Volvo | V40 | Quick Guide | Volvo V40 2013 Quick Guide

Volvo V40 2013 Quick Guide
v40
Quick GUIDE
Web edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot z PCC* – komunikatorem osobistym
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 100 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektryczna tylna szyba zostaje rozbrojona, odblokowana i otwarta na kilka centymetrów.
A
Uruchomienie silnika
2. Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
1. Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
3. Nacisnąć krótko przycisk,
aby uruchomić silnik.
Uruchamianie zimnego silnika
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
Przy uruchamianiu zimnego silnika wysokoprężnego występuje pewne opóźnienie
rozruchu, ponieważ konieczne jest podgrzanie
komór spalania.
Wyłączanie silnika i wyjmowanie
pilota
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
BLIS*
System BLIS (system monitorowania martwych pól widoczności) został zaprojektowany
z myślą o jeździe w intensywnym ruchu po
drogach mających kilka pasów ruchu w każdym kierunku, a jego zadaniem jest informowanie kierowcy o pojazdach znajdujących się
w martwym polu widoczności lub zbliżających
się z dużą prędkością po pasie ruchu znajdującym się bezpośrednio z prawej lub z lewej
strony własnego pasa ruchu.
Położenia wyłącznika zapłonu
Aby uzyskać poniższe położenia wyłącznika zapłonu bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła.
0 Odblokować zamki samochodu.
I Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
II Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE i
przytrzymać przez około 2 sekundy.
W położeniu II wyłącznika zapłonu ma miejsce duży pobór energii z akumulatora i dlatego należy go
unikać!
Patrz też tabela w punkcie „Położenia wyłącznika zapłonu” w instrukcji obsługi samochodu, gdzie
zamieszczono informacje o funkcjach/układach, których można używać w poszczególnych położeniach przy wyłączonym silniku.
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II lub I wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/
STOP ENGINE.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład
w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja) lub nacisnąć
lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą
przycisków drzwi bagażnika.
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I ROZBROJENIE ALARMU
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w
zwykły sposób (rękawiczka może uniemożliwić prawidłowe działanie) lub nacisnąć lekko
mniejszy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
URUCHOMIENIE SILNIKA
–– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START/STOP ENGINE.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
–– Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2)
B
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
C
Normalna prędkość przecierania
D
Duża prędkość przecierania
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
F
Spryskiwacz tylnej szyby
Symbol widoczny na wyświetlaczu, gdy
aktywny jest czujnik deszczu
ustawianie przedniego fotela
Pilot i regulowany elektrycznie
fotel kierowcy*
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy.
Funkcja ta musi zostać włączona w menu MY
CAR, opcja Ustawienia -> Ustawienia samochodu -> Pamięć kluczyka.
Należy postępować w poniższy sposób:
• Dokonać żądanej regulacji fotela.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie
ustawień fotela w pamięci pilota A.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając przycisk odblokowania na tym samym
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel
kierowcy automatycznie ustawi się w pozycji zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel
był przestawiany od ostatniego zablokowania zamków tym pilotem).
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
A.
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy
użyciu funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
Wyłączniki świateł
Sygnał światłami drogowymi
A
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników
Tylne światło przeciwmgielne, światło
zapala się tylko po stronie kierowcy
Automatyczne (w niektórych krajach)/
wyłączone światła mijania Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe
Światła postojowe
Światła do jazdy dziennej, przełączanie
na światła mijania, wykrywanie tuneli*,
światła drogowe z funkcją automatycznego włączenia*
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
B
Odblokowanie drzwi bagażnika
Schowki, gniazda 12 v oraz gniazdo AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji IlubII wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12
V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
START/STOP*
W samochodzie wyposażonym w funkcję Start/Stop silnik może być automatycznie wyłączany/uruchamiany w momencie zatrzymania się pojazdu. Gdy funkcja jest
aktywna, świeci się lampka w przycisku.
Manualna skrzynia biegów: Stop – wcisnąć pedał sprzęgła, przestawić
dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał sprzęgła. Start –
wcisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów: Stop – zatrzymać samochód za pomocą
hamulca nożnego i pozostawić stopę na pedale. Start – zwolnić hamulec nożny.
Funkcję tę można wyłączyć w menu samochodu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
2
3
4
5
6
7
8
A.
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
Temperatura płynu chłodzącego/EcoGuideA.
Prędkościomierz.
Informacje dotyczące systemów pomocniczych kierowcy*.
Zegar. Nastawiany za pomocą menu MY
CAR.
Obrotomierz/PowerMeterA.
Wskaźnik zmiany biegu/Wskaźnik zakresu
skrzyni biegów.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
Wskaźniki EcoGuide i PowerMeter są wyświetlane
tylko po wybraniu odpowiedniej kompozycji.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
Cyfrowy zespół wskaźników pozwala wybrać
jedną z dostępnych kompozycji: Elegance, Eco
lub Performance.
Aby zmienić kompozycję, nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni przy kierownicy, a
następnie wybrać opcję menu Kompozycje,
obracając pokrętło na dźwigni. Potwierdzić,
naciskając przycisk OK.
Uzupełnianie paliwa
1. Otworzyć klapkę wlewu paliwa przy odblokowanych zamkach samochodu, naciskając lekko jej tylną część (1).
2. Odchylić klapkę (2).
3. Włożyć końcówkę dystrybutora do otworu
wlewu paliwa. Zwrócić uwagę na prawidłowe włożenie końcówki do rury wlewu
paliwa.
Otwór wlewu został zaprojektowany w taki
sposób, by uniemożliwić zatankowanie
niewłaściwego paliwa (samochodu z silnikiem
benzynowym nie można zatankować olejem
napędowym i na odwrót).
Po zakończeniu tankowania odczekać około
5-8 sekund, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę dystrybutora z rury wlewu.
Systemy pomocnicze kierowcy
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w
sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
50 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
Ostrzeżenie
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
Wspomaganie hamowania
awaryjnego – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h, a także nie działa w ciemności i w
tunelach.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
• są częściowo zasłonięci
• mają mniej niż 80 cm wzrostu
• noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód może być
wyposażony w różne dodatkowe systemy:
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(man)*
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy z
funkcją wspomagania jazdy w korkach (aut)*
• Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
• BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
• Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
• System informacji o znakach drogowych
(RSI)*
• Układ wspomagania parkowania*
• Układ monitorowania pasa ruchu (LKA)*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi
w rozdziałach „Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia” oraz „Układy wspomagające
kierowcę”.
Pielęgnacja samochodu
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC*
DYSTRYBUCJA POWIETRZA (tylko modele
z układem elektronicznej regulacji temperatury – ETC)
Nastawić dystrybucję powietrza w przedstawiony poniżej sposób, aby uzyskać optymalny
komfort w różnych warunkach podróżowania:
Temperatura
zewnętrzna
Ustawienie
< 0°C
PODŁOGA lub PODŁOGA/
SZYBA PRZEDNIA
0°C do +20°C
PODŁOGA lub PODŁOGA/
TABLICA
> 20°C
TABLICA
Zaparowane/
SZYBA PRZEDNIA lub
zamarznięte
PODŁOGA/SZYBA
szyby
PRZEDNIA
Regulacja położenia kierownicy
Ostrzeżenie
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
1. Zwolnić blokadę.
2. Wyregulować.
TP 14672 (Polish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę. Jeden raz, aby dokonać regulacji dla lewej strony, dwa razy dla prawej
strony, trzy razy dla obu stron. Obrócić, by
nastawić temperaturę. Wyświetlacz pokazuje wybraną temperaturę.
2 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami. Obrócić,
aby nastawić prędkość dmuchawy.
STEROWANIE RĘCZNE
3 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
4 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze
na szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy. Elektrycznie
podgrzewana szyba przednia: 1 naciśnięcie
włącza podgrzewanie szyby, 2 naciśnięcia
włączają podgrzewanie szyby i kierują całe
powietrze na szybę przednią i boczne, 3
naciśnięcia wyłączają funkcję.
5 Dystrybucja powietrza.
6 Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
7 Recyrkulacja.
8 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising