Volvo V40 2013 Instrukcja obsługi

Volvo V40 2013 Instrukcja obsługi
V40
Instrukcja Obsługi
:9N8?6>CI:GC:IDL6
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
2
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 6
Volvo i środowisko naturalne.................... 10
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .......................................................
Tryb powypadkowy...................................
Poduszka powietrzna chroniąca pieszych
(Pedestrian Airbag)....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
16
19
22
24
26
27
29
30
32
34
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Keyless*....................................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
46
53
55
59
65
67
Spis treści
03 04 05
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 72
Volvo Sensus ........................................... 83
Położenia kluczyka.................................... 85
Siedzenia................................................... 87
Kierownica................................................ 92
Oświetlenie................................................ 94
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy. 107
Szyby i lusterka wsteczne....................... 110
Kompas*................................................. 116
Blokada antyalkoholowa*........................ 118
Uruchamianie silnika............................... 123
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 125
Skrzynia biegów...................................... 127
Eco Guide i Power*................................. 134
Start/Stop *............................................. 136
Hamulec zasadniczy............................... 143
Hamulec postojowy................................ 145
HomeLinkŸ *............................................ 146
04 Układy wspomagające
kierowcę
05 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 152
System informacji o znakach drogowych –
RSI*......................................................... 155
Ogranicznik prędkości*........................... 157
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 159
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 162
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*........ 175
City Safety™........................................... 178
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*...................................................... 184
Driver Alert System*................................ 194
Driver Alert System – DAC*..................... 195
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*....................................... 199
Wspomaganie parkowania*.................... 203
Kamera wspomagania parkowania*....... 206
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*............................................... 210
Układy BLIS i CTA*................................. 215
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 222
Menu MY CAR........................................ 225
Klimatyzacja............................................ 234
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica przedziału pasażerskiego*. 246
Nagrzewnica wspomagająca*................. 250
Komputer pokładowy.............................. 252
Dostosowywanie własności jezdnych..... 257
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 258
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
06 07 08
06 System audio-telefoniczny
07 Jazda
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym................................................
Radioodbiornik........................................
Odtwarzacz multimedialny......................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*....
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa..............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
264
274
282
287
Media BluetoothŸ* ................................. 290
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*.......
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy........................
TV*...........................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ..............
4
293
303
308
312
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Koła i ogumienie
316
319
321
325
329
331
338
Informacje ogólne ..................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
344
348
352
353
354
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 362
Wymiana żarówek................................... 369
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 376
Akumulator.............................................. 379
Bezpieczniki............................................ 383
Pielęgnacja samochodu.......................... 392
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
11 Indeks alfabetyczny
402
404
408
409
411
413
Indeks alfabetyczny................................ 434
415
416
417
429
5
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Teksty o charakterze specjalnym
Komunikaty tekstowe
OSTRZEŻENIE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała, pojawiają się komunikaty ostrzegawcze.
WAŻNE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń, pojawiają się „ważne” komunikaty
tekstowe.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
6
UWAGA
Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem
UWAGA zawierają porady i wskazówki,
które na przykład ułatwiają korzystanie z
różnych funkcji samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były
dokładną kopią naklejek znajdujących się w
samochodzie. Zostały one zamieszczone w
instrukcji w celu zaprezentowania ich orientacyjnego wyglądu oraz umiejscowienia w
samochodzie. Informacje dotyczące Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w samochodzie.
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Listy z punktorami
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność nie ma znaczenia.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
8
Przykład:
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w pewną
liczbę komputerów, których zadaniem jest
ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazdu.
Niektóre z tych komputerów mogą rejestrować
informacje podczas normalnej jazdy, jeżeli
wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego
incydentu. Część zarejestrowanych informacji
jest potrzebna technikom do zdiagnozowania i
naprawienia usterek pojazdu podczas serwisu
lub przeglądu, a także do tego, by firma Volvo
mogła spełnić wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz tego, informacje są wykorzystywane przez firmę Volvo w pracach bada-
wczych mających na celu ciągłe doskonalenie
jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
przyczynić się do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia.
Wspomniane informacje dotyczą stanu i działania różnych układów i modułów pojazdu i są
związane między innymi z pracą silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły
dotyczące sposobu prowadzenia pojazdu
przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu,
użycie pedałów hamulca i przyspieszenia,
ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Z podanych przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez
pewien czas, a także zapisywane w rezultacie
zderzenia lub innego incydentu. Informacje te
mogą być przechowywane przez firmę Volvo,
o ile mogą przyczynić się do dalszego rozwoju
i doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
Wprowadzenie
Ważne informacje
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i wygody
eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest wyłączenie
wspomnianych usług, tak aby poprzedni właściciel nie miał już do nich dostępu. Należy połączyć się z centrum obsługi, naciskając przycisk
ON CALL w samochodzie lub skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Patrz
też punkt „Zmiana kodu bezpieczeństwa” w
instrukcji obsługi Volvo On Call.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Kod QR
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik
kodów QR dostępny jako dodatkowe oprogramowanie do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR można pobrać ze
stron internetowych App Store lub Android
Market.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
9
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
10
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
Zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu. – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i. W ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
Wnętrze pojazdu
•
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
• Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących prawidłowego sposobu
pozbywania się tego rodzaju odpadów
należy skonsultować się ze stacją obsługi
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 316 i 413.
Recykling
Elementem działań firmy Volvo na rzecz
ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiedniego z punktu widzenia ochrony środowiska recyklingu samochodu po zakończeniu
jego użytkowania. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSCŸ
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSCŸ lub innych kontrolowanych źródeł.
12
Wprowadzenie
13
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia .....................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Poduszka powietrzna chroniąca pieszych (Pedestrian Airbag)..............
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
14
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
16
19
22
24
26
27
29
30
32
34
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Uwagi ogólne
Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sprzączka pasa bezpieczeństwa na środkowym tylnym siedzeniu pasuje tylko do odpowiadającego jej zaczepowi.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
16
Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa.
Nacisnąć przycisk i przesunąć pas w kierunku pionowym. Ustawić pas możliwie jak najwyżej, ale w
taki sposób, by nie ocierał się o szyję.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Nieprawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa. Pas
musi spoczywać na barku.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu)
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku
zderzenia, trzeba go wymienić w całości.
Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli
wygląda on na nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba także wymienić, jeśli nosi
ślady zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas
bezpieczeństwa musi posiadać homologację i być przeznaczony do montażu w tym
samym miejscu co pas wymieniany.
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszki powietrznej w razie zderzenia.
01
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
G020998
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
17
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Pasy bezpieczeństwa po stronie kierowcy i
pasażera oraz przy zewnętrznych tylnych siedzeniach są wyposażone w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
18
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
OK.
Wyświetlacz informacyjny, patrz strona 75,
pokazuje, które pasy bezpieczeństwa są używane. Informacja ta jest dostępna zawsze.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Analogowy zespół wskaźników.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu poduszek powietrznych,
napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych
poduszek powietrznych lub kurtyn
powietrznych albo innego rodzaju usterkę
systemu. Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Poduszka powietrzna SRS
Wymagany serwis lub Poduszka
powietrzna SRS Pilny serwis. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych
System poduszek powietrznych widziany od góry,
samochód z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników1, która
zapala się po wybraniu pozycji II kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
G018665
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych widziany od góry,
samochód z kierownicą po prawej stronie.
1
Patrz też strona 75, gdzie zaprezentowano różne wersje zespołu wskaźników.
19
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces napełniania poduszek powietrznych,
które nagrzewają się do wysokiej temperatury.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac
przy systemie poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
20
UWAGA
Czujniki reagują różnie w zależności od
przebiegu zdarzenia oraz od tego, czy pasy
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera są
zapięte czy też nie.
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona
żadna). System poduszek powietrznych
mierzy siłę uderzenia w samochód i reaguje
odpowiednio, odpalając jedną lub więcej
poduszek.
Również poszczególne poduszki dostosowują się do siły uderzenia, jakiej poddany
jest samochód.
Poduszki powietrzne po stronie
kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełniają dwie poduszki powietrzne.
Jedna z poduszek jest zamontowana
pośrodku kierownicy (patrz ilustracja na stronie
19), która jest oznaczona napisem AIRBAG.
Kolanowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy w samochodzie z kierownicą po lewej stronie.
Druga poduszka (na wysokości kolan) jest
zamontowana w dolnej części tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy pod panelem oznaczonym napisem AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszek
powietrznych w razie zderzenia.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszki powietrznej w razie zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą
siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej,
trzymając stopy na podłodze, a plecy na
oparciu. Pasy bezpieczeństwa muszą być
zapięte.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu,
gdzie znajduje się poduszka powietrzna
pasażera.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli
(patrz strona 23) informuje o wyłączeniu
poduszki powietrznej i równocześnie świeci
się lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych w zespole wskaźników. W ten
sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać
się do stacji obsługi. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Włączanie/wyłączanie
Nigdy nie umieszczać dziecka w foteliku
dziecięcym lub na podwyższeniu siedziska
na przednim siedzeniu, jeżeli poduszka
powietrzna jest aktywna i świeci się symbol
w górnej konsoli. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować zagrożenie dla życia dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 51.
Umiejscowienie naklejki i wyłącznika poduszki
powietrznej.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
22
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna jest nieaktywna.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować dzieci w specjalnym
foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w położeniu II, na wyświetlaczu w zespole wskaźników na
około 6 sekund zapala się lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 19).
01
w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Wyłączona poduszka powietrzna
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 85.
Włączona poduszka powietrzna
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O włączeniu czołowej poduszki powietrznej po
stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
23
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
24
Firma Volvo zaleca, by naprawę zlecić
autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie bocznych poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
•
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
w obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela a panelem drzwi, ponieważ
miejsce to jest potrzebne na boczną
poduszkę powietrzną.
•
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie pokrowców na fotele zatwierdzonych przez Volvo. Inne pokrowce na
fotele mogą zakłócić działanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne stanowią
uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 22.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Nie układać bagażu w samochodzie wyżej
niż do 50 mm poniżej górnej krawędzi szyb
w drzwiach. W przeciwnym razie zamierzone działanie ochronne kurtyny powietrznej zamontowanej w podsufitce może ulec
pogorszeniu.
OSTRZEŻENIE
Kurtyna powietrzna stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
26
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System WHIPS stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapinać pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać siedzeń i systemu WHIPS. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
Jeśli fotel został poddany działaniu bardzo
dużych sił, na przykład w wyniku uderzenia
w tył samochodu, system WHIPS musi zostać sprawdzony. Firma Volvo zaleca przeprowadzenie kontroli w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Mogło dojść do utraty części funkcji
ochronnych systemu WHIPS, nawet jeśli
fotel wygląda na nieuszkodzony.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Nie wciskać twardych przedmiotów między
poduszkę tylnego siedzenia i oparcie przedniego fotela. Nie wolno blokować działania
systemu WHIPS.
28
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia oparcia tylnego siedzenia trzeba przesunąć do przodu odpowiedni fotel przedni, by nie stykał się ze złożonym oparciem.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia
systemu nawet po drobnej kolizji związanej
z uderzeniem w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego,
uderzenia od tyłu,
zderzenia bocznego
i/lub przewrócenia
samochodu
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwaA
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub bocznego i/lub
przewrócenia samochodu
Poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoB
(Poduszka
powietrzna w kierownicy, kolanowa
poduszka
powietrzna,
poduszka
powietrzna pasażera)
Boczne poduszki
powietrzne
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/
lub przewrócenia
samochodu i/lub
niektórych zderzeń
czołowychB
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
A
B
W przypadku uderzenia od tyłu
Pas bezpieczeństwa na środkowym tylnym siedzeniu nie ma
napinacza.
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elemenW przypadku zderzenia bocznegoB
tów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z leka-
01
UWAGA
Poduszki powietrzne napinacze pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko jednokrotnie
w trakcie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować odpalenie poduszek powietrznych.
Odholować samochód. Firma Volvo zaleca,
aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno prowadzić samochodu z odpalonymi poduszkami powietrznymi. Mogą one
utrudnić kierowanie samochodem. Może
także dojść do uszkodzenia innych układów
bezpieczeństwa. Dym i pył powstający przy
odpaleniu poduszek powietrznych mogą
powodować podrażnienie/uszkodzenie
skóry i oczu w przypadku silnej ekspozycji
na ich działanie. Podrażnione miejsce
należy przemyć zimną wodą. Szybki ruch
poduszki powietrznej podczas odpalenia
może spowodować oparzenia w wyniku tarcia tkaniny poduszki o skórę.
rzem.
29
01 Bezpieczeństwo
Tryb powypadkowy
01
Jazda po wypadku
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Symbol ostrzegawczy w analogowym zespole
wskaźników1.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja. Oznacza to, że sprawność samochodu uległa ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku gdy w wyniku zderzenia
mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych
podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu hamulcowego.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja, samochód nie może jechać samodzielnie ani nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia mogą uniemożliwić manewrowanie
podczas jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadko-
1
30
Patrz też strona 75, gdzie zaprezentowano różne wersje zespołu wskaźników.
wego Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja, samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać
dalej niż jest to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpieczeństwa Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy pojawił się komunikat
Tryb bezpieczeństwa Patrz instrukcja
(tryb bezpieczeństwa). Należy natychmiast
wysiąść z samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Tryb powypadkowy
01
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, nie wolno go holować. Musi on
zostać odwieziony z miejsca zdarzenia na
lawecie. Firma Volvo zaleca, aby samochód
przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszka powietrzna chroniąca pieszych (Pedestrian Airbag)
Działanie kurtyn powietrznych
W przypadku odpalenia poduszki powietrznej
(Pedestrian Airbag):
Jeśli odpalona została tylko poduszka
powietrzna chroniąca pieszych:
• tylna część pokrywy komory silnikowej
1. Przestawić samochód w znajdujące się jak
najbliżej bezpieczne miejsce.
podnosi się i zostaje zablokowana w tym
położeniu
• układ hamulcowy zostaje przygotowany
do zbliżającego się hamowania awaryjnego.
OSTRZEŻENIE
Poduszka ta (Pedestrian Airbag) jest zamontowana pod pokrywą komory silnikowej w
pobliżu przedniej szyby. W przypadku zderzenia czołowego z pieszym następuje aktywacja
czujników umieszczonych w przednim zderzaku i napełnienie poduszki powietrznej, jeśli
na podstawie siły uderzenia układ uzna to za
konieczne. Czujniki są aktywne w zakresie
prędkości około 20-50 km/h i w temperaturze
od -20 do +70°C.
32
Nie montować żadnych akcesoriów i nie
modyfikować żadnych elementów z przodu
samochodu. Niewłaściwa ingerencja z
przodu samochodu może spowodować
nieprawidłowe działanie układu i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia pojazdu.
Firma Volvo zaleca używanie oryginalnych
ramion wycieraczek oraz stosowanie do
wycieraczek wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Postępowanie po odpaleniu poduszki
Jeśli którakolwiek z pozostałych poduszek
powietrznych w kabinie pasażerskiego została
odpalona, samochód zostaje przełączony w
tryb powypadkowy, patrz strona 30.
2. Złożyć poduszkę powietrzną zgodnie z
instrukcją zamieszczoną w następnym
punkcie „Składanie poduszki powietrznej
(Pedestrian Airbag)”.
3. Udać się do najbliższej stacji obsługi.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca, aby po odpaleniu
poduszki powietrznej jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna chroniąca pieszych (Pedestrian Airbag)
Składanie poduszki powietrznej
(Pedestrian Airbag)
01
stronną) możliwie jak najwięcej tkaniny i
zapiąć.
3. Wcisnąć zwiniętą część poduszki do
obudowy poduszki powietrznej (2).
4. Powtórzyć kroki 1-3 po stronie pasażera.
Po tej stronie może być konieczne dwukrotne złożenie zebranej tkaniny przed jej
owinięciem taśmą z rzepem.
5. Pokrywa obudowy poduszki powietrznej
będzie nieco otwarta. Jest to zupełnie normalne.
Poduszka powietrzna (Pedestrian Airbag)
Obudowa poduszki powietrznej
Taśma z rzepem, strona pasażera
Taśma z rzepem, strona kierowcy
Poduszka może być ciepła w dotyku i może się
z niej wydobywać dym. Jest to normalne. Złożyć poduszkę w następujący sposób:
1. Odszukać taśmę z rzepem po
stronie kierowcy (4).
2. Zebrać tkaninę poduszki wzdłuż jej dłuższego wymiaru po stronie kierowcy.
Następnie złożyć zebraną tkaninę do
środka. Owinąć taśmą z rzepem (dwu-
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 36.
UWAGA
Przepisy dotyczące miejsc, które mogą zajmować dzieci w samochodzie, różnią się w
poszczególnych krajach. Należy sprawdzić
obowiązujące przepisy.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
34
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W przypadku pytań dotyczących sposoby
montowania produktów zabezpieczających
dzieci należy skontaktować się z ich producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
G020739
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
W przypadku korzystania z produktów
zabezpieczających dzieci trzeba przeczytać
dołączoną do nich instrukcję instalacji.
OSTRZEŻENIE
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani
do sprężyn, szyn i belek pod fotelem. Ostre
krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
01
Naklejka poduszki powietrznej
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Naklejka jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera; patrz ilustracja na stronie 22.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać podwyższeń siedziska/
fotelików dziecięcych ze stalowymi ramami
lub innymi elementami konstrukcji, które
mogłyby opierać się na przycisku otwierającym zamek pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogą one spowodować niezamierzone
otwarcie zamka.
Górna część fotelika dziecięcego nie może
opierać się o przednią szybę.
1
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 22.
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Grupa 0
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E5 04301146
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
(L)
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
maks. 13 kg
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
maks. 10 kg
Grupa 0
maks. 10 kg
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
Grupa 0+
maks. 13 kg
2
36
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
9 – 18 kg
Grupa 1
01
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
9 – 18 kg
(U)
Grupa 2
15 – 25 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(L)
(L)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
15 – 25 kg
Grupa 2/3
15 – 36 kg
38
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
01
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
B: Integralne foteliki dziecięce spełniające wymogi dla tej kategorii masy ciała.
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 65.
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Klasa
wielkościowa
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX znajdują
się w dolnej części oparć zewnętrznych siedzeń tylnych.
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
40
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Opis
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
Opis
A
B1
Klasa
wielkościowa
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać dziecka na fotelu
pasażera, jeśli samochód jest wyposażony
w aktywną poduszkę powietrzną.
UWAGA
Jeżeli fotelik dziecięcy ISOFIX nie ma określonej klasy wielkości, to model samochodu,
w którym fotelik ma być używany, musi
znajdować się dołączonej do niego na liście
pojazdów.
UWAGA
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania informacji na temat zalecanych przez Volvo fotelików dziecięcych ISOFIX.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Masa ciała
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
maks. 10 kg
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 10 kg
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
F
X
X
G
X
X
E
X
TAK
(IL)
E
X
TAK
(IL)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAKA
(IUF)
B1
X
TAKA
(IUF)
A
X
TAKA
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
42
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
01
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w składane
zagłówki na zewnętrznych siedzeniach
należy złożyć zagłówki w celu ułatwienia
montażu tego typu fotelika dziecięcego.
UWAGA
W samochodach wyposażonych w osłonę
bagażu w przestrzeni bagażowej konieczne
jest zdjęcie tej osłony, by możliwe było
zamocowanie fotelików dziecięcych do
punktów mocowania.
Samochód ten jest wyposażony w dodatkowe
gniazda, służące do umocowania określonych
rodzajów fotelików dziecięcych w pozycji przodem do kierunku jazdy. Gniazda te znajdują się
w tylnej ścianie oparcia.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
43
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Keyless*..................................................................................................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
46
53
55
59
65
67
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Informacje ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
lub dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania wyposażone w funkcję keyless. Służą one
do uruchamiania samochodu oraz jego zamykania i otwierania.
Elektroniczny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest wyposażony w wyjmowany kluczyk mechaniczny wykonany z metalu. Jego
widoczna część jest dostępna w dwóch wersjach, co umożliwia odróżnienie kluczyków
elektronicznych.
Można zamówić dodatkowe kluczyki z pilotem
zdalnego sterowania – można zaprogramować
maksymalnie 6 kluczyków do użycia w tym
samym samochodzie.
Istnieją cztery wersje kluczyka z pilotem zdalnego sterowania:
• Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
wersji standardowej1
• Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
funkcją Keyless start1
• Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
funkcją Keyless drive1
1
2
3
46
• Komunikator osobisty PCC z funkcją
Keyless drive 2
Informacje na temat przycisków funkcyjnych
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 49.
Komunikator osobisty PCC oraz kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z funkcją keyless
mają rozszerzoną funkcjonalność w porównaniu z kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania w wersji standardowej. W dalszej części
tego rozdziału opisano funkcje dostępne we
wszystkich wersjach.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci:
Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania sterowanych elektrycznie szyb poprzez wyjęcie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
jeśli kierowca wysiada z samochodu.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowy kluczyk można zamówić w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
Kluczyk z 5 przyciskami
Kluczyk z 6 przyciskami
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w menu MY CAR za pomocą
opcji Informacja Liczba kluczyków. Struktura menu, patrz strona 225.
Pamięć kluczyka3 – zewnętrzne lusterka
wsteczne, fotel kierowcy i opór przy
obracaniu kierownicy
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 88,
112 i 257.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu.
Struktura menu, patrz strona 225.
Kluczyki z pilotem zdalnego sterowania z funkcją keyless, patrz strona 55.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
oświetlenia i wybrać Sygnalizacja świetlna
zablokowania i/lub Sygnalizacja świetlna
odblokowana.
Lampka kontrolna zamka
Immobilizer
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
02
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
• Zablokowanie – jedno błyśnięcie i złożenie
zewnętrznych lusterek wstecznych4.
• Odblokowanie – dwa błyśnięcia i rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych4.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
Przy blokowaniu sygnalizacja następuje tylko
wtedy, gdy wszystkie zamki zostały zablokowane i wszystkie drzwi są zamknięte. Sygnalizacja ma miejsce po zamknięciu ostatnich
drzwi.
Wybieranie funkcji
W systemie menu samochodu można wybrać
różne opcje sygnalizacji zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą sygnalizacji świetlnej, patrz strona 225.
Ta sama dioda LED, która sygnalizuje uzbrojenie
alarmu, patrz strona 67.
Migająca dioda LED przy szybie przedniej
potwierdza, że samochód jest zablokowany.
UWAGA
Samochody, które nie są wyposażone w
autoalarm, również mają tę lampkę kontrolną.
Odszukać w menu MY CAR opcję Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
4
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
47
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Włóż kluczyk
pojazdu
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk
z wyłącznika
zapłonu, włożyć go
ponownie i ponowić
próbę rozruchu.
Immobilizer Spróbuj ponownie uruchomić
Nie znaleziono
kluczyka pojazdu
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Ponowić
próbę rozruchu.
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli błąd
występuje nadal:
Skontaktować się ze
stacją obsługi –
zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
(Dotyczy tylko
samochodów z
funkcją Keyless.)
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
48
Uruchamianie silnika, patrz strona 123.
Realizowane funkcje
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z 5 przyciskami
Blokowanie drzwi
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Drzwi bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Informacje
Przyciski funkcyjne
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby.
OSTRZEŻENIE
W przypadku zamykania szyb za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
należy upewnić się, że niczyje dłonie nie
zostaną przytrzaśnięte.
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i wyłączenie autoalarmu.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić za pomocą
opcji MY CAR w menu Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Odblokowanie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i Drzwi
kierowcy, nast. wszystkie. Struktura menu,
patrz strona 225.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 103.
Drzwi bagażnika – Odblokowanie i rozbrojenie alarmu tylko drzwi bagażnika. Szczegółowe informacje, patrz strona 62.
02
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
UWAGA
Działanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez
występujące otoczeniu fale radiowe,
budynki, ukształtowanie terenu itd. Samochód można zawsze zamknąć/otworzyć za
pomocą kluczyka mechanicznego, patrz
strona 52.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
49
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Funkcje specjalne komunikatora
osobistego PCC*
ków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
UWAGA
Kluczyk z komunikatorem osobistym PCC* –
Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
–
Nacisnąć przycisk informacyjny
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycis-
50
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika
za pomocą komunikatora osobistego PCC
wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
UWAGA
Działanie przycisku informacyjnego może
zostać zakłócone przez występujące w otoczeniu fale radiowe, budynki, ukształtowanie terenu itd.
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
02
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
UWAGA
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
• lewe drzwi przednie można otworzyć ręcznie, jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 57.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 65.
• prawe drzwi przednie i drzwi tylne można
zablokować ręcznie, np. w przypadku
awarii zasilania, patrz strona 59.
• Można otworzyć zamek schowka podręcznego*, patrz strona 61.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 22.
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
02
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to lewe drzwi przednie można odblokować w
następujący sposób:
1. Odblokować lewe drzwi przednie kluczykiem mechanicznym, wkładając go do
zamka w klamce drzwi.
Patrz też ilustracja oraz informacje dodatkowe, patrz strona 57.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Samochód z systemem Keyless, patrz
strona 57.
52
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Słabe baterie w
nadajniku zdalnego sterowania.
Wymień baterie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
1 baterią
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
02
Otwieranie obudowy
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
komunikator osobisty PCC* z 2 bateriami
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
Typ baterii
Stosować baterie z oznaczeniem CR2430, 3 V.
Składanie obudowy
UWAGA
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, by baterie nie
wypadły po jego otwarciu.
WAŻNE
Unikać dotykania nowych akumulatorów i
powierzchni ich styków palcami, ponieważ
spowoduje to pogorszenie ich działania.
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
WAŻNE
02
54
Wyczerpane baterie należy utylizować w
sposób niepowodujący zanieczyszczenia
środowiska.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Keyless*
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka*
można dostać się do niego, np. mając zajęte
obie ręce.
Informacje ogólne
Oba kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
będące na wyposażeniu samochodu mają
funkcję Keyless. Istnieje możliwość zamówienia większej liczby kluczyków, patrz strona 46.
Układ elektryczny samochodu można za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania przełączyć na jeden z 3 różnych poziomów
(pozycji kluczyka) – 0, I i II, patrz strona 85.
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania1
Poniżej zamieszczono opis kluczyków z pilotem zdalnego sterowania z funkcją Keyless
drive i Keyless start. W samochodach z funkcją
Keyless start silnik można uruchomić bez
potrzeby wkładania kluczyka do wyłącznika
zapłonu. W samochodach z funkcją Keyless
drive zamki drzwi można zablokować i odblokować bez potrzeby naciskania przycisku na
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, a
także uruchomić silnik bez potrzeby wkładania
kluczyka do wyłącznika zapłonu. Służy to
wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ
1
Otwarcie drzwi bocznych lub drzwi bagażnika
bez naciskania przycisku na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania jest możliwe, gdy nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w odległości około 1,5 m od klamki drzwi samochodu
lub drzwi bagażnika. Oznacza to, że osoba,
która chce zablokować lub odblokować drzwi
samochodu, musi mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie. Nie ma możliwości zablokowania ani odblokowania drzwi
samochodu, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się po drugiej stronie
samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
Jeśli wszystkie kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania zostaną zabrane z samochodu, gdy
pracuje silnik lub aktywna jest pozycja kluczyka I lub II (patrz strona 85) i zostaną
otwarte, a następnie zamknięte któreś drzwi,
na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się
komunikat ostrzegawczy i jednocześnie rozlegnie się sygnał akustyczny.
02
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie z powrotem przyniesiony do samochodu, komunikat ostrzegawczy zgaśnie i sygnał akustyczny wyłączy się po wystąpieniu jednego z poniższych zdarzeń:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu
• Przycisk OK na dźwigni kierunkowskazów.
Bezpieczeństwo użytkowania kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z funkcją
Keyless
Pozostawiony wewnątrz samochodu kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania z funkcją
keyless samoczynnie przełącza się w stan
pasywny po zablokowaniu drzwi. W ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Nie dotyczy samochodów z funkcją keyless start
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
55
02 Zamki i autoalarm
Keyless*
02
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania zostaje on z powrotem uaktywniony. Dlatego koniecznie należy pilnować wszystkich
kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Blokowanie drzwi2
UWAGA
W samochodach z automatyczną skrzynią
biegów dźwignia skrzyni biegów musi zostać ustawiona w położeniu P, gdyż w przeciwnym razie nie będzie można zablokować
zamków ani uzbroić alarmu.
WAŻNE
Odblokowanie drzwi2
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
Zakłócenie działania pilota zdalnego
sterowania kluczyka
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania funkcji
Keyless.
Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z funkcją keyless w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów –
zachować odległość co najmniej 10-15 cm.
Aby zablokować drzwi i drzwi bagażnika,
należy chwycić dłonią jedną z klamek drzwi lub
nacisnąć mniejszy z dwóch pokrytych gumą
przycisków na drzwiach bagażnika – wskaźnik
blokady zamków na szybie przedniej potwierdza miganiem, że procedura blokowania została zakończona, patrz strona 47.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i
kluczyka mechanicznego w sposób tradycyjny, patrz strona 48.
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
UWAGA
2
56
Samochody z systemem Keyless-drive posiadają
wrażliwą na dotyk powierzchnię na zewnętrznych
klamkach drzwi oraz osłonięty gumową nakładką
przycisk obok pokrytego gumą dużego przycisku
drzwi bagażnika.
Nie dotyczy kluczyków z pilotem zdalnego sterowania z funkcją keyless start
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odblokowanie drzwi w samochodzie z systemem Keyless-drive następuje w momencie
chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub
po naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku drzwi bagażnika – drzwi boczne lub drzwi
bagażnika można wtedy otworzyć normalnie.
UWAGA
Klamki drzwi normalnie rejestrują fakt chwycenia dłonią za klamkę, ale jeśli osoba
otwierająca samochód nosi grube rękawiczki albo wykona bardzo szybki ruch dłonią, może być potrzebna druga próba lub
konieczne będzie zdjęcie rękawiczki.
02 Zamki i autoalarm
Keyless*
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
2. Następnie włożyć kluczyk mechaniczny do
otworu zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwór na kluczyk mechaniczny – do zdejmowania
osłony.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to lewe drzwi przednie można odblokować za
pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego, który znajduje się w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania (patrz strona 51).
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi – można to zrobić także za pomocą kluczyka mechanicznego:
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
3
Otwarcie lewych przednich drzwi odblokowanych kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu,
patrz strona 68.
pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
02
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z kluczykiem A, gdy prowadzić samochód będzie osoba B z kluczykiem B, ustawienia tych elementów można zmienić w następujący sposób:
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania na swoim kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania, patrz strona 48.
• Nacisnąć jeden z przycisków 1-3 pamięci
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 88.
• Ręcznie skorygować ustawienie fotela i
lusterek, patrz strona 88 i 112.
• Dostosować opór przy obracaniu kierownicy w menu MY CAR, patrz strona 227.
Pamięć kluczyka3 – fotel kierowcy,
zewnętrzne lusterka wsteczne i opór
przy obracaniu kierownicy
Funkcja pamięci kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z funkcją keyless
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system kluczykami z pilotem zdalnego sterowania, fotel kierowcy zostanie samoczynnie ustawiony w
Ustawienia indywidualne
Funkcję Keyless-drive można skonfigurować,
podając w menu MY CAR, które drzwi mają
zostać odblokowane, opcja: Ustawienia
pojazdu Ustawienia blokowania
Dostęp bezkluczykowy – można tam wybrać
Odblokowanie wszystkich drzwi,
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Keyless*
02
Odblokowanie dowolnych drzwi, Drzwi po
tej samej stronie lub Drzwi przednie.
Struktura menu, patrz strona 225.
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
OSTRZEŻENIE
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem
serca nie powinny zbliżać się z rozrusznikiem do anten systemu Keyless na odległość mniejszą niż 22 cm. Ma to na celu uniknięcie zakłócenia pracy rozrusznika przez
system Keyless.
W skład systemu Keyless wchodzi szereg
anten detekcyjnych:
Tylny zderzak, pośrodku
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
58
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
Wszystkie drzwi boczne, drzwi bagażnika oraz
klapka wlewu paliwa zostają odblokowane lub
zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru
różnych sekwencji odblokowania zamków,
patrz „Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania”, strona 49.
Aby możliwe było uruchomienie sekwencji blokowania zamków, drzwi kierowcy muszą być
zamknięte – jeżeli którekolwiek z pozostałych
drzwi bocznych lub drzwi bagażnika są
otwarte, zablokowanie ich zamków i uzbrojenie
alarmu nastąpi dopiero po ich zamknięciu. W
przypadku samochodu z systemem bezkluczykowym* wszystkie drzwi boczne i drzwi
bagażnika muszą być zamknięte.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania lewych przednich
drzwi można użyć kluczyka mechanicznego,
patrz strona 51.
Blokowanie ręczne
UWAGA
Należy pamiętać, że po otwarciu drzwi za
pomocą kluczyka mechanicznego następuje uruchomienie alarmu – alarm zostaje
wyłączony po włożeniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka za
pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe.
Dodatkowe informacje, patrz strona 63,
Całkowita blokada zamków.
W pewnych sytuacjach musi istnieć możliwość
ręcznego zablokowania zamków samochodu,
np. w przypadku awarii zasilania.
02
Zamek lewych przednich drzwi można odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego
wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania,
patrz strona 57.
Pozostałe drzwi nie mają zamków, lecz zamiast
nich są wyposażone w znajdujące się w tylnej
krawędzi przełączniki blokady, które trzeba
wcisnąć za pomocą kluczyka mechanicznego
– następuje wtedy mechaniczne zablokowanie
drzwi uniemożliwiające ich otwarcie od zewnątrz. Drzwi można jednak nadal otworzyć od
środka.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani drzwi tylne nie zostaną otwarte,
to wszystkie zostaną ponownie automatycznie
zablokowane. Ta funkcja zmniejsza ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego
samochodu. (Samochody z alarmem, patrz
strona 67.)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
UWAGA
02
Ręczne blokowanie drzwi. Nie należy mylić z
zabezpieczeniem tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci, patrz strona 65.
–
Wyjąć kluczyk mechaniczny z kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 51. Włożyć kluczyk mechaniczny w
otwór przełącznika blokady i wcisnąć do
oporu, na głębokość około 12 mm.
•
Przełącznik zamka na drzwiach blokuje
tylko dane drzwi – a nie wszystkie drzwi
jednocześnie.
•
Zablokowanych ręcznie drzwi tylnych z
włączoną ręczną blokadą zabezpieczającą je przed otwarciem przez dzieci nie
można otworzyć ani od wewnątrz ani od
zewnątrz, patrz strona 65. Zablokowane w ten sposób drzwi można odblokować wyłącznie za pomocą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub przycisku centralnego zamka.
Od wewnątrz
Zamek centralny
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
Lampka kontrolna w przycisku zamka
Zamek centralny jest dostępny w dwóch wersjach – lampka w przycisku centralnego zamka
na drzwiach kierowcy ma różne znaczenia,
zależnie od wersji.
W przypadku gdy przycisk centralnego zamka
znajduje się tylko na drzwiach kierowcy,
pozostałe drzwi nie mają żadnych przycisków:
• Świecąca się lampka oznacza, że wszystkie drzwi są zablokowane.
W przypadku gdy przycisk centralnego zamka
znajduje się na obu drzwiach przednich, a na
drzwiach tylnych znajduje się przycisk zamka
elektrycznego:
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz. Aby wrócić do pozycji A, trzeba otworzyć drzwi za pomocą
klamki wewnętrznej.
• Świecąca się lampka oznacza, że tylko
dane drzwi są zablokowane. Gdy świecą
się lampki we wszystkich przyciskach,
zablokowane są wszystkie drzwi.
Zamek centralny.
60
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
można zablokować lub odblokować jednocześnie, używając przycisku centralnego
zamykania znajdującego się na drzwiach kierowcy.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Odblokowanie drzwi
Automatyczne blokowanie zamków
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi
bagażnika.
• Nacisnąć przycisk
centralnego bloko-
wania.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
• Pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi –
odblokowanie i otwarcie drzwi następuje
jednocześnie.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
blokowania Aut. blokowanie drzwi. Struktura menu, patrz strona 225.
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
02
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
Zamek schowka*
kolejności.
Blokowanie drzwi
• Włączenie centralnego zamka wymaga
Drzwi bagażnika
zamknięcia obojga drzwi przednich. Nacis–
nąć przycisk centralnego zamka
wszystkie drzwi zostają zablokowane. Jeśli
któreś z drzwi tylnych są otwarte, zostaną
one zablokowane po zamknięciu.
Otwieranie ręczne
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 51.
Pokryty gumą przycisk ze stykiem elektrycznym.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
Drzwi bagażnika są utrzymywane w położeniu
zamkniętym przez zamek elektryczny. Aby
otworzyć:
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
1. Nacisnąć lekko szerszy z dwóch pokrytych
gumą przycisków pod klamką zewnętrzną
– zamek zostanie zwolniony.
2. Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
całkowicie otworzyć drzwi.
Dwa naciśnięcia – Pokrywa bagażnika zostaje
odblokowana, a zamek zostaje zwolniony, w
wyniku czego pokrywa otwiera się na około
centymetr – podnieść, chwytając za klamkę
zewnętrzną. Opady deszczu lub śniegu oraz
niska temperatura albo mróz mogą jednak
uniemożliwić zwolnienie zamka drzwi tylnych.
WAŻNE
•
Do zwolnienia zamka bagażnika
potrzebna jest minimalna siła – wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
•
W celu otwarcia bagażnika nie ciągnąć
za pokryty gumą przycisk – drzwi
bagażnika podnosić za uchwyt. Zastosowanie zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie styków elektrycznych przycisku.
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych* i odblokowanie ich zamka za
pomocą przycisku
na pilocie zdalnego
sterowania.
Lampka kontrolna zamka na tablicy rozdzielczej przestaje migać, co oznacza, że nie cały
samochód jest zablokowany, a czujniki przechyłu i ruchu autoalarmu* oraz czujniki otwarcia drzwi bagażnika są odłączone.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
Drzwi bagażnika można otworzyć na dwa
różne sposoby za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania:
62
Jedno naciśnięcie – Pokrywa bagażnika zostaje odblokowana, ale pozostaje zamknięta –
nacisnąć lekko pokryty gumą duży przycisk
pod klamką zewnętrzną i podnieść pokrywę
bagażnika. Jeśli drzwi tylne nie zostaną
otwarte w ciągu 2 minut, zostaną ponownie
zablokowane i nastąpi uzbrojenie alarmu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć lub z
wnętrza samochodu, automatyczne
ponowne zablokowanie nie ma miejsca,
ponieważ pokrywa/drzwi zostają
otwarte i trzeba je zamknąć ręcznie.
•
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je ponownie zablokować i uzbroić alarm należy
nacisnąć przycisk blokady
na pilocie zdalnego sterowania.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Otwieranie drzwi od wewnątrz
samochód jest zablokowany, a autoalarm* został uzbrojony.
Klapka wlewu paliwa
Aby otworzyć drzwi bagażnika:
–
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł.
> Następuje zwolnienie zamka i drzwi
bagażnika otwierają się na kilka centymetrów.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
–
1
W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 48.
> Lampka kontrolna zamka na tablicy rozdzielczej zaczyna migać, co oznacza, że
Do odblokowania klapki wlewu paliwa służy
przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania. Klapka wlewu paliwa pozostaje
odblokowana do momentu zablokowania
drzwi samochodu za pomocą przycisku
na
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Jeśli
drzwi samochodu zostaną zablokowane podczas jazdy lub za pomocą przycisków wewnętrznych, klapka wlewu paliwa pozostanie
odblokowana.
Logika zamka klapki wlewu paliwa działa zgodnie z funkcjami blokowania i odblokowania
systemu keyless-drive i centralnego zamka.
Zablokowanie zamka klapki wlewu paliwa
następuje zawsze z 10-minutowym opóźnieniem.
Całkowita blokada zamków*1
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie klamki drzwi zostają mechanicznie
odłączone, co uniemożliwia otwarcie drzwi od
wewnątrz.
02
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Lewe przednie drzwi można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał
w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ
osoba taka nie będzie mogła wydostać się
z pojazdu.
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
Wyłączenie tymczasowe
02
Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony
–
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
lub
–
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
MY CAR
UWAGA
Wybrać opcję Zapytaj przy wysiadaniu.
> Przy każdym wyłączeniu silnika na ekranie w konsoli środkowej pojawia się
komunikat Ograniczyć ochronę do
czasu ponownego uruchomienia
silnika?, a następnie opcje Potwierdź
naciskając OK i Anuluj przyc. EXIT.
OK MENU
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona
Pokrętło TUNE
–
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu MY CAR, opcja
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Zredukowana ochrona (szczegółowy
opis menu, patrz strona 225).
Nacisnąć OK/MENU, by zablokować
zamki samochodu. (Równocześnie następuje wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*, patrz strona 68.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
2. Wybrać opcję Aktywuj jeden raz.
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie alarmu.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie autoalarmu.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
02
UWAGA
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci. Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi,
patrz strona 59.
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć we wszystkich pozycjach kluczyka wyższych niż 0 – patrz
strona 85. Włączenie/wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od wyłączenia silnika, pod
warunkiem, że nie zostały otwarte żadne drzwi.
Włączenie/wyłączenie zabezpieczenia:
Włączenie zabezpieczenia:
–
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję kluczyka wyższą niż 0.
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła – patrz strona 51.
2. Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
02
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blokada tylnych drzwi
aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
• szyby można opuszczać i podnosić jedynie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Aktualne ustawienie zostaje zapisane w
pamięci podczas wyłączania silnika – jeżeli
zabezpieczenie jest włączone w momencie
wyłączenia silnika, funkcja pozostanie włączona przy jego następnym uruchomieniu.
66
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Informacje ogólne
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub drzwi bagażnika
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Lampka kontrolna alarmu
UWAGA
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne,
opuszczając samochód. Jeżeli ma być używana wbudowana nagrzewnica przedziału
pasażerskiego (lub przenośna nagrzewnica
elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Nie wolno podejmować samodzielnych
prób naprawy lub modyfikacji autoalarmu.
Wszelkie tego rodzaju próby mogą mieć
wpływ na ważność warunków ubezpieczenia.
02
Ta sama dioda LED, która sygnalizuje zablokowanie zamków, patrz strona 47.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uzbrajanie autoalarmu
02
–
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
Rozbrajanie alarmu
–
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
W niektórych wersjach autoalarm samoczynnie powraca w stan czuwania po określonym
czasie od otwarcia i zamknięcia drzwi kierowcy, jednak bez zablokowania zamków.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, samochód
można otworzyć, rozbroić układ i uruchomić
silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć lewe przednie drzwi za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego –
patrz strona 57.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie kierunkowskazów i włączenie syreny.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony.
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub promem, należy tymczasowo wyłączyć czujniki
ruchu i przechyłu.
02
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 63.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 72
Volvo Sensus ......................................................................................... 83
Położenia kluczyka.................................................................................. 85
Siedzenia................................................................................................. 87
Kierownica.............................................................................................. 92
Oświetlenie.............................................................................................. 94
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy............................................... 107
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 110
Kompas*................................................................................................ 116
Blokada antyalkoholowa*...................................................................... 118
Uruchamianie silnika............................................................................. 123
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 125
Skrzynia biegów.................................................................................... 127
Eco Guide i Power*............................................................................... 134
Start/Stop *........................................................................................... 136
Hamulec zasadniczy............................................................................. 143
Hamulec postojowy.............................................................................. 145
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 146
70
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
72
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu
i komunikatów,
kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych,
komputera pokładowego
94, 100, 222,
252
Wyświetlacz systemu audio-telefonicznego i menu
225, 265, 265
Dźwignia otwierania pokrywy
komory silnikowej
362
Klamka drzwi
–
61, 94
Panel przycisków
sterujących
60, 65, 110,
112
Przełącznik świateł, dźwignia
otwierania drzwi
bagażnika
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
159, 162
Światła awaryjne
100
88
225, 265, 267
Sygnał dźwiękowy, poduszka
powietrzna
20, 93
Sterowanie systemem audio-telefonicznym i menu
Przełączniki regulacji ustawienia
fotela*
Panel sterujący
klimatyzacji
237
Zespół wskaźników
75, 82
Dźwignia skrzyni
biegów
127
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza
i telefonu
225, 265, 293,
267
Hamulec postojowy
145
107, 108
Przycisk START/
STOP ENGINE
123
Przełącznik
wycieraczek i
spryskiwaczy
Wyłącznik
zapłonu
85
Dźwignia blokady
ustawienia kierownicy
92
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik
wycieraczek i
spryskiwaczy
107, 108
Panel przycisków
sterujących
60, 65, 110,
112
362
Światła awaryjne
100
Dźwignia otwierania pokrywy
komory silnikowej
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza
i telefonu
225, 265, 293,
267
225, 265, 267
Przełącznik świateł i dźwignia
otwierania drzwi
bagażnika
61, 94
Sterowanie systemem audio-telefonicznym i menu
Sygnał dźwiękowy, poduszka
powietrzna
19, 93
Panel sterujący
klimatyzacji
237
88
127
Zespół wskaźników
75, 82
Dźwignia skrzyni
biegów
Przełączniki regulacji ustawienia
fotela*
145
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
159, 162
Hamulec postojowy
94, 100, 222,
252
Przycisk START/
STOP ENGINE
123
Wyłącznik
zapłonu
85
Przełącznik menu
i komunikatów,
kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych,
komputera pokładowego
225, 265, 265
Dźwignia blokady
ustawienia kierownicy
92
Wyświetlacz systemu audio-telefonicznego i menu
Klamka drzwi
–
03
Wyświetlacze informacyjne
Wyświetlacz informacyjny, analogowy zespół
wskaźników.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki i przyrządy, analogowy
zespół wskaźników
Wskaźniki i przyrządy, cyfrowy zespół
wskaźników
W przypadku cyfrowego zespołu wskaźników
można wybierać różne kompozycje. Dostępne
kompozycje to Elegance, Eco i Performance.
Aby wybrać inną kompozycję, nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, a następnie wybrać opcję menu
Motywy, obracając pokrętło na dźwigni.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
Więcej informacji na temat menu, patrz
strona 222.
03
Wyświetlacz informacyjny, cyfrowy zespół wskaźników.
Na wyświetlaczach zespołu wskaźników ukazują się informacje dotyczące samochodu, np.
wskazania układu automatycznej kontroli
prędkości jazdy i komputera pokładowego
oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje
przedstawiane są za pomocą tekstów i symboli
graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 252 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 319.
EcoGuide. Patrz też strona 134.
Prędkościomierz
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Wskaźnik zmiany biegu1 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów2. Patrz też strona
316.
1
2
76
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Liczniki i wskaźniki, Elegance.
3
4
Liczniki i wskaźniki, Eco.
Liczniki i wskaźniki, Performance.
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 252 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 319.
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 252 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 319.
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 252 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 319.
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
EcoGuide. Patrz też strona 134.
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Prędkościomierz
Prędkościomierz
Prędkościomierz
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Wskaźnik zmiany biegu3 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów4. Patrz też strona
316.
Wskaźnik zmiany biegu3 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów4. Patrz też strona
316.
PowerMeter. Patrz też strona 134.
Wskaźnik zmiany biegu3 / Wskaźnik
zakresu skrzyni biegów4. Patrz też strona
316.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
``
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
w pozycji kluczyka II, w ciągu5 sekund zgasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki sygnalizacyjnej usterek w układzie wydechowym i
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju.
Symbole informacyjne
Symbol
03
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
System redukcji emisji spalin
Lampki kontrolne i ostrzegawcze, analogowy zespół wskaźników.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze, cyfrowy zespół
wskaźników.
Symbole informacyjne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
symbole ostrzegawcze5
symbole ostrzegawcze5
Usterka w układzie ABS
Symbole informacyjne
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Tylne światło przeciwmgielne
Układ antypoślizgowy
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
Podgrzewanie wstępne silnika
(silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony lub
wykonywane jest sprawdzenie funkcjonalności
5
78
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 363.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
nuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Symbol informacyjny – odczytać tekst komunikatu
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
Światła drogowe
2. Ponownie uruchomić silnik.
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Podgrzewanie silnika ma miejsce głównie z powodu niskiej temperatury.
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
DRIVe – Start/Stop – silnik został
automatycznie wyłączony, patrz
strona 136
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjo-
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Tylna lampa przeciwmgielna zawiera dwie żarówki.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
Tryb Sport umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę. Układ sprawdza, czy ruchy
pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów są bardziej
aktywne niż podczas normalnej jazdy i umożliwia wtedy do pewnego stopnia kontrolowany
poślizg tylnej części pojazdu, zanim zainterweniuje i ustabilizuje tor jazdy.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
03
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk OK, patrz strona 222. Po upływie określonego czasu (w zależności od rodzaju informacji) komunikat znika samoczynnie. Symbol
informacyjny może zaświecić się także wraz z
innymi lampkami.
UWAGA
W przypadku wyświetlenia komunikatu serwisowego, symbol i komunikat tekstowy
można wyłączyć, naciskając przycisk OK
albo znikną one samoczynnie po pewnym
czasie.
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Światła drogowe
Symbol
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Brak ładowania akumulatora
Lewy i prawy kierunkowskaz
03
Awaria w układzie
hamulcowym
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
Ostrzeżenie
DRIVe – Start/Stop
Lampka ta świeci się, gdy nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika.
symbole ostrzegawcze
Symbol
A
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 363 i 365.
Działanie
Niskie ciśnienie oleju
Niskie ciśnienie
olejuA
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Zaciągnięty hamulec postojowy, symbol alternatywny
Poduszki
powietrzne
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
80
Działanie
Zaciągnięty hamulec postojowy
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Lampka zapala się podczas włączania hamulca. Więcej informacji, patrz
strona 145.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy niezwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 367.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 367.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje
się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku
wyrównawczym, nie wolno kontynuować
jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie
uzupełniony.
Przyczyna utraty płynu hamulcowego musi
zostać zbadana w stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
6
OSTRZEŻENIE
Jeśli symbole BRAKE i ABS świecą się jednocześnie, istnieje ryzyko, że tył samochodu wpadnie w poślizg podczas gwałtownego hamowania.
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
OK, patrz strona 222. Symbol ostrzegawczy
może świecić również razem z innymi lampkami.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej6 lub drzwi bagażnika nie są
prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony
symbol informacyjny lub ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat.
Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób i zamknąć
otwarte drzwi lub pokrywę.
03
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
OK.
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Licznik przebiegu dziennego
w cyfrowy zespół wskaźników. Więcej informacji, patrz strona 252.
Zegar
03
RSI*
Funkcja RSI (Road Sign Identification) pomaga
kierowcy dostrzegać znaki drogowe zawierające informacje o ograniczeniu prędkości,
początku/końcu autostrady lub drogi oraz
zakazie wyprzedzania. Szczegółowe informacje na temat funkcji RSI, patrz strona 155.
Combined Instrument Panel Software
"Combined Instrument Panel Software:
Portions of this software are copyright š 2.4.3
The FreeTypeProject (www.freetype.org). All
rights reserved."
Licznik przebiegu dziennego.
Wyświetlacz licznika dziennego przebiegu7
Dwa liczniki dziennego przebiegu T1 i T2 służą
do mierzenia krótkich odległości. Przebyta
odległość pokazywana jest na wyświetlaczu.
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik.
Zegar, cyfrowy zespół wskaźników.
Wyświetlacz wskazujący czas8
Nastawianie zegara
Zegar można nastawić w menu MY CAR, więcej informacji patrz strona 225.
Jedno długie naciśnięcie (trwające dłużej niż 1
sekundę) przycisku RESET na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego powoduje wyzerowanie aktualnie wyświetlonego licznika dziennego przebiegu. Dłuższe naciśnięcie (4
sekundy) powoduje wyzerowanie komputera
podróżnego, jeśli samochód jest wyposażony
7
8
82
Wygląd wyświetlacza może się różnić zależnie od wersji.
Godzina jest wyświetlana pośrodku tablicy rozdzielczej, jeśli samochód jest wyposażony w analogowy zespół wskaźników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Volvo Sensus
Informacje ogólne
je na ekranie TV w konsoli środkowej. Dzięki
systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu
interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać wielu osobistych ustawień. Są one
dostępne w menu ustawień samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.
Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli
środkowej lub prawego zestawu przycisków
na kierownicy* można włączać i wyłączać
różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.
Panel sterowania w konsoli środkowej
Nawigacja* – NAV, patrz oddzielna instrukcja obsługi (System informacji drogowych
– RTI).
System audio-telefoniczny (RADIO,
MEDIA, TEL*), patrz strona 265.
Ustawienia samochodu – MY CAR, patrz
strona 225.
Sterowanie klimatyzacji, patrz strona 234.
Kamera systemu wspomagającego parkowanie – CAM*, patrz strona 206.
Volvo Sensus to system operacyjny samochodu, który pozwala dostosować ustawienia
pojazdu do własnych potrzeb i upodobań.
Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji różnych systemów samochodu i wyświetla
Przycisk MY CAR udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu, takie jak system City Safety, zamki i
autoalarm, zegar itd.
Naciskając odpowiedni przycisk: RADIO,
MEDIA, TEL*, NAV* lub CAM* można włączyć
inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np.
AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, nawigację* i kamerę parkowania*.
Więcej informacji na temat wszystkich funkcji/
systemów zamieszczono w odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All rights reserved. (c) UNIX System
Laboratories, Inc. All or some portions are
derived from material licensed to the University
of California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the names
of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 Za kierownicą
Volvo Sensus
03
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.
Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
84
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright
notice including the dates of first publication
and either this permission notice or a reference
to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be
included in all copies or substantial portions of
the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of Silicon
Graphics, Inc. shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
03 Za kierownicą
Położenia kluczyka
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
nicznym i włożyć go do wyłącznika
zapłonu.
2. Następnie wcisnąć kluczyk do wyłącznika
aż do końca.
W tabeli wymieniono funkcje dostępne w
poszczególnych położeniach kluczyka/poziomach.
WAŻNE
Wkładanie przedmiotów obcych do wyłącznika zapłonu może uniemożliwić jego działanie lub spowodować uszkodzenie.
03
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 51.
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
W przypadku samochodów z funkcją
dostępu bez użycia kluczyka* (Keyless), kluczyka nie trzeba wkładać do wyłącznika
zapłonu, ale wystarczy go mieć przy sobie
np. w kieszeni. Dodatkowe informacje na
temat tej funkcji, patrz strona 55.
Wkładanie kluczyka
1. Chwycić za koniec kluczyka z pilotem zdalnego sterowania oraz kluczykiem mecha-
Wyjmowanie kluczyka
• Nacisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, by został wysunięty, a następnie
wyciągnąć go z wyłącznika zapłonu.
Funkcje na różnych poziomach
Aby umożliwić korzystanie z ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ
elektryczny samochodu można za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania przełączyć na jeden z 3 różnych poziomów (położeń kluczyka) – 0, I i II. W niniejszej instrukcji
obsługi poziomy te są określane jako „położenia kluczyka”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 Za kierownicą
Położenia kluczyka
Pozio
m
0
Funkcje
Podświetlenie licznika przebiegu,
zegara i wskaźnika temperatury.
Można ustawiać fotele z elektryczną regulacją.
03
Można używać systemu audio
przez ograniczony czas – patrz
strona 264.
I
Można używać osłony przeciwsłonecznej szyby dachowej, szyb
sterowanych elektrycznie,
gniazda 12 V w kabinie pasażerskiej, systemu RTI, telefonu,
dmuchawy w układzie wentylacji
i wycieraczek przedniej szyby.
Pozio
m
II
Funkcje
Włączenie reflektorów.
Zapalenie się lampek ostrzegawczych/kontrolnych na 5 sekund.
Włączonych zostaje wiele innych
układów. Ogrzewanie siedzisk
foteli i tylnej szyby można jednak
włączyć dopiero po uruchomieniu
silnika.
W tym położeniu kluczyka
pobór prądu z akumulatora
rozruchowego jest duży i dlatego należy go unikać!
• Odblokować drzwi samochodu – oznacza
to, że układ elektryczny samochodu zostaje przełączony na poziom 0.
Położenie kluczyka I
• Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć krótko START/STOP
ENGINE.
86
Położenie kluczyka II
• Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest włożony do końca do wyłącznika
zapłonu1 – nacisnąć długo2 START/STOP
ENGINE.
Powrót to położenia kluczyka 0
• Aby wrócić do położenia kluczyka 0 z położenia II lub I – krótko nacisnąć START/
STOP ENGINE.
System audio
Wybór położenia kluczyka/poziomu
Położenie kluczyka 0
1
2
UWAGA
Aby przejść do położenia I lub II bez uruchamiania silnika, nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła, gdy ma zostać wybrane
któreś z tych położeń kluczyka.
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless*.
Około 2 sekundy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Informacje na temat działania systemu audio
przy wyjętym kluczyku z pilotem zdalnego sterowania – patrz strona 264.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje na temat uruchamiania/wyłączania
silnika – patrz strona 123.
Awaryjne holowanie samochodu
Ważne informacje na temat użycia kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania podczas holowania – patrz strona 338.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela*
– pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Aby wyregulować wysokość ustawienia,
należy wcisnąć przycisk (patrz ilustracja) i przesuwać zagłówek w górę lub w dół.
OSTRZEŻENIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego* – obracać pokrętłem1.
Ustawić wysokość zagłówka odpowiednio do
wzrostu osoby zajmującej fotel, tak aby osłonięty był cały tył głowy, o ile to możliwe.
Zagłówek można ustawić w jednej z trzech
pozycji.
03
Składanie oparcia przedniego fotela
Regulacja zagłówków foteli przednich
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska* – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Wysokość ustawienia zagłówków foteli przednich
można regulować.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
Ustawić oparcie pionowo.
1
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Siedzenia
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
Fotel elektryczny*
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
03
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
Pamięć ustawienia fotela*
OSTRZEŻENIE
Nie wykorzystywać przestrzeni za przednim
fotelem ani nie używać środkowego tylnego
siedzenia, gdy oparcie przedniego fotela
jest opuszczone do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Chwycić oparcie i upewnić się, że zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu w
celu uniknięcia obrażeń ciała w razie
nagłego hamowania lub wypadku.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
88
Warunki działania
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
03 Za kierownicą
Siedzenia
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania może zostać wykorzystany przez innego
kierowcę do zapamiętania ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych3. Należy wykonać następujące czynności:
• Ustawić fotel w żądanym położeniu.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając przycisk blokowania zamków na używanym zwykle kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to zapisanie
ustawień fotela i lusterek zewnętrznych w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania4.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając przycisk odblokowania zamków na tym
samym kluczyku z pilotem zdalnego sterowania) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel
kierowcy i lusterka zewnętrzne przyjmą
automatycznie położenie zapisane w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (jeśli fotel był przestawiany od
ostatniego zablokowania zamków samochodu tym kluczykiem).
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
2
3
4
samochodu. Struktura menu, patrz
strona 225.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych fotela lub przycisków pamięci.
03
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przygniecenia! Nie
wolno pozwalać dzieciom na zabawę elementami sterowania. Podczas regulacji
fotela upewnić się, czy przed, za lub pod
fotelem nie znajdują się jakieś przedmioty.
Upewnić się, że żadnemu z pasażerów znajdujących się na tylnym siedzeniu nie grozi
przytrzaśnięcie.
Podgrzewanie foteli
Opis podgrzewanych foteli, patrz strona 239.
Pamięć kluczyka z funkcją Keyless, patrz strona 57.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny z pamięcią i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w pamięci fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
03 Za kierownicą
Siedzenia
Siedzenie tylne
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
UWAGA
Nie zajmować środkowego siedzenia, gdy
jego zagłówek jest całkowicie obniżony.
Składanie skrajnych zagłówków na
tylnym siedzeniu
03
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Jeśli oparcie ma zostać złożone, uchwyt na
kubki w tylnym siedzeniu nie może być
otwarty i na siedzeniu nie mogą znajdować
się żadne przedmioty. Nie mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
tapicerki tylnego siedzenia.
Dwuczęściowe oparcie tylnego siedzenia
można składać na różne sposoby.
UWAGA
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia odpowiednio do wzrostu
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
przycisk (patrz ilustracja) i nacisnąć zagłówek
lekko do dołu.
Zagłówek można ustawić w jednej z pięciu
pozycji.
90
W celu pochylenia zagłówka do przodu należy
pociągnąć dźwignię blokady znajdującą się
najbliżej niego.
Przywrócenie poprzedniego położenia
zagłówka odbywa się ręcznie.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu zagłówka trzeba go ustawić w
położeniu zablokowanym.
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli i/
lub podniesienia ich zbyt mocno odchylonych oparć.
• Obie części można złożyć oddzielnie.
• Jeżeli ma zostać złożone całe oparcie, to
jego poszczególne części należy składać
oddzielnie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
UWAGA
Po złożeniu oparć zagłówki należy przesunąć nieco do przodu, by nie stykały się z
siedziskiem.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
03
UWAGA
Po podniesieniu oparcia czerwony wskaźnik nie powinien być widoczny. Jeśli jest
nadal widoczny, oznacza to, że oparcie nie
zostało zablokowane we właściwym położeniu.
OSTRZEŻENIE
W przypadku składania prawej części
oparcia należy odblokować środkowy
zagłówek i ustawić go w najniższym położeniu, patrz strona 90.
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego
siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo zablokowane.
Zagłówki skrajne obniżają się samoczynnie
przy składaniu części oparcia. Pociągając
do góry dźwignię blokady oparcia , złożyć oparcie do przodu. Czerwony wskaźnik na zaczepie blokady
sygnalizuje, że
oparcie nie jest już zablokowane.
91
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
OSTRZEŻENIE
Przyciski sterujące w kierownicy*
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
położenie kierownicy i zablokować mechanizm regulacji.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 257.
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 159
Możliwe zmiany ustawienia
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy,
patrz strona 162
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie:
1. Popchnąć dźwignię do przodu, aby odblokować kierownicę.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Pociągnąć dźwignię do tyłu w celu zablokowania położenia kierownicy. W razie
wystąpienia oporu należy przy wciskaniu
dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
92
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 265.
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
Światła drogowe/mijania
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Regulacja zasięgu świateł przednich
03
Wyłączniki oświetlenia.
Pokrętło do regulacji podświetlenia
wyświetlacza i tablicy rozdzielczej, a także
lampek sufitowych, oświetlenia nastrojowego i oświetlenia schowków w drzwiach
przednich*
Tylne światło przeciwmgielne
Przełączniki świateł
Pokrętło1
regulacji poziomowania reflekto-
rów
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
1. Pozostawić silnik uruchomiony lub wybrać
pozycję I układu elektrycznego samochodu.
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi* ich poziomowanie realizowane jest
automatycznie i w związku z tym nie ma
pokrętła regulacyjnego.
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 85.
1
94
Niedostępne w samochodach z aktywnymi reflektorami ksenonowymi*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Działanie
Światła do jazdy dziennej
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy samochodu. Automatyczne przełączenie na światła postojowe
podczas postoju samochodu.
Pozycja
przełącznika
Działanie
Firma Volvo zaleca korzystanie z trybu
,
o ile sytuacja na drodze lub warunki atmosferyczne nie są nieodpowiednie dla funkcji „świateł drogowych z automatycznym włączaniem”*.
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy w porze
dziennej. Automatyczne przełączenie na światła mijania w
warunkach słabego oświetlenia
oraz gdy włączone są wycieraczki szyby przedniej lub tylne
światła przeciwmgielne.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
03
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Światła do jazdy dziennej w ciągu dnia.
DRL
Funkcja „wykrywania tuneli”*
włącza światła mijania w warunkach słabego oświetlenia.
Można używać funkcji „świateł
drogowych z automatycznym
włączaniem”*.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Światła mijania
Można włączyć światła drogowe.
W tej pozycji działa sygnał
migowy świateł drogowych.
Przełącznik świateł w pozycji AUTO.
Gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji
, światła do jazdy dziennej (Daytime
Running Lights – DRL) zostają włączone automatycznie w ciągu dnia. Steruje tym czujnik
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
światła, który przełącza światła do jazdy dziennej na światła mijania po zapadnięciu zmierzchu lub wtedy, gdy światło dzienne jest zbyt
słabe. Przełączenie na światła mijania następuje także po włączeniu wycieraczek przedniej
szyby lub tylnego światła przeciwmgielnego.
03
UWAGA
W celu ograniczenia zużycia energii do minimum, przy automatycznym przełączeniu
świateł mijania na światła do jazdy dziennej
zostają również wyłączone światła tylne.
OSTRZEŻENIE
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Światła mijania
W pozycji
światła mijania zostają włączone automatycznie o zmroku lub gdy światło
dzienne staje się zbyt słabe. Światła mijania
zostają także włączone automatycznie po włą-
96
czeniu wycieraczek przedniej szyby lub tylnego światła przeciwmgielnego.
W pozycji
światła mijania są włączone
zawsze przy uruchomionym silniku lub gdy
wybrana jest pozycja kluczyka II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze. Światła
łącznik świateł jest w pozycji
drogowe włącza się i wyłącza, przyciągając na
krótko dźwignię przełącznika zespolonego w
kierunku kierownicy do skrajnej pozycji.
Światła drogowe można też wyłączyć, naciskając dźwignię przełącznika zespolonego
lekko w kierunku kierownicy.
po upływie około sekundy od momentu, gdy
kamera detekcyjna przestanie wykrywać
wspomniane światła.
Funkcję tę można włączyć, gdy przełącznik
świateł jest w pozycji
. Aby możliwe było
jej włączenie, silnik musi być uruchomiony od
co najmniej 20 sekund, a prędkość samochodu
musi wynosić 20 km/h lub więcej.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
w zespole wskaźnilampka kontrolna
ków.
Światła drogowe z automatycznym
włączaniem – AHB*
Światła drogowe z automatycznym włączaniem (Active High Beam – AHB) to funkcja,
która za pomocą kamery detekcyjnej znajdującej się przy górnej krawędzi przedniej szyby
wykrywa światło reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub tylne światła pojazdów jadących z przodu i przełącza wtedy
światła drogowe na światła mijania. Światła
zostają przełączone z powrotem na drogowe
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przełącznik świateł w pozycji AUTO.
Funkcję AHB włącza się i wyłącza, przyciągając na krótko lewą dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnej
pozycji. Jej wyłączenie przy włączonych światłach drogowych powoduje włączenie świateł
mijania.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
UWAGA
Powierzchnia przedniej szyby przed kamerą
detekcyjną musi być wolna od lodu, śniegu,
pary i zabrudzeń.
Nie przyklejać i nie mocować nic do szyby
przedniej przed kamerą detekcyjną, ponieważ może to doprowadzić do zmniejszenia
jej skuteczności albo spowodować, że
jeden lub kilka układów korzystających z
kamery przestanie działać.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
W samochodach z analogowym zespołem
wskaźników:
Gdy funkcja AHB jest włączona, świeci się
lampka kontrolna
na wyświetlaczu w
zespole wskaźników. Gdy światła drogowe są
włączone, świeci się także lampka kontrolna
w na wyświetlaczu zespole wskaźników.
W samochodach z cyfrowym zespołem
wskaźników:
Gdy funkcja AHB jest włączona, symbol
na wyświetlaczu w zespole wskaźników świeci się na biało. Gdy włączone są
światła mijania, symbol świeci się na niebiesko.
Jeśli na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Active high beam
Temporary unavailable Swicth manually,
przełączanie między światłami drogowymi i
światłami mijania musi odbywać się ręcznie.
Przełącznik świateł może pomimo tego znajdować się w pozycji
. To samo dotyczy
sytuacji, gdy zostanie wyświetlony komunikat
Czujniki szyby przedniej zablokowane
Patrz instrukcja i zaświeci się lampka
szyby nie są już zablokowane, komunikat znika
i zapala się lampka
.
OSTRZEŻENIE
Funkcja AHB pomaga uzyskać optymalne
ustawienie świateł, gdy pozwalają na to
warunki.
03
Za ręczne przełączanie między światłami
drogowymi a światłami mijania, gdy
wymaga tego sytuacja na drodze lub
warunki atmosferyczne, odpowiada zawsze
kierowca.
. Lampka
gaśnie w przypadku
pojawienia się tych komunikatów.
Funkcja AHB może być tymczasowo niedostępna, np. w przypadku gęstej mgły lub intensywnego deszczu. Gdy funkcja AHB jest
ponownie dostępna lub czujniki przedniej
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
WAŻNE
Przykłady sytuacji, w których może być
wymagane ręczne przełączenie między
światłami drogowymi a światłami mijania:
•
03
•
•
•
•
98
Podczas intensywnego deszczu lub w
gęstej mgle
Podczas opadów marznącego deszczu
Podczas intensywnych opadów śniegu
lub jazdy w błocie pośniegowym
Podczas jazdy w świetle księżyca
Podczas jazdy w słabo oświetlonym
obszarze zabudowanym
•
Gdy pojazdy jadące z przodu mają
słabe oświetlenie
•
Gdy na drodze lub obok niej znajdują się
piesi
•
Jeśli w sąsiedztwie drogi znajdują się
obiekty silnie odblaskowe, takie jak
znaki drogowe
•
Gdy światła nadjeżdżających z przeciwka pojazdów są zasłonięte, na przykład przez barierę energochłonną przy
drodze
•
Gdy na drogach dochodzących występuje ruch pojazdów
•
Na szczycie wzniesienia lub w zagłębieniu terenu
•
Na ostrych zakrętach.
Aktywne reflektory ksenonowe ABL*
Więcej informacji na temat ograniczeń kamery
detekcyjnej, patrz strona 190.
Wykrywanie tuneli*
W samochodach wyposażonych w czujnik
deszczu* czujnik ten wykrywa zmiany warunków oświetlenia, na przykład po wjechaniu do
tunelu. Światła do jazdy dziennej zostają wtedy
w ciągu jednej sekundy przełączone na światła
mijania. Po upływie około 20 sekund od
wyjazdu z tunelu zostają ponownie włączone
światła do jazdy dziennej. Jeśli w tym czasie
samochód wjedzie do kolejnego tunelu,
powrót do świateł do jazdy dziennej zostaje
anulowany. Zapobiega to częstemu przełączaniu świateł samochodu. Uwaga! Aby funkcja
wykrywania tuneli mogła działać, przełącznik
.
świateł musi znajdować się w pozycji
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta zostaje włączona automatycznie po
uruchomieniu silnika (o ile nie została wyłączona w menu MY CAR). W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Symbol
Wyświetlacz
Działanie
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję2 można wyłączać i włączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Akt. doświetl. zakrętów.
Struktura menu, patrz strona 226.
2
Światła pozycyjne/postojowe
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 143.
Tylne światło przeciwmgielne
03
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
Przekręcić przełącznik świateł w położenie
świateł pozycyjnych/postojowych (jednocześnie włącza się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
Gdy na zewnątrz jest ciemno i zostanie otwarte
drzwi bagażnika, zapalają się tylne światła
pozycyjne, aby ostrzec kierowców nadjeżdżających z tyłu. Dzieje się tak niezależnie od położenia przełącznika świateł przednich i wybranej
pozycji układu elektrycznego samochodu.
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Na tylne światło przeciwmgielne składają się
dwie lampy tylne, które mogą być włączone,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
Włączona fabrycznie.
``
99
03 Za kierownicą
Oświetlenie
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
03
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
10 km/h. Światła awaryjne pozostają włączone
po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy wyłączane są samoczynnie lub
można przerwać ich działanie wcześniej,
naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe
informacje na temat świateł hamowania awaryjnego i świateł awaryjnych, patrz
strona 143.
Światła awaryjne
Kierunkowskazy
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Potrójny sygnał
kierunkowskazu. Struktura menu, patrz
strona 226.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 78.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
100
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza
• silnik został wyłączony, a układ elektryczny
samochodu jest w pozycji 0
• drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
Przednie lampki do czytania*
Lampki do czytania włącza się i wyłącza, naciskając krótko odpowiedni przycisk w górnej
konsoli sterowania.
Jasność reguluje się, przytrzymując przycisk w
położeniu wciśniętym.
Tylne lampki do czytania*
Górna konsola sterowania z wyłącznikami przednich lampek do czytania i lampek sufitowych.
Lampki przypodłogowe i lampki sufitowe włączają się w momencie otwarcia drzwi bocznych i gasną po ich zamknięciu.
Intensywność świecenia lampek przypodłogowych można zmienić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
pojazdu Ustawienia oświetlenia
Oświetlenie wewn. Oświetlenie podłogi.
Wybrać prędkość niską (Wył.), średnią (Słabe)
lub wysoką (Mocne). Więcej informacji na
temat menu MY CAR, patrz strona 227.
03
Oświetlenie schowków w drzwiach
przednich*
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Oświetlenie schowków w drzwiach przednich
włącza się w momencie uruchomienia silnika.
Oświetlenie kabiny pasażerskiej (lampki
przypodłogowe* i lampki sufitowe) – włączanie/wyłączanie
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Funkcja automatycznego oświetlenia
kabiny pasażerskiej
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
Lampki przypodłogowe* i lampki
sufitowe
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka osobistego
Tylne lampki do czytania.
Lampki włącza się i wyłącza, naciskając krótko
odpowiedni przycisk.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 260) i gaśnie po
jej zamknięciu.
Jasność reguluje się, przytrzymując przycisk w
położeniu wciśniętym.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie nastrojowe
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
Gdy normalne oświetlenie kabiny jest wyłączone, a silnik pracuje, włącza się światło LED
w przedniej konsoli sufitowej, aby zapewnić
oświetlenie o niskiej intensywności i poprawić
nastrój podczas jazdy. Światło to ułatwia także
dostrzeżenie przedmiotów w schowkach itd.,
gdy na zewnątrz jest ciemno. Intensywność
oświetlenia można zmienić w menu MY CAR
za pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
pojazdu Ustawienia oświetlenia
Oświetlenie wewn. Oświetlenie
nastrojowe. Wybrać prędkość niską (Wył.),
średnią (Słabe) lub wysoką (Mocne). Oświetlenie to gaśnie po wyłączeniu silnika.
Funkcja automatycznego oświetlenia
kabiny pasażerskiej
03
Funkcja automatycznego oświetlenia jest włączona, gdy świeci się lampka w przycisku
AUTO.
Oświetlenie kabiny pasażerskiej włącza się
wtedy i wyłącza w sposób opisany poniżej.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania (patrz strona 48 lub 52)
• silnik został wyłączony, a układ elektryczny
samochodu jest w pozycji 0.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
102
Jeśli samochód jest również wyposażony w
oświetlenie nastrojowe w konsoli sufitowej tylnych lampek do czytania*, kolor światła można
nastawić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Oświetlenie
wewn. Barwa oświetlenia nastrojowego.
Wybranie opcji Temperatura powoduje, że
kolor światła zmienia się między ciepłą a zimną
bielą, zależnie od temperatury w samochodzie,
ale można też wybrać jedną z kilku różnych
kompozycji kolorystycznych. Dostępne kompozycje kolorystyczne to Frosty White,
Toscana White, Ember Gold, Red Sunset,
Rainforest, Glacier Blue i Violet Purple.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Więcej informacji na temat menu MY CAR,
patrz strona 227.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić. (w sposób analogiczny,
jak przy błyskaniu światłami drogowymi,
patrz strona 94).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Po włączeniu funkcji zostaną włączone światła
mijania i postojowe, lampki w zewnętrznych
lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy
rejestracyjnej oraz lampki sufitowe i przypodłogowe w kabinie.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Opóźnienie
wyłącz. świateł. Struktura menu, patrz
strona 226.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 48) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Aktywne reflektory ksenonowe*
Przystosowanie reflektorów nie jest konieczne.
Reflektory halogenowe
Po wyłączeni funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania zostaną włączone światła
postojowe, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz lampki sufitowe i przypodłogowe w kabinie.
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
03
G021151
Przesłonięcie reflektorów
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
1. Skopiować szablony A i B – w przypadku
samochodu z kierownicą po lewej stronie
lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie, patrz
strona 106. Szablony wykonano w skali
1:2. Użyć kopiarki z funkcją skalowania,
aby powiększyć szablony do 200%:
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
• C = kierownica po prawej stronie, reflekG021152
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Oświetlenie
asekuracyjne. Struktura menu, patrz
strona 226.
piania kierowców pojazdów jadących z przeciwka.
tor prawy
• D = kierownica po prawej stronie, reflektor lewy
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować ośle-
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Za kierownicą
Oświetlenie
3. Zacząć od linii konstrukcyjnych kloszy
reflektorów; patrz linie na stronie 105.
Umieścić samoprzylepne szablony przy
liniach konstrukcyjnych, korzystając z
pomocy ilustracji.
03
104
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
``
105
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
106
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
03
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed uruchomienie wycieraczek w okresie
zimowym należy upewnić się, że ich pióra
nie przymarzły, a śnieg i lód został całkowicie usunięty z przedniej szyby.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Gdy wycieraczki oczyszczają szybę przednią, należy używać dużej ilości płynu do
spryskiwaczy. Szyba przednia musi być
mokra, gdy jej wycieraczki pracują.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 376
i 392.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 376, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 376, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 378.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
03
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
108
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu w
zespole wskaźników pojawia się komunikat o
konieczności uzupełnienia płynu, dopływ płynu
do spryskiwaczy reflektorów zostaje odcięty.
Ma to na celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej widoczności.
Uruchomienie wycieraczki i
spryskiwacza tylnej szyby
WAŻNE
Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć i ulec uszkodzeniu w automatycznej
myjni samochodowej. Gdy samochód znajduje się w ruchu lub kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w pozycji I lub
II, należy wyłączyć czujnik deszczu. Symbol
w zespole wskaźników i lampka w przycisku
zgasną.
Ograniczone zmywanie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wycieraczka szyby tylnej – praca przerywana
Wycieraczka szyby tylnej – praca ciągła
Naciśnięcie dźwigni do przodu (w kierunku
wskazywanym strzałką na ilustracji) powoduje
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
włączenie spryskiwacza i wycieraczki tylnej
szyby.
UWAGA
Wycieraczka tylnej szyby jest wyposażona
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, co
oznacza, że jej silnik zostaje wyłączone w
przypadku przegrzania. Wycieraczka tylnej
szyby podejmie ponownie pracę po ostygnięciu (30 sekund lub dłużej, zależnie od
stopnia nagrzania silnika wycieraczki i temperatury zewnętrznej).
03
Praca wycieraczek podczas cofania
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje włączenie pracy przerywanej wycieraczki szyby
tylnej2. Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w inne położenie wycieraczka przerywa
pracę.
Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i pracuje z normalną prędkością, nic się
nie zmieni.
UWAGA
W samochodach z czujnikiem deszczu tylna
wycieraczka zostaje włączona, jeśli czujnik
jest aktywny i pada deszcz.
2
Ta funkcja (przerywane działanie wycieraczek podczas cofania) może być wyłączona. Proszę udać się do stacji obsługi. Volvo zaleca powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
109
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Informacje ogólne
Laminowane szyby
03
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolację dźwiękową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom włamania do
samochodu. Laminowane mogą być wszystkie
szyby samochodu*.
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Szyby samochodu mogą być pokryte
specjalną powłoką hydrofobową,
zapewniającą dobrą widoczność w trudnych
warunkach pogodowych. Informacje dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 394.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaczek do
usuwania oblodzenia z szyb. Do usunięcia
oblodzenia z lusterek bocznych używać
funkcji ich podgrzewania, patrz strona 114.
Elektryczne sterowanie szyb
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
110
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wew-
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
nątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 65.
przez kilka minut od wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, ale
nie po otwarciu którychkolwiek drzwi.
Działanie
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
OSTRZEŻENIE
W przypadku zamykania szyb przy użyciu
elementów sterowania umieszczonych w
drzwiach kierowcy należy upewnić się, czy
nie spowoduje to przycięcia części ciała
pasażerów zajmujących tylne siedzenia.
Działanie przełączników sterujących.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy dzieci lub inni pasażerowie
nie zostaną przytrzaśnięci przez zamykające się szyby, nawet jeśli używany jest do
tego celu pilot z kluczykiem zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli w samochodzie są dzieci, to wysiadając z samochodu, należy zawsze pamiętać
o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanych szyb poprzez wybranie położenia
kluczyka 0 i zabraniu z sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Informacje na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 86.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby mogą
być obsługiwane za pomocą panelu przycisków sterujących w drzwiach kierowcy – panele
przycisków sterujących w pozostałych
drzwiach obsługują jedynie szybę w danych
drzwiach. W tym samym momencie można
używać tylko jednego panelu przycisków sterujących.
Aby można było korzystać z elektrycznego sterowania szyb, kluczyk musi znajdować się
przynajmniej w pozycji I, patrz strona 85. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem,
powodujące zatrzymanie podnoszenia szyby,
można ominąć (np. gdy szyba jest oblodzona).
Po dwóch kolejnych zatrzymaniach szyby podczas podnoszenia zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zostanie wymuszone, a funkcja
automatyczna zostanie na krótko wyłączona –
można wtedy zamknąć szybę, pociągając
przełącznik do góry i przytrzymując go w tym
położeniu.
03
UWAGA
Jednym ze sposobów na zmniejszenie pulsującego hałasu powodowanego przez
wiatr przy otwartych szybach drzwi tylnych
jest niewielkie otwarcie także szyb w
drzwiach przednich.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
03
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
OSTRZEŻENIE
Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
mogło działać, konieczne jest zresetowanie
układu.
Lusterka boczne
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 49 i 61.
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
1
112
OSTRZEŻENIE
Lusterko boczne po stronie kierowcy jest
lusterkiem szerokokątnym zapewniającym
optymalną widoczność. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
Zapamiętywanie ustawienia1
Kalibracja układu
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 88.
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć kluczyka do
samochodu Indywidualne ustawienia w
pamięci kluczyka. Struktura menu, patrz
strona 226.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu1
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
Po upływie około 10 sekund od przestawienia
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie, bądź
bezpośrednio po naciśnięciu przycisku L lub
R lusterka powracają do pierwotnego ustawienia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Złóż lusterka. Struktura menu, patrz strona 226.
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Programowanie pozycji neutralnej
–
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po krótkim czasie automatycznie do swojego pierwotnego położenia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustaw. zewn.
lusterek wstecznych Pochyl lewe
lusterko lub Pochyl prawe lusterko. Struktura menu, patrz strona 226.
1
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo:
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R
(wymagana jest przynajmniej pozycja kluczyka I).
03
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 102.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 88.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Ogrzewanie szyby przedniej*, szyby
tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych
Patrz punkt „Ogrzewanie szyby przedniej oraz
usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb” na
stronie 241.
Zaparowanie/oblodzenie lusterek bocznych i
tylnej szyby jest usuwane automatycznie w
przypadku uruchamiania samochodu przy
temperaturze zewnętrznej niższej niż +9 °C.
Funkcję automatycznego usuwania oblodzenia można wybrać w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Autom. odmrażanie tylnej
szyby. Można wybrać pomiędzy Wł. lub Wył..
Struktura menu, patrz strona 226.
03
Ogrzewanie szyby przedniej (1), szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych (2)
Ogrzewanie szyby przedniej, szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych służy do
szybkiego usuwania z nich zaparowania lub
oblodzenia.
Gdy włączone jest ogrzewanie przedniej szyby,
kompas zostaje wyłączony. Ponowne włączenie kompasu następuje po wyłączeniu ogrzewania przedniej szyby.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usunięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumulatora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
114
Wewnętrzne lusterko wsteczne
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dźwigienka do opuszczania lusterka
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia:
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Zamykanie ręczne do momentu zwolnienia
przycisku
Automatyczne całkowite zamknięcie
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 116.
03
Szyba dachowa*
Szyba dachowa jest stała, ale roletą można
sterować w pozycji kluczyka I lub II za pomocą
przełącznika w górnej konsoli. Informacje na
temat pozycji kluczyka – patrz strona 85.
Automatyczne całkowite otwarcie
Otwieranie ręczne do momentu zwolnienia
przycisku
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Gdy włączone jest ogrzewanie przedniej szyby,
kompas zostaje wyłączony. Ponowne włączenie kompasu następuje po wyłączeniu ogrzewania przedniej szyby.
wstecznego, aż pojawi się C (po
około 6 sekundach).
Kalibracja
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II kluczyka,
patrz strona 85. Kompas można włączać i
wyłączać, naciskając np. spinaczem przycisk z
tyłu lusterka.
116
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
Należy wykonać następujące czynności:
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
W celu uzyskania optymalnej kalibracji
należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (układ klimatyzacji, wycieraczki itd.)
i upewnić się, że wszystkie drzwi są
zamknięte.
3. Posługując się np. spinaczem, przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G030295
03
Strefy magnetyczne.
4. Przycisk nadal przytrzymywać wciśnięty,
aż po upływie około 3 sekund pojawi się
aktualny numer strefy magnetycznej. Na
wyświetlaczu pokazywany jest numer
aktualnej strefy magnetycznej.
5. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
6. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
03 Za kierownicą
Kompas*
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona. Następnie zatoczyć
samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
03
Funkcje
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej1 jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wyłącznik.
Przycisk nadajnika.
Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
1
118
Działanie
Jest ona również określana nazwą Alcoguard.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lampka kontrolna (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
Przechowywanie
• Moduł ręczny należy przechowywać w
uchwycie – zapewni mu to najlepszą
ochronę i pozwoli utrzymać jego akumulatory w stanie pełnego naładowania.
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uruchomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
03
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
Miejsce przechowywania i stacja ładowania
modułu ręcznego.
• Aby wyjąć moduł ręczny blokady alkoholowej z jego uchwytu należy go lekko
nacisnąć i puścić – spowoduje to jego
wysunięcie i umożliwi wyjęcie.
• Umieszczając moduł ręczny z powrotem w
uchwycie należy go wcisnąć, aż zostanie
zablokowany.
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
03
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Znaczenie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
A
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Znaczenie
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 118
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie
około 5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.
2
120
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana kalibr..
Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego
uruchomienia silnika zostanie zablokowana –
możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz strona 121, punkt
Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie
około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy
każdym uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 do +85
10
-5 do +10
60
-40 do -5
180
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.
03
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi2.
Aktywacja funkcji obejścia
• Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
Sytuacja awaryjna
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest
obejście funkcji blokady w celu uruchomienia
samochodu.
2
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 8 w rozdziale Rejestracja danych.
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez
około 5 sekund – na wyświetlaczu pojawi
się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wyko-
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
03 Za kierownicą
Blokada antyalkoholowa*
naniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi2.
03
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
• Nacisnąć jednocześnie przycisk OK na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez
około 5 sekund – na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi2.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi2.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
2
122
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
zostanie stwierdzone przekroczenie
dopuszczalnej zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, patrz strona 118.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
Rozrusznik pracuje do momentu uruchomienia
silnika lub zadziałania zabezpieczenia przed
przegrzaniem.
Wyłącznik zapłonu z wysuniętym/wsuniętym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania i przycisk
START/STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 51.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i wcisnąć do
końca. Należy pamiętać, że w przypadku
gdy samochód jest wyposażony w blokadę
antyalkoholową, uruchomienie silnika
będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nie
1
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu oraz upewnić się,
że pozycja kluczyka to 0 – w szczególności
wtedy, gdy w samochodzie są dzieci. Informacje na temat sposobu postępowania,
patrz strona 85.
03
UWAGA
Przy uruchamianiu niektórych typów silników, gdy są one nierozgrzane, prędkość
obrotowa biegu jałowego może być zauważalnie wyższa niż normalnie. Dzieje się tak
dlatego, by układ redukcji emisji spalin jak
najszybciej osiągnął normalną temperaturę
roboczą, co pozwala ograniczyć do minimum emisję szkodliwych substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka*
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 55.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
UWAGA
Warunkiem uruchomienia samochodu jest
to, by jeden z jego kluczyków z pilotem zdalnego sterowania z funkcją Keyless drive*
znajdował się w kabinie pasażerskiej lub w
przedziale bagażowym.
03
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zabierać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu podczas
jazdy lub holowania samochodu.
• Blokada kierownicy zostaje odblokowana,
gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajduje się w wyłączniku zapłonu2 i naciśnięty zostaje przycisk START/STOP
ENGINE.
• Blokada kierownicy włącza się, gdy po
wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi
kierowcy.
Położenia kluczyka
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 85
Wyłączanie silnika
Aby wyłączyć silnik:
• Nacisnąć przycisk START/STOP
ENGINE – silnik zostaje wyłączony.
• Jeżeli samochód posiada automatyczną
skrzynię biegów, a dźwignia wyboru biegu
nie jest ustawiona w położeniu P, albo gdy
samochód się porusza – nacisnąć dwukrotnie albo przytrzymać przycisk START/
STOP ENGINE wciśnięty do momentu
zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
2
124
W przypadku samochodu z funkcją bezkluczykowego uruchamiania silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w kabinie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
upewnić się, że oba samochody nie stykają
się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
11. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
03
WAŻNE
Przewód rozruchowy należy podłączać
ostrożnie, by nie doszło do zwarcia z innymi
elementami w komorze silnika.
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 85.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
6. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
7. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
WAŻNE
Nie dotykać połączeń podczas próby uruchomienia silnika, ponieważ występuje
wtedy niebezpieczeństwo iskrzenia.
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego!
8. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć
do punktu masy, np. łba zewnętrznej śruby
górnego mocowania silnika po prawej
stronie (4).
9. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
125
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
03
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu – patrz strona 379.
126
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Informacje ogólne
Manualna skrzynia biegów
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
HSA
Funkcja HSA (Hill Start Assist) jest dostępna
zarówno w samochodach z manualną, jak i
automatyczną skrzynią biegów.
• Prowadzić dźwignię zgodnie ze schematem układu biegów umieszczonym na
dźwigni, zaczynając od położenia neutralnego N, a następnie nacisnąć dźwignię
zmiany biegów do dołu przed jej przestawieniem w położenie R.
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na
pedał jest podtrzymywane przez parę sekund
podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca
na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do
przodu lub do tyłu na pochyłości terenu.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
WAŻNE
Temperatura robocza skrzyni biegów jest
sprawdzana, by zapobiec uszkodzeniu elementów układu napędowego. Jeśli wystąpi
ryzyko przegrzania, na tablicy rozdzielczej
zapali się lampka ostrzegawcza i pojawi się
komunikat tekstowy. W takim przypadku
należy postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.
Blokada biegu wstecznego
03
• Bieg wsteczny włączać tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
Układ biegów.
Schemat układu biegów w danym samochodzie jest wytłoczony na dźwigni zmiany biegów.
• Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu nie
wystarczy w każdej sytuacji do utrzymania
go w miejscu.
Wskaźnik biegu*
Ważnym elementem ekologicznej jazdy jest
używanie zawsze odpowiedniego w biegu i
zmienianie biegów w odpowiednim momencie.
Jako pomoc niektóre wersje wyposażono we
wskaźnik – GSI (Gear Shift Indicator) – który
informuje kierowcę, kiedy należy włączyć
następny wyższy lub niższy bieg, by osiągnąć
możliwie jak najniższe zużycie paliwa. Uwzględniając jednak takie czynniki jak osiągi lub
praca samochodu bez wibracji, korzystne
może być zmienianie biegów przy wyższej
prędkości obrotowej silnika. Liczba w ramce
wskazuje aktualny bieg.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
03
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. Jako środek ostrożności włączyć także hamulec postojowy, patrz
strona 145.
UWAGA
Tablica rozdzielcza w wersji „cyfrowej” ze wskaźnikiem biegu.
Wskaźnik biegu w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Świeci się tylko jeden
znacznik na raz – podczas
normalnej jazdy świeci się
tylko znacznik środkowy.
Gdy zalecane jest włączenie wyższego/niższego biegu, zapala się górny znacznik przy
symbolu „+” lub dolny znacznik przy symbolu
„-” (zaznaczono je na ilustracji kolorem czerwonym).
Na tablicy rozdzielczej w wersji „analogowej” pośrodku
zespołu wskaźników
wyświetlany jest bieg oraz
strzałki wskazujące.
128
P – Parkowanie
D: Automatyczny wybór biegów. +/–: Ręczny
wybór biegów.
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu i uzbrojenie autoalarmu, dźwignia skrzyni biegów musi znajdować się w
położeniu P.
Położenia dźwigni sterującej
Położenia dźwigni sterującej
przy automatycznej zmianie
biegów są pokazywane po
prawej stronie tablicy rozdzielczej w taki sposób.
(Świeci się tylko jeden znacznik na raz – jest to znacznik
pokazujący aktualne położenie dźwigni sterującej.)
Symbol S oznaczający tryb sportowy ma kolor
POMARAŃCZOWY, gdy tryb ten jest aktywny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WAŻNE
W momencie włączania położenia P samochód musi być nieruchomy.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
R – Bieg wsteczny
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
która odpowiada włączonemu aktualnie biegowi.
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
N – Położenie neutralne
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
lub
D – Jazda
• W celu zredukowania biegu należy przesu-
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Manualna zmiana biegów jest możliwa po
przesunięciu dźwigni w bok z położenia D w
skrajne położenie przy symbolach „+/-”. Symbol „+/-” na wyświetlaczu informacyjnym zmienia kolor z BIAŁEGO na POMARAŃCZOWY, a
w ramce wyświetlona zostaje jedna z cyfr 1–6,
nąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów „+/-”
można wybrać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, skrzynia biegów Geartronic automatycznie redukuje przełożenie, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia „+/-” do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
03
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w bok z położenia D w skrajne
położenie przy symbolach „+/-”. Na wyświetlaczu informacyjnym nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchomić w dowolnym
momencie podczas jazdy.
129
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
1. Nacisnąć pedał hamulca i przesunąć
dźwignię skrzyni biegów w bok z położenia
D w skrajne położenie przy symbolach
„+/-”. Na wyświetlaczu informacyjnym
nastąpi zmiana wskazania z D na 1.
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
Skrzynia biegów Geartronic nie pozwala na
wymuszoną redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost prędkości obrotowej silnika
mogący doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
130
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Funkcja zabezpieczająca
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
G021351
03
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
zimowy
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające:
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Położenie parkowania (P)
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 85.
03
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 85.
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Podnieść gumową wykładzinę w przedziale za konsolą środkową.
Nacisnąć i zwolnić żółty przycisk w konsoli.
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
4. Położyć z powrotem gumową wykładzinę.
D: Automatyczny wybór biegów. +/–: Ręczny
wybór biegów.
Powershift to automatyczna skrzynia biegów,
która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest wyposażona w dwa
sprzęgła mechaniczne. Automatyczna skrzynia
biegów posiada natomiast hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego, który przenosi
moc z silnika do skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
131
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Skrzynia biegów Powershift czy
Geartronic?
03
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika –
patrz strona 402. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że jest to skrzynia biegów Powershift – –
jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów Geartronic.
O tym należy pamiętać
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
132
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością
10 km/h lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód
stoi w miejscu i wciśnięty jest pedał hamulca,
a silnik pracuje na biegu jałowym.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
• Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym pedałem hamulca, aż odległość do
poprzedzających pojazdów zwiększy się
trochę, po czym podjechać kawałek do
przodu i znów poczekać trochę z wciśniętym pedałem hamulca.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów
Powershift i holowania – patrz strona 338.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Symbol
A
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
03
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
UWAGA
Przykłady zamieszczone w tabeli nie oznaczają, że wystąpiła awaria samochodu, ale
sygnalizują, że została aktywowana funkcja
bezpieczeństwa, by zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu jego podzespołów.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 222.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
133
03 Za kierownicą
Eco Guide i Power*
Informacje ogólne
Wskaźniki te pomagają kierowcy prowadzić
samochód z zachowaniem optymalnej ekonomii jazdy.
03
Wartość chwilowa
Power
Wartość średnia
Wskaźnik ten pokazuje, jaka moc jest pobierana z silnika oraz ile mocy jest jeszcze
dostępne.
Wartość chwilowa
Wyświetlanie i wyłączanie wyświetlania tych
funkcji, patrz strona 76.
W tym miejscu wyświetlana jest wartość chwilowa – im wyższy wynik na skali, tym lepiej.
Samochód przechowuje także dane statystyczne z wcześniejszych podróży, które można
wyświetlić w postaci wykresu słupkowego,
patrz strona 255.
Wartość chwilowa jest obliczana w oparciu o
prędkość jazdy, prędkość obrotową silnika,
wykorzystywaną moc silnika oraz użycie
pedału hamulca.
EcoGuide
Wskaźnik ten informuje o tym, na ile ekonomicznie prowadzony jest samochód.
Kierowca jest zachęcany do jazdy z optymalną
prędkością (50-80 km/h) i niską prędkością
obrotową silnika. Podczas przyspieszania i
hamowania wskazówki opadają.
Bardzo niskie wartości chwilowe powodują
podświetlenie czerwonego zakresu wskaźnika,
co oznacza słabą ekonomię jazdy i dlatego
sytuacji takich należy unikać.
1
134
Dostępna moc silnika
Wykorzystywana moc silnika
Wartość średnia
Dostępna moc
Wartość średnia podąża powoli za wartością
chwilową i pokazuje, jak samochód był prowadzony w ostatnim czasie. Im wyżej na skali
znajdują się wskazówki, tym lepszą ekonomię
jazdy osiągnął kierowca.
Mniejsza górna wskazówka pokazuje
dostępną moc silnika1. Im wyższy wynik na
skali, tym większa moc dostępna na aktualnie
włączonym biegu.
Moc zależy od prędkości obrotowej silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Eco Guide i Power*
Wykorzystywana moc
Większa dolna wskazówka pokazuje wykorzystywaną moc silnika1. Im wyższy wynik na
skali, tym więcej mocy jest pobierane z silnika.
Duża luka między obiema wskazówkami oznacza dużą rezerwę mocy.
1
03
Moc zależy od prędkości obrotowej silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
135
03 Za kierownicą
Start/Stop *
Ciszej i czyściej
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Start/Stop
Manualna lub automatyczna skrzynia
biegów
Należy pamiętać, że działanie funkcji
Start/Stop jest różne w zależności od tego, czy
samochód jest wyposażony w manualną czy
automatyczną skrzynię biegów.
03
Działanie i obsługa
Troska o środowisko naturalne jest jednym z
filarów, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Dążenie do
realizacji wyznaczonych założeń doprowadziło
do zaprojektowania serii pojazdów DRIVe, których koncepcja opiera się na współdziałaniu
odrębnych energooszczędnych funkcji mających wspólny cel – zmniejszenie zużycia
paliwa, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji spalin.
Silnik zostaje wyłączony – dzięki temu jest ciszej i
czyściej...
Niektóre kombinacje silnika i skrzyni biegów są
wyposażone w funkcję Start/Stop, która włącza się na przykład w przypadku utknięcia w
korku lub oczekiwania na zmianę sygnalizacji
świetlnej – silnik zostaje wtedy tymczasowo
wyłączony i uruchamia się automatycznie, gdy
jazda ma być kontynuowana.
Funkcja Start/Stop umożliwia kierowcy bardziej aktywne prowadzenie samochodu w sposób ekologiczny dzięki temu, że w odpowiednich sytuacjach pozwala na automatyczne
wyłączenie silnika.
136
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Funkcja Start/Stop zostaje
włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika za pomocą kluczyka.
Kierowca zostaje powiadomiony o włączeniu funkcji
poprzez krótkie zapalenie się
tego symbolu na tablicy rozdzielczej, wyświetlenie komunikatu Auto Start-Stop WŁ i
zaświecenie się zielonej lampki
przycisku włączania/wyłączania.
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd., działają normalnie nawet
przy automatycznie wyłączonym silniku, z tym
że działanie niektórych elementów wyposażenia może być tymczasowo ograniczone, np.
prędkość dmuchawy układu klimatyzacji lub
bardzo wysoki poziom głośności systemu
audio.
03 Za kierownicą
Start/Stop *
Automatyczne wyłączenie silnika
Automatyczne uruchomienie silnika
Aby możliwe było automatyczne wyłączenie
silnika, samochód musi być całkowicie nieruchomy:
Warunki
A
Warunki
M/AA
Wcisnąć pedał sprzęgła, ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał
sprzęgła – silnik zostaje wyłączony.
M
Zatrzymać samochód za pomocą
pedału hamulca i pozostawić
stopę na pedale – silnik zostaje
wyłączony automatycznie.
A
M/AA
Gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu neutralnym: Nacisnąć pedał sprzęgła lub
pedał przyspieszenia – silnik zostanie uruchomiony. Włączyć
odpowiedni bieg i kontynuować
jazdę.
M
Poniższa opcja jest także
dostępna, gdy samochód znajduje się na zjeździe:
M
Jako potwierdzenie i przypomnienie,
że silnik został automatycznie wyłączony, na wyświetlaczu informacyjnym zapala
się symbol AUTO START.
Zwolnić nacisk na pedał hamulca
– silnik uruchomi się automatycznie i można kontynuować jazdę.
A
Funkcja HSA (Hill Start Assist) działa w taki
sposób, że ciśnienie w układzie hamulcowym
utrzymuje się przez pewien czas po zdjęciu
przez kierowcę stopy z pedału hamulca i przeniesieniu jej na pedał przyspieszenia w celu
ruszenia z miejsca po automatycznym wyłączeniu silnika. Tymczasowy efekt hamowania
zanika po paru sekundach lub w momencie
naciśnięcia pedału przyspieszenia przez kierowcę.
03
Więcej informacji na temat funkcji HSA zamieszczono na stronie 127.
Zwolnić pedał hamulca i pozwolić, by samochód zaczął się przemieszczać – silnik uruchomi się
automatycznie, gdy prędkość
przekroczy normalne tempo spacerowe.
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
mienie silnika – funkcja HSA sprawia, że samochód nie stoczy się do tyłu.
Wyłączanie funkcji Start/Stop
W pewnych sytuacjach wskazane może być tymczasowe
wyłączenie automatycznej
funkcji Start/Stop – należy w
tym celu nacisnąć jeden raz
ten przycisk, co powoduje
zgaśnięcie lampki w przyci-
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
Funkcja wspomagania ruszania pod
górę HSA
Pedał hamulca można także zwolnić na podjeździe, aby nastąpiło automatyczne urucho-
sku.
Wyłączenie funkcji Start/Stop jest sygnalizowane poprzez zgaszenie symbolu na wyświetlaczu informacyjnym i wyświetleniu komunikatu Auto Start-Stop WYŁ na kilka sekund.
Jednocześnie gaśnie lampka w przycisku.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
03 Za kierownicą
Start/Stop *
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
czasu jej ponownego włączenia przyciskiem
lub do następnego uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka.
Ograniczenia
03
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet
przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:
Warunki
M/AA
samochód nie osiągnął prędkości
około 5 km/h (= szybkie tempo
marszu) po uruchomieniu za
pomocą kluczyka lub po ostatnim
automatycznym wyłączeniu silnika.
M+A
kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
M+A
poziom naładowania akumulatora jest poniżej minimalnej
dopuszczalnej wartości.
M+A
silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
M+A
Warunki
M/AA
Warunki
M/AA
temperatura na zewnątrz jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 30 °C.
M+A
do układu elektrycznego samochodu jest podłączona przyczepa.
M+A
warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartościB – świadczy o tym wysoka
prędkość pracy dmuchawy w
układzie wentylacji.
M+A
ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie odpowiadające
wysokości 1500-2400 metrów
nad poziomem morza – ciśnienie
powietrza zmienia się zależnie od
aktualnej pogody.
M+A
samochód cofa.
M+A
temperatura akumulatora jest
poniżej zera lub wyższa niż
około 55 °C.
M+A
kierowca wykonuje większe
ruchy kierownicą.
M+A
filtr cząstek stałych w układzie
wydechowym jest pełny – tymczasowo wyłączona funkcja
Start/Stop zostaje włączona
ponownie po zakończeniu automatycznego cyklu oczyszczania
filtra (patrz strona 323).
M+A
droga jest bardzo stroma.
M+A
A
B
C
włączona jest funkcja wspomagania jazdy w korkach układu
aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
A
drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D.
A
dźwignia skrzyni biegów zostanie
przestawiona z położenia D w
położenie SC lub „+/-”.
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
Samochód z układem klimatyzacji ECC.
Tryb sportowy.
Silnik uruchamia się automatycznie
W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie,
138
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Start/Stop *
nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. W poniższych przypadkach
również następuje automatyczne uruchomienie silnika, nawet jeśli kierowca nie naciśnie
pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów)
lub nie zdejmie stopy z pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów):
Warunki
M/AA
Dochodzi do zaparowania szyb.
M+A
Warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartościB.
M+A
Temperatura zewnętrzna spada
poniżej zera lub przekracza
około 30 °C.
M+A
Ma miejsce chwilowy duży pobór
prądu lub poziom naładowania
akumulatora spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości.
M+A
Po wielokrotnym naciśnięciu
(pompowaniu) pedału hamulca.
M+A
Samochód zaczyna się toczyć z
prędkością większą niż normalne
tempo spacerowe.
M
M/AA
Warunki
A
Zamek pasa bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, gdy
dźwignia skrzyni biegów znajduje
się w położeniu D lub N.
A
Ruchy kierownicą.
A
Dźwignia skrzyni biegów zostaje
przestawiona z położenia D w
położenie „+/-” lub R.
A
Drzwi kierowcy zostały otwarte z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu D.
A
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
Warunki
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy silnika po jego automatycznym wyłączeniu – silnik może nieoczekiwanie uruchomić się automatycznie.
Przed otwarciem pokrywy należy najpierw
wyłączyć silnik w normalny sposób za
pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
A
M/AA
Włączony jest bieg, a nie zostało
wyłączone sprzęgło – komunikat
tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności
przestawienia dźwigni zmiany
biegów w położenie neutralne w
celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.
M
Kierowca ma niezapięty pas bezpieczeństwa, dźwignia skrzyni
biegów znajduje się w położeniu
P i drzwi kierowcy są otwarte –
silnik musi zostać uruchomiony w
normalny sposób.
A
03
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia
biegów.
Niezamierzone wyłączenie silnika w
samochodzie z manualną skrzynią
biegów
W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i
nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać
następujące czynności:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
03 Za kierownicą
Start/Stop *
1. Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik
zostaje automatycznie uruchomiony.
03
2. W pewnych przypadkach dźwignia zmiany
biegów musi zostać ustawiona w położeniu neutralnym. Wyświetlacz informacyjny
pokazuje wtedy komunikat Dźwignia
biegów w pozycji neutralnej
Więcej informacji i ustawień
Symbol
140
Menu MY CAR samochodu zawiera instrukcje,
które objaśniają pewne elementy koncepcji
DRIVe, a także niektóre możliwe ustawienia i
opcje – patrz strona 226.
Komunikat tekstowy
W połączeniu z tą lampką kontrolną
funkcja Start/Stop może w pewnych
sytuacjach wyświetlać na wyświetlaczu informacyjnym komunikaty tekstowe. W przypadku
niektórych z nich zalecane jest podjęcie pewnego działania. Przykłady przedstawiono w
poniższej tabeli.
Komunikat
Info/Działanie
M/AA
Auto Start-Stop WŁ
Zapala się na kilka sekund po włączeniu funkcji Start/Stop.
M+A
Auto Start-Stop WYŁ
Zapala się na kilka sekund po wyłączeniu funkcji Start/Stop.
M+A
Auto Start-Stop Wymagany serwis
Układ Start/Stop nie działa. Skontaktować się z warsztatem
– zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
M+A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Start/Stop *
Symbol
AUTOSTOP
AUTOSTOP
Komunikat
Info/Działanie
M/AA
System zarządzania silnikiem
Przeprowadzana jest automatyczna kontrola działania.
M+A
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
M
Wciśnij sprzęgło aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału sprzęgła.
M
Wciśnij hamulec aby ruszyć
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca.
M
Wciś.ham.i sprz. aby uruchomić
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła.
M
Dźwignia biegów w pozycji neutralnej
Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło – wyłączyć sprzęgło i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
M
Silnik w trybie Auto Start
Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia – czeka
na zwolnienie pedału hamulca.
A
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
03 Za kierownicą
Start/Stop *
Symbol
03
A
Info/Działanie
Wybierz P lub N aby uruchomić
Funkcja Start/Stop została wyłączona – przestawić dźwignię
zmiany biegów w położenie N lub P i uruchomić silnik normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE.
A
Naciśnij przycisk Start
Silnik nie uruchamia się automatycznie – uruchomić silnik
normalnie za pomocą przycisku START/STOP ENGINE z
dźwignią skrzyni biegów w położeniu P lub N.
A
M = Manualna skrzynia biegów, A = Automatyczna skrzynia biegów.
Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu
działania, należy skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
142
M/AA
Komunikat
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Informacje ogólne
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamulców działa tylko przy
uruchomionym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 409.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 10 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Po wyhamowaniu samo-
chodu do prędkości poniżej 10 km/h światło
hamowania przestaje migać i powraca do
świecenia światłem ciągłym – jednocześnie
włączone zostają światła awaryjne, które
migają do czasu, aż kierowca przyspieszy
samochód do co najmniej 20 km/h lub do ich
wyłączenia za pomocą przycisku, patrz
strona 100.
03
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo-
143
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
03
Po włączeniu funkcji EBA pedał hamulca
obniża się nieco bardziej niż zwykle – wcisnąć (przytrzymać) pedał hamulca tak długo,
jak to konieczne. Zwolnienie pedału
hamulca powoduje całkowite przerwanie
hamowania.
Konserwacja
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”, patrz
strona 362.
WAŻNE
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi,
by uzyskać informacje na temat wymaganej
procedury lub zlecić jej przeprowadzenie
kontroli – zaleca się kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
144
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli symbole
i
świecą się
jednocześnie, może to oznaczać usterkę
układu hamulcowego.
Jeśli w takiej sytuacji poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym jest
prawidłowy, należy pojechać z zachowaniem ostrożności do najbliższej stacji
obsługi i zlecić sprawdzenie układu hamulcowego – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje
się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku
wyrównawczym, nie wolno kontynuować
jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie
uzupełniony.
Przyczyna utraty płynu hamulcowego musi
zostać zbadana.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Informacje ogólne
> Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej zaświeci się.
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy
zawsze włączać hamulec postojowy –
pozostawienie samochodu na biegu lub
wybranie położenia P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
UWAGA
– Symbol ostrzegawczy w zespole
wskaźników zapala się niezależnie od tego,
czy hamulec postojowy zostanie włączony
lekko czy mocno.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
4. Jeżeli pojazd przemieści się, dźwignię
hamulca postojowego trzeba pociągnąć
jeszcze trochę mocniej.
Wyłączanie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Podciągnąć dźwignię lekko do góry, wcisnąć przycisk zwalniający, opuścić dźwignię i zwolnić przycisk.
> Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej zgaśnie.
03
Jeśli kierowca zapomni zwolnić hamulec
postojowy, to oprócz świecącej się lampki
ostrzegawczej rozlegnie się przerywany sygnał
dźwiękowy, a na tablicy rozdzielczej pojawi się
komunikat ostrzegawczy, gdy prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Parkowanie na pochyłości
Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej.
Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się
pomiędzy przednimi fotelami.
Włączanie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku szczytu wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku podnóża wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
2. Mocno pociągnąć za dźwignię.
145
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Informacje ogólne
pod numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub
pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
OSTRZEŻENIE
•
Jeśli sterownik
jest wykorzystywany do obsługi bramy garażowej lub wjazdowej, należy upewnić się,
że w pobliżu poruszającej się bramy nie
znajdują się żadne osoby.
•
Podczas programowania funkcji otwierania bramy garażowej samochód
powinien pozostawać na zewnątrz
garażu.
•
Nie używać sterownika HomeLinkŸ do
obsługi bramy garażowej, która nie jest
wyposażona w funkcję zatrzymania
awaryjnego i cofania w przypadku
napotkania na przeszkodę.
03
HomeLinkŸ1 jest wbudowanym w lusterko
wsteczne programowalnym sterownikiem
zdalnego sterowania maksymalnie trzema różnymi urządzeniami (np. napędem bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Oprócz trzech programowalnych przycisków, na panelu znajduje się także lampka kontrolna. Sterownika HomeLinkŸ można uruchomić po zablokowaniu zamków samochodu od
zewnątrz. Więcej informacji na temat sterownika HomeLinkŸ można znaleźć na stronie
internetowej www.homelink.com lub uzyskać
1
146
HomeLinkŸ
Zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania dla potrzeb przyszłego programowania (np. przy zmianie samochodu lub do wykorzystania w innym pojeździe). Zaleca się także
skasowanie programowania przycisków w
przypadku sprzedaży samochodu. Patrz punkt
„Resetowanie przycisków sterownika HomeLink®” na stronie 148.
HomeLink i symbol domu HomeLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Johnson Controls, Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Programowanie sterownika
HomeLinkŸ
UWAGA
W niektórych samochodach zapłon musi
być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLinkŸ lub go
użyć. O ile to możliwe, należy włożyć nowe
baterie do pilota zdalnego sterowania, który
ma zostać zastąpiony przez sterownik
HomeLinkŸ, co przyspieszy programowanie
i poprawi jakość transmisji sygnału radiowego. Przed programowaniem należy zresetować przyciski sterownika HomeLinkŸ.
Po wykonaniu tej czynności sterownik
HomeLinkŸ zostaje przełączony w „tryb
nauki” i jest gotowy do zaprogramowania.
1. Nacisnąć i przytrzymać żądany przycisk
sterownika HomeLinkŸ, aż lampka kontrolna zacznie migać na żółto. Oznacza to,
że przycisk jest gotowy do zaprogramowania.
2. Skierować oryginalny nadajnik zdalnego
sterowania w stronę przycisku sterownika
HomeLinkŸ, który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
chamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
5-30 cm od przycisku. Nie zasłaniać lampki
kontrolnej na sterowniku HomeLinkŸ.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk na oryginalnym nadajniku zdalnego sterowania.
Nie zwalniać przycisku, dopóki kolor
lampki kontrolnej nie zmieni się z żółtego
na czerwony albo zielony. Jeśli lampka
kontrolna świeci się na czerwono – ponowić próbę programowania, trzymając oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
innej odległości od przycisku sterownika
HomeLinkŸ. Zielone światło oznacza, że
programowanie powiodło się.
4. Nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ i przytrzymać przez
5 sekund, a następnie puścić. W razie
potrzeby powtarzać, aż brama garażowa
zostanie uruchomiona. Jeśli brama nie
zostanie uruchomiona, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ,
przytrzymać i sprawdzić lampkę kontrolną.
> Ciągłe zielone światło: Jeżeli przy
naciskaniu przycisku lampka kontrolna
świeci się w sposób ciągły, oznacza to,
że proces programowania jest
zakończony. Drzwi garażu, brama lub
podobne urządzenie powinno teraz uru-
2
3
Migające zielone światło: Lampka
kontrolna miga, gdy przycisk jest wciśnięty. W takim przypadku kontynuować
programowanie, wykonując kroki 5-7, w
celu zakończenia procedury programowania urządzenia o kodzie zmiennym
(zwykle napędu bramy garażowej).
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania odbiornika. Spowoduje to trwające
około 30 sekund błyskanie podświetlenia
przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie, gdy podświetlenie przycisku
programowania odbiornika nadal błyska,
nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać przez około
3 sekundy, a następnie puścić. Trzykrotnie
powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwal-
niania przycisku, kończąc w ten sposób
proces programowania.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
03
Nacisnąć programowany przycisk3 i przytrzymać do momentu uruchomienia bramy garażowej, uzbrojenia alarmu itp. (może to potrwać
kilka sekund). W razie potrzeby oryginalnych
nadajników zdalnego sterowania można oczywiście nadal używać równolegle ze sterownikiem HomeLinkŸ.
UWAGA
Jeżeli zapłon zostanie wyłączony, sterownik
HomeLinkŸ będzie działać przez 30 minut
od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Jeśli problemy z programowaniem występują
nadal, skontaktować się z firmą HomeLinkŸ na
stronie internetowej www.homelink.com lub
pod numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub
pod numerem specjalnym +49 6838 907 277).
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
Lampka kontrolna świeci się, gdy przycisk jest wciśnięty.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
147
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Resetowanie przycisków sterownika
HomeLinkŸ
03
Możliwe jest tylko zresetowanie wszystkich
przycisków sterownika HomeLinkŸ na raz, a
nie pojedynczo. Można jednak programować
pojedyncze przyciski. Patrz następny punkt
„Programowanie pojedynczego przycisku”.
1. Nacisnąć i przytrzymać dwa pozostałe
przyciski na sterowniku HomeLinkŸ. Nie
zwalniać przycisków, dopóki kolor lampki
kontrolnej nie zmieni się z żółtego na czerwony albo zielony.
upływie około 10 sekund), zwolnić przycisk
i zacząć od kroku 2 w punkcie „Programowanie sterownika HomeLink®” na stronie
146.
Więcej informacji na temat sterownika
HomeLinkŸ można znaleźć na stronie internetowej www.homelink.com lub uzyskać pod
numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub pod
numerem specjalnym +49 6838 907 277),
można w ten sposób przekazać także swoje
uwagi.
2. Zwolnić przyciski.
> Sterownik HomeLinkŸ znajduje się teraz
w tak zwanym „trybie nauki” i jest
gotowy do przeprogramowania, patrz
punkt „Programowanie sterownika
HomeLink®” na stronie 146.
Programowanie pojedynczego
przycisku
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
sterownika HomeLinkŸ dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć żądany przycisk i nie zwalniać
go.
2. Gdy lampka kontrolna na sterowniku
HomeLinkŸ zacznie migać na żółto (po
148
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
03
149
150
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
152
155
157
159
162
175
178
184
194
195
199
203
206
210
215
G000000
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
System informacji o znakach drogowych – RSI*..................................
Ogranicznik prędkości*.........................................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*.............................................
City Safety™.........................................................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*....................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*.....................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*...........................
Układy BLIS i CTA*...............................................................................
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
OSTRZEŻENIE
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania silnikiem – EDC
Układ EDC (Engine Drag Control) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy
po śliskiej nawierzchni.
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji
jest jedynie funkcją uzupełniającą – nie jest
on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach drogowych.
Niezamierzone zablokowanie kół podczas
jazdy może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za przestrzeganie
prawa i przepisów ruchu drogowego ponosi
zawsze kierowca.
Corner Traction Control – CTC
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Układ CTC kompensuje podsterowność
samochodu i umożliwia większe niż normalnie
przyspieszenie na zakrętach bez poślizgu koła
wewnętrznego, np. na łuku wjazdu na autostradę w celu szybkiego dostosowania prędkości do prędkości innych pojazdów.
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Wskazanie zalecanego kierunku skrętu
kierownicy – DSR
Kontrola zerwania przyczepności kół
Funkcja DSR (Driver Steering
Recommendation) pomaga kierowcy skierować samochód we właściwym kierunku, gdy
Ta funkcja redukuje moc silnika, gdy dojdzie do
poślizgu kół napędowych na nawierzchni w
celu utrzymania stabilności i przyczepności.
152
Układ kontroli trakcji
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
dojdzie do zmniejszenia przyczepności lub gdy
zadziała układ ABS.
Głównym zadaniem funkcji DSR jest pomóc
kierowcy skierować samochód we właściwym
kierunku, gdy dojdzie do poślizgu.
Funkcja DSR oddziałuje na kierownicę z niewielką siłą w kierunku, w którym powinien zostać skierowany samochód, aby utrzymać/
uzyskać maksymalną możliwą przyczepność i
ustabilizować tor jazy.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy* – TSA
Zadaniem tej funkcji jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy, patrz strona 331.
UWAGA
Funkcja zostaje wyłączona, jeżeli kierowca
wybierze tryb Sport.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Działanie
poziomu, przy którym następuje interwencja i
ustabilizowanie pojazdu.
Wybór poziomu – tryb Sport
Ponadto, jeżeli kierowca przerwie kontrolowany poślizg, zwalniając pedał przyspieszenia,
układ DSTC interweniuje i stabilizuje pojazd.
Układ DSTC jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć.
Kierowca może jednak włączyć tryb Sport,
który umożliwia bardziej aktywną jazdę. W trybie Sport układ sprawdza, czy ruchy pedału
przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów mają charakter bardziej
aktywny niż podczas normalnej jazdy, a
następnie pozwala na kontrolowany poślizg
tylnej części samochodu do pewnego
W trybie Sport uzyskuje się maksymalną trakcję w przypadku utknięcia samochodu lub
podczas jazdy po niespoistej nawierzchni, np.
po piasku lub w głębokim śniegu.
Aby włączyć tryb Sport należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli
środkowej i w menu na ekranie wyświetlacza odszukać opcję Moje V40 DSTC.
(Struktura menu, patrz strona 225).
2. Zlikwidować zaznaczenie kratki i wyjść z
menu za pomocą przycisku EXIT.
> Układ pozwala wtedy na bardziej sportowy styl jazdy.
Tryb Sport pozostaje aktywny do momentu
jego wyłączenia przez kierowcę lub do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
DSTC Czasowo WYŁ.
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu DSTC z powodu przegrzania hamulców. Działanie
zostanie przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
DSTC Wymagany serwis
Układ DSTC nie działa.
• Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
153
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
SymbolA
i
04
Komunikat
Znaczenie
„Komunikat na wyświetlaczu”
Na wyświetlaczu prędkościomierza znajduje się komunikat – trzeba go przeczytać!
Ciągłe światło przez
2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ DSTC jest włączany.
Tryb Sport jest włączany.
A
154
Symbole mają charakter schematyczny.
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
Informacje ogólne o systemie
informacji o znakach drogowych (RSI)
związanego z dozwoloną maksymalną prędkością.
OSTRZEŻENIE
Układ RSI nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za
przestrzeganie prawa i przepisów ruchu
drogowego ponosi zawsze kierowca.
wyświetlony w postaci symbolu na tablicy rozdzielczej.
W odnośnych przypadkach
razem z symbolem aktualnego ograniczenia prędkości
może zostać wyświetlony
znak oznaczający zakaz
wyprzedzania.
Znaki dodatkowe
04
Działanie
Przykłady odczytywanych znaków drogowych
związanych z prędkością jazdy1.
Funkcja informacji o znakach drogowych (RSI
– Road Sign Information) pomaga kierowcy
zapamiętać, jakie znaki drogowe minął wcześniej samochód, pokazując między innymi informacje o bieżącej dozwolonej prędkości,
początku/końcu autostrady lub drogi oraz
zakazie wyprzedzania.
Przykłady znaków dodatkowych1.
W przypadku przejechania obok znaku informującego o autostradzie/drodze dostępnej dla
pojazdów mechanicznych oraz znaku informującego o dozwolonej maksymalnej prędkości
system RSI wybiera pokazanie symbolu znaku
Czasami dla tej samej drogi określone są różne
ograniczenia prędkości – w takim przypadku
dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których obowiązują poszczególne prędkości.
Może to dotyczyć na przykład odcinków drogi,
1
Zarejestrowana informacja dotycząca prędkości.
Gdy system RSI zarejestruje znak drogowy z
ograniczeniem prędkości, znak ten zostaje
Znaki drogowe wyświetlane na tablicy rozdzielczej zależą od rynku – na ilustracji pokazano jedynie ich przykłady.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
155
04 Układy wspomagające kierowcę
System informacji o znakach drogowych – RSI*
na których dochodzi do szczególnie dużej
liczby wypadków w czasie deszczu i/lub mgły.
Ustawienia w menu MY CAR
• Zaznaczyć ostrzeganie o przekroczeniu
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest
wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są
wycieraczki przedniej szyby.
04
Prędkość obowiązująca na
zjeździe jest podawana z użyciem dodatkowego znaku ze
strzałką. Strzałka jest
wyświetlana pod symbolem
pokazującym prędkość.
Znaki określające prędkość powiązane z tego
rodzaju znakami dodatkowymi są wyświetlane
tylko wtedy, gdy kierowca używa kierunkowskazu.
Ograniczony odcinek lub pora dnia
Niektóre prędkości obowiązują tylko po określonym
odcinku lub w pewnej porze
dnia. Uwagę kierowcy na tego
rodzaju sytuację zwraca
pusta ramka pod symbolem
pokazującym prędkość.
156
Aby aktywować ostrzeganie o przekroczeniu
prędkości:
prędkości w menu MY CAR w opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości i
wyjść z menu, naciskając EXIT, patrz
strona 227.
Ograniczenia
Opcje w menu MY CAR
Wyświetlanie symbolu prędkości na tablicy
rozdzielczej można wyłączyć. Aby wyłączyć
funkcję RSI:
•
Usunąć zaznaczenie w menu MY CAR w
opcji Ustawienia Ustawienia pojazdu
Informacja o znakach drogowych i
wyjść z menu, naciskając EXIT, patrz
strona 227.
Ostrzeganie o przekroczeniu prędkości
(Speed Alert)
Kierowca może włączyć funkcję ostrzegania
(Speed Alert), gdy obowiązujące ograniczenie
prędkości zostanie przekroczone o 5 km/h lub
więcej. Ostrzeżenie to jest przekazywane w
taki sposób, że symbol pokazujący obowiązującą prędkość maksymalną miga w przypadku
jej przekroczenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kamera detekcyjna systemu RSI ma podobne
ograniczenia jak ludzkie oko. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć na stronie 190.
Znaki, które informują o obowiązującym ograniczeniu prędkości w sposób pośredni, np.
tablice z nazwami miejscowości/dzielnic, nie
są rejestrowane przez funkcję RSI.
Oto kilka innych przykładów okoliczności,
które mogą zakłócić działanie tej funkcji:
•
•
•
•
Wyblakłe znaki
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki zasłonięte lub nieodpowiednio umieszczone
• Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte
szronem, śniegiem i/lub brudem.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ogranicznik prędkości*
Informacje ogólne o ograniczniku
prędkości
Układ ogranicznika prędkości ((Speed Limiter))
można opisać jako odwrotność układu automatycznej kontroli prędkości jazdy – kierowca
reguluje prędkość za pomocą pedału przyspieszenia, ale funkcja ogranicznika prędkości
uniemożliwia przypadkowe przekroczenie
nastawionej wcześniej prędkości.
Działanie
Przyciski sterujące w kierownicy i zespół wskaźników (cyfrowy lub analogowy).
Ogranicznik prędkości – włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja maksymalnej prędkości.
Wybrana prędkość
Ogranicznik prędkości aktywny
Włączanie i aktywacja
Gdy ogranicznik prędkości jest aktywny, jego
symbol (6) jest wyświetlany wraz ze
znacznikiem (5) obok nastawionej maksymalnej prędkości.
> Ogranicznik prędkości jest wtedy
aktywny, a wybrana prędkość maksymalna jest zapisana w pamięci.
Podczas postoju
1. Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
włączyć ogranicznik prędkości.
2. Za pomocą przycisku
ustawić na
wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej
znacznik (5) obok żądanej prędkości maksymalnej.
> Ogranicznik prędkości jest wtedy
aktywny, a wybrana prędkość maksymalna jest zapisana w pamięci.
Nastawianie i zapisywanie w pamięci najwyższej dopuszczalnej prędkości jest możliwe
zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju.
Zmienianie prędkości
Podczas jazdy
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
1. Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
włączyć ogranicznik prędkości.
> Na wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej
zapala się symbol (6) ogranicznika prędkości.
• Zmienić ustawienie, naciskając krótko
2. Gdy samochód jedzie z żądaną najwyższą
dopuszczalną prędkością: Naciskać jeden
lub
przy kierownicy, aż
z przycisków
wyświetlacz w tablicy rozdzielczej pokaże
znacznik (5) obok żądanej prędkości maksymalnej.
04
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następnie zwolnić go, gdy znacznik (5) na
wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej znajdzie się obok żądanej prędkości maksymalnej.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
04 Układy wspomagające kierowcę
Ogranicznik prędkości*
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby tymczasowo wyłączyć ogranicznik prędkości i przestawić go w stan gotowości:
–
Nacisnąć
.
> Znacznik (5) na wyświetlaczu zmienia
kolor z ZIELONEGO na BIAŁY (wersja
cyfrowa) lub z BIAŁEGO na SZARY
(wersja analogowa) i kierowca może
chwilowo przekroczyć nastawioną
prędkość maksymalną.
04
Ogranicznik prędkości włącza się
.
ponownie jednym naciśnięciem
Znacznik (5) na wyświetlaczu zmienia
wtedy kolor z BIAŁEGO na ZIELONY
(wersja cyfrowa) lub z SZAREGO na
BIAŁY (wersja analogowa) i prędkość
maksymalna samochodu jest ponownie
ograniczona.
Tymczasowe wyłączenie za pomocą
pedału przyspieszenia
Ogranicznik prędkości można również przełączyć w stan gotowości za pomocą pedału
przyspieszenia, np. w celu uniknięcia niebezpiecznej sytuacji poprzez szybkie zwiększenie
prędkości:
–
158
wego znacznika (5) i kierowca może
chwilowo przekroczyć nastawioną
prędkość maksymalną – w tym czasie
znacznik (5) na wyświetlaczu zmienia
kolor z ZIELONEGO na BIAŁY (wersja
cyfrowa) lub z BIAŁEGO na SZARY
(wersja analogowa).
Ogranicznik prędkości zostanie samoczynnie ponownie włączony po zwolnieniu pedału przyspieszenia i prędkość
samochodu obniży się do wybranej/
zapisanej w pamięci prędkości maksymalnej – znacznik (5) na wyświetlaczu
zmieni kolor z BIAŁEGO na ZIELONY
(wersja cyfrowa) lub z SZAREGO na
BIAŁY (wersja analogowa) i zostanie
przywrócone ograniczenie maksymalnej prędkości samochodu.
Alarm przekroczenia prędkości
Na stromych zjazdach hamowanie silnikiem
może być niewystarczające, w wyniku czego
może dojść do przekroczenia nastawionej
prędkości maksymalnej. Kierowca zostanie
wtedy ostrzeżony sygnałem dźwiękowym.
Sygnał ten pozostaje włączony do czasu, gdy
kierowca zwolni do prędkości niższej niż
nastawiona prędkość maksymalna.
Wcisnąć do końca pedał przyspieszenia.
> Wyświetlacz pokazuje zapisaną prędkość maksymalną za pomocą koloro-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Alarm jest włączany dopiero po upływie
5 sekund, jeśli prędkość została przekroczona o co najmniej 3 km/h, pod warunkiem, że żaden z przycisków
lub
nie
został naciśnięty w ciągu ostatniej pół
minuty.
Wyłączanie
Aby wyłączyć ogranicznik prędkości:
–
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
> Symbol ogranicznika prędkości (6) na
wyświetlaczu oraz znacznik nastawionej prędkości (5) znikną. Nastawiona i
zapisana w pamięci prędkość zostanie
wtedy wykasowana i nie będzie można
jej przywrócić za pomocą przycisku
.
Kierowca może wtedy za pomocą
pedału przyspieszenia regulować prędkość jazdy bez ograniczeń.
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o automatycznej
kontroli prędkości jazdy (CC)
Działanie
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC – Cruise Control) pomaga kierowcy utrzymać równomierną prędkość, zwiększając
komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch odbywa się płynnie.
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy nie utrzymuje odpowiedniej prędkości
i/lub odległości.
04
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach bez ogranicznika prędkości1.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi
zawsze kierowca.
Przyciski przy kierownicy i wyświetlacz w samochodach z ogranicznikiem prędkości1.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Wybrana prędkość (kolor SZARY = stan
gotowości).
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
jest aktywna – BIAŁY symbol (kolor SZARY
= stan gotowości).
1
Aktualne informacje dotyczące poszczególnych rynków posiadają dealerzy Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
159
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy:
• Nacisnąć przycisk
>
04
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następnie zwolnić go przy żądanej prędkości.
przy kierownicy
Symbol (6) na wyświetlaczu zmienia kolor
z SZAREGO na BIAŁY, informując, że
układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy jest w stanie gotowości.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
• Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacisnąć przycisk
>
lub
przy kierownicy.
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania
automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany przez kilka minut,
układ zostanie zablokowany i wyłączony.
Aby ponownie włączyć układ automatycznej kontroli prędkości jazdy, trzeba zatrzymać samochód, a następnie wyłączyć i uruchomić silnik.
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci, a przy wybranej prędkości na
wyświetlaczu zapala się kropka (5).
UWAGA
Układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy nie można włączyć przy prędkości
mniejszej niż 30 km/h.
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
• Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
160
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
•
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestazostanie wciśnięty pedał sprzęgła
wiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby ponownie aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy ze stanu gotowości:
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości:
• Nacisnąć przycisk
• Nacisnąć
>
.
Kropka (5) na wyświetlaczu i symbol (6)
zmieniają kolor z BIAŁEGO na SZARY.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
>
przy kierownicy.
Kropka (5) na wyświetlaczu i symbol (6)
zmieniają kolor z SZAREGO na BIAŁY, a
prędkość zostaje nastawiona na ostatnią
wartość zapisaną w pamięci.
04 Układy wspomagające kierowcę
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Po ponownym włączeniu nastawionej prędkości za pomocą przycisku
może nastąpić znaczne przyspieszenie samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem (1) przy kierownicy lub
wyłączając silnik – nastawiona prędkość zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy zwiększa komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich
odcinkach dróg głównych, na których ruch
odbywa się płynnie.
04
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie wtedy ostrzeżony przez funkcję
ostrzegania o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu (patrz strona 175).
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
WAŻNE
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać
wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Samochody z automatyczną skrzynią biegów
są wyposażone w dodatkową funkcję wspo-
162
Funkcjonowanie
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Automatyczna skrzynia biegów
1
magania jazdy w korkach (Queue Assistant)
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz
strona 168.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Elementy układu1.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
towarzyszyć charakterystyczny, niezbyt głośny
odgłos.
2
OSTRZEŻENIE
Podczas uruchomienia hamulców przez
układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy pedał hamulca porusza się. Nie należy
trzymać stopy pod pedałem hamulca,
ponieważ może dojść do jej unieruchomienia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu na opisane dalej ograniczenia układu
może się zdarzyć, że automatyczne hamowa-
nie zostanie uruchomione niespodziewanie
bądź nie nastąpi w ogóle, patrz strona 170.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
prędkością od 30 km/h2 do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
04
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje
ponad 40% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, przednią szybę oświetla czerwony
blask lampki ostrzegawczej i rozlega się
dźwięk ostrzegawczy (patrz ilustracja na stronie 184), sygnalizując ryzyko kolizji oraz
konieczność natychmiastowej interwencji.
Funkcja wspomagania jazdy w korkach (w samochodach z automatyczną skrzynią biegów) działa w przedziale prędkości 0-200 km/h, patrz strona 168.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Lampka ostrzegawcza może być trudna do
zauważenia w mocnym świetle słonecznym
lub gdy kierowca nosi okulary przeciwsłoneczne.
Działanie
Wygląd zestawu przycisków sterujących w kierownicy zależy od tego, czy samochód jest
wyposażony w ogranicznik prędkości3.
Wersja Z ogranicznikiem prędkości
OSTRZEŻENIE
Odstęp czasowy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest aktywny, gdy symbol ma kolor zielony
(kolor BIAŁY = stan gotowości).
Wersja BEZ ogranicznika prędkości
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy ostrzega tylko o samochodach wykrytych przez czujnik radarowy. Oznacza to, że
ostrzeżenie może się nie pojawić lub może
wystąpić z pewnym opóźnieniem. Nie
należy czekać z hamowaniem na ostrzeżenie, gdy użycie hamulców jest konieczne.
04
Zielone oznaczenie przy zapamiętanej
prędkości (kolor BIAŁY = stan gotowości).
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Może ona mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy po stromych zjazdach, z dużym
obciążeniem lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność
zwolnienia.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
3
164
Aktualne informacje dotyczące poszczególnych rynków posiadają dealerzy Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(Nieużywane)
Zielone oznaczenie przy zapamiętanej
prędkości (kolor BIAŁY = stan gotowości).
Odstęp czasowy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest aktywny, gdy symbol ma kolor zielony
(kolor BIAŁY = stan gotowości).
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy:
• Nacisnąć przycisk
przy kierownicy –
podobny BIAŁY symbol zapala się na
wyświetlaczu (6), co oznacza, że układ
automatycznej kontroli prędkości jest w
stanie gotowości.
Aby aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy:
• Po osiągnięciu żądanej prędkości – nacisnąć przycisk
>
lub
przy kierownicy.
Aktualna prędkość zostaje zapisana w
pamięci, wyświetlacz pokazuje przez około
sekundę „szkło powiększające” wokół
wybranej prędkości, a jej oznaczenie (6)
zmienia kolor z BIAŁEGO na ZIELONY.
Gdy symbol na wyświetlaczu zmieni
kolor z BIAŁEGO na ZIELONY, układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy jest
aktywny i samochód utrzymuje zapisaną w
pamięci prędkość.
Układ kontroluje odległość
od poprzedzającego pojazdu
tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu widoczny jest symbol
drugiego pojazdu.
ostatnim naciśnięciem zostaje zapisana w
pamięci.
Jeśli prędkość zostanie zwiększona za
pomocą pedału przyspieszenia przed
naciśnięciem przycisku
/ , w pamięci
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy zostanie zapisana aktualna prędkość
samochodu w momencie naciśnięcia przycisku.
Aby zmienić ustawienie o +/- 1 km/h:
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następJednocześnie zaznaczony
jest zakres prędkości:
• wyższa prędkość z ZIELONYM oznaczeniem (6) to
prędkość zaprogramowana
• niższa prędkość to prędkość samochodu jadącego z przodu.
Zmienianie prędkości
Aby zmienić zapamiętaną prędkość:
• Zmienić ustawienie, naciskając krótko
lub
– każde naciśnięcie powoduje
zmianę o +/- 5 km/h. Wartość nastawiona
04
nie zwolnić go przy żądanej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków sterowania
automatyczną kontrolą prędkości jazdy
zostanie przytrzymany przez kilka minut,
układ zostanie zablokowany i wyłączony.
Aby ponownie włączyć układ automatycznej kontroli prędkości jazdy, trzeba zatrzymać samochód, a następnie wyłączyć i uruchomić silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 173.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
04
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
podjęcie działania w razie np. niespodziewanej
zmiany sytuacji na drodze.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to
około 3 sekund.
Symbol ten pojawia się również w przypadku
uruchomienia ostrzeżenia o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu, patrz
strona 175.
Aby nastawić/zmienić odstęp czasowy:
• Obrócić pokrętło w zestawie przycisków
przy kierownicy (lub użyć przycisków
/
w samochodzie bez ogranicznika prędkości).
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
pozostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
4
166
UWAGA
Wybrany odstęp czasowy musi być zgodny
z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości jazdy wydaje się nie reagować po włączeniu, może to być spowodowane tym, że
odstęp czasowy od poprzedzającego
samochodu uniemożliwia zwiększenie
prędkości.
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla danego
odstępu czasowego.
Symbol na wyświetlaczu oraz oznaczenie zapamiętanej prędkości zmieniają wtedy kolor z ZIELONEGO na
BIAŁY.
Przyciski sterujące bez ogranicznika
prędkości*
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości:
• Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona automatycznie w stan gotowości, gdy:
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę4
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Aby chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości:
• Nacisnąć przycisk
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
przy kierownicy
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
Działanie układu automatycznej kontroli prędkości jazdy jest uzależnione od innych układów, takich jak DSTC (patrz strona 152). Jeżeli
którekolwiek z tych urządzeń przestanie działać, aktywna kontrola prędkości zostaje automatycznie przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
• gdy kierowca otworzy drzwi
• gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa
5
6
niska/zbyt wysoka
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h5
do podłoża
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Po ponownym włączeniu nastawionej prędkości za pomocą przycisku
może nastąpić znaczne przyspieszenie samochodu.
Wyprzedzanie innego pojazdu
Gdy samochód jedzie za innym pojazdem, a
kierowca zasygnalizuje kierunkowskazem
zamiar wyprzedzania6, układ automatycznej
kontroli prędkości pomaga wykonać ten
manewr, przyspieszając na krótko samochód
w kierunku poprzedzającego pojazdu.
Funkcja ta działa przy prędkości jazdy
powyżej 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie użyty w celu zasygnalizowania zmiany
pasa ruchu lub zjechania na inną drogę –
samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
04
Wyłączanie
Przyciski sterujące z ogranicznikiem
prędkości
Układ automatycznej kontrola prędkości jazdy
wyłącza się krótkim naciśnięciem przycisku
przy kierownicy. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przywrócić
przyciskiem
.
Przyciski sterujące bez ogranicznika
prędkości
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości jazdy w stan gotowości, należy krótko
Nie dotyczy to samochodów z funkcją wspomagania jazdy w korkach – działa ona aż do całkowitego zatrzymania.
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
nacisnąć przycisk
przy kierownicy. Kolejne
krótkie naciśnięcie wyłącza automatyczną
kontrolę prędkości jazdy. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
Przełączenie z aktywnej na
automatyczną kontrolę prędkości
jazdy
04
Jednym naciśnięciem przycisku można wyłączyć funkcję aktywną (zachowania odstępu)
układu automatycznej kontroli prędkości jazdy,
w wyniku czego samochód będzie jedynie
utrzymywać nastawioną prędkość.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przy
kierownicy – symbol na wyświetlaczu
zmieni się z
na
.
>
Powoduje to włączenie standardowego
układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy – CC (Cruise
Control), patrz strona 159.
OSTRZEŻENIE
Po przełączeniu kontroli prędkości jazdy z
trybu aktywnego (ACC) na automatyczny
(CC) samochód nie hamuje już samoczynnie, lecz tylko utrzymuje nastawioną prędkość.
168
Przełączenie z automatycznej na
aktywną kontrolę prędkości jazdy
Wyłączyć automatyczną kontrolę prędkości
w sposób opijazdy, naciskając 1-2 razy
sany w punkcie „Wyłączanie – Przyciski sterujące bez ogranicznika prędkości”. Aktywna
kontrola prędkości jazdy zostanie włączona
przy następnym włączeniu układu.
Funkcja wspomagania jazdy w
korkach (Queue Assistant)
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest wyposażony dodatkowo w funkcję wspomagania jazdy w korkach (czasami określaną
jako "Queue Assist").
Funkcja wspomagania jazdy w korkach ma
następujące cechy charakterystyczne:
• Zwiększony zakres prędkości – również
poniżej 30 km/h i gdy samochód stoi w
miejscu
• Zmiana celu
• Automatyczne hamowanie zostaje przerwane po zatrzymaniu
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, wynosi
30 km/h – chociaż układ ten może podążać za
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
innym pojazdem aż do zatrzymania, nie
można wybrać niższej prędkości.
Zwiększony zakres prędkości
UWAGA
Aby można było włączyć automatyczną
kontrolę prędkości jazdy, drzwi kierowcy
muszą być zamknięte, a kierowca musi
mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy jest w stanie podążać za innym pojazdem
w zakresie prędkości 0-200 km/h.
UWAGA
Włączenie automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej 30 km/h
wymaga, by w odpowiedniej odległości z
przodu znajdował się inny pojazd.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
samochód rusza ponownie po upływie dłuższego czasu, układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy zostaje przełączony w stan
gotowości z automatycznym hamowaniem.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Kierowca musi wtedy ponownie włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy w
jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
Zmiana celu
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nadzoruje podążanie za innym
pojazdem przy prędkości powyżej
30 km/h i nastąpi zmiana celu z pojazdu
ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy
funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i
zamiast tego wybierze prędkość zapisaną w
pamięci.
przy kierownicy.
lub
• Wcisnąć pedał przyspieszenia.
>
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy wznowi wtedy podążanie za
poprzedzającym pojazdem.
UWAGA
Funkcja wspomagania jazdy w korkach
może utrzymać samochód w miejscu przez
maksymalnie 4 minuty – po upływie tego
czasu hamulce zostają zwolnione.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w punkcie „Wyłączenie automatycznego hamowania po zatrzymaniu
samochodu”.
•
Gdy będący celem poprzedzający samochód
nagle skręci, może się okazać, że dalej znajdują się
samochody stojące w miejscu.
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy podąża za innym pojazdem z prędkością
poniżej 30 km/h i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego
w miejscu.
Kierowca musi interweniować sam i
rozpocząć hamowanie.
04
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w stan gotowości:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
układ nie wie, czy obiekt będący celem to
nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np.
garb ograniczający prędkość.
• gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h i
poprzedzający pojazd skręca, w wyniku
czego układ nie ma żadnego pojazdu, za
którym mógłby podążać.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Wyłączenie automatycznego
hamowania po zatrzymaniu samochodu
W następujących sytuacjach funkcja wspomagania jazdy w korkach wyłącza automatyczne
hamowanie po zatrzymaniu samochodu:
• gdy kierowca otworzy drzwi
• gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa
04
Oznacza to, że hamulce zostają zwolnione i
samochód zacznie się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce, by utrzymać samochód w
miejscu.
WAŻNE
Funkcja wspomagania jazdy w korkach
może utrzymać samochód w miejscu przez
maksymalnie 4 minuty – po upływie tego
czasu hamulce zostają zwolnione.
Kierowca jest uprzedzany o tym kilkuetapowo, z coraz większą intensywnością:
1. Alarm akustyczny (brzęczyk) i komunikat tekstowy.
2. Zaczyna dodatkowo migać światło
ostrzegawcze na szybie przedniej.
3. Pojawiają się „szarpnięcia” hamulców.
170
Funkcja wspomagania jazdy w korkach zwalnia hamulec zasadniczy i zostaje przełączona
w stan gotowości także wtedy, gdy:
• kierowca oprze stopę na pedale hamulca
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
• kierowca przełączy układ automatycznej
kontroli prędkości jazdy w stan gotowości
• zostanie włączony hamulec postojowy.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Oprócz układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy czujnik radarowy wykorzystują także
następujące funkcje:
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem, patrz strona 184
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
Należy przeczytać cały niniejszy rozdział, by
zapoznać się z ograniczeniami układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy. Kierowca
musi zaznajomić się z tymi informacjami
przed rozpoczęciem korzystania z tego
układu.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
• Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, patrz
strona 175.
Zadaniem czujnika radarowego jest wykrywanie samochodów lub większych pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku po
tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Przed osłoną chłodnicy nie wolno montować żadnych akcesoriów ani wyposażenia,
np. dodatkowych świateł.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Należy dbać o czystość obszaru przed czujnikiem radarowym – patrz punkt „Konserwacja”, strona 188
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
04
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
Pole widzenia układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W pewnych sytuacjach czujnik wykrywa
pojazd znajdujący się blisko z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
W takim przypadku nie działa nie tylko aktywna
kontrola prędkości jazdy, ale także ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
04
172
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Symbol ma kolor BIAŁY
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest przełączony w stan gotowości.
Symbol ma kolor ZIELONY
Samochód utrzymuje zapisaną w pamięci prędkość.
Standardowy układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wybrany ręcznie.
DSTC Normal, aby włączyć tempomat
Układu aktywnej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć, dopóki układ DSTC nie zostanie
przełączony w położenie Normalne – patrz strona 152.
Tempomat Wyłączony
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować
prędkość jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe włączenie układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.
04
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem
deszczu.
Radar zablok. Patrz instrukcja
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy chwilowo nie działa.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Kierowca może wtedy zdecydować się na przełączenie się na zwykły
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC), patrz strona 168 – tekst na wyświetlaczu
informuje o odpowiednich alternatywach.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 170.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Układy wspomagające kierowcę
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Tempomat Wymagany serwis
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie działa.
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Wciśnij hamulec, aby wstrzymać +
alarm akustyczny + światło ostrzegawcze na szybie przedniej + „pulsujące” hamulce
04
• Kierowca musi hamować samodzielnie. Komunikat pozostaje na wyświetlaczu i rozlega
się alarm, dopóki kierowca nie naciśnie pedału hamulca lub pedału przyspieszenia.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy
w korkach)
Poniżej 30 km/h Tylko z poprz.
(Tylko z funkcją wspomagania jazdy
w korkach)
A
174
Samochód stoi w miejscu, a układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zwolni hamulec zasadniczy, w wyniku czego samochód może wkrótce zacząć się toczyć.
Pojawia się w przypadku próby włączenia aktywnej kontroli prędkości jazdy przy prędkości
poniżej 30 km/h, a w odległości aktywacji (ok. 30 metrów) nie ma poprzedzającego pojazdu.
Symbole mają charakter schematyczny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Informacje ogólne
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Distance Alert)
informuje kierowcę o wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
odstęp od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy niż nastawiony odstęp czasowy.
Działanie
UWAGA
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu jest wyłączona w czasie, gdy włączony jest układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu reaguje tylko
wtedy, gdy odległość od pojazdu jadącego
z przodu jest mniejsza od nastawionej – nie
wpływa ona na prędkość prowadzonego
samochodu.
04
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kontrolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Alarm odstępu.
Struktura menu, patrz strona 225.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze1.
Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szybie przedniej pali się w sposób ciągły, jeżeli
1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
175
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Symbol ten pojawia się również w przypadku
uruchomienia aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
UWAGA
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla danego
odstępu czasowego.
Nastawiony odstęp czasowy jest również
wykorzystywany przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 162.
04
Wybrany odstęp czasowy musi być zgodny
z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Elementy sterowania i wyświetlacz odstępu czasowego.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Odstęp czasowy – włączony (podczas
regulacji).
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to
około 3 sekund.
176
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli prędkości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 170.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
04 Układy wspomagające kierowcę
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Radar zablok. Patrz instrukcja
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 170.
Ostrz. o koliz. Wymagany serwis
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu i ostrzeganie o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
04
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
A
Symbole mają charakter schematyczny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Informacje ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć
kolizji, między innymi podczas jazdy w gęstym
ruchu ulicznym, kiedy to zmienna sytuacja
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
04
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach
poniżej 50 km/h i wspomaga kierowcę przez
automatyczne hamowanie samochodu w przypadku bezpośredniego ryzyka zderzenia z
pojazdami z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje
na czas poprzez hamowanie i/lub odpowiednią
zmianę kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
W normalnych warunkach działanie układu
City Safety™ jest zauważalne dla kierowcy i
pasażerów tylko wtedy, gdy układ reaguje w
sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 184.
WAŻNE
Obsługę techniczną i wymianę elementów
układu City Safety™ może przeprowadzać
wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie
na realizowanym przez układ City Safety™
automatycznym hamowaniu prędzej czy
później doprowadzi do kolizji.
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie włącza się we
wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz
we wszystkich warunkach pogodowych lub
drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
jadące w innym kierunku niż ten samochód
ani na małe pojazdy, motocykle, rowery,
ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
zderzeniu, gdy różnica prędkości obu
pojazdów jest mniejsza niż 15 km/h – przy
większej różnicy prędkości możliwe jest
jedynie zmniejszenie prędkości w momencie zderzenia. W celu uzyskania pełnej siły
hamowania kierowca musi nacisnąć pedał
hamulca.
Nigdy nie należy czekać na zadziałanie
układu City Safety™. Odpowiedzialność za
utrzymanie odpowiedniej odległości i prędkości ponosi zawsze kierowca.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Funkcjonowanie
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu. Dla większości kierowców nie jest to normalny styl jazdy i może być
odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów jest większa
niż 15 km/h, układ City Safety™ może nie być
w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W celu
uzyskania pełnej siły hamowania kierowca
musi nacisnąć pedał hamulca. W ten sposób
staje się możliwe zapobiegnięcie kolizji nawet
przy różnicy prędkości przekraczającej
15 km/h.
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego1.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™ automatycznie zahamuje samochód, co może zostać
odebrane jako nagłe hamowanie.
W trakcie automatycznego hamowania na
wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny
jest komunikat informujący o zadziałaniu tej
funkcji.
UWAGA
Podczas hamowania przez układ City
Safety™ zapalają się światła hamowania.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i w normalnych okolicznościach
1
Działanie
UWAGA
Funkcja City Safety™ jest zawsze włączona
po uruchomieniu silnika kluczykiem przez
położenia I i II (pozycje kluczyka, patrz
strona 85).
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układu City Safety™ – np. gdy nad
pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
04
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
• Za pośrednictwem menu MY CAR na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli
odszukać i wybrać Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy City Safety.
Następnie wybrać opcję Wył.. Więcej
informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 225.
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie wznawiane, bez względu na to, czy wcześniej
został on wyłączony, czy nie.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
179
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe
także wtedy, gdy układ City Safety™ zostanie wyłączony ręcznie.
W celu ponownego włączenia układu City
Safety™:
• Wykonać analogiczne czynności jak przy
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję Wł..
04
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych dużych
pojazdów znajdujących się z przodu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Czujnik ma pewne ograniczenia. Działa gorzej
(lub wcale) np. podczas intensywnych opadów
śniegu lub deszczu, w gęstej mgle, podczas
burzy piaskowych lub zamieci śnieżnych. Podobny efekt może również powodować zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź pokrycie
śniegiem przedniej szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np. chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
180
Czujnik układu City Safety™ mierzy sposób
odbijania się światła laserowego. Czujnik może
mieć ograniczoną skuteczność w przypadku
pojazdów słabiej odbijających światło laserowe. Tył pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość światła dzięki powłoce odbijającej na
tablicy rejestracyjnej i powierzchniom odblaskowym tylnych świateł.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Podczas cofania samochodu układ City
Safety™ zostaje chwilowo wyłączony.
Układ City Safety™ nie włącza się przy niskich
prędkościach – poniżej 4 km/h, przez co układ
nie interweniuje w sytuacjach, gdy zbliżanie się
do pojazdu z przodu następuje bardzo powoli,
np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje lub przyspiesza w sposób
wyraźny, nawet w przypadku nieuniknionej
kolizji.
Gdy układ City Safety™ zapobiegnie kolizji z
nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ City Safety™, chyba
że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał
sprzęgła.
UWAGA
•
Powierzchnia przedniej szyby przed
czujnikiem laserowym musi być wolna
od lodu, śniegu i zabrudzeń (patrz ilustracja przedstawiająca umiejscowienie
czujnika, strona 179).
•
Nie przyklejać i nie montować nic na
szybie przedniej przed czujnikiem laserowym
•
Usuwać lód i śnieg z pokrywy komory
silnikowej – grubość ich warstwy nie
może przekraczać 5 cm.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby
zablok., oznacza to, że czujnik laserowy jest
przesłonięty i nie ma możliwości wykrywania
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
pojazdów znajdujących się z przodu. W takim
przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok.
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
czujnika laserowego
jest zabrudzona
bądź pokryta lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed czujnika
laserowego.
Czujnik laserowy
jest przesłonięty.
Usunąć zasłaniający
obiekt.
WAŻNE
Czujnik laserowy
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy naprawić lub wymienić
szybę w stacji obsługi (umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji, strona 179) –
zaleca się powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. W razie
usterki lub gdy czujnik laserowy wymaga serwisu, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W trakcie obsługi czujnika laserowego bezwzględnie konieczne jest postępowanie zgodnie z zalecanymi instrukcjami.
Niedopełnienie tego wymagania może spowodować ograniczenie skuteczności działania układu City Safety™.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego
umieszczone są dwie poniższe naklejki:
04
Aby uniknąć ryzyka ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy
również przestrzegać poniższych zaleceń:
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo, by sprawdzić, czy
została zamówiona do zamontowania
odpowiednia szyba. Zamontowanie
niewłaściwej szyby przedniej może
spowodować, że funkcja City Safety nie
będzie działać lub jej działanie będzie
nieprawidłowe.
•
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek
zatwierdzonych przez Volvo.
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
• Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć na
promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
181
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr 50”,
z dnia 26 lipca 2001.
04
OSTRZEŻENIE
Maksymalna energia impulsu
2,64 ¦J
Maksymalna średnia moc
45 mW
Długość trwania impulsu
33 ns
Dywergencja (pozioma x pionowa)
28° × 12°
•
•
•
•
182
Nie wymontowywać czujnika laserowego (dotyczy to również wymontowania soczewek). Wymontowany czujnik
laserowy zalicza się do klasy 3B według
normy IEC 60825-1. Laser klasy 3B nie
jest bezpieczny dla oczu i może spowodować uszkodzenie wzroku.
•
Przed wymontowaniem czujnika laserowego z szyby przedniej trzeba odłączyć jego złącze.
•
Czujnik laserowy trzeba zamontować
na szybie przedniej przed podłączeniem jego złącza.
•
Czujnik laserowy emituje światło laserowe, gdy kluczyk znajduje się w położeniu II, nawet przy wyłączonym silniku
(pozycje kluczyka, patrz strona 85).
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych
zaleceń grozi uszkodzeniem wzroku!
Dane promieniowania dla czujnika
laserowego
W poniższej tabeli podano dane fizyczne czujnika laserowego.
•
Nigdy nie patrzeć prosto w czujnik laserowy (który emituje rozproszone niewidoczne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub mniejszej przez
powiększające układy optyczne, takie
jak szkło powiększające, mikroskop,
soczewka lub podobne przyrządy
optyczne.
Testowanie, naprawę, wymontowanie,
regulację i/lub wymianę części zamiennych czujnika laserowego może przeprowadzać wyłącznie specjalistyczny
warsztat – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie wykonywać innych
czynności regulacyjnych i konserwacyjnych niż te, które zostały wyszczególnione w niniejszej instrukcji.
Osoba przeprowadzająca naprawę
musi przestrzegać zaleceń dla warsztatów, które opracowano specjalnie dla
czujnika laserowego.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Automatycznemu hamowaniu przez układ City
Safety™ może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli graficznych w zespole
wskaźników wraz z komunikatem ostrzegawczym.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
04 Układy wspomagające kierowcę
City Safety™
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
Czujniki przedn. szyby zablok.
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu zablokowania.
• Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy
czujnika.
04
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 180.
City Safety Wymagany serwis
Układ City Safety™ nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
A
Symbole mają charakter schematyczny.
183
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
Informacje ogólne
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych wspomaga kierowcę w razie ryzyka najechania na pieszego albo na tył pojazdu stojącego z przodu lub poruszającego się w tym
samym kierunku.
04
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji
może on pomóc kierowcy.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest zaprojektowany do uruchamiania
możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych
interwencji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych może zapobiec zderzeniu lub zmniejszyć
prędkość zderzenia.
realizowanym przez układ ostrzegania o ryzyku
kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej
czy później doprowadzi do kolizji.
Dwa poziomy układu
Zależnie od wyposażenia samochodu układ
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych
może występować w dwóch wersjach:
Poziom 1 i Poziom 2.
184
Funkcjonowanie
Poziom 1
Kierowca jest jedynie ostrzegany o obecności
przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i
akustycznych – nie ma miejsca automatyczne
hamowanie i kierowca musi hamować samodzielnie.
Poziom 2
Kierowca jest ostrzegany o obecności przeszkód za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych – ma miejsce automatyczne hamowanie samochodu, jeśli kierowca sam nie
zareaguje w odpowiednim czasie.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych nie może być traktowany jako pretekst
do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie na hamowaniu
1
2
WAŻNE
Obsługę techniczną elementów układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych może przeprowadzać wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Tylko Poziom 2 układu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Elementy układu1.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji.
Czujnik radarowy2
Kamera detekcyjna
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania realizuje trzy
kroki w następującej kolejności:
1. Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2. Przygotowanie do hamowania awaryjnego2
3. Automatyczne hamowanie2
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 178.
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej się potencjalnej kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji wykrywa
znajdujących się z przodu pieszych oraz
pojazdy, które są nieruchome bądź poruszają
się w tym samym kierunku, co ten samochód.
Jeśli istnieje ryzyko zderzenia z pieszym lub
pojazdem, uwagę kierowcy na tę sytuację
zwraca pulsujące czerwone światło ostrzegawcze (nr [1] na ilustracji na stronie 184) i sygnał
akustyczny
2
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego2
kości zderzenia lub z ograniczoną siłą, jeżeli
jest to wystarczające do uniknięcia kolizji.
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
Oznacza to, że układ hamulcowy zostaje przygotowany do nagłego hamowania poprzez lekkie uruchomienie hamulców, co może być
odczuwalne jako słabe szarpnięcie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie.
04
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia również siłę hamowania uruchomionego przez kierowcę, jeżeli układ uzna,
że hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
3 – Automatyczne hamowanie2
Funkcja automatycznego hamowania zostaje
uruchomiona na końcu.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i
staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania –
ma to miejsce niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie. Hamowanie odbywa się
wtedy z pełną siłą w celu zmniejszenia pręd-
Tylko Poziom 2 układu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie włącza
się we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Układ ostrzegania
o ryzyku kolizji nie reaguje na pojazdy
jadące w przeciwnym kierunku i na zwierzęta.
04
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku wysokiego ryzyka kolizji. W punktach
„Działanie” i „Ograniczenia” zawarte są
informacje dotyczące ograniczeń układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, o których musi
wiedzieć kierowca.
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca – nawet w
przypadku, gdy używany jest układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Funkcja automatycznego hamowania może
zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość,
przy której dochodzi do zderzenia. Aby
zapewnić pełne działanie hamulców, kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał
hamulca – nawet wtedy, gdy samochód
hamuje automatycznie.
186
• Aby wykrycie pieszego było możliwe, musi
on być w pozycji wyprostowanej i mieć co
najmniej 80 cm wzrostu.
• Układ nie jest w stanie zidentyfikować pieWykrywanie pieszych
szego niosącego duży przedmiot.
•
Zdolność kamery detekcyjnej do wykrywania pieszych o zmroku i o świcie jest ograniczona – podobnie jak w przypadku ludzkiego oka.
• Funkcja wykrywania pieszych przez
kamerę detekcyjną jest wyłączona podczas jazdy w ciemności i w tunelach –
nawet jeżeli zapalone są światła uliczne.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych nie działają w ciemności
i w tunelach – nawet gdy włączone jest
oświetlenie uliczne.
Jeżeli duża część ciała pieszego pozostanie
niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w
stanie go wykryć.
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje
za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie
jak najbardziej jednoznaczną informację o
zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania
pieszych jest tylko narzędziem pomocniczym.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć każdego
pieszego w każdej sytuacji i nie potrafi na
przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież
ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o
wzroście mniejszym niż 80 cm.
•
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
Działanie
Ustawień dokonuje się za pomocą opcji MY
CAR w menu na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Struktura menu, patrz
strona 225.
Włączanie i wyłączanie sygnałów
ostrzegawczych
Istnieje możliwość wyboru, czy ostrzeżenia
dźwiękowe i wizualne układu ostrzegania o
ryzyku kolizji mają być włączone czy wyłączone.
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Systemy wspomagania kierowcy
Ostrzeganie przed kolizją Dźwięk
ostrzegawczy.
Ustawienie odległości reakcji
UWAGA
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia.
• Wybrać Duży, Normalny lub Mały w
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
Aby wyłączyć sygnalizację świetlną i dźwiękową:
• Przejść do opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją. Po jej wybraniu zlikwidować
zaznaczenie w kratce.
Światło ostrzegawcze (nr [1] na ilustracji na
stronie 184) jest testowane przy każdym uruchomieniu silnika poprzez krótkie zapalenie
jego poszczególnych punktów świetlnych, jeśli
ostrzeżenia świetlne i dźwiękowe układu
ostrzegania o ryzyku kolizji są włączone.
menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją Krytyczny odstęp
04
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Duży sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Duży ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalny.
Z ustawienia odległości reakcji Mały należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
Sygnalizacja dźwiękowa
Dźwięk ostrzegawczy można włączyć/wyłączyć oddzielnie:
• Wybrać Wł. lub Wył. w menu w opcji
Ustawienia
Ustawienia pojazdu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
UWAGA
Gdy używany jest układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy, lampka i sygnał ostrzegawczy będą używane przez ten układ, nawet
przy wyłączonym układzie ostrzegania o
ryzyku kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji ostrzega
kierowcę o niebezpieczeństwie, ale nie jest
w stanie skrócić czasu jego reakcji.
04
Aby układ ostrzegania o ryzyku kolizji mógł
być skuteczny, ostrzeganie o zbyt małym
odstępie od poprzedzającego pojazdu
powinno zawsze podczas jazdy być nastawione na odstęp czasowy 4–5, patrz
strona 175.
UWAGA
Nawet w przypadku nastawienia odległości
ostrzegania na Duży, w pewnych sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się spóźnione, na przykład w przypadku dużej różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące
się z przodu zaczną gwałtownie hamować.
188
OSTRZEŻENIE
Konserwacja
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy testować systemu ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, jadąc w kierunku ludzi lub
pojazdów – może to spowodować poważne
szkody materialne i doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Wyszukać w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Ostrzeganie
przed kolizją, patrz strona 225.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kamera i czujnik radarowy.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania z
brudu, lodu i śniegu, aby mogły prawidłowo
funkcjonować. Należy je regularnie zmywać
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić pomiar.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
Ograniczenia
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania i wykrywania pieszych jest aktywny od prędkości
około 4 km/h.
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji (nr [1] na
ilustracji na stronie 184) może być trudna do
zauważenia w warunkach intensywnego
oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne
lub nie patrzy na wprost. Dlatego nie powinna
być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Sygnalizacja optyczna może zostać tymczasowo wyłączona w przypadku wysokiej
temperatury w kabinie spowodowanej na
przykład silnym nasłonecznieniem. Jeżeli
tak się stanie, zostanie włączona sygnalizacja akustyczna, nawet jeżeli została wyłączona w menu.
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego lub pojazdu przed
samochodem.
•
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pieszych i dlatego zapewnia on
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie przy
prędkości jazdy do 50 km/h. W przypadku
pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h.
Ostrzeżenia mogą się nie pojawiać,
jeżeli odległość od poprzedzającego
pojazdu jest mała lub ruchy wykonywane kierownicą i pedałami mają duży
zakres, np. przy bardzo aktywnym stylu
jazdy.
04
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej
widoczności.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 170.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub prze-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
04
szkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Układ emituje
wtedy ostrzeżenie na późniejszym etapie, co
zmniejszą łączną liczbę ostrzeżeń; patrz punkt
„Ustawienie odległości reakcji” na stronie 187.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania zostaje tymczasowo wyłączony po włączeniu biegu wstecznego.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
W sytuacjach gdy kierowca prowadzi samochód w świadomie aktywny sposób, ostrzeganie ryzyku o kolizji może zostać nieco opóźnione, aby ograniczyć niepotrzebne ostrzeżenia do minimum.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
190
Oprócz układu ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania kamerę
detekcyjną samochodu wykorzystują także
następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie świateł drogowych na światła mijania – patrz strona 97
• System informacji o znakach drogowych –
patrz strona 155.
• Driver Alert Control – patrz strona 195
• Układ monitorowania pasa ruchu – patrz
strona 199
UWAGA
Powierzchnia przedniej szyby przed kamerą
detekcyjną musi być wolna od lodu, śniegu,
pary i zabrudzeń.
Nie przyklejać i nie mocować nic do szyby
przedniej przed kamerą detekcyjną, ponieważ może to doprowadzić do zmniejszenia
jej skuteczności albo spowodować, że
jeden lub kilka układów korzystających z
kamery przestanie działać.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do
śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych
oraz innych pojazdów.
Pole widzenia kamery detekcyjnej jest ograniczone, w związku z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych i pojazdów nie jest
możliwe lub wykrywanie następuje później niż
można by się spodziewać.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pieszych, pojazdów znajdujących
się z przodu oraz linii na jezdni.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
Oznacza to jednocześnie, że oprócz układu
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania, funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na
światła mijania, system informacji o znakach
drogowych, system Driver Alert Control i funkcja monitorowania pasa ruchu nie będą działać
w pełnym zakresie.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastąpić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Ostrz. o koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Ostrz. o koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
04
Komunikat znika po upływie około 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Autom. hamowanie zostało aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku OK.
Czujniki przedn. szyby zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Proszę przeczytać informacje o ograniczeniach funkcjonalnych czujnika kamery, patrz
strona 190.
192
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych*
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Radar zablok. Patrz instrukcja
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 170.
Ostrz. o koliz. Wymagany serwis
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
A
04
Symbole mają charakter schematyczny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
04
OSTRZEŻENIE
Driver Alert System nie działa we wszystkich
sytuacjach i został zaprojektowany jedynie
jako dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi
zawsze kierowca.
Stan funkcji wspomagających kierowcę
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące funkcje, które można
włączać jednocześnie lub niezależnie:
• Driver Alert Control – DAC, patrz
strona 195.
• Układ monitorowania pasa ruchu – LKA,
patrz strona 199.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Funkcje te korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
194
Aktualny stan wszystkich funkcji wspomagających kierowcę można sprawdzić w menu MY
CAR, patrz strona 227.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(DAC)
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja DAC (Driver Alert Control) ma na celu
wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on
prowadzić samochód w sposób mniej stabilny,
np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
UWAGA
Kamera detekcyjna ma pewne ograniczenia
– patrz strona 190.
UWAGA
Funkcji tej nie wolno używać, aby wydłużyć
czas nieprzerwanego prowadzenia samochodu. Kierowca powinien zawsze planować regularne przerwy i być dobrze wypoczęty.
Działanie
04
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli. Struktura menu,
patrz strona 225.
Włączanie/wyłączanie
Aby przestawić funkcję Driver Alert w stan
gotowości:
• W menu MY CAR wybrać opcję
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Ustawienia pojazdu Systemy
wspomagania kierowcy Driver Alert i
zaznaczyć kratkę – Brak zaznaczenia w
kratce: Funkcja jest wyłączona.
Funkcjonowanie
Funkcja Driver Alert zostaje włączona, gdy
prędkość przekroczy 65 km/h i pozostaje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest
wyższa niż 60 km/h.
04
196
Jeśli samochód jest prowadzony niestabilnie, kierowca zostanie powiadomiony sygnałem akustycznym i
komunikatem tekstowym Driver
Alert Czas na przerwę – jednocześnie na tablicy rozdzielczej zaświeci się powiązany z nim
symbol. Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu
prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie
zostanie powtórzone.
Symbol ostrzegawczy można wyłączyć:
• Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
Symbole i komunikaty
Tablica rozdzielcza
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem
akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
04
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 190.
Driver Alert Sys Wymagany serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
A
Symbole mają charakter schematyczny.
Wyświetlacz
SymbolA
Komunikat
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja jest wyłączona.
Driver Alert Dostępny
Funkcja jest włączona.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – DAC*
SymbolA
A
Komunikat
Znaczenie
Driver Alert Gotowość<65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż
65 km/h.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 190.
Symbole mają charakter schematyczny.
04
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*
Informacje ogólne o układzie
monitorowania pasa ruchu
ostrzeże kierowcę pulsującymi wibracjami kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnego monitorowania pasa
ruchu (LKA) stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie włącza się we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich
warunkach pogodowych lub drogowych.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za
przestrzeganie prawa i przepisów ruchu
drogowego ponosi zawsze kierowca.
04
Wyłączanie i włączanie układu
Układ monitorowania pasa ruchu (Lane
Keeping Aid) ma za zadanie zmniejszać w pewnych sytuacjach niebezpieczeństwo przypadkowego zjechania z aktualnego pasa ruchu
podczas jazdy autostradami lub drogami głównymi.
Specjalna kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas ruchu. Gdy samochód zacznie
przejeżdżać przez taką linię, układ monitorowania pasa ruchu skieruje go z powrotem na
właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę.
Jeśli samochód osiągnie linię boczną lub przejedzie ją, układ monitorowania pasa ruchu
Funkcjonowanie
Układ monitorowania pasa ruchu jest aktywny
w przedziale prędkości 65-200 km/h na drogach z dobrze widocznymi liniami bocznymi.
Funkcja zostaje tymczasowo wyłączona na
wąskich drogach, gdzie odległość między
liniami bocznymi pasa ruchu jest mniejsza niż
2,6 m.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kontrolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
do włączania/wyłączania układu w konsoli
środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest
obsługiwana poprzez menu samochodu MY
CAR Należy tam wykonać następujące czynności:
• Wybrać Wł. lub Wył. w opcji menu
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Lane Keeping Aid.
Struktura menu, patrz strona 225.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*
Ponadto w menu MY CAR można dokonać
następujących ustawień:
czony kierunkowskaz, samochód zostanie
skierowany z powrotem na zajmowany pas.
• Ostrzeżenie za pomocą wibracji kierow-
Ostrzeżenie za pomocą wibracji
kierownicy
nicy: Tylko wibracje – Wł. lub Wył..
Dynamiczne pokonywanie zakrętów
• Aktywne kierowanie: Tylko asystent
kierowania – Wł. lub Wył..
• Ostrzeżenie za pomocą wibracji kierownicy i aktywne kierowanie: Pełny zakres
funkcji – Wł. lub Wył..
04
Aktywne kierowanie
Układ monitorowania pasa ruchu dąży do
utrzymania samochodu między liniami wyznaczającymi pas ruchu.
Układ LKA nie interweniuje na ostrych wewnętrznych zakrętach.
Układ LKA kieruje i ostrzega kierowcę pulsującymi
wibracjami kierownicy1.
Jeśli samochód przejedzie linię boczną, układ
monitorowania pasa ruchu ostrzeże kierowcę
pulsującymi wibracjami kierownicy. Stanie się
tak niezależnie od tego, czy samochód zostanie aktywnie skierowany z powrotem przez
wywarcie siły na kierownicę czy też nie.
Układ LKA interweniuje i koryguje kierunek jazdy.
Jeśli samochód zbliży się do lewej lub prawej
linii wyznaczającej pas ruchu, a nie jest włą1
200
Ilustracja pokazuje 3 serie pulsujących wibracji w momencie przejechania linii bocznej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W pewnych przypadkach układ monitorowania
pasa ruchu pozwala na przecięcie przez samochód linii bocznej bez interwencji w postaci
aktywnego kierowania lub ostrzeżenia pulsującymi wibracjami kierownicy. Przykładem
takiej sytuacji jest skorzystanie z sąsiedniego
pasa ruchu w celu dynamicznego pokonania
zakrętu, gdy na drodze jest odpowiednia
widoczność.
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*
Działanie
UWAGA
Działaniu funkcji towarzyszą czytelne informacje graficzne wyświetlane w różnych sytuacjach. Oto parę przykładów:
W pewnych trudnych sytuacjach układ LKA
może mieć problem z prawidłowym wspomaganiem kierowcy – w takim przypadku
zaleca się wyłączenie funkcji LKA.
UWAGA
Przykładowe sytuacje tego rodzaju to:
Układ LKA jest tymczasowo wyłączony, gdy
włączony jest kierunkowskaz.
Układ LKA interweniuje po prawej stronie.
Układ monitorowania pasa ruchu interweniuje
i kieruje samochodem, by odjechać od linii
bocznej – jest to sygnalizowane w następujący
sposób:
• CZERWONA linia po stronie, gdzie następuje interwencja układu.
Ograniczenia
Układ LKA „widzi” i śledzi linie boczne.
Jeśli układ monitorowania pasa ruchu jest
aktywny i wykrywa/„widzi” linie boczne, symbol układu LKA jest wyświetlany z BIAŁYMI
liniami.
• SZARA linia boczna – układ monitorowania
• Układ monitorowania pasa ruchu ma podobne ograniczenia jak ludzkie oko. Dalsze
informacje, patrz strona 190.
•
•
•
•
•
roboty drogowe
zimowe warunki drogowe
zły stan nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
04
złe warunki atmosferyczne z ograniczoną widocznością.
Dłonie na kierownicy
Aby układ monitorowania pasa ruchu działał,
kierowca musi trzymać dłonie na kierownicy.
Układ LKA przez cały czas to sprawdza. Jeśli
układ stwierdzi, że kierowca nie trzyma dłoni
na kierownicy, pojawi się komunikat tekstowy
przypominający kierowcy o konieczności
aktywnego kierowania samochodem.
Jeśli kierowca nie postąpi zgodnie z komunikatem, układ monitorowania pasa ruchu przełączy się w stan gotowości i pozostanie w nim
do czasu, aż kierowca ponownie zacznie kierować samochodem.
pasa ruchu nie widzi linii po tej stronie
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Układy wspomagające kierowcę
Driver Alert System – Układ monitorowania pasa ruchu*
Symbole i komunikaty
W sytuacji gdy funkcja LKA nie działa lub jest
przełączona w stan gotowości, na tablicy roz-
SymbolA
04
dzielczej może zostać wyświetlony komunikat
wraz z informacją wyjaśniającą na wyświetla-
czu lub ekranie TV. W takim przypadku należy
postąpić zgodnie z zaleceniem.
Przykładowe komunikaty:
Komunikat
Znaczenie
Lane Keeping Aid Funkcja
niedost. przy tej prędkości
Układ monitorowania pasa ruchu zostaje przełączony w stan gotowości, ponieważ prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Lane Keeping Aid Funkcja
niedost. - brak pasów
ruchu
Linie wyznaczające pas ruchu są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery
detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 190.
Lane Keeping Aid
Dostępny
Prowadzone jest skanowanie linii wyznaczających pas ruchu.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 190.
Lane Keeping Aid Wymagany serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Lane Keeping Aid Przerwane działanie
A
202
Układ LKA został przełączony w stan gotowości. Linie w symbolu LKA pokażą, gdy funkcja będzie
ponownie aktywna.
Symbole w tabeli mają charakter schematyczny. Symbole pojawiające się na wyświetlaczu mogą wyglądać nieco inaczej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Informacje ogólne
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
Poziom głośności układu wspomagającego
parkowanie można wyregulować w trakcie
emitowania sygnału dźwiękowego za pomocą
pokrętła VOL na konsoli środkowej lub w menu
samochodu MY CAR – patrz strona 225.
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są w stanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
04
Funkcjonowanie
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odleg-
Widok ekranu wyświetlacza – sygnalizacja przeszkody po lewej stronie z przodu i po prawej stronie z tyłu.
łości.
UWAGA
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu względem przeszkody.
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
1
lampka On/Off w przełączniku. Po wyłączeniu
układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
Włączanie/wyłączanie czujników układu wspomagania parkowania i układu CTA1.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zaznaczonego sektora, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Układ zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika – zapala się
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skra-
Ostrzeżenie boczne, patrz strona 218
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
cane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Odtwarzanie innych dźwięków przez
zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
04
Zasięg działania z tyłu
UWAGA
Podczas cofania na przykład z podłączoną
przyczepą (bez oryginalnego przewodu
przyczepy Volvo) lub bagażnikiem rowerowym zamontowanym na haku holowniczym
może być konieczne ręczne wyłączenie
układu wspomagania parkowania, by jego
czujniki nie reagowały na przyczepę lub
bagażnik.
Gdy odległość wynosi 30 cm lub mniej, sygnał
dźwiękowy jest ciągły, a znajdujące się najbliżej samochodu pole aktywnego czujnika jest
wypełnione. Jeżeli w podanej odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał emitowany jest na przemian z
tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z przodu
WAŻNE
Pewne obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie
błyszczące słupki lub niskie barierki, mogą
znajdować się w „cieniu sygnału” i w tym
czasie nie będą wykrywane przez czujniki –
pulsujący dźwięk może wtedy nieoczekiwanie ustać zamiast przejść w spodziewany
dźwięk ciągły.
•
W takim przypadku należy zachować
zwiększoną ostrożność i wykonywać
manewry/przemieszczać samochód
szczególnie powoli lub przerwać trwający manewr parkowania – może występować duże ryzyko uszkodzenia innych
pojazdów lub obiektów, ponieważ czujniki nie są w stanie działać w sposób
optymalny.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Układ zostaje automatycznie wyłączony podczas cofania na przykład z podłączoną przyczepą lub bagażnikiem rowerowym zamontowanym na haku holowniczym, by jego czujniki
nie reagowały na przyczepę lub bagażnik.
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przedni układ wspomagania parkowania pozostaje aktywny do prędkości około 10 km/h.
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Wspomaganie parkowania*
Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ
wznawia działanie.
Czyszczenie czujników
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić pomiar.
WAŻNE
Gdy zamontowane są dodatkowe światła:
Należy pamiętać, że nie mogą one zasłaniać
czujników – dodatkowe światła mogą zostać wtedy uznane za przeszkodę.
04
Sygnalizacja usterek
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
Rozmieszczenie przednich czujników.
WAŻNE
W pewnych okolicznościach czujniki parkowania mogą wysyłać fałszywe sygnały, spowodowane obecnością zewnętrznych źródeł dźwięku, które emitują ultradźwięki o
takiej samej częstotliwości, jaką wykorzystuje układ wspomagania parkowania.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłosy dochodzące z układów
wydechowych motocykli itd.
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Informacje ogólne
Działanie i obsługa
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 225).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
04
•
Kamera wspomagania parkowania stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i
nigdy nie może zwolnić go z odpowiedzialności podczas cofania.
Umiejscowienie przycisku CAM.
•
Kamera ma martwe punkty, w których
nie jest w stanie wykryć przeszkody.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny hak
holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty widoczne na ekranie mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się
wydawać na podstawie wyświetlanego
obrazu.
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu przy
aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia to
parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie
w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Przybliżony
obrys zewnętrzny samochodu jest przedstawiony za pomocą dwóch przerywanych linii.
Linie pomocnicze można wyłączyć w menu
ustawień.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane
graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód, patrz
strona 203.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie prowadzące
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z
tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe
warunki oświetleniowe mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
UWAGA
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym skręcie kół.
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu
będą pokazywać przewidywany tor
jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do
instalacji elektrycznej samochodu.
•
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo,
kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
04
WAŻNE
Należy pamiętać, że wyświetlacz pokazuje
tylko obszar za samochodem – obracając
kierownicę podczas cofania, trzeba zatem
zwracać uwagę na obszar z boków i przed
samochodem.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
Linie obrysowe
Samochody z czujnikami cofania*
Kolor
Odległość (w
metrach)
Pomarańczowy
0,3–0,5
Czerwony
0-0,3
Ustawienia funkcyjne
Nacisnąć przycisk OK/MENU, gdy wyświetlany jest widok z kamery. Dokonać żądanych
ustawień.
04
Uwagi dodatkowe
Linie wyświetlane przez układ.
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
„Ślady kół”
Linia przerywana (1) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również
granica najbardziej wystających części samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne na
drzwiach i narożniki – również w trakcie zakręcania.
Szerokie „ślady kół” (2) pomiędzy liniami bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się koła i
mogą być przedłużone do około 3,2 m w tył od
zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma przeszkód.
208
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 203), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od jasnożółtego, przez żółty i pomarańczowy do czerwonego.
Kolor
Odległość (w
metrach)
Jasnożółty
0,7-1,5
Żółty
0,5–0,7
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Ustawienie standardowe jest takie, że
kamera włącza się w momencie włączenia
biegu wstecznego.
• Jedno naciśnięcie przycisku CAM włącza
kamerę, nawet jeżeli nie jest włączony bieg
wsteczny.
• Obracać pokrętło TUNE lub naciskać przycisk CAM, aby przełączać obraz między
widokiem normalnym a powiększonym.
• Jeżeli w samochodzie jest zainstalowanych więcej kamer*, to używaną w danym
momencie kamerę można zmienić, obracając pokrętło TUNE.
Hak holowniczy
Kamerę można wykorzystać przy podłączaniu
przyczepy do samochodu. Na wyświetlaczu
może zostać wyświetlona linia pomocnicza
pokazująca zamierzony „kurs” haka holowni-
04 Układy wspomagające kierowcę
Kamera wspomagania parkowania*
czego w kierunku przyczepy – podobnie jak
„ślady kół”.
• Widok haka holowniczego można powiększyć, naciskając jeden raz przycisk CAM,
aby zwiększyć precyzję wykonywanych
manewrów. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca normalny widok.
O tym należy pamiętać
• Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
• Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
Linię prowadzącą haka holowniczego włącza
się w menu MY CAR, gdzie można dokonać
wyboru między wyświetlaniem „śladów kół”
lub „kursu” haka holowniczego – obu tych opcji
nie można wyświetlić jednocześnie.
04
Ograniczenia
UWAGA
Bagażniki rowerowe i inne akcesoria montowane z tyłu samochodu mogą zasłaniać
pole widzenia kamery.
Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli przesłonięty obszar na ekranie wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może być
dość duży. W rezultacie może się zdarzyć, że
przeszkody staną się widoczne dopiero w niewielkiej odległości od samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*
Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE
Układ PAP nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Kierowca zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie
samochodu oraz za zwracanie uwagi na
otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy zbliżają się do samochodu lub mijają go
podczas parkowania.
04
Przycisk do włączania/wyłączania układu na konsoli środkowej.
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP – Park Assist Pilot) pomaga kierowcy w
parkowaniu, sprawdzając najpierw, czy wolna
przestrzeń jest wystarczająco duża, a następnie obracając kierownicą w celu wprowadzenia
samochodu na miejsce postojowe. Symbole,
grafika i komunikaty tekstowe na wyświetlaczu
w zespole wskaźników informują, kiedy należy
wykonać określone czynności.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego
długość jest uwzględniana przy pomiarze
wielkości miejsca postojowego.
210
Funkcjonowanie
Zasada działania funkcji PAP.
Funkcja PAP obraca kierownicą – zadaniem
kierowcy jest włączanie biegów, kontrolowanie
prędkości i hamowanie.
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
Układ PAP może zostać włączony, jeśli po uruchomieniu silnika zostaną spełnione następujące warunki:
1. Funkcja wyszukuje miejsce postojowe i
mierzy jego wielkość (A i B). Podczas
pomiaru prędkość samochodu nie może
przekraczać 30 km/h.
• Funkcje DSTC i ABS nie mogą być
2. Wprowadzenie samochodu na miejsce
postojowe na biegu wstecznym (C i D).
aktywne, gdy włączona jest funkcja PAP –
do ich aktywacji może dojść na przykład na
stromym zboczu lub na śliskim podłożu;
więcej informacji, patrz strony 143 i 152.
• Do samochodu nie może być podłączona
przyczepa.
• Prędkość musi być mniejsza niż 50 km/h.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Wyprostowanie pozycji samochodu na
miejscu postojowym na biegu wstecznym
i biegu do przodu (E i F).
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*
Działanie
1. Włączyć funkcję PAP,
naciskając ten przycisk i nie
przekraczać prędkości
30 km/h.
Kierowca otrzymuje polecenia w postaci prostych, jasnych instrukcji pojawiających się na
tablicy rozdzielczej – wykorzystywana jest grafika i tekst.
UWAGA
Należy pamiętać, że podczas obracania kierownicy w czasie parkowania może ona w
niektórych położeniach zasłaniać instrukcje
wyświetlane na tablicy rozdzielczej.
2 – Wjazd tyłem
2. Obserwować wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, by być przygotowanym do
zatrzymania samochodu, gdy pojawi się
takie polecenie graficzne i tekstowe.
04
3. Zatrzymać samochód, gdy pojawi się takie
polecenie graficzne i tekstowe.
1 – Wyszukanie miejsca i sprawdzenie
wielkości
UWAGA
Funkcja PAP wyszukuje miejsce postojowe,
wyświetla instrukcje i wprowadza samochód na miejsce parkowania znajdujące się
po stronie pasażera. W razie potrzeby
samochód można także zaparkować na
miejscu postojowym znajdującym się po
stronie kierowcy:
•
Włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy – samochód zostanie wtedy
zaparkowany po tej stronie ulicy.
Podczas cofania układ PAP kieruje samochodem, wprowadzając go na miejsce postojowe.
Należy wykonać następujące czynności:
1. Sprawdzić, czy obszar za samochodem
jest pusty, a następnie włączyć bieg
wsteczny.
2. Cofać powoli i ostrożnie bez dotykania kierownicy – z prędkością nie większą niż
około 10 km/h.
3. Obserwować wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, by być przygotowanym do
zatrzymania samochodu, gdy pojawi się
takie polecenie graficzne i tekstowe.
Funkcja PAP wyszukuje miejsce postojowe i
sprawdza, czy jest wystarczająco duże. Zamocowanie zaczepu do holowania:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*
UWAGA
•
Gdy funkcja PAP jest aktywna, należy
trzymać ręce z dala od kierownicy.
•
Należy zadbać o to, by kierownica nie
napotykała na żadne przeszkody i
mogła obracać się swobodnie.
•
Aby uzyskać optymalny rezultat –
poczekać, aż kierownica obróci się, a
następnie podjechać do tyłu/do przodu.
04
3 – Wyprostowanie pozycji
1. Włączyć pierwszy bieg lub wybrać położenie D, poczekać, aż kierownica obróci się,
a następnie podjechać powoli do przodu.
Procedura parkowania z użyciem układu PAP
zostaje przerwana:
2. Zatrzymać samochód, gdy pojawi się takie
polecenie graficzne i tekstowe.
• jeśli samochód jedzie zbyt szybko – powy-
3. Włączyć bieg wsteczny i cofać powoli, aż
pojawi polecenie graficzne i tekstowe, by
zatrzymać samochód.
• jeśli kierowca poruszy kierownicą
• jeśli uaktywni się układ ABS lub DSTC – np.
Po zakończeniu parkowania funkcja zostaje
automatycznie wyłączona i pojawia się informacja graficzna oraz tekstowa o zakończeniu
tej procedury. Może wystąpić konieczność
poprawienia ustawienia samochodu przez kierowcę. Tylko kierowca jest w stanie stwierdzić,
czy samochód jest zaparkowany poprawnie.
WAŻNE
Odległość, przy której występuje ostrzeżenie, jest mniejsza, gdy czujniki są używane
przez układ aktywnego wspomagania parkowania niż wtedy, gdy korzysta z nich
zwykły układ wspomagania parkowania.
Gdy samochód wjedzie tyłem na miejsce
postojowe, wymagane jest wyprostowanie
jego pozycji i zatrzymanie.
212
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ograniczenia
żej 30 km/h
koła utracą przyczepność na śliskiej drodze.
• jeśli zostaną otwarte drzwi pasażera –
drzwi kierowcy mogą natomiast zostać
otwarte.
O przerwaniu procedury parkowania z użyciem
układu PAP informuje komunikat tekstowy.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie ich działania i uniemożliwić pomiar.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*
WAŻNE
W pewnych okolicznościach układ PAP nie
jest w stanie znaleźć miejsca postojowego
– jednym z powodów mogą być zakłócenia
działania czujników pochodzące z zewnętrznych źródeł dźwięku, które emitują
ultradźwięki o takiej samej częstotliwości,
jaką wykorzystuje układ wspomagania parkowania.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłosy dochodzące z układów
wydechowych motocykli itd.
O tym należy pamiętać
Kierowca powinien pamiętać, że układ wspomagania parkowania jest funkcją pomocniczą,
a nie nieomylną, w pełni automatyczną funkcją.
Dlatego kierowca musi być gotowy do podjęcia interwencji. Są też pewne szczegóły, o których należy pamiętać podczas parkowania:
• Układ PAP działa w oparciu o pozycję
zaparkowanych pojazdów. Jeśli nie są one
poprawnie zaparkowane, samochód może
zostać zaparkowany na chodniku lub w
inny niewłaściwy sposób.
• Układ PAP jest przeznaczony do parkowania na prostych ulicach, a nie na ostrych
zakrętach lub łukach.
• Znalezienie miejsca postojowego na wąskiej ulicy nie zawsze jest możliwe z powodu
zbyt małej ilości przestrzeni do wykonania
manewrów. W takiej sytuacji układowi
można pomóc, jadąc jak najbliżej tej strony
ulicy, po której ma zostać zaparkowany
samochód.
mogą spowodować, że układ nieprawidłowo zmierzy wielkość miejsca postojowego.
• Nie używać układu PAP, jeśli są założone
łańcuchy przeciwpoślizgowe lub koło
zapasowe.
• Nie używać układu PAP, jeśli z samochodu
wystaje długi ładunek.
Konserwacja
04
• Należy pamiętać, że podczas parkowania
przód samochodu może skręcić w kierunku nadjeżdżających pojazdów.
• Obiekty znajdujące się powyżej stref
wykrywania czujników nie są uwzględniane przy obliczaniu ilości miejsca do parkowania. Może to spowodować, że układ
PAP skręci na miejsce postojowe zbyt
wcześnie.
• Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy
miejsce wybrane przez układ PAP jest
odpowiednie do parkowania, ponosi kierowca.
• Należy używać zatwierdzonych opon1
napompowanych do prawidłowego ciśnienia, ponieważ ma to wpływ na zdolność
układu PAP do zaparkowania samochodu.
1
• Intensywne opadu deszczu lub śniegu
Oprócz przednich i tylnych czujników układu
wspomagania parkowania w zderzakach układ
PAP wykorzystuje także po jednym czujniku umieszczonym na obu przednich błotnikach.
Aby funkcja PAP mogła działać prawidłowo, jej
czujniki trzeba czyścić regularnie wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego – są to
„Zatwierdzone opony” to opony tego samego typu i marki, co opony zamontowane w samochodzie w momencie dostawy z fabryki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Układy wspomagające kierowcę
Układ aktywnego wspomagania parkowania – PAP*
te same czujniki, z których korzysta układ
wspomagania parkowania (patrz strona 205)
oraz po jednym czujniku po obu bokach.
Symbole i komunikaty
Wyświetlacz na tablicy rozdzielczej może
pokazywać różne kombinacje symboli i komunikatów tekstowych o zmiennej treści – czasami wraz z wyraźnym opisem zalecanego
działania.
04
214
Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym,
że układ PAP nie działa, zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA*
Informacje ogólne o układach BLIS i
CTA
Funkcja BLIS (Blind Spot Information System)
została zaprojektowana do jazdy w intensywnym ruchu po drogach z wieloma pasami w
tym samym kierunku. Układ BLIS pomaga kierowcy, ostrzegając go o:
• pojazdach znajdujących się w martwym
polu widoczności
• szybko zbliżających się pojazdach na
Działanie
OSTRZEŻENIE
Układy BLIS i CTA stanowią dodatkowe
funkcje pomocnicze i nie zastępują bezpiecznego stylu jazdy ani korzystania z
wewnętrznego lusterka wstecznego i lusterek bocznych. Funkcje BLIS i CTA nigdy nie
zwalniają kierowcy z odpowiedzialności ani
obowiązku zachowania uwagi.
Odpowiedzialność za bezpieczne zmienianie pasa ruchu i cofanie zawsze ponosi kierowca.
04
sąsiednich pasach ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
Funkcja CTA (Cross Traffic Alert) układu BLIS
ma za zadanie pomagać kierowcy, ostrzegając
go o:
Umiejscowienie lampki układu BLIS 1.
Lampka sygnalizacyjna
Symbol układu BLIS
• ruchu odbywającym się w kierunku
poprzecznym podczas cofania samochodu.
UWAGA
Lampka zapala się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył obecność
pojazdu. Jeśli samochód jest wyprzedzany
z obu stron jednocześnie, zapalą się obie
lampki.
1
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA*
Funkcjonowanie
Układy BLIS i CTA zostają włączone w momencie uruchomienia silnika. Potwierdza to jednokrotne błyśnięcie lampek kontrolnych w
drzwiach.
Włączanie/wyłączanie układu BLIS
04
• Wybrać Włącz lub Wyłącz w opcji menu
Ustawienia
BLIS.
Działanie układu
Ustawienia pojazdu
Wyłączenie/włączenie układu BLIS jest sygnalizowane zgaszeniem/zaświecenie się lampki
w przycisku, a zmiana zostaje także potwierdzona komunikatem tekstowym na wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej. Przy włączeniu
układu lampki kontrolne w drzwiach błyskają
jeden raz.
Aby wyłączyć komunikat:
• Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego.
lub
• Poczekać około 5 sekund – komunikat
zniknie.
Funkcja BLIS działa przy prędkości jazdy
powyżej około 10 km/h.
Wyłącznik układu.
Układ reaguje, gdy:
Funkcję BLIS można wyłączyć/włączyć, naciskając przycisk BLIS na konsoli środkowej.
• samochód jest wyprzedzany przez inne
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR2:
• inny pojazd szybko zbliża się do samo-
2
216
Zasada działania układu BLIS: 1. Strefa monitorowania martwego pola widoczności. 2. Strefa monitorowania obecności szybko zbliżających się
pojazdów.
Struktura menu – patrz strona 225.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
pojazdy
chodu
Gdy układ BLIS wykryje pojazd w strefie 1 lub
szybko zbliżający się pojazd w strefie 2,
lampka funkcji BLIS w drzwiach zapala się
światłem ciągłym. Jeśli kierowca włączy kie-
04 Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA*
runkowskaz po tej samej stronie, po której
pojawiło się ostrzeżenie, lampka funkcji BLIS
świecąca do tej pory światłem ciągłym zacznie
błyskać, emitując bardziej intensywne światło.
OSTRZEŻENIE
Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach.
Układ BLIS nie działa, gdy samochód cofa.
Sam układ CTA można wyłączyć w menu MY
CAR2 w następujący sposób:
• Przejść do opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu BLIS Cross
Traffic Alert i zlikwidować zaznaczenie.
Funkcja CTA zostanie wyłączona. Układ
BLIS pozostanie włączony.
Układ CTA ma za zadanie wykrywać głównie
pojazdy. W sprzyjających warunkach może
wykrywać także mniejsze obiekty, takie jak
rowerzyści i piesi.
Układ CTA jest aktywny tylko podczas cofania
i włącza się automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego.
• Jeśli układ CTA wykryje obiekt zbliżający
Działanie układu CTA
się z boku, rozlega się dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy. Sygnał dobiega z lewego
lub prawego głośnika, zależnie od kierunku, z którego zbliża się wykryty obiekt.
Włączanie/wyłączanie układu CTA
W samochodach wyposażonych w układ
wspomagania parkowania (patrz strona 203)
funkcję CTA można wyłączyć/włączyć za
pomocą przycisku funkcji PAS:
04
• Układ CTA ostrzega także kierowcę
poprzez zapalenie lampek funkcji BLIS.
• Dodatkowe ostrzeżenie ma postać podświetlonej ikony na grafice układu PAS na
ekranie TV.
OSTRZEŻENIE
Zasada działania układu CTA – .
Funkcja CTA, będąca uzupełnieniem funkcji
BLIS, pozwala kontrolować ruch po bokach
samochodu w kierunku poprzecznym podczas
cofania, na przykład przy wyjeżdżaniu tyłem z
miejsca parkingowego.
Układ CTA nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi
zawsze kierowca.
Włączanie/wyłączanie czujników układu wspomagania parkowania i układu CTA.
2
Struktura menu – patrz strona 225.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA*
Konserwacja
wać zagrożeń, gdy ich czujniki są zasłonięte.
• Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
WAŻNE
Naprawę elementów układów BLIS i CTA
może przeprowadzać wyłącznie stacja
obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Komunikat
Znaczenie
System BLIS włączony
System BLIS jest
włączony.
Systemy BLIS i
CTA Wymagany
serwis
Układy BLIS i CTA
nie działają.
kat nadal się
utrzymuje, udać
się do stacji
obsługi – zaleca
się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
Umiejscowienie czujników funkcji BLIS i CTA.
Czujniki funkcji BLIS i CTA znajdują się wewnątrz tylnego błotnika/zderzaka po obu stronach samochodu.
• Aby zapewnić ich optymalne działanie,
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
W sytuacjach, w których funkcje BLIS i CTA nie
są dostępne lub ich działanie zostanie przerwane, na tablicy rozdzielczej może pojawić się
symbol wraz z komunikatem objaśniającym.
Należy postępować zgodnie z wyświetlonymi
zaleceniami.
Przykładowe komunikaty:
Ograniczenia
• Układy BLIS i CTA zostają wyłączone po
podłączeniu przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
• Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające
czujniki mogą ograniczyć ich działanie i
uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
Układy BLIS i CTA nie są w stanie wykry-
218
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Jeżeli komuni-
Systemy BLIS i
CTA wyłączone
Podłączona przyczepa
Układy BLIS i CTA
są tymczasowo
wyłączone,
ponieważ do układu
elektrycznego
samochodu jest
podłączona przyczepa.
04 Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA*
Komunikat
Znaczenie
System BLIS wyłączony
Układy BLIS i CTA
zostały wyłączone
ręcznie.
CTA Wyłączone
Układ CTA został
wyłączony ręcznie.
Układ BLIS jest włączony.
04
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
OK na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Menu MY CAR......................................................................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*................................
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
220
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
222
225
234
246
250
252
257
258
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników1
ników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 85. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem OK.
Status serwisowy
Komunikaty
Poziom oleju2
Kondycjonowanie*
Zerow.komp.podr.
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
Komunikat
Analogowy zespół wskaźników
05
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do nawigacji w obrębie menu.
OK – otwieranie menu, potwierdzanie
komunikatów i potwierdzanie wybranych
opcji menu.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – kasowanie danych w wybranej
pozycji komputera pokładowego oraz
cofanie się w strukturze menu.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsługiwane jest za pomocą lewej dźwigni przełącz-
1
2
3
222
Prędkość cyfrowa
Nagrzewnica*
Nagrz.dodatkowa*
Opcje TC
Status serwisowy
Poziom oleju2
Komunikaty (##)3
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym (analogowy zespół wskaźników).
Cyfrowy zespół wskaźników
Ustawienia*
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
Motywy
Tryb kontrastu/Tryb kolorów
Patrz też strona 75, gdzie zaprezentowano różne wersje zespołu wskaźników.
Dotyczy niektórych silników.
Liczba komunikatów jest podana w nawiasach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
tekstowy. Komunikat o błędzie jest przechowywany na liście w pamięci do czasu usunięcia
usterki.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Pilny serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu natychmiastowego
sprawdzenia samochodu.
Czas na planowy przegląd
Wymagany serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB. Termin przeprowadzenia przeglądu
okresowego zależy od
przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
Termin przeglądu minął
Zarezerwuj termin przeglądu
Czas na zarezerwowanie przeglądu okresowego – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem4 oraz wyświetlania kolejnych komunikatów służy przycisk OK.
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to przed ponownym podjęciem
poprzedniej czynności trzeba zapoznać się
z jego treścią (nacisnąć OK).
4
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
05
Komunikat można także potwierdzić za pomocą pokrętła lub przycisku RESET.
223
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Skrzynia biegów Wymagana wymiana
oleju
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Skrzynia biegów gorąca
Zatrzymaj
pojazd Poczekaj, aż ostygnie
Skrzynia biegów Ograniczone działanie
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieC.
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Czasowo wył.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Słabe ładowanie akumulatora Tryb
oszczędzania
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
Jeżeli komunikat pojawia się wielokrotnie –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
05
Skrzynia biegów gorąca
Zmniejsz prędkość
224
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieC.
A
B
C
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 132.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
MY CAR
Działanie
Elementy sterujące w konsoli środkowej
Menu to służy do obsługi wielu funkcji
samochodu, takich jak ustawienia
zegara, lusterek zewnętrznych i
zamków.
Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski
na konsoli środkowej lub w prawym zestawie
przycisków sterujących przy kierownicy.
cie naciśnięcia EXIT, może mieć miejsce jedno
z następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
odrzucenie rozmowy telefonicznej
anulowanie aktualnej funkcji
usunięcie wprowadzonych znaków
cofnięcie ostatniego wyboru
przejście do wyższego poziomu menu.
Ponadto w przypadku krótkiego i długiego
naciśnięcia przycisku można uzyskać różne
efekty.
Niektóre funkcje stanowią wyposażenie standardowe, a inne są opcjonalne – ich zestaw
zależy od wersji rynkowej.
Elementy sterujące w konsoli środkowej do nawigacji w obrębie menu.
Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (ekran główny), z
którego dostępne są wszystkie funkcje/menu
samochodu, patrz strona 267.
05
Nacisnąć przycisk MY CAR, aby otworzyć
menu MY CAR.
Nacisnąć przycisk OK MENU, aby wybrać/
zaznaczyć podświetloną opcję menu lub
zapisać wybrane ustawienia funkcji w
pamięci.
Przekręcić pokrętło TUNE, aby przewijać
opcje menu w górę/w dół.
EXIT
Funkcje przycisku EXIT
Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym
poziomie menu znajduje się kursor w momen-
``
225
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Przyciski sterujące w kierownicy*
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia blokowania Odblokowanie
drzwi Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.
7. Zakończyć programowanie, wycofując się
z kolejnych menu krótkimi naciśnięciami
przycisku EXIT (2) lub jednym długim
naciśnięciem.
Poniżej zamieszczono przykład prezentujący
sposób uzyskania dostępu do wybranej funkcji
i dokonania ustawień za pomocą przycisków
sterujących w kierownicy:
Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku
przycisków w konsoli środkowej – patrz
strona 225: OK MENU (2), EXIT (4) i pokrętła
TUNE (3).
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w konsoli
środkowej.
Wygląd zestawu przycisków zależy od poziomu
systemu audio, patrz strona 264.
05
Przekręcić pokrętło, aby przewijać opcje
menu w górę/w dół.
Nacisnąć przycisk pokrętło, aby wybrać/
zaznaczyć podświetloną opcję menu lub
zapisać wybrane ustawienia funkcji w
pamięci.
EXIT (patrz punkt „Funkcje przycisku
EXIT”, strona 225).
Ścieżki dostępu
Aktualny poziom menu jest wyświetlany po
prawej stronie u góry ekranu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Ścieżki dostępu do funkcji
menu są przedstawione w niniejszej instrukcji
w następującej postaci:
226
2. Przewinąć menu do żądanej pozycji, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła (1), a
następnie nacisnąć pokrętło – otworzy się
podmenu.
MY CAR
Menu MY CAR zawiera następujące opcje:
3. Przewinąć menu do żądanej pozycji, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło –
otworzy się podmenu.
4. Przewinąć menu do pozycji Ustawienia
blokowania i nacisnąć pokrętło – otworzy
się kolejne podmenu.
5. Przewinąć menu do pozycji
Odblokowanie drzwi i nacisnąć pokrętło
– otworzy się podmenu zawierające
dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi lub
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie i nacisnąć pokrętło – w kratce obok wybranej
opcji pojawi się krzyżyk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
•
•
•
•
•
Moje V40
Statyst. podróży
DRIVe*
Syst. wspom. (Support system status)
Ustawienia (Settings)
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Moje V40
Układy wspomagające kierowcę
Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu
dostępne w menu MY CAR Ustawienia.
Niektóre menu zawierają kolejne podmenu,
które opisano szczegółowo w poświęconych
im rozdziałach.
Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja
ma być aktywna/Wł. czy nieaktywnaWył.,
wyświetlana jest kratka:
Wł.: Kratka zaznaczona.
Wył.: Pusta kratka.
• Wybrać Wł./Wył. za pomocą przycisku
MY CAR
Moje V40
Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie
układy wspomagające kierowcę będące na
wyposażeniu samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.
Moje DRIVe*
Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji DRIVe firmy Volvo.
MY CAR
OK, a następnie wyjść z menu za pomocą
przycisku EXIT.
Syst. wspom.
(MY CAR > Support system status)
Ustawienia pojazdu
Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podsumowanie prezentujące aktualny stan układów
wspomagających kierowcę.
Pamięć kluczyka do samochodu
Ustawienia – menu
Wł.
Oto struktura menu:
Wył.
• Start/Stop
• Ekologiczny sposób jazdy
Poziom 1 menu
Dalsze informacje – patrz strona 136.
Poziom 2 menu
05
str. 88 i
112
str. ....
Poziom 3 menu
Poziom 4 menu
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Ustawienia blokowania
Aut. blokowanie drzwi
str. 49,
57 i 61
Wł.
Wył.
Odblokowanie drzwi
Wszystkie drzwi
30 sek.
Pochyl prawe lusterko
60 sek.
Odblokowanie
dowolnych drzwi
Sygnalizacja świetlna
zablokowania
Potwierdzenie akustyczne
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
Sygnalizacja świetlna
odblokowana
str. 63 i
69
Wł.
Wył.
str. 49 i
103
90 sek.
Opóźnienie wyłącz. świateł
str. 102
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Barwa oświetlenia nastrojowego
Drzwi przednie
Zapytaj przy wysiadaniu
str. 102
Oświetlenie
nastrojowe
Drzwi po tej
samej stronie
228
Wył.
Pochyl lewe lusterko
Oświetlenie podłogi
Wszystkie drzwi
Aktywuj jeden raz
Oświetlenie asekuracyjne
Oświetlenie wewn.
Dostęp bezkluczykowy
Zredukowana ochrona
str. 113
Złóż lusterka
Ustawienia oświetlenia
Drzwi kierowcy,
nast. wszystkie
05
Ustaw. zewn. lusterek wstecznych
str. 47
Potrójny sygnał kierunkowskazu
Wł.
Wył.
str. 100
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Tymczasowy ruch lewostronny
str. 103
Wyśw. prędk. na mon. Infotainment
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
lub
Lane Keeping Aid
Wł.
Wył.
Włączanie przy rozruchu
Wł.
Przywrócenie ustawień stand.
pojazdu
Tymczasowy ruch prawostronny
Wył.
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia pojazdu uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.
Wł.
Zwiększona czułość*
Wł.
Wył.
Aktywne doświetlanie
zakrętów
str. 98
Tylko wibracje
Wł.
Wył.
str. 94
Średni
Duży
Krytyczny odstęp
Pokaż znaki drogowe
Normalny
Wył.
Wył.
Dźwięk ostrzegawczy
Wł.
Wył.
str. 155
Wł.
Mały
str.
257
05
Tylko asystent
kierowania
Pełny zakres
funkcji
Duży
Wł.
Mały
Opcje sys. wspomagania
str. 184
Ostrzeg. przed kolizją
Wył.
Opór przy obrac. kierownicy
Wył.
Systemy wspomagania kierowcy
Wł.
Dodatkowe światła
str. 199
Ostrzeż. o przekroczeniu
prędkości
Wł.
Wył.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
str. 152
DSTC
Wł.
Godzina
Tutaj nastawia się zegar w tablicy
rozdzielczej.
Wył.
Format czasu
City Safety
str. 82
str. 178
Wł.
Wył.
str. 82
Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną zawartość ekranu
wyświetlacza.
str. 225
Jedn. odległ. i zużycia paliwa
12h
Wł.
24h
Wył.
Wygaszacz ekranu
str. 215
BLIS
Wł.
Wył.
05
Wł.
Wył.
Alarm odstępu
str. 175
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.
Opcje systemowe
230
Wł.
MPG (UK)
Wył.
MPG (US)
Gdy zostanie wybrana ta opcja,
aktualna zawartość ekranu TV
zostaje wygaszona po pewnym
czasie braku aktywności i zastąpiona pustym ekranem.
Cross Traffic Alert
str. 195
Pokaż teksty pomocnicze
Aktualna zawartość ekranu zostaje wyświetlona ponownie po
użyciu dowolnego z przycisków
lub elementów sterowania ekranu
TV.
Język
Wybór języka wykorzystywanego
w opisach menu.
km/l
l/100km
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki wykorzystywanej przy wyświetlaniu temperatury zewnętrznej i dokonywaniu
ustawień układu regulacji temperatury.
str.
252
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Poziomy głośności
Głośność wyj. wskazówek głosowych
Głośność wspom. parkow. - przód
Głośność wspom. parkowania - tył
Głośność dzwonka telefonu
wych informacji – patrz
strona 293.
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
Navigation
Standard. wartości ustaw.
syst.
Wszystkie funkcje w menu Opcje
systemowe uzyskują pierwotne
ustawienia fabryczne.
Ustawienia rozpoznawania
głosu
Tylko samochody z nawigacją
GPS firmy Volvo, RTI* – patrz
oddzielna instrukcja.
Voice tutorial
Ta opcja menu w połączeniu z
przyciskiem OK pozwala uzyskać
informacje głosowe na temat
działania systemu.
Opcje menu w grupie Polecenia
nawigacyjne to przykładowe
polecenia głosowe dostępne w
systemie nawigacji.
Voice user setting
Ustawienia standardowe
User 1
User 2
Navigation
repeat instruction
Navigation go to
address
Polecenia ogólne
Help
Istnieje tu możliwość utworzenia
drugiego profilu użytkownika –
jest to przydatne w sytuacji, gdy
z samochodu/systemu będzie
często korzystać więcej niż jedna
osoba. Opcja Ustawienia standardowe przywraca ustawienia
fabryczne.
05
Cancel
Voice tutorial
Opcje menu w grupie Polecenia
dla telefonu to przykładowe
polecenia głosowe – dostępne
tylko w przypadku zainstalowania
telefonu z technologią
BluetoothŸ. Więcej szczegóło-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Voice training
Użytkownik 1
Użytkownik 2
05
Za pomocą opcji Voice training
system rozpoznawania poleceń
głosowych można nauczyć rozpoznawania głosu i wymowy kierowcy. Na ekranie wyświetlane są
pewne frazy, które kierowca musi
przeczytać na głos. Gdy system
nauczy się rozpoznawać sposób
mówienia kierowcy, wyświetlanie
fraz zostaje przerwane. Następnie można wybrać np. pozycję
User 1 w menu Voice user setting, aby system nastawił się na
słuchanie właściwego użytkownika.
Głośność wyj. wskaz. głosowych
Aut. regulacja nadmuchu
Normalna
Na ekranie pojawia się regulator
głośności i należy wtedy wykonać
następujące czynności:
Duża
Mała
Wyłącznik czasowy recyrk.
1. Wyregulować głośność za
pomocą pokrętła na kierownicy.
Wł.
Wył.
2. Wysłuchać próbki, naciskając OK.
Autom. odmrażanie tylnej
szyby
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby
zapisać ustawienie i wyjść z
menu.
Wł.
Wył.
Voice POI list
Monitor. jakości powietrza
wewn.
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna i
zależy od wersji rynkowej. Na liście tej można zapisać maksymalnie 30 ulubionych obiektów.
Wł.
Wył.
Przywrócenie stand. ustawień
klimat.
Więcej informacji na temat obiektów i rozpoznawania poleceń głosowych – patrz instrukcja obsługi
systemu nawigacyjnego.
Ustawienia audio
Ustawienia klimatyzacji
232
str.
239
Wszystkie funkcje w menu Ustawienia klimatyzacji uzyskują
pierwotne ustawienia fabryczne.
str.
264
Preferowane (FAV)
str.
268
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Volvo On Call
Opisano w oddzielnej instrukcji.
Informacja
Liczba kluczyków
str. 46
Numer VIN
str.
402
Kod DivX® VOD
str.
285
Wersja oprogr. Bluetooth w
samoch.
str.
292
05
Wersja mapy i oprogramowania*
Tylko samochody z nawigacją
GPS firmy Volvo – patrz oddzielna
instrukcja.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
233
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Informacje ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
05
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek,
z którego padają promienie słoneczne. Oznacza to1, że temperatura powietrza w wylotach
po prawej i lewej stronie może się różnić, mimo
ustawienia za pomocą elementów sterowania
tej samej temperatury po obydwu stronach.
1
234
Lokalizacja czujnika
• Na górnej powierzchni deski rozdzielczej
znajduje się czujnik nasłonecznienia.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
w lusterku zewnętrznym.
tyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lód i śnieg
UWAGA
Nie przykrywać i nie blokować czujników
odzieżą lub innymi przedmiotami.
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Maksymalne przewietrzanie
Szyby boczne
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby boczne.
Parowanie szyb
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klima-
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 61.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Istnieją różne rodzaje filtra powietrza w
przedziale pasażerskim. Należy upewnić
się, że zamontowany został właściwy filtr.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
UWAGA
W celu utrzymania normy CZIP w samochodach wyposażonych w pakiet CZIP filtr
IAQS powinien być wymieniany po przejechaniu 15 000 km lub raz do roku, zależnie
od tego co nastąpi wcześniej. Jednakże do
75 000 km przez okres 5 lat. W samochodach bez pakietu CZIP lub w przypadku gdy
klient nie chce utrzymać normy CZIP, filtr
IAQS należy wymieniać podczas planowego przeglądu.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 395.
na temat nawigacji w obrębie menu, patrz
strona 226:
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej*, patrz strona 240.
•
Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 242.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
tylnej szyby, patrz strona 114.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS*,
patrz strona 242
Funkcje układu klimatyzacji można przywrócić
do ustawień standardowych menu MY CAR za
pomocą opcji: Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Przywrócenie stand.
ustawień klimat..
05
Dystrybucja powietrza
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia lub
zmiany standardowych ustawień czterech
funkcji układu klimatyzacji za pomocą przycisków w konsoli środkowej. Ogólne informacje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
235
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie
samochodu.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 244.
W celu usunięcia zaparowania szyb bocznych
należy skierować na nie nawiew powietrza z
wylotów wentylacyjnych.
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na podmuchy powietrza i przeciągi.
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
05
Otwarte
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
236
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
05
Dmuchawa
AUTO
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
Ogrzewanie przedniej szyby* oraz usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 114
Wybór lewej/prawej strony przy regulacji
temperatury
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
Regulacja temperatury
Recyrkulacja
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
237
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury (ETC)
05
Dmuchawa
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
lewa strona
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Ogrzewanie przedniej szyby* oraz usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 114
Recyrkulacja
Elektrycznie podgrzewany fotel przedni,
prawa strona
Regulacja temperatury
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
238
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Korzystanie z elementów sterowania
Podgrzewanie siedzeń*
Przednie fotele
Trzykrotne naciśnięcie przycisku włącza najniższą intensywność podgrzewania – świeci
się jeden pomarańczowy segmenty na ekranie
TV.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie segmenty.
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą
używać osoby, które mają trudności z
odczuwaniem wzrostu temperatury z
powodu braku zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie
mogą one doznać poparzeń ciała.
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana na ekranie TV w konsoli środkowej.
Jedno naciśnięcie przycisku
włącza najwyższą intensywność podgrzewania – świecą
się trzy pomarańczowe segmenty na ekranie TV w konsoli
środkowej (patrz ilustracja
powyżej).
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwa pomarańczowe segmenty na
ekranie TV.
Naciśnięcie przycisku jeden raz uruchamia
podgrzewanie z maksymalną intensywnością –
świecą się trzy lampki kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie lampki kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
Dmuchawa
05
UWAGA
Siedzenia tylne
Gdy dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie działa, co może
spowodować ryzyko zaparowania szyb.
Pokrętło dmuchawy układu ECC*
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem, funkcja AUTO
zostaje wyłączona. W przypadku wybrania funkcji
AUTO prędkość dmuchawy
jest regulowana automatycznie – nastawiona wcześniej prędkość zostaje
anulowana.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
239
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Pokrętło dmuchawy układu ETC
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
ków powoduje zapalanie się odpowiednich
części symbolu sylwetki na ekranie TV (patrz
ilustracja poniżej), a strzałka przed każdą z tych
części wskazuje wybrany kierunek dystrybucji
powietrza. Więcej informacji na temat dystrybucji powietrza, patrz strona 244.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Naciśnięcie przycisku AUTO
spowoduje wyłączenie wszystkich ustawień
ręcznych. Ekran TV pokazuje AUT.
KLIMATYZACJA.
Prędkość dmuchawy w trybie automatycznym
można ustawiać w menu MY CAR za pomocą
opcji: Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Aut. regulacja
nadmuchu. Dokonać wyboru spośród Mała,
Normalna lub Duża:
Dystrybucja powietrza
• Mała – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień
powietrza.
05
• Normalna – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
Wybrany kierunek dystrybucji powietrza jest pokazywany na ekranie TV w konsoli środkowej.
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
AUTO1
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Stylizowana sylwetka składa się z trzech przycisków. Naciskanie poszczególnych przycis1
240
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
• Duża – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma bardziej intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 226.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury – układ
klimatyzacji ECC*
Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera
można ustawić niezależnie.
Naciskać część L/R przycisku, aby wybrać regulację dla
strony lewej, prawej lub obu.
Nastawić temperaturę za
pomocą pokrętła – temperatura wybrana dla
każdej ze stron jest pokazywana na wyświetlaczu w środkowej konsoli.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC nie
świeci się, układ klimatyzacji jest wyłączony.
Ale pozostałe funkcje są nadal regulowane
automatycznie. Włączenie funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji, dzięki czemu
wilgoć z powietrza jest usuwana z maksymalną
wydajnością.
Ogrzewanie przedniej szyby* oraz
usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Regulacja temperatury – układ
klimatyzacji ETC
Za pomocą tego pokrętła
można regulować temperaturę w kabinie pasażerskiej.
UWAGA
05
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury
wyższej lub niższej niż żądana.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC świeci się, układ klimatyzacji jest sterowany
automatycznie. W ten sposób
powietrze dopływające do
przedziału pasażerskiego jest
chłodzone i osuszane zależ-
Wybrane ustawienie jest pokazywane na ekranie
TV w konsoli środkowej.
Ogrzewanie elektryczne*
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
nie od potrzeb.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
241
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
UWAGA
Poziom hałasu wzrasta, ponieważ dmuchawa pracuje z pełną mocą.
W samochodach bez ogrzewania szyby przedniej:
• Jedno naciśnięcie przycisku kieruje strumień powietrza na szyby – na wyświetlaczu
świeci się symbol (2).
• Dwa naciśnięcia powodują wyłączenie
funkcji – nie świeci się żaden symbol.
05
W samochodach z ogrzewaniem przedniej
szyby funkcja ta działa w następujący sposób:
• Jedno naciśnięcie przycisku włącza ogrzewanie przedniej szyby2 – na wyświetlaczu
świeci się symbol (1).
• Dwa naciśnięcia przycisku włączają ogrzeszyby2
wanie przedniej
i kierują strumień
powietrza na szyby – na wyświetlaczu
świecą się symbole (1) i (2).
• Trzy naciśnięcia powodują wyłączenie
funkcji – nie świeci się żaden symbol.
Włączenie tej funkcji powoduje również inne
działania w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
2
242
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania
wewnętrznych powierzchni szyb.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
Recyrkulacja
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się pomarańczowa lampka kontrolna w
przycisku. W celu odcięcia
dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp.,
można włączyć recyrkulację powietrza w przedziale pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w
przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze
z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
Przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby kompas wyłącza się.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Timer
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
menu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Wyłącznik
czasowy recyrk.. Struktura menu, patrz
strona 226.
UWAGA
W przypadku włączenia funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb w położenie
maksymalne, zawsze następuje wyłączenie
recyrkulacji powietrza.
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powie-
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
trza w przedziale pasażerskim. W przypadku
wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza i
powietrze w kabinie jest recyrkulowane.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Monitor. jakości powietrza wewn.. Struktura
menu, patrz strona 226.
UWAGA
Czujnik jakości powietrza musi być zawsze
włączony, by zagwarantować optymalną
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
W warunkach niskich temperatur zewnętrznych automatyczna recyrkulacja powietrza
zostaje ograniczona, aby uniknąć zaparowania szyb.
Samochody wyposażone w Eco Start/
Stop DRIVe*
Po automatycznym wyłączeniu silnika następuje tymczasowe zmniejszenie wydajności
działania pewnych elementów wyposażenia,
np. klimatyzacji i prędkości dmuchawy. Więcej
informacji, patrz strona 137.
05
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
243
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
05
244
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Duża ilość gorącego
powietrza jest kierowana
na szyby.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szybę przednią przez wylot do usuwania zaparowania i
oblodzenia oraz na szyby
boczne. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno i wilgotno
(prędkość dmuchawy
nie powinna być zbyt
niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy
na zewnątrz jest
chłodno.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepło i sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej
oraz wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp.
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania
dobrego efektu chłodzenia, gdy na zewnątrz jest
gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza
na górną część ciała, gdy
na zewnątrz jest chłodno
lub gorąco i sucho.
05
245
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i przedział pasażerski. Możliwe jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za pomocą timera.
Podczas korzystania z timera możliwe jest
wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy
tym pamiętać, że nastawiony czas startu
określa moment, gdy zostanie osiągnięta
określona temperatura i samochód będzie
gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala
rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na
zewnątrz samochodu.
05
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –5 °C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej
samochód musi znajdować się na wolnym
powietrzu.
UWAGA
Gdy pracuje nagrzewnica postojowa, spod
samochodu może wydobywać sie dym, co
jest całkowicie normalne.
Uzupełnianie paliwa
246
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk OK, patrz strona 247.
WAŻNE
Wielokrotne użycie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z przejazdami na krótkie
odległości może spowodować rozładowanie akumulatora i utrudnić rozruch silnika.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może się zapalić. Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć
nagrzewnicę spalinową.
Sprawdzić na wyświetlaczu informacyjnym,
czy nagrzewnica postojowa jest wyłączona.
Podczas jej pracy na wyświetlaczu informacyjnym widoczny jest komunikat Auto
nagrz. WŁ.1.
1
Parkowanie na pochyłości
Analogowy zespół wskaźników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Aby zagwarantować odpowiednie naładowanie akumulatora i uzupełnienie energii
zużytej przez nagrzewnicę postojową, czas
jazdy musi być taki sam jak czas pracy
nagrzewnicy, gdy jest ona używana regularnie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Symbole i komunikaty na
wyświetlaczu2
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Start bezpośredni,
zaświeci się odpowiedni symbol na panelu
informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat objaśniający. Pokazywane symbole i teksty na wyświetlaczu
zebrane są w tabeli.
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do nawigacji w obrębie menu.
Przycisk OK
Pokrętło
RESET
G025102
UWAGA
– Cyfra 2 w tym symbolu oznacza
drugi układ klimatyzacji w samochodzie,
przy czym jako pierwszy traktowany jest
zwykły układ klimatyzacji. Cyfra 2 nie ma nic
wspólnego z funkcją timera.
Symbol
G025102
Uruchamianie nagrzewnicy
Wyświetl
acz
Działanie
Auto
nagrz.
WŁ.
Nagrzewnica jest
włączona.
Timer nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda
wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu z samochodu – ogrzewanie silnika i przedziału pasażerskiego rozpocznie
się o nastawionej
godzinie.
05
Więcej informacji na temat wyświetlacza informacyjnego i przycisku OK, patrz strony 75 i
222.
2
Analogowy zespół wskaźników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Wyświetl
acz
Działanie
Działanie
nagrzewnicy
paliw.
wstrzymane Tryb
oszczędzania
akumulat.
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
G025102
05
Symbol
G025102
G025102
Symbol
Wyświetl
acz
Działanie
Nagrzewnica paliwowa
wyłączona
Niski
poziom
paliwa
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa –
ma to na celu
umożliwienie uruchomienia silnika
oraz przejechania
ok. 50 km.
Nagrzewnica paliwowa
Wymagany serwis
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku OK.
3
248
Analogowy zespół wskaźników.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Można uruchomić samochód i rozpocząć
jazdę podczas pracy nagrzewnicy postojowej.
1. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica3 i potwierdzić przyciskiem
OK.
2. W następnym menu wybrać opcję Start
bezpośredni i potwierdzić przyciskiem
OK, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
3. Wyjść z menu za pomocą przycisku
RESET.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
• nacisnąć krótki przycisk OK, aby prze-
Timer nagrzewnicy
Włączanie timera
Timer umożliwia nastawienie godziny, o której
samochód będzie używany i ma być ogrzany.
1. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica3 i potwierdzić przyciskiem
OK.
Ustawianie timera
1. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica3 i potwierdzić przyciskiem
OK.
2. Wybrać jeden z dwóch timerów za pomocą
pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
3. Krótko nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić wskazanie godzin.
4. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
5. Krótko nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić wskazanie minut.
2. Wybrać jeden z dwóch timerów za pomocą
pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
3. Włączyć zaznaczony timer za pomocą
przycisku OK.
Zegar samochodowy/timer
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą timera
może zostać wyłączona ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu. Należy wykonać
następujące czynności:
Czas timera nagrzewnicy jest powiązany z
zegarem w samochodzie.
1. Wcisnąć OK.
7. Nacisnąć przycisk OK4, aby zatwierdzić
wybrane ustawienia.
8. Cofnąć się w strukturze menu za pomocą
przycisku RESET.
3. Wybrać jeden z dwóch timerów za pomocą
pokrętła i potwierdzić przyciskiem OK.
9. Wybrać drugi timer (kontynuować od kroku
2) lub wyjść z menu za pomocą przycisku
RESET.
4. Wyłączyć timer w następujący sposób:
3
4
Uruchomiona za pomocą timera nagrzewnica
może zostać wyłączona w sposób opisany w
instrukcji w punkcie „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 248.
Wyłączanie timera
2. Za pomocą pokrętła wybrać opcję
Nagrzewnica3 i potwierdzić przyciskiem
OK.
> Jeśli timer został nastawiony, ale nie
został włączony, obok nastawionego
czasu widoczna jest ikona zegara.
6. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
jść do dalszej części menu. Następnie
wybrać wyłączenie timera i potwierdzić
za pomocą przycisku OK.
UWAGA
Zresetowanie zegara samochodu spowoduje skasowanie wszystkich programów
timera.
05
• nacisnąć długo przycisk OK lub
Analogowy zespół wskaźników.
Nacisnąć ponownie przycisk OK, aby włączyć timer.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym
sprzedawanych na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury
roboczej silnika oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna
nagrzewnica wspomagająca.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
W takim przypadku samochód jest wyposażony w jedno z następujących urządzeń:
• elektryczna nagrzewnica wspomagająca
• spalinowa nagrzewnica wspomagająca2.
05
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
poniżej 9 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
UWAGA
Gdy pracuje nagrzewnica pomocnicza,
spod samochodu może wydobywać sie
dym, co jest całkowicie normalne.
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Sekwencja uruchomienia nagrzewnicy wspomagającej może zostać w razie potrzeby wyłączona.
Wyświetlacz informacyjny (analogowy zespół
wskaźników) oraz elementy sterowania do nawigacji w obrębie menu.
Przycisk OK
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Przed uruchomieniem silnika: Wybrać
pozycję I kluczyka, patrz strona 86.
2. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
3. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
1
2
250
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Samochody wyposażone w nagrzewnicę postojową, patrz strona 246.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
05
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
251
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Informacje ogólne
Zespół wskaźników "Analog"
Komputer pokładowy występuje w dwóch wersjach o różnych funkcjach i wyglądzie –
"Analog" (analogowej) i "Digital" (cyfrowej).
Kolejne opcje menu komputera pokładowego
przełączają się w zamkniętej pętli. Jedna z
opcji menu w wersji "Analog" to pusty wyświetlacz – zaznaczony jest w ten sposób początek/
koniec pętli. W wersji "Digital" robią się wtedy
puste oba wyświetlacze komputera pokładowego.
Informacje
Prędkość cyfrowa
Wybrać „km/h” lub
„mph”.
Nagrzewnica*
1. Zaznaczyć pole
godzin lub minut
za pomocą
pokrętła i aktywować przyciskiem OK.
– Bezpośrednie uruchomienie
– Timer 1 – prowadzi
do menu do nastawiania czasu.
Wyświetlacz informacyjny w wersji "Analog" z elementami sterowania.
05
Opcje menu
– Timer 2 – prowadzi
do menu do nastawiania czasu.
OK – Otwieranie menu komputera pokładowego i aktywowanie wybranej opcji.
3. Zaznaczyć
następne pole
lub wyjść za
pomocą przycisku RESET.
Pokrętło – Przełączanie opcji komputera
pokładowego.
RESET – Anulowanie lub cofanie się o
jeden krok.
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Aby potwierdzić komunikat
ostrzegawczy, należy nacisnąć krótko przycisk OK na dźwigni kierunkowskazów.
252
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Wybrać liczbę
za pomocą
pokrętła i
potwierdzić
przyciskiem OK.
Dalsze informacje,
patrz strona 246.
Nagrz.dodatkowa*
– Auto WŁ.
– Wyłączone
Dalsze informacje,
patrz strona 250.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Opcje menu
Informacje
Opcje menu
Informacje
Opcje TC
Wybrać opcję, która
ma zostać pokazana
na wyświetlaczu.
Poz. oleju siln.
Czekaj...A
Dalsze informacje,
patrz strona 365.
• Przełączać
Komunikaty
Dalsze informacje,
patrz strona 222.
Odleg. do pustego,
km do pustego
zbiornika
– Zużycie paliwa
– Średnia prędkość
– Licznik dziennego
przebiegu T1 i
odległ.całk.
opcje za
pomocą
pokrętła i
wybrać przyciskiem OK.
A
Dotyczy niektórych silników.
Za pomocą pokrętła można wybrać następujące kombinacje:
• „Średnie zużycie” i „Średnia prędkość”
• „Zużycie chwilowe” i „Odległość do
pustego zbiornika:”
Zespół wskaźników "Digital"
•
„Zużycie chwilowe” i „Cyfrowe wskazanie
prędkości”
• Brak tekstu – początek/koniec pętli
– Licznik dziennego
przebiegu T2 i
odległ.całk.
Opcje menu
Informacje
Zerow.komp.podr.
Wybrać żądaną
opcję za pomocą
pokrętła i potwierdzić przyciskiem
OK.
– l/100 km
– Wsparc. kierowcy
– km/h
– Zerowanie obu
wartości
– Brak tekstu –
początek/koniec
pętli
Status serwisowy
W wersji wyświetlacza "Digital" mogą być
wyświetlane jednocześnie dwie funkcje komputera pokładowego – jedna na lewym i jedna
na prawym wyświetlaczu.
Pokazuje liczbę miesięcy i przebieg do
następnego przeglądu serwisowego.
Wyświetlacz informacyjny w wersji "Digital" z elementami sterowania.
OK – Otwieranie menu komputera pokładowego i aktywowanie wybranej opcji.
Pokrętło – Przełączanie opcji komputera
pokładowego.
RESET – Anulowanie lub cofanie się o
jeden krok.
Komunikaty
Dalsze informacje,
patrz strona 222.
Motywy
Tutaj można wybrać
wygląd zespołu
wskaźników, patrz
strona 76.
05
``
253
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Opcje menu
Informacje
Opcje menu
Informacje
Ustawienia*
Wybrać Auto WŁ.
lub Wyłączone.
Status serwisowy
Pokazuje liczbę miesięcy i przebieg do
następnego przeglądu serwisowego.
Poz. oleju siln.
Czekaj...A
Dalsze informacje,
patrz strona 365.
– Nagrz.dodatkowa
Tryb kontrastu/
Tryb kolorów
Regulacja wyglądu
zespołu wskaźników.
Nagrzewnica*
1. Zaznaczyć pole
godzin lub minut
za pomocą
pokrętła i aktywować przyciskiem OK.
– Start bezpośredni
05
Dalsze informacje,
patrz strona 250.
– Timer 1 – prowadzi
do menu do nastawiania czasu.
– Timer 2 – prowadzi
do menu do nastawiania czasu.
2. Wybrać liczbę
za pomocą
pokrętła i
potwierdzić
przyciskiem OK.
3. Zaznaczyć
następne pole
lub wyjść za
pomocą przycisku RESET.
Dalsze informacje,
patrz strona 246.
254
A
Dotyczy niektórych silników.
Funkcje
Poniżej zamieszczono opis niektórych funkcji
komputera pokładowego:
Średnie
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd odczytu, jeśli
używana była nagrzewnica spalinowa*.
Średnia prędkość
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego wyzerowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Chwilowe
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „----".
Samochody wyposażone w funkcję Start/
Stop pokazują "0,0 L/100km", gdy silnik znajduje się w trybie auto-stop.
Km do pustego zbiornika
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na ilości
paliwa pozostałego do wykorzystania.
Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość,
jaką można przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość zużycia paliwa, patrz strona 10.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„---- km do pust. zbiorn." nie ma gwarancji,
że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy możliwie najszybciej zatankować.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Cyfrowe wskazanie prędkości1
Prędkość jest wyświetlana w odmiennej jednostce (km/h / mph) niż na głównym wskaźniku. Jeśli prędkościomierz pokazuje prędkość
w mph, wyświetlacz przełącza się na km/h.
Zerowanie w wersji "Analog"
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
2. Krótkie naciśnięcie (około 1 sekundy) przycisku RESET powoduje wyzerowanie
wybranej funkcji.
Zerowanie w wersji "Digital"
Odszukać opcję „Zerowanie” w menu i wybrać
ją.
„Zerowanie” aktywuje się także długim naciśnięciem (4 sekundy) przycisku RESET. Wyzerowany zostaje także wyświetlony licznik przebiegu dziennego (T1 lub T2).
Zmiana jednostki
Aby zmienić jednostki (metryczne/angielskie)
odległości i prędkości – przejść do menu MY
1
CAR Ustawienia Opcje systemowe
Jedn. odległ. i zużycia paliwa, patrz
strona 225.
Funkcjonowanie
UWAGA
Oprócz komputera pokładowego jednostki
te zostają jednocześnie zmienione także w
systemie nawigacji GPS firmy Volvo – RTI.
Dane statystyczne podróży*
Samochód przechowuje informacje o zakończonych podróżach, w tym dane o średnim
zużyciu paliwa i średniej prędkości. Informacje
te można przeglądać na ekranie TV w postaci
wykresu słupkowego.
Dane statystyczne podróży.
Każdy słupek odpowiada dystansowi 1 km lub
10 km, zależnie od wybranej skali. Na wykresie
widocznych jest 10 słupków: Słupki 1-9 odpowiadają ostatnim przejechanym 9 lub 90 km –
ostatni słupek po prawej stronie pokazuje wartość dla aktualnie pokonywanego kilometra lub
odcinka 10 km.
05
Za pomocą pokrętła TUNE skalę każdego ze
słupków można przełączyć między 1 km a
10 km – kursor po prawej stronie ekranu wskazuje w górę lub w dół, zależnie od wybranej
skali.
Działanie
Ustawienia można dokonać w menu MY CAR:
Dotyczy tylko zespołu wskaźników "Digital".
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
255
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
MY CAR
Moje V40
Statyst. podróży:
• Rozpocznij nową podróż – za pomocą
przycisku ENTER można skasować
wszystkie wcześniejsze dane statystyczne. Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść
z menu.
• Zresetuj po każdym cyklu podróży –
zaznaczyć kratkę za pomocą przycisku
ENTER i nacisnąć przycisk EXIT, aby
wyjść z menu.
05
Gdy zaznaczona jest opcja „Zresetuj po
każdym cyklu podróży”, wszystkie dane statystyczne zostaną automatycznie skasowane
po upływie 4 godzin od zaparkowania samochodu. Przy następnym uruchomieniu silnika
dane statystyczne podróży będą rejestrowane
od zera.
Jeśli przed upływem 4 godzin ma zostać rozpoczęty nowy cykl jazdy, aktualny okres trzeba
najpierw usunąć ręcznie za pomocą opcji
„Rozpocznij nową podróż”.
Patrz też informacje na temat Eco Guide na
stronie 134.
256
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do menu MY CAR,
odszukać opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Opór przy obrac. kierownicy i
wybrać Mały, Średni lub Duży.
05
Struktura menu, patrz strona 225. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
05
258
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach1
Schowek, strona kierowcy
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek
Schowek podręczny
Kieszeń* 2 w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
Schowek, strona kierowcy
OSTRZEŻENIE
Nie trzymać w kabinie żadnych ostrych ani
wystających przedmiotów.
Podłokietnik
W położeniu zamkniętym podłokietnik można
przesuwać* do przodu i do tyłu.
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
Schowek, uchwyt na kubki
Wieszak na ubrania
i popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, patrz strona 261, a zamiast
uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
Konsola pomiędzy fotelami
Uchwyt na kubki* w tylnym siedzeniu
Kieszeń schowka2
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
05
Schowek, tylne siedzenie
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
1
2
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką
Z uchwytem na skrobaczkę do szyb po stronie kierowcy.
Nie dotyczy tapicerki tekstylnej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowek podręczny
Chłodzenie jest włączony, gdy włączony jest
układ klimatyzacji, tzn. gdy kluczyk znajduje się
w położeniu II lub uruchomiony jest silnik.
Lusterko kosmetyczne
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
05
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Schowek podręczny można
zamknąć* za pomocą kluczyka mechanicznego, patrz strony 51 i 61.
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Chłodzenie3
Schowek podręczny możne być także chłodzony.
Aby włączyć chłodzenie, należy przesunąć
przełącznik do końca w kierunku kabiny
pasażerskiej.
Aby wyłączyć chłodzenie, należy przesunąć przełącznik do końca do przodu.
3
260
Dotyczy tylko samochodów z układem klimatyzacji ECC.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Po uniesieniu osłony lusterka zapala się odpowiednia lampka.
05 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Gniazdo 12 V
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe – podłączone do jednego
z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą
zostać włączone przez układ klimatyzacji
nawet po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub gdy samochód jest
zamknięty, na przykład w przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej
godzinie.
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
Gniazda elektryczne mogą być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze
muzyczne i telefony komórkowe. Gniazda są
pod napięciem, gdy wybrana jest co najmniej
pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 85.
OSTRZEŻENIE
Gniazdo powinno być zawsze zamknięte
zatyczką, gdy nie jest używane.
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
05
WAŻNE
Maks. obciążenie każdego z gniazd wynosi
10 A (120 W).
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 354.
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
Więcej informacji, patrz strona 327.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym.............................
Radioodbiornik......................................................................................
Odtwarzacz multimedialny....................................................................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.......................................
264
274
282
287
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 290
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*.....................................................
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy..........
TV*.........................................................................................................
Nadajnik zdalnego sterowania* ............................................................
262
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
303
308
312
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Informacje ogólne
System audio-telefoniczny obejmuje radioodbiornik, odtwarzacz multimedialny, odbiornik
TV* oraz opcję komunikacji z telefonem komórkowym*. Informacje są prezentowane na kolorowym ekranie 5- lub 7-calowym*, który znajduje się w górnej części konsoli środkowej.
Funkcjami można sterować za pomocą przycisków przy kierownicy, przycisków pod kolorowym wyświetlaczem w konsoli środkowej
lub nadajnika zdalnego sterowania*. W niektórych przypadkach telefonem komórkowym
można także sterować za pomocą poleceń głosowych.
06
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym razem
po ustawieniu kluczyka w położeniu I lub
wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie
tego samego źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem
bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy
muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania bez
potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
1
264
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
Audyssey MultEQ1
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
Dolby, Pro Logic1
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy
poziom odtwarzania dźwięku.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Przegląd
Obsługa systemu
Przełączanie/szybkie przewijanie do
przodu/wyszukiwanie – Krótkie naciśnięcie
przełącza utwory lub zapamiętane stacje
radiowe4. Długie naciśnięcie powoduje przyspieszone przemieszczanie się na płycie lub
wyszukiwanie stacji radiowych.
SOUND – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do
ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.).
Więcej informacji, patrz strona 269.
VOL – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
Wejścia AUX2 i USB3 do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (np. odtwarzacza iPodŸ)
Przyciski sterujące przy kierownicy (z
pokrętłem*/bez pokrętła).
Ekran TV. Ekran TV jest dostępny w dwóch
rozmiarach: 5 i 7 cali. W instrukcji pokazano ekran 7-calowy.
Panel sterowania w środkowej konsoli
2
3
4
ON/OFF/MUTE – krótkie naciśnięcie
włącza system, a długie naciśnięcie (do
momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.
Należy pamiętać, że cały system Sensus (łącznie z nawigacją * i funkcjami telefonu*) włącza/
wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć krótko,
aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk
(funkcja MUTE).
06
Główne źródła – nacisnąć, aby wybrać
główne źródło (np. RADIO, MEDIA). Zostaje
wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np.
FM1). Nowy widok źródła zostaje wybrany, jeśli
przycisk głównego źródła zostanie naciśnięty
w trybie RADIO lub MEDIA. Jeśli funkcja
TEL* lub NAV* jest już aktywna, to naciśnięcie
Dotyczy tylko systemu Performance
Nie dotyczy systemu Performance
Nie dotyczy funkcji DAB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
265
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
przycisku głównego źródła spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
OK/MENU – nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk na konsoli środkowej, aby
potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli przycisk
OK/MENU zostanie naciśnięty w widoku normalnym, otwiera się menu wybranego źródła
(np. RADIO lub MEDIA). Strzałka po prawej
stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są
dostępne niższe poziomy menu.
TUNE – obrócić pokrętło na kierownicy lub
pokrętło na konsoli środkowej, aby przełączać
utwory/foldery, stacje radiowe i TV*, kontakty
w książce telefonicznej* lub przechodzić między opcjami na ekranie TV.
06
EXIT – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa
działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca
rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone
znaki. Długie naciśnięcie włącza widok normalny lub, jeśli widok normalny jest już włączony, najwyższy poziom menu (widok źródeł
głównych). Są tam dostępne te same przyciski
źródeł głównych co na konsoli środkowej (4).
przycisk INFO, aby zobaczyć pozostałe informacje.
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i liter.
FAV – – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na często
używaną funkcję w trybie AM, FM, itd. Więcej
informacji, patrz strona 268.
MUTE5 – nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk
radioodbiornika/odtwarzacza multimedialnego
lub włączyć ponownie dźwięk, jeśli był wyłączony.
Rozpoznawanie poleceń głosowych6 –
nacisnąć, by włączyć rozpoznawanie poleceń
głosowych (dotyczy telefonu komórkowego i
systemu nawigacji podłączonych za pośrednictwem BluetoothŸ*).
INFO – jeśli na danym ekranie może zostać
wyświetlonych więcej informacji, nacisnąć
5
6
266
Dotyczy samochodów bez systemu nawigacji.
Dotyczy samochodów z systemem nawigacji*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Menu
06
Przykład pokazuje sposób przechodzenia do różnych funkcji, gdy odtwarzana jest płyta. (1) Przycisk źródła głównego, (2) Widok normalny, (3) Widok skrótów/
źródeł, (4) Szybkie menu, (5) Menu źródła
``
267
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Wybrać źródło główne, naciskając przycisk
źródła głównego (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Do
przechodzenia między menu źródeł używać
elementów sterowania TUNE, OK/MENU,
EXIT lub przycisku źródła głównego (1).
Struktura menu, patrz strona 270.
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy z pokrętłem*,
elementów tych można użyć zamiast elementów sterowania na konsoli środkowej
(TUNE, OK/MENU, EXIT), patrz
strona 265.
Szybkie menu – tryb szybkiej obsługi po
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany utworów na płycie, stacji radiowych itp.
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
Menu źródła – do poruszania się w obrębie
menu (dostępne po naciśnięciu przycisku OK/
MENU).
W trybie MEDIA:
FAV – zapamiętywanie ulubionych
stacji/funkcji
Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.
Menu skrótów/źródła – zawiera często
używane opcje menu dla źródeł głównych, np.
TEL i MEDIA (dostępne po naciśnięciu przycisku aktywnego źródła głównego (1)).
AUX
TV*
1. Wybrać źródło główne (np. RADIO,
MEDIA).
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania
w pamięci często używanych funkcji, które
będzie można następnie włączyć, naciskając
FAV. Można wybrać ulubione ustawienie (np.
Korektor graficzny) dla każdej z poniższych
funkcji:
W trybie RADIO:
268
Odtwarzacz iPod*
Bluetooth*
Aby zapamiętać funkcję pod przyciskiem FAV:
Przycisk źródła głównego – nacisnąć,
aby przełączyć źródło główne lub wyświetlić
menu skrótów/źródła dla aktywnego źródła.
Widok normalny – normalny tryb dla
danego źródła.
PŁYTA
USB*
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskami MY CAR, CAM*, i NAV*.
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskiem MY CAR. Więcej informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 225.
Menu i widoki na ekranie TV
06
•
•
•
•
•
•
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(AM, Płyta, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną
z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby
zapisać.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
> Gdy zostanie włączone dane źródło
główne (np. RADIO, MEDIA), dostęp do
zapamiętanej funkcji można uzyskać,
naciskając krótko FAV.
Ogólne ustawienia audio
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Za pomocą SOUND lub OK/
MENU przewinąć do żądanego ustawienia (np.
Tony wysokie).
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać
za pomocą OK/MENU.
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
cji dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie
stereo.
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami
z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer*7 – Natężenie dźwięku z głośnika niskotonowego.
• Środek w układzie DPL IIŚrodek w
układzie 3-kan.7 – Głośność dla głośnika
centralnego.
•
DPL II surround7, 8 – Poziom wzmocnienia
dla efektu przestrzennego.
• Surround7 – Funkcję tę można włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na
.
ekranie TV pojawi się wtedy DPLII i
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
TV pojawi się
. Po wyłączeniu funk-
7
8
9
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować ustawienia dźwięku, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów, których ustawienia
mają zostać zmienione.
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień
dźwięku nacisnąć przycisk EXIT, aby
potwierdzić i wrócić do widoku normalnego.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267; struktura menu,
patrz strona 270.
Pozycja odsłuchu7
Zaawansowane ustawienia audio
Korekcja dźwięku9
Poziom głośności można nastawić oddzielnie
dla różnych zakresów fal radiowych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać dostęp
do menu Ustawienia audio i wybrać
Korektor graficzny.
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno
przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca się opcję
optymalizacji dla obu przednich miejsc. Do
wyboru opcji służy menu Ustawienia audio
Pole akustyczne.
06
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
Nie dotyczy Performance.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267; struktura menu,
patrz strona 270.
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać parę
sekund lub nacisnąć OK/MENU.
Automatyczna korekcja głośności
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267; struktura menu,
patrz strona 270.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
06
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPodŸ), to podłączone w ten sposób źródło
może mieć inną głośność niż wbudowane
źródło dźwięku systemu audio (np. radio).
Można to skorygować, ustawiając głośność
dla sygnału wejściowego:
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor graficzny ma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
Struktura menu
Menu RADIO
Menu główne AM
AM Menu
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
10 Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
11 Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich źródeł dźwięku.
12 Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
270
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Pokaż wstępnie wybrane stacje10
Przeszukiwanie
Ustawienia audio11
Pole akustyczne12
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Korektor graficzny13
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie ustawienia
audio
Ustawienia audio14
Menu główne CD, audio
Menu płyty
Menu główne DAB1*/DAB2*
Menu DAB
Przeszukiwanie
Programowanie grup transmisyjnych
Menu główne FM1/FM2
Filtry PTY
FM Menu
Wyłącz filtry PTY
TP
Pokaż zaprogramowane stacje10
Przeszukiwanie
Ustawienia audio14
Menu główne CD/DVD10, dane
Menu płyty
Pokaż radiotekst
Pokaż radiotekst
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Pokaż wstępnie wybrane stacje10
Odtwarzanie/Pauza
Przeszukiwanie
Stop
Ustawienia rozszerzone
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Ustawienia wiadomości
Ustawienia rozszerzone
REG
Monitorowanie stacji DAB
Powtórz folder
Pasmo DAB
Zmień napisy
Kanały podrzędne
Zmień ścieżkę dźwiękową
Częstotliwość alternatywna
(AF)
Pokaż tekst PTY
Przeszukiwanie
Ustawienia audio14
EON
Wyzeruj wszystkie ustawienia
DAB
Ustaw preferowane TP
Ustawienia audio14
Ustawienia PTY
Wyzeruj wszystkie ustawienia
FM
13 Nie dotyczy systemu Performance.
10 Dotyczy tylko systemów High Performance
14 Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Menu MEDIA
06
Menu główne DVD10, wideo
Menu płyty
Menu płyty DVD
Play/Pauza/Dalej
Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Stop
Wybierz urządzenie USB
Menu główne TV*
Napisy
Zmień napisy
Menu TV
Ścieżki dźwiękowe
Zmień ścieżkę dźwiękową
Wybierz kraj
Ustawienia zaawansowane
Przeszukiwanie
Sortowanie zaprogr. kanałów
Ustawienia audio14
Automatyczne strojenie
Kąt
Przeszukiwanie
Kod DivX® VOD
Ustawienia audio14
Ustawienia audio14
Menu Bluetooth
Menu główne iPod13
Przypadkowa kolejność
Wyskakujące menu15 funkcji wideo i TV*
Menu iPod
Wybierz inne urządzenie
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Przypadkowa kolejność
Usuń urządzenie Bluetooth
Przeszukiwanie
Przeszukiwanie
Ustawienia
Menu główne
06
Menu główne Media Bluetooth13
audio14
Wersja oprogr. Bluetooth w sam.
Ustawienia audio14
USB13
Menu USB
Odtwarzanie/Pauza
Menu główne AUX
Ustawienia obrazu
Menu źródła16
DVD Menu główne17
DVD top menu17
Menu AUX
Stop
Przypadkowa kolejność
Wejściowa głośność AUX
Ustawienia
Menu TEL
audio14
Powtórz folder
14 Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
13 Nie dotyczy systemu Performance.
15 Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
16 Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego
17 Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
272
lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu Data CD/DVD lub Menu USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Menu główne zestawu
głośnomówiącego BluetoothŸ13
Menu telefonu
Wszystkie połączenia
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Pobierz książkę telefoniczną
Wersja oprogram. Bluetooth w
poj.
Opcje dla połączeń
Aut. odbieranie połącz.
Numer mailbox
Rozłącz telefon
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
Szukaj
Nowy kontakt
Numery skrócone
Odbierz vCard
Zasoby pamięci
06
Usuń książkę telefoniczną
Zmień telefon
Usuń urządzenie Bluetooth
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
Dźwięki i poziom głośności
13 Nie
dotyczy systemu Performance.
273
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Informacje ogólne
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
Menu
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Przycisk RADIO do wyboru zakresu fal
radiowych (AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*).
Przyciski pamięci stacji radiowych (0-9)
Sterowanie menuRADIO jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267;
struktura menu, patrz strona 270.
Radio AM/FM
Do wyboru żądanej częstotliwości/stacji
lub poruszania się w obrębie menu
radioodbiornika służy pokrętło TUNE.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść do następnej/poprzedniej dostępnej
stacji. Nacisnąć krótko, aby włączyć zapamiętaną stację.
1
274
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż pojawi się żądany
zakres fal radiowych (AM, FM1 itd.), nacisnąć przycisk OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na konsoli środkowej (lub w zespole przycisków
przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
Lista stacji1
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych nadających w paśmie FM stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy
na obszarze, na którym kierowca nie zna stacji
radiowych ani ich częstotliwości.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
Strojenie
06
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu radioodbiornika.
Strojenie automatyczne
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg
może ulegać znacznym zmianom, zależnie
od tego, w którym miejscu kraju znajduje się
samochód.
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Wybrać żądany zakres fal radiowych
(FM1 lub FM2).
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest
zaznaczona na liście większymi literami.
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk
OK/MENU.
UWAGA
•
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie
fal.
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji jest słaby, radioodbiornik może nie
być w stanie dokonać aktualizacji listy
stacji. Jeżeli do tego dojdzie, należy
(gdy lista stacji
nacisnąć przycisk
jest pokazywana na wyświetlaczu), aby
przejść na strojenie ręczne i nastawić
częstotliwość. Jeżeli lista stacji nie jest
już widoczna, obrócić TUNE o jeden
skok w dowolnym kierunku, aby
ponownie wyświetlić listę i nacisnąć
w celu przełączenia.
Strojenie ręczne
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym sygnale na
danym obszarze (patrz punkt „Lista stacji”,
strona 274). Gdy wyświetlana jest lista stacji,
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to
wybrać częstotliwość z listy wszystkich
dostępnych częstotliwości radiowych w
wybranym zakresie fal. Innymi słowy, jeżeli
podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE
zostanie obrócone o jeden skok, częstotliwość
zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz, itd.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego (lub wrócić
ze strojenia ręcznego do funkcji „Lista stacji”).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku
na konsoli środkowej, gdy była wyświetlana lista stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on w
trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić TUNE
o jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej
listy stacji) i nacisnąć przycisk
.
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Nacisnąć przycisk RADIO, obracać
pokrętło TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi
się odpowiednie pasmo częstotliwości
(AM, FM1 itd.), nacisnąć przycisk OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
Lista zniknie z ekranu TV po upływie kilku
sekund.
UWAGA
Ustawienie fabryczne jest takie, że radioodbiornik automatycznie wyszukuje stacje na
obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz poprzedni punkt „Lista stacji” powyżej).
Należy pamiętać, że naciśnięcie
, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz
strona 265.
06
Zapamiętywanie stacji radiowych
Dla każdego zakresu fal (AM, FM1 itd.) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
1. Nastroić stację (patrz punkt „Strojenie”,
strona 274).
275
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić2 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM/AM w opcji menu
FM Menu Pokaż zaprogramowane
stacje lub AM Menu Pokaż wstępnie
wybrane stacje.
Funkcje RDS
06
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego
funkcji.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 278. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje
o ustawieniach funkcji przerywania transmisji
(EON Distant i EON Local), patrz punkt
„Funkcja EON” poniżej. Nacisnąć EXIT, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć
OK/MENU, aby skasować komunikat.
nadawanej audycji.
2
276
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie TV.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP. Jeżeli nastawiona stacja
może wysyłać informacje drogowe, symbol
TP na ekranie TV świeci się jasnym światłem,
w przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu TP.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwi-
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
sów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM, wybierając jedną z opcji w menu FM
Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant3 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
3
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
–
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonych
profilach, np. nadających muzykę pop lub klasyczną. O włączeniu funkcji informuje symbol
PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym
profilu.
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone
Wybierz PTY.
Ustawienia PTY
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV
widoczny jest odpowiedni symbol.
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
06
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
Ustawienie fabryczne.
``
277
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
–
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji. W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może
być konieczne przeszukanie przez funkcję
całego pasma FM.
–
–
lub
powoNaciśnięcie przycisku
duje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na ekranie TV może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
06
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Pokaż tekst PTY.
Informacje tekstowe4
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie TV.
4
278
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Pokaż
radiotekst.
Tylko samochody wyposażone ekran 7-calowy
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM w opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone REG.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
–
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Wyzeruj wszystkie
ustawienia FM.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta automatycznie wyszukuje dostępne
stacje, uwzględniając ewentualne ustawienia
filtrowania typu programów. Po znalezieniu
stacji następuje przełączenie na jej odbiór, a po
upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest
wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją
zapisać w pamięci w zwykły sposób, patrz
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
punkt Zapamiętywanie stacji radiowych,
strona 275.
–
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM i wybrać
opcję FM Menu Przeszukiwanie lub
AM Menu Przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Informacje ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej. System ten obsługuje
standardy DAB, DAB+ i DMB.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z uwagi
na ograniczenia zasięgu. W przypadku
braku zasięgu na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Brak sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
• Kanały – kanały robocze, kanały radiowe
(obsługiwane są wyłącznie transmisje
dźwiękowe).
• Grupy transmisyjne – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są dostępne w jego obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu Menu DAB Programowanie
grup transmisyjnych. Programowanie można
także przeprowadzić w następujący sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat
Programowanie grup
transmisyjnych.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa transmisyjna
posiada nazwę, która jest wyświetlana w górnej części ekranu TV. Gdy zostanie wybrana
nowa grupa transmisyjna, wyświetlana nazwa
zmieni się.
• Kanały – zawiera kanały uszeregowane z
pominięciem podziału na grupy, do których są przydzielone. Listę można również
filtrować, wybierając rodzaj programu
(Filtry PTY), patrz poniżej.
Przeszukiwanie kanałów
06
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 10 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób. Informacje na
temat zapamiętanych stacji, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” poniżej.
2. Nacisnąć OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
–
Przejść do trybu DAB i wybrać opcję Menu
DAB Przeszukiwanie, aby rozpocząć
przeszukiwanie.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
Profil programu (PTY)
06
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
można wybierać różne rodzaje programów
radiowych. Zdefiniowana jest pewna liczba
profili programowych, obejmujących różne
rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone do
kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
Profil programu można wybrać w trybie DAB w
menu Menu DAB Filtry PTY. W celu anulowania wyboru profilu programowego:
–
5
280
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV widoczny jest odpowiedni symbol.
W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę
kanałów za pomocą funkcji DAB to DAB link
(opis poniżej).
Zapamiętywanie stacji radiowych
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się poprzez
długie naciśnięcie żądanego przycisku
pamięci, więcej informacji patrz strona 275.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest
podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie
kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej
pozycji z pamięci następuje przełączenie na
odbiór kanału, który zawierał dany podkanał.
Pamięć kanałów jest niezależna od listy kanałów.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić5 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu
Menu DAB Pokaż wstępnie wybrane
stacje.
UWAGA
Układ DAB systemu audio nie obsługuje
wszystkich funkcji oferowanych przez standard DAB.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te są pokazywane na ekranie TV.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Pokaż
radiotekst.
UWAGA
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli
jedna z nich zostanie włączona, gdy jest już
włączona druga, to wcześniej włączona
funkcja zostanie automatycznie wyłączona.
Obie funkcje można wyłączyć.
06 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Ustawienia zaawansowane
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
Funkcja ta oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał
jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów może
następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto
pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem na nowym
kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie
odbiornika.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Monitorowanie stacji DAB.
Pasma radiowe
mowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
LBand. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór pasma
nie wpływa na zapisane w pamięci informacje.
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w opcji menu Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Pasmo DAB.
Podkanał
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie TV widoczny jest symbol
. Z kolei podkanał jest identyfikowany za
pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie TV.
–
, aby uzyskać dostęp do podka-
• Band III – obejmuje zasięgiem większość
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego innego.
obszarach.
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu progra6
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w opcji menu Menu DAB Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji DAB
Nacisnąć
nałów.
• LBand – dostępne jedynie na niewielu
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu, informacje na ten
temat – patrz Wybór profilu programu – PTY,
strona 277. Informacje te są pokazywane na
ekranie TV.
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych6:
obszarów.
Tekst PTY
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w trybie DAB,
wybierając opcję Menu DAB
Ustawienia rozszerzone Wyzeruj
wszystkie ustawienia DAB.
06
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w opcji menu Menu
DAB Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
281
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Funkcje CD/DVD1
Do wybierania utworów/folderów z dysku
lub poruszania się po opcjach menu służy
pokrętło TUNE.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i
zmiana utworu lub rozdziału2 na płycie.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
• Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
• Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo1.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Szczelina na płyty
Wysuwanie płyty
Przycisk MEDIA aktywuje ostatnie
aktywne źródło multimedialne. Jeśli źródło
multimedialne jest już aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
06
Wprowadzanie cyfr i liter.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu wybranego źródła
multimedialnego.
1
2
282
• Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD1.
• Wypalane samodzielnie płyty DVD1 z plikami audio i/lub wideo.
Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych formatów, patrz strona 285.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267;
struktura menu, patrz strona 270.
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać pokrętło
TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
Płyta, nacisnąć przycisk OK/MENU. Jeżeli w
odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej
odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w
przeciwnym razie na ekranie TV zostanie
wyświetlony komunikat Włóż płytę. Włożyć
wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności od
jakości płyty i ilości danych odtwarzanie może
rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty CD
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do
odtwarzacza.
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb
pauzy. Zwiększenie głośności lub ponowne
naciśnięcie przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego.
Przełączenie w tryb pauzy jest też możliwe za
pomocą menu3 – nacisnąć przycisk OK/
MENU, wybrać Play/Pause.
Odtwarzanie i przeglądanie
Płyty audio CD
Obrócić TUNE, by przejść do listy odtwarzania
płyty i przeglądać ją. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór utworu na płycie i rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć EXIT, by anulować i wyjść z listy odtwarzania. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje przejście do
poziomu głównego listy odtwarzania.
Utwory na płycie można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Wypalane samodzielnie płyty z plikami
audio/wideo1
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów płyty i rozpo3
1
4
cząć jej przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
wideo1 mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego
zostanie włożona płyta zawierająca zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
06
Płyty wideo DVD1
Odtwarzanie płyt wideo DVD, patrz
strona 284.
Nie dotyczy audio CD
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Losowa kolejność odtwarzania5
Odtwarzanie płyt wideo DVD1
Naciskając i przytrzymując przyciski
/
, można uzyskać szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi
prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do przodu/do
tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski
/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
oglądania z normalną prędkością.
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek. Aby
odtworzyć utwory w losowej kolejności:
Odtwarzanie
Odtwarzanie fragmentów utworów/
plików5
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio na płycie. Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
1. Nacisnąć OK/MENU
06
2. Obrócić TUNE, by wybrać
Przeszukiwanie
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
5
6
1
284
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Utwory na płycie/pliki audio można zmieniać,
/
na konsoli środkowej lub
naciskając
w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Powtórz folder6
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Nie dotyczy płyt wideo DVD.
Dotyczy tylko plików audio/wideo na wypalonych samodzielnie płytach lub USB.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Podczas jazdy obraz nie jest odtw.,
natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym
czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić
wybór i wrócić do punktu początkowego.
Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i wrócić
do punktu początkowego (bez dokonywania
wyboru).
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Ustawienia zaawansowane7
Kąt
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do punktu początkowego (jeżeli
był odtwarzany film, jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
7
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena. W trybie Płyta wybrać
opcję Menu płyty Ustawienia
zaawansowane Kąt.
Ustawienia obrazu7
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Ustawienia
obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
Opcja Ustawienia standardowe umożliwia
przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
DivXŸ Video On Demand
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX VOD
z nagranych płyt lub z urządzenia USB. Kod
rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Informacja
Kod DivX® VOD. Informacje o menu
MY CAR, patrz strona 225.
Obsługiwane formaty plików
06
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
285
06 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt
CD, w związku z czym ich odtwarzanie nie
może zostać zagwarantowane i może dojść
do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
06
286
A
B
C
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3,
wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx,
avi, asf
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Informacje ogólne
nie ulegną one przycięciu przy zamykaniu
pokrywy.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPodŸ lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej. Źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem gniazda USB
można następnie obsługiwać1 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z
samochodu.
W tylnej krawędzi po prawej stronie konsoli
między fotelami znajduje się wgłębienie, w którym można umieścić przewody, dzięki czemu
1
Odtwarzacz iPodŸ lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi
się żądane źródło dźwięku USB, iPod lub
AUX, nacisnąć przycisk OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
TV pojawi się komunikat Podłącz
urządzenie USB.
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie TV widoczny będzie komunikat
Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPodŸ wyprodukowanych od
roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu (może to
mieć miejsce, jeżeli podłączone urządzenie
nie jest zgodne ze standardem USB). Złącze
USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu,
chyba że usterka występuje w dalszym
ciągu.
06
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267;
struktura menu, patrz strona 270.
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Odtwarzanie i przeglądanie2
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów i rozpocząć jej
przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów. Długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do poziomu głównego listy
odtwarzania.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
06
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
wideo3 mają symbol
, a foldery symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana4 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawie-
2
3
4
5
6
288
nie, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające tylko pliki audio lub
tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki.
System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do
gniazda USB zostanie podłączone urządzenie
zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu2
Patrz strona 284.
Skanuj2
Patrz strona 284.
Losowa kolejność odtwarzania2
Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy
nacisnąć przycisk OK/MENU.
Powtórz folder5
Patrz strona 284.
Pauza
Gdy głośność zostanie zmniejszona do zera
lub naciśnięty zostanie przycisk MUTE, odtwarzacz multimedialny zostaje przełączony w tryb
pauzy. Zwiększenie głośności lub ponowne
naciśnięcie przycisku MUTE powoduje uruchomienie odtwarzacza multimedialnego.
Przełączenie w tryb pauzy jest też możliwe za
pomocą menu6 – nacisnąć przycisk OK/
MENU, wybrać Play/Pause.
Patrz strona 284.
Funkcja wyszukiwania2
Klawiatury na panelu sterowania w środkowej
konsoli można użyć do wyszukania nazwy
pliku w bieżącym folderze.
Funkcję wyszukiwania włącza się, obracając
pokrętło TUNE (aby przejść do struktury folderów) lub naciskając jeden z przycisków z literami. Wprowadzenie każdej kolejnej litery lub
znaku przybliża nas do celu poszukiwania.
Dotyczy tylko USB i iPodŸ.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
Nie dotyczy odtwarzacza iPodŸ
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Źródło dźwięku
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
06 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000 folderów, z których każdy może
zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki.
Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośniej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB.
Zapobiega to mechanicznemu zużyciu
gniazda USB i podłączanej przenośnej
pamięci USB.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB dokonuje
się w trybie USB w menu Menu USB
Wybierz urządzenie USB.
MP3 musi być w trybie USB Removable
device/Mass Storage Device.
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac, m4a
iPodŸ
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
A
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPodŸ.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
06
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można je
odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
Informacje ogólne
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję BluetoothŸ1 i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię BluetoothŸ,
takie jak telefony komórkowe i palmtopy. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny
w samochodzie w tryb Bluetooth.
06
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny BluetoothŸ musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz
powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie
działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo
lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych
odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji BluetoothŸ.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
1
290
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267;
struktura menu, patrz strona 270.
Przegląd
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOL – Głośność.
Przycisk MEDIA. Zostaje automatycznie
włączone ostatnie aktywne źródło (np.
iPodŸ). Jeśli źródło jest aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje
wyświetlenie menu skrótów zawierającego
często używane opcje menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między opcjami menu.
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Krótkie naciśnięcia wykorzystuje się do
przechodzenia pomiędzy plikami audio.
Długie naciśnięcia wykorzystuje się do
szybkiego przewijania plików audio do
przodu i do tyłu.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
Pierwsze kroki
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
BluetoothŸ
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Podłączanie odbywa się w
taki sam sposób jak w przypadku telefonu,
patrz Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Bluetooth®, strona 294.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja BluetoothŸ jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycz-
nie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na ekranie
TV. Nacisnąć EXIT, aby połączyć się z innym
urządzeniem. Połączenie się z nowym urządzeniem zewnętrznym, patrz „Wybór innego
urządzenia zewnętrznego” poniżej.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie to musi jednak najpierw zostać
skojarzone z systemem, patrz „Podłączanie
zewnętrznego urządzenia Bluetooth®” powyżej. Aby wybrać inne urządzenie:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis Bluetooth, nacisnąć przycisk
OK/MENU.
2. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz inne
urządzenie i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
> Po chwili nazwa urządzenia zewnętrznego pojawi się na ekranie TV. Jeżeli
uprzednio skojarzone zostały również
inne urządzenia zewnętrzne, zostaną
one pokazane.
5. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Odłączanie urządzenia
Automatyczne odłączenie ma miejsce, gdy
urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem systemu audio-telefonicznego. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 291.
Usuwanie podłączonego urządzenia
06
1. Wybrać tryb Bluetooth przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Usuń
urządzenie Bluetooth i potwierdzić,
naciskając OK/MENU.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte, obracając TUNE i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
06 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
> Na ekranie TV pojawi się prośba o
potwierdzenie, czy połączenie ma rzeczywiście zostać usunięte.
4. Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
Przycisk EXIT anuluje tę czynność.
Informacja o wersji BluetoothŸ
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie Bluetooth w opcji menu Menu Bluetooth
Wersja oprogr. Bluetooth w sam..
Losowa kolejność odtwarzania2
Funkcja ta odtwarza pliki audio na urządzeniu
zewnętrznym w losowej kolejności. Funkcję
losowej kolejności odtwarzania można włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Odtwarzanie w kol.
przypadk..
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
06
Odtwarzanie fragmentów plików audio
z urządzenia zewnętrznego2
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego pliku audio. Funkcję można włączyć/
wyłączyć w trybie Bluetooth w opcji menu
Menu Bluetooth Przeszukiwanie.
Przycisk EXIT anuluje funkcję odtwarzania
fragmentów utworów.
2
292
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Informacje ogólne
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothŸ do systemu audio-telefonicznego1
w sposób bezprzewodowy. System audiotelefoniczny działa wówczas bez konieczności
angażowania rąk kierowcy w poszczególne
czynności z możliwością zdalnego sterowania
szeregiem funkcji telefonu. Wykorzystywany
przez system mikrofon znajduje się obok
osłony przeciwsłonecznej kierowcy (2).
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie
od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
cji w obrębie menu, patrz strona 267; struktura
menu, patrz strona 270.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
Przegląd
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Klawiatura alfanumeryczna
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Przycisk TEL aktywuje/wyszukuje ostatnio
podłączony telefon. Jeśli telefon jest już
podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL
spowoduje wyświetlenie menu skrótów
zawierającego często używane opcje
menu do obsługi telefonu.
Rozmieszczenie elementów
Telefon komórkowy.
Mikrofon.
Przyciski w kierownicy.
Menu
Do odbierania połączeń przychodzących,
potwierdzania wybranych opcji i przechodzenia do menu telefonu można użyć przycisku OK/MENU.
Sterowanie menuTEL jest możliwe za pomocą
konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat nawiga-
TUNE – Obrócić w widoku normalnym w
prawo, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej lub w lewo, aby uzyskać dostęp
1
Panel sterowania w środkowej konsoli.
06
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
do rejestru wszystkich połączeń; służy
także do przechodzenia między opcjami
na ekranie TV.
EXIT – Anulowanie/odrzucanie połączeń
telefonicznych, usuwanie wprowadzonych
znaków, przechodzenie w górę systemu
menu oraz anulowanie aktualnie wybranej
funkcji.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
06
O czym należy pamiętać
Aktywowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL aktywuje/
wyszukuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli
telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku TEL spowoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje
oznamenu do obsługi telefonu. Symbol
cza, że telefon jest podłączony.
294
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
BluetoothŸ
Można podłączyć maksymalnie dziesięć urządzeń zewnętrznych. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu
urządzenia nie trzeba więcej aktywować jako
widoczne/możliwe do wyszukania.
Jednocześnie mogą być podłączone dwa
urządzenia BluetoothŸ. Jest to jeden telefon i
jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać, patrz strona 295
lub patrz strona 291. Można także korzystać z
telefonu podczas strumieniowego przesyłania
plików audio z podłączonego urządzenia.
Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od tego,
czy było ono podłączane w przeszłości. Opcje
połączenia przedstawione poniżej zakładają,
że urządzenie jest podłączane po raz pierwszy
i nie jest podłączone żadne inne urządzenie.
Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód
z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji
nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przykład widoku normalnego dla telefonu.
Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony,
nacisnąć przycisk TEL na konsoli środkowej.
Metoda 1 – wyszukanie urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem menu samochodu
1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb
widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem BluetoothŸ, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub
www.volvocars.com.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie TV.
> Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do samochodu i może być z
niego sterowane.
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Jeśli podłączenie nie powiodło się, nacisnąć
dwa razy przycisk EXIT i podłączyć urządzenie
w sposób opisany w punkcie Metoda 2.
Metoda 2 – Wyszukać samochód za pomocą
funkcji BluetoothŸ urządzenia zewnętrznego.
1. Przełączyć samochód w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem BluetoothŸ. Obrócić pokrętło TUNE,
aby przejść do opcji Ustawienia telefonu,
potwierdzić przyciskiem OK/MENU,
wybrać opcję Wykrywalny i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
2. Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie
urządzenia zewnętrznego i postępować
zgodnie z instrukcją.
3. Wprowadzić w urządzeniu zewnętrznym
kod PIN i wybrać polecenie nawiązania
połączenia.
4. Nacisnąć przycisk OK/MENU i wprowadzić ten sam kod PIN za pomocą klawiatury na konsoli środkowej samochodu.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego jego
nazwa BluetoothŸ pojawia się na ekranie TV
samochodu i urządzeniem można sterować z
samochodu.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
wyświetlone na ekranie TV wraz z ich
nazwami BluetoothŸ.
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli ostatnio podłączony telefon komórkowy nie jest dostępny,
system spróbuje podłączyć telefon komórkowy, który został skojarzony wcześniej. Jeżeli
system audio wyszukuje ostatnio połączony
telefon, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie TV.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Połączenie ręczne
Uzyskiwanie połączenia
Aby zmienić podłączony telefon komórkowy,
należy w trybie telefonu przejść do opcji Menu
telefonu Zmień telefon.
1. Upewnić się, że u góry ekranu TV widoczny
oraz że funkcja głośnojest symbol
mówiąca jest w trybie telefonu.
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie musi jednak najpierw zostać zarejestrowane w samochodzie, patrz Podłączanie
zewnętrznego urządzenia Bluetooth®. Aby
wybrać inne urządzenie:
1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
2. Nacisnąć przycisk TEL, a następnie
wybrać Zmień telefon.
> Samochód wyszukuje podłączone
wcześniej urządzenia. Odnalezione
urządzenia zewnętrzne zostaną
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania, patrz strona 301. Ewentualnie w widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w lewo,
aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki telefonicznej, patrz strona 297.
06
3. Nacisnąć OK/MENU.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Połączenie z telefonem komórkowym może zostać przerwane
ręcznie w trybie telefonu za pomocą opcji
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Menu telefonu Rozłącz telefon. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 294.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi2.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
UWAGA
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
Połączenia przychodzące
–
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Usuwanie urządzenia
Połączony telefon komórkowy można wyrejestrować i usunąć. Można to zrobić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Usuń
urządzenie Bluetooth.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Aut. odbieranie
połącz..
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
• Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw nor2
296
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć EXIT.
Menu połączeń przychodzących
06
malny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
Połączenia telefoniczne
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie połączenia.
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji menu
Menu telefonu Wszystkie połączenia:
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybierane numery
Czas trwania połączenia
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
Poczta głosowa
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Opcje połączeń Numer mailbox
Zmień numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego numeru, do menu można wejść, naciskając i przytrzymując 1.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła VOL.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Wycisz radio/
media.
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby sprawdzić
głośność dźwięku. Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Dzwonki Sygnał
połączenia 1, itd.
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
3
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu3, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Menu telefonu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Dzwonek telefonu komórkowego.
Książka telefoniczna
Istnieją dwie książki telefoniczne. Zostają one
w samochodzie połączone w jedną i są
wyświetlane w nim jako jedna książka telefoniczna.
06
• Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy podłączony jest telefon, z którego ta książka
została pobrana.
• Samochód ma również wbudowaną
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie, niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon
komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w
samochodzie, to przed nazwą kontaktu w
książce telefonicznej jest wyświetlany
.
symbol
UWAGA
06
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej
samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu TV musi być widoczny jest
symbol
, a funkcja głośnomówiąca musi
być w trybie telefonu.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego ze skojarzonych
telefonów komórkowych. Książka może zostać
skopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
298
–
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Pobierz książkę
telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na ekranie TV.
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów. Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol !, oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer niż
numer wybrany jako domyślny, należy obrócić
pokrętło TUNE. W celu uzyskania połączenia z
wybranym numerem nacisnąć OK/MENU.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu (patrz punkt „Tabela znaków dla kla-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
wiatury w konsoli środkowej”, gdzie opisano
funkcje przycisków).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części listy,
która zawiera kontakty na literę M.
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
Funkcja
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Przycisk
Funkcja
Wyszukiwanie kontaktów
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
+0pw
#*
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Menu telefonu
Książka telefoniczna Szukaj.
4
1. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
06
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Nowy kontakt
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
06
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz ilustracja powyżej), powoduje
pojawienie się na ekranie TV nowej listy znaków (1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego
przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu
innego przycisku.
4
300
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Nowy kontakt.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie TV.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z
opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli)
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie TV (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu
w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Dom, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, wybrać opcję
Zapisz kontakt w menu, aby zapisać kontakt.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk
OK/MENU.
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
sany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie kursora do pola wprowadzania (2) u
góry ekranu TV. Kursor można
teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć
litery za pomocą przycisku EXIT.
Aby możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/MENU.
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód
musi być widoczny w systemie BluetoothŸ.
Funkcję tę włącza się w trybie telefonu w opcji
menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Odbierz vCard.
Numery szybkiego wybierania
W trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
numerem szybkiego wybierania nie jest zapi-
Odbieranie wizytówki vCard
Stan pamięci
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Menu telefonu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
06
Usuwanie książki telefonicznej
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Menu
telefonu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
301
06 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Informacja o wersji BluetoothŸ
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie telefonu w opcji menu Menu telefonu
Ustawienia telefonu Wersja oprogram.
Bluetooth w poj..
06
302
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Informacje ogólne
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych1
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem BluetoothŸ lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo – RTI (Road
and Traffic Information System).
UWAGA
•
•
1
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
BluetoothŸ. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
system BluetoothŸ do systemu audiotelefonicznego w samochodzie, patrz
strona 293.
System nawigacji Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) ma
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat sterowania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi
tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
Język
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem BluetoothŸ lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo – RTI (Road and Traffic Information
System) bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w
formie dialogu, podczas którego użytkownik
wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje
ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ (patrz ilustracja na stronie 293) i
udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Lista języków.
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest
możliwe we wszystkich językach. Języki, dla
których możliwe jest rozpoznawanie poleceń
głosowych, są zaznaczone na liście języków
symbolem – . Zmiany języka dokonuje się za
pomocą menu MY CAR, patrz strona 227.
06
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
303
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie TV w konsoli
środkowej najczęściej używane polecenia.
O czym należy pamiętać
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
• Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
•
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
Drzwi i szyby samochodu muszą być
zamknięte.
•
• Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Włączanie
06
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać skojarzony i połączony z zestawem głośnomówiącym BluetoothŸ. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie
jest podłączony żaden telefon komórkowy,
system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat kojarzenia i podłączania telefonu komórkowego, patrz strona 294.
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system
i zainicjować dialog prowadzony za
304
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
•
•
•
• Nie należy mówić w czasie, gdy system
Przyciski w kierownicy.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) – w
odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
niewypowiadanie żadnego słowa
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego głównego źródła (np. MEDIA).
Funkcje pomocnicze systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
• Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
• Uczenie się głosu: Funkcja, która pozwala
systemowi poleceń głosowych nauczyć
się rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu
dwóch użytkowników.
Dostęp do funkcji pomocniczych można uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na panelu
przycisków sterujących w konsoli środkowej, a
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
następnie obracając pokrętło TUNE w celu
wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód
jest zaparkowany.
Uczenie się głosu
Używanie poleceń głosowych
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
Struktura menu, patrz strona 225.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
(patrz ilustracja na stronie 304).
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika za
pomocą opcji Voice user setting.
poleceń głosowych i powiedzieć „Polecenia głosowe”.
Dodatkowe ustawienia w menu MY CAR
• Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Struktura menu, patrz strona 225.
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć jakąś
lekcję i przejść do następnej, nacisnąć przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i
powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć się do
poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
• Ustawienia użytkownika – Można ustawić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Wybrać User 1 lub User 2. Struktura menu, patrz strona 225.
• Głośność głosu – Można zmienić w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Głośność wyj. wskazówek głosowych.
Struktura menu, patrz strona 225.
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie TV zostaną
wyświetlone najczęściej używane polecenia.
Tekst wyszarzony lub podany w nawiasach nie
jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może
przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na
podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka sposobów
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
06
• „Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
lub
• „Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
Szybkie polecenia
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Struktura menu,
patrz strona 225.
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć)
nie są rozpoznawane przez system, np. nie
można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście).
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
06
Telefon > Wywołaj numer
lub
Telefon, Wywołaj numer
Odpowiedź systemu
Numer?
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) składających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę, sys-
306
tem powtórzy je, po czym należy powiedzieć
„Dalej”.
lub
Telefon, Wywołaj kontakt
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
• Można także zmienić numer, wypowiada-
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
jąc polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany
numer telefonu).
• Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na wyświetlaczu w ponumerowanych wierszach i system poprosi
użytkownika o wybranie numeru wiersza.
Wybieranie numeru z rejestru połączeń
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
• Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć
listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
lub
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Połączenie z kontaktem
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
Połączenie ze skrzynką głosową
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie BluetoothŸ, patrz
strona 297.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
lub
Telefon > Wywołaj kontakt
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
307
06 System audio-telefoniczny
TV*
Informacje ogólne
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 zgodnie ze standardem
DVB-T. System nie odbiera programów
telewizyjnych nadawanych w formacie
MPEG-4 i za pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
06
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podczas
jazdy obraz nie jest odtw., natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu, patrz strona 267;
struktura menu, patrz strona 270.
Przegląd
308
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między pozycjami na liście kanałów i opcjami menu.
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Następny dostępny kanał można włączyć,
naciskając
/
.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 265. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 312.
UWAGA
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym
zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
źródło jest aktywne, to naciśnięcie przycisku MEDIA spowoduje wyświetlenie menu
skrótów zawierającego często używane
opcje menu.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Przyciski pamięci stacji, wprowadzanie
cyfr.
Przycisk MEDIA. Zostaje włączone ostatnie aktywne źródło (np. iPodŸ lub TV). Jeśli
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 System audio-telefoniczny
TV*
Oglądanie telewizji
–
Nacisnąć przycisk MEDIA, obracać
pokrętło TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis TV, nacisnąć przycisk OK/
MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
• Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych
kanałów został już zapisany w pamięci, to
po prawej stronie nazwy kanału zostanie
wyświetlony jego numer w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby wybrać żądany
kanał i nacisnąć OK/MENU.
• Naciskając przyciski pamięci (0-9).
• Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
krótko przyciski
/
.
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym
miejscu, ponieważ zakres częstotliwości
mógł ulec zmianie. W takim przypadku
należy przeprowadzić nowe wyszukiwanie i
zapisać nową listę zapamiętanych kanałów,
patrz funkcja „Zapamiętywanie dostępnych
kanałów telewizyjnych”, strona 310.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do Francji. Może wtedy zachodzić konieczność
wybrania nowego kraju i ponownego przeprowadzenia wyszukiwania.
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub więcej krajów, zostaną one pokazane na
liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać żądany
kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 309.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
309
06 System audio-telefoniczny
TV*
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
Channel management
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV Sortowanie
zaprogr. kanałów.
06
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który ma
zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
310
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu
w danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym miejscu,
ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec
zmianie. Należy wtedy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i zapisać w pamięci nową
listę.
dostępne w aktualnym miejscu pobytu. Po
znalezieniu kanału następuje przełączenie na
jego odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Wyszukiwanie
można zatrzymać przyciskiem EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa
na listę zapamiętanych kanałów.
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie
TV w menu Menu TV Przeszukiwanie.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Automatyczne
strojenie i nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 309.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie kanały
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Teletekst
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Należy wykonać następujące kroki:
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
na nadajniku
przycisk EXIT lub przycisk
zdalnego sterowania.
06 System audio-telefoniczny
TV*
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania.
Informacja o aktualnym programie
Nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym
programie i godzinie jego rozpoczęcia. Naciskając ponownie przycisk INFO, można czasem
uzyskać dodatkowe informacje na temat bieżącego programu, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki opis. Więcej
informacji na temat przycisku INFO, patrz
strona 265.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać
kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu. Więcej informacji, patrz
strona 285.
Zanik sygnału
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat
informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się
ponowne wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie, natychmiast zostanie
wyświetlony obraz danego kanału. Podczas
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
Pojawienie się komunikatu Brak sygnału,
szuka oznacza, że system nie jest w stanie
wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W
takim przypadku należy wybrać właściwy kraj
zgodnie z opisem w punkcie „Wyszukiwanie
kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów”,
patrz strona 309.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
311
06 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Informacje ogólne
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski
sterujące przy kierownicy*.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nacisnąć najpierw przycisk
nadajnika w
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku INFO
(patrz strona 265) w konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
06
Funkcje
Przycisk
Funkcja
F = Przedni ekran TV
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik
(AM, FM1, itd.)
Przełączanie na źródło multimediów (Płyta, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Przełączanie/szybkie przewijanie
do tyłu, zmiana ścieżki/utworu.
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy
z bateriami.
Odpowiada pokrętłu TUNE na konsoli
środkowej.
312
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przełączanie/szybkie przewijanie
do przodu, zmiana ścieżki/
utworu
Menu
06 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Przycisk
Funkcja
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Przycisk
Funkcja
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w górę/w dół
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Przechodzenie w prawo/w lewo
Potwierdzenie wyboru lub przejście do systemu menu wybranego źródła
Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania
UWAGA
Głośność, zmniejszanie
Głośność, zwiększanie
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od
1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie
używany jest pilot zdalnego sterowania.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika
podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
0-9
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
Skrót do ulubionych ustawień
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Informacja o aktualnym programie, utworze, itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy
dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić na
ekranie TV
06
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
313
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
314
316
319
321
325
329
331
338
JAZDA
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Informacje ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtow-
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Samochody z manualną skrzynią biegów
są uruchamiane na 2. biegu w normalnych
warunkach na poziomym podłożu.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
11 i 413.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
nego hamowania.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
07
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
316
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością 10 km/h.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza może dojść do uszkodzenia silnika.
Przejazd przez wodę głębszą niż 25 cm
może spowodować zalanie skrzyni biegów.
Doprowadzi to do zmniejszenia zdolności
smarowej olejów i skrócenia żywotności
smarowanych układów.
W przypadku zgaśnięcia silnika w wodzie
nie podejmować próby jego ponownego
uruchomienia, lecz wyciągnąć samochód z
wody i odholować do stacji obsługi – zaleca
się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo. Niebezpieczeństwo awarii silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 332.
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Praca wentylatora chłodzącego silnika
przed pewien czas po wyłączeniu silnika
jest zjawiskiem normalnym.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie wolno jeździć z otwartymi drzwiami
bagażnika! Toksyczne gazy spalinowe
mogłyby zostać zassane do wnętrza samochodu przez przedział bagażowy.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
07
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
317
07 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
07
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 409.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
318
07 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu
paliwa
• Włożyć końcówkę pompy paliwa do
Klapkę wlewu paliwa można otworzyć ręcznie,
gdy nie jest możliwe jej otwarcie od zewnątrz.
Otworzyć klapkę wlewu paliwa, naciskając
lekko jej tylną część.
Wyciągnąć klapkę.
Zamknąć klapkę po zakończeniu tankowania.
Blokowanie/odblokowanie klapki wlewu
paliwa, patrz strona 63. Logika zamka klapki
wlewu paliwa działa zgodnie z funkcjami blokowania i odblokowania systemu keylessdrive i centralnego zamka. Zablokowanie
zamka klapki wlewu paliwa następuje zawsze
z 10-minutowym opóźnieniem.
Otworzyć/wyjąć drzwiczki w komorze
bagażnika (po tej samej stronie, po której
znajduje się wlew paliwa).
Ostrożnie pociągnąć linkę prosto do tyłu.
Klapkę można teraz otworzyć od zewnątrz.
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Wlewanie paliwa
otworu wlewu. Zwrócić uwagę na prawidłowe włożenie końcówki do sztywnego
przewodu wlewu paliwa. Przewód wlewu
jest wyposażony w dwa odchylające się
zamknięcia. Przed rozpoczęciem tankowania końcówkę pompy trzeba wsunąć
poza oba zamknięcia.
• Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu
przez dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
07
Jeśli w zbiorniku znajduje się zbyt dużo
paliwa, jego nadmiar wypłynąć przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia.
Zbiornik paliwa jest wyposażony we wlew bez
korka.
319
07 Jazda
Uzupełnianie paliwa
UWAGA
Aby uniknąć rozlania paliwa, odczekać
około 5-8 sekund po zakończeniu tankowania, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę
dystrybutora.
Nalewanie paliwa z kanistra
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka
znajdującego się pod podłogą w przedziale
bagażowym. Zwrócić uwagę na prawidłowe
włożenie lejka do sztywnego przewodu wlewu
paliwa. Przewód wlewu jest wyposażony w
dwa odchylające się zamknięcia. Przed rozpoczęciem wlewania paliwa lejek trzeba wsunąć
poza oba zamknięcia.
07
320
07 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna i olej napędowy, są bardzo toksyczne i w razie połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub
śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu
uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może się zapalić.
Przed rozpoczęciem tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Nie wolno mieć przy sobie włączonego telefonu komórkowego podczas tankowania.
Sygnał dzwoniącego telefonu może spowodować powstanie iskry i zapłon oparów
paliwa, a w rezultacie doprowadzić do
pożaru i obrażeń ciała.
WAŻNE
Stosowanie mieszanek różnych rodzajów
paliwa lub paliw niezalecanych spowoduje
unieważnienie gwarancji udzielonej przez
Volvo oraz wszelkich dodatkowych umów
serwisowych; dotyczy to wszystkich silników.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. A równocześnie
w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
07
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
321
07 Jazda
Paliwo
Benzyna
Olej napędowy
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej
95 lub 98 RON. Benzynę o liczbie oktanowej
91 RON można stosować tylko w wyjątkowych
przypadkach.
Należy stosować olej napędowy wyłącznie
dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Olej napędowy
do silnika wysokoprężnego powinien spełniać
wymagania normy EN 590 lub JIS K2204. Tego
typu silniki są wrażliwe na zanieczyszczenia
paliwa, na przykład na zbyt dużą zawartość
cząsteczek siarki.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98 RON.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
Stosować tylko benzynę bezołowiową,
aby nie doprowadzić do uszkodzenia
katalizatora.
•
Nie stosować żadnych dodatków, które
nie są zalecane przez Volvo.
07
1
322
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
Olej napędowy może zawierać pewną ilość paliwa FAME, ale nie wolno go dodawać więcej.
WAŻNE
Wolno stosować wyłącznie paliwo spełniające europejską normę dotyczącą olejów
napędowych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm.
WAŻNE
Rodzaje olejów paliwowych, których nie
wolno stosować:
•
•
•
•
Oleje ze specjalnymi dodatkami
Olej do silników okrętowych
Olej opałowy
Paliwo FAME1 (Fatty Acid Methyl
Ester) i oleje pochodzenia roślinnego.
Paliwa te nie spełniają wymagań zawartych
w zaleceniach firmy Volvo i powodują
zwiększone zużycie i uszkodzenia silnika,
które nie są objęte gwarancją udzielaną
przez Volvo.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w sta-
07 Jazda
Paliwo
cji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i wcisnąć go do końca
(patrz strona 85).
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
UWAGA
Przed uzupełnieniem paliwa w przypadku
jego wyczerpania:
•
Zatrzymać samochód na możliwie jak
najbardziej płaskiej/poziomej powierzchni – jeśli samochód będzie przechylony, istnieje niebezpieczeństwo
powstania korków powietrznych w
układzie zasilania paliwem.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki powodują, że
filtr paliwa nie oddziela wody.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra odbywa się automatycznie i
normalnie trwa 10-20 minut. W przypadku wolniejszej jazdy, czas ten może się wydłużyć.
Proces regeneracji może powodować nieco
podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
07
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
323
07 Jazda
Paliwo
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Jeśli filtr całkowicie wypełni się cząstkami
stałymi, uruchomienie silnika może być
trudne, a filtr nie będzie działać. Istnieje
wtedy ryzyko, że filtr będzie wymagać
wymiany.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
405 i tabela na stronie 413.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
07
324
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 RON jego zużycie jest zwiększone, a
równocześnie niższe są osiągi samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 405.
Drzwi bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 61.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
W przypadku zderzenia czołowego z prędkością 50 km/h ciężar niezamocowanego
przedmiotu o masie 20 kg może na skutek
bezwładności zwiększyć się do 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Właściwości jezdne samochodu zależą od
masy i rozmieszczenia bagażu.
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Docisnąć bagaż do oparcia tylnego siedzenia.
Należy pamiętać, że w przypadku złożenia
oparć tylnego siedzenia żadne przewożone
przedmioty nie mogą zakłócać działania systemu aktywnych zagłówków WHIPS przednich
foteli,patrz strona 28.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 87.
07
• Ładunek ustawić pośrodku.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
325
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
•
OSTRZEŻENIE
Umieszczenie bagażu na dachu powoduje
zmianę położenia środka ciężkości i właściwości jezdnych samochodu. Informacje na
temat maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia dachu, łącznie z bagażnikiem i
boksem dachowym, patrz strona 405.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 90.
Zaczepy do umocowania bagażu
OSTRZEŻENIE
Twarde, ostre i/lub ciężkie wystające przedmioty mogą spowodować obrażenia ciała
przy gwałtownym hamowaniu.
Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze
zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa lub
taśmami do mocowania bagażu.
Mocowanie toreb z zakupami
Wyposażenie to służy do przytrzymywania w
miejscu toreb z zakupami i zabezpiecza je
przed przewróceniem i rozrzuceniem ich
zawartości w bagażniku. Maksymalne obciążenie uchwytu wynosi 3 kg.
Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
07
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów służących do umocowania
przewożonego bagażu.
326
Mocowanie toreb z zakupami
07 Jazda
Przewożenie bagażu
Gniazdo 12 V*
Składany uchwyt na torby z zakupami*
Składany uchwyt na torby z zakupami
Składany uchwyt na torby z zakupami w podłodze można rozłożyć na trzy sposoby. Można
go ustawić w dwóch położeniach regulowanych i jednym tak zwanym położeniu serwisowym, w którym jest całkowicie rozłożony.
Występują dwie wersje kombinacji z podłogą –
jedna z punktami regulacyjnymi w misie pod
podłogą i jedna z punktami regulacyjnymi w
plastikowych szynach. Wariant rozłożenia
zamieszczony poniżej pokazuje punkt regulacyjny w misie pod podłogą.
Pociągnąć do góry uchwyt* na górnej
powierzchni podłogi i złożyć ją.
Przesunąć podłogę do przodu w dogodne
położenie i włożyć do rowka regulacyjnego.
3. W położeniu serwisowym podłogę przesuwa się do końca do przodu aż do oparcia
tylnego siedzenia i umieszcza się w plastikowym wsporniku pośrodku.
Opuścić osłonę, by uzyskać dostęp do gniazda
elektrycznego.
• Napięcie w gnieździe występuje również
wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W).
07
Maksymalne obciążenie uchwytu środkowego
wynosi 3 kg, a uchwytu zewnętrznego – 10 kg.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
327
07 Jazda
Przewożenie bagażu
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 354.
07
328
07 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Siatka odgradzająca przestrzeń
bagażową*
OSTRZEŻENIE
Bagaż przewożony w przestrzeni bagażowej musi być dobrze zamocowany, a
ponadto należy używać prawidłowo założonej siatki odgradzającej przestrzeń bagażową.
3. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w gnieździe po przeciwnej stronie – sprężyste osadzenie zaczepu ułatwi zamocowanie. Przesunąć oba zaczepy poprzeczki do przednich pozycji w gniazdach mocujących.
Mocowanie
UWAGA
Siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową
najłatwiej założyć przez jedne z drzwi tylnych.
Mocowanie w czterech punktach siatki odgradzającej przestrzeń bagażową.
Siatka odgradzającą przestrzeń bagażową
zabezpiecza przed przemieszczeniem się
przewożonego bagażu do kabiny samochodu
w razie gwałtowanego hamowania. Ze względów bezpieczeństwa powinna być prawidłowo
zamocowana i zabezpieczona. Siatka jest
wykonana z wytrzymałego splotu nylonowego
i jest mocowana za oparciami przednich foteli.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że górne zamocowania
siatki odgradzającej przestrzeń bagażową i
taśmy napinające są prawidłowo zamontowane. Nie wolno używać uszkodzonej
siatki.
1. Rozwinąć siatkę i zablokować obie części
górnej poprzeczki w pozycji rozłożonej.
2. Zaczepić górną poprzeczkę w gnieździe w
suficie w taki sposób, aby zaczepy pasów
mocujących skierowane były w stronę
drzwi bagażnika.
4. Zaczepić pasy mocujące siatki z tyłu prowadnic foteli. Czynność tę ułatwi uprzednie przesunięcie foteli nieco do przodu i
ustawienie ich oparć pionowo.
Przy odsuwaniu foteli i odchylaniu ich
oparć należy uważać, aby elementy te nie
nacisnęły rozciągniętej siatki – mogą jej co
najwyżej dotykać.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
329
07 Jazda
Przestrzeń bagażowa
WAŻNE
Jeśli siedzenie/oparcie zostanie przesunięte mocno do tyłu i zetknie się z siatką
odgradzającą przestrzeń bagażową, może
dojść do uszkodzenia siatki i/lub jej zamocowań w suficie.
5. Za pomocą pasów mocujących naciągnąć
siatkę.
Zdejmowanie i przechowywanie siatki
odgradzającej
Odczepić poprzeczkę od gniazda w suficie, pociągając ją do tylnego skrajnego
położenia w gniazdach. Przesunąć ją w
dowolny bok, w wyniku czego zaczep wsunie się do poprzeczki, a jednocześnie
nastąpi zwolnienie zaczepu po drugiej
stronie.
Tylna półka
Następnie wyjąć drugi zaczep mocujący z
gniazda w suficie.
4. Zgiąć środkowy łącznik i złożyć ze sobą
obie części poprzeczki, a następnie zwinąć
siatkę.
Włożyć siatkę do pokrowca.
Zwiniętą siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową przechowuje się w pokrowcu w bagażniku.
Tylną półkę można wymontować, aby uzyskać
dodatkową przestrzeń bagażową.
Wymontowanie tylnej półki
Odłączyć linki podnoszące tylną półkę po
obu stronach.
Odczepić przednią krawędź tylnej półki i
wyjąć ją.
07
Siatkę odgradzającą można łatwo zwinąć i zdjąć.
Poluzować naciąg siatki, wciskając przycisk w zaczepie pasa mocującego i wysuwając pewien odcinek pasa.
Wciskając zamki zaczepów zwolnić oba
zaczepy pasa mocującego.
330
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Informacje ogólne
• Fabrycznie nowym samochodem nie
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 405.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wznie-
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieś-
sienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
cić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 352.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki - Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. - Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 406.
07
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
331
07 Jazda
Jazda z przyczepą
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy to wartości dozwolone przez
Volvo. Maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu z podłączoną przyczepą
wynosi 100 km/h. Krajowe przepisy dotyczące pojazdów mogą dodatkowo ograniczyć dozwoloną masę i prędkość przyczepy. Haki holownicze mogą posiadać
dopuszczenie do holowania przyczep o
większej masie niż jest w stanie uciągnąć
samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać podanych zaleceń
dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie samochód z przyczepą może być
trudny do opanowania w przypadku nieprzewidzianego ruchu lub nagłego hamowania.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
07
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
332
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Automatyczna skrzynia biegów
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Przegrzanie silnika
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
•
Automatyczna skrzynia biegów dobiera
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 132.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
Jazda w górę stromej pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
07 Jazda
Jazda z przyczepą
W przypadku odłączanego haka holowniczego
należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji
jego odłączanej części, patrz strona 334.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
•
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
UWAGA
Specyfikacje
W przypadku korzystania z haka wyposażonego w tłumik drgań nie wolno smarować
jego głowicy.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
G021485
Wyposażenie do holowania
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
Miejsce przechowywania odłączanego haka
holowniczego.
OSTRZEŻENIE
Ruchomych części zdejmowanego haka
holowniczego nie wolno smarować/oliwić.
Może to wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa.
WAŻNE
Zawsze demontować zdejmowany hak
holowniczy po użyciu i chować w przeznaczonym do tego celu miejscu w samochodzie.
07
333
07 Jazda
Jazda z przyczepą
G021488
Mocowanie odłączanego haka
holowniczego
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
07
334
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Belka boczna
H
Środek przegubu kulowego
G021489
A
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
G021487
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
07 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
musi być czysta i sucha.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o przymocowaniu linki
bezpieczeństwa przyczepy do przeznaczonego do tego celu uchwytu.
Zdejmowanie odłączanego haka
holowniczego
07
335
07 Jazda
Jazda z przyczepą
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli zdejmowany hak holowniczy jest
przechowywany w samochodzie, należy go
bezpiecznie zamocować, patrz strona 333.
• Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
• Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
336
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Najczęściej
ma to miejsce przy bardzo dużych prędkościach. Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach
(70-90 km/h), gdy przyczepa jest przeciążona
lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład:
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
07
Funkcjonowanie
Zadaniem funkcji stabilizacyjnej TSA (Trailer
Stability Assist) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie
mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja TSA jest elementem układu DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), patrz
strona 152.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
w wyrwę w nawierzchni.
• Gwałtowne ruchy kierownicą.
Działanie
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno będzie
zapanować nad samochodem z przyczepą i
może dojść do wjechania na sąsiedni pas
ruchu lub zjechania z jezdni.
Układ TSA w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej
07 Jazda
Jazda z przyczepą
jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał
panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza reakcja funkcji stabilizacyjnej
TSA nie skoryguje wężykowania, uruchamiane
są hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana
jest chwilowa moc silnika. Gdy oscylacje zostaną stopniowo opanowane i samochód z
przyczepą odzyskają stabilność, układ TSA
przerywa regulację, a kierowca przejmuje
pełną kontrolę nad samochodem.
Uwagi dodatkowe
Funkcja stabilizacyjna TSA działa w przedziale
prędkości od 65 do 160 km/h.
UWAGA
Funkcja TSA zostaje wyłączona, jeśli kierowca wybierze tryb Sport, patrz
strona 152.
Funkcja stabilizacyjna TSA może nie zadziałać,
gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą,
ponieważ w takim przypadku układ TSA nie
będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje
samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.
07
Działaniu funkcji stabilizacyjnej TSA
towarzyszy błyskanie umieszczonej w
zespole wskaźników lampki ostrzegawczej
układu antypoślizgowego DSTC.
337
07 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
•
1. Odblokować blokadę kierownicy przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
długie naciśnięcie przycisku START/
STOP ENGINE – zostaje aktywowana
pozycja kluczyka II, więcej informacji na
temat pozycji kluczyka, patrz strona 85.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
Przed rozpoczęciem holowania upewnić się, że blokada kierownicy jest
odblokowana.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w położeniu II – w
położeniu I wszystkie poduszki
powietrzne są wyłączone.
•
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu podczas holowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
Wspomaganie hamulców i układu kierowniczego nie działa przy wyłączonym silniku –
pedał hamulca trzeba naciskać z siłą
około 5 razy większą, a kierownica obraca
się znacznie ciężej niż zwykle.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
Manualna skrzynia biegów
Przed holowaniem:
07
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze holować w taki sposób, by koła
toczyły się do przodu.
•
Nie holować samochodu z automatyczną skrzynią biegów z prędkością
większą niż 80 km/h lub na odległość
powyżej 80 km. Przestrzegać prędkości
dozwolonej zgodnie z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Model ze skrzynią biegów Powershift nie powinien być holowany, ponieważ do jej właściwego smarowania wymagana jest praca silnika. Jeżeli holowanie jest jednak konieczne,
powinno się odbywać na jak najkrótszym
odcinku i z bardzo małą prędkością.
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
338
07 Jazda
Holowanie samochodu
naklejce skrzyni biegów pod pokrywą silnika –
patrz strona 402. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że jest to skrzynia biegów Powershift – –
jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów Geartronic.
WAŻNE
Unikać holowania.
•
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
WAŻNE
W przypadku próby uruchomienia silnika
przez holowanie może dojść do uszkodzenia katalizatora.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Wyjąć zaczep holowniczy ze schowka pod
podłogą w przedziale bagażowym.
Podłączanie zaczepu holowniczego
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przed holowaniem:
–
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 125.
07
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
339
07 Jazda
Holowanie samochodu
UWAGA
Aby dostać się do zaczepu holowniczego/
klucza do nakrętek kół w bloku piankowym:
•
•
Wersja 1: Podnieść kompresor zestawu
naprawczego do ogumienia (punkt 5),
aby dostać się do klucza do nakrętek kół.
Wyjąć pojemnik ze środkiem uszczelniającym (punkt 6), aby dostać się do
zaczepu holowniczego.
Wersja 2: Podnieść kompresor zestawu
naprawczego do ogumienia (punkt 5),
aby dostać się do zaczepu holowniczego. Klucz do nakrętek kół znajduje się
pod podnośnikiem.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
07
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
śrubokrętem – pokrywa obróci się
340
wokół własnej osi i będzie można ją
wyjąć.
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
Zaczep holowniczy należy wykręcić po
użyciu. Umieścić zaczep holowniczy z
powrotem na jego miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
07 Jazda
07
341
Informacje ogólne ................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
342
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
344
348
352
353
354
KOŁA I OGUMIENIE
08 Koła i ogumienie
Informacje ogólne
Własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
Nowe opony
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
UWAGA
Opony kierunkowe
Upewnić się, że opony w obu parach kół są
tego samego typu i rozmiaru, a także marki.
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 415.
G021778
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
08
344
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samochodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
08 Koła i ogumienie
Informacje ogólne
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 352. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
OSTRZEŻENIE
Uszkodzona opona może doprowadzić do
utraty kontroli nad samochodem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Niska nakrętka koła
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Wysoka nakrętka koła
Nakrętki przeciwkradzieżowe
Wskaźniki zużycia opony.
Moment dokręcania:
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
• Nakrętka koła typu 1 (obręcz stalowa):
110 Nm
• Nakrętka koła typu 2 (obręcz aluminiowa): 130 Nm
• Nakrętka przeciwkradzieżowa typu 3
(obręcz stalowa/aluminiowa): 110 Nm
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
08
345
08 Koła i ogumienie
Informacje ogólne
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
UWAGA
Przepisy dotyczące korzystania z opon kolcowych są różne w poszczególnych krajach.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Opony zimowe
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
UWAGA
Volvo zaleca, aby w sprawie doboru najodpowiedniejszych obręczy kół i typów opon
skonsultować się z dealerem Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
08
346
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Używać oryginalnych łańcuchów przeciwpoślizgowych Volvo lub ich odpowiedników
dostosowanych do modelu samochodu
oraz rozmiaru opon i obręczy kół. W razie
wątpliwości firma Volvo zaleca zwrócenie
się o poradę do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
śniegowe mogą spowodować poważne
uszkodzenie samochodu i doprowadzić do
wypadku.
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 415
Rozmiary kół (obręczy)
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
7
Szerokość obręczy
w calach
J
Profil kołnierza obręczy
08 Koła i ogumienie
Informacje ogólne
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia: 215/55R16 97W.
205
Szerokość opony (mm)
50
Stosunek wysokości ściany opony do
szerokości opony (%)
R
Opona radialna
17
Średnica obręczy w calach
93
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 415.
UWAGA
Maksymalną dopuszczalną prędkość podano w tabeli.
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 415.
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
08
347
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Koło zapasowe*1
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 415.
WAŻNE
•
•
08
1
348
Nigdy nie prowadzić z prędkością większą niż 80 km/h z zamontowanym w
pojeździe kołem zapasowym "dojazdowym".
W żadnym wypadku nie wolno jechać
samochodem z zamontowanym więcej
niż jednym "dojazdowym" kołem zapasowym.
4. Odkręcić śrubę mocującą i wyjąć blok
piankowy z podnośnikiem i narzędziami.
5. Chwycić koło zapasowe za dalszą część i
podnieść. Przesunąć koło zapasowe trochę do przodu i wyjąć ze schowka.
6. Wyjąć klucz do nakrętek kół, podnośnik i
zaczep holowniczy z bloku piankowego.
UWAGA
Aby dostać się do zaczepu holowniczego,
trzeba wyjąć podnośnik.
Wyjmowanie koła zapasowego:
Koło zapasowe*, podnośnik* i klucz do nakrętek kół* znajdują się pod podłogą przedziału
bagażowego.
1. Podnieść tylną krawędź podłogi przedziału
bagażowego (lub w wersji z dzieloną podłogą przedziału bagażowego chwycić za
uchwyt podłogi, podnieść i przesunąć
tylną część podłogi do przodu).
2. Wyjąć schowek (opcjonalne wyposażenie
dodatkowe) – dotyczy tylko wersji z dzieloną podłogą przedziału bagażowego.
3. Wyjąć dolną podłogę (dotyczy tylko wersji
z dzieloną podłogą przedziału bagażowego).
Jeśli samochód jest wyposażony w zestaw naprawczy do ogumienia, patrz strona 354.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podnośnik*
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 353. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone
kołpaki. Pełne kołpaki kół można zdjąć za
pomocą narzędzia do zdejmowania kołpaków, zaczepiając je o kołpak i pociągając.
Ewentualnie kołpak można ściągnąć ręką.
OSTRZEŻENIE
Sprawdzić, czy podnośnik nie jest uszkodzony ani zabrudzony, a jego gwinty są
dobrze nasmarowane.
UWAGA
Klucz do nakrętek kół i zaczep holowniczy
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć koło zapasowe i narzędzia (patrz
opis na stronie 348). Dołączone jest też
opakowanie zawierające rękawiczki i
pokrowiec na koło z przebitą oponą.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
WAŻNE
Gwint ucha do holowania trzeba wkręcić w
gwint klucza do kół do końca.
5. Skręcić ze sobą zaczep holowniczy i klucz
do nakrętek kół* do oporu w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
6. Kluczem do nakrętek kół poluzować
nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
349
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wchodzić pod samochód podniesiony na podnośniku.
Pasażerowie muszą wysiąść z samochodu,
jeśli będzie on podnoszony za pomocą podnośnika.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
Zaparkować w miejscu, gdzie pasażerowie
będą oddzieleni od jezdni samochodem
albo najlepiej barierką drogową.
UWAGA
WAŻNE
Podłoże pod podnośnikiem musi być
twarde, płaskie i poziome.
8. Podkręcić podnośnik, tak aby kołnierz
karoserii znalazł się w wycięciu w głowicy
podnośnika.
9. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
Podnośnik stanowiący wyposażenie samochodu jest przeznaczony wyłącznie do sporadycznego i krótkotrwałego użycia, na
przykład przy wymianie koła z przebitą
oponą, zamianie opon letnich na zimowe
itp. Do podnoszenia samochodu należy
używać wyłącznie podnośnika przeznaczonego do konkretnego modelu. Jeśli samochód ma być podnoszony częściej lub na
dłużej niż wymaga tego wymiana koła,
zaleca się używanie podnośnika warsztatowego. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.
Zakładanie koła
08
350
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem (wartości momentu dokręcania, patrz
strona 345). Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
5.
08 Koła i ogumienie
Zmiana koła
2. Skręcić podnośnik do połowy, tak aby
pasował do bloku piankowego. Umieścić
końcówkę korby w przegródce w bloku
piankowym.
3. Odłożyć inne narzędzia, które były używane do odpowiednich przegródek w
bloku piankowym.
Założyć ewentualne pełne kołpaki kół.
UWAGA
Zakładając kołpak koła, otwór na zawór
należy ustawić w jednej linii z zaworem na
obręczy.
Wkładanie koła zapasowego* i
podnośnika* na miejsce w przedziale
bagażowym
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy włożyć na ich miejsca w bloku piankowym.
4. Jeśli koło zapasowe było używane, odłożyć blok piankowy z powrotem do
schowka i dokręcić śrubę mocującą w
podłodze schowka. Koło z przebitą oponą
można umieścić w plastikowym pokrowcu,
który znajduje się w opakowaniu z rękawiczkami.
Jeśli koło zapasowe nie było używane,
umieścić blok piankowy w kole zapasowym i włożyć koło z powrotem do
schowka. Dokręcić śrubę mocującą do
podłogi schowka.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
1. Odkręcić zaczep holowniczy od klucza do
nakrętek kół i umieścić zaczep w przegródce w dnie bloku piankowego.
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
351
08 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ciśnienia ECO w oponach (odnosi
się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do
lekkiego obciążenia – patrz strona 415) w celu
uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 415.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
•
Wartość ciśnienia ECO1
UWAGA
Wahania temperatury powodują zmianę
ciśnienia powietrza w oponach.
08
1
352
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponach obniża się z
upływem czasu, co jest zjawiskiem naturalnym. Ciśnienie powietrza w oponach zmienia się także wraz z temperaturą otoczenia.
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
08 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Podnieść podłogę (lub popchnąć tylną
część podłogi przedziału bagażowego do
przodu w wersji z dzieloną podłogą i wyjąć
dolną podłogę) i wyjąć trójkąt ostrzegawczy.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Apteczka pierwszej pomocy*
Torba z materiałami pierwszej pomocy znajduje się po lewej stronie przedziału bagażowego.
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
353
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Informacje ogólne
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
UWAGA
Wersja 1.
Zestaw naprawczy do ogumienia jest przeznaczony wyłącznie do uszczelniania opon
mających przebicie na powierzchni bieżnika.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Podłączyć kompresor do jednego z gniazd 12
V w samochodzie; patrz strony 261 i 327.
Należy użyć gniazda położonego najbliżej
naprawianego koła.
Wersja 2.
08
354
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo.
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia i trójkąta ostrzegawczego
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Trójkąt ostrzegawczy i zestaw naprawczy do ogumienia znajdują się pod podłogą
przedziału bagażowego.
1. Podnieść tylną krawędź podłogi przedziału
bagażowego (lub w wersji z dzieloną podłogą przedziału bagażowego chwycić za
uchwyt podłogi, podnieść i przesunąć
tylną część podłogi do przodu).
2. Wyjąć schowek (opcjonalne wyposażenie
dodatkowe) – dotyczy tylko wersji z dzieloną podłogą przedziału bagażowego.
3. Wyjąć dolną podłogę (dotyczy tylko wersji
z dzieloną podłogą przedziału bagażowego).
4. Odczepić elastyczną część taśmy mocującej kompresor zestawu TMK po lewej
stronie.
5. Wyjąć kompresor zestawu TMK pionowo
w górę.
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
6. Aby wyjąć pojemnik ze środkiem uszczelniającym, należy przesunąć go w lewo, a
następnie wyciągnąć z bloku piankowego.
UWAGA
Aby dostać się do zaczepu holowniczego/
klucza do nakrętek kół w bloku piankowym:
•
•
Wersja 1: Podnieść kompresor zestawu naprawczego do ogumienia
(punkt 5), aby dostać się do klucza do
nakrętek kół. Wyjąć pojemnik ze środkiem uszczelniającym (punkt 6), aby
dostać się do zaczepu holowniczego.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu naprawczego do ogumienia nie należy jechać z prędkością większą niż 80 km/h. Firma Volvo zaleca wizytę
w autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia uszczelnionej opony (maksymalny dystans wynosi 200 km). Pracownicy
stacji obsługi są w stanie stwierdzić, czy
oponę można naprawić czy wymaga ona
wymiany.
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
Elementy zestawu
Wersja 2: Podnieść kompresor zestawu naprawczego do ogumienia
(punkt 5), aby dostać się do zaczepu
holowniczego. Klucz do nakrętek kół
znajduje się pod podnośnikiem.
Po użyciu zaczepić z powrotem taśmę po lewej
stronie.
Wersja 1: Taśmę należy przeciągnąć za blokiem piankowym (a nie nad nim).
Wersja 2: Taśma musi znaleźć się w widełkach
z tyłu boku piankowego.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
08
Przewód elektryczny
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
355
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może spowodować
podrażnienie skóry. W przypadku kontaktu
ze skórą zmyć środek wodą z mydłem.
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
G014338
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
08
356
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Nie odkręcać pojemnika – jest on wyposażony w blokadę wsteczną mającą zapobiegać wyciekom.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci w samochodzie bez
opieki, gdy uruchomiony jest silnik.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
UWAGA
Po uruchomieniu kompresora ciśnienie
może wzrosnąć do 6 barów, ale po upływie
około 30 sekund obniży się.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może pracować dłużej niż 10 minut.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 415 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
4. Włożyć przewód giętki do pudełka, pozostawiając pojemnik na miejscu. Umieścić
zestaw TMK w bagażniku.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Ciśnienie powietrza w oponach należy
sprawdzać regularnie.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
Nie odkręcać pojemnika – jest on wyposażony w blokadę wsteczną mającą zapobiegać wyciekom.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
357
08 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu naprawczego do ogumienia nie należy jechać z prędkością większą niż 80 km/h. Firma Volvo zaleca wizytę
w autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia uszczelnionej opony (maksymalny dystans wynosi 200 km). Pracownicy
stacji obsługi są w stanie stwierdzić, czy
oponę można naprawić czy wymaga ona
wymiany.
Pompowanie opony
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
08
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych z samochodu może grozić śmiercią. Nigdy nie
pozostawiać uruchomionego silnika w
szczelnie zamkniętych pomieszczeniach
lub w miejscach pozbawionych odpowiedniej wentylacji.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci w samochodzie bez
opieki, gdy uruchomiony jest silnik.
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może pracować dłużej niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 415. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
358
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera 1,2-etanol oraz lateks
naturalny.
Jego spożycie jest szkodliwe. W przypadku
kontaktu ze skórą może on wywołać reakcję
alergiczną.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
08 Koła i ogumienie
08
359
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
360
362
369
376
379
383
392
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
Informacje ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie po
upływie pewnego czasu od momentu wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
WAŻNE
Aby utrzymać ważność gwarancji firmy
Volvo, należy zapoznać się z treścią i przestrzegać zaleceń zawartych w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
OSTRZEŻENIE
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
362
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
znajduje się pomiędzy reflektorami a
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
Zamykając pokrywę komory silnika, upewnić się, że została prawidłowo zablokowana.
Należy regularnie sprawdzać
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do spryskiwaczy
Obrócić uchwyt o 20-25 stopni w prawo.
Przy zwolnieniu zaczepu będzie słyszalne
trzaśnięcie.
Uchwyt do otwierania pokrywy komory silnikowej
znajduje się zawsze po lewej stronie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Widok komory silnikowej
OSTRZEŻENIE
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Podczas
wykonywania prac w komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
zawsze znajdować się w położeniu 0, patrz
strona 85.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Wlew płynu do spryskiwaczy
Chłodnica
Miarka poziomu oleju silnikowego1
09
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 409.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Filtr powietrza
1
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
363
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
09
Silnik z miarką poziomu oleju2
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 409.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 410.
2
364
G021737
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Miarka poziomu oleju i wlew oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
09
Silnik z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju3
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Uważać, by nie rozlać oleju na gorący kolektor wydechowy z uwagi na zagrożenie pożarem.
3
Wlew oleju
Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Komunikat i wykres na wyświetlaczu. Po lewej
stronie pokazano zespół wskaźników Digital, a po
prawej – zespół wskaźników Analog.
Komunikat
Poziom oleju silnikowego
W niektórych samochodach poziom oleju
można sprawdzać przy użyciu elektronicznej
miarki poziomu oleju za pomocą pokrętła przy
wyłączonym silniku, patrz strona 366. Niski
poziom oleju Dolej 0,5 litra
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
365
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
OSTRZEŻENIE
Uważać, by nie rozlać oleju na gorący kolektor wydechowy z uwagi na zagrożenie pożarem.
Płyn chłodzący
Pomiar poziomu oleju*
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Niski
poziom oleju Dolej 0,5 litra, dolać tylko
0,5 litra.
UWAGA
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie
wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód
musi przejechać około 30 km, aby poziom
oleju był wyświetlany prawidłowo.
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 85.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.
Czekaj....
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
OSTRZEŻENIE
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano
na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie
może znajdować się powyżej oznaczenia
MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
silnika.
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
366
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom oleju to 4.
Komunikat i wykres na wyświetlaczu. Po lewej
stronie pokazano zespół wskaźników Digital, a po
prawej – zespół wskaźników Analog.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
OSTRZEŻENIE
Płyn chłodzący może być bardzo gorący.
Jeśli płyn chłodzący wymaga uzupełnienia,
gdy silnik jest rozgrzany do temperatury
roboczej, korek zbiornika wyrównawczego
należy odkręcać powoli, by ostrożnie zlikwidować nadciśnienie występujące w zbiorniku.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 411.
WAŻNE
•
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
09
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 411. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje
się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku
wyrównawczym, nie wolno kontynuować
jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie
uzupełniony. Firma Volvo zaleca, by przyczyna utraty płynu hamulcowego została
zbadana w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
367
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Komora silnika
Uzupełnianie płynu
Układ klimatyzacji
Diagnostyka i naprawa
Układ klimatyzacji zawiera fluorescencyjny
środek do wykrywania śladów wycieków. Szukając miejsca wycieku należy posłużyć się
światłem ultrafioletowym.
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Umiejscowienie zbiornika płynu hamulcowego.
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w strefie
komory silnika mniej narażonej na wysoką temperaturę. Dostęp do zbiornika możliwy jest po
zdjęciu okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie wolno zapomnieć o założeniu korka.
368
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i
naprawy tego układu może wykonywać
wyłącznie autoryzowana stacja obsługi.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Informacje ogólne
Wszystkie żarówki są wyszczególnione w specyfikacji, patrz strona 374. Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek i innych źródeł
światła specjalnego typu lub takich, których
wymiany powinien dokonywać wyłącznie
odpowiednio przygotowany warsztat:
• Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
(światła ksenonowe)
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
09
Reflektory
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
• Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych1
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego w
zewnętrznych lusterkach wstecznych
• Boczne światła pozycyjne, tylne światła
OSTRZEŻENIE
Podczas wymiany żarówek układ elektryczny samochodu musi być przełączony
w pozycję 0, patrz strona 85.
pozycyjne
• Światło hamowania nad tylną szybą
• Oświetlenie wnętrza i przedziału bagażowego
• Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
• Wszystkie światła diodowe (LED)
WAŻNE
Nigdy nie dotykać szklanych elementów
żarówek palcami. Tłuszcz z palców ulega
odparowaniu pod wpływem ciepła, a
następnie osadza się na odbłyśniku, powodując jego uszkodzenie.
Wyjąć narzędzie (Torx 30) znajdujące się pod
podłogą przestrzeni bagażowej.
UWAGA
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
1
Niektóre modele
369
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
5.
Wcisnąć zaczep.
Odłączyć złącze.
Pokrywa żarówek świateł drogowych/
świateł mijania
Położyć reflektor na miękkiej powierzchni,
aby nie zarysować klosza.
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
1.
2.
3.
Wyjąć odbojnik pokrywy komory silnikowej.
Odkręcić śrubę za pomocą narzędzia
(Torx 30).
Obrócić trzpień blokujący w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć trzpień blokujący.
4.
Odłączyć reflektor, przechylając i
pociągając go na przemian.
WAŻNE
Przy wyjmowaniu reflektora należy uważać,
by nie uszkodzić żadnych części.
370
6. Wymienić odpowiednią żarówkę zgodnie z
instrukcją.
Przed włączeniem świateł lub zmianą położenia kluczyka trzeba zamontować reflektor i prawidłowo podłączyć złącze.
1.
Ścisnąć zaczepy.
Odchylić pokrywę.
2. Wymienić odpowiednią żarówkę zgodnie z
instrukcją.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła mijania2
Światła drogowe2
Dodatkowe światła drogowe*3
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
2. Zdjąć pokrywę, patrz strona 370.
2. Zdjąć pokrywę, patrz strona 370.
2. Zdjąć pokrywę, patrz strona 370.
3.
3.
3.
Nacisnąć oprawę żarówki w górę, aby ją
odłączyć.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
2
3
Obrócić oprawę żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
09
Nacisnąć oprawę żarówki w górę, aby ją
odłączyć.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
Samochody z reflektorami halogenowymi
Samochody z reflektorami ksenonowymi
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
371
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
Kierunkowskazy/światła awaryjne,
przód
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
2.
Zdjąć pokrywę.
3.
Wcisnąć zaczep.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
4
372
Światła pozycyjne/postojowe4
Światła obrysowe
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 369.
2.
2.
Zdjąć pokrywę.
3.
Pociągnąć oprawę żarówki w dół.
Obrócić oprawę żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
3. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
Nie dotyczy samochodów z reflektorami ksenonowymi, ponieważ są one wyposażone w światła diodowe (LED).
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła do jazdy dziennej5
1.
2.
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Zdjąć pokrywę.
Obrócić oprawę żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
3. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
Diodowe światło hamowania
Światła pozycyjne
Tylna lampa zespolona
Żarówki kierunkowskazów, świateł hamowania
i świateł tylnych wymienia się od wewnątrz
przedziału bagażowego.
Światło hamowania
1. Zdjąć osłonę w tapicerce (1) po stronie
przepalonej żarówki.
Światła obrysowe
2.
Kierunkowskazy
Światło cofania
Tylne światło przeciwmgielne
09
Nacisnąć zaczep w bok.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
3. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
5
Dotyczy tylko świateł do jazdy dziennej z żarówkami halogenowymi.
``
373
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Tylne światło przeciwmgielne
Obrócić oprawę żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć oprawę żarówki.
3. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
Ostrożnie podważyć, by odłączyć
zaczep.
WAŻNE
Należy uważać, by nie uszkodzić żadnych
części.
374
4. Wymienić żarówkę i zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
Żarówki, dane techniczne
[W]A
Typ
Światła mijaniaB
55
H7 LL
Światła drogoweB
65
H9
Dodatkowe światła
drogoweC
55
H7 LL
Kierunkowskazy
przednie
21
HY21W
Światła pozycyjneB
5
W5W LL
Światła obrysowe
5
WY5W LL
Światła do jazdy
dziennejB
19
PW19W
5
WY5W LL
2. Ostrożnie odczepić i wyjąć szkiełko
lampki.
Kierunkowskazy w
zewnętrznych lusterkach wstecznychD
3. Za pomocą szczypiec igłowych wyciągnąć
żarówkę prosto w bok. Nie zaciskać szczypiec zbyt mocno. W przeciwnym razie
Kierunkowskazy
tylne
21
PY21W LL
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
Wsunąć tępy, przypominający nóż przedmiot, np. nóż stołowy (na głębokość około
20 mm) obok narożnika.
może dojść do uszkodzenia szkiełka
żarówki.
1. Włożyć końcówkę wkrętaka pod szkiełko
lampki i ostrożnie podważyć zaczep na
krawędzi.
Oświetlenie
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
[W]A
Typ
Światło hamowania
21
P21W LL
Światło cofania
21
P21W LL
Tylne światło przeciwmgielne
21
H21W LL
Podświetlenie lusterka kosmetycznego
1,2
T5, gniazdo
W2x4,6d
Oświetlenie
A
B
C
D
09
Wat
Samochody z reflektorami halogenowymi
Samochody z reflektorami ksenonowymi
Niektóre modele
375
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
09
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
krótko przycisk START/STOP ENGINE,
aby przełączyć układ elektryczny samochodu w pozycję kluczyka I. (Szczegółowe
informacje na temat pozycji kluczyka, patrz
strona 85.)
2. Ponownie nacisnąć krótko przycisk
START/STOP ENGINE, aby przełączyć
układ elektryczny samochodu w pozycję
kluczyka 0.
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej.
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (na przykład w celu
usunięcia lodu z przedniej szyby) muszą one
być ustawione w pozycji serwisowej.
WAŻNE
Przed ustawieniem piór wycieraczek w
pozycji serwisowej należy upewnić się, że
nie przymarzły do szyby.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu1 i nacisnąć
1
376
Nie jest to konieczne w samochodach z funkcją Keyless.
3. W ciągu 3 sekund przesunąć prawą dźwignię przełącznika zespolonego w górę i
przytrzymać ją w tym położeniu przez
około 1 sekundę.
> Wycieraczki ustawią się w pozycji pionowej.
Wycieraczki powrócą do pozycji wyjściowej po
krótkim naciśnięciu przycisku START/STOP
ENGINE w celu przełączenia układu elektrycznego samochodu w pozycję kluczyka I (lub w
momencie uruchomienia silnika).
WAŻNE
Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się w
pozycji serwisowej zostały podniesione z
szyby, trzeba je opuścić z powrotem na
szybę, zanim będą mogły wrócić do pozycji
wyjściowej. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory silnika.
UWAGA
Jeśli ramiona wycieraczek znajdowały się w
pozycji serwisowej, to przed ponownym
wykorzystaniem tej pozycji wymagane jest
włączenie i wyłączenie wycieraczek.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Wycieraczki powrócą z pozycji serwisowej do
pozycji wyjściowej po krótkim naciśnięciu
przycisku START/STOP ENGINE w celu przełączenia układu elektrycznego samochodu w
pozycję kluczyka I (lub w momencie uruchomienia silnika).
09
OSTRZEŻENIE
Ponieważ samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną Pedestrian Airbag,
firma Volvo zaleca używanie oryginalnych
ramion wycieraczek oraz stosowanie do
wycieraczek wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
G021763
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
Podnieść ramię wycieraczki, gdy znajduje
się w pozycji serwisowej. Nacisnąć przycisk zatrzasku w uchwycie pióra wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
UWAGA
Pióra wycieraczek są różnej długości. Pióro
wycieraczki po stronie kierowcy jest dłuższe
od pióra po stronie pasażera.
1. Odchylić ramię wycieraczki do góry.
2. Uchwycić wewnętrzną stronę pióra wycieraczki (obok strzałki).
3. Obrócić w lewo w celu wykorzystania
skrajnej pozycji pióra względem ramienia
jako dźwigni ułatwiającej jego odłączenie.
4. Opuścić ramię wycieraczki z powrotem na
przednią szybę.
377
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
4. Wcisnąć nowe pióro w zaczep. Sprawdzić,
czy pióro wycieraczki jest prawidłowo
zamocowane do ramienia.
5. Opuścić ramię wycieraczki.
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 392 i dalsze.
WAŻNE
Pióra wycieraczek należy sprawdzać regularnie. Zaniechanie konserwacji prowadzi
do skrócenia żywotności piór wycieraczek.
Wlew płynu do spryskiwaczy
378
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
WAŻNE
W okresie zimowym należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dopuścić do zamarznięcia
pompy, zbiornika i przewodów.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 411.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Żywotność akumulatora ulega skróceniu w
przypadku jego wielokrotnego rozładowania.
Na żywotność akumulatora wpływają różne
czynniki, w tym warunki jazdy i klimat. Zdolność rozruchowa akumulatora zmniejsza
się stopniowo z upływem czasu i dlatego
akumulator wymaga naładowania, jeśli
samochód nie był używany przez dłuższy
czas lub jeździł tylko na krótkich dystansach. Bardzo niska temperatura dodatkowo
zmniejsza zdolność rozruchową.
Dla utrzymania akumulatora w dobrym stanie zaleca się co najmniej 15 minut jazdy na
tydzień lub podłączenie akumulatora do
ładowarki z funkcją automatycznego podładowywania.
Akumulator utrzymywany w stanie pełnego
naładowania ma maksymalną żywotność.
09
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja oszczędzania energii systemu
audio-telefonicznego może zostać tymczasowo wyłączona i/lub komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym dotyczący
stanu naładowania głównego akumulatora
może być tymczasowo nieaktualny po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub
ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
WAŻNE
Do ładowania akumulatora nie wolno nigdy
używać szybkiej ładowarki.
379
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Trzeba oddać do recyklingu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Wymiana akumulatora rozruchowego
Volvo zaleca wymianę akumulatorów w autoryzowanym warsztacie – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Więcej
informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 125
Eco Start/Stop DRIVe*
Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V – akumulator
rozruchowy o dużej mocy i akumulator pomocniczy wspomagający działanie funkcji
Eco Start/Stop DRIVe podczas uruchamiania
samochodu.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 136.
Więcej informacji na temat akumulatora rozruchowego samochodu – patrz strona 125 i
416.
Zawiera żrący kwas.
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska,
ponieważ zawiera on ołów.
380
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Akumulator
Prąd zimnego
rozruchuA,
CCA (A)
WymiaryD,
dł.×szer.×wys.
(mm)
Pojemność
(Ah)
A
B
C
D
Rozruchowy
Pomocniczy
760 B
120B
C
180C
800
278×175×190B
150×90×106B
315×175×190C
150×90×130C
70B
8B
80C
10C
Zgodnie z normą EN.
Manualna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów.
Największe możliwe wymiary.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatorów w
samochodach z funkcją Start/Stop należy
montować akumulatory typu AGM1.
1
2
3
UWAGA
•
Im wyższy pobór prądu w samochodzie
(dodatkowe chłodzenie/ogrzewania
itd.), tym więcej trzeba naładować akumulator = zwiększone zużycie paliwa.
•
Gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości, funkcja Start/Stop
zostanie wyłączona.
Tymczasowe ograniczenie działania funkcji
Start/Stop z powodu wysokiego poboru prądu
oznacza:
• Silnik uruchamia się automatycznie2 bez
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę
(manualna skrzynia biegów).
• Silnik uruchamia się automatycznie bez
zdjęcia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca (automatyczna skrzynia biegów).
09
Umiejscowienie akumulatorów
A: Samochód z kierownicą po lewej stronie. B:
Samochód z kierownicą po prawej stronie. 1. Akumulator rozruchowy3. 2. Akumulator pomocniczy.
Akumulator pomocniczy nie wymaga zwykle
więcej czynności konserwacyjnych niż normalny akumulator rozruchowy. W przypadku
pytań lub problemów należy skontaktować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Absorbed Glass Mat
Automatyczne uruchomienie silnika może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
Akumulator rozruchowy opisano szczegółowo na stronie 380.
381
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja Start/Stop może tymczasowo
przestać działać po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
UWAGA
Jeżeli akumulator rozładuje się do tego
stopnia, że wszystkie przyrządy będą
„czarne” i samochód będzie w zasadzie
pozbawiony wszystkich normalnych funkcji
elektrycznych, a do uruchomienia silnika
zostanie w związku z tym wykorzystany
akumulator zewnętrzny lub ładowarka do
akumulatorów, nastąpi włączenie funkcji
Start/Stop. Będzie wtedy możliwe automatyczne wyłączenie silnika, ale w przypadku
automatycznego wyłączenia funkcja
Start/Stop może nie być w stanie automatycznie uruchomić silnika z powodu niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora.
W celu zagwarantowania udanego automatycznego uruchomienia silnika po jego automatycznym wyłączeniu trzeba najpierw
naładować akumulator. W temperaturze
otoczenia wynoszącej +15 °C akumulator
trzeba ładować przez co najmniej
1 godzinę. W przypadku niższej temperatury otoczenia zaleca się czas ładowania
wynoszący 3-4 godziny. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej
ładowarki do akumulatorów.
Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop do
czasu odpowiedniego naładowania akumulatora.
382
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora, patrz punkt „Akumulator” w rozdziale „Obsługa techniczna samochodu”.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Informacje ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nigdy nie
zastępować go innym przedmiotem lub
bezpiecznikiem o wyższej wartości prądu
znamionowego. Może to spowodować
poważne uszkodzenie układu elektrycznego, a także doprowadzić do pożaru.
09
centralka elektryczna pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
Komora silnika
Pod schowkiem podręcznym
Pod prawym przednim fotelem
Rozmieszczenie centralek
elektrycznych
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
383
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Komora silnika
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
• Pozycje 7-18 są bezpiecznikami typu
W skrzynce bezpieczników znajdują się także
bezpieczniki zapasowe.
• Bezpieczniki 19-45 i 47-48 są typu „Mini
Fuse”.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
Rozmieszczenie bezpieczników pokazano na
etykiecie po wewnętrznej stronie pokrywy.
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
30
Spryskiwacze reflektorów*
20
1
384
„JCASE”, których wymianę należy zlecić
warsztatowi1.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
Dmuchawa w układzie wentylacji
40
-
-
Bezpiecznik główny dla bezpieczników 32-36
30
Cewka uruchamiająca rozrusznika (nie dotyczy wersji Start/
Stop)
30
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Elektrycznie ogrzewana przednia
szyba, prawa strona*
40
Sprzęgło elektromagnetyczne
klimatyzacji
15
10
Gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami, tył
15
Czujnik klimatu*, silniczki przepustnic wlotów powietrza
10
Moduł sterujący silnika (silnik 5cyl.)
5
Fotel z elektryczną regulacją,
prawy*
20
Cewka przekaźnika wentylatora
chłodzącego (silnik 4-cyl., 5-cyl.
silnik wysokoprężny), sondy
lambda (4-cyl. silnik benzynowy),
masowy przepływomierz powietrza (silnik wysokoprężny), zawór
obejściowy chłodzenia układu
EGR (silnik wysokoprężny),
zawór regulacyjny przepływu
paliwa (5-cyl. silnik wysokoprężny), zawór regulacyjny ciśnienia paliwa (5-cyl. silnik wysokoprężny)
Cewka przekaźnika wentylatora
chłodzącego (5-cyl. silnik benzynowy), sondy lambda (5-cyl. silnik benzynowy)
20
-
-
Elektrycznie ogrzewana przednia
szyba, lewa strona*
40
Nagrzewnica postojowa*
20
Wycieraczki szyby przedniej
20
Centralny moduł elektroniczny,
napięcie odniesienia akumulatora pomocniczego (Start/Stop)
5
Sygnał dźwiękowy
15
Światło hamowania
5
-
-
Sterowanie reflektorami
5
Wewnętrzne cewki przekaźników
5
Gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami, przód
15
Moduł sterujący skrzyni biegów
15
09
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
385
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Masowy przepływomierz powietrza (4-cyl. silnik benzynowy),
zawór EVAP (4-cyl. silnik benzynowy), zawory wtryskowe (5-cyl.
silnik benzynowy), silniczek sterujący turbosprężarki (4-cyl. silnik
wysokoprężny), zawór regulacyjny przepływu paliwa (4-cyl. silnik wysokoprężny), zawór elektromagnetyczny chłodzenia tłoków (5-cyl. silnik wysokoprężny),
zawór regulacyjny turbosprężarki
(5-cyl. silnik wysokoprężny),
czujnik poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy)
10
Pompa płynu chłodzącego (Start/
Stop)
10
Grzałka filtra oleju napędowego,
jednostka sterująca świecy żarowej (5-cyl. silnik wysokoprężny),
pompa oleju automatycznej
skrzyni biegów (5-cyl. silnik
wysokoprężny Start/Stop)
15
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji
5
Czujnik pedału przyspieszenia
5
Punkt ładowania, akumulator
pomocniczy
-
Moduł sterujący silnika (silnik 4cyl.)
10
-
-
-
-
Moduł sterujący silnika (silnik 5cyl.), jednostka przepustnicy (5cyl. silnik benzynowy)
15
Zawory (silnik benzynowy), cewki
(silnik benzynowy), sonda
lambda (silnik wysokoprężny),
grzałka przewietrzania skrzyni
korbowej (silnik 5-cyl.), masowy
przepływomierz powietrza (5-cyl.
silnik benzynowy)
10
Układ ABS
5
Moduł sterujący silnika, moduł
sterujący skrzyni biegów,
poduszki powietrzne
10
Regulacja pionowego ustawienia
świateł*
10
Elektryczne wspomaganie kierownicy
5
Centralny moduł elektroniczny
15
-
386
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Pod schowkiem podręcznym
Po wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki
bezpieczników w komorze silnika znajdują
się szczypce, które ułatwiają procedurę
wyjmowania i wkładania bezpieczników.
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika znajdują się także bezpieczniki zapasowe.
Wymiana bezpiecznika
Dostęp do bezpieczników można uzyskać po
zdjęciu pokrywy zabezpieczającej skrzynkę
bezpieczników.
Zdejmowanie pokrywy
1. Chwycić za wycięcie i pociągnąć, by odłączyć zaczepy przy dolnej krawędzi
pokrywy od skrzynki bezpieczników.
2. Zdjąć pokrywę.
UWAGA
Do zwolnienia zaczepów na górnej krawędzi
pokrywy centralki elektrycznej wymagana
jest stosunkowo duża siła.
387
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Zakładanie pokrywy
Obwód
A
Obwód
A
Pompa paliwowa
20
Zespół wskaźników
5
Centralny zamek, klapka wlewu
paliwaB
10
Panel sterujący klimatyzacji
10
Moduł elektroniczny kierownicy
7,5
-
1. Wsunąć dolne zaczepy.
2. Przekręcić pokrywę do góry, by zaczepić
górne zaczepy.
UWAGA
Upewnić się, że górne zaczepy są prawidłowo umieszczone w wycięciach centralki
elektrycznej.
Rozmieszczenie bezpieczników
388
-
Wycieraczka tylnej szyby
15
Pozycja rezerwowa, oświetlenie
wewnętrzne
5
Oświetlenie wewnętrzne; elektryczne fotele
10
Syrena autoalarmu*, złącze
transmisji danych OBDII
5
Roleta, szyba dachowa*
10
Światła drogowe
15
Czujnik deszczu*, przyciemnianie lusterka wstecznego*, czujnik wilgoci*
5
-
Układ ostrzegania o ryzyku
kolizji*
Otwieranie drzwi bagażnikaA
Światło cofania
10
5
Wycieraczki przedniej szybyC,
wycieraczka tylnej szybyC
20
-
Immobilizer
5
Pozycja rezerwowa 1, napięcie
stałe
15
Pozycja rezerwowa 2, napięcie
stałe
20
10
Rozmieszczenie bezpieczników pokazano na
etykiecie po wewnętrznej stronie pokrywy.
-
-
Bezpieczniki są typu „Mini Fuse”.
Pozycja rezerwowa 3, napięcie
stałe
5
Blokada kierownicy
15
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
A
B
C
D
E
F
Obwód
A
Czujnik ruchu autoalarmu*,
odbiornik nadajnika zdalnego
sterowania
5
Wycieraczki przedniej szybyD,
wycieraczka tylnej szybyD
20
Centralny zamek, klapka wlewu
paliwaE
10
Otwieranie drzwi bagażnikaF
10
Element PTC, wstępny podgrzewacz powietrza*, przycisk podgrzewania tylnego siedzenia*
7,5
Poduszki powietrzne, poduszka
powietrzna chroniąca pieszych
10
Pozycja rezerwowa 4, napięcie
stałe
7,5
-
-
-
-
09
Patrz też bezpiecznik 84.
Patrz też bezpiecznik 83.
Patrz też bezpiecznik 82.
Patrz też bezpiecznik 77.
Patrz też bezpiecznik 70.
Patrz też bezpiecznik 65.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
389
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
Pod prawym przednim fotelem
Po wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki
bezpieczników w komorze silnika znajdują
się szczypce, które ułatwiają procedurę
wyjmowania i wkładania bezpieczników.
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika znajdują się także bezpieczniki zapasowe.
Rozmieszczenie bezpieczników
Rozmieszczenie bezpieczników pokazano na
etykiecie po wewnętrznej stronie pokrywy.
2
390
• Pozycje 24-28 są bezpiecznikami typu
„JCASE”, których wymianę należy zlecić
warsztatowi2.
• Bezpieczniki 1-23 i 29-46 są typu „Mini
Fuse”.
Obwód
A
-
-
Keyless*
10
Klamka drzwi (Keyless*)
5
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Obwód
A
Panel sterowania, lewe drzwi
przednie
25
Panel sterowania, prawe drzwi
przednie
25
Panel sterowania, lewe drzwi
tylne
25
Panel sterowania, prawe drzwi
tylne
25
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
-
-
-
-
Podgrzewanie fotela pasażera
15
Fotel z elektryczną regulacją,
lewy*
20
Gniazdo elektryczne przyczepy
2*
20
40
-
-
-
-
Bezpiecznik główny dla bezpieczników 12-16: system audiotelefoniczny
Jednostka sterująca systemu
audio (wzmacniacz)*
5
-
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy
1*
System telematyczny*, Bluetooth*
5
Ogrzewanie szyby tylnej
System audio, jednostka sterująca systemu audio-telefonicznego
15
Radio cyfrowe*, TV*
10
Gniazdo 12 V w bagażniku
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Podgrzewanie prawego tylnego
siedzenia*
15
40
Podgrzewanie lewego tylnego
siedzenia*
15
30
Moduł sterujący AWD*
15
-
-
-
-
-
Układ monitorujący martwe pola
widoczności (BLIS)*
5
-
-
Wspomaganie parkowania z
czujnikami odległości*
5
-
-
-
-
Wspomaganie parkowania*
5
-
-
-
-
-
-
Podgrzewanie fotela kierowcy
09
15
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
391
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód wodą, aby usunąć
rozpuszczone zanieczyszczenia i zmniejszyć w ten sposób ryzyko zarysowania
lakieru podczas mycia. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
• W razie potrzeby trwałe zabrudzenia
można spróbować usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym. W takim przypadku
należy pamiętać, że powierzchnia nie
może być gorąca od promieni słonecznych!
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
mydła lub szamponu samochodowego.
392
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ście-
UWAGA
reczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb. Nie pozostawiając kropli wody do
wyschnięcia w mocnym słońcu, można
zmniejszyć ryzyko powstania plam od
wody, których usunięcie może wymagać
polerowania lakieru.
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji
pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie
elementy oświetlenia zewnętrznego zostały
zaprojektowane, by radzić sobie z tym
problemem. Kondensacja zazwyczaj ustępuje w wyniku wentylacji obudowy lampy
po pewnym czasie od jej włączenia.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
Czyszczenie piór wycieraczek
WAŻNE
Brudne reflektory działają z mniejszą skutecznością. Należy je regularnie czyścić, na
przykład przy tankowaniu.
Nie używać detergentów o działaniu korozyjnym, lecz wody i gąbki niepowodującej
zarysowań.
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
W celu oczyszczenia:
–
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 376.
UWAGA
Pióra wycieraczek i szybę przednią należy
regularnie myć letnią wodą z dodatkiem
mydła lub szamponu samochodowego.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Przez pierwszych kilka miesięcy samochód
wolno myć wyłącznie ręcznie. Jest tak dlatego, że nowy lakier jest bardziej delikatny.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
09
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania części
wykonanych z tworzywa sztucznego i
gumy.
Używając środka odtłuszczającego na
powierzchni elementów wykonanych z tworzywa sztucznego lub gumy, należy używać
niewielkiej siły przy pocieraniu, o ile jest to
konieczne. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie błyszczących listew wykończeniowych może spowodować przetarcie
lub uszkodzenie ich powłoki.
Nie wolno używać środka polerskiego
zawierającego materiał ścierny.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy zawsze przetestować hamulce, w tym hamulec postojowy, by upewnić się, że wilgoć i rdza nie
zaatakowały okładzin ciernych hamulców i
nie spowodowały pogorszenia ich działania.
393
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
394
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Ostre przedmioty i zapięcia typu rzep mogą
spowodować uszkodzenie tapicerki tekstylnej.
09
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
395
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
•
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
396
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Kod koloru
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników, drzwiach i zderzakach.
Materiały
•
podkład1
– specjalny podkład klejący w
spreju jest dostępny np. do zderzaków
pokrytych tworzywem
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 402.
• lakier bazowy i lakier bezbarwny –
dostępny w spreju lub w postaci pisaka/
sztyftu do wyprawek2
• taśma maskująca
• drobny papier ścierny1.
Naprawa drobnych uszkodzeń powłoki
lakierniczej, takich jak odpryski od
kamieni i zadrapania
G021832
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
09
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
Jeśli uszkodzenie dochodzi aż do powierzchni metalu, należy użyć podkładu. W
przypadku uszkodzenia powierzchni plas-
1
2
W razie potrzeby.
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w pisaku/sztyfcie.
``
397
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pielęgnacja samochodu
tikowej należy użyć podkładu klejącego,
aby uzyskać lepszy rezultat – rozpylić podkład do zakrętki puszki spreju i nanieść
cienką warstwę pędzelkiem.
2. Przed malowaniem można w razie
potrzeby (np. gdy występują nierówne
brzegi) lekko wypolerować powierzchnię,
używając bardzo drobnego środka polerskiego. Oczyścić powierzchnię starannie i
pozostawić do wyschnięcia.
3. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem,
zapałką lub podobnym przyrządem. Po
wyschnięciu podkładu nałożyć lakier
bazowy i bezbarwny.
4. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
UWAGA
Jeśli uderzenie kamienia nie spowodowało
odprysku aż do powierzchni metalu i w
miejscu uderzenia pozostaje nieuszkodzona warstwa lakieru, należy wypełnić
odprysk lakierem bazowym i bezbarwnym
niezwłocznie po oczyszczeniu powierzchni.
398
09 Obsługa techniczna samochodu
09
399
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
400
402
404
408
409
411
413
415
416
417
429
SPECYFIKACJE
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
10
402
10 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były
dokładną kopią naklejek znajdujących się w
samochodzie. Zostały one zamieszczone w
instrukcji w celu zaprezentowania ich orientacyjnego wyglądu oraz umiejscowienia w
samochodzie. Informacje dotyczące Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w samochodzie.
10
Naklejka informacyjna układu klimatyzacji.
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika i numer seryjny silnika.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
403
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
10
A
Wymiary
mm
Rozstaw osi
2647
B
Długość
C
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami
1508
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
684
D
Wymiary
F
4369
G
Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej
Rozstaw kół osi przedniej
mm
I
532
Rozstaw kół osi tylnej
404
Wysokość
1445
960
J
Szerokość
1802
1551B
K
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
2041
Szerokość wraz ze złożonymi
lusterkami zewnętrznymi
1857
1559C
H
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
mm
1546A
L
1536A
1541B
E
Wymiary
1549C
A
B
C
Odsadzenie 46 mm.
Odsadzenie 50 mm.
Odsadzenie 52,5 mm.
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
406) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
UWAGA
Masa własna pojazdu podana w dokumentacji dotyczy samochodu w wersji standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia
i akcesoriów. Oznacza to, że wraz z każdym
dodanym elementem wyposażenia dodatkowego ładowność samochodu ulega
zmniejszeniu o masę tego elementu.
Przykładowe akcesoria, które powodują
zmniejszenie ładowności to wyposażenie
wersji Kinetic/Momentum/Summum, a
także inne akcesoria, takie jak hak holowniczy, bagażnik lub boks dachowy, system
audio, dodatkowe światła, urządzenie GPS,
nagrzewnica spalinowa, kratka zabezpieczająca, dywaniki, osłona bagażu, układ
elektrycznej regulacji foteli itd.
Zważenie konkretnego samochodu to
pewny sposób na określenie jego masy
własnej.
10
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 402.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Właściwości jezdne samochodu zmieniają
się w zależności od tego, jak bardzo jest on
obciążony i jaki jest rozkład obciążenia.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 75 kg.
405
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
10
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
T3
Manualna skrzynia biegów, B6
1300
75
T4
Manualna skrzynia biegów, B6
1300
75
D2
Manualna skrzynia biegów, B6
1300
75
D3
Manualna skrzynia biegów, M66
1500
75
D3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD
1500
75
D4
Manualna skrzynia biegów, M66
1500
75
D4
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD
1500
75
Maksymalny ciężar, przyczepa bez
hamulców (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
406
Silnik
Skrzynia biegów
T3
Manualna skrzynia biegów, B6
650
50
T4
Manualna skrzynia biegów, B6
650
50
D2
Manualna skrzynia biegów, B6
650
50
D3
Manualna skrzynia biegów, M66
700
50
D3
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD
750
50
10 Specyfikacje
Wymiary i masy
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa bez
hamulców (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
D4
Manualna skrzynia biegów, M66
700
50
D4
Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD
750
50
10
407
10 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
10
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
A
408
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 402.
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
10
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
409
10 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
10
Silnik
Kod silnikaA
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość,
razem z filtrem
oleju
(w litrach)
T3
B4164T3
Certyfikowany olej wlewany fabrycznie: Klasa jakości oleju WSS-M2C925-A
około 4,1
Opcje przy wymianie:
T4
B4164T
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 4,1
Lepkość oleju: SAE 5W–30
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
D2
D4162T
Lepkość oleju: SAE 5W–30
około 3,8
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować olej
ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
D3
D4
A
D5204T6
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,9
D5204T4
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 5,9
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 402.
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 363.
410
10 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn chłodzący
SilnikA
Zalecany gatunek: Płyn chłodzący zalecany
przez firmę Volvo wymieszany z 50% wody1,
patrz opakowanie.
SilnikA
T3
(w litrach)
D2
D4162T
Objętość
D3
D5204T6
(w litrach)
D4
D5204T4
10
10,0
8,0
A
B4164T3
7,0
T4
Objętość
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są
na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 402.
B4164T
Płyny i smary
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
B6
1,6
M66
1,9
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Automatyczna skrzynia biegów
TF-80SD
1
Objętość (litry)
7,0
Zalecany olej w skrzyni biegów
AW1
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
``
411
10 Specyfikacje
Płyny i smary
UWAGA
10
W normalnych warunkach jazdy olej w
skrzyni biegów nie wymaga wymiany przez
cały okres żywotności. Może to jednak być
konieczne przy niekorzystnych warunkach
jazdy, patrz strona 409.
Płyn
Układ
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
DOT 4+
Płyn do spryskiwaczy
Ze zmywaczami reflektorów
5,5
Bez zmywaczy reflektorów
3,2
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura
spada poniżej zera.
Paliwo
Zalecany gatunek
T3, T4
około. 62
Benzyna: patrz strona 322
D2
około. 52
Olej napędowy: patrz strona 322
D3, D4
około. 60
Olej sprężarki
Klimatyzacja
0,11
Płyn chłodzący
Klimatyzacja
0,65 kg
OSTRZEŻENIE
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i
naprawy tego układu może wykonywać
wyłącznie autoryzowana stacja obsługi.
412
Objętość (litry)
Olej PAG
R134a
10 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
10
A
B
T3
158
6,8
106
4,6
125
5,4
T4
164
7,0
109
4,7
129
5,5
D2A
105
4,0
88
3,4
94
3,6
D2B
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D3
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D4
179
6,9
112
4,3
136
5,2
Wersja 94 g/km CO2, maks. szerokość opon 205.
Wersja 99 g/km CO2.
``
413
10 Specyfikacje
Paliwo
Objaśnienie
g/km
10
litry/100 km
Jazda miejska
Jazda pozamiejska
Jazda mieszana
UWAGA
Jeżeli brak danych dotyczących zużycia
paliwa i emisji, podano je w dołączonym
dodatku.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
1
414
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
sie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powie-
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach1.
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
trza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 415.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 11 i 316.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 321.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w proce-
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008, 715/2007 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101
(Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda
pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Samochody z manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu. Wartość dla jazdy
mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji
dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
10 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość
(km/h)
195/65 R15
T3
205/55 R16
T4
205/50 R17
D2
225/45 R17
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Ciśnienie ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
230
230
260
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
0 - 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
10
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
D3
225/45 R17
D4
225/40 R18
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
415
10 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
10
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastosować akumulator o takim samym
prądzie zimnego rozruchu i rezerwie pojemności co akumulator oryginalny (patrz
naklejka na akumulatorze).
Akumulator
Silnik
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
12
520–800
100–160
Olej napędowy
12
700–800
135–160
12
760A
135
W samochodach z funkcją Start/Stop wymagane jest stosowanie akumulatorów typu AGM (Absorbed Glass Mat) .
UWAGA
416
Prąd zimnego rozruchu,
Benzyna
Benzyna/olej napędowy z funkcją Start/Stop
A
Napięcie (V)
•
Wielkość obudowy akumulatora
powinna odpowiadać wymiarom akumulatora oryginalnego.
•
Wysokość akumulatora zależy od jego
rozmiaru.
Eco Start/Stop DRIVe*
Informacje na temat akumulatorów w samochodach wyposażonych w funkcję
Eco Start/Stop DRIVe, patrz strona 380.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 Specyfikacje
Homologacja
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
System zamków, standardowy
Kraj
Chiny
System radarowy
Kraj
10
Singapur
Kraj
UE, Chiny
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hongkong
Brazylia
System zamków typu Keyless (Keyless
drive)
Kraj
UE
Korea
``
417
10 Specyfikacje
Homologacja
BluetoothŸ
10
Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity)
Kraj
Kraje UE:
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie BluetoothŸ
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
418
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
419
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
420
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10
``
421
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Chiny:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
422
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Tajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
10
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
423
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Korea
Południowa:
⭧㟓#⭠‿
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
424
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Singapur:
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie:
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
425
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Republika
Południowej
Afryki:
Urugwaj:
426
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
10
Nigeria:
Meksyk:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points: 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US" owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. Etykieta zewnętrzna powinna zawierać tekst „Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”
lub „Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. „IAM2.1 BT PWB US” spełnia wymagania podpunktu 15.19(a)(3) przepisów FCC, część 15, sekcja C. Oświadczenie zgodne z punktem 15.19 (a)(3) znajduje się w instrukcji obsługi produktu.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
427
10 Specyfikacje
Homologacja
Kraj
10
Botswana:
Chorwacja:
428
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Informacje ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 78 i 222.
– Czerwony symbol ostrzegawczy, podświetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
– Symbol informacyjny, podświetla się
w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w
jednym z układów samochodu, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie
komunikat. Żółty symbol informacyjny może
się również podświetlić razem z innymi symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Lampki ostrzegawcze w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Niskie ciśnienie oleju
80
Włączony
hamulec
postojowy
80, 145
Włączony
hamulec
postojowy,
symbol alternatywny
80
Poduszki
powietrzne –
SRS
19, 80
Sygnalizacja
niezapięcia
pasa bezpieczeństwa
16, 80
Brak ładowania akumulatora
80
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie hamulcowym
80, 144
Ostrzeżenie,
tryb bezpieczeństwa
19, 30, 80,
132
10
Lampki kontrolne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie ABL*
78, 98
Układ oczyszczania spalin
78
Awaria w układzie ABS
78, 144
Tylne światło
przeciwmgielne
włączone
78, 99
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
429
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
10
430
Znaczenie
Strona
Układ antypoślizgowy, DSTC,
stabilizacja
samochodu
podczas holowania przyczepy*
78, 153, 336
Układ antypoślizgowy, tryb
sportowy
78, 153
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
78
Niski poziom
paliwa w zbiorniku
78, 247
Informacja,
przeczytać tekst
na wyświetlaczu
78
Światła drogowe
włączone
78, 96
Lewe kierunkowskazy
78
Symbol
Znaczenie
Strona
Prawe kierunkowskazy
78
DRIVe – Start/
Stop*, silnik
automatycznie
wyłączony
78, 137
Lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Światła drogowe z
funkcją automatycznego przełączanie na światła mijania – AHB*
96
Kamera detekcyjna*
96
Układ automatycznej kontroli prędkości*
173
Układ automatycznej kontroli prędkości*
165, 166,
173
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
166, 176
Układ automatycznej kontroli prędkości*
173
Układ automatycznej kontroli prędkości*
164
Układ automatycznej kontroli prędkości*
164
Automatyczna kontrola prędkości
jazdy*
159
Czujnik radarowy*
173, 177,
192
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
G025102
Symbol
Znaczenie
Strona
Start/Stop*, układ
automatycznej kontroli prędkości*
Symbol
Znaczenie
Strona
140, 173
Układ ABL*
98
Ogranicznik prędkości
157
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa
strona
319
Kamera detekcyjna*, czujnik laserowy*
182, 192,
197, 202
Słaby akumulator
247
177, 182,
192
Układ wspomagania parkowania –
PAP*
210
Automatyczne
hamowanie*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City SafetyTM,
system ostrzegania
o ryzyku kolizji*
Czujnik deszczu*
107
Układ monitorowania pasa ruchu*
201
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
247
Driver Alert System*
197
Symbol
Znaczenie
Strona
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert
System)*, układ
monitorowania pasa
ruchu*
202
Driver Alert System*, czas na przerwę
195, 197,
202
Wskaźnik biegu,
manualna skrzynia
biegów
127
Automatyczny
wybór biegów
128
Zarejestrowane
informacje o ograniczeniach prędkości*
155
Pomiar poziomu
oleju
365
10
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
431
10 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
10
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
432
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
18
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
23
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
23
10 Specyfikacje
10
433
11 Indeks alfabetyczny
A
11
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 417
AIRBAG ............................................... 20, 21
Apteczka pierwszej pomocy ................... 353
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 162
czujnik radarowy................................. 170
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 172
Audio
dźwięk przestrzenny .......................... 269
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 98
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 98
Akumulator...................................... 379, 416
awaryjny rozruch silnika..................... 125
konserwacja........................................ 379
symbole na obudowie akumulatora. . . 380
symbole ostrzegawcze....................... 380
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
włączenie..............................................
wyłączanie............................................
434
67
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 240
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 159
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
128
129
332
338
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 53
Pilot zdalnego sterowania ................. 313
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 34
Bezpieczniki.............................................
komora silnika.....................................
pod prawym przednim fotelem...........
pod schowkiem podręcznym.............
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
383
384
390
387
383
383
BLIS......................................................... 215
Blokada antyalkoholowa.......................... 118
Automatyczne blokowanie zamków.......... 61
Blokada biegu wstecznego..................... 127
Automatyczne myjnie...................... 392, 393
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 130
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 159
Blokada kierownicy.................................. 124
69
67
68
50
68
68
68
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 354
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 235
Awaryjne holowanie samochodu............. 338
zaczep holowniczy............................. 339
Amortyzator drgań................................... 333
Awaryjny rozruch silnika.......................... 125
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 59
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 131
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika.................................... 61
od wewnątrz......................................... 59
11 Indeks alfabetyczny
BluetoothŸ
multimedia .........................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego ....................................
transmisja strumieniowa dźwięku ......
wyłączanie mikrofonu ........................
zestaw głośnomówiący .....................
Czynnik chłodniczy.................................. 368
290
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dystrybucja powietrza..................... 235, 244
Dywaniki podłogowe............................... 260
393
392
393
396
395
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 394
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
C
D
Dźwięk
surround............................................. 264
ustawienia........................................... 269
Całkowita blokada zamków....................... 63
tymczasowe wyłączenie....................... 64
wyłączanie............................................ 63
Dane techniczne silników........................ 408
296
290
296
293
Boczne poduszki powietrzne..................... 24
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 24
34
24
11
35
39
E
Całkowite otwarcie............................ 61, 234
Diagnostyka
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 172
CD ........................................................... 282
Dmuchawa............................................... 239
EcoGuide................................................. 134
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 12
Dolby Surround Pro Logic II.................... 264
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 136
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 405
Elektryczne składanie lusterek................. 113
Corner Traction Control .......................... 152
Dopuszczalna masa przyczepy............... 405
Elektryczne sterowanie szyb................... 110
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 235
Drzwi bagażnika
zamykanie/otwieranie........................... 61
elementy sterowania
konsola środkowa ............................. 265
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 153
Elementy sterowania, oświetlenie.............. 94
Czujnik deszczu....................................... 107
Czujnik laserowy...................................... 181
Czujnik radarowy..................................... 162
ograniczenia funkcjonalne.................. 170
DVD ......................................................... 282
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 237
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 92, 159, 226, 265
435
11 Indeks alfabetyczny
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX.......................................... 40
zalecane produkty................................ 36
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 225
Emisja CO2 .............................................. 413
Emisja dwutlenku węgla.......................... 324
11
ETC, klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury ....................................... 238
Fotel przedni
zagłówek............................................... 87
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 323
Funkcja monitorowania pasa ruchu – LKA 199
Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu............ 175
Filtr powietrza w kabinie.......................... 234
Filtr sadzy................................................ 323
FILTR SADZY PEŁN................................. 323
Fotel, patrz Siedzenia................................ 87
Fotel elektryczny........................................ 88
Fotelik dziecięcy........................................ 34
Foteliki dziecięce....................................... 34
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych........................................... 43
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX.............. 40
436
Gniazdo zapalniczki................................. 259
GSI – wskaźnik zmiany biegu.................. 127
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 12
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 55, 123
F
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych................................................. 265, 287
G
Geartronic................................................ 129
Głośność
dzwonek, telefon................................ 297
telefon................................................. 297
telefon/odtwarzacz............................. 297
Głośność dźwięku ................................... 265
kompensacja głośności związana z
prędkością/hałasem........................... 270
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 261
przedni fotel........................................ 261
przestrzeń bagażowa......................... 327
H
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 334
zdejmowany, wyjmowanie ................. 335
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 333
Hamulce................................................... 143
hamulec ręczny................................... 145
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 144
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 99
światło hamowania............................... 99
układ hamulcowy................................ 143
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 143
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 368
wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 143
Hamulec postojowy................................. 145
Hamulec ręczny....................................... 145
11 Indeks alfabetyczny
Hamulec zasadniczy................................ 143
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 340
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 405
nacisk na hak holowniczy................... 405
HomeLinkŸ .............................................. 146
K
I
Kabina pasażerska.................................. 258
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 235
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 112
Immobilizer................................................ 47
Kamera detekcyjna.......................... 180, 190
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 12
Kamera wspomagania parkowania......... 206
J
Jakość benzyny....................................... 322
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
Katalizator................................................ 321
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 339
316
316
317
331
Jazda przez wodę.................................... 316
Jazda w warunkach zimowych................ 318
Kierownica................................................. 92
elementy sterowania..... 92, 159, 226, 265
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 164
regulacja położenia kierownicy............. 92
Kierunkowskazy....................................... 100
Klimatyzacja..................................... 234, 241
czujniki................................................ 234
uwagi ogólne...................................... 234
Kluczyk...................................................... 46
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.....
dodatkowy kluczyk mechaniczny.........
funkcje..................................................
wymiana baterii.....................................
zasięg działania....................................
46
51
48
53
49
Kod koloru, lakier..................................... 397
11
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 30
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
350
348
346
345
348
Koła i ogumienie...................................... 344
Koło zapasowe........................................ 348
Komora silnika
olej...................................................... 363
płyn chłodzący.................................... 366
widok.................................................. 363
Kompas................................................... 116
kalibracja............................................ 116
Komputer pokładowy.............................. 252
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 48
zasięg działania.............................. 49, 50
Kluczyki zapłonu........................................ 85
437
11 Indeks alfabetyczny
Komunikaty błędów
patrz Komunikaty i symbole............... 173
Wspomaganie czujności kierowcy..... 197
11
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 177
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 218
Komunikaty i symbole
LKA..................................................... 202
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 182, 192
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 177
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 173
Wspomaganie czujności kierowcy..... 197
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 153
Komunikaty o błędach
LKA..................................................... 202
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 173
Komunikaty systemu BLIS....................... 218
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 222
Lusterka boczne...................................... 112
Konsola środkowa................................... 225
Lusterko kosmetyczne..................... 101, 260
Kontrola buksowania............................... 152
Kontrola trakcji......................................... 152
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 152
M
Kurtyny powietrzne.................................... 26
Maks. obciążenie dachu ......................... 405
L
Manualna skrzynia biegów...................... 127
GSI – wskaźnik zmiany biegu............. 127
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 338
Lakier, kod koloru.................................... 397
Laminowane szyby.................................. 110
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 162
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 187
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa...............................................
zaciągnięty hamulec postojowy...........
Masa własna samochodu........................ 405
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 405
Menu/funkcje........................................... 227
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 365
80
80
80
80
80
Mikrofon................................................... 293
Mocowanie toreb z zakupami ................. 326
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR).................. 225
Multimedia, BluetoothŸ ........................... 290
Mycie samochodu................................... 392
80
80
Licznik przebiegu dziennego..................... 82
438
LKA – Funkcja monitorowania pasa ruchu 199
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 394
11 Indeks alfabetyczny
N
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 279
Nagrzewnica bloku silnika
spalinowa............................................ 246
naprawa przebitej opony....................
opony kierunkowe..............................
opony zimowe....................................
specyfikacje........................................
własności jezdne................................
wskaźniki zużycia opony....................
354
344
346
346
344
345
Nagrzewnica dodatkowa......................... 250
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 60
od zewnątrz.......................................... 59
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 246
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 51
Opony zimowe......................................... 346
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 397
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 257
odtwarzacz multimedialny ...................... 282
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 184, 185
czujnik radarowy................. 170, 179, 184
246
246
246
249
Nagrzewnica wspomagająca................... 250
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 295
przychodzące..................................... 295
Niski poziom oleju.................................... 363
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 393
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego ........................................................ 267
Ochrona pieszych.................................... 184
Ogranicznik prędkości............................. 157
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 409
Olej napędowy......................................... 322
Olej silnikowy................................... 363, 409
filtr....................................................... 363
klasa oleju........................................... 409
niekorzystne warunki eksploatacji...... 409
pojemności......................................... 409
Oparcia...................................................... 87
przedni fotel, obniżanie........................ 87
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 90
Opony
ciśnienie.............................................. 352
indeks prędkości................................ 347
konserwacja........................................ 344
11
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 184
Oświetlenie.............................................. 369
aktywne reflektory ksenonowe............. 98
elementy sterujące.............................. 101
oświetlenie asekuracyjne.................... 102
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia........................................... 49, 103
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 102
oświetlenie kabiny.............................. 101
podświetlenie wskaźników................... 94
podświetlenie wyświetlacza................. 94
regulacja zasięgu świateł przednich..... 94
specyfikacje żarówek......................... 374
światła do jazdy dziennej...................... 95
439
11 Indeks alfabetyczny
światła drogowe/mijania.......................
światła pozycyjne/postojowe................
tylne światło przeciwmgielne................
wykrywanie tuneli.................................
11
Oświetlenie, wymiana żarówek
kierunkowskazy, przód.......................
światła do jazdy dziennej....................
światła drogowe (samochody z aktywnymi reflektorami ksenonowymi)........
światła drogowe (samochody z reflektorami halogenowymi)........................
światła mijania (samochody z reflektorami halogenowymi)............................
światła obrysowe, przód.....................
światła pozycyjne/postojowe..............
tylne oprawy żarówek: kierunkowskazy, światła hamowania i światła
cofania................................................
tylne światła przeciwmgielne..............
94
99
99
98
Pilot zdalnego sterowania ....................... 312
wymiana baterii .................................. 313
PACOS....................................................... 22
PACOS, wyłącznik..................................... 22
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 235
372
373
371
371
371
372
372
373
374
Oświetlenie, wymiana żarówki................. 369
lusterko kosmetyczne......................... 374
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
321
323
352
413
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................. 146
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
376
378
376
376
377
Pamięć ustawienia foteli............................ 88
Plamy....................................................... 395
Panel wyłączników oświetlenia.................. 94
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 367
PAP = Układ aktywnego wspomagania
parkowania.............................................. 210
Płyny, ilość............................................... 411
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
241
234
242
392
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 18
Płyny i oleje.............................................. 411
241
239
114
114
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 287
Oświetlenie asekuracyjne.......... 49, 102, 103
Pasy bezpieczeństwa................................ 16
tylne siedzenie...................................... 18
Podświetlenie wskaźników........................ 94
Oświetlenie kabiny pasażerskiej
automatyczne..................................... 102
Pielęgnacja samochodu.......................... 392
Oświetlenie nastrojowe............................ 102
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 395
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 20
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 22
wyłącznik.............................................. 22
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie... 101
440
P
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 94
11 Indeks alfabetyczny
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 362
Polerowanie............................................. 394
Połączenia telefoniczne........................... 295
połączenie USB....................................... 287
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 129
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 180, 190
Potwierdzenie zablokowania .................... 47
Power....................................................... 134
Powłoka lakiernicza
kod koloru........................................... 397
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 110
Powłoki lakierowe
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 397
Pozycja serwisowa.................................. 376
Program serwisowy................................. 362
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 152
Przednia szyba
Ogrzewanie................................. 114, 241
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 72
kierownica po prawej stronie................ 74
Przegrzanie silnika................................... 331
Przełączniki świateł.................................... 94
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.. 107
Przerywana praca wycieraczek............... 107
Przyczepa................................................
jazda z przyczepą...............................
przewód..............................................
stabilizacja ruchów oscylacyjnych......
331
331
331
336
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ....... 103
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 325
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 103
reflektory halogenowe........................ 103
przestrzeń bagażowa
Tylna półka......................................... 330
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 17
Przestrzeń bagażowa
oświetlenie.......................................... 102
Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową................................................... 329
zaczepy do umocowania bagażu....... 326
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 326
uwagi ogólne...................................... 325
zaczepy do umocowania bagażu....... 326
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 405
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 50
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 93
11
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 113
Q
Queue Assist............................................ 168
R
Radioodbiornik ....................................... 274
AM/FM ............................................... 274
DAB ................................................... 279
Recyrkulacja............................................ 242
441
11 Indeks alfabetyczny
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego..................................... 103
Regulacja ustawienia kierownicy............... 92
Skrzynia biegów....................................... 127
automatyczna..................................... 128
manualna............................................ 127
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 94
Skrzynia biegów Powershift............ 131, 338
Roleta szyby dachowej............................ 115
Skrzynka bezpieczników......................... 383
Rozprowadzanie powietrza w kabinie..... 234
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 383
Regulacja temperatury............................. 241
11
Skraplanie wody w reflektorach.............. 392
Smary....................................................... 411
S
Smary, ilość............................................. 411
Schowek podręczny................................ 260
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 366
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 61
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 363
Schowki w kabinie samochodu............... 258
Sensus....................................................... 83
Siedzenia................................................... 87
fotel z elektryczną regulacją................. 88
opuszczanie przedniego oparcia.......... 87
opuszczanie tylnego oparcia................ 90
podgrzewanie..................................... 239
zagłówek, tylny..................................... 90
Silnik
przegrzanie......................................... 331
uruchamianie...................................... 123
442
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 222
Struktura menu MÓJ SAMOCHÓD......... 225
Surround.......................................... 264, 269
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 18
Sygnał dźwiękowy..................................... 93
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 187
Symbole................................................... 153
symbole informacyjne........................... 78
symbole ostrzegawcze......................... 78
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy .................................. 152, 336
Symbole i komunikaty
LKA..................................................... 202
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 182, 192
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 177
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy................................................... 173
Wspomaganie czujności kierowcy..... 197
Statystyka podróży.................................. 255
Symbole kontrolne..................................... 78
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy 303
Symbole ostrzegawcze.............................. 78
Strefa martwa (BLIS)................................ 216
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 19
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 378
szyba tylna.......................................... 108
szyby przedniej................................... 108
Spryskiwacze szyby przedniej................. 108
11 Indeks alfabetyczny
System audio........................................... 264
funkcje................................................ 269
rozmieszczenie elementów................. 265
System audio-telefoniczny .....................
menu ..................................................
przegląd .............................................
przyciski źródła dźwięku ....................
sterowanie głosowe............................
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 110
Szyby i lusterka wsteczne....................... 110
Tabliczki znamionowe.............................. 402
Ś
Tankowanie
klapka wlewu paliwa........................... 319
klapka wlewu paliwa, blokowanie........ 63
264
267
265
265
303
Światła awaryjne...................................... 100
System informacji o znakach drogowych 155
Światła do jazdy dziennej.......................... 95
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 417
Światła drogowe, włączanie automatyczne 96
System poduszek powietrznych ............... 19
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 27
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 27
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 194
System wspomagający parkowanie........ 203
czujniki wspomagania parkowania..... 205
Szyba dachowa, roleta............................ 115
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 110
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 114
T
11
Tapicerka samochodu............................. 395
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 94
Światła pozycyjne/postojowe.................... 99
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 99
Światła przednie...................................... 369
Światło hamowania.................................... 99
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 152
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 395
Telefon
książka telefoniczna............................ 297
książka telefoniczna, skrót................. 297
nawiązywanie połączeń.............. 294, 295
odbieranie połączenia......................... 296
połączenia przychodzące................... 295
rejestracja telefonu............................. 294
sterowanie głosowe............................ 303
zestaw słuchawkowy.......................... 293
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń......................
rejestracja telefonu.............................
sterowanie głosowe............................
zestaw słuchawkowy..........................
294
294
303
293
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 234
Timer........................................................ 242
443
11 Indeks alfabetyczny
Trójkąt ostrzegawczy............................... 353
Umocowanie przewożonego bagażu
(Przewożenie bagażu).............................. 326
Tryb powypadkowy................................... 30
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 27
TSA – stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy ...................... 152, 336
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 55, 123
Transponder............................................ 110
11
TV............................................................. 308
Tylna półka.............................................. 330
Ustawianie odstępu czasowego.............. 176
Usuwanie szronu..................................... 241
U
Układ aktywnego wspomagania parkowania............................................................ 210
Układ aktywnego wspomagania parkowania równoległego – PAP........................... 210
Układ antypoślizgowy.............................. 152
Układ chłodzenia..................................... 316
Uzupełnianie paliwa........................... 63, 319
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 319
uzupełnianie paliwa............................ 319
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 378
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 114
automatyczne przyciemnienie............ 115
Woskowanie............................................ 394
Wskaźniki
obrotomierz.......................................... 76
prędkościomierz................................... 76
wskaźnik poziomu paliwa..................... 76
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 72
V
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 50
Volvo Sensus............................................. 83
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia
samochodu w ruchu miejskim – układ City
Safety™................................................... 178
Układ klimatyzacji.................................... 241
naprawa.............................................. 368
444
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 113
kompas............................................... 116
na drzwiach........................................ 112
podgrzewanie..................................... 114
wewnętrzne........................................ 114
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 152
W
Układ utrzymania jakości powietrza IAQS 242
Wartość ciśnienia ECO............................ 352
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania silnikiem ...................... 152
Wejście AUX.................................... 265, 287
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 195
Wspomaganie jazdy w korkach............... 168
Wentylacja............................................... 235
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 257
Wycieraczki szyby przedniej.................... 107
czujnik deszczu.................................. 107
11 Indeks alfabetyczny
Wykrywanie tuneli...................................... 98
Zaczep holowniczy.................................. 339
Wyloty powietrza..................................... 236
zagłówek
fotel przedni.......................................... 87
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 131
Wyłącznik zapłonu..................................... 85
Wymiary zewnętrzne................................ 404
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 30
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 353
Wyposażenie do holowania..................... 333
specyfikacje........................................ 333
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 353
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 258
Zagłówek
opuszczanie.......................................... 90
siedzenie środkowe, tył........................ 90
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 369
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 373
11
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 36
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 316
Załadunek samochodu
przestrzeń bagażowa......................... 325
Zamki
automatyczne blokowanie zamków..... 59
blokowanie zamków............................. 59
odblokowanie....................................... 59
Wysoka temperatura silnika..................... 331
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 244
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 108
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 316
Wyświetlacze informacyjne....................... 75
Ż
Zegar, regulacja......................................... 82
Zespół wskaźników........................... 75, 222
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 49
Z
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 65
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 394
445
11 Indeks alfabetyczny
11
446
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 1PMJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement