Volvo V60 Twin Engine, 2020 Early Quick start guide

Volvo V60 Twin Engine, 2020 Early Quick start guide
V60
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są
dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z
poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące
wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje
i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego
posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który
zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia
drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.
02. ŁADOWANIE
W tym rozdziale opisano stan ładowania samochodu, sposób obsługi modułu ładowania oraz poszczególne symbole
na wyświetlaczu kierowcy.
03. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu internetowym.
04. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają sterowania szeregiem funkcji samochodu.
05. ROZSĄDNA JAZDA
Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady dotyczące
bardziej ekonomicznej jazdy.
06. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.
07. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.
01
01
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy
sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych funkcji, terminów i wskazówek.
Volvo ID
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu
funkcji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Jako przykłady
można wymienić Volvo On Call*, usługi map*, osobisty identyfikator do
logowania się na stronie internetowej volvocars.com oraz możliwość
rezerwacji przeglądów i napraw. Konto Volvo ID można utworzyć na
stronie volvocars.com, za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje wszystkie
zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie
Sensus umożliwia komunikację między użytkownikiem, samochodem i
światem zewnętrznym.
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do
osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku
profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w niniejszym przewodniku
Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej informacji o profilach kierowcy.
Przygotowanie do jazdy przed podróżą
Dobrze jest wyrobić sobie nawyk przygotowywania samochodu do jazdy
przed rozpoczęciem podróży, aby temperatura w kabinie pasażerskiej
była bardziej komfortowa. W widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym wybrać kartę Regulacja postojowa lub włączyć funkcję za
pomocą aplikacji Volvo On Call. Pełne przygotowanie do jazdy jest
dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do gniazda elektrycznego2.
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z samochodem, a także
dodatkowy komfort i pomoc przez 24 godziny na dobę. Aplikacja Volvo
On Call umożliwia np. sprawdzenie, czy żarówki nie wymagają wymiany
albo czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Można zablokować
i odblokować zamki samochodu, sprawdzić poziom paliwa i wyświetlić
najbliższą stację benzynową. Można także nastawiać i włączać funkcję
przygotowania do jazdy za pomocą funkcji klimatyzacji postojowej albo
zdalnego uruchomienia pojazdu1. Aby zacząć korzystać z tych funkcji,
należy pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową, inne usługi związane z bezpieczeństwem i pomoc w nagłych wypadkach, z których
można skorzystać przy użyciu przycisków ON CALL i SOS umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
1
2
Dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
01
01
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Do sprawdzania i rejestracji ciśnienia w oponach (ITPMS)*
służy funkcja TPMS w aplikacji Status pojazdu w widoku aplikacji
na wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśnienia w opona wyświetlaczu kierowcy świeci ciągłym światłem.
nach symbol
W przypadku niskiego ciśnienia w oponach sprawdzić i skorygować
ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć Kalibruj, aby
zarejestrować nowe ciśnienie w oponach.
Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego służy aplikacja
Status pojazdu. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę*.
Akumulator układu hybrydowego ładuje się za pośrednictwem
gniazda do ładowania. Otworzyć pokrywę, lekko ją naciskając. By
zapewnić samochodowi optymalny zasięg, należy rozpoczynać podróż z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Lusterka zewnętrzne mogą pochylać się automatycznie* do dołu
po włączeniu biegu wstecznego. Gdy zamki samochodu zostają
zablokowane/odblokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, lusterka zewnętrzne mogą składać/rozkładać się automatycznie. Funkcje te można włączyć w pozycji Ustawienia My
Car Lusterka i udogodnienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że aby
odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w
odległości nie większej niż około 1 metr (3 stopy) od samochodu.
Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą przycisk na drzwiach bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby
zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko wgłębienie na jednej
z klamek w drzwiach. Unikać dotykania obu powierzchni czułych na
nacisk jednocześnie.
Panoramiczne okno dachowe* ma otwieraną szybę z roletą przeciwsłoneczną, a do jego obsługi służy przełącznik nad lusterkiem
wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co najmniej pozycja
I wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do pozycji wentylacji,
nacisnąć przełącznik do góry, a aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w dół. Aby całkowicie otworzyć panoramiczne okno
dachowe, pociągnąć przełącznik dwa razy do tyłu. Aby zamknąć
okno, pociągnąć przełącznik dwa razy w dół.
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* można otworzyć za
pomocą funkcji obsługiwania drzwi bagażnika ruchem stopy*, wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za pomocą przycisku
na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było odblokować drzwi bagażnika
ruchem stopy, samochód musi być wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania*. Podczas korzystania z
funkcji otwierania i zamykania ruchem stopy, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż
około 1 metr (3 stopy) za samochodem.
Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można zaprogramować ich maksymalne otwarcie. Nastawić maksymalne otwarcie, otwierając drzwi bagażnika i zatrzymując je w żądanym położeniu otwarcia. Następnie nacisnąć przycisk
na co najmniej
3 sekundy, aby zapisać to położenie.
01
01
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, drzwi bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm*.
Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno
dachowe* i wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm*.
Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko
w drzwiach bagażnika.
Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie*
drzwi bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał
dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie potrzeby.
Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy albo
nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund, aby włączyć. Funkcję
można wyłączyć za pomocą tego samego przycisku po upływie co
najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie
wyłączona automatycznie po 3 minutach.
Pokrywa gniazda do ładowania
Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu ładującego trzeba
odblokować zamki samochodu i wyłączyć samochód.
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
Przewód zostaje zablokowany w gnieździe po rozpoczęciu ładowania.
Ładowanie zostaje przerwane po odblokowaniu zamków samochodu,
ale zostaje wznowione po chwili, jeśli przewód nie zostanie odłączony.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika, co może być przydatne, na przykład gdy samochód zostaje oddany do serwisu lub parkingowemu w hotelu.
– Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować
funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące
okienko. Przy każdym użyciu funkcji blokady należy
wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym użyciu funkcji
blokady trzeba wybrać dodatkowy kod zabezpieczający.
Do ręcznego zablokowania* schowka podręcznego służy dołączony
klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.
01
01
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. multimediami, nawigacją*, klimatyzacją, układami
wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje dotyczące jazdy, np.
prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika, dane nawigacji* i
aktywne układy wspomagające kierowcę. Informacje, które mają być
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy, można wybrać za pomocą
menu aplikacji, które można otworzyć za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy. Ustawień można także dokonać w pozycji
Ustawienia My Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym
na wyświetlaczu centralnym.
Wyświetlacz przezierny* stanowi uzupełnienie wyświetlacza kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się go w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Pokrętło rozruchu służy do uruchamiania samochodu. Obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić, aby włączyć pozycję I
wyłącznika zapłonu. Wybrać położenie P lub N dźwigni zmiany biegów, wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca i obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić samochód. Aby wyłączyć samochód, obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Tryby jazdy* wybiera się za pomocą przełącznika na konsoli między
fotelami. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby wybrać tryb Hybrid,
Pure, Constant AWD, Power lub Individual na wyświetlaczu centralnym. Potwierdzić, naciskając przełącznik. W trybie Individual
można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Indywidualny
tryb jazdy włącza się w pozycji Ustawienia My Car
Indywidualny tryb jazdy w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się wtedy symbol.
Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy nacisnąć przełącz-
nik w dół, wciskając jednocześnie pedał hamulca. Dzięki funkcji
automatycznego hamowania podczas postoju ( ) kierowca może
puścić pedał hamulca, zachowując działanie hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany np. na światłach ulicznych.
Należy pamiętać, że funkcje automatycznego hamowania podczas
postoju i automatycznego włączania hamulca postojowego muszą
być wyłączone w automatycznej myjni samochodowej. Automatyczne włączanie hamulca postojowego można wyłączyć w widoku
górnym wyświetlacza centralnego w pozycji Ustawienia My Car
Hamulec postojowy i zawieszenie.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po
otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz i przekręcić w
położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną.
01
01
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować
większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki główne: widok
strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji. Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu widoku strony głównej w prawo lub
w lewo. Dostępny jest też widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza kierowcy, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My Car
Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym. Można tu też wybrać ciemne
albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.
Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku, należy
nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem.
Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej
przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.
Aby wyczyścić wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową
długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane w
samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę i funkcje
komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby otworzyć widok
klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w wierszu klimatyzacji.
02
ŁADOWANIE
Państwa Volvo jest wyposażone w silnik elektryczny, który napędza
samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością, oraz w silnik spalinowy, który napędza samochód przy wyższych prędkościach i podczas
bardziej aktywnej jazdy. Czas ładowania akumulatora układu hybrydowego zależy od prądu ładowania, jaki może zapewnić gniazdo. Akumulator układu hybrydowego jest także ładowany podczas płynnego hamowania lub hamowania silnikiem, np podczas zjazdu ze wzniesienia.
Wszystkie rodzaje ładowania są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Zakończenie ładowania
Przechowywanie przewodu ładującego
5. Umieścić przewód ładujący z powrotem na jego miejscu pod pokrywą
w podłodze przestrzeni bagażowej.
Przewód ładujący znajduje się pod pokrywą w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Skrzynka sterownicza na przewodzie ładującym
Dołączony przewód ładujący jest wyposażony w skrzynkę sterowniczą,
która pokazuje stan ładowania. Umożliwia ona monitorowanie temperatury i ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy.
Rozpoczęcie ładowania
Akumulator rozruchowy jest ładowany podczas ładowania akumulatora
układu hybrydowego, a gdy akumulator układu hybrydowego zostanie
całkowicie naładowany, ładowanie zostaje przerwane.
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku 3 na pilocie zdalnego
sterowania. Ładowanie zostanie zakończone, a przewód ładujący
zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
3. Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego.
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania
zostanie ponownie automatycznie zablokowany krótko po odblokowaniu
w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu a
także dla ułatwienia przygotowania samochodu do jazdy. Przewód ładujący można ponownie odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W samochodach z
funkcją bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* do
zablokowania i odblokowania można użyć uchwytu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda. Nigdy nie wolno używać
przedłużaczy.
2. Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania, lekko ją naciskając.
3. Zdjąć osłonę uchwytu ładowania, a następnie wcisnąć uchwyt do
końca do gniazda w samochodzie. Przewód ładujący zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie się w przeciągu 5 sekund.
4. Ustawić osłonę uchwytu ładowania w taki sposób, by nie dotykał
samochodu i nie uszkodził lakieru.
3
Trzeba to także zrobić, jeśli drzwi samochodu są już odblokowane. Jeśli samochód nie zostanie
odblokowany za pomocą przycisku odblokowania, może dojść do uszkodzenia przewodu ładującego lub układu.
02
Skrzynka sterownicza
•
Obie diody LED migają na niebiesko, żółto i czerwono: Samodiagnostyka – poczekać, aż samodiagnostyka dobiegnie końca.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na niebiesko, a druga dioda
LED jest zgaszona: Tryb gotowości.
02
STAN ŁADOWANIA
Stan ładowania samochodu można sprawdzić przy gnieździe do ładowania, na skrzynce sterowniczej, na wyświetlaczu kierowcy i w aplikacji
Volvo On Call*.
Lampki gniazda do ładowania
•
Biała – światło LED.
•
Żółta – tryb gotowości, oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
•
Niebieska – nastawiono timer.
•
Miga na zielono – trwa ładowanie.
•
Świeci się na zielono – ładowanie zakończone. Gaśnie po chwili.
•
Świeci się na czerwono – wystąpił błąd.
•
Obie diody LED migają na niebiesko: Trwa ładowanie.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na żółto, a druga dioda LED jest
zgaszona: Ładowanie jest w toku lub jest niemożliwe – błąd monitorowania temperatury. Ponownie uruchomić ładowanie.
•
Jedna dioda LED świeci się lub miga na czerwono, a druga dioda
LED jest zgaszona: Ładowanie jest niemożliwe – zadziałał wyłącznik
ziemnozwarciowy. Ponownie uruchomić ładowanie.
•
Jedna dioda LED miga na czerwono, a druga świeci się na czerwono:
Ładowanie jest niemożliwe – przewód ładujący jest podłączony do
nieuziemionego gniazda. Podłączyć do uziemionego gniazda.
•
Obie diody LED migają na czerwono: Ładowanie jest niemożliwe –
błąd wewnętrzny.
Wyświetlacz kierowcy
Różne kolory symbolu informują o stanie ładowania.
Niebieskie światło – trwa ładowanie.
Zielone światło – akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwone światło – błąd ładowania, sprawdzić połączenie przewodu ładującego z samochodem i gniazdem 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM NA
WYŚWIETLACZU KIEROWCY
Zależnie od wybranego trybu jazdy na wyświetlaczu kierowcy pojawiają
się różne symbole i animacje.
02
Zużycie energii elektrycznej i paliwa jest pokazywane na wskaźniku po
prawej stronie. Zużycie zmienia się w zależności od stylu jazdy. Gdy
cienka biała wskazówka minie białą strzałkę znajdującą się u góry,
następuje przełączenie samochodu na silnik spalinowy. Gdy wskazówka
znajduje się w strefie koloru pomarańczowego, akumulator jest ładowany, np. podczas hamowania.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżony dystans do wyczerpania akumulatora. Na dystans ten wpływa szereg czynników, np. styl jazdy, prędkość oraz temperatura zewnętrzna i może się on zmieniać w trakcie podróży. Normalnie można spodziewać się zasięgu 25-45 km
(15-27 mil). Wartość początkowa pokazywana, gdy samochód jest
całkowicie naładowany jest wartością maksymalną, a nie przewidywanym zasięgiem w trybie elektrycznym i zmienia się podczas
podróży. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat
„----”, żaden zasięg na napędzie elektrycznym nie jest gwarantowany.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Całkowicie biały symbol pokazuje, czy używany jest silnik elektryczny czy spalinowy. Błyskawica oznacza silnik elektryczny, a
kropla – silnik spalinowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie hamowania
silnikiem.
Wskaźnik pokazuje ilość energii dostępnej w akumulatorze dla silnika elektrycznego. Energia jest także zużywana przez klimatyzację.
Wskazuje, że aktywna jest funkcja Charge lub Hold. Funkcje te
włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Funkcja
4.5
Charge oznacza, że akumulator układu hybrydowego jest ładowany, gdy poziom naładowania jest niski. Funkcja Hold oznacza,
że energia akumulatora jest zachowywana do późniejszego wykorzystania.
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego
Samochód oblicza zakres, w jakim będzie potrzebny silnik spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie. Podczas jazdy na napędzie elektrycznym może czasami zachodzić potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego samochodu ze względu na czynniki zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną. Silnik spalinowy zostaje uruchomiony zawsze wtedy, gdy akumulator układu hybrydowego osiągnie
swój najniższy stan naładowania.
Regulator wielofunkcyjny4
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego* i wysunięcia siedziska* są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.
1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik w górę/w dół.
2. Przełączać poszczególne funkcje na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik w górę/w dół.
3. Zmienić ustawienie wybranej funkcji, naciskając górną/dolną/przednią/tylną część regulatora.
03
Zapisywanie pozycji
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w żądanej
pozycji i nacisnąć przycisk M na panelu drzwi. Zapala się lampka kontrolna w przycisku.
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci 1 lub 2. Rozlega się
sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku M.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli służą
do regulacji np. pozycji fotela i wyprofilowania podparcia lędźwiowego*.
Dwa przełączniki w kształcie fotela służą do regulacji pozycji fotela.
Trzeci przełącznik będący regulatorem wielofunkcyjnym* służy do regulacji ustawień różnych funkcji zwiększających komfort, np. funkcji
masażu*.
Aby skorzystać z zapisanej pozycji:
Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków pamięci.
Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków
pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
Przełączniki w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
4
W samochodach z czterokierunkową regulacją wyprofilowania podparcia lędźwiowego*
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Przy składaniu tylnego siedzenia należy zwrócić uwagę, by oparcie i
zagłówek nie stykały się z tylną częścią siedzenia znajdującego się
przed nimi. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna zmiana
położenia przednich foteli.
Oparcia można złożyć za pomocą uchwytów znajdujących się na górze
skrajnych siedzeń. Jeśli samochód jest wyposażony w elektronicznie
składane* siedzenia tylne, w przestrzeni bagażowej znajdują się także
przeznaczone do tego celu przyciski.
Składanie oparcie za pomocą przycisków w przestrzeni bagażowej
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać i
muszą być otwarte drzwi bagażnika. Upewnić się, że na tylnym siedzeniu
nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.
1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk L lub R, aby złożyć lewą lub prawą
część oparcia.
> Oparcia i zagłówki zostają automatycznie opuszczone do pozycji
poziomej.
Podnoszenie oparć
1. Podnieść oparcie do góry/do tyłu, tak aby zostało zablokowane.
2. Podnieść zagłówek ręcznie.
3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
03
03
KIEROWNICA
Regulacja kierownicy
Symbole na wyświetlaczu kierowcy:
Można zarówno regulować ustawienie kierownicy w kierunku pionowym,
jak i zmieniać jej wysunięcie.
Ogranicznik prędkości pomaga uniknąć przekroczenia określonej
prędkości maksymalnej.
1. Popchnąć do przodu/pociągnąć do tyłu5 dźwignię pod kierownicą.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga w utrzymaniu stałej prędkości.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu i przestawić dźwignię z
powrotem w pozycję zablokowaną.
Lewy zestaw przycisków
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy
za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i
). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest biały, funkcja jest
aktywna. Szary kolor oznacza, że funkcja została zatrzymana lub znajduje
się trybie gotowości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy* pomaga utrzymać stałą
prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu.
Pilot Assist pomaga kierowcy utrzymać samochód między liniami
wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego
odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku
/
zwiększa/zmniejsza zapamiętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać przycisk,
aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej
prędkości.
/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i funkcji
Pilot Assist.
Jedno naciśnięcie przycisku
dla wybranej funkcji.
przywraca także zapamiętaną prędkość
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią
prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera
pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego zbiornika lub do
opróżnienia akumulatora układu hybrydowego. Do wyświetlania różnych
opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest komunikat „----”, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
Prawy zestaw przycisków
03
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy prawy
zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz multimedialny, telefon i nawigację*.
Do przechodzenia między poszczególnymi aplikacjami służą
strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie opcji, np.
wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie komunikatu z
wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają
strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą przycii . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja przyciski te służą
ski
do regulacji głośności.
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
– funkcja ta
umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za
pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Radio”, „Raise
temperature” lub „Cancel”.
Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick
Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.
5
Zależnie od rynku.
automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, .
Oświetlenie otoczenia samochodu to funkcja, która włącza światła
zewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i
pozwala na bezpieczne dotarcie do samochodu w ciemności.
Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu włącza niektóre
światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków, aby zapewnić
oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy przełącznik zespolony przy
kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu ma pozostać włączone, można
nastawić na wyświetlaczu centralnym.
03
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika
zespolonego przy kierownicy.
W trybie AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i odpowiednio dostosowuje oświetlenie, np. gdy zapada zmierzch albo przy
wjeździe do tunelu. Obrócić pokrętło na dźwigni przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe, które będą przełączane automatycznie na światła mijania, gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Przestawić dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby ręcznie włączyć światła drogowe albo w stronę
tablicy rozdzielczej, aby je wyłączyć.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać
maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten sposób,
że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona
Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk RESET. Krótkie naciśnięcie zeruje
tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje
wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie jest używany przez
4 godziny.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia przedniej
szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia
przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni przełącznika zespolonego.
– Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy,
aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo
popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby uruchomić
spryskiwacze tylnej szyby.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub dezaktywować. Dźwignia przełącznika wycieraczek musi znajdować się w
położeniu 0 albo w położeniu jednokrotnego przetarcia szyby. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia wycieraczki szyby przedniej
w zależności od ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić
pokrętło w górę/w dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej
szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej szyby.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór
wycieraczek. Nacisnąć przycisk Położenie serw. wycieraczek
w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub
wyłączyć tryb serwisowy.
03
03
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz za
pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z
tyłu konsoli między fotelami*. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można
także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się
pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy napis Clean
Zone jest niebieski, oznacza to, że zostały spełnione warunki
dobrej jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.
– Nacisnąć opcję AUTO w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie naciśnięcie
włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza.
Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe: 22 °C (72 °F)
i poziom 3. Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez
wyłączania automatycznego sterowania klimatyzacją.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi
wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę, podgrzewanie foteli* i prędkość dmuchawy.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa, zaznaczyć odpowiednią opcję i
nacisnąć Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa
czasowy i nastawić żądaną datę/dzień.
Dodaj regulator
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie, samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego (dotyczy samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku w samochodzie
zastosowana jest nagrzewnica paliwowa lub elektryczna6.
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior Package* i
jest systemem w pełni automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki
azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym w pozycji Ustawienia Klimatyzacja
Czujnik jakości powietrza.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Ujednolicenie temperatury.
Przygotowanie do jazdy
Przygotowanie do jazdy można ustawić na wyświetlaczu centralnym
samochodu oraz za pomocą aplikacji Volvo On Call*.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa* lub ochładza kabinę pasażerską przed podróżą. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić
za pomocą timera.
6
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani
dealerzy Volvo.
03
03
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, np. smartfony, umożliwiają odtwarzanie/
sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony przynajmniej w położenie I.
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
pojazdu w widoku górnym.
Modem samochodu7
Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem modemu,
można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym
urządzeniom, korzystając z opcji Ustawienia w widoku górnym. Nacisnąć opcję Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu.
Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu. Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed każdą podróżą i
nie wymaga podłączenia do smartfona.
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda nad podłogą po stronie pasażera.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy pojazdu, zaznaczając kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Bluetooth
Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń
telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z
telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem Bluetooth można
także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć
dwa urządzenia Bluetooth przy czym jedno z nich może służyć tylko do
strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony
zostają podłączone automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia
samochodu, jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście
może zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem, włączyć
także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
2. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon jest już podłączony, nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon.
USB
Port USB może posłużyć do podłączenia urządzenia zewnętrznego w
celu odtwarzania multimediów. Portu USB można też użyć do korzystania z Apple CarPlay* i Android Auto*. Jeśli są dwa porty USB, trzeba
użyć portu z białą ramką. Urządzenie zewnętrzne jest ładowane, gdy jest
podłączone do samochodu.
Wejścia USB (typu A) znajdują się w schowku w podłokietniku między fotelami.
Gniazda elektryczne
W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:
Gniazdo elektryczne 12 V.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności
pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie. Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości.
Gniazdo elektryczne 12 V i gniazdo elektryczne 230 V*. Gniazdo
elektryczne 12 V* znajduje się także w przestrzeni bagażowej.
Wi-Fi
Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi zapewnia
większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania
serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd.
Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni funkcję hotspota na potrzeby
samochodu i ewentualnych urządzeń zewnętrznych znajdujących się w
samochodzie.
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie Wi-Fi,
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie
połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia
przy następnym użyciu.
7
Tylko samochodu z P-SIM*. Samochody wyposażone w Volvo On Call* korzystają z usług przez
połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu.
03
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do obsługi
połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audiomultimedialnym samochodu.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi8
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z
telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.
03
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej. Wybrać
połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za pomocą numeru
przy użyciu klawiatury.
2. Wcisnąć
.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
i wybrać za pomocą
.
.
Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowania głosow prawym zestawie przycisków na kierownicy. Polecenia głowego
sowe, patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku
Quick Guide.
Odtwarzanie multimediów
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego, trzeba je
podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody, patrz poprzednia
strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
8
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
2. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym. Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez USB
Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona. Jeśli
samochód ma zostać połączony z Internetem, skorzystać z Wi-Fi lub
modemu samochodu*.
1. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji.
2. Wybrać, co ma zostać odtworzone. Rozpocznie się
odtwarzanie.
Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod
1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację iPod lub USB w zależności od metody
podłączenia. W celu odtworzenia dźwięku z urządzenia
iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie od metody
połączenia. Rozpocznie się odtwarzanie.
Apple® CarPlay®*9 i Android Auto*
Funkcje CarPlay i Android Auto pozwalają na korzystanie z pewnych
aplikacji w urządzeniach z systemem iOS lub Android za pośrednictwem
samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu lub urządzenia.
Aby można było korzystać z CarPlay, w urządzeniu z systemem iOS musi
zostać aktywowana funkcja Siri. Urządzenie musi też być połączone z
Internetem za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej.
1. Podłączyć telefon do portu USB z białą ramką.
2. Nacisnąć opcję Apple CarPlay lub Android Auto w
widoku aplikacji, aby włączyć funkcję.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android Auto,
naciskając długo przycisk
w prawym zestawie przycisków na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza natomiast wbudowaną funkcję sterowania głosowego samochodu.
9
Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
03
04
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony głównej
oraz okienka nawigacji, multimediów i telefonu. Można tam także uzyskać dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji samochodu.
Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu – można tu
zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która
nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych okienek, np. Status
pojazdu lub Wyniki kierowcy. Można nacisnąć widok składowy, aby
uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć system nawigacyjny Sensus Navigation*.
Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym –
rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej stronie i
nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.
Wprowadzanie punktu docelowego na mapie – maksymalnie
powiększyć mapę, naciskając . Nacisnąć i przytrzymać lokalizację
wybraną jako punkt docelowy, a następnie wybrać Przejdź tutaj.
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć , aby otworzyć plan
podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel pośredni z planu
podróży albo nacisnąć opcję Skasuj plan jazdy, aby usunąć cały
plan podróży.
04
Aktualizacja mapy10 – nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest wyświetlona w pozycji Mapy. Nacisnąć Mapy Instaluj, aby zaktualizować
lub zainstalować wybraną mapę. Istnieje także możliwość pobrania
map ze strony internetowej support.volvocars.com do pamięci USB i
przeniesienia ich do samochodu.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane w
widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do ustawień.
Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje radiowe itp.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć
widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można nawiązać
połączenie na podstawie historii połączeń lub listy kontaktów albo
wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu
wyboru numeru nacisnąć .
10
Dostępność funkcji może zależeć od rynku.
04
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu11 w widoku
strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji. Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Head-up
display* i Wspomaganie parkowania. Włączenie/wyłączenie funkcji
następuje po naciśnięciu odpowiedniego symbolu. Niektóre funkcje
otwierają się w oddzielnym oknie.
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony11 w widoku strony głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje dostarczone
z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać i zainstalować
samodzielnie.
potrzebna, wybrać opcję Zainstaluj wszystkie przy przycisku
Aktualizacje systemu.
Przenoszenie ikon
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku
funkcji można dowolnie przenosić.
1. Nacisnąć i przytrzymać aplikację lub przycisk.
2. Przeciągnąć aplikację lub przycisk w wolne miejsce na ekranie i puścić.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów
W pozycji Usł. zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji można
dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było
to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem.
Usługa zdalnej aktualizacji umożliwia:
04
Pobieranie aplikacji – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać
żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja aplikacji – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję Aktualizacje
aplikacji, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji. Wybrać żądaną
aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstalowywanie aplikacji – Nacisnąć opcję Aktualizacje aplikacji i
wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby odinstalować
aplikację.
Aktualizacja oprogramowania systemowego – Nacisnąć opcję
Aktualizacje systemu, aby wyświetlić listę aktualizacji, które można
zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie u
dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania. Jeśli lista nie jest
11
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej
stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
04
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć w
dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać dostęp
do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do zapisanych
komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia
ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji Ustawienia
Dźwięk Głośność systemu.
W pozycji Ustawienia można nastawić liczne preferencje osobiste, np.
ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji*, systemu audio-multimedialnego, języka i sterowania głosowego.
Profile kierowcy
Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców, każdy z
nich może mieć osobisty profil kierowcy. Za każdym razem,
gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania
swojego profilu kierowcy, w którym są zapisane jego osobiste
preferencje. Liczba profili zależy od liczby kluczyków zarejestrowanych w
samochodzie. Profil Gość nie jest powiązany z żadnym konkretnym kluczykiem.
Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny profil
kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać Profil w widoku górnym.
Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki
czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie
dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy. Kluczyk
można powiązać w pozycji Ustawienia System Profile
kierowców. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu Gość nie można
powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony widok strony
głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny, powtórzyć powyższe
czynności i w wybranym profilu zaznaczyć Edytuj, a następnie nacisnąć
Powiąż kluczyk.
Indywidualny tryb jazdy
Jeśli jeden z trybów jazdy Hybrid, Pure albo Power ma zostać dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb jazdy w pozycji
Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy.
04
05
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy
w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje te można
aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób. Poniżej podano przykłady:
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane
Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji Ustawienia
My Car IntelliSafe Tryb ostrzegania Lane Keeping
Aid w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
City Safety™
City Safety12 może pomóc kierowcy w sytuacjach krytycznych, zapobiegając lub łagodząc skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co
pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie zareaguje na czas i
kolizja jest niemal nieunikniona, samochód może zostać zahamowany
automatycznie. Funkcja wspomagania kierowania układu City Safety
może także wzmocnić ruch kierownicy na początku manewru mającego
na celu uniknięcie kolizji, jeśli kierowca wykonuje zbyt słaby skręt. Układ
City Safety jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie można
go wyłączyć.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie ruchu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Funkcja CTA z automatycznym hamowaniem to funkcja
wspomagająca kierowcę, która stanowi uzupełnienie funkcji
BLIS i może ostrzegać kierowcę o ruchu za samochodem. Jeśli
kierowca nie zauważy ostrzeżenia funkcji CTA i kolizja jest nieunikniona, funkcja ta może zatrzymać samochód. Funkcja CTA
zostaje włączona po wybraniu biegu wstecznego lub gdy
samochód toczy się do tyłu.
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/przeszkodą
poprzez aktywne skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru jazdy. Funkcja ta obejmuje następujące funkcje składowe: wspomaganie kierowania
w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu i wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego.
Pilot Assist
Pilot Assist13 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może pomóc
utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp
od poprzedzającego pojazdu. Funkcję Pilot Assist można wybrać i włączyć za pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło działać, wymagane jest na przykład, aby kierowca trzymał obie dłonie na kierownicy, a linie wyznaczające pas ruchu
były widoczne. Gdy wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
12
13
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
05
05
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Funkcja Park Assist Pilot może pomóc kierowcy w manewrowaniu
samochodem podczas parkowania. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z instrukcjami
na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości
oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.
Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot
Jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h (20 mph) w
przypadku parkowania. Gdy funkcja szuka miejsca postojowego, odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około 1 metr (3 stopy).
na obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym wyświetlaczu.
Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że obiekty/przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu. Kamera wspomagania parkowania zostaje włączona
automatycznie po wybraniu biegu wstecznego albo można ją włączyć
ręcznie na wyświetlaczu centralnym:
– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.
1. Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji lub w
widoku kamery.
2. Należy być gotowym zatrzymać samochód po graficznej i
tekstowej informacji o znalezieniu odpowiedniego
miejsca parkingowego. Pojawi się wyskakujące okienko.
3. Wybrać Parkowanie równoległe lub Parkowanie
prostopadłe, a następnie włączyć bieg wsteczny.
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca postojowego z pomocą
funkcji Park Assist Pilot
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w widoku funkcji
lub w widoku kamery.
2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma
skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.
3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania może pomóc kierowcy podczas
manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie przeszkód
05
05
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zwiększyć
zasięg na napędzie elektrycznym i jednocześnie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Możliwości osiągnięcia maksymalnego zasięgu zmieniają się zależnie od różnych okoliczności i warunków, w jakich eksploatowany jest samochód. Na niektóre czynniki można wpływać, a na inne
nie. Największy zasięg można osiągnąć w bardzo korzystnych warunkach, gdy wszystkie czynniki mają pozytywny wpływ.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Naładowanie samochodu przed wyjazdem.
•
Przygotowanie kabiny samochodu do jazdy.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
•
Włączać tryb jazdy Pure.
•
Obniżać temperaturę w kabinie pasażerskiej i redukować prędkość
dmuchawy.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do minimum.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
Więcej wskazówek dotyczących zasięgu i ekonomicznej jazdy można
znaleźć w instrukcji obsługi.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]15
Polecenia głosowe dla radia i multimediów
POLECENIA GŁOSOWE
System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wykorzystywanie
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych14 do sterowania pewnymi
funkcjami odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Sterowanie głosowe aktywuje się przyciskiem sterowania głosowego w
prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Poniższych poleceń można zwykle użyć niezależnie od sytuacji:
06
•
•
•
Repeat
•
Media
•
Play [wykonawca]
•
Play [tytuł utworu]
•
Play [tytuł utworu] z [album]
•
Play [nazwa kanału TV]*16
•
Play [stacja radiowa]
•
Tune to [częstotliwość]
•
Tune to [częstotliwość] [długość fal]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Polecenia głosowe dla klimatyzacji
Climate
Cancel
•
Help
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
Polecenia głosowe dla telefonu
•
Call [kontakt]
•
Call [numer telefonu]
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Polecenia głosowe dla systemu nawigacyjnego*
•
Nawigacja
•
Take me home
•
Go to [miejscowość]
•
Go to [adres]
•
Add intersection
•
Go to [kod pocztowy]
•
Go to [kontakt]
06
14
•
Search [kategoria POI]
15
•
Search [kategoria POI] [miejscowość]
16
•
Search [nazwa POI]
•
Change country/Change
17
18
state17, 18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Tylko niektóre telefony mogą wysyłać wiadomości za pośrednictwem samochodu. Informacje o
kompatybilności, patrz support.volvocars.com.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone
nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które
trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
OSTRZEŻENIE
PIERWSZE KROKI
Volvo On Call – Usługi systemu działają tylko na
obszarach, w których partnerzy Volvo On Call
zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na rynkach, na których usługa Volvo On Call jest
dostępna.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii
komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub niepełne
pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o
niskiej populacji.
Odnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz uwag
dotyczących usług Volvo On Call, patrz umowa
subskrypcji usług Volvo On Call oraz Instrukcja
obsługi.
Sensus Navigation* – należy skierować całą swoją
uwagę na drogę i skupić się na jeździe. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na
mające wpływ na warunki drogowe warunki pogodowe lub porę roku, niektóre zalecenia mogą być
mniej wiarygodne.
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Drzwi bagażnika – należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania drzwi
bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w
pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą być poważne.
Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
07
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej
chroni samochód, ale nadal istnieje ryzyko przeciążenia sieci 230 V.
• Do ładowania akumulatora układu hybrydowego
wolno używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych gniazd 230 V. Jeśli parametry gniazda
lub obwodu bezpiecznika są nieznane, należy
zwrócić się o ich sprawdzenie do elektryka z
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
uprawnieniami. Ładowanie prądem przewyższająJeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik
cym parametry obwodu bezpiecznika może spodo aktywacji/dezaktywacji poduszki powietrznej
wodować pożar lub uszkodzenie obwodu.
pasażera, to poduszka powietrzna pasażera jest • Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny
zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziewyłącznik. Do ładowania wolno używać wyłącznie
cięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na
uziemionych i dopuszczonych gniazd.
przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
• Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego
powietrzna nie została wyłączona. Poduszka
przewodu ładującego powinny być pod opieką.
powietrzna pasażera musi być włączona zawsze
• Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Konwtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer
takt z wysokim napięciem może spowodować
zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
osoba dorosła). Nie umieszczać żadnych przedmio- • Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania
tów przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu,
przewodu ładującego i elementów jego osprzętu.
gdzie znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
• Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w jakiWysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabierać z
kolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony lub niesobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
działający przewód ładujący wolno naprawiać
Upewnić się, że układ elektryczny samochodu został
wyłącznie w warsztacie – zaleca się skorzystanie z
przełączony w pozycję 0, szczególnie wtedy, gdy w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
samochodzie przebywają dzieci.
• Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w
taki sposób, by uniemożliwić przejechanie po nim,
Hamulec postojowy powinien być zawsze włąnadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia proczony podczas parkowania na pochyłości. Włączenie
wadzące do szkód lub obrażeń ciała.
biegu lub wybranie położenia P automatycznej
• Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed
skrzyni biegów nie wystarcza do utrzymania samoprzystąpieniem do jej czyszczenia.
chodu w miejscu w każdej sytuacji.
• Nie wolno podłączać przewodu ładującego do
ŁADOWANIE
przedłużacza lub listwy zasilającej.
• Akumulator napędu hybrydowego należy ładować
• Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych
wyłącznie maksymalnie dozwolonym prądem
gniazd, ponieważ ich użycie grozi szkodami społadowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi
wodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
zaleceniami lokalnymi i krajowymi dla ładowania
Należy także postępować zgodnie z instrukcją pronapędów hybrydowych z gniazd/wtyczek 230 V.
ducenta dotyczącą użytkowania przewodu ładują• Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego
cego i jego elementów.
jest dozwolone tylko z homologowanego i uzieREGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE PRZEDmionego gniazda 230 V (lub jego odpowiednika
NIE
o innym napięciu, zależnie od rynku) lub ze stacji
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed
ładowania poprzez osobny przewód ładujący
rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy.
(Mode 3), dostarczony przez firmę Volvo.
Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokoFunkcja bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* – upewnić się, że nie ma
ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w
przypadku zamykania wszystkich szyb za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub korzystania z funkcji otwierania bezkluczykowego* za
pomocą klamki drzwi.
•
wane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie
nagłego hamowania lub wypadku.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Po rozłożeniu lub złożeniu oparć oraz po podniesieniu zagłówków sprawdzić, czy elementy te zostały
prawidłowo zablokowane.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą używać
osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu
temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub mają
problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one
doznać poparzeń ciała.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać włączona przez timer nastawiony z dużym wyprzedzeniem. Nie korzystać z funkcji przygotowania do jazdy
(dotyczy nagrzewnicy paliwowej):
• W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica
emituje spaliny.
• W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz, wysoka
trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
• Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo,
głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.
POŁĄCZENIA
• Należy używać wyłącznie akcesoriów, które są
nieuszkodzone i sprawne. Akcesoria muszą
posiadać oznakowanie CE lub UL albo odpowiadające im oznaczenie poziomu bezpieczeństwa.
• Akcesoria muszą być przystosowane do zasilania
napięciem 230 V i 50 Hz z wtyczek przeznaczonych do gniazda samochodowego.
• Gniazda, wtyczki lub akcesoria nie mogą nigdy
mieć styczności z wodą lub innymi płynami. Nie
wolno dotykać ani używać gniazda, jeśli wydaje
się być uszkodzone lub miało kontakt z wodą lub
innym płynem.
• Do gniazda nie należy podłączać żadnych przejściówek, adapterów lub przedłużaczy, ponieważ
•
mogą one spowodować przesterowanie funkcji
zabezpieczeń gniazda.
Gniazdo jest wyposażone jest pokrywkę. Należy
dopilnować, aby nic nie wystawało ani nie uszkodziło gniazda w sposób uniemożliwiający prawidłowe działanie pokrywki. Nie wolno pozostawiać
dzieci bez opieki w samochodzie, gdy gniazdo jest
aktywne.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Układy wspomagające kierowcę dostępne w samochodzie stanowią dodatkowe funkcje pomocnicze i
nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy
oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub
drogowych. Nie mogą one zastąpić uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za hamowanie
i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca
się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji
obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która nie jest jednak w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami. Zadanie tej
funkcji polega wyłącznie na pomaganiu kierowcy
podczas parkowania równoległego i prostopadłego.
Pełna odpowiedzialność za bezpieczne parkowanie
samochodu i hamowanie w razie potrzeby spoczywa
na kierowcy. Funkcja skanowania może nie wykryć
przedmiotów znajdujących w głębi miejsca postojowego. Odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy
miejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot
nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kierowca.
Kamera wspomagania parkowania to dodatkowe
urządzenie pomagające kierowcy podczas parkowania. Funkcja ta nie jest w stanie zastąpić uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Kamery mają martwe
punkty, w których nie są w stanie wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu. Należy pamiętać, że
przednia część samochodu może skręcać w kierunku nadjeżdżających pojazdów podczas manewru
parkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca
się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji
obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.
POLECENIA GŁOSOWE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie
wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
WAŻNE
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza
przeziernego* znajduje się w tablicy rozdzielczej.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika,
nie kłaść na niej żadnych przedmiotów i uważać, by
nic na nią nie spadło.
przewodu ładującego od gniazda ładowania samochodu, a następne od gniazda 230 V.
Nie wolno używać listew zasilających, przedłużaczy,
listew z polami ochronnymi lub podobnych urządzeń
razem z przewodem ładującym, ponieważ może to
wiązać się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem itp.
Adaptera między gniazdem 230 V a przewodem
ładującym wolno używać tylko wtedy, gdy posiada
on oznaczenie dopuszczenia zgodnie z normami
IEC 61851 i IEC 62196.
Skrzynka sterownicza – unikać wystawiania
skrzynki sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. W takim przypadku
istnieje ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora układu hybrydowego.
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do ładowania pojazdów elektrycznych – w razie
wątpliwości gniazdo musi zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego specjalistę.
Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką
zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.
Nie zanurzać przewodu ładującego w wodzie.
Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu zastępczego zalecanego przez Volvo.
• Należy sprawdzić parametry gniazda.
• Inne wyposażenie elektroniczne podłączone do
obwodu zabezpieczonego tym samym bezpiecznikiem musi zostać odłączone w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia.
• Nie podłączać przewodu ładującego, jeśli gniazdo
jest uszkodzone.
należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli
ramiona wycieraczek znajdujące się w pozycji serwisowej zostały podniesione z szyby przedniej, trzeba
je opuścić z powrotem na szybę przed włączeniem
funkcji wycierania, spryskiwania lub czujnika
deszczu i przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu
uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
POŁĄCZENIA
Gniazdo elektryczne – maksymalny pobór mocy
dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi 120 W (10
A) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego
230 V wynosi 150 W.
UWAGA
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Drzwi bagażnika obsługiwane ruchem stopy –
w przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi
się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp., istnieje
ryzyko pogorszenia lub całkowitego braku działania.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Dlatego należy utrzymywać go w czystości.
Do czyszczenia wyświetlacza centralnego używać
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy jest
ściereczki z mikrofibry, która nie może być zapiadostępna w dwóch wersjach:
szczona ani zabrudzona. Podczas czyszczenia
• Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
wyświetlacza centralnego należy stosować jedynie
• Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy (drzwi
delikatny nacisk na ekran. Silny nacisk może uszkobagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby je otwodzić ekran.
rzyć)
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi środNależy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania
kami chemicznymi bezpośrednio na centralny
ruchem stopy wymaga, by drzwi bagażnika były stewyświetlacz. Nie wolno używać płynów do czyszczerowane elektrycznie*.
nia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozNależy zwrócić uwagę na możliwość, że system
puszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych
może zostać aktywowany w myjni samochodowej
środków czyszczących. Nie wolno nigdy używać
lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk z pilotem zdalściernych ściereczek, ręczników papierowych ani
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
nego sterowania znajduje się w jego zasięgu.
papieru toaletowego, ponieważ mogą one powodoPodczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie
Programowanie maksymalnego otwarcia – jeżeli
wać zarysowania na wyświetlaczu.
mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie mogą
system pracował nieprzerwanie przez długi czas,
być również zapięte pasy bezpieczeństwa.
ŁADOWANIE
zostaje wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia.
Przewód ładujący – nie wolno podłączać przewodu Podłokietnik* na środkowym siedzeniu musi być zło- Można go użyć ponownie po upływie około 2 minut.
ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy żony.
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą powoz piorunami lub wyładowań atmosferycznych. Nie
dować zakłócenia działania funkcji kluczyka z
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY KIEwolno odłączać przewodu ładującego od
pilotem zdalnego sterowania. Należy unikać
gniazda 230 V w trakcie ładowania – istnieje wtedy ROWNICY
przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego steroPióro wycieraczki w pozycji serwisowej – przed
ryzyko uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze należy
ustawieniem piór wycieraczek w pozycji serwisowej wania w pobliżu metalowych przedmiotów i urząnajpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem
dzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych,
07
tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Przy uruchamianiu niektórych typów silników, gdy są
one nierozgrzane, prędkość obrotowa biegu jałowego może być zauważalnie wyższa niż normalnie.
Dzieje się tak dlatego, by układ redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął normalną temperaturę
roboczą, co pozwala ograniczyć do minimum emisję
szkodliwych substancji i przyczynia się do ochrony
środowiska.
licznikiem czasowym. Jeśli samochód nie jest podłączony do gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe poprzez
bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania
do jazdy. Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
POŁĄCZENIA
Internet – podczas korzystania z Internetu ma
miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może wiąWyświetlacz przezierny* – gdy włączona jest funk- zać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych i
cja City Safety, informacje na wyświetlaczu przezier- hotspotu Wi-Fi może wiązać się z dodatkowymi
kosztami. Informacje o kosztach przesyłu danych
nym zostają zastąpione grafiką funkcji City Safety.
Grafika ta świeci się również wtedy, gdy wyświetlacz można uzyskać u operatora sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić
przezierny jest wyłączony.
szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórKierowca może mieć mniejszą szansę zobaczyć
kowych.
informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli
na przykład używa okularów polaryzacyjnych, nie sie- Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych, np.
dzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej modułu
wyświetlacza znajdują się jakieś przedmioty, jak rów- radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych
usług jest odbierany jako uciążliwy, pobieranie
nież w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Niemożna przerwać. Ewentualnie można wyłączyć lub
które wady wzroku mogą powodować ból głowy i
odczucie napięcia podczas korzystania z wyświetla- przerwać działanie innych funkcji. Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić
cza przeziernego.
szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórŁADOWANIE
kowych.
Przewód ładujący – firma Volvo zaleca stosowanie Aktualizacja – po aktualizacji systemu operacyjprzewodu ładującego zgodnego z normami
nego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia
IEC 62196 i IEC 61851, który obsługuje monitoro- Bluetooth. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z
wanie temperatury.
systemu samochodu, a następnie ponownie połączyć.
KIEROWNICA
Komputer pokładowy – zmiana stylu jazdy może
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
spowodować pewne odchylenia podczas obliczania Apple CarPlay i Android Auto – firma Volvo nie
pokonanego dystansu.
odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i Android
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć
przez nastawienie temperatury wyższej lub niższej
niż żądana.
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko wtedy, gdy samochód jest podłączony do
gniazda elektrycznego (dotyczy nagrzewnicy elektrycznej). Działanie funkcji przygotowania do jazdy
może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze
stacji ładowania, która nie jest stale aktywna, np. z
07
Auto.
TP 27819 (Polish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement