Volvo undefined, V50 Quick start guide

Volvo undefined, V50 Quick start guide
VOLVO V50
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FK2VJDL(VJEFXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika
oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w przedziale pasażerskim i przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka
w desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy na
przykład w sytuacji braku zasilania w instalacji
elektrycznej samochodu.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej. Aby wyłączyć,
nacisnąć ponownie po upływie więcej niż
5 sekund.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich ponowne automatyczne zablokowanie.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów
– 3 mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH *
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika
zapłonu w skrajne położenie III, a następnie
od razu puścić – silnik zostanie uruchomiony
automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniuII wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych
A
Automatyczne światła do jazdy dziennej*. Aktywne reflektory bi-ksenonowe*
– snop światła przemieszcza się wraz z
ruchami kierownicy.
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy)
A
Sygnał światłami drogowymi i opóźnione
wyłączenie świateł
B
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania
PANEL PRZYCISKÓW W DRZWIACH KIEROWCY
L R
Regulacja lusterek zewnętrznych
– Wybrać L (lewa strona) lub R (prawa
strona) i wyregulować za pomocą
dźwigni.
Składanie/rozkładanie lusterek zewnętrznych* – Nacisnąć L i R jednocześnie.
1
Ręczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
2
Automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem od wewnątrz. Tylne szyby i
drzwi* nie mogą zostać otwarte z tylnego
siedzenia.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdujące-
go się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw
kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na
wyświetlaczu pojawi się komunikat WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.
Obracać, aby wyregulować głośność.
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUXA lub USB.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać,
aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO*.
2
4
5
6
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie 10
stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas
wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić jego głośność na
średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
STEROWANIE RĘCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej (L) lub po prawejR)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę. Wybrana temperatura jest pokazywana
na wyświetlaczu.
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
3
4
5
6
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli
jakości powietrza*.
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jestwyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER
AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
3
4
5
6
7
8
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz komputera pokładowego, komunikatów, zegara i temperatury zewnętrznej.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.Długie naciśnięcie powoduje
wyzerowanie wszystkich funkcji komputera
pokładowego.
UWAGA
Komunikat --- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ.
ZBIOR. podaje szacunkową możliwą odległość obliczoną w oparciu o wcześniejsze
warunki jazdy.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Usterka układu ABS. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób.
Uruchomić ponownie silnikA.
Usterka układu hamulcowego.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Sprawdzić poziom płynu
hamulcowegoB.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC*.
Miga, gdy układ jest aktywny.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Usunąć usterkę zgodnie z
komunikatem na wyświetlaczu informacyjnym.
Niskie ciśnienie oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób.
Sprawdzić poziom olejuB.
A
Jeżeli symbol zapali się po ponownym uruchomieniu
silnika, należy skontaktować się ze stacją obsługi
Volvo.
B
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować
samochód do stacji obsługi.
NASTAWIANIE ZEGARA
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
Wybrać opcję Regulacja zegara.
Nacisnąć ENTER.
Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/
w lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy
numerycznych na klawiaturze lub strzałki w
górę/w dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
W pewnych sytuacjach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej pojawia się komunikat
FILTR SADZY PEŁNY. Oznacza to, że filtr
cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
równomierną prędkością drogową.
Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że tak
zwana regeneracja filtra dobiegła końca.
1.
2.
3.
4.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA
AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
SKŁADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA
1
Zawiesić pas bezpieczeństwa na wieszaku
nad oknem.
Podnieść tylną krawędź siedziska do góry i
odchylić je do przodu.
Zwolnić blokadę oparcia i pochylić je do
przodu.
Zwolnić blokadę zagłówka.
Wyciągnąć zagłówek.
Umieścić zagłówek w prowadnicach znajdujących się pod spodem siedziska.
Złożyć oparcie.
UWAGA
Oparcie fotela pasażera można również złożyć. Patrz „Fotele przednie” (rozdz. 4).
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim działają
w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
UWAGA
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
TP 14328 (Polish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
UCHWYT PRZYTRZYMUJĄCY TORBY*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement