Volvo | S90 Twin Engine | Volvo On Call | Volvo S90 Twin Engine 2018 Volvo On Call

Volvo S90 Twin Engine 2018 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call. Do korzystania z systemu potrzebny jest ważny abonament.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
2
Volvo On Call*
4
Wprowadzenie do korzystania z systemu Volvo On Call*
5
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
16
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
5
Kod PIN do Volvo On Call*
19
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
19
6
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
20
7
Dane osobowe i Volvo On Call*
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On Call*
20
8
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
9
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On
Call*
9
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem Volvo On Call*
10
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
11
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu z użyciem systemu Volvo On
Call*
12
Kontakt z centralą za pośrednictwem
Volvo On Call*
12
Rynki Volvo On Call*
13
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
14
Dostępność Volvo On Call*
15
Volvo On Call* za granicą
15
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z
samochodem, a także dodatkowy komfort i
pomoc przez 24 godziny na dobę.
Funkcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji
Volvo On Call1, a także przycisków ON CALL i
SOS na suficie samochodu:
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług2, łącznie z
pomocą drogową.
System Volvo On Call
Na przykład można zablokować lub odblokować
zamki w samochodzie albo sprawdzić poziom
paliwa bezpośrednio w telefonie za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call. W razie wypadku do
samochodu mogą zostać wysłane służby ratownicze takie jak ambulans lub policja, a w przypadku
mniej pilnego problemu, na przykład przebicia
opony, można wezwać pomoc drogową.
1
2
4
Powiązane informacje
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
•
•
•
Dane osobowe i Volvo On Call* (Str. 20)
Dostępność Volvo On Call* (Str. 15)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
System Volvo On Call jest połączony z systemem
bezpieczeństwa i systemem alarmowym samochodu, a także z innymi systemami i układami
pojazdu, na przykład z systemem zamka centralnego i układem klimatyzacji. Samochód posiada
wbudowany modem do komunikacji z centralą
Volvo On Call i aplikacją Volvo On Call. Do lokalizowania samochodu wykorzystywany jest system
GNSS (Global Navigation Satellite System).
Centrala
Aby skontaktować się z centralą Volvo On Call,
należy skorzystać z przycisku ON CALL w samochodzie lub z aplikacji Volvo On Call. Można też
zadzwonić do centrali Volvo On Call.
Funkcje aplikacji różnią się pomiędzy rynkami.
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Wprowadzenie do korzystania z
systemu Volvo On Call*
Identyfikator Volvo ID i połączenie
aplikacji Volvo On Call z samochodem
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
W tym artykule opisano, w jaki sposób zacząć
korzystać z systemu Volvo On Call.
Do korzystania z systemu Volvo On Call potrzebny
jest identyfikator Volvo ID. Po utworzeniu konta
Volvo ID trzeba połączyć z samochodem aplikację
Volvo On Call.
Użytkownicy Volvo On Call mają zawsze bezpośredni kontakt ze swoim samochodem za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call.
Można na przykład sprawdzić, czy żarówki nie
wymagają wymiany albo czy nie trzeba uzupełnić
oleju lub płynu chłodzącego. Możliwe jest zablokowanie i odblokowanie zamków samochodu,
sprawdzenie poziomu paliwa i znalezienie najbliższej stacji benzynowej. Można także nastawić
przygotowanie do jazdy3 z wykorzystaniem funkcji
klimatyzacji samochodu na postoju.
Aktywacja systemu Volvo On Call
Przy odbiorze samochodu dealer aktywuje system
Volvo On Call, a właściciel otrzymuje automatycznie wygenerowany kod PIN do systemu Volvo On
Call. Kod PIN jest używany ze względów bezpieczeństwa w celu identyfikacji właściciela samochodu (lub innej uprawnionej osoby, na przykład
członka rodziny) i działa podobnie jak kluczyk
samochodowy.
Abonament Volvo On Call
Samochód musi mieć ważny abonament Volvo
On Call.
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku. Skontaktować się z
dealerem Volvo w celu uzyskania pomocy.
Zakup używanego samochodu z
systemem Volvo On Call
Przy zakupie używanego Volvo z systemem Volvo
On Call ważne jest usunięcie danych poprzedniego właściciela i wpisanie swoich własnych
danych, by usługa mogła działać. Należy odwiedzić dealera Volvo w celu uzyskania pomocy.
Powiązane informacje
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 19)
Zmiana właściciela samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 19)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
UWAGA
Funkcja automatycznego powiadamiania o
wypadkach i przycisk SOS będą działały
nawet bez subskrypcji.
3
Aplikacja Volvo On Call jest regularnie aktualizowana. Aktualne informacje o funkcjach dostępnych dla różnych modeli samochodów można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Aplikacja Volvo On Call jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile. Można ją
pobrać nieodpłatnie z serwisów Apple AppStore,
Google Play lub Windows Phone Store.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
W samochodach bez nagrzewnicy postojowej nie można skorzystać z ogrzewania kabiny pasażerskiej, lecz tylko z wentylacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
5
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On
Call* (Str. 6)
System Volvo On Call może zapewnić zwiększone bezpieczeństwo i pomoc w razie przebicia
opony, awarii silnika lub wypadku.
System Volvo On Call nie tylko oferuje zwiększony komfort i kontrolę dzięki aplikacji, lecz także
szereg dodatkowych usług za pośrednictwem
przycisków SOS i ON CALL na suficie, na przykład pomoc w razie wypadku, ostrzeżenie przed
kradzieżą, pomoc drogową i zdalne odblokowanie
zamków.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
Powiązane informacje
6
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
W razie kolizji samochód przesyła automatyczne
zgłoszenie zdarzenia do centrali Volvo On Call
albo do najbliższego centrum alarmowego, które
mogą wysłać służby ratownicze.
Volvo On Call Centrala4
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrali
Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany
sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Samochód wysyła automatycznie wiadomość
zawierającą jego pozycję do centrali Volvo On
Call.
2.
Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara
się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
3.
Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje
się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
4 Dotyczy
5 Dotyczy
Najbliższe centrum alarmowe5
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, bezpośrednio do najbliższego centrum alarmowego zostanie
wysłany automatycznie sygnał. Mają wówczas
miejsce następujące zdarzenia:
1.
2.
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
Centrum alarmowe nawiązuje wtedy kontakt
werbalny z kierowcą samochodu i stara się
ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Centrum alarmowe wysyła niezbędną pomoc
(policję, ambulans, pomoc drogową itd.).
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 15)
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
rynków Volvo On Call typu A.
rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
ambulans, pomoc drogowa itd.) można uzgodnić
poprzez kontakt werbalny.
UWAGA
Nacisnąć przycisk SOS, aby w nagłym wypadku
skontaktować się z centralą Volvo On Call albo z
najbliższym centrum alarmowym.
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Volvo On Call Centrala6
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie zaalarmować centralę
Volvo On Call, naciskając przycisk SOS na co
najmniej 2 sekundy. Centrala Volvo On Call otrzymuje powiadomienie wraz z pozycją samochodu i
próbuje nawiązać połączenie głosowe z kierowcą
w celu ustalenia rodzaju potrzebnej pomocy.
Jeżeli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala Volvo On Call kontaktuje się z odpowiednimi służbami (policja, pogotowie ratunkowe,
pomoc drogowa itd.) w celu zapewnienia niezbędnej pomocy.
Najbliższe centrum alarmowe7
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo
zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub
pasażerów, można ręcznie powiadomić najbliższe
centrum alarmowe, naciskając przycisk SOS na
co najmniej 2 sekundy. Potrzebną pomoc (policja,
6 Dotyczy rynków Volvo On Call typu A
7 Dotyczy rynków Volvo On Call typu B
8 Dostępne usługi różnią się w zależności
8
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług8, łącznie z
pomocą drogową.
Numer alarmowy
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 15)
W przypadku uruchomienia alarmu w związku z
kolizją system stara się nawiązać kontakt z centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie jest to
możliwe, połączenie zostaje przekierowane na
numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.
Powiązane informacje
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Pomoc podczas podróży za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
W sytuacjach takich jak przebicie opony, wyczerpanie się paliwa lub rozładowanie akumulatora
można wezwać pomoc, korzystając z przycisku
ON CALL lub aplikacji Volvo On Call.
Jeśli przycisk ON CALL na suficie zostanie przytrzymany przez co najmniej 2 sekundy, zostanie
nawiązany kontakt werbalny między centralą
Volvo On Call a kierowcą. Ma to na celu uzgodnienie rodzaju potrzebnej pomocy.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych.
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług9, łącznie z
pomocą drogową.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
9 Dostępne usługi różnią się w zależności
10 Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 15)
Zdalne odblokowywanie i
blokowanie zamków za
pośrednictwem Volvo On Call*
Zamki samochodu można odblokować zdalnie
za pośrednictwem centrali Volvo On Call. Zamki
można także zablokować i odblokować za
pomocą aplikacji Volvo On Call.
Zdalne odblokowanie zamków drzwi za
pośrednictwem centrali Volvo On Call10
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala Volvo On Call może zdalnie odblokować
zamki drzwi samochodu w ciągu następnych 5
dni po pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala
Volvo On Call odblokowuje wtedy zdalnie drzwi
samochodu zgodnie z zawartą umową.
1.
Skontaktować się z centralą Volvo On Call za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call (albo
telefonicznie).
2.
Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo On
Call właściciela samochodu lub innej upoważnionej osoby posługującej się kodem PIN
do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
od rynku.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
||
3.
Nacisnąć delikatnie osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy/drzwi
bagażnika, aby odblokować samochód.
> Można teraz normalnie otworzyć wszystkie
drzwi.
UWAGA
Jeśli pokryty gumą przycisk na pokrywie/
drzwiach bagażnika nie zostanie naciśnięty
przed upływem pewnego czasu określonego
przez centralę Volvo On Call, samochód zostanie ponownie zablokowany.
UWAGA
Jeśli, na przykład, samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać w pełni ze
względu na słaby odbiór sygnału.
Zablokowanie/odblokowanie zamów za
pomocą aplikacji
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zdalnie zablokować i odblokować
zamki w samochodzie na maksymalnie pięć dni
od dnia zablokowania samochodu. Ze względów
bezpieczeństwa, w celu odblokowania zamków
samochodu za pomocą aplikacji Volvo On Call
wymagane jest hasło do konta Volvo ID.
11
10
Powiązane informacje
Powiadamianie o usiłowaniu
kradzieży za pośrednictwem Volvo
On Call*
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
•
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
Gdy włączy się autoalarm, właściciel samochodu
otrzymuje powiadomienie typu „push” w aplikacji
Volvo On Call oraz wiadomość na numer telefonu zarejestrowany u dealera.
Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w krótkim czasie, zostanie automatycznie powiadomiony operator w centrali Volvo On Call11. Operator podejmie
próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z właścicielem samochodu. Jeśli okaże się, że samochód jest używany przez nieupoważnioną osobę,
może zostać uruchomione śledzenie.
Jeśli alarm zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, usługa zostanie wyłączona.
Powiązane informacje
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On
Call*12
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
W przypadku podejrzenia kradzieży samochodu
skontaktować się z centralą Volvo On Call za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call albo
telefonicznie, aby podjąć próbę zlokalizowania
pojazdu.
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą Volvo On Call
mogą uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala Volvo
On Call wysyła wtedy do samochodu komunikat w
celu ustalenia jego pozycji. Następnie można
skontaktować się z policją lub innym organem.
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 15)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Powiązane informacje
12
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu13 z użyciem systemu Volvo
On Call*
W razie kradzieży samochodu istnieje możliwość
zdalnej aktywacji blokady uruchomienia pojazdu.
W przypadku kradzieży samochodu właściciel
może skontaktować się z centralą Volvo On Call
(telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji
Volvo On Call) albo z odpowiednim organem.
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i kradzieży samochodu z wykorzystaniem powiązanego kluczyka.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala
Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania, aby uniemożliwić
uruchomienie samochodu. Unieruchomiony
samochód może następnie zostać ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się z centralą Volvo
On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
13
12
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Kontakt z centralą za
pośrednictwem Volvo On Call*14
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
Nacisnąć przycisk ON CALL, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania użytkownika.
W przypadku pytań dotyczących samochodu przycisku ON CALL można użyć do nawiązania kontaktu z centralą Volvo On Call. Operator centrali
jest dostępny przez 24 godziny na dobę.
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
•
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
•
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem
systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 12)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu A.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Rynki Volvo On Call*
Rynek
Typy rynków, na których dostępne są usługi
Volvo On Call, podano poniżej. Zależnie od typu
rynku niektóre usługi mogą być niedostępne.
Usługi dostępne na poszczególnych rynkach są
opisane oddzielnie i pokazane w opisie każdej
usługi.
Rynek
Typ rynku
A
Albania
Belgia
X
X
Bośnia i Hercegowina
Brazylia
B
X
X
Bułgaria
X
Cypr
X
Dania
X
Estonia
X
Finlandia
X
Francja
X
Grecja
Irlandia (od 2018 roku)
X
X
Islandia
14
X
Typ rynku
A
Izrael
Rynek
B
X
A
Portugalia
Włochy
X
Rumunia
Kanada
X
Rosja
Kazachstan (od 2018 roku)
Chiny
X
X
Typ rynku
B
X
X
X
Republika Czeska
X
Niemcy
X
X
Kosowo
X
Szwajcaria
Chorwacja
X
Serbia
X
Łotwa
X
Słowacja
X
Litwa
X
Słowenia
X
Luksemburg
X
Hiszpania
X
Macedonia
X
Wielka Brytania
X
Malta
X
Szwecja
X
Mołdawia
X
Turcja
Czarnogóra
X
Białoruś
Holandia
X
Ukraina
Norwegia
X
Węgry
Polska
X
X
X
X
X
Nie dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
||
Rynek
Typ rynku
A
USA
X
Austria
X
B
Usługi Volvo On Call* na różnych
rynkach
Poniżej przedstawiono typy rynków, na których
dostępne są usługi Volvo On Call.
Usługi
Najnowsze informacje
A
B
Aplikacja Volvo On Call
X
X
Automatyczne powiadomienie o
zderzeniu
X
X
Pomoc w nagłych wypadkach
(SOS)
X
X
Powiązane informacje
Pomoc drogowa
X
X
Zdalne odblokowanie zamków
drzwi
X
XA
Zdalne zablokowanie zamków
drzwi
X
X
Powiadomienie o kradzieży
X
XA
Śledzenie skradzionego pojazdu
X
Zdalne unieruchomienie pojazdu
XB
Kontakt z centralą
X
Volvo On Call* (Str. 4)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
A
B
C
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Typ rynku
Usługi Volvo On Call są udostępniane w coraz
większej liczbie lokalizacji. Prosimy przejść na
stronę support.volvocars.com lub skontaktować
się z dealerem Volvo w celu uzyskania najnowszych informacji na temat krajów, w których
dostępne są usługi Volvo On Call.
•
•
14
Powiązane informacje
XC
Tylko za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu A
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu B
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Dostępność Volvo On Call*
Funkcje systemu Volvo On Call są dostępne
przez pewien czas po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje są dostępne nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na godzinę
przez kolejnych 17 dni. Po upływie tych 22 dni
system zostanie dezaktywowany do momentu
uruchomienia samochodu15.
OSTRZEŻENIE
Usługi te działają tylko na obszarach, w których samochód ma zasięg telefonii komórkowej oraz na rynkach, na których dostępna jest
dana usługa.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 15)
Volvo On Call* za granicą
Dostępność usług Volvo On Call może zmieniać
się podczas podróży po różnych krajach.
Po naciśnięciu przycisku SOS następuje zawsze
połączenie z centralą Volvo On Call na rynku, na
którym znajduje się samochód. Jeśli nie ma centrali Volvo On Call, zostaje nawiązany kontakt z
najbliższym centrum alarmowym.
Po naciśnięciu przycisku ON CALL następuje
zawsze połączenie z centralą Volvo On Call w
kraju użytkownika.
Jednakże w krajach bez umowy roamingowej
usługi Volvo On Call nie są dostępne.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Powiązane informacje
•
•
•
•
15
Volvo On Call* (Str. 4)
Akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call* (Str. 20)
Rynki Volvo On Call* (Str. 13)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 14)
Dostępność funkcji może ulegać zmianom.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
16
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Albania
+385 16269840
+385 16269840
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bośnia i Hercegowina
+385 16269840
+385 16269840
Bułgaria
+359 291146
+359 291146
Cypr
+35777772433
+35777772433
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estonia
8007777
+372 6022365
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grecja
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Islandia
+3545157000
+3545157000
Izrael
+972773601417
+972773601417
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kosowo
+385 16269840
+385 16269840
Chorwacja
+385 16269840
+385 16269840
Łotwa
800 07077
+371 66100821
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Litwa
8 800 10018
+370 52165010
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonia
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Mołdawia
+373 22578913
+373 22578913
Czarnogóra
+38516269840
+38516269840
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Rumunia
313200200
+36 14584447
Rosja
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 16269840
+385 16269840
Słowacja
+42 1258252186
+42 1258252186
Słowenia
+385 16269840
+385 16269840
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
}}
17
||
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Republika Czeska
+420800050296
+420296787297
Turcja
444 4 858
+90 212 356 13 17
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Białoruś
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303555
+380 444950078
Węgry
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Powiązane informacje
•
•
18
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępność Volvo On Call* (Str. 15)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Kod PIN do Volvo On Call*
Ze względów bezpieczeństwa, do identyfikacji
osoby upoważnionej do wykonywania usług
Volvo On Call w danym samochodzie stosowany
jest kod PIN.
Czterocyfrowy kod PIN, wysyłany do właściciela
samochodu w chwili aktywacji abonamentu przez
dealera, jest stosowany ze względów bezpieczeństwa w celu identyfikacji osób upoważnionych do
wykonywania określonych usług Volvo On Call,
np. odblokowania samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call16 lub utworzenia konta dla
aplikacjiVolvo On Call.
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN lub kod ten
wymaga zmiany (np. w przypadku zakupu używanego samochodu z Volvo On Call), należy skontaktować się
•
•
z dealerem lub
centralą Volvo On Call16 za pomocą przycisku
ON CALL, aplikacji Volvo On Call lub zwykłego połączenia telefonicznego.
Nowy kod jest przesyłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN
dziesięć razy z rzędu konto zostanie zablokowane.
16
Aby móc ponownie korzystać z aplikacji, należy
wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą, która została
wykorzystana do utworzenia poprzedniego konta.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Powiązane informacje
Zamykanie usługi Volvo On Call
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 9)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
Zmiana właściciela samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 19)
Po zmianie właściciela należy koniecznie anulować usługę Volvo On Call.
W razie zmiany własności należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu zamknięcia usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Z usługi można także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo On Call.
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste i dane użytkownika w samochodzie do ustawień fabrycznych.
Można to zrobić w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
Włączanie usługi Volvo On Call
Zakup używanego samochodu z Volvo On Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem firmy Volvo, który przeniesie na
niego pozostały okres ważności abonamentu.
Aktualizacja danych kontaktowych ma istotne
znaczenie dla prawidłowego działania usługi Volvo
On Call, a ponadto pozbawi poprzedniego właściciela dostępu do usług Volvo On Call w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty czterocyfrowy kod PIN, który jest potrzebny do jego identyfikacji jako właściciela (lub innej upoważnionej
osoby) oraz do uzyskania dostępu do niektórych
usług.
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
19
||
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo On
Call (Str. 5)
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 19)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 16)
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
Gdy zasilanie prądem w samochodzie jest wyłączone, akumulator główny zostaje zastąpiony
przez akumulator pomocniczy systemu Volvo On
Call.
Akumulator pomocniczy ma ograniczoną żywotność. Gdy akumulator wymaga serwisu lub
wymiany, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat Volvo On Call Wymagany serwis.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
20
Volvo On Call* (Str. 4)
Dane osobowe i Volvo On Call*
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call.
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Car Corporation.
Wszelkie przetwarzanie danych zawsze odbywa
się zgodnie z zasadami dobrej praktyki i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Kraj
Dystrybutorzy
Belgia
Volvo Car Belux
Dania
Volvo Car Denmark A/S
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Finlandia
Volvo Car Finland Oy Ab
Francja
Volvo Car France
Grecja
Volvo Car Hellas
Włochy
Volvo Car Italia S.p.A.
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Norwegia
Volvo Car Norway AS
Polska
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Rosja
Volvo Car Russia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
Kraj
Dystrybutorzy
Szwajcaria
Volvo Car Switzerland AG
Hiszpania
Volvo Car España S.L.U.
Szwecja
Volvo Car Sweden AB
Republika Czeska
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turcja
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Białoruś
Volvo Car Russia
Węgry
Volvo Autó Hungária Kft.
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call obejmują w głównej mierze trzy
poniższe kategorie.
•
Dane osobowe udostępnione przez klienta w
związku z aktywacją usługi Volvo On Call oraz
w innych kontaktach z firmą Volvo, takie jak
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi oraz czas jej trwania.
•
•
Informacje są wysyłane automatycznie z
pojazdu, gdy wystąpi określone zdarzenie
objęte usługą Volvo On Call. Komunikaty
tego rodzaju zawierają numer identyfikacyjny
pojazdu (VIN), godzinę skorzystania z usługi,
rodzaj usługi, informację o tym, czy nastąpiła
aktywacja poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa, dane na temat
aktualnej ilości paliwa oraz bieżącej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, informację o
tym, czy drzwi i szyby są zablokowane lub
otwarte, a także dane na temat sześciu ostatnich lokalizacji pojazdu.
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, obejmują rozmowy telefoniczne z osobami znajdującymi się w pojeździe, dane dotyczące centrali, która świadczyła usługę, oraz rejestry tworzone przez
operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
Volvo On Call są przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie tak długo, jak to
konieczne, by firma Volvo mogła wypełnić swoje
obowiązki wynikające z przepisów prawa i innych
zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń
objętych usługą Volvo On Call są usuwane po
trzech miesiącach od daty wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Volvo On Call* (Str. 4)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
TP 25406 (Polish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising