Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe
informacje, są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza
broszura zawiera jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej
aktualne informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono
na stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot z PCC* – komunikatorem osobistym
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
BlokujeA drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduB i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraC.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund w
sytuacji zagrożenia, aby włączyć sygnalizację alarmową. (Aby wyłączyć, nacisnąć
dwukrotnie ten sam przycisk.)
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 100 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
Przy zablokowaniu zamków zostają zapisane osobiste ustawienia fotela i lusterek.
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
C
Elektryczne drzwi bagażnika zostają rozbrojone,
odblokowane i otwarte na kilka centymetrów.
A
B
Uruchomienie silnika
Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć do końca.
Nacisnąć krótko przycisk,
aby uruchomić silnik.
Uruchamianie zimnego silnika
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od
temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien
czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi
element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji.
W przypadku niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika może ulec
opóźnieniu w związku z koniecznością jego
podgrzania.
Wyłączanie silnika i
wyjmowanie pilota
Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
BLIS* (system monitorowania
martwych pól widoczności)
Układ BLIS jest przeznaczony do jazdy w
warunkach intensywnego ruchu, a jego zadaniem jest ostrzeganie o pojazdach znajdujących się w martwym polu widoczności oraz
szybko zbliżających się pojazdach na pasach
ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
Gdy układ BLIS wykryje pojazd, lampka
funkcji BLIS w drzwiach zapala się światłem
ciągłym. Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz po tej samej stronie, po której pojawiło
się ostrzeżenie, lampka świecąca do tej pory
światłem ciągłym zacznie błyskać.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Układy BLIS* i CTA”.
Położenia wyłącznika zapłonu
Aby uzyskać poniższe położenia wyłącznika zapłonu bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła.
0 Odblokować zamki samochodu.
I Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
II Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE i
przytrzymać przez około 2 sekundy.
W położeniu II wyłącznika zapłonu ma miejsce duży pobór energii z akumulatora i dlatego należy go
unikać!
Patrz też tabela w punkcie „Położenia wyłącznika zapłonu” w instrukcji obsługi samochodu,
gdzie zamieszczono informacje o funkcjach/układach, których można używać w poszczególnych
położeniach przy wyłączonym silniku.
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II lub I wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/
STOP ENGINE.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja) lub nacisnąć
lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą
przycisków drzwi bagażnika.
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I ROZBROJENIE ALARMU
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w
zwykły sposób (rękawiczka może uniemożliwić prawidłowe działanie) lub nacisnąć lekko
większy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
URUCHOMIENIE SILNIKA
–– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START/STOP ENGINE.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
–– Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2)
B
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
C
Normalna prędkość przecierania
D
Duża prędkość przecierania
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
F
Spryskiwacz tylnej szyby
Symbol widoczny na wyświetlaczu, gdy
aktywny jest czujnik deszczu
ustawianie przedniego fotela
Pilot i regulowany elektrycznie
fotel kierowcy*
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy.
Funkcja ta musi zostać włączona w menu MY
CAR, opcja Ustawienia -> Ustawienia samochodu -> Pamięć kluczyka.
Należy postępować w poniższy sposób:
• Dokonać żądanej regulacji fotela.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie
ustawień fotela w pamięci pilota A.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając
przycisk odblokowania na tym samym
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kierowcy automatycznie ustawi się w pozycji
zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel był
przestawiany od ostatniego zablokowania
zamków tym pilotem).
1 Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
2 Pochylanie oparcia.
3 Przyciski pamięci fotela regulowanego
elektrycznie*.
4 Przycisk zapisu ustawień fotela regulowanego elektrycznie*.
5 Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
6 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
7 Podnoszenie/opuszczanie fotela.
8 Składanie oparcia fotela pasażera.
A.
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane (patrz
pozycja 4) przy użyciu funkcji pamięci* fotela regulowanego
elektrycznie*. Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi.
Wyłączniki świateł
A
B
Sygnał światłami drogowymi
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników
oraz oświetlenie wnętrza.
Tylne światło przeciwmgielne, światło
zapala się tylko po stronie kierowcy
AutomatyczneA/wyłączone światła mijania.
Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale nie normalne światła drogowe
Światła postojowe
Światła do jazdy dziennej, przełączanie
na światła mijania, wykrywanie tuneli*,
światła drogowe z funkcją automatycznego włączenia*, dostępny jest sygnał
światłami drogowymi.
Światła mijania. Wyłączają się po wyłączeniu silnika. Światła drogowe mogą zostać
włączone, dostępny jest sygnał światłami
drogowymi.
Ręczna regulacja zasięgu świateł przednich (regulacja automatyczna w przypadku świateł ksenonowych*)
Odblokowanie drzwi bagażnika
A.
Dotyczy niektórych rynków.
Schowki, gniazda 12 V i wejścia USB*/AUX
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają
w pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
START/STOP*
W samochodzie wyposażonym w funkcję Start/
Stop* silnik może być automatycznie wyłączany/uruchamiany w momencie zatrzymania
się pojazdu. Gdy funkcja jest aktywna, świeci się
lampka w przycisku.
Manualna skrzynia biegów: Stop – wcisnąć
pedał sprzęgła, przestawić dźwignię zmiany
biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał
sprzęgła. Start – wcisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów: Stop –
zatrzymać samochód za pomocą hamulca
nożnego i pozostawić stopę na pedale. Start
– zwolnić hamulec nożny. Funkcję tę można
wyłączyć w menu samochodu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
2
3
4
5
6
7
8
A.
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje
się wlew paliwa.
Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
Temperatura płynu chłodzącego/EcoGuideA.
Prędkościomierz.
Informacje dotyczące systemów pomocniczych kierowcy*.
Zegar. Nastawiany za pomocą menu MY
CAR.
Obrotomierz/PowerMeterA.
Wskaźnik zmiany biegu/Wskaźnik zakresu
skrzyni biegów.
OK – otwieranie menu komputera pokładowego, aktywowanie wybranej opcji i potwierdzanie komunikatów.
Pokrętło – obracać, aby wyświetlić opcje
komputera pokładowego.
RESET – odwoływanie wyboru lub cofanie o
jeden krok. Krótkie naciśnięcie zeruje wyświetlony licznik przebiegu dziennego.
Długie naciśnięcie wyświetla menu zerowania.
Cyfrowy zespół wskaźników pozwala wybrać
jedną z dostępnych kompozycji: Elegance, Eco lub
Performance.
Aby zmienić kompozycję – na lewej dźwigni
przy kierownicy nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać opcję menu Kompozycje, obracając
pokrętło na dźwigni. Potwierdzić, naciskając
przycisk OK.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
Wskaźniki EcoGuide i PowerMeter są wyświetlane tylko
po wybraniu odpowiedniej kompozycji.
Uzupełnianie paliwa
Otworzyć klapkę wlewu paliwa przy odblokowanych zamkach samochodu, naciskając
lekko jej tylną część.
Odchylić klapkę.
3. Włożyć końcówkę dystrybutora do otworu
wlewu paliwa. Zwrócić uwagę na prawidłowe
włożenie końcówki do rury wlewu paliwa.
Otwór wlewu został zaprojektowany w taki sposób, by uniemożliwić zatankowanie niewłaściwego paliwa (samochodu z silnikiem benzynowym
nie można zatankować olejem napędowym i na
odwrót).
Po zakończeniu tankowania odczekać około
5-8 sekund, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę
dystrybutora z rury wlewu.
Systemy pomocnicze kierowcy
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w
sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
Ostrzeżenie
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa
na kierowcy.
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w
żadnym wypadku zwolnić go z obowiązku
zwracania uwagi na innych uczestników
ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h, a także nie działa w ciemności i w
tunelach.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
• są częściowo zasłonięci
• mają mniej niż 80 cm wzrostu
• noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
50 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód może być
wyposażony w różne dodatkowe systemy:
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(man)*
• Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
z funkcją wspomagania jazdy w korkach
(aut)*
• Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
• BLIS – (system monitorowania martwych
pól widoczności)*
• Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
• System informacji o znakach drogowych
(RSI)*
• Układ wspomagania parkowania*
• Układ monitorowania pasa ruchu* (LKA).
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Układy wspomagające kierowcę”.
Wspomaganie hamowania
awaryjnego – EBA
Pielęgnacja samochodu
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować.
Kiedy uaktywni się układ EBA, pedał hamulca
można wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co
ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia
optymalną jakość powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę. Jeden raz, aby dokonać regulacji
dla lewej strony, dwa razy dla prawej
strony, trzy razy dla obu stron. Obrócić, by
nastawić temperaturę. Wyświetlacz pokazuje wybraną temperaturę.
2 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami. Obrócić, aby nastawić prędkość dmuchawy.
DYSTRYBUCJA POWIETRZA (tylko modele
z układem elektronicznej regulacji temperatury – ETC)
Nastawić dystrybucję powietrza w przedstawiony poniżej sposób, aby uzyskać optymalny
komfort w różnych warunkach podróżowania:
Temperatura
Ustawienie
zewnętrzna
< 0°C
PODŁOGA lub PODŁOGA/
SZYBA PRZEDNIA
0°C do +20°C
PODŁOGA lub PODŁOGA/
TABLICA
>20°C
TABLICA
Zaparowane/
SZYBA PRZEDNIA lub
zamarznięte szyby PODŁOGA/ SZYBA
PRZEDNIA
STEROWANIE RĘCZNE
3 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
4 Maksymalna skuteczność odparowywania i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
Jedno naciśnięcie włącza strumień powietrza na szyby, dwa naciśnięcia powodują
wyłączenie.
Elektrycznie ogrzewanie szyby przedniej*: Jedno naciśnięcie włącza ogrzewanie szyby, dwa naciśnięcia włączają
ogrzewanie szyby i kierują całe powietrze
na szybę przednią i boczne, trzy naciśnięcia powodują wyłączenie.
5 Dystrybucja powietrza.
6 Elektryczne ogrzewanie szyby tylnej i lusterek bocznych Włączanie/wyłączanie.
7 Recyrkulacja.
8 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Regulacja położenia kierownicy
Ostrzeżenie
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
Zwolnić blokadę.
Wyregulować.
3. Zablokować kierownicę.
TP 15730 (Polish). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising