Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide
QUICK GUIDE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi
samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz
wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej
stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie
w samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną
instrukcję obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację
mobilną można pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie
www.volvocars.com.
01 Uruchamianie silnika i jazda
04 Funkcje samochodu
Pilot
System zamków Keyless*
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Wycieraczki
Monitorowanie ciśnienia w oponach*
Elementy sterowania klimatyzacją
Przełącznik świateł
Zespolony zespół wskaźników
System Infotainment
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*
ECO*
02 Funkcje wspomagające kierowcę
Układ wspomagający parkowanie*
Układ wspomagający pozostanie na pasie
ruchu*
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*
05 Wskazówki
03 Za kierownicą
Regulacja fotela
Regulacja kierownicy
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania?
01
Odblokowuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika
oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić w
menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi bagażnika,
a po dwóch naciśnięciach następuje jej delikatne
uchylenie.
Informacje*.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
można zapisać ustawienia, w tym pozycję
zewnętrznych lusterek wstecznych i
elektrycznie regulowanego fotela kierowcy* –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
01
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone ciągłe światło: Po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż
5 minut temu.
Jak działa system zamków Keyless*?
01
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez
cały czas pozostać na przykład w kieszeni.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły
sposób lub nacisnąć lekko większy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik? 01
Uruchamianie
Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
do gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy
systemu Keyless Drive*).
W celu ręcznej zmiany biegów wcisnąć pedał
sprzęgła. W celu automatycznej zmiany biegów
wcisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE.
Wyłączanie
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu
(nie dotyczy systemu Keyless Drive*).
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
01
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić
wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół w celu
jednokrotnego przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/
normalna.
Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek,
muszą one znajdować się w położeniu serwisowym – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak skalibrować układ monitorowania
ciśnienia w oponach (TM)*?
01
Kalibracja jest wymagana zawsze po wymianie opon
lub zmianie ciśnienia w oponach. W przypadku
zapalenia się lampki trzeba sprawdzić ciśnienie w
oponach i przeprowadzić kalibrację układu. Wykonać
następujące czynności:
Przy wyłączonym zapłonie napompować
wszystkie opony zgodnie z naklejką z wartościami
ciśnienia w oponach na słupku drzwi po stronie
kierowcy.
Uruchomić samochód. W widoku normalnym
źródła MY CAR nacisnąć przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Monitor. ciśn. w oponach >
Kalibr. ciśn. w oponach i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
Ponowna kalibracja jest przeprowadzana
podczas jazdy samochodem.
Jak korzystać z układu wspomagającego
parkowanie* (PAP)?
02
Układ PAP sprawdza dostępną przestrzeń, a następnie wprowadza samochód na miejsce postojowe.
Zadaniem kierowcy jest uważne obserwowanie
otoczenia samochodu, zmienianie biegów, kontrolowanie prędkości i obsługa hamulca/zatrzymanie
samochodu.
Aby włączyć układ PAP, należy nacisnąć ten
przycisk. Nie przekraczać prędkości 30 km/h
(20 mph).
Postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w zespole wskaźników.
Należy być przygotowanym do zatrzymania
samochodu, gdy pojawi się taka instrukcja
graficzna i tekstowa.
Jaką funkcję pełni układ wspomagający
pozostanie na pasie ruchu* (LKA)?
02
Gdy samochód nadmiernie zbliży się do linii
wyznaczającej pas ruchu, układ LKA skieruje go z
powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką
siłę na kierownicę. Jeśli samochód przekroczy
linię wyznaczającą pas ruchu, układ LKA ostrzeże
kierowcę wibracjami kierownicy.
–– Aby włączyć układ LKA, należy nacisnąć ten przycisk.
Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?
02
Manualna skrzynia biegów
Wyłączanie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć
dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i
zwolnić pedał sprzęgła.
Uruchamianie silnika: Wcisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów
Wyłączanie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą
hamulca zasadniczego i przytrzymać pedał.
Uruchamianie silnika: Zwolnić pedał hamulca.
Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w
przycisku.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
02
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać,
hamować i/lub zatrzymywać samochód przed innymi
pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie
działa we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na
przykład zidentyfikować rowerzystów z boku ani
częściowo zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście
mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania
tej funkcji – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować fotel?
03
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego
fotela*.
Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego
fotela*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania
ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przytrzymać wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a w zespole wskaźników pojawi
się komunikat tekstowy. Powoduje to zapisanie w
pamięci ustawień fotela i lusterek zewnętrznych.
Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela i
lusterek zewnętrznych można także zapisać w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować kierownicę?
03
Zwolnić blokadę kierownicy.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/
do tyłu oraz w górę/w dół.
Zablokować kierownicę.
Jak regulować temperaturę za pomocą
układu ECC*?
04
Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę. Naciskać wielokrotnie, aby wybrać ustawienie
po lewej, prawej lub po obu stronach. Obrócić, by
nastawić temperaturę. Ekran w konsoli środkowej pokazuje temperaturę nastawioną po obu
stronach.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia
automatycznej dystrybucji powietrza i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat
AUT. KLIMATYZACJA.
Jak odmrozić szybę przednią?
04
Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie
przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na
ekranie.
Następne naciśnięcie włącza także maksymalny
nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne –
świecą się symbole (1) i (2).
Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie
świeci się żaden symbol.
Bez podgrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby
włączyć/wyłączyć nawiew powietrza.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
04
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje
przełączanie między światłami do jazdy dziennej a
światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł
drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania i z powrotem.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
04
OK – służy do otwierania menu zespołu
wskaźników, potwierdzania komunikatów lub
wyboru menu.
Pokrętło służy do przeglądania opcji menu lub
opcji komputera pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych
wybranej funkcji komputera pokładowego lub
cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
04
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub
T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment? 04
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia
ekranu) wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk: Nacisnąć krótko – następne
naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z
systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
04
Nacisnąć przycisk RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
W tym trybie wyświetlony zostaje widok normalny
ostatniego aktywnego źródła.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło*
na kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu
głównego wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło na
kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się
w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć
wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do
widoku normalnego lub przejść z tego widoku do
widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego,
nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.
Więcej informacji na temat obsługi systemu –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®*?
04
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Uwidocznij samochód i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Włączyć Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie komórkowym i na ekranie.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z
systemu samochodu.
Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak łączyć się z Internetem*?
04
Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem
Bluetooth® lub włączyć w telefonie udostępnianie
połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi.
Aby uzyskać połączenie przez modem samochodu, włożyć kartę SIM do gniazda w schowku
podręcznym.
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia >
Ustawienia internetowe > Połącz za pośrednictwem. Wybrać opcję połączenia.
Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej
hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod
PIN karty SIM.
Więcej informacji na temat podłączania – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
04
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w
samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług,
takich jak strona internetowa My Volvo, i umożliwiający przesyłanie adresów z usługi map w internecie
bezpośrednio do systemu samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim
identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć dwa razy przycisk połączenia .
Wybrać Appsy > Ustawienia i postępować
według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
system samochodu jest podłączony do Internetu*?
04
Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu
można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych,
radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych
przeglądarek internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Appsy i nacisnąć OK/MENU,
aby wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem
OK/MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu
osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj
istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie.
Postępuj według instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne*?
04
W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić
żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub
w górę, aby otworzyć rejestr połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
–– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.
04
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 04
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX
lub USB* w schowku w konsoli środkowej.
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk MEDIA w konsoli środkowej.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie
nawigacji GPS*?
04
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji* – pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wybierz adres za pomocą przycisku OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką znakową lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Wybierz pojed. cel lub
Dodaj jako cel pośredni i nacisnąć przycisk
OK/MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych – patrz instrukcja obsługi.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
04
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji
samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek
zewnętrznych i zamków.
Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano
powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu
systemu Infotainment?”.
Jak nastawić zegar?
04
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Ustawienia > Opcje systemowe >
Ustawienia czasu.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczne
ustawienie czasu i nacisnąć przycisk OK/MENU,
aby włączyć automatyczną nastawę czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja
do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak połączyć się ze stacją obsługi lub
zarezerwować przegląd*?
04
–– W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Serwis i
naprawa.
W opcji Serwis i naprawa można znaleźć informacje
na temat wybranej stacji obsługi, która została zarejestrowana na portalu My Volvo. Opcja Informacja o
dealerze umożliwia połączenie się ze stacją obsługi
i wysłanie zlecenia rezerwacji (funkcja dostępna
także na portalu My Volvo). Dostępna jest też opcja
aktualizacji informacji o stacji obsługi oraz ustawienia
jej jako punktu docelowego.
Dotyczy tylko niektórych rynków.
Do czego służy ECO*?
Naciśnięcie ECO powoduje włączenie optymalnego
programu jazdy z punktu widzenia zużycia paliwa,
który obejmuje między innymi następujące zmiany:
• Start/Stop – silnik może zostać automatycznie
wyłączony, zanim samochód się zatrzyma.
• Eco Coast – hamowanie silnikiem zostaje przerwane i samochód jedzie rozbiegiem. Funkcja ta
dotyczy samochodów z automatyczną zmianą
biegów.
• Wyłączenie lub ograniczenie działania niektórych
funkcji klimatyzacji.
04
Jak zatankować?
05
Otworzyć klapkę wlewu paliwa przy odblokowanych zamkach samochodu, naciskając lekko i
zwalniając jej tylną część.
Odchylić klapkę.
Włożyć końcówkę dystrybutora do otworu wlewu
paliwa.
Po zakończeniu tankowania: Odczekać około
5-8 sekund, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę
dystrybutora.
Jak należy myć samochód?
05
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego
w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
05
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała
swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować 1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do
pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Tapicerkę z
jasnej skóry dobrze jest przetrzeć co tydzień wilgotną
ściereczką. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather
Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
05
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W instrukcji obsługi samochodu wskazano
umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
05
Aby gniazdka 12 V w kabinie pasażerskiej działały,
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być ustawiony w stacyjce w położeniu co najmniej I. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Jak działa system zamków Keyless*?
Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Pola elektromagnetyczne oraz
ekrany mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.
W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku
niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego
podgrzania.
Jak korzystać z układu wspomagającego parkowanie (PAP*)?
Układ PAP nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako dodatkowa funkcja pomocnicza. Kierowca
zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za zwracanie uwagi na otoczenie i
innych użytkowników drogi, którzy zbliżają się do samochodu lub mijają go podczas parkowania.
Jaką funkcję pełni układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu* (LKA)?
Układ LKA stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich
warunkach pogodowych lub drogowych. Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie
wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta
nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za
prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości
jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że
położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak łączyć się z Internetem*?
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych
może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Informacje na temat kosztów przesyłu danych można uzyskać o danego operatora
sieci. Połączenie za pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym
uruchomieniu samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji Modem pojazdu, likwidując zaznaczenie opcji
Zablokuj kartę SIM. Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi: Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać
silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami. Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde
gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie
www.volvocars.com.
TP 21258 (Polish) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement