Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide
w E B EDI T I O N
Quick Guide
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM
VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi samochodu
oraz inne instrukcje zawierają ważne informacje wraz ze wszystkimi ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ważne informacje, ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa, z którymi trzeba się zapoznać,
zamieszczono na ostatniej stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
01 Twój samochód hybrydowy
04 Za kierownicą
Tryb jazdy
Regulacja fotela
Ładowanie
Regulacja położenia kierownicy
Przygotowanie do jazdy
Aplikacja mobilna
05 Funkcje samochodu
02 Uruchamianie silnika i jazda
Elementy sterowania klimatyzacją
Pilot
Przełącznik świateł
System Keyless*
Zespolony zespół wskaźników
Uruchamianie i wyłączanie silnika
System Infotainment
Hamulec postojowy
Telefon*
Wycieraczki
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
03 Funkcje wspomagające kierowcę
Ustawienia w systemie menu
Układy BLIS* i CTA*
Ochrona pieszych*
06 Wskazówki
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jakie tryby jazdy mogę wybierać?
01
Samochód jest napędzany przez dwa silniki - elektryczny
i wysokoprężny. Można wybierać różne tryby jazdy. Nie
można wybrać „złego” trybu jazdy - samochód powróci
do trybu HYBRID, gdy nie zostaną spełnione określone
warunki. Zapali się wówczas lampka w przycisku napędu
hybrydowego.
HYBRID
Jest to podstawowy tryb jazdy samochodu. Wykorzystywany jest zarówno silnik elektryczny, jak i
wysokoprężny - sam lub równolegle, a komputer
określa, który tryb jest najbardziej odpowiedni w danej
sytuacji.
PURE
Samochód jest napędzany przez silnik elektryczny.
Układ klimatyzacji zostaje wyłączony w celu zapewnienia możliwie najdłuższego dystansu przejazdu. Silnik
wysokoprężny jest uruchamiany automatycznie, gdy
konieczne jest ładowanie akumulatora lub kierowca
zażąda mocy większej niż może dostarczyć silnik elektryczny. Silnik wysokoprężny jest również wykorzystywany w razie potrzeby do napędu na wszystkie koła,
np. podczas ruszania na śliskich nawierzchniach.
POWER
Zapewnia najlepszą reakcję i osiągi, ponieważ silnik
elektryczny i wysokoprężny są aktywne przez cały
czas. Podczas aktywnej jazdy priorytetowane są
niższe biegi, co powoduje opóźnienie zmiany biegu na
wyższy.
AWD
Aktywny jest napęd na wszystkie koła. Przeznaczony
głownie do jazdy z małą prędkością w warunkach śliskiej nawierzchni, wymagających lepszej
przyczepności i trakcji. Ten tryb jazdy ma również
efekty stabilizujący na większych prędkościach.
SAVE
Utrzymuje aktualny poziom energii akumulatora do późniejszego wykorzystania. W przypadku
niskiego poziomu naładowania, akumulator zostanie
podładowany do poziomu umożliwiającego pokonanie dystansu ok. 20 km na napędzie elektrycznym.
Wybrać PURE, gdy potrzebny jest napęd elektryczny.
Gdzie znajduje się przewód ładujący?
01
Przewód ładujący znajduje się w schowku pod klapą w
podłodze przestrzeni bagażowej.
Jak otwiera się i zamyka klapkę gniazda
ładowania?
01
Nacisnąć tylną część klapy i puścić ją.
Odchylić klapkę.
Zdjąć pokrywkę gniazda ładowania i zabezpieczyć ją
po wewnętrznej stronie klapki.
Zamknąć klapkę gniazda ładowania w odwrotnej
kolejności.
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu
ładującego*?
Symbol podświetlony: Pokazuje ustawiony prąd
ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do 230 V.
Zwiększanie prądu ładowania.
Zmniejszanie prądu ładowania.
Zapalony symbol: Przewód podłączony do samochodu.
01
Jak uruchomić ładowanie?
01
Podłączyć przewód ładujący do gniazda elektrycznego
230 V.
Zwiększyć lub zmniejszyć prąd ładowania na skrzynce
sterowniczej*. Wpływa na czas ładowania i przygotowanie do jazdy.
Podłączyć przewód ładujący do samochodu - przewód
blokuje się automatycznie w gnieździe ładowania.
Nacisnąć przycisk oświetlenia asekuracyjnego na pilocie - w
zestawie wskaźników pojawi się informacja o pozostałym
czasie ładowania. Stan ładowania jest sygnalizowany za
pomocą kontrolek gniazda ładowania oraz aplikacji mobilnej
Volvo On Call*.
Oświetlenie asekuracyjne musi być aktywowane w
menu My Car – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak można wstrzymać ładowanie?
01
Odblokować samochód pilotem.
Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda elektrycznego
230 V.
Umieścić przewód ładujący z powrotem w schowku
pod klapą w podłodze bagażowej.
Przewód ładujący blokuje się automatycznie w gnieździe
ładowania chwilę po jego odblokowaniu, jeżeli nie zostanie
wyjęty. Otworzyć blokadę/zaczep odblokowując ponownie
samochód za pomocą pilota.
Co sygnalizują kontrolki gniazda ładowania?
Białe ciągłe światło: Światło wskaźnikowe
Żółte ciągłe światło: Tryb gotowości
Zielone krótkie błyski: Ładowanie akumulatora o
niskim napięciu
Zielone długie błyski: Ładowanie akumulatora dobrze
naładowanego
Zielone ciągłe światło lub kontrolka wyłączona:
Ładowanie zakończone
Niebieskie światło: Włączony timer
Czerwone światło: Usterka
01
Jak można aktywować tryb przygotowania do
01
jazdy?
Przygotowanie do jazdy służy głównie do optymalizacji układu napędu elektrycznego samochodu przed
planowaną podróżą. Funkcja podgrzewa lub chłodzi kabinę
pasażerką i jest aktywowana za pomocą bezpośredniego
rozruchu w zespole wskaźników, pilota* lub aplikacji mobilnej Volvo On Call*.
Aktywacja z zespołu wskaźników:
Nacisnąć OK na lewej dźwigni przełącznika zespolonego.
Obrócić pokrętło do położenia Kondycjonowanie i
nacisnąć OK.
Wybrać między Start bezpośredni, timerem,
parkowaniem na zewnątrz lub parkowaniem garażowe (może być aktywowany tylko, gdy
samochód jest ładowania przez przewód ładujący).
Potwierdzić za pomocą OK.
Aktywacja za pomocą pilota*:
–– Nacisnąć przycisk oświetlenia asekuracyjnego i
przytrzymać przez ok. 2 sekundy. Kierunkowskazy
samochodu migną krótko 5 razy, po czym zapalą się
sygnalizując aktywację trybu przygotowania do jazdy.
Sprawdzanie statusu za pomocą pilota*: (patrz
ilustracja)
–– Nacisnąć przycisk informacji i przytrzymać przez ok. 2
sekundy. Kierunkowskazy samochodu migną krótko 5
razy, po czym zapalą się sygnalizując aktywację trybu
przygotowania do jazdy.
Więcej informacji o aktywacji za pomocą telefonu
komórkowego można znaleźć w instrukcji Volvo On
Call*.
Do czego służy aplikacja Volvo On Call*?
01
Z aplikacji mobilnej Volvo On Call można korzystać
wszędzie i w każdym czasie. Za jednym naciśnięciem
przycisku w telefonie komórkowym można m.in. znaleźć
i zdalnie zablokować samochód, sprawdzić wskazania i
stan naładowania w zespole wskaźników oraz ustawić tryb
przygotowania do jazdy.
Aplikacja mobilna jest stale aktualizowana. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Volvo On Call*.
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania?
02
Odblokowuje drzwi i drzwi bagażnika oraz rozbraja
alarm*. Można ustawić w menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Odblokowuje tylko drzwi bagażnika.
Informacje* o samochodzie.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
02
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone ciągłe światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut
temu.
Jak działa system Keyless*?
02
Kluczyk może przez cały czas pozostawać na przykład w
kieszeni kierowcy.
Zablokowanie i uzbrojenie alarmu
–– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych klamek
drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch pokrytych
gumą przycisków drzwi bagażnika.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły sposób
lub nacisnąć lekko większy z dwóch pokrytych gumą
przycisków drzwi bagażnika.
Jak uruchomić silnik?
02
Przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić, czy
przewód ładujący został odłączony.
Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu.
Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE
i zwolnić. Silnik elektryczny pracuje, gdy cyfry w
prędkościomierzu i obrotomierzu oraz wskaźnik
boczny są podświetlone.
Jak wyłączyć silnik?
02
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE
– silnik zostanie wyłączony. Silnik elektryczny jest
wyłączony, gdy zgasną cyfry w prędkościomierzu lub
obrotomierzu i boczny wskaźnik.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
gniazda wyłącznika zapłonu.
Jak używać hamulca postojowego?
02
Włączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE – zacznie migać symbol ostrzegawczy w zespole
wskaźników. Gdy zacznie świecić światłem stałym,
hamulec postojowy jest włączony.
Zwolnić pedał hamulca.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
02
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki
szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego
przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej
pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Jaką funkcję pełnią układy BLIS* i CTA*?
03
Blind Spot Information System (Układ monitorujący
martwe pola widoczności) ostrzega o szybko zbliżających
się pojazdach, znajdujących się w martwym polu
widoczności.
Cross Traffic Alert ostrzega o ruchu odbywającym się w
kierunku poprzecznym podczas cofania samochodu.
Układy BLIS i CTA są aktywowane po włączeniu silnika.
BLIS wł/wył. Układ BLIS można wyłączyć lub włączyć
w menu MY CAR w pozycji Ustawienia > Systemy wsparcia kierowcy.
BLIS wł/wył. - funkcja obsługiwana tym samym przyciskiem co czujniki parkowania*.
Czujniki parkowania – patrz Instrukcja obsługi
samochodu.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
03
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować i/lub
zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa
we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład
zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych lub osób
o wzroście mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania
tej funkcji – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować fotel?
04
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Zapisywanie ustawień fotela regulowanego elektrycznie*.
Przyciski pamięci fotela regulowanego elektrycznie.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień,
nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela
można zaprogramować w pamięci pilota* – patrz
Instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować kierownicę?
Zwolnić blokadę.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do
tyłu oraz w górę/w dół.
Włączyć blokadę.
04
Jak regulować temperaturę?
05
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w
lewej/prawej części kabiny pasażerskiej. Wybrana
temperatura jest pokazywana na ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia automatycznego utrzymywania temperatury i sterowania
pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat
AUT. KLIMATYZACJA.
Jak odmrozić szybę przednią?
05
Nacisnąć, aby włączyć nawiew na szyby – zapala się
lampka w przycisku defrostera.
Kolejne naciśnięcie wyłącza funkcję – nie świeci
żadna lampka.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
05
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje przełączanie
między światłami do jazdy dziennej a światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł drogowych
(AHB)*, która automatycznie przełącza światła drogowe
na światła mijania i z powrotem lub dostosowuje
ustawienie świateł drogowych do warunków ruchu.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jakie funkcje są wskazywane w zespole
wskaźników?
05
W kompozycji HYBRID wyświetlany jest wskaźnik
akumulatora napędu hybrydowego. Symbol bąbelków
jest widoczny, gdy silnik elektryczny generuje moc dla
akumulatora.
Aktualny poziom naładowania.
Aktywny tryb jazdy.
Symbol świeci, gdy pracuje silnik wysokoprężny.
Przewodnik napędu hybrydowego. Pokazuje limit
włączenia i wyłączenia silnika wysokoprężnego.
Przyspieszenie (większa wskazówka) w odniesieniu
do dostępnej mocy silnika elektrycznego (mniejsza
wskazówka).
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
05
Przycisk OK służy do otwierania menu komputera pokładowego, aktywowania wybranej opcji i
wyłączania komunikatów.
Pokrętło służy do przewijania opcji komputera
pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych wybranej
funkcji komputera pokładowego i cofania się w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
05
Jak zmienić wygląd zespołu wskaźników*?
05
Zespół wskaźników udostępnia do wyboru różne kompozycje, na przykład Hybrid lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Nacisnąć przycisk OK na lewej dźwigni przy kierownicy przy uruchomionym silniku.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać opcję menu
Kompozycje i nacisnąć OK.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję i nacisnąć
przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostanie zapisana w pamięci pilota* patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do
pustego akumulatora”?
05
Zespół wskaźników pokazuje przybliżoną odległość, jaką
można przebyć na ilości energii pozostałej w akumulatorze układu hybrydowego. Parametr ten jest wyliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa przy normalnym
obciążeniu samochodu, normalnej jeździe i niezbyt wielu
odbiornikach energii.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „----km” nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu na akumulatorze.
„Km do pustego zbiornika” – patrz Instrukcja
obsługi samochodu.
Jak włącza się i wyłącza
System Infotainment?
05
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu)
wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk (funkcja MUTE): Nacisnąć krótko –
następne naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie i
wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z systemem
nawigacji* i funkcjami telefonu*)
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
05
Nacisnąć przycisk RADIO, Media, My CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* przy
kierownicy , aby uzyskać dostęp do menu głównego
wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło przy kierownicy,
aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się w
strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do widoku
normalnego lub przejść z tego widoku do widoku
głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów w trybie NAV lub TEL,
nacisnąć jeden raz przycisk NAV lub TEL. Nacisnąć
ponownie, aby wrócić do normalnego widoku.
Jak nawiązać połączenie z telefonem Bluetooth® i internetem*?
05
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Przełączyć telefon w tryb widoczny/umożliwiający
wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Telefon jest teraz
podłączony i można nim sterować z systemu samochodu. Można też korzystać z usług internetowych
systemu samochodu.
W przyszłości telefon zostanie podłączony do samochodu
automatycznie.
Postępowanie w razie nieudanego podłączenia–
patrzInstrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
05
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług, takich jak
strona internetowa My Volvo, i umożliwiający przesyłanie
adresów z usługi map w internecie bezpośrednio do
systemu samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać Aplikacja > Ustawienia i postępować
według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID można znaleźć w
Instrukcji obsługi.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
05
system samochodu jest podłączony do internetu*?
Po podłączeniu systemu samochodu do internetu można
korzystać z aplikacji serwisów muzycznych, radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych przeglądarek
internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Aplikacje i nacisnąć OK/MENU,
aby wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj istniejącego
konta lub zarejestruj się ponownie. Postępuj według
instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne?
05
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Wprowadzić żądany numer, albo obrócić pokrętło na
kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej,
lub w górę, aby otworzyć spis połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie
przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
05
–– Nacisnąć pokrętło przy kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 05
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX lub
portu USB* w konsoli środkowej.
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio.
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia
zewnętrznego – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak zapisać stację radiową na liście
zapamiętanych stacji?
05
Dla każdego zakresu fal (AM, FM itd.) można zapamiętać
10 stacji radiowych.
Nastroić stację.
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund jeden z
przycisków pamięci, w tym czasie dźwięk zostaje
wyłączony, ale powraca po zapamiętaniu danej stacji.
Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.
Można nastawić różne stacje, patrz instrukcja
obsługi samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie nawigacji GPS*?
05
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji - pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wprowadź adres za pomocą OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką na ekranie lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Ustaw jako jedyny cel lub
Dodaj jako punkt trasy i nacisnąć OK/MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych - patrz osobna instrukcja*.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
05
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek zewnętrznych i
zamków. Statystyka podroży i przepływy mocy są również
wskazywane graficznie w MY CAR i można je włączyć za
pośrednictwem:
• Statystyka podroży: pokazuje średnie zużycie paliwa
i średnią prędkość. Może pomagać w bardziej efektywnej jeździe.
• Przepływ mocy: pokazuje, czy działa silnik
wysokoprężny lub eklektyczny, oraz przepływy energii.
Jak nastawić zegar?
05
Przejść do pozycji Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia czasu w menu MY CAR.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczny czas i nacisnąć OK/MENU, aby włączyć
automatyczną nastawę czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja do
właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak zatankować?
06
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników oświetlenia,
aby otworzyć klapkę wlewu paliwa - klapka otworzy się
po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje, z
której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
06
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza
jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie
lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
06
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała swój
pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować 1–4
razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry
Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo
Leather Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
06
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W Instrukcji obsługi samochodu wskazano umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
06
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie pasażerskiej działały.
Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Jak działa skrzynka sterownicza przewodu ładującego?
Nie wolno nigdy używać przedłużacza. Samochód należy ładować tylko z homologowanych gniazd. Samochód jest chroniony przez
wyłącznik ziemnozwarciowy w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego, ale istnieje ryzyko przeciążenia obwodu sieci zasilania 230 V.
Jak uruchomić ładowanie?
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do ładowania samochodów elektrycznych. Skrzynka sterownicza przewodu
ładującego dostosowuje prąd ładowania do natężenia (między 6–16 A w zależności od rynku) w taki sposób, aby uniknąć przeciążenia
gniazda 230 V.
Jak można aktywować tryb przygotowania do jazdy?
W czasie parkowania na zewnątrz nagrzewnica spalinowa emituje spaliny, ale nie w trybie parkowania wewnątrz, gdzie używana
jest nagrzewnica elektryczna. Do bezpośredniego rozruchu przygotowania do jazdy firma Volvo zaleca aktywację za pomocą pilota lub
telefonu komórkowego.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to
element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników
wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania. Przy rozruchu silnika w
normalnych warunkach, priorytetowany jest silnik napędu elektrycznego samochodu. Silnik wysokoprężny pozostaje wyłączony. Są jednak
sytuacje, w których następuje uruchomienie silnika wysokoprężnego, np. gdy temperatura jest za niska lub akumulator napędu hybrydowego wymaga naładowania.
Jaką funkcję pełnią układy BLIS* i CTA*?
Układy BLIS i CTA stanowią uzupełnienie, a nie zastępują bezpiecznego stylu jazdy ani korzystania z lusterek wstecznych. Pomoc ze
strony układów BLIS i CTA nie może zastąpić uwagi wymaganej od kierowcy ani zwolnić go od odpowiedzialności. Odpowiedzialność za
bezpieczne zmienianie pasa ruchu i cofanie zawsze ponosi kierowca. Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach. Układ BLIS nie działa, gdy
samochód cofa.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych
pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta nie jest w stanie wykryć
wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych rowerzystów, noszących
odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie
bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do pustego akumulatora”?
Pewna niedokładność wskazania może wystąpić w przypadku zmiany stylu jazdy.
Jak nawiązać połączenie z telefonem Bluetooth® i internetem*?
Korzystanie z internetu obejmuje przesył danych, co wiąże się z dodatkową opłatą u operatora sieci. Informacje na temat kosztów przesyłu
danych można uzyskać o danego operatora sieci.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać silnych
rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu z każdego gniazda wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
TP 17132 (Polish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak działa system Keyless*?
Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Działanie systemu Keyless może być
zakłócone przez pole elektromagnetyczne i urządzenia ekranujące. Nie należy umieszczać, ani przechowywać pilota przy telefonie
komórkowym lub w pobliżu metalowych przedmiotów.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising