Volvo XC60 2011 Early Instrukcja obsługi

Volvo XC60 2011 Early Instrukcja obsługi
VOLVO XC60
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
4
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo i środowisko naturalne.................... 13
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera*.................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych .........................................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu...............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? .....................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
18
21
24
26
28
29
31
32
34
35
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
50
56
58
62
67
68
Spis treści
Kamera wspomagania parkowania*....... 217
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*............................................. 220
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 224
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*............ 227
Integralny telefon*................................... 233
03 04 04
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 72
Wyłącznik zapłonu.................................... 81
Siedzenia................................................... 83
Kierownica................................................ 88
Oświetlenie................................................ 90
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy... 99
Szyby i lusterka wsteczne....................... 102
Kompas*................................................. 107
Elektrycznie sterowane panoramiczne
okno dachowe* ...................................... 109
Alcoguard*.............................................. 112
Uruchamianie silnika............................... 117
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 119
Skrzynia biegów...................................... 120
Napęd na wszystkie koła*....................... 126
Hamulec zasadniczy............................... 127
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach........................................................ 129
Hamulec postojowy................................ 131
HomeLinkŸ *............................................ 134
04 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 140
Klimatyzacja............................................ 147
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica kabiny*............................... 155
Nagrzewnica wspomagająca*................. 159
Radioodtwarzacz.................................... 161
Komputer pokładowy.............................. 176
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 178
Dostosowywanie własności jezdnych..... 180
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 181
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 183
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*..................... 192
City Safety™........................................... 195
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*................................. 201
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie
o dekoncentracji (DAC)*.......................... 208
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ
KIEROWCY (Driver Alert System) –
OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ
ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.............. 211
Wspomaganie parkowania*.................... 214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
05 06 07
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa..............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
6
06 Koła i ogumienie
240
243
244
248
251
254
261
Uwagi ogólne .........................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
266
271
274
275
276
07 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 284
Wymiana żarówek................................... 291
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 297
Akumulator.............................................. 299
Bezpieczniki............................................ 302
Pielęgnacja samochodu.......................... 311
Spis treści
08 09
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
09 Indeks alfabetyczny
320
322
326
327
329
331
Indeks alfabetyczny................................ 340
333
335
336
337
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Układy elektroniczne związane z jazdą i jej bezpieczeństwem wykorzystują mikroprocesory,
które rejestrują i na bieżąco wymieniają między
sobą informacje dotyczące funkcjonowania
samochodu. Co najmniej jeden z tych mikroprocesorów może zachowywać w pamięci
dane dotyczące monitorowanych podzespołów, rejestrowane podczas normalnej jazdy, a
także w trakcie kolizji i w okresie bezpośrednio
ją poprzedzającym. Informacje te mogą być
wykorzystywane przez:
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Stacje serwisowe i warsztaty naprawcze
Policję oraz inne władze
A także inne podmioty, uprawnione na
mocy obowiązujących przepisów bądź
upoważnione przez właściciela samochodu.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Czujnik laserowy
Samochód ten wyposażony jest w czujnik emitujący światło laserowe. Należy bezwzględnie
przestrzegać podanych w tym miejscu instrukcji.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego
umieszczone są dwie poniższe naklejki w
języku angielskim:
Wprowadzenie
Ważne informacje
Maksymalna energia impulsu
świetlnego
2,64 μJ
Maksymalna moc wyjściowa
uśredniona
45 mW
Czas trwania impulsu świetlnego
33 ns
Rozproszenie wiązki (poziome x
pionowe)
28° × 12°
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych
instrukcji stwarza ryzyko kontuzji oka!
•
Nigdy nie patrzeć na czujnik laserowy
(który emituje rozszerzające się niewidzialne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub bliższej poprzez
optykę powiększającą, taką jak lupa,
mikroskop, obiektyw lub podobne przyrządy optyczne.
•
Badanie, naprawa, demontaż i/lub
wymiana części zamiennych czujnika
laserowego muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany
warsztat – zalecamy zwrócenie się do
autoryzowanego warsztat Volvo.
•
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie przeprowadzać
żadnych ponownych regulacji lub konserwacji innych niż te, które tutaj określono.
•
Osoba wykonująca naprawę musi
postępować zgodnie ze specjalnie sporządzonymi informacjami warsztatowymi dla czujnika laserowego.
•
Nie demontować czujnika laserowego
(obejmuje to również demontowanie
soczewek). Wymontowany czujnik laserowy nie spełnia wymagań dla lasera
klasy 3B według normy IEC 60825-1.
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
• Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć na
promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr 50”,
z dnia 26 lipca 2001.
Parametry promieniowania
emitowanego przez czujnik laserowy
W poniższej tabeli podano dane fizyczne czujnika laserowego.
11
Wprowadzenie
Ważne informacje
Klasa lasera 3B nie jest bezpieczna dla
oka i dlatego wiąże się z ryzykiem kontuzji.
•
Przed wymontowaniem z przedniej
szyby konieczne jest wypięcie łącznika
czujnika laserowego.
•
Czujnik laserowy musi być zamontowany na przedniej szybie zanim zostanie wpięty łącznik czujnika.
•
Czujnik laserowy nadaje światło laserowe gdy klucz zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu II, jak również
przy wyłączonym silniku (patrz
strona 81 na pozycjach klucza).
Więcej informacji o czujniku laserowym, patrz
strona 195.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
12
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
13
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Materiały wykończeniowe
Kabina samochodu Volvo została zaprojektowana z troską zarówno o wygodę, jak i zdrowie
podróżujących – także osób cierpiących na
alergie kontaktowe lub schorzenia astmatyczne. Ze szczególną uwagą dobrane zostały
bezpieczne dla środowiska naturalnego mate1
14
riały wykończeniowe. Oznacza to również, że
spełniają one wymogi normy ekologicznej Oeko-Tex 1001, która jest ogromnym krokiem w kierunku wytwarzania zdrowszych
przedziałów pasażerskich w pojazdach.
Certyfikatem Oeko-Tex objęte są między
innymi taśmy pasów bezpieczeństwa, wykładzina podłogowa, nici i tkaniny. Także skórzane elementy tapicerki spełniają wymogi
wspomnianej normy i wykonane są ze skór
wyprawianych z użyciem garbników niezawierających chromu.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i w ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
Więcej informacji pod adresem www.oekotex.com
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Każdy może z łatwością przyczynić się do
ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko
– oto kilka porad:
• Unikać pracy silnika na biegu jałowym – w
przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć ekonomicznie – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Przeprowadzać przeglądy i czynności
obsługowe zgodnie zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, używać jej
przed rozruchem zimnego silnika – poprawia to zdolność rozruchową i zmniejsza
zużycie podzespołów w niskich temperaturach, a silnik szybciej osiąga normalną
temperaturę roboczą, co przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
• Wysoka prędkość powoduje znaczny
wzrost zużycia paliwa z powodu zwiększonego oporu powietrza – przy dwukrotnie
wyższej prędkości opór powietrza wzrasta
czterokrotnie.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących sposobu utylizacji tego
rodzaju odpadów należy skonsultować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł.
Przestrzeganie tych porad pozwala zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć zużycie zasobów
naturalnych i wydłużyć okres trwałości użytkowej samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 240 i 332.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu..............................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? ...................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
24
26
28
29
31
32
34
35
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas, gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
1
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa;
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu);
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte lub zapięte
są nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnią pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
G020998
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
G017726
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
``
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to
w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości jazdy
sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
20
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników, która
zapala się po wybraniu pozycji II lub III kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli
monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Podusz. pow. SRS Wymagany
serwis lub Podusz. pow. SRS Pilny serwis.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek powietrznych lub kurtyn powietrznych albo innego
rodzaju usterkę systemu. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
``
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
UWAGA
Czujniki w układzie czołowych poduszek
powietrznych reagują w różny sposób, w
zależności od siły zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeństwa są
zapięte, czy nie.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Czołowe poduszki powietrzne napełniane
są w stopniu zależnym od siły zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
22
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w razie odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka
powietrzna.
23
01 Bezpieczeństwo
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na miejscu obok kierowcy, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej po
stronie pasażera (patrz strona 25) i równocześnie w zespole wskaźników świeci się
lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych. W ten sposób sygnalizowana
jest poważna awaria układu. Możliwie jak
najszybciej udać się do warsztatu. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Pozycje wyłącznika
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej konsoli
widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 54.
G032072
01
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
24
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu na przednim
fotelu mogą podróżować dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
2
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona. Dotyczy to również osób o wzroście
poniżej 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona:
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna została
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G017724
2
G017800
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera włączona:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w górnej konsoli (patrz:
ilustracja powyżej).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera
jest włączona, na wyświetlaczu w górnej konsoli widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub
III, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników
na około 6 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 21).
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 81.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
G032949
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne są jedynie
uzupełniającym elementem systemu
ochrony przed skutkami zderzeń bocznych. Podczas jazdy należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
G024377
01
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
01
G024378
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
28
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn
powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią
jedynie uzupełnienie działania ochronnego
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
``
29
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
30
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu
Uwagi ogólne
Opracowany przez Volvo system ochrony
przed skutkami przewrócenia samochodu
Roll-Over Protection System (ROPS) ogranicza
ryzyko przewrócenia samochodu oraz w maksymalnie możliwym stopniu chroni jadących w
razie zaistnienia takiej sytuacji.
01
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ stabilizacji przechyłów nadwozia poprawia
bezpieczeństwo, jednak nie należy tego
traktować jako zachęty do zwiększania
prędkości. Podczas jazdy należy zawsze
zachować ostrożność.
W skład systemu wchodzi układ stabilizacji
przechyłów nadwozia Roll Stability Control
(RSC), minimalizujący ryzyko przewrócenia
samochodu podczas gwałtownych manewrów
lub w razie poślizgu.
W układzie stabilizacji przechyłów znajduje się
czujnik żyroskopowy, który reaguje na zmiany
kąta pochylenia bocznego nadwozia. Na tej
podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko
przewrócenia samochodu. Jeżeli jest takie
zagrożenie, zostaje uruchomiony układ antypoślizgowy DSTC, który stabilizuje pojazd,
zmniejszając chwilową moc silnika i przyhamowując odpowiednie koła.
Więcej informacji na temat układu DSTC, patrz
strona 178.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia?
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego,
uderzenia od tyłu,
zderzenia bocznego
i/lub przewrócenia
samochodu
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub przewrócenia
samochodu
Czołowe poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/
lub przewrócenia
samochodu
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
A
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
32
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Przebiegający
gwałtownie proces napełniania poduszki
oraz tkanina, z której wykonano poduszkę,
mogą spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
33
01 Bezpieczeństwo
01
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
G021062
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja.
Oznacza to, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją
bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku
gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy
układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
34
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód nie może jechać samodzielnie ani
nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest
to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpiecz. Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
W żadnym przypadku nie wolno próbować
uruchamiać silnika, gdy przy wyświetlanym
komunikacie Tryb bezpiecz. wyczuwalna
jest woń ulatniającego się paliwa. Natychmiast opuścić samochód.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 37.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020739
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
``
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się o szybę przednią.
1
36
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E5 04301146.
Homologacja: E5 03301146.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146.
Homologacja: E1 03301146.
Homologacja: E1 03301146.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
2
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
9 – 18 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Homologacja: E5 03135.
38
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171.
Homologacja: E5 03171.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191.
Homologacja: E5 04191.
15 – 25 kg
01
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169.
Homologacja: E1 04301169.
Homologacja: E1 04301169.
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139.
Homologacja: E5 03139.
Homologacja: E5 03139.
15 – 36 kg
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) –
dostępne jako fabrycznie montowane
wyposażenie.
Homologacja: E5 03168.
40
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Integralne dwupozycyjne
podwyższenie dla dziecka*
Integralne podwyższenie na tylnym siedzeniu
samochodu zostało specjalnie zaprojektowane
w celu zapewnienia dziecku optymalnego
zabezpieczenia. W połączeniu ze standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla dzieci o
masie ciała od 15 do 36 kg oraz o wzroście od
95 do 140 cm.
01
Rozkładanie podwyższenia
Pozycja 1
Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić
uwagę, aby:
• integralne dwupozycyjne podwyższenie
ustawione było we właściwej pozycji (patrz
tabela poniżej) i unieruchomione
Pozycja prawidłowa – taśma pasa bezpieczeństwa
powinna spoczywać na barku.
• pas bezpieczeństwa dokładnie opinał ciało
dziecka i nie był poluzowany ani skręcony
• taśma pasa bezpieczeństwa nie dotykała
Pociągając za uchwyt do siebie i do góry,
zwolnić blokadę siedziska.
szyi dziecka ani nie spoczywała poniżej
jego barku (patrz ilustracje powyżej)
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywała na miednicy dziecka, zapewniając najlepszą ochronę.
Masa
ciała
Wzrost
Pozycja 1
Pozycja 2
22 – 36 kg
15 – 25 kg
115 – 140 cm
95 – 120 cm
Pozycja nieprawidłowa – zagłówek trzeba ustawić
na wysokości głowy, a taśma pasa bezpieczeństwa nie może spoczywać poniżej barku.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Przesunąć siedzisko do tyłu i docisnąć, aż
zostanie zablokowane.
Pozycja 2
Pociągnąć do góry przednią krawędź siedziska, a następnie docisnąć siedzisko do
oparcia, aż zostanie zablokowane.
OSTRZEŻENIE
Ustawić siedzisko w pozycji obniżonej.
Nacisnąć przycisk.
Volvo zaleca, aby naprawę lub wymianę zlecić do wykonania wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka. W przypadku gdy
integralne podwyższenie dla dziecka zostało poddane działaniu znacznych sił – na
przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem bezpieczeństwa i jego
śrubami mocującymi wymaga wymiany.
Nawet jeśli integralne podwyższenie dla
dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub
zniszczone podwyższenie wymaga
wymiany.
UWAGA
Nie jest możliwe bezpośrednie przestawienie podwyższenia z pozycji 2 do pozycji 1.
W takim przypadku konieczne jest uprzednie całkowite złożenie podwyższenia.
Wskazówki dotyczące składania podwyższenia podane są poniżej.
42
Składanie podwyższenia
Podwyższenie można złożyć, zarówno gdy jest
ono w pozycji wyższej, jak i niższej. Natomiast
nie jest możliwe bezpośrednie przestawienie
podwyższenia z pozycji wyższej do pozycji niższej.
Pociągając za uchwyt do siebie, zwolnić
blokadę siedziska.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 67.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
konieczne jest złożenie podwyższenia.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Klasyfikacja wielkościowa
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Nieprzestrzeganie podanych wskazówek
stwarza ryzyko odniesienia przez dziecko
poważnych obrażeń ciała w razie wypadku.
WAŻNE
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Naciskając dłonią pośrodku siedziska,
wcisnąć je w dół do pozycji, w której zostanie
zablokowane.
Przed opuszczeniem należy sprawdzić, czy
w przestrzeni pod poduszką nie pozostały
żadne przedmioty (np. zabawki).
01
Klasa
wielkościowa
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Opis
A
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
``
43
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Klasa
wielkościowa
Opis
Klasa
wielkościowa
UWAGA
Opis
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
UWAGA
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
44
Masa ciała
maks. 10 kg
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
F
–
–
G
–
–
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaj fotelika
A
Masa ciała
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
maks. 10 kg
E
TAK
TAK
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
maks. 13 kg
E
TAK
TAK
D
TAK
TAK
C
TAK
TAK
D
TAK
TAK
C
TAK
TAK
B
TAKA
TAKA
B1
TAKA
TAKA
A
TAKA
TAKA
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
01
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
``
45
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
UWAGA
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami na tylnym siedzeniu zamocowanie
tego typu fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu zagłówka.
UWAGA
Przed zamocowaniem tego typu fotelika
konieczne jest zdemontowanie zasłony
bagażnika, jeżeli samochód jest w nią
wyposażony.
Samochód ten jest wyposażony w dodatkowe
gniazda, służące do umocowania określonych
rodzajów fotelików dziecięcych w pozycji przodem do kierunku jazdy. Gniazda te znajdują się
w tylnej ścianie oparcia.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
46
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Zanim pas mocujący fotelik dziecięcy zostanie naprężony w punkcie zaczepienia,
musi zostać poprowadzony pod zagłówkiem tylnego siedzenia.
01 Bezpieczeństwo
01
47
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
50
56
58
62
67
68
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator). Służą
one do uruchamiania samochodu oraz jego
zamykania i otwierania.
Można zamówić więcej kluczyków – do jednego samochodu możliwe jest zaprogramowanie i wykorzystywanie maksymalnie 6 elektronicznych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości
w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu
tego rozdziału opisano funkcje dostępne w
PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą elektroniczny
kluczyk, aby nastąpiło odcięcie zasilania
układów elektrycznego sterowania
zamków, szyb bocznych i okna dachowego.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowe kluczyki można zamawiać w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w opcji menu Ustawienia
samochodu Pamięć kluczyka sam.
Liczba kluczyków. Struktura menu, patrz
strona 140.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 84
i 104 .
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Pamięć
kluczyka sam. Pozycja foteli i lusterek.
Struktura menu, patrz strona 140.
1
50
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Wersje z systemem bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania silnika, patrz strona 58.
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
• Zablokowanie: jedno błyśnięcie
• Odblokowanie: dwa błyśnięcia.
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi zostały zatrzaśnięte.
Wybieranie funkcji
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Potwierdzenie zamk. i Ustawienia
samochodu Ustawienia świateł
Potwierdzenie otwarcia.
Struktura menu, patrz strona 140.
Immobilizer
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Błąd kluczyka
Spróbuj ponownie
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk,
włożyć go ponownie
i ponowić próbę rozruchu.
Immobilizer Uruchom ponownie
Kluczyk nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu
komunikatora osobistego PCC podczas rozruchu –
Ponowić próbę rozruchu.
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli usterka
nadal się utrzymuje,
zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
(Dotyczy tylko systemu bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika z
komunikatorem
osobistym PCC.)
02
Uruchamianie silnika, patrz strona 117.
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Realizowane funkcje
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i wyłączenie autoalarmu.
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
G021079
G021078
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
PCC* – Personal Car Communicator.
Informacje
Blokowanie drzwi
Przyciski funkcyjne
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Drzwi bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
52
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić w menu
Ustawienia samochodu Ustawienia
zamykania Otwarcie drzwi, gdzie
dostępne są opcje Wszystkie drzwi i 1)Drzwi
kierow. 2)wszys. Struktura menu, patrz
strona 140.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 95.
Drzwi bagażnika – Odblokowanie i rozbrojenie alarmu tylko drzwi bagażnika. W
samochodach wyposażonych w elektryczne
drzwi tylne*, są one otwierane po przytrzymaniu przycisku w pozycji wciśniętej. Szczegółowe informacje, patrz strona 64.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
Funkcje realizowane wyłącznie przez
komunikator osobisty PCC*
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
UWAGA
Działanie zdalnego sterowania może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego, patrz strona 54.
G021080
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
PCC* – Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
Nacisnąć przycisk informacyjny
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycisków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika
za pomocą komunikatora osobistego PCC
wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
54
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została zakłócona przez fale radiowe, budynki, warunki
topograficzne, itp.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 59.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 67.
• zabezpieczanie dostępu do schowka w
desce rozdzielczej.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 24.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to drzwi kierowcy można odblokować w następujący sposób:
02
G021082
1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, wkładając go do zamka w
klamce drzwi.
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wersja z systemem bezkluczykowego
dostępu, patrz strona 59.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
55
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
02
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Wymień baterię w
kluczyku
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
Otwieranie obudowy
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu
obudowy nie wypadła bateria.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
56
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Typ baterii
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
02
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
Uwagi ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie komunikator osobisty PCC, pełniący rolę elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ można dostać
się do niego, np. mając zajęte obie ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektroniczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 50.
1
58
Zasięg działania
Otwarcie drzwi bocznych lub drzwi bagażnika
jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź drzwi bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce zablokować lub odblokować drzwi samochodu,
musi mieć elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma możliwości zablokowania ani odblokowania drzwi
samochodu, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się po drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą elektroniczny kluczyk
z komunikatorem osobistym, pozostawiając
pracujący silnik lub wyłącznik zapłonu w pozycji II (patrz strona 81) i zamknięte wszystkie
drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże
się komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie sygnalizacja dźwiękowa.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegaw-
Komunikator osobisty, patrz strona 53.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
czej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
• naciśnięcie przycisku READ.
Zasady posługiwania się elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi. W
ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z powrotem
uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego należy
go pilnować ze szczególną troską.
WAŻNE
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenia działania
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. W celu uniknięcia tego nie należy
pozostawiać elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym w pobliżu telefonów komórkowych ani metalowych przedmiotów.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania., patrz strona 52.
Blokowanie drzwi
Zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi
bagażnika następuje przez naciśnięcie przycisku blokady w jednej z klamek zewnętrznych.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
02
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
jej dźwignia sterująca powinna być w położeniu P. W przeciwnym wypadku zablokowanie drzwi nie nastąpi.
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku
drzwi bagażnika – drzwi boczne lub drzwi
bagażnika można wtedy otworzyć normalnie.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy
można odblokować za pomocą kluczyka
mechanicznego (patrz strona 54) umieszczonego w komunikatorze.
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi:
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
2. Włożyć kluczyk mechaniczny do otworu
zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z komunikatorem osobistym
PCC do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 69.
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z komunikatorem osobistym B, ustawienia tych elementów można zmienić jednym z trzech opisanych poniżej sposobów.
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania w swoim komunikatorze PCC,
patrz strona 52.
• Naciskając jeden z przycisków 1-3 pamięci
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 84.
• Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 84 i 104.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie samoczynnie
ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
2
60
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
G021179
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
Ustawienia indywidualne
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu, które drzwi
powinny zostać odblokowane, opcja:
Ustawienia samochodu Ustawienia
zamykania Wejście bez kluczyka.
Struktura menu, patrz strona 140.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W skład układu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka wchodzi szereg anten
detekcyjnych.
Drzwi bagażnika – przy silniku napędowym
wycieraczki
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
Dach, pośrodku nad tylnym siedzeniem
W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
02
Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika
zostają jednocześnie odblokowane lub zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru różnych
sekwencji odblokowania zamków, patrz
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, strona 52.
Od wewnątrz
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
Zamek centralny
• Pociągnąć jednokrotnie klamkę drzwi i
zwolnić ją – drzwi są odblokowane.
Ponowne pociągnięcie klamki powoduje
otwarcie drzwi.
Blokowanie drzwi
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania drzwi kierowcy
można użyć kluczyka mechanicznego, patrz
strona 54.
• Po zamknięciu przednich drzwi nacisnąć
przycisk
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
Zamek centralny.
OSTRZEŻENIE
Uruchomienie blokady drzwi od zewnątrz
samochodu powoduje ryzyko uwięzienia
osoby bądź osób w kabinie.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani drzwi tylne nie zostaną otwarte,
to wszystkie zostaną ponownie automatycznie
zablokowane. Ta funkcja zmniejsza ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego
samochodu. (Samochody z alarmem, patrz
strona 68.)
62
centralnego zamka.
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
można zablokować lub odblokować jednocześnie, używając przycisku centralnego
zamykania znajdującego się na dowolnych
przednich drzwiach.
Wszystkie drzwi można również zablokować
ręcznie pojedynczo za pomocą znajdującego
się na nich przycisku zamka – dane drzwi
muszą być wtedy zamknięte.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Odblokowanie drzwi
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
Automatyczne blokowanie zamków
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
• Nacisnąć przycisk
wania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
centralnego bloko-
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi
bagażnika.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Funkcja ta może być uaktywniana/wyłączana
poleceniem Ustawienia samochodu
Ustawienia zamykania Autom.
zamknięcie drzwi. (Opis systemu menu, patrz
strona 140.)
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych* i odblokowanie ich zamka za
na pilocie zdalnego
pomocą przycisku
sterowania.
02
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej
zgaśnie, aby poinformować, że nie cały samochód jest zabezpieczony alarmem. Zostają
odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu
samochodu oraz czujnik otwarcia drzwi bagażnika.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
Drzwi bagażnika
• Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
pozostają zamknięte – nacisnąć lekko
pokryty gumą duży przycisk pod klamką
zewnętrzną i podnieść drzwi bagażnika.
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 54).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
rozdzielczej zacznie migać, co oznacza,
że alarm jest uzbrojony.
UWAGA
•
W przypadku nieprzerwanej pracy
napędu drzwi bagażnika trwającej
ponad 60 sekund, ze względu na ryzyko
przeciążenia zostanie on chwilowo
wyłączony. Można go będzie ponownie
użyć po upływie około 10 minut.
•
W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora, po jego naładowaniu lub ponownym podłączeniu
konieczna jest kalibracja elektrycznego
napędu drzwi bagażnika poprzez
ręczne wykonanie operacji ich otwarcia
i zamknięcia.
Drzwi bagażnika otwierane
elektrycznie*
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1).
> Drzwi bagażnika zostają odblokowane i
można je otworzyć w ciągu 2 minut
(jeżeli samochód jest zablokowany od
środka).
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
64
W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdal, patrz
nego sterowania kluczyka,
strona 52.
> Jeżeli samochód jest wyposażony w
alarm*, sygnalizator alarmu na tablicy
G031965
Aby odblokować drzwi bagażnika:
WAŻNE
Przy korzystaniu z elektrycznego napędu
drzwi bagażnika w miejscu o ograniczonej
wysokości należy zachować ostrożność. W
miejscu zbyt niskim należy zrezygnować z
korzystania z elektrycznego otwierania
drzwi bagażnika lub być przygotowanym do
natychmiastowego przerwania tej operacji –
opis pod hasłem „Przerywanie operacji
otwierania lub zamykania drzwi bagażnika”.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Śnieg i wiatr
W przypadku gdy właśnie otwierane drzwi
bagażnika obniżą się pod wpływem obciążenia
np. śniegiem, lodem lub silnym podmuchem
wiatru, to zostaną samoczynnie zamknięte.
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
W przypadku wystąpienia nadmiernego oporu
przy podnoszeniu bądź opuszczaniu drzwi
bagażnika zostaje uruchomiona funkcja zabezpieczająca.
• Podczas otwierania: operacja zostaje
przerwana i mechanizm napędowy drzwi
bagażnika zostaje odłączony.
• Podczas zamykania: drzwi bagażnika
przemieszczą się w przeciwnym kierunku.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
OSTRZEŻENIE
Przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika
należy pamiętać o zagrożeniach. Przed rozpoczęciem ich otwierania bądź zamykania
należy zawsze upewnić się, czy nikt nie
znajduje się zbyt blisko drzwi bagażnika.
Obrażenia spowodowane przygnieceniem
mogą mieć poważne następstwa.
Przy korzystaniu z elektrycznego napędu
drzwi bagażnika należy zachować należytą
ostrożność.
Ręczne podnoszenie i opuszczanie
W przypadku dwukrotnego pociągnięcia
klamki zewnętrznej mechanizm napędowy
drzwi bagażnika zostaje odłączony. Drzwi
bagażnika można wtedy opuszczać i podnosić
ręcznie.
Otwieranie drzwi bagażnika
Otwieranie bagażnika można realizować jednym z trzech sposobów (dwa
z nich wymagają użycia widocznego obok
przycisku):
• Długie naciśnięcie przycisku na panelu
przełączników świateł – przycisk przytrzy-
mać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Długie naciśnięcie przycisku na pilocie
zdalnego sterowania – przycisk przytrzymać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Lekko nacisnąć osłonięty gumową
nakładką przycisk pod zewnętrzną klamką
i podnieść drzwi bagażnika.
Zamykanie bagażnika
Otwarte drzwi bagażnika można
zamknąć przy użyciu widocznego
obok przycisku lub ręcznie.
• Naciśnięcie przycisku powoduje samoczynne zamknięcie drzwi bagażnika.
Przerywanie operacji otwierania lub
zamykania drzwi bagażnika
Można to realizować jednym z czterech sposobów (trzy z nich wymagają
użycia widocznego obok przycisku):
• Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł
• Nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego ste-
przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi
bagażnika.
02
Powoduje to zatrzymanie ruchu drzwi bagażnika i analogiczną reakcję ich mechanizmu
napędowego, jak w przypadku zadziałania opisanej wcześniej funkcji zabezpieczającej przed
przyciśnięciem. Patrz punkt „Zabezpieczenie
przed przyciśnięciem” w tym rozdziale.
Całkowita blokada zamków * 1
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie przyciski zamka i klamki drzwi zostają mechanicznie odłączone, co uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz.
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
rowania
• Nacisnąć przycisk na drzwiach bagażnika
1
• Naciskając osłonięty gumową nakładką
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Tylko w połączeniu z alarmem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Drzwi kierowcy można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego.
02
Czasowe wyłączanie
2. Wybrać opcję Zredukowana ochrona.
3. Wybrać opcję Aktywuj raz.
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
Aby nie wprowadzać zmian w systemie blokowania zamków
Nie wybierać żadnych opcji i zablokować
drzwi samochodu.
lub
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
lub
G031384
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
Nawigacja
ENTER
MENU
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu Ustawienia samochodu
(szczegółowy opis menu, patrz
strona 140).
66
Wybrać opcję Pytaj przy wyjściu.
> Za każdym razem po wyłączeniu silnika
na wyświetlaczu radioodtwarzacza
pojawi się komunikat Nac. ENTER, aby
zred. osłonę do momentu uruchom.
silnika. Naciśnij EXIT, aby
anulować., pozwalając wybrać jedną z
następujących możliwości:
Aby wyłączyć całkowitą blokadę zamków
Nacisnąć ENTER, by zablokować zamki
samochodu. (Równocześnie następuje
wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*,
patrz strona 69.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Należy pamiętać, że alarm uzbraja się
automatycznie po zablokowaniu
zamków.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
nie jest wyłączona, to w zamykanym samochodzie nie może nikt pozostawać, ponieważ nie będzie możliwości wydostania się z
samochodu.
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
•
G021077
•
UWAGA
• szyby można opuszczać i podnosić jedy-
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
nie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
02
od wewnątrz.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci jest włączone/wyłączone we wszystkich położeniach kluczyka (patrz strona 81)
oraz jeszcze przez czas do 2 minut po wyjęciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu. Jeżeli w tym czasie zostaną otwarte któreś drzwi, funkcja zostaje
wyłączona.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Uruchamianie/wyłączenie zabezpieczenia:
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła, patrz strona 54.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uwagi ogólne
02
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub drzwi bagażnika
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. Może to spowodować
naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Lampka kontrolna alarmu
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w
taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Jeden z czujników alarmowych znajduje się
pod uchwytem na kubek w konsoli środkowej. Jest to detektor metalu.
W uchwycie na kubek w konsoli środkowej
nie należy przechowywać monet, kluczy lub
podobnych metalowych przedmiotów,
ponieważ mogą one przypadkowo uruchomić alarm.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
Uzbrajanie autoalarmu
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
Rozbrajanie autoalarmu
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
Sygnały autoalarmu
Obniżony poziom autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w samochodzie psa lub podczas przewozu
samochodu pociągiem lub promem, czujniki
ruchu i przechyłu można tymczasowo wyłączyć.
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator, który działa niezależnie od akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
02
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 65.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, układ można rozbroić i uruchomić silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka mechanicznego.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie sygnalizatora
alarmu i włączenie syreny.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
3. Uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 72
Wyłącznik zapłonu.................................................................................. 81
Siedzenia................................................................................................. 83
Kierownica.............................................................................................. 88
Oświetlenie.............................................................................................. 90
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy................................................. 99
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 102
Kompas*................................................................................................ 107
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe* ...................... 109
Alcoguard*............................................................................................ 112
Uruchamianie silnika............................................................................. 117
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 119
Skrzynia biegów.................................................................................... 120
Napęd na wszystkie koła*..................................................................... 126
Hamulec zasadniczy............................................................................. 127
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach..................................... 129
Hamulec postojowy.............................................................................. 131
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 134
70
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
72
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
90,
93, 144,
176
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
140, 163
Przyciski sterujące klimatyzacji
150
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
181, 183
Dźwignia skrzyni biegów
120
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
180
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 89
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
99, 100
Zespół wskaźników
75, 79
140,
162, 227
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
88
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
285
Przycisk rozruchu
117
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
Wyłącznik zapłonu
81
Hamulec postojowy
131
Centralny wyświetlacz
140
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
84
Klamka drzwi
–
Panel przycisków sterujących
62, 67,
102, 104
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
drzwi bagażnika
63, 90,
243
Światła awaryjne
93
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Centralny wyświetlacz
140
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
84
Wyłącznik zapłonu
81
Hamulec postojowy
131
Przycisk rozruchu
117
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
285
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
88
90,
93, 144,
176
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
181, 183
Zespół wskaźników
75, 79
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 89
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
140,
162, 227
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
99, 100
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
180
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
Dźwignia skrzyni biegów
120
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
drzwi bagażnika
63, 90,
243
Przyciski sterujące klimatyzacji
150
–
Przyciski sterujące menu
i radioodtwarzacza
140, 163
Klamka drzwi
Panel przycisków sterujących
62, 67,
102, 104
Światła awaryjne
93
Wyświetlacze informacyjne
03
Na wyświetlaczach tych ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje przedstawiane są za
pomocą tekstów i symboli graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki
Lampki kontrolne, informacyjne i
ostrzegawcze
03
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony i pozostaje wybrana pozycja kluczyka II, po upływie
5 sekund zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w układzie oczyszczania spalin i lampki ostrzegawczej
niskiego ciśnienia oleju.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zespół wskaźników.
Prędkościomierz
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 176 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 243.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
System redukcji emisji spalin
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Lampki kontrolne świateł drogowych i kierunkowskazów
Usterka w układzie ABS
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Tylne światło przeciwmgielne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze1
Układ antypoślizgowy
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
1
76
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik wysokoprężny)
Niski poziom paliwa w zbiorniku
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 286.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać
tekst komunikatu
Światła drogowe
Lewy kierunkowskaz
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
2. Ponownie uruchomić silnik.
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk READ, patrz strona 144. Po upływie
określonego czasu (w zależności od rodzaju
informacji) komunikat znika samoczynnie.
Symbol informacyjny może zaświecić się także
wraz z innymi lampkami.
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Prawy kierunkowskaz
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Jest tylko jedno
światło przeciwmgielne, które znajduje się po
stronie kierowcy.
UWAGA
Układ antypoślizgowy
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
System redukcji emisji spalin
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)*
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
03
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Operacja ta ma
miejsce, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 2 °C. Gdy lampka zgaśnie, silnik można
uruchomić.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
Wyświetlany komunikat można wykasować
i równocześnie zgasić podświetlenie symbolu informacyjnego, naciskając przycisk
READ, bądź po upływie określonego czasu
nastąpi to samoczynnie.
Światła drogowe
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi
Lewy i prawy kierunkowskaz
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
03
Zaciągnięty hamulec postojowy
Awaria w układzie hamulcowym
Niskie ciśnienie olejuA
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Błyskanie lampki sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 289.
Działanie
Poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne
Awaria w układzie hamulcowym
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy niezwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Ostrzeżenie
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
A
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 285 i 286.
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
78
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 289.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia samochód nie powinien
jeździć.
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca, aby
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy można skasować przyciskiem
READ, patrz strona 144. Symbol ostrzega-
2
wczy może świecić również razem z innymi
lampkami.
Licznik przebiegu dziennego
Sposób postępowania:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
03
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
READ.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej2 lub drzwi bagażnika nie są
prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony
symbol informacyjny lub ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat.
Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób i zamknąć
otwarte drzwi lub pokrywę.
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika.
Wyświetlacz licznika
Przycisk przełączania liczników T1 i T2
oraz kasowania wskazań.
Za pomocą tego licznika można mierzyć pokonywane dystanse.
Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad
2 sekundy) zeruje wskazanie aktualnie
wyświetlanego licznika. Przebyta odległość
pokazywana jest na wyświetlaczu.
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zegar
03
Zegar i pokrętło regulacyjne.
Pokrętło regulacyjne.
Wyświetlacz zegara.
Pokrętło regulacyjne służy do ustawiania
czasu, który pokazywany jest na wyświetlaczu.
Zamiast wskazań zegara może być tymczasowo wyświetlany symbol graficzny wraz z
komunikatem tekstowym, patrz strona 144.
80
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Pozycja 0 kluczyka
WAŻNE
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować
jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 54.
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
Funkcja zdalnego rozpoznawania kluczyka*, patrz strona 58.
Wkładanie kluczyka
Chwycić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym i włożyć go do wyłącznika
zapłonu. Po lekkim naciśnięciu na kluczyk jest
on wciągany do zamka.
Pozycja I kluczyka
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wstawiony do wyłącznika zapłonu – nacisnąć krótko
START/STOP ENGINE.
Wyjmowanie kluczyka
Pozycja II kluczyka
Kluczyk zdalnego sterowania jest wysuwany
po łagodnym naciśnięciu go. (Automatyczna
skrzynia biegów* musi być ustawiona w położeniu P.)
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest wstawiony do wyłącznika zapłonu – nacisnąć na
START/STOP ENGINE przez około 2
sekundy.
03
Powrót do położenia 0 kluczyka
Funkcje
UWAGA
Wstawić kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i delikatnie go nacisnąć –
kluczyk zostanie wciągnięty do zamka.
Kluczyk zdalnego sterowania można ustawić w
3 różnych położeniach kluczyka bez potrzeby
uruchamiania silnika. W tabeli przedstawiono
funkcje dostępne w każdej pozycji kluczyka.
W celu przestawienia kluczyka z powrotem do
położenia 0 z położenia I lub II – nacisnąć
krótko START/STOP ENGINE.
UWAGA
W celu uzyskania położenia kluczyka I lub
II bez uruchamiania silnika nie naciskać
pedału hamulca/sprzęgła, gdy są wykonywane wymienione poniżej operacje.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Pozycja
przełącznika
03
Funkcja
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje o uruchamianiu/wyłączaniu silnika,
patrz strona 117.
Holowanie
0
Włączone podświetlenie licznika
przebiegu całkowitego, zegara i
wskaźnika temperatury. Blokada
kierownicy zwolniona. Można
włączyć radioodtwarzacz.
I
Włączone zasilanie elektryczne
napędu panoramicznego okna
dachowego*, szyb bocznych,
gniazda 12 V w kabinie, RTI*, telefonu*, dmuchawy w układzie
wentylacji, klimatyzacji i wycieraczek szyby.
II
Włączone światła drogowe. Przez
5 sekund świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze. Działają
wszystkie urządzenia elektryczne
z wyjątkiem podgrzewanych
foteli i odszraniania tylnej szyby,
które działają tylko przy pracującym silniku.
Ważne informacje dotyczące kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w trakcie holowania,
patrz strona 261.
Funkcje systemu audio przy wyjętym kluczyku,
patrz strona 161.
82
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Ustawić oparcie pionowo.
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela
03
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
03
Pamięć ustawienia fotela*
Pochylanie oparcia
2
3
84
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych3 zostaje zarejestrowane w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć ustawień fotela kierowcy i zewnętrznych lusterek wstecznych sprzężona z elektronicznym kluczykiem z komunikatorem osobistym, patrz strona 60.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w opcji
menu Pamięć kluczyka sam. Pozycja
foteli i lusterek. Struktura menu, patrz
strona 140.
UWAGA
Pamięci sprzężone z układami zdalnego
sterowania w obu kluczykach z pilotem
zdalnego sterowania oraz pamięć wbudowana w mechanizm elektrycznej regulacji
fotela są całkowicie niezależne od siebie.
Przy późniejszym odblokowaniu z użyciem
tego samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, za pomocą którego samochód został
zablokowany i otwarciu drzwi kierowcy, fotel
kierowcy oraz zewnętrzne lusterka wsteczne
ustawiają się w zapamiętanych położeniach.
UWAGA
Fotel kierowcy i zewnętrzne lusterka
wsteczne nie zmieniają położeń, jeżeli są
one zgodne z zapamiętanymi.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi. Przystępując do
zmiany ustawienia fotela, należy upewnić
się, czy przed nim i za nim ani pod nim nie
ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
03
Podgrzewanie foteli
Opis podgrzewanych foteli, patrz strona 150.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych.
Siedzenie tylne
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
Wywołanie zapamiętanych ustawień jest możliwe także przez naciśnięcie przycisku otwierania w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
przy otwartych drzwiach kierowcy.
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia odpowiednio do wzrostu
``
85
03 Za kierownicą
Siedzenia
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
03
W celu opuszczenia zagłówka należy nacisnąć
zagłówek do dołu, wciskając przycisk zwalniający blokadę (umieszczony pomiędzy zagłówkiem a oparciem jak pokazano na ilustracji).
Składanie skrajnych zagłówków na
tylnym siedzeniu
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Trzyczęściowe oparcie tylnego siedzenia
można składać na różne sposoby.
UWAGA
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli i/
lub podniesienia ich zbyt mocno odchylonych oparć.
•
• Część środkową można złożyć oddzielnie.
• Część prawą można złożyć tylko razem z
Część lewą można złożyć oddzielnie.
W celu pochylenia zagłówka do przodu należy
pociągnąć dźwignię blokady znajdującą się
najbliżej niego.
Przywracając normalne położenie zagłówka,
należy go odchylić do pozycji, w której rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
86
częścią środkową.
• Jeżeli ma zostać złożone całe oparcie, to
jego poszczególne części należy składać
oddzielnie.
W przypadku składania środkowej części
oparcia należy ustawić środkowy zagłówek w najniższym położeniu, patrz
strona 85.
Zagłówki skrajne obniżają się samoczynnie
przy składaniu skrajnych części oparcia.
Pociągając do góry dźwignię blokady
, złożyć oparcie do przodu.
oparcia
Czerwony wskaźnik na zaczepie blokady
sygnalizuje, że oparcie nie jest już
zablokowane.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Po ustawieniu oparcia w normalnej pozycji
czerwony znak w zaczepie nie może być
widoczny. W przeciwnym razie oparcie nie
jest bezpiecznie zablokowane.
OSTRZEŻENIE
Po ustawieniu oparcia w normalnej pozycji
należy sprawdzić, czy samoczynnie podniesione zagłówki zostały prawidłowo zablokowane.
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia
widoczność do tyłu.
03
OSTRZEŻENIE
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
OSTRZEŻENIE
Przyciski sterujące w kierownicy*
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 180.
G021138
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 181
Możliwe zmiany ustawienia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 183
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie.
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
88
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Radioodtwarzacz i telefon, patrz
strona 161.
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
89
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
Światła drogowe/mijania
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Regulacja zasięgu świateł przednich
03
Wyłączniki oświetlenia.
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję I
wyłącznika zapłonu.
Tylne światło przeciwmgielne
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
Przełączniki świateł
Pokrętło1 regulacji poziomowania reflektorów
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 81.
1
90
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
W wersji z reflektorami ksenonowymi* ich
poziomowanie realizowane jest automatycznie
i w związku z tym nie ma pokrętła regulacyjnego.
Niedostępne w samochodach z reflektorami ksenonowymi*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Światła mijania
Działanie
Światła mijania automatyczneA/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła mijania. W tej pozycji
dostępny jest sygnał światłami
drogowymi i normalne światła
drogowe.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
UWAGA
Tylko w pozycji przełącznika
włączyć światła drogowe.
można
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
2
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
Gdy przełącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika światła mijania włączane
są automatycznie2. Stacja obsługi może wyłączyć funkcję automatycznego włączania świateł mijania. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
03
W pozycji
światła mijania włączane są
automatycznie po uruchomieniu silnika lub
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze. Światła
łącznik świateł jest w pozycji
drogowe włącza się i wyłącza, przyciągając na
krótko dźwignię przełącznika zespolonego w
kierunku kierownicy do skrajnej pozycji.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Symbol
03
Wyświetlacz
Działanie
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję3 można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Aktyw.św.doświetlające. Struktura menu, patrz strona 140.
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 96.
3
92
Włączona fabrycznie.
Światła pozycyjne/postojowe
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 127.
Tylne światło przeciwmgielne
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
W celu włączenia świateł pozycyjnych należy
obrócić przełącznik świateł w położenie środkowe (równocześnie włącza się oświetlenie
tablicy rejestracyjnej).
Otwarcie drzwi bagażnika powoduje samoczynne włączenie tylnych świateł pozycyjnych
w celu ostrzeżenia osób znajdujących się z tyłu
samochodu.
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Na tylne światło przeciwmgielne składa się
jedna lampa tylna, która może być włączona,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
03 Za kierownicą
Oświetlenie
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach
różne.
Światła awaryjne
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
30 km/h. Pozostają one włączone po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy
wyłączane są samoczynnie lub można przerwać ich działanie wcześniej, naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 127.
Kierunkowskazy
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia
samochodu Ustawienia
świateł Włącz wskaź., 3
mig.. Struktura menu, patrz strona 141.
03
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 76.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
``
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
G021149
03
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
• silnik samochodu nie pracuje i wybrana
jest pozycja 0 kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
• drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
94
Lampka w tylnej części kabiny w wersji z panoramicznym oknem dachowym.
G021150
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
Lampka w tylnej części kabiny w wersji bez panoramicznego okna dachowego.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej
stronie lampki.
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie lusterka osobistego
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 226) i gaśnie po
jej zamknięciu.
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny.
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
oświetlenie kabiny wyłączone.
• Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób opisany poniżej.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania, patrz strona 52 lub 55),
• po zatrzymaniu pracy silnika i wybraniu
pozycji 0 kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić (w sposób analogiczny, jak
przy błyskaniu światłami drogowymi, patrz
strona 90).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Zostaną włączone światła pozycyjne i mijania,
kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie wnętrza wraz
z lampkami włączanymi samoczynnie po
otwarciu drzwi.
03
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w opcji menu Ustawienia
samochodu Ustawienia świateł
Włączone oświetlenie. Struktura menu, patrz
strona 140.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 52) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Zostaną włączone światła pozycyjne, kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
Czas świecenia można zmienić w opcji menu
Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł Oświetlenie wokół sam.. Struktura
menu, patrz strona 140.
``
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
G021151
03
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
piania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej
stronie drogi.
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
Aktywne reflektory ksenonowe*
• C = kierownica po prawej stronie, reflek-
Przełączanie jest możliwe tylko podczas
postoju.
• D = kierownica po prawej stronie, reflek-
1. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat potwierdzający przełączenie
wiązki świateł mijania odpowiednio dla
ruchu prawo- lub lewostronnego:
Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł.
2. Wybrać jedną z opcji Tymcz. światła z p.
str. i Tymcz. światła z l. str..
Struktura menu, patrz strona 140
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
G021152
Przesłonięcie reflektorów
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować ośle-
96
1. Skopiować w skali 1:1 szablony A i B – w
przypadku samochodu z kierownicą po
lewej stronie lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie,
patrz strona 98.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
tor prawy
tor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
3. Nakleić wycięte kształty na klosze reflektorów w odpowiedniej odległości od ich
krawędzi, posługując się ilustracją (patrz
strona 97) i wymiarami z poniższej listy:
• Szablony A oraz D: odległość pozioma
– około 104 mm, odległość pionowa –
około 20 mm
• Szablony B oraz C: odległość pozioma
– około 167 mm, odległość pionowa –
około 14 mm
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
``
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
98
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
03
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej (lub tylnej) oraz usunąć
z niej śnieg i lód.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 297
i 311.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 297, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 297, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 298.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie czujnika
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
03
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Jeżeli silnik samochodu pracuje
bądź wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu, należy wyłączyć czujnik
deszczu. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników zniknie symbol czujnika oraz
zgaśnie podświetlenie przycisku.
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
100
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wycieraczka szyby tylnej – praca przerywana
Wycieraczka szyby tylnej – praca ciągła
Naciśnięcie dźwigni do przodu (w kierunku
wskazywanym strzałką na ilustracji) powoduje
włączenie spryskiwacza i wycieraczki tylnej
szyby.
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
UWAGA
Wycieraczka tylnej szyby jest wyposażona
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, co
oznacza, że jej silnik zostaje wyłączone w
przypadku przegrzania. Wycieraczka tylnej
szyby podejmie ponownie pracę po ostygnięciu (30 sekund lub dłużej, zależnie od
stopnia nagrzania silnika wycieraczki i temperatury zewnętrznej).
03
Praca wycieraczek podczas cofania
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje włączenie pracy przerywanej wycieraczki szyby
tylnej2. Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w inne położenie wycieraczka przerywa
pracę.
Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i pracuje z normalną prędkością, nic się
nie zmieni.
UWAGA
W wersji z czujnikiem deszczu samoczynne
uruchomienie wycieraczki szyby tylnej podczas cofania nastąpi tylko podczas opadów, jeżeli czujnik deszczu nie jest wyłączony.
2
Ta funkcja (przerywane działanie wycieraczek podczas cofania) może być wyłączona. Proszę udać się do stacji obsługi. Volvo zaleca powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
101
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
03
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Szyba czołowa oraz szyby panoramicznego okna dachowego są laminowane. Pokrycie szyb warstwą
laminatu poprawia izolację dźwiękową kabiny oraz z racji wzmocnienia szyby
stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw
próbom włamania do samochodu. Laminowane mogą być również pozostałe szyby*
samochodu.
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Szyby samochodu mogą być pokryte
specjalną powłoką hydrofobową,
zapewniającą dobrą widoczność w trudnych
warunkach pogodowych. Informacje dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 313.
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
Elektryczne sterowanie szyb
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
47 mm
B
87 mm
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania
szronu i lodu z lusterek należy użyć funkcji
odmrażania, patrz strona 105.
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 67.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
102
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie to można ominąć (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aż do
zamknięcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciśnięciem zostaje
reaktywowana.
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania, należy
zwracać uwagę, czy nie zagraża to w jakikolwiek sposób pasażerom.
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie znajdują się małe
dzieci, kierowca, opuszczając samochód,
powinien wyjąć kluczyk z gniazda wyłącznika zapłonu, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu szyb.
zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki nie zostaną otwarte którekolwiek drzwi.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Panel przełączników w drzwiach kierowcy
pozwala podnosić i opuszczać szyby we
wszystkich drzwiach bocznych. Panele przełączników w pozostałych drzwiach sterują
jedynie szybą w drzwiach, w których są
zamontowane. W danej chwili elektrycznymi
podnośnikami szyb można sterować tylko z
jednego panelu przełączników.
Sterowanie działa, gdy wybrana jest pozycja I
lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
03
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
``
103
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
Lusterka boczne
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 52 i 62.
03
Kalibracja układu
Elektryczne składanie lusterek*
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
OSTRZEŻENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
104
OSTRZEŻENIE
Lusterka wsteczne są szerokokątne, aby
obejmowały większy obszar. Obiekty
widziane w tych lusterkach wydają się znajdować dalej, niż są w rzeczywistości.
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R (kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się przynajmniej w położeniu I).
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Zapamiętywanie ustawienia*
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Pamięć kluczyka sam. Pozycja
foteli i lusterek. Struktura menu, patrz
strona 140.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po upływie 10 sekund od przestawienia
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie, bądź
bezpośrednio po naciśnięciu przycisku L lub
R lusterka powracają do pierwotnego ustawienia
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po chwili automatycznie do swojego
pierwotnego położenia.
1
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustaw.
bocznego luster. Autom. nachyl. lew.
lus. lub Autom. nachyl. praw.lus.. Struktura
menu, patrz strona 140.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
Funkcję można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu Ustaw.
bocznego luster. Złóż lust. przy zamyk..
Struktura menu, patrz strona 140.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
Oświetlenie asekuracyjne
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 95.
03
Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo.
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do szybkiego usuwania
z nich zaparowania lub oblodzenia.
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 84.
``
105
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
03
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usunięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumulatora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
Ogrzewanie może być włączane automatycznie w przypadku uruchamiania samochodu
przy temperaturze zewnętrznej niższej niż
+7 °C. Funkcję automatycznego usuwania
oblodzenia trzeba w takim przypadku włączyć
w opcji menu Ustawienia klimatyzacji
Autom Odmr tyln. szyby. Struktura menu,
patrz strona 140.
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia.
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 107.
Dźwigienka do opuszczania lusterka
106
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II wyłącznika
zapłonu, patrz strona 81. Kompas można włączać i wyłączać, naciskając np. spinaczem
przycisk u dołu lusterka.
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
Warunkiem prawidłowej kalibracji kompasu
jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie (układu klimatyzacji, wycieraczek itp.) oraz zamknięcie
wszystkich drzwi.
3. Posługując się np. spinaczem przytrzymać
wciśnięty przycisk u dołu lusterka wstecznego, aż pojawi się C (po
około 6 sekundach).
G030295
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
03
Strefy magnetyczne.
4. Przycisk nadal przytrzymywać wciśnięty,
aż po upływie około 3 sekund pojawi się
aktualny numer strefy magnetycznej. Na
wyświetlaczu pokazywany jest numer
aktualnej strefy magnetycznej.
5. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
6. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona. Następnie zatoczyć
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Kompas*
samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
03
108
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
Uwagi ogólne
Panoramiczne okno dachowe podzielone jest
na dwie sekcje. Jedynie przednią sekcję
można otwierać – odsuwając w płaszczyźnie
poziomej bądź uchylając do góry tylną krawędź (do pozycji wentylacji).
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w roletę przeciwsłoneczną wykonaną z
perforowanej tkaniny i umieszczoną pod
dachem szklanym, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed takimi czynnikami, jak
silne światło słoneczne.
Działanie
OSTRZEŻENIE
Poruszające się elementy okna dachowego
mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów –
w szczególności dzieci.
•
Przy otwieraniu i zamykaniu okna
dachowego należy zawsze zachować
ostrożność.
•
Nie należy dopuszczać, aby dzieci
bawiły się przełącznikami sterującymi
okna dachowego.
•
Opuszczając samochód, kierowca
powinien zawsze zabierać ze sobą* kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator osobisty, uniemożliwiając
uruchomienie napędu okna dachowego.
03
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
Napęd okna dachowego i jego zasłony działa,
gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka.
Otwieranie i zamykanie automatyczne
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego i jego zasłony znajdują się w
panelu dachowym. Sterowanie działa, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka, patrz
strona 81.
1. W celu całkowitego odsunięcia zasłony
okna dachowego należy przełącznik sterujący przesunąć do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
2. Następnie w celu całkowitego otwarcia
okna dachowego należy przełącznik steru-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
03
jący ponownie przesunąć do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
do pozycji pierwszego oporu – otwierania
stopniowego
Zamykanie okna dachowego i wysuwanie jego
zasłony przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu do pozycji automatycznego zamykania.
3. W celu otwarcia okna dachowego należy
przełącznik po raz trzeci przesunąć do tyłu
do pozycji pierwszego oporu – otwierania
stopniowego. Dopóki przełącznik jest
przytrzymywany w tej pozycji, okno
dachowe przesuwa się w kierunku pozycji
całkowitego otwarcia.
Szybkie otwieranie i zamykanie
Możliwe jest równoczesne przesuwanie szyby
okna dachowego i jego zasłony.
• Otwieranie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
• Zamykanie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do przodu do pozycji
automatycznego zamykania i puścić.
Otwieranie i zamykanie stopniowe
1. W celu kontrolowanego odsunięcia
zasłony okna dachowego należy przełącznik przesunąć do tyłu do pozycji pierwszego oporu – otwierania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w
tej pozycji, zasłona okna dachowego cofa
się w kierunku pozycji całkowitego odsunięcia.
Zamykanie okna dachowego i wysuwanie jego
zasłony przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu do pozycji stopniowego zamykania.
UWAGA
Stopniowe otwieranie okna dachowego jest
możliwe po całkowitym odsunięciu jego
zasłony. I odwrotnie – zasłonięcie okna
dachowego jest możliwe po jego całkowitym zamknięciu.
2. W celu uchylenia okna dachowego należy
przełącznik ponownie przesunąć do tyłu
110
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uchylanie okna dachowego
Uchylanie i zamykanie okna dachowego.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
Przednia sekcja okna dachowego zostaje
uchylona tylną krawędzią do góry. Jeżeli
zasłona okna dachowego jest całkowicie
wysunięta, samoczynnie odsunie się o
ok. 50 mm.
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu panoramicznego okna
dachowego za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania należy uważać, aby
niczego nie przycisnąć.
03
Owiewka
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania,
patrz strona 52 (lub przycisku centralnego
zamka, patrz strona 62), uruchamia operację
zamykania okien bocznych i okna dachowego.
Zostają również złożone* zewnętrzne lusterka
wsteczne oraz następuje zablokowanie drzwi
bocznych i drzwi bagażnika. W celu przerwania
zamykania należy ponownie nacisnąć ten sam
przycisk.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w owiewkę, która rozkłada się, gdy okno
znajduje się w położeniu otwartym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
03
Funkcje
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Działanie
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
112
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
chomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uru-
A
Lampka (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Działanie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
03
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Alcoguard*
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 112.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
03
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
1
114
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana
kalibr.. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie
zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz
strona 115, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Sytuacja awaryjna
Aktywacja funkcji obejścia
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z
samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 10 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi1.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi1.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi1.
1
Tekst na
wyświetlaczu
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
03
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
03
116
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
chomienie silnika będzie możliwe dopiero
wtedy, gdy nie zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, patrz
strona 112.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania oraz przycisk START/
STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 54.
1. Dopasować kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania do wyłącznika zapłonu – łagodnie nacisnąć kluczyk, aż wciągnięty do
gniazda wyłącznika. Należy pamiętać, że w
przypadku gdy samochód jest wyposażony w blokadę antyalkoholową, to uru-
1
Silnik rozrusznika pracuje aż do uruchomienia
silnika, jednak nie dłużej niż 10 sekund (lub
60 sekund w przypadku silnika wysokoprężnego).
Jeżeli silnik się nie uruchamia – ponowić próbę,
wciskając przycisk START/STOP ENGINE aż
do uruchomienia silnika.
OSTRZEŻENIE
Przed opuszczeniem samochodu należy
zawsze wyjąć z wyłącznika zapłonu kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania – szczególnie, jeśli w samochodzie pozostają dzieci.
Informacje o sposobie wyjmowania kluczyka z wyłącznika zapłonu, patrz
strona 81.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu jest
nieco podwyższona. Jest to podyktowane
troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak
najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
03
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 58.
UWAGA
Uruchomienie silnika jest możliwe, gdy
jeden z pilotów zdalnego sterowania włączonych w system rozpoznawania elektronicznego kluczyka* znajduje się w kabinie
lub w bagażniku samochodu.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
``
117
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z funkcją obsługi bezkluczykowej* z samochodu podczas jazdy
lub holowania.
03
Wyłączanie silnika
W celu wyłączenia silnika – nacisnąć START/
STOP ENGINE.
Jeżeli samochód posiada automatyczną skrzynię biegów, a dźwignia wyboru biegu nie jest
ustawiona w położeniu P, albo gdy samochód
się porusza – nacisnąć dwukrotnie albo przytrzymać przycisk wciśnięty do momentu
zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Blokada kierownicy otwiera się, gdy po włożeniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu zostanie naciśnięty przycisk START/STOP ENGINE.
Blokada kierownicy włącza się, gdy po wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi kierowcy.
Położenia kluczyka
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 81
118
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
4. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego akumulatora wspomagającego
.
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 300.
6. Podłączyć czerwony przewód rozruchowy
.
do dodatniego bieguna akumulatora
7. Jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
.
akumulatora wspomagającego
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury postępowania, aby uniknąć ryzyka eksplozji:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 81.
2. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, należy wyłączyć w nim silnik i upewnić się, czy oba
pojazdy nie stykają się ze sobą.
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
8. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć
z masą nadwozia (łeb zewnętrznej śruby
górnego mocowania silnika po prawej
stronie)
. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie
zamocowane, aby wyeliminować ryzyko
iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy. Utrzymywać przez kilka
minut podwyższoną do około 1500 obr/
min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem. Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie
próby uruchamiania silnika. Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
03
11. Zdjąć przewody rozruchowe – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie
czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
biegunem dodatnim akumulatora ani z
zaciskiem podłączonym do czerwonego
przewodu rozruchowego.
OSTRZEŻENIE
Akumulatory wydzielają wodór, który w
połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Jedna iskra, która może
powstać na obluzowanym połączeniu,
może spowodować eksplozję akumulatora.
Akumulator zawiera również roztwór kwasu
siarkowego, którym można się poważnie
poparzyć. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę czy na odzież, należy natychmiast
spłukać go dużą ilością wody. W przypadku
oczu należy natychmiast uzyskać pomoc
lekarską.
119
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
wania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego, patrz
strona 131.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
03
Położenie biegu wstecznego (R)
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne (N)
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
• Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
Blokada biegu wstecznego
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 75.
Położenia dźwigni sterującej
Położenie parkowania (P)
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca zasadniczego.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parko-
120
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy (D)
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 75.
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
lub:
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
1
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia (+/–) do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)1
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–. Na wyświetlaczu
nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – jazda w
warunkach zimowych
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego i
przestawić dźwignię skrzyni biegów z
położenia D w prawo do położenia między
symbolami +/–. Na wyświetlaczu nastąpi
zmiana wskazania z D na 1.
03
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Dotyczy tylko wersji D5 i T6.
``
121
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
skrzyni biegów jest w położeniu P. W pozostałych pozycjach kluczyk jest zablokowany.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Położenie parkowania (P)
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
Funkcja zabezpieczająca
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
03
Blokada automatycznej redukcji biegu wymuszonej gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia do podłogi chroni przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej silnika
mogącym spowodować uszkodzenie silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
G021351
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Elektroniczny kluczyk można wyjąć z gniazda
wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy dźwignia
122
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 81.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest
możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 81.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*2
Wyłączanie blokady przełączania
zakresów
HSA
Funkcja HSA (Hill Start Assist) powoduje, że
ciśnienie w układzie hamulcowym jest podtrzymywane przez parę sekund podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do przodu lub do tyłu
na pochyłości terenu.
03
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
G031390
O tym należy pamiętać
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Odchylić gumową wykładzinę w kabinie za
środkową konsolą i otworzyć zaślepkę
otworu serwisowego.
Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąć i przytrzymać kluczyk w tej pozycji. (Informacje dotyczące kluczyka
mechanicznego, patrz strona 54.)
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
2
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada hydrauliczny przemiennik momentu
obrotowego, który przenosi moc z silnika do
skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
Tylko silnik 4-cyl., model 2.0, 2.0T, 2.0F
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
03
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
Symbol
A
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
124
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
03
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 144.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
125
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na dwie osie oznacza, że napędzane są
równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej.
Elektronicznie sterowane sprzęgło w układzie
napędowym przekazuje moc na tę parę kół,
która w danej chwili ma najlepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze
własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg
wzdłużny kół. W normalnych warunkach jazdy
większa część mocy silnika przekazywana jest
na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta jest
śniegiem lub lodem.
126
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Uwagi ogólne
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 327.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 40 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 93.
03
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo``
127
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
03
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
128
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię w
układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
03 Za kierownicą
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach
Uwagi ogólne
Funkcję wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach HDC (Hill Descent Control) można
porównać do automatycznie regulowanego
hamowania silnikiem. Podczas zjazdu ze
wzniesienia, po zwolnieniu nacisku na pedał
przyspieszenia pojawia się siła hamująca
samochód, wynikająca z oporu, jaki stawiają
poruszające się elementy silnika. Jest to tak
zwane hamowanie silnikiem. Jednak w przypadku bardziej stromego zjazdu bądź obciążenia większym ładunkiem, siła hamująca silnika nie wystarcza do przeciwdziałania wzrostowi prędkości samochodu. W takim przypadku w celu ograniczenia prędkości samochodu kierowca musi użyć pedału hamulca.
Funkcja HDC umożliwia regulowanie prędkości samochodu na stromych zjazdach
wyłącznie za pomocą pedału przyspieszenia,
bez konieczności używania pedału hamulca.
Czułość pedału przyspieszenia zmienia się i
staje się on bardziej precyzyjny, ponieważ jego
działanie zostaje ograniczone do regulacji
prędkości obrotowej silnika w niepełnym
zakresie. Układ hamulcowy jest uruchamiany,
utrzymując prędkość samochodu na stałym,
niskim poziomie, co pozwala kierowcy skupić
się tylko na kierowaniu pojazdem.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy
zjeżdżaniu po silnie nachylonej pochyłości o
nierównej lub miejscami śliskiej nawierzchni,
np. na pochylni podczas wodowania łodzi z
przyczepy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja wspomagania kontroli prędkości
na zjazdach nie działa we wszystkich sytuacjach i służy jedynie jako dodatkowa
pomoc.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
Funkcjonowanie
działa, świeci się lampka
, a na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Zjazd z góry –
kontrola WŁ..
Funkcja ta działa wyłącznie na pierwszym i
wstecznym biegu. W wersji z automatyczną
skrzynią biegów musi być wybrany zakres 1 (na
wyświetlaczu komputera pokładowego powinien być widoczny symbol 1, patrz
strona 120).
03
UWAGA
Funkcji wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach nie daje się włączyć, gdy dźwignia
automatycznej skrzyni biegów jest w położeniu D.
Działanie
Funkcję wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku. Gdy funkcja
Funkcja wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach w sposób automatyczny ogranicza
prędkość staczania się samochodu do
10 km/h na biegu do przodu i 7 km/h na biegu
wstecznym. Jednak za pomocą pedału przyspieszenia można ustawić dowolną prędkość
z dopuszczalnego dla danego biegu zakresu
wartości. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia
samochód zostaje niezwłocznie wyhamowany
do prędkości odpowiednio 10 lub 7 km/h, bez
względu na nachylenie stoku i bez konieczności naciskania pedału hamulca.
``
129
03 Za kierownicą
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach
W trakcie działania funkcji świecą się światła
hamowania. Kierowca ma możliwość wyhamowania lub zatrzymania samochodu w
dowolnym momencie, naciskając pedał
hamulca zasadniczego.
03
Funkcja wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach przerywa działanie:
• gdy zostanie wyłączona przyciskiem w
środkowej konsoli
• gdy w manualnej skrzyni biegów zostanie
wybrany bieg wyższy niż 1
• gdy w automatycznej skrzyni biegów zostanie wybrany bieg wyższy niż 1 lub dźwignia automatycznej skrzyni biegów zostanie
przestawiona w pozycję D.
Działanie funkcji może zostać przerwane w
dowolnym momencie, Ale gdy ma to miejsce
podczas zjeżdżania ze stromej pochyłości,
efekt hamujący nie zniknie natychmiast, lecz
stopniowo.
UWAGA
W przypadku uaktywnienia funkcji HDC
można doświadczyć opóźnienia pomiędzy
naciśnięciem pedału przyspieszenia, a
momentem odpowiedzi silnika.
130
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uruchamiany
elektrycznie
Włączanie hamulca postojowego
Funkcjonowanie
Uruchamianiu hamulca postojowego może
towarzyszyć odgłos siłownika elektrycznego.
Podobny odgłos towarzyszy operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego, patrz strona 119.
Do chwili pełnego uruchomienia
hamulca postojowego błyska lampka
w zespole wskaźników. Gdy lampka przestanie
błyskać i pozostanie zapalona, hamulec postojowy jest uruchomiony.
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty jego przełącznik sterujący. Po zwolnieniu przełącznika lub naciśnięciu pedału
przyspieszenia hamowanie zostaje przerwane.
03
UWAGA
Przełącznik hamulca postojowego.
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Nacisnąć przełącznik hamulca postojowego.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła do
krawężnika.
``
131
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
OSTRZEŻENIE
03
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Wyłączanie hamulca postojowego
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Przełącznik hamulca postojowego.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
132
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Zwalnianie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2. Uruchomić silnik.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku,
gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego
następuje natychmiast po naciśnięciu
pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą) może
w sposób niekontrolowany przemieścić się w
kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia tego
należy przy ruszaniu przytrzymywać wciśnięty
przełącznik hamulca postojowego. Przełącznik
należy pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły
napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wersje ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka
Komunikaty
W celu zwolnienia hamulca postojowego
należy nacisnąć przycisk
START/STOP ENGINE, a następnie nacisnąć
pedał hamulca zasadniczego lub sprzęgła i
pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Hamulec postoj. Wymagany serwis –
Usterka. Jeżeli usterka nadal się utrzymuje,
udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
03
W przypadku parkowania samochodu zanim
usterka zostanie naprawiona, należy przednie
koła odpowiednio skręcić, jak przy parkowaniu
na pochyłości, a dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Lampki sygnalizacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej
sytuacji sygnalizuje usterkę.
Odczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym.
ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie hamulca postojowego.
Hamul. post. nie zwoln. do końca – Niemożliwe zwolnienie hamulca postojowego z
powodu usterki. Udać się do stacji obsługi –
zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo. W przypadku rozpoczęcia jazdy mimo wyświetlania tego komunikatu, rozlegnie się ostrzegawczy sygnał akustyczny.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Hamulec postoj. nie włączony – Niemożliwe
uruchomienie hamulca postojowego z powodu
usterki. Spróbować ponownie uruchomić
hamulec postojowy. Jeżeli komunikat nadal się
utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca
się powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
Komunikat ten pojawia się również w wersji z
manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy
z małą prędkością z otwartymi drzwiami,
133
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
03
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
134
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
03
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
135
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
03
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
136
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 135.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*.........
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Radioodtwarzacz..................................................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*.....
City Safety™.........................................................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*..............
System wspomagający czujność
kierowcy (Driver Alert System) –
ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*....................................................
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY
CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver
Alert System) – OSTRZEGANIE O
NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.....................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*..........................................................
Integralny telefon*.................................................................................
138
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
140
147
155
159
161
176
178
180
181
183
192
195
201
208
211
214
217
220
224
227
233
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Działanie
Niektóre z funkcji samochodu nie mają
oddzielnych przycisków funkcyjnych, ale
można je regulować/włączać/wyłączać za
pomocą menu.
Do nawigacji w strukturze menu służą niektóre
z przycisków w środkowej konsoli lub prawy
zespół przycisków w kierownicy.
04
EXIT – cofanie się w strukturze menu. Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje
wyjście ze struktury menu.
ENTER – wybór opcji menu
Klawiatura numeryczna 1–9
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Wiele funkcji stanowi wyposażenie standardowe, a niektóre są opcjonalne. Ich zestaw
zależy od wersji rynkowej.
Dostęp do opcji
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do opcji w strukturze menu przedstawiono w niniejszej instrukcji
w następujący sposób:
Ustawienia samochodu
zamykania
Ustawienia
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób
za pomocą przycisków w środkowej konsoli
uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
Przyciski w środkowej konsoli
1. Nacisnąć MENU.
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia samochodu, za pomocą
przycisków nawigacyjnych i nacisnąć
ENTER – wyświetlone zostanie podmenu.
ENTER
EXIT
Przyciski nawigacyjne – górny i dolny.
Wyświetlacz w środkowej konsoli i przyciski do
obsługi menu.
Przycisk nawigacyjny – przewijanie i wybór
opcji menu
Jeżeli w kierownicy są przyciski ENTER i
EXIT, wraz z przyciskami nawigacyjnymi mają
takie samo działanie, jak analogiczne przyciski
w środkowej konsoli.
MENU – wywołanie menu
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Przejść do Ustawienia zamykania i
nacisnąć ENTER – wyświetlone zostanie
nowe podmenu.
4. Przejść do Otwarcie drzwi i nacisnąć
ENTER – wyświetlone zostanie podmenu
zawierające dostępne funkcje.
5. Wybrać jedną z opcji i nacisnąć ENTER –
w pustym kwadraciku obok danej opcji
pojawi się krzyżyk.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
6. Wyjść z funkcji programowania, wycofując
się kolejno z poszczególnych menu krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT lub jednym długim naciśnięciem.
Ustawienia świateł
Zredukowana ochrona1
Wskaż położ. słuchacza
Zamiast przycisków ENTER i EXIT, do przemieszczania się w strukturze menu można
użyć przycisku nawigacyjnego. Strzałka w
prawo odpowiada przyciskowi ENTER, zaś
strzałka w lewo odpowiada przyciskowi EXIT.
Ciśnienie w oponie *
Korektor graf.-przód
Ustaw. bocznego luster. *
Korektor graf.-tył
Ukł. ostrz. przed koliz. *
Autom.kontr. głośności
Ustawienia kamery park. *
Wyzeruj wsz. ust. dźwięku.
Opcje menu są ponumerowane i można je
wybierać bezpośrednio przyciskami numerycznymi (tylko 1–9).
Lane departure warning *
Ustawienia zamykania
Poziom wspom.kierownicy *
Struktura menu
Menu główne dla telefonu i radioodtwarzacza
są różne. Menu główne źródła dźwięku w systemie audio (np. CD) dostępne jest tylko wtedy,
gdy dane urządzenie jest włączone, patrz
strona 163.
Główne menu AM
Ustawienia audio
Główne menu FM
Ustawienia jednostki
NEWS - serwis infor.
Wł. Driver Alert
TP (informacje drogowe)
Tekst radiowy
Ustawienia klimatyzacji
Auto. reg. dmuchawy
PTY (rodzaj programu)
Czas obiegu powietrza
Zaawansowane ust. radia
Główne menu zawiera następujące opcje:
Autom Odmr tyln. szyby
Pamięć kluczyka sam.
Limit czasu podgrzewania siedzeń
Główne menu DAB * 3
Podgrzewanie siedzeń wyłączone
podczas uruchamiania
Główne menu CD
Pozycja foteli i lusterek*
Ustawienia samochodu
Informacje
1
2
3
Wyzeruj ust. klim.
04
Ustawienia FM
Ustawienia audio2
Losowo
Wyłączone
Niektóre wersje samochodu.
Dostępne pozycje podmenu – patrz: Główne menu AM/Ustawienia audio.
Patrz strona 172 .
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Folder4
Główne menu iPod
Ustawienia iPod
CD4
Jedna
płyta5
Wszystkie płyty 5
Informacje dot. ścieżki *
NEWS - serwis infor.
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio
2
Główne menu AUX
Głośność wejścia AUX
Ustawienia audio 2
Glówne menu USB
Ustawienia USB
Informacje dot. ścieżki
NEWS - serwis infor.
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio 2
4
5
2
6
7
8
9
142
TP (informacje drogowe)
Ustawienia audio 2
Ustawienia CD
04
NEWS - serwis infor.
Informacje dot. ścieżki
Główne menu – Bluetooth6
Rejestr połączeń
10 nieodebranych poł.
10 ost. odebr. poł.
10 ostatnio wybieranych
numerów
Książka telefoniczna
Usuń telefon
Połącz z tel. kom.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
Opcje połączeń
Automatyczne odbieranie
Numer skrzynki głosowej
Ustawienia telefonu
Dźwięki i głośność
Synchronizuj ks. tel.
Główne menu – Bluetooth9
Rejestr połączeń
10 nieodebranych poł.
Wyszukaj
10 ost. odebr. poł.
Skopiuj ks. telefonu
10 ostatnio wybieranych
numerów
Bluetooth *
Zmień telefon7
Podłącz telefon8
Tylko wersje z możliwością odtwarzania plików MP3 i WMA.
Tylko wersje z odtwarzaczem wielopłytowym.
Dostępne pozycje podmenu – patrz: Główne menu AM/Ustawienia audio.
Dotyczy samochodów, które nie mają wbudowanego telefonu.
Wyświetlane tylko wtedy, gdy podłączony jest telefon.
Wyświetlane tylko wtedy, gdy nie jest podłączony żaden telefon.
Dotyczy samochodów posiadających wbudowany telefon oraz zestaw głośnomówiący BluetoothTM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna
Wyszukaj
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Skopiuj ks. telefonu
Bluetooth *
Podłącz telefon10
Usuń telefon
Połącz z tel. kom.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
Opcje połączeń
10 ost. odebr. poł.
Połączenia oczekujące
10 ostatnio wybieranych
numerów
Automatyczne odbieranie
Skasuj listę
Numer skrzynki głosowej
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
Telefon w samochodzie
Nowy kontakt
Skopiuj wszystko
Numer skrzynki głosowej
Skrócone wybieranie
Wyczyść kartę SIM
Telefon w samochodzie
Skasuj telefon
Dodaj telefon
Status pamięci
Dodane telefony11
Ustawienia telefonu
Wiadomości
Synchronizuj ks. tel.
Usuń wszyst. wiadomości
10 nieodebranych poł.
10 Wyświetlane tylko wtedy, gdy nie jest podłączony żaden telefon.
11 Maksymalnie 5 telefonów.
9 Dotyczy samochodów posiadających wbudowany telefon oraz zestaw
04
Dodane telefony11
Ustawienia telefonu
Wybór sieci
Zabezpieczenia kartySIM
Edytuj kod PIN
IDIS
Napisz nową
Rejestr połączeń
Dodaj telefon
Dźwięki i głośność
Czytaj
Dźwięki i głośność
Główne menu – wbudowany telefon
Odwrócenie
Zmień telefon9
Wyszukaj
Automatyczne odbieranie
Zmień telefon
Ponowne wyb. numeru
Wyzeruj ustawienia telefonu
Ustawienia wiadomości
Opcje połączeń
Wysyłaj mój numer
głośnomówiący BluetoothTM.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
ników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 81. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem READ.
Struktura menu
Start bezpośr. El.og.post.*
Start bezpośr. Went. post.*
Ogrzew. dodatk. auto*
Post.uruch.ogrz.*
Komunikat
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
04
Do pust. zbiorn.
Wyświetlacz w zespole wskaźników i przełączniki
do obsługi menu.
READ – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsługiwane jest za pomocą lewej dźwigni przełącz-
12 Dotyczy
144
Średnie
Chwilowe
Średnia prędk.
DSTC
City Safety
Aktualna prędkość12
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym.
Ciśnienie opon Kalibracja *
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o usterce jest przechowywany w pamięci aż do usunięcia jej przyczyny.
Zegar ogrz.post 1/2*
Zegar went.post 1/2*
Tryb zeg. post.*
Start bezpośr. Ogrz. post.*
tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem oraz wyświetlania kolejnych komunikatów
służy przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Pilny serwisA
Firma Volvo zaleca, aby
bezzwłocznie zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Czas na planowy przegląd
Wymagany serwisA
Firma Volvo zaleca, aby
jak najszybciej zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Należy umówić się na
przegląd okresowy.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Termin przeprowadzenia przeglądu okresowego zależy od przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie wyświetlania informacji komputera
pokładowego, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk READ.
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia
podzespołów samochodu. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Wyłącz silnikA
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Zarezerwuj termin przegl.
Należy umówić się na
przegląd okresowy.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
04
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia
podzespołów samochodu. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
``
145
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Termin przeglądu minął
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w
celu przeprowadzenia
obsługi serwisowej.
Skrzynia biegów ma niską
wydajn.
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieB.
Czasowo
WYŁ.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Jeżeli komunikat pojawia się częściej: Firma
Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
04
Olej skrz. bieg.
Potrzeb.
wymiana
146
Firma Volvo zaleca, aby
jak najszybciej zlecić
sprawdzenie samochodu w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Przegrz.sk.bieg.
Zreduk. prędkość
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieB.
Przegrz.sk.bieg.
Zatrzymać
pojazd
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób. Firma
Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją
obsługi VolvoB.
A
B
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 124.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Klimatyzacja
Samochód ten może być wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej (ECC). Układ klimatyzacji chłodzi,
ogrzewa i osusza powietrze podawane do
przedziału pasażerskiego.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
Lokalizacja czujnika
• Czujnik promieniowania słonecznego*
znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności powietrza* znajduje się
na wewnętrznym lusterku wstecznym.
Elementem systemu jest czujnik* wykrywający
stronę, z której padają promienie słoneczne do
przedziału pasażerskiego. Oznacza to, że temperatura powietrza w wylotach po prawej i
lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej
temperatury po obydwu stronach.
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
04
Lód i śnieg
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Szyby boczne i panoramiczne okno
dachowe
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Warunkiem skutecznej pracy układu klimatyzacji jest zamknięcie wszystkich okien bocznych oraz panoramicznego okna dachowego
(jeżeli jest).
Diagnostykę i naprawę układu klimatyzacji
powierzyć stacji obsługi posiadającej autoryzację do prowadzenia takich napraw. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Parowanie szyb
Czynnik chłodniczy
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Układ klimatyzacji w tym samochodzie napełniony jest czynnikiem chłodniczym R134a,
patrz strona 329. Nie zawiera on chloru, dzięki
czemu jest całkowicie nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Powierzyć tę pracę do wykonania warsztatowi, który posiada autoryzację
do napełniania/wymiany czynnika chłodni-
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
147
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
czego. Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Maksymalne przewietrzanie
W skład pakietu wchodzi:
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 62.
• Dodatkowa funkcja automatycznego uru-
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 313.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
04
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
chamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Menu wyświetlacza w środkowej konsoli
umożliwia zmianę ustawień trzech parametrów
pracy układu klimatyzacji, patrz strona 140:
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej*, patrz strona 151.
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
148
UWAGA
W samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
powinien być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od tego
co nastąpi wcześniej. Jednakże do 75 000
km przez okres 5 lat. W samochodach bez
pakietu CZIP, filtr IAQS musi być wymieniany przy okazji normalnej obsługi okresowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 152.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
tylnej szyby, patrz strona 105.
RESET przywraca standardowe ustawienia
wszystkich parametrów pracy układu klimatyzacji.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
G032070
04
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
20 wylotów wentylacyjnych w kabinie samochodu.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 154.
Otwarte
Zamknięte
Zamknięte
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
W celu usunięcia zaparowania szyb należy
skierować na nie nawiew powietrza z wylotów
wentylacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
komfortu przez wyloty te jest zawsze doprowadzana pewna ilość powietrza.
W celu uzyskania komfortowych warunków na
tylnym siedzeniu należy skierować nawiew z
wylotów wentylacyjnych w słupkach drzwiowych do wnętrza samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
149
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 105
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
Regulacja temperatury, strona lewa
04
Działanie układu
Dmuchawa
Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
Dystrybucja powietrza
Podgrzewanie lewego fotela
AUTO
Podgrzewanie prawego fotela
UWAGA
Wyłączenie dmuchawy powoduje równoczesne wyłączenie klimatyzacji, co zwiększa ryzyko zaparowania szyb.
Regulacja temperatury, strona prawa
150
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podgrzewanie siedzeń*
Przednie fotele
Naciśnięcie przycisku jeden
raz uruchamia podgrzewanie
z maksymalną intensywnością – świecą się trzy lampki
kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością – świecą się dwie lampki
kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
Podgrzewanie jest normalnie wyłączone w
momencie rozruchu. Jeżeli podgrzewanie zostało włączone, to w momencie wyłączenia silnika zostaje automatycznie wyłączone. Automatyczne włączanie podgrzewania można
włączyć/wyłączyć w menu: Ustawienia
klimatyzacji Podgrzewanie siedzeń
wyłączone podczas rozruchu
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Podgrzewanie siedzeń zostaje po chwili wyłączone automatycznie. Funkcję tę można wyłączyć/włączyć w menu: Ustawienia
klimatyzacji Limit czasu podgrzewania
siedzeń
Tylne siedzenie1
Auto
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
Struktura menu, patrz strona 140.
G021376
OSTRZEŻENIE
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny
mają trudności w radzeniu sobie z użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym wypadku
można doprowadzić do oparzenia.
Regulacja podgrzewania zachodzi w sposób
analogiczny, jak w przypadku przedniego siedzenia.
Dystrybucja powietrza
Stylizowana sylwetka składa
się z trzech przycisków. Po
naciśnięciu przycisków zapalają się odpowiednie lampki z
przodu sylwetki, pokazując,
które kierunki nawiewu zostały wybrane, patrz
strona 154.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Po naciśnięciu przycisku
AUTO zaczyna działać czujnik jakości powietrza i wszystkie ręczne ustawienia zostają anulowane. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
AUTO. KLIMA..
04
Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
można ustawiać w opcji menu: Ustawienia
klimatyzacji Auto. reg. dmuchawy. Dokonać wyboru spośród Niskie, Normalne, lub
Wysokie:
• Niskie – Automatyczna regulacja prędkości dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień powietrza.
• Normalne – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
• Wysokie – Automatyczna regulacja prędkości dmuchawy. Priorytet ma bardziej
intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 140.
1
Wyposażenie niedostępne w połączeniu z opcjonalnym dwupozycyjnym podwyższeniem dla dziecka.
``
151
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Regulacja temperatury
Usuwanie szronu
Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera
można ustawić niezależnie.
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Powietrze płynie do
okien. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Po uruchomieniu samochodu
przywołane zostanie ostatnio
wybranie ustawienie.
UWAGA
04
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
ON: Praca agregatu chłodniczego jest regulowana w sposób automatyczny. W ten
sposób powietrze dopływające do przedziału pasażerskiego jest chłodzone i osuszane.
OFF: Przy włączonej funkcji usuwania szronu
automatycznie włącza się klimatyzacja (można
ją wyłączyć przyciskiem AC).
152
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
Klimatyzację można wyłączyć przyciskiem
AC. Wyłączenie funkcji usuwania zaparowania
i oblodzenia szyb powoduje powrót do
poprzednich ustawień.
Recyrkulacja/System oczyszczania
powietrza
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się prawa
dioda kontrolna w przycisku.
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w przedziale
pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze z
zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
UWAGA
Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt
długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
Timer
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
opcji menu Ustawienia klimatyzacji Czas
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
obiegu powietrza. Struktura menu, patrz
strona 140.
UWAGA
Jeżeli włączone jest odmrażanie, recyrkulacja jest zawsze wyłączana.
System oczyszczania powietrza
(wyposażenie opcjonalne)*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom
zapachów i zanieczyszczenia
powietrza w przedziale pasażerskim. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza zamykany
jest wlot powietrza i powietrze w kabinie jest
recyrkulowane. Po naciśnięciu przycisku
AUTO zaczyna działać czujnik jakości powietrza.
Włączanie systemu oczyszczania
powietrza
• Świeci się pomarańczowa dioda po lewej
stronie – czujnik jakości powietrza wyłączony. Nie ma recyrkulacji, wprowadzane
jest tylko powietrze z zewnątrz.
• Świeci się zielona dioda środkowa – gdy
nie jest to podyktowane koniecznością
intensywnego chłodzenia w upalny dzień,
recyrkulacja pozostaje wyłączona.
• Świeci się pomarańczowa dioda po prawej
Ręczne włączanie recyrkulacji
Kolejne naciśnięcia przycisku
On/Off (Wł./Wył.) powodują
przełączanie pomiędzy
doprowadzaniem powietrza
świeżego, a jego recyrkulacją.
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się prawa
dioda kontrolna w przycisku.
stronie – włączona recyrkulacja.
04
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków w kabinie czujnik jakości
powietrza powinien być stale włączony.
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
Gdy nastąpi zaparowanie wewnętrznych
powierzchni szyb, należy wyłączyć czujnik
jakości powietrza, uruchomić funkcję usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji, naciskając
ponownie przycisk recyrkulacji:
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
153
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
04
154
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje
się również wylotami
wentylacyjnymi. Powietrze nie jest recyrkulowane. Klimatyzacja jest
zawsze włączona.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje
się również wylotami
wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia szyb,
gdy na zewnątrz jest
chłodno i wilgotno (prędkość dmuchawy nie
powinna być zbyt niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy na
zewnątrz jest chłodno.
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków, gdy
na zewnątrz jest ciepło i
sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej oraz
wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania dobrego
efektu chłodzenia, gdy na
zewnątrz jest gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza na
górną część ciała, gdy na
zewnątrz jest chłodno lub
gorąco i sucho.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uzupełnianie paliwa
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu informacyjnym
pojawi się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ,
patrz strona 156.
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i kabinę. Możliwe
jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za
pomocą programatora czasowego.
Podczas korzystania z programatora czasowego możliwe jest wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy tym pamiętać, że nastawiony czas startu określa moment, gdy zostanie osiągnięta określona temperatura i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej -5 °C maksymalny czas
pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Kiedy
nagrzewnica jest włączona na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Ogrz. post. WŁ.
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika.
04
Kiedy nagrzewnica jest używana regularnie,
samochód powinien pracować przez taki
sam czas, przez jaki używana była nagrzewnica, aby zapewnić należyte naładowanie
energii zużytej przez nagrzewnicę.
Parkowanie na pochyłości
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej od
strony wnęki prawego przedniego koła
może wydobywać się dym, co jest objawem
prawidłowym.
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
155
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
G025102
04
Znaczenie
Ogrzew.
paliwa
WŁĄCZONE
Nagrzewnica jest
włączona.
Zegar
nast. dla
Ogrzew.
paliwa
Zegar nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu samochodu
– silnik i kabina
pasażerska zostaną nagrzane o
nastawionej godzinie.
Przycisk READ
Pokrętło sterujące
Przycisk RESET
Wyświetlacz informacyjny w zespole wskaźników i przycisk READ, patrz strona 144.
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Uruchomienie
bezpośrednie, zaświeci się odpowiedni symbol na panelu informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat objaśniający. W tabeli przedstawiono pojawiające
się symbole i komunikaty tekstowe.
156
G025102
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Ogrzew.
wyłącz.
Słaby
akumulator
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Symbol
G025102
Wyświetl
acz
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
G025102
Symbol
G025102
Działanie
Wyświetl
acz
Znaczenie
Ogrzew.
niedost.
Mało
paliwa
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa
(ok. 7 litrów) – ma
to na celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz
przejechania
ok. 50 km.
Ogrzew.
post.
Wymagany serwis
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku READ.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Uruchomienie bezpośrednie
nagrzewnicy postojowej.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
WŁ (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą programatora czasowego.
WYŁ (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Ustawianie programatora czasowego
Programator czasowy umożliwia nastawienie
godziny, o której samochód będzie używany i
ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją ZEGAR 1 a
ZEGAR 2.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
Po nastawieniu czasu startu Zegar ogrz. post.
1 można przejść do zaprogramowania drugiego czasu startu Zegar ogrz. post. 2. W tym
celu należy użyć pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla Zegar ogrz. post. 1.
UWAGA
Wyłącznik czasowy można zaprogramować
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się w pozycji I w
wyłączniku zapłonu, patrz strona 81 – dlatego programowanie należy przeprowadzić
przed uruchomieniem silnika.
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Zegar ogrz. post. 1.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły błyskać wskazania minut.
5. Wybrać żądaną minutę za pomocą
pokrętła.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
04
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą programatora czasowego może zostać wyłączona
ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu.
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Nacisnąć READ.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu Zegar ogrz. post. 1
lub 2.
> Na wyświetlaczu zacznie migać tekst
WŁ.
3. Nacisnąć RESET.
> Wyświetli się tekst WYŁ i nagrzewnica
postojowa zostanie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 157.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Zegar samochodowy/programator
czasowy
Czas programatora czasowego nagrzewnicy
jest powiązany z zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
04
158
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Funkcję automatycznego uruchamiania
nagrzewnicy wspomagającej można w razie
potrzeby czasowo wyłączyć.
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkowo
zamontowanym programatorem czasowym
może być wykorzystywana jako spalinowa
nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz
strona 155.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
1
2
04
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi2 są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z
układem klimatyzacji pojazdu.
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(WŁ) lub wyłączenia (WYŁ).
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
159
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
04
160
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Uwagi ogólne
W skład poszczególnych wersji zestawów
audio wchodzą elementy opcjonalne. Wyposażenie audio może być w jednej z trzech wersji:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Nazwa wersji ukazuje się na wyświetlaczu po
włączeniu radioodtwarzacza.
Dolby Surround Pro Logic II i symbol
są
znakami towarowymi Dolby Laboratories
Licensing Corporation. System dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II
System jest produkowany na licencji Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Przegląd
UWAGA
Gdy radioodtwarzacz jest włączony przy
niepracującym silniku, kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania powinien być wyjęty z
gniazda wyłącznika zapłonu. Ma to na celu
uniknięcie ryzyka nadmiernego rozładowania akumulatora.
Jeżeli w momencie wyłączania silnika radioodtwarzacz był włączony, przy następnym uruchomieniu silnika zostanie włączony w sposób
automatyczny.
04
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych: AUX oraz USB (np. iPodŸ)1
Przyciski w kierownicy
Wyświetlacz informacyjny
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
wyłącznik zapłonu
Panel sterowania w środkowej konsoli
Gdy w gnieździe wyłącznika zapłonu nie ma
elektronicznego kluczyka, radioodtwarzacz
można jednorazowo włączyć na 15 minut.
Gniazda słuchawkowe i tylny panel sterowania*
1
USB występuje tylko w wersjach High Performance i Premium Sound systemu audio. Znak towarowy iPod jest własnością firmy Apple Computer Inc.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Przyciski w kierownicy*
Tylny panel sterowania z gniazdami
słuchawkowymi*
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 16-32 omów i czułości co
najmniej 102 dB.
Potwierdzenie wyboru opcji menu, odbiór
połączenia telefonicznego.
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyłu
Ograniczenia
• Źródła dźwięku emitowanego przez głośVOLUME – Pokrętło regulacji głośności.
Regulacja głośności
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu i
do tyłu.
Krótkie naciśnięcie – zmiana odtwarzanej
ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie – przyspieszone
przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
MODE – Wybór źródła dźwięku pomiędzy
AM, FM, CD, AUX, USB* (np. iPodŸ),
DAB1/DAB2* oraz włączanie i wyłączanie.
Informacje dotyczące podłączania urządzeń do gniazd AUX i USB, patrz
strona 165.
Gniazda słuchawkowe (3,5 mm).
162
Tylny panel sterowania włącza się przyciskiem
MODE. Wyłączenie panelu następuje po długim naciśnięciu przycisku MODE lub wraz z
wyłączeniem silnika.
Krótkimi naciśnięciami przycisków (2) można
zmieniać odtwarzaną ścieżkę na płycie lub
przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie uruchamia
przyspieszone przemieszczanie się na płycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
04
Cofnięcie się w strukturze menu. Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji.
Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków.
Wyłączanie i włączanie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
niki (FM, AM, CD itd.) nie można kontrolować za pośrednictwem tylnego panelu sterowania.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Regulacja dźwięku
nego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Wielkość kompensacji można
ustawić na poziomie niskim, średnim bądź
wysokim. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Autom.kontr.
głośności.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Do gniazda wejściowego AUX można podłączyć na przykład odtwarzacz MP3 bez złącza
USB, patrz strona 165.
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodtwarzacza.
AM, FM oraz CD – Wybór wewnętrznego
źródła dźwięku.
MODE – Wybór zewnętrznego źródła
dźwięku (AUX, USB* i DAB1/DAB2*). Informacje dotyczące podłączania urządzeń do
gniazd AUX i USB, patrz strona 165.
SOUND – Przycisk i pokrętło regulacji
dźwięku.
Przyciski nawigacji
VOLUME – Regulacja głośności i wyłącznik zasilania.
Automatyczna korekcja głośności
UWAGA
Jeżeli podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia podłączonego do gniazda AUX jest
ono ładowane, jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu. W takich sytuacjach należy
unikać równoczesnego ładowania zewnętrznego urządzenia z gniazda 12 V w
samochodzie.
1. Przyciskiem MODE przełączyć na tryb
AUX, nacisnąć MENU, a następnie za
pomocą (4) przejść do Głośność wejścia
AUX, patrz strona 161.
Elementy sterujące
Naciskając wielokrotnie przycisk SOUND,
można wybierać niżej opisane opcje.
Zmiany ustawienia dokonuje się obrotem
pokrętła.
UWAGA
Dostęp do ustawień dźwięku uzyskuje się
po naciśnięciu przycisku MENU. Więcej
informacji, patrz strona 140.
04
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Balans przód-tył – Równowaga pomiędzy głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Subwoofer* – Natężenie dźwięku z głośnika niskotonowego. Obrócenie pokrętła
w lewo do pozycji Min powoduje wyłączenie tego głośnika. Głośnik niskotonowy
znajduje się w miejscu wskazanym na ilustracji poniżej.
2. Obrócić pokrętło SOUND bądź nacisnąć
/
przycisku nawigacyjnego, patrz
strona 161.
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarza``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
1. Przejść do Ustawienia audio i wybrać
Korektor graf.-przód lub Korektor
graf.-tył.
Zmiany ustawień dla wybranej częstotli/
wości dokonuje się za pomocą
przycisku nawigacyjnego. W celu przejścia
do innej częstotliwości należy nacisnąć
/
.
2. Naciśnięcie ENTER zatwierdza zmiany,
naciśnięcie EXIT przerywa korekcję.
04
Umiejscowienie głośnika niskotonowego.
• Surround* – Ustawienia efektu przestrzennego.
W opcji Surround można wybrać pomiędzy 3kanałowym efektem stereofonicznym, a Dolby
Surround Pro Logic II, wybierając odpowiednio
3-kan lub Dpl2. Udostępnia to kolejne opcje:
• Poziom centralny* – Poziom wzmocnienia dla głośnika centralnego.
• Poziom dźw.przes.* – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
Korekcja dźwięku
Za pomocą funkcji korektora graficznego2
można regulować poziomy wzmocnienia dla
poszczególnych częstotliwości.
2
164
Pozycja odsłuchu
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy*, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Odpowiedni wariant można wybrać w
opcji menu Ustawienia audio Wskaż
położ. słuchacza.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio skalibrowany jest
tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
Tylko odtwarzacze High Performance i Premium Sound.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korekcja dźwiękuma wyłącznie za zadanie
umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
AUX, USB3 i zewnętrzne źródło
dźwięku
Przyciskiem MODE wybierane jest źródło sygnału.
Uwagi ogólne
1. W przypadku wybrania USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podł.
urządzenie.
2. Podłączyć odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB*
w schowku w konsoli środkowej (patrz
poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat Ładowanie. Może to zająć pewien czas.
Zewnętrzne źródło dźwięku można podłączyć do
samochodowego zestawu multimedialnego za
pośrednictwem gniazda USB* lub gniazda AUX w
środkowej konsoli.
Po odczytaniu listy plików informacje o plikach
wyświetlone zostaną na wyświetlaczu i możliwe będzie wybranie żądanego pliku.
Ścieżkę można wybierać na jeden z trzech
sposobów:
Do gniazda AUX można podłączyć zewnętrzne
źródło dźwięku np. odtwarzacz iPodŸ lub
odtwarzacz MP3. Dalsze informacje, patrz
strona 163.
• Za pomocą pokrętła TUNING, patrz
W przypadku podłączenia odtwarzacza
iPodŸ, MP3 lub pamięci przenośnej USB do
złącza USB*, można kontrolować źródło sygnału audio za pomocą elementów sterowania
systemu audio samochodu.
• przyciskami w kierownicy (patrz
3
odtwarzaniu muzyki z odtwarzacza CD. Więcej
informacji, patrz strona 167.
UWAGA
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
04
Źródło dźwięku
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
strona 161.
• prawym lub lewym przyciskiem nawigacyjnym (4), patrz strona 161, lub
strona 162).
W trybie odtwarzania USB lub iPodŸ system
audio działa w podobny sposób jak przy
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
Tylko odtwarzacze High Performance i Premium Sound.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośniej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z dołączonego do zestawu przewodu
przedłużającego USB. Zapobiega to
mechanicznemu zużyciu gniazda USB i
podłączanej przenośnej pamięci USB.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy USB/iPodŸ z systemem Performance
znajdują się w instrukcji obsługi USB i iPodŸ
Music Interface.
Funkcje odtwarzacza CD
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
MP3 musi być w trybie Urządzenie
wymienne/Pamięć przenośna USB.
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
166
G031443
Odtwarzacz iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ jest ładowany i zasilany z
gniazda USB przez przewód połączeniowy.
Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod
jest całkowicie rozładowany, to przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego
akumulator.
Jeżeli w odtwarzaczu jest muzyczna płyta
kompaktowa, w momencie naciśnięcia przycisku CD rozpocznie się jej odtwarzanie. Jeśli to
nie nastąpi automatycznie, włożyć płytę i
nacisnąć przycisk CD.
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD*)
Odtwarzacz MP3
04
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Konsola środkowa: przyciski funkcyjne odtwarzacza CD.
Wysuwanie płyty CD
Szczelina na płyty CD
Przeszukiwanie płyty
Przewijanie i zmiana ścieżki
Przeszukiwanie płyty
Wybór płyty w odtwarzaczu wielopłytowym (tylko odtwarzacze High Performance
oraz Premium Sound)*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Naciśnięcie CD spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania płyty CD. Jeżeli na domyślnej
pozycji w odtwarzaczu jest muzyczna płyta
kompaktowa, w momencie naciśnięcia przycisku CD rozpocznie się jej odtwarzanie. Jeśli to
nie nastąpi automatycznie, włożyć płytę i
nacisnąć przycisk CD.
Załadunek płyty (odtwarzacz
wielopłytowy*)
1. Przyciskami numerycznymi 1–6 bądź
/
na przycisku nawigacyjnym
wybrać pustą pozycję (4).
Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że
można włożyć nową płytę. Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6
płyt CD.
2. Włożyć płytę CD do szczeliny odtwarzacza
wielopłytowego.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Wysuwanie płyty CD
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji
przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie
dalej odtwarzana.
Jeżeli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD z
utworami audio, naciśnięcie ENTER spowoduje wyświetlenie struktury tej płyty. Nawigacja
w strukturze płyty odbywa się tak samo jak w
strukturze menu systemu audio. Utwory audio
, a katalogi
oznaczone są symbolem
. Aby odtworzyć utwór audio,
symbolem
należy nacisnąć ENTER.
Wysunąć indywidualne płyty, naciskając przycisk wysuwania.
Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte.
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Pliki audio
W tym odtwarzaczu można słuchać muzyki
nagranej w postaci plików MP3 i WMA.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura
danych na płycie. W zależności od jakości płyty
i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć
się z pewnym opóźnieniem.
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
katalogu. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym katalogu, odtwarzacz przejdzie do
następnego katalogu.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkie naciśnięcie lewej lub prawej części
/
na przycisku nawigacyjnym spowoduje zmianę ścieżki/utworu audio. Długie
naciśnięcie spowoduje szybkie przewijanie
ścieżki/utworu audio. Funkcję tę obsługują
również odpowiednie przyciski w kierownicy.
Utwory można zmieniać również, obracając
pokrętło TUNING.
Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesięciu początkowych sekund każdej
ścieżki na płycie CD. Nacisnąć przycisk
SCAN. Po znalezieniu właściwej ścieżki nacis-
nąć EXIT lub SCAN w celu przerwania przeszukiwania i odtworzenia ścieżki.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Przełączanie między losowo wybieranymi
utworami jest możliwe tylko w obrębie aktualnie odtwarzanej płyty.
04
W zależności od tego, która funkcja odtwarzania losowego jest aktywna, na wyświetlaczu są
widoczne różne wskazania.
• Komunikat LOSOWO oznacza, że odtwarzane będą tylko utwory z jednego katalogu na aktualnie wybranej płycie CD
• Komunikat LOSOWO WSZYSTKO oznacza, że odtwarzane będą utwory z wszystkich płyt w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat LOSOWO FOLDER oznacza,
że odtwarzane będą utwory z wybranego
losowo katalogu.
Odtwarzacz jednopłytowy
W przypadku zwykłej płyty audio losową kolejność odtwarzania włącza się w opcji menu
Losowo.
``
167
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
W przypadku odtwarzania płyty z plikami audio
funkcję tę włącza się i wyłącza w opcji menu
Losowo Folder.
Regulacja dźwięku
2. Nacisnąć
nego.
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
W przypadku zwykłej płyty audio losową kolejność odtwarzania włącza się w opcji menu
Losowo Jedna płyta lub Losowo
Wszystkie płyty. Opcja odtwarzania wszystkich płyt Wszystkie płyty dotyczy tylko płyt
muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na muzycznej płycie CD dodatkowe
informacje dotyczące ścieżki można obejrzeć
w postaci tekstowej na wyświetlaczu. Ma to
również zastosowanie w przypadku plików
MP3 i WMA w systemach Premium Sound i
High Performance. Wyświetlanie informacji
włącza się i wyłącza w trybie CD w opcji menu
Ustawienia CD Informacje dot. ścieżki.
2. Obracać pokrętło TUNING.
Zapamiętywanie stacji radiowych
G031441
W przypadku odtwarzania płyty z plikami audio
funkcję tę włącza się i wyłącza w opcji menu
Losowo Folder. Wybranie innej płyty CD
przerywa działanie tej funkcji.
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Przycisk nawigacyjny do automatycznego
strojenia stacji radiowych
Przerwanie realizowanej operacji
Dla każdego z zakresów częstotliwości można
zapamiętać 10 stacji radiowych. W paśmie FM
są 2 pamięci: FM1 i FM2. Przełączanie na
odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane
jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Wprowadzanie stacji radiowych do pamięci
może być dokonywane ręcznie lub automatycznie.
Ręczne programowanie stacji radiowych
Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
Przeszukiwanie zakresu
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty wybrany
przycisk pamięci, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Zapamiętano
kanał.
Programowanie automatyczne
Przyciski pamięci
Przełączniki zakresów AM i FM (FM1 i FM2)
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
168
przycisku nawigacyj-
Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
Odtwarzacz wielopłytowy
04
/
Programowanie automatyczne
Funkcja ta jest szczególnie wygodna w sytuacji, gdy nie są znane częstotliwości stacji radiowych nadających w danym rejonie. Następuje
automatyczne wyszukanie i zapamiętanie 10
najsilniejszych stacji radiowych.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
1. Przyciskiem FM lub AM wybrać zakres
częstotliwości.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Autom. zapis.
Gdy komunikat Autom. zapis zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych zostanie zakończony. Tryb automatycznego strojenia pozostaje jednak aktywny i na wyświetlaczu widoczny jest tekst Automatyczne.
Zapamiętane stacje zostają przyporządkowane odpowiednim przyciskom pamięci.
Naciśnięcie EXIT przerywa automatyczne programowanie stacji radiowych.
W celu przerwania automatycznego strojenia
należy krótko nacisnąć przycisk np. AUTO lub
FM.
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
1. Przyciskiem AM lub FM wybrać zakres
częstotliwości.
2. Nacisnąć SCAN.
Na wyświetlaczu pojawi się opcja SCAN.
Naciśnięcie SCAN lub EXIT przerywa wyszukiwanie stacji.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
Powrócenie do trybu automatycznego strojenia umożliwia przeglądanie zaprogramowanych stacji radiowych:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
1. Nacisnąć AUTO.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Automatyczne.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów pro-
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
gramów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 171. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
04
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP
(informacje drogowe)), serwisy informacyjne
(NEWS - serwis infor.) oraz audycje wybranego typu (PTY (rodzaj programu)). Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami EON i
Regionalne, patrz strona 171. Naciśnięcie
EXIT powoduje wznowienie odtwarzania
pierwotnie wybranego źródła dźwięku.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
``
169
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na wyświetlaczu.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
Odbiór serwisów drogowych – TP
04
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP (informacje drogowe).
Jeżeli aktualnie odbierana stacja radiowa
transmituje również serwisy drogowe, na
.
wyświetlaczu widoczny jest symbol
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Ustawienia FM TP
(informacje drogowe).
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
drogowych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.
170
Odpowiednich ustawień dokonuje się w
opcji menu Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Stacja
TP....
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Ustawienia FM NEWS serwis infor..
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji lub ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
informacyjnych transmitowanych tylko przez
określoną (aktualnie odbieraną) stację lub
przez dowolne stacje.
Odpowiednich ustawień dokonuje się w
opcji menu Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Serwis inf.
- stacja.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonym profilu, np. nadających muzykę pop lub klasyczną.
O włączeniu funkcji informuje symbol PTY.
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS programów radiowych o określonym profilu.
1. Funkcję tę można włączyć, wybierając
odpowiedni profil programowy w
Ustawienia FM PTY Wybierz PTY.
2. Funkcję tę można wyłączyć, kasując PTY
w menu Ustawienia FM Usuń
wszystkie PTY.
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. Wybrać profil PTY w Ustawienia FM
PTY Wybierz PTY.
2. Przejść do Ustawienia FM PTY (rodzaj
programu) Wyszukaj PTY.
Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj
audycji na wyświetlaczu pojawia się
Wyszukiwanie: >|.
Naciśnięcie
przycisku nawigacyjnego
powoduje wyszukanie kolejnej stacji o
określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa
profilu programowego aktualnie odbieranej
stacji.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM PTY
Pokaż tekst PTY
widoczne jest Wyszukiwanie PI Naciśnij
EXIT, aby anulować..
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę
funkcję.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na wyświetlaczu.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Tekst radiowy.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja ta zapewnia stały odbiór wybranej stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
4
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia AF.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając jedną z możliwości w opcji
menu Ustawienia FM Zaawansowane
ust. radia EON:
• Lokalne stacje – Przełączanie tylko na
pobliskie nadajniki radiowe.
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia
Regionalne.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
• Odległe stacje4 – Przełączanie tylko na
daleko położone nadajniki radiowe, nawet
gdy występują zakłócenia.
• Wyłączone – Przełączenie na inne nadaj-
04
niki radiowe nie następuje.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję Ustawienia FM
Zaawansowane ust. radia Resetuj
wszystkie ustawienia.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
Ustawienie fabryczne.
``
171
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Muzyka rockowa
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Muzyka lekka
1.5.1
Stacja TP
Muzyka klasyczna
1.5.2
Serwis inf. - stacja
Muzyka klasyczna
1.5.3
AF
Inna muzyka
1.5.4
EON
Menu główne FM
Pogoda
Wyłączone
Finanse
Lokalne stacje
1.1
NEWS - serwis infor.
1.2
TP (informacje drogowe)
1.3
Tekst radiowy
1.4
PTY (rodzaj programu)
1.4.1
Programy dla dzieci
Regionalne
Religia
1.5.6
Wyz. wszystkie
ust.FM
Hobby i wypoczynek
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Muzyka jazzowa
Informacje
Muzyka country
Sport
Muzyka regionalna
Edukacja
Stare przeboje
Teatr
Muzyka ludowa
Program kulturalny
Różne
1.5.5
Podróże i turystyka
Bieżące wydarzenia
Nauka
Odległe stacje
Sprawy socjalne
Telefony od słuchaczy
Wybierz PTY
Usuń wszystkie PTY
Dokument
1.4.2
Wyszukaj PTY
1.4.3
Pokaż tekst PTY
Muzyka pop
172
Zaawansowane ust. radia
Struktura menu w trybie FM
Ustawienia FM
04
1.5
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uwagi ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej.
UWAGA
Radioodbiornik nie obsługuje transmisji w
formacie DAB+.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Kanały i grupy transmisyjne
• Transmisja – kanały robocze, kanały
radiowe (obsługiwane są wyłącznie transmisje dźwiękowe).
• Grupa transmisyjna – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, możliwe jest przeprowadzenie operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są
dostępne w jego obrębie.
• Band III – pasmo ogólnokrajowe6
• LBand – pasmo używane głównie w
dużych miastach
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane są oba pasma, Band III oraz LBand.
Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione
wszystkie grupy kanałów. Wybór pasma nie
wpływa na zapisane w pamięci informacje.
Wszystkie kanały z listy są po kolei odtwarzane
przez 10 sekund każdy.
Są trzy rodzaje podstawowych list, z jakich
można korzystać:
• Grupa transmisyjna – zawiera grupy
Pasma radiowe
• Podkanał – usługi dodatkowe dla danego
kanałów, które odbiornik zarejestrował w
procesie programowania grup kanałów.
• Transmisja – zawiera kanały uszeregowane z pominięciem podziału na grupy, do
których są przydzielone. Listę można sortować za pomocą funkcji DAB PTY (patrzy
niżej).
kanału.
Dostęp do list jest możliwy za pośrednictwem
systemu menu. Grupy kanałów udostępniane
są również po naciśnięciu ENTER.
Funkcja ta uruchamiana jest naciśnięciem
SCAN
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
Nawigowanie wśród list
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji. Programowanie uruchamia się za pośrednictwem opcji
menu Nauka zespołowa lub długim naciśnięciem przycisku AUTO. W przypadku wybrania
obu pasm, Band III oraz LBand, proces programowania może potrwać do minuty.
System transmisji cyfrowej DAB obejmuje
dwa5 pasma długości fal radiowych: Band III
oraz LBand.
Przeszukiwanie kanałów
Jednokrotne naciśnięcie SCAN albo naciśnięcie EXIT przerywa działanie funkcji
przeszukiwania.
04
Podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z prawej
strony jego nazwy na ekranie widoczny jest
symbol >. Z kolei podkanał jest identyfikowany
za pomocą symbolu > z lewej strony jego
nazwy na ekranie.
W celu przejścia do podkanału:
Nacisnąć
.
Nawigowanie pośród podkanałów:
5
6
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
W fazie tworzenia sieć nadawcza DAB obejmować będzie jedynie większe aglomeracje miejskie.
``
173
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
Nacisnąć
lub
.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału i żadnego innego.
Funkcja DAB PTY – wybór profilu
programowego
Funkcja DAB PTY pozwala wybrać określony
04
rodzaj programów radiowych. Zdefiniowanych
jest 29 profili programowych, obejmujących
różne rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programowego nawigowanie zostaje ograniczone
do kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
W celu anulowania wyboru profilu programowego:
Nacisnąć EXIT
Można także wybierać dostępne kanały oraz
przerywać działanie funkcji DAB PTY za
pośrednictwem menu. W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie
wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę kanałów za pomocą
funkcji DAB to DAB link (opis poniżej).
174
samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów
może następować z pewnym opóźnieniem.
Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na
dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem
na nowym kanale może wystąpić chwilowe
wyciszenie odbiornika.
wprowadzania do pamięci, Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter
tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie
na odbiór kanału, który zawierał dany podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy
kanałów.
Opcje wyświetlania DAB
1. Podstawowy – Podczas odtwarzania
Wprowadzony do pamięci kanał może być
aktualnie niedostępny i nie znajdować się na
liście dostępnych kanałów. W takim przypadku
wywołanie go z pamięci powoduje wyświetlenie jego numeru i dopóki nie zostanie wywołany kanał aktualnie dostępny, w głośnikach
panuje cisza.
głównego komponentu pokazywana jest
jedynie nazwa kanału. Po przełączeniu na
podkanał pokazywana jest jego nazwa
2. Grupa transmisyjna – Wraz z nazwą
kanału pokazywana jest nazwa grupy
kanałów
3. Grupa transmisyjna + PTY – Dodatkowo
pokazywana jest nazwa profilu programowego
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami
pamięci.
W przypadku obniżającej się jakości bądź
zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, istnieje możliwość przełączenia na odbiór tej
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Ponieważ podkanały mają
charakter tymczasowy, uruchomienie funkcji
Struktura menu dla odbioru radiowego
w systemie DAB
Główne menu DAB
1.
Wybierz zespół
2.
Wybierz serwis
3.
Wybierz podkanał
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Radioodtwarzacz
4.
DAB PTY
4.22.
Telefony od sluchaczy
4.1.
DAB PTY wył.
4.23.
Podróże
4.2.
NEWS - serwis infor.
4.24.
Wypoczynek
4.3.
Aktualne wydarzenia
4.25.
Jazz i blues
4.4.
Informacje
4.26.
Muzyka country
4.5.
Sport
4.27.
Muzyka regionalna
4.6.
Edukacja
4.28.
Stare przeboje
4.7.
Teatr
4.29.
Muzyka ludowa
4.8.
Sztuka
4.30.
Dokument
4.9.
Nauka
5.
Nauka zespołowa
4.10.
Plotki
6.
Ustawienia DAB
4.11.
Muzyka pop
4.12.
Muzyka rockowa
4.13.
Muzyka relaksacyjna
4.14.
Muzyka klasyczna
4.15.
Muzyka klasyczna
4.16.
Inna muzyka
4.17.
Pogoda
4.18.
Finanse
4.19.
Dziecięce
4.20.
Oparty na faktach
4.21.
Religia
6.1.
6.4.3.
6.5.
LBand & Band
III
Resetuj DAB
04
Ustawienia DAB
6.1.1.
Nazwa zespołu
6.1.2.
Nazwa zespołu i PTY
6.1.3.
Podstawowy
6.2.
DAB do linku DAB
6.3.
Ścieżka FM
6.4.
Wybierz pasmo DAB
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
175
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Uwagi ogólne
Funkcje
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Nacisnąć READ, aby
potwierdzić komunikat ostrzegawczy.
04
Wyświetlacz informacyjny i elementy sterujące.
READ – potwierdzenie
Aby zmienić jednostki odległości i prędkości,
należy skontaktować się ze stacją obsługi.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Średnia prędkość
Pokrętło – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy
przycisk RESET.
RESET – zerowanie
Chwilowe
Kolejne opcje menu komputera pokładowego
przełączają się w zamkniętej pętli. Jedna z
opcji menu to pusty wyświetlacz – zaznaczony
jest w ten sposób początek/koniec pętli.
Bieżące zużycie paliwa jest obliczane w odstępach jednosekundowych. Wskazanie zużycia
paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co
kilka sekund. W czasie postoju samochodu, na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „----".
Średnie
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego wyzerowania. Do zerowania służy przycisk RESET.
176
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli była używana dodatkowa i/lub postojowa nagrzewnica paliwowa*.
Km do pustego zbiornika
Obliczenie to jest oparte na średnim zużyciu
paliwa na dystansie ostatnich 30 km i na ilości
paliwa pozostałego do wykorzystania.
Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość,
jaką można przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku.
Oszczędny styl jazdy zwykle pozwala przejechać dłuższy dystans. Więcej informacji na
temat możliwości wpływania na wielkość zużycia paliwa, patrz strona 13.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„---- km do pust. zbiorn." nie ma gwarancji,
że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy możliwie najszybciej zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Zerowanie wskazań
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET przez ok. 1 sekundę spowoduje
wyzerowanie wybranej funkcji. Naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku RESET przez co
najmniej 3 sekundy spowoduje jednoczesne wyzerowanie wskazań średniej
prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
Aktualna prędkość*1
Prędkość na tablicy rozdzielczej zostanie
wyświetlona w milach na godzinę, jeżeli prędkościomierz jest wyskalowany w km/h. Jeżeli
prędkościomierz jest wyskalowany w milach
na godzinę, aktualna prędkość zostanie
wyświetlona w km/h.
1
04
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
04
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
Niezamierzone zablokowanie kół podczas
jazdy może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy* – TSA
Zadaniem tej funkcji jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy, patrz strona 259.
Działanie
Ograniczenie działania funkcji
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg boczny lub wzdłużny kół.
Powoduje to opóźnienie reakcji układu na
poślizg boczny, pozwalając na bardziej dynamiczną jazdę. Ponadto dzięki wstrzymaniu
działania funkcji eliminującej poślizg wzdłużny
kół samochód może sprawniej pokonywać głęboki śnieg lub piach.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania silnikiem – EDC
Układ EDC (Engine Drag Control) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy
po śliskiej nawierzchni.
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G021409
Uwagi ogólne
1. Obracając pokrętło (1), doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC. DSTC WŁ
oznacza, że wszystkie funkcje układu są
włączone.
DSTC – kontrola buksowania WYŁ –
funkcja jest ograniczona.
2. W celu zmiany ustawienia menu DSTC
należy przytrzymać wciśnięty przycisk
RESET (2).
Działanie układu pozostanie ograniczone do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że ograniczenie działania
układu antypoślizgowego powoduje zmianę
własności jezdnych samochodu.
Jeżeli świeci jeden symbol
czenie może być następujące:
, jego zna-
• Błyskanie lampki sygnalizuje działanie
układu.
• Zapalenie się lampki ciągłym światłem na
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
DSTC Czasowo WYŁ. – W ten sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli
przyczepności z powodu przegrzania tarcz
hamulcowych.
2 sekundy oznacza kontrolę układu po uruchomieniu silnika.
• Gdy lampka pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika lub podczas jazdy, sygnalizuje usterkę układu.
04
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
DSTC Wymagany serwis – układ nie działa z
powodu usterki.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Jeżeli jednocześnie wyświetlane są symbole
i
– zapoznać się z treścią komunikatu na wyświetlaczu informacyjnym.
179
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie (Four-C)*
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe, sportowe Comfort, Sport
i wyczynowe Advanced.
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do opcji Ustawienia
samochodu Poziom wspom.kierownicy
w systemie menu i wybrać Niski, Średni lub
Wysoki.
Comfort
04
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do dróg
o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
180
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Struktura menu, patrz strona 141. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Działanie
zaświeci się symbol
, a nawiasy otaczające
(---) km/h oznaczają, że funkcja znajduje się w
stanie gotowości.
G021411
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) km/h na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość, np.
100 km/h.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości)
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz przycisk
CRUISE przy kierownicy – na wyświetlaczu (5)
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość reguluje się długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
lub
– rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
04
Nacisnąć przycisk
, aby chwilowo wyłączyć
funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy
i przełączyć ją w stan gotowości – nastawiona
prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w
nawiasach (5). np. (100) km/h.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
• zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
04
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem CRUISE przy kierownicy
lub wyłączając silnik – nastawiona prędkość
zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
182
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Zwiększa on komfort jazdy
podczas długich podróży autostradami i na
długich odcinkach dróg głównych, na których
ruch odbywa się płynnie.
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony przez funkcję ostrzegania
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 192).
Funkcjonowanie
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
04
Elementy układu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
WAŻNE
Wszelkie zabiegi serwisowe związane z
układem aktywnej kontroli prędkości jazdy
mogą być wykonywane wyłącznie w stacji
obsługi – zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
04
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ może towarzyszyć charakterystyczny,
niezbyt głośny odgłos.
OSTRZEŻENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi hamować
samodzielnie. Dotyczy to przypadków dużej
różnicy prędkości lub gdy pojazd z przodu
gwałtownie zwalnia. Ze względu na opisane
dalej ograniczenia układu może się zdarzyć, że
automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie bądź nie nastąpi w
ogóle, patrz strona 187.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
184
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
prędkością od 30 km/h do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje w
przybliżeniu 25% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz strona 202), sygnalizując ryzyko kolizji oraz konieczność
natychmiastowej interwencji.
UWAGA
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Działanie
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz
przy kierownicy – na wyświetlaczu
przycisk
. Nawiasy (6) przy (---)
zapala się symbol
oznaczają, że funkcja automatycznej kontroli
prędkości jazdy znajduje się w stanie gotowości.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy może mieć trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy
po stromych drogach, z dużym obciążeniem
lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność zwolnienia.
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) na wyświetlaczu przełącza
się wtedy na wybraną prędkość, np. 100 bez
nawiasów.
Gdy zamiast symbolu
pojawi się
, oznacza to, że
czujnik radarowy wykrył
pojazd.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości)
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji.
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji.
04
Odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest regulowany
przez funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy tylko wtedy, gdy świeci się symbol
(z samochodem).
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Zmienianie prędkości
Nastawioną prędkość można regulować długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
i
lub
. Działanie przycisku
jest podobne jak
, powoduje jednak mniejszy przyrost prędkości. Rezultat ostatniego naciśnięcia
zostaje zapisany w pamięci.
UWAGA
04
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 190.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie, a
5 kresek to około 2,5 sekundy.
Odstęp czasowy można zwiększać przyciskiem
przy kierownicy i zmniejszać przyciskiem
.
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
zostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działań w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia ostrzeżenia o zbyt
małym odstępie od poprzedzającego pojazdu,
patrz strona 192.
UWAGA
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
Jeżeli samochód wydaje się nie reagować
na uruchomienie aktywnej kontroli prędkości, powodem może być to, że ustawiony
odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu chwilowo uniemożliwia zwiększenie prędkości jazdy.
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
186
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości – nastawiona prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w nawiasach, np.
(100).
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę1
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
1
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu automatycznej kontroli prędkości jazdy jest uzależnione od innych układów, takich jak: Układ stabilizacji toru jazdy i
kontroli trakcji (DSTC). Jeżeli którekolwiek z
tych urządzeń przestanie działać, aktywna
kontrola prędkości zostaje automatycznie
przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
niska/zbyt wysoka
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
UWAGA
04
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Do wyłączania automatycznej kontroli prędkości jazdy pozostającej w stanie gotowości
służy przycisk
przy kierownicy, a w stanie
aktywnym wymagane jest jedno długie naciśnięcie. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Czujnik radarowy wykorzystywany jest
zarówno przez układ aktywnej kontroli pręd-
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
kości jazdy, jak i system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania
(patrz strona 201) oraz funkcję ostrzegania o
zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 192). Zadaniem czujnika
radarowego jest wykrywanie samochodów lub
większych pojazdów poruszających się w tym
samym kierunku po tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
04
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
188
UWAGA
Okolice powierzchni czołowej czujnika
powinny być utrzymywane w czystości.
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
04
G021414
W takim przypadku nie działa zarówno
aktywna kontrola prędkości jazdy, jak i ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy ACC nie
wykrywa małych pojazdów (ciemny trójkąt: pole
widzenia układu ACC).
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
W pewnych sytuacjach czujnik nie jest w
stanie wykryć pojazdu znajdującego się
blisko, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
04
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Układ w stanie gotowości lub działa, ale nie wykrył żadnego pojazdu.
Układ działa i wykrył pojazd, do którego automatycznie dostosowywana jest prędkość jazdy.
Odstęp czasowy włączony, podczas regulacji.
Odstęp czasowy włączony, po regulacji.
Włącz DSTC aby włączyć
tempomat
190
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Tempomat Wyłączony
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować
prędkość jazdy.
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe uruchomienie funkcji automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy czasowo wstrzymane.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym
błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 187.
Tempomat Wymagany serwis
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy nie działa.
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne
Funkcja Distance Alert informuje kierowcę o
wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
04
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
UWAGA
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa, gdy nie
jest uruchomiona aktywna kontrola prędkości jazdy.
trolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Funkcja Distance Alert reaguje tylko wtedy,
gdy odległość od poprzedzającego pojazdu
jest mniejsza od nastawionej – nie wpływa
ona na prędkość prowadzonego samochodu.
Działanie
Przyciski sterujące i wyświetlacz.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji
Niewielka część czerwonego światła ostrzegawczego na szybie przedniej pali się w sposób
ciągły, jeżeli odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest mniejszy niż nastawiony odstęp
czasowy.
192
Odstęp czasowy można zwiększać przyciskiem
i zmniejszać przyciskiem
.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kon-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to około
2,5 sekundy.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia aktywnej kontroli
prędkości jazdy.
UWAGA
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Ustawiony odstęp czasowy jest wykorzystywany również przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 185.
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
kości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 187.
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
04
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli pręd-
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Odstęp czasowy w trakcie ustawiania.
Odstęp czasowy po ustawieniu.
04
Radar zablok.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu czasowo wstrzymane.
Patrz instrukcja
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 187.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
194
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Uwagi ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć
kolizji, między innymi podczas jazdy w gęstym
ruchu ulicznym, kiedy to zmienna sytuacja
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach do
30 km/h i wspomaga kierowcę przez automatyczne hamowanie samochodu w przypadku
bezpośredniego ryzyka zderzenia z pojazdami
z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje na czas
poprzez hamowanie lub odpowiednią zmianę
kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie
na realizowanym przez układ City Safety™
automatycznym hamowaniu prędzej czy
później doprowadzi do kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 201.
WAŻNE
Konserwacja i wymiana elementów układu
City Safety™ może być wykonywana
wyłącznie przez stację obsługi – zaleca się
powierzenie tej czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie uaktywnia się we
wszystkich sytuacjach jazdy oraz warunkach pogodowych i drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w kierunku przeciwnym,
pojazdy o niewielkich rozmiarach – np.
rowery i motocykle, a także na ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
kolizji, gdy różnica prędkości nie przekracza
15 km/h. Przy większej różnicy prędkości
możliwe jest jedynie zmniejszenie prędkości, przy jakiej dojdzie do zderzenia. W
celu pełniejszego wykorzystania możliwości
układu hamulcowego, kierowca musi nacisnąć pedał hamulca.
04
Nigdy nie czekać na uaktywnienie się
układu City Safety™. Podczas jazdy odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu i adekwatnej do warunków prędkości spoczywa wyłącznie na kierowcy.
W normalnych warunkach układ City Safety™
reaguje w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
ców nie jest to normalny styl jazdy i może być
odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów wynosi
15-30 km/h, układ City Safety™ może nie być
w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W celu
uzyskania pełnej siły hamowania kierowca
musi nacisnąć pedał hamulca. W ten sposób
staje się możliwe zapobiegnięcie kolizji nawet
przy różnicy prędkości przekraczającej
15 km/h.
04
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™ automatycznie zahamuje samochód, co może zostać
odebrane jako nagłe hamowanie.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i normalnych okolicznościach
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu. Dla większości kierow-
196
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układu City Safety™ – np. gdy nad
pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
W trakcie automatycznego hamowania na
wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny
jest komunikat informujący o zadziałaniu tej
funkcji.
UWAGA
Podczas realizowanego przez układ City
Safety™ automatycznego hamowania
świecą się światła hamowania.
G021409
Funkcjonowanie
Wyświetlacz i dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
Działanie
UWAGA
Układ City Safety™ jest zawsze samoczynnie włączany po uruchomieniu silnika z
pozycji kluczyka I i II (pozycje wyłącznika
zapłonu, patrz strona 81).
Pokrętło sterujące
RESET
1. Obracając pokrętło, doprowadzić do
wyświetlenia City Safety.
2. Przez 1 sekundę przytrzymać wciśnięty
przycisk RESET, aż nastąpi zmiana na
Wyłączone.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie wznawiane,
bez względu na to, czy wcześniej został on
wyłączony, czy nie.
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe,
nawet gdy układ City Safety™ jest wyłączony.
W celu ręcznego włączenia układu City
Safety™:
• Wykonać analogiczne czynności jak przy
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję
Włączone.
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych dużych
pojazdów znajdujących się z przodu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Jednak ma on pewne ograniczenia funkcjonalne i np. wykazuje mniejszą sprawność w
czasie intensywnych opadów deszczu lub
śniegu, w gęstej mgle, podczas burzy pyłowej
czy zamieci śnieżnej. Podobny efekt może
również powodować zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź pokrycie śniegiem przedniej szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np. chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Promieniowanie podczerwone z czujnika w
układzie City Safety™ służy do pomiaru sposobu odbijania światła. Czujnik może mieć
ograniczoną skuteczność w przypadku pojazdów słabiej odbijających światło laserowe. Tył
pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość
światła dzięki powłoce odbijającej na tablicy
rejestracyjnej i powierzchniom odblaskowym
tylnych świateł.
Gdy układ City Safety™ zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
04
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ City Safety™, chyba
że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał
sprzęgła.
Układ City Safety™ nie włącza się przy cofaniu
samochodu.
Układ City Safety™ nie włącza się przy niskich
prędkościach – poniżej 4 km/h, przez co układ
nie interweniuje w sytuacjach, gdy zbliżanie się
do pojazdu z przodu następuje bardzo powoli,
np. podczas parkowania.
``
197
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
UWAGA
•
04
Powierzchnia szyby przed czujnikiem
laserowym powinna być wolna od lodu,
śniegu oraz zabrudzeń (umiejscowienie
czujnika laserowego, patrz strona 196).
•
Nie należy niczego mocować do szyby
przed czujnikiem laserowym
•
Nie dopuszczać do zgromadzenia się
na pokrywie komory silnikowej warstwy
śniegu lub lodu o grubości przekraczającej 5 cm.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby
zablok., oznacza to, że czujnik laserowy jest
przesłonięty i nie ma możliwości wykrywania
pojazdów znajdujących się z przodu. W takim
przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok.
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
198
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
czujnika laserowego
jest zabrudzona
bądź pokryta lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed czujnika
laserowego.
Czujnik laserowy
jest przesłonięty.
Usunąć zasłaniający
obiekt.
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy naprawić lub wymienić
szybę w stacji obsługi (umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji, strona 196) –
zaleca się powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Niedopełnienie tego wymagania może spowodować ograniczenie skuteczności działania układu City Safety™.
Aby uniknąć ryzyka ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy
również przestrzegać poniższych zaleceń:
•
W przypadku wymiany szyby przedniej
trzeba użyć szyby tego samego typu lub
szyby zatwierdzonej przez Volvo.
•
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek
zatwierdzonych przez Volvo.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Czujnik laserowy
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. W razie
usterki lub gdy czujnik laserowy wymaga serwisu, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zaglądać do wnętrza czujnika
laserowego (który emituje rozproszoną
wiązkę niewidzialnego promieniowania) z
odległości mniejszej niż 100 mm z użyciem
szkieł powiększających, mikroskopu,
soczewek lub innych przyrządów optycznych, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia oczu. (Umiejscowienie czujnika laserowego, patrz ilustracja na stronie 196.)
Odnośnie do dalszych informacji o czujniku
laserowym, patrz strona 10.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Funkcjonowaniu układ City Safety™ automatycznego hamowania może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli graficznych w zespole wskaźników wraz z komunikatem ostrzegawczym.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
READ na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
04
``
199
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Symbol
04
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu przesłonięcia.
• Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy czujnika.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 197.
City Safety Wymagany serwis
Układ City Safety™ nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
–
City Safety WŁ/WYŁ
Układ City Safety™ można wyłączyć bądź włączyć przez wybranie odpowiednio WYŁ lub WŁ – opis
pod hasłem „Włączanie i wyłączanie układu”.
–
City Safety Niedostępny
Jeżeli w miejsce Wyłączone lub Włączone wyświetlane jest Niedostępny, układ City Safety™ został
samoczynnie wyłączony na skutek usterki technicznej.
Wcześniej na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia się City Safety Wymagany serwis.
200
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Uwagi ogólne
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania (Collision
Warning with Auto Brake) wspomaga kierowcę
w razie ryzyka najechania na tył pojazdu stojącego z przodu lub poruszającego się w tym
samym kierunku.
System łączy w sobie trzy niżej opisane funkcje.
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji – ostrzeganie kierowcy o zbliżającej się potencjalnej
kolizji.
• Przygotowanie do hamowania awaryjnego – zwiększanie skuteczności hamowania w krytycznej sytuacji.
• Automatyczne hamowanie – samoczynne uruchomienie hamulców w sytuacji
nieuchronnej kolizji. Funkcja automatycznego hamowania nie zapobiegnie zderzeniu, ale pozwoli zmniejszyć prędkość, przy
jakiej to nastąpi.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie dużo wcześniej
i dlatego nie w każdej sytuacji funkcja ta może
pomóc kierowcy.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie może być
traktowany jako pretekst do zmiany nawyków
przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne
poleganie na hamowaniu realizowanym przez
układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej czy później
doprowadzi do kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 195.
WAŻNE
Konserwacja elementów składowych
układu ostrzegania przed zderzeniem może
być wykonywana wyłącznie w stacji obsługi
– zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Na działanie układu ostrzegającego o
ryzyku kolizji wpływ mają takie czynniki, jak
warunki drogowe i pogodowe, a także stan
nawierzchni. Układ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w innym kierunku ani na
ludzi i zwierzęta.
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana w razie wysokiego ryzyka kolizji. W
dalszej części opisu układu przedstawione
są ograniczenia, o których kierowca powinien pamiętać.
04
Funkcja automatycznego hamowania
pozwala jedynie zmniejszyć prędkość, przy
jakiej dojdzie do ewentualnego zderzenia.
W celu pełniejszego wykorzystania możliwości układu hamulcowego, kierowca musi
nacisnąć pedał hamulca.
Nie należy czekać, aż zostanie uruchomiona
sygnalizacja ostrzegawcza. Podczas jazdy
wyłącznie kierowca pozostaje odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego
odstępu od poprzedzającego pojazdu i
adekwatnej do warunków prędkości, nawet
gdy korzysta z układu ostrzegającego o
ryzyku kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Funkcjonowanie
Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji jest
coraz większe, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego. Układ
hamulcowy zostaje przygotowany do gwałtownego hamowania i następuje delikatne
przyhamowanie, odczuwalne jako lekkie
szarpnięcie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie, nawet gdy nacisk na pedał nie jest
zbyt silny.
04
Elementy układu.
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
Czujnik radarowy
Kamera detekcyjna
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Czujnik radarowy wraz z kamerą detekcyjną
wykrywają znajdujące się z przodu pojazdy,
które są nieruchome bądź poruszają się w tym
samym kierunku, co ten samochód.
Automatyczne hamowanie
Jeżeli kierowca nie rozpocznie manewru omijającego i kolizja stanie się nieuchronna, następuje samoczynne uruchomienie hamulców.
Automatyczne hamowanie następuje z ograniczoną siłą, pozwalając jedynie zmniejszyć
prędkość, przy jakiej nastąpi zderzenie. Uzyskanie maksymalnej siły hamującej wymaga
naciśnięcia pedału hamulca.
W przypadku pojawienia się ryzyka najechania
na taki pojazd, kierowca jest ostrzegany czerwoną lampką ostrzegawczą i sygnałem akustycznym.
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli. Struktura menu, patrz
strona 140.
UWAGA
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Włączanie i wyłączanie układu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji można włączać i
wyłączać W menu Ustawienia samochodu
Ukł. ostrz. przed koliz. należy wybrać
opcję Włączone lub Wyłączone.
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
Włączanie i wyłączanie sygnalizacji
ostrzegawczej
Przy uruchamianiu silnika funkcja sygnalizacji
optycznej zostaje automatycznie włączona.
Sygnalizację akustyczną można osobno włączać i wyłączać, wybierając odpowiednio
Włączone lub Wyłączone w opcji menu
Ustawienia samochodu Ukł. ostrz. przed
koliz. Sygnał ostrzegawczy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Ustawienie odległości reakcji
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia. Można ją zmienić, wybierając spośród
ustawień Długa, Normalna i Krótka w opcji
menu Ustawienia samochodu Ukł. ostrz.
przed koliz. Ostrzeganie - odległość.
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Długa sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Długa ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalna.
Z ustawienia odległości reakcji Krótka należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
Ograniczenia
UWAGA
Gdy działa aktywna kontrola prędkości
jazdy, sygnalizacja akustyczna i optyczna
jest uruchomiana, nawet w przypadku gdy
została wyłączona.
Sygnalizacja ostrzegawcza informuje o
ryzyku kolizji, ale nie powoduje skrócenia
czasu reakcji kierowcy.
W celu zapewnienia skuteczności działania
układu ostrzegającego o ryzyku kolizji,
odstęp czasowy należy ustawiać na 4-5,
patrz strona 192.
UWAGA
W niektórych sytuacjach, mimo ustawienia
odległości reakcji Długa ostrzeżenie może
następować z opóźnieniem. Dzieje się tak
na przykład przy znacznych różnicach prędkości jazdy lub w przypadku gwałtownego
zahamowania pojazdów z przodu.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji zaczyna działać,
gdy samochód osiągnie prędkość ok. 7 km/h.
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy
na wprost, sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
może być trudna do zauważenia. Dlatego nie
powinna być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
04
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na
wyświetlaczu w środkowej konsoli, za pośrednictwem opcji menu Ustawienia samochodu
Ukł. ostrz. przed koliz., patrz strona 141.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
UWAGA
Gdy w kabinie samochodu panuje wysoka
temperatura spowodowana na przykład
intensywnym nasłonecznieniem, może
nastąpić czasowe wyłączenie sygnalizacji
optycznej ryzyka kolizji. W takim przypadku
działa jednak sygnalizacja dźwiękowa,
nawet gdy została wyłączona w odpowiedniej opcji menu.
•
04
Sygnalizacja ostrzegawcza może nie
zostać uruchomiona, gdy odległość od
poprzedzającego pojazdu jest bardzo
mała lub kierowca intensywnie operuje
kierownicą i pedałami – na przykład
podczas bardzo dynamicznej jazdy.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pojazdu przed samochodem.
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pojazdów stojących w miejscu
lub poruszających się powoli, w związku z
czym podczas jazdy z wyższą prędkością
(powyżej 70 km/h) skuteczność ostrzegania
o takich pojazdach może być mniejsza lub
ostrzeżenie może nie wystąpić wcale.
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 187.
Brak sygnalizacji ostrzegawczej lub jej zadziałanie ze zwłoką może oznaczać brak reakcji ze
strony układu hamulcowego lub jej opóźnienie.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub przeszkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Spowoduje
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
to reagowanie układu na późniejszym etapie i
w efekcie obniżenie liczby generowanych
ostrzeżeń.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
cofaniu samochodu.
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
samochodu przez układ automatycznego
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Kamera detekcyjna wykorzystywana jest przez
trzy systemy: system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(patrz strona 208) oraz system ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (patrz
strona 211).
UWAGA
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu zablokowaniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, np. możliwość śledzenia pasa
ruchu lub wykrywania innych pojazdów.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok., oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pojazdów znajdujących się z
przodu oraz linii na jezdni.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
04
W takim przypadku nie działa z pełną sprawnością system ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania, system
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu oraz system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastą-
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
pić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Ostrz. o koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Ostrz. o koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Autom. hamowanie zostało aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 205.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 187.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo
wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
04
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące dwie funkcje, które
można włączać jednocześnie lub niezależnie:
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie we
wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
UWAGA
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia funkcjonalne, patrz strona 205.
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
Driver Alert Control (DAC)
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), patrz
strona 211.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
Funkcja ta ma na celu wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on prowadzić samochód
w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
208
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Funkcja zostaje włączona, gdy prędkość przekroczy 65 km/h i pozostaje
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest wyższa niż 60 km/h.
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie
poziomu w postaci 1-5 słupków, gdzie mała
liczba słupków wskazuje na niestabilny styl
jazdy. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
• w trakcie testowania funkcji ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli. Struktura menu, patrz
strona 140.
Aktualny stan można sprawdzić na wyświetlaczu komputera pokładowego, posługując się
odpowiednimi przyciskami na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego.
Pokrętło nawigacyjne. Obracać, aż na
wyświetlaczu pojawi się Driver
Alert. Obok widoczny jest stan: Wyłączo
ne, Niedostępny lub Oznaczenie
poziomu.
Przycisk READ służy do potwierdzania
zapoznania się z komunikatem lub jego
skasowania.
Włączanie funkcji ostrzegania o
dekoncentracji kierowcy Driver Alert
Control
Za pośrednictwem menu na wyświetlaczu w
środkowej konsoli wybrać Ustawienia
samochodu Driver Alert. Następnie
wybrać opcję Włączone.
Gdy samochód zaczyna być prowadzony w
sposób niepewny, kierowca jest ostrzegany
sygnałem akustycznym oraz komunikatem
tekstowym Driver Alert Czas na przerwę.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
04
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja nie jest włączona.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 205.
Driver Alert
Dokonywana jest analiza stylu jazdy kierowcy.
04
Liczba słupków zmienia się w zakresie 1-5, przy czym mniejsza ich liczba oznacza mniej stabilne
prowadzenie samochodu. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 205.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
210
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu Lane Departure
Warning
Obsługa i działanie funkcji
linii na jezdni wyznaczających pas ruchu lub
gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 60 km/h.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
widoczne jest Lane Depart Warn
Niedostępne.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny
przekroczy linię na jezdni po swojej lewej lub
prawej stronie.
W następujących sytuacjach ostrzeżenie nie
nastąpi:
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku.
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma na
celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla ruchu
przeciwległego.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany,
gdy samochód zaczyna przekraczać jedną z
nich.
Gdy funkcja jest w stanie gotowości, na
wyświetlaczu komputera pokładowego
widoczne jest Lane Depart Warn
Niedostępne.
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h, gdy kamera zarejestruje linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
pojawi się Lane Depart Warn Dostępne.
04
• Gdy włączone są kierunkowskazy
• Gdy kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca1
• W przypadku raptownego wciśnięcia
pedału przyspieszenia1
• W przypadku raptownego manewru kierownicą1
• W przypadku gwałtownego skrętu, powodującego silny przechył nadwozia.
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia
funkcjonalne. Dalsze informacje, patrz
strona 205.
Funkcja przechodzi z powrotem w stan gotowości, gdy kamera nie jest w stanie rozpoznać
1
Ostrzeżenie nastąpi, gdy wybrana jest opcja Zwiększona czułość , patrz strona 213.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu, sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
04
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Lane departure warning
WŁ/WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
212
Lane Depart Warn Niedostępne
Prędkość jazdy nie przekracza 60 km/h, linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz
strona 205.
Lane Depart Warn
Dostępne
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 205.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
04
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ustawienia funkcyjne
Zmiany ustawień dokonuje się za pośrednictwem wyświetlacza w środkowej konsoli,
korzystając z opcji Ustawienia samochodu
Lane departure warning, patrz
strona 141.
Zwiększona czułość – Zwiększona czułość
funkcji, powodująca wcześniejsze generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Wybrać jedną z opcji:
Przy rozruchu – Po wybraniu tej opcji funkcja
jest samoczynnie włączana w stan gotowości
przy każdym uruchomieniu silnika. W przeciwnym wypadku przyjmowany jest stan, jaki miał
miejsce w momencie ostatniego wyłączenia
silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne
Funkcjonowanie
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
1
Active
2
Active
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odleg-
3
łości.
04
Active
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Obrazy na ekranie w różnych sytuacjach.
Układ jest automatycznie uaktywniany z chwilą
uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się lampki kontrolnej w przycisku wyłącznika układu. Po wyłączeniu układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym tylko w tylne czujniki – przeszkoda
wykryta przez oba prawe czujniki.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym w przednie i tylne czujniki – przedni
prawy czujnik znajduje się w odległości 30
cm lub mniejszej od wykrytej przeszkody.
Wyświetlacz w samochodzie wyposażonym w przednie i tylne czujniki – nie została
wykryta żadna przeszkoda z przodu ani z
tyłu.
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu względem przeszkody.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zazna-
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
czonego sektora, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Inne dźwięki emitowane przez system
audio zostają automatycznie wyciszone.
Przy odległości około 30 cm od przeszkody
sygnał przerywany przechodzi w ciągły oraz
wypełnione zostają wszystkie pola znacznika
odległości, jak pokazano na rysunku (2). Jeżeli
w podanej odległości znajdują się obiekty
zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał
emitowany jest na przemian z tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z tyłu
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Zasięg działania z przodu
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Układ musi być wyłączony w przypadku cofania z przyczepą albo z bagażnikiem rowerowym na haku holowniczym lub podobnym – w
przeciwnym razie spowodowałyby one wzbudzenie czujników.
UWAGA
W przypadku podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy za pomocą oryginalnego
przewodu Volvo, tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone.
04
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Przednie czujniki parkowania pozostają
aktywne do prędkości 15 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że
układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
WAŻNE
Czyszczenie czujników
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane lampy nie znajdowały się w polu
detekcji przednich czujników odległości,
ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
UWAGA
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
04
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
G031402
Sygnalizacja usterek
Rozmieszczenie przednich czujników.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Uwagi ogólne
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 141).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie z
kamerą wizyjną ma charakter wyłącznie
pomocniczy. W żadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem.
•
Kamera ma martwe pola detekcji, w
których nie są wykrywane ewentualne
przeszkody.
•
Szczególną uwagę należy zwracać na
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny hak
holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty na ekranie wyświetlacza mogą
znajdować się w mniejszej odległości od
samochodu niż ta, w jakiej pojawiają się one
na ekranie.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
Kamera wspomagająca parkowanie może być
także zamontowana w samochodzie wyposażonym w oryginalny system satelitarnej nawigacji drogowej (GPS) firmy Volvo: RTI* – Road
and Traffic Information System.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu przy
aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia to
parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie
w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Ponadto dwie
przerywane linie pokazują w przybliżeniu obrys
samochodu – linie pomocnicze układu wspomagania parkowania można wyłączyć w menu
ustawień.
04
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane
graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód, patrz
strona 219.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z
tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe
warunki oświetleniowe mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym skręcie kół.
UWAGA
UWAGA
04
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
Linie prowadzące
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu
będą pokazywać przewidywany tor
jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do
instalacji elektrycznej samochodu.
•
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo,
kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
WAŻNE
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
218
Linie obrysowe
Należy pamiętać, że na ekranie pokazywana
jest sytuacja jedynie z tyłu samochodu.
Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy również zwracać uwagę na
sytuację z boków oraz z przodu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Linie wyświetlane przez układ.
Linia obrysowa, strefa 30 cm od tyłu samochodu
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
„Ślady kół”
Linia ciągła (1) wyznacza strefę znajdującą się
w obrębie 30 cm od zderzaka.
Linia przerywana (2) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również
granica najbardziej wystających części samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne na
drzwiach i narożniki – również w trakcie zakręcania.
Szerokie „ślady kół” (3) pomiędzy liniami bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się koła i
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
mogą być przedłużone do około 3,2 m w tył od
zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma przeszkód.
Wersje z czujnikami wspomagania
parkowania*
• CZERWONY: Poniżej 0,3 m
Ustawienia funkcyjne
Zmiany ustawień układu dokonuje się, naciskając przycisk MENU i przechodząc do menu
Główne menu Ustawienia samochodu
Ustawienia kamery park..
Uwagi dodatkowe
• Podłączanie przyczepy – nacisnąć przycisk CAM, aby powiększyć widok haka
holowniczego.
• Obracać pokrętło TUNE lub naciskać przycisk CAM, aby przełączać obraz między
widokiem normalnym a powiększonym.
Jeżeli w samochodzie jest zamontowanych kilka kamer, należy posługiwać się
pokrętłem TUNE.
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 214), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od żółtego,
przez pomarańczowy do czerwonego.
• ŻÓŁTY: Powyżej 1,5 m
• POMARAŃCZOWY: 0,3-1,5 m
• Jeżeli w samochodzie jest zamontowanych kilka kamer*, obraz z poszczególnych
kamer można przełączać, obracając
pokrętło TUNE, naciskając raz za razem
przycisk CAM lub posługując się przyciskami w konsoli środkowej.
Ograniczenia
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
Jeżeli nawet przesłonięty obszar na ekranie
wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może być dość duży. W rezultacie
może się zdarzyć, że przeszkody staną się
widoczne dopiero w niewielkiej odległości od
samochodu.
04
O tym należy pamiętać
• Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
• Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
• Nacisnąć OK/MENU, gdy włączona jest
kamera, aby wyświetlić ustawienia.
• Kamerę można wyłączyć długim naciśnięciem przycisku CAM. Krótkie naciśnięcie
przycisku CAM ponownie włącza kamerę.
Ustawienie standardowe jest takie, że
kamera włącza się w momencie włączenia
biegu wstecznego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności i rozwagi. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
G031404
04
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć, patrz punkt Włączanie/wyłączanie.
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2).
Symbol układu BLIS
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje
pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku.
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
220
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3 m
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Włączanie i wyłączanie układu
monitorującego BLIS
sować komunikat. (Opis komunikatów, patrz
strona 144).
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
Działanie układu
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
• podczas wyprzedzania innego pojazdu
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h,
• podczas wyprzedzania przez inny pojazd
Wyłącznik układu
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia
się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. Nacisnąć przycisk READ, aby ska-
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
04
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy pada
na nie mocne światło.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie
przez układ.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
221
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer.
Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
WAŻNE
04
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst. martw. pkt
Kamera zablok.
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
Syst. martw. pkt
Ogranicz. dział.
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
222
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst.inf.martw. pkt
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
Syst. martw. pkt
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
Syst.inf.martw. pkt
WYŁĄCZONY
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
UWAGA
Lampki sygnalizacyjne mogą niekiedy się
zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego
pojazdu. Nie jest to objaw usterki układu.
Ewentualną usterkę układu sygnalizuje
komunikat Syst. martw. pkt Wymagany
serwis na wyświetlaczu.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
04
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
G031433
04
224
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
Uchwyt na bilety parkingowe
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
Schowek podręczny
Schowek podręczny
Schowek, uchwyt na kubki
Wieszak na ubrania
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
04
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką
i popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, patrz strona 226, a zamiast
uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
W uchwycie na kubek nie należy przechowywać monet, kluczy lub podobnych metalowych
przedmiotów, ponieważ mogą one przypadkowo uruchomić alarm*, patrz strona 68.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Zamek schowka można otwierać i
zamykać kluczykiem mechanicznym, patrz
strona 54.
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Dywaniki podłogowe*
Gniazdo 12 V
Gniazdo elektryczne służy do zasilania napięciem 12 V różnych akcesoriów, takich jak ładowarka telefonu komórkowego czy chłodziarka.
Gniazdo jest pod napięciem, gdy wybrana jest
co najmniej pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 81.
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Dywanik podłogowy kierowcy należy prawidłowo ułożyć i umocować zaciskami, aby
wyeliminować ryzyko ograniczenia skoku
pedałów przez przesunięty dywanik.
G031435
04
WAŻNE
Lusterko kosmetyczne
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
OSTRZEŻENIE
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
G021438
Więcej informacji, patrz strona 250.
Po uniesieniu osłony lusterka po stronie kierowcy* lub pasażera zapala się odpowiednia
lampka.
226
G021440
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie
od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
04
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Mikrofon
Pokrętło VOLUME – regulacja głośności.
Funkcja realizowana również odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
Przyciski w kierownicy
Klawiatura alfanumeryczna
Konsola środkowa
PHONE – Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości
BluetoothTM
Przyciski nawigacji
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji telefonu.
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
Przycisk EXIT – zakończenie lub odrzucenie połączenia telefonicznego, kasowanie
wprowadzanych znaków, przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Funkcja realizowana również odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
ENTER – Odbieranie połączeń telefonicznych. Udostępnianie ostatnio wybieranych
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
numerów. Funkcja realizowana również
odpowiednimi przyciskami w kierownicy.
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy. Informacje o menu, patrz strona 140.
UWAGA
04
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiącyBluetoothTM i wbudowany
telefon, to menu telefonu zawiera dodatkowe menu (służące do zmiany telefonu),
patrz strona 141.
Wyłączanie i włączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomówiącego informuje symbol
.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłą-
228
czyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z jedną z poniższych instrukcji:
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez systemu menu samochodowego
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez system menu telefonu
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na ekranie wraz z ich
nazwami BluetoothTM. Nazwa zestawu
głośnomówiącego w systemie
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Mój samochód.
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Wybrać Mój samochód z listy urządzeń w
telefonie.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
5. Wybrać połączenie z Mój samochód.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany i podłączony do systemu
audio, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Synchronizacja. Dalsze informacje na
temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 230.
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
oraz nazwa
pojawia się odpowiedni symbol
telefonu Bluetooth TM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uzyskiwanie połączenia
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
UWAGA
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
audio wyciszony.
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 230).
Połączenia telefoniczne
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Połączenia przychodzące
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 230.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi
są otwarte1.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
1
przekazywane do telefonu komórkowego.
UWAGA
3. Nacisnąć ENTER.
Odłączanie telefonu komórkowego
• Przek. tel. na t. kom. – połączenia są
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Automatyczne odbieranie.
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
04
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
229
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy może być regulowana,
kiedy funkcja zestawu głośnomówiącego jest
w trybie telefonu. W tym celu należy użyć przycisków przy kierownicy lub VOLUME.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
04
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się za pomocą VOLUME. Aby sterować głośnością systemu audio podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, należy przełączyć się na wybrane źródło audio.
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji Ustawienia
telefonu Dźwięki i głośność Wycisz
radio.
Głośność dzwonka
Należy wejść w opcję Ustawienia telefonu
Dźwięki i głośność Głośność
dzwonka i za pomocą
/
na przycisku
nawigacji dokonać regulacji.
2
230
Sygnał dzwonka
Połączenie automatyczne
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w Ustawienia telefonu Dźwięki i
głośność Rodzaje dzwonka Sygnał
połączenia 1 itd.
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu należy wcisnąć EXIT.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu2, należy wybrać opcję Ustawienia
telefonu Dźwięki i głośność Rodzaje
dzwonka Użyj sygnału tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do pięciu telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu nie ma konieczności,
aby telefon był widoczny. Podczas pojedynczego łączenia możliwe jest połączenie maksymalnie jednego telefonu. Skasowanie rejestracji telefonu możliwe jest w Bluetooth
Usuń telefon.
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności.
1. Wybrać tryb telefonu systemu audio.
2. Wcisnąć PHONE i wybrać jeden z telefonów na liście.
Połączenie jest także możliwe poprzez menu.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
zestaw głośnomówiący BluetoothTM, czy też
ma także wbudowany telefon.
• W samochodach wyposażonych tylko w
zestaw głośnomówiący BluetoothTM połączenie można nawiązać za pomocą opcji
Menu główne Bluetooth Bluetooth
Podłącz telefon lub Menu główne
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Bluetooth Bluetooth
Zmień telefon Dodaj telefon.
• W samochodach wyposażonych we wbudowany telefon i zestaw głośnomówiący
BluetoothTM połączenie można nawiązać
za pomocą opcji Menu główne Bluetooth
Bluetooth Podłącz telefon lub
Menu główne Bluetooth Zmień
telefon Dodaj telefon.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
Książka telefoniczna
Wyszukiwanie kontaktów
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
Funkcja ta może zostać wyłączona w
Ustawienia telefonu Synchronizuj ks.
tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się
tylko w książce telefonicznej połączonego
telefonu komórkowego.
Wyszukiwanie można prowadzić także przy
/
na przycisku nawigacji lub
/
użyciu
przy kierownicy. Wyszukiwanie jest także
możliwe z poziomu menu książki telefonicznej
w opcji Książka telefoniczna Wyszukaj:
1. Wprowadzić kilka pierwszych liter i nacisnąć ENTER lub od razu nacisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
04
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
Opcje połączeń Numer skrzynki
głosowej. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
Rejestr połączeń.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych lista ostatnio wybieranych numerów pokazywana jest w odwrotnej kolejności.
Przycisk
Funkcja
GHI4Ì
JKL5
Wprowadzanie tekstu
04
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Naciśnięcie
przycisku jeden raz udostępnia pierwszy znak
przyporządkowany przyciskowi, naciśnięcie
dwa razy udostępnia drugi znak itd. Kolejne
naciśnięcia udostępniają dalsze znaki, patrz
tabela poniżej.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszyst/
na przykich wprowadzonych znaków.
cisku nawigacyjnym służą do przechodzenia
pomiędzy znakami.
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Krótkie naciśnięcie umożliwia
wprowadzenie dwóch znaków
po sobie za pomocą tego
samego przycisku.
[email protected]*#&$£/%
Przycisk
Funkcja
Spacja . 1 - ? ! , : " ' ( )
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
232
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Uwagi ogólne
jest od aktualnej prędkości samochodu, patrz
strona 235.
O czym należy pamiętać
Karta SIM
Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie
po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity
Module) do czytnika. Wkładanie karty SIM,
patrz strona 237. Połączenia alarmowe ze
służbami ratunkowymi mogą być realizowane
bez karty SIM.
Rozmieszczenie elementów.
Mikrofon
Czytnik kart SIM
Klawiatura, patrz strona 161.
UWAGA
Integralny telefon samochodowy nie odczytuje kart SIM typu 3G. Karty hybrydowe 3G/
GSM są odczytywane. W razie problemów
z kartą SIM należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
Panel sterowania
Słuchawka*
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Obsługę techniczną integralnego telefonu
należy zlecać wyłącznie stacji obsługi. Volvo
zaleca skorzystanie w tym celu z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Na czas tankowania paliwa oraz w pobliżu hałaśliwych miejsc
telefon należy wyłączyć. Dostęp do poszczególnych opcji w systemie menu uzależniony
Menu i elementy sterowania
Menu obsługiwane jest za pomocą panelu sterowania (4) oraz przycisków przy kierownicy
(3). Struktura menu, patrz strona 140. Przyciski
i pokrętła do obsługi telefonu, patrz
strona 227.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiącyBluetoothTM i wbudowany
telefon, to menu telefonu zawiera dodatkowe menu (służące do zmiany telefonu),
patrz strona 141.
Włączanie i wyłączanie
Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE włącza
telefon. W razie potrzeby należy wprowadzić
kod PIN. Symbol
informuje, że telefon
jest włączony. Gdy symbol ten jest widoczny,
połączenia telefoniczne można odbierać nawet
wtedy, gdy wyświetlone jest menu innej funkcji,
np. odtwarzacza CD. Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE wywołuje menu telefonu,
pozwalając uzyskać połączenie telefoniczne.
Tekst TELEFON informuje, że menu telefonu
jest aktywne.
04
Długie naciśnięcie przycisku PHONE wyłącza
telefon.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
233
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Połączenia telefoniczne
Uzyskiwanie połączenia
Połączenia oczekujące
2. Gdy na wyświetlaczu nie jest widoczny
tekst TELEFON, krótko nacisnąć
PHONE.
Podczas rozmowy telefonicznej możliwy jest
odbiór kolejnego połączenia przychodzącego.
Nowe połączenie jest odbierane w zwykły sposób, a w tym czasie poprzednie pozostaje
zawieszone.
4. Nacisnąć ENTER w celu przełączenia na
zestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę*. W celu uwolnienia słuchawki z
uchwytu należy ją pociągnąć do dołu.
Zakończenie połączenia
W celu zakończenia połączenia telefonicznego
należy nacisnąć EXIT lub zawiesić słuchawkę*.
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Połączenia oczekujące.
Automatyczne przekierowanie połączeń
Połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane, w zależności od ich
rodzaju i okoliczności.
2. Wybrać numer następnego połączenia lub
użyć opcji menu Książka telefoniczna.
Przełączanie pomiędzy rozmówcami realizowane jest za pomocą opcji menu Zamień.
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne łączy kilku rozmówców. Można je zainicjować w trakcie trwania
połączenia, gdy kolejne jest zawieszone. Połączenie konferencyjne uruchamiane jest za
pomocą opcji menu Połącz.
Wraz z zakończeniem połączenia konferencyjnego następuje zakończenie wszystkich połączeń wchodzących w jego skład.
Przełączanie pomiędzy słuchawką* a
zestawem głośnomówiącym
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć,
wybierając Opcje połączeń
Odwrócenie.
Nacisnąć ENTER w celu przełączenia na zestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę*.
Jeżeli w momencie gdy słuchawka* nie jest w
uchwycie, rozlegnie się sygnał połączenia
przychodzącego, w celu jego odebrania należy
nacisnąć ENTER.
Przełączenie z zestawu głośnomówiącego na
słuchawkę* realizowane jest przez podniesienie słuchawki lub wybranie odpowiedniej opcji
w menu.
Funkcje dostępne w trakcie rozmowy
telefonicznej
Przełączenie ze słuchawki* na zestaw głośnomówiący następuje po wybraniu Funkcja
głośnomówiąca w menu.
W celu zakończenia połączenia telefonicznego
należy nacisnąć EXIT lub zawiesić słuchawkę*. Odrzucanie połączenia dokonywane
jest również przyciskiem EXIT.
Uzyskiwanie połączenia
Połączenia przychodzące
234
Patrz strona 229.
1. Włączyć telefon.
3. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 235).
04
Automatyczne odbieranie połączeń
Naciśnięcie MENU lub ENTER w trakcie rozmowy telefonicznej wywołuje dostępne w
danej sytuacji menu.
1. Zawiesić aktualne połączenie w opcji
Wstrzymaj.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyciszenie
Tryb wyciszenia związany jest z wyłączeniem
mikrofonu, patrz strona 233.
Włączanie i wyłączanie mikrofonu realizowane jest za pomocą opcji menu Mikrofon
wł./Wycisz mikrofon.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Ustawienia audio
Książka telefoniczna
Głośność rozmowy
Dane kontaktowe przechowywane są w
pamięci karty SIM lub telefonu.
Głos rozmówcy transmitowany jest przez głośniki w przednich drzwiach. Jego głośność
można regulować, gdy u góry wyświetlacza
widoczny jest tekst TELEFON.
W tym celu należy użyć przycisków przy
kierownicy lub VOLUME.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Patrz strona 163.
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnał dzwonka można zmienić w opcji menu
Ustawienia telefonu Dźwięki i głośność
Rodzaje dzwonka.
Sygnalizację dźwiękową wiadomości tekstowej można włączać i wyłączać w opcji menu
Ustawienia telefonu Dźwięki i głośność
Sygnał wiadomości.
Głośność sygnału dzwonka można regulować
w opcji menu Ustawienia telefonu Dźwięki
i głośność Głośność dzwonka. Regulo/
na przycisku nawigawać za pomocą
cyjnym.
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU i wybrać Książka
telefoniczna Nowy kontakt.
Przenoszenie danych pomiędzy
pamięcią karty SIM a książką
telefoniczną
Wybrać Książka telefoniczna Skopiuj
wszystko Karta SIM-> telefon lub
Telefon-> karta SIM i nacisnąć ENTER.
Numer poczty głosowej
2. Wprowadzić nazwę i nacisnąć ENTER.
Wprowadzanie tekstu – opis poniżej.
Patrz strona 231.
3. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
Pozostałe funkcje i ustawienia
4. Wybrać Karta SIM lub Pamięć telefonu i
nacisnąć ENTER.
Funkcja kontrolowanego przepływu informacji
IDIS (Intelligent Driver Information System)
umożliwia w newralgicznych momentach
chwilowe wstrzymywanie sygnalizowania
przychodzących połączeń telefonicznych, aby
kierowca mógł w pełni skoncentrować się na
prowadzeniu samochodu.
Wprowadzanie tekstu
Patrz strona 232.
Wyszukiwanie kontaktów
Patrz strona 231.
IDIS
Kasowanie danych
W celu skasowania wpisu w książce telefonicznej, należy go wybrać i nacisnąć ENTER.
Wybrać Skasuj i nacisnąć ENTER.
Kasowanie wszystkich wpisów realizowane
jest za pomocą opcji Książka telefoniczna
Wyczyść kartę SIM lub Skasuj telefon.
04
Funkcję tę można wyłączyć w opcji menu
Ustawienia telefonu IDIS.
Odczytywanie wiadomości tekstowych
1. Wybrać Wiadomości
ENTER.
Czytaj i nacisnąć
2. Przejść do wiadomości i nacisnąć
ENTER.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
235
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
3. Zostaje wyświetlona treść wiadomości.
Kolejnych wyborów można dokonać,
naciskając ENTER.
Redagowanie i wysyłanie wiadomości
tekstowych
1. Wybrać Wiadomości
nacisnąć ENTER.
04
Napisz nową i
2. Wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć
ENTER. Wprowadzanie tekstu, patrz
strona 232.
3. Wybrać Wyślij i nacisnąć ENTER.
Lista połączeń
Opcja Rejestr połączeń zawiera listę odebranych i nieodebranych połączeń oraz ostatnio
wybieranych numerów. Lista wybieranych
numerów dostępna jest także po naciśnięciu
ENTER. Pozycje na liście mogą zostać zapisane w książce telefonicznej.
Standardowo ustawienia dotyczące wiadomości tekstowych nie podlegają zmianom.
Szczegółowych informacji o tych ustawieniach
może udzielić operator sieci komórkowej. W
opcji menu Wiadomości Ustawienia
wiadomości dostępne są trzy ustawienia:
• Numer centrum SMS – numer centrum
obsługi wiadomości tekstowych przekazującego wysłane wiadomości.
• Czas ważności – czas przechowywania
wiadomości w centrum obsługi wiadomości tekstowych.
Kod karty SIM i bezpieczeństwo
Kod PIN chroni kartę SIM przed jej nieupoważnionym użyciem.
Informacja o czasie trwania połączeń udostępniana jest w opcji menu Rejestr połączeń
Czas trwania połączenia.
Kod ten można zmienić w opcji menu
Ustawienia telefonu Edytuj kod PIN.
Kasowanie zapisów realizowane jest za
pomocą opcji menu Rejestr połączeń
Czas trwania połączenia Wyzeruj
liczniki czasu.
Pokazywanie i ukrywanie numeru
Numer telefonu można tymczasowo ukryć
przed rozmówcą, korzystając z opcji menu
Opcje połączeń Wysyłaj mój numer.
Numer IMEI
W celu zablokowania telefonu należy podać
operatorowi sieci komórkowej numer IMEI
aparatu.
W celu wyświetlenia numeru IMEI należy
wybrać *#06#. Wskazane jest zanotowanie
tego numeru i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
• Rodzaj wiadomości.
236
Wybór sieci może być realizowany automatycznie lub można tego dokonać ręcznie w
opcji menu Ustawienia telefonu Wybór
sieci.
Czas połączeń
4. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
Ustawienia dotyczące wiadomości
tekstowych
Wybór sieci
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Poziom zabezpieczenia można zmienić w opcji
menu Ustawienia telefonu
Zabezpieczenia kartySIM.
Wybranie Włączone ustawia maksymalny
poziom ochrony. Wprowadzenie kodu jest
wymagane za każdym razem po włączeniu
telefonu.
Opcja Automatycznie oznacza średni poziom
ochrony. Kod zostaje zapisany w pamięci telefonu i za każdym razem po jego włączeniu jest
automatycznie porównywany. W przypadku
użycia karty SIM do innego aparatu telefonicznego, konieczne jest ręczne wprowadzenie
tego kodu.
Najniższy poziom ochrony ustawiany jest po
wybraniu Wyłączone. W tym przypadku karta
SIM może być używana bez kodu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Integralny telefon*
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Opcja menu Ustawienia telefonu Wyzeruj
ust. telefonu pozwala przywrócić standardowe ustawienia dla wszystkich funkcji i parametrów.
G021451
Wkładanie karty SIM
04
G021450
Sprawdzić, czy telefon jest wyłączony.
Wyjąć uchwyt karty SIM, który znajduje się
w schowku podręcznym w desce rozdzielczej.
Włożyć kartę stroną metaliczną na zewnątrz
i nałożyć osłonę uchwytu karty
SIM . Włożyć uchwyt karty z powrotem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
237
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
238
240
243
244
248
251
254
261
JAZDA
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Nie używać opon zimowych po zakończe-
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 332.
niu sezonu zimowego.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
05
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
240
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu w normalnych warunkach.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością
10 km/h. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej 25
cm, woda może przedostać się do skrzyni
biegów. Pogorszy to warunki smarowania i
spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno próbować go uruchomić ponownie. Odholować
samochód z wody do stacji obsługi – zaleca
się udać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich tempera-
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
turach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 255.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie należy jeździć z otwartym bagażnikiem!
Grozi to zasysaniem do kabiny toksycznych
spalin.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
05
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
``
241
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
05
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 328.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie cztery koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
242
05 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Pokrywa wlewu paliwa znajduje się na prawym
tylnym błotniku samochodu, jak wskazuje
strzałka na wyświetlaczu informacyjnym obok
symbolu
.
Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa należy ją
docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Gdy nie działa elektryczne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa, można ją otworzyć ręcznie.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co pokrywa
wlewu paliwa) i znaleźć zieloną linkę z uchwytem.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu, aż
pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
05
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić
korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Wlewanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
243
05 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
05
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do zapłonu
oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
244
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania, a równocześnie w
wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
05 Jazda
Paliwo
Benzyna
Olej napędowy
Benzyna do silnika benzynowego musi spełniać wymagania normy EN 228. Do większości
silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 lub 98. Benzyna
o liczbie oktanowej 91 może być stosowana
jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Olej napędowy do silnika wysokoprężnego
musi spełniać wymagania normy EN 590 lub
JIS K2204. Tego typu silniki są wrażliwe na
zanieczyszczenia paliwa. Należy stosować olej
napędowy wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej
jakości.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
1
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniające europejskie normy dotyczące
paliw przeznaczonych do silników wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
Do zasilania silnika wysokoprężnego nie
wolno stosować:
•
•
•
•
Paliwa z dodatkami
Paliwa okrętowego
Oleju opałowego
05
Paliwa rzepakowego (na bazie estrów
metylowych oleju rzepakowego –
RME1) i olejów roślinnych.
Paliwa te nie spełniają wymogów technicznych Volvo oraz powodują przyspieszone
zużycie mechaniczne i uszkodzenie elementów silnika, które nie są objęte gwarancją producenta samochodu.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
Paliwo rzepakowe można stosować wyłącznie jako niewielki dodatek do oleju napędowego.
``
245
05 Jazda
Paliwo
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda zapłonu i delikatnie
docisnąć, aż zostanie wciągnięty, patrz
strona 81.
05
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
3. Odczekać ok. 1 minutę.
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
246
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra realizowana jest w sposób
automatyczny co około 300-900 km przebiegu,
w zależności od warunków jazdy. Cały proces
trwa 10-20 minut. W przypadku wolniejszej
jazdy, czas ten może się wydłużyć. Proces
regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
05 Jazda
Paliwo
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
323 i tabela na stronie 331.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
05
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 jego zużycie jest zwiększone, a równocześnie niższe są osiągi samochodu.
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
247
05 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 323.
Drzwi bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 63.
OSTRZEŻENIE
05
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Ładunki należy mocno dosuwać do oparć
siedzeń.
• Szerokie ładunki umieszczać pośrodku
przestrzeni bagażowej.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
248
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 83.
05 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz strona 323.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 85.
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów przy
silniejszym hamowaniu.
Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze
unieruchomić pasami bezpieczeństwa lub
specjalnymi pasami przytrzymującymi.
Mocowanie toreb z zakupami*
Zaczepy do umocowania bagażu
05
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
G017745
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Mocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów służących do umocowania
przewożonego bagażu.
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty
zawiesić na haczykach.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
05 Jazda
Przewożenie bagażu
Gniazdo elektryczne 12 V*
05
Opuścić osłonę, by uzyskać dostęp do gniazda
elektrycznego. Napięcie w gnieździe występuje również wtedy, gdy kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania nie znajduje się w wyłączniku zapłonu.
UWAGA
Należy pamiętać, aby nie używać gniazda
elektrycznego, gdy silnik jest wyłączony, z
uwagi na ryzyko rozładowania akumulatora
samochodu.
250
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Siatka odgradzająca przestrzeń
bagażową
OSTRZEŻENIE
Nawet gdy rozciągnięta jest siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, ładunki w
bagażniku muszą być bezpiecznie unieruchomione.
Przesunąć oba zaczepy poprzeczki do
przednich pozycji w gniazdach mocujących.
Mocowanie
UWAGA
G034213
Siatkę odgradzającą najwygodniej jest
mocować przez tylne drzwi samochodu.
Mocowanie w czterech punktach siatki odgradzającej przestrzeń bagażową.
Siatka odgradzająca chroni przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub zwierząt podczas gwałtownego hamowania. Ze względów bezpieczeństwa powinna
być prawidłowo zamocowana i zabezpieczona.
Siatka wykonana jest z mocnej plecionki nylonowej i można ją zamocować w dwóch ustawieniach:
• Za oparciami tylnych siedzeń.
• Za oparciami przednich foteli.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy górne zamocowania siatki
zabezpieczającej są prawidłowo zapięte, a
taśmy ustalające są pewnie zamocowane.
Nie użytkować uszkodzonej siatki.
1. Rozwinąć siatkę i zablokować obie części
górnej poprzeczki w pozycji rozłożonej.
Zamocowanie w tylnych gniazdach.
05
4. Mocowanie w tylnych gniazdach: Gdy
siatka jest zamocowana w tylnych gniazdach w suficie, zaczepić pasy mocujące w
uchwytach w podłodze przestrzeni bagażowej.
2. Zaczepić górną poprzeczkę w przednim
lub tylnym gnieździe w suficie w taki sposób, aby zaczepy pasów mocujących skierowane były w stronę drzwi bagażnika.
3. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w gnieździe po przeciwnej stronie – sprężyste osadzenie zaczepu ułatwi zamocowanie.
``
251
05 Jazda
Przestrzeń bagażowa
5. Za pomocą pasów mocujących naciągnąć
siatkę.
Krata odgradzająca przestrzeń
bagażową*
G031978
Zdejmowanie i przechowywanie siatki
odgradzającej
Zamocowanie w przednich gniazdach.
05
Mocowanie w przednich gniazdach: Gdy
siatka jest umocowana w przednich gniazdach w suficie, zaczepić pasy mocujące z
tyłu prowadnic foteli. Czynność tę ułatwi
uprzednie przesunięcie foteli nieco do
przodu i ustawienie ich oparć pionowo.
Przy odsuwaniu foteli i odchylaniu ich
oparć należy uważać, aby elementy te nie
nacisnęły rozciągniętej siatki – mogą jej co
najwyżej dotykać.
WAŻNE
Nacisk siedziska lub oparcia fotela na rozciągniętą siatkę grozi uszkodzeniem siatki i/
lub jej gniazd mocujących.
252
Siatkę odgradzającą można łatwo zwinąć i zdjąć.
Poluzować naciąg siatki, wciskając przycisk w zaczepie pasa mocującego i wysuwając pewien odcinek pasa.
Wciskając zamki zaczepów zwolnić oba
zaczepy pasa mocującego.
Zgiąć środkowy łącznik i złożyć ze sobą
obie części poprzeczki, a następnie zwinąć
siatkę.
Zwiniętą siatkę można schować pod podłogą
bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Krata odgradzającą przestrzeń bagażową
zabezpiecza przed przemieszczeniem się
przewożonego bagażu do kabiny samochodu
w razie gwałtowanego hamowania.
Odchylanie do góry
Naciskając przycisk zwalniający zaczep,
pociągnąć kratę w kierunku tyłu samochodu i
odchylić ją do góry.
WAŻNE
Odchylanie i opuszczanie kraty odgradzającej przestrzeń bagażową nie jest możliwe,
gdy zamocowana jest zasłona bagażnika.
05 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Zamontowanie/wymontowanie
Zasłona bagażnika*
Wcisnąć oba końce rolety w gniazda.
Powinien rozlec się odgłos mechanizmu
blokady i powinien zniknąć czerwony
znacznik.
> Sprawdzić, czy oba końce są zablokowane w gniazdach.
Krata odgradzająca przestrzeń bagażową
pozostaje normalnie zamontowana w samochodzie przez cały czas. ponieważ można ją w
razie potrzeby w łatwy sposób złożyć pod sufitem, by nie przeszkadzała, gdy potrzebna jest
dłuższa przestrzeń. W razie potrzeby kratę
odgradzającą przestrzeń bagażową można
jednak odłączyć i wyjąć z samochodu.
Wyjmowanie zasłony
1. Wcisnąć przycisk blokady przy jednym z
końców rolety i wyciągnąć go do góry.
Ze względów bezpieczeństwa przy ponownym
montażu krata powinna zostać prawidłowo
zamocowana i zabezpieczona.
G031977
Informacje dotyczące potrzebnych narzędzi
oraz metody zamontowania/wymontowania
zamieszczono w instrukcji instalacji1 dołączonej w momencie zakupu tego wyposażenia.
Rozciągnąć zasłonę bagażnika nad bagażem i
zaczepić ją we wgłębieniach w słupkach tylnych przestrzeni bagażowej.
2. Ostrożnie odchylając roletę do góry, uwolnić jej drugi koniec.
Opuszczanie tylnego fragmentu zasłony
Po zamocowaniu zasłony, w pozycji zwiniętej
jej tylny fragment wystaje poziomo w głąb
bagażnika.
WAŻNE
Odchylanie i opuszczanie kraty odgradzającej przestrzeń bagażową nie jest możliwe,
gdy zamocowana jest zasłona bagażnika.
05
Delikatnie pociągnąć element w kierunku
tyłu samochodu, uwolnić z prowadnic i
opuścić.
Zamocowanie zasłony
Umieścić jeden koniec rolety we wgłębieniu w bocznym panelu tapicerskim.
Umieścić drugi koniec rolety we wgłębieniu po przeciwległej stronie.
1
Instrukcja instalacji nr 30715972.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
253
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
05
• Fabrycznie nowym samochodem nie
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 323.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 274.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki – Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. – Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 324.
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
254
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu nagle pojawiającej się przeszkody lub hamowaniu.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 123.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Jazda w górę stromej pochyłości
Ruszanie na pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni bie-
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
gów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
05
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
``
255
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 257.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
05
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
256
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G021485
•
G031713
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
05 Jazda
Jazda z przyczepą
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Belka boczna
H
Środek przegubu kulowego
05
G021489
1013
G021487
A
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
``
257
05 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
05
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
258
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Funkcjonowanie
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 256.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład:
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Najczęściej
ma to miejsce przy bardzo dużych prędkościach. Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach
(70-90 km/h), gdy przyczepa jest przeciążona
lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Zadaniem funkcji stabilizacyjnej TSA (Trailer
Stability Assist) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie
mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja TSA jest elementem układu DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), patrz
strona 178.
• Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
• Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź
w wyrwę w nawierzchni.
05
• Gwałtowne ruchy kierownicą.
Działanie
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno będzie
zapanować nad samochodem z przyczepą i
może dojść do wjechania na sąsiedni pas
ruchu lub zjechania z jezdni.
Układ TSA w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej
``
259
05 Jazda
Jazda z przyczepą
jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał
panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza reakcja funkcji stabilizacyjnej
TSA nie skoryguje wężykowania, uruchamiane
są hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana
jest chwilowa moc silnika. Gdy oscylacje zostaną stopniowo opanowane i samochód z
przyczepą odzyskają stabilność, układ TSA
przerywa regulację, a kierowca przejmuje
pełną kontrolę nad samochodem.
Uwagi dodatkowe
Funkcja stabilizacyjna TSA działa w przedziale
prędkości od 60 do 160 km/h.
05
UWAGA
Wyłączenie przez kierowcę niektórych funkcji układu antypoślizgowego DSTC powoduje również wyłączenie funkcji stabilizacji
samochodu podczas holowania przyczepy
TSA, patrz strona 178.
Funkcja stabilizacyjna TSA może nie zadziałać,
gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą,
ponieważ w takim przypadku układ TSA nie
będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje
samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.
260
Działaniu funkcji stabilizacyjnej TSA
towarzyszy błyskanie umieszczonej w
zespole wskaźników lampki ostrzegawczej
układu antypoślizgowego DSTC.
05 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego nie działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy samochód jest holowany z
wyłączonym silnikiem, pedał hamulca
wymaga znacznie większej siły nacisku niż
wtedy, gdy silnik pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej
siły.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu, by
zwolnić blokadę kierownicy i umożliwić
kierowanie, patrz strona 81.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
•
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji II.
•
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
•
Manualna skrzynia biegów
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
•
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy
zwolnić blokadę kierownicy.
Modele 2.0, 2.0T i 2.0F z automatyczną skrzynią biegów Powershift nie powinny być holowane, ponieważ do właściwego smarowania
skrzyni biegów wymagana jest praca silnika.
Unikać holowania.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
•
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
05
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
``
261
05 Jazda
Holowanie samochodu
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 119.
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
05
Podłączanie zaczepu holowniczego
Wyjąć zaczep holowniczy, który znajduje
się w schowku pod podłogą w przedziale
bagażowym – w niektórych przypadkach
może on znajdować się pod progiem.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
262
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
05 Jazda
Holowanie samochodu
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h. Dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
05
263
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
264
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
266
271
274
275
276
KOŁA I OGUMIENIE
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
Opony kierunkowe
Na wszystkich czterech kołach powinny być
założone opony tego samego typu i rozmiaru oraz pochodzące od tego samego
producenta.
G021778
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 334.
06
266
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Żywotność opon
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samo-
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
chodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
WAŻNE
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 274. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
OSTRZEŻENIE
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie tej
wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
06
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
Opony zimowe
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
G029336
UWAGA
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Podnośnik*
06
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia poprzez użycie korbki, aby się
zmieścił na swoim miejscu.
Pojemnik piankowy i koło zapasowe należy
wkładać w kolejności odwrotnej niż przy
wyjmowaniu.
Na górnym pojemniku piankowym jest
strzałka, która powinna być skierowana do
przodu samochodu.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
268
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
WAŻNE
Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
jednostronnych łańcuchów przeciwpoślizgowych. Stosować wyłącznie oryginalne
łańcuchy przeciwpoślizgowe Volvo lub
ekwiwalentne, przeznaczone do tego
modelu samochodu oraz dostosowane do
wymiarów opon i obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo zaleca konsultację z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 333
235/60 R18 103 V.
235
Szerokość opony (mm)
60
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
18
Średnica obręczy w calach
103
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
V
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
Rozmiary kół (obręczy)
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
7
J
Szerokość obręczy
w calach
Profil kołnierza obręczy
06
``
269
06 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 333.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości.
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 333.
06
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
270
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 275. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć koło zapasowe*, podnośnik* i klucz
do kół*, które znajdują się pod podłogą w
przedziale bagażnika. Jeżeli używany jest
inny podnośnik, patrz patrz strona 284.
3. Zdjąć ewentualne pełne kołpaki kół.
4. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
Jeżeli samochód posiada pełne kołpaki kół, należy
je zdjąć.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
5. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
06
6. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
8. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
UWAGA
Przy zakładaniu osłony ozdobnej należy ją
tak ustawić, aby zawór w oponie trafił w
przewidziane do tego celu wyprofilowanie.
Zakładanie koła
7.
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
Koło zapasowe*
06
Podnieść podnośnik. Sprawdzić, czy podnośnik jest prawidłowo umieszczony w
podwoziu (jak na powyższym rysunku), a
jego stopa znajduje się dokładnie pod
punktem przyłożenia podnośnika.
WAŻNE
Miejsce zaczepienia podnośnika przy tylnym kole wyznacza wgłębienie położone
bliżej tego koła.
272
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Moment dokręcenia nakrętek wynosi
140 Nm. Moment dokręcenia należy skontrolować kluczem dynamometrycznym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samo-
06 Koła i ogumienie
Zmiana koła
chodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 334.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe umieszczone jest we wnęce
stroną zewnętrzną do dołu. Koło i blok piankowy mocuje jedna, przechodząca na wylot
śruba. W bloku piankowym znajdują się
wszystkie narzędzia.
06
Wyjmowanie koła zapasowego
1. Złożyć podłogę przedziału bagażnika, od
tyłu w kierunku do przodu.
2. Wykręcić śrubę mocującą.
3. Wyjąć pojemnik piankowy z narzędziami.
4. Wyjąć koło zapasowe.
273
06 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ogólnej wartości ciśnienia w oponach (odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia) w celu uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
06
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 334.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym
Dotyczy to również koła zapasowego.
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
1
274
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
06 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Odchylić płytę podłogi bagażnika i wyjąć
futerał z trójkątem ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Apteczka pierwszej pomocy*
06
Apteczka znajduje się pod podłogą bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uwagi ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
06
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
Gniazda 12 V* do zasilania kompresora znajdują się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu oraz w bagażniku. Należy użyć gniazda
położonego najbliżej naprawianego koła.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Elementy zestawu
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z
kompresorem i narzędziami znajduje się pod
podłogą bagażnika, patrz strona 275.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Przewód elektryczny
276
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Korek zabezpieczający
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
G014338
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
06
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
06
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
278
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 334 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Pompowanie opony
WAŻNE
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 334. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
06
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
06 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
06
280
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Koła i ogumienie
06
281
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
282
284
291
297
299
302
311
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Uwagi ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
07
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do wspomagania układu kierowniczego
284
• Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Wentylator chłodnicy może włączyć się
automatycznie nawet jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Volvo zaleca używanie wyłącznie podnośnika należącego do wyposażenia właściwego modelu. W przypadku używania podnośników innych niż zalecane przez Volvo
należy postępować według zaleceń instrukcji dołączonych do tych narzędzi
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym,
należy się upewnić, że przednie i tylne ramiona
podnośnika są zamocowane pod punktami
podnoszenia na progach drzwi. Patrz poprzednia ilustracja.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po lewej stronie)
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Widok komory silnikowej
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
OSTRZEŻENIE
G031911
Układ zapłonowy samochodu wytwarza
wysokie napięcie. W całym układzie zapłonowym występują napięcia grożące porażeniem. Podczas wykonywania prac w
komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi zawsze znajdować się w
położeniu 0, patrz strona 81.
Pociągnąć dźwignię znajdującą się obok
pedałów. Zaświeci się symbol informacyjny w zespole wskaźników, patrz
strona 76.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
znajduje się pomiędzy reflektorami a
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
07
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Miarka poziomu oleju silnikowego
Chłodnica
``
285
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 327.
07
286
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
jest informowany o nieprawidłowościach za
pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w
zestawie wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty.
Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Wlew oleju i miarka poziomu oleju
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim ciśnieniu
lub niskim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach
znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca
Miarka poziomu oleju i wlew oleju, silnik benzynowy.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
pośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
2. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
3. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż MIN.
WAŻNE
Nigdy nie dolewać oleju powyżej znaku
MAX. Zbyt wysoki poziom spowoduje nadmierne zużycie oleju.
Olej silnikowy wymienia się zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
WAŻNE
Przy uzupełnianiu oleju wymagane jest, by
dolewany olej był tej samej klasy, patrz
strona 328.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bez-
1
G021737
Miarka poziomu oleju1 i wlew oleju, silnik wysokoprężny.
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Zaparkować samochód na poziomym podłożu
i po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej
10-15 minut, aby olej mógł spłynąć do miski
olejowej. Informacje dotyczące ilości oleju,
patrz strona 328.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
Sprawdzanie poziomu oleju w ciepłym
silniku
Sprawdzanie poziomu oleju w zimnym
silniku
1. Zaparkować samochód na poziomym
podłożu i po wyłączeniu silnika odczekać
przynajmniej 10-15 minut, aby olej mógł
spłynąć do miski olejowej.
1. Wytrzeć miarkę poziomu oleju.
2. Wytrzeć miarkę poziomu oleju.
07
3. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Silniki wysokoprężne mają elektroniczną miarkę poziomu oleju.
``
287
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Komunikat
Poz. oleju siln. OK
Wszystko w
porządku.
Silniki z elektroniczną miarką poziomu
oleju2
Poz. oleju siln.
Czekaj...
System zainicjowany, wyświetlany
przez
około 2 sekundy.
Poz. oleju siln.
Dolej 1 l oleju
Wlać olej silnikowy
Poz. oleju siln.
Wymagany serwis
Wyświetlany przy
wykryciu przez system problemu, który
należy usunąć, aby
uzyskać prawidłowe
informacje dotyczące ilości oleju do
wyświetlenia.
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 144.
Sprawdzanie poziomu oleju:
1. Przełączyć kluczyk zapłonu do pozycji II,
patrz strona 117.
2. Obrócić pokrętło w położenie „Poz. oleju
siln. Czekaj...”.
> W tym momencie wyświetlany jest
poziom oleju w silniku.
UWAGA
Poziom oleju jest aktualizowany tylko podczas jazdy. System nie może wykrywać
zmian podczas dolewania lub spuszczania
oleju.
07
Jeśli dolano lub spuszczono olej silnikowy,
pomiar poziomu oleju będzie prawidłowy
dopiero po przejechaniu około 30 km.
2
288
Płyn chłodzący
4. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż MIN.
Dotyczy tylko silnika wysokoprężnego.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego. Informacje
dotyczące ilości płynu, patrz strona 329.
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
•
•
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. Istnieje możliwość wystąpienia wysokich temperatur, które
grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 329.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 329. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna utraty
płynu hamulcowego została zbadana w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uzupełnianie płynu
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
07
Zbiornik płynu jest po stronie kierowcy.
``
289
07 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w miejscu
mniej narażonym na wysoką temperaturę.
Dostęp do zbiornika możliwy jest po zdjęciu
okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki wlewu.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
07
290
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości oraz
doboru płynu, patrz strona 329.
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje, możliwość kierowania samochodem pozostaje
zachowana.
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące żarówek, patrz strona 296.
Niżej wyszczególnione lampy są specjalnego
typu i wymiany żarówek tych świateł powinien
dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat.
•
•
•
•
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Górna lampka oświetlenia kabiny
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Oświetlenie podłogi
Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego
• Światła hamowania, przeciwmgielne i
cofania
• Światła pozycyjne tylne, światła pozycyjne
• Reflektory biksenonowe zwykłe i aktywne
• Wszystkie światła diodowe
Reflektory
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zawsze wyłączyć zapłon i wyjąć elektroniczny kluczyk.
Wyjmowanie lampy zespolonej
1. Nacisnąć szybko przycisk START/STOP
ENGINE.
2. (Górna ilustracja)
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
Wyciągnąć reflektor do przodu.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
3. (Dolna ilustracja)
07
Wciskając kciukiem zacisk do dołu,
zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
``
291
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
4. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
5. Wymienić odpowiednią żarówkę, .
Zdejmowanie tylnej pokrywy lampy
Drogowe światło halogenowe
Zamocowanie lampy zespolonej
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 291.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
Podczas mocowania lampy należy zwrócić
uwagę, aby długi trzpień został prawidłowo
osadzony w obu uchwytach.
07
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
292
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 291.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
1. Naciskając do góry i na zewnątrz, zwolnić
zaciski mocujące.
5. Wyjąć żarówkę, pociągając ją prosto do
siebie.
2. Zdjąć pokrywę, pociągając ją prosto do
siebie.
6. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje w jednej pozycji.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejności.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Drogowe światło halogenowe
Dodatkowa żarówka światła
drogowego w reflektorach
ksenonowych*
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje w
jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Kierunkowskazy
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 292.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
4. Wyjąć oprawę żarówki.
5. Wyjąć żarówkę i włożyć nową do gniazda
w oprawie. Pasuje tylko w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
5. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
6. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
07
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
07
Światła obrysowe
Tylne światło przeciwmgielne
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 291.
Dostęp do tylnego światła przeciwmgielnego
jest od wewnętrznej strony tylnego zderzaka
Prawa tylna lampa zespolona
Światło pozycyjne (diodowe) i obrysowe
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
2. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć ją.
2. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
Światło hamowania
3. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć nową.
Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
3. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
Kierunkowskazy
4. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
4. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
294
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Boczne światło odblaskowe
Światło cofania
Diodowe światło hamowania
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie bagażnika
Żarówki świateł hamowania i cofania wymienia
się od strony bagażnika.
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
1. Zdjąć panel osłonowy w komorze bagażnika.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
2. Wymienić żarówkę.
2. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
3. Wymienić żarówkę.
G031942
Światła hamowania i światło cofania
3. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
4. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
07
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
``
295
07 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
Wyjmowanie lusterka
Zamocowanie lusterka
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Oświetlenie
W
Typ
Lusterko kosmetyczne
1,2
Żarówka
cylindryczna
SV5.5
Żarówki, dane techniczne
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną
krawędź lusterka w połowie jej długości.
Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep
do góry.
07
2. Wsuwając końcówkę wkrętaka pod
boczne krawędzie lusterka (przy czarnych
elementach gumowych), ostrożnie podważyć je do góry, uwalniając w efekcie dolną
krawędź lusterka.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wymienić żarówkę.
296
Oświetlenie
W
Typ
Dodatkowe światło
drogowe w reflektorach ksenonowych
65
H9
Drogowe światło
halogenowe
55
H7 LL
Drogowe światło
halogenowe
65
H9
Kierunkowskazy
przednie
21
PY21W
Oświetlenie przestrzeni bagażowej,
oświetlenie tablicy
rejestracyjnej
5
Żarówka
cylindryczna
Światła obrysowe
5
W3WLL
Oświetlenie
schowka w desce
rozdzielczej
5
Żarówka
cylindryczna
SV8.5
SV8.5
07 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
Odchylić ramię wycieraczki. Nacisnąć
przycisk zatrzasku w uchwycie pióra
wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w położenie 0 wyłącznika zapłonu
(patrz strona 81) i pozostawić go w gnieździe wyłącznika zapłonu.
2. Wychylić do góry na około 1 sekundę
prawą dźwignię przełącznika zespolonego
przy kierownicy. Wycieraczki ustawią się w
pozycji pionowej.
G021763
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (do usunięcia lodu
z przedniej szyby) muszą one być ustawione w
pozycji serwisowej.
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
07
Po uruchomieniu silnika samochodu wycieraczki powracają do normalnej pozycji.
``
297
07 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
G032770
Wlew płynu do spryskiwaczy
1. Odchylić ramię wycieraczki do góry.
2. Uchwycić wewnętrzną stronę pióra wycieraczki (obok strzałki).
3. Obrócić w lewo w celu wykorzystania
skrajnej pozycji pióra względem ramienia
jako dźwigni ułatwiającej jego odłączenie.
4. Wcisnąć nowe pióro w zaczep. Sprawdzić,
czy pióro wycieraczki jest prawidłowo
zamocowane do ramienia.
07
5. Opuścić ramię wycieraczki.
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 311 i dalsze.
298
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
WAŻNE
W sezonie zimowym należy dodać płynu
niskokrzepnącego, aby nie nastąpiło
zamarznięcie płynu w pompie, zbiorniku lub
przewodach płynu do spryskiwaczy.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 329.
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
tryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
WAŻNE
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu m.in.
zawartego w nim ołowiu.
OSTRZEŻENIE
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina
wodoru i tlenu. Jedna iskra, która może
powstać w przypadku nieprawidłowego
podłączenia przewodów rozruchowych,
wystarczy do spowodowania wybuchu akumulatora. Akumulator mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne
oparzenia. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się
kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Uwagi eksploatacyjne
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy sil-
07
nik samochodu pracuje.
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elek-
``
299
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Wymiana bezpiecznika
Wymontowanie akumulatora
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej
5 minut.
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią pokrywę.
07
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając tylną
pokrywę.
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
300
07 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
OSTRZEŻENIE
Dodatni i ujemny zacisk akumulatora należy
odłączać i podłączać we właściwej kolejności.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku, do
tylnej krawędzi skrzynki.
3. Zamocować akumulator za pomocą
obejmy.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
Odłączyć czarny przewód ujemny
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
Odłączyć czerwony przewód dodatni
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania).
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
8. Założyć uszczelkę strefy izolowanej termicznie (patrz procedura wymontowania).
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
9. Założyć i umocować w zaczepach przednią pokrywę (patrz procedura wymontowania).
Zamontowanie akumulatora
07
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
301
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno używać bezpieczników o natężeniu wyższym
niż zalecane lub obcych przedmiotów.
Może to spowodować znaczne uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i
doprowadzić do pożaru.
Rozmieszczenie skrzynek
bezpieczników
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
07
302
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
Rozmieszczenie skrzynek bezpieczników w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
skrzynka pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
,
Pod deską rozdzielczą
Przestrzeń bagażowa
Komora silnika
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Komora silnika
07
``
303
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Obwód
A
Obwód
A
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Bezpiecznik główny CEM
KL30B
50
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
Bezpiecznik główny CEM
KL30A
50
Bezpiecznik główny RJBA
KL30
60
Bezpiecznik główny CJB
KL30
60
Bezpiecznik główny CJB
15E KL30
60
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki
umieszczone są pod
.
• Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi. Volvo zaleca skorzystać z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
zaleca się, by ich wymiany dokonywać w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezpieczniki 16 – 33 oraz 35 – 41 są typu
07
„MiniFuse”.
Rozmieszczenie skrzynek bezpieczników w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
skrzynka pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
-
-
-
Poziomowanie reflektorów* (ksenonowe,
aktywne ksenonowe)
10
Bezpiecznik główny CEM
20
Sygnał zasilania 15 układu
ABS
5
Wspomaganie w układzie
kierowniczym uzależnione
od prędkości jazdy*
5
10
Podgrzewacz powietrza
PTC*
100
Spryskiwacze reflektorów*
20
Wycieraczki szyby przedniej
30
Moduł sterujący silnika
(ECM), obwód sygnałowy
układu SRS i skrzyni biegów
25
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
10
Nagrzewnica postojowa*
Dmuchawa w układzie
wentylacji
40
Pompa podciśnieniowa
I5T i GTDI
5
Panel przełączników
oświetlenia
5
-
304
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
-
-
10
Zawory sterujące faz rozrządu
10
-
-
Cewki zapłonowe, 4-cyl.
silnik benzynowy, moduł
sterujący podgrzewania
wstępnego silnika
20
Przekaźnik w komorze silnikowej
5
Cewki zapłonowe, 5- i 6cyl. silnik benzynowy
EVAP, sonda lambda,
wtrysk paliwa (silnik benzynowy)
15
-
10
Dodatkowe światła*
20
Sonda lambda (4-cyl. silnik benzynowy, 5-cyl. silnik wysokoprężny)
Sygnał dźwiękowy
15
Moduł sterujący silnika
(ECM)
10
Moduł sterujący automatycznej skrzyni biegów*
15
Sprężarka w układzie klimatyzacji
15
Przekaźniki elektromagnetyczne
5
Przekaźnik rozrusznika
30
-
-
Moduł sterujący silnika,
przepustnica – silnik benzynowy
10
-
Moduł sterujący silnika,
przepustnica – silnik
wysokoprężny
15
Pompa podciśnieniowa,
zawór przewietrzania
skrzyni korbowej (5-cyl.
silnik turbo, 2.0 GTDI)
15
20
Podgrzewacz filtra paliwa
Układ wtryskowy (4-, 5- i
6-cyl. silnik benzynowy),
czujnik wydatku masowego powietrza (5- i 6-cyl.
silnik benzynowy), ECM
(silnik 6-cyl.)
5
Podgrzewanie wstępne
silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny)
70
07
Czujnik wydatku masowego powietrza, zawory
(5-cyl. silnik wysokoprężny)
-
Podgrzewacz w układzie
przewietrzania skrzyni
korbowej (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Wentylator chłodzący (4- i
5-cyl. silnik benzynowy)
60
Wentylator chłodzący (6cyl. silnik benzynowy, 5cyl. silnik wysokoprężny)
80
-
07
306
-
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego (1.6D)
80
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego (inne wersje)
100
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Pod deską rozdzielczą
Rozmieszczenie bezpieczników
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
Bezpiecznik główny,
moduł sterujący, audio
40
Głośnik niskotonowy
-
-
-
-
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
-
-
-
-
-
Obwód
A
Panel sterowania w przednich drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w prawych tylnych drzwiach
pasażera
20
-
Panel sterowania w
lewych tylnych drzwiach
pasażera
20
20
Gniazdo 12 V w bagażniku
Panel sterowania w
drzwiach kierowcy
Skrz
ynk
aA
07
``
307
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
System bezkluczykowy*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona kierowcy*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona pasażera*
20
Składany zagłówek*
15
Obwód
A
Podgrzewanie fotela
pasażera
Podgrzewanie fotela kierowcy
-
A
15
Moduł sterujący układu
AWD*
10
15
Aktywne podwozie FourC*
10
Obwód
A
Wycieraczka tylnej szyby
15
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera*, lewa
strona
15
5
-
Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości*
Okno dachowe*, górne
oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik klimatyzacji
5
Wspomaganie parkowania*
Zapalniczka
15
-
Radio, wyświetlacz, RTI*
10
System audio-telefoniczny
15
BluetoothTM*
-
5
RTI*
Układ RSE*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Skrz
ynk
aA
15
Telefon,
308
Obwód
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera*, prawa
strona
-
07
Skrz
ynk
aA
Skr
zyn
ka B
Oświetlenie wnętrza
kabiny, elektryczny fotel
kierowcy*
7,5
Wyświetlacz informacyjny
(DIM)
5
Układ aktywnej kontroli
prędkości, ACC*, układ
ostrzegania o ryzyku kolizji
*
10
Oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik deszczu
7,5
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skr
zyn
ka B
Obwód
A
Moduł elektroniczny kierownicy
7,5
Układ centralnego zamka –
tył, pokrywa wlewu paliwa
10
Spryskiwacze
15
Spryskiwacze przedniej
szyby
15
Otwieranie drzwi bagażnika
10
Blokada drzwi bagażnika
10
Pompa paliwowa
Skr
zyn
ka B
Obwód
A
Poduszka powietrzna
10
City Safety
Układ ostrzegania o ryzyku
kolizji, radar przedni
5
Pedał przyspieszenia,
elektryczny podgrzewacz
kadłuba silnika (silnik
wysokoprężny), elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne*, podgrzewanie siedzeń – tył *
7,5
Infotainment (ICM), CD i
radioA
15
20
Odbiornik pilota zdalnego
sterowania, autoalarm*, klimatyzacja
5
Światło hamowania
5
Okno dachowe*
20
Blokada kierownicy
15
Immobilizer
5
Alarm/OBDII
5
-
-
A
07
Z wyłączeniem wersji Premium lub High Performance.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
309
07 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Przestrzeń bagażowa
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod wykładziną po lewej stronie.
Rozmieszczenie bezpieczników
07
310
Tylna skrzynka bezpieczników
A
A
Tylna skrzynka bezpieczników
A
Tylna skrzynka bezpieczników
-
-
30
Gniazdo elektryczne przyczepy 2*
15
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona lewa
-
-
Elektryczny napęd drzwi
bagażnika*
30
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
-
-
-
-
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy 1*
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
40
-
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód, rozmiękczając
zabrudzenia. Nie kierować strumienia
wody bezpośrednio na zamki.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza zagrożenie pożarowe.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 297.
UWAGA
WAŻNE
Zabrudzone klosze lamp ograniczają skuteczność oświetlenia. Należy je regularnie
czyścić, np. przy okazji tankowania.
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
należy regularnie myć ciepłym roztworem
wodnym mydła bądź szamponu samochodowego.
Nie stosować do tego celu żadnych silnie
działających rozpuszczalników.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy świateł
zewnętrznych, takich jak reflektory, przednie światła przeciwmgielne czy światła
tylne, może następować chwilowa kondensacja wilgoci. Jest to zjawisko normalne i
wszystkie światła zewnętrzne są konstrukcyjnie przystosowane do tego. W niedługim
czasie po włączeniu świateł ślady wilgoci
odparowują.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
mydła lub szamponu samochodowego.
W celu oczyszczenia:
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
Przez pierwsze miesiące od nowości samochód należy myć wyłącznie ręcznie, ponieważ powłoka lakierowa nie jest jeszcze
dostatecznie utwardzona.
07
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
``
311
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców (łącznie z postojowym), aby wilgoć lub korozja
nie wpłynęły na własności okładzin ciernych
i nie ograniczyły sprawności hamowania.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
07
312
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i gumy,
należy stosować lekki docisk w razie
konieczności. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem
lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
WAŻNE
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Środki czyszczące Volvo można również stosować do usuwania plam z wykładziny po
oczyszczeniu powierzchni odkurzaczem.
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału. Do czyszczenia pasów
bezpieczeństwa należy używać ciepłej wody z
delikatnym syntetycznym środkiem myjącym.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
07
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
313
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana w samochodach Volvo nie
zawiera chromu i uzyskała aprobatę zgodnie z
normą Oeko-Tex 100, a jej powierzchnia została zakonserwowana w sposób pozwalający
zachować pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
07
314
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
Kod koloru lakieru
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Materiały
•
• lakier w spreju lub w sztyfcie1
• taśma maskująca
lakier podkładowy w puszce
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 320.
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
07
1
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w sztyfcie.
``
315
07 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
Odpryski i zarysowania lakieru
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
G021832
UWAGA
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
07
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
316
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała w tym miejscu nieuszkodzona warstwa
farby, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu danego miejsca.
07 Obsługa techniczna samochodu
07
317
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
318
320
322
326
327
329
331
333
335
336
337
SPECYFIKACJE
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
08
320
08 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka informacyjna określająca gatunek
i lepkość oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
08
321
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2774
B
Długość
4627
C
D
08
322
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
1789
972
Wymiary
mm
E
Wysokość
1713
F
Wysokość maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
802
G
Rozstaw kół osi przedniej
1632
H
Rozstaw kół osi tylnej
1586
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
1090
Wymiary
mm
J
Szerokość
1891
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2120
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
324) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 320.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg.
08
``
323
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
A
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z
hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak
holowniczy (kg)
Wszystkie
Wszystkie
0–1200
50
2.0T
Automatyczna MPS6
1800
90
3.2
Automatyczna TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatyczna TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D3
Automatyczna TF-80SC
1600
90
D3
Manualna M66
1600
75
D5 AWD
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Manualna M66
1800
90
2.4D AWDA
Automatyczna TF-80SC
2000
90
2.4D AWDA
Manualna M66
1800
90
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
08
324
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
08 Specyfikacje
Wymiary i masy
UWAGA
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym jest
zalecane w przypadku przyczep cięższych
niż 1800 kg.
08
325
08 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Dane techniczne silników
A
08
326
Model
Kod silnika
Moc
(kW /
obr/min)
Moc
(KM / obr/
min)
Moment
obrotowy
(Nm / obr/
min)
Ilość
cylind
rów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa (litry)
Stopień
sprężania
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82
93,2
2,953
9,3:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16A
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
08 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całko-
wicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Tabela doboru lepkości oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
08
``
327
08 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Wariant silnika
Kod silnika
Objętość oleju pomiędzy
MIN i MAX (w litrach)
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
T6
B6304T4
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
1,2
6,8
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W–30
1,2
6,8
D3
D5204T2
1,0
5,9
D3
D5244T16
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0T
B4204T6
0,6
4,1
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
Lepkość oleju: SAE 5W–30
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować
olej ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
08
328
08 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny i smary
Płyn
Układ
Płyn chłodzący
2.0T, T6, 3.2, D3, D5, 2.4D
8,9
Płyn chłodzący zalecany przez firmę
Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz
opakowanie.
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
DOT 4+
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Wspomaganie w układzie kierowniczym
Płyn do spryskiwaczy
Paliwo
A
Objętość (litry)
Zalecany gatunek
–
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
Ze zmywaczami reflektorów
6,5
Bez zmywaczy reflektorów
4,5
Przy temperaturach ujemnych stosować zalecany przez Volvo koncentrat
niskokrzepnący wymieszany z wodą.
Silnik benzynowy
około. 70
Benzyna, patrz strona 245
Silnik wysokoprężny
około. 70
Olej napędowy, patrz strona 245
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Manualna skrzynia biegów
M66
Automatyczna skrzynia biegów
Objętość (litry)
1,9
Objętość (litry)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 341
08
``
329
08 Specyfikacje
Płyny i smary
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 329.
08
330
08 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
A
B
C
2.0T
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3
197
7,5
129
4,9
154
5,9
D3
234
8,9
148
5,6
179
6,8
D5 AWD
234
8,9
139
5,3
174
6,6
D5 AWD
250
9,5
146
5,5
184
7,0
2.4D AWDA
234
8,9
139
5,3
174
6,6
2.4D AWDA
250
9,5
146
5,5
184
7,0
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
08
``
331
08 Specyfikacje
Paliwo
A = jazda miejska (l/100 km)
B = jazda pozamiejska (l/100 km)
C = jazda mieszana (l/100 km)
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
332
szony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach 1.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 14 i 240.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 244.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
1
nach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 274.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
08
• Wysoka prędkość powodująca zwięk-
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w opo-
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 682/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu w normalnych
warunkach. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są
zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone rozmiary
tabeli podano wszystkie dozwolone kombinacje obręczy kół i opon, a także najniższy
dopuszczalny indeks nośności (LI) i indeks
prędkości (SS). Do odczytania tabeli potrzebne
W niektórych krajach nie wszystkie dozwolone
rozmiary są podane w dokumencie rejestracyjnym lub w innych dokumentach. W poniższej
Silnik
FWD/
man/
AWD
aut
LI
SS
są informacje dotyczące silnika, napędu na
przednie koła (FWD) lub napędu na wszystkie
koła (AWD) oraz typu skrzyni biegów. Informacje dotyczące tych danych, patrz strona 320.
235/65R17
235/60R18
235/55R19
255/45R20
7.5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
7.5Jx18x55
7.5Jx19x55
D5
D5244T10
AWD
man/aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.4
D5244T16
AWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204T6
FWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6324T4
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08
``
333
08 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Wariant
Wszystkie
silniki
Rozmiar
opon
Prędkość
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
(km/h)
Ciśnienie
ECOA
przód
Tył
przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
235/65 R 17
0 - 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
255/45 R 20
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
08
334
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
08 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
Akumulator
Napięcie (V)
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
08
335
08 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Firma Delphi.
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
Delphi 2003-07-15,
Niemcy RLPD1-03-0151
BR
RC
08
CCAB06LP1940T4
336
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 76, 78 i 144.
podCzerwony symbol ostrzegawczy
świetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
podświetla
Żółty symbol informacyjny
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z
innymi symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Lampki kontrolne i informacyjne w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie
ABL*
76, 91
Układ oczyszczania
spalin
76
Niskie ciśnienie oleju
78
Hamulec postojowy
78, 131,
133
21, 78
Awaria w układzie
ABS
76, 128
Poduszki powietrzne
– SRS
76, 92
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
18, 78
Tylne światło przeciwmgielne włączone
76, 129,
179, 260
Brak ładowania akumulatora
78
Awaria w układzie
hamulcowym
78, 128
Układ antypoślizgowy, DSTC, wspomaganie kontroli
prędkości na zjazdach, stabilizacja
samochodu podczas
holowania przyczepy
Ostrzeżenie, tryb
bezpieczeństwa
21, 34,
78, 79
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
76
Niski poziom paliwa
w zbiorniku
76, 156
08
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
337
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Informacja, przeczytać tekst na wyświetlaczu
76
Światła drogowe
włączone
76, 91
Lewe kierunkowskazy
76
Prawe kierunkowskazy
76
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
08
338
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
181, 185,
190
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
190
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
Znaczenie
Strona
190, 194
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
186, 192
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
190, 194
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
185
Czujnik radarowy*
190, 206
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
190
Kamera detekcyjna*,
czujnik laserowy *
199, 206,
210, 212
Układ automatycznej
kontroli prędkości*,
ostrzeganie o zbyt
małym odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert)
186, 192
Automatyczne
hamowanie*, ostrzeganie o zbyt małym
odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City SafetyTM,
system ostrzegania o
ryzyku kolizji *
194, 199,
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Symbol
08 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
G025102
Symbol
Znaczenie
Strona
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
156
Układ ABL*
91
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa strona
243
Słaby akumulator
156
Hamulec postojowy
133
Czujnik deszczu*
99
Driver Alert System*
209, 210
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning *
210, 212
Symbol
Znaczenie
Strona
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning *
212
Driver Alert System*,
czas na przerwę
210
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Pliki audio
167
Katalog na płycie CD
167
Informacje drogowe
170
Telefon*
228, 233
Zestaw głośnomówiący Bluetooth TM *
228, 231
Asystent parkowania*
214
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
19
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
24, 25
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08
339
09 Indeks alfabetyczny
09
A
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 148
AIRBAG ............................................... 22, 23
Amortyzator drgań................................... 256
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 183
czujnik radarowy................................. 187
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 189
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 336
Awaryjny rozruch silnika.......................... 119
Apteczka pierwszej pomocy ................... 275
AWD (napęd na dwie osie)....................... 126
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 91
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 91
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 180
Akumulator...................................... 299, 335
awaryjny rozruch silnika..................... 119
konserwacja........................................ 299
symbole na obudowie akumulatora. . . 299
symbole ostrzegawcze....................... 299
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
rozbrajanie............................................
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
tymczasowe ograniczenie zakresu
monitorowania......................................
włączenie..............................................
340
68
69
69
Awaryjne holowanie samochodu............. 261
zaczep holowniczy............................. 262
AWD, napęd na wszystkie koła............... 126
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 151
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 181
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
120
120
255
261
Automatyczne blokowanie zamków.......... 62
69
68
69
69
53
69
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 276
Automatyczne myjnie.............................. 311
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 181
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 56
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 35
Bezpieczniki.............................................
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
302
303
310
302
302
Automatycznie regulowane hamowanie
silnikiem................................................... 129
Blokada antyalkoholowa.......................... 112
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 62
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 122
AUX.......................................................... 161
Blokada biegu wstecznego..................... 120
Blokada kierownicy.................................. 118
09 Indeks alfabetyczny
09
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu. 122
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 123
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika.................................... 63
od wewnątrz......................................... 62
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 229
wyciszanie mikrofonu......................... 229
zestaw słuchawkowy.......................... 227
Czujnik radarowy..................................... 183
ograniczenia funkcjonalne.................. 187
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 179
Czynnik chłodniczy.................................. 147
Dystrybucja powietrza..................... 149, 154
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dywaniki podłogowe............................... 226
311
311
312
313
313
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 313
Boczne poduszki powietrzne..................... 26
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
D
C
DAB, struktura menu............................... 174
Całkowita blokada zamków....................... 65
czasowe wyłączanie............................. 66
wyłączanie............................................ 65
Dmuchawa............................................... 150
Całkowite otwarcie............................ 62, 148
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 15
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 148
Czujnik deszczu......................................... 99
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
35
43
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................
surround.............................................
tylny panel sterowania........................
ustawienia...........................................
162
161
162
163
26
36
Dane techniczne silników........................ 326
Dolby Surround Pro Logic II.................... 161
E
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 323
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 150
Dopuszczalna masa przyczepy............... 323
Elektryczne składanie lusterek................. 104
Dostosowywanie własności jezdnych..... 180
Elektryczne sterowanie szyb................... 102
Drzwi bagażnika......................................... 64
otwieranie............................................. 65
zamykanie/otwieranie........................... 63
Elektrycznie sterowane panoramiczne
okno dachowe......................................... 109
341
09 Indeks alfabetyczny
09
Emisja CO2 .............................................. 331
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
integralne dwupozycyjne podwyższenie dla dziecka......................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
zalecane produkty................................
Emisja dwutlenku węgla.......................... 247
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 15
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 257
zdejmowany, wyjmowanie ................. 258
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 58, 117
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 256
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 211
Hamulce................................................... 127
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 131
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 128
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 92
światło hamowania............................... 92
układ hamulcowy................................ 127
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 127
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 289
Wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 127
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
obrotomierz.......................................... 76
prędkościomierz................................... 76
wskaźnik poziomu paliwa..................... 76
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 88, 140, 181, 233
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 140
F
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 246
Gniazdo słuchawkowe............................. 162
46
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych......................................................... 161
41
43
43
37
Filtr sadzy................................................ 246
G
FILTR SADZY PEŁN................................. 246
Geartronic................................................ 120
FM, struktura menu................................. 172
Głośność
dzwonek, telefon................................ 230
telefon................................................. 230
telefon/odtwarzacz............................. 230
Filtr powietrza w kabinie.......................... 148
Fotel, patrz Siedzenia................................ 83
Fotel elektryczny........................................ 84
Fotelik dziecięcy........................................ 35
342
35
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 226
przedni fotel........................................ 226
przestrzeń bagażowa......................... 250
Gniazdo zapalniczki................................. 225
H
Hamulec postojowy................................. 131
09 Indeks alfabetyczny
09
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie....................................................
niskie napięcie akumulatora...............
zwalnianie automatyczne...................
zwalnianie ręczne...............................
131
131
132
132
Hamulec zasadniczy................................ 127
HDC (wspomaganie kontroli prędkości na
zjazdach).................................................. 129
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 263
HomeLinkŸ
.............................................. 134
I
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 148
IDIS – inteligentny system informacyjny. . 235
Immobilizer................................................ 50
J
Jakość benzyny....................................... 245
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
240
240
241
254
Jazda przez wodę.................................... 240
Jazda w warunkach zimowych................ 242
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 323
nacisk na hak holowniczy................... 323
K
Kabina pasażerska.................................. 224
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 104
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 15
Kamera detekcyjna.......................... 197, 205
Integralny telefon..................................... 233
Karta SIM................................................. 237
Kamera wspomagania parkowania......... 217
Katalizator................................................ 244
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 261
Kierownica................................................. 88
elementy sterowania......................... 88, 140, 162, 181, 233
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 185
regulacja położenia kierownicy............. 88
Kierunkowskazy......................................... 93
Klimatyzacja..................................... 147, 152
czujniki................................................ 147
uwagi ogólne...................................... 147
Kluczyk...................................................... 50
Kluczyki zapłonu........................................ 81
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.....
dodatkowy kluczyk mechaniczny.........
funkcje..................................................
wymiana baterii.....................................
zasięg działania....................................
50
54
52
56
53
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 34
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
272
272
269
267
271
Koła i ogumienie...................................... 266
Koło zapasowe........................................ 272
Tymczasowe koło zapasowe.............. 272
343
09 Indeks alfabetyczny
09
Komora silnika
olej...................................................... 286
płyn chłodzący.................................... 288
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 290
widok.................................................. 285
Kompas................................................... 107
kalibracja............................................ 107
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 212
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 199, 206
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 194
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
L
Lakier, kod koloru.................................... 315
Laminowane szyby.................................. 102
Komunikaty i symbole aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 190
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 183
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 202
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 179
Lampki informacyjne i ostrzegawcze......... 76
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 212
patrz Komunikaty i symbole............... 190
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
Komunikaty systemu BLIS....................... 222
78
78
78
78
78
Komunikaty błędów aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 190
Konsola środkowa................................... 140
Komputer pokładowy.............................. 176
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 52
zasięg działania.............................. 53, 54
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 194
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 222
Kontrola buksowania............................... 178
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
Poduszki powietrzne............................
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa...............................................
zaciągnięty hamulec postojowy...........
Kontrola trakcji......................................... 178
Licznik przebiegu dziennego..................... 79
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 178
Lusterka boczne...................................... 104
Kratka bezpieczeństwa............................ 252
Lusterko kosmetyczne....................... 95, 226
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 144
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 313
Książka telefoniczna................................ 235
Kurtyna
panoramiczne okno dachowe............ 109
344
Kurtyny powietrzne.................................... 28
78
78
09 Indeks alfabetyczny
09
M
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 126
Narzędzia................................................. 272
Maks. obciążenie dachu ......................... 323
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 315
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 327
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 323
Nawiązywanie połączeń
działanie...................................... 229, 234
funkcje dostępne w trakcie telefonowania....................................................... 234
głośność rozmowy telefonicznej........ 235
oczekujące.......................................... 234
przychodzące............................. 229, 234
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 288
Niski poziom oleju.................................... 286
Mocowanie toreb z zakupami ................. 249
Numer IMEI.............................................. 236
Oparcia...................................................... 83
przedni fotel, obniżanie........................ 83
Manualna skrzynia biegów...................... 120
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 261
Masa własna samochodu........................ 323
O
Nagrzewnica bloku silnika
spalinowa............................................ 155
Nagrzewnica dodatkowa......................... 159
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 155
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
155
155
155
157
Nagrzewnica wspomagająca................... 159
Olej silnikowy................................... 286, 327
filtr....................................................... 286
klasa oleju........................................... 327
niekorzystne warunki eksploatacji...... 327
pojemności......................................... 327
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 86
Mycie samochodu................................... 311
N
Olej napędowy......................................... 245
Obręcze
czyszczenie........................................ 312
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu (ROPS)................................... 31
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 172
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 62
od zewnątrz.......................................... 62
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 54
Opony
ciśnienie...................................... 274, 333
indeks prędkości................................ 270
konserwacja........................................ 266
naprawa przebitej opony.................... 276
opony kierunkowe.............................. 266
opony zimowe.................................... 268
rozmiary.............................................. 333
specyfikacje................................ 269, 333
własności jezdne................................ 266
wskaźniki zużycia opony.................... 267
Opony zimowe......................................... 268
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 180
345
09 Indeks alfabetyczny
09
Osłona bagażu......................................... 253
lusterko kosmetyczne.........................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
Światła drogowe, reflektory biksenonowe...................................................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 201, 202
czujnik radarowy................. 187, 196, 202
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 201
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu....................... 192
Oświetlenie.............................................. 291
Aktywne reflektory ksenonowe............. 91
elementy sterujące................................ 94
oświetlenie asekuracyjne...................... 95
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia................................................... 95
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska............................................ 95
oświetlenie kabiny................................ 94
podświetlenie wskaźników................... 90
podświetlenie wyświetlacza................. 90
regulacja zasięgu świateł przednich..... 90
specyfikacje żarówek......................... 296
światła drogowe/mijania....................... 90
światła pozycyjne/postojowe................ 92
tylne światło przeciwmgielne................ 92
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
346
291
294
293
293
296
295
295
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
293
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
292
152
147
152
311
Oświetlenie asekuracyjne.......................... 95
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
tylne siedzenie...................................... 20
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie..... 94
Pielęgnacja samochodu.......................... 311
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 314
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 148
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
244
246
274
331
Pamięć ustawienia foteli............................ 84
Panel wyłączników oświetlenia.................. 90
Panoramiczne okno dachowe
kurtyna................................................ 109
otwieranie i zamykanie....................... 109
uchylanie okna dachowego................ 110
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................. 134
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
297
298
297
297
298
Plamy....................................................... 313
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 289
Płyny, ilość............................................... 329
Płyny i oleje.............................................. 329
Podgrzewane dysze spryskiwaczy.......... 100
Podgrzewanie.......................................... 152
siedzenia............................................. 150
09 Indeks alfabetyczny
09
tylna szyba.......................................... 105
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne............................................. 105
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 102
Podnośnik................................................ 272
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 315
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 315
Podświetlenie wskaźników........................ 90
Program serwisowy................................. 284
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 90
Przebicie opony, patrz Opony................. 272
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 22
uaktywnianie/wyłączanie, PACOS........ 24
wyłącznik.............................................. 24
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 178
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 165
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 285
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 72
kierownica po prawej stronie................ 74
Polerowanie............................................. 312
Przegrzanie silnika................................... 254
Połączenia alarmowe............................... 233
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 180
Połączenia oczekujące............................ 234
Przełączniki świateł.................................... 90
Połączenia telefoniczne................... 229, 234
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.... 99
połączenie USB....................................... 165
Przerywana praca wycieraczek................. 99
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 120
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 248
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 198, 205
Przestrzeń bagażowa
kratka bezpieczeństwa....................... 252
osłona bagażu.................................... 253
oświetlenie............................................ 95
siatka zabezpieczająca....................... 251
zaczepy do umocowania bagażu....... 249
Postępowanie w razie nieprawidłowości
aktywnej kontroli prędkości jazdy............ 189
Potwierdzenie zablokowania .................... 50
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 249
uwagi ogólne...................................... 248
zaczepy do umocowania bagażu....... 249
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 323
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 53
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 89
Przyczepa................................................
jazda z przyczepą...............................
przewód..............................................
stabilizacja ruchów oscylacyjnych......
254
254
254
259
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ......... 96
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................... 96
Reflektory halogenowe......................... 96
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 105
347
09 Indeks alfabetyczny
09
R
podgrzewanie..................................... 150
zagłówek, tylny..................................... 85
Recyrkulacja............................................ 152
Struktura menu
DAB.................................................... 174
FM....................................................... 172
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego....................................... 96
Silnik
przegrzanie......................................... 254
uruchamianie...................................... 117
Regulacja temperatury............................. 152
Skraplanie wody w reflektorach.............. 311
Regulacja ustawienia kierownicy............... 88
Skrzynia biegów....................................... 120
automatyczna..................................... 120
manualna............................................ 120
Surround.................................................. 161
Skrzynia biegów Powershift............ 123, 261
Sygnał dźwiękowy..................................... 89
Skrzynka bezpieczników......................... 302
pod deską rozdzielczą........................ 307
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 202
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 302
Smary, ilość............................................. 329
Symbole................................................... 179
lampki informacyjne.............................. 76
symbole informacyjne........................... 76
symbole ostrzegawcze......................... 76
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 288
Symbole i komunikatu aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 190
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 298
szyba tylna.......................................... 100
szyby przedniej................................... 100
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 212
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 199, 206
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 194
Wspomaganie czujności kierowcy..... 210
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 90
ROPS (ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu) (Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu (ROPS))... 31
ROPS (system zabezpieczający pasażerów w razie dachowania)........................... 31
Smary....................................................... 329
S
Schowek podręczny................................ 225
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 63
Schowki w kabinie samochodu............... 224
Siatka zabezpieczająca........................... 251
Siedzenia...................................................
fotel z elektryczną regulacją.................
opuszczanie przedniego oparcia..........
opuszczanie tylnego oparcia................
348
Strefa martwa (BLIS)................................ 220
83
84
83
86
Spryskiwacze szyby przedniej................. 100
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy .................................. 178, 259
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 140
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
09 Indeks alfabetyczny
09
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Ś
System audio........................................... 161
funkcje................................................ 163
rozmieszczenie elementów................. 161
Światła awaryjne........................................ 93
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS.............................. 220
Światła pozycyjne/postojowe.................... 92
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 336
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 90
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 92
Światła przednie...................................... 291
System poduszek powietrznych ............... 21
Światło hamowania.................................... 92
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
Światło ostrzegawcze
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 178
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 208
System wspomagający parkowanie........ 214
czujniki wspomagania parkowania..... 216
T
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 304
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 102
Tabliczki znamionowe.............................. 320
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 105
Tapicerka samochodu............................. 313
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 102
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 314
Szyby i lusterka wsteczne....................... 102
Telefon
Karta SIM............................................ 237
książka telefoniczna............................ 231
książka telefoniczna, skrót................. 231
nawiązywanie połączeń.............. 229, 230
odbieranie połączenia......................... 229
połączenia przychodzące................... 229
rejestracja telefonu............................. 228
rozmieszczenie elementów integralnego telefonu...................................... 233
sygnał dzwonka.................................. 235
wiadomości tekstowe......................... 235
włączanie i wyłączanie........................ 233
zestaw słuchawkowy.......................... 227
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 230
rejestracja telefonu............................. 228
zestaw słuchawkowy.......................... 227
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 147
Timer........................................................ 152
Transponder............................................ 102
Trójkąt ostrzegawczy............................... 275
Tryb powypadkowy................................... 34
TSA – stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy ...................... 178, 259
Tylny panel sterowania
system audio...................................... 162
349
09 Indeks alfabetyczny
09
U
W
Wycieraczki szyby przedniej...................... 99
czujnik deszczu.................................... 99
Układ antypoślizgowy.............................. 178
Wartość ciśnienia ECO............................ 274
Wyloty powietrza..................................... 149
Układ chłodzenia..................................... 240
Wentylacja............................................... 149
Układ klimatyzacji.................................... 152
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 104
kompas............................................... 107
na drzwiach........................................ 104
podgrzewanie..................................... 105
wewnętrzne........................................ 106
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 123
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 178
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania silnikiem ...................... 178
Umocowanie przewożonego bagażu
(Przewożenie bagażu).............................. 249
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 29
Woskowanie............................................ 312
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 58, 117
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 72
Ustawianie odstępu czasowego.............. 192
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 53
Usuwanie szronu..................................... 152
Uzupełnianie paliwa................................. 243
korek wlewu paliwa............................ 243
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 243
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 243
uzupełnianie paliwa............................ 243
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 298
350
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 106
automatyczne przyciemnienie............ 106
Wyłącznik zapłonu..................................... 81
Wymiary zewnętrzne................................ 322
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 34
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 275
Wyposażenie do holowania..................... 256
specyfikacje........................................ 256
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 275
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 224
Wysoka temperatura silnika..................... 254
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia
samochodu w ruchu miejskim – układ City
Safety™................................................... 195
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 100
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 208
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 52
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach......................................................... 129
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 180
Wyświetlacze informacyjne....................... 75
09 Indeks alfabetyczny
09
Z
Ż
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 67
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 291
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 313
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 294
Zaczep holowniczy.................................. 262
Zagłówek
opuszczanie.................................... 86, 87
siedzenie środkowe, tył........................ 85
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 37
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 240
Załadunek samochodu
Przestrzeń bagażowa......................... 248
Zamki
automatyczne blokowanie zamków..... 62
blokowanie zamków............................. 62
odblokowanie....................................... 62
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 154
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 240
Zawieszanie połączeń telefonicznych..... 234
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 180
Zegar, regulacja......................................... 80
Zespół wskaźników................................. 144
351
09 Indeks alfabetyczny
09
352
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,.&Eda^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement