Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2012 Quick Guide

Volvo XC60 2012 Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FK2VJDL(VJEFXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT Z PCC* – KOMUNIKATOREM OSOBISTYM
PCC*
1 Zielone światło: Samochód zamknięty.
2 Żółte światło: Samochód otwarty.
3 Czerwone światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
4 Migające czerwone światło: Uruchomienie
alarmu miało miejsce mniej niż 5 minut
temu.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*. Zamki
i wewnętrzne klamki drzwi zostają zablokowane po upływie 10-25 sekund. Drzwi
nie można wtedy otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika – ale ich
nie otwieraB.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
w sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej.
Informacje o samochodzie można odbierać w promieniu 100 metrów.
– Nacisnąć przycisk i poczekać 7 sekund.
Naciśnięcie przycisku poza zasięgiem
nadajnika powoduje wyświetlenie ostatniej informacji zapisanej w pamięci.
A
Jeśli drzwi/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
B
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* otwierają
się.
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Włożyć pilot do wyłącznika zapłonu i wcisnąć
do końca.
2. Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
3. Nacisnąć krótko przycisk,
aby uruchomić silnik.
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
Przy uruchamianiu zimnego silnika wysokoprężnego występuje pewne opóźnienie
rozruchu, ponieważ konieczne jest podgrzanie
komór spalania.
WYŁĄCZANIE SILNIKA I WYJMOWANIE
PILOTA
1. Nacisnąć krótko przycisk – silnik zostanie
wyłączony.
2. Wyciągnąć pilot z
wyłącznika zapłonu.
BLIS – SYSTEM MONITOROWANIA
MARTWYCH PÓL WIDOCZNOŚCI*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni lub padaniem promieni znajdującego
się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw
kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syst.
martw. pkt Wymagany serwis.
POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA ZAPŁONU
Aby uzyskać poniższe położenia wyłącznika zapłonu bez uruchamiania silnika: Nie wciskać pedału
hamulca/sprzęgła.
0 Odblokować zamki samochodu.
I Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
II Z pilotem włożonym do końca do wyłącznika zapłonu: Nacisnąć przycisk START/STOP ENGINE i
przytrzymać przez około 2 sekundy.
W położeniu II wyłącznika zapłonu ma miejsce duży pobór energii z akumulatora i dlatego należy go
unikać!
Patrz też tabela w punkcie „Położenia wyłącznika zapłonu” w instrukcji obsługi samochodu, gdzie
zamieszczono informacje o funkcjach/układach, których można używać w poszczególnych położeniach przy wyłączonym silniku.
Aby wrócić do położenia 0 z położenia II lub I wyłącznika zapłonu: Nacisnąć krótko przycisk START/
STOP ENGINE.
SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO*
Pilot może przez cały czas pozostać na przykład
w kieszeni.
ZABLOKOWANIE ZAMKÓW I UZBROJENIE
AUTOALARMU
– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych
klamek drzwi (patrz ilustracja) lub nacisnąć
lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą
przycisków drzwi bagażnika.
ODBLOKOWANIE ZAMKÓW I
ROZBROJENIE ALARMU
– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w
zwykły sposób (rękawiczka może uniemożliwić prawidłowe działanie) lub nacisnąć lekko
mniejszy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.
URUCHOMIENIE SILNIKA
– Wcisnąć pedał hamulca/sprzęgła i nacisnąć
krótko przycisk START/STOP ENGINE.
WYŁĄCZENIE SILNIKA
– Nacisnąć krótko przycisk START/STOP
ENGINE.
Więcej informacji zamieszczono w instrukcji
obsługi w rozdziale „Zamki i autoalarm”.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Pojedyncze przetarcie
0
C
Wyłączenie
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2)
Normalna prędkość przecierania
D
Duża prędkość przecierania
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów
F
Spryskiwacz tylnej szyby
B
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca
przerywana/normalna.
Symbol widoczny na wyświetlaczu, gdy
aktywny jest czujnik deszczu
ZESTAW AUDIO
1 Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Długie naciśnięcie powoduje włączenie/
wyłączenie zestawu. Krótkie naciśnięcie
powoduje wyłączenie/włączenie dźwięku.
3 Nacisnąć, aby wybrać AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
4 Nacisnąć, aby wybrać np. Disc, USB*,
iPod®*, AUXA, Bluetooth*, TV*.
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
7 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo. Długie naciśnięcie powoduje przełączanie między stacjami o silnym
sygnale, krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie między zapamiętanymi stacjami.
Aby zapisać stację w pamięci, nacisnąć
jeden z przycisków numerycznych 0–9, aż
wyświetlacz potwierdzi jej zapamiętanie.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić głośność na średnią wartość).
Głośność źródła AUX reguluje się za pomocą pokrętła
TUNE (6).
B
Znak towarowy iPod® jest własnością firmy Apple
Computer Inc.
8 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. Tony niskie, Tony wysokie lub Dźwięk
przestrzenny* – Obracać pokrętło VOL (1),
aby wyregulować.
Odtwarzacz CD/DVD*
5 Nacisnąć, aby wysunąć płytę.
6 Obracać, aby zmienić utwór z listy na płycie
CD.
7 Strzałka w lewo/w prawo pozwala zmienić
utwór na płycie CD, długie naciśnięcie
umożliwia szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu.
Za pośrednictwem gniazda AUX lub portu USB
na konsoli środkowej do zestawu audio można
podłączyć odtwarzacz iPod®B lub MP3. Odtwarzacz iPod® podłączony do portu USB będzie
również ładowany.
SYSTEM RADIOWY DAB*
Cyfrowy system nadawczy, Digital Audio
Broadcasting, oferuje odbiór stacji radiowych w
standardzie High Quality i jeszcze większą liczbę
kanałów.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej/prawej stronie kabiny
samochodu. Wyświetlacz pokazuje wybraną
temperaturę.
8 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
STEROWANIE RĘCZNE
2 Podgrzewanie lewego/prawego fotela.
3 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze
na szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
4 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 Włączanie/wyłączanie usuwania szronu z
tylnej szyby i lusterek bocznych.
7 Recyrkulacja.
9 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
położeniu I wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12 V*
w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
ELEKTRYCZNIE STEROWANY DACH PANORAMICZNY*
Pierwsze naciśnięcie uruchamia roletę, a drugie – dach panoramiczny.
W przypadku obsługi ręcznej, zanim będzie
możliwe manewrowanie dachem, roleta
musi znaleźć się w maksymalnie otwartym
położeniu.
W położeniu wentylacji roleta jest otwierana/
zamykana automatycznie.
A Automatyczne maksymalne otwarcie.
B Otwieranie ręczne.
C Zamykanie ręczne.
D Automatyczne maksymalne zamknięcie.
E Otwieranie w położeniu wentylacji.
F Zamykanie w położeniu wentylacji.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
3 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
4
5
6
7
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać
funkcję za pomocą (8).
Zegar. Do nastawiania służy menu MY CAR
lub (6).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Nastawianie zegara: obrócić w skrajne
położenie, a następnie przekręcić poza to
położenie, aż rozlegnie się „kliknięcie”.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć
komunikat.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
1. Zwolnić blokadę.
2. Wyregulować.
8 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
9 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat _ _ _ km do pust. zbiorn. podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
BLUETOOTH*
1. Udostępnić telefon komórkowy do wyszukiwania/ustawić jako widoczny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk TEL
zestawu audio.
3. Wybrać opcję Dodaj telefon na wyświetlaczu zestawu audio.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu
cyfry widoczne na wyświetlaczu zestawu
audio.
SYSTEMY POMOCNICZE KIEROWCY
Funkcja City Safety™ jest narzędziem
pomocniczym kierowcy i nie może w żadnym
wypadku zwolnić go z obowiązku zwracania
uwagi na innych uczestników ruchu lub prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób.
Układ City Safety™ oraz układ ostrzegania
o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego
hamowania I wykrywania pieszych*
Funkcje te pomagają kierowcy uniknąć kolizji w
sytuacjach, gdy zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą
mogą doprowadzić do wypadku.
Funkcja ta jest aktywna przy prędkości poniżej
30 km/h i monitoruje ruch przed samochodem
za pomocą czujnika laserowego zamontowanego w górnej części szyby przedniej.
City Safety™ może pomóc w uniknięciu kolizji,
jeżeli różnica prędkości między własnym pojazdem a pojazdem poprzedzającym nie przekracza 15 km/h.
Jeśli różnica prędkości jest większa, uniknięcie
kolizji nie jest możliwe, ale prędkość w momencie zderzenia zostaje zredukowana. Funkcję City
Safety™ zaprojektowano w taki sposób, by jej
aktywacja następowała możliwie jak najpóźniej,
co pozwala uniknąć niepotrzebnych interwencji
układu.
OSTRZEŻENIE
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej
odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA
AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego
pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić
w ten sposób drogę hamowania. Funkcja
EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy
kierowca zacznie gwałtownie hamować. Kiedy
uaktywni się układ EBA, pedał hamulca można
wcisnąć nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w
położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie
konieczne – zwolnienie pedału powoduje
całkowite zwolnienie hamulców.
Funkcja wykrywania pieszych (wykrywanie
pieszych znajdujących się przed samochodem) nie uruchamia ostrzeżenia i nie włącza
hamulców przy prędkości jazdy powyżej
80 km/h a także nie działa w ciemności i w
tunelach.
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć pieszych,
którzy:
oĺ są częściowo zasłonięci
oĺ mają mniej niż 80 cm wzrostu
oĺ noszą odzież maskującą zarys sylwetki.
Inne systemy pomocnicze kierowcy
Aby pomóc kierowcy między innymi w zahamowaniu na czas, utrzymaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i zauważeniu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku, ale
znajdujących się w tak zwanym martwym polu
widoczności, a także w utrzymaniu odpowiedniej pozycji na jezdni, samochód może być
wyposażony w różne dodatkowe systemy:
oĺ Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
(man)*
oĺ Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy z
funkcją wspomagania jazdy w korkach (aut)*
oĺ Ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
poprzedzającego pojazdu*
oĺ BLIS – (system monitorowania martwych pól
widoczności)*
oĺ Ostrzeganie o dekoncentracji kierowcy*
oĺ Ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu*.
Więcej informacji na temat tych funkcji i ich
ograniczeń zamieszczono w instrukcji obsługi w
rozdziale „Komfort jazdy i przyjemność prowadzenia”.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł
Podświetlenie wyświetlacza i
wskaźników
Tylne światło przeciwmgielne, światło
zapala się tylko po stronie kierowcy.
Automatyczne (w niektórych krajach)/
wyłączone światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Odblokowanie drzwi bagażnika
HAMULEC POSTOJOWY
Włączanie
– Wcisnąć przycisk. Lampka ostrzegawcza miga
do momentu pełnego włączenia hamulca postojowego – po czym pozostaje zapalona.
Wyłączanie
1. Położenie wyłącznika zapłonu 0 lub I.
2. Wcisnąć pedał hamulca i lekko pociągnąć
przycisk.
Wyłączanie automatyczne
– Ruszyć z miejsca. (W samochodach z automatyczną skrzynią biegów pas bezpieczeństwa
musi być zapięty.)
TP 14502 (Polish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
A
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising