Volvo | S90 | Volvo On Call | Volvo S90 2017 Volvo On Call

Volvo S90 2017 Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call. Do korzystania z systemu potrzebny jest ważny abonament.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Korzystanie z Volvo On Call*
5
Dostępne funkcje Volvo On Call*
6
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
7
Aplikacja Volvo On Call*
7
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
9
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany ręcznie
10
Wzywanie pomocy drogowej za
pośrednictwem Volvo On Call*
10
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
11
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On Call*
12
Dostępność Volvo On Call*
13
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
16
Kod PIN do Volvo On Call*
18
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
18
Dane osobowe
19
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call* to dodatkowa usługa dostępna w
abonamencie dla właścicieli samochodów Volvo.
Abonament obejmuje usługi pomocy w nagłych
wypadkach, związane z bezpieczeństwem samochodu i zwiększające wygodę.
System Volvo On Call jest połączony z systemem
SRS i alarmowym samochodu oraz z innymi układami (np. centralnym zamkiem i klimatyzacją).
Samochód ma wbudowany model do komunikacji
z centralą Volvo On Call i aplikacją Volvo On Call.
System Volvo On Call wykorzystuje system GNSS
(Global Navigation Satellite System) do lokalizowania samochodu.
Dostępność
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje systemu są dostępne
nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na
godzinę przez kolejnych 17 dni. Po upływie tych
22 dni system zostanie dezaktywowany do
momentu uruchomienia samochodu.
OSTRZEŻENIE
Usługi te działają tylko na obszarach, w których samochód ma zasięg telefonii komórkowej oraz na rynkach, na których dostępna jest
dana usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 7)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 11)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Abonament
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku.
Informacje w internecie
Więcej informacji o usłudze Volvo On Call można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia logowanie do aplikacji.
Patrz rozdział Volvo ID w instrukcji obsługi, gdzie
zaprezentowano korzyści związane z kontem
Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
4
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Korzystanie z Volvo On Call*
UWAGA
System Volvo On Call włącza się, naciskając
przycisk SOS lub ON CALL na suficie albo za
pomocą opcji na wyświetlaczu centralnym. Na
wyświetlaczu centralnym można ustawić również
inne dodatkowe opcje.
System Volvo on Call jest aktywowany automatycznie w razie uruchomienia systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku,
podczas którego doszło do zadziałania napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych. Między samochodem a centralą Volvo on
Call nawiązywany jest kontakt i centrala wysyła
odpowiednią pomoc w miejsce, w którym znajduje
się samochód.
Gdy usługa jest aktywna, jest to pokazywane na
wyświetlaczu centralnym.
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług, łącznie z pomocą
drogową.
Prezentacja przycisków w podsufitce i na wyświetlaczu
centralnym Ilustracja jest schematyczna – poszczególne
części mogą różnić się w zależności modelu samochodu.
Przycisk SOS – w razie sytuacji
awaryjnej
Nacisnąć przycisk SOS w podsufitce i przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić usługę
alarmu ręcznego.
Przycisk ON CALL – w razie problemu z
samochodem
Nacisnąć przycisk ON CALL w podsufitce i przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić usługę i
nawiązać kontakt z centralą Volvo on Call.
Alternatywy dla przycisku ON CALL
Dotknąć palcem On Call w widoku telefonu na
wyświetlaczu centralnym. W wyświetlonym wyskakującym oknie wybrać opcję Rozmowa.
Wyłączanie usługi związanej z
bezpieczeństwem samochodu lub
zwiększającej wygodę
Usługę, która została uruchomiona, można anulować w ciągu 8 sekund, naciskając jeden raz przycisk Zakończ połączenie na centralnym
wyświetlaczu.
Ustawienia
Dostępne opcje i ustawienia systemowe są
wybierane na wyświetlaczu centralnym:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
Volvo
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
5
VOLVO ON CALL
||
3.
- Wybrać Aktywuj UNIT, aby aktywować
usługę i abonament Volvo On Call. Więcej
informacji o możliwości odnowienia abonamentu oraz reaktywacji systemu można uzyskać u dealera Volvo.
– Wybrać Blokada przycisków, aby wskazać, kiedy ma nastąpić aktywacja przycisków
SOS i ON CALL. Funkcja ta oznacza, że
przyciski te są aktywne tylko wtedy, gdy układ
elektryczny samochodu jest przełączony w
pozycję I lub II albo gdy silnik jest uruchomiony.
Powiązane informacje
•
•
•
Dostępne funkcje Volvo On Call*
Usługa
Centrala
Zdalne uruchomienie
nagrzewnicy
Alarm automatyczny
X
Alarm ręczny
X
Pomoc drogowa
X
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 10)
Theft Notification (TN)
X
Stolen Vehicle Tracking
(SVT)
X
Remote Door Unlock
(RDU)
X
6
AplikacjaA
Tablica rozdzielcza samochodu
X
Dziennik podróży
X
Informacje o pojeździe
X
Przygotowanie do jazdy
X
Wyślij punkt docelowy do
samochoduD
X
A
B
C
D
X
•
•
X
X
Zdalne uruchomienie silnika (ERS)B, C
Lokalizacja samochodu
X
Centrala
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach
samochodów.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Niektóre samochody z automatyczną skrzynią biegów.
Wymagany system Sensus Navigation.
Powiązane informacje
Zdalne zablokowanie
zamków
Zdalna blokada rozruchu
silnikaB
AplikacjaA
X
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
Usługa
Przegląd funkcji Volvo On Call dostępnych za
pośrednictwem centrali Volvo On Call i aplikacji
Volvo On Call.
X
X
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 7)
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 7)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 11)
X
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
Usługi zwiększające wygodę dostępne za
pośrednictwem urządzeń mobilnych, takie jak
komunikowanie się z samochodem za pomocą
aplikacji.
Aplikacja Volvo On Call*
Jako użytkownik usługi Volvo On Call właściciel
samochodu ma dostęp do aplikacji, która
pozwala mu utrzymać kontakt z zaparkowanym
samochodem za pośrednictwem urządzenia
mobilnego.
Aplikacja umożliwia użytkownikom Volvo On Call
utrzymać kontakt z zaparkowanym samochodem
za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Aplikacja może zlokalizować samochód, zdalnie zablokować zamki samochodu i uruchomić silnik,
wyświetlić informację o poziomie paliwa i wiele
innych.
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich
modelach samochodów.
Samochody wyposażone w funkcję przygotowania
do jazdy w połączeniu z Volvo On Call oferują te
same opcje ustawień przygotowania do jazdy za
pomocą urządzenia mobilnego co opcje dostępne
w samochodzie.
Aplikacja jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile. Można ją pobrać z serwisów AppStore firmy Apple, Windows Phone Store
lub Google Play.
Powiązane informacje
•
•
1
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 7)
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
Aplikacja jest przez cały czas uaktualniana, co
może oznaczać, że niniejsza informacja nie odzwierciedla wszystkich dostępnych funkcji. Więcej
informacji o usłudze Volvo On Call można znaleźć
na stronie support.volvocars.com.
Do korzystania z aplikacji i usług online oferowanych przez Volvo potrzebne jest osobiste konto
Volvo ID.
ciwy kierunek. Możliwe jest również włączenie
klaksonu i kierunkowskazów samochodu, w obrębie około 100 metrów/jardów od pojazdu, w celu
ułatwienia lokalizacji.
Wyślij punkt docelowy do samochodu
Za pośrednictwem aplikacji można używać funkcji
„Send to Car” do przesyłania punktu docelowego
(np. hotel, firma, kino, restauracja, stacja benzynowa) do samochodu. Pozycja punktu docelowego będzie wówczas dostępna w samochodowym systemie nawigacji1. Jeśli samochodowy
system nawigacji nie był instalowany fabrycznie,
konieczna będzie aktualizacja konfiguracji samochodu przez dealera Volvo, aby aplikacja Volvo On
Call uzyskała informację, że może przesłać do
niego punkt docelowy. Instrukcje obsługi funkcji
Send to Car można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Wyświetlacz kierowcy w samochodzie
Patrz rozdział Volvo ID w instrukcji obsługi, gdzie
zaprezentowano korzyści związane z kontem
Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Funkcja ta umożliwia kierowcy dostęp do szeregu
informacji, takich jak: poziom paliwa, zasięg na
pozostałym paliwie, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość oraz wskazania licznika przebiegu
całkowitego i dziennego.
Lokalizacja samochodu
Kontrola samochodu
Pozycja samochodu jest pokazywana na mapie i
istnieje opcja umożliwiająca otrzymanie wskazówek dotarcia do samochodu. Dostępny jest też
cyfrowy kompas, który pokazuje kierowcy właś-
Aplikacja przeprowadza „kontrolę zdrowia” samochodu i pokazuje informacje dotyczące żarówek
oraz poziomu płynu hamulcowego, płynu chłodzącego i oleju.
}}
Dotyczy systemu Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
VOLVO ON CALL
||
Dziennik podróży
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy
Istnieje możliwość pobrania i zapisania szczegółowych informacje na temat wszystkich podróży z
ostatnich 40 dni. Dostępna jest także opcja eksportu wszystkich lub wybranych podróży z aplikacji w formacie arkusza kalkulacyjnego i przesłania
tych danych na adres poczty elektronicznej. Funkcja ta jest przydatna na przykład podczas podróży
służbowych.
Jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę
postojową, to można ją uruchomić bezpośrednio
lub zaprogramować jej uruchomienie na dwie
różne pory.
Istnieje opcja umożliwiająca dezaktywację dziennika podróży. W takim przypadku samochód nie
przesyła żadnych informacji z rejestru po każdej
zakończonej podróży.
Informacje o pojeździe
Łatwo dostępne są podstawowe dane samochodu, takie jak model, numer rejestracyjny i
numer VIN.
Theft Notification (TN)
W przypadku włączenia się autoalarmu kierowca
zostaje o tym powiadomiony za pośrednictwem
posiadanego urządzenia.
Zdalne zablokowanie drzwi
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zablokować i odblokować drzwi
samochodu. Ze względu na bezpieczeństwo do
zdalnego odblokowania drzwi samochodu zawsze
jest potrzebne hasło do aplikacji. Używanym hasłem jest osobisty identyfikator Volvo ID.
2 Dotyczy
8
określonych modeli i rynków.
Zdalne uruchomienie silnika (ERS)2
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie w celu ogrzania/ochłodzenia kabiny pasażerskiej do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem podróży.
Przed ruszeniem trzeba aktywować tryb jazdy.
Odbywa się w to taki sam sposób, jak przy uruchamianiu silnika. Więcej informacji o uruchamianiu silnika można znaleźć w części „Uruchamianie
silnika” w Instrukcji obsługi.
Klimatyzacja uruchamia się na ustawieniach automatycznych. Zdalnie uruchomiony silnik pracuje
przez maksymalnie 15 minut, po czym zostaje
wyłączony. Po 2 uruchomieniach przy użyciu tej
funkcji silnik musi zostać uruchomiony w normalny sposób, aby można było ponownie skorzystać z jego zdalnego rozruchu.
Funkcja zdalnego rozruchu silnika jest dostępna
tylko w samochodach z automatyczną skrzynią
biegów.
OSTRZEŻENIE
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
Samochód musi być nadzorowany.
•
Samochód nie może być zaparkowany w
zamkniętym, pozbawionym wentylacji
pomieszczeniu – gazy spalinowe mogą
być bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt.
Wewnątrz i wokół samochodu nie mogą
przebywać ludzie ani zwierzęta.
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika na
biegu jałowym. Należy również przestrzegać
lokalnych i krajowych przepisów i regulacji
odnośnie poziomu hałasu w czasie pracy silnika.
Przygotowanie
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa układy
napędowe i kabinę samochodu przed rozpoczęciem podróży, dzięki czemu zmniejszone zostają
zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię
podczas jazdy. Aplikacja jest wykorzystywana w
taki sam sposób co przy zdalnym uruchomieniu
nagrzewnicy.
VOLVO ON CALL
Powiązane informacje
•
•
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 7)
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
Alarmowanie automatyczne i manualne oraz
możliwość wezwania pomocy drogowej to usługi
bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem
Volvo On Call . Usługi związane z bezpieczeństwem użytkownika są wykorzystywane do alarmów w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
Alarm ręczny
Skontaktować się z centralą Volvo On Call, aby
poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej.
Pomoc drogowa
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora.
Alarm automatyczny
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrali
Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany
sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Z samochodu do centrali Volvo On Call zostanie wysłany komunikat.
2.
Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
3.
Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje
się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
3
UWAGA
Jeśli akumulator wymaga serwisu lub
wymiany, na ekranie samochodu zostanie
wyświetlony komunikat.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu system stara
się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call.
Jeśli nie jest to możliwe, połączenie zostaje przekierowane na numer alarmowy przypisany do
obszaru, na którym znajduje się samochód3.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 10)
}}
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
VOLVO ON CALL
•
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany
ręcznie
Skontaktować się z centralą Volvo On Call, aby
poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej
Wzywanie pomocy drogowej za
pośrednictwem Volvo On Call*
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora.
1.
Nacisnąć przycisk ON CALL na co najmniej
2 sekundy.
Centrala Volvo On Call nawiązuje kontakt
werbalny z kierowcą i uzgadnia potrzebną
pomoc.
Aby zaalarmować centralę Volvo On Call ręcznie:
1.
Nacisnąć przycisk SOS i przytrzymać przez
co najmniej 2 sekundy, aby wezwać pomoc w
razie choroby, zewnętrznego zagrożenia dla
samochodu lub pasażerów itp.
2.
2.
Centrala Volvo On Call otrzymuje wiadomość
o potrzebnej pomocy i informację o pozycji
samochodu.
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
3.
Centrala Volvo On Call nawiązuje kontakt
werbalny z kierowcą i uzgadnia potrzebną
pomoc.
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
10
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
Volvo On Call zapewnia pomoc w przypadku
włamania lub kradzieży samochodu i może zdalnie zablokować samochód w razie zgubienia lub
zamknięcia kluczyków.
Usługi związane z bezpieczeństwem samochodu
mają na celu zminimalizowanie ryzyka utraty
samochodu przez właściciela oraz pomoc w razie
przebicia opony lub wyczerpania się paliwa. W
przypadku kradzieży samochodu, istnieje także
możliwość jego zlokalizowania i ewentualnego
unieruchomienia.
W przypadku wyłączenia zasilania w samochodzie
włącza się akumulator zapasowy Volvo On Call.
Oprócz usług związanych z bezpieczeństwem
użytkownika i samochodu, na niektórych rynkach
oferowany jest opcjonalny system bezpieczeństwa.
Theft Notification (TN)
Układ Volvo On Call wysyła automatycznie sygnał
do centrali Volvo On Call w przypadku włamania
lub kradzieży (jeśli nastąpiło uruchomienie autoalarmu w samochodzie).
Jeśli autoalarm zostanie uzbrojony, centrala Volvo
On Call zostanie o tym powiadomiona automatycznie po upływie pewnego czasu. Jeśli alarm
4 Dotyczy
zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, usługa zostanie wyłączona.
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą Volvo On Call
mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala Volvo
On Call wysyła wtedy do samochodu komunikat w
celu ustalenia jego pozycji. Następnie można
skontaktować się z policją lub innym organem.
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Remote Door Unlock (RDU)
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala Volvo On Call może zdalnie odblokować
drzwi samochodu w ciągu następnych 5 dni po
pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo
On Call odblokowuje wtedy zdalnie drzwi samochodu zgodnie z zawartą umową.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala
Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić
uruchomienie samochodu. Unieruchomiony
samochód może następnie zostać ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się z centralą Volvo
On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call* (Str. 12)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Zdalna blokada rozruchu silnika4
Jeśli samochód zostanie skradziony, właściciel
lub odpowiedni organ kontaktuje się z centralą
Volvo On Call.
niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
VOLVO ON CALL
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On
Call*
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 11)
Zamki samochodu można odblokować zdalnie z
pomocą centrali Volvo On Call.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Volvo On Call* (Str. 4)
1.
Skontaktować się z centralą Volvo On Call.
2.
Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo On
Call właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
3.
Nacisnąć delikatnie osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy/drzwi
bagażnika, aby odblokować samochód.
UWAGA
Jeśli pokryty gumą przycisk na pokrywie/
drzwiach bagażnika nie zostanie naciśnięty
przed upływem pewnego czasu określonego
przez centralę Volvo On Call, samochód zostanie ponownie zablokowany.
UWAGA
Jeśli na przykład samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać ze względu na
słaby odbiór sygnału.
12
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Dostępność Volvo On Call*
Mapa obszarów, na których dostępna jest
usługa Volvo On Call. Zasięg usługi jest przez
cały czas zwiększany, w wyniku czego system
będzie oferowany w dużej liczbie krajów. Skon-
taktować się z dealerem Volvo w celu uzyskania
aktualnych informacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call jest dostępne na obszarach zaznaczonych szarym kolorem.
14
VOLVO ON CALL
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
VOLVO ON CALL
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
16
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rosja
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępność Volvo On Call* (Str. 13)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
VOLVO ON CALL
Kod PIN do Volvo On Call*
Kod PIN jest wykorzystywany ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z usług Volvo On Call.
Czterocyfrowy kod PIN wysłany do właściciela
samochodu w momencie aktywacji abonamentu
przez dealera jest wykorzystywany ze względu na
bezpieczeństwo w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z pewnych usług Volvo
On Call, np. odblokowania samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call lub utworzenia
konta dla aplikacji.
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli kod PIN został zapomniany lub wymaga
zmiany (np. przy zakupie używanego samochodu),
należy skontaktować się z dealerem lub nacisnąć
przycisk ON CALL w samochodzie, aby skontaktować się z centralą Volvo On Call. Nowy kod zostanie przesłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony
nieprawidłowy kod PIN, konto zostanie zablokowane. Aby móc ponownie skorzystać z aplikacji,
trzeba wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe
konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą,
która została wykorzystana do utworzenia
poprzedniego konta.
18
Powiązane informacje
•
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Aplikacja Volvo On Call* (Str. 7)
•
Zmiana właściciela samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 18)
Volvo On Call* (Str. 4)
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
W razie zmiany właściciela samochodu ważne
jest dokonanie zmiany abonenta usługi Volvo On
Call.
Zamykanie usługi Volvo On Call
W razie zmiany własności należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu zamknięcia usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Z usługi można także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo On Call.
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste i dane użytkownika w samochodzie do ustawień fabrycznych.
Włączanie usługi Volvo On Call
Zakup używanego samochodu z Volvo On Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem, który przeniesie na niego pozostały okres ważności abonamentu. Aktualizacja
danych kontaktowych jest ważna dla prawidłowego działania usługi Volvo On Call i z tego
względu, by poprzedni właściciel nie miał dostępu
do usług w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy kod PIN, który jest
potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela
(lub innej upoważnionej osoby) w celu uzyskania
dostępu do niektórych usług.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 18)
Dane osobowe
Kraj
Dystrybutorzy
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call.
Dania
Volvo Car Denmark A/S
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Szwajcaria
Volvo Car Switzerland AG
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Personvagnar AB.
Przetwarzanie danych odbywa się zawsze zgodnie
z obowiązującą praktyką i przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cel przetwarzania danych
Kraj
Dystrybutorzy
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Belgia
Volvo Car Belux
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Przetwarzane dane osobowe należą głównie do
poniższych trzech kategorii.
Francja
Volvo Car France
•
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Włochy
Volvo Car Italia S.p.A.
Norwegia
Volvo Car Norway AS
Dane osobowe przekazywane przez klienta w
związku z aktywacją usługi oraz przy innych
kontaktach z firmą Volvo, takie jak imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi i czas jej trwania.
Polska
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
•
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Volvo Car Russia
Hiszpania
Volvo Car España S.L.U.
Szwecja
Volvo Car Sweden AB
Informacje wysyłane automatycznie z pojazdu,
gdy wystąpi określone zdarzenie objęte
usługą. Ten rodzaj komunikatów zawiera
numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), godzinę
skorzystania z usługi, rodzaj usługi, informację, czy zostały odpalone poduszki powietrzne
i napinacze pasów bezpieczeństwa, aktualny
poziom paliwa, aktualną temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pojazdy, informację, czy
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Finlandia
Volvo Car Finland Oy Ab
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
19
VOLVO ON CALL
||
drzwi i szyby są zablokowane lub otwarte, a
także sześć ostatnich lokalizacji pojazdu.
•
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, do których należą rozmowy
telefoniczne z osobami znajdującymi się w
pojeździe, centrala dostarczająca usługę oraz
rejestry tworzone przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
są przechowywane przez czas trwania umowy, a
następnie tak długo, jak to konieczne, by firma
Volvo mogła wypełnić swoje obowiązki wynikające
z przepisów prawa i innych zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń objętych usługą są usuwane po trzech miesiącach od momentu wystąpienia określonego zdarzenia.
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
20
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TP 22800 (Polish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising