Volvo XC60 2019 Late Quick Guide

Volvo XC60 2019 Late Quick Guide

XC60

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.

WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU

Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.

APLIKACJA MOBILNA

Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące wybranych funkcji.

STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO

Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem.

INFORMACJE DRUKOWANE

W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.

SPIS TREŚCI

01. POZNAJ SWOJE VOLVO

Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.

02. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA

Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu internetowym.

03. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO

Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają sterowania szeregiem funkcji samochodu.

04. ROZSĄDNA JAZDA

Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady dotyczące bardziej ekonomicznej jazdy.

05. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH

Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.

06. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM

Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.

Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.

01

PIERWSZE KROKI

Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych funkcji, terminów i wskazówek.

Volvo ID

Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu funkcji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Jako przykłady można wymienić Volvo On Call

*

, usługi map rezerwacji przeglądów i napraw. Konto Volvo ID można utworzyć na stronie volvocars.com, za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.

*

, osobisty identyfikator do logowania się na stronie internetowej volvocars.com oraz możliwość

Sensus

Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją światem zewnętrznym.

*

i serwisami informacyjnymi. To właśnie

Sensus umożliwia komunikację między użytkownikiem, samochodem i

Volvo On Call *

Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z samochodem, a także dodatkowy komfort i pomoc przez 24 godziny na dobę. Aplikacja Volvo

On Call umożliwia np. sprawdzenie, czy żarówki nie wymagają wymiany albo czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Można zablokować i odblokować zamki samochodu, sprawdzić poziom paliwa i wyświetlić najbliższą stację benzynową. Można także nastawiać i włączać funkcję przygotowania do jazdy za pomocą funkcji klimatyzacji postojowej albo zdalnego uruchomienia pojazdu

1

. Aby zacząć korzystać z tych funkcji, należy pobrać aplikację Volvo On Call.

Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową, inne usługi związane z bezpieczeństwem i pomoc w nagłych wypadkach, z których można skorzystać przy użyciu przycisków

ON CALL

i

SOS

umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.

Profile kierowcy

Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w niniejszym przewodniku

Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej informacji o profilach kierowcy.

1 Dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.

01

01

PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

Do sprawdzania i rejestracji ciśnienia w oponach (ITPMS)

* służy funkcja

TPMS

w aplikacji

Status pojazdu

w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśnienia w oponach symbol na wyświetlaczu kierowcy świeci ciągłym światłem.

W przypadku niskiego ciśnienia w oponach sprawdzić i skorygować ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć

Kalibruj

, aby zarejestrować nowe ciśnienie w oponach.

Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego

służy aplikacja

Status pojazdu

. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę

*

.

Lusterka wsteczne

mogą zostać pochylone automatycznie do dołu

*

po włączeniu biegu wstecznego. Po zablokowaniu/odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lusterka zewnętrzne mogą zostać automatycznie złożone/rozłożone. Funkcje te można włączyć w pozycji

Ustawienia

My Car Lusterka i udogodnienia

w widoku górnym wyświetlacza centralnego.

Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie

*

oznacza, że aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż około 1 metr (3 stopy) od samochodu.

Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą przycisk na drzwiach bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko wgłębienie na jednej z klamek w drzwiach. Unikać dotykania obu powierzchni czułych na nacisk jednocześnie.

Panoramiczne okno dachowe

*

ma otwieraną szybę z roletą przeciwsłoneczną, a do jego obsługi służy przełącznik nad lusterkiem wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co najmniej pozycja

I

wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do pozycji wentylacji, nacisnąć przełącznik do góry, a aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w dół. Aby całkowicie otworzyć panoramiczne okno dachowe, pociągnąć przełącznik dwa razy do tyłu. Aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik dwa razy w dół.

Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika *

można otworzyć za pomocą funkcji obsługiwania drzwi bagażnika ruchem stopy

*

, wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za pomocą przycisku

na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było odblokować drzwi bagażnika ruchem stopy, samochód musi być wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania

*

. Podczas korzystania z funkcji otwierania i zamykania ruchem stopy, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości nie większej niż około 1 metr (3 stopy) za samochodem.

Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można zaprogramować ich maksymalne otwarcie. Nastawić maksymalne otwarcie, otwierając drzwi bagażnika i zatrzymując je w żądanym położeniu otwarcia. Następnie nacisnąć przycisk

3 sekundy, aby zapisać to położenie.

na co najmniej

01

01

BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW

Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, drzwi bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm

*

.

Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno dachowe

*

i wszystkie szyby boczne.

Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu, drzwi bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz rozbraja alarm

*

.

Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby boczne.

Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko w drzwiach bagażnika.

Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie

* drzwi bagażnika.

Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie potrzeby.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy albo nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund, aby włączyć. Funkcję można wyłączyć za pomocą tego samego przycisku po upływie co najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie wyłączona automatycznie po 3 minutach.

Blokada dostępu

Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika, co może być przydatne, na przykład gdy samochód zostaje oddany do serwisu lub parkingowemu w hotelu.

Nacisnąć

Prywatna blokada

w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.

Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy każdym użyciu funkcji blokady należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod zabezpieczający.

Do ręcznego zablokowania

*

schowka podręcznego służy dołączony klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.

01

01

PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU

Wyświetlacz centralny

służy do sterowania licznymi funkcjami samochodu, np. multimediami, nawigacją

*

, klimatyzacją, układami wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.

Wyświetlacz kierowcy

pokazuje informacje dotyczące jazdy, np.

prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika, dane nawigacji

*

i aktywne układy wspomagające kierowcę. Informacje, które mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy, można wybrać za pomocą menu aplikacji, które można otworzyć za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy. Ustawień można także dokonać w pozycji

Ustawienia My Car Wyświetlacz kierowcy

w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.

Wyświetlacz przezierny

*

stanowi uzupełnienie wyświetlacza kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się go w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.

Pokrętło rozruchu

służy do uruchamiania samochodu. Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić, aby włączyć pozycję

I wyłącznika zapłonu. Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca i obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić samochód. W samochodach z ręczną zmianą biegów trzeba także wcisnąć pedał sprzęgła. W samochodach z automatyczną zmianą biegów trzeba wybrać położenie

P

lub

N

dźwigni. Aby wyłączyć samochód, obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tryby jazdy

*

wybiera się za pomocą przełącznika na konsoli między fotelami. Samochód zawsze uruchamia się w trybie Comfort. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby wybrać tryb

Comfort

,

Eco

,

Off

Road

,

Dynamic

lub

Individual

na wyświetlaczu centralnym. Potwierdzić, naciskając przełącznik. W trybie

Individual

można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Indywidualny tryb jazdy włącza się w pozycji

Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy

w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.

Hamulec postojowy

włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika

do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się wtedy symbol.

Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy nacisnąć przełącznik w dół, wciskając jednocześnie pedał hamulca. Dzięki funkcji automatycznego hamowania podczas postoju ( ) kierowca może puścić pedał hamulca, zachowując działanie hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany np. na światłach ulicznych.

Należy pamiętać, że funkcje automatycznego hamowania podczas postoju i automatycznego włączania hamulca postojowego muszą być wyłączone w automatycznej myjni samochodowej. Automatyczne włączanie hamulca postojowego można wyłączyć w widoku górnym wyświetlacza centralnego w pozycji

Ustawienia

Hamulec postojowy i zawieszenie

.

My Car

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

*

znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz i przekręcić w położenie

ON/OFF

, aby włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną.

Schowki

W samochodzie znajdują się liczne schowki. Pod skrajnymi tylnymi siedzeniami znajdują się schowki, w których można przechowywać np. tablet.

01

01

WYŚWIETLACZ CENTRALNY

Na wyświetlaczu centralnym

można dokonać ustawień i sterować większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki główne: widok strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji. Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu widoku strony głównej w prawo lub w lewo. Dostępny jest też widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną część ekranu.

Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza kierowcy

, należy wybrać kompozycję w pozycji

Ustawienia My Car

Wyświetlacz kierowcy

w widoku górnym. Można tu też wybrać ciemne albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.

Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku

, należy nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem.

Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.

Aby wyczyścić

wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć krótko przycisk strony głównej.

Pasek stanu

u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane w samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.

W wierszu klimatyzacji

u dołu można nastawić temperaturę i funkcje komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby otworzyć widok klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w wierszu klimatyzacji.

01

02

REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE

PRZEDNIE

*

Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli służą do regulacji np. pozycji fotela i wyprofilowania podparcia lędźwiowego

Dwa przełączniki w kształcie fotela służą do regulacji pozycji fotela.

*

.

Trzeci przełącznik będący regulatorem wielofunkcyjnym

*

służy do regulacji ustawień różnych funkcji zwiększających komfort, np. funkcji masażu

*

.

Przełączniki w kształcie fotela

Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.

Regulator wielofunkcyjny

2

Ustawienia masażu

*

, podparcia bocznego

*

, wyprofilowania podparcia lędźwiowego

*

i wysunięcia siedziska

*

są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.

1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik w górę/w dół.

2. Przełączać poszczególne funkcje na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik w górę/w dół.

3. Zmienić ustawienie wybranej funkcji, naciskając górną/dolną/przednią/tylną część regulatora.

Zapisywanie pozycji

1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny

*

w żądanej pozycji i nacisnąć przycisk

M

na panelu drzwi. Zapala się lampka kontrolna w przycisku.

2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci

1

lub

2

. Rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku

M

.

Aby skorzystać z zapisanej pozycji:

Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków pamięci.

Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.

2 W samochodach z czterokierunkową regulacją wyprofilowania podparcia lędźwiowego

*

SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ

Przy składaniu tylnego siedzenia należy zwrócić uwagę, by oparcie i zagłówek nie stykały się z tylną częścią siedzenia znajdującego się przed nimi. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna zmiana położenia przednich foteli.

Oparcia można złożyć za pomocą uchwytów znajdujących się na górze skrajnych siedzeń. Jeśli samochód jest wyposażony w elektronicznie składane

*

siedzenia tylne, w przestrzeni bagażowej znajdują się także przeznaczone do tego celu przyciski.

Składanie oparcie za pomocą przycisków w przestrzeni bagażowej

Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać i muszą być otwarte drzwi bagażnika. Upewnić się, że na tylnym siedzeniu nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.

1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk

L

lub

R

, aby złożyć lewą lub prawą część oparcia.

> Oparcia i zagłówki zostają automatycznie opuszczone do pozycji poziomej.

Podnoszenie oparć

1. Podnieść oparcie do góry/do tyłu, tak aby zostało zablokowane.

2. Podnieść zagłówek ręcznie.

3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.

02

02

KIEROWNICA

Regulacja kierownicy

Można zarówno regulować ustawienie kierownicy w kierunku pionowym, jak i zmieniać jej wysunięcie.

1. Popchnąć do przodu/pociągnąć do tyłu

3

dźwignię pod kierownicą.

2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu i przestawić dźwignię z powrotem w pozycję zablokowaną.

Lewy zestaw przycisków

Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i

). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest biały, funkcja jest aktywna. Szary kolor oznacza, że funkcja została zatrzymana lub znajduje się trybie gotowości.

Symbole na wyświetlaczu kierowcy:

Ogranicznik prędkości

pomaga uniknąć przekroczenia określonej prędkości maksymalnej.

Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy

pomaga w utrzymaniu stałej prędkości.

Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy

*

pomaga utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.

Pilot Assist

pomaga kierowcy utrzymać samochód między liniami wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.

Nacisnąć , aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.

Jedno krótkie naciśnięcie przycisku / zwiększa/zmniejsza zapamiętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej prędkości.

/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i funkcji

Pilot Assist.

Jedno naciśnięcie przycisku dla wybranej funkcji.

Prawy zestaw przycisków

przywraca także zapamiętaną prędkość

Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy prawy zestaw przycisków na kierownicy.

Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.

Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz multimedialny, telefon i nawigację

*

.

Do przechodzenia między poszczególnymi aplikacjami służą strzałki w lewo i w prawo.

Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie opcji, np.

wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie komunikatu z wyświetlacza kierowcy.

Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają strzałki w górę i w dół.

Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów

służą przyciski i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja przyciski te służą do regulacji głośności.

Sterowanie głosowe

włącza się za pomocą przycisku – funkcja ta umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „

Radio

”, „

Raise temperature

” lub „

Cancel

”.

Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick

Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego zbiornika. Do wyświetlania różnych opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy.

Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat „----”, pozostała ilość paliwa jest niewystarczająca do obliczenia zasięgu. Należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w samochodzie.

3 Zależnie od rynku.

02

02

LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY

KIEROWNICY

Funkcje reflektorów

są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika zespolonego przy kierownicy.

W trybie

AUTO

samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i odpowiednio dostosowuje oświetlenie, np. gdy zapada zmierzch albo przy wjeździe do tunelu. Obrócić pokrętło na dźwigni przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe, które będą przełączane automatycznie na światła mijania, gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Przestawić dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby ręcznie włączyć światła drogowe albo w stronę tablicy rozdzielczej, aby je wyłączyć.

Aktywne światła doświetlające zakręt

*

mają za zadanie zapewniać maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten sposób, że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, .

Oświetlenie otoczenia samochodu

to funkcja, która włącza światła zewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i pozwala na bezpieczne dotarcie do samochodu w ciemności.

Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu

włącza niektóre światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków, aby zapewnić oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy przełącznik zespolony przy kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu ma pozostać włączone, można nastawić na wyświetlaczu centralnym.

Zerowanie licznika przebiegu dziennego

Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk

RESET

. Krótkie naciśnięcie zeruje tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie jest używany przez

4 godziny.

PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY

KIEROWNICY

Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.

Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia przedniej szyby.

Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.

Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni przełącznika zespolonego.

Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby uruchomić spryskiwacze tylnej szyby.

Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub dezaktywować. Dźwignia przełącznika wycieraczek musi znajdować się w położeniu

0

albo w położeniu jednokrotnego przetarcia szyby. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło w górę/w dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.

Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej szyby.

Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej szyby.

Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór wycieraczek. Nacisnąć przycisk

Położenie serw. wycieraczek w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub wyłączyć tryb serwisowy.

02

02

KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ

Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz za pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z tyłu konsoli między fotelami

*

. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można także sterować za pomocą poleceń głosowych.

Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy napis

Clean

Zone

jest niebieski, oznacza to, że zostały spełnione warunki dobrej jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.

Nacisnąć opcję

AUTO

w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza.

Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe: 22 °C (72 °F) i poziom

3

(poziom nia klimatyzacją.

2

na tylnym siedzeniu

4

). Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznego sterowa-

Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę, podgrzewanie foteli

*

i prędkość dmuchawy.

Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję

Ujednolicenie temperatury

.

Przygotowanie do jazdy *

Przygotowanie do jazdy można ustawić na wyświetlaczu centralnym samochodu oraz za pomocą aplikacji Volvo On Call

*

.

Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa

*

lub przewietrza kabinę pasażerską przed podróżą. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za pomocą timera.

Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy

1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.

2. Wybrać kartę

Regulacja postojowa

i nacisnąć opcję

Przygotowanie

.

Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy

1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.

2. Wybrać zakładkę

Regulacja postojowa czasowy

i nastawić żądaną datę/dzień.

Dodaj regulator

System kontroli jakości powietrza IAQS *

System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior Package

*

i jest systemem w pełni automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji

Ustawienia

Czujnik jakości powietrza

.

Klimatyzacja

4 Dotyczy samochodów z klimatyzacją 4-strefową

*

.

02

02

POŁĄCZENIA

Różne urządzenia zewnętrzne, np. smartfony, umożliwiają odtwarzanie/ sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony przynajmniej w położenie

I

.

Modem samochodu

5

Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu. Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed każdą podróżą i nie wymaga podłączenia do smartfona.

1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda nad podłogą po stronie pasażera.

2. Nacisnąć

Ustawienia Komunikacja pojazdu

w widoku górnym.

Modem internetowy

3. Aktywować opcję

Modem internetowy pojazdu

, zaznaczając kratkę.

Udostępnianie połączenia internetowego

Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem modemu, można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym urządzeniom, korzystając z opcji

Ustawienia

w widoku górnym. Nacisnąć opcję

Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu

.

Bluetooth

Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem Bluetooth można także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć

dwa urządzenia Bluetooth przy czym jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony zostają podłączone automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia samochodu, jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście może zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.

1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem, włączyć także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.

2. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.

3. Nacisnąć

Dodaj telefon

albo jeśli telefon jest już podłączony, nacisnąć

Zmień

, a następnie

Dodaj telefon

.

4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie. Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości.

Wi-Fi

Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi zapewnia większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd.

Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni funkcję hotspota na potrzeby samochodu i ewentualnych urządzeń zewnętrznych znajdujących się w samochodzie.

1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.

2. Nacisnąć opcję

Ustawienia

w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.

3. Nacisnąć opcję

Komunikacja zaznaczając kratkę.

Wi-Fi

i aktywować połączenie Wi-Fi,

Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia przy następnym użyciu.

USB

Port USB może posłużyć do podłączenia urządzenia zewnętrznego w celu odtwarzania multimediów. Portu USB można też użyć do korzystania z Apple CarPlay

*

i Android Auto podłączone do samochodu.

*

. Jeśli są dwa porty USB, trzeba użyć portu z białą ramką. Urządzenie zewnętrzne jest ładowane, gdy jest

Wejścia USB (typu A) znajdują się w schowku w podłokietniku między fotelami.

Gniazda elektryczne

W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:

Gniazdo elektryczne 12 V.

Gniazdo elektryczne 12 V i gniazdo elektryczne 230 V

*

. Gniazdo elektryczne 12 V

*

znajduje się także w przestrzeni bagażowej.

5 Tylko samochodu z P-SIM

*

. Samochody wyposażone w Volvo On Call

*

korzystają z usług przez połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu.

02

02

UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do obsługi połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audiomultimedialnym samochodu.

Zarządzanie połączeniami telefonicznymi

6

Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.

Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

1. Otworzyć widok składowy

Telefon

w widoku strony głównej. Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za pomocą numeru przy użyciu klawiatury.

2. Wcisnąć .

Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy

1. Nacisnąć i przejść do opcji

Telefon

, naciskając lub .

2. Przewinąć listę połączeń za pomocą i wybrać za pomocą .

Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowania głosowego w prawym zestawie przycisków na kierownicy. Polecenia głosowe, patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku

Quick Guide.

Odtwarzanie multimediów

Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego, trzeba je podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody, patrz poprzednia strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.

Urządzenie podłączone przez Bluetooth

1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.

6 Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie support.volvocars.com.

2. Otworzyć aplikację

Bluetooth

w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. Rozpocznie się odtwarzanie.

Urządzenie podłączone przez USB

1. Uruchomić aplikację

USB

w widoku aplikacji.

2. Wybrać, co ma zostać odtworzone. Rozpocznie się odtwarzanie.

Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod

1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.

2. Otworzyć aplikację iPod

lub

USB

w zależności od metody podłączenia. W celu odtworzenia dźwięku z urządzenia iPod należy wybrać aplikację iPod

niezależnie od metody połączenia. Rozpocznie się odtwarzanie.

Apple

®

CarPlay

®

*

7

i Android Auto *

Funkcje CarPlay i Android Auto pozwalają na korzystanie z pewnych aplikacji w urządzeniach z systemem iOS lub Android za pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu lub urządzenia.

Aby można było korzystać z CarPlay, w urządzeniu z systemem iOS musi zostać aktywowana funkcja Siri. Urządzenie musi też być połączone z

Internetem za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej.

1. Podłączyć telefon do portu USB z białą ramką.

2. Nacisnąć opcję

Apple CarPlay

lub

Android Auto

w widoku aplikacji, aby włączyć funkcję.

Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona. Jeśli samochód ma zostać połączony z Internetem, skorzystać z Wi-Fi lub modemu samochodu

*

.

02

Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android Auto, naciskając długo przycisk w prawym zestawie przycisków na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza natomiast wbudowaną funkcję sterowania głosowego samochodu.

7 Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

03

WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony głównej oraz okienka nawigacji, multimediów i telefonu. Można tam także uzyskać dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji samochodu.

Nawigacja

– nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć system nawigacyjny Sensus Navigation

*

.

Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym

– rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej stronie i nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.

Wprowadzanie punktu docelowego na mapie

– maksymalnie powiększyć mapę, naciskając . Nacisnąć i przytrzymać lokalizację wybraną jako punkt docelowy, a następnie wybrać

Przejdź tutaj

.

Usuwanie punktu docelowego

– nacisnąć , aby otworzyć plan podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję

Skasuj plan jazdy

, aby usunąć cały plan podróży.

Aktualizacja mapy

8

– nacisnąć

Usługa zdalnej aktualizacji

w widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest wyświetlona w pozycji

Mapy

. Nacisnąć

Mapy Instaluj

, aby zaktualizować lub zainstalować wybraną mapę. Istnieje także możliwość pobrania map ze strony internetowej support.volvocars.com do pamięci USB i przeniesienia ich do samochodu.

Multimedia

– w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z urządzenia zewnętrznego albo

Radio FM

, jeśli zostało wybrane w widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do ustawień.

Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje radiowe itp.

Telefon

– w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć .

Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu

– można tu zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych okienek, np.

Status pojazdu

lub

Wyniki kierowcy

. Można nacisnąć widok składowy, aby uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.

8 Dostępność funkcji może zależeć od rynku.

03

03

WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI

Widok funkcji

Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu

9

w widoku strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji. Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np.

Head-up display

*

i

Wspomaganie parkowania

. Włączenie/wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego symbolu. Niektóre funkcje otwierają się w oddzielnym oknie.

Widok aplikacji

Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony

9

w widoku strony głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje dostarczone z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać i zainstalować samodzielnie.

Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów

W pozycji

Usł. zdalnej aktualizacji

w widoku aplikacji można dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem.

Usługa zdalnej aktualizacji

umożliwia:

Pobieranie aplikacji

– Nacisnąć opcję

Nowe aplikacje

i wybrać żądaną aplikację. Wybrać opcję

Instaluj

, aby pobrać aplikację.

Aktualizacja aplikacji

– Nacisnąć opcję

Zainstaluj wszystkie

, aby zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję

Aktualizacje aplikacji

, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji. Wybrać żądaną aplikację i nacisnąć opcję

Instaluj

.

Odinstalowywanie aplikacji

– Nacisnąć opcję

Aktualizacje aplikacji

i wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję

Odinstaluj

, aby odinstalować aplikację.

Aktualizacja oprogramowania systemowego

– Nacisnąć opcję

Aktualizacje systemu

, aby wyświetlić listę aktualizacji, które można zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję

Zainstaluj wszystkie

u dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub

Instaluj

, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania. Jeśli lista nie jest potrzebna, wybrać opcję

Zainstaluj wszystkie

przy przycisku

Aktualizacje systemu

.

Przenoszenie ikon

Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku funkcji można dowolnie przenosić.

1. Nacisnąć i przytrzymać aplikację lub przycisk.

2. Przeciągnąć aplikację lub przycisk w wolne miejsce na ekranie i puścić.

9 Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.

03

03

WIDOK GÓRNY

W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć w dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać dostęp do opcji

Ustawienia

,

Instrukcja obsługi

i

Profil

oraz do zapisanych komunikatów samochodu.

Preferencje osobiste

W pozycji

Ustawienia

można nastawić liczne preferencje osobiste, np.

ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji timedialnego, języka i sterowania głosowego.

*

, systemu audio-mul-

Profile kierowcy

Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców, każdy z nich może mieć osobisty profil kierowcy. Za każdym razem, gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania swojego profilu kierowcy, w którym są zapisane jego osobiste preferencje. Liczba profili zależy od liczby kluczyków zarejestrowanych w samochodzie. Profil

Gość

nie jest powiązany z żadnym konkretnym kluczykiem.

Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny profil kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać

Profil

w widoku górnym.

Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy. Kluczyk można powiązać w pozycji

Ustawienia System Profile kierowców

. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu

Gość

nie można powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony widok strony głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny, powtórzyć powyższe czynności i w wybranym profilu zaznaczyć

Edytuj

, a następnie nacisnąć

Powiąż kluczyk

.

Indywidualny tryb jazdy

Jeśli jeden z trybów jazdy

Comfort

,

Eco

albo

Dynamic

ma zostać dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb jazdy w pozycji

Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy

.

Głośność systemu

Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji

Ustawienia

Dźwięk Głośność systemu

.

03

04

UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje te można aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób. Poniżej podano przykłady:

City Safety™

City Safety

10

może pomóc kierowcy w sytuacjach krytycznych, zapobiegając lub łagodząc skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie zareaguje na czas i kolizja jest niemal nieunikniona, samochód może zostać zahamowany automatycznie. Funkcja wspomagania kierowania układu City Safety może także wzmocnić ruch kierownicy na początku manewru mającego na celu uniknięcie kolizji, jeśli kierowca wykonuje zbyt słaby skręt. Układ

City Safety jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie można go wyłączyć.

Blind Spot Information (BLIS) *

Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie ruchu.

Cross Traffic Alert (CTA) *

Funkcja CTA to funkcja wspomagająca kierowcę, która stanowi uzupełnienie funkcji BLIS i może ostrzegać kierowcę o ruchu za samochodem. Funkcja CTA zostaje włączona po wybraniu biegu wstecznego lub gdy samochód toczy się do tyłu.

Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu

Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane

Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.

Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji

Ustawienia

My Car IntelliSafe Tryb ostrzegania Lane Keeping

Aid

w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.

Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji

Funkcja

Wspomaganie unikania kolizji

może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/przeszkodą poprzez aktywne skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru jazdy. Funkcja ta obejmuje trzy funkcje składowe: wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu, wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego i wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu

*

.

Pilot Assist

Pilot Assist 11 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może pomóc utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp od poprzedzającego pojazdu. Funkcję Pilot Assist można wybrać i włączyć za pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło działać, wymagane jest na przykład, aby kierowca trzymał obie dłonie na kierownicy, a linie wyznaczające pas ruchu były widoczne. Gdy wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.

10

11

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.

Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.

04

04

WSPOMAGANIE PARKOWANIA

Park Assist Pilot *

Funkcja Park Assist Pilot może pomóc kierowcy w manewrowaniu samochodem podczas parkowania. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.

Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot

Jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h (20 mph) w przypadku parkowania równoległego lub 20 km/h (12 mph) w przypadku parkowania prostopadłego. Gdy funkcja szuka miejsca postojowego, odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około 1 metr

(3 stopy).

1. Nacisnąć przycisk

Zaparkuj

w widoku funkcji lub w widoku kamery.

2. Należy być gotowym zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego. Pojawi się wyskakujące okienko.

3. Wybrać

Parkowanie równoległe

lub

Parkowanie prostopadłe

, a następnie włączyć bieg wsteczny.

Wyjeżdżanie z równoległego miejsca postojowego z pomocą funkcji Park Assist Pilot

Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.

1. Nacisnąć przycisk

Wyjedź z parkingu

w widoku funkcji lub w widoku kamery.

2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.

3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.

Kamera wspomagania parkowania *

Kamera wspomagania parkowania może pomóc kierowcy podczas manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym wyświetlaczu.

Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że obiekty/przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu. Kamera wspomagania parkowania zostaje włączona automatycznie po wybraniu biegu wstecznego albo można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu centralnym:

Nacisnąć przycisk

Kamera

w widoku funkcji, aby włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.

04

04

BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA

Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zmniejszyć zużycie paliwa oraz obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W ten sposób można zmniejszyć oddziaływanie na środowisko oraz obniżyć koszty paliwa. Na niektóre czynniki można wpływać, a na inne nie. Oto kilka rad.

Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:

Planować podróż – duża liczba niepotrzebnych postojów i nierówna prędkość jazdy powodują wzrost zużycia paliwa.

Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:

Włączać tryb jazdy

Eco

, który dostosowuje samochód do bardziej energooszczędnej jazdy.

Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym – w przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas wyłączać silnik.

Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do minimum.

Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO w oponach.

Unikać jazdy z otwartymi szybami.

Czynniki, na które nie można wpływać

Natężenie ruchu drogowego.

Warunki drogowe i topografia terenu.

Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.

Więcej wskazówek dotyczących ekonomicznej jazdy można znaleźć w instrukcji obsługi.

04

05

POLECENIA GŁOSOWE

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wykorzystywanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych 12 do sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo

*

.

Sterowanie głosowe aktywuje się przyciskiem sterowania głosowego w prawym zestawie przycisków na kierownicy.

Poniższych poleceń można zwykle użyć niezależnie od sytuacji:

Repeat

Cancel

Help

Polecenia głosowe dla telefonu

Call [kontakt]

Call [numer telefonu]

Recent calls

Read message

Message to [kontakt]

13

Polecenia głosowe dla radia i multimediów

Media

Play [wykonawca]

Play [tytuł utworu]

Play [tytuł utworu] z [album]

Play [nazwa kanału TV] *

14

Play [stacja radiowa]

Tune to [częstotliwość]

Tune to [częstotliwość] [długość fal]

Radio

Radio FM

Radio AM

DAB *

TV *

CD

*

USB iPod

Bluetooth

Similar music

Polecenia głosowe dla klimatyzacji

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature

/

Lower temperature

Sync temperature

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max

/

Turn off fan

Raise fan speed

/

Lower fan speed

Turn on auto

Air condition on

/

Air condition off

Recirculation on

/

Recirculation off

Turn on defroster

/

Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster

/

Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster

/

Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on

/

Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat

/

Lower steering wheel heat *

Turn on seat heat

/

Turn off seat heat *

Raise seat heat

/

Lower seat heat

*

Turn on seat ventilation

/

Turn off seat ventilation

*

Raise seat ventilation

/

Lower seat ventilation

*

Polecenia głosowe dla systemu nawigacyjnego

*

Nawigacja

Take me home

Go to [miejscowość]

Go to [adres]

Add intersection

Go to [kod pocztowy]

Go to [kontakt]

Search [kategoria POI]

Search [kategoria POI] [miejscowość]

Search [nazwa POI]

Change country

/

Change state

15 , 16

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

14

15

16

12

13

Dotyczy niektórych wersji rynkowych.

Tylko niektóre telefony mogą wysyłać wiadomości za pośrednictwem samochodu. Informacje o kompatybilności, patrz support.volvocars.com.

Dotyczy niektórych wersji rynkowych.

W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.

W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.

05

06

TEKSTY O

CHARAKTERZE

SPECJALNYM

Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.

OSTRZEŻENIE

PIERWSZE KROKI

Volvo On Call

– Usługi systemu działają tylko na obszarach, w których partnerzy Volvo On Call zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na rynkach, na których usługa Volvo On Call jest dostępna.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.

Odnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz uwag dotyczących usług Volvo On Call, patrz umowa subskrypcji usług Volvo On Call oraz Instrukcja obsługi.

Sensus Navigation

*

– należy skierować całą swoją uwagę na drogę i skupić się na jeździe. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na mające wpływ na warunki drogowe warunki pogodowe lub porę roku, niektóre zalecenia mogą być mniej wiarygodne.

PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

Drzwi bagażnika

– należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania drzwi bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą być poważne.

Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.

Funkcja bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków

*

– upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub korzystania z funkcji otwierania bezkluczykowego

*

za pomocą klamki drzwi.

PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU

Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do aktywacji/dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, to poduszka powietrzna pasażera

jest zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera musi być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła). Nie umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie znajduje się poduszka powietrzna pasażera.

Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabierać z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

.

Upewnić się, że układ elektryczny samochodu został przełączony w pozycję

0

, szczególnie wtedy, gdy w samochodzie przebywają dzieci.

Hamulec postojowy

powinien być zawsze włączony podczas parkowania na pochyłości. Włączenie biegu lub wybranie położenia

P

automatycznej skrzyni biegów nie wystarcza do utrzymania samochodu w miejscu w każdej sytuacji.

REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE PRZED-

NIE

Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy.

Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.

SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ

Po rozłożeniu lub złożeniu oparć oraz po podniesieniu zagłówków sprawdzić, czy elementy te zostały prawidłowo zablokowane.

KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ

Funkcji podgrzewania siedzeń

*

nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń ciała.

Funkcja przygotowania do jazdy

może zostać włączona przez timer nastawiony z dużym wyprzedzeniem. Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę

*

.

W zamkniętych i niewentylowanych pomieszcze-

• niach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.

W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się zapalić.

Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.

POŁĄCZENIA

Należy używać wyłącznie akcesoriów, które są nieuszkodzone i sprawne. Akcesoria muszą posiadać oznakowanie CE lub UL albo odpowia-

• dające im oznaczenie poziomu bezpieczeństwa.

Akcesoria muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V i 50 Hz z wtyczek przeznaczonych do gniazda samochodowego.

Gniazda, wtyczki lub akcesoria nie mogą nigdy mieć styczności z wodą lub innymi płynami. Nie wolno dotykać ani używać gniazda, jeśli wydaje się być uszkodzone lub miało kontakt z wodą lub

• innym płynem.

Do gniazda nie należy podłączać żadnych przejściówek, adapterów lub przedłużaczy, ponieważ mogą one spowodować przesterowanie funkcji zabezpieczeń gniazda.

Gniazdo jest wyposażone jest pokrywkę. Należy dopilnować, aby nic nie wystawało ani nie uszkodziło gniazda w sposób uniemożliwiający prawidłowe działanie pokrywki. Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie, gdy gniazdo jest aktywne.

UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

Układy wspomagające kierowcę dostępne w samochodzie stanowią dodatkowe funkcje pomocnicze i nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Nie mogą one zastąpić uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za hamowanie i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.

Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.

WSPOMAGANIE PARKOWANIA

Park Assist Pilot

to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która nie jest jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami. Zadanie tej funkcji polega wyłącznie na pomaganiu kierowcy podczas parkowania równoległego i prostopadłego.

Pełna odpowiedzialność za bezpieczne parkowanie samochodu i hamowanie w razie potrzeby spoczywa na kierowcy. Funkcja skanowania może nie wykryć przedmiotów znajdujących w głębi miejsca postojowego. Odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy miejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kierowca.

Kamera wspomagania parkowania

to dodatkowe urządzenie pomagające kierowcy podczas parkowania. Funkcja ta nie jest w stanie zastąpić uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Kamery mają martwe punkty, w których nie są w stanie wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu. Należy pamiętać, że przednia część samochodu może skręcać w kierunku nadjeżdżających pojazdów podczas manewru parkowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest samochód.

POLECENIA GŁOSOWE

Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

WAŻNE

PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU

Podczas jazdy z przyczepą bez złącza przyczepy nie wolno korzystać z trybu jazdy

OFF ROAD

. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia miechów powietrznych.

Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza przeziernego

*

znajduje się w tablicy rozdzielczej.

Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika, nie kłaść na niej żadnych przedmiotów i uważać, by nic na nią nie spadło.

WYŚWIETLACZ CENTRALNY

Do czyszczenia

wyświetlacza centralnego używać ściereczki z mikrofibry, która nie może być zapiaszczona ani zabrudzona. Podczas czyszczenia wyświetlacza centralnego należy stosować jedynie delikatny nacisk na ekran. Silny nacisk może uszkodzić ekran.

Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny wyświetlacz. Nie wolno używać płynów do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych środków czyszczących. Nie wolno nigdy używać ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani papieru toaletowego, ponieważ mogą one powodować zarysowania na wyświetlaczu.

SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ

Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa.

Podłokietnik

* żony.

na środkowym siedzeniu musi być zło-

PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY KIE-

ROWNICY

Pióro wycieraczki w pozycji serwisowej

– przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się w pozycji serwisowej zostały podniesione z szyby przedniej, trzeba je opuścić z powrotem na szybę przed włączeniem funkcji wycierania, spryskiwania lub czujnika deszczu i przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory silnika.

POŁĄCZENIA

Gniazdo elektryczne

– maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi 120 W (10

A) na każde gniazdo.

Maksymalny pobór mocy dla gniazda elektrycznego

230 V wynosi 150 W.

UWAGA

PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

Drzwi bagażnika obsługiwane ruchem stopy

– w przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp., istnieje ryzyko pogorszenia lub całkowitego braku działania.

Dlatego należy utrzymywać go w czystości.

Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy jest dostępna w dwóch wersjach:

Otwieranie i zamykanie ruchem stopy

Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy (drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby je otworzyć)

Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga, by drzwi bagażnika były sterowane elektrycznie

*

.

Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system może zostać aktywowany w myjni samochodowej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w jego zasięgu.

Programowanie maksymalnego otwarcia

– jeżeli system pracował nieprzerwanie przez długi czas, zostaje wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia.

Można go użyć ponownie po upływie około 2 minut.

Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z pilotem zdalnego sterowania

. Należy unikać przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm (4-6 cali).

PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU

Tryb jazdy

OFF ROAD

nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.

Przy uruchamianiu niektórych typów silników, gdy są one nierozgrzane

, prędkość obrotowa biegu jałowego może być zauważalnie wyższa niż normalnie.

Dzieje się tak dlatego, by układ redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął normalną temperaturę roboczą, co pozwala ograniczyć do minimum emisję szkodliwych substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.

Wyświetlacz przezierny

*

– gdy włączona jest funkcja City Safety, informacje na wyświetlaczu przeziernym zostają zastąpione grafiką funkcji City Safety.

Grafika ta świeci się również wtedy, gdy wyświetlacz przezierny jest wyłączony.

Kierowca może mieć mniejszą szansę zobaczyć informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli na przykład używa okularów polaryzacyjnych, nie siedzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej modułu wyświetlacza znajdują się jakieś przedmioty, jak również w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Niektóre wady wzroku mogą powodować ból głowy i odczucie napięcia podczas korzystania z wyświetlacza przeziernego.

KIEROWNICA

Komputer pokładowy

– zmiana stylu jazdy może spowodować pewne odchylenia podczas obliczania pokonanego dystansu.

KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ

Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej lub niższej niż żądana.

Przygotowanie do jazdy

– Drzwi i szyby samochodu powinny być zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.

POŁĄCZENIA

Internet

– podczas korzystania z Internetu ma miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych i hotspotu Wi-Fi może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.

Pobieranie danych

może wpływać na działanie innych usług korzystających z przesyłu danych, np.

radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy, pobieranie można przerwać. Ewentualnie można wyłączyć lub przerwać działanie innych funkcji. Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.

Aktualizacja

– po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia

Bluetooth. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu samochodu, a następnie ponownie połączyć.

UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

Apple CarPlay i Android Auto

– firma Volvo nie odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i Android

Auto.

06

TP 27558 (Polish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement