Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2012 Quick Guide

Volvo V70 2012 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 100 metrów.
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* otwierają
się.
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
2. Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
3. Nacisnąć krótko przycisk
START/STOP ENGINE, aby
uruchomić silnik.
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
Przy uruchamianiu zimnego silnika wysokoprężnego występuje pewne opóźnienie
rozruchu, ponieważ konieczne jest podgrzanie
komór spalania.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
BLIS – SYSTEM MONITOROWANIA
MARTWYCH PÓL WIDOCZNOŚCI*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni lub padaniem promieni znajdującego
się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw
kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA ZAPŁONU
Aby uzyskać poniższe położenia wyłącznika zapłonu bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła.
0 Odblokować zamki samochodu.
I Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
II Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE i
przytrzymać przez około 2 sekundy.
W położeniu II wyłącznika zapłonu ma miejsce duży pobór energii z akumulatora i dlatego należy go
unikać!
Patrz też tabela w punkcie „Położenia wyłącznika zapłonu” w instrukcji obsługi samochodu, gdzie
zamieszczono informacje o funkcjach/układach, których można używać w poszczególnych położeniach przy wyłączonym silniku.
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II lub I wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/
STOP ENGINE.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I
ROZBROJENIE ALARMU
– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w
zwykły sposób (rękawiczka może uniemożliwić prawidłowe działanie) lub nacisnąć lekko
większy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START/STOP ENGINE.
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład
w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja) lub nacisnąć
lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą
przycisków drzwi bagażnika.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
– Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ZESTAW AUDIO
1 Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Długie naciśnięcie powoduje włączenie/
wyłączenie zestawu. Krótkie naciśnięcie
powoduje wyłączenie/włączenie dźwięku.
3 Nacisnąć, aby wybrać AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
4 Nacisnąć, aby wybrać Disc, USB*, iPod®*,
AUXA, Bluetooth*, TV*.
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
7 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo. Długie naciśnięcie powoduje przełączanie między stacjami o silnym
sygnale, krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie między zapamiętanymi stacjami.
Aby zapisać stację w pamięci, nacisnąć
jeden z przycisków numerycznych 0–9, aż
wyświetlacz potwierdzi jej zapamiętanie.
8 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania dźwięku, nastawić głośność na średnią wartość).
Głośność źródła AUX reguluje się za pomocą pokrętła
TUNE (6).
B
Znak towarowy iPod® jest własnością firmy Apple
Computer Inc.
np. Tony niskie, Tony wysokie lub Dźwięk
przestrzenny* – Obracać pokrętło VOL (1),
aby wyregulować.
Odtwarzacz CD/DVD*
5 Nacisnąć, aby wysunąć płytę.
6 Obracać, aby zmienić utwór z listy na płycie
CD.
7 Strzałka w lewo/w prawo pozwala zmienić
utwór na płycie CD, długie naciśnięcie
umożliwia szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu.
Pokrętło* na kierownicy: przewijanie menu.
Jedno naciśnięcie pokrętła potwierdza wybór
(OK) dokonany w menu.
Za pośrednictwem gniazda AUX lub portu USB
na konsoli środkowej do zestawu audio można
podłączyć odtwarzacz iPod®B lub MP3. Odtwarzacz iPod® podłączony do portu USB będzie
również ładowany.
SYSTEM RADIOWY DAB*
Cyfrowy system nadawczy, Digital Audio
Broadcasting, oferuje odbiór stacji radiowych w
standardzie High Quality i jeszcze większą liczbę
kanałów.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE RĘCZNE
2 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
3 Maksymalna skuteczność odparowywania i
odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na
szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
4 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
7 Recyrkulacja.
9 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
8 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
położeniu 0 lub I wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie
muzyki z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw
audio samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
ECO DRIVe*
Funkcja DRIVe włącza program,
który pomaga kierowcy zmniejszyć
zużycie paliwa i obniżyć poziom
emisji szkodliwych substancji.
W samochodzie wyposażonym w funkcję
Start/Stop silnik może być automatycznie wyłączany/uruchamiany w momencie zatrzymania
się pojazdu.
Funkcję DRIVe można wyłączyć. Gdy funkcja jest
aktywna, świeci się lampka w przycisku.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
2
3
4
5
6
7
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Do nastawiania służy menu MY CAR
lub (6).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Nastawianie zegara: obrócić w skrajne
położenie, a następnie przekręcić poza to
położenie, aż rozlegnie się „kliknięcie”.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć
komunikat.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
8 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
BLUETOOTH*
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk TEL
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na wyświetlaczu zestawu audio.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
1. Zwolnić blokadę.
2. Wyregulować.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h, a także nie działa w ciemności i w
tunelach.
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania i wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w
sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
30 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
OSTRZEŻENIE
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA
AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
oĺ są częściowo zasłonięci
oĺ mają mniej niż 80 cm wzrostu
oĺ noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód może być
wyposażony w różne dodatkowe systemy:
oĺ Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(man)*
oĺ Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy z
funkcją wspomagania jazdy w korkach (aut)*
oĺ Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
oĺ BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
oĺ Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
oĺ Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia”.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne, światło
zapala się tylko po stronie kierowcy.
Automatyczne światła mijania.
Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale nie normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
1
2
3
4
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Odblokowanie drzwi bagażnika
HAMULEC POSTOJOWY
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza miga
do momentu pełnego włączenia hamulca postojowego – po czym pozostaje zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach z automatyczną skrzynią biegów pas bezpieczeństwa
musi być zapięty.)
TP 14447 (Polish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
A
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising