Volvo V70, 2012 Quick start guide

Volvo V70, 2012 Quick start guide
VOLVO V70 & XC70
quick guide
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*. Zamki
i wewnętrzne klamki drzwi zostają zablokowane po upływie 10-25 sekund. Drzwi
nie można wtedy otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 20 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7
sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
A
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika nie otwierają się.
POŁOŻENIA PILOTA
Aby uzyskać poniższe położenia pilota bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału hamulca/
sprzęgła.
Położenie Aktywne funkcje
Pilot niewciągnięty – Zestaw audio i
oświetlenie kabiny samochodu.
Pilot wciągnięty – Podświetlenie
przyrządów/zegara, zwolnienie blokady
kierownicy.
Pilot wciągnięty i krótkie naciśnięcie
przycisku START – Okno dachowe*,
elektryczne sterowanie szyb, dmuchawa, ECC, wycieraczki przedniej szyby,
gniazdo 12 V, RTI*.
Aby wyjść z położenia kluczyka 0/I i w ten
sposób wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu:
nacisnąć kluczyk, by wyjąć go ze stacyjki.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Włożyć pilota do wyłącznika zapłonu i lekko
wcisnąć – pilot zostanie wciągnięty głębiej.
– Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
–– Nacisnąć krótko przycisk, aby uruchomić
silnik.
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie
na pewien czas prędkości obrotowej biegu
jałowego stanowi element stosowanego w
samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM
POLU – BLIS*
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Nacisnąć krótko pilota – można go teraz
wyjąć z wyłącznika zapłonu (automatyczna
skrzynia biegów musi być w położeniu P).
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu
BLIS, gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu, może być spowodowane na
przykład odbiciem się światła od połyskującej
mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem
samochodu na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad
horyzontem słońca na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Syst. martw. pkt Wymagany serwis.
PANEL PRZYCISKÓW W DRZWIACH KIEROWCY
L R
Regulacja lusterek zewnętrznych
– Wybrać L (lewa strona) lub R (prawa
strona) i wyregulować za pomocą
dźwigni.
Składanie/rozkładanie lusterek
zewnętrznych* – Nacisnąć L i R jednocześnie.
1
Ręczne opuszczanie i podnoszenie
szyb.
2
Automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem od wewnątrz*. Tylne szyby
i drzwi nie mogą zostać otwarte z
tylnego siedzenia.
ZESTAW AUDIO
6
2
2
1
5
7
4
3
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
5 Wcisnąć na ok. 2 sekundy, aby zaprogra-
aby wyregulować głośność.
2 Wybrać AM, FM1/FM2, CD lub MODE.
Za pomocą MODE można włączyć urządzenie AUX A /USB i wyregulować jego
głośność.
3 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
Subwoofer* – obracać, aby wyregulować.
RADIO
3 Obracać, aby wybrać stację.
4 Nacisnąć strzałkę w lewo/w prawo, aby
wyszukać stację.
Aby zapisać daną stację w pamięci, nacisnąć jeden z przycisków z cyframi 0–9 w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymać aż do
pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia zapamiętania stacji. Ogółem w pamięci
można zapisać 20 stacji.
mować automatycznie 10 stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania
na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Autom. zapis. Wybór zapamiętanej stacji
za pomocą klawiszy 0–9.
Odtwarzacz CD
3 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
4 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
7 Wybór płyty CDB za pomocą klawiszy 1–6.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić głośność na średnią
wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD.
ELEKTRYCZNIE STEROWANE DRZWI BAGAŻNIKA*
Otwieranie
– Nacisnąć i przytrzymać przycisk drzwi bagażnika na panelu przełączników świateł/pilocie, aż
drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
– Albo lekko nacisnąć powlekany gumą przycisk
pod klamką zewnętrzną i podnieść drzwi bagażnika.
Zamykanie
– Nacisnąć przycisk zamykania drzwi bagażnika
lub zamknąć ręcznie.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną temperaturę.
6 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
STEROWANIE RĘCZNE
2 Wentylacja lewego/prawego fotela.
3 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
4 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
7 System kontroli jakości powietrza. WYŁ/
AUT/Recyrkulacja.
8 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze
na szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
9 Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek bocznych. Wyłączyć po zakończeniu podgrzewania.
10 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
7
dziennego, zawsze włączone.
3 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
4 Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać funkcję za pomocą (8).
5 Zegar. Nastawić za pomocą (6).
6 Obrócić w skrajne położenie i przytrzymać
w celu nastawienia zegara.
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
8
9
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat Kilometrów do opróżnienia
zbiornika podaje szacunkową możliwą
odległość obliczoną w oparciu o wcześniejsze
warunki jazdy.
7 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
8 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
ZREDUKOWANY POZIOM ALARMU
Aby nie doszło do wyzwolenia alarmu na przykład przez psa pozostawionego w zamkniętym
samochodzie lub jeżeli samochód jest zaparkowany na promie albo przewożony koleją,
czujnik ruchu trzeba tymczasowo wyłączyć.
Patrz instrukcja obsługi, rozdział poświęcony
autoalarmowi.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
A
B
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa.
Sygnał światłami drogowymi.
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
Odblokowanie drzwi bagażnika.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
BLUETOOTH*
Samochód może być wyposażony w różne
systemy, które pomagają kierowcy na przykład
zahamować na czas, utrzymywać bezpieczną
odległość od innych pojazdów lub odpowiednie położenie na jezdni:
oĺ Aktywna kontrola prędkości jazdy*.
oĺ Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*.
oĺ Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
oĺ Driver Alert System*.
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PHONE
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na wyświetlaczu zestawu audio.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
F
A
0
3
B
E
1
2
A
Pojedyncze przetarcie.
0
Wyłączenie.
C
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
B
C
D
E
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
F
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest włączony.
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza
miga do momentu pełnego włączenia
hamulca postojowego – po czym pozostaje
zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach z automatyczną skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być zapięty.)
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić w ten
sposób drogę hamowania. Funkcja EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy kierowca
zacznie gwałtownie hamować. Kiedy uaktywni
się układ EBA, pedał hamulca można wcisnąć
nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
TP 12001 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
HAMULEC POSTOJOWY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement