Volvo V60 Twin Engine, 2020 Late Quick start guide

Volvo V60 Twin Engine, 2020 Late Quick start guide
V60
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela
są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo
oraz związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a
także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią
dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z
wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.
02. ŁADOWANIE
W tym rozdziale opisano stan ładowania samochodu, sposób obsługi modułu ładowania oraz poszczególne
symbole na wyświetlaczu kierowcy.
03. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu
internetowym.
04. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają
sterowania szeregiem funkcji samochodu.
05. ROZSĄDNA JAZDA
Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady
dotyczące bardziej ekonomicznej jazdy.
06. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.
07. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.
01
01
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych
funkcji, terminów i wskazówek.
których można skorzystać przy użyciu przycisków ON CALL i SOS
umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
Volvo ID
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z
konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w
niniejszym przewodniku Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej
informacji o profilach kierowcy.
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu funkcji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Jako
przykłady można wymienić Volvo On Call*, usługi map*, osobisty
identyfikator do logowania się na stronie internetowej
volvocars.com oraz możliwość rezerwacji przeglądów i napraw.
Konto Volvo ID można utworzyć na stronie volvocars.com, za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje
wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z
rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie Sensus umożliwia komunikację między
użytkownikiem, samochodem i światem zewnętrznym.
Profile kierowcy
Przygotowanie do jazdy przed podróżą
Dobrze jest wyrobić sobie nawyk przygotowywania samochodu do
jazdy przed rozpoczęciem podróży, aby temperatura w kabinie
pasażerskiej była bardziej komfortowa. W widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym wybrać kartę Regulacja postojowa lub
włączyć funkcję za pomocą aplikacji Volvo On Call. Pełne przygotowanie do jazdy jest dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego3.
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt1 z samochodem, a
także dodatkowy komfort i pomoc przez 24 godziny na dobę. Aplikacja Volvo On Call umożliwia np. sprawdzenie, czy żarówki nie
wymagają wymiany albo czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Można zablokować i odblokować zamki samochodu,
sprawdzić poziom paliwa i wyświetlić najbliższą stację benzynową.
Można także nastawiać i włączać funkcję przygotowania do jazdy
za pomocą funkcji klimatyzacji postojowej albo zdalnego uruchomienia pojazdu2. Aby zacząć korzystać z tych funkcji, należy
pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową, inne usługi
związane z bezpieczeństwem i pomoc w nagłych wypadkach, z
1
2
3
Zarówno samochód, jak i urządzenie mobilne muszą pozostawać w zasięgu sieci komórkowej albo mieć inne połączenie z Internetem.
Dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
01
01
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Sprawdzić i zapisać nowe ciśnienie w oponach (ITPMS)* za
pomocą opcji TPMS w aplikacji Status pojazdu w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśna wyświetlaczu kierowcy świeci
nienia w oponach symbol
ciągłym światłem. W przypadku niskiego ciśnienia w oponach
sprawdzić i skorygować ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć Zapisz ciśnienie, aby zarejestrować nowe ciśnienie w oponach.
Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego służy aplikacja
Status pojazdu. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące
statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę*.
Akumulator układu hybrydowego ładuje się za pośrednictwem gniazda do ładowania. Otworzyć pokrywę, lekko ją naciskając. By zapewnić samochodowi optymalny zasięg, należy
rozpoczynać podróż z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Lusterka zewnętrzne mogą pochylać się automatycznie* do
dołu po włączeniu biegu wstecznego. Gdy zamki samochodu
zostają zablokowane/odblokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, lusterka zewnętrzne mogą składać/
rozkładać się automatycznie. Funkcje te można włączyć w
pozycji Ustawienia My Car Lusterka i udogodnienia w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że
aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na
przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w odległości nie większej niż około 1 metr
(3 stopy) od samochodu.
Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą
przycisk na drzwiach bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko
wgłębienie na jednej z klamek w drzwiach. Unikać dotykania
obu powierzchni czułych na nacisk jednocześnie.
Panoramiczne okno dachowe* ma otwieraną szybę z roletą
przeciwsłoneczną, a do jego obsługi służy przełącznik nad lusterkiem wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co
najmniej pozycja I wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do
pozycji wentylacji, nacisnąć przełącznik do góry, a aby
zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w dół. Aby całkowicie
otworzyć panoramiczne okno dachowe, pociągnąć przełącznik
dwa razy do tyłu. Aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik
dwa razy w dół.
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* można otworzyć za
pomocą funkcji obsługiwania drzwi bagażnika ruchem stopy*,
wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za
na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć
pomocą przycisku
drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było
odblokować drzwi bagażnika ruchem stopy, samochód musi
być wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania*. Podczas korzystania z funkcji otwierania i
zamykania ruchem stopy, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż około
1 metr (3 stopy) za samochodem.
Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można
zaprogramować ich maksymalne otwarcie. Nastawić maksymalne otwarcie, otwierając drzwi bagażnika i zatrzymując je w
żądanym położeniu otwarcia. Następnie nacisnąć przycisk
na co najmniej 3 sekundy, aby zapisać to położenie.
01
01
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, drzwi
bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm*.
Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno
dachowe* i wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i
drzwi bagażnika oraz rozbraja alarm*.
Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby
boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm
tylko w drzwiach bagażnika.
Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie*
drzwi bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie
potrzeby. Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3
sekundy albo nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund,
aby włączyć. Funkcję można wyłączyć za pomocą tego
samego przycisku po upływie co najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie wyłączona automatycznie
po 3 minutach.
Pokrywa gniazda do ładowania
Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu ładującego trzeba
odblokować zamki samochodu i wyłączyć samochód.
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
Przewód zostaje zablokowany w gnieździe po rozpoczęciu ładowania. Ładowanie zostaje przerwane po odblokowaniu zamków
samochodu, ale zostaje wznowione po chwili, jeśli przewód nie
zostanie odłączony.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika, co może być
przydatne, na przykład gdy samochód zostaje oddany do serwisu
lub parkingowemu w hotelu.
– Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy każdym użyciu funkcji blokady
należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym
użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod
zabezpieczający.
Do ręcznego zablokowania* schowka podręcznego służy dołączony klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.
01
01
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. multimediami, nawigacją*, klimatyzacją, układami wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje dotyczące jazdy,
np. prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika, dane
nawigacji* i aktywne układy wspomagające kierowcę. Informacje, które mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy,
można wybrać za pomocą menu aplikacji, które można otworzyć za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Ustawień można także dokonać w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Wyświetlacz przezierny* stanowi uzupełnienie wyświetlacza
kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się
go w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Pokrętło rozruchu służy do uruchamiania samochodu. Obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić, aby włączyć
pozycję I wyłącznika zapłonu. Wybrać położenie P lub N
dźwigni zmiany biegów, wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca i
obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby uruchomić samochód. Aby wyłączyć samochód,
obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Tryby jazdy* wybiera się za pomocą przełącznika na konsoli
między fotelami. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby wybrać
tryb Hybrid, Pure, Constant AWD, Power/Polestar
Engineered* lub Individual na wyświetlaczu centralnym.
Potwierdzić, naciskając przełącznik. W trybie Individual można
wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Indywidualny
tryb jazdy włącza się w pozycji Ustawienia My Car
Indywidualny tryb jazdy w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się wtedy
symbol. Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy
nacisnąć przełącznik w dół, wciskając jednocześnie pedał
hamulca. Dzięki funkcji automatycznego hamowania podczas
postoju ( ) kierowca może puścić pedał hamulca, zachowując
działanie hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany np. na
światłach ulicznych.
Należy pamiętać, że funkcje automatycznego hamowania podczas postoju i automatycznego włączania hamulca postojowego muszą być wyłączone w automatycznej myjni samochodowej. Automatyczne włączanie hamulca postojowego można
wyłączyć w widoku górnym wyświetlacza centralnego w pozycji Ustawienia My Car Hamulec postojowy i
zawieszenie.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na
bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest
dostępny po otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz
i przekręcić w położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć
poduszkę powietrzną.
01
01
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki
główne: widok strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji.
Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu
widoku strony głównej w prawo lub w lewo. Dostępny jest też
widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną
część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
kierowcy, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym. Można tu też
wybrać ciemne albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.
Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku, należy
nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem. Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.
Aby wyczyścić wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej
pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy
nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane
w samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i
połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z
multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę i
funkcje komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby
otworzyć widok klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w
wierszu klimatyzacji.
02
ŁADOWANIE
Państwa Volvo jest wyposażone w silnik elektryczny, który napędza samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością, oraz w
silnik spalinowy, który napędza samochód przy wyższych prędkościach i podczas bardziej aktywnej jazdy. Czas ładowania akumulatora układu hybrydowego zależy od prądu ładowania, jaki może
zapewnić gniazdo. Akumulator układu hybrydowego jest także
ładowany podczas płynnego hamowania lub hamowania silnikiem,
np podczas zjazdu ze wzniesienia. Wszystkie rodzaje ładowania są
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Przechowywanie przewodu ładującego
Przewód ładujący znajduje się pod pokrywą w podłodze przestrzeni bagażowej.
Skrzynka sterownicza na przewodzie ładującym
Dołączony przewód ładujący jest wyposażony w skrzynkę sterowniczą, która pokazuje stan ładowania. Umożliwia ona monitorowanie temperatury i ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy.
Rozpoczęcie ładowania
Akumulator rozruchowy jest ładowany podczas ładowania akumulatora układu hybrydowego, a gdy akumulator układu hybrydowego
zostanie całkowicie naładowany, ładowanie zostaje przerwane.
Zakończenie ładowania
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku 4 na pilocie
zdalnego sterowania. Ładowanie zostanie zakończone, a przewód ładujący zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
3. Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego.
5. Umieścić przewód ładujący z powrotem na jego miejscu pod
pokrywą w podłodze przestrzeni bagażowej.
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania zostanie ponownie automatycznie zablokowany krótko po
odblokowaniu w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu a także dla ułatwienia przygotowania samochodu
do jazdy. Przewód ładujący można ponownie odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W samochodach z funkcją bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* do zablokowania i odblokowania można użyć uchwytu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda. Nigdy nie wolno używać przedłużaczy.
2. Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania, lekko ją naciskając.
3. Zdjąć osłonę uchwytu ładowania, a następnie wcisnąć uchwyt
do końca do gniazda w samochodzie. Przewód ładujący zostanie
automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie się w przeciągu 5 sekund.
4. Ustawić osłonę uchwytu ładowania w taki sposób, by nie dotykał
samochodu i nie uszkodził lakieru.
4
Trzeba to także zrobić, jeśli drzwi samochodu są już odblokowane. Jeśli samochód nie zostanie odblokowany za pomocą przycisku odblokowania, może dojść do uszkodzenia przewodu ładującego lub układu.
02
Skrzynka sterownicza
•
Obie diody LED migają na niebiesko, żółto i czerwono: Samodiagnostyka – poczekać, aż samodiagnostyka dobiegnie końca.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na niebiesko, a druga dioda
LED jest zgaszona: Tryb gotowości.
02
STAN ŁADOWANIA
Stan ładowania samochodu można sprawdzić przy gnieździe do
ładowania, na skrzynce sterowniczej, na wyświetlaczu kierowcy i w
aplikacji Volvo On Call*.
Lampki gniazda do ładowania
•
Biała – światło LED.
•
Żółta – tryb gotowości, oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
•
Niebieska – nastawiono timer.
•
Miga na zielono – trwa ładowanie.
•
Świeci się na zielono – ładowanie zakończone. Gaśnie po chwili.
•
Świeci się na czerwono – wystąpił błąd.
•
Obie diody LED migają na niebiesko: Trwa ładowanie.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na żółto, a druga dioda LED
jest zgaszona: Ładowanie jest w toku lub jest niemożliwe – błąd
monitorowania temperatury. Ponownie uruchomić ładowanie.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na czerwono, a druga dioda
LED jest zgaszona: Ładowanie jest niemożliwe – zadziałał
wyłącznik ziemnozwarciowy. Ponownie uruchomić ładowanie.
•
Jedna dioda LED miga na czerwono, a druga świeci się na czerwono: Ładowanie jest niemożliwe – przewód ładujący jest podłączony do nieuziemionego gniazda. Podłączyć do uziemionego
gniazda.
•
Obie diody LED migają na czerwono: Ładowanie jest niemożliwe
– błąd wewnętrzny.
Wyświetlacz kierowcy
Różne kolory symbolu informują o stanie ładowania.
Niebieskie światło – trwa ładowanie.
Zielone światło – akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwone światło – błąd ładowania, sprawdzić połączenie
przewodu ładującego z samochodem i gniazdem 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
NA WYŚWIETLACZU KIEROWCY
Zależnie od wybranego trybu jazdy na wyświetlaczu kierowcy pojawiają się różne symbole i animacje.
Zużycie energii elektrycznej i paliwa jest pokazywane na wskaźniku
po prawej stronie. Zużycie zmienia się w zależności od stylu jazdy.
Gdy cienka biała wskazówka minie białą strzałkę znajdującą się u
góry, następuje przełączenie samochodu na silnik spalinowy. Gdy
wskazówka znajduje się w strefie koloru pomarańczowego, akumulator jest ładowany, np. podczas hamowania.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżony dystans do wyczerpania akumulatora. Na dystans ten wpływa szereg czynników, np. styl
jazdy, prędkość oraz temperatura zewnętrzna i może się on
zmieniać w trakcie podróży. Normalnie można spodziewać się
zasięgu 25-45 km (15-27 mil). Wartość początkowa pokazywana, gdy samochód jest całkowicie naładowany jest wartością maksymalną, a nie przewidywanym zasięgiem w trybie
elektrycznym i zmienia się podczas podróży. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat „----”, żaden zasięg
na napędzie elektrycznym nie jest gwarantowany.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Całkowicie biały symbol pokazuje, czy używany jest silnik
elektryczny czy spalinowy. Błyskawica oznacza silnik elektryczny, a kropla – silnik spalinowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie hamowania silnikiem.
Wskaźnik pokazuje ilość energii dostępnej w akumulatorze
dla silnika elektrycznego. Energia jest także zużywana przez
klimatyzację.
Wskazuje, że aktywna jest funkcja Charge lub Hold. Funkcje
te włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
02
Fully charged at
14:21
4.5
Funkcja Charge oznacza, że akumulator układu hybrydowego
jest ładowany, gdy poziom naładowania jest niski. Funkcja
Hold oznacza, że energia akumulatora jest zachowywana do
późniejszego wykorzystania.
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego
Samochód oblicza zakres, w jakim będzie potrzebny silnik spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie. Podczas jazdy na
napędzie elektrycznym może czasami zachodzić potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego samochodu ze
względu na czynniki zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną. Silnik spalinowy zostaje uruchomiony zawsze wtedy, gdy
akumulator układu hybrydowego osiągnie swój najniższy stan naładowania.
1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając
przełącznik w górę/w dół.
2. Przełączać poszczególne funkcje na wyświetlaczu centralnym,
obracając przełącznik w górę/w dół.
3. Zmienić ustawienie wybranej funkcji, naciskając górną/dolną/
przednią/tylną część regulatora.
Zapisywanie pozycji
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w
żądanej pozycji i nacisnąć przycisk M na panelu drzwi. Zapala się
lampka kontrolna w przycisku.
03
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci 1 lub 2. Rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku
M.
Aby skorzystać z zapisanej pozycji:
Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków
pamięci.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli
służą do regulacji np. pozycji fotela i wyprofilowania podparcia
lędźwiowego*. Dwa przełączniki w kształcie fotela służą do regulacji pozycji fotela. Trzeci przełącznik będący regulatorem wielofunkcyjnym* służy do regulacji ustawień różnych funkcji zwiększających
komfort, np. funkcji masażu*.
Przełączniki w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
Regulator wielofunkcyjny5
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania podparcia lędźwiowego* i wysunięcia siedziska* są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.
5
W samochodach z czterokierunkową regulacją wyprofilowania podparcia lędźwiowego*.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Przy składaniu tylnego siedzenia należy zwrócić uwagę, by oparcie
i zagłówek nie stykały się z tylną częścią siedzenia znajdującego się
przed nimi. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna
zmiana położenia przednich foteli.
Składanie oparć
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać
i muszą być otwarte drzwi bagażnika. Upewnić się, że na tylnym
siedzeniu nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.
1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.
2. Pociągnąć do góry uchwyt zapadkowy oparcia, jednocześnie
składając oparcie do przodu. Uchwyt zapadkowy zagłówka zostaje podniesiony automatycznie przy składaniu oparcia. Czerwony wskaźnik obok blokady sygnalizuje, że oparcie nie jest już
zablokowane.
3. Oparcie zostaje uwolnione z blokady i trzeba je złożyć ręcznie do
pozycji poziomej.
Podnoszenie oparć
1. Podnieść oparcie do góry/do tyłu, tak aby zostało zablokowane.
2. Podnieść zagłówek ręcznie.
3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
03
03
KIEROWNICA
Regulacja kierownicy
Symbole na wyświetlaczu kierowcy:
Można zarówno regulować ustawienie kierownicy w kierunku pionowym, jak i zmieniać jej wysunięcie.
Ogranicznik prędkości pomaga uniknąć przekroczenia określonej prędkości maksymalnej.
1. Popchnąć do przodu/pociągnąć do tyłu6 dźwignię pod kierownicą.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga w
utrzymaniu stałej prędkości.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu i przestawić dźwignię
z powrotem w pozycję zablokowaną.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy* pomaga utrzymać
stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu.
Lewy zestaw przycisków
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i ). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest
biały, funkcja jest aktywna. Szary kolor oznacza, że funkcja została
zatrzymana lub znajduje się trybie gotowości.
Pilot Assist pomaga kierowcy utrzymać samochód między
liniami wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od poprzedzającego
pojazdu.
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku
/
zwiększa/zmniejsza
zapamiętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej prędkości.
/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu
podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i
funkcji Pilot Assist.
Jedno naciśnięcie przycisku
kość dla wybranej funkcji.
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego
zbiornika lub do opróżnienia akumulatora układu hybrydowego. Do
wyświetlania różnych opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat
„----”, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
przywraca także zapamiętaną pręd-
03
Prawy zestaw przycisków
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy
prawy zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz
multimedialny, telefon i nawigację*.
Do przechodzenia między poszczególnymi aplikacjami służą
strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie
opcji, np. wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie
komunikatu z wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą
i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja przyciski
przyciski
te służą do regulacji głośności.
– funkcja
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
ta umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Radio”,
„Raise temperature” lub „Cancel”.
Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku
Quick Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.
6
Zależnie od rynku.
sposób, że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, .
Oświetlenie otoczenia samochodu to funkcja, która włącza
światła zewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za
pomocą kluczyka i pozwala na bezpieczne dotarcie do samochodu
w ciemności.
Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu włącza niektóre światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków,
aby zapewnić oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę
funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy
przełącznik zespolony przy kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej
i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu
ma pozostać włączone, można nastawić na wyświetlaczu centralnym.
03
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika zespolonego przy kierownicy.
W trybie AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i
odpowiednio dostosowuje oświetlenie, np. gdy zapada zmierzch
albo przy wjeździe do tunelu. Obrócić pokrętło na dźwigni przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe, które będą przełączane automatycznie na światła mijania,
gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Przestawić dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby ręcznie
włączyć światła drogowe albo w stronę tablicy rozdzielczej, aby je
wyłączyć.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten
Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu
dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk RESET. Krótkie naciśnięcie zeruje tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie
jest używany przez 4 godziny.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania
piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia
przedniej szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni
przełącznika zespolonego.
– Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby
uruchomić spryskiwacze tylnej szyby.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub
dezaktywować. Dźwignia przełącznika wycieraczek musi znajdować się w położeniu 0 albo w położeniu jednokrotnego
przetarcia szyby. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody
wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło w górę/w
dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej
szyby.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór wycieraczek. Nacisnąć przycisk Położenie serw.
wycieraczek w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub wyłączyć tryb serwisowy.
03
03
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz
za pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z tyłu konsoli między fotelami*. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy
napis Clean Zone jest niebieski, oznacza to, że zostały
spełnione warunki dobrej jakości powietrza w kabinie
pasażerskiej.
– Nacisnąć opcję AUTO w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie
naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza.
Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe: 22 °C (72 °F) i poziom 3. Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznego sterowania klimatyzacją.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę,
podgrzewanie foteli* i prędkość dmuchawy.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa, zaznaczyć odpowiednią
opcję i nacisnąć Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa
czasowy i nastawić żądaną datę/dzień.
Dodaj regulator
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie,
samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego (dotyczy
samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku w
samochodzie zastosowana jest nagrzewnica paliwowa lub elektryczna7.
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior
Package* i jest systemem w pełni automatycznym służącym do
oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły,
węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się
w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji
Ustawienia Klimatyzacja Czujnik jakości powietrza.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Ujednolicenie temperatury.
Przygotowanie do jazdy
Przygotowanie do jazdy można ustawić na wyświetlaczu centralnym samochodu oraz za pomocą aplikacji Volvo On Call*.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa lub ochładza kabinę
pasażerską przed podróżą. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za pomocą timera.
7
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
03
03
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, np. smartfony, umożliwiają odtwarzanie/sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów
telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie
samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony
przynajmniej w położenie I.
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
pojazdu w widoku górnym.
Modem samochodu8
Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem
modemu, można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot
Wi-Fi) innym urządzeniom. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym
i wybrać Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu.
Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia
samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu.
Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed
każdą podróżą i nie wymaga podłączenia do smartfona.
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda nad podłogą po stronie
pasażera.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy pojazdu, zaznaczając
kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Bluetooth
Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem
Bluetooth można także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth przy czym
jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony zostają podłączone
automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia samochodu,
jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście może
zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem,
włączyć także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
USB
Port USB może posłużyć do podłączenia urządzenia zewnętrznego
w celu odtwarzania multimediów. Portu USB można też użyć do
korzystania z Apple CarPlay* i Android Auto*. Jeśli są dwa porty
USB, trzeba użyć portu z białą ramką. Urządzenie zewnętrzne jest
ładowane, gdy jest podłączone do samochodu.
Wejścia USB (typu A) znajdują się w schowku w podłokietniku
między fotelami.
2. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
Gniazda elektryczne
3. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon jest już podłączony,
nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon.
W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:
Gniazdo elektryczne 12 V.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie.
Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić
funkcję wiadomości.
Gniazdo elektryczne 12 V i gniazdo elektryczne 230 V*.
Gniazdo elektryczne 12 V* znajduje się także w przestrzeni
bagażowej.
Wi-Fi
Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi
zapewnia większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd. Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni
funkcję hotspota na potrzeby samochodu i ewentualnych urządzeń
zewnętrznych znajdujących się w samochodzie.
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
Wi-Fi, zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego
8
Tylko samochodu z P-SIM*. Samochody wyposażone w Volvo On Call* korzystają z usług
przez połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu.
03
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do
obsługi połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audio-multimedialnym samochodu.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi9
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.
03
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej.
Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za
pomocą numeru przy użyciu klawiatury.
2. Wcisnąć
.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
.
i wybrać za pomocą
.
Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowaw prawym zestawie przycisków na kierownicy.
nia głosowego
Polecenia głosowe, patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick Guide.
Odtwarzanie multimediów
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego,
trzeba je podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody,
patrz poprzednia strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
9
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
2. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym. Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez USB
1. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji.
2. Wybrać, co ma zostać odtworzone. Rozpocznie się
odtwarzanie.
Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod
1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację iPod lub USB w zależności od
metody podłączenia. W celu odtworzenia dźwięku z
urządzenia iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie od metody połączenia. Rozpocznie się odtwarzanie.
Apple® CarPlay®*10 i Android Auto*
Funkcje CarPlay i Android Auto pozwalają na korzystanie z pewnych aplikacji w urządzeniach z systemem iOS lub Android za
pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem
wyświetlacza centralnego samochodu lub urządzenia.
Aby można było korzystać z CarPlay, w urządzeniu z systemem
iOS musi zostać aktywowana funkcja Siri. Urządzenie musi też być
połączone z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej. Aby można było korzystać z Android Auto, aplikacja
Android Auto musi być zainstalowana na urządzeniu Android.
Urządzenie to trzeba także podłączyć do portu USB w samochodzie.
1. Podłączyć urządzenie do portu USB z białą ramką.
2. Nacisnąć Android Auto w widoku aplikacji, aby włączyć Android Auto.
10
Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
3. Zapoznać się z warunkami, a następnie nacisnąć
Akceptuj, aby nawiązać połączenie.
4. Nacisnąć żądaną aplikację.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android
Auto, naciskając długo przycisk
w prawym zestawie przycisków
na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza natomiast wbudowaną
funkcję sterowania głosowego samochodu.
Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona.
Jeśli samochód ma zostać połączony z Internetem, skorzystać z
Wi-Fi lub modemu samochodu*.
03
04
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony
głównej oraz okienka nawigacji, multimediów i telefonu. Można
tam także uzyskać dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji
samochodu.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można
nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy
kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć .
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć system
nawigacyjny Sensus Navigation*.
Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu – można
tu zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych
okienek, np. Status pojazdu lub Wyniki kierowcy. Można
nacisnąć widok składowy, aby uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym
– rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.
Wprowadzanie punktu docelowego na mapie – maksymalnie powiększyć mapę, naciskając . Nacisnąć i przytrzymać
lokalizację wybraną jako punkt docelowy, a następnie wybrać
Przejdź tutaj.
04
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć , aby otworzyć
plan podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel
pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję Skasuj plan
jazdy, aby usunąć cały plan podróży.
Aktualizacja mapy11 – nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest
wyświetlona w pozycji Mapy. Nacisnąć Mapy Instaluj
Potwierdź, aby zaktualizować lub zainstalować wybraną mapę.
Istnieje także możliwość pobrania map ze strony internetowej
support.volvocars.com do pamięci USB i przeniesienia ich do
samochodu.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z
urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane
w widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do
ustawień. Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje
radiowe itp.
11
Dostępność funkcji może zależeć od rynku.
04
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu12 w
widoku strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji.
Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Head-up display* i Wspomaganie parkowania. Włączenie/wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego
symbolu. Niektóre funkcje otwierają się w oddzielnym oknie.
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony12 w widoku strony
głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje
dostarczone z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać
i zainstalować samodzielnie.
Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania.
Jeśli lista nie jest potrzebna, wybrać opcję Zainstaluj wszystkie
przy przycisku Aktualizacje systemu.
Przenoszenie ikon
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku
funkcji można dowolnie przenosić.
1. Nacisnąć i przytrzymać aplikację lub przycisk.
2. Przeciągnąć aplikację lub przycisk w wolne miejsce na ekranie i
puścić.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów
W pozycji Usł. zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji
można dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem. Usługa zdalnej aktualizacji umożli-
04
wia:
Pobieranie aplikacji – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać
żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja aplikacji – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję
Aktualizacje aplikacji, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji.
Wybrać żądaną aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstalowywanie aplikacji – Nacisnąć opcję Aktualizacje
aplikacji i wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby
odinstalować aplikację.
Aktualizacja oprogramowania systemowego – Nacisnąć opcję
Aktualizacje systemu, aby wyświetlić listę aktualizacji, które
można zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję Zainstaluj
wszystkie u dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub
12
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
04
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć
w dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać
dostęp do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do
zapisanych komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
W pozycji Ustawienia można nastawić liczne preferencje osobiste,
np. ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji*, systemu
audio-multimedialnego, języka i sterowania głosowego.
Profile kierowcy
Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców,
każdy z nich może mieć osobisty profil kierowcy. Za każdym razem, gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania swojego profilu kierowcy, w którym są
zapisane jego osobiste preferencje. Liczba profili zależy od liczby
kluczyków zarejestrowanych w samochodzie. Profil Gość nie jest
powiązany z żadnym konkretnym kluczykiem.
Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny
profil kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać Profil w
widoku górnym.
Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki
czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy.
Kluczyk można powiązać w pozycji Ustawienia System
Profile kierowców. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu Gość
nie można powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony
widok strony głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny,
powtórzyć powyższe czynności i w wybranym profilu zaznaczyć
Edytuj, a następnie nacisnąć Powiąż kluczyk.
Indywidualny tryb jazdy
Jeśli jeden z trybów jazdy Hybrid, Pure albo Power ma zostać
dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb
jazdy w pozycji Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy.
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia
ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji Ustawienia
Dźwięk Głośność systemu.
04
05
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje
te można aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko
funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób.
Poniżej podano przykłady:
City Safety™
City Safety13 może pomóc kierowcy w sytuacjach krytycznych,
zapobiegając lub łagodząc skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca
jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co pomaga mu zareagować na czas. Jeśli
kierowca nie zareaguje na czas i kolizja jest niemal nieunikniona,
samochód może zostać zahamowany automatycznie. Funkcja
wspomagania kierowania układu City Safety może także wzmocnić
ruch kierownicy na początku manewru mającego na celu uniknięcie
kolizji, jeśli kierowca wykonuje zbyt słaby skręt. Układ City Safety
jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie można go
wyłączyć.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach
znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o
szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie
ruchu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Funkcja CTA z automatycznym hamowaniem to funkcja
wspomagająca kierowcę, która stanowi uzupełnienie funkcji BLIS i może ostrzegać kierowcę o ruchu za samochodem. Jeśli kierowca nie zauważy ostrzeżenia funkcji CTA i
kolizja jest nieunikniona, funkcja ta może zatrzymać samo-
chód. Funkcja CTA zostaje włączona po wybraniu biegu
wstecznego lub gdy samochód toczy się do tyłu.
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane
Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji
Ustawienia My Car IntelliSafe Tryb ostrzegania
Lane Keeping Aid w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z
zajmowanego pasa ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/
przeszkodą poprzez aktywne skierowanie samochodu z
powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy. Funkcja ta obejmuje następujące funkcje składowe:
wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z
pasa ruchu i wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego.
Pilot Assist
Pilot Assist14 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może
pomóc utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp od poprzedzającego pojazdu. Funkcję Pilot Assist
można wybrać i włączyć za pomocą lewego zestawu przycisków
na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło działać,
wymagane jest na przykład, aby kierowca trzymał obie dłonie na
kierownicy, a linie wyznaczające pas ruchu były widoczne. Gdy
wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
05
05
13
14
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
05
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Kamera wspomagania parkowania*
Funkcja Park Assist Pilot może pomóc kierowcy w manewrowaniu
samochodem podczas parkowania. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z
instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.
Kamera wspomagania parkowania może pomóc kierowcy podczas
manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym
wyświetlaczu. Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że obiekty/
przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się
wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu. Kamera wspomagania parkowania zostaje włączona automatycznie po wybraniu
biegu wstecznego albo można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu
centralnym:
Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot
Jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h (20 mph) w
przypadku parkowania. Gdy funkcja szuka miejsca
postojowego, odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około 1 metr
(3 stopy).
1. Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji lub w
widoku kamery.
2. Należy być gotowym zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego. Pojawi się wyskakujące
okienko.
05
3. Wybrać Parkowanie równoległe lub Parkowanie
prostopadłe, a następnie włączyć bieg wsteczny.
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca postojowego z pomocą
funkcji Park Assist Pilot
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w widoku funkcji lub w widoku kamery.
2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma
skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.
3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby
włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.
05
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zwiększyć zasięg na napędzie elektrycznym i jednocześnie zmniejszyć
oddziaływanie na środowisko. Możliwości osiągnięcia maksymalnego zasięgu zmieniają się zależnie od różnych okoliczności i
warunków, w jakich eksploatowany jest samochód. Na niektóre
czynniki można wpływać, a na inne nie. Największy zasięg można
osiągnąć w bardzo korzystnych warunkach, gdy wszystkie czynniki
mają pozytywny wpływ.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Naładowanie samochodu przed wyjazdem.
•
Przygotowanie kabiny samochodu do jazdy.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
05
•
Włączać tryb jazdy Pure.
•
Obniżać temperaturę w kabinie pasażerskiej i redukować prędkość dmuchawy.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do
minimum.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je
regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO
w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
Więcej wskazówek dotyczących zasięgu i ekonomicznej jazdy
można znaleźć w instrukcji obsługi.
Polecenia głosowe dla telefonu
•
Call [kontakt]
•
Call [numer telefonu]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]17
Polecenia głosowe dla radia i multimediów
POLECENIA GŁOSOWE
System sterowania głosowego umożliwia wykorzystywanie funkcji
rozpoznawania pewnych zdefiniowanych poleceń głosowych15 do
sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego,
telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i
systemu nawigacyjnego Volvo*. Sterowanie głosowe aktywuje się
przyciskiem sterowania głosowego w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Poniższych poleceń można zwykle użyć niezależnie od sytuacji:
•
•
•
Repeat: powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
Help: rozpoczyna sesję dialogową z funkcją pomocy. System
odpowiada, podając polecenia, których można użyć w danej
sytuacji, podpowiedź albo przykład.
Cancel: anuluje sesję dialogową16.
•
Media
•
Play [wykonawca]
•
Play [tytuł utworu]
•
Play [tytuł utworu] z [album]
•
Play [nazwa kanału TV]*18
•
Play [stacja radiowa]
•
Tune to [częstotliwość]
•
Tune to [częstotliwość] [długość fal]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Polecenia głosowe dla klimatyzacji
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
06
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [kategoria POI] [miejscowość]
•
Sync temperature
•
Search [nazwa POI]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Polecenia głosowe dla systemu nawigacyjnego*
06
•
Nawigacja
•
Take me home
•
Go to [miejscowość]
15
16
•
Go to [adres]
•
Add intersection
17
•
Go to [kod pocztowy]
18
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategoria POI]
19
20
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Należy pamiętać, że sesję dialogową można anulować w ten sposób tylko wtedy, gdy system nic nie mówi. W tym celu nacisnąć długo przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, aż rozlegną się dwa sygnały.
Tylko niektóre telefony mogą wysyłać wiadomości za pośrednictwem samochodu. Informacje o kompatybilności, patrz support.volvocars.com.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty
opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i
„Uwaga”, które trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
Funkcja bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* – upewnić się, że nie ma
ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
lub korzystania z funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do aktywacji/dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera, to poduszka powietrzna
pasażera jest zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do
OSTRZEŻENIE
kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera,
jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została
PIERWSZE KROKI
Volvo On Call – Usługi systemu działają tylko na wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera musi
być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel
obszarach, w których partnerzy Volvo On Call
zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na ryn- pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do
kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła). Nie
kach, na których usługa Volvo On Call jest
umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na
dostępna.
tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie znajduje się
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefopoduszka powietrzna pasażera.
nii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabieniepełne pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. rać z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Upewnić się, że układ elektryczny samow obszarach o niskiej populacji.
chodu został przełączony w pozycję 0, szczeOdnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz
gólnie wtedy, gdy w samochodzie przebywają
uwag dotyczących usług Volvo On Call, patrz
dzieci.
umowa subskrypcji usług Volvo On Call oraz
Hamulec postojowy powinien być zawsze włąInstrukcja obsługi.
czony podczas parkowania na pochyłości. WłąSensus Navigation* – należy skierować całą
czenie biegu lub wybranie położenia P automaswoją uwagę na drogę i skupić się na jeździe.
tycznej skrzyni biegów nie wystarcza do utrzyNależy przestrzegać przepisów ruchu drogomania samochodu w miejscu w każdej sytuacji.
wego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na mające wpływ na
ŁADOWANIE
warunki drogowe warunki pogodowe lub porę
• Akumulator napędu hybrydowego należy ładoroku, niektóre zalecenia mogą być mniej wiarywać wyłącznie maksymalnie dozwolonym prągodne.
dem ładowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi zaleceniami lokalnymi i krajowymi
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
dla ładowania napędów hybrydowych z
Drzwi bagażnika – należy pamiętać o ryzyku
gniazd/wtyczek 230 V.
przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania
• Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego
drzwi bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajjest dozwolone tylko z homologowanego i
duje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ
uziemionego gniazda 230 V (lub jego odpoobrażenia spowodowane przytrzaśnięciem
wiednika o innym napięciu, zależnie od rynku)
mogą być poważne. Drzwi bagażnika należy
lub ze stacji ładowania poprzez osobny przezawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wód ładujący (Mode 3), dostarczony przez
firmę Volvo.
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej chroni samochód, ale nadal istnieje
ryzyko przeciążenia sieci 230 V.
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego wolno używać wyłącznie uziemionych i
dopuszczonych gniazd 230 V. Jeśli parametry
gniazda lub obwodu bezpiecznika są nieznane, należy zwrócić się o ich sprawdzenie
do elektryka z uprawnieniami. Ładowanie prądem przewyższającym parametry obwodu
bezpiecznika może spowodować pożar lub
uszkodzenie obwodu.
Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny wyłącznik. Do ładowania wolno używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych
gniazd.
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego
przewodu ładującego powinny być pod
opieką.
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym.
Kontakt z wysokim napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania przewodu ładującego i elementów jego
osprzętu.
Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w
jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony
lub niedziałający przewód ładujący wolno
naprawiać wyłącznie w warsztacie – zaleca
się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać
w taki sposób, by uniemożliwić przejechanie
po nim, nadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego
przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do
przedłużacza lub listwy zasilającej.
Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych gniazd, ponieważ ich użycie grozi szkodami spowodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
Należy także postępować zgodnie z instrukcją
producenta dotyczącą użytkowania przewodu
ładującego i jego elementów.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować
przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas
jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało
zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w
razie nagłego hamowania lub wypadku.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Po rozłożeniu lub złożeniu oparć oraz po podniesieniu zagłówków sprawdzić, czy elementy te
zostały prawidłowo zablokowane.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub mają problemy z obsługą elementów
sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń ciała.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać
włączona przez timer nastawiony z dużym
wyprzedzeniem. Nie korzystać z funkcji przygotowania do jazdy (dotyczy nagrzewnicy paliwowej):
• W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona
nagrzewnica emituje spaliny.
• W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz,
wysoka trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
• Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana.
Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.
POŁĄCZENIA
• Należy używać wyłącznie akcesoriów, które są
nieuszkodzone i sprawne. Akcesoria muszą
posiadać oznakowanie CE lub UL albo odpo-
07
•
•
•
•
wiadające im oznaczenie poziomu bezpieczeństwa.
Akcesoria muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V i 50 Hz z wtyczek
przeznaczonych do gniazda samochodowego.
Gniazda, wtyczki lub akcesoria nie mogą nigdy
mieć styczności z wodą lub innymi płynami.
Nie wolno dotykać ani używać gniazda, jeśli
wydaje się być uszkodzone lub miało kontakt
z wodą lub innym płynem.
Do gniazda nie należy podłączać żadnych
przejściówek, adapterów lub przedłużaczy,
ponieważ mogą one spowodować przesterowanie funkcji zabezpieczeń gniazda.
Gniazdo jest wyposażone jest pokrywkę.
Należy dopilnować, aby nic nie wystawało ani
nie uszkodziło gniazda w sposób uniemożliwiający prawidłowe działanie pokrywki. Nie
wolno pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie, gdy gniazdo jest aktywne.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Układy wspomagające kierowcę dostępne w
samochodzie stanowią dodatkowe funkcje
pomocnicze i nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Nie mogą
one zastąpić uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie
samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze
na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za
hamowanie i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która nie jest jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami.
Zadanie tej funkcji polega wyłącznie na pomaganiu kierowcy podczas parkowania równoległego
07
i prostopadłego. Pełna odpowiedzialność za
bezpieczne parkowanie samochodu i hamowanie w razie potrzeby spoczywa na kierowcy.
Funkcja skanowania może nie wykryć przedmiotów znajdujących w głębi miejsca postojowego.
Odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy
miejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot
nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kierowca.
Kamera wspomagania parkowania to dodatkowe urządzenie pomagające kierowcy podczas
parkowania. Funkcja ta nie jest w stanie zastąpić
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Kamery
mają martwe punkty, w których nie są w stanie
wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać
na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Należy pamiętać, że przednia część samochodu
może skręcać w kierunku nadjeżdżających
pojazdów podczas manewru parkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
POLECENIA GŁOSOWE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
WAŻNE
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Pokrętło rozruchu – samochodu nie można
uruchomić, jeśli przewód ładujący jest podłączony. Przed uruchomieniem samochodu upewnić się, że przewód ładujący został odłączony.
Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza
przeziernego* znajduje się w tablicy rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony
rzutnika, nie kłaść na niej żadnych przedmiotów
i uważać, by nic na nią nie spadło.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Do czyszczenia wyświetlacza centralnego używać ściereczki z mikrofibry, która nie może być
zapiaszczona ani zabrudzona. Podczas czy-
szczenia wyświetlacza centralnego należy stosować jedynie delikatny nacisk na ekran. Silny
nacisk może uszkodzić ekran.
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi
środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny wyświetlacz. Nie wolno używać płynów
do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych środków czyszczących. Nie
wolno nigdy używać ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani papieru toaletowego,
ponieważ mogą one powodować zarysowania
na wyświetlaczu.
ŁADOWANIE
Przewód ładujący – nie wolno podłączać przewodu ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych. Nie wolno odłączać przewodu
ładującego od gniazda 230 V w trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia
gniazda 230 V. Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu
ładującego od gniazda ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V.
Nie wolno używać listew zasilających, przedłużaczy, listew z polami ochronnymi lub podobnych urządzeń razem z przewodem ładującym,
ponieważ może to wiązać się z ryzykiem pożaru,
porażenia prądem itp. Adaptera między gniazdem 230 V a przewodem ładującym wolno używać tylko wtedy, gdy posiada on oznaczenie
dopuszczenia zgodnie z normami IEC 61851 i
IEC 62196.
Skrzynka sterownicza – unikać wystawiania
skrzynki sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takim
przypadku istnieje ryzyko, że zabezpieczenie
przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę
ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora
układu hybrydowego.
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie
zasilanie do ładowania pojazdów elektrycznych
– w razie wątpliwości gniazdo musi zostać
sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę.
Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników. Nie zanurzać przewodu ładującego w wodzie.
Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu
zastępczego zalecanego przez Volvo.
• Należy sprawdzić parametry gniazda.
• Inne wyposażenie elektroniczne podłączone
do obwodu zabezpieczonego tym samym bezpiecznikiem musi zostać odłączone w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia.
• Nie podłączać przewodu ładującego, jeśli
gniazdo jest uszkodzone.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu
nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie
mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa.
Podłokietnik* na środkowym siedzeniu musi być
złożony.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Pióro wycieraczki w pozycji serwisowej –
przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji
serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli ramiona wycieraczek
znajdujące się w pozycji serwisowej zostały
podniesione z szyby przedniej, trzeba je opuścić
z powrotem na szybę przed włączeniem funkcji
wycierania, spryskiwania lub czujnika deszczu i
przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
POŁĄCZENIA
Gniazdo elektryczne – maksymalny pobór
mocy dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi
120 W (10 A) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego 230 V wynosi 150 W.
substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.
Wyświetlacz przezierny* – gdy włączona jest
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Drzwi bagażnika obsługiwane ruchem stopy – funkcja City Safety, informacje na wyświetlaczu
w przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagroma- przeziernym zostają zastąpione grafiką funkcji
City Safety. Grafika ta świeci się również wtedy,
dzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp.,
gdy wyświetlacz przezierny jest wyłączony.
istnieje ryzyko pogorszenia lub całkowitego
Kierowca może mieć mniejszą szansę zobaczyć
braku działania. Dlatego należy utrzymywać go
informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli
w czystości.
na przykład używa okularów polaryzacyjnych,
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy
nie siedzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej
jest dostępna w dwóch wersjach:
modułu wyświetlacza znajdują się jakieś przed• Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
mioty, jak również w niekorzystnych warunkach
• Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy
oświetlenia. Niektóre wady wzroku mogą powo(drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby
dować ból głowy i odczucie napięcia podczas
je otworzyć)
korzystania z wyświetlacza przeziernego.
Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga, by drzwi bagażŁADOWANIE
nika były sterowane elektrycznie*.
Przewód ładujący – firma Volvo zaleca stosoNależy zwrócić uwagę na możliwość, że system wanie przewodu ładującego zgodnego z normoże zostać aktywowany w myjni samochodomami IEC 62196 i IEC 61851, który obsługuje
wej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk z pilomonitorowanie temperatury.
tem zdalnego sterowania znajduje się w jego
KIEROWNICA
zasięgu.
Komputer pokładowy – zmiana stylu jazdy
Programowanie maksymalnego otwarcia –
może spowodować pewne odchylenia podczas
jeżeli system pracował nieprzerwanie przez
obliczania pokonanego dystansu.
długi czas, zostaje wyłączony w celu uniknięcia
przeciążenia. Można go użyć ponownie po upły- KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
wie około 2 minut.
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej lub
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
niższej niż żądana.
powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Należy
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
unikać przechowywania kluczyka z pilotem zdal- tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do
nego sterowania w pobliżu metalowych przedgniazda elektrycznego (dotyczy nagrzewnicy
miotów i urządzeń elektronicznych, np. telefoelektrycznej). Działanie funkcji przygotowania do
nów komórkowych, tabletów, laptopów i ładojazdy może zostać zakłócone w przypadku
warek – zaleca się zachowanie odległości co
korzystania ze stacji ładowania, która nie jest
najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
stale aktywna, np. z licznikiem czasowym. Jeśli
samochód nie jest podłączony do gniazda elekPREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
trycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny
Przy uruchamianiu niektórych typów silników,
pasażerskiej w warunkach wysokiej temperatury
gdy są one nierozgrzane, prędkość obrotowa
zewnętrznej jest nadal możliwe poprzez bezpobiegu jałowego może być zauważalnie wyższa
średnie uruchomienie funkcji przygotowania do
niż normalnie. Dzieje się tak dlatego, by układ
jazdy. Drzwi i szyby samochodu powinny być
redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął
zamknięte podczas przygotowania kabiny pasanormalną temperaturę roboczą, co pozwala
żerskiej do jazdy.
ograniczyć do minimum emisję szkodliwych
UWAGA
POŁĄCZENIA
Modem samochodu – należy pamiętać, że
karta SIM wykorzystywana do połączenia z
Internetem za pośrednictwem modemu P-SIM
nie może mieć tego samego numeru co karta
SIM wykorzystywana przez telefon. W przeciwnym razie prawidłowe przekazywanie połączeń
do telefonu nie będzie możliwe. Dlatego do
połączenia z Internetem należy użyć karty SIM
mającej inny numer telefonu albo karty przeznaczonej wyłącznie do transmisji danych, która nie
obsługuje połączeń telefonicznych i nie może
zakłócić działania telefonu.
Internet – podczas korzystania z Internetu ma
miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może
wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu
danych i hotspotu Wi-Fi może wiązać się z
dodatkowymi kosztami. Informacje o kosztach
przesyłu danych można uzyskać u operatora
sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu
telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na
koszt przesyłu danych komórkowych.
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych,
np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy,
pobieranie można przerwać. Ewentualnie można
wyłączyć lub przerwać działanie innych funkcji.
Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu
należy zwrócić szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.
Aktualizacja – po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia Bluetooth. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu samochodu, a następnie
ponownie połączyć.
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Apple CarPlay i Android Auto – firma Volvo nie
odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i
Android Auto.
Aby możliwa była instalacja Android Auto, samochód musi być wyposażony w dwa porty USB
(koncentrator USB)*. Jeśli samochód ma tylko
jeden port USB, korzystanie z Android Auto nie
jest możliwe.
07
TP 29030 (Polish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement