Volvo | V40 | Sensus Infotainment | Volvo V40 2019 Sensus Infotainment

Volvo V40 2019 Sensus Infotainment
SEN SUS IN F O TA IN ME N T
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z niniejszym dodatkiem, a także z
instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja
mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo
Cars (support.volvocars.com).
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
6
MY CAR
10
System audio-multimedialny
20
Volvo Sensus
6
MY CAR – dostęp do opcji
11
System audio-telefoniczny – przegląd
20
7
MY CAR – opcje menu
11
System audio-multimedialny – obsługa
21
MY CAR – Ustawienia samochodu
13
Ulubione
25
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
15
Zapisywanie Ulubionych pozycji
25
MY CAR - Opcje systemowe
16
System audio-multimedialny – ustawienia dźwięku
26
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
17
26
MY CAR Informacja
18
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
27
Ustawienia korektora
27
Ustawianie pozycji odsłuchu
27
Ustawianie głośności systemu audio i
automatyczna korekcja głośności
28
Radioodbiornik
28
Strojenie
29
Automatyczne strojenie radia
29
Lista stacji radiowych*
29
Ręczne strojenie radia
30
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
31
Funkcje RDS
32
Komunikaty alarmowe
32
Odbiór serwisów drogowych (TP)
33
Funkcja EON
33
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
2
MY CAR
Wprowadzenie
Odbiór serwisów informacyjnych – News
33
Profil programu (PTY)
34
Regulacja głośności dla priorytetowych profili programów radiowych (PTY)
34
Informacje tekstowe
34
Automatyczna aktualizacja częstotliwości (AF)
35
Regionalne programy radiowe (REG)
35
Przywrócenie standardowych ustawień funkcji RDS
35
Radio cyfrowe (DAB)*
36
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
36
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
37
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
55
Bluetooth®*
56
44
Wykonywanie i odbieranie połączeń
telefonicznych*
57
DivX® Video On Demand*
44
44
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– ustawienia audio
58
Ustawienia obrazu*
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
45
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
46
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
47
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*
48
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio
42
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
43
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt
wideo DVD*
Informacja o wersji Bluetooth®*
58
Książka telefoniczna*
59
Książka telefoniczna* – szybkie
wyszukiwanie kontaktów
60
Książka telefoniczna* – tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej
61
Książka telefoniczna* – wyszukiwanie
kontaktów
61
Książka telefoniczna* – nowy kontakt
62
50
Książka telefoniczna* – szybkie
wybieranie numerów
64
Książka telefoniczna* – odbieranie
wizytówki vCard
64
Funkcja „DAB to DAB link”
37
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
38
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
38
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie
ustawień
38
Media Bluetooth®*
50
Odtwarzacz multimedialny
39
51
CD/DVD*
39
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
40
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
52
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami
audio/video i nawigacja*
41
Automatyczne podłączanie urządzenia Bluetooth®*
53
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
42
Wybór innego urządzenia Bluetooth®*
54
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
42
Odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
Zestaw głośnomówiący
– Przegląd
54
Książka telefoniczna* – stan pamięci
64
Książka telefoniczna* – usuwanie
65
Nadajnik zdalnego sterowania*
65
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje
66
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
67
55
3
INDEKS ALFABETYCZNY
System audio-multimedialny – przegląd menu
68
Menu AM
68
Menu FM
68
Menu radia cyfrowego (DAB)*
69
Menu CD Audio
70
Struktura menu – CD/DVD* z danymi
70
Struktura menu – DVD* wideo
71
Struktura menu – iPod®*
71
Menu USB*
Struktura menu – Media
4
72
Bluetooth®*
72
Menu AUX
73
Przegląd menu – zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
73
Licencje
74
Homologacja
77
Indeks alfabetyczny
87
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek funkcji w samochodzie, należy najpierw sprawdzić
informacje w instrukcji obsługi. Dodatkowe zapytania należy kierować do dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car Corporation.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Volvo Sensus
System Volvo Sensus to centrum osobistych
doznań związanych z posiadaniem samochodu
Volvo, które łączy użytkownika z pojazdem i światem zewnętrznym. System Sensus zapewnia
informacje, rozrywkę oraz pomoc, gdy jest ona
potrzebna. System Sensus obejmuje intuicyjne
funkcje, które wzbogacają przeżycia podczas
jazdy i ułatwiają eksploatację samochodu.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie
mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wyposażenie opisane w suplemencie nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
6
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz www.volvocars.com.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Intuicyjna struktura nawigacji umożliwia uzyskanie
w razie potrzeby odpowiedniej pomocy, informacji
i rozrywki, bez rozpraszania kierowcy.
System Sensus łączy w sobie wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania zapewniające
łączność* ze światem zewnętrznym i umożliwia
kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji
różnych układów samochodu i pokazuje je na
ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZENIE
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać
wielu osobistych ustawień. Są one dostępne w
menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Przegląd
Więcej informacji o samochodzie można znaleźć
na stronie internetowej oraz stronie wsparcia
technicznego Volvo Cars.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli środkowej lub prawego zestawu przycisków na kierownicy* można włączać i wyłączać różne funkcje
oraz zmieniać liczne ustawienia.
Wsparcie techniczne w internecie
Przejdź do support.volvocars.com lub użyj poniższego kodu QR, aby odwiedzić stronę. Strona
wsparcia technicznego jest dostępna na większości rynków.
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu,
takie jak system City Safety, zamki i autoalarm,
automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO, MEDIA,
*, NAV* i CAM1 można włączyć inne
TEL*,
źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, nawigację* i
kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek jest
schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
Nawigacja* – NAV, patrz dodatkowa instrukcja obsługi (Sensus Navigation).
Audio i media - RADIO, MEDIA, TEL*, patrz
osobny rozdział w tym suplemencie.
Ustawienia funkcji – MY CAR, patrz MY CAR
(Str. 10).
Samochód podłączony do Internetu –
*,
patrz osobny rozdział w tym suplemencie2.
Układ klimatyzacji, patrz instrukcja obsługi.
Kod QR do strony wsparcia technicznego.
Informacje na stronie wsparcia technicznego
można przeszukiwać oraz dzielić na różne kategorie. Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z np. Usługami i funkcjami internetowymi,
Volvo On Call*, systemem nawigacji drogowej* i
aplikacjami. Film oraz instrukcje krok po kroku
wyjaśniają różne procedury, np. sposób podłączenia systemu samochodu do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Kamera parkowania - CAM1, patrz instrukcja
obsługi.
1
2
Dotyczy określonych modeli pojazdów.
Informacje są dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w tę funkcję.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
WPROWADZENIE
||
Informacje do pobrania ze strony
wsparcia technicznego
oprogramowaniu, które są przystosowane specjalnie do danego modelu samochodu.
Mapy
W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation* dostępna jest możliwość pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Aplikacje
W wybranych modelach Volvo od RM 2014 i
2015 dostępna jest Instrukcja obsługi w formie
aplikacji. Tutaj można również uzyskać dostęp do
aplikacji Volvo On Call*.
Instrukcje obsługi poprzednich roczników
modelowych
Tutaj dostępne są Instrukcje obsługi do poprzednich roczników modelowych w formacie PDF. Ze
strony wsparcia technicznego można również
uzyskać dostęp do instrukcji Quick Guide oraz
uzupełnień. W celu pobrania wymaganej publikacji należy wybrać model samochodu i rocznik.
Kontakt
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz
najbliższym dealerem.
Logowanie się na stronie internetowej
Volvo Cars
Po utworzeniu osobistego konta Volvo ID można
zalogować się na stronie www.volvocars.com. Po
zalogowaniu można uzyskać informacje dotyczące
między innymi przeglądów, umów i gwarancji.
Znajdują się tam także informacje o akcesoriach i
8
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w
zależności od wybranego wyposażenia i rynku.
MY CAR to menu źródłowe, w którym można
obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak
City Safety™, zamki i autoalarm, automatyczna
prędkość wentylatora, ustawienia zegara itp.
MY CAR - otwiera menu MY CAR.
OK/MENU - nacisnąć przycisk w środkowej
konsoli lub pokrętło na kierownicy, aby
wybrać/zaznaczyć opcję w podświetlonym
menu lub zapisać wybraną funkcję w pamięci.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.
TUNE - obrócić pokrętło w środkowej konsoli
lub pokrętło na kierownicy, aby przewinąć w
górę/dół opcje menu.
Działanie
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski na
konsoli środkowej lub w prawym zestawie przycisków na kierownicy*.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym
poziomie menu znajduje się kursor w momencie
krótkiego naciśnięcia przycisku EXIT, może mieć
miejsce jedno z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
Panel sterowania w konsoli środkowej i zestaw przycisków na kierownicy. Rysunek jest schematyczny - liczba
10
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyświetlenie normalnego widoku menu MY CAR
albo jeśli widok normalny jest już aktywny – najwyższego poziomu menu (menu głównego
źródła).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
MY CAR
MY CAR – dostęp do opcji
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
Aktualny poziom struktury menu pokazywany jest
w prawym górnym rogu wyświetlacza w środkowej
konsoli. Dostęp do funkcji menu jest wskazany w
następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za
pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
1.
Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2.
Przejść do żądanego menu, np.Ustawienia,
za pomocą pokrętła, a następnie nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
3.
Przejść do żądanego menu, np.Ustawienia
pojazdu i nacisnąć pokrętło – wyświetlone
zostanie podmenu.
4.
Przejść do Ustawienia blokowania i nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie nowe
podmenu.
1
2
W zależności od modelu samochodu.
Dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
5.
Przejść do Odblokowanie drzwi i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu
zawierające dostępne funkcje.
6.
Przejść między opcjami Wszystkie drzwi i
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i nacisnąć
pokrętło – opcja zostanie wybrana.
7.
Wyjść z funkcji programowania, wycofując się
kolejno z poszczególnych menu krótkimi
naciśnięciami przycisku EXIT lub jednym długim naciśnięciem.
MY CAR – opcje menu
W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub
działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i
zamków.
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
• Moje S601
• Statyst. podróży2
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
elementów sterowania w konsoli środkowej
(Str. 10): OK/MENU, EXIT i pokrętła TUNE.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
}}
11
MY CAR
||
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
• DRIVe3/Tryb hybrydowy2
• Syst. wspom.
• Ustawienia
MY CAR
MY CAR
Moje S601
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie układy
wspomagające kierowcę będące na wyposażeniu
samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
• Przepływ mocy
Statystyka podróży
Historia jest prezentowana ekranie w postaci
wykresu słupkowego zawierającego dane o średnim zużyciu energii elektrycznej i paliwa.
• Tryby jazdy
DRIVe3
• Ekologiczny sposób jazdy
MY CAR
Układy wspomagające kierowcę
MY CAR
• Start/Stop
Dostępne są tu informacje o działaniu funkcji
Start/Stop.
• Ekologiczny sposób jazdy
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby jazdy
samochodu.
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis
znaczenia ekonomicznej jazdy.
DRIVe
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
Wybrać jeden z następujących tematów:
3 Dotyczy modeli V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
2 Dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
1 W zależności od modelu samochodu.
Syst. wspom.
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów wspomagających kierowcę.
Ustawienia
MY CAR
12
Tryb hybrydowy
Poziom 2 menu
Dostępne są tu informacje dotyczące układów
napędowych samochodu. Wybrać jeden z następujących tematów:
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy,
oraz jak wygląda przepływ siły napędowej.
Statystyka podróży2
MY CAR
Poziom 1 menu
Hybrid2
Moje S601
Oto struktura menu:
V60 Cross Country, XC60.
Ustawienia
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w pozycji Ustawienia. Niektóre funkcje
są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw
zmienia się również w zależności od rynku.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja ma
być aktywna/Wł. czy nieaktywna/Wył., wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
•
Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku OK, a
następnie wyjść z menu za pomocą przycisku
EXIT.
MY CAR
Menu ustawień
• Ustawienia pojazdu, patrz MY CAR – Ustawienia samochodu (Str. 13)
• Systemy wspomagania kierowcy, patrz
MY CAR – układy wspomagające kierowcę
(Str. 15)
• Opcje systemowe, patrz MY CAR - Opcje
systemowe (Str. 16)
• Ustawienia audio, patrz System audio-multimedialny – ogólne ustawienia audio
(Str. 26)
• Ustawienia klimatyzacji, patrz MY CAR Ustawienia klimatyzacji (Str. 17)
• Preferowane (FAV) - przypisanie zwykle
używanej funkcji w MY CAR do przycisku
FAV, patrz Ulubione (Str. 25)
• Volvo On Call, opisane w oddzielnej instrukcji.
• Informacja, patrz MY CAR Informacja
(Str. 18)
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – dostęp do opcji (Str. 11)
MY CAR – Ustawienia samochodu
W pozycji ustawień samochodu menu MY CAR
dostępnych jest wiele funkcji między innymi
pamięć kluczyka do samochodu oraz ustawienia
blokowania drzwi.
Ustawienia pojazdu
Pamięć kluczyka do samochodu
Wł.
Dostęp bezkluczykowy
Wszystkie drzwi
Odblokowanie dowolnych drzwi
Drzwi po tej samej stronie
Drzwi przednie
Potwierdzenie akustyczne
Wł.
Wył.
Wył.
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie
Zredukowana ochrona
Aktywuj jeden raz
Zapytaj przy wysiadaniu
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
Złóż lusterka
Pochyl lewe lusterko
Pochyl prawe lusterko
Ustawienia oświetlenia
}}
13
MY CAR
||
Oświetlenie wewn.
Opóźnienie wyłącz. świateł
Oświetlenie podłogi
Wył.
Wł.
Oświetlenie nastrojowe
30 sek.
Wył.
Barwa oświetlenia nastrojowego
60 sek.
90 sek.
Sygnalizacja świetlna zablokowania
Wł.
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wył.
Wł.
Wył.
Sygnalizacja świetlna odblokowana
Tymczasowy ruch lewostronny
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Oświetlenie asekuracyjne
Wył.
30 sek.
60 sek.
90 sek.
lub
Tymczasowy ruch prawostronny
Wł.
Wył.
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Ostrzeganie o zbyt niskim ciśn. w oponach
Kalibracja ciśn. w oponach
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Kalibracja ciśn. w oponach
Opór przy obrac. kierownicy
Mały
Średni
Duży
Wyśw. prędk. na mon. Infotainment
Wł.
Wył.
Przywrócenie ustawień stand. pojazdu
Aktywne doświetlanie zakrętów
Wł.
Wył.
14
Dodatkowe światła
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia
pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
MY CAR
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR – układy wspomagające
kierowcę
Ustawienia układów wspomagających kierowcę
w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np.
układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ monitorowania pasa ruchu.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Wył.
Zwiększona czułość
Systemy wspomagania kierowcy
Wł.
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Wł.
Lane Keeping Aid
Wył.
Lane Keeping Aid
Krytyczny odstęp
Wł.
Duży
Wył.
Normalny
Mały
Opcje sys. wspomagania
Pełny zakres funkcji
Dźwięk ostrzegawczy
Tylko wibracje
Wł.
Wył.
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Tylko asystent kierowania
Pokaż znaki drogowe
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
}}
15
MY CAR
||
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości
Wł.
Wył.
DSTC
Wł.
Wył.
City Safety
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR - Opcje systemowe
Ustawienia systemowe w menu źródłowym MY
CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i wersja językowa.
Opcje systemowe
Godzina
Tutaj można nastawić zegar w zespole wskaźników.
Wł.
Format czasu
Wył.
12h
BLIS
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.
24h
Wygaszacz ekranu
Wł.
Wył.
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym
czasie braku aktywności obraz na ekranie
wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego
miejsce pojawi się pusty ekran.
Aktualna zawartość ekranu zostanie wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu
wyświetlacza.
Język
Wybór języka dla opisów menu.
16
MY CAR
Pokaż teksty pomocnicze
Wł.
Wył.
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
opisu objaśniającego aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury
zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Poziomy głośności
Głośność wspom. parkow. - przód
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
Standard. wartości ustaw. syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje systemowe
uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. prędkość dmuchawy i
recyrkulacja powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
Wł.
Wył.
Autom. odmrażanie tylnej szyby
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzewanie kierownicy
Wł.
Wył.
Włącz aut. ogrzew. fotela kierowcy
Wł.
Wył.
}}
17
MY CAR
||
Monitor. jakości powietrza wewn.
Wł.
Wył.
MY CAR Informacja
Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera takie
pozycje, jak Liczba kluczyków oraz numer VIN.
Informacja
Przywrócenie stand. ustawień klimat.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują pierwotne ustawienia
fabryczne.
Powiązane informacje
•
•
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
Liczba kluczyków
Numer VIN
Kod DivX® VOD
Wersja oprogr. Bluetooth w samoch.
Powiązane informacje
•
•
18
MY CAR (Str. 10)
MY CAR – opcje menu (Str. 11)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny
System audio-multimedialny obejmuje radioodbiornik (Str. 28), odtwarzacz multimedialny
(Str. 39) oraz opcję komunikacji z telefonem
komórkowym* (Str. 55) . Informacje są prezentowane na 5-calowym ekranie*, który znajduje się
w górnej części konsoli środkowej. Sterowanie
funkcjami umożliwiają przyciski na kierownicy,
przyciski na konsoli środkowej pod ekranem lub
nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 65) .
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-multimedialny jest włączony, to zostanie on
automatycznie włączony następnym razem po
ustawieniu kluczyka w położeniu I lub wyższym i
zostanie wznowione odtwarzanie tego samego
źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w
samochodach z systemem bezkluczykowego
dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).
Z systemu audio-multimedialnego można korzystać jednorazowo przez 15 minut po naciśnięciu
przycisku wyłącznika zasilania bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu.
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i
ponownie włączony po jego uruchomieniu.
20
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu, jeżeli system audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku.
Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
System audio-telefoniczny –
przegląd
Przegląd systemu audio-multimedialnego i jego
podzespołów.
Audyssey MultEQ*
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey
MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy poziom
odtwarzania dźwięku.
Wejścia AUX i USB* do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 46) (np.
odtwarzacza iPod®).
Przyciski w kierownicy*.
Ekran 5-calowy.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
obsługa
przechodzenie między utworami na płycie,
zapamiętanymi stacjami radiowymi1 lub rozdziałami2. Długie naciśnięcie powoduje
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Do obsługi systemu audio-multimedialnego służą
przyciski na konsoli środkowej oraz niektóre
przyciski sterujące przy kierownicy. Informacje są
prezentowane na ekranie, który znajduje się w
górnej części konsoli środkowej.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do
ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ogólne ustawienia systemu audio
(Str. 26) .
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
– ON/OFF/MUTE – krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus
(łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*)
włącza i wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć
dźwięk (funkcja MUTE).
Szczelina na płyty.
Przełączanie/szybkie przewijanie/wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje
1
2
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Nowy widok źródła zostaje wybrany,
jeśli przycisk głównego źródła zostanie naciśnięty w trybie RADIO lub MEDIA. Jeśli funkcja TEL* lub NAV* jest już aktywna, to naciś-
Nie dotyczy funkcji DAB.
Dotyczy tylko płyt DVD.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
nięcie przycisku głównego źródła spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
Wysuwanie płyty.
OK/MENU – naciśnięcie pokrętła na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej
pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli
aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie
OK/MENU powoduje wyświetlenie menu
wybranego źródła (np. RADIO lub MEDIA).
Strzałka po prawej stronie ekranu jest
wyświetlana, gdy są dostępne niższe poziomy
menu.
TUNE – obrócić pokrętło na kierownicy lub
pokrętło na konsoli środkowej, aby przełączać
utwory/foldery, stacje radiowe i telewizyjne*,
kontakty w książce telefonicznej* lub przechodzić między opcjami na ekranie wyświetlacza.
22
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa
działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca
rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone
znaki. Długie naciśnięcie włącza widok normalny lub, jeśli widok normalny jest już
aktywny, najwyższy poziom menu (widok
głównych źródeł), gdzie są dostępne te same
przyciski głównych źródeł co w konsoli środkowej (6).
macji można znaleźć w punkcie Ulubione
(Str. 25).
MUTE – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego lub włączyć ponownie dźwięk, jeśli był
wyłączony.
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać
wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i liter.
FAV – skrót do ulubionego ustawienia. Przycisk ten można zaprogramować na często
używaną funkcję (np. FM, AUX). Więcej infor-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk głównego źródła, (2) Widok normalny, (3) Menu skrótów/źródła, (4) Szybkie menu,
(5) Menu źródła.
}}
23
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Przycisk głównego źródła – nacisnąć, aby
zmienić źródło główne lub wyświetlić menu
skrótów/źródła dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla danego
źródła.
Menu skrótów/źródła – zawiera często używane opcje menu dla źródeł głównych, np.
TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych itp.
Menu źródła – do poruszania się w obrębie
menu (dostępne po naciśnięciu przycisku
OK/MENU).
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk źródła
głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Do przechodzenia między menu źródeł używać elementów sterowania TUNE, OK/MENU, EXIT lub przycisku źródła głównego (1).
Dostępne funkcje, System audio-multimedialny –
przegląd menu (Str. 68).
24
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ulubione
Często używane funkcje można zapisać
(Str. 25) jako pozycje ulubione. Dotyczy to
między innymi funkcji radia, multimedialnych,
kamery wstecznej oraz menu MY CAR, w którym
można obsługiwać wiele funkcji samochodu,
takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków. W celu
ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć
przycisk FAV.
•
•
•
AM3
Zapisywanie Ulubionych pozycji
FM1/FM2
Często używane funkcje można zapisać jako
pozycje ulubione (Str. 25). W celu ich ponownego wywołania wystarczy nacisnąć przycisk
(Str. 21) FAV.
DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
•
•
•
•
•
•
PŁYTA
USB*
W celu zapisania danej funkcji w pozycji Ulubione
należy:
iPod®*
1.
Wybrać źródło główne (np. RADIO, MEDIA).
Bluetooth®*
2.
Wybrać zakres fal radiowych lub źródło (FM1,
Płyta, itd.).
3.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4.
Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną z
opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp do
zapamiętanej funkcji można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
AUX
TV*
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać
pod przyciskami MY CAR, CAM*, i NAV*. Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać
pod przyciskiem MY CAR.
Powiązane informacje
FAVPrzycisk można wykorzystać do zapisania w
pamięci często używanych funkcji, które będzie
można następnie włączyć, naciskając FAV. Można
wybrać ulubione ustawienie (np. Korektor
graficzny) dla każdej z poniższych funkcji:
•
•
•
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
MY CAR (Str. 10)
Radioodbiornik (Str. 28)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 39)
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
MY CAR – Ustawienia samochodu (Str. 13)
W trybie RADIO:
3
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
25
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
ustawienia dźwięku
System audio-multimedialny –
ogólne ustawienia audio
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami z
Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku, ale można go dostosować do indywidualnych preferencji.
Ogólne ustawienia audio systemu audio-multimedialnego.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami
Nacisnąć przycisk (Str. 21) SOUND, aby uzyskać
dostęp do menu ustawień audio (Tony niskie,
Tony wysokie itd.). Za pomocą SOUND lub
OK/MENU przewinąć do żądanego ustawienia
(np. Tony wysokie).
• Subwoofer* – Natężenie dźwięku z głośnika
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i
przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku
do własnych upodobań.
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać za
pomocą OK/MENU.
przodu i z tyłu kabiny.
po stronie prawej i lewej.
niskotonowego.
•
DPL II surround/4 – Poziom wzmocnienia
dla efektu przestrzennego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround* – Funkcję tę można włączyć lub
wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne
odtwarzanie dźwięku. Zwykle na ekranie
.
wyświetlacza pojawi się wtedy DPLII i
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
. Po wyłąwyświetlacza pojawi się
czeniu funkcji dostępne jest 3-kanałowe
odtwarzanie stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
4
26
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
zaawansowane ustawienia dźwięku
Ustawienia radia i mediów w systemie audio
można dostosować według indywidualnych preferencji.
Ustawienia korektora
Ustawianie pozycji odsłuchu
Ustawić korektor* i wyregulować głośność
osobno dla poszczególnych częstotliwości
radiowych lub telewizyjnych.
Pozycję odsłuchu* można ustawiać w celu optymalizacji odtwarzania dźwięku według indywidualnych preferencji.
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk OK/MENU, aby przejść do
opcji Ustawienia audio i wybrać opcję
Korektor graficzny.
2.
Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
3.
Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Wykonać te same czynności dla pozostałych
zakresów, których ustawienia mają zostać
zmienione.
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane
dla miejsca kierowcy, dla obu przednich miejsc
bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu.
Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno przednie, jak
i tylne siedzenia, zaleca się opcję optymalizacji dla
obu przednich miejsc. Dostęp do opcji można
uzyskać w widoku normalnym źródła multimediów,
naciskając przycisk OK/MENU i wybierając opcję
Ustawienia audio Pole akustyczne.
Dotyczy to następujących funkcji:
•
•
•
•
Ustawienia korektora (Str. 27)
Ustawianie pozycji odsłuchu (Str. 27)
Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności (Str. 28)
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 50)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
4.
Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – ustawienia
dźwięku (Str. 26)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
27
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawianie głośności systemu
audio i automatyczna korekcja
głośności
Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w
kabinie pasażerskiej.
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości
radiowych AM5 i FM, a w niektórych wersjach
również odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej (DAB)* (Str. 36).
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie
zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku,
by skompensować rosnący hałas w kabinie.
Poziom kompensacji można nastawić na niski,
średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w
widoku normalnym źródła multimediów, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Informacje na temat obsługi radioodbiornika
można znaleźć w punkcie Obsługa systemu
(Str. 21).
Radio
•
•
•
•
•
5
28
AM5/FM
Strojenie (Str. 29)
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej* (DAB)
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 36)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 37)
•
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
•
•
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 34)
•
•
Informacje tekstowe (Str. 34)
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 37)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 38)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 38)
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie ustawień (Str. 38)
Powiązane informacje
•
•
•
Menu AM (Str. 68)
Menu FM (Str. 68)
Menu radia cyfrowego (DAB)* (Str. 69)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
Funkcje RDS (Str. 32)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Informacje tekstowe (Str. 34)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Strojenie
Automatyczne strojenie radia
Lista stacji radiowych*
Radio automatycznie utworzy listę* (Str. 29)
najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał
jest obecnie odbierany. Strojenie może być aktywowane automatycznie (Str. 29) lub ręcznie
(Str. 30).
Funkcja wyszukuje następną/poprzednią
dostępną stację radiową.
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych
stacji radiowych, których sygnał jest obecnie
odbierany. Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy na obszarze, na którym kierowca nie
zna stacji radiowych ani ich częstotliwości.
1.
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od
jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne
czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt
duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w
którym miejscu kraju znajduje się samochód.
2.
Nacisnąć przycisk RADIO, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się żądany zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć przycisk OK/
MENU.
/
na konsoli
Nacisnąć i przytrzymać
środkowej (lub w zespole przycisków przy
kierownicy*). Radio wyszuka następną/
poprzednią dostępną stację.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1.
Wybrać pasmo radiowe (np. FM1).
2.
Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich
stacji dostępnych na danym obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest zaznaczona na liście większymi literami.
3.
Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
4.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK/
MENU.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
29
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
Ręczne strojenie radia
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne
zestawienie wszystkich częstotliwości
radiowych w wybranym zakresie fal.
Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych* (Str. 29), ale możliwe jest również jego
ręczne strojenie.
•
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji
jest słaby, radioodbiornik może nie być w
stanie dokonać aktualizacji listy stacji.
Jeżeli do tego dojdzie, należy nacisnąć
przycisk INFO (gdy lista stacji jest pokazywana na wyświetlaczu), aby przejść na
strojenie ręczne i nastawić częstotliwość.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna,
obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku, aby ponownie wyświetlić listę i
nacisnąć INFO w celu przełączenia.
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest takie,
że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest
lista stacji o najsilniejszym sygnale na danym
obszarze. Gdy wyświetlana jest lista stacji, nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby
przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to wybrać
częstotliwość z listy wszystkich dostępnych częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.
Innymi słowy, jeżeli podczas strojenia ręcznego
pokrętło TUNE zostanie obrócone o jeden skok,
częstotliwość zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz,
itd.
Aby ręcznie wybrać stację:
Lista zniknie z ekranu wyświetlacza po upływie
kilku sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i nacisnąć przycisk INFO na konsoli środkowej, aby
przejść do strojenia ręcznego (Str. 30) (lub wrócić ze strojenia ręcznego do funkcji listy stacji).
30
1.
Nacisnąć przycisk RADIO, obracać pokrętło
TUNE, aż pojawi się żądany zakres fal radiowych (np. FM1), nacisnąć przycisk OK/
MENU.
2.
Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
UWAGA
Przy ustawieniu fabrycznym radioodbiornik
automatycznie wyszukuje stacje na obszarze,
przez który przejeżdża samochód (patrz punkt
„Lista stacji”).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku INFO na konsoli środkowej w
czasie wyświetlania listy stacji), to przy
następnym włączeniu pozostanie on w trybie
ręcznego strojenia. Aby wrócić do funkcji
„Lista stacji”, należy obrócić pokrętło TUNE o
jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej listy
stacji) i nacisnąć przycisk INFO.
Należy pamiętać, że naciśnięcie INFO, gdy nie
jest wyświetlana lista stacji, spowoduje włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje
na temat tej funkcji, patrz System audio-multimedialny – obsługa (Str. 21).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Zapamiętywanie dostępnych stacji
radiowych
Często słuchane stacje radiowe można zapisać
w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/wyłączenia
funkcji należy w widoku normalnym źródła
AM/FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Pokaż zaprogramowane stacje.
kanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy
kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie*. W celu włączenia/wyłączenia
funkcji należy w widoku normalnym źródła DAB
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Pokaż wstępnie wybrane stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez standard DAB.
Radio cyfrowe* (DAB)
Przyciski pamięci stacji radiowych.
Radio AM6/FM
Dla każdego zakresu fal (np. FM1) można zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji
dokonywane jest odpowiednimi przyciskami
pamięci.
1.
Nastroić stację, Strojenie (Str. 29).
6 Nie
dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma 2
pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się poprzez długie
naciśnięcie żądanego przycisku pamięci, więcej
informacji można znaleźć w punkcie Radio FM
powyżej. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały, bez
podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania
do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego.
Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają
charakter tymczasowy. W takim przypadku po
wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany pod-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
31
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Funkcje RDS
Dzięki RDS radio może automatycznie przełączać się na najsilniejszy nadajnik. RDS umożliwia
na przykład odbieranie informacji drogowych
(TP).
System RDS (Radio Data System) skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz
z sygnałem radiowym dodatkowe informacje,
dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS
może realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji
na pogarszające się parametry odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego
funkcji.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na przykład
włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty
32
zostaje wstrzymane. Następuje przełączenie na
odbiór żądanego programu z ustaloną wcześniej
głośnością (Str. 34). Po zakończeniu transmisji
danego programu następuje powrót do poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej
głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące
rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe
(ALARM!), informacje drogowe (TP) oraz wiadomości (NEWS). Dodatkowe informacje o ustawieniach funkcji przerywania transmisji (EON
Distant i EON Local), patrz punkt EON
(Str. 33). Nacisnąć EXIT, aby wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało
przerwane i nacisnąć OK/MENU, aby skasować
komunikat.
Powiązane informacje
•
•
•
Komunikaty alarmowe (Str. 32)
Informacje tekstowe (Str. 34)
Automatyczna aktualizacja częstotliwości
(AF) (Str. 35)
•
Regionalne programy radiowe (REG)
(Str. 35)
•
Przywrócenie standardowych ustawień funkcji RDS (Str. 35)
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o
poważnych wypadkach lub katastrofach.
W trakcie odbioru komunikatu alarmowego
widoczny jest tekst ALARM! na ekranie wyświetlacza.
Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu
alarmowego.
Powiązane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 32)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odbiór serwisów drogowych (TP)
Funkcja EON
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie
na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie
miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika radiowego, w
jakich przypadkach ma następować automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas odbioru innego
źródła dźwięku.
O włączeniu funkcji informuje symbol TP. Jeżeli
nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol TP na ekranie wyświetlacza świeci
się jasnym światłem, w przeciwnym razie symbol
TP będzie szary.
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję TP.
–
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną audycję
w celu nadania informacji drogowych tylko z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji nadających w sieci RDS.
W celu dokonania zmiany należy w widoku
normalnym źródła FM nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Ustaw preferowane TP.
–
Powiązane informacje
•
7
Funkcje RDS (Str. 32)
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać jedną z opcji w
pozycji Ustawienia rozszerzone EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant7 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów informacyjnych –
News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie
na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów informacyjnych.
O włączeniu funkcji informuje tekst NEWS.
–
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną audycję
w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji nadających w sieci RDS.
–
Powiązane informacje
•
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Funkcje RDS (Str. 32)
W celu dokonania zmiany należy w widoku
normalnym źródła FM nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
wiadomości Ustaw preferowane
wiadomości.
Powiązane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Ustawienie fabryczne.
33
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Profil programu (PTY)
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu PTY
można wybierać różne rodzaje programów radiowych, np. muzykę pop lub poważną muzykę klasyczną. Po wybraniu profilu programowego
nawigowanie zostaje ograniczone do kanałów
transmitujących dany rodzaj audycji.
Funkcję PTY można wybrać w trybie DAB. Gdy
funkcja jest włączona, na ekranie widoczny jest
symbol PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór transmitowanych przez
stacje RDS programów radiowych o określonym
profilu.
Regulacja głośności dla
priorytetowych profili programów
radiowych (PTY)
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są z
ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o występujących w niej artystach itp. Informacje te mogą
być pokazywane na ekranie wyświetlacza8. Informacje tekstowe mogą być wyświetlane w trybie
FM i DAB.
Informacje tekstowe w trybie FM
–
Powiązane informacje
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Funkcje RDS (Str. 32)
UWAGA
Funkcja PTY w trybie DAB
W danym momencie może być włączona tylko
jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i „Pokaż
wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli jedna z
nich zostanie włączona, gdy jest już włączona
druga, to wcześniej włączona funkcja zostanie
automatycznie wyłączona. Obie funkcje można
wyłączyć.
Typ programu wybiera się w widoku normalnym
źródła DAB, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Filtry PTY. W celu
anulowania wyboru profilu programowego:
–
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie
wyświetlacza widoczny jest odpowiedni
symbol.
W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza
funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link”
(Str. 37).
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM/DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Pokaż
radiotekst.
Powiązane informacje
•
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Powiązane informacje
34
•
Regulacja głośności dla priorytetowych profili
programów radiowych (PTY) (Str. 34)
•
Funkcje RDS (Str. 32)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości (AF)
Regionalne programy radiowe
(REG)
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Funkcja ta automatycznie wybiera najlepszą częstotliwość dla nastawionej stacji radiowej.
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje
się słaby.
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia najlepszej częstotliwości może być konieczne przeszukanie przez funkcję całego pasma FM.
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
–
Powiązane informacje
•
8
O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone REG.
Powiązane informacje
•
–
W celu przywrócenia ustawień należy w
widoku normalnym źródła FM nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM.
Powiązane informacje
•
Funkcje RDS (Str. 32)
Funkcje RDS (Str. 32)
Funkcje RDS (Str. 32)
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy.
35
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Radio cyfrowe (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem
radiofonii cyfrowej. Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest dostępna
we wszystkich miejscach z uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Brak
sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
•
Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje dźwiękowe).
•
Grupy transmisyjne – grupy kanałów radiowych transmitowane na jednej częstotliwości
radiowej.
•
•
•
•
Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 37)
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma radiowe
(Str. 38)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 38)
Radio cyfrowe (DAB)* – przywracanie ustawień (Str. 38)
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Zapisywanie grup kanałów (Programowanie
grup transmisyjnych) radia cyfrowego (DAB).
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych,
które są dostępne w jego obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie ulega
automatycznej aktualizacji.
W celu zaprogramowania należy w widoku normalnym źródła DAB nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie można
także przeprowadzić w następujący sposób:
1.
Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych
pojawia się komunikat Programowanie
grup transmisyjnych.
2.
Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Powiązane informacje
36
•
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 36)
•
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 37)
•
•
Radioodbiornik (Str. 28)
•
•
Profil programu (PTY) (Str. 34)
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych
(Str. 31)
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
Informacje tekstowe (Str. 34)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Powiązane informacje
•
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej
(Str. 37)
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigacja w obrębie grupy transmisyjnej dla
odbioru radiowego w systemie transmisji cyfrowej (DAB).
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna
posiada nazwę, która jest wyświetlana w górnej
części ekranu wyświetlacza. Gdy zostanie
wybrana nowa grupa transmisyjna, wyświetlana
nazwa zmieni się.
•
Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są
przydzielone. Listę można również filtrować,
wybierając rodzaj programu (Filtry PTY), Profil programu (PTY) (Str. 34).
Powiązane informacje
•
•
•
Funkcja „DAB to DAB link”
Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik
DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór
tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w
której sygnał jest silniejszy.
Zmiana grupy kanałów może następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego
wznowieniem na nowym kanale może wystąpić
chwilowe wyciszenie odbiornika.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła DAB nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie stacji DAB.
Programowanie grup kanałów (wyszukiwanie
grup transmisyjnych) (Str. 36)
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Profil programu (PTY) (Str. 34)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
37
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Radio cyfrowe (DAB)* – pasma
radiowe
Radio DAB wykorzystuje fale o długości Band
III.
Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów.
–
W widoku normalnym źródła DAB można włączać/wyłączać zakresy fal radiowych, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia rozszerzone
Pasmo DAB.
Powiązane informacje
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako podkanały. Mają one charakter tymczasowy i mogą
zawierać np. tłumaczenia głównego programu na
inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie wyświetlacza widoczny jest
. Z kolei podkanał jest identyfikowany
symbol
za pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie wyświetlacza.
Nacisnąć
łów.
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
–
Przywrócenia ustawień dokonuje się w
widoku normalnym źródła DAB, naciskając
przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
Powiązane informacje
•
Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 36)
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie wybranego kanału głównego i żadnego innego.
–
38
, aby uzyskać dostęp do podkana-
Radio cyfrowe (DAB)* –
przywracanie ustawień
W widoku normalnym źródła DAB można
włączać/wyłączać wyświetlanie podkanałów,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia rozszerzone
Kanały podrzędne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
materiały audio i wideo z płyt CD/DVD*
(Str. 39) oraz z podłączonych zewnętrznych
źródeł dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB* (Str. 46) lub przesyłane strumieniowo pliki audio z urządzeń zewnętrznych za
pośrednictwem Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą komunikować się z telefonem komórkowym* za pośrednictwem
Bluetooth®.
•
•
Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 65)
CD/DVD*
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 45)
Odtwarzacz multimedialny (Str. 39) może odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone fabrycznie,
jak i nagrywane.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza
następujące główne typy płyt i plików:
•
•
•
•
Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo.
Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD.
Wypalane samodzielnie płyty DVD z plikami
audio i/lub wideo.
Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 45).
Powiązane informacje
Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.
Informacje na temat obsługi odtwarzacza multimedialnego można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21).
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 43)
Powiązane informacje
•
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
Media Bluetooth®* (Str. 50)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
39
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i
nawigacja
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło TUNE, aby
przejść do opcji Płyta i nacisnąć przycisk
OK/MENU. Jeżeli w odtwarzaczu multimedialnym
jest płyta, jej odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w przeciwnym razie na ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Włóż płytę.
Włożyć wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta z
plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana
struktura folderów płyty. W zależności od jakości
płyty i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć
się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty
Nacisnąć przycisk wysuwania (Str. 21), aby wysunąć płytę.
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
9
40
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Powiązane informacje
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera lub
naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz
multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy.
Zwiększenie głośności lub ponowne naciśnięcie
przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb
pauzy jest też możliwe za pomocą menu9 – nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Play/
Pause.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 41)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 43)
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 42)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 42)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 42)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 45)
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.
Nie dotyczy audio CD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzanie nagranych płyt z
plikami audio/video i nawigacja*
Odtwarzanie i przeglądanie nagranych płyt z plikami audio/video.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.
Pliki audio są oznaczone symbolem
, pliki
, a foldery symbol
wideo mają symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego samego
typu) z danego folderu. Zmiana10 folderu nastę10
puje automatycznie po odtworzeniu wszystkich
plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta
zawierająca tylko pliki audio lub tylko pliki wideo,
a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia
jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca
zarówno pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz
kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
•
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 42)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 42)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 42)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 45)
•
DivX® Video On Demand* (Str. 44)
Powtórz folder
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się ponownie od pierwszego pliku.
1.
Nacisnąć OK/MENU
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 43)
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
41
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu
Odtwarzanie fragmentów utworów
lub plików audio
Losowa kolejność odtwarzania
utworów lub plików audio
Pliki audio i wideo można szybko przewijać do
przodu i do tyłu11.
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio.12
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek13.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
/
, aby
szybko przewinąć pliki audio lub wideo do przodu
lub do tyłu.
Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki lub
pliki audio z wybranego źródła:
Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z
jedną prędkością, a pliki wideo mogą być przewijane z różnymi prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do
przodu/do tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski
/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
oglądania z normalną prędkością.
2.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
11
12
13
42
1.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku normalnym wybranego źródła
Obrócić TUNE, by wybrać Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10 sekund
każdego utworu lub pliku audio na płycie.
Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać skanowanie i kontynuować odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku audio z
płyty.
1.
Nacisnąć przycisk OK/MENU w widoku normalnym wybranego źródła
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie w
kol. przypadk.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Powiązane informacje
•
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
•
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
•
Media Bluetooth®* (Str. 50)
•
Media Bluetooth®* (Str. 50)
Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów
komórkowych.
Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów
komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i
nawigacja
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
wać wybór i wrócić do punktu początkowego (bez
dokonywania wyboru).
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
/
Rozdziały można zmieniać, naciskając
na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków
przy kierownicy*.
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa
systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
•
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt wideo DVD*
(Str. 44)
Powiązane informacje
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej
zgodnie z powyższą ilustracją.
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 41)
•
Zmiana rozdziału lub tytułu
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(Str. 42)
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 42)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 42)
•
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 45)
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli odtwarzany jest film, włączona zostanie pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do
punktu początkowego (jeżeli był odtwarzany film,
jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i
potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU, po
czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć
OK/MENU, aby potwierdzić wybór i wrócić do
punktu początkowego. Nacisnąć EXIT, aby anulo-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
43
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kąt kamery przy odtwarzaniu płyt
wideo DVD*
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję, można
wybrać, z ujęcia której kamery ma być odtwarzana dana scena.
W widoku normalnym źródła Płyta nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
zaawansowane Kąt.
Powiązane informacje
•
44
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
DivX® Video On Demand*
Ustawienia obrazu*
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować
w celu odtwarzania plików typu DivX® VOD z płyt
CD/DVD, urządzeń USB lub iPod®.
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności i
kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1.
W trybie odtwarzania, nacisnąć OK/MENU i
wybrać Ustawienia obrazu, potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję regulacji i potwierdzić, naciskając OK/MENU.
3.
Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
Kod rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR, patrz MY CAR (Str. 10).
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 43)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 41)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
System audio-multimedialny (Str. 20)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Formaty plików obsługiwane przez
odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami podanymi w poniższej tabeli.
Formaty plików obsługiwane na płytach
CD/DVD
Formaty zapisu dźwięku
mp3, wma, aac, m4a
Formaty zapisu obrazu
divx, avi, asf
Specyfikacja sygnału audio dla
formatów plików .avi oraz .divx
Dane techniczne dla formatów
plików .avi oraz .divx
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Format
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
Wersja DivX
3, 4, 5, 5:2
22.05
8–160
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD Plus,
CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt CD, w
związku z czym ich odtwarzanie nie może zostać zagwarantowane i może dojść do nieprawidłowego działania.
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
24
8–160
32
32–320A
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
44.1
32–320A
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
Całkowita
szybkość
przesyłania
danych
(przepływność)
Średnio do 4 Mbps, maksymalnie do 8 Mbps (łącznie dla sygnału wideo i audio)
48
32–320A
48
64–448
Format audio
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3 (Dolby
D)
UWAGA
Formaty zapisu
dźwięku
Audio CD, mp3, wma,
aac, m4a
Formaty zapisu
obrazu
Wideo CD, wideo DVD,
divx, avi, asf
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej tabeli
są obsługiwane przez system i można je odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
Standard DivX
Nie dotyczy 144 kbps.
Dane techniczne dla formatu plików .asf
Specyfikację sygnału audio
podano w poniższej tabeli
Kanały audio
(ch)
AC3
A
2ch dla MP3/MPEG-1, 5.1ch
dla AC3
Aby możliwe było odtworzenie pliku, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Wielkość
obrazu
32x32-720x576 pikseli
Szybkość
odtwarzania
Do 30 klatek na sekundę
}}
45
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Całkowita szybkość przesyłania danych
(przepływność)
Do 384 kbs (łącznie dla
sygnału wideo i audio)
Format audio
ITU-T G.726
Kanały audio
(ch)
1ch
Zewnętrzne źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem
wejścia AUX/USB*
Do systemu audio można podłączyć (Str. 47)
zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub odtwarzacz MP3.
8 kHz
Szybkość przesyłania danych
audio
16, 24, 32 lub 40 kbps (dla
częstotliwości próbkowania
8 kHz)
System obsługuje przenośne nośniki danych
zgodne ze standardem USB 2.0 oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000
folderów, z których każdy może zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe
jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie płyt CD/DVD* i nawigacja
(Str. 40)
•
Odtwarzanie płyt wideo DVD* i nawigacja
(Str. 43)
•
Odtwarzanie nagranych płyt z plikami audio/
video i nawigacja* (Str. 41)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
14
46
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego USB,
nie należy zapisywać w jego pamięci plików
innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików
innych niż kompatybilne pliki muzyczne zajmie
znacznie więcej czasu.
UWAGA
Dźwięk stereo nie jest
obsługiwany
Częstotliwość
próbkowania
audio
Pamięć przenośna USB
Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem
gniazda USB można następnie obsługiwać14 za
pomocą elementów sterowania systemu audio
samochodu. Urządzeniem podłączonym za
pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować
z samochodu.
Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony zapłonie lub
uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda
USB.
W przypadku używania pamięci przenośnej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda
USB i podłączanej przenośnej pamięci USB.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator
(hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość
jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB.
Wyboru urządzenia USB dokonuje się w widoku
normalnym źródła USB, naciskając przycisk
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Wybierz urządzenie USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system
plików, który nie jest kompatybilny z systemem w
tym samochodzie. Aby możliwe było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w
trybie USB Removable device/Mass Storage
Device.
•
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła
dźwięku (Str. 50)
Podłączanie zewnętrznego źródła
dźwięku za pośrednictwem wejścia
AUX/USB*
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu
audio za pośrednictwem jednego z miejsc podłączania w konsoli pomiędzy fotelami.
iPod®
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany
ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików
audio z odtwarzacza iPod®.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza iPod®.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA, obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać żądane źródło audio USB,
iPod lub AUX i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
wyświetlacza pojawi się komunikat
Podłącz urządzenie USB.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
47
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
2.
Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli między fotelami
(patrz Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 47)).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu
na ekranie wyświetlacza widoczny będzie komunikat Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku
2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB, zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia
zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB
pobiera zbyt dużo prądu (może to mieć
miejsce, jeżeli podłączone urządzenie nie jest
zgodne ze standardem USB). Złącze USB
zostaje ponownie automatycznie włączone
przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że
usterka występuje w dalszym ciągu.
15
16
48
Powiązane informacje
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 46)
•
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja* (Str. 48)
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła
dźwięku i nawigacja*
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku i
nawigacja15.
Podstawowe informacje na temat odtwarzania i
nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa systemu (Str. 21). Poniżej zamieszczono bardziej
szczegółowy opis.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
, a foldery symbol
wideo* mają symbol
.
Patrz punkt Obsługiwane formaty plików (Str. 45),
gdzie można znaleźć informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez odtwarzacz multimedialny.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego samego
typu) z danego folderu. Zmiana16 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu wszystkich
plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do gniazda
USB zostanie podłączone urządzenie zawierające
tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, a następnie
odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające zarówno pliki audio, jak i
pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Funkcja wyszukiwania15
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy pliku w
bieżącym folderze.
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z literami.
Wprowadzenie każdej kolejnej litery lub znaku
przybliża nas do celu poszukiwania. Po kilku
sekundach wyniki wyszukiwania zostają pokazane
na ekranie.
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera lub
naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz
multimedialny zostaje przełączony w tryb pauzy.
Zwiększenie głośności lub ponowne naciśnięcie
przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego. Przełączenie w tryb
pauzy jest też możliwe za pomocą menu18 –
nacisnąć przycisk OK/MENU, wybrać opcję USB
MENU, a następnie Play/Pause.
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się ponownie od pierwszego pliku.
2.
Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Więcej informacji, patrz punkt Szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu (Str. 42).
15
17
18
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 42)
•
•
DivX® Video On Demand* (Str. 44)
Ustawienia obrazu* (Str. 44)
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas jazdy
obraz nie jest odtw., natomiast ścieżka
dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz
pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość
samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
Powtórz folder17
Nacisnąć OK/MENU
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 42)
UWAGA
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć
przycisk OK/MENU.
1.
•
Powiązane informacje
•
Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 47)
•
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za
pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 46)
Dotyczy tylko USB i iPod®.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPod®.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
49
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Ustawianie głośności zewnętrznego
źródła dźwięku
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku
zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub zbyt
niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu. Jakość dźwięku może również
pogorszyć się w przypadku ładowania odtwarzacza, gdy system audio-telefoniczny jest w
trybie AUX. W takiej sytuacji należy unikać
ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Ustawić głośność zewnętrznego źródła dźwięku
(Str. 46). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub
zbyt niski poziom, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu.
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3 lub
iPod®), to podłączone w ten sposób źródło może
mieć inną głośność niż wbudowane źródło
dźwięku systemu audio (np. radio). Można to skorygować, ustawiając głośność dla sygnału wejściowego:
50
1.
W widoku normalnym źródła multimediów
nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić pokrętło
TUNE, aby przejść do opcji AUX, a następnie
poczekać parę sekund lub nacisnąć OK/
MENU.
2.
Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU.
3.
Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
Media Bluetooth®*
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję Bluetooth® i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne
posiadające technologię Bluetooth®, takie jak
telefony komórkowe i palmtopy.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 27)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Funkcje i elementy sterowania Media Bluetooth®.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 52).
Do nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na
konsoli środkowej lub w zespole przycisków na
kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne
pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny w
samochodzie w tryb Bluetooth.
Po podłączeniu w samochodzie telefonu komórkowego możliwe jest również zdalne sterowanie
pewnymi funkcjami telefonu, Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55). Obsługa poszczególnych funkcji jest możliwa po przełączeniu
głównych źródeł TEL i MEDIA.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny Bluetooth® musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i
profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym
razie niektóre funkcje mogą nie działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne dostępne
na rynku są w pełni zgodne z funkcją
Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w
samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu może
odtwarzać pliki audio jedynie za pośrednictwem funkcji Bluetooth®.
Powiązane informacje
•
Odtwarzanie fragmentów utworów lub plików
audio (Str. 42)
•
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub
plików audio (Str. 42)
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®*
Samochód jest wyposażony w funkcję
Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu
(Str. 52).
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenia nie
trzeba więcej aktywować jako widoczne/możliwe
do wyszukania.
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa
zostanie pokazana na ekranie wyświetlacza. Aby
połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć EXIT
i wybrać opcję zmiany urządzenia (Str. 54).
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Możliwe jest również ręczne
odłączenie (Str. 54) urządzenia. Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać opcję Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 55). Samochód nie będzie
wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
51
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
urządzenie multimedialne, między którymi można
się przełączać (Str. 54). Możliwe jest również
korzystanie z telefonu podczas strumieniowego
przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 50)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 55)
Rejestracja urządzenia Bluetooth®*
Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno
urządzenie multimedialne, między którymi można
się przełączać. Możliwe jest również korzystanie
z telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia.
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń
Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia
odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenia nie
trzeba więcej aktywować jako widoczne/możliwe
do wyszukania.
odbywa się w ten sam sposób, ale zaczyna się od
głównego źródła MEDIA.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń –
można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji nie działa, można
spróbować skorzystać z drugiej.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony,
nacisnąć przycisk TEL na konsoli środkowej.
UWAGA
Jeśli system operacyjny telefonu został
zaktualizowany, rejestracja telefonu może zostać przerwana. W takim przypadku należy
odłączyć telefon, Usuwanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 55), a następnie podłączyć
go ponownie.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone
na różne sposoby, w zależności od tego, czy było
ono podłączane w przeszłości. Opcje połączenia
przedstawione poniżej zakładają, że urządzenie
jest podłączane (rejestrowane) po raz pierwszy i
nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje
połączenia pokazują stan połączenia z telefonem.
Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str. 50)
52
Przykładowy widok normalny dla telefonu.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia
zewnętrznego za pośrednictwem menu
samochodu
1.
Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
2.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie wyświetlacza samochodu.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z niego
sterowane.
Podłączenie nie powiodło się, nacisnąć dwukrotnie przycisk EXIT i podłączyć zgodnie z metodą 2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za
pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia
zewnętrznego.
1.
2.
3.
4.
Przełączyć samochód w tryb widoczny/umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem
Bluetooth®. Obrócić pokrętło TUNE, by
wybrać opcję Ustawienia telefonu, potwierdzić przyciskiem OK/MENU, wybrać opcję
Wykrywalny i potwierdzić przyciskiem
OK/MENU.
Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie
urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z instrukcjami.
Wprowadzić opcjonalny kod PIN w urządzeniu zewnętrznym, a następnie wybrać opcję
podłączenia.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie
wprowadzić ten sam kod PIN za pomocą klawiatury w konsoli środkowej samochodu.
na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim
sterować z samochodu.
Automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth®*
Powiązane informacje
Gdy jedno lub kilka urządzeń Bluetooth® jest
zarejestrowanych (Str. 52) w samochodzie,
ostatnio podłączone urządzenie zostaje podłączone automatycznie, gdy znajdzie się w
zasięgu.
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa
zostanie pokazana na ekranie wyświetlacza. Jeżeli
ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne,
system spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało skojarzone wcześniej.
Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć
EXIT i wybrać opcję łączenia z nowym urządzeniem (Str. 52) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 54).
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego nazwa
Bluetooth® tego urządzenia zostaje wyświetlona
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
53
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Wybór innego urządzenia
Bluetooth®*
2.
Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń, można
zmienić podłączone urządzenie na inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane
(Str. 52) w samochodzie.
Zmiana urządzenia
1.
2.
3.
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne daje
się wyszukać/jest widoczne za pośrednictwem systemu Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.
W widoku normalnym źródła Media
Bluetooth® nacisnąć przycisk OK/MENU i
wybrać opcję Wybierz inne urządzenie.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Zmiana telefonu
1.
54
Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne daje
się wyszukać/jest widoczne za pośrednictwem systemu Bluetooth®, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.
3.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia
zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami
Bluetooth®.
Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
Odłączanie urządzenia Bluetooth®*
Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Telefon można również odłączyć ręcznie.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi.
Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać opcję Usuń urządzenie
Bluetooth® (Str. 55). Samochód nie będzie
wtedy znajdować tego urządzenia automatycznie.
Ręczne odłączanie telefonu
Telefon można odłączyć ręcznie w widoku normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Rozłącz telefon.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem
głośnomówiącym, np. w przypadku nowego
połączenia przychodzącego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 50)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 55)
Usuwanie urządzenia Bluetooth®*
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie
Bluetooth® nie będzie już używane, można je
usunąć (wyrejestrować) z pamięci samochodu.
Samochód nie będzie wówczas automatycznie
lokalizować urządzenia.
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego
wyposażonego w technologię Bluetooth® do
systemu audio-telefonicznego w sposób bezprzewodowy.
Usuwanie urządzenia
W widoku normalnym źródła Media Bluetooth®
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Usuń urządzenie Bluetooth. Obrócić pokrętło
TUNE, aby wybrać urządzenie, które ma zostać
usunięte i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Usuwanie telefonu
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Usuń
urządzenie Bluetooth. Obrócić pokrętło TUNE,
aby wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
•
•
Media Bluetooth®* (Str. 50)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
(Str. 55)
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.
Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i
podłączone w samochodzie (Str. 52).
System audio-multimedialny działa jak zestaw
głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu komórkowego.
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od
tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Gdy do samochodu podłączony jest telefon
komórkowy, istnieje także możliwość strumieniowej transmisji plików audio z telefonu lub innego
urządzenia multimedialnego podłączonego przez
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
55
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Bluetooth®, Media Bluetooth®* (Str. 50). Obsługa
poszczególnych funkcji jest możliwa po przełączeniu głównych źródeł TEL i MEDIA.
2.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w pełni
kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku
TEL spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje menu do
oznacza, że teleobsługi telefonu. Symbol
fon jest podłączony.
3.
56
Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlacza
oraz że funkcja
widoczny jest symbol
głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– Przegląd
Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego
Bluetooth®.
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
•
Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych* (Str. 57)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* – ustawienia audio (Str. 58)
•
Informacja o wersji Bluetooth®* (Str. 58)
Uzyskiwanie połączenia
1.
Wybrać żądany numer lub numer szybkiego
wybierania (Str. 64). Ewentualnie w widoku
normalnym obrócić pokrętło TUNE w prawo,
aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej
lub w lewo, aby uzyskać dostęp do rejestru
wszystkich połączeń. Informacje na temat
książki telefonicznej, Książka telefoniczna*
(Str. 59).
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy
Mikrofon
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Podłączanie i odłączanie urządzenia
Bluetooth®* (Str. 51)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Wykonywanie i odbieranie połączeń
telefonicznych*
Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.
zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma
nastąpić ponowne połączenie.
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć
EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
–
W celu włączenia/wyłączenia należy w
widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Opcje
połączeń Aut. odbieranie połącz..
Menu połączeń przychodzących
W widoku normalnym źródła Telefon jedno naciśnięcie przycisku OK/MENU w trakcie trwającego
połączenia umożliwia dostęp do następujących
funkcji:
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. W przypadku niektórych
telefonów komórkowych połączenie zostanie
przerwane. Jest to objaw normalny. Funkcja
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu
głośnomówiącego po każdym połączeniu, a
następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić pokrętło
TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr połączeń dla
Wszystkie połączenia.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Wszystkie
połączenia, aby wyświetlić wszystkie rejestry
połączeń:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Poczta głosowa
W widoku normalnym źródła Telefon można
zaprogramować numer szybkiego wybierania do
skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer skrzynki głosowej można zmienić w
widoku normalnym źródła Telefon, naciskając
przycisk OK/MENU i wybierając opcję Opcje
Zmień numer.
połączeń Numer mailbox
Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do
menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
•
Książka telefoniczna* (Str. 59)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* – ustawienia audio (Str. 58)
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają listę
ostatnio wybieranych numerów w odwrotnej
kolejności.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
57
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
– ustawienia audio
MENU, aby sprawdzić głośność dźwięku i nacisnąć przycisk EXIT, aby zapisać.
System zapewnia możliwość regulacji głośności
połączenia, głośności systemu audio oraz głośności sygnału dzwonka oraz zmiany sygnału
dzwonka.
Sygnał dzwonka
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić
tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków sterujących przy kierownicy* lub pokrętła VOL.
Fabryczne sygnały połączenia funkcji głośnomówiącej można wybrać w widoku normalnym źródła
Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a
następnie wybierając opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Sygnał połączenia 1 itd.
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest używany
jeden z wbudowanych sygnałów zestawu
głośnomówiącego.
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna,
sterowanie głośnością systemu audio odbywa się
w normalny sposób za pomocą pokrętła VOL.
Głośność dzwonka
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
telefonu Dźwięki i poziom głośności
Poziom głośności dzwonka. Wyregulować,
obracając pokrętło VOL, nacisnąć przycisk OK/
19
58
Pokazuje aktualną wersję Bluetooth® samochodu.
Aktualną wersję systemu Bluetooth® w samochodzie można wyświetlić w widoku normalnym głównych źródeł MEDIA lub TEL:
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
•
Nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Wersja oprogram.
Bluetooth w poj..
UWAGA
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. W celu włączenia/wyłączenia należy w widoku normalnym źródła Telefon
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Dźwięki i poziom
głośności Wycisz radio/media.
Informacja o wersji Bluetooth®*
Aby wybrać sygnał połączenia dla podłączonego
telefonu19, należy w widoku normalnym źródła
Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Dzwonki Dzwonek
telefonu komórkowego
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Media Bluetooth®* (Str. 50)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna*
Istnieją dwie książki telefoniczne. Są one połączone w samochodzie i wyświetlane jako jedna
książka.
•
Samochód pobiera książkę telefoniczną z
podłączonego telefonu komórkowego i
wyświetla tę książkę telefoniczną tylko wtedy,
gdy podłączony jest telefon, z którego została
ona pobrana.
•
Samochód ma również wbudowaną książkę
telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty
zapisane w samochodzie, niezależnie od
tego, który telefon był podłączony podczas
ich zapisywania. Kontakty te są widoczne dla
wszystkich użytkowników, niezależnie od
tego, który telefon komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został
zapisany w samochodzie, to przed nazwą
kontaktu w książce telefonicznej jest
wyświetlany symbol
.
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną zapisane w
telefonie. Z poziomu samochodu będzie to
wyglądać jak podwójny wpis z różnymi ikonami. Należy także pamiętać, że zapisanie
numeru szybkiego wybierania lub zmiana
danych kontaktu spowoduje utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej samochodu.
Aby można było korzystać z książki telefonicznej,
u góry ekranu wyświetlacza musi być widoczny
, a funkcja głośnomówiąca musi
jest symbol
być w trybie telefonu.
Kopiowanie książki telefonicznej
telefonu komórkowego do książki
telefonicznej samochodu
System audio-multimedialny przechowuje kopię
książki telefonicznej każdego zarejestrowanego
telefonu. Książkę telefoniczną można automatycznie skopiować do systemu audio-multimedialnego w czasie każdego połączenia z systemem.
–
W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy w
widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia telefonu Pobierz książkę
telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są informacje kontaktowe dotyczące aktualnie realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie
wyświetlacza.
Kopiowanie pojedynczego kontaktu do
książki telefonicznej samochodu
Istnieje także możliwość skopiowania pojedynczego kontaktu z książki telefonicznej telefonu
komórkowego do książki telefonicznej samochodu.
1.
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Książka telefoniczna Odszukaj
kontakt.
2.
Wybrać żądany kontakt i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
3.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, a następnie
wybrać opcję Opcje Skopiuj do pamięci
samochodu.
> Przed zapisanym kontaktem w książce
telefonicznej samochodu pojawia się symbol
.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
59
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
•
Książka telefoniczna* – odbieranie wizytówki
vCard (Str. 64)
•
Książka telefoniczna* – stan pamięci
(Str. 64)
•
Książka telefoniczna* – usuwanie (Str. 65)
Książka telefoniczna* – szybkie wybieranie
numerów (Str. 64)
Książka telefoniczna* – szybkie
wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym źródła Telefon obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby wyświetlić listę
kontaktów.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje się
numer telefonu, który jest wybierany domyślnie.
Jeżeli z prawej strony kontaktu znajduje się symbol >, oznacza to, że dla tego kontaktu zapisano
kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby wyświetlić numery. Aby wybrać
inny numer niż numer wybrany jako domyślny,
należy obrócić pokrętło TUNE. W celu uzyskania
połączenia z wybranym numerem nacisnąć OK/
MENU.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając
z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania
początkowych liter imienia/nazwiska kontaktu.
Funkcje przycisków, Książka telefoniczna* –
tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej
(Str. 61).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w
widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na
klawiaturze w konsoli środkowej przycisk z literą,
na którą zaczyna się imię/nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie
przycisku 6 pozwala uzyskać bezpośredni dostęp
do tej części listy, która zawiera kontakty na literę
M.
60
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna* – tabela
znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
+0pw
Tabela dostępnych znaków do korzystania z
książki telefonicznej.
Przycisk
Funkcja
#*
Funkcja
Powiązane informacje
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
ABCÅÄÆÀÇ2
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
DEFÈÉ3
Książka telefoniczna* –
wyszukiwanie kontaktów
Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej
(Str. 59).
Książka telefoniczna* (Str. 59)
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
W celu wyszukania lub modyfikacji kontaktu
należy w widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Książka
telefoniczna Szukaj.
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
61
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje
koło tekstowe, w związku z czym pokrętło
TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można użyć wyłącznie
przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1.
2.
3.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie
wyświetlony w książce telefonicznej (3).
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry lub znaki specjalne lub przejść do
książki telefonicznej, obrócić pokrętło TUNE,
wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w
poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Książka telefoniczna* – nowy
kontakt
Dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej.
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie
ostatniego znaku. Długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli
środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe
(patrz poprzednia ilustracja), powoduje pojawienie
się na ekranie nowej listy znaków (1). Naciskać
przycisk numeryczny kolejne razy, by uzyskać
żądaną literę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak
dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie
określonego przycisku zostaje potwierdzony po
naciśnięciu innego przycisku.
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej).
Pole wprowadzania.
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać kontakty, naciskając przycisk
OK/MENU, a następnie wybierając opcję
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Powiązane informacje
62
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje
koło tekstowe, w związku z czym pokrętło
TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można użyć wyłącznie
przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1.
Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
2.
Obracać pokrętło TUNE, aż pojawi się żądana
litera i nacisnąć przycisk OK/MENU, aby ją
potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
3.
4.
Kontynuować w ten sam sposób z następną
literą i tak dalej. Wprowadzone nazwisko
pojawia się w polu wprowadzania (2) na
ekranie.
Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na
cyfry, znaki specjalne, przełączyć małe litery
na wielkie lub na odwrót, itp., obrócić pokrętło
TUNE, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu
(Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, co
spowoduje przeniesienie kursora
do pola wprowadzania (2) u góry
ekranu wyświetlacza. Kursor
można teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć litery
za pomocą przycisku EXIT. Aby
możliwe było wstawianie nowych
liter, należy najpierw wrócić do
trybu wprowadzania, naciskając
przycisk OK/MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać opcję
Zapisz kontakt w menu, aby zapisać kontakt.
123/AB
C
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk OK/
MENU.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Książka telefoniczna* (Str. 59)
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać OK z
listy na ekranie wyświetlacza (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu w
sposób opisany powyżej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
63
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna* – szybkie
wybieranie numerów
Książka telefoniczna* – odbieranie
wizytówki vCard
Książka telefoniczna* – stan
pamięci
Funkcja umożliwia zapisanie numerów szybkiego
wybierania w książce telefonicznej (Str. 59) w
celu łatwiejszego połączenia z danym numerem
lub kontaktem.
Odbieranie elektronicznej wizytówki biznesowej
(vCard) w książce telefonicznej (Str. 59) samochodu.
Wyświetlanie stanu pamięci książki telefonicznej
(Str. 59).
W widoku normalnym źródła Telefon można
dodawać numery szybkiego wybierania, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Menu telefonu Książka telefoniczna
Numery skrócone.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej – trzeba nacisnąć
przycisk numeryczny, a następnie OK/MENU.
Jeżeli pod danym numerem szybkiego wybierania
nie jest zapisany żaden kontakt, pojawi się opcja
umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard z
innego telefonu komórkowego (innego niż telefon aktualnie podłączony do samochodu) i jej
wprowadzenie do książki telefonicznej w samochodzie. Aby było to możliwe, samochód musi być
widoczny w systemie Bluetooth®. Funkcję tę włącza się w widoku normalnym źródła Telefon,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Książka telefoniczna
Odbierz vCard.
Stan pamięci książki telefonicznej samochodu i
podłączonego telefonu komórkowego można
sprawdzić w widoku normalnym źródła Telefon,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Książka telefoniczna
Zasoby pamięci.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Powiązane informacje
64
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Książka telefoniczna* – usuwanie
Nadajnik zdalnego sterowania*
Kasowanie książki telefonicznej (Str. 59) w
samochodzie.
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu audiomultimedialnego. Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak
przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.
Książkę telefoniczną w samochodzie można usunąć w widoku normalnym źródła Telefon, naciskając przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Książka telefoniczna Usuń książkę
telefoniczną.
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w
książce telefonicznej telefonu komórkowego
nie zostają usunięte.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* (Str. 55)
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli środkowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
65
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Używając nadajnika zdalnego sterowania, nacisnadajnika w położenąć najpierw przycisk
nie F. Następnie wycelować nadajnik w kierunku
odbiornika podczerwieni, który znajduje się po
prawej stronie przycisku (Str. 21) INFO w konsoli
środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Nadajnik zdalnego sterowania* –
funkcje
Przycisk
Funkcja
Menu
Funkcje, którymi można sterować za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania.
Powrót do poprzedniej opcji, anulowanie funkcji, usuwanie wprowadzonych znaków
Funkcja
Przełączanie między:
Przechodzenie w górę/w dół
L = Lewy tylny ekran*
F = Przedni ekran
Przechodzenie w prawo/w lewo
R = Prawy tylny ekran*
Potwierdzenie wyboru lub przejście
do systemu menu wybranego źródła
Przełączanie na nawigację*
Głośność, zmniejszanie
Przełączanie na radioodbiornik (np.
FM1)
Przełączanie na źródło multimediów
(Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®*
Przełączanie/szybkie przewijanie do
tyłu, zmiana ścieżki/utworu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/szybkie przewijanie do
przodu, zmiana ścieżki/utworu
66
Przycisk
Głośność, zwiększanie
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie
cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień
Informacja o aktualnym programie,
utworze itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy dostępnych jest
więcej informacji, niż może się
zmieścić na ekranie wyświetlacza
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Przycisk
Funkcja
Napisy, wybór języka tekstu
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Nadajnik zdalnego sterowania* Wymiana baterii
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania systemu audio-telefonicznego.
1.
Nacisnąć blokadę na pokrywie komory baterii
i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2.
Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich miejsce
nowe, ustawiając je zgodnie z symbolami graficznymi w komorze baterii.
3.
Założyć pokrywę.
UWAGA
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od 1
do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany czterema bateriami typu AA/LR6.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie zapasowych baterii.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
67
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
System audio-multimedialny –
przegląd menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu systemu audio-multimedialnego.
Menu AM
Menu FM
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza AM.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza FM.
RADIOODBIORNIK
•
•
•
AM (Str. 68)20
FM (Str. 68)
DAB(Str. 69)
Patrz
strona
Menu główne FM1/FM2
Patrz
strona
Pokaż wstępnie wybrane stacje*
(Str. 31)
TP
(Str. 33)
Pokaż radiotekst
(Str. 34)
Pokaż zaprogramowane stacje*
(Str. 31)
Ustawienia wiadomości
(Str. 33)
Ustawienia audio
Patrz przypis B
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
Menu główne AMA
CD Audio(Str. 70)
CD/DVD z danymi(Str. 70)
DVD Video (Str. 71)
Odtwarzacz iPod®(Str. 71)
USB (Str. 72)
Media Bluetooth®(Str. 72)
AUX (Str. 73)
TEL
•
Zestaw słuchawkowy Bluetooth®(Str. 73)
Powiązane informacje
•
20
68
(Str. 27)
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
A
B
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
REG
(Str. 35)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Częstotliwość alternatywna
(AF)
(Str. 35)
EON
(Str. 33)
Ustaw preferowane TP
(Str. 33)
Ustawienia PTY
(Str. 34)
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich
źródeł dźwięku.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
Ustawienia rozszerzone
Nie dotyczy modeli V60 Twin Engine i S60L Twin Engine.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Wyzeruj wszystkie ustawienia FM
Ustawienia audio
Pole akustyczne*
Korektor graficzny*
Kompensacja głośności
Menu radia cyfrowego (DAB)*
(Str. 35)
(Str. 26)
(Str. 27)
(Str. 27)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Menu główne DAB1*/DAB2*
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Programowanie grup transmisyjnych
(Str. 36)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Filtry PTY
(Str. 34)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
(Str. 28)
(Str. 26)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
(Str. 26)
Patrz
strona
Wyłącz filtry PTY
Resetuj wszystkie ustawienia audio
Ustawienia audio
Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza DAB.
Pokaż wstępnie wybrane stacje*
(Str. 34)
(Str. 31)
Ustawienia rozszerzone
Monitorowanie stacji DAB
(Str. 37)
Pasmo DAB
(Str. 38)
Kanały podrzędne
(Str. 38)
Pokaż tekst PTY
(Str. 34)
Wyzeruj wszystkie ustawienia DAB
(Str. 38)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
69
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu CD Audio
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Audio.
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD/DVD z
danymi.
Menu główne CD, audio
(Menu płyty)
Patrz
strona
Odtwarzanie w kol. przypadk.
(Str. 42)
Menu główne CD/DVD z
danymi (Menu płyty)
Przeszukiwanie
(Str. 42)
Odtwarzanie
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Powiązane informacje
70
Struktura menu – CD/DVD* z
danymi
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Pauza
Patrz
strona
(Str. 40)
Odtwarzanie w kol. przypadk.
(Str. 42)
Powtórz folder
(Str. 41)
Zmień napisy
(Str. 40)
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 40)
Przeszukiwanie
(Str. 42)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
(Str. 40)
Stop
Kompensacja głośności
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Struktura menu – DVD* wideo
Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Video.
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Menu główne DVD Video
(Menu płyty)
Patrz
strona
Menu płyty DVD
(Str. 43)
Play/Pauza/Dalej
(Str. 43)
Stop
(Str. 43)
Napisy
(Str. 43)
Ustawienia obrazu
Ścieżki dźwiękowe
(Str. 43)
Menu źródła
Patrz
strona
Wyskakujące menuA*wideo i TV*
Przypadkowa kolejność
(Str. 42)
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Przeszukiwanie
(Str. 42)
Ustawienia audio
(Str. 26)
DVD Menu główne
Kąt
(Str. 44)
Patrz przypis C
Kod DivX® VOD
(Str. 44)
DVD top menuC
Ustawienia audio
Pole akustyczne*
(Str. 26)
(Str. 27)
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.
Menu główne iPod
Patrz przypis B
Ustawienia zaawansowane
Struktura menu – iPod®*
A
B
C
(Str. 44)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
(Str. 43)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
(Str. 43)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
(Str. 21)
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od
odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Powiązane informacje
Korektor graficzny*
(Str. 27)
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
71
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Menu USB*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda
USB.
Menu główne USB
Odtwarzanie
Pauza
72
Patrz
strona
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Powiązane informacje
(Str. 48)
Struktura menu – Media
Bluetooth®*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzaczy Bluetooth®.
Menu główne Media Bluetooth®
Patrz
strona
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
Przypadkowa kolejność
(Str. 42)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Wybierz inne urządzenie
(Str. 54)
Stop
(Str. 48)
Przypadkowa kolejność
(Str. 42)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 55)
Powtórz folder
(Str. 48)
Przeszukiwanie
(Str. 42)
Wybierz urządzenie USB
(Str. 46)
Wersja oprogr. Bluetooth w
sam.
(Str. 58)
Zmień napisy
(Str. 48)
Ustawienia audio
Zmień ścieżkę dźwiękową
(Str. 26)
(Str. 48)
Przeszukiwanie
(Str. 42)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Menu AUX
Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia
AUX.
Menu główne AUX
Patrz
strona
Wejściowa głośność AUX
(Str. 50)
Ustawienia audio
(Str. 26)
Przegląd menu – zestaw
głośnomówiący Bluetooth®*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu
głośnomówiącego Bluetooth®.
Menu główne zestawu głośnomówiącego Bluetooth®
(Menu telefonu)
Patrz
strona
Wszystkie połączenia
(Str. 57)
Pole akustyczne*
(Str. 27)
Wszystkie połączenia
(Str. 57)
Korektor graficzny*
(Str. 27)
Połączenia nieodebrane
(Str. 57)
Kompensacja głośności
(Str. 28)
Połączenia odebrane
(Str. 57)
Resetuj wszystkie ustawienia audio
(Str. 26)
Wybierane numery
(Str. 57)
Czas trwania połączenia
(Str. 57)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Książka telefoniczna
(Str. 59)
Szukaj
(Str. 61)
Nowy kontakt
(Str. 62)
Numery skrócone
(Str. 64)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
73
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Odbierz vCard
(Str. 64)
Zasoby pamięci
(Str. 64)
Usuń książkę telefoniczną
(Str. 65)
Zmień telefon
(Str. 54)
Usuń urządzenie Bluetooth
(Str. 55)
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
(Str. 52)
Dźwięki i poziom głośności
(Str. 58)
Pobierz książkę telefoniczną
(Str. 59)
Wersja oprogram. Bluetooth
w poj.
(Str. 58)
Opcje dla połączeń
Aut. odbieranie połącz.
74
(Str. 57)
Numer mailbox
Rozłącz telefon
(Str. 57)
(Str. 54)
Powiązane informacje
•
System audio-multimedialny – przegląd menu
(Str. 68)
•
System audio-multimedialny – obsługa
(Str. 21)
Licencje
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z praw
innej osoby zgodnie z warunkami tej umowy.
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z producentem/projektantem i jest napisany w języku
angielskim.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
}}
75
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Powiązane informacje
•
76
Volvo Sensus (Str. 6)
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Homologacja
Homologacja modułu Bluetooth® jest podana w
tabeli.
}}
77
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Deklaracja zgodności modułu Bluetooth®
Kraj/
obszar
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie Bluetooth®
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
78
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
79
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
80
Kraj/
obszar
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and other relevant
regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
81
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Kraj/
obszar
Chiny:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
82
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Tajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
83
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
||
Kraj/
obszar
Korea
Południowa:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
84
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
Kraj/
obszar
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie:
Republika
Południowej Afryki:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
85
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Audio
dźwięk przestrzenny
Ustawienia
Audio i multimedia
menu
przegląd
struktura menu
D
DVD
Bluetooth®
multimedia
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego
transmisja strumieniowa dźwięku
wyłączanie mikrofonu
zestaw głośnomówiący
39
Informacje drogowe (TP)
33
iPod®, podłączenie
47
E
21
20
68
elementy sterowania
konsola środkowa
K
21
G
67
50
57
50
57
55
Głośność dźwięku
dzwonek, telefon
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem
telefon
telefon/odtwarzacz
zewnętrzne źródło dźwięku
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych
39
Homologacja
Bluetooth®
Kierownica
elementy sterowania
21
Komunikaty alarmowe
32
Korekcja dźwięku
27
21
58
M
28
58
58
50
20, 46
H
C
CD
I
20, 26
26
B
Bateria
pilot zdalnego sterowania
INDEKS ALFABETYCZNY
Mikrofon
56
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR)
dostęp do opcji
Informacja
– opcje menu
Układy wspomagające kierowcę
Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia samochodu
Ustawienia systemu
10
11
18
11
15
17
13
16
Multimedia, Bluetooth®
50
77
87
INDEKS ALFABETYCZNY
RDS
N
Nawiązywanie połączeń
działanie
przychodzące
55
55
32
S
Sensus
6
Serwisy informacyjne
O
Obsługa menu audio i multimediów
Surround
21
Odbiór radiowy w systemie transmisji cyfrowej DAB
28, 36
Odtwarzacz multimedialny
obsługiwane formaty plików
39
45
P
System audio-telefoniczny
przyciski źródła dźwięku
wprowadzenie
zarządzanie systemem
System audio-telefoniczny (System audiotelefoniczny)
Pozycja odsłuchu
27
T
Przyciski sterujące przy kierownicy
21
Telefon
książka telefoniczna
książka telefoniczna, skrót
nawiązywanie połączeń
odbieranie połączenia
połączenia przychodzące
Radio cyfrowe (DAB)
Radioodbiornik
DAB
88
20
26
20
65
67
36
28
28, 36
52
55
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń
rejestracja telefonu
zestaw głośnomówiący
52
52
55
Typy programów radiowych (PTY)
34
20, 26
system audio
funkcje
przegląd
Pilot zdalnego sterowania
wymiana baterii
R
33
rejestracja telefonu
zestaw głośnomówiący
U
USB, gniazdo
47
21
20
21
Ustawienia obrazu
44
Uzyskiwanie połączenia
55
20
V
Volvo Sensus
6
W
59
59
52, 55
57
55
Wejście AUX
20, 46
Wejście USB
46
widok normalny
21
Wsparcie
7
TP 26708 (Polish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising