Volvo XC60 2011 Late Instrukcja obsługi

Volvo XC60 2011 Late Instrukcja obsługi
VOLVO XC60
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
4
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo i środowisko naturalne.................... 13
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Poduszki powietrzne.................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera*.................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS) ........................................................
Kurtyny powietrzne ..................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych .........................................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu...............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? .....................................................
Tryb powypadkowy...................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Zamki i autoalarm
18
21
24
26
28
29
31
32
34
35
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym
kluczykiem................................................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*........................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.....................................
Blokowanie/odblokowanie........................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci...........................................
Alarm*.......................................................
50
56
58
62
68
69
Spis treści
Wspomaganie parkowania*.................... 212
Kamera wspomagania parkowania*....... 215
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*............................................. 219
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 223
03 04 04
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące........................................................ 74
Wyłącznik zapłonu.................................... 83
Siedzenia................................................... 85
Kierownica................................................ 90
Oświetlenie................................................ 92
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy. 102
Szyby i lusterka wsteczne....................... 105
Kompas*................................................. 110
Elektrycznie sterowane panoramiczne
okno dachowe* ...................................... 112
Alcoguard*.............................................. 115
Uruchamianie silnika............................... 120
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora.......................................................... 122
Skrzynia biegów...................................... 123
Napęd na wszystkie koła*....................... 129
Hamulec zasadniczy............................... 130
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach........................................................ 132
Hamulec postojowy................................ 134
HomeLinkŸ *............................................ 137
04 Komfort jazdy i przyjemność
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 144
Menu MY CAR........................................ 147
Klimatyzacja............................................ 153
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica przedziału pasażerskiego*. 165
Nagrzewnica wspomagająca*................. 169
Komputer pokładowy.............................. 171
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)................................................ 173
Dostosowywanie własności jezdnych..... 175
Automatyczna kontrola prędkości jazdy* 176
Aktywna kontrola prędkości jazdy*......... 178
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*..................... 189
City Safety™........................................... 193
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego
hamowania*............................................ 198
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie
o dekoncentracji (DAC)*.......................... 206
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ
KIEROWCY (Driver Alert System) –
OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ
ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.............. 209
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
05 06 07
05 System audio-telefoniczny
06 Jazda
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym................................................ 230
Krótkie wprowadzenie............................ 232
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego........................................................ 237
Radioodbiornik........................................ 240
Odtwarzacz multimedialny...................... 248
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone
za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.... 253
Zalecenia dotyczące jazdy......................
Uzupełnianie paliwa................................
Paliwo.....................................................
Przewożenie bagażu...............................
Przestrzeń bagażowa..............................
Jazda z przyczepą..................................
Holowanie samochodu...........................
Media BluetoothŸ* ................................. 256
TV*........................................................... 259
Nadajnik zdalnego sterowania* .............. 263
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*....... 265
Rozpoznawanie poleceń głosowych*
przez telefon komórkowy........................ 274
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego........................................................ 278
6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
284
287
288
292
295
298
305
Uwagi ogólne .........................................
Zmiana koła ............................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*...........
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
310
315
318
319
320
Spis treści
08 09 10
08 Obsługa techniczna
samochodu
Komora silnika........................................ 328
Wymiana żarówek................................... 336
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
szyb......................................................... 342
Akumulator.............................................. 344
Bezpieczniki............................................ 347
Pielęgnacja samochodu.......................... 356
09 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
10 Indeks alfabetyczny
364
366
370
371
373
375
Indeks alfabetyczny................................ 396
378
380
381
393
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. Ustawienia audio).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Układy elektroniczne związane z jazdą i jej bezpieczeństwem wykorzystują mikroprocesory,
które rejestrują i na bieżąco wymieniają między
sobą informacje dotyczące funkcjonowania
samochodu. Co najmniej jeden z tych mikroprocesorów może zachowywać w pamięci
dane dotyczące monitorowanych podzespołów, rejestrowane podczas normalnej jazdy, a
także w trakcie kolizji i w okresie bezpośrednio
ją poprzedzającym. Informacje te mogą być
wykorzystywane przez:
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Stacje serwisowe i warsztaty naprawcze
Policję oraz inne władze
A także inne podmioty, uprawnione na
mocy obowiązujących przepisów bądź
upoważnione przez właściciela samochodu.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest
podłączane do instalacji elektrycznej lub może
wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Czujnik laserowy
Samochód ten wyposażony jest w czujnik emitujący światło laserowe. Należy bezwzględnie
przestrzegać podanych w tym miejscu instrukcji.
Bezpośrednio na zespole czujnika laserowego
umieszczone są dwie poniższe naklejki w
języku angielskim:
Wprowadzenie
Ważne informacje
Maksymalna energia impulsu
świetlnego
2,64 μJ
Maksymalna moc wyjściowa
uśredniona
45 mW
Czas trwania impulsu świetlnego
33 ns
Rozproszenie wiązki (poziome x
pionowe)
28° × 12°
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych
instrukcji stwarza ryzyko kontuzji oka!
•
Nigdy nie patrzeć na czujnik laserowy
(który emituje rozszerzające się niewidzialne promieniowanie laserowe) z
odległości 100 mm lub bliższej poprzez
optykę powiększającą, taką jak lupa,
mikroskop, obiektyw lub podobne przyrządy optyczne.
•
Badanie, naprawa, demontaż i/lub
wymiana części zamiennych czujnika
laserowego muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany
warsztat – zalecamy zwrócenie się do
autoryzowanego warsztat Volvo.
•
Aby uniknąć narażenia na szkodliwe
promieniowanie, nie przeprowadzać
żadnych ponownych regulacji lub konserwacji innych niż te, które tutaj określono.
•
Osoba wykonująca naprawę musi
postępować zgodnie ze specjalnie sporządzonymi informacjami warsztatowymi dla czujnika laserowego.
•
Nie demontować czujnika laserowego
(obejmuje to również demontowanie
soczewek). Wymontowany czujnik laserowy nie spełnia wymagań dla lasera
klasy 3B według normy IEC 60825-1.
Górna naklejka pokazana na ilustracji określa
klasę promienia laserowego:
• Promieniowanie laserowe – Nie patrzeć na
promień laserowy przez przyrządy
optyczne – Produkt laserowy klasy 1M.
Dolna naklejka pokazana na ilustracji podaje
dane fizyczne promienia laserowego:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Zgodne z
normami FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków) dotyczącymi działania
produktów laserowych z wyjątkiem
odstępstw na mocy „Noty laserowej nr 50”,
z dnia 26 lipca 2001.
Parametry promieniowania
emitowanego przez czujnik laserowy
W poniższej tabeli podano dane fizyczne czujnika laserowego.
11
Wprowadzenie
Ważne informacje
Klasa lasera 3B nie jest bezpieczna dla
oka i dlatego wiąże się z ryzykiem kontuzji.
•
Przed wymontowaniem z przedniej
szyby konieczne jest wypięcie łącznika
czujnika laserowego.
•
Czujnik laserowy musi być zamontowany na przedniej szybie zanim zostanie wpięty łącznik czujnika.
•
Czujnik laserowy nadaje światło laserowe gdy klucz zdalnego sterowania
znajduje się w położeniu II, jak również
przy wyłączonym silniku (patrz
strona 83 na pozycjach klucza).
Więcej informacji o czujniku laserowym, patrz
strona 193.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
12
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wysoka jakość stanowią trzy filary, na
których opierają się wszelkie działania firmy
Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję,
że użytkownicy wyprodukowanych przez nas
samochodów również podzielają naszą troskę
o środowisko naturalne.
linii produkcyjnych, systemu zarządzania oraz
podległych jednostek organizacyjnych z
zawartymi między innymi w międzynarodowej
normie ISO 14001 wymogami ochrony środowiska naturalnego. Również współpracujące z
nami podmioty działają zgodnie z tymi wymogami.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Firma Volvo Car Corporation uzyskała globalny
certyfikat, potwierdzający zgodność swoich
zużycie paliwa
Poszczególne modele samochodów Volvo
wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. Równocześnie z ograniczeniem do minimum zużycia paliwa zminimalizowano również ilość emitowanych zanieczy-
13
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
szczeń, których poziom jest w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu się przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyłków kwiatowych.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu doprowadzanym do kabiny jest zbyt duże – np. w gęstym
ruchu ulicznym, podczas oczekiwania w
kolejce samochodów lub w tunelu – zostają
zamknięte wloty powietrza.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Materiały wykończeniowe
Kabina samochodu Volvo została zaprojektowana z troską zarówno o wygodę, jak i zdrowie
podróżujących – także osób cierpiących na
alergie kontaktowe lub schorzenia astmatyczne. Ze szczególną uwagą dobrane zostały
bezpieczne dla środowiska naturalnego mate1
14
riały wykończeniowe. Oznacza to również, że
spełniają one wymogi normy ekologicznej Oeko-Tex 1001, która jest ogromnym krokiem w kierunku wytwarzania zdrowszych
przedziałów pasażerskich w pojazdach.
Certyfikatem Oeko-Tex objęte są między
innymi taśmy pasów bezpieczeństwa, wykładzina podłogowa, nici i tkaniny. Także skórzane elementy tapicerki spełniają wymogi
wspomnianej normy i wykonane są ze skór
wyprawianych z użyciem garbników niezawierających chromu.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie i w ten sposób przyczynić się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Firma Volvo stawia jasno
sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób
zbiórki i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy autoryzowanych
stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i
Więcej informacji pod adresem www.oekotex.com
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej
z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Każdy może z łatwością przyczynić się do
ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko
– oto kilka porad:
• Unikać pracy silnika na biegu jałowym – w
przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć ekonomicznie – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Przeprowadzać przeglądy i czynności
obsługowe zgodnie zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, używać jej
przed rozruchem zimnego silnika – poprawia to zdolność rozruchową i zmniejsza
zużycie podzespołów w niskich temperaturach, a silnik szybciej osiąga normalną
temperaturę roboczą, co przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji.
Wprowadzenie
Volvo i środowisko naturalne
• Wysoka prędkość powoduje znaczny
wzrost zużycia paliwa z powodu zwiększonego oporu powietrza – przy dwukrotnie
wyższej prędkości opór powietrza wzrasta
czterokrotnie.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych – należy pozbywać się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących sposobu utylizacji tego
rodzaju odpadów należy skonsultować się
ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł.
Przestrzeganie tych porad pozwala zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć zużycie zasobów
naturalnych i wydłużyć okres trwałości użytkowej samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 284 i 376.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*............
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS) .......................................
Kurtyny powietrzne ................................................................................
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych ..............................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu..............................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia? ...................................
Tryb powypadkowy.................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
24
26
28
29
31
32
34
35
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
01
Uwagi ogólne
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go ręcznie, aby nie
zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i
nie daje się wyciągnąć w następujących
sytuacjach:
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas, gdy ściśle przylega do ciała. Nie
należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do
tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną ochronę
przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos zatrzaśnięcia
potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
1
18
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa;
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu);
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w górę w kierunku barku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte lub zapięte
są nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszki powietrzne mogą nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnią pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
G020998
Jeżeli pas bezpieczeństwa doznał znacznego obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
G017726
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy, a w niektórych przypadkach również od czasu. Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej
konsoli oraz w zespole wskaźników.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
``
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to
w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i akustycznie. Przy małej prędkości jazdy
sygnał akustyczny trwa 6 sekund.
• Informowanie za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu o liczbie zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Gdy zapięte są
pasy bezpieczeństwa lub zostaną otwarte
jedne z drzwi tylnych, na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętych tylnych pasach
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
20
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników, która
zapala się po wybraniu pozycji II lub III kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli
monitorowane zespoły są sprawne, po upływie
około 6 sekund lampka gaśnie.
OSTRZEŻENIE
System poduszek powietrznych
Równocześnie z zaświeceniem się lampki
ostrzegawczej pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat Podusz. pow. SRS Wymagany
serwis lub Podusz. pow. SRS Pilny serwis.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G018665
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten sygnalizuje
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, bocznych poduszek powietrznych lub kurtyn powietrznych albo innego
rodzaju usterkę systemu. Firma Volvo
zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
G018666
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie.
``
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
UWAGA
Czujniki w układzie czołowych poduszek
powietrznych reagują w różny sposób, w
zależności od siły zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeństwa są
zapięte, czy nie.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Czołowe poduszki powietrzne napełniane
są w stopniu zależnym od siły zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po prawej stronie.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa kierowcy uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym
widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Czołowa poduszka powietrzna pasażera w wersji z
kierownicą po lewej stronie.
22
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zapewnić
pełnego działania ochronnego.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Działanie ochronne pasa bezpieczeństwa
pasażera uzupełnia czołowa poduszka
powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu
tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w razie odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
01
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka
powietrzna.
23
01 Bezpieczeństwo
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz poniżej, punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Firma Volvo zaleca, aby
do operowania wyłącznikiem poduszki
powietrznej używać chowanego w obudowie
pilota zdalnego sterowania kluczyka mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie dla pasażerów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na miejscu obok kierowcy, gdy komunikat na wyświetlaczu w górnej konsoli informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej po
stronie pasażera (patrz strona 25) i równocześnie w zespole wskaźników świeci się
lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych. W ten sposób sygnalizowana
jest poważna awaria układu. Możliwie jak
najszybciej udać się do warsztatu. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Pozycje wyłącznika
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona, a na wyświetlaczu w górnej konsoli
widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy
. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 54.
G032072
01
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować osoby o wzroście
24
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu na przednim
fotelu mogą podróżować dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
2
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona. Dotyczy to również osób o wzroście
poniżej 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona:
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna została
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G017724
2
G017800
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna pasażera włączona:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w górnej konsoli (patrz:
ilustracja powyżej).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera
jest włączona, na wyświetlaczu w górnej konsoli widoczny jest odpowiedni symbol ostrzegawczy (patrz: ilustracja powyżej).
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub
III, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników
na około 6 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej (patrz
strona 21).
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 83.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
OSTRZEŻENIE
•
G032949
•
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej.
Dwoma najważniejszymi elementami układu
bocznych poduszek powietrznych są napełniane gazem poduszki i sterujące ich pracą
czujniki. Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne są jedynie
uzupełniającym elementem systemu
ochrony przed skutkami zderzeń bocznych. Podczas jazdy należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Miejsce zamontowania bocznych
poduszek powietrznych
G024377
01
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie.
01 Bezpieczeństwo
01
G024378
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie.
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Kurtyny powietrzne
uruchamiane są przez czujniki w momencie
odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem
jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne
Działanie kurtyn powietrznych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego
uderzenia w bok samochodu. Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i pasażerów przed
uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
28
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego kurtyn
powietrznych. Kurtyny powietrzne stanowią
jedynie uzupełnienie działania ochronnego
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
System WHIPS
W skład systemu WHIPS (Whiplash Protection
System), chroniącego przed urazami kręgów
szyjnych, wchodzą pochłaniające energię
oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa
w sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
01
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
``
29
01 Bezpieczeństwo
01
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych
Nie dopuszczać do ograniczenia
możliwości zadziałania zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych, powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela a
tylne siedzisko. Mogą one uniemożliwić
prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia
przed urazami kręgów szyjnych.
30
OSTRZEŻENIE
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia, odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu
Uwagi ogólne
Opracowany przez Volvo system ochrony
przed skutkami przewrócenia samochodu
Roll-Over Protection System (ROPS) ogranicza
ryzyko przewrócenia samochodu oraz w maksymalnie możliwym stopniu chroni jadących w
razie zaistnienia takiej sytuacji.
01
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ stabilizacji przechyłów nadwozia poprawia
bezpieczeństwo, jednak nie należy tego
traktować jako zachęty do zwiększania
prędkości. Podczas jazdy należy zawsze
zachować ostrożność.
W skład systemu wchodzi układ stabilizacji
przechyłów nadwozia Roll Stability Control
(RSC), minimalizujący ryzyko przewrócenia
samochodu podczas gwałtownych manewrów
lub w razie poślizgu.
W układzie stabilizacji przechyłów znajduje się
czujnik żyroskopowy, który reaguje na zmiany
kąta pochylenia bocznego nadwozia. Na tej
podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko
przewrócenia samochodu. Jeżeli jest takie
zagrożenie, zostaje uruchomiony układ antypoślizgowy DSTC, który stabilizuje pojazd,
zmniejszając chwilową moc silnika i przyhamowując odpowiednie koła.
Więcej informacji na temat układu DSTC, patrz
strona 173.
31
01 Bezpieczeństwo
01
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
Kiedy zadziałają poszczególne
zabezpieczenia?
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego,
uderzenia od tyłu,
zderzenia bocznego
i/lub przewrócenia
samochodu
Napinacze tylnych
pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/
lub przewrócenia
samochodu
Czołowe poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki
powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/
lub przewrócenia
samochodu
Zabezpieczenie
przed urazami kręgów szyjnych
A
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
32
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
utrudniać poruszanie kierownicą. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Przebiegający
gwałtownie proces napełniania poduszki
oraz tkanina, z której wykonano poduszkę,
mogą spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
33
01 Bezpieczeństwo
01
Tryb powypadkowy
Jazda po wypadku
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
otworzyć drzwi kierowcy. Jeżeli pojawi się
komunikat informujący o tym, że włączony jest
zapłon, nacisnąć przycisk uruchomienia.
Następnie zamknąć drzwi i włożyć z powrotem
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Układ
elektroniczny dokona próby automatycznego
przełączenia na normalny tryb funkcjonowania
samochodu. Następnie można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja.
Oznacza to, że sprawność samochodu uległa
ograniczeniu. Tryb powypadkowy jest funkcją
bezpieczeństwa uruchamianą, w przypadku
gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy
układu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie powinna być wyczuwalna woń ulatniającego się paliwa.
34
Jeżeli na wyświetlaczu nadal pokazywany jest
komunikat Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód nie może jechać samodzielnie ani
nie wolno go holować. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Przestawienie samochodu
Jeżeli tryb normalny Normal mode zostanie
wyświetlony po wyłączeniu trybu powypadkowego Tryb bezpiecz. Patrz instrukcja,
samochód można ostrożnie przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest
to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. W przypadku wyświetlenia
komunikatu Tryb bezpiecz. Patrz
instrukcja Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia
do pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
W żadnym przypadku nie wolno próbować
uruchamiać silnika, gdy przy wyświetlanym
komunikacie Tryb bezpiecz. wyczuwalna
jest woń ulatniającego się paliwa. Natychmiast opuścić samochód.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być
holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo
zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 37.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020739
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
``
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami
ciała dziecka w razie zadziałania poduszki
powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się o szybę przednią.
1
36
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie2
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 13 kg
Homologacja: E5 04301146.
Homologacja: E5 03301146.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146.
Homologacja: E1 03301146.
Homologacja: E1 03301146.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
maks. 10 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Homologacja: E5 03135.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
2
W przypadku fotelików dziecięcych innych niż wyszczególnione w tabeli ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny
one spełniać określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem
fotelika a deską rozdzielczą umieścić
podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135.
Homologacja: E5 03135.
9 – 18 kg
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Homologacja: E5 03135.
38
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Fotelik Britax Fixway – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171.
Homologacja: E5 03171.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Homologacja: E5 04192.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany
tyłem do kierunku jazdy/obrotowy
(Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa
samochodu.
Homologacja: E5 04191.
Homologacja: E5 04191.
15 – 25 kg
01
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z
nieaktywną poduszką
powietrzną)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Środkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Homologacja: E1 04301169.
Homologacja: E1 04301169.
Homologacja: E1 04301169.
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139.
Homologacja: E5 03139.
Homologacja: E5 03139.
15 – 36 kg
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) –
dostępne jako fabrycznie montowane
wyposażenie.
Homologacja: E5 03168.
40
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Integralne dwupozycyjne
podwyższenie dla dziecka*
Integralne podwyższenie na tylnym siedzeniu
samochodu zostało specjalnie zaprojektowane
w celu zapewnienia dziecku optymalnego
zabezpieczenia. W połączeniu ze standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla dzieci o
masie ciała od 15 do 36 kg oraz o wzroście co
najmniej 95 cm.
01
Rozkładanie podwyższenia
Pozycja 1
Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić
uwagę, aby:
• integralne dwupozycyjne podwyższenie
ustawione było we właściwej pozycji (patrz
tabela poniżej) i unieruchomione
Pozycja prawidłowa – taśma pasa bezpieczeństwa
powinna spoczywać na barku.
• pas bezpieczeństwa dokładnie opinał ciało
dziecka i nie był poluzowany ani skręcony
• taśma pasa bezpieczeństwa nie dotykała
Pociągając za uchwyt do siebie i do góry,
zwolnić blokadę siedziska.
szyi dziecka ani nie spoczywała poniżej
jego barku (patrz ilustracje powyżej)
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywała na miednicy dziecka, zapewniając najlepszą ochronę.
Masa
ciała
Pozycja 1
Pozycja 2
22 – 36 kg
15 – 25 kg
Pozycja nieprawidłowa – zagłówek trzeba ustawić
na wysokości głowy, a taśma pasa bezpieczeństwa nie może spoczywać poniżej barku.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Przesunąć siedzisko do tyłu i docisnąć, aż
zostanie zablokowane.
Pozycja 2
Pociągnąć do góry przednią krawędź siedziska, a następnie docisnąć siedzisko do
oparcia, aż zostanie zablokowane.
OSTRZEŻENIE
Ustawić siedzisko w pozycji obniżonej.
Nacisnąć przycisk.
Volvo zaleca, aby naprawę lub wymianę zlecić do wykonania wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka. W przypadku gdy
integralne podwyższenie dla dziecka zostało poddane działaniu znacznych sił – na
przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem bezpieczeństwa i jego
śrubami mocującymi wymaga wymiany.
Nawet jeśli integralne podwyższenie dla
dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub
zniszczone podwyższenie wymaga
wymiany.
UWAGA
Nie jest możliwe bezpośrednie przestawienie podwyższenia z pozycji 2 do pozycji 1.
W takim przypadku konieczne jest uprzednie całkowite złożenie podwyższenia.
Wskazówki dotyczące składania podwyższenia podane są poniżej.
42
Składanie podwyższenia
Podwyższenie można złożyć, zarówno gdy jest
ono w pozycji wyższej, jak i niższej. Natomiast
nie jest możliwe bezpośrednie przestawienie
podwyższenia z pozycji wyższej do pozycji niższej.
Pociągając za uchwyt do siebie, zwolnić
blokadę siedziska.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 68.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
konieczne jest złożenie podwyższenia.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Klasyfikacja wielkościowa
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Nieprzestrzeganie podanych wskazówek
stwarza ryzyko odniesienia przez dziecko
poważnych obrażeń ciała w razie wypadku.
WAŻNE
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Naciskając dłonią pośrodku siedziska,
wcisnąć je w dół do pozycji, w której zostanie
zablokowane.
Przed opuszczeniem należy sprawdzić, czy
w przestrzeni pod poduszką nie pozostały
żadne przedmioty (np. zabawki).
01
Klasa
wielkościowa
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Opis
A
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
``
43
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Klasa
wielkościowa
Opis
Klasa
wielkościowa
UWAGA
Opis
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
UWAGA
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
44
Masa ciała
maks. 10 kg
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
F
–
–
G
–
–
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaj fotelika
A
Masa ciała
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
maks. 10 kg
E
TAK
TAK
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
maks. 13 kg
E
TAK
TAK
D
TAK
TAK
C
TAK
TAK
D
TAK
TAK
C
TAK
TAK
B
TAKA
TAKA
B1
TAKA
TAKA
A
TAKA
TAKA
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
01
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
``
45
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
UWAGA
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami na tylnym siedzeniu zamocowanie
tego typu fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu zagłówka.
UWAGA
Przed zamocowaniem tego typu fotelika
konieczne jest zdemontowanie zasłony
bagażnika, jeżeli samochód jest w nią
wyposażony.
Samochód ten jest wyposażony w dodatkowe
gniazda, służące do umocowania określonych
rodzajów fotelików dziecięcych w pozycji przodem do kierunku jazdy. Gniazda te znajdują się
w tylnej ścianie oparcia.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
46
Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
01 Bezpieczeństwo
01
47
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem..........................
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*.........................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*...................
Blokowanie/odblokowanie......................................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci..........................
Alarm*......................................................................................................
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
50
56
58
62
68
69
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Uwagi ogólne
02
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
2 elektroniczne kluczyki z integralnym pilotem
zdalnego sterowania lub 2 komunikatory osobiste PCC (Personal Car Communicator). Służą
one do uruchamiania samochodu oraz jego
zamykania i otwierania.
Można zamówić więcej kluczyków – do jednego samochodu możliwe jest zaprogramowanie i wykorzystywanie maksymalnie 6 elektronicznych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym PCC ma rozszerzony zakres możliwości
w stosunku do elektronicznego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W dalszym ciągu
tego rozdziału opisano funkcje dostępne w
PCC oraz pilocie zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie są dzieci:
Wysiadając z samochodu, kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą elektroniczny
kluczyk, aby nastąpiło odcięcie zasilania
układów elektrycznego sterowania
zamków, szyb bocznych i okna dachowego.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Sygnalizacja zablokowania i
odblokowania drzwi
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowe kluczyki można zamawiać w
stacji obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z
sobą pozostałe kluczyki. Jako zabezpieczenie
przed ewentualną kradzieżą samochodu
konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego
kluczyka z pamięci układu.
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
Aktualną liczbę zarejestrowanych kluczyków
można sprawdzić w menu My Car za pomocą
opcji Informacje Liczba kluczyków .
Struktura menu, patrz strona 147.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem1 – zewnętrzne lusterka
wsteczne i fotel kierowcy
50
Operacja zablokowania jest sygnalizowana,
jedynie w przypadku gdy wszystkie drzwi zostały zatrzaśnięte.
Wybieranie funkcji
W systemie menu samochodu można wybrać
różne opcje sygnalizacji zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą sygnalizacji świetlnej, patrz strona 147.
Do każdego z elektronicznych kluczyków są
automatycznie przyporządkowywane indywidualne ustawienia kierowcy, patrz strony 86
i 107.
Odszukać w menu MY CAR opcję SETUP
Ustawienia samochodu
Ustawienia
świateł i wybrać Kierunkowskazy przy
blokowaniu i/lub Kierunkowskazy przy
odblokowaniu.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji SETUP Ustawienia
samochodu Pamięć kluczyka sam..
Immobilizer
Struktura menu, patrz strona 147.
Wersje z systemem bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania silnika, patrz strona 58.
1
• Zablokowanie: jedno błyśnięcie.
• Odblokowanie: dwa błyśnięcia.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
Każdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny. Samochód można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są następujące komunikaty błędów pojawiające się na wyświetlaczu informacyjnym (w
zespole wskaźników):
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Błąd kluczyka
Spróbuj ponownie
Błąd odczytu kodu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – Wyjąć kluczyk,
włożyć go ponownie
i ponowić próbę rozruchu.
Immobilizer Uruchom ponownie
Kluczyk nie zost.
znaleziony
Błąd odczytu kodu
komunikatora osobistego PCC podczas rozruchu –
Ponowić próbę rozruchu.
Błąd w układzie
immobilizera przy
uruchamianiu silnika. Jeżeli usterka
nadal się utrzymuje,
zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
(Dotyczy tylko systemu bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika z
komunikatorem
osobistym PCC.)
02
Uruchamianie silnika, patrz strona 120.
Jeżeli błąd występuje nadal: Wcisnąć
kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu i ponowić
próbę rozruchu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
51
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Realizowane funkcje
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i wyłączenie autoalarmu.
02
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
G021079
G021078
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby.
PCC* – Personal Car Communicator.
Informacje
Blokowanie drzwi
Przyciski funkcyjne
Odblokowanie drzwi
Oświetlenie asekuracyjne
Drzwi bagażnika
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika i włączenie autoalarmu.
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i okno dachowe*.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
52
Działanie tej funkcji można zmienić z jednoczesnego odblokowania wszystkich drzwi na
odblokowanie tylko drzwi kierowcy po jednym
naciśnięciu przycisku i odblokowanie pozostałych drzwi po jego kolejnym naciśnięciu w
ciągu 10 sekund.
Działanie funkcji można zmienić za pomocą
opcji MY CAR w menu SETUP Ustawienia
samochodu Ustawienia zamykania drzwi
Odblokowanie drzwi , gdzie dostępne są
opcje Wszystkie drzwi i 1)Drzwi kierow.
2)wszys. Struktura menu, patrz strona 147.
Oświetlenie asekuracyjne – Zdalne włączanie świateł samochodu. Szczegółowe informacje, patrz strona 97.
Drzwi bagażnika – Odblokowanie i rozbrojenie alarmu tylko drzwi bagażnika. W
samochodach wyposażonych w elektryczne
drzwi tylne*, są one otwierane po przytrzymaniu przycisku w pozycji wciśniętej. Szczegółowe informacje, patrz strona 64.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa.
Funkcje realizowane wyłącznie przez
komunikator osobisty PCC*
W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz
kierunkowskazów należy przycisk naciskać
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie.
UWAGA
Działanie zdalnego sterowania może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód można zawsze zamknąć bądź
otworzyć przy użyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego, patrz strona 54.
G021080
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po wielokrotnym naciśnięciu
przycisku informacyjnego w różnych lokalizacjach (a także po upływie 7 sekund, gdy
światło przestanie krążyć po obwodzie
panelu przycisków), należy udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Za pomocą wskaźników przekazywane są
następujące informacje o samochodzie:
PCC* – Personal Car Communicator.
Przycisk informacyjny
Zasięg działania funkcji kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania to około 20 m od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej
należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk.
Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. Samoczynne przerwanie sygnalizacji następuje po upływie 2 minut i
45 sekund.
Zasięg działania
Naciśnięcie w tym czasie któregokolwiek innego przycisku przerywa odczyt
danych.
Wskaźniki
Przycisk informacyjny udostępnia określone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za pośrednictwem wskaźników.
Posługiwanie się przyciskiem
informacyjnym
Nacisnąć przycisk informacyjny
.
> Przez około 7 sekund błyskają wszystkie wskaźniki, tworząc efekt krążenia
światła po obwodzie panelu przycisków. Wskazuje to, że informacja z
samochodu została odczytana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
53
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie
przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
02
UWAGA
Działanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego może zostać
zakłócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Zielone stałe światło: samochód
zamknięty.
Żółte stałe światło: samochód otwarty.
Czerwone stałe światło – po zablokowaniu
samochodu miało miejsce uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem – alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.
Zasięg komunikatora osobistego PCC
Zasięg działania funkcji zablokowania i odblokowania drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika
za pomocą komunikatora osobistego PCC
wynosi około 20 m od samochodu, a dla
pozostałych funkcji maksymalnie do
około 100 m.
54
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Przekroczenie zasięgu
Funkcje kluczyka mechanicznego
Jeżeli z powodu zbyt dużej odległości od
samochodu nie jest możliwy odbiór informacji
o nim, pokazywany jest stan, jaki miał miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstępnego krążenia światła po obwodzie
panelu przycisków komunikatora.
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego w pilocie zdalnego sterowania:
W przypadku korzystania z kilku komunikatorów tylko ten z nich, za pomocą którego samochód został otwarty bądź zamknięty, pokazuje
właściwy stan.
• zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewo-
UWAGA
Jeżeli żadne lampki kontrolne nie
zapalą się po naciśnięciu przycisku informacyjnego w zasięgu jego działania, może
to być spowodowane faktem, że ostania
komunikacja między elektronicznym kluczykiem PCC a samochodem została zakłócona przez fale radiowe, budynki, warunki
topograficzne, itp.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 59.
żeniu dzieci można włączyć/wyłączyć,
patrz strona 68.
• zabezpieczanie dostępu do schowka w
desce rozdzielczej.
• poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera (PACOS)* można przełączyć w stan aktywny/nieaktywny, patrz
strona 24.
02 Zamki i autoalarm
Pilot zdalnego sterowania z wyjmowanym kluczykiem
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem, np. z powodu wyczerpania baterii,
to drzwi kierowcy można odblokować w następujący sposób:
02
G021082
1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, wkładając go do zamka w
klamce drzwi.
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Ostrożnie włożyć kluczyk mechaniczny na jego
miejsce w pilocie zdalnego sterowania.
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie
autoalarmu.
2. Przerwać sygnalizację alarmową przez
włożenie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wersja z systemem bezkluczykowego
dostępu, patrz strona 59.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny.
Aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
55
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
Kolejność czynności
02
Wymiana baterii
Sprawdzić sposób zamocowania baterii
po wewnętrznej stronie pokrywy, zwracając uwagę na ustawienie biegunów (+) i (–).
Baterię należy wymienić, gdy:
• symbol informacji jest podświetlony, a
wyświetlacz pokazuje Wymień baterię w
kluczyku
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(1 bateria)
i/lub
1. Ostrożnie wypchnąć baterię z oprawy.
• zamki w samochodzie przestają reagować
na sygnały zdalnego sterowania kluczyka
wysyłane z odległości do 20 m.
2. Włożyć nową stroną (+) do dołu.
Otwieranie obudowy
Przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Wyciągnąć kluczyk mechaniczny z
oprawy.
Wsunąć końcówkę wkrętaka o szerokości ostrza 3 mm w szczelinę za blokadą
sprężynową i delikatnie podważyć
pokrywę do góry.
UWAGA
Trzymać kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do góry, aby po otwarciu
obudowy nie wypadła bateria.
WAŻNE
Nie dotykać palcami baterii ani styków elektrycznych, ponieważ grozi to utratą ich
własności funkcjonalnych.
56
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kluczyk z komunikatorem PCC* (2
baterie)
1. Ostrożnie wypchnąć baterie z oprawy.
2. Włożyć pierwszą baterię stroną (+) do góry.
3. Umieścić przekładkę z białego tworzywa,
a następnie drugą baterię stroną (+) do
dołu.
Typ baterii
CR 2430, 3 V (jedna w przypadku kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania lub dwie w przypadku kluczyka z komunikatorem PCC).
Składanie obudowy
1. Złożyć i ścisnąć ze sobą obie części obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąć
kluczyk mechaniczny w oprawę.
02 Zamki i autoalarm
Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku*
3. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny,
aż odgłos zaczepu potwierdzi jego unieruchomienie.
02
WAŻNE
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
57
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka (tylko PCC1)
Uwagi ogólne
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka. Wystarczy mieć przy sobie komunikator osobisty PCC, pełniący rolę elektronicznego kluczyka. Służy to wygodzie korzystania z samochodu, ponieważ można dostać
się do niego, np. mając zajęte obie ręce.
Oba komunikatory osobiste PCC będące na
wyposażeniu samochodu posiadają funkcję
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. Można zamówić dodatkowe elektroniczne kluczyki z komunikatorem osobistym,
patrz strona 50.
1
58
Zasięg działania
Otwarcie drzwi bocznych lub drzwi bagażnika
jest możliwe, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się w
odległości nie większej niż 1,5 m od którejkolwiek klamki drzwi bocznych bądź drzwi bagażnika. Oznacza to, że osoba, która chce zablokować lub odblokować drzwi samochodu,
musi mieć elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma możliwości zablokowania ani odblokowania drzwi
samochodu, gdy elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym znajduje się po drugiej stronie samochodu.
Zasięg roboczy układu przedstawiony jest na
powyższym rysunku w postaci obszarów ograniczonych czerwoną linią.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą elektroniczny kluczyk
z komunikatorem osobistym, pozostawiając
pracujący silnik lub wyłącznik zapłonu w pozycji II (patrz strona 83) i zamknięte wszystkie
drzwi, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże
się komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie sygnalizacja dźwiękowa.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie się z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegaw-
Komunikator osobisty, patrz strona 53.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
czej nastąpi po wykonaniu następujących
czynności:
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• włożenie elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym do gniazda
wyłącznika zapłonu
• naciśnięcie przycisku READ.
Zasady posługiwania się elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty PCC zintegrowany z elektronicznym kluczykiem samoczynnie przełącza
się w stan pasywny po zablokowaniu drzwi. W
ten sposób uniemożliwia dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym, może on zostać z powrotem
uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego należy
go pilnować ze szczególną troską.
WAŻNE
Nie należy pozostawiać elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym PCC
wewnątrz samochodu.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenia działania
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka. W celu uniknięcia tego nie należy
pozostawiać elektronicznego kluczyka z
komunikatorem osobistym w pobliżu telefonów komórkowych ani metalowych przedmiotów.
W razie zakłóceń działania systemu można
użyć komunikatora osobistego i kluczyka
mechanicznego w taki sposób jak kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 52.
Blokowanie
Zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi
bagażnika następuje przez naciśnięcie przycisku blokady w jednej z klamek zewnętrznych.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
02
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
muszą zostać zamknięte przez zablokowaniem
zamków samochodu – w przeciwnym razie ich
zablokowanie nie będzie możliwe.
UWAGA
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
jej dźwignia sterująca powinna być w położeniu P. W przeciwnym wypadku zablokowanie drzwi nie nastąpi.
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie następuje w momencie chwycenia dłonią za jedną z klamek drzwi lub po
naciśnięciu dużego pokrytego gumą przycisku
drzwi bagażnika – drzwi boczne lub drzwi
bagażnika można wtedy otworzyć normalnie.
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie komunikatorem osobistym PCC, np. z
powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy
można odblokować za pomocą kluczyka
mechanicznego (patrz strona 54) umieszczonego w komunikatorze.
Aby uzyskać dostęp do zamka, trzeba zdjąć
plastikową osłonę klamki drzwi:
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
1. Wcisnąć kluczyk mechaniczny prosto w
górę w otwór pod spodem klamki drzwi/
osłony na głębokość ok. 1 cm – nie podważać.
> Plastikowa osłona zostaje odłączona
automatycznie pod wpływem siły
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
02
2. Włożyć kluczyk mechaniczny do otworu
zamka i odblokować drzwi.
3. Po odblokowaniu drzwi założyć z powrotem plastikową osłonę.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z komunikatorem osobistym
PCC do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 70.
W przypadku otwarcia drzwi kierowcy przez
osobę A z komunikatorem osobistym A, gdy
prowadzić samochód będzie osoba B z komunikatorem osobistym B, ustawienia tych elementów można zmienić jednym z trzech opisanych poniżej sposobów:
• Stojąc przy drzwiach kierowcy lub siedząc
za kierownicą, osoba B naciska przycisk
otwierania w swoim komunikatorze PCC,
patrz strona 52.
• Naciskając jeden z przycisków 1-3 pamięci
ustawień fotela kierowcy, patrz
strona 86.
• Ręcznie korygując ustawienie fotela i lusterek, patrz strona 86 i 107.
Pamięć ustawień sprzężona z
kluczykiem2 – fotel kierowcy i
zewnętrzne lusterka wsteczne
Funkcja pamięci komunikatora
osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system elektronicznymi kluczykami z komunikatorem osobistym PCC, fotel kierowcy zostanie samoczynnie
ustawiony w pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesionemu przez osobę, która otworzy drzwi kierowcy.
2
60
Rozmieszczenie anten detekcyjnych
G021179
powstającej przy wciskaniu kluczyka
prosto w górę w otwór.
Ustawienia indywidualne
Funkcję dostępu bezkluczykowego można
skonfigurować, podając w menu, które drzwi
powinny zostać odblokowane, opcja:
Ustawienia samochodu Ustawienia
zamykania Wejście bez kluczyka.
Struktura menu, patrz strona 147.
Tylko w połączeniu z elektrycznym fotelem kierowcy i elektrycznie sterowanymi lusterkami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W skład układu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka wchodzi szereg anten
detekcyjnych:
Drzwi bagażnika – przy silniku napędowym
wycieraczki
Klamka tylnych drzwi po lewej stronie
Dach, pośrodku nad tylnym siedzeniem
W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Pod przednią częścią konsoli środkowej.
02 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
OSTRZEŻENIE
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż
22 cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu bezkluczykowego.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Od zewnątrz
02
Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika
zostają jednocześnie odblokowane lub zablokowane od zewnątrz przy użyciu zdalnego sterowania. Istnieje możliwość wyboru różnych
sekwencji odblokowania zamków, patrz
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, strona 52.
Od wewnątrz
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 4
sekundy), aby otworzyć jednocześnie wszystkie szyby boczne*.
Zamek centralny
• Pociągnąć jednokrotnie klamkę drzwi i
zwolnić ją – drzwi są odblokowane.
Ponowne pociągnięcie klamki powoduje
otwarcie drzwi.
Blokowanie drzwi
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania lub odblokowania drzwi kierowcy
można użyć kluczyka mechanicznego, patrz
strona 54.
• Po zamknięciu przednich drzwi nacisnąć
przycisk
Nacisnąć i przytrzymać (przynajmniej przez 2
sekundy), aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne oraz okno dachowe*.
Zamek centralny.
OSTRZEŻENIE
Uruchomienie blokady drzwi od zewnątrz
samochodu powoduje ryzyko uwięzienia
osoby bądź osób w kabinie.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani drzwi tylne nie zostaną otwarte,
to wszystkie zostaną ponownie automatycznie
zablokowane. Ta funkcja zmniejsza ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego
samochodu. (Samochody z alarmem, patrz
strona 69.)
62
centralnego zamka.
Wszystkie drzwi boczne i drzwi bagażnika
można zablokować lub odblokować jednocześnie, używając przycisku centralnego
zamykania znajdującego się na dowolnych
przednich drzwiach.
Wszystkie drzwi można również zablokować
ręcznie pojedynczo za pomocą znajdującego
się na nich przycisku zamka – dane drzwi
muszą być wtedy zamknięte.
Pełne otwieranie (i zamykanie)
Odblokowanie drzwi
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zamka
centralnego (przynajmniej przez 4 sekundy),
aby również otworzyć jednocześnie wszystkie
szyby – na przykład w celu szybkiego przewietrzenia kabiny pasażerskiej przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
Drzwi mogą zostać odblokowane jednym z
dwóch następujących sposobów:
Automatyczne blokowanie zamków
• Aby zamknąć, nacisnąć jedną stronę
przycisku. Naciśnięcie drugiej strony przycisku
służy do otwierania.
• Nacisnąć przycisk
wania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
centralnego bloko-
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi
bagażnika.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia klucza
Automatyczna blokada drzwi. (Opis systemu menu, patrz strona 147.)
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
Zabezpieczanie dostępu do schowka w desce
rozdzielczej:
Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek
schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
Drzwi bagażnika są utrzymywane w położeniu
zamkniętym przez sterowany elektrycznie
zamek. Aby otworzyć:
1. Nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk pod
klamką zewnętrzną – rygiel zostanie zwolniony.
2. Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
całkowicie otworzyć drzwi.
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
• Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
WAŻNE
•
Do zwolnienia zamka klapy tylnej
potrzebna jest minimalna siła – wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
•
W celu otwarcia klapy tylnej nie ciągnąć
za pokryty gumą przycisk – klapę podnosić za uchwyt. Zastosowanie zbyt
dużej siły może spowodować uszkodzenie styków elektrycznych przycisku.
Drzwi bagażnika
Otwieranie ręczne
02
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 54).
Pokryty gumą przycisk ze stykiem elektrycznym.
``
63
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
pokryty gumą duży przycisk pod klamką
zewnętrzną i podnieść drzwi bagażnika.
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu
2 minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
W celu zablokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć odpowiedni przycisk zdalnego sterowania kluczyka,
, patrz
strona 52.
> Jeżeli samochód jest wyposażony w
alarm*, sygnalizator alarmu na tablicy
rozdzielczej zacznie migać, co oznacza,
że alarm jest uzbrojony.
Drzwi bagażnika otwierane
elektrycznie*
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych* i odblokowanie ich zamka za
pomocą przycisku
na pilocie zdalnego
sterowania.
Natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane i chronione.
Aby odblokować drzwi bagażnika:
Nacisnąć przycisk na panelu przełączników świateł (1).
> Drzwi bagażnika zostają odblokowane i
można je otworzyć w ciągu 2 minut
(jeżeli samochód jest zablokowany od
środka).
• Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale
pozostają zamknięte – nacisnąć lekko
64
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G031965
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej
zgaśnie, aby poinformować, że nie cały samochód jest zabezpieczony alarmem. Zostają
odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu
samochodu oraz czujnik otwarcia drzwi bagażnika.
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
WAŻNE
Podczas elektrycznego sterowania
drzwiami bagażnika należy pamiętać o
wysokości sufitu w pomieszczeniu.
Nie przemieszczać/nie jeździć samochodem z drzwiami bagażnika w położeniu
otwartym – jeżeli do tego dojdzie, automatyczne sterowanie drzwiami bagażnika zostanie wyłączone i pozostanie w tym stanie
do czasu wykonania jednej z poniższych
czynności:
•
•
Ręczne zamknięcie drzwi bagażnika.
•
Ponowne uruchomienie silnika.
Wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu
na około 10 minut.
UWAGA
•
W przypadku nieprzerwanej pracy
napędu drzwi bagażnika trwającej
ponad 60 sekund, ze względu na ryzyko
przeciążenia zostanie on chwilowo
wyłączony. Można go będzie ponownie
użyć po upływie około 10 minut.
•
W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora, po jego naładowaniu lub ponownym podłączeniu
konieczna jest kalibracja elektrycznego
napędu drzwi bagażnika poprzez
ręczne wykonanie operacji ich otwarcia
i zamknięcia.
Śnieg i wiatr
W przypadku gdy właśnie otwierane drzwi
bagażnika obniżą się pod wpływem obciążenia
np. śniegiem, lodem lub silnym podmuchem
wiatru, to zostaną samoczynnie zamknięte.
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
W przypadku wystąpienia nadmiernego oporu
przy podnoszeniu bądź opuszczaniu drzwi
bagażnika zostaje uruchomiona funkcja zabezpieczająca.
• Podczas otwierania: operacja zostaje
OSTRZEŻENIE
Przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika
należy pamiętać o zagrożeniach. Przed rozpoczęciem ich otwierania bądź zamykania
należy zawsze upewnić się, czy nikt nie
znajduje się zbyt blisko drzwi bagażnika.
Obrażenia spowodowane przygnieceniem
mogą mieć poważne następstwa.
02
Przy korzystaniu z elektrycznego napędu
drzwi bagażnika należy zachować należytą
ostrożność.
Otwieranie drzwi bagażnika
Otwieranie bagażnika można realizować jednym z trzech sposobów (dwa
z nich wymagają użycia widocznego obok
przycisku):
• Długie naciśnięcie przycisku na panelu
przełączników świateł – przycisk przytrzymać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Długie naciśnięcie przycisku na pilocie
zdalnego sterowania – przycisk przytrzymać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk pod
klamką zewnętrzną.
przerwana i mechanizm napędowy drzwi
bagażnika zostaje odłączony.
• Podczas zamykania: drzwi bagażnika
przemieszczą się w przeciwnym kierunku.
``
65
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
02
Zamykanie bagażnika
Ręczne podnoszenie i opuszczanie
Otwarte drzwi bagażnika można
zamknąć przy użyciu widocznego
obok przycisku lub ręcznie.
Układ zostaje wyłączony, jeżeli sekwencja
otwierania/zamykania zostanie przerwana w
sposób opisany w poprzednim punkcie.
• Naciśnięcie przycisku powoduje samo-
• Drzwi bagażnika można wtedy opuszczać
czynne zamknięcie drzwi bagażnika.
Całkowita blokada zamków*1
Można to realizować jednym z czterech sposobów (trzy z nich wymagają
użycia widocznego obok przycisku):
Całkowita blokada zamków oznacza, że
wszystkie przyciski zamka i klamki drzwi zostają mechanicznie odłączone, co uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz.
ków świateł
• Nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
• Nacisnąć przycisk na drzwiach bagażnika
• Naciskając osłonięty gumową nakładką
przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi
bagażnika.
Powoduje to zatrzymanie ruchu drzwi bagażnika i analogiczną reakcję ich mechanizmu
napędowego, jak w przypadku zadziałania opisanej wcześniej funkcji zabezpieczającej przed
przyciśnięciem. Patrz punkt „Zabezpieczenie
przed przyciśnięciem” w tym rozdziale.
1
66
i podnosić ręcznie.
Przerywanie operacji otwierania lub
zamykania drzwi bagażnika
• Nacisnąć przycisk na panelu przełączni-
Czasowe wyłączanie
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie około 10 sekund od
zamknięcia i zablokowania drzwi.
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
MY CAR
OK MENU
Pokrętło
UWAGA
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte
któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania.
Drzwi kierowcy można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego.
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
EXIT
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć. Należy w tym celu:
1. Wejść w menu MY CAR, opcja
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Zredukowana ochrona (szczegółowy
opis menu, patrz strona 147).
02 Zamki i autoalarm
Blokowanie/odblokowanie
2. Wybrać opcję Aktywuj raz.
> Na wyświetlaczu pojawi się tekst
Zreduk. ochrona Patrz instrukcja, a
funkcja całkowitej blokady zamków
zostanie wyłączona po zablokowaniu
drzwi samochodu.
lub
Wybrać opcję Zapytaj przy wysiadaniu.
> Za każdym razem po wyłączeniu silnika
na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej pojawi się komunikat OK MENU:
zredukowana ochrona do
uruchomienia silnika. Anulowanie:
EXIT, pozwalając wybrać jedną z następujących możliwości:
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona
Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony
Nacisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
02
UWAGA
•
Należy pamiętać, że alarm uzbraja się
automatycznie po zablokowaniu
zamków.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
nie jest wyłączona, to w zamykanym samochodzie nie może nikt pozostawać, ponieważ nie będzie możliwości wydostania się z
samochodu.
Nacisnąć OK/MENU, by zablokować
zamki samochodu. (Równocześnie następuje wyłączenie czujników ruchu i przechyłu*, patrz strona 70.)
> Przy następnym uruchomieniu silnika
system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Pełna ochrona , co
oznacza, że funkcja całkowitej blokady
zamków oraz czujniki ruchu i przechyłu
ponownie są włączone.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
02
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
Zabezpieczenie drzwi tylnych to uniemożliwia
dzieciom ich otwarcie od wewnątrz.
•
G021077
•
UWAGA
• szyby można opuszczać i podnosić jedy-
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
• tylnych drzwi nie będzie można otworzyć
Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają
ręcznej blokady zabezpieczającej je
przed otwarciem przez dzieci.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz* z blokadą
szyb
Przełącznik mechanizmu zabezpieczającego
drzwi umieszczony jest na ich tylnej krawędzi.
Dostęp do niego możliwy jest tylko przy otwartych drzwiach.
Uruchamianie/wyłączenie zabezpieczenia:
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia pokrętła, patrz strona 54.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.
68
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest
aktywna:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
nie za pomocą przełączników w drzwiach
kierowcy
od wewnątrz.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci jest włączone/wyłączone we wszystkich położeniach kluczyka (patrz strona 83)
oraz jeszcze przez czas do 2 minut po wyjęciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu. Jeżeli w tym czasie zostaną otwarte któreś drzwi, funkcja zostaje
wyłączona.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia
się komunikat Blok. tyl. drzwi
Aktywowana i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
Uwagi ogólne
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub drzwi bagażnika
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
• odłączenie przewodu od akumulatora
• odłączenie syreny.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
UWAGA
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane są
również ruchy powietrza. Z tego powodu
alarm zostanie włączony, jeżeli samochód
zostanie pozostawiony z otwartą szybą
boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. Może to spowodować
naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
02
Lampka kontrolna alarmu
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) – skierować strumień powietrza z nawiewów w
taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
UWAGA
Jeden z czujników alarmowych znajduje się
pod uchwytem na kubek w konsoli środkowej. Jest to detektor metalu.
W uchwycie na kubek w konsoli środkowej
nie należy przechowywać monet, kluczy lub
podobnych metalowych przedmiotów,
ponieważ mogą one przypadkowo uruchomić alarm.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm nie jest
uzbrojony
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony
• Po rozbrojeniu autoalarmu (do momentu
włożenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu i
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
02 Zamki i autoalarm
Alarm*
wybrania pozycji I) dioda błyska w sposób
przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
02
Uzbrajanie autoalarmu
Nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
zdalnego sterowania.
Rozbrajanie autoalarmu
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
Nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Pozostałe funkcje autoalarmu
Automatyczne ponowne uzbrojenie
alarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
70
Sygnały autoalarmu
Obniżony poziom autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w samochodzie psa lub podczas przewozu
samochodu pociągiem lub promem, czujniki
ruchu i przechyłu można tymczasowo wyłączyć.
• Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator, który działa niezależnie od akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, układ można rozbroić i uruchomić silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka mechanicznego.
> Następuje uruchomienie alarmu, o czym
świadczy szybkie miganie sygnalizatora
alarmu i włączenie syreny.
2. Włożyć końcówkę nadajnika zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
> Alarm zostaje wyłączony i sygnalizator
alarmu gaśnie.
3. Uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków,
patrz strona 66.
02 Zamki i autoalarm
02
71
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące....................................... 74
Wyłącznik zapłonu.................................................................................. 83
Siedzenia................................................................................................. 85
Kierownica.............................................................................................. 90
Oświetlenie.............................................................................................. 92
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy............................................... 102
Szyby i lusterka wsteczne..................................................................... 105
Kompas*................................................................................................ 110
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe* ...................... 112
Alcoguard*............................................................................................ 115
Uruchamianie silnika............................................................................. 120
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora........................................ 122
Skrzynia biegów.................................................................................... 123
Napęd na wszystkie koła*..................................................................... 129
Hamulec zasadniczy............................................................................. 130
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach..................................... 132
Hamulec postojowy.............................................................................. 134
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 137
72
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
03
Wersja z kierownicą po lewej stronie.
74
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
92,
95, 144,
171
Światła awaryjne
95
63, 92,
287
Sterowanie systemem
audio-telefonicznym i
menu
147, 278
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
drzwi bagażnika
86
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
176, 178
Panel sterujący klimatyzacji
153
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
Dźwignia skrzyni biegów
123
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 91
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
175
Zespół wskaźników
77, 81
147,
235, 265,
278
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
102, 103
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
90
Przycisk rozruchu
120
83
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
329
Wyłącznik zapłonu
Wyświetlacz systemu
audio-telefonicznego i
menu
147,
233, 278
Hamulec postojowy
134
Klamka drzwi
–
Panel przycisków sterujących
62, 68,
105, 107
03
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
03
Wersja z kierownicą po prawej stronie.
76
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Wyświetlacz systemu
audio-telefonicznego i
menu
147,
233, 278
63, 92,
287
Sterowanie systemem
audio-telefonicznym i
menu
147, 278
Wyłącznik zapłonu
83
Przełączniki świateł,
przyciski otwierania
pokrywy wlewu paliwa i
drzwi bagażnika
Światła awaryjne
95
Hamulec postojowy
134
Przycisk rozruchu
120
176, 178
Dźwignia otwierania
pokrywy komory silnikowej
329
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
77, 81
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
90
Zespół wskaźników
Sygnał dźwiękowy,
poduszka powietrzna
22, 91
92,
95, 144,
171
Przyciski sterujące menu,
radioodtwarzacza i telefonu
147,
235, 265,
278
Przełącznik menu i
komunikatów, kierunkowskazów, świateł mijania i drogowych, komputera pokładowego
Dźwignia skrzyni biegów
123
Przełącznik wycieraczek i
spryskiwaczy
102, 103
175
Klamka drzwi
–
Przełączniki aktywnego
zawieszenia (Four-C)*
62, 68,
105, 107
Panel sterujący klimatyzacji
153
Panel przycisków sterujących
Przełączniki regulacji
ustawienia fotela*
86
03
Wyświetlacze informacyjne
Na wyświetlaczach tych ukazują się informacje
dotyczące samochodu, np. wskazania układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy i komputera pokładowego oraz komunikaty ostrzegawcze. Informacje przedstawiane są za
pomocą tekstów i symboli graficznych.
Szczegółowe objaśnienia podane są wraz z
opisem poszczególnych funkcji, które wykorzystują wyświetlacz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wskaźniki
Lampki kontrolne, informacyjne i
ostrzegawcze
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony, lub
wykonywane jest sprawdzenie funkcjonalności
w pozycji kluczyka II, po upływie 5 sekund
zgasną wszystkie lampki z wyjątkiem lampki
sygnalizacyjnej usterek w układzie wydechowym i lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia
oleju.
03
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Zespół wskaźników.
Prędkościomierz
Wskaźnik poziomu paliwa. Patrz też Komputer pokładowy, strona 171 oraz Uzupełnianie paliwa, strona 287.
Obrotomierz. Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (rpm).
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Lampki kontrolne świateł drogowych i kierunkowskazów
Działanie
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
System redukcji emisji spalin
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol dla DRIVe - Start/Stop*
Lampki kontrolne i ostrzegawcze1
Usterka w układzie ABS
Tylne światło przeciwmgielne
Kontrola działania
Po obróceniu kluczyka do położenia II lub przy
uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny
się zaświecić, potwierdzając w ten sposób, że
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
1
78
Układ antypoślizgowy
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik wysokoprężny)
W niektórych wersjach brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju w silniku. Zastępują ją odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, patrz strona 330.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Symbol
Działanie
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Usterka w układzie ABS
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Gdy lampka ta zaświeci się, układ ABS nie
działa. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
Kiedy ten symbol zaświeci się, oznacza to, że
poziom paliwa w zbiorniku jest niski i należy jak
najszybciej zatankować.
Symbol informacyjny – odczytać
tekst komunikatu
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
Światła drogowe
2. Ponownie uruchomić silnik.
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
DRIVe - Start/Stop
Usterka w układzie aktywnych
reflektorów biksenonowych
Zaświecenie się lampki może sygnalizować
usterkę w układzie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL).
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może być to oznaką
usterki układu redukcji emisji spalin. Udać się
do stacji obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
3. Jeżeli ten symbol nadal jest podświetlony,
udać się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu ABS. Volvo zaleca, aby
czynność tę powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym tylnym
świetle przeciwmgielnym. Jest tylko jedno
światło przeciwmgielne, które znajduje się po
stronie kierowcy.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu
antypoślizgowego. Gdy lampka świeci się w
sposób ciągły, sygnalizuje usterkę układu.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)*
Lampka ta świeci się podczas podgrzewania
silnika świecami żarowymi. Operacja ta ma
miejsce, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 2 °C. Gdy lampka zgaśnie, silnik można
uruchomić.
Symbol informacyjny – odczytać tekst
komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa
w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu można go wykasować, naciskając przycisk READ, patrz strona 144. Po upływie
określonego czasu (w zależności od rodzaju
informacji) komunikat znika samoczynnie.
Symbol informacyjny może zaświecić się także
wraz z innymi lampkami.
03
UWAGA
Wyświetlany komunikat można wykasować
i równocześnie zgasić podświetlenie symbolu informacyjnego, naciskając przycisk
READ, bądź po upływie określonego czasu
nastąpi to samoczynnie.
Światła drogowe
Lampka świeci się, gdy włączone są światła
drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewy i prawy kierunkowskaz
Gdy włączone są światła awaryjne, błyskają
obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Działanie
03
Niskie ciśnienie
olejuA
Zaciągnięty hamulec postojowy
Poduszki powietrzne
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca
postojowego. Symbol ten błyska przy włączaniu, a następnie świeci się w sposób ciągły.
Błyskanie lampki sygnalizuje usterkę. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Poduszki powietrzne
Awaria w układzie hamulcowym
Ostrzeżenie
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego
ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu,
patrz strony 330 i 332.
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje
zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeżeli lampka
80
Zaciągnięty hamulec postojowy
Gdy lampka ta nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki
zaczepu pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Należy niezwłocznie skierować się do stacji obsługi w
celu sprawdzenia tych układów. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
A
świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju
w silniku, należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Lampka ta świeci się, dopóki kierowca lub
pasażer na przednim fotelu nie zapnie pasa
bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy,
oznacza to, że nastąpiła usterka w układzie
elektrycznym. Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu
hamulcowego może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić
poziom w zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 334.
Jeżeli równocześnie świecą się lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze
zgasną, można kontynuować jazdę.
• Jeżeli te symbole są nadal podświetlone, sprawdzić poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego, patrz strona 334.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, a symbole nadal pozostają
podświetlone, to przy zachowaniu
szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej stacji obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
nikat tekstowy można skasować przyciskiem
READ, patrz strona 144. Symbol ostrzegawczy może świecić również razem z innymi
lampkami.
Po przekroczeniu prędkości
ok. 7 km/h zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia samochód nie powinien
jeździć.
Sposób postępowania:
Licznik przebiegu dziennego
Utrata płynu hamulcowego musi być zbadana przez stację obsługi. Volvo zaleca, aby
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu.
Wykonać czynności opisane w komunikacie tekstowym na wyświetlaczu. Usunąć
komunikat z wyświetlacza przyciskiem
READ.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy świeci się w
przypadku wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym samym
momencie na wyświetlaczu pojawi się tekstowe objaśnienie znaczenia czerwonego
symbolu. Symbol pozostaje podświetlony do
momentu usunięcia usterki, natomiast komu2
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie kontynuować jazdy.
03
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej2 lub drzwi bagażnika nie są
prawidłowo zamknięte, zostaje podświetlony
symbol informacyjny lub ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia się odpowiedni komunikat.
Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób i zamknąć
otwarte drzwi lub pokrywę.
Gdy prędkość samochodu nie przekracza ok. 7 km/h, zostaje podświetlony symbol informacyjny.
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika.
Wyświetlacz licznika
Przycisk przełączania liczników T1 i T2
oraz kasowania wskazań.
Za pomocą tego licznika można mierzyć pokonywane dystanse.
Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad
2 sekundy) zeruje wskazanie aktualnie
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem*.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
03 Za kierownicą
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
wyświetlanego licznika. Przebyta odległość
pokazywana jest na wyświetlaczu.
Zegar
03
Zegar i pokrętło regulacyjne.
Wyświetlacz wskazujący czas.
Pokrętło regulacyjne.
Obracać pokrętło w kierunku zgodnym/przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu
nastawienia zegara. Najpierw obrócić do położenia końcowego, po czym jeszcze dalej poza
położenie końcowe około 1 mm - będzie wówczas słyszalne "kliknięcie", wyczuwalne również pod pokrętłem. Każde "kliknięcie" powoduje przesuwanie o 1 minutę. W celu dokonania szybkiej zmiany - przytrzymać pokrętło w
"pozycji klikania".
82
W nawiązaniu do komunikatu zegar zostanie
tymczasowo zastąpiony symbolem, patrz
strona 144.
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Wkładanie i wyjmowanie kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Pozycja I kluczyka
WAŻNE
Jeżeli do gniazda wyłącznika zapłonu
dostaną się obce ciała, mogą spowodować
jego wadliwe działanie bądź uszkodzenie.
Nie naciskać nieprawidłowo obróconego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
przytrzymać za koniec z wyjmowanym kluczykiem mechanicznym, patrz strona 54.
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania.
UWAGA
Funkcja zdalnego rozpoznawania kluczyka*, patrz strona 58.
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest włożony
do końca do wyłącznika zapłonu – nacisnąć
krótko START/STOP ENGINE.
Pozycja II kluczyka
Gdy kluczyk zdalnego sterowania jest włożony
do końca do wyłącznika zapłonu – nacisnąć
START/STOP ENGINE na około 2 sekundy.
Wyjmowanie kluczyka
Powrót do położenia 0 kluczyka
Chwycić kluczyk zdalnego sterowania i
wyciągnąć go.
W celu przestawienia kluczyka z powrotem do
położenia 0 z położenia I lub II – nacisnąć
krótko START/STOP ENGINE.
03
Funkcje
Kluczyk zdalnego sterowania można ustawić w
3 różnych położeniach kluczyka bez potrzeby
uruchamiania silnika. W tabeli przedstawiono
funkcje dostępne w każdej pozycji kluczyka.
UWAGA
Wkładanie kluczyka
Chwycić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym i włożyć go do wyłącznika
zapłonu. Następnie wcisnąć kluczyk do
wyłącznika aż do końca.
W celu uzyskania położenia kluczyka I lub
II bez uruchamiania silnika nie naciskać
pedału hamulca/sprzęgła, gdy są wykonywane wymienione poniżej operacje.
Pozycja 0 kluczyka
Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu i wcisnąć go do końca.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
03 Za kierownicą
Wyłącznik zapłonu
Pozycja
przełącznika
03
Funkcja
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Informacje o uruchamianiu/wyłączaniu silnika,
patrz strona 120.
Holowanie
0
Włączone podświetlenie licznika
przebiegu całkowitego, zegara i
wskaźnika temperatury. Blokada
kierownicy zwolniona. Można
włączyć radioodtwarzacz.
I
Włączone zasilanie elektryczne
napędu panoramicznego okna
dachowego*, szyb bocznych,
gniazda 12 V w kabinie, RTI*, telefonu*, dmuchawy w układzie
wentylacji, klimatyzacji i wycieraczek szyby.
II
Włączone światła drogowe. Przez
5 sekund świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze. Działają
wszystkie urządzenia elektryczne
z wyjątkiem podgrzewanych
foteli i odszraniania tylnej szyby,
które działają tylko przy pracującym silniku.
Ważne informacje dotyczące kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w trakcie holowania,
patrz strona 305.
Funkcje systemu audio przy wyjętym kluczyku,
patrz strona 231.
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Ustawić oparcie pionowo.
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy
podczas jazdy. Upewnić się, że położenie
fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Podpora części krzyżowej kręgosłupa1 –
obracać pokrętłem.
Przesuwanie do przodu i do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela
03
Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Popchnąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Podnoszenie i opuszczanie* przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
Pochylanie oparcia – obracać pokrętłem.
1
Dotyczy fotela z elektryczną regulacją.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
03 Za kierownicą
Siedzenia
Fotel elektryczny*
Warunki działania
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu zdalnego sterowania, jeżeli
kluczyk nie zostanie włożony do gniazda
wyłącznika zapłonu. Gdy wybrana jest pozycja
I kluczyka, bądź gdy silnik pracuje, elektryczna
regulacja fotela działa normalnie.
03
Pamięć ustawienia fotela*
Pochylanie oparcia
2
3
86
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk
pamięci tak długo, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymają się w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie przycisku
pamięci powoduje zatrzymanie ruchu fotela.
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych3 zostaje zarejestrowane w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Przesuwanie do przodu i do tyłu oraz podnoszenie i opuszczanie fotela
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Pamięć kluczyka* z pilotem zdalnego
sterowania2
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wybrać pozycję I lub 0 kluczyka i
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia fotela odczekać chwilę.
1. Ustawić fotel i zewnętrzne lusterka
wsteczne.
Zapamiętywanie ustawienia
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
Przycisk zapisywania ustawień
Pamięć ustawień fotela kierowcy i zewnętrznych lusterek wstecznych sprzężona z elektronicznym kluczykiem z komunikatorem osobistym, patrz strona 60.
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Funkcję automatycznego zapamiętywania
ustawień można włączać i wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć klucza
samochodowego Położenie bocz.
lusterek i fotela kier. zap. w kluczu. Struktura
menu, patrz strona 147.
UWAGA
Przy późniejszym odblokowaniu z użyciem
tego samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, za pomocą którego samochód został
zablokowany i otwarciu drzwi kierowcy, fotel
kierowcy oraz zewnętrzne lusterka wsteczne
ustawiają się w zapamiętanych położeniach.
UWAGA
Fotel kierowcy i zewnętrzne lusterka
wsteczne nie zmieniają położeń, jeżeli są
one zgodne z zapamiętanymi.
Wywołanie zapamiętanych ustawień jest możliwe także przez naciśnięcie przycisku otwierania w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
przy otwartych drzwiach kierowcy.
Pamięci sprzężone z układami zdalnego
sterowania w obu kluczykach z pilotem
zdalnego sterowania oraz pamięć wbudowana w mechanizm elektrycznej regulacji
fotela są całkowicie niezależne od siebie.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała! Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi. Przystępując do
zmiany ustawienia fotela, należy upewnić
się, czy przed nim i za nim ani pod nim nie
ma żadnych przeszkód. Należy również
zwrócić uwagę na to, czy pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo
miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
03
Podgrzewanie foteli
Opis podgrzewanych foteli, patrz strona 159.
Siedzenie tylne
Zatrzymanie awaryjne
Środkowy zagłówek na tylnym siedzeniu
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych.
Operację przestawiania do położenia zapamiętanego przez układ zdalnego sterowania
można wznowić, naciskając przycisk otwierania w pilocie zdalnego sterowania. W tym przypadku drzwi kierowcy muszą być otwarte.
Zagłówek ten ma możliwość regulacji wysokości ustawienia odpowiednio do wzrostu
``
87
03 Za kierownicą
Siedzenia
pasażera. Górna powierzchnia zagłówka
powinna znajdować się na wysokości środkowej części tyłu głowy. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć na odpowiednią wysokość do góry.
03
W celu opuszczenia zagłówka należy nacisnąć
zagłówek do dołu, wciskając przycisk zwalniający blokadę (umieszczony pomiędzy zagłówkiem a oparciem jak pokazano na ilustracji).
Składanie skrajnych zagłówków na
tylnym siedzeniu
Składanie oparcia tylnego siedzenia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Trzyczęściowe oparcie tylnego siedzenia
można składać na różne sposoby.
UWAGA
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli i/
lub podniesienia ich zbyt mocno odchylonych oparć.
•
• Część środkową można złożyć oddzielnie.
• Część prawą można złożyć tylko razem z
Część lewą można złożyć oddzielnie.
W celu pochylenia zagłówka do przodu należy
pociągnąć dźwignię blokady znajdującą się
najbliżej niego.
Przywracając normalne położenie zagłówka,
należy go odchylić do pozycji, w której rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
88
częścią środkową.
• Jeżeli ma zostać złożone całe oparcie, to
jego poszczególne części należy składać
oddzielnie.
W przypadku składania środkowej części
oparcia należy ustawić środkowy zagłówek w najniższym położeniu, patrz
strona 87.
Zagłówki skrajne obniżają się samoczynnie
przy składaniu skrajnych części oparcia.
Pociągając do góry dźwignię blokady
, złożyć oparcie do przodu.
oparcia
Czerwony wskaźnik na zaczepie blokady
sygnalizuje, że oparcie nie jest już
zablokowane.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przywracanie normalnej pozycji oparcia przebiega w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Po ustawieniu oparcia w normalnej pozycji
czerwony znak w zaczepie nie może być
widoczny. W przeciwnym razie oparcie nie
jest bezpiecznie zablokowane.
OSTRZEŻENIE
Po ustawieniu oparcia w normalnej pozycji
należy sprawdzić, czy samoczynnie podniesione zagłówki zostały prawidłowo zablokowane.
Elektryczne składanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
1. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II.
2. Naciśnięcie pokazanego na ilustracji przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagłówków tylnego siedzenia, co poprawia
widoczność do tyłu.
03
OSTRZEŻENIE
Nie należy składać zagłówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest zajęte przez pasażera.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
OSTRZEŻENIE
Podniesiony zagłówek powinien być zablokowany w pozycji wyprostowanej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia
OSTRZEŻENIE
Przyciski sterujące w kierownicy*
Regulacji należy dokonywać przed rozpoczęciem jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy*
można regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy obracaniu kierownicy, patrz
strona 175.
G021138
03
Regulacja ustawienia kierownicy.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 176
Możliwe zmiany ustawienia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy,
patrz strona 178
Ustawienie kierownicy można regulować
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniać
jej wysunięcie:
1. Pociągnąć dźwignię do siebie w celu zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
90
Przyciski sterujące przy kierownicy.
Dźwignia zwalniająca blokadę ustawienia
kierownicy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przyciski sterujące menu, radioodtwarzacza i telefonu, patrz strona 235.
03 Za kierownicą
Kierownica
Sygnał dźwiękowy
03
Przycisk sygnału dźwiękowego.
Naciśnięcie środkowej części kierownicy włącza sygnał dźwiękowy.
91
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Przełączniki świateł
Podświetlenie wyświetlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemności, a czułość tej funkcji
można regulować pokrętłem.
Światła drogowe/mijania
Pokrętłem tym można też regulować intensywność podświetlenia wskaźników.
Regulacja zasięgu świateł przednich
03
Wyłączniki oświetlenia.
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
1. Uruchomić silnik lub wybrać pozycję I
wyłącznika zapłonu.
Tylne światło przeciwmgielne
2. Obracając pokrętło do góry lub do dołu,
ustawić odpowiednią wysokość świecenia
reflektorów.
Przełączniki świateł
Pokrętło1 regulacji poziomowania reflektorów
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników ma
zróżnicowaną intensywność, w zależności od
pozycji wyłącznika zapłonu, patrz strona 83.
1
92
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich. Im większe obciążenie, tym bardziej do
dołu trzeba skierować wiązkę świateł.
W wersji z reflektorami ksenonowymi* ich
poziomowanie realizowane jest automatycznie
i w związku z tym nie ma pokrętła regulacyjnego.
Niedostępne w samochodach z reflektorami ksenonowymi*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dźwignia przełącznika świateł mijania i drogowych.
Błyskanie światłami drogowymi
Włączanie świateł drogowych
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Pozycja
przełącznika
Światła mijania
Działanie
Światła mijania automatyczneA/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła mijania. W tej pozycji
dostępny jest sygnał światłami
drogowymi i normalne światła
drogowe.
A
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
UWAGA
Tylko w pozycji przełącznika
włączyć światła drogowe.
można
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Delikatnie przyciągnąć dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy. Światła
drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
2
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL*
Gdy przełącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika światła mijania włączane
są automatycznie2. Stacja obsługi może wyłączyć funkcję automatycznego włączania świateł mijania. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
03
W pozycji
światła mijania włączane są
automatycznie po uruchomieniu silnika lub
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II.
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy prze. Światła
łącznik świateł jest w pozycji
drogowe włącza się i wyłącza, przyciągając na
krótko dźwignię przełącznika zespolonego w
kierunku kierownicy do skrajnej pozycji.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się
lampka kontrolna
w zespole wskaźników.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
W wersji z aktywnymi reflektorami ksenonowymi (Active Bending Lights – ABL) kierunek
świecenia reflektorów podąża za ruchami kierownicy, zapewniając lepsze oświetlenie drogi
na zakręcie lub skrzyżowaniu, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po
uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji
w zespole wskaźników
lampka kontrolna
zapala się jednocześnie z pojawieniem się
opisu na wyświetlaczu informacyjnym i kolejnej
podświetlonej lampki kontrolnej.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Symbol
03
Wyświetlacz
Działanie
Awaria
reflekt.
Wymagany
serwis
System nie
działa. Jeżeli
komunikat
nadal się
utrzymuje,
udać się do
stacji
obsługi.
Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją
obsługi
Volvo.
Funkcja ta jest aktywna tylko po zmroku lub w
ciemności i wyłącznie podczas jazdy.
Funkcję3 można włączać/wyłączać w menu
MY CAR za pomocą opcji Moje XC60 Akt.
oświetl. zakrętów lub Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Akt. oświetl. zakrętów. Struktura menu, patrz strona 148.
3
94
Włączona fabrycznie.
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i
prawostronnego, patrz strona 98.
Światła pozycyjne/postojowe
Światło hamowania
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania. Informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 130.
Tylne światło przeciwmgielne
Przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł
pozycyjnych.
W celu włączenia świateł pozycyjnych należy
obrócić przełącznik świateł w położenie środkowe (równocześnie włącza się oświetlenie
tablicy rejestracyjnej).
Otwarcie drzwi bagażnika powoduje samoczynne włączenie tylnych świateł pozycyjnych
w celu ostrzeżenia osób znajdujących się z tyłu
samochodu.
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Na tylne światło przeciwmgielne składa się
jedna lampa tylna, która może być włączona,
tylko gdy włączone są
światła drogowe/mijania.
W tym celu należy nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk Wł./Wył.. Gdy tylne światło
przeciwmgielne jest włączone, wraz z diodą
03 Za kierownicą
Oświetlenie
kontrolną w przycisku świeci się lampka konw zespole wskaźników.
trolna
Światło to zostaje samoczynnie wyłączone po
wyłączeniu silnika.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach
różne.
Światła awaryjne
Światła awaryjne włączane są samoczynnie
przy hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona zostaje sygnalizacja hamowania
awaryjnego, a prędkość spada poniżej
30 km/h. Pozostają one włączone po zatrzymaniu samochodu, zaś po wznowieniu jazdy
wyłączane są samoczynnie lub można przerwać ich działanie wcześniej, naciskając przycisk wyłącznika. Dodatkowe informacje na
temat świateł hamowania awaryjnego i świateł
awaryjnych, patrz strona 130.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię do góry lub do dołu do
pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Funkcję można włączać i wyłączać w men
u MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
oświetlenia Potrójny sygnał
kierunkowskazu. Struktura menu, patrz
strona 148.
03
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Kierunkowskazy
Przestawić dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili
jej ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampki kontrolne kierunkowskazów, patrz
strona 78.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
Dźwignia przełącznika kierunkowskazów.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk. Gdy
światła awaryjne są włączone, w zespole
wskaźników błyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
``
95
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie w przedniej części kabiny
Lampki oświetlenia do czytania w przedniej
części kabiny włącza się i wyłącza odpowiednimi przyciskami w górnej konsoli sterowania.
Oświetlenie w tylnej części kabiny
G021149
03
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Wszystkie lampki w kabinie samochodu
można włączać i wyłączać ręcznie przez
30 minut od odblokowania drzwi samochodu,
gdy:
• silnik samochodu nie pracuje i wybrana
jest pozycja 0 kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
• drzwi samochodu pozostają niezablokowane i silnik nie pracuje.
96
Lampka w tylnej części kabiny w wersji z panoramicznym oknem dachowym.
G021150
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia kabiny i przednich lampek oświetlenia do
czytania.
Lampka w tylnej części kabiny w wersji bez panoramicznego okna dachowego.
Górne oświetlenie w tylnej części kabiny włącza się i wyłącza przyciskiem po odpowiedniej
stronie lampki.
Oświetlenie włączane samoczynnie po
otwarciu drzwi
Lampki (wraz z oświetleniem kabiny) włączają
się w momencie otwarcia drzwi bocznych i
gasną po ich zamknięciu.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Oświetlenie lusterka osobistego
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka (patrz strona 225) i gaśnie po
jej zamknięciu.
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
Przełącznik główny pozwala wybrać jeden z
trzech trybów działania oświetlenia kabiny:
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona,
oświetlenie kabiny wyłączone.
• Pozycja neutralna – oświetlenie kabiny
włącza się i wyłącza automatycznie.
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Pozycja neutralna
Gdy przełącznik główny jest w pozycji neutralnej, oświetlenie kabiny działa w sposób opisany poniżej.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz
przy użyciu kluczyka lub zdalnego sterowania, patrz strona 52 lub 55)
• po zatrzymaniu pracy silnika i wybraniu
pozycji 0 kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika
• po zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i świeci się przez dwie
minuty, gdy pozostają one otwarte.
Włączone ręcznie oświetlenie wnętrza gaśnie
samoczynnie po upływie dwóch minut od
zablokowania drzwi samochodu.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć do siebie lewą dźwignię przełączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puścić. (w sposób analogiczny,
jak przy błyskaniu światłami drogowymi,
patrz strona 92).
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Zostaną włączone światła pozycyjne i mijania,
kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz górne oświetlenie wnętrza wraz
z lampkami włączanymi samoczynnie po
otwarciu drzwi.
03
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Czas oświetlenia
drogi . Struktura menu, patrz strona 148.
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
można przy użyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 52) włączyć oświetlenie asekuracyjne.
Zostaną włączone światła pozycyjne, kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oraz górne oświetlenie wnętrza wraz z lampkami włączanymi samoczynnie po otwarciu
drzwi.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia oświetlenia Automatyczne
``
97
03 Za kierownicą
Oświetlenie
2. Wybrać jedną z opcji Tymcz. światła z p.
str. i Tymcz. światła z l. str..
oświetlenie. Struktura menu, patrz
strona 148.
Struktura menu, patrz strona 147
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych
kształt wiązki świateł mijania można korygować przez odpowiednie przesłonięcie kloszy.
Jednak uzyskany efekt może nie być idealny.
G021152
03
G021151
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować oślepiania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Prawidłowe ustawienie zapewnia skuteczne oświetlenie pobocza po odpowiedniej
stronie drogi.
Przesłonięcie reflektorów
1. Skopiować w skali 1:1 szablony A i B – w
przypadku samochodu z kierownicą po
lewej stronie lub C i D – w przypadku samochodu z kierownicą po prawej stronie,
patrz strona 101:
• A = kierownica po lewej stronie, reflektor
prawy
• B = kierownica po lewej stronie, reflektor lewy
Aktywne reflektory ksenonowe*
Przełączanie jest możliwe tylko podczas
postoju.
1. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat potwierdzający przełączenie
wiązki świateł mijania odpowiednio dla
ruchu prawo- lub lewostronnego:
Ustawienia samochodu Ustawienia
świateł.
98
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• C = kierownica po prawej stronie, reflektor prawy
• D = kierownica po prawej stronie, reflektor lewy
2. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej folii samoprzylepnej i
wyciąć odpowiednie kształty.
3. Nakleić wycięte kształty na klosze reflektorów w odpowiedniej odległości od ich
03 Za kierownicą
Oświetlenie
krawędzi, posługując się ilustracją (patrz
strona 100) i wymiarami z poniższej listy:
• Szablony A oraz D: odległość pozioma
– około 104 mm, odległość pionowa –
około 20 mm
• Szablony B oraz C: odległość pozioma
– około 167 mm, odległość pionowa –
około 14 mm
03
``
99
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Ustawienie elementów przesłaniających reflektory
03
Górny rząd: w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, szablony A i B. Dolny rząd: w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, szablony C i D.
100
03 Za kierownicą
Oświetlenie
Szablony elementów przesłaniających dla reflektorów halogenowych
03
101
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wycieraczki szyby przedniej1
Przerywana praca wycieraczek
Czujnik deszczu*
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek można regulować, odpowiednio
obracając pierścień regulacyjny.
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z normalną prędkością.
03
Wycieraczki szyby przedniej pracują
z dużą prędkością.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny jest symbol
.
Włączanie czujnika i regulacja czułości
WAŻNE
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.
Wyłącznik czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości
pracy
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej (lub tylnej) oraz usunąć
z niej śnieg i lód.
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika
wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do góry i zwolnienie jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
1
102
Pozycja serwisowa piór wycieraczek
Czyszczenie szyby przedniej/piór wycieraczek
i wymiana piór wycieraczek, patrz strona 342
i 356.
Czujnik deszczu może zostać włączony przy
pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i dźwignia przełącznika wycieraczek jest
w położeniu 0.
W celu włączenia czujnika należy nacisnąć
. Wycieraczki wykonają jeden
przycisk
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika do góry.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Wymiana piór wycieraczek, patrz strona 342, pozycja serwisowa piór wycieraczek, patrz strona 342, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, patrz strona 343.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wyłączanie czujnika
W celu wyłączenia czujnika należy nacisnąć
lub przestawić dźwignię przeprzycisk
łącznika wycieraczek do dołu w inną pozycję.
Spryskiwacze szyby przedniej i
zmywacze reflektorów
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia reflektory zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy.
Czujnik deszczu jest automatycznie wyłączany
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub pięć minut po
wyłączeniu silnika.
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
03
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Jeżeli silnik samochodu pracuje
bądź wybrana jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu, należy wyłączyć czujnik
deszczu. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników zniknie symbol czujnika oraz
zgaśnie podświetlenie przycisku.
Uruchamianie spryskiwaczy.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć i zostaną zmyte reflektory.
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz
spryskiwaczy, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
Wycieraczka szyby tylnej – praca przerywana
Wycieraczka szyby tylnej – praca ciągła
Naciśnięcie dźwigni do przodu (w kierunku
wskazywanym strzałką na ilustracji) powoduje
włączenie spryskiwacza i wycieraczki tylnej
szyby.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Za kierownicą
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
UWAGA
Wycieraczka tylnej szyby jest wyposażona
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, co
oznacza, że jej silnik zostaje wyłączone w
przypadku przegrzania. Wycieraczka tylnej
szyby podejmie ponownie pracę po ostygnięciu (30 sekund lub dłużej, zależnie od
stopnia nagrzania silnika wycieraczki i temperatury zewnętrznej).
03
Praca wycieraczek podczas cofania
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje włączenie pracy przerywanej wycieraczki szyby
tylnej2. Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w inne położenie wycieraczka przerywa
pracę.
Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i pracuje z normalną prędkością, nic się
nie zmieni.
UWAGA
W wersji z czujnikiem deszczu samoczynne
uruchomienie wycieraczki szyby tylnej podczas cofania nastąpi tylko podczas opadów, jeżeli czujnik deszczu nie jest wyłączony.
2
104
Ta funkcja (przerywane działanie wycieraczek podczas cofania) może być wyłączona. Proszę udać się do stacji obsługi. Volvo zaleca powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
Szyba przednia odbijająca
promieniowanie cieplne*
W celu zapewnienia optymalnego działania
wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie
ma folii odbijającej promieniowanie cieplne
(patrz wyróżniony obszar na powyższej ilustracji).
Szyba czołowa oraz szyby panoramicznego okna dachowego są laminowane. Pokrycie szyb warstwą
laminatu poprawia izolację dźwiękową kabiny oraz z racji wzmocnienia szyby
stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw
próbom włamania do samochodu. Laminowane mogą być również pozostałe szyby*
samochodu.
Powłoka odpychająca wodę i
zanieczyszczenia*
Szyby samochodu mogą być pokryte
specjalną powłoką hydrofobową,
zapewniającą dobrą widoczność w trudnych
warunkach pogodowych. Informacje dotyczące konserwacji takiej powłoki, patrz
strona 358.
cieplne, może wpływać na jego działanie i
sprawność.
03
Elektryczne sterowanie szyb
Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR
(odbijająca promieniowanie podczerwone).
Wymiary
A
47 mm
B
87 mm
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Do usuwania
szronu i lodu z lusterek należy użyć funkcji
odmrażania, patrz strona 108.
Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.
Ustawienie wyposażenia elektronicznego,
takiego jak transponder, za powierzchnią
szklaną z folią odbijającą promieniowanie
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przycisk elektrycznie uruchamianego
zabezpieczenia tylnych drzwi od wewnątrz* oraz blokady szyb w drzwiach tylnych, patrz strona 68.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Przyciski sterowania przednimi szybami
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
OSTRZEŻENIE
Działanie
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
drzwiach pasażerów należy uważać, aby
szyba nie przycisnęła dłoni lub innych
części ciała.
03
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a następnie opuszczona.
Zabezpieczenie to można ominąć (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aż do
zamknięcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciśnięciem zostaje
reaktywowana.
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególności za
pomocą pilota zdalnego sterowania, należy
zwracać uwagę, czy nie zagraża to w jakikolwiek sposób pasażerom.
OSTRZEŻENIE
Gdy w samochodzie znajdują się małe
dzieci, kierowca, opuszczając samochód,
powinien wyjąć kluczyk z gniazda wyłącznika zapłonu, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu szyb.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Panel przełączników w drzwiach kierowcy
pozwala podnosić i opuszczać szyby we
wszystkich drzwiach bocznych. Panele przełączników w pozostałych drzwiach sterują
jedynie szybą w drzwiach, w których są
zamontowane. W danej chwili elektrycznymi
podnośnikami szyb można sterować tylko z
jednego panelu przełączników.
Sterowanie działa, gdy wybrana jest pozycja I
lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
106
zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki nie zostaną otwarte którekolwiek drzwi.
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Kontrolowane podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik lekko nacisnąć lub pociągnąć do
góry. Dopóki przełącznik jest wychylony, szyba
przesuwa się do góry lub do dołu.
Automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby
Przełącznik wcisnąć lub pociągnąć do góry do
skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite
otwarcie lub zamknięcie okna.
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
Obsługa przy użyciu zdalnego
sterowania i układu centralnego zamka
Lusterka boczne
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach:
Zdalna obsługa szyb elektrycznych z zewnątrz
pojazdu przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub z wnętrza pojazdu przy użyciu układu
centralnego zamka, patrz strony 52 i 62
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R (kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się przynajmniej w położeniu I).
Kalibracja układu
W przypadku odłączenia akumulatora, po jego
podłączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji układu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania działała
prawidłowo.
1. Delikatnie wychylając przełącznik do góry
doprowadzić do zamknięcia okna, a
następnie przytrzymać w tej pozycji
jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnić na chwilę przełącznik.
3. Ponownie wychylić przełącznik do góry na
jedną sekundę.
OSTRZEŻENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidłowego działania zabezpieczenia
przed przyciśnięciem.
03
2. Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają
się automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Zapamiętywanie ustawienia*
Regulacja ustawienia
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W
przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
OSTRZEŻENIE
Lusterka wsteczne są szerokokątne, aby
obejmowały większy obszar. Obiekty
widziane w tych lusterkach wydają się znajdować dalej, niż są w rzeczywistości.
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w pamięci układu. Przy
późniejszym odblokowaniu z użyciem tego
samego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy
oraz zewnętrzne lusterka wsteczne ustawiają
się w zapamiętanych położeniach.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Pamięć klucza
samochodowego Położenie bocz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
lusterek i fotela kier. zap. w kluczu. Struktura
menu, patrz strona 148.
Pochylanie lusterek przy
03
parkowaniu1
Zewnętrzne lusterka wsteczne można pochylić
do dołu, aby na przykład lepiej widzieć pobocze drogi przy parkowaniu.
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Po upływie 10 sekund od przestawienia
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie, bądź
bezpośrednio po naciśnięciu przycisku L lub
R lusterka powracają do pierwotnego ustawienia
Automatyczne pochylanie lusterek przy
parkowaniu1
Po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne
lusterka wsteczne pochylają się automatycznie
do dołu, aby na przykład kierowca mógł lepiej
widzieć pobocze drogi przy parkowaniu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterka powracają po chwili automatycznie do swojego
pierwotnego położenia.
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR odpowiednio za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia zewnętrznych lusterek
Pochyl lewe lusterko i Pochyl prawe
lusterko. Struktura menu, patrz strona 148.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne zostają automatycznie złożone bądź rozłożone.
108
Lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych włączone są w układ oświetlenia asekuracyjnego gasnącego z opóźnieniem i włączanego zdalnie, patrz strona 97.
Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
Funkcję można włączać i wyłączać w menu MY
CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Ustawienia
zewnętrznych lusterek Złóż lusterka.
Struktura menu, patrz strona 148.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania mogła działać prawidłowo:
1. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do złożenia lusterek.
2. Posługując się przyciskami L i R, doprowadzić do rozłożenia lusterek.
3. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja neutralna.
1
Oświetlenie asekuracyjne
Tylko w połączeniu z elektrycznie sterowanym siedzeniem z pamięcią, patrz strona 86.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do szybkiego usuwania
z nich zaparowania lub oblodzenia.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje włączenie ogrzewania. W przycisku zapala się
lampka kontrolna. Wyłączyć ogrzewanie, gdy
tylko oblodzenie/zaparowanie zostanie usunięte, aby niepotrzebnie nie obciążać akumu-
03 Za kierownicą
Szyby i lusterka wsteczne
latora. Ogrzewanie zostanie też wyłączone
automatycznie po upływie pewnego czasu.
Zaparowanie/oblodzenie tylnej szyby jest usuwane automatycznie w przypadku uruchamiania samochodu przy temperaturze zewnętrznej
niższej niż +9 °C. Funkcję automatycznego
usuwania oblodzenia można wybrać w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Autom.
ogrzewanie tylnej szyby. Można wybrać
pomiędzy ON lub OFF. Struktura menu, patrz
strona 148.
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Lusterko dwupozycyjne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. Aby temu zapobiec,
można przestawić lusterko do pozycji zmniejszonego blasku odbicia:
1. Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w
położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
03
2. Przestawienie dźwigni w kierunku szyby
czołowej powoduje ustawienie lusterka w
normalnym położeniu.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
Jedynie lusterko automatycznie przyciemniane
może być wyposażone w kompas*, patrz
strona 110.
Dźwigienka do opuszczania lusterka
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
03 Za kierownicą
Kompas*
Działanie
Kalibracja
03
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, z dala od
konstrukcji stalowych i linii wysokiego
napięcia.
Wewnętrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wybrana jest pozycja II wyłącznika
zapłonu, patrz strona 83. Kompas można włączać i wyłączać, naciskając np. spinaczem
przycisk u dołu lusterka.
110
2. Uruchomić silnik.
UWAGA
Warunkiem prawidłowej kalibracji kompasu
jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie (układu klimatyzacji, wycieraczek itp.) oraz zamknięcie
wszystkich drzwi.
3. Posługując się np. spinaczem przytrzymać
wciśnięty przycisk u dołu lusterka wstecznego, aż pojawi się C (po
około 6 sekundach).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G030295
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
Strefy magnetyczne.
4. Przycisk nadal przytrzymywać wciśnięty,
aż po upływie około 3 sekund pojawi się
aktualny numer strefy magnetycznej. Na
wyświetlaczu pokazywany jest numer
aktualnej strefy magnetycznej.
5. Naciskać kilkakrotnie przycisk do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
6. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona. Następnie zatoczyć
03 Za kierownicą
Kompas*
samochodem jeszcze 2 koła, by precyzyjnie dostroić wskazania kompasu.
8. W razie potrzeby powtórzyć powyższe
czynności.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
Uwagi ogólne
Panoramiczne okno dachowe podzielone jest
na dwie sekcje. Jedynie przednią sekcję
można otwierać – odsuwając w płaszczyźnie
poziomej bądź uchylając do góry tylną krawędź (do pozycji wentylacji).
03
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w roletę przeciwsłoneczną wykonaną z
perforowanej tkaniny i umieszczoną pod
dachem szklanym, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed takimi czynnikami, jak
silne światło słoneczne.
OSTRZEŻENIE
Działanie
Poruszające się elementy okna dachowego
mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów –
w szczególności dzieci.
•
Przy otwieraniu i zamykaniu okna
dachowego należy zawsze zachować
ostrożność.
•
Nie należy dopuszczać, aby dzieci
bawiły się przełącznikami sterującymi
okna dachowego.
•
Opuszczając samochód, kierowca
powinien zawsze zabierać ze sobą* kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator osobisty, uniemożliwiając
uruchomienie napędu okna dachowego.
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
Napęd okna dachowego i jego zasłony działa,
gdy wybrana jest pozycja I lub II kluczyka.
Otwieranie i zamykanie automatyczne
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego i jego zasłony znajdują się w
panelu dachowym. Sterowanie działa, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka, patrz
strona 83.
112
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. W celu całkowitego odsunięcia zasłony
okna dachowego należy przełącznik sterujący przesunąć do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
2. Następnie w celu całkowitego otwarcia
okna dachowego należy przełącznik steru-
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
jący ponownie przesunąć do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
do pozycji pierwszego oporu – otwierania
stopniowego
Zamykanie okna dachowego i wysuwanie jego
zasłony przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu do pozycji automatycznego zamykania.
3. W celu otwarcia okna dachowego należy
przełącznik po raz trzeci przesunąć do tyłu
do pozycji pierwszego oporu – otwierania
stopniowego. Dopóki przełącznik jest
przytrzymywany w tej pozycji, okno
dachowe przesuwa się w kierunku pozycji
całkowitego otwarcia.
Szybkie otwieranie i zamykanie
Możliwe jest równoczesne przesuwanie szyby
okna dachowego i jego zasłony.
• Otwieranie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do tyłu do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
• Zamykanie: dwukrotnie przesunąć przełącznik sterujący do przodu do pozycji
automatycznego zamykania i puścić.
Otwieranie i zamykanie stopniowe
1. W celu kontrolowanego odsunięcia
zasłony okna dachowego należy przełącznik przesunąć do tyłu do pozycji pierwszego oporu – otwierania stopniowego.
Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w
tej pozycji, zasłona okna dachowego cofa
się w kierunku pozycji całkowitego odsunięcia.
Zamykanie okna dachowego i wysuwanie jego
zasłony przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu do pozycji stopniowego zamykania.
Uchylanie okna dachowego
03
Uchylanie i zamykanie okna dachowego.
Uchylanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do góry.
UWAGA
Stopniowe otwieranie okna dachowego jest
możliwe po całkowitym odsunięciu jego
zasłony. I odwrotnie – zasłonięcie okna
dachowego jest możliwe po jego całkowitym zamknięciu.
Zamykanie: Nacisnąć tylną część przełącznika do dołu.
Przednia sekcja okna dachowego zostaje
uchylona tylną krawędzią do góry. Jeżeli
zasłona okna dachowego jest całkowicie
wysunięta, samoczynnie odsunie się o
ok. 50 mm.
2. W celu uchylenia okna dachowego należy
przełącznik ponownie przesunąć do tyłu
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
03 Za kierownicą
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe*
Zamykanie przy użyciu zdalnego
sterowania lub układu centralnego
zamka
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu panoramicznego okna
dachowego za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania należy uważać, aby
niczego nie przycisnąć.
03
Owiewka
Przytrzymanie wciśniętego przycisku zamykania w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania,
patrz strona 52 (lub przycisku centralnego
zamka, patrz strona 62), uruchamia operację
zamykania okien bocznych i okna dachowego.
Zostają również złożone* zewnętrzne lusterka
wsteczne oraz następuje zablokowanie drzwi
bocznych i drzwi bagażnika. W celu przerwania
zamykania należy ponownie nacisnąć ten sam
przycisk.
114
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w owiewkę, która rozkłada się, gdy okno
znajduje się w położeniu otwartym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Lampka (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
03
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
03
chomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uru-
116
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Lampka (5) +
tekst na
wyświetlaczu
Działanie
Zielona lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
Alcoguard Wynik
testu poz.
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
Czerwona lampka +
Wynik testu neg.
Poczek. 1 minutę
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
03 Za kierownicą
Alcoguard*
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie 115.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
1
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy:
Temperatura (ºC)
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat Alcoguard Wymagana
kalibr.. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie
zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz
strona 118, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
03
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alcoguard Podł.
przewód zasil.. W takim przypadku należy
podłączyć przewód zasilający za schowka
podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna
(6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Sytuacja awaryjna
Aktywacja funkcji obejścia
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z
samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
UWAGA
03
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 10 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Alcoguard Obejście aktywne, który może
zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Restart
możliwy
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
Alcoguard Wymagany serwis
Skontaktować się ze
stacją obsługi1.
Alcoguard Brak
sygnału
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi1.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi1.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi1.
1
118
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat Obejście aktywne
Poczek. 1 minutę, a następnie
Alcoguard Obejście aktywne – po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Alcoguard Obejście
aktywne i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
Alcoguard*
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
Alcoguard Test
nieważny
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alcoguard Dmuchaj dłużej
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
Alcoguard Dmuchaj słabiej
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
Alcoguard Dmuchaj mocniej
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
Alcoguard Czekaj
Rozgrzewanie
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat Alcoguard
Dmuchaj 5
sekund.
03
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy i wysokoprężny
zostanie stwierdzone przekroczenie
dopuszczalnej zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, patrz strona 115.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięty pedał
sprzęgła1. (W przypadku samochodów z
automatyczną skrzynią biegów – nacisnąć
pedał hamulca.)
03
3. Krótko nacisnąć przycisk rozruchu
START/STOP ENGINE.
Wyłącznik zapłonu z włożonym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania oraz przycisk START/
STOP ENGINE.
WAŻNE
Nie wciskać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania nieprawidłową stroną – trzymać
za koniec z wyjmowanym kluczykiem
mechanicznym, patrz strona 54.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i wcisnąć do
końca. Należy pamiętać, że w przypadku
gdy samochód jest wyposażony w blokadę
antyalkoholową, to uruchomienie silnika
będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nie
1
120
Silnik rozrusznika pracuje aż do uruchomienia
silnika, jednak nie dłużej niż 10 sekund (lub
60 sekund w przypadku silnika wysokoprężnego).
Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony – ponowić próbę, przytrzymując wciśnięty przycisk
START/STOP ENGINE, do momentu gdy silnik zacznie pracować.
OSTRZEŻENIE
Przed opuszczeniem samochodu należy
zawsze wyjąć z wyłącznika zapłonu kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania – szczególnie, jeśli w samochodzie pozostają dzieci.
Informacje o sposobie wyjmowania kluczyka z wyłącznika zapłonu, patrz
strona 83.
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu START/STOP ENGINE, aby uruchomić silnik.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu jest
nieco podwyższona. Jest to podyktowane
troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych, poprzez jak
najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka
Silnik benzynowy i wysokoprężny: wykonać
czynności 2-3. Dalsze informacje o bezkluczykowym uruchamianiu silnika, patrz strona 58.
UWAGA
Uruchomienie silnika jest możliwe, gdy
jeden z pilotów zdalnego sterowania włączonych w system rozpoznawania elektronicznego kluczyka* znajduje się w kabinie
lub w bagażniku samochodu.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wyjmować kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z funkcją obsługi bezkluczykowej* z samochodu podczas jazdy
lub holowania.
03
Wyłączanie silnika
W celu wyłączenia silnika – nacisnąć START/
STOP ENGINE.
Jeżeli samochód posiada automatyczną skrzynię biegów, a dźwignia wyboru biegu nie jest
ustawiona w położeniu P, albo gdy samochód
się porusza – nacisnąć dwukrotnie albo przytrzymać przycisk wciśnięty do momentu
zatrzymania silnika.
Blokada kierownicy
Blokada kierownicy otwiera się, gdy po włożeniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
wyłącznika zapłonu zostanie naciśnięty przycisk START/STOP ENGINE.
Blokada kierownicy włącza się, gdy po wyłączeniu silnika zostaną otwarte drzwi kierowcy.
Położenia kluczyka
Informacje dotyczących różnych położeń kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz
strona 83
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora
Awaryjny rozruch silnika
4. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego akumulatora wspomagającego
.
5. Zwolnić zaczepy mocujące i zdjąć osłonę
rozładowanego akumulatora, patrz
strona 345.
03
6. Podłączyć czerwony przewód rozruchowy
.
do dodatniego bieguna akumulatora
7. Jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
.
akumulatora wspomagającego
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury postępowania, aby uniknąć ryzyka eksplozji:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji kluczyka 0, patrz
strona 83.
2. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, należy wyłączyć w nim silnik i upewnić się, czy oba
pojazdy nie stykają się ze sobą.
122
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
8. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć
z masą nadwozia (łeb zewnętrznej śruby
górnego mocowania silnika po prawej
stronie)
. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie
zamocowane, aby wyeliminować ryzyko
iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy. Utrzymywać przez kilka
minut podwyższoną do około 1500 obr/
min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem. Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie
próby uruchamiania silnika. Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
11. Zdjąć przewody rozruchowe – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie
czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
biegunem dodatnim akumulatora ani z
zaciskiem podłączonym do czerwonego
przewodu rozruchowego.
OSTRZEŻENIE
Akumulatory wydzielają wodór, który w
połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Jedna iskra, która może
powstać na obluzowanym połączeniu,
może spowodować eksplozję akumulatora.
Akumulator zawiera również roztwór kwasu
siarkowego, którym można się poważnie
poparzyć. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę czy na odzież, należy natychmiast
spłukać go dużą ilością wody. W przypadku
oczu należy natychmiast uzyskać pomoc
lekarską.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
UWAGA
W przypadku górnego wariantu układu biegów dla skrzyni 6-biegowej (patrz poprzednia ilustracja) – najpierw wcisnąć do dołu
dźwignię zmiany biegów w położeniu N, aby
włączyć bieg wsteczny.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic*
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parkowania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego, patrz
strona 134.
Położenie biegu wstecznego (R)
Przed przestawieniem dźwigni w położenie R
należy zatrzymać samochód.
wicie wcisnąć pedał sprzęgła.
Blokada biegu wstecznego
03
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
• Przed zmianą każdego biegu należy całkosprzęgła.
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w inne położenie wymaga naciśnięcia
pedału hamulca zasadniczego.
WAŻNE
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
wstecznego. Schemat układu biegów w
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
Położenie parkowania (P)
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 77.
Położenie neutralne (N)
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
Położenie jazdy (D)
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przy``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
03
spieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
ręcznego sterowania (+/-)
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 77.
•
W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego pomiędzy symbolami + i –.
lub
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
1
124
Dotyczy tylko wersji D5 i T6.
Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany
biegów:
• Przesunąć dźwignię w lewo do położenia
przy symbolu D.
UWAGA
W przypadku skrzyni biegów ze sportowym
trybem pracy, sterowanie ręczne uruchamiane jest po wychyleniu dźwigni skrzyni
biegów z położenia (+/–) do przodu lub do
tyłu. Na wyświetlaczu następuje zmiana
wskazania z S na wartość liczbową z
zakresu 1-6, w zależności od aktualnie włączonego biegu.
Skrzynia biegów Geartronic – tryb
sportowy (S)1
Sportowy tryb pracy skrzyni biegów umożliwia
bardziej dynamiczną jazdę, ze zmianą przełożeń przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika. Ponadto krótszy jest czas reakcji na
wciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas
jazdy w jak największym stopniu wykorzystywane są niższe biegi i zmiana na wyższy bieg
jest maksymalnie opóźniana.
Tryb sportowy uzyskuje się poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–. Na wyświetlaczu
nastąpi zmiana wskazania z D na S.
Tryb sportowy można uruchamiać w dowolnym momencie podczas jazdy.
Skrzynia biegów Geartronic – jazda w
warunkach zimowych
Ruszanie z miejsca na śliskiej nawierzchni
ułatwi uprzednie ręczne przełączenie na trzeci
bieg.
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego i
przestawić dźwignię skrzyni biegów z
położenia D w prawo do położenia między
symbolami +/–. Na wyświetlaczu nastąpi
zmiana wskazania z D na 1.
2. Dwukrotnym wychyleniem dźwigni w kierunku + (plus) zmienić bieg na trzeci. Na
wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
1 na 3.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
ostrożnie przyspieszyć.
W ten sposób ruszanie z miejsca odbywa się
przy niższej prędkości obrotowej silnika oraz
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
mniejszej sile napędowej przekazywanej na
koła.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
G021351
Funkcja zabezpieczająca
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
03
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w
inne położenie należy naciskać pedał hamulca.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Blokada automatycznej redukcji biegu wymuszonej gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia do podłogi chroni przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej silnika
mogącym spowodować uszkodzenie silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające:
Położenie parkowania (P)
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 83.
Automatyczna blokada dźwigni w
położeniu neutralnym (N)
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej 3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym położeniu (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko przy wciśniętym pedale hamulca
zasadniczego i kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania w pozycji II, patrz strona 83.
``
125
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Wyłączanie blokady przełączania
zakresów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*2
03
HSA
Funkcja HSA (Hill Start Assist) powoduje, że
ciśnienie w układzie hamulcowym jest podtrzymywane przez parę sekund podczas przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia przy ruszaniu do przodu lub do tyłu
na pochyłości terenu.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie naciśnięcia
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
O tym należy pamiętać
W celu przywrócenia możliwości jazdy samochodem, który został unieruchomiony na skutek np. rozładowania akumulatora, konieczne
jest przestawienie dźwigni skrzyni biegów z
położenia P.
Odchylić gumową wykładzinę w kabinie za
środkową konsolą i otworzyć zaślepkę
otworu serwisowego.
Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąć i przytrzymać kluczyk w tej pozycji. (Informacje dotyczące kluczyka
mechanicznego, patrz strona 54.)
Można teraz przestawić dźwignię skrzyni
biegów z położenia P.
2
126
D: Automatyczny wybór biegów. M (+/–): Ręczny
wybór biegów.
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada hydrauliczny przemiennik momentu
obrotowego, który przenosi moc z silnika do
skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
Tylko silnik 4-cyl., model 2.0, 2.0T, 2.0F.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h
lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje
na biegu jałowym.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
Symbol
A
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
Komunikat i czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu może być pokazany
komunikat.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
03
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
Przeg. sk. bieg. Zaham.aby zatrz.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA
Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.A
Chł.skrz.biegów Nie wyłącz.siln.
Bez biegu na skutek przegrzanej skrzyni
biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozwolić na jałową
pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w
położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią zmiany biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
``
127
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
03
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym Przeg. sk. bieg. Zapark. bezp.
zostanie zignorowane, temperatura w
skrzyni biegów może wzrosnąć do
poziomu, który spowoduje tymczasowe
przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią – samochód
zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i
pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do
dopuszczalnego poziomu.
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w zakresie
automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 144.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
128
03 Za kierownicą
Napęd na wszystkie koła*
Stały napęd na dwie osie (AWD)
03
Napęd na dwie osie oznacza, że napędzane są
równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Moc silnika jest automatycznie rozdzielana
pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej.
Elektronicznie sterowane sprzęgło w układzie
napędowym przekazuje moc na tę parę kół,
która w danej chwili ma najlepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze
własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg
wzdłużny kół. W normalnych warunkach jazdy
większa część mocy silnika przekazywana jest
na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne napędu na obie
osie jezdne zwiększają bezpieczeństwo jazdy
podczas deszczu oraz gdy jezdnia pokryta jest
śniegiem lub lodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
129
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Uwagi ogólne
03
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego samochód
nadal można zatrzymać. Jednak pedał
hamulca zapada się głębiej i uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku.
Zastosowane w układzie hamulcowym urządzenie wspomagające zmniejsza siłę, jaka
potrzebna jest do wciśnięcia pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca zasadniczego wydaje się sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga większej siły nacisku na
pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno załadowany, można
odciążyć hamulce korzystając z siły hamującej
silnika. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia najlepiej
korzystać z tego samego biegu, na którym
następowało wjeżdżanie pod górę.
Więcej informacji o jeździe z dużym obciążeniem, patrz strona 371.
130
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód ten jest wyposażony w układ ABS
(Anti-lock Braking System), który przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody. Działaniu układu może
towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu silnika kierowca zwolni
nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu. Po osiągnięciu przez samochód prędkości 10 km/h może mieć miejsce
kolejna samodiagnostyka układu. W tym czasie może być odczuwalne pulsowanie pedału
hamulca.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego i
automatyczne światła awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samo-
chodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 95.
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądź wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych może powodować opóźnione działanie hamulców. Można
temu zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dłuższy czas oraz po
myciu samochodu. Zabieg ten wykonuje się,
delikatnie przyhamowując samochód na krótkim odcinku podczas jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
(EBA)
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca układ EBA rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne zwiększenie siły hamowania. Siła hamowania może
zostać zwiększona do poziomu, który powo-
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
duje zadziałanie układu ABS. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie działania tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy nieznaczne
obniżenie się pedału hamulca. Nie należy
zmniejszać nacisku na pedał. Zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
Lampki w zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Świeci się – Sprawdzić poziom
płynu hamulcowego. Jeżeli jest
zbyt niski, dolać płynu hamulcowego i ustalić przyczynę
ubytku.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
i
, może to oznaczać awarię w
układzie hamulcowym.
Jeżeli na tym etapie poziom w zbiorniczku
płynu hamulcowego jest prawidłowy,
można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
03
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Świeci się przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika – W układzie ABS wystąpiła usterka, gdy
silnik ostatnio pracował.
131
03 Za kierownicą
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach
Uwagi ogólne
03
Funkcję wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach HDC (Hill Descent Control) można
porównać do automatycznie regulowanego
hamowania silnikiem. Podczas zjazdu ze
wzniesienia, po zwolnieniu nacisku na pedał
przyspieszenia pojawia się siła hamująca
samochód, wynikająca z oporu, jaki stawiają
poruszające się elementy silnika. Jest to tak
zwane hamowanie silnikiem. Jednak w przypadku bardziej stromego zjazdu bądź obciążenia większym ładunkiem, siła hamująca silnika nie wystarcza do przeciwdziałania wzrostowi prędkości samochodu. W takim przypadku w celu ograniczenia prędkości samochodu kierowca musi użyć pedału hamulca.
Funkcja HDC umożliwia regulowanie prędkości samochodu na stromych zjazdach
wyłącznie za pomocą pedału przyspieszenia,
bez konieczności używania pedału hamulca.
Czułość pedału przyspieszenia zmienia się i
staje się on bardziej precyzyjny, ponieważ jego
działanie zostaje ograniczone do regulacji
prędkości obrotowej silnika w niepełnym
zakresie. Układ hamulcowy jest uruchamiany,
utrzymując prędkość samochodu na stałym,
niskim poziomie, co pozwala kierowcy skupić
się tylko na kierowaniu pojazdem.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy
zjeżdżaniu po silnie nachylonej pochyłości o
132
nierównej lub miejscami śliskiej nawierzchni,
np. na pochylni podczas wodowania łodzi z
przyczepy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja wspomagania kontroli prędkości
na zjazdach nie działa we wszystkich sytuacjach i służy jedynie jako dodatkowa
pomoc.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
Funkcjonowanie
działa, świeci się lampka
, a na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Zjazd z góry kontrola WŁ..
Funkcja ta działa wyłącznie na pierwszym i
wstecznym biegu. W wersji z automatyczną
skrzynią biegów musi być wybrany zakres 1 (na
wyświetlaczu komputera pokładowego powinien być widoczny symbol 1, patrz
strona 124).
UWAGA
Funkcji wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach nie daje się włączyć, gdy dźwignia
automatycznej skrzyni biegów jest w położeniu D.
Działanie
Funkcję wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku. Gdy funkcja
Funkcja wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach w sposób automatyczny ogranicza
prędkość staczania się samochodu do
10 km/h na biegu do przodu i 7 km/h na biegu
wstecznym. Jednak za pomocą pedału przyspieszenia można ustawić dowolną prędkość
z dopuszczalnego dla danego biegu zakresu
wartości. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia
samochód zostaje niezwłocznie wyhamowany
do prędkości odpowiednio 10 lub 7 km/h, bez
względu na nachylenie stoku i bez konieczności naciskania pedału hamulca.
03 Za kierownicą
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach
W trakcie działania funkcji świecą się światła
hamowania. Kierowca ma możliwość wyhamowania lub zatrzymania samochodu w
dowolnym momencie, naciskając pedał
hamulca zasadniczego.
Funkcja wspomagania kontroli prędkości na
zjazdach przerywa działanie:
03
• gdy zostanie wyłączona przyciskiem w
środkowej konsoli
• gdy w manualnej skrzyni biegów zostanie
wybrany bieg wyższy niż 1
• gdy w automatycznej skrzyni biegów zostanie wybrany bieg wyższy niż 1 lub dźwignia automatycznej skrzyni biegów zostanie
przestawiona w pozycję D.
Działanie funkcji może zostać przerwane w
dowolnym momencie. Ale gdy ma to miejsce
podczas zjeżdżania ze stromej pochyłości,
efekt hamujący nie zniknie natychmiast, lecz
stopniowo.
UWAGA
W przypadku uaktywnienia funkcji HDC
można doświadczyć opóźnienia pomiędzy
naciśnięciem pedału przyspieszenia, a
momentem odpowiedzi silnika.
133
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uruchamiany
elektrycznie
Włączanie hamulca postojowego
Funkcjonowanie
03
Uruchamianiu hamulca postojowego może
towarzyszyć odgłos siłownika elektrycznego.
Podobny odgłos towarzyszy operacji samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego w zatrzymanym samochodzie, działa on
na koła tylne. Uruchomienie tego hamulca
podczas jazdy powoduje zahamowanie
wszystkich czterech kół. Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany jest normalny
tryb działania hamulca postojowego tylko na
koła tylne.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
przypadku należy skorzystać z akumulatora
wspomagającego, patrz strona 122.
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciśnięty jego przełącznik sterujący. Po zwolnieniu przełącznika lub naciśnięciu pedału
przyspieszenia hamowanie zostaje przerwane.
UWAGA
Przełącznik hamulca postojowego.
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Nacisnąć przełącznik hamulca postojowego.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
• Za każdym razem po zaparkowaniu samochodu należy dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
134
Do chwili pełnego uruchomienia
hamulca postojowego błyska lampka
w zespole wskaźników. Gdy lampka przestanie
błyskać i pozostanie zapalona, hamulec postojowy jest uruchomiony.
W przypadku hamowania awaryjnego przy
prędkości powyżej 10 km/h, rozlega się
sygnał akustyczny.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła do
krawężnika.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Wyłączanie hamulca postojowego
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
UWAGA
Hamulec postojowy można też zwolnić po
naciśnięciu pedału sprzęgła. Firma Volvo
zaleca używanie do tego celu pedału
hamulca zasadniczego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomić silnik.
2. Zwolnić pedał sprzęgła i nacisnąć pedał
przyspieszenia.
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
Przełącznik hamulca postojowego.
Wersje z manualną skrzynią biegów
Zwalnianie ręczne
1. Włożyć elektroniczny kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
2. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
3. Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Zwalnianie automatyczne
2. Uruchomić silnik.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie D lub R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
UWAGA
03
Ze względów bezpieczeństwa hamulec
postojowy może zostać zwolniony automatycznie wyłącznie przy pracującym silniku,
gdy kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa. W wersji z automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego
następuje natychmiast po naciśnięciu
pedału przyspieszenia, gdy dźwignia
skrzyni biegów jest w położeniu D lub R.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego ruszający pod stromą górę
samochód z dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na przykład z przyczepą) może
w sposób niekontrolowany przemieścić się w
kierunku przeciwnym. W celu uniknięcia tego
należy przy ruszaniu przytrzymywać wciśnięty
przełącznik hamulca postojowego. Przełącznik
należy pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły
napędowej silnika wystarczającej do pokonania tendencji do staczania się w dół pochyłości.
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
``
135
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wersje ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka
03
Komunikaty
W celu zwolnienia hamulca postojowego
należy nacisnąć przycisk
START/STOP ENGINE, a następnie nacisnąć
pedał hamulca zasadniczego lub sprzęgła i
pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.
Hamulec postoj. Wymagany serwis –
Usterka. Jeżeli usterka nadal się utrzymuje,
udać się do stacji obsługi – zaleca się
powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
W przypadku parkowania samochodu zanim
usterka zostanie naprawiona, należy przednie
koła odpowiednio skręcić, jak przy parkowaniu
na pochyłości, a dźwignię skrzyni biegów
pozostawić w położeniu biegu 1 (skrzynia
manualna) lub P (skrzynia automatyczna).
Lampki sygnalizacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym
Błyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Błyskanie w jakiejkolwiek innej
sytuacji sygnalizuje usterkę.
Odczytać komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym.
Hamul. post. nie zwoln. do końca – Niemożliwe zwolnienie hamulca postojowego z
powodu usterki. Udać się do stacji obsługi –
zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo. W przypadku rozpoczęcia jazdy mimo wyświetlania tego komunikatu, rozlegnie się ostrzegawczy sygnał akustyczny.
Hamulec postoj. nie włączony – Niemożliwe
uruchomienie hamulca postojowego z powodu
usterki. Spróbować ponownie uruchomić
hamulec postojowy. Jeżeli komunikat nadal się
utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca
się powierzyć samochód stacji obsługi Volvo.
Komunikat ten pojawia się również w wersji z
manualną skrzynią biegów, w przypadku jazdy
z małą prędkością z otwartymi drzwiami,
136
ostrzegając kierowcę, że mogło nastąpić niezamierzone zwolnienie hamulca postojowego.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
UWAGA
HomeLinkŸ
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
03
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
03
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
138
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
03
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
03 Za kierownicą
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 138.
03
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Za kierownicą
03
141
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu.....................................
Menu MY CAR......................................................................................
Klimatyzacja..........................................................................................
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*................................
Nagrzewnica wspomagająca*...............................................................
Komputer pokładowy............................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC).............................
Dostosowywanie własności jezdnych...................................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*..............................................
Aktywna kontrola prędkości jazdy*.......................................................
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*.....
City Safety™.........................................................................................
Układ ostrzegania o kolizji oraz
wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*............
System wspomagający czujność
kierowcy (Driver Alert System) –
ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*....................................................
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY
CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver
Alert System) – OSTRZEGANIE O
NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*.....................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Kamera wspomagania parkowania*.....................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*................................
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................
142
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
144
147
153
165
169
171
173
175
176
178
189
193
198
206
209
212
215
219
223
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
Zespół wskaźników
ników. Zakres pokazywanego menu uzależniony jest od aktualnie wybranej pozycji
wyłącznika zapłonu, patrz strona 83. Gdy na
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu udostępniane jest po potwierdzeniu zapoznania się z treścią komunikatu przyciskiem READ.
Start bezpośr. Went. post.*
Ogrzew. dodatk. auto*
Post.uruch.ogrz.*
Lane departure warning*
Driver Alert*
Struktura menu
Niektóre z poniższych opcji menu wymagają,
by dana funkcja i odpowiednie wyposażenie
były zainstalowane w samochodzie.
04
Komunikat
Do pust. zbiorn.
Wyświetlacz w zespole wskaźników i przełączniki
do obsługi menu.
READ – dostęp do listy komunikatów i
potwierdzanie zapoznania się z komunikatem.
Pokrętło nawigacyjne – przewijanie opcji
menu.
RESET – przywrócenie standardowych
ustawień aktualnie wybranej funkcji. W
określonych przypadkach służy do wybierania lub uruchamiania funkcji – opis przy
objaśnieniach poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostępnych na wyświetlaczu
informacyjnym w zespole wskaźników obsługiwane jest za pomocą lewej dźwigni przełącz-
1
144
Średnie
Chwilowe
Średnia prędk.
Aktualna prędkość1
Poziom oleju silnikowego*
Ciśnienie opon Kalibracja*
Zegar ogrz.post 1/2*
Zegar went.post 1/2*
Tryb zeg. post.*
Start bezpośr. Ogrz. post.*
Start bezpośr. El.og.post.*
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Komunikat tekstowy na wyświetlaczu informacyjnym.
Gdy zostanie podświetlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny, bądź zaświeci się
lampka sygnalizacyjna, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o usterce jest przecho-
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
wywany w pamięci aż do usunięcia jej przyczyny.
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Do potwierdzania zapoznania się z komunikatem oraz wyświetlania kolejnych komunikatów
służy przycisk READ.
Pilny serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu natychmiastowego
sprawdzenia samochodu.
Czas na planowy przegląd
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie wyświetlania informacji komputera
pokładowego, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk READ.
Wymagany serwisA
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Komunikat
Działanie
Zatrzymać
pojazdA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Patrz instrukcjaA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
Czas na przegląd okresowy – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB. Termin przeprowadzenia przeglądu
okresowego zależy od
przebiegu samochodu,
czasu (w miesiącach),
który upłynął od ostatniego przeglądu, czasu
przepracowanego
przez silnik i klasy oleju.
Zarezerwuj termin przegl.
Czas na zarezerwowanie przeglądu okresowego – należy skontaktować się ze stacją
obsługiB.
UWAGA
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i
wyłączyć silnik. Istnieje
poważne zagrożenie
uszkodzeniem – należy
skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Termin przeglądu minął
04
Sygnalizacja przekroczenia terminu przeglądu okresowego. W
przypadku nieprzestrzegania terminarza
przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespołów
samochodu nie są
objęte gwarancją –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
``
145
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu
04
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Olej skrz. bieg.
Potrzeb.
wymiana
Należy skontaktować
się ze stacją obsługiB w
celu jak najszybszego
sprawdzenia samochodu.
Przegrz.sk.bieg.
Zatrzymać
pojazd
Skrzynia biegów ma niską
wydajn.
Skrzynia biegów nie
może pracować z pełną
wydajnością. Zachować ostrożność podczas jazdy, aż komunikat zniknieC.
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się ze stacją
obsługiB.
Czasowo
WYŁ.A
Tymczasowe wyłączenie funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub po
ponownym uruchomieniu silnika.
Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy
Radioodtwarzacz został wyłączony w celu
ograniczenia zużycia
energii. Naładować
akumulator.
Jeżeli komunikat pojawia się wielokrotnie –
należy skontaktować
się ze stacją obsługiB.
Przegrz.sk.bieg.
Zreduk. prędkość
146
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Wybrać bieg jałowy i
pozwolić na pracę silnika na tym biegu, aż do
momentu gdy komunikat zniknieC.
A
B
C
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym,
gdzie wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 127.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Informacje ogólne na temat opcji MY
CAR
W tym menu można obsługiwać wiele
funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.
• Długie naciśnięcie przycisku EXIT w menu
Działanie
Przyciski w środkowej konsoli
podstawowym MY CAR powoduje wyjście
z menu MY CAR i prowadzi do menu głównego (widoku głównego), z którego można
uzyskać dostęp do wszystkich funkcji/
menu samochodu, patrz strona 234.
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Do nawigacji w strukturze menu służą niektóre
z przycisków w środkowej konsoli lub prawy
zespół przycisków w kierownicy.
Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.
04
Przyciski w środkowej konsoli do obsługi menu.
Nacisnąć MY CAR, aby wyświetlić opcje
dostępne w menu MY CAR.
Nacisnąć OK MENU, aby wybrać/zaznaczyć podświetloną opcję menu lub zapisać
wybrane ustawienie funkcji w pamięci.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przewinąć
opcje menu w górę/w dół.
Obrócić pokrętło, aby przewinąć opcje
menu w górę/w dół.
EXIT
Nacisnąć pokrętło, aby wybrać/zaznaczyć
podświetloną opcję menu lub zapisać
wybrane ustawienie funkcji w pamięci.
• Krótkie naciśnięcia przycisku EXIT pozwalają cofać się w strukturze menu o jeden
krok.
•
Wygląd zestawu przycisków może się różnić zależnie od wersji rynkowej.
EXIT
Jedno długie naciśnięcie przycisku EXIT
powoduje przejście do menu podstawowego MY CAR.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
147
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Dostęp do opcji
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyświetlacza w
środkowej konsoli. Dostęp do opcji w strukturze menu przedstawiono w niniejszej instrukcji
w następujący sposób:
Ustawienia Ustawienia pojazdu
Ustawienia klucza Odblokuj drzwi
Drzwi od s. kierowcy, potem wszystkie.
04
Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób
za pomocą zestawu przycisków w kierownicy
uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:
1. Nacisnąć przycisk MY CAR w środkowej
konsoli.
2. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia, za pomocą pokrętła (1), a
następnie nacisnąć pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu.
3. Przejść do żądanego menu, np.
Ustawienia pojazdu i nacisnąć pokrętło –
wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść do Ustawienia klucza i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie nowe
podmenu.
148
5. Przejść do Odblokuj drzwi i nacisnąć
pokrętło – wyświetlone zostanie podmenu
zawierające dostępne funkcje.
6. Wybrać jedną z opcji Wszystkie drzwi lub
Drzwi od s. kierowcy, potem
wszystkie i nacisnąć pokrętło – w pustym
kwadraciku obok danej opcji pojawi się
krzyżyk.
7. Wyjść z funkcji programowania, wycofując
się kolejno z poszczególnych menu krótkimi naciśnięciami przycisku EXIT (2) lub
jednym długim naciśnięciem.
Procedura jest dokładnie taka sama w przypadku przycisków OK MENU (2) i EXIT (4) oraz
pokrętła (3) w środkowej konsoli.
MY CAR
W menu MY CAR dostępne są następujące
opcje:
• Moje XC60
• Syst. wspomag. (Support systems)
• Ustawienia (Settings)
MY CAR
Moje XC60
Na wyświetlaczu widoczne są zebrane w jednym miejscu układy wspomagające kierowcę –
można je tutaj włączać i wyłączać.
MY CAR
Syst. wspomag.
Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny stan
układów wspomagających kierowcę, w które
wyposażony jest samochód.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
MY CAR
pojazdu
Ustawienia
Ustawienia
60 sek.
Zredukowana ochrona
Aktywuj jeden raz
Zapytaj przy wysiadaniu
Można tutaj włączać, nastawiać i wyłączać
wszystkie podlegające ustawieniom funkcje
samochodu wchodzące w skład menu MY
CAR. Poniżej i na kolejnych stronach wymieniono menu główne i funkcje oraz ich podmenu/dostępne opcje. Więcej informacji na
temat poszczególnych funkcji – patrz strona
podana w odsyłaczu.
Pamięć klucza samochodowego
Więcej informacji, patrz strona 86 i 107.
Ustawienia klucza
Automatyczna blokada drzwi
Odblokuj drzwi
Wszystkie drzwi
Drzwi od s. kierowcy, potem
wszystkie
Dostęp bez klucza
Więcej informacji, patrz strona 66 i 70.
Ustawienia zewnętrznych lusterek
Pochyl lewe lusterko
Pochyl prawe lusterko
04
Tymczasowy ruch lewostronny
Ustawienia oświetlenia
Tymczasowy ruch prawostronny
Sygnał świetlny drzwi zablok.
Sygnał świetlny drzwi odblokowane
Więcej informacji, patrz strona 50.
Automatyczne oświetlenie
Off
30 sek.
60 sek.
Dowolne drzwi
Więcej informacji, patrz strona 52 i 97.
Więcej informacji, patrz strona 52 i 60 oraz 62.
Światła drogowe dzienne
Więcej informacji, patrz strona 92.
Więcej informacji, patrz strona 108.
90 sek.
Obydwa drzwi przednie
Sygnał świetlny drzwi zablok.
Więcej informacji, patrz strona 50.
Złóż lusterka
Wszystkie drzwi
Drzwi po tej samej stronie
90 sek.
Więcej informacji, patrz strona 97.
Więcej informacji, patrz strona 98.
Aktywne oświetlenie zakrętów
Więcej informacji, patrz strona 93.
System ciśnienia w oponach
Ostrzeżenie - zbyt niskie ciśnienie w
oponach
Wykalibruj ciśnienie w oponach
Więcej informacji, patrz strona 320.
Siła obracania kierownicą
Duża
Czas oświetlenia drogi
30 sek.
Średnia
Mała
``
149
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
City safety
Resetuj ustawienia pojazdu
Więcej informacji, patrz strona 10 i 193.
Ta opcja powoduje przywrócenie fabrycznych
wartości ustawień samochodu dokonywanych
za pomocą menu.
Informacje o martwym kącie
• Jeżeli wygaszacz ekranu nie ma się włą-
Więcej informacji, patrz strona 219.
Język
Alarm odstępu
Wybór języka dla opisów menu.
Więcej informacji, patrz strona 189.
Pokaż teksty pomocnicze
Driver alert
W przypadku wybrania tej opcji wyświetlany
będzie tekst objaśniający aktualną zawartość
ekranu wyświetlacza.
MY CAR Ustawienia
wspomagania kierowcy
04
Systemy
Alarm przeciwkoliz.
Ostrzeżenie przed kolizją
Krytyczny odstęp
Więcej informacji, patrz strona 206.
MY CAR Ustawienia
systemowe
Opcje
Długi
Normalny
Krótki
Sygnał ostrzegawczy
Więcej informacji, patrz strona 198.
Lane departure warning
Lane departure warning
Włącz przy starcie
Zwiększona czułość
Więcej informacji, patrz strona 209.
DSTC
Więcej informacji, patrz strona 173.
150
użyty jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu TV, patrz strona 147.
Więcej informacji, patrz strona 175.
Nastawia się tutaj zegar znajdujący się na tablicy rozdzielczej.
czać – zlikwidować zaznaczenie.
Jednostki odległości i paliwa
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Czas
Format czasu
12h
24h
Więcej informacji, patrz strona 82.
Wygaszacz ekranu
Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to pewnym
czasie braku aktywności obraz na ekranie TV
zostanie wygaszony, a w jego miejsce pojawi
się pusty ekran. Aktualna zawartość ekranu
zostanie wyświetlona ponownie, gdy zostanie
Więcej informacji na temat komputera pokładowego, patrz strona 171.
Jednostka temperatury
Celsius
Fahrenheit
Wybór jednostki do wyświetlania temperatury
zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.
Poziomy głośności
Głośność wyj. wskazówek głosowych
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Navigation go to address
Głośn. przód asystent parkowania
Głośn. tył asystent parkowania
Polecenia ogólne
Help
Głośność dzwonka
Cancel
Resetuj ustawienia systemowe
Ta opcja powoduje przywrócenie fabrycznych
wartości ustawień systemowych dokonywanych za pomocą menu.
MY CAR Ustawienia
rozpoznawania głosuA.
A
Ustawienia
Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Volvo RTI
(Road and Traffic Information) i/lub telefonem komórkowym
wyposażonym w technologię BluetoothŸ
Voice tutorial
Ta opcja menu + OK udostępnia informacje
głosowe na temat sposobu działania systemu.
Lista poleceń głosowych
Polecenia dla telefonu
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Polecenia nawigacyjne
Navigation
Navigation repeat instruction
Opcje menu wymienione w grupie Polecenia
dla telefonu stanowią przykładowe dostępne
polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym
telefonem komórkowym wyposażonym w
technologię BluetoothŸ. Więcej szczegółowych informacji – patrz strona 265.
Opcje menu wymienione w grupie Polecenia
nawigacyjne stanowią przykładowe dostępne
polecenia głosowe – tylko z zainstalowanym
systemem nawigacji Volvo RTI*.
Voice user setting
Ustawienia standardowe
User 1
Opcja Voice training umożliwia systemowi
rozpoznawania poleceń głosowych zapoznanie się z głosem i wymową kierowcy. Na ekranie wyświetlana jest pewna liczba zwrotów,
które kierowca powinien wypowiedzieć na
głos. Gdy system zapozna się ze sposobem
mówienia kierowcy, wyświetlanie zwrotów
zostanie przerwane. Następnie można wybrać
np. pozycję User 1 w opcji Voice user
setting, by system wiedział, którego użytkownika ma słuchać.
04
Voice feedback volume
• Na ekranie pojawia się funkcja regulacji
głośności i należy wtedy wykonać następujące czynności:
1. Wyregulować głośność za pomocą
pokrętła
2. Przeprowadzić próbny odsłuch za pomocą
OK
User 2
Istnieje tutaj możliwość utworzenia drugiego
profilu użytkownika – jest to przydatne w przypadku, gdy samochód/system będzie regularnie używany przez więcej niż jedną osobę.
Ustawienia standardowe włącza ustawienia
fabryczne.
Voice training
Użytkownik 2
3. Zapisać ustawienie i wyjść z menu za
pomocą EXIT.
Voice POI list
Edit list
Liczba obiektów jest obszerna, a jej zawartość
zależy od rynku. Na liście tej można zapisać
maksymalnie 30 ulubionych obiektów.
Użytkownik 1
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
151
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Menu MY CAR
Opcja menu Voice POI list jest wyświetlana
tylko wtedy, gdy zainstalowany jest system
nawigacyjny Volvo RTI*. Więcej informacji na
temat obiektów i rozpoznawania poleceń głosowych – patrz instrukcja obsługi systemu
nawigacyjnego.
MY CAR
audio
04
Ustawienia
Ustawienia
MY CAR
(FAV)
Ustawienia
Ustawienia
Preferowane
Więcej informacji, patrz strona 237.
MY CAR
Więcej informacji na temat wszystkich podmenu i możliwych ustawień, patrz strona 230.
MY CAR Ustawienia
klimatyzacji
Więcej informacji na temat ustawień klimatyzacji, patrz strona 153.
Ustawienia
Volvo On Call*
Opis zamieszczono w oddzielnej instrukcji.
MY CAR
Ustawienia
Informacja
Liczba klawiszy
Autom. regulacja nadmuchu
152
Więcej informacji, patrz strona 50.
Duży
Numer VIN
Normalny
Więcej informacji, patrz strona 364.
Mały
Kod DivX® VOD
Timer powietrza recyrkulacyjnego
Więcej informacji, patrz strona 251.
Autom. ogrzewanie tylnej szyby
Wersja software Bluetooth w poj.
Regulacja jakości powietrza wewn.
Więcej informacji, patrz strona 258.
Zresetuj ustawienia klimatyzacji
Wersja mapy i software
Ta opcja powoduje przywrócenie fabrycznych
wartości ustawień klimatyzacji dokonywanych
za pomocą menu.
Patrz też oddzielna instrukcja dotycząca systemu RTI i nawigacji GPS.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Lokalizacja czujnika
• Czujnik promieniowania słonecznego1
Klimatyzacja
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie sterowany układ klimatyzacji automatycznej. Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
UWAGA
Układ klimatyzacji (AC) można wyłączyć, ale
dla zapewnienia optymalnych warunków w
kabinie pasażerskiej i zapobieżenia zaparowywaniu szyb, powinien on zawsze pozostawać włączony.
czujnik1
wykrywający
Elementem systemu jest
stronę, z której padają promienie słoneczne do
przedziału pasażerskiego. Oznacza to, że temperatura powietrza w wylotach po prawej i
lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej
temperatury po obydwu stronach.
1
Chwilowe przerwanie działania układu
klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z pełną mocą silnika lub
wjeżdżaniu z przyczepą pod górę układ klimatyzacji może zostać tymczasowo wyłączony.
W efekcie może być odczuwalny chwilowy
wzrost temperatury w kabinie.
• Czujnik wilgotności* znajduje się przy
wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
umycie zwykłym środkiem do czyszczenia
szyb.
Szyby boczne i panoramiczne okno
dachowe
Warunkiem skutecznej pracy układu klimatyzacji jest zamknięcie wszystkich okien bocznych oraz panoramicznego okna dachowego
(jeżeli jest).
Parowanie szyb
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznych powierzchni szyb jest ich
Skraplanie
04
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lód i śnieg
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Diagnostykę i naprawę układu klimatyzacji
powierzyć stacji obsługi posiadającej autoryzację do prowadzenia takich napraw. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Czynnik chłodniczy
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy.
Nie zawiera on chloru, co oznacza, że jest nie-
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
153
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
szkodliwy dla powłoki ozonowej. Powierzyć tę
pracę do wykonania warsztatowi, który
posiada autoryzację do napełniania/wymiany
czynnika chłodniczego. Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Maksymalne przewietrzanie
04
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzień można skorzystać
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania, patrz
strona 62.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr. Ten
filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym
zapyleniu, konieczne mogą być częstsze
wymiany filtra.
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)*
Pakiet wyposażenia CZIP (Clean Zone Interior
Package) izoluje kabinę przed dostępem alergenów i substancji powodujących dolegliwości
astmatyczne. Szczegółowe informacje podane
są w specjalnej broszurze otrzymywanej w
momencie nabycia samochodu.
W skład pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po odblokowaniu drzwi. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja trwa określony czas lub zostaje przerwana po otwarciu drzwi pasażera. Długość
czasu pracy wentylatora stopniowo skraca
się z uwagi na zmniejszającą się potrzebę,
do momentu gdy wiek samochodu osiągnie 4 lata.
• Układ utrzymania jakości powietrza IAQS
to w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza w kabinie pasażerskiej
z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy.
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy
upewnić się, że założono właściwy rodzaj
filtra.
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
W celu spełnienia wymagań normy CZIP w
samochodach z pakietem CZIP filtr IAQS
musi być wymieniany po przejechaniu
15 000 km lub raz do roku, zależnie od tego
co nastąpi wcześniej. Jednakże do
75 000 km przez okres 5 lat. W samochodach bez pakietu CZIP oraz w przypadku
gdy klient nie chce, by spełniane były wymagania normy CZIP, filtr IAQS musi być
wymieniany przy zwykłym przeglądzie.
Zastosowanie przetestowanych
materiałów wykończeniowych w kabinie.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają
się do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we
wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie
go w czystości. Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie
rekomendowanych przez Volvo środków do
czyszczenia i pielęgnacji samochodu, patrz
strona 359.
Ustawienia dostępne za pośrednictwem
struktury menu
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia lub
zmiany standardowych ustawień czterech
funkcji układu klimatyzacji za pomocą przycisków w konsoli środkowej. Ogólne informacje
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
na temat nawigacji w obrębie menu, patrz
strona 148:
• Prędkość dmuchawy w trybie pracy automatycznej*, patrz strona 160.
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie, patrz strona 162.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
20 wylotów wentylacyjnych w kabinie samochodu.
W celu usunięcia zaparowania bocznych szyb
należy skierować na nie nawiew powietrza z
bocznych wylotów wentylacyjnych.
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
regulowane są w sposób automatyczny*.
Wyloty wentylacyjne w słupkach
drzwiowych
W razie potrzeby można je korygować ręcznie,
patrz strona 163.
tylnej szyby, patrz strona 108.
• Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*, patrz strona 162
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
04
Funkcje układu klimatyzacji można przywrócić
do ustawień standardowych menu MY CAR za
pomocą opcji: Ustawienia Ustawienia
klimatyzacji Zresetuj ustawienia
klimatyzacji.
Dystrybucja powietrza
Zamknięte
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Otwarte
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
Skierować wyloty wentylacyjne na szyby
boczne, aby usunąć ich zaparowanie występujące przy niskiej temperaturze powietrza na
zewnątrz.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
155
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Ustawić wyloty wentylacyjne w kierunku wnętrza kabiny, aby utrzymać komfortowe warunki
podróżowania na tylnych siedzeniach przy
wysokiej temperaturze powietrza na zewnątrz.
UWAGA
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na powiewy powietrza i przeciągi.
04
156
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
04
Regulacja temperatury, strona lewa
Podgrzewanie prawego fotela
Podgrzewanie lewego fotela
Regulacja temperatury, strona prawa
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Recyrkulacja
Dmuchawa
AUTO
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 108
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury (ETC)
04
Dmuchawa
Recyrkulacja
Podgrzewanie lewego fotela
Podgrzewanie prawego fotela
AC – – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Regulacja temperatury
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – odmrażanie
przedniej szyby
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych, patrz strona 108
158
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Korzystanie z elementów sterowania
Podgrzewanie siedzeń*
Przednie fotele
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie pomarańczowe lampki kontrolne na ekranie TV.
Siedzenia tylne2
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najmniejszą intensywnością –
świeci się jedna pomarańczowa lampka kontrolna na ekranie TV.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
OSTRZEŻENIE
Aktualna intensywność podgrzewania jest pokazywana na ekranie TV w konsoli środkowej.
Jedno naciśnięcie przycisku
włącza najwyższą intensywność podgrzewania – świecą
się trzy pomarańczowe
lampki kontrolne na ekranie
TV w konsoli środkowej (patrz
ilustracja powyżej).
2
Podgrzewane siedzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby, którym trudno
odbierać wzrost temperatury z powodu
braku czucia lub które z dowolnej przyczyny
mają trudności w radzeniu sobie z użytkowaniem elementów sterowania podgrzewanego siedzenia. W przeciwnym wypadku
można doprowadzić do oparzenia.
04
Naciśnięcie przycisku jeden raz uruchamia
podgrzewanie z maksymalną intensywnością –
świecą się trzy lampki kontrolne.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnością
– świecą się dwie lampki kontrolne.
Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniższą intensywnością –
świeci się jedna lampka kontrolna.
Czwarte naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podgrzewania – gasną wszystkie lampki
kontrolne.
Wyposażenie niedostępne w połączeniu z opcjonalnym dwupozycyjnym podwyższeniem dla dziecka.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
159
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Dmuchawa
Dystrybucja powietrza
UWAGA
Wyłączenie dmuchawy powoduje równoczesne wyłączenie klimatyzacji, co zwiększa ryzyko zaparowania szyb.
Pokrętło dmuchawy układu ECC*
04
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
Pokrętło dmuchawy układu ETC
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
1
160
Dystrybucja powietrza – usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Dystrybucja powietrza – nawiew w tablicy
rozdzielczej
Dystrybucja powietrza – nawiew na podłogę
Stylizowana sylwetka składa się z trzech przycisków. Naciskanie poszczególnych przycisków powoduje zapalanie się odpowiednich
części symbolu sylwetki na ekranie TV (patrz
ilustracja poniżej), a strzałka przed każdą z tych
części wskazuje wybrany kierunek dystrybucji
powietrza. Więcej informacji na temat dystrybucji powietrza, patrz strona 163.
Tylko wersje z elektronicznie sterowaną klimatyzacją automatyczną (ECC).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wybrany kierunek dystrybucji powietrza jest pokazywany na ekranie TV w konsoli środkowej.
AUTO1
Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Naciśnięcie przycisku AUTO
spowoduje wyłączenie wszystkich ustawień
ręcznych. Ekran TV pokazuje AUTO. KLIMA..
Prędkość dmuchawy w trybie automatycznym
można ustawiać w menu MY CAR za pomocą
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
opcji: Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Autom.
regulacja nadmuchu. Dokonać wyboru spośród Mały, Normalny lub Duży:
• Mały – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma słaby strumień
powietrza.
• Normalny – Automatyczna regulacja
prędkości dmuchawy.
• Duży – Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy. Priorytet ma bardziej intensywny strumień powietrza.
Struktura menu, patrz strona 148.
Regulacja temperatury
Za pomocą tego pokrętła
można regulować temperaturę. W przypadku układu
ECC* temperaturę po stronie
kierowcy i po stronie pasażera można nastawiać
oddzielnie.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC świeci się, układ klimatyzacji jest sterowany
automatycznie. W ten sposób
powietrze dopływające do
przedziału pasażerskiego jest
chłodzone i osuszane.
Gdy lampka kontrolna w przycisku AC nie
świeci się, układ klimatyzacji jest wyłączony.
Ale pozostałe funkcje są nadal regulowane
automatycznie. Włączenie funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji, dzięki czemu
wilgoć z powietrza jest usuwana z maksymalną
wydajnością.
Usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyb
Funkcja odmrażania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby przedniej i szyb bocznych. Powietrze płynie do
okien. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
UWAGA
Poziom hałasu wzrasta, ponieważ dmuchawa pracuje z pełną mocą.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
04
Recyrkulacja
Recyrkulacja
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, świeci się pomarańczowa lampka kontrolna w
przycisku. W celu odcięcia
dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp.,
można włączyć recyrkulację powietrza w przedziale pasażerskim. Recyrkulacja powietrza w
przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze
z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania
wewnętrznych powierzchni szyb.
UWAGA
W przypadku włączenia funkcji usuwania
zaparowania i oblodzenia szyb w położenie
maksymalne, zawsze następuje wyłączenie
recyrkulacji powietrza.
Timer
04
162
W przypadku ręcznego włączenia recyrkulacji
wyłącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten sposób
ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza. Funkcję
wyłącznika czasowego można uruchamiać w
menu MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia klimatyzacji Timer
powietrza recyrkulacyjnego. Struktura
menu, patrz strona 148.
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS*
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza w przedziale pasażerskim. W przypadku
wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza i
powietrze w kabinie jest recyrkulowane.
Funkcję wyłącznika czasowego można uruchamiać w menu MY CAR za pomocą opcji
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawienia Ustawienia klimatyzacji
Regulacja jakości powietrza wewn.. Struktura menu, patrz strona 148.
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków w kabinie czujnik jakości
powietrza powinien być stale włączony.
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
Gdy nastąpi zaparowanie wewnętrznych
powierzchni szyb, należy wyłączyć czujnik
jakości powietrza, uruchomić funkcję usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby. Pewna
ilość powietrza wydostaje się również wylotami wentylacyjnymi.
Powietrze nie jest recyrkulowane. Klimatyzacja
jest zawsze włączona.
w celu usunięcia zaparowania i oblodzenia.
Nawiew przypodłogowy i
na szyby. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi w desce rozdzielczej.
w celu utrzymania komfortowych warunków i
skutecznego przeciwdziałania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno lub wilgotno.
Nawiew na szybę przednią przez wylot do usuwania zaparowania i
oblodzenia oraz na szyby
boczne. Pewna ilość
powietrza wydostaje się
również wylotami wentylacyjnymi.
w celu uniknięcia zaparowania i oblodzenia
szyb, gdy na zewnątrz
jest chłodno i wilgotno
(prędkość dmuchawy
nie powinna być zbyt
niska).
Nawiew przypodłogowy i
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w słoneczny dzień, gdy
na zewnątrz jest
chłodno.
04
``
163
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Klimatyzacja
04
164
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Dystrybucja powietrza
Zastosowanie
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej.
w celu uzyskania komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepło i sucho.
Nawiew przypodłogowy.
Pewna ilość powietrza
wydostaje się również
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej
oraz wylotami na szyby.
w celu ogrzania lub chłodzenia stóp
Nawiew na głowę i klatkę
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
w celu uzyskania
dobrego efektu chłodzenia, gdy na zewnątrz jest
gorąco.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne i
przypodłogowy.
w celu chłodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza
na górną część ciała, gdy
na zewnątrz jest chłodno
lub gorąco i sucho.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica postojowa
Uzupełnianie paliwa
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ, patrz strona 166.
Uwagi ogólne o nagrzewnicy postojowej
Nagrzewnica ogrzewa silnik i przedział pasażerski. Możliwe jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za pomocą timera.
Podczas korzystania z timera możliwe jest
wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy
tym pamiętać, że nastawiony czas startu
określa moment, gdy zostanie osiągnięta
określona temperatura i samochód będzie
gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala
rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na
zewnątrz samochodu.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15 °C,
uruchomienie ogrzewania nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –5 °C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 50 minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika.
04
Kiedy nagrzewnica jest używana regularnie,
samochód powinien pracować przez taki
sam czas, przez jaki używana była nagrzewnica, aby zapewnić należyte naładowanie
energii zużytej przez nagrzewnicę.
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. Kiedy
nagrzewnica jest włączona na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Ogrz. post. WŁ.
Parkowanie na pochyłości
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy postojowej od
strony wnęki prawego przedniego koła
może wydobywać się dym, co jest objawem
prawidłowym.
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
UWAGA
Symbol
G025102
– Cyfra 2 w tym symbolu oznacza
drugi układ klimatyzacji w samochodzie,
przy czym jako pierwszy traktowany jest
zwykły układ klimatyzacji. Cyfra 2 nie ma nic
wspólnego z funkcją ZEGAR 1 lub ZEGAR
2.
G025102
G025102
Uruchamianie nagrzewnicy
04
Wyświetl
acz
Działanie
Ogrzew.
paliwa
WŁĄCZONE
Nagrzewnica jest
włączona.
Zegar
nast. dla
Ogrzew.
paliwa
Timer nagrzewnicy
zostaje uruchomiony po wyjęciu
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda
wyłącznika
zapłonu i opuszczeniu z samochodu – ogrzewanie silnika i przedziału pasażerskiego rozpocznie
się o nastawionej
godzinie.
Ogrzew.
wyłącz.
Słaby
akumulator
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu, aby umożliwić włączenie silnika.
Przycisk READ
Pokrętło
RESET – resetowanie/wybór
Wyświetlacz informacyjny w zespole wskaźników i przycisk READ, patrz strona 144.
W przypadku włączenia ustawień
timera lub opcji Start bezpośr.,
zaświeci się odpowiedni symbol na panelu
informacyjnym, a na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat objaśniający. Pokazywane symbole i teksty na wyświetlaczu
zebrane są w tabeli.
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G025102
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
G025102
G025102
Symbol
Wyświetl
acz
Ogrzew.
niedost.
Mało
paliwa
Ogrzew.
post.
Wymagany serwis
Działanie
Nastawienie
nagrzewnicy nie
jest możliwe z
uwagi na zbyt niski
poziom paliwa
(ok. 7 litrów) – ma
to na celu umożliwienie uruchomienia silnika oraz
przejechania
ok. 50 km.
Nagrzewnica nie
działa. Udać się do
stacji obsługi w
celu dokonania
naprawy. Volvo
zaleca skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Wyświetlany komunikat znika po krótkim czasie lub po naciśnięciu przycisku READ.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Start bezpośr. Ogrz. post..
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(ON) lub wyłączenia (OFF).
ON (włączone): Nagrzewnica została włączona
ręcznie lub z pomocą timera.
OFF (wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Ustawianie timera
Timer umożliwia nastawienie godziny, o której
samochód będzie używany i ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją TIMER 1 a
TIMER 2.
UWAGA
Wyłącznik czasowy można zaprogramować
tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania znajduje się w pozycji I w
wyłączniku zapłonu, patrz strona 83 – dlatego programowanie należy przeprowadzić
przed uruchomieniem silnika.
04
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Zegar ogrz.post 1.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
5. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Po nastawieniu czasu startu Zegar ogrz.post
1 można przejść do zaprogramowania drugiego czasu startu Zegar ogrz.post 2. W tym
celu należy użyć pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla Zegar ogrz.post 1.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą timera
04
Zegar samochodowy/timer
Czas timera nagrzewnicy jest powiązany z
zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia timera zostaną wykasowane.
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą timera
może zostać wyłączona ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu. Należy wykonać
następujące czynności:
1. Wcisnąć READ.
2. Za pomocą pokrętła przejść do Zegar
ogrz.post 1 lub 2.
> Na wyświetlaczu migać będzie wskazanie ON (włączone).
3. Wcisnąć RESET.
> Nieprzerwanie świecić będzie wskazanie OFF (wyłączone), a nagrzewnica
będzie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”, patrz
strona 167.
168
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
Ogólne informacje na temat
nagrzewnicy wspomagającej
Wybór pomiędzy pracą automatyczną a
wyłączeniem nagrzewnicy
Na obszarach o zimnym klimacie1 do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej silnika
oraz zapewnienia wystarczającego ogrzewania kabiny może być potrzebna nagrzewnica
wspomagająca.
Funkcję automatycznego uruchamiania
nagrzewnicy wspomagającej można w razie
potrzeby czasowo wyłączyć.
UWAGA
Opcje menu są widoczne tylko wtedy, gdy
kluczyk znajduje się w pozycji I w wyłączniku zapłonu – dlatego wszelkich regulacji
należy dokonać przed uruchomieniem silnika.
Nagrzewnica przedziału pasażerskiego*
Spalinowa nagrzewnica wspomagająca jest
montowana w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
Nagrzewnica wspomagająca z dodatkowo
zamontowanym programatorem czasowym
może być wykorzystywana jako spalinowa
nagrzewnica przedziału pasażerskiego, patrz
strona 165.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest automatycznie przy pracującym silniku, gdy konieczne jest
zwiększenie wydajności ogrzewania.
Elektryczna nagrzewnica
wspomagająca
Spalinowa nagrzewnica
wspomagająca
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury
lub wyłączeniu silnika nagrzewnica przerywa
pracę.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej, od strony wnęki prawego przedniego
koła może wydobywać się dym, co jest
objawem prawidłowym.
1
2
04
Samochody z niektórymi silnikami benzynowymi2 są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, która jest zintegrowana z
układem klimatyzacji pojazdu.
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
Ogrzew. dodatk. auto.
2. Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia
(ON) lub wyłączenia (OFF).
Na obszarach o średnio zimnym klimacie1
samochody z silnikiem wysokoprężnym są
wyposażone w elektryczną nagrzewnicę
wspomagającą zamiast spalinowej.
Nagrzewnicą nie można sterować ręcznie, lecz
jest ona włączana automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat obszarów geograficznych, których to dotyczy.
Autoryzowany dealer Volvo udzieli Państwu informacji na temat silników, których to dotyczy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Nagrzewnica wspomagająca*
poniżej 14 °C i wyłączana po uzyskaniu w kabinie nastawionej temperatury.
04
170
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
Uwagi ogólne
Funkcje
Średnie
UWAGA
Jeżeli podczas korzystania z komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzegawczy, to komunikat ten trzeba najpierw
potwierdzić, aby można było ponownie włączyć komputer. Nacisnąć READ, aby
potwierdzić komunikat ostrzegawczy.
Wyświetlacz i przełączniki.
READ – potwierdzenie przeczytania
Pokrętło – przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
RESET – resetowanie
Struktura menu komputera pokładowego ma
postać zamkniętej pętli. Jedną z pozycji tego
menu jest pusty ekran, który dodatkowo
zaznacza początek/koniec pętli.
W celu zmiany jednostek odległości i prędkości
jazdy należy przejść do menu MY CAR
Ustawienia Opcje systemowe
Jednostki odległości i paliwa, patrz
strona 149.
Średnia prędk.
Średnia prędkość jest obliczana na podstawie
danych zgromadzonych od ostatniego zerowania. Zerowanie wskazań odbywa się za
pomocą przycisku RESET.
Chwilowe
Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co
sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na
wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.
Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie „----”.
Średnie zużycie paliwa jest obliczane na podstawie danych zgromadzonych od ostatniego
zerowania. Zerowanie wskazań odbywa się za
pomocą przycisku RESET.
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli była używana dodatkowa i/lub postojowa nagrzewnica paliwowa*.
04
--- km do pust. zbiorn.
Parametr ten jest wyliczany na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich
30 km oraz ilości paliwa pozostałego w zbiorniku. Wyświetlacz pokazuje przybliżoną odległość, jaką można przebyć na ilości paliwa
pozostałej w zbiorniku.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość. Dalsze informacje dotyczących sposobu, w jaki można wpływać na zużycie paliwa, patrz strona 13.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „---km do pust. zbiorn.” nie ma gwarancji, że
możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu. Należy najszybciej jak to możliwe zatankować.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Komputer pokładowy
UWAGA
Może wystąpić niewielki błąd wskazania,
jeżeli styl jazdy uległ zmianie.
Zerowanie
1. Wybrać --- km/godz. średnia prędkość
lub --.- l/100km średnie.
04
2. W celu wyzerowania aktualnie wybranego
parametru należy nacisnąć przycisk
RESET i przytrzymać wciśnięty przez
ok. 1 sekundę. Przytrzymanie wciśniętego
przycisku RESET przez co najmniej
3 sekundy powoduje równoczesne wyzerowanie wskazań średniej prędkości jazdy
i średniego zużycia paliwa.
Aktualna prędkość*1
Aktualna prędkość jazdy pokazywana jest w
milach na godzinę (mph) lub kilometrach na
godzinę (km/h).
1
172
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
Uwagi ogólne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Działaniu układu z użyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgłos. Przyspieszenie może
być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Niezamierzone zablokowanie kół podczas
jazdy może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy* – TSA
Zadaniem tej funkcji jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy, patrz strona 303.
UWAGA
Funkcja zostaje wyłączona, jeżeli kierowca
wybierze tryb Sport.
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Działanie
Układ kontroli trakcji
Wybór poziomu – tryb Sport
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
Układ DSTC jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania silnikiem – EDC
Układ EDC (Engine Drag Control) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy
po śliskiej nawierzchni.
Kierowca może jednak włączyć tryb Sport,
który umożliwia bardziej aktywną jazdę. W trybie Sport układ sprawdza, czy ruchy pedału
przyspieszenia i kierownicy oraz sposób pokonywania zakrętów mają charakter bardziej
aktywny niż podczas normalnej jazdy, a
następnie pozwala na kontrolowany poślizg
tylnej części samochodu do pewnego
poziomu, przy którym następuje interwencja i
ustabilizowanie pojazdu.
Ponadto, jeżeli kierowca przerwie kontrolowany poślizg, zwalniając pedał przyspieszenia,
układ DSTC interweniuje i stabilizuje pojazd.
W trybie Sport uzyskuje się maksymalną trakcję w przypadku utknięcia samochodu lub
podczas jazdy po niespoistej nawierzchni, np.
po piasku lub w głębokim śniegu.
Aby włączyć tryb Sport należy wykonać następujące czynności:
04
1. Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli
środkowej i w menu na ekranie wyświetlacza odszukać opcję Moje S60 DSTC.
(Struktura menu, patrz strona 147).
2. Zlikwidować zaznaczenie symbolu i wyjść
z menu.
> Układ pozwala wtedy na bardziej sportowy styl jazdy.
Tryb Sport pozostaje aktywny do momentu
jego wyłączenia przez kierowcę lub do
momentu wyłączenia silnika – po następnym
uruchomieniu silnika układ DSTC powraca do
trybu normalnego.
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
DSTC Czasowo WYŁ. – W ten sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)
przyczepności z powodu przegrzania tarcz
hamulcowych.
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
DSTC Wymagany serwis – układ nie działa z
powodu usterki.
04
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Jeżeli jednocześnie wyświetlane są symbole
i
– zapoznać się z treścią komunikatu na wyświetlaczu informacyjnym.
Symbol
jest wyświetlany, gdy włączony jest tryb Sport.
Jeżeli świeci jeden symbol
czenie może być następujące:
, jego zna-
• Błyskanie lampki sygnalizuje działanie
układu.
• Zapalenie się lampki ciągłym światłem na
2 sekundy oznacza kontrolę układu po uruchomieniu silnika.
174
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Dostosowywanie własności jezdnych
Aktywne zawieszenie (Four-C)*
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
Działanie
W układzie zawieszenia Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
działania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umożliwia zmianę własności
jezdnych samochodu. Możliwe są trzy ustawienia: komfortowe (Comfort), sportowe
(Sport) i wyczynowe (Advanced).
Kierowca może wybrać jeden z trzech różnych
poziomów wspomagania kierownicy zapewniających wyczucie drogi lub czułość układu
kierowniczego. Przejść do menu MY CAR,
odszukać opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Siła obracania kierownicą i
wybrać Mała, Średnia lub Duża.
Comfort
To ustawienie oznacza, że samochód zapewnia odczucie większego komfortu na nierównych i wyboistych drogach. Amortyzatory są
bardziej podatne, a ruchy nadwozia są płynne
i delikatne.
Sport
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe
wrażenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego stylu prowadzenia. Samochód szybciej
reaguje na ruchy kierownicy niż przy ustawieniu Comfort. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyły nadwozia przy pokonywaniu zakrętów.
Advanced
To ustawienie zalecane jest wyłącznie do dróg
o bardzo równej i gładkiej nawierzchni.
Charakterystyka działania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego trzymania się drogi oraz zminimalizowanie przechyłów nadwozia na zakrętach.
Struktura menu, patrz strona 147. Dostęp do
tej opcji nie jest możliwy podczas jazdy.
04
Przełączniki charakterystyki zawieszenia.
Pokazane na rysunku przyciski w środkowej
konsoli służą do przełączania ustawień charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu
silnika automatycznie przywracane jest ustawienie, które było aktywne w momencie ostatniego wyłączenia zapłonu.
Wspomaganie układu kierowniczego o
sile zależnej od prędkości*
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Układ kierowniczy jest twardszy i charakteryzuje się szybszą reakcją na autostradach. Przy
małych prędkościach jazdy wysiłek wymagany
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
175
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Działanie
zaświeci się symbol
, a nawiasy otaczające
(---) km/h oznaczają, że funkcja znajduje się w
stanie gotowości.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) km/h na wyświetlaczu
przełącza się wtedy na wybraną prędkość, np.
100 km/h.
G021411
04
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Stan gotowości
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
UWAGA
Automatycznej kontroli prędkości nie daje
się uruchomić przy prędkości jazdy poniżej
30 km/h.
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
, aby chwilowo wyłączyć
funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy
i przełączyć ją w stan gotowości – nastawiona
prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w
nawiasach (5). np. (100) km/h.
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość reguluje się długimi lub krótkimi naciśnięciami przycisków
lub
– rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do nastawionej prędkości.
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz przycisk
CRUISE przy kierownicy – na wyświetlaczu (5)
176
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• prędkość samochodu spadnie poniżej
ok. 30 km/h
• zostanie wciśnięty pedał sprzęgła
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie neutralne (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę.
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
04
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy wyłącza się przyciskiem CRUISE przy kierownicy
lub wyłączając silnik – nastawiona prędkość
zostaje usunięta z pamięci i nie można jej przy.
wrócić przyciskiem
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC
– Adaptive Cruise Control) pomaga kierowcy
utrzymać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Zwiększa on komfort jazdy
podczas długich podróży autostradami i na
długich odcinkach dróg głównych, na których
ruch odbywa się płynnie.
04
Kierowca nastawia żądaną prędkość jazdy
oraz odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Gdy czujnik radarowy wykryje z
przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość jazdy zostanie automatycznie dostosowana do tej sytuacji. Gdy droga z przodu
będzie znów wolna, samochód przyspieszy do
nastawionej prędkości.
Jeżeli funkcja aktywnej kontroli prędkości
jazdy zostanie wyłączona lub przełączona w
stan gotowości, a samochód znajdzie się zbyt
blisko poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony przez funkcję ostrzegania
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 189).
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Elementy układu.
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Przyciski sterujące w kierownicy
Czujnik radarowy
WAŻNE
Wszelkie zabiegi serwisowe związane z
układem aktywnej kontroli prędkości jazdy
mogą być wykonywane wyłącznie w stacji
obsługi – zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Automatyczna skrzynia biegów
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy w
samochodach z automatyczną skrzynią biegów ma pewne dodatkowe funkcje (Queue
Assist), patrz strona 182.
178
Funkcjonowanie
G021412
Informacje ogólne o układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W skład układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy wchodzi układ automatycznej kontroli
prędkości oraz układ oceny odległości.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Odległość od poprzedzającego pojazdu mierzona jest głównie przez czujnik radarowy.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
reguluje prędkość poprzez przyspieszanie i
hamowanie. Uruchomieniu hamulców przez
układ może towarzyszyć charakterystyczny,
niezbyt głośny odgłos.
1
OSTRZEŻENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedał hamulca zmienia położenie. Nie
należy trzymać stopy pod pedałem, ponieważ może dojść do jej przyciśnięcia.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara
się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu,
zachowując odstęp czasowy nastawiony przez
kierowcę. Jeżeli czujnik radarowy nie wykryje z
przodu żadnego pojazdu, samochód będzie
natomiast utrzymywać prędkość nastawioną
dla układu automatycznej kontroli prędkości
jazdy. Dzieje się tak również wtedy, gdy
poprzedzający samochód jedzie z prędkością
wyższą niż nastawiona dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób
łagodny. W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy
pojazd z przodu gwałtownie zwalnia. Ze
względu na opisane dalej ograniczenia układu
może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie
bądź nie nastąpi w ogóle, patrz strona 184.
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można włączyć, by poruszać się za innym pojazdem z
prędkością od 30 km/h1 do 200 km/h. Jeżeli
prędkość spadnie poniżej 30 km/h lub prędkość obrotowa silnika nadmiernie spadnie,
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
zostaje przełączony w stan gotowości i samoczynne hamowanie zostaje wyłączone – kierowca musi sam przejąć czynności wymagane
do utrzymania bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
04
Sygnalizacja konieczności uruchomienia
hamulców
Automatyczne hamowanie wykorzystuje
ponad 40% możliwości układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z większą
siłą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i
przednią szybę oświetla czerwony blask
lampki ostrzegawczej (patrz strona 199), sygnalizując ryzyko kolizji oraz konieczność
natychmiastowej interwencji.
Samochody z automatyczną skrzynią biegów ("Queue Assist") mogą korzystać z tej funkcji w przedziale prędkości 0-200 km/h, patrz strona 182.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
UWAGA
Działanie
W warunkach intensywnego oświetlenia
promieniami słonecznymi lub gdy kierowca
ma założone okulary przeciwsłoneczne,
zaświecenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może być trudne do zauważenia.
Włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy, naciskając jeden raz
przy kierownicy – na wyświetlaczu
przycisk
. Nawiasy (6) przy (---)
zapala się symbol
oznaczają, że funkcja automatycznej kontroli
prędkości jazdy znajduje się w stanie gotowości.
OSTRZEŻENIE
04
180
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana jedynie w przypadku wykrycia przez
czujnik radarowy innego pojazdu. Może się
zdarzyć, że ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane bądź nastąpi z opóźnieniem.
Hamowanie należy rozpoczynać natychmiast, gdy zaistnieje taka konieczność, nie
czekając na sygnalizację ostrzegawczą.
Uruchamianie układu i nastawianie
prędkości
Przyciski sterujące przy kierownicy i wyświetlacz.
Stan gotowości zostaje wyłączony i następuje przywrócenie prędkości zapisanej w
pamięci.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Automatyczna kontrola prędkości jazdy –
włączanie/wyłączanie lub stan gotowości.
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy może mieć trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy
po stromych drogach, z dużym obciążeniem
lub z przyczepą – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność zwolnienia.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie.
Włączanie i regulacja prędkości.
Nastawiona prędkość (w nawiasach = stan
gotowości).
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji.
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Automatyczną kontrolę prędkości jazdy urulub
, co
chamia się wtedy przyciskiem
powoduje zapisanie aktualnej prędkości w
pamięci – tekst (---) na wyświetlaczu przełącza
się wtedy na wybraną prędkość, np. 100 bez
nawiasów.
Gdy zamiast symbolu
pojawi się
, oznacza to, że
czujnik radarowy wykrył
pojazd.
Odstęp od poprzedzającego
pojazdu jest regulowany
przez funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy tylko wtedy, gdy świeci się symbol
(z samochodem).
Zmienianie prędkości
W trybie aktywnym prędkość zmienia się o
5 km/h po każdym naciśnięciu przycisku
lub
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
. Działanie przycisku
jest podobne jak
, powoduje jednak mniejszy przyrost prędkości. Rezultat ostatniego naciśnięcia zostaje
zapisany w pamięci.
UWAGA
Jeżeli którykolwiek z przycisków automatycznej kontroli prędkości jazdy zostanie
wciśnięty na dłużej niż ok. 1 minutę, funkcja
kontroli prędkości zostanie wyłączona. W
celu ponownego włączenia automatycznej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć silnik.
W pewnych sytuacjach automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć.
Wyświetlacz pokazuje wtedy komunikat
Tempomat Niedostępny, patrz
strona 187.
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie, a
5 kresek to około 2,5 sekundy.
Odstęp czasowy można zwiększać przycisprzy kierownicy i zmniejszać przyciskiem
.
kiem
Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
między pojazdami są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego,
aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie
za pojazdem poruszającym się z przodu.
Należy pamiętać, że krótszy odstęp czasowy
pozostawia kierowcy mniej czasu na reakcję i
podjęcie działania w razie np. niespodziewanej
zmiany sytuacji na drodze.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia ostrzeżenia o zbyt
małym odstępie od poprzedzającego pojazdu,
patrz strona 189.
UWAGA
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
Jeżeli samochód wydaje się nie reagować
na uruchomienie aktywnej kontroli prędkości, powodem może być to, że ustawiony
odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu chwilowo uniemożliwia zwiększenie prędkości jazdy.
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
04
Tymczasowe wyłączenie – stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy, aby
chwilowo wyłączyć funkcję automatycznej
kontroli prędkości jazdy i przełączyć ją w stan
gotowości – nastawiona prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu w nawiasach, np.
(100).
Przełączenie w stan gotowości w wyniku
działania kierowcy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje chwilowo wyłączona i przełączona w stan
gotowości, gdy:
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
• zostanie użyty hamulec zasadniczy
• pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę2
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N (automatyczna skrzynia biegów)
• kierowca będzie utrzymywać prędkość
04
wyższą niż nastawiona przez dłużej niż
1 minutę
Do samoczynnego przerwania działania układu
może dojść w następujących sytuacjach:
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
• gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji
automatycznej kontroli prędkości jazdy – po
zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód
powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.
• gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
Automatyczne włączanie stanu
gotowości
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
zależne jest od innych urządzeń w samochodzie, m.in. układu antypoślizgowego (DSTC).
Jeżeli którekolwiek z tych urządzeń przestanie
działać, aktywna kontrola prędkości zostaje
automatycznie przerwana.
2
3
182
W przypadku samoczynnego przerwania działania układu rozlega się sygnał akustyczny i na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Tempomat Wyłączony. Kierowca musi wtedy
zareagować i odpowiednio dostosować prędkość oraz odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
niska/zbyt wysoka
30 km/h3
UWAGA
Wznowienie działania układu przyciskiem
może spowodować dość znaczny
wzrost prędkości samochodu.
Wyłączanie
Do wyłączania automatycznej kontroli prędkości jazdy pozostającej w stanie gotowości
przy kierownicy, a w stanie
służy przycisk
aktywnym wymagane jest jedno długie naciśnięcie. Nastawiona prędkość zostaje skasowana i nie można jej przywrócić przyciskiem
.
• gdy koła samochodu stracą przyczepność
do podłoża
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy czujnik radarowy zostanie przesłonięty
np. mokrym śniegiem lub intensywnym
strumieniem deszczu (zakłócona emisja
mikrofal).
Przywracanie nastawionej prędkości
Funkcję automatycznej kontroli prędkości
jazdy pozostającą w stanie gotowości włącza
się ponownie jednym naciśnięciem przycisku
przy kierownicy – nastawiona zostaje wtedy
ostatnia prędkość zapisana w pamięci.
Wyłączanie i wybieranie wyższego lub niższego biegu nie angażuje stanu gotowości.
Nie dotyczy to samochodów z automatyczną skrzynią biegów ("Queue Assist") – funkcja działa aż do całkowitego zatrzymania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Queue Assist Aktywna kontrola
prędkości jazdy w samochodach z
automatyczną skrzynią biegów*
W samochodach z automatyczną skrzynią biegów układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
ma więcej funkcji niż w samochodach ze skrzynią manualną.
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, wynosi
30 km/h – chociaż układ ten może podążać za
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
innym pojazdem aż do zatrzymania, nie
można wybrać niższej prędkości.
Dostępne są następujące funkcje:
Zwiększony zakres prędkości
UWAGA
Aby można było włączyć automatyczną
kontrolę prędkości jazdy, drzwi kierowcy
muszą być zamknięte, a kierowca musi
mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
• W przypadku automatycznej skrzyni biegów funkcja automatycznej kontroli jazdy
pozwala podążać za innym pojazdem w
zakresie prędkości 0-200 km/h – to znaczy
od stanu zatrzymania do 200 km/h.
UWAGA
Włączenie automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości poniżej 30 km/h
wymaga, by w odpowiedniej odległości z
przodu znajdował się inny pojazd.
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem się na światłach, jazda jest wznawiana
automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza około 3 sekund – jeżeli poprzedzający
samochód rusza ponownie po upływie dłuż-
szego czasu, układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy zostaje przełączony w stan
gotowości. Kierowca musi wtedy ponownie
włączyć funkcję automatycznej kontroli prędkości jazdy w jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk
Zmiana celu
przy kierownicy.
lub
• Nacisnąć pedał przyspieszenia i przyspieszyć przynajmniej do około 4 km/h (normalne tempo marszu).
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy wznowi wtedy podążanie za poprzedzającym pojazdem.
UWAGA
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy może zatrzymać samochód na maksymalnie 2 minuty – po tym czasie zostaje
włączony hamulec postojowy i funkcja kontroli prędkości zostaje wyłączona.
•
Gdy będący celem poprzedzający samochód
nagle skręci, może się okazać, że dalej znajdują się
samochody stojące w miejscu.
04
Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy podąża za innym pojazdem z prędkością
poniżej 30 km/h i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego
w miejscu.
Przed ponownym włączeniem układu
automatycznej kontroli prędkości jazdy
kierowca musi zwolnić hamulec postojowy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy nadzoruje podążanie za innym
pojazdem przy prędkości powyżej
30 km/h i nastąpi zmiana celu z pojazdu
ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy
funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i
zamiast tego wybierze prędkość zapisaną w
pamięci.
•
04
Kierowca musi interweniować sam i
rozpocząć hamowanie.
nia po zatrzymaniu. Oznacza to, że hamulec
zasadniczy zostaje zwolniony i kierowca musi
hamować samodzielnie.
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy zwalnia hamulec zasadniczy i zostaje
przełączona w stan gotowości, gdy:
• kierowca oprze stopę na pedale hamulca
• zostanie włączony hamulec postojowy
• dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
• kierowca przełączy układ automatycznej
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w stan gotowości:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 15 km/h i
układ nie wie, czy obiekt będący celem to
nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np.
garb ograniczający prędkość.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach układ automatycznej
kontroli prędkości jazdy włącza hamulec
postojowy, aby samochód stojący w miejscu
pozostał nieruchomy.
Ma to miejsce, gdy:
• gdy prędkość jest mniejsza niż 15 km/h i
• kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój
poprzedzający pojazd skręca, w wyniku
czego układ nie ma żadnego pojazdu, za
którym mógłby podążać.
• układ DSTC zostanie przełączony z trybu
Automatyczne hamowanie zostaje
przerwane po zatrzymaniu
W pewnych sytuacjach funkcja automatycznej
kontroli prędkości jazdy zaprzestaje hamowa-
184
kontroli prędkości jazdy w stan gotowości.
pas bezpieczeństwa
Normal na Sport
• funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy utrzymywała pojazd w miejscu przez
ponad 2 minuty
• zostanie wyłączony silnik
• hamulce ulegną przegrzaniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Czujnik radarowy wykorzystywany jest
zarówno przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, jak i system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania
(patrz strona 198) oraz funkcję ostrzegania o
zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu (patrz strona 189). Zadaniem czujnika
radarowego jest wykrywanie samochodów lub
większych pojazdów poruszających się w tym
samym kierunku po tym samym pasie ruchu.
Wszelkie modyfikacje czujnika grożą jego nieprawidłowym działaniem.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
OSTRZEŻENIE
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki ruchu na drodze i interweniować,
gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub
odległości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
radzi sobie ze wszystkimi warunkami ruchu,
drogowymi i atmosferycznymi.
W punkcie „Funkcjonowanie” i w punktach
następnych zamieszczono informacje o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z funkcji aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowej odległości i prędkości ponosi zawsze
kierowca, nawet jeżeli korzysta z funkcji
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania
kolizji. Kierowca musi interweniować, jeżeli
układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie
hamuje w reakcji na ludzi lub zwięrzęta, ani
też w reakcji na małe pojazdy, takie jak
rowery i motocykle. Nie reaguje on także na
zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
Nie używać układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na przykład w ruchu miejskim, w
gęstym ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo
wody lub błota pośniegowego, przy silnych
opadach deszczu/śniegu, przy słabej
widoczności, na krętych drogach i na drogach zjazdowych/wjazdowych na drogi
główne.
Okolice powierzchni czołowej czujnika
powinny być utrzymywane w czystości.
• gdy prędkość poprzedzającego pojazdu
znacznie różni się od prędkości tego
samochodu.
Przykłady sytuacji, w których funkcja
automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie działa w sposób optymalny
04
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może
nie zostać wykryty lub może to nastąpić
później niż można by się spodziewać.
OSTRZEŻENIE
Z przodu osłony chłodnicy nie wolno umieszczać żadnych akcesoriów ani jakichkolwiek innych przedmiotów.
W następujących sytuacjach zdolność do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• w przypadku przesłonięcia przedniej
części czujnika przez zabrudzenia, lód,
śnieg, intensywny strumień deszczu, rozbryzgi błota bądź inne przeszkody.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
W pewnych sytuacjach czujnik wykrywa
pojazd znajdujący się blisko z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
pojazd poruszający się przed nim wjeżdża
z boku inny pojazd.
cego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji
z funkcją automatycznego hamowania.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą
pozostać niewykryte.
Na łuku drogi czujnik może zareagować na
nieodpowiedni pojazd, a także stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radar zablok. Patrz instrukcja, oznacza to,
że czujnik jest przesłonięty i nie jest możliwe
wykrywanie pojazdów znajdujących się z
przodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy ACC nie
wykrywa małych pojazdów (ciemny trójkąt: pole
widzenia układu ACC).
186
W takim przypadku nie działa zarówno
aktywna kontrola prędkości jazdy, jak i ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzają-
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Czujnik radaru w osłonie chłodnicy jest zabrudzony, bądź pokryty lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z osłony chłodnicy w okolicach czujnika.
Intensywne opady deszczu lub śniegu blokują emitowane przez czujnik
mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów
deszczu lub śniegu zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi blokują emitowane przez
czujnik mikrofale.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej
nawierzchni zdarzają się przerwy w pracy czujnika.
Mimo oczyszczenia powierzchni czujnika komunikat ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
Odczekać chwilę. Reakcja układu na przywrócenie możliwości detekcyjnych czujnika może nastąpić nawet po kilku minutach.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
04
Układ w stanie gotowości lub działa, ale nie wykrył żadnego pojazdu.
Układ działa i wykrył pojazd, do którego automatycznie dostosowywana jest prędkość jazdy.
Odstęp czasowy włączony, podczas regulacji.
Odstęp czasowy włączony, po regulacji.
Włącz DSTC aby włączyć
tempomat
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy nie można włączyć do czasu przełączenia układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) w tryb normalny.
Tempomat Wyłączony
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy został wyłączony – kierowca musi sam regulować
prędkość jazdy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
187
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Tempomat Niedostępny
Nie jest możliwe uruchomienie funkcji automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.
Może to mieć miejsce:
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu
• gdy dojdzie do zabrudzenia lub przesłonięcia czujnika np. śniegiem bądź strumieniem deszczu.
Radar zablok. Patrz
instrukcja
04
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy czasowo wstrzymane.
• Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym
błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 184.
Tempomat Wymagany serwis
Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy nie działa.
Wciśnij hamulec, aby
wstrzymać + alarm dźwiękowy
(Tylko wersje z automatyczną skrzynią biegów – "Queue Assist")
• Skontaktować się z warsztatem – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Samochód stoi w miejscu i funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy zwolni hamulec zasadniczy, by hamulec postojowy mógł przejąć zadanie utrzymania samochodu w miejsce, jednak usterka
hamulca postojowego sprawia, że samochód za chwilę zacznie się toczyć.
• Kierowca musi hamować samodzielnie. Komunikat pozostaje na wyświetlaczu i rozlega się alarm,
dopóki kierowca nie naciśnie pedału hamulca lub pedału przyspieszenia.
–
188
Poniżej 30 km/h Tylko z
poprz.
(Tylko wersje z automatyczną skrzynią biegów – "Queue Assist")
Pojawia się w przypadku próby włączenia automatycznej kontroli prędkości jazdy przy prędkości
poniżej 30 km/h, a w odległości aktywacji (ok. 30 metrów) nie ma poprzedzającego pojazdu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Uwagi ogólne
Funkcja Distance Alert informuje kierowcę o
wielkości odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa przy prędkościach powyżej 30 km/h i reaguje tylko na
pojazdy znajdujące się z przodu i poruszające
się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących
z przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
UWAGA
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu działa, gdy nie
jest uruchomiona aktywna kontrola prędkości jazdy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja Distance Alert reaguje tylko wtedy,
gdy odległość od poprzedzającego pojazdu
jest mniejsza od nastawionej – nie wpływa
ona na prędkość prowadzonego samochodu.
trolna w przycisku potwierdza, że funkcja jest
włączona.
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji SETUP
Ustawienia samochodu Ostrzeganie o
zbyt małym odstępie od poprzedzającego
pojazdu Włącz/Wyłącz. Struktura menu,
patrz strona 147.)
04
Działanie
Żółte światło ostrzegawcze.
Żółte światło ostrzegawcze na szybie przedniej
pali się w sposób ciągły, jeżeli odstęp od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy niż
nastawiony odstęp czasowy.
Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Świecąca się lampka kon-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Ustawianie odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu
04
Elementy sterowania i wyświetlacz odstępu czasowego.
Odstęp czasowy – zwiększanie/zmniejszanie
Odstęp czasowy – włączony, podczas
regulacji
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu w
postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym
dłuższy odstęp czasowy.
Jedna kreska odpowiada około 1 sekundzie od
poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to około
2,5 sekundy.
Kreski odzwierciedlające
nastawiony odstęp czasowy
widoczne są podczas zmiany
ustawień oraz przez kilka
sekund później. Następnie w
zmniejszonym formacie pojawiają się z prawej strony
wyświetlacza. Symbol ten pojawia się również
w przypadku uruchomienia aktywnej kontroli
prędkości jazdy.
Odstęp czasowy – włączony, po regulacji
Odstęp czasowy można zwiększać przyciskiem
i zmniejszać przyciskiem
.
190
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Im wyższa jest prędkość jazdy, tym większa
jest odległość od poprzedzającego
pojazdu, obliczana dla nastawionego
odstępu czasowego.
Ustawiony odstęp czasowy jest wykorzystywany również przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy, patrz strona 180.
Należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu zgodny z obowiązującymi
przepisami drogowymi.
Ograniczenia
Funkcja ta korzysta z tego samego czujnika
radarowego, co układ aktywnej kontroli prędkości i układ ostrzegania o ryzyku kolizji. Więcej informacji o czujniku radarowym i jego
ograniczeniach funkcjonalnych, patrz
strona 184.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
UWAGA
Silne światło słoneczne, odbite światło lub
duże zmiany natężenia światła, a także okulary przeciwsłoneczne mogą spowodować,
że światło ostrzegawcze na szybie przedniej
nie będzie widoczne.
Zła pogoda lub kręta droga może wpływać
na zdolność wykrywania pojazdów z przodu
przez czujnik radarowy.
Na zdolność wykrywania może mieć również wpływ wielkość pojazdu (dotyczy to np.
motocykli). Może to oznaczać, że światło
ostrzegawcze zapali się w odległości mniejszej od nastawionej albo ostrzeżenie nie
będzie przez pewien czas występować.
04
Z uwagi na ograniczone zasięg czujnika,
bardzo duża prędkość jazdy może również
spowodować, że ostrzeżenie zapali się w
odległości mniejszej od nastawionej.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Odstęp czasowy w trakcie ustawiania.
Odstęp czasowy po ustawieniu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Radar zablok.
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu czasowo wstrzymane.
Patrz instrukcja
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 184.
Ostrz. o koliz. Wymagany
serwis
04
192
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania są całkowicie lub częściowo wyłączone.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Uwagi ogólne
Układ City Safety™ pomaga kierowcy uniknąć
kolizji, między innymi podczas jazdy w gęstym
ruchu ulicznym, kiedy to zmienna sytuacja
przed samochodem w połączeniu z chwilową
nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku.
Ta funkcja jest aktywna przy prędkościach do
30 km/h i wspomaga kierowcę przez automatyczne hamowanie samochodu w przypadku
bezpośredniego ryzyka zderzenia z pojazdami
z przodu, jeżeli kierowca nie reaguje na czas
poprzez hamowanie i/lub odpowiednią zmianę
kierunku jazdy.
Układ City Safety™ jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji może on pomóc kierowcy.
Układ City Safety™ jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ City Safety™ nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne poleganie
na realizowanym przez układ City Safety™
automatycznym hamowaniu prędzej czy
później doprowadzi do kolizji.
W samochodzie wyposażonym w system
ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania* oba te rozwiązania
współpracują ze sobą. Szczegółowe informacje na temat systemu ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
patrz strona 198.
WAŻNE
Konserwacja i wymiana elementów układu
City Safety™ może być wykonywana
wyłącznie przez stację obsługi – zaleca się
powierzenie tej czynności autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety™ nie uaktywnia się we
wszystkich sytuacjach jazdy oraz warunkach pogodowych i drogowych.
Układ City Safety™ nie reaguje na pojazdy
poruszające się w kierunku przeciwnym,
pojazdy o niewielkich rozmiarach – np.
rowery i motocykle, a także na ludzi i zwierzęta.
Układ City Safety™ jest w stanie zapobiec
kolizji, gdy różnica prędkości nie przekracza
15 km/h. Przy większej różnicy prędkości
możliwe jest jedynie zmniejszenie prędkości, przy jakiej dojdzie do zderzenia. W
celu pełniejszego wykorzystania możliwości
układu hamulcowego, kierowca musi nacisnąć pedał hamulca.
04
Nigdy nie czekać na uaktywnienie się
układu City Safety™. Podczas jazdy odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu i adekwatnej do warunków prędkości spoczywa wyłącznie na kierowcy.
W normalnych warunkach układ City Safety™
reaguje w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Funkcjonowanie
ców nie jest to normalny styl jazdy i może być
odczuwany jako dyskomfort.
Jeżeli różnica prędkości pojazdów wynosi
15-30 km/h, układ City Safety™ może nie być
w stanie samodzielnie zapobiec kolizji. W celu
uzyskania pełnej siły hamowania kierowca
musi nacisnąć pedał hamulca. W ten sposób
staje się możliwe zapobiegnięcie kolizji nawet
przy różnicy prędkości przekraczającej
15 km/h.
04
Okienka nadajnika i odbiornika czujnika laserowego.
Układ City Safety™ za pomocą zamocowanego do górnej krawędzi przedniej szyby czujnika laserowego wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu. W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji układ City Safety™ automatycznie zahamuje samochód, co może zostać
odebrane jako nagłe hamowanie.
Jeżeli względna prędkość zbliżania się do
pojazdu z przodu nie przekracza 4-15 km/h,
układ City Safety™ jest w stanie całkowicie
zapobiec kolizji.
Układ City Safety™ uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i normalnych okolicznościach
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu. Dla większości kierow-
194
W trakcie automatycznego hamowania na
wyświetlaczu w zespole wskaźników widoczny
jest komunikat informujący o zadziałaniu tej
funkcji.
UWAGA
Podczas realizowanego przez układ City
Safety™ automatycznego hamowania
świecą się światła hamowania.
Działanie
Włączanie i wyłączanie układu
W niektórych sytuacjach wskazane może być
wyłączenie układu City Safety™ – np. gdy nad
pokrywą komory silnikowej i/lub przednią
szybą mogą przesuwać się zwisające gałęzie.
Po uruchomieniu silnika układ City Safety™
można wyłączyć w następujący sposób:
Za pośrednictwem menu MY CAR na ekranie
wyświetlacza w środkowej konsoli odszukać i
wybrać SETUP Ustawienia samochodu
Układy wspomagające kierowcę City
Safety. Wybrać opcję Wyłączone. (Struktura
menu MY CAR, patrz strona 147.)
Przy każdym uruchomieniu silnika funkcjonowanie układu jest automatycznie wznawiane,
bez względu na to, czy wcześniej został on
wyłączony, czy nie.
OSTRZEŻENIE
Czujnik laserowy emituje światło laserowe,
nawet gdy układ City Safety™ jest wyłączony.
UWAGA
Układ City Safety™ jest zawsze samoczynnie włączany po uruchomieniu silnika z
pozycji kluczyka I i II (pozycje wyłącznika
zapłonu, patrz strona 83).
W celu ręcznego włączenia układu City
Safety™:
• Wykonać analogiczne czynności jak przy
wyłączaniu układu, ale wybrać opcję
Włączone.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Ograniczenia
Zadaniem czujnika w układzie City Safety™
jest wykrywanie samochodów i innych dużych
pojazdów znajdujących się z przodu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Jednak ma on pewne ograniczenia funkcjonalne i np. wykazuje mniejszą sprawność w
czasie intensywnych opadów deszczu lub
śniegu, w gęstej mgle, podczas burzy pyłowej
czy zamieci śnieżnej. Podobny efekt może
również powodować zaparowanie, zabrudzenie, oblodzenie bądź pokrycie śniegiem przedniej szyby.
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np. chorągiewka lub podobne oznakowanie wystającego ładunku, dodatkowe lampy, czy krata
osłonowa przewyższająca linię pokrywy
komory silnikowej.
Promieniowanie podczerwone z czujnika w
układzie City Safety™ służy do pomiaru sposobu odbijania światła. Czujnik może mieć
ograniczoną skuteczność w przypadku pojazdów słabiej odbijających światło laserowe. Tył
pojazdu odbija zazwyczaj odpowiednią ilość
światła dzięki powłoce odbijającej na tablicy
rejestracyjnej i powierzchniom odblaskowym
tylnych świateł.
zapobiegania kolizjom przez układ City
Safety™. W takich sytuacjach układy ABS i
DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał
sprzęgła.
UWAGA
Układ City Safety™ nie włącza się przy cofaniu
samochodu.
•
Układ City Safety™ nie włącza się przy niskich
prędkościach – poniżej 4 km/h, przez co układ
nie interweniuje w sytuacjach, gdy zbliżanie się
do pojazdu z przodu następuje bardzo powoli,
np. podczas parkowania.
Powierzchnia szyby przed czujnikiem
laserowym powinna być wolna od lodu,
śniegu oraz zabrudzeń (umiejscowienie
czujnika laserowego, patrz strona 194).
•
Nie należy niczego mocować do szyby
przed czujnikiem laserowym
•
Nie dopuszczać do zgromadzenia się
na pokrywie komory silnikowej warstwy
śniegu lub lodu o grubości przekraczającej 5 cm.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety™ nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Gdy układ City Safety™ zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje
nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy.
Jeżeli samochód zostanie zahamowany z
powodu pojazdu z przodu, który się porusza,
to prędkość zostanie zmniejszona do takiej
samej prędkości jaka jest utrzymywana przez
pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ City Safety™, chyba
04
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu w zespole wskaźników
pojawi się komunikat Czujniki przedn. szyby
zablok, oznacza to, że czujnik laserowy jest
przesłonięty i nie ma możliwości wykrywania
pojazdów znajdujących się z przodu. W takim
przypadku układ City Safety™ nie działa.
Komunikat Czujniki przedn. szyby zablok
pojawia się nie w każdym przypadku przesłonięcia czujnika laserowego. Dlatego kierowca
powinien szczególnie dbać o utrzymywanie w
czystości przedniej szyby i okolic czujnika.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
``
195
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
04
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
czujnika laserowego
jest zabrudzona
bądź pokryta lodem
lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed czujnika
laserowego.
Czujnik laserowy
jest przesłonięty.
Usunąć zasłaniający
obiekt.
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” czujnika laserowego pojawią się
pęknięcia, rysy lub odpryski zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 x 3,0 mm
(lub większą), należy naprawić lub wymienić
szybę w stacji obsługi (umiejscowienie czujnika pokazano na ilustracji, strona 194) –
zaleca się powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Niedopełnienie tego wymagania może spowodować ograniczenie skuteczności działania układu City Safety™.
Aby uniknąć ryzyka ograniczenia skuteczności działania układu City Safety™, należy
również przestrzegać poniższych zaleceń:
•
W przypadku wymiany szyby przedniej
trzeba użyć szyby tego samego typu lub
szyby zatwierdzonej przez Volvo.
•
W przypadku wymiany wycieraczek
szyby przedniej trzeba użyć wycieraczek tego samego typu lub wycieraczek
zatwierdzonych przez Volvo.
Czujnik laserowy
Wykorzystywany przez układ City Safety™
czujnik emituje światło laserowe. W razie
usterki lub gdy czujnik laserowy wymaga serwisu, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem – zaleca się powierzyć
samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zaglądać do wnętrza czujnika
laserowego (który emituje rozproszoną
wiązkę niewidzialnego promieniowania) z
odległości mniejszej niż 100 mm z użyciem
szkieł powiększających, mikroskopu,
soczewek lub innych przyrządów optycznych, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia oczu. (Umiejscowienie czujnika laserowego, patrz ilustracja na stronie 194.)
Odnośnie do dalszych informacji o czujniku
laserowym, patrz strona 10.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Funkcjonowaniu układ City Safety™ automatycznego hamowania może towarzyszyć podświetlenie jednego lub kilku symboli graficznych w zespole wskaźników wraz z komunikatem ostrzegawczym.
Zapoznanie się z komunikatem można
potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku
196
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
City Safety™
READ na dźwigni przełącznika kierunkowska-
Symbol
zów.
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Aut. ham. przez City Safety
Układ City Safety™ uruchomił funkcję automatycznego hamowania.
Czujniki przedn. szyby
zablok
Czujnik laserowy chwilowo nie działa z powodu przesłonięcia.
04
• Usunąć obiekt zasłaniający czujnik i/lub oczyścić powierzchnię przedniej szyby w okolicy czujnika.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika laserowego, patrz strona 195.
City Safety Wymagany serwis
Układ City Safety™ nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
197
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
Uwagi ogólne
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i wykrywania
pieszych z funkcją automatycznego hamowania Collision Warning and Pedestrian Detection
with Full Auto Brake wspomaga kierowcę w
razie ryzyka najechania na pieszego albo na tył
pojazdu stojącego z przodu lub poruszającego
się w tym samym kierunku.
System łączy w sobie trzy niżej opisane funkcje.
04
• Ostrzeganie o ryzyku kolizji – ostrzeganie kierowcy o zbliżającej się potencjalnej
kolizji.
• Przygotowanie do hamowania awaryjnego – zwiększanie skuteczności hamowania w krytycznej sytuacji.
• Automatyczne hamowanie – samoczynne uruchomienie hamulców w sytuacji
nieuchronnej kolizji z pieszym lub pojazdem znajdującym się z przodu, jeżeli kierowca sam nie zareaguje na czas poprzez
hamowanie i/lub zmianę kierunku jazdy.
Funkcja automatycznego hamowania
może zapobiec zderzeniu lub zmniejszyć
prędkość, przy jakiej ono nastąpi.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem jest zaprojektowany do
uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby
uniknąć zbędnych interwencji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie może być
traktowany jako pretekst do zmiany nawyków
przy prowadzeniu samochodu. Bezkrytyczne
poleganie na hamowaniu realizowanym przez
układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem prędzej czy później
doprowadzi do kolizji.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ City
Safety™ uzupełniają wzajemnie swoje działanie. Więcej informacji na temat układu City
Safety™, patrz strona 193.
WAŻNE
Konserwacja elementów składowych
układu ostrzegania przed zderzeniem może
być wykonywana wyłącznie w stacji obsługi
– zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji jest uruchamiany w sytuacjach, w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie dużo wcześniej
i dlatego nie w każdej sytuacji funkcja ta może
pomóc kierowcy.
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy wypróbowywać działania
funkcji automatycznego hamowania, jadąc
samochodem w stronę osób – może to
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała
lub śmierci.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
OSTRZEŻENIE
Funkcjonowanie
Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji nie włącza
się we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Układ ostrzegania
o ryzyku kolizji nie reaguje na pojazdy
jadące w przeciwnym kierunku i na zwierzęta.
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku wysokiego ryzyka kolizji. Punkt
„Funkcjonowanie” i następny informują o
ograniczeniach, o których powinien dowiedzieć się kierowca, zanim zacznie korzystać
z układu ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych zostają wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych nie działają w ciemności
i w tunelach – nawet gdy włączone jest
oświetlenie uliczne.
Funkcja automatycznego hamowania może
zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość,
przy której dochodzi do zderzenia. Aby
zapewnić pełne działanie hamulców, kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał
hamulca – nawet wtedy, gdy samochód
hamuje automatycznie.
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i prędkości
jazdy ponosi zawsze kierowca – nawet w
przypadku, gdy używany jest układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania.
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji jest
coraz większe, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego. Układ
hamulcowy zostaje przygotowany do gwałtownego hamowania i następuje delikatne
przyhamowanie, odczuwalne jako lekkie
szarpnięcie.
Jeżeli kierowca odpowiednio szybko naciśnie
pedał hamulca, uruchamiane jest maksymalne
hamowanie.
Elementy układu.
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
Czujnik radarowy
04
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia również siłę hamowania uruchomionego przez kierowcę, jeżeli układ uzna,
że hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
Kamera detekcyjna
Automatyczne hamowanie
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Czujnik radarowy wraz z kamerą detekcyjną
wykrywają znajdujących się z przodu pieszych
oraz pojazdy, które są nieruchome bądź poruszają się w tym samym kierunku, co ten samochód.
W przypadku pojawienia się ryzyka najechania
na taki pojazd lub na pieszego, kierowca jest
ostrzegany czerwonym migającym sygnałem
ostrzegawczym i sygnałem akustycznym.
Jeżeli kierowca nie rozpocznie manewru omijającego i kolizja stanie się nieuchronna, następuje samoczynne uruchomienie hamulców.
Hamowanie odbywa się wtedy z pełną siłą w
celu zmniejszenia prędkości zderzenia lub z
ograniczoną siłą, jeżeli jest to wystarczające do
uniknięcia kolizji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
199
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
Działanie
Ustawień dokonuje się za pomocą opcji MY
CAR w menu na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Struktura menu, patrz
strona 147.
UWAGA
04
Funkcje przygotowania do hamowania
awaryjnego i automatycznego hamowania
są zawsze włączone – nie można ich wyłączyć.
Włączanie/wyłączanie sygnałów
ostrzegawczych
Przy uruchamianiu silnika funkcja sygnalizacji
optycznej zostaje automatycznie włączona.
Sygnalizację akustyczną można osobno włączać/wyłączać, wybierając odpowiednio
Włączone lub Wyłączone w menu MY CAR
w opcji Ustawienia Ustawienia pojazdu
Systemy wspomagania kierowcy
Sygnał ostrzegawczy przy grożącej kolizji.
Ustawienie odległości reakcji
Włączanie i wyłączanie układu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji można włączać i
wyłączać: Korzystając z menu MY CAR,
wyszukać na ekranie wyświetlacza w konsoli
środkowej opcję Ustawienia Ustawienia
pojazdu Systemy wspomagania
kierowcy Ostrzeżenie przed kolizją.
Struktura menu,patrz strona 147.
Włączona funkcja jest testowana przy każdym
uruchomieniu silnika przez krótkie zapalenie
wszystkich punktów świetlnych lampki ostrzegawczej.
W momencie uruchomienia silnika automatycznie zostaje wybrane ustawienie, które obowiązywało w momencie wyłączenia silnika.
200
Ustawiona odległość reakcji układu decyduje
o tym, jak wcześnie uruchamiana jest akustyczna i optyczna sygnalizacja ryzyka zderzenia. Można ją zmienić, wybierając spośród
ustawień Długi, Normalny i Krótki w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Ustawienia
pojazdu Systemy wspomagania
kierowcy Ostrzeżenie przed kolizją
Krytyczny odstęp.
Odległość reakcji wpływa na czułość układu.
Dla odległości Długi sygnalizacja ostrzegawcza uruchamiana jest wcześniej. Jeżeli po
wybraniu odległości Długi ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, należy zmienić ustawienie odległości na Normalny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Z ustawienia odległości reakcji Krótki należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach,
np. podczas dynamicznej jazdy.
UWAGA
Gdy działa aktywna kontrola prędkości
jazdy, sygnalizacja akustyczna i optyczna
jest uruchomiana, nawet w przypadku gdy
została wyłączona.
Sygnalizacja ostrzegawcza informuje o
ryzyku kolizji, ale nie powoduje skrócenia
czasu reakcji kierowcy.
W celu zapewnienia skuteczności działania
układu ostrzegającego o ryzyku kolizji,
odstęp czasowy należy ustawiać na 4-5,
patrz strona 189.
UWAGA
W niektórych sytuacjach, mimo ustawienia
odległości reakcji Długa ostrzeżenie może
następować z opóźnieniem. Dzieje się tak
na przykład przy znacznych różnicach prędkości jazdy lub w przypadku gwałtownego
zahamowania pojazdów z przodu.
Sprawdzanie ustawień
Aktualne ustawienia można sprawdzić na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Wyszukać w menu MY CAR w opcji Ustawienia
Ustawienia pojazdu Systemy
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
wspomagania kierowcy Ostrzeżenie
przed kolizją, patrz strona 147.
Ograniczenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji zaczyna działać,
gdy samochód osiągnie prędkość ok. 4 km/h.
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów świetlnych, a także gdy kierowca ma założone okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy
na wprost, sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
może być trudna do zauważenia. Dlatego nie
powinna być wyłączana sygnalizacja dźwiękowa.
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania
się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność
zapobiegania kolizjom. W takich sytuacjach
układy ABS i DSTC zapewnią możliwie najlepsze hamowanie przy utrzymaniu stabilności.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Gdy w kabinie samochodu panuje wysoka
temperatura spowodowana na przykład
intensywnym nasłonecznieniem, może
nastąpić czasowe wyłączenie sygnalizacji
optycznej ryzyka kolizji. W takim przypadku
działa jednak sygnalizacja dźwiękowa,
nawet gdy została wyłączona w odpowiedniej opcji menu.
•
Sygnalizacja ostrzegawcza może nie
zostać uruchomiona, gdy odległość od
poprzedzającego pojazdu jest bardzo
mała lub kierowca intensywnie operuje
kierownicą i pedałami – na przykład
podczas bardzo dynamicznej jazdy.
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli
sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne
spowodują, że czujnik radarowy lub kamera
detekcyjna nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego lub pojazdu przed
samochodem.
System czujników ma ograniczony zasięg
wykrywania pieszych i dlatego zapewnia on
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie przy
prędkości jazdy do 50 km/h. W przypadku
pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h.
04
Ostrzeganie o stojących lub poruszających
się powoli pojazdach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej
widoczności.
System ostrzegania o ryzyku kolizji korzysta z
tego samego czujnika, co układ aktywnej kontroli prędkości. Więcej informacji o czujniku
radarowym i jego ograniczeniach funkcjonalnych, patrz strona 184.
W razie uznania, że wzbudzanie sygnalizacji
ostrzegawczej następuje zbyt często lub przeszkadza ona w prowadzeniu, można wybrać
krótszą odległość reakcji układu. Spowoduje
to reagowanie układu na późniejszym etapie i
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
04
w efekcie obniżenie liczby generowanych
ostrzeżeń.
hamowania, chyba że kierowca zdoła wcześniej wcisnąć pedał sprzęgła.
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
cofaniu samochodu.
Ograniczenia funkcjonalne kamery
detekcyjnej
Funkcja ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie włącza się przy
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h, przez
co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
zbliżanie się do pojazdu z przodu następuje
bardzo powoli, np. podczas parkowania.
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ ostrzegania o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem nie zadziała w sytuacjach, gdy kierowca kieruje, hamuje lub przyspiesza w sposób widoczny, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Gdy układ automatycznego hamowania zapobiegł kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy przez maksymalnie 1,5 sekundy. Jeżeli samochód zostanie
zahamowany z powodu pojazdu z przodu,
który się porusza, to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.
W samochodzie wyposażonym w manualną
skrzynię biegów, silnik zgaśnie po zatrzymaniu
samochodu przez układ automatycznego
202
Kamera detekcyjna wykorzystywana jest przez
trzy systemy: system ostrzegania o ryzyku
kolizji z funkcją automatycznego hamowania,
system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
(patrz strona 206) oraz system ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (patrz
strona 209).
UWAGA
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w
istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do
śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych
oraz innych pojazdów.
W przypadku przegrzania kamery przy bardzo
wysokiej temperaturze otoczenia, przez 15
minut po uruchomieniu silnika może ona nie
włączać się, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
Wykrywanie pieszych (Pedestrian
detection)
Powierzchnia szyby przed kamerą detekcyjną powinna być wolna od lodu, śniegu,
zaparowania oraz zabrudzeń.
Nie należy niczego mocować do szyby
przed kamerą detekcyjną, ponieważ może
to utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie układu lub układów korzystających z
kamery.
Kamery detekcyjne mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w ciemnościach, w trakcie intensywnych opadów
śniegu lub deszczu oraz w gęstej mgle. W
takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje
za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja wykrywania pieszych otrzymała możliwie
jak najbardziej jednoznaczną informację o
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.
Jeżeli duża część ciała pieszego pozostanie
niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w
stanie go wykryć.
• Aby wykrycie pieszego było możliwe, musi
on być w pozycji wyprostowanej i mieć co
najmniej 80 cm wzrostu.
• Układ nie jest w stanie zidentyfikować pieszego niosącego duży przedmiot.
• Zdolność kamery detekcyjnej do wykrywania pieszych o zmroku i o świcie jest ograniczona – podobnie jak w przypadku ludzkiego oka.
• Funkcja wykrywania pieszych przez
kamerę detekcyjną jest wyłączona podczas jazdy w ciemności i w tunelach –
nawet jeżeli zapalone są światła uliczne.
OSTRZEŻENIE
Układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją
automatycznego hamowania jest tylko
narzędziem pomocniczym.
Nie jest on wstanie wykryć wszystkich pieszych we wszystkich sytuacjach i nie widzi
np. osób częściowo zasłoniętych, o niższym wzroście lub dzieci (poniżej 80 cm), a
także osób noszących odzież, która zasłania typowy zarys ciała.
•
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
Postępowanie w razie nieprawidłowości
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Czujniki przedn. szyby zablok, oznacza to,
że kamera jest przesłonięta i nie ma możliwości
wykrywania pieszych, pojazdów znajdujących
się z przodu oraz linii na jezdni.
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu.
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby w okolicy
kamery jest zabrudzona bądź pokryta
lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg
sprzed obiektywu
kamery.
Gęsta mgła bądź
intensywne opady
deszczu lub śniegu
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kamery.
Nie podejmować
żadnych działań.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych kamera
może przerywać
działanie.
04
W takim przypadku nie działa z pełną sprawnością system ostrzegania o ryzyku kolizji z
funkcją automatycznego hamowania, system
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu oraz system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Przyczyna (lub
objaw)
Czynność
Mimo oczyszczenia
powierzchni szyby
przed obiektywem
kamery komunikat
Odczekać chwilę.
Reakcja układu na
przywrócenie możliwości detekcyjnych
kamery może nastą-
ostrzegawczy jest
nadal wyświetlany.
pić nawet po kilku
minutach.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną
powierzchnią szyby
a obiektywem
kamery.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby
przedniej w obrębie
pola widzenia
kamery – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
04
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat
na
wyświetlaczu
Znaczenie
Ostrz. o
koliz. WYŁ
Ostrzeganie o ryzyku kolizji wyłączone.
Komunikat widoczny przy uruchamianiu silnika.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
Ostrz. o
koliz. Niedostępne
Nie jest możliwe włączenie układu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Komunikat widoczny przy próbie włączenia układu.
Komunikat znika po upływie 5 sekund lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Układ ostrzegania o kolizji oraz wykrywania pieszych z funkcją automatycznego hamowania*
Symbol
Komunikat
na
wyświetlaczu
Znaczenie
Autom.
hamowanie
zostało
aktyw.
Uruchomione zostało automatyczne hamowanie.
Czujniki
przedn.
szyby
zablok.
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Komunikat znika po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.
04
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Proszę przeczytać informacje o ograniczeniach funkcjonalnych czujnika kamery, patrz strona 202.
Radar
zablok.
Patrz
instrukcja
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania chwilowo nie działa.
Czujnik radarowy jest przesłonięty, np. intensywnym strumieniem deszczu lub rozbryzgiwanym błotem i nie jest możliwe wykrywanie pojazdów znajdujących się z przodu.
Ograniczenia funkcjonalne czujnika radarowego, patrz strona 184.
Ostrz. o
koliz.
Wymagany
serwis
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania jest całkowicie lub częściowo wyłączone.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Informacje ogólne o systemie
wspomagającym czujność kierowcy
Driver Alert System
System wspomagający czujność kierowcy
(Driver Alert System) ma na celu ostrzeganie
kierowcy w razie obniżenia się jego możliwości
prowadzenia samochodu lub gdy dojdzie do
niekontrolowanego zjechania z wyznaczonego
pasa ruchu.
04
W ramach systemu Driver Alert System realizowane są następujące dwie funkcje, które
można włączać jednocześnie lub niezależnie:
OSTRZEŻENIE
System wspomagający czujność kierowcy
pełni jedynie pomocniczą rolę i działa nie we
wszystkich sytuacjach.
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu spoczywa na kierowcy.
UWAGA
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia funkcjonalne, patrz strona 202.
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
Driver Alert Control (DAC)
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), patrz
strona 209.
Włączona funkcja przechodzi w stan gotowości i zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h.
Funkcja ostrzegania o dekoncentracji kierowcy
służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas
jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.
Zmęczenie kierowcy nie zawsze objawia się w
sposób widoczny. W takim przypadku sygnalizacja ostrzegawcza może nie zostać uruchomiona. Dlatego tak ważne jest robienie przerw
w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się
pierwsze oznaki znużenia, bez względu na to,
czy funkcja ostrzegania o dekoncentracji
zadziała, czy nie.
Funkcja przestaje działać, gdy prędkość jazdy
spadnie poniżej 60 km/h.
Obie funkcje korzystają z kamery, która śledzi
linie na jezdni wyznaczające oba brzegi pasa
ruchu.
Funkcja ta ma na celu wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on prowadzić samochód
w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia uwagi lub zasypiania.
206
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu, którego przebieg jest porównywany z
ruchami kierownicy. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany, gdy samochód zaczyna niestabilnie podążać wyznaczonym pasem ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Funkcji tej nie należy nadużywać. Należy
zawsze zaplanować przerwy w podróży i
wznawiać jazdę po całkowitym wypoczęciu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Funkcja zostaje włączona, gdy prędkość przekroczy 65 km/h i pozostaje
aktywna tak długo, jak długo prędkość jest wyższa niż 60 km/h.
Ograniczenia funkcjonalne
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania
sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność
do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na przykład:
Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie
poziomu w postaci 1-5 słupków, gdzie mała
liczba słupków wskazuje na niestabilny styl
jazdy. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
• w trakcie testowania funkcji ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.
• gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru.
• gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
Działanie
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą
odpowiednich opcji menu na ekranie wyświetlacza w środkowej konsoli. Struktura menu,
patrz strona 147.
Aktualny stan można sprawdzić na wyświetlaczu komputera pokładowego, posługując się
odpowiednimi przyciskami na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego.
Pokrętło. Obracać, aż na wyświetlaczu
pojawi się Driver
Alert. W drugim wierszu wyświetlane są
opcje Wyłączone, Gotowość
<65 km/h, Niedostępny i Oznaczenie
poziomu.
Przycisk READ służy do potwierdzania
zapoznania się z komunikatem lub jego
skasowania.
Gdy samochód zaczyna być prowadzony w
sposób niepewny, kierowca jest ostrzegany
sygnałem akustycznym oraz komunikatem
tekstowym Driver Alert Czas na przerwę.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
04
OSTRZEŻENIE
Alarm należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu.
Włączanie funkcji ostrzegania o
dekoncentracji kierowcy Driver Alert
Control
W razie alarmu lub wystąpienia uczucia
zmęczenia należy jak najszybciej zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Za pośrednictwem menu MY CAR na ekranie
wyświetlacza w środkowej konsoli odszukać i
wybrać Ustawienia samochodu Driver
Alert. Następnie wybrać opcję Włączone.
Struktura menu, patrz strona 147.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie
samochodu w stanie zmęczenia jest tak
samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
System wspomagający czujność kierowcy (Driver Alert System) – ostrzeganie o dekoncentracji (DAC)*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Driver Alert WYŁ
Funkcja nie jest włączona.
Driver Alert Gotowość
<65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Driver Alert Niedostępny
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 202.
Driver Alert
Dokonywana jest analiza stylu jazdy kierowcy.
04
Liczba słupków zmienia się w zakresie 1-5, przy czym mniejsza ich liczba oznacza mniej stabilne
prowadzenie samochodu. Im więcej słupków, tym większa stabilność jazdy.
Driver Alert Czas na przerwę
Samochód jest prowadzony w sposób niepewny i kierowca jest ostrzegany o tym sygnałem akustycznym oraz komunikatem tekstowym.
Czujniki przedn. szyby
zablok
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 202.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
208
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Informacje ogólne o funkcji
ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu Lane Departure
Warning
Obsługa i działanie funkcji
Gdy kamera nie jest w stanie wykryć linii
wyznaczających pas ruchu, wyświetlacz pokazuje Lane Depart Warn Niedostępne.
Jeżeli prędkość jazdy spadnie poniżej
60 km/h, funkcja przechodzi ponownie w stan
gotowości, a wyświetlacz pokazuje Lane
Depart Warn Gotowość <65 km/h.
Kierowca jest ostrzegany sygnałem akustycznym, gdy samochód bez określonej przyczyny
przekroczy linię na jezdni po swojej lewej lub
prawej stronie.
Funkcję tę włącza się i wyłącza przyciskiem w
środkowej konsoli. Gdy funkcja jest włączona,
świeci się lampka w przycisku.
Funkcja LDW (Lane Departure Warning) ma na
celu ograniczenie ryzyka wypadku spowodowanego niezamierzonym zjechaniem z wyznaczonego pasa ruchu, np. wjechania do przydrożnego rowu lub na pas jezdni dla ruchu
przeciwległego.
Wyświetlacz komputera pokładowego pokazuje Lane Depart Warn Gotowość
<65 km/h, gdy funkcja jest w stanie gotowości
z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65
km/h.
Kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu. Kierowca jest odpowiednio ostrzegany,
gdy samochód zaczyna przekraczać jedną z
nich.
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 65 km/h, gdy kamera zarejestruje linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
Na wyświetlaczu komputera pokładowego
pojawi się Lane Depart Warn Dostępne.
1
04
W następujących sytuacjach ostrzeżenie nie
nastąpi:
• Gdy włączone są kierunkowskazy
• Gdy kierowca trzyma stopę na pedale
hamulca1
• W przypadku raptownego wciśnięcia
pedału przyspieszenia1
• W przypadku raptownego manewru kierownicą1
• W przypadku gwałtownego skrętu, powodującego silny przechył nadwozia.
Kamera detekcyjna ma określone ograniczenia
funkcjonalne. Dalsze informacje, patrz
strona 202.
Ostrzeżenie nastąpi, gdy wybrana jest opcja Zwiększona czułość , patrz strona 211.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
UWAGA
Przy każdym przekroczeniu przez koło
samochodu linii na jezdni ostrzeżenie jest
generowane tylko raz. Stąd, gdy linia znajduje się pomiędzy kołami samochodu, sygnał ostrzegawczy się nie pojawia.
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
04
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Lane departure warning
WŁ/WYŁ
Funkcja została włączona/wyłączona.
Pojawia się z chwilą włączenia/wyłączenia funkcji.
Po upływie 5 sekund tekst znika.
210
Lane Depart Warn Gotowość <65 km/h
Funkcja zostaje przełączona w stan gotowości z powodu tego, że prędkość jest niższa niż 65 km/h.
Lane Depart Warn Niedostępne
Linie na jezdni są niewyraźne lub nastąpiło chwilowe przerwanie działania kamery detekcyjnej. Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 202.
Lane Depart Warn
Dostępne
Prowadzone jest skanowanie linii na jezdni wyznaczających pas ruchu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CZUJNOŚĆ KIEROWCY (Driver Alert System) – OSTRZEGANIE O NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)*
Symbol
Komunikat na wyświetlaczu
Znaczenie
Czujniki przedn. szyby
zablok
Kamera detekcyjna chwilowo nie działa.
Powierzchnia przedniej szyby może być zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
• Oczyścić powierzchnię przedniej szyby przed obiektywem kamery.
Ograniczenia funkcjonalne kamery detekcyjnej, patrz strona 202.
Driver Alert Sys Wymagany
serwis
Ostrzeganie o braku koncentracji kierowcy nie działa.
• Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód
04
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Ustawienia funkcyjne
Ustawień dokonuje się na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej za pośrednictwem
menu MY CAR, gdzie należy wyszukać opcję
SETUP Ustawienia samochodu
Układy wspomagające kierowcę Lane
departure warning. Struktura menu, patrz
strona 147.
miejsce w momencie ostatniego wyłączenia
silnika.
Zwiększona czułość – Zwiększona czułość
funkcji, powodująca wcześniejsze generowanie ostrzeżenia i zniesienie niektórych ograniczeń.
Wybrać jedną z opcji:
Przy rozruchu – Po wybraniu tej opcji funkcja
jest samoczynnie włączana w stan gotowości
przy każdym uruchomieniu silnika. W przeciwnym wypadku przyjmowany jest stan, jaki miał
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne
Funkcjonowanie
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Sygnał akustyczny oraz odpowiednie symbole na ekranie
wyświetlacza w konsoli środkowej informują
kierowcę o odległości od wykrytej przeszkody.
04
Poziom głośności układu wspomagającego
parkowanie można wyregulować w trakcie
emitowania sygnału dźwiękowego za pomocą
pokrętła VOL na konsoli środkowej lub w menu
samochodu MY CAR – patrz strona 147.
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości.
OSTRZEŻENIE
212
•
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia kierowcy z odpowiedzialności
za manewry wykonywane podczas parkowania.
•
Czujniki mają martwe punkty, w których
nie są wstanie wykryć przeszkody.
•
Należy uważać na przykład na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Układ jest automatycznie uaktywniany z chwilą
uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się lampki kontrolnej w przycisku wyłącznika układu. Po wyłączeniu układu tym przyciskiem lampka kontrolna gaśnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Widok ekranu wyświetlacza – sygnalizacja przeszkody po lewej stronie z przodu i po prawej stronie z tyłu.
Na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej
pokazywane jest położenie samochodu względem przeszkody.
Zaznaczone sektory pokazują, który lub które
z czterech czujników wykrył(y) przeszkodę. Im
bliżej samochodu znajduje się symbol zaznaczonego sektora, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Odtwarzanie innych dźwięków przez
zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
Gdy odległość wynosi 30 cm lub mniej, sygnał
dźwiękowy jest ciągły, a znajdujące się najbliżej samochodu pole aktywnego czujnika jest
wypełnione. Jeżeli w podanej odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak i przed samochodem, sygnał emitowany jest na przemian z
tylnych i przednich głośników.
Zasięg działania z tyłu
wym na haku holowniczym lub podobnym – w
przeciwnym razie spowodowałyby one wzbudzenie czujników.
UWAGA
W przypadku podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy za pomocą oryginalnego
przewodu Volvo, tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone.
Zasięg działania z przodu
Przednie czujniki parkowania pozostają
aktywne do prędkości 15 km/h. Lampka kontrolna w przycisku świeci się, sygnalizując, że
układ jest włączony. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
UWAGA
Przedni układ wspomagania parkowania
zostaje wyłączony po włączeniu hamulca
postojowego lub wybraniu położenia P w
samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
04
WAŻNE
W przypadku zamontowania dodatkowych
świateł: Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane lampy nie znajdowały się w polu
detekcji przednich czujników odległości,
ponieważ powodowałyby ich wzbudzanie.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z tyłu emitowane są przez jeden z tylnych głośników.
Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu
samochodu uruchamiane jest po włączeniu
biegu wstecznego.
Sygnalizacja usterek
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały akustyczne informujące o przeszkodach z przodu
emitowane są przez jeden z przednich głośników.
Gdy świeci się symbol informacyjny i
równocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Ukł.
parkowania Wymagany serwis, wspomaganie parkowania nie działa.
Układ musi być wyłączony w przypadku cofania z przyczepą albo z bagażnikiem rowero``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
213
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wspomaganie parkowania*
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
04
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Rozmieszczenie tylnych czujników.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
Czyszczenie czujników
UWAGA
G031402
Pokrycie czujników lodem lub śniegiem
może powodować ich wadliwe działanie.
Rozmieszczenie przednich czujników.
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Uwagi ogólne
przejmuje ekran i pojawia się na nim obraz z
kamery.
Kamera wspomagania parkowania jest systemem pomocniczym i włącza się po włączeniu
biegu wstecznego (można to zmienić w menu
ustawień, patrz strona 147).
Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w
konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
•
Układ wspomagający parkowanie z
kamerą wizyjną ma charakter wyłącznie
pomocniczy. W żadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem.
•
Kamera ma martwe pola detekcji, w
których nie są wykrywane ewentualne
przeszkody.
•
Szczególną uwagę należy zwracać na
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Umiejscowienie przycisku CAM.
Kamera pokazuje obraz sytuacji za samochodem oraz przeszkody pojawiające się z boku.
Kamera pokazuje szeroki obszar za samochodem oraz część zderzaka i ewentualny hak
holowniczy.
Obiekty na ekranie mogą wydawać się nieco
przechylone, co jest normalnym objawem.
UWAGA
Obiekty na ekranie wyświetlacza mogą
znajdować się w mniejszej odległości od
samochodu niż ta, w jakiej pojawiają się one
na ekranie.
Po włączeniu biegu wstecznego pojawiają się
dwie linie ciągłe, które w sposób graficzny
pokazują tor jazdy tylnych kół samochodu przy
aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia to
parkowanie na niewielkiej przestrzeni, cofanie
w ciasnych miejscach i podjeżdżanie do przyczepy w celu jej podłączenia. Ponadto dwie
przerywane linie pokazują w przybliżeniu obrys
samochodu – linie pomocnicze układu wspomagania parkowania można wyłączyć w menu
ustawień.
04
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania*, to przekazywane przez nie informacje są wyświetlane
graficznie w postaci barwnych pól określających odległość od wykrytych przeszkód, patrz
strona 217.
Kamera pozostaje włączona przez około
5 sekund od wyłączenia biegu wstecznego
albo do momentu, w którym prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.
Jeżeli aktywny jest inny widok, układ kamery
wspomagania parkowania automatycznie
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
215
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Linie prowadzące
04
Umiejscowienie kamery obok uchwytu do otwierania bagażnika.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z
tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe
warunki oświetleniowe mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie jakości obrazu.
Przykłady wyświetlania linii prowadzących ułatwiających kierowcy parkowanie.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a ich położenie jest bezpośrednio związane z ruchami kierownicy. W ten sposób
pokazują kierowcy tor, po jakim samochód
będzie się przemieszczać przy aktualnym skręcie kół.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z
brudu, śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie
ważne w warunkach słabego oświetlenia.
216
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, linie na wyświetlaczu
będą pokazywać przewidywany tor
jazdy samochodu, a nie przyczepy.
•
Żadne linie nie są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do
instalacji elektrycznej samochodu.
•
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo,
kamera wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączona.
WAŻNE
Należy pamiętać, że na ekranie pokazywana
jest sytuacja jedynie z tyłu samochodu.
Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy również zwracać uwagę na
sytuację z boków oraz z przodu samochodu.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Linie obrysowe
mogą być przedłużone do około 3,2 m w tył od
zderzaka, jeżeli na tej drodze nie ma przeszkód.
Samochody z czujnikami cofania*
Kolor
Odległość (w
metrach)
Żółty
1,5–
Pomarańczowy
0,3-1,5
Czerwony
0-0,3
Ustawienia funkcyjne
Nacisnąć przycisk OK/MENU, gdy wyświetlany jest widok z kamery. Dokonać żądanych
ustawień.
Linie wyświetlane przez układ.
Uwagi dodatkowe
• Ustawienie standardowe jest takie, że
Linia obrysowa, strefa 30 cm od tyłu samochodu
Linia obrysowa, strefa swobodnego cofania
Obszary oznaczone kolorami (x 4, po jednym na
każdy czujnik) pokazują odległość.
„Ślady kół”
Jeżeli samochód jest również wyposażony w
czujniki wspomagania parkowania (patrz
strona 212), to sygnalizacja odległości będzie
dokładniejsza, a zabarwione obszary wskażą,
który z 4 czujników rejestruje przeszkodę.
Linia ciągła (1) wyznacza strefę znajdującą się
w obrębie 30 cm od zderzaka.
Linia przerywana (2) wyznacza strefę do
około 1,5 m w tył od zderzaka. Jest to również
granica najbardziej wystających części samochodu, takich jak lusterka zewnętrzne na
drzwiach i narożniki – również w trakcie zakręcania.
04
Kolor pola zmienia się wraz ze zmniejszaniem
się odległości do przeszkody – od żółtego,
przez pomarańczowy do czerwonego.
kamera włącza się w momencie włączenia
biegu wstecznego.
• Jedno naciśnięcie przycisku CAM włącza
kamerę, nawet jeżeli nie jest włączony bieg
wsteczny.
• Obracać pokrętło TUNE lub naciskać przycisk CAM, aby przełączać obraz między
widokiem normalnym a powiększonym.
• Jeżeli w samochodzie jest zainstalowanych więcej kamer*, to używaną w danym
momencie kamerę można zmienić, obracając pokrętło TUNE.
Szerokie „ślady kół” (3) pomiędzy liniami bocznymi wskazują, którędy będą toczyć się koła i
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
217
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Kamera wspomagania parkowania*
Ograniczenia
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać pole widzenia kamery.
04
Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli przesłonięty obszar na ekranie wygląda na stosunkowo niewielki, w rzeczywistości może być
dość duży. W rezultacie może się zdarzyć, że
przeszkody staną się widoczne dopiero w niewielkiej odległości od samochodu.
O tym należy pamiętać
• Obiektyw kamery nie może być zabrudzony ani pokryty śniegiem lub lodem.
• Obiektyw kamery należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy
tym, aby go nie zarysować.
218
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
G031404
Układ monitorujący martwe pola widoczności uzupełnia funkcje lusterek wstecznych, lecz nie zastępuje ich. W żadnym
wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku
zachowania ostrożności i rozwagi. Pełna
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć – patrz punkt „Włączanie/Wyłączanie”.
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
04
Wykrycie przez kamerę (1) pojazdu, który pojawił się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2).
Symbol układu BLIS
Działający z użyciem kamer cyfrowych układ
monitorujący BLIS (Blind Spot Information
System) w określonych sytuacjach sygnalizuje
pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku.
UWAGA
Lampka zapala się po stronie wykrytego
przez układ pojazdu. W przypadku gdy z
obu stron samochodu pojawią się inne
pojazdy, zaświecą się obie lampki.
A = ok. 9,5 m, B = ok. 3 m
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
219
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Włączanie i wyłączanie układu
monitorującego BLIS
Z chwilą wyłączenia układu monitorującego
gaśnie lampka kontrolna w przycisku i pojawia
się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
3 razy błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. Nacisnąć przycisk READ, aby skasować komunikat. (Opis komunikatów, patrz
strona 144).
04
Działanie układu
Wyłącznik układu.
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
220
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Układ reaguje, gdy:
Układ można wyłączyć/włączyć po uruchomieniu silnika, naciskając jeden raz przycisk
BLIS.
•
Niektóre kombinacje wybranego wyposażenia
nie pozostawiają wolnego miejsca na przycisk
w konsoli środkowej – w takim przypadku funkcja ta jest obsługiwana poprzez menu samochodu MY CAR za pomocą opcji SETUP
Ustawienia samochodu BLIS. (Struktura
menu, patrz strona 147).
• podczas wyprzedzania przez inny pojazd
podczas wyprzedzania innego pojazdu
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 10 km/h
różnica prędkości obu pojazdów nie przekracza 70 km/h.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Układ monitorujący nie działa na ostrych
zakrętach.
Układ monitorujący nie działa podczas
jazdy na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o dużej szerokości
może przesłaniać pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemożliwiając ich wykrycie
przez układ.
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy lub gęstej mgły albo gdy pada
na nie mocne światło.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst.inf.martw. pkt
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
Syst. martw. pkt
Wymagany serwis
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu jest
utrzymywanie w czystości obiektywów kamer.
Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
Syst. martw. pkt
Kamera zablok
Komunikat na
wyświetlaczu
Znaczenie
Syst. martw. pkt
Ogranicz. dział.
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Kamera zasłonięta
przez zabrudzenia,
śnieg lub lód –
oczyścić soczewki.
WAŻNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topić przywierający lód i śnieg.
W razie potrzeby można odśnieżyć obiektyw szczotką.
Syst.inf.martw. pkt
WYŁĄCZONY
04
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Naprawa elementów składowych układu
BLIS może być wykonywana tylko w stacji
obsługi – zaleca się skorzystać z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
221
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widoczności, BLIS*
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
UWAGA
04
Lampki sygnalizacyjne mogą niekiedy się
zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego
pojazdu. Nie jest to objaw usterki układu.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
Ewentualną usterkę układu sygnalizuje
komunikat Syst. martw. pkt Wymagany
serwis na wyświetlaczu.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
222
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Schowki
04
``
223
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Kieszeń w drzwiach
Konsola pomiędzy fotelami
Kieszeń* w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli
Uchwyt na bilety parkingowe
wyjściowego. W celu użycia zapalniczki należy
ją wyciągnąć z gniazda. Do zapalenia papierosa użyć rozgrzanej spirali grzejnej.
Schowek podręczny
Schowek podręczny
Schowek, uchwyt na kubki
Wieszak na ubrania
04
Uchwyt na kubki w tylnym podłokietniku*
Kieszeń z tyłu oparcia fotela
Wieszak na ubrania
Zaczep ten przeznaczony jest wyłącznie do
zawieszania lekkiej odzieży.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
Schowek (np. na płyty CD) i gniazda wejściowe USB*/AUX pod podłokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasażera
na przednim fotelu. (W wersji z zapalniczką
i popielniczką w miejsce gniazda 12 V jest
zapalniczka, patrz strona 225, a zamiast
uchwytu na kubki jest wyjmowana popielniczka.)
W uchwycie na kubek nie należy przechowywać monet, kluczy lub podobnych metalowych
przedmiotów, ponieważ mogą one przypadkowo uruchomić alarm*, patrz strona 69.
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróżnienia popielniczki w środkowej
konsoli należy ją wyciągnąć pionowo do góry.
Zapalniczkę włącza się, wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do położenia
224
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe uchwyty na
długopisy. Zamek schowka można otwierać i
zamykać kluczykiem mechanicznym, patrz
strona 54.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
Gniazdo 12 V
Dywaniki podłogowe*
Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze
muzyczne i telefony komórkowe. Gniazdo jest
pod napięciem, gdy wybrana jest co najmniej
pozycja I kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 83.
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
G031435
WAŻNE
Lusterko kosmetyczne
Gniazdo 12 V w przedniej części konsoli pomiędzy
fotelami.
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
04
OSTRZEŻENIE
G021440
G021438
Gdy gniazdo elektryczne nie jest używane,
powinno być zakryte zaślepką.
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem.
Po uniesieniu osłony lusterka po stronie kierowcy* lub pasażera zapala się odpowiednia
lampka.
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli pomiędzy
fotelami.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
225
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe – podłączone do jednego
z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą
zostać włączone przez układ klimatyzacji
nawet po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub gdy samochód jest
zamknięty, na przykład w przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej
godzinie.
04
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
Gniazdo elektryczne w bagażniku*
Więcej informacji, patrz strona 294.
226
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia
04
227
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym.............................
Krótkie wprowadzenie..........................................................................
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego.....................................
Radioodbiornik......................................................................................
Odtwarzacz multimedialny....................................................................
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.......................................
230
232
237
240
248
253
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 256
TV*......................................................................................................... 259
Nadajnik zdalnego sterowania* ............................................................ 263
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*..................................................... 265
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy.......... 274
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego..................................... 278
228
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
05 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Uwagi ogólne
High Performance Multimedia
System audio-telefoniczny samochodu występuje w jednej z czterech poniższych wersji:
• 7" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
pokrętłem
Performance
• 5" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* bez
pokrętła
•
•
•
•
•
05
ODTWARZANIE PŁYT CD
Wejście AUX
6 głośników
Wzmacniacz 4x20W
•
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
5" ekran TV TFT
pokrętłem
• Radio AM/FM
• ODTWARZANIE PŁYT CD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
BluetoothŸ
• 8 głośników
• Wzmacniacz 4x40W
230
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
transmisja audio BluetoothŸ
• 8 głośników
• Wzmacniacz 4x40W
Premium Sound Multimedia
High Performance
1
• Radio AM/FM
• CD/DVD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
Radio AM/FM
transmisja audio
Dolby, Pro Logic
• 7" ekran TV TFT
• Przyciski sterujące przy kierownicy* z
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ1
pokrętłem
• Radio AM/FM
• CD/DVD
• Wejścia AUX i USB (np. do podłączenia
odtwarzacza iPodŸ)
• Zestaw głośnomówiący/strumieniowa
transmisja audio BluetoothŸ
• 12 głośników
• Wzmacniacz 5x130W
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy
poziom odtwarzania dźwięku.
05 System audio-telefoniczny
Informacje ogólne o systemie audio-telefonicznym
Inne
Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system
audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie
on automatycznie włączony następnym razem
po ustawieniu kluczyka w położeniu I lub
wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie
tego samego źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem
bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy
muszą być zamknięte).
Z systemu audio-telefonicznego można
korzystać jednorazowo przez 15 minut po
naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania bez
potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.
05
Podczas rozruchu silnika samochodu system
audio-telefoniczny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.
UWAGA
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system
audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie
niepotrzebnego rozładowania akumulatora.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Przegląd elementów systemu audiotelefonicznego
Obsługa systemu
nicznej* lub poruszać się wśród opcji na
ekranie TV (np. FM1, Dysk).
Przyciski źródeł
Wejścia AUX i USB1 do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (np. odtwarzacza iPodŸ)
05
Przyciski przy kierownicy*
Ekran TV. Ekran TV jest dostępny w dwóch
rozmiarach: 5-calowy (dotyczy systemów
Performance i High Performance) i 7calowy (dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia). W niniejszej instrukcji pokazano
7-calowy ekran TV.
Panel sterowania w środkowej konsoli
1
232
Krótkie naciśnięcie włącza system, a długie naciśnięcie wyłącza go. Nacisnąć
krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
Wybrać źródło, naciskając jeden z przycisków (np. Radio, Media, itd.). Naciskając
dalej, można przechodzić pomiędzy kolejnymi opcjami na ekranie TV (np. FM1),
zwolnić i poczekać chwilę, a wybrana
opcja zostanie automatycznie zatwierdzona. Można też obrócić TUNE i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
TUNE – obracać, aby szybko przewijać
utwory/foldery na dysku, stacje radiowe i
telewizyjne*, kontakty w książce telefo-
USB dotyczy tylko systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel przycisków sterujących z przyciskami do
wyboru źródła.
RADIO – Wybrać na przykład AM, FM1,
FM2, DAB1*, DAB2*
MEDIA – Wybrać na przykład Dysk,
USB*, iPod, AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL – Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
MY CAR – Patrz strona 147.
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Podstawowe funkcje systemu audiotelefonicznego
Konsola środkowa z przyciskami i pokrętłami podstawowych funkcji.
SOUND – wyświetla menu ustawień
dźwięku (tony niskie, tony wysokie, itd.).
Więcej informacji, patrz strona 237.
VOL – obrócić, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
– krótkie naciśnięcie włącza system,
a długie naciśnięcie wyłącza go. Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub ponownie
włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i
liter.
TUNE – obracać, aby szybko przewijać
utwory/foldery na dysku, stacje radiowe i
telewizyjne*, kontakty w książce telefo-
nicznej* lub poruszać się wśród opcji na
ekranie TV.
• Widok normalny – normalny tryb dla
OK/MENU – potwierdzanie wyboru w
menu. Wyświetla podmenu dla wybranego
źródła (np. RADIO lub MEDIA).
• Widok szybki – tryb szybkiej obsługi po
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu, wyłączania aktualnej funkcji, odrzucania połączeń i usuwania wprowadzonych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 234.
• Widok menu – do poruszania się w obrębie
danego źródła
obróceniu pokrętła TUNE, np. do zmiany
utworów na płycie, stacji radiowych, itp.
menu
Poszczególne widoki mają różny wygląd, który
zależy od źródła, wyposażenia samochodu,
ustawień, itd.
INFO – wyświetla dodatkowe informacje o
danej funkcji, utworze, itp. Więcej informacji, patrz strona 237
05
FAV – skrót do ulubionego ustawienia.
Przycisk ten można zaprogramować na
często używaną funkcję w trybie AM, FM,
itd. Więcej informacji, patrz strona 237.
Widoki na ekranie TV
Ogólne informacje na temat widoków na
ekranie TV
Przykład widoku normalnego (radioodbiornik).
W systemie dostępne są cztery różne widoki.
Najwyższy poziom menu, tak zwany widok
główny, jest wspólny dla wszystkich źródeł,
patrz strona 234. Dla każdego źródła
dostępne są trzy podstawowe widoki:
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
233
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Widok główny
następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór.
• Obrócić pokrętło, aby wybrać jedną z opcji
(2) na ekranie TV (np. FM1), a następnie
nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Następuje wtedy przejście do wybranego
źródła (np. RADIO/FM1).
Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
powrót.
NAV – System nawigacyjny Volvo
(RTI)*
Przykład widoku szybkiego (radioodbiornik).
Przykład widoku głównego (radioodbiornik).
05
Przykład widoku menu (zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ).
Źródła (np. RADIO, MEDIA, itd.), patrz
tabela.
RADIO – Radioodtwarzacz
Menu źródła (np. FM1, PŁYTA, itd.).
MEDIA – Media
Długie naciśnięcie przycisku EXIT w zespole
przycisków przy kierownicy* pozwala przejść
do najwyższego poziomu menu, noszącego
nazwę widoku głównego (patrz ilustracja
powyżej). Funkcja ta umożliwia szybki wybór
lub zmianę źródła (np. RADIO, MEDIA, itd.)
bezpośrednio za pomocą zestawu przycisków
przy kierownicy* bez potrzeby odrywania dłoni
od kierownicy. Funkcja ta jest również
dostępna za pośrednictwem przycisków na
panelu sterowania w konsoli środkowej.
• Wybrać źródło (1), obracając pokrętło w
zestawie przycisków przy kierownicy*, a
234
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
TEL – BluetoothŸ zestaw słuchawkowy*
MY CAR – Ustawienia samochodu
CAM – Kamera systemu wspomagającego parkowanie*
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Przyciski przy kierownicy*
Zestaw przycisków jest dostępny w trzech różnych wersjach, zależnie od opcji i wyposażenia
samochodu.
Przyciski sterujące przy kierownicy z
pokrętłem
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 234.
Pokrętło – obracanie w górę/w dół powoduje przechodzenie w górę i w dół w strukturze menu. Jedno naciśnięcie pokrętła
powoduje wejście do menu (odpowiednik
przycisku MENU) lub potwierdzenie
wyboru dokonanego w strukturze menu
(OK) oraz odebranie połączenia telefonicznego.
Przyciski sterujące przy kierownicy bez
pokrętła
MUTE – wyłączenie dźwięku
Krótkie naciśnięcia powodują przechodzenie między utworami na płycie lub
wyszukanie następnej dostępnej stacji
radiowej2. Długie przyciśnięcia wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
Regulacja głośności
2
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi2. Długie przyciśnięcia
wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
05
Regulacja głośności
EXIT – cofnięcie się w strukturze menu.
Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
Nie dotyczy funkcji DAB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
235
05 System audio-telefoniczny
Krótkie wprowadzenie
Przyciski sterujące przy kierownicy z
pokrętłem, z funkcją rozpoznawania
poleceń głosowych 3
poziomu menu (widok główny), patrz
strona 234.
Pokrętło – obracanie w górę/w dół powoduje przechodzenie w górę i w dół w strukturze menu. Jedno naciśnięcie pokrętła
powoduje wejście do menu (odpowiednik
przycisku MENU) lub potwierdzenie
wyboru dokonanego w strukturze menu
(OK) oraz odebranie połączenia telefonicznego.
Rozpoznawanie poleceń głowowych (dla
telefonu komórkowego podłączonego za
pomocą funkcji BluetoothŸ oraz systemu
nawigacji*)
05
Krótkie naciśnięcia powodują zmianę
odtwarzanej ścieżki na płycie lub przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi2. Długie przyciśnięcia
wykorzystuje się do szybkiego przewijania
utworów na płycie do przodu i do tyłu.
Regulacja głośności
EXIT – cofnięcie się w strukturze menu.
Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji. Zakończenie lub odrzucenie połączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków. Jedno długie naciśnięcie
powoduje przejście do najwyższego
3
2
236
Tylko samochody wyposażone w nawigację.
Nie dotyczy funkcji DAB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
FAV – zapamiętywanie ulubionych
stacji/funkcji
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO – wyświetlanie dodatkowych
informacji
Ulubione funkcje można również wybrać i zapisać pod przyciskami TEL*, MY CAR, CAM* i
NAV*. Ulubione funkcje można również wybrać
i zapisać pod przyciskiem MY CAR. Więcej
informacji na temat menu MY CAR, patrz
strona 147.
Aby zapamiętać funkcję pod przyciskiem
FAV:
1. Wybrać źródło systemu audio-telefonicznego (np. RADIO, MEDIA itd.).
Przycisk FAV można wykorzystać do zapisania
w pamięci często używanych funkcji, które
będzie można następnie włączyć, naciskając
FAV. Można wybrać ulubione ustawienie (np.
Korektor akustyczny) dla każdej z poniższych funkcji:
W trybie RADIO:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
W trybie MEDIA:
• PŁYTA
• USB*
• Odtwarzacz iPod*
2. Wybrać zakres fal radiowych lub źródło
(AM, Dysk, itd.).
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FAV, aż
zostanie wyświetlone „menu ulubionych”.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby wybrać jedną
z opcji z listy i nacisnąć OK/MENU, aby
zapisać.
> Gdy zostanie włączone dane źródło (np.
RADIO, MEDIA, itd.), dostęp do zapamiętanej funkcji można uzyskać, naciskając krótko FAV.
W pewnych przypadkach dostępnych jest więcej informacji (na temat stacji radiowej, utworu,
artysty, itd.), niż może się zmieścić na ekranie
TV. Aby wyświetlić więcej informacji, nacisnąć
przycisk INFO.
05
Ogólne ustawienia audio
Nacisnąć SOUND, aby uzyskać dostęp do
menu ustawień audio (Tony niskie, Tony
wysokie, itd.). Za pomocą SOUND lub OK/
MENU przewinąć do żądanego ustawienia (np.
Tony wysokie).
Zmienić ustawienie za pomocą TUNE i zapisać
za pomocą OK/MENU.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
237
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
Naciskać dalej SOUND lub OK/MENU, aby
uzyskać dostęp do innych opcji:
• Surround1 – Funkcję tę można włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system
wybiera ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na
.
ekranie TV pojawi się wtedy DPLII i
Jeżeli nagrania dokonano w technologii
Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie
wykorzystane to ustawienie, a na ekranie
TV pojawi się
. Po wyłączeniu funkcji dostępne jest 3-kanałowe odtwarzanie
stereo.
05
• Tony niskie – Poziom tonów niskich.
• Tony wysokie – Poziom tonów wysokich.
• Fader – Równowaga pomiędzy głośnikami
z przodu i z tyłu kabiny.
• Balans – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
• Poziom centralny1 – Głośność dla głośnika centralnego.
• Poziom dźw.przes.1, 2 – Poziom wzmocnienia dla efektu przestrzennego.
1
2
3
238
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Tylko przy włączonej funkcji Surround.
Nie dotyczy Performance.
Zaawansowane ustawienia audio
Korekcja dźwięku3
Poziom głośności można nastawić oddzielnie
dla różnych zakresów fal radiowych.
1. Nacisnąć OK/MENU, aby uzyskać dostęp
do menu Ustawienia audio i wybrać
Korektor akustyczny.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
3. Wyregulować poziom głośności, obracając TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU. Wykonać te same czynności dla
pozostałych zakresów fal.
przednie, jak i tylne siedzenia, zaleca się opcję
optymalizacji dla obu przednich miejsc. Do
wyboru opcji służy menu Ustawienia audio
Pole akustyczne.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 278.
Automatyczna korekcja głośności
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący
hałas w kabinie. Poziom kompensacji można
nastawić na niski, średni, wysoki lub wyłączony. Wybrać poziom w opcji menu
Ustawienia audio Kompensacja
głośności.
4. Po zakończeniu dokonywania ustawień,
obrócić TUNE, by wybrać OK i potwierdzić, naciskając OK/MENU lub EXIT.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 278.
Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz strona 278.
Głośność zewnętrznego źródła
odtwarzanego dźwięku
Pozycja odsłuchu1
Odtwarzanie dźwięku może być zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich
miejsc bądź dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Jeżeli pasażerowie zajmują zarówno
Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3
lub iPodŸ), to podłączone w ten sposób źródło
może mieć inną głośność niż wbudowane
źródło dźwięku systemu audio (np. radio).
05 System audio-telefoniczny
Ogólne funkcje systemu audio-telefonicznego
Można to skorygować, ustawiając głośność
dla sygnału wejściowego:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA i obrócić
TUNE na AUX, a następnie poczekać parę
sekund lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć OK/MENU, a następnie obrócić
TUNE na Wejściowa głośność AUX.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/
MENU.
3. Obrócić TUNE, by nastawić głośność dla
wejścia AUX.
UWAGA
Jeżeli głośność zewnętrznego źródła
dźwięku zostanie nastawiona na zbyt
wysoki lub zbyt niski poziom, jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość
dźwięku może również pogorszyć się w
przypadku ładowania odtwarzacza, gdy
system audio-telefoniczny jest w trybie
AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. Tony niskie, Tony wysokie i
Korektor akustyczny ma wyłącznie za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
05
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.
239
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Funkcje radioodbiornika, informacje
ogólne
stacji. Nacisnąć krótko, aby włączyć zapamiętaną stację.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
Menu
05
Konsola środkowa: przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.
Przycisk RADIO do wyboru zakresu fal
radiowych (AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*).
Przyciski pamięci stacji radiowych (0-9)
Radio AM/FM
Do wyboru żądanej częstotliwości/stacji
lub poruszania się w obrębie menu
radioodbiornika służy pokrętło TUNE.
Strojenie
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu radioodbiornika.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść do następnej/poprzedniej dostępnej
1
240
Sterowanie menuRADIO jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 278.
Strojenie automatyczne
1. Naciskać raz za razem przycisk RADIO, aż
pojawi się żądany zakres fal radiowych
(AM, FM1, itd.), a następnie puścić i
odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
2. Nacisnąć i przytrzymać
/
na konsoli środkowej (lub w zespole przycisków
Dotyczy tylko zakresu FM1/FM2.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
przy kierownicy*). Radio wyszuka
następną/poprzednią dostępną stację.
Lista stacji1
Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych nadających w paśmie FM stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.
Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy
na obszarze, na którym kierowca nie zna stacji
radiowych ani ich częstotliwości.
Aby przejść do listy i wybrać stację:
1. Wybrać żądany zakres fal radiowych
(FM1 lub FM2).
2. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku. Spowoduje to wyświetlenie
wszystkich stacji dostępnych na danym
obszarze. Aktualnie nastawiona stacja jest
zaznaczona na liście większymi literami.
3. Obrócić ponownie TUNE w dowolnym kierunku, aby wybrać jedną ze stacji na liście.
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
UWAGA
•
Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a nie kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie
fal.
•
Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji jest słaby, radioodbiornik może nie
być w stanie dokonać aktualizacji listy
stacji. Jeżeli do tego dojdzie, należy
(gdy lista stacji
nacisnąć przycisk
jest pokazywana na wyświetlaczu), aby
przejść na strojenie ręczne i nastawić
częstotliwość. Jeżeli lista stacji nie jest
już widoczna, obrócić TUNE o jeden
skok w dowolnym kierunku, aby
ponownie wyświetlić listę i nacisnąć
w celu przełączenia.
Lista zniknie z ekranu TV po upływie kilku
sekund.
Jeżeli lista stacji nie jest już widoczna, obrócić
TUNE o jeden skok w dowolnym kierunku i
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego (lub wrócić
ze strojenia ręcznego do funkcji „Lista stacji”).
Strojenie ręczne
Ustawienie fabryczne radioodbiornika jest
takie, że po obróceniu pokrętła TUNE wyświetlana jest lista stacji o najsilniejszym sygnale na
danym obszarze (patrz punkt „Lista stacji”,
strona 240). Gdy wyświetlana jest lista stacji,
na konsoli środkowej,
nacisnąć przycisk
aby przejść do strojenia ręcznego. Pozwala to
wybrać częstotliwość z listy wszystkich
dostępnych częstotliwości radiowych w
wybranym zakresie fal. Innymi słowy, jeżeli
podczas strojenia ręcznego pokrętło TUNE
zostanie obrócone o jeden skok, częstotliwość
zmieni się np. z 93,3 to 93,4 MHz, itd.
UWAGA
Ustawienie fabryczne jest takie, że radioodbiornik automatycznie wyszukuje stacje na
obszarze, przez który przejeżdża samochód
(patrz poprzedni punkt „Lista stacji” powyżej).
Jeżeli jednak radioodbiornik został przełączony na strojenie ręczne (poprzez naciśnięcie przycisku
na konsoli środkowej, gdy była wyświetlana lista stacji), to
przy następnym włączeniu pozostanie on w
trybie ręcznego strojenia. Aby wrócić do
funkcji „Lista stacji”, należy obrócić TUNE
o jeden skok (w celu wyświetlenia pełnej
.
listy stacji) i nacisnąć przycisk
Aby ręcznie wybrać stację:
1. Naciskać raz za razem przycisk RADIO, aż
pojawi się żądany zakres fal radiowych
(AM, FM1, itd.), a następnie puścić i
odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
Należy pamiętać, że naciśnięcie
, gdy
nie jest wyświetlana lista stacji, spowoduje
włączenie funkcji INFO. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji, patrz
strona 237.
05
2. Obrócić TUNE, aby wybrać częstotliwość.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Dla każdego zakresu fal (AM, FM1 itd.) można
zapamiętać 10 stacji radiowych.
Przełączanie na odbiór zaprogramowanych
stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
``
241
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
1. Nastroić stację (patrz punkt „Strojenie”,
strona 240).
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
jeden z przycisków pamięci, w tym czasie
dźwięk zostaje wyłączony, ale powraca po
zapamiętaniu danej stacji. Można teraz
korzystać z danego przycisku pamięci.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić2 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM/AM w menu FM
Menu Pokaż wstępnie wybrane stacje lub
AM Menu Pokaż wstępnie wybrane
stacje.
05
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” powyżej.
2
242
Aby rozpocząć przeszukiwanie zakresu,
należy przejść do trybu FM/AM i wybrać
opcję FM Menu Scan lub AM Menu
Scan.
UWAGA
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadajniki radiowe w paśmie FM (fal ultrakrótkich) w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w
takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem
radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może
realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających
określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
może następować przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na
przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje
przełączenie na odbiór żądanego programu z
ustaloną głośnością, patrz strona 245. Po
zakończeniu transmisji następuje powrót do
poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie
nastawionej głośności.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), serwisy informacyjne (NEWS) oraz audycje
wybranego typu (PTY). Dodatkowe informacje
o ustawieniach funkcji przerywania transmisji
(EON Distant i EON Local), patrz punkt
„Funkcja EON” poniżej. Nacisnąć EXIT, aby
wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i nacisnąć
OK/MENU, aby skasować komunikat.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowa-
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
nego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego widoczny
jest tekst ALARM! na ekranie TV.
• Local – Przełączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant3 – Przełączanie tylko na daleko
położone nadajniki radiowe, nawet gdy
występują zakłócenia.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów drogowych. O włączeniu funkcji
informuje symbol TP. Jeżeli nastawiona stacja
może wysyłać informacje drogowe, symbol
TP na ekranie TV świeci się jasnym światłem,
w przeciwnym razie symbol TP będzie szary.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu TP.
Odbiór serwisów drogowych z wybranej
stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania informacji drogowych
tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
nadających w sieci RDS.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
3
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
FM, wybierając jedną z opcji w menu FM
Menu Ustawienia rozszerzone
EON:
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia rozszerzone
Ustaw preferowane TP, aby zmienić to
ustawienie.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O włączeniu
funkcji informuje symbol NEWS.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
wiadomości Wiadomości.
Odbiór serwisów informacyjnych z
wybranej stacji lub ze wszystkich stacji
Radioodbiornik może przerywać aktualną
audycję w celu nadania serwisu informacyjnego tylko z wybranej stacji lub ze wszystkich
stacji nadających w sieci RDS.
Przejść do trybu FM i wybrać opcję FM
Menu Ustawienia wiadomości
Ustaw preferowane wiadomości, aby
zmienić to ustawienie.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonych
profilach, np. nadających muzykę pop lub klasyczną. O włączeniu funkcji informuje symbol
PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym
profilu.
05
1. Funkcję można włączyć w trybie FM,
wybrawszy uprzednio profile programów w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Wybierz PTY.
2. Następnie trzeba włączyć funkcję PTY w
opcji menu FM Menu Ustawienia
Ustawienie fabryczne.
``
243
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
rozszerzone Ustawienia PTY
Odbiera wiadomości drogowe od
innych sieci .
05
Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV
widoczny jest odpowiedni symbol.
Aby zakończyć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk EXIT.
Funkcję PTY można wyłączyć w trybie FM w
opcji menu FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY Odbiera
wiadomości drogowe od innych sieci .
Wybrane profile programów (PTY) nie zostają
skasowane.
Profile PTY można skasować i usunąć w opcji
menu FM Menu Ustawienia rozszerzone
Ustawienia PTY Wybierz PTY Usuń
wszystkie.
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. W trybie FM wybrać jeden lub kilka profili
PTY w opcji menu FM Menu
Ustawienia rozszerzone Ustawienia
PTY Wybierz PTY.
244
2. Przejść do FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Szukaj PTY.
lub
powoNaciśnięcie przycisku
duje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla
nastawionej stacji. W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może
być konieczne przeszukanie przez funkcję
całego pasma FM.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na ekranie TV może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Ustawienia PTY
Pokaż tekst PTY.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na ekranie TV.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Pokaż
radiotekst.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Częstotliwość
alternatywna (AF).
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby. O włączeniu funkcji informuje tekst REG.
Funkcję tę można włączać i wyłączać podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone REG.
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w paśmie FM,
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
wybierając opcję FM Menu Ustawienia
rozszerzone Resetuj wszystkie
ustawienia FM.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za
pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są
z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB*
Uwagi ogólne
DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej.
UWAGA
Radioodbiornik nie obsługuje transmisji w
formacie DAB+.
UWAGA
Transmisja w systemie DAB nie jest
dostępna we wszystkich miejscach z uwagi
na ograniczenia zasięgu. W przypadku
braku zasięgu na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Brak sygnału.
Kanały i grupy transmisyjne
• Transmisja – kanały robocze, kanały
radiowe (obsługiwane są wyłącznie transmisje dźwiękowe).
• Grupa transmisyjna – grupy kanałów
radiowych transmitowane na jednej częstotliwości radiowej.
Programowanie grup kanałów
(wyszukiwanie grup transmisyjnych)
Gdy samochód wjedzie w nowy obszar transmisyjny, może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji wyszukiwania grup transmisyjnych, które są dostępne w jego obrębie.
Podczas tej operacji tworzona jest lista wszystkich dostępnych grup kanałów. Lista ta nie
ulega automatycznej aktualizacji.
Programowanie przeprowadza się w trybie
DAB w menu DAB Menu Nauka
Ensemble. Programowanie można także przeprowadzić w następujący sposób:
1. Obrócić TUNE o jeden skok w dowolnym
kierunku.
> Na liście dostępnych grup transmisyjnych pojawia się komunikat Nauka
Ensemble.
2. Nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się nowy proces programowania.
Programowanie można anulować, naciskając
przycisk EXIT.
W przypadku wybrania obu pasm, Band III
oraz Pasmo L, proces programowania może
potrwać do minuty. Więcej informacji na temat
zakresów fal radiowych, patrz strona 247.
05
Nawigacja w obrębie grupy
transmisyjnej
Nawigację i dostęp do listy grupy transmisyjnej
umożliwia pokrętło TUNE. Grupa
transmisyjna posiada nazwę, która jest
wyświetlana w górnej części ekranu TV. Gdy
zostanie wybrana nowa Grupa transmisyjna,
wyświetlana nazwa zmieni się. Obie grupy
transmisyjne są oddzielone od siebie grubą
szarą linią.
• Transmisja – zawiera kanały uszeregowane z pominięciem podziału na grupy, do
których są przydzielone. Listę można również filtrować, wybierając rodzaj programu
(Filtry PTY), patrz poniżej.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
Przeszukiwanie kanałów
Funkcja ta służy do wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w aktualnie wybranym
zakresie częstotliwości. Po znalezieniu stacji
następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Podczas słuchania stacji można ją zapisać w pamięci w zwykły sposób. Informacje na
temat zapamiętanych stacji, patrz punkt
„Zapamiętywanie stacji radiowych” poniżej.
Przejść do trybu DAB i wybrać opcję DAB
Menu Scan, aby rozpocząć przeszukiwanie.
UWAGA
05
Wyszukiwanie zostaje zatrzymane, gdy zostanie zapamiętana stacja.
Profil programu można wybrać w trybie DAB w
menu DAB Menu Filtry PTY. W celu anulowania wyboru profilu programowego:
Nacisnąć EXIT.
> Gdy włączona jest funkcja PTY, na ekranie TV widoczny jest odpowiedni symbol.
W określonych sytuacjach następuje samoczynne anulowanie wyboru profilu programowego w wyniku przełączenia na inną grupę
kanałów za pomocą funkcji DAB to DAB link
(opis poniżej).
Zapamiętywanie stacji radiowych
Profil programu (PTY)
Do pamięci można wprowadzić do 10 stacji dla
każdego pasma długości fal radiowych. Dla
odbioru w systemie DAB radioodtwarzacz ma
2 pamięci stacji: DAB1 oraz DAB2. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się w zwykły
sposób, patrz strona 241. Przełączanie na
odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane
jest odpowiednimi przyciskami pamięci.
Za pomocą funkcji wyboru profilu programu
można wybierać różne rodzaje programów
radiowych. Zdefiniowana jest pewna liczba
profili programowych, obejmujących różne
rodzaje audycji. Po wybraniu profilu programo-
Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały,
bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest
podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie
Funkcję przeszukiwania można także uruchomić w trybie DAB PTY. Jednak w tym przypadku odtwarzane są tylko kanały o wybranym
profilu programowym.
4
246
wego nawigowanie zostaje ograniczone do
kanałów transmitujących dany rodzaj audycji.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia
kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej
pozycji z pamięci następuje przełączenie na
odbiór kanału, który zawierał dany podkanał.
Pamięć kanałów jest niezależna od listy kanałów.
Listę stacji zapisanych w pamięci można
wyświetlić4 na ekranie TV. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w menu DAB
Menu Pokaż wstępnie wybrane stacje.
UWAGA
Radioodtwarzacz w tym samochodzie nie
obsługuje wszystkich funkcji, jakie udostępnia cyfrowa radiofonia DAB.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe
informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te są pokazywane na ekranie TV.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w menu DAB Menu Pokaż
radiotekst.
05 System audio-telefoniczny
Radioodbiornik
UWAGA
W danym momencie może być włączona
tylko jedna z funkcji „Pokaż radiotekst” i
„Pokaż wstępnie wybrane stacje”. Jeżeli
jedna z nich zostanie włączona, gdy jest już
włączona druga, to wcześniej włączona
funkcja zostanie automatycznie wyłączona.
Obie funkcje można wyłączyć.
Ustawienia zaawansowane
Funkcja DAB to DAB link – odbiór tej
samej rozgłośni w alternatywnej grupie
kanałów
W przypadku obniżającej się jakości bądź
zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, istnieje możliwość przełączenia na odbiór tej
samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał jest silniejszy. Zmiana grupy kanałów
może następować z pewnym opóźnieniem.
Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na
dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem
na nowym kanale może wystąpić chwilowe
wyciszenie odbiornika.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w menu DAB Menu Ustawienia
rozszerzone Połączenie DAB.
5
Pasma radiowe
Transmisja DAB może odbywać się w dwóch
pasmach radiowych5:
• Band III – obejmuje obszary poza dużymi
miastami
• Pasmo L – pasmo używane głównie w
dużych miastach
Wybranie tylko jednego pasma, np. Band III,
powoduje znaczne skrócenie procesu programowania w stosunku do przypadku, gdy
wybrane zostały oba pasma, Band III oraz
Pasmo L. Nie ma gwarancji, że zostaną znalezione wszystkie grupy kanałów. Wybór
pasma nie wpływa na zapisane w pamięci
informacje.
Pasma radiowe można wyłączać/włączać w
trybie DAB w menu DAB Menu Ustawienia
rozszerzone Pasmo DAB.
Podkanał
Usługi dodatkowe są zwykle określane jako
podkanały. Mają one charakter tymczasowy i
mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.
Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony
jego nazwy na ekranie TV widoczny jest symbol
>. Z kolei podkanał jest identyfikowany za
pomocą symbolu - z lewej strony jego nazwy
na ekranie TV.
Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie
wybranego kanału głównego i żadnego innego.
Wyświetlanie podkanałów można włączyć/
wyłączyć w trybie DAB w menu DAB Menu
Ustawienia rozszerzone Kanały
podrzędne
Tekst PTY
Niektóre stacje radiowe nadają informacje o
profilu i kategorii programu. Informacje te są
pokazywane na ekranie TV.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
DAB w menu DAB Menu Ustawienia
rozszerzone Pokaż tekst PTY.
05
Przywrócenie standardowych ustawień
funkcji DAB
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia funkcji DAB.
Przywrócenia fabrycznych ustawień
odbioru radiowego można dokonywać
podczas odbioru radiowego w trybie DAB,
wybierając opcję DAB Menu
Ustawienia rozszerzone Resetuj
wszystkie ustawienia DAB.
Nie we wszystkich krajach wykorzystywane są oba pasma długości fal radiowych.
247
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Funkcje CD/DVD1
Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:
• Tłoczone fabrycznie płyty CD (CD Audio).
• Wypalane samodzielnie płyty CD z plikami
audio i/lub wideo1.
• Tłoczone fabrycznie płyty wideo DVD1.
• Wypalane samodzielnie płyty DVD1 z plikami audio i/lub wideo.
Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych formatów, patrz strona 251.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Szczelina na płyty
05
Przycisk MEDIA
Wysuwanie płyty
Wprowadzanie cyfr i liter.
Do wybierania utworów/folderów z dysku
lub poruszania się po opcjach menu służy
pokrętło TUNE.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu wybranego źródła
multimedialnego.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
248
Naciskać raz za razem przycisk MEDIA, aż
pojawi się Dysk, a następnie puścić i odczekać
chwilę lub nacisnąć OK/MENU. Jeżeli w
odtwarzaczu multimedialnym jest płyta, jej
odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w
przeciwnym razie na ekranie TV zostanie
wyświetlony komunikat Włóż dysk. Włożyć
wtedy płytę, stroną zadrukowaną do góry.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta
z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności od
jakości płyty i ilości danych odtwarzanie może
rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
Wysuwanie płyty CD
Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez
około 12 sekund, po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do
odtwarzacza.
Menu
Pauza
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 278.
Całkowite ściszenie dźwięku powoduje przełączenie odtwarzacza multimedialnego w tryb
pauzy. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie
jest wznawiane.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i
zmiana utworu lub rozdziału2 na płycie.
1
2
Rozpoczynanie odtwarzania płyty
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko płyt DVD.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzanie i przeglądanie
Płyty audio CD
Obrócić TUNE, by przejść do listy odtwarzania
płyty i przeglądać ją. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór utworu na płycie i rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć EXIT, by anulować i wyjść z listy odtwarzania.
Utwory na płycie można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Wypalane samodzielnie płyty z plikami
audio/wideo1
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów płyty i rozpocząć jej przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów.
Pliki audio są opatrzone symbolem
, pliki
, a foldery symbol
wideo1 mają symbol
.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana3 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do odtwarzacza multimedialnego zostanie włożona płyta zawierająca tylko pliki
audio lub tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki. System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do odtwarzacza multimedialnego
zostanie włożona płyta zawierająca zarówno
pliki audio, jak i pliki wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie poprzedniego typu plików.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
1
3
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat W
czasie jazdy obraz jest wyłączony, natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym czasie
słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy
tylko prędkość samochodu spadnie poniżej
około 6 km/h.
UWAGA
Niektóre pliki audio zabezpieczone przed
kopiowaniem przez wytwórnie płytowe lub
prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą
zostać odczytane przez odtwarzacz.
05
Płyty wideo DVD1
Odtwarzanie płyt wideo DVD, patrz
strona 250.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Naciskając i przytrzymując przyciski
/
, można uzyskać szybkie przewijanie
do przodu/do tyłu. Pliki audio są przewijane do
przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki
wideo mogą być przewijane z kilkoma różnymi
prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szyb-
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
kiego przewijania plików wideo do przodu/do
tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski
/
. Zwolnić przycisk, aby wrócić do
oglądania z normalną prędkością.
Rozpoznawanie muzyki, GracenoteŸ
05
Jeżeli samochód jest wyposażony w nawigację*, to zamontowany w samochodzie dysk
twardy zawiera bazę danych wykorzystywaną
do rozpoznawania muzyki z płyt audio CD.
Baza ta zawiera najpopularniejsze obecnie
utwory muzyczne. Jeżeli odtwarzacz multimedialny znajdzie daną płytę w bazie danych, zostanie wyświetlony jej tytuł i nazwisko wykonawcy, a dla każdego utworu będzie pokazywany tytuł utworu i albumu oraz nazwisko
wykonawcy. Jeżeli odtwarzana płyta audio CD
nie zostanie znaleziona w bazie danych, zostaną wykorzystane informacje tekstowe zapisane na płycie. Jeżeli na płycie CD nie są zapisane żadne informacje tekstowe, odtwarzacz
będzie wyświetlać tylko Utwór 1, Utwór 2 itd.
Odtwarzanie fragmentów utworów/
plików4
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/pliku audio na płycie. Aby odtworzyć fragmenty utworów/plików:
4
5
1
250
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Scan
> Zostaje odtworzone pierwsze 10
sekund każdego utworu lub pliku audio
na płycie.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zatrzymać
skanowanie i kontynuować odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utwory lub pliku
audio z płyty.
Losowa kolejność
odtwarzania4
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek. Aby
odtworzyć utwory w losowej kolejności:
ostatniego pliku odtwarzanie zaczyna się
ponownie od pierwszego pliku.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Powtórz folder
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Odtwarzanie płyt wideo DVD1
Odtwarzanie
Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na
wyświetlaczu może pojawić się menu płyty.
Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów,
języka i scen.
1. Nacisnąć OK/MENU
2. Obrócić TUNE, by wybrać Odtwarzanie
w kol. przypadk.
3. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Utwory na płycie/pliki audio można zmieniać,
/
na konsoli środkowej lub
naciskając
w zestawie przycisków przy kierownicy*.
Powtórz folder5
Funkcja ta umożliwia wielokrotne odtwarzanie
plików w określonym folderze. Po odtworzeniu
Nie dotyczy płyt wideo DVD.
Dotyczy tylko plików audio/wideo na wypalonych samodzielnie płytach lub USB.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu. Gdy samochód
porusza się z prędkością powyżej około 8
km/h, obraz nie jest widoczny, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat W
czasie jazdy obraz jest wyłączony, natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym czasie
słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy
tylko prędkość samochodu spadnie poniżej
około 6 km/h.
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
Nawigacja w obrębie menu płyty wideo
DVD
MENU, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć OK/MENU, aby potwierdzić
wybór i wrócić do punktu początkowego.
Nacisnąć EXIT, aby anulować wybór i wrócić
do punktu początkowego (bez dokonywania
wyboru).
Rozdziały można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Ustawienia zaawansowane6
Kąt
Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD
służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.
Zmiana rozdziału lub tytułu
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli
odtwarzany jest film, włączona zostanie
pauza). Nacisnąć OK/MENU, aby wybrać rozdział i wrócić do punktu początkowego (jeżeli
był odtwarzany film, jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć EXIT, aby
uzyskać dostęp do listy tytułów.
Obrócić TUNE, aby wybrać tytuł na liście tytułów i potwierdzić wybór, naciskając OK/
6
Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję,
można wybrać, z ujęcia której kamery ma być
odtwarzana dana scena. W trybie Płyta wybrać
opcję Menu dysku Dodatkowe
ustawienia Kąt.
DivXŸ Video On Demand
Odtwarzacz multimedialny można zarejestrować w celu odtwarzania plików typu DivX VOD
z nagranych płyt lub z urządzenia USB. Kod
rejestracyjny można znaleźć w menu
MY CAR w opcji Ustawienia Informacja
Kod DivX® VOD. Informacje o menu
MY CAR, patrz strona 147.
Ustawienia obrazu6
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).
1. Nacisnąć OK/MENU i wybrać Ustawienia
obrazu, potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać żądaną opcję
regulacji i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając
TUNE i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć OK/
MENU lub EXIT.
05
Opcja Reset umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.
Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać
różne typy plików i jest zgodny z formatami
podanymi w poniższej tabeli.
Więcej informacji zamieszczono na stronie
www.divx.com/vod.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
251
05 System audio-telefoniczny
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA
Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD
Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt
CD, w związku z czym ich odtwarzanie nie
może zostać zagwarantowane i może dojść
do nieprawidłowego działania.
Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików
MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3
zostaną zignorowane.
05
A
B
C
252
Formaty zapisu
dźwiękuA
Audio CD, mp3,
wma
Formaty zapisu
dźwiękuB
Audio CD, mp3,
wma, aac, m4a
Formaty zapisu
obrazuC
Wideo CD,
wideo DVD, divx,
avi, asf
Dotyczy systemu Performance.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
AUX, USB1 i zewnętrzne źródło
dźwięku
Uwagi ogólne
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
Odtwarzacz iPodŸ lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony
zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.
Aby podłączyć źródło dźwięku:
Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł
dźwięku.
Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPodŸ lub
odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z
gniazd w konsoli środkowej. Źródło dźwięku
podłączone za pośrednictwem gniazda USB
można następnie obsługiwać2 za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z
samochodu.
1
2
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się żądane źródło dźwięku USB, iPod lub
AUX, a następnie puścić i odczekać chwilę
lub nacisnąć OK/MENU.
> W przypadku wybrania USB na ekranie
TV pojawi się komunikat Podłącz
USB.
2. Podłączyć źródło dźwięku do jednego z
gniazd w schowku w konsoli środkowej
(patrz poprzednia ilustracja).
W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie TV widoczny będzie komunikat
Odczytywanie USB w toku. Zależnie od
struktury plików i ich liczby, wczytywanie może
trochę potrwać.
UWAGA
System współpracuje z większością modeli
odtwarzacza iPodŸ wyprodukowanych od
roku 2005.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB,
zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu (może to
mieć miejsce, jeżeli podłączone urządzenie
nie jest zgodne ze standardem USB). Złącze
USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu,
chyba że usterka występuje w dalszym
ciągu.
05
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 278.
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Dotyczy tylko źródła multimediów podłączonego za pośrednictwem gniazda USB.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
253
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Odtwarzanie i przeglądanie3
Obrócić TUNE, aby uzyskać dostęp do listy
odtwarzania/struktury folderów i rozpocząć jej
przeglądanie. Nacisnąć OK/MENU, by
potwierdzić wybór podfolderu lub rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku audio/wideo.
Naciskając przycisk EXIT, można zatrzymać
odtwarzanie i wyjść z listy odtwarzania albo
przechodzić w górę (do tyłu) w strukturze folderów.
05
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu3
Patrz strona 249.
Skanuj3
Losowa kolejność odtwarzania3
, pliki
Pliki audio są opatrzone symbolem
wideo4 mają symbol
, a foldery symbol
.
Patrz strona 250.
Po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku
odtworzone zostają pozostałe pliki (tego
samego typu) z danego folderu. Zmiana5 folderu następuje automatycznie po odtworzeniu
wszystkich plików w bieżącym folderze. System automatycznie wykrywa i zmienia ustawienie, gdy do gniazda USB zostanie podłączone
urządzenie zawierające tylko pliki audio lub
tylko pliki wideo, a następnie odtwarza te pliki.
System nie zmienia jednak ustawienia, gdy do
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
6
UWAGA
System obsługuje przenośne nośniki
danych zgodne ze standardem USB 2.0
oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000 folderów, z których każdy może
zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki.
Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.
Patrz strona 250.
Pliki audio/wideo można zmieniać, naciskając
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
3
4
5
254
gniazda USB zostanie podłączone urządzenie
zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki
wideo, a odtwarzacz kontynuuje odtwarzanie
poprzedniego typu plików.
Patrz strona 250.
Powtórz folder6
Źródło dźwięku
UWAGA
W przypadku używania pamięci przenośniej
USB o większej długości zaleca się korzystanie z dołączonego do zestawu przewodu
przedłużającego USB. Zapobiega to
mechanicznemu zużyciu gniazda USB i
podłączanej przenośnej pamięci USB.
Pamięć przenośna USB
Dotyczy tylko USB i iPodŸ.
Dotyczy systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dzieje się tak, jeżeli włączona jest funkcja Powtórz folder.
Dotyczy tylko USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Koncentrator USB
Do gniazda USB można podłączyć koncentrator (hub) USB, uzyskując w ten sposób możliwość jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń USB. Wyboru urządzenia USB dokonuje
się w trybie USB w menu USB Menu
Wybierz urządzenie USB.
05 System audio-telefoniczny
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz
MP3 musi być w trybie Urządzenie
wymienne/Pamięć przenośna USB.
A
Formaty zapisu
dźwięku
mp3, wma, aac,
m4a
Formaty zapisu
obrazuA
divx, avi, asf
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB* poprzez przewód połączeniowy.
UWAGA
System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPodŸ.
05
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
Formaty plików obsługiwane przez
połączenie USB
Pliki audio i wideo wymienione w poniższej
tabeli są obsługiwane przez system i można je
odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
255
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
Strumieniowa transmisja audio
Uwagi ogólne
Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest
wyposażony w funkcję BluetoothŸ1 i może bezprzewodowo odtwarzać pliku audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię BluetoothŸ,
takie jak telefony komórkowe i palmtopy. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.
05
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, trzeba
najpierw przełączyć odtwarzacz multimedialny
w samochodzie w tryb Bluetooth.
UWAGA
Przegląd
Odtwarzacz multimedialny BluetoothŸ musi
być zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz
powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie
działać.
Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo
lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych
odtwarzaczy multimedialnych.
UWAGA
Odtwarzacz multimedialny samochodu
może odtwarzać pliki audio jedynie za
pośrednictwem funkcji BluetoothŸ.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOL – Głośność
Przycisk MEDIA
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Krótkie naciśnięcia wykorzystuje się do
przechodzenia pomiędzy plikami audio.
Długie naciśnięcia wykorzystuje się do
szybkiego przewijania plików audio do
przodu i do tyłu.
1
256
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
Menu
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 278.
Kojarzenie i podłączanie urządzeń
zewnętrznych
Podłączenie urządzenia zewnętrznego
odbywa się różnymi metodami, zależnie od
tego, czy zostało wcześniej skojarzone z systemem audio, czy też nie. Maksymalna liczna
skojarzonych urządzeń zewnętrznych wynosi
10. Kojarzenie przeprowadza się jeden raz dla
każdego urządzenia zewnętrznego. Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy, należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się Bluetooth, a następnie puścić i odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
Urządzenie zewnętrzne zostaje w ten sposób
skojarzone i automatycznie połączone z systemem audio-telefonicznym.
2. Nacisnąć OK/MENU.
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
3. Gdy pojawi się Dodaj urządzenie, nacisnąć OK/MENU.
4. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
5. Nacisnąć OK/MENU.
> System audio-telefoniczny wyszukuje
urządzenia zewnętrzne znajdujące się w
pobliżu. Proces wyszukiwania może
trochę potrwać. Odnalezione urządzenia zostaną wyświetlone na ekranie TV
w konsoli środkowej wraz z ich nazwami
BluetoothŸ.
6. Wybrać urządzenie zewnętrzne, które ma
zostać skojarzone z systemem i nacisnąć
OK/MENU.
7. Za pomocą klawiatury urządzenia zewnętrznego wprowadzić ciąg cyfr pokazanych na ekranie TV w konsoli środkowej i
nacisnąć przycisk urządzenia zewnętrznego potwierdzający wybór.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja BluetoothŸ jest włączona, a w jej
zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli system audio-telefoniczny wyszukuje ostatnio połączone urządzenie, jego nazwa zostanie pokazana na ekranie
TV. Nacisnąć EXIT, aby połączyć się z innym
urządzeniem. Połączenie się z nowym urządzeniem zewnętrznym, patrz „Wybór innego
urządzenia zewnętrznego” poniżej.
05
Wybór innego urządzenia zewnętrznego
Można zmienić podłączone urządzenie na
inne, jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń.
Urządzenie to musi jednak najpierw zostać
skojarzone z systemem, patrz „Kojarzenie i
podłączanie urządzeń zewnętrznych” powyżej.
Aby wybrać inne urządzenie:
1. Naciskać raz za razem MEDIA, aż pojawi
się Bluetooth, a następnie puścić i odczekać chwilę lub nacisnąć OK/MENU.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
05 System audio-telefoniczny
Media BluetoothŸ*
2. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne
daje się wyszukać/jest widoczne za
pośrednictwem systemu BluetoothŸ, patrz
instrukcja urządzenia zewnętrznego.
3. Nacisnąć OK/MENU.
05
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać usunięte, obracając TUNE i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Na ekranie TV pojawi się prośba o
potwierdzenie, czy połączenie ma rzeczywiście zostać usunięte.
Odtwarzanie fragmentów plików audio z
urządzenia zewnętrznego
4. Dla potwierdzenia nacisnąć OK/MENU.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Zmień
jednostkę i potwierdzić, naciskając OK/
MENU.
> Po chwili nazwa urządzenia zewnętrznego pojawi się na ekranie TV. Jeżeli
uprzednio skojarzone zostały również
inne urządzenia zewnętrzne, zostaną
one pokazane.
Przycisk EXIT anuluje tę czynność.
Przycisk EXIT anuluje funkcję odtwarzania
fragmentów utworów.
Odłączanie urządzenia
Informacja o wersji BluetoothŸ
5. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone, obracając TUNE i potwierdzić
przyciskiem OK/MENU.
> Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.
Losowa kolejność odtwarzania
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
Usuwanie podłączonego urządzenia
1. Wybrać tryb Bluetooth przyciskiem OK/
MENU.
Automatyczne odłączenie ma miejsce, gdy
urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem systemu audio-telefonicznego. Więcej
informacji na temat połączeń, patrz
strona 257.
Funkcja ta odtwarza pliki audio na urządzeniu
zewnętrznym w losowej kolejności. Funkcję
losowej kolejności odtwarzania można włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w menu
Menu Bluetooth Odtwarzanie w kol.
przypadk..
Aby zmienić plik audio, należy nacisnąć
/
na konsoli środkowej lub w zestawie
przycisków przy kierownicy*.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Usuń
urządzenie Bluetooth i potwierdzić,
naciskając OK/MENU.
258
Funkcja ta odtwarza pierwsze 10 sekund każdego pliku audio. Funkcję odtwarzania można
włączyć/wyłączyć w trybie Bluetooth w menu
Menu Bluetooth Scan.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie Bluetooth w opcji menu Menu Bluetooth
Wersja software Bluetooth w poj..
05 System audio-telefoniczny
TV*
TV*
Przegląd
UWAGA
Uwagi ogólne
UWAGA
System odbiera programy telewizyjne tylko
w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 zgodnie ze standardem
DVB-T. System nie odbiera programów
telewizyjnych nadawanych w formacie
MPEG-4 i za pośrednictwem sygnału analogowego.
UWAGA
Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko
wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy
samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat W czasie
jazdy obraz jest wyłączony, natomiast
dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz
pojawia się ponownie po zatrzymaniu
samochodu.
Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i
od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać
różne czynniki, takie jak wysokie budynki
lub zbyt duże oddalenie nadajnika telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym
zmianom, zależnie od tego, w którym
miejscu kraju znajduje się samochód.
WAŻNE
W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Przycisk MEDIA.
05
Przyciski pamięci stacji, wprowadzanie
cyfr
Obracając pokrętło TUNE, można przechodzić między pozycjami na liście kanałów i opcjami menu.
Przycisk OK/MENU potwierdza dokonany
wybór lub otwiera menu.
EXIT – służy do cofania się w strukturze
menu i wyłączania aktualnej funkcji.
Następny dostępny kanał można włączyć,
naciskając
/
.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
05 System audio-telefoniczny
TV*
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
Menu
05
Sterowanie menuMEDIA jest możliwe za
pomocą konsoli środkowej oraz przycisków
przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat
nawigacji w obrębie menu i jego struktury,
patrz strona 278.
Oglądanie telewizji
W przypadku gdy funkcja odbiornika TV jest
używana po raz pierwszy lub zmienił się kraj
pobytu, trzeba najpierw przeprowadzić programowanie kanałów telewizyjnych. Programowanie kanałów telewizyjnych, patrz punkt
„Wyszukiwanie kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów” na stronie 260.
260
Naciskać raz za razem MEDIA, aż na ekranie TV pojawi się TV, a następnie puścić
przycisk i odczekać chwilę lub nacisnąć
OK/MENU.
> Rozpoczyna się proces wyszukiwania i
po krótkiej chwili pojawia się ostatnio
oglądany kanał.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić w następujący sposób:
• Obrócić TUNE, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na
danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych
kanałów został już zapisany w pamięci, to
po prawej stronie nazwy kanału zostanie
wyświetlony jego numer w pamięci. Obracać pokrętło TUNE, aby wybrać żądany
kanał i nacisnąć OK/MENU.
• Naciskając przyciski pamięci (0-9).
• Następny kanał dostępny na danym
obszarze można włączyć, naciskając
krótko przyciski
/
.
UWAGA
W przypadku zmiany miejsca pobytu w
danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym
miejscu, ponieważ zakres częstotliwości
mógł ulec zmianie. W takim przypadku
należy przeprowadzić nowe wyszukiwanie i
zapisać nową listę zapamiętanych kanałów,
patrz funkcja „Zapamiętywanie dostępnych
kanałów telewizyjnych”, strona 261.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są
dostępne żadne kanały, może to wynikać z
faktu, że samochód znajduje się w innym
miejscu niż to, w którym przeprowadzono
wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na
przykład przemieścił się z Niemiec do Francji. Może wtedy zachodzić konieczność
wybrania nowego kraju i ponownego przeprowadzenia wyszukiwania.
Wyszukiwanie kanałów TV/Lista
zapamiętanych kanałów
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Wybierz kraj i
nacisnąć OK/MENU.
> Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub więcej krajów, zostaną one pokazane na
liście.
4. Obrócić TUNE, by wybrać Inne kraje lub
jeden z wybranych wcześniej krajów.
Nacisnąć OK/MENU.
> Wyświetlona zostaje lista wszystkich
dostępnych krajów.
5. Obrócić pokrętło TUNE, by wybrać żądany
kraj (np. Szwecja) i nacisnąć OK/MENU.
05 System audio-telefoniczny
TV*
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 260.
Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem EXIT.
UWAGA
W przypadku zmiany kraju pobytu, trzeba
przeprowadzić nowe wyszukiwanie kanałów telewizyjnych.
Channel management
Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania
kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny
może zajmować więcej niż jedną pozycję na
liście zapamiętanych kanałów. Położenie
kanałów telewizyjnych na liście może się zmieniać.
Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i
wybrać opcję Menu TV
kanałów.
Przesortuj listę
1. Obrócić TUNE, by wybrać kanał, który ma
zostać przeniesiony w obrębie listy i
potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
> Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić TUNE, wybierając nową pozycję
na liście i potwierdzić przyciskiem OK/
MENU.
> Kanały zamieniają się miejscami.
Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30)
pokazywane są wszystkie pozostałe kanały
dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go
na liście kanałów zapamiętanych.
Zapamiętywanie dostępnych kanałów
telewizyjnych
W przypadku przemieszczenia się samochodu
w danym kraju, na przykład po przyjeździe do
innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym miejscu,
ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec
zmianie. Należy wtedy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie i zapisać w pamięci nową
listę.
3. Obrócić TUNE, by wybrać Autom. zapis i
nacisnąć OK/MENU.
> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym
czasie wyświetlany jest obraz każdego
znalezionego i zapisanego w pamięci
kanału. Po zakończeniu wyszukiwania
zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista
zapamiętanych kanałów (maks. 30
pozycji). Zmiana kanału, patrz
strona 260.
Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych
Funkcja ta automatycznie przeszukuje pasmo
częstotliwości, aby wyszukać wszystkie kanały
dostępne w aktualnym miejscu pobytu. Po
znalezieniu kanału następuje przełączenie na
jego odbiór, a po upływie około 10 sekund
wyszukiwanie jest wznawiane. Wyszukiwanie
można zatrzymać przyciskiem EXIT, co powoduje nastawienie odbioru na aktualnie pokazywany kanał. Proces wyszukiwania nie wpływa
na listę zapamiętanych kanałów.
05
Funkcję wyszukiwania można włączyć w trybie
TV w menu Menu TV Scan.
1. Wybrać tryb TV przyciskiem OK/MENU.
Teletekst
2. Obrócić TUNE, by wybrać Menu TV i
nacisnąć OK/MENU.
Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.
Należy wykonać następujące kroki:
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
05 System audio-telefoniczny
TV*
1. Nacisnąć przycisk
nego sterowania.
nadajnika zdal-
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za
pomocą przycisków numerycznych (0-9),
aby wybrać stronę.
> Strona zostaje wyświetlona automatycznie.
Aby przejść do następnej strony, wprowadzić
/
nowy numer lub nacisnąć przyciski
nadajnika zdalnego sterowania.
Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając
przycisk EXIT lub przycisk
na nadajniku
zdalnego sterowania.
05
Do obsługi teletekstu można także używać
kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego
sterowania.
Informacja o aktualnym programie
Nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym
programie i godzinie jego rozpoczęcia. Naciskając ponownie przycisk INFO, można czasem
uzyskać dodatkowe informacje na temat bieżącego programu, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki opis. Więcej
informacji na temat przycisku INFO, patrz
strona 237.
Ustawienia obrazu
Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności
i kontrastu. Więcej informacji, patrz
strona 251.
Zanik sygnału
W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie
obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat
informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się
ponowne wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie, natychmiast zostanie
wyświetlony obraz danego kanału. Podczas
wyświetlania tego komunikatu można w
dowolnym momencie zmienić kanał.
Pojawienie się komunikatu Brak odbioru,
szukaj oznacza, że system nie jest w stanie
wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W
takim przypadku należy wybrać właściwy kraj
zgodnie z opisem w punkcie „Wyszukiwanie
kanałów TV/Lista zapamiętanych kanałów”,
patrz strona 260.
Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekać
kilka sekund lub nacisnąć EXIT.
262
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Nadajnik zdalnego sterowania*
Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do
sterowania wszystkimi funkcjami systemu
audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku
zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje
jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski
sterujące przy kierownicy*.
Używając nadajnika zdalnego sterowania,
nacisnąć najpierw przycisk
nadajnika w
położenie F. Następnie wycelować nadajnik w
kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku INFO
(patrz strona 237) w konsoli środkowej.
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w
schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do
nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.
Przycisk
Funkcja
F = Przedni ekran TV
Przełączanie na nawigację*
Przełączanie na radioodbiornik
(AM, FM1, itd.)
Przełączanie na źródło multimediów (Dysk, TV*, itd.)
Przełączanie na zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
05
Przełączanie/przewijanie do tyłu
Odtwarzanie/pauza
Zatrzymanie
Przełączanie/przewijanie do
przodu
UWAGA
Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy
z bateriami.
Menu
Powrót do poprzedniej opcji,
anulowanie funkcji, usuwanie
wprowadzonych znaków
Pokrętło, odpowiada pokrętłu TUNEna
konsoli środkowej.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
263
05 System audio-telefoniczny
Nadajnik zdalnego sterowania*
Przycisk
Funkcja
Funkcja
Przechodzenie w górę/w dół
Napisy, wybór języka tekstu
Przechodzenie w prawo/w lewo,
zmiana ścieżki/utworu.
Teletekst*, włączanie/wyłączanie
Potwierdzenie wyboru lub przejście do systemu menu wybranego źródła
Głośność, zmniejszanie
Głośność, zwiększanie
05
0-9
Przycisk
Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
Skrót do ulubionych ustawień.
Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania
UWAGA
Okres trwałości baterii wynosi normalnie od
1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie
używany jest pilot zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany
czterema bateriami typu AA/LR6.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
Informacja o aktualnym programie, utworze, itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy
dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić na
ekranie TV.
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
264
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory
baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika
podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.
UWAGA
Wyczerpane baterie i akumulatory należy
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Uwagi ogólne
telefonu. Wykorzystywany przez system
mikrofon znajduje się obok osłony przeciwsłonecznej kierowcy (2). Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą
klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Mikrofon
Przyciski w kierownicy
Panel sterowania w środkowej konsoli
BluetoothŸ1
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothŸ do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio-telefoniczny działa wówczas bez konieczności angażowania rąk kierowcy w poszczególne czynności z możliwością zdalnego sterowania szeregiem funkcji
1
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Klawiatura alfanumeryczna
05
TEL – Włączanie/Rozłączanie
Menu
Sterowanie menuTEL jest możliwe za pomocą
konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy*. Ogólne informacje na temat nawigacji w obrębie menu i jego struktury, patrz
strona 278.
TUNE – Obrócić w widoku normalnym w
prawo, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej lub w lewo, aby uzyskać dostęp
do rejestru wszystkich połączeń; służy
także do przechodzenia między opcjami
na ekranie TV.
Do odbierania połączeń przychodzących,
potwierdzania wybranych opcji i przechodzenia do menu telefonu można użyć przycisku OK/MENU.
EXIT – Anulowanie/odrzucanie połączeń
telefonicznych, usuwanie wprowadzonych
Dotyczy systemów High Performance, High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
265
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
znaków, przechodzenie w górę systemu
menu oraz anulowanie aktualnie wybranej
funkcji.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
przycisków przy kierownicy* i/lub pilot zdalnego sterowania*, to w wielu sytuacjach
można używać ich zamiast przycisków na
konsoli środkowej. Opis przycisków na kierownicy, patrz strona 235. Opis nadajnika
zdalnego sterowania, patrz strona 263.
O czym należy pamiętać
05
Wyłączanie i włączanie
Krótkie naciśnięcie przycisku TEL włącza funkcję głośnomówiącą. Symbol
oznacza, że
funkcja głośnomówiąca jest aktywna.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Istnieją dwie opcje podłączenia telefonu
komórkowego – albo za pośrednictwem menu
samochodu, albo za pośrednictwem menu
266
telefonu komórkowego. Jeżeli jedna z opcji nie
działa, można spróbować skorzystać z drugiej.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez system menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothŸ, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
2. Włączyć funkcję głośnomówiącą w pojeździe, naciskając TEL. Następnie nacisnąć
OK/MENU.
3. Wybrać Zmień telefon i nacisnąć OK/
MENU.
> Na ekranie TV zostaje wyświetlona
opcja Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio
skojarzony został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane. Nacisnąć OK/MENU.
4. Sprawdzić, czy włączona jest funkcja
BluetoothŸ w telefonie komórkowym i
nacisnąć OK/MENU.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony
komórkowe zostaną wyświetlone na
ekranie TV wraz z ich nazwami
BluetoothŸ. Funkcja zestawu głośno-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
mówiącego BluetoothŸ jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Mój
samochód.
5. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na ekranie TV w konsoli środkowej.
6. Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego wprowadzić ciąg cyfr pokazanych na
ekranie TV w konsoli środkowej i nacisnąć
przycisk telefonu komórkowego potwierdzający wybór.
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez system menu telefonu komórkowego
1. Włączyć funkcję głośnomówiącą, naciskając TEL w konsoli środkowej. Jeżeli podłączony jest inny telefon, należy go odłączyć.
2. Włączyć widoczność samochodu w systemie BluetoothŸ, nacisnąć OK/MENU i włączyć opcję Ustawienia telefonu
Wykrywalny.
3. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji BluetoothŸ telefonu, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
4. Wybrać Mój samochód z listy urządzeń w
telefonie.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
5. Gdy pojawi się wezwanie do wprowadzenia kodu PIN, wprowadzić opcjonalny kod
PIN w telefonie komórkowym za pomocą
klawiatury telefonu. Następnie wpisać ten
sam PIN za pomocą klawiatury samochodu.
6. Wybrać połączenie z Mój samochód.
Telefon komórkowy jest skojarzony (zarejestrowany) i łączy się automatycznie z systemem
audio. Dalsze informacje na temat kojarzenia
telefonów, patrz strona 269.
Po dokonaniu podłączenia na ekranie TV pojawia się nazwa telefonu w systemie
BluetoothŸ. Możliwe jest wówczas sterowanie
telefonem poprzez system audio.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że u góry ekranu TV widoczny
jest symbol
oraz że funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.
2. Wybrać żądany numer lub numer szybkiego wybierania, patrz strona 273. Ewentualnie w widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w prawo, aby uzyskać
dostęp do książki telefonicznej lub w lewo,
aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich
połączeń. Informacje na temat książki telefonicznej, patrz strona 269.
2
3. Nacisnąć OK/MENU.
Połączenia telefoniczne
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Połączenia przychodzące
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Połączenie z telefonem komórkowym można rozłączyć ręcznie,
naciskając długo przycisk TEL albo w trybie
telefonu za pomocą opcji Phone main menu
Telefon wył.. Więcej informacji na temat
połączeń, patrz strona 269.
Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi są
otwarte2.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Nacisnąć OK/MENU, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na
przykład w trybie RADIO lub MEDIA.
Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, nacisnąć EXIT.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie.
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Phone main menu
Call options Autom. przyjmowanie
połącz..
05
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć OK/
MENU w celu przejścia do następujących
funkcji:
• Wyłącz ton – mikrofon systemu audio
UWAGA
wyciszony.
Nawet po ręcznym odłączeniu niektóre telefony komórkowe mogą automatycznie
połączyć się z ostatnio podłączonym zestawem głośnomówiącym, np. w przypadku
nowego połączenia przychodzącego.
• Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw nor-
Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
malny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Wybierz numer – możliwość nawiązania
połączenia z dodatkową osobą za pomocą
przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).
Lista połączeń
05
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić
pokrętło TUNE w lewo, aby wyświetlić rejestr
połączeń dla Wszystkie rozmowy.
W trybie telefonu można wyświetlić wszystkie
listy połączeń, które są dostępne w opcji menu
Phone main menu Wykazy połączeń:
•
•
•
•
•
W widoku normalnym można zaprogramować
numer szybkiego wybierania do skrzynki głosowej, który można następnie wywołać, naciskając długo przycisk 1.
Numer poczty głosowej można zmienić w trybie telefonu w opcji menu Phone main menu
Call options Numer mailbox
Zmień
numer. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków
sterujących przy kierownicy* lub pokrętła
VOL.
Wszystkie rozmowy
Połączenia nieodebrane
Połączenia odebrane
Wybrane numery
Czas trwania połączenia
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
268
Poczta głosowa
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio
odbywa się normalnie za pomocą pokrętła
VOL.
Jeżeli podczas połączenia przychodzącego
aktywne jest jakieś źródło dźwięku, można je
wyciszyć automatycznie. Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie telefonu w opcji menu
Phone main menu Ustawienia telefonu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dźwięki i poziom głośności
ton.
Wyłącz
Głośność dzwonka
W trybie telefonu przejść do menu Phone main
menu Ustawienia telefonu Dźwięki i
poziom głośności Poziom głośności
dzwonka i wyregulować pokrętłem VOL.
Nacisnąć EXIT, aby zapisać.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w trybie telefonu w opcji menu Phone
main menu Ustawienia telefonu
Dźwięki i poziom głośności Dzwonki
Sygnał połączenia 1, itd.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych sygnał dzwonka w podłączonym
telefonie nie zostanie wyłączony, gdy jest
używany jeden z wbudowanych sygnałów
zestawu głośnomówiącego.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu3, należy w trybie telefonu wybrać
opcję Phone main menu Ustawienia
telefonu Dźwięki i poziom głośności
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Dzwonki Dzwonek telefonu
komórkowego.
Informacje na temat kojarzenia i
łączenia
Usuwanie urządzenia
Połączony telefon komórkowy można wyrejestrować i usunąć. Można to zrobić w trybie telefonu w opcji menu Phone main menu Usuń
urządzenie Bluetooth.
Możliwe jest skojarzenie (zarejestrowanie) do
dziesięciu telefonów. Kojarzenie przeprowadza się jeden raz dla każdego telefonu. Po skojarzeniu nie ma konieczności, aby telefon był
widoczny. Podczas pojedynczego łączenia
możliwe jest połączenie maksymalnie jednego
telefonu.
Wersję oprogramowania BluetoothŸ zainstalowaną w samochodzie można sprawdzić w trybie telefonu w opcji menu Phone main menu
Ustawienia telefonu Wersja software
Bluetooth w poj..
Połączenie automatyczne
Książka telefoniczna
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli ostatnio podłączony telefon komórkowy nie jest dostępny,
system spróbuje podłączyć telefon komórkowy, który został skojarzony wcześniej. Jeżeli
system audio wyszukuje ostatnio połączony
telefon, jego nazwa zostanie pokazana na
ekranie TV.
Połączenie ręczne
Informacja o wersji BluetoothŸ
Istnieją dwie książki telefoniczne. Zostają one
w samochodzie połączone w jedną i są
wyświetlane w nim jako jedna książka telefoniczna.
• Samochód pobiera książkę telefoniczną
telefonu komórkowego i wyświetla tę
książkę telefoniczną tylko wtedy, gdy podłączony jest telefon, z którego ta książka
została pobrana.
• Samochód ma również wbudowaną
Aby zmienić podłączony telefon komórkowy,
należy w trybie telefonu przejść do opcji Phone
main menu Zmień telefon.
3
książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie, niezależnie od tego, który telefon był podłączony podczas ich zapisywania. Kontakty
te są widoczne dla wszystkich użytkowni-
ków, niezależnie od tego, który telefon
komórkowy jest podłączony do samochodu. Jeżeli kontakt został zapisany w
samochodzie, to przed nazwą kontaktu w
książce telefonicznej jest wyświetlany
symbol
.
UWAGA
Zmiany wprowadzone z samochodu w którymś z wpisów w książce telefonicznej telefonu komórkowego spowodują utworzenie
nowego wpisu w książce telefonicznej
samochodu, tzn. zmiany te nie zostaną
zapisane w telefonie. Z poziomu samochodu będzie to wyglądać jak podwójny
wpis z różnymi ikonami. Należy także
pamiętać, że zapisanie numeru szybkiego
wybierania lub zmiana danych kontaktu
spowoduje utworzenie nowego wpisu w
książce telefonicznej samochodu.
05
Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu TV musi być widoczny jest
symbol
, a funkcja głośnomówiąca musi
być w trybie telefonu.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego ze skojarzonych
telefonów komórkowych. Książka może zostać
skopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia.
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie
telefonu w opcji menu Phone main menu
Ustawienia telefonu Pobierz
książkę telefoniczną.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na ekranie TV.
Szybkie wyszukiwanie kontaktów
05
W widoku normalnym obrócić pokrętło TUNE
w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów. Obrócić pokrętło TUNE, aby dokonać wyboru i
nacisnąć OK/MENU, aby nawiązać połączenie.
Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje
się numer telefonu, który jest wybierany
domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu
znajduje się symbol , oznacza to, że dla tego
kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Aby wybrać inny numer niż ten wybierany
domyślnie, należy nacisnąć przycisk
na
panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej. Następnie obrócić pokrętło TUNE, aby
dokonać wyboru i nacisnąć OK/MENU, aby
nawiązać połączenie.
Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania początkowych liter imienia/nazwiska
kontaktu (patrz punkt „Tabela znaków dla kla-
270
wiatury w konsoli środkowej”, gdzie opisano
funkcje przycisków).
Dostęp do listy kontaktów można także uzyskać w widoku normalnym, naciskając i przytrzymując na klawiaturze w konsoli środkowej
przycisk z literą, na którą zaczyna się imię/
nazwisko wyszukiwanego kontaktu. Na przykład długie naciśnięcie przycisku 6 pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do tej części listy,
która zawiera kontakty na literę M.
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli
środkowej
Przycisk
Przycisk
Funkcja
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
+0pw
Funkcja
#*
Spacja . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Wyszukiwanie kontaktów
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
Wyszukiwanie kontaktów za pomocą koła tekstowego.
Lista znaków
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Książka telefoniczna
Aby wyszukać lub edytować kontakt, przejść
w trybie telefonu do opcji Phone main menu
Książka telefoniczna Szukaj.
4
1. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić
pokrętło TUNE, wybierając jedną z opcji
(patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk OK/MENU.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
Prowadzi do książki telefonicznej
(3). Obrócić pokrętło TUNE, aby
wybrać kontakt i nacisnąć OK/
MENU, aby wyświetlić zapisane
numery i inne informacje.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
05
Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz ilustracja powyżej), powoduje
pojawienie się na ekranie TV nowej listy znaków (1). Naciskać przycisk numeryczny kolejne
razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie
zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam
sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego
przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu
innego przycisku.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.
Nowy kontakt
UWAGA
W systemie High Performance nie występuje koło tekstowe, w związku z czym
pokrętło TUNE nie może służyć do wprowadzania znaków – do tego celu można
użyć wyłącznie przycisków z cyframi i literami na panelu sterowania w konsoli środkowej.
1. Po wybraniu wiersza Nazwa, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby przejść do trybu
wprowadzania (patrz ilustracja powyżej).
05
Wprowadzanie liter dla nowego kontaktu.
Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela
poniżej)
Pole wprowadzania
Nowe kontakty można dodawać w trybie telefonu w opcji menu Phone main menu
Książka telefoniczna Nowy kontakt.
4
272
2. Obracać pokrętło4 TUNE, aż pojawi się
żądana litera i nacisnąć przycisk OK/
MENU, aby ją potwierdzić. Można również
skorzystać z klawiatury alfanumerycznej
na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
3. Kontynuować w ten sam sposób z
następną literą i tak dalej. Wprowadzone
nazwisko pojawia się w polu wprowadzania (2) na ekranie TV.
4. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry, znaki specjalne, przełączyć
małe litery na wielkie lub na odwrót, itp.,
obrócić pokrętło TUNE, wybierając jedną z
opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli)
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
na liście (1) i nacisnąć przycisk OK/
MENU.
Po wprowadzeniu całego nazwiska wybrać
OK z listy na ekranie TV (1) i nacisnąć OK/
MENU. Następnie wprowadzić numer telefonu
w sposób opisany powyżej.
Po wprowadzeniu numeru telefonu, nacisnąć
przycisk OK/MENU i wybrać typ numeru telefonu (Telefon komórkowy, Home, Praca lub
Ogólne). Dla potwierdzenia nacisnąć OK/
MENU.
Po wpisaniu wszystkich danych, nacisnąć
przycisk EXIT, aby zapisać kontakt.
123/
ABC
Do przełączania między literami i
cyframi służy przycisk OK/
MENU.
Więcej
Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU.
OK
Zapisać i wrócić do opcji Dodaj
kontakt za pomocą przycisk
OK/MENU.
05 System audio-telefoniczny
Zestaw głośnomówiący BluetoothŸ*
Do przełączania między małymi i
wielkimi literami służy przycisk
OK/MENU.
Nacisnąć przycisk OK/MENU,
co spowoduje przeniesienie kursora do pola wprowadzania (2) u
góry ekranu TV. Kursor można
teraz przenieść za pomocą
pokrętła TUNE w odpowiednie
miejsce, aby na przykład wstawić
dodatkowe litery lub usunąć
litery za pomocą przycisku EXIT.
Aby możliwe było wstawianie
nowych liter, należy najpierw
wrócić do trybu wprowadzania,
naciskając przycisk OK/MENU.
Numery szybkiego wybierania
W trybie telefonu w opcji menu Phone main
menu Książka telefoniczna Numery
skrócone można dodać numery szybkiego
wybierania.
Nawiązywanie połączeń za pomocą numerów
szybkiego wybierania jest możliwe w trybie
telefonu przy użyciu przycisków numerycznych na klawiaturze w konsoli środkowej –
trzeba nacisnąć przycisk numeryczny, a
następnie OK/MENU. Jeżeli pod danym
numerem szybkiego wybierania nie jest zapi-
sany żaden kontakt, pojawi się opcja umożliwiająca zapisanie kontaktu pod tym numerem.
Odbieranie wizytówki vCard
Istnieje możliwość odebrania wizytówki vCard
z innego telefonu komórkowego (innego niż
telefon aktualnie podłączony do samochodu) i
jej wprowadzenie do książki telefonicznej w
samochodzie. Aby było to możliwe, samochód
musi być widoczny w systemie BluetoothŸ.
Funkcję tę włącza się w trybie telefonu w opcji
menu Phone main menu Książka
telefoniczna Odbierz vCard.
UWAGA
Usunięcie książki telefonicznej samochodu
powoduje jedynie usunięcie kontaktów
zapisanych w tej książce. Kontakty zapisane w książce telefonicznej telefonu
komórkowego nie zostają usunięte.
Stan pamięci
Stan pamięci książki telefonicznej w samochodzie lub w podłączonym telefonie komórkowym można sprawdzić w trybie telefonu w
opcji menu Phone main menu Książka
telefoniczna Zasoby pamięci.
05
Usuwanie książki telefonicznej
Książkę telefoniczną w samochodzie można
usunąć w trybie telefonu w opcji menu Phone
main menu Książka telefoniczna Usuń
książkę telefoniczną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Wprowadzenie
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych1
systemu audio-telefonicznego umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji
telefonu komórkowego podłączonego za
pośrednictwem BluetoothŸ lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo – RTI (Road
and Traffic Information System).
UWAGA
•
05
•
Informacje zawarte w tej części opisują
użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem systemu
BluetoothŸ. Szczegółowe informacje
na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem
system BluetoothŸ do systemu audiotelefonicznego w samochodzie, patrz
strona 265.
System nawigacji Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) ma
oddzielną instrukcję obsługi, w której
zamieszczono dodatkowe informacje
na temat sterowania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi
tego systemu.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i
pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na
warunkach panujących na drodze.
O czym należy pamiętać
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz
przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie
pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem BluetoothŸ lub
pewnych funkcji systemu nawigacyjnego
Volvo – RTI (Road and Traffic Information
System) bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w
formie dialogu, podczas którego użytkownik
wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje
ten sam mikrofon co zestaw głośnomówiący
BluetoothŸ (patrz ilustracja na stronie 265) i
udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.
Przyciski w kierownicy.
Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Włączanie
Zanim będzie można skorzystać z możliwości
sterowania telefonem komórkowym za
pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać skojarzony i połączony z zestawem głośnomówiącym BluetoothŸ. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie
jest podłączony żaden telefon komórkowy,
system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat kojarzenia i podłączania telefonu komórkowego, patrz strona 266.
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych (1), by włączyć system
1
274
Dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system nawigacyjny Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
i zainicjować dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych. System
wyświetli wtedy na ekranie TV w konsoli
środkowej najczęściej używane polecenia.
Korzystając z system rozpoznawania poleceń
głosowych, należy pamiętać o następujących
rzeczach:
• Wydawanie poleceń – należy mówić po
usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z
normalną prędkością.
• Nie należy mówić w czasie, gdy system
odpowiada użytkownikowi (w tym czasie
system nie rozumie wydawanych poleceń).
• Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu
muszą być zamknięte.
• Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
UWAGA
Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia
użyć, może powiedzieć „Help” (Pomoc) – w
odpowiedzi system pokaże pięć różnych
poleceń, których można użyć w danej
sytuacji.
Polecenia głosowe można wyłączyć
poprzez:
•
•
•
wypowiedzenie słowa „Cancel” (Anuluj)
•
Nacisnąć przycisk EXIT lub przycisk
innego źródła (np. MEDIA).
niewypowiadanie żadnego słowa
długie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy
Funkcje pomocnicze systemu
rozpoznawania poleceń głosowych
• Instrukcje: Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
• Uczenie się głosu: Funkcja, która pozwala
systemowi poleceń głosowych nauczyć
się rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu
dwóch użytkowników.
Dostęp do funkcji pomocniczych można uzyskać, naciskając przycisk MY CAR na panelu
przycisków sterujących w konsoli środkowej, a
następnie obracając pokrętło TUNE w celu
wybrania żądanej opcji menu.
Instrukcje
Instrukcje można uruchomić na dwa sposoby:
UWAGA
Instrukcję i naukę rozpoznawania mowy
można włączyć tylko wtedy, gdy samochód
jest zaparkowany.
• Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych i powiedzieć „Polecenia głosowe”.
• Włączyć instrukcje w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice tutorial.
Struktura menu, patrz strona 147.
05
Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które
łącznie potrzeba około 5 minut. System
zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć jakąś
lekcję i przejść do następnej, nacisnąć przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i
powiedzieć „Następna”. Aby cofnąć się do
poprzedniej lekcji, należy powiedzieć
„Poprzednia”.
Aby wyjść z instrukcji, nacisnąć długo przycisk
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
Uczenie się głosu
Używanie poleceń głosowych
System wyświetla około piętnastu fraz, które
trzeba wypowiedzieć. Funkcję uczenia się
głosu można uruchomić w menu MY CAR za
pomocą opcji Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice training.
Wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
Struktura menu, patrz strona 147.
Kierowca inicjuje dialog prowadzony za
pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
(patrz ilustracja na stronie 274).
Po zakończeniu uczenia się głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika za
pomocą opcji Voice user setting.
Dodatkowe ustawienia w menu MY CAR
• Ustawienia użytkownika – Można usta05
wić dwa profile użytkownika, funkcję włącza się w menu MY CAR za pomocą opcji
Ustawienia Ustawienia
rozpoznawania głosu Voice user
setting. Wybrać User 1 lub User 2. Struktura menu, patrz strona 147.
• Głośność głosu – Można zmienić w menu
MY CAR za pomocą opcji Ustawienia
Ustawienia rozpoznawania głosu
Głośność wyj. wskazówek głosowych.
Struktura menu, patrz strona 147.
Po rozpoczęciu dialogu na ekranie TV zostaną
wyświetlone najczęściej używane polecenia.
Tekst wyszarzony lub podany w nawiasach nie
jest częścią polecenia głosowego.
Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może
przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na
podpowiedzi systemu, lecz naciskając krótko
przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Polecenia można wydawać na kilka sposobów
Wybieranie numeru
System rozumie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały
numer od razu. Liczby większe niż 9 (dziewięć)
nie są rozpoznawane przez system, np. nie
można używać liczb 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście).
Poniżej zamieszczono przykład dialogu prowadzonego za pomocą poleceń głosowych.
Odpowiedzi systemu są różne zależnie od
sytuacji.
Polecenie „Telefon, wywołaj kontakt” można
na przykład wypowiedzieć jako:
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
•
lub
„Telefon > Wywołaj kontakt” – powiedzieć
„Telefon”, poczekać na odpowiedź systemu, a następnie kontynuować, mówiąc
„Wywołaj kontakt.”
Telefon > Wywołaj numer
Telefon, Wywołaj numer
Odpowiedź systemu
Numer?
lub
• „Telefon, wywołaj kontakt” – wypowiedzieć całe polecenie jednym ciągiem.
Szybkie polecenia
Szybkie polecenia do obsługi telefonu można
znaleźć w menu MY CAR w opcji Ustawienia
276
Ustawienia rozpoznawania głosu
Lista poleceń głosowych Polecenia dla
telefonu i Polecenia ogólne. Struktura menu,
patrz strona 147.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie użytkownika
Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych
jednostek, tzn. sześć-osiem-siedem itd.) składających się na numer telefonu. Jeżeli użytkownik wypowie kilka cyfr i zrobi przerwę, sys-
05 System audio-telefoniczny
Rozpoznawanie poleceń głosowych* przez telefon komórkowy
tem powtórzy je, po czym należy powiedzieć
„Dalej”.
lub
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Telefon, Wywołaj kontakt
Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po dojściu
do końca, zakończyć polecenie, mówiąc
„Wywołaj”.
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
• Można także zmienić numer, wypowiada-
Nawiązując połączenie z kontaktem, należy
pamiętać o następujących rzeczach:
jąc polecenie „Korekta” (które usuwa
ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub
„Skasuj” (które usuwa cały wypowiedziany
numer telefonu).
• Jeżeli istnieje kilka kontaktów o podobnych imionach/nazwiskach, zostaną one
zaprezentowane na wyświetlaczu w ponumerowanych wierszach i system poprosi
użytkownika o wybranie numeru wiersza.
Wybieranie numeru z rejestru połączeń
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą jednego z
rejestrów połączeń w telefonie komórkowym.
• Jeżeli na liście jest więcej wierszy niż
można wyświetlić jednocześnie, wypowiadając „W dół” można zawsze przewinąć
listę w dół (a wypowiadając „W górę”
można zawsze przewinąć listę w górę).
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj z rejestru połączeń
lub
Telefon, Wywołaj z rejestru połączeń
Kontynuować, odpowiadając na podpowiedzi
systemu.
Połączenie z kontaktem
Poniższy dialog umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z jednym z kontaktów
zapisanych w telefonie komórkowym.
05
Połączenie ze skrzynką głosową
Poniższy dialog pozwala połączyć się ze
skrzynką głosową w celu sprawdzenia, czy
zostały nagrane jakieś wiadomości. Numer
telefoniczny skrzynki głosowej musi być zarejestrowany w systemie BluetoothŸ, patrz
strona 268.
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
Telefon > Wywołaj skrzynkę głosową
Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc:
lub
Telefon > Wywołaj kontakt
Telefon, Wywołaj skrzynkę głosową
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Sposób poruszania się w obrębie menu
Przyciski sterujące w konsoli środkowej
Do sterowania funkcjami systemu audio-telefonicznego służą jego menu. Każde źródło systemu (np. RADIO, MEDIA) ma swoje własne
menu. Aby przejść do menu i włączyć określoną funkcję, trzeba najpierw wybrać źródło
(np. RADIO/FM1). Następnie nacisnąć przycisk OK/MENU, aby wejść do menu wybranego źródła.
1. Wybrać źródło, naciskając jeden z przycisków (np. RADIO, MEDIA, itd.). Naciskając
dalej, można przechodzić pomiędzy kolejnymi opcjami na ekranie TV (np. FM1),
zwolnić i poczekać chwilę, a wybrana
opcja zostanie automatycznie zatwierdzona. Można też obrócić pokrętło TUNE
i potwierdzić przyciskiem OK/MENU.
Do wybierania opcji menu służą przyciski na
konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy
kierownicy*. Poszczególne funkcje opisano w
poświęconych im rozdziałach.
RADIO
05
Korektor akustyczny, co oznacza, że należy
wykonać następujące czynności:
MEDIA
TEL
TUNE
OK/MENU
Ścieżki dostępu
Ścieżki dostępu do menu poszczególnych
funkcji podane są w instrukcji obsługi w następującym formacie: Ustawienia audio
2. Nacisnąć OK/MENU i obrócić pokrętło
TUNE lub użyć pokrętła* w zestawie przycisków przy kierownicy, by przejść do
żądanej opcji menu, np. Ustawienia
audio i nacisnąć OK/MENU.
3. Obrócić ponownie pokrętło TUNE, by
przejść do żądanego podmenu, np.
Korektor akustyczny i nacisnąć OK/
MENU.
Menu RADIO
Menu główne AM
AM Menu
Pokaż wstępnie wybrane stacje1
1
278
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Ustaw preferowane TP
Scan
Ustawienia
audio2
Pole
Ustawienia PTY
Resetuj wszystkie ustawienia
FM
akustyczne3
Korektor akustyczny4
Kompensacja głośności
Resetuj wszystkie ustawienia
audio
Ustawienia audio5
Menu główne DAB1*/DAB2*
DAB Menu
Pokaż radiotekst
stacje1
Ustawienia audio5
Pokaż radiotekst
Menu główne CD/DVD1, dane
Pokaż wstępnie wybrane stacje1
Menu dysku
Scan
Scan
Odtwarzanie/Pauza
Ustawienia wiadomości
Ustawienia rozszerzone
Zatrzymanie
Ustawienia rozszerzone
Połączenie DAB
Odtwarzanie w kol. przypadk.
REG
Pasmo DAB
Powtórz folder
Częstotliwość alternatywna
(AF)
Kanały podrzędne
Zmień napisy
Pokaż tekst PTY
Zmień ścieżkę dźwiękową
EON
2
3
4
1
5
Menu dysku
Scan
Wyłącz filtry PTY
TP (Komunikaty drogowe)
Menu główne CD, audio
Odtwarzanie w kol. przypadk.
Filtry PTY
FM Menu
Ustawienia audio5
Menu MEDIA
Nauka Ensemble
Menu główne FM1/FM2
Pokaż wstępnie wybrane
Resetuj wszystkie ustawienia
DAB
05
Scan
Opcje menu dla ustawień dźwięku są takie same dla wszystkich źródeł dźwięku.
Dotyczy tylko systemu Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Ustawienia audio5
Menu główne DVD1, wideo
Menu dysku
Menu dysku
Play/Pauza/Dalej
Zatrzymanie
Napisy
Ścieżki audio
Dodatkowe ustawienia
Kąt
Kod DivX® VOD
05
Ustawienia audio5
Menu główne USB4
Menu główne AUX
USB Menu
Menu AUX
Odtwarzanie/Pauza
Wejściowa głośność AUX
Zatrzymanie
Ustawienia audio5
Przypadkowa kolejność
Powtórz folder
Menu główne
iPod Menu
Przypadkowa kolejność
Scan
Ustawienia audio5
Menu TV
Wybierz urządzenie USB
Wybierz kraj
Zmień napisy
Przesortuj listę kanałów
Zmień ścieżkę dźwiękową
Autom. zapis
Scan
Scan
Ustawienia audio5
Ustawienia audio5
Menu główne Media Bluetooth4
Menu Bluetooth
iPod4
Menu główne TV*
Przypadkowa kolejność
Zmień jednostkę
Usuń urządzenie Bluetooth
Wyskakujące menu6 funkcji wideo i
TV*
Nacisnąć OK/MENU podczas odtwarzania
materiału wideo lub oglądania telewizji*, aby
uzyskać dostęp do wyskakującego menu.
Scan
Ustawienia obrazu
Wersja software Bluetooth w poj.
Menu źródła7
Ustawienia audio5
5
1
4
6
7
280
Podmenu, patrz „Menu główne AM”.
Dotyczy tylko systemów High Performance Multimedia i Premium Sound Multimedia.
Nie dotyczy systemu Performance.
Dotyczy tylko odtwarzania materiałów wideo i oglądania telewizji*.
Zawartość wyskakującego menu podstawowego zależy od odtwarzanego lub oglądanego materiału, może to być na przykład Menu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
dysku lub USB Menu.
05 System audio-telefoniczny
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego
Menu główne DVD8
Menu tytułowe
DVD8
Usuń urządzenie Bluetooth
Ustawienia telefonu
Wykrywalny
Menu TEL
Dźwięki i poziom głośności
Menu główne zestawu
głośnomówiącego BluetoothŸ4
Pobierz książkę telefoniczną
Phone main menu
Wykazy połączeń
Wersja software Bluetooth w
poj.
Opcje dla połączeń
All calls
Autom. przyjmowanie połącz.
Połączenia nieodebrane
Numer mailbox
Połączenia odebrane
Wybrane numery
Telefon wył.
05
Czas trwania połączenia
Książka telefoniczna
Szukaj
Nowy kontakt
Numery skrócone
Odbierz vCard
Zasoby pamięci
Usuń książkę telefoniczną
Zmień telefon
8
4
Dotyczy tylko płyt wideo DVD.
Nie dotyczy systemu Performance.
281
Zalecenia dotyczące jazdy....................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Paliwo....................................................................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Holowanie samochodu.........................................................................
282
284
287
288
292
295
298
305
JAZDA
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtow-
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową
manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu w normalnych warunkach na poziomym podłożu.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 376.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
nego hamowania.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
06
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
284
Jazda przez wodę
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 25 cm, z maksymalną prędkością
10 km/h. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejeżdżaniu przez płynącą wodę.
Przejeżdżając przez wodę, utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce
funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i
błoto mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
kadłuba silnika i złącza przyczepy.
• Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku głębokości przekraczającej 25
cm, woda może przedostać się do skrzyni
biegów. Pogorszy to warunki smarowania i
spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
W razie zgaśnięcia silnika podczas pokonywania przeszkody wodnej nie wolno próbować go uruchomić ponownie. Odholować
samochód z wody do stacji obsługi – zaleca
się udać do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich tempera-
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
turach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
pozostawić silnik przez kilka minut na
biegu jałowym, aby skrzynia biegów
ostygła.
Informacje dotyczące przegrzania silnika podczas jazdy z przyczepą, patrz strona 299.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia
silnika jest zbyt wysoka, na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol
ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Wys. temp. siln. Zatrzymać pojazd –
należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik przez kilka
minut na biegu jałowym, aby ostygł.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
•
Wys. temp. siln. Wyłącz silnik lub Mało
pł. chłodz. Wyłącz silnik, po zatrzymaniu
samochodu wyłączyć silnik.
W razie przegrzania skrzyni biegów włącza
się wewnętrzna funkcja zabezpieczająca,
która między innymi powoduje, że na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się komunikat
Przegrz.sk.bieg. Zreduk. prędkość lub
Przegrz.sk.bieg. Zatrzymać pojazd –
należy postąpić zgodnie z podanymi zaleceniami, zmniejszyć prędkość i zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu i
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie należy jeździć z otwartym bagażnikiem!
Grozi to zasysaniem do kabiny toksycznych
spalin.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Po zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane pozostawianie kluczyka w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat Słaby akumulator Tryb oszcz.
mocy. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
06
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Przed wyruszeniem w dalszą podróż
• Sprawdzić, czy silnik pracuje normalnie i
zużycie paliwa jest na zwykłym poziomie.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych płynów).
``
285
06 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
• Sprawdzić wszystkie światła oraz głębokość bieżnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają,
aby samochód był wyposażony w trójkąt
ostrzegawczy.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać
o następujące elementy:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien zawierać co najmniej 50% glikolu.
Taka proporcja zapewnia ochronę przed
zamarzaniem do około -35 °C. Nie wolno
mieszać różnych rodzajów płynów niskokrzepnących, ponieważ może to spowodować obniżenie ich własności antykorozyjnych.
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
06
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego
jest jego lepkość. Olej o niższej lepkości
(rzadszy) ułatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniża zużycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju, patrz strona 372.
WAŻNE
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
• Należy kontrolować stan akumulatora i
stopień jego naładowania. Warunki
zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje
obniżenie jego pojemności.
• Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie
dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności
do nawierzchni, Volvo zaleca założenie na
wszystkie cztery koła opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich
krajach.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
286
06 Jazda
Uzupełnianie paliwa
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie i zamykanie pokrywy wlewu
paliwa
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu przełączników świateł –
pokrywa otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Pokrywa wlewu paliwa znajduje się na prawym
tylnym błotniku samochodu, jak wskazuje
strzałka na wyświetlaczu informacyjnym obok
symbolu
.
Po zamknięciu pokrywy wlewu paliwa należy ją
docisnąć, aż zostanie zablokowana w zaczepie.
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Gdy nie działa elektryczne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa, można ją otworzyć ręcznie.
1. Otworzyć/zdjąć przegrodę boczną w
bagażniku (po tej samej stronie co pokrywa
wlewu paliwa) i znaleźć zieloną linkę z uchwytem.
2. Pociągnąć linkę łagodnie prosto do tyłu, aż
pokrywa wlewu paliwa się otworzy.
WAŻNE
Pociągnąć lekko za linkę – do otwarcia
zamka pokrywy wymagana jest minimalna
siła.
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli, stopniowo uwalniając nadciśnienie zgromadzonych par paliwa.
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić
korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
06
Wlewanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
287
06 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez Volvo, ponieważ grozi to obniżeniem osiągów silnika i zwiększonym zużyciem paliwa.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
06
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Podczas tankowania nie należy mieć przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnał
dzwonka może spowodować powstanie
iskry elektrycznej i doprowadzić do zapłonu
oparów paliwa.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
UWAGA
Trudne warunki pogodowe, obciążenie
holowaną przyczepą, duża wysokość nad
poziomem morza oraz nieodpowiednia
jakość paliwa to czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągi samochodu.
Katalizator w układzie wydechowym
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w układzie wydechowym, przezna-
288
czonym do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą.
Głównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. A równocześnie
w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie ograniczyć zawartość w spalinach trzech podstawowych składników toksycznych (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
06 Jazda
Paliwo
Benzyna
Olej napędowy
Benzyna do silnika benzynowego musi spełniać wymagania normy EN 228. Do większości
silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 lub 98. Benzyna
o liczbie oktanowej 91 może być stosowana
jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Olej napędowy do silnika wysokoprężnego
musi spełniać wymagania normy EN 590 lub
JIS K2204. Tego typu silniki są wrażliwe na
zanieczyszczenia paliwa. Należy stosować olej
napędowy wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej
jakości.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95.
• W celu maksymalnego wykorzystania
możliwości silnika i uzyskania najmniejszego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie oktanowej 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
1
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
W niskich temperaturach (-6 °C do -40 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniające europejskie normy dotyczące
paliw przeznaczonych do silników wysokoprężnych.
Zawartość siarki nie może przekraczać 50
ppm (cząstek na milion).
WAŻNE
Do zasilania silnika wysokoprężnego nie
wolno stosować:
•
•
•
•
Paliwa z dodatkami
Paliwa okrętowego
Oleju opałowego
Paliwa rzepakowego (na bazie estrów
metylowych oleju rzepakowego –
RME1) i olejów roślinnych.
Paliwa te nie spełniają wymogów technicznych Volvo oraz powodują przyspieszone
zużycie mechaniczne i uszkodzenie elementów silnika, które nie są objęte gwarancją producenta samochodu.
06
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
Paliwo rzepakowe można stosować wyłącznie jako niewielki dodatek do oleju napędowego.
``
289
06 Jazda
Paliwo
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda zapłonu i delikatnie
docisnąć, aż zostanie wciągnięty, patrz
strona 83.
2. Nacisnąć przycisk START bez wciskania
pedału hamulca lub sprzęgła.
3. Odczekać ok. 1 minutę.
06
4. Aby uruchomić silnik: Wcisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie nacisnąć ponownie przycisk START.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
290
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa uniemożliwiają separację wody w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego jest zamontowany filtr cząstek stałych,
który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas
jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra realizowana jest w sposób
automatyczny co około 300-900 km przebiegu,
w zależności od warunków jazdy. Cały proces
trwa 10-20 minut. W przypadku wolniejszej
jazdy, czas ten może się wydłużyć. Proces
regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Gdy filtr zostanie zapełniony w 80%, zaświeci
się żółty trójkąt ostrzegawczy w zespole
wskaźników, a na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy Filtr sadzy peł. Patrz instrukcja.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji filtra zniknie komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
06 Jazda
Paliwo
WAŻNE
Całkowite zapełnienie filtra cząstek stałych
spowoduje trudności z uruchomieniem silnika. W tym stanie filtr przestaje funkcjonować i może wymagać wymiany.
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Zamontowanie dodatkowego wyposażenia,
które wpływa na całkowitą masę samochodu,
może powodować podwyższenie zużycia
paliwa. Informacje o masach, patrz strona
366 i tabela na stronie 375.
Na rzeczywistą wielkość zużycia paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy oraz
inne aspekty nietechniczne.
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 jego zużycie jest zwiększone, a równocześnie niższe są osiągi samochodu.
06
UWAGA
Ekstremalne warunki atmosferyczne, holowanie przyczepy lub jazda na dużej wysokości nad poziomem morza w połączeniu z
klasą paliwa mogą mieć wpływ na osiągi
samochodu.
291
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne na temat przewożenia
bagażu
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów zmniejsza ładowność samochodu
o odpowiadający im ciężar. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 366.
Drzwi bagażnika otwiera się za
pomocą przycisku na panelu przełączników świateł lub kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, patrz strona 63.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
06
O tym należy pamiętać przy
przewożeniu bagażu
• Ładunki należy mocno dosuwać do oparć
siedzeń.
• Szerokie ładunki umieszczać pośrodku
przestrzeni bagażowej.
• Ciężkie ładunki układać jak najniżej. Nie
umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem, aby nie uszkodziły pokryć tapicerskich.
292
• Umocować ładunki taśmami mocowanymi
do zaczepów stabilizacyjnych w podłodze
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Ochrona, jaką daje kurtyna powietrzna
zamontowana w podsufitce, może zostać
ograniczona lub wyeliminowana przez
wysoki bagaż.
•
Nigdy nie ładować bagażu powyżej
poziomu oparcia.
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy zabezpieczać przewożony
bagaż. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie
do gwałtownego hamowania, bagaż może
przemieścić się, powodując obrażenia ciała
u osób podróżujących samochodem.
Przykryć ostre krawędzie i narożniki czymś
miękkim.
Podczas załadunku/wyładunku długich
przedmiotów należy wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. W przeciwnym
razie może dojść do przypadkowego uderzenia przedmiotem w dźwignię zmiany biegów lub dźwignię skrzyni biegów i włączenia biegu – samochód może wtedy ruszyć z
miejsca.
Przedni fotel pasażera
Przedni fotel pasażera można również złożyć,
uzyskując miejsce do przewiezienia długich
przedmiotów, patrz strona 85.
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obciążenie bagażnika dachowego powoduje przesunięcie w górę środka ciężkości
samochodu oraz zmianę jego własności
jezdnych. Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia dachu, patrz strona 366.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
Oparcie tylnego siedzenia można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń do przewożenia
bagażu, patrz strona 87.
Nie wolno dopuszczać, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawędzie lub ciężkie
przedmioty były przewożone w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów przy
silniejszym hamowaniu.
Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze
unieruchomić pasami bezpieczeństwa lub
specjalnymi pasami przytrzymującymi.
Mocowanie toreb z zakupami*
Zaczepy do umocowania bagażu
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
06
G017745
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz
zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Mocowanie toreb z zakupami do odchylanego
segmentu podłogi.
Po obu stronach bagażnika znajduje się po
kilka zaczepów służących do umocowania
przewożonego bagażu.
1. Podnieść mocowanie stanowiące część
podłogi bagażnika.
2. Przymocować torby pasem, a ich uchwyty
zawiesić na haczykach.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
06 Jazda
Przewożenie bagażu
Gniazdo elektryczne 12 V*
Opuścić osłonę, by uzyskać dostęp do gniazda
elektrycznego.
• Napięcie w gnieździe występuje również
06
wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
294
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Siatka odgradzająca przestrzeń
bagażową
OSTRZEŻENIE
Nawet gdy rozciągnięta jest siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, ładunki w
bagażniku muszą być bezpiecznie unieruchomione.
Przesunąć oba zaczepy poprzeczki do
przednich pozycji w gniazdach mocujących.
Mocowanie
UWAGA
G034213
Siatkę odgradzającą najwygodniej jest
mocować przez tylne drzwi samochodu.
Mocowanie w czterech punktach siatki odgradzającej przestrzeń bagażową.
Siatka odgradzająca chroni przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub zwierząt podczas gwałtownego hamowania. Ze względów bezpieczeństwa powinna
być prawidłowo zamocowana i zabezpieczona.
Siatka wykonana jest z mocnej plecionki nylonowej i można ją zamocować w dwóch ustawieniach:
• Za oparciami tylnych siedzeń.
• Za oparciami przednich foteli.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy górne zamocowania siatki
zabezpieczającej są prawidłowo zapięte, a
taśmy ustalające są pewnie zamocowane.
Nie użytkować uszkodzonej siatki.
1. Rozwinąć siatkę i zablokować obie części
górnej poprzeczki w pozycji rozłożonej.
Zamocowanie w tylnych gniazdach.
4. Mocowanie w tylnych gniazdach: Gdy
siatka jest zamocowana w tylnych gniazdach w suficie, zaczepić pasy mocujące w
uchwytach w podłodze przestrzeni bagażowej.
06
2. Zaczepić górną poprzeczkę w przednim
lub tylnym gnieździe w suficie w taki sposób, aby zaczepy pasów mocujących skierowane były w stronę drzwi bagażnika.
3. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w gnieździe po przeciwnej stronie – sprężyste osadzenie zaczepu ułatwi zamocowanie.
``
295
06 Jazda
Przestrzeń bagażowa
5. Za pomocą pasów mocujących naciągnąć
siatkę.
Krata odgradzająca przestrzeń
bagażową*
G031978
Zdejmowanie i przechowywanie siatki
odgradzającej
Zamocowanie w przednich gniazdach.
06
Mocowanie w przednich gniazdach: Gdy
siatka jest umocowana w przednich gniazdach w suficie, zaczepić pasy mocujące z
tyłu prowadnic foteli. Czynność tę ułatwi
uprzednie przesunięcie foteli nieco do
przodu i ustawienie ich oparć pionowo.
Przy odsuwaniu foteli i odchylaniu ich
oparć należy uważać, aby elementy te nie
nacisnęły rozciągniętej siatki – mogą jej co
najwyżej dotykać.
WAŻNE
Nacisk siedziska lub oparcia fotela na rozciągniętą siatkę grozi uszkodzeniem siatki i/
lub jej gniazd mocujących.
296
Siatkę odgradzającą można łatwo zwinąć i zdjąć.
Poluzować naciąg siatki, wciskając przycisk w zaczepie pasa mocującego i wysuwając pewien odcinek pasa.
Wciskając zamki zaczepów zwolnić oba
zaczepy pasa mocującego.
Zgiąć środkowy łącznik i złożyć ze sobą
obie części poprzeczki, a następnie zwinąć
siatkę.
Zwiniętą siatkę można schować pod podłogą
bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Krata odgradzającą przestrzeń bagażową
zabezpiecza przed przemieszczeniem się
przewożonego bagażu do kabiny samochodu
w razie gwałtowanego hamowania.
Odchylanie do góry
Naciskając przycisk zwalniający zaczep,
pociągnąć kratę w kierunku tyłu samochodu i
odchylić ją do góry.
WAŻNE
Odchylanie i opuszczanie kraty odgradzającej przestrzeń bagażową nie jest możliwe,
gdy zamocowana jest zasłona bagażnika.
06 Jazda
Przestrzeń bagażowa
Zamontowanie/wymontowanie
Zasłona bagażnika*
Wcisnąć oba końce rolety w gniazda.
Powinien rozlec się odgłos mechanizmu
blokady i powinien zniknąć czerwony
znacznik.
> Sprawdzić, czy oba końce są zablokowane w gniazdach.
Krata odgradzająca przestrzeń bagażową
pozostaje normalnie zamontowana w samochodzie przez cały czas. ponieważ można ją w
razie potrzeby w łatwy sposób złożyć pod sufitem, by nie przeszkadzała, gdy potrzebna jest
dłuższa przestrzeń. W razie potrzeby kratę
odgradzającą przestrzeń bagażową można
jednak odłączyć i wyjąć z samochodu.
Wyjmowanie zasłony
1. Wcisnąć przycisk blokady przy jednym z
końców rolety i wyciągnąć go do góry.
Ze względów bezpieczeństwa przy ponownym
montażu krata powinna zostać prawidłowo
zamocowana i zabezpieczona.
G031977
Informacje dotyczące potrzebnych narzędzi
oraz metody zamontowania/wymontowania
zamieszczono w instrukcji instalacji1 dołączonej w momencie zakupu tego wyposażenia.
Rozciągnąć zasłonę bagażnika nad bagażem i
zaczepić ją we wgłębieniach w słupkach tylnych przestrzeni bagażowej.
2. Ostrożnie odchylając roletę do góry, uwolnić jej drugi koniec.
Opuszczanie tylnego fragmentu zasłony
Po zamocowaniu zasłony, w pozycji zwiniętej
jej tylny fragment wystaje poziomo w głąb
bagażnika.
WAŻNE
Odchylanie i opuszczanie kraty odgradzającej przestrzeń bagażową nie jest możliwe,
gdy zamocowana jest zasłona bagażnika.
Delikatnie pociągnąć element w kierunku
tyłu samochodu, uwolnić z prowadnic i
opuścić.
06
Zamocowanie zasłony
Umieścić jeden koniec rolety we wgłębieniu w bocznym panelu tapicerskim.
Umieścić drugi koniec rolety we wgłębieniu po przeciwległej stronie.
1
Instrukcja instalacji nr 30715972.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
06 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy
odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest również wyposażony we wszystkie niezbędne do holowania
przyczepy urządzenia.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
06
• Fabrycznie nowym samochodem nie
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 366.
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki z wartościami ciśnień w oponach,
patrz strona 318.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z
kierunkowskazów przyczepy lampka kontrolna
kierunkowskazów w zespole wskaźników miga
szybciej niż normalnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Awaria żarówki – Kier.
przyczepy.
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek ze
świateł hamowania pojawia się komunikat Aw.
żar. – Św. hamow. przyczepy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia*
Tylne amortyzatory utrzymują podczas jazdy
prawidłową wysokość zawieszenia, niezależnie od obciążenia samochodu (do maksymalnej dopuszczalnej wartości). Gdy samochód
stoi, tył pojazdu obniża się, co jest objawem
prawidłowym.
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 368.
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
298
Kierunkowskazy i światła hamowania
przyczepy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Jazda
Jazda z przyczepą
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu nagle pojawiającej się przeszkody lub hamowaniu.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
Automatyczna skrzynia biegów
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
silnika przekraczała 4500 obr/min
(silniki wysokoprężne: 3500 obr/min) – w
przeciwnym razie temperatura oleju może
nadmiernie wzrosnąć.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
Manualna skrzynia biegów
WAŻNE
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 126.
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Jazda w górę stromej pochyłości
Ruszanie na pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni bie-
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
gów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
06
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
``
299
06 Jazda
Jazda z przyczepą
Wyposażenie do holowania
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 301.
Przechowywanie zdejmowanego haka
holowniczego
Specyfikacje
OSTRZEŻENIE
06
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
300
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G021485
•
G031713
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
06 Jazda
Jazda z przyczepą
G018928
G021488
Mocowanie haka holowniczego
Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny czerwony wskaźnik.
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Belka boczna
H
Środek przegubu kulowego
G021487
A
G021489
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
06
Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
``
301
06 Jazda
W okienku kontrolnym powinien być
widoczny zielony wskaźnik.
Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
06
G000000
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G021495
G021494
G021490
Jazda z przyczepą
Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
Wyjmowanie haka holowniczego
WAŻNE
Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
302
06 Jazda
Jazda z przyczepą
Funkcjonowanie
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 300.
Ruchy oscylacyjne pojawiają się w efekcie
zadziałania dodatkowego czynnika, jakim
może być na przykład:
G018929
Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
Nałożyć i docisnąć osłonę gniazda, aż zostanie ciasno osadzona.
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy
Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się
niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Najczęściej
ma to miejsce przy bardzo dużych prędkościach. Ale ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach
(70-90 km/h), gdy przyczepa jest przeciążona
lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.
Zadaniem funkcji stabilizacyjnej TSA (Trailer
Stability Assist) jest tłumienie ruchów oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania), jakie
mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy.
Funkcja TSA jest elementem układu DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), patrz
strona 173.
• Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
• Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź
w wyrwę w nawierzchni.
• Gwałtowne ruchy kierownicą.
Działanie
Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno będzie
zapanować nad samochodem z przyczepą i
może dojść do wjechania na sąsiedni pas
ruchu lub zjechania z jezdni.
06
Układ TSA w sposób ciągły monitoruje ruchy
samochodu, w szczególności zaś ruchy
boczne. W razie pojawienia się pierwszych
oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej
``
303
06 Jazda
Jazda z przyczepą
jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał
panowanie nad pojazdem.
Jeżeli pierwsza reakcja funkcji stabilizacyjnej
TSA nie skoryguje wężykowania, uruchamiane
są hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana
jest chwilowa moc silnika. Gdy oscylacje zostaną stopniowo opanowane i samochód z
przyczepą odzyskają stabilność, układ TSA
przerywa regulację, a kierowca przejmuje
pełną kontrolę nad samochodem.
Uwagi dodatkowe
Funkcja stabilizacyjna TSA działa w przedziale
prędkości od 60 do 160 km/h.
UWAGA
06
Wyłączenie przez kierowcę niektórych funkcji układu antypoślizgowego DSTC powoduje również wyłączenie funkcji stabilizacji
samochodu podczas holowania przyczepy
TSA, patrz strona 173.
Funkcja stabilizacyjna TSA może nie zadziałać,
gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą,
ponieważ w takim przypadku układ TSA nie
będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje
samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.
304
Działaniu funkcji stabilizacyjnej TSA
towarzyszy błyskanie umieszczonej w
zespole wskaźników lampki ostrzegawczej
układu antypoślizgowego DSTC.
06 Jazda
Holowanie samochodu
Awaryjne holowanie samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego nie działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy samochód jest holowany z
wyłączonym silnikiem, pedał hamulca
wymaga znacznie większej siły nacisku niż
wtedy, gdy silnik pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej
siły.
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu, by
zwolnić blokadę kierownicy i umożliwić
kierowanie, patrz strona 83.
2. Podczas holowania kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi pozostawać w
gnieździe wyłącznika zapłonu.
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
•
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji II.
•
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
Manualna skrzynia biegów
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
•
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem holowania należy
zwolnić blokadę kierownicy.
Modele 2.0, 2.0T i 2.0F z automatyczną skrzynią biegów Powershift nie powinny być holowane, ponieważ do właściwego smarowania
skrzyni biegów wymagana jest praca silnika.
Unikać holowania.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
•
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
•
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
06
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Awaryjny rozruch silnika
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. Jeżeli nastąpiło
``
305
06 Jazda
Holowanie samochodu
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
rozładowanie akumulatora, do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator
wspomagający, patrz strona 122.
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holowniczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Podłączanie zaczepu holowniczego
06
Wyjąć zaczep holowniczy, który znajduje
się w schowku pod podłogą w przedziale
bagażowym – w niektórych przypadkach
może on znajdować się pod progiem.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
306
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. Linkę holowniczą należy wtedy przymocować do haka
holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie.
06 Jazda
Holowanie samochodu
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód należy
zawsze transportować w taki sposób, by
koła toczyły się do przodu.
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h. Dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
06
307
Uwagi ogólne .......................................................................................
Zmiana koła ..........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*.........................................................
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)* .............................................
308
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
310
315
318
319
320
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
hamowania oraz mają gorsze własności
odprowadzania wody, śniegu i błota.
nieprzydatną do dalszego użytku to między
innymi pęknięcia i odbarwienia.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
Nowe opony
UWAGA
Opony kierunkowe
Na wszystkich czterech kołach powinny być
założone opony tego samego typu i rozmiaru oraz pochodzące od tego samego
producenta.
G021778
Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie
w ogumieniu, którego wartość podano na
naklejce. Umiejscowienie naklejki, patrz
strona 379.
07
310
Informacje o oponach
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Żywotność opon
Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w kierunku wskazywanym
strzałką. Należy też przestrzegać ogólnej
zasady, że opony powinny przez cały okres
eksploatacji mieć ten sam kierunek obracania
się. Zamieniać miejscami można jedynie koła
po tej samej stronie samochodu – nie wolno ich
przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowane opony kierunkowa negatywnie wpływają na skuteczność
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek degradacji
materiałów składowych opona utraci swoje
własności. Dotyczy to wszystkich opon przechowywanych w celu użycia w przyszłości.
Zewnętrzne oznaki kwalifikujące oponę jako
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie, należy je odpowiednio oznakować,
aby wiadomo było, po której stronie samo-
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
chodu były zamocowane (np. L = lewe, R =
prawe).
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
WAŻNE
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 318. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
OSTRZEŻENIE
Śruby mocujące koła powinny być dokręcone momentem 140 Nm. Przekroczenie tej
wartości grozi uszkodzeniem gwintów
nakrętek i śrub.
Uszkodzona opona może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Do tego samochodu można stosować wyłącznie tarcze kół atestowane i dopuszczone przez
Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokręcenia należy
skontrolować kluczem dynamometrycznym.
Nakrętki przeciwkradzieżowe*
G021829
Bardziej równomierne zużywanie opon i
ich konserwacja
Nakrętki przeciwkradzieżowe* mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. Pod podłogą przestrzeni bagażowej jest miejsce na nasadkę do
nakrętek przeciwkradzieżowych.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI (Tread Wear Indicator). Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm, jego
powierzchnia zrówna się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że oponę należy jak
najszybciej wymienić na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
07
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
311
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Narzędzia
Opony zimowe
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe właściwego typu należy zakładać na
wszystkie cztery koła.
G029336
UWAGA
Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje
się zaczep holowniczy, podnośnik* i klucz do
nakrętek kół*. Jest tam również miejsce na
nasadkę do nakrętek przeciwkradzieżowych.
Podnośnik*
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
07
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła na zapasowe. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze
dobrze nasmarowany.
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia poprzez użycie korbki, aby się
zmieścił na swoim miejscu.
Pojemnik piankowy i koło zapasowe należy
wkładać w kolejności odwrotnej niż przy
wyjmowaniu.
Na górnym pojemniku piankowym jest
strzałka, która powinna być skierowana do
przodu samochodu.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
312
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
WAŻNE
Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
jednostronnych łańcuchów przeciwpoślizgowych. Stosować wyłącznie oryginalne
łańcuchy przeciwpoślizgowe Volvo lub
ekwiwalentne, przeznaczone do tego
modelu samochodu oraz dostosowane do
wymiarów opon i obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo zaleca konsultację z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
16
Średnica obręczy w
calach
50
Odsadzenie w mm
(odległość między
środkiem koła a
powierzchnią kontaktu koła z piastą)
Rozmiar opon
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
Specyfikacje
Samochód posiada homologację jako całość.
Oznacza to, że dopuszczone są tylko niektóre
kombinacje obręczy kół i opon. Dozwolone
kombinacje, patrz strona 378
235/60 R18 103 V.
235
Szerokość opony (mm)
60
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
18
Średnica obręczy w calach
103
Kod maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia opony, indeks nośności
opony (LI)
Rozmiary kół (obręczy)
Koła (obręcze) posiadają oznaczenia rozmiarów, na przykład 7Jx16x50.
7
J
Szerokość obręczy
w calach
Profil kołnierza obręczy
V
07
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości, indeks prędkości (SS) (w tym przypadku
270 km/h).
``
313
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Indeks nośności
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
obciążenie, indeks nośności (LI). O wymaganej
nośności opon decyduje masa samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
podano w tabeli, patrz strona 378.
UWAGA
W powyższej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości.
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prędkości
Każda opona ma określoną wytrzymałość na
prędkość, indeks prędkości (symbol prędkości, SS).
Indeks prędkości opon musi być co najmniej
równy prędkości maksymalnej samochodu.
Minimalną dopuszczalną wartość indeksu
prędkości podano w tabeli, patrz strona 378.
Jedyny wyjątek od tych warunków stanowią
opony zimowe (zarówno z metalowymi kolcami, jak i bez), gdzie można stosować niższy
indeks prędkości. Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego
ogumienia, wyrażonych indeksem prędkości
(np. indeks Q oznacza prędkość maksymalną
160 km/h).
07
314
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
OSTRZEŻENIE
W samochodzie trzeba zamontować opony,
których indeks nośności (LI) i prędkości (SS)
jest taki sam lub wyższy niż podano w specyfikacji. Opona o zbyt niskim indeksie nośności lub prędkości może się przegrzewać.
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Zdejmowanie koła
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy, patrz
strona 319. Samochód i podnośnik* powinny
stać na poziomym i twardym podłożu.
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
wany jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 328.
3. Samochody ze stalowymi obręczami kół
mają zdejmowane kołpaki. Pełne kołpaki
kół można zdjąć za pomocą narzędzia do
zdejmowania kołpaków, zaczepiając je o
kołpak i pociągając. Ewentualnie kołpak
można ściągnąć ręką.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, czy gwinty są prawidłowo
nasmarowane i niezabrudzone.
Gwint ucha do holowania trzeba wkręcić w
gwint klucza do kół do końca.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
2. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół* i narzędzie
do zdejmowania kołpaków kół* znajdujące
się pod podłogą bagażnika. Jeżeli uży-
6. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
4. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać na przykład
ciężkie klocki drewniane lub duże kamienie.
5. Skręcić ze sobą ucho do holowania i klucz
do kół* do oporu w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
07
7. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
315
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
Zakładanie koła
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem.
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić starannie
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
8.
Podnieść podnośnik. Sprawdzić, czy podnośnik jest prawidłowo umieszczony w
podwoziu (jak na powyższym rysunku), a
jego stopa znajduje się dokładnie pod
punktem przyłożenia podnośnika.
WAŻNE
Miejsce zaczepienia podnośnika przy tylnym kole wyznacza wgłębienie położone
bliżej tego koła.
07
9. Podnieść samochód, tak aby koło uniosło
się ponad podłoże. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.
316
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 140 Nm.
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
07 Koła i ogumienie
Zmiana koła
UWAGA
Zakładając kołpak koła, otwór na zawór
należy ustawić w jednej linii z zaworem na
obręczy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
Koło zapasowe*
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samo-
chodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 379.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe umieszczone jest we wnęce
stroną zewnętrzną do dołu. Koło i blok piankowy mocuje jedna, przechodząca na wylot
śruba. W bloku piankowym znajdują się
wszystkie narzędzia.
Wyjmowanie koła zapasowego
1. Złożyć podłogę przedziału bagażnika, od
tyłu w kierunku do przodu.
07
2. Wykręcić śrubę mocującą.
3. Wyjąć pojemnik piankowy z narzędziami.
4. Wyjąć koło zapasowe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
317
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach poniżej 160 km/h zaleca się
stosowanie ogólnej wartości ciśnienia w oponach (odnosi się to zarówno do pełnego obciążenia, jak i do lekkiego obciążenia) w celu uzyskania optymalnej oszczędności paliwa.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
G021830
Ciśnienie w ogumieniu powinno być kontrolowane co miesiąc.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy (między
przednimi a tylnymi drzwiami). Informacje te
zebrane są również w tabeli ciśnienia opon,
patrz strona 379.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
07
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym
Dotyczy to również koła zapasowego.
Ciśnienie należy mierzyć w zimnym ogumieniu.
Oznacza to, że ma ono temperaturę otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony. Ciśnienie w
oponach ma wpływ na komfort jazdy, hałas
oraz sterowność samochodu.
UWAGA
Zmiana temperatury powoduje również
zmianę ciśnienia w oponach.
1
318
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
UWAGA
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka*
Trójkąt ostrzegawczy
Odchylić płytę podłogi bagażnika i wyjąć
futerał z trójkątem ostrzegawczym.
Wyjąć trójkąt ostrzegawczy z futerału, rozłożyć go i połączyć oba luźne boki.
Rozłożyć podpory trójkąta.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Apteczka pierwszej pomocy*
07
Apteczka znajduje się pod podłogą bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
319
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uwagi ogólne
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK – Temporary Mobility Kit) służy do naprawy przebitych opon oraz do sprawdzania i korygowania
ciśnienia w oponach. W jego skład wchodzi
kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy
przebitej opony. Po naprawie opony lub przed
upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na
nowy.
07
Gniazda 12 V* do zasilania kompresora znajdują się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu oraz w bagażniku. Należy użyć gniazda
położonego najbliżej naprawianego koła.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Elementy zestawu
Umiejscowienie zestawu naprawczego
do ogumienia
Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z
kompresorem i narzędziami znajduje się pod
podłogą bagażnika, patrz strona 319.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Przewód elektryczny
320
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Awaryjna naprawa przebitej opony
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
G014338
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
07
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
321
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
8. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
UWAGA
07
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
9. Pompować oponę przez 7 minut.
322
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Ciśnienie minimalne wynosi 1,8 bara, a maksymalne – 3,5
bara. (Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt
wysokie, obniżyć je, używając zaworu
upustowego.)
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
• Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować
się z serwisem ogumienia.
• Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3
bara, należy doprowadzić je do wartości
podanej w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 379 (1 bar = 100 kPa). Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
3. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.
Odłączyć przewód elektryczny i
powietrzny. Założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Pompowanie opony
WAŻNE
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego w tabeli ciśnienia opon, patrz
strona 379. (Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upływem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
07
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor, przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
323
07 Koła i ogumienie
Zestaw naprawczy do ogumienia (TMK)*
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
07
324
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
07
325
Komora silnika......................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb...................................
Akumulator............................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
Pielęgnacja samochodu........................................................................
326
328
336
342
344
347
356
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Uwagi ogólne
Program serwisowy Volvo
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Volvo
zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
08
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
• Płyn do wspomagania układu kierowniczego
328
• Płyn do spryskiwaczy
OSTRZEŻENIE
Wentylator chłodnicy może włączyć się
automatycznie nawet jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić czy przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
znajduje się pomiędzy reflektorami a
osłoną chłodnicy, w miejscu wskazanym
na ilustracji.)
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Chłodnica
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po lewej stronie)
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Widok komory silnikowej
Wlew płynu do spryskiwaczy
Filtr powietrza
OSTRZEŻENIE
G031911
Układ zapłonowy samochodu wytwarza
wysokie napięcie. W całym układzie zapłonowym występują napięcia grożące porażeniem. Podczas wykonywania prac w
komorze silnika kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi zawsze znajdować się w
położeniu 0, patrz strona 83.
1
Pociągnąć dźwignię znajdującą się obok
pedałów. Zaświeci się symbol informacyjny w zespole wskaźników, patrz
strona 78.
Wygląd komory silnikowej może być różny w zależności od wariantu silnika.
Nacisnąć w lewo dźwignię zaczepu
pomocniczego i podnieść pokrywę
komory silnikowej. (Zaczep pomocniczy
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II lub silnik jest gorący, nie
wolno dotykać świec ani cewki zapłonowej.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Miarka poziomu oleju silnikowego1
08
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
``
329
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 371.
08
330
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy wymienia się zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu zalecane jest stosowanie oleju spełniającego
ostrzejsze wymogi jakościowe w stosunku do
podanych na tabliczce informacyjnej (patrz
strona 372).
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 372.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Silnik z miarką poziomu oleju2
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
Miarka poziomu oleju i wlew oleju.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
G021737
G021734
OSTRZEŻENIE
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
08
2
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
``
331
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Silnik z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju3
UWAGA
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie
wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód
musi przejechać około 30 km, aby poziom
oleju był wyświetlany prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
Komunikat i wykres na wyświetlaczu.
Komunikat
Wlew oleju.4
Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Poziom oleju silnikowego
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Poz.
oleju siln. Dolej 0,5 l oleju, dolać tylko 0,5
litra.
08
3
4
332
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano
na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie
może znajdować się powyżej oznaczenia
MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
silnika.
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Pomiar poziomu oleju
Płyn chłodzący
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 83.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.
Czekaj....
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego. Informacje
dotyczące ilości płynu, patrz strona 373.
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
•
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. Istnieje możliwość wystąpienia wysokich temperatur, które
grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
08
``
333
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 373.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy silnika.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu,
patrz strona 373. Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w warunkach jazdy górskiej)
lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy należy wymieniać co
roku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno jeździć samochodem. Volvo zaleca, aby przyczyna utraty
płynu hamulcowego została zbadana w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Uzupełnianie płynu
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
Sprawdzanie poziomu
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku. Poziom płynu
powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i
MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom płynu
należy regularnie kontrolować.
08
334
Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Zbiornik płynu jest po stronie kierowcy.
Zbiornik płynu znajduje się pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w strefie
komory silnika mniej narażonej na wysoką temperaturę. Dostęp do zbiornika możliwy jest po
zdjęciu okrągłej zaślepki otworu w pokrywie.
1. Obrócić i zdjąć zaślepkę otworu w pokrywie.
2. Odkręcić korek zbiornika i wlać płyn
hamulcowy. Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX
widocznymi wewnątrz zbiornika.
WAŻNE
Nie zapomnieć o założeniu pokrywki wlewu.
08 Obsługa techniczna samochodu
Komora silnika
Płyn do wspomagania układu
kierowniczego
UWAGA
W razie awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje, możliwość kierowania samochodem pozostaje
zachowana.
WAŻNE
Podczas sprawdzania poziomu płynu do
wspomagania układu kierowniczego okolice zbiornika powinny być czyste. Nie
wolno otwierać korka.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące ilości oraz
doboru płynu, patrz strona 373.
08
335
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące żarówek, patrz strona 341.
Niżej wyszczególnione lampy są specjalnego
typu i wymiany żarówek tych świateł powinien
dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat:
•
•
•
•
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza się na odbłyśniku reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Górna lampka oświetlenia kabiny
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Oświetlenie podłogi
Kierunkowskazy w zewnętrznych lusterkach wstecznych
• Lampki oświetlenia asekuracyjnego
• Światła hamowania, przeciwmgielne i
cofania
• Światła pozycyjne tylne, światła pozycyjne
• Reflektory biksenonowe zwykłe i aktywne
• Wszystkie światła diodowe
Reflektory
Wszystkie żarówki w reflektorach wymienia się
od strony komory silnika po odłączeniu i wyjęciu całego reflektora.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zawsze wyłączyć zapłon i wyjąć elektroniczny kluczyk.
Wyjmowanie reflektora
1. Nacisnąć szybko przycisk START/STOP
ENGINE.
2. (Górna ilustracja)
Wyciągnąć trzpienie blokujące reflektora.
Wyciągnąć reflektor do przodu.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
08
336
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
3. (Dolna ilustracja)
Wciskając kciukiem zacisk do dołu,
zwolnić blokadę złącza elektrycznego.
Jednocześnie drugą ręką wysunąć
wtyczkę.
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
4. Wyjąć reflektor i umieścić na miękkim podłożu, aby nie dopuścić do zarysowania klosza.
gniazda wyłącznika zapłonu reflektor należy
prawidłowo zamocować i podłączyć.
5. Wymienić odpowiednią żarówkę.
Zdejmowanie pokrywy
Drogowe światło halogenowe
Zamocowanie reflektora
1. Wyjąć reflektor, patrz strona 336.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy.
Podczas mocowania reflektora należy zwrócić
uwagę, aby długi trzpień został prawidłowo
osadzony w obu uchwytach.
1. Połączyć złącze elektryczne (rozlegnie się
odgłos zatrzaskiwania).
2. Włożyć reflektor i wsunąć trzpienie blokujące. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
3. Sprawdzić działanie świateł.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 336.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć
żarówkę.
1. Naciskając do góry i na zewnątrz, zwolnić
zaciski mocujące.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i zamocować. Pasuje w jednej pozycji.
2. Zdjąć pokrywę, pociągając ją prosto do
siebie.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejności.
08
Przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
``
337
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Drogowe światło halogenowe
Dodatkowa żarówka światła
drogowego w reflektorach
ksenonowych*
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 337
1. Wyjąć lampę zespoloną.
2. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
3. Naciskając zaczep do dołu, wyjąć żarówkę
2. Zdjąć tylną pokrywę lampy, patrz
strona 337.
3. Wyciągnąć oprawę z żarówką.
3. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
4. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Włożyć nową żarówkę do gniazda i obrócić
w prawo w celu zamocowania. Pasuje w
jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
4. Wyjąć oprawę żarówki.
5. Wyjąć żarówkę i włożyć nową do gniazda
w oprawie. Pasuje tylko w jednej pozycji.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
08
338
Kierunkowskazy
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
6. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła obrysowe
Tylne światło przeciwmgielne
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
należy zapoznać się z ważnymi informacjami,
patrz strona 336.
Dostęp do tylnego światła przeciwmgielnego
jest od wewnętrznej strony tylnego zderzaka
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Prawa tylna lampa zespolona
Światło pozycyjne (diodowe) i obrysowe
1. Wyjąć lampę zespoloną.
1. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
2. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć ją.
2. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
Światło hamowania
3. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć nową.
Żarówka pasuje tylko w jednej pozycji.
3. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
Kierunkowskazy
4. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
4. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
Boczne światło odblaskowe
Światło cofania
Diodowe światło hamowania
Zamocować pozostałe elementy w odwrotnej
kolejności.
08
``
339
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie bagażnika
Żarówki świateł hamowania i cofania wymienia
się od strony bagażnika.
1. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
1. Zdjąć panel osłonowy w komorze bagażnika.
2. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
2. Wymienić żarówkę.
2. Obracając oprawę żarówki w lewo, zwolnić
jej mocowanie.
3. Wymienić żarówkę.
G031942
Światła hamowania i światło cofania
3. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć przepaloną żarówkę.
4. Włożyć nową żarówkę, wcisnąć i obrócić
w prawo.
5. Włożyć oprawę z żarówką do gniazda i
obrócić w prawo.
08
340
4. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
3. Sprawdzić, czy lampka działa i wcisnąć ją
z powrotem.
08 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
Wyjmowanie lusterka
Zamocowanie lusterka
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Oświetlenie
W
Typ
Lusterko kosmetyczne
1,2
Żarówka
cylindryczna
SV5.5
Żarówki, dane techniczne
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną
krawędź lusterka w połowie jej długości.
Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep
do góry.
2. Wsuwając końcówkę wkrętaka pod
boczne krawędzie lusterka (przy czarnych
elementach gumowych), ostrożnie podważyć je do góry, uwalniając w efekcie dolną
krawędź lusterka.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wymienić żarówkę.
Oświetlenie
W
Typ
Dodatkowe światło
drogowe w reflektorach ksenonowych
65
H9
Drogowe światło
halogenowe
55
H7 LL
Drogowe światło
halogenowe
65
H9
Kierunkowskazy
przednie
21
PY21W
Oświetlenie przestrzeni bagażowej,
oświetlenie tablicy
rejestracyjnej
5
Żarówka
cylindryczna
Światła obrysowe
5
W3WLL
Oświetlenie
schowka w desce
rozdzielczej
5
Żarówka
cylindryczna
SV8.5
SV8.5
08
341
08 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
pozostawić go w gnieździe wyłącznika
zapłonu.
5. Wychylić do góry na około 1 sekundę
prawą dźwignię przełącznika zespolonego
przy kierownicy. Wycieraczki ustawią się w
pozycji pionowej.
Po uruchomieniu silnika samochodu wycieraczki powracają do normalnej pozycji.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
W celu dokonania wymiany, oczyszczenia lub
uniesienia piór wycieraczek (do usunięcia lodu
z przedniej szyby) muszą one być ustawione w
pozycji serwisowej.
Odchylić ramię wycieraczki. Nacisnąć
przycisk zatrzasku w uchwycie pióra
wycieraczki i wysunąć pióro równolegle do
ramienia.
Wsunąć nowe pióro, aż rozlegnie się
odgłos zatrzaśnięcia.
Sprawdzić, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
1. Upewnić się, że drzwi kierowcy są
zamknięte.
2. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu.
08
342
4. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w położenie 0 wyłącznika zapłonu i
G021763
3. Przestawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w położenie II wyłącznika zapłonu,
patrz strona 83.
08 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy szyb
Mycie piór wycieraczek
UWAGA
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 356 i dalsze.
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
WAŻNE
W sezonie zimowym należy dodać płynu
niskokrzepnącego, aby nie nastąpiło
zamarznięcie płynu w pompie, zbiorniku lub
przewodach płynu do spryskiwaczy.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Informacje dotyczące ilości płynu, patrz
strona 373.
G032770
Wlew płynu do spryskiwaczy
1. Odchylić ramię wycieraczki do góry.
2. Uchwycić wewnętrzną stronę pióra wycieraczki (obok strzałki).
3. Obrócić w lewo w celu wykorzystania
skrajnej pozycji pióra względem ramienia
jako dźwigni ułatwiającej jego odłączenie.
4. Wcisnąć nowe pióro w zaczep. Sprawdzić,
czy pióro wycieraczki jest prawidłowo
zamocowane do ramienia.
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
08
5. Opuścić ramię wycieraczki.
343
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary
ochronne.
Uwagi eksploatacyjne
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu,
warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.
WAŻNE
Trzeba oddać do recyklingu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Zawiera żrący kwas.
UWAGA
Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi w sposób niepowodujący zagrożenia
dla środowiska naturalnego z powodu m.in.
zawartego w nim ołowiu.
08
344
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina
wodoru i tlenu. Jedna iskra, która może
powstać w przypadku nieprawidłowego
podłączenia przewodów rozruchowych,
wystarczy do spowodowania wybuchu akumulatora. Akumulator mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne
oparzenia. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się
kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Wymiana bezpiecznika
Wymontowanie akumulatora
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej
5 minut.
Zwolnić zaczepy i zdjąć przednią pokrywę.
Zdjąć gumową uszczelkę, uwalniając tylną
pokrywę.
Odchylić o ćwierć obrotu i wyjąć tylną
pokrywę.
08
``
345
08 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
OSTRZEŻENIE
Dodatni i ujemny zacisk akumulatora należy
odłączać i podłączać we właściwej kolejności.
2. Przesunąć akumulator do tyłu i do boku, do
tylnej krawędzi skrzynki.
3. Zamocować akumulator za pomocą
obejmy.
4. Podłączyć przewód wentylacyjny.
Odłączyć czarny przewód ujemny
Odłączyć czerwony przewód dodatni
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora
7. Wcisnąć na miejsce tylną pokrywę (patrz
procedura wymontowania).
Poluzować wkręt mocujący obejmę akumulatora.
8. Założyć uszczelkę strefy izolowanej termicznie (patrz procedura wymontowania).
Przesunąć do boku i wyciągnąć akumulator do góry.
9. Założyć i umocować w zaczepach przednią pokrywę (patrz procedura wymontowania).
Zamontowanie akumulatora
08
1. Włożyć akumulator do skrzynki akumulatora.
346
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że
w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. Volvo zaleca udać się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
OSTRZEŻENIE
Przy wymianie bezpiecznika nie wolno używać bezpieczników o natężeniu wyższym
niż zalecane lub obcych przedmiotów.
Może to spowodować znaczne uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i
doprowadzić do pożaru.
centralka elektryczna pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
,
Pod schowkiem podręcznym
Przestrzeń bagażowa
Komora silnika
Rozmieszczenie centralek
elektrycznych
Wymiana bezpiecznika
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w
samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W
samochodzie z kierownicą po prawej stronie
08
``
347
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Komora silnika
08
348
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze
silnikowej
Obwód
A
Obwód
A
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) ze
skrzynką bezpieczników B
pod schowkiem podręcznym
50
-
-
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) ze
skrzynką bezpieczników B
pod schowkiem podręcznym
50
Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w
bagażniku
60
Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w kabinie ze skrzynką bezpieczników A pod schowkiem
podręcznym
60
Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w kabinie ze skrzynką bezpieczników A pod schowkiem
podręcznym
60
Patrz poprzednia ilustracja
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
Dolna grupa w komorze silnikowej
Pokazane bezpieczniki znajdują się w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki należące
do grupy (C) znajdują się pod grupą (A).
• Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi
Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie
w stacji obsługi1.
• Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i
powinny być wymieniane w stacji
obsługi1.
•
1
Bezpieczniki 16-33 i 35-41 są typu „Mini
Fuse”.
Element PTC podgrzewacza powietrza*
100
Spryskiwacze reflektorów*
20
Wycieraczki szyby przedniej
30
Nagrzewnica postojowa*
25
Dmuchawa w układzie
wentylacji
40
-
-
Pompa w układzie ABS
40
Zawory ABS
20
Poziomowanie reflektorów* (ksenonowe,
aktywne ksenonowe)
10
08
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
349
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
08
350
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) ze
skrzynką bezpieczników B
pod schowkiem podręcznym
20
-
-
10
Wewnętrzne cewki przekaźników
5
Dodatkowe światła*
20
Cewki zapłonowe (4-cyl.
silnik benzynowy), moduł
sterujący podgrzewania
wstępnego silnika (silnik
wysokoprężny)
5
Sygnał dźwiękowy
15
Cewki zapłonowe (5- i 6cyl. silnik benzynowy)
20
Układ ABS
Wspomaganie w układzie
kierowniczym uzależnione
od prędkości jazdy*
5
Cewka przekaźnika głównego układu sterowania
pracą silnika
10
Moduł sterujący silnika
(silnik benzynowy)
10
10
Moduł sterujący silnika
(silnik wysokoprężny)
15
Moduł sterujący silnika,
moduł sterujący skrzyni
biegów, poduszki
powietrzne
15
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy*
Masowy przepływomierz
powietrza (5-cyl. silnik
wysokoprężny), zawory
sterujące (5-cyl. silnik
wysokoprężny), wtryskiwacze (5-i 6-cyl. silnik
benzynowy), moduł sterujący silnika (silnik 6-cyl.)
Moduł sterujący silnika (5i 6-cyl. silnik benzynowy)
Moduł sterujący skrzyni
biegów
15
10
Sprężarka w układzie klimatyzacji
15
Cewka przekaźnika
pompy podciśnienia (5cyl. silnik benzynowy i
2.0T)
5
Cewka przekaźnika sprężarki w układzie klimatyzacji
5
5
Elektromagnes uruchamiający rozrusznika
30
Sterowanie reflektorami
-
-
-
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Zawory silnika, moduł sterujący silnika (silnik 6-cyl.),
solenoidy profilu krzywkowego (silnik 6-cyl.), silniczki regulacyjne kolektora dolotowego (silnik 6cyl.), masowy przepływomierz powietrza (4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l)
10
-
-
Sonda lambda (4-cyl. silnik benzynowy, 5-cyl. silnik wysokoprężny), moduł
sterujący żaluzji chłodnicy
(D3 z manualną skrzynią
biegów)
10
Zawór EVAP (5- i 6-cyl. silnik benzynowy), sondy
lambda (5- i 6-cyl. silnik
benzynowy)
15
Pompa podciśnienia (4cyl. silnik benzynowy 2,0
l), podgrzewacz układu
wentylacji skrzyni korbowej (silnik 5-cyl.), podgrzewacz filtra paliwa (silnik 5-cyl.)
20
Podgrzewanie wstępne
(silnik wysokoprężny)
70
Wentylator chłodzący (4- i
5-cyl. silnik benzynowy)
60
Wentylator chłodzący (6cyl. silnik benzynowy, 5cyl. silnik wysokoprężny)
80
Elektrohydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego
100
08
``
351
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Pod schowkiem podręcznym
Rozmieszczenie bezpieczników
Skrz
ynk
aA
08
352
Obwód
A
Bezpiecznik główny
modułu sterującego systemu audio*
40
-
-
-
-
-
-
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
-
-
-
-
Gniazdo 12 V w bagażniku*
15
Panel sterowania w
drzwiach kierowcy
20
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
Panel sterowania w przednich drzwiach pasażera
20
Panel sterowania w prawych tylnych drzwiach
pasażera
20
Panel sterowania w
lewych tylnych drzwiach
pasażera
20
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
Keyless*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona kierowcy*
20
Elektryczna regulacja siedzenia, strona pasażera*
20
Składany zagłówek*
15
Moduł sterujący systemu
audio-telefonicznego
5
Moduł sterujący systemu
audio*, TV*
10
Skrz
ynk
aA
Obwód
A
Gniazdo 12 V w konsoli
między fotelami
15
Podgrzewanie fotela
pasażera
15
Podgrzewanie fotela kierowcy
15
System audio
15
Telefon*
5
Układ RSE*
Okno dachowe*, górne
oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik klimatyzacji
7,5
5
Obwód
A
Wycieraczka tylnej szyby
15
-
-
Radio satelitarne*, radio
cyfrowe*
Skr
zyn
ka B
-
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera, prawa
strona*
15
Podgrzewanie tylnego siedzenia pasażera, lewa
strona*
15
Układ wspomagający parkowanie*, kamera parkowania*, moduł sterujący
haka holowniczego*
5
Moduł sterujący AWD*
10
Aktywne zawieszenie
Four-C*
10
-
Oświetlenie wnętrza, panel
przycisków szyb elektrycznych w drzwiach kierowcy,
fotele przednie z elektryczną regulacją*, zdalne
sterowanie otwieraniem
drzwi garażowych*
7,5
Wyświetlacz informacyjny
(DIM)
5
Układ aktywnej kontroli
prędkości, ACC*, układ
ostrzegania o ryzyku
kolizji*
10
Oświetlenie wnętrza
kabiny, czujnik deszczu
7,5
Moduł elektroniczny kierownicy
7,5
08
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
353
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Skr
zyn
ka B
Obwód
A
Układ centralnego zamka –
tył, układ centralnego
zamka – pokrywa wlewu
paliwa
10
Spryskiwacz tylnej szyby
15
Spryskiwacze przedniej
szyby
15
Otwieranie drzwi bagażnika
10
-
08
354
-
Pompa paliwowa
20
Odbiornik kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
czujnik ruchu autoalarmu*,
panel sterowania klimatyzacją
5
Blokada kierownicy
15
Syrena autoalarmu*, złącze
transmisji danych OBDII
5
-
-
Skr
zyn
ka B
Obwód
A
Poduszki powietrzne
10
Układ ostrzegania o ryzyku
kolizji
5
Pedał przyspieszenia, element PTC podgrzewacza
powietrza*, przyciemnianie
wewnętrznego lusterka
wstecznego*, podgrzewanie tylnych siedzeń*
7,5
-
-
Światło hamowania
5
Okno dachowe*
20
Immobilizer
5
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
Przestrzeń bagażowa
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod wykładziną po lewej stronie.
Rozmieszczenie bezpieczników
Obwód
A
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona lewa
30
Elektryczne uruchamianie
hamulca postojowego,
strona prawa
30
Ogrzewanie szyby tylnej
30
Obwód
A
Obwód
A
Gniazdo elektryczne przyczepy 2*
15
-
-
-
-
Elektrycznie sterowane
drzwi bagażnika*
30
-
-
-
-
-
-
Gniazdo elektryczne przyczepy 1*
-
40
08
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
355
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosować szampon samochodowy.
• Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Spłukiwać podwozie wodą z węża.
• Spłukać cały samochód, rozmiękczając
zabrudzenia. Nie kierować strumienia
wody bezpośrednio na zamki.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzać wyspecjalizowanej firmie. Gorący silnik stwarza zagrożenie pożarowe.
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ście08
356
reczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
Ustawić pióra wycieraczek w pozycji serwisowej, patrz strona 342.
UWAGA
WAŻNE
Zabrudzone klosze lamp ograniczają skuteczność oświetlenia. Należy je regularnie
czyścić, np. przy okazji tankowania.
UWAGA
Po wewnętrznej stronie kloszy oświetlenia
zewnętrznego, np. reflektorów, lamp przeciwmgielnych i lamp tylnych, może tymczasowo występować zjawisko kondensacji
pary wodnej. Jest to normalne i wszystkie
elementy oświetlenia zewnętrznego zostały
zaprojektowane, by radzić sobie z tym
problemem. Kondensacja zazwyczaj ustępuje w wyniku wentylacji obudowy lampy
po pewnym czasie od jej włączenia.
mydła lub szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
W celu oczyszczenia:
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
Pióra wycieraczek i szybę przednią należy
regularnie myć letnią wodą z dodatkiem
mydła lub szamponu samochodowego.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie sięgnąć do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
ręczne mycie samochodu.
UWAGA
Przez pierwsze miesiące od nowości samochód należy myć wyłącznie ręcznie, ponieważ powłoka lakierowa nie jest jeszcze
dostatecznie utwardzona.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu). Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po umyciu samochodu należy bezwzględnie przetestować działanie hamulców (łącznie z postojowym), aby wilgoć lub korozja
nie wpłynęły na własności okładzin ciernych
i nie ograniczyły sprawności hamowania.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Ciepło tarcia spowoduje rozgrzanie i osuszenie
okładzin ciernych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać woskowania i polerowania elementów z tworzywa bądź gumowych.
Używając środków odtłuszczających do
czyszczenia elementów z tworzywa i gumy,
należy stosować lekki docisk w razie
konieczności. Używać miękkiej gąbki do
mycia.
Polerowanie elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem grozi zmatowieniem
lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.
Nie wolno stosować środków polerujących
ze ścierniwem.
Tarcze kół
Należy stosować zalecane przez Volvo środki
do mycia obręczy.
Silnie działające preparaty mogą uszkodzić
powierzchnię oraz pozostawić plamy na
powłokach chromowych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast można wykonywać woskowanie. Nie należy polerować ani woskować
samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
``
357
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
358
W celu zachowania własności przeciwdziałania osadzaniu się kropel deszczu i brudu zalecane jest konserwowanie powłoki przy użyciu
dostępnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo specjalnych preparatów. Zabieg taki
należy wykonać po raz pierwszy po trzech
latach od nowości samochodu, a następnie
powtarzać go co roku.
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Samochód ten został starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Części
nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym
środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek
nośnych, przekrojów zamkniętych i drzwi
bocznych wtryśnięto środek antykorozyjny o
własnościach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przy samochodzie, Volvo zaleca powierzenie tych czynności autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadzić
do powstania korozji, dlatego tak istotne jest
utrzymywanie samochodu w czystości. Należy
regularnie kontrolować stan zabezpieczenia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
antykorozyjnego i w miarę potrzeby dokonywać poprawek.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie zabrudzeń z tapicerki
tekstylnej i podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tkaninę
tapicerki.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
normą Oeko-Tex 100, a jej powierzchnia została zakonserwowana w sposób pozwalający
zachować pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
08
Tapicerka skórzana w samochodach Volvo nie
zawiera chromu i uzyskała aprobatę zgodnie z
``
359
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowłóknina, dostępna w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków czyszczących, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
08
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
1
360
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w sztyfcie.
Naprawa drobnych uszkodzeń powłok
lakierowych
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Materiały
• lakier podkładowy w puszce
• lakier w spreju lub w sztyfcie1
• taśma maskująca
08 Obsługa techniczna samochodu
Pielęgnacja samochodu
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Kod koloru lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
Kod koloru samochodu
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 364.
Odpryski i zarysowania lakieru
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
G021832
UWAGA
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała w tym miejscu nieuszkodzona warstwa
farby, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu danego miejsca.
08
361
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
362
364
366
370
371
373
375
378
380
381
393
SPECYFIKACJE
09 Specyfikacje
09
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
364
09 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
09
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka informacyjna określająca gatunek
i lepkość oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
365
09 Specyfikacje
09
Wymiary i masy
Wymiary
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2774
B
Długość
4627
C
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami
1789
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
972
D
E
366
Wysokość
1713
Wymiary
F
Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej
mm
802
G
Rozstaw kół osi przedniej
1632
H
Rozstaw kół osi tylnej
1586
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
1090
J
Szerokość
1891
K
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
2120
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela na stronie
368) oraz łączny ciężar pasażerów. Wartości
tych nie wlicza się do masy własnej pojazdu.
09 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – Masa
własna pojazdu.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
09
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg.
Umiejscowienie tabliczki znamionowej, patrz
strona 364.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
``
367
09 Specyfikacje
Wymiary i masy
09
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
A
Silnik
Skrzynia biegów
Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy
(kg)
Wszystkie
Wszystkie
0–1200
50
2.0T
Automatyczna MPS6
1800
90
T5
Automatyczna MPS6
1800
90
3.2 AWD
Automatyczna TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D3
Automatyczna TF-80SC
1600
75
DRIVe
Manualna M66
1600
75
D5 AWD
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Manualna M66
1800
90
D3 AWDA
Automatyczna TF-80SC
2000
90
D3 AWDA
Manualna M66
1800
90
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
750
368
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
50
09 Specyfikacje
Wymiary i masy
09
UWAGA
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym jest
zalecane w przypadku przyczep cięższych
niż 1800 kg.
369
09 Specyfikacje
Dane techniczne silników
09
Dane techniczne silników
A
370
Model
Kod silnika
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D3 /
DRIVe
D5204T2
120/2900
163/2900
400/1400–2850
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D3 AWD
D5244T16A
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
09 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całko-
wicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
09
Tabela doboru lepkości oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
``
371
09 Specyfikacje
09
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Wariant silnika
Kod silnika
Objętość, razem
z filtrem oleju
(w litrach)
T6
B6304T4
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
6,8
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W–30
6,8
D3 AWD
D5244T16
5,9
D3 / DRIVe
D5204T2
5,9
D5
D5244T10
5,9
2.0T
B4204T6
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
5,4
B4204T7
Lepkość oleju: SAE 5W–30
5,4
T5
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji należy stosować olej
ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 330.
372
09 Specyfikacje
Płyny i smary
09
Płyny i smary
Płyn
Układ
Płyn chłodzący
2.0T, T6, 3.2, D3, D5,
DRIVe
8,9
T5
10,5
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Wspomaganie w układzie kierowniczym
–
Płyn do spryskiwaczy
Ze zmywaczami reflektorów
6,5
Bez zmywaczy reflektorów
4,5
Paliwo
A
Objętość (litry)
Zalecany gatunek
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz
opakowanie.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 lub jego zamiennik.
Przy temperaturach ujemnych stosować zalecany przez Volvo koncentrat
niskokrzepnący wymieszany z wodą.
Silnik benzynowy
około. 70
Benzyna, patrz strona 289
Silnik wysokoprężny
około. 70
Olej napędowy, patrz strona 289
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Manualna skrzynia biegów
M66
Objętość (litry)
1,9
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 350M3
``
373
09 Specyfikacje
09
Płyny i smary
Automatyczna skrzynia biegów
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 373.
374
Objętość (litry)
09 Specyfikacje
Paliwo
09
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
B
C
2.0T
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T5
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
DRIVe
197
7,5
129
4,9
154
5,9
D3
234
8,9
148
5,6
179
6,8
D5 AWD
234
8,9
139
5,3
174
6,6
D5 AWD
250
9,5
146
5,5
184
7,0
``
375
09 Specyfikacje
Paliwo
09
A
A
234
8,9
139
5,3
174
6,6
D3 AWDA
250
9,5
146
5,5
184
7,0
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
: litry/100 km
A = jazda miejska
B = jazda pozamiejska
C = jazda mieszana
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
376
C
D3 AWDA
: g/km
1
B
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach 1.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochody z silnikiem D5 i 6-biegową manualną skrzynią biegów są uruchamiane na 2. biegu. Wartość dla jazdy
mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji
dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
09 Specyfikacje
Paliwo
09
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 379.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 14 i 284.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 288.
377
09 Specyfikacje
09
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone rozmiary
tabeli podano wszystkie dozwolone kombinacje obręczy kół i opon, a także najniższy
dopuszczalny indeks nośności (LI) i indeks
prędkości (SS). Do odczytania tabeli potrzebne
W niektórych krajach nie wszystkie dozwolone
rozmiary są podane w dokumencie rejestracyjnym lub w innych dokumentach. W poniższej
Silnik
378
FWD/
man/
AWD
aut
LI
SS
są informacje dotyczące silnika, napędu na
przednie koła (FWD) lub napędu na wszystkie
koła (AWD) oraz typu skrzyni biegów. Informacje dotyczące tych danych, patrz strona 364.
235/65R17
235/60R18
235/55R19
255/45R20
7.5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
7.5Jx18x55
7.5Jx19x55
D5
D5244T10
AWD
man/aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5244T16
AWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3 /
DRIVe
D5204T2
FWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T5
B4204T7
FWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0T
B4204T6
FWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
09 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
09
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Wariant
Rozmiar
opon
235/65 R 17
Wszystkie
silniki
Prędkość
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
(km/h)
Ciśnienie
ECOA
Przód
Tył
Przód
Tył
Przód/tył
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
Jazda ekonomiczna.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
379
09 Specyfikacje
09
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
Akumulator
Napięcie (V)
380
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
(CCA) A
(minuty)
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
09 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
Firma Delphi. niniejszym
zaświadcza, że ten system kluczyka z pilotem zdalnego sterowania spełnia podstawowe
wymogi oraz inne mające
zastosowanie zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/
EC.
System radarowy
Kraj
ROK
09
Delphi 2003-07-15, Niemcy RLPD1-03-0151
Kraj
Singapur
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazylia
RC
CCAB06LP1940T4
HR
``
381
09 Specyfikacje
09
Homologacja
BluetoothŸ
Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity)
Kraj
Kraje UE
Kraj eksportujący: Japonia
Producent: Alpine Electronics Inc.
Typ wyposażenia: Urządzenie BluetoothŸ
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
382
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Republika
Czeska:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dania:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niemcy:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
383
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
384
Estonia:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Wielka
Brytania
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Hiszpania:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecja:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francja:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Włochy:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Łotwa:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litwa:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Węgry:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Polska:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalia:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Słowenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Słowacja:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finlandia:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Szwecja:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandia:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norwegia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
``
385
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Chiny:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
386
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Tajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
387
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Korea
Południowa:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
388
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Singapur:
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
389
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Republika
Południowej Afryki
Urugwaj
390
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
09 Specyfikacje
Homologacja
09
Kraj
Jamajka
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tajlandia
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria
Meksyk
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points: 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US" owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. Etykieta zewnętrzna powinna zawierać tekst „Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”
lub „Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. „IAM2.1 BT PWB US” spełnia wymagania podpunktu 15.19(a)(3) przepisów FCC, część 15, sekcja C. Oświadczenie zgodne z punktem 15.19 (a)(3) znajduje się w instrukcji obsługi produktu.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
391
09 Specyfikacje
09
Homologacja
Kraj
Botswana
Chorwacja
392
09 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 78, 80 i 144.
podCzerwony symbol ostrzegawczy
świetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
podświetla
Żółty symbol informacyjny
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również podświetlić razem z
innymi symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
09
Lampki kontrolne i informacyjne w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Awaria w układzie ABL*
78, 93
78
Znaczenie
Strona
Niskie ciśnienie oleju
80
Hamulec
postojowy
80, 134, 136
Układ oczyszczania spalin
Poduszki
powietrzne –
SRS
21, 80
Awaria w układzie ABS
78, 131
78, 94
Sygnalizacja
niezapięcia
pasa bezpieczeństwa
18, 80
Tylne światło
przeciwmgielne włączone
Brak ładowania akumulatora
80
78, 132, 174,
304
Awaria w
układzie
hamulcowym
80, 131
Ostrzeżenie,
tryb bezpieczeństwa
21, 34, 80, 81,
127
Układ antypoślizgowy,
DSTC, wspomaganie kontroli prędkości
na zjazdach,
stabilizacja
samochodu
podczas holowania przyczepy
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
393
09 Specyfikacje
09
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
394
Znaczenie
Strona
Podgrzewanie
wstępne silnika wysokoprężnego
78
Niski poziom
paliwa w
zbiorniku
78, 166
Informacja,
przeczytać
tekst na
wyświetlaczu
78
Światła drogowe włączone
78, 93
Lewe kierunkowskazy
78
Prawe kierunkowskazy
78
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*
176,
180, 187
Układ automatycznej kontroli prędkości*
187
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
187, 191
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
187, 191
Układ automatycznej kontroli prędkości*
187
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
181, 190
Układ automatycznej kontroli prędkości*, ostrzeganie
o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu* (Distance Alert)
181, 190
Układ automatycznej kontroli prędkości*
180
Czujnik radarowy*
187,
191, 204
Kamera detekcyjna*, czujnik laserowy*
196,
204,
208, 210
09 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
G025102
Symbol
Znaczenie
Strona
Automatyczne
hamowanie*, ostrzeganie o zbyt małym
odstępie od
poprzedzającego
pojazdu* (Distance
Alert), City SafetyTM,
system ostrzegania
o ryzyku kolizji*
191,
196, 204
Paliwowa nagrzewnica bloku silnika
oraz nagrzewnica
przedziału pasażerskiego*
166
Układ ABL*
93
Pokrywa wlewu
paliwa, prawa
strona
287
Słaby akumulator
166
Hamulec postojowy
136
Symbol
Znaczenie
Strona
Czujnik deszczu*
102
Driver Alert System*
09
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
19
207
24, 25
Driver Alert System*, Lane Departure Warning*
208, 210
Poduszka
powietrzna pasażera
aktywna
210
Poduszka
powietrzna pasażera
nieaktywna
25
Driver Alert System*, Lane Departure Warning*
Driver Alert System*, czas na przerwę
208
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
395
10 Indeks alfabetyczny
10
A
Alergeny i substancje powodujące dolegliwości astmatyczne................................. 154
Automatyczny powrót do stanu zablokowania......................................................... 62
AIRBAG ............................................... 22, 23
Amortyzator drgań................................... 300
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 320
Aktywna kontrola prędkości jazdy........... 178
czujnik radarowy................................. 184
postępowanie w razie nieprawidłowości.................................................. 186
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 381
Awaryjne holowanie samochodu............. 305
zaczep holowniczy............................. 306
Apteczka pierwszej pomocy ................... 319
Awaryjny rozruch silnika.......................... 122
Audio
dźwięk przestrzenny .......................... 238
AWD, napęd na wszystkie koła............... 129
Aktywne reflektory ksenonowe.................. 93
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 93
Aktywne zawieszenie FOUR-C................ 175
Akumulator...................................... 344, 380
awaryjny rozruch silnika..................... 122
konserwacja........................................ 344
symbole na obudowie akumulatora. . . 344
symbole ostrzegawcze....................... 344
Alarm..........................................................
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu............................................
lampka kontrolna alarmu......................
przerwanie wzbudzonego alarmu.........
rozbrajanie............................................
sprawdzanie statusu.............................
sygnały autoalarmu...............................
tymczasowe ograniczenie zakresu
monitorowania......................................
włączenie..............................................
69
70
69
70
70
53
70
70
70
AWD (napęd na dwie osie)....................... 129
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 160
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.. 176
Automatyczna skrzynia biegów...............
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................
przyczepa...........................................
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu..................................................
123
124
299
B
Bateria
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/
komunikator PCC................................. 56
Pilot zdalnego sterowania ................. 264
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 35
305
Automatyczne blokowanie zamków.......... 62
Automatyczne myjnie.............................. 356
Automatyczne utrzymywanie prędkości
jazdy........................................................ 176
Automatycznie regulowane hamowanie
silnikiem................................................... 132
Bezpieczniki.............................................
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika.......................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
347
348
355
347
347
Blokada antyalkoholowa.......................... 115
Blokada biegu wstecznego..................... 123
396
10 Indeks alfabetyczny
Blokada dźwigni skrzyni biegów.............. 125
Blokada kierownicy.................................. 121
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 15
Drzwi bagażnika......................................... 64
otwieranie............................................. 65
zamykanie/otwieranie........................... 63
Blokada przełączania zakresów, kasowanie............................................................ 126
CZIP (Pakiet „Sterylna kabina”)............... 154
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika.................................... 63
od wewnątrz......................................... 62
Czujnik radarowy..................................... 178
ograniczenia funkcjonalne.................. 184
Czynnik chłodniczy.................................. 153
Dystrybucja powietrza..................... 155, 163
BluetoothŸ
multimedia .........................................
przeniesienie rozmowy do telefonu
komórkowego ....................................
transmisja strumieniowa dźwięku ......
wyłączanie mikrofonu ........................
zestaw głośnomówiący .....................
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dywaniki podłogowe............................... 225
256
267
256
267
265
Boczne poduszki powietrzne..................... 26
Czujnik deszczu....................................... 102
356
356
357
360
358
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 358
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
C
Całkowita blokada zamków....................... 66
czasowe wyłączanie............................. 66
wyłączanie............................................ 66
Całkowite otwarcie............................ 62, 154
CD ........................................................... 248
D
Dane techniczne silników........................ 370
Dmuchawa............................................... 160
Dolby Surround Pro Logic II.................... 230
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 366
Dopuszczalna masa przyczepy............... 366
10
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 173
DVD ......................................................... 248
Dzieci.........................................................
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie.................................................
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci....................................................
35
26
36
43
Dźwięk
surround............................................. 230
ustawienia................................... 237, 238
E
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 157
Elektryczne składanie lusterek................. 107
Elektryczne sterowanie szyb................... 105
Dostosowywanie własności jezdnych..... 175
397
10 Indeks alfabetyczny
10
Elektrycznie sterowane panoramiczne
okno dachowe......................................... 112
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
obrotomierz.......................................... 78
prędkościomierz................................... 78
wskaźnik poziomu paliwa..................... 78
elementy sterowania
konsola środkowa ..................... 233, 278
Elementy sterowania na kierownicy.................................... 90, 147, 176, 235
Elementy sterujące
konsola środkowa.............................. 147
Emisja CO2 .............................................. 375
Emisja dwutlenku węgla.......................... 291
ETC, klimatyzacja z elektroniczną regulacją temperatury ....................................... 158
F
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 290
Filtr powietrza w kabinie.......................... 154
Filtr sadzy................................................ 290
FILTR SADZY PEŁN................................. 290
398
Fotel, patrz Siedzenia................................ 85
Fotel elektryczny........................................ 86
Fotelik dziecięcy........................................ 35
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
integralne dwupozycyjne podwyższenie dla dziecka......................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
zalecane produkty................................
35
46
G
Geartronic................................................ 124
Głośność
dzwonek, telefon................................ 268
telefon................................................. 268
telefon/odtwarzacz............................. 268
41
Głośność dźwięku ................................... 233
43
Gniazdo elektryczne/zapalniczka............ 225
przedni fotel........................................ 225
przestrzeń bagażowa......................... 294
43
37
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętrznych................................................. 232, 253
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 15
Gniazdo zapalniczki................................. 224
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika............................... 58, 120
Funkcja ostrzegania o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu.................................. 209
H
Hak holowniczy
zdejmowany, mocowanie .................. 301
zdejmowany, wyjmowanie ................. 302
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 300
Hamulce................................................... 130
hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie............................................... 134
10 Indeks alfabetyczny
lampki kontrolne i ostrzegawcze w zespole wskaźników................................ 131
sygnalizacja hamowania awaryjnego. . . 94
światło hamowania............................... 94
układ hamulcowy................................ 130
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 130
uzupełnianie płynu hamulcowego...... 334
Wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 130
I
K
IAQS (system filtrujący powietrze w kabinie
samochodu)............................................. 154
Kabina pasażerska.................................. 223
Immobilizer................................................ 50
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 15
Kalibracja układu elektrycznego sterowania szyb.................................................... 107
Kamera detekcyjna.......................... 195, 202
Kamera wspomagania parkowania......... 215
Katalizator................................................ 288
J
Jakość benzyny....................................... 289
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 305
Jazda.......................................................
układ chłodzenia.................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
284
284
285
298
Kierownica................................................. 90
elementy sterowania..... 90, 147, 176, 235
przyciski aktywnej kontroli prędkości. 180
regulacja położenia kierownicy............. 90
Hamulec zasadniczy................................ 130
Jazda przez wodę.................................... 284
Kierunkowskazy......................................... 95
HDC (wspomaganie kontroli prędkości na
zjazdach).................................................. 132
Jazda w warunkach zimowych................ 286
Klimatyzacja..................................... 153, 161
czujniki................................................ 153
uwagi ogólne...................................... 153
Hamulec postojowy................................. 134
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie....................................................
niskie napięcie akumulatora...............
zwalnianie automatyczne...................
zwalnianie ręczne...............................
134
134
135
135
Holowanie unieruchomionego samochodu....................................................... 307
HomeLinkŸ
.............................................. 137
10
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 366
nacisk na hak holowniczy................... 366
Kluczyk...................................................... 50
Kluczyki zapłonu........................................ 83
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania..... 50
dodatkowy kluczyk mechaniczny......... 54
funkcje.................................................. 52
399
10 Indeks alfabetyczny
10
wymiana baterii..................................... 56
zasięg działania.................................... 53
Kolizja, tryb powypadkowy........................ 34
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
316
317
313
311
315
Koła i ogumienie...................................... 310
Koło zapasowe........................................ 317
Tymczasowe koło zapasowe.............. 317
Komora silnika
olej...................................................... 330
płyn chłodzący.................................... 333
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 335
widok.................................................. 329
Kompas................................................... 110
kalibracja............................................ 110
Komputer pokładowy.............................. 171
Komunikator osobisty (PCC)
funkcje.................................................. 52
zasięg działania.............................. 53, 54
Komunikaty błędów
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 210
patrz Komunikaty i symbole............... 187
Wspomaganie czujności kierowcy..... 208
Komunikaty błędów aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 187
Konsola środkowa................................... 147
Kontrola buksowania............................... 173
Kontrola trakcji......................................... 173
Kontrola zerwania przyczepności kół ..... 173
Komunikaty błędów wykrywania zbyt
małego odstępu od poprzedzającego
pojazdu.................................................... 191
Kratka bezpieczeństwa............................ 296
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 221
Kurtyny powietrzne.................................... 28
Komunikaty i symbole
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 210
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 196, 204
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 191
Wspomaganie czujności kierowcy..... 208
Komunikaty i symbole aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 187
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym.......................................................... 173
Komunikaty systemu BLIS....................... 221
Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w
zespole wskaźników................................ 144
400
Konserwacja
zabezpieczenie antykorozyjne............ 358
Kurtyna
panoramiczne okno dachowe............ 112
L
Lakier, kod koloru.................................... 361
Laminowane szyby.................................. 105
Lampka ostrzegawcza
aktywna kontrola prędkości jazdy...... 178
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 199
Lampki informacyjne i ostrzegawcze......... 78
Lampki ostrzegawcze
awaria w układzie hamulcowym...........
brak ładowania akumulatora................
niskie ciśnienie oleju.............................
ostrzeżenie............................................
80
80
80
80
10 Indeks alfabetyczny
N
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu (ROPS)................................... 31
Nagrzewnica bloku silnika
spalinowa............................................ 165
Odbiór radiowy w systemie transmisji
cyfrowej DAB........................................... 245
Licznik przebiegu dziennego..................... 81
Nagrzewnica dodatkowa......................... 169
Lusterka boczne...................................... 107
Lusterko kosmetyczne....................... 97, 225
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 165
Odblokowanie drzwi
od wewnątrz......................................... 62
od zewnątrz.......................................... 62
Poduszki powietrzne............................ 80
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa............................................... 80
zaciągnięty hamulec postojowy........... 80
165
165
165
167
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego......................................... 54
M
Nagrzewnica postojowa..........................
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
ustawianie zegara...............................
Maks. obciążenie dachu ......................... 366
Nagrzewnica wspomagająca................... 169
odtwarzacz multimedialny ...................... 248
Manualna skrzynia biegów...................... 123
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 305
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 129
Olej, patrz też Olej silnikowy.................... 371
Narzędzia................................................. 317
Olej napędowy......................................... 289
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 267
przychodzące..................................... 267
Olej silnikowy................................... 330, 371
filtr....................................................... 330
klasa oleju........................................... 371
niekorzystne warunki eksploatacji...... 371
pojemności......................................... 371
Masa własna samochodu........................ 366
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 366
Niski poziom oleju.................................... 330
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 332
Mocowanie toreb z zakupami ................. 293
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR).................. 147
Multimedia, BluetoothŸ ........................... 256
Mycie samochodu................................... 356
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 357
Obsługa menu systemu audio-telefonicznego ........................................................ 278
10
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 360
Oparcia...................................................... 85
przedni fotel, obniżanie........................ 85
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. . . 88
Opony
ciśnienie...................................... 318, 378
indeks prędkości................................ 314
401
10 Indeks alfabetyczny
10
Opony zimowe......................................... 312
Opór przy obracaniu kierownicy, patrz:
Wspomaganie w układzie kierowniczym. 175
Osłona bagażu......................................... 297
Ostrzeganie o ryzyku kolizji............. 198, 199
czujnik radarowy................. 184, 194, 199
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem*.................................. 198
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu....................... 189
Oświetlenie.............................................. 336
Aktywne reflektory ksenonowe............. 93
elementy sterujące................................ 96
oświetlenie asekuracyjne...................... 97
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia................................................... 97
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska............................................ 97
402
oświetlenie kabiny................................ 96
podświetlenie wskaźników................... 92
podświetlenie wyświetlacza................. 92
regulacja zasięgu świateł przednich..... 92
specyfikacje żarówek......................... 341
światła drogowe/mijania....................... 92
światła pozycyjne/postojowe................ 94
tylne światło przeciwmgielne................ 94
konserwacja........................................ 310
naprawa przebitej opony.................... 320
opony kierunkowe.............................. 310
opony zimowe.................................... 312
rozmiary.............................................. 378
specyfikacje................................ 313, 378
własności jezdne................................ 310
wskaźniki zużycia opony.................... 311
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
Światła drogowe, reflektory biksenonowe...................................................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
Pakiet „Sterylna kabina” (CZIP)............... 154
Paliwo......................................................
filtr paliwa...........................................
niskie zużycie paliwa..........................
zużycie paliwa.....................................
288
290
318
375
Pamięć ustawienia foteli............................ 86
Panel wyłączników oświetlenia.................. 92
336
339
338
338
341
340
340
Panoramiczne okno dachowe
kurtyna................................................ 112
otwieranie i zamykanie....................... 112
uchylanie okna dachowego................ 113
338
Pas bezpieczeństwa
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
337
Parowanie szyb........................................
dbałość o szyby..................................
funkcja programatora czasowego......
skraplanie wody w reflektorach..........
161
153
162
356
Oświetlenie asekuracyjne.......................... 97
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
tylne siedzenie...................................... 20
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie..... 96
Pielęgnacja samochodu.......................... 356
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 359
Pilot zdalnego sterowania ....................... 263
wymiana baterii .................................. 264
10 Indeks alfabetyczny
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................. 137
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 329
Przełączniki charakterystyki zawieszenia 175
Polerowanie............................................. 357
Przełączniki świateł.................................... 92
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
pozycja serwisowa.............................
wymiana..............................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
Połączenia telefoniczne........................... 267
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.. 102
342
343
342
342
343
Plamy....................................................... 358
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 334
Płyny, ilość............................................... 373
Płyny i oleje.............................................. 373
Podgrzewane dysze spryskiwaczy.......... 103
Podgrzewanie..........................................
siedzenia.............................................
tylna szyba..........................................
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.............................................
161
159
108
108
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 253
Podnośnik................................................ 317
Podświetlenie wskaźników........................ 92
Podświetlenie wskaźników, patrz: Światła 92
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 22
uaktywnianie/wyłączanie, PACOS........ 24
wyłącznik.............................................. 24
połączenie USB....................................... 253
Przerywana praca wycieraczek............... 102
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 124
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 292
Postępowanie w razie nieprawidłowego
działania kamery detekcyjnej........... 195, 203
Przestrzeń bagażowa
kratka bezpieczeństwa....................... 296
osłona bagażu.................................... 297
oświetlenie............................................ 97
siatka zabezpieczająca....................... 295
zaczepy do umocowania bagażu....... 293
Postępowanie w razie nieprawidłowości
aktywnej kontroli prędkości jazdy............ 186
Potwierdzenie zablokowania .................... 50
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia................................................... 105
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 361
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 360
Program serwisowy................................. 328
Przebicie opony, patrz Opony................. 317
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 173
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 74
kierownica po prawej stronie................ 76
Przegrzanie silnika................................... 298
10
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 293
uwagi ogólne...................................... 292
zaczepy do umocowania bagażu....... 293
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 366
Przycisk informacyjny, komunikator osobisty........................................................... 53
Przycisk sygnału dźwiękowego................. 91
Przyczepa................................................
jazda z przyczepą...............................
przewód..............................................
stabilizacja ruchów oscylacyjnych......
298
298
298
303
403
10 Indeks alfabetyczny
10
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe ......... 98
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................... 98
Reflektory halogenowe......................... 98
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych......................................................... 108
Rozprowadzanie powietrza w kabinie..... 154
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 347
S
Schowek podręczny................................ 224
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków............................. 63
Siatka zabezpieczająca........................... 295
240
240
245
278
Recyrkulacja............................................ 161
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego....................................... 98
Siedzenia................................................... 85
fotel z elektryczną regulacją................. 86
opuszczanie przedniego oparcia.......... 85
opuszczanie tylnego oparcia................ 88
podgrzewanie..................................... 159
zagłówek, tylny..................................... 87
Smary....................................................... 373
Smary, ilość............................................. 373
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 333
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 330
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 343
szyba tylna.......................................... 103
szyby przedniej................................... 103
Spryskiwacze szyby przedniej................. 103
Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy .................................. 173, 303
Sterowanie głosowe, telefon komórkowy 274
Strefa martwa (BLIS)................................ 219
Regulacja temperatury............................. 161
Silnik
przegrzanie......................................... 298
uruchamianie...................................... 120
Regulacja ustawienia kierownicy............... 90
Skraplanie wody w reflektorach.............. 356
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 92
Skrzynia biegów....................................... 123
automatyczna..................................... 123
manualna............................................ 123
Struktura menu i komunikaty na wyświetlaczu........................................................ 144
ROPS (ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu) (Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu (ROPS))... 31
404
Skrzynka bezpieczników......................... 347
pod deską rozdzielczą........................ 352
Schowki w kabinie samochodu............... 223
R
Radioodbiornik .......................................
AM/FM ...............................................
DAB ...................................................
Struktura menu ..................................
ROPS (system zabezpieczający pasażerów w razie dachowania)........................... 31
Skrzynia biegów Powershift............ 126, 305
Struktura menu, system audio-telefoniczny ...................................................... 278
Struktura menu MÓJ SAMOCHÓD......... 147
Surround.......................................... 230, 238
10 Indeks alfabetyczny
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Sygnał dźwiękowy..................................... 91
Sygnał ostrzegawczy
ostrzeganie o ryzyku kolizji................. 199
Symbole................................................... 174
lampki informacyjne.............................. 78
symbole informacyjne........................... 78
symbole ostrzegawcze......................... 78
Symbole i komunikatu aktywnej kontroli
prędkości jazdy........................................ 187
System audio-telefoniczny .....................
menu ..................................................
podstawowe funkcje ..........................
przegląd .............................................
przyciski źródła dźwięku ....................
sterowanie głosowe............................
230
278
233
232
232
274
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS.............................. 219
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 381
System poduszek powietrznych ............... 21
Symbole i komunikaty
Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.................................... 210
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z automatycznym hamowaniem................ 196, 204
Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu.................. 191
Wspomaganie czujności kierowcy..... 208
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
Ś
Światła awaryjne........................................ 95
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 92
Światła pozycyjne/postojowe.................... 94
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 94
Światła przednie...................................... 336
Światło hamowania.................................... 94
Światło ostrzegawcze
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 173
System wspomagający czujność kierowcy....................................................... 206
T
System wspomagający parkowanie........ 212
czujniki wspomagania parkowania..... 214
Tabela bezpieczników
bezpieczniki w komorze silnika.......... 349
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne................................................ 105
Tabliczki znamionowe.............................. 364
system audio .......................................... 232
Szyba tylna, ogrzewanie.......................... 108
System audio........................................... 230
funkcje................................................ 237
rozmieszczenie elementów................. 232
Szyby
laminowane/wzmacniane................... 105
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 359
Szyby i lusterka wsteczne....................... 105
10
Tapicerka samochodu............................. 358
Telefon
książka telefoniczna............................ 269
książka telefoniczna, skrót................. 269
405
10 Indeks alfabetyczny
nawiązywanie połączeń.............. 267, 269
odbieranie połączenia......................... 267
połączenia przychodzące................... 267
rejestracja telefonu............................. 266
sterowanie głosowe............................ 274
zestaw słuchawkowy.......................... 265
10
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń......................
rejestracja telefonu.............................
sterowanie głosowe............................
zestaw słuchawkowy..........................
269
266
274
265
Temperatura
rzeczywista temperatura.................... 153
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 173
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania silnikiem ...................... 173
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie......................... 107
kompas............................................... 110
na drzwiach........................................ 107
podgrzewanie..................................... 108
wewnętrzne........................................ 109
Umocowanie przewożonego bagażu
(Przewożenie bagażu).............................. 293
Uraz kręgosłupa szyjnego, WHIPS............ 29
Transponder............................................ 105
Ustawianie odstępu czasowego.............. 190
Trójkąt ostrzegawczy............................... 319
Usuwanie szronu..................................... 161
Tryb powypadkowy................................... 34
Uzupełnianie paliwa................................. 287
korek wlewu paliwa............................ 287
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 287
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie
ręczne................................................. 287
uzupełnianie paliwa............................ 287
U
Układ antypoślizgowy.............................. 173
Układ chłodzenia..................................... 284
Wartość ciśnienia ECO............................ 318
Wejście AUX.................................... 232, 253
Timer........................................................ 162
TV............................................................. 259
W
Układ utrzymania jakości powietrza
IAQS ........................................................ 162
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)............................... 58, 120
TSA – stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy ...................... 173, 303
406
Układ klimatyzacji.................................... 161
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 343
Wentylacja............................................... 155
Wewnętrzne lusterko wsteczne............... 109
automatyczne przyciemnienie............ 109
Woskowanie............................................ 357
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące............................................................ 74
Wskaźniki informacyjne, komunikator osobisty........................................................... 53
Wspomaganie bezpiecznego prowadzenia
samochodu w ruchu miejskim – układ City
Safety™................................................... 193
Wspomaganie czujności kierowcy.......... 206
Wspomaganie kontroli prędkości na zjazdach......................................................... 132
10 Indeks alfabetyczny
Z
Ż
Wycieraczki szyby przedniej.................... 102
czujnik deszczu.................................. 102
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 68
Żarówki, patrz Oświetlenie...................... 336
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 358
Wykrywanie pieszych.............................. 198
Zaczep holowniczy.................................. 306
Żarówki w tylnej lampie zespolonej
rozmieszczenie................................... 339
Wyloty powietrza..................................... 155
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 126
Zagłówek
opuszczanie.................................... 88, 89
siedzenie środkowe, tył........................ 87
Wyłącznik zapłonu..................................... 83
Zalecane foteliki dziecięce, tabela............. 37
Wymiary zewnętrzne................................ 366
Zalecenia dotyczące jazdy...................... 284
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 34
Załadunek samochodu
Przestrzeń bagażowa......................... 292
Wspomaganie w układzie kierowniczym,
uzależnione od prędkości jazdy............... 175
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 319
Wyposażenie do holowania..................... 300
specyfikacje........................................ 300
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 319
Wyposażenie służące wygodzie podróżowania....................................................... 223
Wysoka temperatura silnika..................... 298
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................. 103
Wyświetlacze informacyjne....................... 77
10
Zamki
automatyczne blokowanie zamków..... 62
blokowanie zamków............................. 62
odblokowanie....................................... 62
Zaparowanie
usuwanie nawiewem powietrza.......... 163
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 284
Zawieszenie aktywne FOUR-C................ 175
Zegar, regulacja......................................... 82
Zespół wskaźników................................. 144
Wyzwalanie alarmu przeciwnapadowego.. 52
407
10 Indeks alfabetyczny
10
408
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'+')Eda^h]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement