Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2014 Quick Guide

Volvo XC60 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi
samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne informacje wraz ze wszystkimi ostrzeżeniami i zasadami
bezpieczeństwa.
Znaczenie symboli:
Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.
Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.
Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.
Ważne informacje, ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa, z którymi trzeba się zapoznać,
zamieszczono na ostatniej stronie.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.
com
01 Uruchamianie silnika i jazda
04 Funkcje samochodu
Pilot
Elementy sterowania klimatyzacją
System dostępu bezkluczykowego*
Przełącznik świateł
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Zespolony zespół wskaźników
Hamulec postojowy
System Infotainment
Wycieraczki
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
02 Funkcje wspomagające kierowcę
Ustawienia w systemie menu
Układy BLIS* i CTA*
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*
05 Wskazówki
Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
03 Za kierownicą
Regulacja fotela
Regulacja położenia kierownicy
Elektryczne drzwi bagażnika*
Gniazda AUX/USB* i 12 V
Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania?
01
Odblokowuje drzwi i drzwi bagażnika oraz rozbraja
alarm*. Można ustawić w menu MY CAR.
Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz
uzbraja alarm.
Oświetlenie asekuracyjne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi bagażnika, a
jedno długie naciśnięcie otwiera elektrycznie sterowane drzwi bagażnika*.
Informacje* o samochodzie.
Funkcja alarmu antynapadowego.
W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można
zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek
wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela
kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.
Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania?
01
Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
Czerwone ciągłe światło: Nastąpiło uruchomienie
alarmu.
Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym
światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż 5
minut temu.
Jak działa system dostępu bezkluczykowego*? 01
Kluczyk może przez cały czas pozostawać na przykład
w kieszeni kierowcy.
Zablokowanie i uzbrojenie alarmu
–– Nacisnąć czarny przycisk z tyłu klamki.
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
–– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły
sposób lub nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk na
drzwiach bagażnika.
Jak uruchomić silnik?
01
Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
gniazda wyłącznika zapłonu.
Wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE i
zwolnić – silnik zostanie uruchomiony.
Jak wyłączyć silnik?
01
Nacisnąć krótko przycisk START/STOP ENGINE silnik zostanie wyłączony.
Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z gniazda wyłącznika zapłonu.
Jak używać hamulca postojowego?
01
Włączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE - zacznie migać symbol ostrzegawczy w
zespole wskaźników. Gdy zacznie świecić światłem
stałym, hamulec postojowy jest włączony.
Zwolnić pedał hamulca.
Wyłączanie
Nacisnąć pedał hamulca.
Pociągnąć przełącznik PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i
czujnik deszczu*?
01
Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki
szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego
przetarcia szyby.
Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej pracy wycieraczek.
Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Jaką funkcję pełnią układy BLIS* i CTA*?
02
Blind Spot Information System (Układ monitorujący
martwe pola widoczności) ostrzega o szybko zbliżających się pojazdach, znajdujących się w martwym polu
widoczności.
Cross Traffic Alert ostrzega o ruchu odbywającym się
w kierunku poprzecznym podczas cofania samochodu.
Układy BLIS i CTA są aktywowane po włączeniu silnika.
BLIS wł/wył.
BLIS wł/wył. - funkcja obsługiwana tym samym
przyciskiem co czujniki parkowania*.
Czujniki parkowania - patrz Instrukcja obsługi
samochodu.
Jak korzystać z funkcji Start/Stop*?
02
Manualna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć
dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić
pedał sprzęgła.
Uruchomienie silnika: Nacisnąć pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów
Wyłączenie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą
hamulca zasadniczego i utrzymać nacisk na pedał.
Uruchamianie silnika: Zwolnić nacisk stopy na pedale
hamulca.
Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
02
Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o
ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i
wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować
i/lub zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami,
rowerzystami lub pieszymi.
Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa
we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych lub osób
o wzroście mniejszym niż 80 cm.
Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania
tej funkcji – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak wyregulować fotel?
03
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
Pochylanie oparcia.
Zapisywanie ustawień fotela regulowanego elektrycznie*
Przyciski pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Zapamiętywanie ustawienia:
Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień,
nacisnąć wybrany przycisk pamięci.
Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela
można zaprogramować w pamięci pilota* - patrz
Instrukcja obsługi samochodu
Jak wyregulować kierownicę?
03
Zwolnić blokadę.
Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do
tyłu oraz w górę/w dół.
Włączyć blokadę.
Jak otworzyć i zamknąć elektryczne drzwi
bagażnika*?
03
Otwieranie
–– Nacisnąć lekko pokryty gumą przycisk pod klamką
zewnętrzną. Ewentualnie nacisnąć długo przycisk
na panelu przełączników oświetlenia lub przycisk
na pilocie zdalnego sterowania, aż drzwi bagażnika
zaczną się otwierać.
Zamykanie
–– Nacisnąć przycisk, co spowoduje automatyczne
zamknięcie drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika można także otworzyć/zamknąć ręcznie.
Jak regulować temperaturę?
04
Obrócić, aby nastawić indywidualną temperaturę w
lewej/prawej części kabiny pasażerskiej. Wybrana
temperatura jest pokazywana na ekranie.
Nacisnąć przycisk AUTO w celu włączenia
automatycznego utrzymywania temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje
komunikat AUT. KLIMATYZACJA.
Jak odmrozić szybę przednią?
04
Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie
przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na ekranie.
Następne naciśnięcie włącza także maksymalny
nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne –
świecą się symbole (1) i (2).
Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie
świeci się żaden symbol.
Bez ogrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby włączyć/
wyłączyć nadmuch powietrza.
Jak działa tryb automatyczny przełącznika
świateł?
04
W trybie AUTO dostępne są następujące opcje:
• Układ oświetlenia automatycznie obsługuje przełączanie
między światłami do jazdy dziennej a światłami mijania.
• Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są
światła mijania.
• Można korzystać z funkcji aktywnych świateł drogowych (AHB)*, która automatycznie przełącza światła
drogowe na światła mijania i z powrotem lub dostosowuje ustawienie świateł drogowych do warunków
ruchu.
• Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.
Jak obsługuje się komputer pokładowy?
04
Przycisk OK służy do otwierania menu komputera
pokładowego, aktywowania wybranej opcji i wyłączania komunikatów.
Pokrętło służy do przewijania opcji komputera
pokładowego.
Przycisk RESET służy do zerowania danych wybranej funkcji komputera pokładowego i cofania się
w strukturze menu.
Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu?
04
Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik T1 lub T2.
Nacisnąć długo przycisk RESET, aby wyzerować
wyświetlony licznik.
Jak zmienić kompozycję widoku wyświetlaczy*
04
samochodu?
Cyfrowy* zespół wskaźników udostępnia do wyboru
różne kompozycje, na przykład Performance lub Eco.
Aby zmienić kompozycję:
Po uruchomieniu silnika, nacisnąć na lewej dźwigni
przełącznika zespolonego przycisk OK.
Obrócić pokrętło na dźwigni, aby wybrać opcję
menu Motywy i nacisnąć OK.
Obrócić pokrętło, aby wybrać kompozycję i nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Kompozycja zostanie zapisana w pamięci pilota* patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do
pustego zbiornika”?
04
Zespół wskaźników pokazuje szacunkowy zasięg samochodu obliczony w oparciu o wcześniejsze warunki
jazdy i dostępną ilość paliwa.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „----km” nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek
dystansu. Należy najszybciej jak to możliwe zatankować. Ilustracja przedstawia cyfrowy* zespół wskaźników.
Analogowy zespół wskaźników – patrz Instrukcja
obsługi samochodu.
Jak poruszać się w obrębie menu systemu
Infotainment?
04
Nacisnąć przycisk RADIO, Media, My CAR,
NAV*, TEL* lub *, aby wybrać główne źródło.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło* przy
kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego wybranego źródła.
Obracać pokrętło TUNE lub pokrętło przy kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK/MENU lub pokrętło, aby
dokonać wyboru opcji menu.
Nacisnąć krótko przycisk EXIT, aby cofnąć się
w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć
wprowadzone znaki.
Nacisnąć długo przycisk EXIT, aby wrócić do
widoku normalnego lub przejść z tego widoku do
widoku głównych źródeł.
Wskazówki:
Aby przejść do menu skrótów w trybie NAV lub TEL,
nacisnąć jeden raz przycisk NAV lub TEL. Nacisnąć
ponownie, aby wrócić do normalnego widoku.
Jak włącza się i wyłącza System Infotainment? 04
Krótkie naciśnięcie włącza system.
Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu)
wyłącza go.
Aby wyciszyć dźwięk (funkcja MUTE): Nacisnąć krótko –
następne naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.
Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie
i wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*)
Jak nawiązać połączenie z telefonem Bluetooth® i internetem*?
04
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Przełączyć telefon w tryb widoczny/umożliwiający
wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth®.
Nacisnąć przycisk OK/MENU i postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Telefon jest
teraz podłączony i można nim sterować z systemu
samochodu. Można też korzystać z usług internetowych systemu samochodu.
W przyszłości telefon zostanie podłączony do samochodu automatycznie.
Postępowanie w razie nieudanego podłączenia –
patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jakie usługi zapewnia Volvo ID*?
04
Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w
samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług,
takich jak strona internetowa My Volvo, i umożliwiający
przesyłanie adresów z usługi map w internecie bezpośrednio do systemu samochodu.
W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać Appsy > Ustawienia i postępować według instrukcji na ekranie.
Dalsze informacje o Volvo ID można znaleźć w
Instrukcji obsługi.
W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy
04
system samochodu jest podłączony do internetu*?
Po podłączeniu systemu samochodu do internetu
można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych,
radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych
przeglądarek internetowych.
Nacisnąć przycisk „Połącz” .
Wybrać pozycję Appsy i nacisnąć OK/MENU, aby
wyświetlić dostępne aplikacje.
Wybrać aplikację i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu
osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie. Postępuj
według instrukcji na ekranie.
Jak nawiązać połączenie telefoniczne?
04
Nacisnąć przycisk TEL* w konsoli środkowej.
Wprowadzić żądany numer, albo obrócić pokrętło
na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub w górę, aby otworzyć spis połączeń.
Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie
przycisku EXIT.
Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak odebrać połączenie telefoniczne*?
04
–– Nacisnąć pokrętło przy kierownicy, aby odebrać
połączenie przychodzące.
Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku EXIT.
Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 04
Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX
lub portu USB* w konsoli środkowej.
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Obracając pokrętło TUNE, wybrać żądane źródło
audio.
Nacisnąć przycisk OK/MENU.
Inne możliwości podłączenia urządzenia zewnętrznego – patrz Instrukcja obsługi samochodu.
Jak nastawić cel podróży w systemie nawigacji
04
GPS*?
Nacisnąć przycisk NAV, aby uruchomić system
nawigacji - pojawi się widok mapy.
Nacisnąć jeszcze raz przycisk NAV i wybrać opcję
Wprowadź adres za pomocą OK/MENU.
Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania,
posługując się rozetką na ekranie lub klawiaturą
numeryczną w konsoli środkowej.
Następnie wybrać opcję Ustaw jako jedyny
cel lub Dodaj jako punkt trasy i nacisnąć OK/
MENU.
Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach
rynkowych - patrz osobna instrukcja*.
Jakich ustawień można dokonać w systemie
menu?
04
Menu MY CAR pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek zewnętrznych i
zamków.
Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano
powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu
systemu Infotainment?”.
Jak nastawić zegar?
04
Przejść do pozycji Ustawienia > Opcje systemowe > Ustawienia czasu w menu MY CAR.
Obrócić pokrętło TUNE do pozycji Automatyczne
ustawienie czasu i nacisnąć OK/MENU, aby
włączyć automatyczną nastawę czasu.
Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja
do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.
Jak zatankować?
05
–– Nacisnąć przycisk na panelu przełączników oświetlenia, aby otworzyć klapkę wlewu paliwa - klapka
otworzy się po zwolnieniu przycisku.
Strzałka na symbolu w zespole wskaźników pokazuje, z
której strony samochodu znajduje się wlew paliwa.
Jak należy myć samochód?
05
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż
mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza
jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że
cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie
lakieru.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
05
Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała
swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować
1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Zestaw do pielęgnacji
skóry Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego
dealera Volvo.
Gdzie znajdują się schowki?
05
Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.
W Instrukcji obsługi samochodu wskazano
umiejscowienie dodatkowych schowków.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować
się w pozycji I, aby gniazda 12 V w kabinie pasażerskiej
działały. Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa
zawsze.
05
Jak działa system dostępu bezkluczykowego*?
Działanie systemu dostępu bezkluczykowego może być zakłócone przez pole elektromagnetyczne i urządzenia ekranujące. Nie
należy umieszczać, ani przechowywać pilota przy telefonie komórkowym lub w pobliżu metalowych przedmiotów.
Jak uruchomić silnik?
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to
element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników
wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania.
Jaką funkcję pełnią układy BLIS* i CTA*?
Układy BLIS i CTA stanowią uzupełnienie, a nie zastępują bezpiecznego stylu jazdy ani korzystania z lusterek wstecznych. Pomoc ze
strony układów BLIS i CTA nie może zastąpić uwagi wymaganej od kierowcy ani zwolnić go od odpowiedzialności. Odpowiedzialność za bezpieczne zmienianie pasa ruchu i cofanie zawsze ponosi kierowca. Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach. Układ BLIS
nie działa, gdy samochód cofa.
Jak wyregulować fotel?
Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.
Jak wyregulować kierownicę?
Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać na postoju – nigdy w czasie jazdy.
Jak otworzyć i zamknąć elektryczne drzwi bagażnika?
Należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania. Przed rozpoczęciem otwierania/zamykania należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą mieć poważne
konsekwencje. Otwierając lub zamykając drzwi bagażnika należy zawsze zachować ostrożność. Nie wolno korzystać z elektrycznego
sterowania drzwi bagażnika pod niskim dachem. W przypadku długotrwałej nieprzerwanej pracy układu następuje jego wyłączenie w
celu uniknięcia przeciążenia. Można go ponownie użyć po upływie około 2 minut.
Jak działa funkcja oceny zasięgu/„km do pustego zbiornika”?
Pewna niedokładność wskazania może wystąpić w przypadku zmiany stylu jazdy.
Jak nawiązać połączenie z telefonem Bluetooth® i internetem*?
Korzystanie z internetu obejmuje przesył danych, co wiąże się z dodatkową opłatą u operatora sieci. Informacje na temat kosztów
przesyłu danych można uzyskać o danego operatora sieci.
Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?
Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać
silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.
Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?
Maksymalny pobór prądu z każdego gniazda wynosi 10 A (120 W).
Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com
TP 16982 (Polish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak działa funkcja ochrony pieszych*?
Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta nie jest
w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych
rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na
kierowcy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising