać
opcję FM Menu Przeszukiwanie lub
AM Menu Przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 257. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje
o ustawieniach funkcji przerywania transmisji
(EON Distant i EON Local), patrz punkt
„Funkcja EON” poniżej. Nacisnąć EXIT, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć
OK/MENU, aby skasować komunikat.
05
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowa-
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
255
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
nego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie TV.
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant3 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP. Jeżeli nastawiona stacja
może wysyłać informacje drogowe, symbol
TP na ekranie TV świeci się jasnym światłem,
w przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
05
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu TP.
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
–
3
256
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM, wybierając jedną z opcji w menu FM
Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
Ustawienie fabryczne.
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonych
profilach, np. nadających muzykę pop lub klasyczną. O włączeniu funkcji informuje symbol
PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym
profilu.
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV
widoczny jest odpowiedni symbol.
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
–
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na ekranie TV może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Pokaż tekst PTY.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie TV.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu Pokaż
radiotekst.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji. W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może
być konieczne przeszukanie przez funkcję
całego pasma FM.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menuFM Menu Ustawienia
rozszerzone REG.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
05
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
``
257
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Uwagi ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej.
UWAGA
Radioodbiornik nie obsługuje transmisji w
formacie DAB+.
05
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z uwagi
na ograniczenia zasięgu. W przypadku
braku zasięgu na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Brak sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
• Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
• Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
258
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są dostępne w jego obrębie.
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna
posiada nazwę, która jest wyświetlana w górnej części ekranu TV. Gdy zostanie wybrana
nowa grupa transmisyjna, wyświetlana nazwa
zmieni się. Obie grupy transmisyjne są oddzielone od siebie grubą szarą linią.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu Menu DAB Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie można
także przeprowadzić w następujący sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
2. Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
W przypadku wybrania obu pasm, Band III
oraz LBand, proces programowania może
potrwać do minuty. Więcej informacji na temat
zakresów fal radiowych, patrz strona 260.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również
filtrować, wybierając rodzaj programu
(Filtry PTY), patrz poniżej.
Przeszukiwanie kanałów
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób. Informacje na
temat zapamiętanych stacji, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” poniżej.
–
Przejść do trybu DAB i wybrać opcję Menu
DAB Przeszukiwanie, aby rozpocząć
przeszukiwanie.
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
można wybierać różne rodzaje programów
radiowych. Zdefiniowana jest pewna liczba
profili programowych, obejmujących różne
rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone do
kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
Profil programu można wybrać w trybie DAB w
menu Menu DAB Filtry PTY. W celu anulowania wyboru profilu programowego:
–
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV widoczny jest odpowiedni symbol.
W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę
4
kanałów za pomocą funkcji DAB to DAB link
(opis poniżej).
Zapamiętywanie stacji radiowych
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się w zwykły
sposób, patrz strona 254. Przełączanie na
odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane
jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest
podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie
kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej
pozycji z pamięci następuje przełączenie na
odbiór kanału, który zawierał dany podkanał.
Pamięć kanałów jest niezależna od listy kanałów.
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te są pokazywane na ekranie TV.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Pokaż
radiotekst.
UWAGA
05
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli
jedna z nich zostanie włączona, gdy jest już
włączona druga, to wcześniej włączona
funkcja zostanie automatycznie wyłączona.
Obie funkcje można wyłączyć.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić4 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu
Menu DAB Pokaż wstępnie wybrane
stacje.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia
259
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Ustawienia zaawansowane
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
W przypadku obniżającej się jakości bądź
zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, istnieje możliwość przełączenia na odbiór tej
samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów
może następować z pewnym opóźnieniem.
Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na
dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem
na nowym kanale może wystąpić chwilowe
wyciszenie odbiornika.
05
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Monitorowanie stacji DAB.
Pasma radiowe
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych5:
• Band III – obejmuje obszary poza dużymi
miastami
•
LBand – pasmo używane głównie w
dużych miastach
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
5
260
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór pasma
nie wpływa na zapisane w pamięci informacje.
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Pasmo DAB.
Podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie TV widoczny jest symbol
>. Z kolei podkanał jest identyfikowany za
pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie TV.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego innego.
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu
DAB Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Tekst PTY
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu. Informacje te są
pokazywane na ekranie TV.
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji DAB
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w trybie DAB,
wybierając opcję Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Funkcje CD/DVD1
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
• Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
• Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo1.
• Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD1.
• Wypalane samodzielnie płyty DVD1 z plikami audio i/lub wideo.
Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych formatów, patrz strona 265.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Szczelina na płyty
Przycisk MEDIA
Wysuwanie płyty
Wprowadzanie cyfr i liter.
Do wybierania utworów/folderów z dysku
lub poruszania się po opcjach menu służy
pokrętło TUNE.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu wybranego źródła
multimedialnego.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Naciskać raz za razem przycisk MEDIA, aż
pojawi się Płyta, a następnie puścić i odczekać
chwilę lub nacisnąć OK/MENU. Jeżeli w
odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej
odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w
przeciwnym razie na ekranie TV zostanie
wyświetlony komunikat Włóż płytę. Włożyć
wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności od
jakości płyty i ilości danych odtwarzanie może
rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
05
Wysuwanie płyty CD
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do
odtwarzacza.
Menu
Pauza
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 302.
Całkowite ściszenie dźwięku powoduje przełączenie odtwarzacza multimedialnego w tryb
pauzy. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie
jest wznawiane.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i
zmiana utworu lub rozdziału2 na płycie.
1
2
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzanie i przeglądanie
Płyty audio CD
Obrócić TUNE, by przejść do listy odtwarzania
płyty i przeglądać ją. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór utworu na płycie i rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć EXIT, by anulować i wyjść z listy odtwarzania. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje przejście do
poziomu głównego listy odtwarzania.
Utwory na płycie można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
05
Wypalane samodzielnie płyty z plikami
audio/wideo1
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów płyty i rozpocząć jej przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
1
3
262
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
, pliki
Pliki audio są opatrzone symbolem
wideo1 mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana3 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego
zostanie włożona płyta zawierająca zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
Płyty wideo DVD1
Odtwarzanie płyt wideo DVD, patrz
strona 263.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Naciskając i przytrzymując przyciski
/
, można uzyskać szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi
prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szyb-
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
kiego przewijania plików wideo do przodu/do
tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski
/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
oglądania z normalną prędkością.
Rozpoznawanie muzyki, GracenoteŸ
Jeżeli samochód jest wyposażony w nawigację*, to zamontowany w samochodzie dysk
twardy zawiera bazę danych wykorzystywaną
do rozpoznawania muzyki z płyt audio CD.
Baza ta zawiera najpopularniejsze obecnie
utwory muzyczne. Jeżeli odtwarzacz multimedialny znajdzie daną płytę w bazie danych, zostanie wyświetlony jej tytuł i nazwisko wykonawcy, a dla każdego utworu będzie pokazywany tytuł utworu i albumu oraz nazwisko
wykonawcy. Jeżeli odtwarzana płyta audio CD
nie zostanie znaleziona w bazie danych, zostaną wykorzystane informacje tekstowe zapisane na płycie. Jeżeli na płycie CD nie są zapisane żadne informacje tekstowe, odtwarzacz
będzie wyświetlać tylko Utwór 1, Utwór 2 itd.
Odtwarzanie fragmentów utworów/
plików4
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio na płycie. Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
4
5
1
1. Nacisnąć OK/MENU
Powtórz folder5
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
Losowa kolejność odtwarzania4
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek. Aby
odtworzyć utwory w losowej kolejności:
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
1. Nacisnąć OK/MENU
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Odtwarzanie płyt wideo DVD1
Odtwarzanie
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
05
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Utwory na płycie/pliki audio można zmieniać,
/
na konsoli środkowej lub
naciskając
w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Nie dotyczy płyt wideo DVD.
Dotyczy tylko plików audio/wideo na wypalonych samodzielnie płytach lub USB.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
263
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
05
Zmiana rozdziału lub tytułu
DivXŸ Video On Demand
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do punktu początkowego (jeżeli
był odtwarzany film, jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX VOD
z nagranych płyt lub z urządzenia USB. Kod
rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Informacja
Kod DivX® VOD. Informacje o menu
MY CAR, patrz strona 155.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić
wybór i wrócić do punktu początkowego.
Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i wrócić
do punktu początkowego (bez dokonywania
wyboru).
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Ustawienia zaawansowane6
Kąt
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
6
264
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena. W trybie Płyta wybrać
opcję Menu płyty Ustawienia
zaawansowane Kąt.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Ustawienia obrazu6
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Ustawienia
obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt
CD, w związku z czym ich odtwarzanie nie
może zostać zagwarantowane i może dojść
do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
05
A
B
C
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3,
wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx,
avi, asf
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
265
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
AUX, USB1 i zewnętrzne źródło
dźwięku
Uwagi ogólne
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w którym można umieścić przewody, dzięki czemu
nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu
pokrywy.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
05
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPodŸ lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej. Źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem gniazda USB
można następnie obsługiwać2 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z
samochodu.
1
2
266
Odtwarzacz iPodŸ lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się żądane źródło dźwięku USB, iPod lub
AUX, a następnie puścić i odczekać chwilę
lub nacisnąć OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
TV pojawi się komunikat Podłącz
urządzenie USB.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie TV widoczny będzie komunikat
Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPodŸ wyprodukowanych od
roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu (może to
mieć miejsce, jeżeli podłączone urządzenie
nie jest zgodne ze standardem USB). Złącze
USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu,
chyba że usterka występuje w dalszym
ciągu.
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 302.
Odtwarzanie i
przeglądanie3
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów i rozpocząć jej
przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
wideo4 mają symbol
, a foldery symbol
.
3
4
5
6
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana5 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające tylko pliki audio lub
tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki.
System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do
gniazda USB zostanie podłączone urządzenie
zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu3
Patrz strona 262.
Skanuj3
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery lub
znaku przybliża nas do celu poszukiwania.
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz folder6
Patrz strona 263.
Źródło dźwięku
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
05
Patrz strona 263.
Losowa kolejność odtwarzania3
Patrz strona 263.
Funkcja wyszukiwania3
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
Dotyczy tylko USB i iPodŸ.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000 folderów, z których każdy może
zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki.
Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
05
W przypadku używania pamięci przenośniej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB.
Zapobiega to mechanicznemu zużyciu
gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
MP3 musi być w trybie USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPodŸ.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB dokonuje
się w trybie USB w menu Menu USB
Wybierz urządzenie USB.
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można je
odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
268
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
Strumieniowa transmisja audio
Uwagi ogólne
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję BluetoothŸ1 i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię BluetoothŸ,
takie jak telefony komórkowe i palmtopy. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny
w samochodzie w tryb Bluetooth.
Przegląd
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny BluetoothŸ musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz
powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie
działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo
lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych
odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji BluetoothŸ.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOL – Głośność
05
Przycisk MEDIA
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Krótkie naciśnięcia wykorzystuje się do
przechodzenia pomiędzy plikami audio.
Długie naciśnięcia wykorzystuje się do
szybkiego przewijania plików audio do
przodu i do tyłu.
1
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Menu
05
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 302.
Kojarzenie i podłączanie urządzeń
zewnętrznych
Podłączenie urządzenia zewnętrznego
odbywa się różnymi metodami, zależnie od
tego, czy zostało wcześniej skojarzone z systemem audio, czy też nie. Maksymalna liczna
skojarzonych urządzeń zewnętrznych wynosi
10. Kojarzenie przeprowadza się jeden raz dla
każdego urządzenia zewnętrznego. Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy, należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
270
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się Bluetooth, a następnie puścić i odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
Urządzenie zewnętrzne zostaje w ten sposób
skojarzone i automatycznie połączone z systemem audio-telefonicznym.
2. Nacisnąć OK/MENU.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
3. Gdy pojawi się Dodaj urządzenie, nacisnąć OK/MENU.
4. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
5. Nacisnąć OK/MENU.
> System audio-telefoniczny wyszukuje
urządzenia zewnętrzne znajdujące się w
pobliżu. Proces wyszukiwania może
trochę potrwać. Odnalezione urządzenia zostaną wyświetlone na ekranie TV
w konsoli środkowej wraz z ich nazwami
BluetoothŸ.
6. Wybrać urządzenie zewnętrzne, które ma
zostać skojarzone z systemem i nacisnąć
OK/MENU.
7. Za pomocą klawiatury urządzenia zewnętrznego wprowadzić ciąg cyfr pokazanych na ekranie TV w konsoli środkowej i
nacisnąć przycisk urządzenia zewnętrznego potwierdzający wybór.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja BluetoothŸ jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na ekranie
TV. Nacisnąć EXIT, aby połączyć się z innym
urządzeniem. Połączenie się z nowym urządzeniem zewnętrznym, patrz „Wybór innego
urządzenia zewnętrznego” poniżej.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie to musi jednak najpierw zostać
skojarzone z systemem, patrz „Kojarzenie i
podłączanie urządzeń zewnętrznych” powyżej.
Aby wybrać inne urządzenie:
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się Bluetooth, a następnie puścić i odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
2. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz inne
urządzenie i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
> Po chwili nazwa urządzenia zewnętrznego pojawi się na ekranie TV. Jeżeli
uprzednio skojarzone zostały również
inne urządzenia zewnętrzne, zostaną
one pokazane.
5. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Usuwanie podłączonego urządzenia
1. Wybrać tryb Bluetooth przyciskiem OK/
MENU.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte, obracając TUNE i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Na ekranie TV pojawi się prośba o
potwierdzenie, czy połączenie ma rzeczywiście zostać usunięte.
Odtwarzanie fragmentów plików audio z
urządzenia zewnętrznego
4. Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
Przycisk EXIT anuluje tę czynność.
Przycisk EXIT anuluje funkcję odtwarzania
fragmentów utworów.
Odłączanie urządzenia
Informacja o wersji BluetoothŸ
Automatyczne odłączenie ma miejsce, gdy
urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem systemu audio-telefonicznego. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 270.
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego pliku audio. Funkcję można włączyć/
wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Przeszukiwanie.
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie Bluetooth w opcji menu Menu Bluetooth
Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
05
Losowa kolejność odtwarzania
Funkcja ta odtwarza pliki audio na urządzeniu
zewnętrznym w losowej kolejności. Funkcję
losowej kolejności odtwarzania można włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Odtwarzanie w kol.
przypadk..
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Usuń
urządzenie Bluetooth i potwierdzić,
naciskając OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
05 System audio-telefoniczny
TV*
TV*
UWAGA
Uwagi ogólne
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 zgodnie ze standardem
DVB-T. System nie odbiera programów
telewizyjnych nadawanych w formacie
MPEG-4 i za pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
05
Przegląd
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym
zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas
jazdy obraz nie jest odtw., natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Przycisk MEDIA.
Przyciski pamięci stacji, wprowadzanie
cyfr
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między pozycjami na liście kanałów i opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Następny dostępny kanał można włączyć,
naciskając
/
.
272
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
TV*
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 302.
Oglądanie telewizji
W przypadku gdy funkcja odbiornika TV jest
używana po raz pierwszy lub zmienił się kraj
pobytu, trzeba najpierw przeprowadzić programowanie kanałów telewizyjnych. Programowanie kanałów telewizyjnych, patrz punkt
„Wyszukiwanie kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów” na stronie 273.
–
Naciskać raz za razem MEDIA, aż na ekranie TV pojawi się TV, a następnie puścić
przycisk i odczekać chwilę lub nacisnąć
OK/MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
Zmiana kanału
UWAGA
Kanał można zmienić w następujący sposób:
• Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych
kanałów został już zapisany w pamięci, to
po prawej stronie nazwy kanału zostanie
wyświetlony jego numer w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby wybrać żądany
kanał i nacisnąć OK/MENU.
• Naciskając przyciski pamięci (0-9).
• Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
krótko przyciski
/
.
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do Francji. Może wtedy zachodzić konieczność
wybrania nowego kraju i ponownego przeprowadzenia wyszukiwania.
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym
miejscu, ponieważ zakres częstotliwości
mógł ulec zmianie. W takim przypadku
należy przeprowadzić nowe wyszukiwanie i
zapisać nową listę zapamiętanych kanałów,
patrz funkcja „Zapamiętywanie dostępnych
kanałów telewizyjnych”, strona 274.
05
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub więcej krajów, zostaną one pokazane na
liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać żądany
kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
05 System audio-telefoniczny
TV*
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 273.
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
05
UWAGA
W przypadku zmiany kraju pobytu, trzeba
przeprowadzić nowe wyszukiwanie kanałów telewizyjnych.
Channel management
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
274
wybrać opcję Menu TV
zaprogr. kanałów.
Sortowanie
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który ma
zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu
w danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym miejscu,
ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec
zmianie. Należy wtedy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i zapisać w pamięci nową
listę.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Automatyczne
strojenie i nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 273.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie kanały
dostępne w aktualnym miejscu pobytu. Po
znalezieniu kanału następuje przełączenie na
jego odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Wyszukiwanie
można zatrzymać przyciskiem EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa
na listę zapamiętanych kanałów.
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie
TV w menu Menu TV Przeszukiwanie.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
Teletekst
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Należy wykonać następujące kroki:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
TV*
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
przycisk EXIT lub przycisk
na nadajniku
zdalnego sterowania.
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania.
Informacja o aktualnym programie
Nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym
programie i godzinie jego rozpoczęcia. Naciskając ponownie przycisk INFO, można czasem
uzyskać dodatkowe informacje na temat bieżącego programu, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki opis. Więcej
informacji na temat przycisku INFO, patrz
strona 250.
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu. Więcej informacji, patrz
strona 264.
Zanik sygnału
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat
informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się
ponowne wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie, natychmiast zostanie
wyświetlony obraz danego kanału. Podczas
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
05
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału,
szuka oznacza, że system nie jest w stanie
wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W
takim przypadku należy wybrać właściwy kraj
zgodnie z opisem w punkcie „Wyszukiwanie
kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów”,
patrz strona 273.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać
kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
05 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Nadajnik zdalnego sterowania*
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski
sterujące przy kierownicy*.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nacisnąć najpierw przycisk
nadajnika w
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku INFO
(patrz strona 250) w konsoli środkowej.
Jeżeli samochód jest wyposażony w tylne
ekrany TV* i ma być obsługiwany jeden z nich,
należy wybrać odpowiedni ekran za pomocą
nadajnika zdalnego sterowaprzycisku
nia. Następnie wycelować nadajnik w kierunku
odbiornika podczerwieni ekranu TV, który ma
być obsługiwany, patrz strona 292.
05
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
Pokrętło, odpowiada pokrętłu TUNE na
konsoli środkowej.
276
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy
z bateriami.
Przycisk
Funkcja
Przełączanie między:
L = Lewy tylny ekran TV*
F = Przedni ekran TV
R = Prawy tylny ekran TV*
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik
(AM, FM1, itd.)
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Przełączanie/szybkie przewijanie
do tyłu, zmiana ścieżki/utworu.
05 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Przycisk
Funkcja
Odtwarzanie/pauza
Przycisk
0-9
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
Funkcja
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Zatrzymanie
Skrót do ulubionych ustawień.
Przełączanie/szybkie przewijanie
do przodu, zmiana ścieżki/
utworu.
Informacja o aktualnym programie, utworze, itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy
dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić na
ekranie TV.
Menu
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Przechodzenie w górę/w dół
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w prawo/w lewo
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Potwierdzenie wyboru lub przejście do systemu menu wybranego źródła
Głośność, zmniejszanie
Głośność, zwiększanie
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania
UWAGA
05
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika
podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od
1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie
używany jest pilot zdalnego sterowania.
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Uwagi ogólne
telefonu. Wykorzystywany przez system
mikrofon znajduje się obok osłony przeciwsłonecznej kierowcy (2). Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą
klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
05
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Mikrofon
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
BluetoothŸ1
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothŸ do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio-telefoniczny działa wówczas bez konieczności angażowania rąk kierowcy w poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji
1
278
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Klawiatura alfanumeryczna
TEL – Włączanie/Rozłączanie
Menu
Sterowanie menuTEL jest możliwe za pomocą
konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz
strona 302.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
TUNE – Obrócić w widoku normalnym w
prawo, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej lub w lewo, aby uzyskać dostęp
do rejestru wszystkich połączeń; służy
także do przechodzenia między opcjami
na ekranie TV.
Do odbierania połączeń przychodzących,
potwierdzania wybranych opcji i przechodzenia do menu telefonu można użyć przycisku OK/MENU.
EXIT – Anulowanie/odrzucanie połączeń
telefonicznych, usuwanie wprowadzonych
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
znaków, przechodzenie w górę systemu
menu oraz anulowanie aktualnie wybranej
funkcji.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 247. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
O czym należy pamiętać
Włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL włącza funkcję głośnomówiącą. Symbol
oznacza, że
funkcja głośnomówiąca jest aktywna.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Istnieją dwie opcje podłączenia telefonu
komórkowego – albo za pośrednictwem menu
samochodu, albo za pośrednictwem menu
telefonu komórkowego. Jeżeli jedna z opcji nie
działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez system menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothŸ, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
2. Włączyć funkcję głośnomówiącą w pojeździe, naciskając TEL. Następnie nacisnąć
OK/MENU.
3. Wybrać Zmień telefon i nacisnąć OK/
MENU.
> Na ekranie TV zostaje wyświetlona
opcja Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio
skojarzony został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane. Nacisnąć OK/MENU.
4. Sprawdzić, czy włączona jest funkcja
BluetoothŸ w telefonie komórkowym i
nacisnąć OK/MENU.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony
komórkowe zostaną wyświetlone na
ekranie TV wraz z ich nazwami
BluetoothŸ. Funkcja zestawu głośno-
mówiącego BluetoothŸ jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako My
Volvo Car.
5. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na ekranie TV w konsoli środkowej.
6. Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego wprowadzić ciąg cyfr pokazanych na
ekranie TV w konsoli środkowej i nacisnąć
przycisk telefonu komórkowego potwierdzający wybór.
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez system menu telefonu komórkowego
1. Włączyć funkcję głośnomówiącą, naciskając TEL w konsoli środkowej. Jeżeli podłączony jest inny telefon, należy go odłączyć.
05
2. Włączyć widoczność samochodu w systemie BluetoothŸ, nacisnąć OK/MENU i włączyć opcję Ustawienia telefonu
Wykrywalny.
3. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji BluetoothŸ telefonu, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
4. Wybrać My Volvo Car z listy urządzeń w
telefonie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
5. Gdy pojawi się wezwanie do wprowadzenia kodu PIN, wprowadzić opcjonalny kod
PIN w telefonie komórkowym za pomocą
klawiatury telefonu. Następnie wpisać ten
sam PIN za pomocą klawiatury samochodu.
6. Wybrać połączenie z My Volvo Car.
Telefon komórkowy jest skojarzony (zarejestrowany) i łączy się automatycznie z systemem
audio. Dalsze informacje na temat kojarzenia
telefonów, patrz strona 282.
05
Po dokonaniu podłączenia na ekranie TV pojawia się nazwa telefonu w systemie
BluetoothŸ. Możliwe jest wówczas sterowanie
telefonem poprzez system audio.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu TV widoczny
jest symbol
oraz że funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania, patrz strona 286. Ewentualnie w widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w lewo,
aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki telefonicznej, patrz strona 282.
2
280
3. Nacisnąć OK/MENU.
Połączenia telefoniczne
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Połączenia przychodzące
–
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Połączenie z telefonem komórkowym można rozłączyć ręcznie,
naciskając długo przycisk TEL albo w trybie
telefonu za pomocą opcji Menu telefonu
Rozłącz telefon. Więcej informacji na temat
połączeń, patrz strona 282.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi są
otwarte2.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw nor-
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
malny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji menu
Menu telefonu Wszystkie połączenia:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
Poczta głosowa
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Numer mailbox
Zmień numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Wycisz radio/
media.
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Dzwonki Sygnał
połączenia 1, itd.
05
UWAGA
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
281
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu3, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego.
Informacje na temat kojarzenia i
łączenia
05
Możliwe jest skojarzenie (zarejestrowanie) do
dziesięciu telefonów. Kojarzenie przeprowadza się jeden raz dla każdego telefonu. Po skojarzeniu nie ma konieczności, aby telefon był
widoczny. Podczas pojedynczego łączenia
możliwe jest połączenie maksymalnie jednego
telefonu.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli ostatnio podłączony telefon komórkowy nie jest dostępny,
system spróbuje podłączyć telefon komórkowy, który został skojarzony wcześniej. Jeżeli
system audio wyszukuje ostatnio połączony
telefon, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie TV.
3
282
Połączenie ręczne
Aby zmienić podłączony telefon komórkowy,
należy w trybie telefonu przejść do opcji Menu
telefonu Zmień telefon.
Usuwanie urządzenia
Połączony telefon komórkowy można wyrejestrować i usunąć. Można to zrobić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Usuń
urządzenie Bluetooth.
Informacja o wersji BluetoothŸ
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Wersja oprogram.
Bluetooth w poj..
Książka telefoniczna
Istnieją dwie książki telefoniczne. Zostają one
w samochodzie połączone w jedną i są
wyświetlane w nim jako jedna książka telefoniczna.
• Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy pod-
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
łączony jest telefon, z którego ta książka
została pobrana.
• Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie, niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty
te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon
komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w
samochodzie, to przed nazwą kontaktu w
książce telefonicznej jest wyświetlany
symbol
.
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej
samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu TV musi być widoczny jest
, a funkcja głośnomówiąca musi
symbol
być w trybie telefonu.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego ze skojarzonych
telefonów komórkowych. Książka może zostać
skopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Pobierz książkę
telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na ekranie TV.
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów. Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol , oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicz-
nych. Aby wybrać inny numer niż ten wybierany
domyślnie, należy nacisnąć przycisk
na
panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej. Następnie obrócić pokrętło TUNE, aby
dokonać wyboru i nacisnąć OK/MENU, aby
nawiązać połączenie.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu (patrz punkt „Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej”, gdzie opisano
funkcje przycisków).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części listy,
która zawiera kontakty na literę M.
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
Funkcja
Przycisk
Funkcja
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
05
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
+0pw
#*
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Wyszukiwanie kontaktów
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
05
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Menu telefonu
Książka telefoniczna Szukaj.
4
284
1. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz ilustracja powyżej), powoduje
pojawienie się na ekranie TV nowej listy znaków (1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego
przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu
innego przycisku.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Nowy kontakt
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Nowy kontakt.
4
2. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie TV.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z
opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli)
na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie TV (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu
w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać opcję
Zapisz kontakt w menu, aby zapisać kontakt.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk
OK/MENU.
05
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
285
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
05
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie kursora do pola wprowadzania (2) u
góry ekranu TV. Kursor można
teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć
litery za pomocą przycisku EXIT.
Aby możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/MENU.
Numery szybkiego wybierania
W trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
numerem szybkiego wybierania nie jest zapi-
286
sany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Odbieranie wizytówki vCard
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód
musi być widoczny w systemie BluetoothŸ.
Funkcję tę włącza się w trybie telefonu w opcji
menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Odbierz vCard.
Stan pamięci
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
Usuwanie książki telefonicznej
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Wprowadzenie
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych1
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem BluetoothŸ lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo – RTI (Road
and Traffic Information System).
UWAGA
•
•
1
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
BluetoothŸ. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
system BluetoothŸ do systemu audiotelefonicznego w samochodzie, patrz
strona 278.
System nawigacji Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) ma
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat sterowania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi
tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
Język
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem BluetoothŸ lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo – RTI (Road and Traffic Information
System) bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w
formie dialogu, podczas którego użytkownik
wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje
ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ (patrz ilustracja na stronie 278) i
udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
symbolem – . Zmiany języka dokonuje się za
pomocą menu MY CAR, patrz strona 157.
05
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie TV w konsoli
środkowej najczęściej używane polecenia.
O czym należy pamiętać
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
• Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
05
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
•
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu
muszą być zamknięte.
•
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego źródła (np. MEDIA).
• Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Włączanie
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać skojarzony i połączony z zestawem głośnomówiącym BluetoothŸ. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie
jest podłączony żaden telefon komórkowy,
system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat kojarzenia i podłączania telefonu komórkowego, patrz strona 279.
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system
i zainicjować dialog prowadzony za
288
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
•
•
•
• Nie należy mówić w czasie, gdy system
Przyciski w kierownicy.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) – w
odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
niewypowiadanie żadnego słowa
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Funkcje pomocnicze systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
• Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
• Uczenie się głosu: Funkcja, która pozwala
systemowi poleceń głosowych nauczyć
się rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu
dwóch użytkowników.
Dostęp do funkcji pomocniczych można uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na panelu
przycisków sterujących w konsoli środkowej, a
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
następnie obracając pokrętło TUNE w celu
wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód
jest zaparkowany.
Uczenie się głosu
Używanie poleceń głosowych
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
Struktura menu, patrz strona 155.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
(patrz ilustracja na stronie 288).
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika za
pomocą opcji Voice user setting.
poleceń głosowych i powiedzieć „Polecenia głosowe”.
Dodatkowe ustawienia w menu MY CAR
• Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Struktura menu, patrz strona 155.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć jakąś
lekcję i przejść do następnej, nacisnąć przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i
powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć się do
poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
• Ustawienia użytkownika – Można ustawić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Wybrać User 1 lub User 2. Struktura menu, patrz strona 155.
• Głośność głosu – Można zmienić w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Głośność wyj. wskazówek głosowych.
Struktura menu, patrz strona 155.
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie TV zostaną
wyświetlone najczęściej używane polecenia.
Tekst wyszarzony lub podany w nawiasach nie
jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może
przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na
podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka sposobów
05
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
• „Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
lub
• „Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
Szybkie polecenia
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Struktura menu,
patrz strona 155.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć)
nie są rozpoznawane przez system, np. nie
można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście).
05
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj numer
lub
Telefon, Wywołaj numer
Odpowiedź systemu
Numer?
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) składających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę, sys-
290
tem powtórzy je, po czym należy powiedzieć
„Dalej”.
lub
Telefon, Wywołaj kontakt
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
• Można także zmienić numer, wypowiada-
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
jąc polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany
numer telefonu).
• Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na wyświetlaczu w ponumerowanych wierszach i system poprosi
użytkownika o wybranie numeru wiersza.
Wybieranie numeru z rejestru połączeń
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
• Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć
listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
lub
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Połączenie z kontaktem
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
Połączenie ze skrzynką głosową
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie BluetoothŸ, patrz
strona 281.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
lub
Telefon > Wywołaj kontakt
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
05
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Przegląd
05
Ekran TV
Uwagi ogólne
Gniazdo słuchawkowe
Zestaw RSE to zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń, który umożliwia m.in.
oglądanie materiałów wideo, słuchanie muzyki
i radia, oglądanie telewizji* lub podłączenie
innych urządzeń zewnętrznych (np. konsoli do
gier).
Przycisk do włączania/wyłączania
Wejście A/V-AUX
Nadajnik zdalnego sterowania
Słuchawki
Odbiornik/nadajnik podczerwieni
Zestaw RSE jest całkowicie zintegrowany z
systemem audio-telefonicznym samochodu i
może być używany jednocześnie z innymi
funkcjami tego systemu.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach
korzystają np. z wejścia A/V-AUX lub oglądają
telewizję* i dźwięk transmitowany jest przez
292
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
słuchawki, kierowca oraz pasażer na przednim
fotelu mogą w tym czasie korzystać z samochodowego radioodbiornika lub odtwarzacza
multimedialnego. W odtwarzaczu multimedialnym może być jednak odtwarzana tylko jedna
płyta na raz. Istnieje możliwość odtwarzania
muzyki np. z odtwarzacza iPodŸ lub transmisji
strumieniowej plików audio za pośrednictwem
łącza BluetoothŸ.
Zestawem RSE można sterować z przedniego
ekranu TV (kontrola rodzicielska).
Na każdym z ekranów TV można wyświetlać
lub odtwarzać różne materiały z różnych źró-
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
deł. Istnieje także możliwość wyświetlania lub
odtwarzania materiałów z tego samego źródła
na jednym lub kilku ekranach TV (przednim,
prawym tylnym i lewym tylnym). Nie jest możliwe odtwarzanie materiału wideo ze źródła
USB podczas odtwarzania płyty CD lub DVD.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym
silniku lub gdy wybrana jest pozycja I bądź II
wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika
samochodu odtwarzanie filmu zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego uruchomieniu.
WAŻNE
Umieszczając w pojeździe bagaż lub duże
przedmioty, należy upewnić się, że pozostała wystarczająca ilość miejsca na ekrany
TV w zagłówkach, aby nie doszło do ich
zarysowania lub uszkodzenia. Podczas
załadunku przykryć ekrany TV odpowiednim materiałem.
UWAGA
W przypadku długiego użytkowania (przez
ponad 10 minut) przy wyłączonym silniku,
poziom naładowania akumulatora pojazdu
może spaść do tak niskiego poziomu, że nie
będzie możliwe uruchomienie silnika.
Nadajnik zdalnego sterowania
Zestaw RSE jest wyposażony w nadajnik zdalnego sterowania. Za jego pomocą można sterować funkcjami wszystkich ekranów TV. Nadajnik zdalnego sterowania może również
posłużyć do sterowania innymi funkcjami systemu audio-telefonicznego, również z tylnego
siedzenia.
Informacje na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Słuchawki bezprzewodowe
W takim przypadku na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat.
05
UWAGA
Ekrany TV i nadajnik zdalnego sterowania
nie działają w bardzo niskich i wysokich
temperaturach – „budzą się” one dopiero
wtedy, gdy układ klimatyzacji wytworzy w
kabinie temperaturę odpowiednią dla ich
pracy.
UWAGA
Soczewkę odbiornika podczerwieni należy
regularnie czyścić wilgotną ściereczką,
ponieważ zabrudzona soczewka wpływa
negatywnie na działanie nadajnika zdalnego
sterowania.
Menu
Do obsługi menu zestawu RSE służy nadajnik
zdalnego sterowania. Ogólne informacje na
temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 299.
Przełącznik wyboru kanału A (CH.A) lub
kanału B (CH.B)
Przycisk do włączania/wyłączania
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Gniazdo słuchawkowe
Głośność
Istnieje możliwość podłączenia słuchawek
zewnętrznych przez gniazda słuchawek (3,5
mm) znajdujące się z boku zagłówków, patrz
ilustracja na stronie 292. Do regulacji głośności
służy nadajnik zdalnego sterowania.
Lampka kontrolna sygnalizująca włączenie/wyłączenie
Zestaw RSE zawiera dwa komplety słuchawek
bezprzewodowych.
Słuchawki bezprzewodowe włącza się za
pomocą przycisku (2), co powoduje zapalenie
się lampki kontrolnej (4). Wybrać CH.A (kanał
A) lub CH.B (kanał B) za pomocą przełącznika
(1). Wyregulować głośność za pomocą
pokrętła (3).
Nieużywane słuchawki zostają automatycznie
wyłączone po upływie około 3 minut.
05
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych
Słuchawki są zasilane dwoma bateriami typu
AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Wejście A/V-AUX, gniazdo elektryczne
12 V
Słuchawki bezprzewodowe.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
W trosce o środowisko naturalne
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
294
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowego A/V-AUX mogą współpracować z obydwoma ekranami TV, słuchawkami bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
UWAGA
Użytkownik odpowiada za to, by wyposażenie podłączone do wejścia A/V-AUX lub
do gniazda słuchawek nie powodowało
zakłóceń w działaniu zestawu RSE pojazdu.
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Podłączanie urządzeń do gniazda
wejściowego A/V-AUX
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w którym można umieścić przewody, dzięki czemu
nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu
pokrywy.
Umiejscowienie gniazda elektrycznego, patrz
strona 237
Odtwarzanie materiałów audio/wideo za
pośrednictwem gniazda wejściowego A/
V-AUX
1. Włączyć tylny ekran TV, naciskając przycisk do włączania/wyłączania ekranu.
Wejście A/V-AUX znajduje się pod podłokietnikiem w konsoli między fotelami.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie
może być w ten sposób zasilane.
Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji
obsługi.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni ekranu TV i
, aż pojawi się
naciskać przycisk
źródło A/V AUX, po czym zwolnić przycisk
i poczekać kilka sekund na zatwierdzenie
wyboru.
Włączanie
Zestaw RSE można włączyć albo z przedniego
albo z tylnego ekranu TV.
W przypadku przedniego ekranu TV nacisnąć
przycisk MEDIA i wybrać RSE.
W przypadku tylnego ekranu TV nacisnąć przycisk do włączania/wyłączania na tym ekranie,
lub
na nada następnie nacisnąć
ajniku zdalnego sterowania i wybrać źródło
(np. Płyta).
Dokonywanie ustawień z przedniego
ekranu TV
05
3. Włączyć podłączone urządzenie i nacisnąć
przycisk PLAY lub jego odpowiednik na
tym urządzeniu.
Głośność wejścia
Głośność wejścia reguluje się w menu w opcji
Wejściowa głośność A/V AUX.
MEDIA
TUNE
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
OK/MENU
EXIT
Wybór źródła dla tylnych ekranów TV
05
Z przedniego ekranu TV można wybrać źródło
(czyli co ma być wyświetlane lub odtwarzane)
na prawym i lewym tylnym ekranie TV. Można
wybrać to samo źródło dla obu ekranów lub
różne źródła dla prawego i lewego tylnego
ekranu TV.
Kontrola rodzicielska programów TV*
1. Naciskać przycisk MEDIA, aż na ekranie
TV pojawi się RSE, po czym zwolnić przycisk i poczekać chwilę na automatyczne
zatwierdzenie wyboru.
Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
TV ochrona rodzicielska, zgodnie z punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych
ekranów TV”, patrz strona 296. Wybrać jedną
spośród opcji: Wiek 0-6, Wiek 7-13, Wiek
14-18 i Bez ochrony rodzicielskiej.
2. Obracając pokrętło TUNE, wybrać prawy,
lewy lub oba ekrany TV i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
3. Obracając pokrętło TUNE wybrać RADIO,
MEDIA (lub Ustawienia RSE). Dla
potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać żądane źródło
(np. Płyta) i potwierdzić, naciskając OK/
MENU. Wybrane źródło włączy się automatycznie (jeśli np. w odtwarzaczu multimedialnym znajduje się płyta).
Aby anulować wybór i wrócić, należy nacisnąć
przycisk EXIT.
1
296
Do dokonywania ustawień może także posłużyć nadajnik zdalnego sterowania. Więcej
informacji na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Istnieje możliwość nastawienia dozwolonej
granicy wiekowej dla programów TV, dzięki
czemu będzie można oglądać tylko programu
odpowiednie dla określonego wieku. Ustawienie to obowiązuje dla obu ekranów TV.
Wyłączenie dźwięku
Istnieje możliwość wyłączenia dźwięku w obu
tylnych ekranach TV z przedniego ekranu TV.
Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz głos, zgodnie z punktami 2-4 w
części „Wybór źródła dla tylnych ekranów TV”,
patrz strona 296.
Wyłączenie ekranu TV
Istnieje możliwość wyłączenia obrazu na obu
tylnych ekranach TV z przedniego ekranu TV.
Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Możliwe tylko przy odtwarzaniu plików wideo i oglądania telewizji*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyłącz wyświetlacz, zgodnie z punktami
2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów TV”, patrz strona 296.
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
(0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania, aby
ponownie włączyć ekran TV. Ekran TV zostaje
również przestawiony w tryb Włączony w
momencie włączenia zapłonu.
Wyłączenie zdalnego sterowania (przód)
Istnieje możliwość wyłączenia odbiornika podczerwieni przedniego ekranu TV, w wyniku
czego nadajnika zdalnego sterowania nie
można używać do obsługi tego ekranu. Włączyć tę funkcję w menu Ustawienia RSE
Wyłącz zdalne sterow. (przód), zgodnie z
punktami 2-4 w części „Wybór źródła dla tylnych ekranów TV”, patrz strona 296.
Ustawienia tylnego ekranu TV1
Podczas odtwarzania plików wideo i oglądania
telewizji* dostępne jest wyskakujące menu,
które pojawia się po naciśnięciu przycisku
na nadajniku zdalnego sterowania.
Zawartość wyskakującego menu zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału.
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Tryb Dzień/Noc
Ekran TV można nastawić na jeden z trzech
trybów, zależnie od warunków oświetlenia.
Wybrać Autom., Dzień lub Noc.
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu Tryb
Dzień/Noc na ekranie TV. Ogólne informacje
na temat nawigacji w obrębie menu i jego
struktury, patrz strona 299.
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji jasności, kontrastu, odcienia i kolorów.
na nadajniku zdalNacisnąć przycisk
nego sterowania i zmienić tryb w menu
Ustawienia obrazu na ekranie TV. Ogólne
informacje na temat nawigacji w obrębie menu
i jego struktury, patrz strona 299.
Format obrazu
Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących formatów ekranu: Normalna,
Powiększenie i Dopasowanie do ekranu.
Normalna – Obraz jest wyświetlany w normalnym trybie (zwykle jest to format 4:3 lub 16:9).
2
3
4
Powiększenie – Wykorzystywany jest cały
ekran, ale część obrazu zostaje obcięta.
Dokonywanie ustawień w menu z
tylnego ekranu TV
Dopasowanie do ekranu – Wykorzystywany
jest cały ekran, ale proporcje obrazu mogą być
nieco zniekształcone.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 299.
O ile nie podano inaczej, obraz będzie
wyświetlany w formacie Normalna.
Patrz strona 263.
Nacisnąć przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania i zmienić tryb w menu Format
ekranu na ekranie TV. Ogólne informacje na
temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 299.
Menu źródła
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego
materiału, może to być na przykład Menu
płyty lub Menu USB. Ogólne informacje na
temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 299.
Menu płyty
DVD2
Losowa kolejność odtwarzania3
Powtórz folder4
Patrz strona 263.
DivXŸ Video On Demand4
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX VOD
z nagranych płyt lub z urządzenia USB. Kod
rejestracyjny można znaleźć w trybie płyty lub
w trybie USB w menu Kod DivX® VOD. Więcej
informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
05
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, patrz strona 268.
Jeżeli odtwarzana jest płyta wideo DVD, to w
wyskakującym menu pojawia się ta opcja.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 299.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Dotyczy płyt CD Audio, CD/DVD, urządzeń USB i odtwarzaczy iPodŸ.
Dotyczy płyt CD/DVD i urządzeń USB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Ustawienia TV*
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
Patrz strona 273.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
Patrz strona 274.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Patrz strona 274.
Muzyka, wideo, radio i TV*
05
Odtwarzanie muzyki
Istnieje możliwość dotwarzania muzyki nagranej na płytach w postaci ścieżek/plików audio
za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego samochodu, za pośrednictwem portu
USB/wejścia AUX lub w postaci plików audio
transmitowanych strumieniowo z telefonu
komórkowego podłączonego za pośrednictwem BluetoothŸ.
UWAGA
W trybie nawigacji (listy odtwarzania) system może obsłużyć tylko jednego użytkownika odtwarzacza iPodŸ na raz.
298
Więcej informacji na temat odtwarzaczy multimedialnych, złączy USB/AUX i menu Media
BluetoothŸ, patrz strony 261, 266 i 269.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie lub
CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni ekranu TV i
, aż pojawi się
naciskać przycisk
żądane źródło (Płyta, USB, AUX itd.), po
czym zwolnić przycisk i poczekać kilka
sekund na zatwierdzenie wyboru.
3. Włożyć płytę CD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć zewnętrzne źródło audio za pośrednictwem
portu USB/ wejścia AUX w samochodzie
lub poprzez łącze BluetoothŸ.
Odtwarzanie i przeglądanie list
odtwarzania
Obracać pokrętło na nadajniku zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania/struktury folderów. Przycisk
potwierdza wybór podfolderu lub rozpoczyna
odtwarzanie wybranej ścieżki/pliku audio.
Można także odtworzyć ścieżkę/plik audio za
pomocą przycisku
na nadajniku zdalnego sterowania oraz zmienić ścieżkę/plik
audio za pomocą przycisków
/
.
Nacisnąć
, aby zatrzymać odtwarzanie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Więcej informacji, patrz strona 262.
Oglądanie materiałów wideo
Istnieje możliwość oglądania materiałów wideo
z zapisanych na płycie ścieżek/plików wideo za
pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego
samochodu lub wejścia USB.
Więcej informacji na temat odtwarzaczy multimedialnych oraz wejścia USB, patrz strony
261 i 266.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie lub
CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni ekranu TV i
, aż pojawi się
naciskać przycisk
żądane źródło (Płyta lub USB), po czym
zwolnić przycisk i poczekać kilka sekund
na zatwierdzenie wyboru.
3. Włożyć płytę DVD do odtwarzacza multimedialnego samochodu lub podłączyć
zewnętrzne źródło za pośrednictwem
wejścia USB w samochodzie.
Odtwarzanie i przeglądanie
Odtworzyć ścieżkę/plik wideo za pomocą
przycisku
na nadajniku zdalnego sterowania lub zmienić ścieżkę/plik wideo za
/
. Nacisnąć
pomocą przycisków
, aby zatrzymać odtwarzanie. Więcej
informacji na temat odtwarzania i przeglądania
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
płyt wideo DVD, patrz strona 263, a na temat
plików wideo, patrz strona 262.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Rozpocząć szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu, naciskając długo przyciski
/
.
Następnie zwiększać szybkość przewijania do
przodu/do tyłu krótkimi naciśnięciami tych
przycisków. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi
prędkościami. Szybkie przewijanie do przodu/
,
do tyłu przerywa się, naciskając
lub odpowiedni przycisk przeciwnego kierunku
przewijania
/
.
Słuchanie radia
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych za pośrednictwem radioodbiornika
samochodu.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie lub
CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni ekranu TV i
, aż pojawi się
naciskać przycisk
żądane źródło (AM, FM1, DAB1* itd.), po
czym zwolnić przycisk i poczekać kilka
sekund na zatwierdzenie wyboru.
3. Wybrać stację za pomocą jednego z przycisków zapamiętanych stacji radiowych (0
– 9) na nadajniku zdalnego sterowania lub
nacisnąć
/
, co spowoduje
wyszukanie przez radioodbiornik następnej/poprzedniej dostępnej stacji.
Więcej informacji na temat radioodbiornika,
patrz strona 253.
Oglądanie telewizji*
Istnieje możliwość oglądania telewizji za
pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego
samochodu.
1. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH.A dla ekranu po lewej stronie lub
CH.B dla ekranu po prawej stronie.
2. Skierować nadajnik zdalnego sterowania
na odbiornik podczerwieni ekranu TV i
, aż pojawi się TV,
naciskać przycisk
po czym zwolnić przycisk i poczekać kilka
sekund na zatwierdzenie wyboru.
3. Wybrać kanał za pomocą jednego z przycisków zapamiętanych kanałów telewizyjnych (0 – 9) na nadajniku zdalnego sterowania lub nacisnąć
/
, co spowoduje włączenie następnego/poprzedniego kanału dostępnego na danym
obszarze.
Więcej informacji na temat odbiornika telewizyjnego, patrz strona 272.
Obsługa menu zestawu RSE
Uwagi ogólne
Menu zestawu RSE można obsługiwać
zarówno z przedniego ekranu TV, jak i z dowolnego z tylnych ekranów TV. Z przedniego
ekranu TV można włączyć źródło dla jednego
z tylnych ekranów TV, a także dokonywać pewnych ustawień dla obu tylnych ekranów.
Menu zestawu RSE na przednim
ekranie TV
Aby uzyskać dostęp do tego menu, trzeba najpierw za pośrednictwem przedniego ekranu TV
wybrać opcję RSE w menu MEDIA. Następnie
nacisnąć przycisk OK/MENU, aby wejść do
menu. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
i potwierdzić, naciskając OK/MENU. Można
także użyć nadajnika zdalnego sterowania i
zestawu przycisków na kierownicy.
05
Istnieje możliwość dokonania ustawień dla
prawego lub lewego ekrany TV lub obu ekranów jednocześnie.
Menu dla lewego ekranu RSE, Menu dla
prawego ekranu RSE i Menu dla obydwu
ekranów RSE:
Wyłącz/Włącz
RADIO
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Menu zestawu RSE na tylnych
ekranach TV
MEDIA
Ustawienia RSE
Wyłącz głos
Wyłącz wyświetlacz
Wyłącz zdalne sterow. (przód)
TV ochrona rodzicielska
Standardowe ustawienia RSE
Wyskakujące menu zestawu
05
RSE5
Nacisnąć
na nadajniku zdalnego sterowania podczas odtwarzania materiału wideo
lub oglądania telewizji*, aby uzyskać dostęp do
wyskakującego menu. Wyboru opcji menu
dokonuje się za pomocą pokrętła i przycisków
na nadajniku zdalnego sterowania. Informacje
na temat nadajnika zdalnego sterowania, patrz
strona 276.
Nacisnąć
na nadajniku zdalnego sterowania, gdy wybrane jest źródło (np. Płyta), ,
aby uzyskać dostęp do menu zestawu RSE dla
tylnego ekranu TV.
Wyboru opcji menu dokonuje się za pomocą
pokrętła i przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania. Informacje na temat nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 276.
Menu dla AM, FM1, FM2, DAB1* i DAB2*:
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Standardowe ustawienia RSE
Format ekranu
Ustawienia obrazu
Menu płyty audio CD zestawu RSE
Tryb Dzień/Noc
Menu płyty
Menu płyty DVD7
5
6
7
300
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Menu płyty CD/DVD z danymi zestawu
RSE
Menu płyty
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Powtórz folder
Kod DivX® VOD
Tryb Dzień/Noc
RADIO
MEDIA
Menu źródła6
Wyłącz wyświetlacz
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Menu płyty wideo DVD zestawu RSE
Menu płyty
Menu płyty DVD
Napisy
Ścieżki dźwiękowe
Ustawienia zaawansowane
Tryb Dzień/Noc
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Wyłącz wyświetlacz
Tryb Dzień/Noc
Zerowanie ustawień odtwarzania płyt
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu płyty lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń*
Menu USB zestawu RSE
Menu iPod zestawu RSE
Menu USB
Menu iPod
Przypadkowa kolejność
Przypadkowa kolejność
Powtórz folder
Tryb Dzień/Noc
Kod DivX® VOD
Wyłącz wyświetlacz
Wybierz urządzenie USB
Zerowanie ustawień iPod
Tryb Dzień/Noc
Menu BluetoothŸ zestawu RSE
Wyłącz wyświetlacz
Menu Bluetooth
Zerowanie ustawień USB
Przypadkowa kolejność
Menu AUX zestawu RSE
Tryb Dzień/Noc
Menu AUX
Wyłącz wyświetlacz
Wejściowa głośność AUX
Zerowanie ustawień Bluetooth
Tryb Dzień/Noc
Menu TV zestawu RSE*
Wyłącz wyświetlacz
Menu TV
Zerowanie ustawień AUX
05
Wybierz kraj
Menu A/V-AUX zestawu RSE
Automatyczne strojenie
Menu A/V AUX
Przeszukiwanie
Wejściowa głośność A/V AUX
Tryb Dzień/Noc
Tryb Dzień/Noc
Wyłącz wyświetlacz
Wyłącz wyświetlacz
Zerowanie ustawień TV
Zerowanie ustawień AUX
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
301
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Sposób poruszania się w obrębie menu
Przyciski sterujące w konsoli środkowej
Do sterowania funkcjami systemu audio-telefonicznego służą jego menu. Każde źródło systemu (np. RADIO, MEDIA) ma swoje własne
menu. Aby przejść do menu i włączyć określoną funkcję, trzeba najpierw wybrać źródło
(np. RADIO/FM1). Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU, aby wejść do menu wybranego źródła.
1. Wybrać źródło, naciskając jeden z przycisków (np. RADIO, MEDIA, itd.). Naciskając
dalej, można przechodzić pomiędzy kolejnymi opcjami na ekranie TV (np. FM1),
zwolnić i poczekać chwilę, a wybrana
opcja zostanie automatycznie zatwierdzona. Można też obrócić pokrętło TUNE
i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Do wybierania opcji menu służą przyciski na
konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy
kierownicy*. Poszczególne funkcje opisano w
poświęconych im rozdziałach.
RADIO
05
Korektor graficzny, co oznacza, że należy
wykonać następujące czynności:
MEDIA
TEL
TUNE
OK/MENU
Ścieżki dostępu
Ścieżki dostępu do menu poszczególnych
funkcji podane są w instrukcji obsługi w następującym formacie: Ustawienia audio
2. Nacisnąć OK/MENU i obrócić pokrętło
TUNE lub użyć pokrętła* w zestawie przycisków przy kierownicy, by przejść do
żądanej opcji menu, np. Ustawienia
audio i nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić ponownie pokrętło TUNE, by
przejść do żądanego podmenu, np.
Korektor graficzny i nacisnąć OK/
MENU.
Menu RADIO
Menu główne AM
AM Menu
Pokaż wstępnie wybrane stacje1
1
302
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Ustaw preferowane TP
Przeszukiwanie
Ustawienia
audio2
Pole
Ustawienia PTY
Wyzeruj wszystkie ustawienia
FM
akustyczne3
Korektor graficzny4
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie ustawienia
audio
Ustawienia audio5
Menu główne DAB1*/DAB2*
Menu DAB
Wyłącz filtry PTY
TP
Pokaż radiotekst
stacje1
Menu płyty
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Ustawienia audio5
Pokaż radiotekst
Menu główne CD/DVD1, dane
Pokaż wstępnie wybrane stacje1
Menu płyty
Przeszukiwanie
Przeszukiwanie
Odtwarzanie/Pauza
Ustawienia wiadomości
Ustawienia rozszerzone
Stop
Monitorowanie stacji DAB
Odtwarzanie w kol. przypadk.
REG
Pasmo DAB
Powtórz folder
Częstotliwość alternatywna
(AF)
Kanały podrzędne
Zmień napisy
Pokaż tekst PTY
Zmień ścieżkę dźwiękową
Ustawienia rozszerzone
EON
2
3
4
1
5
Menu główne CD, audio
Przeszukiwanie
Filtry PTY
FM Menu
Ustawienia audio5
Menu MEDIA
Programowanie grup transmisyjnych
Menu główne FM1/FM2
Pokaż zaprogramowane
Wyzeruj wszystkie ustawienia
DAB
05
Przeszukiwanie
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich źródeł dźwięku.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
303
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Ustawienia audio5
Menu główne DVD1, wideo
Menu płyty
Menu płyty DVD
Play/Pauza/Dalej
Stop
Napisy
Ścieżki dźwiękowe
Ustawienia zaawansowane
Kąt
Kod DivX® VOD
05
Ustawienia audio5
Menu główne USB4
Menu główne AUX
Menu USB
Menu AUX
Odtwarzanie/Pauza
Wejściowa głośność AUX
Stop
Ustawienia audio5
Przypadkowa kolejność
Powtórz folder
Menu główne
Menu iPod
Przypadkowa kolejność
Przeszukiwanie
Ustawienia audio5
Menu TV
Wybierz urządzenie USB
Wybierz kraj
Zmień napisy
Sortowanie zaprogr. kanałów
Zmień ścieżkę dźwiękową
Automatyczne strojenie
Przeszukiwanie
Przeszukiwanie
Ustawienia audio5
Ustawienia audio5
Menu główne Media Bluetooth4
Menu Bluetooth
iPod4
Menu główne TV*
Przypadkowa kolejność
Wybierz inne urządzenie
Usuń urządzenie Bluetooth
Wyskakujące menu6 funkcji wideo i
TV*
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Przeszukiwanie
Ustawienia obrazu
Wersja oprogr. Bluetooth w sam.
Menu źródła7
Ustawienia audio5
5
1
4
6
7
304
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu płyty lub Menu USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
DVD Menu główne8
DVD top
menu8
Usuń urządzenie Bluetooth
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
Menu TEL
Dźwięki i poziom głośności
Menu główne zestawu
głośnomówiącego BluetoothŸ4
Pobierz książkę telefoniczną
Menu telefonu
Wszystkie połączenia
Wersja oprogram. Bluetooth w
poj.
Opcje dla połączeń
Wszystkie połączenia
Aut. odbieranie połącz.
Połączenia nieodebrane
Numer mailbox
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Rozłącz telefon
05
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
Szukaj
Nowy kontakt
Numery skrócone
Odbierz vCard
Zasoby pamięci
Usuń książkę telefoniczną
Zmień telefon
8
4
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Nie dotyczy systemu Performance.
305
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa ...........................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
306
308
311
312
316
319
320
326
JAZDA
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową
manualną skrzynią biegów lub silnikiem
DRIVe i 6-biegową manualną skrzynią biegów są w normalnych warunkach na płaskim podłożu uruchamiane na 2. biegu.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
14 i 405.
06
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
308
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością
10 km/h. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej 25
cm, woda może przedostać się do skrzyni
biegów. Pogorszy to warunki smarowania i
spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno próbować go uruchomić ponownie. Odholować
samochód z wody do stacji obsługi – zaleca
się udać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich tempera-
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
turach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 321.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarta pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartą pokrywą bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
06
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
309
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
06
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 401.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
310
06 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
G024631
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka będąca elementem symbolu
na wyświetlaczu informacyjnym przypomina kierowcy, po której stronie samochodu
znajduje się pokrywa wlewu paliwa.
• Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa
należy ją docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Gdy nie działa elektryczne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa, można ją otworzyć ręcznie.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co pokrywa
wlewu paliwa) i znaleźć zieloną linkę z uchwytem.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu, aż
pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
• Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
06
Wlewanie paliwa
• Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu
przez dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
311
06 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
06
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do zapłonu
oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
312
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. A równocześnie
w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
06 Jazda
Paliwo
Benzyna
Bioetanol E85
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej
95 lub 98 RON. Benzynę o liczbie oktanowej
91 RON można stosować tylko w wyjątkowych
przypadkach.
Nie wolno dokonywać modyfikacji układu paliwowego lub jakichkolwiek jego podzespołów
ani wymieniać jego elementów na takie, które
nie są specjalnie przeznaczone do stosowania
z bioetanolem.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98 RON.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
OSTRZEŻENIE
Etanol łatwo ulega zapłonowi od iskry, a w
napełnionym nim kanistrze gromadzą się
gazy wysoce podatne na eksplozję.
Olej napędowy
OSTRZEŻENIE
Jako paliwa nie wolno stosować metanolu.
Informacje o właściwym paliwie alternatywnym podane są na naklejce umieszczonej
po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu
paliwa.
Użycie części zamiennych nieprzeznaczonych do silnika zasilanego bioetanolem
może spowodować pożar, obrażenia ciała
lub uszkodzenie jednostki napędowej.
Kanister z paliwem rezerwowym
Kanister z paliwem rezerwowym należy napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 122.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
Należy stosować olej napędowy wyłącznie
dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Olej napędowy
do silnika wysokoprężnego powinien spełniać
wymagania normy EN 590 lub JIS K2204. Tego
typu silniki są wrażliwe na zanieczyszczenia
paliwa, na przykład na zbyt dużą zawartość
cząsteczek siarki.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
06
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
313
06 Jazda
Paliwo
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniające europejskie normy dotyczące
paliw przeznaczonych do silników wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
06
314
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
Typy oleju, których nie wolno używać jako
paliwa:
1. Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i wcisnąć go do końca
(patrz strona 82).
•
•
Specjalne dodatki
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
•
•
Olej grzewczy
Paliwo do morskich silników wysokoprężnych
FAME1 – estry metylowe kwasów tłuszczowych (Fatty Acid Methyl Ester) i olej
roślinny.
Paliwa te nie spełniają wymagań zawartych
w zaleceniach firmy Volvo i powodują
zwiększone zużycie oraz uszkodzenia silnika, których nie obejmuje gwarancja firmy
Volvo.
1
Całkowite wyczerpanie paliwa
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
Olej napędowy może zawierać pewną ilość paliwa FAME i nie wolno dodawać go więcej.
UWAGA
Przed uzupełnieniem paliwa w przypadku
jego wyczerpania się w zbiorniku:
•
Zatrzymać samochód na możliwie jak
najbardziej płaskim/poziomym podłożu
– jeżeli będzie on przechylony, istnieje
niebezpieczeństwo powstania korków
powietrznych w układzie zasilania paliwem.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
06 Jazda
Paliwo
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. W
przypadku wolniejszej jazdy, czas ten może się
wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
395 i tabela na stronie 405.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 RON jego zużycie jest zwiększone, a
równocześnie niższe są osiągi samochodu.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
06
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
315
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 395.
Pokrywę bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 62.
• Ładunek ustawić pośrodku.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
06
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Docisnąć bagaż do oparcia tylnego siedzenia.
Należy pamiętać, że w przypadku złożenia
oparć tylnego siedzenia żadne przewożone
przedmioty nie mogą zakłócać działania systemu aktywnych zagłówków WHIPS przednich
foteli,patrz strona 30.
316
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 84.
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz strona 395.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 87.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów1 służących do umocowania
przewożonego bagażu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów przy
silniejszym hamowaniu. Duże i ciężkie
przedmioty należy zawsze unieruchomić
pasami bezpieczeństwa lub specjalnymi
pasami przytrzymującymi.
Zaczepy do umocowania bagażu
Mocowanie toreb z zakupami*
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
06
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtowG021463
nego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Mocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
1
Liczba zaczepów i ich umiejscowienie są różne zależnie od wersji rynkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
317
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Wyposażenie to służy do przytrzymywania w
miejscu toreb z zakupami i zabezpiecza je
przed przewróceniem i rozrzuceniem zawartości.
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty
zawiesić na haczykach.
Gniazdo elektryczne 12 V*
06
Podnieść osłonę, by uzyskać dostęp do
gniazda elektrycznego.
• Napięcie w gnieździe występuje również
wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
318
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Przewożenie długich przedmiotów
Wyjmowanie przegrody
W oparciu tylnego siedzenia znajduje się
uchylna przegroda, umożliwiająca przewiezienie długich i wąskich przedmiotów.
Po zwolnieniu zaczepu i złożeniu oparcia do
przodu odchylić przegrodę o kąt około 30°, a
następnie wyciągnąć ją do góry.
Wkładanie przegrody
Wsunąć przegrodę w rowki pod pokryciem
tapicerskim i zamknąć przegrodę.
Pochylić do przodu prawą część oparcia
tylnego siedzenia.
Przesunąć do góry zatrzask z tyłu oparcia
i otworzyć przegrodę, naciskając ją do dołu
i do przodu.
Podnieść oparcie z otwartą przegrodą.
Przewożony ładunek należy umocować
pasami bezpieczeństwa.
06
OSTRZEŻENIE
Na czas załadunku i rozładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i
zaciągnąć hamulec postojowy. Uniemożliwi
to ruszenie pojazdu w razie przypadkowego
zawadzenia długim przedmiotem o dźwignię skrzyni biegów.
319
06 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
06
• Fabrycznie nowym samochodem nie
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 395.
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 340.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki - Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. - Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 396.
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
320
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu nagle pojawiającej się przeszkody lub hamowaniu.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 130.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Jazda w górę stromej pochyłości
Ruszanie na pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni bie-
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
gów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
06
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
321
06 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 323.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
322
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G021483
06
•
G021485
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
06 Jazda
Jazda z przyczepą
G021484
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Belka boczna
8
Środek przegubu kulowego
G021487
1
G021489
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
06
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
``
323
06 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
06
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
324
06 Jazda
Jazda z przyczepą
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 322.
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
06
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
325
06 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
•
1. Odblokować blokadę kierownicy przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
długie naciśnięcie przycisku START/
STOP ENGINE – zostaje aktywowana
pozycja kluczyka II, więcej informacji na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 82.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w położeniu II – w
położeniu I wszystkie poduszki
powietrzne są wyłączone.
•
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu podczas holowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
06
Przed rozpoczęciem holowania upewnić się, że blokada kierownicy jest
odblokowana.
Wspomaganie hamulców i układu kierowniczego nie działa przy wyłączonym silniku –
pedał hamulca trzeba naciskać z siłą
około 5 razy większą, a kierownica obraca
się znacznie ciężej niż zwykle.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
Manualna skrzynia biegów
Przed holowaniem:
–
326
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Model ze skrzynią biegów Powershift nie powinien być holowany, ponieważ do jej właściwego smarowania wymagana jest praca silnika. Jeżeli holowanie jest jednak konieczne,
powinno się odbywać na jak najkrótszym
odcinku i z bardzo małą prędkością.
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce numer (5) pod pokrywą silnika – patrz
06 Jazda
Holowanie samochodu
strona 392. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że
jest to skrzynia biegów Powershift – jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną
skrzynię biegów Geartronic.
WAŻNE
Unikać holowania.
•
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
ruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 124.
WAŻNE
W przypadku próby uruchomienia silnika
przez holowanie może dojść do uszkodzenia katalizatora.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Podłączanie zaczepu holowniczego
Wyjąć zaczep holowniczy ze schowka pod
podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
06
• Druga wersja posiada specjalne oznaPrzed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego roz-
czenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
327
06 Jazda
Holowanie samochodu
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
•
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
UWAGA
06
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
328
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h. Dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
06 Jazda
06
329
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
330
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
332
337
340
341
342
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
Opony kierunkowe
Na wszystkich czterech kołach powinny być
założone opony tego samego typu i rozmiaru oraz pochodzące od tego samego
producenta.
G021778
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 408.
07
332
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Żywotność opon
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samo-
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
chodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
WAŻNE
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 340. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
OSTRZEŻENIE
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie tej
wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
333
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
Opony zimowe
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
G029336
UWAGA
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Podnośnik*
07
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia poprzez użycie korbki, aby się
zmieścił na swoim miejscu.
Pojemnik piankowy i koło zapasowe należy
wkładać w kolejności odwrotnej niż przy
wyjmowaniu.
Na górnym pojemniku piankowym jest
strzałka, która powinna być skierowana do
przodu samochodu.
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
334
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 408
Rozmiary kół (obręczy)
17
Średnica obręczy w calach
98
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
7
Szerokość obręczy
w calach
J
Profil kołnierza obręczy
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
225/50R17 98W.
225
Szerokość opony (mm)
50
Stosunek wysokości ściany opony do
szerokości opony (%)
R
Opona radialna
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 408.
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 408.
07
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
335
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości.
07
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
336
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 341. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
OSTRZEŻENIE
wany jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 350.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone
kołpaki. Pełne kołpaki kół można zdjąć za
pomocą narzędzia do zdejmowania kołpaków, zaczepiając je o kołpak i pociągając.
Ewentualnie kołpak można ściągnąć ręką.
WAŻNE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
Gwint ucha do holowania trzeba wkręcić w
gwint klucza do kół do końca.
UWAGA
6. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
OSTRZEŻENIE
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół* i narzędzie
do zdejmowania kołpaków kół* znajdujące
się pod podłogą bagażnika. Jeżeli uży-
5. Skręcić ze sobą ucho do holowania i klucz
do kół* do oporu w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
07
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
337
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
G017465
Koło zapasowe*
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
07
8. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
338
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 140 Nm.
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
5. Założyć ewentualne pełne kołpaki kół.
UWAGA
Zakładając kołpak koła, otwór na zawór
należy ustawić w jednej linii z zaworem na
obręczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 408.
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe umieszczone jest we wnęce
stroną zewnętrzną do dołu. Koło i blok piankowy mocuje jedna, przechodząca na wylot
śruba. W bloku piankowym znajdują się
wszystkie narzędzia.
Wyjmowanie koła zapasowego
1. Złożyć podłogę przedziału bagażnika, od
tyłu w kierunku do przodu.
2. Wykręcić śrubę mocującą.
3. Wyjąć pojemnik piankowy z narzędziami.
4. Wyjąć koło zapasowe.
07
339
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ogólnej wartości ciśnienia w oponach (odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia) w celu uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 408.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
07
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym
Dotyczy to również koła zapasowego.
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
1
340
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy jest umocowany dwoma
zaciskami po wewnętrznej stronie pokrywy
bagażnika.
Pociągając na zewnątrz oba zaczepy
mocujące, wyjąć oprawę z trójkątem
ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Apteczka pierwszej pomocy*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
07
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
341
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uwagi ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
07
Do podłączenia kompresora dostępne są
gniazda 12 V w konsoli środkowej i przy tylnym
siedzeniu, a także gniazdo 12 V w bagażniku*.
Należy użyć gniazda położonego najbliżej
naprawianego koła.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Elementy zestawu
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z
kompresorem i narzędziami znajduje się pod
podłogą bagażnika.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Przewód elektryczny
342
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
G014338
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
07
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
343
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
UWAGA
07
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
344
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 408 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Pompowanie opony
WAŻNE
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 408. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
07
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
345
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
07
346
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
07
347
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
348
350
358
365
367
373
384
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Uwagi ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
08
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do wspomagania układu kierowniczego
350
• Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie po
upływie pewnego czasu od momentu wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić czy przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
OSTRZEŻENIE
Chłodnica
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Widok komory silnikowej
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
Pociągnąć dźwignię znajdującą się obok
pedałów. Przy zwolnieniu zaczepu będzie
słyszalne trzaśnięcie.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
znajduje się pomiędzy reflektorami a
1
G018945
G010951
OSTRZEŻENIE
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Podczas
wykonywania prac w komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
zawsze znajdować się w położeniu 0, patrz
strona 82.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Miarka poziomu oleju silnikowego1
08
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
351
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 400.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08
352
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 400.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 401.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Silnik z miarką poziomu oleju2
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
Miarka poziomu oleju i wlew oleju.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
G021737
G021734
OSTRZEŻENIE
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
08
2
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
353
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Silnik z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju3
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Niski
poz. oleju Uzupełnij 0,5 l, dolać tylko 0,5
litra.
UWAGA
Komunikat i wykres na wyświetlaczu.
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie
wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód
musi przejechać około 30 km, aby poziom
oleju był wyświetlany prawidłowo.
Komunikat
Wlew oleju.4
Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 152.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wygmany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
OSTRZEŻENIE
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano
na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie
może znajdować się powyżej oznaczenia
MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
08
3
4
354
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Pomiar poziomu oleju
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
Płyn chłodzący
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 82.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.
Czekaj....
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 403.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
08
355
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
•
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
Sprawdzanie poziomu
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
•
08
WAŻNE
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
Uzupełnianie płynu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 403. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna utraty
płynu hamulcowego została zbadana w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Zbiornik płynu jest po stronie kierowcy.
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w strefie
komory silnika mniej narażonej na wysoką temperaturę. Dostęp do zbiornika możliwy jest po
zdjęciu okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki wlewu.
356
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje, możliwość kierowania samochodem pozostaje
zachowana.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości oraz
doboru płynu, patrz strona 403.
08
357
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Wszystkie żarówki są wyszczególnione w specyfikacji, patrz strona 364. Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek i innych źródeł
światła specjalnego typu lub takich, których
wymiany powinien dokonywać wyłącznie
odpowiednio przygotowany warsztat:
• Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
(światła ksenonowe)
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
• Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego w
zewnętrznych lusterkach wstecznych
•
•
•
•
•
•
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Górna lampka oświetlenia kabiny
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Lampki do czytania
Światło hamowania
Reflektory
G010325
Uwagi ogólne
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
OSTRZEŻENIE
Podczas wymiany żarówek nie wolno przekręcać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w położenie I lub II.
Patrz punkt „Położenia kluczyka”, gdzie
zamieszczono opis 3 położeń kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania.
Wszystkie światła diodowe (LED)
Wyjmowanie reflektora
1. Upewnić się, że kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania jest w pozycji 0, patrz
strona 82:
2. (Pierwsza ilustracja)
08
358
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Wyciągnąć reflektor do przodu.
Zdejmowanie pokrywy
Drogowe światło halogenowe
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
3. (Druga ilustracja)
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
4. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 358.
5. Wymienić odpowiednią żarówkę.
1. Naciskając do góry i na zewnątrz, zwolnić
zacisk mocujący.
Zamocowanie reflektora
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
2. Wcisnąć zaczepy i zdjąć pokrywę.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejności.
G021746
G021745
Wciskając kciukiem zacisk do dołu,
zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 358.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
08
359
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła pozycyjne/postojowe
G021748
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 359
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć żarówkę
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 359.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje w
jednej pozycji.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
G021749
Dodatkowe światła drogowe,
reflektory ABL*
G021747
Drogowe światło halogenowe
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje tylko w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
08
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 359.
3. W celu ułatwienia dostępu wyjąć żarówkę
światła drogowego.
4. Pociągając przewód, wyjąć oprawę z
żarówką.
5. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Pasuje tylko w jednej pozycji.
6. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
360
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła obrysowe
Kierunkowskazy
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
6. Założyć plastikową pokrywę. Należy ją
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 358.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021753
1. Wyjąć lampę zespoloną.
G021751
G021750
Światła przeciwmgielne
2. Zdjąć małą okrągłą zaślepkę.
3. Pociągając przewód, wyjąć oprawę z
żarówką.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć na jej
miejsce nową. Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
wcisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.
1. Wciskając cienkim i płaskim narzędziem 4
zaczepy, wyciągnąć i wyjąć osłonę.
2. Odkręcić wkręt mocujący lampę i wyjąć ją.
3. Obrócić żarówkę w lewo i wyciągnąć ją.
4. Nową żarówkę mocuje się, obracając ją w
prawo.
5. Włożyć nową żarówkę. (Kształt gniazda
oprawy odpowiada kształtowi stopy
żarówki).
08
``
361
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
6. Zamontować oprawę żarówki. Znak TOP
na oprawie żarówki musi być skierowany
do góry.
5. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć panel
osłonowy.
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
Światło cofania
UWAGA
Tylna lampa zespolona
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
G021754
G015418
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Rozmieszczenie żarówek w oprawie tylnej lampy
zespolone
Kierunkowskazy
Żarówki (oprócz diodowych LED) w tylnej lampie zespolonej wymienia się od strony bagażnika.
08
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
Światło cofania
Prawa tylna lampa zespolona
Światła pozycyjne/postojowe (diodowe)
2. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
Kierunkowskazy
3. Wymienić żarówkę.
Boczne światła pozycyjne (LED)
4. Połączyć złącze elektryczne.
362
G021755
1. Zdjąć panel osłonowy po odpowiedniej
stronie bagażnika w celu uzyskania
dostępu do oprawy żarówek. Te żarówki
rozmieszczone są w oddzielnych oprawach.
Światło hamowania
Światło hamowania
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
G021758
G021756
Wyjmowanie lusterka
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
2. Wymienić żarówkę.
3. Wymienić żarówkę.
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
1. Wstawić śrubokręt do jednego z dwóch
zagłębień i ostrożnie podważyć w górę
występ na krawędzi.
2. Wstawić śrubokręt wzdłuż krawędzi po
lewej stronie i po prawej stronie i ostrożnie
podważyć w pobliżu odcinka czarnej
gumy, tak aby szkło lusterka poluzowało
się na dolnej krawędzi.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wymienić żarówkę.
08
``
363
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Zamocowanie lusterka
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Żarówki, dane techniczne
08
364
WA
Typ
Kierunkowskazy
boczne w zewnętrznych lusterkach wstecznych
5
WY5W LL
Oświetlenie
schowka w desce
rozdzielczej
5
Gniazdo SV8,5,
długość 43 mm
1,2
Gniazdo SV5,5,
długość 35 mm
Oświetlenie
bagażnika
5
Gniazdo SV8,5,
długość 38 mm
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W LL
Oświetlenie
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
Oświetlenie
WA
Typ
Drogowe światło
halogenowe
55
H7 LL
Drogowe światło
halogenowe
65
H9
Dodatkowe
światła drogowe,
ABL
55
Kierunkowskazy
przednie
21
H21W LL
Kierunkowskazy
tylne
21
PY21W LL
Przednie światła
pozycyjne/postojowe
5
W5W LL
Światło hamowania
21
P21W LL
Światło cofania
21
P21W LL
Przednie światła
obrysowe
5
W5W LL
Tylne światło
przeciwmgielne
21
P21W LL
Światła przeciwmgielne
35
Podświetlenie
lusterka kosmetycznego
H7 LL
H8
A
Wat
08 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
Odchylić ramię wycieraczki. Nacisnąć
przycisk zatrzasku w uchwycie pióra
wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w położenie 0 wyłącznika zapłonu
(patrz strona 82) i pozostawić go w gnieździe wyłącznika zapłonu.
2. Wychylić do góry na około 1 sekundę
prawą dźwignię przełącznika zespolonego
przy kierownicy. Wycieraczki ustawią się w
pozycji pionowej.
G021763
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (do usunięcia lodu
z przedniej szyby) muszą one być ustawione w
pozycji serwisowej.
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
08
Po uruchomieniu silnika samochodu wycieraczki powracają do normalnej pozycji.
365
08 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 384 i dalsze.
WAŻNE
W okresie zimowym należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dopuścić do zamarznięcia
pompy, zbiornika i przewodów.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Wlew płynu do spryskiwaczy
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
08
366
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 403.
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja oszczędzania energii systemu
audio-telefonicznego może zostać tymczasowo wyłączona i/lub komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym dotyczący
stanu naładowania głównego akumulatora
może być tymczasowo nieaktualny po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub
ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
WAŻNE
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
08
367
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Trzeba oddać do recyklingu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu m.in.
zawartego w nim ołowiu.
08
368
Wymiana akumulatora rozruchowego
Wymontowanie
Przede wszystkim: Wyjąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu i
odczekać co najmniej 5 minut przed jakąkolwiek ingerencją w połączenia elektryczne – jest
to wymagane, ponieważ układ elektryczny
samochodu musi zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając tylną
pokrywę.
Zamontowanie
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
OSTRZEŻENIE
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać
i odłączać w prawidłowej kolejności.
Odłączyć czarny przewód ujemny.
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
Odłączyć czerwony przewód dodatni.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku, do
tylnej krawędzi skrzynki.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
3. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania).
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią pokrywę.
08
8. Założyć gumową uszczelkę (patrz procedura wymontowania).
369
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
9. Założyć przednią pokrywę i zamocować ją
zaczepami (patrz procedura wymontowania).
Akumulator
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 410
Eco Start/Stop DRIVe*
Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V – akumulator
rozruchowy o dużej mocy i akumulator pomocniczy wspomagający działanie funkcji
Eco Start/Stop DRIVe podczas uruchamiania
samochodu.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 132.
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 124 i
410.
Rozruchowy
Prąd
zimnego
rozruchuA,
CCA (A)
760
Wymiary
D,
dł.×szer.
×wys.
(mm)
278×175×190
Pojemność (Ah)
A
B
C
D
Pomocniczy
120B
180C
150×90×106B
150×90×130C
70
10C
Zgodnie z normą SAE.
Samochody z kierownicą po prawej stronie lub samochody
z kierownicą po lewej stronie i manualną skrzynią biegów.
Samochody w wersji D3 z kierownicą po lewej stronie i automatyczną skrzynią biegów.
Największe możliwe wymiary.
W przypadku wymiany akumulatorów w
samochodach z funkcją Start/Stop należy
montować akumulatory typu AGM1.
08
370
Absorbed Glass Mat
Automatyczne uruchomienie silnika może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Im wyższy pobór prądu w samochodzie
(dodatkowe chłodzenie/ogrzewania
itd.), tym więcej trzeba naładować akumulator = zwiększone zużycie paliwa.
•
Gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości, funkcja Start/Stop
zostanie wyłączona.
Tymczasowe ograniczenie działania funkcji
Start/Stop z powodu wysokiego poboru prądu
oznacza:
• Silnik uruchamia się automatycznie2 bez
8B
WAŻNE
1
2
UWAGA
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę
(manualna skrzynia biegów).
• Silnik uruchamia się automatycznie bez
zdjęcia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca (automatyczna skrzynia biegów).
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Umiejscowienie akumulatorów
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja Start/Stop może tymczasowo
przestać działać po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:
•
A: Samochód z kierownicą po lewej stronie. B:
Samochód z kierownicą po prawej stronie. 1. Akumulator rozruchowy3. 2. Akumulator pomocniczy.
Akumulator pomocniczy nie wymaga zwykle
więcej czynności konserwacyjnych niż normalny akumulator rozruchowy. W przypadku
pytań lub problemów należy skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
UWAGA
Jeżeli akumulator rozładuje się do tego
stopnia, że wszystkie przyrządy będą
„czarne” i samochód będzie w zasadzie
pozbawiony wszystkich normalnych funkcji
elektrycznych, a do uruchomienia silnika
zostanie w związku z tym wykorzystany
akumulator zewnętrzny lub ładowarka do
akumulatorów, nastąpi włączenie funkcji
Start/Stop. Będzie wtedy możliwe automatyczne wyłączenie silnika, ale w przypadku
automatycznego wyłączenia funkcja
Start/Stop może nie być w stanie automatycznie uruchomić silnika z powodu niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora.
W celu zagwarantowania udanego automatycznego uruchomienia silnika po jego automatycznym wyłączeniu trzeba najpierw
naładować akumulator. W temperaturze
otoczenia wynoszącej +15 °C akumulator
trzeba ładować przez co najmniej
1 godzinę. W przypadku niższej tempera-
08
3
Akumulator rozruchowy opisano szczegółowo na stronie 368.
``
371
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
tury otoczenia zaleca się czas ładowania
wynoszący 3-4 godziny. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej
ładowarki do akumulatorów.
Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop do
czasu odpowiedniego naładowania akumulatora.
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora, patrz punkt „Akumulator” w rozdziale „Obsługa techniczna samochodu”.
08
372
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno używać bezpieczników o natężeniu wyższym
niż zalecane lub obcych przedmiotów.
Może to spowodować znaczne uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i
doprowadzić do pożaru.
centralka elektryczna pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
Komora silnika
,
Pod schowkiem podręcznym
Przestrzeń bagażowa
Rozmieszczenie centralek
elektrycznych
Komora silnika, strefa mniej narażona
na wysoką temperaturę (tylko Start/
Stop*)
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
08
373
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Komora silnika
08
374
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Obwód
A
Obwód
A
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznymA
50
Spryskiwacze reflektorów*
20
Wycieraczki szyby przedniej
30
Nagrzewnica postojowa*
25
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
50
Dmuchawa w układzie wentylacjiA
40
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażnikuA
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznymA
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznymA
60
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki należące
do grupy (C) znajdują się pod grupą (A).
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników.
• Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi1.
• Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
powinny być wymieniane w stacji
obsługi1.
• Bezpieczniki 16-33 i 35-41 są typu „Mini
Fuse”.
-
-
Element PTC podgrzewacza
powietrza*A
1
-
100
-
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
-
-
Poziomowanie reflektorów*,
aktywne reflektory ksenonowe –
ABL*
10
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
20
Układ ABS
5
08
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
375
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
08
376
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Wspomaganie w układzie kierowniczym uzależnione od
prędkości jazdy*
5
10
10
Cewki zapłonowe (4-cyl. silnik
benzynowy), moduł sterujący
podgrzewania wstępnego silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10
Moduł sterujący silnika, moduł
sterujący skrzyni biegów,
poduszki powietrzne
Cewka przekaźnika głównego
układu sterowania pracą silnika,
moduł sterujący silnika (5- i 6cyl. silnik benzynowy)
Moduł sterujący skrzyni biegów
15
20
10
5
Moduł sterujący silnika (silnik
benzynowy)
10
Cewka przekaźnika pompy
podciśnienia (5-cyl. silnik benzynowy)
Sprężarka układu klimatyzacji
(nie dotyczy 5-cyl. silnika wysokoprężnego), pompa płynu
chłodzącego (5-cyl. silnik wysokoprężny Start/Stop)
15
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
Cewki zapłonowe (5- i 6-cyl. silnik benzynowy), kondensator
(silnik 6-cyl.)
5
Moduł sterujący silnika (silnik
wysokoprężny)
15
Sterowanie reflektorami
5
-
-
-
-
Cewka przekaźnika sprężarki
układu klimatyzacji (nie dotyczy
5-cyl. silnika wysokoprężnego),
cewka przekaźnika pompy
płynu chłodzącego (5-cyl. silnik
wysokoprężny Start/Stop)
-
-
Wewnętrzne cewki przekaźników
5
Dodatkowe światła*
20
Sygnał dźwiękowy
15
Cewki przekaźników w centralce elektrycznej w komorze
silnikowej, w strefie mniej narażonej na wysoką temperaturę
Start/Stop
Elektromagnes uruchamiający
rozrusznikaA
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
30
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Zawory (silnik benzynowy 1,6 l),
masowy przepływomierz
powietrza (silnik benzynowy 1,6
l)
10
Sprężarka układu klimatyzacji
(silnik 5- i 6-cyl.), zawory silnika,
moduł sterujący silnika (silnik 6cyl.), solenoidy (silnik 6-cyl. bez
turbodoładowania), silniczki
siłowników kolektora dolotowego (silnik 6-cyl. bez turbodoładowania), masowy przepływomierz powietrza (4-cyl. silnik
benzynowy 2,0 l), czujnik
poziomu oleju (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
10
Pompa płynu chłodzącego (silnik benzynowy 1,6 l Start/Stop)
10
Pompa podciśnienia (5-cyl. silnik benzynowy), grzałka wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. silnik benzynowy), grzałka filtra
oleju napędowego
20
Podgrzewacz w układzie przewietrzania skrzyni korbowej (5cyl. silnik wysokoprężny)
10
Podgrzewanie wstępne (silnik
wysokoprężny)
70
Wentylator chłodzący (4- i 5-cyl.
silnik benzynowy)
60
Wentylator chłodzący (6-cyl. silnik benzynowy, 5-cyl. silnik
wysokoprężny)
80
Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
100
Masowy przepływomierz
powietrza (D4162T), zawór sterujący przepływem paliwa
(D4162T)
Masowy przepływomierz
powietrza (silnik 5- i 6-cyl.),
zawory sterujące (5-cyl. silnik
wysokoprężny), wtryskiwacze
(5- i 6-cyl. silnik benzynowy),
moduł sterujący silnika (silnik 6cyl.)
15
Pompa płynu chłodzącego
(D4162T)
Sondy lambda (4-cyl. silnik benzynowy), sonda lambda (silnik
wysokoprężny), moduł sterujący żaluzji chłodnicy (5-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l z
manualną skrzynią biegów)
10
Zawór EVAP (5- i 6-cyl. silnik
benzynowy), sondy lambda (5- i
6-cyl. silnik benzynowy)
15
A
W przypadku samochodów z funkcją Start/Stop to gniazdo
bezpiecznika jest puste – zamiast tego patrz strona 382.
08
``
377
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Pod schowkiem podręcznym
Rozmieszczenie bezpieczników
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się
naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników A.
Skrzynka A
08
Obwód
A
Bezpiecznik główny
modułu sterującego
systemu audio*, bezpiecznik główny dla
bezpieczników 16-20
40
-
378
Skrzynka A
Obwód
A
-
-
-
-
Zegar analogowy*
5
-
-
Gniazdo 12 V w
bagażniku*, chłodziarka*
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15
Skrzynka A
Obwód
A
Panel sterowania w
drzwiach kierowcy
20
Panel sterowania w
przednich drzwiach
pasażera
20
Panel sterowania w
prawych tylnych
drzwiach pasażera
20
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka A
Obwód
A
Panel sterowania w
lewych tylnych
drzwiach pasażera
20
Keyless*
20
Elektryczna regulacja
siedzenia, strona kierowcy*
Obwód
A
Okno dachowe*,
górne oświetlenie
wnętrza kabiny, czujnik klimatyzacji
5
Gniazdo 12 V w konsoli między fotelami
15
20
15
Elektryczna regulacja
siedzenia, strona
pasażera*
20
Podgrzewanie prawego tylnego siedzenia*
15
Składany zagłówek*
15
Podgrzewanie
lewego tylnego siedzenia*
Moduł sterujący systemu audio-telefonicznego
5
15
Moduł sterujący systemu audio*
10
Fotele przednie z
funkcją masażu*,
oświetlenie w podłokietniku*, oświetlenie
chłodziarki*, cewka
przekaźnika chłodziarki*
Podgrzewanie fotela
pasażera
15
Podgrzewanie fotela
kierowcy
15
Radio cyfrowe*, TV*
System audio
15
System telematyczny*, Bluetooth*
5
Układ RSE*
7,5
Skrzynka A
Skrzynka A
Skrzynka B
Obwód
A
Układ wspomagający
parkowanie*, kamera
parkowania*, moduł
sterujący haka holowniczego *
5
Moduł sterujący
AWD*
10
Aktywne zawieszenie
Four-C*
10
Obwód
A
-
-
-
-
Oświetlenie wnętrza,
panel przycisków
szyb elektrycznych w
drzwiach kierowcy,
fotele przednie z elektryczną regulacją*,
zdalne sterowanie
otwieraniem drzwi
garażowych*
7,5
Wyświetlacz informacyjny (DIM)
5
08
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
379
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka B
Obwód
A
Układ aktywnej kontroli prędkości, ACC*,
układ ostrzegania o
ryzyku kolizji*
10
Oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik
deszczu
7,5
Moduł elektroniczny
kierownicy
7,5
Centralny zamek,
klapka wlewu paliwa
10
-
08
380
-
Spryskiwacze przedniej szyby
15
Otwieranie pokrywy
bagażnika
10
-
Skrzynka B
-
Pompa paliwowa
20
Panel sterujący klimatyzacji
5
Blokada kierownicy
15
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
Syrena autoalarmu*,
złącze transmisji
danych OBDII
5
-
-
Poduszki powietrzne
10
Układ ostrzegania o
ryzyku kolizji
5
Pedał przyspieszenia, element PTC
podgrzewacza
powietrza*, przyciemnianie wewnętrznego lusterka
wstecznego*, podgrzewanie tylnych
siedzeń*
7,5
Przy desce rozdzielczej – Executive*
Bezpiecznik znajduje się pod panelem bocznym po stronie pasażera.
UWAGA
W celu wymiany bezpieczników zaleca się
odstawić samochód do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
-
-
Światło hamowania
5
Okno dachowe*
20
Immobilizer
5
Obwód
A
Zegar analogowy
5
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Przestrzeń bagażowa
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod wykładziną po lewej stronie.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
lewa
30
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego, strona
prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
Obwód
A
Obwód
A
Gniazdo elektryczne przyczepy
2*
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy
1*
-
40
-
08
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
381
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Komora silnika, strefa mniej narażona na wysoką temperaturę – Start/Stop*
Rozmieszczenie bezpieczników funkcji Start/Stop.
• Bezpieczniki A1 i A2 są typu „MEGA Fuse”
i muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi2.
• Bezpieczniki 1-11 są typu „Midi Fuse” i
muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi2.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w komorze silnikowej
• Bezpiecznik 12 jest typu „Mini Fuse”.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 132.
08
2
382
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
175
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym, centralka elektryczna
w kabinie ze skrzynką bezpieczników A pod schowkiem podręcznym, centralka elektryczna
w bagażniku
A
175
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Element PTC podgrzewacza
powietrza*
100
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego
(CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem podręcznym
50
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w kabinie ze
skrzynką bezpieczników A pod
schowkiem podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki
elektrycznej w bagażniku
60
Dmuchawa w układzie wentylacji
40
-
-
-
-
Elektromagnes uruchamiający
rozrusznika
Obwód
A
Dioda wewnętrzna
50
Akumulator pomocniczy
70
Centralny moduł elektroniczny
(CEM) (napięcie odniesienia
akumulatora pomocniczego)
15
08
30
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
383
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód, rozmiękczając
zabrudzenia. Nie kierować strumienia
wody bezpośrednio na zamki.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza zagrożenie pożarowe.
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ście08
384
reczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
–
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 365.
UWAGA
WAŻNE
Zabrudzone klosze lamp ograniczają skuteczność oświetlenia. Należy je regularnie
czyścić, np. przy okazji tankowania.
UWAGA
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji
pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie
elementy oświetlenia zewnętrznego zostały
zaprojektowane, by radzić sobie z tym
problemem. Kondensacja zazwyczaj ustępuje w wyniku wentylacji obudowy lampy
po pewnym czasie od jej włączenia.
mydła lub szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
W celu oczyszczenia:
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
Pióra wycieraczek i szybę przednią należy
regularnie myć letnią wodą z dodatkiem
mydła lub szamponu samochodowego.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Przez pierwsze miesiące od nowości samochód należy myć wyłącznie ręcznie, ponieważ powłoka lakierowa nie jest jeszcze
dostatecznie utwardzona.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców (łącznie z postojowym), aby wilgoć lub korozja
nie wpłynęły na własności okładzin ciernych
i nie ograniczyły sprawności hamowania.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i gumy,
należy stosować lekki docisk w razie
konieczności. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem
lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
385
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
386
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
08
387
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
08
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
1
388
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w sztyfcie.
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Materiały
• lakier podkładowy w puszce
• lakier w spreju lub w sztyfcie1
• taśma maskująca
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Kod koloru lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 392.
Odpryski i zarysowania lakieru
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
G021832
UWAGA
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała w tym miejscu nieuszkodzona warstwa
farby, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu danego miejsca.
08
389
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
390
392
394
398
400
403
405
408
410
411
423
SPECYFIKACJE
09 Specyfikacje
09
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
392
09 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
09
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
393
09 Specyfikacje
09
Wymiary i masy
Wymiary
Wymiary
Wymiary
A
Rozstaw osi
2835
E
Wysokość
B
Długość
4851
F
C
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
1927
Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
1094
D
394
mm
G
H
Rozstaw kół osi przedniej
Rozstaw kół osi tylnej
mm
Wymiary
1493
I
Szerokość podłogi
maksymalnej przestrzeni ładunkowej
J
Szerokość
368
1588A
1578B
1585A
1575B
mm
1130
1861 (1876C)
09 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
A
B
C
mm
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2106
L
Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi
1907
z kołami 16"
z kołami 17"
z funkcją jazdy bezkluczykowej Keyless Drive*
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
396) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
09
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 392.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg.
395
09 Specyfikacje
09
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
i nacisk na hak holowniczy
UWAGA
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym jest
zalecane w przypadku przyczep cięższych
niż 1800 kg.
396
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
Wszystkie
Wszystkie
1200
50
2.0TA
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1800
90
2.5TA
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
2.5TA
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T4B
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4B
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T4F
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1600
75
T4F
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1600
75
T5
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1800
90
T5
Automatyczna skrzynia biegów, MPS6
1800
90
09 Specyfikacje
Wymiary i masy
A
B
C
D
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
3.2
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
DRIVe
Manualna skrzynia biegów, MMT6
1300
75
D3
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SCC
1600
75
D3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SDD
1600
75
D5
Manualna skrzynia biegów, M66
1600
75
D5
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC
2000
90
09
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Bez funkcji Start/Stop.
Z funkcją Start/Stop.
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
397
09 Specyfikacje
09
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
398
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
2.0TB
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
2.5TB
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700-4800
5
83,0
93,2
2,521
9,0:1
T4C
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
09 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Silnik
A
B
C
D
E
09
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 392.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
399
09 Specyfikacje
Olej silnikowy
09
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
400
09 Specyfikacje
Olej silnikowy
09
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość,
razem z filtrem oleju
(w litrach)
2.5TA
B5254T10
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,5
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 6,8
T6
B6304T4
około 6,8
D3
D5204T3
około 5,9
D5
D5244T11B
około 5,9
D5
D5244T15C
około 5,9
2.0TA
B4204T6
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,4
B4204T7
Lepkość oleju: SAE 5W–30
około 5,4
T5
DRIVe
D4162T
T4D
B4164T
T4F
B4164T2
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować olej ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
Certyfikowany olej wlewany fabrycznie: Klasa jakości oleju WSS-M2C925-A
około 3,8
około 4,1
Opcje przy wymianie:
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 4,1
Lepkość oleju: SAE 5W–30
A
B
C
D
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Manualna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
``
401
09 Specyfikacje
09
Olej silnikowy
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 352.
402
09 Specyfikacje
Płyny i smary
09
Płyny i smary
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Automatyczna skrzynia biegów
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Płyn
Układ
Objętość
(litry)
Płyn chłodzący
2.0T, T5
10,5
2.5T, 3.2 i T6
8,9
D3 i D5
8,9
T4B, C
Płyn hamulcowy
T4FC
9,2
T4B, D i T4FD
9,8
DRIVe
10,5
Układ hamulcowy
0,6
i
Zalecany gatunek
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz opakowanie.
DOT 4+
``
403
09 Specyfikacje
Płyny i smary
09
Płyn
Układ
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Wspomaganie w układzie kierowniczym
Płyn do spryskiwaczy
Ze zmywaczami
reflektorów
6,5
Bez zmywaczy reflektorów
4,5
Paliwo
A
B
C
D
-
Zalecany gatunek
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed
zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura spada poniżej zera.
Silnik benzynowy
około. 70
Benzyna: patrz strona 313
Silnik wysokoprężny
około. 70
Olej napędowy: patrz strona 313
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 403.
404
Objętość
(litry)
09 Specyfikacje
Paliwo
09
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
B
C
2.5T
299
12,8
151
6,5
206
8,8
2.5T
339
14,5
166
7,1
229
9,8
T4FA
-
-
-
-
-
-
T4FA
-
-
-
-
-
-
T4B
-
-
-
-
-
-
T4B
-
-
-
-
-
-
T5
256
11,0
142
6,1
184
7,9
T5
265
11,4
152
6,5
193
8,3
3.2
305
13,1
153
6,6
208
8,9
3.2 AWD
319
13,7
163
7,0
219
9,4
``
405
09 Specyfikacje
Paliwo
09
A
A
B
C
D
B
C
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
DRIVe
140
5,3
106
4,0
119
4,5
D3
162
6,2
110
4,2
129
4,9
D3C
214
8,1
126
4,8
158
6,0
D3D
187
7,1
125
4,7
148
5,6
D5
160
6,1
111
4,2
129
4,9
D5
219
8,4
124
4,7
159
6,1
D5 AWD
224
8,6
134
5,1
167
6,4
Silniki Flexifuel są przystosowane do spalania 95-oktanowej benzyny bezołowiowej i bioetanolu E85. Oba te paliwa są tankowane do wspólnego zbiornika, co oznacza, że dopuszczalne są dowolne
proporcje ich wymieszania. Dodatkowe informacje, patrz strona 123.
DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.
Bez funkcji Start/Stop.
Z funkcją Start/Stop.
: g/km
: litry/100 km
A = jazda miejska
B = jazda pozamiejska
406
09 Specyfikacje
Paliwo
C = jazda mieszana
UWAGA
Jeżeli brak danych dotyczących zużycia
paliwa i emisji, podano je w dołączonym
dodatku.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
stawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach 1.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 14 i 308.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 312.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
1
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 408.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
które są montowane standardowo w pod-
09
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów lub z silnikiem DRIVe i 6-biegową manualną
skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
407
09 Specyfikacje
09
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
230
210
260
260
260
160 +
280
280
290
290
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
(km/h)
225/55 R 16
Obciążenie, 1-3 osób
225/50 R 17
3.2
245/45 R 17
T6
245/40 R 18
225/55 R 16
225/50 R 17
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
408
09 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość
225/55 R 16
T4F
225/50 R 17
2.0TC
245/45 R 17
2.5TC
T5
205/60 R 16
DRIVe
245/40 R 18
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
(km/h)
T4
Obciążenie, 1-3 osób
09
D3
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
C
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
409
09 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
09
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
Akumulator
Silnik
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
12
520–800
100–160
Olej napędowy
12
700–800
135–160
12
760A
135
W samochodach z funkcją Start/Stop wymagane jest stosowanie akumulatorów typu AGM (Absorbed Glass Mat) .
UWAGA
410
Prąd zimnego rozruchu,
Benzyna (etanol)
Benzyna/olej napędowy z funkcją Start/Stop
A
Napięcie (V)
•
Wielkość obudowy akumulatora
powinna być zgodna z wymiarami akumulatora oryginalnego.
•
Wysokość akumulatora zależy od jego
rozmiaru.
Eco Start/Stop DRIVe*
Informacje na temat akumulatorów w samochodach wyposażonych w funkcję
Eco Start/Stop DRIVe, patrz strona 370.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
Firma Delphi. niniejszym
zaświadcza, że ten system kluczyka z pilotem zdalnego sterowania spełnia podstawowe
wymogi oraz inne mające
zastosowanie zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/
EC.
System radarowy
Kraj
ROK
09
Delphi 2003-07-15, Niemcy RLPD1-03-0151
Kraj
Singapur
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazylia
RC
CCAB06LP1940T4
HR
``
411
09 Specyfikacje
09
Homologacja
BluetoothŸ
Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity)
Kraj
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie BluetoothŸ
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
412
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
413
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
414
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
``
415
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Chiny:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
416
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Tajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
417
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Korea
Południowa:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
418
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Singapur:
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie:
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
419
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Republika
Południowej
Afryki:
Urugwaj:
420
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Meksyk:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points: 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US" owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. Etykieta zewnętrzna powinna zawierać tekst „Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”
lub „Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. „IAM2.1 BT PWB US” spełnia wymagania podpunktu 15.19(a)(3) przepisów FCC, część 15, sekcja C. Oświadczenie zgodne z punktem 15.19 (a)(3) znajduje się w instrukcji obsługi produktu.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
421
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Botswana:
Chorwacja:
422
09 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 74, 76 i 152.
– Czerwony symbol ostrzegawczy, podświetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
– Żółty symbol informacyjny, podświetla
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z
innymi symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Niskie ciśnienie oleju
76
Hamulec
postojowy
76, 142, 144
Poduszki
powietrzne –
SRS
21, 76
Sygnalizacja
niezapięcia
pasa bezpieczeństwa
18, 76
Brak ładowania akumulatora
76
Awaria w
układzie
hamulcowym
76, 141
Ostrzeżenie,
tryb bezpieczeństwa
21, 32, 76, 77,
130
09
Lampki kontrolne i informacyjne w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie
ABL*
74, 94
Układ oczyszczania
spalin
74
Awaria w układzie
ABS
74, 141
Tylne światło przeciwmgielne włączone
74, 96
Układ antypoślizgowy, DSTC
74, 185
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
74, 185
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
74
Niski poziom paliwa
w zbiorniku
74, 177
Informacja, przeczytać tekst na wyświetlaczu
74
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
423
09 Specyfikacje
09
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Światła drogowe
włączone
74, 94
Lewe kierunkowskazy
74
Prawe kierunkowskazy
74
DRIVe – Start/Stop*
74, 136
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
424
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*
187, 191,
198
Układ automatycznej kontroli prędkości*
198
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
Znaczenie
Strona
198, 202
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
192, 201
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
198, 202
Układ automatycznej kontroli prędkości*
191
Czujnik radarowy*
198, 202,
215
Układ automatycznej kontroli prędkości*
198
Start/Stop*, układ
automatycznej kontroli prędkości*
136, 198
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
192, 201
-
-
Kamera detekcyjna*, czujnik laserowy *
207, 215,
219, 222
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Symbol
-
09 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
G025102
Symbol
Znaczenie
Strona
Automatyczne
hamowanie*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City SafetyTM,
system ostrzegania
o ryzyku kolizji*
202, 207,
215
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
177
Układ ABL*
94
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa
strona
311
Słaby akumulator
177
Hamulec postojowy
144
Symbol
Znaczenie
Strona
Czujnik deszczu*
103
Driver Alert System*
09
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
19
218
24, 25
Driver Alert System*, Lane Departure Warning *
219, 222
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
222
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
25
Driver Alert System*, Lane Departure Warning *
Driver Alert System*, czas na przerwę
219
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
425
10 Indeks alfabetyczny
10
A
Amortyzator drgań................................... 322
Awaryjny rozruch silnika.......................... 124
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 411
AWD, napęd na wszystkie koła............... 139
AIRBAG ............................................... 22, 23
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 189
czujnik radarowy................................. 196
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 197
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 94
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 94
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 186
Akumulator...................................... 367, 410
awaryjny rozruch silnika..................... 124
konserwacja........................................ 367
symbole na obudowie akumulatora. . . 368
symbole ostrzegawcze....................... 368
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
włączenie..............................................
wyłączanie............................................
66
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 164
426
Audio
dźwięk przestrzenny .......................... 251
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 171
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 187
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
126
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 54
Pilot zdalnego sterowania ................. 277
słuchawki............................................ 294
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 33
127
321
326
Automatyczne blokowanie zamków.......... 61
67
66
67
49
67
66
67
AWD (napęd na dwie osie)....................... 139
Apteczka pierwszej pomocy ................... 341
Automatyczne myjnie.............................. 384
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 187
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 60
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 342
Awaryjne holowanie samochodu............. 326
zaczep holowniczy............................. 327
Bezpieczniki.............................................
przy tablicy rozdzielczej – Executive. .
skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
Start/Stop...........................................
strefa mniej narażona na wysoką temperaturę..............................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
373
380
374
381
382
382
373
373
Bioetanol E85.......................................... 313
Blokada antyalkoholowa.......................... 115
10 Indeks alfabetyczny
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 128
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 15
otwieranie i zamykanie....................... 112
położenie wentylacyjne....................... 113
Blokada kierownicy.................................. 121
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 164
Dane techniczne silników........................ 398
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 129
Czujnik deszczu....................................... 103
Dmuchawa............................................... 170
Czujnik laserowy........................................ 11
Blokowanie/odblokowanie
od wewnątrz......................................... 60
Czujnik radarowy..................................... 189
ograniczenia funkcjonalne.................. 196
Dodatkowe podświetlenie elementów sterujących i klamki drzwi............................... 98
BluetoothŸ
multimedia .........................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego ....................................
transmisja strumieniowa dźwięku ......
wyłączanie mikrofonu ........................
zestaw głośnomówiący .....................
Czynnik chłodniczy.................................. 164
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 395
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dopuszczalna masa przyczepy............... 395
Blokada biegu wstecznego..................... 126
269
Dolby Surround Pro Logic II.................... 242
384
384
385
388
386
Dostosowanie.......................................... 123
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 386
DVD ......................................................... 261
C
D
Całkowita blokada zamków....................... 63
tymczasowe wyłączenie....................... 64
wyłączanie............................................ 63
Dach otwierany
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała.................................................... 113
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego................................................... 113
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
280
269
280
278
Boczne poduszki powietrzne..................... 26
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
10
Dostosowywanie własności jezdnych..... 186
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 185
Dystrybucja powietrza..................... 165, 174
Dywaniki podłogowe............................... 236
Całkowite otwarcie............................ 61, 164
CD ........................................................... 261
33
26
34
39
427
10 Indeks alfabetyczny
10
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................ 248
surround............................................. 242
tylny panel sterowania........................ 248
ustawienia................................... 250, 251
Emisja dwutlenku węgla.......................... 315
ETC, klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury ....................................... 168
F
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 167
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 315
Elektryczne składanie lusterek................. 109
Elektryczne sterowanie szyb................... 105
Elektrycznie sterowane okno dachowe... 112
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
obrotomierz.......................................... 74
prędkościomierz................................... 74
wskaźnik poziomu paliwa..................... 74
elementy sterowania
konsola środkowa ..................... 245, 302
Elementy sterowania, oświetlenie.............. 93
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 91, 156, 187, 247
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 155
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 56, 120
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 221
Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu............ 200
E
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 132
428
Emisja CO2 .............................................. 405
Filtr powietrza w kabinie.......................... 164
G
Geartronic................................................ 127
Fotel, patrz Siedzenia................................ 84
Głośność
dzwonek, telefon................................ 281
telefon................................................. 281
telefon/odtwarzacz............................. 281
Fotel elektryczny........................................ 85
Głośność dźwięku ................................... 245
Fotelik dziecięcy........................................ 33
33
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 237
przedni fotel........................................ 237
przestrzeń bagażowa......................... 318
43
Gniazdo słuchawek.......................... 292, 294
Filtr sadzy................................................ 315
FILTR SADZY PEŁN................................. 315
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
zalecane produkty................................
39
39
35
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 15
Gniazdo słuchawkowe............................. 248
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych................................................. 244, 266
Gniazdo zapalniczki................................. 236
GSI – wskaźnik zmiany biegu.................. 134
10 Indeks alfabetyczny
H
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 328
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 323
zdejmowany, wyjmowanie ................. 324
HomeLinkŸ .............................................. 146
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 322
I
Hamulce................................................... 140
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 142
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 141
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 95
światło hamowania............................... 95
układ hamulcowy................................ 140
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 140
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 356
wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 140
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 164
Hamulec postojowy................................. 142
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie....................................................
niskie napięcie akumulatora...............
zwalnianie automatyczne...................
zwalnianie ręczne...............................
142
142
143
143
Hamulec zasadniczy................................ 140
K
Kabina pasażerska.................................. 235
10
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 107
Kamera detekcyjna.......................... 206, 213
Immobilizer................................................ 47
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 15
Kamera wspomagania parkowania......... 227
Katalizator................................................ 312
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 327
J
Kierownica................................................. 91
elementy sterowania..... 91, 156, 187, 247
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 191
regulacja położenia kierownicy............. 91
Jakość benzyny....................................... 313
Kierunkowskazy......................................... 97
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
308
308
309
320
Klimatyzacja..................................... 163, 172
czujniki................................................ 163
uwagi ogólne...................................... 163
Jazda przez wodę.................................... 308
Kluczyki zapłonu........................................ 82
Jazda w warunkach zimowych................ 310
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania..... 46
dodatkowy kluczyk mechaniczny......... 50
funkcje.................................................. 48
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 395
nacisk na hak holowniczy................... 395
Kluczyk...................................................... 46
429
10 Indeks alfabetyczny
10
wymiana baterii..................................... 54
zasięg działania.................................... 49
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 32
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
338
338
335
333
337
Koła i ogumienie...................................... 332
Koło zapasowe........................................ 338
tymczasowe koło zapasowe............... 338
Komunikaty błędów aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 198
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 202
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 233
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 386
Konsola środkowa................................... 155
Kontrola buksowania............................... 184
Kontrola trakcji......................................... 184
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 184
Kurtyny powietrzne.................................... 28
L
Lakier, kod koloru.................................... 389
Kompas................................................... 111
kalibracja............................................ 111
ustawianie strefy................................. 111
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 222
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 207, 215
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 202
Wspomaganie czujności kierowcy..... 219
Komunikaty i symbole aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 198
Komputer pokładowy.............................. 182
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 185
76
76
76
76
76
Komora silnika
olej...................................................... 352
płyn chłodzący.................................... 355
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 357
widok.................................................. 351
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 48
zasięg działania.............................. 49, 50
430
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 222
patrz Komunikaty i symbole....... 144, 198
Wspomaganie czujności kierowcy..... 219
Komunikaty systemu BLIS....................... 233
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 152
Laminowane szyby.................................. 105
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 189
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 210
Lampki informacyjne i ostrzegawcze......... 74
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa...............................................
zaciągnięty hamulec postojowy...........
76
76
10 Indeks alfabetyczny
Licznik przebiegu dziennego..................... 78
N
Ochrona pieszych.................................... 209
Luk do przewożenia nart......................... 319
Lusterka boczne...................................... 108
Lusterko kosmetyczne....................... 98, 237
M
Maks. obciążenie dachu ......................... 395
Manualna skrzynia biegów...................... 126
GSI – wskaźnik zmiany biegu............. 134
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 326
Nagrzewnica bloku silnika....................... 122
spalinowa............................................ 176
Nagrzewnica dodatkowa......................... 180
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 176
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
176
176
176
178
Nagrzewnica wspomagająca................... 180
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 139
Masa własna samochodu........................ 395
Narzędzia................................................. 338
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 395
Menu/funkcje........................................... 157
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 280
przychodzące..................................... 280
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 354
Niski poziom oleju.................................... 352
Mocowanie toreb z zakupami ................. 317
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR).................. 155
Multimedia, BluetoothŸ ........................... 269
Mycie samochodu................................... 384
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 385
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego ........................................................ 302
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 258
10
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 60
od zewnątrz.......................................... 60
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 50
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 388
odtwarzacz multimedialny ...................... 261
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 400
Olej napędowy......................................... 313
Olej silnikowy................................... 352, 400
filtr....................................................... 352
klasa oleju........................................... 400
niekorzystne warunki eksploatacji...... 400
pojemności......................................... 400
Oparcia...................................................... 84
przedni fotel, obniżanie........................ 84
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 87
Opony
ciśnienie.............................................. 340
indeks prędkości................................ 335
konserwacja........................................ 332
431
10 Indeks alfabetyczny
10
naprawa przebitej opony....................
opony kierunkowe..............................
opony zimowe....................................
specyfikacje........................................
własności jezdne................................
wskaźniki zużycia opony....................
342
332
334
335
332
333
Opony zimowe......................................... 334
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 186
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany.......................................................... 113
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 209, 210
czujnik radarowy................. 196, 205, 210
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 209
Oświetlenie.............................................. 358
aktywne reflektory ksenonowe............. 94
elementy sterujące................................ 97
oświetlenie asekuracyjne...................... 99
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia............................................. 48, 99
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska............................................ 98
oświetlenie kabiny................................ 97
podświetlenie wskaźników................... 93
podświetlenie wyświetlacza................. 93
przednie światła przeciwmgielne.......... 96
432
regulacja zasięgu świateł przednich..... 93
specyfikacje żarówek......................... 364
światła drogowe/mijania....................... 93
światła pozycyjne/postojowe................ 95
tylne światło przeciwmgielne................ 96
Oświetlenie, wymiana żarówek
oprawka żarówki, tył........................... 362
oprawka żarówki, tył, kierunkowskazy................................................... 362
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
Światła drogowe, reflektory biksenonowe...................................................
światła postojowe...............................
światła przeciwmgielne.......................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
358
361
360
361
363
363
363
360
360
361
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 164
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
312
314
340
405
Pamięć ustawienia foteli............................ 85
Panel wyłączników oświetlenia.................. 93
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
172
163
172
384
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
tylne siedzenie...................................... 20
359
Pielęgnacja samochodu.......................... 384
Oświetlenie asekuracyjne.................... 48, 99
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 387
Oświetlenie komfortowe............................ 98
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie..... 97
Pilot zdalnego sterowania ....................... 276
wymiana baterii .................................. 277
10 Indeks alfabetyczny
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................. 146
Pokrywa bagażnika
blokowanie/odblokowanie.................... 62
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 351
365
366
365
365
Plamy....................................................... 386
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 356
Płyny, ilość............................................... 403
Płyny i oleje.............................................. 403
Podgrzewane dysze spryskiwaczy.......... 104
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
Polerowanie............................................. 385
Połączenia telefoniczne........................... 280
połączenie USB....................................... 266
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 127
Poruszanie się w menu zestawu RSE...... 299
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 207, 214
171
169
109
Postępowanie w razie nieprawidłowości
aktywnej kontroli prędkości jazdy............ 197
109
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 105
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 266
Potwierdzenie zablokowania .................... 46
Przednie siedzenie
regulacja podparcia lędźwiowego........ 89
Sterowanie funkcją masażu.................. 89
Przedni fotel
Przesuwanie fotela – tył........................ 90
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 70
kierownica po prawej stronie................ 72
Przegrzanie silnika................................... 320
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 186
Przełączniki świateł.................................... 93
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.. 103
Przerywana praca wycieraczek............... 103
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 316
Przestrzeń bagażowa
dywanik............................................... 239
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 317
Podświetlenie wskaźników........................ 93
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 389
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 388
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 93
Program serwisowy................................. 350
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 22
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 24
wyłącznik.............................................. 24
Przebicie opony, patrz Opony................. 338
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 317
uwagi ogólne...................................... 316
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 317
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 184
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 395
Podnośnik................................................ 338
10
433
10 Indeks alfabetyczny
10
DAB ................................................... 258
Struktura menu .................................. 302
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 92
Recyrkulacja............................................ 172
Przyczepa................................................ 320
jazda z przyczepą............................... 320
przewód.............................................. 320
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego....................................... 99
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ....... 100
Regulacja ustawienia kierownicy............... 91
Silnik
przegrzanie......................................... 320
uruchamianie...................................... 120
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 93
Skraplanie wody w reflektorach.............. 384
Rozprowadzanie powietrza w kabinie..... 164
Skrzynia biegów....................................... 126
automatyczna..................................... 126
manualna............................................ 126
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................... 99
reflektory halogenowe........................ 100
Regulacja temperatury............................. 171
RSE – Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń................................. 292
Skrzynia biegów Powershift............ 129, 326
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 109
S
Skrzynka bezpieczników......................... 373
pod deską rozdzielczą........................ 378
Schowek.................................................. 239
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 373
Q
Schowek chłodzący................................. 239
Queue Assist............................................ 194
Schowek podręczny................................ 236
R
Radioodbiornik ....................................... 253
AM/FM ............................................... 253
434
opuszczanie przedniego oparcia.......... 84
opuszczanie tylnego oparcia................ 87
podgrzewanie..................................... 169
wentylacja przednich foteli................. 169
zagłówek, tylny..................................... 87
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 49
Schowek na szklanki............................... 239
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 61
Schowki w kabinie samochodu............... 235
Sensus....................................................... 81
Siedzenia................................................... 84
fotel z elektryczną regulacją................. 85
Słuchawki
bezprzewodowe................................. 293
wymiana baterii................................... 294
Słuchawki bezprzewodowe..................... 293
Smary....................................................... 403
Smary, ilość............................................. 403
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 355
10 Indeks alfabetyczny
Symbole i komunikatu aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 198
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 411
System poduszek powietrznych ............... 21
Strefa martwa (BLIS)................................ 231
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 222
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 207, 215
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 202
Wspomaganie czujności kierowcy..... 219
Struktura menu, system audio-telefoniczny ...................................................... 302
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 152
system audio .......................................... 244
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 352
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 366
szyby przedniej................................... 104
Spryskiwacze szyby przedniej................. 104
Sterowanie funkcją masażu
przednie siedzenie................................ 89
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy 287
Struktura menu MÓJ SAMOCHÓD......... 155
Struktura menu zestawu RSE.......... 299, 300
Surround.......................................... 242, 251
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Sygnał dźwiękowy..................................... 92
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 210
Symbole................................................... 185
lampki informacyjne.............................. 74
symbole informacyjne........................... 74
symbole ostrzegawcze......................... 74
System audio........................................... 242
funkcje................................................ 250
rozmieszczenie elementów................. 244
System audio-telefoniczny .....................
menu ..................................................
podstawowe funkcje ..........................
przegląd .............................................
przyciski źródła dźwięku ....................
sterowanie głosowe............................
242
302
245
244
244
287
System Flexifuel....................................... 122
dostosowanie..................................... 123
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS.............................. 231
10
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 217
System wspomagający parkowanie........ 224
czujniki wspomagania parkowania..... 226
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 105
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 109
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 105
Szyby i lusterka wsteczne....................... 105
Ś
Światła awaryjne........................................ 96
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 93
Światła pozycyjne/postojowe.................... 95
435
10 Indeks alfabetyczny
10
Światła przeciwmgielne
przednie................................................ 96
tył.......................................................... 96
Światła przeciwmgielne, włączanie/wyłączanie......................................................... 96
Światła przednie...................................... 358
Światło hamowania.................................... 95
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 184
rejestracja telefonu............................. 279
sterowanie głosowe............................ 287
zestaw słuchawkowy.......................... 278
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń......................
rejestracja telefonu.............................
sterowanie głosowe............................
zestaw słuchawkowy..........................
282
279
287
278
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 163
Timer........................................................ 172
Transponder............................................ 105
T
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 375
Tryb powypadkowy................................... 32
TV............................................................. 272
Tabliczki znamionowe.............................. 392
Tylne ekrany TV....................................... 292
Tapicerka samochodu............................. 386
Tylny panel sterowania
system audio...................................... 248
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 387
Telefon
książka telefoniczna............................ 282
książka telefoniczna, skrót................. 282
nawiązywanie połączeń.............. 280, 282
odbieranie połączenia......................... 280
połączenia przychodzące................... 280
436
Trójkąt ostrzegawczy............................... 341
U
Układ antypoślizgowy.............................. 184
Układ chłodzenia..................................... 308
Układ klimatyzacji.................................... 172
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 184
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS ........................................................ 173
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 29
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 56, 120
Ustawianie odstępu czasowego.............. 201
Usuwanie szronu..................................... 172
Uzupełnianie paliwa................................. 311
korek wlewu paliwa............................ 311
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 311
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 311
uzupełnianie paliwa............................ 311
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 366
V
Volvo Sensus............................................. 81
10 Indeks alfabetyczny
W
Wartość ciśnienia ECO............................ 340
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 186
Z
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 65
Wejście A/V-AUX..................................... 294
Wycieraczki szyby przedniej.................... 103
czujnik deszczu.................................. 103
Wejście AUX.................................... 244, 266
Wyloty powietrza..................................... 165
Wentylacja............................................... 165
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 129
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................. 113
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 109
kompas............................................... 111
na drzwiach........................................ 108
podgrzewanie..................................... 109
wewnętrzne........................................ 110
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 110
automatyczne przyciemnienie............ 110
Woskowanie............................................ 385
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 70
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 49
Wyłącznik zapłonu..................................... 82
Wymiary zewnętrzne................................ 394
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 32
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 341
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 386
Zaczep holowniczy.................................. 327
Zagłówek
opuszczanie.......................................... 87
siedzenie środkowe, tył........................ 87
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 35
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 308
Wyposażenie do holowania..................... 322
specyfikacje........................................ 322
Załadunek samochodu
przestrzeń bagażowa......................... 316
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 341
Zamki
automatyczne blokowanie zamków.....
blokowanie zamków.............................
odblokowanie.......................................
pokrywa bagażnika...............................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 235
Wysoka temperatura silnika..................... 320
60
60
60
62
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia
samochodu w ruchu miejskim – układ City
Safety™................................................... 204
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 104
Wyświetlacze informacyjne....................... 73
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 174
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 217
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 48
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 308
Wspomaganie jazdy w korkach............... 194
10
Zamknięcie schowków prywatnych........... 52
Zasłona przeciwsłoneczna....................... 107
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 186
437
10 Indeks alfabetyczny
10
Zegar
analogowy............................................ 80
Zegar, regulacja......................................... 78
Zespół wskaźników................................. 152
Zestaw multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń............................................ 292
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 358
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 362
438
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 1PMJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement