Volvo V40 2019 Volvo On Call

Volvo V40 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Rynki Volvo On Call*
13
Prezentacja systemu Volvo On Call*
5
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
14
Wprowadzenie do korzystania z systemu Volvo On Call*
5
Opcje menu systemu Volvo On Call*
15
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
6
Komunikat Volvo On Call* na
wyświetlaczu
15
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
6
Dostępność systemu Volvo On Call*
16
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
16
17
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
7
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
8
Kod PIN do Volvo On Call*
20
20
Wzywanie pomocy drogowej przy
użyciu systemu Volvo On Call*
9
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
10
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
21
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On
Call*
Dane osobowe a system Volvo On Call*
21
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem Volvo On Call*
11
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
11
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu z użyciem systemu Volvo On
Call*
12
Kontakt z centralą za pośrednictwem
systemu Volvo On Call*
12
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego samochodu
za pośrednictwem centrali Volvo On Call*
13
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z
samochodem, a także dodatkowy komfort i
pomoc przez 24 godziny na dobę.
Na przykład można zablokować lub odblokować
zamki w samochodzie albo sprawdzić poziom
paliwa bezpośrednio w telefonie za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call. W razie wypadku do
samochodu mogą zostać wysłane służby ratownicze takie jak ambulans lub policja, a w przypadku
mniej pilnych problemów, na przykład przebicia
opony, można wezwać pomoc drogową.
Funkcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji
Volvo On Call1, a także przycisków ON CALL i
SOS na suficie samochodu.
W menu MY CAR można również nacisnąć OK/
MENU i wybrać Ustawienia Volvo On Call
SOS lub On Call.
Usługę, która została uruchomiona, można anulować w ciągu 10 sekund, naciskając jeden raz
przycisk EXIT.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane do wszystkich
innych usług2, łącznie z pomocą drogową.
System Volvo On Call
System Volvo On Call jest połączony z systemem
bezpieczeństwa i systemem alarmowym samochodu, a także z innymi systemami i układami
pojazdu, na przykład z systemem zamka centralnego i układem klimatyzacji. Samochód posiada
wbudowany modem do komunikacji z centralą
Volvo On Call i aplikacją Volvo On Call. System
wykorzystuje system GNSS (Global Navigation
Satellite System) do lokalizowania samochodu.
Powiązane informacje
•
Prezentacja systemu Volvo On Call*
(Str. 5)
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
•
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 15)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Kontakt z centralą
Aby skontaktować się z centralą Volvo On Call,
należy skorzystać z przycisku ON CALL w samochodzie lub z aplikacji Volvo On Call. Można też
zadzwonić do centrali Volvo On Call przy użyciu
telefonu.
1
2
4
Funkcje aplikacji różnią się w zależności od rynku.
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Prezentacja systemu Volvo On Call*
Przegląd przycisków i ekranów. Wygląd i położenie mogą się różnić w zależności od modelu
samochodu.
Wprowadzenie do korzystania z
systemu Volvo On Call*
Identyfikator Volvo ID i połączenie
aplikacji Volvo On Call z samochodem
Aby zacząć korzystać z systemu Volvo On Call,
muszą być spełnione poniższe warunki.
Do korzystania z systemu Volvo On Call potrzebny
jest identyfikator Volvo ID. Po utworzeniu konta
Volvo ID trzeba połączyć z samochodem aplikację
Volvo On Call.
Aktywacja systemu Volvo On Call
Przy odbiorze samochodu dealer aktywuje system
Volvo On Call, a właściciel otrzymuje automatycznie wygenerowany kod PIN do systemu Volvo On
Call. Kod PIN jest używany ze względów bezpieczeństwa w celu identyfikacji właściciela samochodu (lub innej uprawnionej osoby, na przykład
członka rodziny) i działa podobnie jak kluczyk
samochodowy.
Powiązane informacje
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Opcje menu systemu Volvo On Call*
(Str. 15)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 15)
Zakup używanego samochodu z
systemem Volvo On Call
Przy zakupie używanego Volvo z systemem Volvo
On Call ważne jest usunięcie danych poprzedniego właściciela i wpisanie swoich własnych
danych, by usługa mogła działać. Należy odwiedzić dealera Volvo w celu uzyskania pomocy.
Abonament Volvo On Call
Powiązane informacje
Samochód musi mieć ważny abonament Volvo
On Call.
•
•
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku. Skontaktować się z
dealerem Volvo w celu uzyskania pomocy.
•
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 20)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
UWAGA
Funkcja automatycznego powiadamiania o
wypadkach i przycisk SOS będą działały
nawet bez subskrypcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
5
VOLVO ON CALL
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
Użytkownicy Volvo On Call mają zawsze bezpośredni kontakt ze swoim samochodem za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call.
System Volvo On Call może zapewnić większe
bezpieczeństwo i pomoc na przykład w razie
przebicia opony, awarii silnika lub wypadku.
Można na przykład sprawdzić, czy żarówki nie
wymagają wymiany oraz czy nie trzeba uzupełnić
płynu do spryskiwaczy. Możliwe jest zablokowanie
i odblokowanie zamków samochodu, sprawdzenie
poziomu paliwa i znalezienie najbliższej stacji
benzynowej. Można również ustawić i uruchomić
ogrzewanie z wykorzystaniem nagrzewnicy postojowej oraz uruchomić przygotowanie do jazdy za
pomocą funkcji zdalnego uruchomienia silnika
(ERS3).
System Volvo On Call oferuje nie tylko zwiększony komfort i kontrolę dzięki aplikacji, lecz także
szereg dodatkowych usług za pośrednictwem
przycisków SOS i ON CALL na suficie, na przykład pomoc w razie wypadku, ostrzeżenie przed
kradzieżą, pomoc drogową i zdalne odblokowanie
zamków.
Aplikacja Volvo On Call jest regularnie aktualizowana. Aktualne informacje o funkcjach dostępnych dla różnych modeli samochodów można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Aplikacja Volvo On Call jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile. Można ją
pobrać nieodpłatnie z serwisów Apple AppStore,
Google Play lub Windows Phone Store.
Powiązane informacje
•
•
3
6
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
Volvo On Call* (Str. 4)
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Wzywanie pomocy drogowej przy użyciu systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
Funkcja ERS (Engine Remote Start) jest dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
W razie kolizji samochód przesyła automatyczne
zgłoszenie zdarzenia do centrali Volvo On Call
albo do najbliższego centrum alarmowego, które
mogą wysłać służby ratownicze.
Volvo On Call Centrala4
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrali
Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany
sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Samochód wysyła automatycznie wiadomość
zawierającą jego pozycję do centrali Volvo On
Call.
2.
Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
3.
Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje
się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
4 Dotyczy
5 Dotyczy
Najbliższe centrum alarmowe5
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, zostanie
automatycznie wysłany sygnał bezpośrednio do
najbliższego centrum alarmowego. Mają wówczas
miejsce następujące zdarzenia:
1.
Centrum alarmowe nawiązuje wtedy kontakt
głosowy z kierowcą samochodu i stara się
ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
2.
Centrum alarmowe wysyła niezbędne służby
(policję, ambulans, pomoc drogową itd.).
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą w danym kraju Volvo On Call. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
Powiązane informacje
•
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
rynków Volvo On Call typu A.
rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
VOLVO ON CALL
•
Wzywanie pomocy drogowej przy użyciu systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
Nacisnąć przycisk SOS, aby w nagłym wypadku
skontaktować się z centralą Volvo On Call lub
najbliższym centrum alarmowym.
Volvo On Call Centrala6
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie zaalarmować centralę
Volvo On Call, naciskając przycisk SOS przez co
najmniej 2 sekundy. Centrala Volvo On Call otrzymuje powiadomienie wraz z pozycją samochodu i
próbuje nawiązać połączenie głosowe z kierowcą
w celu ustalenia, jakiego rodzaju pomoc jest
potrzebna.
pomoc jest potrzebna (policja, ambulans, holowanie itp.).
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą w danym kraju Volvo On Call. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Jeżeli nie można nawiązać kontaktu głosowego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa
itp.) w celu zapewnienia niezbędnej pomocy.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane do wszystkich
innych usług8, łącznie z pomocą drogową.
Najbliższe centrum alarmowe7
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie powiadomić najbliższe
centrum alarmowe, naciskając przycisk SOS
przez co najmniej 2 sekundy. Za pomocą kontaktu głosowego można ustalić, jakiego rodzaju
6 Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
7 Dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
8 Dostępne usługi różnią się w zależności
8
Powiązane informacje
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
Wzywanie pomocy drogowej przy
użyciu systemu Volvo On Call*
•
Wzywanie pomocy drogowej przy użyciu systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
W przypadku na przykład przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora można wezwać pomoc przy użyciu
przycisku ON CALL lub aplikacji Volvo On Call.
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
Przytrzymanie wciśniętego przycisku ON CALL na
suficie przez co najmniej 2 sekundy powoduje
nawiązanie kontaktu głosowego między centralą
Volvo On Call a kierowcą. Ma on na celu ustalenie, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON CALL
mogą być wykorzystywane do wszystkich
innych usług9, łącznie z pomocą drogową.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
9
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
VOLVO ON CALL
Zdalne odblokowywanie i
blokowanie zamków za
pośrednictwem Volvo On Call*
Zamki samochodu można odblokować zdalnie
za pośrednictwem centrali Volvo On Call. Można
je także zablokować i odblokować za pomocą
aplikacji Volvo On Call.
Zdalne odblokowanie zamków drzwi za
pośrednictwem centrali Volvo On Call10
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala Volvo On Call może zdalnie odblokować
drzwi samochodu w ciągu następnych pięciu dni
po pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala
Volvo On Call odblokowuje wtedy zdalnie drzwi
samochodu zgodnie z zawartą umową.
1.
2.
10
10
3.
Nacisnąć delikatnie osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy/drzwi
bagażnika, aby odblokować samochód.
> Można teraz normalnie otworzyć wszystkie
drzwi.
UWAGA
Jeśli pokryty gumą przycisk na pokrywie/
drzwiach bagażnika nie zostanie naciśnięty
przed upływem pewnego czasu określonego
przez centralę Volvo On Call, samochód zostanie ponownie zablokowany.
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
•
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Wzywanie pomocy drogowej przy użyciu systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
UWAGA
Skontaktować się z centralą Volvo On Call za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call (albo
telefonicznie).
Jeśli, na przykład, samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać w pełni ze
względu na słaby odbiór sygnału.
Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo On
Call właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
Zablokowanie/odblokowanie zamków
za pomocą aplikacji
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zdalnie zablokować i odblokować
zamki w samochodzie na maksymalnie pięć dni
od dnia zablokowania samochodu. Ze względów
bezpieczeństwa do odblokowania samochodu za
pomocą aplikacji Volvo On Call wymagane jest
hasło do konta Volvo ID.
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Powiadamianie o usiłowaniu
kradzieży za pośrednictwem Volvo
On Call*
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On
Call*12
W przypadku uruchomienia alarmu w samochodzie właściciel otrzymuje wiadomość na numer
telefonu zarejestrowanego u dealera, a następnie powiadomienie push w aplikacji Volvo On
Call.
W przypadku podejrzenia kradzieży samochodu
należy skontaktować się z centralą Volvo On Call
za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call albo
telefonicznie, aby podjąć próbę zlokalizowania
pojazdu.
Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w krótkim czasie, zostanie automatycznie powiadomiony operator w centrali Volvo On Call11. Operator podejmie
próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z właścicielem samochodu. Jeśli okaże się, że samochód jest używany przez nieupoważnioną osobę,
może zostać uruchomione śledzenie.
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą Volvo On Call
mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala Volvo
On Call wysyła wtedy do samochodu komunikat w
celu ustalenia jego pozycji. Następnie można
skontaktować się z policją lub innym organem.
Jeśli alarm zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, usługa zostanie wyłączona.
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
11
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Powiązane informacje
•
•
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
VOLVO ON CALL
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu13 z użyciem systemu Volvo
On Call*
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
Kontakt z centralą za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*14
W razie kradzieży samochodu istnieje możliwość
zdalnej aktywacji blokady uruchomienia pojazdu.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Nacisnąć przycisk ON CALL, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania.
W przypadku kradzieży samochodu właściciel
może skontaktować się z centralą Volvo On Call
(telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji
Volvo On Call) albo z odpowiednimi organami.
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
W przypadku pytań dotyczących użytkowania
samochodu przycisku ON CALL można użyć do
nawiązania kontaktu z centralą Volvo On Call.
Operator centrali jest dostępny przez 24 godziny
na dobę.
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala
Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić
uruchomienie samochodu. Unieruchomiony
samochód może następnie zostać ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się z centralą Volvo
On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
12
13
14
12
•
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
Dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu A.
Nie dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego
samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call*
Istnieje możliwość skontaktowania się z centralą
Volvo On Call w celu zlecenia przesłania miejsc
docelowych bezpośrednio do systemu nawigacyjnego samochodu15.
Nacisnąć przycisk ON CALL na suficie samochodu, aby uzyskać pomoc w znalezieniu np. restauracji, hotelu, warsztatu, atrakcji turystycznej lub
innego miejsca docelowego. Operator prześle do
samochodu miejsce docelowe, które można
dodać na wyświetlaczu centralnym jako cel
pośredni lub miejsce docelowe podróży.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Rynki Volvo On Call*
Rynek
Typy rynków, na których są dostępne usługi
Volvo On Call, podano poniżej. Zależnie od typu
rynku niektóre usługi mogą być niedostępne.
Usługi dostępne na poszczególnych rynkach są
opisane oddzielnie i pokazane w opisie każdej
usługi.
Rynek
Izrael
X
Włochy
X
Kazachstan (od 2018 roku)
X
X
Chiny
X
X
X
Kosowo
X
Chorwacja
X
Łotwa
X
X
Volvo On Call* (Str. 4)
Bułgaria
X
Litwa
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Cypr
X
Luksemburg
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Dania
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Estonia
X
Kanada
X
X
X
Macedonia
X
Malta
X
Finlandia
X
Mołdawia
X
Francja
X
Czarnogóra
X
Grecja
Irlandia (od 2018 roku)
15
X
B
X
B
Islandia
A
Bośnia i Hercegowina
Brazylia
A
Typ rynku
Albania
Belgia
Typ rynku
X
X
Holandia
X
Norwegia
X
Dotyczy niektórych rynków oraz samochodów z systemem Sensus Navigation*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
VOLVO ON CALL
||
Rynek
Typ rynku
A
Rynek
B
Typ rynku
A
Polska
X
USA
X
Portugalia
X
Austria
X
Rumunia
Rosja
X
X
Czechy
X
Niemcy
X
Szwajcaria
X
Powiązane informacje
Słowacja
X
Słowenia
X
•
•
Wielka Brytania
X
Szwecja
X
Turcja
Białoruś
Usługi
Usługi Volvo On Call są udostępniane w coraz
większej liczbie lokalizacji. Prosimy przejść na
stronę support.volvocars.com lub skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania najnowszych informacji na temat krajów, w których
dostępne są usługi Volvo On Call.
X
X
Poniżej przedstawiono typy rynków, na których
dostępne są usługi Volvo On Call.
Volvo On Call* (Str. 4)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
X
X
Ukraina
X
Węgry
X
A
B
14
Typ rynku
A
B
Aplikacja Volvo On Call
X
X
Automatyczne powiadomienie o
zderzeniu
X
X
Pomoc w nagłych wypadkach
(SOS)
X
X
Pomoc drogowa
X
X
Zdalne odblokowanie zamków
drzwi za pośrednictwem centrali
X
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem centrali
X
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
X
Zdalna immobilizacja samochodu
XA
Kontakt z centralą
X
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego za
pośrednictwem centrali
XA
Najnowsze informacje
Serbia
Hiszpania
B
Usługi Volvo On Call* na różnych
rynkach
XB
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu A
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu B
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Dodatkowe informacje na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
Na stronie support.volvocars.com można uzyskać
więcej informacji na temat usług Volvo On Call
oraz funkcji aplikacji.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Opcje menu systemu Volvo On Call*
Przegląd dostępnych opcji i ustawień w menu
systemu Volvo On Call.
Nacisnąć przycisk MY CAR, ponownie nacisnąć
MY CAR, przejść do ustawień i menu Volvo On
Call:
• SOS
• On Call
• Blokada: określa, kiedy mają być aktywne
przyciski SOS i ON CALL. Funkcja ta oznacza, że przyciski te są aktywne tylko wtedy,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu I lub II albo gdy jest
uruchomiony silnik.
Komunikat Volvo On Call* na
wyświetlaczu
System Volvo On Call w razie potrzeby automatycznie wyświetla komunikaty informacyjne.
• Serwis tymczasowo niedostępny. Komunikat jest wyświetlany na ekranie.
• Volvo On Call Wymagany serwis – system
Volvo On Call jest wyłączony. Skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania
pomocy. Komunikat jest wyświetlany w zespole wskaźników.
• Abonament Volvo On Call wkrótce
wygaśnie – abonament Volvo On Call
wkrótce wygaśnie. Skontaktować się z dealerem Volvo. Komunikat jest wyświetlany w zespole wskaźników.
Powiązane informacje
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 15)
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Prezentacja systemu Volvo On Call* (Str. 5)
Dostępność systemu Volvo On Call*
(Str. 16)
Opcje menu systemu Volvo On Call* (Str. 15)
Akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call* (Str. 21)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
VOLVO ON CALL
Dostępność systemu Volvo On Call*
Funkcje systemu Volvo On Call są dostępne
przez pewien czas po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje systemu są dostępne
nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na
godzinę przez kolejne 17 dni. Po upływie łącznie
22 dni system zostanie dezaktywowany do
momentu uruchomienia samochodu16.
OSTRZEŻENIE
Ten system działa tylko na obszarach, w których partnerzy Volvo On Call mają zasięg sieci
komórkowej oraz na rynkach, na których
dostępna jest usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
Powiązane informacje
•
•
•
16
16
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Korzystanie z Volvo On Call* za
granicą
Usługi Volvo On Call mogą się różnić w zależności od kraju.
Naciśnięcie przycisku SOS zawsze powoduje
nawiązanie połączenia z centralą Volvo On Call na
rynku, gdzie znajduje się samochód. W przypadku
braku centrali Volvo On Call zostaje nawiązany
kontakt z najbliższym centrum alarmowym.
Naciśnięcie przycisku ON CALL zawsze powoduje nawiązanie połączenia z centralą Volvo On
Call w kraju macierzystym.
Niemniej jednak w krajach bez umowy roamingowej nie są dostępne usługi Volvo On Call.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
Dostępność funkcji może ulegać zmianom.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Albania
+385 16269840
+385 16269840
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bośnia i Hercegowina
+385 16269840
+385 16269840
Brazylia
0800 70 775 90
Nie dotyczy
Bułgaria
+359 291146
+359 291146
Cypr
+35777772433
+35777772433
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estonia
8007777
+372 6022365
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grecja
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Irlandia
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Islandia
+3545157000
+3545157000
Izrael
+972773601417
+972773601417
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Chiny
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosowo
+385 16269840
+385 16269840
Chorwacja
+385 16269840
+385 16269840
Łotwa
800 07077
+371 66100821
Litwa
8 800 10018
+370 52165010
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonia
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Mołdawia
+373 22578913
+373 22578913
Czarnogóra
+38516269840
+38516269840
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Rumunia
313200200
+36 14584447
Rosja
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 16269840
+385 16269840
Słowacja
+42 1258252186
+42 1258252186
VOLVO ON CALL
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Słowenia
+385 16269840
+385 16269840
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Czechy
+420800050296
+420296787297
Turcja
444 4 858
+90 212 356 13 17
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Białoruś
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303555
+380 444950078
Węgry
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Korzystanie z Volvo On Call* za granicą
(Str. 16)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
19
VOLVO ON CALL
Kod PIN do Volvo On Call*
Ze względów bezpieczeństwa, do identyfikacji
osoby upoważnionej do wykonywania usług
Volvo On Call w danym samochodzie stosowany
jest kod PIN.
Czterocyfrowy kod PIN, wysyłany do właściciela
samochodu w chwili aktywacji abonamentu przez
dealera, jest stosowany w celu identyfikacji osób
upoważnionych do wykonywania określonych
usług Volvo On Call, np. odblokowania samochodu za pośrednictwem centrali Volvo On Call17
lub utworzenia konta dla aplikacji Volvo On Call.
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN lub kod ten
wymaga zmiany (np. w przypadku zakupu używanego samochodu z Volvo On Call), należy skontaktować się
•
•
wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą, która została
wykorzystana do utworzenia poprzedniego konta.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
•
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 20)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
W razie zmiany właściciela samochodu ważne
jest dokonanie zmiany abonenta usługi Volvo On
Call.
Rezygnacja z usługi Volvo On Call
W razie zmiany właściciela należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu rezygnacji z usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Z usługi można także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo On Call.
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie
z dealerem lub
centralą Volvo On Call17 przy użyciu przycisku
ON CALL, aplikacji Volvo On Call lub zwykłego telefonu.
Nowy kod zostanie przesłany do właściciela
samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN
dziesięć razy z rzędu konto zostanie zablokowane.
Aby móc ponownie korzystać z aplikacji, należy
17
20
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
do ustawień fabrycznych18, patrz „Zmiana właściciela” w instrukcji obsługi.
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
Dane osobowe a system Volvo On
Call*
Uruchamianie usługi Volvo On Call
Gdy zasilanie prądem w samochodzie jest wyłączone, akumulator główny zostaje zastąpiony
przez akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call.
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call.
Zakup używanego samochodu z Volvo On Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem, który przeniesie na niego pozostały okres ważności abonamentu. Aktualizacja
danych kontaktowych jest ważna dla prawidłowego działania usługi Volvo On Call i z tego
względu, by poprzedni właściciel nie miał dostępu
do usług w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy kod PIN, który jest
potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela
(lub innej upoważnionej osoby) w celu uzyskania
dostępu do niektórych usług.
Powiązane informacje
•
•
•
•
18
Volvo On Call* (Str. 4)
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 6)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 20)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 17)
Akumulator pomocniczy ma ograniczoną żywotność. Gdy akumulator wymaga serwisu lub
wymiany, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat, Volvo On Call Wymagany serwis.
Jeżeli komunikat nie znika z wyświetlacza, skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Komunikat Volvo On Call* na wyświetlaczu
(Str. 15)
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Personvagnar AB.
Przetwarzanie danych odbywa się zawsze zgodnie
z obowiązującą praktyką i przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Kraj
Dystrybutorzy
Belgia
Volvo Car Belux
Dania
Volvo Car Denmark A/S
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Finlandia
Volvo Car Finland Oy Ab
Francja
Volvo Car France
Grecja
Volvo Car Hellas
Włochy
Volvo Car Italia S.p.A.
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Norwegia
Volvo Car Norway AS
Polska
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
VOLVO ON CALL
||
Kraj
Dystrybutorzy
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Volvo Car Russia
Szwajcaria
Volvo Car Switzerland AG
Hiszpania
Volvo Car España S.L.U.
Szwecja
Volvo Car Sweden AB
Czechy
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turcja
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Białoruś
Volvo Car Russia
Węgry
Volvo Autó Hungária Kft.
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Przetwarzane dane osobowe należą głównie do
poniższych trzech kategorii.
•
22
Dane osobowe przekazywane przez klienta w
związku z aktywacją usługi oraz przy innych
kontaktach z firmą Volvo, takie jak imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi i czas jej trwania.
•
•
Informacje wysyłane automatycznie z pojazdu,
gdy wystąpi określone zdarzenie objęte
usługą. Ten rodzaj komunikatów zawiera
numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), godzinę
skorzystania z usługi, rodzaj usługi, informację, czy zostały odpalone poduszki powietrzne
i napinacze pasów bezpieczeństwa, aktualny
poziom paliwa, aktualną temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pojazdy, informację, czy
drzwi i szyby są zablokowane czy otwarte, a
także sześć ostatnich lokalizacji pojazdu z
podaniem prędkości jazdy i kierunku.
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, do których należą rozmowy
telefoniczne z osobami znajdującymi się w
pojeździe, centrala dostarczająca usługę oraz
rejestry tworzone przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
Volvo On Call są przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie tak długo, jak to
konieczne, by firma Volvo mogła wypełnić swoje
obowiązki wynikające z przepisów prawa i innych
zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń
objętych usługą Volvo On Call są usuwane po
trzech miesiącach od daty wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Volvo On Call* (Str. 4)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TP 26660 (Polish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement