Volvo V40 Cross Country 2016 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2016 Early Quick Guide

W E B E D I T I O N

Q U I C K G U I D E

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!

Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.

Znaczenie symboli:

Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.

Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.

Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.

Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej stronie.

Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.

Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie w samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną instrukcję obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.

Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com

01 Uruchamianie silnika i jazda

Pilot

System zamków Keyless*

Uruchamianie i wyłączanie silnika

Wycieraczki

Monitorowanie ciśnienia w oponach*

02 Funkcje wspomagające kierowcę

Układ wspomagający parkowanie*

Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu*

Funkcja Start/Stop*

Ochrona pieszych*

04 Funkcje samochodu

Elementy sterowania klimatyzacją

Przełącznik świateł

Zespolony zespół wskaźników

System Infotainment

Telefon*

Internet*

Zewnętrzne urządzenie audio

Przyciski w konsoli środkowej

Ustawienia w systemie menu

Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*

ECO*

03 Za kierownicą

Regulacja fotela

Regulacja kierownicy

05 Wskazówki

Tankowanie

Pielęgnacja samochodu

Schowki

Gniazda AUX/USB* i 12 V

Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania?

01

Odblokowuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić w menu

MY CAR

.

Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz uzbraja alarm.

Oświetlenie asekuracyjne.

Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi bagażnika, a po dwóch naciśnięciach następuje jej delikatne uchylenie.

Funkcja alarmu antynapadowego.

W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania?

01

Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.

Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.

Czerwone stałe światło: po zablokowaniu samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.

Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem: alarm został uruchomiony mniej niż

5 minut temu.

Jak działa system zamków Keyless*?

01

Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez cały czas pozostać na przykład w kieszeni.

Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu

– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.

Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu

– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły sposób lub nacisnąć lekko większy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.

W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik?

01

Uruchamianie

Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu

Keyless Drive*).

Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.

Nacisnąć krótko przycisk

START/STOP ENGINE

.

Wyłączanie

Nacisnąć krótko przycisk

START/STOP ENGINE

.

Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu Keyless Drive*).

Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*?

01

Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego przetarcia szyby.

Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.

Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej pracy wycieraczek.

Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/ normalna.

Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek, muszą one znajdować się w położeniu serwisowym – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak skalibrować układ monitorowania ciśnienia w oponach (TM)*?

01

Kalibracja jest wymagana zawsze po wymianie opon lub zmianie ciśnienia w oponach. W razie zapalenia się lampki układ trzeba skalibrować. Wykonać następujące czynności:

Przy wyłączonym zapłonie napompować wszystkie opony zgodnie z naklejką z wartościami ciśnienia w oponach na słupku drzwi po stronie kierowcy.

Uruchomić samochód. W widoku normalnym źródła

MY CAR

nacisnąć przycisk

OK/MENU

.

Wybrać opcję

Ciśnienie w oponach > Kalibr. ciśn. w oponach

i nacisnąć przycisk

OK/MENU

.

Ponowna kalibracja jest przeprowadzana podczas jazdy samochodem.

Jak korzystać z układu wspomagającego parkowanie* (PAP)?

02

Układ PAP sprawdza dostępną przestrzeń, a następnie wprowadza samochód na miejsce postojowe. Zadaniem kierowcy jest zmienianie biegów, kontrolowanie prędkości i obsługa hamulca/zatrzymanie samochodu.

Aby włączyć układ PAP, należy nacisnąć ten przycisk. Nie przekraczać prędkości 30 km/h.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w zespole wskaźników.

Należy być przygotowanym do zatrzymania samochodu, gdy pojawi się taka instrukcja graficzna i tekstowa.

Jaką funkcję pełni układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu* (LKA)?

Gdy samochód nadmiernie zbliży się do linii wyznaczającej pas ruchu, układ LKA skieruje go z powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę. Jeśli samochód przekroczy linię wyznaczającą pas ruchu, układ LKA ostrzeże kierowcę wibracjami kierownicy.

– Aby włączyć układ LKA, należy nacisnąć ten przycisk.

02

Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?

02

Manualna skrzynia biegów

Wyłączenie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał sprzęgła.

Uruchomienie silnika: Nacisnąć pedał sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów

Wyłączenie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą hamulca zasadniczego i utrzymać nacisk na pedał.

Uruchamianie silnika: Zwolnić nacisk stopy na pedale hamulca.

Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.

Jak działa funkcja ochrony pieszych*?

02

Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować i/lub zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.

Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład zidentyfikować rowerzystów z boku ani częściowo zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście mniejszym niż 80 cm.

Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania tej funkcji – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak wyregulować fotel?

03

Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.

Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.

Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.

Pochylanie oparcia.

Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego fotela*.

Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego fotela*.

Zapamiętywanie ustawienia:

Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci. Przytrzymać wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a w zespole wskaźników pojawi się komunikat tekstowy.

Powoduje to zapisanie w pamięci ustawień fotela i lusterek zewnętrznych.

Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych można także zapisać w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak wyregulować kierownicę?

Zwolnić blokadę kierownicy.

Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do tyłu oraz w górę/w dół.

Zablokować kierownicę.

03

Jak regulować temperaturę za pomocą układu ECC*?

04

Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę.

Naciskać wielokrotnie, aby wybrać ustawienie po lewej, prawej lub po obu stronach. Obrócić, by nastawić temperaturę. Ekran w konsoli środkowej pokazuje temperaturę nastawioną po obu stronach.

Nacisnąć przycisk

AUTO

w celu włączenia automatycznej dystrybucji powietrza i sterowania pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat

AUT. KLIMATYZACJA

.

Jak odmrozić szybę przednią?

Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na ekranie.

Następne naciśnięcie włącza także maksymalny nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne – świecą się symbole (1) i (2).

Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie świeci się żaden symbol.

Bez ogrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby włączyć/ wyłączyć nadmuch powietrza.

04

Jak działa tryb automatyczny przełącznika świateł?

04

W trybie

AUTO

dostępne są następujące opcje:

• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje przełączanie między światłami do jazdy dziennej a światłami mijania.

• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są światła mijania.

• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania i z powrotem.

• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.

Jak obsługuje się komputer pokładowy?

04

Przycisk

OK

służy do otwierania menu komputera pokładowego, aktywowania wybranej opcji i wyłączania komunikatów.

Pokrętło służy do przewijania opcji komputera pokładowego.

Przycisk

RESET

służy do zerowania danych wybranej funkcji komputera pokładowego i cofania się w strukturze menu.

Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?

04

Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik

T1

lub

T2

.

Nacisnąć długo przycisk

RESET

, aby wyzerować wyświetlony licznik.

Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment?

04

Krótkie naciśnięcie włącza system.

Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.

Aby wyciszyć dźwięk: nacisnąć krótko – następne naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.

Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/ wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).

Jak poruszać się w obrębie menu systemu

Infotainment?

04

Nacisnąć przycisk

RADIO

,

MEDIA

,

MY CAR

,

NAV*

,

TEL*

lub *, aby wybrać główne źródło.

W tym trybie wyświetlany jest widok normalny ostatniego aktywnego źródła.

Nacisnąć przycisk

OK/MENU

lub pokrętło* na kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego wybranego źródła.

Obracać pokrętło

TUNE

lub pokrętło na kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.

Nacisnąć przycisk

OK/MENU

lub pokrętło, aby dokonać wyboru opcji menu.

Nacisnąć krótko przycisk

EXIT

, aby cofnąć się w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć wprowadzone znaki.

Nacisnąć długo przycisk

EXIT

, aby wrócić do widoku normalnego lub przejść z tego widoku do widoku głównych źródeł.

Wskazówki:

Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego, nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.

Więcej informacji na temat obsługi systemu – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak podłączyć telefon z Bluetooth

®

*?

W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk

OK/MENU

.

Wybrać opcję

Uwidocznij samochód

i potwierdzić przyciskiem

OK/MENU

.

Włączyć Bluetooth

®

w telefonie komórkowym.

Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie komórkowym i na ekranie.

Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z systemu samochodu.

04

Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak łączyć się z Internetem*?

Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem

Bluetooth

®

lub włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi.

Aby uzyskać połączenie przez modem samochodu, włożyć kartę SIM do gniazda w schowku podręcznym.

W widoku normalnym źródła

MY CAR

nacisnąć przycisk

OK/MENU

i wybrać opcję

Ustawienia >

Ustawienia internetowe > Połącz za pośrednictwem

. Wybrać opcję połączenia.

Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod

PIN karty SIM.

Więcej informacji na temat podłączania – patrz instrukcja obsługi samochodu.

04

Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?

Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług, takich jak strona internetowa My Volvo, i umożliwiający przesyłanie adresów z usługi map w internecie bezpośrednio do systemu samochodu.

W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:

Nacisnąć przycisk „Połącz” .

Wybrać

Appsy > Ustawienia

i postępować według instrukcji na ekranie.

04

Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja obsługi samochodu.

W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy system samochodu jest podłączony do Internetu*?

04

Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych, radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych przeglądarek internetowych.

Nacisnąć przycisk „Połącz” .

Wybrać pozycję

Appsy

i nacisnąć

OK/MENU

, aby wyświetlić dostępne aplikacje.

Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem

OK/

MENU

.

Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie. Postępuj według instrukcji na ekranie.

Jak nawiązać połączenie telefoniczne*?

W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub w górę, aby otworzyć rejestr połączeń.

Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.

04

Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku

EXIT

.

Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak odebrać połączenie telefoniczne*?

– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać połączenie przychodzące.

04

Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku

EXIT

.

Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio?

04

Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX lub USB* w schowku w konsoli środkowej.

W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk

MEDIA

w konsoli środkowej.

Obracając pokrętło

TUNE

, wybrać żądane źródło audio i nacisnąć przycisk

OK/MENU

.

Inne możliwości podłączenia urządzenia zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi samochodu.

Jak nastawić cel podróży w systemie nawigacji GPS*?

Nacisnąć przycisk

NAV

, aby uruchomić system nawigacji* – pojawi się widok mapy.

Nacisnąć jeszcze raz przycisk

NAV

i wybrać opcję

Wybierz adres

za pomocą przycisku

OK/MENU

.

Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania, posługując się rozetką znakową lub klawiaturą numeryczną w konsoli środkowej.

Następnie wybrać opcję

Wybierz pojed. cel

lub

Dodaj jako cel pośredni

i nacisnąć przycisk

OK/

MENU

.

04

Więcej informacji oraz opis różnic między wariantami rynkowymi zamieszczono w instrukcji obsługi systemu RTI.

Jakich ustawień można dokonać w systemie menu?

04

Menu

MY CAR

pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek zewnętrznych i zamków.

Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu systemu Infotainment?”.

Jak nastawić zegar?

04

W widoku normalnym źródła

MY CAR

nacisnąć przycisk

OK/MENU

.

Wybrać opcję

Ustawienia > Opcje systemowe >

Ustawienia czasu

.

Obrócić pokrętło

TUNE

do pozycji

Automatyczne

i nacisnąć przycisk

OK/MENU

, aby włączyć automatyczną nastawę czasu.

Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.

Jak połączyć się ze stacją obsługi lub zarezerwować przegląd*?

– W widoku normalnym źródła

MY CAR

nacisnąć przycisk

OK/MENU

i wybrać opcję

Serwis i naprawy

.

W pozycji

Serwis i naprawa

znajdują się informacje dotyczące wybranej stacji obsługi, która została zarejestrowana na portalu internetowym My Volvo. W pozycji

Informacja o dealerze

dostępna jest opcja nawiązania połączenia ze stacją obsługi i wysłania prośby o rezerwację terminu (funkcja ta jest także dostępna za pośrednictwem strony My Volvo). Dostępna jest też opcja aktualizacji informacji o stacji obsługi oraz ustawienia jej jako punktu docelowego.

04

Dotyczy tylko niektórych rynków.

Do czego służy ECO*?

04

Naciśnięcie

ECO

powoduje włączenie optymalnego programu jazdy z punktu widzenia zużycia paliwa, który obejmuje między innymi następujące zmiany:

• Start/Stop – silnik może zostać automatycznie wyłączony, zanim samochód się zatrzyma.

• ECO Coast – hamowanie silnikiem zostaje przerwane i samochód jedzie rozbiegiem.

• Wyłączenie lub ograniczenie działania niektórych funkcji klimatyzacji.

Jak zatankować?

05

Otworzyć klapkę wlewu paliwa przy odblokowanych zamkach samochodu, naciskając lekko i zwalniając jej tylną część.

Odchylić klapkę.

Włożyć końcówkę dystrybutora do otworu wlewu paliwa.

Po zakończeniu tankowania: odczekać około

5-8 sekund, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę dystrybutora.

Jak należy myć samochód?

05

Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy myć ręcznie.

Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.

Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?

05

Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować

1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.

Gdzie znajdują się schowki?

Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.

05

W instrukcji obsługi samochodu wskazano umiejscowienie dodatkowych schowków.

Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?

05

Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w pozycji

I

, aby gniazda 12 V w kabinie pasażerskiej działały. Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.

Jak działa system zamków Keyless*?

Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Pola elektromagnetyczne oraz ekrany mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.

W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik?

Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania.

Jak korzystać z układu wspomagającego parkowanie (PAP*)?

Układ PAP nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako dodatkowa funkcja pomocnicza. Kierowca zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za zwracanie uwagi na otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy zbliżają się do samochodu lub mijają go podczas parkowania.

Jaką funkcję pełni układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu* (LKA)?

Układ LKA stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

Jak działa funkcja ochrony pieszych*?

Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.

Jak wyregulować fotel?

Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować

przed

rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.

Jak wyregulować kierownicę?

Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać

na postoju

– nigdy w czasie jazdy.

Jak łączyć się z Internetem*?

Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co wiąże się z opłatą naliczaną przez operatora sieci komórkowej.

Aby dowiedzieć się, jaki jest koszt transmisji danych, należy skontaktować się z operatorem. Połączenie za pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji

Modem pojazdu

, likwidując zaznaczenie opcji

Zablokuj kartę SIM

.

Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?

Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.

Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?

Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między fotelami.

Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).

Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement