Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM
VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi
samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej
stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie
w samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną
instrukcję obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację
mobilną można pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie
www.volvocars.com
01 Twój samochód hybrydowy
05 Funkcje samochodu
Tryb jazdy
Ładowanie
Przygotowanie do jazdy
Aplikacja mobilna
Elementy sterowania klimatyzacją
Przełącznik świateł
Zespolony zespół wskaźników
System Infotainment
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*
02 Uruchamianie silnika i jazda
Pilot
System zamków Keyless*
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Hamulec postojowy
Wycieraczki
06 Wskazówki
03 Funkcje wspomagające kierowcę
Ochrona pieszych*
04 Za kierownicą
Regulacja kierownicy
Regulacja fotela
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jakie tryby jazdy mogę wybierać?
01
Samochód jest napędzany przez dwa silniki - elektryczny i wysokoprężny. Można wybierać różne
tryby jazdy. Nie można wybrać „złego” trybu jazdy –
samochód powróci do trybu HYBRID, gdy nie zostaną
spełnione określone warunki. Zapali się wówczas
lampka w przycisku napędu hybrydowego.
HYBRID
Jest to podstawowy tryb jazdy samochodu.
Wykorzystywany jest zarówno silnik elektryczny,
jak i spalinowy – oddzielnie albo równolegle.
Najbardziej odpowiedni wariant w danej sytuacji
wybiera specjalny komputer.
PURE
Samochód jest napędzany przez silnik elektryczny. Układ klimatyzacji zostaje wyłączony w celu
zapewnienia możliwie najdłuższego dystansu
przejazdu. Silnik wysokoprężny jest uruchamiany
automatycznie, gdy konieczne jest ładowanie
akumulatora lub kierowca zażąda mocy większej
niż może dostarczyć silnik elektryczny. Silnik
wysokoprężny jest również wykorzystywany w
razie potrzeby do napędu na wszystkie koła, np.
podczas ruszania na śliskich nawierzchniach.
POWER
Zapewnia najlepszą reakcję i osiągi, ponieważ
silnik elektryczny i wysokoprężny są aktywne
przez cały czas. Podczas aktywnej jazdy priorytetowane są niższe biegi, co powoduje opóźnienie
zmiany biegu na wyższy.
AWD
Aktywny jest napęd na wszystkie koła. Przeznaczony głownie do jazdy z małą prędkością w
warunkach śliskiej nawierzchni, wymagających
lepszej przyczepności i trakcji. Ten tryb jazdy
ma również efekty stabilizujący na większych
prędkościach.
SAVE
Utrzymuje aktualny poziom energii akumulatora
do późniejszego wykorzystania. W przypadku
niskiego poziomu naładowania, akumulator
zostanie podładowany do poziomu umożliwiającego pokonanie dystansu ok. 20 km na napędzie
elektrycznym. Wybrać PURE, gdy potrzebny jest
napęd elektryczny.
Gdzie znajduje się przewód ładujący?
01
Przewód ładujący znajduje się w schowku pod klapą
w podłodze przestrzeni bagażowej.
Jak otwiera się i zamyka klapkę gniazda
ładowania?
01
Nacisnąć tylną część klapy i puścić ją.
Odchylić klapkę.
Zdjąć pokrywkę gniazda ładowania i zabezpieczyć ją po wewnętrznej stronie klapki.
Zamknąć klapkę gniazda ładowania w odwrotnej
kolejności.
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu
ładującego*?
01
Symbol podświetlony: Pokazuje ustawiony prąd
ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do 230 V.
Zwiększanie prądu ładowania.
Zmniejszanie prądu ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do
samochodu.
Jak uruchomić ładowanie?
01
Podłączyć przewód ładujący do gniazda elektrycznego
230 V.
Zwiększyć lub zmniejszyć prąd ładowania na skrzynce
sterowniczej*. Wpływa na czas ładowania i przygotowanie do jazdy.
Podłączyć przewód ładujący do samochodu – przewód
blokuje się automatycznie w gnieździe ładowania.
Nacisnąć przycisk oświetlenia asekuracyjnego na pilocie ,
zespół wskaźników pokazuje wtedy pozostały czas ładowania. Stan ładowania jest sygnalizowany za pomocą kontrolek
gniazda ładowania oraz aplikacji mobilnej Volvo On Call*.
Oświetlenie asekuracyjne musi być aktywowane w menu MY CAR – patrz Instrukcja obsługi
samochodu.
Jak można wstrzymać ładowanie?
01
Odblokować samochód za pomocą przycisku
odblokowania na pilocie
Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda elektrycznego 230 V.
Umieścić przewód ładujący z powrotem w
schowku pod klapą w podłodze bagażowej.
Przewód ładujący blokuje się automatycznie w gnieździe ładowania chwilę po jego odblokowaniu, jeżeli
nie zostanie wyjęty. Otworzyć blokadę za pomocą
przycisku odblokowania na pilocie.
Co sygnalizują kontrolki gniazda ładowania?
Białe ciągłe światło: Światło wskaźnikowe
Żółte ciągłe światło: Tryb gotowości
Zielone krótkie błyski: Ładowanie akumulatora o
niskim napięciu
Zielone długie błyski: Ładowanie akumulatora
dobrze naładowanego
Zielone ciągłe światło lub kontrolka wyłączona:
Ładowanie zakończone
Niebieskie światło: Włączony timer
Czerwone światło: Usterka
01
Jak można aktywować tryb przygotowania do
01
jazdy?
Przygotowanie do jazdy służy głównie do optymalizacji układu napędu elektrycznego samochodu przed
planowaną podróżą. Funkcja podgrzewa lub chłodzi
kabinę pasażerką i jest aktywowana za pomocą
bezpośredniego rozruchu w zespole wskaźników,
pilota* lub aplikacji mobilnej Volvo On Call*.
Aktywacja z zespołu wskaźników:
Nacisnąć OK na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego.
Obrócić pokrętło do położenia Przygotowanie do
jazdy i nacisnąć OK.
Wybrać jedną z opcji: Start bezpośredni, Timer,
Park. na zewnątrz lub Park. garażowe (można
aktywować tylko, gdy samochód jest ładowany
przez przewód ładujący). Potwierdzić za pomocą
OK.
Aktywacja za pomocą pilota*:
–– Nacisnąć przycisk oświetlenia asekuracyjnego
i
przytrzymać przez ok. 2 sekundy. Kierunkowskazy
samochodu migną krótko 5 razy, po czym zapalą
się, sygnalizując aktywację trybu przygotowania
do jazdy.
Sprawdzanie statusu za pomocą pilota*: (patrz
ilustracja)
–– Nacisnąć przycisk informacji i przytrzymać przez
ok. 2 sekundy. Czerwona lampka kontrolna mignie
krótko 5 razy, po czym zapali się, sygnalizując
aktywację trybu przygotowania do jazdy.
Więcej informacji o aktywacji za pomocą
telefonu komórkowego – patrz rozdział Volvo
On Call* w instrukcji obsługi samochodu.
Do czego służy aplikacja Volvo On Call*?
01
Z aplikacji mobilnej Volvo On Call można korzystać
wszędzie i w każdym czasie. Za jednym naciśnięciem
przycisku w telefonie komórkowym można m.in.
znaleźć i zdalnie zablokować samochód, sprawdzić
wskazania i stan naładowania w zespole wskaźników
oraz ustawić tryb przygotowania do jazdy.
Aplikacja mobilna jest stale aktualizowana. Więcej
informacji – patrz rozdział Volvo On Call* w instrukcji
obsługi samochodu.
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania?
02
Odblokowuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika
oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić w
menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko w
drzwiach bagażnika.
Informacje*.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek
wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
02
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone stałe światło: po zablokowaniu samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: alarm został uruchomiony mniej niż 5
minut temu.
Jak działa system zamków Keyless*?
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez
cały czas pozostać na przykład w kieszeni.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły
sposób lub nacisnąć lekko większy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
Jak uruchomić silnik?
02
Przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić,
czy przewód ładujący został odłączony.
Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
do gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy
systemu Keyless Drive*).
Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE
i zwolnić. Silnik elektryczny pracuje, gdy cyfry w
prędkościomierzu i obrotomierzu oraz wskaźnik
boczny są podświetlone.
Jak wyłączyć silnik?
02
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE
– silnik zostanie wyłączony. Silnik elektryczny nie
pracuje, gdy cyfry w prędkościomierzu i obrotomierzu oraz wskaźnik boczny są zgaszone.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy
systemu Keyless Drive*).
Jak używać hamulca postojowego?
02
Włączanie
–– Nacisnąć przełącznik
PUSH LOCK/PULL RELEASE – zacznie migać
symbol. Gdy zacznie świecić światłem stałym,
hamulec postojowy jest włączony.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Wyłączanie automatyczne
–– Ruszyć z miejsca (w samochodach z automatyczną
skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być
zapięty).
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
02
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/
normalna.
Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek,
muszą one znajdować się w położeniu serwisowym – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
03
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać,
hamować i/lub zatrzymywać samochód przed innymi
pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie
działa we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na
przykład zidentyfikować rowerzystów z boku ani
częściowo zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście
mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu
działania tej funkcji – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak wyregulować kierownicę?
Zwolnić blokadę kierownicy.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/
do tyłu oraz w górę/w dół.
Zablokować kierownicę.
04
Jak wyregulować fotel?
04
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Regulacja wyprofilowania podparcia
lędźwiowego*.
Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego
fotela*.
Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego
fotela*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania
ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przytrzymać wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a w zespole wskaźników pojawi
się komunikat tekstowy. Powoduje to zapisanie w
pamięci ustawień fotela i lusterek zewnętrznych.
Ustawienie wyprofilowania podparcia lędźwiowego
nie zostaje zapisane.
Ustawienie lusterek zewnętrznych i elektrycznie regulowanego fotela (bez ustawienia wyprofilowania
podparcia lędźwiowego) można także zapisać w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak regulować temperaturę?
05
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w lewej/prawej części kabiny pasażerskiej.
Wybrana temperatura jest pokazywana na
ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia
automatycznej dystrybucji powietrza i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat
AUT. KLIMATYZACJA.
Wskazówka: Tryb AUTO jest zalecany dla utrzymania optymalnej komfortowej temperatury. Dokonanie
regulacji prędkości dmuchawy i dystrybucji powietrza
spowoduje wyłączenie trybu AUTO.
Jak odmrozić szybę przednią?
05
Nacisnąć, aby włączyć nawiew na szyby – zapala
się lampka w przycisku defrostera.
Kolejne naciśnięcie wyłącza funkcję – nie świeci
żadna lampka.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
05
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje
przełączanie między światłami do jazdy dziennej a
światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł
drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania i z powrotem
lub dostosowuje ustawienie świateł drogowych do
warunków ruchu.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jakie funkcje są wskazywane w zespole
wskaźników?
05
Wskaźnik akumulatora napędu hybrydowego
jest wyświetlany w kompozycji Hybrid. Gdy silnik
elektryczny wytwarza energię wykorzystywaną
do ładowania akumulatora, wyświetlane są
„pęcherzyki”.
Aktualny poziom naładowania.
Aktywny tryb jazdy.
Symbol świeci, gdy pracuje silnik wysokoprężny.
Przewodnik napędu hybrydowego. Pokazuje limit
włączenia i wyłączenia silnika wysokoprężnego.
Przyspieszenie (większa wskazówka) w odniesieniu do dostępnej mocy silnika elektrycznego
(mniejsza wskazówka).
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
05
Przycisk OK służy do otwierania menu komputera
pokładowego, aktywowania wybranej opcji i
wyłączania komunikatów.
Pokrętło służy do przewijania opcji komputera
pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych
wybranej funkcji komputera pokładowego i
cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
05
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub
T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak zmienić wygląd zespołu wskaźników?
Zespół wskaźników udostępnia do wyboru różne
kompozycje, na przykład Hybrid lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni przy
kierownicy przy uruchomionym silniku.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać opcję
menu Motywy i nacisnąć OK.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję i
nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostanie zapisana w pamięci
pilota* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
05
Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment? 05
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia
ekranu) wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk: nacisnąć krótko – następne
naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z
systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
05
Nacisnąć przycisk RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
W tym trybie wyświetlany jest widok normalny
ostatniego aktywnego źródła.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* na
kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło na kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się
w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć
wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do
widoku normalnego lub przejść z tego widoku do
widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego,
nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.
Więcej informacji na temat obsługi systemu –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®*?
05
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Uwidocznij samochód i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Włączyć Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie komórkowym i na ekranie.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z
systemu samochodu.
Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak łączyć się z Internetem*?
05
Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem
Bluetooth® lub włączyć w telefonie udostępnianie
połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi.
Aby uzyskać połączenie przez modem samochodu, włożyć kartę SIM do gniazda w schowku
podręcznym.
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia
> Ustawienia internetowe > Połącz przez.
Wybrać opcję połączenia.
Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej
hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod
PIN karty SIM.
Więcej informacji na temat podłączania – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
05
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w
samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług,
takich jak strona internetowa My Volvo, i umożliwiający przesyłanie adresów z usługi map w internecie
bezpośrednio do systemu samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać Appsy > Ustawienia i postępować
według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
05
system samochodu jest podłączony do Internetu*?
Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu
można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych,
radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych
przeglądarek internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Appsy i nacisnąć OK/MENU,
aby wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu
osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj
istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie.
Postępuj według instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne*?
05
W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić
żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub
w górę, aby otworzyć rejestr połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń
telefonicznych – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
–– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.
05
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 05
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX
lub USB* w schowku w konsoli środkowej.
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk MEDIA w konsoli środkowej.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak zapisać stację radiową na liście
zapamiętanych stacji?
05
Dla każdego zakresu fal (np. FM) można zapamiętać
10 stacji radiowych.
Nastroić stację.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund jeden z
przycisków pamięci, w tym czasie dźwięk zostaje
wyłączony, ale powraca po zapamiętaniu danej
stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku
pamięci.
Nastawianie stacji radiowych – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie
nawigacji GPS*?
05
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji* – pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wpisz adres za pomocą przycisku OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką znakową lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Wybierz pojed. cel lub
Dodaj jako cel pośredni i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych – patrz osobna instrukcja.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
05
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji
samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek
zewnętrznych i zamków. Statystyka podróży i
przepływy mocy są także prezentowane graficznie. W
widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć przycisk
OK/MENU i wybrać opcję Hybrid:
• Statystyka podróży: pokazuje średnie zużycie
paliwa i średnią prędkość. Może pomagać w
bardziej efektywnej jeździe.
• Przepływ mocy: pokazuje, czy działa silnik wysokoprężny lub eklektyczny, oraz przepływy energii.
Jak nastawić zegar?
05
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia czasu.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczne ustawienie czasu i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby włączyć automatyczną nastawę
czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja
do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak połączyć się ze stacją obsługi lub
zarezerwować przegląd*?
05
–– W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Serwis i
naprawy.
W pozycji Serwis i naprawy znajdują się informacje
dotyczące wybranej stacji obsługi, która została
zarejestrowana na portalu internetowym My Volvo. W
pozycji Informacja o dealerze dostępna jest opcja
nawiązania połączenia ze stacją obsługi i wysłania
prośby o rezerwację terminu (funkcja ta jest także
dostępna za pośrednictwem strony My Volvo).
Dostępna jest też opcja aktualizacji informacji o stacji
obsługi oraz ustawienia jej jako punktu docelowego.
Dotyczy tylko niektórych rynków.
Jak zatankować?
06
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników
oświetlenia, aby otworzyć klapkę wlewu paliwa –
klapka otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje,
z której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
06
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego
w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
06
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała
swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować
1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego
dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
06
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W instrukcji obsługi samochodu wskazano
umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie
pasażerskiej działały. Gniazdo 12 V* w przestrzeni
bagażowej działa zawsze.
06
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu ładującego*?
Nie wolno nigdy używać przedłużacza. Samochód ładować wyłącznie z uziemionych gniazd 230 V prądu zmiennego. Samochód jest chroniony przez wyłącznik ziemnozwarciowy w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego, ale istnieje ryzyko
przeciążenia obwodu sieci zasilania 230 V.
Jak uruchomić ładowanie?
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do ładowania samochodów elektrycznych. Skrzynka sterownicza
przewodu ładującego dostosowuje prąd ładowania do natężenia (między 6–16 A w zależności od rynku) w taki sposób, aby
uniknąć przeciążenia gniazda 230 V.
Jak można aktywować tryb przygotowania do jazdy?
W czasie Park. na zewnątrz nagrzewnica spalinowa emituje spaliny, ale nie w trybie Park. garażowe, gdzie używana jest
nagrzewnica elektryczna. Do bezpośredniego rozruchu przygotowania do jazdy firma Volvo zaleca aktywację za pomocą pilota
lub telefonu komórkowego.
Jak działa system zamków Keyless*?
Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Pola elektromagnetyczne oraz
ekrany mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego
podgrzania. Przy rozruchu silnika w normalnych warunkach pierwszeństwo ma silnik napędu elektrycznego samochodu. Silnik
wysokoprężny pozostaje wyłączony. Są jednak sytuacje, w których następuje uruchomienie silnika wysokoprężnego, np. gdy
temperatura jest za niska lub akumulator napędu hybrydowego wymaga naładowania.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta
nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za
prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości
jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że
położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak łączyć się z Internetem*?
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co wiąże się z opłatą naliczaną przez operatora sieci
komórkowej. Aby dowiedzieć się, jaki jest koszt transmisji danych, należy skontaktować się z operatorem. Połączenie za
pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu
samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji Modem pojazdu, likwidując zaznaczenie opcji Zablokuj kartę SIM.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać
silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami. Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde
gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com.
TP 19332 (Polish) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015. Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising