Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2011 Late Quick Guide

Volvo XC60 2011 Late Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje, są
dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera jedynie
ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na stronie
internetowej www.volvocars.com
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*. Zamki
i wewnętrzne klamki drzwi zostają zablokowane po upływie 10-25 sekund. Drzwi
nie można wtedy otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 20 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika nie otwierają się.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE RĘCZNE
2 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
3 Maksymalna skuteczność odparowywania i
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
8 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
4
5
6
7
9
odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na
szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
Recyrkulacja.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
– Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
– Nacisnąć krótko przycisk, aby
uruchomić silnik.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
1. Nacisnąć krótko przycisk
– silnik zostanie wyłączony.
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
MONITOROWANIE MARTWYCH PÓL
WIDOCZNOŚCI – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na
obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
POŁOŻENIA PILOTA
Aby uzyskać poniższe położenia pilota bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału hamulca/
sprzęgła.
Położenie
Aktywne funkcje
Pilot niewciągnięty – Zestaw audio i
oświetlenie kabiny samochodu.
Pilot wciągnięty – Podświetlenie przyrządów/zegara, zwolnienie blokady kierownicy.
Pilot wciągnięty i krótkie naciśnięcie
przycisku START – Okno dachowe*,
elektryczne sterowanie szyb, dmuchawa,
ECC, wycieraczki przedniej szyby,
gniazdo 12 V, RTI*.
Aby wyjść z położenia 0/I pilota i wyłączyć
wszystkie odbiorniki prądu: Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
ZESTAW AUDIO
1 Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Długie naciśnięcie powoduje włączenie/
wyłączenie zestawu. Krótkie naciśnięcie
powoduje wyłączenie/włączenie dźwięku.
3 Nacisnąć, aby wybrać AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
5 Nacisnąć, aby wybrać DISC, USB*, iPod®*,
AUXA, Media BT*, TV*.
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
7 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo. Długie naciśnięcie powoduje
przełączanie między stacjami o silnym sygnale, krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie między zapamiętanymi stacjami. Aby
zapisać stację w pamięci, nacisnąć jeden z
przycisków numerycznych 0–9, aż wyświetlacz potwierdzi jej zapamiętanie.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić głośność na średnią wartość).
Głośność źródła AUX reguluje się za pomocą pokrętła
TUNE (6).
Znak towarowy iPod® jest własnością firmy Apple
Computer Inc.
B
8 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. Tony niskie, Tony wysokie lub Dźwięk
przestrzenny* – Obracać pokrętło VOL (1),
aby wyregulować.
Odtwarzacz CD/DVD*
5 Nacisnąć, aby wysunąć płytę.
6 Obracać, aby zmienić utwór z listy na płycie
CD.
7 Strzałka w lewo/w prawo pozwala zmienić utwór na płycie CD, długie naciśnięcie
umożliwia szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu.
Za pośrednictwem gniazda AUX lub portu USB
na konsoli środkowej do zestawu audio można
podłączyć odtwarzacz iPod®B lub MP3. Odtwarzacz iPod® podłączony do portu USB będzie
również ładowany.
SYSTEM RADIOWY DAB*
Cyfrowy system nadawczy, Digital Audio
Broadcasting, oferuje odbiór stacji radiowych w
standardzie High Quality i jeszcze większą liczbę
kanałów.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
Funkcja wykrywania pieszych (ostrzeganie o
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h, a także nie działa w ciemności i
w tunelach. Nie jest ona w stanie wykryć
częściowo zasłoniętych pieszych, osób o
wzroście poniżej 80 cm lub osób, których
odzież uniemożliwia rozpoznanie normalnego
zarysu ludzkiego ciała.
UKŁAD CITY SAFETY™ ORAZ UKŁAD OSTRZEGANIA O RYZYKU KOLIZJI Z FUNKCJĄ
PEŁNEGO AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA I
WYKRYWANIA PIESZYCH*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed
samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
INNE SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY*
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej
pozycji na jezdni, samochód może być wyposażony w różne dodatkowe systemy:
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia”.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12
V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
2
3
4
5
6
7
8
dziennego, zawsze włączone.
Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Do nastawiania służy menu MY CAR
lub (6).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Nastawianie zegara: obrócić w skrajne
położenie, a następnie przekręcić poza to
położenie, aż rozlegnie się „kliknięcie”.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
7
8
9
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat ---- km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
ZREDUKOWANY POZIOM ALARMU
Aby nie doszło do wyzwolenia alarmu na przykład przez psa pozostawionego w zamkniętym
samochodzie lub jeżeli samochód jest zaparkowany na promie albo przewożony koleją,
czujnik ruchu trzeba tymczasowo wyłączyć.
Patrz instrukcja obsługi, rozdział „Zamki i
autoalarm”.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa.
A
B
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Odblokowanie drzwi bagażnika.
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
BLUETOOTH*
Samochód może być wyposażony w różne
systemy, które pomagają kierowcy na przykład
zahamować na czas, utrzymywać bezpieczną
odległość od innych pojazdów lub odpowiednie położenie na jezdni:
• Aktywna kontrola prędkości jazdy*
• Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*
• Driver Alert System*.
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PHONE
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na wyświetlaczu zestawu audio.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
ELEKTRYCZNIE STEROWANY DACH PANORAMICZNY*
możliwe manewrowanie dachem, roleta musi
znaleźć się w maksymalnie otwartym położeniu
W położeniu wentylacji roleta jest otwierana/zamykana automatycznie.
Automatyczne maksymalne otwarcie.
Otwieranie ręczne.
C Zamykanie ręczne.
D Automatyczne maksymalne zamknięcie.
E Otwieranie w położeniu wentylacji.
F Zamykanie w położeniu wentylacji.
A
B
Pierwsze naciśnięcie uruchamia roletę, a drugie
– dach panoramiczny.
W przypadku obsługi ręcznej, zanim będzie
WSPOMAGANIE HAMOWANIA
AWARYJNEGO – EBA
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić w ten
sposób drogę hamowania. Funkcja EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy kierowca
zacznie gwałtownie hamować. Kiedy uaktywni
się układ EBA, pedał hamulca można wcisnąć
nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
HAMULEC POSTOJOWY
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
ELEKTRYCZNIE STEROWANE DRZWI
BAGAŻNIKA*
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza
miga do momentu pełnego włączenia
hamulca postojowego – po czym pozostaje
zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach z automatyczną skrzynią biegów pas bezpieczeństwa musi być zapięty.)
Otwieranie
– Nacisnąć i przytrzymać przycisk drzwi
bagażnika na panelu przełączników świateł/pilocie, aż drzwi bagażnika zaczną się
otwierać.
– Albo lekko nacisnąć powlekany gumą przycisk pod klamką zewnętrzną i podnieść drzwi
bagażnika.
Zamykanie
– Nacisnąć przycisk zamykania drzwi bagażnika lub zamknąć ręcznie.
TP 12781 (Polish). AT 1046. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising