Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2018 Quick Guide
QUICK GUIDE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi
samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie
ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej
stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie w
samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną instrukcję
obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację mobilną można
pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie
www.volvocars.com.
01 Twój samochód hybrydowy
05 Funkcje samochodu
Tryb jazdy
Ładowanie
Przygotowanie do jazdy
Aplikacja mobilna
Elementy sterowania klimatyzacją
Przełącznik świateł
Zespolony zespół wskaźników
System Infotainment
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*
02 Uruchamianie silnika i jazda
Pilot
System zamków Keyless*
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Hamulec postojowy
Wycieraczki
06 Wskazówki
03 Funkcje wspomagające kierowcę
Ochrona pieszych*
04 Za kierownicą
Regulacja kierownicy
Regulacja fotela
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jakie tryby jazdy mogę wybierać?
01
Samochód jest napędzany przez dwa silniki elektryczny i wysokoprężny. Można wybierać różne
tryby jazdy. Nie można wybrać „złego” trybu jazdy –
samochód powróci do trybu HYBRID, gdy nie zostaną
spełnione określone warunki. Zapali się wówczas
lampka w przycisku napędu hybrydowego.
HYBRID
Jest to podstawowy tryb jazdy samochodu.
Wykorzystywany jest zarówno silnik elektryczny,
jak i spalinowy – oddzielnie albo równolegle.
Najbardziej odpowiedni wariant w danej sytuacji
wybiera specjalny komputer.
PURE
Samochód jest napędzany przez silnik elektryczny.
Układ klimatyzacji zostaje wyłączony w celu
zapewnienia możliwie najdłuższego dystansu
przejazdu.
Silnik wysokoprężny jest uruchamiany
automatycznie, gdy kierowca zażąda mocy
większej niż może dostarczyć silnik elektryczny.
Silnik wysokoprężny jest również wykorzystywany
w razie potrzeby do napędu na wszystkie koła, np.
podczas ruszania na śliskich nawierzchniach.
POWER
Zapewnia najlepszą reakcję i osiągi, ponieważ silnik
elektryczny i wysokoprężny są aktywne przez cały
czas. Podczas aktywnej jazdy priorytetowane są
niższe biegi, co powoduje opóźnienie zmiany biegu
na wyższy.
AWD
Aktywny jest napęd na wszystkie koła.
Przeznaczony głownie do jazdy z małą prędkością
w warunkach śliskiej nawierzchni, wymagających
lepszej przyczepności i trakcji. Ten tryb jazdy
ma również efekty stabilizujący na większych
prędkościach.
SAVE
Utrzymuje aktualny poziom energii akumulatora do
późniejszego wykorzystania. W przypadku niskiego
poziomu naładowania, akumulator zostanie
podładowany do poziomu umożliwiającego
pokonanie dystansu ok. 20 km na napędzie
elektrycznym. Wybrać PURE, gdy potrzebny jest
napęd elektryczny.
Gdzie znajduje się przewód ładujący?
01
Przewód ładujący znajduje się w schowku pod klapą w
podłodze przestrzeni bagażowej.
Jak otwiera się i zamyka klapkę gniazda
ładowania?
01
Nacisnąć tylną część klapy i puścić ją.
Odchylić klapkę.
Zdjąć pokrywkę gniazda ładowania i zabezpieczyć
ją po wewnętrznej stronie klapki.
Zamknąć klapkę gniazda ładowania w odwrotnej
kolejności.
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu
ładującego?
Zapalony symbol: Pokazuje wybrany prąd
ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do 230 V.
Zwiększanie prądu ładowania.
Zmniejszanie prądu ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do
samochodu.
01
Jak uruchomić ładowanie?
01
Podłączyć przewód ładujący do gniazda
elektrycznego 230 V.
Zwiększyć lub zmniejszyć prąd ładowania na
skrzynce sterowniczej. Wpływa to na czas
ładowania i przygotowanie do jazdy.
Podłączyć przewód ładujący do samochodu –
przewód blokuje się automatycznie w gnieździe
ładowania.
Nacisnąć przycisk oświetlenia asekuracyjnego na pilocie
, zespół wskaźników pokazuje wtedy pozostały
czas ładowania. Stan ładowania jest sygnalizowany za
pomocą kontrolek gniazda ładowania oraz
aplikacji Volvo On Call*.
Oświetlenie asekuracyjne musi być aktywowane
w menu MY CAR – patrz Instrukcja obsługi
samochodu.
Jak można wstrzymać ładowanie?
01
Odblokować samochód za pomocą przycisku
odblokowania na pilocie
Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda
elektrycznego 230 V.
Umieścić przewód ładujący z powrotem w schowku
pod klapą w podłodze bagażowej.
Przewód ładujący blokuje się automatycznie w gnieździe
ładowania chwilę po jego odblokowaniu, jeżeli nie
zostanie wyjęty. Otworzyć blokadę za pomocą przycisku
odblokowania na pilocie.
Co sygnalizują kontrolki gniazda ładowania?
Białe ciągłe światło: Dioda LED
Żółte ciągłe światło: Tryb oczekiwania
Zielony kolor, krótkie mignięcia: Ładowanie
rozładowanego akumulatora
Zielony kolor, długie mignięcia: Ładowanie
naładowanego akumulatora
Zielone ciągłe światło lub kontrolka wyłączona:
Ładowanie zakończone
Niebieskie światło: Włączony timer
Czerwone światło: Błąd
01
Jak można aktywować tryb przygotowania do
01
jazdy?
Funkcję przygotowania do jazdy, która pozwala ogrzać/
ochłodzić kabinę pasażerską przed planowanym
wyjazdem, można włączyć bezpośrednio w zespole
wskaźników, za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania* lub w aplikacji Volvo On Call*. Służy ona
także do optymalizacji układu napędu elektrycznego
samochodu przed podróżą.
Aktywacja z zespołu wskaźników:
Nacisnąć OK na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego.
Obrócić pokrętło do położenia Kondycjonowanie i
nacisnąć OK.
Wybrać jedną z opcji: Start bezpośredni, Timer,
Park. na zewnątrz lub Park. garażowe (można
aktywować tylko, gdy samochód jest ładowany
przez przewód ładujący). Potwierdzić za pomocą
OK.
Aktywacja za pomocą pilota*:
–– Nacisnąć przycisk oświetlenia otoczenia
samochodu
i przytrzymać przez ok. 2 sekundy.
Kierunkowskazy samochodu migną krótko 5 razy,
po czym zapalą się, sygnalizując aktywację trybu
przygotowania do jazdy.
Sprawdzanie statusu za pomocą pilota*: (patrz
ilustracja)
–– Nacisnąć przycisk informacji i przytrzymać przez
ok. 2 sekundy. Czerwona lampka kontrolna mignie
krótko 5 razy, po czym zapali się, sygnalizując
aktywację trybu przygotowania do jazdy. Funkcja
ta działa tylko wtedy, gdy jest zasięg telefonii
komórkowej lub połączenie internetowe.
Więcej informacji o aktywacji za pomocą
aplikacji – patrz rozdział Volvo On Call* w
instrukcji obsługi.
Do czego służy aplikacja Volvo On Call*?
01
Z aplikacji Volvo On Call można korzystać wszędzie i w
każdym czasie. Za jednym naciśnięciem przycisku w
urządzeniu mobilnym można między innymi znaleźć i
zdalnie zablokować samochód, sprawdzić wskazania i
stan naładowania w zespole wskaźników oraz ustawić
tryb przygotowania do jazdy.
Aplikacja jest przez cały czas aktualizowana. Więcej
informacji – patrz rozdział Volvo On Call* w instrukcji
obsługi samochodu.
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania?
02
Odblokowuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika
oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić w
menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko w
drzwiach bagażnika.
Informacje*.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek
wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
02
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone ciągłe światło: Po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż
5 minut temu.
Jak działa system zamków Keyless*?
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez cały
czas pozostać na przykład w kieszeni.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły
sposób lub nacisnąć lekko większy z dwóch
pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
Jak uruchomić silnik?
02
Przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić,
czy przewód ładujący został odłączony.
Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu
Keyless Drive*).
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE
i zwolnić. Samochód pracuje, gdy cyfry w
prędkościomierzu i obrotomierzu oraz wskaźnik
boczny są podświetlone.
Jak wyłączyć silnik?
02
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE –
silnik zostanie wyłączony. Samochód nie pracuje,
gdy cyfry w prędkościomierzu i obrotomierzu oraz
wskaźnik boczny są zgaszone.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu
Keyless Drive*).
Jak używać hamulca postojowego?
02
Włączanie
–– Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE – zacznie migać symbol. Gdy zacznie
świecić światłem stałym, hamulec postojowy jest
włączony.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Wyłączanie automatyczne
–– Ruszyć z miejsca (w samochodach z automatyczną
skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być
zapięty).
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
02
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki
szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego
przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/
normalna.
Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek, muszą
one znajdować się w położeniu serwisowym –
patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
03
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i
wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować
i/lub zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami,
rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa
we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład
zidentyfikować rowerzystów z boku ani częściowo
zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście mniejszym
niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania
tej funkcji – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować kierownicę?
04
Zwolnić blokadę kierownicy.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do
tyłu oraz w górę/w dół.
Zablokować kierownicę.
Jak wyregulować fotel?
04
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego*.
Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego
fotela*.
Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego fotela*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień,
nacisnąć wybrany przycisk pamięci. Przytrzymać
wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
w zespole wskaźników pojawi się komunikat tekstowy.
Powoduje to zapisanie w pamięci ustawień fotela i
lusterek zewnętrznych. Ustawienie wyprofilowania
podparcia lędźwiowego nie zostaje zapisane.
Ustawienie lusterek zewnętrznych i elektrycznie
regulowanego fotela (bez ustawienia
wyprofilowania podparcia lędźwiowego) można
także zapisać w pamięci kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak regulować temperaturę?
05
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w
lewej/prawej części kabiny pasażerskiej. Wybrana
temperatura jest pokazywana na ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia
automatycznego utrzymywania temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje
komunikat AUT. KLIMATYZACJA.
Wskazówka: Tryb AUTO jest zalecany dla utrzymania
optymalnej komfortowej temperatury. Dokonanie
regulacji prędkości dmuchawy i dystrybucji powietrza
spowoduje wyłączenie trybu AUTO.
Jak odmrozić szybę przednią?
05
Nacisnąć, aby włączyć nawiew na szyby – zapala
się lampka w przycisku defrostera.
Kolejne naciśnięcie wyłącza funkcję – nie świeci
żadna lampka.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
05
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje
przełączanie między światłami do jazdy dziennej a
światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł
drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania i z powrotem
lub dostosowuje ustawienie świateł drogowych do
warunków ruchu.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jakie funkcje są wskazywane w zespole
wskaźników?
05
W kompozycji HYBRID wyświetlany jest wskaźnik
akumulatora napędu hybrydowego. Gdy silnik
elektryczny wytwarza energię wykorzystywaną
do ładowania akumulatora, wyświetlane są
„pęcherzyki”.
Aktualny poziom naładowania.
Aktywny tryb jazdy.
Symbol świeci, gdy pracuje silnik wysokoprężny.
Przewodnik napędu hybrydowego. Pokazuje limit
dla włączenia i wyłączenia silnika wysokoprężnego.
Przyspieszenie (większa wskazówka) w odniesieniu
do dostępnej mocy silnika elektrycznego (mniejsza
wskazówka).
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
05
Przycisk OK służy do otwierania menu zespołu
wskaźników, potwierdzania komunikatów lub
wyboru menu.
Pokrętło służy do przeglądania opcji menu lub opcji
komputera pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych
wybranej funkcji komputera pokładowego lub
cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
05
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika
zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub
T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak zmienić wygląd zespołu wskaźników?
Zespół wskaźników udostępnia do wyboru różne
kompozycje, na przykład Hybrid lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni przy
kierownicy przy uruchomionym samochodzie.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać opcję
menu Motywy i nacisnąć OK.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję i
nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostanie zapisana w pamięci
pilota* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
05
Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment? 05
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu)
wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk: Nacisnąć krótko – następne
naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/
wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z
systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
05
Nacisnąć przycisk RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
W tym trybie wyświetlony zostaje widok normalny
ostatniego aktywnego źródła.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* na
kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego
wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło na kierownicy,
aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się
w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć
wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do
widoku normalnego lub przejść z tego widoku do
widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego,
nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć
ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.
Więcej informacji na temat obsługi systemu – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®*?
05
W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Uwidocznij samochód i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Włączyć Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
w telefonie komórkowym i na ekranie.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z
systemu samochodu.
Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jak łączyć się z Internetem*?
05
Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem
Bluetooth® lub włączyć w telefonie udostępnianie
połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi. Aby
uzyskać połączenie przez modem samochodu,
włożyć kartę SIM do gniazda w schowku
podręcznym.
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Ustawienia >
Ustawienia internetowe > Połącz za
pośrednictwem. Wybrać opcję połączenia.
Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej
hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod
PIN karty SIM.
Więcej informacji na temat podłączania – patrz
instrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
05
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w
samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług,
takich jak osobiste logowanie się na stronie internetowej
volvocars.com, i umożliwiający przesyłanie adresów
z usługi map w Internecie bezpośrednio do systemu
samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim
identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć dwa razy przycisk połączenia .
Wybrać Appsy > Ustawienia i postępować
według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
system samochodu jest podłączony do Internetu*?
05
Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu
można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych,
radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych
przeglądarek internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Appsy i nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu
osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj
istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie.
Postępuj według instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne*?
05
W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić
żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy
w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub w
górę, aby otworzyć rejestr połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie
przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń
telefonicznych – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
05
–– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń
telefonicznych – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 05
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX
lub USB* w schowku w konsoli środkowej.
W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć
przycisk MEDIA w konsoli środkowej.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio i nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi
samochodu.
Jak zapisać stację radiową na liście
zapamiętanych stacji?
05
Dla każdego zakresu fal można zapamiętać 10 stacji
radiowych (np. FM).
Nastroić stację.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund jeden z
przycisków pamięci, w tym czasie dźwięk zostaje
wyłączony, ale powraca po zapamiętaniu danej
stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Nastawianie stacji radiowych – patrz instrukcja
obsługi samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie
nawigacji GPS*?
05
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji* – pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wybierz adres za pomocą przycisku OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką znakową lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Wybierz pojed. cel lub
Dodaj jako cel pośredni i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych – patrz instrukcja obsługi.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
05
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji
samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek
zewnętrznych i zamków. Statystyka podróży i przepływy
mocy są także prezentowane graficznie. W widoku
normalnym źródła MY CAR nacisnąć przycisk OK/
MENU i wybrać opcję Hybrid:
• Tryby jazdy: Wyjaśnione są tu poszczególne tryby
jazdy samochodu.
• Ekologiczny sposób jazdy: Dostępne są
tu wskazówki, porady oraz opis znaczenia
ekonomicznej jazdy.
• Przepływ mocy: Pokazuje, czy samochód
jest napędzany przez silnik spalinowy czy
elektryczny oraz jak przepływa energia.
Jak nastawić zegar?
05
W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU.
Wybrać opcję Ustawienia > Opcje systemowe >
Ustawienia czasu.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczne
ustawienie czasu i nacisnąć przycisk OK/MENU,
aby włączyć automatyczną nastawę czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja
do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak połączyć się ze stacją obsługi lub
zarezerwować przegląd*?
05
–– W widoku normalnym źródła MY CAR nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać opcję Serwis i
naprawa.
W opcji Serwis i naprawa można znaleźć informacje
na temat wybranej stacji obsługi, która została
zarejestrowana na stronie internetowej volvocars.com.
Opcja Moja stacja obsługi umożliwia połączenie
się ze stacją obsługi i wysłanie zlecenia rezerwacji
do stacji obsługi. Dostępna jest też opcja aktualizacji
informacji o stacji obsługi oraz ustawienia jej jako punktu
docelowego.
Dotyczy tylko niektórych rynków.
Jak zatankować?
06
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników
oświetlenia, aby otworzyć klapkę wlewu paliwa –
klapka otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje, z
której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
06
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza
jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie
lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
06
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała
swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować
1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do
pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Tapicerkę z
jasnej skóry dobrze jest przetrzeć co tydzień wilgotną
ściereczką. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather
Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
06
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W instrukcji obsługi samochodu wskazano
umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
06
Aby gniazdka 12 V w kabinie pasażerskiej działały,
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być
ustawiony w stacyjce w położeniu co najmniej I.
Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu ładującego*?
Nie wolno nigdy używać przedłużacza. Samochód ładować wyłącznie z uziemionych gniazd 230 V prądu zmiennego. Samochód jest
chroniony przez wyłącznik ziemnozwarciowy w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego, ale istnieje ryzyko przeciążenia obwodu
sieci zasilania 230 V.
Jak uruchomić ładowanie?
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do ładowania samochodów elektrycznych. Skrzynka sterownicza
przewodu ładującego dostosowuje prąd ładowania do natężenia (między 6–16 A w zależności od rynku) w taki sposób, aby uniknąć
przeciążenia gniazda 230 V.
Jak można aktywować tryb przygotowania do jazdy?
W czasie Park. na zewnątrz nagrzewnica spalinowa emituje spaliny, ale nie w trybie Park. garażowe, gdzie używana jest
nagrzewnica elektryczna. Do bezpośredniego rozruchu przygotowania do jazdy firma Volvo zaleca aktywację za pomocą pilota lub
telefonu komórkowego.
Jak działa system zamków Keyless*?
Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Pola elektromagnetyczne oraz ekrany
mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu
telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to
element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników
wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania. Przy rozruchu silnika
w normalnych warunkach pierwszeństwo ma silnik napędu elektrycznego samochodu. Silnik wysokoprężny pozostaje wyłączony.
Są jednak sytuacje, w których następuje uruchomienie silnika wysokoprężnego, np. gdy temperatura jest za niska lub akumulator
napędu hybrydowego wymaga naładowania.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja
ta nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo
zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za
prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy
zawsze spoczywa na kierowcy.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że
położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać
silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między
fotelami. Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu
można znaleźć na stronie www.volvocars.com.
TP 24379 (Polish) AT 1717, MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Jak łączyć się z Internetem*?
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych może
wiązać się z dodatkowymi kosztami. Informacje na temat kosztów przesyłu danych można uzyskać o danego operatora sieci.
Połączenie za pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu
samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji Modem pojazdu, likwidując zaznaczenie opcji Zablokuj kartę SIM.
Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi: Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po
odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia przy
następnym użyciu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising