Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2014 Quick Guide

Volvo V70 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM
VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi samochodu
oraz inne instrukcje zawierają ważne informacje wraz ze wszystkimi ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ważne informacje, ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa, z którymi trzeba się zapoznać,
zamieszczono na ostatniej stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
01 Uruchamianie silnika i jazda
04 Funkcje samochodu
Pilot
Elementy sterowania klimatyzacją
System dostępu bezkluczykowego*
Przełącznik świateł
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Zespolony zespół wskaźników
Hamulec postojowy
System Infotainment
Wycieraczki
Telefon*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
02 Funkcje wspomagające kierowcę
BLIS*
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*
05 Wskazówki
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Otwieranie wszystkich szyb
Schowki
03 Za kierownicą
Regulacja fotela
Regulacja położenia kierownicy
Okno dachowe*
Elektryczne drzwi bagażnika*
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania?
01
Odblokowuje drzwi i drzwi bagażnika oraz rozbraja
alarm*. Można ustawić w menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi bagażnika, a
jedno długie naciśnięcie otwiera elektrycznie sterowane drzwi bagażnika*.
Informacje* o samochodzie.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
01
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone ciągłe światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut
temu.
Jak działa system dostępu bezkluczykowego*? 01
Kluczyk może przez cały czas pozostawać na przykład w
kieszeni kierowcy.
Zablokowanie i uzbrojenie alarmu
–– Nacisnąć czarny przycisk z tyłu klamki.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły sposób
lub nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk na drzwiach
bagażnika.
Jak uruchomić silnik?
01
Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu.
Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE i
zwolnić – silnik zostanie uruchomiony.
Jak wyłączyć silnik?
01
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINEsilnik zostanie wyłączony.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
gniazda wyłącznika zapłonu.
Jak używać hamulca postojowego?
01
Włączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE - zacznie migać symbol ostrzegawczy w zespole
wskaźników. Gdy zacznie świecić światłem stałym,
hamulec postojowy jest włączony.
Zwolnić pedał hamulca.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
01
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki
szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego
przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej
pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Do czego służy układ BLIS *?
02
Blind Spot Information System (BLIS) informuje
kierowcę o pojazdach znajdujących się w martwym polu
widoczności.
–– Układ BLIS zostaje włączony w momencie uruchomienia silnika i można go wyłączyć lub ponownie włączyć,
naciskając ten przycisk.
Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?
02
Manualna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć dźwignię
zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał
sprzęgła.
Uruchomienie silnika: Nacisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą
hamulca zasadniczego i utrzymać nacisk na pedał.
Uruchamianie silnika: Zwolnić nacisk stopy na pedale
hamulca.
Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
02
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować i/lub
zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa
we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład
zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych lub osób
o wzroście mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania
tej funkcji – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować fotel?
03
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Zapisywanie ustawień fotela regulowanego elektrycznie*
Przyciski pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień,
nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela
można zaprogramować w pamięci pilota* - patrz
Instrukcja obsługi samochodu
Jak wyregulować kierownicę?
03
Zwolnić blokadę.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do
tyłu oraz w górę/w dół.
Włączyć blokadę.
Jak działa okno dachowe*?
03
Automatyczne maksymalne otwarcie.
Otwieranie ręczne.
Zamykanie ręczne.
Automatyczne maksymalne zamknięcie.
Otwieranie w położeniu wentylacji.
Zamykanie w położeniu wentylacji.
Jak otworzyć i zamknąć elektryczne drzwi
bagażnika*?
03
Otwieranie
–– Nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk pod klamką
zewnętrzną. Ewentualnie nacisnąć długo przycisk
na panelu przełączników oświetlenia lub przycisk na
pilocie zdalnego sterowania, aż drzwi bagażnika zaczną
się otwierać.
Zamykanie
–– Nacisnąć przycisk, co spowoduje automatyczne
zamknięcie drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika można także otworzyć/zamknąć ręcznie.
Jak regulować temperaturę?
04
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w
lewej/prawej części kabiny pasażerskiej. Wybrana
temperatura jest pokazywana na ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia automatycznego utrzymywania temperatury i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat
AUT. KLIMATYZACJA.
Jak odmrozić szybę przednią?
04
Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na ekranie.
Następne naciśnięcie włącza także maksymalny nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne – świecą
się symbole (1) i (2).
Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie świeci
się żaden symbol.
Bez ogrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby włączyć/
wyłączyć nadmuch powietrza.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
04
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje przełączanie
między światłami do jazdy dziennej a światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł drogowych
(AHB)*, która automatycznie przełącza światła drogowe
na światła mijania i z powrotem.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
04
Przycisk OK służy do otwierania menu komputera pokładowego, aktywowania wybranej opcji i
wyłączania komunikatów.
Pokrętło służy do przewijania opcji komputera
pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych wybranej funkcji komputera pokładowego i cofania się
w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
04
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak zmienić wygląd zespołu wskaźników?
04
Cyfrowy* zespół wskaźników udostępnia do wyboru różne
kompozycje, na przykład Performance lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Po uruchomieniu silnika, nacisnąć na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego przycisk OK.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać opcję menu
Motywy i nacisnąć OK.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję i nacisnąć
przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostanie zapisana w pamięci pilota* patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do
pustego zbiornika”?
04
Zespół wskaźników pokazuje szacunkowy zasięg samochodu obliczony w oparciu o wcześniejsze warunki jazdy i
dostępną ilość paliwa.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „----km” nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy najszybciej jak to możliwe zatankować.
Ilustracja przedstawia cyfrowy* zespół wskaźników.
Analogowy zespół wskaźników – patrz Instrukcja
obsługi samochodu.
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
04
Nacisnąć przycisk RADIO, Media, My CAR,
NAV* lub TEL*, aby wybrać główne źródło.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* przy
kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego
wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło przy kierownicy,
aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się w
strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do widoku
normalnego lub przejść z tego widoku do widoku
głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów w trybie NAV lub TEL,
nacisnąć jeden raz przycisk NAV lub TEL. Nacisnąć
ponownie, aby wrócić do normalnego widoku.
Jak włącza się i wyłącza System Infotainment? 04
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu)
wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk (funkcja MUTE): Nacisnąć krótko –
następne naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie i
wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z systemem
nawigacji* i funkcjami telefonu*)
Jak podłączyć telefon z Bluetooth®?
04
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb widoczny/
umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować zgodnie
z instrukcjami na ekranie. Urządzenie jest teraz
podłączone i można nim sterować z samochodu.
W przyszłości telefon zostanie podłączony do samochodu
automatycznie.
Postępowanie w razie nieudanego podłączenia –
patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne?
04
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Wprowadzić żądany numer, albo obrócić pokrętło na
kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej,
lub w górę, aby otworzyć spis połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie
przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
04
–– Nacisnąć pokrętło przy kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 04
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX lub
portu USB* w konsoli środkowej.
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Obracając pokrętło TUNE , wybrać żądane źródło
audio.
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie nawigacji GPS*?
04
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji - pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wprowadź adres za pomocą OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką na ekranie lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Ustaw jako jedyny cel lub
Dodaj jako punkt trasy i nacisnąć OK/MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych - patrz osobna instrukcja*.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
04
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek zewnętrznych i
zamków.
Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano powyżej
w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?”.
Jak nastawić zegar?
04
Przejść do pozycji Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia czasu w menu MY CAR.
Nacisnąć OK/MENU, aby aktywować okienko wskazania godziny. Obrócić pokrętło TUNE, aby ustawić
godzinę i nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić.
Obrócić pokrętło TUNE, aby aktywować pole minut
i nacisnąć przycisk OK/MENU. Obrócić pokrętło
TUNE , aby nastawić minuty i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby dezaktywować to pole.
Obrócić pokrętło TUNE, aby zaznaczyć OK i
nacisnąć OK/MENU.
Jak zatankować?
05
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników oświetlenia,
aby otworzyć klapkę wlewu paliwa - klapka otworzy się
po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje, z
której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
05
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza
jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie
lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
05
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała swój
pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować 1–4
razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry
Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo
Leather Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.
Jak otworzyć wszystkie szyby jednocześnie?
05
Pilot (patrz ilustracja)
–– Nacisnąć długo przycisk odblokowania na pilocie, aby
otworzyć jednocześnie wszystkie boczne szyby*.
Centralny zamek
–– Nacisnąć długo przycisk centralnego zamka na panelu
w drzwiach kierowcy, aby otworzyć jednocześnie
wszystkie boczne szyby*.
Gdzie znajdują się schowki?
05
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W Instrukcji obsługi samochodu wskazano umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
05
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie pasażerskiej działały.
Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Jak działa system dostępu bezkluczykowego*?
Działanie systemu dostępu bezkluczykowego może być zakłócone przez pole elektromagnetyczne i urządzenia ekranujące. Nie należy
umieszczać, ani przechowywać pilota przy telefonie komórkowym lub w pobliżu metalowych przedmiotów.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to
element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników
wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania.
Do czego służy układ BLIS*?
Układ BLIS stanowi uzupełnienie, a nie zastępuje bezpiecznego stylu jazdy ani korzystania z lusterek wstecznych. Układ BLIS nie działa na
ostrych zakrętach. Układ BLIS nie działa, gdy samochód cofa.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak działa okno dachowe*?
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych pasażerów lub przedmiotów przez ruchome części okna dachowego. Okno dachowe należy
zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności. Wysiadając z samochodu, należy zabrać z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Jak otworzyć i zamknąć elektryczne drzwi bagażnika?
Należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania. Przed rozpoczęciem otwierania/zamykania należy sprawdzić, czy
nikt nie znajduje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą mieć poważne konsekwencje.
Otwierając lub zamykając drzwi bagażnika należy zawsze zachować ostrożność. Nie wolno korzystać z elektrycznego sterowania drzwi
bagażnika pod niskim dachem. W przypadku długotrwałej nieprzerwanej pracy układu następuje jego wyłączenie w celu uniknięcia
przeciążenia. Można go ponownie użyć po upływie około 2 minut.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do pustego zbiornika”?
Pewna niedokładność wskazania może wystąpić w przypadku zmiany stylu jazdy.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać silnych
rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu z każdego gniazda wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
TP 17009 (Polish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych
pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta nie jest w stanie wykryć
wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych rowerzystów, noszących
odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie
bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising