Volvo V90 Cross Country Quick start guide

Volvo V90 Cross Country Quick start guide
V90
CROSS COUNTRY
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela
są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo
oraz związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a
także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią
dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z
wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.
02. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu
internetowym.
03. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają
sterowania szeregiem funkcji samochodu.
04. ROZSĄDNA JAZDA
Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady
dotyczące bardziej ekonomicznej jazdy.
05. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.
06. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.
01
01
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych
funkcji, terminów i wskazówek.
których można skorzystać przy użyciu przycisków ON CALL i SOS
umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
Volvo ID
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z
konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w
niniejszym przewodniku Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej
informacji o profilach kierowcy.
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu funkcji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Jako
przykłady można wymienić Volvo On Call*, usługi map*, osobisty
identyfikator do logowania się na stronie internetowej
volvocars.com oraz możliwość rezerwacji przeglądów i napraw.
Konto Volvo ID można utworzyć na stronie volvocars.com, za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Profile kierowcy
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje
wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z
rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie Sensus umożliwia komunikację między
użytkownikiem, samochodem i światem zewnętrznym.
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt1 z samochodem, a
także dodatkowy komfort i pomoc przez 24 godziny na dobę. Aplikacja Volvo On Call umożliwia np. sprawdzenie, czy żarówki nie
wymagają wymiany albo czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Można zablokować i odblokować zamki samochodu,
sprawdzić poziom paliwa i wyświetlić najbliższą stację benzynową.
Można także nastawiać i włączać funkcję przygotowania do jazdy
za pomocą funkcji klimatyzacji postojowej albo zdalnego uruchomienia pojazdu2. Aby zacząć korzystać z tych funkcji, należy
pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową, inne usługi
związane z bezpieczeństwem i pomoc w nagłych wypadkach, z
1
2
Zarówno samochód, jak i urządzenie mobilne muszą pozostawać w zasięgu sieci komórkowej albo mieć inne połączenie z Internetem.
Dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
01
01
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Sprawdzić i zapisać nowe ciśnienie w oponach (ITPMS)* za
pomocą opcji TPMS w aplikacji Status pojazdu w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśna wyświetlaczu kierowcy świeci
nienia w oponach symbol
ciągłym światłem. W przypadku niskiego ciśnienia w oponach
sprawdzić i skorygować ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć Zapisz ciśnienie, aby zarejestrować nowe ciśnienie w oponach.
Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego służy aplikacja
Status pojazdu. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące
statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę*.
Lusterka wsteczne mogą zostać pochylone automatycznie do
dołu* po włączeniu biegu wstecznego. Po zablokowaniu/odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania lusterka zewnętrzne mogą zostać automatycznie złożone/rozłożone. Funkcje te można włączyć w
pozycji Ustawienia My Car Lusterka i udogodnienia w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że
aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie,
na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w odległości nie większej niż około 1 metr
(3 stopy) od samochodu.
Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą
przycisk na drzwiach bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko
wgłębienie na jednej z klamek w drzwiach. Unikać dotykania
obu powierzchni czułych na nacisk jednocześnie.
Panoramiczne okno dachowe* ma otwieraną szybę z roletą
przeciwsłoneczną, a do jego obsługi służy przełącznik nad lusterkiem wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co
najmniej pozycja I wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do
pozycji wentylacji, nacisnąć przełącznik do góry, a aby
zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w dół. Aby całkowicie
otworzyć panoramiczne okno dachowe, pociągnąć przełącznik
dwa razy do tyłu. Aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik
dwa razy w dół.
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* można otworzyć za
pomocą funkcji obsługiwania drzwi bagażnika ruchem stopy*,
wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za
na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć
pomocą przycisku
drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było
odblokować drzwi bagażnika ruchem stopy, samochód musi
być wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania*. Podczas korzystania z funkcji otwierania i
zamykania ruchem stopy, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż około
1 metr (3 stopy) za samochodem.
Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można
zaprogramować ich maksymalne otwarcie. Nastawić maksymalne otwarcie, otwierając drzwi bagażnika i zatrzymując je w
żądanym położeniu otwarcia. Następnie nacisnąć przycisk
na co najmniej 3 sekundy, aby zapisać to położenie.
01
01
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, drzwi
bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm*.
Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno
dachowe* i wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu,
drzwi bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz rozbraja alarm*.
Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby
boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm
tylko w drzwiach bagażnika.
Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie*
drzwi bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie
potrzeby. Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3
sekundy albo nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund,
aby włączyć. Funkcję można wyłączyć za pomocą tego
samego przycisku po upływie co najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie wyłączona automatycznie
po 3 minutach.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika, co może być
przydatne, na przykład gdy samochód zostaje oddany do serwisu
lub parkingowemu w hotelu.
– Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy każdym użyciu funkcji blokady
należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym
użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod
zabezpieczający.
Do ręcznego zablokowania* schowka podręcznego służy dołączony klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.
01
01
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. multimediami, nawigacją*, klimatyzacją, układami wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje dotyczące jazdy,
np. prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika, dane
nawigacji* i aktywne układy wspomagające kierowcę. Informacje, które mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy,
można wybrać za pomocą menu aplikacji, które można otworzyć za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Ustawień można także dokonać w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Wyświetlacz przezierny* stanowi uzupełnienie wyświetlacza
kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się
go w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Pokrętło rozruchu służy do uruchamiania samochodu. Aby
uzyskać dostęp do wyświetlaczy bez uruchamiania silnika,
obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić. Aby uruchomić silnik, wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca, obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić. Aby wyłączyć samochód, obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Tryby jazdy* wybiera się za pomocą przełącznika na konsoli
między fotelami. Samochód zawsze uruchamia się w trybie
Comfort. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby wybrać tryb
Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar Engineered* lub
Individual na wyświetlaczu centralnym. Potwierdzić, naciskając
przełącznik. W trybie Individual można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Indywidualny tryb jazdy włącza
się w pozycji Ustawienia My Car Indywidualny tryb
jazdy w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się wtedy
symbol. Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy
nacisnąć przełącznik w dół, wciskając jednocześnie pedał
hamulca. Dzięki funkcji automatycznego hamowania podczas
postoju ( ) kierowca może puścić pedał hamulca, zachowując
działanie hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany np. na
światłach ulicznych.
Należy pamiętać, że funkcje automatycznego hamowania podczas postoju i automatycznego włączania hamulca postojowego muszą być wyłączone w automatycznej myjni samochodowej. Automatyczne włączanie hamulca postojowego można
wyłączyć w widoku górnym wyświetlacza centralnego w pozycji Ustawienia My Car Hamulec postojowy i
zawieszenie.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na
bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest
dostępny po otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz
i przekręcić w położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć
poduszkę powietrzną.
01
01
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki
główne: widok strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji.
Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu
widoku strony głównej w prawo lub w lewo. Dostępny jest też
widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną
część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
kierowcy, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym. Można tu też
wybrać ciemne albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.
Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku, należy
nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem. Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.
Aby wyczyścić wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej
pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy
nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane
w samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i
połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z
multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę i
funkcje komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby
otworzyć widok klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w
wierszu klimatyzacji.
1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając
przełącznik w górę/w dół.
2. Przełączać poszczególne funkcje na wyświetlaczu centralnym,
obracając przełącznik w górę/w dół.
02
3. Zmienić ustawienie wybranej funkcji, naciskając górną/dolną/
przednią/tylną część regulatora.
Zapisywanie pozycji
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w
żądanej pozycji i nacisnąć przycisk M na panelu drzwi. Zapala się
lampka kontrolna w przycisku.
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci 1 lub 2. Rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku
M.
Aby skorzystać z zapisanej pozycji:
Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków
pamięci.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli
służą do regulacji np. pozycji fotela i wyprofilowania podparcia
lędźwiowego*. Dwa przełączniki w kształcie fotela służą do regulacji pozycji fotela. Trzeci przełącznik będący regulatorem wielofunkcyjnym* służy do regulacji ustawień różnych funkcji zwiększających
komfort, np. funkcji masażu*.
Przełączniki w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
Regulator wielofunkcyjny3
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania podparcia lędźwiowego* i wysunięcia siedziska* są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.
3
W samochodach z czterokierunkową regulacją wyprofilowania podparcia lędźwiowego*
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Przy składaniu tylnego siedzenia należy zwrócić uwagę, by oparcie
i zagłówek nie stykały się z tylną częścią siedzenia znajdującego się
przed nimi. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna
zmiana położenia przednich foteli.
Składanie oparć
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać
i muszą być otwarte drzwi bagażnika. Upewnić się, że na tylnym
siedzeniu nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.
1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.
2. Pociągnąć do przodu uchwyt znajdujący się w lewym lub prawym oparciu tylnego siedzenia, aby złożyć lewą lub prawą część
tylnego siedzenia.
3. Oparcie zostaje uwolnione z blokady i trzeba je złożyć ręcznie do
pozycji poziomej.
Podnoszenie oparć
1. Podnieść oparcie do góry/do tyłu, tak aby zostało zablokowane.
2. Podnieść zagłówek ręcznie.
3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
02
02
KIEROWNICA
Regulacja kierownicy
Symbole na wyświetlaczu kierowcy:
Można zarówno regulować ustawienie kierownicy w kierunku pionowym, jak i zmieniać jej wysunięcie.
Ogranicznik prędkości pomaga uniknąć przekroczenia określonej prędkości maksymalnej.
1. Popchnąć do przodu/pociągnąć do tyłu4 dźwignię pod kierownicą.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga w
utrzymaniu stałej prędkości.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu i przestawić dźwignię
z powrotem w pozycję zablokowaną.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy* pomaga utrzymać
stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu.
Lewy zestaw przycisków
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i ). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest
biały, funkcja jest aktywna. Szary kolor oznacza, że funkcja została
zatrzymana lub znajduje się trybie gotowości.
Pilot Assist pomaga kierowcy utrzymać samochód między
liniami wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od poprzedzającego
pojazdu.
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku
/
zwiększa/zmniejsza
zapamiętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej prędkości.
/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu
podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i
funkcji Pilot Assist.
Jedno naciśnięcie przycisku
kość dla wybranej funkcji.
przywraca także zapamiętaną pręd-
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego
zbiornika. Do wyświetlania różnych opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny
jest komunikat „----”, pozostała ilość paliwa jest niewystarczająca
do obliczenia zasięgu. Należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w
samochodzie.
Prawy zestaw przycisków
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy
prawy zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz
multimedialny, telefon i nawigację*.
Do przechodzenia między poszczególnymi aplikacjami służą
strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie
opcji, np. wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie
komunikatu z wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą
i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja przyciski
przyciski
te służą do regulacji głośności.
– funkcja
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
ta umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Radio”,
„Raise temperature” lub „Cancel”.
Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku
Quick Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.
4
Zależnie od rynku.
02
sposób, że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, .
02
Oświetlenie otoczenia samochodu to funkcja, która włącza
światła zewnętrzne i wewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i pozwala na bezpieczne dotarcie do
samochodu w ciemności.
Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu włącza niektóre światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków,
aby zapewnić oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę
funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy
przełącznik zespolony przy kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej
i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu
ma pozostać włączone, można nastawić na wyświetlaczu centralnym.
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika zespolonego przy kierownicy.
W trybie AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i
odpowiednio dostosowuje oświetlenie, np. gdy zapada zmierzch
albo przy wjeździe do tunelu. Obrócić pokrętło na dźwigni przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe, które będą przełączane automatycznie na światła mijania,
gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Przestawić dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby ręcznie
włączyć światła drogowe albo w stronę tablicy rozdzielczej, aby je
wyłączyć.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten
Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu
dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk RESET. Krótkie naciśnięcie zeruje tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie
jest używany przez 4 godziny.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania
piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia
przedniej szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni
przełącznika zespolonego.
– Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby
uruchomić spryskiwacze tylnej szyby.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub
dezaktywować. Dźwignia przełącznika wycieraczek musi znajdować się w położeniu 0 albo w położeniu jednokrotnego
przetarcia szyby. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody
wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło w górę/w
dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej
szyby.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór wycieraczek. Nacisnąć przycisk Położenie serw.
wycieraczek w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub wyłączyć tryb serwisowy.
02
02
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz
za pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z tyłu konsoli między fotelami*. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy
napis Clean Zone jest niebieski, oznacza to, że zostały
spełnione warunki dobrej jakości powietrza w kabinie
pasażerskiej.
– Nacisnąć opcję AUTO w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie
naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza.
Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe: 22 °C (72 °F) i poziom 3 (poziom 2 na tylnym siedzeniu5).
Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznego sterowania klimatyzacją.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa* lub przewietrza kabinę
pasażerską przed podróżą. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za pomocą timera.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa i nacisnąć opcję
Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa
czasowy i nastawić żądaną datę/dzień.
Dodaj regulator
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior
Package* i jest systemem w pełni automatycznym służącym do
oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły,
węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się
w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji
Ustawienia Klimatyzacja Czujnik jakości powietrza.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę,
podgrzewanie foteli* i prędkość dmuchawy.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Ujednolicenie temperatury.
Przygotowanie do jazdy*
Przygotowanie do jazdy można ustawić na wyświetlaczu centralnym samochodu oraz za pomocą aplikacji Volvo On Call*.
5
Dotyczy samochodów z klimatyzacją 4-strefową*.
02
02
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, np. smartfony, umożliwiają odtwarzanie/sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów
telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie
samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony
przynajmniej w położenie I.
Modem samochodu6
Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia
samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu.
Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed
każdą podróżą i nie wymaga podłączenia do smartfona.
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda pod podłogą przestrzeni
bagażowej.
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
pojazdu w widoku górnym.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy pojazdu, zaznaczając
kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem
modemu, można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot
Wi-Fi) innym urządzeniom. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym
i wybrać Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu.
Bluetooth
Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem
Bluetooth można także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth przy czym
jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony zostają podłączone
automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia samochodu,
jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście może
zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem,
włączyć także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
USB
Port USB może posłużyć do podłączenia urządzenia zewnętrznego
w celu odtwarzania multimediów. Portu USB można też użyć do
korzystania z Apple CarPlay* i Android Auto*. Jeśli są dwa porty
USB, trzeba użyć portu z białą ramką. Urządzenie zewnętrzne jest
ładowane, gdy jest podłączone do samochodu.
Wejścia USB (typu A) znajdują się w schowku w podłokietniku
między fotelami.
2. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
Gniazda elektryczne
3. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon jest już podłączony,
nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon.
W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:
Gniazdo elektryczne 12 V.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie.
Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić
funkcję wiadomości.
Gniazdo elektryczne 12 V i gniazdo elektryczne 230 V*.
Gniazdo elektryczne 12 V* znajduje się także w przestrzeni
bagażowej.
Wi-Fi
Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi
zapewnia większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd. Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni
funkcję hotspota na potrzeby samochodu i ewentualnych urządzeń
zewnętrznych znajdujących się w samochodzie.
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
Wi-Fi, zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego
6
Tylko samochodu z P-SIM*. Samochody wyposażone w Volvo On Call* korzystają z usług
przez połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu.
02
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
02
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do
obsługi połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audio-multimedialnym samochodu.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi7
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej.
Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za
pomocą numeru przy użyciu klawiatury.
2. Wcisnąć
.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
.
i wybrać za pomocą
.
Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowaw prawym zestawie przycisków na kierownicy.
nia głosowego
Polecenia głosowe, patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick Guide.
Odtwarzanie multimediów
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego,
trzeba je podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody,
patrz poprzednia strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
7
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
www.volvocars.com/intl/support
2. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym. Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez USB
1. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji.
2. Wybrać, co ma zostać odtworzone. Rozpocznie się
odtwarzanie.
Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod
1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację iPod lub USB w zależności od
metody podłączenia. W celu odtworzenia dźwięku z
urządzenia iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie od metody połączenia. Rozpocznie się odtwarzanie.
Apple® CarPlay®*8 i Android Auto*
Funkcje CarPlay i Android Auto pozwalają na korzystanie z pewnych aplikacji w urządzeniach z systemem iOS lub Android za
pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem
wyświetlacza centralnego samochodu lub urządzenia.
Aby można było korzystać z CarPlay, w urządzeniu z systemem
iOS musi zostać aktywowana funkcja Siri. Urządzenie musi też być
połączone z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej. Aby można było korzystać z Android Auto, aplikacja
Android Auto musi być zainstalowana na urządzeniu Android.
Urządzenie to trzeba także podłączyć do portu USB w samochodzie.
1. Podłączyć urządzenie do portu USB z białą ramką.
2. Nacisnąć Android Auto w widoku aplikacji, aby włączyć Android Auto.
8
Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
3. Zapoznać się z warunkami, a następnie nacisnąć
Akceptuj, aby nawiązać połączenie.
4. Nacisnąć żądaną aplikację.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android
Auto, naciskając długo przycisk
w prawym zestawie przycisków
na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza natomiast wbudowaną
funkcję sterowania głosowego samochodu.
Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona.
Jeśli samochód ma zostać połączony z Internetem, skorzystać z
Wi-Fi lub modemu samochodu*.
02
03
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony
głównej oraz okienka nawigacji, multimediów i telefonu. Można
tam także uzyskać dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji
samochodu.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można
nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy
kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć .
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć system
nawigacyjny Sensus Navigation*.
Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu – można
tu zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych
okienek, np. Status pojazdu lub Wyniki kierowcy. Można
nacisnąć widok składowy, aby uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym
– rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.
Wprowadzanie punktu docelowego na mapie – maksymalnie powiększyć mapę, naciskając . Nacisnąć i przytrzymać
lokalizację wybraną jako punkt docelowy, a następnie wybrać
Przejdź tutaj.
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć , aby otworzyć
plan podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel
pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję Skasuj plan
jazdy, aby usunąć cały plan podróży.
Aktualizacja mapy9 – nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest
wyświetlona w pozycji Mapy. Nacisnąć Mapy Instaluj
Potwierdź, aby zaktualizować lub zainstalować wybraną mapę.
Istnieje także możliwość pobrania map ze strony internetowej
support.volvocars.com do pamięci USB i przeniesienia ich do
samochodu.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z
urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane
w widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do
ustawień. Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje
radiowe itp.
9
Dostępność funkcji może zależeć od rynku.
03
03
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu10 w
widoku strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji.
Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Head-up display* i Wspomaganie parkowania. Włączenie/wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego
symbolu. Niektóre funkcje otwierają się w oddzielnym oknie.
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony10 w widoku strony
głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje
dostarczone z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać
i zainstalować samodzielnie.
Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania.
Jeśli lista nie jest potrzebna, wybrać opcję Zainstaluj wszystkie
przy przycisku Aktualizacje systemu.
Przenoszenie ikon
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku
funkcji można dowolnie przenosić.
1. Nacisnąć i przytrzymać aplikację lub przycisk.
2. Przeciągnąć aplikację lub przycisk w wolne miejsce na ekranie i
puścić.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów
W pozycji Usł. zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji
można dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem. Usługa zdalnej aktualizacji umożliwia:
Pobieranie aplikacji – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać
żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja aplikacji – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję
Aktualizacje aplikacji, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji.
Wybrać żądaną aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstalowywanie aplikacji – Nacisnąć opcję Aktualizacje
aplikacji i wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby
odinstalować aplikację.
Aktualizacja oprogramowania systemowego – Nacisnąć opcję
Aktualizacje systemu, aby wyświetlić listę aktualizacji, które
można zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję Zainstaluj
wszystkie u dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub
10
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
03
03
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć
w dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać
dostęp do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do
zapisanych komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
W pozycji Ustawienia można nastawić liczne preferencje osobiste,
np. ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji*, systemu
audio-multimedialnego, języka i sterowania głosowego.
Profile kierowcy
Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców,
każdy z nich może mieć osobisty profil kierowcy. Za każdym razem, gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania swojego profilu kierowcy, w którym są
zapisane jego osobiste preferencje. Liczba profili zależy od liczby
kluczyków zarejestrowanych w samochodzie. Profil Gość nie jest
powiązany z żadnym konkretnym kluczykiem.
Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny
profil kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać Profil w
widoku górnym.
Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki
czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy.
Kluczyk można powiązać w pozycji Ustawienia System
Profile kierowców. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu Gość
nie można powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony
widok strony głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny,
powtórzyć powyższe czynności i w wybranym profilu zaznaczyć
Edytuj, a następnie nacisnąć Powiąż kluczyk.
Indywidualny tryb jazdy
Jeśli jeden z trybów jazdy Comfort, Eco albo Dynamic ma zostać
dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb
jazdy w pozycji Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy.
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia
ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji Ustawienia
Dźwięk Głośność systemu.
03
04
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje
te można aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko
funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób.
Poniżej podano przykłady:
City Safety™
City Safety11 może pomóc kierowcy w sytuacjach krytycznych,
zapobiegając lub łagodząc skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca
jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co pomaga mu zareagować na czas. Jeśli
kierowca nie zareaguje na czas i kolizja jest niemal nieunikniona,
samochód może zostać zahamowany automatycznie. Funkcja
wspomagania kierowania układu City Safety może także wzmocnić
ruch kierownicy na początku manewru mającego na celu uniknięcie
kolizji, jeśli kierowca wykonuje zbyt słaby skręt. Układ City Safety
jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie można go
wyłączyć.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach
znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o
szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie
ruchu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Funkcja CTA z automatycznym hamowaniem to funkcja
wspomagająca kierowcę, która stanowi uzupełnienie funkcji BLIS i może ostrzegać kierowcę o ruchu za samochodem. Jeśli kierowca nie zauważy ostrzeżenia funkcji CTA i
kolizja jest nieunikniona, funkcja ta może zatrzymać samo-
chód. Funkcja CTA zostaje włączona po wybraniu biegu
wstecznego lub gdy samochód toczy się do tyłu.
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane
Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji
Ustawienia My Car IntelliSafe Tryb ostrzegania
Lane Keeping Aid w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z
zajmowanego pasa ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/
przeszkodą poprzez aktywne skierowanie samochodu z
powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy. Funkcja ta obejmuje trzy funkcje składowe: wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa
ruchu, wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego i wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*.
Pilot Assist
Pilot Assist12 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może
pomóc utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp od poprzedzającego pojazdu. Funkcję Pilot Assist
można wybrać i włączyć za pomocą lewego zestawu przycisków
na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło działać,
wymagane jest na przykład, aby kierowca trzymał obie dłonie na
kierownicy, a linie wyznaczające pas ruchu były widoczne. Gdy
wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
04
04
11
12
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
04
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Funkcja Park Assist Pilot może pomóc kierowcy w manewrowaniu
samochodem podczas parkowania. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z
instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.
Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot
04
Jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h (20 mph) w
przypadku parkowania równoległego lub 20 km/h
(12 mph) w przypadku parkowania prostopadłego. Gdy
funkcja szuka miejsca postojowego, odległość między
samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około 1 metr (3 stopy).
1. Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji lub w
widoku kamery.
2. Należy być gotowym zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego. Pojawi się wyskakujące
okienko.
3. Wybrać Parkowanie równoległe lub Parkowanie
prostopadłe, a następnie włączyć bieg wsteczny.
4. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca postojowego z pomocą
funkcji Park Assist Pilot
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w widoku funkcji lub w widoku kamery.
2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma
skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.
3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania może pomóc kierowcy podczas
manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym
wyświetlaczu. Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że obiekty/
przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się
wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu. Kamera wspomagania parkowania zostaje włączona automatycznie po wybraniu
biegu wstecznego albo można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu
centralnym:
– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby
włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.
04
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można
zmniejszyć zużycie paliwa oraz obniżyć poziom emisji dwutlenku
węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W ten sposób można
zmniejszyć oddziaływanie na środowisko oraz obniżyć koszty
paliwa. Na niektóre czynniki można wpływać, a na inne nie. Oto
kilka rad.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Planować podróż – duża liczba niepotrzebnych postojów i nierówna prędkość jazdy powodują wzrost zużycia paliwa.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
•
Włączać tryb jazdy Eco, który dostosowuje samochód do bardziej energooszczędnej jazdy.
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym – w przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas wyłączać silnik.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do
minimum.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je
regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO
w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
04
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
Więcej wskazówek dotyczących ekonomicznej jazdy można znaleźć w instrukcji obsługi.
Polecenia głosowe dla telefonu
•
Call [kontakt]
•
Call [numer telefonu]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]15
Polecenia głosowe dla radia i multimediów
POLECENIA GŁOSOWE
System sterowania głosowego umożliwia wykorzystywanie funkcji
rozpoznawania pewnych zdefiniowanych poleceń głosowych13 do
sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego,
telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i
systemu nawigacyjnego Volvo*. Sterowanie głosowe aktywuje się
przyciskiem sterowania głosowego w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
•
Media
•
Play [wykonawca]
•
Play [tytuł utworu]
•
Play [tytuł utworu] z [album]
•
Play [nazwa kanału TV]*16
•
Play [stacja radiowa]
•
Tune to [częstotliwość]
•
Tune to [częstotliwość] [długość fal]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
Repeat: powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
•
iPod
•
Bluetooth
•
Help: rozpoczyna sesję dialogową z funkcją pomocy. System
odpowiada, podając polecenia, których można użyć w danej
sytuacji, podpowiedź albo przykład.
•
Similar music
•
Cancel: anuluje sesję dialogową14.
Poniższych poleceń można zwykle użyć niezależnie od sytuacji:
•
05
Polecenia głosowe dla klimatyzacji
05
•
Go to [kod pocztowy]
Go to [kontakt]
•
Climate
•
•
Set temperature to X degrees
•
Search [kategoria POI]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [kategoria POI] [miejscowość]
•
Sync temperature
•
Search [nazwa POI]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state18, 19
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
13
Polecenia głosowe dla systemu nawigacyjnego*
14
•
Nawigacja
•
Take me home
•
Go to [miejscowość]
16
•
Go to [adres]
18
•
Add intersection
15
17
19
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Należy pamiętać, że sesję dialogową można anulować w ten sposób tylko wtedy, gdy system nic nie mówi. W tym celu nacisnąć długo przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, aż rozlegną się dwa sygnały.
Tylko niektóre telefony mogą wysyłać wiadomości za pośrednictwem samochodu. Informacje o kompatybilności, patrz support.volvocars.com.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dostępność zależy od modelu i/lub rynku.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty
opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i
„Uwaga”, które trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
Funkcja bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* – upewnić się, że nie ma
ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
lub korzystania z funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do aktywacji/dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera, to poduszka powietrzna
pasażera jest zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do
OSTRZEŻENIE
kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera,
jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została
PIERWSZE KROKI
Volvo On Call – Usługi systemu działają tylko na wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera musi
być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel
obszarach, w których partnerzy Volvo On Call
zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na ryn- pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do
kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła). Nie
kach, na których usługa Volvo On Call jest
umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na
dostępna.
tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie znajduje się
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefopoduszka powietrzna pasażera.
nii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabieniepełne pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. rać z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Upewnić się, że układ elektryczny samow obszarach o niskiej populacji.
chodu został przełączony w pozycję 0, szczeOdnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz
gólnie wtedy, gdy w samochodzie przebywają
uwag dotyczących usług Volvo On Call, patrz
dzieci.
umowa subskrypcji usług Volvo On Call oraz
Hamulec postojowy powinien być zawsze włąInstrukcja obsługi.
czony podczas parkowania na pochyłości. WłąSensus Navigation* – należy skierować całą
czenie biegu lub wybranie położenia P automaswoją uwagę na drogę i skupić się na jeździe.
tycznej skrzyni biegów nie wystarcza do utrzyNależy przestrzegać przepisów ruchu drogomania samochodu w miejscu w każdej sytuacji.
wego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na mające wpływ na
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
warunki drogowe warunki pogodowe lub porę
PRZEDNIE
roku, niektóre zalecenia mogą być mniej wiaryPozycję fotela kierowcy należy wyregulować
godne.
przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas
jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w
Drzwi bagażnika – należy pamiętać o ryzyku
razie nagłego hamowania lub wypadku.
przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania
drzwi bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajSKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
duje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ
Po rozłożeniu lub złożeniu oparć oraz po podnieobrażenia spowodowane przytrzaśnięciem
sieniu zagłówków sprawdzić, czy elementy te
mogą być poważne. Drzwi bagażnika należy
zostały prawidłowo zablokowane.
zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub mają problemy z obsługą elementów
sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń ciała.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać
włączona przez timer nastawiony z dużym
wyprzedzeniem. Nie należy korzystać z funkcji
przygotowania do jazdy, jeśli samochód jest
wyposażony w nagrzewnicę*.
• W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona
nagrzewnica emituje spaliny.
• W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz,
wysoka trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
• Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana.
Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.
POŁĄCZENIA
• Należy używać wyłącznie akcesoriów, które są
nieuszkodzone i sprawne. Akcesoria muszą
posiadać oznakowanie CE lub UL albo odpowiadające im oznaczenie poziomu bezpieczeństwa.
• Akcesoria muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V i 50 Hz z wtyczek
przeznaczonych do gniazda samochodowego.
• Gniazda, wtyczki lub akcesoria nie mogą nigdy
mieć styczności z wodą lub innymi płynami.
Nie wolno dotykać ani używać gniazda, jeśli
wydaje się być uszkodzone lub miało kontakt
z wodą lub innym płynem.
• Do gniazda nie należy podłączać żadnych
przejściówek, adapterów lub przedłużaczy,
ponieważ mogą one spowodować przesterowanie funkcji zabezpieczeń gniazda.
• Gniazdo jest wyposażone jest pokrywkę.
Należy dopilnować, aby nic nie wystawało ani
nie uszkodziło gniazda w sposób uniemożliwiający prawidłowe działanie pokrywki. Nie
wolno pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie, gdy gniazdo jest aktywne.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Układy wspomagające kierowcę dostępne w
samochodzie stanowią dodatkowe funkcje
pomocnicze i nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Nie mogą
one zastąpić uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie
samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze
na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za
hamowanie i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która nie jest jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami.
Zadanie tej funkcji polega wyłącznie na pomaganiu kierowcy podczas parkowania równoległego
i prostopadłego. Pełna odpowiedzialność za
bezpieczne parkowanie samochodu i hamowanie w razie potrzeby spoczywa na kierowcy.
Funkcja skanowania może nie wykryć przedmiotów znajdujących w głębi miejsca postojowego.
Odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy
miejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot
nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kierowca.
Kamera wspomagania parkowania to dodatkowe urządzenie pomagające kierowcy podczas
parkowania. Funkcja ta nie jest w stanie zastąpić
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Kamery
mają martwe punkty, w których nie są w stanie
wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać
na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Należy pamiętać, że przednia część samochodu
06
może skręcać w kierunku nadjeżdżających
pojazdów podczas manewru parkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
POLECENIA GŁOSOWE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
WAŻNE
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Podczas jazdy z przyczepą bez złącza przyczepy
nie wolno korzystać z trybu jazdy OFF ROAD.
W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia miechów powietrznych.
Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza
przeziernego* znajduje się w tablicy rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony
rzutnika, nie kłaść na niej żadnych przedmiotów
i uważać, by nic na nią nie spadło.
06
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Do czyszczenia wyświetlacza centralnego używać ściereczki z mikrofibry, która nie może być
zapiaszczona ani zabrudzona. Podczas czyszczenia wyświetlacza centralnego należy stosować jedynie delikatny nacisk na ekran. Silny
nacisk może uszkodzić ekran.
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi
środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny wyświetlacz. Nie wolno używać płynów
do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych środków czyszczących. Nie
wolno nigdy używać ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani papieru toaletowego,
ponieważ mogą one powodować zarysowania
na wyświetlaczu.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu
nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie
mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa.
Zintegrowany fotelik dziecięcy*/podłokietnik* na
środkowym siedzeniu muszą być złożone.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Pióro wycieraczki w pozycji serwisowej –
przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji
serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli ramiona wycieraczek
znajdujące się w pozycji serwisowej zostały
podniesione z szyby przedniej, trzeba je opuścić
z powrotem na szybę przed włączeniem funkcji
wycierania, spryskiwania lub czujnika deszczu i
przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system
może zostać aktywowany w myjni samochodowej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w jego
zasięgu.
Programowanie maksymalnego otwarcia –
jeżeli system pracował nieprzerwanie przez
długi czas, zostaje wyłączony w celu uniknięcia
przeciążenia. Można go użyć ponownie po upływie około 2 minut.
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Należy
unikać przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co
najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Tryb jazdy OFF ROAD nie jest przeznaczony do
używania na drogach publicznych.
Przy uruchamianiu niektórych typów silników,
gdy są one nierozgrzane, prędkość obrotowa
biegu jałowego może być zauważalnie wyższa
niż normalnie. Dzieje się tak dlatego, by układ
redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął
UWAGA
normalną temperaturę roboczą, co pozwala
ograniczyć do minimum emisję szkodliwych
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Drzwi bagażnika obsługiwane ruchem stopy – substancji i przyczynia się do ochrony środowiw przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagroma- ska.
dzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp.,
Wyświetlacz przezierny* – gdy włączona jest
istnieje ryzyko pogorszenia lub całkowitego
funkcja City Safety, informacje na wyświetlaczu
braku działania. Dlatego należy utrzymywać go
przeziernym zostają zastąpione grafiką funkcji
w czystości.
City Safety. Grafika ta świeci się również wtedy,
gdy wyświetlacz przezierny jest wyłączony.
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy
jest dostępna w dwóch wersjach:
Kierowca może mieć mniejszą szansę zobaczyć
informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli
• Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
na przykład używa okularów polaryzacyjnych,
• Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy
(drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby nie siedzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej
modułu wyświetlacza znajdują się jakieś przedje otworzyć)
mioty, jak również w niekorzystnych warunkach
Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamyoświetlenia. Niektóre wady wzroku mogą powokania ruchem stopy wymaga, by drzwi bagażdować ból głowy i odczucie napięcia podczas
nika były sterowane elektrycznie*.
korzystania z wyświetlacza przeziernego.
POŁĄCZENIA
Gniazdo elektryczne – maksymalny pobór
mocy dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi
120 W (10 A) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego 230 V wynosi 150 W.
KIEROWNICA
Komputer pokładowy – zmiana stylu jazdy
może spowodować pewne odchylenia podczas
obliczania pokonanego dystansu.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej lub
niższej niż żądana.
Przygotowanie do jazdy – drzwi i szyby samochodu powinny być zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
POŁĄCZENIA
Modem samochodu – należy pamiętać, że
karta SIM wykorzystywana do połączenia z
Internetem za pośrednictwem modemu P-SIM
nie może mieć tego samego numeru co karta
SIM wykorzystywana przez telefon. W przeciwnym razie prawidłowe przekazywanie połączeń
do telefonu nie będzie możliwe. Dlatego do
połączenia z Internetem należy użyć karty SIM
mającej inny numer telefonu albo karty przeznaczonej wyłącznie do transmisji danych, która nie
obsługuje połączeń telefonicznych i nie może
zakłócić działania telefonu.
Internet – podczas korzystania z Internetu ma
miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może
wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu
danych i hotspotu Wi-Fi może wiązać się z
dodatkowymi kosztami. Informacje o kosztach
przesyłu danych można uzyskać u operatora
sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu
telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na
koszt przesyłu danych komórkowych.
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych,
np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy,
pobieranie można przerwać. Ewentualnie można
wyłączyć lub przerwać działanie innych funkcji.
Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu
należy zwrócić szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.
Aktualizacja – po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia Bluetooth. W takiej sytuacji należy usu-
nąć telefon z systemu samochodu, a następnie
ponownie połączyć.
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Apple CarPlay i Android Auto – firma Volvo nie
odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i
Android Auto.
Aby możliwa była instalacja Android Auto, samochód musi być wyposażony w dwa porty USB
(koncentrator USB)*. Jeśli samochód ma tylko
jeden port USB, korzystanie z Android Auto nie
jest możliwe.
06
TP 31183 (Polish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement