Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2011 Early Quick Guide

Volvo XC60 2011 Early Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej skróconej instrukcji w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje, są
dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera jedynie
ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na stronie
internetowej www.volvocars.com
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*. Zamki
i wewnętrzne klamki drzwi zostają zablokowane po upływie 10-25 sekund. Drzwi
nie można wtedy otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 20 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika nie otwierają się.
CITY SAFETY™
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie
zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
OSTRZEŻENIE
Zadaniem systemu City Safety™ jest pomaganie
rozproszonemu kierowcy w unikaniu potencjalnych kolizji. Funkcja ta jest aktywna w zakresie
prędkości 4–30 km/h i monitoruje ruch przed
samochodem za pomocą czujnika laserowego
zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza
15 km/h.
Funkcja City Safety™ jest narzędziem pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania uwagi
na innych uczestników ruchu lub prowadzenia
pojazdu w bezpieczny sposób.
Funkcja City Safety™ nie zastępuje hamulca
zasadniczego.
Funkcja City Safety™ nie działa we wszystkich
warunkach ruchu, ani przy każdej pogodzie i
stanie nawierzchni.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Włożyć pilota do wyłącznika zapłonu i lekko
wcisnąć – pilot zostanie wciągnięty głębiej.
– Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
– Nacisnąć krótko przycisk, aby
uruchomić silnik.
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
1. Nacisnąć krótko przycisk
– silnik zostanie wyłączony.
2. Nacisnąć krótko pilota
– można go teraz wyjąć z
wyłącznika zapłonu (automatyczna skrzynia biegów
musi być w położeniu P).
MONITOROWANIE MARTWYCH PÓL
WIDOCZNOŚCI –BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na
obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Syst. martw. pkt Wymagany serwis.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
F
A
Pojedyncze przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
C
Normalna prędkość przecierania.
D
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
A
0
3
B
E
1
2
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
POŁOŻENIA PILOTA
Pilot wciągnięty – Podświetlenie przyrządów/zegara, zwolnienie blokady
kierownicy.
Pilot wciągnięty i krótkie naciśnięcie
przycisku START – Dach panoramiczny*,
elektryczne sterowanie szyb, dmuchawa,
ECC, wycieraczki przedniej szyby,
gniazdo 12 V, RTI*.
Aby uzyskać powyższe położenia pilota bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału hamulca/
sprzęgła.
Aby wyjść z położenia kluczyka 0/I i w ten
sposób wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu:
nacisnąć kluczyk, by wyjąć go ze stacyjki.
Pilot niewciągnięty – Zestaw audio i
oświetlenie kabiny samochodu.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2 Wybrać AM, FM1/FM2, CD lub MODE. Za
pomocą MODE można włączyć urządzenie
AUXA/USB i wyregulować jego głośność.
3 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE,Dolby Pro Logic II* lub
SUBWOOFER* – obracać, aby wyregulować.
RADIO
3 Obracać, aby wybrać stację.
4 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Aby zapisać daną stację w pamięci, nacisnąć jeden z przycisków z cyframi 0–9 w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymać aż do
pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia zapamiętania stacji. Ogółem w pamięci
można zapisać 20 stacji.
5 Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy,
aby zaprogramować automatycznie 10 stacji
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić głośność na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
C
Marka iPod jest własnością firmy Apple Computer Inc.
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat Autom. zapis.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Obracać, aby zmienić ścieżkę na płycie CD.
4 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
7 Wybór płyty CDB za pomocą klawiszy 1–6.
AUX i USB*
Za pośrednictwem gniazda AUX lub USB na
konsoli środkowej do zestawu audio można
podłączyć odtwarzacz iPod®C lub MP3.
SYSTEM RADIOWY DAB*
Cyfrowy system nadawczy, Digital Audio
Broadcasting, oferuje odbiór stacji radiowych w
standardzie High Quality i jeszcze większą liczbę
kanałów.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
5 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
STEROWANIE RĘCZNE
2 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
3 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
4 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
6 System kontroli jakości powietrza. WYŁ/
AUT/Recyrkulacja.
7 Maksymalna skuteczność odparowywania i
odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na
szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
8 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
9 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
2
3
4
5
6
7
8
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Nastawić za pomocą (6).
Obrócić w skrajne położenie i przytrzymać
w celu nastawienia zegara.
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
7
8
9
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat ---- km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
ZREDUKOWANY POZIOM ALARMU
Aby nie doszło do wyzwolenia alarmu na przykład przez psa pozostawionego w zamkniętym
samochodzie lub jeżeli samochód jest zaparkowany na promie albo przewożony koleją,
czujnik ruchu trzeba tymczasowo wyłączyć.
Patrz instrukcja obsługi, rozdział poświęcony
autoalarmowi.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa.
A
B
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Odblokowanie drzwi bagażnika.
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
BLUETOOTH*
Samochód może być wyposażony w różne
systemy, które pomagają kierowcy na przykład
zahamować na czas, utrzymywać bezpieczną
odległość od innych pojazdów lub odpowiednie położenie na jezdni:
oĺ Aktywna kontrola prędkości jazdy*.
oĺ Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*.
oĺ Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
oĺ Driver Alert System*.
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PHONE
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na wyświetlaczu zestawu audio.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
ELEKTRYCZNIE STEROWANY DACH PANORAMICZNY*
możliwe manewrowanie dachem, roleta musi
znaleźć się w maksymalnie otwartym położeniu
W położeniu wentylacji roleta jest otwierana/zamykana automatycznie.
Automatyczne maksymalne otwarcie.
Otwieranie ręczne.
C Zamykanie ręczne.
D Automatyczne maksymalne zamknięcie.
E Otwieranie w położeniu wentylacji.
F Zamykanie w położeniu wentylacji.
A
B
Pierwsze naciśnięcie uruchamia roletę, a drugie
– dach panoramiczny.
W przypadku obsługi ręcznej, zanim będzie
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO – EBA
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić w ten
sposób drogę hamowania. Funkcja EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy kierowca
zacznie gwałtownie hamować. Kiedy uaktywni
się układ EBA, pedał hamulca można wcisnąć
nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
HAMULEC POSTOJOWY
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
Przesuwanie
do przodu/do tyłu.
5
Składanie
oparcia
fotela pasażera.
6
1
2
3
4
ELEKTRYCZNIE STEROWANE DRZWI
BAGAŻNIKA*
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza
miga do momentu pełnego włączenia
hamulca postojowego – po czym pozostaje
zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach z automatyczną skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być zapięty.)
Otwieranie
– Nacisnąć i przytrzymać przycisk drzwi
bagażnika na panelu przełączników świateł/pilocie, aż drzwi bagażnika zaczną się
otwierać.
– Albo lekko nacisnąć powlekany gumą przycisk pod klamką zewnętrzną i podnieść drzwi
bagażnika.
Zamykanie
– Nacisnąć przycisk zamykania drzwi bagażnika lub zamknąć ręcznie.
TP 12027 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising