Volvo S90 Twin Engine, 2019 Early Quick start guide

Volvo S90 Twin Engine, 2019 Early Quick start guide
S90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są
dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z
poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące
wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje
i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego
posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który
zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia
drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.
02. ŁADOWANIE
W tym rozdziale opisano stan ładowania samochodu, sposób obsługi modułu ładowania oraz poszczególne symbole
na wyświetlaczu kierowcy.
03. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu internetowym.
04. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają sterowania szeregiem funkcji samochodu.
05. ROZSĄDNA JAZDA
Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady dotyczące
bardziej ekonomicznej jazdy.
06. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.
07. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
W instrukcji Quick Guide opcje zaznaczono gwiazdką *.
01
01
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy
sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych funkcji, terminów i wskazówek.
Volvo ID
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu
usług online1. Jako przykłady można wymienić Volvo On Call*, usługi
map, osobisty identyfikator do logowania się na stronie internetowej
volvocars.com oraz możliwość rezerwacji przeglądów i napraw. Konto
Volvo ID można utworzyć na stronie volvocars.com, za pośrednictwem
aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje wszystkie
zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie
Sensus umożliwia komunikację między użytkownikiem, samochodem i
światem zewnętrznym.
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do
osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku
profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w niniejszym przewodniku
Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej informacji o profilach kierowcy.
Przygotowanie do jazdy przed podróżą
Dobrym nawykiem jest przygotowanie kabiny samochodu do jazdy przed
rozpoczęciem podróży. Może to zwiększyć zasięg i zmniejszyć zużycie
samochodu, a jednocześnie pozwala uzyskać komfortową temperaturę
w kabinie pasażerskiej. W widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym wybrać kartę Regulacja postojowa lub włączyć funkcję za pomocą
aplikacji Volvo On Call. Pełne przygotowanie do jazdy jest dostępne
tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego3.
Volvo On Call*
Volvo On Call to wbudowany system pomocy wyposażony w aplikację,
która pozwana na zdalne sterowanie pewnymi funkcjami samochodu
Volvo. Korzystając z aplikacji Volvo On Call, można np. sprawdzić, które
żarówki wymagają wymiany albo czy trzeba uzupełnić olej lub płyn chłodzący. Można zablokować i odblokować zamki samochodu, sprawdzić
poziom paliwa i wyświetlić najbliższą stację benzynową. Można także
nastawić funkcję przygotowania do jazdy2, która korzysta z klimatyzacji
postojowej samochodu. Aby zacząć korzystać z tych funkcji, należy
pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową i pomoc w
nagłych wypadkach, którą można wezwać przy użyciu przycisków ON
CALL i SOS umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
1
2
3
Dostępne usługi zależą od konfiguracji samochodu oraz od rynku.
W samochodach bez nagrzewnicy postojowej nie jest możliwe ogrzanie kabiny pasażerskiej, tylko
wentylacja.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
01
01
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Do sprawdzania i kalibracji ciśnienia w oponach (ITPMS)* służy
funkcja TPMS w aplikacji Status pojazdu w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśnienia w opona wyświetlaczu kierowcy świeci ciągłym światłem.
nach symbol
W przypadku niskiego ciśnienia w oponach sprawdzić i skorygować
ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć przycisk kalibracji, aby uruchomić kalibrację ITPMS.
Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego służy aplikacja
Status pojazdu. W pozycji Status pojazdu można też sprawdzić
komunikaty dotyczące statusu oraz zarezerwować przegląd lub
naprawę*.
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego odbywa się przez
gniazdo do ładowania pod pokrywą z przodu. Otworzyć pokrywę,
lekko ją naciskając. By zapewnić samochodowi optymalny zasięg,
należy rozpoczynać podróż z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Lusterka zewnętrzne mogą pochylać się automatycznie* do dołu
po włączeniu biegu wstecznego. Gdy zamki samochodu zostają
zablokowane/odblokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, lusterka zewnętrzne mogą składać/rozkładać się automatycznie*. Funkcje te można włączyć w pozycji Ustawienia My
Car Lusterka i udogodnienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że aby
odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w
odległości nie większej niż około 1 metr (3 stopy) od samochodu.
Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą przycisk na pokrywie bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby
zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko wgłębienie na jednej
z klamek w drzwiach. Unikać dotykania obu powierzchni czułych na
nacisk jednocześnie.
Okno dachowe* obsługuje się za pomocą przełącznika nad lusterkiem wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co najmniej
pozycja I wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do pozycji wentylacji, nacisnąć przełącznik do góry, a aby zamknąć okno, pociągnąć
przełącznik w dół. Aby całkowicie otworzyć okno dachowe, nacisnąć
przełącznik do tyłu, a aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w
dół. Zasłona przeciwsłoneczna odsuwa się automatycznie podczas
otwierania okna dachowego, natomiast zamyka się ją ręcznie.
Elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika* można na przykład
otworzyć za pomocą funkcji obsługiwania pokrywy bagażnika
ruchem stopy*, wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą
częścią tylnego zderzaka. Zamknąć pokrywę bagażnika i zablokować za pomocą przycisku
na jej dolnej krawędzi. Albo
zamknąć drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było
otworzyć pokrywę bagażnika ruchem stopy, samochód musi być
wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania*. Aby można było korzystać z funkcji otwierania i zamykania
ruchem stopy, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż około 1 metr (3 stopy) za
samochodem.
01
01
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, pokrywę
bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm*. Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie okno dachowe* i wszystkie szyby
boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i pokrywę
bagażnika oraz rozbraja alarm*. Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko
w pokrywie bagażnika. Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowaną elektrycznie* pokrywę bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał
dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie potrzeby.
Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy albo nacisnąć
przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund, aby włączyć. Funkcję można
wyłączyć za pomocą tego samego przycisku po upływie co najmniej
5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie wyłączona
automatycznie po 3 minutach.
Pokrywa gniazda do ładowania
Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu ładującego trzeba
odblokować zamki samochodu i wyłączyć samochód.
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
Przewód zostaje zablokowany w gnieździe po rozpoczęciu ładowania.
Ładowanie zostaje przerwane po odblokowaniu zamków samochodu,
ale zostaje wznowione po chwili, jeśli przewód nie zostanie odłączony.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje pokrywę bagażnika i tylne
siedzenie, co może być przydatne, na przykład gdy samochód
zostaje oddany do serwisu lub parkingowemu w hotelu.
- Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy
każdym użyciu funkcji blokady należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy
pierwszym użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod zabezpieczający.
Do ręcznego zablokowania* schowka podręcznego służy dołączony
klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.
01
01
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. multimediami, nawigacją*, klimatyzacją, układami
wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje większość informacji związanych z
jazdą, na przykład prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika,
instrukcje nawigacji* i aktywne układy wspomagające kierowcę. W
menu aplikacji można wybrać, które informacje mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Do otwierania i poruszania się w
obrębie menu aplikacji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ustawień można także dokonać w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
Wyświetlacz przezierny* stanowi uzupełnienie wyświetlacza kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się go w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Pokrętło rozruchu służy do uruchamiania samochodu. Obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić, aby włączyć pozycję I
wyłącznika zapłonu. Wybrać położenie P lub N dźwigni zmiany biegów, wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca i obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić samochód. Aby wyłączyć samochód, obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Tryby jazdy* włącza się za pomocą przełącznika znajdującego się
pośrodku między fotelami. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby
wybrać tryb Pure, AWD, Hybrid, Power lub Individual na wyświetlaczu centralnym. Potwierdzić, naciskając pokrętło. W trybie Individual
można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Włącza się
go w pozycji Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się symbol. Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy nacisnąć przełącznik w dół,
wciskając jednocześnie pedał hamulca. Dzięki funkcji automatycznego hamowania podczas postoju ( ) kierowca może puścić pedał
hamulca, zachowując działanie hamulców, gdy samochód zostanie
zatrzymany na przykład na światłach ulicznych.
Należy pamiętać, że funkcje automatycznego hamowania podczas
postoju i automatycznego włączania hamulca postojowego muszą
być wyłączone w automatycznej myjni samochodowej. Drugą z tych
czynności można wykonać w pozycji Ustawienia My Car
Hamulec postojowy i zawieszenie w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po
otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz i przekręcić w
położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną.
01
01
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować
większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki główne: widok
strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji. Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu widoku strony głównej w prawo lub
w lewo. Dostępny jest też widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza kierowcy, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My Car
Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym. Można tu też wybrać ciemne
albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.
Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku, należy
nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem.
Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej
przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.
Aby wyczyścić wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową
długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane w
samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę i funkcje
komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby otworzyć widok
klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w wierszu klimatyzacji.
02
ŁADOWANIE
Państwa Volvo jest wyposażone w silnik elektryczny, który napędza
samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością, oraz w silnik spalinowy, który napędza samochód przy wyższych prędkościach i podczas
bardziej aktywnej jazdy. Czas ładowania akumulatora układu hybrydowego zależy od prądu ładowania, jaki może zapewnić gniazdo. Akumulator układu hybrydowego jest także ładowany podczas płynnego hamowania lub hamowania silnikiem, np podczas zjazdu ze wzniesienia.
Wszystkie rodzaje ładowania są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
5. Ustawić osłonę uchwytu ładowania w taki sposób, by nie dotykał
samochodu i nie uszkodził lakieru.
Przechowywanie przewodu ładującego
3. Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania.
Przewód ładujący przechowuje się w schowku po prawej stronie przestrzeni bagażowej.
Skrzynka sterownicza na przewodzie ładującym
Dołączony przewód ładujący jest wyposażony w skrzynkę sterowniczą,
która pokazuje stan ładowania. Umożliwia ona monitorowanie temperatury i ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy.
Rozpoczęcie ładowania
Podczas ładowania akumulatora układu hybrydowego ładowany jest
także akumulator rozruchowy samochodu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda. Nigdy nie wolno używać
przedłużaczy.
2. Nastawić prawidłowy prąd ładowania na skrzynce sterowniczej za
i . W przypadku wątpliwości co do wielkości prądu
pomocą
ładowania w gnieździe wybrać najniższy prąd ładowania na skrzynce
sterowniczej.
3. Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania, lekko ją naciskając.
4. Zdjąć osłonę uchwytu ładowania, a następnie wcisnąć uchwyt do
końca do gniazda w samochodzie. Przewód ładujący zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie się w przeciągu 5 sekund.
Zakończenie ładowania
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku
na pilocie zdalnego
sterowania. Ładowanie zostanie zakończone, a przewód ładujący
zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego.
5. Umieścić przewód ładujący w schowku po prawej stronie przestrzeni
bagażowej.
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania,
zostanie ponownie automatycznie zablokowany krótko po odblokowaniu
w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu, a
także dla ułatwienia przygotowania samochodu do jazdy. Przewód ładujący można ponownie odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W samochodach z
systemem Passive Entry* możliwe jest zablokowanie i odblokowanie za
pomocą uchwytu.
02
Na skrzynce sterowniczej
•
Symbol samochodu świeci stale na zielono, a wskaźnik ładowania jest
zgaszony: Tryb gotowości.
•
Symbol samochodu i wskaźnik ładowania świecą stale na zielono:
Trwa ładowanie.
•
Symbol samochodu miga na czerwono, a wskaźnik ładowania jest
zgaszony: Ładowanie nie jest możliwe. Należy sprawdzić wszystkie
podłączenia lub użyć innego gniazda sieciowego, a następnie ponownie rozpocząć ładowanie.
•
Symbol samochodu świeci stale na czerwono: Ładowanie nie jest
możliwe. Odłączyć przewód ładujący od gniazda i ponownie rozpocząć
ładowanie.
•
Symbol domu i wskaźnik ładowania migają na czerwono: Ładowanie
nie jest możliwe. Ponownie uruchomić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się – należy skontaktować się wykwalifikowanym technikiem.
02
Na wyświetlaczu kierowcy
STAN ŁADOWANIA
Stan ładowania samochodu można sprawdzić przy gnieździe do ładowania, na skrzynce sterowniczej, na wyświetlaczu kierowcy i w aplikacji
Volvo On Call*.
Za pomocą lampek gniazda do ładowania
•
Biała – światło LED.
•
Żółta – tryb gotowości, oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
•
Miga na zielono – trwa ładowanie.
•
Świeci się na zielono – ładowanie zakończone. Gaśnie po chwili.
•
Świeci się na czerwono – wystąpił błąd.
Różne kolory symbolu informują o stanie ładowania.
Niebieskie światło – trwa ładowanie.
Zielone światło – akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwone światło – błąd ładowania, sprawdzić połączenie przewodu ładującego z samochodem i gniazdem 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM NA
WYŚWIETLACZU KIEROWCY
Zależnie od wybranego trybu jazdy na wyświetlaczu kierowcy pojawiają
się różne symbole i animacje.
02
Zużycie energii elektrycznej i paliwa jest pokazywane na wskaźniku po
prawej stronie. Zużycie zmienia się w zależności od stylu jazdy. Gdy
cienka biała wskazówka minie białą strzałkę znajdującą się u góry,
następuje przełączenie samochodu na silnik spalinowy. Gdy wskazówka
znajduje się w strefie koloru pomarańczowego, akumulator jest ładowany, np. podczas hamowania.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżony dystans do wyczerpania akumulatora. Na dystans ten wpływa szereg czynników, np. styl jazdy, prędkość oraz temperatura zewnętrzna i może się on zmieniać w trakcie podróży. Normalnie można spodziewać się zasięgu 25-45 km
(15-27 mil). Wartość początkowa pokazywana, gdy samochód jest
całkowicie naładowany jest wartością maksymalną podawaną
zamiast przewidywanego zasięgu na napędzie elektrycznym i
zmienia się podczas podróży. Gdy na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat „---”, żaden zasięg na napędzie elektrycznym nie jest gwarantowany.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Całkowicie biały symbol pokazuje, czy używany jest silnik elektryczny czy spalinowy. Błyskawica oznacza silnik elektryczny, a
kropla – silnik spalinowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie hamowania
silnikiem.
Wskaźnik pokazuje ilość energii dostępnej w akumulatorze dla silnika elektrycznego. Energia jest także zużywana przez klimatyzację.
Wskazuje, że aktywna jest funkcja Charge lub Hold. Funkcje te
włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Funkcja
30
4.5
Charge oznacza, że akumulator układu hybrydowego jest ładowany, gdy poziom naładowania jest niski. Funkcja Hold oznacza,
że energia akumulatora jest zachowywana do późniejszego wykorzystania.
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego
Samochód oblicza zakres, w jakim będzie potrzebny silnik spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie. Podczas jazdy na napędzie elektrycznym może czasami zachodzić potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego samochodu ze względu na czynniki zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną. Silnik spalinowy zostaje uruchomiony zawsze wtedy, gdy akumulator układu hybrydowego osiągnie
swój najniższy stan naładowania.
1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik.
2. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik.
3. Zmienić ustawienie, naciskając górną/dolną/przednią/tylną część
regulatora.
Zapisywanie ustawień
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w żądanej
pozycji i nacisnąć przycisk M na panelu drzwi. Zapala się lampka kontrolna w przycisku.
03
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci 1 lub 2. Rozlega się
sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku M.
Aby skorzystać z zapisanych ustawień fotela:
Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków pamięci.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli służą
do regulacji pozycji fotela, podparcia lędźwiowego* itd. Jeden z przełączników ma kształt fotela, dzięki czemu można łatwiej zrozumieć, w jaki
sposób zmieniać pozycję, a drugi przełącznik – regulator wielofunkcyjny*
służy do regulacji podparcia lędźwiowego, masażu* itd.
Przełącznik w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
Regulator wielofunkcyjny*
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego* i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.
Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków
pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ*
Należy upewnić się, że oparcie z zagłówkiem nie będzie dotykać oparcia
siedzenia z przodu podczas składania. Aby można było złożyć oparcia,
może być konieczna zmiana położenia przednich foteli.
Składanie oparć
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać i
muszą być otwarte przynajmniej jedne tylne drzwi.
1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk. Przyciski znajdują się na tylnej półce
po lewej stronie samochodu.
3. Zwalnia się blokada siedzenia, ale fotel pozostaje w tej samej pozycji.
Zagłówki są opuszczane automatycznie*.
4. Zagłówek należy obniżyć ręcznie do położenia poziomego.
Podnoszenie oparć
1. Przestawić oparcie ręcznie do góry/do tyłu, tak aby zatrzasnęła się
blokada.
2. Zagłówek należy rozłożyć ręcznie.
3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
03
03
KIEROWNICA
Regulacja kierownicy
Symbole na wyświetlaczu kierowcy:
Ustawienie kierownicy można regulować zarówno w kierunku pionowym,
jak i zmieniać jej wysunięcie.
Ogranicznik prędkości pomaga uniknąć przekroczenia określonej
prędkości maksymalnej.
1. Popchnąć do przodu/pociągnąć do tyłu4 dźwignię pod kierownicą
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga w utrzymaniu stałej prędkości.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu i przestawić dźwignię z
powrotem w pozycję zablokowaną.
Lewy zestaw przycisków
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy
za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i
). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest BIAŁY, funkcja jest
aktywna. Kolor SZARY oznacza, że funkcja jest zatrzymana albo znajduje się w trybie gotowości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy* pomaga utrzymać stałą
prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu.
Pilot Assist5 pomaga kierowcy utrzymać samochód między liniami
wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego
odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
/
zwiększa/zmniejsza zapaJedno krótkie naciśnięcie przycisku
miętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać przycisk,
aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej
prędkości.
/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i funkcji
Pilot Assist.
Jedno naciśnięcie przycisku
dla wybranej funkcji.
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią
prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera
pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego zbiornika lub do
opróżnienia akumulatora układu hybrydowego. Do wyświetlania różnych
opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest komunikat „----”, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
przywraca także zapamiętaną prędkość
03
Prawy zestaw przycisków
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy prawy
zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz multimedialny, telefon i nawigację.
Przechodzenie między poszczególnymi dostępnymi aplikacjami
umożliwiają strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie opcji, np.
wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie komunikatu z
wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają
strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą przyciski
i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja, przyciski te służą
do regulacji głośności.
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
– funkcja ta
umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za
pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Radio”, „Raise
temperature” lub „Cancel”.
Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick
Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.
4
5
Zależnie od rynku.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Oświetlenie otoczenia samochodu to funkcja, która włącza światła
zewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i
pozwala na bezpieczne dotarcie do samochodu w ciemności.
Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu włącza niektóre
światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków, aby zapewnić
oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy przełącznik zespolony przy
kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu ma pozostać włączone, można
nastawić na wyświetlaczu centralnym.
03
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika
zespolonego przy kierownicy.
Po wybraniu trybu AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i
oświetlenie zostaje odpowiednio dostosowane, np. gdy zapada zmierzch
albo przy wjeździe do tunelu. Można także obrócić pokrętło na dźwigni
przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe,
które będą przełączane automatycznie na światła mijania, gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Światła drogowe można włączyć
ręcznie, popychając przełącznik dźwigniowy od siebie. W celu ich wyłączenia należy pociągnąć przełącznik dźwigniowy do siebie.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać
maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten sposób,
że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona
Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk RESET. Krótkie naciśnięcie zeruje
tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje
wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie jest używany przez
4 godziny.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia przedniej
szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia
przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni przełącznika zespolonego.
– Przesunąć dźwignię w kierunku kierownicy, aby uruchomić spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub dezaktywować. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia wycieraczki
szyby przedniej w zależności od ilości wody wykrytej na szybie
przedniej. Przekręcić pokrętło w górę/w dół, aby nastawić większą/
mniejszą czułość.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór
wycieraczek. Nacisnąć przycisk Położenie serw. wycieraczek
w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub
wyłączyć tryb serwisowy.
03
03
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Przygotowanie do jazdy
Funkcję przygotowania do jazdy można nastawić za pomocą wyświetlacza centralnego samochodu lub aplikacji Volvo On Call*. Funkcja przygotowania do jazdy nagrzewa lub chłodzi kabinę pasażerską do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem jazdy, co z kolei może przyczynić
się do ograniczenia zużycia oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię w czasie jazdy. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić
za pomocą timera.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając
dolną część ekranu.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa, zaznaczyć odpowiednią opcję i
nacisnąć Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
– W widoku klimatyzacji, wybrać opcję Regulacja postojowa
regulator czasowy i nastawić żądaną datę/dzień.
Dodaj
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie, samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego (dotyczy samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku w samochodzie
zastosowana jest nagrzewnica paliwowa lub elektryczna6.
Ustawienia klimatyzacji
– Nacisnąć opcję AUTO w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie naciśnięcie
włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza. Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie
recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i
prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe:
22 °C (72 °F) i poziom 3 (poziom 2 na tylnym siedzeniu). Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznego sterowania klimatyzacją.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi
wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę, podgrzewanie foteli* i prędkość dmuchawy.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Ujednolicenie temperatury.
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior Package* i
jest systemem w pełni automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki
azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym w pozycji Ustawienia Klimatyzacja
Czujnik jakości powietrza.
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz za
pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z
tyłu konsoli między fotelami. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można
także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się
pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy napis Clean
Zone jest niebieski, oznacza to, że zostały spełnione warunki
dobrej jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.
6
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani
dealerzy Volvo.
03
03
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, na przykład smartfony, umożliwiają
odtwarzanie/sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów
telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń,
układ elektryczny samochodu musi przełączony przynajmniej w położenie I.
Modem samochodu7
Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu. Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed każdą podróżą i
nie wymaga podłączenia do smartfona.
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda pod podłogą w przestrzeni
bagażowej.
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
pojazdu w widoku górnym.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy pojazdu, zaznaczając kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem modemu,
można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym
urządzeniom, korzystając z opcji Ustawienia w widoku górnym. Nacisnąć opcję Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu.
Bluetooth
Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń
telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z
telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem Bluetooth można
także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć
dwa urządzenia Bluetooth przy czym jedno z nich może służyć tylko do
strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony
zostają podłączone automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia
samochodu, jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście
może zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem, włączyć
także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
2. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej na
wyświetlaczu centralnym.
USB
Za pośrednictwem gniazda USB można podłączyć urządzenie zewnętrzne do odtwarzania multimediów. Port USB umożliwia także korzystanie z usług Apple CarPlay* i Android Auto*. Urządzenie zewnętrzne
jest ładowane, gdy jest podłączone do samochodu.
Porty USB znajdują się w schowku w podłokietniku między fotelami.
Gniazda elektryczne
W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:
Gniazdo elektryczne 12 V.
3. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon jest już podłączony, nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon.
Gniazdo elektryczne 12 V i gniazdo elektryczne 230 V*. Gniazdo
elektryczne 12 V* znajduje się także w przestrzeni bagażowej.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności
pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie. Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości.
Wi-Fi
Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi zapewnia
większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania
serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd.
Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni funkcję hotspota na potrzeby
samochodu i ewentualnych urządzeń zewnętrznych znajdujących się w
samochodzie.
1. Włączyć udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie Wi-Fi,
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie
połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia
przy następnym użyciu.
7
Dotyczy tylko samochodów z Volvo On Call*. Przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem
modemu samochodowego, usługi Volvo On Call będą korzystać z tego połączenia.
03
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do obsługi
połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audiomultimedialnym samochodu.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi8
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z
telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.
03
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej. Wybrać
połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za pomocą numeru
przy użyciu klawiatury.
2. Wcisnąć
.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
.
i wybrać za pomocą
.
Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowania głosow prawym zestawie przycisków na kierownicy. Patrz rozdział
wego
„Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick Guide, gdzie
opisano polecenia głosowe.
Odtwarzanie multimediów
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego, trzeba je
podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody, patrz poprzednia
strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
8
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
2. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji na centralnym wyświetlaczu – rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez USB
1. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji.
2. Wybrać, co ma być odtwarzane – rozpocznie się odtwarzanie.
Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod
1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację iPod lub USB w zależności od metody
podłączenia. W celu odtworzenia muzyki z urządzenia
iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie od metody
podłączenia – rozpocznie się odtwarzanie.
Apple® CarPlay®*9 i Android Auto*
Funkcje CarPlay i Android Auto pozwalają na korzystanie z pewnych
aplikacji w telefonie za pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania
muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu lub telefonu.
W przypadku korzystania z urządzenia iPhone, przed włączeniem
CarPlay trzeba aktywować funkcję sterowania głosowego Siri.
1. Podłączyć telefon do portu USB. Jeśli jest więcej niż
jeden port USB, użyć portu z białą ramką.
2. Nacisnąć opcję Apple CarPlay lub Android Auto w
widoku aplikacji, aby włączyć funkcję.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android Auto,
naciskając długo przycisk
w prawym zestawie przycisków na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza wbudowaną funkcję sterowania głosowego samochodu.
Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona. Użyć
Wi-Fi lub modemu samochodu* do połączenia samochodu z Internetem.
9
Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
03
04
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony głównej,
z którego można uzyskać dostęp do okienek nawigacji, multimediów i
telefonu, a także do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji samochodu.
Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu – można tu
zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która
nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych okienek, np. Status
pojazdu lub Wyniki kierowcy. Można nacisnąć widok składowy, aby
uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć nawigację na
mapie z użyciem systemu Sensus Navigation*.
Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym –
rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej stronie i
nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą mapy – zmaksymalizować mapę za pomocą przycisku , a następnie nacisnąć i
przytrzymać wybrany punkt docelowy.
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć , aby otworzyć plan
podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel pośredni z planu
podróży albo nacisnąć opcję Skasuj plan jazdy, aby usunąć cały
plan podróży.
04
Aktualizacja mapy10 – nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest wyświetlona w pozycji Mapy. Nacisnąć Mapy Instaluj, aby zaktualizować
lub zainstalować wybraną mapę. Istnieje także możliwość pobrania
map ze strony internetowej support.volvocars.com do pamięci USB i
przeniesienia ich do samochodu.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane w
widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do ustawień.
Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje radiowe itp.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć
widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można na przykład
nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć .
10
Dostępność funkcji może zależeć od rynku.
04
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu11 w widoku
strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji. Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Tylna zasłona
przeciwsłon.*, Wspomaganie parkowania i Lane Keeping Aid. Włączenie/wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego
symbolu. Niektóre funkcje otwierają się w oddzielnym oknie.
dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania. Jeśli lista nie jest
potrzebna, wybrać opcję Zainstaluj wszystkie przy przycisku
Aktualizacje systemu.
Przenoszenie ikon
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku
funkcji można dowolnie przenosić.
Widok aplikacji
1. Nacisnąć i przytrzymać ikonę.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony11 w widoku strony głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje dostarczone
z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać i zainstalować
samodzielnie.
2. Przeciągnąć ikonę w wolne miejsce na ekranie i puścić.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów
W pozycji Usł. zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji można
dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było
to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem.
Jedno naciśnięcie opcji Usługa zdalnej aktualizacji otwiera
aplikację do pobierania plików. Można tutaj wykonać następujące czynności:
04
Pobieranie aplikacji – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać
żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja aplikacji – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję Aktualizacje
aplikacji, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji. Wybrać żądaną
aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstalowywanie aplikacji – Nacisnąć opcję Aktualizacje aplikacji i
wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby odinstalować
aplikację.
Aktualizacja oprogramowania systemowego – Nacisnąć opcję
Aktualizacje systemu, aby wyświetlić listę aktualizacji, które można
zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie u
11
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej
stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
04
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć w
dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać dostęp
do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do zapisanych
komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia
ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji Ustawienia
Dźwięk Głośność systemu.
W pozycji Ustawienia można nastawić liczne preferencje osobiste, np.
ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji*, systemu audio-multimedialnego, języka i sterowania głosowego.
Profile kierowcy
Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców, każdy z
nich może mieć w samochodzie osobisty profil kierowcy. Za
każdym razem, gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania swojego profilu kierowcy, w którym są zapisane
jego osobiste preferencje. Liczba profili zależy od liczby kluczyków zarejestrowanych w samochodzie. Profil Gość nie jest powiązany z żadnym
konkretnym kluczykiem.
Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny profil
kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać Profil w widoku górnym.
Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki
czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie
dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy. Kluczyk
można powiązać w pozycji Ustawienia System Profile
kierowców. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu Gość nie można
powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony widok strony
głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny, powtórzyć powyższe
czynności i w wybranym profilu zaznaczyć Edytuj, a następnie nacisnąć
Powiąż kluczyk.
Indywidualny tryb jazdy
Jeśli jeden z trybów jazdy Hybrid, Pure albo Power ma zostać dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb jazdy w pozycji
Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy.
04
05
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy
w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje te można
aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób. Poniżej podano przykłady:
City Safety™
City Safety12 może pomóc kierowcy w sytuacjach krytycznych, zapobiegając lub łagodząc skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co
pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie zareaguje na czas i
kolizja jest niemal nieunikniona, samochód może zostać zahamowany
automatycznie. Układ City Safety jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie można go wyłączyć.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie ruchu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa
ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/przeszkodą poprzez aktywne skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę
toru jazdy. Funkcja ta obejmuje trzy funkcje składowe: wspomaganie
kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu, wspomaganie
kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego i wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*. Funkcję można wyłączyć
w pozycji Ustawienia My Car IntelliSafe Wspomaganie
unikania kolizji w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Pilot Assist
Pilot Assist13 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może pomóc
utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp
od poprzedzającego pojazdu. Funkcję Pilot Assist można wybrać i włączyć za pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło działać, wymagane jest między innymi, by
kierowca trzymał dłonie na kierownicy i by linie wyznaczające pas ruchu
były widoczne. Gdy wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
Funkcja CTA to funkcja wspomagająca kierowcę, która stanowi
uzupełnienie funkcji BLIS i może ostrzegać kierowcę o ruchu
za samochodem. Funkcja CTA zostaje włączona po wybraniu
biegu wstecznego lub gdy samochód toczy się do tyłu.
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane
Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji Ustawienia
My Car IntelliSafe Tryb ostrzegania Lane Keeping
Aid w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
12
13
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
05
05
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Funkcja Park Assist Pilot potrafi sprawdzić wielkość miejsca postojowego, a następnie wprowadzić na nie samochód, jeśli jest wystarczająco
duże. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.
Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot
1. Jechać z prędkością nie większą niż 30 km/h (20 mph)
w przypadku parkowania równoległego lub 20 km/h
(12 mph) w przypadku parkowania prostopadłego. Gdy
funkcja szuka miejsca postojowego, odległość między
samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić
około 1 metr (3 stopy).
3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania może pomóc w obserwowaniu ewentualnych przeszkód dookoła samochodu przy wykorzystaniu obrazu i
grafiki na wyświetlaczu centralnym. Wyboru widoku z kamery i linii
pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Kamera wspomagania parkowania włącza się automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego albo można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu centralnym:
– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.
2. Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji lub w
widoku kamery.
3. Zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji
o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego.
Pojawi się wyskakujące okienko.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na
wyświetlaczu centralnym. Kierowca powinien być przygotowany do zatrzymania samochodu, gdy na wyświetlaczu
centralnym pojawi się taka instrukcja.
Wyjeżdżanie z miejsca postojowego z pomocą funkcji Park
Assist Pilot
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w widoku funkcji
lub w widoku kamery.
2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma
skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.
05
05
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zwiększyć
zasięg na napędzie elektrycznym i jednocześnie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Możliwości osiągnięcia maksymalnego zasięgu zmieniają się zależnie od różnych okoliczności i warunków, w jakich eksploatowany jest samochód. Na niektóre czynniki można wpływać, a na inne
nie. Największy zasięg można osiągnąć w bardzo korzystnych warunkach, gdy wszystkie czynniki mają pozytywny wpływ.
Więcej wskazówek dotyczących zasięgu i ekonomicznej jazdy można
znaleźć w instrukcji obsługi.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Naładowanie samochodu przed wyjazdem.
•
Przygotowanie kabiny samochodu do jazdy.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
•
Włączać tryb jazdy Pure.
•
Obniżać temperaturę w kabinie pasażerskiej i redukować prędkość
dmuchawy.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do minimum.
•
Wybierać tryb Hold w widoku funkcji przy wyższych prędkościach
podczas podróży, które są dłuższe niż zasięg na napędzie elektrycznym.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]
Polecenia głosowe dla radia i multimediów
POLECENIA GŁOSOWE
System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wykorzystywanie
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych14 do sterowania pewnymi
funkcjami odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Sterowanie głosowe aktywuje się przyciskiem sterowania głosowego w
prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Następujące polecenia są zawsze dostępne do użycia:
•
06
•
•
Repeat
Cancel
Help
Polecenia głosowe dla telefonu
•
Call [kontakt]
•
Call [numer telefonu]
•
Media
•
Play [wykonawca]
•
Play [tytuł utworu]
•
Play [tytuł utworu] z [album]
•
Play [nazwa kanału TV]*14
•
Play [stacja radiowa]
•
Tune to [częstotliwość]
•
Tune to [częstotliwość] [długość fal]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Polecenia głosowe dla klimatyzacji
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Polecenia głosowe dla nawigacji drogowej*
•
Nawigacja
•
Take me home
•
Go to [miejscowość]
•
Go to [adres]
•
Add intersection
•
Go to [kod pocztowy]
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategoria POI]
•
Search [kategoria POI] [miejscowość]
•
Search [nazwa POI]
•
Change country/Change state15, 16
06
14
15
16
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone
nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które
trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
OSTRZEŻENIE
PIERWSZE KROKI
Volvo On Call – w samochodach wyposażonych w
Volvo On Call usługi działają tylko na obszarach, w
których samochód ma zasięg sieci komórkowej oraz
na rynkach, na których dostępna jest usługa. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii
komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub niepełne
pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. na obszarach o
niskiej populacji.
Odnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz uwag
dotyczących usług Volvo On Call, patrz umowa
subskrypcji usług Volvo On Call oraz Instrukcja
obsługi.
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik
do aktywacji/dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera, to poduszka powietrzna pasażera jest
zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona. Poduszka
powietrzna pasażera musi być włączona zawsze
wtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer
zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub
osoba dorosła). Nie umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu,
gdzie znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabrać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, a układ
elektryczny samochodu przełączyć w położenie
zapłonu 0 – zwłaszcza, gdy w samochodzie przebywają dzieci.
Hamulec postojowy powinien być zawsze włączony podczas parkowania na pochyłości. Włączenie
biegu lub wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarcza do utrzymania samochodu w miejscu w każdej sytuacji.
ŁADOWANIE
Akumulator napędu hybrydowego należy ładować
wyłącznie maksymalnie dozwolonym prądem
ładowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami lokalnymi i krajowymi dla ładowania
Sensus Navigation* – należy skierować całą swoją
napędów hybrydowych z gniazd/wtyczek 230 V.
uwagę na drogę i skupić się na jeździe. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się • Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego
jest dozwolone tylko z homologowanego i uziezdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na
mionego gniazda 230 V (lub jego odpowiednika
mające wpływ na warunki drogowe warunki pogoo innym napięciu, zależnie od rynku) lub ze stacji
dowe lub porę roku, niektóre zalecenia mogą być
ładowania poprzez osobny przewód ładujący
mniej wiarygodne.
(Mode 3), dostarczony przez firmę Volvo.
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
• Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej
Pokrywa bagażnika – należy pamiętać o ryzyku
chroni samochód, ale nadal istnieje ryzyko przeprzytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania
ciążenia sieci 230 V.
pokrywy bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajduje • Do ładowania akumulatora układu hybrydowego
się w pobliżu pokrywy bagażnika, ponieważ obrażewolno używać wyłącznie uziemionych i dopusznia spowodowane przytrzaśnięciem mogą być
czonych gniazd 230 V. Jeśli parametry gniazda
poważne. Pokrywę bagażnika należy zawsze uruchalub obwodu bezpiecznika są nieznane, należy
miać z zachowaniem ostrożności.
zwrócić się o ich sprawdzenie do elektryka z
uprawnieniami. Ładowanie prądem przewyższają-
07
•
cym parametry obwodu bezpiecznika może spowodować pożar lub uszkodzenie obwodu.
Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny
wyłącznik. Do ładowania wolno używać wyłącznie
uziemionych i dopuszczonych gniazd.
• Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego
przewodu ładującego powinny być pod opieką.
• Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
• Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony lub niedziałający przewód ładujący wolno naprawiać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w
taki sposób, by uniemożliwić przejechanie po nim,
nadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
• Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed
przystąpieniem do jej czyszczenia.
• Nie wolno podłączać przewodu ładującego do
przedłużacza lub listwy zasilającej.
• Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych
gniazd, ponieważ ich użycie grozi szkodami spowodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
Należy także postępować zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą użytkowania przewodu ładującego i jego elementów.
•
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE PRZEDNIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed
rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy.
Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie gwałtownego hamowania lub wypadku.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Upewnić się, czy oparcia zostały prawidłowo zablokowane i podniesione po złożeniu. Upewnić się, czy
zagłówki zostały prawidłowo zablokowane po ich
podniesieniu.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Z funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą
korzystać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub mają problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym
razie mogą one doznać poparzeń ciała.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać włączona przez timer nastawiony z dużym wyprzedzeniem. Nie korzystać z funkcji przygotowania do jazdy
(dotyczy nagrzewnicy paliwowej):
• W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica
emituje spaliny.
• W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz, wysoka
trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
• Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Na przykład
głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Układy wspomagające kierowcę dostępne w samochodzie stanowią dodatkowe funkcje pomocnicze i
nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy
oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub
drogowych. Nie mogą one zastąpić uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za hamowanie
i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca
się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji
obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która nie jest jednak w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami. Jej zadanie
polega wyłącznie na pomaganiu kierowcy podczas
parkowania równoległego i prostopadłego. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne parkowanie samochodu i hamowanie w razie potrzeby spoczywa na
kierowcy. Funkcja skanowania może nie wykryć
przedmiotów znajdujących w głębi miejsca postojo-
wego. Odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy
miejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot
nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kierowca.
Kamera wspomagania parkowania to dodatkowe
urządzenie pomagające kierowcy podczas parkowania. Nie jest ona w stanie zastąpić uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Kamery mają martwe
punkty, w których nie są w stanie wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu. Obiekt/obiekty
widoczne na ekranie mogą znajdować się bliżej
samochodu niż może się wydawać na podstawie
wyświetlanego obrazu.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca
się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji
obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.
POLECENIA GŁOSOWE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie
wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
WAŻNE
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza
przeziernego* znajduje się w tablicy rozdzielczej.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika,
nie kłaść na niej żadnych przedmiotów i uważać, by
nic na nią nie spadło.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Do czyszczenia wyświetlacza centralnego używać
ściereczki z mikrofibry, która nie może być zapiaszczona ani zabrudzona. Podczas czyszczenia
wyświetlacza centralnego należy stosować jedynie
delikatny nacisk na ekran. Silny nacisk może uszkodzić ekran.
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny
wyświetlacz. Nie wolno używać płynów do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych
środków czyszczących. Nie wolno nigdy używać
ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani
papieru toaletowego, ponieważ mogą one powodować zarysowania na wyświetlaczu.
Zintegrowany fotelik dziecięcy*/podłokietnik* na
środkowym siedzeniu muszą być złożone.
ŁADOWANIE
Przewód ładujący – nie wolno podłączać przewodu
ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy
z piorunami lub wyładowań atmosferycznych. Nie
wolno odłączać przewodu ładującego od
gniazda 230 V w trakcie ładowania – istnieje wtedy
ryzyko uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze należy
najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem
przewodu ładującego od gniazda ładowania samochodu, a następne od gniazda 230 V.
Nie wolno używać listew zasilających, przedłużaczy,
listew z polami ochronnymi lub podobnych urządzeń
razem z przewodem ładującym, ponieważ może to
wiązać się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem itp.
Adaptera między gniazdem 230 V a przewodem
ładującym wolno używać tylko wtedy, gdy posiada
on oznaczenie dopuszczenia zgodnie z normami
IEC 61851 i IEC 62196.
Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką
zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.
Nie zanurzać przewodu ładującego w wodzie.
Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z pojazdem lub przewodu zastępczego
zalecanego przez Volvo.
Skrzynka sterownicza – unikać wystawiania
skrzynki sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. W takim przypadku
istnieje ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora układu hybrydowego.
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do ładowania pojazdów elektrycznych – w razie
wątpliwości gniazdo musi zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego specjalistę. Jeśli dopuszczalne
natężenie prądu w gnieździe jest nieznane, na
skrzynce sterowniczej należy nastawić najniższy
poziom.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY KIEROWNICY
Pióro wycieraczki w pozycji serwisowej – Przed
ustawieniem piór wycieraczek w pozycji serwisowej
należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli
ramiona wycieraczek znajdujące się w pozycji serwisowej zostały podniesione z szyby przedniej, trzeba
je opuścić z powrotem na szybę przed włączeniem
funkcji wycierania, spryskiwania lub czujnika
deszczu i przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu
uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie
mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie mogą
być również zapięte pasy bezpieczeństwa.
POŁĄCZENIA
Gniazdo elektryczne – maksymalny pobór mocy
dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi 120 W (10
A) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego
230 V wynosi 150 W.
UWAGA
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Pokrywa bagażnika obsługiwana ruchem stopy
– w przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi
się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp., istnieje
ryzyko pogorszenia lub całkowitego braku działania.
Dlatego należy utrzymywać go w czystości.
Funkcja obsługi pokrywy bagażnika ruchem stopy
jest dostępna w dwóch wersjach:
• Tylko otwieranie ruchem stopy.
• Otwieranie i zamykanie ruchem stopy.
Należy pamiętać, że funkcja zamykania ruchem
stopy wymaga, by pokrywa bagażnika była sterowana elektrycznie*.
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Należy unikać
przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych,
tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Przy uruchamianiu niektórych typów silników, gdy są
one nierozgrzane, prędkość obrotowa biegu jałowego może być zauważalnie wyższa niż normalnie.
Dzieje się tak dlatego, by układ redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął normalną temperaturę
roboczą, co pozwala ograniczyć do minimum emisję
szkodliwych substancji i przyczynia się do ochrony
środowiska.
Wyświetlacz przezierny* – gdy włączona jest funkcja City Safety, informacje na wyświetlaczu przeziernym zostają zastąpione grafiką funkcji City Safety.
Grafika ta świeci się również wtedy, gdy wyświetlacz
przezierny jest wyłączony.
Kierowca może mieć mniejszą szansę zobaczyć
informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli
na przykład używa okularów polaryzacyjnych, nie siedzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej modułu
wyświetlacza znajdują się jakieś przedmioty, jak również w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Niektóre wady wzroku mogą powodować ból głowy i
odczucie napięcia podczas korzystania z wyświetlacza przeziernego.
ŁADOWANIE
Przewód ładujący zapamiętuje ostatnie ustawienie
prądu ładowania. Dlatego ważne jest, aby dostosować to ustawienie, jeśli przy następnym ładowaniu
używane jest inne gniazdo 230 V.
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który obsługuje
monitorowanie temperatury.
KIEROWNICA
Komputer pokładowy – zmiana stylu jazdy może
spowodować pewne odchylenia podczas obliczania
pokonanego dystansu.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć
przez nastawienie temperatury wyższej lub niższej
niż żądana.
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do
gniazda elektrycznego (dotyczy nagrzewnicy elektrycznej). Działanie funkcji przygotowania do jazdy
może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze
07
stacji ładowania, która nie jest stale aktywna, np. z
licznikiem czasowym. Jeśli samochód nie jest podłączony do gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe poprzez
bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania
do jazdy. Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
POŁĄCZENIA
Internet – podczas korzystania z Internetu ma
miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych i
hotspotu Wi-Fi może wiązać się z dodatkowymi
kosztami. Informacje o kosztach przesyłu danych
można uzyskać u operatora sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić
szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych, np.
radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych
usług jest odbierany jako uciążliwy, pobieranie
można przerwać. Ewentualnie można wyłączyć lub
przerwać działanie innych funkcji.
Aktualizacja – po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia
Bluetooth. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z
systemu samochodu, a następnie ponownie połączyć.
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Apple CarPlay i Android Auto – firma Volvo nie
odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i Android
Auto.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu, śniegu
i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu.
Jest to szczególnie ważne w warunkach słabego
oświetlenia.
07
TP 25120 (Polish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement