Volvo XC60 2018 Instrukcja obsługi

Volvo XC60 2018 Instrukcja obsługi
XC60
IN STRUK CJ A O B SŁUG I
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań, aby jej samochody
były jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model
spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i
ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wskazówkami doty-
czącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja mobilna (Volvo
Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeństwa
zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy prowadzić
pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków — lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia pojazdów.
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
2
TWOJE VOLVO
BEZPIECZEŃSTWO
Informacje dla właściciela
20
Volvo ID
32
Bezpieczeństwo
48
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu
centralnym
21
Generowanie i rejestracja identyfikatora Volvo ID
32
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
49
Poruszanie się w obrębie instrukcji
obsługi na wyświetlaczu centralnym
23
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
34
Whiplash Protection System
49
25
37
51
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
Funkcje wspomagające kierowcę
IntelliSafe
Pasy bezpieczeństwa
51
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
25
Sensus – centrum łączności i rozrywki
38
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
Aktualizacje oprogramowania
41
Napinacze pasów bezpieczeństwa
53
Rejestr danych dotyczących eksploatacji samochodu
41
Resetowanie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa*
54
Zasady i warunki świadczenia usług
42
55
Polityka prywatności klienta
42
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach bezpieczeństwa
Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego
43
Poduszki powietrzne
56
Poduszki powietrzne kierowcy
57
Instalacja akcesoriów
43
Poduszka powietrzna pasażera
58
Podłączanie wyposażenia do gniazda
diagnostycznego samochodu
44
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
60
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego samochodu
45
Boczne poduszki powietrzne
62
Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy
45
Kurtyny powietrzne
63
Tryb powypadkowy
64
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
65
Bezpieczeństwo dzieci
66
Foteliki dziecięce
67
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
67
Czytanie instrukcji obsługi
26
Instrukcja obsługi a środowisko
29
Dolne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
68
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do
fotelików dziecięcych
69
Lokalizacja fotelika dziecięcego
69
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa
Tabela z informacją o rozmieszczeniu
fotelików dziecięcych i-Size
75
Tabela z informacją o rozmieszczeniu
fotelików dziecięcych ISOFIX
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE
GŁOSOWE
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
108
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
110
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy
111
Prezentacja wyświetlacza centralnego
113
Obsługa wyświetlacza centralnego
116
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
centralnego
119
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
119
93
Zarządzanie widokami składowymi na
wyświetlaczu centralnym
123
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
94
94
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
126
Wyświetlanie danych statystycznych
podróży na wyświetlaczu centralnym
95
Przenoszenie aplikacji i przycisków
na wyświetlaczu centralnym
128
Ustawienia danych statystycznych
podróży
96
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego
128
Godzina i data
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
96
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
130
133
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z kierownicą po lewej stronie
82
83
71
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z kierownicą po prawej stronie
73
Wyświetlacz kierowcy
86
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
90
Wskaźnik poziomu paliwa
91
Komputer pokładowy
91
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
76
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy
97
Zmiana wersji językowej klawiatury
na wyświetlaczu centralnym
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy
99
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i
słów na wyświetlaczu centralnym
133
Umowa licencyjna wyświetlacza kierowcy
101
135
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
106
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
107
Wyłączanie i zmiana głośności dźwięków systemowych na wyświetlaczu
centralnym
135
3
OŚWIETLENIE
4
Zmiana jednostek systemowych
136
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
147
Zmiana wersji językowej systemu
136
Przełączniki świateł
158
149
160
137
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego*
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza centralnego
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu
centralnym
Regulacja zasięgu reflektorów
137
149
160
Otwieranie ustawień kontekstowych
na wyświetlaczu centralnym
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Światła pozycyjne
161
Zmiana ustawień na wyświetlaczu
centralnym
138
Rozpoznawanie poleceń głosowych
150
Światła do jazdy dziennej
162
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
151
Światła mijania
162
Używanie świateł drogowych
163
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
153
Aktywne światła drogowe
164
Sterowanie głosowe funkcjami radia i
multimediów
153
Używanie kierunkowskazów
165
Aktywne reflektory skrętne*
166
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
167
Resetowanie danych użytkownika w
przypadku zmiany właściciela
139
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym
139
Rodzaje ustawień na wyświetlaczu
centralnym
140
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
140
Tylne światło przeciwmgielne
168
Profile kierowcy
142
Światło hamowania
169
Wybór profilu kierowcy
142
Światła hamowania awaryjnego
169
Zmiana nazwy profilu kierowcy
143
Światła awaryjne
169
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
143
170
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu kierowcy
144
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi do domu
145
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
170
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
146
Oświetlenie wnętrza
171
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
173
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego
146
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
154
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
FOTELE I KIEROWNICA
Szyby, szkło i lusterka
176
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
176
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
177
Elektryczne sterowanie szyb
177
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
178
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne
Używanie wycieraczki i spryskiwacza
tylnej szyby
192
Fotel przedni regulowany ręcznie
196
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
Korzystanie z automatycznego trybu
pracy wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
193
197
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie*
197
Zapisywanie ustawień w funkcji
pamięci regulowanego elektrycznie
fotela przedniego*
198
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie
fotela przedniego
199
180
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
181
Ustawienia funkcji masażu w przednim fotelu*
200
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
182
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim
201
Panoramiczne okno dachowe*
183
202
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
Regulacja długości siedziska przedniego fotela
185
203
Automatycznie zamknięcie zasłony
przeciwsłonecznej panoramicznego
okna dachowego*
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
187
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
204
Używanie wycieraczek szyby przedniej
188
205
Podgrzewane dysze spryskiwaczy
szyby przedniej*
189
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń
206
Korzystanie z czujnika deszczu
189
Regulacja zagłówków na tylnym siedzeniu 209
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika deszczu
190
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
210
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich
191
Blokada kierownicy
211
Regulacja kierownicy
211
5
KLIMATYZACJA
6
Klimatyzacja
214
Strefy klimatyzacji
214
Klimatyzacja – czujniki
215
Temperatura odczuwalna
215
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych
216
Jakość powietrza
217
Clean Zone*
217
Clean Zone Interior Package*
218
Interior Air Quality System*
218
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
219
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
219
Dystrybucja powietrza
220
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
220
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
221
Tabela opcji dystrybucji powietrza
223
Elementy sterowania klimatyzacją
226
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
przedniego fotela*
229
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
przedniego fotela*
229
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń*
230
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
231
Regulacja temperatury dla przednich
siedzeń
240
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
kierownicy*
232
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń*
241
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
kierownicy*
232
Synchronizacja temperatury
242
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
242
Klimatyzacja na postoju*
243
Przygotowanie do jazdy*
244
Włączanie automatycznej regulacji
temperatury
233
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji
powietrza
233
Włączanie/wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy*
244
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia
czasu recyrkulacji powietrza
234
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy*
245
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i odszraniania szyb
234
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy*
245
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby*
236
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
247
Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej
szyby*
237
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
247
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych
237
Utrzymanie komfortowej temperatury
podczas parkowania*
248
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
tylnej szyby i lusterek zewnętrznych
238
Włączanie i wyłączanie funkcji utrzymania komfortowej temperatury podczas parkowania*
249
Regulacja prędkości wentylatora dla
przednich siedzeń
238
Symbole i komunikaty klimatyzacji na
postoju*
250
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń*
239
Nagrzewnica*
251
Nagrzewnica postojowa*
252
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Nagrzewnica dodatkowa*
253
Potwierdzenie zablokowania
256
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia nagrzewnicy
dodatkowej
254
Ustawienie sygnalizacji zablokowania
zamków
257
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe na dotyk*
282
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
283
257
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
260
Ustawienia bezkluczykowego odblokowania zamków*
284
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz
261
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi
bagażnika*
285
Umiejscowienie anten układów uruchamiania silnika i sterowania zamkami
286
Odblokowanie drzwi bagażnika przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
261
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
286
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
262
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
288
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania
263
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
289
Zamawianie dodatkowych kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania
267
Automatyczne blokowanie zamków
podczas jazdy
290
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami*
267
Otwieranie i zamykanie elektrycznie
sterowanych drzwi bagażnika*
290
Ustawienia kluczyka Red Key*
268
293
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
269
Programowanie maksymalnego
otwarcia elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika*
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka mechanicznego
270
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika ruchem stopy*
294
Blokada dostępu
296
Immobilizer
272
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
296
Homologacja typu dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
273
Alarm*
298
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
299
7
WSPOMAGANIE KIEROWCY
8
Obniżony poziom autoalarmu*
301
Układy wspomagające kierowcę
306
Całkowita blokada zamków*
301
306
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej blokady zamków
302
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
automatycznego ogranicznika prędkości
319
307
Wykrywanie nieznanych podzespołów
samochodu*
303
Układ stabilizacji przechyłów nadwozia – Roll Stability Control
Zmiana tolerancji automatycznego
ogranicznika prędkości
320
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
308
321
Tryb sportowy elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy
309
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
321
Włączanie/wyłączanie trybu sportowego układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
310
Aktywacja i uruchamianie automatycznej kontroli prędkości jazdy
322
310
Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości
323
Ograniczenia funkcjonalne trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
325
Symbole i komunikaty elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
311
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
313
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości z trybu gotowości
326
Ogranicznik prędkości
Aktywacja i uruchamianie ogranicznika prędkości
314
Wyłączanie układu automatycznej
kontroli prędkości
326
Zarządzanie prędkością w układzie
ogranicznika prędkości
315
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*
327
Dezaktywacja ogranicznika prędkości
i ustawianie w stan gotowości
315
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu na
wyświetlaczu przeziernym
328
Ponowne włączanie ogranicznika
prędkości z trybu gotowości
316
329
Wyłączanie ogranicznika prędkości
317
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika prędkości
317
329
Automatyczny ogranicznik prędkości
318
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
330
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy
345
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
362
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
331
345
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist
363
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy i ostrzeżenie o ryzyku kolizji
334
Przełączanie między automatyczną
kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości
347
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
364
Sygnalizacja układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy na wyświetlaczu
przeziernym w razie ryzyka kolizji
335
Symbole i komunikaty układu aktywnej kontroli prędkości
Pilot Assist
349
Moduł radarowy
366
335
353
367
Aktywacja i uruchamianie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o
ryzyku kolizji
Ograniczenia funkcjonalne modułu
radarowego
337
354
Zalecana obsługa techniczna modułu
radaru
370
Zarządzanie prędkością w układzie
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
Homologacja typu modułu radarowego
371
Nastawianie odstępu czasowego w
układzie aktywnej kontroli prędkości
338
Aktywacja i uruchamianie wspomagania parkowania
354
Moduł kamery
376
377
Dezaktywacja i ponowna aktywacja
aktywne kontroli prędkości jazdy
339
Zarządzanie prędkością dla funkcji
Pilot Assist
355
Ograniczenia funkcjonalne modułu
kamery
Zalecana obsługa techniczna kamery
380
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
341
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji Pilot Assist
356
City Safety™
380
342
Włączanie i wyłączanie układu Pilot
Assist
358
382
Uruchamianie wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Parametry i funkcje składowe układu
City Safety
360
Ustawianie odległości reakcji dla City
Safety
384
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy
342
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Włączanie wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
360
Wykrywanie przeszkód przez układ
City Safety
385
Zmiana celu dla układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
343
360
City Safety w ruchu odbywającym się
w kierunku poprzecznym
387
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
344
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
361
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
388
Zmiana celu z wykorzystaniem funkcji
Pilot Assist
9
10
City Safety – wspomaganie kierowania przy wykonywaniu manewru omijania
389
System informacji o znakach drogowych*
406
Ograniczenia wspomagania kierowania przez układ City Safety podczas
wykonywania manewru mającego na
celu uniknięcie kolizji
390
Włączanie i wyłączanie informacji o
znakach drogowych
407
Informacja o znakach drogowych i
wyświetlanie znaków
407
409
Wybór opcji wspomagania kierowcy
przez funkcję monitorowania pasa ruchu
419
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
419
Symbole i komunikaty układu monitorowania pasa ruchu
420
Symbole funkcji monitorowania pasa
ruchu na wyświetlaczu kierowcy
422
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka kolizji
423
Działanie układu City Safety, gdy
manewry mające na celu uniknięcie
kolizji są niemożliwe
391
Informacja o znakach drogowych i
Sensus Navigation
410
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
392
Informacja o znakach drogowych z
ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości oraz ustawienia
Komunikaty układu City Safety
394
411
395
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
424
Rear Collision Warning
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości w systemie
informacji o znakach drogowych
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning
395
Informacja o znakach drogowych z
informacją o fotoradarach
411
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu
424
Ograniczenia funkcjonalne systemu
informacji o znakach drogowych
412
Poziom wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
425
Driver Alert Control
413
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z jezdni
426
415
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z drogi
426
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego
427
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania układu kierowniczego na wypadek ryzyka kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka
428
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zderzenia
czołowego
429
BLIS*
396
Uruchomienie/wyłączenie BLIS
397
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
398
Zalecana obsługa techniczna układu
BLIS
399
Uruchomienie/wyłączenie Driver
Alert Control
Komunikaty układu BLIS
400
415
Cross Traffic Alert*
401
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku w razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję Driver Alert Control
Uruchomienie/wyłączenie Cross
Traffic Alert
402
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
415
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert
402
Funkcja monitorowania pasa ruchu
416
403
Wspomaganie kierowania z funkcją
monitorowania pasa ruchu
418
Zalecana obsługa techniczna układu
Cross Traffic Alert
418
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
405
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
429
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu*
430
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu
431
Symbole i komunikaty wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka kolizji
432
Wspomaganie parkowania*
433
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach
Ograniczenia funkcjonalne kamery
wspomagania parkowania
445
Zalecana obsługa techniczna kamery
parkowania
446
Symbole i komunikaty kamery wspomagania parkowania
447
Układ wspomagania parkowania*
Uruchomić silnik
458
Wyłączanie samochodu
459
Położenia wyłącznika zapłonu
460
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
461
Blokada antyalkoholowa*
462
448
Obejście blokady antyalkoholowej*
463
Warianty parkowania z wykorzystaniem funkcji Park Assist Pilot
449
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalkoholową
463
434
Parkowanie z aktywnym wspomaganiem parkowania
450
Funkcje hamulców
464
435
453
464
Aktywacja i dezaktywacja wspomagania parkowania
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym
wspomaganiem parkowania
Hamulec zasadniczy
466
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
436
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parkowania*
453
Funkcja wzmocnienia siły hamowania
(BFA)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
466
466
437
455
Hamowanie na nawierzchni solonej
Zalecana obsługa techniczna układu
aktywnego wspomagania parkowania
Zalecana obsługa techniczna układu
aktywnego wspomagania parkowania
Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania
438
Komunikaty układu aktywnego wspomagania parkowania*
456
Kamera wspomagania parkowania*
439
Obraz z kamery parkowania
Obsługa techniczna układu hamulcowego 467
Hamulec postojowy
467
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
468
440
Ustawienie automatycznego włączenia hamulca postojowego
469
Linie pomocnicze kamery wspomagania parkowania
442
Parkowanie na pochyłości
469
Pola czujników funkcji Park Assist
Pilot w widoku z kamery parkowania
444
W razie usterki hamulca postojowego
470
471
Włączanie kamery wspomagania parkowania
444
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
Włączanie i wyłączanie automatycznego hamowania podczas postoju
471
11
12
Wspomaganie ruszania pod górę
472
Automatyczne hamowanie po kolizji
472
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
495
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu AdBlue®
510
Skrzynia biegów
473
Kontrola jazdy z niską prędkością*
496
Symbole i komunikaty funkcji AdBlue®
513
Manualna skrzynia biegów
474
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską
prędkością* za pomocą przycisku funkcji
496
Przegrzanie silnika i układu napędowego
515
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze
wzniesień*
Przeciążenie akumulatora rozruchowego
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
474
497
516
516
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze wzniesień* za
pomocą przycisku funkcji
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
Zmiana biegów za pomocą manetek
przy kierownicy*
476
Blokada dźwigni skrzyni biegów
477
498
Hak holowniczy*
518
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
478
Dane techniczne haka holowniczego*
518
Zasady ekonomicznej jazdy
499
Składane haki holownicze*
Funkcja wymuszonej redukcji biegu
przy przyspieszaniu (kick-down)
479
519
Przygotowanie do dłuższej podróży
500
Jazda z przyczepą
521
Jazda zimą
479
500
523
Napęd na wszystkie koła*
Jazda przez wodę
481
501
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
Wskaźnik zmiany biegu*
502
524
481
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu
paliwa
Kontrola świateł przyczepy
Tryby jazdy*
526
Zmiana trybu jazdy*
483
Tankowanie paliwa
502
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
Położenie jazdy ECO
484
Obsługa paliwa
504
Awaryjne holowanie samochodu
527
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy
ECO za pomocą przycisku funkcji
486
Benzyna
504
528
Filtr cząstek stałych
Funkcja Start/Stop
505
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
487
Olej napędowy
Holowanie unieruchomionego samochodu
530
Jazda z wykorzystaniem funkcji
Start/Stop
506
487
Pusty zbiornik a silnik wysokoprężny
507
HomeLink®*
530
Tymczasowe wyłączenie funkcji
Start/Stop
489
Filtr cząstek stałych
508
Programowanie sterownika
509
Używanie sterownika HomeLink
533
Warunki działania funkcji Start/Stop
489
Redukcja emisji za pomocą płynu
AdBlue®
492
Postępowanie z płynem AdBlue®
510
534
Regulacja wysokości zawieszenia* i
poziom amortyzacji
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®*
HomeLink®*
531
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Kompas
534
Dźwięk, multimedia i Internet
538
Odtwarzanie materiałów DivX®
Włączanie i wyłączanie kompasu
534
Ustawienia audio
538
Ustawienia wideo
555
Kalibracja kompasu
535
Aplikacje
540
556
Pobieranie aplikacji
541
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth®
Aktualizowanie aplikacji
541
Podłączanie urządzenia przez Bluetooth®
556
Usuwanie aplikacji
542
Podłączanie multimediów przez port USB
556
543
Podłączanie urządzenia przez port USB
557
543
TV*
557
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej
544
Korzystanie z odbiornika TV*
558
Wyszukiwanie stacji radiowych
545
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
546
Ustawienia radioodbiornika
546
Radio RDS
548
Radio cyfrowe*
Radioodbiornik
Włączanie radia
555
Ustawienia TV*
558
Apple® CarPlay®*
559
Korzystanie z Apple® CarPlay®*
560
Ustawienia Apple® CarPlay®*
561
548
Wskazówki dotyczące korzystania z
Apple® CarPlay®*
562
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
549
Android Auto*
562
Odtwarzacz multimedialny
549
Korzystanie z Android Auto*
563
Odtwarzanie multimediów
550
Ustawienia Android Auto*
564
Sterowanie i przełączanie multimediów
552
Wskazówki dotyczące korzystania z
Android Auto*
565
Wyszukiwanie multimediów
553
Gracenote®
Telefon
565
553
566
Odtwarzacz CD*
554
Podłączanie telefonu do samochodu
przez Bluetooth po raz pierwszy
Wideo
554
555
Automatyczne podłączanie telefonu
do samochodu przez Bluetooth
568
Odtwarzanie filmów
13
KOŁA I OGUMIENIE
Ręczne podłączanie telefonu do
samochodu przez Bluetooth
568
Odłączanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
569
Przełączanie między telefonami podłączonymi przez Bluetooth
569
Usuwanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
570
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi
570
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
571
Ustawienia wiadomości tekstowych
572
Zarządzanie książką telefoniczną
573
Ustawienia telefonu
573
Ustawienia urządzeń Bluetooth
574
Samochodowe połączenie internetowe*
574
Połączenie samochodu z Internetem
za pomocą urządzenia mobilnego
(Bluetooth)
576
580
Opony
596
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
580
Oznaczenie rozmiaru opony
598
Warunki użytkowania i udostępnianie
danych
581
Oznaczenie rozmiaru obręczy koła
599
Włączanie i wyłączanie udostępniania
danych
581
Kierunek toczenia opony
599
Wskaźniki zużycia bieżnika na oponach
600
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
600
Korygowanie ciśnienia w oponach
601
Kompatybilne formaty multimediów
Dane techniczne urządzeń USB
Miejsce na dane na twardym dysku
Umowa licencyjna systemu audiomultimedialnego
581
582
583
584
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
602
Układ monitorowania ciśnienia w
oponach*
603
Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w oponach*
605
Sprawdzanie stanu ciśnienia w oponach na wyświetlaczu centralnym*
606
Działanie w razie ostrzeżenia o
niskim ciśnieniu w oponach
608
Zmiana koła
609
Zestaw narzędzi
609
Podnośnik*
609
Nakrętki kół
610
Wymontowanie koła
611
Połączenie samochodu z Internetem
za pomocą urządzenia mobilnego (Wi-Fi)
576
Połączenie samochodu z Internetem
za pomocą modemu samochodu
(karty SIM)
577
Ustawienia modemu samochodu
578
Zakładanie kół
613
Udostępnianie połączenia internetowego systemu samochodu za
pośrednictwem hotspota Wi-Fi
578
Koło zapasowe*
615
Wyjmowanie koła zapasowego
616
Koła zimowe
616
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
617
Brak lub słabe połączenie z Internetem
14
Usuwanie sieci Wi-Fi
579
Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia 618
Używanie zestawu naprawczego do
ogumienia
619
Pompowanie opon za pomocą kompresora wchodzącego w skład zestawu naprawczego do ogumienia
622
PRZEWOŻENIE BAGAŻU,
PRZECHOWYWANIE I KABINA
PASAŻERSKA
OBSŁUGA TECHNICZNA
SAMOCHODU
Program serwisowy Volvo
648
Przesyłanie danych między samochodem a stacją obsługi za pośrednictwem Wi-Fi
648
Centrum pobierania
649
632
Zarządzanie aktualizacjami systemu
w Centrum pobierania
649
Osłony przeciwsłoneczne
633
Stan samochodu
650
Przestrzeń bagażowa
634
Rezerwacja przeglądów i napraw
651
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
634
652
Obciążenie dachu i umieszczanie
ładunku na bagażniku dachowym
636
Wysyłanie informacji o samochodzie
do stacji obsługi
Podnoszenie samochodu
654
Haczyki na torby
636
656
Zaczepy do umocowania bagażu
637
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
Przegroda w oparciu tylnych siedzeń
do przewożenia długich ładunków
637
Serwisowanie układu klimatyzacji
657
658
Zamontowanie i wymontowanie
osłony bagażu*
638
Wyświetlacz przezierny w przypadku
wymiany szyby przedniej*
Prezentacja komory silnika
658
Obsługa zasłony bagażnika*
639
Olej silnikowy
659
Montaż i demontaż kraty odgradzającej przestrzeń bagażową*
641
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
oleju silnikowego
660
Zakładanie i zdejmowanie siatki
odgradzającej przestrzeń bagażową*
642
Uzupełnianie płynu chłodzącego
662
Apteczka
Wymiana żarówek
644
664
Trójkąt ostrzegawczy
Umiejscowienie świateł zewnętrznych
645
665
Wymiana żarówki światła mijania
666
Wymiana żarówki światła drogowego
667
Wnętrze kabiny pasażerskiej
626
Konsola między fotelami
627
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
628
Korzystanie z gniazd elektrycznych
630
Korzystanie ze schowka podręcznego
15
SPECYFIKACJE
Wymiana żarówki przedniego światła
awaryjnego/pozycyjnego
667
Wymiana żarówki przedniego kierunkowskazu
668
Specyfikacje żarówek
16
669
Polerowanie i woskowanie
694
Tabliczki znamionowe
710
Mycie ręczne
695
Wymiary
713
Automatyczna myjnia samochodowa
696
Masy i obciążenia
715
Mycie wysokociśnieniowe
698
716
Czyszczenie piór wycieraczek
698
Dopuszczalna masa przyczepy i
nacisk na hak holowniczy
699
Dane techniczne silników
718
Olej silnikowy — specyfikacje
719
721
Akumulator
670
Akumulator pomocniczy
673
Symbole na akumulatorach
674
Czyszczenie zewnętrznych elementów plastikowych, gumowych i
wykończeniowych
Bezpieczniki i centralki elektryczne
675
Czyszczenie obręczy kół
700
Warunki eksploatacji niekorzystne
dla oleju silnikowego
Wymiana bezpiecznika
676
Zabezpieczenie antykorozyjne
700
Płyn chłodzący — specyfikacje
722
Bezpieczniki w komorze silnika
677
Powłoka lakierowa samochodu
701
Płyn przekładniowy — specyfikacje
722
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym
681
701
Płyn hamulcowy — specyfikacje
722
bezpieczniki w komorze bagażnika
685
Naprawa drobnych uszkodzeń
powłok lakierowych
Kody kolorów
702
Zbiornik paliwa – pojemność
723
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
703
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
704
Czyszczenie wnętrza
688
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
688
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
689
Czyszczenie tapicerki tekstylnej i
podsufitki
690
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
690
Czyszczenie dywaników i wykładzin
690
Czyszczenie tapicerki skórzanej
691
Czyszczenie skórzanej kierownicy
692
Czyszczenie wewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego, metalu i
drewna
693
Czyszczenie karoserii
693
Pojemność zbiornika płynu
AdBlue®
723
Klimatyzacja — specyfikacje
723
Zużycie paliwa i emisja CO2
725
728
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
705
Dozwolone rozmiary kół i opon
Wlew płynu do spryskiwaczy
706
Najniższy dopuszczalny indeks nośności i indeks prędkości dla opon
729
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
731
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny
733
17
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
Wyświetlacz centralny samochodu1
Informacje dla właściciela są dostępne w różnych formatach, zarówno cyfrowych, jak i drukowanych. Instrukcja obsługi jest dostępna na
wyświetlaczu centralnym samochodu, jako aplikacja mobilna oraz na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars. W schowku podręcznym znajduje się instrukcja Quick Guide oraz dodatek do
instrukcji obsługi, który zawiera między innymi
dane techniczne i informacje o bezpiecznikach.
Istnieje możliwość zamówienia instrukcji obsługi
w wersji drukowanej.
Pociągnąć w dół widok górny
na wyświetlaczu centralnym i
nacisnąć Instrukcja obsługi.
Dostępne są tutaj opcje nawigacji wizualnej z ilustracjami
przedstawiającymi nadwozie i
wnętrze samochodu. Informacje
są podzielone na kategorie i można je przeszukiwać.
Aplikacja mobilna
W serwisie App Store lub
Google Play wyszukać „Volvo
Manual”, pobrać aplikację na
smartfon lub tablet i wybrać
samochód. W aplikacji
dostępne są filmy instruktażowe i opcje nawigacji wizualnej
z ilustracjami przedstawiającymi nadwozie i wnętrze samochodu. Przemieszczanie się między
poszczególnymi częściami instrukcji obsługi jest
łatwe, a ich treść można przeszukiwać.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Przejść na stronę
support.volvocars.com i wybrać
swój kraj. Można tu znaleźć
instrukcje obsługi, dostępne
zarówno w trybie online, jak i w
formacie PDF. Na stronie
wsparcia technicznego Volvo
Cars zamieszczono także filmy instruktażowe oraz
dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące
samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem. Strona ta jest dostępna na większości rynków.
Informacje drukowane
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji
obsługi1, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane
techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych
informacji.
W wersji drukowanej dostępny jest także przewodnik Quick Guide, który pomaga zapoznać się
z najczęściej używanymi funkcjami samochodu.
1 Kompletna
20
drukowana instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z samochodem na rynkach, na których instrukcja obsługi nie jest dostępna na wyświetlaczu centralnym.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia,
rynku itd. w samochodzie mogą znajdować się
dodatkowe informacje dla właściciela w formie
drukowanej.
Istnieje możliwość zamówienia drukowanej
instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku. W
celu złożenia zamówienia należy skontaktować się
z dealerem Volvo.
WAŻNE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu w ruchu drogowym
oraz za przestrzeganie prawa i przepisów
ponosi zawsze kierowca. Ważne jest również,
aby samochód był serwisowany i obsługiwany
zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami firmy Volvo.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
(Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu
centralnym
Cyfrowa2 wersja instrukcji obsługi jest dostępna
na wyświetlaczu centralnym samochodu.
Cyfrowa instrukcja obsługi jest dostępna w
widoku górnym, a w pewnych przypadkach w
widoku tym można także uzyskać dostęp do kontekstowej instrukcji obsługi.
UWAGA
Cyfrowa wersja instrukcji obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
W przypadku stwierdzenia różnicy między
informacją na wyświetlaczu centralnym a
informacją drukowaną, zawsze obowiązuje
informacja drukowana.
UWAGA
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje dla
właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub
lokalnymi przepisami. Nie zmieniać języka na
taki, który jest trudno zrozumiały, ponieważ
może to utrudnić poruszanie się po menu na
ekranie.
}}
21
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Instrukcja obsługi
Kontekstowa instrukcja obsługi
Dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać z widoku
górnego.
Dostęp do kontekstowej instrukcji obsługi można uzyskać z widoku górnego.
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć w
dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i
nacisnąć Instrukcja obsługi.
Gdy dostępna jest kontekstowa instrukcja
obsługi, jest ona wyświetlona po prawej stronie
opcji Instrukcja obsługi w widoku górnym.
Informacje zawarte w instrukcji obsługi są
dostępne bezpośrednio poprzez stronę główną
instrukcji obsługi albo jej górne menu.
Naciśnięcie kontekstowej instrukcji obsługi
otwiera artykuł instrukcji obsługi związany z treściami wyświetlanymi na ekranie. Na przykład
naciśnięcie opcji Instrukcja obsł. nawigacji
powoduje wyświetlenie artykułu związanego z
nawigacją.
Dotyczy to tylko niektórych aplikacji w samochodzie. W przypadku pobranych aplikacji firm trzecich nie są dostępne na przykład artykuły związane z tymi aplikacjami.
2
22
Dotyczy większości rynków.
Powiązane informacje
•
Poruszanie się w obrębie instrukcji obsługi
na wyświetlaczu centralnym (Str. 23)
•
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
•
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Poruszanie się w obrębie instrukcji
obsługi na wyświetlaczu centralnym
Dostęp do instrukcji obsługi w wersji cyfrowej
można uzyskać w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym samochodu. Treść można przeszukiwać i łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Otwieranie menu w menu górnym
Quick Guide
–
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony z łączami do wyboru
artykułów, które mogą być
szczególnie użyteczne w celu
poznania większości ogólnych
funkcji samochodu. Artykuły są
również umieszczone w
poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano je
w celu ułatwienia szybkiego dostępu do ich treści.
Nacisnąć wybrany artykuł, aby przeczytać go w
całości.
Nacisnąć
na górnej liście w instrukcji
obsługi.
> Otworzy się menu zawierające różne opcje
wyszukiwania informacji:
Strona główna
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony początkowej instrukcji
obsługi.
Kategorie
Dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać z widoku
górnego.
–
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i nacisnąć Instrukcja obsługi.
Istnieje kilka różnych możliwości wyszukiwania
informacji w instrukcji obsługi. Opcje są dostępne
na stronie głównej instrukcji obsługi i w menu
górnym.
Tematy w instrukcji obsługi są
uszeregowane w kategoriach
głównych i podkategoriach. Ten
sam temat może występować w
różnych kategoriach, co ułatwia
wyszukiwanie.
1.
Nacisnąć opcję Kategorie.
> Główne kategorie są wyszczególnione na
liście.
2.
Nacisnąć główną kategorię ( ).
> Pojawi się lista podkategorii (
łów ( ).
3.
) i artyku-
Dotknąć palcem artykuł, aby go otworzyć.
Aby wrócić, naciśnij strzałkę cofnięcia.
}}
23
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Aktywne punkty nadwozia i wnętrza
samochodu
Zdjęcia poglądowe konstrukcji
zewnętrznej i wnętrza samochodu. Poszczególne elementy
zostały oznaczone punktami
dostępowymi, które prowadzą
do powiązanych z tymi elementami artykułów.
1.
Naciśnij przycisk Nadwozie lub Wnętrze.
> Ilustracje nadwozia i wnętrza samochodu z
aktywnymi punktami. Aktywne punkty
umożliwiają przejście do artykułu o danym
elemencie samochodu. Przesunąć palcem
poziomo po ekranie, aby przejrzeć obrazy.
2.
Dotknąć palcem aktywny punkt.
> Pojawi się tytuł artykułu na temat danego
obszaru.
3.
Dotknąć palcem tytuł, aby otworzyć artykuł.
Aby wrócić, naciśnij strzałkę cofnięcia.
24
Ulubione
Nacisnąć symbol, aby przejść
do artykułów zapisanych jako
ulubione. Nacisnąć wybrany
artykuł, aby przeczytać go w
całości.
Zapisywanie i usuwanie artykułów z listy
ulubionych
Aby zapisać artykuł jako Ulubiony, należy nacisna górze po prawej stronie otwartego
nąć
artykułu. Po zapisaniu artykułu jako Ulubionego,
symbol gwiazdki zostaje wypełniony kolorem
.
Aby usunąć artykuł z listy ulubionych, nacisnąć
ponownie gwiazdkę w wyświetlonym artykule.
Wideo
Nacisnąć symbol, aby wyświetlić krótkie filmy instruktażowe
dotyczące różnych funkcji
samochodu.
Informacja
Naciśnij symbol, aby uzyskać
informację o wersji Instrukcji
obsługi dostępnej w samochodzie oraz innych użytecznych
informacjach.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania w
menu górnym
1.
w menu górnym instrukcji
Nacisnąć
obsługi. W dolnej części ekranu pojawi się
klawiatura.
2.
Wpisać poszukiwane słowo kluczowe,
na przykład „pas bezpieczeństwa”.
> W miarę wpisywania liter pojawiają się
propozycje artykułów oraz kategorii.
3.
Nacisnąć tytuł artykułu lub nazwę kategorii,
aby je otworzyć.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 130)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Instrukcja obsługi jest dostępna w formie aplikacji mobilnej3 w serwisach App Store i Google
Play. Aplikacja jest dostosowana do smartfonów
i tabletów.
prowadzącymi do artykułów na temat danego
obszaru. Przemieszczanie się między poszczególnymi częściami instrukcji obsługi jest łatwe, a ich
treść można przeszukiwać.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Więcej informacji o samochodzie można znaleźć
na stronie internetowej oraz stronie wsparcia
technicznego Volvo Cars.
Wsparcie techniczne w internecie
Przejdź do support.volvocars.com, aby odwiedzić
stronę. Strona wsparcia technicznego jest
dostępna na większości rynków.
Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z
np. Usługami i funkcjami internetowymi, Volvo On
Call*, systemem nawigacji drogowej* i aplikacjami.
Film oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniają
różne procedury, np. sposób podłączenia systemu
samochodu do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Informacje do pobrania
Instrukcję obsługi można
pobrać jako aplikację mobilną z
serwisów App Store lub Google
Play. Zamieszczony tutaj kod
QR zapewnia bezpośredni
dostęp do aplikacji. Można również wyszukać hasło „Instrukcja
Volvo” w serwisie App Store lub Google Play.
Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno w serwisie App
Store, jak i Google Play.
Powiązane informacje
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Mapy
W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation dostępna jest możliwość pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Instrukcje obsługi w formacie PDF
Instrukcje obsługi są dostępne do pobrania w formacie PDF. Aby pobrać odpowiednią instrukcję,
należy wybrać model samochodu i rok modelowy.
Aplikacja zawiera wideo, zawierające zdjęcia nadwozia i wnętrza samochodu, na których pewne
elementy zostały oznaczone aktywnymi punktami,
3
Dla niektórych urządzeń mobilnych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
25
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Kontakt
Czytanie instrukcji obsługi
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz
najbliższym dealerem Volvo.
Doskonałym sposobem na poznanie tego samochodu jest przeczytanie jego instrukcji obsługi –
najlepiej jeszcze przed pierwszą jazdą.
Przeczytanie instrukcji obsługi to dobry sposób
na zaznajomienie się z nowymi funkcjami oraz
uzyskanie informacji, jak najlepiej poradzić sobie z
obsługą samochodu w różnych sytuacjach i w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości
samochodu. Prosimy przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny
przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Zalogowanie się na stronie Volvo Cars
Utworzyć osobisty identyfikator Volvo ID i zalogować się na stronie www.volvocars.com. Po zalogowaniu użytkownik zyskuje ogólne informacje dotyczące między innymi przeglądów, umów i gwarancji. Znajdują się tu również informacje o akcesoriach i oprogramowaniu, które przystosowano
specjalnie do posiadanego modelu samochodu.
Powiązane informacje
•
26
Volvo ID (Str. 32)
Nie należy usuwać niniejszej Instrukcji obsługi z
systemu samochodu - w razie wystąpienia problemu nie będzie dostępu do informacji, o tym jak i
gdzie szukać niezbędnej pomocy.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Celem niniejszej informacji dla właściciela jest
wyjaśnienie wszystkich możliwych cech, funkcji i
opcji samochodu Volvo. Nie stanowi ona oświadczenia ani gwarancji, że wszystkie każdy samochód Volvo posiada te cechy, funkcje i opcje.
Część stosowanej terminologii może nie być
dokładnie taka sama jak terminologia używana w
materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe
mające na celu doskonalenie naszego produktu.
Wprowadzane modyfikacje mogą sprawić, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w instrukcji
obsługi będą różnić się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Teksty o charakterze specjalnym
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała, pojawiają się komunikaty ostrzegawcze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
WAŻNE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń,
pojawiają się „ważne” komunikaty tekstowe.
UWAGA
sposób ważne informacje. Poniżej opisano ich
rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń
ciała
Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem
UWAGA zawierają porady i wskazówki, które
na przykład ułatwiają korzystanie z różnych
funkcji samochodu.
Przypisy
Instrukcja obsługi zawiera także w niektórych
miejscach informacje w postaci przypisów zamieszczonych u dołu strony lub na końcu tabeli. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli w
miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
W samochodzie znajdują się wyświetlacze, które
pokazują nazwy menu i komunikaty tekstowe.
Wygląd tych tekstów w instrukcji obsługi różni się
od zwykłego tekstu. Przykładowe nazwy menu i
komunikaty tekstowe: Telefon, Nowa
wiadomość.
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym
tle paska ostrzegawczego oraz białe litery lub
rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to
ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe
litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle
paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to
ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone
są naklejki, przekazujące w jasny i jak najprostszy
}}
27
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
Informacja
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność
nie ma znaczenia.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe
litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były dokładną
kopią naklejek znajdujących się w samochodzie. Zostały one zamieszczone w instrukcji w
celu zaprezentowania ich orientacyjnego
wyglądu oraz umiejscowienia w samochodzie.
Informacje dotyczące Państwa samochodu
znajdują się na odpowiednich naklejkach w
samochodzie.
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają przestrzegania kolejności wykonywanych czynności,
są w odpowiedni sposób oznakowane:
28
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury postępowania są ponumerowane w zwykły sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane są
komponenty na ilustracjach poglądowych.
Numer odnosi się do pozycji na liście, pod
którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji obsługi.
Przykład:
•
•
Płyn chłodzący
Olej silnikowy
Powiązane informacje
Odnośniki nawiązują do innych artykułów zawierających powiązane informacje.
Ilustracje
Ilustracje wykorzystane w instrukcji obsługi są
czasami schematyczne i mają na celu przedstawienie ogólnego wyglądu lub przykładu działania
określonej funkcji. Ilustracje mogą odbiegać od
wyglądu samochodu, zależnie od poziomu wyposażenia i rynku.
Kontynuacja
}} Symbol ten – umieszczony w prawym dolnym
rogu strony – sygnalizuje, że dany temat jest kontynuowany na następnej stronie, wymagając
odwrócenia kartki.
Kontynuacja z poprzedniej strony
|| Symbol ten – umieszczony w lewym górnym
rogu strony – sygnalizuje, że dany temat jest kontynuacją z poprzedniej strony.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
(Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Instrukcja obsługi a środowisko
Instrukcja obsługi jest wydrukowana na papierze
pochodzącym z kontrolowanych zgodnie z FSC
upraw lasów.
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej (FSC)®
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania drukowanej instrukcji obsługi pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSC® lub innych
kontrolowanych źródeł.
Powiązane informacje
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 34)
29
TWOJE VOLVO
TWOJE VOLVO
Volvo ID
Identyfikator Volvo ID zapewnia dostęp do szerokiego zakresu spersonalizowanych usług internetowych Volvo1.
Istnieje możliwość stworzenia identyfikatora Volvo
ID z samochodu, na stronie volvocars.com lub za
pomocą aplikacji Volvo On Call2. Niektóre funkcje
i usługi wymagają, aby pojazd był zarejestrowany
pod osobistym identyfikatorem Volvo ID. Rejestracja Volvo ID w samochodzie zapewnia dostęp do
szeregu usług Volvo bezpośrednio z samochodu.
•
nazwa użytkownika i jedno hasło do zapamiętania.
Generowanie i rejestracja
identyfikatora Volvo ID
Jeśli nazwa użytkownika/hasło do jednej z
usług (np. Volvo On Call) ulegnie zmianie,
zostanie także automatycznie zmienione dla
innych usług.
Konto Volvo ID można utworzyć różnymi metodami. W przypadku utworzenia identyfikatora
Volvo na stronie volvocars.com lub za pomocą
aplikacji Volvo On Call, identyfikator Volvo ID
musi również być przypisany do samochodu, aby
możliwe było korzystanie z różnych usług
Volvo ID.
Powiązane informacje
•
Generowanie i rejestracja identyfikatora
Volvo ID (Str. 32)
•
Rezerwacja przeglądów i napraw (Str. 651)
Przykładowe usługi:
•
Volvo On Call* – Volvo ID służy do logowania
w aplikacji Volvo On Call.
•
Wyślij do samochodu – Umożliwia przesyłanie
adresu z usługi mapy internetowej bezpośrednio do samochodu.
•
Rezerwacja usług serwisowych i naprawczych
— warto zarejestrować swój preferowany
warsztat/dealera na volvocars.com, aby móc
rezerwować usługi serwisowe bezpośrednio z
samochodu.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji
1. Pobrać aplikację Volvo ID z Usługa zdalnej
aktualizacji na ekranie aplikacji wyświetlacza centralnego.
2.
Uruchomić aplikację i zarejestrować osobisty
adres mailowy.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID zostanie wygenerowany i automatycznie zarejestrowany w
samochodzie. Korzystanie z usług Volvo ID
jest teraz dostępne.
Zalety Volvo ID
•
1
2
32
Jedna nazwa użytkownika i jedno hasło
dostępu do usług online, tzn. tylko jedna
Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.
Wymagana jest subskrypcja Volvo On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Tworzenie konta Volvo ID na stronie
internetowej Volvo Cars
1. Przejść na stronę www.volvocars.com i zalogować się3 przy użyciu ikony w prawym górnym rogu. Wybrać Utwórz Volvo ID.
2.
Wprowadzić osobisty adres e-mail.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Poniżej zamieszczono informację o
sposobie rejestracji identyfikatora w
samochodzie.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji Volvo On Call4
1. Pobrać najnowszą wersję aplikacji Volvo On
Call na smartfon, np. z serwisu App Store,
Windows Phone lub Google Play.
2.
Wybrać opcję utworzenia konta Volvo ID na
stronie startowej aplikacji i wprowadzić osobisty adres e-mail.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Poniżej zamieszczono informację o
sposobie rejestracji identyfikatora w
samochodzie.
3 Dostępne na niektórych rynkach.
4 Samochody wyposażone w Volvo
Rejestracja osobistego identyfikatora
Volvo ID w samochodzie
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
Po wygenerowaniu swojego identyfikatora
Volvo ID za pośrednictwem strony internetowej
lub aplikacji Volvo On Call, należy go zarejestrować w samochodzie w następujący sposób:
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
1.
Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy
pobrać aplikację Volvo ID z Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
UWAGA
Aby możliwe było pobranie aplikacji, samochód musi być połączony z Internetem.
2.
Uruchomić aplikację i wprowadzić swój identyfikator Volvo ID/adres mailowy.
3.
Postępować według instrukcji, która zostanie
automatycznie przesłana na adres mailowy
powiązany z osobistym identyfikatorem
Volvo ID.
> Osobisty identyfikator Volvo ID został
zarejestrowany w samochodzie. Korzystanie z usług Volvo ID jest teraz dostępne.
Powiązane informacje
•
•
Volvo ID (Str. 32)
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
33
TWOJE VOLVO
Drive-E – czystsza przyjemność
jazdy
Firma Volvo Car Corporation nieustannie pracuje
nad rozwojem coraz bezpieczniejszych i bardziej
Troska o środowisko naturalne stanowi jedną z
podstawowych wartości firmy Volvo Cars, na których opierają się jej wszelkie działania. Prace na
rzecz ochrony środowiska opierają się na całym
okresie życia samochodu i uwzględniają jego
oddziaływanie na środowisko na wszystkich etapach, począwszy od projektu, a skończywszy na
złomowaniu i recyklingu. Podstawowa zasada
wyznawana przez firmę Volvo Cars jest taka, że
każdy zaprojektowany nowy produkt musi mieć
mniejszy wpływ na środowisko niż produkt przez
niego zastępowany.
34
efektywnych produktów i rozwiązań w celu
zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na
środowisko.
Dążenia i działania firmy Volvo w zakresie ochrony
środowiska doprowadziły do rozwoju bardziej
efektywnych i mniej zanieczyszczających środowisko układów napędowych, Drive-E. Równie ważne
dla firmy Volvo jest środowisko, w którym przebywają ludzie - przykładowo, dzięki systemowi sterowania klimatyzacją powietrze wewnątrz samochodu Volvo jest czystsze od powietrza na zewnątrz.
Państwa samochód Volvo spełnia wymogi najsurowszych międzynarodowych standardów ochrony
środowiska. Wszystkie zakłady produkcyjne Volvo
muszą posiadać certyfikat ISO 14001, który
pomaga w usystematyzowanym podejściu do
zagadnień środowiskowych i pozwala na ciągłe
zmniejszanie oddziaływania na otoczenie. Posiadanie certyfikatu ISO potwierdza także, że przestrzegane są obowiązujące przepisy ochrony środowiska. Firma Volvo wymaga, by również jej partnerzy spełniali te wymagania.
Zużycie paliwa
Ponieważ duża część całkowitego oddziaływania
samochodu na środowisko wynika z jego eksploatacji, w swoich działaniach na rzecz ochrony
środowiska firma Volvo Cars kładzie duży nacisk
TWOJE VOLVO
na redukcję zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku
węgla i innych substancji zanieczyszczających
powietrze. Poszczególne modele samochodów
Volvo wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Działania na rzecz poprawy stanu
środowiska
Oszczędzające energię elektryczną i paliwo
samochody nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko, lecz także do obniżenia kosztów ponoszonych przez ich właścicieli.
Każdy kierowca może łatwo ograniczyć zużycie
paliwa i w ten sposób redukować ponoszone
koszty oraz przyczyniać się do poprawy stanu środowiska – oto kilka porad:
•
Podróż należy planować tak, aby średnia
prędkość była jak najbardziej efektywna.
Jazda z prędkością powyżej ok. 80 km/h
(około 50 mph) lub poniżej 50 km/h (około
30 mph) prowadzi do zwiększenia zużycia
energii elektrycznej.
•
Przestrzegać zawartych w książce „Program
obsługi i rejestr przeglądów” zalecanych terminów przeglądów i obsługi technicznej
samochodu.
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym – w
przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy
czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
•
Planować podróż – duża liczba niepotrzebnych postojów i nierówna prędkość jazdy
powodują wzrost zużycia paliwa.
•
Używać funkcji przygotowania do jazdy* przed
uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze
– pozwala to poprawić zdolność rozruchową i
zmniejszyć zużycie podzespołów przy zimnej
pogodzie. Silnik szybciej osiąga normalną
temperaturę roboczą, co pozwala obniżyć
zużycie paliwa i poziom emisji.
Należy także pamiętać, że niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych –
należy pozbywać się w sposób niezagrażający
środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania
się tego rodzaju odpadów należy skonsultować
się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie,
jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin.
Równocześnie z ograniczeniem do minimum
zużycia paliwa zminimalizowano również ilość
emitowanych zanieczyszczeń, których poziom jest
w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu się do
kabiny pasażerskiej kurzu i pyłków roślin przez
wlot powietrza.
System filtrujący IAQS (Interior Air Quality System)* sprawia, że powietrze w kabinie samochodu
jest czystsze od tego na zewnątrz.
System oczyszcza powietrze w kabinie z takich
zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki azotu
i ozon przygruntowy. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza zamykany
jest wlot powietrza i powietrze w kabinie jest
recyrkulowane. – zostają zamknięte wloty powietrza.
System IAQS wchodzi w skład pakietu CZIP
(Clean Zone Interior Package)*, który obejmuje
także funkcję pozwalającą uruchomić wentylator,
gdy zamki samochodu zostają odblokowane za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Wnętrze pojazdu
Materiały użyte we wnętrzu samochodu Volvo
zostały starannie dobrane i przetestowane, by
zapewniały przyjemne i komfortowe warunki podróżowania. Niektóre detale zostały wykonane
ręcznie, na przykład szwy na kierownicy. Wnętrze
jest monitorowane, aby pod wpływem na przykład
wysokiej temperatury lub intensywnego światła
nie dochodziło do uwalniania silnych zapachów
lub substancji, które mogłyby powodować dyskomfort.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
35
TWOJE VOLVO
||
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
•
Włączanie/wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy* (Str. 244)
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w
autoryzowanej sieci serwisowej Volvo pozwala
utrzymać zużycie paliwa na niskim poziomie i. W
ten sposób można także przyczynić się do mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stacja
dopuszczona do serwisowania i napraw samochodów marki Volvo staje się częścią naszego
systemu Volvo. Firma Volvo stawia jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń stacji obsługi przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób zbiórki
i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko
naturalne.
•
•
Instrukcja obsługi a środowisko (Str. 29)
Jakość powietrza (Str. 217)
Recykling
Ponieważ firma Volvo działa w oparciu o perspektywę cyklu życia produktu, ważne jest także to, by
recykling samochodu był przeprowadzany w sposób ekologiczny. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego
prosimy, by ostatni właściciel pojazdu skontaktował się dealerem Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej się recyklingiem
samochodów.
Powiązane informacje
•
•
36
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 725)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 499)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Funkcje wspomagające kierowcę
IntelliSafe
IntelliSafe to opracowana przez firmę Volvo Cars
koncepcja bezpieczeństwa samochodu.
IntelliSafe obejmuje szereg układów, zarówno
standardowych, jak i opcjonalnych, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej podróży
samochodem, zapobieganie obrażeniom oraz
ochrona pasażerów i innych użytkowników dróg.
Systemy wsparcia
IntelliSafe obejmuje funkcje wspierające kierowcę, na przykład układ aktywnej kontroli prędkości jazdy*, który pomaga kierowcy utrzymać
stałą prędkość jazdy w połączeniu z nastawionym
odstępem czasowym od poprzedzającego
pojazdu.
Funkcja Pilot Assist5 pomaga kierowcy zachować
położenie samochodu pomiędzy oznakowaniami
pasów ruchu poprzez wspomaganie kierowania
oraz utrzymać stałą prędkość jazdy w połączeniu z
nastawionym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
Funkcja Park Assist Pilot* pomaga kierowcy
zaparkować samochód lub wyjechać z miejsca
postojowego.
Kolejnymi przykładami systemów wspierających
kierowcę są aktywne światła drogowe, Cross
Traffic Alert (CTA)* oraz Blind Spot Information
(BLIS)*.
5
Aktywne zapobieganie
City Safety to funkcja, która może przyczynić się
do zapobiegania wypadkom. Funkcja ta może
zapobiec lub złagodzić skutki kolizji z pieszym,
rowerzystą, dużym zwierzęciem lub pojazdem. W
razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie reaguje na
ostrzeżenie, a ryzyko kolizji zostanie ocenione
jako nieuniknione, funkcja City Safety może automatycznie zahamować samochód.
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA) to
kolejny przykład funkcji, która może pomóc w
uniknięciu wypadku, pomagając kierowcy – na
autostradach i innych większych drogach – zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania z zajmowanego pasa ruchu.
w sytuacjach krytycznych i w razie kolizji. Samochód jest też wyposażony w poduszki i kurtyny
powietrzne oraz Whiplash Protection System
(WHIPS), który chroni przed urazami kręgosłupa
szyjnego na skutek szarpnięcia.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Układy wspomagające kierowcę (Str. 306)
Aktywne światła drogowe (Str. 164)
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Whiplash Protection System (Str. 49)
Funkcja Wspom. kierowania przy
zwiększonym ryzyku kolizji może pomóc kierowcy w zmniejszaniu ryzyka niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu
i/lub zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą
poprzez aktywne kierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy.
Ochrona
W celu zapewnienia ochrony kierowcy i pasażerom, samochód został wyposażony w napinacze
pasów bezpieczeństwa, które mogą napiąć pasy
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
37
TWOJE VOLVO
Sensus – centrum łączności i
rozrywki
Dostęp do informacji w każdej chwili i w
każdym miejscu
System Sensus umożliwia przeglądanie z zasobów Internetu, korzystanie z różnego rodzaju
aplikacji oraz udostępnianie Internetu w samochodzie (hotspot Wi-Fi).
Poszczególne wyświetlacze w samochodzie
dostarczają na czas niezbędnych informacji. Informacje są prezentowane w różnych miejscach
według stopnia ich znaczenia dla kierowcy.
Oto system Sensus
System Sensus oferuje inteligentny interfejs oraz
łączność online z cyfrowym światem. Intuicyjna
struktura nawigacji umożliwia korzystanie z odpowiednich funkcji, informacji oraz rozrywki bez rozpraszania uwagi kierowcy.
Wszystkie samochodowe rozwiązania związane z
rozrywką, łącznością internetową, nawigacją* oraz
interfejsem pomiędzy kierowcą a samochodem są
obsługiwane przez system Sensus. To właśnie
system Sensus umożliwia komunikację między
Tobą, samochodem i światem zewnętrznym.
38
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Różne rodzaje informacji są wyświetlane na różnych wyświetlaczach w zależności od ich ważności.
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz przezierny pokazuje wybrane informacje, które wymagają jak najszybszego działania
kierowcy. Obejmują one na przykład ostrzeżenia
drogowe, wskazania prędkości oraz informacje z
systemu nawigacji*. Tutaj wyświetlane są również
informacje o znakach drogowych oraz o przychodzących połączeniach telefonicznych.
Wyświetlacz kierowcy
12-calowy wyświetlacz kierowcy*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
39
TWOJE VOLVO
Z wyświetlacza centralnego można sterować wieloma funkcjami samochodu. Ma on reagujący na
dotyk ekran, dzięki czemu liczba fizycznych przycisków i elementów sterowania jest minimalna. Z
ekranu można korzystać również w rękawiczkach.
||
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
•
Udostępnianie połączenia internetowego systemu samochodu za pośrednictwem hotspota Wi-Fi (Str. 578)
Tutaj można sterować na przykład układem klimatyzacji, systemem multimedialnym oraz ustawieniem foteli*. Z informacji pokazywanych na
wyświetlaczu centralnym może w razie potrzeby
korzystać kierowca lub ktoś inny.
8-calowy wyświetlacz kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
prędkości oraz przykładowo o przychodzących
połączeniach telefonicznych lub odtwarzanych
utworach. Do obsługi wyświetlacza służą przyciski
w obu zestawach na kierownicy.
Wyświetlacz centralny
System rozpoznawania poleceń głosowych
Z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych można korzystać bez odrywania rąk od kierownicy. System rozpoznaje
zwykłą mowę. Poleceń głosowych można na przykład użyć
do odtwarzania utworów,
nawiązywania połączeń telefonicznych, zwiększenia temperatury lub odczytania wiadomości tekstowej.
Powiązane informacje
40
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 147)
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Aktualizacje oprogramowania
Aby zapewnić klientowi Volvo maksymalny komfort użytkowania samochodu, Volvo stale rozwija
systemy montowane w swoich pojazdach oraz
oferowane usługi.
Podczas przeglądu przeprowadzanego u autoryzowanego dealera Volvo można zaktualizować
oprogramowanie w swoim samochodzie Volvo do
najnowszej wersji. Najnowsza aktualizacja oprogramowania zapewnia dostęp do nowych funkcji i
ulepszeń, a także do ulepszeń zawartych w
poprzednich aktualizacjach oprogramowania.
Bardziej szczegółowe informacje o wydanych
aktualizacjach oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
UWAGA
Dostępność funkcji po aktualizacji może być
różna zależnie od rynku, modelu, roku modelowego i opcji.
Powiązane informacje
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
W ramach działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości Volvo, w samochodzie są rejestrowane niektóre dane dotyczące działania, funkcjonalności oraz incydentów.
Niniejszy pojazd jest wyposażony w rejestrator
„Event Data Recorder” (EDR). Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie
danych dotyczących wypadków drogowych lub
sytuacji podobnych do kolizji, w czasie których
nastąpiło wyzwolenie poduszki powietrznej lub
uderzenie samochodu w przeszkodę na drodze.
Dane są rejestrowane w celu bardziej zaawansowanego zrozumienia, w jaki sposób systemy
samochodu działają w takich sytuacjach. EDR jest
przeznaczony do rejestracji danych dotyczących
dynamiki samochodu i systemów bezpieczeństwa
w krótkim czasie, zwykle przez 30 sekund lub
mniej.
EDR w tym samochodzie jest przeznaczony do
rejestrowania w razie zaistnienia wypadku lub
sytuacji kolizyjnej następujących danych:
•
Sensus – centrum łączności i rozrywki
(Str. 38)
•
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
Sposób działania poszczególnych systemów
w samochodzie
•
Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
były zapięte/naprężone
•
Czy kierowca używał pedału przyspieszenia
lub pedału hamulca
•
Prędkość jazdy samochodu
Informacje te mogą pomóc lepiej zrozumieć okoliczności, w których następują wypadki drogowe,
obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. EDR
rejestruje dane tylko w nadzwyczajnej sytuacji
kolizyjnej. EDR nie zapisuje żadnych danych w
normalnych warunkach jazdy. Podobnie, system
nigdy nie rejestruje, kto kieruje pojazdem lub
położenia geograficznego miejsca, w którym zdarzył się wypadek lub sytuacja przedkolizyjna. Jednak inne strony, takie jak policja, mogą korzystać
z zarejestrowanych danych w połączeniu z informacjami osobowymi rutynowo zbieranymi po
wypadku drogowym. Do interpretacji zarejestrowanych danych wymagane jest specjalistyczne
wyposażenie oraz dostęp do samochodu lub
EDR.
Oprócz EDR, samochód jest wyposażony w wiele
podzespołów przeznaczonych do ciągłego sprawdzania i monitorowania funkcji samochodu. Mogą
one rejestrować dane w normalnych warunkach
jazdy, a w szczególności rejestrują usterki wpływające na działanie i funkcjonalność samochodu
lub po uruchomieniu jego funkcji wspomagających kierowcę (np. City Safety i funkcja automatycznego hamowania).
Niektóre zarejestrowane dane są niezbędne pracownikom serwisu i technikom w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych usterek, jakie
wystąpiły w samochodzie. Zarejestrowane informacje są również potrzebne, aby umożliwić firmie
Volvo spełnienie wymogów prawnych zawartych w
}}
41
TWOJE VOLVO
ustawach i rozporządzeniach. Informacje zarejestrowane w samochodzie są przechowywane w
jego komputerze do czasu jego przeglądu i
naprawy.
Ponadto, zarejestrowane informacje mogą być
wykorzystywane w postaci skompilowanej do
badań i rozwoju produktów w celu ciągłej
poprawy bezpieczeństwa i jakości samochodów
Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu. W celu zachowania zgodności z krajowymi przepisami i regulacjami, firma Volvo może być zmuszona do ujawnienia tego rodzaju danych policji lub innym organom, które mogą skorzystać z prawnego prawa
dostępu do takich informacji. Do odczytywania i
interpretowania zarejestrowanych w samochodzie
danych potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę. Firma
Volvo odpowiada za to, by informacje przekazywane do Volvo podczas serwisu i przeglądów były
przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.
42
Zasady i warunki świadczenia usług
Polityka prywatności klienta
Firma Volvo oferuje usługi, które mają na celu
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i
komfortu podróżowania samochodem Volvo.
Usługi te obejmują na przykład pomoc w nagłych
wypadkach, nawigację i różnego rodzaju pomoc
techniczną.
Firma Volvo szanuje i chroni prywatność wszystkich osób odwiedzających jej stronę internetową.
Niniejsza polityka dotyczy postępowania z danymi
klienta i danymi osobowymi. Jej celem jest poinformowanie obecnych, byłych i potencjalnych klientów o:
Przed rozpoczęciem korzystania z tych usług
należy zapoznać się z „Zasadami i warunkami
świadczenia usług” na stronie
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Polityka prywatności klienta (Str. 42)
•
Okolicznościach, w jakich są zbierane i przetwarzane ich dane osobowe.
•
•
•
Rodzaju zbieranych danych osobowych.
Powodach zbierania danych osobowych.
Sposobie zarządzania danymi osobowymi.
Z pełnym tekstem niniejszej polityki można się
zapoznać na stronie support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Warunki użytkowania i udostępnianie danych
(Str. 581)
•
•
Zasady i warunki świadczenia usług (Str. 42)
Rejestr danych dotyczących eksploatacji
samochodu (Str. 41)
TWOJE VOLVO
Ważne informacje na temat
akcesoriów i wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w
samochodzie.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy
powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Opcje lub akcesoria opisane w niniejszym podręczniku zostały oznaczone gwiazdką. W razie
wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem
Volvo.
OSTRZEŻENIE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
użytkowanie samochodu oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów ponosi zawsze
kierowca.
Ważne jest także przeprowadzanie obsługi
technicznej i przeglądów samochodu zgodnie
z zaleceniami firmy Volvo, instrukcją obsługi i
książką „Program obsługi i rejestr przeglądów”.
Jeśli informacje wyświetlane w samochodzie
różnią się od informacji zawartych w drukowanej instrukcji obsługi, pierwszeństwo mają
zawsze informacje wydrukowane.
Instalacja akcesoriów
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy,
gdy powiązane z nimi oprogramowanie zostanie
zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
•
Oryginalne akcesoria Volvo są testowane w
celu zapewnienia optymalnej współpracy z
systemami samochodowymi w zakresie
sprawności, bezpieczeństwa i kontroli emisji.
Ponadto, wyszkolony i wykwalifikowany technik serwisowy firmy Volvo wie, które akcesoria można bezpiecznie zainstalować w samochodzie. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek
akcesoriów w samochodzie należy zawsze
poradzić się wyszkolonego, wykwalifikowanego technika serwisowego firmy Volvo.
•
Akcesoria, które nie są zatwierdzone przez
firmę Volvo, mogły nie zostać sprawdzone
pod kątem kompatybilności z Twoim modelem samochodu.
•
W razie instalacji akcesoriów, które nie zostały przetestowane przez firmę Volvo, lub skorzystania z usług instalatora nieposiadającego odpowiedniej wiedzy na temat samochodu skuteczność niektórych systemów służących optymalizacji osiągów lub zwiększeniu
Powiązane informacje
•
•
•
Instalacja akcesoriów (Str. 43)
Podłączanie wyposażenia do gniazda diagnostycznego samochodu (Str. 44)
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
}}
43
TWOJE VOLVO
bezpieczeństwa samochodu może ulec
pogorszeniu.
||
•
Uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji
akcesoriów w sposób niezatwierdzony lub
nieprawidłowy nie są objęte gwarancją udzielaną na nowy samochód. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można znaleźć w
książce serwisowej i gwarancyjnej. Firma
Volvo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność
za wypadki śmiertelne, obrażenia ciała lub
koszty będące następstwem instalacji akcesoriów nieoryginalnych.
Powiązane informacje
•
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 43)
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego
samochodu
Nieprawidłowe podłączenie oraz instalacja oprogramowania lub narzędzi diagnostycznych może
mieć negatywny wpływ na układ elektroniczny
samochodu.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy
powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
Gniazdo diagnostyczne (On-board Diagnostic, OBDII)
znajduje się pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy.
44
UWAGA
Firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności za skutki podłączenia niewłaściwego
sprzętu do gniazda On-board Diagnostic
(OBDII). Gniazdo to powinno być wykorzystywane wyłącznie przez przeszkolonych, wykwalifikowanych techników serwisu Volvo.
Powiązane informacje
•
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 43)
TWOJE VOLVO
Wyświetlanie numeru
identyfikacyjnego samochodu
Czynniki rozpraszające uwagę
kierowcy
Przy kontaktach z dealerem Volvo, na przykład w
sprawie abonamentu Volvo On Call, potrzebny
będzie numer identyfikacyjny samochodu (VIN6).
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Kierowca jest odpowiedzialny za dołożenie
wszelkich starań w celu zapewnienia własnego
bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa
pasażerów i innych użytkowników dróg. Elementem tej odpowiedzialności jest unikanie czynników rozpraszających uwagę, na przykład wykonywania podczas jazdy czynności, które nie są
związane z obsługą samochodu.
2.
Przejść do opcji System Informacje
systemowe Numer identyfikacyjny
pojazdu.
> Zostaje wyświetlony numer identyfikacyjny
samochodu.
OSTRZEŻENIE
Nowe Volvo jest (lub może być) wyposażone w
rozbudowane systemy rozrywki i komunikacji.
Obejmują one telefony komórkowe z zestawami
słuchawkowymi, systemy nawigacji oraz systemy
audio z wieloma funkcjami. Użytkownik może również dodać inne przenośne urządzenia elektroniczne zwiększające wygodę jazdy. Jeżeli będą
one używane w sposób prawidłowy i bezpieczny,
zwiększą przyjemność z jazdy. Jednak używane w
sposób niewłaściwy mogą rozpraszać uwagę kierowcy.
Poniżej, kierując się troską o bezpieczeństwo
użytkowników samochodu, firma Volvo zamieściła
szereg ostrzeżeń dotyczących takich systemów.
Zabrania się korzystania z urządzeń lub funkcji
samochodu w sposób, który odwraca uwagę kierowcy od podstawowego zadania — bezpiecznej
jazdy. Czynniki rozpraszające uwagę mogą spowodować poważne wypadki. Jako uzupełnienie
6
tych ogólnych ostrzeżeń przedstawiamy poniższe
porady dotyczące nowych funkcji, które mogą
znajdować się na wyposażeniu samochodu:
•
Nie wolno korzystać z trzymanego w dłoni
telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Na niektórych obszarach korzystanie z telefonu komórkowego,
gdy samochód jest w ruchu, jest zabronione.
•
Jeśli samochód jest wyposażony w system nawigacyjny, trasę wolno nastawiać i
zmieniać tylko na postoju.
•
Nie wolno programować systemu audio,
gdy samochód jest w ruchu. Zapisać stacje radiowe w pamięci podczas postoju, a
następnie korzystać tylko z zaprogramowanych stacji, co umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę radioodbiornika.
•
Nie wolno używać laptopów i tabletów,
gdy samochód jest w ruchu.
Powiązane informacje
•
Dźwięk, multimedia i Internet (Str. 538)
Vehicle Identification Number
45
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE
Samochód jest wyposażony w liczne systemy
bezpieczeństwa, które w razie wypadku współdziałają ze sobą w celu zapewnienia ochrony kierowcy i pasażerom.
Jeśli symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony lub jest włączony podczas jazdy, a
na wyświetlaczu kierowcy jest widoczny komunikat Poduszka pow. SRS Wymagany
pilny serwis. Udaj się do stacji obsługi,
oznacza to, że jeden z systemów bezpieczeństwa nie działa w pełni funkcjonalnie. Firma
Volvo zaleca jak najszybszy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Samochód jest wyposażony w szereg czujników,
które reagują w razie wypadku aktywując różne
systemy bezpieczeństwa, np. poduszki powietrzne
oraz napinacze pasów bezpieczeństwa. W zależności od konkretnej sytuacji, takiej jak kolizje pod
różnymi kątami, dachowanie lub wypadnięcie z
drogi, system reaguje w różny sposób w celu
zapewnienia możliwie najlepszej ochrony.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać systemów bezpieczeństwa samochodu. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
którymś z tych systemów może spowodować
awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Niektóre systemy bezpieczeństwa są mechaniczne, np. Whiplash Protection System. Konstrukcja samochodu zapewnia ponadto rozproszenie siły uderzenia na belki, słupki, płytę podłogową, dach oraz inne części nadwozia.
Po kolizji może zostać aktywowany tryb bezpieczeństwa samochodu, jeśli doszło do uszkodzenia
ważnej funkcji w samochodzie.
Symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu
kierowcy
Symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu
kierowcy zapala się po przełączeniu
układu elektrycznego samochodu w
pozycję II. Symbol gaśnie po upływie
około 6 sekund, o ile w systemie bezpieczeństwa
samochodu nie wystąpiła usterka.
48
W razie uszkodzenia konkretnego symbolu ostrzegawczego zapala się ogólny
symbol ostrzegawczy, a wyświetlacz
kierowcy pokazuje ten sam komunikat.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży (Str. 49)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Whiplash Protection System (Str. 49)
Tryb powypadkowy (Str. 64)
•
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 66)
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
Ustawienie fotela
Whiplash Protection System
Ważne jest prawidłowe używanie pasa bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, a także właściwe
ustawienie fotela przez kobiety ciężarne kierujące samochodem.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy w
sposób umożliwiający zachowanie kontroli nad
samochodem w czasie jazdy (dotyczy to zwłaszcza możliwości swobodnego korzystania z
pedałów i kierownicy). Należy zapewnić sobie
taką pozycję za kierownicą, aby odległość między
nią a brzuchem była jak największa, a przy tym
pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Układ ochrony pasażerów przed uszkodzeniami
kręgów szyjnych podczas uderzenia w tył
pojazdu Whiplash Protection System (WHIPS)
ogranicza ryzyko takich obrażeń ciała. W skład
systemu wchodzą pochłaniające energię oparcia
i siedziska oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli.
System WHIPS działa w sytuacji uderzenia w tył
tego samochodu, w zależności od kąta uderzenia
oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z którym
nastąpiła kolizja.
Powiązane informacje
Działanie systemu WHIPS polega na lekkim
odchyleniu oparć przednich foteli do tyłu oraz
przesunięciu siedzisk foteli w dół, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i pasażera. Jego ruch przyczynia się do pochłonięcia
części generowanych sił, które w przeciwnym
razie mogłyby doprowadzić do obrażeń kręgów
szyjnych.
Pasy bezpieczeństwa
•
•
•
•
Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać od barku wzdłuż mostka i omijać
brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać jak najniżej w poprzek miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec zlikwidować luz
pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega
ściśle do ciała. sprawdzić, czy przylega ściśle do
ciała i w żadnym miejscu taśma nie uległa skręceniu.
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
OSTRZEŻENIE
System WHIPS stanowi uzupełnienie pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy
bezpieczeństwa.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
49
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać fotela lub systemu WHIPS. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli przednie fotele zostały poddane dużemu
obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia,
trzeba je wymienić w całości. Mogło dojść do
utraty niektórych właściwości zabezpieczających foteli, nawet jeśli wyglądają one na nieuszkodzone.
OSTRZEŻENIE
Nie wciskać twardych przedmiotów między
poduszkę tylnego siedzenia a oparcie przedniego fotela.
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostało złożone, ewentualny ładunek trzeba zabezpieczyć
w taki sposób, by nie mógł przesunąć się do
oparcia przedniego fotela w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostaje złożone
albo na tylnym siedzeniu jest używany fotelik
dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy,
odpowiedni fotel przedni trzeba przesunąć do
przodu, tak aby nie stykał się ze złożonym
oparciem lub fotelikiem dziecięcym.
System WHIPS a foteliki dziecięce
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny
na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w
odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
Rear Collision Warning (Str. 395)
Ustawienie fotela
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego systemu WHIPS kierowca i pasażer
powinni przyjąć prawidłową pozycję w fotelu i
dopilnować, aby nic nie zakłócało działania systemu.
Na podłodze za lub pod przednimi fotelami oraz tylnymi
siedzeniami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów,
które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
50
Prawidłowego ustawienia fotela przedniego
należy dokonać przed rozpoczęciem jazdy.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć
na środku swoich foteli, zachowując możliwie najmniejszą odległość pomiędzy zagłówkiem a
głową.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Pasy bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte, nawet
silniejsze hamowanie może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia wówczas gdy ściśle przylega do ciała. Nie należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić
maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu
oparć foteli.
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków lub
innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż
uniemożliwi to jego prawidłowe naprężenie.
Powiązane informacje
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
•
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
Wszystkie osoby podróżujące samochodem
powinny zapiąć pasy bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży.
Zakładanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wyciągnąć pas bezpieczeństwa powoli i
sprawdzić, czy nie jest skręcony lub uszkodzony.
UWAGA
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i nie
daje się wyciągnąć w następujących sytuacjach:
•
•
•
przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
przy hamowaniu i przyspieszaniu,
przy silnym przechyle samochodu.
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach i
niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 55)
}}
51
BEZPIECZEŃSTWO
||
2.
Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep.
> Odgłos zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
3.
Istnieje możliwość regulacji wysokości ustawienia pasów bezpieczeństwa na fotelach
przednich.
OSTRZEŻENIE
Zawsze wkładać zaczep pasa bezpieczeństwa
do zamka po właściwej stronie. Pasy bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w przeciwnym
razie nie zadziałać prawidłowo w razie kolizji.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia
poważnych obrażeń ciała.
Taśma pasa bezpieczeństwa powinna spoczywać na
barku (a nie na ramieniu).
4.
Ścisnąć mocowanie siedzenia i przesunąć
pas w górę lub w dół.
po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając część
barkową w górę w kierunku barku.
Ustawić pas możliwie jak najwyżej, ale w taki
sposób, by nie ocierał się o szyję.
część biodrowa pasa bezpieczeństwa musi spoczywać
nisko na biodrach (nie na brzuchu).
52
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony
tylko dla jednej osoby.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków lub
innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż
uniemożliwi to jego prawidłowe naprężenie.
OSTRZEŻENIE
Nie powodować uszkodzenia pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów
do ich zamków. Pasy bezpieczeństwa i ich
zamki mogłyby w wyniku tego nie zadziałać
prawidłowo w razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń
ciała.
Zdejmowanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie.
2.
Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy
poprowadzić go ręcznie, aby nie zwisał luźno.
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
•
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach i
niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 55)
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód jest wyposażony w standardowe i
elektryczne* napinacze pasów bezpieczeństwa,
które mogą napinać pasy bezpieczeństwa w
sytuacjach krytycznych oraz podczas kolizji.
Standardowy napinacz pasa
bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w
standardowe napinacze.
Napinacz napina pas bezpieczeństwa w trakcie
kolizji z siłą wystarczającą do bardziej efektywnego przytrzymania pasażera.
Elektryczny napinacz pasa
bezpieczeństwa*
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera są wyposażone w elektryczne napinacze.
Napinacze współdziałają i mogą zostać uruchomione razem z systemami wspomagającymi kierowcę City Safety i Rear Collision Warning. W
sytuacjach krytycznych, takich jak paniczne hamowanie, zjechanie z drogi (np. samochód zjeżdża
do rowu, traci kontakt z podłożem lub uderza w
przeszkodę terenową), poślizg lub ryzyko zderzenia, pasy bezpieczeństwa mogą zostać napięte
przez silnik elektryczny napinacza pasa.
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa elektrycznego pomaga poprawić pozycję pasażera, co
zmniejsza ryzyko uderzenia o elementy wnętrza
samochodu i wspomaga działanie systemów bez}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
53
BEZPIECZEŃSTWO
||
pieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne
samochodu.
Gdy sytuacja krytyczna dobiegnie końca, pasy
bezpieczeństwa i elektryczne napinacze pasów
bezpieczeństwa zostaną automatycznie zresetowane, ale można je także zresetować ręcznie.
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
powoduje również wyłączenie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie
pasażera.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
54
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
•
Resetowanie elektrycznego napinacza pasa
bezpieczeństwa* (Str. 54)
•
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
•
•
City Safety™ (Str. 380)
Rear Collision Warning (Str. 395)
Resetowanie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa*
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa został zaprojektowany do resetowania automatycznego, jednak można go zresetować ręcznie, jeśli
pas pozostaje rozwinięty.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu.
2.
Odpiąć pas bezpieczeństwa i ponownie
zapiąć.
> Pas bezpieczeństwa i jego napinacz zostały zresetowane.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Powiązane informacje
•
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
Grafikę można potwierdzić poprzez naciśnięcie
przycisku O na prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
System przypomina osobom, które nie zapięły
pasa bezpieczeństwa o konieczności jego zapięcia, a także ostrzega o otwartych drzwiach bocznych, pokrywie silnika, drzwiach bagażnika lub
klapce wlewu paliwa.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Grafika na wyświetlaczu kierowcy
Wizualne przypomnienie na konsoli sufitowej.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy z różnego typu ostrzeżeniami. Kolor ostrzeżenia na drzwiach i drzwiach bagażnika zależy od prędkości samochodu.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy pokazuje, na
których siedzeniach nie zostały lub zostały zapięte
pasy bezpieczeństwa.
Na tej samej grafice widać również, czy otwarta
jest pokrywa silnika, drzwi bagażnika, pokrywka
wlewu paliwa lub dowolne drzwi.
Wizualne przypomnienie jest wyświetlane na konsoli sufitowej oraz jako symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy.
Działanie sygnalizatora akustycznego zależy od
prędkości, czasu jazdy oraz przebytego dystansu.
Na grafice wyświetlacza kierowcy wskazywany
jest stan pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, informujący o tym, czy są zapięte lub nie
zapięte.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
}}
55
BEZPIECZEŃSTWO
||
Gdy prędkość samochodu nie przekracza około 10 km/h (6 mph), zostaje
podświetlony symbol informacyjny na
wyświetlaczu kierowcy.
Przednie siedzenie
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w
odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie.
Gdy prędkość samochodu przekroczy
około 10 km/h (6 mph), zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy.
Tylne pasy bezpieczeństwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
•
•
Informowanie za pośrednictwem komunikatu
na wyświetlaczu o liczbie zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Grafika na wyświetlaczu kierowcy informuje, że pasy bezpieczeństwa są
zapięte.
Sygnał optyczny i akustyczny informuje o
odpięciu pasa bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu podczas podróży. Przypomnienie zniknie po ponownym zapięciu pasa bezpieczeństwa.
Przypomnienie o zamknięciu drzwi
bocznych, pokrywy silnika, drzwi
bagażnika lub klapki wlewu paliwa
Jeśli drzwi boczne, pokrywa silnika, drzwi bagażnika lub klapka wlewu paliwa nie są zamknięte
prawidłowo, grafika na wyświetlaczu kierowcy
pokazuje, który z tych elementów jest otwarty.
Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób i zamknąć element, który spowodował wyświetlenie ostrzeżenia.
56
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne
Samochód jest wyposażony w poduszki
powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i
pasażerów.
UWAGA
Reakcja czujników zależy od przebiegu zderzenia oraz od tego czy pasy bezpieczeństwa
są zapięte czy nie. Dotyczy to wszystkich
pasów bezpieczeństwa.
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona żadna).
Czujniki mierzą siłę uderzenia w samochód i
reagują odpowiednio bez uruchomienia poduszek powietrznych lub odpalając jedną lub
więcej poduszek.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W
przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub
innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora rozruchowego. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować
odpalenie poduszek powietrznych. Odholować
samochód. Firma Volvo zaleca, aby samochód
przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
BEZPIECZEŃSTWO
Odpalone poduszki powietrzne
Jeżeli któraś z poduszek powietrznych zostanie
odpalona, zalecane jest następujące postępowanie:
•
Odholować samochód. Firma Volvo zaleca,
aby przetransportować go do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo. Nie wolno jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
•
Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów
związanych z bezpieczeństwem jazdy zlecać
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
•
•
Boczne poduszki powietrzne (Str. 62)
Poduszki powietrzne kierowcy
Kurtyny powietrzne (Str. 63)
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną w kierownicy i kolanową poduszkę
powietrzną1 po stronie kierowcy, stanowiące
uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno prowadzić samochodu z odpalonymi poduszkami powietrznymi. Mogą one
utrudnić kierowanie samochodem. Może także
dojść do uszkodzenia innych układów bezpieczeństwa. Dym i pył powstający przy odpaleniu
poduszek powietrznych mogą powodować
podrażnienie/uszkodzenie skóry i oczu w przypadku silnej ekspozycji na ich działanie. Podrażnione miejsce należy przemyć zimną wodą.
Szybki ruch poduszki powietrznej podczas
odpalenia może spowodować oparzenia w
wyniku tarcia tkaniny poduszki o skórę.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 57)
Poduszka powietrzna w kierownicy i kolanowa poduszka
powietrzna1 przy przednim fotelu po stronie kierowcy.
Poduszki powietrzne pomagają chronić kierowcę
przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i
klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.
Poduszki powietrzne uruchamiane są przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia
w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje
siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza
samochodu wydziela się przy tym pewna ilość
dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 58)
}}
57
BEZPIECZEŃSTWO
||
układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia
poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.
OSTRZEŻENIE
Umiejscowienie kolanowej poduszki
powietrznej1
Poduszka powietrzna jest zamontowana w stanie
złożonym w dolnej części tablicy rozdzielczej po
stronie kierowcy. W miejscu tym widoczne jest
oznaczenie AIRBAG.
Nie wolno umieszczać ani mocować żadnych
elementów na górze ani z przodu panelu, w
którym znajduje się poduszka powietrzna
chroniąca kolana.
Powiązane informacje
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 58)
Umiejscowienie poduszki powietrznej w
kierownicy
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy ukryta
jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W
miejscu tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
58
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną po stronie przedniego pasażera, stanowiącą uzupełnienie pasa bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
1
Poduszka powietrzna pasażera
Samochód jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera przedniego
fotela.
Poduszka powietrzna pomaga chronić pasażera
przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i
klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.
Poduszka powietrzna uruchamiana jest przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę
zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza
samochodu wydziela się przy tym pewna ilość
dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
BEZPIECZEŃSTWO
układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia
poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów przed
lub na tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie
znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.
Naklejka na słupku drzwiowym po stronie pasażera.
Naklejka poduszki powietrznej jest widoczna po otwarciu
drzwi pasażera.
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce
powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki
powietrznej pasażera, poduszka ta będzie
stale aktywna.
Umiejscowienie poduszki powietrznej
pasażera
Poduszka znajduje się w desce rozdzielczej nad
schowkiem podręcznym. W miejscu tym widoczne
jest oznaczenie AIRBAG.
}}
59
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub
siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować przedniego fotela pasażera,
gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
dorosłych) mogą bezpiecznie podróżować na
fotelu pasażera.
Poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć,
jeśli samochód jest wyposażony w wyłącznik
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
OFF - poduszka powietrzna jest wyłączona i
dzieci przewożone w fotelikach montowanych
tyłem do kierunku jazdy mogą bezpiecznie
podróżować w fotelu pasażera.
Wyłącznik
Wyłącznik poduszki powietrznej znajduje się na
bocznej ściance tablicy rozdzielczej po stronie
pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi pasażera.
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we właściwym położeniu.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki
powietrznej pasażera, poduszka ta będzie
stale aktywna.
Powiązane informacje
•
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 57)
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
ON - poduszka powietrzna jest aktywowana i
wszyscy pasażerowie siedzący przodem do
kierunku jazdy (dotyczy zarówno dzieci, jak i
60
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Włączanie poduszki powietrznej
pasażera
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia OFF (B) w położenie ON (A).
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat Pod. pow. pas. włącz.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została
włączona/wyłączona w samochodzie z wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub niższym, to
przez około 6 sekund po przełączeniu układu
elektrycznego samochodu wyłącznikiem
zapłonu w położenie II na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat i świeci się
poniższa lampka w konsoli sufitowej.
2.
Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> O włączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat
tekstowy i symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu w konsoli sufitowej.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Poduszka powietrzna pasażera musi być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do
kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła).
Wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia ON (A) w położenie OFF (B).
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat Pod. pow. pas. wyłącz.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została
włączona/wyłączona w samochodzie z wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub niższym, to
przez około 6 sekund po przełączeniu układu
elektrycznego samochodu wyłącznikiem
zapłonu w położenie II na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat i świeci się
poniższa lampka w konsoli sufitowej.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
}}
61
BEZPIECZEŃSTWO
||
2.
Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
powoduje również wyłączenie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie
pasażera.
Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne w fotelu kierowcy i
pasażera mają za zadanie chronić tułów oraz
biodra w razie kolizji.
Powiązane informacje
•
•
> O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej.
OSTRZEŻENIE
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować fotela pasażera, gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
62
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Boczne poduszki powietrzne są zamontowane w
zewnętrznych ramach oparć przednich siedzeń i
pomagają chronić kierowcę oraz pasażera na
przednim siedzeniu.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki
w momencie odpowiednio silnego uderzenia w
bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje
tylko po stronie zderzenia.
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie bocznych poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Kurtyny powietrzne
Napełniona kurtyna, Inflatable Curtain (IC),
chroni głowy kierowcy i pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w
obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela
a panelem drzwi, ponieważ miejsce to jest
potrzebne na boczną poduszkę powietrzną.
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie
pokrowców na fotele zatwierdzonych przez
Volvo. Inne pokrowce na fotele mogą zakłócić
działanie bocznych poduszek powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Boczne poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapinać pasy bezpieczeństwa.
Boczne poduszki powietrzne i foteliki
dziecięce
Kurtyny powietrzne są zamontowane wzdłuż
boków podsufitki i chronią kierowcę oraz pasażerów na zewnętrznych siedzeniach. Ich panele
oznaczono napisem IC AIRBAG.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki
w momencie odpowiednio silnego uderzenia w
bok samochodu.
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
}}
63
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie kurtyn powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich kurtek i płaszczy (w żadnym wypadku twardych przedmiotów, takich
jak parasole).
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki,
słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie kurtyn.
Firma Volvo zaleca, aby stosować wyłącznie
oryginalne akcesoria Volvo dopuszczone do
montażu w tych miejscach.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód jest załadowany powyżej górnej krawędzi szyb drzwi, należy pozostawić 10
cm (4 cale) przestrzeni między ładunkiem a
bocznymi szybami. W przeciwnym razie zamierzone działanie ochronne kurtyny powietrznej
zamontowanej w podsufitce może ulec pogorszeniu.
64
OSTRZEŻENIE
Kurtyna powietrzna stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Tryb powypadkowy
Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa
uruchamianą w sytuacji, gdy w wyniku zderzenia
mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych
podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu hamulcowego.
Jeżeli samochód brał udział w kolizji, na wyświetlaczu kierowcy może się pojawić komunikat
Safety mode Patrz Instrukcja obsługi wraz z
symbolem ostrzegawczym, przy czym jedynie
wtedy, gdy wyświetlacz nie uległ uszkodzeniu i
układ elektryczny samochodu jest wciąż sprawny.
Ten komunikat oznacza, że sprawność samochodu uległa ograniczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie należy
podejmować próby ponownego uruchomienia
samochodu, w którym czuć zapach paliwa, gdy
na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode Patrz Instrukcja obsługi.
Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania
systemu w celu uruchomienia samochodu i odjechania nim na krótką odległość, na przykład jeśli
znajduje się on w miejscu stwarzającym zagrożenie dla ruchu.
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać
uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego.
Grozi to odniesieniem obrażeń oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności samochodu. W
przypadku wyświetlenia komunikatu Safety
mode Patrz Instrukcja obsługi Volvo
zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia jego
stanu i przywrócenia do pełnej funkcjonalności.
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania systemu w celu uruchomienia samochodu i
odjechania nim na krótką odległość, na przykład
jeśli znajduje się on w miejscu stwarzającym
zagrożenie dla ruchu.
Uruchomienie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
1.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie
trybu powypadkowego, nie może być holowany. Musi on zostać przetransportowany z
miejsca wypadku. Firma Volvo zaleca, aby
przetransportować go do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Uruchomienie i przemieszczenie samochodu
po włączeniu trybu powypadkowego
(Str. 65)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 530)
Sprawdzić ogólny stan samochodu po
wypadku i ustalić, czy doszło do wycieku
paliwa. Nie powinna być wyczuwalna woń
ulatniającego się paliwa.
Jeżeli występują tylko drobne uszkodzenia i
kontrola nie wykazała wycieku paliwa, można
podjąć próbę uruchomienia samochodu.
3.
WAŻNE
Jeżeli na wyświetlaczu nadal widoczny jest
komunikat Safety mode Patrz Instrukcja
obsługi, samochód nie może jechać samodzielnie ani nie wolno go holować. Należy
wezwać pomoc drogową. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przemieszczenie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
1.
Jeżeli po próbie uruchomienia samochodu na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat
Normal mode The car is now in normal
mode, oznacza to, iż samochodem można
powoli odjechać na krótką odległość, jeśli
znajduje się w położeniu niebezpiecznym.
2.
Nie przejeżdżać dalej niż jest to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie należy
podejmować próby ponownego uruchomienia
samochodu, w którym czuć zapach paliwa, gdy
na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode Patrz Instrukcja obsługi.
Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
2.
Następnie można spróbować uruchomić silnik.
> Układy elektroniczne samochodu przeprowadzają test systemowy, a następnie dążą
do ustalenia zwykłego stanu.
Wyłączyć samochód.
}}
65
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie
trybu powypadkowego, nie może być holowany. Musi on zostać przetransportowany z
miejsca wypadku. Firma Volvo zaleca, aby
przetransportować go do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
Tryb powypadkowy (Str. 64)
Uruchomić silnik (Str. 458)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 530)
Bezpieczeństwo dzieci
Dzieci muszą zawsze być bezpiecznie zapięte
podczas jazdy samochodem.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce i elementy mocujące), które zostały
zaprojektowane specjalnie do zamontowania w
danym modelu samochodu. Korzystanie z zapewniającego bezpieczeństwo przewożenia dzieci
wyposażenia samochodu Volvo zapewnia optymalne warunki bezpiecznego podróżowania
dzieci. Wyposażenie to jest ponadto doskonale
dopasowane oraz proste w obsłudze.
Odpowiednie wyposażenie należy wybrać, uwzględniając masę ciała i wzrost dziecka.
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do
ukończenia 3-4 lat, a następnie w foteliku mocowanym przodem do kierunku jazdy aż do osiągnięcia wzrostu 140 cm (4 stopy 7 cali).
UWAGA
Przepisy dotyczące typu fotelika dziecięcego,
z którego muszą korzystać dzieci zależnie od
wieku i wzrostu, są różne w poszczególnych
krajach. Należy sprawdzić obowiązujące przepisy.
66
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą być
zawsze odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na kolanach
pasażerów.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 289)
BEZPIECZEŃSTWO
Foteliki dziecięce
Gdy samochodem podróżują dzieci, należy
zawsze używać odpowiednich fotelików dziecięcych.
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i bezpiecznie.
Fotelik dziecięcy musi być poprawnie umiejscowiony, zamocowany i użytkowany.
Informacje dotyczące właściwego montażu znajdują się w instrukcji montażowej.
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
Powiązane informacje
•
•
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 66)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 69)
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
Samochód jest wyposażony w górne zaczepy do
mocowania fotelików dla dzieci na zewnętrznych
siedzeniach tylnych.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone są
przede wszystkim do zamocowania fotelików w
pozycji przodem do kierunku jazdy.
Mocując fotelik do górnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
UWAGA
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie.
Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć
zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest
używany.
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane
symbolami z tyłu oparcia.
Zaczepy mocujące znajdują się z tyłu zewnętrznych siedzeń tylnych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
67
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy
zawsze przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania. Jeśli nie jest to możliwe,
należy postąpić zgodnie z zaleceniem producenta fotelika dziecięcego.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w składane
zagłówki na zewnętrznych siedzeniach należy
złożyć zagłówki w celu ułatwienia montażu
tego typu fotelika dziecięcego.
Dolne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
Samochód jest wyposażony w dolne zaczepy do
mocowania fotelików dla dzieci na fotelach
przednich* i siedzeniach tylnych.
Dolne zaczepy mocujące są przeznaczone do
określonych fotelików mocowanych tyłem do kierunku jazdy.
Zaczepy mocujące w przednim fotelu są montowane tylko w samochodach wyposażonych w
przełącznik do aktywacji i dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera*.
Mocując fotelik do dolnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
UWAGA
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w tylnych siedzeniach.
W samochodach wyposażonych w osłonę
bagażu w przestrzeni bagażowej konieczne
jest zdjęcie tej osłony, by możliwe było zamocowanie fotelików dziecięcych do punktów
mocowania.
Zaczepy mocujące na tylnych siedzeniach są
umieszczone w tylnej części szyn podłogowych
przednich foteli.
Powiązane informacje
•
•
Powiązane informacje
•
•
68
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 69)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w fotelu przednim.
•
Zaczepy mocujące w przednim fotelu znajdują się
w przestrzeni na nogi po bokach fotela pasażera.
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 69)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do
fotelików dziecięcych
Samochód jest wyposażony w zaczepy i-Size/
ISOFIX2 do mocowania fotelików dla dzieci na
tylnych siedzeniach.
i-Size/ISOFIX to system mocowania fotelików
dziecięcych oparty na międzynarodowych standardach.
Korzystając z zaczepów i-Size/ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Zaczepy mocujące systemu i-Size/ISOFIX znajdują się pod osłonami w dolnej części oparć zewnętrznych siedzeń tylnych.
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
podnieść osłony.
Lokalizacja fotelika dziecięcego
Ważne jest umieszczenie fotelika dziecięcego w
odpowiednim miejscu w samochodzie, które
zależy między innymi od typu fotelika oraz tego,
czy poduszka powietrzna pasażera jest aktywna.
Powiązane informacje
•
•
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 76)
Nie wolno używać fotelików dla dzieci montowanych
tyłem do kierunku jazdy w połączeniu z przednią poduszką powietrzną pasażera.
Foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku
jazdy należy zawsze mocować na tylnym siedzeniu, jeśli aktywowana jest przednia poduszka
powietrzna pasażera. Przewożenie dziecka na
przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane
symbolami2 na tapicerce oparcia.
2
Nazwy i symbole zmieniają się zależnie od rynku.
Jeśli przednia poduszka pasażera jest wyłączona,
fotelik dla dzieci podróżujących tyłem do kierunku
}}
69
BEZPIECZEŃSTWO
||
jazdy może być mocowany na przednim fotelu
pasażera.
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
UWAGA
Powiązane informacje
•
•
Przepisy dotyczące miejsc, które mogą zajmować dzieci w samochodzie, różnią się w
poszczególnych krajach. Należy sprawdzić
obowiązujące przepisy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub
siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować przedniego fotela pasażera,
gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
Naklejka na słupku drzwiowym po stronie pasażera.
Naklejka poduszki powietrznej jest widoczna po otwarciu
drzwi pasażera.
70
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce
powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.
Foteliki dziecięce (Str. 67)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 71)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 76)
BEZPIECZEŃSTWO
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
UWAGA
Przy mocowaniu i użytkowaniu fotelika dziecięcego trzeba pamiętać o szeregu rzeczy, które
zależą od miejsca montażu fotelika.
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie.
Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć
zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest
używany.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać podwyższeń siedziska/fotelików dziecięcych ze stalowymi ramami lub
innymi elementami konstrukcji, które mogłyby
opierać się na przycisku otwierającym zamek
pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
spowodować niezamierzone otwarcie zamka.
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani do
sprężyn, szyn lub belek pod fotelem. Ostre
krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
Górna część fotelika dziecięcego nie może
opierać się o przednią szybę.
Montaż na przednim fotelu
•
Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona.
•
Montując fotelik mocowany przodem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka
powietrzna pasażera jest włączona.
•
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
3
4
Oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie od rynku.
Zależnie od rynku.
Montaż na tylnym siedzeniu
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się
na liście samochodów sporządzonej przez
producenta.
•
Foteliki dziecięce ISOFIX wolno montować
wyłącznie w samochodach wyposażonych w
opcjonalny wspornik ISOFIX3.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, firma Volvo zaleca ich
przełożenie przez dolne zaczepy mocujące3.
•
Dla ułatwienia zamontowania fotelika dziecięcego można użyć prowadnicy ISOFIX.
OSTRZEŻENIE
Na środkowym siedzeniu nie wolno montować
fotelików dziecięcych z podpórkami z uwagi
na grożące niebezpieczeństwo.
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się
na liście samochodów sporządzonej przez
producenta.
•
Skrajne siedzenia są wyposażone w system
mocowania ISOFIX i dopuszczalne jest montowanie na nich fotelików i-Size4.
•
Siedzenia zewnętrzne są wyposażone w
zaczepy mocujące. Firma Volvo zaleca, aby
taśmy górne fotelika dziecięcego zostały
przeciągnięte przez otwór w zagłówku, a
dopiero potem naciągnięte przy zaczepie
mocującym. Jeśli nie jest to możliwe, należy
postępować zgodnie z zaleceniami producenta fotelika dziecięcego.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, nie wolno regulować
położenia znajdującego się z przodu fotela po
zamocowaniu taśm w dolnych zaczepach
mocujących. Należy zawsze pamiętać o zdję-
}}
71
BEZPIECZEŃSTWO
ciu taśm dolnych, gdy fotelik dziecięcy nie
jest zamontowany.
||
Powiązane informacje
•
•
72
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 76)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela lokalizacji fotelików
dziecięcych z użyciem pasów
bezpieczeństwa
W tabeli podano, które foteliki dziecięce są
odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku
jazdy)
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce
mocowane przodem do kierunku
jazdy)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, LC
UE
}}
73
BEZPIECZEŃSTWO
||
Masa ciała
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku
jazdy)
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce
mocowane przodem do kierunku
jazdy)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
X
UFA, E
UE
UE
Grupa 3
22 – 36 kg
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
A
B
C
D
E
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo (homologacja E1 04301146).
Firma Volvo zaleca: Fotelik Volvo mocowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04212).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
Firma Volvo zaleca: Podwyższenie siedziska z oparciem lub bez (homologacja E5 04216); podwyższenie siedziska Volvo (homologacja E1 04301312).
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
Powiązane informacje
•
•
•
74
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 71)
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 75)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 76)
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych i-Size
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania przepisów UN Reg R129.
W tabeli podano, które foteliki dziecięce i-Size
są odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
Rodzaj fotelika
Foteliki dziecięce i-Size
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane tyłem do
kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane przodem do
kierunku jazdy)
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu
X
X
i-UA, B
X
i-U: Odpowiednie dla „uniwersalnego” fotelika dziecięcego i-Size, ustawionego przodem i tyłem do kierunku jazdy.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
A
B
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
Firma Volvo zaleca: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (homologacja typu E4-129R-000002).
Powiązane informacje
•
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 71)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 76)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 69)
75
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych ISOFIX
W tabeli podano, które foteliki dziecięce ISOFIX
są odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
76
Klasa wielkościowaA
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania przepisów UN Reg R44, a model samochodu musi
znajdować się na liście samochodów sporządzonej przez producenta.
Rodzaj fotelika
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku
jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku
jazdy
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane
tyłem do kierunku
jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsca
na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym
siedzeniu
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
BEZPIECZEŃSTWO
Masa ciała
Grupa 1
9 – 18 kg
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
A
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
B
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
B1
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku
jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku
jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane
tyłem do kierunku
jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsca
na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym
siedzeniu
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
}}
77
BEZPIECZEŃSTWO
||
Masa ciała
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki
dziecięce mocowane
tyłem do kierunku
jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsca
na tylnym siedzeniu
Środkowe
miejsce na tylnym
siedzeniu
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii
ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
IUF: Odpowiednie do systemów mocowania fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy ISOFIX kategorii uniwersalnej z homologacją dla
danej grupy wagowej.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
Dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX opracowana została klasyfikacja rozmiarowa, która pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj fotelika. Klasę wielkości można odczytać na etykiecie fotelika dziecięcego.
Dotyczy montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, które należą do kategorii częściowo uniwersalnej (IL), jeśli samochód jest wyposażony w opcjonalny wspornik ISOFIX (oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie
od rynku).
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo montowany w uchwytach ISOFIX (homologacja typu E1 04301146).
Ma zastosowanie, jeśli samochód nie jest wyposażony w uchwyty ISOFIX.
Wyregulować oparcie w taki sposób, by zagłówek nie dotykał fotelika dziecięcego.
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
UWAGA
UWAGA
Jeżeli fotelik dziecięcy i-Size/ISOFIX nie ma
określonej klasy wielkości, to model samochodu, w którym fotelik ma być używany, musi
znajdować się dołączonej do niego na liście
pojazdów.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym
dealerem Volvo w celu uzyskania informacji
na temat zalecanych przez Volvo fotelików
dziecięcych i-Size/ISOFIX.
Powiązane informacje
•
•
•
78
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 71)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 73)
BEZPIECZEŃSTWO
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 75)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 69)
79
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z
kierownicą po lewej stronie
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.
Kierownica i tablica rozdzielcza
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy, czujnik deszczu*
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz w konsoli sufitowej
Manualne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Otwieranie pokrywy silnika
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/
otwieranie*/zamykanie* drzwi bagażnika,
poziomowanie reflektorów halogenowych
Konsola sufitowa
Wyświetlacz centralny
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej,
światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, światła przeciwmgielne/przednie
światła doświetlające zakręty*, tylne światła
przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Manetki przy kierownicy do ręcznej zmiany
biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz kierowcy
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia
Dźwignia skrzyni biegów
Pokrętło rozruchu
Przełącznik trybu jazdy*
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Hamulec postojowy
Panoramiczne okno dachowe*
Automatyczne hamowanie podczas postoju
Drzwi kierowcy
82
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
•
Skrzynia biegów (Str. 473)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z
kierownicą po prawej stronie
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.
Kierownica i tablica rozdzielcza
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia tylnych
drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Przełączniki świateł (Str. 158)
Uruchomić silnik (Str. 458)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
83
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Otwieranie pokrywy silnika
||
Sygnał dźwiękowy
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Konsola sufitowa
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej,
światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, światła przeciwmgielne/przednie
światła doświetlające zakręty*, tylne światła
przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Wyświetlacz centralny
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia
Dźwignia skrzyni biegów
Pokrętło rozruchu
Manetki przy kierownicy do ręcznej zmiany
biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Wyświetlacz kierowcy
Panoramiczne okno dachowe*
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy, czujnik deszczu*
Wyświetlacz w konsoli sufitowej
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/
otwieranie*/zamykanie* drzwi bagażnika,
poziomowanie reflektorów halogenowych
84
Przełącznik trybu jazdy*
Hamulec postojowy
Automatyczne hamowanie podczas postoju
Manualne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Drzwi kierowcy
•
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
•
Skrzynia biegów (Str. 473)
Uruchomić silnik (Str. 458)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia tylnych
drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
•
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Przełączniki świateł (Str. 158)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
85
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
samochodzie i jeździe.
Wyświetlacz kierowcy zawiera mierniki, wskaźniki
oraz symbole kontrolne i ostrzegawcze. Zawartość wyświetlacza kierowcy zależy od wyposażenia samochodu, ustawień oraz aktualnie aktywnych funkcji.
Wyświetlacz kierowcy jest aktywowany po otwarciu drzwi tzn. w położeniu zapłonu 0. Wyświetlacz
kierowcy gaśnie po chwili, jeśli nie jest używany.
W celu jego ponownej aktywacji należy:
•
•
•
Nacisnąć pedał hamulca.
Włączyć pozycję I wyłącznika zapłonu.
Otworzyć drzwi.
OSTRZEŻENIE
Wyświetlacz kierowcy, 12-calowy*
W razie awarii wyświetlacza kierowcy, informacje dotyczące np. hamulców, poduszek
powietrznych i innych systemów bezpieczeństwa mogą się nie pojawić. W takim przypadku
kierowca nie może sprawdzić stanu systemów
samochodu ani otrzymywać bieżących ostrzeżeń i informacji.
OSTRZEŻENIE
Jeśli wyświetlacz kierowcy zgaśnie, nie
zaświeci się w momencie włączenia/uruchomienia pojazdu albo będzie całkowicie lub
częściowo nieczytelny, samochodu nie wolno
używać. Trzeba natychmiast udać się do stacji
obsługi. Firma Volvo zaleca skorzystanie z
usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Wyświetlacz kierowcy jest dostępny w dwóch
wersjach: 12-calowej* i 8-calowej.
Umiejscowienie na wyświetlaczu kierowcy:
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Prędkościomierz
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Obrotomierz/wskaźnik ECOA
Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu
całkowitegoB
Automatyczna kontrola prędkości jazdy i informacje ogranicznika prędkości
86
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wskaźnik zmiany biegu
Zegar
Tryb jazdy
Komunikaty, w niektórych sytuacjach z grafiką
Wskaźnik poziomu paliwa
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
A
B
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Informacja o znakach drogowych*
Informacje o stanie drzwi i pasów bezpieczeństwa
Status funkcji Start/Stop
–
Odtwarzacz multimedialny
Dystans do pustego zbiornika
–
Mapa nawigacyjna*
Chwilowe zużycie paliwa
–
Telefon
Menu aplikacji (aktywowane za pomocą zestawu przycisków na kierownicy)
–
Rozpoznawanie poleceń głosowych
–
–
KompasA
–
Zależy od wybranego trybu jazdy.
Łączny przebieg.
Wyświetlacz kierowcy, 8-calowy
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
87
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Umiejscowienie na wyświetlaczu kierowcy:
A
B
88
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Wskaźnik poziomu paliwa
Prędkościomierz
Odtwarzacz multimedialny
Tryb jazdy
Informacja o znakach drogowych*
Telefon
Wskaźnik zmiany biegu
Automatyczna kontrola prędkości jazdy i informacje ogranicznika prędkości
Informacje nawigacyjne*
Obrotomierz/wskaźnik ECOA
Informacje o stanie drzwi i pasów bezpieczeństwa
Zegar
Dystans do pustego zbiornika
Status funkcji Start/Stopp
Menu aplikacji (aktywowane za pomocą zestawu przycisków na kierownicy)
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
–
Chwilowe zużycie paliwa
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
–
Licznik przebiegu całkowitegoB
–
–
Licznik przebiegu dziennego
–
–
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
–
–
Rozpoznawanie poleceń głosowych
–
–
Wskaźnik temperatury silnika
–
–
Komunikaty, w niektórych sytuacjach z grafiką
–
–
KompasA
Zależy od wybranego trybu jazdy.
Łączny przebieg.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol dynamiczny
Symbol dynamiczny w swojej
formie podstawowej.
Powiązane informacje
•
•
•
Pośrodku wyświetlacza kierowcy znajduje się
symbol dynamiczny, który zmienia wygląd zależnie
od typu komunikatu. Pomarańczowe lub czerwone oznaczenie wokół symbolu wskazuje wagę
komunikatu kontrolnego lub ostrzegawczego.
Animacja zmienia podstawowy kształt symbolu w
większy obraz w celu graficznego zilustrowania
miejsca, w którym wystąpił problem lub przekazania informacji objaśniających.
•
•
•
Ustawienia wyświetlacza kierowcy (Str. 90)
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy (Str. 99)
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy (Str. 97)
Komputer pokładowy (Str. 91)
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
Przykładowe symbole.
89
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
3.
• Nie pokazuj żadnych informacji w tle
Ustawienia w menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
• Pokaż nawigację, nawet gdy nie ma
W menu aplikacji można wybrać informacje z
następujących źródeł, które mają być widoczne na
wyświetlaczu kierowcy:
•
•
•
•
komputer pokładowy
odtwarzacz multimedialny
telefon
system nawigacji drogowej*.
wyświetlacza
• Pokaż dane aktualnie odtwarzanych
multimediów
ustawionej trasy1.
Wybieranie kompozycji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć My Car Wyświetlacz kierowcy
Kompozycje wyświetlacza
3.
Wybrać kompozycję (wygląd) wyświetlacza
kierowcy:
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym
•
•
•
•
Wybieranie rodzaju informacji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacz
kierowcy Informacje na wyświetlaczu
kierowcy.
1
Ustawienia te mają charakter osobisty i są zapisywane automatycznie w aktywnym profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
•
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Wybieranie języka
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
90
Wybrać, co ma być pokazywane w tle:
Ustawień opcji wyświetlacza kierowcy można
dokonać w menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy i w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć System Wersje językowe i
jednostki systemu Język systemu, aby
wybrać język.
> Zmiana będzie mieć wpływ na język na
wszystkich wyświetlaczach.
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy*. 8-calowy wyświetlacz kierowcy pokazuje tylko wskazówki dojazdu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźnik poziomu paliwa
Komputer pokładowy
Wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu kierowcy pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Komputer podróżny w samochodzie rejestruje i
oblicza różne dane, takie jak na przykład przebyty
dystans, zużycie paliwa oraz średnia prędkość
podczas jazdy.
Dla ułatwienia oszczędnej jazdy rejestrowane są
informacje o chwilowym i średnim zużyciu paliwa.
Informacje z komputera pokładowego mogą zostać wyświetlone na wyświetlaczu kierowcy.
Wskaźnik poziomu paliwa na 8-calowym
wyświetlaczu kierowcy:
Wskaźnik poziomu paliwa na 12-calowym
wyświetlaczu kierowcy:
Beżowa strefa na wskaźniku poziomu paliwa
pokazuje ilość paliwa w zbiorniku.
Gdy poziom paliwa jest niski i trzeba niedługo
zatankować, zapala się symbol dystrybutora
paliwa i zmienia kolor na bursztynowy. Komputer
pokładowy pokazuje także dystans do pustego
zbiornika.
Kreski na wskaźniku poziomu paliwa pokazują
ilość paliwa w zbiorniku.
Gdy poziom paliwa jest niski i trzeba niedługo
zatankować, zapala się symbol dystrybutora
paliwa i zmienia kolor na bursztynowy. Komputer
pokładowy pokazuje także dystans do pustego
zbiornika. Gdy poziom paliwa jest krytycznie niski,
widoczna jest tylko bursztynowa kreska. Należy
jak najszybciej uzupełnić paliwo w samochodzie.
Powiązane informacje
•
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
Tankowanie paliwa (Str. 502)
Zbiornik paliwa – pojemność (Str. 723)
}}
91
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
•
||
Dystans do pustego zbiornika
Dystans do pustego zbiornika
Wskaźnik turystyczny — alternatywny prędkościomierz
Komputer pokładowy oblicza dystans, jaki można
przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku.
Jednostki odległości, prędkości itd. można zmienić w ustawieniach systemowych na wyświetlaczu
centralnym.
Licznik przebiegu dziennego
Są dwa liczniki przebiegu dziennego, TM i TA.
12-calowy wyświetlacz kierowcy*.
TM można zerować ręcznie, natomiast TA jest
zerowany automatycznie, gdy samochód nie był
używany przez co najmniej cztery godziny.
Podczas jazdy są rejestrowane następujące informacje:
•
•
•
•
Przebieg
Czas jazdy
Średnia prędkość
Średnie zużycie paliwa.
Wartości są rejestrowane od momentu ostatniego wyzerowania licznika przebiegu dziennego.
Licznik przebiegu całkowitego
Komputer pokładowy zawiera następujące liczniki:
Licznik przebiegu całkowitego rejestruje całkowity
dystans przejechany przez samochód. Tej wartości nie można wyzerować.
•
•
•
Licznik przebiegu dziennego
Chwilowe zużycie paliwa
Licznik przebiegu całkowitego
Ten wskaźnik pokazuje, jakie zużycie paliwa ma
samochód w danym momencie. Wartość ta jest
aktualizowana mniej więcej co sekundę.
8-calowy wyświetlacz kierowcy.
92
Chwilowe zużycie paliwa
Parametr ten jest wyliczany na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich
30 km (20 mil) oraz ilości paliwa pozostałego w
zbiorniku.
Gdy wskaźnik pokazuje „----”, oznacza to, iż
pozostała ilość paliwa jest niewystarczająca do
obliczenia dystansu, jaki można jeszcze przejechać. W takiej sytuacji należy jak najszybciej
zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielkie odchylenie, jeżeli
styl jazdy uległ zmianie.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość.
Wskaźnik turystyczny — alternatywny
prędkościomierz
Alternatywny prędkościomierz cyfrowy ułatwia
jazdę w krajach, w których limity prędkości na
znakach drogowych są wyrażone w innych jednostkach niż te, wskazywane na przyrządach
samochodu.
Prędkość na wskaźniku cyfrowym jest wówczas
wskazywana w jednostce przeciwnej do tej, pokazywanej na prędkościomierzu analogowym. Jeśli
prędkościomierz analogowy jest wyskalowany w
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
mph, cyfrowy prędkościomierz pokazuje odpowiednią wartość prędkości w km/h i na odwrót.
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
Powiązane informacje
Na wyświetlaczu kierowcy mogą być pokazywane wartości zarejestrowanych oraz obliczonych przez komputer podróżny danych.
Wartości są zapisywane w aplikacji komputera
pokładowego. Informacje, jakie mają być
widoczne na wyświetlaczu kierowcy, można
wybrać z pośrednictwem menu aplikacji.
•
Wyświetlanie danych podróży na wyświetlaczu kierowcy (Str. 93)
•
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 94)
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży
na wyświetlaczu centralnym (Str. 94)
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
1.
Otworzyć menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy, naciskając (1).
(Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu kierowcy znajduje się niepotwierdzony komunikat. Komunikat musi najpierw zostać potwierdzony, by można było
otworzyć menu aplikacji.)
2.
Przejść w lewo lub w prawo do aplikacji komputera pokładowego za pomocą (2).
> Cztery górne wiersze menu pokazują
zmierzone wartości dla licznika dziennego
przebiegu TM. Następne cztery wiersze
menu pokazują zmierzone wartości dla
licznika dziennego przebiegu TA. Do przewijania listy w górę lub w dół służy (3).
Otworzyć menu aplikacji2 i przejść do odpowiedniej pozycji za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Menu aplikacji
W lewo/w prawo
Góra/dół
Potwierdzenie
2
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
93
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
3.
Przejść w dół do przycisków opcji, aby
wybrać, które informacje mają być widoczne
na wyświetlaczu kierowcy:
•
•
•
Dystans do pustego zbiornika
•
Chwilowe zużycie paliwa, średnie zużycie
paliwa dla licznika przebiegu dziennego
TM lub TA albo brak wskazania zużycia
paliwa
•
Wskaźnik turystyczny (alternatywny prędkościomierz).
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Zerowanie licznika dziennego przebiegu za
pomocą lewego przełącznika przy kierownicy.
Licznik przebiegu całkowitego
Przebieg dla licznika przebiegu dziennego
TM, TA lub brak wskazania przebiegu
Do wyboru opcji lub rezygnacji z ich wyboru
służy przycisk O (4). Zmiana zostaje dokonana natychmiast.
–
Komputer pokładowy (Str. 91)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 94)
Aby wyzerować wszystkie informacje licznika
przebiegu dziennego TM (tzn. przebieg, średnie zużycie paliwa, średnią prędkość i czas
jazdy), nacisnąć długo przycisk RESET na
lewej dźwigni przy kierownicy.
Krótkie naciśnięcie przycisku RESET zeruje
tylko przebieg.
Licznik przebiegu dziennego TA może zostać
wyzerowany tylko automatycznie, gdy samochód
nie był używany od czterech godzin lub dłużej.
Powiązane informacje
•
94
Dane statystyczne podróży z komputera pokładowego mogą być pokazywane w postaci graficznej na wyświetlaczu centralnym, a uzyskiwana
w ten sposób analiza ułatwia kierowcy bardziej
oszczędną jazdę.
Otworzyć aplikację Wyniki
kierowcy w widoku aplikacji,
aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlanie danych statystycznych
podróży na wyświetlaczu
centralnym
Komputer pokładowy (Str. 91)
Każdy słupek na wykresie opowiada dystansowi 1, 10 lub
100 km albo mil. W miarę postępu podróży słupki
wypełniają się, począwszy od prawej strony.
Ostatni słupek po prawej stronie pokazuje wartość dla aktualnego dystansu.
Dane średniego zużycia paliwa oraz całkowitego
czasu jazdy są liczone od ostatniego wyzerowania
danych statystycznych podróży.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia danych statystycznych
podróży
Zerowanie lub zmienianie ustawień danych statystycznych podróży.
1.
Otworzyć aplikację Wyniki kierowcy w
widoku aplikacji, aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
2.
Nacisnąć Preferencje, aby
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży
na wyświetlaczu centralnym (Str. 94)
•
•
Komputer pokładowy (Str. 91)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 94)
Dane statystyczne podróży z komputera podróżnego3.
Powiązane informacje
•
Ustawienia danych statystycznych podróży
(Str. 95)
•
Komputer pokładowy (Str. 91)
•
zmienić skalę wykresu. Wybrać rozdzielczość 1, 10 lub 100 km/mil dla słupków
wykresu.
•
wyzerować dane po każdej podróży. Ma to
miejsce, gdy samochód stoi w miejscu
dłużej niż 4 godziny.
•
wyzerować dane aktualnej podróży.
Dane statystyczne podróży, obliczone średniego zużycie i całkowity czas jazdy są
zawsze zerowane jednocześnie.
Jednostki odległości, prędkości itd. można zmienić w ustawieniach systemowych na wyświetlaczu
centralnym.
3
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
95
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Godzina i data
Ustawienia czasu i daty
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Zegar jest wyświetlany zarówno na wyświetlaczu
kierowcy, jak i na wyświetlaczu centralnym.
–
Temperatura zewnętrzna jest widoczna na
wyświetlaczu kierowcy.
Czujnik wykrywa temperaturę na zewnątrz samochodu.
Umiejscowienie zegara
Wybrać Ustawienia System Data i
godzina w górnym widoku na wyświetlaczu
centralnym, aby zmienić ustawienie formatu
czasu i daty.
Ustawić czas i datę, naciskając strzałkę w
górę lub w dół na ekranie dotykowym.
Umiejscowienie zegara na 12-calowym i 8-calowym
wyświetlaczu kierowcy.
Zegar na wyświetlaczu centralnym znajduje się w
na górze z prawej strony pola stanu.
W niektórych sytuacjach zegar na wyświetlaczu
kierowcy może zostać przesłonięty komunikatem
lub informacją.
Automatyczne ustawienie czasu w
samochodach z GPS
W samochodach wyposażonych w system nawigacji można wybrać opcję Automatyczne
ustawienie godziny. Strefa czasowa będzie
wówczas adaptowana automatycznie na podstawie lokalizacji samochodu. W pewnych typach
systemów nawigacji dla prawidłowego określenia
strefy czasowej konieczne jest również ustawienie
aktualnej lokalizacji (kraju). Jeśli nie wybrano
Automatyczne ustawienie godziny, czas i data
są ustawiane za pomocą strzałek w górę i w dół
na ekranie dotykowym.
Czas letni
W niektórych krajach możliwy jest wybór automatycznego ustawienia czasu letniego w Automat..
W pozostałych krajach czas letni można ustawić
za pomocą Wł. lub Wyłączone.
Powiązane informacje
•
•
96
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
Umiejscowienie wskaźnika temperatury zewnętrznej na
12-calowym i 8-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Przy małej prędkości jazdy lub na postoju wskazania temperatury mogą być zawyżone.
Gdy temperatura zewnętrzna wynosi od -5 °C do
+2 °C (23 do 36 °F), na wyświetlaczu kierowcy
pojawia się symbol śnieżynki, jako ostrzeżenie
przed potencjalną gołoledzią.
Symbol śnieżynki pojawia się również na krótko
wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie,
jeśli samochód jest w niego wyposażony.
Zmiany jednostki wskaźnika temperatury można
dokonać w ustawieniach systemowych w widoku
górnym na wyświetlaczu centralnym.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
Zmiana jednostek systemowych (Str. 136)
Symbole wskaźników na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole wskaźników informują kierowcę o włączeniu funkcji, działaniu systemu oraz wystąpieniu błędów lub usterek.
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać
tekst komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się
odpowiedni komunikat. Symbol
informacyjny może zaświecić się
także wraz z innymi lampkami.
Awaria w układzie hamulcowym
Symbol zapala się, gdy wystąpi
usterka hamulca postojowego.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy funkcjonuje prawidłowo,
jednak bez funkcji zapobiegania
blokowaniu kół przy hamowaniu.
Symbol
Działanie
Automatyczny hamulec włączony
Symbol świeci się, gdy funkcja jest
włączona i aktywny jest hamulec
zasadniczy lub postojowy. Hamulec
utrzymuje samochód w miejscu po
zatrzymaniu.
Układ monitorowania ciśnienia
w oponach
Symbol zapala się w razie niskiego
ciśnienia w oponach. W przypadku
usterki układu TPMS symbol będzie
najpierw migać przez około 1
minutę, a następnie zapali się ciągłym światłem. Może to być spowodowane faktem, że układ nie jest w
stanie prawidłowo wykryć lub
ostrzegać o niskim ciśnieniu w
oponach.
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się po uruchomieniu silnika, może być to
oznaką usterki systemu redukcji
emisji spalin. Udać się do stacji
obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca, aby skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
}}
97
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Działanie
Lewy i prawy kierunkowskaz
Światła drogowe
Tylne światło przeciwmgielne
Symbol miga, gdy używane są kierunkowskazy.
Lampka świeci się, gdy włączone
są światła drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Lampka świeci się przy włączonym
tylnym świetle przeciwmgielnym.
Aktywne światła drogowe włączone
Światła pozycyjne
Symbol świeci, gdy włączone są
światła pozycyjne.
Usterka w układzie reflektorów
Symbol świeci w przypadku wystąpienia usterki funkcji ABL (aktywnych reflektorów skrętnych) lub
innej usterki w układzie reflektorów.
Aktywne światła drogowe włączone
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł
drogowych.
Aktywne światła drogowe wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy automatyka świateł drogowych jest
wyłączona.
98
Symbol
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł
drogowych. Światła pozycyjne są
włączone.
Aktywne światła drogowe wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy automatyka świateł drogowych jest
wyłączona. Światła pozycyjne są
włączone.
Światła drogowe
Symbol świeci, gdy włączone są
światła drogowe i światła pozycyjne.
Przednie światła przeciwmgielne włączone
Lampka świeci się przy włączonych
przednich światłach przeciwmgielnych.
Czujnik deszczu włączony
Lampka świeci się przy włączonym
czujniku deszczu.
Przygotowanie do jazdy włączone
Lampka świeci się, gdy nagrzewnica bloku silnika i kabiny/klimatyzacja przygotowują samochód do
jazdy.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu antypoślizgowego. Gdy
lampka świeci się w sposób ciągły,
sygnalizuje usterkę układu.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
Układ monitorowania pasa
ruchu i czujnik deszczu
Symbol zapala się, gdy tryb sportowy jest włączony. Tryb sportowy
umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę. Układ sprawdza, czy
ruchy pedału przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania
zakrętów są bardziej aktywne niż
podczas normalnej jazdy i umożliwia wtedy do pewnego stopnia
kontrolowany poślizg tylnej części
pojazdu, zanim zainterweniuje i
ustabilizuje tor jazdy.
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa. Czujnik
deszczu jest włączony.
Funkcja monitorowania pasa
ruchu
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona, ale
linie pasa nie są wykrywane.
Bursztynowy symbol: Ostrzeżenie/
interwencja funkcji monitorowania
pasa ruchu.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona, ale
linie pasa nie są wykrywane. Czujnik deszczu jest włączony.
Układ AdBlueA
Symbol ten zapala się, gdy poziom
płynu AdBlue jest niski albo w przypadku usterki układu AdBlue.
A
Dotyczy samochodów z silnikiem wysokoprężnym.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy (Str. 99)
Symbole ostrzegawcze na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole ostrzegawcze informują kierowcę o
włączeniu ważnej funkcji lub wystąpieniu poważnego błędu albo usterki.
Symbol
Działanie
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy
świeci się w przypadku wykrycia
usterki mogącej mieć wpływ na
bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym
samym momencie na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się tekstowe
objaśnienie. Symbol ostrzegawczy
może się również podświetlić razem
z innymi symbolami.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci lub miga, dopóki
kierowca lub pasażer na przednim
fotelu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas
bezpieczeństwa.
}}
99
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Działanie
Poduszki powietrzne
Niskie ciśnienie oleju
Jeśli symbol pozostaje podświetlony lub zapala się podczas jazdy,
oznacza to, że w systemie bezpieczeństwa samochodu została
wykryta usterka. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
Firma Volvo zaleca, aby skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Zapalenie się lampki podczas jazdy
sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie
oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
Jeżeli lampka świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju w silniku,
należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca, aby
skontaktować się z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego może
sygnalizować zbyt niski poziom
płynu hamulcowego. Należy udać
się do najbliższej stacji obsługi w
celu sprawdzenia i skorygowania
poziomu płynu hamulcowego.
Włączony hamulec postojowy
100
Symbol
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie
jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca, aby skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca postojowego.
Ryzyko kolizji
Błyskanie lampki sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
Układ City Safety ostrzega przed
ryzykiem kolizji z innymi pojazdami,
pieszymi, rowerzystami lub dużymi
zwierzętami.
Powiązane informacje
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy (Str. 97)
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z praw
innej osoby zgodnie z warunkami tej umowy.
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z producentem lub projektantem i jest napisany w
języku angielskim.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
101
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
102
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
103
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
104
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
105
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
106
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Powiązane informacje
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
Menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji
niektórych aplikacji.
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy można użyć
zamiast wyświetlacza centralnego. Ilustracja ma charakter schematyczny – układ może być inny.
Do wyświetlania i obsługi menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy służy prawy zestawy przycisków na kierownicy. Menu aplikacji ułatwia przełączanie poszczególnych aplikacji lub funkcji w
aplikacjach bez potrzeby puszczania kierownicy.
Funkcje menu aplikacji
Różne aplikacje udostępniają różnego rodzaju
funkcje. Poniższymi aplikacjami i ich funkcjami
można sterować z menu aplikacji:
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Aplikacja
Funkcje
Komputer
pokładowy
Wybór licznika przebiegu
dziennego, wybór informacji
pokazywanych na wyświetlaczu
kierowcy itd.
Odtwarzacz
multimedialny
Wybór aktywnego źródła dla
odtwarzacza multimedialnego.
Telefon
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem z listy połączeń.
Nawigacja
Wskazówki dojazdu do celu itd.
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
Wyświetlacz kierowcy (Str. 86)
•
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
–
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy jest
obsługiwane za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Nacisnąć otwórz/zamknij (1).
(Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu kierowcy znajduje się niepotwierdzony komunikat. Komunikat musi najpierw zostać potwierdzony, by można było
otworzyć menu aplikacji.)
> Menu aplikacji otwiera/zamyka się.
Menu aplikacji zamyka się automatycznie po pewnym czasie braku aktywności lub po wybraniu
pewnych opcji.
Nawigacja i dokonywanie wyboru w
menu aplikacji
Powiązane informacje
•
•
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji
1.
Nawigacja między poszczególnymi dostępnymi aplikacjami jest możliwa poprzez naciskanie przycisków w lewo lub w prawo (2).
> Funkcje poprzedniej/następnej aplikacji
są pokazywane w menu aplikacji.
2.
Przeglądanie poszczególnych funkcji wybranej aplikacji jest możliwe poprzez naciskanie
przycisków w górę lub w dół (3).
3.
Potwierdzenie lub zaznaczenie opcji funkcji
jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku
potwierdzenia (4).
> Funkcja zostaje aktywowana i dla niektórych opcji menu aplikacji zostaje wtedy
zamknięte.
Menu aplikacji i prawy zestaw przycisków na kierownicy.
Otwórz/zamknij
W lewo/w prawo
W górę/w dół
Potwierdzenie
Przy ponownym otwarciu, menu aplikacji otworzy
się na funkcjach najczęściej używanych aplikacji.
}}
107
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powiązane informacje
•
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 106)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
Komunikaty na wyświetlaczu
kierowcy
Wyświetlacz kierowcy może pokazywać komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i
pomagają mu w różnych sytuacjach.
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy5.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje komunikaty, które
mają wyższy priorytet dla kierowcy.
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy4.
Komunikaty mogą być pokazywane w różnych
częściach wyświetlacza kierowcy, zależnie od
tego, jakie inne informacje są aktualnie wyświetlane. Po pewnym czasie lub gdy kierowca
potwierdził komunikat/podjął wymagane działanie, komunikat znika z wyświetlacza kierowcy.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w aplikacji Status pojazdu, którą
otwiera się z widoku aplikacji wyświetlacza centralnego.
Struktura komunikatów może się zmieniać i mogą
one być wyświetlane razem z grafiką, symbolami
lub przyciskami służącymi na przykład do potwierdzenia komunikatu lub zatwierdzenia polecenia.
4
5
108
Z 8-calowym wyświetlaczem kierowcy.
Z 12-calowym wyświetlaczem kierowcy.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Komunikaty serwisowe
Poniżej zamieszczono wybrane ważne komunikaty
serwisowe oraz ich znaczenie.
Komunikat
Działanie
Zatrzymaj
bezpiecznie
samochódA
Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Istnieje poważne
zagrożenie uszkodzeniem –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Istnieje poważne
zagrożenie uszkodzeniem –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wymagany
pilny serwis.
Udaj się do
stacji
obsługiA
Należy skontaktować się ze
stacją obsługiB w celu
natychmiastowego sprawdzenia samochodu.
Wymagany
serwisA
Należy skontaktować się ze
stacją obsługiB w celu jak
najszybszego sprawdzenia
samochodu.
Komunikat
Działanie
Regularny
przegląd
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany
przed terminem następnego
przeglądu.
Zarezerwuj
termin przeglądu
Regularny
przegląd
Czas na przegląd
Regularny
przegląd
Termin przeglądu minął
Chwilowo
wyłączoneA
A
B
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany
w dniu terminu następnego
przeglądu.
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany,
gdy termin przeglądu upłynął.
Tymczasowe wyłączenie
funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub
po ponownym uruchomieniu
silnika.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym, gdzie
wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 110)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza kierowcy (Str. 111)
109
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
2.
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy są obsługiwane za pomocą prawego zestawu przycisków
na kierownicy.
Komunikaty bez przycisków:
–
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy7 i prawy zestaw
przycisków na kierownicy.
W lewo/w prawo
Potwierdzenie
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy6 i prawy zestaw
przycisków na kierownicy.
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
zawierają jeden lub więcej przycisków, służących
na przykład do potwierdzenia komunikatu lub
zatwierdzenia polecenia.
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
1.
6
7
110
Z 8-calowym wyświetlaczem kierowcy.
Z 12-calowym wyświetlaczem kierowcy.
Potwierdzenie wyboru jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku potwierdzenia (2).
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Nawigacja między poszczególnymi dostępnymi przyciskami jest możliwa poprzez naciskanie przycisków w lewo lub w prawo (1).
Zamknąć komunikat, naciskając przycisk
potwierdzenia (2) lub poczekać, aż komunikat
zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w aplikacji Status pojazdu, którą
otwiera się z widoku aplikacji wyświetlacza centralnego. Przy tym na wyświetlaczu centralnym
pojawia się komunikat Powiadomienie
zapisane w komputerze pokł..
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza kierowcy (Str. 111)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy
Odczytywanie zapisanych komunikatów
Aby od razu odczytać zapisany komunikat:
Aby zarezerwować przegląd dla zapisanego
komunikatu:
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały zapisane z wyświetlacza kierowcy lub wyświetlacza
centralnego, zarządzanie nimi odbywa się na
wyświetlaczu centralnym.
–
–
Nacisnąć przycisk z prawej strony komunikatu Powiadomienie zapisane w
komputerze pokł. na wyświetlaczu centralnym.
> Zapisany komunikat pokaże się w aplikacji
Status pojazdu.
Aby odczytać zapisany komunikat później:
Zapisane komunikaty można zobaczyć w aplikacji Status
pojazdu.
Komunikaty pokazywane na
wyświetlaczu kierowcy, które
muszą zostać zapisane w aplikacji Status pojazdu na
wyświetlaczu centralnym. Przy
tym na wyświetlaczu centralnym
pojawia się komunikat
Powiadomienie zapisane w komputerze
pokł..
8
1.
Otworzyć aplikację Status pojazdu w menu
aplikacji wyświetlacza centralnego.
> Aplikację otwiera się z dolnego widoku
składowego widoku strony głównej.
2.
Wybrać zakładkę Wiadomości w aplikacji.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów.
3.
Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej stronie w aplikacji przedstawia informacje o
komunikacie w formie graficznej.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
W trybie powiększonym niektóre komunikaty mają
dwa przyciski do rezerwacji przeglądów lub otwarcia Instrukcji obsługi.
Funkcja dostępna tylko na niektórych rynkach. Ponadto należy zarejestrować konto Volvo ID i wybraną stację obsługi.
W trybie powiększonym komunikatu nacisnąć
Zapytaj o rezerwacjęZadzwoń, aby
zarezerwować8, aby uzyskać pomoc z rezerwacją terminu przeglądu.
> W opcji Zapytaj o rezerwację: Otworzy
się zakładka Rezerwacje w aplikacji i
zostanie wygenerowane żądanie rezerwacji przeglądu lub naprawy.
W opcji Zadzwoń, aby zarezerwować:
Uruchomiona zostanie aplikacja telefonu i
nawiązane zostanie połączenie z centrum
serwisowym w celu rezerwacji przeglądu
lub naprawy.
Aby otworzyć Instrukcję obsługi dla zapisanego
komunikatu:
–
W trybie powiększonym komunikatu nacisnąć
Instrukcja obsługi, aby przeczytać informacje z Instrukcji obsługi na temat danego
komunikatu.
> Instrukcja obsługi jest otwierana na
wyświetlaczu centralnym i pokazuje informacje powiązane z komunikatem.
Komunikaty zapisane w aplikacji są usuwane
automatycznie przy każdym uruchomieniu silnika.
}}
111
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
112
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 110)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Prezentacja wyświetlacza
centralnego
Wieloma funkcjami samochodu można sterować
z wyświetlacza centralnego. Przedstawiono tutaj
wyświetlacz centralny i jego opcje.
}}
113
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Trzy z podstawowych widoków wyświetlacza centralnego. Przeciągnąć palcem w prawo lub w lewo, aby uzyskać dostęp odpowiednio do widoku funkcji lub do widoku aplikacji9.
Widok funkcji – funkcje samochodu włącza
się lub wyłącza naciśnięciem. Niektóre funk9
114
cje otwierają inne funkcje, co oznacza, że
otwierają one okna z opcjami ustawień. Oto
przykład: Kamera. Ustawień wyświetlacza
przeziernego* dokonuje się także z widoku
Widoki w samochodach z kierownicą po prawej stronie są odwrócone.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
funkcji, ale do regulacji służy prawy zestaw
przycisków na kierownicy.
Multimedia – ostatnio używane aplikacje
związane z multimediami. Nacisnąć widok
składowy, aby go otworzyć.
Widok strony głównej – pierwszy widok, który
pojawia się po uruchomieniu ekranu.
Telefon – można stąd uzyskać dostęp do
funkcji telefonu. Nacisnąć widok składowy,
aby go otworzyć.
Widok aplikacji — aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje funkcji zintegrowanych, takich jak Radio FM. Dotknąć
palcem ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Dodatkowy widok składowy – ostatnio używane aplikacje lub funkcje samochodu, które
nie należą do żadnego z pozostałych widoków składowych. Nacisnąć widok składowy,
aby go otworzyć.
Pasek stanu – czynności wykonywane w
samochodzie są wyświetlane u góry ekranu.
Informacje o sieci i połączeniu są pokazane
po lewej stronie pola stanu, podczas gdy
informacje związane z mediami, zegar i
wskaźnik trwającej w tle aktywności są pokazane po prawej stronie.
Widok górny – pociągnąć w dół zakładkę, aby
uzyskać dostęp do widoku górnego. Stąd
można uzyskać dostęp do Ustawienia,
Instrukcja obsługi, Profil oraz wiadomości
zapisanych w systemie samochodu. W pewnych przypadkach ustawienia kontekstowe
(np. Ustawienia nawigacji) i kontekstowa
instrukcja obsługi (np. Instrukcja obsł.
nawigacji) mogą być również dostępne w
widoku górnym.
Nawigacja – prowadzi do nawigacji na napie,
na przykład z wykorzystaniem systemu
Sensus Navigation*. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć.
Wiersz klimatyzacji – informacje oraz możliwość bezpośredniej regulacji na przykład
temperatury lub poziomu ogrzewania foteli*.
Nacisnąć symbol pośrodku wiersza klimatyzacji, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
Powiązane informacje
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 116)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 126)
•
•
Aplikacje (Str. 540)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Telefon (Str. 565)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Wyłączanie i zmiana głośności dźwięków systemowych na wyświetlaczu centralnym
(Str. 135)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
(Str. 135)
•
•
•
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 136)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
Zmiana jednostek systemowych (Str. 136)
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 688)
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego (Str. 128)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 115
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa wyświetlacza centralnego
Regulacja i sterowanie wieloma funkcjami samochodu odbywa się za pomocą wyświetlacza centralnego. Wyświetlacz centralny ma ekran reagujący na dotyk.
Korzystanie z funkcji dotykowej
wyświetlacza centralnego
Wyświetlacz reaguje różnie, zależnie od tego, czy
zastosowane zostanie naciśnięcie, przeciągnięcie
czy szybkie przeciągnięcie palcem po ekranie.
Procedura
116
Działania takie jak przeglądanie różnych widoków,
zaznaczanie obiektów, przewijanie list i przenoszenie aplikacji mogą być wykonywane na różne
sposoby poprzez dotknięcie ekranu.
Warstwa światła podczerwonego tuż nad powierzchnią ekranu sprawia, że potrafi on wykryć obecność palca, który znajduje się tuż przed nim.
Technologia ta umożliwia korzystanie z ekranu
również w rękawiczkach.
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Poniższa tabela prezentuje różne sposoby obsługiwania ekranu:
Jednocześnie z funkcji ekranu mogą korzystać
dwie osoby, na przykład w celu regulacji ustawień
klimatyzacji dla strefy kierowcy i pasażera.
Wykonanie
Rezultat
Jedno naciśnięcie.
Zaznaczenie obiektu, potwierdzenie wyboru lub aktywowanie funkcji.
Dwa naciśnięcia w krótkim
odstępie czasu.
Powiększenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy*.
Naciśnięcie i przytrzymanie.
Chwycenie obiektu. Może służyć do przenoszenia aplikacji lub punktów na mapie*. Naciśnięcie i przytrzymanie palca na ekranie i jednoczesne przeciągnięcie obiektu w żądane miejsce.
Jednokrotne dotknięcie dwoma
palcami.
Pomniejszenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Procedura
Wykonanie
Rezultat
Przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przytrzymanie po naciśnięciu i przeciągnięcie w celu przeniesienia aplikacji lub punktu na mapie*. Przeciągnięcie poziomo lub pionowo po
ekranie.
Szybkie przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przeciągnięcie poziomo lub pionowo po ekranie.
Należy pamiętać, że dotknięcie górnej części ekranu może spowodować otwarcie widoku górnego.
Rozsunięcie
Powiększenie.
Zsunięcie
Pomniejszenie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 117
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powrót do widoku strony głównej z
innego widoku
1.
2.
Do sterowania wieloma funkcjami samochodu
służą regulatory. Przykładowo, regulacji temperatury można dokonać jedną z poniższych metod:
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej
poniżej wyświetlacza centralnego.
> Zostaje pokazany ostatni stan widoku
strony głównej.
Ponownie nacisnąć krótko.
> Wszystkie widoki składowe z widoku głównego są ustawiane na domyślne.
•
naciskać + lub −, aby stopniowo zwiększać
lub zmniejszać temperaturę, lub
•
nacisnąć żądaną temperaturę na regulatorze.
•
Na wyświetlaczu centralnym pojawia się wskaźnik przewijania, gdy możliwe jest przewijanie widoku.
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 119)
•
Korzystanie z elementów sterowania na
wyświetlaczu centralnym
Przenoszenie aplikacji i przycisków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 128)
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 130)
Przewijanie listy, artykułu lub widoku
Gdy na ekranie pojawi się wskaźnik przewijania,
widok można przewijać w dół lub w górę. Przesunąć palcem w dół/w górę w dowolnym miejscu w
widoku.
Regulacja temperatury.
118
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę,
Powiązane informacje
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób dostępu
do różnych widoków ekranu.
•
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
centralnego
1.
Wyświetlacz centralny można wygasić i włączyć
ponownie za pomocą przycisku strony głównej
znajdującego się pod ekranem.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk strony głównej poniżej ekranu.
> Ekran stanie się czarny, za wyjątkiem wiersza klimatyzacji, który nadal będzie
wyświetlany. Nadal działają wszystkie
funkcje powiązane z ekranem.
Ponowna aktywacja ekranu – nacisnąć
krótko przycisk strony głównej.
> Ponownie zostanie wyświetlony widok,
który był aktywny przy wyłączeniu ekranu.
UWAGA
Wyłączenie ekranu nie jest możliwe, gdy jest
na nim widoczne polecenie wykonania określonego działania.
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Skutkiem naciśnięcia przycisku strony głównej
jest wygaszenie ekranu i brak reakcji ekranu
dotykowego na dotyk. Wiersz klimatyzacji jest
wyświetlany w dalszym ciągu. Nadal działają
wszystkie funkcje powiązane z ekranem, na przykład klimatyzacja, system audio, nawigacja* i aplikacje. Wygaszenie wyświetlacza centralnego jest
dobrą okazją do wyczyszczenia ekranu. Funkcję
wygaszania można także wykorzystać do wyłączenia ekranu, by nie przeszkadzał podczas jazdy.
UWAGA
Wyświetlacz centralny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi
kierowcy.
Powiązane informacje
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 688)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
(Str. 135)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
Na wyświetlaczu centralnym jest pięć różnych
widoków podstawowych: widok strony głównej,
widok górny, widok klimatyzacji, widok aplikacji i
widok funkcji. Ekran zostaje włączony automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Widok strony głównej
Widok strony głównej pojawia się po uruchomieniu ekranu. Składa się z czterech widoków składowych: Nawigacja, Media, Telefon oraz Inne.
Aplikacja lub funkcja samochodu wybrana z
widoku aplikacji lub funkcji uruchamia się w
odpowiednim widoku składowym strony głównej.
Przykładowo, Radio FM uruchamia się w widoku
składowym Media.
Widok składowy „Inne” zawiera ostatnio używane
aplikacje lub funkcje samochodu, które nie są
związane z żadnym z trzech pozostałych obszarów.
W widokach składowych prezentowana jest
krótka informacja na temat poszczególnych aplikacji.
UWAGA
Po uruchomieniu pojazdu różne podwidoki w
obrębie widoku głównego pokazują informacje o aktualnym stanie aplikacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 119
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób dostępu
do różnych widoków ekranu.
Pasek stanu
Czynności wykonywane w samochodzie są
wyświetlane u góry ekranu. Informacje o sieci i
połączeniu są widoczne po lewej stronie pola
stanu, a informacje związane z multimediami,
zegar i wskaźnik trwającej aktywności w tle są
widoczne po prawej stronie.
zakładkę lub przeciągając/przesuwając palec z
góry na dół wzdłuż ekranu.
W widoku górnym dostępne są zawsze następujące pozycje:
• Ustawienia
• Instrukcja obsługi
• Profil
• Wiadomości zapisane w systemie samochodu.
W widoku górnym dostępne są w pewnych przypadkach następujące pozycje:
Widok klimatyzacji
Wiersz klimatyzacji jest zawsze widoczny u dołu
ekranu. Można tutaj bezpośrednio regulować
większość ustawień klimatyzacji, takich jak temperatura, a także poziom ogrzewania foteli*.
•
Ustawienia kontekstowe (np. Ustawienia
nawigacji). Ustawienia można zmieniać bezpośrednio w widoku górnym, gdy aplikacja
(np. nawigacja) jest uruchomiona.
Nacisnąć symbol pośrodku wiersza klimatyzacji, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
•
Kontekstowa instrukcja obsługi (np.
Instrukcja obsł. nawigacji). W widoku górnym można uzyskać bezpośredni dostęp do
artykułów cyfrowej instrukcji obsługi związanych z treściami wyświetlanymi na ekranie.
Nacisnąć symbol, aby zamknąć widok
klimatyzacji i powrócić do poprzedniego
widoku.
Widok górny
Widok górny ściągnięty w dół.
UWAGA
Widok górny nie jest dostępny w czasie uruchamiania/wyłączania oraz, gdy na ekranie
widoczny jest komunikat. Nie jest on również
dostępny, gdy wyświetlany jest widok klimatyzacji.
Wyjście z widoku górnego – nacisnąć poza widokiem górnym albo przycisk strony głównej lub
nacisnąć dolną część widoku górnego i pociągnąć w górę. Widoczny staje się wtedy widok znajdujący się pod spodem, z którego można ponownie skorzystać.
Pośrodku paska stanu u góry ekranu znajduje się
zakładka. Otworzyć górny widok, naciskając
120
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Widok aplikacji
cja, na przykład liczba nieprzeczytanych wiadomości tekstowych dla funkcji Wiadomości.
Widok funkcji
Nacisnąć aplikację, aby ją otworzyć. Aplikacja uruchomi się w powiązanym widoku składowym, przykładowo Media.
Widok aplikacji można przewijać w dół, zależnie
od liczby aplikacji. W tym celu należy przesunąć
palec/przeciągnąć po ekranie od dołu do góry.
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu10 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Widok aplikacji z aplikacjami samochodu.
Widok funkcji z przyciskami różnych funkcji samochodu.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu10, aby przejść do widoku aplikacji z
widoku strony głównej. Tutaj znajdują się aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje
funkcji zintegrowanych, takich jak Radio FM. W
przypadku niektórych aplikacji bezpośrednio w
widoku aplikacji wyświetlana jest krótka informa-
Przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu10, aby przejść do widoku funkcji z widoku
strony głównej. W tym miejscu można włączać lub
wyłączać różne funkcje samochodu, np. BLIS*,
Lane Keeping Aid* i Wspomaganie
parkowania*.
10
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 121
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Zależnie od liczby funkcji widok można także
przewijać w dół. W tym celu należy przesunąć
palec/przeciągnąć po ekranie od dołu do góry.
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
W odróżnieniu od widoku aplikacji, gdzie naciśnięcie aplikacji powoduje jej otwarcie, naciśnięcie
przycisku funkcji powoduje jej włączenie lub wyłączenie. Niektóre funkcje otwierają się po naciśnięciu w nowym oknie (funkcje uruchomienia).
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu10 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie widokami składowymi na
wyświetlaczu centralnym (Str. 123)
•
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego (Str. 128)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
•
•
10
122
Profile kierowcy (Str. 142)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Aplikacje (Str. 540)
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 126)
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie widokami składowymi
na wyświetlaczu centralnym
Widok strony głównej składa się z czterech
widoków składowych: Nawigacja, Media,
Telefon oraz Inne. Widoki te można powiększać.
}}
123
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powiększanie widoku składowego z trybu domyślnego
Tryb standardowy i tryb rozszerzony widoku składowego na wyświetlaczu centralnym.
124
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiększanie widoku składowego:
–
Widoki składowe Nawigacja, Media i
Telefon: Nacisnąć w dowolnym miejscu
widoku składowego. Powiększenie jednego z
widoków składowych powoduje tymczasowe
zniknięcie widoku składowego Inne w widoku
strony głównej. Pozostałe dwa są minimalizowane i wyświetlana jest tylko określona informacja. Po naciśnięciu podwidoku Inne trzy
pozostałe podwidoki zostają zminimalizowane
i wyświetlane są tylko określone informacje.
Powiększony widok zapewnia dostęp do podstawowych funkcji aplikacji.
Zamykanie powiększonego widoku składowego:
–
Widok składowy można zamknąć na trzy
różne sposoby.
nowym, który zawiera więcej informacji i opcji
ustawień.
Gdy nowy widok składowy jest otwarty w trybie
pełnoekranowym, nie są widoczne żadne informacje z innych widoków składowych.
Otwarcie aplikacji w trybie pełnoekranowym, gdy widok jest
powiększony – nacisnąć symbol.
Nacisnąć symbol, aby wrócić do
trybu powiększonego lub nacisnąć przycisk strony głównej u
dołu ekranu.
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Zawsze istnieje możliwość powrotu do widoku
strony głównej poprzez naciśnięcie przycisku
strony głównej. Powrót do widoku standardowego
strony głównej z trybu pełnoekranowego – nacisnąć dwukrotnie przycisk strony głównej.
•
Dotknąć palcem górną część powiększonego widoku składowego.
•
Dotknąć palcem inny widok składowy
(widok ten otworzy się w powiększonym
trybie).
•
•
•
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej
poniżej wyświetlacza centralnego.
•
Powiązane informacje
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 116)
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 119)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
Otwieranie lub zamykanie widoku
składowego w trybie pełnoekranowym
Widok składowy Inne11 i widok składowy
Nawigacja można otworzyć w trybie pełnoekra11
Nie dotyczy wszystkich aplikacji i funkcji samochodu otwieranych za pośrednictwem widoku składowego Inne
125
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
Wszystkie przyciski funkcji samochodu znajdują
się w widoku funkcji, jednym z podstawowych
Różne typy przycisków
Istnieją trzy różne typy przycisków funkcji samochodu; patrz poniżej:
Typ przycisku
Właściwość
Wpływa na funkcję samochodu
Przyciski funkcyjne
Mają pozycję włączenia/wyłączenia.
Większość przycisków w widoku funkcji to
przyciski funkcji.
Przyciski uruchomienia
Nie mają pozycji włączenia/wyłączenia.
Przyciski parkowania
Mają pozycję włączenia, wyłączenia i skanowania.
12
126
widoków wyświetlacza centralnego. Aby przejść
do widoku funkcji z widoku strony głównej należy
przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu12.
Gdy dana funkcja jest uruchomiona, po lewej stronie ikony przycisku świeci się wskaźnik
LED. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
Po naciśnięciu przycisku uruchomienia zostaje otwarte okno związane z daną funkcją. Na
przykład może to być okno do zmiany pozycji fotela.
Podobne do przycisków funkcji, ale mają dodatkową pozycję do skanowania miejsc postojowych.
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
• Kamera
• Składanie zagłówka
• Ustawienia Head-up display
• Zaparkuj
• Wyjedź z parkingu
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Różne tryby przycisków
Gdy wskaźnik LED przycisku funkcji lub przycisku
parkowania świeci się na zielono, funkcja jest
aktywna. Gdy funkcja jest aktywna, pojawia się
dodatkowy tekst z opisem danych funkcji. Tekst
ten jest widoczny przez kilka sekund, po czym
przycisk jest wyświetlany z zapalonym wskaźnikiem LED.
Funkcja jest wyłączona, gdy wskaźnik LED nie
świeci się.
Na przykład dla funkcji Lane Keeping Aid po
naciśnięciu przycisku pojawia się tekst Działa
tylko na określ. prędkościach.
Nacisnąć przycisk krótko jeden raz, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Gdy w prawej części przycisku widoczny jest trójkąt ostrzegawczy, oznacza to, że coś nie działa
prawidłowo.
Powiązane informacje
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 116)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
127
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Przenoszenie aplikacji i przycisków
na wyświetlaczu centralnym
UWAGA
Aplikacje, które są używane rzadko lub nigdy,
można ukryć, przenosząc je na dół poza
widoczny ekran. W ten sposób łatwiej będzie
znaleźć aplikacje używane częściej.
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w
widoku aplikacji i w widoku funkcji można dowolnie przenosić i porządkować.
1. Przeciągnąć palcem po ekranie od prawej do
lewej strony13, aby otworzyć widok aplikacji
albo od lewej do prawej strony13, aby otworzyć widok funkcji.
2.
3.
Nacisnąć aplikację lub przycisk i przytrzymać.
> Aplikacja lub przycisk zmieniają wielkość i
stają się lekko przezroczyste. Można je
wtedy przenieść.
Przeciągnąć aplikację lub przycisk na puste
miejsce w danym widoku.
Maksymalna liczba wierszy dostępnych do układania aplikacji lub przycisków wynosi 48. Aby
przenieść aplikację lub przycisk poza widoczny
obszar widoku, przeciągnąć je do dołu widoku.
Zostaną wtedy dodane nowe wiersze, w których
można umieścić aplikację lub przycisk.
UWAGA
Aplikacji i przycisków funkcyjnych nie można
umieszczać w pozycjach już zajętych.
Powiązane informacje
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 126)
•
•
Aplikacje (Str. 540)
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 116)
Aplikację lub przycisk można w ten sposób przenieść jeszcze dalej w dół i wtedy nie będą
widoczne w normalnym trybie danego widoku.
Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć
widok w górę lub w dół.
13
128
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
Symbole na pasku stanu
wyświetlacza centralnego
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na
pasku stanu wyświetlacza centralnego.
Pasek stanu pokazuje wykonywane czynności, a
w niektórych przypadkach także ich stan. Nie
wszystkie symbole są widoczne przez cały czas ze
względu na ograniczoną ilość miejsca na pasku.
Symbol
Działanie
Połączono z Internetem.
Połączenie z Internetem nie
powiodło się.
Aktywny roaming.
Siła sygnału sieci telefonii komórkowej.
Podłączone urządzenie Bluetooth.
System Bluetooth włączony, ale nie
jest podłączone żadne urządzenie.
Wysyłanie informacji do i z systemu
GPS.
Połączenie z siecią Wi-Fi.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol
Działanie
Powiązane informacje
Aktywne udostępnianie połączenia
internetowego (hotspot Wi-Fi) System samochodu korzysta z dostępnego połączenia.
•
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
Aktywny modem samochodu.
Udostępnianie USB aktywne.
Proces w toku.
Regulator czasowy przygotowywania
wstępnego aktywny.
Odtwarzane źródło audio.
Źródło audio wstrzymane.
Rozmowa telefoniczna w toku.
Źródło audio wyciszone.
Z kanału radiowego odbierane są
najnowsze wiadomości.
Odbierane są informacje drogowe.
Zegar.
129
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Klawiatura na wyświetlaczu
centralnym
Klawiatura centralnego wyświetlacza umożliwia
dokonywanie wpisów za pomocą klawiszy. Możliwe jest również ręczne „przeciąganie” liter i
znaków na ekranie.
Klawiatura może być używana do wprowadzania
znaków, liter i cyfr, np. do pisania wiadomości tekstowych z samochodu, wprowadzania hasła lub
wyszukiwania artykułów w cyfrowej instrukcji
obsługi.
Klawiatura jest widoczna tylko wtedy, gdy możliwe
jest dokonywanie wpisów na ekranie.
130
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ilustracja przedstawia przegląd niektórych przycisków, jakie mogą być widoczne na klawiaturze. Układ klawiatury różni się w zależności od ustawionej wersji językowej oraz kontekstu, w
jakim ma zostać ona użyta.
}}
131
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wiersz z sugerowanymi słowami lub znakami14. Sugerowane zwroty są dostosowywane w miarę wpisywania nowych liter. Aby
przejrzeć sugerowane zwroty, należy nacisnąć
lewą lub prawą strzałkę. Dotknąć palcem
sugerowany zwrot, aby go wybrać. Ta funkcja
nie jest obsługiwana przez wszystkie wersje
językowe. Jeśli funkcja jest niedostępna, pole
nie będzie widoczne na klawiaturze.
||
Znaki dostępne na klawiaturze zależą od
wybranej wersji językowej (patrz punkt 7).
Dotknąć palcem znak, aby go wpisać.
Przycisk pełni różne funkcje zależnie od kontekstu, w którym wykorzystywana jest klawiatura – służy do wprowadzania znaku @ (gdy
wpisywany jest adres e-mail) lub do tworzenia nowego wiersza (przy normalnym wprowadzaniu tekstu).
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe,
przycisk nie jest widoczny.
Służy do wpisywania wielkich liter. Nacisnąć
ponownie, aby wpisać wielką literę, a następnie kontynuować literami małymi. Po drugim
naciśnięciu włącza się tryb samych wielkich
liter. Kolejne naciśnięcie przywraca tryb
małych liter klawiatury. W tym trybie, pierwsza
litera po kropce, wykrzykniku lub znaku zapytania jest literą wielką. Również pierwsza
litera w polu tekstowym jest literą wielką. W
polu tekstowym przeznaczonym na nazwy lub
14
132
Dotyczy języków azjatyckich.
adresy każde słowo automatycznie rozpoczyna się wielką literą. W polu tekstowym
przeznaczonym na hasła, adresy stron internetowych lub adresy mailowe, wszystkie litery
są automatycznie literami małymi, chyba że
zostanie to zmienione przyciskiem.
Warianty liter i znaków
Wprowadzanie numerów. Pojawia się klawiatura numeryczna (2). Nacisnąć
, który w
trybie numerycznym jest wyświetlany zamiast
, aby powrócić do klawiatury literowej
lub
, aby otworzyć klawiaturę ze znakami specjalnymi.
Zmienia język wpisu, np. EN. Dostępne znaki
oraz sugerowane zwroty (1) zależą od wybranej wersji językowej. Aby możliwe była zmiana
wersji językowych klawiatury, konieczne jest
najpierw ich dodanie w ustawieniach.
Spacja.
Usuwa wprowadzony tekst. Krótkie naciśnięcie usuwa jeden znak na raz. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby usuwać znaki szybciej.
Zmienia tryb klawiatury na ręczne wprowadzanie liter i znaków.
Naciśnięcie przycisku potwierdzenia nad klawiaturą (niewidoczny na ilustracji) potwierdza wprowadzony tekst. Widok przycisku różni się w zależności od kontekstu.
Warianty liter i znaków, np. é lub è, można wprowadzić, przytrzymując określoną literę lub znak.
Zostaje wyświetlone okienko zawierające możliwe
wersje danej litery lub znaku. Nacisnąć wymagany
wariant. Jeśli nie zostanie wybrana żadna z tych
wersji, zostanie wprowadzona pierwotna litera/
znak.
Powiązane informacje
•
Zmiana wersji językowej klawiatury na
wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
•
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów na
wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 116)
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
(Str. 571)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana wersji językowej klawiatury
na wyświetlaczu centralnym
Przełączanie między różnymi językami
na klawiaturze
Jeśli w pozycji Ustawienia
wybrano wersje językowe, przycisk na klawiaturze służy do
przełączania między różnymi
językami.
Aby możliwe było przełączanie między różnymi
wersjami językowymi klawiatury, konieczne jest
najpierw ich ustawienie w Ustawienia.
Dodawanie lub usuwanie wersji
językowych w ustawieniach
Układ klawiatury jest automatycznie ustawiany na
tę samą wersję językową co wersja systemu.
Wersję językową klawiatury można dostosować
ręcznie bez zmiany wersji językowej systemu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk System Wersje
językowe i jednostki systemu Układ
klawiatury.
3.
Wybrać jeden lub więcej języków z listy.
> Teraz przy wprowadzaniu tekstu można
przełączać między wybranymi językami
bezpośrednio z klawiatury.
Jeśli w pozycji Ustawienia nie dokonano celowego wyboru języka, klawiatura zachowuje tę
samą wersję językową co system samochodu.
Aby zmienić język klawiatury z poziomu listy:
1.
Nacisnąć długo przycisk.
> Otworzy się lista.
2.
Wybrać wymagany język. Jeśli w Ustawienia
wybrano więcej niż cztery wersje językowe,
można je przeglądać również na liście z klawiatury.
> Klawiatura oraz sugerowane zwroty zostaną dostosowane do wybranej wersji
językowej.
Ręczne wprowadzanie znaków, liter
i słów na wyświetlaczu centralnym
Klawiatura wyświetlacza centralnego umożliwia
włączenie wpisywania znaków, liter i słów na
ekranie metodą „rysowania” palcem.
Nacisnąć przycisk na klawiaturze, aby przełączyć pisanie za
pomocą klawiszy na wprowadzanie liter i znaków palcem.
Aby zmienić język klawiatury bez wyświetlania
listy:
–
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku.
> Klawiatura zostanie dostosowana do
następnego języka na liście bez wyświetlenia listy.
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 136)
Pole tekstowe, w którym pojawiają się sugerowane znaki lub słowa15 w trakcie ich wpisywania na ekranie (1).
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 130)
Sugerowane znaki/litery/słowa/części słów.
Listę można przewijać.
Powiązane informacje
•
•
Obszar do pisania znaków/liter/słów/części
słów.
}}
133
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Spacja. Spację można także utworzyć, wprowadzając kreskę (-) w obszarze do ręcznego
wpisywania liter (1). Patrz poniżej, punkt
„Wprowadzanie spacji w polu tekstowym z
funkcją rozpoznawania pisma odręcznego”.
||
Usuwanie wprowadzonego tekstu. Nacisnąć
krótko, aby kasować po jednym znaku/jednej
literze na raz. Poczekać chwilę przed ponownym naciśnięciem w celu skasowania kolejnego znaku/litery itd.
Powrót do klawiatury z trybem regularnego
wprowadzania znaków.
Wyłączanie/włączanie dźwięku podczas
wprowadzania.
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe,
przycisk nie jest widoczny.
Zmiana języka wprowadzanego tekstu.
15
16
134
Ręczne wpisywanie znaków/liter/słów
1. Napisać znak, literę, słowo lub część słowa w
obszarze do ręcznego wpisywania liter (1).
Części słów lub słowa wpisywać jedno nad
drugim lub w jednym ciągu.
> Pojawi się szereg sugerowanych znaków,
liter lub słów (3). Najbardziej prawdopodobny wybór znajduje się na górze listy.
Usuwanie/zmiana znaków lub liter
wprowadzonych ręcznie
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
2.
Wprowadzić znak/literę/słowo, czekając
chwilę.
> Wpisany zostanie znak/litera/słowo z góry
listy. Można również wybrać różne znaki,
naciskając wymagany znak, literę lub
słowo na liście.
Dotyczy niektórych języków systemu.
W przypadku klawiatury arabskiej – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku. Przeciągnięcie od prawej do lewej strony wstawia spację.
Aby usunąć wszystkie znaki w polu tekstowym (2), przeciągnąć palcem wzdłuż zapisanego ręcznie pola (1).
–
Znaki i litery można usuwać lub zmieniać na
różne sposoby.
•
Nacisnąć daną literę lub słowo na liście
(3).
•
Nacisnąć przycisk kasowania tekstu (5),
aby skasować literę i rozpocząć ponownie.
•
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony16 nad polem do ręcznego wprowadzania liter (1). Przeciągając kilkakrotnie
palcem nad polem, można usunąć kilka
liter.
•
Naciśnięcie X w polu tekstowym (2)
usuwa cały wprowadzony tekst.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana wiersza w polu do ręcznego
wprowadzania tekstu
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
Wygląd ekranu wyświetlacza centralnego można
zmienić, wybierając kompozycję.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
Aby zmienić wiersz ręcznie, należy narysować powyższy
symbol w polu do ręcznego wprowadzania tekstu17.
Wprowadzanie spacji w polu tekstowym z
funkcją rozpoznawania pisma odręcznego
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacz
kierowcy Kompozycje wyświetlacza.
3.
Następnie wybrać kompozycję, np.
Minimalistic lub Chrome Rings.
W uzupełnieniu do tych opcji można wybrać między Normalny i Wyrazisty. W trybie Normalny
tło ekranu jest ciemne, a tekst jasny. Ta opcja jest
ustawieniem domyślnym dla wszystkich kompozycji. Można również wybrać jasny wariant, w którym
tło jest jasne, a tekst ciemny. Ta opcja może być
użyteczna np. przy silnym nasłonecznieniu.
Opcja ta jest stale dostępna i nie zależy od natężenia światła otoczenia.
Powiązane informacje
Narysować kreskę od lewej do prawej18, aby wprowadzić
spację.
Powiązane informacje
•
17
18
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 130)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 119)
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 688)
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
Głośność dźwięków systemowych można zmieniać lub całkowicie wyłączyć na wyświetlaczu
centralnym.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk Dźwięk
systemu.
3.
W pozycji Dźwięki dotykowe przeciągnąć
regulator, aby zmienić głośność/wyłączyć
dźwięki dotykania ekranu. Przeciągnąć regulator do żądnego poziomu głośności.
Głośność
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Ustawienia audio (Str. 538)
W układzie klawiatury dla języka arabskiego - przeciągnąć ten sam symbol, ale w odwrotnym kierunku.
W przypadku klawiatury arabskiej – narysować kreskę od prawej do lewej.
135
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana jednostek systemowych
Zmiana wersji językowej systemu
•
Ustawień jednostek dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
Ustawień języka dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Zmiana jednostek systemowych (Str. 136)
1.
UWAGA
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu
Jednostki miary.
3.
Wybrać jeden z następujących standardów
jednostek i miar:
• Metryczne — kilometry, litry i stopnie
Celsjusza.
• UK — mile, galony i stopnie Celsjusza.
• US — mile, galony i stopnie Fahrenheita.
> System jednostek wyświetlacza kierowcy,
wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej zostanie
zmieniony.
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje dla
właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub
lokalnymi przepisami. Nie zmieniać języka na
taki, który jest trudno zrozumiały, ponieważ
może to utrudnić poruszanie się po menu na
ekranie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu.
3.
Wybrać opcję Język systemu. Wersje językowe obsługujące sterowanie za pomocą
poleceń głosowych mają odpowiedni symbol
tego systemu.
> Wersja językowa wyświetlacza kierowcy,
wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej zostanie
zmieniona.
Powiązane informacje
136
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 136)
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Otwieranie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
Ustawienia i informacje dotyczące wielu funkcji
samochodu są dostępne na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Rodzaje ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 140)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 140)
Otwieranie ustawień kontekstowych
na wyświetlaczu centralnym
Istnieje możliwość korzystania z ustawień kontekstowych dla większości z podstawowych aplikacji samochodu, dzięki czemu zmiany ustawień
można dokonać bezpośrednio w widoku górnym
na wyświetlaczu centralnym.
Widok górny z przyciskiem Ustawienia.
1.
Otworzyć górny widok, naciskając zakładkę
lub przeciągając/przesuwając palec z góry na
dół wzdłuż ekranu.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia, aby otworzyć
menu ustawień.
3.
Nacisnąć jedną z wyświetlonych kategorii i
przejść do podkategorii oraz poszczególnych
ustawień poprzez ponowne naciśnięcie.
4.
Nacisnąć Wstecz, aby wrócić do menu ustawień.
Widok górny z przyciskiem ustawień kontekstowych.
Aplikacje zainstalowane w samochodzie od
początku, np. Radio FM i USB, są elementami
systemu Sensus i częścią zintegrowanych funkcji
samochodu. Ustawienia tych aplikacji można
zmieniać bezpośrednio z poziomu górnego
widoku na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Zamknij, aby zamknąć menu
ustawień.
}}
137
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Gdy dostępne są ustawienia kontekstowe:
1.
Pociągnąć w dół widok górny, gdy aplikacja
jest w trybie powiększonym, np. Nawigacja.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia nawigacji.
3.
Zmienić ustawienia w żądany sposób i
potwierdzić wybór.
Nacisnąć Zamknij lub fizyczny przycisk strony
głównej pod wyświetlaczem centralnym, aby
zamknąć widok ustawień.
Większość z podstawowych aplikacji samochodu
ma opcję ustawień kontekstowych, ale nie
wszystkie.
Aplikacje firm trzecich
Aplikacje firm trzecich nie należą do systemu
samochodu od początku, lecz wymagają pobrania,
np. Volvo ID. Ustawień dokonuje się w tym przypadku wewnątrz aplikacji, a nie w widoku górnym.
Zmiana ustawień na wyświetlaczu
centralnym
Ustawienia i informacje dotyczące wielu funkcji
samochodu można zmieniać na wyświetlaczu
centralnym.
1. Otworzyć górny widok, naciskając zakładkę
lub przeciągając/przesuwając palec z góry na
dół wzdłuż ekranu.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia, aby otworzyć
menu ustawień.
3.
Nacisnąć jedną z kategorii i podkategorii, aby
przejść do żądanego ustawienia.
4.
Zmienić jedno lub więcej ustawień. Różne
rodzaje ustawień zmienia się na różne sposoby.
> Zmiany są zapisywane od razu.
Powiązane informacje
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 139)
•
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
Podkategoria w menu ustawień z różnego typu ustawieniami (tutaj, przycisk wielofunkcyjny i przyciski radia).
138
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 139)
•
Rodzaje ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 140)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 140)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Resetowanie danych użytkownika w
przypadku zmiany właściciela
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
3.
Wybrać żądany rodzaj resetowania.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Po zmianie właściciela można przywrócić ustawienia użytkownika oraz ustawienia systemowe
do ustawień fabrycznych.
Istnieje możliwość przywrócenia wartości
domyślnych wszystkich ustawień dokonywanych
w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
4.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić reset.
Ustawienia w samochodzie można resetować na
różnych poziomach. Po zmianie właściciela należy
przywrócić wszystkie dane użytkownika oraz ustawienia systemowe do ustawień fabrycznych. W
przypadku zmiany właściciela samochodu, ważne
jest aby zmienić również dane użytkownika usługi
Volvo On Call*.
Dwa rodzaje resetowania
Powiązane informacje
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 139)
W przypadku Przywracanie ustawień
osobistych wymagane jest potwierdzenie
resetowania poprzez naciśnięcie Wyzeruj
dla aktywnego profilu lub Wyzeruj dla
wszystkich profili.
> Wybrane ustawienia zostaną zresetowane.
Są dwa różne rodzaje resetowania ustawień w
menu ustawień:
• Przywracanie ustawień fabrycznych –
kasuje wszystkie dane i pliki oraz przywraca
domyślne wartości wszystkich ustawień.
• Przywracanie ustawień osobistych –
kasuje dane osobowe i resetuje ustawienia
osobiste do ich wartości domyślnych.
Ustawienia resetowania
Aby zresetować ustawienia, należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
•
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
•
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 140)
Wykonanie operacji Przywracanie ustawień
fabrycznych jest możliwe tylko podczas
postoju samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Przejść do opcji System
ustawień fabrycznych.
Przywracanie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 139
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Rodzaje ustawień na wyświetlaczu
centralnym
Różne rodzaje ustawień zmienia się na różne
sposoby. Opisy różnych rodzajów ustawień
zamieszczono w tabeli.
Rodzaj
ustawienia
Opis
Suwak
Wybór poziomu funkcji w zakresie określonego przedziału po
naciśnięciu i przesunięciu
suwaka, np. w celu wyboru
poziomu głośności.
Rodzaje ustawień
Rodzaj
ustawienia
Opis
Funkcja
uruchomienia
Uruchamia aplikację lub osobny
widok dla bardziej zaawansowanych ustawień po naciśnięciu na
opis, np. w celu podłączenia
urządzenia z Bluetooth®.
Przycisk
Radio
Wybór ustawienia z różnych
opcji po naciśnięciu żądanego
przycisku radiowego, np. w celu
wybrania wersji językowej.
Przycisk
wielofunkcyjny
Wybór poziomu funkcji po naciśnięciu wymaganej części przycisku, np. w celu wyboru poziomu
czułości City Safety.
Okienko
kontrolne
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
poprzez naciśnięcie okienka w
celu jego zaznaczenia lub odznaczenia, np. do wyboru automatycznej aktywacji ogrzewania
fotela.
Prezentacja
informacji
Brak aktualnego ustawienia.
Pokazuje określone informacje,
np. numer identyfikacyjny samochodu.
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
Menu ustawień na wyświetlaczu centralnym
zawiera szereg kategorii głównych i podkategorii, w których wyszczególnione zostały ustawienia
oraz informacje o wielu funkcjach samochodu.
Jest siedem głównych kategorii: My Car,
Dźwięk, Nawigacja, Media, Komunikacja,
Klimatyzacja i System.
Każda kategoria zawiera z kolei szereg podkategorii oraz opcji ustawień. Poniższa tabela prezentuje pierwszy poziom podkategorii. Opcje ustawień dla funkcji lub obszarów zostały opisane
bardziej szczegółowo w odpowiednich częściach
Instrukcji obsługi.
Niektóre ustawienia są osobiste, co oznacza, że
można je zapisywać w pozycji Profile
kierowców. Inne ustawienia mają charakter globalny, co oznacza, że nie są one powiązane z profilem kierowcy.
My Car
Podkategorie
Wyświetlacze
IntelliSafe
Preferencje jazdy/Indywidualny tryb jazdy*
Światła i oświetlenie
Lusterka i udogodnienia
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Podkategorie
Podkategorie
Blokowanie
Gracenote®
Hamulec postojowy i zawieszenie
TV*
Wycieraczka szyby przedniej
Wideo
Komunikacja
Podkategorie
Podkategorie
Ton
Telefon
Balans
Powiadomienia o wiadomościach
Głośność systemu
Android Auto*
Apple CarPlay*
Podkategorie
Urządzenia Bluetooth
Mapa
Wi-Fi
Trasa i prowadzenie
Ruch drogowy
Podkategorie
Radio AM/FM
DAB*
Profil kierowcy
Data i godzina
Prywatność i dane
Układ klawiatury
Sterowanie głosowe*
Przywracanie ustawień fabrycznych
Informacje systemowe
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 113)
Hotspot Wi-Fi pojazdu
•
Modem internetowy pojazdu*
Zmiana ustawień na wyświetlaczu centralnym
(Str. 138)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 139)
Volvo On Call*
Multimedia
Podkategorie
Wersje językowe i jednostki systemu
System audio
Nawigacja
Rodzaj zabezpieczenia
Sieci serwisowe Volvo
Klimatyzacja
Kategoria główna Klimatyzacja nie ma żadnych
podkategorii.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 141
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie
można dostosować do osobistych preferencji
kierowcy i zapisać w jednym lub kilku profilach
kierowcy.
Ustawienia osobiste są automatycznie zapisywane w aktywnym profilu kierowcy. Każdy kluczyk
można powiązać z konkretnym profilem kierowcy.
Po użyciu powiązanego kluczyka, ustawienia
samochodu zostaną dostosowane do profilu
danego kierowcy.
Jakie ustawienia są zapisywane w
profilach kierowcy?
Ustawienia samochodu definiuje się jako osobiste lub globalne. W profilach kierowców zapisywane są tylko ustawienia osobiste.
Ustawienia, które można zapisać w profilu kierowcy, obejmują między innymi ekrany, lusterka,
fotele przednie, nawigację*, system audio i multimedialny, język i sterowanie głosowe.
Niektóre ustawienia, określane jako globalne,
mogą być zmieniane, ale zmiany te nie będą zapisywane w profilu konkretnego kierowcy. Zmiany
ustawień globalnych obejmują wszystkie profile.
Ustawienia globalne
Ustawienia i parametry globalne nie ulegają zmianie przy przełączaniu między profilami kierowców.
Pozostają takie same, niezależnie od aktywnego
profilu kierowcy.
142
Przykładem ustawień globalnych są ustawienia
układu klawiatury. Jeśli profil kierowcy X zostanie
użyty do dodania dodatkowych języków klawiatury,
opcje te będą dostępne również w profilu kierowcy Y. Ustawienia układu klawiatury nie są
przypisywane do konkretnego profilu kierowcy —
są to ustawienia globalne.
Ustawienia indywidualne
Jeśli profil kierowcy X zostanie użyty do np. ustawienia jaskrawości wyświetlacza centralnego,
ustawienie to nie wpłynie na profil kierowcy Y.
Zostanie ono zapisane w profilu kierowcy X —
jaskrawość ekranu jest ustawieniem osobistym.
Powiązane informacje
•
•
•
Wybór profilu kierowcy
Wybrany profil kierowcy jest wyświetlany po włączeniu wyświetlacza centralnego na górze
ekranu. Przy następnym odblokowaniu zamków
samochodu aktywny będzie ostatnio używany
profil kierowcy. Po odblokowaniu zamków samochodu można wybrać inny profil kierowcy. Jeśli
jednak pilot z kluczykiem zdalnego sterowania
został powiązany z określonym profilem kierowcy, to w momencie uruchomienia samochodu zostaje wybrany właśnie ten profil.
Profil kierowcy można zmienić na dwa sposoby.
Alternatywna opcja 1:
1.
Nacisnąć nazwę profilu kierowcy na górze
wyświetlacza centralnego po jego włączeniu.
> Pojawi się lista dostępnych profili kierowcy.
2.
Wybrać właściwy profil kierowcy.
3.
Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system
pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Wybór profilu kierowcy (Str. 142)
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 143)
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
(Str. 143)
•
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do profilu kierowcy (Str. 144)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 140)
Alternatywna opcja 2:
1.
Przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Profil.
> Pojawi się ta sama lista, jak w opcji 1.
3.
Wybrać właściwy profil kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
4.
Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system
pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Profile kierowcy (Str. 142)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 119)
Zmiana nazwy profilu kierowcy
Nazwy poszczególnych profili kierowców używanych w samochodzie można zmieniać.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję Edytuj profil.
> Otworzy się menu, w którym można dokonać edycji profilu.
4.
Nacisnąć pole Nazwa profilu.
> Pojawia się klawiatura i można zmienić
nazwę. Nacisnąć
, aby zamknąć klawiaturę.
5.
Ustawienia zapisane w jednym lub w kilku profilach kierowcy można wyzerować, jeśli samochód
stoi w miejscu.
UWAGA
Profile
3.
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 143)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do profilu kierowcy (Str. 144)
Nacisnąć przycisk System
kierowców.
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
Zapisać zmianę nazwy, naciskając Wstecz
lub Zamknij.
> Nazwa została zmieniona.
UWAGA
Nazwa profilu nie może zaczynać się od spacji, ponieważ nie zostanie wtedy zapisana.
Wykonanie operacji Przywracanie ustawień
fabrycznych jest możliwe tylko podczas
postoju samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk System Przywracanie
ustawień fabrycznych Przywracanie
ustawień osobistych.
3.
Wybrać jedną z opcji Wyzeruj dla
aktywnego profilu, Wyzeruj dla
wszystkich profili lub Anuluj.
Powiązane informacje
•
•
Profile kierowcy (Str. 142)
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 139)
Powiązane informacje
•
•
Wybór profilu kierowcy (Str. 142)
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 130)
143
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
Własny kluczyk można powiązać z profilem kierowcy. Każdorazowo po użyciu tego określonego
kluczyka w samochodzie automatycznie wybrany
zostanie przypisany profil kierowcy wraz z jego
wszystkimi ustawieniami.
Kluczyk używany pierwszy raz nie jest powiązany z
żadnym konkretnym profilem kierowcy. Po uruchomieniu samochodu, nastąpi automatyczna
aktywacja profilu Gość.
Profil kierowcy można wybrać ręcznie bez przypisywania go do kluczyka. Po odblokowaniu
zamków samochodu zostaje aktywowany ostatnio
aktywny profil kierowcy. Po powiązaniu kluczyka z
profilem kierowcy, nie ma potrzeby wybierania
profilu kierowcy w czasie używania tego konkretnego kluczyka.
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
Najpierw wybrać profil, który ma zostać przypisany
do kluczyka, o ile profil ten nie jest jeszcze
aktywny. Aktywny profil można następnie przypisać do kluczyka.
1.
144
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System
kierowców.
Profile
3.
Wybrać żądany profil. Wyświetlacz powraca
do widoku strony głównej. Do profilu Gość
nie można przypisać żadnego kluczyka.
4.
Ponownie pociągnąć w dół widok górny i
nacisnąć Ustawienia System Profile
kierowców Edytuj profil.
5.
Wybrać Powiąż kluczyk, aby przypisać profil
do kluczyka. Nie można powiązać profilu kierowcy z innym kluczykiem, niż ten aktualnie
używany w samochodzie. Jeśli w samochodzie znajduje się kilka kluczyków, wyświetlony
zostanie komunikat Znaleziono więcej niż
jeden kluczyk. Połóż kluczyk, który
chcesz podłączyć na czytniku
pomocniczym..
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli między
fotelami.
> Powiązanie profilu kierowcy z kluczykiem
jest potwierdzane wyświetleniem komunikatu Profil powiązany z kluczykiem.
6.
Nacisnąć opcję OK.
> Kluczyk jest teraz przypisany do profilu
kierowcy i pozostanie z nim powiązany
dopóki okienko Powiąż kluczyk nie zostanie odznaczone.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
•
•
Profile kierowcy (Str. 142)
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 143)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
Komunikat na wyświetlaczu
centralnym
Wyświetlacz centralny może pokazywać komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i
pomagają mu w różnych sytuacjach.
Komunikaty wyskakujące
W pewnych przypadkach komunikaty są wyświetlane w postaci wyskakującego okienka. Komunikaty wyskakujące mają wyższy priorytet niż komunikaty pokazywane na pasku stanu i wymagają
potwierdzenia/działania, zanim znikną. Komunikaty wymagające zachowania są umieszczane w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
centralnym (Str. 146)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza centralnego (Str. 146)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
Komunikat w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz centralny pokazuje komunikaty, które
mają niższy priorytet dla kierowcy.
Większość komunikatów pojawia się nad paskiem
stanu wyświetlacza centralnego. Po pewnym czasie lub, gdy zostały podjęte wymagane przez
komunikat działania, komunikat znika z paska
stanu. Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje umieszczony w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Struktura komunikatów może się zmieniać i mogą
one być wyświetlane razem z grafiką, symbolami
lub przyciskami służącymi do aktywacji lub dezaktywacji powiązanych z nimi funkcji.
145
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
Komunikaty na wyświetlaczu centralnym są
obsługiwane za pomocą widoków na tym
wyświetlaczu.
Komunikaty bez przycisków:
–
Zamknąć komunikat, naciskając na niego lub
poczekać, aż komunikat zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały zapisane z wyświetlacza kierowcy lub wyświetlacza
centralnego, zarządzanie nimi odbywa się na
wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza centralnego (Str. 146)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
Komunikat w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu centralnym
mają przycisk (lub kilka przycisków w wyskakującym okienku) np. do aktywacji lub dezaktywacji
funkcji powiązanej z danym komunikatem.
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
–
146
Nacisnąć przycisk, aby wykonać czynność, lub
poczekać, aż komunikat zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
Zapisane komunikaty i dostępne opcje w widoku górnym.
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu centralnym, które muszą zostać zapisane w górnym
widoku wyświetlacza centralnego.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Odczytywanie zapisanych komunikatów
1. Otworzyć górny widok na wyświetlaczu centralnym.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów.
Komunikaty ze strzałką z prawej strony
można powiększać.
2.
Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej stronie w aplikacji przedstawia informacje o
komunikacie w formie graficznej.
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Wyświetlacz przezierny stanowi uzupełnienie
wyświetlacza kierowcy w samochodzie i prezentuje informacje z wyświetlacza kierowcy na szybie przedniej. Wyświetlany obraz jest widoczny
wyłącznie z miejsca kierowcy.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
Niektóre komunikaty mają przycisk np. do aktywacji lub dezaktywacji funkcji powiązanej z danym
komunikatem.
–
Powiązane informacje
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 145)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
centralnym (Str. 146)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 108)
•
korzystanie z okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją
•
niezajmowanie przez kierowcę centralnej
pozycji na fotelu podczas jazdy
•
przedmioty leżące na szklanej osłonie
rzutnika
•
niekorzystne warunki oświetlenia.
WAŻNE
Nacisnąć przycisk, aby wykonać działanie.
Komunikaty zapisane w widoku górnym są usuwane automatycznie po wyłączeniu samochodu.
UWAGA
Zdolność kierowcy do odczytania informacji
na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie ulega pogorszeniu pod wpływem następujących czynników:
Przychodzące połączenia telefoniczne.
Wyświetlacz przezierny pokazuje ostrzeżenia i
informacje związane z prędkością, funkcjami
układu automatycznej kontroli prędkości, nawigacją itp. w polu widzenia kierowcy. Na wyświetlaczu
przeziernym mogą być także pokazywane informacje o znakach drogowych i przychodzące połączenia telefoniczne.
Rzutnik wyświetlający informacje znajduje się
w tablicy rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika, nie kłaść na niej
żadnych przedmiotów i uważać, by nic na nią
nie spadło.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 147
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
UWAGA
Niektóre wady wzroku mogą powodować ból
głowy i odczucie napięcia podczas korzystania
z wyświetlacza przeziernego.
City Safety na wyświetlaczu
przeziernym na przedniej szybie
Przykłady informacji, które mogą być pokazywane przez
wyświetlacz.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza przeziernego* (Str. 149)
•
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
(Str. 689)
•
Wyświetlacz przezierny w przypadku wymiany
szyby przedniej* (Str. 658)
Gdy włączona jest funkcja City Safety, informacje
na wyświetlaczu przeziernym zostają zastąpione
grafiką funkcji City Safety. Grafika ta świeci się
również wtedy, gdy wyświetlacz przezierny jest
wyłączony.
Prędkość
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
Nawigacja
Znaki drogowe
Na wyświetlaczu przeziernym mogą być tymczasowo pokazywane różne symbole, np.:
Jeśli zapali się symbol ostrzegawczy,
należy przeczytać komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
Grafika funkcji City Safety miga w celu przyciągnięcia
uwagi kierowcy.
Jeśli zapali się symbol informacyjny,
należy przeczytać komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
148
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego*
Ustawienia wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
Wyświetlacz przezierny można włączyć i wyłączyć po uruchomieniu samochodu.
Zmienić ustawienia projekcji wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej.
Ustawień można dokonać na wyświetlaczu centralnym po uruchomieniu samochodu, gdy na szybie przedniej wyświetlany jest obraz.
Nacisnąć przycisk Head-up
display w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Wskaźnik w przycisku świeci
się, gdy funkcja jest aktywna.
Ustawienie zostaje zapisane jako osobiste ustawienie w profilu kierowcy.
Wybór opcji wyświetlacza
Powiązane informacje
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 149)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 147)
Wybrać funkcje, które mają być pokazywane na
wyświetlaczu przeziernym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacze
Opcje Head-up display.
3.
Wybrać jedną lub więcej funkcji:
•
•
•
•
Regulacja jasności i położenia w pionie
1.
Nacisnąć przycisk Ustawienia Head-up
display w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
2.
Wyregulować jaskrawość i pozycję w pionie
obrazu wyświetlanego w polu widzenia kierowcy za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Pokaż nawigację
Pokaż Road Sign Information
Pokaż funkcje wsparcia kierowcy
Pokaż telefon.
Zmniejszanie jasności
Zwiększanie jasności
Przesuwanie w górę
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 149
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Rozpoznawanie poleceń
głosowych19
Przesuwanie w dół
||
Potwierdzenie
Kierowca może wykorzystywać polecenia głosowe do sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego
za pośrednictwem Bluetooth, układu klimatyzacji
i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Jakość grafiki jest automatycznie dostosowywana
do warunków oświetlenia w tle. Na jasność
wpływa także ustawienie jasności pozostałych
wyświetlaczy samochodu.
Pozycję pionową można zapisać w pamięci regulowanego elektrycznie* fotela przedniego.
Polecenia głosowe zapewniają większą wygodę
obsługi oraz nie rozpraszają uwagi kierowcy,
dzięki czemu może on się skupić na prowadzeniu
samochodu i warunkach drogowych.
Kalibracja pozycji poziomej
Wyświetlacz przezierny na przedniej szybie może
wymagać kalibracji pozycji w poziomie po wymianie szyby przedniej lub modułu wyświetlacza. Kalibracja polega na obracaniu wyświetlanego obrazu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Potwierdzenie
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
2.
Wybrać opcję My Car Wyświetlacz
kierowcy Opcje Head-up display
Kalibracja Head-up display.
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 147)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza przeziernego* (Str. 149)
3.
19
150
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Skalibrować pozycję obrazu w poziomie za
pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
Mikrofon systemu sterowania poleceniami głosowymi
Sterowanie głosowe ma postać dialogu — użytkownik wydaje komendy i odbiera reakcje werbalne od systemu. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon co
urządzenia podłączone za pośrednictwem
Bluetooth, a odpowiedzi systemu są przekazywane przez głośniki samochodu. W pewnych
przypadkach na wyświetlaczu kierowcy pojawia
się także komunikat tekstowy. Do sterowania
funkcjami służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ustawień dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym.
Aktualizacja systemu
System rozpoznawania poleceń głosowych jest
stale udoskonalany. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy pobrać aktualizacje ze
strony support.volvocars.com.
20
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 151)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 153)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych20
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć
system i zainicjować dialog prowadzony przy użyciu poleceń
głosowych.
Należy pamiętać o poniższych wskazówkach:
•
Należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Drzwi, szyby oraz panoramiczne okno
dachowe* powinny być zamknięte.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłączyć w następujący sposób:
•
•
wypowiadając polecenie „Cancel”.
poprzez długie naciśnięcie przycisku funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych na kie.
rownicy
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpowiedzi systemu, nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy,
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 151
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
gdy słychać głos systemu i wypowiedzieć
następne polecenie.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
Nacisnąć
i powiedzieć „Call [Imię]
[Nazwisko] [kategoria numeru]” – nastąpi
połączenie z wybranym kontaktem z książki telefonicznej. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów
telefonu (np. domowy, komórkowy i służbowy),
trzeba wskazać właściwą kategorię.
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w zależności od kontrolowanej funkcji:
•
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane indywidualnie, cyfra
po cyfrze, np. zero trzy jeden dwa dwa cztery
cztery trzy (03122443).
•
Numery domów należy wypowiadać pojedynczo lub w grupach, np. dwa dwa lub dwadzieścia dwa (22), w przedziale 0-2300. W
przypadku języka angielskiego i holenderskiego poszczególne grupy można wypowiadać w sekwencjach, np. dwadzieścia-dwa
dwadzieścia-dwa (22 22). W przypadku
języka angielskiego można stosować określenia „double” (podwójne) i „triple” (potrójne),
np. double zero (00). Można używać cyfr w
zakresie 0-2300.
•
Częstotliwości można wypowiadać jako:
dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem (98.8)
lub sto i cztery kropka dwa, albo sto cztery
kropka dwa (104.2).
i powiedzieć „Call
Należy wtedy nacisnąć
Jan Kowalski Komórkowy”.
Polecenia/frazy
Poniższe polecenia są zawsze dostępne do użycia:
•
„Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
•
•
„Cancel” – przerywa dialog
„Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
System odpowiada za pomocą poleceń
dostępnych w danej sytuacji, prośbą lub przykładem.
Polecenia dotyczące określonych funkcji takich
jak telefon i radio opisano w odpowiednich rozdziałach.
152
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 153)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych21
Można nawiązać połączenie z kontaktem, odsłuchać wiadomości odczytywane na głos lub dyktować krótkie komunikaty za pomocą poleceń
głosowych do telefonu podłączonego poprzez
Bluetooth.
Aby można było podać kontakt z książki telefonicznej, polecenie głosowe musi zawierać informację o kontakcie, która została zapisana w
książce telefonicznej. Jeśli kontakt, np. Jan
Kowalski, ma kilka numerów telefonu, można
także podać kategorię numeru, np. Domowy lub
Komórkowy: „Call Jan Kowalski Komórkowy”.
Nacisnąć
poleceń:
•
•
„Call [numer telefonu]” - wybiera numer
telefonu.
•
•
„Recent calls” - wyświetla spis połączeń.
21
22
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 151)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
i wypowiedzieć jedno z poniższych
„Call [kontakt]” – wybiera numer wybranego
kontaktu z książki telefonicznej.
•
skorygować komunikat. Aby ta funkcja była
dostępna, samochód musi być podłączony do
Internetu.
„Read message” - odczytuje wiadomość.
Jeśli jest więcej wiadomości – wybrać, która
wiadomość ma zostać odczytana.
Użytkownicy „Message to [kontakt]” są
proszeni o wypowiedzenie krótkiego komunikatu. Komunikat zostaje następnie powtórzony na głos i użytkownik może wysłać22 lub
Sterowanie głosowe funkcjami radia
i multimediów23
Polecenia do sterowania funkcjami radia i
odtwarzacza multimedialnego przedstawiono
poniżej.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych
poleceń:
•
„Media” – rozpoczyna sesję dialogową z systemem multimediów oraz radioodbiornika i
przedstawia przykładowe polecenia.
•
„Play [artysta]” — odtwarza muzykę wybranego artysty.
•
„Play [tytuł utworu]” — odtwarza wybrany
utwór.
•
„Play [tytuł utworu] z [album]” — odtwarza wybrany utwór z wybranego albumu.
•
„Play [nazwa kanału TV]” — włącza
wybrany kanał TV*24.
•
„Play [stacja radiowa]” — rozpoczyna
odtwarzanie wybranego kanału radiowego.
•
„Tune to [częstotliwość]” — włącza
wybraną częstotliwość radiową w aktualnym
paśmie częstotliwości. Jeśli źródło Radio nie
jest aktywne, zostaje standardowo włączone
pasmo FM.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Tylko niektóre telefony mogą nadawać komunikaty z samochodu. Informacje na temat kompatybilności można znaleźć na stronie internetowej support.volvocars.com.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 153
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
•
„Tune to [częstotliwość] [długość fal]”
— włącza wybraną częstotliwość radiową w
wybranym paśmie częstotliwości.
•
•
•
•
•
•
•
„Radio” — włącza radio FM.
•
„iPod” — włącza odtwarzanie z odtwarzacza
iPod.
•
„Bluetooth” — włącza odtwarzanie ze źródła
multimediów podłączonego poprzez Bluetooth.
•
„Radio FM” — włącza radio FM.
„Radio AM” — włącza radio AM.
„DAB ” — włącza radio DAB*.
„TV” — włącza odtwarzanie TV*24.
„CD” — włącza odtwarzanie z płyty CD*.
„USB” — włącza odtwarzanie z urządzenia
USB.
„Similar music” — odtwarza muzykę podobną do aktualnie odtwarzanej z urządzeń
USB.
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych25
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
Ustawienia systemu rozpoznawania poleceń głosowych można wybrać tutaj.
Ustawienia
głosowe
System
Sterowanie
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Powtórz polecenie głosowe
• Rodzaj głosu
• Szybkość mowy
Ustawienia audio
Ustawienia audio można wybrać tutaj:
Ustawienia Dźwięk Głośność systemu
Sterowanie głosowe
Ustawienia języka
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
są zaznaczone na liście języków symbolem –
.
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 151)
•
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty
i teksty pomocy.
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 153)
Powiązane informacje
23
24
154
•
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia System Wersje językowe i
jednostki systemu Język systemu
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 151)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 153)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
•
25
Ustawienia audio (Str. 538)
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 136)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
155
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
Poszczególne elementy sterowania oświetleniem
służą do obsługi oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego. Lewy przełącznik zespolony przy
kierownicy służy do włączania i regulacji świateł
zewnętrznych. Jasność oświetlenia wnętrza
kabiny można regulować za pomocą pokrętła na
tablicy rozdzielczej.
Zasięg świateł przednich1 można także regulować za pomocą pokrętła na tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie zewnętrzne
Pozycja
przełącznika
Działanie
Pozycja
przełącznika
Światła do jazdy dziennej.
Światła do jazdy dziennej i światła
pozycyjne w świetle dziennym.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Światła pozycyjne, gdy samochód
jest zaparkowany.A
Światła mijania i światła pozycyjne
w słabym świetle dziennym lub po
zmierzchu, oraz gdy włączone są
przednie światła przeciwmgielne*
i/lub tylne światło przeciwmgielne.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Funkcja aktywnych świateł drogowych może zostać włączona.
Światła mijania i światła pozycyjne.
Światła drogowe można włączyć,
gdy włączone są światła mijania.
Można włączyć światła drogowe.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Światła do jazdy dziennej i światła
pozycyjne.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Aktywne światła drogowe włączone/wyłączone.
A
Pierścień obrotowy lewej na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Gdy układ elektryczny samochodu jest przełączony w pozycję II lub samochód jest uruchomiony, w poszczególnych położeniach obrotowego pierścienia są dostępne poniższe funkcje.
1
158
Działanie
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień
obrotowy można przestawić w położenie
z innego położenia, aby włączyć tylko światła pozycyjne zamiast innego
oświetlenia.
Firma Volvo zaleca korzystanie z trybu
czasie jazdy.
w
Dotyczy samochodów z reflektorami halogenowymi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
OSTRZEŻENIE
Pokrętło na tablicy rozdzielczej
System oświetlenia samochodu nie jest w stanie określić we wszystkich sytuacjach, np. we
mgle lub deszczu, czy światło dzienne jest za
słabe lub wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami
dostosowanymi do aktualnej sytuacji drogowej
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
•
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 167)
•
•
•
•
•
Tylne światło przeciwmgielne (Str. 168)
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 166)
Światło hamowania (Str. 169)
Światła hamowania awaryjnego (Str. 169)
Światła awaryjne (Str. 169)
W wersji z reflektorami LED2* ich poziomowanie realizowane jest automatycznie i w związku z tym nie ma
pokrętła do poziomowania.
Pokrętło do regulacji natężenia oświetlenia
wnętrza
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich1
Powiązane informacje
2
1
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
•
•
•
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 171)
Światła pozycyjne (Str. 161)
Używanie kierunkowskazów (Str. 165)
Używanie świateł drogowych (Str. 163)
Światła mijania (Str. 162)
LED (Light Emitting Diode)
Dotyczy samochodów z reflektorami halogenowymi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 159
OŚWIETLENIE
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
Szereg funkcji świateł można nastawić i aktywować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego, na przykład aktywne światła drogowe, bezpieczne oświetlenie drogi do domu i oświetlenie
otoczenia samochodu.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
3.
Wybrać Światła zewnętrzne lub Światła
wewnętrzne.
Światła i
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
3
160
Przełączniki świateł (Str. 158)
Aktywne światła drogowe (Str. 164)
Regulacja zasięgu reflektorów
Zasięg świateł przednich3 można regulować za
pomocą jednego z pokręteł na tablicy rozdzielczej.
Obciążenie samochodu powoduje zmianę ustawienia wiązki światła reflektorów w pionie, co
może powodować oślepianie kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy wyregulować zasięg reflektorów. Im
większe obciążenie, tym bardziej do dołu trzeba
skierować wiązkę świateł.
1.
2.
Pozostawić uruchomiony silnik albo przełącznik zapłonu w położeniu I.
Obrócić pokrętło w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć zasięg reflektorów.
Pozycje, w których należy ustawić pokrętło przy
różnych wariantach obciążenia, podano poniżej.
Przykładowe pozycje pokrętła.
Pokrętło w pozycji 0
Pokrętło w pozycji 1
Wariant obciążenia
Pozycja
pokrętła
Tylko kierowca.
0
Kierowca i pasażer na przednim
fotelu.
0
Otwieranie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 137)
Kierowca i pasażer na przednim
fotelu.
1
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 126)
Troje pasażerów na tylnym siedzeniu.
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 170)
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 170)
Używanie kierunkowskazów (Str. 165)
Dotyczy samochodów z reflektorami halogenowymi.
OŚWIETLENIE
Wariant obciążenia
Pozycja
pokrętła
Kierowca i pasażer na przednim
fotelu.
1
Troje pasażerów na tylnym siedzeniu.
Światła pozycyjne
Światła pozycyjne można wykorzystać, aby umożliwić innym użytkownikom drogi dostrzeżenie
zatrzymanego lub zaparkowanego samochodu.
Światła pozycyjne są włączane za pomocą pierścienia obrotowego na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Ładunek 220 kg w przestrzeni
bagażowej.
Kierowca i maksymalny ładunek
w przestrzeni bagażowej.
2
W przypadku trwającej dłużej niż 30 sekund jazdy
z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h (około
6 mph) albo jeśli prędkość przekroczy 10 km/h
(około 6 mph), zostają włączone światła do jazdy
dziennej. Kierowca powinien wybrać pozycję inną
.
niż
Po otwarciu drzwi bagażnika, gdy jest ciemno,
włączą się tylne światła pozycyjne (jeśli jeszcze
nie są włączone), aby ostrzec zbliżających się z
tyłu uczestników ruchu drogowego. Dzieje się tak
niezależnie od położenia pierścienia obrotowego i
wybranego położenia zapłonu układu elektrycznego samochodu.
Powiązane informacje
•
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień obrotowy można przestawić w
z innego
położenie świateł pozycyjnych
położenia, aby włączyć tylko światła pozycyjne
zamiast innego oświetlenia.
Przełączniki świateł (Str. 158)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu świateł pozycyjnych.
Obrócić pierścień obrotowy do położenia
–
włączą się światła pozycyjne (jednocześnie włączy
się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Wymiana żarówki przedniego światła awaryjnego/pozycyjnego (Str. 667)
Jeśli układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie II lub samochód jest uruchomiony, światła do jazdy dziennej zostają włączone
zamiast świateł postojowych. Gdy pierścień obrotowy jest w tym położeniu, światła pozycyjne są
włączone niezależnie od tego, w jakie położenie
jest przełączony układ elektryczny samochodu.
161
OŚWIETLENIE
Światła do jazdy dziennej
Samochód jest wyposażony w czujniki mierzące
warunki oświetlenia w otoczeniu. Światła do
jazdy dziennej włączają się, gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy
,
kierownicy znajduje się w położeniu
lub
, a układ elektryczny samochodu
jest włączony w położeniu zapłonu II lub samochód jest uruchomiony. W położeniu
reflektory przełączają się automatycznie na
światła mijania w słabym świetle dziennym lub w
ciemności.
tylko podczas jazdy w porze dziennej. Samochód
automatycznie przełącza światła do jazdy dziennej
na światła mijania w słabym świetle dziennym lub
po zmierzchu. Przełączenie na światła mijania ma
także miejsce, gdy włączone zostaną przednie
światła przeciwmgielne* i/lub tylne światło przeciwmgielne.
OSTRZEŻENIE
Światła mijania
Gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w
, światła mijania włączają się
położeniu
automatycznie podczas jazdy w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu, jeśli układ elektryczny samochodu jest włączony w położeniu
zapłonu II lub samochód jest uruchomiony.
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt słabe,
czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami
dostosowanymi do aktualnej sytuacji drogowej
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu AUTO.
Jeśli pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
,
zespolonego znajduje się w położeniu
światła do jazdy dziennej (DRL4) włączają się
4
162
•
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Światła mijania (Str. 162)
Wymiana żarówki przedniego światła awaryjnego/pozycyjnego (Str. 667)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu AUTO.
Gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w pozycji
, światła mijania zostaną także włączone
automatycznie, jeśli:
Daytime Running Lights
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
•
zostaną włączone przednie światła przeciwmgielne*
•
zostanie włączone tylne światło przeciwmgielne
•
zostaną włączone przednie i tylne światła
przeciwmgielne
Światła mijania są zawsze włączone, gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy znajduje się w położeniu
, a układ elektryczny samochodu jest włączony w położeniu zapłonu II lub samochód jest
uruchomiony.
Używanie świateł drogowych
Do obsługi świateł drogowych służy lewy przełącznik zespolony przy kierownicy. Światła drogowe to najsilniejsze światła samochodu i należy
z nich korzystać podczas jazdy w ciemności w
celu poprawy widoczności, o ile nie oślepiają
innych użytkowników drogi.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Światła do jazdy dziennej (Str. 162)
Wymiana żarówki światła mijania (Str. 666)
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się symna wyświetlaczu kierowcy.
bol
Powiązane informacje
•
•
•
Wykrywanie tuneli
Samochód wykrywa wjazd do tunelu i przełącza
światła do jazdy dziennej na światła mijania.
Aby wykrywanie wjazdu do tunelu działało, obrotowy pierścień na lewej dźwigni przełącznika zes.
polonego musi znajdować się w położeniu
5
lonego przy kierownicy jest w pozycji
lub
. Aby włączyć światła drogowe,
przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego wprzód. W celu ich wyłączenia należy
przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do tyłu.
Przełączniki świateł (Str. 158)
Aktywne światła drogowe (Str. 164)
Wymiana żarówki światła drogowego
(Str. 667)
Dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy z
pierścieniem obrotowym.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego delikatnie do tyłu w położenie sygnału
świetlnego światłami drogowymi. Światła drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespo5
Przy włączonych światłach mijania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 163
OŚWIETLENIE
Aktywne światła drogowe
Aktywne światła drogowe to funkcja, która za
pomocą kamery detekcyjnej znajdującej się przy
górnej krawędzi przedniej szyby wykrywa światło
reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub tylne światła pojazdów jadących z
przodu i przełącza wtedy światła drogowe na
światła mijania.
Funkcja może zacząć działać podczas jazdy w
ciemności, gdy prędkość samochodu wynosi
około 20 km/h (około 12 mph) lub więcej.
detekcyjna przestanie wykrywać reflektory
pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub tylne
światła pojazdu jadącego z przodu.
Wyłączenie aktywnych świateł drogowych, gdy
włączone są światła drogowe, spowoduje natychmiastowe przełączenie oświetlenia na światła
mijania.
Jeśli aktywne światła drogowe są wyposażone w
funkcję adaptacyjną7, to w odróżnieniu od tradycyjnego przełączania na światła mijania, światła
drogowe świecą nadal po obu stronach nadjeżdżającego lub znajdującego się z przodu pojazdu
– na światła mijania zostaje przełączona tylko ta
część wiązki światła, która jest skierowana bezpośrednio na ten pojazd.
Gdy aktywne światła drogowe są włączone, na
wyświetlaczu kierowcy świeci się na biało symbol
.
Gdy włączone są światła mijania, symbol świeci
się na niebiesko. Dotyczy to także reflektorów
LED, gdy światła drogowe są częściowo przełączone na światła mijania, to znaczy wtedy, gdy
strumień światła jest nieco silniejszy niż światła
mijania.
Aktywne światła drogowe włącza się za pomocą pierścienia obrotowego na dźwigni przełącznika zespolonego,
ustawiając go w pozycji
.
Funkcja ta może także uwzględniać wpływ latarni
ulicznych. Światła drogowe zostają ponownie włączony, gdy kamera detekcyjna przestanie wykrywać pojazdy nadjeżdżające z przeciwka lub jadące
z przodu.
6 LED (Light Emitting Diode)
7 W zależności od poziomu wyposażenia
164
Samochód z reflektorami halogenowymi
Światła zostają przełączone z powrotem na
światła drogowe po upływie około sekundy od
momentu, gdy kamera detekcyjna przestanie
wykrywać reflektory pojazdu nadjeżdżającego z
przeciwka lub tylne światła pojazdu jadącego z
przodu.
Samochód z reflektorami LED6*
Jeśli aktywne światła drogowe są wyposażone w
funkcję włączenia/wyłączenia7, światła zostają
przełączone z powrotem na światła drogowe po
upływie około sekundy od momentu, gdy kamera
Funkcja adaptacyjna: Światła mijania bezpośrednio w
kierunku nadjeżdżającego pojazdu, lecz po obu bokach
pojazdu nadal światła drogowe.
Światła zostają przełączone z powrotem na pełne
światła drogowe po upływie około sekundy od
momentu, gdy kamera detekcyjna przestanie
wykrywać reflektory pojazdu nadjeżdżającego z
samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
przeciwka lub tylne światła pojazdu jadącego z
przodu.
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnych świateł drogowych
pomaga uzyskać optymalne ustawienie wiązki
świateł, gdy pozwalają na to warunki.
Ograniczenia funkcjonalne aktywnych
świateł drogowych
Kamera detekcyjna wykorzystywana przez tę
funkcję ma pewne ograniczenia funkcjonalne.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy jest
widoczny ten symbol razem z komunikatem Akt. światła drog. Chwilowo
niedostępne, przełączanie między
światłami drogowymi i mijania należy wykonać
ręcznie. Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy może pozostać
. Symbol
gaśnie
nadal w położeniu
po pojawieniu się tego komunikatu.
Dotyczy to również sytuacji, gdy ten
symbol jest wyświetlany razem z komunikatem Czujn. na prz. szyb. Czujnik
zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi.
Aktywne światła drogowe mogą być tymczasowo
niedostępne, np.w przypadku gęstej mgły lub
intensywnego deszczu. Gdy aktywne światła drogowe są ponownie dostępne lub czujniki przedniej szyby nie są już zablokowane, komunikat
.
znika i zapala się symbol
Za ręczne przełączanie między światłami drogowymi a światłami mijania, gdy wymaga tego
sytuacja na drodze lub warunki atmosferyczne,
odpowiada zawsze kierowca.
Używanie kierunkowskazów
Do włączania i wyłączania kierunkowskazów
samochodu służy przełącznik zespolony przy kierownicy. Kierunkowskazy migają trzy razy lub
ciągle, w zależności od stopnia wychylenia
dźwigni.
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Używanie świateł drogowych (Str. 163)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 377)
Kierunkowskazy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię w górę lub w dół do pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne włączenie kierunkowskazów. Funkcję można
aktywować/dezaktywować za pośrednictwem
wyświetlacza centralnego.
}}
165
OŚWIETLENIE
||
UWAGA
•
Automatyczne miganie można wyłączyć,
przestawiając dźwignię przełącznika zespolonego w przeciwnym kierunku.
•
Jeśli symbol kierunkowskazów na
wyświetlaczu kierowcy miga szybciej niż
normalnie, należy zapoznać się z komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
Aktywne reflektory skrętne*
Aktywne reflektory skrętne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnego
doświetlenia podczas jazdy na zakrętach i zjazdach. Samochody z reflektorami diodowymi
LED8* są w zależności od poziomu wyposażenia
samochodu wyposażone w aktywne reflektory
skrętne.
na wyświetlaczu kierowcy zapala
kontrolna
się jednocześnie z pojawieniem się opisu na
wyświetlaczu.
Funkcja jest aktywna tylko w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu i tylko wtedy, gdy
samochód porusza się, a światła mijania są włączone.
Wyłączanie/włączanie funkcji
Funkcja jest aktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją wyłączyć/włączyć
w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przesunąć dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Nacisnąć przycisk wyłącznika
Aktywne światła
doświetlające.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili jej
ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Powiązane informacje
•
•
Światła awaryjne (Str. 169)
•
Wymiana żarówki przedniego kierunkowskazu
(Str. 668)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
Powiązane informacje
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
Aktywne reflektory skrętne poruszają się razem z
ruchem kierownicy, co zapewnia maksymalne
doświetlenie na zakrętach i zjazdach, a tym
samym może zapewnić kierowcy lepszą widoczność.
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
•
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 167)
Funkcja ta jest automatycznie włączana po uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji lampka
8
166
LED (Light Emitting Diode)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
Przednie światła przeciwmgielne emitują silniejszą wiązkę światła niż światła mijania, dzięki
czemu mają większą skuteczność we mgle.
nia samochodu lub pierścień obrotowy na dźwigni
przełącznika zespolonego zostanie ustawiony w
.
położeniu
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Tylne światło przeciwmgielne (Str. 168)
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 166)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
Światła doświetlające*
Przednie światła przeciwmgielne mogą być wyposażone w funkcję świateł doświetlających, które
chwilowo oświetlają obszar znajdujący się po skosie przed samochodem w kierunku obrotu kierownicy na ostrym zakręcie lub w kierunku sygnalizowanym przez kierunkowskazy.
Wyłącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
Przednie światła przeciwmgielne mogą zostać
włączone, tylko gdy aktywna jest pozycja zapłonu
II lub samochód jest uruchomiony, a pierścień
obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
znajduje się w położeniu
,
lub
.
Nacisnąć przycisk, aby aktywować lub dezaktywować. Gdy przednie światła przeciwmgielne są włączone, na wyświetlaczu kierowcy świeci się sym.
bol
Tylne światła przeciwmgielne wyłączają się automatycznie, gdy pokrętło rozruchu zostanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu wyłącze-
Funkcja zostaje włączona w słabym świetle dziennym lub po zmierzchu, gdy obrotowy pierścień na
dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy
lub
, a prędznajduje się w położeniu
kość samochodu jest niższa niż około 30 km/h
(około 20 mph).
Światła doświetlające zostają dodatkowo włączone jako uzupełnienie światła cofania podczas
jazdy do tyłu.
Funkcja jest aktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 167
OŚWIETLENIE
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne jest znacznie silniejsze niż normalne światła tylne i należy go używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność jest ograniczona przez mgłę, śnieg, dym lub kurz, by inni
użytkownicy drogi mogli zostać ostrzeżeni
wcześniej, że z przodu znajduje się pojazd.
nego znajduje się w położeniu
•
lub
pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
zespolonego znajduje się w położeniu
,
a przednie światła przeciwmgielne są włączone.
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Przednie światła przeciwmgielne/światła
doświetlające zakręty* (Str. 167)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. Na wyświetlaczu
, gdy tylne światło
kierowcy świeci symbol
przeciwmgielne jest włączone.
Tylne światło przeciwmgielne zostaje wyłączone
automatycznie, gdy:
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Tylne światło przeciwmgielne to lampa z tyłu
samochodu po stronie kierowcy.
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć tylko
wtedy, gdy:
•
168
wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu
lub samochód jest uruchomiony, a pierścień
obrotowy na dźwigni przełącznika zespolo-
•
pokrętło rozruchu zostanie obrócone zgodnie
z ruchem wskazówek zegara w celu wyłączenia samochodu lub pierścień obrotowy na
dźwigni przełącznika zespolonego zostanie
ustawiony w położeniu
•
pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
zespolonego znajduje się w położeniu
,
a przednie światła przeciwmgielne zostaną
wyłączone.
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Światło hamowania
Światła hamowania awaryjnego
Światła awaryjne
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu.
Światła awaryjne ostrzegają innych użytkowników drogi poprzez jednoczesne włączenie
wszystkich kierunkowskazów samochodu. Funkcję tę można wykorzystać do ostrzegania w razie
zagrożenia na drodze.
Światło hamowania włącza się, gdy wciśnięty jest
pedał hamulca. Zostaje ono także włączone, gdy
samochód zostanie zahamowany automatycznie
przez jeden z układów wspomagających kierowcę.
Powiązane informacje
•
•
Światła hamowania awaryjnego (Str. 169)
Funkcje hamulców (Str. 464)
Funkcja ta polega na tym, że światła hamowania
błyskają zamiast świecić ciągłym światłem jak w
przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone
podczas gwałtownego hamowania lub po aktywacji ABS na dużych prędkościach.
Gdy kierowca wyhamuje samochód do niskiej
prędkości, a następnie zwolni pedał hamulca,
światło hamowania wraca do normalnego świecenia.
Jednocześnie zostają włączone światła awaryjne
samochodu. Światła te będą migać do czasu, gdy
kierowca ponownie przyspieszy do wyższej prędkości lub je wyłączy.
Powiązane informacje
•
•
•
Światło hamowania (Str. 169)
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Światła awaryjne (Str. 169)
Wyłącznik świateł awaryjnych.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Światła awaryjne włączane są automatycznie przy
hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona
zostaje sygnalizacja hamowania awaryjnego, a
prędkość jest mała. Światła awaryjne zaczynają
migać po wyłączeniu sygnalizacji hamowania
awaryjnego, a ich wyłączenie następuje automatycznie, gdy samochód ponownie ruszy lub po
naciśnięciu przycisku.
}}
169
OŚWIETLENIE
||
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia
niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one przejście
np. od samochodu do domu.
Funkcja oświetlenia otoczenia samochodu włącza się po odblokowaniu samochodu i służy do
włączenia oświetlenie przy zbliżaniu się do
samochodu.
Światła hamowania awaryjnego (Str. 169)
Aby aktywować funkcję:
Używanie kierunkowskazów (Str. 165)
1.
Wyłączyć samochód.
2.
Przesunąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego przy kierownicy wprzód w kierunku
tablicy rozdzielczej i puścić.
3.
Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Funkcja ta zostaje włączona, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie użyty do odblokowania zamków. Zostają wtedy włączone światła
pozycyjne, podświetlenie klamek zewnętrznych*,
oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wewnętrzne
lampki sufitowe, lampki oświetlające podłogę i
oświetlenie przestrzeni bagażowej. Jeśli w okresie
aktywacji zostaną otwarte drzwi, czas włączenia
lampek w klamkach zewnętrznych* i oświetlenia
wnętrza zostanie wydłużony.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł awaryjnych mogą być różne w poszczególnych krajach.
Powiązane informacje
•
•
Gdy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy świeci się symbol i zostają włączone
światła pozycyjne, podświetlenie klamek zewnętrznych* i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w opcji menu wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
170
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 170)
Funkcję można aktywować i dezaktywować za
pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 170)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Oświetlenie wnętrza
Przednie oświetlenie sufitowe
Wnętrze jest wyposażone w różnego rodzaju
oświetlenie zwiększające komfort użytkowania
samochodu. W jego skład wchodzą między
innymi lampki do czytania, oświetlenie schowka
podręcznego i oświetlenie podłoża.
Wszystkie lampki w kabinie samochodu można
włączać i wyłączać ręcznie przez co najmniej
5 minut od momentu gdy:
•
samochód został wyłączony, a jego układ
elektryczny jest w pozycji 0
•
drzwi zostały odblokowane, ale samochód nie
został uruchomiony.
Funkcja automatycznego oświetlenia kabiny
pasażerskiej
Funkcję automatyczną włącza się naciskając
krótko przycisk AUTO w górnej konsoli sterowania. Gdy włączony jest system automatyczny,
lampka kontrolna w przycisku zapala się, a
oświetlenie kabiny pasażerskiej włącza się i wyłącza zgodnie z poniższym opisem.
Oświetlenie kabiny pasażerskiej:
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia
kabiny i przednich lampek oświetlenia do czytania.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Funkcja automatycznego oświetlenia kabiny
pasażerskiej
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do czytania
•
włącza się po odblokowaniu zamków i po
wyłączeniu samochodu
•
wyłącza się po uruchomieniu samochodu i po
zablokowaniu zamków
•
włącza się w momencie otwarcia drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
•
pozostaje włączone przez 2 minuty, gdy
otwarte są jedne z bocznych drzwi.
Tylne oświetlenie sufitowe*
W tylnej części samochodu znajdują się lampki do
czytania, które służą również jako oświetlenie
kabiny pasażerskiej.
Oświetlenie do czytania
Lampki do czytania z prawej i lewej strony można
włączyć lub wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisków w konsoli sufitowej. Jasność reguluje się,
przytrzymując przycisk w położeniu wciśniętym.
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Oświetlenie przypodłogowe i sufitowe oświetlenie
wnętrza włącza się i wyłącza, naciskając krótko
przycisk w górnej konsoli sterowania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 171
OŚWIETLENIE
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
||
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej*
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka w osłonie przeciwsłonecznej i
gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie podłoża*
Lampki do czytania nad tylnymi siedzeniami.
Oświetlenie podłoża włącza się i wyłącza po
otwarciu lub zamknięciu danych drzwi.
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
Oświetlenie dekoracyjne
Oświetlenie wnętrza włącza się po otwarciu drzwi
i wyłącza się po zablokowaniu zamków samochodu. Intensywność oświetlenia dekoracyjnego
można zmienić na wyświetlaczu centralnym i
można także wyregulować precyzyjnie za pomocą
pokrętła w tablicy rozdzielczej.
W samochodach z panoramicznym oknem dachowym*
są dwa moduły lampek, po jednym z każdej strony sufitu.
Lampki do czytania włącza się i wyłącza krótkim
naciśnięciem przycisku na lampce. Jasność reguluje się, przytrzymując przycisk w położeniu wciśniętym.
172
Oświetlenie schowków w drzwiach
Oświetlenie schowków w drzwiach włącza się po
otwarciu drzwi i wyłącza się po zablokowaniu
zamków samochodu. Poziom intensywności
oświetlenia można wyregulować precyzyjnie za
pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie przednich uchwytów na
napoje w konsoli między fotelami
Oświetlenie przednich uchwytów na napoje włącza się po odblokowaniu zamków samochodu, a
wyłącza się po zablokowaniu zamków. Poziom
intensywności oświetlenia można wyregulować
precyzyjnie za pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Powiązane informacje
•
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
(Str. 173)
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 158)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Wnętrze kabiny pasażerskiej (Str. 626)
Oświetlenie nastrojowe*
Samochód jest wyposażony w diody LED do
zmiany koloru światła. Zapalają się one, gdy
samochód jest uruchomiony. Oświetlenie nastrojowe można zmienić na wyświetlaczu centralnym i
można także wyregulować precyzyjnie za pomocą
pokrętła w tablicy rozdzielczej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Regulacja oświetlenia wnętrza
kabiny
Oświetlenie wnętrza samochodu włącza się na
różne sposoby w zależności od wybranego położenia zapłonu. Oświetlenie wnętrza można regulować za pomocą pokrętła na tablicy rozdzielczej, a niektóre funkcje oświetlenia można także
regulować na wyświetlaczu centralnym.
Pokrętło na tablicy rozdzielcze
obok stronie kierownicy służy
do regulowania jasności
wyświetlacza, lampek kontrolnych, oświetlenia wnętrza i
oświetlenia nastrojowego*
Regulacja oświetlenia wnętrza
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Światła i
oświetlenie Światła wewnętrzne.
3.
Wybrać jedno z następujących ustawień:
•
W pozycji Natężenie światła otoczenia
wybrać Wyłączone, Małe lub Wysokie.
•
W pozycji Poziom światła otoczenia
wybrać Ograniczone i Pełne.
Regulacja oświetlenia nastrojowego*
Samochód jest wyposażony w diody LED do
zmiany koloru światła. Zapalają się one, gdy
samochód jest uruchomiony.
Zmiana jasności świateł
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
3.
W pozycji Natężenie podświetlenia
wnętrza wybrać Wyłączone, Małe lub
Wysokie.
Powiązane informacje
•
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 171)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 160)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Zmiana koloru światła
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
3.
Wybrać Według temperatury lub Według
koloru, aby zmienić kolor światła.
W przypadku wyboru opcji Według
temperatury światło zmienia się odpowiednio do ustawienia temperatury w kabinie
pasażerskiej.
W przypadku wyboru opcji Według koloru
możliwe jest użycie podkategorii Kolory
motywów w celu przeprowadzenia dokładniejszej regulacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 173
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
•
Samochód jest wyposażony w elementy sterowania oknami, szybami i lusterkami. Niektóre
szyby samochodu są laminowane.
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 236)
Laminowane szyby
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 237)
Szyba przednia oraz szyba panoramicznego okna
dachowego* są laminowane. Pokrycie szyb warstwą laminatu poprawia izolację dźwiękową
kabiny oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie
przeciw próbom włamania do samochodu. Laminowane szyby są dostępne jako opcja do niektórych innych powierzchni oszklonych.
Na szybach laminowanych umieszczony jest ten symbol1
Powiązane informacje
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 183)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 147)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
1
176
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 177)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 180)
Zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem przez szyby i
zasłony przeciwsłoneczne
Wszystkie szyby i zasłony przeciwsłoneczne* sterowanie elektrycznie mają zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem, które zostaje uruchomione,
jeśli ruch szyby lub zasłony podczas otwierania
lub zamykania zostanie zablokowany przez jakikolwiek obiekt.
W przypadku zablokowania szyba/zasłona zatrzymuje się i zostaje automatycznie cofnięta o około
50 mm (około 2 cali) od położenia zablokowanego (lub do pozycji pełnego uchylenia).
W przypadku zadziałania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem można jeszcze raz uruchomić
szybę/zasłonę w tym samym kierunku bez zabezpieczenia, jeśli próba zostanie podjęta w ciągu
10 sekund od jego zadziałania. Innymi słowy,
można obejść zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, jeśli doszło do przerwania zamykania, na
przykład na skutek oblodzenia, naciskając nadal
przycisk aż do całkowitego zamknięcia.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy jest odłączony,
konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała
prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest
zresetowanie układu.
Nie dotyczy to szyby przedniej i panoramicznego okna dachowego*, które są zawsze laminowane i dlatego nie mają tego symbolu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Powiązane informacje
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 177)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 178)
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 183)
Sekwencja resetowania
zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
W razie wystąpienia usterki elektrycznego sterowania szyb można wypróbować sekwencję resetowania.
Elektryczne sterowanie szyb
Do obsługi szyb sterowanych elektrycznie służą
panele sterowania w poszczególnych drzwiach.
Drzwi kierowcy mają przyciski do sterowania
wszystkimi szybami, a także do włączania blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy jest odłączony,
konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała
prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest
zresetowanie układu.
Jeśli problem utrzymuje się albo dotyczy panoramicznego okna dachowego lub okna dachowego,
należy skontaktować się ze stacją obsługi2.
Resetowanie szyby sterowanej elektrycznie
1. Zacząć od położenia zamkniętego szyby.
2.
Następnie uruchomić ją ręcznie 3 razy w
górę do położenia zamkniętego.
> Nastąpi automatyczna inicjalizacja układu.
Powiązane informacje
2
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 178)
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od
wewnątrz* wyłącza przyciski w drzwiach tylnych, w wyniku czego drzwi i szyb nie można
otworzyć od wewnątrz.
Przyciski sterowania tylnymi szybami.
Przyciski sterowania przednimi szybami.
Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone w
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie
wystąpienia usterki zabezpieczenia przed przy-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 177
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
trzaśnięciem można wypróbować sekwencję
resetowania.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
Powiązane informacje
178
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 178)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 177)
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
Za pomocą panelu przycisków w drzwiach kierowcy można obsługiwać wszystkie szyby sterowane elektrycznie – panele przycisków w pozostałych drzwiach obsługują szybę sterowaną elektrycznie w danych drzwiach.
Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone w
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie
wystąpienia usterki zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję
resetowania.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi lub przycisku zamka centralnego.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia
dzieci lub innych pasażerów w przypadku
zamykania wszystkich szyb za pomocą:
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby. Lekko wcisnąć lub pociągnąć do góry
jeden z przełączników. Sterowane elektrycznie szyby będą przesuwać się w górę lub w
dół, dopóki przełącznik będzie przytrzymywany w tym położeniu.
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby. Wcisnąć lub pociągnąć do góry jeden z
przełączników do skrajnej pozycji i puścić.
Nastąpi całkowite otwarcie lub zamknięcie
okna.
Aby można było korzystać z elektrycznego sterowania szyb, wyłącznik zapłonu musi znajdować się
przynajmniej w położeniu I lub II. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać przez kilka
minut od wyłączenia samochodu i zapłonu, ale nie
po otwarciu którychkolwiek drzwi. W tym samym
momencie można używać tylko jednego panelu
przycisków sterujących.
•
•
•
funkcji zamykania bezkluczykowego*
przycisku centralnego zamka
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
Jednym ze sposobów na zmniejszenie pulsującego hałasu powodowanego przez wiatr przy
otwartych szybach drzwi tylnych jest niewielkie
otwarcie także szyb w drzwiach przednich.
UWAGA
Szyb nie można otworzyć przy prędkościach
powyżej ok. 180 km/h (ok. 112 mph), można
je jednak zamknąć.
Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 179
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Powiązane informacje
•
•
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 177)
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 177)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 182)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
mają za zadanie zapewniać lepszą widoczność
do tyłu.
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 237)
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne można w łatwy
sposób przestawić ręcznie, zmieniając jego kąt.
Wewnętrzne lusterko wsteczne może być wyposażone w sterownik HomeLink*, funkcję automatycznego przyciemniania* i kompas*.
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
Oba lusterka są wygięte dla zapewnienia optymalnej widoczności. Obiekty mogą wydawać
się bardziej oddalone niż są w rzeczywistości.
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych
jest regulowane za pomocą dźwigienki sterującej
w panelu przycisków w drzwiach kierowcy.
Dostępne są także różne ustawienia automatyczne, które można powiązać z przyciskami funkcji pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Powiązane informacje
•
•
•
180
HomeLink®* (Str. 530)
Kompas (Str. 534)
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 181)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu pojazdów padające na lusterka wsteczne może oślepiać kierowcę. Z funkcji przyciemnienia należy
skorzystać, gdy światła pojazdów jadących z tyłu
przeszkadzają kierowcy.
Lusterko dwupozycyjne
Wewnętrzne lusterko wsteczne można przyciemnić za pomocą dźwigni znajdującej się w jego
dolnej krawędzi.
Dźwignia zmiany pozycji lusterka nie występuje
przy lusterkach z funkcją automatycznego przyciemniania.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
ściemniają się automatycznie, jeżeli padające na
nie światło jest zbyt jasne. Funkcja automatycznego przyciemniania jest zawsze aktywna podczas jazdy, ale nie wtedy, gdy wybrany jest bieg
wsteczny.
sobą w celu wykrywania i eliminacji oślepiającego
światła. Czujnik skierowany do przodu wykrywa
światło otoczenia, a czujnik skierowany do tyłu
wykrywa światło pochodzące z reflektorów
pojazdu jadącego z tyłu.
Aby lusterka zewnętrzne mogły być wyposażone
w funkcję automatycznego przyciemniania, musi
ją mieć także wewnętrzne lusterko wsteczne.
UWAGA
Jeśli czujniki zostaną zasłonięte na przykład
przez kartę parkingową, transponder, osłonę
przeciwsłoneczną lub przedmioty znajdujące
się na siedzeniach lub w przestrzeni bagażowej w taki sposób, że nie będzie do nich
docierać światło, działanie funkcji przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego i lusterek zewnętrznych będzie ograniczone.
UWAGA
Po zmianie czułości zauważalna zmiana przyciemnienia nie następuje natychmiast, lecz
zostaje w pełni zrealizowana po chwili.
Czułość funkcji przyciemnienia dotyczy zarówno
wewnętrznego lusterka wstecznego, jak i lusterek
zewnętrznych.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
W pozycji Automat. przyciemnianie
lusterka wstecznego wybrać Normalne,
Ciemne lub Jasne.
Dźwignia do opuszczania lusterka.
Lusterka i
1.
Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
3.
2.
Przestawienie dźwigni w kierunku szyby czołowej powoduje ustawienie lusterka w normalnym położeniu.
Wewnętrzne lusterko wsteczne jest wyposażone
w dwa czujniki – jeden skierowany do przodu i
jeden skierowany do tyłu – które współpracują ze
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 180)
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 182)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 181
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
2.
Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterującą umieszczoną w środku.
Dla zapewnienia lepszej widoczności do tyłu lusterka zewnętrzne wymagają ustawienia dostosowanego do preferencji kierowcy. Dostępne są
różne ustawienia automatyczne, które można
także powiązać z przyciskami funkcji pamięci
fotela regulowanego elektrycznie*.
3.
Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
Korzystanie z przełączników
sterujących lusterek zewnętrznych
Programowanie pozycji neutralnej
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić do
dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi
przy parkowaniu.
1.
W celu złożenia lusterek zewnętrznych należy
nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
–
2.
Aby je ponownie rozłożyć, nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
3.
W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.
Należy pamiętać, że może być potrzebne dwukrotne naciśnięcie przycisku, zależnie od tego, czy
został wcześniej wybrany. Przycisk miga, gdy lusterko zewnętrzne jest pochylone do dołu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterko zewnętrzne automatycznie zaczyna powracać do
pierwotnego położenia po około 3 sekundach i
osiąga to położenie po około 8 sekundach.
Elektryczne składanie lusterek
wstecznych*
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych
jest regulowane za pomocą dźwigienki sterującej
w panelu przycisków w drzwiach kierowcy.
1.
W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
3 Tylko
182
Zmiana kąta ustawienia podczas
parkowania3
W przypadku mechanicznego przestawienia lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich
pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja
neutralna.
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek wstecznych.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach.
1.
Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R (wymagana jest przynajmniej pozycja zapłonu I).
2.
Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Automatyczna zmiana kąta ustawienia
podczas parkowania3
Przy tym ustawieniu lusterko zewnętrzne zostaje
automatycznie pochylone do dołu po wybraniu
biegu wstecznego. Pozycja złożona jest zaprogramowana fabrycznie i nie można jej zmienić.
Można wymusić powrót lusterka zewnętrznego do
pierwotnego położenia, naciskając dwukrotnie
przycisk L lub R.
w połączeniu z przyciskami pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
Lusterka i
3.
W pozycji Pochyl lusterko zewnętrzne
przy cofaniu wybrać Wyłączone,
Kierowca, Pasażer lub Oba, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję i wybrać, które z lusterek
wstecznych ma zostać pochylone.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu*
•
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 237)
Panoramiczne okno dachowe*
Panoramiczne okno dachowe składa się z
dwóch szklanych sekcji. Przednią sekcję można
otwierać pionowo w tylnej krawędzi (uchylenie
okna dachowego) lub poziomo (położenie otwarcia). Sekcja tylna jest nieruchoma.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone
w owiewkę i roletę przeciwsłoneczną wykonaną
z perforowanej tkaniny i umieszczoną pod
dachem szklanym, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed takimi czynnikami jak silne
światło słoneczne.
W momencie zablokowania i odblokowania drzwi
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
Wybrać Złóż lusterka po zablokowaniu,
aby włączyć lub wyłączyć.
Lusterka i
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 180)
•
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 181)
Przełącznik sterujący elektrycznym napędem
panoramicznego okna dachowego i jego zasłony
przeciwsłonecznej znajduje się w panelu sufitowym.
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji otwierania bez}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 183
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
kluczykowego* za pomocą klamki drzwi lub przycisku zamka centralnego.
Sterowanie panoramicznego okna dachowego i
zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
•
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
panoramicznym oknie dachowym.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
184
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w
owiewkę, która rozkłada się, gdy okno znajduje
się w położeniu otwartym.
Powiązane informacje
•
Obsługa panoramicznego okna dachowego*
(Str. 185)
•
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna dachowego* (Str. 187)
WAŻNE
•
Przed otwarciem panoramicznego okna
dachowego należy usunąć lód i śnieg.
•
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
Owiewka
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są obsługiwane za pomocą przełączników w panelu sufitowym i zostały wyposażone
w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem.
WAŻNE
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
•
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
panoramicznym oknie dachowym.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
4
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia
dzieci lub innych pasażerów w przypadku
zamykania wszystkich szyb za pomocą:
•
•
•
funkcji zamykania bezkluczykowego*
przycisku centralnego zamka
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
WAŻNE
•
•
WAŻNE
Przed otwarciem panoramicznego okna
dachowego należy usunąć lód i śnieg.
Zamykając panoramiczne okno dachowe
należy upewnić się, czy zostało ono prawidłowo domknięte.
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
Sterowanie panoramicznego okna dachowego i
zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu.
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi lub przycisku zamka centralnego.
Ruch okna dachowego zostaje przerwany w przypadku puszczenia przełącznika podczas ręcznego
sterowania, albo gdy osiągnie ono położenie
komfortowe4 względnie położenie maksymalnego
otwarcia lub zamknięcia. Ruch panoramicznego
okna dachowego i zasłony przeciwsłonecznej zostaje także przerwany, jeśli przełącznik na suficie
zostanie ponownie uruchomiony w kierunku przeciwnym do aktualnego kierunku ruchu.
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są także wyposażone w zabezpieczenie
przed przytrzaśnięciem.
Położenie komfortowe to położenie, w którym hałas wywołany szumem powietrza i rezonansem podczas jazdy jest na komfortowo niskim poziomie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 185
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
UWAGA
Aby można było ręcznie otworzyć panoramiczne okno dachowe, trzeba najpierw całkowicie otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną. Przy
odwrotnej procedurze, aby można było całkowicie zamknąć zasłonę przeciwsłoneczną,
trzeba najpierw całkowicie zamknąć panoramiczne okno dachowe.
neczna jest całkowicie wysunięta, samoczynnie
odsunie się o około 50 mm (około 2 cali).
Jeśli panoramiczne okno dachowe zostaje
zamknięte z pozycji wentylacji, zasłona przeciwsłoneczna automatycznie podąża za nim.
Całkowite otwieranie i zamykanie
panoramicznego okna dachowego za
pomocą przełącznika na suficie
Uchylanie i zamykanie okna dachowego
2.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik
drugi raz do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
3.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji maksymalnego otwarcia, nacisnąć
przełącznik trzeci raz do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji ręcznego zamykania.
Otwieranie i zamykanie automatyczne
1. Aby maksymalnie odsunąć roletę przeciwsłoneczną, nacisnąć przełącznik do tyłu w położenie automatycznego otwarcia i puścić.
Obsługa w trybie ręcznym
Pozycja wentylacji okna dachowego z uniesioną tylną
krawędzią.
Aby otworzyć, nacisnąć przełącznik do góry
jeden raz.
Aby zamknąć, nacisnąć przełącznik w dół
jeden raz.
Przednia szyba okna dachowego zostaje uchylona tylną krawędzią do góry. Jeżeli w momencie
wybrania pozycji wentylacji zasłona przeciwsło-
186
Obsługa w trybie automatycznym
Otwieranie i zamykanie stopniowe
1. Aby otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną,
nacisnąć przełącznik do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
2.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik
drugi raz do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
3.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji maksymalnego otwarcia, nacisnąć
przełącznik trzeci raz do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji automatycznego zamykania.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Otwieranie i zamykanie automatyczne –
szybkie otwieranie lub zamykanie
Możliwe jest równoczesne otwieranie i zamykanie
panoramicznego okna dachowego i zasłony przeciwsłonecznej:
–
–
Otwieranie: dwukrotnie przesunąć przełącznik
sterujący do tyłu do pozycji automatycznego
otwierania i puścić.
Zamykanie: dwukrotnie przesunąć przełącznik
sterujący do przodu/w dół do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
Powiązane informacje
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 183)
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna dachowego* (Str. 187)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
Automatycznie zamknięcie zasłony
przeciwsłonecznej panoramicznego
okna dachowego*
Dzięki tej funkcji zasłona przeciwsłoneczna
zamyka się automatycznie po upływie 15 minut
od zablokowania zamków zaparkowanego samochodu, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka.
Ma to na celu obniżenie temperatury w kabinie
pasażerskiej i zabezpieczenie tapicerki samochodu przed płowieniem pod wpływem promieni
słonecznych.
Funkcja jest nieaktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
Powiązane informacje
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 183)
Obsługa panoramicznego okna dachowego*
(Str. 185)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 176)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
Blokowanie.
Wybrać Automat. zamykanie rolety
przeciwsłonecznej, aby włączyć lub wyłączyć.
UWAGA
Zasłona przeciwsłoneczna zostaje zamknięta
również przy zamykaniu wszystkich szyb za
pomocą:
•
•
•
funkcji zamykania bezkluczykowego*
przycisku centralnego zamka
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 187
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
Wycieraczki szyby przedniej oczyszczają szybę.
Różnych ustawień wycieraczek szyby przedniej
dokonuje się za pomocą prawej dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przerywana praca wycieraczek
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek
można regulować, odpowiednio obracając
pierścień regulacyjny.
Ciągła praca wycieraczek
Przestawienie dźwigni w górę uruchamia
wycieraczki z normalną prędkością.
Przestawienie dźwigni jeszcze bardziej w
górę uruchamia wycieraczki z dużą prędkością.
WAŻNE
Przed uruchomieniem wycieraczek w okresie
zimowym należy upewnić się, że ich pióra nie
przymarzły, a śnieg i lód został całkowicie usunięty z przedniej i tylnej szyby.
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
W pozycji 0 dźwigni przełącznika wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
188
•
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
WAŻNE
Jednokrotne przetarcie
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
Gdy wycieraczki oczyszczają szybę przednią,
należy używać dużej ilości płynu do spryskiwaczy. Szyba przednia musi być mokra, gdy jej
wycieraczki pracują.
Pokrętło, używane do nastawiania czułości
czujnika deszczu i częstotliwości pracy wycieraczek.
Wychylenie dźwigni do w dół i zwolnienie
jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
•
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Podgrzewane dysze spryskiwaczy
szyby przedniej*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie
uruchamiane jest podgrzewanie dysz spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
chodu jest przełączony w pozycję I lub II i dźwignia przełącznika wycieraczek jest w położeniu 0
lub w położeniu pojedynczego przetarcia.
W celu włączenia czujnika deszczu należy nacisnąć przycisk
.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika w dół.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika lub do dołu w celu zmniejszenia
czułości. Przy obracaniu pokrętłem do góry wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie.
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
•
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Czułość
czujnika deszczu można regulować pokrętłem na
prawej dźwigni przełącznika zespolonego przy
kierownicy.
Wyłączanie czujnika deszczu
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy nacislub przestawić dźwignię
nąć jego przycisk
przełącznika wycieraczek do góry w inną pozycję.
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przycisk czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości pracy
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie
w pozycji 0 wyłącznika zapłonu lub z chwilą wyłączenia silnika.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie,
gdy pióra wycieraczek zostaną ustawione w pozycji serwisowej. Czujnik deszczu zostaje ponownie
włączony po wyłączeniu pozycji serwisowej.
Gdy czujnik deszczu jest włączony, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest symbol czujnika
.
Włączanie czujnika deszczu
Czujnik deszczu może zostać włączony przy pracującym silniku lub gdy układ elektryczny samo}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 189
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
WAŻNE
Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć
i ulec uszkodzeniu w automatycznej myjni
samochodowej. Wyłącz czujnik deszczu, gdy
samochód pracuje lub, gdy układ elektryczny
samochodu jest w położeniu zapłonu I lub II.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.
Powiązane informacje
190
Korzystanie z funkcji pamięci
czujnika deszczu
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej.
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
Włączanie/wyłączanie funkcji pamięci
•
Funkcja pamięci czujnika deszczu może zostać
włączona w taki sposób, że przycisku czujnika
deszczu nie będzie trzeba naciskać po każdym
uruchomieniu samochodu:
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
•
1.
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
•
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
Nacisnąć przycisk My Car
szyby przedniej.
3.
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
Wybrać Pamięć czujnika deszczu, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję
pamięci.
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
•
•
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
•
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
•
•
•
•
Wycieraczka
Powiązane informacje
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
Spryskiwacze szyby przedniej i świateł przednich
oczyszczają szybę przednią i reflektory. Do uruchamiania spryskiwaczy szyby przedniej i reflektorów służy prawa dźwignia przełącznika zespolonego.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
WAŻNE
Unikać włączania spryskiwaczy, gdy są zamarznięte lub gdy zbiornik płynu do spryskiwaczy
jest pusty, gdyż w przeciwnym razie istnieje
ryzyko uszkodzenia pompy.
Spryskiwanie reflektorów*
Aby oszczędzać płyn, reflektory są spryskiwane
automatycznie z określoną częstotliwością, gdy są
włączone.
Ograniczone zmywanie
Funkcja spryskiwaczy, prawa dźwignia przełącznika zespolonego.
–
Pociągnąć prawą dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł
przednich.
> Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają jeszcze kilka przetarć.
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
(1 kwarty) płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Płyn do
sprysk. Niski poziom Uzupełnij wraz z symbo, dopływ płynu do spryskiwaczy refleklem
torów zostaje odcięty. Ma to na celu zapewnienie
priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej widoczności. Spryskiwacze
reflektorów są uruchamiane tylko wtedy, gdy włączone są światła mijania lub drogowe.
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 191
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Używanie wycieraczki i
spryskiwacza tylnej szyby
•
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby oczyszczają szybę. Do uruchamiania i zmiany ustawień spryskiwaczy/wycieraczek służy prawa
dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
•
•
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
Włączanie wycieraczki i spryskiwacza
tylnej szyby
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
UWAGA
Wycieraczka tylnej szyby jest wyposażona w
zabezpieczenie przed przegrzaniem, co oznacza, że jej silnik zostaje wyłączone w przypadku przegrzania. Wycieraczka tylnej szyby
wznawia działanie po ostygnięciu.
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
Wybrać
w celu włączenia przerywanej
pracy wycieraczki tylnej szyby.
–
Wybrać
w celu włączenia ciągłej pracy
wycieraczki tylnej szyby.
Przestawić prawą dźwignię przełącznika zespolonego przy kierownicy do przodu, aby uruchomić spryskiwacz i wycieraczkę tylnej
szyby.
Powiązane informacje
•
•
192
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 193)
•
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Korzystanie z automatycznego trybu
pracy wycieraczki tylnej szyby
podczas cofania
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. Po przestawieniu
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie wycieraczka przerywa pracę.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
szyby przedniej.
3.
Wybrać Automatyczna wycieraczka tylnej
szyby w celu włączenia lub wyłączenia przecierania podczas cofania.
•
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 705)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 188)
Wycieraczka
Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i
pracuje z normalną prędkością, nic się nie zmieni.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 189)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 191)
•
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej* (Str. 189)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 190)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 192)
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 193
FOTELE I KIEROWNICA
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
Przednie fotele samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla optymalnego komfortu siedzenia.
Podnoszenie/opuszczanie siedziska – przesuwać regulator w górę/w dół.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
Zmiana nachylenia oparcia – obracać pokrętłem.
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
OSTRZEŻENIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować
przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas
jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało
zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała
w razie gwałtownego hamowania lub wypadku.
Powiązane informacje
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zmienić długość* siedziska poprzez pociągnięcie dźwigni do góry i ręczne przesunięcie
siedziska do przodu/do tyłu.
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
Zmiana wyprofilowania podparcia lędźwiowego* – nacisnąć przycisk w górę/w dół/do
przodu/do tyłu.
196
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
Podnoszenie/opuszczanie przedniej krawędzi
siedziska* – pompować w górę/w dół.1
Przesuwanie do przodu/do tyłu – pociągnąć
dźwignię do góry i ustawić fotel w odpowiedniej odległości od kierownicy i pedałów. Po
zmianie ustawienia należy upewnić się, czy
fotel został zablokowany w nowym położeniu.
1
•
Dotyczy tylko fotela kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany
elektrycznie*
Przednie fotele samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla optymalnego komfortu siedzenia. Fotel z elektryczną regulacją można przesuwać do przodu i do tyłu oraz w górę i w dół.
Przednią krawędź siedziska fotela można podnosić i opuszczać oraz regulować długość siedziska*. Można również regulować kąt nachylenia
oparcia. Podparcie kręgosłupa można regulować w górę, w dół, do przodu i do tyłu.
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia foteli
wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy,
który zadziała w momencie zablokowania ruchu
fotela przez przeszkodę. W takiej sytuacji należy
usunąć przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez określony czas od odblokowania drzwi bez uruchamiania silnika. Regulacji fotela można dokonać w
każdym momencie przy uruchomionym silniku.
Regulacja jest również możliwa przez pewien czasie po wyłączeniu silnika.
Powiązane informacje
•
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
Ustawić wymaganą pozycję siedzenia za
pomocą regulatora w części siedzącej przedniego fotela. Aby aktywować regulator wielofunkcyjny i nastawiać różne funkcje komfortowe,
przekręcić regulator w górę/w dół.
Aby aktywować regulator wielofunkcyjny i
nastawiać różne funkcje komfortowe, przekręcić regulator* w górę/w dół.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska – przesunąć regulator w górę/w
dół.
Podnoszenie/opuszczanie siedziska – przesuwać regulator w górę/w dół.
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 197
FOTELE I KIEROWNICA
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu – przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
||
Zmiana nachylenia oparcia – przesuwać
regulator do przodu/do tyłu.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik
regulacyjny (do przodu/do tyłu/w górę/w dół).
Oparć przednich foteli nie można opuścić całkowicie do przodu.
Powiązane informacje
•
•
198
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Zapisywanie ustawień w funkcji
pamięci regulowanego elektrycznie
fotela przedniego*
W funkcji pamięci przechowywane są ustawienia
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych oraz
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*.
Funkcja pamięci umożliwia zapisanie dwóch różnych ustawień. Przycisk funkcji pamięci znajduje
się albo na jednych albo na obu* drzwiach przednich.
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
Przycisk M do zapisywania ustawień.
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Zapamiętywanie ustawienia
1.
Wyregulować w żądany sposób ustawienie
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk M. Lampka w
przycisku zapali się.
3.
W ciągu trzech sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 lub 2.
> Po zapisaniu ustawień pod wybranym
przyciskiem pamięci rozlega się sygnał
dźwiękowy i lampka kontrolna w przycisku
M gaśnie.
Jeśli w ciągu trzech sekund nie zostanie wciśnięty żaden z przycisków pamięci, lampka w przycisku M zgaśnie i nie zostaną zapisane żadne
ustawienia.
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Korzystanie z zapamiętanych
ustawień regulowanego
elektrycznie fotela przedniego
W funkcji pamięci przechowywane są ustawienia
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych oraz
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Z zapisanych ustawień można skorzystać zarówno
przy otwartych, jak i zamkniętych drzwiach przednich:
Otwarte drzwi przednie
– Nacisnąć krótko jeden z przycisków pamięci
1 lub 2. Fotel, zewnętrzne lusterka wsteczne i
wyświetlacz przezierny na przedniej szybie
przesuwają się i zatrzymują się w położeniach
zapisanych pod wybranym przyciskiem
pamięci.
Fotel trzeba wyregulować ponownie przed nastawieniem nowej pamięci.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 199
FOTELE I KIEROWNICA
||
Zamknięte drzwi przednie
– Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1 lub 2
i przytrzymać, aż fotel, zewnętrzne lusterka
wsteczne i wyświetlacz przezierny na przedniej szybie zatrzymują się w położeniach zapisanych pod wybranym przyciskiem pamięci.
Jeśli przycisk pamięci zostanie puszczony, ruch
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie
zostanie zatrzymany.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
Ponieważ fotel kierowcy można regulować przy wyłączonym zapłonie, dzieci nie
należy nigdy pozostawiać w pojeździe bez
opieki.
Ruch fotela można ZATRZYMAĆ w
dowolnym momencie, naciskając dowolny
przycisk na panelu sterowania fotela
regulowanego elektrycznie.
Nie regulować fotela podczas jazdy.
Upewnić się, że w trakcie regulacji pod
fotelami nie znajdują się żadne przedmioty.
Powiązane informacje
•
•
200
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
Ustawienia funkcji masażu w
przednim fotelu*
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny* na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
Ustawienia masażu
Dostępne są następujące opcje ustawień
masażu:
• Wł.Wył.: Wybrać opcję Wł./Wył., aby włączyć/
wyłączyć funkcję masażu.
• Programy 1–5: Dostępnych jest 5 gotowych
programów masażu. Wybrać opcję Fala,
Bieżnik, Zaawansowane, Kręgosłup lub
Ramiona.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
• Intensywność: Wybrać opcję Małe,
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
• Szybkość: Wybrać opcję Wolna, Normalny
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
Ponowne uruchomienie masażu
Funkcja masażu zostaje wyłączona automatycznie
po 20 minutach. Ponownego włączenia funkcji
dokonuje się ręcznie.
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym*.
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim
Normalny lub Duże.
lub Szybka.
–
Nacisnąć Restart na wyświetlaczu centralnym, aby ponownie uruchomić wybrany program masażu.
> Program masażu zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli nie zostanie wykonana
żadna czynność, masaż będzie nadal
wyświetlany w widoku górnym.
Oparcia przednich foteli wyposażone są w funkcję
masażu. Masaż, którego ustawienia można zmieniać, jest wykonywany przez wypełnione powietrzem poduszki.
Funkcję masażu można włączyć tylko podczas
pracy silnika samochodu.
1.
W celu aktywacji regulatora wielofunkcyjnego
należy go przekręcić w górę/w dół. Na
wyświetlaczu centralnym pojawi się widok
ustawień fotela.
2.
Wybrać opcję Masaż w widoku ustawień
fotela.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 201
FOTELE I KIEROWNICA
||
3.
W celu przełączenia między różnymi funkcjami masażu należy wybrać odpowiednią
opcję albo bezpośrednio za pomocą ekranu
dotykowego albo przesuwając kursor w
górę/w dół za pomocą górnego/dolnego
przycisku regulatora wielofunkcyjnego. Zmienić ustawienie wybranej funkcji, dokonując
wyboru bezpośrednio na ekranie dotykowym
lub naciskając strzałki albo za pomocą przedniego/tylnego przycisku regulatora wielofunkcyjnego.
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
Regulacja długości siedziska
przedniego fotela
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny* na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
202
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
Regulacja siedziska
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
Długość poduszki siedziska można regulować za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego przy fotelu.
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
1.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
W celu aktywacji regulatora wielofunkcyjnego
należy go przekręcić w górę/w dół.
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręcając go w górę/w dół. Na wyświetlaczu centralnym pojawi się widok ustawień fotela.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
2.
Wybrać opcję Przedłużenie siedz. w
widoku ustawień fotela.
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
•
Nacisnąć przednią część (okrągłego) czterokierunkowego przycisku, aby wysunąć
siedzisko.
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego
przycisku, aby wsunąć siedzisko.
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny* na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
2.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Wybrać opcję Podp. boczne w widoku ustawień fotela.
•
Nacisnąć przednią część czterokierunkowego przycisku, aby zwiększyć wyprofilo.
wanie podparcia bocznego
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego
przycisku, aby zmniejszyć wyprofilowanie
podparcia bocznego.
Powiązane informacje
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
•
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
Boki oparcia można regulować w celu zapewnienia najlepszego podparcia.
Aby wyregulować podparcie boczne:
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekrę. Na wyświetlaczu
cając go w górę/w dół
centralnym pojawi się widok ustawień fotela.
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 203
FOTELE I KIEROWNICA
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Aktywować regulator wielofunkcyjny*, przekręcając go w górę/w dół. Na wyświetlaczu centralnym pojawi się widok ustawień fotela.
2.
Wybrać opcję Kręgosłup w widoku ustawień
fotela.
•
Nacisnąć (okrągły) czterokierunkowy przycisk w górę/w dół, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
•
Nacisnąć przednią część czterokierunkowego przycisku, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego
przycisku, aby zmniejszyć wyprofilowanie
podparcia lędźwiowego.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Aby wyregulować podparcie kręgosłupa:
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
Podparcie lędźwiowe można regulować w 4 kierunkach. W celu dokonania regulacji nacisnąć
czterokierunkowy przycisk znajdujący się z boku
siedziska fotela. Podparcie lędźwiowe można
regulować do przodu/do tyłu oraz w górę/w dół.
1.
204
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręcając go w górę/w dół. Na wyświetlaczu centralnym pojawi się widok ustawień fotela.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 205)
Ustawienia przedniego fotela pasażera można
regulować z fotela kierowcy.
Aktywacja funkcji
Funkcja jest aktywowana w widoku funkcji na
centralnym wyświetlaczu:
Nacisnąć przycisk Ustaw fotel
pas. z miejsca kier., aby aktywować.
Przesuwanie fotela pasażera do przodu/do
tyłu – przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Zmiana nachylenia oparcia fotela pasażera –
przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Regulacja fotela pasażera
Od momentu aktywacji funkcji kierowca ma 10
sekund, by rozpocząć regulację fotela pasażera.
Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana żadna
regulacja, funkcja zostaje wyłączona.
Kierowca dokonuje regulacji fotela pasażera za
pomocą elementów sterowania na fotelu kierowcy:
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 196)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 197)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 197)
•
Zapisywanie ustawień w funkcji pamięci
regulowanego elektrycznie fotela przedniego* (Str. 198)
•
Korzystanie z zapamiętanych ustawień regulowanego elektrycznie fotela przedniego
(Str. 199)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 201)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 205
FOTELE I KIEROWNICA
•
Regulacja długości siedziska przedniego
fotela (Str. 202)
•
Ustawienia funkcji masażu w przednim
fotelu* (Str. 200)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 203)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 204)
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń
Oparcie tylnego siedzenia jest podzielone na
dwie części. Obie części można składać
oddzielnie.
OSTRZEŻENIE
•
•
W przypadku załadunku długich przedmiotów trzeba je zawsze dobrze zamocować, aby nie spowodowały obrażeń ciała i
szkód podczas nagłego hamowania.
•
Na czas załadunku i rozładunku samochodu należy zawsze wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
•
206
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
fotel i zablokować mechanizm regulacji.
Podczas regulowania pozycji fotela należy
zachować ostrożność. Niekontrolowana
lub nieostrożna regulacja może spowodować obrażenia na skutek przycięcia.
W samochodzie z automatyczną skrzynią
biegów ustawić dźwignię skrzyni biegów
w położeniu P, by nie została przypadkowo przestawiona.
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty.
Nie mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
WAŻNE
Podłokietnik* środkowego siedzenia trzeba
podnieść przed złożeniem siedzenia.
Jeśli samochód ma blokadę dostępu, drzwi
bagażnika trzeba zamknąć przed złożeniem
siedzenia.
UWAGA
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli i/lub
podniesienia ich zbyt mocno odchylonych
oparć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Opuszczanie oparcia
Samochód z funkcją elektronicznego
składania
W celu elektronicznie sterowanego opuszczenia
oparć należy:
1.
Upewnić się, że na tylnym siedzeniu nie ma
pasażerów ani żadnych przedmiotów.
2.
Opuścić zagłówek środkowego siedzenia
ręcznie.
3.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk składania.
Przyciski mają oznaczenie L i R, odpowiednio
dla lewej i prawej części oparcia.
4.
Oparcia są automatycznie opuszczane do
pozycji poziomej. Zagłówki są także opuszczane automatycznie.
2.
Pociągnąć do przodu uchwyty, które znajdują
się w oparciach lewego i prawego tylnego
.
siedzenia samochodu
3.
Oparcie odłączy się od zaczepu i zostanie
automatycznie opuszczone do pozycji poziomej.
Aby ręcznie złożyć oparcie:
Jeśli samochód jest wyposażony w elektronicznie
składane siedzenia tylne*, w przestrzeni bagażowej znajdują się przeznaczone do tego celu przyciski. Oparcia można też opuścić ręcznie.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nikt nie jest zagrożony przytrzaśnięciem podczas automatycznego składania tylnego siedzenia. Ponieważ operacja ta
jest realizowana automatycznie po naciśnięciu
przycisku, nikt nie może znajdować się na tylnym siedzeniu lub zbyt blisko niego.
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe,
samochód musi stać i muszą być otwarte drzwi
bagażnika.
1.
Opuścić środkowy zagłówek ręcznie
.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 207
FOTELE I KIEROWNICA
||
Samochód bez funkcji elektronicznego
składania
Tylna kanapa składa się z dwóch części:
W przypadku składania prawej części oparcia
należy odblokować i odpowiednio ustawić
środkowy zagłówek.
•
Prawe i środkowe siedzenie składają się
razem.
•
Lewe siedzenie składa się oddzielnie.
Pociągając do góry dźwignię blokady oparcia
, złożyć oparcie do przodu. Dźwignie blokady zagłówków są pociągane automatycznie
przy składaniu oparcia. Czerwony wskaźnik na
zaczepie blokady
sygnalizuje, że oparcie
nie jest już zablokowane.
UWAGA
Po złożeniu oparć zagłówki mogą wymagać
przesunięcia nieco do przodu, by nie stykały
się z siedziskiem.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega
w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Po podniesieniu oparcia czerwony wskaźnik
nie powinien być widoczny. Jeśli jest nadal
widoczny, oznacza to, że oparcie nie zostało
zablokowane we właściwym położeniu.
208
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo
zablokowane.
Zagłówki przy skrajnych siedzeniach muszą
być zawsze podniesione, gdy na którymkolwiek z tylnych siedzeń znajduje się pasażer.
Podnoszenie oparcia
Podnoszenie oparcia do pozycji pionowej odbywa
się ręcznie:
1.
Przestawić oparcie w górę/w dół ręcznie.
2.
Nacisnąć oparcie aż do zablokowania się
zaczepu.
3.
Zagłówek podnosi się ręcznie.
4.
W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
Powiązane informacje
•
Regulacja zagłówków na tylnym siedzeniu
(Str. 209)
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
Elektryczne opuszczanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
Ustawić zagłówek środkowego siedzenia odpowiednio do wzrostu pasażera. Złożyć zagłówki
na siedzeniach zewnętrznych w celu poprawy
widoczności do tyłu.
Regulacja zagłówka na środkowym
siedzeniu
W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć
przycisk (patrz ilustracja) i nacisnąć zagłówek
lekko do dołu.
OSTRZEŻENIE
Zagłówek środkowego siedzenia trzeba ustawić
zgodnie ze wzrostem pasażera, tak aby zabezpieczał cały tył jego głowy, o ile to możliwe. W razie
potrzeby zagłówek można wysunąć do góry ręcznie na odpowiednią wysokość.
Zagłówek środkowego siedzenia musi znajdować się w swoim dolnym położeniu, gdy siedzenie nie jest używane. Gdy środkowe siedzenie jest używane, zagłówek należy ustawić
prawidłowo do wzrostu pasażera tak, aby w
miarę możliwości zakrywał cały tył głowy.
Skrajne zagłówki można opuścić przy użyciu
widoku funkcji na centralnym wyświetlaczu.
Zagłówki można opuścić w pozycji 0 wyłącznika
zapłonu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 209
FOTELE I KIEROWNICA
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
Nacisnąć przycisk Składanie
zagłówka, aby aktywować lub
dezaktywować funkcję opuszczania.
||
Na kierownicy znajdują się sygnał dźwiękowy i
elementy sterowania np. systemów wspomagających kierowcę oraz funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno obniżać skrajnych zagłówków, jeśli
skrajne tylne siedzenia są zajęte przez pasażerów.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu zagłówka trzeba go ustawić w
położeniu zablokowanym.
Przyciski sterujące w kierownicy i manetki*.
Składanie skrajnych zagłówków na
tylnym siedzeniu
W samochodach z tylnymi siedzeniami składanymi elektrycznie* skrajne zagłówki należy złożyć
ręcznie za pomocą dźwigni na górze siedzenia,
patrz ilustracja
. W samochodach bez funkcji
składania elektrycznego do składania skrajnych
zagłówków służy wewnętrzna dźwignia na górze
.
siedzenia, patrz ilustracja
2
210
Elementy sterowania systemów wspomagających kierowcę2.
Manetka* ręcznej zmiany biegów w skrzyni
automatycznej.
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń (Str. 206)
Elementy sterowania układu rozpoznawania
poleceń głosowych oraz do obsługi ustawień
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej, menu, komunikatów i telefonu.
Ogranicznik prędkości*, Automatyczna kontrola prędkości jazdy, Aktywna kontrola prędkości jazdy* Ostrzeżenie o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu* i Pilot Assist*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Sygnał dźwiękowy
Blokada kierownicy
Regulacja kierownicy
Blokada kierownicy utrudnia kierowanie samochodem np. w przypadku jego nieuprawnionego
przejęcia. Odblokowaniu i zablokowaniu blokady
kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
Kierownicę można ustawić w różnych położeniach.
Włączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje włączona po zablokowaniu zamków samochodu z zewnątrz i wyłączeniu silnika. Jeśli samochód zostanie pozostawiony
bez zamknięcia zamków, blokada kierownicy włączy się automatycznie po chwili.
Przycisk sygnału dźwiękowego znajduje się pośrodku
kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Blokada kierownicy (Str. 211)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Wyłączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje wyłączona po odblokowaniu zamków samochodu z zewnątrz. Jeśli
zamki samochodu nie są zablokowane, to do
odblokowania blokady kierownicy wystarczy, aby
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajdował
się wewnątrz kabiny, a samochód został uruchomiony poprzez przekręcenie pokrętła rozruchu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Powiązane informacje
3
•
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy
(Str. 210)
•
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Samochód jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.
Możliwa jest regulacja wysokości kierownicy oraz jej
odległości od kierowcy.
Regulacji kierownicy można dokonywać na różne
sposoby, zależnie od tego, czy samochód jest
wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną3
czy nie.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować położenie kierownicy i zablokować mechanizm
regulacji. Nie wolno regulować kierownicy
podczas jazdy.
}}
211
FOTELE I KIEROWNICA
||
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy można
regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy
obracaniu kierownicy. Opór kierownicy jest regulowany zależnie od prędkości jazdy, tak aby
zapewnić kierowcy odpowiednie wyczucie drogi.
Bez kolanowej poduszki powietrznej
Z kolanową poduszką powietrzną
Dźwignia do regulacji kierownicy.
1.
Pociągnąć dźwignię do tyłu, aby odblokować
kierownicę.
2.
Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3.
Popchnąć dźwignię do przodu, aby zabezpieczyć kierownicę. W razie wystąpienia oporu
należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć
kierownicę.
Dźwignia do regulacji kierownicy.
212
1.
Popchnąć dźwignię do przodu, aby odblokować kierownicę.
2.
Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3.
Pociągnąć dźwignię do tyłu w celu zablokowania położenia kierownicy. W razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni
lekko nacisnąć kierownicę.
Powiązane informacje
•
•
Blokada kierownicy (Str. 211)
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy
(Str. 210)
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
Strefy klimatyzacji
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie
sterowany układ klimatyzacji automatycznej.
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
Wszystkimi funkcjami układu klimatyzacji steruje
się z wyświetlacza centralnego i za pomocą
fizycznych przycisków w konsoli środkowej.
Liczba stref klimatyzacji, na jaką podzielony jest
samochód, decyduje o możliwości nastawiania
różnych temperatur w poszczególnych częściach
kabiny pasażerskiej.
Klimatyzacja 2-strefowa
Niektóre funkcje klimatyzacji tylnych siedzeń
można także obsługiwać za pomocą elementów
sterowania klimatyzacją* z tyłu konsoli między
fotelami.
Strefy klimatyzacji 4-strefowej.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
214
W przypadku klimatyzacji 4-strefowej temperaturę
w kabinie można regulować oddzielnie dla lewej i
prawej strony zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach.
Strefy klimatyzacji (Str. 214)
Klimatyzacja – czujniki (Str. 215)
Temperatura odczuwalna (Str. 215)
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 216)
Klimatyzacja na postoju* (Str. 243)
Nagrzewnica* (Str. 251)
Klimatyzacja 4-strefowa*
Strefy klimatyzacji 2-strefowej.
W przypadku klimatyzacji 2-strefowej temperaturę
w kabinie można regulować oddzielnie dla lewej i
prawej strony.
Powiązane informacje
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Jakość powietrza (Str. 217)
Dystrybucja powietrza (Str. 220)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja – czujniki
Układ klimatyzacji posiada różne czujniki, wspomagające regulację temperatury w samochodzie.
Lokalizacja czujnika
Przy wyposażeniu w Interior Air Quality System*
na wlocie powietrza układu klimatyzacji jest
zamontowany czujnik jakości powietrza.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Interior Air Quality System* (Str. 218)
Temperatura odczuwalna
Układ klimatyzacji reguluje warunki w kabinie w
oparciu o temperaturę odczuwalną, a nie rzeczywistą.
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie odczuwalnej temperaturze, na którą wpływają takie
czynniki jak aktualna temperatura otoczenia,
prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie
słoneczne w samochodzie i wokół niego.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek, z
którego padają promienie słoneczne. Oznacza to,
że temperatura powietrza w nawiewach po prawej
i lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej temperatury po obydwu stronach.
Czujnik wilgotności – w obudowie przy wewnętrznym lusterku wstecznym.
Powiązane informacje
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Czujnik temperatury zewnętrznej — w prawym zewnętrznym lusterku wstecznym.
Czujnik nasłonecznienia – na górnej powierzchni tablicy rozdzielczej.
Czujnik temperatury w kabinie – obok fizycznych przycisków na konsoli środkowej.
UWAGA
Nie przykrywać i nie blokować czujników
odzieżą lub innymi przedmiotami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 215
KLIMATYZACJA
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych1
Polecenia głosowe do układu sterowania klimatyzacją, np. w celu zmiany temperatury, włączenia ogrzewania fotela* lub zmiany poziomu nadmuchu wentylatora.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych
poleceń:
•
•
„Set temperature to X degrees”— ustawia żądaną temperaturę.
•
„Raise temperature”/„Lower
temperature” — podnosi lub obniża ustawioną temperaturę o jeden poziom.
•
„Sync temperature” — synchronizuje temperaturę we wszystkich strefach samochodu
do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy.
•
„Air on feet”/„Air on body” — otwiera
żądany dopływ powietrza.
•
„Air on feet off”/„Air on body off” —
zamyka żądany dopływ powietrza.
•
„Set fan to max”/„Turn off fan” — zmienia
przepływ powietrza do Max/Off.
1
216
„Climate” — rozpoczyna sesję dialogową z
układem klimatyzacji i przedstawia przykładowe polecenia.
•
„Turn on auto” — aktywuje automatyczną
regulację klimatyzacji.
„Raise steering wheel heat”/„Lower
steering wheel heat” — zwiększa/zmniejsza ustawienie podgrzewania kierownicy* o
jeden poziom.
•
•
„Air condition on”/„Air condition off” —
włącza/wyłącza klimatyzację.
„Turn on seat heat”/„Turn off seat heat”
— włącza/wyłącza podgrzewanie fotela*.
•
•
„Recirculation on”/„Recirculation off” —
włącza/wyłącza obieg powietrza.
„Raise seat heat”/„Lower seat heat” —
zwiększa/zmniejsza ustawienie podgrzewania
fotela* o jeden poziom.
•
„Turn on defroster ”/„Turn off defroster”
— włącza/wyłącza usuwanie zaparowania i
oblodzenia szyb oraz zewnętrznych lusterek
wstecznych.
•
„Turn on seat ventilation”/„Turn off seat
ventilation” — włącza/wyłącza wentylację
fotela*.
•
•
„Turn on max defroster”/„Turn max
defroster off” — włącza/wyłącza maksymalną skuteczność odparowania i odszraniania szyb.
„Raise seat ventilation”/„Lower seat
ventilation” — zwiększa/zmniejsza ustawienie wentylacji fotela* o jeden poziom.
Powiązane informacje
•
„Raise fan speed”/„Lower fan speed” —
podnosi lub obniża poziom nadmuchu wentylatora o jeden poziom.
•
•
„Turn on electric defroster”/„Turn off
electric defroster” — włącza/wyłącza
ogrzewanie szyby przedniej*.
•
„Turn on rear defroster”/„Turn off rear
defroster” — włącza/wyłącza ogrzewanie
szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
•
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 151)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
„Turn steering wheel heat on”/„Turn
steering wheel heat off” — włącza/wyłącza podgrzewanie kierownicy*.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Jakość powietrza
Materiały zastosowane w kabinie oraz system
oczyszczania powietrza zapewniają wysokość
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (Str. 218)
Clean Zone*
Interior Air Quality System* (Str. 218)
Funkcja Clean Zone sprawdza i sygnalizuje, czy
zostały spełnione wszystkie warunki dobrej
jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 219)
Materiały
Wnętrze kabiny pasażerskiej Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają się
do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie go w
czystości.
Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku
samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia.
Do czyszczenia wnętrza należy używać zalecanych
przez Volvo środków czyszczących i pielęgnacyjnych.
System oczyszczania powietrza
Oprócz filtra powietrza w kabinie pasażerskiej,
pakiet Clean Zone Interior Package* i system
jakości powietrza Interior Air Quality System* również pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości
powietrza w kabinie.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Clean Zone* (Str. 217)
Wskaźnik jest widoczny w widoku klimatyzacji
na wyświetlaczu centralnym.
Wskaźnik jest widoczny w wierszu klimatyzacji, gdy widok klimatyzacji nie jest otwarty.
Jeśli warunki nie zostały spełnione, napis Clean
Zone będzie podświetlony na biało. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, kolor podświetlenia
tekstu zmieni się na niebieski.
Kontrolowane warunki:
•
Czy wszystkie drzwi i drzwi bagażnika są
zamknięte.
•
Czy wszystkie szyby boczne i panoramiczne
okno dachowe* są zamknięte.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 217
KLIMATYZACJA
||
•
•
•
Czy włączona jest funkcja kontroli jakości
powietrza Interior Air Quality System*.
Czy włączona jest dmuchawa wentylacji.
Czy wyłączona jest recyrkulacja powietrza.
UWAGA
Określenie Clean Zone nie oznacza, że jakość
powietrza jest dobra. Wskazuje ono jedynie, że
zostały spełnione warunki pozwalające uzyskać dobrą jakość powietrza.
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Pakiet Clean Zone Interior Package (CZIP) obejmuje szereg modyfikacji, zapewniających dodatkową izolację kabiny przed dostępem alergenów
i substancji powodujących dolegliwości astmatyczne.
Interior Air Quality System (IAQS) to w pełni
automatyczny układ utrzymania jakości powietrza, który oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza
w kabinie.
IAQS jest elementem Clean Zone Interior
Package (CZIP) i służy do oczyszczania powietrza
w kabinie z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon.
W skład pakietu wchodzi:
•
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 217)
Clean Zone Interior Package* (Str. 218)
Interior Air Quality System* (Str. 218)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 219)
•
Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po
odblokowaniu drzwi za pomocą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja
trwa określony czas lub zostaje przerwana po
otwarciu drzwi pasażera. Długość czasu pracy
wentylatora stopniowo skraca się z uwagi na
zmniejszającą się potrzebę, do momentu gdy
wiek samochodu osiągnie 4 lata.
Wykrycie przez czujnik jakości powietrza zanieczyszczenia powietrza spowoduje zamknięcie wlotu
powietrza i włączenie recyrkulacji.
UWAGA
Czujnik jakości powietrza musi być zawsze
włączony, by zagwarantować optymalną
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
W pełni automatyczny system zapewnienia
jakości powietrza Interior Air Quality System
(IAQS).
W warunkach niskich temperatur zewnętrznych recyrkulacja powietrza zostaje ograniczona, aby uniknąć zaparowania szyb.
Powiązane informacje
•
•
•
•
218
W razie zaparowania należy użyć funkcji
odszraniania szyby przedniej, szyb bocznych
oraz szyby tylnej.
Jakość powietrza (Str. 217)
Clean Zone* (Str. 217)
Interior Air Quality System* (Str. 218)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 219)
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie czujnika jakości
powietrza* (Str. 219)
•
Jakość powietrza (Str. 217)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
•
•
•
Clean Zone* (Str. 217)
Clean Zone Interior Package* (Str. 218)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 219)
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
Filtr powietrza w przedziale
pasażerskim
Czujnik jakości powietrza jest częścią całkowicie
automatycznego systemu kontroli jakości powietrza Interior Air Quality System (IAQS).
Istnieje możliwość włączania/wyłączenia czujnika
jakości powietrza.
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Czujnik jakości powietrza, aby
aktywować lub dezaktywować czujnik jakości
powietrza.
Wymiana filtra powietrza w przedziale
pasażerskim
Dla utrzymania wysokiej wydajności układu klimatyzacji filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy
przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód
jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu,
konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Istnieją różne rodzaje filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy upewnić się, że
zamontowany został właściwy filtr.
Interior Air Quality System* (Str. 218)
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 217)
Clean Zone* (Str. 217)
Clean Zone Interior Package* (Str. 218)
Interior Air Quality System* (Str. 218)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 219
KLIMATYZACJA
Dystrybucja powietrza
Układ klimatyzacji rozprowadza pobierane
powietrze przez wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie samochodu.
Automatyczna i ręczna dystrybucja
powietrza
Przy włączonej automatycznej klimatyzacji dystrybucja powietrza odbywa się automatycznie. W
razie potrzeby dystrybucję powietrza można regulować ręcznie.
Regulowane nawiewy
Niektóre nawiewy w samochodzie są regulowane,
co oznacza, że nawiew można otwierać/zamykać
w celu nakierowania strumienia powietrza.
ze słupków między drzwiami przednimi a tylnymi jest po jednym nawiewie.
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
Dodatkowo dla klimatyzacji 4-strefowej* –
dwa nawiewy z tyłu konsoli między fotelami.
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 220)
•
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 221)
•
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 223)
Przyciski dystrybucji powietrza w widoku klimatyzacji.
Dystrybucja powietrza — nawiewy do usuwania zaparowania i oblodzenia
Dystrybucja powietrza – nawiewy w tablicy
rozdzielczej i konsoli środkowej
Dystrybucja powietrza – nawiewy w podłodze
Umiejscowienie regulowanych nawiewów w kabinie
pasażerskiej.
Klimatyzacja 2-strefowa – cztery nawiewy
znajdują się w tablicy rozdzielczej, a w każdym
220
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć jeden lub kilka przycisków dystrybucji powietrza, aby otworzyć/zamknąć dany
kierunek nawiewu.
> Sposób dystrybucji powietrza zmienia się i
przyciski zapalają się/gasną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
•
Dystrybucja powietrza (Str. 220)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 221)
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 223)
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
Otwieranie i zamykanie nawiewów
Nawiewy przedniego fotela:
Niektóre nawiewy w kabinie można otwierać,
zamykać i nakierowywać ręcznie.
Skierowanie skrajnych nawiewów samochodu na
szyby boczne pozwala wyeliminować ich zaparowanie.
Skierowanie skrajnych nawiewów w kierunku
wnętrza samochodu pozwala uzyskać przyjemne
warunki w kabinie pasażerskiej podczas gorącej
pogody.
Pokrętło nawiewu2.
–
Obrócić pokrętło, aby otworzyć/zamknąć
nawiew powietrza.
Strumień powietrza jest maksymalny, gdy
oznaczenie na pokrętle znajduje się w położeniu pionowym.
2
Ilustracja ma charakter schematyczny – budowa wylotu nawiewu zależy od lokalizacji w samochodzie.
}}
221
KLIMATYZACJA
||
Nawiewy tylnego siedzenia:
Nakierowywanie nawiewów
Pokrętło nawiewu2.
Dźwignia nawiewu2.
–
–
Obrócić pokrętło, aby otworzyć/zamknąć
nawiew powietrza.
Im dłuższe są białe kreski widoczne na
pokrętle, tym silniejszy strumień powietrza.
Powiązane informacje
•
•
•
2
222
Przesunąć dźwignię poziomo/pionowo, aby
nakierować strumień powietrza wypływający z
nawiewu.
Dystrybucja powietrza (Str. 220)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 220)
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 223)
Ilustracja ma charakter schematyczny – budowa wylotu nawiewu zależy od lokalizacji w samochodzie.
KLIMATYZACJA
Tabela opcji dystrybucji powietrza
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie. Dostępne są poniższe
opcje ustawienia.
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Jeśli wszystkie przyciski dystrybucji powietrza zostaną wyłączone w trybie ręcznym, układ klimatyzacji wraca do sterowania automatycznego.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia.
Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapobiega zaparowaniu i oblodzeniu w zimnym i wilgotnym klimacie (w tym celu poziom nadmuchu
wentylatora nie może być niski).
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia skuteczne chłodzenie podczas ciepłej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów przy podłodze. Pewna ilość powietrza
wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia ogrzewanie lub chłodzenie przy podłodze.
}}
223
KLIMATYZACJA
||
224
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia
oraz nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość powietrza wydostaje się również
z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas ciepłej i suchej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia i
przy podłodze. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki i skuteczne usuwanie
zaparowania podczas zimnej i wilgotnej pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej i przy podłodze.
Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas słonecznej
pogody przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia, w
tablicy rozdzielczej i przy podłodze.
Zapewnia zrównoważone warunki w kabinie pasażerskiej.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
•
Dystrybucja powietrza (Str. 220)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 221)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 220)
225
KLIMATYZACJA
Elementy sterowania klimatyzacją
Aby zmienić zakładkę, należy przeciągnąć palcem
w lewo/w prawo lub nacisnąć odpowiedni nagłówek.
Do sterowania funkcjami układu klimatyzacji
służą fizyczne przyciski w konsoli środkowej,
wyświetlacz centralny oraz elementy sterowania
klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami*.
Fizyczne przyciski w konsoli środkowej
Elementy sterowania temperaturą po stronie
kierowcy i pasażera.
Elementy sterowania ogrzewaniem* i wentylacją* foteli kierowcy i pasażera oraz podgrzewaniem kierownicy*.
Przycisk ogrzewania szyby przedniej* i maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
Przycisk ogrzewania szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Wiersz klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Najczęstszymi funkcjami klimatyzacji można sterować z wiersza klimatyzacji.
226
Przycisk umożliwiający dostęp do widoku klimatyzacji. Grafika na przycisku pokazuje
aktywne ustawienia klimatyzacji.
Widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Jedno naciśnięcie środkowego przycisku w wierszu klimatyzacji umożliwia dostęp do widoku klimatyzacji. Widok klimatyzacji dzieli się na następujące zakładki:
• Główny ekran klimatyzacji
• Widok tylnego układu klimatyzacji*
• Regulacja postojowa*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Główna klimatyzacja
Oprócz funkcji znajdujących się w wierszu klimatyzacji, innymi głównymi funkcjami klimatyzacji
można także sterować na zakładce Główny
ekran klimatyzacji.
Recyrkulacja – Elementy sterowania recyrkulacji powietrza.
Elementy sterowania dystrybucji powietrza.
Regulator wentylatora przedniego fotela (w
przypadku klimatyzacji 2-strefowej regulator
ten jest współdzielony z siedzeniem tylnym).
AUTO – Automatyczna regulacja temperatury.
Klimatyzacja tylna*
Wszystkimi funkcjami klimatyzacji tylnych siedzeń
można sterować na zakładce Widok tylnego
układu klimatyzacji.
Klimatyzacja w drugim rzędzie – Elementy
sterowania funkcjami klimatyzacji na tylnym
siedzeniu. Elementy sterowania wentylatora
dla tylnych siedzeń.
Max, Elektryczna, Tylna – Elementy sterowania do usuwania zaparowania i oblodzenia
szyb i lusterek.
AC – Elementy sterowania klimatyzacji.
Elementy sterowania temperaturą dla tylnych
siedzeń.
Elementy sterowania podgrzewaniem tylnych
siedzeń*.
Klimatyzacja na postoju*
Klimatyzacją postojową samochodu można sterować na zakładce Regulacja postojowa.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 227
KLIMATYZACJA
||
Elementy sterowania klimatyzacją z tyłu
konsoli między fotelami*
jest zablokowany, widoczne są tylko przyciski siedzeń* i przycisk odblokowania.
•
Regulacja prędkości wentylatora dla przednich siedzeń (Str. 238)
Po odblokowaniu na panelu klimatyzacji można
zmienić prędkość wentylatora oraz temperaturę i
widoczne są wszystkie wybrane ustawienia klimatyzacji. Ekran blokuje się automatycznie po upływie pewnego czasu braku aktywności.
•
Regulacja prędkości wentylatora dla tylnych
siedzeń* (Str. 239)
•
•
Synchronizacja temperatury (Str. 242)
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji (Str. 242)
Powiązane informacje
•
•
228
Klimatyzacja (Str. 214)
Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela* (Str. 229)
•
Elementy sterowania podgrzewaniem tylnych
siedzeń*.
Włączanie i wyłączanie podgrzewania tylnych
siedzeń* (Str. 230)
•
Elementy sterowania wentylatora dla tylnych
siedzeń.
Włączanie i wyłączanie wentylacji fotela
przedniego* (Str. 231)
•
Elementy sterowania temperaturą dla tylnych
siedzeń.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 232)
•
Przycisk blokowania/odblokowania na panelu
klimatyzacji.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w panel klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami, ale ma
podgrzewane tylne siedzenia*, z tyłu konsoli między fotelami znajdują się fizyczne przyciski do sterowania tą funkcją.
Włączanie automatycznej regulacji temperatury (Str. 233)
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza
(Str. 233)
•
Włączanie i wyłączanie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb
(Str. 234)
•
Panel klimatyzacji jest wyposażony w blokadę
ekranu, która zapobiega niezamierzonej zmianie
prędkości wentylatora i temperatury. Gdy ekran
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 236)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 237)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania przedniego fotela*
2.
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku
zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą
elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń ciała.
Powiązane informacje
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i
fotela w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji
podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w wentylowane siedzenia lub podgrzewaną kierownicę, przycisk podgrzewanych siedzeń jest
dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
•
•
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania przedniego fotela*
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania siedzeń
przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się przy
niskiej temperaturze otoczenia.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Automatyczny poziom
ogrzewania fotela kierowcy i
Automatyczny poziom ogrzewania fotela
pasażera, aby aktywować lub dezaktywować
automatyczne włączenie podgrzewania fotela
kierowcy i fotela pasażera.
4.
Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji
funkcji.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania przedniego fotela*
(Str. 229)
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela* (Str. 229)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 229
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania tylnych siedzeń*
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń z tylnego siedzenia
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Klimatyzacja 2-strefowa:
Klimatyzacja 4-strefowa*:
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń z przedniego siedzenia*
Wskazanie i przyciski podgrzewania siedzeń na panelu
klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami.
Przyciski podgrzewania siedzeń z tyłu konsoli między
fotelami.
–
Przyciski podgrzewania siedzeń w grupie Widok tylnego
układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
2.
230
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
Naciskać wielokrotnie lewy lub prawy fizyczny
przycisk podgrzewanych siedzeń z tyłu konsoli między fotelami, aby wybrać jeden z czterech poziomów: Wyłączone, Wysoki,
Średnie lub Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i dioda LED w
przycisku pokazuje nastawioną wartość.
–
Naciskać wielokrotnie lewy lub prawy przycisk podgrzewanych siedzeń na panelu klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
wybrać jeden z czterech poziomów:
Wyłączone, Wysoki, Średnie lub Niski.
> Poziom zmienia się i ekran na panelu klimatyzacji pokazuje nastawioną wartość.
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku
zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą
elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń ciała.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
Siedzenia można wentylować w celu poprawy
komfortu podróżowania na przykład podczas
gorącej pogody.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie. Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się wraz ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie. Układ ten
można włączyć przy uruchomionym silniku.
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i
fotela w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji
podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogrzewane fotele lub ogrzewaną kierownicę, przycisk wentylacji foteli jest dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
2.
Naciskać wielokrotnie przycisk wentylowanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 231
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
kierownicy*
2.
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej
pogodzie.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanej
kierownicy, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania kierownicy*
(Str. 232)
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania kierownicy*
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej
pogodzie.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie podgrzewania kierownicy przy rozruchu
silnika ma być włączone czy wyłączone. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się przy niskiej temperaturze otoczenia.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Poziom automatycznego
ogrzewania kierownicy, aby aktywować lub
dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania kierownicy.
4.
Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji
funkcji.
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć przycisk kierownicy i fotela po stronie kierowcy w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji ogrzewania fotela i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogrzewane lub wentylowane fotele, przycisk ogrzewania kierownicy jest dostępny bezpośrednio
w wierszu klimatyzacji.
232
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 232)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie automatycznej regulacji
temperatury
2.
Nacisnąć krótko lub długo opcję AUTO.
•
Przy włączonej automatycznej regulacji temperatury sterowanie wieloma funkcjami klimatyzacji
odbywa się automatycznie.
Krótkie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją
powietrza przebiega automatycznie.
•
Długie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją
przebiega automatycznie, a poziom temperatury i nadmuchu wentylatora zostają
przełączone na ustawienia standardowe:
22 °C (72 °F) oraz poziom 3 (poziom 2
dla tylnych siedzeń3).
> Automatyczna regulacja temperatury zostaje aktywowana i przycisk się zapala.
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji
powietrza
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku
czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu
zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie
pasażerskiej.
UWAGA
Temperaturę i prędkość dmuchawy można
zmienić bez wyłączania automatycznej klimatyzacji. Automatyczna klimatyzacja zostaje
wyłączona w przypadku ręcznej zmiany dystrybucji powietrza lub włączenia maksymalnej
skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
Przycisk automatycznej regulacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
3
Dotyczy samochodów z klimatyzacją 4-strefową*.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Przycisk recyrkulacji powietrza w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Recyrkulacja.
> Recyrkulacja powietrza zostaje włączona/
wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 233
KLIMATYZACJA
||
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania wewnętrznych powierzchni szyb.
UWAGA
Włączenie recyrkulacji powietrza nie jest możliwe, gdy włączony jest maksymalny nawiew
odszraniania.
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia czasu
recyrkulacji powietrza (Str. 234)
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia
czasu recyrkulacji powietrza
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku
czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu
zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie
pasażerskiej.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika czasowego recyrkulacji powietrza.
Po aktywacji wyłącznika czasowego, recyrkulacja
powietrza jest wyłączana automatycznie po 20
minutach.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Timer recyrkulacji, aby aktywować
lub dezaktywować wyłącznik czasowy recyrkulacji powietrza.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb
Położenie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb służy do szybkiego usuwania pary i lodu z szyb.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do funkcji maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej*
maksymalną skuteczność odparowania i odszraniania szyb można włączyć tylko oddzielnie w
widoku klimatyzacji wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza
(Str. 233)
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
234
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
W samochodach bez ogrzewania szyby przedniej:
–
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z wyświetlacza
centralnego
2.
Funkcja maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb wyłącza automatyczne sterowanie klimatyzacją i recyrkulacją powietrza, włącza klimatyzację i
przełącza poziom nadmuchu wentylatora
na 5, a temperaturę na HI.
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej:
–
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wybrać
jeden z trzech poziomów:
•
•
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Po wyłączeniu maksymalnej skuteczności
odparowania i odszraniania szyb układ klimatyzacji wraca do wcześniejszych ustawień.
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb
•
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna
skuteczność odparowania i odszraniania
szyb zostają włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
UWAGA
Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona z pewnym
opóźnieniem w celu uniknięcia krótkiego
wzrostu prędkości dmuchawy, jeśli ogrzewanie przedniej szyby zostanie wyłączone
dwoma szybkimi naciśnięciami przycisku.
Nacisnąć opcję Max.
> Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
UWAGA
Przycisk maksymalnej skuteczności odparowania i
odszraniania szyb w widoku klimatyzacji.
1.
Zmiana poziomu nadmuchu wentylatora na 5
podnosi poziom hałasu.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
235
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby*
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego
usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do ogrzewania
przedniej szyby.
–
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wybrać
jeden z trzech poziomów:
•
•
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z wyświetlacza
centralnego
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb
•
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna
skuteczność odparowania i odszraniania
szyb zostają włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
Przycisk ogrzewania szyby przedniej w widoku klimatyzacji.
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Elektryczna.
> Ogrzewanie szyby przedniej zostaje włączone/wyłączone i przycisk zapala się/
gaśnie.
UWAGA
Po obu bokach szyby przedniej znajduje się
trójkątny obszar, który nie jest ogrzewany
elektrycznie i odmrożenie tych powierzchni
może zająć więcej czasu.
236
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
UWAGA
Ogrzewanie szyby przedniej może wpływać na
działanie transponderów i innych urządzeń
komunikacyjnych.
UWAGA
Jeśli w czasie automatycznego wyłączenia silnika przez funkcję Start/Stop włączone było
ogrzewanie przedniej szyby, silnik zostanie
ponownie uruchomiony.
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby*
(Str. 237)
Włączanie i wyłączanie
automatycznego włączenia
ogrzewania przedniej szyby*
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego
usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w
razie ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby
przedniej lub szyb. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się
wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Automatyczne odmrażanie szyby
przedniej, aby aktywować lub dezaktywować
automatycznie włączenie ogrzewania szyby
przedniej.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 236)
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
–
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 237
KLIMATYZACJA
||
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
wyświetlacza centralnego
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych
Przycisk ogrzewania szyby tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych w widoku klimatyzacji.
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie podgrzewania szyby tylnej i lusterek
zewnętrznych ma być aktywowane czy dezaktywowane przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w razie
ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby przedniej lub szyb. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się
wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Tylna.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Automatyczne odmrażanie szyby
tylnej, aby aktywować lub dezaktywować
automatycznie włączenie ogrzewania szyby i
zewnętrznych lusterek wstecznych.
Powiązane informacje
•
•
4
238
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych (Str. 238)
W przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 237)
Regulacja prędkości wentylatora dla
przednich siedzeń4
Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na przednie siedzenia.
Przyciski sterowania wentylatorem w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora Off,
1–5 lub Max.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
KLIMATYZACJA
WAŻNE
Gdy dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie działa, co powoduje
ryzyko zaparowania szyb od wewnątrz.
UWAGA
Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje
przepływ powietrza w obrębie wybranego
poziomu pracy dmuchawy w oparciu o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet jeśli poziom
pracy dmuchawy pozostaje taki sam.
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń*
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń z tylnego siedzenia
Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na tylne siedzenia.
1.
Nacisnąć przycisk odblokowania na panelu
klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
uzyskać dostęp do elementów sterowania.
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń z przedniego siedzenia
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Przyciski wentylatora na panelu klimatyzacji z tyłu konsoli
między fotelami.
Przyciski sterowania wentylatorem na zakładce Widok
tylnego układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora 1–5.
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora 1–5.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
Poziom nawiewu na tylnych siedzeniach
można wyłączyć naciskając na Klimatyzacja
w drugim rzędzie.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 239
KLIMATYZACJA
||
UWAGA
Poziomu pracy dmuchawy dla tylnego siedzenia nie można nastawić, jeśli poziom pracy
dmuchawy dla przedniego siedzenia jest
nastawiony na Off.
Regulacja temperatury dla
przednich siedzeń5
Dla stref klimatyzacji foteli przednich można
nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.
Dmuchawę tylnego siedzenia można wyłączyć
tylko w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym.
UWAGA
Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje
przepływ powietrza w obrębie wybranego
poziomu pracy dmuchawy w oparciu o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet jeśli poziom
pracy dmuchawy pozostaje taki sam.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Regulacja temperatury.
2.
•
Przyciski regulacji temperatury w wierszu klimatyzacji.
1.
Nastawić temperaturę, wykorzystując jedną z
poniższych metod:
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk temperatury w polu klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć wiersz sterowania.
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę, lub
•
naciskać +/−, aby stopniowo zwiększać/
zmniejszać temperaturę.
> Temperatura zostaje zmieniona i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
UWAGA
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej
lub niższej niż żądana.
Powiązane informacje
•
5
240
W przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
KLIMATYZACJA
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń*
Dla stref klimatyzacji tylnych siedzeń można
nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń z przedniego siedzenia
Regulacja temperatury.
3.
Nastawić temperaturę, wykorzystując jedną z
poniższych metod:
•
Przyciski temperatury na panelu klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami.
2.
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę
•
naciskać +/−, aby stopniowo zwiększać/
zmniejszać temperaturę.
> Temperatura zostaje zmieniona i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
Przyciski regulacji temperatury w zakładce Widok
tylnego układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
2.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk temperatury, aby otworzyć funkcję regulacji.
UWAGA
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń z tylnego siedzenia
1.
Nacisnąć przycisk odblokowania na panelu
klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
uzyskać dostęp do elementów sterowania.
Naciskać lewy lub prawy przycisk </> na
panelu klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby stopniowo zmniejszać/zwiększać
temperaturę.
> Temperatura zmienia się i ekran na panelu
klimatyzacji pokazuje nastawioną wartość.
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej
lub niższej niż żądana.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 241
KLIMATYZACJA
Synchronizacja temperatury
Temperaturę w poszczególnych strefach klimatyzacji samochodu można zsynchronizować z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy.
zmieniając ustawienie temperatury innej strefie
klimatyzacji niż strefa kierowcy.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
Klimatyzacja chłodzi i osusza według potrzeby
powietrze doprowadzane do kabiny.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Przycisk klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
Przycisk synchronizacji w zestawie regulatorów po stronie kierowcy.
1.
Nacisnąć przycisk temperatury po stronie
kierowcy w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji.
2.
Nacisnąć opcję Ujednolicenie
temperatury.
> Temperatura we wszystkich strefach w
samochodzie zostaje zsynchronizowana z
temperaturą nastawioną po stronie kierowcy i obok przycisku temperatury pojawia się symbol synchronizacji.
Synchronizację wyłącza się dodatkowym naciśnięciem przycisku Ujednolicenie temperatury albo
242
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję AC.
> Klimatyzacja zostaje włączona/wyłączona i
przycisk zapala się/gaśnie.
Gdy klimatyzacja jest włączona, układ klimatyzacji automatycznie steruje uruchamianiem i wyłączaniem zależnie od
potrzeb.
KLIMATYZACJA
UWAGA
Zamknąć wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe*, aby umożliwić optymalne działanie klimatyzacji.
Klimatyzacja na postoju*
•
Warunki panujące w kabinie pasażerskiej można
przygotować do jazdy lub utrzymać podczas
postoju samochodu.
Utrzymanie komfortowej temperatury podczas parkowania* (Str. 248)
•
Symbole i komunikaty klimatyzacji na
postoju* (Str. 250)
UWAGA
Włączenie klimatyzacji nie jest możliwe, gdy
regulator wentylatora znajduje się w położeniu
Off.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 226)
Funkcje przygotowania do jazdy i utrzymania komfortowej temperatury są sterowane w zakładce Regulacja
postojowa w widoku klimatyzacji wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 243
KLIMATYZACJA
Przygotowanie do jazdy*
Funkcja przygotowania do jazdy przed podróżą
może zmniejszyć poziom zużycia samochodu i
zapotrzebowanie na energię podczas podróży.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać uruchomiona bezpośrednio lub nastawiona za
pomocą timera.
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
•
Nagrzewnica postojowa* nagrzewa w niskich
temperaturach kabinę pasażerską oraz silnik.
•
Gdy jest ciepło, wentylacja chłodzi kabinę
pasażerską, doprowadzając powietrze z zewnątrz samochodu.
Włączanie/wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy*
Funkcja przygotowania do jazdy nagrzewa
kabinę pasażerską i silnik lub wietrzy wnętrze
kabiny pasażerskiej przed jazdą. Funkcję tę
można włączyć bezpośrednio na wyświetlaczu
centralnym lub za pomocą telefonu komórkowego.
Włączanie/wyłączanie z wyświetlacza
centralnego
Podczas przygotowania kabiny pasażerskiej
do jazdy układ pracuje do momentu osiągnięcia komfortowej temperatury, a nie temperatury, na jaką nastawiony jest układ klimatyzacji.
•
•
•
244
Klimatyzacja na postoju* (Str. 243)
Włączanie/wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy* (Str. 244)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Nacisnąć opcję Przygotowanie.
> Funkcja przygotowania do jazdy zostaje
włączona/wyłączona i przycisk zapala się/
gaśnie.
UWAGA
Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny
pasażerskiej do jazdy.
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę*.
UWAGA
Powiązane informacje
3.
Przycisk przygotowania do jazdy w zakładce Regulacja
postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie za pomocą aplikacji*
Funkcję przygotowania do jazdy można włączyć
za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją
Volvo On Call*, która pozwala także na zarządzanie informacjami o wybranych ustawieniach. Podczas wstępnego przygotowywania, kabina pasażerska zostaje nagrzana do komfortowej temperatury lub przewietrzona powietrzem nadmuchiwanym z zewnątrz.
Kabinę pasażerską można także przygotować do
jazdy za pomocą funkcji zdalnego uruchomienia
samochodu (Engine Remote Start – ERS)6,
korzystając z aplikacji Volvo On Call*.
Powiązane informacje
•
•
•
6
Klimatyzacja na postoju* (Str. 243)
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy*
Timer można nastawić w taki sposób, by przygotowanie do jazdy zakończyło się o określonej
godzinie.
Timer może obsłużyć maksymalnie 8 różnych
ustawień następujących parametrów:
•
•
Niektóre rynki.
Timer funkcji przygotowania do jazdy może
obsłużyć maksymalnie 8 ustawień godziny.
Dodawanie ustawienia godziny
Godzina dla jednej określonej daty
Godzina dla jednego lub kilku dni tygodnia, z
powtarzaniem lub bez.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy* (Str. 247)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy* (Str. 247)
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy*
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Przycisk służący do dodawania ustawienia godziny w
zakładce Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 245
KLIMATYZACJA
||
3.
Nacisnąć opcję Dodaj regulator czasowy.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
7.
UWAGA
Nie można dodać ustawienia czasu, jeśli dla
timera zostało już wprowadzonych 8 ustawień.
Aby dodać nowe ustawienie czasu, należy
usunąć jedno z już istniejących.
4.
Nacisnąć opcję Data, aby nastawić godzinę
dla pojedynczej daty.
Nacisnąć opcję Dni, aby nastawić godzinę
dla jednego lub kilku dni tygodnia.
W opcji Dni: Włączyć/wyłączyć powtarzanie,
zaznaczając/likwidując zaznaczenie kratki
przy pozycji Powtarzaj co tydź..
5.
W opcji Data: Wybrać datę dla przygotowania do jazdy, przewijając listę dat za pomocą
strzałek.
W opcji Dni: Wybrać dni tygodnia dla przygotowania do jazdy, naciskając przyciski dni
tygodnia.
6.
246
Nastawić godzinę, o której przygotowanie do
jazdy ma zostać zakończone, przewijając wartości za pomocą strzałek.
Nacisnąć opcję Potwierdź, aby dodać ustawienie godziny.
> Ustawienie godziny zostaje dodane do
listy i zostaje aktywowane.
3.
Nacisnąć ustawienie godziny, które ma zostać zmienione.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
4.
Edycję ustawienia godziny wykonuje się w
sposób analogiczny do opisanego powyżej w
punkcie „Dodawanie ustawienia godziny”.
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę*.
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy* (Str. 247)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy* (Str. 247)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Edytowanie ustawienia godziny
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do
jazdy*
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę*.
Ustawienie godziny w timerze funkcji przygotowania do jazdy można aktywować lub dezaktywować zależnie od potrzeby.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Aby aktywować/dezaktywować ustawienie
godziny, należy nacisnąć przycisk timera z
prawej strony ustawienia.
> Ustawienie godziny zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Przyciski wyłącznika czasowego w zakładce Regulacja
postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
•
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
•
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy* (Str. 247)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy*
Przycisk służący do edytowania listy/usuwania ustawienia godziny w zakładce Regulacja postojowa w widoku
klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Nacisnąć opcję Edytuj listę.
4.
Nacisnąć ikonę Usuń z prawej strony listy.
> Ikona zmieni się na tekst Usuń.
5.
Dla potwierdzenia nacisnąć Usuń.
> Ustawienie godziny zostanie usunięte z
listy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 247
KLIMATYZACJA
||
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy* (Str. 244)
•
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy* (Str. 247)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy*
(Str. 245)
Utrzymanie komfortowej
temperatury podczas parkowania*
Warunki panujące w kabinie pasażerskiej można
utrzymać podczas postoju samochodu, np. gdy
trzeba wyłączyć silnik, ale kierowca i pasażerowie chcą pozostać w samochodzie przy zachowanym poziomie komfortu klimatyzacji.
Funkcję utrzymania komfortowej temperatury
można uruchomić wyłącznie bezpośrednio.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja na postoju* (Str. 243)
Włączanie i wyłączanie funkcji utrzymania
komfortowej temperatury podczas parkowania* (Str. 249)
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
•
Ciepło z nagrzanego silnika ogrzewa kabinę
pasażerską do komfortowej temperatury przy
zimnej pogodzie.
•
Gdy jest ciepło, wentylacja chłodzi kabinę
pasażerską, doprowadzając powietrze z zewnątrz samochodu.
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji jest
wyłączana po zablokowaniu samochodu od
zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła. Zadaniem tej funkcji
jest utrzymywanie komfortowej temperatury w
kabinie, gdy kierowca lub pasażerowie pozostają w samochodzie.
248
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej
temperatury podczas parkowania*
UWAGA
Włączenie funkcji utrzymania komfortowej
temperatury nie jest możliwe, jeśli ilość ciepła
zmagazynowanego w silniku nie jest wystarczająca do utrzymania temperatury w kabinie
pasażerskiej lub jeśli temperatura zewnętrzna
jest wyższa niż około 20°C (68°F).
Funkcja utrzymania komfortowej temperatury
pozwala utrzymać warunki panujące w kabinie
pasażerskiej po zakończeniu jazdy. Funkcję tę
można włączyć bezpośrednio na wyświetlaczu
centralnym.
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji jest
wyłączana po zablokowaniu samochodu od
zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła. Zadaniem tej funkcji
jest utrzymywanie komfortowej temperatury w
kabinie, gdy kierowca lub pasażerowie pozostają w samochodzie.
Powiązane informacje
Przycisk utrzymania komfortowej temperatury w zakładce
Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Nacisnąć opcję Utrzymuj regulację.
> Funkcja utrzymania komfortowej temperatury zostaje włączona/wyłączona i przycisk
zapala się/gaśnie.
•
Utrzymanie komfortowej temperatury podczas parkowania* (Str. 248)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 249
KLIMATYZACJA
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju*
Ten symbol zapala się na wyświetlaczu
kierowcy, gdy nagrzewnica postojowa
jest włączona.
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju.
Symbol
Komunikat
Działanie
Regulacja postoj.
Klimatyzacja na postoju nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak najszybszego
sprawdzenia funkcji.
Wymagany serwis
Regulacja postoj.
Chwilowo niedostępne
Regulacja postoj.
Niedostępne Zbyt niski poziom
paliwa
Regulacja postoj.
Niedostępne Zbyt niski poziom
naładowania baterii
A
Klimatyzacja na postoju chwilowo nie działa. Jeśli problem będzie się utrzymywać przez pewien czas,
należy skontaktować się ze stacją obsługiA, aby sprawdzić działanie układu.
Klimatyzacji na postoju nie można włączyć, gdy poziom paliwa jest zbyt niski do uruchomienia nagrzewnicy postojowej*. Uzupełnić paliwo w zwykłym zbiorniku paliwa samochodu.
Klimatyzacji na postoju nie można włączyć, gdy poziom naładowania akumulatora rozruchowego jest zbyt
niski do uruchomienia nagrzewnicy postojowej*. Naładować akumulator.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
250
Klimatyzacja na postoju* (Str. 243)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Nagrzewnica*
Nagrzewnica pomaga w uzyskaniu odpowiedniej
temperatury silnika i w kabinie pasażerskiej
przed rozpoczęciem podróży i podczas jazdy.
Nagrzewnica ma dwie funkcje składowe:
•
•
Nagrzewnica postojowa – nagrzewa w razie
potrzeby silnik i kabinę pasażerską, gdy włączona jest funkcja przygotowania do jazdy*
klimatyzacji postojowej.
UWAGA
UWAGA
Przed użyciem nagrzewnicy należy upewnić
się, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
Jeśli nagrzewnica musi zostać użyta, upewnić
się, że ilość paliwa w normalnym zbiorniku
samochodu jest wystarczająca.
Paliwo i tankowanie
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może się zapalić. Należy wyłączyć dodatkową nagrzewnicę spalinową przed
rozpoczęciem tankowania paliwa.
Nagrzewnica dodatkowa – nagrzewa w razie
potrzeby kabinę pasażerską i silnik podczas
jazdy.
Sprawdzić na wyświetlaczu kierowcy, czy nagrzewnica jest wyłączona. Gdy pracuje ona jako
nagrzewnica postojowa, świeci się
ten symbol.
Nagrzewnica jest zasilana paliwem i jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Akumulator i ładowanie
Nagrzewnica jest zasilana przez akumulator rozruchowy samochodu. Jeśli poziom naładowania
akumulatora rozruchowego, nagrzewnica zostaje
automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
Powiązane informacje
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
Nagrzewnica wykorzystuje paliwo ze standardowego zbiornika paliwa samochodu.
•
•
•
Klimatyzacja (Str. 214)
Nagrzewnica postojowa* (Str. 252)
Nagrzewnica dodatkowa* (Str. 253)
W przypadku parkowania samochodu na stromej
pochyłości należy go ustawić przodem w dół
wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa do
nagrzewnicy.
Jeśli poziom w zbiorniku paliwa jest za niski,
nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona, a
na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 251
KLIMATYZACJA
Nagrzewnica postojowa*
Po włączeniu funkcji przygotowania samochodu
do jazdy nagrzewnica postojowa ogrzewa kabinę
pasażerską przed rozpoczęciem podróży według
potrzeby.
Nagrzewnica postojowa to jedna z dwóch funkcji
składowych nagrzewnicy samochodu. Nagrzewnica jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
Ten symbol zapala się na wyświetlaczu
kierowcy, gdy nagrzewnica postojowa
jest włączona.
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Nagrzewnica postojowa włącza się automatycznie, jeśli funkcja przygotowania do jazdy* klimatyzacji postojowej jest włączona i kabina pasażerska wymaga ogrzania.
Jest ona wyłączana automatycznie po upływie
zaprogramowanego czasu timera lub maksymalnego czasu pracy nagrzewnicy, a także w przypadku ponownego uruchomienia silnika.
252
Maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi 40
minut.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę*.
Jeśli nagrzewnica postojowa musi zostać
użyta, upewnić się, że ilość paliwa w normalnym zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
Przed użyciem nagrzewnicy postojowej należy
upewnić się, że akumulator rozruchowy jest
wystarczająco naładowany.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
WAŻNE
Wielokrotne użycie nagrzewnicy postojowej w
połączeniu z przejazdami na krótkie odległości
może spowodować rozładowanie akumulatora
i utrudnić rozruch silnika.
Jeśli nagrzewnica postojowa jest używana
regularnie, to czas jazdy musi być taki sam jak
czas pracy nagrzewnicy, aby zagwarantować
naładowanie akumulatora i uzupełnienie energii zużytej przez nagrzewnicę postojową.
Nagrzewnica postojowa jest używana jednorazowo przez maksymalnie 40 minut.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
OSTRZEŻENIE
Jeśli pojawi się woń paliwa, niezwykła ilość
dymu, czarny dym lub niezwykły dźwięk pochodzący z nagrzewnicy postojowej, nagrzewnicę
należy wyłączyć i w miarę możliwości wyjąć jej
bezpiecznik. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu
dokonania naprawy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
Nagrzewnica* (Str. 251)
Nagrzewnica dodatkowa* (Str. 253)
Nagrzewnica dodatkowa*
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu
kabiny pasażerskiej i silnika podczas jazdy.
Nagrzewnica dodatkowa to jedna z dwóch funkcji
składowych nagrzewnicy samochodu. Nagrzewnica jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
Powiązane informacje
•
•
•
Nagrzewnica* (Str. 251)
Nagrzewnica postojowa* (Str. 252)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia nagrzewnicy dodatkowej (Str. 254)
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Uruchomienie i regulacja nagrzewnicy postojowej
odbywają się automatycznie w zależności od
konieczności ogrzewania w czasie jazdy.
Po wyłączeniu samochodu, nagrzewnica jest
automatycznie wyłączana.
UWAGA
Jeśli nagrzewnica dodatkowa musi zostać
użyta, upewnić się, że ilość paliwa w normalnym zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 253
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
nagrzewnicy dodatkowej
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu
kabiny pasażerskiej i silnika podczas jazdy.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie nagrzewnicy dodatkowej ma być włączone czy wyłączone.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Ogrzewanie dodatkowe, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie nagrzewnicy dodatkowej.
UWAGA
Firma Volvo zaleca wyłączenie funkcji automatycznego uruchomienia dodatkowej nagrzewnicy w przypadku jazdy na krótkich dystansach.
Powiązane informacje
•
254
Nagrzewnica dodatkowa* (Str. 253)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Potwierdzenie zablokowania
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
zamków jest sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
Lampka kontrolna centralnego zamka i
autoalarmu
Sygnalizacja w przyciskach blokowania
Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na
tablicy rozdzielczej pokazuje status systemu alarmowego.
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w
drzwiach przednich
Zablokowanie drzwi samochodu zostaje potwierdzone długim mignięciem. Gdy samochód jest
zablokowany, lampka emituje krótkie błyski.
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka jednego z przednich drzwi wskazuje, że zablokowane są wszystkie drzwi. Po
otwarciu dowolnych drzwi, diody w obu drzwiach
zgasną.
Drzwi przednie
Sygnalizacja zewnętrzna
Zablokowanie zamków
•
Zablokowanie zamków jest sygnalizowane
mignięciem świateł awaryjnych oraz złożeniem lusterek zewnętrznych1.
Odblokowanie drzwi
•
Odblokowanie zamków jest sygnalizowane
dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych
oraz rozłożeniem lusterek zewnętrznych1.
Sygnalizacja zablokowania zamków samochodu
działa pod warunkiem, że wszystkie drzwi, drzwi
bagażnika i pokrywa silnika są zamknięte. Po
zablokowaniu zamków, gdy zamknięte są tylko
drzwi kierowcy2, samochód będzie zablokowany,
ale sygnalizacja zablokowania za pomocą świateł
awaryjnych włączy się dopiero po zamknięciu
wszystkich drzwi, drzwi bagażnika i pokrywy silnika.
1
2
256
Inne rodzaje sygnalizacji
Funkcje bezpiecznego oświetlenia drogi do domu
i oświetlenia asekuracyjnego także przekazują
informację o zablokowaniu i odblokowaniu
zamków.
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
Nie dotyczy samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
W drzwiach tylnych*
Ustawienie sygnalizacji
zablokowania zamków
Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania
W menu ustawień na wyświetlaczu centralnym
można wybrać, w jaki sposób samochód będzie
potwierdzać zablokowanie i odblokowanie
zamków.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania blokuje i
odblokowuje drzwi boczne, drzwi bagażnika i
klapkę wlewu paliwa. Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi znajdować się w samochodzie,
by można było uruchomić pojazd.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Nacisnąć Wizualne potwierdzenie
zablokowania, aby wybrać, kiedy samochód
przekazywać sygnalizację wizualną. Do
wyboru są: Zablokuj, Odblokuj, Oba lub
wyłączenie funkcji.
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w
drzwiach tylnych.
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka obu drzwi wskazuje, że drzwi są
zablokowane. Po otwarciu dowolnych drzwi, ich
dioda zgaśnie, natomiast pozostałe będą nadal
świecić.
Powiązane informacje
Blokowanie.
Sygnalizacja za pomocą składanych lusterek zewnętrznych*
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
•
Ustawienie sygnalizacji zablokowania
zamków (Str. 257)
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 170)
3.
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 170)
Wybrać opcję Złóż lusterka po
zablokowaniu, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję.
Lusterka i
Powiązane informacje
•
Potwierdzenie zablokowania (Str. 256)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, po lewej stronie, i
kluczyk bezprzyciskowy (typu Key Tag)*, po prawej stronie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu,
ponieważ samochód jest standardowo wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego
(Passive Start). Aby możliwe było uruchomienie
samochodu, kluczyk musi znajdować się w przedniej części kabiny pasażerskiej, np. w kieszeni kierowcy lub uchwycie na napoje w konsoli między
fotelami.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 257
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Jako opcja dostępna jest również funkcja zablokowania i odblokowania zamków drzwi bocznych i
drzwi bagażnika bez użycia kluczyka (Passive
Entry*). Kluczyk ma wówczas zakres działania rozciągający się w półkolu o promieniu, odpowiednio,
około 1,5 metra (5 stóp) od drzwi kierowcy i
około 1 metra (3 stóp) od drzwi bagażnika.
mechanicznego, a jego baterii nie można wymienić.
Dłuższe naciśnięcie otwiera jednocześnie
wszystkie szyby4.
Przyciski na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania
Drzwi bagażnika – Odblokowanie i rozbrojenie alarmu tylko drzwi bagażnika. W samochodach wyposażonych w sterowane elektrycznie drzwi bagażnika*, zostają one otwarte
automatycznie po przytrzymaniu przycisku w
pozycji wciśniętej. Długie naciśnięcie spowoduje również zamknięcie drzwi bagażnika —
rozlegną się sygnały ostrzegawcze.
Przy wyposażeniu w opcję bezkluczykowego rozruchu oraz bezkluczykowego odblokowania i
zablokowania zamków, kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania może znajdować się gdziekolwiek w
kabinie pasażerskiej lub przestrzeni bagażowej z
zachowaniem funkcjonalności uruchomienia
samochodu.
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania
dołączonych do samochodu może zostać powiązany z profilem kierowcy zawierającym indywidualne ustawienia samochodu. W przypadku użycia kluczyka z określonym profilem, ustawienia
samochodu zostają zmienione zgodnie z nim.
Kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag)
W samochodach z funkcją bezkluczykowego
zablokowania i odblokowania zamków* dostarczany jest nieco mniejszy i lżejszy kluczyk (tzw.
Key Tag) bez przycisków. Działa on tak samo jak
normalny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania,
jeśli chodzi o bezkluczykowe uruchamianie samochodu oraz odblokowanie i zablokowanie
zamków3. Nie zawiera on wyjmowanego kluczyka
3
4
258
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania ma cztery przyciski – jeden z lewej strony i trzy po stronie prawej.
Zablokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje zablokowanie zamków
drzwi bocznych, drzwi bagażnika i klapki
wlewu paliwa, a także uzbrojenie alarmu*.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz kierunkowskazów należy przycisk
naciskać przez co najmniej 3 sekundy lub w
tym czasie nacisnąć go dwukrotnie. W celu
wyłączenia sygnalizacji alarmowej należy
jeden raz nacisnąć czerwony przycisk. Jeżeli
alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. W przeciwnym razie
funkcja wyłącza się automatycznie po ok. 3
minutach.
Nacisnąć i przytrzymać, aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby i panoramiczne okno
dachowe*.
Odblokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje odblokowanie zamków
drzwi bocznych i drzwi bagażnika, a także rozbrojenie alarmu.
Kluczyk jest wodoodporny do głębokości około 10 metrów (30 stóp) przez 60 minut, dzięki czemu można go mieć przy sobie podczas rekreacji w wodzie i nad wodą.
Funkcję pełnego wietrzenia można wykorzystać na przykład do szybkiego przewietrzenia samochodu podczas upalnej pogody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
OSTRZEŻENIE
Pozostawiając kogokolwiek w samochodzie,
należy dopilnować, aby zasilanie elektrycznie
sterowanych szyb oraz panoramicznego okna
dachowego* było wyłączone, zawsze zabierając w tym celu ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy opuszczaniu samochodu.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania/kluczyka typu
Key Tag w samochodzie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
kluczyk typu Key Tag pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany po zablokowaniu zamków samochodu i uzbrojeniu autoalarmu przy użyciu innego działającego kluczyka. Funkcja całkowitej blokady zamków
również zostanie dezaktywowana.
Dezaktywowany kluczyk zostanie ponownie
aktywowany po odblokowaniu zamków samochodu.
UWAGA
Należy unikać przechowywania kluczyka w
pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń
elektronicznych, np. telefonów komórkowych,
tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się
zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm
(4-6 cali).
Jeśli zakłócenie się utrzymuje, użyć wyjmowanego
kluczyka mechanicznego do odblokowania
zamków, a następnie umieścić kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania w czytniku pomocniczym w
uchwycie na napoje, aby rozbroić system alarmowy samochodu.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 262)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 263)
•
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 269)
•
Immobilizer (Str. 272)
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami* (Str. 267)
UWAGA
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest umieszczany w uchwycie na kubki, nie
mogą się tam znajdować inne kluczyki samochodowe, metalowe przedmioty ani urządzenia
elektroniczne (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Kilka kluczyków
samochodowych leżących obok siebie w uchwycie na kubki może powodować zakłócenia.
Zakłócenia
Działanie funkcji bezkluczykowego rozruchu oraz
zablokowania i odblokowania zamków* kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez pole elektromagnetyczne oraz ekrany.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 259
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Przycisków na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania można użyć do jednoczesnego zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych, drzwi bagażnika i klapki wlewu paliwa.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
–
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania, aby zablokować zamki.
alarm nie zostanie uzbrojony* do czasu ich
zamknięcia. Czujniki ruchu autoalarmu* zostają
aktywowane po zamknięciu i zablokowaniu
wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
Blokowanie zamków przy otwartych
drzwiach bagażnika
UWAGA
UWAGA
W przypadku zamknięcia zamków samochodu,
gdy otwarte są drzwi bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w przestrzeni bagażowej
przed zamknięciem drzwi bagażnika i całkowitym zablokowaniem dostępu do samochodu6.
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania/kluczyka typu
Key Tag w samochodzie.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
kluczyk typu Key Tag pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany po zablokowaniu zamków samochodu i uzbrojeniu autoalarmu przy użyciu innego działającego kluczyka. Funkcja całkowitej blokady zamków
również zostanie dezaktywowana.
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Dezaktywowany kluczyk zostanie ponownie
aktywowany po odblokowaniu zamków samochodu.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
–
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania, aby odblokować zamki.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie
zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu
pozostawieniu otwartego samochodu.
Drzwi kierowcy muszą być zamknięte, by można
było włączyć sekwencję zablokowania5. Jeśli którekolwiek inne drzwi boczne lub drzwi bagażnika
są otwarte, nie zostaną one zablokowane, a ich
5
6
260
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków, to wszystkie drzwi boczne muszą być zamknięte.
Jeśli samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego blokowania/odblokowywania i kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania nie działa
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania
lub odblokowania drzwi kierowcy można użyć kluczyka mechanicznego.
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz
Odblokowanie drzwi bagażnika przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Można wybrać różne sekwencje zdalnego odblokowania zamków.
Można odblokować same drzwi bagażnika za
pomocą przycisku na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Blokowanie
Odblokowanie zdalne i od wewnątrz.
3.
Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi
Powiązane informacje
•
•
- odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
Ustawienia zdalnego odblokowania zamków i
odblokowania zamków od wewnątrz
(Str. 261)
• Jedne drzwi
- odblokowuje drzwi kierowcy. Odblokowanie
wszystkich drzwi wymaga dwukrotnego
naciśnięcia przycisku odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 261)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 263)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego (Str. 270)
Dokonane tu ustawienia wpływają również na
działanie funkcji odblokowania zamków od wewnątrz za pomocą klamek centralnego zamka.
Użyć przycisku
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, aby odblokować drzwi bagażnika i wyłączyć
autoalarm.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
}}
261
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
1.
Nacisnąć przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania.
> Lampka kontrolna centralnego zamka i
autoalarmu na tablicy rozdzielczej gaśnie,
sygnalizując, że alarm w całym samochodzie nie jest uzbrojony.
Powiązane informacje
•
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 260)
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 290)
Zostają odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu samochodu oraz czujnik
otwarcia drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale
pozostają zamknięte, a drzwi boczne
pozostają zablokowane z uzbrojonym alarmem.
W celu otwarcia drzwi bagażnika należy
chwycić osłonięty gumową nakładką przycisk pod klamką drzwi bagażnika i otworzyć je.
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Aby kluczyk z pilotem zdalnego sterowania mógł
działać prawidłowo, musi znajdować się w obrębie określonej odległości od samochodu.
Korzystanie z funkcji ręcznych
Funkcje kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
takie jak blokowanie/odblokowywanie zamków,
które są aktywowane poprzez naciśnięcie przycilub
, mają zasięg około 20 metrów
sku
(65 stóp) od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
Korzystanie z funkcji bezkluczykowej7
Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut, zostaną ponownie zablokowane i nastąpi uzbrojenie alarmu.
2.
Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie* –
Długie naciśnięcie (ok. 1,5 sekundy) przycisku
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
> Drzwi bagażnika zostają odblokowane i
otwarte, natomiast drzwi boczne pozostają
zablokowane z uzbrojonym alarmem.
7 Dotyczy
262
Zaznaczony obszar na ilustracji pokazuje zasięg anten
układu.
wyłącznie samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Aby można było użyć funkcji bezkluczykowej, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania lub kluczyk
bez przycisków (Key Tag) musi znajdować się w
półkolistym obszarze o promieniu około 1,5 metra
(5 stóp) po bokach samochodu albo około
1 metra (3 stóp) od drzwi bagażnika.
UWAGA
Działanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez występujące w otoczeniu fale radiowe, budynki,
ukształtowanie terenu itd. Samochód można
zawsze zamknąć/otworzyć za pomocą kluczyka mechanicznego.
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania zostanie zabrany z
samochodu
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie zabrany z samochodu w
czasie pracy silnika, po zamknięciu
ostatnich drzwi na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Nie wykryto
kluczyka Usunięto z samoch. i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Komunikat zgaśnie po ponownym umieszczeniu
kluczyka w samochodzie i naciśnięciu przycisku O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub
po zamknięciu ostatnich drzwi.
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
•
Umiejscowienie anten układów uruchamiania
silnika i sterowania zamkami (Str. 286)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
Jeśli bateria w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania ulegnie rozładowaniu, trzeba ją wymienić.
UWAGA
Wszystkie baterie mają ograniczoną żywotność i mogą wymagać wymiany (nie dotyczy
Key Tag). Trwałość baterii zależy od częstotliwości używania pojazdu/kluczyka.
Baterię w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
należy wymienić, gdy:
na wyświetlaczu kierowcy zapali się
symbol informacyjny i pojawi się komunikat Słaba bat. w kluczyku Patrz
Instrukcja obsługi
i/lub
•
zamki kilkakrotnie nie reagują na sygnały kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, wysyłane z odległości do 20 metrów (65 stóp) od
samochodu.
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 263
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
W kluczyku bezprzyciskowym8 (Key Tag) nie ma
możliwości wymiany baterii — trzeba zamówić
nowy kluczyk w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Otwieranie kluczyka i wymiana baterii
WAŻNE
Rozładowany kluczyk Key Tag należy przekazać do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Kluczyk należy wyrejestrować z samochodu,
ponieważ nadal możliwe jest jego użycie do
uruchomienia samochodu poprzez funkcję
rozruchu rezerwowego.
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z widoczną częścią przednią i
logiem Volvo skierowanym we właściwą
stronę — przesunąć przycisk w dolnej krawędzi przy breloczku w prawą stronę. Wysunąć
przednią obudowę kilka milimetrów do góry.
Odwrócić kluczyk, przesunąć przycisk na
bok i wysunąć tylną obudowę kilka milimetrów do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
8
264
Ten kluczyk jest dostarczany w samochodach z funkcją bezkluczykowego zablokowania/odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Za pomocą śrubokrętu lub podobnego narzędzia przekręcić pokrywkę baterii w lewo, aż
oznaczenia ustawią się na napisie OPEN.
Ostrożnie zdjąć pokrywkę baterii, naciskając
np. paznokciem występ.
Następnie podważyć pokrywkę baterii do
góry.
Bateria jest zwrócona stroną z + do góry.
Następnie ostrożnie podważyć baterię, jak
pokazano na ilustracji.
WAŻNE
Unikać dotykania nowych akumulatorów i
powierzchni ich styków palcami, ponieważ
spowoduje to pogorszenie ich działania.
Włożyć nową baterię stroną (+) do góry. Unikać dotykania styków baterii kluczyka palcami.
Umieścić baterię w uchwycie krawędzią
do dołu. Następnie przesunąć baterię do
przodu tak, aby ją zablokować pod dwoma
plastikowymi zaczepami.
Nacisnąć baterię w dół, aż do jej zablokowania pod górnym, czarnym zaczepem plastikowym.
UWAGA
Stosować baterie typu CR2032, 3 V.
}}
265
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
UWAGA
Firma Volvo zaleca, aby baterie używane w
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania spełniały wymogi normy UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3. Baterie
montowane fabrycznie lub wymieniane w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo spełniają
powyższe kryteria.
Założyć z powrotem tylną obudowę i
wcisnąć ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i założyć z powrotem przednią obudowę, naciskając ją w dół, aż do słyszalnego
kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę do tyłu.
> Kolejne kliknięcie sygnalizuje, że obudowa
została właściwie założona i prawidłowo
zatrzaśnięta.
Następnie przesunąć obudowę do tyłu.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa
została prawidłowo zatrzaśnięta.
WAŻNE
Założyć pokrywkę baterii i przekręcić ją w
prawo, aż oznaczenie znajdzie się w jednej
linii z napisem CLOSE.
Wyczerpane baterie należy utylizować w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska.
Powiązane informacje
•
266
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zamawianie dodatkowych
kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania
Wraz z samochodem otrzymują Państwo dwa
kluczyki z pilotem zdalnego sterowania. Kluczyk
bez przycisków jest dostarczany wraz z samochodem, jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję
bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków*. Można zamówić dodatkowe kluczyki.
Do jednego samochodu można zaprogramować i
używać maksymalnie dwanaście kluczyków. Przy
zamówieniu dodatkowych kluczyków dodawane
są kolejne profile kierowcy – po jednym na każdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Dotyczy to
również kluczyków bezprzyciskowych.
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
Red Key – kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z
ograniczeniami*
Kluczyk Red Key umożliwia właścicielowi samochodu ustawienie ograniczeń dla pewnych parametrów samochodu. Ograniczenia te mają na
celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, np. gdy został komuś wypożyczony.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowy kluczyk można zamówić w stacji
obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z sobą pozostałe
kluczyki z pilotem zdalnego sterowania. Jako
zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą
samochodu konieczne jest wykasowanie kodu
zgubionego kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę kluczyków zarejestrowanych w
samochodzie można sprawdzić, korzystając z
funkcji profili kierowcy w widoku górnym wyświetlacza centralnego – wybrać opcję Ustawienia
System Profile kierowców.
Kluczyk Red Key pozwala określić maksymalną
prędkość samochodu, nastawić przypomnienia o
progach prędkości i ustalić maksymalną głośność
dla głośników. Ponadto niektóre z systemów
samochodu wspomagających kierowcę będą
zawsze aktywne. Pozostałe funkcje kluczyka są
analogiczne do funkcji kluczyka standardowego.
Kluczyki Red Keys (jeden lub więcej) można
zamówić u dealera Volvo. W jednym samochodzie
można zaprogramować i używać maksymalnie
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 267
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
jedenaście kluczyków z ograniczeniami – przynajmniej jeden kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być zwykłym kluczykiem.
Ograniczenia mają pełnić rolę środków, które
zmniejszą ryzyko wypadku i sprawią, że właściciel
samochodu będzie spokojniejszy, przekazując go
na przykład młodemu kierowcy, parkingowemu
czy stacji obsługi. Osoba posługująca się kluczykiem Red Key nie może zmienić określonych dla
tego kluczyka ustawień – potrzebny jest do tego
zwykły kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia kluczyka Red Key* (Str. 268)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
Ustawienia kluczyka Red Key*
Posiadacz zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania może definiować ustawienia kluczyka
Red Key. Niektóre funkcje wspomagające kierowcę są zawsze aktywne.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System Profile
kierowców Kluczyk z ograniczeniami.
> Dostępne są następujące ustawienia:
• Ustaw odstęp czasowy dla
Adaptive Cruise Control
• Zredukowana głośność
maksymalna
• Maks. limit prędkości
• Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości
Aktywna kontrola prędkości jazdy*:
• Ustawienie przy pierwszym użyciu: Najdłuższe
odstępy czasowe
Redukcja maksymalnej głośności
(włączona/wyłączona):
• Ustawienie przy pierwszym użyciu: Włączona
268
Ogranicznik prędkości (włączony/
wyłączony):
• Zakres ustawienia: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Przy pierwszym użyciu ustawienie wynosi
120 km/h (75 mph)
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Wyświetlacz kierowcy pokazuje symbol
i komunikat
Klucz z ograniczeniami Nie można
przekroczyć ograniczenia
prędkości.
Przypomnienie o prędkości (WŁ./WYŁ.):
• Zakres ustawienia: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Przy pierwszym użyciu ustawienie wynosi: 50,
70 i 90 km/h (30, 45 i 55 mph)
•
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Maks. liczba jednoczesnych przypomnień: 6
Funkcje wspomagające kierowcę
Następujące funkcje wspomagające kierowcę są
zawsze aktywne dla użytkownika kluczyka Red
Key:
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
•
City Safety
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA)*
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
•
•
Driver Alert Control (DAC) *
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
System informacji o znakach drogowych*
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Powiązane informacje
•
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami* (Str. 267)
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Zastosowania kluczyka mechanicznego
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego
w pilocie zdalnego sterowania:
•
•
•
lewe drzwi przednie9 można otworzyć ręcznie,
jeśli nie można uruchomić centralnego zamka
za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
można awaryjnie zablokować wszystkie drzwi.
zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć i wyłączyć.
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z widoczną częścią przednią i
logiem Volvo skierowanym we właściwą
stronę — przesunąć przycisk w dolnej krawędzi przy breloczku w prawą stronę. Podnieść
przednią obudowę kilka milimetrów do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
Kluczyk bezprzyciskowy10 (Key Tag) nie posiada
kluczyka mechanicznego. W razie potrzeby należy
użyć kluczyka mechanicznego ze zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
9 Dotyczy to zarówno samochodów z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.
10 Dostarczany w samochodach z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków (Passive Entry*).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 269
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
||
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego (Str. 270)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
Wyjąć kluczyk mechaniczny, otwierając go
do góry.
Po użyciu schować kluczyk mechaniczny w
jego właściwe położeniu w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania.
Założyć z powrotem obudowę, naciskając
ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę do tyłu.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa
została prawidłowo zatrzaśnięta.
11
270
Dotyczy to zarówno samochodów z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
Wyjmowanego kluczyka mechanicznego można
użyć między innymi do odblokowania zamków
samochodu od zewnątrz, na przykład w przypadku rozładowania się baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Odblokowanie
Pociągnąć klamkę przednich drzwi po lewej
stronie11 w położenie skrajne, aby odsłonić
bębenek zamka.
Włożyć kluczyk w bębenek zamka.
Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o 45 stopni, tak aby kluczyk był skierowany prosto do tyłu.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Przekręcić kluczyk z powrotem o 45 stopni
do położenia wyjściowego. Wyjąć kluczyk z
zamka i puścić klamkę, tak aby jej tylna część
znów dotykała samochodu.
5.
Pociągnąć za klamkę.
> Drzwi otworzą się.
Zamykanie wykonuje się w analogiczny sposób,
ale w punkcie (3) kluczyk przekręca się o
45 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, zamiast zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Wyłączanie alarmu*
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu.
Wyłączyć alarm w następujący sposób:
1.
Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym na dnie uchwytu na napoje w
konsoli między fotelami.
2.
Następnie przekręcić pokrętło rozruchu i puścić.
> Pokrętło wraca samoczynnie do położenia
wyjściowego – sygnalizacja alarmu i alarm
zostają wyłączone.
Zablokowanie
Zamki samochodu można zablokować za pomocą
kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota
zdalnego sterowania, na przykład w razie utraty
zasilania lub rozładowania się baterii w kluczyku.
Zamek lewych przednich drzwi można zablokować
za pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
Pozostałe drzwi nie mają zamków, lecz zamiast
nich są wyposażone w znajdujące się w tylnej krawędzi przełączniki blokady, które trzeba wcisnąć
za pomocą kluczyka mechanicznego – następuje
wtedy mechaniczne zablokowanie drzwi uniemożliwiające ich otwarcie od zewnątrz.
Drzwi można jednak nadal otworzyć od środka.
Ręczne blokowanie drzwi. Nie należy mylić z zabezpieczeniem tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.
–
Wyjąć kluczyk mechaniczny z kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Włożyć kluczyk
mechaniczny w otwór przełącznika zamka i
wcisnąć go, aż do oporu, ok. 12 mm.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz,
jak i od środka.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz. Aby wrócić do
pozycji A, trzeba otworzyć drzwi za pomocą
klamki wewnętrznej.
Drzwi można także odblokować za pomocą przycisku odblokowania zamków na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania lub przycisku centralnego
zamka na drzwiach kierowcy.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie na
napoje.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 271
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
UWAGA
•
Przełącznik zamka na drzwiach blokuje
tylko dane drzwi – a nie wszystkie drzwi
jednocześnie.
•
Zablokowanych ręcznie drzwi tylnych z
włączoną ręczną lub elektryczną blokadą
zabezpieczającą je przed otwarciem przez
dzieci nie można otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz. Zablokowane w ten
sposób drzwi można odblokować wyłącznie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub przycisku centralnego zamka.
Powiązane informacje
•
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 269)
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 299)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 263)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
Immobilizer
Elektroniczna blokada zapłonu (immobilizer)
uniemożliwia uruchomienie samochodu przez
nieuprawnioną osobę.
Samochód można uruchomić wyłącznie przy użyciu właściwego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
układu należy skontaktować się z najbliższym
dealerem Volvo.
Poniższy komunikat błędu na wyświetlaczu kierowcy jest związany z ze sterowanym zdalnie
immobilizerem z funkcją śledzenia:
Symbol
Poniższy komunikat błędu na wyświetlaczu kierowcy jest związany z elektronicznym immobilizerem:
Symbol
Komunikat
Działanie
Nie
wykryto
kluczyka
Błąd przy odczycie
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
podczas rozruchu –
umieścić kluczyk na
symbolu kluczyka w
uchwycie na napoje
i spróbować ponownie.
Patrz
Instrukcja
obsługi
Komunikat
Działanie
Zablokowany zdal.
Sterowany zdalnie
immobilizer z funkcją śledzenia jest
aktywny. Samochodu nie można
uruchomić. Skontaktować się z centralą Volvo On Call.
Uruchomienie pojazdu
jest niemożliwe
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
•
Zamawianie dodatkowych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania (Str. 267)
Zdalna blokada rozruchu silnika ze
śledzeniem12
Samochód jest wyposażony w układ umożliwiający wyśledzenie i znalezienie pojazdu oraz zdalne
aktywowanie elektronicznej blokady, która uniemożliwia uruchomienie silnika. W celu uzyskania
dalszych informacji i pomocy w uaktywnieniu tego
12
272
Tylko niektóre rynku i w połączeniu z Volvo On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Homologacja typu dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania jest podana w poniższych tabelach.
Funkcja bezkluczykowego
uruchamiania (Passive Start) i
bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania zamków (Passive
Entry*)
Więcej informacji na temat homologacji typu,
patrz support.volvocars.com.
Oznaczenie CEM dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Numery dodatkowych homologacji
typu, patrz poniższe tabele.
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal niniejszym oświadcza, że urządzenie VO3-134TRX jest zgodne z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU
(RED).
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentyna
CNC ID: C-14771
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 273
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Brazylia
MT-3245/2015
Indonezja
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malezja
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksyk
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rosja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
274
ER37847/15
DA0062437/11
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Namibia
TA-2016-02
Republika Południowej Afryki
TA-2014-1868
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten typ
urządzenia radiowego HUF8423 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Niemcy
Jordania
TRC/LPD/2015/104
}}
275
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
276
TA-2015-102
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Oman
Serbia
}}
277
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-432
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kluczyk typu Key Tag
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten typ
urządzenia radiowego HUF8432 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Niemcy
Jordania
278
TRC/LPD/2015/107
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-103
}}
279
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Oman
Serbia
280
Aprobata typu
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-414
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 257)
281
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
System bezkluczykowy i
powierzchnie czułe na dotyk*
Jeśli samochód jest wyposażony w układ bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków, wystarczy tylko mieć w pobliżu kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania, np. w kieszeni
lub portfelu, dzięki czemu otwieranie samochodu
jest bardziej wygodne, gdy mamy zajęte ręce.
Powierzchnie czułe na dotyk
Klamka drzwi
Zewnętrzne klamki drzwi mają wgłębienie do
zamykania, natomiast klamki wewnętrzne posiadają czułą na dotyk powierzchnię do odblokowania.
UWAGA
Ważne jest, by w danym momencie aktywować tylko jedną powierzchnię czułą na dotyk.
Chwycenie za klamkę i jednoczesne dotknięcie powierzchni zamka stwarza ryzyko wydania
dwóch poleceń. Oznacza to, że żądane działanie (zablokowanie/odblokowanie) nie zostanie
wykonane lub zostanie wykonane z opóźnieniem.
Drzwi bagażnika
Klamka drzwi bagażnika ma osłonięty gumową
nakładką przycisk, który służy wyłącznie do odblokowania.
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi bagażnika* (Str. 285)
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
282
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
Zablokowanie zamków bez użycia
kluczyka
Jeśli samochód jest wyposażony w opcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków (Passive Entry)*, zamki można również
zablokować i odblokować z zewnątrz za pomocą
klamek na drzwiach bocznych lub drzwiach
bagażnika.
Aby możliwe było zablokowanie zamków samochodu, wszystkie drzwi boczne muszą być
zamknięte. Drzwi bagażnika natomiast mogą
pozostać otwarte w czasie blokowania zamków
przy użyciu klamek drzwi bocznych.
–
Osłonięty gumową nakładką przycisk na drzwiach bagażnika, który służy wyłącznie do odblokowania.
UWAGA
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
Jeden z należących do samochodu kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu, aby funkcja blokowania i odblokowywania zamków mogła
działać.
Po zamknięciu drzwi, dotknąć w kierunku tyłu
zaznaczoną powierzchnię na zewnątrz klamki
drzwi lub nacisnąć przycisk blokady13 w
dolnej krawędzi drzwi bagażnika przed ich
zamknięciem.
> Wskaźnik centralnego zamka przy szybie
przedniej zacznie migać, sygnalizując
zablokowanie zamków samochodu.
Aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby
boczne i panoramiczne okno dachowe* – przyłożyć palec do czułego na dotyk wgłębienia na zewnętrznej powierzchni klamki drzwi i przytrzymać, aż
wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno
dachowe zamkną się.
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
13
Dotyczy samochodów z drzwiami bagażnika sterowanymi elektrycznie*.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 283
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Blokowanie zamków przy otwartych
drzwiach bagażnika
UWAGA
W przypadku zamknięcia zamków samochodu,
gdy otwarte są drzwi bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w przestrzeni bagażowej
przed zamknięciem drzwi bagażnika i całkowitym zablokowaniem dostępu do samochodu14.
Powiązane informacje
•
Ustawienia bezkluczykowego odblokowania
zamków* (Str. 284)
•
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi bagażnika* (Str. 285)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
Można wybrać różne sekwencje bezkluczykowego odblokowania zamków.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć My Car Blokowanie
Odblokowanie bezkluczowe
3.
Odblokowanie zamków bez użycia
kluczyka
–
Chwycić klamkę drzwi lub nacisnąć osłonięty
gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną
klamką drzwi bagażnika, aby odblokować
samochód.
> Wskaźnik centralnego zamka przy szybie
przedniej zgaśnie na potwierdzenie, że
samochód jest odblokowany — drzwi lub
drzwi bagażnika można teraz otworzyć w
zwykły sposób.
Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi
- odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
• Jedne drzwi
- odblokowuje wybrane drzwi.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie
zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu
pozostawieniu otwartego samochodu.
14
284
Jeśli kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi
bagażnika*
Aby można było odblokować zamek drzwi bagażnika bez użycia kluczyka, wystarczy mieć kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na
przykład w kieszeni lub torebce.
Drzwi bagażnika są utrzymywane w położeniu
zamkniętym przez zamek elektryczny.
Aby otworzyć drzwi bagażnika:
1.
UWAGA
Jeden z należących do samochodu kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu za samochodem,
aby funkcja odblokowywania zamków mogła
działać.
2.
OSTRZEŻENIE
Nacisnąć lekko osłonięty gumową nakładką
przycisk pod klamką drzwi bagażnika.
> Zamek zostanie zwolniony.
Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
całkowicie otworzyć drzwi.
Nie wolno jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika! Toksyczne gazy spalinowe mogłyby zostać zassane do wnętrza samochodu przez
przedział bagażowy.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 283)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 262)
•
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
ruchem stopy* (Str. 294)
WAŻNE
•
Do zwolnienia zamka bagażnika potrzebna
jest minimalna siła – wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
•
W celu otwarcia bagażnika nie ciągnąć za
pokryty gumą przycisk – drzwi bagażnika
podnosić za uchwyt. Zastosowanie zbyt
dużej siły może spowodować uszkodzenie
styków elektrycznych przycisku.
Drzwi bagażnika można także odblokować bez
użycia rąk, wykonując ruch stopą pod tylnym zderzakiem, patrz oddzielny rozdział.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 285
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
OSTRZEŻENIE
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca
nie powinny zbliżać się z rozrusznikiem do
anten systemu Keyless na odległość mniejszą
niż 22 cm (9 cali). Ma to na celu uniknięcie
zakłócenia pracy rozrusznika przez system
Keyless.
Samochód jest wyposażony w układ bezkluczykowego uruchamiania silnika i sterowania
zamkami15, dlatego ma kilka wbudowanych
anten rozmieszczonych w różnych miejscach
pojazdu.
Powiązane informacje
Pod uchwytem na napoje w przedniej części
konsoli między fotelami
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 262)
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika można
zablokować i odblokować od wewnątrz za
pomocą przycisków centralnego zamka w
drzwiach przednich. Przyciski zamków* na
drzwiach tylnych blokują zamek tylko w danych
drzwiach.
Zamek centralny
Przycisk zablokowania i odblokowania z lampką kontrolną w drzwiach przednich.
W przedniej górnej części lewych drzwi tylnych16
W przedniej górnej części prawych drzwi tylnych16
W przestrzeni bagażowej16
15
16
286
Bezkluczykowe sterowanie zamkami występuje wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
Wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odblokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
–
–
Nacisnąć przycisk
, aby zablokować zamki
wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
Długie naciśnięcie przycisku
otwiera jednocześnie wszystkie szyby boczne17.
Pociągnąć klamkę jednych z drzwi bocznych i
zwolnić.
> Zależnie od ustawień kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania można albo odblokować wszystkie drzwi albo odblokować i
otworzyć tylko wybrane drzwi.
Aby zmienić to ustawienie, nacisnąć opcję
Ustawienia My Car Blokowanie
Odblokowanie zdalne i od
wewnątrz w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Alternatywna metoda odblokowania
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
–
Klamka do alternatywnego odblokowania w drzwiach
bocznych.
17
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach tylnych*
Nacisnąć przycisk
— drzwi przednie po
obu stronach muszą być zamknięte.
> Wszystkie drzwi i drzwi bagażnika zostaną
zablokowane.
Długie naciśnięcie przycisku
zamyka jednocześnie wszystkie szyby boczne i panoramiczne
okno dachowe*.
Funkcję pełnego wietrzenia można wykorzystać na przykład do szybkiego przewietrzenia samochodu podczas upalnej pogody.
Przycisk zablokowania z diodą wskaźnikową w drzwiach
tylnych.
Przyciski zamka na drzwiach tylnych blokują tylko
te drzwi, na których się znajdują.
Odblokowanie drzwi tylnych
–
Pociągnąć za klamkę do otwierania.
> Drzwi tylne zostaną odblokowane i
otwarte.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 287
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Powiązane informacje
•
Ustawienia zdalnego odblokowania zamków i
odblokowania zamków od wewnątrz
(Str. 261)
•
Odblokowanie drzwi bagażnika z wnętrza
samochodu (Str. 288)
•
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 289)
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
Drzwi bagażnika można odblokować z wnętrza
samochodu, naciskając przycisk na tablicy rozdzielczej.
1.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 290)
Krótkie naciśnięcie na przycisk
na tablicy
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika można odblokować i
otworzyć z zewnątrz, chwytając osłonięty
gumową nakładką przycisk.
Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie* –
2.
288
Długie naciśnięcie na przycisk
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika otwierają się.
na tablicy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
2.
Zabezpieczenie drzwi tylnych uniemożliwia dzieciom ich otwarcie od wewnątrz. Blokada jest
elektryczna* i mechaniczna.
Włączanie i wyłączanie elektryczne*
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci można włączyć lub wyłączyć we wszystkich
położeniach zapłonu wyższych od 0. Włączenie
lub wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od
wyłączenia silnika, pod warunkiem, że nie zostały
otwarte żadne drzwi.
1.
Uruchomić silnik lub wybrać pozycję wyłącznika zapłonu wyższą niż 0.
Symbol
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest aktywna:
•
szyby można opuszczać i podnosić jedynie za
pomocą przełączników w drzwiach kierowcy
•
tylnych drzwi nie będzie można otworzyć od
wewnątrz.
Aby dezaktywować zamki:
–
Przycisk do elektrycznej aktywacji i dezaktywacji.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia
na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Blok. tylnych drzwi Aktywowane i
zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia
na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest wyłączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Blok. tylnych drzwi
Dezaktywowane i lampka kontrolna w
przycisku gaśnie.
Komunikat
Działanie
Blok. tylnych
drzwi Aktywowane
Zabezpieczenie
tylnych drzwi przy
przewożeniu
dzieci jest włączone.
Blok. tylnych
drzwi Dezaktywowane
Zabezpieczenie
tylnych drzwi przy
przewożeniu
dzieci jest wyłączone.
Włączanie i wyłączanie ręczne
Aktualne ustawienie zostaje zapisane w pamięci
podczas wyłączania silnika – jeżeli zabezpieczenie
jest włączone w momencie wyłączenia silnika,
funkcja pozostanie włączona przy jego następnym
uruchomieniu.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.
Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi.
–
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego
z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia
pokrętła.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 289
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Automatyczne blokowanie zamków
podczas jazdy
Otwieranie i zamykanie elektrycznie
sterowanych drzwi bagażnika*
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz,
jak i od środka.
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika.
W celu zmiany tego ustawienia:
Drzwi bagażnika można otworzyć i zamknąć
elektrycznie.
UWAGA
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie
uruchamiane zabezpieczenie tylnych
drzwi od wewnątrz nie posiadają ręcznej
blokady zabezpieczającej je przed otwarciem przez dzieci.
Powiązane informacje
290
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 269)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Wybrać Automatyczna blokada drzwi
podczas jazdy, aby dezaktywować lub aktywować tę funkcję.
Blokowanie.
Otwieranie elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika
Wybrać jedną z poniższych opcji otwierania drzwi
bagażnika:
–
Długie naciśnięcie przycisku
na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania. Przycisk przytrzymać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 286)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
–
Długie naciśnięcie przycisku
na tablicy
rozdzielczej. Przycisk przytrzymać wciśnięty
tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się
otwierać.
–
Lekkie naciśnięcie klamki zewnętrznej drzwi
bagażnika.
Zamykanie elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika
Wybrać jedną z poniższych metod zamykania18
drzwi bagażnika:
–
–
Nacisnąć przycisk
na spodzie drzwi
bagażnika, aby je zamknąć.
Ruch stopą* pod tylnym zderzakiem.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie — pozostaną jednak niezablokowane.
UWAGA
Przycisk jest aktywny przez 24 godziny po
pozostawieniu otwartej pokrywy. Potem trzeba
ją zamknąć ręcznie.
18
Samochody z systemem bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*) mają jeden przycisk do zamykania i drugi przycisk do zamykania i zablokowania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 291
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
–
–
–
Długie naciśnięcie na przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy —
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
Zamykanie i blokowanie18 elektrycznie
sterowanych drzwi bagażnika
–
Nacisnąć przycisk
na spodzie drzwi
bagażnika, aby je zamknąć i jednocześnie
zablokować drzwi bagażnika oraz drzwi samochodu (przedtem wszystkie drzwi muszą zostać zamknięte).
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie – drzwi bagażnika i drzwi boczne zostaną zablokowane i nastąpi uzbrojenie
alarmu*.
Długie naciśnięcie na przycisk
na tablicy
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy —
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
Ruch stopą* pod tylnym zderzakiem.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy —
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
UWAGA
•
•
Jeden z należących do samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w obszarze zasięgu, aby
funkcja blokowania i odblokowywania
zamków mogła działać.
Jeśli w czasie korzystania z funkcji bezkluczykowego zablokowania lub odblokowania* kluczyk nie zostanie wykryty dostatecznie blisko drzwi bagażnika, rozlegną się
trzy sygnały dźwiękowe.
WAŻNE
W czasie ręcznej obsługi drzwi bagażnika
należy jest otwierać i zamykać powoli. Nie
należy używać siły przy otwieraniu lub zamykaniu, jeśli jest wyczuwalny opór. Może to spowodować uszkodzenie klapy i jej nieprawidłowe działanie.
Anulowanie otwierania lub zamykania
Otwieranie i zamykanie można anulować jedną z
poniższych metod:
•
•
Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
Nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
•
Nacisnąć przycisk zamykania na spodzie
drzwi bagażnika.
•
Naciskając osłonięty gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi bagażnika.
•
Za pomocą ruchu stopy*.
Ruch drzwi bagażnika zostanie zatrzymany.
Pokrywę bagażnika można wtedy opuszczać i
podnosić ręcznie.
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
W przypadku wystąpienia nadmiernego oporu
przy podnoszeniu lub opuszczaniu drzwi bagażnika zostaje uruchomiona funkcja zabezpieczająca.
18
292
Samochody z systemem bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*) mają jeden przycisk do zamykania i drugi przycisk do zamykania i zablokowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
•
W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika
podczas ich otwierania, drzwi zatrzymają się i
rozlegnie się długi sygnał.
•
W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika
podczas ich zamykania, drzwi zatrzymają się i
rozlegnie się długi sygnał, a następnie drzwi
powrócą do zaprogramowanego położenia
maksymalnego.
Sprężyny gazowe
Programowanie maksymalnego
otwarcia elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika*
Istnieje możliwość dostosowania pozycji otwarcia drzwi bagażnika do niskiego sufitu.
Aby wyregulować maksymalne otwarcie:
1.
Otworzyć drzwi bagażnika - zatrzymać je w
położeniu otwarcia.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwie przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania.
Przed rozpoczęciem otwierania/zamykania
należy upewnić się, że nikt nie przebywa w
pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ przytrzaśnięcie może mieć poważne konsekwencje.
UWAGA
Nie ma możliwości zaprogramowania pozycji
otwarcia mniejszej niż połowiczne otwarcie
drzwi bagażnika.
Sprężyny gazowe do sterowanych elektrycznie drzwi
bagażnika.
OSTRZEŻENIE
Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
Nie otwierać napiętych sprężyn elektrycznych
drzwi bagażnika. Są one napięte z dużą siłą i
w przypadku otwarcia mogą spowodować
obrażenia ciała.
Powiązane informacje
•
Programowanie maksymalnego otwarcia
elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika*
(Str. 293)
•
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
ruchem stopy* (Str. 294)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 262)
2.
Nacisnąć przycisk
w dolnej krawędzi
drzwi bagażnika i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy.
> Rozlegną się dwa krótkie sygnały, potwierdzające zapisanie ustawionej pozycji.
Aby zresetować maksymalne otwarcie:
–
Ręcznie podnieść drzwi bagażnika w możliwie
najwyższe położenie, nacisnąć przycisk
na drzwiach bagażnika i przytrzymać przez co
najmniej 3 sekundy.
> Rozlegną się dwa sygnały, potwierdzające
anulowanie ustawionej pozycji. Drzwi
bagażnika będą się otwierać do maksymalnego położenia.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 293
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
UWAGA
•
Jeżeli system pracował nieprzerwanie
przez długi czas, zostaje wyłączony w celu
uniknięcia przeciążenia. Można go użyć
ponownie po upływie około 2 minut.
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 290)
Otwieranie i zamykanie drzwi
bagażnika ruchem stopy*
Dla ułatwienia obsługi drzwi bagażnika, na przykład gdy użytkownik ma zajęte ręce, samochód
został wyposażony w funkcję otwierania i zamykania tych drzwi ruchem stopy do przodu w kierunku tylnego zderzaka.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków*, drzwi bagażnika można odblokować
ruchem stopy.
Dostępna jest także funkcja otwierania i zamykania drzwi bagażnika, gdy samochód jest wyposażony w drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*.
UWAGA
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem
stopy jest dostępna w dwóch wersjach:
•
•
Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy
(drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie,
aby je otworzyć)
Czujnik znajduje się na lewo od środka zderzaka19.
Jeden z należących do samochodu kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w obszarze zasięgu za samochodem (około 1
metra (3 stóp)), aby funkcja otwierania i zamykania mogła działać. To samo dotyczy samochodu z
odblokowanymi już zamkami, co pozwala uniknąć
przypadkowego otwarcia na przykład w myjni
samochodowej.
Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga drzwi bagażnika
sterowanych elektrycznie*.
19
294
Jeśli samochód jest wyposażony w osłonę podwozia*, czujnik znajduje się w lewym narożniku zderzaka.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
Nie należy przytrzymywać stopy umieszczonej pod
samochodem w trakcie wykonywania nią ruchu.
Może to spowodować zakłócenie aktywacji funkcji.
Anulowanie otwarcia lub zamknięcia ruchem
stopy
– Wykonać jeden powolny ruch stopą do
przodu w trakcie otwierania lub zamykania,
aby zatrzymać ruch drzwi bagażnika.
Samochody z akcesoryjną osłoną
podwozia*
Jeśli samochód jest wyposażony w
osłonę podwozia, czujnik znajduje się w lewym
narożniku zderzaka.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie musi
znajdować się w pobliżu samochodu, aby możliwe
było anulowanie otwierania lub zamykania.
Ruch stopy w aktualnym obszarze aktywacji czujnika.
–
Wykonać jeden wolny ruch stopą do przodu
pod lewą częścią tylnego zderzaka. Następnie cofnąć się o krok. Nie należy dotykać
zderzaka.
> Rozpoczęcie otwierania lub zamykania
potwierdza krótki sygnał dźwiękowy –
drzwi bagażnika zostają otwarte/
zamknięte.
Jeśli drzwi bagażnika znajdują się w położeniu otwartym, to po aktywacji ruchem
stopą zawsze nastąpi ich zamknięcie20.
Jeśli zostanie wykonanych kilka ruchów stopą, a
za samochodem nie będzie prawidłowego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, otwarcie
zostanie uniemożliwione na pewien czas.
20
Dotyczy samochodów z drzwiami bagażnika sterowanymi elektrycznie*.
UWAGA
W przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń
itp., istnieje ryzyko pogorszenia lub braku działania. Dlatego należy utrzymywać go w czystości.
UWAGA
Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system może zostać aktywowany w myjni samochodowej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w
jego zasięgu.
Aby aktywować otwieranie lub zamykanie ruchem
stopy w samochodzie wyposażonym w
osłonę podwozia, ruch stopą należy wykonać od
strony boku samochodu. Jeden z należących do
samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu
(około 1 metra (3 stóp)), aby funkcja otwierania i
zamykania mogła działać.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 295
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Blokada dostępu
||
Schowek drzwi bagażnika można zablokować za
pomocą tak zwanej blokady dostępu (która uniemożliwia ich otwarcie), np. oddając samochód
do serwisu lub pozostawiając go na parkingu
hotelowym itp.
Ruch stopy w aktualnym obszarze aktywacji czujnika.
Powiązane informacje
296
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 282)
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 290)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 262)
Przycisk funkcji blokady
dostępu znajduje się w widoku
funkcji na wyświetlaczu centralnym. Zależnie od aktualnego
stanu blokady wyświetlany jest
tekst Prywatne blok.
odblokowane lub Prywatne
blok. zablokowane.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
(Str. 296)
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
Blokadę dostępu włącza się za pomocą przycisku funkcji na wyświetlaczu centralnym i opcjonalnego kodu PIN.
UWAGA
Aby możliwe było aktywowanie funkcji blokady
dostępu, samochód musi znajdować się co
najmniej w trybie zapłonu I.
Wprowadzenie kodu zabezpieczającego
przed pierwszym użyciem
Przy pierwszym użyciu funkcji trzeba wybrać kod
zabezpieczający. Może on następnie posłużyć do
wyłączenia blokady dostępu w przypadku, gdy
użytkownik zgubi lub zapomni wybrany kod PIN.
Kod zabezpieczający pełni funkcję kodu PUK dla
wszystkich ustawionych później kodów PIN funkcji blokady dostępu.
Kod zabezpieczający należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Aby utworzyć kod zabezpieczający:
1.
2.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
Wprowadzić kod, który ma służyć do odblokowania drzwi bagażnika po ich zablokowaniu i
nacisnąć opcję Potwierdź.
> Drzwi bagażnika są zablokowane. Zablokowanie zostaje potwierdzone przez zapalenie się zielonej lampki kontrolnej obok
przycisku w widoku funkcji.
Wyłączanie blokady dostępu
1.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2.
Powiązane informacje
•
Blokada dostępu (Str. 296)
Wprowadzić żądany kod zabezpieczający.
> Kod zabezpieczający zostaje zapisany.
Funkcja blokady dostępu jest teraz
gotowa do włączenia.
W przypadku wyzerowania układu powyższą procedurę trzeba powtórzyć.
Włączanie blokady dostępu
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
UWAGA
Jeśli po aktywacji blokady dostępu samochód
zostanie odblokowany za pośrednictwem
Volvo On Call* lub aplikacji Volvo On Call*,
blokada dostępu zostanie dezaktywowana
automatycznie.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2.
Wprowadzić kod, który został użyty do zablokowania i nacisnąć opcję Potwierdź.
> Drzwi bagażnika są odblokowane. Odblokowanie zostaje potwierdzone przez zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej obok
przycisku w widoku funkcji.
UWAGA
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Jeśli kod PIN został zgubiony/zapomniany lub
nieprawidłowy kod PIN został wprowadzony
więcej niż trzy razy, do wyłączenia blokady
dostępu można użyć kodu bezpieczeństwa.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 297
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Alarm*
Alarm emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie,
jeśli ktoś dostanie się do wnętrza samochodu
bez prawidłowego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania albo będzie manipulować przy akumulatorze rozruchowym lub syrenie alarmowej.
Jeśli przyczyna uruchomienia alarmu nie zostanie
usunięta, cykl alarmowania zostaje powtórzony
maks. 10 razy22.
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwolnienie go: alarm był uruchomiony.
Lampka kontrolna alarmu
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
•
otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika lub
drzwi bagażnika21
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
•
próba podniesienia lub odholowania samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
•
•
odłączenie przewodu od akumulatora
odłączenie syreny.
Sygnały autoalarmu
Uruchomienie alarmu jest sygnalizowane w
następujący sposób:
•
Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu.
•
Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
21
22
298
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: autoalarm nie jest
uzbrojony.
•
Dioda błyska raz na dwie sekundy: autoalarm
jest uzbrojony
•
Po rozbrojeniu alarmu dioda LED błyska
szybko przez maksymalnie 30 sekund do
momentu wybrania położenia I wyłącznika
zapłonu przez przekręcenie pokrętła rozruchu
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Czujniki ruchu i przechyłu*
W razie awarii instalacji alarmowej
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
Czujniki ruchu i przechyłu reagują na ruch wewnątrz samochodu, rozbicie szyby albo próbę kradzieży kół lub odholowania pojazdu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej na wyświetlaczu kierowcy zostanie wyświetlony symbol i komunikat
Usterka ukł. alarm. Wymagany
serwis. W takiej sytuacji należy skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Autoalarm zostaje uzbrojony w momencie zablokowania zamków samochodu.
Czujnik ruchu włącza alarm w przypadku wykrycia
ruchu w kabinie – rejestrowane są również ruchy
powietrza. Z tego powodu alarm może zostać włączony, jeżeli samochód zostanie pozostawiony z
otwartą szybą boczną lub panoramicznym oknem
dachowym* albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Nie wolno podejmować samodzielnych prób
naprawy lub modyfikacji autoalarmu. Wszelkie
tego rodzaju próby mogą mieć wpływ na ważność warunków ubezpieczenia.
Aby tego uniknąć:
•
Opuszczając samochód, należy zamknąć
szyby boczne i panoramiczne okno dachowe.
•
Jeśli ma być wykorzystywana nagrzewnica
kabiny pasażerskiej lub nagrzewnica postojowa, skierować strumień powietrza z nawiewów w taki sposób, by nie płynął ku górze
kabiny.
Powiązane informacje
•
•
•
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 299)
Obniżony poziom autoalarmu* (Str. 301)
Uzbrajanie autoalarmu
Aby zablokować zamki i uzbroić alarm, należy:
•
nacisnąć przycisk zamykania na pilocie zdalnego sterowania
•
dotknąć zaznaczonej powierzchni na zewnątrz klamek drzwi lub pokrytego gumą przycisku na drzwiach bagażnika23.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków* oraz elektrycznie sterowane drzwi
bagażnika*, do zablokowania samochodu i uzbrojenia alarmu można również użyć przycisku
na spodzie drzwi bagażnika.
Całkowita blokada zamków* (Str. 301)
Ewentualnie skorzystać ze zredukowanego
poziomu alarmu w celu tymczasowego wyłączenia
czujników ruchu i przechyłu.
Czujniki ruchu i przechyłu należy także wyłączyć,
gdy samochód ma być przewożony promem lub
pociągiem, ponieważ występujące przy tym ruchy
mogą oddziaływać na samochód i uruchomić
alarm.
23
Dotyczy tylko samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków* (Passive Entry).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 299
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
1.
||
Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
> Zostaje uruchomiony alarm.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk odblokowania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub ustawić
wyłącznik zapłonu w samochodzie w położeniu I, przekręcając pokrętło rozruchu zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, a następnie
zwalniając je.
UWAGA
Czerwona dioda LED na tablicy rozdzielczej miga raz na
dwie sekundy, gdy zamki samochodu są zablokowane i
autoalarm jest uzbrojony.
Rozbrajanie alarmu
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie na
napoje.
2.
Aby odblokować zamki i rozbroić alarm, należy:
•
nacisnąć przycisk odblokowania na pilocie
zdalnego sterowania
•
chwycić za jedną z klamek drzwi lub nacisnąć
pokryty gumą przycisk na drzwiach bagażnika23.
3.
Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym w uchwycie na napoje w konsoli między fotelami.
Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić.
> Alarm zostaje wyłączony.
Wyłączanie autoalarmu bez działającego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
Odblokowanie samochodu i wyłączenie autoalarmu jest możliwe również, gdy nie działa kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania - np. po wyczerpaniu się jego baterii.
23
300
•
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie
alarmu.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie autoalarmu.
Automatyczne uzbrojenie i ponowne
uzbrojenie autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie alarmu zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu
bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
drzwi samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy
się w stan czuwania. Zamki zostaną zablokowane.
Dotyczy tylko samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków* (Passive Entry).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Na niektórych rynkach alarm zostaje automatycznie uzbrojony po upływie pewnego czasu, jeśli
drzwi kierowcy zostaną otwarte, a następnie
zamknięte bez zablokowania zamka.
W celu zmiany tego ustawienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Wybrać Dezaktyw. alarmu pasywnego,
aby tymczasowo wyłączyć tę funkcję.
Obniżony poziom autoalarmu*
Całkowita blokada zamków*
Obniżony poziom autoalarmu oznacza, że czujniki ruchu i przechyłu są tymczasowo wyłączone.
Wyłączyć czujniki ruchu i przechyłu, aby uniknąć
przypadkowego uruchomienia alarmu – np. gdy w
zamkniętym samochodzie zostanie pozostawiony
pies albo podczas przewożenia samochodu
pociągiem lub promem.
Całkowita blokada zamków oznacza, że wszystkie klamki do otwierania zostają mechanicznie
odłączone, co uniemożliwia otwarcie drzwi od
wewnątrz, gdy zamki samochodu zostały zablokowane od zewnątrz.
Całkowitą blokadę zamków można aktywować
kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania oraz
funkcją zablokowania bezkluczykowego (Passive
Entry*). Całkowita blokada zamków jest aktywowana z opóźnieniem ok. 10 sekund po zablokowaniu drzwi.
Blokowanie.
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym, aby wyłączyć czujniki ruchu i przechyłu przy
następnym zablokowaniu
zamków samochodu.
Powiązane informacje
•
Alarm* (Str. 298)
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm
zostanie rozbrojony.
Jednocześnie zostaje wyłączona funkcja całkowitej blokady zamków, tzn. odblokowanie zamków
od wewnątrz jest możliwe.
•
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba ponownie aktywować obniżony
poziom autoalarmu.
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie
alarmu.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie autoalarmu.
Powiązane informacje
•
•
Alarm* (Str. 298)
Całkowita blokada zamków* (Str. 301)
UWAGA
Po włączeniu całkowitej blokady zamków, samochód można odblokować wyłącznie za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji
odblokowania bezkluczykowego lub aplikacji
Volvo On Call*.
Lewe przednie drzwi można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego. Jeśli zamki
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 301
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
samochodu zostaną odblokowane za pomocą
kluczyka mechanicznego, włączy się autoalarm.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w
samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ osoba taka
nie będzie mogła wydostać się z pojazdu.
Powiązane informacje
•
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej blokady zamków (Str. 302)
•
Alarm* (Str. 298)
Tymczasowa* dezaktywacja
całkowitej blokady zamków
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady zamków należy wyłączyć, aby umożliwić ich odblokowane od wewnątrz.
Powiązane informacje
•
•
Całkowita blokada zamków* (Str. 301)
Alarm* (Str. 298)
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym, aby tymczasowo
wyłączyć funkcję całkowitej blokady zamków.
Oznacza to także, że zostaną wyłączone czujniki
ruchu i przechyłu* autoalarmu.
Na wyświetlaczu pojawia się następnie napis
Zredukowana ochrona i przy następnym zablokowaniu drzwi samochodu całkowita blokada
zamków zostaje tymczasowo wyłączona.
Po konwencjonalnym zablokowaniu, zasilanie
gniazd elektrycznych zostaje wyłączone od razu,
natomiast przy tymczasowej dezaktywacji całkowitej blokady zamków, pozostaną one zasilone przez
maksymalnie 10 minut po zablokowaniu.
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba będzie jeszcze raz ustawić
dezaktywację całkowitej blokady zamków.
Układ zostaje zresetowany przy następnym uruchomieniu silnika.
302
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Wykrywanie nieznanych
podzespołów samochodu*
Funkcja „Foreign Component Detection” potrafi
wykryć zamontowane w samochodzie podzespoły nieznanego pochodzenia.
Każdy reflektor LED* jest zaprojektowany specjalnie dla konkretnego samochodu. W przypadku
zamontowania reflektora nieznanego pochodzenia, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Niezn. część w sam.. Wymagany serwis
Nieznana część w sam.. Firma Volvo zaleca
skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Powiązane informacje
•
Program serwisowy Volvo (Str. 648)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 303
WSPOMAGANIE KIEROWCY
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
Samochód jest wyposażony w różne układy
wspomagające kierowcę, które mogą aktywnie
lub biernie pomagać kierowcy w różnych sytuacjach.
Systemy te mogą na przykład pomóc kierowcy
utrzymywać ustawioną prędkość lub określony
odstęp czasowy do poprzedzającego pojazdu,
zapobiegać kolizji poprzez ostrzeganie kierowcy
lub w pewnych sytuacjach hamując samochód, a
także pomóc w parkowaniu.
Niektóre systemy są montowane standardowo, a
inne są wyposażeniem opcjonalnym. Zmienia się
to także w zależności od rynku.
Powiązane informacje
306
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist (Str. 349)
•
•
Driver Alert Control (Str. 413)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Moduł radarowy (Str. 366)
Moduł kamery (Str. 376)
City Safety™ (Str. 380)
BLIS* (Str. 396)
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 416)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
•
Układ stabilizacji przechyłów nadwozia – Roll
Stability Control (Str. 307)
•
•
•
Rear Collision Warning (Str. 395)
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 327)
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 439)
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy
lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Na autostradach układ kierowniczy jest sztywniejszy. Przy małej prędkości jazdy wysiłek wymagany
do obrócenia kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
UWAGA
W niektórych sytuacjach wspomagany układ
kierowniczy może ulec przegrzaniu i wymagać
chwilowego schłodzenia - jego działanie w
tym czasie jest ograniczone i obracanie kierownicą może wymagać użycia większej siły.
W czasie gdy wspomaganie kierowania jest
tymczasowo ograniczone, na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest komunikat wraz z symbolem KIEROWNICY.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
Gdy wspomaganie układu kierowniczego
działa z ograniczoną siłą, funkcje wspomagające kierowcę poprzez wspomaganie kierowania są niedostępne.
W takie sytuacji na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat Ust. wspom. kier.
lub Wspomaganie układu kierowniczego
chwilowo ograniczone w połączeniu z symbolem KIEROWNICY.
Zmiana poziomu oporu kierownicy*
W celu zmiany poziomu oporu kierownicy należy
przejść do części „Tryby jazdy” i sprawdzić opis
opcji INDIVIDUAL pod nagłówkiem „Dostępne do
wyboru tryby jazdy”.
W przypadku modeli samochodów bez przełącznika trybu jazdy z opcją INDIVIDUAL wyboru
poziomu oporu kierownicy dokonuje się w widoku
górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji:
Ustawienia My Car Tryby jazdy
wspomagania układu kierowniczego
Siła
•
City Safety – wspomaganie kierowania przy
wykonywaniu manewru omijania (Str. 389)
Układ stabilizacji przechyłów
nadwozia – Roll Stability Control
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 416)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Układ stabilizacji nadwozia RSC1 minimalizuje
ryzyko przewrócenia się samochodu, na przykład
podczas gwałtownych manewrów wymijających
lub w razie poślizgu.
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
Układ RSC wykrywa i oblicza zmiany przechyłu
bocznego samochodu. Na tej podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko przewrócenia samochodu. W razie zagrożenia samochodu włącza się
jego elektroniczny układ kontroli stabilności,
następuje ograniczenie momentu obrotowego silnika i zostają włączone hamulce na jednym lub
kilku kołach do czasu, aż samochód odzyska
swoją stabilność.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ RSC
poprawia bezpieczeństwo samochodu na drodze, ale nie należy tego traktować jako
powodu do zwiększania prędkości. Należy
zawsze stosować normalne zasady bezpiecznej jazdy.
Wybór siły wspomagania kierownicy jest niedostępny podczas wykonywania skrętu, jeśli prędkość przekracza 10 km/h (6 mph).
Powiązane informacje
•
•
Tryby jazdy* (Str. 481)
Pilot Assist (Str. 349)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 307
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Elektroniczny układ stabilizacji toru
jazdy
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC2)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Gdy układ ESC jest aktywny, na
wyświetlaczu kierowcy widoczny
jest ten symbol.
Hamowanie przez układ ESC
może być słyszalne jako pulsujący dźwięk, a po naciśnięciu
pedału przyspieszenia samochód może przyspieszać wolniej niż można by się spodziewać.
OSTRZEŻENIE
•
•
Układ ESC obejmuje następujące funkcje składowe:
•
•
Funkcja stabilizacji toru jazdy3
•
•
Regulacja uciągu silnika
Układ kontroli zerwania przyczepności kół i
trakcji
Stabilizacja samochodu podczas holowania
przyczepy
Układ antypoślizgowy ESC to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Układ ESC nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Funkcja stabilizacji toru jazdy3
Ta funkcja kontroluje siły napędzające i hamujące
działające na poszczególne koła, w celu ustabilizowania samochodu.
Układ kontroli zerwania przyczepności
kół i trakcji
Funkcja ta jest aktywna przy niskich prędkościach, a jej zadanie polega na hamowaniu kół
1 Roll Stability Control
2 Electronic Stability Control
3 Znana także pod nazwą aktywnej kontroli odchylenia od toru jazdy.
4 Engine Drag Control
5 Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy jest elementem
6 Trailer Stability Assist
308
buksujących napędowych, dzięki czemu koła
napędowe, które nie buksują, zyskują dodatkową
trakcję.
Ta funkcja zapobiega także buksowaniu kół
względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Regulacja uciągu silnika
Układ regulacji uciągu silnika (EDC4) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład
po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy po śliskiej
nawierzchni.
Niezamierzone zablokowanie kół podczas jazdy
może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*5
Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy (TSA6) jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania),
jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy. Patrz także rozdział „Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy” w celu uzyskania dodatkowych informacji.
instalacji oryginalnego haka holowniczego Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Funkcja TSA jest nieaktywna, gdy włączona
jest funkcja Tryb sportowy ESC.
Powiązane informacje
•
Tryb sportowy elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (Str. 309)
•
Włączanie/wyłączanie trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 310)
•
Ograniczenia funkcjonalne trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 310)
•
Symbole i komunikaty elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy (Str. 311)
Tryb sportowy elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy
Układ ESC7 jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć. Kierowca może jednak włączyć tryb
Tryb sportowy ESC, który umożliwia bardziej
aktywną jazdę.
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
•
Hak holowniczy* (Str. 518)
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC, interwencje układu ESC są ograniczone i umożliwione
są większe poślizgi samochodu, a kontrola nad
jazdą spoczywa na kierowcy w większym stopniu
niż normalnie.
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC, układ
ESC można uznać za wyłączony, chociaż w wielu
przypadkach pomaga on kierowcy.
UWAGA
Gdy wybrana jest funkcja Tryb sportowy
ESC, funkcja stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy (TSA8) jest nieaktywna.
Tryb Tryb sportowy ESC zapewnia ponadto
maksymalną trakcję także w przypadku utknięcia
samochodu lub podczas jazdy po niespoistej
nawierzchni, np. po piasku lub w głębokim śniegu.
7
8
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 309
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie/wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
Ograniczenia funkcjonalne trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
Układ ESC9 jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć. Kierowca może jednak włączyć tryb
sportowy, który umożliwia bardziej aktywną
jazdę.
Tryb sportowy można włączyć i
wyłączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Istnieją pewne ograniczenia funkcjonalne związane z aktywacją trybu Tryb sportowy ESC
układu ESC10.
Funkcji Tryb sportowy ESC nie można wybrać,
jeśli aktywna jest jedna z poniższych funkcji:
–
Nacisnąć przycisk Tryb sportowy ESC w
widoku funkcji.
> Tryb sportowy zostanie aktywowany lub
dezaktywowany, a dioda w przycisku
zmieni kolor na zielony lub szary.
Tryb Tryb sportowy ESC jest sygnalizowany na wyświetlaczu kierowcy przez
ten symbol, który świeci w sposób
ciągły do momentu dezaktywacji funkcji
lub do czasu wyłączenia silnika. Po następnym
uruchomieniu silnika układ ESC powraca do trybu
normalnego.
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
310
•
•
•
•
Ogranicznik prędkości
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
Aktywna kontrola prędkości jazdy
Pilot Assist.
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
elektronicznego układu stabilizacji
toru jazdy
stabilizacji toru jazdy (Electronic Stability Control
- ESC).
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące układu
Symbol
Komunikat
Działanie
Ciągłe światło przez
ok. 2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ ESC jest włączany.
Lampka świeci się w sposób
ciągły.
Wybrano tryb Sport.
ESC
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu ESC z powodu przegrzania hamulców. Działanie zostanie
przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
Chwilowo wyłączone
UWAGA: Układ ESC nie zostaje wyłączony w tym trybie – następuje częściowe ograniczenie jego działania.
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
ESC
Układ ESC nie działa.
Wymagany serwis
•
•
Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
}}
311
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
znajdujący się pośrodku prakrótko przycisk
wego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
312
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości (SL11) można opisać jako
odwrotność układu automatycznej kontroli prędkości jazdy – kierowca reguluje prędkość za
pomocą pedału przyspieszenia, ale funkcja ogranicznika prędkości uniemożliwia przypadkowe
przekroczenie nastawionej wcześniej prędkości
maksymalnej.
: Z trybu gotowości – włącza ogranicznik prędkości i zapisuje w pamięci aktualną
prędkość
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja ogranicznika prędkości to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę,
której zadaniem jest ułatwienie jazdy – nie
jest ona w stanie poradzić sobie ze
wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki drogowe i podejmować działania,
jeśli ogranicznik prędkości nie utrzymuje
odpowiedniej prędkości.
•
Ogranicznik prędkości nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza ogranicznik prędkości w tryb gotowości
: Zmniejsza zapisaną prędkość maksymalną
Oznaczenie prędkości maksymalnej zapisanej
w pamięci
Aktualna prędkość samochodu
Zapisana w pamięci prędkość maksymalna
Przyciski i symbole funkcji12.
: Włącza ogranicznik prędkości z trybu
gotowości i przywraca zadaną prędkość maksymalną
: Zwiększa zapisaną prędkość maksymalną
11
12
Speed Limiter
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika
prędkości (Str. 317)
•
Aktywacja i uruchamianie ogranicznika prędkości (Str. 314)
•
Zarządzanie prędkością w układzie ogranicznika prędkości (Str. 315)
}}
313
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Dezaktywacja ogranicznika prędkości i ustawianie w stan gotowości (Str. 315)
Aktywacja i uruchamianie
ogranicznika prędkości
•
Ponowne włączanie ogranicznika prędkości z
trybu gotowości (Str. 316)
•
•
Wyłączanie ogranicznika prędkości (Str. 317)
Funkcja ogranicznika prędkości (SL13) musi najpierw zostać wybrana i aktywowana, aby mogła
regulować prędkość.
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 318)
•
Przełączanie ogranicznika prędkości w
tryb gotowości
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego
ogranicznika prędkości (Str. 321)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 319)
•
Zmiana tolerancji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 320)
Naciskać ◀ (1) lub ▶ (3), aby przejść do symbolu/funkcji ogranicznika prędkości
(4).
> Zostaje wyświetlony symbol (4) i ogranicznik prędkości zostaje przełączony w tryb
gotowości.
314
–
Gdy ogranicznik prędkości jest w trybie goto–
wości i wyświetlony jest symbol
nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy.
> Ogranicznik prędkości uruchomi się, a
aktualna prędkość zostanie ustawiona
jako prędkość maksymalna.
•
–
Ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości można aktywować dopiero
po uruchomieniu silnika. Najniższa prędkość maksymalna, jaką można ustawić to 30 km/h
(20 mph).
Powiązane informacje
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
13
Uruchomić ogranicznik prędkości.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zarządzanie prędkością w układzie
ogranicznika prędkości
–
Ogranicznik prędkości (SL14) można nastawić
na różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
•
Zapisaną prędkość można zmieniać krótkimi
(1)
lub długimi naciśnięciami przycisku
lub
(3) na kierownicy:
Dezaktywacja ogranicznika
prędkości i ustawianie w stan
gotowości
•
Krótkie naciśnięcie: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Ogranicznik prędkości (SL15) można tymczasowo wyłączyć i ustawić w stan gotowości.
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik nastawy prędkości
(4) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Powiązane informacje
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Dezaktywacja ogranicznika prędkości i ustawianie
w stan gotowości:
–
14
15
Speed Limiter
Speed Limiter
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole ograniczenia prędkości na wyświetlaczu kierowcy zmieniają
kolor z BIAŁEGO na SZARY – ogranicznik
prędkości jest teraz tymczasowo wyłączony i kierowca może przekroczyć ustawioną prędkość maksymalną.
}}
315
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Chwilowa dezaktywacja za pomocą
pedału przyspieszenia
Ponowne włączanie ogranicznika
prędkości z trybu gotowości
Funkcję ogranicznika prędkości można także
chwilowo dezaktywować i obejść za pomocą
pedału przyspieszenia, bez konieczności uprzedniego przestawienia ogranicznika prędkości w
tryb gotowości – na przykład w celu gwałtownego
przyspieszenia dla uniknięcia niebezpiecznej
sytuacji.
Ogranicznik prędkości (SL16) może zostać
ponownie włączony po okresie tymczasowego
wyłączenia i przełączenia w tryb gotowości.
Wcisnąć do końca pedał przyspieszenia i
zwolnić go, aby przerwać przyspieszanie po
osiągnięciu żądanej prędkości.
> W takiej sytuacji ogranicznik prędkości
jest nadal aktywny i dlatego symbol na
wyświetlaczu kierowcy jest BIAŁY.
2.
Całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia po
zakończeniu chwilowego przyspieszania.
> Samochód zostanie wtedy automatycznie
wyhamowany do ostatniej zapamiętanej
prędkości maksymalnej.
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby włączyć ponownie ogranicznik prędkości z
trybu gotowości:
–
Powiązane informacje
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
lub
16
316
Speed Limiter
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole ogranicznika prędkości na wyświetlaczu kierowcy zmieniają
kolor z SZAREGO na BIAŁY — samochód
przyjmie teraz aktualną prędkość jako
prędkość maksymalną.
Powiązane informacje
W takim przypadku należy wykonać następujące
czynności:
1.
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Oznaczenia ograniczenia prędkości na
wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z
SZAREGO na BIAŁY – prędkość samochodu zostaje wtedy ponownie ograniczona do ostatnio zapisanej w pamięci
prędkości maksymalnej.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wyłączanie ogranicznika prędkości
3.
Funkcja ogranicznika prędkości (SL17) może
zostać wyłączona.
na kierowNacisnąć ponownie przycisk
nicy (2).
> Zostaje włączona inna funkcja.
Powiązane informacje
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Ograniczenia funkcjonalne
ogranicznika prędkości
Na stromych zjazdach hamowanie przez ogranicznik prędkości może być niewystarczające, w
wyniku czego może dojść do przekroczenia zapisanej prędkości maksymalnej. W takiej sytuacji
kierowca zostanie ostrzeżony komunikatem
Przekroczony limit prędkości na wyświetlaczu
kierowcy.
UWAGA
Przy przekroczeniu prędkości o co najmniej
3 km/h (około 2 mph) pojawi się komunikat
informujący o przekroczeniu prędkości maksymalnej.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
1.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Funkcja ogranicznika prędkości zostanie
ustawiona w stan gotowości.
2.
Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i lampka
kontrolna ogranicznika prędkości (4) zostają wyłączone – powoduje to usunięcie
nastawionej/zapamiętanej prędkości maksymalnej.
17
Powiązane informacje
•
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Speed Limiter
317
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczny ogranicznik
prędkości
Funkcja automatycznego ogranicznika prędkości
(ASL18) umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości samochodu odpowiednio do limitów na
znakach drogowych.
Funkcję ogranicznika prędkości (SL19) można
przełączyć w tryb automatycznego ogranicznika
prędkości (ASL).
OSTRZEŻENIE
•
•
Automatyczny ogranicznik prędkości wykorzystuje
informacje o prędkości przekazywane przez funkcję informowania o znakach drogowych20 do
nastawienia maksymalnej prędkości samochodu.
18
19
20
318
Automatic Speed Limiter
Ogranicznik prędkości
Road Sign Information – RSI
Funkcja ASL to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Może się zdarzyć, że kierowca dobrze
widzi znak drogowy związany z prędkością,
a informacja o prędkości przekazywana
przez system informacji o znakach drogowych (RSI) do funkcji ASL jest nieprawidłowa – w takim przypadku kierowca musi
interweniować samodzielnie i przyspieszyć
lub zwolnić do odpowiedniej prędkości.
•
Układ ASL nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
•
Patrz też punkt „Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych”.
Czy aktywna jest funkcja SL lub ASL?
Symbole na wyświetlaczu kierowcy pokazują,
która funkcja ogranicznika prędkości jest
aktywna:
Symbol
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Symbol znakuB po „70”: następuje
aktywacja ASL.
A
B
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan gotowości.
Objaśnienie znaczenia koloru symbolu można znaleźć w części
„Symbol ASL”.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbol ASL
Symbol znaku (pokazywany obok prędkości „70” zapisanej pośrodku prędkościomierza) może być wyświetlany w
trzech kolorach o następujących znaczeniach:
Kolor symbolu znaku
Zielono/żółty
Znaczenie
Szary
Funkcja ASL znajduje się w
stanie gotowości
Bursztynowo/pomarańczowy
Funkcja ASL znajduje się w
tymczasowym stanie gotowości – np. z powodu nieodczytania znaku drogowego.
21
22
Włączanie funkcji ASL
Przycisk Wspom. prędk.
według znaków znajduje się
w widoku funkcji wyświetlacza
centralnego.
Aby aktywować automatyczny ogranicznik prędkości:
1.
Nacisnąć przycisk wyłącznika Wspom.
prędk. według znaków.
> Funkcja ASL zostanie ustawiona w stan
gotowości, na przycisku pojawi się zielona
dioda, a pośrodku prędkościomierza na
wyświetlaczu kierowcy pokaże się symbol
znaku.
2.
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
> Aktywacja funkcji ASL następuje przy
aktualnej prędkości samochodu.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
UWAGA
•
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są informacje
o znakach drogowych nawet wtedy, gdy
funkcja informowania o znakach drogowych (RSI) nie jest włączona.
•
Aby informacje o znakach drogowych nie
były wyświetlane na wyświetlaczu kierowcy, należy wyłączyć zarówno funkcję
automatycznego ogranicznika prędkości,
jak i RSI.
•
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja
RSI jest wyłączona, nie pojawiają się
żadne ostrzeżenia z RSI. W takiej sytuacji
nie można także zmieniać ustawień funkcji RSI – aby można było zmieniać ustawienia i otrzymywać ostrzeżenia, funkcja
RSI musi być włączona.
Funkcję automatycznego ogranicznika prędkości
(ASL21) można włączać i wyłączać jako uzupełnienie podstawowego ogranicznika prędkości
(SL22).
Funkcja ASL jest aktywna
Powiązane informacje
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
automatycznego ogranicznika
prędkości
}}
319
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Wyłączanie funkcji ASL
Aby dezaktywować automatyczny ogranicznik
prędkości:
–
Nacisnąć przycisk Automatyczny limit
prędkości pojazdu w widoku funkcji.
> Funkcja ASL zostaje wyłączona i wskaźnik
w przycisku zmienia kolor na SZARY –
zamiast niej zostaje aktywowana funkcja
SL.
OSTRZEŻENIE
Zmiana tolerancji automatycznego
ogranicznika prędkości
–
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL23)
można nastawić na różne poziomy tolerancji.
Istnieje możliwość zwiększenia/zmniejszenia
limitu prędkości wynikającego ze znaku ograniczenia. Jeśli na przykład samochód jedzie zgodnie
z wyznaczonym przez znak ograniczenia limitem
prędkości wynoszącym 70 km/h (43 mph), kierowca może pozwolić, by samochód utrzymywał
prędkość 75 km/h (47 mph).
Tolerancja ta jest stosowana do momentu
minięcia znaku pokazującego niższą lub
wyższą prędkość – samochód będzie
wtedy przestrzegać nowego ograniczenia
prędkości pokazanego na znaku, a tolerancja zostanie usunięta z pamięci.
Po przełączeniu z ASL na SL, samochód nie
będzie już uwzględniać nakazanych znakami
limitów prędkości, a jedynie zapisaną w
pamięci prędkość maksymalną.
Jeśli funkcja informacji o znakach drogowych* jest aktywowana, nakazane znakami
ograniczenie prędkości będzie wyświetlane na prędkościomierzu za pomocą
CZERWONEGO wskaźnika.
Powiązane informacje
•
Nacisnąć przycisk
(1) na kierownicy, aż
wskazanie 70 km/h (43 mph) pośrodku
prędkościomierza (4) zmieni się na 75 km/h
(47 mph).
> Po tym system samochodu będzie stosował wybraną tolerancję 5 km/h (4 mph),
dopóki mijane znaki będą pokazywały
70 km/h (43 mph).
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Tolerancję można zmieniać analogicznie jak ustawienie prędkości w ograniczniku prędkości.
UWAGA
Przyciski i symbole funkcji24.
Maksymalnie dozwolona do wyboru tolerancja
wynosi +/- 10 km/h (5 mph).
Powiązane informacje
•
23
24
320
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Automatic Speed Limiter
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne
automatycznego ogranicznika
prędkości
Automatyczne ograniczenie prędkości odbywa
się na podstawie informacji o prędkości przekazywanych przez funkcję RSI25, a nie na podstawie znaków ograniczenia prędkości mijanych
przez samochód.
Jeśli funkcja RSI25 nie potrafi zinterpretować i
przekazać informacji o prędkości do ASL, funkcja
ASL zostaje przełączona w tryb gotowości i zastąpiona przez funkcję SL. W takiej sytuacji
konieczna jest interwencja kierowcy, który powinien wyhamować do odpowiedniej prędkości.
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC 26) pomaga kierowcy utrzymać równomierną prędkość, zwiększając komfort jazdy podczas długich podróży autostradami oraz na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch
odbywa się płynnie.
Przegląd
: Zmniejsza zadaną prędkość
Oznaczenie prędkości zapisanej w pamięci
Prędkość zapisana w pamięci
UWAGA
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
Patrz też punkt „Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych”.
Powiązane informacje
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy w
tryb gotowości
Aktualna prędkość samochodu
Funkcja ASL zostanie ponownie aktywowana, gdy
funkcja RSI25 będzie w stanie interpretować i
przekazywać informacje do ASL.
•
: Z trybu gotowości – włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy i zapisuje w
pamięci aktualną prędkość
Przyciski i symbole funkcji27.
: Włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy z trybu gotowości i przywraca
zadaną prędkość
: Zwiększa zadaną prędkość
25
26
27
Informacja o znakach drogowych – RSI
Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 321
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie jazdy – nie jest ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
•
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji
przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Aktywacja i uruchamianie automatycznej kontroli prędkości jazdy (Str. 322)
•
Zarządzanie prędkością w układzie automatycznej kontroli prędkości (Str. 323)
28
322
Cruise Control
•
Dezaktywacja automatycznej kontroli prędkości jazdy i ustawianie w stan gotowości
(Str. 325)
Aktywacja i uruchamianie
automatycznej kontroli prędkości
jazdy
•
Ponowne włączanie automatycznej kontroli
prędkości z trybu gotowości (Str. 326)
•
Wyłączanie układu automatycznej kontroli
prędkości (Str. 326)
Funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC28) musi najpierw zostać wybrana i aktywowana, aby mogła regulować prędkość.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przełączanie automatycznej kontroli
prędkości jazdy w tryb gotowości
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy w tryb gotowości:
–
Nacisnąć ◀ (1) lub ▶ (3), aby przejść do sym(4).
bolu/funkcji
> Zostaje wyświetlony symbol i można wtedy
aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC29) można nastawić na różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
Włączanie/uruchamianie automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Aby możliwe było uruchomienie automatycznej
kontroli prędkości jazdy z trybu gotowości, prędkość samochodu musi wynosić 30 km/h
(20 mph) lub więcej. Najniższa prędkość, jaką
można ustawić to 30 km/h (20 mph).
Aby uruchomić tempomat:
–
Gdy świeci symbol/funkcja
, nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy.
> Automatyczna kontrola prędkości jazdy
uruchomi się, a aktualna prędkość zostanie ustawiona jako prędkość zadana.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
UWAGA
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie można włączyć przy prędkości mniejszej
niż 30 km/h (20 mph).
}}
323
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
–
•
Zapisaną prędkość można zmieniać krótkimi
(1)
lub długimi naciśnięciami przycisku
lub
(3) na kierownicy:
•
Krótkie naciśnięcie: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (4) przesunie się do pożądanej prędkości
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
(1) na
kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu
naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili
jego naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Korzystanie z hamowania silnikiem
zamiast hamulca zasadniczego
Przy korzystaniu z układu automatycznej kontroli
prędkości jazdy, prędkość jazdy jest regulowana
29
30
324
Cruise Control
Patrz informacje uzupełniające w rozdziale „Tryby jazdy”.
w sposób ograniczający konieczność częstego
używania hamulca zasadniczego. Podczas zjazdu
z wzniesienia może czasami być pożądane trochę
szybsze ruszenie, a następnie ograniczenie przyspieszenia poprzez hamowanie silnikiem. W takiej
sytuacji kierowca może tymczasowo uniemożliwić
włączenie hamulca zasadniczego przez układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
–
Wcisnąć pedał przyspieszenia do około
połowy jego skoku, a następnie zwolnić.
> Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy wyłączy hamowanie hamulcem
zasadniczym i będzie korzystać tylko z
hamowania silnikiem.
Zależność pracy tempomatu od trybu
jazdy
Sposób, w jaki tempomat utrzymuje daną prędkość, może różnić się w zależności od wybranego
trybu jazdy30.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy Eco Cruise
W trybie jazdy ECO przyspieszenia i zwolnienia
tempomatu stają się bardziej płynne w porównaniu do innych trybów jazdy w celu optymalizacji
zużycia paliwa i ograniczenia do minimum wpływu
na środowisko. Może to spowodować chwilowy
wzrost lub spadek prędkości samochodu względem prędkości ustawionej.
Patrz informacje uzupełniające w „Tryb jazdy
ECO”, podrozdział „Tempomat Eco Cruise”.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy Dynamic Cruise
W trybie jazdy Dynamic przyspieszenia i zwolnienia tempomatu są bardziej odczuwalne i wydają
się bardziej bezpośrednie w porównaniu z innymi
trybami.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Dezaktywacja automatycznej
kontroli prędkości jazdy i ustawianie
w stan gotowości
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC31) można chwilowo wyłączyć i ustawić w
tryb gotowości, po czym włączyć ponownie
później.
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy w tryb gotowości:
–
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z BIAŁEGO na
SZARY – automatyczna kontrola prędkości jazdy jest teraz tymczasowo wyłączona i kierowca musi ręcznie regulować
prędkość.
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Automatyczna kontrola prędkości jazdy zostaje
chwilowo wyłączona i ustawiona w tryb gotowości,
gdy:
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje
chwilowo wyłączona i przełączona w stan gotowości, gdy:
•
koła samochodu stracą przyczepność do
podłoża
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h (20 mph).
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
31
Cruise Control
325
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości z trybu gotowości
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości:
Wyłączanie układu automatycznej
kontroli prędkości
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC32) można chwilowo wyłączyć i ustawić w
tryb gotowości, po czym włączyć ponownie
później.
–
Układ automatycznej kontroli prędkości Cruise
Control — CC może zostać wyłączony.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z SZAREGO
na BIAŁY — samochód powróci do ostatniej zapisanej w pamięci prędkości.
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości ze stanu gotowości
lub
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z SZAREGO
na BIAŁY — samochód będzie teraz
utrzymywać aktualną prędkość.
OSTRZEŻENIE
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
Powiązane informacje
•
32
33
326
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Przyciski i symbole funkcji33.
Aby wyłączyć układ automatycznej kontroli prędkości:
1.
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Układ automatycznej kontroli prędkości
zostanie przełączony w stan gotowości.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
2.
Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol automatycznej kontroli prędkości
(4) na wyświetlaczu kiejazdy
rowcy zostaje wyłączony – powoduje to
usunięcie nastawionej/zapamiętanej prędkości.
3.
Nacisnąć ponownie przycisk
na kierownicy (2).
> Zostaje włączona inna funkcja.
UWAGA
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
Powiązane informacje
•
34
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 321)
Distance Alert
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu34 może pomóc kierowcy zauważyć, że odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu może być za mały.
Do wyświetlania ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu wymagane
jest jednak, aby samochód był wyposażony w
wyświetlacz przezierny, który pokazuje symbol na
szybie przedniej, dopóki odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od
nastawionej wartości.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest aktywna przy prędkościach powyżej 30 km/h (20 mph) i reaguje
tylko na znajdujący się z przodu pojazd poruszający się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących z
przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
UWAGA
•
Funkcja ostrzegania o zbyt małej odległości jest dostępna tylko w samochodach,
w których informacje są wyświetlane na
przedniej szybie z wyświetlaczem przeziernym.
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest
wyłączona w czasie, gdy włączony jest
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małym odstępie
czasowym od poprzedzającego pojazdu reaguje tylko wtedy, gdy odległość od pojazdu
jadącego z przodu jest mniejsza od nastawionej – nie wpływa ona na prędkość prowadzonego samochodu.
UWAGA
Ta funkcja może być częścią wyposażenia
standardowego lub opcjonalnego, w zależności od rynku.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 327
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu na wyświetlaczu
przeziernym (Str. 328)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji ostrzeżenia
o zbyt małej odległości od poprzedzającego
pojazdu (Str. 329)
•
Ustawianie odstępu czasowego dla funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Str. 329)
•
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu na
wyświetlaczu przeziernym35
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny* na szybie przedniej widoczny jest
symbol, dopóki odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od nastawionej wartości.
Powiązane informacje
Ograniczenia funkcjonalne funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu (Str. 330)
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 327)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 147)
Symbol ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu na szybie przedniej36.
Jest tak jednak przy założeniu, że funkcja Pokaż
funkcje wsparcia kierowcy jest aktywowana w
ustawieniach w menu samochodu – patrz punkt
„Wyświetlacz przezierny na przedniej szybie”,
gdzie opisano sposób działania tej funkcji.
35
36
328
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu37
Funkcję ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu38 można nastawić na
różne odstępy czasowe lub wyłączyć.
Włączanie/wyłączanie
Nacisnąć przycisk Distance
Alert w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – Funkcja
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – Funkcja
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest wyłączona.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia silnika.
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu39
Działanie funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu40 można
ustawiać na różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
Symbol ten pojawia się również w przypadku uruchomienia funkcji aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
Regulator odstępu czasowego.
Zmniejszanie odstępu czasowego
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
Powiązane informacje
•
37
38
39
40
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 327)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą wyświetlać informacje na szybie przedniej za pomocą tak zwanego wyświetlacza
przeziernego.
Distance Alert
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą wyświetlać informacje na szybie przedniej za pomocą tak zwanego wyświetlacza
przeziernego.
Distance Alert
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 329
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
•
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Nastawiony odstęp czasowy jest również
wykorzystywany przez układ aktywnej
kontroli prędkości jazdy i funkcję Pilot
Assist.
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu41
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Wielkość pojazdu może mieć wpływ na
możliwość jego wykrycia (jest tak na przykład w przypadku motocykli), co może
oznaczać, że lampka ostrzegawcza zapali
się przy odstępie czasowym mniejszym od
nastawionego albo ostrzeżenie będzie
tymczasowo niedostępne.
•
Z uwagi na ograniczony zasięg czujnika
radarowego, bardzo duża prędkość jazdy
może spowodować, że lampka zapali się
przy odstępie czasowym mniejszym od
nastawionego.
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu nie
zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
Działanie ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu42 może podlegać
pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w razie wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
Powiązane informacje
•
41
42
330
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 327)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą wyświetlać informacje na szybie przedniej za pomocą tak zwanego wyświetlacza
przeziernego.
Distance Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(ACC43)
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
pomaga kierowcy utrzymać stałą prędkość oraz
nastawiony odstęp czasowy do poprzedzającego pojazdu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zwiększa
komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na
których ruch odbywa się płynnie.
odstępu czasowego od tego pojazdu. Gdy droga z
przodu będzie znów wolna, samochód przyspieszy
do nastawionej prędkości.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 327)
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość do poprzedzającego pojazdu44.
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu. Jeśli moduł
kamery i radaru wykryje z przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość zostanie automatycznie
dostosowana na podstawie nastawionego
43
44
Adaptive Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 331
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Ta funkcja może być częścią wyposażenia
standardowego lub opcjonalnego, w zależności od rynku.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy reguluje
prędkość poprzez przyspieszanie i hamowanie.
Niski odgłos działania hamulców w samochodzie
jest zjawiskiem normalnym, jeśli użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób łagodny.
W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić
hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy
prędkości lub gdy pojazd z przodu gwałtownie
zwalnia. Ze względu ograniczenia funkcjonalne
modułu radarowego może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie nastąpi w ogóle.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara się
jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym
się na tym samym pasie ruchu, zachowując
odstęp czasowy nastawiony przez kierowcę. Jeżeli
moduł radarowy nie wykryje z przodu żadnego
pojazdu, samochód będzie utrzymywać prędkość
nastawioną i zapisaną w pamięci przez kierowcę.
Dzieje się tak również wtedy, gdy poprzedzający
samochód jedzie z prędkością wzrastającą niż
prędkość zapisana w pamięci.
332
Poniższa informacja dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów:
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od postoju (prędkość 0 km/h) do
200 km/h (125 mph).
Poniższa informacja dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów:
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania kolizji. W sytuacji gdy układ nie
wykryje pojazdu z przodu, odpowiedzialność spoczywa zawsze na kierowcy, który
musi interweniować.
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie hamuje w reakcji na ludzi lub zwierzęta, ani też w reakcji na małe pojazdy,
takie jak rowery i motocykle. Nie reaguje
on także na niskie przyczepy oraz zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
•
Układu aktywnej kontroli prędkości nie
należy używać w trudnych sytuacjach, na
przykład w ruchu miejskim, w gęstym
ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo wody
lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach i na drogach
zjazdowych/wjazdowych na drogi główne.
WAŻNE
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przegląd
Elementy sterowania
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Wyświetlacz kierowcy
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Wskaźnik pojazdu będącego celem: Układ
ACC wykrył i podąża za pojazdem będącym
celem z zachowaniem ustawionego odstępu
czasowego
Symbol odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
UWAGA
Przyciski i symbole
funkcji44.
: Włącza aktywną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości i przywraca zadaną
prędkość
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
: Zwiększa zadaną prędkość
: Z trybu gotowości – włącza aktywną
kontrolę prędkości jazdy i zapisuje w pamięci
aktualną prędkość
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza aktywną kontrolę prędkości jazdy w tryb
gotowości
: Zmniejsza zadaną prędkość
44
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Pokazywanie prędkości44.
Prędkość zapisana w pamięci
Prędkość poprzedzającego pojazdu.
Aktualna prędkość samochodu.
Aby sprawdzić poszczególne połączenia symboli
w zależności od sytuacji drogowej należy przejść
do części „Symbole i komunikaty układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy”.
Powiązane informacje
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy i
ostrzeżenie o ryzyku kolizji (Str. 334)
•
Sygnalizacja układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu przeziernym w
razie ryzyka kolizji (Str. 335)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 333
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
Zarządzanie prędkością w układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy (Str. 337)
•
Nastawianie odstępu czasowego w układzie
aktywnej kontroli prędkości (Str. 338)
•
Dezaktywacja i ponowna aktywacja aktywne
kontroli prędkości jazdy (Str. 339)
•
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
(Str. 341)
•
Uruchamianie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości
jazdy (Str. 342)
•
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy (Str. 342)
•
Zmiana celu dla układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy (Str. 343)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem
aktywnej kontroli prędkości jazdy (Str. 344)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy (Str. 345)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą
prędkości a aktywną kontrolą prędkości
(Str. 345)
•
Symbole i komunikaty układu aktywnej kontroli prędkości (Str. 347)
45
334
Aktywacja i uruchamianie aktywnej kontroli
prędkości jazdy (Str. 335)
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy i ostrzeżenie o ryzyku kolizji
OSTRZEŻENIE
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
ostrzega tylko o pojazdach wykrytych przez
czujnik radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie
może się nie pojawić lub może wystąpić z
pewnym opóźnieniem.
•
Nie wolno czekać na ostrzeżenie. Uruchomić hamulce, gdy sytuacja tego wymaga.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Sygnał akustyczny i symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji45.
Sygnalizacja akustyczna ryzyka kolizji
Sygnalizacja ryzyka kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy wykorzystuje ok. 40% sprawności hamulca zasadniczego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z siłą większą
niż dopuszczalna dla układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy, a kierowca w odpowiednim
momencie nie reaguje, włączona zostanie lampka
i akustyczny dźwięk ostrzegawczy, sygnalizując
kierowcy konieczność natychmiastowej interwencji.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Sygnalizacja układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane na szybie przedniej za pomocą migającego symbolu.
Aktywacja i uruchamianie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Aby możliwa była kontrola prędkości i odległości,
trzeba najpierw aktywować układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC47), a następnie go
włączyć.
Przełączanie aktywnej kontroli
prędkości jazdy w stan gotowości
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie przedniej46.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
46
47
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Adaptive Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest włączany bezpośrednio po uruchomieniu silnika w
tryb gotowości. Aby przełączyć funkcję z trybu
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 335
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
aktywnego w tryb gotowości, należy wykonać
następujące czynności:
–
Jednocześnie zaznaczony jest
zakres prędkości.
Nacisnąć przycisk ◀ (2) lub ▶ (3) na kierow(4).
nicy, aby przejść do symbolu/funkcji
> Symbol pojawia się na wyświetlaczu, a
funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest ustawiana w stan gotowości.
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w pamięci/
wybraną, a niższa prędkość to
prędkość poprzedzającego
pojazdu („celu”).
Powiązane informacje
Uruchamianie/aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Do uruchomienia ACC muszą być spełnione
następujące warunki:
336
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający
pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi
wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).
•
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią
biegów. Prędkość musi wynosić co najmniej
30 km/h (20 mph).
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
–
Gdy wyświetlany jest symbol/funkcja
(4), nacisnąć przycisk na kierownicy
(1).
> Nastąpi uruchomienie aktywnej kontroli
prędkości jazdy, a aktualna prędkość zostanie zapisana i wyświetlona cyfrowo
pośrodku prędkościomierza.
Odstęp czasowy jest dostosowywany przez układ ACC do
poprzedzającego pojazdu tylko
wtedy, gdy symbol odległości
pokazuje dwa pojazdy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zarządzanie prędkością w układzie
aktywnej kontroli prędkości jazdy
–
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC48)
można nastawić na różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu
oraz rynku.
: Zwiększa zadaną prędkość.
: Zmniejsza zadaną prędkość.
Prędkość zapisana w pamięci.
48
Zapisaną prędkość można zmieniać krótkimi
(1)
lub długimi naciśnięciami przycisku
(2) na kierownicy:
lub
•
Krótkie naciśnięcie: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
na kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu
korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili jego
naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu aktywnej kontroli prędkości jazdy, wynosi 30 km/h (20 mph) –
chociaż układ ten może podążać za innym pojazdem aż do 0 km/h, nie można wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż 30 km/h (20 mph).
Maksymalnie dozwolona do wyboru prędkość
wynosi 200 km/h (125 mph).
Manualna skrzynia biegów
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Najniższa prędkość możliwa do zaprogramowania
w układzie aktywnej kontroli prędkości jazdy
wynosi 30 km/h (20 mph), a maksymalna prędkość wynosi 200 km/h (125 mph).
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczna skrzynia biegów
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od
postoju (prędkość 0 km/h) do 200 km/h
(125 mph).
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 337
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Nastawianie odstępu czasowego w
układzie aktywnej kontroli prędkości
są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco
odstęp czasowy.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC49)
można nastawić na różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
UWAGA
Regulator odstępu czasowego50.
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje dwa samochody, układ ACC podąża za
poprzedzającym pojazdem z zachowaniem
ustawionego odstępu czasowego.
Gdy widoczny jest tylko jeden pojazd, w rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego
pojazdu.
49
50
338
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Jeśli układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy wydaje się nie reagować zwiększeniem prędkości po jego aktywacji, może
to być spowodowane faktem, że odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy od nastawionego.
Zmniejszanie odstępu czasowego
Symbol ten pojawia się również w przypadku uruchomienia funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu.
UWAGA
•
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego, aby
umożliwić płynne i komfortowe podążanie za
pojazdem poruszającym się z przodu. Przy małej
prędkości jazdy, gdy odległości między pojazdami
Adaptive Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w razie wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór, w jaki sposób układ ACC ma
utrzymywać odległość* od
poprzedzającego pojazdu
Kierowca może wybrać różne style jazdy, w oparciu o które układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy ma utrzymywać nastawiony odstęp czasowy
od poprzedzającego pojazdu. Wyboru dokonuje
się za pomocą przełącznika trybu jazdy DRIVE
MODE.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Dezaktywacja i ponowna aktywacja
aktywne kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC51)
można chwilowo wyłączyć i ustawić w tryb gotowości, po czym włączyć ponownie później.
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
Wybrać jedną z następujących opcji:
• Eco – układ ACC koncentruje się na opty-
malnej oszczędności paliwa, co wiąże się z
większym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
• Comfort – układ ACC koncentruje się na jak
najbardziej płynnym utrzymywaniu nastawionego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
• Dynamic – układ ACC koncentruje się na
bardziej ścisłym utrzymywaniu odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu, co w
pewnych przypadkach może wiązać się z bardziej gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części
„Tryby jazdy”.
Dodatkowe informacje można znaleźć także w
punktach „Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości” i „Tryb jazdy
ECO”.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 339
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Aby chwilowo wyłączyć funkcję aktywnej kontroli
prędkości jazdy i ustawić ją w stan gotowości:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Symbol
na wyświetlaczu kierowcy
zmienia kolor z BIAŁEGO na SZARY, a
wskazanie zapisanej prędkości pośrodku
prędkościomierza zmienia kolor z BEŻOWEGO na SZARY.
OSTRZEŻENIE
•
•
51
52
340
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest w trybie gotowości, kierowca musi
interweniować i regulować zarówno prędkość, jak i odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest w trybie gotowości i samochód za bardzo zbliży się do poprzedzającego pojazdu,
kierowca zostanie ostrzeżony o małym
odstępie przez funkcję ostrzeżenia o zbyt
małej odległości od poprzedzającego
pojazdu.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Aktywna kontrola prędkości jazdy zostaje chwilowo wyłączona i ustawiona w tryb gotowości,
gdy:
•
•
OSTRZEŻENIE
W automatycznym trybie gotowości kierowca
jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i
komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na około 1
minutę – dotyczy samochodów z manualną
skrzynią biegów.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Aktywna kontrola prędkości jest zależna od działania innych układów, np. układu stabilizacji toru
jazdy ESC52. Jeśli którykolwiek z pozostałych
układów przestanie działać, aktywna kontrola
prędkości zostaje automatycznie wyłączona.
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio uruchamiać hamulce i utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.
Do automatycznego przełączenia na tryb gotowości może dojść w następujących sytuacjach:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja ACC nie wie, czy poprzedzający pojazd stoi lub jest innym obiektem,
np. garbem ograniczającym prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja ACC nie wykrywa żadnego pojazdu, za którym mogłaby podążać.
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej
30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko samochodów z manualną skrzynią biegów.
•
•
gdy kierowca otworzy drzwi.
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka.
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
•
•
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
OSTRZEŻENIE
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
po włączeniu hamulca postojowego.
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty, np.
przez śnieg lub intensywny deszcz (obiektyw
kamery/fale radiowe są zablokowane).
Ponowne włączanie aktywnej kontroli
prędkości jazdy z trybu gotowości
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Wspomaganie wyprzedzania z
wykorzystaniem aktywnej kontroli
prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC53)
może wspomagać kierowcę podczas wyprzedzania innych pojazdów.
Jak działa wspomaganie wyprzedzania
Gdy układ ACC podąża za innym pojazdem, a kierowca sygnalizuje zamiar wyprzedzania poprzez
włączenie kierunkowskazu54, aktywna kontrola
prędkości jazdy pomaga poprzez przyspieszenie
pojazdu w kierunku pojazdu poprzedzającego,
zanim kierowca wjedzie na pas do wyprzedzania.
Następnie funkcja ta zwalnia poprzez zmniejszenie prędkości w celu uniknięcia przedwczesnego
hamowania, gdy samochód zbliży się do poruszającego się wolniej pojazdu.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu zakończenia
wyprzedzania.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby włączyć ponownie układ ACC z trybu gotowości:
–
53
54
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Prędkość zostanie wówczas ustawiona na
ostatnią zapamiętaną.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie
użyty w celu zasygnalizowania zmiany pasa
ruchu lub zjechania na inną drogę – samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
Adaptive Cruise Control
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 341
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Uruchamianie wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Wspomaganie wyprzedzania – ciąg
dalszy
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas
wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
•
z przodu musi znajdować się pojazd („cel”)
aktualna prędkość samochodu musi wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
zapisana prędkość dla funkcji ACC musi być
wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
Uruchamianie funkcji wspomagania
podczas wyprzedzania
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:
–
Włączyć kierunkowskaz.
Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie
z kierownicą po lewej stronie lub prawego
kierunkowskazu w samochodzie z kierownicą
po prawej stronie.
> Wspomaganie wyprzedzania zostaje uruchomione.
Powiązane informacje
•
55
342
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Ograniczenia funkcjonalne
wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Działanie funkcji wspomagania wyprzedzania
może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z układu wspomagania
wyprzedzania kierowca powinien zdawać
sobie sprawę, że w razie nagłej zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.
Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na
przykład gdy:
•
samochód zbliża się do zjazdu, by skręcić
w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie.
•
pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca
zjedzie na pas do wyprzedzania
•
•
ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z ruchem
lewostronnym (lub na odwrót).
Sytuacji tego typu można uniknąć poprzez tymczasowe przełączenie układu ACC55 w tryb gotowości.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Zmiana celu dla układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nadzoruje podążanie za innym pojazdem przy
prędkości powyżej około 30 km/h (20 mph) i
nastąpi zmiana celu z pojazdu ruchomego na
pojazd nieruchomy, wtedy funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i zamiast tego przyspieszy do prędkości zapisanej w pamięci.
W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy ACC56
może realizować funkcję zmiany celu przy pewnych prędkościach.
Zmiana celu
•
Kierowca musi wówczas interweniować
sam i rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja aktywnej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w tryb gotowości:
Gdy będący celem poprzedzający samochód nagle
skręci, może się okazać, że dalej znajdują się samochody
stojące w miejscu.
Jeżeli układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
podąża za innym pojazdem z prędkością poniżej
30 km/h (20 mph) i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość,
dostosowując się do pojazdu stojącego w
miejscu.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i układ aktywnej kontroli prędkości
nie wie, czy obiekt będący celem to nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np. garb ograniczający prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie ma żadnego pojazdu, za którym mógłby podążać.
Powiązane informacje
•
56
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 343
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem aktywnej kontroli
prędkości jazdy
UWAGA
Układ ACC może przytrzymać samochód w
miejscu przez maksymalnie 5 minut. Po tym
czasie zostaje włączony hamulec postojowy i
funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje wyłączona.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC57)
jest wyposażony w specjalną funkcję hamowania
w korku ulicznym i podczas postoju.
Funkcja hamowania w korku ulicznym i
podczas postoju
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem
się na światłach, jazda jest wznawiana automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza
około 3 sekund – jeżeli poprzedzający samochód
rusza ponownie po upływie dłuższego czasu,
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje
przełączony w stan gotowości z automatycznym
hamowaniem.
–
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można
ponownie włączyć w następujący sposób:
•
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Aktywna kontrola prędkości jazdy wznowi
podążanie za poprzedzającym pojazdem,
jeśli zacznie on się poruszać do przodu w
przeciągu 6 sekund.
57
344
Przed ponownym włączeniem funkcji aktywnej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć
hamulec postojowy.
Wstrzymanie automatycznego hamowania
W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie ustaje po zatrzymaniu, a aktywna kontrola
prędkości jazdy przechodzi w stan gotowości.
Oznacza to, że hamulce zostają zwolnione i samochód zacznie się toczyć – dlatego kierowca musi
interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce,
by utrzymać samochód w miejscu.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach następuje włączenie
hamulca postojowego w celu przytrzymania
samochodu w miejscu.
Ma to miejsce, gdy funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy utrzymuje samochód w miejscu
za pomocą hamulca głównego i jednocześnie:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój pas
bezpieczeństwa
•
układ ACC utrzymywał samochód w miejscu
przez ponad ok. 5 sekund
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
kierowca wyłączy silnik ręcznie.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:
•
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
kierowca przełączy układ aktywnej kontroli
prędkości w tryb gotowości.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy (ACC58) może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Funkcja może mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy po
stromych zjazdach – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność hamowania.
•
Nie używać aktywnej kontroli prędkości podczas jazdy z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
Uwagi dodatkowe
•
58
59
60
Tryb jazdy Off Road nie jest dostępny, gdy
włączona jest aktywna kontrola prędkości
jazdy.
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Przełączanie między automatyczną
kontrolą prędkości a aktywną
kontrolą prędkości
W samochodach wyposażonych w aktywną kontrolę prędkości jazdy (ACC59) kierowca może
przełączać między automatyczną kontrolą prędkości jazdy (CC60) a ACC.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje, który
układ kontroli prędkości jest aktywny:
CC
ACC
A
Powiązane informacje
•
A
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
A
Aktywna kontrola
prędkości jazdy
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan gotowości
Przełączanie z ACC na CC
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Przełączyć układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy w tryb gotowości za pomocą przycisku
na kierownicy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 345
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
2.
Nacisnąć przycisk Tempomat w widoku
funkcji wyświetlacza centralnego — wskaźnik
przycisku zmieni kolor z SZAREGO na ZIELONY.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy zmieni
się z
ACC na
CC.
Aktywna kontrola prędkości jazdy jest
teraz wyłączona, a automatyczna kontrola
prędkości jazdy zostaje ustawiona w stan
gotowości.
3.
Przełączanie z CC na ACC
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Przełączyć układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy w tryb gotowości za pomocą
na kierownicy.
przycisku
2.
Nacisnąć przycisk Tempomat w widoku
funkcji – wskaźnik przycisku zmieni kolor z
ZIELONEGO na SZARY.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy zmieni
przy kierownicy.
Nacisnąć przycisk
> Automatyczna kontrola prędkości jazdy
uruchomi się i zapamięta aktualną prędkość.
OSTRZEŻENIE
CC na
ACC.
się z
Aktywna kontrola prędkości jazdy zostaje
aktywowana i ustawiona w stan gotowości.
3.
Przełączenie z ACC na CC oznacza, że samochód:
•
przestaje utrzymywać nastawiony odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu.
•
utrzymuje tylko prędkość zapisaną w
pamięci i dlatego kierowca musi w razie
potrzeby uruchamiać hamulce.
przy kierownicy.
Nacisnąć przycisk
> Aktywna kontrola prędkości jazdy uruchomi się i zapamięta aktualną prędkość
wraz z nastawionym odstępem czasowym
od poprzedzającego pojazdu.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
Jeśli układ CC będzie aktywny przy wyłączaniu silnika, to przy następnym uruchomieniu silnika
automatycznie włączy się układ ACC.
346
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości
Na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu
przeziernym na szybie przedniej* mogą być prezentowane różne symbole i komunikaty dotyczące układu aktywnej kontroli prędkości jazdy
(ACC61).
Poprzedzająca ilustracja63 pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony
na utrzymywanie prędkości 110 km/h (68 mph),
a z przodu nie ma pojazdu, za którym można podążać.
jednocześnie podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
Oto kilka przykładów62.
Poprzedzająca ilustracja63 pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony
na utrzymywanie prędkości 110 km/h (68 mph) i
61
62
63
Adaptive Cruise Control
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja RSI (Road Sign Information) informuje, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 347
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Symbol ma kolor BIAŁY.
Samochód utrzymuje zapisaną w pamięci/wybraną prędkość.
Tempomat adapt.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest przełączony w stan gotowości.
Niedostępne
Symbol ma kolor SZARY.
Tempomat adapt.
Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Symbol ma kolor SZARY.
Czujn. na prz. szyb.
Wyczyścić szybę przednią przed czujnikami modułu kamery i radaru.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
348
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 331)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pilot Assist
Funkcja aktywnego wspomagania kierowania
układu Pilot Assist uwzględnia prędkość poprzedzającego pojazdu oraz oznaczenia linii pasa. Kierowca może w każdym momencie zignorować
zalecenia układu Pilot Assist dotyczące kierowania i skręcić w inną stronę, np. w celu zmiany
pasa ruchu lub ominięcia przeszkody na drodze.
Funkcja Pilot Assist pomaga kierowcy zachować
położenie samochodu pomiędzy oznakowaniami
pasów ruchu oraz jego stałej prędkości, dzięki
wspomaganiu układu kierowniczego z zachowaniem stałego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Sposób działania funkcji Pilot Assist
Funkcja Pilot Assist jest przeznaczona głównie do
wykorzystania na autostradach i podobnych drogach głównych, gdzie może poprawić komfort
podróżowania i zapewnić spokojniejszą jazdę.
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość od poprzedzającego pojazdu oraz monitorują boczne oznaczenia
drogi64.
Kamera i czujnik radarowy
Czujniki odległości
Czujniki linii bocznych
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu. Funkcja Pilot
Assist monitoruje odstęp od poprzedzającego
pojazdu oraz linie wyznaczające pas ruchu na
jezdni za pomocą modułu kamery i radaru. Ustawiony odstęp czasowy jest utrzymywany poprzez
automatyczną regulację prędkości, natomiast
funkcja aktywnego wspomagania kierowania
pomaga utrzymać samochód w pasie ruchu.
Jeśli funkcja Pilot Assist nie potrafi jednoznacznie określić pasa ruchu, np. gdy kamera i czujnik
radarowy nie widzą linii wyznaczających pas
ruchu, funkcja Pilot Assist tymczasowo wyłącza
wspomagania kierowania, lecz wznawia je, gdy
pas ruchu można ponownie wykryć – natomiast
funkcje kontroli prędkości i odległości pozostają
aktywne.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot
Assist jest automatycznie wyłączane i włączane ponownie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Aktualny stan funkcji wspomagania kierowania jest sygnalizowany kolorem symbolu kierownicy:
• ZIELONA kierownica sygnalizuje aktywne wspomaganie kierowania
64
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
349
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
• SZARA kierownica (jak na ilustracji) sygnalizuje
nieaktywne wspomaganie kierowania.
OSTRZEŻENIE
•
•
350
Funkcja Pilot Assist to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
•
Z funkcji Pilot Assist wolno korzystać
tylko wtedy, gdy po obu stronach pasa
ruchu są wymalowane wyraźne linie.
Każde inne wykorzystanie tej funkcji wiąże
się ze zwiększonym ryzykiem kontaktu ze
znajdującymi się w pobliżu przeszkodami,
które nie mogą zostać przez nią wykryte.
•
Funkcja Pilot Assist nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, w odpowiednim
miejscu na pasie ruchu, z odpowiednią
prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
UWAGA
Ta funkcja może być częścią wyposażenia
standardowego lub opcjonalnego, w zależności od rynku.
Układ Pilot Assist reguluje prędkość poprzez
przyspieszanie i hamowanie. Niski odgłos działania hamulców w samochodzie jest zjawiskiem
normalnym, jeśli użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
Układ Pilot Assist dąży do utrzymania płynnej
regulacji prędkości. W sytuacjach wymagających
gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy samochód z
przodu gwałtownie zwalnia. Ze względu ograniczenia funkcjonalne modułu kamery i radaru
może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie
zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie
nastąpi w ogóle.
Funkcja Pilot Assist stara się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym
pasie ruchu, zachowując odstęp czasowy ustawiony przez kierowcę. Jeżeli moduł radarowy nie
wykryje z przodu żadnego pojazdu, samochód
będzie utrzymywać prędkość nastawioną i zapisaną w pamięci przez kierowcę. Dzieje się tak
WSPOMAGANIE KIEROWCY
również wtedy, gdy poprzedzający samochód
zwiększy prędkość powyżej wartości zapisanej w
pamięci.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja Pilot Assist nie jest układem służącym do unikania kolizji. Kierowca musi
interweniować, jeżeli układ nie wykryje
pojazdu z przodu.
•
Funkcja Pilot Assist nie hamuje w reakcji
na obecność ludzi, zwierząt, przedmiotów,
małych pojazdów (np. rowerów i motocykli), niskich przyczep ani nadjeżdżających
z przeciwka, poruszających się powoli lub
stojących w miejscu pojazdów.
Poniższa informacja dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów:
•
•
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 0 km/h do
200 km/h (125 mph).
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości niemal zerowej do 140 km/h (87 mph).
Poniższa informacja dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów:
•
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 30 km/h
(20 mph) do 200 km/h (125 mph).
•
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości 30 km/h
(20 mph) do 140 km/h (87 mph).
•
Funkcji Pilot Assist nie należy używać w
trudnych sytuacjach, na przykład w ruchu
miejskim, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo wody
lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach, na drogach
zjazdowych/wjazdowych na drogi główne i
gdy do samochodu podłączona jest przyczepa.
WAŻNE
Serwis wewnętrznych podzespołów systemu
Pilot Assist należy przeprowadzać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Koliste zakręty oraz rozwidlenia dróg
Funkcja Pilot Assist działa w interakcji z kierowcą,
w związku z czym nie powinien on czekać na
wspomaganie układu kierowniczego przez funkcję Pilot Assist, lecz być zawsze przygotowany na
zwiększenie własnej kontroli nad układem kierowniczym, w szczególności na zakrętach.
Gdy samochód zbliży się do wylotu drogi lub pas
ruchu rozwidli się, kierowca powinien skierować
się w stronę właściwego pasa ruchu, tak aby
funkcja Pilot Assist mogła określić pożądany kierunek.
Funkcja Pilot Assist próbuje utrzymać
samochód pośrodku pasa ruchu
Gdy funkcja Pilot Assist wspomaga kierowanie,
próbuje ustawić samochód pośrodku pasa ruchu,
w związku z czym zaleca się, aby pozwolić samochodowi samodzielnie znaleźć optymalne ustawienie i w te sposób zapewnić idealną płynność i
komfort jazdy. Kierowca sprawdza, czy samochód
jest ustawiony bezpiecznie na pasie ruchu, a
ponadto zawsze ma możliwość skorygowania
jego pozycji za pomocą układu kierowniczego.
Jeżeli funkcja Pilot Assist nie ustawi samochodu
w odpowiedni sposób na pasie ruchu, zaleca się
wyłączenie funkcji Pilot Assist lub przełączenie na
tempomat adaptacyjny.
}}
351
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Przegląd
Elementy sterowania
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Wyświetlacz kierowcy
▶: Przełącza z aktywnej kontroli prędkości
jazdy na funkcję Pilot Assist
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Symbol funkcji
Symbole poprzedzającego pojazdu i odstępu
czasowego od poprzedzającego pojazdu
Symbol aktywnego/nieaktywnego wspomagania kierowania
Pokazywanie prędkości64.
Przyciski i symbole
Prędkość zapisana w pamięci
funkcji64.
Prędkość poprzedzającego pojazdu
: Włącza funkcję Pilot Assist z trybu
gotowości i przywraca zapisaną w pamięci
prędkość oraz odstęp czasowy
: Zwiększa zadaną prędkość
: Z trybu gotowości – włącza funkcję
Pilot Assist i zapisuje w pamięci aktualną
prędkość
352
Powiązane informacje
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza funkcję Pilot Assist w tryb gotowości
•
◀: Przełącza z funkcji Pilot Assist na aktywną
kontrolę prędkości jazdy
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o ryzyku
kolizji (Str. 353)
•
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na wyświetlaczu przeziernym w razie ryzyka kolizji
(Str. 354)
: Zmniejsza zadaną prędkość
64
Aktualna prędkość samochodu
Aby sprawdzić poszczególne połączenia symboli
w zależności od sytuacji drogowej, należy przejść
do części „Symbole i komunikaty funkcji Pilot
Assist”.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Aktywacja i uruchamianie wspomagania parkowania (Str. 354)
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o
ryzyku kolizji
•
Zarządzanie prędkością dla funkcji Pilot
Assist (Str. 355)
Ostrzeżenie o ryzyku kolizji
•
Ustawianie odstępu czasowego dla funkcji
Pilot Assist (Str. 356)
•
Włączanie i wyłączanie układu Pilot Assist
(Str. 358)
•
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 360)
•
Włączanie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 360)
•
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot
Assist (Str. 360)
•
Zmiana celu z wykorzystaniem funkcji Pilot
Assist (Str. 361)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist (Str. 362)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist (Str. 363)
•
Symbole i komunikaty funkcji Pilot Assist*
(Str. 364)
65
ostrzegawczy, sygnalizując kierowcy konieczność
natychmiastowej interwencji.
OSTRZEŻENIE
Funkcja Pilot Assist wydaje ostrzeżenia tylko o
pojazdach, które zostały wykryte przez moduł
kamery i radaru – dlatego ostrzeżenie może
nie nastąpić lub być opóźnione.
•
Nie wolno czekać na ostrzeżenie. Uruchomić hamulce, gdy sytuacja tego wymaga!
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
Sygnał akustyczny i symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji65.
Sygnalizacja akustyczna ryzyka kolizji
Sygnalizacja ryzyka kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Funkcja Pilot Assist wykorzystuje ok. 40% mocy
hamulców podstawowego układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z siłą większą
niż dopuszczalna dla funkcji Pilot Assist, a kierowca w odpowiednim momencie nie reaguje,
włączona zostanie lampka i akustyczny dźwięk
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 353
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane na szybie przedniej za pomocą migającego symbolu.
Aktywacja i uruchamianie
wspomagania parkowania
Funkcję Pilot Assist trzeba najpierw aktywować,
a następnie uruchomić, aby możliwe było kontrolowanie prędkości i odległości oraz aktywne
wspomaganie kierowania.
•
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią
biegów. Prędkość musi wynosić co najmniej
30 km/h (20 mph).
Gdy tempomat adaptacyjny znajduje się w trybie
gotowości:
1.
2.
Nacisnąć przycisk ▶ na kierownicy (6).
> Symbol
zmienia się na Pilot Assist w
trybie gotowości (8).
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Nastąpi uruchomienie funkcji Pilot Assist i
zapamiętanie aktualnej prędkości, która
zostaje wyświetlona cyfrowo pośrodku
prędkościomierza.
...lub...
Gdy tempomat adaptacyjny został włączony:
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie
przedniej66.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
Powiązane informacje
•
66
354
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Do uruchomienia funkcji Pilot Assist muszą być
spełnione następujące warunki:
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający
pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi
wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).
–
Nacisnąć przycisk ▶ na kierownicy (6).
> Nastąpi uruchomienie funkcji Pilot Assist.
Wspomaganie kierowania przez
funkcję Pilot Assist jest
aktywne tylko wtedy, gdy symbol kierownicy (2) zmieni kolor
z SZAREGO na ZIELONY.
Funkcja Pilot Assist reguluje
odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
tylko wtedy, gdy symbol odległości nad symbolem
kierownicy pokazuje pojazd (1).
Pilot Assist (Str. 349)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Jednocześnie zaznaczony jest
zakres prędkości.
Zarządzanie prędkością dla funkcji
Pilot Assist
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w pamięci/
wybraną, a niższa prędkość to
prędkość poprzedzającego
Działanie funkcji Pilot Assist można ustawiać na
różne prędkości.
pojazdu („celu”).
–
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
Dłonie na kierownicy
Aby funkcja Pilot Assist mogła działać, kierowca
musi trzymać ręce na kierownicy. Jeśli funkcja
Pilot Assist wykryje, że kierowca nie trzyma dłoni
na kierownicy, przypomni mu o konieczności
aktywnego kierowania samochodem za pomocą
komunikatu tekstowego i sygnału dźwiękowego.
Jeśli funkcja Pilot Assist nadal nie wykryje, że kierowca trzyma kierownicę, funkcja przełączy się w
tryb gotowości. Konieczne będzie wtedy ponowne
włączenie funkcji Pilot Assist za pomocą przycina kierownicy.
sku
UWAGA
Należy pamiętać, że system Pilot Assist działa
tylko wtedy, gdy kierowca trzyma obie dłonie
na kierownicy.
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu
oraz rynku.
: Zwiększa zadaną prędkość
: Zmniejsza zadaną prędkość
Zapisaną prędkość można zmieniać krótkimi
(1)
lub długimi naciśnięciami przycisku
(2) na kierownicy:
lub
•
Krótkie naciśnięcie: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
na kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu
korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili jego
naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Prędkość zapisana w pamięci
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
}}
355
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim
pojazdem z prędkością od 0 km/h do 200 km/h
(125 mph).
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla funkcji Pilot Assist
wynosi 30 km/h (20 mph) – chociaż układ ten
może podążać za innym pojazdem aż do 0 km/h,
nie można wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż 30 km/h (20 mph).
Maksymalnie dozwolona do wyboru prędkość
wynosi 200 km/h (125 mph).
Manualna skrzynia biegów
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim
pojazdem z prędkością od 30 km/h (20 mph) do
200 km/h (125 mph).
Najniższa prędkość możliwa do zaprogramowania
dla funkcji Pilot Assist wynosi 30 km/h (20 mph),
a maksymalna prędkość wynosi 200 km/h
(125 mph).
Powiązane informacje
•
67
356
Pilot Assist (Str. 349)
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji Pilot Assist
Działanie układu Pilot Assist można ustawiać na
różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
Regulator odstępu czasowego67.
Zmniejszanie odstępu czasowego
UWAGA
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje samochód i kierownicę, układ Pilot Assist
podąża za poprzedzającym pojazdem z zachowaniem zaprogramowanego odstępu czasowego.
Gdy widoczny jest symbol kierownicy, w rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego
pojazdu.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
W celu zapewnienia płynnego i komfortowego
podążania za poprzedzającym pojazdem, funkcja
Pilot Assist dopuszcza w pewnych warunkach
zauważalne zmiany odstępu czasowego. Na przykład przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
WSPOMAGANIE KIEROWCY
między pojazdami stają niewielkie, funkcja Pilot
Assist wydłuża nieco odstęp czasowy.
UWAGA
•
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Jeśli funkcja Pilot Assist wydaje się nie
reagować zwiększeniem prędkości po
jego aktywacji, może to być spowodowane faktem, że odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od
nastawionego.
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w razie wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
Wybór, w jaki sposób układ Pilot Assist
ma utrzymywać odległość* od
poprzedzającego pojazdu
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
Kierowca może wybrać różne style jazdy, w oparciu o które funkcja Pilot Assist ma utrzymywać
nastawiony odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Wyboru dokonuje się za pomocą przełącznika trybu jazdy DRIVE MODE.
Wybrać jedną z następujących opcji:
• Eco – układ Pilot Assist koncentruje się na
optymalnej oszczędności paliwa, co wiąże się
z większym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
• Comfort – układ Pilot Assist koncentruje się
na jak najbardziej płynnym utrzymywaniu
nastawionego odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu.
• Dynamic – układ Pilot Assist koncentruje się
na bardziej ścisłym utrzymywaniu odstępu
czasowego od poprzedzającego pojazdu, co
w pewnych przypadkach może wiązać się z
bardziej gwałtownym przyspieszaniem i
hamowaniem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części
„Tryby jazdy”.
Dodatkowe informacje można znaleźć także w
punktach „Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości” i „Tryb jazdy
ECO”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 357
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie i wyłączanie układu Pilot
Assist
Aby chwilowo wyłączyć funkcję Pilot Assist i ustawić ją w stan gotowości, należy:
Funkcję Pilot Assist można chwilowo wyłączyć i
ustawić w tryb gotowości, po czym włączyć
ponownie później.
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Funkcja Pilot Assist zostaje przełączona w
tryb gotowości – symbol (8) na wyświetlaczu kierowcy zmienia kolor z BIAŁEGO na
SZARY, a wskazanie zapisanej prędkości
pośrodku prędkościomierza zmienia kolor
z BEŻOWEGO na SZARY.
Wyłączanie i ustawianie układu Pilot
Assist w tryb gotowości
...lub...
Nacisnąć przycisk ◀ na kierownicy (3).
> Układ Pilot Assist zostaje wyłączony i
przełącza się na aktywną kontrolę prędkości jazdy w trybie aktywnym.
–
OSTRZEŻENIE
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
358
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości, kierowca musi interweniować i
kierować, regulując zarówno prędkość, jak
i odstęp od poprzedzającego pojazdu.
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości i samochód za bardzo zbliży się
do poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony o małym odstępie
przez funkcję ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu.
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Układ Pilot Assist zostaje chwilowo wyłączony i
przełączony w tryb gotowości, gdy:
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy.
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
•
kierunkowskazy są używane przez czas dłuższy niż 1 minuta.
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na
około 1 minutę — dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Gdy używane są kierunkowskazy, wspomaganie
kierowania przez funkcję Pilot Assist zostaje tymczasowo wyłączone. Gdy już tak nie jest, aktywne
wspomaganie kierowania zostaje automatycznie
wznowione, jeśli nadal można wykryć linie wyznaczające pas ruchu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Działanie funkcji Pilot Assist zależy od działania
innych układów, na przykład układu stabilizacji
toru jazdy/układu antypoślizgowego ESC68. Jeśli
jeden z tych pozostałych układów nie działa prawidłowo, funkcja Pilot Assist zostanie automatycznie wyłączona.
•
•
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja Pilot Assist nie jest w stanie ustalić, czy pojazd poprzedzający stoi czy
jest innym obiektem, np. garbem ograniczającym prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja Pilot Assist nie
wykrywa już pojazdu, za którym mogłaby podążać.
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej
30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko samochodów z manualną skrzynią biegów.
OSTRZEŻENIE
W automatycznym trybie gotowości kierowca
jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i
komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
•
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio uruchamiać hamulce i utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.
Do automatycznego przełączenia na tryb gotowości może dojść, na przykład, w następujących
sytuacjach:
•
•
•
•
•
gdy kierowca otworzy drzwi.
•
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
68
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty, np.
przez śnieg lub intensywny deszcz (obiektyw
kamery/fale radiowe są zablokowane).
Ponowne włączanie układu Pilot Assist
z trybu gotowości
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby ponownie włączyć funkcję Pilot Assist:
–
OSTRZEŻENIE
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
gdy kierowca nie trzyma dłoni na kierownicy.
po włączeniu hamulca postojowego.
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Prędkość zostanie wówczas ustawiona na
ostatnią zapamiętaną.
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
Electronic Stability Control
359
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Funkcja Pilot Assist może wspomagać kierowcę
podczas wyprzedzania innych pojazdów.
Jak działa wspomaganie wyprzedzania
Gdy funkcja Pilot Assist podąża za innym pojazdem, a kierowca sygnalizuje zamiar wyprzedzania
poprzez włączenie kierunkowskazu69, Pilot Assist
pomaga poprzez przyspieszenie pojazdu w kierunku pojazdu poprzedzającego, zanim kierowca
wjedzie na pas do wyprzedzania.
Następnie funkcja ta zwalnia poprzez zmniejszenie prędkości w celu uniknięcia przedwczesnego
hamowania, gdy samochód zbliży się do poruszającego się wolniej pojazdu.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu zakończenia
wyprzedzania.
Włączanie wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
Ograniczenia funkcjonalne
wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Wspomaganie wyprzedzania – ciąg
dalszy
Działanie funkcji wspomagania wyprzedzania
może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas
wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
•
z przodu musi znajdować się pojazd („cel”)
aktualna prędkość samochodu musi wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
zapisana prędkość dla funkcji Pilot Assist
musi być wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
Uruchamianie funkcji wspomagania
podczas wyprzedzania
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:
OSTRZEŻENIE
–
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie
użyty w celu zasygnalizowania zmiany pasa
ruchu lub zjechania na inną drogę – samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
Powiązane informacje
•
69
360
Pilot Assist (Str. 349)
Włączyć kierunkowskaz.
Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie
z kierownicą po lewej stronie lub prawego
kierunkowskazu w samochodzie z kierownicą
po prawej stronie.
> Wspomaganie wyprzedzania zostaje uruchomione.
Powiązane informacje
•
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z układu wspomagania
wyprzedzania kierowca powinien zdawać
sobie sprawę, że w razie nagłej zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.
Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na
przykład gdy:
•
samochód zbliża się do zjazdu, by skręcić
w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie.
•
pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca
zjedzie na pas do wyprzedzania
•
•
ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z ruchem
lewostronnym (lub na odwrót).
Sytuacji tego typu można uniknąć poprzez tymczasowe przełączenie układu Pilot Assist w tryb
gotowości.
Pilot Assist (Str. 349)
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
Zmiana celu z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja Pilot Assist nadzoruje podążanie
za innym pojazdem przy prędkości powyżej
około 30 km/h (20 mph) i nastąpi zmiana
celu z pojazdu ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy funkcja Pilot Assist zignoruje
pojazd nieruchomy i zamiast tego przyspieszy
do prędkości zapisanej w pamięci.
W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów
funkcja Pilot Assist może realizować funkcję
zmiany celu przy pewnych prędkościach.
Zmiana celu
•
Kierowca musi wówczas interweniować
sam i rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona i przełączona w tryb gotowości:
Gdy będący celem poprzedzający samochód nagle
skręci, może się okazać, że dalej znajdują się samochody
stojące w miejscu.
Jeżeli funkcja Pilot Assist podąża za innym pojazdem z prędkością poniżej 30 km/h (20 mph) i
zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to
funkcja Pilot Assist zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego w miejscu.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja Pilot Assist nie wie, czy
obiekt będący celem to nieruchomy pojazd,
czy inny obiekt, np. garb ograniczający prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja Pilot Assist nie ma żadnego pojazdu, za którym mogłaby podążać.
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
361
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
UWAGA
Układ Pilot Assist jest wyposażony w specjalną
funkcję hamowania w korku ulicznym i podczas
postoju.
Funkcja Pilot Assist może zatrzymać samochód na maksymalnie 5 minut – po tym czasie
zostaje włączony hamulec postojowy i funkcja
zostaje wyłączona.
Funkcja hamowania w korku ulicznym i
podczas postoju
Przed ponownym włączeniem funkcji Pilot
Assist trzeba zwolnić hamulec postojowy.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem
się na światłach, jazda jest wznawiana automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza
około 3 sekund – jeżeli poprzedzający pojazd
rusza ponownie po upływie dłuższego czasu,
funkcja Pilot Assist zostaje przełączona w stan
gotowości z automatycznym hamowaniem.
–
Układ Pilot Assist można ponownie włączyć
w następujący sposób:
•
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Układ Pilot Assist wznowi podążanie za
poprzedzającym pojazdem, jeśli zacznie on
się poruszać do przodu w przeciągu
6 sekund.
Wstrzymanie automatycznego hamowania
W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie ustaje po zatrzymaniu, a układ Pilot Assist
przechodzi w tryb gotowości. Oznacza to, że
hamulce zostają zwolnione i samochód może
zacząć się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce, by
utrzymać samochód w miejscu.
Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:
•
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
kierowca przełączy układ Pilot Assist w tryb
gotowości.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach zostaje włączony hamulec
postojowy, aby samochód pozostał nieruchomy.
362
Ma to miejsce, gdy funkcja Pilot Assist utrzymuje
samochód w miejscu za pomocą hamulca głównego i jednocześnie:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój pas
bezpieczeństwa
•
układ Pilot Assist utrzymywał samochód w
miejscu przez ponad ok. 5 sekund
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
kierowca wyłączy silnik ręcznie.
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 349)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist
Działanie Pilot Assist może podlegać pewnym
ograniczeniom funkcjonalnym w określonych
sytuacjach.
Pilot Assist jest układem pomocniczym, który
może wspomóc działania kierowcy w różnych
sytuacjach. Ale to kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie bezpiecznej odległości od
otaczających obiektów oraz utrzymywanie prawidłowego położenia samochodu w pasie ruchu.
słabego oświetlenia, dodatkowe podświetlenie, mokra nawierzchnia drogi itp.
OSTRZEŻENIE
W pewnych sytuacjach wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot Assist może nie być
w stanie odpowiednio pomóc kierowcy lub
może zostać automatycznie wyłączone – w
takim przypadku korzystanie z funkcji Pilot
Assist nie jest zalecane. Mogą to być na przykład następujące sytuacje:
•
Wysokie krawężniki, barierki drogowe,
tymczasowe przeszkody (pachołki drogowe, barierki bezpieczeństwa itp.) nie są
wykrywane. Ewentualnie mogą zostać
wykryte w nieprawidłowy sposób jako linie
wyznaczające pas ruchu, co może prowadzić do ryzyka kontaktu samochodu z
tego rodzaju przeszkodami. Kierowca
musi sam sprawdzić, czy samochód znajduje się w odpowiedniej odległości od
takich przeszkód.
•
na pasie ruchu występują krawędzie lub
dziury.
Kamera i czujnik radarowy nie mają możliwości wykrywania wszystkich zbliżających
się obiektów i przeszkód w ruchu drogowym, np. dziur, przeszkód stacjonarnych
lub obiektów, które całkowicie lub częściowo blokują drogę.
•
warunki pogodowe są złe, np. opady
deszczu lub śniegu, błoto lub breja albo
ograniczona widzialność w warunkach
Funkcja Pilot Assist nie „widzi” pieszych,
zwierząt itp.
•
Zalecana systemowa reakcja kierownicy
ma ograniczoną siłę, co oznacza, że system nie zawsze może pomóc kierowcy w
kierowaniu i utrzymaniu samochodu na
pasie ruchu.
•
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona,
jeśli wspomaganie układu kierowniczego
działa z ograniczoną siłą – np. podczas
•
oznaczenia pasa ruchu są zużyte, nie ma
ich lub krzyżują się ze sobą.
•
podział pasów ruchu jest niejasny, na
przykład, gdy pasy rozdzielają się lub łączą
oraz na wyjazdach lub w przypadku wielu
zestawów oznakowania.
•
na drodze lub w jej pobliżu występują krawędzie lub linie inne niż oznaczenia pasa
ruchu, np. krawężniki, łączenia lub
naprawy nawierzchni drogowej, krawędzie
barier, krawędzie pobocza lub silne cienie.
•
•
•
Kierowca powinien również pamiętać o następujących ograniczeniach funkcji Pilot Assist:
pas ruchu jest wąski lub kręty.
}}
363
WSPOMAGANIE KIEROWCY
chłodzenia po przegrzaniu (patrz punkt
„Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości”).
||
Uwagi dodatkowe
•
UWAGA
Kierowca zawsze ma możliwość skorygowania lub
dostosowania interwencji układu Pilot Assist w
kierowanie samochodem i może obrócić kierownicę w żądane położenie.
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że układ Pilot Assist jest przeznaczony głównie do jazdy po płaskich drogach.
Funkcja może mieć trudności z zachowaniem
odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu podczas jazdy po stromych zjazdach – w
takim przypadku trzeba zachować szczególną
ostrożność i być przygotowanym na konieczność
hamowania.
•
Nie używać funkcji Pilot Assist podczas jazdy
z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
UWAGA
Funkcji Pilot Assist nie można aktywować,
jeśli do instalacji elektrycznej samochodu jest
podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub
podobne urządzenie.
70
71
364
Trybu jazdy Off Road nie można wybrać, gdy
aktywna jest funkcja Pilot Assist.
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
Na wyświetlaczu kierowcy oraz wyświetlaczu na
szybie przedniej* mogą być prezentowane różne
symbole i komunikaty dotyczące funkcji Pilot
Assist.
Oto kilka przykładów70.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist (Str. 349)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
Poprzedzająca ilustracja71 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie ma
pojazdu, za którym można podążać.
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie można
wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja RSI (Road Sign Information) informuje, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Poprzedzająca ilustracja71 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
Poprzedzająca ilustracja71 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie można
wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
W tym przypadku funkcja Pilot Assist zapewnia
także aktywne wspomaganie kierowania, ponieważ linie wyznaczające pas ruchu są widoczne.
Poprzedzająca ilustracja71 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie ma
pojazdu, za którym można podążać.
W tym przypadku funkcja Pilot Assist zapewnia
także aktywne wspomaganie kierowania, ponieważ linie wyznaczające pas ruchu są widoczne.
Powiązane informacje
•
71
Pilot Assist (Str. 349)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
365
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Moduł radarowy
Moduł radarowy jest używany przez wiele systemów wspomagających kierowcę i ma za zadanie
wykrywać inne pojazdy.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 367)
•
Zalecana obsługa techniczna modułu radaru
(Str. 370)
•
Homologacja typu modułu radarowego
(Str. 371)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Moduł radarowy jest wykorzystywany przez następujące funkcje:
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu*
•
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Pilot Assist*
City Safety
Wszelkie modyfikacje modułu radarowego grożą
utratą jego legalizacji.
366
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne modułu
radarowego
Moduł radarowy może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z kolei ograniczają
działanie funkcji korzystających z tego modułu.
Przesłonięte pole działania modułu
Moduł radarowy jest umieszczony po wewnętrznej
stronie w górnej części szyby przedniej, razem z
modułem kamery.
WAŻNE
Nie wolno naklejać ani montować żadnych
elementów na zewnątrz ani od wewnątrz
szyby przedniej w obszarze przed oraz dookoła
modułu kamery i radaru — może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od
kamery i radaru.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się ten symbol wraz z komunikatem
„Czujn. na prz. szyb. Czujnik
zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi”, oznacza to, że moduł kamery i radaru
nie są w stanie wykrywać innych pojazdów, rowerzystów, pieszych i dużych zwierząt przed samochodem, a działanie funkcji korzystających z
kamery i radaru może być przerwane, ograniczone
lub całkowicie wyłączone albo mogą występować
nieprawidłowe reakcje tych funkcji.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Oznaczony obszar musi być wolny od naklejek, przedmiotów, folii zaciemniającej itp.72.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu:
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby przed modułem kamery i radaru jest
zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z powierzchni przedniej szyby przed modułem kamery
i radaru.
Gęsta mgła i silna ulewa lub zamieć śnieżna mogą blokować sygnał radaru lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu
mogą wystąpić przerwy w działaniu modułu.
72
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
367
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi mogą blokować
emitowane przez radar sygnały lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną powierzchnią przedniej szyby
a modułem kamery i radaru.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby przedniej w obrębie pola działania
modułu – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
poprzedzający pojazd wjeżdża z boku inny
pojazd.
UWAGA
Powierzchnię szyby przedniej przed kamerą i
modułem radarowym należy utrzymywać w
czystości.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które nie
jadą środkiem pasa ruchu, mogą pozostać
niewykryte.
Na łuku drogi moduł radarowy może zareagować na niewłaściwy pojazd lub stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Prędkość pojazdu
Zdolność do wykrywania znajdujących się z
przodu pojazdów przez moduł radarowy ulega
ograniczeniu w następujących sytuacjach:
•
prędkość poprzedzającego pojazdu znacznie
różni się od prędkości samochodu
Ograniczenie pola detekcji
Moduł radarowy ma ograniczone pole detekcji. W
pewnych sytuacjach inny pojazd może nie zostać
wykryty lub może to nastąpić później niż można by
się spodziewać.
Pole detekcji modułu radarowego.
W pewnych sytuacjach moduł radarowy
wykrywa znajdujący się blisko pojazd z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
368
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Niskie przyczepy
Uszkodzenia szyby przedniej
i radaru. W takim przypadku należy
wymienić całą szybę przednią.
WAŻNE
Niska przyczepa w strefie cienia radarowego.
Niskie przyczepy mogą być trudne do wykrycia
przez moduł radowy lub nie być wykrywane w
ogóle - kierowca powinien z tego względu zachować szczególną ostrożność jadąc za niską przyczepą, gdy aktywna jest automatyczna kontrola
prędkości jazdy lub Pilot Assist.
Wysoka temperatura
W warunkach bardzo wysokich temperatur może
nastąpić chwilowe wyłączenie modułu kamery i
radaru na ok. 15 minut po włączeniu silnika w
celu ochrony układów elektronicznych modułu.
Ponowne uruchomienie modułu kamery i radaru
nastąpi automatycznie, gdy temperatura dostatecznie spadnie.
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” modułu kamery i radaru pojawi się
pęknięcie, rysa lub odprysk zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy wymienić szybę w stacji obsługi – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione,
może to doprowadzić do ograniczenia sprawności działania systemów wspomagających
kierowcę, które korzystają z modułu kamery i
radaru.
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo, by sprawdzić, czy została
zamówiona do zamontowania odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany wycieraczek szyby
przedniej trzeba użyć wycieraczek tego
samego typu lub wycieraczek zatwierdzonych przez Volvo.
WAŻNE
W razie wymiany szyby przedniej konieczna
jest ponowna kalibracja modułu kamery i
radaru w warsztacie w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich kamer w samochodzie
oraz systemów działających w oparciu o radar.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Aby uniknąć ryzyka braku, nieprawidłowości
lub ograniczenia skuteczności działania systemów wsparcia kierowcy wykorzystujących
radar, należy również przestrzegać poniższych
zaleceń:
•
Powiązane informacje
•
Moduł radarowy (Str. 366)
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysować ani odprysków na
powierzchni szyby przed modułem kamery
369
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
modułu radaru
Do prawidłowego działania modułu kamery i
radaru wymagane jest regularne oczyszczanie
powierzchni szyby przedniej przed modułem z
brudu, lodu i śniegu. Szybę należy myć wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
Jeśli moduł kamery i radaru będzie pokryty
brudem, lodem lub śniegiem, może to spowodować ograniczenie jego działania i uniemożliwić pomiar.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Powiązane informacje
•
370
Moduł radarowy (Str. 366)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Homologacja typu modułu
radarowego
Można tu zapoznać się z homologacją typu
modułów radarowych samochodu wykorzystywanych przez funkcje ACC73, PA74 i BLIS75.
Rynek
ACCA &
PAB
BLISC
Symbol
Aprobata typu
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazylia
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
73
74
75
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
}}
371
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
ACCA &
PAB
BLISC
Symbol
Aprobata typu
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151
E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Zjednoczone Emiraty
Arabskie (UAE)
DEALER No: DA37380/15
✓
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezja
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
372
REGISTERED No: ER37357/15
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rynek
ACCA &
PAB
BLISC
Symbol
Aprobata typu
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Meksyk
Mołdawia
✓
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
✓
И011 14
✓
Serbia
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
И011 15
}}
373
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
Singapur
ACCA &
PAB
BLISC
✓
✓
APPROVED
✓
✓
Tajwan
Aprobata typu
TA-2014/1824
✓
Republika Południowej
Afryki
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
Ukraina
A
B
C
374
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
✓
✓
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Homologacja typu wyposażenia
radiowego
Rynek
Europa
Symbol
Aprobata typu
Firma Volvo Cars niniejszym deklaruje, że
wszystkie urządzenia
radiowe spełniają zasadnicze wymagania i inne
istotne postanowienia
Dyrektywy 2014/53/UE.
Powiązane informacje
•
Moduł radarowy (Str. 366)
375
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Moduł kamery
Moduł kamery jest wykorzystywany przez wiele
systemów wspomagających kierowcę i ma za
zadanie na przykład wykrywać linie pasa ruchu
lub znaki drogowe.
•
Aktywne światła drogowe *
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 377)
•
Zalecana obsługa techniczna kamery
(Str. 380)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Moduł kamery jest wykorzystywany przez następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
376
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Pilot Assist*
Układ monitorowania pasa ruchu*
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji
City Safety
Driver Alert Control*
System informacji o znakach drogowych*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne modułu
kamery
Przesłonięte pole działania modułu
Moduł kamery może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z kolei ograniczają
działanie funkcji korzystających z tego modułu.
Pogorszona widoczność
Kamera ma podobne ograniczenia jak ludzkie oko
– np. gorzej „widzi” w trakcie intensywnych opadów śniegu lub deszczu, w gęstej mgle, podczas
burzy piaskowej lub zamieci śnieżnej. W takich
warunkach działanie układów korzystających z
kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub
chwilowemu wyłączeniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia
światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub
niewyraźne linie na jezdni mogą w istotny sposób
ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy
jest ona wykorzystywana do śledzenia pasa ruchu
i wykrywania pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt oraz innych pojazdów.
WAŻNE
Nie wolno naklejać ani montować żadnych
elementów na zewnątrz ani od wewnątrz
szyby przedniej w obszarze przed oraz dookoła
modułu kamery i radaru — może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od
kamery i radaru.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Oznaczony obszar musi być wolny od naklejek, przedmiotów, folii zaciemniającej itp.76.
Moduł kamery jest umieszczony po wewnętrznej
stronie w górnej części szyby przedniej, razem z
modułem radaru.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się ten symbol wraz z komunikatem
„Czujn. na prz. szyb. Czujnik
zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi”, oznacza to, że moduł kamery i radaru
nie są w stanie wykrywać innych pojazdów, rowerzystów, pieszych i dużych zwierząt przed samochodem, a działanie funkcji korzystających z
kamery i radaru może być przerwane, ograniczone
lub całkowicie wyłączone albo mogą występować
nieprawidłowe reakcje tych funkcji.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki
dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu:
76
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
377
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby przed modułem kamery i radaru
jest zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z powierzchni przedniej szyby przed modułem kamery i
radaru.
Gęsta mgła i silna ulewa lub zamieć śnieżna mogą blokować
sygnał radaru lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi mogą blokować emitowane przez radar sygnały lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną powierzchnią przedniej
szyby a modułem kamery i radaru.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby przedniej w obrębie pola działania modułu –
zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Oświetlenie silnym strumieniem światła
Nie podejmować żadnych działań. Moduł kamery automatycznie powróci do normalnego działania w bardziej sprzyjających warunkach oświetlenia.
UWAGA
Powierzchnię szyby przedniej przed kamerą i
modułem radarowym należy utrzymywać w
czystości.
Wysoka temperatura
W warunkach bardzo wysokich temperatur może
nastąpić chwilowe wyłączenie modułu kamery i
radaru na ok. 15 minut po włączeniu silnika w
celu ochrony układów elektronicznych modułu.
Ponowne uruchomienie modułu kamery i radaru
nastąpi automatycznie, gdy temperatura dostatecznie spadnie.
378
Uszkodzenia szyby przedniej
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” modułu kamery i radaru pojawi się
pęknięcie, rysa lub odprysk zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy wymienić szybę w stacji obsługi – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione,
może to doprowadzić do ograniczenia sprawności działania systemów wspomagających
kierowcę, które korzystają z modułu kamery i
radaru.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Aby uniknąć ryzyka braku, nieprawidłowości
lub ograniczenia skuteczności działania systemów wsparcia kierowcy wykorzystujących
radar, należy również przestrzegać poniższych
zaleceń:
•
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysować ani odprysków na
powierzchni szyby przed modułem kamery
i radaru. W takim przypadku należy
wymienić całą szybę przednią.
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
WSPOMAGANIE KIEROWCY
obsługi Volvo, by sprawdzić, czy została
zamówiona do zamontowania odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany wycieraczek szyby
przedniej trzeba użyć wycieraczek tego
samego typu lub wycieraczek zatwierdzonych przez Volvo.
WAŻNE
W razie wymiany szyby przedniej konieczna
jest ponowna kalibracja modułu kamery i
radaru w warsztacie w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich kamer w samochodzie
oraz systemów działających w oparciu o radar.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Moduł kamery (Str. 376)
379
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
kamery
Do prawidłowego działania modułu kamery i
radaru wymagane jest regularne oczyszczanie
powierzchni szyby przedniej przed modułem z
brudu, lodu i śniegu. Szybę należy myć wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
City Safety™
Układ City Safety może ostrzegać kierowcę za
pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych
oraz pulsowaniem pedału hamulca, aby pomóc
mu w zauważeniu pojawiających się nagle pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt i pojazdów
– samochód podejmuje wtedy próbę automatycznego hamowania, o ile kierowca sam nie
podejmie działania w rozsądnym czasie.
Jeśli moduł kamery i radaru będzie pokryty
brudem, lodem lub śniegiem, może to spowodować ograniczenie jego działania i uniemożliwić pomiar.
Moduł kamery (Str. 376)
Umiejscowienie modułu radarowego77.
Układ City Safety może zapobiec kolizji lub
zmniejszyć prędkość w momencie zderzenia.
Układ City Safety pomaga kierowcy, któremu
zagraża zderzenie z pieszym, dużym zwierzęciem,
rowerzystą lub pojazdem.
Układ City Safety może pomóc kierowcy uniknąć
kolizji podczas jazdy w gęstym ruchu ulicznym,
380
Układ City Safety uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i w normalnych okolicznościach
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu.
Układ City Safety jest zaprojektowany do uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych interwencji.
Powiązane informacje
77
Funkcja ta pomaga kierowcy, automatycznie
wyhamowując samochód w razie bezpośredniego
zagrożenia kolizją, jeśli kierowca nie zareaguje na
czas poprzez hamowanie i/lub zmianę toru jazdy.
Układ City Safety jest uruchamiany w sytuacjach,
w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji
może on pomóc kierowcy.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
•
kiedy na przykład zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą mogą
doprowadzić do wypadku.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
W normalnych warunkach kierowca i pasażerowie
nie zauważają działania układu City Safety – jest
tak jedynie w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
Układ City Safety to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie
jest ona w stanie poradzić sobie ze
wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety może zapobiec kolizji
lub zmniejszyć prędkość, przy której do
niej dojdzie, jednak w celu zagwarantowania pełnej intensywności hamowania, kierowca powinien zawsze nacisnąć pedał
hamulca – nawet gdy samochód hamuje
automatycznie.
Ostrzeżenie i wspomaganie kierowania
jest aktywowane tylko w przypadku
dużego ryzyka zderzenia – dlatego nie
wolno czekać na interwencję funkcji
ostrzegania o ryzyku kolizji lub układu City
Safety.
Ostrzeżenie i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają
wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
•
Funkcja City Safety nie aktywuje funkcji
automatycznego hamowania w sytuacji
gwałtownego przyspieszania.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące układu City Safety, aby poznać jego
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu
(patrz lista odsyłaczy do wszystkich
części).
manewru mającego na celu uniknięcie kolizji
(Str. 390)
•
Działanie układu City Safety, gdy manewry
mające na celu uniknięcie kolizji są niemożliwe (Str. 391)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
(Str. 392)
•
Komunikaty układu City Safety (Str. 394)
Powiązane informacje
•
Parametry i funkcje składowe układu City
Safety (Str. 382)
•
Ustawianie odległości reakcji dla City Safety
(Str. 384)
•
Wykrywanie przeszkód przez układ City
Safety (Str. 385)
•
City Safety w ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym (Str. 387)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
dotyczące ruchu poprzecznego (Str. 388)
•
City Safety – wspomaganie kierowania przy
wykonywaniu manewru omijania (Str. 389)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania przez
układ City Safety podczas wykonywania
381
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Parametry i funkcje składowe
układu City Safety
Układ City Safety może pomóc w uniknięciu kolizji
z pojazdem, rowerzystą, pieszym lub większym
zwierzęciem poprzez zmniejszenie prędkości
samochodu za pomocą funkcji automatycznego
hamowania.
szenie siły uderzenia przy wyższych prędkościach
i jest najbardziej skuteczna przy prędkościach
powyżej 70 km/h (43 mph), ale mniej skuteczna
przy niższych prędkościach.
Funkcje składowe układu City Safety
Pojazdy
W przypadku pojazdu z przodu układ City Safety
jest w stanie zredukować prędkość nawet o
60 km/h (37 mph).
Piesi
W przypadku pieszych układ City Safety jest w
stanie zredukować prędkość nawet o 45 km/h
(28 mph).
Duże zwierzęta
W przypadku ryzyka kolizji z dużym zwierzęciem
układ City Safety jest w stanie zredukować prędkość samochodu nawet o 15 km/h (9 mph).
Funkcja hamowania w reakcji na pojawienie się
dużego zwierzęcia ma głównie za zadanie zmniej78
382
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej
się potencjalnej kolizji.
Układ City Safety potrafi wykrywać pieszych,
rowerzystów i pojazdy, które są nieruchome lub
poruszają się w tym samym kierunku, co samochód i znajdują się z przodu. Układ City Safety
potrafi wykrywać pieszych, rowerzystów i duże
zwierzęta przecinające drogę przed pojazdem.
Jeśli różnica prędkości jest większa niż podano
poniżej, funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety nie może zapobiec kolizji, ale
łagodzi jej skutki.
Rowerzyści
W przypadku rowerzysty układ City Safety jest w
stanie zredukować prędkość nawet o 50 km/h
(30 mph).
Poniższy opis wyjaśnia, co się dzieje podczas tych
trzech procedur:
Elementy układu78.
Sygnalizacja akustyczna ryzyka kolizji
Sygnalizacja ryzyka kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Układ City Safety realizuje trzy kroki w następującej kolejności:
1.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2.
Przygotowanie do hamowania awaryjnego
3.
Automatyczne hamowanie
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
W przypadku ryzyka kolizji z pieszym, dużym zwierzęciem, rowerzystą lub innym pojazdem (w z
pojazdami opisanymi w rozdziale „City Safety w
ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym”)
kierowca zostaje ostrzeżony za pomocą sygnałów
wizualnych i akustycznych oraz pulsowaniem
pedału hamulca. Ostrzeżenie w postaci pulsowania pedału hamulca nie występuje podczas jazdy
z mniejszą prędkością, nagłego hamowania przez
kierowcę i przyspieszania. Częstotliwość pulsacji
hamulców zależy od prędkości samochodu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia siłę hamowania zainicjowanego
przez kierowcę, jeśli układ uzna, że hamowanie
nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
3 – Automatyczne hamowanie
Funkcja automatycznego hamowania zostaje uruchomiona na końcu.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i staje
się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania – ma to miejsce
niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie.
Hamowanie odbywa się wtedy z pełną siłą w celu
zmniejszenia prędkości zderzenia lub z ograniczoną siłą, jeżeli jest to wystarczające do uniknięcia kolizji.
Podczas automatycznego hamowania może również nastąpić aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć w
części „Napinacze pasów bezpieczeństwa”.
W niektórych sytuacjach działanie funkcji automatycznego hamowania może rozpocząć się od delikatnego przyhamowania, po czym przejść do pełnej mocy hamowania.
Gdy układ City Safety zapobiegnie kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy w oczekiwaniu na podjęcie działania przez
kierowcę. Jeżeli samochód zostanie zahamowany
z powodu poruszającego się wolniej pojazdu z
przodu, to prędkość zostanie zmniejszona do
takiej samej prędkości, jaka jest utrzymywana
przez pojazd z przodu.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu – kierowca nie może polegać wyłącznie na układzie City Safety i realizowanym przez ten układ automatycznym hamowaniu.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
W samochodach z manualną skrzynią biegów
silnik wyłącza się po zatrzymaniu samochodu
przez funkcję automatycznego hamowania,
chyba że kierowca zdąży wcześniej wcisnąć
pedał sprzęgła.
Kierowca może w każdej chwili przerwać interwencję wciskając pedał przyspieszenia.
UWAGA
Podczas hamowania przez układ City Safety™
zapalają się światła hamowania.
W trakcie automatycznego hamowania przez
układ City Safety na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat tekstowy informujący o
zadziałaniu tej funkcji.
383
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
wać, co zmniejsza łączną liczbę ostrzeżeń i powoduje, że układ City Safety ostrzega później.
Układ City Safety jest zawsze aktywny, ale kierowca ma możliwość wyboru odległości reakcji
(ostrzegania).
Odległość reakcji Późne powinna zatem być używana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas dynamicznej jazdy.
OSTRZEŻENIE
•
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy testować działania funkcji
City Safety jadąc w kierunku ludzi, zwierząt lub pojazdów – może to spowodować
poważne szkody materialne i doprowadzić
do obrażeń ciała lub śmierci.
•
Funkcja City Safety ostrzega kierowcę o
niebezpieczeństwie, ale nie jest w stanie
skrócić czasu jego reakcji.
•
Nawet w przypadku nastawienia odległości reakcji na Wczesne, w pewnych
sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się
spóźnione, na przykład w przypadku dużej
różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące się z przodu nagle zaczną gwałtownie hamować.
•
Gdy odległość ostrzegania jest nastawiona na Wczesne, ostrzeżenia będą
pojawiać się z większym wyprzedzeniem.
Może to oznaczać, że ostrzeżenia będą
się pojawiać częściej niż przy odległości
ostrzegania Normalny, ale jest to zalecane, ponieważ może poprawić skuteczność układu City Safety.
UWAGA
Funkcji City Safety nie można wyłączyć. Jest
ona aktywowana automatycznie przy uruchomieniu silnika/napędu elektrycznego i pozostaje włączona do czasu jego wyłączenia.
Odległość reakcji decyduje o czułości układu i
określa, kiedy powinno pojawić się ostrzeżenie za
pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych oraz
pulsowaniem pedału hamulca.
Aby wybrać odległość reakcji:
1.
2.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
W pozycji Ostrzeżenie City Safety wybrać
Późne, Normalny lub Wczesne, aby ustawić wymaganą odległość reakcji.
Jeśli przy ustawieniu Wczesne ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, można wybrać ustawienie odległości reakcji Normalny lub Późne.
Gdy ostrzeżenia są odczuwane jako zbyt częste
lub irytujące, odległość reakcji można zreduko-
384
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning zostaje
wyłączone, jeśli odległość ostrzegania przed
kolizją dla funkcji City Safety jest nastawiona
na najniższy poziom „Późne”.
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz funkcje hamowania pozostają nadal aktywne.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
Wykrywanie przeszkód przez układ
City Safety
Układ City Safety może wykrywać takie przeszkody, jak pojazdy, rowerzyści, duże zwierzęta i
piesi.
Pojazdy
Układ City Safety wykrywa większość pojazdów,
stojących oraz poruszających się w tym samym
kierunku, co własny samochód, jak również pojazdów opisanych w części „City Safety w ruchu
odbywającym się w kierunku poprzecznym”.
Aby układ City Safety był w stanie wykrywać
pojazdy w nocy, ich światła przednie i tylne muszą
być włączone oraz jasno świecić.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania rowerzystów otrzymała możliwie jak
najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki i roweru – oznacza to możliwość zidentyfikowania roweru, głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym
sposobem poruszania się człowieka.
Jeżeli duża część ciała rowerzysty lub roweru
pozostanie niewidoczna dla kamery, układ nie
będzie w stanie go wykryć.
Aby układ był w stanie wykryć rowerzystę, musi on
być osobą dorosłą jadącą na rowerze dla dorosłych.
Rowerzyści
Optymalny przykład tego, co układ City Safety interpretuje jako rowerzystę – wyraźny zarys sylwetki i roweru.
}}
385
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
Piesi
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
•
•
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich pieszych we wszystkich sytuacjach
– funkcja nie widzi przykładowo:
częściowo zasłoniętych rowerzystów.
rowerzystów, jeśli kontrast tła otoczenia
jest słaby – interwencje ostrzegawcze i
hamowanie mogą być opóźnione lub w
ogóle nie nastąpić.
•
rowerzystów noszących odzież, która przesłania zarys sylwetki
•
rowerów, na których przewożone są duże
przedmioty.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
•
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje za
pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
częściowo zasłoniętych pieszych, osób
noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż
80 cm (32 in.).
•
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania pieszych otrzymała możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania
głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej
części ciała w połączeniu z normalnym sposobem
poruszania się człowieka.
pieszych, jeśli kontrast tła otoczenia jest
słaby - interwencje ostrzegawcze i hamowanie mogą być opóźnione lub w ogóle
nie nastąpić.
•
pieszych niosących duże przedmioty.
Aby możliwe było wykrywanie pieszych, muszą oni
wyróżniać się od tła, a kontrast ten zależy od
takich czynników, jak odzież, oświetlenie tła oraz
pogoda. Przy słabym kontraście piesi mogą zostać wykryci zbyt późno lub w ogóle nie wykryci, co
może oznaczać, że ostrzeżenia i hamowanie
nastąpią z opóźnieniem lub nie nastąpią wcale.
386
Układ City Safety potrafi także wykrywać pieszych
w ciemności, jeśli zostaną oświetleni przez reflektory samochodu.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Duże zwierzęta
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich dużych zwierząt we wszystkich
sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
•
•
Optymalne przykłady rozpoznawania dużych zwierząt
przez układ City Safety - stojących lub poruszających się
wolno o wyraźnych zarysach sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania dużych zwierząt (np. łosia lub konia)
uzyskała możliwie jak najbardziej jednoznaczną
informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania zwierzęcia bezpośrednio z
boku w połączeniu z normalnym sposobem jego
poruszania się.
Jeżeli części ciała zwierzęcia pozostaną niewidoczne dla kamery, układ nie będzie w stanie go
wykryć.
Układ City Safety może pomóc kierowcy podczas skręcania i przecinania drogi ruchu innego
nadjeżdżającego pojazdu na skrzyżowaniu.
częściowo zasłoniętych dużych zwierząt.
większych zwierząt widzianych od przodu
lub od tyłu.
•
dużych zwierząt, które biegną lub poruszają się szybko.
•
dużych zwierząt, jeśli kontrast tła otoczenia jest słaby – interwencje ostrzegawcze
i hamowanie mogą być opóźnione lub w
ogóle nie nastąpić.
•
małych zwierząt, na przykład psów i kotów.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
Powiązane informacje
•
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
City Safety™ (Str. 380)
Sektor, w którym układ City Safety może wykrywać
nadjeżdżające z kierunku poprzecznego pojazdy.
Aby układ City Safety mógł wykryć nadjeżdżający
na kursie kolizyjnym pojazd, musi on najpierw wjechać w sektor, w którym układ City Safety będzie
w stanie dokonać analizy sytuacji.
Układ City Safety potrafi także wykrywać duże
zwierzęta w ciemności, jeśli zostaną oświetlone
przez reflektory samochodu.
}}
387
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ponadto, muszą zostać spełnione następujące
kryteria:
•
własny samochód musi poruszać się z prędkością nie mniejszą od 4 km/h (3 mph)
•
własny samochód musi skręcać w lewo na
rynkach z ruchem prawostronnym (albo w
prawo na rynkach z ruchem lewostronnym)
•
pojazd nadjeżdżający musi mieć włączone
reflektory świateł przednich
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja „City Safety przy ruchu poprzecznym” to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Ostrzeżenia i hamowanie interwencyjne
spowodowane ryzykiem kolizji z nadjeżdżającym pojazdem następują zwykle bardzo późno.
•
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji lub interwencję układu City
Safety.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
388
City Safety™ (Str. 380)
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
W niektórych sytuacjach układ City Safety może
nie być w stanie pomóc kierowcy uniknąć ryzyka
kolizji z powodu zbliżającego się ruchu
poprzecznego.
Przykładowe sytuacje:
•
układ stabilizacji toru jazdy ESC interweniuje
w razie wykrycia warunków gołoledzi
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie wykryty
zbyt późno
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie przez coś
zasłonięty
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
gdy nadjeżdżający pojazd ma wyłączone
światła
•
gdy nadjeżdżający pojazd porusza się w sposób nieprzewidywalny, np. gwałtownie zmienia pas ruchu w ostatniej chwili.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
City Safety – wspomaganie
kierowania przy wykonywaniu
manewru omijania
Funkcja wspomagania kierowania układu City
Safety może pomóc kierowcy zmienić kierunek
jazdy w celu ominięcia pojazdu/przeszkody, gdy
nie jest możliwe uniknięcie kolizji tylko poprzez
hamowanie.
Jednocześnie ze wzmocnieniem ruchu kierownicą
wykorzystywany jest też układ hamulcowy w celu
dodatkowego wzmocnienia tego efektu. Funkcja
ta pomaga także wyprostować tor jazdy samochodu po minięciu przeszkody.
Funkcja wspomagania kierowania układu City
Safety potrafi wykryć następujące obiekty:
•
•
•
•
Pojazdy
Rowerzyści
Piesi
Duże zwierzęta.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
•
Zdolność układu City Safety do przewidywania określonych sytuacji to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
Samochód zmienia tor jazdy
Wolno jadący lub stojący pojazd albo przeszkoda.
Układ City Safety ingeruje poprzez wzmocnienie
ruchu kierownicą wykonywanego przez kierowcę,
co ma miejsce tylko wtedy, gdy kierowca rozpoczął manewr omijania – i tylko w przypadku, gdy
kierowca nie skręca wystarczająco mocno, by
można było uniknąć kolizji.
}}
389
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Uruchomienie/wyłączenie
Funkcji wspomagania kierowania układu City
Safety nie można wyłączyć – jest ona zawsze
aktywna.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
Ograniczenia wspomagania
kierowania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
W niektórych sytuacjach funkcja City Safety
może mieć ograniczone działanie i nie zainterweniować, np.:
•
poza przedziałem prędkości 50-100 km/h
(30-62 mph)
•
jeśli kierowca zainicjuje manewr mający na
celu uniknięcie kolizji
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
390
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 380)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Działanie układu City Safety, gdy
manewry mające na celu uniknięcie
kolizji są niemożliwe
Układ City Safety może pomóc kierowcy przez
wcześniejsze automatyczne zahamowanie samochodu, gdy nie jest możliwe uniknięcie kolizji
tylko poprzez ruch kierownicy.
Układ City Safety pomaga kierowcy poprzez
ciągłe sprawdzanie, czy są „drogi ucieczki” po
bokach na wypadek późnego wykrycia poruszającego się powoli lub nieruchomego pojazdu z
przodu.
Układ City Safety nie interweniuje za pomocą
funkcji automatycznego hamowania, dopóki kierowca sam ma możliwość uniknięcia kolizji
poprzez ruch kierownicy.
Jeśli jednak układ City Safety stwierdzi, że
manewr mający na celu uniknięcie kolizji nie jest
możliwy z powodu ruchu pojazdów na sąsiednim
pasie ruchu, funkcja ta może pomóc kierowcy
poprzez rozpoczęcie automatycznego hamowania
na wcześniejszym etapie.
Własny samochód
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
•
•
Własny samochód (1) nie „widzi” możliwości ominięcia
poprzedzającego pojazdu (2) i dlatego może wcześniej
automatycznie hamować.
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety, gdy manewry mające na celu
uniknięcie kolizji są niemożliwe
Zdolność układu City Safety do przewidywania określonych sytuacji to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Wolno jadący lub stojący pojazd
391
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
Działanie City Safety może podlegać pewnym
ograniczeniom funkcjonalnym w określonych
sytuacjach.
Warunki otoczenia
Niskie obiekty
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np.chorągiewka
lub podobne oznakowanie wystającego ładunku,
dodatkowe lampy, czy krata osłonowa przewyższająca linię pokrywy komory silnikowej.
Poślizg
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania się
wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność zapobiegania kolizjom przez układ City Safety. W
takich sytuacjach układy ABS i ESC79 zapewnią
możliwie najskuteczniejszą moc hamowania i
pomogą utrzymać stabilny tor jazdy.
Światło z naprzeciwka
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów
świetlnych, a także gdy kierowca ma założone
okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy na
wprost, wizualny sygnał ostrzegawczy na szybie
przedniej może być trudny do zauważenia.
Ciepło
W przypadku wysokiej temperatury w kabinie
pasażerskiej spowodowanej na przykład silnym
79
392
Electronic Stability Control
nasłonecznieniem, wizualny sygnał ostrzegawczy
na szybie przedniej może zostać tymczasowo
wyłączony.
Pole detekcji modułu kamery i radaru
Pole detekcji kamery jest ograniczone, w związku
z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych, dużych zwierząt, rowerów i pojazdów nie
jest możliwe lub następuje później niż można by
się spodziewać.
Zabrudzone pojazdy mogą być wykrywane później
od innych, podobnie jak motocykle mogą w
warunkach słabego oświetlenia być wykrywane
późno lub wcale.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat tekstowy informujący, że moduł kamery i
radaru jest przesłonięty, układ City Safety może
nie być w stanie wykrywać pieszych, dużych zwierząt, rowerzystów, pojazdów lub linii pasa ruchu
przed samochodem. Oznacza to ograniczenie
funkcjonalności układu City Safety.
Komunikat o usterce nie jest jednak wyświetlany
we wszystkich sytuacjach, gdy czujniki za szybą
przednią są przesłonięte. Dlatego kierowca musi
dbać o czystość szyby przedniej w obszarze przed
modułem kamery i radaru.
WAŻNE
Obsługę techniczną i wymianę elementów
układu City Safety może przeprowadzać
wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Interwencja kierowcy
Cofanie
Podczas cofania samochodu układ City Safety
zostaje chwilowo wyłączony.
Niska prędkość
Układ City Safety nie włącza się przy bardzo
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h (3 mph),
przez co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
samochód zbliża się do pojazdu z przodu bardzo
powoli, np. podczas parkowania.
Aktywny kierowca
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety nie zadziała lub opóźni ostrzeżenie/interwencję w sytuacjach, gdy kierowca kieruje i przyspiesza w sposób zdecydowany, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Oznacza to, że aktywne i świadome działania kierowcy mogą opóźnić ostrzeżenie o kolizji i interwencję układu, co ma na celu ograniczenie do
minimum niepotrzebnych ostrzeżeń.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Uwagi dodatkowe
•
OSTRZEŻENIE
•
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale,
jeżeli sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne spowodują, że moduł kamery i
radaru nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego, rowerzysty,
dużego zwierzęcia lub pojazdów przed
samochodem.
•
Aby możliwe było wykrycie pojazdów w
nocy, ich światła przednie i tylne muszą
być włączone oraz jasno świecić.
•
Moduł kamery i radaru ma ograniczony
zasięg wykrywania pieszych oraz rowerzystów. System jest w stanie zapewnić
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie, gdy
różnica prędkości jest mniejsza niż
50 km/h (30 mph). W przypadku pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h (43 mph). Redukcja prędkości w
przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniejsza niż 15 km/h (9 mph) i
może zostać uzyskana przy prędkości
jazdy powyżej 70 km/h (43 mph). Ostrzeganie i hamowanie w przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniej skuteczne przy niższych prędkościach.
Ostrzeganie o stojących lub poruszających się powoli pojazdach i dużych zwierzętach może zostać wyłączone z powodu
ciemności lub słabej widoczności.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
•
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają
wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
•
Nie wolno naklejać ani montować żadnych elementów na zewnątrz ani od wewnątrz szyby przedniej w obszarze przed
oraz dookoła modułu kamery i radaru —
może to spowodować zakłócenie działania
funkcji zależnych od kamery.
Układ City Safety nie jest dostępny we wszystkich
krajach. Jeśli City Safety nie jest widoczne w
menu Ustawienia na wyświetlaczu centralnym,
samochód nie jest wyposażony w tę funkcję.
Przedmioty, śnieg, lód lub zabrudzenia w
okolicy kamery detekcyjnej mogą powodować ograniczenie jej działania, całkowite wyłączenie lub nieprawidłową reakcję
funkcji.
•
•
Ograniczenia rynkowe
Ścieżka dostępu w widoku górnym wyświetlacza
centralnego:
Ustawienia
My Car
IntelliSafe
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 380)
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
393
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu City Safety
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu City Safety.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
City Safety
W czasie hamowania przez układ City Safety lub po hamowaniu automatycznym, na wyświetlaczu kierowcy mogą
zapalić się różne symbole razem z wyświetlonym komunikatem tekstowym.
Interwencja automat.
City Safety
Ograniczona funkcjonalność Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
394
City Safety™ (Str. 380)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rear Collision Warning
Funkcja Rear Collision Warning (RCW) może
pomóc kierowcy uniknąć uderzenia przez nadjeżdżający z tyłu pojazd.
Funkcja RCW zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Funkcja RCW może ostrzec kierowcę zbliżającego się z tyłu pojazdu o nieuniknionej kolizji
szybkim miganiem kierunkowskazów.
Gdy przy prędkości poniżej 30 km/h (20 mph)
układ RCW wykryje zagrożenie kolizją z tyłu, mogą
zostać aktywowane napinacze pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach oraz system bezpieczeństwa Whiplash Protection System.
Tuż przed kolizją z tyłu układ RCW może też uruchomić hamulce zasadnicze, aby zapobiec przyspieszeniu samochodu w momencie uderzenia.
Hamulce zasadnicze zostają jednak uruchomione
tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Hamulec zasadniczy zostanie zwolniony bezzwłocznie
po wciśnięciu pedału przyspieszenia.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Rear
Collision Warning (Str. 395)
•
Whiplash Protection System (Str. 49)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning
UWAGA
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning zostaje
wyłączone, jeśli odległość ostrzegania przed
kolizją dla funkcji City Safety jest nastawiona
na najniższy poziom „Późne”.
W niektórych sytuacjach układ RCW może nie
być w stanie pomóc kierowcy uniknąć ryzyka
kolizji.
Może to dotyczyć przykładowo następujących
sytuacji:
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zostanie wykryty
zbyt późno
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zmieni pas ruchu
w ostatniej chwili
•
prędkość pojazdu nadjeżdżającego z tyłu
przekracza 80 km/h (50 mph)
•
do instalacji elektrycznej samochodu jest
podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub
podobne wyposażenie – funkcja RCW zostaje
wtedy wyłączona automatycznie.
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz funkcje hamowania pozostają nadal aktywne.
Powiązane informacje
•
Rear Collision Warning (Str. 395)
UWAGA
Na określonych rynkach system RCW nie
wydaje ostrzeżenia za pośrednictwem kierunkowskazów ze względu na lokalne przepisy
kodeksu ruchu drogowego - w takim przypadku ta część funkcji jest dezaktywowana.
395
WSPOMAGANIE KIEROWCY
BLIS*
Funkcja BLIS80 ma za zadanie pomagać kierowcy dostrzegać pojazdy, które znajdują się z
tyłu na ukos w stosunku do samochodu i wspomagać w ten sposób kierowcę podczas jazdy w
intensywnym ruchu na drogach mających wiele
pasów ruchu w tym samym kierunku.
Funkcja BLIS ma za zadanie ostrzegać kierowcę
o:
•
pojazdach znajdujących się w martwym polu
widoczności
•
szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednich pasach ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
Lokalizacja lampki funkcji BLIS81.
Zasada działania funkcji BLIS
Lampka sygnalizacyjna
Strefa w martwym polu widoczności
Do włączania/wyłączania funkcji służy przycisk BLIS w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Strefa szybko zbliżającego się pojazdu.
Funkcja BLIS działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h (6 mph).
Układ reaguje, gdy:
•
samochód jest wyprzedzany przez inne
pojazdy
•
inny pojazd szybko zbliża się do samochodu.
Gdy funkcja BLIS wykryje pojazd w strefie 1 lub
szybko zbliżający się pojazd w strefie 2, lampka
sygnalizacyjna w zewnętrznym lusterku wstecznym po danej stronie włączy się i będzie świecić
w sposób ciągły. Jeśli kierowca włączy w tej
sytuacji kierunkowskaz po tej samej stronie, po
80
81
396
Blind Spot Information Systems
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
której pojawiło się ostrzeżenie, lampka sygnalizacyjna, świecąca do tej pory światłem ciągłym,
zacznie błyskać intensywniejszym światłem.
UWAGA
Lampka zapala się po tej stronie samochodu,
po której układ wykrył obecność pojazdu. Jeśli
samochód jest wyprzedzany z obu stron jednocześnie, zapalą się obie lampki.
Powiązane informacje
•
•
Uruchomienie/wyłączenie BLIS (Str. 397)
Uruchomienie/wyłączenie BLIS
Funkcję BLIS82 można włączać i wyłączać.
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
(Str. 398)
•
Zalecana obsługa techniczna układu BLIS
(Str. 399)
•
Komunikaty układu BLIS (Str. 400)
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja BLIS to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Lokalizacja lampki funkcji BLIS83.
Lampka sygnalizacyjna
Do włączania/wyłączania funkcji służy przycisk BLIS w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Nacisnąć przycisk BLIS w widoku funkcji.
> Układ BLIS zostanie aktywowany lub
dezaktywowany, a wskaźnik w przycisku
zmieni kolor na zielony/szary.
Odpowiedzialność za bezpieczne zmienianie pasów ruchu i kierowanie się właściwą
oceną sytuacji zawsze spoczywa na kierowcy.
–
Układ BLIS nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Jeśli funkcja BLIS jest aktywowana podczas rozruchu silnika, jej działanie zostanie potwierdzone
jednokrotnym mignięciem lampek sygnalizacyjnych w lusterkach zewnętrznych.
Jeśli funkcja BLIS była dezaktywowana podczas
wyłączania silnika, pozostanie dezaktywowana
}}
397
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
przy jego ponownym rozruchu i nie włączą się
żadne lampki sygnalizacyjne.
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
Powiązane informacje
Działanie układu BLIS 84 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
•
BLIS* (Str. 396)
•
Dla optymalnego działania funkcji BLIS, na
haku holowniczym samochodu nie powinien
być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.
OSTRZEŻENIE
•
Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach.
•
Układ BLIS nie działa, gdy samochód
cofa.
Powiązane informacje
•
BLIS* (Str. 396)
Utrzymywać tę powierzchnię w czystości – zarówno po
lewej, jak i po prawej stronie samochodu85.
Przykładowe ograniczenia:
82
83
84
85
398
•
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą ograniczyć ich działanie i uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
•
Funkcja BLIS jest dezaktywowana automatycznie, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
Blind Spot Information
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Blind Spot Information
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
układu BLIS
• Aby zapewnić ich optymalne działanie,
WAŻNE
Naprawa podzespołów BLIS i CTA lub lakierowanie zderzaków mogą być wykonywane tylko
przez warsztat - zaleca się korzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
•
Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
Powiązane informacje
•
•
•
Utrzymywać tę powierzchnię w czystości – zarówno po
lewej, jak i po prawej stronie samochodu86.
BLIS* (Str. 396)
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
Uruchomienie/wyłączenie Cross Traffic Alert
(Str. 402)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert (Str. 402)
•
Zalecana obsługa techniczna układu Cross
Traffic Alert (Str. 403)
•
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
(Str. 405)
•
Rear Collision Warning (Str. 395)
Czujniki funkcji BLIS są umieszczone w obu narożnikach tylnego błotnika/zderzaka. Są one również wykorzystywane przez funkcje Cross Traffic
Alert (CTA) i Rear Collision Warning.
86
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 399
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu BLIS
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu BLIS87.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Wymagany serwis
Czuj. martw. p. wył.
Układy BLIS i CTA zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
87
400
BLIS* (Str. 396)
Blind Spot Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Cross Traffic Alert*
CTA88
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która uzupełnia działanie układu BLIS89,
a jej zadaniem pomaganie kierowcy w dostrzeganiu ruchu za samochodem podczas cofania.
Funkcja CTA jest aktywna tylko w czasie cofania
lub po włączeniu biegu wstecznego.
OSTRZEŻENIE
Wykrycie przez funkcję CTA zbliżającego się z
boku obiektu jest sygnalizowane:
•
sygnałem akustycznym - dźwięk jest transmitowany w lewym lub prawym głośniku odpowiednio do kierunku, z którego zbliża się
obiekt.
•
poprzez podświetlenie ikony w polu graficznym PAS90 na ekranie.
•
przez ikonę w górnym widoku kamery układu
wspomagania parkowania.
Zasada działania funkcji CTA.
Funkcja CTA, będąca uzupełnieniem układu BLIS,
pozwala kontrolować ruch po bokach samochodu
w kierunku poprzecznym podczas cofania, na
przykład przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego.
Funkcja CTA ma za zadanie wykrywać głównie
pojazdy. W sprzyjających warunkach może wykrywać także mniejsze obiekty, takie jak rowerzyści i
piesi.
88
89
90
91
•
Funkcja Cross Traffic Alert to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Odpowiedzialność za bezpieczne cofanie
samochodu i kierowanie się właściwą
oceną sytuacji zawsze spoczywa na kierowcy.
•
Układ Cross Traffic Alert nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
Podświetlona ikona funkcji CTA w polu graficznym
PAS90 na ekranie wyświetlacza91.
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: układ wspomagania parkowania z czujnikami cofania
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
Uruchomienie/wyłączenie Cross Traffic Alert
(Str. 402)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert (Str. 402)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 401
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Zalecana obsługa techniczna układu Cross
Traffic Alert (Str. 403)
Uruchomienie/wyłączenie Cross
Traffic Alert
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert
•
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
(Str. 405)
Kierowca może wyłączyć funkcję CTA92 w
następujący sposób:
Nacisnąć przycisk Cross
Traffic Alert w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
Działanie układu CTA 93 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja CTA
jest wyłączona.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
CTA jest włączona.
Funkcja CTA nie działa optymalnie we wszystkich
sytuacjach, lecz ma pewne ograniczenia. Czujniki
funkcji CTA nie „widzą” na przykład przez inne
zaparkowane pojazdy albo przez przeszkody.
Oto kilka przykładów sytuacji, w których „pole
widzenia” funkcji CTA może być od początku
ograniczone i zbliżające się pojazdy nie będą
wtedy wykrywane aż do momentu, gdy znajdą się
bardzo blisko:
Funkcja CTA zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Powiązane informacje
•
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
Samochód jest zaparkowany głęboko na miejscu postojowym.
92
93
402
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
obsługa techniczna układu Cross Traffic
Alert”.
W przypadku miejsca postojowego ustawionego pod
kątem, układ CTA może być zupełnie „ślepy” z jednej
strony.
•
Funkcja CTA zostaje automatycznie wyłączona, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
•
Dla optymalnego działania funkcji CTA, na
haku holowniczym samochodu nie powinien
być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.
Zalecana obsługa techniczna
układu Cross Traffic Alert
• Aby zapewnić ich optymalne działanie,
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
•
Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
Powiązane informacje
•
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
Sektor niewidoczny dla układu CTA.
Sektor, w którym układ CTA wykrywa/„widzi”
inne pojazdy.
Jeśli jednak samochód będzie powoli się cofać,
kąt w stosunku do pojazdu/obiektu zasłaniającego widoczność będzie się zmieniać i w pewnym
momencie wielkość niewidocznego sektora ulegnie nagłemu zmniejszeniu.
Przykłady innych ograniczeń
• Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą ograniczyć ich działanie i uniemożliwić ostrzeganie kierowcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w rozdziale „Zalecana
94
95
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Blind Spot Information
Utrzymywać tę powierzchnię w czystości – zarówno po
lewej, jak i po prawej stronie samochodu94.
Czujniki funkcji CTA są umieszczone w obu narożnikach tylnego błotnika/zderzaka. Są one również wykorzystywane przez funkcje BLIS95 i Rear
Collision Warning.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 403
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
WAŻNE
Naprawa podzespołów BLIS i CTA lub lakierowanie zderzaków mogą być wykonywane tylko
przez warsztat - zaleca się korzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
404
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
BLIS* (Str. 396)
Rear Collision Warning (Str. 395)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu Cross Traffic
Alert
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące funkcji CTA96.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Wymagany serwis
Czuj. martw. p. wył.
Układy BLIS i CTA zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
96
Cross Traffic Alert* (Str. 401)
Cross Traffic Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 405
WSPOMAGANIE KIEROWCY
System informacji o znakach
drogowych*
Funkcja informacji o znakach drogowych (RSI97)
pomaga kierowcy pamiętać o mijanych znakach
limitów prędkości jazdy oraz niektórych znakach
zakazu.
nio na skali prędkościomierza na wyświetlaczu
kierowcy za pomocą linii.
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o
znakach drogowych (RSI) jest dostępna tylko
w połączeniu z systemem Sensus Navigation.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 407)
•
Informacja o znakach drogowych i wyświetlanie znaków (Str. 407)
•
Informacja o znakach drogowych i Sensus
Navigation (Str. 409)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 410)
•
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości w systemie informacji o
znakach drogowych (Str. 411)
•
Informacja o znakach drogowych z informacją
o fotoradarach (Str. 411)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych (Str. 412)
OSTRZEŻENIE
•
•
Przykłady odczytywanych znaków drogowych98.
Funkcja RSI dostarcza informacji m. in. o aktualnej prędkości, początku/końcu autostrady lub
drogi, zakazie wyprzedzania lub nakazie ruchu
jednokierunkowego.
Jeśli samochód minie jednocześnie zarówno znak
autostrady/drogi ekspresowej, jak i znak ograniczenia prędkości, funkcja RSI pokaże symbol
znaku autostrady/drogi ekspresowej. Nowe ograniczenie prędkości zostanie pokazane bezpośred97
98
406
System informacji o znakach drogowych
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
System informacji o znakach drogowych
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Road Sign Information
Znaki drogowe ą uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko kilka przykładów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie i wyłączanie informacji o
znakach drogowych
UWAGA
Funkcja informacji o znakach drogowych jest
ustawiana przez kierowcę – kierowca może
wybrać jej włączenie lub wyłączenie.
Nacisnąć przycisk Road Sign
Information w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
RSI jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja RSI
jest wyłączona.
•
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są informacje
o znakach drogowych nawet wtedy, gdy
funkcja informowania o znakach drogowych (RSI) nie jest włączona.
•
Aby informacje o znakach drogowych nie
były wyświetlane na wyświetlaczu kierowcy, należy wyłączyć zarówno funkcję
automatycznego ogranicznika prędkości,
jak i RSI.
•
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja
RSI jest wyłączona, nie pojawiają się
żadne ostrzeżenia z RSI. W takiej sytuacji
nie można także zmieniać ustawień funkcji RSI – aby można było zmieniać ustawienia i otrzymywać ostrzeżenia, funkcja
RSI musi być włączona.
Powiązane informacje
•
99 Road Sign Information
100Znaki drogowe są uzależnione
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
Informacja o znakach drogowych i
wyświetlanie znaków
Funkcja informacji o znakach drogowych (RSI99)
rejestruje i pokazuje znaki drogowe w różny sposób, w zależności od znaku i sytuacji.
Przykład zarejestrowanej informacji o prędkości100.
Gdy układ RSI rozpozna znak drogowy nakazujący
ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się symbol tego znaku w połączeniu z
CZERWONYM wskazaniem na prędkościomierzu.
Poza symbolem ograniczenia
prędkości może zostać
wyświetlony również dodatkowy
znak100, np. zakazu wyprzedzania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 407
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Jeśli kierowca wjedzie na drogę
oznaczoną zakazem wjazdu,
symbol tego znaku100 na
wyświetlaczu kierowcy zacznie
migać jako ostrzeżenie.
||
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation, do ustalania, czy samochód
jedzie w niewłaściwym kierunku, wykorzystywane
są również informacje z mapy.
Kierowca może także otrzymać ostrzeżenie akustyczne w przypadku naruszenia zakazu wjazdu, o
ile funkcja Ostrz. dźwiękowe o znakach
drogowych jest aktywna – patrz punkt „Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia akustycznego” w
części „Włączanie i wyłączanie informacji o znakach drogowych”.
Ograniczenie prędkości lub koniec
autostrady
Gdy funkcja RSI wykryje „pośredni znak ograniczenia prędkości” informujący o zakończeniu obowiązywania aktualnego ograniczenia prędkości —
na przykład na końcu autostrady — na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol z odpowiednim
znakiem drogowym.
Koniec wszystkich ograniczeń.
Znaki dodatkowe
Koniec autostrady.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
10-30 sekundach i pozostanie wyłączony do
chwili minięcia kolejnego znaku dotyczącego
prędkości.
Zmienione ograniczenie prędkości
Przykłady znaków dodatkowych100.
W przypadku minięcia bezpośredniego znaku
ograniczenia prędkości, gdy zmienia się ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się odpowiedni znak drogowy.
Czasami dla tej samej drogi określone są różne
ograniczenia prędkości – w takim przypadku
dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których
obowiązują poszczególne prędkości. Może to
dotyczyć na przykład odcinków drogi, na których
dochodzi do szczególnie dużej liczby wypadków w
czasie deszczu i/lub mgły.
Przykład bezpośredniego znaku
ograniczenia prędkości100.
Przykład pośredniego znaku ograniczenia prędkości100:
100Znaki
408
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
mniej więcej 5 minutach i pozostanie wyłączony
do chwili minięcia kolejnego znaku dotyczącego
prędkości.
drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są wycieraczki
przedniej szyby.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Gdy do układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa i samochód minie znak
ograniczenia prędkości z dodatkowym znakiem
dla przyczepy, na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się informacja o nakazanej prędkości.
Niektóre prędkości obowiązują
na przykład tylko po określonym
odcinku lub w pewnej porze
dnia. Uwagę kierowcy na tego
rodzaju sytuację zwraca symbol
dodatkowego znaku pod symbolem pokazującym prędkość.
Dodatkowy symbol na wyświetlaczu kierowcy
pokaże DIST lub TIME.
Znak „Szkoła” lub „Bawiące się dzieci”
Jeżeli znak ostrzegawczy100
„Szkoła” lub „Bawiące się
dzieci” wchodzi w skład danych
mapy systemu nawigacji satelitarnej101, to wyświetlacz kierowcy pokazuje znak tego typu.
Informacja o znakach drogowych i
Sensus Navigation
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation, informacja o prędkości jest
odczytywana z modułu nawigacji drogowej w
następujących sytuacjach:
•
Po wykryciu znaków, które pośrednio wskazują na ograniczenie prędkości, jak na przykład znak autostrady, drogi ekspresowej lub
obszaru zabudowanego.
•
Jeśli można przyjąć, że wcześniej wykryty
znak ograniczenia prędkości już nie obowiązuje, a nie wykryto żadnego nowego znaku.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
Symbol dodatkowego znaku w
postaci pustej ramki pod symbolem prędkości100 na
wyświetlaczu kierowcy oznacza,
że układ RSI zarejestrował
dodatkowy znak zawierający
dodatkowe informacje związane
z aktualnym ograniczeniem prędkości.
100Znaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują
101Tylko w samochodach z opcjonalnym systemem nawigacji Sensus Navigation.
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o
znakach drogowych (RSI) jest dostępna tylko
w połączeniu z systemem Sensus Navigation.
UWAGA
W przypadku gdy do nawigacji wykorzystywana jest pobrana aplikacja innej firmy, informacje związane z prędkością nie są obsługiwane.
tylko przykłady.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 409
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
Informacja o znakach drogowych z
ostrzeżeniami dotyczącymi
przekroczenia prędkości oraz
ustawienia
Podfunkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości dla RSI102 zależy od wyboru kierowcy — kierowca może wybrać włączenie lub
wyłączenie.
Funkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości ostrzega kierowcę w razie przekroczenia obowiązującego ograniczenia prędkości lub
nastawionego „marginesu” – jeżeli kierowca nie
zmniejszy prędkości, ostrzeżenie zostanie powtórzone jeszcze jeden raz.
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jest pokazywane na
wyświetlaczu kierowcy za
pomocą symbolu103, który
pokazuje dozwoloną prędkość
maksymalną i chwilowo miga w
razie jej przekroczenia.
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości pojawia się zawsze
wtedy, gdy zostanie przekroczone ograniczenie prędkości w
powiązaniu z informacją o fotoradarach.
102Road Sign Information
103Znaki drogowe są uzależnione
410
Ustawienia
Ustawić margines dla ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości
Kierowca może wybrać opcję otrzymania ostrzeżenia przy prędkości wyższej od obowiązującej.
Wybrać margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu
prędkości w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi się
wybierak ograniczenia prędkości.
3.
Ustawić margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, naciskając strzałkę w górę
lub w dół na ekranie.
Należy pamiętać, iż funkcja nie
uwzględnia żadnego wybranego
marginesu, gdy na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się symbol
fotoradaru.
od rynku – ilustracja w niniejszej instrukcji pokazuje tylko jeden przykład.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia
akustycznego
Można również otrzymywać ostrzeżenie dźwiękowe w połączeniu z ostrzeżeniem o przekroczeniu prędkości.
Zmienić ustawienie dla ostrzeżenia dźwiękowego
w następujący sposób:
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości w
systemie informacji o znakach
drogowych
Podfunkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jest aktywowana w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2.
Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych w celu
aktywacji/dezaktywacji ostrzeżenia dźwiękowego.
2.
Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi się
wybierak ograniczenia prędkości.
Gdy włączona jest funkcja Ostrz. dźwiękowe o
znakach drogowych, kierowca jest również
ostrzegany w przypadku potencjalnego wjazdu na
drogę jednokierunkową/naruszenia zakazu
wjazdu.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
104Road Sign Information
105UWAGA: Ilustracja ma charakter
(patrz opis wybierania ograniczenia prędkości w punkcie „Informacja o znakach
drogowych z ostrzeżeniami dot. przekroczenia prędkości oraz ustawienia”)
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 410)
schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu oraz rynku/obszaru.
Informacja o znakach drogowych z
informacją o fotoradarach
Samochód wyposażony w system RSI104 oraz
Sensus Navigation* może wyświetlić informacje
na temat zbliżającego się fotoradaru na wyświetlaczu kierowcy.
Informacja o fotoradarze na wyświetlaczu kierowcy105.
Jeśli samochód przekroczy
wykryte ograniczenie prędkości,
a funkcja ostrzegania o przekroczeniu prędkości jest
aktywna, to przy zbliżaniu się do
fotoradaru pojawia się ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
pod warunkiem, że mapa nawigacji drogowej na
danym obszarze zawiera takie informacje.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 411
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
W celu uzyskania dodatkowych informacji na
temat ostrzeżeń o przekroczeniu prędkości w
powiązaniu z fotoradarami, patrz rozdział „Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniem dot.
przekroczenia prędkości oraz ustawienia” i „Ograniczenia informacji o znakach drogowych”.
UWAGA
•
•
Aby przekroczenie dozwolonej prędkości
było sygnalizowane ostrzeżeniem dźwiękowym, funkcja Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości musi być
włączona, a podfunkcja Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych
musi być ustawiona na Wł.. Wówczas
ostrzeżenie dźwiękowe będzie emitowane
w przypadku przekroczenia prędkości
wskazywanej przez funkcję RSI na
wyświetlaczu kierowcy.
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych (Str. 412)
Ograniczenia funkcjonalne systemu
informacji o znakach drogowych
Działanie informacji o znakach drogowych
RSI106 może podlegać pewnym ograniczeniom
funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Przykłady czynników, które mogą ograniczyć działanie funkcji RSI, to:
•
•
•
•
•
Wyblakłe znaki
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki umieszczone wysoko nad jezdnią
Całkowicie/częściowo zasłonięte lub źle
ustawione znaki
Informacja o fotoradarach na mapie nawigacji drogowej nie jest dostępna na
wszystkich rynkach/obszarach.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 410)
106Road
412
Sign Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte
szronem, śniegiem i/lub brudem
Nieaktualne lub niedokładne mapy
cyfrowe107 lub brak informacji o prędkości108.
UWAGA
Funkcja RSI może rozpoznawać niektóre
rodzaje bagażników rowerowych podłączonych do gniazda elektrycznego przyczepy jako
podłączoną przyczepę. W takich przypadkach
wyświetlacz kierowcy może pokazywać nieprawidłowe informacje dotyczące prędkości.
UWAGA
Driver Alert Control
Funkcja Driver Alert Control (DAC) ma na celu
pomóc kierowcy zauważyć, że zaczyna prowadzić samochód w sposób mniej stabilny, np. w
wyniku rozproszenia jego uwagi lub zasypiania.
Funkcja DAC służy wykrywaniu powolnego
spadku czujności kierowcy, przede wszystkim
podczas jazdy na drogach głównych. Nie jest
przeznaczona do działania w warunkach ruchu
miejskiego.
Funkcja jest włączana przy prędkościach powyżej
65 km/h (40 mph) i pozostaje aktywna tak długo,
jak długo prędkość jest wyższa od 60 km/h
(37 mph).
Gdy samochód zaczyna być
prowadzony w sposób niestabilny, kierowca zostaje ostrzeżony tym symbolem na
wyświetlaczu kierowcy w połączeniu z komunikatem tekstowym Czas na przerwę?.
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 406)
107Tylko w samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation.
108Dane mapy z informacjami dotyczącymi prędkości nie są dostępne dla
Kamera śledzi skrajne linie na jezdni wyznaczające pas ruchu, którego przebieg jest porównywany z ruchami kierownicy.
Jeśli sposób prowadzenia nie poprawi się, ale
stanie się zauważalnie niestabilny, kierowca zostaje ostrzeżony tym samym symbolem na
wyświetlaczu kierowcy w połączeniu z sygnałem
dźwiękowym i komunikatem tekstowym Czas na
przerwę.
wszystkich obszarów.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 413
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Jeśli funkcja Przystanek na odpoczynek jest
włączona w systemie Sensus Navigation*, wraz z
ostrzeżeniem Czas na przerwę wyświetlone
zostają propozycje odpowiedniego miejsca na
odpoczynek.
OSTRZEŻENIE
•
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia,
po pewnym czasie ostrzeżenia zostaną powtórzone.
•
•
414
OSTRZEŻENIE
Alarm przekazywany przez funkcję Driver Alert
Control należy potraktować bardzo poważnie,
ponieważ senny kierowca często nie zdaje
sobie sprawy z własnego stanu.
Funkcja Driver Alert Control to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Gdy rozlegnie się alarm lub kierowca odczuwa
zmęczenie:
•
Funkcji Driver Alert Control nie należy
wykorzystywać do przedłużania czasu
jazdy bez odpoczynku. Kierowca powinien
zaplanować przerwy w regularnych odstępach czasu i zadbać o to, by być wypoczętym.
Układ Driver Alert Control nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Należy jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie samochodu w stanie zmęczenia jest tak samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu
lub podobnych używek.
Powiązane informacje
•
Uruchomienie/wyłączenie Driver Alert
Control (Str. 415)
•
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku w
razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję
Driver Alert Control (Str. 415)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Driver
Alert Control (Str. 415)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Uruchomienie/wyłączenie Driver
Alert Control
Funkcję Driver Alert Control (DAC) można włączać i wyłączać.
Włączanie/wyłączanie
Aby zmienić ustawienia funkcji DAC:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
3.
Zaznaczyć/zlikwidować zaznaczenie opcji
Ostrzeżenie o utracie koncentracji, aby
włączyć/wyłączyć funkcję DAC.
IntelliSafe
Wybór nawigacji do miejsca
odpoczynku w razie ostrzeżenia
przekazanego przez funkcję Driver
Alert Control
Istnieje możliwość włączania/wyłączenia funkcji
Przystanek na odpoczynek.
Gdy ta funkcja nawigacji jest włączona, po
wyświetleniu ostrzeżenia przez funkcję DAC pojawia się automatycznie propozycja odpowiedniego
miejsca odpoczynku.
Aby wybrać opcję Przystanek na odpoczynek:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
Powiązane informacje
•
Driver Alert Control (Str. 413)
3.
IntelliSafe
Zaznaczyć/zlikwidować zaznaczenie opcji
Przystanek na odpoczynek, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
Driver Alert Control (Str. 413)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
Działanie Driver Alert Control (DAC) może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w
określonych sytuacjach.
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na
przykład:
•
gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru
•
gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
OSTRZEŻENIE
W pewnych przypadkach zachowanie kierowcy
może nie ulec zmianie pomimo zmęczenia –
np. podczas korzystania z funkcji Pilot Assist –
w wyniku czego może on nie zostać ostrzeżony przez funkcję DAC.
Dlatego tak ważne jest robienie przerw w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się pierwsze
oznaki znużenia, bez względu na to, czy funkcja DAC zadziała, czy nie.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
}}
415
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Driver Alert Control (Str. 413)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Zadaniem układu monitorowania pasa ruchu
(LKA109) jest wspomaganie kierowcy w celu
ograniczenia ryzyka niezamierzonego zjechania
przez samochód z zajmowanego pasa ruchu
podczas jazdy autostradą lub podobną drogą
główną.
Układ monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub
ostrzega kierowcę wibracjami kierownicy.
Układ monitorowania pasa ruchu jest aktywny w
przedziale prędkości 65-200 km/h
(40-125 mph) na drogach z dobrze widocznymi
liniami bocznymi.
Specjalna kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu.
Funkcja może być niedostępna na wąskich drogach i przechodzi wówczas w stan gotowości.
Funkcja stanie się znowu dostępna, gdy droga
będzie wystarczająco szeroka.
Funkcja monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z
powrotem na zajmowany pas ruchu.
109Lane
416
Keeping Aid
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Gdy kierunkowskaz jest włączony, funkcja
monitorowania pasa ruchu nie oddziałuje na
kierownicę ani nie ostrzega.
Układ monitorowania pasa ruchu nie
podejmuje interwencji
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Układ monitorowania pasa ruchu ostrzega kierowcę pulsującymi wibracjami kierownicy110.
Zależnie od ustawień, funkcja monitorowania
pasa ruchu działa w następujący sposób:
•
Aktywowana opcja Wsparcie111: Gdy samochód zacznie zbliżać się do linii pasa ruchu,
układ LKA skieruje go z powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę.
•
Aktywowana opcja Ostrzeżenie111: Gdy
samochód zacznie zbliżać się do linii pasa
ruchu, układ ostrzeże kierowcę wibracjami
kierownicy.
110Natężenie pulsujących wibracji kierownicy zmienia
111Patrz punkt „Opcje pomocy ze strony układu LKA”
się - im dłużej samochód pozostaje poza liniami pasa ruchu, tym szybsze wibracje.
w części „Włączanie/wyłączanie funkcji monitorowania pasa ruchu”.
Funkcja monitorowania pasa ruchu nie interweniuje na
ostrych zakrętach wewnętrznych.
W niektórych sytuacjach funkcja monitorowania
pasa ruchu dopuszcza przekroczenie oznaczeń
linii pasa bez interwencji w formie aktywnego
wspomagania kierowania lub ostrzeżenia – przykładowo po użyciu kierunkowskazów lub pokonywaniu zakrętów.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania z funkcją monitorowania pasa ruchu (Str. 418)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 419)
}}
417
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 418)
Wspomaganie kierowania z funkcją
monitorowania pasa ruchu
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
•
Wybór opcji wspomagania kierowcy przez
funkcję monitorowania pasa ruchu (Str. 419)
•
Symbole i komunikaty układu monitorowania
pasa ruchu (Str. 420)
Funkcja monitorowania pasa ruchu LKA113 jest
ustawiana przez kierowcę – kierowca może
wybrać jej włączenie lub wyłączenie.
•
Symbole funkcji monitorowania pasa ruchu
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 422)
Aby wspomaganie kierowania z funkcją LKA112
mogło działać, kierowca musi trzymać ręce na
kierownicy. Układ stale to monitoruje.
Jeśli kierowca nie trzyma dłoni
na kierownicy, na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest ten
symbol oraz komunikat przypominający o konieczności aktywnego kierowania samochodem:
Włączanie/wyłączanie
Nacisnąć przycisk Lane
Keeping Aid w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
• Lane Keeping Aid Przejmij kierowanie
Jeśli kierowca nie zacznie kierować samochodem,
symbol pojawi się ponownie w połączeniu z sygnałem akustycznym i następującym komunikatem:
• Lane Keeping Aid Czekaj, aż uruchomi
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
LKA jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja LKA
jest wyłączona.
się układ kierowniczy
Jeśli kierowca nadal nie podejmie aktywnego kierowania samochodem, funkcja LKA112 zostanie
przełączona w tryb gotowości – funkcja będzie
niedostępna do czasu, gdy kierowca ponownie
zacznie aktywnie kierować.
Powiązane informacje
•
112Lane
113Lane
418
Keeping Aid
Keeping Aid
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór opcji wspomagania kierowcy
przez funkcję monitorowania pasa
ruchu
Kierowca może wybrać, jak układ LKA114 ma
reagować na zjechanie samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
1. Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
2.
W utrudnionych warunkach jazdy funkcja monitorowania pasa ruchu może mieć trudności z
zapewnieniem właściwego wsparcia kierowcy.
W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej
funkcji.
Przykładowe warunki:
• Wsparcie — aktywne wspomaganie kie-
•
•
•
•
•
• Oba - aktywne wspomaganie kierowania z
•
• Ostrzeżenie — tylko ostrzeżenie dla kie-
drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi
pas ruchu lub bez takich linii
•
ostre krawędzie lub linie inne niż linie wyznaczające pas ruchu
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
W przypadku opcji Tryb ostrzegania Lane
Keeping Aid wybrać sposób reakcji układu
LKA:
rowania bez ostrzeżenia kierowcy.
ostrzeżeniem kierowcy.
rowcy.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
114Lane
prace drogowe
warunki zimowe
zła jakość nawierzchni drogi
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Powiązane informacje
•
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
Keeping Aid
419
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
magającego utrzymanie samochodu na pasie
ruchu LKA115.
Na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są różne
symbole i komunikaty dotyczące układu wspoPrzykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
System wspar. kier.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Ograniczona funkcjonalność Wymagany
serwis
Czujn. na prz. szyb.
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi
Lane Keeping Aid
Przejmij kierowanie
Lane Keeping Aid
Czekaj, aż uruchomi się układ kierowniczy
115Lane
420
Keeping Aid
Funkcja wspomagania układu kierowniczego LKA nie działa, jeśli kierowca nie trzyma
rąk na kierownicy. Postępować zgodnie z instrukcją i aktywnie kierować samochodem.
Funkcja LKA zostaje przełączona w tryb gotowości do czasu, gdy kierowca ponownie
zacznie kierować samochodem.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
znajdujący się pośrodku prakrótko przycisk
wego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
421
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole funkcji monitorowania
pasa ruchu na wyświetlaczu
kierowcy
Funkcja niedostępna
Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu
LKA116 jest sygnalizowane w zależności od
sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.
Poniżej przedstawiono kilka
przykładów symboli i sytuacji, w
jakich są one wyświetlane:
Powiązane informacje
•
Funkcja niedostępna – linie pasa na symbolu są koloru
SZAREGO.
Funkcja dostępna
Układ monitorowania pasa ruchu nie jest w stanie
wykrywać linii pasa, ponieważ prędkość jest zbyt
mała lub droga zbyt wąska.
Wskazanie aktywnego wspomagania
kierowania/ostrzeżenia
Funkcja dostępna – linie pasa na symbolu są koloru BIAŁEGO.
Układ monitorowania pasa ruchu skanuje linie
pasa po jednej lub obu stronach.
116Lane
422
Keeping Aid
Układ monitorowania pasa ruchu sygnalizuje
ostrzeżenie i/lub próbę skierowania samochodu z
powrotem na pierwotny pas ruchu.
Aktywne wspomaganie kierowania/ostrzeżenie – linie
pasa na symbolu są KOLOROWE.
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 416)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Zadaniem funkcji Wspomaganie unikania
kolizji jest pomaganie kierowcy w zmniejszaniu
ryzyka niezamierzonego zjechania samochodu z
zajmowanego pasa ruchu i/lub zderzenia z innym
pojazdem lub przeszkodą poprzez aktywne kierowanie samochodu z powrotem na zajmowany
pas ruchu i/lub zmianę toru jazdy.
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji obejmuje trzy funkcje składowe:
Powiązane informacje
•
Aktywacja/dezaktywacja funkcji wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
(Str. 424)
•
Symbole i komunikaty wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji (Str. 432)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z pasa ruchu (Str. 424)
•
Poziom wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z jezdni (Str. 425)
•
Aktywacja/dezaktywacja funkcji wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania
z jezdni (Str. 426)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z drogi (Str. 426)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu*
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego (Str. 427)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania
układu kierowniczego na wypadek ryzyka
kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka (Str. 428)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego
(Str. 429)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu* (Str. 429)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
(Str. 430)
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
UWAGA
To zawsze kierowca decyduje o tym, w jakim
stopniu samochód powinien kierować –
samochód nigdy nie może przejąć kontroli.
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu (Str. 431)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 423
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Wykonać poniższe kroki w celu dezaktywacji
funkcji:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
2.
Usunąć zaznaczenie pozycji Wspomaganie
unikania kolizji.
> Funkcja zostaje wyłączona.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
424
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa
ruchu
Zadaniem tej funkcji składowej jest pomaganie
kierowcy w zmniejszeniu ryzyka przypadkowego
zjechania samochodu z drogi poprzez aktywne
kierowanie go z powrotem na jezdnię.
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
65-140 km/h (40-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Specjalna kamera monitoruje krawędzie drogi i
linie na jezdni wyznaczające pas ruchu. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zjechania z pobocza,
samochód zostanie naprowadzony na drogę, a
jeśli interwencja wspomagania układu kierowniczego okaże się niewystarczająca do uniknięcia
takiego zjazdu, uruchomione zostaną także
hamulce.
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez wspomaganie kierowania lub uruchomienie hamulców,
jeśli używane są kierunkowskazy. A jeśli funkcja
wykryje, że kierowca aktywnie kieruje samochodem, jej aktywacja zostanie opóźniona.
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu”
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Funkcja ta nie wykrywa barier, szyn lub
podobnych przeszkód znajdujących się
przy drodze.
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu”
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Poziom wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
Wspomaganie kierowania z uruchomieniem
hamulców
Funkcja ta ma dwa poziomy aktywacji w razie
interwencji:
• Tylko wspomaganie kierowania
•
Wspomaganie kierowania z uruchomieniem
hamulców
Tylko wspomaganie kierowania
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania i hamowanie.
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania.
Uruchomienie hamulców pomaga w sytuacjach,
gdy samo wspomaganie kierowania nie jest
wystarczające. Siła hamowania jest automatycznie
dostosowywana do aktualnej sytuacji związanej ze
zjeżdżaniem z drogi.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
425
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Wykonać poniższe kroki w celu dezaktywacji
funkcji:
1.
2.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Usunąć zaznaczenie pozycji Wspomaganie
unikania kolizji.
> Funkcja zostaje wyłączona.
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
Powiązane informacje
•
426
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z drogi
W utrudnionych warunkach jazdy funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
Przykładowe warunki:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
•
drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi
pas ruchu lub bez takich linii
•
ostre krawędzie lub linie inne niż linie wyznaczające pas ruchu
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia
czołowego
Ta funkcja składowa może pomóc rozproszonemu kierowcy, który nie zauważa, że jego samochód zaczyna zjeżdżać na przeciwny pas ruchu.
UWAGA
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez wspomaganie kierowania, jeśli używane są kierunkowskazy. A jeśli funkcja wykryje, że kierowca aktywnie kieruje samochodem, jej aktywacja zostanie
opóźniona.
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Interwencja automat.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
Własny samochód
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego
pasa ruchu, a jednocześnie z przeciwka nadjeżdża
inny pojazd, funkcja ta może pomóc kierowcy
skierować samochód z powrotem na zajmowany
pas ruchu.
}}
427
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego” to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Wspomaganie kierowania jest aktywowane tylko w przypadku dużego ryzyka
zderzenia – dlatego nie wolno czekać na
interwencję funkcji.
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Aktywacja/dezaktywacja
wspomagania układu kierowniczego
na wypadek ryzyka kolizji z
pojazdem nadjeżdżającym z
naprzeciwka
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Wykonać poniższe kroki w celu dezaktywacji
funkcji:
1.
2.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Usunąć zaznaczenie pozycji Wspomaganie
unikania kolizji.
> Funkcja zostaje wyłączona.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Powiązane informacje
•
428
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego
W niektórych sytuacjach funkcja ta może mieć
ograniczone działanie i nie zainterweniować, na
przykład:
• w przypadku małych pojazdów, takich jak
motocykle
•
na drogach, gdzie nie ma wyraźnych linii
wyznaczających pasy ruchu
•
jeśli większa część samochodu zjechała na
sąsiedni pas ruchu
•
poza zakresem prędkości 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
Do innych trudnych sytuacji należą:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
W tego rodzaju trudnych sytuacjach funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich przypadkach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
Ta funkcja składowa może pomóc rozproszonemu kierowcy, który nie zauważa, że jego samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego pasa
ruchu, a jednocześnie nadjeżdża inny pojazd – z
tyłu lub w martwym polu widoczności.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Inny pojazd w martwym polu widoczności
Własny samochód
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego
pasa ruchu, a jednocześnie inny pojazd znajduje
się w martwym polu widoczności lub nadjeżdża
szybko sąsiednim pasem ruchu, funkcja ta może
pomóc kierowcy skierować samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 429
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Funkcja może zainterweniować nawet wtedy, gdy
kierowca celowo zmieni pas ruchu przy użyciu
kierunkowskazów, ale nie zauważając, iż nadjeżdża inny pojazd.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
•
• Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu” to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Wspomaganie kierowania jest aktywowane tylko w przypadku dużego ryzyka
zderzenia – dlatego nie wolno czekać na
interwencję funkcji.
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Aktywacja/dezaktywacja
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Wykonać poniższe kroki w celu dezaktywacji
funkcji:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
2.
Usunąć zaznaczenie pozycji Wspomaganie
unikania kolizji.
> Funkcja zostaje wyłączona.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
430
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu
W niektórych sytuacjach funkcja ta może mieć
ograniczone działanie i nie zainterweniować, na
przykład:
• w przypadku małych pojazdów, takich jak
motocykle
•
jeśli większa część samochodu zjechała na
sąsiedni pas ruchu
•
na drogach/pasach ruchu z niewyraźnymi
liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez
takich linii
•
poza zakresem prędkości 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
Do innych trudnych sytuacji należą:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
W tego rodzaju trudnych sytuacjach funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich przypadkach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Oprócz modułu kamery i radaru funkcja ta wykorzystuje także skierowany do tyłu czujnik radarowy, który ma pewne ogólne ograniczenia, z których kierowca powinien sobie zdawać sprawę –
patrz dodatkowe informacje w punkcie „Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS”.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
431
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące tej funkcji.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Wspomaganie unikania kolizji
W momencie aktywacji funkcji pojawia się komunikat informujący kierowcę, że funkcja ta została aktywowana.
Interwencja automat.
Czujn. na prz. szyb.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
432
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 423)
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie parkowania*
Funkcja wspomagania parkowania może pomagać kierowcy podczas manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie odległości
od przeszkód za pomocą sygnałów akustycznych w połączeniu z grafiką na wyświetlaczu
centralnym.
rzanie innych dźwięków przez zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
OSTRZEŻENIE
Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z
przodu i po bokach jest aktywny, gdy samochód
porusza się, lecz zostaje wyłączony, gdy samochód stoi w miejscu przez około 2 sekundy. Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z tyłu
jest aktywny również wtedy, gdy samochód stoi w
miejscu.
W odległości do 30 cm (1 stopy) od przeszkody
znajdującej się za samochodem lub przed nim,
sygnał jest ciągły, a pole aktywnego czujnika przy
symbolu samochodu jest wypełnione.
Głośność sygnału wspomagania parkowania
można regulować w czasie trwania sygnału za
pomocą pokrętła [>II] na konsoli środkowej.
Regulacji można również dokonać w widoku górnym w opcji menu Ustawienia.
Widok ekranu pokazujący strefy z przeszkodami oraz
sektory czujników.
Wyświetlacz centralny pokazuje położenie samochodu względem przeszkód.
Podświetlony sektor wskazuje lokalizację przeszkody. Im bliżej samochodu znajduje się symbol
podświetlonego sektora, tym mniejsza odległość
między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Im mniejsza odległość od przeszkody, tym większa częstotliwość sygnałów akustycznych. Odtwa-
UWAGA
•
Sygnały dźwiękowe są emitowane tylko w
przypadku obiektów znajdujących się bezpośrednio na drodze samochodu.
•
Funkcja Park Assist to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Czujniki parkowania mają martwe punkty,
w których nie są w stanie wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
System Park Assist nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania z przodu, z
tyłu i po bokach (Str. 434)
•
Aktywacja i dezaktywacja wspomagania parkowania (Str. 435)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 436)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 433
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
Zalecana obsługa techniczna układu aktywnego wspomagania parkowania (Str. 437)
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach
Symbole i komunikaty układu wspomagania
parkowania (Str. 438)
Układ wspomagania parkowania ma różne parametry w zależności od tego, która część samochodu zbliża się do przeszkody.
Monitorowanie obszaru z tyłu
UWAGA
Podczas cofania na przykład z przyczepą lub
bagażnikiem rowerowym zamontowanym na
haku holowniczym (bez oryginalnej instalacji
elektrycznej przyczepy firmy Volvo) może
wystąpić konieczność ręcznego wyłączenia
układu wspomagania parkowania, tak aby
czujniki nie reagowały na te przedmioty.
Monitorowanie obszaru wzdłuż boków
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Czujniki tylne zostają aktywowane, gdy samochód
toczy się do tyłu bez włączonego biegu lub dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie cofania.
Zasięg pomiaru zaczyna się w odległości
około 1,5 metra (5 stóp) za samochodem.
Podczas cofania z podłączoną przyczepą tylny
układ wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączony.
434
Czujniki boczne układu wspomagania parkowania
zostają włączone automatycznie w momencie
uruchomienia silnika. Czujniki te są aktywne przy
prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).
Zakres pomiaru rozpoczyna się w odległości
około 30 cm (1 stopy) od boków samochodu.
Sygnał akustyczny informujący o znajdujących się
z boku przeszkodach dobiega z bocznych głośników.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Monitorowanie obszaru z przodu
WAŻNE
Gdy zamontowane są dodatkowe światła:
Należy pamiętać, że nie mogą one zasłaniać
czujników – dodatkowe światła mogą zostać
wtedy uznane za przeszkodę.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
Aktywacja i dezaktywacja
wspomagania parkowania
Funkcję wspomagania parkowania można włączać i wyłączać.
Włączanie/wyłączanie
Przednie i boczne czujniki układu wspomagania
parkowania są włączane automatycznie przy rozruchu silnika. Aktywacja tylnych czujników następuje tylko, gdy samochód toczy się do tyłu lub po
włączeniu biegu wstecznego.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Przednie czujniki układu wspomagania parkowania zostają włączone automatycznie w momencie
uruchomienia silnika. Czujniki przednie są
aktywne przy prędkościach poniżej 10 km/h
(6 mph).
–
Zasięg pomiaru zaczyna się w odległości
około 80 cm (2,5 stopy) przed samochodem.
UWAGA
Układ wspomagania parkowania zostaje wyłączony po włączeniu hamulca postojowego lub
wybraniu położenia P w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
Nacisnąć przycisk Wspomaganie
parkowania w widoku funkcji.
> Funkcja wspomagania parkowania zostanie aktywowana lub dezaktywowana, a
dioda w przycisku zmieni kolor na zielony
lub szary.
W samochodach wyposażonych w kamerę wspomagania parkowania funkcję Park Assist Pilot
można włączyć/wyłączyć w odpowiednim widoku
kamery.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 435
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
W pewnych przypadkach układ wspomagania
parkowania nie jest w stanie wykryć wszystkiego
w każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone działanie.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń układu wspomagania parkowania:
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten symbol, a do haka holowniczego
i układu elektrycznego
samochodu jest podłączona
przyczepa, bagażnik na
rowery lub podobne urządzenie, należy zachować
szczególną ostrożność podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki
układu wspomagania parkowania są wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
436
WAŻNE
WAŻNE
Obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie błyszczące
słupki lub niskie barierki, mogą znajdować się
w „cieniu sygnału” i w tym czasie nie będą
wykrywane przez czujniki – pulsujący dźwięk
może wtedy nieoczekiwanie ustać zamiast
przejść w spodziewany dźwięk ciągły.
W pewnych warunkach układ wspomagania
parkowania może generować nieprawidłowe
sygnały ostrzegawcze spowodowane przez
zewnętrzne źródła wysyłające ultradźwięki o
tej samej częstotliwości, którą wykorzystuje
układ.
Czujniki nie są w stanie wykryć obiektów znajdujących się wysoko, na przykład wystających
ramp załadowczych.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne,
odgłosy dochodzące z układów wydechowych
motocykli itd.
•
W takich sytuacjach należy zachować
zwiększoną ostrożność i wykonywać
manewry/przemieszczać samochód
szczególnie powoli lub przerwać trwający
manewr parkowania – może występować
duże ryzyko uszkodzenia innych pojazdów
lub obiektów, ponieważ informacje przekazywane przez czujniki w takich sytuacjach nie zawsze są wiarygodne.
UWAGA
Ponieważ hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego długość jest uwzględniana przy pomiarze odległości od obiektu znajdującego się z tyłu.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
układu aktywnego wspomagania
parkowania
Aby układ aktywnego wspomagania parkowania
mógł działać w sposób optymalny, jego czujniki
wymagają regularnego czyszczenia wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
Lokalizacja czujników parkowania117.
UWAGA
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo
ograniczać lub uniemożliwiać działanie czujników.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
117UWAGA:
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 437
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń dźwiękowych
informujących o przeszkodach.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane, konieczne
czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Niedostępne, konieczny serwis
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
438
Wspomaganie parkowania* (Str. 433)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania może pomóc
kierowcy podczas manewrowania w ciasnych
miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na
obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym wyświetlaczu.
Kamera wspomagania parkowania jest funkcją
pomocniczą, która włącza się automatycznie po
włączeniu biegu wstecznego lub można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu centralnym.
PAS* – włącza/wyłącza układ wspomagania
parkowania
Linie – włącza/wyłącza linie prowadzące
•
Kamera parkowania to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Kamery parkowania mają martwe punkty,
w których nie są w stanie wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Obiekty/przeszkody widoczne na ekranie
mogą znajdować się bliżej samochodu niż
może się wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu.
•
Kamery parkowania nie zastępują uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Hak hol.* – włącza/wyłącza linię pomocniczą
dla haka holowniczego*120
CTA* – włącza/wyłącza funkcję Cross Traffic
Alert
Przykładowy widok z kamery118.
Powiększ119 – przybliżenie/oddalenie
Widok 360°* – włącza/wyłącza wszystkie
kamery
118Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części
119Podczas przybliżania linie prowadzące zostają wyłączone.
120Nie jest dostępne na wszystkich rynkach.
OSTRZEŻENIE
mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 439
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
•
Obraz z kamery parkowania (Str. 440)
•
Pola czujników funkcji Park Assist Pilot w
widoku z kamery parkowania (Str. 444)
•
Włączanie kamery wspomagania parkowania
(Str. 444)
•
Ograniczenia funkcjonalne kamery wspomagania parkowania (Str. 445)
•
Zalecana obsługa techniczna kamery parkowania (Str. 446)
•
Zalecana obsługa techniczna kamery parkowania (Str. 446)
•
Symbole i komunikaty kamery wspomagania
parkowania (Str. 447)
Linie pomocnicze kamery wspomagania parkowania (Str. 442)
Obraz z kamery parkowania
Funkcja może wyświetlać kompleksowy widok
360° oraz indywidualne podglądy z każdej z
czterech kamer: tylnej, przedniej, lewej lub prawej.
Widok 360°*
Z widoku 360° można oddzielnie włączyć widok z
każdej kamery:
•
Nacisnąć żądane „pole widzenia” kamery na
ekranie, np. na powierzchni przed/nad
kamerą przednią.
Symbol kamery na grafice
przedstawiającej samochód na
wyświetlaczu centralnym pokazuje, która kamera jest włączona.
Jeśli samochód jest ponadto
wyposażony w Układ wspomagania
parkowania*, odległość od przeszkód jest pokazywana w postaci różnobarwnych pól.
„Pole widzenia” kamer parkowania z przybliżonym zasięgiem.
Kamery mogą zostać włączone automatycznie lub
ręcznie, patrz punkt „Uruchamianie kamery wspomagania parkowania”.
Funkcja Widok 360° włącza wszystkie kamery
parkowania, dzięki czemu na wyświetlaczu centralnym mogą być pokazywane cztery strony
samochodu jednocześnie, co pomaga kierowcy
obserwować otoczenie podczas manewrowania z
małą prędkością.
440
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Monitorowanie obszaru z tyłu
Monitorowanie obszaru z przodu
Monitorowanie obszaru po bokach
Kamera monitorująca obszar z tyłu121 jest umieszczona
nad tablicą rejestracyjną.
Przednia kamera parkowania122 znajduje się w kracie
wlotu powietrza.
Kamery boczne122 znajdują się w obu zewnętrznych lusterkach wstecznych.
Kamera monitorująca obszar z tyłu pokazuje
widok z obszaru znajdującego się z tyłu pojazdu.
W niektórych modelach może być widoczna również część zderzaka oraz hak holowniczy.
Kamera ta może okazać się przydatna na drodze
wyjazdowej o ograniczonej widoczności na boki,
np. przesłoniętej wysokim żywopłotem. Jest ona
aktywna przy prędkościach do 25 km/h (16 mph)
– później kamera przednia zostaje wyłączona.
Kamery boczne pokazują, co znajduje się po
bokach samochodu.
Obiekty widoczne na wyświetlaczu centralnym
mogą wydawać się nieco pochylone, co jest normalnym objawem.
121UWAGA:
122UWAGA:
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Jeśli samochód nie osiągnie prędkości 50 km/h
(30 mph), a jego prędkość zostanie zredukowana
poniżej 22 km/h (14 mph) w czasie 1 minuty po
wyłączeniu kamery monitorującej obszar z przodu,
kamera ta zostanie włączona ponownie.
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 441
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Linie pomocnicze kamery
wspomagania parkowania
Kamery wspomagania parkowania pokazują
pozycję samochodu względem jego otoczenia
poprzez wyświetlanie linii pomocniczych na ekranie.
przy aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia
to parkowanie równoległe, cofanie w ciasnych
miejscach i podłączanie przyczepy.
•
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a
ich położenie jest bezpośrednio związane z
ruchami kierownicy. W ten sposób pokazują kierowcy tor, po jakim samochód będzie się przemieszczać, także podczas skręcania.
Należy pamiętać, że po wybraniu widoku z
kamery wstecznej na ekranie jest pokazywany tylko obszar za samochodem. Podczas wykonywania manewrów na biegu
wstecznym uważać na boki i przód samochodu.
•
Linie pomocnicze układu wspomagania parkowania uwzględniają najbardziej wystające części
samochodu, czyli hak holowniczy, zewnętrzne lusterka wsteczne i narożniki.
To samo odnosi się do sytuacji odwrotnej
- po włączeniu widoku kamery przedniej
należy uważać na to, co się dzieje w tylnej
części samochodu.
•
Należy pamiętać, że linie wspomagania
parkowania pokazują najkrótszą drogę.
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę
na boki samochodu, tak aby nie uderzyć
lub nie przejechać czegoś w czasie skręcania kierownicy podczas jazdy do przodu
oraz, aby przód nie uderzył lub nie przejechał czegoś w czasie skręcania kierownicy podczas cofania.
UWAGA
Przykład linii pomocniczych123.
Linie prowadzące pokazują drogę, po której będą
przemieszczać się skrajne punkty samochodu
123Ilustracja
442
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej
samochodu, linie wspomagania parkowania na wyświetlaczu będą pokazywać
przewidywany tor jazdy samochodu, a
nie przyczepy.
•
Żadne linie wspomagania parkowania nie
są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu.
•
Linie pomocnicze wspomagania parkowania nie są pokazywane w przypadku
powiększenia obrazu.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
WAŻNE
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Linie pomocnicze wspomagania parkowania
w widoku 360°*
Linia pomocnicza dla haka holowniczego*
Kamera może ułatwiać podłączanie przyczepy,
wyświetlając linie pomocnicze przedstawiające
hipotetyczną trajektorię haka do przyczepy.
1.
Nacisnąć opcję Hak hol. (1).
> Wyświetlone zostaną linie pomocnicze dla
planowanej „ścieżki” haka holowniczego –
jednocześnie znikną linie pomocnicze
samochodu.
Jednoczesne wyświetlanie linii pomocniczych układu wspomagania parkowania
dla samochodu i haka holowniczego nie
jest możliwe.
2.
Widok 360° z liniami pomocniczymi układu wspomagania parkowania123.
W widoku 360° linie pomocnicze wspomagania
parkowania są pokazywane za, przed oraz z boku
samochodu (w zależności od kierunku jazdy):
•
•
Nacisnąć Powiększ (2) w sytuacji wymagającej bardziej precyzyjnego manewrowania.
> Obraz kamery zostanie powiększony.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Jazda do przodu: Linie przednie
Cofanie: Linie boczne i linie cofania
Gdy wybrana jest kamera przednia lub tylna, linie
pomocnicze zostaną wyświetlone niezależnie od
kierunku jazdy samochodu.
W razie wyboru tylko kamery po jednej stronie,
linie pomocnicze zostaną wyświetlone tylko podczas cofania.
123Ilustracja
Hak holowniczy z linią pomocniczą123.
Hak hol. – włącza linię pomocniczą dla haka
holowniczego.
Powiększ – przybliżenie/oddalenie.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 443
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pola czujników funkcji Park Assist
Pilot w widoku z kamery parkowania
Jeśli samochód jest wyposażony w układ wspomagania parkowania, odległość w widoku 360°
jest pokazywana w postaci barwnych pól dla
każdego czujnika, który wykryje przeszkodę.
Pola czujników przednich i cofania zmieniają kolor
w miarę zmniejszania się odległości do przeszkody — z żółtego poprzez pomarańczowy do
czerwonego.
Pola detekcji czujników tylnych i przednich
Kolory pól czujników
przednich i cofania
Odległość w
metrach (stopach)
Żółty
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Pomarańczowy
0,4-0,6 (1,3-2,0)
Czerwony
0-0,4 (0-1,3)
Pola detekcji czujników bocznych
Pola boczne są pokazywane tylko w kolorze
pomarańczowym.
Kolor pól bocznych
Odległość w metrach
(stopach)
Pomarańczowy
0-0,3 (0-1,0)
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
Kamera wspomagania parkowania włącza się
automatycznie po włączeniu biegu wstecznego
lub można ją włączyć ręcznie za pomocą jednego z przycisków funkcyjnych na wyświetlaczu
centralnym.
Widok z kamery podczas cofania
Po włączeniu biegu wstecznego ekran pokazuje
widok 360°, jeśli ten właśnie widok lub widok z
jednej z kamer bocznych był pokazywany ostatnio,
a w przeciwnym razie zostaje pokazany widok z
tyłu.
Widok z kamery po ręcznym włączeniu
kamery
Włączyć kamerę parkowania za
pomocą tego przycisku w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Ekran pokazuje wtedy początkowo ostatnio pokazywany
widok z kamery. Jednak po każdym uruchomieniu
silnika poprzednio pokazywany widok z boku zostaje zastąpiony widokiem 360°, a poprzednio
pokazywany powiększony widok z tyłu zostaje
zastąpiony widokiem z tyłu.
Ekran może wyświetlać kolorowe pola czujników na symbolu samochodu124.
124Ilustracja
444
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczne wyłączenie kamery
Widok z przodu wyłącza się przy prędkości
25 km/h (16 mph), aby rozpraszał kierowcy –
włącza się on ponownie, gdy prędkość spadnie to
22 km/h (14 mph) w ciągu 1 minuty, pod warunkiem że nie przekroczyła 50 km/h (31 mph).
Pozostałe widoki kamery zostaną wyłączone przy
prędkości 15 km/h (9 mph) i nie zostaną włączone ponownie.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Ograniczenia funkcjonalne kamery
wspomagania parkowania
Martwe sektory
Kamera wspomagania parkowania nie jest w stanie wykryć wszystkiego w każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone działanie.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń kamery
wspomagania parkowania:
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten symbol, a do haka holowniczego
i układu elektrycznego
samochodu jest podłączona
przyczepa, bagażnik na
rowery lub podobne urządzenie, należy zachować
szczególną ostrożność podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki
układu wspomagania parkowania są wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać
pole widzenia kamery.
Między polami widzenia kamer występują tzw. „martwe”
obszary.
W widoku 360° przeszkody lub obiekty mogą
„zniknąć” w przerwach pomiędzy poszczególnymi
kamerami.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że nawet jeśli może się
wydawać, iż zasłonięta jest tylko stosunkowo
niewielka część obrazu, ukryty może być dość
duży sektor. W rezultacie przeszkoda może
pozostać niewykryta aż do momentu, gdy
samochód zajdzie się bardzo blisko niej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 445
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Wadliwa kamera
Jeśli któryś z sektorów kamery
jest czarny lub zawiera ten symbol, oznacza to, że kamera nie
działa.
Na poniższej ilustracji pokazano
przykład.
powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą
ulegać niewielkim wahaniom. Słabe warunki
oświetleniowe mogą spowodować pogorszenie
jakości obrazu.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Zalecana obsługa techniczna
kamery parkowania
Kamery parkowania znajdujące się obok uchwyty
tylnej tablicy rejestracyjnej, w kracie wlotu powietrza i w obu lusterkach zewnętrznych wymagają
pewnej obsługi technicznej.
Obiektywy kamer należy regularnie przemywać
letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy tym, aby ich nie zarysować.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu,
śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie ważne w
warunkach słabego oświetlenia.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
Nie działa lewa kamera samochodu.
Czarny sektor kamery
Czarny sektor kamery pojawia się także w następujących przypadkach, ale wtedy bez symbolu
wadliwej kamery:
•
•
•
otwarte drzwi
otwarte drzwi bagażnika
złożone zewnętrzne lusterko wsteczne.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie
do panujących warunków oświetlenia. Z tego
446
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
Symbole i komunikaty kamery wspomagania parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń dźwiękowych ani
oznaczeń informujących o przeszkodach.
Kamera jest wyłączona.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane,
konieczne czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Niedostępne, konieczny serwis
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 439)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 447
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ wspomagania parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP125) pomaga kierowcy zaparkować samochód lub wyjechać z miejsca postojowego.
OSTRZEŻENIE
•
Układ PAP sprawdza najpierw, czy miejsce postojowe jest wystarczająco duże, a jeśli jest, wprowadza na nie samochód.
Poszczególne operacje oraz moment ich wykonania są prezentowane na wyświetlaczu centralnym
za pomocą symboli oraz informacji graficznych i
tekstowych.
125Park
448
UWAGA
Funkcja PAP to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Układ PAP nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Funkcja PAP mierzy dostępne miejsce i kieruje samochodem – zadaniem kierowcy jest:
•
obserwowanie przestrzeni dookoła samochodu
•
postępowanie według instrukcji na
wyświetlaczu centralnym
•
włączanie biegów (do tyłu/do przodu) –
dźwięk „ping” sygnalizuje, kiedy kierowca
powinien zmienić bieg
•
kontrolowanie i utrzymywanie bezpiecznej
prędkości
•
hamowanie i zatrzymanie.
Powiązane informacje
•
Warianty parkowania z wykorzystaniem funkcji Park Assist Pilot (Str. 449)
•
Parkowanie z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 450)
•
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 453)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego
wspomagania parkowania* (Str. 453)
•
Zalecana obsługa techniczna układu aktywnego wspomagania parkowania (Str. 455)
•
Komunikaty układu aktywnego wspomagania
parkowania* (Str. 456)
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Warianty parkowania z
wykorzystaniem funkcji Park Assist
Pilot
Z funkcji Park Assist Pilot PAP126 można korzystać w następujących sytuacjach parkowania.
Parkowanie równoległe
Przy korzystaniu z funkcji Wyjedź z parkingu,
samochód zaparkowany równolegle może również
korzystać z PAP przy wyjeżdżaniu z miejsca
postojowego - patrz nagłówek „Wyjazd z miejsca
postojowego” w części „Parkowanie z aktywnym
wspomaganiem parkowania”.
UWAGA
W przypadku parkowania prostopadłego funkcja wyjazdu z miejsca postojowego PAP
Wyjedź z parkingu nie jest dostępna –
funkcji tej należy używać tylko przy parkowaniu równoległym.
Parkowanie prostopadłe
Powiązane informacje
•
Zasada parkowania równoległego
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
3.
Samochód jest zlokalizowany w danym
miejscu na podstawie jazdy do przodu i do
tyłu.
126Park
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
Zasada działania przy parkowaniu prostopadłym.
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód zostaje wprowadzony na miejsce
postojowe na biegu wstecznym, a jego pozycja jest korygowana na biegu wstecznym/
biegu do przodu.
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 449
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Parkowanie z aktywnym
wspomaganiem parkowania
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP127) pomaga kierowcy zaparkować samochód w trzech etapach. Funkcja może również
pomóc kierowcy wyjechać z miejsca postojowego.
Układ PAP może zostać włączony, jeśli po uruchomieniu silnika zostaną spełnione następujące
warunki:
•
Do samochodu nie jest podłączona przyczepa
•
Prędkość musi być mniejsza niż 30 km/h
(20 mph).
UWAGA
Funkcja PAP mierzy dostępne miejsce i kieruje samochodem – zadaniem kierowcy jest:
•
obserwowanie przestrzeni dookoła samochodu
•
postępowanie według instrukcji na
wyświetlaczu centralnym
•
włączanie biegów (do tyłu/do przodu) –
dźwięk „ping” sygnalizuje, kiedy kierowca
powinien zmienić bieg
•
kontrolowanie i utrzymywanie bezpiecznej
prędkości
•
hamowanie i zatrzymanie.
Podczas realizacji poszczególnych etapów na
ekranie wyświetlacza centralnego pojawiają się
symbole, elementy graficzne i/lub komunikaty
tekstowe.
127Park
450
Assist Pilot
Wyszukiwanie i pomiar kontrolny miejsc
postojowych
Funkcję można włączyć w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Możliwy jest również dostęp z
widoków kamery.
UWAGA
Podczas wyszukiwania miejsca postojowego
przez układ PAP odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić od 0,5 do 1,5 metra (od 1,6 do 5,0 stóp).
Parkowanie
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
3.
Samochód znajduje się na miejscu postojowym - system może poprosić kierowcę o
zmianę biegu.
Zasada działania przy parkowaniu równoległym.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
4.
Wybrać Parkowanie równoległe lub
Parkowanie prostopadłe i włączyć bieg
wsteczny.
UWAGA
Funkcja PAP wyszukuje miejsce postojowe,
wyświetla instrukcje i wprowadza samochód
na miejsce parkowania znajdujące się po stronie pasażera. W razie potrzeby samochód
można także zaparkować na miejscu postojowym znajdującym się po stronie kierowcy:
Zasada działania przy parkowaniu prostopadłym.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
Prędkość jazdy przy parkowaniu równoległym
nie może przekraczać 30 km/h (20 mph), a
przy parkowaniu prostopadłym 20 km/h
(12 mph).
•
Włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy – układ wyszuka wtedy miejsce
postojowe po tej stronie samochodu.
Cofanie na miejsce postojowe
Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji
lub w widoku kamery.
> Układ PAP wyszukuje miejsce postojowe i
sprawdza, czy jest wystarczająco duże.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu, gdy pole graficzne i komunikat
na wyświetlaczu centralnym poinformują o
znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Prostopadle.
Wykonać następujące czynności, aby zaparkować
samochód tyłem:
1.
Sprawdzić, czy obszar za samochodem jest
pusty, a następnie włączyć bieg wsteczny.
2.
Cofać powoli i ostrożnie bez dotykania kierownicy – z prędkością nie większą niż
7 km/h (4 mph).
3.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
Równolegle.
}}
451
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
zakończeniu procedury parkowania. Może wystąpić konieczność poprawienia ustawienia samochodu przez kierowcę. Tylko kierowca jest w stanie stwierdzić, czy samochód jest zaparkowany
poprawnie.
UWAGA
•
Gdy funkcja PAP jest aktywna, należy
trzymać ręce z dala od kierownicy.
•
Należy zadbać o to, by kierownica nie
napotykała na żadne przeszkody i mogła
obracać się swobodnie.
•
Aby uzyskać optymalny rezultat – poczekać, aż kierownica obróci się, a następnie
podjechać do tyłu/do przodu.
Parkowanie na miejscu postojowym
WAŻNE
Odległość, przy której występuje ostrzeżenie,
jest mniejsza, gdy czujniki są używane przez
układ PAP niż wtedy, gdy korzysta z nich
zwykły układ wspomagania parkowania.
Prostopadle.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Równolegle.
1.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie D, poczekać, aż kierownica zostanie skręcona i powoli ruszyć do przodu
2.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
3.
Włączyć bieg wsteczny i powoli cofać.
4.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
Funkcja zostaje automatycznie wyłączona i pojawia się informacja graficzna oraz komunikat o
452
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym
wspomaganiem parkowania
3.
Funkcja Wyjedź z parkingu może również
pomóc kierowcy wyjechać z miejsca postojowego.
UWAGA
Przy wyjeżdżaniu z miejsca postojowego,
funkcji Wyjedź z parkingu należy używać
tylko przy parkowaniu równoległym – nie
działa ona przy parkowaniu prostopadłym.
Funkcję Wyjedź z parkingu
włącza się w widoku funkcji lub
w widoku kamery na wyświetlaczu centralnym.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym — zastosować się do instrukcji w
taki sam sposób jak w przypadku procedury
parkowania.
Należy pamiętać, że po zakończeniu procedury
kierownica może „odbić” z powrotem - kierowca
musi wówczas ponownie skręcić kierownicę do
maksymalnego wychylenia, aby wyjechać z
miejsca postojowego.
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania
parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
PAP128 nie jest w stanie wykryć wszystkiego w
każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone
działanie.
Jeśli układ PAP oceni, że kierowca może wyjechać z miejsca postojowego bez żadnych dodatkowych manewrów, funkcja zostanie wstrzymana,
nawet jeśli kierowca może uznać, że samochód
jest nadal zaparkowany na miejscu postojowym.
Powiązane informacje
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w
widoku funkcji lub w widoku kamery.
2.
W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma skręcić, należy włączyć odpowiedni
kierunkowskaz.
128Park
Assist Pilot
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 453
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Należy pamiętać, że przednia część samochodu może skręcać w kierunku nadjeżdżających pojazdów podczas manewru
parkowania.
•
•
454
Funkcja PAP to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Obiekty znajdujące się powyżej strefy
wykrywania czujników nie są uwzględniane przy obliczaniu manewru parkowania, co może spowodować, że funkcja
PAP za wcześnie skręci na miejsce
postojowe – z tego powodu należy unikać
takich miejsc postojowych.
Układ PAP nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń układu
aktywnego wspomagania parkowania:
WAŻNE
W pewnych okolicznościach układ PAP nie
jest w stanie znaleźć miejsca postojowego –
jednym z powodów mogą być zakłócenia działania czujników pochodzące z zewnętrznych
źródeł dźwięku, które emitują ultradźwięki o
takiej samej częstotliwości, jaką wykorzystuje
układ wspomagania parkowania.
Przerwanie procedury parkowania
Sekwencja parkowania zostanie przerwana:
•
•
jeśli kierowca poruszy kierownicą
•
jeśli kierowca naciśnie Anuluj na wyświetlaczu centralnym
•
w czasie ingerencji układu ABS lub ESC –
np. gdy koła stracą przyczepność na śliskiej
nawierzchni drogi
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
jeśli samochód jedzie zbyt szybko – powyżej
7 km/h (4 mph)
Przyczyna przerwania procedury parkowania zostanie w stosowanych przypadkach określona w
komunikacie na wyświetlaczu centralnym.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne,
odgłosy dochodzące z układów wydechowych
motocykli itd.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie
ich działania i uniemożliwić pomiar.
Odpowiedzialność kierowcy
Kierowca powinien pamiętać, że PAP jest układem pomocniczym, a nie nieomylną i w pełni
automatyczną funkcją. Dlatego kierowca musi być
gotowy do przerwania procedury parkowania.
Są też pewne szczegóły, o których należy pamiętać podczas parkowania:
•
Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy
miejsce wybrane przez układ PAP jest odpo-
WSPOMAGANIE KIEROWCY
wiednie do parkowania, spoczywa zawsze na
kierowcy.
•
Nie używać układu PAP, jeśli są założone
łańcuchy przeciwpoślizgowe lub koło zapasowe.
•
Nie używać układu PAP, jeśli z samochodu
wystaje długi ładunek.
•
Intensywne opadu deszczu lub śniegu mogą
spowodować, że układ nieprawidłowo zmierzy
wielkość miejsca postojowego.
•
Podczas poszukiwania i sprawdzania wielkości miejsca postojowego układ PAP może
nie wykryć obiektów znajdujących się głębi
miejsca postojowego.
•
Miejsca postojowe w wąskich przestrzeniach
nie zawsze są odpowiednie, ponieważ przestrzeń wymagana do manewrowania jest zbyt
mała.
•
Należy używać zatwierdzonych opon129
napompowanych do prawidłowego ciśnienia,
ponieważ ma to wpływ na zdolność układu
PAP do zaparkowania samochodu.
•
Układ PAP rozpoczyna działanie od bieżącego położenia zaparkowanego samochodu
– jeśli samochód jest zaparkowany niewłaściwie, opony i obręcze kół mogą ulec uszkodzeniu o krawężnik.
•
Prostopadłe miejsca parkingowe mogą być
pominięte lub oferowane niepotrzebnie, jeśli
129„Zatwierdzone
zaparkowany samochód wystaje dalej od
innych zaparkowanych samochodów.
•
Układ PAP jest przeznaczony do parkowania
na prostych ulicach, a nie na ostrych zakrętach lub łukach. Dlatego podczas przeprowadzania pomiaru przez układ PAP samochód
powinien znajdować się w pozycji równoległej
do potencjalnego miejsca postojowego.
Zalecana obsługa techniczna
układu aktywnego wspomagania
parkowania
Aby układ aktywnego wspomagania parkowania
PAP130 mógł działać w sposób optymalny, jego
czujniki wymagają regularnego czyszczenia
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
WAŻNE
W przypadku zmiany rozmiaru obręczy kół
i/lub opon na inny dozwolony może zmienić
się obwód koła, co może wiązać się z koniecznością aktualizacji parametrów układu PAP.
Skontaktować się z warsztatem – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Powiązane informacje
•
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
Lokalizacja czujników parkowania131.
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 306)
UWAGA
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo
ograniczać lub uniemożliwiać działanie czujników.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
opony” to opony tego samego typu i marki, co opony zamontowane w samochodzie w momencie dostawy z fabryki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 455
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Komunikaty układu aktywnego wspomagania
parkowania PAP132 mogą pojawiać się na
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Ukł. wspom. parkow.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować
stan.
Czujniki zablokowane, konieczne czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Niedostępne, konieczny serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 448)
130Park Assist Pilot
131UWAGA: Ilustracja
132Park Assist Pilot
456
ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchomić silnik
Samochód można uruchomić przy użyciu
pokrętła rozruchowego w konsoli tunelowej, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje
się w kabinie pasażerskiej.
samochodu, ponieważ samochód jest wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego
(rozruch pasywny).
Aby uruchomić samochód:
1.
2.
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy:
•
•
•
Zapiąć pas bezpieczeństwa.
Wyregulować fotel, kierownicę i lusterka.
Upewnić się, że pedał hamulca można
wcisnąć do końca.
3.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w samochodzie. W samochodach wyposażonych w funkcję rozruchu
pasywnego kluczyk musi znajdować się w
przedniej części kabiny pasażerskiej. Jeżeli
samochód jest wyposażony w opcję bezkluczykowego zablokowania/odblokowania
zamków*, kluczyk może znajdować się w
dowolnym miejscu w samochodzie.
Przytrzymać pedał hamulca całkowicie wciśnięty1. W samochodach z automatyczną
zmianą biegów należy upewnić się, że jest
wybrane położenie biegu P lub N. W samochodach z manualną skrzynią biegów należy
upewnić się, że wybrany jest bieg neutralny
lub został wciśnięty pedał sprzęgła.
Obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, a następnie zwolnić je.
Pokrętło wraca samoczynnie do swojego
położenia wyjściowego.
UWAGA
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym
rozpoczęcie uruchomienia silnika może być
nieznacznie opóźnione.
Przy uruchamianiu silnika rozrusznik pracuje do
momentu włączenia silnika lub do zadziałania
jego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli między
fotelami.
Jeśli przy rozruchu na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się komunikat Nie wykryto kluczyka,
należy umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy czytniku pomocniczym. Następnie
ponowić próbę uruchomienia samochodu.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu
1
458
Jeśli samochód porusza się, wystarczy obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu należy zawsze
upewnić się, że kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania został zabrany z samochodu, a
układ elektryczny samochodu jest przełączony
w położenie zapłonu 0 - zwłaszcza, gdy w
samochodzie przebywają dzieci.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie umieszczony obok czytnika pomocniczego, należy zadbać o to, by w pobliżu nie
znajdowały się inne kluczyki samochodowe,
metalowe przedmioty lub urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Jeśli przy czytniku pomocniczym znajdzie się obok siebie kilka kluczyków samochodowych, mogą one wzajemnie
zakłócać swoje działanie.
UWAGA
Przy uruchamianiu niektórych typów silników,
gdy są one nierozgrzane, prędkość obrotowa
biegu jałowego może być zauważalnie wyższa
niż normalnie. Dzieje się tak dlatego, by układ
redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął
normalną temperaturę roboczą, co pozwala
ograniczyć do minimum emisję szkodliwych
substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej
próby. Zdolność rozruchowa akumulatora
zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zabierać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu podczas jazdy
lub holowania samochodu.
Wyłączanie samochodu
Do wyłączania samochodu służy pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
Aby wyłączyć samochód:
–
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Wyłączanie samochodu (Str. 459)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić – samochód zostanie wyłączony. Pokrętło wraca
samoczynnie do swojego położenia wyjściowego.
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 516)
Jeśli wybierak biegu w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów nie znajduje się w położeniu P lub jeśli samochód toczy się:
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 461)
–
Przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymać, aż samochód
zostanie wyłączony.
}}
459
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 458)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 516)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 461)
Położenia wyłącznika zapłonu
Układ elektryczny samochodu można przełączać
w różne pozycje, które pozwalają korzystać z różnych funkcji.
Aby umożliwić używanie pewnej ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ elektryczny samochodu można przełączyć w 3 różne
pozycje – 0, I i II. Pozycje te są określane w
instrukcji obsługi jako „pozycje wyłącznika
zapłonu”.
W tabeli wymieniono funkcje dostępne w
poszczególnych pozycjach wyłącznika zapłonu:
Poziom
0
Funkcje
•
Podświetlenie licznika przebiegu, zegara i wskaźnika temperatury jest włączoneA.
•
Można ustawiać fotele z elektryczną regulacją*.
•
Można używać elektrycznie sterowanych szyb.
•
Można włączyć wyświetlacz centralny i korzystać z niegoA.
•
Można używać systemu multimedialnegoA.
Funkcje w tym położeniu zapłonu są
kontrolowane czasowo i zostają
automatycznie wyłączone po określonym czasie.
460
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Poziom
I
Funkcje
•
Można używać panoramicznego
okna dachowego, szyb bocznych, gniazda 12 V w kabinie
pasażerskiej, funkcji Bluetooth,
nawigacji, telefonu, dmuchawy w
układzie wentylacji i wycieraczek
przedniej szyby.
•
Można ustawiać fotele z elektryczną regulacją.
•
Można używać gniazd 12 V w
przestrzeni bagażowej.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 458)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 516)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
Układ elektryczny samochodu można przełączać
w różne pozycje, które pozwalają korzystać z różnych funkcji.
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 461)
W tej pozycji wyłącznika zapłonu
prąd jest pobierany z akumulatora.
II
•
•
Włączenie reflektorów.
•
Włączonych zostaje wiele innych
układów. Ogrzewanie siedzisk
foteli i tylnej szyby można jednak
włączyć dopiero po uruchomieniu samochodu.
Zapalenie się lampek ostrzegawczych/kontrolnych na
5 sekund.
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
•
UWAGA
Aby osiągnąć poziom I lub II bez uruchamiania silnika – nie naciskać pedału hamulca ani
pedału sprzęgła w samochodach z ręczną
zmianą biegów, gdy mają zostać wybrane te
położenia wyłącznika zapłonu.
W tej pozycji wyłącznika zapłonu
pobór prądu z akumulatora jest
duży i dlatego należy go unikać!
A
Włączenie ma miejsce także po otwarciu drzwi.
Pozycja 0 wyłącznika zapłonu – Odblokować zamki samochodu i umieścić kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania w jego wnętrzu.
•
Pozycja I wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazó-
}}
461
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
wek zegara i puścić. Pokrętło wraca samoczynnie do swojego położenia wyjściowego.
||
•
•
Pozycja II wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymać przez
około 5 sekund. Następnie puścić pokrętło,
które samoczynnie powróci do swojego położenia wyjściowego.
Powrót do pozycji 0 wyłącznika zapłonu –
Aby wrócić do pozycji 0 wyłącznika zapłonu z
pozycji I i II – obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić.
Pokrętło wraca samoczynnie do swojego
położenia wyjściowego.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 458)
Wyłączanie samochodu (Str. 459)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 516)
Blokada antyalkoholowa*
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed uruchomieniem silnika kierowca musi przejść badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się on pod
wpływem alkoholu. Kalibracja blokady antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u
kierowców.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Obejście blokady antyalkoholowej* (Str. 463)
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie
z blokadą antyalkoholową (Str. 463)
Uruchomić silnik (Str. 458)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Samochód jest wyposażony w gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie różnych marek
i modeli blokady antyalkoholowej zalecanych
przez Volvo. Gniazdo to umożliwia podłączenie
blokady antyalkoholowej i pozwala na zintegrowanie jej działania z samochodem, w tym na
wyświetlanie komunikatów związanych z blokadą
na głównym wyświetlaczu samochodu. Informacje
dotyczące konkretnej blokady antyalkoholowej
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
przez jej producenta.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności. W każdym przypadku to kierowca odpowiada za zachowanie trzeźwości i bezpieczne
prowadzenie samochodu.
462
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Obejście blokady antyalkoholowej*
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest
obejście funkcji blokady w celu uruchomienia
samochodu.
Informacje na temat dezaktywacji konkretnej blokady antyalkoholowej można znaleźć w jej instrukcji.
Aktywacja funkcji obejścia (Bypass)
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci jednostki sterującej blokady antyalkoholowej.
Anulowanie obejścia nie jest możliwe.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Blokada antyalkoholowa* (Str. 462)
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie
z blokadą antyalkoholową (Str. 463)
Uruchomić silnik (Str. 458)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą
antyalkoholową
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona automatycznie i jest gotowa do użycia w momencie
otwarcia samochodu.
O tym należy pamiętać
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i
uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:
•
Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
•
Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do spryskiwaczy może zafałszować wyniki badania.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić
ponownie w ciągu 30 minut bez potrzeby
przeprowadzania nowego testu na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Na ekranie pojawia się komunikat Dmuchnij w
alkotester Obejść?:
•
•
Jeśli pojawi się tekst „Anuluj/Tak” – wybrać
obejście, naciskając prawy strzałki w prawo w
prawym zestawie przycisków na kierownicy, a
następnie przycisk O.
Jeśli pojawi się tekst „Tak” – wybrać obejście,
naciskając przycisk O.
Obejście blokady antyalkoholowej jest aktywowane i samochód można uruchomić.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Obejście blokady antyalkoholowej* (Str. 463)
Blokada antyalkoholowa* (Str. 462)
Uruchomić silnik (Str. 458)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Liczbę aktywacji funkcji obejścia bez potrzeby
przeprowadzenia serwisu wybiera się podczas
instalacji blokady antyalkoholowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 463
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcje hamulców
Hamulce samochodu są używane do zmniejszania prędkości jazdy lub do uniemożliwienia niezamierzonego wprawienia w ruch zatrzymanego
samochodu.
Oprócz hamulca zasadniczego i hamulca postojowego samochód jest wyposażony w kilka automatycznych funkcji wspomagania hamowania. Funkcje te pomagają kierowcy na przykład w taki sposób, że nie musi on trzymać stopy na pedale
hamulca po zatrzymaniu pojazdu na świetle ulicznym, przy ruszaniu pod górę lub podczas zjazdu
ze wzniesienia.
Zależnie od wyposażenia samochodu dostępne
są następujące funkcje automatycznego hamowania:
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Auto Hold)
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Hill Start
Assist)
•
•
•
Automatyczne hamowanie po kolizji
City Safety
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
(Hill Descent Control)*
Powiązane informacje
•
•
464
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamulec postojowy (Str. 467)
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
•
Automatyczne hamowanie po kolizji
(Str. 472)
•
•
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 472)
City Safety™ (Str. 380)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień*
(Str. 497)
Hamulec zasadniczy
Hamulec zasadniczy jest częścią układu hamulcowego.
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest dwuobwodowy. W razie uszkodzenia obwodu hamulcowego pedał hamulca zaczyna działać przy głębszym wciśnięciu. Do uzyskania normalnej siły
hamowania potrzebny jest wówczas silniejszy
nacisk na pedał.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie
wspomagające zmniejsza siłę, jaka potrzebna jest
do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamulców działa tylko przy uruchomionym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy samochód jest mocno załadowany, należy odciążyć
hamulce, korzystając z siły hamującej silnika w
trybie ręcznej zmiany biegów. Przy zjeżdżaniu ze
wzniesienia najlepiej korzystać z tego samego
biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod
górę. Z trybu jazdy Off Road* należy korzystać w
celu większego wykorzystania hamowania silnikiem podczas jazdy w dół stromego zbocza z
niską prędkością.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
OSTRZEŻENIE
Gdy po uruchomieniu samochodu kierowca
zwolni nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu ABS. Dodatkowy automatyczny
test układu może zostać przeprowadzony przy
niskiej prędkości. Test ten może być odczuwalny
jako pulsowanie pedału hamulca.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Działanie
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeżeli jest zbyt niski, dolać
płynu hamulcowego i ustalić przyczynę ubytku.
Ciągłe światło przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika: Automatyczna
kontrola działania.
Ciągłe światło przez dłużej niż 2
sekundy: Usterka układu ABS. Normalny układ hamulcowy samochodu nadal działa, ale bez funkcji
ABS.
Światło hamowania (Str. 169)
Jeśli obie lampki ostrzegawcze awarii hamulców oraz awarii ABS zapalą się jednocześnie,
w układzie hamulcowym wystąpiła usterka.
Samochód jest wyposażony w układ Anti-lock
Braking System (ABS), który może zapobiec blokowaniu się kół przy hamowaniu i pozwala utrzymać panowanie nad torem jazdy. Działaniu układu
może towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Symbol
•
•
Jeśli w takiej sytuacji poziom płynu
hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym
jest prawidłowy, należy pojechać z zachowaniem ostrożności do najbliższej stacji
obsługi i zlecić sprawdzenie układu
hamulcowego – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
•
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje
się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku
wyrównawczym, nie wolno kontynuować
jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie
uzupełniony. Przyczyna utraty płynu
hamulcowego musi zostać zbadana.
Powiązane informacje
•
Funkcja wzmocnienia siły hamowania (BFA)
(Str. 466)
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
•
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 472)
•
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 466)
•
Obsługa techniczna układu hamulcowego
(Str. 467)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
(Str. 466)
465
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcja wzmocnienia siły
hamowania (BFA)
System wzmocnienia siły hamowania, BAS
(Brake Assist System) pomaga zwiększyć siłę
hamowania w trakcie hamowania, skracając tym
samym drogę hamowania.
System EBA wyczuwa styl hamowania kierowcy i
w razie potrzeby zwiększa siłę hamowania. Siła
hamowania może zostać zwiększona do poziomu,
przy którym następuje uruchomienie ABS.
Zmniejszenie nacisku na pedał przerywa działanie
tej funkcji.
UWAGA
Po włączeniu funkcji BAS pedał hamulca
obniża się nieco bardziej niż zwykle – wcisnąć
(przytrzymać) pedał hamulca tak długo, jak to
konieczne.
Po zwolnieniu pedału hamulca, ustają wszystkie funkcje hamowania.
Powiązane informacje
•
466
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hamowanie na nawierzchni solonej
W przypadku jazdy przez dłuższy czas w ulewnym deszczu bez hamowania, efekt hamowania
przy kolejnym użyciu hamulców może być nieco
opóźniony.
Podczas jazdy po drogach solonych na tarczach
i okładzinach hamulcowych może osadzać się
warstwa soli.
Sytuacja taka może również wystąpić po opuszczeniu myjni samochodowej. Wówczas konieczne
jest mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca. Z
tego względu należy utrzymywać większy odstęp
od znajdujących się z przodu pojazdów.
Po jeździe na mokrej nawierzchni lub skorzystaniu
z myjni samochodowej należy mocno zahamować.
Spowoduje to nagrzanie oraz szybsze wyschnięcie tarcz hamulcowych, co zabezpieczy je przed
korozją. Podczas hamowania należy uwzględnić
panującą sytuację na drodze.
Powiązane informacje
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 466)
Może to spowodować wydłużenie drogi hamowania. Z tego względu należy utrzymywać większy
odstęp od poprzedzającego pojazdu. Należy również:
•
Zahamować od czasu do czasu, aby usunąć
ewentualną warstwę soli. Należy przy tym
upewnić się, że hamowanie nie spowoduje
zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
•
Delikatnie nacisnąć pedał hamulca po zakończeniu jazdy i przed rozpoczęciem następnej
podróży.
Powiązane informacje
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamowanie na mokrej nawierzchni (Str. 466)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Obsługa techniczna układu
hamulcowego
Podzespoły układu hamulcowego należy sprawdzać regularnie pod kątem zużycia.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i
bezpieczeństwa oferowanego przez Volvo, należy
przestrzegać terminów programu serwisowego
Volvo, przedstawionego w książce „Program
obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Nowe i
zamienne okładziny oraz tarcze hamulcowe
zapewniają optymalną skuteczność hamowania
dopiero po kilkuset kilometrach (milach) ich
„docierania”. Mniejszą skuteczność hamowania
należy kompensować poprzez mocniejsze naciśnięcie pedału hamulca. Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie dopuszczonych przez nią okładzin
hamulcowych.
WAŻNE
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi, by
uzyskać informacje na temat wymaganej procedury lub zlecić jej przeprowadzenie kontroli
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uniemożliwia niezamierzone
wprawienie w ruch zatrzymanego samochodu
poprzez mechaniczne zablokowanie dwóch kół.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 468)
•
•
Parkowanie na pochyłości (Str. 469)
•
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 470)
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
Przycisk hamulca postojowego znajduje się w konsoli
między fotelami.
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy operacji
samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego
w zatrzymanym samochodzie, działa on na koła
tylne. Uruchomienie tego hamulca podczas jazdy
powoduje zahamowanie wszystkich czterech kół.
Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany
jest normalny tryb działania hamulca postojowego
tylko na koła tylne.
467
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
Symbol na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Użyć hamulca postojowego, aby zapobiec toczeniu się samochodu.
Działanie
Symbol świeci, gdy hamulec postojowy jest włączony.
Włączanie hamulca postojowego
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
UWAGA
W czasie aktywnego hamowania awaryjnego
przy dużych prędkościach rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Wyłączanie hamulca postojowego
Automatyczne włączenie
Hamulec postojowy zostaje włączony automatycznie:
1.
2.
Pociągnąć przycisk do góry.
> Po włączeniu hamulca postojowego na
wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol.
Sprawdzić, czy samochód stoi.
•
gdy włączona jest funkcja Auto Hold (automatyczne hamowanie podczas postoju), a
samochód stał przez dłuższy czas (5-10
minut).
•
po wybraniu położenia biegu P na stromym
wzniesieniu2.
•
gdy samochód jest wyłączony, a funkcja
automatycznego włączania hamulca postojowego została włączona na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec awaryjny
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec
postojowy podczas jazdy, pociągając przełącznik
do góry i przytrzymując go. Hamowanie ustaje po
zwolnieniu przełącznika albo po naciśnięciu
pedału przyspieszenia.
2
468
Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.
Wyłączenie ręczne
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca.
2.
Wcisnąć przycisk.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol
na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wyłączenie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
Ustawienie automatycznego
włączenia hamulca postojowego
2.
Mocno nacisnąć pedał hamulca.
3.
Uruchomić silnik.
Istnieje możliwość ustawienia automatycznego
włączania hamulca postojowego po wyłączeniu
samochodu.
4.
Z automatyczną skrzynią biegów:
Wybrać położenie biegu D lub R i nacisnąć
pedał przyspieszenia.
Z manualną skrzynią biegów:
Włączyć odpowiedni bieg, zwolnić sprzęgło i
wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol
na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
UWAGA
Po pierwszym uruchomieniu samochodu
hamulec postojowy może zostać wyłączony
automatycznie bez zapiętego pasa bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
•
Ustawienie automatycznego włączenia
hamulca postojowego (Str. 469)
•
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 470)
•
•
Hamulec postojowy (Str. 467)
Parkowanie na pochyłości (Str. 469)
Parkowanie na pochyłości
Parkując na pochyłości, należy zawsze korzystać
z hamulca postojowego.
OSTRZEŻENIE
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego.
Włączenie biegu lub wybranie położenia P
automatycznej skrzyni biegów nie wystarcza
do utrzymania samochodu w miejscu w każdej
sytuacji.
Wyboru tego dokonuje się w menu ustawień na
wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć My Car Hamulec postojowy i
zawieszenie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automat. aktywacja elektr. hamulca
postojow..
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 468)
•
Hamulec postojowy (Str. 467)
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku szczytu wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku podnóża wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca postojowego ruszający pod stromą górę samochód z
dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na
przykład z przyczepą) może w sposób niekontrolowany przemieścić się w kierunku przeciwnym. W
celu uniknięcia tego należy przy ruszaniu pociągnąć przełącznik do góry. Przełącznik należy
pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły napędowej
silnika wystarczającej do pokonania tendencji do
staczania się w dół pochyłości.
}}
469
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 468)
W razie usterki hamulca
postojowego
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Jeśli po kilku próbach nie można włączyć lub
wyłączyć hamulca postojowego, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Podczas jazdy z włączonym hamulcem postojowym słychać sygnał ostrzegawczy.
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
Awaria w układzie hamulcowym.
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
Jeśli samochód ma zostać zaparkowany przed
usunięciem prawdopodobnej przyczyny usterki,
jego koła muszą zostać skręcone, jak przy parkowaniu na wzniesieniu, a dźwignię zmiany biegów
należy przełączyć w położenie P albo włączyć
pierwszy bieg, jeżeli samochód ma manualną
skrzynię biegów.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest zbyt
niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie, ani
zwalnianie hamulca postojowego. W takim przypadku należy skorzystać z akumulatora wspomagającego.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
470
Działanie
Komunikat informacyjny na
wyświetlaczu kierowcy.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 468)
•
•
Akumulator (Str. 670)
Program serwisowy Volvo (Str. 648)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Auto Hold) oznacza, że kierowca może puścić
pedał hamulca, zachowując działanie hamulców,
gdy samochód zostanie zatrzymany na światłach
ulicznych lub skrzyżowaniu.
Po zatrzymaniu samochodu, hamulce włączają się
automatycznie. Do utrzymania samochodu w
miejscu funkcja ta może wykorzystać hamulec
zasadniczy albo hamulec postojowy i działa ona
przy każdym nachyleniu podłoża. Z chwilą rozpoczęcia jazdy hamulce wyłączają się automatycznie, jeśli kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa.
UWAGA
W przypadku hamowania do pełnego zatrzymania na pochyłości (skierowanej w dół lub w
górę) należy nieco mocniej wcisnąć pedał
hamulca przed jego zwolnieniem, aby mieć
pewność, że samochód się nie toczy.
Hamulec postojowy zostaje włączony, gdy:
•
•
•
samochód zostanie wyłączony
•
samochód stoi w miejscu przez dłuższy czas
(5-10 minut).
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulce zasadnicze
do utrzymania samochodu w
miejscu.
Włączanie i wyłączanie
automatycznego hamowania
podczas postoju
Funkcję automatycznego hamowania podczas
postoju włącza się za pomocą przycisku w konsoli między fotelami.
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulec postojowy do
utrzymania samochodu w miejscu.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie automatycznego
hamowania podczas postoju (Str. 471)
•
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Hamulec postojowy (Str. 467)
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 472)
–
Nacisnąć przycisk w konsoli między fotelami,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna. Funkcja pozostaje
aktywna również przy kolejnym uruchomieniu samochodu.
drzwi kierowcy zostaną otwarte
pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie
odpięty
}}
471
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Dotyczy wyłączania
Wspomaganie ruszania pod górę
Automatyczne hamowanie po kolizji
Jeśli funkcja jest aktywna i utrzymuje
samochód w miejscu za pomocą
hamulca zasadniczego (świeci się symbol A), to w celu jej dezaktywacji trzeba
jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i przycisk.
Funkcja wspomagania ruszania pod górę, Hill
Start Assist (HSA), zapobiega stoczeniu się
samochodu do tyłu podczas ruszania w górę
wzniesienia. Podczas cofania pod górę zapobiega ona stoczeniu się samochodu do przodu.
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na pedał
jest podtrzymywane przez parę sekund podczas
przenoszenia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca na pedał przyspieszenia.
W razie wypadku, podczas którego doszło do
zadziałania pirotechnicznych napinaczy pasów
bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych,
oraz w przypadku wykrycia kolizji z dużym zwierzęciem, hamulce samochodu zostaną włączone
automatycznie. Ta funkcja ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków każdej kolejnej
kolizji.
•
Funkcja pozostaje wyłączona do momentu jej
ponownego włączenia.
•
Po wyłączeniu funkcji wspomaganie ruszania
pod górę (HSA) pozostaje aktywne, by zapobiegać stoczeniu się samochodu do tyłu podczas ruszania w górę wzniesienia.
Powiązane informacje
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie, gdy kierowca
zaczyna przyspieszać.
Funkcja wspomagania ruszania pod górę jest
dostępna nawet po wyłączeniu funkcji automatycznego zahamowania samochodu po zatrzymaniu (Auto Hold).
Powiązane informacje
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
•
Hamulec zasadniczy (Str. 464)
Po poważnej kolizji istnieje ryzyko, że kontrolowanie i kierowanie samochodem nie jest już możliwe. Dla uniknięcia ewentualnej następnej kolizji
z pojazdem lub obiektem znajdującym się na
torze jazdy samochodu lub złagodzenia jej skutków zostaje wtedy automatycznie włączony układ
automatycznego hamowania, który wyhamowuje
samochód w bezpieczny sposób.
Podczas hamowania włączone są światła hamowania i światła awaryjne. Po zatrzymaniu się
samochodu, światła awaryjne migają nadal i zostaje włączony hamulec postojowy.
Jeśli hamowanie nie jest wskazane, na przykład
gdy istnieje ryzyko, że samochód zostanie uderzony w przez pojazdy jadące z tyłu, kierowca
może przerwać działanie układu, naciskając pedał
przyspieszenia.
Funkcja ta przyjmuje, że układ hamulcowy jest
sprawny po kolizji.
472
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcja wspomagania hamowania wchodzi w
skład układów bezpieczeństwa Rear Collision
Warning i Blind Spot Information.
Powiązane informacje
•
•
•
Rear Collision Warning (Str. 395)
BLIS* (Str. 396)
Funkcje hamulców (Str. 464)
Skrzynia biegów
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Skrzynia biegów to część zespołu napędowego
(układu przeniesienia napędu) samochodu znajdująca się między silnikiem a kołami napędowymi. Skrzynia biegów służy do zmiany przełożenia biegu w zależności od wymaganej prędkości
i zapotrzebowania na moc.
Skrzynie biegów występują w dwóch podstawowych wersjach – manualnej i automatycznej.
W razie wystąpienia usterki skrzyni biegów, na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol i komunikat.
Symbol
Informacja lub komunikat o usterce
skrzyni biegów. Postępować według zaleceń.
Manualna skrzynia biegów ma sześć przełożeń, a
automatyczna skrzynia biegów ma osiem przełożeń. Liczba dostępnych przełożeń pozwala na
efektywne wykorzystanie momentu obrotowego i
mocy silnika. W automatycznej skrzyni biegów
dwa spośród biegów są nadbiegami, które
pozwalają oszczędzać paliwo podczas jazdy ze
stałą prędkością obrotową silnika.
Skrzynia biegów gorąca lub przegrzana. Postępować według zaleceń.
Ograniczone osiągi/Zdolność
przyspieszania ograniczona
W razie chwilowej usterki zespołu
napędowego samochód może
przełączyć się w tryb awaryjny, w
którym moc silnika jest zredukowana, co pozwala zapobiec uszkodzeniu zespołu napędowego.
Automatyczne skrzynie biegów oferują również
możliwość ręcznego wyboru biegu. Wyświetlacz
kierowcy pokazuje aktualnie włączony bieg lub
używane położenie biegu.
WAŻNE
W celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów
układu napędowego sprawdzana jest temperatura robocza skrzyni biegów. W przypadku
wystąpienia ryzyka przegrzania zaświeci się
symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy i pojawi się komunikat tekstowy –
należy postępować zgodnie z podanymi zaleceniami.
Działanie
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
•
•
Manualna skrzynia biegów (Str. 474)
Wskaźnik zmiany biegu* (Str. 479)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 473
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Manualna skrzynia biegów
Blokada biegu wstecznego
W przypadku manualnej skrzyni biegów kierowca sam ręcznie wybiera właściwy bieg, odpowiednio do prędkości i aktualnego zapotrzebowania na moc.
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy
do przodu.
•
Prowadzić dźwignię zgodnie ze schematem
układu biegów umieszczonym na dźwigni,
zaczynając od położenia N przed jej przestawieniem w położenie R.
•
Bieg wsteczny włączać tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
Zmiana biegów
Pozycje automatyczne skrzyni
biegów
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
układ wybiera biegi w taki sposób, by zapewnić
optymalną jazdę. Skrzynia biegów ma również
tryb ręcznej zmiany przełożeń.
Podczas parkowania
OSTRZEŻENIE
Parkując na pochyłości terenu, należy zawsze
włączać hamulec postojowy – pozostawienie
samochodu na biegu nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
Położenie neutralne (N)
Manualna skrzynia biegów jest sześciobiegowa, a
schemat układu biegów jest pokazany na gałce
jej dźwigni.
474
•
Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
•
W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy pokazuje wybrane położenie biegu:
Skrzynia biegów (Str. 473)
P, R, N, D lub M.
Wskaźnik zmiany biegu* (Str. 479)
W trybie ręcznej zmiany biegów pokazywany jest
również aktualnie włączony bieg.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Położenia dźwigni sterującej
Położenie parkowania – P
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów.
Po zaparkowaniu samochodu lub w czasie rozruchu silnika należy włączyć położenie P. Przed
przełączeniem dźwigni w położenie parkowania
należy zatrzymać samochód.
Aby można było przełączyć dźwignię skrzyni biegów z położenia parkowania, trzeba wcisnąć
pedał hamulca, a wyłącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji II.
Aby zaparkować, najpierw włączyć hamulec
postojowy, a następnie wybrać położenie parkowania.
OSTRZEŻENIE
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego.
Włączenie biegu lub wybranie położenia P
automatycznej skrzyni biegów nie wystarcza
do utrzymania samochodu w miejscu w każdej
sytuacji.
UWAGA
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu i uzbrojenie autoalarmu, dźwignia
skrzyni biegów musi znajdować się w położeniu P.
Położenie biegu wstecznego – R
Wybrać położenie R, aby jechać do tyłu. Przed
przestawieniem dźwigni w położenie biegu
wstecznego należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne – N
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N,
należy uruchomić hamulec postojowy.
Wybrać tryb ręcznej zmiany biegów, przełączając
dźwignię w bok z położenia D w skrajne położenie
przy oznaczeniu „±”. Na wyświetlaczu kierowcy
zostaje wyświetlony włączony w tym momencie
bieg.
•
Aby zmienić bieg na kolejny wyższy, nacisnąć
dźwignię skrzyni biegów do przodu w kierunku znaku „+” (plus), a następnie ją zwolnić.
•
Aby zmienić bieg na kolejny niższy, nacisnąć
dźwignię skrzyni biegów do tyłu w kierunku
znaku „–” (minus), a następnie ją zwolnić.
Przełączenie z położenia neutralnego w inne
położenie biegu jest możliwe tylko wtedy, gdy
wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji II i zostanie wciśnięty pedał hamulca.
Położenie jazdy – D
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Podczas zmiany z położenia
R w położenie D samochód musi stać.
Tryb ręcznej zmiany biegów – M
Ręczne sterowanie zmianą biegów można wybrać
w dowolnym momencie podczas jazdy. Zwolnieniu
3
pedału przyspieszenia będzie wtedy towarzyszyć
hamowanie silnikiem.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
manualny tryb zmiany biegów na wyświetlaczu kierowcy3.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
odpowiedniej dla danego biegu, skrzynia biegów
}}
475
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
automatycznie redukuje przełożenie, zapobiegając
szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Zmiana biegów za pomocą manetek
przy kierownicy*
Aby powrócić do automatycznej zmiany biegów,
nacisnąć dźwignię skrzyni biegów w bok do pozycji skrajnej przy położeniu D.
Manetki przy kierownicy stanowią uzupełnienie
dźwigni skrzyni biegów i umożliwiają ręczną
zmianę biegów bez zdejmowania rąk z kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Blokada dźwigni skrzyni biegów (Str. 477)
Zmiana biegów za pomocą manetek przy kierownicy* (Str. 476)
•
Funkcja wymuszonej redukcji biegu przy przyspieszaniu (kick-down) (Str. 479)
•
Wskaźnik zmiany biegu* (Str. 479)
Włączanie manetek przy kierownicy
Aby możliwa była zmiana biegów za pomocą
manetek przy kierownicy, trzeba je najpierw aktywować:
–
Pociągnąć jedną z manetek w kierunku kierownicy.
> Cyfra na wyświetlaczu kierowcy wskazuje
aktualny bieg.
Wyświetlacz kierowcy w czasie zmiany biegów za
pomocą manetek przy kierownicy w trybie manualnej
zmiany biegów.
Przełączanie
Aby przełączyć bieg o jeden stopień:
–
Pociągnąć jedną z manetek do tyłu – w kierunku kierownicy – i zwolnić ją.
Widok wyświetlacza kierowcy podczas zmiany biegów za
pomocą manetek przy kierownicy.
W położeniu M skrzyni biegów manetki przy kierownicy zostają włączone automatycznie.
476
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wyłączenie automatyczne
W położeniu biegu D manetki przy kierownicy są
dezaktywowane po krótkiej chwili, jeśli nie są używane. Jest to sygnalizowane zgaśnięciem cyfry
wskazującej aktualny bieg. Wyjątek ma miejsce
podczas hamowania silnikiem – manetki są wtedy
włączone, dopóki trwa hamowanie silnikiem.
Automatyczna dezaktywacja nie działa w położeniu biegu M.
Blokada dźwigni skrzyni biegów
Blokada dźwigni skrzyni biegów zapobiega przypadkowej zmianie położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów.
Są dwa rodzaje blokady dźwigni skrzyni biegów –
blokada mechaniczna i automatyczna.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
•
Wskaźnik zmiany biegu* (Str. 479)
„-”: Włącza następny niższy bieg.
„+”: Włącza następny wyższy bieg.
Zmiana biegu następuje po każdym pociągnięciu
manetki, o ile prędkość obrotowa silnika nie
wykracza poza dopuszczalny zakres.
Po każdej zmianie biegu cyfra pokazywana na
wyświetlaczu kierowcy zmienia się, wskazując
aktualnie włączony bieg.
Wyłączanie funkcji
Wyłączenie ręczne w położeniu biegu D.
– Aby wyłączyć manetki przy kierownicy, należy
pociągnąć prawą manetkę (+) w kierunku
kierownicy i przytrzymać ją w tym położeniu,
aż zgaśnie cyfra wskazująca aktualny bieg na
wyświetlaczu kierowcy.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D. Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy położeniami P,
R, N i D.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 477
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów
jest wyposażona w specjalne funkcje bezpieczeństwa.
Gdy w samochodzie brak zasilania, automatyczna blokada dźwigni skrzyni biegów może
zostać pomimo tego wyłączona.
Przełączenie z położenia parkowania – P
Aby można było przestawić dźwignię skrzyni biegów z położenia P, trzeba wcisnąć pedał hamulca,
a wyłącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji
II.
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
Przełączenie z położenia neutralnego – N
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej
3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym
położeniu (bez względu na to, czy silnik pracuje,
czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia
N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe
tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w
pozycji II i zostanie wciśnięty pedał hamulca.
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
•
Wyłączanie automatycznej blokady dźwigni
skrzyni biegów (Str. 478)
W celu umożliwienia przemieszczenia samochodu, który został unieruchomiony na skutek np.
rozładowania akumulatora, konieczne jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów w położenie N.
Podnieść gumową wykładzinę w schowku
przed dźwignią skrzyni biegów. Znaleźć otwór
ze sprężynującym przyciskiem na dnie
schowka.
Włożyć w otwór mały śrubokręt, nacisnąć i
przytrzymać.
478
Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie N i puścić przycisk.
4.
Położyć z powrotem gumową wykładzinę.
Powiązane informacje
•
•
Blokada dźwigni skrzyni biegów (Str. 477)
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcja wymuszonej redukcji biegu
przy przyspieszaniu (kick-down)
osiągnie maksymalną prędkość obrotową, aby
zapobiec jego uszkodzeniu.
Funkcja wymuszonej redukcji biegu4 służy do
uzyskania maksymalnego przyspieszenia, np.
przy wyprzedzaniu.
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia,
powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy
bieg (wymuszoną redukcję biegu). Funkcja ta nosi
nazwę „kick-down”.
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
Wskaźnik zmiany biegu*
Wskaźnik zmiany biegu na wyświetlaczu kierowcy pokazuje aktualnie włączony podczas
manualnej zmiany bieg oraz odpowiedni pod
kątem optymalnego zużycia paliwa moment do
włączenia następnego biegu.
Aby jazda w trybie manualnej zmiany biegów była
ekonomiczna, ważne jest korzystanie z właściwych biegów oraz ich zmienianie w odpowiednim
momencie.
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do wyższego
biegu.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Skrzynia biegów nie pozwala na wymuszoną
redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost
prędkości obrotowej silnika mogący doprowadzić
do uszkodzenia silnika. Próba ręcznej redukcji
biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
W przypadku wymuszonej redukcji biegu samochód może zredukować bieg o jedno lub kilka
przełożeń na raz, zależnie od prędkości obrotowej
silnika. Samochód włącza wyższy bieg, gdy silnik
4
Dostępna tylko z automatyczną skrzynią biegów.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 479
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Z automatyczną skrzynią biegów
Wskaźnik zmiany biegu na wyświetlaczu kierowcy
pokazuje aktualny bieg i za pomocą strzałki w
górę wskazuje zalecany moment zmiany biegu na
wyższy.
Wskaźnik zmiany biegu na 12-calowym wyświetlaczu
kierowcy*.
Wskaźnik zmiany biegu na 8-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Wskaźnik zmiany biegu na 8-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Z manualną skrzynią biegów
Strzałka skierowana do góry wskazuje zalecaną
zmianę biegu na wyższy, a strzałka skierowana w
dół zalecaną redukcję biegu.
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 474)
•
Manualna skrzynia biegów (Str. 474)
Powiązane informacje
Wskaźnik zmiany biegu na 12-calowym wyświetlaczu
kierowcy*.
480
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Napęd na wszystkie koła*
Tryby jazdy*
Napęd na wszystkie koła AWD (All Wheel Drive)
oznacza, że napędzane są równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Wybór trybu jazdy wpływa na charakterystykę
jezdną samochodu i pozwala wzbogacić wrażenia z jazdy oraz ułatwić prowadzenie samochodu
w określonych sytuacjach.
Korzystając z trybów jazdy, można szybko uzyskać
dostęp do licznych funkcji i ustawień samochodu,
zaspokajających różne potrzeby podczas jazdy.
Poniższe układy pozwalają uzyskać możliwie jak
najlepszą charakterystykę jezdną samochodu w
poszczególnych trybach jazdy:
Aby zapewnić najlepszą możliwą trakcję, siła
napędowa jest przenoszona automatycznie na
koła, które mają najlepszą przyczepność. Układ
przez cały czas monitoruje zapotrzebowanie na
wielkość momentu obrotowego przekazywanego
na tylne koła i może niezwłocznie przekazać
nawet połowę momentu obrotowego silnika na
tylne koła.
Napęd na wszystkie koła ma także stabilizujący
wpływ przy wyższych prędkościach. W normalnych
warunkach jazdy większa część mocy silnika przekazywana jest na koła przednie. Gdy samochód
stoi w miejscu, napęd na wszystkie koła jest
zawsze włączony, dzięki czemu pojazd jest przygotowany do wykorzystania maksymalnej trakcji
podczas przyspieszania.
Charakterystyka napędu na wszystkie koła różni
się w zależności od wybranego trybu jazdy*.
Powiązane informacje
•
•
•
Tryby jazdy* (Str. 481)
Kontrola jazdy z niską prędkością* (Str. 496)
Skrzynia biegów (Str. 473)
•
•
•
•
•
•
•
Układ kierowniczy
Silnik/skrzynia biegów5/napęd na wszystkie
koła*
Hamulce
Zawieszenie pneumatyczne* i poziom amortyzacji
Wyświetlacz kierowcy
Funkcja Start/Stop
W momencie uruchomienia samochodu znajduje
się on w trybie Comfort i aktywna jest funkcja
Start/Stop. Ustawienia te oznaczają, że samochód daje odczucie komfortu, do obracania kierownicy potrzebna jest niewielka siła, amortyzatory są miękkie, a ruchy nadwozia są płynne.
Ten tryb jazdy jest trybem homologacyjnym dla
emisji dwutlenku azotu.
ECO
• Wybierając tryb Eco, można dostosować
samochód do bardziej energooszczędnej i
proekologicznej jazdy.
Po wybraniu tego trybu aktywna jest funkcja
Start/Stop, prześwit dolny samochodu jest mniejszy w celu zmniejszenia oporu powietrza, a wydajność pewnych ustawień klimatyzacji jest zredukowana.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje wskaźnik ECO,
który ułatwia paliwooszczędną jazdę.
Ustawienia klimatyzacji
Wybrać tryb jazdy najlepiej dostosowany do aktualnych warunków jazdy. Należy pamiętać, że nie
wszystkie tryby jazdy są dostępne w każdej sytuacji.
Dostępne do wyboru tryby jazdy
COMFORT
• Jest to normalny tryb pracy samochodu.
5
Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 481
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
OFF ROAD
• W ten sposób można maksymalnie zwiększyć
trakcję samochodu podczas jazdy w trudnych
warunkach i po słabej jakości drogach.
W tym trybie jazdy prześwit dolny jest duży, do
obracania kierownicy potrzebna jest niewielka
siła, a napęd na wszystkie koła i układ kontroli
jazdy z niską prędkością z funkcją ułatwiającą
zjeżdżanie ze wzniesień (Hill Descent Control) są
aktywne. Funkcja Start/Stop jest nieaktywna.
Ten tryb jazdy może zostać aktywowany tylko na
małych prędkościach, a prędkościomierz pokazuje
pole ogranicznika prędkości. Po przekroczeniu tej
prędkości, tryb Off road jest wstrzymywany i
następuje aktywacja innego trybu jazdy.
W trybie Off road na wyświetlaczu kierowcy
pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem
znajduje się kompas.
UWAGA
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
UWAGA
Jeśli samochód zostanie wyłączony w trybie
OFF ROAD i ma w związku z tym duży prześwit, to zostanie obniżony przy następnym
uruchomieniu.
Wybrać wyjściowy tryb jazdy, a następnie zmienić
ustawienia zgodnie z żądaną charakterystyką
jezdną. Ustawienia te zostają zapisane w indywidualnym profilu kierowcy.
Indywidualny tryb jazdy jest dostępny tylko wtedy,
gdy zostanie najpierw aktywowany na wyświetlaczu centralnym.
WAŻNE
Podczas jazdy z przyczepą bez złącza przyczepy nie należy korzystać z trybu jazdy OFF
ROAD. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko
uszkodzenia miechów powietrznych.
DYNAMIC
• Tryb Dynamic oznacza, że samochód ma bardziej sportową charakterystykę i szybciej reaguje podczas przyspieszania.
Zmiany biegów są dokonywane szybciej i są bardziej precyzyjne, a skrzynia biegów daje priorytet
biegom zapewniającym lepszą trakcję.
Reakcje układu kierowniczego są szybsze, amortyzatory są twardsze, a mały prześwit dolny oznacza, że nadwozie lepiej podąża za profilem drogi,
zmniejszając przechyły podczas pokonywania
zakrętów.
Funkcja Start/Stop jest nieaktywna.
INDIVIDUAL
• Dostosowywanie trybu jazdy do indywidualnych preferencji.
6
482
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu lub wersji oprogramowania.
Widok ustawień6 indywidualnego trybu jazdy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
2.
3.
Nacisnąć My Car Indywidualny tryb
jazdy i wybrać Indywidualny tryb jazdy.
W pozycji Zaprogramowane tryby wybrać
wyjściowy tryb jazdy spośród następujących
opcji: Eko, Komfort lub Dynamiczny.
Dostępne możliwości regulacji dotyczą ustawień następujących funkcji:
• Wyświetlacz kierowcy
• Siła wspomagania układu
Zmiana trybu jazdy*
3.
Do zmiany trybu jazdy służy przełącznik w konsoli
środkowej.
Wybrać tryb jazdy najlepiej dostosowany do aktualnych warunków jazdy. Należy pamiętać, że nie
wszystkie tryby jazdy są dostępne w każdej sytuacji.
Jeśli któryś tryb jazdy w wyskakującym menu jest
wyświetlony na szaro, nie można go wybrać.
Aby zmienić tryb jazdy:
Powiązane informacje
•
•
kierowniczego
•
•
•
•
•
Charakterystyka układu napędowego
Charakterystyka hamulców
Regulacja zawieszenia
Klimatyzacja ECO
Start/Stop.
Nacisnąć przełącznik trybu jazdy lub bezpośrednio ekran dotykowy, aby potwierdzić
wybór.
> Wybrany tryb jazdy jest pokazywany na
wyświetlaczu kierowcy.
Tryby jazdy* (Str. 481)
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy ECO za
pomocą przycisku funkcji (Str. 486)
•
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską prędkością* za pomocą przycisku funkcji (Str. 496)
•
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej
zjeżdżanie ze wzniesień* za pomocą przycisku
funkcji (Str. 498)
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Położenie jazdy ECO (Str. 484)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 499)
1.
Nacisnąć przełącznik trybu jazdy DRIVE
MODE.
> Na wyświetlaczu centralnym pojawia się
wyskakujące menu.
2.
Przewinąć pokrętło w górę lub w dół, aż do
zaznaczenia żądanego trybu jazdy.
Funkcja Start/Stop (Str. 487)
Kontrola jazdy z niską prędkością* (Str. 496)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień*
(Str. 497)
Napęd na wszystkie koła* (Str. 481)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 483
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Położenie jazdy ECO
Funkcja wolnego biegu Eco Coast7
Tryb jazdy Eco optymalizuje charakterystykę
jezdną samochodu w celu bardziej oszczędnej
pod względem zużycia paliwa i ekologicznej
jazdy.
Używanie tego trybu pozwala oszczędzać paliwo i
środowisko.
Funkcja wolnego biegu Eco Coast polega w praktyce na wyłączeniu funkcji hamowania silnikiem,
co oznacza z kolei, że samochód toczy się na
dłuższych dystansach przy wykorzystaniu własnej
energii kinetycznej. Po zwolnieniu przez kierowcę
pedału przyspieszenia następuje automatyczne
odłączenie skrzyni biegów od silnika, którego
prędkość jest zmniejszana do prędkości obrotowej biegu jałowego ze zmniejszonym zużyciem
paliwa.
W trybie Eco dostosowane zostają następujące
własności:
•
•
Punkty zmiany przełożeń biegów7.
•
Zwolnienie pedału przyspieszenia przy prędkościach między 65 a 140 km/h
(40-87 mph) powoduje włączenie funkcji
wolnego biegu Eco Coast7 i wyłączenie
hamowania silnikiem.
Sterowanie silnikiem i reakcja z pedału przyspieszenia.
•
Niektóre z ustawień układu klimatyzacji działają ze zmniejszoną efektywnością lub zostają
wyłączone.
•
Funkcja regulacji wysokości zawieszenia*
zmniejsza prześwit dolny w celu zredukowania oporu powietrza.
•
Wyświetlacz kierowcy pokazuje na wskaźniku
ECO informacje, mające na celu wspomóc i
ułatwić ekologiczną i paliwooszczędną jazdę.
Funkcję najlepiej stosować tam, gdzie możliwy
jest długi rozbieg toczenia się, np. na zjazdach o
niewielkim nachyleniu lub, gdy można przewidzieć
redukcję prędkości przy zbliżaniu się do strefy o
niższym limicie dopuszczalnej prędkości.
Ograniczenia
Funkcja wolnego biegu nie jest dostępna w
następujących sytuacjach:
•
Gdy silnik i/lub skrzynia biegów nie osiągnęły
normalnej temperatury roboczej.
•
Dźwignia skrzyni biegów zostanie przełączona z położenia D i położenia manualnego.
•
Gdy prędkość nie mieści się w zakresie
około 65-140 km/h (40-87 mph).
•
Gdy nachylenie drogi w dół przekracza
około 6 %.
•
Po ręcznej zmianie biegów za pomocą manetek przy kierownicy*.
Włączanie funkcji wolnego biegu
Funkcja jest aktywowana po całkowitym zwolnieniu pedału przyspieszenia w połączeniu z następującymi parametrami:
•
•
Jest włączony tryb jazdy Eco.
•
Prędkość mieści się w zakresie
około 65-140 km/h (40-87 mph).
•
Nachylenie drogi w dół nie przekracza
ok. 6 %.
Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D.
Podczas korzystania z tej funkcji na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest symbol COASTING.
7
484
Tylko wersje z automatyczną skrzynią biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Dezaktywacja i wyłączanie funkcji wolnego
biegu
W pewnych sytuacjach może być pożądana
dezaktywacja lub wyłączenie funkcji, aby można
było korzystać z hamowania silnikiem. Jako przykłady takich sytuacji można podać zjazd ze stromego wzniesienia lub rozpoczęcie manewru
wyprzedzania – by można było zrobić to w jak najbezpieczniejszy sposób.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Eco Cruise
Funkcję wolnego biegu dezaktywuje się w następujący sposób:
•
Na płaskiej drodze prędkość samochodu
może odbiegać od nastawionej prędkości,
gdy automatyczna kontrola prędkości jazdy
jest aktywna, a samochód jedzie siłą rozpędu.
•
Na stromym podjeździe prędkość samochodu
spada do momentu zredukowania biegu7, a
następnie rozpoczyna się ograniczone przyspieszanie mające na celu osiągnięcie nastawionej prędkości.
•
Na zjeździe, gdy samochód jedzie siłą rozpędu, prędkość może być nieco większa lub
mniejsza od nastawionej prędkości. Funkcja
ta wykorzystuje normalne hamowanie silnikiem do utrzymania nastawionej prędkości, a
w razie potrzeby wykorzystywany jest także
hamulec zasadniczy.
•
Wcisnąć pedał przyspieszenia lub pedał
hamulca.
•
Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie ręczne.
•
Zmiana biegów za pomocą manetek przy kierownicy*.
Funkcję wolnego biegu wyłącza się w następujący sposób:
•
Zmiana trybu jazdy* lub wyłączenie trybu
jazdy Eco w widoku funkcji.
Toczenie się na krótkich dystansach jest możliwe
również bez funkcji wolnego biegu. A to z kolei
ogranicza zużycie. Dla uzyskania najlepszej ekonomiki zużycia paliwa dobrze jest jednak mieć
włączoną funkcję wolnego biegu, aby samochód
mógł toczyć się na dłuższych dystansach.
7
Tylko wersje z automatyczną skrzynią biegów.
Podczas korzystania z automatycznej kontroli
prędkości w trybie jazdy Eco, zwiększanie i
zmniejszanie prędkości samochodu odbywa się
wolniej niż w pozostałych trybach jazdy, co umożliwia dodatkową oszczędność paliwa. Oznacza to,
że prędkość samochodu może być nieco większa
lub mniejsza od nastawionej prędkości.
•
Przy jeździe paliwooszczędnej wskaźnik
pokazuje niską wartość, a jego wskazówka
znajduje się w zielonym polu.
•
Gdy jazda nie jest wydajna paliwowo, np. przy
gwałtownym hamowaniu lub przyspieszaniu,
wskaźnik pokazuje wyższą wartość.
Wskaźnik ECO pokazuje również, jak w tych
samych warunkach jazdy jechałby kierowca referencyjny. Jest to pokazywane za pomocą krótkiej
wskazówki na wskaźniku.
Wskaźnik ECO na wyświetlaczu
kierowcy
Wskaźnik ECO pokazuje stopień efektywności
paliwowej jazdy:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 485
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
UWAGA
Gdy funkcja ECO jest aktywna, niektóre parametry w ustawieniach układu klimatyzacji są
zmienione, a działanie niektórych odbiorników
elektrycznych jest ograniczone. Niektóre ustawienia można przywrócić ręcznie, ale pełną
funkcjonalność odzyskuje się tylko po wyłączeniu funkcji ECO lub dostosowaniu trybu
jazdy Individual* z pełną funkcjonalnością klimatyzacji.
Wskaźnik ECO na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy*.
W razie problemów związanych z zaparowaniem
nacisnąć przycisk usuwania zaparowania i oblodzenia szyb, który działa normalnie.
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy
ECO za pomocą przycisku funkcji
Każdy samochód, który nie jest wyposażony w
przełącznik trybu jazdy w konsoli między fotelami,
ma przycisk funkcji trybu jazdy Eco w widoku
funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Tryb Eco zostaje wyłączony po wyłączeniu silnika i
z tego względu trzeba go ponownie aktywować
po każdym uruchomieniu silnika. Gdy funkcja jest
aktywna, wyświetlacz kierowcy pokazuje napis
ECO.
Wybór trybu jazdy Eco w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym
–
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Wskaźnik ECO na 8-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Klimatyzacja ECO
W trybie jazdy Eco zostaje automatycznie aktywowany tryb ECO układu klimatyzacji kabiny pasażerskiej w celu zredukowania zużycia energii.
486
Nacisnąć przycisk Tryb jazdy ECO, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję.
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy ECO za
pomocą przycisku funkcji (Str. 486)
Tryby jazdy* (Str. 481)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 499)
Funkcja Start/Stop (Str. 487)
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna.
Powiązane informacje
•
•
•
Położenie jazdy ECO (Str. 484)
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Tryby jazdy* (Str. 481)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcja Start/Stop
Przy funkcji Start/Stop silnik jest tymczasowo
wyłączany po zatrzymaniu samochodu, na przykład na światłach ulicznych lub w korku, a
następnie automatycznie uruchamiany ponownie
w momencie wznowienia jazdy.
Funkcja Start/Stop obniża zużycie paliwa, co z
kolei przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin.
System umożliwia przyjęcie bardziej proekologicznego stylu jazdy poprzez automatyczne wyłączenie silnika, gdy tylko jest to możliwe.
Powiązane informacje
•
Jazda z wykorzystaniem funkcji Start/Stop
(Str. 487)
•
Warunki działania funkcji Start/Stop
(Str. 489)
•
Tryby jazdy* (Str. 481)
Jazda z wykorzystaniem funkcji
Start/Stop
Funkcja Start/Stop wyłącza chwilowo silnik w
czasie postoju, a następnie automatycznie go
znowu uruchamia, gdy jazda ma być kontynuowana.
Funkcja Start/Stop jest dostępna po uruchomieniu silnika i może zostać aktywowana, jeśli będą
spełnione wszystkie warunki. Wyświetlacz kierowcy pokazuje, kiedy funkcja ta jest dostępna,
aktywna lub niedostępna.
Wszystkie normalne układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd. działają jak zwykle, nawet
wtedy, gdy silnik zostanie wyłączony automatycznie. Działanie niektórych elementów wyposażenia
może jednak zostać ograniczone, na przykład
prędkość wentylatora układu klimatyzacji lub bardzo wysoka głośność systemu audio.
Z manualną skrzynią biegów
•
Wyłączyć sprzęgło, ustawić dźwignię zmiany
biegów w położeniu neutralnym i zwolnić
pedał sprzęgła – silnik wyłączy się automatycznie.
W trybie jazdy Eco lub Comfort8 automatyczne
wyłączenie silnika może nastąpić przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.
Gdy aktywny jest układ aktywnej kontroli prędkości jazdy lub funkcja Pilot Assist, automatyczne
wyłączenie silnika nastąpi po około trzech sekundach.
Automatyczny rozruch
Aby nastąpiło automatyczne włączenie silnika,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
Automatyczne wyłączenie
Aby nastąpiło automatyczne wyłączenie silnika,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
Z automatyczną skrzynią biegów
•
8
Normalny tryb ruszania.
Zatrzymać samochód za pomocą pedału
hamulca i pozostawić stopę na pedale
hamulca – silnik zostaje wyłączony automatycznie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 487
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Z automatyczną skrzynią biegów
•
Zwolnić pedał hamulca – silnik zostanie automatycznie uruchomiony i będzie można kontynuować jazdę. Jeśli samochód znajduje się
na podjeździe, włącza się funkcja wspomagania ruszania pod górę (HSA), co zapobiega
stoczeniu się pojazdu do tyłu.
•
Gdy funkcja automatycznego utrzymywania
samochodu w miejscu jest aktywna, automatyczny rozruch zostaje opóźniony do
momentu naciśnięcia pedału przyspieszenia.
•
Gdy aktywny jest układ aktywnej kontroli
prędkości jazdy lub funkcja Pilot Assist,
ponowne uruchomienie silnika nastąpi po
naciśnięciu pedału przyspieszenia lub naciśw lewym zestawie przynięciu przycisku
cisków na kierownicy.
•
Utrzymać nacisk na pedał hamulca i wcisnąć
pedał przyspieszenia - silnik uruchomi się
automatycznie.
•
Na zjeździe: Zwolnić nieco nacisk na pedał
hamulca tak, aby samochód zaczął się toczyć
- silnik zostanie ponownie uruchomiony po
nieznacznym przyroście prędkości.
sprzęgła lub pedał przyspieszenia – silnik
zostanie uruchomiony.
•
Na zjeździe: Zwolnić nieco nacisk na pedał
hamulca tak, aby samochód zaczął się toczyć
- silnik zostanie ponownie uruchomiony po
nieznacznym przyroście prędkości.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Z 12-calowym wyświetlaczem kierowcy*
• Gdy funkcja jest dostępna, na prędkościomierzu widoczny jest tekst READY.
•
Wskazówka prędkościomierza pokazuje na
READY, gdy funkcja jest aktywna i silnik został automatycznie wyłączony.
•
Tekst READY jest szary, gdy funkcja jest niedostępna.
•
Gdy funkcja jest wyłączona, nie jest pokazywany żaden tekst.
Funkcja jest aktywna i silnik został wyłączony automatycznie.
Z manualną skrzynią biegów
•
488
Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
położeniu neutralnym: Nacisnąć pedał
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Z 8-calowym wyświetlaczem kierowcy
Symbol jest widoczny przy dolnej krawędzi prędkościomierza.
Symbol
Działanie
Biały symbol: Funkcja jest
dostępna.
Beżowy symbol: Funkcja jest
aktywna i silnik został wyłączony
automatycznie.
Funkcja jest niedostępna, warunki
nie są spełnione.
Tymczasowe wyłączenie funkcji
Start/Stop
W pewnych sytuacjach może być pożądane tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop.
Do jej wyłączania służy przycisk
funkcyjny Start/Stop w
widoku funkcji wyświetlacza
centralnego. Gdy funkcja jest
wyłączona, sygnalizacja w przycisku nie świeci się.
Funkcja pozostaje wyłączona aż do:
•
•
•
jej ponownego włączenia
przełączenia trybu jazdy na Eco lub Comfort
następnego uruchomienia samochodu.
Warunki działania funkcji Start/Stop
Aby funkcja Start/Stop mogła działać, wymagane jest spełnienie szeregu warunków.
Jeśli którykolwiek z warunków nie jest spełniony,
na wyświetlaczu kierowcy pojawi się odpowiednie
wskazanie.
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
Silnik nie zostaje automatycznie uruchomiony w
następujących przypadkach:
•
Samochód nie osiągnął prędkości
ok. 10 km/h (6 mph) po uruchomieniu.
•
Po kilku kolejnych automatycznych wyłączeniach silnika, prędkość musi ponownie przekroczyć 10 km/h (6 mph), aby automatyczne
wyłączenie było znowu możliwe.
•
•
Kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
Gdy funkcja jest wyłączona, nie jest
pokazywany żaden symbol.
Powiązane informacje
•
Jazda z wykorzystaniem funkcji Start/Stop
(Str. 487)
•
Warunki działania funkcji Start/Stop
(Str. 489)
Poziom naładowania akumulatora jest poniżej
minimalnej dopuszczalnej wartości.
•
Tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop
(Str. 489)
•
•
Silnik nie osiągnął normalnej temperatury
roboczej.
Warunki działania funkcji Start/Stop
(Str. 489)
•
•
•
•
Temperatura otoczenia jest niższa od -5 °C
(23 °F) lub wyższa od ok. 30 °C (86 °F).
Funkcja Start/Stop (Str. 487)
•
Włączone jest elektryczne ogrzewanie przedniej szyby.
•
Parametry powietrza w kabinie odbiegają od
nastawionych wartości.
•
samochód cofa.
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 472)
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 471)
}}
489
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
•
Temperatura akumulatora rozruchowego jest
niższa lub wyższa od dopuszczalnych wartości granicznych.
•
•
•
•
Kierowca wykonuje większe ruchy kierownicą.
•
•
Został uruchomiony układ ABS.
•
Wiele rozruchów w krótkim okresie czasu
spowodowało zadziałanie zabezpieczenia termicznego rozrusznika.
•
Filtr cząstek stałych w układzie wydechowym
jest pełny9.
•
do układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa.
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
Została otwarta pokrywa silnika.
Z automatyczną skrzynią biegów:
Podczas jazdy na dużej wysokości nad poziomem morza, gdy silnik nie osiągnął temperatury roboczej.
•
W razie gwałtownego hamowania (nawet bez
uruchomienia układu ABS).
Kierowca ma niezapięty pas bezpieczeństwa,
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i drzwi kierowcy są otwarte – uruchomienie musi nastąpić w normalny sposób.
Silnik zostaje uruchomiony
automatycznie bez zwolnienia pedału
hamulca przez kierowcę
Silnik uruchamia się automatycznie w następujących sytuacjach, mimo że kierowca nadal trzyma
stopę na pedale hamulca:
Wysoka wilgotność w kabinie pasażerskiej
powoduje zaparowanie szyb.
•
Parametry powietrza w kabinie odbiegają od
nastawionych wartości.
•
Niezamierzone wyłączenie silnika w
wersji z manualną skrzynią biegów
Ma miejsce chwilowy duży pobór prądu lub
poziom naładowania akumulatora spada
poniżej najniższej dopuszczalnej wartości.
•
Gdy rozruch nie powiedzie się i nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać następujące czynności:
Po wielokrotnym naciśnięciu (pompowaniu)
pedału hamulca.
•
•
Została otwarta pokrywa silnika.
Z manualną skrzynią biegów:
•
•
Kierowca ma niezapięty pas bezpieczeństwa.
Włączony jest bieg, a sprzęgło nie zostało
wyłączone.
1.
Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa kierowcy
jest zablokowany w zamku pasa.
•
Skrzynia biegów nie osiągnęła normalnej
temperatury roboczej.
2.
Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik
zostaje automatycznie uruchomiony.
•
Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu M (±).
3.
W pewnych przypadkach dźwignia zmiany
biegów musi zostać ustawiona w położeniu
neutralnym. Na wyświetlaczu kierowcy poja-
Dotyczy samochodów z silnikiem wysokoprężnym.
wia się komunikat – postępować zgodnie z
podanymi zaleceniami.
•
Poniższe punkty dotyczą automatycznej skrzyni
biegów:
9
490
Droga jest bardzo stroma.
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika
Po automatycznym wyłączeniu silnika bez
całkowitego zatrzymania samochodu, samochód zaczyna jechać lub nieznacznie zwiększa prędkość.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Poniższe punkty dotyczą automatycznej skrzyni
biegów:
•
Zamek pasa bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, gdy dźwignia skrzyni biegów
znajduje się w położeniu D lub N.
•
Dźwignia skrzyni biegów zostanie przełączona z położenia D w położenie R lub M (±).
•
Drzwi kierowcy zostały otwarte, a dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w położeniu D –
sygnał dźwiękowy („ping”) i komunikat tekstowy informują, że włączony jest zapłon.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy silnika po automatycznym wyłączeniu silnika. Przed podniesieniem
pokrywy silnika wyłączyć silnik w normalny
sposób.
Powiązane informacje
•
•
•
Funkcja Start/Stop (Str. 487)
Jazda z wykorzystaniem funkcji Start/Stop
(Str. 487)
Tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop
(Str. 489)
491
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Regulacja wysokości zawieszenia* i
poziom amortyzacji
Regulacja wysokości zawieszenia automatycznie
dostosowuje charakterystykę pracy zawieszenia i
amortyzatorów samochodu w celu zapewnienia
najwyższego komfortu i funkcjonalności w czasie
jazdy. Istnieje także możliwość ręcznej regulacji
wysokości w celu ułatwienia załadunku samochodu albo wsiadania i wysiadania.
Zawieszenie pneumatyczne i
amortyzatory
Układ dostosowuje się do wybranego trybu jazdy i
prędkości samochodu. Za pomocą zawieszenia
pneumatycznego prześwit dolny samochodu zostaje zmniejszony podczas jazdy z wysoką prędkością, co zmniejsza opór powietrza i zwiększa
stabilność. Amortyzatory są normalnie nastawione
492
na maksymalny możliwy komfort, ale ich charakterystyka jest dostosowywana przez cały czas do
nawierzchni drogi, przyspieszenia samochodu,
hamowania i pokonywania zakrętów.
Trwająca regulacja wysokości
zawieszenia jest sygnalizowana
na wyświetlaczu kierowcy.
Regulacja poziomu nie działa, gdy otwarte są
drzwi bagażnika lub którekolwiek z drzwi bocznych.
Podczas parkowania
Podczas parkowania upewnić się, że ilość miejsca
nad i pod samochodem jest wystarczająca, ponie-
waż prześwit dolny samochodu może zmieniać się
na przykład w zależności od temperatury zewnętrznej, obciążenia ładunkiem, użycia trybu załadunku i wybranego trybu jazdy.
Poziom można także wyregulować po upływie
pewnego czasu od zaparkowania samochodu. Ma
to na celu skompensowanie ewentualnych zmian
wysokości, które mogą wystąpić na skutek zmiany
temperatury resorów pneumatycznych po ostygnięciu samochodu.
Podczas transportu
Podczas przewożenia samochodu promem,
pociągiem lub samochodem ciężarowym trzeba
go zamocować za opony, a nie za inne części
podwozia. Podczas transportu mogą wystąpić
zmiany wysokości zawieszenia pneumatycznego,
co mogłoby negatywnie wpłynąć na stan zamocowań.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Komunikat
Działanie
Zawieszenie
Regulacja wysokości zawieszenia została wyłączona ręcznie przez użytkownika.
Wyłączony przez użytkownika
Tymczasowo ograniczone osiągi
Działanie regulacji wysokości zawieszenia zostało chwilowo ograniczone ze względu na
intensywne korzystanie z układu. Jeśli ten komunikat pojawia się często (np. kilka razy w
tygodniu), należy skontaktować się ze stacją obsługiA.
Zawieszenie
Wystąpiła usterka. Należy jak najszybciej udać się do stacji obsługiA.
Zawieszenie
Wymagany serwis
Awaria zawieszenia
Zatrzymaj bezpiecznie samochód
Wystąpiła poważna awaria. Należy bezpiecznie zatrzymać samochód i zlecić jego odholowanie do stacji obsługiA.
}}
493
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Zawieszenie
Zwolnij Pojazd za wysoki
Wystąpiła usterka. Jeśli komunikat pojawia się podczas jazdy, skontaktować się ze stacją
obsługiA.
Zawieszenie
Trwa regulacja poziomu zawieszenia do wysokości docelowej.
Automatyczna regulacja wysokości podwozia
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
494
•
Ustawienia regulacji wysokości zawieszenia*
(Str. 495)
•
Tryby jazdy* (Str. 481)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
Wysokość zawieszenia można regulować w celu
ułatwienia załadunku albo wsiadania i wysiadania.
Wyłączyć regulację wysokości zawieszenia, gdy
samochód ma zostać podniesiony na podnośniku, aby uniknąć problemów z automatyczną
regulacją.
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym
Dezaktywacja funkcji na wyświetlaczu centralnym:
Ułatwianie wsiadania
Samochód można obniżyć w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Aktywacja funkcji ułatwiania wsiadania na
wyświetlaczu centralnym:
Nacisnąć przycisk My Car
postojowy i zawieszenie.
3.
Wybrać opcję Wyłącz regulację
poziomowania.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
Wybrać opcję Regul. łatwego wsiadania/
wysiad., zawiesz..
> Gdy samochód zostanie zaparkowany i
wyłączony, następuje obniżenie samochodu (regulacja poziomu zostaje zatrzymana, jeśli zostaną otwarte któreś drzwi, a
jej wznowienie po zamknięciu drzwi może
nastąpić z pewnym opóźnieniem). Gdy
samochód zostanie uruchomiony i zacznie
jechać, nastąpi jego podniesienie do
poziomu nastawionego dla wybranego
trybu jazdy.
Regulacja trybu załadunkowego
Użyć przycisków w przestrzeni bagażowej do
regulacji wysokości tylnej części pojazdu i ułatwienia załadunku lub rozładunku, jak również podczas podłączania i odłączania przyczepy.
Lusterka i
Hamulec
Powiązane informacje
•
Regulacja wysokości zawieszenia* i poziom
amortyzacji (Str. 492)
•
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
(Str. 634)
Wyłącz regulację poziomowania
W pewnych przypadkach funkcja musi zostać
wyłączona, na przykład przed podniesieniem
samochodu za pomocą podnośnika*. W przeciwnym razie różnica poziomów będąca skutkiem
podnoszenia samochodu podnośnikiem powodowałaby regulację wysokości przez zawieszenie
pneumatyczne, co prowadziłoby do niepożądanego efektu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 495
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Kontrola jazdy z niską prędkością*
UWAGA
Funkcja kontroli jazdy z niską prędkością Low
Speed Control (LSC) poprawia trakcję i ułatwia
jazdę terenową oraz na śliskiej nawierzchni, na
przykład z przyczepą kempingową po trawie lub
z przyczepą do łodzi po rampie do wodowania.
Gdy funkcja LSC z HDC jest włączona, opór
pedału przyspieszenia i charakterystyka reakcji silnika ulegają zmianie.
UWAGA
W samochodzie z funkcją kontroli trybu jazdy*
funkcja ta jest realizowana w trybie jazdy Off
Road.
Funkcja ta jest dostosowana do jazdy terenowej
oraz jazdy z przyczepą z niską prędkością aż do
około 40 km/h (25 mph).
Funkcja kontroli jazdy z niską prędkością daje
priorytet niskim biegom i napędowi na wszystkie
koła, co pomaga uniknąć buksowania kół i zapewnia lepszą przyczepność wszystkich kół. Pedał
przyspieszenia jest mniej czuły, co wpływa
korzystnie na trakcję i kontrolę prędkości podczas
jazdy z niską prędkością.
Funkcja ta zostaje aktywowana razem z funkcją
Hill Descent Control (HDC), co oznacza, że prędkość jazdy podczas zjeżdżania ze stromych wzniesień może być kontrolowana za pomocą pedału
przyspieszenia, a potrzeba korzystania z pedału
hamulca jest mniejsza. Układ ten ułatwia utrzymywanie niskiej, równomiernej prędkości podczas
zjeżdżania ze stromych wzniesień.
496
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską
prędkością* za pomocą przycisku
funkcji
Każdy samochód, który nie jest wyposażony w
przełącznik trybu jazdy w konsoli między fotelami,
ma przycisk funkcji jazdy z niską prędkością z
wykorzystaniem funkcji Hill Descent Control w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Wybór jazdy z niską prędkością w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym
–
Nacisnąć przycisk Hill Descent Control,
aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską prędkością* za pomocą przycisku funkcji (Str. 496)
•
•
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
•
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień*
(Str. 497)
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna.
Funkcja ta zostaje wyłączona automatycznie po
wyłączeniu silnika.
Napęd na wszystkie koła* (Str. 481)
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Powiązane informacje
•
•
Kontrola jazdy z niską prędkością* (Str. 496)
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze
wzniesień*
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień, Hill
Descent Control (HDC) jest funkcją działającą
na małych prędkościach, umożliwiającą bardziej
zaawansowane hamowanie silnikiem. Funkcja
umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie prędkości pojazdu na wzniesieniach o dużym nachyleniu tylko przy użyciu pedału przyspieszenia, bez
używania hamulców zasadniczych.
W samochodzie z przełącznikiem trybu jazdy*
funkcja ta jest realizowana w trybie jazdy Off
Road.
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień jest
przystosowany do jazdy terenowej z niską prędkością i jest przydatny podczas jazdy w dół stromych zboczy o trudnej nawierzchni. Kierowca nie
musi używać pedału hamulca, lecz może skoncentrować się na kierowaniu samochodem.
OSTRZEŻENIE
Funkcjonowanie
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień umożliwia staczanie się samochodu z niską prędkością
zarówno do przodu, przy wspomaganiu przez
układ hamulcowy. Prędkość można zwiększyć za
pomocą pedału przyspieszenia. Gdy pedał przyspieszenia zostanie następnie zwolniony, samochód zwalnia ponownie do niskiej prędkości niezależnie od kąta nachylenia zbocza i bez potrzeby
użycia hamulca zasadniczego. W trakcie działania
funkcji świecą światła hamowania.
Kierowca ma możliwość wyhamowania i zredukowania niskiej prędkości lub zatrzymania samochodu w dowolnym momencie, naciskając pedał
hamulca zasadniczego.
Funkcja ta jest aktywowana razem z funkcją Low
Speed Control (LSC), która ułatwia jazdę i poprawia trakcję podczas jazdy terenowej oraz na śliskiej nawierzchni. Układy te są przeznaczone do
użytkowania przy niskich prędkościach aż do
około 40 km/h (25 mph).
Układ HDC nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu ponosi zawsze kierowca.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 497
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
O tym należy pamiętać podczas jazdy z
wykorzystaniem funkcji HDC
•
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Jeśli podczas jazdy w dół stromego zbocza
funkcja ta zostanie wyłączona, siła hamowania będzie się stopniowo zmniejszać.
Z automatyczną skrzynią biegów
•
•
Z funkcji HDC można korzystać w położeniu
D i R skrzyni biegów oraz na 1. i 2. biegu w
trybie ręcznej zmiany biegów.
W trybie ręcznej zmiany biegów nie można
włączyć 3. biegu lub wyższego.
Z manualną skrzynią biegów
•
Funkcja HDC hamuje tylko na 1. biegu i na
biegu wstecznym (R). Na wyższych biegach
nie występuje aktywne hamowanie, chociaż
funkcja nie zostaje wyłączona aż do prędkości około 40 km/h (25 mph).
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej
zjeżdżanie ze wzniesień* za pomocą przycisku
funkcji (Str. 498)
•
•
•
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Kontrola jazdy z niską prędkością* (Str. 496)
Napęd na wszystkie koła* (Str. 481)
Włączanie i wyłączanie funkcji
ułatwiającej zjeżdżanie ze
wzniesień* za pomocą przycisku
funkcji
Każdy samochód, który nie jest wyposażony w
przełącznik trybu jazdy w konsoli między fotelami,
ma przycisk funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze
wzniesień z wykorzystaniem funkcji Hill Descent
Control w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Wybór funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze
wzniesień w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień działa
tylko przy niskich prędkościach.
–
Nacisnąć przycisk Hill Descent Control,
aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
UWAGA
Gdy funkcja LSC z HDC jest włączona, opór
pedału przyspieszenia i charakterystyka reakcji silnika ulegają zmianie.
UWAGA
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
498
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna.
Funkcja ta zostaje wyłączona automatycznie po
wyłączeniu silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Powiązane informacje
•
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień*
(Str. 497)
•
Zmiana trybu jazdy* (Str. 483)
Zasady ekonomicznej jazdy
Ekonomiczna i ekologiczna jazda polega na
zachowaniu umiaru i przewidywaniu rozwoju
sytuacji na drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy
i prędkości do panujących warunków.
• Aby uzyskać niższe zużycie paliwa, należy
włączyć tryb jazdy Eco.
•
•
•
10
Funkcja wolnego biegu Eco Coast w trybie
jazdy Eco powoduje wyłączenie funkcji hamowania silnikiem, co oznacza, że samochód
toczy się na dłuższych dystansach przy wykorzystaniu własnej energii kinetycznej.
Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu10, dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej
prędkości obrotowej silnik zużywa mniej
paliwa. Korzystać ze wskaźnika zmiany biegów.
wać ekonomiczne ciśnienie w oponach
(ECO).
•
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach
można uzyskać u dealera.
•
Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie energii.
•
Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe bez
narażania na niebezpieczeństwo innych
uczestników ruchu drogowego.
•
Bagażnik i pojemnik dachowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia energii – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
Unikać jazdy z otwartymi oknami.
Należy jeździć ze stałą prędkością oraz utrzymać dobrą odległość do innych pojazdów i
obiektów w celu maksymalnego ograniczenia
hamowania.
•
Duża prędkość skutkuje wzrostem zużycia
paliwa - opór powietrza wzrasta wraz z prędkością.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza
w oponach i sprawdzać je regularnie – dla
uzyskania jak najlepszych rezultatów stoso-
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje
to wyłączenie ważnych układów, takich jak
wspomaganie kierownicy i hamulców.
Powiązane informacje
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 34)
•
•
Położenie jazdy ECO (Str. 484)
Sprawdzanie ciśnienia w oponach (Str. 600)
Dotyczy jazdy w trybie manualnej zmiany biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 499
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przygotowanie do dłuższej podróży
Przed wyjazdem samochodem na urlop lub
przed inną długą podróżą funkcje i wyposażenie
samochodu trzeba sprawdzić szczególnie
dokładnie.
Sprawdzić, czy:
•
silnik pracuje normalnie i zużycie paliwa jest
na zwykłym poziomie
•
czy nie ma wycieków (paliwa, oleju lub innych
płynów)
•
•
siła hamowania jest optymalna
•
głębokość bieżnika i ciśnienie powietrza w
oponach są wystarczające. Założyć opony
zimowe w przypadku wyjazdu w rejony, gdzie
na drogach istnieje ryzyko zaśnieżonej lub
oblodzonej nawierzchni.
wszystkie światła działają – wyregulować
wysokość reflektorów, jeśli samochód jest
obciążony dużym ładunkiem
•
ładowanie akumulatora rozruchowego jest
odpowiednie
•
•
pióra wycieraczek są w dobrym stanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Jazda zimą
Jazda zimą (Str. 500)
Jest ważne, aby przed sezonem zimowym przeprowadzić pewne czynności kontrolne w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji samochodu.
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 499)
Ustawienia modemu samochodu (Str. 578)
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
(Str. 634)
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Pilot Assist (Str. 349)
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać o
następujące elementy:
•
Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien
zawierać 50% glikolu. Mieszanina ta chroni
silnik przed zamarzaniem do temperatury
około -35°C (-31°F). Aby uniknąć zagrożenia
dla zdrowia, nie wolno mieszać różnych
rodzajów płynów zawierających glikol.
•
W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego jest
jego lepkość. Olej o niższej lepkości (rzadszy)
ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach oraz obniża zużycie paliwa, gdy silnik nie
jest rozgrzany.
Ogranicznik prędkości (Str. 313)
Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia
(Str. 618)
WAŻNE
w samochodzie znajduje się trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelka odblaskowa – jest to
wymóg prawny w niektórych krajach.
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Powiązane informacje
500
•
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
(Str. 600)
•
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 725)
•
Należy kontrolować stan akumulatora rozruchowego i stopień jego naładowania.
Warunki zimowe stawiają wysokie wymagania
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
akumulatorowi rozruchowemu, a niska temperatura powoduje obniżenie jego pojemności.
•
Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
Śliska nawierzchnia drogi
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności do
nawierzchni, Volvo zaleca założenie na wszystkie
koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich krajach.
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach
w kontrolowanych warunkach, aby poznać zachowanie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Koła zimowe (Str. 616)
Łańcuchy przeciwpoślizgowe (Str. 617)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 704)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 703)
•
•
Uzupełnianie płynu chłodzącego (Str. 662)
Warunki eksploatacji niekorzystne dla oleju
silnikowego (Str. 721)
Jazda przez wodę
Jazda przez wodę oznacza, że samochód przejeżdża przez głębszą wodę na zalanej drodze.
Podczas jazdy przez wodę trzeba zachować
dużą ostrożność.
Samochód może pokonywać przeszkody wodne o
głębokości maksymalnie 40 cm (15,7 cala) z
prędkością nie większą od spacerowej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas przejeżdżania przez wodę płynącą.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć pedał
hamulca i upewnić się, czy hamulce funkcjonują
całkowicie prawidłowo. Woda i błoto mogą dostać
się na powierzchnie cierne hamulców i opóźnić
reakcję na wciśnięcie pedału hamulca.
•
Po przejechaniu przez wodę i błoto należy w
razie potrzeby oczyścić styki nagrzewnicy
elektrycznej i złącza przyczepy.
•
Nie wolno dopuszczać, aby samochód przez
dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej
progów nadwozia. Może to doprowadzić do
usterek instalacji elektrycznej.
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 466)
Hamowanie na mokrej nawierzchni (Str. 466)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 706)
Akumulator (Str. 670)
}}
501
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
WAŻNE
•
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza może dojść do uszkodzenia silnika.
•
Jeśli do skrzyni biegów dostanie się
woda, powoduje to pogorszenie właściwości smarnych oleju, co skraca żywotność powiązanych układów.
•
Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia
jakiegokolwiek podzespołu, silnika, skrzyni
biegów, turbosprężarki, mechanizmu różnicowego lub jego części wewnętrznych
w wyniku zalania, blokady hydrostatycznej
lub braku oleju.
•
W przypadku zgaśnięcia silnika w wodzie
nie podejmować próby jego ponownego
uruchomienia, lecz wyciągnąć samochód
z wody i odholować do stacji obsługi –
zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Niebezpieczeństwo awarii
silnika.
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
Aby można było otworzyć klapkę wlewu paliwa,
zamki samochodu muszą być odblokowane11.
Strzałka obok symbolu zbiornika na wyświetlaczu kierowcy
wskazuje, po której stronie
samochodu znajduje się klapka
wlewu paliwa.
1.
Otworzyć klapkę wlewu paliwa, naciskając
lekko jej tylną część.
2.
Po zakończeniu tankowania - zamknąć
klapkę delikatnym naciśnięciem.
Tankowanie paliwa
Zbiornik paliwa jest wyposażony we wlew bez
korka.
Tankowanie samochodu na stacji
benzynowej
Powiązane informacje
•
•
Tankowanie paliwa (Str. 502)
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
AdBlue® (Str. 510)
Tankowanie paliwa przebiega w opisany poniżej
sposób.
1.
Wyłączyć samochód i otworzyć klapkę wlewu
paliwa.
Powiązane informacje
•
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 530)
•
Kontrola jazdy z niską prędkością* (Str. 496)
11
502
Na stan klapki wlewu paliwa wpływa tylko blokowania i odblokowywanie zamków za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, systemu bezkluczykowego lub za pośrednictwem Volvo On Call.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
2.
Wybrać paliwo dopuszczone do stosowania w
samochodzie zgodnie z identyfikatorem12
znajdującym się po wewnętrznej stronie
klapki wlewu paliwa. Informacje na temat
dopuszczonych paliw i identyfikatora można
znaleźć w sekcjach dotyczących benzyny i
oleju napędowego.
2.
3.
Włożyć końcówkę pompy paliwa do otworu
wlewu. Przewód wlewu jest wyposażony w
dwie odchylające się klapki. Przed rozpoczęciem tankowania końcówkę pompy trzeba
wsunąć poza obie klapki.
Nie wolno używać nagrzewnicy paliwowej, gdy
samochód znajduje się na terenie stacji benzynowej.
4.
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po pierwszym samoczynnym
odcięciu przez dozownik dopływu paliwa.
> Zbiornik jest pełen.
Włożyć lejek do otworu wlewu. Przewód
wlewu jest wyposażony w dwie odchylające
się klapki. Przed rozpoczęciem nalewania
końcówkę lejka trzeba wsunąć poza obie
klapki.
•
Pusty zbiornik a silnik wysokoprężny
(Str. 507)
Dotyczy samochodów z nagrzewnicą
paliwową*
UWAGA
Jeśli w zbiorniku znajduje się zbyt dużo paliwa,
jego nadmiar wypłynąć przy bardzo wysokiej
temperaturze otoczenia.
Naklejka po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.
Uzupełnianie paliwa z kanistra
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka znajdującego się w bloku piankowym pod podłogą w
przedziale bagażowym.
1.
12
Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu paliwa
(Str. 502)
•
•
Benzyna (Str. 504)
Olej napędowy (Str. 506)
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa, a ponadto najpóźniej do końca 2018 roku zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach
paliwa i ich końcówkach do tankowania na stacjach paliw w całej Europie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 503
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Obsługa paliwa
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez firmę Volvo, ponieważ grozi to
obniżeniem mocy silnika i zwiększonym zużyciem
paliwa.
Paliwo rozlane na ziemię może się zapalić.
Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Nie wolno mieć przy sobie włączonego telefonu komórkowego podczas tankowania. Sygnał dzwoniącego telefonu może spowodować
powstanie iskry i zapłon oparów paliwa, a w
rezultacie doprowadzić do pożaru i obrażeń
ciała.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i
płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się
z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia
paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
WAŻNE
Stosowanie mieszanek różnych rodzajów
paliwa lub paliw niezalecanych spowoduje
unieważnienie gwarancji udzielonej przez
Volvo oraz wszelkich dodatkowych umów serwisowych; dotyczy to wszystkich silników.
Powiązane informacje
•
•
•
Benzyna (Str. 504)
Olej napędowy (Str. 506)
Postępowanie z płynem AdBlue®
(Str. 510)
Benzyna
Benzyna to rodzaj paliwa przeznaczony do
samochodów z silnikiem benzynowym.
Należy stosować benzynę wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Benzyna musi spełniać wymogi
normy EN 228.
Identyfikator benzyny
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest
umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa, a ponadto najpóźniej do końca 2018 roku
zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach paliwa i ich końcówkach do tankowania na
stacjach paliw w całej Europie.
Są to identyfikatory odnoszące się do aktualnych
standardowych paliw w Europie. W samochodach
z silnikiem benzynowym można stosować benzynę o następujących identyfikatorach:
E5 to benzyna zawierająca
maksymalnie 2,7% tlenu i maksymalnie 5% objętościowo etanolu.
E10 to benzyna zawierająca
maksymalnie 3,7% tlenu i maksymalnie 10% objętościowo
etanolu.
504
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
WAŻNE
•
Dozwolone jest stosowanie paliwa zawierającego maksymalnie 10% objętościowych etanolu.
•
Stosować tylko benzynę bezołowiową, aby
nie doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
•
Dozwolone jest stosowanie benzyny
zgodnej z normą EN 228 E10 (maksymalnie 10% objętościowych etanolu).
•
Nie wolno stosować paliwa zawierającego
dodatki metaliczne.
•
Wskaźnik zawartości etanolu powyżej
E10 (maksymalnie 10% objętościowych
etanolu) nie jest dozwolony, np. paliwo
E85 nie jest dozwolone.
•
Nie stosować żadnych dodatków, które
nie są zalecane przez Volvo.
Liczba oktanowa
•
Do normalnej jazdy można stosować benzynę
o liczbie oktanowej 95 RON.
•
W celu maksymalnego wykorzystania możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie
oktanowej 98 RON.
•
WAŻNE
Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej niższej niż RON 95 jest zabronione.
W przypadku użytkowania pojazdu w temperaturach otoczenia przekraczających +38 °C (100 °F)
zalecane jest stosowanie paliwa o najwyższej liczbie oktanowej, co pozwala utrzymać optymalny
poziom osiągów silnika i zużycia paliwa.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Obsługa paliwa (Str. 504)
Tankowanie paliwa (Str. 502)
Filtr cząstek stałych (Str. 505)
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 725)
Filtr cząstek stałych
Samochody z silnikiem benzynowym są wyposażone w filtr cząstek stałych, którego zadaniem
jest zwiększenie skuteczności oczyszczania spalin.
Podczas normalnej jazdy filtr ten wychwytuje
zawarte w spalinach cząstki stałe. W normalnej
warunkach jazdy ma miejsce regeneracja
pasywna, która prowadzi do utlenienia i wypalenia
cząstek stałych. W ten sposób filtr zostaje opróżniony.
Jeśli samochód jeździ z niską prędkością lub
często jest uruchamiany zimny silnik w niskiej
temperaturze zewnętrznej, może być konieczna
regeneracja aktywna. Regeneracja filtra cząstek
stałych odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. Podczas regeneracji
może być wyczuwalny zapach spalenizny.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej, co
przyspieszy rozgrzewanie silnika.
Jazda samochodem z silnikiem
benzynowym na krótkich dystansach z
niską prędkością
Sposób jazdy samochodem wpływa na skuteczność układu ograniczania emisji silnika benzynowego. Dla osiągnięcia optymalnego działania
konieczne jest pokonywanie różnych dystansów z
różnymi prędkościami.
}}
505
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Częsta jazda na krótkich dystansach z niską prędkością (lub przy niskich temperaturach), podczas
której silnik nie osiąga normalnej temperatury
roboczej, może doprowadzić do problemów, które
w końcu mogą spowodować usterkę i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego. Jeśli samochód
jest użytkowany głównie w ruchu miejskim, trzeba
regularnie jeździć z większymi prędkościami, aby
umożliwić regenerację układu ograniczania emisji
silnika benzynowego.
•
Samochód powinien przynajmniej raz między
tankowaniami jechać drogą główną z prędkością przekraczającą 60 km/h (38 mph)
przez co najmniej 20 minut.
Powiązane informacje
•
Benzyna (Str. 504)
Olej napędowy
Olej napędowy to rodzaj paliwa przeznaczony do
samochodów z silnikiem wysokoprężnym.
Należy stosować olej napędowy wyłącznie dobrze
znanych producentów. Nie wolno używać paliwa
wątpliwej jakości. Olej napędowy musi spełniać
wymogi normy EN 590 lub SS 155435. Silniki
wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w
paliwie, takie jak wysoka zawartość siarki i metali.
Identyfikator
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest
umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa, a ponadto najpóźniej do końca 2018 roku
zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach paliwa i ich końcówkach do tankowania na
stacjach paliw w całej Europie.
Jest to identyfikator odnoszący się do aktualnego
standardowego paliwa w Europie. W samochodach z silnikiem wysokoprężnym można stosować
olej napędowy o następujących identyfikatorach:
B7 to olej napędowy zawierający maksymalnie
7% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(FAME).
W niskich temperaturach (poniżej 0 °C (32 °F)) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
13
506
Fatty Acid Methyl Ester – estry metylowe kwasów tłuszczowych
utrudniając rozruch silnika. Dostępne w sprzedaży
rodzaje paliwa muszą być dostosowane do pory
roku i strefy klimatycznej, ale w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, starego paliwa
lub przemieszczania się między strefami klimatycznymi może dojść do wytrącania się parafiny.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
Okolice wlewu paliwa powinny być zawsze czyste.
Należy unikać zaplamienia paliwem powierzchni
lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą
z detergentem.
WAŻNE
Olej napędowy musi:
•
spełniać wymagania norm EN 590 i/lub
SS 155435
•
mieć zawartość siarki nieprzekraczającą
10 mg/kg
•
zawierać nie więcej niż
7% objętościowych paliwa FAME13 (B7).
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
WAŻNE
Rodzaje olei paliwowych, których nie wolno
stosować:
•
•
•
•
Oleje ze specjalnymi dodatkami
Olej do silników okrętowych
Olej opałowy
Paliwo FAME14 i oleje pochodzenia
roślinnego.
Paliwa te nie spełniają wymagań zawartych w
zaleceniach firmy Volvo i powodują zwiększone zużycie i uszkodzenia silnika, które nie
są objęte gwarancją udzielaną przez Volvo.
Pusty zbiornik a silnik
wysokoprężny
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie.
•
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w samochodzie.
2.
Przełączyć samochód w położenie zapłonu II
– obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara bez naciskania
pedału hamulca lub pedału sprzęgła w samochodzie z manualną skrzynią biegów i przytrzymać pokrętło przez około 4 sekundy.
Następnie puścić pokrętło, które samoczynnie powróci do swojego położenia wyjściowego.
O tym należy pamiętać przy tankowaniu
z kanistra
3.
Odczekać ok. jedną minutę.
Powiązane informacje
4.
Uruchomić silnik.
•
14
Obsługa paliwa (Str. 504)
Filtr cząstek stałych (Str. 508)
Redukcja emisji za pomocą płynu AdBlue®
(Str. 509)
Zatrzymać samochód na możliwie jak najbardziej płaskiej/poziomej powierzchni –
jeśli samochód będzie przechylony, istnieje niebezpieczeństwo powstania korków powietrznych w układzie zasilania
paliwem.
1.
Tankowanie paliwa (Str. 502)
Pusty zbiornik a silnik wysokoprężny
(Str. 507)
•
Przed uruchomieniem samochodu po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym postępować
w poniższy sposób:
Powiązane informacje
•
•
•
UWAGA
Przed uzupełnieniem paliwa w przypadku jego
wyczerpania:
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 725)
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka znajdującego się pod podłogą w przedziale bagażowym. Należy upewnić się, czy rurka lejka jest
dobrze włożona w przewód wlewu. Przewód
wlewu jest wyposażony w dwie odchylające się
klapki. Przed rozpoczęciem nalewania końcówkę
lejka trzeba wsunąć poza obie klapki.
•
•
•
Tankowanie paliwa (Str. 502)
Olej napędowy (Str. 506)
Zestaw narzędzi (Str. 609)
Dozwolony jest olej napędowy zawierający maksymalnie 7% objętościowych paliwa FAME (B7).
507
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Filtr cząstek stałych
Samochody z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w filtr cząstek stałych, którego zadaniem
jest zwiększenie skuteczności oczyszczania spalin.
Podczas normalnej jazdy filtr ten wychwytuje
zawarte w spalinach cząstki stałe. Po spełnieniu
określonych warunków rozpoczyna się regeneracja, której celem jest wypalenie cząstek stałych i
opróżnienie filtra. Aby regeneracja mogła się rozpocząć, silnik musi osiągnąć normalną temperaturę roboczą. Regeneracja filtra cząstek stałych
odbywa się w sposób automatyczny i normalnie
trwa 10-20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji mogą być zauważalne
następujące objawy:
•
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika
•
•
przejściowe zwiększenie zużycia paliwa
zapach spalenizny.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*, co
przyspieszy rozgrzewanie silnika.
508
WAŻNE
Jeśli filtr całkowicie wypełni się cząstkami stałymi, uruchomienie silnika może być trudne, a
filtr nie będzie działać. Istnieje wtedy ryzyko, że
filtr będzie wymagać wymiany.
Powiązane informacje
•
•
•
Olej napędowy (Str. 506)
Redukcja emisji za pomocą płynu AdBlue®
(Str. 509)
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 725)
Jazda samochodem z silnikiem
wysokoprężnym na krótkich dystansach
z niską prędkością
Sposób jazdy samochodem wpływa na skuteczność układu ograniczania emisji silnika wysokoprężnego. Dla osiągnięcia optymalnego działania
konieczne jest pokonywanie różnych dystansów z
różnymi prędkościami.
Częsta jazda na krótkich dystansach z niską prędkością (lub przy niskich temperaturach), podczas
której silnik nie osiąga normalnej temperatury
roboczej, może doprowadzić do problemów, które
w końcu mogą spowodować usterkę i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego. Jeśli samochód
jest użytkowany głównie w ruchu miejskim, trzeba
regularnie jeździć z większymi prędkościami, aby
umożliwić regenerację układu ograniczania emisji
silnika wysokoprężnego.
•
Samochód powinien przynajmniej raz między
tankowaniami jechać drogą główną z prędkością przekraczającą 60 km/h (38 mph)
przez co najmniej 20 minut.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Redukcja emisji za pomocą płynu
AdBlue®15
AdBlue jest dodatkiem stosowanym w układzie
SCR16 w celu zredukowania emisji szkodliwych
substancji z silnika wysokoprężnego.
W układzie SCR płyn AdBlue i tlenki azotu
zawarte w spalinach są przekształcane w azot i
parę wodną, co w znacznym stopniu zmniejsza
emisję szkodliwych tlenków azotu.
AdBlue
AdBlue to bezbarwny płyn, który zawiera 32,5%
mocznika17 rozpuszczonego w wodzie zdemineralizowanej i jest produkowany zgodnie z normą
ISO 22241. Został on specjalnie opracowany z
myślą o technologii SCR służącej do oczyszczania
spalin z silników wysokoprężnych.
W samochodzie znajduje się oddzielny zbiornik na
płyn AdBlue, który jest napełniany przez oddzielny
wlew pod klapką wlewu paliwa. Zużycie zależy od
stylu jazdy, temperatury zewnętrznej i temperatury
roboczej układu.
Warunki jazdy z AdBlue
W zbiorniku musi zawsze znajdować się płyn
AdBlue odpowiedniej jakości, by można było uruchomić samochód. Układ SCR jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia.
15
16
17
Układ ograniczania emisji przez cały czas monitoruje poziom w zbiorniku, jakość i dozowanie płynu
AdBlue. W razie nieprawidłowości na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
WAŻNE
Płyn AdBlue jest potrzebny do prawidłowego
działania układu SCR i zapewnienia zgodności
z przepisami prawa dotyczącymi emisji. Modyfikowanie układu zasilania płynem AdBlue lub
manipulowanie nim w sposób powodujący
brak dopływu reduktora AdBlue, gdy jest on
wymagany przepisami prawa dotyczącymi
emisji spalin, jest nielegalne. Wszelkie tego
rodzaju zabiegi mogą stanowić wykroczenie
podlegające ściganiu.
Powiązane informacje
•
Postępowanie z płynem AdBlue®
(Str. 510)
•
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
AdBlue® (Str. 510)
•
Symbole i komunikaty funkcji AdBlue®
(Str. 513)
Nie wolno eksploatować samochodu z pustym
zbiornikiem płynu AdBlue, ponieważ nie
będzie on wtedy zgodny z przepisami prawa
dotyczącymi emisji spalin. Dlatego samochód
został wyposażony w układ ostrzegawczy
informujący o konieczności uzupełnienia płynu
AdBlue w zbiorniku. Gdy poziom płynu AdBlue
w zbiorniku znacznie się obniży, pojawiają się
ostrzeżenia informujące o konieczności jego
uzupełnienia.
Zastrzeżony znak towarowy należący do Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selektywna redukcja katalityczna
CO(NH2)2
509
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Postępowanie z płynem AdBlue®
Płyn AdBlue składa się głównie z wody (około
67,5% wody i 32,5% mocznika). Płyn jest niepalny, ale należy obchodzić się z nim ostrożnie,
ponieważ może powodować podrażnienie oczu i
skóry.
O tym należy pamiętać
Unikać dychania oparów oraz kontaktu ze skórą i
oczami. Podczas kontaktu z płynem najlepiej używać rękawic, które pozwolą zapobiec podrażnieniu wrażliwej skóry.
OSTRZEŻENIE
Udzielanie pierwszej pomocy:
•
W przypadku przedostania się do dróg
oddechowych – zapewnić dopływ świeżego powietrza.
•
W przypadku kontaktu ze skórą – umyć
skórę wodą i mydłem.
•
W przypadku kontaktu z oczami – niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody.
•
W przypadku spożycia – dokładnie wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
Zwrócić się o pomoc do lekarza, jeśli dolegliwości utrzymują się albo doszło do spożycia
dużej ilości.
Postępowanie w razie rozlania
Płyn AdBlue rozlany na ziemię, samochód lub
powierzchnie lakierowane trzeba spłukać obficie
510
wodą. Zapobiegać przedostaniu się płynu do
kanalizacji.
Sprawdzanie poziomu i
uzupełnianie płynu AdBlue®
Przechowywanie
Sprawdzać poziom płynu AdBlue regularnie i
uzupełniać, gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się komunikat informujący o niskim poziomie
płynu AdBlue.
Stacja obsługi Volvo uzupełnia poziom płynu
AdBlue podczas serwisowania samochodu, niemniej jednak należy go również uzupełniać kilka
razy między przeglądami w zależności od stylu
jazdy. Jeśli dojdzie do całkowitego opróżnienia
zbiornika płynu AdBlue, uruchomienie samochodu nie będzie możliwe.
Płyn AdBlue trzeba przechowywać w szczelnie
zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej -11 °C (12 °F) i poniżej 30 °C
(86 °F). Płynu nie wolno przechowywać w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Płyn AdBlue zamarza w temperaturze -11 °C
(12 °F), ale można go użyć ponownie po rozmrożeniu roztworu.
Powiązane informacje
•
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
AdBlue® (Str. 510)
•
Redukcja emisji za pomocą płynu AdBlue®
(Str. 509)
UWAGA
Nigdy nie należy doprowadzać do całkowitego
opróżnienia zbiornika płynu AdBlue. Należy z
wyprzedzeniem uzupełniać płyn w zbiorniku,
nie czekając na jego opróżnienie.
Jeśli zbiornik zostanie całkowicie opróżniony,
nie będzie możliwe uruchomienie silnika po
jego wyłączeniu — ani w zwykły sposób, ani
przy użyciu sprzętu pomocniczego.
Jedynym sposobem na uruchomienie samochodu po opróżnieniu zbiornika jest wlanie co
najmniej 3 litrów płynu AdBlue odpowiedniej
jakości.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Sprawdzanie poziomu płynu AdBlue
Napełnianie
2.
1.
Gdy poziom płynu AdBlue zbliża się do
niskiej wartości, na wyświetlaczu kierowcy zapala się symbol i pojawia się
komunikat Niski poziom AdBlue.
1.
Otworzyć aplikację Status pojazdu w
widoku aplikacji.
Nacisnąć Status, aby wyświetlić poziom
płynu AdBlue.
Otworzyć klapkę wlewu paliwa, naciskając
lekko jej tylną część.
2.
Otworzyć niebieski korek mniejszego przewodu wlewu, który jest przeznaczony na płyn
AdBlue.
Graficzne wskazanie poziomu płynu AdBlue na wyświetlaczu centralnym.
Każdy segment pokazuje około 25% pełnego
zbiornika.
Gdy w zbiorniku jest mniej niż 25% płynu,
kolor ostatniego segmentu zmienia się na
pomarańczowy, a gdy płynu jest mniej niż
10%, kolor zmienia się na czerwony.
}}
511
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
3.
Wlać płyn AdBlue odpowiedniej jakości18.
Nie przepełniać zbiornika.
OSTRZEŻENIE
W przypadku uzupełniania płynu AdBlue z
pompy na stacji benzynowej zaleca się korzystanie z pompy przystosowanej do samochodów osobowych. Można również używać pomp
z płynem AdBlue przeznaczonych do pojazdów
ciężkich.
WAŻNE
Uważać, aby płyn AdBlue nie zetknął się z
powłoką lakierniczą samochodu. Jeśli do tego
dojdzie, spłukać obficie wodą, ponieważ płyn
ten może spowodować uszkodzenie lakieru.
Powiązane informacje
•
•
•
18
512
Postępowanie z płynem AdBlue® (Str. 510)
Symbole i komunikaty funkcji AdBlue®
(Str. 513)
Pojemność zbiornika płynu AdBlue®
(Str. 723)
ISO 22241
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Symbole i komunikaty funkcji
AdBlue®
Układ ograniczania emisji przez cały czas monitoruje poziom, jakość i dozowanie płynu AdBlue.
W razie nieprawidłowości na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
Symbol
Komunikat
Działanie
Niski poziom AdBlue
Poziom płynu AdBlue jest niski i trzeba dolać płynu do zbiornika.
Dozowanie AdBlue
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu sprawdzenia działania.
i
Jakość AdBlue
}}
513
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Uzupełnij AdBlue
Poziom płynu AdBlue jest krytycznie niski i trzeba niezwłocznie dolać płynu do zbiornika.
Rozruch siln. niemożl.
Samochodu nie można uruchomić, dopóki nie zostanie uzupełniony płyn AdBlue. Wlać ilość płynu
AdBlue podaną na wyświetlaczu kierowcy albo skontaktować się ze stacją obsługiA.
i np.: Wlej co najmniej 4 litry
AdBlue
Rozruch siln. niemożl.
Konieczny serwis układu
AdBlue, by ponow. uruch.
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
514
•
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
AdBlue® (Str. 510)
•
•
Postępowanie z płynem AdBlue® (Str. 510)
Rezerwacja przeglądów i napraw (Str. 651)
O tym należy pamiętać:
•
Samochód musi stać na poziomej powierzchni, aby wskaźnik poziomu mógł prawidłowo pokazać
ilość wlanego płynu AdBlue.
•
Może upłynąć nawet 20 sekund od wlania płynu, zanim system pokaże prawidłowo aktualny
poziom.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu sprawdzenia działania.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przegrzanie silnika i układu
napędowego
gów19. Ponadto zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni biegów,
która spowoduje między innymi, że na
wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol
ostrzegawczy i pojawi się komunikat Skrz.
biegów ciepła Zmniejsz prędkość, aby
obniżyć temperaturę lub Skrz. biegów
gorąca Zatrz. bezpiecznie sam. i
poczekaj, aż ostygnie. Stosownie do zalecenia ograniczyć prędkość jazdy lub zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i przez
kilka minut pozostawić silnik pracujący na
biegu jałowym, aby doprowadzić do ostygnięcia skrzyni biegów.
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika
i układu napędowego – w szczególności podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
•
W razie przegrzania moc silnika może ulec
tymczasowemu zmniejszeniu.
•
Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe
światła przesłaniające wlot powietrza do
chłodnicy.
•
Gdy temperatura w układzie chłodzenia silnika będzie zbyt wysoka, zaświeci się symbol
ostrzegawczy i na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się komunikat Temperatura silnika
Wysoka temperatura Zatrzymaj
samochód. Należy zatrzymać samochód w
bezpiecznym miejscu i przez kilka minut
pozostawić silnik na biegu jałowym, aby
doprowadzić do jego ostygnięcia.
•
Jeśli pojawi się komunikat Temperatura
silnika Wysoka temperatura. Wyłącz
silnik lub Płyn chłodzący siln. Niski
poziom. Wyłącz silnik, należy zatrzymać
samochód i wyłączyć silnik.
•
W razie przegrzania skrzyni biegów wybrany
zostanie alternatywny program zmiany bie-
19
•
W razie przegrzania silnika może nastąpić
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
•
Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Wysoka temperatura silnika. Postępować według zaleceń.
Niski poziom, płyn chłodzący.
Postępować według zaleceń.
Skrzynia biegów gorąca/przegrzana/schłodzona. Postępować
według zaleceń.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Uzupełnianie płynu chłodzącego (Str. 662)
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Przygotowanie do dłuższej podróży (Str. 500)
Wskaźnik zmiany biegu* (Str. 479)
UWAGA
Praca wentylatora chłodzącego silnika przed
pewien czas po wyłączeniu silnika jest zjawiskiem normalnym.
Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 515
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przeciążenie akumulatora
rozruchowego
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po wyłączeniu samochodu nie jest zalecane pozostawianie
wyłącznika zapłonu w pozycji II. Zamiast tego
przestawić wyłącznik zapłonu w położenie I, w
którym zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że również inne urządzenia pobierają energię elektryczną. Gdy samochód jest wyłączony, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń są:
•
•
•
•
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając samochód na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora rozruchowego przebiega szybciej podczas jazdy niż
podczas pracy silnika na biegu jałowym na
postoju.
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik samochodu można uruchomić za pomocą innego akumulatora.
Powiązane informacje
•
•
Akumulator (Str. 670)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
dmuchawa w układzie wentylacji
reflektory
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności).
Jeśli napięcie akumulatora rozruchowego jest za
niskie, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat. Równocześnie, w celu zmniejszenia obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki
energii elektrycznej lub ich wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie
radioodtwarzacza.
516
–
Punkty mocowania przewodów rozruchowych.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy przestrzegać następującej procedury, aby uniknąć
zwarć lub innych uszkodzeń:
1.
Wybrać pozycję 0 układu elektrycznego
samochodu.
2.
Upewnić się, że napięcie akumulatora wspomagającego wynosi 12 V.
3.
Jeżeli akumulator wspomagający jest zamontowany w innym samochodzie – wyłączyć silnik w drugim samochodzie i upewnić się, że
oba samochody nie stykają się ze sobą.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
4.
Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego
akumulatora wspomagającego (1).
WAŻNE
Przewód rozruchowy należy podłączać ostrożnie, by nie doszło do zwarcia z innymi elementami w komorze silnika.
5.
Otworzyć osłonę dodatniego punktu rozruchowego (2).
6.
Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do dodatniego punktu rozruchowego w samochodzie (2).
7.
Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego akumulatora wspomagającego (3).
8.
Drugi zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do ujemnego punktu rozruchowego w samochodzie (4).
9.
Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane, aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
10. Uruchomić silnik samochodu udzielającego
pomocy i utrzymywać przez parę minut podwyższoną do około 1500 obr/min prędkość
obrotową.
11. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina
wodoru i tlenu. Do spowodowania eksplozji akumulatora wystarczy jedna iskra,
która może powstać w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Nie podłączać przewodów rozruchowych
do żadnych elementów układu paliwowego ani do części ruchomych. Uważać
na gorące części silnika.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy, który
może spowodować poważne oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia
się kwasu do oczu, należy natychmiast
zasięgnąć porady lekarza.
•
Nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatora.
WAŻNE
Nie dotykać połączeń między przewodem a
samochodem podczas próby rozruchu. Istnieje
niebezpieczeństwo iskrzenia.
12. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód
czarny, a następnie czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
dodatnim punktem rozruchowym w samochodzie/biegunem dodatnim akumulatora wspomagającego ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 458)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Regulacja kierownicy (Str. 211)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 461)
517
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Hak holowniczy*
UWAGA
Samochód może zostać wyposażony w hak
holowniczy, umożliwiający ciągnięcie za nim np.
przyczepy.
Do samochodu mogą być dostępne różne wersje
haka holowniczego. Więcej informacji można
uzyskać u dealera Volvo.
WAŻNE
Po wyłączeniu silnika może nastąpić automatyczne wyłączenie przyłącza doprowadzającego napięcie akumulatora do przyczepy, aby
zapobiec rozładowaniu akumulatora rozruchowego.
Jeśli samochód jest wyposażony w hak
holowniczy, z tyłu nie ma mocowania zaczepu
holowniczego.
Dane techniczne haka
holowniczego*
Wymiary i punkty mocowania haka holowniczego
Powiązane informacje
•
•
•
•
Składane haki holownicze* (Str. 519)
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Bagażnik rowerowy montowany na haku
holowniczym* (Str. 526)
Dane techniczne haka holowniczego*
(Str. 518)
WAŻNE
Hak holowniczy wymaga regularnego czyszczenia i smarowania smarem, co pozwoli
zapobiegać jego zużywaniu się.
UWAGA
W przypadku korzystania z haka wyposażonego w tłumik drgań nie wolno smarować
jego głowicy.
Dotyczy to także montażu bagażnika rowerowego mocowanego do głowicy haka holowniczego.
518
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wymiary, punkty mocowania w mm (calach)
A
1041,3 (41)
B
90 (3,5)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Patrz ilustracja powyżej
F
283,5 (11,1)
G
Środek przegubu kulowego
Powiązane informacje
•
•
Hak holowniczy* (Str. 518)
Dopuszczalna masa przyczepy i nacisk na
hak holowniczy (Str. 716)
Składane haki holownicze*
1.
Składany hak holowniczy jest zawsze łatwo
dostępny, a jego wysuwanie i chowanie jest
proste. W położeniu wsuniętym hak jest całkowicie schowany.
OSTRZEŻENIE
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji rozkładania i składania haka holowniczego.
Rozkładanie haka holowniczego
OSTRZEŻENIE
Należy unikać stania blisko środkowej części
zderzaka za samochodem w czasie wysuwania
haka holowniczego.
Otworzyć drzwi bagażnika. Przycisk do rozkładania/składania haka holowniczego znajduje
się po prawej stronie z tyłu przestrzeni bagażowej. Aby funkcja rozkładania była aktywna,
lampka kontrolna w przycisku musi świecić
się ciągłym pomarańczowym światłem.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 519
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
2.
UWAGA
Hak holowniczy musi zakończyć procedurę
rozkładania, zanim będzie można przestawić
go w położenie zablokowane. Procedura ta
może potrwać kilka sekund. Jeśli hak holowniczy nie jest zamocowany w położeniu zablokowanym, należy odczekać kilka sekund i spróbować ponownie.
3.
Nacisnąć i zwolnić przycisk — hak może się
nie wysunąć w przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.
> Hak wysunie się na zewnątrz i w dół do
położenia niezablokowanego — w tym
czasie dioda miga na pomarańczowo.
WAŻNE
Składając hak holowniczy należy upewnić się,
czy w gnieździe elektrycznym nie ma wtyczki
lub adaptera.
Przesunąć hak w jego położenie skrajne,
gdzie zostanie zabezpieczony i zablokowany
— dioda zacznie świecić ciągle pomarańczowym światłem.
> Hak jest gotowy do użycia.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o przymocowaniu linki bezpieczeństwa przyczepy do przeznaczonego do
tego celu uchwytu.
520
Jeśli samochód wykryje podłączenie przyczepy do instalacji elektrycznej, lampka kontrolna przestanie świecić się ciągłym światłem.
Składanie haka holowniczego
OSTRZEŻENIE
Nie wolno naciskać przycisku rozkładania/
składania haka, jeśli do haka holowniczego
jest podłączona przyczepa.
UWAGA
Po chwili następuje aktywacja trybu oszczędzania energii i lampka wskaźnikowa gaśnie.
Ponowna aktywacja systemu następuje po
zamknięciu i otwarciu drzwi bagażnika. Dotyczy to rozkładania i składania haka holowniczego.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
1.
Jazda z przyczepą
2.
Podczas jazdy z przyczepą należy zwrócić
uwagę na kilka ważnych spraw dotyczących
haka holowniczego, przyczepy oraz sposobu rozmieszczenia na niej ładunku.
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza ładowność
samochodu o odpowiadający im ciężar.
Otworzyć drzwi bagażnika. Nacisnąć i zwolnić
przycisk po prawej stronie z tyłu przestrzeni
bagażowej — hak może się nie schować w
przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.
> Hak holowniczy automatycznie obniży się
do położenia niezablokowanego – dioda w
przycisku miga na pomarańczowo.
Zablokować hak holowniczy, przesuwając go
z powrotem w położenie wsunięte, w którym
następuje jego zablokowanie.
> Jeśli hak został prawidłowo schowany,
dioda zacznie świecić ciągle pomarańczowym światłem.
Powiązane informacje
•
•
Samochód ma niezbędne wyposażenie wymagane do holowania przyczepy.
•
Należy stosować wyłącznie atestowane haki
holownicze.
•
Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić,
aby nacisk na hak nie przekraczał podanej w
danych technicznych wartości maksymalnej.
Nacisk na hak holowniczy jest liczony jako
część składowa ogólnej ładowności samochodu.
•
Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości
zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym
samochodem.
•
Podczas holowania przyczepy silnik jest bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
•
Fabrycznie nowym samochodem nie wolno
holować ciężkiej przyczepy. Należy odczekać
co najmniej do osiągnięcia przebiegu
1000 km (620 mil).
•
Na długich i stromych zjazdach hamulce poddawane są obciążeniom znacznie większym
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Hak holowniczy* (Str. 518)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 521
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
niż normalnie. W przypadku ręcznego zmieniania biegów należy zredukować bieg i
odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
||
•
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
•
W przypadku jazdy z przyczepą w górę stromych wzniesień utrzymywać małą prędkość.
•
•
Podana maksymalna masa przyczepy dotyczy
tylko wysokości do 1000 metrów nad poziomem morza (3280 stóp). Na większych
wysokościach moc silnika i zdolność pojazdu
do pokonywania wzniesień ulegają zmniejszeniu ze względu na mniejszą gęstość
powietrza i dlatego maksymalną masę przyczepy trzeba zmniejszyć. Masę zestawu drogowego (samochód + przyczepa) należy
zmniejszać o 10% na każde kolejne 1000 m
(3280 stóp) (lub jego część).
Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia
o nachyleniu przekraczającym 12%.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości
nad poziomem morza, w połączeniu z jakością
paliwa, to czynniki, które znacznie zwiększają
zużycie paliwa.
Przyłącze przyczepy
Jeżeli hak holowniczy samochodu ma gniazdo
13-stykowe, a przyczepa gniazdo 7-stykowe, to
do ich połączenia potrzebny będzie adapter.
Należy użyć oryginalnego adaptera Volvo. Przewód nie może ciągnąć się po ziemi.
WAŻNE
Po wyłączeniu silnika może nastąpić automatyczne wyłączenie przyłącza doprowadzającego napięcie akumulatora do przyczepy, aby
zapobiec rozładowaniu akumulatora rozruchowego.
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać podanych zaleceń dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie
samochód z przyczepą może być trudny do
opanowania w przypadku nieprzewidzianego
ruchu lub nagłego hamowania.
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy to wartości dozwolone przez Volvo.
Krajowe przepisy dotyczące pojazdów mogą
dodatkowo ograniczyć dozwoloną masę i
prędkość przyczepy. Haki holownicze mogą
posiadać dopuszczenie do holowania przyczep o większej masie niż jest w stanie uciągnąć samochód.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Układ samoczynnego poziomowania zawieszenia
samochodu dąży do utrzymania stałej wysokości
niezależnie od obciążenia (aż do jego maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód stoi,
tył pojazdu obniża się, co jest objawem prawidłowym.
Jazda w terenie pagórkowatym oraz w
klimacie gorącym
W niektórych sytuacjach, podczas holowania przyczepy może wystąpić ryzyko przegrzania. Jeśli dojdzie do przegrzania silnika i układu napędowego,
na wyświetlaczu kierowcy zaświeci się symbol
ostrzegawczy i pojawi się komunikat.
Poniższe informacje dotyczą tylko samochodów z
automatyczną skrzynią biegów.
Automatyczna skrzynia biegów dobiera optymalny
bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
522
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Jazda w górę stromej pochyłości
Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na
biegu wyższym niż ten, z którym może „poradzić
sobie” silnik – jazda na wysokim biegu z niską
prędkością obrotową silnika nie zawsze jest
dobrym rozwiązaniem.
•
Warunki eksploatacji niekorzystne dla oleju
silnikowego (Str. 721)
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
Parkowanie na pochyłości
1. Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA20) jest tłumienie
ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy. Funkcja ta jest realizowana
przez układ stabilizacji toru jazdy ESC21.
2.
Uruchomić hamulec postojowy.
Przyczyny wężykowania
3.
Wybrać położenie P dźwigni zmiany biegów.
4.
Zwolnić pedał hamulca.
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Ruchy oscylacyjne
występują najczęściej przy dużych prędkościach.
Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy
mniejszych prędkościach, gdy przyczepa jest
przeciążona lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do
tyłu.
W przypadku parkowania na pochyłości należy
podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Wcisnąć do końca pedał hamulca.
2.
Wybrać położenie biegu D.
3.
Wyłączanie hamulca postojowego.
4.
Zwolnić pedał hamulca i ruszyć z miejsca.
Powiązane informacje
•
Stabilizacja samochodu podczas holowania
przyczepy* (Str. 523)
•
•
Kontrola świateł przyczepy (Str. 524)
•
Dopuszczalna masa przyczepy i nacisk na
hak holowniczy (Str. 716)
Przegrzanie silnika i układu napędowego
(Str. 515)
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie zadziałania dodatkowego czynnika, jakim może być na
przykład.:
•
•
Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
•
Gwałtowne ruchy kierownicą.
Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź w
wyrwę w nawierzchni.
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe.
W efekcie kierującemu trudno będzie zapanować
nad samochodem z przyczepą i może dojść do
wjechania na sąsiedni pas ruchu lub zjechania z
jezdni.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 523
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Funkcja stabilizacji samochodu
podczas holowania przyczepy
Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy boczne. W
razie pojawienia się pierwszych oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce
przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i
przyczepy. Najczęściej jest to wystarczające, aby
kierowca odzyskał panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza interwencja funkcji stabilizacji
samochodu podczas holowania przyczepy nie
skoryguje wężykowania, uruchamiane są hamulce
wszystkich kół oraz zmniejszana jest chwilowa
moc silnika. Gdy oscylacje zostaną stopniowo
opanowane i samochód z przyczepą odzyskają
stabilność, układ przerywa regulację, a kierowca
przejmuje pełną kontrolę nad samochodem.
UWAGA
Funkcja stabilizacji jest wyłączana, gdy kierowca włączy tryb Sport poprzez wyłączenie
ESC w menu na wyświetlaczu centralnym.
Układ stabilizacji samochodu podczas holowania
przyczepy może nie zainterweniować, gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać
gwałtowne ruchy kierownicą, ponieważ w takim
przypadku układ nie będzie w stanie rozpoznać,
20
21
524
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
czy oscylacje samochodu i przyczepy są wynikiem
niestabilności, czy są zamierzone.
Podczas działania układu stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy na
wyświetlaczu kierowcy miga
symbol układu ESC.
Powiązane informacje
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 308)
Kontrola świateł przyczepy
W razie podłączenia przyczepy — przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy wszystkie
światła przyczepy są sprawne.
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
Jeśli jedna lub więcej żarówek kierunkowskazów
lub świateł hamowania przyczepy będzie uszkodzonych, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się
symbol i komunikat. Pozostałe światła na przyczepie muszą zostać sprawdzone ręcznie przez kierowcę przed rozpoczęciem jazdy.
Symbol
Komunikat
• Kierun. przyczepy Usterka
prawego kierunkowskazu
• Kierun. przyczepy Usterka
lewego kierunkowskazu
• Św. hamow. przycz. Awaria
Jeśli jedna lub więcej żarówek kierunkowskazów
przyczepy będzie niesprawnych, symbol kierunkowskazów na wyświetlaczu kierowcy będzie
migać szybciej niż normalnie.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Tylne światło przeciwmgielne na
przyczepie
Po podłączeniu przyczepy tylne światło przeciwmgielne na samochodzie może się nie świecić, w
takim przypadku funkcja tylnego światła przeciwmgielnego zostaje przełączona na przyczepę. Po
włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego
należy sprawdzić, czy przyczepa jest wyposażona
w takie światło, aby zapewnić bezpieczeństwo
podróży.
Kontrola świateł przyczepy*
Automatyczna kontrola świateł
Po podłączeniu przyczepy do układu elektrycznego, można sprawdzić działanie jej świateł
poprzez funkcję automatycznego włączenia świateł. Funkcja pomaga kierowcy sprawdzić przed
ruszeniem, czy światła przyczepy działają.
Silnik musi być w tym czasie wyłączony.
1.
2.
Po podłączeniu przyczepy do haka holowniczego, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się
komunikat Automatyczna kontrola świateł
przyczepy.
Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> Rozpocznie się kontrola świateł.
3.
Wysiąść z samochodu, aby sprawdzić działanie świateł.
> Wszystkie światła przyczepy zaczną migać
- a następnie będą się zapalać jedno po
drugim.
3.
4.
Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie światła
przyczepy działają.
Powiązane informacje
5.
Po chwili wszystkie światła przyczepy zaczną
ponownie migać.
> Kontrola jest zakończona.
•
Wybrać opcję Manualna kontrola świateł
przyczepy.
> Rozpocznie się kontrola świateł. Wysiąść z
samochodu, aby sprawdzić działanie świateł.
Jazda z przyczepą (Str. 521)
Wyłączanie automatycznej kontroli świateł
Funkcję automatycznej kontroli świateł można
wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
3.
Usunąć zaznaczenie pozycji Automatyczna
kontrola świateł przyczepy.
Światła i
Manualna kontrola świateł
Po wyłączeniu kontroli automatycznej można uruchomić kontrolę świateł ręcznie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
Światła i
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 525
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użytkowanie bagażnika rowerowego może spowodować uszkodzenie haka
holowniczego i samochodu.
Do przewożenia rowerów zalecane są bagażniki
rowerowe skonstruowane przez Volvo.
Bagażnik rowerowy może odłączyć się od
haka holowniczego, jeśli:
Nie grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa. Bagażniki rowerowe Volvo można nabyć u autoryzowanych dealerów Volvo.
Postępować ściśle zgodnie z instrukcją dołączoną
do bagażnika rowerowego.
•
Masa bagażnika rowerowego wraz z ładunkiem nie może przekraczać 75 kg (165 funtów).
•
Konstrukcja bagażnika rowerowego może
pozwalać na przewożenie maksymalnie
trzech rowerów.
•
zostanie nieprawidłowo zamontowany na
haku holowniczym
•
zostanie przeciążony – maksymalne
obciążenie podano w instrukcji bagażnika
rowerowego
•
zostanie wykorzystany do przewożenia
innych rzeczy niż rowery.
Zamontowanie bagażnika rowerowego na haku
holowniczym wpływa na charakterystykę jezdną
samochodu. Na przykład na skutek:
•
•
•
•
Umieszczać ładunek zgodnie z poniższymi zaleceniami:
•
Umieścić najcięższy rower najgłębiej, czyli
najbliżej samochodu.
•
Zadbać o symetryczne obciążenie oraz by
skupiało się ono jak najbliżej środka samochodu, na przykład umieszczając rowery w
przeciwległych kierunkach, jeśli ładowanych
jest kilka rowerów.
•
Na czas transportu zdjąć z rowerów luźne
przedmioty, na przykład koszyk, akumulator
lub fotelik dziecięcy. Ma to na celu z jednej
strony zmniejszenie obciążenia haka holowniczego i bagażnika rowerowego, a z drugiej
strony zmniejszenie oporu powietrza, który
wpływa na zużycie paliwa.
•
Nie zakładać pokrowców ochronnych na
rowery. Może to wpłynąć na zdolność
manewrowania, pogorszyć widoczność i
zwiększyć zużycie paliwa. Może to także spowodować zwiększenie obciążenia haka
holowniczego.
zwiększenia masy
zmniejszenia zdolności przyspieszania
zmniejszenia prześwitu
zmiany zdolności hamowania.
Zalecenia dotyczące załadunku
rowerów na bagażnik rowerowy
Powiązane informacje
•
Hak holowniczy* (Str. 518)
Im większa odległość między środkiem ciężkości
ładunku a hakiem holowniczym, tym większe
obciążenie haka.
526
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Podczas holowania samochód jest ciągnięty
przez inny pojazd na linie holowniczej.
•
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić,
jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy
podczas holowania.
Przed rozpoczęciem holowania upewnić
się, że blokada kierownicy jest odblokowana.
•
Musi być aktywna pozycja II wyłącznika
zapłonu – w pozycji I wyłącznika zapłonu
wszystkie poduszki powietrzne są wyłączone.
•
Podczas holowania w samochodzie powinien zawsze znajdować się kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Przygotowanie i holowanie
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły się do
przodu.
•
Nie holować samochodu z automatyczną
skrzynią biegów z prędkością większą niż
80 km/h (50 mil/h) lub na odległość
powyżej 80 km (50 mil).
4.
Przełączyć samochód w położenie zapłonu II
– obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara bez naciskania
pedału hamulca lub pedału sprzęgła w samochodzie z manualną skrzynią biegów i przytrzymać pokrętło przez około 4 sekundy.
Następnie puścić pokrętło, które samoczynnie powróci do swojego położenia wyjściowego.
5.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne N i zwolnić hamulec postojowy.
Jeśli napięcie akumulatora jest za niskie, nie
można wyłączyć hamulca postojowego. W
takim przypadku należy skorzystać z akumulatora wspomagającego.
> Pojazd holujący może teraz rozpocząć
holowanie.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamulców i układu kierowniczego nie działa przy wyłączonym silniku –
pedał hamulca trzeba naciskać z siłą
około 5 razy większą, a kierownica obraca się
znacznie ciężej niż zwykle.
6.
Delikatnie naciskając pedał hamulca, utrzymywać naprężenie liny holowniczej, gdy
pojazd holujący zwalnia, aby nie dopuścić do
jej szarpania.
Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
1.
Włączyć światła awaryjne samochodu.
2.
Zamocować linę holowniczą do zaczepu
holowniczego.
7.
3.
Wyłączyć blokadę kierownicy, odblokowując
zamki samochodu.
Awaryjny rozruch silnika
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub
holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający.
}}
527
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
WAŻNE
W przypadku próby uruchomienia silnika przez
holowanie może dojść do uszkodzenia katalizatora.
Powiązane informacje
•
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu holowniczego (Str. 528)
•
•
Światła awaryjne (Str. 169)
•
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 516)
•
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 461)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 530)
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
Zaczep holowniczy służy do holowania. Zaczep
holowniczy wkręca się w gwintowane gniazdo
znajdujące się pod pokrywą po prawej stronie
przedniego lub tylnego zderzaka.
UWAGA
Jeśli samochód jest wyposażony w hak
holowniczy, z tyłu nie ma mocowania zaczepu
holowniczego.
Zakładanie zaczepu holowniczego
Wyjąć zaczep holowniczy z bloku piankowego
pod podłogą w przestrzeni bagażowej.
528
Przód: Zdjąć osłonę – nacisnąć oznaczenie
palcem.
> Osłona obraca się wokół swojej osi i
można ją wtedy wyjąć.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
4.
Wkręcić zaczep holowniczy do oporu. Wkręcić
zaczep mocno. Przełożyć przez niego na przykład klucz do kół* i posłużyć się nim jak
dźwignią.
Jeśli nachylenie rampy pojazdu pomocy drogowej
jest zbyt strome lub prześwit pod samochodem
jest niewystarczający, to samochód może zostać
uszkodzony podczas próby wciągnięcia go przy
użyciu zaczepu holowniczego.
W razie potrzeby należy podnieść samochód na
podnośniku. Nie należy do tego używać zaczepu
holowniczego.
OSTRZEŻENIE
Za pojazdem pomocy drogowej nie mogą
znajdować się żadne osoby/przedmioty podczas wciągania samochodu na jego platformę.
Tył: Zdjąć osłonę – nacisnąć oznaczenie palcem, jednocześnie odchylając przeciwny bok/
narożnik monetą lub podobnym przedmiotem.
> Osłona obraca się wokół swojej osi i
można ją wtedy wyjąć.
WAŻNE
WAŻNE
Ważne, aby zaczep holowniczy był solidnie
wkręcony — prosto i aż do oporu.
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do holowania po drogach, a nie do awaryjnego wyciągania samochodu np. z rowu. W takim przypadku
należy wezwać pomoc drogową.
Zdejmowanie zaczepu holowniczego:
–
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na zderzaku.
Do wciągnięcia samochodu na platformę pojazdu
pomocy drogowej należy użyć zaczepu holowniczego. Pozycja samochodu i prześwit do podłoża
decydują o tym, czy jest to możliwe.
Powiązane informacje
•
•
•
Awaryjne holowanie samochodu (Str. 527)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 530)
Zestaw narzędzi (Str. 609)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 529
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Holowanie unieruchomionego
samochodu
OSTRZEŻENIE
Za pojazdem pomocy drogowej nie mogą
znajdować się żadne osoby/przedmioty podczas wciągania samochodu na jego platformę.
W przypadku awarii uniemożliwiającej jazdę
samochód należy przewieźć innym pojazdem.
W takim przypadku należy wezwać pomoc drogową.
WAŻNE
Do wciągnięcia samochodu na platformę pojazdu
pomocy drogowej można użyć zaczepu holowniczego.
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do holowania po drogach, a nie do awaryjnego wyciągania samochodu np. z rowu. W takim przypadku
należy wezwać pomoc drogową.
Dotyczy samochodu z regulacją wysokości
zawieszenia*: Jeśli samochód jest wyposażony
w zawieszenie pneumatyczne, trzeba je wyłączyć
przed podniesieniem samochodu za pomocą podnośnika. Dezaktywacja funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
postojowy i zawieszenie.
3.
Wybrać opcję Wyłącz regulację
poziomowania.
Hamulec
Pozycja i prześwit samochodu decydują o możliwości ewentualnego wciągnięcia go na platformę
pojazdu pomocy drogowej. Jeśli nachylenie rampy
pojazdu pomocy drogowej jest zbyt strome lub
prześwit pod samochodem jest niewystarczający,
to samochód może zostać uszkodzony podczas
próby wciągnięcia go. Samochód należy wówczas
podnieść za pomocą podnośnika pojazdu pomocy
drogowej.
530
HomeLink®*22
HomeLink®23 jest programowalnym sterownikiem zintegrowanym z układem elektrycznym
samochodu, który może zdalnie sterować maksymalnie trzema różnymi urządzeniami (np. napędem bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje odrębne nadajniki zdalnego
sterowania tych urządzeń.
Informacje ogólne
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy zawsze
transportować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
Powiązane informacje
•
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu holowniczego (Str. 528)
Ilustracja ma charakter schematyczny – wersja może być
inna.
Przycisk 1
Przycisk 2
Przycisk 3
Lampka sygnalizacyjna
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Dostarczany sterownik HomeLink® jest wbudowany w wewnętrzne lusterko wsteczne. Panel
sterownika HomeLink® zawiera trzy programowalne przyciski oraz jedną lampkę kontrolną w
zwierciadle lusterka.
Więcej informacji na temat sterownika
HomeLink® można znaleźć na stronie internetowej www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex lub uzyskać pod bezpłatnym
numerem infolinii 00 8000 466 354 65 (albo
pod numerem płatnym +49 6838 907 277)24.
Zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania dla potrzeb przyszłego programowania (np.
przy zmianie samochodu lub do wykorzystania w
innym pojeździe). Zaleca się także skasowanie
programowania przycisków w przypadku sprzedaży samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
22
23
24
25
Programowanie sterownika
HomeLink®*25
Aby zaprogramować sterownik HomeLink®, skasować całe programowanie albo przeprogramować poszczególne przyciski, należ postępować
zgodnie z poniższą instrukcją.
UWAGA
W niektórych samochodach zapłon musi być
włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować
sterownik HomeLink® lub go użyć. O ile to
możliwe, należy włożyć nowe baterie do pilota
zdalnego sterowania, który ma zostać zastąpiony przez sterownik HomeLink®, co przyspieszy programowanie i poprawi jakość
transmisji sygnału radiowego. Przed programowaniem należy zresetować przyciski sterownika HomeLink®.
OSTRZEŻENIE
W czasie programowania sterownika
HomeLink® może nastąpić aktywacja programowanych drzwi garażu lub bramy. Z tego
powodu należy dopilnować, aby w trakcie programowania w pobliżu drzwi lub bramy nikogo
nie było. Podczas programowania funkcji
otwierania bramy garażowej samochód powinien znajdować się na zewnątrz garażu.
1.
Uwaga: Zdolność niektórych nadajników
zdalnego sterowania do programowania sterownika HomeLink® jest lepsza w odległości
około 15-20 cm (około 6-12 cali). Należy o
tym pamiętać w razie problemów podczas
programowania.
Używanie sterownika HomeLink (Str. 533)
Programowanie sterownika HomeLink®*
(Str. 531)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 534)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
HomeLink i symbol domu HomeLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gentex Corporation.
Należy pamiętać, że zależnie od operatora numer bezpłatny może nie być dostępny.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Skierować nadajnik zdalnego sterowania w
stronę przycisku sterownika HomeLink®,
który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości około 2-8 cm (około
1-3 cali) od przycisku. Nie zasłaniać lampki
kontrolnej na sterowniku HomeLink®.
2.
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk
na nadajniku zdalnego sterowania oraz przycisk na sterowniku HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 531
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
3.
na www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex lub zadzwonić pod bezpłatny
numer infolinii 00 8000 466 354 65 (albo pod
numer płatny +49 6838 907 277)27.
Nie zwalniać przycisków do czasu, gdy
lampka kontrolna przestanie migać powoli
(około raz na sekundę) i zacznie migać na
szynko (około 10 razy na sekundę) lub
będzie świecić ciągłym światłem.
> Jeśli lampka świeci ciągłym światłem:
Oznacza to, że programowanie zakończyło
się. Nacisnąć programowany przycisk dwa
razy, aby go aktywować.
Jeśli lampka miga szybko: Urządzenie,
które ma zostać zaprogramowane w sterowniku HomeLink® może mieć funkcję
zabezpieczającą, która wymaga wykonania
dodatkowych kroków. Przeprowadzić test,
naciskając programowany przycisk dwa
razy, by zobaczyć, czy programowania
działa. W przeciwnym razie wykonać poniższe kroki.
Przeprogramowanie pojedynczego
przycisku
4.
Odszukać przycisk programowania26 na
odbiorniku bramy garażowej lub podobnego
urządzenia. Zwykle znajduje się on w pobliżu
wspornika anteny na odbiorniku.
5.
Nacisnąć jeden raz i zwolnić przycisk programowania odbiornika. Programowanie musi
zostać zakończone w przeciągu 30 sekund
od naciśnięcia przycisku.
6.
Nacisnąć i zwolnić przycisk na sterowniku
HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany. Powtórzyć sekwencję naciskania/przytrzymywania/zwalniania drugi raz lub, w zależności od modelu odbiornika, trzeci raz.
> Programowanie jest zakończone, a drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku.
W razie wystąpienia problemów z programowaniem należy skontaktować się z firmą HomeLink®
26
27
532
Oznaczenie i kolor przycisku są różne u różnych producentów.
Należy pamiętać, że zależnie od operatora numer bezpłatny może nie być dostępny.
Przeprogramowania pojedynczego przycisku sterownika HomeLink® dokonuje się w następujący
sposób:
1.
Nacisnąć żądany przycisk i przytrzymać przez
około 20 sekund.
2.
Gdy lampka kontrolna na sterowniku
HomeLink® zacznie migać powoli, programowanie można kontynuować w normalny sposób.
Uwaga: Jeśli przeprogramowywany przycisk
nie zostanie zaprogramowany nową jednostką, powróci do wcześniej zapisanego
programowania.
Resetowanie przycisków sterownika
HomeLink®
Nie można zresetować pojedynczego przycisku, a
tylko wszystkie przyciski sterownika HomeLink®
jednocześnie. Pojedyncze przyciski można tylko
przeprogramować.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
–
Nacisnąć i przytrzymać zewnętrzne przyciski
(1 i 3) na sterowniku HomeLink® przez około
10 sekund.
> Gdy lampka kontrolna przestanie świecić
ciągłym światłem i zacznie migać, przyciski
są zresetowane i gotowe do przeprogramowania.
Powiązane informacje
•
•
•
Używanie sterownika HomeLink (Str. 533)
HomeLink®* (Str. 530)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 534)
Używanie sterownika HomeLink
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLink® może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
Nacisnąć zaprogramowany przycisk. Drzwi garażu,
brama, system alarmowy lub podobne urządzenie
jest aktywowane (może to zając kilka sekund).
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty na dłużej niż 20
sekund, przeprogramowanie zostanie rozpoczęte.
Po naciśnięciu przycisku, lampka kontrolna świeci
się lub błyska. W razie potrzeby oryginalnych
nadajników zdalnego sterowania można oczywiście nadal używać równolegle ze sterownikiem
HomeLink®.
UWAGA
Jeżeli zapłon zostanie wyłączony, sterownik
HomeLink® będzie działać przez 30 minut od
momentu otwarcia drzwi kierowcy.
OSTRZEŻENIE
•
W przypadku użycia nadajnika HomeLink®
do sterowania bramą garażową lub wjazdową, należy upewnić się, że nikt nie przebywa w pobliżu poruszającej się bramy.
•
Nie używać sterownika HomeLink® do
obsługi bramy garażowej, która nie jest
wyposażona w funkcję zatrzymania awaryjnego i cofania w przypadku napotkania
na przeszkodę.
Powiązane informacje
•
•
•
HomeLink®* (Str. 530)
Programowanie sterownika HomeLink®*
(Str. 531)
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®* (Str. 534)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 533
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®*28
Homologacja typu UE
Firma Gentex Corporation niniejszym oświadcza,
że urządzenie HomeLink®, model UAHL5 jest
zgodne z dyrektywą radiową 2014/53/UE.
Kompas
Włączanie i wyłączanie kompasu
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w
którym zwrócony jest przód samochodu.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w
którym zwrócony jest przód samochodu.
Włączanie i wyłączanie kompasu
Kompas włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu.
Zakres częstotliwości pracy urządzenia radiowego:
•
•
•
•
•
–
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
•
•
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Bardziej szczegółowe informacje, patrz
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
HomeLink®* (Str. 530)
Nacisnąć przycisk u dołu lusterka wstecznego na przykład spinaczem.
Powiązane informacje
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
Adres właściciela certyfikatu: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA
•
Aby wyłączyć/włączyć kompas ręcznie:
Kompas (Str. 534)
Kalibracja kompasu (Str. 535)
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym kompasem.
Pokazywanych jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E (wschód), SE
(południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i NW (północny
zachód).
Powiązane informacje
•
•
28
534
Włączanie i wyłączanie kompasu (Str. 534)
Kalibracja kompasu (Str. 535)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Kalibracja kompasu
7.
Samochody z ogrzewaniem przedniej
szyby*: Jeśli po włączeniu ogrzewania przedniej szyby na wyświetlaczu pojawi się litera C,
przeprowadzić kalibrację zgodnie z punktem
6 przy włączonym ogrzewaniu przedniej
szyby.
8.
W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Jeżeli samochód przemieszcza się między
strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
Aby przeprowadzić kalibrację, należy wykonać
następujące czynności:
1.
2.
Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego napięcia.
Uruchomić samochód, wyłączyć wszystkie
urządzenia elektryczne (układ klimatyzacji,
wycieraczki itd.) i upewnić się, że wszystkie
drzwi są zamknięte.
UWAGA
Kalibracja może zakończyć się niepowodzeniem lub może nie zostać przeprowadzona,
jeśli urządzenia elektryczne nie zostaną wyłączone.
3.
Przytrzymać przycisk pod spodem lusterka
wstecznego wciśnięty przez około 3 sekundy
(użyć na przykład spinacza do papieru). Zostanie wyświetlony numer aktualnej strefy
magnetycznej.
Powiązane informacje
Strefy magnetyczne.
4.
Naciskać kilkakrotnie przycisk do momentu
wyświetlenia numeru żądanej strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa stref magnetycznych.
5.
Poczekać, aż na wyświetlaczu ponownie
pojawi się C lub przytrzymać wciśnięty przycisk u dołu lusterka wstecznego przez
około 6 sekund, aż pojawi się C.
6.
Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h (6 mph). Kontynuować
jazdę do momentu wyświetlenia symbolu
oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja została zakończona. Następnie zatoczyć samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
•
•
Kompas (Str. 534)
Włączanie i wyłączanie kompasu (Str. 534)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 535
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Dźwięk, multimedia i Internet
System audio-multimedialny składa się z odtwarzacza multimedialnego i radia. Można także
podłączyć telefon poprzez Bluetooth, co
pozwala na korzystanie z funkcji urządzenia głośnomówiącego i bezprzewodowe odtwarzanie
muzyki w samochodzie. Gdy samochód jest
połączony z Internetem, można także używać
aplikacji do odtwarzania multimediów.
Prezentacja funkcji audio i multimediów
Funkcjami można sterować za pomocą poleceń
głosowych, zestawu przycisków na kierownicy lub
wyświetlacza centralnego. Liczba głośników i
wzmacniaczy zależy od tego, w który system audio
wyposażony jest samochód.
zapewnią optymalne działanie funkcji, patrz
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Radioodbiornik (Str. 543)
Telefon (Str. 565)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
•
•
Aplikacje (Str. 540)
•
•
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 460)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 150)
Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy
(Str. 45)
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
•
Umowa licencyjna systemu audio-multimedialnego (Str. 584)
Ustawienia audio
System audio jest wstępnie ustawiony tak aby
zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku ale
można go dostosować do indywidualnych preferencji.
Głośność reguluje się zwykle za pomocą pokrętła
regulacji głośności pod wyświetlaczem centralnym lub prawego zestawu przycisków na kierownicy. Dotyczy to na przykład odtwarzania muzyki,
słuchania radia, prowadzenia rozmów telefonicznych i odsłuchiwania aktywnych komunikatów
drogowych.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
System audio jest wstępnie skalibrowany, tak aby
zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki
cyfrowej obróbce sygnału dźwiękowego. Proces
ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w
kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp., indywidualnie dla każdej kombinacji modelu samochodu i systemu audio. Dynamiczna kalibracja
uwzględnia również położenie pokrętła głośności
oraz prędkość samochodu.
Żądane ustawienia audio
W widoku górnym w pozycji Ustawienia
Dźwięk można wybrać następujące ustawienia:
Aktualizacja systemu
System audio-multimedialny jest stale modernizowany. Gdy samochód jest połączony z Internetem,
można pobierać aktualizacje systemu, które
538
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
• Ton – ustawienia osobiste, na przykład
basów, tonów wysokich, korektora itp.
• Balans – balans między prawymi/lewymi
głośnikami i balans między przednimi/tylnymi
głośnikami.
• Głośność systemu – regulacja głośności
różnych systemów samochodu, np.
Sterowanie głosowe, Wspomaganie
park. i Dzwonek telefonu.
Wrażenia odsłuchowe*
• Studio – dźwięk może być optymalizowany
UWAGA
dla następujących miejsc: Kierowca,
Wszystkie lub Z tyłu.
• Scena indywidual. – tryb dźwięku prze-
strzennego z ustawieniami natężenia dźwięku
i akustyki wnętrza.
•
Sala koncertowa – odwzorowuje akustykę
sali koncertowej w Göteborgu.
Aktywacja redukcji szumów*
Niektóre samochody są wyposażone w funkcję
aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem
systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu
wykrywają rozpraszający uwagę hałas, po czym
system audio włącza funkcję przeciwszumową w
celu jego wytłumienia.
Nie zasłaniać mikrofonów samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 154)
Ustawienia telefonu (Str. 573)
Dźwięk, multimedia i Internet (Str. 538)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
Odtwarzanie akustyki sali koncertowej w Göteborgu.
Aplikacja Odbiór dźwięku jest otwierana w
widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym i
zapewnia dostęp do dodatkowych ustawień
audio. Można dokonać następujących ustawień:
Mikrofony w suficie samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 539
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Aplikacje
Uruchomić aplikację, naciskając ją w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
Widok aplikacji zawiera aplikacje, które umożliwiają dostęp do niektórych usług samochodu.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony1
ekranu wyświetlacza centralnego, aby przejść do
widoku aplikacji z widoku strony głównej. Tutaj
znajdują się aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje funkcji zintegrowanych,
takich jak Radio FM.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
Aktualizowanie aplikacji (Str. 541)
Usuwanie aplikacji (Str. 542)
Apple® CarPlay®* (Str. 559)
Android Auto* (Str. 562)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
•
Miejsce na dane na twardym dysku
(Str. 583)
•
Warunki użytkowania i udostępnianie danych
(Str. 581)
Widok aplikacji (ilustracja ma charakter ogólny, podstawowe aplikacje zależą od rynku i modelu)
Niektóre podstawowe aplikacje są zawsze
dostępne. Gdy samochód jest połączony z Internetem, można pobrać więcej aplikacji, np. aplikacje do obsługi radia internetowego lub korzystania z serwisów muzycznych.
Z niektórych aplikacji można korzystać tylko
wtedy, gdy samochód jest połączony z Internetem.
1
540
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Pobieranie aplikacji
3.
Nowe aplikacje można pobrać, gdy samochód
jest połączony z Internetem.
UWAGA
4.
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych,
np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy,
pobieranie można przerwać. Ewentualnie
można wyłączyć lub przerwać działanie innych
funkcji.
UWAGA
Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na
koszt przesyłu danych komórkowych.
1.
2.
Otworzyć aplikację Usł. zdalnej aktualizacji
w widoku aplikacji.
Wybrać opcję Nowe aplikacje, aby otworzyć
listę aplikacji, które są dostępne, ale nie są
zainstalowane w samochodzie.
Nacisnąć wiersz wybranej aplikacji, aby rozwinąć listę i uzyskać więcej informacji o aplikacji.
Wybrać opcję Instaluj, aby rozpocząć pobieranie i instalację żądanej aplikacji.
> W trakcie pobierania i instalacji pokazywany jest stan procesu.
Jeśli pobieranie nie może zostać rozpoczęte w danym momencie, pojawia się
komunikat. Aplikacja pozostanie na liście i
można ponowić próbę rozpoczęcia pobierania.
Anulowanie pobierania
– Nacisnąć opcję Anuluj, aby anulować trwające pobieranie.
Należy pamiętać, że anulować można tylko pobieranie, natomiast jeśli rozpoczął się etap instalacji,
anulowanie nie jest możliwe.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Aplikacje (Str. 540)
Aktualizowanie aplikacji
Aplikacje można aktualizować, gdy samochód
jest podłączony do Internetu.
UWAGA
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych,
np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy,
pobieranie można przerwać. Ewentualnie
można wyłączyć lub przerwać działanie innych
funkcji.
UWAGA
Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na
koszt przesyłu danych komórkowych.
Jeśli w trakcie trwającej aktualizacji aplikacja jest
używana, to zostanie uruchomiona ponownie, aby
możliwe było zakończenie instalacji.
Aktualizowanie aplikacji (Str. 541)
Usuwanie aplikacji (Str. 542)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
•
Miejsce na dane na twardym dysku
(Str. 583)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 541
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
||
Aktualizowanie wszystkich aplikacji
1. Otworzyć aplikację Usł. zdalnej aktualizacji
w widoku aplikacji.
2.
Usuwanie aplikacji
Aplikacje można odinstalować, gdy samochód
jest połączony z Internetem.
Aplikacja, która jest używana, musi zostać
zamknięta, aby proces odinstalowania mógł zostać dokończony.
1.
Otworzyć aplikację Usł. zdalnej aktualizacji
w widoku aplikacji.
2.
Wybrać opcję Aktualizacje aplikacji, aby
otworzyć listę wszystkich zainstalowanych
aplikacji.
3.
Odszukać daną aplikację i wybrać opcję
Odinstaluj, aby rozpocząć odinstalowywanie
aplikacji.
> Po odinstalowaniu aplikacji znika ona z
listy.
2.
Wybrać opcję Aktualizacje aplikacji, aby
otworzyć listę wszystkich dostępnych aktualizacji.
3.
Znaleźć żądaną aplikację i wybrać opcję
Instaluj.
> Rozpoczyna się aktualizacja.
Powiązane informacje
•
542
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
Wybrać opcję Zainstaluj wszystkie.
> Rozpoczyna się aktualizacja.
Aktualizowanie niektórych aplikacji
1. Otworzyć aplikację Usł. zdalnej aktualizacji
w widoku aplikacji.
•
•
•
•
•
Aplikacje (Str. 540)
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
Usuwanie aplikacji (Str. 542)
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
Powiązane informacje
•
•
•
•
Aplikacje (Str. 540)
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
Aktualizowanie aplikacji (Str. 541)
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 649)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Radioodbiornik
Radioodbiornik umożliwia odbiór pasm radiowych AM i FM oraz radia cyfrowego (DAB)*.
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
można także słuchać radia internetowego.
•
•
•
Radio cyfrowe* (Str. 548)
Włączanie radia
Radio RDS (Str. 548)
Radio włącza się w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
1. Otworzyć wybrane pasmo częstotliwości (np.
FM) w widoku aplikacji.
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Radioodbiornik można obsługiwać za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych,
zestawu przycisków na kierownicy lub wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
•
Włączanie radia (Str. 543)
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji radiowej
(Str. 544)
2.
•
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
(Str. 546)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
•
•
Wybrać stację radiową.
Powiązane informacje
Radioodbiornik (Str. 543)
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 545)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 543
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
•
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji radiowej
(Str. 544)
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
2.
Wybrać odtwarzanie z Stacje, Ulubione,
Gatunki lub Zespoły2.
•
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
(Str. 546)
3.
Dotknąć palcem żądaną stację z listy.
•
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
Zamieszczono tutaj instrukcje opisujące, w jaki
sposób zmienić zakres fal radiowych, listę stacji
w danym zakresie i stację radiową w obrębie
wybranej listy.
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
Zmiana zakresu fal radiowych
Przeciągnąć palcem po ekranie, aby wyświetlić
widok aplikacji na wyświetlaczu centralnym i
wybrać preferowany zakres fal radiowych (np. FM)
albo otworzyć menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy za pomocą prawego zestawu przycisków na
kierownicy i dokonać wyboru w ten sposób.
Ulubione – odtwarza tylko wybrane ulubione
kanały.
Gatunki – odtwarza tylko kanały nadające
wybrany gatunek muzyki lub treści, np. muzyka
pop lub klasyczna.
Zmiana stacji w obrębie wybranej listy
–
Zmiana listy z pasmami częstotliwości
Nacisnąć
lub
pod wyświetlaczem
centralnym lub na prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> Podświetlenie przesuwa się w górę lub w
dół o jedną pozycję w wybranej liście
odtwarzania.
Stację radiową można także zmienić na wybranej
liście na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
•
•
1.
2
544
Nacisnąć opcję Biblioteka.
Radioodbiornik (Str. 543)
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 545)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
(Str. 546)
Tylko radio cyfrowe (DAB*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
•
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
Wyszukiwanie stacji radiowych
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 106)
Radioodbiornik automatycznie zestawia listę stacji radiowych, których sygnał na danym obszarze
jest najsilniejszy.
Strojenie ręczne
Po zmianie strojenia na ręczne, częstotliwość
radiowa nie jest już zmieniana automatycznie, gdy
sygnał jest słaby.
Parametry wyszukiwania zależą od wybranego
pasma częstotliwości:
•
•
•
AM — stacja i częstotliwość.
1.
Nacisnąć opcję Biblioteka.
2.
Wcisnąć
.
> Widok wyszukiwania z otwartą klawiaturą.
3.
–
FM — stacja, gatunek i częstotliwość.
DAB* — grupa transmisyjna i stacje.
Wpisać wyszukiwane słowa.
> Wyszukiwanie jest przeprowadzane na
bieżąco po każdym wprowadzonym znaku,
a rezultaty są prezentowane według kategorii.
Nacisnąć Strojenie ręczne, pociągnąć
lub
. Długie
suwak lub nacisnąć
naciśnięcie powoduje przeskoczenie do
następnej dostępnej stacji w danym paśmie
częstotliwości. Można też użyć prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
•
Radioodbiornik (Str. 543)
Włączanie radia (Str. 543)
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji radiowej
(Str. 544)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 545
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Ustawianie ulubionych stacji
radiowych
radio nie będzie automatycznie przełączać częstotliwościowi na silniejszą.
Istnieje możliwość dodania kanału radiowego do
aplikacji Ulubione stacje radio i do listy ulubionych stacji w danym paśmie radiowym (np. FM).
Instrukcje dotyczące dodawania i usuwania
pozycji ulubionych zamieszczono poniżej.
Usunięcie ulubionej pozycji spowoduje również jej
wykasowanie z ulubionych pozycji w paśmie częstotliwości.
Ulubione w radio
Pozycje Ulubione dla radia
pokazują zapisane ulubione
stacje ze wszystkich pasm
częstotliwości.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
1.
2.
Otworzyć aplikację Ulubione stacje radio w
widoku aplikacji.
Dotknąć palcem żądaną stacje w liście, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Dodawanie i usuwanie ulubionych stacji
radiowych
–
Dotknąć palcem
, aby dodać lub usunąć
kanał radiowy do lub z listy ulubionych pozycji
w pasmie częstotliwości oraz listy ulubionych
pozycji w radio.
Po zapisaniu ulubionej pozycji z listy stacji, radio
będzie automatycznie wyszukiwać najlepszą częstotliwość. Jednak, gdy ulubiona pozycja została
zapisana podczas ręcznego wyszukiwania stacji,
546
•
•
Radioodbiornik (Str. 543)
Włączanie radia (Str. 543)
Ustawienia radioodbiornika
Dostępnych jest szereg funkcji radia, które
można włączyć lub wyłączyć.
Anulowanie komunikatów drogowych
Nadawanie komunikatów drogowych itp. można
tymczasowo przerwać poprzez dotknięcie
w
prawym zestawie przycisków na kierownicy lub
dotykając Anuluj na wyświetlaczu centralnym.
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 545)
Włączanie i wyłączanie funkcji radia
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji radiowej
(Str. 544)
Przeciągnąć w dół widok górny i wybrać
Ustawienia Media oraz żądany zakres fal
radiowych, aby wyświetlić dostępne funkcje.
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 106)
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Radio AM/FM
• Pokaż radiotekst: pokazuje informacje o
treści audycji, wykonawcach itp.
• Zamroź nazwę programu: zaznaczyć, aby
wstrzymać ciągłe przewijanie nazwy serwisu
programowego. Zamiast tego zatrzymuje ją
po 20 sekundach.
• Wybierz powiadomienia:
- Lokalne zakłócenia: przerywa trwające
odtwarzanie multimediów i przekazuje informacje o zakłóceniach w ruchu drogowym w
pobliżu. Odtwarzanie wcześniejszego źródła
multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu. Funkcja Lokalne
zakłócenia jest geograficznie ograniczoną
wersją funkcji Komunikaty drogowe. Funkcja Komunikaty drogowe musi być w tym
czasie aktywna.
- Wiadomości : przerywa trwające odtwarzanie multimediów i włącza wiadomości. Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów
zostaje wznowione po zakończeniu nadawania wiadomości.
- Alarm: przerywa trwające odtwarzanie multimediów i przekazuje alarmy dotyczące
poważnych wypadków i katastrof. Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
- Komunikaty drogowe: przerywa trwające
odtwarzanie multimediów i przekazuje informacje o zakłóceniach w ruchu drogowym.
Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu
komunikatu.
- Alarm: przerywa trwające odtwarzanie multimediów i przekazuje alarmy dotyczące
poważnych wypadków i katastrof. Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
DAB* (radio cyfrowe)
• Sortuj usługi: sposób sortowania kanałów.
Albo alfabetycznie albo według numeru serwisu.
- Ogłoszenia drogowe: odbiera informacje
o zakłóceniach ruchu drogowego.
- Podgląd wiadomości: odbiera aktualne
wiadomości.
• Łącze DAB-DAB: uruchamia funkcję two-
rzenia powiązania w obrębie DAB. W razie
zaniku sygnału kanału radiowego automatycznie zostanie wyszukany inny kanał w innej
grupie kanałów (grupie transmisyjnej).
- Powiadomienia dotyczące transportu:
odbiera informacje o transporcie publicznym,
np. rozkładach promów i pociągów.
• Łącze DAB-FM: uruchamia funkcję tworze-
nia powiązania między DAB a FM. W razie
zaniku sygnału kanału radiowego automatycznie wyszukana zostanie alternatywna częstotliwość FM.
• Pokaż radiotekst: zaznaczyć, aby wyświetlić
radiotekst lub wybrane typy radiotekstu, np.
wykonawców.
• Pokaż pokaz slajdów: wybór, czy na ekranie mają być pokazywane obrazy związane z
poszczególnymi programami.
- Ostrzeżenie/Usługi: odbiera informacje o
mniej znaczących niż alarmowe incydentach,
np. wyłączeniu oświetlenia.
Powiązane informacje
•
•
•
Radioodbiornik (Str. 543)
Radio cyfrowe* (Str. 548)
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego (Str. 128)
• Wybierz powiadomienia: służy do wyboru
typów komunikatów, jakie mogą być odbierane w czasie odtwarzania DAB. Wybrane
komunikaty spowodują przerwanie odtwarzania aktualnego źródła multimediów w celu
odtworzenia komunikatu. Odtwarzanie wcześniejszego źródła multimediów zostaje wznowione po zakończeniu komunikatu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 547
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Radio RDS
System RDS (Radio Data System) umożliwia
radioodbiornikowi automatyczne przełączanie się
na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika.
RDS umożliwia także odbiór np. informacji drogowych oraz wyszukiwanie określonych profili
programowych.
System RDS skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej
sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym
dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
obsługujący sygnały RDS może realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji
na pogarszające się parametry odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji lub serwisów drogowych.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego
funkcji.
użyciu źródła dźwięku. Jeżeli na przykład włączony
jest odtwarzacz CD*, odtwarzanie płyty zostaje
wstrzymane. Po zakończeniu transmisji danego
programu następuje powrót do poprzedniego
źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośw
ności. Aby powrócić wcześniej, nacisnąć
prawym zestawie przycisków na kierownicy lub
dotknąć Anuluj na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
Radioodbiornik (Str. 543)
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
Radio cyfrowe*
Radio cyfrowe (DAB3) jest systemem radiofonii
cyfrowej. Radio obsługuje systemy DAB, DAB+ i
DMB4.
Radioodbiornik można obsługiwać za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych,
zestawu przycisków na kierownicy lub wyświetlacza centralnego.
Aplikację radia cyfrowego
można uruchomić w menu aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
Radio cyfrowe jest odtwarzane w taki sam sposób
jak inne pasma fal radiowych, na przykład FM.
Oprócz możliwości wyboru takich funkcji odtwarzania jak Stacje, Ulubione czy Gatunki, jest też
możliwość skorzystania z podkanałów i funkcji
Zespoły. Grupy transmisyjne to zespoły kanałów
radiowych (grupy kanałów) transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
W przypadku gdy kanał radiowy przesyła swoje
logo, zostaje ono pobrane i wyświetlone obok
nazwy stacji (czas pobierania może się zmieniać).
Podczas nadawania wiadomości i komunikatów
drogowych, radio może przełączać stacje radiowe,
przerywając odtwarzanie z będącego aktualnie w
548
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Podkanał DAB
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako podkanały. Mają one charakter tymczasowy i mogą
zawierać np. tłumaczenia głównego programu na
inne języki. Podkanały są oznaczone na liście
kanałów symbolem strzałki.
Powiązane informacje
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
W sytuacji obniżającej się jakości bądź zaniku
sygnału danej stacji radiowej, funkcja ta umożliwia przełączenie radioodbiornika cyfrowego
(DAB) na odbiór tej samej stacji w innej grupie
kanałów (grupie transmisyjnej), w której sygnał
jest silniejszy, w obrębie pasma DAB i/lub
pomiędzy DAB a FM.
•
Powiązanie między radiem FM a radiem
cyfrowym* (Str. 549)
•
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji radiowej
(Str. 544)
Połączenie DAB z DAB i DAB z FM
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
•
•
Wyszukiwanie stacji radiowych (Str. 545)
2.
Nacisnąć przycisk Media
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
(Str. 546)
3.
Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie w okienku
przy pozycji Łącze DAB-DAB i/lub Łącze
DAB-FM, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
•
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
dźwięk z odtwarzacza CD* i z zewnętrznych źródeł audio podłączonych przez port USB lub
Bluetooth. Może także odtwarzać materiały
wideo za pośrednictwem portu USB.
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
można także słuchać radia internetowego, audiobooków i serwisów muzycznych za pośrednictwem aplikacji.
DAB.
Powiązane informacje
•
•
•
3
4
Odtwarzacz multimedialny
Radio cyfrowe* (Str. 548)
Radioodbiornik (Str. 543)
Ustawienia radioodbiornika (Str. 546)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 549
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Odtwarzacz multimedialny
obsługuje się za pomocą
wyświetlacza centralnego, ale
szeregiem funkcji można sterować za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
lub za pomocą poleceń głoso-
||
wych.
Radio obsługuje się za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego i opisano je w oddzielnym
rozdziale.
Odtwarzanie multimediów
Włączanie źródła multimediów
Odtwarzacz multimedialny jest sterowany z centralnego wyświetlacza. Szeregiem funkcji można
sterować za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy lub za pomocą poleceń głosowych.
Odtwarzacz multimedialny obsługuje także radio,
co opisano w oddzielnym rozdziale.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
•
550
Odtwarzanie multimediów (Str. 550)
Sterowanie i przełączanie multimediów
(Str. 552)
Wyszukiwanie multimediów (Str. 553)
Aplikacje (Str. 540)
Radioodbiornik (Str. 543)
Odtwarzacz CD* (Str. 554)
Wideo (Str. 554)
Przesyłanie multimediów przez
(Str. 556)
Bluetooth®
•
Podłączanie multimediów przez port USB
(Str. 556)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
Widok aplikacji. (Ilustracja ma charakter ogólny, podstawowe aplikacje zależą od rynku i modelu.)
Płyty CD*
1. Włożyć płytę CD.
2.
Otworzyć aplikację CD w widoku aplikacji.
3.
Wybrać, co ma być odtwarzane.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Pamięć przenośna USB
1. Podłączyć pamięć przenośną USB.
2.
3.
4.
Otworzyć aplikację USB w widoku aplikacji.
Wybrać, co ma być odtwarzane.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzać MP3 i iPod®
UWAGA
W celu rozpoczęcia odtwarzania z iPod należy
użyć aplikacji iPod (nie USB).
W przypadku użycia odtwarzacza iPod jako
źródła dźwięku, samochodowy system audiomultimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza iPod.
1.
Podłączyć źródło multimediów.
2.
Włączyć odtwarzanie w podłączonym źródle
multimediów.
3.
Otworzyć aplikację (iPod, USB) w widoku
aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Aktywować Bluetooth w źródle multimediów.
Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie multimediów przez połączenie
internetowe
Aby odtwarzać multimedia w aplikacjach połączonych z Internetem:
1.
Podłączyć samochód do Internetu.
2.
Otworzyć żądaną aplikację z widoku aplikacji.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
Sposób pobierania aplikacji opisano w oddzielnym rozdziale.
Wideo
1. Podłączyć źródło multimediów.
2.
Otworzyć aplikację USB w widoku aplikacji.
3.
Nacisnąć tytuł pozycji, która ma zostać
odtworzona.
> Rozpocznie się odtwarzanie.
•
Sterowanie i przełączanie multimediów
(Str. 552)
•
Podłączanie urządzenia przez port USB
(Str. 557)
•
Podłączanie urządzenia przez Bluetooth®
(Str. 556)
•
•
Pobieranie aplikacji (Str. 541)
•
•
•
•
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
Wideo (Str. 554)
Apple® CarPlay®* (Str. 559)
Android Auto* (Str. 562)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
Kompatybilne formaty multimediów
(Str. 581)
Apple CarPlay
CarPlay opisano w oddzielnym rozdziale.
Android Auto
Android Auto opisano w oddzielnym rozdziale.
Powiązane informacje
2.
Podłączyć źródło multimediów.
•
3.
Włączyć odtwarzanie w podłączonym źródle
multimediów.
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
•
Radioodbiornik (Str. 543)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 551
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Sterowanie i przełączanie
multimediów
w prawym
wyświetlaczem centralnym lub
zestawie przycisków na kierownicy.
Odtwarzaniem multimediów można sterować za
pomocą poleceń głosowych, zestawu przycisków na kierownicy lub wyświetlacza centralnego.
Odtwarzacz multimedialny
można obsługiwać za pomocą
funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych, zestawu przycisków
na kierownicy lub wyświetlacza
centralnego.
Zmiana utworu — dotknąć żądanego utworu na
wyświetlaczu centralnym, nacisnąć
lub
pod wyświetlaczem centralnym lub na prawym
zestawie przycisków na kierownicy.
Szybkie przewijanie/przesunięcie w czasie —
dotknąć osi czasu na wyświetlaczu centralnym i
przeciągnąć w bok lub nacisnąć i przytrzymać
albo
pod wyświetlaczem cenprzycisk
tralnym lub na prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
Zmiana multimediów – wybrać spośród poprzednich źródeł w aplikacji, w widoku aplikacji, nacisnąć żądaną aplikację w widoku aplikacji lub
wybrać za pomocą prawego zestawu przycisków
.
na kierownicy, korzystając z menu aplikacji
Biblioteka – nacisnąć przycisk,
aby odtwarzać nagrania z biblioteki.
Głośność – obracać pokrętłem pod wyświetlaw prawym
czem centralnym lub nacisnąć
zestawie przycisków na kierownicy, aby zwiększyć
lub zmniejszyć głośność.
Odtwarzanie/pauza – nacisnąć obraz związany z
odtwarzanym utworem, fizyczny przycisk pod
552
Odtwarzanie los. – nacisnąć
przycisk, aby odtwarzać w kolejności losowej.
Podobne – nacisnąć przycisk,
aby wykorzystać usługę
Gracenote do wyszukania podobnej muzyki na urządzeniu
USB i utworzyć na tej podstawie listę odtwarzania. Lista
odtwarzania może zawierać
maksymalnie 50 utworów.
Zmień urządzenie – nacisnąć
przycisk, aby przełączyć urządzenie USB, jeśli podłączonych
jest więcej urządzeń tego
rodzaju.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Wyszukiwanie multimediów (Str. 553)
Ustawienia audio (Str. 538)
Aplikacje (Str. 540)
Gracenote® (Str. 553)
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 153)
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Wyszukiwanie multimediów
Istnieje możliwość wyszukiwania wykonawców,
kompozytorów, utworów (tytułów), albumów, filmów, audiobooków, list odtwarzania oraz – w
samochodzie połączonym z Internetem – podcastów (multimediów cyfrowych nadawanych
przez Internet).
Powiązane informacje
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 549)
Gracenote®
Odtwarzanie multimediów (Str. 550)
Usługa Gracenote pozwala zidentyfikować wykonawcę, tytuł albumu, tytuły utworów i powiązaną
grafikę, które są wyświetlane podczas odtwarzania.
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów na
wyświetlaczu centralnym (Str. 133)
Gracenote MusicID® to standard rozpoznawania
muzyki.
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 574)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk Media
Gracenote®.
3.
Wybrać ustawienia dla danych Gracenote:
•
Wyszukiwanie online w serwisie
Gracenote® – przeszukuje internetową
bazę danych Gracenote pod ką