Volvo | V50 | Instrukcja obsługi | Volvo V50 2011 Instrukcja obsługi

Volvo V50 2011 Instrukcja obsługi
VOLVO V50
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje..................................... 10
Volvo a środowisko naturalne................... 13
Pasy bezpieczeństwa...............................
System poduszek powietrznych...............
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (SIPS).........
Kurtyny powietrzne (IC).............................
System WHIPS..........................................
W razie zadziałania systemów ochronnych..........................................................
Jazda po wypadku....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
18
21
22
24
27
29
30
32
34
36
02 Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po
lewej stronie..............................................
Przegląd, samochody z kierownicą po
prawej stronie...........................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy....
Zespół wskaźników...................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.............
Wyświetlacz informacyjny.........................
Gniazdo elektryczne.................................
Panel przełączników oświetlenia..............
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego
przy kierownicy.........................................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy ...............................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*.
Przyciski sterujące przy kierownicy* ........
Regulacja kierownicy, światła awaryjne....
Hamulec postojowy..................................
Elektryczne sterowanie szyb.....................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne...................................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe* . .
Ustawienia indywidualne..........................
48
50
52
53
55
60
63
64
67
70
73
75
76
77
78
81
85
88
HomeLinkŸ *.............................................. 91
4
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
03 04 05
03 Klimatyzacja
04 Wnętrze
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................................... 98
Manualny układ klimatyzacji, AC............ 100
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*... 103
Dystrybucja powietrza............................ 107
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica kabiny*............................... 108
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny).................................. 111
Przednie fotele .......................................
Oświetlenie wnętrza................................
Schowki w kabinie samochodu .............
Tylne siedzenie.......................................
Przestrzeń bagażowa..............................
05 Zamki i autoalarm
114
117
120
124
126
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
dodatkowym kluczykiem mechanicznym 132
Zamki aktywne........................................ 135
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*................................... 136
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka....................................................... 139
Zablokowanie i odblokowanie drzwi ...... 140
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci 143
Alarm* .................................................... 144
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
06 07 08
6
06 Uruchamianie silnika i jazda
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne.......................................... 150
Uzupełnianie paliwa................................ 152
Alcoguard * ........................................... 157
Uruchamianie silnika .............................. 162
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 164
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*...................................................... 166
Manualna skrzynia biegów...................... 168
Automatyczna skrzynia biegów.............. 169
Układ hamulcowy................................... 175
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)* .............................................. 178
System wspomagający parkowanie*...... 180
System informacji o martwym polu BLIS* 183
Holowanie samochodu........................... 187
Awaryjny rozruch silnika......................... 190
Jazda z przyczepą.................................. 191
Wyposażenie do holowania* .................. 193
Zdejmowany hak holowniczy* ............... 195
Przewożenie bagażu............................... 199
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego ....................................... 200
Uwagi ogólne..........................................
Ciśnienie w ogumieniu............................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Wymiana koła..........................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* ......
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Pielęgnacja samochodu
204
209
212
214
216
Czyszczenie............................................ 222
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych ....................................................... 227
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 228
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Serwis Volvo...........................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu......................................................
Pokrywa i komora silnika........................
Oleje i płyny eksploatacyjne....................
Pióra wycieraczek...................................
Akumulator..............................................
Wymiana żarówek ..................................
Bezpieczniki............................................
10 System audio-telefoniczny
232
233
235
237
243
245
247
254
Uwagi ogólne..........................................
Regulacja dźwięku..................................
Funkcje radia...........................................
Funkcje odtwarzacza CD .......................
Struktura menu – system audio..............
Funkcje telefonu*....................................
Menu telefonu*........................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth* ...........
11 Specyfikacje
264
266
270
276
279
280
289
293
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
302
304
307
308
310
313
316
318
319
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
Spis treści
12
12 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 322
8
Spis treści
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie
dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z nowymi funkcjami i najlepszymi sposobami obsługi samochodu w różnych sytuacjach oraz pozwoli w maksymalnym
stopniu wykorzystać jego możliwości. Prosimy
przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Oprócz wyposażenia standardowego można
tu spotkać opisy urządzeń i funkcji będących
wyposażeniem opcjonalnym (montowanym
10
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy są umieszczane na dole strony
instrukcji obsługi. Są to informacje uzupełniające do opisu, do którego odnoszą się poprzez
odpowiedni numer. W przypadku przypisów
odnoszących się do pozycji w tabeli w miejsce
odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
W samochodzie znajdują się wyświetlacze, na
których pojawiają się komunikaty tekstowe.
Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju
teksty zostały wyróżnione nieco powiększoną
czcionką i szarym kolorem. Są to między
innymi teksty menu oraz komunikaty na
wyświetlaczu informacyjnym (np.
USTAWIENIA AUDIO).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacje
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Wypunktowania
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji
obsługi.
Przykład:
12
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Ciąg dalszy na następnej stronie
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych
Układy prowadzenia i bezpieczeństwa w
samochodzie wykorzystują mikroprocesory,
które sprawdzają i współdzielą między sobą
informacje dotyczące działania samochodu.
Co najmniej jeden z mikroprocesorów sterujących funkcjami samochodu może przechowywać szczegółowe dane o układach monitorowanych w czasie normalnej jazdy, podczas
kolizji lub stanu bliskiego kolizji. Zapisane informacje mogą być wykorzystane przez:
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Warsztaty serwisowe lub naprawcze
Policję, lub inne władze
Inne strony występujące z prawnym upoważnieniem do dostępu do tych informacji,
albo osoba posiadająca zezwolenie od
właściciela na dostęp do tych informacji.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Nieprawidłowe podłączenie lub zamontowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre akcesoria działają
tylko wtedy, gdy w systemie komputerowym
samochodu zainstalowane zostanie odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zalecamy,
aby przed zamontowaniem dodatkowego
wyposażenia, które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące Państwa samochodu.
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się
wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.
Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Volvo Car Corporation posiada uznawany na
całym świecie certyfikat zgodności z normą
ISO 14001, regulującą pracę placówek pro-
dukcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności. Wymagamy również systematycznej
pracy nad ochroną środowiska od naszych
partnerów.
Zużycie paliwa
Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w
swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje
zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślin-
13
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.
kiem w kierunku wytwarzania zdrowszych
przedziałów pasażerskich w pojazdach.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
Certyfikatem Oeko-Tex objęte są między
innymi taśmy pasów bezpieczeństwa, wykładzina podłogowa, nici i tkaniny. Także skórzane elementy tapicerki spełniają wymogi
wspomnianej normy i wykonane są ze skór
wyprawianych z użyciem garbników niezawierających chromu.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli
czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych
szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot
powietrza jest zamykany. Może do tego dojść
podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas
oczekiwania w kolejce samochodów lub w
tunelu.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Standardy materiałów
wykończeniowych
Kabina samochodu Volvo została zaprojektowana z troską zarówno o wygodę, jak i zdrowie
podróżujących – także osób cierpiących na
alergie kontaktowe lub schorzenia astmatyczne. Ze szczególną uwagą dobrane zostały
bezpieczne dla środowiska naturalnego materiały wykończeniowe. Oznacza to również, że
spełniają one wymogi normy ekologicznej Oeko-Tex 1001, która jest ogromnym kro1
14
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy
autoryzowanych stacji obsługi dysponują
odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi
gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oekotex.com
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Chrońmy środowisko naturalne
Również użytkownicy naszych samochodów
mogą z łatwością przyczynić się do zmniejszenia szkodliwego wpływu motoryzacji na środowisko, jeżdżąc w sposób ekonomiczny oraz
poddając samochód zalecanym w instrukcji
obsługi okresowym przeglądom i zabiegom
serwisowym.
Poniżej zebrane są najważniejsze wskazówki
dotyczące ograniczania szkodliwego wpływu
samochodu na środowisko naturalne. (Więcej
informacji o tym, jak chronić środowisko naturalne i jeździć ekonomicznie, patrz
strona 150.)
• W miarę możliwości utrzymywać „ekonomiczny” poziom ciśnienia w ogumieniu,
patrz strona 209.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza i istotny wzrost
zużycia paliwa. Dlatego gdy tylko nie są
potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie. Im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Jeżeli samochód wyposażony jest w
nagrzewnicę silnika, należy jej używać
przed każdym uruchomieniem zimnego sil-
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nika. Pozwoli to zmniejszyć zużycie paliwa
i emisję zanieczyszczeń.
• Należy jeździć spokojnie i unikać gwałtownego hamowania.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu. Przy niższej prędkości obrotowej
silnik zużywa mniej paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości.
• Unikać pozostawiania silnika na biegu jałowym. Przestrzegać obowiązujących w tym
zakresie przepisów lokalnych. W przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy
czas należy wyłączyć silnik.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów – należy pozbywać się w
sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących
likwidacji odpadów tego typu prosimy
zwracać się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Samochód należy regularnie poddawać
okresowym przeglądom technicznym oraz
zalecanym zabiegom serwisowym.
czasu podróży i przyjemności jazdy. Przedłuży
również trwałość samochodu oraz przyczyni
się do uniknięcia niepotrzebnych wydatków, a
także do oszczędzenia zasobów naturalnych
naszej planety.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł.
• Wraz ze wzrostem prędkości jazdy rośnie
jednostkowe zużycie paliwa na skutek
zwiększającego się oporu powietrza.
Podwojenie prędkości powoduje czterokrotny wzrost oporu powietrza.
Przestrzeganie powyższych reguł pozwoli
ograniczyć zużycie paliwa bez uszczerbku dla
15
Pasy bezpieczeństwa.............................................................................
System poduszek powietrznych.............................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (SIPS).......................................................
Kurtyny powietrzne (IC)...........................................................................
System WHIPS........................................................................................
W razie zadziałania systemów ochronnych............................................
Jazda po wypadku..................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
22
24
27
29
30
32
34
36
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Informacje ogólne
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i
wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos
zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe
zapięcie pasa.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa:
G020104
Napinanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa powinna
być ułożona jak najniżej.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet ostrzejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa. Maksymalne
zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy
dobrze przylega do ciała. Nie należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby
zapewnić maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy wsunąć go ręcznie do zwijacza, aby nie zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa blokuje się i nie daje
wyciągnąć w następujących sytuacjach:
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać elementów ubioru i ozdób, które
utrudnią dobre przyleganie pasa bezpieczeństwa;
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu);
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w sposób pokazany na
rysunku.
18
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
współdziałają ze sobą. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie jest używany albo jest używany niewłaściwie, może to zmniejszyć
zabezpieczenie zapewniane przez
poduszkę powietrzną w przypadku zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę postępu ciąży odpowiednio
korygować ustawienie fotela i kierownicy (tak
aby obsługa elementów sterujących samochodu - kierownicy i pedałów – nie sprawiała
trudności). Mając to na uwadze, należy ustawiać fotel kierowcy jak najdalej od kierownicy,
aby odległość między kierownicą a brzuchem
była jak największa.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży powinny zawsze jeździć w
pasach. Niezmiernie ważne jest jednak, aby
pas był poprowadzony we właściwy sposób.
Górna część pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać przez bark, pomiędzy piersiami i
omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Dodatkowo
sprawdzić, czy pas w żadnym miejscu nie uległ
skręceniu.
G018084
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli
pas bezpieczeństwa doznał znacznego
obciążenia, np. na skutek zderzenia, cały
jego mechanizm (tzn. taśma pasa bezpieczeństwa, mechanizm zwijający, sprzączka
oraz elementy mocujące) wymaga wymiany
na nowy. Nawet gdy pas wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych pasa bezpieczeństwa. Pas
bezpieczeństwa należy również wymienić
na nowy, jeżeli nosi on jakiekolwiek znaki
zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć odpowiednie atesty
oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym samym miejscu, co
pas wymieniany.
Pasy bezpieczeństwa a ciąża
G020105
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty, jest to sygnalizowane akustycznie i
optycznie. Sygnał akustyczny uzależniony jest
od prędkości jazdy, a w niektórych przypad``
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
kach od upływającego czasu. Odpowiednie
lampki ostrzegawcze umieszczone są w konsoli sufitowej oraz w zespole wskaźników.
Działanie systemu przypominającego o pasach
bezpieczeństwa nie obejmuje fotelików dziecięcych.
Tylne siedzenie
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
• Informowanie o tym, który pas bezpieczeństwa jest zapięty. Gdy zapięte są pasy
bezpieczeństwa lub zostaną otwarte jedne
z drzwi tylnych, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat. Komunikat
zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętym tylnym pasie
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem wizualnym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
20
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
Dotyczy niektórych wersji
Jeżeli kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa, nadane zostanie odpowiednie ostrzeżenie dźwiękowe i zaświeci się lampka ostrzegawcza. Przy małej prędkości jazdy sygnał
akustyczny trwa 6 sekund.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa siedzeń przednich oraz
dwóch skrajnych siedzeń tylnych wyposażone
są w napinacze. Są one uruchamiane w
momencie silnego zderzenia, likwidując luz
pasów bezpieczeństwa. Pozwala to na skuteczniejsze przytrzymanie ciała przez pas w
czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
System poduszek powietrznych
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
Równocześnie z zapaleniem się
lampki ostrzegawczej, w niektórych wypadkach może pojawić się
odpowiedni komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym. W
przypadku awarii podświetlany
jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat WYMAGANY SERWIS
PODUSZKI POW. lub PILNY SERWIS
PODUSZKI POW.. Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników. Lampka
ta zapala się po obróceniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do pozycji I, II lub III.
Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, to
po upływie około 6 sekund lampka gaśnie.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Może to także oznaczać
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, czołowych poduszek powietrznych, bocznych poduszek powietrznych lub
kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca
natychmiastowy kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
System poduszek powietrznych
OSTRZEŻENIE
UWAGA
G020111
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
22
Dlatego też możliwe jest, że w zderzeniu
może zostać napełniona tylko jedna z poduszek powietrznych (albo żadna). Układ
poduszek powietrznych wykrywa siłę zderzenia działającą na pojazdu i dostosowuje
odpowiednio swoje działanie, tak że odpalana jest jedna lub większa liczba poduszek
powietrznych.
Pojemności poduszek powietrznych są
również dostosowywane do siły zderzenia,
działaniu której są one poddane.
G020110
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po lewej stronie
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki w układzie
uruchamiają detonator generatora, który
powoduje wypełnienie poduszki gorącym
gazem i jej rozwinięcie. Przygnieciona przez
ciało poduszka powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu
wydziela się przy tym pewna ilość dymu. Jest
to objaw całkowicie prawidłowy. Cały cykl, od
odpalenia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa dziesiętne części sekundy.
Czujnik reaguje w różny sposób, w zależności od przebiegu zderzenia, jak również
od tego, czy są zapięte pasy bezpieczeństwa po stronie kierowcy i pasażera.
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po prawej stronie
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę chroni
dodatkowo czołowa poduszka powietrzna.
Jest ona zamontowana wewnątrz centralnej
części kierownicy. W tym miejscu znajduje się
oznaczenie SRS AIRBAG.
G020113
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera w wersjach z kierownicą po lewej i po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać przedmiotów przed deską
rozdzielczą ani ponad nią, w miejscu gdzie
znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
1
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
współdziałają ze sobą. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie jest używany albo jest używany niewłaściwie, może to zmniejszyć
zabezpieczenie zapewniane przez
poduszkę powietrzną w przypadku zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni
dodatkowo czołowa poduszka powietrzna.
Jest ona zamontowana pod pokrywą nad
schowkiem podręcznym w desce rozdzielczej.
Na jej panelu znajduje się oznaczenie SRS
AIRBAG.
01
OSTRZEŻENIE
Aby zminimalizować ryzyko odniesienia
obrażeń w przypadku odpalenia poduszki
powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć
możliwie prosto, ze stopami opartymi na
podłodze, a plecami na oparciu siedzenia.
Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.1
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera. Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Wyłącznik – PACOS*
Informacje ogólne
Czołową poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera można przełączyć w stan
nieaktywny, jeżeli samochód wyposażony jest
w odpowiedni wyłącznik – PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch). Informacje na temat
włączania/wyłączania znajdują się w części
Włączanie/wyłączanie.
Wyłącznik
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt Włączanie/
wyłączanie).
Należy się upewnić, że wyłącznik znajduje się
w żądanej pozycji. Firma Volvo zaleca do
zmiany położenia wyłącznika używanie kluczyka mechanicznego.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 133.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
24
OSTRZEŻENIE
Wyłączanie i włączanie
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać dziecka na foteliku
dziecięcym lub na podwyższonej poduszce
na przednim siedzeniu, jeżeli poduszka
powietrzna jest uaktywniona, a na konsoli
sufitowej wyświetlany jest symbol
.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować zagrożenie dla życia dziecka.
Umiejscowienie wyłącznika
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w konsoli sufitowej
informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej i równocześnie świeci się lampka kontrolna układu poduszek powietrznych w
zespole wskaźników. W ten sposób sygnalizowana jest poważna usterka układu. W
takiej sytuacji firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Poduszka powietrzna jest aktywna. Przy
takim ustawieniu na przednim fotelu mogą
podróżować osoby o wzroście powyżej
140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna jest wyłączona. Przy
takim ustawieniu na przednim fotelu mogą
podróżować dzieci w specjalnym foteliku
bądź na podwyższeniu, ale nie osoby o
wzroście powyżej 140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
OSTRZEŻENIE
01
Komunikaty
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
2
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G018082
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
G018083
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O aktywnej czołowej poduszce powietrznej po
stronie pasażera informuje symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza
ilustracja).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub
III, to na wyświetlaczu w zestawie wskaźników na około 6 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej, patrz
strona 21.
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 162.
26
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
OSTRZEŻENIE
•
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ w tej przestrzeni otwierają się
boczne poduszki powietrzne.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne uzupełniają jedynie działanie ochronne pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
G020118
•
Miejsce zamontowania bocznych poduszek
powietrznych.
W przypadku uderzenia bocznego znaczna
część energii uderzenia w bok tego samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w
skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną i rozpraszana na podłużnice i belki poprzeczne, słupki,
podłogę, dach oraz inne elementy szkieletu
nadwozia. Boczne poduszki powietrzne,
będące istotną częścią tego systemu, chronią
podróżnych przed urazami klatki piersiowej.
Boczne poduszki powietrzne umieszczone są
w oparciach przednich foteli.
1
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
ono w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Układ bocznych poduszek powietrznych
G025315
Boczna poduszka powietrzna
01
Po stronie kierowcy, samochody z kierownicą po
lewej stronie.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Obecność bocznej poduszki powietrznej nie
stanowi zagrożenia dla dziecka, jeżeli siedzi
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
``
27
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
G025316
01
Po stronie pasażera, samochody z kierownicą po
lewej stronie.
W skład tego systemu wchodzą boczne
poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki
w układzie uruchamiają detonator generatora,
który powoduje wypełnienie poduszki gorącym
gazem i jej rozwinięcie. Poduszka rozwija się w
przestrzeni pomiędzy pasażerem (kierowcą) a
drzwiami i pochłania energię uderzenia dzięki
uwolnieniu gazu pod naciskiem ciała. Przygnieciona przez ciało poduszka powietrzna
opróżnia się, amortyzując uderzenie. Napełnienie bocznej poduszki powietrznej następuje
normalnie tylko po stronie zderzenia.
28
01 Bezpieczeństwo
Kurtyny powietrzne (IC)
Działanie kurtyn powietrznych
01
OSTRZEŻENIE
G019985
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
W przypadku dostatecznie silnego zderzenia
czujniki powodują napełnienie bocznych kurtyn powietrznych. Dzięki temu głowy kierowcy
i pasażerów są chronione przed uderzeniem w
elementy wnętrza kabiny.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Poziom ładunku w samochodzie nie powinien sięgać wyżej niż 50 mm od górnej krawędzi okien bocznych. W przeciwnym
wypadku zamierzone zabezpieczenie za
pomocą kurtyny powietrznej, która jest
ukryta w podsufitce, może być pogorszone.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
29
01 Bezpieczeństwo
01
System WHIPS
G020347
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych – system WHIPS
W skład systemu WHIPS wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych działa w
sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
Właściwości fotela z systemem WHIPS
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu oparć
przednich foteli do tyłu, co powoduje odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje ryzyko
urazu kręgów szyjnych.
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
Obecność systemu WHIPS nie stanowi zagrożenia dla dziecka, jeżeli siedzi ono w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
Układ WHIPS stanowi uzupełnienie działania pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
30
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
01 Bezpieczeństwo
System WHIPS
Nie należy ograniczać działania
zagłówków i foteli WHIPS
01
OSTRZEŻENIE
G020125
G020126
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Nie ściskać sztywnych przedmiotów pomiędzy poduszką siedziska tylnego siedzenia a
oparciem przedniego siedzenia. Dopilnować, aby nie stwarzać przeszkód dla działania układu WHIPS.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli oparcie siedzenia tylnego jest złożone, to odpowiadające mu siedzenie
przednie musi być przesunięte do przodu,
tak aby nie dotykało złożonego oparcia.
31
01 Bezpieczeństwo
W razie zadziałania systemów ochronnych
01
Aktywowanie systemu
A
System
Zadziałanie systemu
Napinacz pasów bezpieczeństwa, przednie siedzenie
W przypadku zderzenia czołowego i/lub bocznego i/lub tylnego
Napinacz pasów bezpieczeństwa, zewnętrze siedzenie
tylne
W przypadku zderzenia czołowego
Poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne (IC)
W przypadku zderzenia bocznegoA
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych (WHIPS)
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpiło. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zadziałały, zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z otwartymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
32
UWAGA
Układy poduszek powietrznych, SIPS, IC i
napinaczy pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko jednokrotnie w trakcie zderzenia
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować odpalenie poduszek powietrznych.
Odholować samochód. Firma Volvo zaleca,
aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
W razie zadziałania systemów ochronnych
01
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi. Mogą one utrudniać kierowanie. Mogą również zostać uszkodzone
inne systemy zabezpieczające. Dym i pył
tworzone w trakcie odpalania poduszek
powietrznych mogą powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku intensywnego narażenia na ich działanie. W przypadku podrażnienia przemyć zimną wodą.
Szybka sekwencja odpalania oraz tkanina
poduszki powietrznej mogą powodować
tarcie i oparzenia skóry.
33
01 Bezpieczeństwo
01
Jazda po wypadku
Jazda po wypadku
Próba uruchomienia silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie może być wyczuwalna woń ulatniającego
się paliwa.
G029042
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
tekst TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA. Oznacza to, że sprawność
samochodu uległa ograniczeniu. Powypadkowy tryb awaryjny jest funkcją bezpieczeństwa, uruchamianą w przypadku gdy w wyniku
zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np.
układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy, czy układu
hamulcowego.
34
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu, a następnie włożyć go z
powrotem. Układ elektroniczny dokona próby
automatycznego przełączenia na normalny
tryb funkcjonowania samochodu. Następnie
można spróbować włączyć rozrusznik. Jeżeli
na wyświetlaczu nadal pokazywany jest komunikat TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA, samochód nie może jechać
samodzielnie, ani nie wolno go holować.
Nawet, jeżeli samochód wydaje się być
sprawny, to ukryte uszkodzenia mogą podczas
jazdy uniemożliwić manewrowanie samochodem.
Przestawienie samochodu
Jeżeli zostanie wyświetlona informacja o przejściu z trybu powypadkowego w tryb normalnego funkcjonowania (komunikat NORMAL
MODE zastępuje TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA), samochód można ostrożnie
przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie powypadkowego trybu awaryjnego. Grozi to obrażeniami i brakiem możliwości przywrócenia
pełnej sprawności samochodu. W każdym
przypadku wyświetlenia komunikatu
NORMAL MODE po komunikacie TRYB
AWARYJNY PATRZ INSTRUKCJA
należy zwrócić się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu sprawdzenia stanu
samochodu i przywrócenia normalnego
trybu funkcjonowania.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie próbować ponownie uruchamiać samochodu
jeżeli wyczuwalny jest w nim zapach paliwa,
gdy wyświetlany jest komunikat TRYB
AWARYJNY PATRZ INSTRUKCJA.
Natychmiast opuścić samochód.
01 Bezpieczeństwo
Jazda po wypadku
01
OSTRZEŻENIE
Samochód w powypadkowym trybie awaryjnym nie może być holowany. Musi on
zostać przetransportowany z miejsca
wypadku. Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 38.
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
bliższe wskazówki.
G020128
01
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
samochodzie w poszczególnych krajach są
różne. Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
36
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy/podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera została wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Umieszczenie fotelika na
przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami ciała dziecka w razie zadziałania
poduszki powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
01
Naklejka poduszki powietrznej
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona2.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować fotelików dziecięcych
ani podwyższeń ze stalową ramą lub o konstrukcji powodującej ich opieranie się o
przycisk zwalniający w zaczepie pasa bezpieczeństwa, ponieważ może to spowodować przypadkowe odpięcie pasa.
Nie wolno dopuścić, aby górna część oparcia fotelika dziecięcego opierała się o szybę
przednią.
1
2
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
``
37
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce3
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0
Fotelik dla niemowląt Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowanie ISOFIX.
Fotelik dla niemowląt Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowanie ISOFIX.
Grupa 0+
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
maks. 13 kg
Fotelik dla niemowląt Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dla niemowląt Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dla niemowląt Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 03301146
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Pomiędzy oparciem fotelika a deską rozdzielczą umieścić podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Homologacja: E5 03135
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
3
38
Jeżeli chodzi o inne modele fotelików dla dzieci, samochód powinien znajdować się na załączonej do fotelika liście samochodów, w których może on być montowany lub posiadać uniwersalne
zatwierdzenie zgodne z wymaganiami prawnymi zawartymi w normie ECE R44.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Pomiędzy oparciem fotelika a deską rozdzielczą umieścić podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
9 - 18 kg
01
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Homologacja: E5 03135
Fotelik Britax Fixway – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowanie ISOFIX i dodatkowymi
taśmami.
Fotelik Britax Fixway – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowanie ISOFIX i dodatkowymi
taśmami.
Homologacja: E5 03171
Homologacja: E5 03171
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Przodem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Przodem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Przodem do
kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
15-25 kg
40
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
15 - 36 kg
01
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) – Dostępne
jako fabrycznie montowane wyposażenie.
Homologacja: E5 03168
A
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
OSTRZEŻENIE
Integralne podwyższenia*
Ustawianie podwyższenia
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona4.
G015013
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G020808
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Integralne podwyższenie na skrajnym miejscu
tylnego siedzenia zostało specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia dziecku optymalnego bezpieczeństwa. W połączeniu ze standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne
podwyższenie jest przeznaczone dla dzieci o
masie ciała od 15 do 36 kg.
Pociągając za uchwyt, unieść poduszkę
siedzenia.
Chwycić dwiema rękami i przesunąć
poduszkę do tyłu.
Docisnąć, aż poduszka siedzenia zostanie
zablokowana.
OSTRZEŻENIE
Przed posadzeniem dziecka na podwyższeniu należy zablokować poduszkę siedzenia
w pozycji podniesionej.
4
42
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
• poduszka podwyższająca siedzenie jest
zablokowana;
• pas bezpieczeństwa dobrze przylega do
ciała dziecka, nie jest luźny ani skręcony
oraz prawidłowo przebiega przez bark;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywa nisko na biodrach, zapewniając
maksymalne działanie ochronne;
• pas bezpieczeństwa nie dotyka szyi
dziecka, ani nie przebiega poniżej barku;
• Dokładnie dopasować ustawienie
zagłówka do pozycji głowy dziecka.
OSTRZEŻENIE
Chowanie podwyższenia
Naprawy lub wymiany integralnego podwyższenia dla dziecka może dokonywać
wyłącznie stacja obsługi. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka.
W przypadku gdy integralne podwyższenie
dla dziecka zostało poddane działaniu
znacznych sił – na przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem
bezpieczeństwa i jego śrubami mocującymi
wymaga wymiany. Nawet jeśli integralne
podwyższenie dla dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności
ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub zniszczone podwyższenie wymaga wymiany.
G014507
Sprawdzić, czy:
01
Pociągnąć za uchwyt.
Opuścić poduszkę siedzenia, a następnie
docisnąć, aż zostanie zablokowana.
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
należy pamiętać o schowaniu podwyższenia.
``
43
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 143.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX*
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
G015268
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich lokalizacja jest wskazana symbolami na
tapicerce oparć (patrz ilustracja powyżej).
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
01
45
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie..............................
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie...........................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy..................................................
Zespół wskaźników.................................................................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...........................................................
Wyświetlacz informacyjny.......................................................................
Gniazdo elektryczne................................................................................
Panel przełączników oświetlenia............................................................
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy....................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy .................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*................................................
Przyciski sterujące przy kierownicy* ......................................................
Regulacja kierownicy, światła awaryjne..................................................
Hamulec postojowy................................................................................
Elektryczne sterowanie szyb...................................................................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne..............................
Elektrycznie sterowane okno dachowe* ................................................
Ustawienia indywidualne........................................................................
48
50
52
53
55
60
63
64
67
70
73
75
76
77
78
81
85
88
HomeLinkŸ *............................................................................................ 91
46
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WSKAŹNIKI, PRZEŁĄCZNIKI I URZĄDZENIA STERUJĄCE
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
G019488
02
48
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
Regulacja położenia kierownicy
Lampka do czytania, strona lewa
Zwalnianie pokrywy silnika
Lampka do czytania, strona prawa
Panel sterowania
Przypomnienie o konieczności zapięcia
pasa bezpieczeństwa i sygnalizator
poduszki powietrznej siedzenia pasażera
Kierunkowskazy, światła drogowe, komputer pokładowy
Oświetlenie, otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Klamka drzwi, przycisk blokowania.
Nawiewy w desce rozdzielczej
Nawiew szyby bocznej
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Klakson, poduszka powietrzna
Zespół wskaźników
Panel przycisków systemu audio-telefonicznego
02
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Wyświetlacz układu klimatyzacji i systemu
audio-telefonicznego
System audio-telefoniczny
Elementy sterowania klimatyzacji, systemu
audio-telefonicznego i ustawień osobistych
Sterowanie klimatyzacji
Dźwignia zmiany biegów
Światła awaryjne
Klamka drzwi
Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki reflektorów
Schowek na rękawiczki
Wyłącznik zapłonu
Hamulec postojowy
Elementy sterowania dachu otwieranego
Gniazdo elektryczne/zapalniczki
Nie wykorzystywany
System informacji o martwym polu BLIS
Nie wykorzystywany
Wyłącznik, wyposażenie opcjonalne
Wyłącznik oświetlenia wewnętrznego
49
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
G028204
02
50
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
Gniazdo elektryczne, zapalniczka
Lampka do czytania, strona lewa
System informacji o martwym polu BLIS
Lampka do czytania, strona prawa
Wyłącznik, wyposażenie opcjonalne
Nie wykorzystywany
Hamulec postojowy
Nie wykorzystywany
Panel sterowania
Elementy sterowania dachu otwieranego
Schowek na rękawiczki
Wyłącznik zapłonu
Klamka drzwi
Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, spryskiwacze reflektorów
Nawiew szyby bocznej
Nawiewy w desce rozdzielczej
Dźwignia zmiany biegów
Sterowanie klimatyzacji
Elementy sterowania klimatyzacji, systemu
audio-telefonicznego i ustawień osobistych
02
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Zespół wskaźników
Klakson, poduszka powietrzna
Panel przycisków systemu audio-telefonicznego
Światła awaryjne
System audio-telefoniczny
Klamka drzwi, przycisk blokowania
Wyświetlacz układu klimatyzacji i systemu
audio-telefonicznego
Oświetlenie, otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Kierunkowskazy, światła drogowe, komputer pokładowy
Przypomnienie o konieczności zapięcia
pasa bezpieczeństwa i sygnalizator
poduszki powietrznej siedzenia pasażera
Zwalnianie pokrywy silnika
Regulacja położenia kierownicy
Wyłącznik oświetlenia wewnętrznego
51
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
02
Wyłączanie tylnych szyb elektrycznych.
Elektryczna blokada zabezpieczenia
dzieci*
Elektryczne sterowanie szyb
Lusterko boczne, strona lewa
Lusterka boczne, ustawianie
Lusterko boczne, strona prawa
52
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
G029046
02
Prędkościomierz.
Symbol informacyjny.
Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu.
Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu.
Symbol ostrzegawczy.
Obrotomierz – Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach
obrotów na minutę.
Wyświetlacz informacyjny – Na wyświetlaczu tym ukazują się informacje i komunikaty ostrzegawcze, pokazywana jest temperatura na zewnątrz samochodu oraz
aktualna godzina. Gdy temperatura otoczenia spadnie do wartości między
+2 °C a -5 °C, wyświetlony zostaje symbol
płatka śniegu. Ostrzega on o możliwości
wystąpienia oblodzonej nawierzchni. Po
postoju samochodu wskazania temperatury otoczenia mogą być nieco zawyżone.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Wskaźnik poziomu paliwa, patrz także
Komputer pokładowy, strona 68.
Wyświetlacz – Na wyświetlaczu tym pokazywany jest aktualnie wybrany zakres
automatycznej skrzyni biegów, informacje
związane z czujnikiem deszczu, wskazania
licznika przebiegu całkowitego i dziennego
oraz informacje układu automatycznej
kontroli prędkości.
Wyświetla również wskaźnik zmiany biegów GSI i położenie dźwigni zmiany biegów w modelu 1.6D DRIVe, patrz
strona 168.
Lampka kontrolna świateł drogowych.
``
53
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
02
Przycisk licznika przebiegu dziennego –
Umożliwia pomiar długości pokonywanej
trasy. Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad 2 sekundy) zeruje wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Wskaźnik temperatury – Wykorzystywany
w układzie chłodzenia silnika. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka i wskazówka
znajdzie się na czerwonym polu, na
wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat. Należy pamiętać, że dodatkowe
lampy zamontowane przed wlotem powietrza do chłodnicy powodują zmniejszenie
skuteczności chłodzenia w warunkach
wysokiej temperatury otoczenia i przy
dużym obciążeniu silnika.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
54
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Jeżeli w ciągu 5 sekund silnik nie
zostanie uruchomiony, zgasną
wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w
układzie oczyszczania spalin i
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. Niektóre lampki mogą
mieć inne znaczenie niż opisane, w
zależności od wyposażenia samochodu.
1
Symbole na środku zespołu
wskaźników
Gdy zaświeci się symbol:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuować jazdy.
02
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu
informacyjnym. Wykonać czynności wskazane w komunikacie informacyjnym na
wyświetlaczu. Skasować komunikat przyciskiem READ.
G030755
Kontrola działania lampek
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do położenia II przed uruchomieniem
silnika wszystkie lampki1 powinny się zaświecić. W ten sposób dokonywana jest kontrola
ich działania. Po uruchomieniu silnika wszystkie lampki powinny zgasnąć. Nie dotyczy to
lampki kontrolnej hamulca ręcznego, która
gaśnie dopiero po zwolnieniu hamulca.
Czerwony symbol ostrzegawczy
podświetla się w przypadku
wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/
lub własności jezdne samochodu.
Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym
pojawia się komunikat objaśniający. Symbol
pozostaje podświetlony do momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy
można skasować przyciskiem READ, patrz
strona 60. Symbol ostrzegawczy może świecić również razem z innymi lampkami.
Zaświeci się żółty symbol informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się
tekst. Komunikat znika samoczynnie po upływie określonego czasu
(w zależności od funkcji, której
dotyczy) lub można go wykasować ręcznie,
naciskając przycisk READ (patrz strona 60).
Żółty symbol informacyjny może świecić również razem z innymi lampkami.
UWAGA
Gdy zostanie wyświetlony komunikat o
konieczności przeprowadzenia serwisu,
można go skasować oraz wyłączyć lampkę
podświetlającą symbol informacyjny naciskając przycisk READ lub po upływie określonego czasu zniknie on samoczynnie.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 60.
``
55
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne – strona lewa
Układ oczyszczania spalin
Podświetlenie lampki może być
spowodowane usterką w układzie
oczyszczania spalin. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia układu.
02
G029048
Usterka w układzie ABS
Usterka w układzie oczyszczania spalin
Gdy lampka zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy działa prawidłowo, ale
bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
Usterka w układzie ABS
Tylne światło przeciwmgielne
Układ antypoślizgowy STC lub DSTC
Nie wykorzystywany
Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego
Niski poziom paliwa w zbiorniku
56
3. Jeżeli lampka ta pozostaje zapalona,
należy ostrożnie dojechać do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia
układu ABS. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgielne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Układ antypoślizgowy STC lub DSTC*
Informacje na temat działania
układu oraz związanych z nim lampek kontrolnych i ostrzegawczych,
patrz strona 178.
Podgrzewanie wstępne silnika
wysokoprężnego
Lampka ta świeci się podczas
podgrzewania silnika świecami
żarowymi. Podgrzewanie wstępne
włącza się przy temperaturach
otoczenia poniżej -2 °C. Samochód można uruchomić po zgaśnięciu lampki.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Podświetlenie tego symbolu oznacza, że poziom paliwa w zbiorniku
jest niski i należy możliwie najszybciej zatankować.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne – strona prawa
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Lampka miga razem z kierunkowskazami podłączonej przyczepy.
Gdy lampka nie miga, jeden z kierunkowskazów przyczepy lub
samochodu nie działa.
Uruchomiony hamulec postojowy
G029049
Lampka ta sygnalizuje uruchomienie hamulca postojowego. Parkując samochód, należy zawsze
zaciągnąć dźwignię hamulca
postojowego do skrajnego położenia.
UWAGA
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Uruchomiony hamulec postojowy
Poduszki powietrzne
Niskie ciśnienie oleju
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
Awaria w układzie hamulcowym
2
Lampka zapala się niezależnie od siły
zaciągnięcia hamulca postojowego.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub
zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki zaczepu
pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca niezwłoczne skierowanie się do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia.
Niskie ciśnienie oleju2
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast
wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
W razie zapalenia się lampki przy normalnym
poziomie oleju firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
02
Sygnalizacja niezapięcia pasa
bezpieczeństwa
Lampka zaświeci się, gdy osoba
na jednym z przednich foteli nie
zapnie pasa bezpieczeństwa lub
osoba na tylnym siedzeniu odepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Firma Volvo zaleca wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 60.
``
57
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
02
Należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić poziom płynu
hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym
(patrz strona 241). Jeżeli poziom płynu w
zbiorniku znajduje się poniżej oznaczenia
MIN, nie należy kontynuować jazdy. Firma
Volvo zaleca przetransportowanie samochodu do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia układu hamulcowego.
Jeżeli równocześnie świecą się
lampki ostrzegawcze układu
hamulcowego (BRAKE) i ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania
pomiędzy koła samochodu.
zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 241.
5. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, ale symbole pozostają podświetlone, to przy zachowaniu szczególnej
ostrożności można dojechać do najbliższej
stacji obsługi w celu sprawdzenia układu
hamulcowego. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
6. Jeżeli poziom płynu jest poniżej znaku
MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy przetransportować do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
OSTRZEŻENIE
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
można kontynuować jazdę.
4. Jeżeli lampki ostrzegawcze pozostają
zapalone, należy sprawdzić poziom w
3
58
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem.
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego
(BRAKE) i ABS, tylna oś jezdna samochodu
może wykazywać tendencję do poślizgu
podczas silniejszego hamowania.
Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnika3 lub drzwi bagażnika nie są prawidłowo zamknięte, kierowca jest o tym w
odpowiedni sposób informowany.
Mała prędkość jazdy
Gdy prędkość samochodu nie
przekracza 5 km/h, podświetlony
zostanie symbol informacyjny, a na
wyświetlaczu pojawi się jeden z
następujących komunikatów:
DRZWI KIEROWCY OTWARTE, DRZWI
PASAŻERA OTWARTE, LEWE DRZWI
TYLNE OTWARTE, POKRYWA SILNIKA
OTWARTA lub PRAWE DRZWI TYL.
OTWARTE. Należy możliwie najszybciej
zatrzymać bezpiecznie samochód i zamknąć
odpowiednie drzwi lub pokrywę.
Duża prędkość jazdy
Po przekroczeniu prędkości
10 km/h, podświetlony zostanie
symbol informacyjny i równocześnie na wyświetlaczu pojawi się
jeden z wyżej wymienionych
komunikatów.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Sygnalizacja niedomknięcia drzwi
bagażnika
Jeżeli drzwi bagażnika są otwarte,
podświetlony zostanie ten symbol,
a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat KLAPA TYLNA
OTWARTA.
02
59
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikaty
UWAGA
Jeżeli w trakcie użytkowania komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzeżenia, to konieczne jest jego przeczytanie
(nacisnąć READ), zanim możliwy będzie
powrót do uprzednio wykonywanej czynności.
Komunikat
Działanie
ZATRZYMAĆ
POJAZDA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów
samochodu.
PILNY SERWISA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
PATRZ INSTRUKCJAA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
G029050
02
Równocześnie z zapaleniem się lampki ostrzegawczej lub kontrolnej na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się dodatkowy komunikat.
Nacisnąć przycisk READ (1).
Następne wciśnięcie przycisku READ spowoduje wyświetlenie kolejnej informacji. Komunikaty o usterkach pozostaną w pamięci komputera pokładowego do momentu usunięcia
usterek.
60
Komunikat
Działanie
WYMAGANY SERWISA
Firma Volvo zaleca,
aby jak najszybciej
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
WYS. TEMP. SILN.
WYŁĄCZYĆ SILNIK
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów
samochodu.
TERMIN PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
Należy umówić się
na przegląd okresowy. Firma Volvo
zaleca, aby przeprowadzenie czynności
serwisowych
powierzyć autoryzowanej stacji serwisowej Volvo.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
WYMAGANY
PRZEGLĄD
OKRES.
Należy umówić się
na przegląd okresowy. Firma Volvo
zaleca, aby przeprowadzenie czynności
serwisowych
powierzyć autoryzowanej stacji serwisowej Volvo. Termin
przeprowadzenia
przeglądu okresowego zależy od
przebiegu samochodu, czasu (w
miesiącach), który
upłynął od ostatniego przeglądu,
czasu przepracowanego przez silnik i
klasy oleju.
PRZEGLĄD PO
TERMINIE
W razie niedotrzymania terminów
przeglądów okresowych uszkodzenia
elementów nie będą
objęte gwarancją.
Firma Volvo zaleca,
aby przeprowadzenie czynności serwisowych powierzyć
autoryzowanej stacji
serwisowej Volvo.
SPRAWDZIĆ
POZIOM OLEJU
Sprawdzić poziom
oleju silnikowego.
Komunikat wyświetlany jest co
10000 km przebiegu
(niektóre warianty
silnikowe). Informacje na temat sprawdzania poziomu
oleju, patrz
strona 238.
ZMIENIĆ OLEJ W
SKRZYNI BIEGÓW
Firma Volvo zaleca,
aby jak najszybciej
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
FILTR SADZY
PEŁN PATRZ
INSTRUKCJA
Filtr cząstek stałych
w silniku wysokoprężnym wymaga
regeneracji – patrz
str. patrz
strona 155.
STC KONTR. OBR.
WYŁ./DSTC
KONTR. OBR.
WYŁ.
Funkcjonowanie
układu stabilizacji
toru jazdy i kontroli
trakcji może być
ograniczone. Więcej
wariantów, patrz
strona 179.
02
``
61
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
02
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
ZŁA PRACA
SKRZYNI BIEGÓW
Skrzynia biegów nie
działa w pełni
sprawnie. Jechać
ostrożnie, aż do
momentu gdy
komunikat zniknie,
patrz strona 172.
WYS. TEMP.
OLEJU SKRZYNI
BIEGÓW
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Wybrać
bieg jałowy i pozwolić na pracę silnika
na tym biegu, aż do
momentu gdy
komunikat zniknie.
Więcej informacji,
patrz strona 172.
TEMP.OLEJU
SKRZ. ZATRZYMAĆ POJAZD
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Firma Volvo zaleca,
aby skontaktować
się z autoryzowaną
stacją obsługi
Volvo.B
Jeżeli komunikat
pojawia się częściej,
firma Volvo zaleca,
aby skontaktować
się z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
A
B
62
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją na
temat lokalizacji problemu.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 172.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Gniazdo elektryczne
Gniazdo elektryczne 12 V
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Gdy gniazdo nie jest używane, powinno być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
Zapalniczka*
W celu włączenia zapalniczki należy nacisnąć
przycisk. Po rozgrzaniu zapalniczki przycisk
wysunie się samoczynnie. Zapalniczkę należy
wyjąć i zapalić papierosa rozgrzaną spiralą.
Zapalniczka nie będzie działać w tym gnieździe.
02
Napięcie zasilania wynosi 12 V. Gniazdo elektryczne jest pod napięciem, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w
pozycji co najmniej I.
OSTRZEŻENIE
Gniazdo elektryczne w tylnej części
kabiny
G019621
Gdy gniazdo nie jest używane, powinno być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
G029082
Gniazdo elektryczne może służyć do zasilania
napięciem 12 V różnych akcesoriów, takich jak
ładowarki do telefonów komórkowych lub
chłodziarki. Gniazdo elektryczne jest pod
napięciem, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w pozycji co najmniej
I.
Gniazdo elektryczne może służyć do zasilania
różnych akcesoriów, takich jak ładowarki do
telefonów komórkowych lub chłodziarki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Uwagi ogólne
Pozycja
przełącznika
02
Działanie
Samochody z aktywnymi reflektorami ksenonowymi – ABL* posiadają automatyczną regulację poziomowania, więc nie występuje w nich
pokrętło (1).
Światła mijania automatyczne/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
G020139
Światła pozycyjne/postojowe
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich
Włączniki świateł
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne*
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Tylne światło przeciwmgielne
Światła mijania automatyczne.
W tej pozycji dostępny jest sygnał światłami drogowymi i normalne światła drogowe.
Regulacja zasięgu świateł przednich
Obciążenie samochodu powoduje zmianę
wysokości świecenia wiązki świateł przednich,
które mogą oślepiać kierowców pojazdów
nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio wyregulować kąt
ustawienia reflektorów w płaszczyźnie pionowej.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
2. Obrócić przełącznik świateł (2) w skrajne
położenie.
64
3. Ustawić pokrętłem (1) odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła pozycyjne/postojowe można włączyć
niezależnie od położenia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Ustawić przełącznik świateł (2) w położeniu
środkowym.
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II, podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła pozycyjne/postojowe są
zawsze włączone.
Światła przednie
Światła mijania automatyczne*
Światła mijania włączają się samoczynnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II, z wyjątkiem sytuacji, gdy
przełącznik świateł (2) jest w położeniu środkowym. Jeżeli to konieczne, funkcję automatycznego włączania świateł mijania można
wyłączyć. Firma Volvo zaleca przeprowadzenie tej czynności w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Automatyczne światła mijania, światła
drogowe
Rozszerzone podświetlenie
wskaźników
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
Aby ułatwić odczyt wskazań licznika przebiegu
całkowitego, przebiegu dziennego, zegara i
wskaźnika temperatury otoczenia, zostaną one
podświetlone po odblokowaniu zamków
samochodu i po wyjęciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania. Po zablokowaniu
zamków podświetlenie zostanie wyłączone.
3. W celu włączenia świateł drogowych
należy pociągnąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego do położenia skrajnego
w kierunku kierownicy i puścić ją, patrz
strona 67.
Światła przeciwmgielne
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik
świateł (2) znajduje się w jednym ze skrajnych
położeń. W ciągu dnia podświetlenie jest automatycznie ściemnione, a nocą można ręcznie
regulować jego intensywność.
Zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
podświetlenia, obracając pokrętłem (3) w
górę lub w dół.
Gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku
(6) oraz odpowiednia lampka w zespole wskaźników.
02
Pokrywa wlewu paliwa
Po odblokowaniu zamków drzwi, nacisnąć
przycisk (5) w celu otwarcia pokrywy wlewu
paliwa, patrz strona 140.
Aktywne reflektory ksenonowe*
UWAGA
Wszystkie światła zostaną automatycznie
wyłączone po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji I lub 0.
Nacisnąć przycisk (6).
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
Przednie światła przeciwmgielne*
Przednie światła przeciwmgielne można włączyć wraz ze światłami przednimi lub światłami
pozycyjnymi/postojowymi.
Nacisnąć przycisk (4).
Kiedy przednie światła przeciwmgielne są włączone, zapala się dioda w przycisku (4).
G026507
2. Światła mijania zapalają się po obróceniu
przełącznika świateł (2) w prawo do skrajnej pozycji.
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko wraz ze światłami przednimi lub przednimi światłami przeciwmgielnymi.
Panel przełączników oświetlenia, aktywne reflektory ksenonowe
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
02
Kierunek świecenia aktywnych reflektorów
ksenonowych (ABL) podąża za ruchami kierownicy, aby zapewnić maksymalne doświetlenie drogi na zakrętach i skrzyżowaniach, tym
samym podnosząc bezpieczeństwo.
.
Po włączeniu funkcji zapala się dioda
W przypadku awarii dioda zaczyna błyskać a
na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Funkcja ta jest
aktywna tylko po zmroku lub w ciemności i
wyłącznie podczas jazdy.
G020789
Tę funkcję można wyłączyć/włączyć przełącznikiem świateł.
Kształt wiązki świateł mijania przy wyłączonej
(lewa) i włączonej (prawa) funkcji doświetlania
zakrętu.
66
Światło hamowania
Światło hamowania włącza się automatycznie
podczas hamowania. Informacje na temat
świateł hamowania awaryjnego i świateł awaryjnych, patrz strona 176.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Kierunkowskazy
Pozycje dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy
Ciągłe załączenie kierunkowskazów
2
Dźwignia przełącznika zespolonego pozostanie w skrajnym położeniu do chwili przestawienia jej ręcznie lub powróci do położenia spoczynkowego samoczynnie wraz z obrotem kierownicy.
1
4
3
Krótkotrwałe załączenie
kierunkowskazów
G026380
1
2
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego w górę lub w dół do skrajnego
położenia (2).
Krótkotrwałe załączenie kierunkowskazów
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego w górę lub w dół do położenia (1), a
następnie zwolnić.
Ciągłe załączenie kierunkowskazów
Kierunkowskazy migną trzy razy, a dźwignia
powróci do położenia spoczynkowego.
Sygnał światłami drogowymi i przełączenie
ze świateł drogowych na światła mijania
Sygnał światłami drogowymi
Oświetlenie asekuracyjne i przełączenie ze
świateł mijania na światła drogowe
Pociągnąć lekko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do
położenia (3).
Światła drogowe pozostaną włączone do
czasu zwolnienia dźwigni. Sygnał świetlny
światłami drogowymi dostępny jest, tylko jeżeli
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w wyłączniku zapłonu.
1
Przełączanie świateł drogowych i
mijania
Aby włączyć światła drogowe, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w pozycji II, a przełącznik w położeniu skrajnym (patrz strona 64).
02
Włączanie świateł drogowych:
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnego
położenia (4) i puścić.
Wyłączanie świateł drogowych:
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w położenie (3)
i puścić.
Oświetlenie asekuracyjne
Po zamknięciu samochodu niektóre jego
światła mogą pozostać przez pewien czas włączone, służąc jako np. oświetlenie drogi do
domu. Standardowo światła te pozostają
zapalone przez 30 sekund1, ale czas ten można
zmienić na 60 lub 90 sekund, patrz
strona 89.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
Ustawienia fabryczne.
``
67
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy do skrajnego
położenia (4) i puścić.
3. Wysiąść z samochodu, zamknąć i zablokować drzwi.
Elementy sterujące
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B)
do góry lub do dołu, można wybierać rodzaj
pokazywanej informacji. Kolejny obrót powoduje powrót do punktu wyjścia.
Po wyłączeniu zapłonu średnia prędkość zostanie zapamiętana, a następnie wykorzystana
jako informacja wyjściowa po podjęciu jazdy.
W celu wyzerowania wartości należy nacisnąć
przycisk RESET.
UWAGA
Komputer pokładowy*
Jeżeli podczas używania komputera pokładowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy, to musi on zostać
potwierdzony. W tym celu należy nacisnąć
przycisk READ, a następnie powrócić do
funkcji komputera pokładowego.
Funkcje
G029052
Komputer pokładowy wyświetla następujące
informacje:
READ – potwierdzenie
Pokrętło2 – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
•
•
•
•
•
--- KM/H ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
--.- KM/L TERAZ
--.- L/100 KM ŚREDNIO
--- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ. ZBIOR.
UKŁAD STC WŁĄCZONY/UKŁAD
DSTC WŁĄCZONY*, patrz strona 178
• --- M/H BIEŻĄCA PRĘDKOŚĆ3
TERAZ
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „--.-".
W czasie trwania procesu regeneracji4 filtra
cząstek stałych zużycie paliwa może wzrosnąć, patrz strona 155.
ŚREDNIO
Po wyłączeniu zapłonu średnie zużycie paliwa
zostanie zapamiętane do momentu wyzerowania tej funkcji. W celu wyzerowania wartości
należy nacisnąć przycisk RESET.
UWAGA
Odczyt może być obarczony nieznacznym
błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.
RESET2 – zerowanie wskazań
2
3
4
68
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
Dotyczy niektórych wersji.
Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażone w filtr cząstek stałych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
KILOMETRÓW DO OPRÓŻ. ZBIOR.
Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 km. Gdy na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „--- KILOMETRÓW DO
OPRÓŻ. ZBIOR." nie ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu.
Należy możliwie najszybciej zatankować.
02
UWAGA
W przypadku zmiany stylu jazdy lub np. uruchomienia spalinowej nagrzewnicy postojowej, pokazywana wartość może być obarczona błędem.
M/H BIEŻĄCA PRĘDKOŚĆ.3
Aktualna prędkość jazdy jest pokazywana w
milach na godzinę.
Zerowanie wskazań
1. Wybrać --- KM/H ŚREDNIA
PRĘDKOŚĆ lub --.- L/100 KM ŚREDNIO
2. Wyzerowanie wskazań następuje po jednokrotnym naciśnięciu przycisku RESET.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET przez co najmniej 5 sekund spowoduje równoczesne wyzerowanie wskazań średniej prędkości jazdy i średniego
zużycia paliwa.
3
Dotyczy niektórych wersji.
69
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczki szyby przedniej
Pojedyncze przetarcie szyby
W celu jednokrotnego przetarcia
szyby należy wychylić dźwignię do
góry.
02
B
D
C
WAŻNE
W czasie pracy wycieraczek należy obficie
zwilżać szybę przednią płynem spryskiwaczy. Gdy pracują wycieraczki, szyba przednia musi być mokra.
0
Przerywana praca wycieraczek
A
G025411
0
Spryskiwacze szyby przedniej i świateł
przednich
Wyłącznik czujnika deszczu
Pokrętło
Można wyregulować i ustawić
odpowiednią prędkość przerywanej pracy wycieraczek. W celu
skrócenia przerw między cyklami
pracy wycieraczek należy obracać
pokrętłem (C) do góry. W celu wydłużenia
przerw między cyklami pracy wycieraczek
należy obracać pokrętłem do dołu.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki pracują z normalną
prędkością.
Wycieraczki pracują z dużą prędkością.
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Gdy dźwignia przełącznika zespolonego znajduje się w położeniu 0,
wycieraczki są wyłączone.
70
Przed włączeniem wycieraczek w sezonie
zimowym należy upewnić się, czy ich pióra
nie przymarzły do szyby oraz usunąć z
szyby przedniej i tylnej śnieg i lód.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spryskiwacze szyby przedniej/świateł
przednich
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po
zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka cykli roboczych.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich zużywają znaczne ilości płynu. W
celu ograniczenia jego zużycia, spryskiwacze
świateł przednich działają w następujący sposób:
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji świateł mijania:
Światła są spryskiwane przy pierwszym spryskaniu szyby przedniej. W ciągu następnych 10
minut światła są spryskiwane przy co piątym
cyklu pracy spryskiwaczy szyby przedniej.
Jeżeli przerwy pomiędzy włączeniem spryski-
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje
samoczynne uruchomienie wycieraczki szyby
tylnej w cyklu pracy przerywanej. Funkcja ta nie
zadziała, jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już
włączona i pracuje z normalną prędkością.
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji świateł pozycyjnych/postojowych:
• Aktywne reflektory ksenonowe są spryskiwane tylko przy co piątym cyklu pracy
spryskiwaczy szyby przedniej, niezależnie
od długości przerw pomiędzy cyklami.
Funkcję przerywanej pracy wycieraczki szyby
tylnej podczas cofania można wyłączyć. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji 0:
G021418
• Aktywne reflektory ksenonowe są spryski-
• Reflektory halogenowe nie są zmywane.
02
0
• Reflektory halogenowe nie są zmywane.
wane tylko przy co piątym cyklu pracy
spryskiwaczy szyby przedniej, niezależnie
od długości przerw pomiędzy cyklami.
Praca wycieraczek podczas cofania
Czujnik deszczu*
Przesunąć przełącznik zespolony do przodu w
celu włączenia wycieraczki i spryskiwacza
szyby tylnej. Po zakończeniu spryskiwania
wycieraczka wykona jeszcze kilka cykli roboczych. Przełącznik na końcu dźwigni ma trzy
położenia:
Przerywana praca wycieraczek: Wcisnąć
górną część przełącznika.
Położenie neutralne: Funkcja wyłączona.
Stała prędkość pracy: Wcisnąć dolną
część przełącznika.
G029053
waczy są dłuższe, światła będą spryskiwane za
każdym razem.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
ilości wody wykrytej na tej szybie. Jego czułość
można regulować ustawić za pomocą pokrętła
(C) (patrz strona 70).
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Włączanie i wyłączanie
Podczas aktywacji czujnika deszczu, kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania musi być w pozycji I lub II, a dźwignia przełącznika zespolonego
wycieraczek w położeniu 0 (wycieraczki wyłączone).
cji 0 (nieaktywny) nastąpi powrót do pracy
automatycznej, patrz strona 70.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony samoczynnie z chwilą wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub po
upływie pięciu minut od wyłączenia zapłonu.
WAŻNE
W automatycznych myjniach: Należy wyłączyć czujnik deszczu przyciskiem (B) po
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji I lub II. W przeciwnym
razie wycieraczki szyby przedniej mogą się
włączyć i ulec uszkodzeniu.
W celu włączenia czujnika deszczu należy:
Nacisnąć przycisk (B), patrz strona 70.
Pojawienie się symbolu na wyświetlaczu
oznacza, że czujnik deszczu jest aktywny.
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy
wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Nacisnąć przycisk (B)
2. Nacisnąć dźwignię przełącznika zespolonego w dół w celu wybrania innego trybu
pracy wycieraczek. Wychylenie dźwigni do
góry nie powoduje wyłączenia czujnika
deszczu. W tej pozycji wycieraczki wykonają dodatkowe przetarcie szyby, a po
zwolnieniu dźwigni i jej powrocie do pozy-
72
Pokrętło
Obracając pokrętłem można zmieniać częstotliwość cykli w trybie pracy przerywanej wycieraczek lub czułość czujnika deszczu, jeżeli został on wybrany.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Aktywacja
Automatyczna kontrola prędkości nie działa
przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h lub
powyżej 200 km/h.
Jedno krótkie naciśnięcie (krótsze niż pół
sekundy) przycisku + lub – powoduje zmianę
prędkości o 1 km/h lub 1 mph1.
Zwiększanie i zmniejszanie prędkości
jazdy
02
UWAGA
G020141
Chwilowe zwiększenie prędkości (trwające
krócej niż jedną minutę) przy użyciu pedału
przyspieszenia (np. podczas wyprzedzania)
nie spowoduje zmiany zaprogramowanej
prędkości. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia, samochód powróci do jazdy z zapamiętaną prędkością.
Czasowe wyłączenie układu
automatycznej kontroli prędkości
G029054
Elementy sterowania układem automatycznej
kontroli prędkości jazdy znajdują się po lewej
stronie na kierownicy.
Ustawianie żądanej prędkości:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE. Na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się
tekst CRUISE.
2. Dotykając przycisków + lub – ustawić
prędkość samochodu. Na wyświetlaczu w
zespole wskaźników pojawi się tekst
CRUISE-ON.
1
W celu zwiększenia lub zmniejszenia ustawionej prędkości jazdy należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk + lub –. Prędkość
samochodu w momencie zwolnienia przycisku zostanie ustawiona jako nowa wartość prędkości.
W celu czasowego wyłączenia układu
automatycznej kontroli prędkości należy
nacisnąć 0. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się tekst CRUISE.
Ustawiona wcześniej prędkość jazdy
pozostanie zachowana w pamięci.
Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie również czasowo wyłączony, gdy:
• wciśnięty został pedał hamulca lub
sprzęgła
• prędkość podczas jazdy pod górę spadnie
poniżej 25-30 km/h1
W zależności od rodzaju silnika.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów została przesunięta do położenia N
02
• koła buksują lub uległy zablokowaniu
• chwilowy wzrost prędkości trwa dłużej niż
jedną minutę.
Przywrócenie ustawionej prędkości
jazdy
– W celu przywrócenia ustawionej
wcześniej prędkości jazdy należy
nacisnąć ten przycisk. Na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst CRUISE ON.
Wyłączenie układu automatycznej
kontroli prędkości
74
W celu wyłączenia układu automatycznej
kontroli prędkości należy nacisnąć
CRUISE. Z wyświetlacza w zespole
wskaźników zniknie tekst CRUISE ON.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Funkcje przycisku
aktywny. Aby umożliwić sterowanie zestawem
telefonicznym za pomocą przycisków strzałek,
należy włączyć funkcję telefonu przyciskiem
PHONE w konsoli środkowej.
02
Aby powrócić tylko do systemu audio, nacisnąć EXIT.
Za pomocą przycisku ENTER można wybierać, włączać i wyłączać opcje w menu. Przycisk ten umożliwia także otwieranie struktury
folderów i włączanie odtwarzania plików audio,
jeżeli w odtwarzaczu CD/odtwarzaczu wielopłytowym* jest płyta z takimi plikami. Więcej
informacji, patrz strona 277.
Zestaw przycisków jest dostępny w dwóch wersjach, zależnie wyposażenia samochodu.
Cztery przyciski na dole panelu przycisków na
kierownicy sterują funkcjami radia i telefonu.
Funkcja przycisku zależy od tego, który z układów jest aktywny. Panel przycisków na kierownicy może być wykorzystywany do przewijania pomiędzy zaprogramowanymi stacjami,
zmiany ścieżek odtwarzacza CD oraz regulacji
głośności.
Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków
strzałek szybkiego przewijania w przód/do
tyłu w celu wybrania następnej stacji.
Aby możliwe było dokonywanie ustawień w
zestawie telefonicznym, telefon musi być
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Regulacja kierownicy, światła awaryjne
Regulacja położenia kierownicy
OSTRZEŻENIE
Wyregulować kierownicę na postoju, nigdy
w czasie jazdy. Przed rozpoczęciem jazdy
sprawdzić, czy kierownica zachowuje stałą
pozycję.
02
G020143
Światła awaryjne
1. Pociągnąć dźwignię w kierunku do siebie,
aby zwolnić kierownicę.
2. Wyregulować położenie kierownicy do najwygodniejszej pozycji.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem, aby zablokować kierownicę w wybranej pozycji.
Jeżeli dźwignia się nie poddaje, nacisnąć
lekko na kierownicę jednocześnie z wciskaniem dźwigni blokującej.
G020144
Można regulować zarówno wysokość, jak i
położenie wzdłużne kierownicy.
Użyć świateł awaryjnych (miganie wszystkich
kierunkowskazów), gdy samochód jest zatrzymany w miejscu, w którym może stanowić
zagrożenie lub przeszkodę dla ruchu. Nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję.
Wystarczająco silna kolizja lub gwałtowne
hamowanie powoduje automatyczne uruchomienie świateł awaryjnych, patrz strona 176.
76
Funkcję tę można wyłączyć za pomocą przycisku.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł awaryjnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy (hamulec ręczny)
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że żadne przedmioty
ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie zostaną
przytrzaśnięte podczas zaciągania lub
zwalniania przez kierowcę hamulca postojowego.
Uruchamianie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Mocno pociągnąć za dźwignię.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się
pomiędzy przednimi fotelami.
UWAGA
Symbol lampki ostrzegawczej w zespole
wskaźników jest podświetlony niezależnie
od siły zaciągnięcia hamulca postojowego.
4. Jeżeli pojazd przemieści się, dźwignię
hamulca postojowego trzeba pociągnąć
jeszcze mocniej.
Parkując samochód, należy zawsze ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu biegu 1
(skrzynia manualna) lub P (skrzynia automatyczna)
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła do
krawężnika.
02
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Zwalnianie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Podciągnąć dźwignię hamulca postojowego lekko do góry, wcisnąć przycisk
zwalniający, opuścić dźwignię i zwolnić
przycisk.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
77
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Działanie
02
Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają,
tylko kiedy wyłącznik zapłonu jest w pozycji I
lub II.
Szybami można będzie sterować jeszcze przez
pewien czas po zatrzymaniu samochodu i
wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, pod warunkiem, że żadne z przednich
drzwi nie zostały otwarte. Podczas podnoszenia i opuszczania szyb należy zachować
ostrożność.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że żadne przedmioty
ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie zostaną
przyciśnięte przez zamykające się szyby.
Należy zachować szczególną ostrożność
zwłaszcza podczas zamykania tylnych szyb
przy użyciu przycisków sterujących na
drzwiach kierowcy lub przy użyciu pilota
zdalnego sterowania.
W drzwiach kierowcy
Nacisnąć przednią część przycisku.
W celu podniesienia szyby:
Podnieść przednią część przycisku.
78
Lekko nacisnąć lub podnieść jeden z przycisków (1) lub (2). Szyba będzie się opuszczać lub
podnosić do momentu zwolnienia przycisku.
Automatycznie
Funkcja automatycznie wstrzymująca ruch
szyby w razie napotkania oporu działa
zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym, jednak nie w razie zadziałania
funkcji chroniącej przed przytrzaśnięciem
ręki/przedmiotu przez zamykającą się
szybę.
Jednym ze sposobów na ograniczenie pulsującego hałasu powstającego po otwarciu
tylnych szyb jest nieznaczne uchylenie szyb
przednich.
Zamykanie szyb przyciskami blokowania i
nadajnikiem zdalnego sterowania, patrz strony
132 i 140.
Ręcznie
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Pilot zdalnego sterowania i przyciski
zamykania
Szyby w przednich drzwiach można opuszczać i podnosić na dwa sposoby:
Całkowicie nacisnąć lub podnieść, a następnie
zwolnić jeden z przycisków (2). Szyba boczna
opuści się lub podniesie automatycznie. Szyba
zatrzyma się, jeżeli podczas ruchu napotka
opór.
W celu opuszczenia szyby:
Wszystkimi szybami można sterować za
pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy.
Przyciski sterowania szybami.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
OSTRZEŻENIE
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
Opuszczając samochód, kierowca powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu podnośników
szyb.
Należy upewnić się, że żadne przedmioty
ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie zostaną
przyciśnięte przez zamykające się szyby.
Blokowanie szyb w drzwiach tylnych
Dioda w przycisku zapali się
Szyba po stronie pasażera z przodu
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane tylko za pomocą przycisku w
drzwiach kierowcy.
02
Dioda w przycisku zgaśnie
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków w obu
drzwiach tylnych lub w drzwiach kierowcy.
UWAGA
Jeżeli samochód posiada elektryczne
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem od wewnątrz, to zapalenie się diody w
przełączniku potwierdza włączenie tego
zabezpieczenia. Tylnych drzwi nie będzie
można otworzyć od wewnątrz. Aktywacji
blokady drzwi tylnych towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Szyba po stronie pasażera z przodu.
Za pomocą przycisku na drzwiach pasażera z
przodu można sterować tylko szybą w tych
drzwiach.
Odcinanie zasilania podnośników tylnych szyb i
elektryczna blokada tylnych drzwi*.
``
79
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Elektryczne sterowanie szyb tylnych
02
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków w obu
drzwiach tylnych lub w drzwiach kierowcy.
Jeżeli świeci dioda w przycisku blokady podnośników szyb tylnych (znajdującym się w
panelu przycisków na drzwiach kierowcy), to
szybami tylnymi można sterować wyłącznie za
pomocą przycisku w drzwiach kierowcy. Szyby
w tylnych drzwiach sterowane są w ten sam
sposób, jak szyby w drzwiach przednich.
80
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne z
kompasem*
Kalibracja kompasu
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. W takim wypadku
należy opuścić lusterko.
Opuszczanie lusterka
Dźwigienka do opuszczania lusterka
Pozycja normalna
Pozycja opuszczona.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka (1) nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
G031045
02
G031043
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami czasowymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
1. Zatrzymać samochód na rozległej, otwartej przestrzeni z silnikiem pracującym na
wolnych obrotach.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1) przez
co najmniej 6 sekund. Na wyświetlaczu
kompasu pojawi się litera C. (Przycisk jest
ukryty w zagłębieniu, dlatego w należy
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
naciskać go końcówką spinacza do
papieru lub podobnym przedmiotem.)
02
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1) przez
co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu
pokazywany jest numer aktualnej strefy
magnetycznej.
6. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej 9 sekund, a potem
wybrać L w samochodzie z kierownicą po
lewej stronie lub R w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
G020150
5. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
Strefy magnetyczne, Europa.
G020152
4. Naciskać kilkakrotnie przycisk (1) do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
Strefy magnetyczne, Ameryka Południowa.
Strefy magnetyczne, Azja.
82
G020153
G020151
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona.
Strefy magnetyczne, Australia.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Lusterka boczne
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach. Wyłącznik zapłonu
musi być w pozycji I lub II.
02
Składanie lusterek bocznych
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Zwolnić przyciski. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie złożonym.
G020154
OSTRZEŻENIE
Strefy magnetyczne, Afryka.
Przyciski w przedniej części podłokietnika w
drzwiach kierowcy służą do regulacji położenia
obu lusterek zewnętrznych. Aby regulacja lusterek była możliwa, wyłącznik zapłonu musi
być w pozycji I lub II.
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R.
Zaświeci się dioda w przycisku.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
zgaśnie.
Oba lusterka zewnętrzne są szerokokątne,
dzięki czemu zapewniają optymalne pole
widzenia. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się znajdować dalej, niż są w
rzeczywistości.
Rozkładanie lusterek
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Zwolnić przyciski. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Automatyczne składanie/rozkładanie
W momencie zablokowania/odblokowania
drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania
lub funkcji bezkluczykowego dostępu do
samochodu, patrz strona 136, lusterka boczne
zostają automatycznie złożone/rozłożone.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
UWAGA
02
Lusterka boczne nie zostaną automatycznie
rozłożone podczas odblokowywania, jeżeli
zostały złożone przy użyciu elementów sterowania lusterkami bocznymi w drzwiach.
Jeżeli samochód zostanie zamknięty przy
użyciu pilota zdalnego sterowania, a
następnie zostanie uruchomiony silnik, lusterka boczne zostaną rozłożone.
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu… Zł. lus.
przy zam. sam.. Struktura menu, patrz
strona 89.
Włączenie funkcji oświetlenia asekuracyjnego
spowoduje zaświecenie lampek w lusterkach*.
System informacji o martwym polu
BLIS*
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się
w tzw. „martwym punkcie” lusterek wstecznych, patrz strona 183.
Przywracanie położenia podstawowego
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Aby funkcja elektrycznego składania i rozkładania lusterek była dostępna, to lusterko które
zostało przesunięte z właściwej pozycji przez
siłę działająca z zewnątrz, musi zostać ustawione w położeniu podstawowym.
Przednie szyby pokryte są powłoką
poprawiającą widoczność przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Informacje
o konserwacji znajdują się na str. patrz
strona 224.
1. W celu złożenia lusterek nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Ponownie rozłożyć lusterka naciskając
jednocześnie przyciski L i R. Lusterka znajdują się teraz w położeniu podstawowym.
84
Opóźnione wyłączenie świateł i
oświetlenie asekuracyjne
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Mogą one
uszkodzić powłokę znajdująca się na szkle.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Położenia okna dachowego
Automatyczne otwieranie okna dachowego do położenia wentylacyjnego
OSTRZEŻENIE
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
Opuszczając samochód, kierowca powinien pamiętać o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanego okna dachowego
poprzez zabranie ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Automatyczne zamykanie okna dachowego z położenia wentylacyjnego
02
Położenie wentylacyjne
Otwieranie:
Nacisnąć tylną część przycisku (5) do góry.
Zamykanie:
G007503
Całkowite otwieranie z położenia wentylacyjnego:
Przyciski sterujące oknem dachowym znajdują
się w konsoli sufitowej. Okno dachowe można
otworzyć i zatrzymać w dwóch pozycjach:
Przesunąć przycisk do tyłu do skrajnego
położenia (1), a następnie zwolnić.
Położenie odsunięte
Automatycznie
G029222
Pozycja wentylacyjna, z uniesioną tylną
krawędzią
Pozycja zsunięta, do tyłu/do przodu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w położeniu I lub II.
Pociągnąć tylną część przycisku (6) w dół.
Automatyczne otwieranie okna dachowego
Ręczne otwieranie okna dachowego
Pociągnąć przycisk, pokonując pierwszy
opór (2) do tylnego skrajnego położenia (1)
lub pokonując pierwszy opór (3) do przedniego skrajnego położenia (4), a następnie
zwolnić. Okno dachowe zostanie całkowicie otwarte/zamknięte.
Ręcznie
Otwieranie:
Ręczne zamykanie okna dachowego
Automatyczne zamykanie okna dachowego
Przesunąć przycisk do tyłu do pierwszego
oporu (2). Okno dachowe będzie się przesuwać w kierunku położenia całkowicie
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
otwartego do momentu zwolnienia przycisku.
02
Zamykanie pilotem zdalnego
sterowania lub przyciskiem zamykania
Zamykanie:
Przesunąć przycisk do przodu do pierwszego oporu (3). Okno dachowe będzie się
przesuwać w kierunku położenia zamkniętego do momentu zwolnienia przycisku.
Osłona przeciwsłoneczna okna
dachowego
OSTRZEŻENIE
G020157
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez dach otwierany działa tylko w
czasie automatycznego zamykania, ale nie
w trakcie ręcznego zamykania.
Długie przytrzymanie przycisku zamykania
spowoduje zamknięcie okna dachowego i
wszystkich szyb bocznych. Nastąpi również zablokowanie drzwi bocznych oraz
drzwi bagażnika.
Jeżeli zajdzie konieczność zatrzymania ruchu
szyb lub okna dachowego:
86
OSTRZEŻENIE
W przypadku zamykania dachu otwieranego za pomocą pilota zdalnego sterowania
należy upewnić się, czy dzieci albo inni
pasażerowie nie są zagrożeni przytrzaśnięciem w jakikolwiek sposób. Zawsze obsługiwać dach otwierany z uwagą.
Nacisnąć ponownie przycisk zamykania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Okno dachowe posiada przesuwaną ręcznie
osłonę przeciwsłoneczną. Osłona odsunie się
automatycznie podczas otwierania okna
dachowego. W celu zamknięcia osłony należy
chwycić za uchwyt i przesunąć ją do przodu.
Funkcja zabezpieczająca przed
przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała
Funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów lub części ciała przez zamykające się okno dachowe włącza się, kiedy
ruch okna dachowego jest ograniczony przez
jakiś przedmiot. Jeżeli okno dachowe napotka
opór podczas zamykania, zostanie ono automatycznie otwarte do poprzedniego położenia.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
OSTRZEŻENIE
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez dach otwierany działa tylko w
czasie automatycznego zamykania, ale nie
w przypadku ręcznego zamykania.
02
Podczas zamykania dachu otwieranego
należy upewnić się, czy nie spowoduje to
zagrożenia przytrzaśnięciem dla jakiejkolwiek osoby.
Owiewka
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
02
Możliwe ustawienia
Wyświetlacz
Zamknąć menu:
Niektóre funkcje samochodu można ustawić
indywidualnie: zamki, klimatyzację i funkcje
radioodtwarzacza. Więcej informacji na temat
funkcji radioodtwarzacza, patrz strona 266.
MENU
Panel przycisków sterujących
EXIT
ENTER
Nawigacja
Zastosowanie
Ustawienia pokazywane są na wyświetlaczu
(A).
A
W celu wprowadzenia ustawień należy wejść
do menu:
1. Nacisnąć przycisk MENU (B).
2. Przyciskiem nawigacyjnym (E) wybrać, np.
Ustawienia samochodu….
E
B
3. Nacisnąć ENTER (D).
D
C
4. Wybrać inne ustawienie przyciskiem nawigacyjnym (E).
G026307
5. Nacisnąć przycisk ENTER, aby uaktywnić
wybraną pozycję.
Panel przycisków sterujących.
88
Nacisnąć EXIT (C) i przytrzymać przez
około sekundę.
Włączona funkcja jest pokazywana na
. Wyłączona funkcja
wyświetlaczu jako
jest pokazywana na wyświetlaczu jako
.
Regulacja zegara
Godziny i minuty ustawia się oddzielnie.
1. Należy użyć cyfr na klawiaturze, „strzałki w
górę” lub „strzałki w dół” na przycisku
nawigacyjnym (E).
2. Wybrać pozycję, która ma być zmieniona,
używając „strzałki w lewo” lub „strzałki w
prawo” na przycisku nawigacyjnym.
3. Nacisnąć przycisk ENTER w celu rozpoczęcia pracy zegara.
UWAGA
Jeżeli samochód posiada zegar 12godzinny, to wyboru godzin przedpołudniowych i popołudniowych (AM/PM) dokonuje
się używając „strzałki w górę” lub „strzałki
w dół” po ustawieniu ostatniej cyfry w polu
minut.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia samochodu
Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy
Składanie lusterek po zablokowaniu
drzwi*
W samochodach z klimatyzacją ECC można
ustawić prędkość dmuchawy w trybie AUTO
(automatycznym):
Jeżeli drzwi zostaną zablokowane/odblokowane za pomocą pilota zdalnego sterowania,
lusterka zewnętrzne mogą zostać złożone/rozłożone automatycznie. Opcja Wł./Wył. jest
dostępna.
Odblokowywanie drzwi
Zredukowana ochrona*
• Najpierw drzwi kierow. – jedno naciśnię-
Wybrać prędkość niską (Poziom niski),
średnią (Poziom normalny) lub wysoką
(Poziom wysoki).
Czas recyrkulacji
Kiedy programator czasowy jest aktywny,
powietrze będzie recyrkulowane przez
3-12 minut w zależności od temperatury
powietrza na zewnątrz.
Wybrać Wł./Wył. w celu włączenia lub
wyłączenia programatora czasowego
recyrkulacji.
Wyzerowanie wszystkich ustawień
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia klimatyzacji.
Funkcja całkowitej blokady zamków może zostać tymczasowo wyłączona, a poziom zabezpieczenia autoalarmu może zostać obniżony,
jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz.
Dostępne są opcje Akrywuj raz oraz Pytaj
przy wyjściu, patrz strony 141 i 145.
jest dostępna. W celu odblokowania (i otwarcia) drzwi od wewnątrz należy dwukrotnie
pociągnąć ich klamkę.
02
Można odblokować drzwi na dwa sposoby:
• Wszystkie drzwi – jedno naciśnięcie przycisku na pilocie otwiera wszystkie drzwi
boczne oraz drzwi bagażnika.
cie przycisku na pilocie odblokowuje drzwi
kierowcy. Drugie naciśnięcie przycisku
otwiera wszystkie pozostałe drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika.
Otwieranie samochodu bez użycia
kluczyka*
• Wszystkie drzwi – wszystkie drzwi zostają odblokowane jednocześnie.
Sygnalizacja otwarcia
Mignięcie kierunkowskazów może potwierdzać otwarcie samochodu za pomocą pilota.
Opcja Wł./Wył. jest dostępna.
• Drzwi po jednej stronie – przednie i tylne
drzwi po tej samej stronie zostaną odblokowane jednocześnie.
• Drzwi przednie – drzwi przednie zostaną
Sygnalizacja zamknięcia
otwarte jednocześnie.
Mignięcie kierunkowskazów może potwierdzać zamknięcie samochodu za pomocą
pilota. Opcja Wł./Wył. jest dostępna.
• Jedne z drzwi przednich – możliwe jest
osobne odblokowanie dowolnych drzwi
bocznych lub drzwi bagażnika.
Automatyczne blokowanie drzwi
Po przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi
boczne oraz drzwi bagażnika mogą zostać
automatycznie zablokowane. Opcja Wł./Wył.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
02
Jednoczesna zamykanie/otwieranie
wszystkich szyb
Tę funkcję można aktywować dla przycisku
zamykania na pilocie, przycisku zamka centralnego w drzwiach przednich oraz przycisku
klamki zewnętrznej w samochodach z systemem bezkluczykowym:
• Aut. zam. wszyst. okien – jedno długie
naciśnięcie przycisku zamykania spowoduje zamknięcie wszystkich szyb.
Tę funkcję można aktywować dla przycisku
odblokowania na pilocie i przycisku zamka
centralnego w drzwiach przednich:
• Aut. otw. wszyst. okien – jedno długie
naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje otwarcie wszystkich szyb.
Oświetlenie asekuracyjne
Wybrać czas, przez który światła powinny
pozostać włączone po naciśnięciu przycisku
funkcji oświetlenia asekuracyjnego. Dostępne
są następujące alternatywy:
• 30 sekund
• 60 sekund
• 90 sekund
Oświetlenie asekuracyjne
Wybrać czas, przez który światła powinny zostać włączone po przesunięciu lewej dźwigni
przełącznika zespolonego do pozycji spoczyn-
90
kowej i po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania. Dostępne są następujące alternatywy:
• 30 sekund
• 60 sekund
• 90 sekund
Informacje
• Numer VIN… – VIN (Vehicle Identification
Number) to unikatowy numer identyfikacyjny samochodu.
• Liczba kluczyków… – Na wyświetlaczu
pokazywana jest liczba kluczyków zarejestrowanych dla tego samochodu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
UWAGA
Po zablokowaniu drzwi samochodu od zewnątrz sterownik HomeLink nie działa.
Należy zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania, aby można je było wykorzystać do ponownego zaprogramowania
sterownika (np. w nowym samochodzie).
G030070
Przy sprzedaży samochodu należy pamiętać o wykasowaniu zaprogramowanych
funkcji przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Zamontowany jest wewnątrz
lewej osłony przeciwsłonecznej.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLink nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych, ponieważ
mogą one zakłócać jego prawidłowe działanie.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
Po wyłączeniu zapłonu sterownik HomeLink
działa jeszcze przez 30 minut od otwarcia
drzwi kierowcy.
02
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
02
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
92
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną.
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
02
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLink, a nie pojedynczych przycisków.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
02
94
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 92.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
02
95
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji.............................................. 98
Manualny układ klimatyzacji, AC.......................................................... 100
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*................................................. 103
Dystrybucja powietrza.......................................................................... 107
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*......... 108
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny)................. 111
96
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
KLIMATYZACJA
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Klimatyzacja
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Wyświetlacz
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do kabiny. Samochód
ten posiada klimatyzację sterowaną ręcznie
(AC) lub elektronicznie (ECC, Electronic
Climate Control).
Firma Volvo zaleca, aby diagnozowanie i usuwanie usterek układu klimatyzacji powierzyć
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nad panelem sterującym klimatyzacji znajduje
się wyświetlacz. Pokazuje on ustawienia klimatyzacji.
Czynnik chłodniczy
Ustawienia indywidualne
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy
R134a. Nie zawiera on chloru, co oznacza, że
jest nieszkodliwy dla powłoki ozonowej. Układ
klimatyzacji można napełniać wyłącznie czynnikiem chłodniczym R134a, patrz też strona
310. Firma Volvo zaleca, aby tę czynność
powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Można wybrać ustawienia indywidualne dla
dwóch funkcji układu klimatyzacji:
03
UWAGA
Układ klimatyzacyjny można wyłączyć, jednak dla zapewnienia najlepszej jakości
powietrza w kabinie i zapobieżenia parowaniu szyb, powinien on być zawsze włączony.
Parowanie szyb
Filtr powietrza w kabinie
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Powietrze dostarczane do kabiny przechodzi
przez tylko jeden filtr. Ten filtr trzeba regularnie
wymieniać. Należy przestrzegać terminów
wymiany filtra podanych w Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu,
konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.
Problem parowania szyb można zredukować,
myjąc je normalnym środkiem do mycia szyb.
Lód i śnieg
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
98
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w kabinie. Należy upewnić się, że założono właściwy rodzaj filtra.
• Prędkość dmuchawy w trybie AUTO (automatycznym) (tylko w wersji samochodu z
klimatyzacją ECC).
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie.
Więcej informacji na temat tych ustawień, patrz
strona 89.
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
ECC*
Szyby boczne i okno dachowe
Rzeczywista temperatura
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
G019942
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Elementem systemu jest czujnik wykrywający
stronę, z której padają promienie słoneczne do
kabiny. Oznacza to, że temperatura powietrza
w wylotach po prawej i lewej stronie może się
różnić, mimo ustawienia za pomocą elementów sterowania tej samej temperatury po
obydwu stronach.
Przyspieszanie
Przy pełnym otwarciu przepustnicy, klimatyzacja zostanie czasowo wyłączona. Może być
odczuwalny chwilowy wzrost temperatury.
03
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lokalizacja czujnika
Otwarte
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania z szyb bocznych należy skierować boczne wyloty powietrza na szyby boczne.
Dla zapewnienia optymalnego komfortu i efektywnego usuwania zaparowania z szyb bocznych zamknąć centralne wyloty powietrza.
• Czujnik promieniowania słonecznego znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w kabinie znajduje się
za panelem sterującym klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności powietrza znajduje się
na wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani zakrywać czujników ubraniami lub innymi przedmiotami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
Panel przycisków sterujących
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Dmuchawa
Funkcje
2. Recyrkulacja
Recyrkulacja
1. Dmuchawa
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Powietrze w
kabinie samochodu będzie
recyrkulowane. Oznacza to, że powietrze z
zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu. Przy wysokiej temperaturze otoczenia włączenie recyrkulacji (wraz z klimatyzacją) spowoduje szybsze ochłodzenie powietrza wewnątrz samochodu. Jeżeli powietrze
będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
Usuwanie szronu
Dystrybucja powietrza
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Podgrzewanie lewego przedniego fotela
Podgrzewanie prawego przedniego fotela
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
Temperatura
100
G026308
5
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na wyświetlaczu po
obróceniu pokrętła w lewo
oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
dmuchawy i komunikat WYŁ..
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
Programator czasowy
Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego
zużycia powietrza w kabinie. Informacje na
temat włączania/wyłączania tej funkcji, patrz
strona 89. Jeżeli włączone jest usuwanie
szronu (3), recyrkulacja jest wyłączana.
3. Usuwanie szronu
Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby
przedniej i szyb bocznych.
Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (5))
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
4. Dystrybucja powietrza
Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę
przednią lub podłogę. W celu
zmiany ustawienia należy
użyć przycisków dystrybucji
powietrza.
Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w
przycisku wskazują, która funkcja została
wybrana.
Patrz tabela na stronie 107.
5. AC – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowanie odbywa
się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające
do kabiny jest chłodzone i
osuszane.
6. i 7. Podgrzewanie przednich foteli
(wyposażenie opcjonalne na niektórych
rynkach)*
03
Intensywne podgrzewanie:
Nacisnąć przycisk jeden raz – zaświecą się
obie diody.
Średnie podgrzewanie:
Nacisnąć przycisk dwa razy – zaświeci się
jedna dioda.
Wyłączenie podgrzewania:
Nacisnąć przycisk trzy razy – obie diody
zgasną.
OFF (wyłączone): Klimatyzacja jest wyłączona.
Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją
wyłączyć przyciskiem AC). Zapalona lampka
nad napisem ON lub OFF na przycisku wskazuje, która funkcja została wybrana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
03
Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby tylnej i lusterek bocznych. Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby
i lusterek bocznych. Kiedy
funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się
jedna dioda.
9. Temperatura
To pokrętło służy do ustawienia temperatury po stronie
kierowcy i pasażera.
Funkcja wyłączy się automatycznie lub można
wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po
jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 – 20
minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.
Przy niskich temperaturach funkcja usuwania
szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję
trzeba wyłączyć ręcznie.
102
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
Panel przycisków sterujących
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Dmuchawa
G026309
6
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
Wybór temperatury
Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
Funkcje
Usuwanie szronu
1. AUTO
Funkcja AUTO automatycznie steruje klimatyzacją i
utrzymuje wybraną temperaturę w kabinie. Funkcja AUTO
steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystry-
Dystrybucja powietrza
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Podgrzewanie lewego przedniego fotela
Podgrzewanie prawego przedniego fotela
bucją powietrza.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji, pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje wyłączenie trybu ręcznego wszystkich
funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
AUTO. KLIMAT..
2. Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
UWAGA
Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na
wyświetlaczu po obróceniu pokrętła w lewo
oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są
wyłączone. Na wyświetlaczu pojawi się
symbol dmuchawy i komunikat OFF.
03
3. Recyrkulacja
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Recyrkulacja
powietrza w kabinie oznacza,
że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane
do wnętrza samochodu. Jeżeli powietrze
będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
3. System oczyszczania powietrza
(wyposażenie opcjonalne)*
Przycisk obsługujący recyrkulację.
W skład tego systemu wchodzi czujnik oraz złożony filtr.
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom
zapachów i zanieczyszczenia powietrza w
kabinie. Jeżeli czujnik wykryje zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz samochodu, wloty
powietrza zostaną zamknięte, a powietrze
wewnątrz kabiny będzie recyrkulowane. Świecenie się zielonej diody kontrolnej w przycisku
(A) sygnalizuje włączenie czujnika.
Aktywacja czujnika zanieczyszczeń powietrza:
Programator czasowy
Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego
zużycia powietrza w kabinie. Włączanie/
wyłącznie tej funkcji, patrz strona 89.
UWAGA
Jeżeli włączone jest usuwanie szronu (4),
recyrkulacja jest zawsze wyłączana.
Nacisnąć przycisk AUTO (1), aby aktywować czujnik zanieczyszczeń powietrza
(ustawienie normalne).
Lub:
Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji,
naciskając ponownie przycisk recyrkulacji:
• Czujnik zanieczyszczenia powietrza
aktywny – świeci dioda (A).
• Recyrkulacja wyłączona, chyba, że
potrzebne jest wydajniejsze chłodzenie
powietrza przy wysokiej temperaturze otoczenia – dioda nie świeci.
• Recyrkulacja włączona – świeci dioda (M).
104
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
O tym należy pamiętać:
• Czujnik zanieczyszczenia powietrza powinien być zawsze aktywny.
• W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec
parowaniu szyb.
• W celu usunięcia zaparowania z szyb
można również włączyć funkcję usuwania
szronu z szyb bocznych, przedniej i tylnej.
4. Usuwanie szronu
Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby
przedniej i szyb bocznych.
Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (6))
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
5. Dystrybucja powietrza
UWAGA
Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę
przednią lub podłogę. W celu
zmiany ustawienia należy
użyć przycisków dystrybucji
powietrza.
Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w
przycisku wskazują, która funkcja została
wybrana.
Sterowana czujnikiem wilgotności funkcja
usuwania pary z szyb jest znaczenie mniej
wydajna, jeżeli klimatyzacja jest wyłączona
(OFF) oraz przy klimatyzacji pracującej z
manualnymi ustawieniami dystrybucji
powietrza i prędkości dmuchawy.
7 i 8. Podgrzewanie przednich foteli*
Włączanie podgrzewania
przedniego fotela:
6. AC – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
Intensywne podgrzewanie:
Nacisnąć przycisk jeden raz – zaświecą się
obie diody.
Średnie podgrzewanie:
OFF: Wyłączona
Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją
wyłączyć przyciskiem AC).
Wyłączenie podgrzewania:
Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby tylnej i lusterek bocznych. Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby
i lusterek bocznych. Kiedy
funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się
jedna dioda.
03
Funkcja wyłączy się automatycznie lub można
wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po
jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 – 20
minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.
Patrz tabela na stronie 107.
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowanie odbywa
się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające
do kabiny jest chłodzone i
osuszane.
9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
Nacisnąć przycisk dwa razy – zaświeci się
jedna dioda.
Przy niskich temperaturach funkcja usuwania
szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję
trzeba wyłączyć ręcznie.
Nacisnąć przycisk trzy razy – obie diody
zgasną.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
10. Wybór temperatury
Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera
można ustawić niezależnie.
03
W celu aktywacji jednej strony
nacisnąć przycisk jeden raz.
W celu aktywacji drugiej
strony nacisnąć przycisk ponownie. W celu
aktywacji obu stron nacisnąć przycisk trzeci
raz.
Aktywna strona jest wskazywana świecącą
diodą w przycisku i na wyświetlaczu ponad
panelem sterowania klimatyzacją.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
106
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Dystrybucja powietrza
Użycie:
Dystrybucja powietrza
Użycie:
Powietrze na szyby. Pewna
ilość powietrza wypływa z
nawiewów. Powietrze nie
jest zawracane do obiegu.
Klimatyzacja jest zawsze
załączona.
w celu szybkiego
usunięcia lodu i zaparowania.
Nawiew powietrza na podłogę i szyby. Pewna ilość
powietrza wypływa z nawiewów w desce rozdzielczej.
w celu zagwarantowania komfortowych
warunków i dobrego
usuwania zaparowania
w przypadku niskich
temperatur lub wysokiej wilgotności.
Nawiew powietrza na szybę
przednią i szyby boczne.
Pewna ilość powietrza
wypływa z nawiewów.
W celu zapobiegania
zaparowaniu i oblodzeniu w klimacie
zimnym i wilgotnym.
(Nie przy niskiej prędkości dmuchawy.)
Nawiew powietrza na podłogę oraz z nawiewów w
desce rozdzielczej.
w przypadku słonecznej pogody i niskich
temperatur zewnętrznych.
Przepływ powietrza na
szyby oraz z nawiewów w
desce rozdzielczej.
w celu zapewnienia
dobrego komfortu w
trakcie ciepłej, suchej
pogody.
Nawiew powietrza na podłogę. Pewna ilość powietrza
przepływa do nawiewów w
desce rozdzielczej i na szyby.
w celu rozgrzania stóp.
Przepływ powietrza na
głowę i klatkę piersiową z
nawiewów w desce rozdzielczej.
w celu zapewnienia
skutecznego chłodzenia przy ciepłej
pogodzie.
Przepływ powietrza na szyby,
z nawiewów w desce rozdzielczej oraz na podłogę.
w celu dostarczenia
chłodniejszego powietrza dla stóp lub cieplejszego powietrza
dla górnej części ciała
przy niskich temperaturach albo gorącej,
suchej pogodzie.
03
107
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Informacje ogólne
Uzupełnianie paliwa
Nagrzewnica ogrzewa silnik i kabinę. Możliwe
jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za
pomocą programatora czasowego.
03
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu informacyjnym
pojawi się odpowiedni komunikat.
Podczas korzystania z programatora czasowego możliwe jest wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy tym pamiętać, że nastawiony czas startu określa moment, gdy zostanie osiągnięta określona temperatura i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Przy temperaturach poniżej -10 °C maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi 50
minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy spod samochodu może wydobywać się dym, co jest
zupełnie normalnym objawem.
Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Sprawdzić na wyświetlaczu informacyjnym,
czy nagrzewnica postojowa jest wyłączona.
Kiedy nagrzewnica jest włączona, na
wyświetlaczu informacyjnym widoczny jest
komunikat OGRZ.PARK. WŁ..
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
108
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Częste korzystanie z nagrzewnicy postojowej w połączeniu z eksploatacją samochodu jedynie na krótkich trasach może
doprowadzić do rozładowania akumulatora
i spowodować trudności z rozruchem silnika.
Aby zabezpieczyć akumulator przed rozładowaniem w wyniku regularnego używania
nagrzewnicy postojowej, należy umożliwić
alternatorowi wytworzenie potrzebnej ilości
energii elektrycznej, jeżdżąc samochodem
przez okres czasu co najmniej równy czasowi pracy nagrzewnicy.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Włączanie nagrzewnicy
G029052
W przypadku włączenia jednego z
ustawień programatora czasowego lub opcji Uruchomienie
bezpośrednie, zaświeci się odpowiedni symbol w zespole wskaźników, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawi
się komunikat objaśniający.
Przycisk READ
Pokrętło1
Przycisk RESET 1
Wyświetlacz
Działanie
PODGRZEW.
PALIWA WŁ.
Nagrzewnica jest
włączona.
USTAWIONO
TIMER PODGRZ.
PALIWA
Przypomnienie, że
nagrzewnica rozpocznie pracę o
określonej godzinie
po opuszczeniu
samochodu i wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu.
Wyświetlacz
Działanie
PODGRZEW. WYŁ.
SŁABY AKUMULATOR
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu,
aby umożliwić włączenie silnika.
PODGRZEW. WYŁ.
MAŁO PALIWA
03
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu,
aby umożliwić włączenie silnika i przejechanie 50 km.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
URUCHOMIENIE BEZPOŚREDNIE.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(ON) lub wyłączenia (WYŁ.).
ON (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą programatora czasowego.
WYŁ. (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
1
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
03
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Ustawianie programatora czasowego
Programator czasowy umożliwia nastawienie
godziny, o której samochód będzie używany i
ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją ZEGAR 1 a
ZEGAR 2.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
Po nastawieniu czasu startu ZEGAR 1 można
przejść do zaprogramowania drugiego czasu
startu ZEGAR 2. W tym celu należy użyć
pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla ZEGAR 1.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą programatora czasowego może zostać wyłączona
ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu.
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
TIMER OGRZ.PARK 1.
1. Nacisnąć przycisk READ.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły błyskać wskazania godzin.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu TIMER OGRZ.PARK
1 lub TIMER OGRZ.PARK 2.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły błyskać wskazania minut.
110
5. Wybrać żądaną minutę za pomocą
pokrętła.
Na wyświetlaczu zacznie migać tekst ON.
3. Nacisnąć RESET.
Wyświetli się tekst WYŁ. i nagrzewnica
postojowa zostanie wyłączona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”.
Zegar samochodowy/programator
czasowy
Czas programatora czasowego nagrzewnicy
jest powiązany z zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia programatora
czasowego zostaną wykasowane.
03 Klimatyzacja
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny)
Nagrzewnica dodatkowa (silnik
wysokoprężny)
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym
dodatkowa nagrzewnica zapewnia prawidłową
temperaturę w kabinie przy niskich temperaturach otoczenia.
03
Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie
automatycznie podczas pracy silnika, gdy
wymagane jest skuteczniejsze ogrzewanie
powietrza w kabinie.
Wyłącza się również samoczynnie po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w kabinie lub
wraz z zatrzymaniem pracy silnika.
UWAGA
Nie można ręcznie włączać lub wyłączać
nagrzewnicy dodatkowej; jest ona sterowana wyłącznie przez elektronikę samochodu.
Podczas pracy nagrzewnicy spod samochodu może wydobywać się dym, co jest
zupełnie normalne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
Przednie fotele .....................................................................................
Oświetlenie wnętrza..............................................................................
Schowki w kabinie samochodu ...........................................................
Tylne siedzenie......................................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
112
114
117
120
124
126
WNĘTRZE
04 Wnętrze
Przednie fotele
Ustawienie fotela, fotel regulowany
ręcznie
Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Ustawienie fotela, fotel regulowany
elektrycznie*
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska (fotele kierowcy i pasażera*) – pompować do góry/do dołu.
Podnoszenie/opuszczanie fotela (fotele
kierowcy i pasażera*) – pompować do
góry/do dołu.
04
G020199
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1
(fotele kierowcy i pasażera*), obracać
pokrętłem.
Pochylanie oparcia: obracać pokrętłem.
Fotele przednie mogą być ustawione w sposób
umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i pasażera pozycji zapewniającej optymalną wygodę
jazdy i kierowania.
Konsola sterowania elektrycznego*.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie fotela oraz pasów bezpieczeństwa należy wyregulować przed rozpoczęciem jazdy, nigdy w trakcie jazdy, patrz
strona 18.
Po dokonaniu regulacji sprawdzić, czy siedzenie jest prawidłowo zablokowane.
Fotele można regulować jakiś czas po odblokowaniu drzwi przy użyciu nadajnika zdalnego
sterowania, jeżeli kluczyk nie został włożony do
wyłącznika zapłonu. Fotel można zawsze regulować, kiedy wyłącznik zapłonu jest w pozycji
I lub II.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu
Podnoszenie/opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
1
114
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Jeżeli fotel napotka opór podczas ruchu, włączy się mechanizm zabezpieczający przed
przeciążeniem. Należy wówczas wyłączyć
zapłon i przed ponownym uruchomieniem
elektrycznej regulacji ustawienia foteli odczekać chwilę. W danej chwili może działać tylko
jeden siłownik regulacyjny.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Nacisnąć przycisk 1–3 i przytrzymać tak długo,
aż fotel zatrzyma się w zaprogramowanym
położeniu. Zwolnienie przycisku pamięci
powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
UWAGA
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
należy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych.
Funkcja pamięci
zostanie otwarty tym samym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania, fotel kierowcy
powróci do zapamiętanej pozycji po otwarciu
drzwi kierowcy.
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego sterownia nie zależy od pamięci ustawień
fotela.
Składanie oparcia przedniego fotela*
OSTRZEŻENIE
04
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała. Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi.
G020200
Przystępując do zmiany ustawienia fotela,
należy upewnić się, czy przed nim i za nim
ani pod nim nie ma żadnych przeszkód.
Należy również zwrócić uwagę na to, czy
pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Przyciski pamięci ustawienia fotela.
Zapamiętywanie ustawienia
1. Wyregulować fotel.
2. Przytrzymać przycisk M naciskając jednocześnie jeden z przycisków 1, 2 lub 3.
Pamięć w kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania
Ustawienia fotela kierowcy zostają zapisane
także w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, za pomocą którego zostają zablokowane drzwi samochodu. Kiedy samochód
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
1. Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
04 Wnętrze
Przednie fotele
2. Ustawić oparcie pionowo (pod kątem
90 stopni).
3. Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Dywaniki podłogowe*
04
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Dywanik podłogowy kierowcy należy prawidłowo ułożyć i umocować zaciskami, aby
wyeliminować ryzyko ograniczenia skoku
pedałów przez przesunięty dywanik.
116
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
• wyłączenia silnika i ustawienia wyłącznika
Lampki do czytania i oświetlenie
kabiny
zapłonu w pozycji 0
• odblokowania samochodu bez uruchomienia silnika.
Przednie oświetlenie sufitowe
Przednie lampki do czytania mogą zostać włączone lub wyłączone po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w konsoli sufitowej.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie podłogi (oraz oświetlenie kabiny
samochodu) włącza się w momencie otwarcia
drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
Lusterko kosmetyczne*
Tylne oświetlenie sufitowe
G020201
04
G020210
Elementy sterowania przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny w konsoli sufitowej.
Wyłącznik lewej lampki do czytania
Oświetlenie wnętrza
Wszystkie elementy oświetlenia kabiny można
włączyć przy wyłączniku zapłonu w pozycji I i
II oraz przy uruchomionym silniku. Oświetlenie
może również zostać włączone w ciągu
30 minut od:
G030855
Wyłącznik prawej lampki do czytania
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy i gaśnie po jej zamknięciu.
Tylne lampki do czytania.
Wyłącznik lewej tylnej lampki do czytania
Wyłącznik prawej tylnej lampki do czytania
Lampki tylne włącza się i wyłącza naciskając
odpowiedni przycisk.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków przy użyciu
pilota zdalnego sterowania lub kluczyka
mechanicznego;
Oświetlenie przestrzeni bagażowej włącza się
w momencie otwarcia drzwi bagażnika i gaśnie
po ich zamknięciu.
• po zatrzymaniu pracy silnika i obróceniu
Automatyczne oświetlenie kabiny
• z chwilą uruchomienia silnika;
• po odblokowaniu zamków przy użyciu klu-
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
położenia 0.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
04
Za pomocą przycisku (2), patrz strona 117,
możliwe jest wybranie trzech położeń oświetlenia kabiny.
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona
(oznaczona 0), automatyczne oświetlenie
kabiny wyłączone.
• Położenie neutralne – włączone automatyczne oświetlenie. Działa funkcja automatycznego przygaszania.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Położenie neutralne
Gdy przełącznik (2) znajduje się w położeniu
neutralnym, oświetlenie kabiny jest włączane i
wyłączane automatycznie, zgodnie z poniższymi informacjami.
118
czyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i gdy pozostają one otwarte,
świeci się przez 5 minut.
Jeżeli jakiekolwiek oświetlenie zostanie włączone ręcznie, a samochód zostanie zablokowany, oświetlenie zostanie automatycznie
wyłączone po upływie 5 minut.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
04
119
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowki
04
120
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Kieszeń na tylnej powierzchni oparć przednich foteli.
Schowek podręczny
Wieszak na ubrania
Schowek na drzwiach z uchwytem na
kubek.
Uchwyt na bilety parkingowe
Kieszeń w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli.
Schowek podręczny
Uchwyt na butelkę*
04
G024208
Schowek z pokrywą (np. na płyty CD i uchwyt na kubek,*) i schowek za konsolą środkową.
Wieszak, tylko na lekkie ubrania.
Schowek i uchwyt na kubki.
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedziska
centralnego siedzenia tylnego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno przewozić jakichkolwiek twardych, ostrych lub ciężkich przedmiotów w
taki sposób, aby przy silnym hamowaniu
mogły stanowić zagrożenie dla pasażerów.
Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze
unieruchomić pasami bezpieczeństwa lub
specjalnymi pasami przytrzymującymi
bagaż.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe pojemniki na
monety oraz uchwyty na długopis i karty magnetyczne – np. wydawane klientom stacji benzynowych.
Wieszak na ubrania znajduje się na zagłówku
przedniego fotela pasażera. Na tym wieszaku
należy wieszać wyłącznie lekkie ubrania.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w uchwycie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Więcej informacji znajduje
się na str. 133.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowek pod przednim
podłokietnikiem
Uchwyt na kubek w konsoli środkowej
Pod przednim podłokietnikiem znajduje się
schowek. W otwieranym podłokietniku jest
również mniejszy schowek. W celu uzyskania
dostępu do płytkiego schowka należy nacisnąć mały przycisk i podnieść podłokietnik. W
celu uzyskania dostępu do głębszego
schowka należy nacisnąć duży przycisk i podnieść podłokietnik.
W głębszym schowku znajduje się miejsce na
10 normalnych płyt CD. Opakowania płyt
muszą być ułożone poziomo, aby możliwe było
zmieszczenie 10 płyt.
G018372
G018371
G026704
04
Pod odsuwaną pokrywą znajduje się miejsce
na podwójny uchwyt na kubki z napojami. Po
wyjęciu uchwytu na kubki miejsce to można
wykorzystać jako schowek. W tylnej krawędzi
uchwytu na kubki znajduje się wgłębienie, w
tym miejscu należy podnieść uchwyt.
Zakładając uchwyt, należy najpierw włożyć
dwa przednie występy we wgłębienia w
schowku, a następnie docisnąć tylną krawędź
uchwytu.
Zasunąć pokrywę do przodu, chwytając od
dołu jej przednią krawędź.
122
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowek za dźwignią skrzyni biegów
Uchwyt na butelkę*
Popielniczka*
Jeżeli samochód nie posiada przycisków systemu wspomagającego parkowanie ani systemu BLIS (patrz str. 181 i 183), to miejsce to
można wykorzystać jako schowek.
OSTRZEŻENIE
Przedmioty umieszczone w schowkach nie
mogą blokować dźwigni hamulca postojowego, gdy znajduje się ona w położeniu włączonym.
Uchwyt do przytrzymywania większej butelki
znajduje się z tyłu konsoli pomiędzy fotelami.
G019622
G017441
04
Popielniczka znajduje się z tyłu konsoli pomiędzy fotelami.
Aby uzyskać dostęp do popielniczki, należy
otworzyć jej pokrywkę.
Opróżnianie popielniczki:
1. Wcisnąć zatrzask, patrz poprzednia ilustracja, a następnie odchylić pokrywkę do
góry.
2. Wyciągnąć popielniczkę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
Zagłówek, tylny
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Opuszczanie oparcia
Umiejscowienie zagłówka pod poduszką
siedziska
WAŻNE
Zagłówki mogą ulec zniszczeniu, jeżeli nie
zostaną wyjęte do załadunku. Zagłówek w
środku musi być również wyjęty w przypadku dużych ładunków.
04
W celu obniżenia zagłówka, nacisnąć przycisk
przy prawym słupku. wciskając jednocześnie
zagłówek w dół. W celu wyjęcia zagłówka,
nacisnąć przycisk przy prawym słupku
zagłówka, jednocześnie unosząc zagłówek w
górę.
G020790
Wszystkie zagłówki można regulować w pionie
w celu dopasowania do wysokości pasażera.
Górna krawędź zagłówka powinna być ustawiona w linii z połową wysokości głowy. Podnieść zagłówek odpowiednio do potrzeby.
Opuszczanie oparcia.
Tylna krawędź poduszki siedziska
Zaczep zamka
124
Oparcia siedzeń tylnych mogą być przechylane w przód razem albo osobno, w celu ułatwienia transportu długich obiektów. Aby uniknąć uszkodzenia pasów bezpieczeństwa w
trakcie przechylania oparć w górę lub w dół,
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
należy je zaczepić na uchwytach podtrzymujących.
1. Przed opuszczaniem lub unoszeniem
oparć należy podwiesić pasy bezpieczeństwa na hakach.
OSTRZEŻENIE
Po podniesieniu oparcia należy pamiętać o
opuszczeniu pasów bezpieczeństwa.
2. Unieść tylną krawędź poduszki siedziska
(1) aby złożyć poduszki siedziska do
przodu.
3. Pociągnąć zaczep blokujący (2) w górę i do
przodu w celu zwolnienia oparcia. Czerwony wskaźnik na zaczepie blokady sygnalizuje, że oparcie nie jest już zablokowane.
04
4. Złożyć oparcia (3) do połowy do przodu i
wyciągnąć zagłówki z zewnętrznych siedzeń. W celu uzyskania całkowicie płaskiej
podłogi, konieczne jest wyciągnięcie
zagłówka środkowego siedzenia.
5. Umieścić zagłówki w plastikowych rękawach na spodniej stronie (4) podniesionych poduszek siedziska.
UWAGA
Gdy oparcie zostało podniesione, czerwony
wskaźnik nie powinien już być widoczny.
Jeżeli jest on nadal widoczny, oznacza to,
że oparcie nie jest zablokowane.
125
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Siatka zabezpieczająca*
2. Powtórzyć powyższe czynności po przeciwnej stronie. Mocowania siatki składają
się samoczynnie. Pociągnąć siatkę w kierunku lewego uchwytu w celu jej założenia.
3. Upewnić się, że mocowania siatki są prawidłowo zablokowane w otworach w
panelu sufitowym.
OSTRZEŻENIE
Ładunki w przestrzeni bagażowej muszą
być pewnie zamocowane, nawet jeżeli
siatka zabezpieczająca jest pewnie założona.
Kratka bezpieczeństwa*
Użycie siatki zabezpieczającej przy
opuszczonych oparciach siedzeń
G020768
04
Siatki zabezpieczającej można użyć również
przy opuszczonych oparciach siedzeń. W
takim wypadku należy zastosować przednie
otwory do mocowania w panelu sufitowym.
Zdejmowanie siatki zabezpieczającej
Kaseta ze zwijaną siatką zabezpieczającą
montowana jest na tylnej powierzchni oparcia
tylnego siedzenia.
1. Pociągnąć jedno z mocowań do tyłu w kierunku dużego wycięcia i wyciągnąć je.
Użycie siatki zabezpieczającej przy
podniesionych oparciach siedzeń.
Wymontowanie kasety z siatką
zabezpieczającą.
1. Wyciągnąć siatkę poziomo do tyłu.
Wyciągnąć prawe mocowanie i przytrzymać w tej pozycji. Włożyć mocowanie w
tylne wycięcie w panelu sufitowym.
Następnie przesunąć mocowanie do
przodu do przedniego wycięcia. Mocowanie musi być dociśnięte tak daleko, aby
kołnierz przesunął się przez ogranicznik
pomiędzy przednim a tylnym wycięciem.
126
G014730
2. Zdjąć mocowanie po przeciwnej stronie.
1. Złożyć całe oparcie do przodu.
2. Nacisnąć kasetę na zewnątrz w celu wyjęcia jej z uchwytów mocujących.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kratka ta zabezpiecza przed gwałtownym
przemieszczeniem się bagaży lub zwierząt
przewożonych w bagażniku do przedziału
pasażerskiego w razie gwałtownego hamowania. Ze względów bezpieczeństwa kratka
zabezpieczająca musi być zawsze prawidłowo
założona i zamocowana.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Podnoszenie kratki
Mocowanie
Zamontowanie osłony bagażu:
Istnieje możliwość podniesienia kratki pod
sufit.
Mocowanie kratki zabezpieczającej:
Osłonę bagażu montuje się w następujący
sposób:
1. Chwycić dolną część kratki.
2. Pociągnąć prosto do tyłu a następnie do
góry. Puścić kratkę. Amortyzatory uniemożliwią samoczynne opadnięcie kratki.
W celu opuszczenia kratki wykonać powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Wymontowanie kratki zabezpieczającej
Kratkę wymontowuje się w następujący sposób:
1. Wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
2. Nakrętki mocujące dokręcić momentem
24 Nm.
W razie wątpliwości dotyczących mocowania
lub wyjmowania kratki prosimy zwrócić się do
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Osłona bagażu*
1. Przesunąć przednią część osłony do tyłu
nad kasetą.
2. Następnie zaczepić osłonę w prowadnicach wzdłuż paneli bocznych znajdujących się najdalej w bagażniku.
3. Przesunąć przycisk do przodu w celu
odsunięcia zaczepów. Następnie nacisnąć
osłonę w dół w celu umieszczenia jej w
prowadnicy.
04
4. Jeżeli pokrywa jest założona właściwie,
przycisk samoczynnie powróci do
poprzedniego położenia.
1. Odchylić oparcie tylnego siedzenia lekko
do przodu (aby odciążyć amortyzatory
przytrzymujące kratkę).
5. Powtórzyć powyższe czynności po przeciwnej stronie.
2. Zdjąć osłonki nakrętek mocujących kratkę
po obu stronach.
3. Odkręcać nakrętki do momentu zrównania
się nakrętek z gwintem.
5. Powtórzyć powyższe czynności przy drugim mocowaniu i wyjąć kratkę z samochodu.
G020766
4. Obrócić kratkę lekko do tyłu w celu wyjęcia
jej z tapicerki. Nie obracać kratki o zbyt
duży kąt, aby nie doszło do jej zaklinowania co utrudni jej wyjęcie.
Osłona bagażu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Wyjmowanie osłony bagażu:
2. Wyciągnąć siatkę zabezpieczającą do tyłu.
1. Podnieć przednią część osłony odsunąć ją
do tyłu i pozostawić zwisającą.
3. Podnieść oparcia do pozycji pionowej.
2. Przesunąć przycisk do przodu i podnieść
jedną stronę osłony. Powtórzyć powyższe
czynności po przeciwnej stronie. Następnie wyjąć osłonę z bagażnika.
Użycie siatki zabezpieczającej wraz z
osłoną bagażu
G020767
04
4. Zaczepić siatkę w otworach mocujących w
panelu sufitowym tak, jak opisano powyżej.
UWAGA
Gdy oparcie zostało podniesione, czerwony
wskaźnik nie powinien już być widoczny.
Jeżeli jest on nadal widoczny, oznacza to,
że oparcie nie jest zablokowane.
Zaczepy do unieruchomienia bagażu*
6. Upewnić się, że osłona jest prawidłowo
zamocowana w bagażniku.
7. Umieścić przednią część pokrywy w klinowatych prowadnicach w panelach bocznych za tylnymi siedzeniami.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać obiektów na pokrywie
bagażnika, ani na jego przedniej części.
Zastosowanie
Pociągnąć osłonę bagażu do tyłu bagażnika i
zaczepić ją w prowadnicach w słupkach tylnych bagażnika.
128
1. Pochylić oparcie lekko do przodu w celu
uzyskania dostępu do kasety z siatką
zabezpieczającą. Rozpocząć w 40% długości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G014757
G020769
8. Osłona bagażu jest gotowa do użycia.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Pokazane zaczepy służą do zamocowania
taśmy lub siatki przytrzymującej przewożone
bagaże.
Uchwyt przytrzymujący torby*
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
G014731
G014756
04
Gniazdo elektryczne zakryte jest zaślepką.
Gniazdo jest pod napięciem niezależnie od
położenia wyłącznika zapłonu.
Przewożone w bagażniku torby z zakupami
można umocować w specjalnym uchwycie, co
zapobiegnie ich przewróceniu i wysypaniu się
ich zawartości.
1. Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
2. Umocować torby taśmą.
UWAGA
Należy pamiętać, aby nie używać gniazda
elektrycznego, gdy silnik jest wyłączony, z
uwagi na ryzyko rozładowania akumulatora
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
129
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym................................
Zamki aktywne......................................................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.................
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka...................................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi ....................................................
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci..............................................
Alarm* ...................................................................................................
130
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
132
135
136
139
140
143
144
ZAMKI I AUTOALARM
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Wraz z samochodem otrzymują Państwo dwa
kluczyki z pilotem zdalnego sterowania.
W oprawie nadajnika ukryty jest również
wyjmowany dodatkowy kluczyk mechaniczny,
przeznaczony do otwierania i zamykania
zamka w drzwiach kierowcy oraz zamka
schowka w desce rozdzielczej.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
05
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie sześć kluczyków z
integralnym nadajnikiem zdalnego sterowania.
Mignięcie kierunkowskazów przy
zablokowaniu i odblokowaniu drzwi
Po odblokowaniu drzwi samochodu za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub funkcji
bezkluczykowego dostępu do samochodu
nastąpią dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów dla potwierdzenia prawidłowego odblokowania.
Po zamknięciu i zablokowaniu drzwi bocznych
oraz drzwi bagażnika nastąpi pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów.
Sygnalizację mignięciem kierunkowskazów
można wyłączyć w menu systemowym. W
takim przypadku nie będzie optycznego
132
potwierdzenia prawidłowego stanu zamków
drzwi, patrz strona 89.
Funkcje kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka należy dostarczyć
samochód z wszystkimi pozostałymi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego kluczyka z pamięci
układu.
Immobilizer
Każdy z kluczyków zawiera układ scalony
wysyłający kodowany sygnał. Kod ten musi
zostać zaakceptowany przez odbiornik w
wyłączniku zapłonu. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
G019402
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Zamknięcie – Zamykanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika.
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej 2 sekundy) przycisku spowoduje
również zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego.
Odblokowanie – Odblokowanie drzwi
bocznych oraz drzwi bagażnika. Przytrzymanie naciśniętego przełącznika (przez co
najmniej 4 sekundy) powoduje także
otwarcie szyb bocznych.
Oświetlenie asekuracyjne – Włącza
oświetlenie z pewnej odległości – oświetlone zostaje otoczenie samochodu zapar-
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Drzwi bagażnika – Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu odblokowania wyłącznie
drzwi bagażnika.1
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. Nacisnąć i przytrzymać
czerwony przycisk przez co najmniej 3
sekundy lub nacisnąć go dwukrotnie w
ciągu 3 sekund w celu włączenia sygnału
dźwiękowego i świateł awaryjnych. W celu
wyłączenia sygnalizacji alarmowej należy
jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej
5 sekund, zostanie on wyłączony. W przeciwnym razie alarm wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
WAŻNE
Wąska część kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania jest bardzo delikatna, ponieważ
w jej wnętrzu znajduje się układ scalony. W
razie uszkodzenia układu scalonego uruchomienie samochodu nie będzie możliwe.
G019403
kowanego w ciemnym miejscu. Należy jednokrotnie nacisnąć przycisk w celu włączenia oświetlenia wnętrza, świateł pozycyjnych/postojowych, podświetlenia tablicy rejestracyjnej i lampek w lusterkach
bocznych (wyposażenie opcjonalne).
Oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone po 30/60/90 sekundach. Więcej
informacji na temat ustawienia czasu wyłączenia, patrz strona 89.
05
Użycie kluczyka mechanicznego ukrytego w
pilocie zdalnego sterowania:
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 138.
• możliwe jest zablokowanie schowka pasażera, patrz strona 134.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 143.
• Wyłączanie/wyłączanie układu PACOS*,
patrz strona 24.
1
Funkcja odblokowuje pokrywę bagażnika – nie zostaje ona otwarta.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Aby wyjąć kluczyk mechaniczny z obudowy
pilota zdalnego sterowania:
Należy przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Jednocześnie wyciągnąć kluczyk z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Przy wkładaniu kluczyka mechanicznego w
oprawę pilota zdalnego sterowania należy
zachować ostrożność.
05
1. Trzymając pilot zdalnego sterowania
wąską częścią skierowaną w dół, wsunąć
kluczyk mechaniczny w szczelinę.
2. Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o
45 stopni i otworzyć drzwi.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 145.
Zabezpieczanie dostępu do schowka w
desce rozdzielczej
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny
w celu zablokowania go w oprawie.
Powinno być słyszalne kliknięcie.
Włożyć kluczyk w zamek schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
UWAGA
Niemożliwe jest odblokowanie schowka za
pomocą pilota bez kluczyka mechanicznego.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Ta funkcja umożliwia bezpieczne przekazywanie samochodu stacji serwisowej, osobie
odstawiającej samochody na parking przy
hotelu itp.
G020034
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem kluczyka, np. z powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy można odblokować ręcznie w następujący sposób:
1. Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek w
drzwiach kierowcy.
Schowek podręczny w desce rozdzielczej jest
zablokowany.
134
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 133.)
05 Zamki i autoalarm
G019450
Zamki aktywne
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z kluczykiem mechanicznym.
05
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania bez kluczyka mechanicznego.
135
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka
Standardowo funkcja zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka obejmuje dwa
kluczyki z pilotem dostarczone z samochodem. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych nadajników zdalnego sterowania. Jednak w sumie nie może ich być więcej niż sześć.
powrotem w samochodzie lub pokrętło
wyłącznika zapłonu zostanie obrócone do
pozycji 0. Powyższe ostrzeżenie ma miejsce
tylko wtedy, gdy otwarcie i zamknięcie drzwi
nastąpi przy pokrętle wyłącznika zapłonu w
pozycji I lub II.
Maksymalny zasięg: 1,5 m od
samochodu
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się z powrotem w samochodzie,
przerwanie sygnalizacji ostrzegawczej nastąpi
po wykonaniu jednej z następujących czynności:
G019451
Otwarcie drzwi bocznych lub drzwi bagażnika
jest możliwe, gdy nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż
1,5 m od klamki drzwi samochodu lub drzwi
bagażnika.
05
Zasięg systemu bezkluczykowego
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
zamków oraz uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka. Wystarczy tylko mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w kieszeni lub torbie
podręcznej.
Służy to wygodzie korzystania z samochodu,
pozwalając dostać się do niego np. z torbami
z zakupami w jednym ręku i z dzieckiem na
drugim ręku. Nie ma potrzeby szukania ani
wyjmowania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
136
Oznacza to, że osoba, która chce otworzyć
drzwi samochodu, musi mieć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania przy sobie. Nie ma możliwości otwarcia drzwi samochodu, gdy kluczyk z pilotem znajduje się po drugiej stronie
samochodu.
Zasięg zdalnego rozpoznawania nadajnika
przedstawiony jest na powyższym rysunku w
postaci zacieniowanego na szaro obszaru.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże się komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie sygnalizacja dźwiękowa. Komunikat ten zniknie, gdy kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania znajdzie się z
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• obrócenie pokrętła wyłącznika zapłonu do
pozycji 0
• naciśnięcie przycisku READ.
Nigdy nie pozostawiać kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie
Pozostawiony wewnątrz samochodu kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania z funkcją obsługi
bezkluczykowej samoczynnie przełącza się w
stan pasywny po zablokowaniu zamków
samochodu. Uniemożliwia to dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, kluczyk elektroniczny może zostać z
powrotem uaktywniony i ponownie użyty. Dla-
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
tego koniecznie należy pilnować wszystkich
kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Zablokowanie
UWAGA
W samochodach z systemem jazdy bez
użycia kluczyka i automatyczną skrzynią
biegów, dźwignia skrzyni biegów musi być
ustawiona w położeniu P, a pokrętło
wyłącznika zapłonu w pozycji 0. W przeciwnym razie nie będzie można zablokować
drzwi samochodu i uzbroić autoalarmu.
Zakłócenie działania pilota zdalnego
sterowania kluczyka
Ekrany oraz pola elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania nadajnika zdalnego
sterowania. Aby tego uniknąć: nie należy
pozostawiać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu telefonów komórkowych,
metalowych przedmiotów, ani np. w metalowym neseserze.
G020033
W razie zakłóceń działania systemu dostępu
bezkluczykowego można w zwykły sposób
użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyka mechanicznego (patrz
strona 132).
Odblokowanie drzwi
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
Kiedy pilot zdalnego sterowania znajdzie się w
zasięgu anten odbiorczych samochodu, drzwi
boczne i drzwi bagażnika blokuje się w następujący sposób:
Nacisnąć przycisk blokowania drzwi na
jednej z klamek.
Przed wciśnięciem przycisku blokady należy
zamknąć wszystkie drzwi. W przeciwnym razie
nie zostaną one zablokowane.
Z chwilą zablokowania drzwi chowają się również w zwykły sposób wewnętrzne przyciski
blokady.
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się w zasięgu anten odbiorczych
samochodu:
1. Drzwi można otworzyć, pociągając za
klamkę.
05
2. Drzwi bagażnika można otworzyć i podnieść po naciśnięciu przycisku ich zamka.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie działa funkcja bezkluczykowego dostępu, drzwi kierowcy
można otworzyć pilotem zdalnego sterowania
kluczyka, patrz strona 132.
Fotele z regulacją elektryczną – kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania z
pamięcią ustawień
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system kluczykami z pilotem zdalnego sterowania, fotel kierowcy zostanie samoczynnie ustawiony w
pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesio``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
nemu przez osobę, która otworzy drzwi jako
pierwsza.
2. Otworzyć zamek kluczykiem mechanicznym.
UWAGA
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 145.
W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż 22
cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu
bezkluczykowego.
G020225
05
Ustawienia indywidualne
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem kluczyka, np. z powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy można otworzyć
w następujący sposób:
138
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
OSTRZEŻENIE
Lokalizacja anten
Więcej informacji na temat ustawień indywidualnych funkcji bezkluczykowego dostępu,
patrz strona 89.
G020074
1. Aby uzyskać dostęp do szczeliny zamka:
Ostrożnie zdjąć osłonę w prawej części
klamki drzwi, podważając ją ostrzem kluczyka mechanicznego włożonym w otwór
od spodu osłony.
W centralnej części tylnego zderzaka
System bezkluczykowy wykorzystuje kilka
anten znajdujących się w różnych miejscach
samochodu:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
Słaba bateria w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
czyka z normalnej odległości, należy wymienić
w nim baterię (typ CR 2450, 3 V).
Gdy bateria w pilocie zdalnego sterowania
ulegnie rozładowaniu w stopniu powodującym
niestabilne działanie układu, zostanie podw zespole
świetlony symbol informacyjny
wskaźników, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat NISKIE NAPIĘCIE BATERII
PILOTA lub KLUCZYK – WYMIENIĆ
BATERIĘ.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do dołu i podważyć
pokrywę małym śrubokrętem.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
2. Zdjąć pokrywę.
3. Zwrócić uwagę na schemat biegunowości
(+) i (–) baterii na odwrocie pokrywy.
4. Podważyć i wyjąć baterię. Unikać dotykania palcami baterii oraz styków w jej gnieździe.
5. Założyć pokrywę i docisnąć ją.
05
G019406
Starej baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
Jeżeli zamki w samochodzie przestają reagować na sygnały pilota zdalnego sterowania klu-
139
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Zablokowanie i odblokowanie drzwi z
zewnątrz
OSTRZEŻENIE
Zablokowanie drzwi kluczykiem od zewnątrz uniemożliwi osobom zamkniętym w
kabinie samochodu otwarcie ich od wewnątrz i wydostanie się z samochodu. Elementy sterujące drzwiami wewnątrz samochodu będą wtedy nieaktywne.
Samochody z systemem bezkluczykowym,
patrz strona 136.
Odblokowanie drzwi
• Jedno naciśniecie spowoduje odblokowanie drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika
• Jedno naciśniecie spowoduje odblokowa05
nie drzwi kierowcy, a drugie naciśniecie
spowoduje odblokowanie pozostałych
drzwi oraz drzwi bagażnika.
Blokowanie drzwi
Przycisk zamykania na pilocie zdalnego sterowania powoduje równoczesne zablokowanie
drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
UWAGA
Zamki można zablokować, nawet gdy drzwi
bagażnika są otwarte. Stwarza to ryzyko
zatrzaśnięcia kluczyka w samochodzie po
zamknięciu drzwi bagażnika*.
140
Szybkie zamykanie
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej
2 sekundy) przycisku blokowania na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka spowoduje jednoczesne zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego*.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie (nie dotyczy zamknięcia
samochodu od wewnątrz). Ta funkcja zmniejsza ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego samochodu. (Samochody z alarmem, patrz strona 145.)
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Drzwi bagażnika
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie wyłącznie drzwi bagażnika:
Nacisnąć przycisk odblokowania drzwi
bagażnika na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania.
Blokowanie drzwi
Jeżeli drzwi samochodu są zablokowane w
momencie zamykania drzwi bagażnika, bagażnik nie zostanie zablokowany. Drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika należy zablokować za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub od wewnątrz.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G007451
Za pomocą przycisku odblokowywania drzwi
pilota zdalnego sterowania kluczyka samochód można otwierać na dwa sposoby (wybór
w ustawieniach osobistych, patrz strona 89):
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Za pomocą przycisku centralnego zamka w
drzwiach kierowcy można jednocześnie zablokować lub odblokować wszystkie drzwi
boczne i drzwi bagażnika.
Mechanicznymi przyciskami blokady można
natomiast indywidualnie zablokować poszczególne drzwi.
Otwieranie drzwi
Odblokowanie drzwi
Kiedy drzwi są zablokowane od wewnątrz:
Podniesienie przycisku blokady nie spowoduje
odblokowania drzwi.
Nacisnąć górną część przycisku centralnego blokowania drzwi
.
W celu odblokowania i otwarcia drzwi od
wewnątrz należy dwukrotnie pociągnąć ich
klamkę.
Całkowite otwarcie
Automatyczne blokowanie zamków
Nacisnąć górną część przycisku central.
nego blokowania drzwi
Po przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają automatycznie zablokowane.
Przytrzymanie przycisku (przez co najmniej
4 sekundy) spowoduje również jednoczesne otwarcie wszystkich szyb bocznych, np. w celu szybkiego przewietrzenia
kabiny w upalny dzień.
Jeżeli ta funkcja zadziałała i doszło do zablokowania drzwi, to można je otworzyć na dwa
sposoby:
Blokowanie drzwi
Nacisnąć dolną część przycisku central.
nego blokowania drzwi
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej 2 sekundy) przycisku spowoduje
również jednoczesne zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego*.
1
Całkowita blokada zamków*1
Całkowita blokada zamków uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz, jeżeli zostały one
zablokowanie przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie 10-25 sekund od zamknięcia i zablokowania drzwi.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu pilota zdalnego sterowania kluczyka. Drzwi kierowcy można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego.
05
• Dwukrotnie pociągając klamkę
• Nacisnąć górną część przycisku centralnego blokowania drzwi
klamkę drzwi.
i pociągnąć
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć w ustawieniach indywidualnych, patrz strona 89.
Tylko w połączeniu z alarmem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można tymczasowo
wyłączyć.
Czasowe wyłączanie
Należy w tym celu:
A
1. Wejść w menu Ustawienia samochodu
(szczegółowy opis menu, patrz strona 89).
2. Wybrać opcję Zmniejsz.zabezp..
E
B
D
C
05
3. Wybrać opcję Akrywuj raz: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Zmniejsz.zabezp. patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków zostanie wyłączona po zablokowaniu drzwi
samochodu.
Przy następnym przekręceniu kluczyka do
pozycji II system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia
się komunikat Pełne zabezp., co oznacza, że
funkcja całkowitej blokady zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu* ponownie są włączone.
lub
• Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony: Nie wybierać żadnych opcji i
zablokować drzwi samochodu. Albo wcisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
UWAGA
•
Należy pamiętać, że alarm uzbraja się
automatycznie po zablokowaniu
zamków.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
G026307
lub
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
Wyświetlacz
MENU
EXIT
ENTER
Nawigacja
142
Wybrać opcję Pytaj przy wyjściu: Przy
każdorazowym przekręceniu wyłącznika
zapłonu do pozycji 0 na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat Naciśnij
ENTER, aby zredukować ochronę do
uruchomienia silnika. Anulowanie:
EXIT. – wybrać jedną z opcji:
• Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona: Należy wcisnąć
ENTER i zablokować drzwi samochodu.
Należy pamiętać, że równocześnie zostają
wyłączone wchodzące w skład systemu
alarmowego* czujniki ruchu i przechyłu,
patrz strona 145.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
nie jest wyłączona, to w zamykanym samochodzie nie może nikt pozostawać, ponieważ nie będzie możliwości wydostania się z
samochodu.
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci
Mechaniczna blokada tylnych drzwi
przed otwarciem od wewnątrz
2. Obrócić zabezpieczenie kluczykiem
mechanicznym.
1. Blokada zamków tylnych drzwi może być
aktywowana przy włączniku zapłonu w
położeniu I lub II.
Elektryczna blokada tylnych drzwi i
elektrycznie sterowanych szyb*
2. Nacisnąć odpowiedni przycisk w drzwiach
kierowcy.
Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się odpowiedni komunikat.
Dioda kontrolna w przycisku świeci się,
kiedy ta blokada jest aktywna.
UWAGA
G014697
Samochody wyposażone w elektryczny
zamek zabezpieczenia dzieci nie posiadają
ręcznych zamków zabezpieczenia dzieci.
05
Sterownik mechaniczny zabezpieczenia lewych
tylnych drzwi przed otwarciem od wewnątrz.
Tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
Tylne drzwi można otworzyć od wewnątrz.
Sterownik mechanizmu zabezpieczającego
tylne drzwi przed otwarciem od wewnątrz
umieszczony jest na tylnej krawędzi tylnych
drzwi (dostępny po ich otwarciu).
Uruchamianie lub wyłączenie zabezpieczenia:
1. Wyjąć dodatkowy kluczyk mechaniczny z
pilota.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
• tylnymi szybami można sterować tylko za
pomocą panelu przycisków na drzwiach
kierowcy
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
od wewnątrz.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
Lampka kontrolna alarmu
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
W stanie czuwania układ autoalarmu stale
monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji jakichkolwiek
elementów instalacji alarmowej. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
następujące okoliczności:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub drzwi bagażnika
• użycie nieodpowiedniego kluczyka do
wyłącznika zapłonu lub próba siłowego
obrócenia wyłącznika zapłonu
05
G020227
•
Uzbrojenie autoalarmu
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu)
• odłączenie przewodu akumulatora
• próba rozłączenia syreny autoalarmu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm jest wyłączony.
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony.
• Po rozbrojeniu autoalarmu do momentu
ustawienia kluczyka w pozycji II dioda błyska w sposób przyspieszony – nastąpiło
wzbudzenie autoalarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
144
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Nacisnąć przycisk zablokowania drzwi na
nadajniku zdalnego sterowania. Nastąpi
pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzające, że drzwi są zablokowane i autoalarm został włączony w stan
czuwania.
WAŻNE
Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy
nastąpi długie błyśnięcie kierunkowskazów
samochodu i wskaźnik na desce rozdzielczej błyska raz na dwie sekundy.
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Rozbrojenie autoalarmu
Nacisnąć przycisk odblokowania drzwi na
nadajniku zdalnego sterowania. Dla
potwierdzenia rozbrojenia autoalarmu i
odblokowania drzwi samochodu nastąpią
dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
Sygnalizacja wzbudzonego
autoalarmu
Wzbudzenie instalacji alarmowej jest sygnalizowane w następujący sposób:
• Rozlega się trwający poniżej 25 sekund
dźwięk syreny. Syrena ma własne zasilanie
akumulatorowe na wypadek rozładowania
lub odłączenia akumulatora samochodowego.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
2. Samochody z systemem jazdy bez użycia
kluczyka: Wyjąć najpierw pokrętło wyłącznika zapłonu, naciskając zatrzask (1) i
pociągając do siebie (2).
05
Czasowe wyłączenie niektórych
funkcji autoalarmu
Aby uniknąć przypadkowego wzbudzenia
autoalarmu, na przykład przez pozostawionego w samochodzie psa lub podczas przeprawy promowej, można czasowo wyłączyć
czujniki ruchu i przechyłu.
G019420
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka lub włożyć
kluczyk do wyłącznika zapłonu.
Wyłączenie autoalarmu zostanie potwierdzone
dwukrotnym krótkim mignięciem kierunkowskazów.
1. Otworzyć drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka mechanicznego. Nastąpi wzbudzenie alarmu i rozlegnie się dźwięk syreny.
3. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu (3). Alarm
zostanie wyłączony. Do chwili obrócenia
wyłącznika zapłonu do pozycji II dioda
alarmu błyska w sposób przyspieszony.
Przerwanie wzbudzonego alarmu
Gdy z jakiegokolwiek powodu nie działa zdalne
sterowanie, można w następujący sposób
wyłączyć autoalarm i uruchomić samochód:
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 141
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
145
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Testowanie działania autoalarmu
Testowanie czujnika ruchu w kabinie
samochodu
1. Otworzyć wszystkie okna.
2. Uzbroić autoalarm. Uzbrojenie autoalarmu
zostanie potwierdzone powolnym błyskaniem diody kontrolnej.
3. Odczekać 30 sekund.
4. Sprawdzić działanie czujnika monitorującego wnętrze samochodu, np. unosząc
torbę z siedzenia. Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i wszystkie kierunkowskazy
powinny zacząć błyskać.
05
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Testowanie działania instalacji
alarmowej w drzwiach
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Testowanie działania instalacji
alarmowej w pokrywie silnika
1. Wsiąść do samochodu i wyłączyć funkcję
czujnika ruchu.
2. Uzbroić autoalarm. Pozostając w samochodzie, zablokować drzwi naciskając
odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego
sterowania.
3. Odczekać 30 sekund.
4. Otworzyć pokrywę silnika dźwignią pod
deską rozdzielczą. Powinno nastąpić
wzbudzenie syreny i wszystkie kierunkowskazy powinny zacząć błyskać.
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
1. Uzbroić autoalarm.
2. Odczekać 30 sekund.
3. Otworzyć kluczykiem zamek w drzwiach
kierowcy.
4. Otworzyć jedne z drzwi. Powinno nastąpić
wzbudzenie syreny i wszystkie kierunkowskazy powinny zacząć błyskać.
146
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
05
147
Uwagi ogólne........................................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Alcoguard * .........................................................................................
Uruchamianie silnika ............................................................................
Uruchamianie silnika – system Flexifuel...............................................
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*...........................................
Manualna skrzynia biegów....................................................................
Automatyczna skrzynia biegów............................................................
Układ hamulcowy..................................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)* ..........................
System wspomagający parkowanie*....................................................
System informacji o martwym polu BLIS* ...........................................
Holowanie samochodu.........................................................................
Awaryjny rozruch silnika.......................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Wyposażenie do holowania* ................................................................
Zdejmowany hak holowniczy* ..............................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego .........................
148
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
150
152
157
162
164
166
168
169
175
178
180
183
187
190
191
193
195
199
200
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Śliska nawierzchnia drogi
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków. Dalsze informacje o
możliwościach ograniczania szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne, patrz
strona 14.
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia można korzystać z nagrzewnicy postojowej* – silnik szybciej rozgrzeje się do normalnej temperatury roboczej.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtow06
nego hamowania.
• Unikać wożenia zbędnych przedmiotów w
samochodzie.
• Zdemontować nieużywane bagażniki.
• Nie używać opon zimowych po zakończeniu sezonu zimowego.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
150
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
Dodatkowe informacje na temat przegrzania
układów pojazdu podczas jazdy z przyczepą,
patrz strona 192.
• Jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni biegów, która spowoduje między innymi, że
zapali się żółta lampka informacyjna na
tablicy rozdzielczej, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat zalecający odpowiednie działanie – należy postąpić zgodnie z tym zaleceniem.
• Gdy wskazówka wskaźnika temperatury
silnika znajdzie się na czerwonym polu,
należy zatrzymać samochód i przez kilka
minut pozostawić silnik pracujący na biegu
jałowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Silnik wysokoprężny 1.6D
Jeżeli samochód jest eksploatowany w warunkach wysokiej temperatury otoczenia i dużych
obciążeń, możliwa jest wymiana standardowego wentylatora chłodnicy na większy.
Należy zwrócić się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu ustalenia zakresu wymaganego dodatkowego wyposażenia.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Jazda przez wodę
Tym samochodem można pokonywać przeszkody wodne o maksymalnej głębokości
25 cm, z prędkością do 10 km/h. Podczas
przejeżdżania przez wodę płynącą należy
zachować szczególną ostrożność.
WAŻNE
Jeżeli woda przedostanie się do filtra powietrza, może nastąpić uszkodzenie silnika.
Na większych głębokościach woda może
przedostać się do skrzyni biegów. Zmniejsza to zdolność smarną olejów i skraca
trwałość eksploatacyjną układów.
Przejeżdżając przez wodę utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się czy hamulce funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i błoto
mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy bloku
silnika i złącza przyczepy.
WAŻNE
Nie dopuszczać do postoju samochodu
przez dłuższy czas w wodzie, której poziom
przekracza progi drzwiowe. Może to spowodować awarie elektryczne.
W przypadku utknięcia w wodzie, nie próbować ponownie uruchamiać silnika.
Wyciągnąć samochód z wody.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Gdy silnik
samochodu został wyłączony, nie jest zalecane pozostawianie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat TRYB OSZCZĘDZ. ENERGII.
Równocześnie, w celu zmniejszenia obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich wyłączenie, np.
zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
06
Należy pamiętać, że elektryczne gniazdo 12 V
w przedziale bagażowym zapewnia zasilanie
nawet po wyjęciu kluczyka z wyłącznika
zapłonu.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
151
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa
1. Obracać korek wlewu paliwa do momentu
powstania wyczuwalnego oporu.
2. Obrócić jeszcze dalej, pokonując opór do
momentu zatrzymania ruchu.
3. Wyjąć korek.
4. Zawiesić korek na wewnętrznej stronie
pokrywy wlewu paliwa.
UWAGA
Po zakończeniu tankowania założyć z
powrotem korek wlewu paliwa. Obracać, aż
rozlegnie się jedno lub kilka kliknięć.
Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa
należy pamiętać o wyłączeniu nagrzewnicy zasilanej paliwem!
06
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu oświetlenia, patrz
strona 65. Zanim będzie możliwe otwarcie
pokrywy wlewu paliwa, konieczne jest wyłączenie silnika. Pokrywa wlewu paliwa znajduje
się na prawym tylnym błotniku.
Zamykanie
Naciskać na pokrywę, aż rozlegnie się kliknięcie.
152
Napełnianie paliwem
Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa.
UWAGA
W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie
się nadmiaru paliwa.
Nie należy stosować paliwa o jakości niższej
niż określona w specyfikacji, gdyż może to
negatywnie oddziaływać na moc silnika i wiel-
kość zużycia paliwa – więcej informacji podano
poniżej w rozdziale Paliwo.
Ogólne informacje na temat paliwa
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może ulec zapaleniu od gazów wydechowych.
Przed rozpoczęciem tankowania paliwa
należy wyłączyć nagrzewnicę zasilaną paliwem.
W trakcie tankowania nigdy nie nosić przy
sobie włączonego telefonu komórkowego.
Sygnał dzwonka może spowodować
powstanie iskry i zapalenie oparów paliwa,
prowadząc do powstania pożaru i obrażeń
ciała.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
tor zbudowany jest jako element monolityczny
(ceramiczny lub metalowy) z kanałami. Ścianki
kanałów są pokryte cienką warstwą platyny/
rodu/palladu. Metale te działają jako katalizatory, tj. uczestniczą w reakcji chemicznej i przyspieszają jej przebieg, nie zużywając się w trakcie tego procesu.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Sonda lambda stanowi część układu sterowania przeznaczonego do ograniczania emisji i
zwiększania oszczędności paliwa.
Czujnik tlenu monitoruje zawartość tlenu w
spalinach opuszczających silnik. Ta wartość
jest przekazywana do układu elektronicznego,
który w sposób ciągły steruje wtryskiwaczami.
Stosunek paliwa do powietrza w mieszance
kierowanej do silnika jest w sposób ciągły
regulowany. Regulacje te tworzą optymalne
warunki do sprawnego spalania szkodliwych
emisji (węglowodory, tlenek węgla i tlenki
azotu) w katalizatorze trójdrogowym.
Benzyna
Benzyna musi spełniać normę EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 91, 95 lub 98.
• Benzyny o LO 91 nie wolno stosować w
silnikach czterocylindrowych, a w innego
rodzaju silnikach można ją stosować tylko
w wyjątkowych wypadkach.
• Benzyna o LO 95 może być stosowana do
normalnej jazdy.
• Dla zapewnienia maksymalnych osiągów
silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o LO 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
06
WAŻNE
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
Emisja CO2, zużycie paliwa i pojemność zbiornika, patrz strona 313
Katalizator w układzie wydechowym
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Znajduje się on na drodze przepływu gazów
spalinowych w pobliżu silnika, dzięki czemu
szybko osiąga temperaturę roboczą. Kataliza-
``
153
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Bioetanol E85
Nie modyfikować układu paliwowego ani jego
elementów, ani też nie wymieniać elementów
na takie, które nie zostały przystosowane do
pracy z bioetanolem.
OSTRZEŻENIE
W tym samochodzie nie wolno stosować
metanolu. Na etykiecie po wewnętrznej
stronie pokrywy wlewu paliwa wskazano
prawidłowe paliwo zastępcze.
Użycie substancji nieprzeznaczonych do
silników pracujących na bioetanolu może
spowodować pożar, obrażenia ciała lub
uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Etanol może się łatwo zapalić pod wpływem
iskrzenia. Nie napełniać zapasowego zbiornika paliwa etanolem, ponieważ jego opary
są łatwo wybuchowe.
Olej napędowy
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy
EN 590 lub JIS K2204.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniającą europejską normę jakości.
tość siarki. Z tego względu należy stosować
oleje napędowe pochodzące wyłącznie od
znanych producentów. Nigdy nie stosować
oleju napędowego pochodzącego z niepewnego źródła.
Przy niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C),
w oleju napędowym może wytrącać się parafina, co może powodować trudności zapłonu.
Wszyscy więksi producenci paliw oferują w
sezonie zimowym olej napędowy przeznaczony do użytkowania w niskich temperaturach. Ma on obniżoną lepkość w niskich temperaturach oraz ograniczoną tendencję do
wytrącania parafiny w układzie paliwowym.
WAŻNE
Zbiornik z zapasem paliwa
06
Kanister z paliwem rezerwowym należy napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 164.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
WAŻNE
Rodzaje oleju napędowego, których nie
wolno stosować w tym samochodzie: z
dodatkami, olej napędowy do silników łodzi
i okrętów, olej opałowy, RME1 (ester metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i
olej roślinny. Paliwa te nie są zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i niszczenie elementów
silnika, które nie jest objęte gwarancją.
Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka zawar-
1
154
Olej napędowy może zawierać określoną ilość RME, ale nie wolno dodawać więcej RME do oleju napędowego.
W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.
W okresie zimowym wskazane jest, aby w
zbiorniku pozostawał zawsze większy zapas
paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
Podczas tankowania należy sprawdzać, czy
okolice wlewu paliwa są czyste. Należy unikać
rozlewania paliwa na powierzchnie lakierowane. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
WAŻNE
Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu pracy silnika na skutek braku
paliwa układ paliwowy potrzebuje trochę
czasu na przeprowadzenie testu. Po napełnieniu zbiornika paliwa olejem napędowym, a
przed uruchomieniem silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w
pozycję II (patrz strona 162).
2. Odczekać około 1 minutę.
3. Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
w pozycję rozruchu III.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Filtr paliwa jest skonstruowany w ten sposób,
że wytrącająca się woda jest w nim oddzielana
od paliwa. W przeciwnym razie woda mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Wodę w filtrze paliwa należy spuszczać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów” oraz w każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę
zgromadzoną w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (w wersji z silnikiem
wysokoprężnym) (DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas normalnej jazdy w filtrze gromadzą się
stałe cząsteczki spalin. W procesie tzw. „regeneracji” filtra, cząsteczki te są wypalane, a filtr
oczyszczany. Proces ten odbywa się w normalnej temperaturze pracy silnika.
Ma on miejsce automatycznie co 300 – 900 km,
w zależności od warunków jazdy. Proces regeneracji filtra trwa zwykle 10 do 20 minut. Przy
niższej prędkości średniej proces ten może
potrwać nieco dłużej. Podczas regeneracji
zużycie paliwa może nieco wzrosnąć.
Ogrzewanie tylnej szyby może zostać automatycznie włączone w celu zwiększenia obciążenia silnika wymaganego podczas regeneracji
filtra cząstek stałych. Systemy pokładowe nie
będą o tym informować.
Regeneracja filtra przy niskiej
temperaturze otoczenia
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i nie jest opróżniany.
Kiedy filtr wypełni się w ok. 80%, na desce rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta
ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w desce
rozdzielczej pojawi się komunikat FILTR
SADZY PEŁN PATRZ INSTRUKCJA.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika należy
kontynuować jazdę samochodem jeszcze
przez około 20 minut.
06
``
155
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.
WAŻNE
Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on
nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może
zaistnieć konieczność wymiany filtra.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
06
156
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Alcoguard *
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
Lampka (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
06
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
06 Uruchamianie silnika i jazda
Alcoguard *
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
chomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
06
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uru-
158
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Lampka (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Działanie
Zielona lampka +
ALCOGUARD
TEST ZATWIERDZONY
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
ALCOGUARD
TEST ZATWIERDZONY
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Alcoguard *
A
Lampka (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Działanie
Czerwona lampka +
TEST NIE ZATW.
CZEKAJ 1 MINUTĘ
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Patrz punkt Informacje ogólne o blokadzie antyalkoholowej,
strona 157.
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat ALCOGUARD WYM.
KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie
wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia,
patrz strona 160, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy.
06
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.
1
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
159
06 Uruchamianie silnika i jazda
Alcoguard *
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD
PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za
schowka podręcznego i poczekać, aż lampka
kontrolna (6) zapali się na zielono.
06
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Sytuacja awaryjna
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z
samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
1
160
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 12 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który
może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji obejścia
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat OBEJŚCIE WŁ.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
CZEKAJ 1 MINUTĘ, a następnie
ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. – po
wykonaniu tych czynności będzie możliwe
uruchomienie silnika.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE
WŁĄCZ. i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Funkcji tej można użyć tylko jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi1.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Alcoguard *
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
1
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
ALCOGUARD
MOŻLIWY RESTART
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
ALCOGUARD
WYMAGANY SERWIS
Skontaktować się ze
stacją obsługi1.
ALCOGUARD
BRAK SYGNAŁU
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
ALCOGUARD
TEST NIEPRAWIDŁOWY
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
ALCOGUARD
DMUCHAJ DŁUŻEJ
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
ALCOGUARD
DMUCHAJ SŁABIEJ
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
ALCOGUARD
DMUCHAJ MOCNIEJ
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
ALCOGUARD
ROZGRZEWANIE
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat ALCOGUARD
DMUCHAJ 5
SEKUND.
06
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Przed uruchomieniem silnika:
UWAGA
Uruchomić hamulec postojowy.
W przypadku rozruchu zimnego silnika
prędkość biegu jałowego może być znacznie wyższa niż normalnie. Ma to na celu jak
najszybsze osiągnięcie normalnej temperatury przez układ wydechowy, co minimalizuje emisje wydechowe i chroni środowisko.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy samochód jest wyposażony w blokadę antyalkoholową, to uruchomienie silnika będzie możliwe
dopiero wtedy, gdy nie zostanie stwierdzone
przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, patrz
strona 157.
Automatyczna skrzynia biegów
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu P lub N.
Manualna skrzynia biegów
06
Dźwignię skrzyni biegów ustawić w położeniu
neutralnym i całkowicie wcisnąć pedał
sprzęgła. Jest to szczególnie ważne w przypadku uruchamiania silnika przy bardzo niskiej
temperaturze otoczenia.
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Wyjęcie kluczyka z wyłącznika
zapłonu spowoduje uruchomienie blokady
kierownicy, uniemożliwiając kierowanie.
Podczas holowania wyłącznik zapłonu
powinien być ustawiony w pozycji II.
162
Uruchamianie silnika
Benzyna
Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji III.
Jeżeli silnik nie zacznie pracować po
5-10 sekundach, puścić kluczyk i ponowić
próbę rozruchu.
Olej napędowy
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji II.
> W zespole wskaźników zaświeci się
lampka informująca o wstępnym podgrzewaniu silnika, patrz strona 56.
2. Gdy lampka zgaśnie, obrócić wyłącznik
zapłonu do pozycji III.
Automatyczny rozruch *
Funkcja automatycznego rozruchu eliminuje
potrzebę przytrzymywania kluczyka lub
pokrętła wyłącznika zapłonu (w modelach z
opcją dostępu bezkluczykowego, patrz
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
strona 136) w pozycji III do chwili uruchomienia silnika.
Wyłącznik zapłonu wystarczy obrócić do
położenia rozruchu III i puścić. Rozrusznik
będzie działać automatycznie do chwili
podjęcia pracy przez silnik samochodu.
UWAGA
Jeżeli silnik wysokoprężny zostanie uruchomiony przy bardzo niskiej temperaturze bez
odczekania na wstępne rozgrzanie silnika,
wówczas sekwencja automatycznego rozruchu może zostać opóźniona o kilka
sekund.
Położenia kluczyka
0 – Położenie blokady kierownicy
Po wyjęciu kluczyka w tym
położeniu kierownica zostaje
zablokowana.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
I – Położenie zasilania akcesoriów
Blokada kierownicy wyłączona. Można używać pewnych funkcji. Układ elektryczny silnika pozostaje
odłączony.
II – Położenie jazdy
Jest to normalne położenie
kluczyka w czasie jazdy. Cała
instalacja elektryczna samochodu jest włączona.
III – Położenie rozruchu silnika
Następuje uruchomienie rozrusznika. Po uruchomieniu silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania należy puścić, co spowoduje jego samoczynny powrót do położenia
jazdy.
Jeżeli kluczyk zatrzyma się w położeniu
pośrednim, daje się słyszeć tykanie – w takim
przypadku, w celu wyłączenia tego dźwięku,
należy przekręcić kluczyk w położenie II i z
powrotem.
Zablokowana kierownica
Gdy przednie koła samochodu są tak ustawione, że wywierany jest nacisk na mechanizm
blokady kierownicy, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się odpowiedni komunikat ostrzegawczy i silnik nie daje się uruchomić. W takim przypadku należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyjąć kluczyk i obrócić kierownicę o taki
kąt, aby nastąpiło zwolnienie nacisku.
Kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania i elektroniczna blokada
rozruchu silnika (immobilizer)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie
powinien znajdować się na tym samym kółku z
innymi kluczami lub metalowymi przedmiotami. Mogłoby to spowodować niepożądane
zadziałanie elektronicznej blokady rozruchu
silnika.
2. Przytrzymać kierownicę w tej pozycji. Włożyć kluczyk i ponowić próbę rozruchu silnika.
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Wyjęcie kluczyka z wyłącznika
zapłonu spowoduje uruchomienie blokady
kierownicy, uniemożliwiając kierowanie.
06
OSTRZEŻENIE
Opuszczając samochód, należy zawsze
wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu – szczególnie w przypadku gdy wewnątrz pozostają dzieci.
163
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Jeżeli silnik nie został uruchomiony w
ciągu 10 sekund, należy podjąć drugą
próbę
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny,
jak zwykły silnik benzynowy, patrz strona 162.
UWAGA
Immobilizer jest uaktywniany w przypadku
powtarzających się prób rozruchu silnika.
Przed próbą ponowienia rozruchu, należy
najpierw obrócić kluczyk/pokrętło z powrotem do położenia I lub 0.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Jeżeli silnik nie uruchamia się przy pierwszej
próbie, należy postępować w następujący
sposób:
06
164
Nagrzewnica bloku silnika*
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji III i przytrzymać, aż do momentu
uruchomienia silnika, ale nie dłużej niż
przez 60 sekund.
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
Odczekać minutę, całkowicie wcisnąć
pedał przyspieszenia i powtórzyć poprzednie kroki.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchamia się po kilku próbach należy skontaktować się z warsztatem
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
1. Wcisnąć pedał przyspieszenia o 1/3 do 1/2
skoku.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa niż
-10 °C i zatankowano bioetanol E85, nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego
rozpoczęcia pracy silnika.
2. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji III.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas pracy
nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
3. Jeżeli silnik został uruchomiony, zwolnić
powoli pedał przyspieszenia wraz z rosnącą prędkością pracy silnika.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zuży-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
cie paliwa. Dlatego też należy starać się
korzystać z nagrzewnicy bloku silnika w całym
okresie zimowym.
OSTRZEŻENIE
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Dostosowywanie do paliwa
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie
zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik
może przez pewien czas pracować nierówno.
Dlatego też ważne jest, aby pozwolić silnikowi
na dostosowanie się do mieszanki paliwa.
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
UWAGA
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
•
W przypadku zatrzymania się pojazdu z
powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego
kanistra może utrudnić uruchomienie
silnika w bardzo niskiej temperaturze.
Można tego uniknąć, przewożąc w
kanistrze rezerwowym 95-oktanową
benzynę.
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony konieczne jest wydłużenie czasu jazdy w
celu dostosowania się samochodu do mieszanki paliwa, ponieważ pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
06
Szczegółowe informacje na temat bioetanolu
E85 Flexifuel, patrz strona 154.
165
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*
Uwagi ogólne
Uruchamianie silnika
Nacisnąć pedał sprzęgła lub hamulca
(samochody z manualną skrzynią biegów)
lub pedał hamulca (samochody z automatyczną skrzynią biegów).
Uruchamianie silnika przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Silnik benzynowy:
Wcisnąć i obrócić pokrętło wyłącznika
zapłonu do pozycji III.
06
Funkcja obsługi bezkluczykowej umożliwia
zamykanie i otwieranie zamków oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, patrz
strona 136.
1. Obrócić pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji II i odczekać do zgaśnięcia lampki
kontrolnej wstępnego podgrzewania silnika w zespole wskaźników, patrz
strona 56.
2. Następnie wcisnąć i obrócić pokrętło
wyłącznika zapłonu do pozycji III.
Pokrętła wyłącznika zapłonu używa się w sposób analogiczny jak kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu. Należy
tylko pamiętać, że silnik można uruchomić, gdy
nadajnik zdalnego sterowania obsługujący
funkcje dostępu bezkluczykowego znajduje się
w kabinie samochodu lub w bagażniku.
G019420
G019410
Silnik wysokoprężny:
Jeżeli bateria w kluczyku zdalnego sterowania
jest wyczerpana, funkcja bezkluczykowego
dostępu jest niedostępna. W takim wypadku
silnik można uruchomić kluczykiem z pilotem
zdalnego sterowania, używając go tak samo
jak pokrętła wyłącznika zapłonu.
1. Wcisnąć przycisk w pokrętle wyłącznika
zapłonu.
2. Wyciągnąć pokrętło z wyłącznika zapłonu.
3. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i uruchomić
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*
silnik tak samo, jak wyjętym pokrętłem
zapłonu.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
06 Uruchamianie silnika i jazda
Manualna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
Wskaźnik zmiany biegów – GSI*
GSI – Wskaźnik zmiany biegów – pokazuje kierowcy
optymalny moment na
zmianę biegu. Zalecenie
zmiany na bieg wyższy lub
niższy jest wskazywane
odpowiednią strzałką w
dolnym wyświetlaczu informacyjnym zespołu
wskaźników, patrz strona 53.
Blokada biegu wstecznego
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
06
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
wstecznego. Schemat układu biegów w
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
• Przed każdą zmianą biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
• Biegi należy zmieniać zgodnie ze wskazanym schematem.
W celu uzyskania możliwie najniższego zużycia
paliwa wskazane jest jak najczęstsze korzystanie z najwyższych biegów.
168
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
automatyczny
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
UWAGA
Aby można było przesunąć dźwignię zmiany
biegów z położenia P w inne położenie,
konieczne jest wciśnięcie pedału hamulca.
G018264
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parkowania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego.
D: Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb automatyczny. M (+/–): Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb manualny.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 53.
P – Parkowanie
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
R – Bieg wsteczny
Położenie R można wybierać tylko wówczas,
gdy samochód jest zatrzymany.
N – Położenie neutralne
Można uruchomić silnik, ale nie jest włączony
żaden bieg. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
UWAGA
Jeżeli samochód nie znajduje się w ruchu
przez dłużej niż 3 sekundy, aby można było
przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia N w inne położenie, konieczne jest
wciśnięcie pedału hamulca.
D – Jazda
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny (+/-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 53.
06
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego między znakami + i –.
lub
``
169
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
nąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Aby powrócić do automatycznej zmiany biegów:
• Przesunąć dźwignię w bok do położenia
D.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
06
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
170
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Blokada automatycznej redukcji biegu wymuszonej gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia do podłogi chroni przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej silnika,
mogącej spowodować uszkodzenie silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
G020237
• W celu zredukowania biegu należy przesu-
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
wana w położeniu N (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II i zostanie
wciśnięty pedał hamulca.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu
tylko wtedy, gdy dźwignia skrzyni biegów jest
w położeniu P. W pozostałych pozycjach kluczyk nie daje się wyjąć.
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni
biegów
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów
w inne położenie należy naciskać pedał
hamulca.
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej trzy sekundy, dźwignia zostaje zabloko-
G018263
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Blokada przełączania zakresów –
Położenie neutralne (N)
3. Przytrzymać wciśnięty kluczyk i jednocześnie przestawić dźwignię skrzyni biegów z położenia P.
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego
silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej
temperatury otoczenia mogą być odczuwalne
większe opory podczas zmiany biegów. Jest to
spowodowane większą lepkością płynu w
skrzyni biegów przy niskiej temperaturze. Gdy
silnik jest zimny, w celu zminimalizowania toksycznych emisji przełączanie biegów na
wyższe następuje przy wyższych niż normalnie
prędkościach obrotowych.
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II i wciśnięty jest
pedał hamulca.
2. Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny z
obudowy pilota zdalnego sterowania.
Uruchamianie w niskiej temperaturze
Położenie parkowania (P)
1. Otworzyć zaślepkę w panelu za literami PR-N-D (u nasady dźwigni skrzyni biegów).
Odchylić do góry jej tylną krawędź.
W niektórych wypadkach może okazać się
konieczne przetoczenie samochodu, który
został unieruchomiony np. na skutek rozładowania akumulatora. Należy wtedy wykonać
następujące czynności:
06
UWAGA
W przypadku niskiej temperatury silnika w
momencie rozruchu, po jego uruchomieniu
prędkość obrotowa biegu jałowego może
być podwyższona (dotyczy to niektórych
typów silników).
``
171
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*1
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
O tym należy pamiętać
G018264
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
D: Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb automatyczny. M (+/–): Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb manualny.
06
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada hydrauliczny przemiennik momentu
obrotowego, który przenosi moc z silnika do
skrzyni biegów.
1
172
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Tylko w modelach z silnikiem 4-cylindrowym 2.0 i 2.0D.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Komunikat i wymagana czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu będzie wyświetlany
komunikat.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Symbol
A
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZ.
NATYCHM.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA.
PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZYMAĆ SIĘ
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.
CHŁ.SKRZ.BIEGÓW NIE
WYŁĄCZ.SILN.
Kontynuowanie jazdy niemożliwe na skutek przegrzanej skrzyni biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozostawić silnik
na biegu jałowym z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia
komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym PRZEGRZ. PRZEKL.
ZATRZYMAĆ SIĘ zostanie zignorowane,
temperatura w skrzyni biegów może wzrosnąć do poziomu, który spowoduje tymczasowe przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu
zabezpieczenia sprzęgła przed awarią –
samochód zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i pozostaje nieruchomy do
momentu, aż temperatura skrzyni biegów
spadnie do dopuszczalnego poziomu.
06
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 60.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
``
173
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
06
174
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Wspomaganie układu hamulcowego
Gdy samochód jedzie siłą rozpędu lub jest
holowany z wyłączonym silnikiem, pedał
hamulca wymaga około 5 razy większej siły
nacisku niż wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli w
trakcie rozruchu silnika pedał jest naciśnięty,
po jego uruchomieniu położenie pedału wyraźnie obniży się. Jest to normalny objaw zadziałania wspomagania w układzie hamulcowym.
W wersji z dodatkowym wspomaganiem
hamowania awaryjnego (EBA) efekt ten może
być jeszcze bardziej wyraźny.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamowania działa tylko w
trakcie pracy silnika.
UWAGA
W przypadku hamowania przy wyłączonym
silniku, pedał hamulca należy nacisnąć
ostro jednokrotnie, a nie wielokrotnie.
Obwody układu hamulcowego
Ten symbol zostaje podświetlony
w przypadku awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego.
W razie awarii jednego z obwodów
układu hamulcowego samochód nadal można
zatrzymać. Pedał hamulca zapada się głębiej i
jest bardziej „miękki” niż zazwyczaj. Uzyskanie
normalnej skuteczności hamowania wymaga
silniejszego nacisku na pedał.
Wpływ zawilgocenia okładzin
hamulcowych na skuteczność
hamowania
Podczas jazdy przy intensywnych opadach
deszczu, przejeżdżania przez kałuże, a także w
trakcie mycia samochodu ulegają zamoczeniu
elementy układu hamulcowego. Wpływa to
negatywnie na współczynnik tarcia okładzin
ciernych, co powoduje opóźnienie reakcji
samochodu na naciśnięcie pedału hamulca.
Podczas długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu, jak również rozpoczynając jazdę w bardzo wilgotne i zimne
dni, należy od czasu do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca. Spowoduje to rozgrzanie i
osuszenie okładzin ciernych. Dobrze jest
wykonać to również przed zamierzonym dłuższym postojem samochodu w opisanych wyżej
warunkach.
Gdy hamulce są mocno
eksploatowane
Podczas jazdy w wysokich górach lub na drogach o podobnym charakterze, hamulce są
mocno obciążone, nawet gdy pedał nie jest
szczególnie mocno naciskany.
Ponieważ prędkość jazdy z reguły nie jest
duża, hamulce nie są chłodzone równie skutecznie, jak podczas jazdy w terenie płaskim,
w którym rozwijane są większe prędkości.
Dlatego, aby nie przeciążyć hamulców,
zamiast naciskania pedału zalecane jest zredukowanie biegu. Należy zjeżdżać ze wzniesienia na tym samym biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę. W ten sposób
skuteczniej wykorzystywane jest hamowanie
silnikiem, a hamulce są uruchamiane na krótszy czas.
Należy również pamiętać, że podczas jazdy z
przyczepą hamulce samochodu są jeszcze
bardziej obciążane.
06
``
175
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Przeciwblokujący układ hamulcowy
ABS
Układ ABS przeciwdziała blokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować
panowanie nad samochodem przy
hamowaniu, umożliwiając na przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu ominięcia
przeszkody.
Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez
samochód prędkości około 20 km/h przez
krótki czas wykonywana jest samodiagnostyka
układu. Towarzyszy temu charakterystyczny
odgłos i pulsowanie pedału hamulca.
W celu wykorzystania maksimum możliwości
układu ABS:
06
1. Pedał hamulca należy naciskać z pełną
siłą. Wyczuwalne jest pulsowanie pedału.
2. Kierować samochodem, tak aby jechał po
żądanym torze. Nie zwalniać nacisku na
pedał.
Wskazane jest przećwiczenie w bezpiecznym
miejscu manewru hamowania z układem ABS
w różnych warunkach pogodowych.
Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS
zapala się na 2 sekundy, oznacza to usterkę
tego układu, która wystąpiła, kiedy silnik był
poprzednio uruchomiony.
176
Wspomaganie hamowania awaryjnego
– EBA
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Układ rozstrzyga, czy hamowanie jest awaryjne, na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca.
Kontynuować hamowanie, nie zwalniając
pedału hamulca. Funkcja wyłącza się, gdy
nacisk na pedał hamulca zmniejszy się.
Funkcja ta jest zawsze aktywna. Nie ma możliwości wyłączenia funkcji wspomagania awaryjnego EBA.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego
(BRAKE) i układu ABS, może to oznaczać
usterkę układu hamulcowego. Jeżeli
poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy, można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższego warsztatu w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
UWAGA
Przy uaktywnieniu układu EBA pedał
hamulca obniża się nieco więcej niż zwykle
– nacisnąć (przytrzymać wciśnięty) pedał
hamulca tak długo, jak to potrzebne. Jeżeli
pedał hamulca zostanie zwolniony, całe
hamowanie zostaje przerwane.
Światła hamowania awaryjnego i światła
awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 76.
06
177
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*
celu przywrócenia stabilności toru jazdy samochodu.
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji
(STC/DSTC) pomaga kierowcy uniknąć
poślizgu bocznego i poprawia przyczepność
samochodu.
Kontrola buksowania
Aktywacji tego układ podczas hamownia i
przyspieszania może towarzyszyć pulsujący
odgłos. Przyspieszenie może być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
Układ kontroli trakcji
Samochód wyposażony jest w jeden z układów
– STC lub DSTC – w zależności od rynku. W
tabeli przedstawiono integralne funkcje każdego z tych układów.
Funkcja/Układ
STC
Przeciwdziałanie
bocznemu poślizgowi
kół
06
Funkcja ta zapobiega utracie przyczepności
kół napędowych (buksowaniu) podczas przyspieszania.
Funkcja ta działa przy niskich prędkościach,
przenosząc siłę napędową z koła, które buksuje (ślizga się), na koło, które ma dobrą przyczepność.
DSTC
X
Kontrola buksowania
X
X
Układ kontroli trakcji
X
X
Funkcja ogranicza siłę napędową i hamującą
przenoszoną na indywidualne koła jezdne w
178
Pokrętło1
Przycisk RESET 1
Z chwilą uruchomienia silnika układ stabilizacji
toru jazdy zostaje automatycznie włączony.
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
1
Ograniczenie działania funkcji
G029057
Uwagi ogólne
Jego aktywację podczas poślizgu bocznego i
przyspieszenia można częściowo wyłączyć.
Działanie podczas poślizgu bocznego będzie
opóźnione, zapewniając większą możliwość
dynamicznej, bardziej agresywnej jazdy. Przyczepność w głębokim śniegu i piasku jest lepsza, ponieważ przyspieszenie nie będzie ograniczane.
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*
Działanie
1. Wybrać menu funkcji STC/DSTC, obracając pokrętłem.
UKŁAD DSTC WŁĄCZONY – funkcja jest
w pełni aktywna.
UKŁAD DSTC KONTR. OBR. WYŁ –
funkcja jest ograniczona.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
RESET, do zmiany wskazania menu STC/
DSTC.
Działanie układu pozostanie ograniczone
do momentu ponownego włączenia go
przez kierowcą lub wyłączenia silnika – po
następnym uruchomieniu silnika układ
DSTC powraca do trybu normalnego.
OSTRZEŻENIE
Zniesienie działania układu może zmienić
charakterystykę jezdną samochodu.
UWAGA
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
KONTROLA TRAKCJI TYMCZASOWO
WYŁ. – W ten sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli przyczepności z
powodu przegrzania hamulców.
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
WYMAGANY SERWIS ANTYPOŚLIZG. –
układ nie działa z powodu usterki.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Jeżeli świecą się jednocześnie dwie lampki
i
: Odczytać komunikat na wyświetlaczu
informacyjnym.
Jeżeli świeci jeden symbol
może być następujące:
, jego znaczenie
• Miganie oznacza to, że trwa aktywacja
układu STC/DSTC.
• Ciągłe świecenie przez 2 sekundy po uruchomieniu silnika oznacza przeprowadzanie diagnostyki układu.
• Ciągłe świecenie po uruchomieniu silnika
lub podczas jazdy oznacza wykrycie
usterki układu STC/DSTC.
06
Lampki kontrolne w zespole
wskaźników
Układ STC/DSTC
Przy każdym uruchomieniu silnika przez
kilka sekund na wyświetlaczu pojawia się
komunikat DSTC ON .
Informacje
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Informacje ogólne na temat systemu
wspomagania parkowania
Warianty
System wspomagający kierowcę podczas parkowania jest dostępny w dwóch wariantach:
• Tylko z tyłu.
• Z tyłu i z przodu.
Funkcjonowanie
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
za lub przed samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Jeżeli nastawiona jest duża głośność
innego źródła dźwięku w zestawie audio, zostaje ona automatycznie zmniejszona.
Przednie i tylne czujniki odległości od przeszkody.
06
System ten ułatwia kierowcy parkowanie. Częstotliwość sygnału odzwierciedla odległość do
przeszkody.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie parkowania nie zwalnia kierowcy z zachowania własnej odpowiedzialności w trakcie parkowania. Czujniki mają
punkty martwe, w których przeszkody nie
mogą być wykrywane. Należy zwracać
uwagę na dzieci lub zwierzęta w pobliżu
samochodu.
180
Przy odległości około 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Jeżeli w podanej
odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak
i przed samochodem, sygnał emitowany jest
na przemian z lewych i prawych głośników.
Wspomaganie parkowania do tyłu
Ten system jest automatycznie włączany podczas uruchamiania silnika.
System wspomagający parkowanie do tyłu
aktywuje się po wybraniu biegu wstecznego, a
na wyświetlaczu radioodtwarzacza ukazuje się
komunikat Wspom. parkowania wł., Exit –
wyłączenie.
Jeżeli system zostanie wyłączony, zaraz po
włączeniu biegu wstecznego na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
pojawi się komunikat Wspom. parkowania
wył., Enter – włączenie. Zmiana ustawień,
patrz strona 89.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały
dźwiękowe emitowane są przez tylne głośniki.
Ograniczenia
W przypadku zamocowania do haka holowniczego jakichkolwiek obiektów, np. przyczepy
lub uchwytu do transportu rowerów, układ
wspomagający parkowanie należy wyłączyć.
W przeciwnym razie system będzie stale emitował ostrzeżenie o bliskości przeszkody.
UWAGA
Tylne wspomaganie parkowania jest automatycznie wyłączane w przypadku holowania przyczepy, jeżeli stosowany jest oryginalny przewód Volvo do podłączania przyczepy.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Wspomaganie parkowania do przodu i
do tyłu
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały
dźwiękowe ostrzegające o przeszkodzie z
przodu emitowane są przez przednie głośniki.
Ograniczenia
Obecność przednich czujników odległości
wyklucza możliwość zamontowania dodatkowych świateł, ponieważ światła te znajdowałyby się w polu działania czujników.
Tył
Ten system jest automatycznie wyłączany
podczas uruchamiania silnika. Informuje o tym
zaświecenie diody w wyłączniku. Wyłączenie
systemu przyciskiem spowoduje również
zgaśnięcie diody.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat WYMAGANY SERWIS
WSPOM. PARKOW., a symbol
świeci ciągle, oznacza to usterkę
systemu wspomagającego parkowanie. Należy skontaktować się z warsztatem
– zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
WAŻNE
Tylne czujniki odległości działają po włączeniu
biegu wstecznego.
Wyłącznik systemu (umiejscowienie przycisku
zależy od wybranego wyposażenia).
Sygnalizacja usterki
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały
dźwiękowe ostrzegające o przeszkodzie z tyłu
emitowane są przez tylne głośniki.
Ograniczenia
Patrz wyżej rozdział „Wspomaganie parkowania do tyłu”.
W pewnych warunkach układ wspomagania
parkowania może generować nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze, powodowane
przez zewnętrzne źródła dźwięku emitujące
takie same częstotliwości ultradźwiękowe,
jakie wykorzystuje ten układ.
Przykładami takich źródeł są klaksony,
mokre opony na asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłos wydechu z motocykli itp.
06
Przód
System wspomagający parkowanie do przodu
jest aktywny przy prędkości jazdy poniżej
15 km/h. Przy wyższych prędkościach dezaktywuje się. Ponowna aktywacja systemu
następuje po obniżeniu prędkości do
10 km/h.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Czyszczenie czujników
Czujniki odległości od przeszkody.
06
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
UWAGA
Brud, lód i śnieg pokrywające czujniki mogą
powodować nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze.
182
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
Uwagi ogólne
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się
w tzw. „martwym punkcie” lusterek wstecznych.
Martwe strefy lusterek wstecznych
System ten będzie działać najefektywniej w
gęstym ruchu ulicznym oraz na autostradach o
wielu pasach ruchu.
G020295
System ten wykorzystuje kamerę. Kamery (1)
znajdują się pod lusterkami bocznymi.
Lusterko wsteczne z systemem BLIS.
Kamera systemu BLIS
Lampka kontrolna
Symbol systemu BLIS
OSTRZEŻENIE
Ten układ nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie bezpiecznego stylu jazdy i korzystania z lusterek wstecznych. Nigdy nie może
zastąpić on uwagi i odpowiedzialności kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczną
zmianę pasów ruchu zawsze spoczywa na
kierowcy.
Kiedy kamera wykryje pojazd znajdujący się w
martwym polu lusterka, lampka kontrolna (2)
zapala się światłem ciągłym.
UWAGA
Dystans A = ok. 3,0 m, B = ok. 9,5 m.
Lampka zaświeca się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył pojazd. Jeżeli
samochód jest wyprzedzany jednocześnie
po obu stronach, to zaświecą się obie
lampki.
Zadziałanie systemu BLIS
System jest aktywny przy prędkości powyżej
10 km/h.
06
Wyprzedzanie
W razie usterki systemu BLIS na wyświetlaczu
pojawi się odpowiedni komunikat. W razie np.
zakrycia kamer systemu BLIS lampka kontrolna będzie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni komunikat. Należy wtedy
sprawdzić i odsłonić (oczyścić) soczewki
kamer. W razie potrzeby układ można tymczasowo wyłączyć przyciskiem BLIS, patrz
strona 184.
System ten zadziała podczas wyprzedzania
innego pojazdu z prędkością większą o maksymalnie 10 km/h od prędkości wyprzedzanego pojazdu.
System zadziała również, kiedy inny pojazd
wyprzedza prowadzony samochód z prędkością większą o maksymalnie 70 km/h od prędkości tego samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
OSTRZEŻENIE
System BLIS nie działa w ostrych zakrętach.
System BLIS nie działa w trakcie cofania
samochodu.
Szeroka przyczepa sprzęgnięta z samochodem może przesłaniać inne pojazdy na
sąsiadujących pasach jezdni. Może to uniemożliwiać wykrycie przez system BLIS
pojazdu znajdującego się w śledzonym
obszarze.
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy, intensywnego światła z przeciwka lub gęstej mgły.
Wyłączanie i włączanie
Jazda w dzień i w nocy
Przy dobrym oświetleniu otoczenia system ten
reaguje na kształt otaczających pojazdów. Jest
on tak zaprojektowany, aby wykrywać pojazdy
silnikowe, takie jak samochody, ciężarówki,
autobusy i motocykle.
06
Przy słabym oświetleniu otoczenia system ten
reaguje na przednie światła pobliskich pojazdów. System nie wykryje samochodów z wyłączonymi światłami. Oznacza to, że np. przyczepa bez świateł przednich ciągnięta przez
inny samochód lub ciężarówkę nie zostanie
wykryta.
Wyłącznik systemu (umiejscowienie przycisku
zależy od wybranego wyposażenia).
System BLIS aktywuje się z chwilą uruchomienia silnika. W momencie aktywacji lampki kontrolne systemu w panelach drzwiowych migną
trzykrotnie.
184
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
System ten można wyłączyć/włączyć przyciskiem BLIS.
Po wyłączeniu systemu BLIS gaśnie dioda w
przycisku, a na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawi się odpowiedni komunikat.
Po włączeniu systemu BLIS dioda w przycisku
zaświeci się, na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawi się nowy komunikat tekstowy,
a lampki kontrolne systemu w panelach
drzwiowych migną trzykrotnie. W celu usunięcia komunikatu z wyświetlacza należy nacisnąć przycisk READ. Więcej informacji na temat
komunikatów tekstowych, patrz strona 60.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
Komunikat systemu BLIS
Komunikaty na
wyświetlaczu
Działanie
Komunikaty na
wyświetlaczu
SYSTEM BLIS
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
WYMAGANA
NAPRAWA SYSTEMU BLIS
OGRAN. DZIAŁ.
SYSTEMU BLIS
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
KAMERA SYSTEMU BLIS
ZABLOKOWANA
Jedna lub obie
kamery są zablokowane – oczyścić
soczewki.
SYSTEM BLIS
WYŁĄCZONY
Działanie
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Wszelkie prace związane z systemem BLIS
mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane stacje obsługi Volvo.
Mycie samochodu
Aby system BLIS mógł poprawnie funkcjonować, soczewki jego kamer muszą być czyste.
Można je czyścić miękką szmatką lub zmoczoną gąbką. Zachować ostrożność, aby nie
porysować soczewek.
Ograniczenia
W niektórych sytuacjach system BLIS może
ostrzegać o obiektach w martwych polach lusterek wstecznych, pomimo że w rzeczywistości nie znajdują tam się żadne obiekty.
UWAGA
Jeżeli lampka sygnalizacyjna BLIS zapala
się w odosobnionych przypadkach,
pomimo że w strefie martwej nie było żadnego innego pojazdu, to nie oznacza to
zaistnienia błędu w systemie.
W przypadku usterki w systemie BLIS
wyświetlacz pokazuje tekst WYMAGANA
NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów sytuacji, w których system BLIS może ostrzegać o
obiektach w martwych polach lusterek wstecznych, pomimo że w rzeczywistości nie znajdują
tam się żadne obiekty.
06
WAŻNE
Soczewki są ogrzewane elektrycznie w celu
roztapiania lodu lub śniegu. W razie
potrzeby należy odmieść śnieg z soczewek.
Odbicie światła od połyskującej nawierzchni drogi.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
06 Uruchamianie silnika i jazda
G018177
System informacji o martwym polu BLIS*
Własny cień samochodu na dużej gładkiej
powierzchni, np. ekranie tłumiącym hałas lub
betonowej nawierzchni drogi.
06
186
Promienie słońca znajdującego się nisko nad horyzontem padające na obiektyw kamery.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Awaryjny rozruch silnika
Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do
awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający. Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie
samochodu, patrz strona 190.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik zapłonu pozostaje w tym samym
położeniu, w którym znajdował się w
momencie odcięcia zasilania. Przed rozpoczęciem holowania należy zwolnić blokadę
kierownicy.
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II. W czasie jazdy lub podczas holowania pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu.
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II, aby zwolnić blokadę
kierownicy i umożliwić kierowanie samochodem (patrz strona 163).
2. Podczas holowania wyłącznik zapłonu
musi pozostawać w pozycji II.
3. Należy zawsze pilnować, aby linka holownicza była napięta, lekko naciskając pedał
hamulca w celu uniknięcia nagłych szarpnięć.
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
WAŻNE
UWAGA
Awaryjne holowanie samochodu
Manualna skrzynia biegów
Przed rozpoczęciem holowania trzeba
wyłączyć blokadę kierownicy. Jeżeli samochód nie ma zasilania elektrycznego, należy
podłączyć akumulator innego samochodu,
co umożliwi wyłączenie blokady kierownicy.
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy samochód jest holowany z
wyłączonym silnikiem, pedał hamulca
wymaga znacznie większej siły nacisku niż
wtedy, gdy silnik pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej
siły.
06
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Modele 2.0 i 2.0D z automatyczną skrzynią biegów Powershift nie powinny być holowane,
ponieważ do właściwego smarowania skrzyni
biegów wymagana jest praca silnika.
``
187
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
WAŻNE
Zaczep holowniczy
Unikać holowania.
•
•
06
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
• Druga wersja posiada specjalne ozna-
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
czenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Instalacja zaczepu do holowania
samochodu
Wyjąć zaczep holowniczy (1) ze schowka
pod podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
188
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy, z tyłu samochodu nie można zainstalować uchwytu do
holowania. W takim wypadku należy przymocować linkę holowniczą do haka holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie, patrz strona 193.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
Samochód można holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
WAŻNE
06
Samochody z automatyczną skrzynią biegów mogą być holowane wyłącznie z podniesionymi kołami napędowymi.
189
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika z akumulatora
innego pojazdu
3. Jeżeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, należy wyłączyć silnik tego samochodu i upewnić się,
czy oba pojazdy nie stykają się ze sobą.
4. Połączyć czerwonym przewodem rozruchowym biegun dodatni akumulatora
wspomagającego (1+) z biegunem dodatnim akumulatora tego samochodu (2+).
5. Czarny przewód rozruchowy podłączyć do
zacisku ujemnego akumulatora wspomagającego (3-).
6. Drugi zacisk czarnego przewodu podłączyć do punktu masy (4–) w gnieździe lewej
kolumny zawieszenia.
06
Jeżeli akumulator w samochodzie rozładował
się, można użyć innego naładowanego akumulatora albo „pożyczyć” prąd z akumulatora
znajdującego się w innym samochodzie.
Należy zawsze sprawdzać pewność połączeń
elektrycznych, aby uniknąć iskrzenia.
Aby wyeliminować ryzyko eksplozji podczas
awaryjnego rozruchu silnika, należy przestrzegać następującej procedury postępowania:
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji 0.
2. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
190
7. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy. Utrzymywać przez minutę
podwyższoną do około 1500 obr/min
prędkość obrotową.
8. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
9. Zdjąć przewody rozruchowe – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie
czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
biegunem dodatnim akumulatora ani z
zaciskami przewodu czerwonego.
WAŻNE
Nie dotykać zacisków krokodylkowych w
trakcie procedury rozruchu. Istnieje ryzyko
powstawania iskier.
OSTRZEŻENIE
Akumulator może wytwarzać wodór, którego mieszanina z tlenem jest bardzo wybuchowa. Jedna iskra, która może powstać w
przypadku nieprawidłowego podłączenia
przewodów rozruchowych, wystarczy do
spowodowania wybuchu akumulatora.
Akumulator mieści kwas siarkowy, który
może spowodować poważne oparzenia.
Jeżeli dojdzie do zetknięcia się kwasu z
oczami, skórą lub odzieżą, należy spłukiwać
go dużą ilością wody.
W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do
oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady
lekarza.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu zależy od jego masy
własnej. Całkowita ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o łączny ciężar
pasażerów oraz ciężar zamontowanego
dodatkowego wyposażenia, takiego jak hak
holowniczy. Dalsze informacje dotyczące mas
i obciążeń, patrz strona 305.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany przez
autoryzowaną stację obsługi Volvo, samochód
jest również wyposażony we wszystkie urządzenia niezbędne do holowania przyczepy.
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu, patrz
strona 209.
1
• Należy regularnie czyścić hak holowniczy i
smarować jego głowicę1.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 305.
• Zupełnie nowym samochodem nie wolno
holować ciężkiej przyczepy. Należy odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu
1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wznie-
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
sienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać podanych zaleceń dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie
panowanie nad samochodem i przyczepą w
przypadku nagłego ruchu i hamowania
będzie utrudnione.
06
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
Nie smarować zaczepów kulowych z wbudowanym amortyzatorem drgań.
``
191
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
Przegrzanie silnika
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• W przypadku parkowania na pochyłości
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
silnika wzrosła powyżej 4500 obr/min (silniki wysokoprężne: 3500 obr/min), ponieważ może to spowodować nadmierny
wzrost temperatury oleju.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli silnik zacznie się zbyt bardzo
nagrzewać, na tablicy rozdzielczej zostanie wyświetlony komunikat zalecający włączenie niższego biegu – należy postąpić
zgodnie z tym zaleceniem.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo prze06
grzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
Jazda w górę stromej pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 172.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
192
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
Hak holowniczy
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Przechowywanie haka holowniczego
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 195.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G014589
•
G031118
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
06
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
G010393
G010387
G010388
Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
06
A
B
C
D
Standardowy hak holowniczy zamontowany na stałe
1115
81
Hak zamontowany na stałe z systemem Nivomat
1111
76
Zdejmowany standardowy hak holowniczy
1115
81
Hak zdejmowany z systemem Nivomat
1111
77
1
Belka boczna
2
Środek przegubu kulowego
E
F
G
H
I
J
K
100
140
113
964
482
40
141
542
150
63
194
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
1. Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
2. W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
G020302
G020301
G017317
Mocowanie haka holowniczego
3. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym (3)
widoczny jest czerwony wskaźnik. Jeżeli
czerwony wskaźnik nie jest widoczny,
należy wcisnąć gałkę blokady
i obrócić
, aż rozlegnie się odgłos zatrzaw lewo
sku.
06
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
06 Uruchamianie silnika i jazda
4. Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
5. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widać zielony wskaźnik.
06
196
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020307
G020306
G020304
Zdejmowany hak holowniczy*
6. Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
7. Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G020301
G020310
G020309
Wyjmowanie haka holowniczego
8. Linka bezpieczeństwa.
1. Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
06
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
06 Uruchamianie silnika i jazda
2. Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
06
3. Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 193.
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G017318
G020314
G020312
Zdejmowany hak holowniczy*
4. Nasunąć i docisnąć pokrywę.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu zależy od jego masy
własnej. Całkowita ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o wagę kierowcy i
pasażerów oraz ciężar zamontowanego
dodatkowego wyposażenia. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 305.
OSTRZEŻENIE
Charakterystyka jezdna samochodu zmienia się w zależności od wielkości jego obciążenia oraz sposobu rozłożenia tego obciążenia.
• Ciężkie ładunki umieszczać jak najniżej.
Nie umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie należy osłonić np. miękką
tkaniną, aby zapobiec uszkodzeniu tapicerki oraz szyby drzwi bagażnika.
• Umocować ładunki siatką lub taśmami do
uchwytów w podłodze przestrzeni bagażowej.
W celu powiększenia przestrzeni bagażowej
można złożyć siedzenia, po uprzednim wyjęciu
zagłówków (patrz strona 124).
Ładunki należy dosunąć do oparć przednich
siedzeń.
• Należy wyjąć zagłówki z tylnych siedzeń,
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych rozprowadzanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, które nie spowodują jego uszkodzenia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Ściśle przestrzegać podanych przez producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
OSTRZEŻENIE
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
Załadunek bagażnika
Na czas załadunku i rozładunku długich przedmiotów należy wyłączyć silnik i uruchomić
hamulec postojowy. Uniemożliwi to ruszenie
pojazdu w razie przypadkowego zawadzenia
długim przedmiotem o dźwignię skrzyni biegów.
Bagażniki dachowe*
bagażnika i ładunków. Ładunki powinny
być bezpiecznie umocowane specjalnymi
pasami.
• Ładunek na bagażniku dachowym powinien być rozłożony równomiernie. Najcięższe przedmioty umieścić na spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie ładować bagażu powyżej górnej
linii oparć.
Zabezpieczenie zapewniane przez kurtynę
powietrzną montowaną w podsufitce może
być pogorszone lub wyłączone wskutek
zbyt wysokiego załadowania bagażu.
Zawsze zabezpieczać ładunek. W przeciwnym razie ładunek w trakcie gwałtownego
hamowania może się przesuwać, powodując obrażenia ciała osób podróżujących
samochodem.
zwiększenie przekroju czołowego samochodu i tym samym większe zużycia
paliwa.
06
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego ruszania i ostrego hamowania oraz
pokonywania zakrętów z dużą prędkością.
OSTRZEŻENIE
Ładunki przewożone na dachu samochodu
zmieniają położenie środka ciężkości samochodu i jego właściwości jezdne.
aby zapobiec ich uszkodzeniu.
• Szerokie ładunki umieszczać pośrodku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Reflektory z funkcją Active Bending
Lights
G021422
G021421
Reflektory halogenowe
G020317
Prawidłowy schemat oświetlenia drogi
w ruchu lewo- i prawostronnym
Z kierownicą po lewej stronie.
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
06
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować za pomocą regulatora w
obudowie poszczególnych reflektorów, aby
nie powodować oślepiania kierowców pojazdów jadących z przeciwka.
Prawidłowe ustawienie zapewnia również lepsze oświetlenie pobocza po odpowiedniej stronie drogi.
200
Z kierownicą po prawej stronie.
Z kierownicą po lewej stronie.
Z kierownicą po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
06 Uruchamianie silnika i jazda
06
201
Uwagi ogólne........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu..........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe* ..............................................
Wymiana koła........................................................................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* .....................................................
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
204
209
212
214
216
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Ogumienie a własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Zmieniając opony, należy na wszystkie cztery
koła dobrać ogumienie tego samego typu i rozmiaru oraz najlepiej pochodzące od tego
samego producenta. Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego
wartość podano na naklejce. Umiejscowienie
naklejki, patrz strona 209.
Oznaczenie rozmiaru opony
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład: 205/55R16 91 W.
07
205
Szerokość opony (mm)
55
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
16
Średnica obręczy w calach
91
Oznaczenie kodowe maksymalnego
obciążenia opony (w tym przypadku
615 kg)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości (w tym przypadku 270 km/h).
Indeks prędkości
Samochód ten został dopuszczony do ruchu
jako całość, co oznacza, że nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa rozmiarów i
wskaźników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Jedynym wyjątkiem od tego jest możliwość założenia opon zimowych (kolcowych lub zwykłych).
Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych
prędkości dla danego ogumienia, wyrażonych
indeksem prędkości (np. indeks Q oznacza
prędkość maksymalną 160 km/h).
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Nowe opony
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
Uwaga! Poniżej podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości dla różnych indeksów
prędkości.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
204
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek stopniowej
degradacji materiałów składowych opona traci
swoje własności. Taka opona nie powinna być
więcej używana. Dotyczy to także opony w
kole zapasowym, opon zimowych lub przechowywanych na przyszłość. Zewnętrzne oznaki,
kwalifikujące oponę jako nieprzydatną do dalszego użytku, to między innymi pęknięcia i
odbarwienia.
Należy sprawdzać wiek opony na podstawie
oznaczenia DOT (patrz poprzednia ilustracja).
Bardziej równomierne zużywanie opon
i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 209. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
Wskaźniki zużycia bieżnika
G020323
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI. Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje
do 1,6 mm to głębokość bieżnika zrówna się z
poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że
oponę należy jak najszybciej wymienić na
nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
07
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
``
205
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Opony zimowe
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe należy zakładać na wszystkie cztery
koła.
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
07
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
206
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
Do tego samochodu można stosować wyłącznie atestowane i dopuszczone przez Volvo
obręcze kół będące oryginalnymi akcesoriami
Volvo.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach niezaśnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
Standardowe nakrętki mocujące kół.
Specjalne nakrętki mocujące kół z podkładką stałą.
W zależności od tego, czy obręcze kół są stalowe, czy ze stopu aluminium, do ich mocowania służy jeden z dwóch rodzajów nakrętek.
1. Nakrętki mocujące koła typu (1) powinny
być dokręcone momentem 110 Nm.
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Nakrętki mocujące koła typu (2) powinny
być dokręcone momentem 130 Nm.
2. Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
WAŻNE
Nakrętki mocujące koła powinny być dokręcone momentem 110 Nm (1) lub 130 Nm (2).
Dokręcenie zbyt dużym momentem może
spowodować uszkodzenie nakrętek i śrub.
Obręcze stalowe – nakrętki standardowe
(1)
Normalnie koła z obręczami stalowymi mocowane są nakrętkami standardowymi, ale
można też użyć nakrętek specjalnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować standardowych nakrętek do mocowania obręczy z stopów aluminium. Grozi to poluzowaniem koła.
Obręcze ze stopu aluminium – nakrętki
specjalne (2)
Koła z obręczami ze stopu aluminium mogą
być mocowane wyłącznie nakrętkami specjalnymi. Nakrętki te zasadniczo różnią się od
innych typów nakrętek, ponieważ mają obro-
tową podkładkę dociskową o profilu stożkowym.
UWAGA
Ten rodzaj nakrętek może być stosowany
również do stalowych obręczy kół.
Nakrętki przeciwkradzieżowe
Nakrętki przeciwkradzieżowe mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. W przypadku stalowych obręczy kół z kołpakami, nakrętka przeciwkradzieżowa powinna zostać nakręcona na
śrubę znajdującą się najbliżej zaworu powietrznego opony. Inaczej nie będzie możliwe założenie kołpaka.
UWAGA
Nakrętki kół z blokadą należy dokręcać
momentem 110 Nm.
Tymczasowe koło zapasowe („koło
dojazdowe”, wyposażenie
opcjonalne)*
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 209.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
07
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Nieprawidłowo zamontowana opona kierunkowa negatywnie wpływa na skuteczność
hamowania oraz ma gorsze własności odprowadzania wody, śniegu i błota.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
G020325
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie (patrz strona 214) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po
której stronie samochodu były zamocowane
(np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem
kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w
kierunku wskazywanym strzałką.
07
208
Należy też przestrzegać ogólnej zasady, że
opony powinny przez cały okres eksploatacji
mieć ten sam kierunek obracania się. Zamieniać miejscami można jedynie koła po tej samej
stronie samochodu – nie wolno ich przekładać
z prawej strony na lewą lub odwrotnie.
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym.
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
UWAGA
G020791
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
• Wartość ciśnienia ECO1
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie. Jest to
zjawisko całkowicie normalne i w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ciśnienia w rozgrzanej oponie nie należy go obniżać. Jeżeli natomiast okaże się, że ciśnienie jest poniżej zalecanego, oponę należy dopompować.
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony.
Zalecane wartości ciśnienia podane są w
tabeli. Podane ciśnienia dotyczą „zimnych
opon”. („Zimna opona” to taka, której temperatura jest równa temperaturze otoczenia.)
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h, należy
utrzymywać ciśnienie we wszystkich oponach
na poziomie wartości zalecanej do pełnego
obciążenia samochodu. Zapewni to optymalną
oszczędność paliwa.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
07
1
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
``
209
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Tabela ciśnienia w ogumieniu
Wariant
Rozmiar
opony
Maksymalne obciążenie
Maksymalne obciążenie
Przód
(kPa) A
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Wartość ciśnienia ECOB
195/65 R15
0–160
210
210
250
250
250
2.0F
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
D2
2.4
215/45
R18C
205/55 R16
2.4i
T5
T5 AWDD
210
Obciążenie, 1-3 osoby
1.6
2.0
07
Prędkość
(km/h)
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Wariant
Rozmiar
opony
Prędkość
(km/h)
Obciążenie, 1-3 osoby
Maksymalne obciążenie
Maksymalne obciążenie
Przód
(kPa) A
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Wartość ciśnienia ECOB
D3
205/55 R16
0–160
230
220
250
250
250
D4
205/50 R17
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
215/45 R18
Dojazdowe koło zapasowe
A
B
C
D
W niektórych krajach wartość ciśnienia podawana jest jednocześnie w barach i paskalach. 1 bar = 100 kPa.
Jazda zapewniająca optymalne zużycie paliwa, patrz strona 209.
Nie można stosować tej opony w modelu 1.6.
Dotyczy niektórych wersji.
07
211
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Trójkąt ostrzegawczy
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
07
1. Wyjąć futerał z trójkątem ostrzegawczym
zamocowany „rzepem”. Wyjąć trójkąt
ostrzegawczy z futerału.
2. Rozłożyć podpory trójkąta.
Koło zapasowe* i podnośnik*
Fabryczny podnośnik samochodowy*
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła. Gwintowany pręt
podnośnika powinien być zawsze dobrze
nasmarowany. Koło zapasowe*, podnośnik* i
klucz do nakrętek kół* znajdują się pod podłogą bagażnika.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
212
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
Wyjmowanie koła zapasowego:
1. Odwinąć tylny brzeg wykładziny bagażnika.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
2. Zwolnić mocowanie i wyjąć koło zapasowe.
3. Wyjąć podnośnik* i klucz do nakrętek
kół*.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
Wkładanie koła zapasowego* i
podnośnika* na miejsce
1. Podnieść podnośnik do połowy (3), aby
podnośnik dopasował się poziomo w uchwycie.
Apteczka*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
2. Złożyć korbę (6) i umieścić na podnośniku
klucz do nakrętek kół (2).
3. Umocować podnośnik (3) w prawym otworze (4). Koło zapasowe (1) umocować w
lewym otworze (5).
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Po zakończeniu korzystania należy odłożyć
narzędzia i podnośnik* na miejsce w prawidłowy sposób.
• W przypadku samochodów wyposażonych w koło zapasowe, podnośnik musi
zostać dokręcony, aby dopasował się do
koła zapasowego.
07
• W samochodach wyposażonych w zestaw
naprawczy do ogumienia, podnośnik musi
zostać całkowicie złożony, a następnie
umieszczony w piankowym bloku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
Zdejmowanie koła
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
G020331
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
1. Wyjąć koło zapasowe*, podnośnik* i klucz
do nakrętek kół*. Elementy te znajdują się
pod wykładziną bagażnika. Jeżeli używany
jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 233.
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy. Samochód i
podnośnik powinny stać na płaskim i twardym
podłożu.
OSTRZEŻENIE
G020332
07
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, jest czysty i czy gwinty są prawidłowo nasmarowane.
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać ciężkie
klocki drewniane lub duże kamienie.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone
kołpaki. Należy je podważyć płaską końcówką klucza do kół lub ściągnąć dłońmi.
5. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
6. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem. Podnieść podnośnik. Sprawdzić, czy podnośnik jest prawidłowo umieszczony w podwoziu (jak na
powyższym rysunku), a jego stopa znajduje się dokładnie pod punktem przyłożenia podnośnika.
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
7. Podnieść samochód, tak aby koło mogło
się obracać. Zdjąć nakrętki mocujące i
zdjąć koło.
Zakładanie koła
OSTRZEŻENIE
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić ręką
nakrętki mocujące.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 110 Nm.
Standardowe nakrętki kół i kołpakowe
nakrętki kół z obrotowymi podkładkami
(moment dokręcania: 110 Nm).
Kołpakowe nakrętki kół ze stałymi podkładkami (moment dokręcania: 130 Nm).
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
5. Nałożyć kołpak (na stalową obręcz koła).
07
215
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Informacje ogólne o awaryjnym
naprawianiu przebitej opony
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku bardziej rozległych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z kompresorem i narzędziami znajduje się pod podłogą bagażnika.
1. Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
2. Wyjąć zestaw naprawczy do ogumienia.
Przegląd
Gniazda 12 V do zasilania kompresora znajdują
się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu
oraz w bagażniku*. Należy użyć gniazda położonego najbliżej naprawianego koła.
07
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
G020400
OSTRZEŻENIE
Zestawu naprawczego do ogumienia można
używać do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. W jego skład wchodzi kompresor i
pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw
służy do tymczasowej naprawy przebitej
opony. Po naprawie opony lub przed upływem
terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na nowy.
Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość
Przełącznik
Przewód elektryczny
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
Korek zabezpieczający
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
Zawór redukujący ciśnienie
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
3. Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji
0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
G019723
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
UWAGA
07
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
8. Przestawić przełącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć urządzenia.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
9. Napełniać oponę przez 7 minut.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor i sprawdzić ciśnienie
na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a maksymalna
3,5 bara.
07
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód powietrza od zaworu
opony i założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
218
3. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować się
z serwisem ogumienia.
6. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
4. Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce z zalecanymi
wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
7. Firma Volvo zaleca kontakt z najbliższą
autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony.
Należy poinformować pracowników serwisu, że opona zawiera środek uszczelniający.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
zasilania i przewód powietrza. Założyć
kapturek ochronny na zawór opony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Pompowanie opony
Kompresorem z zestawu można pompować
fabryczne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w pozycji 0. Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu.
(Zbyt wysokie ciśnienie w oponie można
obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
zasilania i przewód powietrza.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
UWAGA
Pojemnik należy zutylizować w miejscu
zbierania odpadów niebezpiecznych.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upłynięciem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
3. Przewód zasilania podłączyć do
gniazda elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
07
4. Uruchomić kompresor przestawiając przełącznik do pozycji I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
Czyszczenie.......................................................................................... 222
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych ............................................ 227
Zabezpieczenie antykorozyjne.............................................................. 228
220
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Stosować szampon samochodowy.
Zabrudzenia i sól mogą łatwo doprowadzić do
powstania korozji.
• Nie należy stawiać samochodu w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Mycie silnie rozgrzanych powierzchni lakierowanych
może doprowadzić do ich trwałych uszkodzeń. Samochód należy myć w miejscu, z
którego ścieki są zbierane w oddzielny
separator.
• Dokładnie zmyć strumieniem wody brud z
WAŻNE
Brudne światła mijania zapewniają gorsze
oświetlenie. Należy czyścić je regularnie, na
przykład podczas tankowania.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
podwozia samochodu.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
OSTRZEŻENIE
08
222
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Usuwanie ptasich odchodów
Wszelkie ślady ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych należy jak najszybciej
usuwać. Zawarte w nich agresywne związki
chemiczne uszkadzają lakier i powodują jego
odbarwienie. Takie odbarwienia będzie mógł
usunąć tylko specjalista.
Chromowane obręcze kół
WAŻNE
Środki do czyszczenia kół mogą zaplamić
chromowane obręcze. Przy użyciu gąbki
umyć nadwozie, polewając je obficie letnią
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
UWAGA
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
samochodu myć roztworem mydła lub
szamponu samochodowego w ciepłej
wodzie.
Nie używać żadnych silnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
W automatycznej myjni samochód zostanie
łatwo i szybko wymyty, ale nie zastąpi to
dokładnego mycia ręcznego. Szczotki w automatycznej myjni nie mają dostępu do wszystkich wymagających mycia miejsc.
WAŻNE
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia
samochód należy myć ręcznie.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu).
WAŻNE
Spłukać cały samochód w celu usunięcia
luźnych zabrudzeń. Użycie myjki wysokociśnieniowej: Nie zbliżać dyszy wylotowej
myjki wysokociśnieniowej do powierzchni
nadwozia na odległość mniejszą niż 30 cm.
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po myciu należy zawsze sprawdzić skuteczność hamulców, w tym hamulca postojowego, aby upewnić się, że woda i korozja
nie będą miały wpływu na hamowanie.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
W celu rozgrzania i osuszenia okładzin ciernych i tarcz hamulcowych. Należy to również
robić po rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne
lub zimne dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać polerowania i woskowania elementów plastikowych i gumowych.
Środki odtłuszczające należy nakładać na
elementy plastikowe i gumowe delikatnie,
stosując lekki nacisk tylko w razie potrzeby.
Do tego celu używać miękkiej gąbki.
Polerowanie błyszczących elementów
wykończeniowych może spowodować starcie lub uszkodzenie połyskującej powłoki.
Nie wolno stosować środków do polerowania o właściwościach ściernych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia. W tym okresie można jednak woskować
samochód. Nie należy polerować ani woskować samochodu w miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
``
223
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
224
Zalecane jest stosowanie specjalnych środków utrzymujących właściwości odpychające wodę, dostępnych w sieci sprzedaży
Volvo. Po raz pierwszy środek ten należy
zastosować po trzech latach od nabycia
nowego samochodu, a następnie co roku.
Czyszczenie wnętrza
Powłoka odpychająca wodę*
Usuwanie plam z tekstylnej tapicerki i
podsufitki
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji. Stosowanie innych preparatów
może osłabić odporność przeciwpożarową
materiału.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Środki czyszczące firmy Volvo można również
wykorzystać do usunięcia plam po oczyszczeniu wykładziny odkurzaczem.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
UWAGA
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
taśma typu „rzep” mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału. Do czyszczenia pasów
bezpieczeństwa należy używać ciepłej wody z
delikatnym syntetycznym środkiem myjącym.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana w samochodach Volvo nie
zawiera chromu i uzyskała aprobatę zgodnie z
normą Oeko-Tex 100, a jej powierzchnia została zakonserwowana w sposób pozwalający
zachować pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
•
•
Przed zastosowaniem środków do pielęgnacji
skóry ważne jest oczyszczenie powierzchni
odkurzaczem.
WAŻNE
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
WAŻNE
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
Ostre przedmioty (np. pierścionki) mogą
uszkodzić skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykry-
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
wać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki oraz wewnętrznych
elementów i powierzchni samochodu zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń. Nie wolno do
tego celu używać mocnych odplamiaczy.
08
``
225
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
08
226
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 302.
Odpryski po uderzeniach kamieni i
zarysowania lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
G020345
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Materiały
Kod koloru samochodu
• Lakier podkładowy w puszce
• Lakier w spreju lub lakier wyprawkowy w
sztyfcie1
• Taśma maskująca.
1
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała
w tym miejscu nieuszkodzona warstwa lakieru
barwnego, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu miejsca.
Odprysk sięgający do powierzchni
metalu
Kod koloru lakieru
Tabliczka znamionowa.
Drobne odpryski i zarysowania
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
08
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do lakieru w sztyfcie.
227
08 Pielęgnacja samochodu
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Wszystkie powierzchnie metalowe samochodu
zostały starannie zabezpieczone antykorozyjnie w procesie produkcji. Części nadwozia
wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych i przekrojów zamkniętych wtryśnięto środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
O zabezpieczenie antykorozyjne należy dbać w
następujący sposób:
• Utrzymywać samochód w czystości. Spłukiwać podwozie wodą z węża. Podczas
mycia wysokociśnieniowego trzymać
dyszę wylotową w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni lakierowanych.
• Regularnie kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarę potrzeby
dokonywać poprawek.
08
228
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08 Pielęgnacja samochodu
08
229
Serwis Volvo.........................................................................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu.....................................
Pokrywa i komora silnika......................................................................
Oleje i płyny eksploatacyjne..................................................................
Pióra wycieraczek.................................................................................
Akumulator............................................................................................
Wymiana żarówek ................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
230
232
233
235
237
243
245
247
254
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Serwis Volvo
Program serwisowy Volvo
Specjalne czynności serwisowe
Zanim samochód ten opuścił fabrykę, przeszedł dokładną kontrolę w czasie jazd próbnych. Kolejną kontrolę samochodu przeprowadzono zgodnie z normami Volvo Car Corporation bezpośrednio przed przekazaniem go
nabywcy.
Niektóre czynności serwisowe związane z
układem elektrycznym samochodu mogą być
wykonywane wyłącznie z użyciem urządzeń
elektronicznych opracowanych specjalnie do
tego samochodu. Dlatego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności
związanych z instalacją elektryczną w tym
samochodzie firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Firma
Volvo zaleca, aby czynności tam wymienione
zlecać do wykonania autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
232
09 Obsługa techniczna samochodu
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Środki ostrożności przy wykonywaniu
czynności obsługowych w
samochodzie
Akumulator
Sprawdzić, czy przewody akumulatora są
właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone.
Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w
celu jego wymiany), gdy silnik pracuje.
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora. Na czas ładowania trzeba odłączyć akumulator od instalacji samochodowej.
Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący i trujący. Dlatego z akumulatorem należy postępować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo służy
wszelką pomocą w tym zakresie.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Układ zapłonowy samochodu wytwarza
bardzo wysokie napięcie. W całym układzie
zapłonowym występują napięcia grożące
porażeniem. Dlatego zawsze przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych w komorze silnika należy wyłączyć
zapłon.
Volvo zaleca używanie wyłącznie podnośnika należącego do wyposażenia właściwego modelu. W przypadku używania podnośników innych niż zalecane przez Volvo
należy postępować według zaleceń instrukcji dołączonych do tych narzędzi
Gdy silnik jest rozgrzany lub włączony jest
zapłon, nie wolno dotykać świec zapłonowych, cewki zapłonowej ani przewodów
wysokiego napięcia.
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Podnoszenie samochodu
09
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić, że przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia na progach drzwi. Patrz poprzednia
ilustracja.
``
233
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika –
Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku
wyrównawczym.
• Olej w silniku – Musi zawierać się pomiędzy
znakami MIN i MAX.
• Płyn w obwodzie wspomagania układu
kierowniczego – Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
• Płyn do spryskiwaczy – Zbiornik powinien
być zawsze napełniony. W okresie zimowym używać roztworu środka niskokrzepnącego do spryskiwaczy.
• Płyn w układzie hamulcowym i sprzęgłowym – Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX.
OSTRZEŻENIE
Wentylator chłodnicy może włączyć się
automatycznie nawet jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
234
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
09
G020793
Otwieranie pokrywy silnika
Ilustracja przedstawia samochód z kierownicą po lewej stronie.
1. Pociągnąć dźwignię z lewej strony pod
deską rozdzielczą. Rozlegnie się odgłos
zwalniania zamka.
2. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika na
środku jej przedniej krawędzi i nacisnąć w
prawo dźwignię zamka pomocniczego.
3. Podnieść pokrywę silnika.
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
1
Komora silnika
Zbiornik płynu do spryskiwaczy (silnik 4cylindrowy)
Zbiornik płynu do spryskiwaczy (silnik 5cylindrowy)
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po prawej stronie)
Zbiornik płynu do wspomagania układu
kierowniczego (za lampą przednią)
Wlew oleju silnikowego1
Miarka poziomu oleju silnikowego1
Chłodnica
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po lewej stronie)
Wentylator chłodnicy
Akumulator
Umiejscowienie różni się w zależności od rodzaju silnika
``
235
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
09
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Filtr powietrza1
1
236
Umiejscowienie różni się w zależności od rodzaju silnika
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Naklejka z danymi oleju silnikowego
09
podanych na tabliczce informacyjnej (patrz
strona 309).
G020340
Sprawdzanie poziomu oleju oraz
wymiana oleju i filtra oleju
Miarka poziomu oleju w silniku wysokoprężnym.
(Silnik D5 posiada elektroniczną miarkę poziomu
oleju.)
G020338
WAŻNE
Należy zawsze stosować olej zalecanego
gatunku i o prawidłowo dobranej lepkości,
patrz tabliczka w komorze silnika. Olej w silniku należy regularnie wymieniać oraz
często kontrolować jego poziom. Użycie
oleju silnikowego niższego niż zalecany
gatunku lub zbyt niski jego poziom doprowadzi do uszkodzenia silnika.
Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu zalecane jest stosowanie oleju spełniającego
ostrzejsze wymogi jakościowe w stosunku do
``
237
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
WAŻNE
By spełnić wymogi serwisowe w zakresie
przebiegów międzyprzeglądowych,
wszystkie silniki Volvo są napełniane
fabrycznie specjalnie przystosowanym olejem syntetycznym. Olej ten dobrano bardzo
starannie, z myślą o długotrwałym użytkowaniu, prawidłowej charakterystyce rozruchu silnika, niskim zużyciu paliwa oraz wpływie na środowisko.
Zalecane terminy przeglądów okresowych
wymagają użytkowania zatwierdzonego
przez Volvo oleju silnikowego. Do napełniania i wymiany należy stosować wyłącznie
zalecany rodzaj oleju silnikowego (patrz
naklejka w komorze silnika). Nieprawidłowy
olej silnikowy będzie miał negatywny wpływ
na niezawodność silnika, charakterystykę
rozruchu, zużycie paliwa oraz oddziaływanie samochodu na środowisko.
Volvo Car Corporation nie ponosi żadnej
odpowiedzialności gwarancyjnej w razie
zastosowania oleju silnikowego o niewłaściwej klasie lub lepkości.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim ciśnieniu
lub niskim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach
znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca
238
jest informowany o nieprawidłowościach za
pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w
zespole wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju. Olej należy wymieniać po osiągnięciu przebiegu określonego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
G020336
09
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Sprawdzanie poziomu oleju w zimnym
silniku
1. Przed sprawdzeniem poziomu wytrzeć
miarkę.
2. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
3. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż znaku
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
MIN, informacje na temat pojemności,
patrz strona 309.
Sprawdzanie poziomu oleju w ciepłym
silniku
1. Zaparkować samochód na poziomym
podłożu i po wyłączeniu silnika odczekać
przynajmniej 10-15 minut, aby olej mógł
spłynąć do miski olejowej.
2. Przed sprawdzeniem poziomu wytrzeć
miarkę.
WAŻNE
Nigdy nie dolewać oleju powyżej znaku
MAX. Zbyt wysoki poziom spowoduje nadmierne zużycie oleju.
Silniki z elektroniczną miarką poziomu
oleju1
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 68.
3. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
Sprawdzanie poziomu oleju:
Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN, należy
dolać oleju porcjami, zaczynając od objętości
0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego poziom był
bliżej znaku MAX niż znaku MIN, informacje na
temat pojemności, patrz strona 309.
2. Obrócić pokrętło w położenie "POZ.
OLEJU SILN.".
> W tym momencie wyświetlany jest
poziom oleju w silniku.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
1. Przełączyć kluczyk zapłonu do pozycji II,
patrz strona 162.
09
Komunikat
Poz. oleju siln. OK
Wszystko w
porządku.
Poz. oleju siln.
Czekaj...
System zainicjowany, wyświetlany
przez
około 2 sekundy.
Poz. oleju siln.
Dolej 1 l oleju
Wlać olej silnikowy
Poz. oleju siln.
Wymagany serwis
Wyświetlany przy
wykryciu przez system problemu, który
należy usunąć, aby
uzyskać prawidłowe
informacje dotyczące ilości oleju do
wyświetlenia.
UWAGA
Poziom oleju jest aktualizowany tylko podczas jazdy. System nie może wykrywać
zmian podczas dolewania lub spuszczania
oleju.
Jeśli dolano lub spuszczono olej silnikowy,
pomiar poziomu oleju będzie prawidłowy
dopiero po przejechaniu około 30 km.
1
Dotyczy tylko silnika wysokoprężnego (D5).
``
239
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
cie płynu w pompie, zbiorniku lub przewodach
płynu do spryskiwaczy.
UWAGA
Koncentrat niskokrzepnący należy w odpowiedniej proporcji wymieszać z wodą przed
wlaniem do zbiornika.
G020335
Wskazówka! Uzupełniając płyn do spryskiwaczy należy również wyczyścić pióra wycieraczek.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
Zbiornik płynu do spryskiwaczy2.
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
Informacje na temat pojemności, patrz tabela
Płyny na stronie 311.
Wlew płynu w wersjach z silnikiem 4cylindrowym i silnikiem wysokoprężnym.
W sezonie zimowym należy dodać płynu niskokrzepnącego, aby nie nastąpiło zamarznię-
2
240
W zależności od rodzaju silnika.
G020334
Wlew płynu w wersjach z silnikiem 5cylindrowym.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
•
3
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. Istnieje możliwość wystąpienia wysokich temperatur, które
grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 311.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pękaniem) głowicy silnika. Jeżeli
poziom płynu opadnie poniżej znaku MIN,
należy go uzupełnić.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
UWAGA
Silnik może pracować tylko z prawidłowym
poziomem płynu chłodzącego. W przeciwnym razie mogą lokalnie wystąpić wysokie
wzrosty temperatury, niosące ryzyko uszkodzenia (pęknięcia) głowicy silnika.
G020333
WAŻNE
09
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku3. Poziom płynu
powinien zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Poziom płynu należy regularnie
kontrolować. Wymiana płynu zalecana jest co
drugi rok lub przy okazji co drugiego przeglądu
okresowego.
Informacje na temat pojemności oraz zalecanych płynów, patrz tabela Płyny na stronie
311.
Umiejscowienie zbiornika zależy od tego, czy kierownica jest po lewej, czy po prawej stronie.
``
241
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Oleje i płyny eksploatacyjne
Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w
warunkach jazdy górskiej) lub jeśli samochód
eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o
dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy
należy wymieniać co rok.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
UWAGA
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu, patrz
strona 309.
W przypadku awarii wspomagania w układzie
kierowniczym lub konieczności holowania
samochodu z wyłączonym silnikiem, kierowanie jest nadal możliwe. Jednak kierownica
będzie stawiać znacznie większy niż zazwyczaj
242
opór i skręcenie kół wymagać będzie większego wysiłku.
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek
09
1. Podnieść ramię wycieraczki.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
2. Nacisnąć przycisk na mocowaniu pióra
wycieraczki i wysunąć pióro prosto (1),
równolegle do ramienia.
3. Wsunąć (2) nowe pióro, aż rozlegnie się
kliknięcie.
> Sprawdzić (3), czy pióro wycieraczki jest
prawidłowo zamocowane. Opuścić
ramię wycieraczki na szybę.
G020330
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
G014732
Czyszczenie
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 222.
WAŻNE
1. Odchylić ramię wycieraczki do góry.
2. Zdjąć pióro wycieraczki z uchwytu, pociągając je w kierunku szyby tylnej.
G020329
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
3. Wcisnąć na miejsce nowe pióro.
``
243
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek
> Sprawdzić, czy pióro jest prawidłowo
założone. Opuścić ramię wycieraczki na
szybę.
244
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Konserwacja akumulatora
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki
jazdy, sposób prowadzenia samochodu, częstotliwość rozruchów silnika, warunki klimatyczne itp.
UWAGA
Zużyty akumulator musi być poddany recyklingowi w sposób zgodny z zasadami
ochrony środowiska, ponieważ zawiera on
ołów.
OSTRZEŻENIE
Akumulatory mogą wytwarzać mieszaninę
wodoru z tlenem, która jest bardzo wybuchowa. Jedna iskra, która może powstać
przy nieprawidłowym podłączaniu przewodów rozruchowych, wystarcza do spowodowania wybuchu akumulatora. Akumulator mieści kwas siarkowy, który może
powodować poważne oparzenia. Jeżeli
kwas zetknie się z oczami, skórą lub
odzieżą, należy spłukiwać je dużą ilością
wody. W przypadku rozpryśnięcia się
kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
09
Symbole na obudowie akumulatora
Stosować okulary
ochronne.
Szczegółowe informacje
w instrukcji obsługi samochodu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Zawiera żrący kwas.
``
245
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
6. Zdjąć przednią ścianę schowka na akumulator przy użyciu śrubokrętu.
7. Zwolnić obejmę mocującą akumulator.
8. Wyjąć akumulator.
Zamontowanie akumulatora
Niebezpieczeństwo eksplozji.
1. Włożyć akumulator na miejsce.
2. Założyć obejmę mocującą akumulator.
3. Założyć przednią ścianę schowka na akumulator.
4. Podłączyć zacisk dodatni.
5. Podłączyć zacisk ujemny.
Wymiana akumulatora
Wymontowanie akumulatora
1. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania.
2. Przed dotknięciem któregokolwiek z biegunów akumulatora odczekać co najmniej
5 minut. System elektryczny samochodu
zapisuje i przechowuje informacje w
modułach sterowania.
3. Zdjąć pokrywę.
4. Odłączyć zacisk od ujemnego bieguna
akumulatora.
5. Odłączyć zacisk dodatni.
246
6. Zamocować górną pokrywę akumulatora.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące rodzajów żarówek, patrz
strona 316.
Niżej wyszczególnione lampy są specjalnego
typu i wymiany żarówek tych świateł powinien
dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat.
• Górna lampka oświetlenia kabiny
• Lampki do czytania, oświetlenie podłogi i
09
Wyjmowanie lampy zespolonej
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
pokrywa odbłyśnik reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i obrócić przełącznik świateł do
położenia 0.
2. Wyciągnąć trzpień blokady.
WAŻNE
Wymiana żarówek przednich świateł
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
3. Pociągnąć lampę w bok i wyciągnąć do
przodu.
• Kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych
lusterkach wstecznych i oświetlenie asekuracyjne
4. Odłączyć złącze elektryczne, naciskając
zaczep kciukiem, jednocześnie odciągając
złącze drugą ręką.
• Światło hamowania
• Reflektory aktywne (ABL)
G019599
OSTRZEŻENIE
Wszystkie żarówki przednich świateł (oprócz
przeciwmgielnych) wymienia się po wyjęciu
przedniej lampy zespolonej, którą odczepia się
od strony komory silnika.
G019600
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
``
247
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
5. Umieścić lampę na miękkim podłożu, aby
nie dopuścić do zarysowania klosza.
Zdejmowanie pokrywy i wyjmowanie
żarówki
Zamocowanie lampy zespolonej
1. Wyjąć całą lampę zespoloną, patrz
strona 247.
1. Podłączyć złącze elektryczne, włożyć
lampę na miejsce i wsunąć trzpień blokujący. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
2. Sprawdzić działanie świateł.
Lampę należy prawidłowo podłączyć i zamocować przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka do wyłącznika zapłonu.
Wkładanie nowej żarówki
1. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
2. Odchylić na bok zaczepy mocujące i zdjąć
tylną pokrywę.
2. Nacisnąć zacisk sprężynowy do środka/do
góry i nieco w prawo, aby wskoczył we
właściwe miejsce.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
3. Wcisnąć złącze elektryczne.
4. Zwolnić zacisk sprężynowy przytrzymujący żarówkę. Wcisnąć żarówkę do
środka/w dół.
4. Założyć plastikową pokrywę.
5. Wyjąć żarówkę z oprawy.
G019131
G019133
Światła mijania
248
5. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 247.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
5. Zamocować oprawę żarówki. Pasuje tylko
w jednej pozycji.
3. Wyjąć oprawę żarówki i wymienić
żarówkę.
6. Założyć pokrywę znajdującą się nad lampą
zespoloną, obracając ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
4. Wcisnąć na miejsce oprawę żarówki.
Poprawnemu zamocowaniu oprawy towarzyszy kliknięcie.
7. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 247.
5. Założyć pokrywę znajdującą się nad lampą
zespoloną, obracając ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Światła pozycyjne/postojowe
6. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 247.
UWAGA
G019136
Drogowe światło halogenowe
09
Światło pozycyjne (LED) w lampie wyposażonej w aktywne światła ksenonowe®* nie
podlega wymianie.
Na ilustracji przedstawiono żarówkę halogenową.
1. Wyjąć całą lampę zespoloną, patrz
strona 247.
G019145
2. Zdjąć pokrywę znajdującą się nad lampą
zespoloną, obracając ją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
3. Reflektor lewy:
Obrócić oprawę żarówki w lewo.
Reflektor prawy:
1. Zdjąć całą lampę, patrz strona 247.
Obrócić oprawę żarówki w prawo.
2. Zdjąć pokrywę znajdującą się nad lampą
zespoloną, obracając ją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
4. Wyjąć oprawę żarówki i wymienić
żarówkę.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła przeciwmgielne
1. Zdjąć całą lampę, patrz strona 247.
1. Zdjąć całą lampę, patrz strona 247.
2. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć.
2. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć. Wymienić żarówkę.
3. Wcisnąć żarówkę w oprawę, obrócić w
lewo i wyciągnąć z oprawy.
3. Zamocować oprawę żarówki. Pasuje tylko
w jednej pozycji.
4. Włożyć nową żarówkę i zamocować
oprawę w obudowie lampy.
4. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 247.
5. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 247.
G019605
Światła obrysowe
G019150
Kierunkowskazy
G018050
09
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Podważyć pokrywę śrubokrętem, jak
pokazano na ilustracji (pionowo), naciskać
pionowo, aby rozpiąć zaczep pod
pokrywą.
3. Chwycić pokrywę za krawędź i wyciągnąć
prosto na zewnątrz.
4. Odkręcić wkręt mocujący lampę i wyjąć ją.
5. Obrócić żarówkę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyciągnąć ją.
250
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
6. Włożyć nową żarówkę i obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. (Kształt
gniazda oprawy odpowiada kształtowi
stopy żarówki.)
7. Zamocować oprawę żarówki. Znak TOP
na oprawie żarówki musi być skierowany
do góry.
2. Zdjąć panel osłonowy (A lub B) po odpowiedniej stronie bagażnika w celu uzyskania dostępu do żarówek.
09
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
3. Żarówki rozmieszczone są w oddzielnych
oprawach.
4. Odłączyć złącze elektryczne oprawy
żarówki.
5. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
Wyjmowanie oprawy żarówek
6. Wymienić żarówkę.
7. Podłączyć złącze elektryczne.
8. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć panel
osłonowy (A lub B).
UWAGA
Wszystkie żarówki w tylnej lampie zespolonej
wymienia się od strony bagażnika.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
G018058
G019166
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
Oprawa żarówek.
WAŻNE
Przewód elektryczny diodowego światła
hamowania jest wtopiony w górną oprawę
żarówki. Nie można go wyjąć.
``
251
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Diodowe światło hamowania
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przestrzeń bagażowa
Światła pozycyjne
Światła pozycyjne/postojowe
Kierunkowskazy
Światło cofania
Tylne światło przeciwmgielne (tylko po jednej stronie)
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
2. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Włożyć nową żarówkę.
3. Ostrożnie zdemontować klosz lampki.
Oświetlenie kabiny w bagażniku
4. Wymienić żarówkę.
5. Zamocować i przykręcić klosz lampki.
252
G014852
Tylne światło przeciwmgielne zapala się
tylko w lewej tylnej lampie zespolonej w
samochodzie z kierownicą z lewej strony i w
prawej tylnej lampie zespolonej w samochodzie z kierownicą z prawej strony.
G014849
UWAGA
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego*
09
Zamocowanie lusterka
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
G020253
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Wyjmowanie lusterka:
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną
krawędź lusterka w połowie jej długości.
Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep
do góry.
2. Wsuwając końcówkę wkrętaka pod
boczne krawędzie lusterka (przy czarnych
elementach gumowych), ostrożnie podważyć je do góry, uwalniając w efekcie dolną
krawędź lusterka.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć nową.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
253
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Bezpieczniki w samochodzie umieszczone są
w dwóch miejscach:
• Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze silnika.
• Skrzynka przekaźników/bezpieczników w
kabinie samochodu.
Wymiana bezpiecznika
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika.
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
254
W każdej skrzynce znajdują się także bezpieczniki zapasowe. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że w
jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie.
W takim wypadku firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia i naprawy.
OSTRZEŻENIE
Podczas wymieniania bezpiecznika nie
wolno używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G007446
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika
W skrzynce bezpieczników umieszczonej w
komorze silnika znajduje się 36 gniazd bezpieczników. Przepalony bezpiecznik należy
zastąpić nowym o takim samym kolorze i natężeniu znamionowym.
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują
szczypce służące do wyciągania i wkładania
bezpieczników.
• Pozycje 19 – 36 są bezpiecznikami typu
„Mini”.
• Pozycje 7 – 18 są bezpiecznikami typu
„JCASE”, których wymianę należy zlecić
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Pozycje 1 – 6 są bezpiecznikami typu
„Midi”, których wymianę należy zlecić
warsztatowi. Firma Volvo zaleca skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
255
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
G020250
09
1.
2.
3.
4.
5.
256
Wentylator chłodnicy
Wspomaganie kierownicy (z
wyjątkiem silnika 1,6 l)
50 A
Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego (4-cyl.)
60 A
Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego (5-cyl.)
70 A
7.
Pompa w układzie ABS
40 A
8.
Zawory ABS
20 A
9.
Funkcje silnika
30 A
10.
Dmuchawa w układzie wentylacji
40 A
11.
Spryskiwacze reflektorów
20 A
12.
Ogrzewanie szyby tylnej
30 A
80 A
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
60 A
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
60 A
Układ ogrzewania i klimatyzacji, dodatkowa nagrzewnica
(PTC)*
6.
80 A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13.
Przekaźnik rozrusznika
30 A
14.
Instalacja elektryczna do podłączania przyczepy*
40 A
15.
Wolne miejsce
16.
Zasilanie systemu audio-telefonicznego
30 A
17.
Wycieraczki szyby przedniej
30 A
18.
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
40 A
19.
Wolne miejsce
–
–
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
20.
Sygnał dźwiękowy
21.
Spalinowa nagrzewnica
dodatkowa, nagrzewnica
kabiny*
15 A
20 A
22.
Wolne miejsce
23.
Moduł sterujący silnika (ECM)
(5-cyl. silnik benzynowy),
moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) (silnik 5-cyl., auto)
10 A
Skrzynia biegów (TCM) (silnik
4-cyl., auto)
15 A
24.
31.
–
32.
Podgrzewany filtr paliwa,
oddzielacz oleju elementu
PTC (tylko 5-cyl. silnik wysokoprężny)
20 A
Akumulator dodatkowy
(DV6B)
10 A
26.
Wyłącznik zapłonu
15 A
27.
Sprężarka A/C
10 A
28.
Wolne miejsce
–
29.
Przednie światła przeciwmgielne
25.
30.
33.
34.
15 A
Moduł sterujący silnika ECM
(silnik benzynowy 1,6 l, silnik
wysokoprężny 2,0 l)
3A
Regulator napięcia, alternator
(silnik 4-cyl.)
10 A
Wtryskiwacze (5-cyl. silnik
benzynowy), sonda lambda
(4-cyl. silnik benzynowy),
chłodnica powietrza doładowującego (4-cyl. silnik wysokoprężny), czujnik masowy
przepływu powietrza i sterownik turbosprężarki (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10 A
Sonda lambda i pompa podciśnieniowa (5-cyl. silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny), podgrzewanie filtra
(4-cyl. silnik wysokoprężny)
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik
benzynowy 1,6 l), pompa
paliwa (4-cyl. silnik wysokoprężny), czujnik ciśnienia,
moduł sterujący klimatyzacji
(silnik 5-cyl.), świece żarowe i
układ kontroli emisji EGR (5cyl. silnik wysokoprężny)
35.
36.
20 A
Czujniki zaworowe, cewka
przekaźnikowa, element PTC
klimatyzacji, oddzielacz oleju
(5-cyl. silnik benzynowy),
moduł sterujący silnika ECM
(5-cyl. silnik wysokoprężny),
zbiornik paliwa (silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik
benzynowy 1,8/2,0 l), czujnik
masowy przepływu powietrza
(5-cyl. silnik benzynowy, 4cyl. silnik wysokoprężny), sterownik turbosprężarki (4-cyl.
silnik wysokoprężny), przełącznik ciśnieniowy układu
wspomagania kierownicy (silnik benzynowy 1,6 l), układ
kontroli emisji EGR (4-cyl. silnik wysokoprężny)
15 A
Moduł sterujący silnika ECM
(silnik wysokoprężny, nie 5cyl.), czujnik położenia pedału
przyspieszenia, sonda
lambda (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10 A
09
10 A
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G020601
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w kabinie samochodu
W skrzynce bezpieczników umieszczonej w
kabinie samochodu znajduje się 50 gniazd
bezpieczników. Skrzynka znajduje się pod
schowkiem w desce rozdzielczej. Znajdują się
tu także bezpieczniki zapasowe. Narzędzia do
wymiany bezpieczników znajdują się w
skrzynce bezpieczników/przekaźników w
komorze silnika, patrz strona 255.
Wymiana bezpiecznika
1. Wcisnąć środkowe trzpienie zacisków (1)
na głębokość około 1 cm, a następnie
wyciągnąć zaciski i zdjąć osłonę skrzynki
bezpieczników.
2. Wykręcić oba przytrzymujące skrzynkę
bezpieczników wkręty motylkowe (2),
obracając je w lewo.
258
3. Odchylić częściowo do dołu skrzynkę bezpieczników (3). Pociągnąć w kierunku siedzenia, do momentu jej zatrzymania. Całkowicie opuścić skrzynkę bezpieczników.
Skrzynkę bezpieczników można całkowicie odczepić.
4. Skrzynkę bezpieczników zamyka się,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
5. Wyjąć trzpienie ze środkowej części
zatrzasków. Założyć osłonę skrzynki bezpieczników i włożyć zatrzaski. Włożyć
trzpienie w zatrzaski. Spowoduje to rozszerzenie zatrzasków i unieruchomi osłonę
skrzynki bezpieczników.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
43.
44.
45.
46.
47.
Telefon, system audio,
RTI*, Bluetooth*
15 A
Czołowe poduszki
powietrzne (SRS), moduł
sterujący silnika (ECM)
(silnik 5-cyl.)
10 A
Gniazdo elektryczne w
kabinie
15 A
Oświetlenie kabiny i
schowka, oświetlenie
podłogi
5A
Oświetlenie wnętrza
5A
48.
Spryskiwacz tylnej szyby
15 A
49.
Układ SRS
10 A
50.
Wolne miejsce
51.
Dodatkowa nagrzewnica
kabiny, AWD, przekaźnik
filtra paliwa, ogrzewanie
10 A
Moduł sterowania skrzyni
biegów (TCM), układ ABS
5A
Wspomaganie kierownicy
10 A
52.
53.
54.
–
55.
56.
57.
System wspomagający
kierowcę podczas parkowania, światła ksenonowe*
10 A
Moduł sterujący funkcji
obsługi bezkluczykowej
20 A
Moduł sterujący zdalnego sterowania, moduł
sterujący syreny alarmowej
10 A
Złącze transmisyjne
(DLC), włącznik świateł
hamowania
15 A
09
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
58.
Prawe światło drogowe,
przekaźnik elektromagnetyczny dodatkowych
świateł
70.
Wolne miejsce
–
71.
Wolne miejsce
–
7,5 A
72.
Wolne miejsce
–
59.
Lewe światło drogowe
7,5 A
73.
Podgrzewanie fotela kierowcy
15 A
Podgrzewanie fotela
pasażera
15 A
62.
Okno dachowe
20 A
Okno dachowe, górna
konsola oświetlenia wnętrza (OHC), sygnalizacja
niezapięcia tylnego pasa
bezpieczeństwa, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
60.
5A
63.
Zasilanie prawych tylnych drzwi
Przekaźnik pompy paliwowej
15 A
61.
20 A
64.
RDAR
65.
System audio-telefoniczny
5A
Moduł sterujący systemu
audio-telefonicznego
(ICM), układ klimatyzacji
10 A
66.
67.
Wolne miejsce
68.
Układ automatycznej
kontroli prędkości
69.
260
74.
Układ klimatyzacji, czujnik deszczu, przycisk
BLIS
–
5A
5A
82.
83.
84.
85.
75.
Wolne miejsce
–
76.
Wolne miejsce
–
77.
Gniazdo elektryczne w
bagażniku, moduł sterujący, akcesoria dodatkowe (AEM)
15 A
78.
Wolne miejsce
–
79.
Światło cofania
5A
80.
-
81.
Zasilanie lewych tylnych
drzwi
20 A
86.
Zasilanie prawych przednich drzwi
25 A
Zasilanie lewych przednich drzwi
25 A
Elektryczna regulacja
fotela pasażera
25 A
Elektryczna regulacja
fotela kierowcy
25 A
Oświetlenie kabiny, elektryczne fotele, oświetlenie w bagażniku i wskaźnik poziomu paliwa (1.8F)
5A
09 Obsługa techniczna samochodu
09
261
Uwagi ogólne........................................................................................
Regulacja dźwięku................................................................................
Funkcje radia.........................................................................................
Funkcje odtwarzacza CD .....................................................................
Struktura menu – system audio............................................................
Funkcje telefonu*..................................................................................
Menu telefonu*......................................................................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth* .........................................................
262
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
264
266
270
276
279
280
289
293
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny
jednym urządzeniu. System ten daje się w
prosty i wygodny sposób obsługiwać za
pomocą wspólnego panelu sterowania i dodatkowych przycisków w kierownicy* (patrz
strona 75). Aktualnie wybrane funkcje przedstawiane są na wyświetlaczu (2).
10
Radioodtwarzacz
G020245
Włączanie i wyłączanie
POWER – Przycisk, włączanie/wyłączanie
systemu audio
POWER (1) włącza/wyłącza system audio.
Jeżeli przed obróceniem kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do pozycji 0 radioodtwarzacz nie został wyłączony, to będzie on działać do chwili wyjęcia kluczyka. Następnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji I zostaje włączony automatycznie.
Wyświetlacz
Klawiatura
MENU – Przejście do struktury menu
Przyciski nawigacji
EXIT – Wyjście ze struktury menu
ENTER – Wybieranie/włączanie/wyłączanie
Zintegrowany system audio-telefoniczny łączy
radioodtwarzacz i telefon samochodowy* w
264
• Przycisk MENU (4) umożliwia dostęp do
struktury menu.
• Przycisk nawigacyjny (5) umożliwia przemieszczanie się pomiędzy opcjami menu.
• Przycisk ENTER (7) umożliwia wybór/włączenie/wyłączenie pozycji z menu.
• Przycisk EXIT (6) umożliwia cofanie się w
strukturze menu. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście ze struktury
menu.
Przyciski szybkiego dostępu
Opcje menu są ponumerowane i dostęp do
nich jest możliwy za pośrednictwem przycisków numerycznych (3). Należy nacisnąć najpierw przycisk MENU, a następnie cyfrę/cyfry
odpowiadające żądanej opcji menu.
Wyposażenie
Menu
Niektóre funkcje systemu audio-telefonicznego obsługiwane są za pośrednictwem menu
ekranowego. W prawym górnym rogu
wyświetlacza pokazywany jest aktualny
poziom struktury menu. W środku ekranu widnieją opcje wyboru.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zestaw audio dostępny jest w różnych wariantach posiadających odmienne funkcje.
Dostępne są trzy wersje zestawu audio:
• Performance,
• High Performance * lub
• Premuim Sound*
Radio FM z funkcją RDS, radio AM i odtwarzacz CD stanowią jednak wyposażenie
wszystkich zestawów audio.
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Funkcja dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic IIŸ w odpowiedni sposób
rozdziela dźwięk stereofoniczny na lewy, środkowy i prawy głośnik przedni oraz dodatkowo
na głośniki tylne. Dzięki temu pozwala uzyskać
bardziej realistyczne brzmienie niż w tradycyjnym układzie dwukanałowym.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ oraz znak Dolby
są znakami handlowymi Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Układ dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II SystemŸ został wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
W wersji Premium Sound.
265
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
Elementy sterujące
10
rownicy (patrz strona 75). Ponadto stosownie
do prędkości jazdy dokonywana jest automatyczna korekcja głośności (patrz strona 269).
Zewnętrzne źródła dźwięku
Uwagi ogólne
Wybór źródła dźwięku
Wielokrotne naciskanie AM/FM powoduje
przełączenie między FM1, FM2 i AM.
Wielokrotne naciskanie MODE powoduje
przełączenie między CD, USB i AUX.
VOLUME – Pokrętło regulacyjne
AM/FM – Wybór źródła dźwięku
Wejście AUX
MODE – Wybór źródła dźwięku, CD, AUX
i USB (np. iPodŸ)1
Wejście USB*
TUNING – Pokrętło regulacyjne
SOUND – Przycisk przełączania
Przyciski nawigacyjne – Menu
Głośność
Do regulacji głośności służy pokrętło
VOLUME (1) oraz odpowiednie przyciski w kie1
266
Do gniazd AUX i USB można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz
iPodŸ1 lub MP3.
Podłączonym do gniazda USB źródłem
dźwięku (odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub przenośna pamięć USB) można sterować za
pomocą elementów sterujących systemu
audio samochodu.
USB występuje tylko w wersjach High Performance i Premium Sound systemu audio. Znak towarowy iPod jest własnością firmy Apple Computer Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
Przyciskiem MODE wybrać odpowiednie zewnętrzne źródło dźwięku.
1. W przypadku wybrania USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podł.
urządzenie.
iPodŸ,
2. Podłączyć odtwarzacz
MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB w
schowku w konsoli środkowej (patrz
poprzednia ilustracja).
> W czasie odczytywania listy plików w
urządzeniu na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat Ładowanie. Może to
chwilę potrwać.
Po odczytaniu listy plików informacje o plikach
wyświetlone zostaną na wyświetlaczu i możliwe będzie wybranie żądanego pliku.
Utwory można wybierać na jeden z trzech sposobów:
odtwarzacza CD. Więcej informacji, patrz
strona 276.
UWAGA
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
Aby ułatwić użycie
urządzenia przenośnego USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż
muzyczne. Odczytanie listy plików zawierającej nie tylko możliwe do odtworzenia pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
• Lewym albo prawym przyciskiem nawigacyjnym (6) w celu wybrania żądanego
utworu.
• Za pomocą zestawu przycisków sterujących przy kierownicy.
W trybie odtwarzania USB lub iPodŸ system
audio-telefoniczny działa w podobny sposób
jak przy odtwarzaniu muzyki z
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z sys-
10
iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy. Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod jest całkowicie rozładowany, to
przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego akumulator.
Pamięć przenośna USB
• Przez obracanie pokrętłem TUNING (4) w
lewo lub w prawo.
temem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie,
odtwarzacz MP3 musi być w trybie
Urządzenie wymienne/Pamięć przenośna
USB.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy urządzeń USB i iPodŸ z systemem
dźwiękowym Performance znajdują się w
instrukcji do interfejsu muzycznego USB i
iPodŸ.
AUX
Czasami głośność dźwięku z zewnętrznego
źródła dźwięku AUX może różnić się od głośności dźwięku odtwarzanego z wewnętrznych
``
267
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
UWAGA
Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu,
jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie
akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego
należy unikać jednoczesnego odtwarzania
muzyki i ładowania odtwarzacza.
Ustawienia audio
Regulacja ustawień dźwięku
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5)
spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawić wybraną funkcję,
obracając pokrętłem TUNING.
• TONY NISKIE – Poziom tonów niskich.
• TONY WYSOKIE – Poziom tonów wysokich.
• PRZÓD/TYŁ – Równowaga pomiędzy
głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
• BALANS – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• GŁOŚNIK NISKOT.* – Natężenie dźwięku
z głośnika niskotonowego. Głośnik niskotonowy musi zostać włączony, aby możliwe było dokonywanie regulacji, patrz niżej
Wyłączanie i włączanie głośnika niskotonowego.
• GŁOŚNIK CENTR.2 – Natężenie dźwięku
z głośnika środkowego. Funkcja stereo
trzykanałowego lub Pro Logic IIŸ musi zostać włączona, aby możliwe było dokonywanie regulacji, patrz punkt Włączanie/
wyłączanie dźwięku przestrzennego poniżej.
• SURROUND2 – Efekt dźwięku przestrzennego. Funkcja Pro Logic IIŸ musi zostać
włączona, aby możliwe było dokonywanie
regulacji, patrz punkt Ustawienia audio
poniżej.
Wyłączanie i włączanie głośnika
niskotonowego
• Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
• Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
• Wybrać Głośnik niskotonowy i nacisnąć
ENTER.
2
3
268
W wersji Premium Sound.
Funkcja niedostępna w trybie AM i FM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Surround2
Ustawienia dźwięku przestrzennego
kreują odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Ustawienia oraz włączenie/
wyłączenie są dokonywane oddzielnie dla każdego źródła dźwięku.
G021216
10
źródeł dźwięku, np. z odtwarzacza CD. Jeżeli
nastawiona jest wysoka głośność innego
źródła dźwięku w zestawie audio, jakość
dźwięku może być gorsza. Aby tego uniknąć,
należy odpowiednio ustawić głośność dźwięku
wychodzącego z gniazda AUX.
Po wybraniu funkcji Dolby Pro Logic IIŸ pokazywany jest symbol DolbyŸ na wyświetlaczu.
Możliwe są trzy ustawienia dźwięku przestrzennego:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanałowy
• Wył. – zwykłe odtwarzanie stereofoniczne.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
przestrzennego
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Surround - FM…, Surround AM…, Surround - CD… lub Surround AUX… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Dolby Pro Logic II3, 3kanałowy lub Wył. i nacisnąć ENTER.
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
Korektor graficzny dla przednich i
tylnych głośników4
Korektor graficzny pozwala na indywidualną
korekcję odtwarzanego dźwięku.
Zmiana ustawień korektora graficznego
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Korektor - przód… lub Korektor
- tył… i nacisnąć ENTER.
4. Na wyświetlaczu ukazuje się poziom głośności wybranej częstotliwości.
5. Pokrętłem TUNING (4) bądź przewijając w
górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym,
można dokonać odpowiedniej korekcji.
Przewijając w prawo lub w lewo przyciskiem nawigacyjnym, można wybierać
kolejne częstotliwości.
6. Zapisać ustawienia, naciskając ENTER lub
nacisnąć EXIT, aby wyjść z menu bez zapisywania ustawień.
Automatyczna korekcja głośności5
Funkcja ta zwiększa/zmniejsza głośność
odtwarzania w miarę wzrostu/spadku prędkości jazdy. Można wybrać trzy poziomy
korekcji: Poziom niski, Poziom średni i
Poziom wysoki.
Ustawienie automatycznej korekcji
głośności
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
indywidualnie w każdym samochodzie i przy
każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
10
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. poziom tonów niskich, wysokich
lub korektor graficzny* ma wyłącznie za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Aut. regulacja głośności… i
nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Poziom niski, Poziom średni lub
Poziom wysoki i nacisnąć ENTER.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest skalibrowany,
tak aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie, pozycje odsłuchu itp.,
4
5
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
Nie dotyczy systemu Performance.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
Elementy sterujące
Strojenie
Zapamiętywanie stacji radiowych
Strojenie automatyczne
10
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Lekko nacisnąć
lub
.
Radioodbiornik wyszukuje wtedy następną
stację o silnym sygnale.
Strojenie ręczne
G019806
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Obracając pokrętło TUNING (3) ustawić
żądaną częstotliwość odbioru.
Przyciski pamięci stacji radiowych
lub
Dostroić stację długim naciśnięciem
. Albo korzystając z elementów sterowania
przy kierownicy.
TUNING – Pokrętło strojenia
FM/AM – Przełączanie zakresu
SCAN – Wyszukiwanie stacji
Przycisk nawigacyjny – Strojenie i wybór
menu
EXIT – Przerwanie bieżącej operacji
AUTO – Automatyczne programowanie
stacji
Przytrzymać wciśnięty
lub
na przycisku nawigacji, aż do momentu gdy
żądana częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu.
Dopóki na wyświetlaczu pojawia się częstotliwość możliwe jest wznowienie wyszukiwania
lub
.
poprzez krótkie wciśnięcie
Poszczególne stacje mogą być zapamiętywane według długości fal (częstotliwości). W
paśmie FM są dwie pamięci: FM1 i FM2. Zapamiętane stacje można następnie wywoływać
przyciskami pamięci (2) lub odpowiednimi
przyciskami w kierownicy.
Ręczne wprowadzanie stacji radiowych
do pamięci
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Stacja zapisana.
Automatyczne programowanie stacji
Przycisk AUTO (7) służy do automatycznego
wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale. Funkcja ta
jest szczególnie wygodna, gdy nie są znane
częstotliwości stacji radiowych nadających w
danym rejonie.
Rozpoczęcie automatycznego
programowania stacji radiowych
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO (7),
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Zapamiętywanie.
270
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
Gdy komunikat Zapamiętywanie zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego programowania stacji radiowych został zakończony. Tryb Auto pozostaje aktywny i na
wyświetlaczu widoczny jest tekst Auto. Zapamiętane stacje będzie można przywołać przy
użyciu przycisków numerycznych (2).
Przerwanie automatycznego
programowania stacji radiowych
Nacisnąć EXIT (6).
Dostęp do automatycznie
zaprogramowanych stacji radiowych
Dostęp do zaprogramowanych stacji radiowych możliwy jest w trybie Auto.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (7).
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Auto.
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci (2).
> Radioodbiornik pozostaje w trybie automatycznego strojenia, nacisnąć krótko
przycisk AUTO (7), EXIT (6) lub AM/
FM (1), aby wyjść z tego trybu.
Zapisywanie automatycznie
zapamiętanych stacji radiowych w innej
pamięci
Automatycznie zapamiętana stacja radiowa
może zostać przeniesiona do pamięci FM lub
AM.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (7).
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Auto.
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SCAN. Naciśnięcie przycisku SCAN lub
EXIT przerywa wyszukiwanie stacji.
2. Nacisnąć przycisk pamięci odpowiadający
stacji, która ma zostać przeniesiona.
Zapamiętanie wybranej stacji
W trakcie działania funkcji SCAN wybraną sta-
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Stacja zapisana.
> Następuje powrót do normalnego trybu
pracy i zapamiętaną w ten sposób stację można wybierać w zwykły sposób
przyciskiem pamięci.
cję radiową można wprowadzić do pamięci.
10
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny przyporządkowany do stacji,
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Stacja zapisana.
> Wyszukiwanie stacji radiowych zostaje
przerwane i zapamiętaną w ten sposób
stację można wybierać w zwykły sposób przyciskiem pamięci.
Wyszukiwanie stacji radiowych
Przycisk SCAN (4) służy do uruchamiania
wyszukiwania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale w danym zakresie. Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej odbiór,
a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest
wznawiane.
Uruchamianie i przerywanie
wyszukiwania
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe
informacje, dzięki którym odbiornik RDS może
realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
2. Nacisnąć przycisk SCAN.
``
271
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
10
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie
RDS lub wykorzystują jedynie wybrane funkcje
tego systemu.
domości (Aktualności) oraz audycje wybranego typu (PTY).
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
serwisów drogowych
Nacisnąć EXIT, aby przed końcem komunikatu
lub audycji wybranego typu wrócić do źródła
dźwięku, którego działania zostało przerwane.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami
EON i REG, patrz strona 274. Ustawienia funkcji obsługi transmisji priorytetowych dostępne
są za pośrednictwem menu, patrz strona 264.
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Komunikaty alarmowe
W trybie FM możliwe jest wyszukiwanie stacji
nadających określone rodzaje programów. Po
znalezieniu takiej stacji może następować
przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego
źródła dźwięku (np. wstrzymanie odtwarzania
płyty CD) i przełączenie na odbiór żądanego
programu. Jeżeli odtwarzana jest np.
płyta CD, jej odtwarzanie zostanie wstrzymane. Audycja przerywająca odbiór innego
źródła będzie odtwarzana z ustawioną wcześniej głośnością, patrz strona 275. Odtwarzacz
powróci do poprzedniego źródła dźwięku,
kiedy ustawiony program nie będzie już odbierany.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), wia-
272
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego na wyświetlaczu pokazywane jest ALARM!.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór serwisów
drogowych transmitowanych przez
stacje RDS. TP oznacza, że funkcja
została włączona. Jeżeli aktualnie odbierana
stacja radiowa transmituje również serwisy
drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest symbol
.
G021220
Funkcje programowe
2. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
drogowych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.
1. Wybrać stację w paśmie FM.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać Stacja TP… i nacisnąć ENTER.
> Na ekranie ukaże się Serwis TP
aktualnej stacji lub Serwis TP
dowolnej stacji.
6. Nacisnąć ENTER.
Włączanie i wyłączanie funkcji
wyszukiwania serwisów drogowych
Funkcja wyszukiwania serwisów drogowych
jest wygodna w przypadku słuchania innego
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wyszukiwanie TP i nacisnąć
ENTER.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
G021221
Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór serwisów
informacyjnych transmitowanych
przez stacje RDS. O włączeniu funkcji informuje komunikat Wiadomości.
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
serwisów informacyjnych
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Wiadomości i nacisnąć ENTER.
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
informacyjnych transmitowanych tylko przez
aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie
stacje.
1. Wybrać stację w paśmie FM.
3. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
4. Wybrać Wybierz PTY… i nacisnąć
ENTER.
> Pojawi się lista profili programów:
Aktualności, Informacje itp. Aktywowanie funkcji następuje po wybraniu
profilu programu. Anulowanie wszystkich profili programów wyłącza funkcję
PTY.
3. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Stacja z serwisem inf… i nacisnąć ENTER.
> Na ekranie ukaże się Naciśnij ENTER,
żeby odbierać wiadomości tylko z tej
stacji. lub Serwis - wszystkie
stacje .
5. Nacisnąć ENTER.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośredni
wybór programów radiowych o
określonym profilu, np. Muzyka
pop lub Muzyka klasyczna. O włączeniu funkcji informuje komunikat PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na
odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.
G021222
źródła dźwięku podczas długich podróży.
Stacje RDS transmitujące serwisy drogowe są
wyszukiwane automatycznie.
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
programów o określonym profilu
1. Przyciskiem FM/AM wybrać zakres FM1
lub FM2.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
10
5. Wybrać żądany profil programu lub Anuluj
wszystkie PTY…
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie częstotliwości.
1. Włączyć funkcję PTY.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wyszukaj PTY i nacisnąć
ENTER.
Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj
audycji, na wyświetlaczu pojawia się
Wyszukiwanie: >|. Naciśnięcie prawego przycisku nawigacyjnego
powoduje wyszukanie
kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
``
273
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
10
Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa
profilu programowego aktualnie odbieranej
stacji.
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę
funkcję.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
nazwy profilu programu
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Funkcja AF zapewnia stały odbiór wybranej
stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
widoczne jest Wyszukiwanie PI Naciś. EXIT
aby wyjść (wyszukiwanie najsilniejszego
nadajnika).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Włączenie tej funkcji umożliwia
pozostawanie przy odbiorze stacji
regionalnej, nawet gdy jej sygnał
staje się słaby. O włączeniu funkcji
informuje komunikat Rozgłośnie regionalne.
Funkcja odbioru rozgłośni regionalnych jest
standardowo wyłączona.
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
rozgłośni regionalnych
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Włączanie i wyłączanie funkcji
automatycznej aktualizacji
częstotliwości
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Pokaż PTY i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Rozgłośnie regionalne i nacisnąć ENTER.
Informacje tekstowe
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
Funkcja EON
2. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na wyświetlaczu.
Włączanie/wyłączanie pokazywania
informacji tekstowych na wyświetlaczu
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Radiotekst i nacisnąć ENTER.
274
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
G021223
Wyświetlanie nazwy profilu programu
3. Wybrać AF i nacisnąć ENTER.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
• Rozgłośnie lokalne – Przełączanie tylko
na pobliskie nadajniki radiowe.
• Wszystkie rozgłośnie – Przełączanie
tylko na daleko położone nadajniki
radiowe, nawet gdy występują zakłócenia.
• Wył. – Przełączenie na inne nadajniki
radiowe nie następuje.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe odbierane są z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
10
Włączanie i wyłączanie funkcji EON
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać EON… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Rozgłośnie lokalne, Wszystkie
rozgłośnie lub Wył. i nacisnąć ENTER.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Powrót do ustaw. stand… i
nacisnąć ENTER.
275
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
Sterowanie odtwarzaczem CD
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
10
Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim
płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy włożyć
płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.
G019807
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD*)
Przycisk nawigacyjny – Przyspieszone
odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki,
obsługa menu
Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
Wciąganie/wysuwanie płyty CD
Szczelina na płyty CD
MODE – Wybór źródła dźwięku (CD, AUX,
USB*)
TUNING – Pokrętło wyboru utworu
Jeżeli w wybranej
szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest
płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona
automatycznie. W przeciwnym razie należy
wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać
żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1–6
lub naciskając górną/dolną część przycisku
nawigacyjnego.
Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji
przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie
dalej odtwarzana.
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu
powoduje wysunięcie jednej płyty.
Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu
widoczny będzie komunikat WYSUŃ
WSZYST..
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Wkładanie płyty CD
Pliki audio*
1. Przyciskami numerycznymi 1–6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.
> Puste pozycje są zaznaczone na
wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę
oznacza, że można włożyć nową płytę.
Do odtwarzacza wielopłytowego można
włożyć do 6 płyt CD.
W tym odtwarzaczu CD/odtwarzaczu wielopłytowym* można słuchać muzyki nagranej w
postaci plików MP3 i WMA.
2. Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.
276
Wysuwanie płyty CD
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura folderów na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
się z pewnym opóźnieniem, zależnie od jakości
płyty.
cję tę obsługuje również pokrętło TUNING oraz
odpowiednie przyciski w kierownicy.
• Komunikat LOSOWO oznacza, że odtwa-
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Przeszukiwanie płyty
Jeżeli do odtwarzacza CD zostanie włożona
płyta z plikami audio, to jej strukturę folderów
można wyświetlić, naciskając ENTER. Nawigacja w strukturze folderów odbywa się tak
samo jak w strukturze menu systemu audio.
, a folPliki audio oznaczone są symbolem
dery symbolem
. Aby odtworzyć utwór
audio, należy nacisnąć ENTER.
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
początkowych 10 sekund każdej
ścieżki/utworu na płycie CD. Nacisnąć przycisk SCAN. Po znalezieniu właściwej ścieżki
nacisnąć EXIT lub SCAN w celu przerwania
przeszukiwania i odtworzenia ścieżki.
• Komunikat LOSOWO oznacza,
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone zostaną pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie
do następnego folderu.
Jeżeli nazwa utworu nie mieści się na wyświetlaczu, w celu odczytania jej niewidocznej
części należy nacisnąć lewą lub prawą część
przycisku nawigacyjnego.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkie naciśnięcie lewej lub prawej części
przycisku nawigacyjnego spowoduje zmianę
ścieżki/utworu CD. Długie naciśnięcie lewej lub
prawej części przycisku nawigacyjnego spowoduje przewinięcie ścieżki/utworu CD. Funk1
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Możliwe jest tylko losowe przechodzenie
międzyścieżkami CD 1 na bieżącej płycie.
W zależności od tego, która funkcja odtwarzania losowego jest aktywna, na wyświetlaczu są
widoczne różne wskazania.
rzane będą tylko utwory z jednej
płyty audio CD.
10
że odtwarzane będą utwory z wszystkich
płyt w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat RND FLD oznacza, że odtwarzane będą utwory z jednego folderu na
aktualnej płycie CD.
Włączanie i wyłączanie losowej
kolejności odtwarzania (odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania zwykłej
płyty audio CD:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Folder lub Płyta i nacisnąć
ENTER.
Dotyczy odtwarzacza wielopłytowego.
``
277
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
10
Włączanie i wyłączanie losowej
kolejności odtwarzania (odtwarzacz
wielopłytowy)
obejrzeć w postaci tekstowej2 na wyświetlaczu.
W przypadku odtwarzania zwykłej
płyty audio CD:
1. Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie
płyty i nacisnąć ENTER.
Opcja odtwarzania Wszystkie płyty dotyczy
tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Jedna płyta lub Folder i nacisnąć
ENTER.
Funkcja ta jest automatycznie wyłączana w
momencie wybrania innej płyty CD.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na płycie audio CD dodatkowe informacje o tytułach nagranych utworów można
2
278
Dotyczy tylko odtwarzacza wielopłytowego.
Wyłączanie i włączanie
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Opis płyty i nacisnąć ENTER.
Płyty CD
Użycie płyt CD o niskiej jakości może pogorszyć odbiór lub dźwięk może być w ogóle niesłyszalny.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie standardowe
płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać
płyt CD z naklejonymi etykietami. Ciepło
wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy odtwarzacza CD może spowodować
odklejenie etykiety, co grozi uszkodzeniem
urządzenia.
10 System audio-telefoniczny
Struktura menu – system audio
Przegląd
MENU FM
4.
TP
5.
Opis płyty
6.*
Ustawienia audio…
1.
Wiadomości
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotekst
Dla odtwarzacza wielopłytowego* z
wybraną płytą CD.
5.
Zaawansowane ustaw…
1.
Losowo…
6.*
Ustawienia audio…
2.
Wiadomości
3.
TP
4.
Opis płyty
5.*
Ustawienia audio…
MENU AM
1.*
Ustawienia audio…
MENU CD
Dla odtwarzacza CD z płytą CD.
1.
Losowo
2.
Wiadomości
3.
TP
4.
Opis płyty
5.*
Ustawienia audio…
MENU CD
Dla odtwarzacza CD z płytą MP3.
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
3.
Wiadomości
MENU CD
3.
TP
4.*
Ustawienia audio…
10
MENU USB*
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
3.
Serwis informacyjny
4.
TP
5.
Informacja dot. ścieżki
6.
Ustawienia audio…
MENU CD
Dla odtwarzacza wielopłytowego* z
wybraną płytą MP3.
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
3.
Wiadomości
4.
TP
5.
Opis płyty
6.*
Ustawienia audio…
MENU AUX
1.
Głośność wejścia AUX…
2.
Serwis informacyjny
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Elementy zestawu telefonicznego.
280
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Elementy zestawu telefonicznego
• W pobliżu hałaśliwych miejsc telefon
należy wyłączyć.
Antena1
• Firma Volvo zaleca, aby obsługę techniczną telefonu powierzać wyłącznie autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Przyciski sterujące w kierownicy. Większość funkcji telefonu może być obsługiwana za pomocą przycisków sterujących
w kierownicy, patrz strona 282.
Połączenia alarmowe
Mikrofon. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej.
Połączenia alarmowe ze służbami ratunkowymi w granicach zasięgu sieci mogą być realizowane bez karty SIM.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Panel sterowania w środkowej konsoli
umożliwia obsługę wszystkich funkcji telefonu (oprócz regulacji głośności dzwonienia).
Słuchawka*
Czytnik karty SIM
W celu uzyskania połączenia
alarmowego:
Funkcja kontrolowanego przepływu informacji
IDIS (Intelligent Driver Information System), w
sytuacjach uznanych przez system za wymagające wzmożonej uwagi, umożliwia chwilowe
wstrzymywanie sygnalizowania przychodzących połączeń telefonicznych i wiadomości
tekstowych SMS, aby kierowca mógł w pełni
• Podczas uzupełniania paliwa telefon powinien być wyłączony.
1
System IDIS można wyłączyć za pomocą opcji
menu 6.5, patrz strona 289
3. Nacisnąć ENTER.
IDIS
chawki*, powinien zatrzymać samochód w
bezpiecznym miejscu.
10
2. Wybrać numer służby ratunkowej właściwy
dla danego regionu (w obrębie Unii Europejskiej: 112).
• Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze
• Kierowca, który zmuszony jest użyć słu-
Połączenia i wiadomości SMS mogą być sygnalizowane z 5-sekundowym opóźnieniem,
zanim zostaną przekierowane. Jeżeli sytuacja
drogowa nadal wymaga wzmożonej uwagi kierowcy, połączenie przychodzące zostanie
przekierowane do poczty głosowej. Nieodebrane połączenia są pokazywane na wyświetlaczu.
1. Włączyć telefon.
Uwagi ogólne
najważniejsze.
skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.
Dostępne tylko dla wbudowanego telefonu lub RTI.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
281
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Karta SIM
UWAGA
Telefon pokładowy nie odczytuje kart SIM
typu 3G (pracujących tylko w systemie 3G).
Karty SIM pracujące zarówno w systemie
3G, jak i w systemie GSM będą jednak działać w telefonie pokładowym. W razie
konieczności wymiany karty SIM należy
skontaktować się z operatorem sieci
komórkowej.
10
G020244
Dodatkowa karta SIM
Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie
po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity
Module) do czytnika. Karty te dostępne są u
operatorów sieci komórkowych. W razie problemów z kartą należy zwrócić się do właściwego operatora sieci komórkowej.
Menu
Funkcje obsługi telefonu za pośrednictwem
wielopoziomowego menu, patrz strona 289.
Bezpieczeństwo drogowe
Z racji bezpieczeństwa, część menu telefonu
jest niedostępna po przekroczeniu prędkości
8 km/h.
Elementy sterujące telefonem
Wiele firm telekomunikacyjnych oferuje podwójne karty SIM z tym samym numerem telefonu. Dodatkową kartę można użyć do telefonu
w samochodzie.
Wkładanie karty SIM
1. Wyłączyć telefon i otworzyć schowek w
desce rozdzielczej.
2. Wyjąć uchwyt na kartę SIM z czytnika kart
SIM, patrz ilustracja na stronie 282.
4. Ostrożnie wcisnąć gniazdo karty z powrotem.
G019809
3. Włożyć kartę stroną metaliczną na zewnątrz. Ścięty róg karty powinien znaleźć się
w odpowiednim wyprofilowaniu gniazda.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOLUME – Regulacja głośności (np.
radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej)
Klawiatura alfanumeryczna
282
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
MENU – Wywoływanie głównego menu
EXIT – Kończenie rozmowy telefonicznej,
odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków
Przycisk nawigacyjny – Przewijanie struktury menu oraz wierszy znakowych
ENTER – Odbieranie rozmów. Naciśnięcie
tego przycisku wyświetla wybierane
numery
PHONE – Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości
Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny,
przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie
związane z nim funkcje. Użycie ich do sterowania radioodtwarzaczem wymaga przełączenia telefonu w stan gotowości (standby).
ENTER – Działanie identyczne, jak przycisku w panelu sterowania
EXIT – Działanie identyczne, jak przycisku
w panelu sterowania
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
Przyciski nawigacyjne – Przewijanie struktury menu
Przyciski sterujące w kierownicy
Wyłączanie telefonu
10
Po wyłączeniu telefonu nie ma możliwości
odbierania połączeń telefonicznych.
Przytrzymać wciśnięty przycisk PHONE
do momentu wyłączenia telefonu.
Stan gotowości (standby)
Gdy telefon jest w stanie gotowości, możliwe
jest odbieranie połączeń w trakcie korzystania
z radioodtwarzacza. Natomiast w tym stanie
nie ma możliwości realizowania połączeń telefonicznych wychodzących.
Przełączanie telefonu w stan gotowości
Włączanie i wyłączanie
Gdy telefon jest w stanie aktywnym lub w stanie gotowości (standby), na wyświetlaczu
widoczna jest słuchawka. Jeżeli w momencie
obrócenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji 0 telefon był w jednym z
powyższych trybów, przy następnym obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji I lub II stan ten zostanie automatycznie
przywrócony.
G020243
2. Nacisnąć przycisk ENTER.
Przełączenie telefonu w stan gotowości jest
możliwe tylko ze stanu aktywnego.
Nacisnąć PHONE.
Przełączanie telefonu w stan aktywny
Nacisnąć PHONE.
Włączanie telefonu
Funkcje związane z telefonowaniem są
dostępne, wyłącznie gdy telefon jest w stanie
aktywnym.
1. Nacisnąć PHONE.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Połączenia telefoniczne
10
Uzyskiwanie połączenia
1. Przełączyć telefon w stan aktywny (jeżeli to
konieczne).
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 287).
3. Nacisnąć ENTER lub podnieść słuchawkę.
W celu wyjęcia słuchawki z uchwytu należy
ją nacisnąć do dołu.
UWAGA
Gdy w momencie inicjowania połączenia
telefonicznego słuchawka* jest podniesiona, głos będzie transmitowany przez
zestaw głośnomówiący. Informacje dotyczące przełączania pomiędzy słuchawką a
zestawem głośnomówiącym w trakcie rozmowy telefonicznej, patrz strona 287
Odbieranie połączenia
Automatyczne odbieranie połączeń – opcja 4.3
w menu telefonu, patrz strona 289.
Nacisnąć ENTER lub podnieść słuchawkę.
W celu wyjęcia słuchawki z uchwytu należy
ją nacisnąć do dołu.
Zakończenie rozmowy telefonicznej
284
Odrzucenie połączenia przychodzącego
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne łączy trzech rozmówców, umożliwiając ich wzajemną komunikację. Po jego zainicjowaniu nie jest możliwe
dołączenie kolejnych rozmówców. Wraz z
zakończeniem połączenia konferencyjnego
następuje zakończenie wszystkich wchodzących w jego skład połączeń.
Nacisnąć EXIT.
Połączenie oczekujące
Dwutonowy sygnał dźwiękowy podczas rozmowy telefonicznej sygnalizuje, że jest inne
połączenie przychodzące. Na wyświetlaczu
wyświetlony zostanie komunikat
Odpowiedzieć?. Połączenie można odrzucić
lub odebrać w zwykły sposób. W przypadku
odebrania tego połączenia poprzednie jest
zawieszane.
1. Nawiązać połączenie z dwoma rozmówcami.
2. Nacisnąć MENU lub ENTER.
Zawieszanie i wznawianie aktualnego
połączenia
3. Wybrać Dołącz i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć MENU lub ENTER.
Głośność
2. Wybrać Wstrzymaj lub Wznów i nacisnąć
ENTER.
Telefon korzysta z głośnika w drzwiach kierowcy.
Realizowanie połączenia z drugim
rozmówcą
Głośność rozmowy
1. Zawiesić aktualne połączenie telefoniczne.
2. Wybrać numer telefoniczny drugiego rozmówcy.
Przełączanie rozmówców
1. Nacisnąć MENU lub ENTER.
2. Wybrać Zamień i nacisnąć ENTER.
Nacisnąć EXIT lub odłożyć słuchawkę na
miejsce.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wzmocnienie głosu rozmówcy można regulować
odpowiednimi przyciskami
przy kierownicy.
W przypadku korzystania ze
słuchawki* głośność można
regulować pokrętłem na bocznej ścianie słuchawki.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trakcie połączenia telefonicznego radioodtwarzacz zostaje ściszony. Po zakończeniu
połączenia przywracana jest poprzednia głośność. W przypadku dokonania regulacji głośności radioodtwarzacza w trakcie połączenia
telefonicznego, zostaje ona zachowana także
po zakończeniu rozmowy. Na czas rozmowy
telefonicznej zestaw audio może być także
wyciszany całkowicie – opcja 6.4.3 menu telefonu, patrz strona 289. Funkcja ta dotyczy
wyłącznie integralnego zestawu telefonicznego Volvo.
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
10
Funkcja
spacja 1 - ? ! , . : " ' ( )
Zmiana wielkich liter na
małe i odwrotnie.
abc2äåàæç
Numery telefonów
def3èé
Ostatnio wybierane numery
ghi4ì
Ostatnio wybierane numery są automatycznie
zapamiętywane.
1. Nacisnąć ENTER.
2. Przejść do numeru i nacisnąć ENTER.
Wprowadzanie tekstu
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu.
mno6ñöòØ
1. Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem:
jeden raz w celu wprowadzenia pierwszego znaku przyporządkowanego
danemu przyciskowi, dwa razy w celu
wprowadzenia drugiego itd.
pqrs7ß
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
Funkcja
+0@*#&$£/%
Przycisk
jkl5
2. Nacisnąć 1 w celu wpisania spacji. W przypadku wprowadzania dwóch jednakowych
znaków należy pomiędzy nimi nacisnąć *
lub odczekać kilka sekund.
Przycisk
Książka telefoniczna
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje dotyczące aktualnie realizowanego
połączenia, są one pokazywane na wyświetlaczu. Informacje te mogą być przechowywane
w pamięci zestawu telefonicznego lub pamięci
karty SIM.
tuv8üù
wxyz9
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej
Krótkie naciśnięcie umożliwia wprowadzenie dwóch
znaków po sobie za
pomocą tego samego przycisku.
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
285
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
3. Wybrać Nowy kontakt i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Skopiuj wszystko… i nacisnąć
ENTER.
4. Wprowadzić nazwisko lub nazwę i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Karta SIM-> telefon lub Telefon> karta SIM i nacisnąć ENTER.
Przechowywane w książce telefonicznej aparatu numery można przyporządkować przyciskom szybkiego wybierania (1-9) na klawiaturze
telefonu.
5. Wprowadzić numer i nacisnąć ENTER.
Kasowanie wpisów w książce
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU.
6. Wybrać Karta SIM lub Pamięć telefonu i
nacisnąć ENTER.
Wyszukiwanie danych w książce
telefonicznej
W celu uzyskania bezpośredniego dostępu do
opcji Wyszukaj nacisnąć strzałkę w dół przycisku nawigacyjnego zamiast MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Wyszukaj i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć MENU.
4. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać pozycję do skasowania i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Wyszukaj i nacisnąć ENTER.
6. Wybrać Skasuj i nacisnąć ENTER.
4. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
Kasowanie wszystkich wpisów w
książce telefonicznej
5. Przejść do pozycji i nacisnąć ENTER.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
Przenoszenie danych pomiędzy
pamięcią karty SIM a książką
telefoniczną
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
286
1. Nacisnąć MENU.
1. Nacisnąć MENU.
3. Wybrać Wyczyść kartę SIM lub Wyczyść
pamięć telefonu. i nacisnąć ENTER.
Jeżeli to konieczne podać kod telefonu.
Fabrycznie ustawiono kod 1234.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Szybkie wybieranie numerów
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Skrócone wybieranie… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wybierz numery i nacisnąć
ENTER.
5. Wybrać cyfrę, której będzie przyporządkowany dany numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
6. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
7. Przejść do pozycji i nacisnąć ENTER.
8. W celu wyjścia z menu przytrzymać wciśnięty przycisk EXIT.
Uzyskiwanie połączeń za pomocą
przycisków szybkiego wybierania
Wcisnąć krótko żądany przycisk, a następnie ENTER.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
UWAGA
Po włączeniu telefonu należy odczekać
chwilę, zanim funkcja szybkiego wybierania
stanie się dostępna.
UWAGA
Należy przytrzymać żądaną literę/przycisk
przez około 2 sekundy, aby przejść do tej
litery w książce telefonicznej.
6. Zamień – Przełączanie rozmówców (funkcja dostępna, gdy połączonych jest co najwyżej trzech rozmówców).
10
Wiadomości tekstowe SMS
Aby możliwe było korzystanie z funkcji
Skrócone wybieranie…, należy ją uaktywnić
w menu Książka telefoniczna…, patrz
strona 291.
Wybieranie numerów z książki
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
> Zostają wyświetlone wszystkie pozycje
zapisane w książce telefonicznej. Wpisanie początkowych znaków szukanej
nazwy pozwoli ograniczyć liczbę
wyświetlanych pozycji.
3. Przewinąć do żądanej pozycji i nacisnąć
ENTER.
UWAGA
W celu uzyskania połączenia z wybranym
numerem nacisnąć ENTER.
Funkcje dostępne w trakcie
telefonowania
Odczytywanie wiadomości tekstowych
W trakcie trwania połączenia telefonicznego
dostępnych jest szereg funkcji pomocniczych.
Niektóre z nich mogą być wykorzystywane
jedynie po zawieszeniu połączenia.
2. Wybrać Wiadomości… i nacisnąć
ENTER.
Lista funkcji zostaje wyświetlona po naciśnięciu przycisku MENU lub ENTER w trakcie
połączenia telefonicznego.
1. Wycisz mikrofon/Mikrofon wł. – Wyciszanie lub anulowanie wyciszenia.
2. Wstrzymaj/Wznów – Zawieszanie lub
wznawianie połączenia.
3. Funkcja głośnomówiąca/Słuchawka
prywatna – Zestaw głośnomówiący lub
słuchawka*.
4. Książka telefoniczna – Książka telefoniczna.
5. Dołącz – Połączenie konferencyjne (funkcja dostępna, gdy połączonych jest więcej
niż dwóch rozmówców).
1. Nacisnąć MENU.
3. Wybrać Czytaj i nacisnąć ENTER.
4. Przejść do wiadomości i nacisnąć
ENTER.
> Zostaje wyświetlona treść wiadomości.
Kolejnych wyborów można dokonać,
naciskając ENTER. W celu wyjścia z
menu przytrzymać wciśnięty przycisk
EXIT.
Redagowanie i wysyłanie wiadomości
tekstowych
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Wiadomości… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Napisz nową i nacisnąć ENTER.
4. Wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć
ENTER.
5. Wybrać Wyślij i nacisnąć ENTER.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
6. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
10
Numer IMEI
W celu zablokowania telefonu należy podać
operatorowi sieci komórkowej numer IMEI
aparatu. Jest to 15-cyfrowy numer seryjny
wprowadzony do pamięci urządzenia. W celu
jego wyświetlenia należy nacisnąć *#06#.
Wskazane jest zanotowanie tego numeru i
przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
Specyfikacje
A
288
Moc
2W
Karta SIM
Mała
Liczba wpisów w pamięci
250A
SMS (obsługa wiadomości
tekstowych)
Tak
Transmisja danych/telefaks
Nie
Dwa zakresy częstotliwości
(900/1800 MHz)
Tak
W telefonie plus liczba wpisów dostępnych w pamięci karty
SIM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
Menu telefonu
1.
4.6.1.
Wszystkie połączenia
Włączone
4.6.2.
Kiedy zajęte
2.4.2.
Wybierz numery
4.6.3.
Nieodebrane
4.6.4.
Nieosiągalne
Wyczyść pamięć telefonu.
4.6.5.
Przesyłanie faksu
Status pamięci
4.6.6.
Przesyłanie danych
4.6.7.
Anuluj wszystkie
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
2.5.
Wyczyść kartę SIM
1.4.
Skasuj listę…
2.6.
1.4.1.
Wszystkie połączenia
2.7.
1.4.2.
Połączenia nieodebrane
1.4.3.
Połączenia odebrane
1.4.4.
Wybierane numery
Wiadomości…
3.1.
Czytaj
3.2.
Napisz nową
5.1.
Samochod.zestaw telefon.
3.3.
Ustawienia wiadomości…
5.2.
Dodaj telefon
3.3.1.
Numer centrum SMS
5.3–7. Dodane telefony1
3.3.2.
Czas ważności…
3.3.3.
Rodzaj wiadomości…
Czas trw. połączenia…
1.5.1.
Ostatnie połączenie
1.5.2.
Liczba połączeń
1.5.3.
Łączny czas
1.5.4.
Wyzeruj liczniki czasu
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Nowy kontakt
2.3.
Skopiuj wszystko…
Karta SIM-> telefon
4
Przekierowanie…
2.4.1.
1.2.
3.
4.6.
Skrócone wybieranie…
10 ost. nieodebr. poł.
2.3.1.
1
2.4.
Telefon-> karta SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Rejestr połączeń…
5.
Opcje połączenia…
10
Zmień telefon
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
4.1.
Wysyłaj mój numer
4.2.
Połączenia oczekujące
4.3.
Automat. odbieranie
4.4.
Ponowne wybier. numeru
6.1.1.
Automatycznie
4.5.
Numer poczty głosowej
6.1.2.
Wybór ręczny
6.
Ustawienia telefonu…
6.1.
Wybór sieci…
Maksymalnie 5 telefonów.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
6.2.
10
Zabezp. karty SIM…
1.3. Ostatnich 10 wybranych
2.2. Nowy kontakt
6.2.1.
Włączone
6.2.2.
Wyłączone
Lista wybranych numerów. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów
telefonu w książce telefonicznej – patrz
strona 285.
6.2.3.
Automatycznie
1.4. Kasuj listę
2.3. Kopiuj wszystkie
Opcja ta umożliwia kasowanie listy w menu
1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:
Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z
pamięci karty SIM do pamięci telefonu.
1.4.1.
Wszystkie połączenia
2.3.1.
Karta SIM-> telefon
1.4.2.
Połączenia nieodebrane
2.3.2.
Telefon-> karta SIM
1.4.3.
Połączenia odebrane
2.4. Szybkie wybieranie numerów
1.4.4.
Wybierane numery
Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w
książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry
szybkiego wybierania.
6.3.
Edytuj kod PIN
6.4.
Dźwięki i głośność…
6.4.1.
Głośność dzwonka
6.4.2.
Sygnały dzwonka…
6.4.3.
Wycisz radio
6.4.4.
Sygnał wiadomości
6.5.
IDIS
6.6.
Wyzeruj ust. telefonu
Opis opcji menu
1. Lista połączeń
1.1. Ostatnich 10 nieodebranych
Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
290
1.5. Czas połączeń
Umożliwia sprawdzenie czasów trwania
wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia. Aby wyzerować łączny czas połączeń,
patrz menu 1.5.4.
2.4.1
Włączone
2.4.2
Wybierz numery
2.5. Kasuj SIM
1.5.1.
Ostatnie połączenie
1.5.2.
Liczba połączeń
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
karty SIM.
1.5.3.
Łączny czas
2.6. Kasuj telefon
1.5.4.
Wyzeruj liczniki czasu
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
telefonu.
1.2. Ostatnich 10 odebranych
2. Książka telefoniczna
Lista odebranych połączeń. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2.1. Wyszukaj
Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce
telefonicznej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2.7. Stan pamięci
Pokazuje, ile jest zajętych pozycji w pamięci
karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest
liczba zajętych miejsc spośród wszystkich
dostępnych miejsc, np. 100 (250).
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
numeru można uzyskać od operatora sieci
komórkowej.
5. Zmień telefon
Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w
całości lub we fragmencie.
4.2. Poł. oczekujące
Wybór wbudowanego telefonu.
3.2. Napisz nową
4.3. Automat. sekret.
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu. Można zapisać wiadomość w
pamięci lub wysłać ją.
Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.
3.3. Ustawienia wiadomości
Automatyczne łączenie z wcześniej zajętym
numerem.
3. Wiadomości
3.1. Czytaj
Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie
przekazywać wysłane wiadomości. Określenie
sposobu docierania pod wskazany adres i
okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz
numer SMSC można uzyskać od operatora
sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny
być zmieniane.
Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne
połączenie.
4.5. Numer poczty głosowej
Zapisuje numer poczty głosowej.
Dodanie telefonów komórkowych do listy
Dodane telefony.
5.3-7. Dodane telefony
Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 5 telefonów).
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być
przekierowane na określony numer telefonu.
6. Ustawienia telefonu
4.6.1.
Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej. Nazwa wybranego operatora ukazuje
się na wyświetlaczu w trybie podstawowej
pracy zestawu telefonicznego.
Wszystkie połączenia
Numer centrum SMS
3.3.2.
Czas ważności…
4.6.2
Kiedy zajęte
3.3.3.
Rodzaj wiadomości…
4.6.3.
Nieodebrane
4.6.4.
Nieosiągalne
4.6.5.
Przesyłanie faksu
4.6.6.
Przesyłanie danych
4.6.7.
Anuluj wszystkie
Określenie, czy numer tego telefonu ma być
pokazywany osobie, do której się telefonuje.
Informacje o możliwościach zastrzeżenia
5.2. Dodaj telefon
4.6. Przekierowanie połączeń
3.3.1.
4.1. Wysyłaj mój numer
10
4.4. Autom. ponowne wyb.
Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.
4. Ustawienia połączeń
5.1. Telefon samochodu
6.1. Wybór sieci
6.1.1.
Automatycznie
6.1.2.
Wybór ręczny
6.2. Bezp. karty SIM
Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone
czy automatyczne.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
10
6.2.1.
Włączone
6.2.2.
Wyłączone
6.2.3.
Automatycznie
6.3. Zmień kod PIN
Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.
6.4. Dźwięki i głośność
6.4.1.
Głośność dzwonka
Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.
6.4.2.
Sygnały dzwonka…
Wybór jednego z siedmiu sygnałów dzwonka
telefonu.
6.4.3.
Wycisz radio
Możliwość wyłączenia/włączenia radia.
6.4.4.
Sygnał wiadomości
6.5. IDIS
Kontrolowany przepływ informacji. Wyłączenie
tej funkcji powoduje, że bez względu na sytuację drogową przychodzące połączenia telefoniczne nie są wstrzymywane.
6.6. Przywróć ustawienia telefonu
Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.
292
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
komórkowym za pomocą przycisków, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Przegląd systemu.
Telefon komórkowy
Menu i elementy sterowania
Do nawigacji w menu służą przyciski panelu
sterowania w konsoli środkowej (3), patrz
strona 282.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
Bluetooth TM
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności; istnieje również możliwość zdalnego sterowania szeregiem funkcji
telefonu. Mikrofon znajduje się pod sufitem (2).
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz elementów sterowania
przy kierownicy. Informacje o menu, patrz
strona 289.
10
Wyłączanie i włączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomó.
wiącego informuje symbol
Mikrofon
Konsola środkowa
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothTM handsfree i
wbudowany telefon, to menu telefonu
zawiera dodatkowe menu, patrz
strona 289.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez
systemu menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
10
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na wyświetlaczu wraz
z ich nazwami BluetoothTM. Funkcja
zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Mój samochód.
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
1
294
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez
system menu telefonu
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Mój samochód z listy urządzeń w
telefonie.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
5. Wybrać połączenie z Mój samochód.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany i podłączony do systemu
audio, Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Synchronizacja. Dalsze informacje na temat
rejestrowania telefonów, patrz strona 296.
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni symbol
oraz nazwa
telefonu BluetoothTM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
Dotyczy funkcji Keyless Drive.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 296).
3. Nacisnąć ENTER.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 296.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi
są otwarte1.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
Połączenia telefoniczne
Połączenia przychodzące
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie. Funkcję tę można włączyć/
wyłączyć, wybierając Menu telefonu…
Opcje połączenia… Automat. sekret..
Menu połączeń przychodzących
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy można regulować w czasie
trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy.
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trybie telefonu (TELEFON) głośność sys-
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
temu audio można regulować normalnie za
pomocą pokrętła VOLUME.
audio wyciszony.
• Transf. poł. do tel kom. – połączenia są
przekazywane do telefonu komórkowego.
2
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji Menu
telefonu… Ustawienia telefonu…
Dźwięki i głośność… Wycisz radio.
10
Głośność dzwonka
Należy wejść w opcję Menu telefonu…
Ustawienia telefonu… Dźwięki i
głośność… Głośność dzwonka i za
pomocą
/
na przycisku nawigacyjnym
dokonać regulacji.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w Menu telefonu… Ustawienia
telefonu… Dźwięki i głośność…
Sygnały dzwonka… Sygnał dzwonka 1
itd.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu2, należy wybrać opcję Menu
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
telefonu… Ustawienia telefonu…
Dźwięki i głośność… Sygnały dzwonka…
Użyj syg. tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do pięciu telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu telefon komórkowy
pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden
telefon komórkowy. Skasowanie rejestracji
telefonu możliwe jest w Menu telefonu…
Bluetooth… Usuń telefon.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu, należy wcisnąć EXIT.
Wybrać tryb telefonu systemu audio
(TELEFON) i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub zmienić połączony
telefon komórkowy za pomocą menu w sposób opisany poniżej.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
BluetoothTM, czy też ma także wbudowany
telefon.
• W przypadku samochodów wyposażonych tylko w BluetoothTM połączenia dokonuje się za pomocą opcji Menu telefonu…
Bluetooth… Zmień telefon
Dodaj telefon lub wybierając jeden z
wcześniej połączonych telefonów.
• W przypadku samochodów wyposażonych we wbudowany telefon i
BluetoothTM połączenia dokonuje się za
pomocą opcji Menu telefonu… Zmień
telefon Dodaj telefon lub wybierając
jeden z wcześniej połączonych telefonów.
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności.
296
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia. Funkcja ta może
zostać wyłączona w Ustawienia telefonu…
Synchronizuj ks. tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się tylko w książce telefonicznej połączonego telefonu komórkowego.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
Wyszukiwanie kontaktów
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwa-
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
nie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
Wyszukiwanie można prowadzić także przy
/
na przycisku nawigacji lub
/
użyciu
przy kierownicy. Wyszukiwanie jest także
możliwe z poziomu menu książki telefonicznej
w opcji Książka telefoniczna… Wyszukaj:
1. Wprowadzić pierwsze kilka liter nazwy
kontaktu i wcisnąć ENTER. Albo po prostu
wcisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
Opcje połączenia… Numer poczty
głosowej. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
Rejestr połączeń….
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych lista ostatnio wybieranych numerów pokazywana jest w odwrotnej kolejności.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków.
/
na przycisku nawigacji służy do przechodzenia pomiędzy znakami.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM
UWAGA
Menu funkcji zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest dostępne w dwóch wersjach. Jednej dla samochodów wyposażonych tylko w zestaw głośnomówiący
BluetoothTM, a drugiej dla samochodów z
wbudowanym telefonem i zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.
1.
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Należy wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wprowadzić
pierwszą literę, dwukrotnie, aby wprowadzić
drugą itd. W ten sposób należy wprowadzić
wszystkie znaki, patrz tabela na stronie 285.
10
2.
Rejestr połączeń…
1.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj z tel. kom.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
3.
Bluetooth…
3.1.
10
Zmień telefon
3.1.1.
Dodaj telefon
3.1.2–6.Dodane
4.
5.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM z
wbudowanym telefonem
1.
telefony3
3.2.
Usuń telefon
3.3.
Podłącz z tel. kom.
3.4.
Info d. Bluetooth w sam.
2.
4.1.
Automat. sekret.
4.2.
Numer poczty głosowej
3.
Ustawienia telefonu…
5.1.
5.2.
Dźwięki i głośność…
5.1.1.
Głośność dzwonka
5.1.2.
Sygnały dzwonka…
5.1.3.
Wycisz radio
4.
Synchronizuj ks. tel.
5.
298
6.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj z tel. kom.
Bluetooth…
3.1.
Usuń telefon
3.2.
Podłącz z tel. kom.
3.3.
Info d. Bluetooth w sam.
Opcje połączenia…
4.1.
Automat. sekret.
4.2.
Numer poczty głosowej
Zmień telefon
5.1.
Samochod.zestaw telefon.
5.2.
Dodaj telefon
5.3–7. Dodane telefony3
3
Ustawienia telefonu…
Rejestr połączeń…
1.1.
Opcje połączenia…
6.
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6.2.
Dźwięki i głośność…
6.1.1.
Głośność dzwonka
6.1.2.
Sygnały dzwonka…
6.1.3.
Wycisz radio
Synchronizuj ks. tel.
10 System audio-telefoniczny
10
299
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
300
302
304
307
308
310
313
316
318
319
SPECYFIKACJE
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
11
302
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji.
S40 i V50: Etykieta jest widoczna po otwarciu prawych tylnych drzwi. C30 i C70: Etykieta jest widoczna po otwarciu prawych
drzwi.
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
,
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
zawierający m.in. typ i rocznik modelu oraz
numer podwozia.
303
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
11
A
B
C
D
304
Wymiary
mm
Rozstaw osi
2640
Długość
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
Wymiary
E
4522
1766
989
Wysokość maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
mm
685
F
Wysokość
1457
G
Oś przednia
1535
H
Oś tylna
1531
I
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
1002
Wymiary
mm
J
Szerokość
1770
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2022
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa łączny ciężar pasażerów i ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia oraz pionowe obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest
przyczepa, patrz tabela). Ładowność nie
sumuje się z masa własną samochodu.
Dopuszczalna ładowność = Dopuszczalna
masa całkowita pojazdu – Masa własna
pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
11
Lokalizacja naklejki, patrz strona 302.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dach: 75 kg.
``
305
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
11
306
Silnik
Dopuszczalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy
(kg)
1.6
1200
50
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
inne
1500
Dopuszczalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
700
50
11 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Przegląd
Silnik
Kod silnika
Moc (kW /
obr/min)
Moc
(KM /
obr/min)
Moment
obrotowy
(Nm /
obr/min)
Liczba
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
1103500
150/3500
3
350/15002750
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/17502750
5
81
77,0
1,984
16,5:1
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny
podane są na tabliczce znamionowej silnika,
patrz strona 302.
307
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
11
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całko-
wicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
308
Tabela doboru lepkości oleju
silnikowego
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Wariant silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość oleju pomiędzy
znakami MIN – MAX (w
litrach)
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
1.6
B4164S3
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
0,8
4,0
2.0F
B4204S4
Lepkość oleju: SAE 5W–30
0,8
4,3
2.0
B4204S3
0,8
4,3
1.6D
D4162T
1,0
3,8
T5A
B5254T7
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
1,3
5,8
D5204T
Lepkość oleju: SAE 0W-30/5W-30
1,0
5,9
D4
A
Kod silnika
11
SAE 0W-30 obowiązuje dla Europy, a SAE 5W-30 dla pozostałych krajów
309
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Przegląd
WAŻNE
11
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów,
należy użyć zalecanego płynu. Płynu tego
nie wolno mieszać z żadnym innym płynem.
Jeżeli skrzynię biegów napełniono innym
płynem, należy skontaktować się z najbliższym warsztatem w celu przeprowadzenia
czynności serwisowych. W takiej sytuacji
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Olej w skrzyni biegów
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
B6
1,6
MMT6
1,7
MTX75
1,8
M66
1,9
IB5
2,1
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Automatyczna skrzynia biegów
310
Objętość (litry)
BOT 130 M
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny
Płyn
Układ
Objętość (litry)
Zalecana klasa jakości oleju
Płyn chłodzący
1.6
5,8
2.0 i 2.0F
6,5
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z
50% wodyA, patrz opakowanie. Początek otwarcia termostatu w temperaturze:
T5, manualna skrzynia biegów
7,0
silnik benzynowy (1.6) 82 °C
T5, automatyczna skrzynia
biegów
7,5
D2
6,2
D3 i D4
8,5
11
silniki benzynowe 90 °C
silniki wysokoprężne 82 °C
silnik wysokoprężny (D2) 83 °C
Czynnik chłodniczy
Klimatyzacja
B
R134a (HFC134a)
Olej w sprężarce: PAG
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
Płyn do wspomagania w
układzie kierowniczym
Wspomaganie w układzie
kierowniczym
Płyn do spryskiwaczy
0,6
DOT 4+
1,0 – 1,2
WSS M2C204-A lub zamiennik o identycznych własnościach.
4-cyl. silnik benzynowy/
wysokoprężny
4,0
Przy temperaturach ujemnych stosować zalecany przez
Volvo koncentrat niskokrzepnący wymieszany z wodą.
5-cyl. silnik benzynowy/
wysokoprężny
6,5
``
311
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn
Układ
Objętość (litry)
Paliwo
Benzyna: 1.6, 2.0, 2.0F
około. 55
Benzyna: T5
około. 62
Olej napędowy: D2, D3 i D4
około. 52
Zalecana klasa jakości oleju
Benzyna: patrz strona 153
Olej napędowy
Olej napędowy: patrz strona 154
11
A
B
312
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Masy mogą się różnić zależnie od wariantu silnika. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu uzyskania właściwych informacji.
11 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
B
C
1.6
220
9,2
139
5,8
169
7,1
2.0FA
260
10,9
138
5,8
183
7,7
2.0
251
10,8
133
5,7
176
7,6
T5
294
12,6
150
6,4
203
8,7
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
``
313
11 Specyfikacje
Paliwo
A
B
C
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
A
Pojazd z układem Flexifuel może być zasilany dowolną benzyną bezołowiową 95 oktanów, albo bioetanolem E85, jak również wszystkimi możliwymi mieszankami tych dwóch paliw. Samochód
zużywa 30-40% więcej paliwa E85, które ma mniejszą wartość energetyczną. Dokładna różnica zależy między innymi od konkretnego stylu jazdy, temperatury otoczenia oraz zmian w specyfikacji
paliwa.
A = jazda miejska (l/100 km)
B = jazda pozamiejska (l/100 km)
C = jazda mieszana (l/100 km)
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
1
314
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natęże-
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
O tym należy pamiętać
• Styl jazdy kierowcy
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza
• Włączona klimatyzacja
• Zamontowanie bagażnika dachowego
powodującego zwiększony opór powietrza
• Zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach
nie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli. Poniżej
zamieszczono kilka wskazówek, które pozwolą
kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy powinien być spokojny.
• Należy jeździć na możliwie jak najwyższym
biegu, dostosowanym do warunków ruchu
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 682/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca
podstawą dla podania wartości emisji CO2.
11 Specyfikacje
Paliwo
i drogi, po której odbywa się jazda. Niższa
prędkość obrotowa silnika przyczynia się
do zmniejszenia zużycia paliwa.
• Należy hamować silnikiem w celu zmniejszenia prędkości, gdy jest to możliwe bez
narażania na niebezpieczeństwo innych
użytkowników drogi.
• Należy unikać długotrwałej pracy silnika na
biegu jałowym. Zwracać szczególną
uwagę na lokalne przepisy ruchu drogowego. Wyłączyć silnik, gdy pojazd stoi w
miejscu przez dłuższy czas, jeżeli jest to
możliwe bez narażania na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w elektryczną nagrzewnicę bloku silnika, należy
jej zawsze używać przed uruchomieniem
zimnego silnika.
• Zawsze przeprowadzać serwis i przeglądy
samochodu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa.
Dodatkowe informacje można znaleźć w
powoływanych powyżej przepisach.
11
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 152.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekologiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon, 210.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa. Informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
• Dodatkowe obciążenie – usunąć z samochodu niepotrzebne przedmioty.
• Zdjąć bagażnik bezpośrednio po użyciu.
315
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Uwagi ogólne
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
11
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
akumulatora rozruchowego należy upewnić
się, że nowy akumulator ma taką samą pojemność jak oryginalny (patrz etykieta na akumulatorze).
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu. W przypadku wymiany
Akumulator
Napięcie (V)
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
CCA (A)
(minuty)
Pojemność (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Wersje samochodu z zestawem audio High Performance.
Wersje wysokoprężne z funkcją jazdy bez użycia kluczyka, zestawem audio Premium Sound, nagrzewnicą spalinową lub systemem RTI.
Żarówki
Oświetlenie
316
Moc (W)
Typ
Światła mijania, samochody z lampami halogenowymi
55
H7
Światła drogowe, samochody z lampami halogenowymi
55
H9
Światła drogowe, samochody z reflektorami biksenonowymi lub aktywnymi reflektorami
ksenonowymi ABL
55
H7
Światła hamowania, cofania, przeciwmgielne tylne
21
P21W
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Oświetlenie
Moc (W)
Typ
Przednie kierunkowskazy, samochody z reflektorami biksenonowymi lub halogenowymi,
tylne kierunkowskazy
21
PY21W
Przednie kierunkowskazy, samochody z aktywnymi reflektorami ksenonowymi ABL
24
PY24WSW
Tylne światła pozycyjne/postojowe, boczne światła obrysowe (górne gniazdo)
5
P21/5W
Tylne światła pozycyjne/postojowe (dolne gniazdo)
5
R5W
Oświetlenie przestrzeni bagażowej, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W
1,2
Żarówka podłużna
Przednie światła pozycyjne/postojowe, przednie światła obrysowe
5
W5W
Światła przeciwmgielne
35
H8
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
3
Żarówka podłużna
Lusterko kosmetyczne*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
317
11 Specyfikacje
Homologacja
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Kraj i region
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Firma Delphi
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
Delphi 2003-07-15,
Niemcy RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
318
Certyfikat systemu elektronicznego
kluczyka
Firma Siemens VDO Automotive A.G. niniejszym zaświadcza, że urządzenia o oznaczeniu
5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812 spełniają
podstawowe wymogi oraz inne mające zastosowanie zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej
1999/5/EC.
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 55 i 60.
podCzerwony symbol ostrzegawczy
świetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
podświetla
Żółty symbol informacyjny
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również zapalić razem z innymi
symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Ostrzeżenie
21, 34,
55, 58,
172
Informacja
55, 58,
172, 179,
181
Układ oczyszczania spalin
55, 56
Usterka układu
ABS
56, 57
Tylne światło
przeciwmgielne
56
Znaczenie
Strona
Układ antypoślizgowy, STC lub
DSTC*
56, 179,
179
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
56
Niski poziom
paliwa w zbiorniku
56
Lampka kontrolna
przyczepy
57
Włączony hamulec postojowy
57
Poduszki
powietrzne
21, 57
11
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
319
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Niskie ciśnienie
oleju
55, 57
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
18, 57
Brak ładowania
akumulatora
57
Symbol
Znaczenie
Strona
Lewe kierunkowskazy
53
Prawe kierunkowskazy
53
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Symbol
G021216
Strona
Znaczenie
Strona
Dźwięk przestrzenny (tylko w
wersji Premium
Sound)
268
Serwis informacyjny
272
Typy programów
273
Regionalne programy radiowe
274
Pliki audio
277
Katalog na płycie
CD
277
Informacje drogowe
272
G021221
11
Znaczenie
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
57, 175
Czujnik deszczu*
71
53
Układ automatycznej kontroli
prędkości*
73
Lampka kontrolna
świateł drogowych
Wskaźnik zmiany
biegów*
168
G021220
G021223
Usterka układu
hamulcowego
G021222
Symbol
320
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Telefon*
293
Zestaw głośnomówiący
Bluetooth TM*
293
11
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
19
Poduszka
powietrzna pasażera aktywna
24, 25
Poduszka
powietrzna pasażera nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
321
12 Indeks alfabetyczny
A
A/C
elektroniczny układ klimatyzacji......... 105
manualny układ klimatyzacji....... 100, 101
AF – automatyczna aktualizacja częstotliwości........................................................ 274
AIRBAG ..................................................... 22
12
Aktualizacja częstotliwości, automatyczna...................................................... 274
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 65
Aktywne reflektory przednie...................... 65
Akumulator...................................... 245, 316
awaryjny rozruch silnika..................... 190
konserwacja................................ 233, 245
przeciążenie........................................ 151
specyfikacje........................................ 316
symbole na obudowie akumulatora. . . 245
Alarm........................................................ 144
automatyczny powrót do stanu czuwania....................................................... 145
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 145
lampka kontrolna alarmu.................... 144
przerwanie wzbudzonego alarmu....... 145
rozbrojenie.......................................... 145
322
testowanie działania autoalarmu........ 146
włączenie............................................ 144
Awaryjne holowanie samochodu............. 187
zaczep holowniczy............................. 188
Amortyzator drgań................................... 193
Awaryjny rozruch silnika.......................... 190
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 318
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 103
zapamiętywanie stacji radiowych....... 270
AUTO. KLIMAT........................................ 103
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.... 73
Automatyczna korekcja głośności........... 269
B
Bateria
wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania.......................................... 139
Bezpieczeństwo
systemy bezpieczeństwa, tabela.......... 32
Automatyczna skrzynia biegów
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................ 169
przyczepa................................... 191, 192
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 187
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 36
Bezpieczniki.............................................
bezpieczniki w komorze silnika..........
skrzynka przekaźników i bezpieczników w kabinie.....................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
254
255
258
254
254
Automatyczne blokowanie zamków........ 141
Bioetanol E85.......................................... 154
Automatyczne myjnie.............................. 222
Blokada antyalkoholowa.......................... 157
Automatyczny powrót do stanu zablokowania....................................................... 140
Blokada biegu wstecznego..................... 168
Automatyczny rozruch............................. 162
Awaria w układzie ABS...................... 56, 176
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 216
Blokada dźwigni skrzyni biegów...... 170, 171
Blokada kierownicy.................................. 162
12 Indeks alfabetyczny
Blokowanie/odblokowanie....................... 140
od wewnątrz....................................... 140
z zewnątrz........................................... 140
Blokowanie zamków................................ 137
odblokowanie..................................... 140
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 295
wyciszanie mikrofonu......................... 295
zestaw słuchawkowy.......................... 293
Czynności kontrolne
płyny i oleje......................................... 238
Dolby Surround Pro Logic II............ 265, 268
Czyszczenie
automatyczne myjnie.......................... 222
mycie samochodu.............................. 222
obręcze............................................... 222
pasy bezpieczeństwa................. 224, 226
tapicerka............................................. 224
Dopuszczalna masa przyczepy............... 305
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 224
Boczna poduszka powietrzna SIPS........... 27
Boczne poduszki powietrzne..................... 27
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 27
C
Całkowita blokada zamków..................... 141
czasowe wyłączanie........................... 142
wyłączanie.......................................... 141
Całkowite otwarcie.................................. 141
D
Dach otwierany.......................................... 85
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała...................................................... 86
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego..................................................... 86
otwieranie i zamykanie................... 85, 86
położenie wentylacyjne......................... 85
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 15
Dane techniczne, silnik............................ 307
Czujnik deszczu......................................... 71
Dmuchawa
A/C...................................................... 100
ECC.................................................... 103
Czynnik chłodniczy.................................... 98
Dane techniczne silników........................ 307
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 305
Dostosowanie.......................................... 165
Drzwi bagażnika
jazda z otwartymi drzwiami bagażnika..................................................... 151
zamykanie/otwieranie................. 132, 140
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 178
12
DSTC, patrz też Układ antypoślizgowy
symbol.................................................. 56
Dystrybucja powietrza............................. 107
ECC.................................................... 105
Dystrybucja powietrza, A/C..................... 101
Dywaniki podłogowe............................... 116
Dzieci......................................................... 36
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................ 27
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie................................................. 37
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie, tabela..................................... 37
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci............................................ 44, 143
323
12 Indeks alfabetyczny
Dźwięk
głośność............................................. 266
ustawienia audio......................... 266, 268
źródło dźwięku.................................... 266
F
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 155
Filtr powietrza w kabinie............................ 98
12
E
Filtr sadzy.......................................... 60, 155
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji....... 99
Fotel elektryczny...................................... 114
Elektryczne sterowanie szyb.....................
blokowanie...........................................
fotel pasażera.......................................
tylne siedzenie......................................
Fotelik dziecięcy........................................ 36
FILTR SADZY PEŁN................................. 155
78
79
79
80
Foteliki dziecięce....................................... 36
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX.......................................... 44
Gniazdo elektryczne
konsola środkowa................................ 63
siedzenie tylne...................................... 63
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
przestrzeń bagażowa......................... 129
siedzenie przednie................................ 63
Elektrycznie sterowane okno dachowe..... 85
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 15
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
licznik przebiegu dziennego................. 53
obrotomierz.......................................... 53
prędkościomierz................................... 53
wskaźnik poziomu paliwa..................... 53
wskaźnik temperatury otoczenia.......... 53
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika..................... 136, 166, 318
GSI – Wskaźnik zmiany biegów............... 168
Funkcje odtwarzacza CD......................... 276
H
Elementy sterowania na kierownicy.............................................. 73, 75, 283
EON – inne sieci o rozszerzonej funkcjonalności.................................................... 274
Funkcje RDS............................................ 271
zerowanie........................................... 275
G
Geartronic................................................ 169
Głośnik basowy....................................... 268
Głośnik niskotonowy................................ 268
324
Głośność
automatyczna korekcja głośności...... 269
dzwonek, telefon................................ 295
odtwarzacz mediów............................ 266
system audio...................................... 266
telefon......................................... 284, 295
telefon/odtwarzacz............................. 295
typy programów................................. 275
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 193
Hamulce
hamulec ręczny..................................... 77
sygnalizacja hamowania awaryjnego. 176
światło hamowania............................... 66
12 Indeks alfabetyczny
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 176
Wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 176
Hamulec postojowy............................. 57, 77
Hamulec ręczny......................................... 77
HomeLinkŸ
................................................ 91
J
Kierunkowskazy......................................... 67
Jakość benzyny....................................... 153
Jazda
ekonomiczna......................................
śliska nawierzchnia drogi....................
układ chłodzenia.................................
w wodzie.............................................
z przyczepą.........................................
150
150
150
151
191
I
Jazda przez wodę.................................... 151
IDIS – inteligentny system informacyjny. . 281
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 305
nacisk na hak holowniczy................... 305
Immobilizer...................................... 132, 163
Informacje na temat paliwa...................... 152
Informacje o ruchu drogowym................. 272
K
Informacje tekstowe................................ 274
Informacje tekstowe na płycie................. 278
Instalacja elektryczna.............................. 316
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 15
Integralne podwyższenie siedziska........... 42
Karta SIM................................................. 282
Katalizator................................................ 153
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 187
Kierownica
automatyczna kontrola prędkości
jazdy..................................................... 73
elementy sterowania............... 73, 75, 283
regulacja położenia kierownicy............. 76
Klimatyzacja............................................. 100
ECC.................................................... 103
ustawienia indywidualne....................... 89
uwagi ogólne........................................ 98
Kluczyk
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania....................................................... 132
obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka.............................................. 136
12
Kluczyki zapłonu...................................... 163
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania...
dodatkowy kluczyk mechaniczny.......
funkcje................................................
wymiana baterii...................................
163
133
132
139
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
zdejmowanie.......................................
215
212
206
206
214
214
Koło zapasowe........................................ 212
Tymczasowe koło zapasowe...... 207, 212
325
12 Indeks alfabetyczny
Komora silnika......................................... 235
płyn chłodzący.................................... 240
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 242
Kompas..................................................... 81
kalibracja.............................................. 81
ustawianie strefy................................... 81
Komputer pokładowy................................ 68
12
Komunikaty alarmowe
Ostrzeżenie RDS o ruchu drogowym. 272
Kurtyna powietrzna.................................... 29
L
Menu telefonu
odtwarzacz mediów............................ 279
telefon, informacje ogólne.................. 289
telefon, opcje menu............................ 290
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 239
Lakier, kod koloru.................................... 227
Lampki do czytania, patrz Oświetlenie.... 117
Mieszanina tlenu z wodorem................... 190
Mycie samochodu................................... 222
Lokalizacja anten systemu uruchamiania
bez użycia kluczyka................................. 138
Lusterka boczne........................................ 83
N
M
Nadajnik zdalnego sterowania................. 132
wymiana baterii................................... 139
Maks. obciążenie dachu ......................... 305
Nagrzewnica bloku silnika....................... 164
spalinowa............................................ 108
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 185
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym............................................................ 60
Komunikaty systemu BLIS....................... 185
Konserwacja............................................ 233
samodzielna obsługa techniczna
samochodu......................................... 233
zabezpieczenie antykorozyjne............ 228
Kontrola emisji spalin
sygnalizacja usterki............................... 56
Masa własna samochodu........................ 305
Kontrola trakcji......................................... 178
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 305
Korekcja dźwięku..................................... 269
Kratka bezpieczeństwa............................ 126
Książka telefoniczna
numery telefonów............................... 285
326
Manualna skrzynia biegów...................... 168
GSI – Wskaźnik zmiany biegów.......... 168
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 187
Menu
system audio...................................... 264
Nagrzewnica dodatkowa......................... 111
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 108
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
symbole i komunikaty na wyświetlaczu......................................................
ustawianie zegara...............................
uwagi ogólne......................................
108
108
109
110
108
Nagrzewnica wspomagająca................... 111
12 Indeks alfabetyczny
Narzędzia................................................. 212
Nawiązywanie połączeń
działanie...................................... 284, 294
funkcje dostępne w trakcie telefonowania............................................... 284, 287
głośność rozmowy telefonicznej........ 284
przychodzące..................................... 294
Numer IMEI.............................................. 288
Olej silnikowy................................... 238, 308
ciśnienie oleju....................................... 57
filtr....................................................... 237
klasa oleju........................................... 308
niekorzystne warunki eksploatacji...... 308
pojemności......................................... 308
Oparcia
przedni fotel, obniżanie...................... 115
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. 124
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 222
Odblokowanie drzwi........................ 137, 140
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego............................... 133, 138
zamki aktywne.................................... 135
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 227
Odrzucenie połączenia przychodzącego. 284
Odtwarzanie losowe, płyty CD oraz pliki
audio........................................................ 277
Ogólne uwagi na temat paliwa................ 152
Olej, patrz też Olej silnikowy............ 238, 308
Olej napędowy......................................... 154
Opony
ciśnienie...................................... 209, 210
indeks prędkości................................ 204
konserwacja........................................ 204
naprawa przebitej opony.................... 216
opony kierunkowe.............................. 208
opony zimowe.................................... 208
specyfikacje........................................ 204
uwagi ogólne...................................... 204
własności jezdne................................ 204
wskaźniki zużycia opony.................... 205
Opony zimowe......................................... 208
Opóźnione wyłączenie świateł
ustawienie............................................. 90
Oprawa żarówki
zdejmowanie....................................... 251
Osłona bagażu................................. 127, 128
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany............................................................ 86
Oświetlenie
Aktywne reflektory ksenonowe............. 65
automatyczne oświetlenie kabiny....... 118
lampki do czytania.............................. 117
oświetlenie asekuracyjne................ 67, 84
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia................................................... 84
oświetlenie automatyczne, światła
mijania.................................................. 64
oświetlenie kabiny.............................. 117
panel przełączników oświetlenia, w
kabinie.................................................. 64
podświetlenie wyświetlacza................. 65
przednie światła przeciwmgielne.......... 65
przestrzeń bagażowa......................... 118
regulacja zasięgu świateł przednich..... 64
specyfikacje żarówek......................... 316
światła drogowe/mijania................. 65, 67
światła mijania...................................... 64
światła pozycyjne/postojowe................ 64
tylne światło przeciwmgielne................ 65
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lampa tylna.........................................
12
247
250
249
250
251
327
12 Indeks alfabetyczny
lusterko kosmetyczne.........................
oświetlenie w bagażniku.....................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
przód...................................................
światła mijania....................................
światła postojowe...............................
światła pozycyjne...............................
światła przeciwmgielne.......................
12
253
252
252
252
247
248
249
249
250
Oświetlenie asekuracyjne.................... 67, 84
ustawienie............................................. 90
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie... 117
Otwieranie samochodu bez użycia kluczyka.......................................................... 89
ustawienia............................................. 89
Pamięć ustawienia foteli.......................... 115
Panel przycisków w drzwiach kierowcy................................................... 52, 78
Parowanie szyb
dbałość o szyby.................................... 98
funkcja programatora czasowego........................................... 101, 104
skraplanie wody w reflektorach.......... 222
tylna szyba.......................................... 102
usuwanie szronu......................... 101, 104
Plamy....................................................... 224
Płyn chłodzący......................................... 240
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 241
Płyn sprzęgłowy, sprawdzanie i uzupełnianie............................................................ 241
Płyny, ilość............................................... 310
Płyny i oleje...................................... 237, 310
Płyny i oleje, kontrola, w komorze silnika 237
Płyny i oleje, uwagi ogólne...................... 237
Płyty CD
schowek............................................. 122
P
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
Podgrzewanie
przednie fotele............................ 101, 105
tylna szyba.................................. 102, 105
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne..................................... 102, 105
Pielęgnacja samochodu.......................... 222
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 266
PACOS....................................................... 24
Podnośnik................................................ 212
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 224
Paliwo
Emisja CO2......................................... 313
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................... 91
Poduszka powietrzna................................
strona kierowcy i pasażera z przodu....
uaktywnianie/wyłączanie, PACOS........
wyłącznik..............................................
filtr paliwa...........................................
nagrzewnica postojowa......................
niskie zużycie paliwa..........................
uzupełnianie paliwa............................
328
wskazanie zużycia paliwa..................... 68
wskaźnik poziomu paliwa..................... 56
zużycie paliwa..................................... 313
155
108
209
152
Pas bezpieczeństwa
ciąża..................................................... 19
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
wymiana, wycieraczki przednie..........
243
243
243
243
Podświetlenie wskaźników........................ 65
22
23
24
24
12 Indeks alfabetyczny
Podwyższenie
rozkładanie........................................... 42
składanie............................................... 43
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 48
kierownica po prawej stronie................ 50
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Podwyższenie, integralne.......................... 42
Przerywana praca wycieraczek................. 70
PTY – typ programu................................. 273
Pojemność zbiornika............................... 310
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 199
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 235
Polerowanie............................................. 223
Połączenia alarmowe............................... 281
Połączenia telefoniczne................... 284, 294
połączenie USB....................................... 266
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 169
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia..................................................... 84
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 227
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 227
Programator czasowy
A/C...................................................... 101
ECC.................................................... 104
Program serwisowy................................. 232
Przebicie opony, patrz Opony......... 212, 214
Przednie fotele, podgrzewanie................ 101
Przestrzeń bagażowa.............................. 126
kratka bezpieczeństwa....................... 126
osłona bagażu............................ 127, 128
oświetlenie.......................................... 118
siatka zabezpieczająca............... 126, 128
Przewożenie bagażu
uwagi ogólne...................................... 199
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 128
załadunek........................................... 199
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 305
Przyczepa................................................ 191
przewód.............................................. 193
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe
(ABL) .................................................. 200
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych........................................................... 84
R
Radioodbiornik
aktualizacja częstotliwości.................
EON....................................................
REG....................................................
stacje radiowe....................................
typy programów.................................
ustawienia radioodbiornika.................
WIADOMOŚCI....................................
274
274
274
270
272
270
273
12
Recyrkulacja
A/C...................................................... 100
ECC.................................................... 104
REG – regionalne programy radiowe....... 274
Regulacja zegara....................................... 88
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 200
Reflektory halogenowe....................... 200
329
12 Indeks alfabetyczny
S
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 254
SCAN
płyty CD oraz pliki audio..................... 277
stacje radiowe.................................... 271
Schowek.................................................. 120
Płyty CD.............................................. 122
Schowek podręczny................................ 121
12
Smary....................................................... 310
Smary, ilość............................................. 310
SMS......................................................... 287
odczytywanie...................................... 287
pisanie................................................ 287
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
nagrzewnica postojowa...................... 109
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Sonda lambda......................................... 153
System audio, patrz też Dźwięk.............. 266
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do
wspomagania układu kierowniczego....... 242
System audio-telefoniczny
menu................................................... 264
Siatka zabezpieczająca................... 126, 128
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 240
System Flexifuel....................................... 164
dostosowanie..................................... 165
Siedzenia
fotel z elektryczną regulacją...............
opuszczanie przedniego oparcia........
opuszczanie tylnego oparcia..............
ustawienie ręczne...............................
zagłówek, tylny...................................
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 240
reflektory przednie................................ 70
szyba tylna............................................ 71
szyby przedniej..................................... 70
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS........................ 84, 183
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków........................... 134
Schowki w kabinie samochodu............... 120
114
115
124
114
124
Silnik wysokoprężny: podgrzewanie
wstępne..................................................... 56
Składanie oparcia tylnego siedzenia ...... 124
Skraplanie wody w reflektorach.............. 222
Skrzynia biegów
manualna............................................ 168
Skrzynia biegów Powershift............ 172, 187
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 318
Stan gotowości (standby)........................ 283
System mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX........................................................ 44
Strefa martwa (BLIS)................................ 183
System oczyszczania powietrza, ECC.... 104
Strojenie radioodbiornika......................... 270
System poduszek powietrznych................ 22
Struktura menu.......................................... 88
System SRS
Informacje ogólne................................. 22
Surround.......................................... 265, 268
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Sygnał światłami drogowymi..................... 67
330
Symbole................................................... 179
symbole informacyjne..................... 56, 57
symbole ostrzegawcze......................... 55
System telefoniczny................................. 281
12 Indeks alfabetyczny
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 30
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 30
System wspomagający parkowanie........ 180
czujniki wspomagania parkowania..... 182
Szybkie przewijanie................................. 277
Szybkie wybieranie numerów.................. 286
Ś
Średnie zużycie paliwa.............................. 68
Światła awaryjne........................................ 76
Światła drogowe
mignięcie.............................................. 67
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 64
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 65
Światła przeciwmgielne, włączanie/wyłączanie......................................................... 65
Światła przednie........................................ 64
Światło hamowania.................................... 66
Światło ostrzegawcze
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 178
T
Tabliczki znamionowe.............................. 302
Tapicerka samochodu............................. 224
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 224
Telefon
bezpieczeństwo drogowe................... 282
książka telefoniczna............................ 296
książka telefoniczna, skrót................. 296
nawiązywanie połączeń.............. 294, 296
odbieranie połączenia......................... 295
połączenia przychodzące................... 294
rejestracja telefonu............................. 293
stan gotowości (standby)................... 283
sterowanie.......................................... 282
szybkie wybieranie numerów............. 286
włączanie i wyłączanie........................ 283
wprowadzanie tekstu.......................... 285
wybieranie numerów z książki telefonicznej................................................. 287
zestaw słuchawkowy.......................... 293
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 296
rejestracja telefonu............................. 293
zestaw słuchawkowy.......................... 293
Temperatura
kabina samochodu, klimatyzacja elektroniczna............................................. 106
kabina samochodu, klimatyzacja sterowana manualnie.................................. 102
rzeczywista temperatura...................... 99
12
Testowanie działania autoalarmu............ 146
TP – informacje o ruchu drogowym......... 272
Trójkąt ostrzegawczy............................... 212
Tylne siedzenie ....................................... 124
Typ programu.......................................... 274
U
Uchwyt przytrzymujący torby.................. 129
Układ chłodzenia..................................... 150
Układ hamulcowy.................................... 175
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 178
Uraz kręgosłupa szyjnego......................... 30
331
12 Indeks alfabetyczny
Uruchamianie silnika................................ 162
jazda bez użycia kluczyka.......... 136, 166
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
uruchamianie silnika........................... 166
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)..................................... 136
12
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 240
Wspomaganie dźwigni skrzyni biegów
(GSI – Wskaźnik zmiany biegów)............. 168
W trakcie telefonowania, dostępne funkcje............................................................ 287
Wycieraczka
szyba tylna............................................ 71
Wycieraczki szyby przedniej...................... 70
czujnik deszczu.................................... 71
Uruchamianie w niskiej temperaturze...... 171
automatyczna skrzynia biegów.......... 171
W
Ustawienia indywidualne...........................
automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy............................................
automatyczne blokowanie zamków.....
czas recyrkulacji...................................
odblokowywanie drzwi.........................
opóźnione wyłączenie świateł..............
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia...................................................
otwieranie samochodu bez użycia kluczyka.....................................................
sygnalizacja otwarcia............................
sygnalizacja zamknięcia.......................
Wartość ciśnienia ECO............................ 209
tabela.................................................. 209
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 171
Wentylacja................................................. 99
Wyłącznik zapłonu................................... 162
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
automatyczne składanie/rozkładanie................................................... 83, 89
elektryczne składanie........................... 83
kompas................................................. 81
na drzwiach.......................................... 83
wewnętrzne.......................................... 81
Wymiary zewnętrzne................................ 304
88
89
89
89
89
90
90
89
89
89
Wewnętrzne lusterko wsteczne................. 81
automatyczne przyciemnienie.............. 81
Wyloty powietrza....................................... 99
Wymuszona redukcja biegu przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
automatyczna skrzynia biegów.......... 170
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 34
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 212
Ustawienia klimatyzacji
AUTO.................................................. 103
WIADOMOŚCI......................................... 273
Wieszak na ubrania.................................. 121
Wyposażenie do holowania.....................
demontaż............................................
instalacja.............................................
specyfikacje........................................
Ustawienia samochodu............................. 89
Woskowanie............................................ 223
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 213
Usuwanie szronu..................................... 101
332
Uzupełnianie paliwa
korek wlewu paliwa............................ 152
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 152
uzupełnianie paliwa............................ 152
193
197
195
194
12 Indeks alfabetyczny
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 70
Wyświetlacz, komunikaty.......................... 60
Zespół wskaźników................................... 53
Zredukowana ochrona
ustawienia............................................. 89
Wyświetlacz informacyjny.......................... 60
Ż
Z
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci 143
Żarówki
wymiana.............................................. 247
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 228
Żarówki, patrz Oświetlenie.............. 247, 316
12
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................... 86
Zaczep holowniczy.................................. 188
Zaczepy do unieruchomienia bagażu...... 128
Zagłówek................................................. 124
Zalecane foteliki dziecięce ........................ 36
Zamki
blokowanie zamków........................... 140
Zapamiętywanie stacji, ręczne i automatyczne...................................................... 270
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 150
Zawieszanie połączeń telefonicznych..... 284
Zderzenie
Jazda po wypadku............................... 34
kurtyna powietrzna (IC)......................... 29
333
12 Indeks alfabetyczny
12
334
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,%.Eda^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising