Volvo V50 2011 Quick Guide

Volvo V50 2011 Quick Guide
VOLVO V50
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w przedziale pasażerskim i
przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka w
desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy na przykład
w sytuacji braku zasilania w instalacji elektrycznej
samochodu.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów – 3
mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
3 sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH *
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika
zapłonu w skrajne położenie III, a następnie
od razu puścić – silnik zostanie uruchomiony
automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Automatyczne światła mijania. Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Aktywne reflektory bi-ksenonowe*
– snop światła przemieszcza się wraz z
ruchami kierownicy.
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa.
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy).
A
Sygnał światłami drogowymi.
B
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie świateł.
PANEL PRZYCISKÓW W DRZWIACH KIEROWCY
L R
Regulacja lusterek zewnętrznych
– Wybrać L (lewa strona) lub R (prawa
strona) i wyregulować za pomocą dźwigni.
Składanie/rozkładanie lusterek zewnętrznych* – Nacisnąć L i R jednocześnie.
1
Ręczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
2
Automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz*. Tylne szyby i drzwi nie
mogą zostać otwarte z tylnego siedzenia.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem się
światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni,
własnym cieniem samochodu na jasnej nawierzch-
ni lub padaniem promieni znajdującego się nisko
nad horyzontem słońca na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na
wyświetlaczu pojawi się komunikat WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUXA lub USB.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać,
aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA
NISKOTONOWEGO*.
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go
do momentu pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie
10 stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas
wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać płytę,
naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić jego głośność
na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę po lewej (L) lub po prawej (R) stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę.
Wybrana temperatura jest pokazywana na
wyświetlaczu.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
3
4
5
6
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie system kontroli
jakości powietrza*.
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
3 Wyświetlacz komputera pokładowego, komunikatów, zegara i temperatury zewnętrznej.
8 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
4 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
5 Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
UWAGA
Komunikat KILOMETRÓW DO
OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA podaje szacunkową możliwą odległość obliczoną w oparciu
o wcześniejsze warunki jazdy.
6 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
7 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Usterka układu ABS. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób.
Uruchomić ponownie silnikA.
Usterka układu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowegoB.
Zatrzymać samochód w bezpieczny sposób. Usunąć usterkę zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu informacyjnym.
Niskie ciśnienie oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób.
Sprawdzić poziom olejuB.
A
Jeżeli symbol zapali się po ponownym uruchomieniu silnika, należy skontaktować się ze stacją obsługi Volvo.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC*.
Miga, gdy układ jest aktywny.
B
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować
samochód do stacji obsługi.
NASTAWIANIE ZEGARA
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/w lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy
numerycznych na klawiaturze lub strzałki w
górę/w dół na przycisku nawigacyjnym.
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
W pewnych sytuacjach na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawia się komunikat FILTR
SADZY PEŁNY. Oznacza to, że filtr cząstek
stałych w układzie wydechowym wymaga
oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie
podczas ok. 20-minutowej jazdy z równomierną prędkością drogową. Zniknięcie tego
komunikatu oznacza, że tak zwana regeneracja filtra dobiegła końca.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować.
Kiedy uaktywni się układ EBA, pedał hamulca
można wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
SKŁADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA
1
Zawiesić pas bezpieczeństwa na wieszaku
nad oknem.
Podnieść tylną krawędź siedziska do góry i
odchylić je do przodu.
Zwolnić blokadę oparcia i pochylić je do
przodu.
Zwolnić blokadę zagłówka.
Wyciągnąć zagłówek.
Umieścić zagłówek w prowadnicach znajdujących się pod spodem siedziska.
Złożyć oparcie.
UWAGA
Oparcie fotela pasażera można również
złożyć.
Patrz USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
(6).
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim działają
w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
UWAGA
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
TP 11949 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
UCHWYT PRZYTRZYMUJĄCY TORBY*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement