Volvo XC90 Quick start guide

Volvo XC90 Quick start guide
web edition
quick guide
Zapraszamy do zapoznania się z państwa nowym samochodem Volvo!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na stronie
internetowej www.volvocars.com.
pilot
Blokuje drzwi samochodu, drzwi
bagażnika i korek wlewu paliwa oraz
uzbraja autoalarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA, drzwi
bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz
rozbraja autoalarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika, – ale
ich nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza
oświetlenie kabiny, światła pozycyjne/
postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i światła* w zewnętrznych
lusterkach wstecznych.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
3 sekundy lub nacisnąć dwukrotnie w
sytuacji zagrożenia w celu włączenia
sygnalizacji alarmowej. Alarm wyłącza
się po naciśnięciu dowolnego przycisku
lub automatycznie po 25 sekundach.
A
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne
drzwi /drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie.
Kluczyka mechanicznego można użyć
do zamknięcia/otwarcia zamka schowka
podręcznego.
uruchamianie zimnego silnika
URUCHAMIANIE SILNIKA
Silnik benzynowy 3.2: Wcisnąć pedał
hamulca i obrócić kluczyk w położenie III , a
następnie od razu zwolnić – silnik zostanie
uruchomiony automatycznie.
Wszystkie inne silniki: Wcisnąć pedał
hamulca i obrócić kluczyk w położenie III , a
następnie zwolnić po uruchomieniu silnika.
Silnik wysokoprężny: Podgrzać wstępnie silnik, obracając kluczyk w położenie II, aż
zgaśnie lampka kontrolna w zespole wskaźników – następnie obrócić kluczyk bezpośrednio w położenie III i zwolnić po uruchomieniu
silnika.
UWAGA
Przez krótki czas po uruchomieniu zimnego
silnika prędkość obrotowa biegu jałowego
może być wysoka. Dzieje się tak dlatego, by
układ oczyszczania spalin szybko osiągnął
normalną temperaturę roboczą i mógł działać optymalnie.
wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
A
Pojedyncze przetarcie
0
Wyłączenie
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Gdy aktywny jest czujnik deszczu,
świeci się zielona dioda w przycisku (1).
PRZEŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Światła do jazdy dziennej włączone
podczas jazdy. Światła mijania wyłączone.
Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale nie normalne światła drogowe.
Światła do jazdy dziennej podczas jazdy
samochodem. Automatyczne przełączenie na światła postojowe, gdy samochód
jest zaparkowany.
Włączenie świateł mijania i funkcji
świateł drogowych lub sygnału światłami
drogowymi.
Ręczna regulacja zasięgu świateł przednich (regulacja automatyczna w przypadku świateł ksenonowych*).
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
A
B
hamulec postojowy
Włączanie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca
zasadniczego – a następnie pedał hamulca
postojowego (1).
2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli
samochód toczy się – nacisnąć mocniej
pedał hamulca postojowego.
3. W przypadku parkowania – wybrać położenie
P dźwigni zmiany biegów.
Wyłączanie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego, a następnie pociągnąć uchwyt (2) –
pedał hamulca postojowego podniesie się.
2. Można zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
Automatyczne sterowanie światłami do
jazdy dziennej i światłami mijania.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/
mijania i opóźnione wyłączenie świateł.
Regeneracja (silnik o zapłonie
samoczynnym)
W pewnych warunkach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej może pojawić się komunikat
SOOT FILTER FULL. Oznacza to, że filtr cząstek stałych w układzie wydechowym wymaga
oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie
podczas ok. 20-minutowej jazdy z jednostajną
prędkością drogową.
Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że regeneracja filtra dobiegła końca.
korek wlewu paliwa
Powiesić korek wlewu paliwa na pokrywce
wlewu na czas tankowania.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2 Ustawienia dźwięku: Nacisnąć, aby wybrać
np. BASS, Dolby Pro Logic II* – obracać,
aby wyregulować.Źródło audio: Obracać,
aby wybrać np. CD, strumieniową transmisję audio przez Bluetooth® lub AUX/USB*A.
RADIO
ODTWARZACZ CDB
3 Zmiana płyty CDC lub wybór za pomocą
jednego z klawiszy 1–6.
4 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie wszystkich płytC.
6 Zmiana ścieżki na płycie CD.
5 Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy,
aby zaprogramować automatycznie 10 stacji
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat ZAPAMIĘTYWANIE.Aby wybrać
zapamiętaną stację, należy nacisnąć jeden z
klawiszy 0–9.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wyszukanie
następnej stacji o silnym sygnale. Możliwość
zapamiętania maksymalnie 20 stacji poprzez
naciśnięcie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
potwierdzenia dokonanego wyboru.
A
Złącze AUX/USB do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3. Aby uzyskać optymalną jakość odtwarzania dźwięku, nastawić głośność odtwarzacza na
średnią wartość. Odtwarzacz iPod® podłączony do
złącza USB jest jednocześnie ładowany.
B
Istnieje także możliwość odtwarzania płyt CD z
plikami MP3 i WMA.
C
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
Zintegrowane podwyższenie dla dzieci
Podnoszenie
1. Pociągnąć uchwyt w przedniej krawędzi podwyższenia do przodu, a następnie do góry, by
podnieść podwyższenie.
2. Podnieść tylną krawędź podwyższenia i
obiema dłońmi docisnąć je do tyłu i w dół,
aż zostanie zablokowane. W razie potrzeby
odsunąć zamek pasa bezpieczeństwa.
Opuszczanie
1. Pociągnąć uchwyt w przedniej krawędzi
podwyższenia do przodu, by odblokować
podwyższenie.
2. Pociągnąć podwyższenie do przodu i
nacisnąć w dół pośrodku, aż zostanie
zablokowane.
Aby można było złożyć oparcie tylnego siedzenia, podwyższenie musi być zablokowane w
całkowicie opuszczonym położeniu.
elektroniczny układ klimatyzacji – ECC
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
STEROWANIE RĘCZNE
4 Obrócić w celu nastawienia indywidualnej
3
temperatury po lewej i prawej stronie kabiny
samochodu.
6 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 MAN – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
5
7
8
9
AUT – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli jakości powietrza*.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie. Kieruje strumień powietrza np. na podłogę, do
nawiewów w tablicy rozdzielczej, na szybę
przednią itd.
Włączanie/wyłączanie podgrzewania foteli
przednich.
Maksymalna skuteczność odparowywania i
odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na
szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Na przednim fotelu mogą podróżować
osoby o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW
1 Wyświetlacz komputera pokładowego. Wybrać
żądaną funkcję za pomocą pokrętła (9).
2 Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
3 Rząd 1 wyświetlacza: Licznik przebiegu
całkowitego.
Rząd 2 wyświetlacza: T1 i T2 – niezależne
liczniki przebiegu dziennego, zawsze włączone.
4 Rząd 1 wyświetlacza: Zegar.
Rząd 2 wyświetlacza: Temperatura zewnętrzna.
5 Nastawianie zegara: Obrócić w prawo/w
lewo do skrajnego położenia i przytrzymać,
aby nastawić zegar (4).
6 Wskaźnik poziomu paliwa
7 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ta
lampka, należy jak najszybciej zatankować.
8 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć
komunikat.
9 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
10 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego. Długie naciśnięcie powoduje
wyzerowanie wszystkich funkcji komputera
pokładowego.
Uwaga
Komunikat KILOMETRES TO EMPTY TANK
podaje szacunkową możliwą odległość,
obliczoną w oparciu o wcześniejsze warunki
jazdy.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Żółty symbol: Uwaga – postąpić
zgodnie z instrukcją podaną na
wyświetlaczu.
Czerwony symbol: OSTRZEŻENIE –
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób w niezagrożonym miejscu i
postąpić zgodnie z instrukcją podaną
na wyświetlaczu.
Usterka układu hamulcowego.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób, sprawdzić poziom płynu
hamulcowegoA.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC* –
błyska, gdy układ jest aktywny.
Podgrzewanie silnika o zapłonie
samoczynnym. Silnik można uruchomić, gdy symbol zgaśnie.
Niski poziom oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób,
sprawdzić poziom olejuA.
A
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować
samochód do stacji obsługi.
KIERUNKOWSKAZY
A
B
Regulacja położenia kierownicy
Krótkotrwałe włączenie kierunkowskazów –
3 mignięcia.
Ciągłe włączenie kierunkowskazów.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na
obiektyw kamery.
zajmowanie miejsca w trzecim
rzędzie siedzeń
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLIND
-SPOT SYST SERVICE REQUIRED.
pielęgnacja samochodu
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
Uchwyt przytrzymujący torby*
Opuszczanie zewnętrznych oparć w drugim
rzędzie siedzeń
1. Podnieść uchwyt (1), składając jednocześnie
oparcie do przodu, aby przesunąć siedzenie.
2. Podnieść uchwyt (1) i rozłożyć oparcie do
pozycji pionowej, aby przesunąć siedzenie
do tyłu.
elektryczna regulacja przedniego fotela
1 Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
2 Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
pilot i regulowany elektrycznie
fotel kierowcy*
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy. Należy postępować w poniższy sposób:
• Dokonać żądanej regulacji fotela.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie
ustawień fotela w pamięci pilotaA.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając
przycisk odblokowania na tym samym
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kierowcy automatycznie ustawi się w pozycji
zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel był
przestawiany od ostatniego zablokowania
zamków tym pilotem).
A
SCHOWKI
1 Uchwyt na napoje.
2 Uchwyt zapadkowy do podnoszenia tylnej
części konsoli środkowej (nie dotyczy modeli wyposażonych w zestaw multimedialny
RSE*).
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy użyciu
funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*. Więcej
informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
TP 17063 (Polish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
3 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
4 Podnoszenie/opuszczanie fotela.
5 Pochylanie oparcia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement