Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Volvo On Call

Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
15
Wprowadzenie do korzystania z systemu Volvo On Call*
5
Dostępność systemu Volvo On Call*
16
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
5
Volvo On Call* za granicą
16
17
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
6
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
20
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
7
Wybór między centralą Volvo On
Call* a centrum alarmowym
Kod PIN do Volvo On Call*
20
21
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
8
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
9
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
22
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On
Call*
9
Dane osobowe i Volvo On Call*
22
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem Volvo On Call*
10
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
11
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu z użyciem systemu Volvo On
Call*
12
Kontakt z centralą za pośrednictwem
Volvo On Call*
12
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego samochodu
za pośrednictwem centrali Volvo On Call*
13
Rynki Volvo On Call*
14
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z
samochodem, a także dodatkowy komfort i
pomoc przez 24 godziny na dobę.
Funkcje są dostępne za pośrednictwem Volvo On
Call aplikacji1, a także przycisków ON CALL i
SOS na suficie samochodu:
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane dla wszystkich
innych usług2, łącznie z pomocą drogową.
System Volvo On Call
Na przykład można zablokować lub odblokować
zamki w samochodzie albo sprawdzić poziom
paliwa bezpośrednio w telefonie za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call. W razie wypadku do
samochodu mogą zostać wysłane służby ratownicze takie jak ambulans lub policja, a w przypadku
mniej pilnego problemu, na przykład przebicia
opony, można wezwać pomoc drogową.
1
2
4
System Volvo On Call jest połączony z systemem
bezpieczeństwa i systemem alarmowym samochodu, a także z innymi systemami i układami
pojazdu, na przykład z systemem zamka centralnego i układem klimatyzacji. Samochód posiada
wbudowany modem do komunikacji z centralą
Volvo On Call i aplikacją Volvo On Call. Do lokalizowania samochodu wykorzystywany jest system
GNSS (Global Navigation Satellite System).
Powiązane informacje
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
•
•
Dane osobowe i Volvo On Call* (Str. 22)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Dostępność systemu Volvo On Call*
(Str. 16)
Kontakt z centralą
Aby skontaktować się z centralą Volvo On Call,
należy skorzystać z przycisku ON CALL w samochodzie lub z aplikacji Volvo On Call. Można też
zadzwonić do centrali Volvo On Call.
Funkcje aplikacji różnią się pomiędzy rynkami.
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Wprowadzenie do korzystania z
systemu Volvo On Call*
Identyfikator Volvo ID i połączenie
aplikacji Volvo On Call z samochodem
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
W tym artykule opisano, w jaki sposób zacząć
korzystać z systemu Volvo On Call.
Do korzystania z systemu Volvo On Call potrzebny
jest identyfikator Volvo ID. Po utworzeniu konta
Volvo ID trzeba połączyć z samochodem aplikację
Volvo On Call.
Użytkownicy Volvo On Call mają zawsze bezpośredni kontakt ze swoim samochodem za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call.
Aktywacja systemu Volvo On Call
Przy odbiorze samochodu dealer aktywuje system
Volvo On Call, a właściciel otrzymuje automatycznie wygenerowany kod PIN do systemu Volvo On
Call. Kod PIN jest używany ze względów bezpieczeństwa w celu identyfikacji właściciela samochodu (lub innej uprawnionej osoby, na przykład
członka rodziny) i działa podobnie jak kluczyk
samochodowy.
Zakup używanego samochodu z
systemem Volvo On Call
Przy zakupie używanego Volvo z systemem Volvo
On Call ważne jest usunięcie danych poprzedniego właściciela i wpisanie swoich własnych
danych, by usługa mogła działać. Należy odwiedzić dealera Volvo w celu uzyskania pomocy.
Abonament Volvo On Call
Powiązane informacje
Samochód musi mieć ważny abonament Volvo
On Call.
•
•
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku. Skontaktować się z
dealerem Volvo w celu uzyskania pomocy.
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 21)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
UWAGA
Automatyczne powiadomienie o zderzeniu,
przycisk SOS i wzywanie pomocy drogowej
przyciskiem On Call działają także bez abonamentu.
3
Można na przykład sprawdzić, czy żarówki nie
wymagają wymiany oraz czy nie trzeba uzupełnić
płynu do spryskiwaczy. Możliwe jest zablokowanie
i odblokowanie zamków samochodu, sprawdzenie
poziomu paliwa i znalezienie najbliższej stacji
benzynowej. Można również ustawić i uruchomić
przygotowanie do jazdy za pośrednictwem klimatyzacji postojowej samochodu lub funkcji zdalnego uruchomienia silnika (ERS3).
Aplikacja Volvo On Call jest regularnie aktualizowana. Aktualne informacje o funkcjach dostępnych dla różnych modeli samochodów można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Aplikacja Volvo On Call jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile. Można ją
pobrać nieodpłatnie z serwisów Apple AppStore,
Google Play lub Windows Phone Store.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
Funkcja Engine Remote Start jest dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
5
VOLVO ON CALL
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
System Volvo On Call może zapewnić zwiększone bezpieczeństwo i pomoc w razie przebicia
opony, awarii silnika lub wypadku.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
System Volvo On Call nie tylko oferuje zwiększony komfort i kontrolę dzięki aplikacji, lecz także
szereg dodatkowych usług za pośrednictwem
przycisków SOS i ON CALL na suficie, na przykład pomoc w razie wypadku, ostrzeżenie przed
kradzieżą, pomoc drogową i zdalne odblokowanie
zamków.
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Powiązane informacje
6
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
W razie kolizji samochód przesyła automatyczne
zgłoszenie zdarzenia do centrali Volvo On Call
albo do najbliższego centrum alarmowego, które
mogą wysłać służby ratownicze.
Volvo On Call Centrala4
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrali
Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany
sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
Nadanie priorytetu ogólnodostępnemu
numerowi alarmowemu4
System można skonfigurować tak, aby samochód
łączył się z ogólnodostępnym centrum alarmowym
zamiast z centralą Volvo On Call. Patrz oddzielna
instrukcja.
Najbliższe centrum alarmowe5
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, bezpośrednio do najbliższego centrum alarmowego zostanie
wysłany automatycznie sygnał. Mają wówczas
miejsce następujące zdarzenia:
1.
Centrum alarmowe nawiązuje wtedy kontakt
werbalny z kierowcą samochodu i stara się
ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
1.
Samochód wysyła automatycznie wiadomość
zawierającą jego pozycję itd. do centrali Volvo
On Call.
2.
2.
Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
Numer alarmowy
3.
Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje
się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
4 Dotyczy
5 Dotyczy
Centrum alarmowe wysyła niezbędną pomoc
(policję, ambulans, pomoc drogową itd.).
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wybór między centralą Volvo On Call* a centrum alarmowym (Str. 20)
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 16)
rynków Volvo On Call typu A.
rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
VOLVO ON CALL
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
Nacisnąć przycisk SOS, aby w nagłym wypadku
skontaktować się z centralą Volvo On Call albo z
najbliższym centrum alarmowym.
Volvo On Call Centrala6
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie zaalarmować centralę
Volvo On Call, naciskając przycisk SOS na co
najmniej 2 sekundy. Centrala Volvo On Call otrzymuje powiadomienie wraz z pozycją samochodu i
próbuje nawiązać połączenie głosowe z kierowcą
w celu ustalenia rodzaju potrzebnej pomocy.
Jeżeli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi służbami (policja, pogotowie ratunkowe,
pomoc drogowa itd.) w celu zapewnienia niezbędnej pomocy.
Nadanie priorytetu ogólnodostępnemu
numerowi alarmowemu6
System można skonfigurować tak, aby samochód
łączył się z ogólnodostępnym centrum alarmowym
zamiast z centralą Volvo On Call. Patrz oddzielna
instrukcja.
6 Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
7 Dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
8 Dostępne usługi różnią się w zależności
8
Najbliższe centrum alarmowe7
Powiązane informacje
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie powiadomić najbliższe
centrum alarmowe, naciskając przycisk SOS na
co najmniej 2 sekundy. Potrzebną pomoc (policja,
ambulans, pomoc drogowa itd.) można uzgodnić
poprzez kontakt werbalny.
•
•
•
•
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane dla wszystkich
innych usług8, łącznie z pomocą drogową.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 16)
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Volvo On Call* (Str. 4)
Wybór między centralą Volvo On Call* a centrum alarmowym (Str. 20)
od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Pomoc podczas podróży za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
W sytuacjach takich jak przebicie opony, wyczerpanie się paliwa lub rozładowanie akumulatora
można wezwać pomoc, korzystając z przycisku
ON CALL lub aplikacji Volvo On Call.
W przypadku przytrzymania przycisku ON CALL
na suficie przez co najmniej 2 sekundy zostanie
nawiązany kontakt werbalny między centralą
Volvo On Call a kierowcą. Ma on na celu uzgodnienie, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane dla wszystkich
innych usług9, łącznie z pomocą drogową.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 16)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Zdalne odblokowywanie i
blokowanie zamków za
pośrednictwem Volvo On Call*
Zamki samochodu można odblokować zdalnie
za pośrednictwem centrali Volvo On Call. Zamki
można także zablokować i odblokować za
pomocą Volvo On Call aplikacji.
Zdalne odblokowanie zamków drzwi za
pośrednictwem centrali Volvo On Call10
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala Volvo On Call może zdalnie odblokować
zamki drzwi samochodu w ciągu następnych 5
dni po pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala
Volvo On Call odblokowuje wtedy zdalnie drzwi
samochodu zgodnie z zawartą umową.
1.
Skontaktować się z centralą Volvo On Call za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call (albo
telefonicznie).
2.
Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo On
Call właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
9 Dostępne usługi różnią się w zależności
10 Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
od rynku.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
VOLVO ON CALL
||
3.
Nacisnąć delikatnie osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy/drzwi
bagażnika, aby odblokować samochód.
> Można teraz normalnie otworzyć wszystkie
drzwi.
UWAGA
Jeśli pokryty gumą przycisk na pokrywie/
drzwiach bagażnika nie zostanie naciśnięty
przed upływem pewnego czasu określonego
przez centralę Volvo On Call, samochód zostanie ponownie zablokowany.
UWAGA
Jeśli, na przykład, samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać w pełni ze
względu na słaby odbiór sygnału.
Zablokowanie/odblokowanie zamów za
pomocą aplikacji
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zdalnie zablokować i odblokować
zamki w samochodzie na maksymalnie pięć dni
od dnia zablokowania samochodu. Ze względów
bezpieczeństwa, w celu odblokowania zamków
samochodu za pomocą aplikacji Volvo On Call
wymagane jest hasło do konta Volvo ID.
11
10
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Powiadamianie o usiłowaniu
kradzieży za pośrednictwem Volvo
On Call*
W przypadku uruchomienia alarmu w samochodzie właściciel otrzymuje wiadomość na numer
telefonu zarejestrowanego u dealera, a następnie powiadomienie push w aplikacji Volvo On
Call.
Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w krótkim czasie, zostanie automatycznie powiadomiony operator w centrali Volvo On Call11. Operator podejmie
próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z właścicielem samochodu. Jeśli okaże się, że samochód jest używany przez nieupoważnioną osobę,
może zostać uruchomione śledzenie.
Jeśli alarm zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, usługa zostanie wyłączona.
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On
Call*12
W przypadku podejrzenia kradzieży samochodu
skontaktować się z centralą Volvo On Call za
pośrednictwem Volvo On Call aplikacji albo telefonicznie, aby podjąć próbę zlokalizowania
pojazdu.
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą Volvo On Call
mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala Volvo
On Call wysyła wtedy do samochodu komunikat w
celu ustalenia jego pozycji. Następnie można
skontaktować się z policją lub innym organem.
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 16)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Powiązane informacje
12
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
VOLVO ON CALL
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu13 z użyciem systemu Volvo
On Call*
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
W razie kradzieży samochodu istnieje możliwość
zdalnej aktywacji blokady uruchomienia pojazdu.
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
W przypadku kradzieży samochodu właściciel
może skontaktować się z centralą Volvo On Call
(telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji
Volvo On Call) albo z odpowiednim organem.
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala
Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić
uruchomienie samochodu. Unieruchomiony
samochód może następnie zostać ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się z centralą Volvo
On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
13
14
12
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Kontakt z centralą za
pośrednictwem Volvo On Call*14
Nacisnąć przycisk ON CALL, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania użytkownika.
W przypadku pytań dotyczących samochodu przycisku ON CALL można użyć do nawiązania kontaktu z centralą Volvo On Call. Operator centrali
jest dostępny przez 24 godziny na dobę.
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
Dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu A.
Nie dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego
samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call*
Istnieje możliwość skontaktowania się z centralą
Volvo On Call w celu zlecenia przesłania miejsc
docelowych bezpośrednio do systemu nawigacyjnego samochodu15.
Nacisnąć przycisk ON CALL na suficie samochodu, aby uzyskać pomoc w znalezieniu np. restauracji, hotelu, warsztatu, atrakcji turystycznej lub
innego miejsca docelowego. Operator prześle do
samochodu miejsce docelowe, które można
dodać na wyświetlaczu centralnym jako cel
pośredni lub miejsce docelowe podróży.
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Kontakt z centralą za pośrednictwem Volvo
On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Powiązane informacje
15
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
Dotyczy niektórych rynków oraz samochodów z systemem Sensus Navigation*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
VOLVO ON CALL
Rynki Volvo On Call*
Rynek
Typy rynków, na których dostępne są usługi
Volvo On Call, podano poniżej. Zależnie od typu
rynku niektóre usługi mogą być niedostępne.
Usługi dostępne na poszczególnych rynkach są
opisane oddzielnie i pokazane w opisie każdej
usługi.
Rynek
X
A
Rumunia
Włochy
X
Rosja
X
X
Republika Czeska
Kazachstan
X
Niemcy
X
A
B
Chiny
X
Szwajcaria
X
X
Kosowo
X
Serbia
X
Chorwacja
X
Słowacja
X
Łotwa
X
Słowenia
X
Litwa
X
Hiszpania
X
Wielka Brytania
X
X
Szwecja
X
Malta
X
Turcja
Mołdawia
X
Białoruś
X
Ukraina
X
X
X
X
X
X
Luksemburg
Cypr
X
Macedonia
X
Estonia
X
X
X
X
X
Finlandia
X
Czarnogóra
Francja
X
Holandia
X
Węgry
Norwegia
X
USA
X
Polska
X
Austria
X
Portugalia
X
Grecja
Irlandia
Islandia
B
X
Bułgaria
Dania
14
Izrael
B
Typ rynku
Kanada
Bośnia i Hercegowina
Brazylia
A
Rynek
Typ rynku
Albania
Belgia
Typ rynku
X
X
X
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Najnowsze informacje
Usługi Volvo On Call są udostępniane w coraz
większej liczbie lokalizacji. Prosimy przejść na
stronę support.volvocars.com lub skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania najnowszych informacji na temat krajów, w których
dostępne są usługi Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call* na różnych
rynkach
Dodatkowe informacje na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
Poniżej przedstawiono typy rynków, na których
dostępne są usługi Volvo On Call.
Na stronie support.volvocars.com można uzyskać
więcej informacji na temat usług Volvo On Call
oraz funkcji aplikacji.
Usługi
A
Powiązane informacje
•
•
Typ rynku
B
Volvo On Call* (Str. 4)
Aplikacja Volvo On Call
X
X
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Automatyczne powiadomienie o
zderzeniu
X
X
Pomoc w nagłych wypadkach
(SOS)
X
X
Pomoc drogowa
X
X
Zdalne odblokowanie zamków
drzwi za pośrednictwem centrali
X
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem centrali
X
Śledzenie skradzionego pojazdu
X
Zdalne unieruchomienie pojazdu
XA
Kontakt z centralą
X
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego za
pośrednictwem centrali
XA
A
B
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
XB
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu A
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu B
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
VOLVO ON CALL
Dostępność systemu Volvo On Call*
Funkcje systemu Volvo On Call są dostępne
przez pewien czas po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje są dostępne nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na godzinę
przez kolejnych 17 dni. Po upływie tych 22 dni
system zostanie dezaktywowany do momentu
uruchomienia samochodu16.
OSTRZEŻENIE
Usługi te działają tylko na obszarach, w których samochód ma zasięg telefonii komórkowej oraz na rynkach, na których dostępna jest
dana usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 16)
Volvo On Call* za granicą
Dostępność usług Volvo On Call może zmieniać
się podczas podróży po różnych krajach.
Po naciśnięciu przycisku SOS następuje zawsze
połączenie z centralą Volvo On Call na rynku, na
którym znajduje się samochód. Jeśli nie ma centrali Volvo On Call, zostaje nawiązany kontakt z
najbliższym centrum alarmowym.
Po naciśnięciu przycisku ON CALL następuje
zawsze połączenie z centralą Volvo On Call w
kraju użytkownika.
Jednakże w krajach bez umowy roamingowej
usługi Volvo On Call nie są dostępne.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Powiązane informacje
•
•
•
•
16
16
Volvo On Call* (Str. 4)
Akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call* (Str. 22)
Rynki Volvo On Call* (Str. 14)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 15)
Dostępność funkcji może ulegać zmianom.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Albania
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bośnia i Hercegowina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brazylia
0800 70 775 90
Nie dotyczy
Bułgaria
+359 291 146
+359 291 146
Cypr
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Dania
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estonia
80 07 777
+372 602 23 65
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grecja
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irlandia
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Islandia
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Izrael
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Włochy
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Chiny
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosowo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Chorwacja
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Łotwa
800 070 77
+371 661 008 21
Litwa
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Mołdawia
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Czarnogóra
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Holandia
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+351 219 429 107
Rumunia
313 200 200
+36 145 844 47
Rosja
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Słowacja
+421 258 252 186
+421 258 252 186
VOLVO ON CALL
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Słowenia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Hiszpania
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 518 335
Republika Czeska
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turcja
444 4 858
+90 212 356 13 17
Niemcy
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Białoruś
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Węgry
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępność systemu Volvo On Call* (Str. 16)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
19
VOLVO ON CALL
Wybór między centralą Volvo On
Call* a centrum alarmowym
UWAGA
W przypadku nawiązania kontaktu z centralą
Volvo On Call przekazywane są różnego
rodzaju informacje, które pomagają operatorowi centrum alarmowego w jak najszybszym
wysłaniu odpowiedniej pomocy. Jeśli kontakt z
centralą nie może zostać nawiązany, samochód nawiązuje bezpośredni kontakt z
publicznym centrum alarmowym.
Istnieje możliwość określenia, czy w nagłych
wypadkach samochód ma łączyć się z centralą
Volvo On Call, czy z centrum alarmowym.
W samochodach z systemem Volvo On Call17
można określić, czy samochód ma kontaktować
się z centralą Volvo On Call czy z ogólnodostępną
centralą alarmową, gdy uruchomi się automatyczny alarm o kolizji lub zostanie naciśnięty przycisk SOS.
W przypadku kontaktu z publicznym centrum
alarmowym nie jest wysyłana taka sama ilość
informacji. Jeśli nie można nawiązać kontaktu,
nie zostaje nawiązane połączenie z centralą
Volvo On Call.
Ustawienie fabryczne jest takie, by samochód w
pierwszej kolejności kontaktował się z centralą
Volvo On Call.
Aby to zmienić:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
3.
Wybrać opcję Priorytet dla centrali
publicznej przed centralą Volvo, jeśli
samochód ma kontaktować się bezpośrednio
z ogólnodostępnym centrum alarmowym.
Volvo
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Kod PIN do Volvo On Call*
Ze względów bezpieczeństwa, do identyfikacji
osoby upoważnionej do wykonywania usług
Volvo On Call w danym samochodzie stosowany
jest kod PIN.
Czterocyfrowy kod PIN, wysyłany do właściciela
samochodu w chwili aktywacji abonamentu przez
dealera, jest stosowany w celu identyfikacji osób
upoważnionych do wykonywania określonych
usług Volvo On Call, np. odblokowania samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call18
lub utworzenia konta dla aplikacji Volvo On Call.
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN lub kod ten
wymaga zmiany (np. w przypadku zakupu używanego samochodu z Volvo On Call), należy skontaktować się
•
•
z dealerem lub
centralą Volvo On Call18 przy użyciu przycisku
ON CALL, aplikacji Volvo On Call lub zwykłego telefonu.
Nowy kod jest przesyłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN
dziesięć razy z rzędu konto zostanie zablokowane.
17
18
20
Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Aby móc ponownie korzystać z aplikacji, należy
wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą, która została
wykorzystana do utworzenia poprzedniego konta.
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
Powiązane informacje
Zamykanie usługi Volvo On Call
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 21)
Po zmianie właściciela należy koniecznie anulować usługę Volvo On Call.
W razie zmiany własności należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu zamknięcia usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Z usługi można także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste i dane użytkownika w samochodzie do ustawień fabrycznych.
Można to zrobić w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
Włączanie usługi Volvo On Call
Zakup używanego samochodu z Volvo On Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem firmy Volvo, który przeniesie na
niego pozostały okres ważności abonamentu.
Aktualizacja danych kontaktowych ma istotne
znaczenie dla prawidłowego działania usługi Volvo
On Call, a ponadto pozbawi poprzedniego właściciela dostępu do usług Volvo On Call w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy kod PIN, który jest potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela (lub innej upoważnionej
osoby) oraz do uzyskania dostępu do niektórych
usług.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
VOLVO ON CALL
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
Gdy zasilanie prądem w samochodzie jest wyłączone, akumulator główny zostaje zastąpiony
przez akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call.
Akumulator pomocniczy ma ograniczoną żywotność. Gdy akumulator wymaga serwisu lub
wymiany, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat Volvo On Call Wymagany serwis.
Kraj
Dystrybutorzy
Szwajcaria
Volvo Car Switzerland AG
Hiszpania
Volvo Car España S.L.U.
Szwecja
Volvo Car Sweden AB
Republika Czeska
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turcja
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Car Corporation.
Wszelkie przetwarzanie danych zawsze odbywa
się zgodnie z zasadami dobrej praktyki i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Kraj
Dystrybutorzy
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Powiązane informacje
Belgia
Volvo Car Belux
Białoruś
Volvo Car Russia
Dania
Volvo Car Denmark A/S
Węgry
Volvo Autó Hungária Kft.
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Finlandia
Volvo Car Finland Oy Ab
Cel przetwarzania danych
Francja
Volvo Car France
Grecja
Volvo Car Hellas
Włochy
Volvo Car Italia S.p.A.
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Norwegia
Volvo Car Norway AS
Polska
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Volvo Car Russia
•
22
Dane osobowe i Volvo On Call*
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call.
Volvo On Call* (Str. 4)
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call obejmują w głównej mierze trzy
poniższe kategorie.
•
Dane osobowe udostępnione przez klienta w
związku z aktywacją usługi Volvo On Call oraz
w innych kontaktach z firmą Volvo, takie jak
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi oraz czas jej trwania.
•
•
Informacje są wysyłane automatycznie z
pojazdu, gdy wystąpi określone zdarzenie
objęte usługą Volvo On Call. Komunikaty
tego rodzaju zawierają numer identyfikacyjny
pojazdu (VIN), godzinę skorzystania z usługi,
rodzaj usługi, informację o tym, czy nastąpiła
aktywacja poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa, dane na temat
aktualnej ilości paliwa oraz bieżącej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, informację o
tym, czy drzwi i szyby są zablokowane lub
otwarte, a także dane na temat sześciu ostatnich lokalizacji pojazdu.
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, obejmują rozmowy telefoniczne z osobami znajdującymi się w pojeździe, dane dotyczące centrali, która świadczyła usługę, oraz rejestry tworzone przez
operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
Volvo On Call są przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie tak długo, jak to
konieczne, by firma Volvo mogła wypełnić swoje
obowiązki wynikające z przepisów prawa i innych
zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń
objętych usługą Volvo On Call są usuwane po
trzech miesiącach od daty wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Volvo On Call* (Str. 4)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
23
TP 26643 (Polish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement