Volvo XC90 2014 Instrukcja obsługi

Volvo XC90 2014 Instrukcja obsługi
WEB EDITION
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie
lata będzie dostarczał wielu powodów do radości.
Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i
komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i
ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności
z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi
zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo a środowisko naturalne................... 12
Pasy bezpieczeństwa...............................
Lampki, poduszki powietrzne...................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie poduszki
powietrznej*..............................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS).........................................................
Kurtyna powietrzna (IC).............................
System WHIPS..........................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu...............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?......................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
18
21
22
02 Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po
lewej stronie..............................................
Przegląd, samochody z kierownicą po
prawej stronie...........................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy....
Zespół wskaźników...................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.............
Wyświetlacz informacyjny.........................
Przyciski w środkowej konsoli..................
Panel przełączników oświetlenia..............
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego
przy kierownicy.........................................
Komputer pokładowy*..............................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*.
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne
i inne..........................................................
Elektryczne sterowanie szyb.....................
Szyby i lusterka wsteczne.........................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*...
00 01 02
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
24
26
28
29
31
32
34
52
54
56
57
59
63
65
68
71
73
75
78
80
83
86
91
Spis treści
03 Klimatyzacja
04 Wnętrze
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................................... 96
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC.... 100
Spalinowa nagrzewnica postojowa*....... 103
Przednie fotele........................................
Przednie fotele - wersja Executive .........
Oświetlenie wnętrza................................
Schowki w kabinie pasażerskiej.............
Schowki w kabinie samochodu - wersja
Executive ................................................
Tylne siedzenie.......................................
Załadunek samochodu...........................
Przestrzeń bagażowa..............................
05 Zamki i autoalarm
108
111
112
114
Kluczyki i zdalne sterowanie...................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi.......
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.........................................
Alarm*.....................................................
03 04 05
132
135
139
140
119
120
122
123
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
06 Uruchamianie silnika i jazda
07 Koła i ogumienie
Informacje ogólne...................................
Uzupełnianie paliwa................................
Uruchamianie silnika...............................
Automatyczna skrzynia biegów..............
Napęd na dwie osie*...............................
Układ hamulcowy...................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji*.....................................................
Wspomaganie parkowania*....................
Monitorowanie martwych pól widoczności*......................................................
Holowanie samochodu...........................
Awaryjny rozruch silnika.........................
Jazda z przyczepą..................................
Wyposażenie do holowania*...................
Zdejmowany hak holowniczy*................
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................
Uwagi ogólne..........................................
Ciśnienie w ogumieniu............................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe *
Wymiana koła..........................................
Awaryjna naprawa przebitej opony*.......
146
149
155
157
160
161
08 Pielęgnacja samochodu
192
196
197
200
203
Czyszczenie............................................ 210
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych 215
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 217
06 07 08
4
164
166
169
173
175
177
179
181
185
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
09 Obsługa techniczna
samochodu
Serwis Volvo...........................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu......................................................
Pokrywa i komora silnika........................
Oleje i płyny eksploatacyjne....................
Pióra wycieraczek...................................
Akumulator..............................................
Wymiana żarówek...................................
Bezpieczniki............................................
10 System audio-telefoniczny
220
Uwagi ogólne..........................................
Urządzenia sterujące audio.....................
Funkcje ogólne radioodtwarzacza..........
Funkcje radioodbiornika.........................
Funkcje odtwarzacza CD........................
Menu funkcji radioodtwarzacza..............
Funkcje telefonu*....................................
Menu telefonu.........................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*............
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system
dwuekranowy* .......................................
11 Specyfikacje
256
257
260
265
272
275
276
284
288
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Katalizator...............................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
09 10 11
221
223
225
230
232
235
242
295
302
304
307
308
310
312
314
315
316
318
319
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
12 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 322
12
6
Spis treści
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Czytanie instrukcji obsługi
Wprowadzenie
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Oprócz wyposażenia standardowego można
tu spotkać opisy urządzeń i funkcji będących
wyposażeniem opcjonalnym (montowanym
fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie
dodatkowe (akcesoria).
8
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o
kontakt z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała, pojawiają się komunikaty ostrzegawcze.
WAŻNE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń, pojawiają się „ważne” komunikaty
tekstowe.
UWAGA
Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem
UWAGA zawierają porady i wskazówki,
które na przykład ułatwiają korzystanie z
różnych funkcji samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony
instrukcji obsługi. Uzupełniają one opis, do
którego odnoszą się za pomocą oznaczeń
liczbowych. W przypadku przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli w miejsce
odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują
się informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione nieco powiększoną czcionką i szarym
kolorem. Są to między innymi teksty menu
oraz komunikaty ekranowe (np. DOORS
OPEN).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i
jak najprostszy sposób ważne informacje.
Poniżej opisano ich rodzaje w kolejności
zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód
materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na
żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe
litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu,
które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola
tekstowego.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były
dokładną kopią naklejek znajdujących się
w samochodzie. Zostały one zamieszczone w instrukcji w celu zaprezentowania ich orientacyjnego wyglądu oraz
umiejscowienia w samochodzie. Informacje dotyczące Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w
samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Listy z punktorami
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji
obsługi.
•
•
W przypadku gdy kolejność działań nie
jest istotna, opisy czynności odnoszące
się do ilustracji są oznaczone literami.
Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji
mają czasami charakter schematyczny i
mogą różnić się od konkretnego samochodu
w zależności od poziomu wyposażenia i
rynku.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność nie ma znaczenia.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą
się żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane są komponenty na rysunkach
poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest
opisany.
10
Przykład:
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są
ponumerowane w identyczny sposób.
Płyn chłodzący
Olej silnikowy
Ilustracje
Kontynuacja
}} Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis
kontynuowany jest na następnej stronie,
wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w
pewną liczbę komputerów, których zadaniem
jest ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy
pojazdu. Niektóre z tych komputerów mogą
rejestrować informacje podczas normalnej
jazdy, jeżeli wykryją usterkę. Ponadto, infor-
macje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego incydentu. Część zarejestrowanych informacji jest potrzebna technikom
do zdiagnozowania i naprawienia usterek
pojazdu podczas serwisu lub przeglądu, a
także do tego, by firma Volvo mogła spełnić
wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz
tego, informacje są wykorzystywane przez
firmę Volvo w pracach badawczych mających
na celu ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one przyczynić się
do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia. Wspomniane
informacje dotyczą stanu i działania różnych
układów i modułów pojazdu i są związane
między innymi z pracą silnika, przepustnicy,
układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły dotyczące
sposobu prowadzenia pojazdu przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu, użycie
pedałów hamulca i przyspieszenia, ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa
przez kierowcę i pasażerów. Z podanych
przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez pewien
czas, a także zapisywane w rezultacie zderzenia lub innego incydentu. Informacje te mogą
być przechowywane przez firmę Volvo, o ile
mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i
doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
Wprowadzenie
Ważne informacje
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą funkcjonować
jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego
oprogramowania do układu elektrycznego
samochodu. Dlatego zalecamy, aby przed
zamontowaniem dodatkowego wyposażenia,
które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie,
zawsze skontaktować się z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma
Volvo oraz warsztaty, które zawarły z nią
umowę. Firma Volvo odpowiada za to, by
informacje przekazywane do Volvo podczas
serwisu i przeglądów były przechowywane i
przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując
się z dealerem Volvo.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call *
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe
oprogramowanie do wielu modeli telefonów
komórkowych. Czytnik kodów QR można
pobrać ze stron internetowych App Store lub
Google Play.
Kod QR
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i
wygody eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest
wyłączenie wspomnianych usług, tak aby
poprzedni właściciel nie miał już do nich
dostępu. W przypadku zmiany właściciela
należy skontaktować się z autoryzowanym
dealerem Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
12
ności z normą ISO 14001, regulującą pracę
placówek produkcyjnych oraz innych gałęzi
naszej działalności. Wymagamy również systematycznej pracy nad ochroną środowiska
od naszych partnerów.
Troska o środowisko naturalne jest jedną z
kluczowych wartości, na których opierają się
wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję, że użytkownicy
wyprodukowanych przez nas samochodów
podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.
Zużycie paliwa
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane są w jednych z najczystszych i najefektywniej wykorzystujących zasoby naturalne
fabrykach. Volvo Car Corporation posiada
uznawany na całym świecie certyfikat zgod-
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w
swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod
hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie, jak i wysoką skuteczność
oczyszczania spalin. W wielu przypadkach
emisje zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Znajdujący się w kabinie samochodu filtr
zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków
roślinnych do wnętrza samochodu przez wlot
powietrza.
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie. W ten sposób przyczyniają się
Państwo do dbałości o czystsze środowisko.
Stacja dopuszczona do serwisowania i
napraw samochodów marki Volvo staje się
częścią naszego systemu. Wszystkim naszym
warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane
wymagania w zakresie zabezpieczeń przed
skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy autoryzowanych stacji obsługi dysponują
odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski
o środowisko naturalne.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli
czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych
szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot
powietrza jest zamykany. Może do tego dojść
podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas oczekiwania w kolejce samochodów lub
w tunelu.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Wnętrze pojazdu
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla
osób cierpiących na alergię dotykową lub
astmę. Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
tymi w instrukcji obsługi – przestrzegać
terminarza obsługi okresowej podanego
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
•
Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych
substancji.
•
Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
•
Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów – należy pozbywać się w
sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania
się tego rodzaju odpadów należy skonsultować się ze stacją obsługi – zaleca się
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Chrońmy środowisko naturalne
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu
na dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
•
Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
•
Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawar-
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eks-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
ploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 146 i 312.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal
wszystkie elementy samochodu nadają do
recyklingu. Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu skontaktował się dealerem
Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej
firmy zajmującej się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
Symbol certyfikatu Forest Stewardship Council® oznacza, że masa papiernicza użyta do
wyprodukowania tej publikacji pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSC® lub
innych kontrolowanych źródeł.
14
Wprowadzenie
15
Pasy bezpieczeństwa.............................................................................
Lampki, poduszki powietrzne.................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*.........................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)........................................
Kurtyna powietrzna (IC)...........................................................................
System WHIPS........................................................................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu..............................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
34
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Podczas jazdy należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa:
–
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i
wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos
zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe
zapięcie pasa.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa
G020104
–
Napinanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa. Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna być ułożona jak najniżej.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa. Maksymalne
zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy
ściśle przylega do ciała. Nie należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby
zapewnić maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
18
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie. Jeżeli pas nie
zwinie się całkowicie, należy poprowadzić
go ręcznie, aby nie zwisał luźno.
W następujących sytuacjach pas
bezpieczeństwa blokuje się i nie daje
się wyciągnąć:
•
•
•
przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
przy hamowaniu i przyspieszaniu
przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
•
unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią prawidłowe przyleganie
pasa bezpieczeństwa
•
pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
•
część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie
na brzuchu)
•
po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w sposób pokazany na
rysunku.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać
w sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem (tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży powinny zawsze jeździć w
pasach. Niezmiernie ważne jest jednak, aby
pas był poprowadzony we właściwy sposób.
Część barkowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać od barku wzdłuż mostka
i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić do jej przemieszczenia się do góry. Na
koniec zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa
i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała.
Dodatkowo sprawdzić, czy pas w żadnym
miejscu nie uległ skręceniu.
G027049
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli
pas bezpieczeństwa doznał znacznego
obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy.
Nawet gdy pas bezpieczeństwa wygląda
na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata
niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy
nosi ślady uszkodzeń lub wygląda na
zużyty. Nowy pas bezpieczeństwa musi
mieć odpowiednie atesty oraz musi być
przeznaczony do zamontowania dokładnie
na tym samym miejscu, co pas wymieniany.
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
G020105
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest
to w odpowiedni sposób sygnalizowane
optycznie i akustycznie. Sposób sygnalizacji
}}
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
akustycznej uzależniony jest od prędkości
jazdy (przy małych prędkościach), oraz od
czasu (gdy samochód jest uruchamiany).
Sygnalizacja optyczna widoczna jest na górnej konsoli oraz w zespole wskaźników.
UWAGA
Automatyczna kontrola zapięcia pasów
bezpieczeństwa dotyczy osób dorosłych
zajmujących przednie fotele. W przypadku
zamocowania na miejscu obok kierowcy
fotelika dziecięcego z własnymi pasami
bezpieczeństwa, sygnalizacja niezapięcia
samochodowego pasa bezpieczeństwa nie
jest uruchamiana.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Jeżeli kierowca nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to sygnalizowane akustycznie i
optycznie. Przy małej prędkości jazdy sygnał
akustyczny trwa 6 sekund.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
20
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po
stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep
pasa bezpieczeństwa do zamka po właściwej stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Lampki, poduszki powietrzne
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
Równocześnie z zaświeceniem
się lampki ostrzegawczej, na
wyświetlaczu informacyjnym
może pojawić się odpowiedni
komunikat. W przypadku awarii
podświetlany jest trójkątny symbol ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat
SRS AIRBAG SERVICE
URGENT . Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
G027284
OSTRZEŻENIE
Elementem sygnalizacyjnym stanu układu jest
umieszczona w zespole wskaźników lampka
ostrzegawcza, która zapala się po obróceniu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji I, II, lub III. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, po upływie około 6 sekund
lampka gaśnie.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie
lub zaświeci się w czasie jazdy, oznacza
to, że system poduszek powietrznych nie
jest w pełni sprawny. Symbol ten może
sygnalizować usterkę systemu napinaczy
pasa bezpieczeństwa, czołowych poduszek powietrznych, bocznych poduszek
powietrznych lub kurtyn powietrznych.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
21
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
01
System poduszek powietrznych1
UWAGA
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po lewej stronie.
W skład tego systemu wchodzą poduszki
bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku
odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają proces wypełniania poduszek gorącym gazem. Przygnieciona przez ciało
poduszka powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu
wydziela się przy tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
układu. Cały cykl, od odpalenia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek
sekundy.
1
22
Noszący również nazwę systemu SRS.
G020110
G020111
Reakcja czujników zależy od przebiegu
zderzenia oraz od tego, czy pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie. Dotyczy to
wszystkich pasów bezpieczeństwa z
wyjątkiem pasa przy środkowym tylnym
siedzeniu.
System poduszek powietrznych, wersja z kierownicą po prawej stronie
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Wadliwa praca układu poduszek powietrznych może doprowadzić do
jego awarii i w konsekwencji zagrozić bezpieczeństwu jadących.
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona
żadna). Czujniki mierzą siłę uderzenia w
samochód i reagują odpowiednio, odpalając jedną lub więcej poduszek.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę
chroni czołowa poduszka powietrzna. Jest
ona ukryta wewnątrz centralnej części kierownicy. Miejsce to oznaczone jest napisem
SRS AIRBAG.
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera w wersjach z
kierownicą po lewej i po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Na desce rozdzielczej w miejscu zamontowania poduszki powietrznej nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów.
2
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać
w sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego działania ochronnego.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera
chroni czołowa poduszka powietrzna. Jest
ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone jest
napisem SRS AIRBAG.
01
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia obrażeń w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, należy siedzieć w
pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze
stopami na podłodze i plecami na oparciu.
Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno
mocować fotelika ani podwyższenia dla
dziecka, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.2
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera. Na przednim fotelu pasażera nigdy
nie powinny podróżować osoby o wzroście poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana
przed nim czołowa poduszka powietrzna
nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny/nieaktywny, patrz strona 24.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS)
znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera. Dostęp do niego
jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt
Włączanie/wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Do zmiany położenia
należy używać kluczyka mechanicznego znajdującego się w obudowie pilota zdalnego sterowania.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 132.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
24
OSTRZEŻENIE
Włączanie/wyłączanie
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza śmiertelne zagrożenie dla
dziecka.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek
siadał na przednim fotelu pasażera, gdy
komunikat na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej i równocześnie świeci się lampka ostrzegawcza układu
poduszek powietrznych w zespole wskaźników. W ten sposób sygnalizowana jest
poważna usterka układu. Należy jak najszybciej udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Umiejscowienie naklejki i wyłącznika poduszki
powietrznej.
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie osoby o wzroście powyżej
140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
OSTRZEŻENIE
01
Komunikat
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest
załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby
o wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
Na miejscu obok kierowcy nie powinny
podróżować osoby o wzroście powyżej
140 cm, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G027050
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym (patrz ilustracja powyżej).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
G020118
Miejsce zamontowania
Miejsce zamontowania bocznych poduszek
powietrznych.
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę
nośną i rozpraszana na podłużnice, belki
poprzeczne, słupki, podłogę, dach oraz inne
elementy szkieletu nadwozia. Boczne
poduszki powietrzne, będące istotnym elementem tego systemu, chronią podróżnych
przed urazami klatki piersiowej. Boczne
poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach przednich foteli.
26
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej
stronie
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej
stronie
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Przy odpowiednio
silnym zderzeniu czujnik powoduje napełnienie bocznych poduszek powietrznych.
Poduszka rozwija się między ciałem jadącego
a panelem drzwi, by zamortyzować pierwsze
uderzenie. Pod naciskiem ciała poduszka
stopniowo opróżnia się. Napełnienie bocznej
poduszki powietrznej zwykle następuje tylko
po stronie zderzenia.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
OSTRZEŻENIE
•
Firma Volvo zaleca, by naprawę zlecić
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie bocznych poduszek
powietrznych może spowodować
awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
•
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
w obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela a panelem drzwi, ponieważ
miejsce to jest potrzebne na boczną
poduszkę powietrzną.
•
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie pokrowców na fotele zatwierdzonych przez Volvo. Inne pokrowce na
fotele mogą zakłócić działanie bocznych poduszek powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne stanowią
uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyna powietrzna (IC)
Właściwości
OSTRZEŻENIE
G027047
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich przedmiotów na uchwytach w podsufitce. Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym wypadku twardych przedmiotów,
takich jak parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy
drzwiach. Kurtyny powietrzne uruchamiane
są przez czujniki w momencie odpowiednio
silnej kolizji. Napełniona kurtyna chroni głowy
kierowcy i pasażerów przed uderzeniem w
elementy wnętrza kabiny.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek
inny sposób mocować czegokolwiek do
podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to
zakłócić działanie kurtyn. Firma Volvo
zaleca, aby mocować tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo, dopuszczone do
umieszczenia w tych miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego znajdujących się w podsufitce kurtyn powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów
bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
28
01 Bezpieczeństwo
System WHIPS
01
G020347
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych - WHIPS
W skład systemu WHIPS, chroniącego przed
urazami kręgów szyjnych, wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa w sytuacji uderzenia w tył
tego samochodu, w zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z
którym nastąpiła kolizja.
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie
działania ochronnego pasów bezpieczeństwa. Podczas jazdy należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
Fotel z systemem ochrony przed
urazami kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz
elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
System zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
poduszki fotelika
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożo-
}}
29
01 Bezpieczeństwo
01
System WHIPS
nego na odpowiednim foteliku lub podwyższeniu.
OSTRZEŻENIE
Prawidłowa pozycja na fotelu
W celu zapewnienia najlepszego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela,
a poduszkę tylnego siedzenia. Mogą one
uniemożliwić prawidłowe zadziałanie
zabezpieczenia przed urazami kręgów
szyjnych.
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby
nie dotykało złożonego oparcia.
OSTRZEŻENIE
W przypadku, gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w
wyniku uderzenia w tył tego samochodu –
system zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych powinien zostać poddany
przeglądowi. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Nie wolno zakłócać działania systemu
WHIPS
G020125
G020126
Nawet, gdy fotel wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/pasażera żadnych przedmiotów, które
mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
30
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Także po drobniejszych kolizjach związanych z najechaniem na tył tego samochodu firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia systemu zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu
Uwagi ogólne
Opracowany przez Volvo system ochrony
przed skutkami przewrócenia samochodu
ROPS ogranicza ryzyko przewrócenia samochodu oraz w maksymalnym możliwym stopniu chroni jadących w razie zaistnienia takiej
sytuacji.
W skład systemu wchodzą:
•
Układ stabilizacji przechyłów nadwozia
RSC (Roll Stability Control), minimalizujący ryzyko przewrócenia samochodu
podczas gwałtownych manewrów lub w
razie poślizgu.
•
Specjalne wzmocnienia konstrukcyjne
nadwozia, kurtyny powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących, zwiększające
zakres ochrony kierowcy i pasażerów.
Patrz też strony 20 i 28.
01
Więcej informacji na temat układu DSTC,
patrz strona 164.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ RCS
poprawia bezpieczeństwo drogowe samochodu, nie wolno jednak tego traktować
jako pretekstu do zwiększania prędkości.
Należy zawsze postępować zgodnie z normalnymi zasadami bezpiecznej jazdy.
W układzie stabilizacji przechyłów znajduje
się czujnik żyroskopowy, który reaguje na
zmiany kąta pochylenia bocznego nadwozia.
Na tej podstawie szacowane jest, czy istnieje
ryzyko przewrócenia samochodu. Jeżeli jest
takie zagrożenie, zostaje uruchomiony układ
antypoślizgowy DSTC, który zmniejszając
chwilową moc silnika i przyhamowując odpowiednie koła stabilizuje pojazd.
31
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze pasów bezpieczeństwaA
W przypadku zderzenia czołowego i/lub przewrócenia samochodu.
Poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoB
(poduszka powietrzna kierowcy i pasażera)
Boczne poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoB
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/lub przewrócenia samochoduB.
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu.
Stabilizacja przechyłów nadwozia
Podczas gwałtownych manewrów lub poślizgu samochodu.
A
B
Pas bezpieczeństwa przy środkowym tylnym siedzeniu nie jest wyposażony w napinacz.
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
32
•
Odholowanie samochodu. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu dokonania naprawy. Nie wolno
jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi.
•
Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
UWAGA
Układy czołowych i bocznych poduszek
powietrznych, kurtyn powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa są odpalane
tylko jednokrotnie w trakcie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora. Nie wolno
uruchamiać silnika, ponieważ może to
spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholować samochód.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
ograniczać ruchy kierownicy. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie
innych układów związanych z bezpieczeństwem jazdy. Długotrwały kontakt z
dymem i pyłem powstałymi przy odpalaniu
poduszek powietrznych może powodować
podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia tego typu objawów należy podrażnione miejsce przemyć zimną wodą i
ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
Napełniająca się z dużą prędkością
poduszka wraz z elementami jej tapicerki
może spowodować otarcia i oparzenia
naskórka.
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku
jazdy do możliwie jak najstarszego wieku,
przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do
ukończenia 10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 36.
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Oferowane przez Volvo foteliki i podwyższenia dla dzieci zostały specjalnie zaprojektowane do tego samochodu. Firma Volvo
zaleca korzystanie z oryginalnych produktów
34
Volvo, które dają pewność, że punkty i elementy mocowania będą właściwie rozmieszczone i odpowiednio wytrzymałe.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować
się z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o precyzyjne instrukcje.
G020128
01
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując foteliki dziecięce innych marek,
należy zawsze zapoznać się z dołączoną
do nich instrukcją montażu.
OSTRZEŻENIE
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani
do sprężyn, szyn i belek pod fotelem.
Ostre krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
•
•
fotelik dziecięcy/podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, pod warunkiem że czołowa poduszka powietrzna pasażera została wyłączona1.
jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Umieszczenie fotelika na
przednim siedzeniu grozi poważnymi obraże-
1
2
niami ciała dziecka w razie zadziałania
poduszki powietrznej podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno
mocować fotelika ani podwyższenia dla
dziecka, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.2
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
01
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami,
które opierają się na przycisku zwalniającym w klamrze pasów bezpieczeństwa,
ponieważ może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia
fotelika opierała się szybę przednią.
Naklejka poduszki powietrznej
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Informacje o sposobie włączania i wyłączania poduszki powietrznej, patrz strona 24.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Naklejka jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera; patrz ilustracja na stronie 24.
}}
35
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie3
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 0
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu
<10 kg
Homologacja: E1 04301146
Grupa 0+
(U)
<13 kg
Grupa 0
<10 kg
Grupa 0+
<13 kg
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04215
(L)
Grupa 0
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
<10 kg
(U)
Grupa 0+
<13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
(L)
3
36
W przypadku fotelików dziecięcych innych marek ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny one spełniać
określone w ECE R44 wymogi ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 1
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
9 – 18 kg
01
Homologacja: E5 04215
(L)
Grupa 1
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
9 – 18 kg
(U)
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
15 – 25 kg
Homologacja: E5 04192
(L)
Grupa 2
15 – 25 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E5 04191
(U)
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster Cushion with and without backrest).
15 – 36 kg
Homologacja: E5 04216
(UF)
}}
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
15 – 36 kg
Homologacja: E1 04301169
(UF)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 0
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat)
– ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Grupa 0+
<13 kg
Grupa 0
<10 kg
Grupa 0+
<13 kg
38
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany systemem mocowania
ISOFIX.
Homologacja: E1 04301146
(L)
Trzeci rząd siedzeń w wersji
siedmiomiejscowej
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 0
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy
(Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem
bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i podpórkami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa,
dodatkowymi pasami i podpórkami.
<10 kg
Grupa 0+
<13 kg
Homologacja: E5 04215
(L)
Grupa 0
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
<10 kg
(U)
Grupa 0+
<13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
01
Trzeci rząd siedzeń w wersji
siedmiomiejscowej
Homologacja: E5 04215
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
Foteliki dziecięce
spełniające wymogi
ogólne.
(U)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku
jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
(L)
}}
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 1
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy
(Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa,
dodatkowymi pasami i podpórkami.
9 – 18 kg
Homologacja: E5 04215
(L)
Grupa 1
9 – 18 kg
Trzeci rząd siedzeń w wersji
siedmiomiejscowej
Homologacja: E5 04215
(L)
Fotelik Britax Fixway – ustawiany tyłem do kierunku jazdy,
mocowanie ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171
(L)
Grupa 1
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
9 – 18 kg
(U)
Grupa 2
15 – 25 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku
jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
(L)
40
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
Foteliki dziecięce
spełniające wymogi
ogólne.
(U)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku
jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany
przodem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do
kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible
Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
15 – 25 kg
Homologacja: E5 04191
(U)
Grupa 2/3
15 – 36 kg
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster
Cushion with and without backrest).
Homologacja: E5 04216
(UF)
01
Trzeci rząd siedzeń w wersji
siedmiomiejscowej
Homologacja: E5 04191
(U)
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and without
backrest).
Homologacja: E5 04216
(UF)
Podwyższenie siedziska z oparciem i
bez oparcia
(Booster Cushion
with and without
backrest).
Homologacja: E5
04216
(UF)
}}
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie
siedzeńA
Trzeci rząd siedzeń w wersji
siedmiomiejscowej
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster
Seat with backrest).
15 – 36 kg
Homologacja: E1
04301169
(UF)
Grupa 2/3
15 – 36 kg
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) – dostępne
jako fabrycznie montowane wyposażenie.
Homologacja: E5 04215
(B)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
B: Integralne foteliki dziecięce spełniające wymogi dla tej kategorii masy ciała.
A
42
W wersji siedmiomiejscowej ten rząd siedzeń w przypadku stosowania fotelika dziecięcego musi być odsunięty maksymalnie do tyłu.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Integralne podwyższenie*
01
Ustawianie podwyższenia
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno
mocować fotelika ani podwyższenia dla
dziecka, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G030708
G031071
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.4
1. Pociągnąć uchwyt z przodu podwyższenia do przodu, a następnie do góry, tak
aby podnieść poduszkę.
Integralne podwyższenie siedziska Volvo na
środkowym miejscu tylnego siedzenia zostało
specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia dzieciom optymalnej ochrony. W połączeniu ze standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla dzieci o masie ciała od 15 do
36 kg.
2. Chwycić dwiema rękami i przesunąć
poduszkę do tyłu.
3. Docisnąć, aż poduszka siedzenia zostanie zablokowana.
OSTRZEŻENIE
Przed posadzeniem dziecka na podwyższeniu należy zablokować poduszkę siedzenia w pozycji podniesionej.
4
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
43
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Sprawdzić, czy:
•
sprzączka pasa bezpieczeństwa została
prawidłowo zablokowana w zaczepie.
•
pas bezpieczeństwa dobrze przylega do
ciała dziecka, nie jest luźny ani skręcony,
a jego część ramieniowa prawidłowo
przebiega przez bark.
•
część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywa nisko na biodrach, zapewniając najlepszą ochronę.
•
pas bezpieczeństwa nie dotyka szyi
dziecka, ani nie przebiega pod ramieniem.
•
Dokładnie dopasować ustawienie
zagłówka do pozycji głowy dziecka.
OSTRZEŻENIE
Volvo zaleca, aby naprawę lub wymianę
zlecić do wykonania wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno
dokonywać żadnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka.
W przypadku gdy integralne podwyższenie
dla dziecka zostało poddane działaniu
znacznych sił – na przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem
bezpieczeństwa i jego śrubami mocującymi wymaga wymiany. Nawet jeśli integralne podwyższenie dla dziecka wygląda
na nieuszkodzone, niektóre jego własności
ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub zniszczone podwyższenie wymaga wymiany.
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 139.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX*
Chowanie podwyższenia
1. Pociągnąć uchwyt do przodu.
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
należy pamiętać o schowaniu podwyższenia.
G015268
2. Obniżyć poduszkę, a następnie docisnąć,
aż zostanie zablokowana.
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
W celu uzyskania dostępu do zaczepów
należy nacisnąć na siedzisko.
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów.
Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany na danym miejscu w samochodzie.
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego
produktu (patrz tabela poniżej).
Klasa
wielkościowa
A
B
Opis
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem
do kierunku jazdy
Klasa
wielkościowa
B1
Opis
01
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać dziecka na fotelu
pasażera, jeśli samochód jest wyposażony
w aktywną poduszkę powietrzną.
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem
do kierunku jazdy
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do kierunku
jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
UWAGA
Jeżeli fotelik dziecięcy ISOFIX nie ma
określonej klasy wielkości, to model samochodu, w którym fotelik ma być używany,
musi znajdować się dołączonej do niego
na liście pojazdów.
UWAGA
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych ISOFIX, które są polecane przez
Volvo.
}}
45
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
Masa ciała
Klasa
wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie
siedzenie
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 miesięcy)
G
X
X
maks. 10 kg
E
X
TAK
(0 – 9 miesięcy)
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
(IL)
E
X
(0 – 12 miesięcy)
TAK
(IL)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
D
X
(9 – 36 miesięcy)
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
46
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa
wielkościowa
B
01
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie
siedzenie
Skrajne
miejsca na tylnym siedzeniu
X
TAKA
(9 – 36 miesięcy)
(IUF)
B1
X
TAKA
(IUF)
A
X
TAKA
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
}}
47
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych
UWAGA
Dodatkowe zaczepy do zamocowania
fotelików dziecięcych znajdują się tylko w
oparciach siedzeń w drugim rzędzie w
wersji siedmiomiejscowej.
G027032
Dostęp do zaczepów ułatwi pochylenie oparcia w przód. Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w
górnych zaczepach podane są przez jego
producenta.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Zaczepy te
znajdują się na tylnej ścianie oparć siedzeń
tylnych.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone są przede wszystkim do zamocowania
fotelików w pozycji przodem do kierunku
jazdy. Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku
jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
5
48
Pas bezpieczeństwa typu ALR/ELR.
Trwała blokada wysuwu
bezwładnościowego pasa
bezpieczeństwa (ALR/ELR)5
Środkowy pas bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń ma dodatkową trwałą blokadę
wysuwu. Funkcja blokady pomaga zamocować nim fotelik dziecięcy.
Mocowanie fotelika dziecięcego pasem bezpieczeństwa:
1. Uchwycić fotelik pasem bezpieczeństwa
zgodnie ze wskazówkami producenta
fotelika.
2. Wyciągnąć całkowicie pas bezpieczeństwa z mechanizmu zwijającego.
3. Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep. Prawidłowe zapięcie
pasa bezpieczeństwa potwierdzi wyraźny
odgłos zatrzaskiwania.
4. Pozwolić na samoczynne zwinięcie się
luźnej taśmy pasa, napinając ją jednocześnie wokół fotelika. Towarzyszyć temu
będzie odgłos uruchamianego mechanizmu blokady. Jest to zjawisko normalne.
Po odpięciu pasa bezpieczeństwa i jego zwinięciu się, trwała blokada wysuwu zostaje
zwolniona.
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się z
wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o bliższe wskazówki.
01 Bezpieczeństwo
01
49
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie..............................
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie...........................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy..................................................
Zespół wskaźników.................................................................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...........................................................
Wyświetlacz informacyjny.......................................................................
Przyciski w środkowej konsoli................................................................
Panel przełączników oświetlenia............................................................
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy....................
Komputer pokładowy*............................................................................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy..................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*................................................
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.....................................
Elektryczne sterowanie szyb...................................................................
Szyby i lusterka wsteczne.......................................................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*.................................................
50
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
52
54
56
57
59
63
65
68
71
73
75
78
80
83
86
91
WSKAŹNIKI, PRZEŁĄCZNIKI I URZĄDZENIA STERUJĄCE
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
02
52
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Zespół wskaźników
Wyloty wentylacyjne
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wskaźnik temperatury silnika
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł mijania i drogowych, przycisk READ
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego, automatyczna kontrola prędkości
02
Hamulec postojowy
Prędkościomierz
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Kierunkowskazy
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Obrotomierz
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Sterowanie okna dachowego
Wskaźnik poziomu paliwa
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lusterko wsteczne
Wyloty wentylacyjne
Schowek na rękawiczki
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Sterowanie klimatyzacji
Wycieraczki szyby przedniej
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
53
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
02
54
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wyloty wentylacyjne
Sygnał dźwiękowy
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Zespół wskaźników
Wskaźnik poziomu paliwa
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Wycieraczki szyby przedniej
Obrotomierz
Kierunkowskazy
Prędkościomierz
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego, automatyczna kontrola prędkości
Wskaźnik temperatury silnika
Wyświetlacz
02
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Sterowanie okna dachowego
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Lusterko wsteczne
Wyloty wentylacyjne
Schowek na rękawiczki
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Sterowanie klimatyzacji
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł mijania i drogowych, przycisk READ
Hamulec postojowy
55
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
G029570
02
Panel przycisków w drzwiach
kierowcy
Blokada wszystkich drzwi
Blokada szyb w drzwiach tylnych
Przyciski sterowania szybami
Przyciski sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych
56
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
G026973
02
Wskaźnik temperatury silnika – Pokazuje
temperaturę płynu w układzie chłodzenia
silnika. Jeśli temperatura będzie zbyt
wysoka i wskazówka znajdzie się na czerwonym polu, na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat. Należy pamiętać,
że dodatkowe lampy zamontowane przed
wlotem powietrza do chłodnicy powodują
zmniejszenie skuteczności chłodzenia.
Wyświetlacz – Na wyświetlaczu ukazują
się informacje i ostrzeżenia.
Prędkościomierz – Pokazuje prędkość
samochodu.
Liczniki przebiegu dziennego T1 i T2 –
Służą do pomiaru przebytych krótkich
odległości. Ostatnia cyfra z prawej strony
pokazuje setki metrów. Wyzerowanie
stanu następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez ponad 2 sekundy.
Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza
pomiędzy wskazaniami licznika.
Wskazania układu automatycznej kontroli
prędkości.
Licznik przebiegu całkowitego – Pokazuje
całkowity dystans przejechany przez
samochód.
Lampka kontrolna świateł drogowych
Symbol ostrzegawczy – W przypadku
wystąpienia usterki symbol ostrzegawczy
zostaje podświetlony, a na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni komunikat.
Obrotomierz – Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (obr/min). Nie wolno dopuszczać
do wejścia strzałki na czerwone pole.
Wyświetlacz automatycznej skrzyni biegów – Pokazuje pozycję dźwigni skrzyni
biegów.
Wskaźnik temperatury zewnętrznej – Gdy
temperatura spadnie do wartości od +2
°C do -5 °C, na wyświetlaczu pojawi się
symbol płatka śniegu. Ostrzega on o
możliwości wystąpienia oblodzonej
nawierzchni. Przy małej prędkości jazdy
lub na postoju wskazania mogą być
zawyżone.
}}
57
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
02
Pokrętło zegara – Służy do ustawiania
wskazywanego czasu.
Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa, należy jak najszybciej je
uzupełnić. Patrz też „Komputer pokładowy”, na stronie 73.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne kierunkowskazów –
lewego i prawego
58
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Kontrola działania lampek
Jeżeli w ciągu 5 sekund silnik nie
zostanie uruchomiony, zgasną
wszystkie lampki za wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w
układzie oczyszczania spalin i
lampki ostrzegawczej niskiego
ciśnienia oleju.
Niektóre lampki mogą mieć inne
znaczenie niż opisane, w zależności od wyposażenia samochodu.
Symbole na środku zespołu
wskaźników
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do położenia II przed uruchomieniem silnika wszystkie lampki1 powinny się
zaświecić. W ten sposób dokonywana jest
kontrola ich działania. Po uruchomieniu silnika gasną wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki kontrolnej hamulca postojowego,
która gaśnie po jego zwolnieniu.
Symbol ten jest podświetlany
kolorem żółtym lub czerwonym, w
zależności od powagi wykrytej
usterki.
02
Kolor czerwony
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuować jazdy.
Nie kontynuować jazdy.
2. Odczytać komunikat ostrzegawczy na
wyświetlaczu.
3. Usunąć przyczynę komunikatu, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, lub skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony wraz z widocznym komunikatem na
wyświetlaczu aż do momentu usunięcia
usterki.
Kolor żółty
–
Odczytać komunikat na wyświetlaczu.
Postępować zgodnie ze wskazówkami.
Komunikat znika samoczynnie po upływie
około 2 minut lub można go wykasować ręcznie naciskając przycisk READ, (patrz
strona 63).
1
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 225.
}}
59
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
UWAGA
02
W przypadku wyświetlenia komunikatu
TIME FOR REGULAR SERVICE , symbol
i tekst komunikatu można wyłączyć za
pomocą przycisku READ lub znikną one
samoczynnie po upływie 2 minut.
Symbole informacyjne
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy
układ hamulcowy funkcjonuje
prawidłowo, jednak bez funkcji
zapobiegania blokowaniu kół przy
hamowaniu ABS.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli symbol ostrzegawczy pozostaje
podświetlony, firma Volvo zaleca, aby
dojechać samochodem do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia układu ABS.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i sprawdzić poziom w zbiorniku
płynu hamulcowego, patrz strona 228.
2. Jeżeli poziom płynu w zbiorniczku jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy odholować.
Firma Volvo zaleca przetransportowanie
samochodu do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu sprawdzenia układu
hamulcowego.
Jeżeli równocześnie świecą się
lampki ostrzegawcze układu
hamulcowego (BRAKE) i układu
ABS, może to oznaczać problem
z systemem dystrybucji siły
hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
60
•
Jeżeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
można kontynuować jazdę.
•
Jeżeli lampki ostrzegawcze pozostają
zapalone, należy sprawdzić poziom w
zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 228.
•
Jeżeli poziom płynu hamulcowego w
zbiorniczku jest prawidłowy, ale symbole
pozostają podświetlone to przy zachowaniu szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej autoryzowanej stacji
obsługi polecanej przez Volvo w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
•
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi polecanej przez Volvo w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może
wykazywać tendencję do poślizgu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Symbol ten zapala się, gdy któraś
z osób zajmujących jeden z foteli
przednich nie zapięła pasa bezpieczeństwa.
Niskie ciśnienie oleju2
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i
w razie potrzeby uzupełnić
poziom oleju. Jeżeli lampka świeci się mimo
prawidłowego poziomu oleju w silniku, należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi polecaną przez Volvo.
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może
być to oznaką usterki układu
redukcji emisji spalin. Firma Volvo
zaleca, aby dojechać samochodem do najbliższej autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
2
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub
zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki zaczepu
pasa bezpieczeństwa bądź
układu poduszek lub kurtyn
powietrznych. Firma Volvo zaleca niezwłoczne skierowanie się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Firma Volvo zaleca wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Lampka ta świeci się podczas
podgrzewania silnika świecami
żarowymi. Operacja ta ma
miejsce, gdy temperatura otoczenia jest niższa od -2 °C. Gdy
lampka zgaśnie, silnik można uruchomić.
Zaciągnięty hamulec postojowy
żenia.
Lampka ta sygnalizuje uruchomienie hamulca postojowego.
Uruchamiając hamulec postojowy
należy zawsze wcisnąć jego
pedał do jego najniższego poło-
02
UWAGA
Lampka zapala się niezależnie od stopnia
załączenia hamulca postojowego.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgielne.
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Lampka ta miga razem z kierunkowskazami podłączonej przyczepy. Gdy lampka nie miga,
jeden z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu nie działa.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 225.
}}
61
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
02
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji (DSTC)
Informacje na temat działania
układu oraz związanych z nim
lampek kontrolnych i ostrzegawczych, patrz strona 165.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych lub
pokrywa bagażnika nie są prawidłowo
zamknięte, kierowca jest o tym w odpowiedni
sposób informowany.
Mała prędkość jazdy
Gdy prędkość samochodu nie przekracza
około 7 km/h, podświetlony zostanie symbol
informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się
jeden z następujących komunikatów:
DRIVER DOOR OPEN , PASSENGER
DOOR OPEN , LEFT REAR DOOR OPEN
lub RIGHT REAR DOOR OPEN . Należy
możliwie najszybciej zatrzymać bezpiecznie
samochód i zamknąć odpowiednie drzwi lub
pokrywę.
62
Duża prędkość jazdy
Po przekroczeniu prędkości
około 7 km/h podświetlony zostanie symbol ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu pojawi
się jeden z wyżej wymienionych
komunikatów.
Sygnalizacja niedomknięcia drzwi
bagażnika
Gdy drzwi bagażnika są otwarte, na wyświetlaczu pojawia się komunikat TAILGATE
OPEN.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikaty na wyświetlaczu
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się
w trakcie np. wyświetlania menu komputera pokładowego lub przygotowań do
skorzystania z telefonu, należy potwierdzić
zapoznanie się z nim, naciskając przycisk
READ.
Zaświeceniu się lampek kontrolnych i ostrzegawczych towarzyszą odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu.
–
Nacisnąć przycisk READ (1).
Naciskając przycisk READ można przeglądać
kolejne komunikaty. Komunikaty są przechowywane w pamięci, aż do chwili usunięcia
usterki.
Komunikat
Działanie
STOP
SAFELYA
Zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób i wyłączyć silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
STOP
ENGINEA
Zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób i wyłączyć silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
SERVICE
URGENTA
Firma Volvo zaleca, aby
bezzwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie samochodu.
SEE
MANUALA
Przeczytać opis w instrukcji obsługi.
Komunikat
Działanie
SERVICE
REQUIREDA
Firma Volvo zaleca, aby
bezzwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie samochodu.
TIME FOR
REGULAR
SERVICE
Sygnalizacja konieczności
poddania samochodu
przeglądowi okresowemu.
Firma Volvo zaleca, aby
bezzwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo przeprowadzenie
odpowiednich czynności.
Moment pojawienia się
tego komunikatu uzależniony jest od przejechanego dystansu, czasu
pracy silnika i liczby miesięcy, które upłynęły od
ostatniego przeglądu
okresowego.
02
}}
63
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
02
A
64
Komunikat
Działanie
SOOT FILTER FULL
SEE
MANUAL
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym
wymaga regeneracji –
patrz str. patrz
strona 154.
DSTC SPIN
CONTROL
OFF
Funkcjonowanie układu
stabilizacji toru jazdy i
kontroli trakcji może być
ograniczone. Więcej
wariantów, patrz
strona 164.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją na
temat lokalizacji problemu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
Działanie przycisków
G026944
02
UWAGA
Kolejność przycisków może być inna.
Klimatyzacja tylnej części kabiny*
Naciśnięcie tego przycisku
włącza niezależną klimatyzację
tylnej części kabiny samochodu. Po wyłączeniu zapłonu
klimatyzacja tylnej części
kabiny zostaje wyłączona.
Blokada otwierania tylnych drzwi od
wewnątrz*
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania elektrycznej
blokady tylnych drzwi, uniemożliwiającej ich otwarcie od
wewnątrz (np. przez dzieci).
Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi być w położeniu I lub II. Gdy
blokada jest uruchomiona, świeci się dioda
kontrolna w przycisku. Uruchomieniu i wyłączeniu tego zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, patrz
strona 139.
Składanie zewnętrznych lusterek
wstecznych*
Przycisk ten służy do składania zewnętrznych lusterek
wstecznych oraz cofania złożonych lusterek do położenia
wyjściowego.
W razie przypadkowego złożenia lub wyprostowania jednego lusterka należy wykonać
następujące czynności:
1. Ręcznie przestawić lusterko do normalnej
pozycji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
02
2. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
3. Naciskając przycisk spowodować złożenie lusterek, a następnie powtórnie nacisnąć przycisk, aby ustawiły się w położeniu wyprostowanym.
Oba zewnętrzne lusterka wsteczne powracają
do swych pierwotnych, ustalonych położeń.
Wspomaganie parkowania*
Układ jest gotowy do działania
z chwilą uruchomienia silnika.
Naciśnięcie przycisku na przemian włącza i wyłącza wspomaganie parkowania. Patrz też
strona 166.
Wyłączanie funkcji całkowitej blokady
zamków* oraz dodatkowych czujników
Przycisk ten służy do wyłączania funkcji całkowitej blokady
zamków (uniemożliwiającej
otwarcie drzwi również od
wewnątrz). Przyciskiem tym
dokonuje się również odłączenia detektorów ruchu i przechyłu* w układzie
autoalarmu (np. na czas transportu samochodu promem). Gdy detektory są wyłączone, świeci się lampka kontrolna, patrz
strony 138 i 142.
66
Dodatkowe światła*
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego włączania dodatkowych świateł w sprzężeniu
ze światłami drogowymi.
Aktywne reflektory ksenonowe*
Kierunek świecenia aktywnych
reflektorów ksenonowych
(ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana
automatycznie po uruchomieniu silnika. Następnie można ją
wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem.
Gdy funkcja działa, świeci się lampka kontrolna w przycisku
Przystosowanie reflektorów do ruchu
prawo- i lewostronnego
Przytrzymać przycisk wciśnięty przez co najmniej 5 sekund. Przełączanie jest możliwe
tylko podczas postoju. Na wyświetlaczu
pojawi się odpowiedni komunikat potwierdzający przełączenie wiązki świateł mijania odpowiednio dla ruchu prawo- lub lewostronnego:
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC lub
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC.
Dodatkowe informacje oraz przystosowanie
reflektorów halogenowych i podwójnych ksenonowych do ruchu prawo- i lewostronnego,
patrz strona 185.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gniazdo elektryczne/Zapalniczka*
Gniazdo elektryczne może służyć do zasilania napięciem
12 V różnych akcesoriów,
takich jak ładowarki do telefonów komórkowych lub chłodziarki.
Gniazdo elektryczne jest pod napięciem, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest
ustawiony w pozycji co najmniej I.
Zapalniczkę włącza się naciskając przycisk.
Po rozgrzaniu zapalniczki przycisk wysunie
się samoczynnie. Zapalniczkę należy wyjąć i
zapalić papierosa rozgrzaną spiralą. Ze
względów bezpieczeństwa nieużywana zapalniczka powinna pozostawać w gnieździe.
Maksymalny pobór prądu nie może przekraczać 10 A.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli gniazdo nie jest używane, musi być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
WAŻNE
Światła awaryjne
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A
(120 W), jeżeli używane jest tylko jedno
gniazdo na raz. Jeśli oba gniazda (w konsoli środkowej i przy tylnym siedzeniu) są
używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie obciążenia do 7,5 A (90 W) na
każde gniazdo.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 203.
Monitorowanie martwych pól
widoczności*
Naciśnięcie przycisku na przemian wyłącza i przywraca
działanie tej funkcji. Szczegółowe informacje, patrz
strona 169.
G027096
Jeśli do jednego z dwóch gniazd zostanie
podłączony kompresor z zestawu naprawczego do ogumienia, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
Użyć świateł awaryjnych (miganie wszystkich
kierunkowskazów), gdy samochód jest
zatrzymany w miejscu, w którym może stanowić zagrożenie lub przeszkodę dla ruchu.
Nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję.
12 minut.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych
służy do usuwania z nich
zaparowania lub oblodzenia.
Wciśnięcie przycisku uruchamia ogrzewanie tylnej szyby i
lusterek wstecznych. Równocześnie świeci się lampka kontrolna w przycisku. Lampka w
przycisku świeci się. Ogrzewanie jest automatycznie przerywane po upływie około
02
Podgrzewanie przednich foteli
Szczegółowe informacje, patrz
strona 100 lub 102.
UWAGA
Przepisy regulujące używanie świateł awaryjnych w poszczególnych krajach są
różne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Informacje ogólne
02
Pozycja
przełącznika
Działanie
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
Światła mijania automatyczne/
wyłączone. Dostępny tylko
sygnał światłami drogowymi.
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy samochodu. Automatyczne przełączenie na światła postojowe
podczas postoju samochodu.
Przełączniki świateł
Automatyczne światła do jazdy dziennej
w ciągu dnia.
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich
Tylne światło przeciwmgielne
Regulacja podświetlenia wyświetlacza i
wskaźników
68
Automatyczne światła mijania, światła
drogowe
Automatyczne światła mijania.
W tej pozycji dostępny jest
sygnał światłami drogowymi i
normalne światła drogowe.
Światła przednie
Światła mijania automatyczne*
Światła mijania włączają się samoczynnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w położenie II, za wyjątkiem sytuacji,
gdy przełącznik świateł (1) jest w położeniu
środkowym. Jeżeli to konieczne, funkcję
automatycznego włączania świateł mijania
można wyłączyć. Firma Volvo zaleca, aby
wyłączenie tej funkcji zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Światła mijania zapalają się po obróceniu
przełącznika świateł (1) w prawo do skrajnej pozycji.
3. W celu włączenia świateł drogowych
należy pociągnąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego do położenia skrajnego
w kierunku kierownicy i puścić ją, patrz
strona 71.
Wszystkie światła zostaną automatycznie
wyłączone po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji I lub 0.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła pozycyjne/postojowe można włączyć
niezależnie od położenia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
–
Ustawić przełącznik świateł (1) w położeniu środkowym.
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II, podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła pozycyjne/postojowe są
zawsze włączone.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Regulacja zasięgu świateł przednich
Tylne światło przeciwmgielne
Obciążenie samochodu zmienia pionowe
ustawienie snopa świateł przednich, które
mogą oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć,
należy odpowiednio ustawić zasięg świateł
przednich.
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko łącznie z reflektorami.
2. Obrócić przełącznik (1) w skrajne położenie.
3. Pokrętłem (3) ustawić odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
Samochody z reflektorami ksenonowymi*
posiadają automatyczną regulację poziomowania, więc nie występuje w nich pokrętło (3).
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik świateł (1) znajduje się w jednym ze
skrajnych położeń. W ciągu dnia podświetlenie jest automatycznie ściemnione, a nocą
można ręcznie regulować jego intensywność.
02
Nacisnąć przycisk (4).
Gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku oraz odpowiednia lampka w zespole
wskaźników.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
G020789
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
–
Aktywne reflektory ksenonowe*
Kształt wiązki świateł mijania przy wyłączonej
(lewa) i włączonej (prawa) funkcji doświetlania
zakrętu.
Kierunek świecenia aktywnych reflektorów
ksenonowych (ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana automatycznie po uruchomieniu silnika. Następnie można
ją wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem
w środkowej konsoli, patrz strona 66.
Obracając pokrętło (5) do góry lub do dołu
można uzyskać silniejsze bądź słabsze podświetlenie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
02
Światła do jazdy dziennej w ciągu
dnia.
W celu oszczędzania paliwa w ciągu dnia
można wybrać światła do jazdy dziennej
(Daytime Running Light) zamiast bardziej
energochłonnych świateł mijania. Światła do
jazdy dziennej, zamontowane w spojlerze,
wykorzystują technologię jasno świecących
diod o niskim poborze energii.
Nacisnąć przycisk (2) i obrócić przełącznik
świateł (1) w skrajne położenie, aby włączyć
światła do jazdy dziennej w ciągu dnia. Steruje tym czujnik światła, który przełącza
światła do jazdy dziennej na światła mijania
po zapadnięciu zmierzchu lub wtedy, gdy
światło dzienne jest zbyt słabe. Gdy światła
do jazdy dziennej są włączone, świeci się
lampka kontrolna w przycisku.
UWAGA
W celu ograniczenia zużycia energii do
minimum, przy automatycznym przełączeniu świateł mijania na światła do jazdy
dziennej zostają również wyłączone światła
tylne.
70
OSTRZEŻENIE
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze
na kierowcy.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Pozycje dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy
Kierunkowskazy
Ciągłe miganie kierunkowskazów
–
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do górnego lub dolnego skrajnego
położenia (B).
Dźwignia przełącznika zespolonego pozostanie w skrajnym położeniu do chwili przestawienia jej ręcznie lub powróci do położenia
spoczynkowego samoczynnie wraz z obrotem kierownicy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
–
Krótkotrwałe załączenie kierunkowskazów
Ciągłe załączenie kierunkowskazów
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przełączanie świateł mijania i drogowych,
włączanie oświetlenia asekuracyjnego
1
Wychylić dźwignię w położenie (A) do
góry lub do dołu, bądź przestawić ją w
skrajne położenie (B) do góry lub do dołu,
a następnie cofnąć do położenia spoczynkowego.
Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Włączenie kierunkowskazów po przeciwnej stronie samochodu natychmiast przerywa sekwencję.
Przełączanie świateł drogowych i
mijania
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji II.
02
1. Obrócić przełącznik świateł do końca w
prawo, patrz strona 68.
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (D) w kierunku kierownicy i zwolnić ją.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
–
Pociągnąć lekko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do
położenia (C).
Światła drogowe będą się świecić do
momentu zwolnienia dźwigni przełącznika
zespolonego.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po
zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią
one przejście np. od samochodu do domu.
Standardowo światła te pozostają zapalone
przez 30 sekund1, ale czas ten można zmienić na 60 lub 90 sekund.
Ustawienia fabryczne.
71
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (D) w kierunku kierownicy i zwolnić ją.
3. Wysiąść z samochodu i zablokować
zamki drzwi.
72
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
Informacje ogólne
INSTANTANEOUS
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się
na wyświetlaczu podczas używania komputera pokładowego, to musi on zostać
odczytany. Należy wtedy nacisnąć przycisk READ, a następnie powrócić do komputera pokładowego.
Komputer pokładowy wyświetla następujące
informacje:
READ – potwierdzenie przeczytania
Pokrętło - przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
RESET – resetowanie
Elementy sterujące
Stopniowo obracając pokrętło (2) do góry lub
do dołu, można wybierać rodzaj pokazywanej
informacji. W celu powrotu do punktu wyjściowego należy dalej obracać pokrętłem.
1
2
02
AVERAGE
Funkcje
•
•
•
•
•
•
Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co
sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na
wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.
Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie „----". W czasie trwania procesu regeneracji2 filtra cząstek stałych zużycie paliwa może wzrosnąć, patrz strona 154.
--- KM/H AVERAGE SPEED
--.- KM/L INSTANTANEOUS
--.- KM/L AVERAGE
--- KILOMETRES TO EMPTY TANK
DSTC ON , patrz strona 164
--- MPH ACTUAL SPEED 1*
AVERAGE SPEED
Po wyłączeniu zapłonu średnia prędkość zostanie zapamiętana, a następnie wykorzystana
jako podstawa do obliczenia nowej wartości
po podjęciu jazdy. Aby wyzerować średnie
zużycie paliwa należy nacisnąć przycisk
RESET.
Bieżące zużycie paliwa obliczane jest co
sekundę. Zerowanie wskazań odbywa się za
pomocą przycisku RESET.
UWAGA
Odczyt może być obarczony nieznacznym
błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.
KILOMETRES TO EMPTY TANK
Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa na
dystansie ostatnich 30 kilometrów oraz ilości
paliwa pozostałego w zbiorniku. Wyświetlacz
pokazuje przybliżoną odległość, jaką można
przebyć na ilości paliwa pozostałej w zbiorniku. W przypadku wyświetlenia komunikatu
„--- KILOMETRES TO EMPTY TANK ” nie
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażonym w filtr cząstek stałych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
02
ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie
jakiegokolwiek dystansu. Należy najszybciej
jak to możliwe zatankować.
UWAGA
W przypadku zmiany stylu jazdy lub np.
uruchomienia spalinowej nagrzewnicy
postojowej*, pokazywana wartość może
być obarczona błędem.
MPH ACTUAL SPEED.*1
Aktualna prędkość jazdy pokazywana jest w
kilometrach na godzinę (km/h) bądź milach na
godzinę (mph), w zależności od tego, w jakich
jednostkach wyskalowana jest tarcza prędkościomierza w zespole wskaźników.
Zerowanie
1. Wybrać --- KM/H AVERAGE SPEED lub
--.- KM/L AVERAGE
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET (3) przez co najmniej 5 sekund
spowoduje równoczesne wyzerowanie
wskazań średniej prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
1
74
Dotyczy tylko niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczki szyby przedniej
Jednokrotne przetarcie
WAŻNE
W celu jednokrotnego przetarcia
szyby należy wychylić dźwignię
do góry.
G026953
Przerywana praca wycieraczek
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej.
Pokrętło
Wyłącznik czujnika deszczu
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Gdy dźwignia przełącznika zespolonego znajduje się w położeniu
0, wycieraczki są wyłączone.
Częstotliwość cykli pracy wycieraczek można regulować. Obrót
pierścienia regulacyjnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa częstotliwość ruchów wycieraczek. W celu wydłużenia przerw między cyklami pracy wycieraczek
należy obracać pokrętłem do dołu.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują z dużą prędkością.
WAŻNE
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej (lub tylnej), oraz usunąć
z niej śnieg i lód.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
02
Czujnik deszczu*
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na tej szybie. Jego czułość można ustawić za pomocą pokrętła.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia czułości czujnika (wycieraczka wykona
dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu
zmniejszenia czułości.
Włączanie i wyłączanie
Czujnik deszczu może zostać włączony, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, a dźwignia przełącznika wycieraczek jest w pozycji 0 (niezałączony).
W celu włączenia czujnika deszczu:
–
Nacisnąć przycisk. Zaświecenie się
lampki w przycisku potwierdza włączenie
czujnika.
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy
wykonać jedną z poniższych czynności:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
75
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
•
Nacisnąć przycisk wyłącznika czujnika.
Lampka w przycisku zgaśnie.
•
Spryskiwacze szyby przedniej/świateł
przednich
Nacisnąć dźwignię przełącznika zespolonego w dół w celu wybrania innego trybu
pracy wycieraczek. Wychylenie dźwigni
do góry nie powoduje wyłączenia czujnika
deszczu. W tej pozycji wycieraczki wykonają dodatkowe przetarcie szyby, a po
zwolnieniu dźwigni i jej powrocie do
pozycji 0 nastąpi powrót do pracy automatycznej.
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia
spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki
wykonają jeszcze kilka cykli roboczych.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony samoczynnie z chwilą wyjęcia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika
zapłonu lub po upływie pięciu minut od wyłączenia zapłonu.
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Należy wyłączyć czujnik
deszczu przyciskiem (2) po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji I lub II.
76
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp
przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu
ograniczenia jego zużycia zmywacze uruchamiane są co piąty raz (w okresach 10-minutowych). Gdy od ostatniego uruchomienia
spryskiwaczy szyby upłynie ponad 10 minut,
przy następnym ich uruchomieniu następuje
również zmycie kloszy reflektorów. Naciśnięcie dźwigni do przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i spryskiwacza szyby przedniej.
Ograniczone zmywanie
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu w
zespole wskaźników pojawia się komunikat o
konieczności uzupełnienia płynu, dopływ
płynu do spryskiwaczy reflektorów i tylnej
szyby zostaje odcięty. Ma to na celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej widoczności.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej.
Przerywana praca wycieraczek: Wcisnąć
górną część przełącznika.
Stała prędkość pracy: Wcisnąć dolną
część przełącznika.
Naciśnięcie dźwigni do przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i spryskiwacza szyby
tylnej. Po zakończeniu spryskiwania wycieraczka wykona jeszcze kilka cykli roboczych.
Praca wycieraczek podczas cofania
Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w
położenie biegu wstecznego przy pracują-
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
cych wycieraczkach szyby przedniej nastąpi
samoczynne uruchomienie wycieraczki szyby
tylnej w trybie pracy przerywanej.1. Funkcja ta
nie zadziała, jeżeli wycieraczka szyby tylnej
jest już włączona i pracuje z normalną prędkością.
1
02
Funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki szyby tylnej podczas cofania można wyłączyć. W tym celu firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
77
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Aktywacja
Automatycznej kontroli prędkości nie daje się
włączyć przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h
lub powyżej 200 km/h.
02
Krótkie naciśnięcie (krótsze niż pół sekundy)
przycisku + lub – zmienia prędkość skokowo
o 1 km/h lub 1 mph1.
Zwiększanie i zmniejszanie prędkości
jazdy
UWAGA
G027098
Tymczasowe zwiększenie prędkości (poniżej 1 minuty) przy użyciu pedału przyśpieszenia (np. podczas wyprzedzania), nie
spowoduje zmiany ustalonej prędkości
utrzymywanej automatycznie. Po zwolnieniu pedału przyśpieszenia, samochód
powróci do jazdy z zapamiętaną prędkością.
Czasowe wyłączenie układu
automatycznej kontroli prędkości
G026949
Elementy sterowania układem automatycznej
kontroli prędkości jazdy znajdują się po lewej
stronie na kierownicy.
–
Ustawianie żądanej prędkości:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE. Na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się
tekst CRUISE.
2. Dotykając + lub – ustalić żądaną wartość
prędkości jazdy. Na wyświetlaczu pojawi
się tekst CRUISE-ON.
1
78
–
W celu zwiększenia lub zmniejszenia
ustawionej prędkości jazdy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk + lub –. Prędkość samochodu w momencie zwolnienia
przycisku zostanie ustawiona jako nowa
wartość prędkości.
W zależności od rodzaju silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W celu czasowego wyłączenia układu
automatycznej kontroli prędkości należy
nacisnąć 0. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się tekst CRUISE.
Ustawiona wcześniej prędkość jazdy
pozostanie zachowana w pamięci.
Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie również czasowo wyłączony, gdy:
•
•
zostanie wciśnięty pedał hamulca
prędkość podczas jazdy pod górę spadnie poniżej 25-30 km/h,
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
•
dźwignia skrzyni biegów została przesunięta do położenia N
•
koła buksują lub uległy zablokowaniu.
02
Przywrócenie ustawionej prędkości
jazdy
ON.
W celu przywrócenia ustawionej
wcześniej prędkości jazdy należy
nacisnąć ten przycisk. Na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst CRUISE
Wyłączenie układu automatycznej
kontroli prędkości
–
W celu wyłączenia układu automatycznej
kontroli prędkości należy nacisnąć
CRUISE. Z wyświetlacza w zespole
wskaźników zniknie tekst CRUISE ON.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Hamulec postojowy
Uruchamianie hamulca postojowego:
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
02
2. Wcisnąć pedał hamulca postojowego do
skrajnego położenia.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą po lewej stronie.
G026994
G026992
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego
kontrolując, czy samochód pozostał unieruchomiony.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą po prawej stronie.
Pedał hamulca postojowego
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Pedał hamulca postojowego znajduje się pod
deską rozdzielczą, jak pokazano na odpowiedniej ilustracji. Hamulec ten działa na koła
tylne.
UWAGA
Lampka kontrolna hamulca postojowego w
zespole wskaźników zapala się niezależnie
od siły, z jaką hamulec ten został uruchomiony.
80
4. Jeżeli samochód ma tendencję do przemieszczania się, należy nacisnąć pedał
hamulca postojowego z większą siłą.
5. Parkując pojazd, należy wybrać położenie
P skrzyni biegów.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu
przodem w górę wzniesienia należy skręcić
koła w kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu
przodem w dół wzniesienia należy skręcić
koła w kierunku do krawężnika.
OSTRZEŻENIE
Zawsze używać hamulca postojowego
przy parkowaniu na pochyłości terenu –
położenie P automatycznej skrzyni biegów
nie wystarczy do utrzymania samochodu
w miejscu we wszystkich sytuacjach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Zwalnianie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Pociągnąć dźwignię zwalniającą hamulec
postojowy.
Gniazdo elektryczne w tylnej części
kabiny
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A
(120 W), jeżeli używane jest tylko jedno
gniazdo na raz. Jeśli oba gniazda (w konsoli środkowej i przy tylnym siedzeniu) są
używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie obciążenia do 7,5 A (90 W) na
każde gniazdo.
Dźwignia blokady ustawienia
kierownicy
02
G028425
UWAGA
Z tego gniazda elektrycznego można zasilać
akcesoria, takie jak ładowarki do telefonów
komórkowych lub chłodziarki. Napięcie zasilania wynosi 12 V. Gniazdo elektryczne jest
pod napięciem, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w pozycji co
najmniej I.
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 203.
G026999
Jeśli do jednego z dwóch gniazd zostanie
podłączony kompresor z zestawu naprawczego do ogumienia, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
Ustawienie kierownicy można regulować
zmieniając zarówno jej pochylenie w kierunku
pionowym, jak i wysunięcie. Nacisnąć dźwignię umieszczoną z lewej strony kolumny kierownicy. Ustawić kierownicę w dogodnym
położeniu. Wcisnąć dźwignię z powrotem w
celu zablokowania położenia kierownicy. W
razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu
dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
81
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
OSTRZEŻENIE
02
82
Regulacji należy dokonywać na postoju,
nigdy w czasie jazdy. Po zmianie położenia
kierownicy należy sprawdzić, czy została
prawidłowo zablokowana.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Działanie
Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają, tylko kiedy kluczyk jest w pozycji I lub II.
Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki żadne z drzwi
nie zostaną otwarte. Podczas podnoszenia i
opuszczania szyb należy zachować ostrożność.
W celu opuszczenia szyby:
–
Nacisnąć przednią część przycisku.
W celu podniesienia szyby:
–
Podnieść przednią część przycisku.
OSTRZEŻENIE
W drzwiach kierowcy
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
•
02
Opuszczając samochód kierowca
powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania,
aby odciąć zasilanie elektrycznego
napędu podnośników szyb.
•
Należy upewnić się, że żadne przedmioty ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie
zostaną przyciśnięte przez zamykające
się szyby.
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien
w tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom. Należy uważać, aby szyba nie przycisnęła ich dłoni.
Przyciski sterowania szybami.
Przyciski sterowania przednimi szybami
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Wszystkimi szybami można sterować za
pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy. Szyby w przednich drzwiach można
opuszczać i podnosić na dwa sposoby:
•
Lekko nacisnąć lub podnieść jeden z
przycisków (1) lub (2). Dopóki przełącznik
jest wychylony, szyba przesuwa się do
góry lub do dołu.
•
Całkowicie nacisnąć lub podnieść, a
następnie zwolnić jeden z przycisków (1)
lub (2). Szyba boczna opuści się lub pod}}
83
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
02
niesie automatycznie. Szyba zatrzyma
się, jeżeli podczas ruchu napotka opór.
UWAGA
Funkcja automatycznego zamykania okna
po stronie pasażera dostępna jest na niektórych rynkach.
opieki należy zawsze odciąć zasilanie elektrycznego napędu podnośników szyb (tzn.
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu).
Przełącznik w przednich drzwiach pasażera
steruje podnoszeniem i opuszczaniem szyby
tylko w tych drzwiach.
Lampka kontrolna w przycisku świeci
się
Elektryczne sterowanie szyb tylnych
Szyby tylne mogą być sterowane tylko przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Blokowanie szyb w drzwiach tylnych
Lampka kontrolna w przycisku nie
świeci się
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą
być sterowane za pomocą przycisków na
drzwiach tylnych i na drzwiach kierowcy.
G029574
Szyba po stronie pasażera z przodu
G029572
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą
być sterowane za pomocą przycisków w obu
drzwiach tylnych lub w drzwiach kierowcy.
Jeżeli świeci dioda w przycisku blokady podnośników szyb tylnych (znajdującym się w
panelu przycisków na drzwiach kierowcy), to
szybami tylnymi można sterować wyłącznie
za pomocą przycisków na drzwiach kierowcy.
Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach tylnych można zablokować za pomocą odpowiedniego przycisku w drzwiach kierowcy.
Pozostawiając w samochodzie dzieci bez
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G029573
Odcinanie zasilania podnośników tylnych szyb i
elektryczna blokada tylnych drzwi*.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
OSTRZEŻENIE
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien
w tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom podróżującym na tylnych siedzeniach.
02
85
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby i lusterka wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne z
kompasem*
02
można włączać i wyłączać naciskając przycisk z tyłu lusterka. Do tego celu można użyć
np. wyprostowanego spinacza do papieru.
Przycisk jest zagłębiony w obudowie lusterka
na około 2,5 cm.
Wybór właściwej strefy magnetycznej
Z
O
N
E
Pozycja normalna
Pozycja opuszczona.
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. W takim wypadku
należy opuścić lusterko.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne.
86
C
A
L
W lewym górnym narożu lusterka wstecznego
znajduje się wyświetlacz, na którym pokazywany jest kierunek geograficzny, w jakim
ustawiony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów
oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E (wschód), SE
(południowy wschód), S (południe), SW
(południowy zachód), W (zachód) i NW (północny zachód).
Jeżeli kompas jest włączony, jego wskazania
są widoczne po uruchomieniu silnika lub, gdy
wyłącznik zapłonu jest w pozycji II. Kompas
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Z
O
N
E
G026950
Opuszczanie lusterka
G026965
G026660
C
A
L
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy
magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego rynek samochód był przeznaczony.
Jeżeli samochód przemieszcza się pomiędzy
strefami magnetycznymi, konieczna jest kalibracja kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
1. Pozycja II kluczyka.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby i lusterka wsteczne
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym
spinaczem do papieru), aż pojawi się
tekst „ZONE”. Zostanie wyświetlony
numer aktualnie wybranej strefy.
02
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbę
razy doprowadzić do wyświetlenia właściwego numeru strefy (1-15). Po kilku
sekundach powraca zwykły obraz kompasu, potwierdzając zakończenie procesu
wyboru strefy magnetycznej.
}}
87
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby i lusterka wsteczne
02
Strefy magnetyczne.
88
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby i lusterka wsteczne
Kalibracja
Lusterka boczne
Składanie zewnętrznych lusterek wstecznych,
patrz strona 65.
W niektórych przypadkach może okazać się
konieczna kalibracja kompasu. Najlepiej
wykonywać ją przy wyłączonych większych
odbiornikach prądu elektrycznego, takich jak
oświetlenie, dmuchawa, ogrzewanie szyby
itp. W pobliżu lusterka nie powinien znajdować się żaden przedmiot metalowy bądź o
własnościach magnetycznych.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie lusterek wstecznych należy
wyregulować przed rozpoczęciem jazdy.
Zewnętrzne lusterka wsteczne z
funkcją pamięci ustawienia*
3. Powoli zatoczyć samochodem koło, nie
przekraczając prędkości 8 km/h, aż zniknie tekst CAL na wyświetlaczu. Potwierdzi to zakończenie procesu kalibracji.
4. Alternatywny sposób kalibracji: W zwykły
sposób rozpocząć jazdę. Po zakończeniu
kalibracji zniknie CAL na wyświetlaczu.
G029575
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, pozostawiając pracujący silnik.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym spinaczem do papieru), aż
pojawi się ponownie tekst CAL (po około
6 sekundach).
02
Przyciski w przedniej części podłokietnika w
drzwiach kierowcy służą do regulacji położenia obu lusterek zewnętrznych. Aby regulacja
lusterek była możliwa, kluczyk musi być w
pozycji I lub II.
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R.
Zaświeci się dioda w przycisku.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
Jeżeli samochód wyposażony jest w lusterka
wsteczne z funkcją pamięci ustawienia, jest
ona sprzężona z pamięcią pozycji fotela,
patrz strona 109.
Zapamiętanie ustawienia lusterka przez
układ zdalnego sterowania*
Jeżeli po odblokowaniu drzwi przy użyciu
zdalnego sterowania zmienione zostanie
położenie zewnętrznych lusterek wstecznych,
układ zdalnego sterowania zapamięta ich
nowe ustawienie. Po następnym odblokowaniu przy użyciu zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy, lusterka w ciągu pięciu
minut ustawią się w zapamiętanych położeniach.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R.
Dioda zgaśnie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby i lusterka wsteczne
Laminowane szyby boczne*
02
Laminowane szyby w przednich i tylnych
drzwiach przyczyniają się do lepszej izolacji
dźwiękowej kabiny oraz stanowią dodatkowe
zabezpieczenie przed włamaniem do samochodu.
Szyby w drzwiach przednich z
powłoką przeciwdziałającą osadzaniu
się kropel deszczu oraz zabrudzeń*
Szyby z powłoką hydrofobową oznakowane są odpowiednim symbolem.
Informacje dotyczące konserwacji ich
powierzchni, patrz strona 212.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do
usuwania szronu lub lodu z szyb. Mogą
one uszkodzić powłokę znajdująca się na
szkle.
90
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Położenia okna dachowego
Automatyczne otwieranie okna dachowego do położenia wentylacyjnego
OSTRZEŻENIE
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
Opuszczając samochód kierowca powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu okna dachowego.
Automatyczne zamykanie okna dachowego z położenia wentylacyjnego
02
Uchylanie okna dachowego
Otwieranie:
–
Nacisnąć tylną część przycisku (E) do
góry.
Zamykanie:
G007503
–
Zmiana pozycji przewietrzania na pozycję
komfortową: przesunąć przełącznik do skrajnego tylnego położenia (D) i puścić.
Przyciski sterujące elektrycznym napędem
okna dachowego znajdują się w panelu
dachowym. Okno dachowe można otworzyć i
zatrzymać w dwóch pozycjach:
Otwieranie i zamykanie automatyczne
Pozycja wentylacyjna, z uniesioną tylną
krawędzią
Pozycja zsunięta, do tyłu/do przodu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w położeniu I lub II.
Pociągnąć tylną część przycisku (F) w
dół.
Zamykanie automatyczne
Zamykanie stopniowe
Przesunąć przełącznik, pokonując pierwszy
opór (C) do tylnego skrajnego położenia (D)
lub pokonując pierwszy opór (B) do przedniego skrajnego położenia (A), a następnie
zwolnić. Okno dachowe otworzy się do położenia komfortowego lub zostanie całkowicie
zamknięte.
Otwieranie stopniowe
W celu otwarcia okna dachowego poza położenie komfortowe:
Otwieranie automatyczne
–
Jeszcze raz przesunąć przełącznik do
skrajnego tylnego położenia (D) i puścić.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Otwieranie i zamykanie stopniowe
02
Zasłona okna dachowego
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Otwieranie:
–
Funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów lub części ciała przez
zamykające się okno dachowe włącza się,
kiedy ruch okna dachowego jest ograniczony
przez jakiś przedmiot. Jeżeli okno dachowe
napotka opór podczas zamykania, zostanie
ono automatycznie otwarte do poprzedniego
położenia.
Przesunąć przełącznik do tyłu do położenia pierwszego oporu (C). Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji,
okno dachowe przesuwa się aż do całkowitego otwarcia.
Zamykanie:
Przesunąć przełącznik do przodu do
położenia pierwszego oporu (B). Dopóki
przełącznik jest przytrzymywany w tej
pozycji, okno dachowe przesuwa się aż
do całkowitego zamknięcia.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
92
OSTRZEŻENIE
G020157
–
Okno dachowe posiada przesuwaną ręcznie
osłonę przeciwsłoneczną. Przy otwieraniu
okna dachowego zasłona cofa się samoczynnie. W celu zasłonięcia otworu okna dachowego należy, trzymając za uchwyt zasłony,
przesunąć ją do przodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
Przy zamykaniu okna dachowego należy
uważać, aby nie spowodować przyciśnięcia dłoni lub innych części ciała.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
02
93
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji.............................................. 96
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC.................................................. 100
Spalinowa nagrzewnica postojowa*..................................................... 103
94
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
KLIMATYZACJA
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
03
Klimatyzacja
Lód i śnieg
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do przedziału pasażerskiego. Samochód ten wyposażony jest w
elektronicznie sterowany układ klimatyzacji z
regulacją automatyczną (ECC).
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza
do układu klimatyzacji (kratka pomiędzy
pokrywą komory silnika a szybą przednią).
UWAGA
Układ klimatyzacyjny można wyłączyć,
jednak dla zapewnienia najlepszej jakości
powietrza w przedziale pasażerskim i
zapobieżenia parowaniu szyb, powinien on
być zawsze włączony.
Parowanie szyb
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznej powierzchni szyb jest
utrzymywanie ich w czystości. Należy stosować zwykłe środki do mycia szyb.
Filtr wielofunkcyjny
Filtr wielofunkcyjny/przeciwpyłkowy należy
regularnie wymieniać. Firma Volvo zaleca
zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
96
Działanie dmuchawy
Po wyłączeniu silnika samochodu dmuchawa
przestaje pracować (nawet, gdy kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania pozostaje w
pozycji I lub II). Zapobiega to rozładowaniu
akumulatora.
W celu włączenia dmuchawy należy obrócić
pokrętło, ustawiając żądaną prędkość.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
Szyby boczne i okno dachowe
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
Przyspieszanie
Przy pełnym otwarciu przepustnicy, klimatyzacja zostanie czasowo wyłączona. Może być
odczuwalny chwilowy wzrost temperatury.
Skraplanie
Klimatyzacja sterowana
elektronicznie (ECC)
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu takich czynników jak prędkość powietrza,
wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Lokalizacja czujnika
•
Czujnik promieniowania słonecznego
znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
•
Czujnik temperatury w kabinie znajduje
się za panelem sterującym klimatyzacji.
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
W okresie do 50 minut od wyłączenia zapłonu
dmuchawa w układzie wentylacji może samoczynnie zacząć pracować w celu osuszenia
urządzeń sterujących układu klimatyzacji. Po
upływie około 15 minut zostanie samoczynnie
wyłączona.
Zużycie paliwa
Praca układu klimatyzacji ze sterowaniem
elektronicznym jest regulowana automatycznie i układ jest wykorzystywany jedynie w
stopniu koniecznym do skutecznego chłodzenia wnętrza samochodu do żądanej tempera-
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
tury i osuszania doprowadzanego powietrza.
Dzięki temu zapewnia niższe zużycie paliwa w
porównaniu ze zwykłym układem klimatyzacji,
który chłodzi powietrze do temperatury nieco
powyżej 0°C.
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
2. Gdy na zewnątrz jest zimno: W celu
zapewnienia optymalnego komfortu i najlepszej skuteczności usuwania zaparowania szyb należy zamknąć środkowe
wyloty wentylacyjne.
03
Wyloty wentylacyjne w słupku
drzwiowym
G027043
Dystrybucja powietrza
Pobierane powietrze jest rozprowadzane
przez szereg wylotów wentylacyjnych, umieszczonych w różnych miejscach kabiny
samochodu.
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Pionowy strumień powietrza.
1. W celu usunięcia zaparowania z szyb
bocznych należy skierować boczne
wyloty powietrza na szyby boczne.
0
G027064
G028577
Otwarte
Otwarte
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Pionowy strumień powietrza.
}}
97
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
1. W celu usunięcia zaparowania tylnych
bocznych szyb należy skierować na nie
nawiew powietrza z wylotów w słupkach
drzwiowych.
03
2. W celu uzyskania komfortowych warunków na tylnym siedzeniu najlepiej skierować nawiew z wylotów w słupkach
drzwiowych do wnętrza samochodu.
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na przewiewy i przeciągi.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się
wraz ze spadkiem temperatury powietrza w
kabinie.
Wentylacja foteli regulowana jest za pomocą
przełączników na panelu sterowania z boku
przednich foteli. Dostępne są trzy poziomy
intensywności nawiewu.
Wentylacja foteli działa przy pracującym silniku.
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
Uruchomienie wentylacji:
Wentylacja przednich foteli (wersja
Executive)
–
Krótko nacisnąć
.
Stopniowe zwiększanie intensywności
nawiewu:
–
Krótko nacisnąć
.
Ustawienie maksymalnej intensywności
nawiewu:
–
Naciskać
przez około 2 sekundy.
Stopniowe zmniejszanie intensywności
nawiewu:
G030244
–
Elementy sterowania wentylacji przednich foteli.
98
rzystać na przykład w celu osuszenia wilgotnych ubrań.
Krótko nacisnąć
.
Wyłączenie wentylacji:
–
Naciskać
przez około 2 sekundy.
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle z ich podgrzewaniem. Można ją wyko-
WAŻNE
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić,
gdy temperatura w kabinie pasażerskiej
jest niższa niż 5 °C. Ma to zapobiec
wychłodzeniu osoby zajmującej dane siedzenie.
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Podgrzewanie skrajnych tylnych
siedzeń (wersja Executive)
G030976
03
Wyłącznik podgrzewania tylnego siedzenia.
Podgrzewanie tylnego siedzenia włącza się
przyciskiem pokazanym na ilustracji powyżej.
Po obu stronach konsoli pomiędzy fotelami
znajduje się po jednym przycisku – dla siedzenia po odpowiedniej stronie.
Włączenie podgrzewania:
–
Nacisnąć przycisk.
> Zaświeci się lampka w przycisku.
Wyłączenie podgrzewania:
–
Nacisnąć przycisk.
> Zgaśnie lampka w przycisku.
99
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Panel przycisków sterujących
03
AC - Zał./Wył. (ON/OFF)
Podgrzewanie przednich foteli
Recyrkulacja i system kontroli jakości
powietrza*
Regulacja temperatury – strona prawa
Recyrkulacja
AUTO
Dystrybucja powietrza
Czujnik temperatury w kabinie
Usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyby przedniej i szyb bocznych
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
100
Regulacja temperatury – strona lewa
Dmuchawa
Dmuchawa w tylnej części kabiny*
Funkcje
1. A/C – ON/OFF (wyłącznik
klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowanie
odbywa się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływa-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
jące do przedziału pasażerskiego jest chłodzone i osuszane.
OFF: Klimatyzacja wyłączona. Po wybraniu
funkcji nawiewu na przednią szybę następuje
samoczynne włączenie klimatyzacji (można ją
wyłączyć przyciskiem AC).
2. Recyrkulacja i system kontroli
jakości powietrza z filtrem
wielofunkcyjnym*
Niektóre samochody są wyposażone w wielofunkcyjny filtr powietrza oraz czujnik jakości
powietrza. Filtr pochłania gazy i pyły, ograniczając w ten sposób przykrą woń i zanieczyszczenie powietrza doprowadzanego do
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
kabiny. Czujnik jakości powietrza reaguje na
wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza
na zewnątrz samochodu. W przypadku
wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza i
powietrze w kabinie jest recyrkulowane. Wielofunkcyjny filtr powietrza oczyszcza również
w trybie recyrkulacji powietrze w kabinie.
Gdy czujnik jakości powietrza
działa, świeci się zielona dioda
kontrolna AUT w przycisku.
Włączanie czujnika jakości powietrza:
–
Naciśnięcie AUTO włącza czujnik jakości
powietrza (ustawienie normalne).
O tym należy pamiętać:
•
Czujnik jakości powietrza powinien być
stale włączony.
•
W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec
parowaniu szyb.
•
Gdy nastąpi zaparowanie szyb, należy
wyłączyć czujnik jakości powietrza.
•
W przypadku zaparowania szyb można
uruchomić nawiew na szyby i ogrzewanie
szyby tylnej.
•
Wielofunkcyjny filtr powietrza powinien
być wymieniany w terminach określonych
w programie serwisowym Volvo. W przypadku eksploatacji samochodu w silnie
zanieczyszczonym środowisku konieczna
może okazać się częstsza wymiana.
3. Recyrkulacja
Lub:
Wybrać jedną z trzech funkcji, naciskając
odpowiednią liczbę razy:
•
Świeci się dioda MAN. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
•
Żadna dioda nie świeci się. Recyrkulacja powietrza nie jest uruchamiana
chyba, że będzie niezbędna do schłodzenia wnętrza.
•
Świeci się dioda AUT. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
Recyrkulację włącza się w celu przerwania
doprowadzania do wnętrza kabiny powietrza
zanieczyszczonego np. spalinami. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu.
Jednak przy włączonej recyrkulacji istnieje
niebezpieczeństwo zaparowania lub oblodzenia szyb samochodu, szczególnie w okresie
zimowym.
Ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza, minimalizuje funkcja wyłącznika czasowego (w wersji
bez wielofunkcyjnego filtra powietrza oraz
czujnika jakości powietrza).
Uruchomienie wyłącznika czasowego:
1. Naciskać
przez ponad 3 sekundy.
Dioda kontrolna zacznie błyskać przez 5
sekund. Powietrze w kabinie będzie
recyrkulowane przez 3-12 minut, w zależności od temperatury na zewnątrz.
03
2. Każde następne naciśnięcie
ponownie uruchamia wyłącznik czasowy.
Przerwanie działania wyłącznika czasowego:
–
Ponownie nacisnąć przycisk
na
dłużej niż 3 sekundy. Świecenie się przez
5 sekund diody kontrolnej potwierdzi
wybór.
4. AUTO
Funkcja AUTO automatycznie steruje klimatyzacją i utrzymuje wybraną temperaturę w
kabinie. Funkcja ta samoczynnie reguluje
ogrzewanie i chłodzenie wnętrza, prędkość
dmuchawy, włączanie i wyłączanie recyrkulacji oraz rozdział powietrza. Po wybraniu trybu
ręcznego dla jednej lub kilku funkcji pozostałe
funkcje będą sterowane automatycznie.
}}
101
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Wybranie trybu AUTO spowoduje wyłączenie
trybu ręcznego wszystkich funkcji.
5. Dystrybucja powietrza
03
•
Naciśnięcie górnej części przycisku uruchamia nawiew na szyby
•
Naciśnięcie środkowej części przycisku
uruchamia nawiew na głowę i tułów
•
Naciśnięcie dolnej części przycisku uruchamia nawiew na nogi i stopy
W celu powrotu do automatycznego rozdziału
powietrza należy nacisnąć AUTO.
6. Czujnik temperatury w kabinie
Czujnik ten monitoruje temperaturę powietrza
wewnątrz kabiny samochodu.
7. Usuwanie zaparowania i oblodzenia
szyby przedniej i szyb bocznych
Funkcja odmrażania szybko usunie zaparowanie i lód z szyby przedniej i szyb bocznych.
Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z
dużą prędkością. Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
102
•
automatycznie włączana jest klimatyzacja
(można ją wyłączyć przyciskiem AC);
•
automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Wyłączenie funkcji usuwania zaparowania i
powoduje powrót do
oblodzenia szyb
poprzednich ustawień.
8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
Funkcja ta służy do szybkiego usunięcia
zaparowania lub oblodzenia z tylnej szyby i
zewnętrznych lusterek wstecznych. Więcej
informacji, patrz strona 67.
9. Podgrzewanie przednich foteli
Włączanie podgrzewania przedniego fotela:
1. Naciśnięcie jeden raz Silniejsze podgrzewanie - świecą się obie diody kontrolne w
przełączniku.
2. Naciśnięcie drugi raz Słabsze podgrzewanie - świeci się jedna dioda kontrolna w
przełączniku.
3. Naciśnięcie drugi raz Wyłączenie podgrzewania - żadna dioda nie świeci się.
Firma Volvo zaleca, aby regulacji temperatury
dokonała autoryzowana stacja obsługi Volvo.
10 i 11. Regulacja temperatury
Za pomocą dwóch pokręteł można oddzielnie
regulować temperaturę dla strony pasażera
oraz kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można
przyśpieszyć wybierając temperaturę
wyższą lub niższą od docelowej.
12. Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można zwiększyć lub
zmniejszyć pokrętłem. W trybie AUTO prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie. Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie brana pod uwagę.
UWAGA
Obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zgaśnięcie symbolu
dmuchawy na wyświetlaczu oznacza, że
dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.
13. Dmuchawa w tylnej części kabiny
(wyposażenie opcjonalne w wersji
siedmiomiejscowej)
Obrót pokrętła reguluje intensywność
nawiewu. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy
włączona jest klimatyzacja zarówno przedniej,
jak i tylnej* części kabiny. Przycisk włączający
klimatyzację tylnej części kabiny znajduje się
na panelu w konsoli środkowej, patrz
strona 65.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
Informacje ogólne
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
Nagrzewnicę postojową można uruchomić
natychmiast, bądź z wyprzedzeniem zaprogramować dwa różne czasy startu TIMER 1
lub TIMER 2. Czas startu odnosi się do
chwili, gdy kabina samochodu zostanie rozgrzana i samochód będzie gotowy do jazdy.
Układ elektroniczny ustala rzeczywisty
moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz
samochodu.
03
Gdy temperatura otoczenia przekracza 25 °C,
uruchomienie nagrzewnicy nie następuje.
Przy temperaturach poniżej –10 °C maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi 60
minut.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
W przypadku bezskutecznych prób uruchomienia nagrzewnicy firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Na
wyświetlaczu pojawia się komunikat o
usterce.
Przy korzystaniu z nagrzewnicy spalinowej
samochód nie może być zaparkowany w
pomieszczeniu zamkniętym.
OSTRZEŻENIE
Programowanie pracy nagrzewnicy postojowej jest możliwe po uprzednim przełączeniu
układu elektrycznego w stan gotowości.
Przed przystąpieniem do tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Rozlane paliwo może ulec zapaleniu.
Można tego dokonać przez:
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. (Gdy
nagrzewnica postojowa działa, na
wyświetlaczu widoczny jest tekst PARK
HEAT ON.)
•
•
•
naciśnięcie przycisku READ lub
błyśnięcie światłami drogowymi, lub
przekręcenie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
03
Komunikaty na wyświetlaczu
Ustawianie programatora czasowego
Gdy zadziała programator czasowy TIMER 1,
TIMER 2 bądź Direct Start is activated lub
funkcja bezpośredniego włączania nagrzewnicy, świeci się żółty symbol ostrzegawczy w
zespole wskaźników, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
Ze względów bezpieczeństwa nie można
nastawić programatora czasowego na kilka
dni do przodu, a jedynie w obrębie najbliższych 24 godzin.
Przy opuszczaniu samochodu kierowca zostanie poinformowany o aktualnych ustawieniach systemu. Komunikat znika po zablokowaniu drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania na pochyłości
należy ustawić samochód przodem w dół
zniesienia, aby zachować dopływ paliwa do
nagrzewnicy.
Zegar samochodowy a programator
czasowy
W przypadku dokonania zmiany wskazań
zegara samochodowego po ustawieniu czasu
włączenia nagrzewnicy postojowej, wszystkie
nastawy programatora czasowego zostaną
anulowane.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu TIMER OGRZ.PARK
1 lub 2. Na wyświetlaczu migać będzie
WŁ..
1. Pierścieniem obrotowym przełączyć na
TIMER 1 lub 2.
3. Wcisnąć RESET. Zostanie wyświetlone
WYŁ. i nagrzewnica postojowa zostanie
wyłączona.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
Bezpośrednie włączenie nagrzewnicy
3. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
godzinę.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
5. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
wartość.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET,
potwierdzając ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
W celu wyłączenia nagrzewnicy postojowej
przed upływem zaprogramowanego czasu,
należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk READ.
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję BEZPOŚR. URUCH..
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć
na wybór WŁ. (włączenie) lub WYŁ..
3. Wybrać WŁ..
Włączona w ten sposób nagrzewnica będzie
pracować przez 60 minut. Ogrzewanie wnętrza rozpocznie się, gdy płyn w układzie chłodzenia silnika osiągnie temperaturę 30 °C.
Wyłączenie nagrzewnicy
uruchomionej bezpośrednio
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję BEZPOŚR. URUCH..
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć
na wybór WŁ. (włączenie) lub WYŁ.
(wyłączenie).
3. Wybrać WYŁ..
104
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Akumulator i paliwo
W przypadku, gdy akumulator nie będzie
wystarczająco naładowany lub zbiornik
paliwa zostanie niemal całkowicie opróżniony,
ogrzewanie zostanie przerwane. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce.
Komunikat potwierdzić jednokrotnie naciskając przycisk READ.
Nagrzewnica wspomagająca w wersji
z silnikiem wysokoprężnym*
W niektórych sytuacjach w samochodzie z
silnikiem o zapłonie samoczynnym konieczne
może być uruchomienie dodatkowej
nagrzewnicy, aby uzyskać właściwą skuteczność ogrzewania kabiny.
03
Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie
automatycznie, gdy temperatura otoczenia
jest odpowiednio niska, a silnik pracuje. Po
osiągnięciu odpowiedniej temperatury lub
wraz z wyłączeniem silnika nagrzewnica automatycznie przerywa pracę.
WAŻNE
Wielokrotne użycie nagrzewnicy postojowej w połączeniu z przejazdami na krótkie
odległości może spowodować rozładowanie akumulatora i utrudnić rozruch silnika.
Aby zagwarantować odpowiednie naładowanie akumulatora i uzupełnienie energii
zużytej przez nagrzewnicę postojową, czas
jazdy musi być taki sam jak czas pracy
nagrzewnicy, gdy jest ona używana regularnie. Nagrzewnica jest używana jednorazowo przez maksymalnie 60 minut.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
Przednie fotele......................................................................................
Przednie fotele - wersja Executive .......................................................
Oświetlenie wnętrza..............................................................................
Schowki w kabinie pasażerskiej...........................................................
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive .............................
Tylne siedzenie......................................................................................
Załadunek samochodu.........................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
106
108
111
112
114
119
120
122
123
WNĘTRZE
04 Wnętrze
Przednie fotele
Ustawienie fotela
Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela*
Regulacja wysokości części przedniej siedziska (w przypadku fotela kierowcy i
pasażera*): Poruszać dźwignią do góry
lub do dołu.
Fotele przednie powinny być ustawione w
sposób umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i pasażera pozycji zapewniającej optymalną wygodę jazdy i kierowania.
Regulacja wysokości siedziska (w przypadku fotela kierowcy i pasażera*): Poruszać dźwignią do góry lub do dołu.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego 1:
Obracać pokrętłem.
Pochylanie oparcia: Obracać pokrętłem.
Konsola sterowania elektrycznego*.
OSTRZEŻENIE
Wyregulować położenie siedzenia kierowcy przed wyruszeniem w drogę, nigdy
zaś w trakcie jazdy.
Sprawdzić czy siedzenie jest zablokowane
na swoim miej su.
1
108
G014805
G027960
04
Dotyczy również wersji z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
1. Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
2. Ustawić oparcie pionowo (pod kątem
90 stopni).
3. Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Przesunąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w
desce rozdzielczej.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Podnoszenie wykonuje się w odwrotnej kolejności.
Fotel elektryczny*
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wyłączyć zapłon i odczekać chwilę
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia foteli. W danej chwili
może działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania
lub w razie wypadku.
Funkcja pamięci*
04
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony zapinkami, aby nie mógł dostać się pod pedały
lub w ich pobliże.
Regulacja foteli jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, jeżeli kluczyk nie zostanie
włożony do wyłącznika zapłonu. Regulacja
fotela działa zawsze, gdy wyłącznik zapłonu
jest w pozycji I lub II.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu
Podnoszenie i opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
Przyciski pamięci ustawienia fotela.
Wprowadzanie ustawienia do pamięci
1. Ustawić fotel w żądanej pozycji.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MEM
naciskając jednocześnie jeden z przycisków 1, 2 lub 3.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
109
04 Wnętrze
Przednie fotele
Wywołanie zapamiętanego ustawienia
Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1–3 i
przytrzymać tak długo, aż fotel zatrzyma się
w zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie
przycisku pamięci powoduje zatrzymanie
ruchu fotela.
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
04
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania może zostać wykorzystany przez
innego kierowcę do zapamiętania ustawień
fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych2.
Należy wykonać następujące czynności:
•
•
•
2
3
110
Ustawić fotel w żądanym położeniu.
Zablokować zamki samochodu, naciskając przycisk blokowania zamków na używanym zwykle kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to zapisanie
ustawień fotela i lusterek zewnętrznych w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania3.
rowania (jeśli fotel był przestawiany od
ostatniego zablokowania zamków samochodu tym kluczykiem).
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych lub przycisków pamięci ustawień
fotela.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko zmiażdżenia. Dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się elementami sterowania.
Wykonując regulację fotela należy sprawdzić, czy przed nim, pod nim, lub za nim
nie znajdują się żadne obiekty.
Upewnić się, czy żadnemu z pasażerów
tylnych siedzeń nie zagraża pochwycenie.
Odblokować zamki samochodu (naciskając przycisk odblokowania zamków na
tym samym kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania) i otworzyć drzwi kierowcy.
Fotel kierowcy i lusterka zewnętrzne przyjmą automatycznie położenie zapisane w
pamięci kluczyka z pilotem zdalnego ste-
Dotyczy to tylko samochodów wyposażonych w fotel elektryczny z pamięcią i składane elektryczne zewnętrzne lusterka wsteczne.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w pamięci fotela z elektryczną regulacją.
04 Wnętrze
Przednie fotele - wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Funkcja masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Funkcja masażu
Masaż intensywny
Regulacja podparcia lędźwiowego
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są
w funkcję masażu. Elementami wykonawczymi są komory powietrzne, które mogą
realizować masaż intensywny lub delikatny.
Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut
masażu – 4 minuty przerwy – 6 minut masażu
itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub wybrana jest pozycja 0 wyłącznika
zapłonu, masaż nie jest wykonywany.
G030229
G030183
G030180
04
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je bezstopniowo regulować zarówno
w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zakończeniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
111
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Lampki do czytania i oświetlenie
kabiny
strona 113. Ponowne krótkie naciśnięcie
przełącznika (2) wyłącza oświetlenie wnętrza.
Tylne oświetlenie sufitowe
Wszystkie elementy oświetlenia kabiny samochodu można włączyć, gdy wyłącznik
zapłonu jest w pozycji I i II, bądź gdy silnik
samochodu pracuje. Oświetlenie może również zostać włączone w ciągu 10 minut od:
Elementy sterowania przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny samochodu w górnej
konsoli.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do
czytania
Oświetlenie wnętrza
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
Oświetlenie wnętrza1 można włączać i wyłączać krótkim naciśnięciem przełącznika (2).
Równocześnie uruchamiany jest automatyczny sterownik oświetlenia kabiny, patrz
1
112
Oświetlenie podłogi zapala się wraz z oświetleniem kabiny.
wyłączenia silnika i ustawienia wyłącznika
zapłonu w pozycji 0,
•
odblokowania drzwi samochodu bez uruchomienia silnika
Po upływie tego czasu oświetlenie zostanie
samoczynnie wyłączone.
Przednie oświetlenie sufitowe
Przednie lampki do czytania mogą zostać
włączone lub wyłączone po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w górnej konsoli.
G027153
G026960
04
•
Tylne lampki do czytania
Wyłącznik lewej tylnej lampki do czytania
Wyłącznik prawej tylnej lampki do czytania
Lampki tylne włącza się i wyłącza naciskając
odpowiedni przycisk.
W wersji siedmiomiejscowej także trzeci rząd
siedzeń posiada lampki do czytania.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie podłogi (oraz oświetlenie kabiny
samochodu) włącza się w momencie otwarcia
drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Lusterko osobiste*
Gdy automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny jest uruchomiony, oświetlenie wnętrza
włącza się samoczynnie2 na 30 sekund w
następujących sytuacjach:
Po wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika
znajduje się lampka oświetlenia przestrzeni
bagażowej.
Lampka ta włącza się wraz z oświetleniem
tylnej części kabiny w momencie otwarcia
pokrywy bagażnika i wraz z nim gaśnie po ich
zamknięciu.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
G027045
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
Automatyczny sterownik oświetlenia kabiny
można wyłączyć, przytrzymując przez co najmniej 3 sekundy wciśnięty przełącznik (2)
(patrz strona 112). Krótkim naciśnięciem tego
przycisku można ponownie uruchomić automatyczne oświetlenie kabiny.
2
•
po odblokowaniu zamków przy użyciu
kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego sterowania;
•
po zatrzymaniu pracy silnika i przekręceniu kluczyka do pozycji 0.
Jeżeli oświetlenie wnętrza nie jest wyłączone,
lampki oświetlające kabinę włączają się
samoczynnie po otwarciu drzwi i przez
10 minut nie gasną, gdy drzwi pozostają
otwarte.
04
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
•
•
z chwilą uruchomienia silnika;
po zablokowaniu zamków przy użyciu
kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego sterowania.
Ustawione fabrycznie czasy 30 sekund i
10 minut mogą zostać zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Volvo.
Funkcja jest zależna od warunków oświetlenia i działa jedynie wtedy, gdy jest wystarczająco ciemno.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowki
04
114
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
Uchwyt na pióro
Schowek na rękawiczki
Schowek i uchwyt na kubki
Zacisk na bilet
Schowek na rękawiczki
Schowek w konsoli środkowej
Uchwyt na kubki dla pasażerów siedzeń
tylnych
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
L E CTOR
SE
SOUND
Kieszeń na przechowywanie (także na
przedniej krawędzi poduszek siedzisk siedzeń przednich)
ENTER
Upewnić się, czy żadne twarde, ostre lub
ciężkie obiekty nie leżą albo nie wystają w
taki sposób, że mogłyby spowodować
obrażenia w trakcie gwałtownego hamowania.
04
EXIT
Konsola środkowa mieści uchwyt na pióro.
80
G027025
G027030
MENU
Mocowanie toreb z zakupami
OSTRZEŻENIE
AIRBAG
MY KEY
Schowek na rękawiczki może być użyty do
przechowywania takich przedmiotów jak
instrukcja obsługi, mapy, pióra i karty paliwowe.
Zawsze zabezpieczać duże i ciężkie
obiekty pasem bezpieczeństwa, albo taśmami do mocowania bagażu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
115
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Wieszak na płaszcz
Popielniczka dla pasażerów tylnych
siedzeń*
Uchwyt na kubki/butelki dla
pasażerów siedzeń tylnych
Wieszak na płaszcz jest przeznaczony tylko
na lekkie stroje.
Otworzyć popielniczkę ciągnąc jej górną krawędź na zewnątrz.
Pociągnąć za dolną krawędź wkładki w celu
otworzenia.
W celu opróżnienia:
Wkładkę uchwytu na kubek można wyjmować
1. Otworzyć popielniczkę.
2. Nacisnąć pokrywę w kierunku na zewnątrz i odchylić w tył.
3. Następnie unieść i wyjąć.
116
G027063
G027018
G027028
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
–
Odłączyć dwa zaciski, dzięki czemu uchwyt może być wykorzystany na duże
butelki.
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek i uchwyt na kubek
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
Schowek w konsoli środkowej
Uchwyt na kubek
G027040
Ten schowek może być wykorzystany na
płytki CD, książki i temu podobne przedmioty.
Konsola środkowa mieści schowek na przykład na jedzenie i napoje. Podłokietnik można
składać w tył, tworząc w ten sposób "stolik"
dla pasażerów tylnych siedzeń.
Pod szufladką mieści się schowek, na przykład na płytki CD.
G027020
G027019
04
Uchwyt na kubek dla pasażerów przednich
siedzeń.
Popielniczka*
–
Pociągnąć za wkładkę w celu opróżnienia
popielniczki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
G027026
04
Ten schowek można wykorzystać na pióra i
inne małe przedmioty.
118
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive
Schowek chłodzący
G027068
04
Pod odchylanym podłokietnikiem pomiędzy
przednimi fotelami znajduje się schowek
chłodzący. Poziom chłodzenia reguluje się
przyciskiem (patrz ilustracja). Chłodzenie
schowka działa przy włączonym silniku lub,
gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji II.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
119
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
Siedzenia tylne - drugi rząd (wersja
siedmiomiejscowa)
Siedzenie przesuwane
(siedmiomiejscowa wersja
samochodu)
Wyjmowanie tylnej sekcji konsoli
środkowej
G028445
04
Opuszczanie oparcia w celu wejścia do
samochodu
Regulacja siedzenia przód - tył
Środkowe siedzenie w drugim rzędzie może
być przesuwane dalej w przód niż pozostałe
siedzenia. Przesunięcie siedzenia całkowicie
w przód poprawia kontakt pomiędzy dzieckiem siedzącym na zintegrowanym podwyższonym siedzeniu, a pasażerami na przednich
siedzeniach.
Unieść dźwignię (2) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (1) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (1) naciskając jednocześnie
siedzenie w kierunku do przodu. Wykonać
czynności w odwrotnej kolejności, aby przywrócić siedzenie do pierwotnego położenia.
120
Chcąc przesunąć przednie siedzenie drugiego rzędu do przodu, należy najpierw
wymontować środkową konsolę.
1. Wyjąć tylną część konsoli środkowej
pociągając zaczep prosto na zewnątrz,
jak pokazano powyżej.
2. Następnie wyciągnąć konsolę, unosząc
ją.
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
Zagłówek, siedzenie tylne - siedzenie
środkowe
OSTRZEŻENIE
Najniższa pozycja powinna być stosowana
tylko w przypadku, gdy oparcie ma być
złożone w dół, albo gdy nikt nie siedzi na
tym siedzeniu.
Ważne jest, aby po podniesieniu oparć w
drugim i trzecim rzędzie upewnić się czy
oparcia zostały zablokowane na miejscu.
W przeciwnym razie system zabezpieczający siedzeń może nie działać w pełni
sprawnie.
04
G027015
UWAGA
Nie jest możliwe całkowite wymontowanie
zagłówka.
Zagłówek siedzenia środkowego można ustawiać na czterech różnych wysokościach.
Podnieść zagłówek odpowiednio do
potrzeby.
–
W celu opuszczenia zagłówka należy
wcisnąć umieszczony przy prawej prowadnicy przycisk zwalniający blokadę i
nacisnąć zagłówek do dołu. Zobacz ilustrację.
121
04 Wnętrze
Załadunek samochodu
Informacje ogólne
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
wagę kierowcy i pasażerów oraz ciężar
zamontowanego dodatkowego wyposażenia.
Informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń, patrz strona 305.
OSTRZEŻENIE
04
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ
nie grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
•
122
Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych
na nim ładunków. Ładunki dokładnie
umocować specjalnymi pasami.
•
Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
•
Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji zwiększenie
zużycia paliwa.
•
Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego ruszania i hamowania oraz zbyt
szybkiego pokonywania zakrętów.
OSTRZEŻENIE
Dach samochodu może być obciążony
masą nieprzekraczającą 100 kg, łącznie z
masą bagażnika. Obciążenie przewożone
na dachu powoduje przesunięcie w górę
środka masy samochodu oraz zmianę jego
własności jezdnych.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Powiększanie przestrzeni bagażowej
– 2. rząd siedzeń
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
2. Opuścić zagłówek.
WAŻNE
3. Zwolnić zaczep (1) i złożyć oparcie do
przodu. Następnie docisnąć je, aby zostało zablokowane w pozycji złożonej.
OSTRZEŻENIE
Z powodów bezpieczeństwa żaden pasażer nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie
siedzeń, jeżeli zagłówki zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu są opuszczone.
Powiększanie przestrzeni bagażowej
– 3. rząd siedzeń1
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Ustawić siedzenia w drugim rzędzie w pozycji
ułatwiającej wsiadanie i wysiadanie – patrz
strona 108.
04
Pociągnąć dźwignię do góry.
Wsunąć poduszkę siedzenia maksymalnie do tyłu. Złożyć zaczepy mocujące po
prawej i lewej stronie, aby nie uległy uszkodzeniu przy składaniu oparć.
Złożyć oparcie. (Zagłówek chowa się
wtedy samoczynnie.)
Przywracanie siedzeń 3. rzędu do
normalnej pozycji
G027022
1. Podnieść oparcie do normalnej pozycji.
1
Dotyczy tylko samochodów siedmiomiejscowych
G027016
1. Ustawić siedzenia w ich skrajnym tylnym
położeniu1.
2. Chwycić za ucha i wyciągnąć siedzisko,
aż rozlegnie się „kliknięcie”.
3. Podnieść zagłówek.
> Siedzenie jest teraz gotowe do użytku.
}}
123
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Informacje ogólne
prędkością i znaczną siłą do przodu, powodując poważne obrażenia ciała.
Otwieranie drzwi bagażnika
Informacje na temat sposobu otwierania
drzwi bagażnika – patrz strona 137.
W czasie zderzenia czołowego przy prędkości
50 km/h obiekt o masie 20 kg oddziałuje z
siłą 1000 kG.
Załadunek bagażu
Przy załadunku samochodu należy przestrzegać następujących zasad:
•
04
G027031
•
•
•
Pasy bezpieczeństwa oraz poduszki
powietrzne dają kierowcy i pasażerowi na
przednim siedzeniu doskonałą ochronę,
szczególnie przy zderzeniach czołowych.
Jednak należy się również zabezpieczyć od
strony tyłu samochodu. Przy załadunku
bagażu należy pamiętać, że przedmioty nieprawidłowo ułożone i źle zabezpieczone
mogą w przypadku zderzenia lub gwałtownego hamowania przemieścić się z dużą
124
Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów bezpośrednio przy przednich fotelach, ponieważ złożone oparcie tylnego
siedzenia podlega wówczas znacznym
obciążeniom.
Ładunki dosuwać do oparć siedzeń.
Ciężkie ładunki umieszczać jak najniżej.
Szerokie ładunki rozmieszczać po obu
stronach podziału oparć siedzeń.
•
Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem.
•
Zabezpieczać ładunek taśmami mocowanymi do przewidzianych do tego celu
zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej.
•
Nie umieszczać ładunku powyżej oparć
siedzeń bez użycia siatki odgradzającej.
OSTRZEŻENIE
Charakterystyka jezdna samochodu zmienia się w zależności od masy własnej
samochodu i wielkości jego ładunku.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
OSTRZEŻENIE
Siatka odgradzająca
Zamocowanie siatki odgradzającej
Wysokość załadowania bagażu nigdy nie
może przekraczać górnej krawędzi siedzeń! W przeciwnym wypadku ładunek w
razie nagłego hamowania lub zderzenia
może być wyrzucony do przodu i poważnie zranić kierowcę lub pasażerów.
Zawsze należy pamiętać o prawidłowym
zamocowaniu (związaniu) ładunku.
Zawsze należy zabezpieczyć ładunek.
Zawsze należy zabezpieczać ładunek. W
przeciwnym razie ładunek może przesunąć
się w trakcie gwałtownego hamowania,
powodują obrażenia ciała pasa żerów
pojazdu.
W trakcie załadunku lub rozładunku długich obiektów wyłączyć silnik i załączyć
hamulec postojowy! W przeciwnym razie
można przypadkowo potrącić dźwignię
zmiany biegów lub dźwignię automatycznej skrzyni biegów, powodując załączenie
biegu i niezamierzony odjazd samochodu.
04
G027058
Jeżeli oparcie siedzenia tylnego jest obniżone, nie ładować samochodu do poziomu
przekraczającego 50 mm poniżej górnej
krawędzi tylnego okna pasażera. Pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni od okna w
kierunku do wnętrza. W przeciwnym razie
zabezpieczenie zapewniane przez kurtynę
powietrzną, montowaną w podsufitce,
może być pogorszone.
Siatka odgradzająca chroni przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych
ładunków lub bagaży podczas gwałtownego
hamowania.
Siatka wykonana jest z mocnej plecionki nylonowej i można ją zamocować w dwóch ustawieniach:
•
•
Za oparciami tylnych siedzeń
Za przednimi siedzeniami, gdy oparcia
tylnych siedzeń są złożone.
Jeżeli samochód wyposażony jest w zasłonę
bagażnika, przed zamocowaniem siatki
odgradzającej należy ją zdemontować.
1. Zaczepić górną poprzeczkę w przednim
lub tylnym gnieździe w suficie.
2. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w
gnieździe po przeciwnej stronie.
3. Zaczepić taśmy mocujące w uchwytach
w podłodze, gdy siatka jest umocowana
w tylnych gniazdach w suficie.
4. Gdy siatka jest umocowana w przednich
gniazdach w suficie, zaczepić w uchwytach prowadnic foteli.
}}
125
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
1. Siatka musi znajdować się z przodu podłokietnika w bocznym panelu.
2. Naciągnąć siatkę taśmami mocującymi.
Zwijanie siatki odgradzającej
zawsze prawidłowo ustawiona i zamocowana.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że górne zamocowania siatki odgradzającej przestrzeń bagażową i taśmy napinające są prawidłowo
zamontowane.
Zamocowanie kraty:
1. Wsunąć kratę do kabiny przez otwór
przestrzeni bagażowej lub tylne drzwi (w
razie potrzeby złożyć oparcia siedzeń w
drugim rzędzie).
Nie wolno używać uszkodzonej siatki.
2. Wsunąć trzpień mocujący kraty w gniazdo
montażowe nad tylnymi drzwiami za drugim rzędem siedzeń.
Stalowa krata ochronna*
G027056
04
Siatkę odgradzającą można złożyć i schować
w podłodze bagażnika (dotyczy wersji pięciomiejscowej).
–
W celu złożenia poprzeczek należy nacisnąć przyciski (1) w łącznikach przegubowych, zwalniając blokady.
Krata ochronna zabezpiecza przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych
ładunków lub bagaży podczas gwałtownego
hamowania.
Ze względów bezpieczeństwa krata odgradzająca przestrzeń bagażową musi być
126
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G027057
Dotyczy wyłącznie wersji siedmiomiejscowej:
3. Przesunąć trzpień kraty do przedniej
części gniazda.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
4. Wsunąć drugi trzpień mocujący kraty w
gniazdo nad przeciwległymi drzwiami
samochodu i przesunąć go do przodu.
Gniazdo elektryczne w przestrzeni
bagażowej
5. Włożyć zaczep w dolny otwór montażowy
od spodu kraty, jak pokazano na ilustracji.
UWAGA
6. Nałożyć sprężynę i wkręcić nakrętkę.
7. Zaczepić końcówkę zaczepu do uchwytu
i dokręcić nakrętkę, aż zaczep kraty przejmie obciążenie.
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo. Informacje na temat użycia zalecanego przez
Volvo zestawu naprawczego do ogumienia
(TMK), patrz strona 203.
8. To samo wykonać po drugiej stronie.
9. Oba zaczepy dokręcać naprzemian.
10. Nałożyć kapturki osłonowe na odsłonięte
części gwintu ponad nakrętkami.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wersji siedmiomiejscowej: Z
powodów bezpieczeństwa żaden pasażer
nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie
siedzeń, jeżeli za drugim rzędem siedzeń
jest zamontowana kratka zabezpieczająca.
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
04
Zasłona bagażnika*
W celu skorzystania z gniazda elektrycznego
należy zsunąć na dół jego zaślepkę. Gniazdo
jest pod napięciem niezależne od tego, czy
zapłon jest włączony, czy nie.
Jeżeli zapłon jest wyłączony i do gniazda
podłączone jest urządzenie pobierające prąd
powyżej 0,1 A, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ostrzegawczy.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A
(120 W).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Rozciągnąć zasłonę nad bagażem i zaczepić
końcówki w zagłębieniach w tylnych słupkach
przestrzeni bagażowej.
Mocowanie toreb z zakupami*
Wyposażenie przechowywane pod
podłogą przestrzeni bagażowej
Zdejmowanie zasłony
Ścisnąć końce rolety do wewnątrz, pociągnąć
do góry i wyjąć ją. W celu zamocowania
zasłony bagażnika należy wcisnąć końce
rolety w uchwyty.
04
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych obiektów na
pokrywie przestrzeni bagażowej. Mogą
one spowodować obrażenia ciała pasażerów w trakcie hamowania lub ostrych
manewrów wymijania.
Podnieść uchylny segment podłogi bagażnika. Umocować torby z zakupami za
pomocą przewidzianej do tego celu taśmy lub
do odpowiednich uchwytów.
Umiejscowienie apteczki w wersji pięciomiejscowej.
Umiejscowienie apteczki w wersji siedmiomiejscowej.
W schowku w podłodze przestrzeni bagażowej znajdują się:
•
•
•
•
128
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Trójkąt ostrzegawczy*
Komplet narzędzi
Apteczka*
Podnośnik (jedna z możliwych lokalizacji)
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
UWAGA
Niektóre pozycje wyposażenia apteczki
pierwszej pomocy mają datę ważności i
powinny być wymienione przed jej wygaśnięciem.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
pięciomiejscowa)
–
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni bagażowej.
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
–
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
–
Podnieść zewnętrzną pokrywę w podłodze przestrzeni bagażowej, poluzować
taśmy służące do przytrzymywania toreb i
podnieść wewnętrzną pokrywę w podłodze przestrzeni bagażowej.
WAŻNE
Należy pamiętać, aby nie umieszczać
niczego w obszarze, do którego składana
jest poduszka. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia mechanizmów
poduszki i siedzenia.
04
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni bagażowej i poluzować taśmy służące do przytrzymywania toreb z zakupami.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
siedmiomiejscowa)
–
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni bagażowej.
129
Kluczyki i zdalne sterowanie.................................................................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi.....................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci........................
Alarm*....................................................................................................
130
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
132
135
139
140
ZAMKI I AUTOALARM
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Kluczyki i elektroniczna blokada
rozruchu
cześnie konieczne będzie przekodowanie
pozostałych kluczyków.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo może
ustalić indywidualny kod kluczyka, na podstawie którego można zamówić nowy kluczyk
mechaniczny.
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie sześć kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania.
powinny znajdować się żadne inne kluczyki
ani metalowe przedmioty. Mogłoby to spowodować przypadkowe uruchomienie blokady
rozruchu silnika i niemożność jego uruchomienia.
Funkcje nadajnika zdalnego
sterowania
Immobilizer
Główny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Ten kluczyk otwiera wszystkie zamki w samochodzie.
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
dwa kluczyki główne. Każdy z nich jest składany oraz zawiera wbudowany nadajnik zdalnego sterowania.
Utrata kluczyka
W razie utraty jednego z kluczyków z pilotem
zdalnego sterowania zaleca się dostarczenie
wszystkich pozostałych kluczyków do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest usunięcie z pamięci
układu kodu utraconego kluczyka. Jedno-
132
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika ostrze głównego
kluczyka powinno być całkowicie wysunięte z oprawy (jak pokazano na ilustracji).
W przeciwnym razie elektroniczna blokada
rozruchu może uniemożliwić uruchomienie
silnika.
Kluczyki a elektroniczna blokada
rozruchu silnika
Na kółku zaczepowym z kluczykiem z pilotem
zdalnego sterowania do tego samochodu nie
G027013
05
W każdym z kluczyków znajduje się układ
scalony, wysyłający kodowany sygnał identyfikacyjny. Kod ten musi dokładnie odpowiadać kodowi zaprogramowanemu w zainstalowanym w wyłączniku zapłonu odbiorniku sygnału. Silnik można uruchomić tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym kodem.
Odblokowanie drzwi
–
Pojedyncze naciśnięcie tego przycisku
powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
bocznych, drzwi bagażnika oraz pokrywy
wlewu paliwa.
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Drzwi bagażnika
–
W celu odblokowania drzwi bagażnika
należy nacisnąć ten przycisk.
Wyzwalanie alarmu
przeciwnapadowego
Funkcja ta umożliwia zwrócenie uwagi otoczenia w sytuacji zagrożenia. W celu uruchomienia sygnalizacji alarmowej należy czerwony przycisk naciskać przez co najmniej 3
sekundy, bądź nacisnąć go dwukrotnie w jednakowych odstępach czasu. Zaczną błyskać
kierunkowskazy oraz zostanie włączony sygnał dźwiękowy samochodu. Sygnalizacja alarmowa trwa 25 sekund lub można ją przerwać
wcześniej, naciskając jeden z przycisków kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie asekuracyjne
W tym celu:
–
W celu wcześniejszego wyłączenia oświetlenia:
–
Ponownie nacisnąć żółty przycisk nadajnika zdalnego sterowania.
Blokowanie drzwi
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie wszystkich drzwi bocznych, drzwi
bagażnika oraz pokrywy wlewu paliwa. Zablokowanie pokrywy wlewu paliwa następuje z
opóźnieniem około 10 minut.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
UWAGA
Firma Volvo zaleca, aby baterie używane w
pilocie kluczyka/komunikatorze osobistym
PCC spełniały wymogi normy UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section
38.3. Baterie montowane fabrycznie lub
wymieniane w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo spełniają powyższe kryteria.
Chowanie i wysuwanie ostrza
kluczyka
Naciskając ten przycisk, można schować
ostrze kluczyka w oprawie.
05
Schowane ostrze kluczyka samoczynnie
wysunie się po jednokrotnym naciśnięciu
tego przycisku.
Nacisnąć żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania kluczyka.
Zostanie włączone oświetlenie wnętrza,
światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych*. Zaświecą się również
światła sprzęgniętej przyczepki. Światła te
świecą się przez 30, 60 lub 90 sekund.
Zmiany czasu świecenia może dokonać autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Jeżeli zamki w samochodzie przestają reagować na wysyłane z normalnej odległości sygnały pilota zdalnego sterowania kluczyka,
należy wymienić w nim baterię.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
1. Zdjąć pokrywę, ostrożnie podważając jej
tylną krawędź małym śrubokrętem.
2. Wymienić baterię (typu CR 2032, 3 V),
umieszczając ją biegunem dodatnim w
kierunku do góry. Nie dotykać baterii ani
styków w jej gnieździe palcami.
3. Założyć pokrywę. Wcześniej upewnić się,
czy gumowa uszczelka chroniąca przed
dostępem wilgoci jest prawidłowo ułożona i nie jest uszkodzona.
05
134
4. Autoryzowana stacja obsługi Volvo
pomoże pozbyć się starej baterii w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Od zewnątrz
UWAGA
Zamki samochodu można zablokować
nawet przy otwartych drzwiach lub pokrywie bagażnika1 – jeżeli drzwi/pokrywa zostaną następnie zamknięte, istnieje niebezpieczeństwo zatrzaśnięcia kluczyka we
wnętrzu pojazdu.
Wersje z autoalarmem – patrz strona 140.
Automatyczne blokowanie zamków
Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika
zostają jednocześnie odblokowane lub zablokowane od zewnątrz przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania.
Gdy drzwi samochodu są odblokowane,
można również otworzyć pokrywę wlewu
paliwa. Pozostaje ona odblokowana przez 10
minut po zablokowaniu drzwi samochodu –
ma to na celu umożliwienie zatankowania
samochodu z zablokowanymi zamkami i
uzbrojonym alarmem.
1
Nie dotyczy wszystkich wersji rynkowych.
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka
za pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania użytego od zewnątrz żadne drzwi
boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu otwartego samochodu.
G029646
G026963
OSTRZEŻENIE
05
Automatyczne blokowanie zamków włącza
się i wyłącza z panelu sterowania w drzwiach
kierowcy. Gdy funkcja jest włączona, po
przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi samochodu zostają samoczynnie zablokowane i
pozostają w tym stanie do chwili, gdy zostaną
otwarte od wewnątrz lub odblokowane przyciskiem centralnego zamka.
}}
135
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Od wewnątrz
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
05
Naciskając przycisk READ w lewej
dźwigni przełącznika zespolonego przy
kierownicy, potwierdzić zapoznanie się z
ewentualnymi komunikatami na wyświetlaczu informacyjnym.
•
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
centralnego zamka, aż na wyświetlaczu
ukaże się komunikat o nowym ustawieniu
funkcji automatycznego blokowania.
Komunikat AUTOLOCK ON potwierdza włączenie funkcji (gdy samochód jest w ruchu,
drzwi zostają zablokowane), a komunikat
AUTOLOCK OFF potwierdza wyłączenie
funkcji.
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
ENTER
EXIT
MENU
80
Naciskając przycisk centralnego zamka na
panelu przełączników w drzwiach kierowcy
(lub pasażera) można zablokować lub odblokować jednocześnie wszystkie drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika.
Ponadto poszczególne drzwi boczne można
zablokować indywidualnymi przyciskami blokady.
136
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
G029646
•
G027025
Włączanie/wyłączanie
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji I lub II,
patrz strona 155.
Zamek schowka w desce rozdzielczej można
otwierać i zamykać wyłącznie kluczykiem
mechanicznym znajdującym się w pilocie
zdalnego sterowania.
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Drzwi bagażnika
2. Jeśli wszystkie drzwi boczne pozostaną
zablokowane, to po późniejszym zatrzaśnięciu drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane i nie będą monitorowane przez
układ autoalarmu. Natomiast drzwi
boczne pozostaną zablokowane i będą
monitorowane przez układ autoalarmu.
Otwieranie drzwi bagażnika
3. Aby zablokować drzwi bagażnika i
uzbroić ich alarm – nacisnąć przycisk
LOCK na pilocie zdalnego sterowania.
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych i odblokowanie ich zamka za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
1. Nacisnąć przycisk
na pilocie zdalnego sterowania – drzwi bagażnika zostaną odblokowane i będzie można je
otworzyć.
> Odłączone zostają czujniki poziomu i
ruchu autoalarmu* oraz czujnik otwarcia drzwi tylnych. Drzwi boczne pozostaną zablokowane i zabezpieczone
alarmem.
Jeżeli przycisk
zostanie użyty do
odblokowania drzwi bagażnika, ale nie
zostaną one otwarte, to po upływie około 2
minut nastąpi ich automatyczne ponowne
zablokowanie.
G027005
G028485
UWAGA
05
1. Otworzyć drzwi bagażnika, pociągając w
dół ich uchwyt w sposób pokazany na ilustracji.
2. Tylna klapa składa się w dół po podniesieniu w górę jej uchwytu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Całkowita blokada zamków*2
Wyłączenie tymczasowe
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Należy pamiętać, że równocześnie zostają wyłączone wchodzące w skład systemu alarmowego* czujniki ruchu i przechyłu, patrz strona 141.
Całkowita blokada drzwi oznacza, że znajdujące się w kabinie klamki służące do otwierania drzwi zostają mechanicznie odłączone, a
w rezultacie drzwi nie można otworzyć od
wewnątrz.
Zapala się lampka kontrolna w przycisku i
świeci się, aż do chwili zablokowania zamków
za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Dopóki kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania pozostaje w wyłączniku zapłonu,
na wyświetlaczu pokazywany jest odpowiedni
komunikat.
05
Wyłączenie funkcji całkowitej blokady drzwi w
samochodzie jest możliwe wyłącznie za
pomocą przycisku UNLOCK na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy można również odblokować ręcznie za pomocą kluczyka
mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ osoba taka nie będzie mogła wydostać się z pojazdu.
2
138
G027230
Funkcję całkowitej blokady drzwi włącza się z
zewnątrz pojazdu za pomocą przycisku
LOCK na pilocie zdalnego sterowania lub
zamykając drzwi kierowcy kluczykiem
mechanicznym, przy czym jej aktywacja
następuje po upływie 10-25 sekund od zablokowania drzwi. Wszystkie drzwi muszą być
wcześniej zamknięte.
Przycisk tymczasowego wyłączenia całkowitej
blokady zamków.
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu do pozycji
II, a następnie cofnąć do pozycji I lub 0.
Nie na wszystkich rynkach i tylko w połączeniu z autoalarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przy późniejszym odblokowaniu zamków
funkcja całkowitej blokady oraz działanie
czujników zostają automatycznie przywrócone.
UWAGA
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od
wewnątrz spowoduje włączenie
alarmu.
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Ręczne zabezpieczenie tylnych drzwi
przy przewożeniu dzieci – drzwi tylne
Sterowniki zabezpieczenia tylnych drzwi przy
przewożeniu dzieci znajdują się na tylnych
krawędziach drzwi tylnych. Dostęp do nich
możliwy jest tylko przy otwartych tylnych
drzwiach bocznych.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi nie
można otworzyć od wewnątrz: Obrócić
na zewnątrz.
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi można
otworzyć od wewnątrz: Obrócić do wewnątrz.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Świecąca się dioda kontrolna w przycisku
sygnalizuje, że zabezpieczenie jest uruchomione.
Włączeniu i wyłączeniu zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz*
Sterowniki
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji I lub
II, patrz strona 155.
UWAGA
Gdy zabezpieczenie jest uruchomione, tylnych drzwi nie można otworzyć od wewnątrz.
05
Sterownik blokady otwierania od wewnątrz –
lewe i prawe drzwi tylne.
Sterownik mechanizmu blokady w odpowiednich drzwiach bocznych obrócić w jedno ze
skrajnych położeń (przy użyciu przedmiotu z
płaską końcówką, np. śrubokręta).
G027105
G021513
REAR
AC
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem od wewnątrz wraz z blokadą szyb w
tych drzwiach można uruchamiać i wyłączać
przyciskiem w środkowej konsoli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
następujące okoliczności:
05
•
otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika,
•
użycie nieodpowiedniego kluczyka do
wyłącznika zapłonu lub próba siłowego
obrócenia wyłącznika zapłonu,
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu
(gdy jest zainstalowany czujnik ruchu),
•
próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu),
•
•
UWAGA
Lampka kontrolna alarmu
Czujniki ruchu włączają alarm w przypadku
wykrycia ruchu w kabinie – rejestrowane
są również ruchy powietrza. Z tego
powodu alarm może zostać włączony,
jeżeli samochód zostanie pozostawiony z
otwartą szybą boczną lub oknem dachowym albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
Aby tego uniknąć: Zamknąć szyby boczne/
okno dachowe, opuszczając samochód.
Jeżeli ma być używana wbudowana
nagrzewnica przedziału pasażerskiego (lub
przenośna nagrzewnica elektryczna) –
skierować strumień powietrza z nawiewów
w taki sposób, by nie płynął w górę kabiny.
odłączenie przewodu od akumulatora,
próba rozłączenia syreny autoalarmu.
G026963
Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
W stanie czuwania układ autoalarmu stale
monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: Autoalarm jest wyłączony.
•
Dioda błyska raz na dwie sekundy:
Autoalarm jest uzbrojony.
•
Po wyłączeniu autoalarmu i do momentu
przekręcenia kluczyka w włączniku
zapłonu do położenia II dioda błyska w
sposób przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie alarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji jakichkolwiek
elementów instalacji alarmowej. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Włączenie autoalarmu
–
Nacisnąć przycisk LOCK nadajnika zdalnego sterowania. Nastąpi pojedyncze,
długie błyśnięcie kierunkowskazów
potwierdzające, że drzwi są zablokowane
i autoalarm został włączony w stan czuwania.
WAŻNE
Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy
nastąpi długie błyśnięcie kierunkowskazów
samochodu i wskaźnik na desce rozdzielczej błyska raz na dwie sekundy.
Wyłączenie autoalarmu
–
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka. Dla
potwierdzenia wyłączenia układu alarmu
nastąpią dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów.
> Ręczne rozbrojenie alarmu – patrz
następny punkt „Wyłączanie alarmu w
razie jego zadziałania”.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
pozostawieniu samochodu bez włączonego
autoalarmu.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od wyłączenia
autoalarmu i odblokowania drzwi samochodu
przy użyciu zdalnego sterowania żadne drzwi
boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, autoalarm samoczynnie powróci w
stan czuwania. Równocześnie nastąpi zablokowanie drzwi samochodu.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
W niektórych wersjach autoalarm samoczynnie powraca w stan czuwania po określonym
czasie od otwarcia i zamknięcia drzwi kierowcy, jednak bez zablokowania zamków.
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
–
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wyłączenie alarmu zostanie potwierdzone
dwukrotnym krótkim mignięciem kierunkowskazów.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można
wyłączyć za pomocą pilota
zdalnego sterowania, np. w
przypadku rozładowania się
jego baterii, samochód
można otworzyć, rozbroić
układ i uruchomić silnik w
następujący sposób:
05
1. Odblokować ręcznie drzwi kierowcy i
otworzyć je – włączy się alarm i syrena.
2. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu – alarm zostanie wyłączony.
> Do chwili obrócenia wyłącznika
zapłonu do pozycji II lampka kontrolna
alarmu błyska w sposób przyspieszony.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
•
Syrena włącza się na 25 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
•
Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Obniżony poziom autoalarmu
05
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub
promem, czujniki ruchu i przechyłu należy
tymczasowo wyłączyć.
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków
– patrz strona 138.
142
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
05
143
Informacje ogólne.................................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Uruchamianie silnika.............................................................................
Automatyczna skrzynia biegów............................................................
Napęd na dwie osie*.............................................................................
Układ hamulcowy..................................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*........................................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności*.........................................
Holowanie samochodu.........................................................................
Awaryjny rozruch silnika.......................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Wyposażenie do holowania*.................................................................
Zdejmowany hak holowniczy*...............................................................
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego..........................
144
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
146
149
155
157
160
161
164
166
169
173
175
177
179
181
185
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
06 Uruchamianie silnika i jazda
Informacje ogólne
Zasady jazdy ekonomicznej
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru oraz ograniczaniu emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dostosowanie stylu prowadzenia do bieżących warunków, a także odpowiednie przewidywanie
rozwoju sytuacji na drodze.
06
•
•
Unikać jazdy z otwartymi oknami.
•
Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie
– dla uzyskania jak najlepszych rezultatów należy stosować ECO
ciśnienie w oponach, patrz strona 196.
•
146
•
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera.
•
Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują zwiększony opór powietrza, prowadząc do wzrostu zużycia paliwa – dlatego
gdy tylko nie są potrzebne, należy je zdemontować.
Nie używać opon zimowych po zakończeniu sezonu zimowego.
Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej sytuacji i warunków drogowych – przy
niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa1.
•
Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie,
tym większe zużycie paliwa.
•
Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
1
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
Manualna skrzynia biegów
•
•
Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę
z niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
Duża prędkość skutkuje wzrostem zużycia paliwa - jazda z dwa razy większą
prędkością powoduje czterokrotny wzrost
oporu powietrza.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 312.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów,
takich jak wspomaganie kierownicy i
hamulców.
Przeszkody wodne
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 40 cm, z maksymalną prędkością 10km/h.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
przejeżdżaniu przez wodę płynącą.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika.
W przypadku większych głębokości brodzenia woda może przedostać się do
skrzyni biegów. Pogorszy to warunki smarowania i spowoduje przedwczesne zużycie mechanizmów.
Podczas pokonywania przeszkody wodnej
należy utrzymywać niewielką prędkość i nie
zatrzymywać samochodu. Po przejechaniu
przez wodę należy lekko nacisnąć pedał
hamulca, sprawdzając skuteczność hamowania. Woda, błoto itp. mogą doprowadzić do
zawilgocenia okładzin ciernych i w rezultacie
do opóźnionego działania hamulców.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Informacje ogólne
kowe światła przesłaniające wlot powietrza do chłodnicy.
UWAGA
Po przejechaniu przez wodę lub błoto
należy oczyścić styki elektryczne nagrzewnicy silnika oraz gniazda elektrycznego
przyczepy.
•
Jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni
biegów, która spowoduje między innymi,
że zapali się żółta lampka informacyjna na
tablicy rozdzielczej, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat zalecający odpowiednie działanie – należy postąpić zgodnie z tym zaleceniem.
•
Gdy wskazówka wskaźnika temperatury
silnika znajdzie się na czerwonym polu,
należy zatrzymać samochód i przez kilka
minut pozostawić silnik pracujący na
biegu jałowym.
WAŻNE
Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej powyżej progów nadwozia. Może to
doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
W przypadku zgaśnięcia silnika podczas
pokonywania przeszkody wodnej nie
wolno próbować go uruchomić. Samochód powinien zostać wyciągnięty z wody
za pomocą holowania.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika i układu napędowego – w szczególności podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
•
Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodat-
•
W sytuacji przegrzania może nastąpić
chwilowe wyłączenie klimatyzacji.
•
Nie wyłączać silnika natychmiast po
zatrzymaniu się po dynamicznej jeździe.
Dodatkowe informacje na temat przegrzania
układów pojazdu podczas jazdy z przyczepą
– patrz strona 177.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
WAŻNE
W celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów układu napędowego sprawdzana jest
temperatura robocza skrzyni biegów. W
przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania
zaświeci się lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników i pojawi się komunikat
tekstowy. Należy postępować zgodnie z
zaleceniami podanymi w tym komunikacie.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika. Może następować wciąganie toksycznych spalin do wnętrza samochodu
poprzez przestrzeń bagażnika.
06
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w
różnym stopniu obciążają akumulator. Gdy
silnik samochodu został wyłączony, nie jest
zalecane pozostawianie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji II. Zamiast
tego przestawić kluczyk w położenie I, w którym zużycie energii jest mniejsze.
Należy pamiętać, że elektryczne gniazdo 12 V
w przedziale bagażowym zapewnia zasilanie
}}
147
06 Uruchamianie silnika i jazda
Informacje ogólne
nawet po wyjęciu kluczyka z wyłącznika
zapłonu.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z zapotrzebowania na moc elektryczną przez różne
urządzenia. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
06
•
Po drogach gruntowych należy jeździć
wolno, aby nie dopuścić do uszkodzenia
podwozia.
•
Na grząskim podłożu, a także w przypadku jazdy po suchym piachu lub
śniegu, najlepiej jest nie dopuszczać do
zatrzymania samochodu i unikać zmieniania biegów. Nie zatrzymywać samochodu.
•
Na bardzo stromym podjeździe, na którym istnieje ryzyko przewrócenia samochodu, nie wolno zawracać. Należy zjechać tyłem ze wzniesienia.
•
Nie jeździć w poprzek stoku. Zawsze
utrzymywać kierunek jazdy równoległy do
pochyłości.
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat LOW BATTERY POWER SAVE
MODE. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości
dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
148
dmuchawa w układzie wentylacji
Jazda po drogach nieutwardzonych
Samochód Volvo XC90 jest zasadniczo przeznaczony do jazdy po szosie, ale dobrze radzi
sobie również na drogach o nierównej lub
nieutwardzonej nawierzchni. Jednak w celu
uniknięcia przedwczesnego zużycia samochodu należy przestrzegać następujących
zasad:
W takim przypadku należy naładować
akumulator, uruchamiając silnik na co
najmniej 15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż
podczas pracy silnika na biegu jałowym
na postoju.
UWAGA
Unikać podjeżdżania pod strome wzniesienia przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku. W razie przerwania dopływu paliwa
do silnika może nastąpić uszkodzenie
katalizatora w układzie wydechowym. Przy
pokonywaniu bardzo stromych pochyłości
zbiornik paliwa musi być napełniony co
najmniej do połowy, co pozwoli uniknąć
ryzyka awarii.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
G027073
Gdy nie jest możliwe otwarcie pokrywy wlewu
paliwa za pomocą przycisku w kabinie,
można ją otworzyć ręcznie. Dokonuje się tego
w następujący sposób:
Korek wlewu paliwa znajduje się pod pokrywą w
prawym tylnym błotniku. Można go zawiesić po
wewnętrznej stronie pokrywy.
Pokrywę wlewu paliwa można otworzyć, gdy
samochód nie jest zamknięty.
06
UWAGA
Po zamknięciu samochodu pokrywa pozostaje niezablokowana przez 10 minut.
Następnie zostaje samoczynnie zablokowana.
}}
149
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Czynności 1-3.
4. Sięgając dłonią zlokalizować zamek
pokrywy wlewu paliwa. Znajduje się on w
okolicy wewnętrznej strony pokrywy przy
jej tylnej krawędzi.
1. Odchylić do góry prawe tylne naroże
podłogi komory bagażnika.
06
2. Odchylając dźwignię do góry pociągnąć i
zdjąć panel osłonowy.
5. Ostrożnie wyciągnąć trzpień blokady
prosto do tyłu - pokrywa powinna dać się
potem odchylić.
3. Odchylić na bok wewnętrzną osłonę elektrycznego zamka pokrywy wlewu paliwa.
Po uzupełnieniu paliwa i zamknięciu pokrywy
wlewu można ją zablokować, wypychając
trzpień blokady do przodu.
Czynności 4-5.
150
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
OSTRZEŻENIE
Ze względu na ostre krawędzie wewnętrzne należy poruszać dłońmi powoli i
ostrożnie.
Korek wlewu paliwa
Przy wysokich temperaturach wewnętrznych
w zbiorniku paliwa może powstać pewne
nadciśnienie. Korek wlewu paliwa należy
odkręcać powoli.
UWAGA
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Tankowanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
waż spowoduje to obniżenie osiągów silnika i
sprawności spalania.
Nalewanie paliwa z kanistra1
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka
znajdującego się pod podłogą w przedziale
bagażowym. Lejek znajduje się przy kole
zapasowym lub we wnęce pod podłogą.
Należy upewnić się, czy rurka lejka jest
dobrze włożona w przewód wlewu. Przewód
wlewu jest wyposażony w otwieraną nasadkę
i przed rozpoczęciem wlewania paliwa trzeba
wsunąć lejek poza nią.
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz
olej napędowy, są bardzo toksyczne i w
razie połknięcia mogą spowodować trwałe
uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie
połknięcia paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
06
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar
paliwa może wydostać się ze zbiornika.
Nie należy stosować paliwa, które nie spełnia
kryteriów podanych w tym rozdziale, ponie1
Dotyczy tylko samochodów z silnikiem wysokoprężnym.
}}
151
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może ulec zapaleniu od gazów wydechowych.
Przed rozpoczęciem tankowania paliwa
należy wyłączyć nagrzewnicę zasilaną paliwem.
W trakcie tankowania nigdy nie nosić przy
sobie włączonego telefonu komórkowego.
Sygnał dzwonka może spowodować
powstanie iskry i zapalenie oparów paliwa,
prowadząc do powstania pożaru i obrażeń
ciała.
Benzyna
Katalizator w układzie wydechowym
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 91, 95 lub 98 RON.
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Znajduje się on na drodze przepływu
gazów spalinowych w pobliżu silnika, dzięki
czemu szybko osiąga temperaturę roboczą.
Katalizator zbudowany jest jako element
monolityczny (ceramiczny lub metalowy) z
kanalikami. Ścianki kanalików powleczone są
cienką warstwą platyny, rodu i palladu.
Metale te pełnią funkcję katalizatora – przyspieszają pewne reakcje chemiczne, same w
nich nie uczestnicząc.
•
Benzyny o 91 RON nie wolno stosować w
silnikach czterocylindrowych, a w innego
rodzaju silnikach można ją stosować tylko
w wyjątkowych wypadkach.
•
Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
•
Dla zapewnienia maksymalnych osiągów
silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o 98 RON.
WAŻNE
06
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub
stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
Informacje na temat zużycia paliwa, emisji
CO2 i pojemności zbiornika - patrz
strona 312.
152
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone
przez Volvo.
Czujnik zawartości tlenu (sonda
lambda) typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w
spalinach wydalanych z silnika. Wynik
pomiaru przesyłany jest do elektronicznego
modułu sterującego, który na bieżąco reguluje pracę wtryskiwaczy. Skład mieszanki
paliwowo-powietrznej jest tak dobierany, aby
uzyskać optymalne warunki spalania. Regulacje te tworzą optymalne warunki do sprawnego spalania szkodliwych emisji (węglowodory, tlenek węgla i tlenki azotu) w katalizatorze trójdrogowym.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Olej napędowy
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy
EN 590 lub JIS K2204.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe spełniającą europejską normę
jakości.
WAŻNE
Rodzaje oleju napędowego, których nie
wolno stosować w tym samochodzie: z
dodatkami, olej napędowy do silników
łodzi i okrętów, olej opałowy, RME2 (ester
metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i olej roślinny. Paliwa te nie są
zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i
niszczenie elementów silnika, które nie jest
objęte gwarancją.
Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka
zawartość siarki. Należy stosować olej napędowy wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej
jakości.
2
W niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny, utrudniając rozruch silnika. W sezonie
zimowym należy zawsze stosować specjalny
olej napędowy przeznaczony do warunków
zimowych. Więksi producenci paliw oferują
olej napędowy przystosowany do eksploatacji
w warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość w niskich temperaturach oraz mniejszą
skłonność do wytrącania złogów parafiny w
układzie paliwowym.
WAŻNE
W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.
Olej napędowy może zawierać określoną ilość RME, ale nie wolno dodawać więcej RME do oleju napędowego.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w
stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie
silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w
pozycję II (patrz strona 156).
2. Odczekać ok. 1 minutę.
3. Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
w pozycję rozruchu III.
06
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci w paliwie, która w przeciwnym razie
mogłaby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
}}
153
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w każdym przypadku podejrzenia
użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę
zgromadzoną w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
06
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek
stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny.
Podczas jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega
samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu
jego opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma
miejsce, gdy silnik osiągnie normalną temperaturę pracy.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku, gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich
trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych
nie ulega automatycznej regeneracji i pozostaje nieopróżniony.
Kiedy filtr wypełni się w ok. 80 %, na desce
rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej pojawi się komunikat
SOOT FILTER FULL SEE MANUAL.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód powinien jechać jeszcze przez
ok. 20 minut.
Regeneracja filtra odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. W
przypadku powolnej jazdy, czas ten może się
wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
W trakcie procesu regeneracji filtra może
nastąpić samoczynne uruchomienie elektrycznego ogrzewania tylnej szyby, w celu
zwiększenia obciążenia silnika.
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Podczas regeneracji mogą być zauważalne następujące objawy:
•
przejściowe niewielkie zmniejszenie
mocy silnika
•
przejściowe zwiększenie zużycia
paliwa
•
zapach spalenizny.
Po zakończeniu regeneracji komunikat
ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on
nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może
zaistnieć konieczność wymiany filtra.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Przed uruchomieniem silnika:
–
UWAGA
Uruchomić hamulec postojowy.
W przypadku niektórych typów silników do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym bezpośrednio po zimnym rozruchu
może być nieco podwyższona. Jest to
podyktowane troską o zminimalizowanie
ilości emitowanych substancji toksycznych
poprzez jak najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin
do odpowiedniej temperatury pracy.
Automatyczna skrzynia biegów
–
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu P lub N.
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub, gdy pojazd jest holowany, nie wolno wyjmować kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Spowoduje to uruchomienie blokady kierownicy, uniemożliwiającej kierowanie.
Uruchamianie silnika
Gdy samochód ten jest holowany, kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania musi być w
pozycji II.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika ostrze kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania powinno być
całkowicie wysunięte z oprawy, patrz
strona 132. W przeciwnym razie elektroniczna blokada rozruchu może uniemożliwić uruchomienie silnika.
Benzyna
–
Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji III.
Jeżeli silnik nie zacznie pracować po
5-10 sekundach, puścić kluczyk i ponowić próbę rozruchu.
Olej napędowy
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji II.
W zespole wskaźników zaświeci się
lampka informująca o wstępnym podgrzewaniu silnika, patrz strona 62.
2. Gdy lampka zgaśnie, obrócić wyłącznik
zapłonu do pozycji III.
> Następuje uruchomienie rozrusznika.
Wyłącznik zapłonu z blokadą
kierownicy
0 – Położenie blokady kierownicy
Po wyjęciu kluczyka w tym
położeniu kierownica zostaje
zablokowana.
06
I – Położenie zasilania akcesoriów
Blokada kierownicy wyłączona. Można używać pewnych funkcji. Układ elektryczny silnika pozostaje
odłączony.
}}
155
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
II – Położenie jazdy
Jest to normalne położenie
kluczyka w czasie jazdy.
Cała instalacja elektryczna
samochodu jest włączona.
III – Położenie rozruchu silnika
Następuje uruchomienie rozrusznika. Po uruchomieniu
silnika kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania należy
puścić, co spowoduje jego
samoczynny powrót do położenia jazdy.
06
Jeżeli wystąpią trudności z obróceniem kluczyka w wyłączniku zapłonu, oznacza to, że
przednie koła są tak ustawione, że wywierany
jest nacisk na zamek blokady obrotu kierownicy. Aby zmniejszyć nacisk, należy lekko
poruszać kierownicą w prawo i w lewo, jednocześnie obracając kluczyk.
Automatyczny rozruch (3.2)
Dzięki funkcji automatycznego rozruchu nie
ma potrzeby przytrzymywania kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pozycji III do
chwili, gdy silnik zacznie pracować.
•
156
W celu uruchomienia silnika wystarczy
obrócić kluczyk z pilotem zdalnego stero-
wania do pozycji rozruchu i puścić kluczyk. Rozrusznik w sposób automatyczny
(pracując do 10 sekund) dokona uruchomienia silnika.
UWAGA
Przed opuszczeniem samochodu należy
uruchomić blokadę kierownicy jako zabezpieczenie przed kradzieżą.
Kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania i elektroniczna blokada
rozruchu silnika (immobilizer)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie
powinien znajdować się na tym samym kółku
z innymi kluczami lub metalowymi przedmiotami. Mogłoby to spowodować niepożądane
zadziałanie elektronicznej blokady rozruchu
silnika.
Zimnego silnika nie wolno wprowadzać zbyt
szybko w wysoką prędkość obrotową!
W razie trudności z rozruchem silnika lub jego
nierównej pracy należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Gdy samochód jest w ruchu, nie wolno
przekręcać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I lub 0 ani wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu. Grozi
to uruchomieniem blokady kierownicy,
uniemożliwiającej kierowanie.
Przed opuszczeniem samochodu należy
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu – szczególnie,
gdy pozostają w nim dzieci.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna blokada skrzyni biegów. W przypadku
parkowania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego.
Blokada dźwigni skrzyni biegów
R – Bieg wsteczny
Położenie R można wybierać tylko wówczas,
gdy samochód jest zatrzymany.
P – Parkowanie
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
W położeniu N napęd nie jest przekazywany
na koła. Można uruchomić silnik, ale nie jest
włączony żaden bieg. Gdy samochód jest
zatrzymany i dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić
hamulec postojowy.
D – Jazda
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od stopnia
otwarcia przepustnicy, wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
G020237
G027997
N – Położenie neutralne
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem w dźwigni.
06
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami N, R oraz P.
UWAGA
Aby umożliwić przesunięcie dźwigni z
pozycji P należy wcisnąć pedał hamulca.
}}
157
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Tryb sterowania ręcznego
Podczas jazdy
G026990
Ręczne sterowanie zmianą biegów można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy. Włączony bieg pozostaje zablokowany
aż do wybrania innego przełożenia.
06
W celu przełączenia z trybu automatycznej
zmiany biegów D w tryb ręcznego sterowania, należy dźwignię skrzyni biegów przestawić w położenie M. W celu przełączenia z
powrotem z pozycji M na tryb automatycznej
zmiany biegów D, należy przestawić dźwignię
w położenie D.
W przypadku skrzyni 5-stopniowej biegi 3, 4
oraz 51 mają funkcję blokady przekładni hydrokinetycznej, umożliwiającą skuteczniejsze
hamowanie silnikiem i obniżenie zużycia
paliwa.
1
158
Jeżeli dźwignia skrzyni biegów zostanie przesunięta w położenie – (minus), następuje
przełączenie na niższy bieg i po zwolnieniu
pedału przyspieszania następuje skuteczniejsze hamowanie silnikiem. Jeżeli dźwignia
skrzyni biegów zostanie przesunięta w położenie + (plus), następuje przełączenie na
wyższy bieg.
Najwyższym biegiem przy ruszaniu może być
bieg trzeci 3.
W – tryb jazdy zimowej
Tryb jazdy zimowej jest włączany
i wyłączany przyciskiem W. Po
włączeniu tego trybu świeci się
symbol W w zespole wskaźników.
Po uruchomieniu trybu jazdy zimowej ruszanie z miejsca realizowane jest z trzeciego
biegu, co ułatwia ten manewr na śliskich
nawierzchniach. Przełączanie na niższe biegi
jest możliwe jedynie za pomocą funkcji
W przypadku 6-stopniowej automatycznej skrzyni biegów blokada przekładni hydrokinetycznej następuje także na biegach 2 oraz 6.
wymuszonej redukcji biegu przy przyspieszaniu.
Tryb W można włączać przy dowolnym ustawieniu dźwigni skrzyni biegów, jednak działa
on jedynie w zakresie D.
Funkcja zimnego rozruchu
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego
silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach
niskiej temperatury otoczenia mogą być
odczuwalne większe opory podczas zmiany
biegów. Jest to spowodowane większą lepkością płynu w skrzyni biegów przy niskiej
temperaturze. Gdy silnik jest zimny, w celu
zminimalizowania toksycznych emisji przełączanie biegów na wyższe następuje przy
wyższych niż normalnie prędkościach obrotowych.
UWAGA
W przypadku niskiej temperatury silnika w
momencie rozruchu, po jego uruchomieniu
prędkość obrotowa biegu jałowego może
być podwyższona (dotyczy to niektórych
typów silników).
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcja adaptacyjna
Automatyczna skrzynia biegów jest sterowana przez układ o możliwościach adaptacyjnych. Moduł sterujący nieustannie kontroluje
sposób pracy skrzyni biegów. Rejestruje sposoby przełączania poszczególnych biegów
przez zespół sterowania, zapewniając ich
optymalny dobór w każdej sytuacji.
Blokada przekładni hydrokinetycznej
Na poszczególnych biegach działa funkcja
blokady przekładni hydrokinetycznej, powodująca bezpośrednie sprzężenie mechaniczne, pozwalając zwiększyć skuteczność
hamowania silnikiem oraz obniżyć zużycie
paliwa.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszania do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Jej działanie jest ograniczone przez mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym
wzrostem prędkości obrotowej silnika.
Wymuszona redukcja biegu nie działa w trybie sterowania ręcznego automatycznej
skrzyni biegów.
Mechanizmy zabezpieczające
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy
zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
można wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko
wtedy, gdy dźwignia skrzyni biegów jest w
położeniu P. W pozostałych pozycjach kluczyk nie daje się wyjąć.
Położenie parkowania (P)
06
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
–
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów w inne położenie należy naciskać
pedał hamulca.
Gdy pedał przyspieszania zostanie nieco
zwolniony (poza położenie wymuszonej
redukcji biegu), nastąpi samoczynny powrót
do wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
159
06 Uruchamianie silnika i jazda
Napęd na dwie osie*
Napęd na dwie osie – AWD
Napęd na dwie osie jest zawsze załączony.
Napęd na dwie osie oznacza, że równocześnie napędzane są wszystkie cztery koła
samochodu. Moc silnika jest automatycznie
rozdzielana pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi jezdnej. Elektronicznie sterowane
sprzęgło w układzie napędowym przekazuje
większą moc na tę parę kół, która w danej
chwili ma lepszą przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są najlepsze własności trakcyjne i ograniczany jest poślizg wzdłużny kół.
W normalnych warunkach jazdy większa
część mocy silnika przekazywana jest na koła
przednie.
06
160
Lepsze własności trakcyjne zwiększają bezpieczeństwo jazdy podczas deszczu oraz gdy
jezdnia pokryta jest śniegiem lub lodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Wspomaganie układu hamulcowego
Gdy samochód jedzie siłą rozpędu lub jest
holowany z niepracującym silnikiem, pedał
hamulca wymaga około 5 razy większej siły
nacisku niż wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli w
trakcie rozruchu silnika pedał jest naciśnięty,
po jego uruchomieniu położenie pedału
wyraźnie obniży się. Jest to normalny objaw
zadziałania wspomagania w układzie hamulcowym. W wersji z dodatkową funkcją wspomagania hamowania awaryjnego (EBA) efekt
ten jest jeszcze bardziej wyraźny.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
UWAGA
W przypadku hamowania z niepracującym
silnikiem należy pedał hamulca nacisnąć
mocno i zdecydowanie jeden raz – nie
hamować w sposób pulsacyjny.
Obwody układu hamulcowego
Ten symbol zostaje podświetlony
w przypadku awarii jednego z
obwodów w układzie hamulcowym.
W razie awarii jednego z obwodów układu
hamulcowego samochód nadal można zahamować. Pedał hamulca zapada się głębiej i
jego ruch jest bardziej „miękki” niż zazwyczaj.
Uzyskanie normalnej skuteczności hamowania wymaga silniejszego nacisku na pedał.
Zawilgocenie okładzin ciernych
negatywnie wpływa na sprawność
hamowania
Konserwacja
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać terminów programu serwisowego Volvo, przedstawionego
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”, patrz patrz strona 220.
WAŻNE
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi,
by uzyskać informacje na temat wymaganej procedury lub zlecić jej przeprowadzenie kontroli – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Podczas jazdy przy intensywnych opadach
deszczu, przejeżdżania przez kałuże, a także
w trakcie mycia samochodu ulegają zamoczeniu elementy układu hamulcowego.
Obniża to współczynnik tarcia okładzin ciernych, co opóźnia uzyskanie normalnej sprawności hamowania.
Gdy hamulce są mocno
eksploatowane
Podczas długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Powoduje to rozgrzanie i osuszenie okładzin
ciernych. Dobrze jest wykonać to również
przed zamierzonym zatrzymaniem samochodu po dłuższej jeździe w opisanych wyżej
warunkach.
Ponieważ prędkość jazdy z reguły nie jest
duża, hamulce nie są chłodzone równie skutecznie, jak podczas jazdy w terenie płaskim,
w którym rozwijane są większe prędkości.
06
Podczas jazdy w wysokich górach lub na drogach o podobnym charakterze, hamulce są
mocno obciążone nawet, gdy pedał nie jest
szczególnie mocno naciskany.
Dlatego, aby nie przeciążyć hamulców zalecane jest zredukowanie biegu zamiast używa}}
161
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
nia hamulca zasadniczego. Zjeżdżając ze
wzniesienia użyć tego samego biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę. W ten
sposób skuteczniej wykorzystywane jest
hamowanie silnikiem, a hamulce są uruchamiane na krótszy czas.
Należy również pamiętać, że podczas jazdy z
przyczepą hamulce są obciążane w jeszcze
większym stopniu.
Układ ABS
Układ ABS przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
06
Pozwala w ten sposób zachować
możliwie najlepszą kierowalność samochodu
przy hamowaniu, umożliwiając na przykład
skuteczniejsze manewrowanie w celu ominięcia przeszkody.
Symbol ABS zapala się na 2 sekundy po uruchomieniu silnika. W tym czasie przeprowadzana jest automatyczna kontrola działania.
Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez
samochód prędkości około 20 km/h przez
krótki czas wykonywana jest autodiagnostyka
układu. Towarzyszy temu charakterystyczny
odgłos i pulsowanie pedału hamulca.
W celu wykorzystania maksimum możliwości
układu ABS:
162
1. Pedał hamulca należy wciskać z pełną
siłą. Wyczuwalne będzie jego pulsowanie.
2. Ruchy kierownicy powinny podążać za
kierunkiem przemieszczania się samochodu. Nie zwalniać nacisku na pedał.
Wskazane jest przećwiczenie w bezpiecznym
miejscu manewru hamowania z układem ABS
w różnych warunkach pogodowych.
Elektroniczny rozdział sił hamowania
Funkcja elektronicznego rozdziału sił hamowania EBD jest integralnym elementem
układu ABS. Układ EBD reguluje siłę hamowania tylnych kół, umożliwiając uzyskanie
najskuteczniejszego hamowania. Pracy
układu towarzyszy charakterystyczny odgłos i
pulsowanie pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Równoczesne zaświecenie się lampek
ostrzegawczych układu hamulcowego i
układu ABS sygnalizuje prawdopodobną
awarię układu hamulcowego. Jeżeli
poziom płynu hamulcowego w zbiorniku
jest prawidłowy w tym momencie, należy
przy zachowaniu szczególnej ostrożności
dojechać samochodem do najbliższego
warsztatu w celu sprawdzenia układu
hamulcowego - zaleca się wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu
hamulcowego.
Wspomaganie hamowania
awaryjnego - EBA
Funkcja wspomagania hamowania awaryjnego EBA pozwala uzyskać maksymalną siłę
hamowania natychmiast po gwałtownym
naciśnięciu pedału hamulca. Układ rozstrzyga, czy hamowanie jest awaryjne na
podstawie szybkości naciśnięcia pedału
hamulca. Należy wtedy kontynuować hamowanie bez zwalniania nacisku na pedał. Po
zwolnieniu nacisku na pedał funkcja wspoma-
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
gania hamowania awaryjnego przestaje działać. Wspomaganie hamowania awaryjnego
działa przy każdej prędkości jazdy. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy pewne obniżenie się pedału hamulca. Należy utrzymywać nacisk na pedał tak długo, jak długo
jest to konieczne. Zwolnienie pedału
powoduje przerwanie hamowania.
06
163
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*
Informacje ogólne
Ograniczenie działania funkcji
Działanie
1. Obracając pokrętło (1), doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC.
Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy i
kontroli trakcji DSTC (Dynamic Stability and
Traction Control) poprawia przyczepność
samochodu i pomaga kierowcy uniknąć
poślizgu.
DSTC ON – funkcja jest w pełni aktywna.
DSTC SPIN CONTROL OFF – funkcja
jest ograniczona.
Aktywacji tego układ podczas hamownia i
przyspieszania może towarzyszyć pulsujący
odgłos. Przyspieszenie może być wtedy
mniejsze niż oczekiwane.
G028511
2. W celu zmiany menu należy przytrzymać
wciśnięty przycisk RESET (2).
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i
hamujące działające na poszczególne koła, w
celu ustabilizowania samochodu.
Kontrola zerwania przyczepności kół
06
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół
względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
164
Pokrętło sterujące
Przycisk RESET
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg kół.
Działanie podczas poślizgu bocznego będzie
opóźnione, zapewniając większą możliwość
dynamicznej, bardziej agresywnej jazdy. Przyczepność w głębokim śniegu i piasku jest lepsza, ponieważ przyspieszenie nie będzie
ograniczane.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie układu pozostanie ograniczone
do momentu ponownego włączenia go
przez kierowcą lub wyłączenia silnika –
po następnym uruchomieniu silnika układ
DSTC powraca do trybu normalnego.
OSTRZEŻENIE
Ograniczenie działania układu antypoślizgowego powoduje zmianę własności jezdnych samochodu.
UWAGA
Przy każdym uruchomieniu silnika przez
kilka sekund na wyświetlaczu pojawia się
komunikat DSTC ON .
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
ANTI-SKID TEMPORARILY OFF – W ten
sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli przyczepności z powodu przegrzania hamulców.
–
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED – układ
nie działa z powodu usterki.
–
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Układ DSTC
Lampka błyska
•
W ten sposób sygnalizowane jest działanie układu.
Lampka świeci się ze stałą
intensywnością
Jednocześnie na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat ANTI-SKID SERVICE
REQUIRED.
•
W ten sposób sygnalizowana jest usterka
w układzie DSTC.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
•
Jeżeli lampka ostrzegawcza zgaśnie,
usterka była chwilowa i nie ma potrzeby
odwiedzania warsztatu.
•
Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się
nadal, układ powinien zostać sprawdzony
w warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
W ten sposób sygnalizowane czasowe
wyłączenie funkcji kontroli napędu z
powodu przegrzania hamulców.
Gdy temperatura układu hamulcowego wróci
do normy, kontrola napędu zostanie automatycznie przywrócona.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach układ antypoślizgowy DSTC poprawia bezpieczeństwo
jazdy, jednak nie należy tego traktować
jako zachęty do bezkrytycznego zwiększania prędkości.
Należy zawsze przestrzegać zwykłych
środków ostrożności, zalecanych przy
pokonywaniu zakrętów i jeździe po śliskiej
nawierzchni.
06
Lampka świeci się na żółto ze stałą
intensywnością.
Symbol ten zapala się po uruchomieniu
silnika i gaśnie po upływie około 2
sekund.
•
Sygnalizuje on test układu.
Główna lampka ostrzegawcza
Jednocześnie na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat
TRACTION CONTROL
TEMPORARILY OFF .
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne1
OSTRZEŻENIE
Układ wspomagający parkowanie nie
zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności oraz odpowiedzialności przy
manewrowaniu samochodem. Czujniki
mają martwe pola detekcji, w których nie
wykrywają ewentualnych przeszkód.
Należy zwracać uwagę na małe dzieci i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
Warianty
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
•
•
06
Tylko z tylnymi czujnikami odległości,
Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości
Przednie i tylne czujniki odległości od przeszkody.
Funkcjonowanie
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Informuje on za
pomocą sygnałów dźwiękowych o odległości
od wykrytej przeszkody.
Układ jest gotowy do pracy z chwilą uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się
lampki kontrolnej w przycisku na panelu sterowania.
Po włączeniu biegu wstecznego lub gdy
przednie czujniki wykryją przeszkodę, na
wyświetlaczu w środkowej konsoli pojawia się
komunikat PARK ASSIST ACTIVE.
Czujniki odległości od przeszkody działają
przy prędkości poniżej 15 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości układ przechodzi w stan
1
166
pasywny. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej 10 km/h, układ wznawia działanie.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami
dźwiękowymi. Jeżeli nastawiona jest duża
głośność innego źródła dźwięku w zestawie
audio, zostaje ona automatycznie zmniejszona.
Przy odległości około 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Jeżeli w podanej
odległości znajdują się obiekty zarówno za,
jak i przed samochodem, sygnał emitowany
jest na przemian z głośników po lewej i prawej stronie kabiny.
Zasięg działania z tyłu
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu samochodu uruchamiane jest po włączeniu biegu
wstecznego. Sygnały akustyczne emitowane
są przez tylne głośniki.
W przypadku zamocowania do haka holowniczego jakichkolwiek obiektów, np. przyczepy
lub uchwytu do transportu rowerów, układ
wspomagający parkowanie należy wyłączyć.
W przeciwnym razie system będzie stale emitował ostrzeżenie o bliskości przeszkody.
W zależności od wersji rynkowej samochodu, układ wspomagania parkowania stanowi wyposażenie standardowe, opcjonalne bądź dodatkowe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
Tylne wspomaganie parkowania jest automatycznie wyłączane w przypadku holowania
przyczepy, jeżeli stosowany jest oryginalny
przewód Volvo do podłączania przyczepy.
Zasięg działania z przodu
Zasięg działania czujników odległości z
przodu samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały dźwiękowe emitowane są przez przednie
głośniki.
Obecność przednich czujników odległości
wyklucza możliwość zamontowania dodatkowych świateł, ponieważ światła te znajdowałyby się w polu działania czujników.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości, jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Układ wspomagający parkowanie można
wyłączyć przyciskiem na panelu przycisków.
Zgaśnie wtedy lampka kontrolna w przycisku.
Gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty i
zaświeci się lampka kontrolna, układ zostaje
włączony.
Czyszczenie czujników
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Wyłączanie i włączanie układu
Sygnalizacja usterek
G026946
06
Czujniki odległości od przeszkody.
G027104
wanie.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat PARK ASSIST
SERVICE REQUIRED, a symbol
świeci ciągle, oznacza to usterkę
systemu wspomagającego parko-
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
Umiejscowienie wyłącznika układu w rzędzie
przycisków może być inne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
UWAGA
Pokrycie czujników brudem, lodem lub
śniegiem może spowodować ich wadliwe
działanie.
06
168
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Informacje ogólne
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące
się w tzw. „martwym punkcie” lusterek
wstecznych.
Układ jest najbardziej przydatny podczas
jazdy w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć przyciskiem BLIS, patrz strona 170.
Monitorowane martwe pola
widoczności
G020295
Zastosowano w nim kamery cyfrowe .
Kamery (1) znajdują się pod lusterkami bocznymi.
Lusterko wsteczne z systemem BLIS.
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
Symbol układu BLIS
OSTRZEŻENIE
Ten układ nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie bezpiecznego stylu jazdy i stosowania lusterek wstecznych. Nigdy nie
może zastąpić on uwagi i odpowiedzialności kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczną zmianę pasów ruchu zawsze spoczywa na kierowcy.
Kiedy kamera wykryje pojazd znajdujący się
w martwym polu lusterka, lampka kontrolna (2) zapala się światłem ciągłym.
UWAGA
Lampka zaświeca się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył pojazd.
Jeżeli samochód jest wyprzedzany jednocześnie po obu stronach, to zaświecą się
obie lampki.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
Martwe pola widoczności monitorowane przez
kamery systemu BLIS.
06
Odległość A = około 3,0 m
Odległość B = około 9,5 m
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Warunkiem skutecznego działania układu
BLIS jest utrzymywanie w czystości obiektywów kamer. Można je czyścić miękką ściereczką lub wilgotną gąbką. Należy przy tym
zachować ostrożność, aby nie zarysować
soczewek.
WAŻNE
Obiektywy są ogrzewane elektrycznie w
celu roztapiania lodu lub śniegu. W razie
potrzeby należy odmieść śnieg z obiektywów.
Działanie układu
Układ monitorujący działa przy prędkości
jazdy powyżej 10 km/h.
06
Wyprzedzanie
System ten zadziała podczas wyprzedzania
innego pojazdu z prędkością większą o maksymalnie 10 km/h od prędkości wyprzedzanego pojazdu.
System zadziała również, kiedy inny pojazd
wyprzedza prowadzony samochód z prędkością większą o maksymalnie 70 km/h od
prędkości tego samochodu.
170
OSTRZEŻENIE
Układ BLIS nie działa w ostrych zakrętach.
Układ BLIS nie działa w trakcie cofania
samochodu.
Szeroka przyczepka sprzęgnięta z samochodem może przesłaniać inne pojazdy na
sąsiadujących pasach jezdni. Może to
uniemożliwiać wykrycie pojazdu znajdującego się w śledzonym obszarze przez
układ BLIS.
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub
motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy, intensywnego światła z
przeciwka lub gęstej mgły.
Włączanie/wyłączanie
Działanie układu przy świetle dziennym
i po zmroku
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Jest on tak zaprojektowany, aby wykrywać
pojazdy silnikowe, takie jak samochody, ciężarówki, autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. System nie
wykryje samochodów z wyłączonymi światłami. Oznacza to na przykład, że układ nie
reaguje na pozbawioną przednich świateł
przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G026955
Mycie samochodu
Wyłącznik układu.
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie
błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Układ można również włączać i wyłączać,
naciskając przycisk BLIS.
Wraz z wyłączeniem układu gaśnie lampka
kontrolna w przycisku i pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. W celu skasowania komunikatu
należy nacisnąć przycisk READ. Więcej informacji na temat komunikatów tekstowych,
patrz strona 63.
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
BLIND-SPOT
SYST FUNCTION REDUCED
Ograniczona transmisja
danych między kamerą
systemu BLIS a układem elektrycznym
pojazdu.
BLIND-SPOT
SYST CAMERAS BLOCKED
Jedna lub obie kamery
są zablokowane –
oczyścić soczewki.
BLIND-SPOT
INFO SYSTEM
OFF
System BLIS jest wyłączony.
Kamera wróci do normalnego trybu pracy,
gdy transmisja danych
między kamerą systemu BLIS a układem
elektrycznym pojazdu
wróci do normy.
Komunikat systemu BLIS
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
BLIND-SPOT
INFO SYSTEM
ON
System BLIS jest włączony.
BLIND-SPOT
SYST SERVICE
REQUIRED
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować
się ze stacją obsługi.
BLIND-SPOT
SYST R
CAMERA
BLOCKED
Prawa kamera jest
zablokowana – oczyścić soczewkę.
BLIND-SPOT
SYST L
CAMERA
BLOCKED
Lewa kamera jest
zablokowana – oczyścić soczewkę.
A
Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II (lub silnik pracuje) i układ BLIS działa (tzn. nie został wyłączony).
WAŻNE
Wszelkie naprawy układu monitorującego
martwe pola widoczności BLIS muszą być
wykonywane wyłącznie w warsztacie zaleca się autoryzowane stacje obsługi
Volvo.
06
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma
żadnego pojazdu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
UWAGA
W przypadku usterki układu BLIS na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
BLIND-SPOT SYST SERVICE
REQUIRED.
G018177
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
06
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
172
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora,
do awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający. Nie wolno
uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie samochodu, patrz strona 175.
Wyłącznik zapłonu pozostaje w tym
samym położeniu, w którym znajdował się
w momencie odcięcia zasilania. Przed rozpoczęciem holowania należy zwolnić blokadę kierownicy.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji II. W czasie jazdy lub,
gdy pojazd jest holowany, nie wolno
wyjmować kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania z wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Samochód ten może być holowany wyłącznie
w taki sposób, aby jego koła toczyły się do
przodu.
06
Automatyczna skrzynia biegów
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
W przypadku automatycznej skrzyni biegów,
samochód może być holowany z prędkością
nieprzekraczającą 80 km/h i na dystansie nie
dłuższym niż 80 km.
G028528
Kierowca pojazdu holowanego: Delikatnie
naciskając pedał hamulca utrzymywać
naprężenie liny holowniczej, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
Zaczep do holowania znajduje się wraz z
narzędziami w bagażniku.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy holowany z wyłączonym silnikiem, pedał hamulca wymaga znacznie
większej siły nacisku niż wtedy, gdy silnik
pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej siły.
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
2. Kierowca pojazdu holującego: Należy
jechać spokojnie.
Przed przystąpieniem do holowania należy
wkręcić specjalny zaczep w odpowiednie
gniazdo w zderzaku. Gniazda te, osłonięte
zaślepką, znajdują się po prawej stronie każdego zderzaka.
OSTRZEŻENIE
Awaryjne holowanie samochodu
1. Zwolnić blokadę kierownicy, aby samochodem można było kierować
Zaczep holowniczy
}}
173
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Zdjąć zaślepkę (A), podważając jej dolny
brzeg końcówką śrubokręta lub monetą.
2. Wkręcić zaczep holowniczy w otwór (B).
3. Dokręcić solidnie zaczep, aż oprze się na
kołnierzu (C). Można posłużyć się kluczem do kół.
•
Po użyciu zaczep wykręcić i założyć
zaślepkę.
WAŻNE
06
174
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe zamocowanie zaczepu do holowania
w gnieździe z tyłu samochodu. W takim
wypadku należy przymocować linkę
holowniczą do haka holowniczego. Z tego
powodu zalecane jest przechowywanie
zaczepu kulowego haka holowniczego w
samochodzie.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
Samochód można holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
WAŻNE
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi przednimi kołami nie może przekraczać 70 km/h, a dystans holowania
nie może przekraczać 50 km.
OSTRZEŻENIE
Zaczep ten służy do holowania samochodu wyłącznie po drogach i nie może
być wykorzystywany do awaryjnego
wyciągania pojazdu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika z akumulatora
innego pojazdu
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
upewnić się, że oba samochody nie stykają się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
WAŻNE
G030860
Przewód rozruchowy należy podłączać
ostrożnie, by nie doszło do zwarcia z
innymi elementami w komorze silnika.
Akumulator jest zamontowany z tyłu samochodu
(patrz strona 233), ale punkty połączeniowe znajdują się także pod pokrywą silnika.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji 0.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
5. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
> Najpierw trzeba otworzyć sprężynującą
osłonę dodatkowego zacisku dodatniego w samochodzie!
6. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
7. Podłączyć drugi zacisk do punktu masy,
np. jednego z zaczepów do podnoszenia
silnika (4).
8. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
11. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie
zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym
do czerwonego przewodu rozruchowego!
06
}}
175
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
06
176
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go
dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Więcej informacji na temat akumulatora
samochodu, patrz strona 232.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Informacje ogólne
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
łączny ciężar pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia,
takiego jak hak holowniczy. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 305.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany
przez autoryzowaną stację obsługi Volvo,
samochód jest również wyposażony we
wszystkie urządzenia niezbędne do holowania przyczepy.
•
Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
•
W przypadku późniejszego montażu haka
holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w
pełni przystosowany do holowania.
•
•
Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał podanej w danych technicznych wartości maksymalnej.
Zwiększyć ciśnienie w ogumieniu do
poziomu odpowiedniego dla pełnego
obciążenia samochodu. Umiejscowienie
naklejki informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu, patrz
strona 196.
•
Holowanie przyczepy powoduje, że silnik
jest bardziej obciążony niż w zwykłych
warunkach.
•
Fabrycznie nowym samochodem nie
wolno holować ciężkiej przyczepy. Minimalny przebieg to 1000 km.
•
Na długich, stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i w ten sposób utrzymywać
odpowiednią prędkość jazdy.
•
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
Dopuszczalne obciążenia
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 305.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności z opanowaniem samochodu i przyczepy np. przy omijaniu przeszkody lub
hamowaniu.
UWAGA
Powyższe ograniczenia dotyczące masy
przyczepy i prędkości jazdy zostały ustalone przez producenta samochodu. Obowiązujące przepisy drogowe mogą wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie. Hak holowniczy może mieć atest na
obciążenia większe niż dopuszczalne dla
tego samochodu.
Automatyczna skrzynia biegów
UWAGA
W przypadku niektórych wersji samochodu
konieczne jest zamontowanie chłodnicy
oleju w automatycznej skrzyni biegów, aby
móc jeździć z przyczepą. Jeżeli hak
holowniczy nie jest zamontowany fabrycznie, należy zwrócić się do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu ustalenia, czy
powyższe dotyczy tego samochodu.
06
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
}}
177
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
•
Automatyczna skrzynia biegów dobiera
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
•
W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat – należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
Pokonywanie stromych wzniesień
•
Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
•
Gdy samochód z holowaną przyczepą
stoi na pochyłości, pod koła należy podłożyć kliny.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
rozpocząć jazdę.
•
W przypadku jazdy pod górę z przyczepą
utrzymywać małą prędkość.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia
•
W przypadku automatycznej skrzyni biegów należy unikać holowania przyczepy
na pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 12 %.
Jeżeli samochód jest wyposażony w układ
samoczynnego poziomowania zawieszenia,
tylne zawieszenie utrzymuje podczas jazdy
prawidłową wysokość niezależnie od obciążenia. Gdy samochód nie jedzie, tył pojazdu
obniża się, co jest całkowicie prawidłowe. Po
pewnym czasie od rozpoczęcia jazdy wysokość zawieszenia zostanie wyrównana.
06
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
•
178
tycznej skrzyni biegów w położeniu P.
Zawsze uruchamiać hamulec postojowy.
Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą należy ustawić dźwignię automa-
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
Hak holowniczy
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Przechowywanie haka holowniczego
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
dotyczących jego zamocowania, patrz
strona 181.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji
instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
Co należy sprawdzić
•
Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
UWAGA
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
G014589
•
G031114
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego
Volvo z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po ziemi.
06
W przypadku korzystania z haka wyposażonego w tłumik drgań nie wolno smarować jego głowicy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
G027109
G026682
G027108
Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
06
180
Hak zamontowany na stałe lub zdejmowany
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Belka boczna
2
Środek przegubu kulowego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
1. Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
.
następnie odciągając osłonę do tyłu
2. W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
G020302
G020301
G017317
Mocowanie haka holowniczego
3. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym (3)
widoczny jest czerwony wskaźnik. Jeżeli
czerwony wskaźnik nie jest widoczny,
należy gałkę blokady wcisnąć (1) i obrócić
w lewo (2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
06
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
06 Uruchamianie silnika i jazda
4. Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i
docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
5. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widać zielony wskaźnik.
06
182
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020307
G020306
G020304
Zdejmowany hak holowniczy*
6. Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
7. Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
G020301
G020310
G020309
Wyjmowanie haka holowniczego
8. Przewód bezpieczeństwa.
1. Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o przymocowaniu linki
bezpieczeństwa przyczepy do przeznaczonego do tego celu uchwytu.
06
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
06 Uruchamianie silnika i jazda
2. Wcisnąć gałkę blokady (1) i obrócić w
lewo (2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
06
3. Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak
holowniczy z gniazda, poruszając nim do
góry i do tyłu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 179.
184
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G017318
G020314
G020312
Zdejmowany hak holowniczy*
4. Nacisnąć pokrywę.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Prawidłowy schemat oświetlenia
drogi w ruchu lewo- i prawostronnym
nieprzezroczystą, wodoodporną taśmę lub
folię samoprzylepną.
Do pozycjonowania elementów przesłaniających służy punkt (5) na kloszu reflektora, na
który powinna być nałożona czerwona kropka
odpowiedniego szablonu. Długa czerwona
kreska na rysunkach odpowiada linii klosza
reflektora, do której powinna być dopasowana.
G020317
Po skopiowaniu szablonów należy sprawdzić
ich wymiary, aby zakrywały odpowiednią
powierzchnię.
Snop świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
Snop świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować
oślepiania kierowców pojazdów jadących z
przeciwka. Może nastąpić utrata jakości
oświetlenia drogi.
Elementy przesłaniające na klosze
reflektorów
Należy skopiować szablony, patrz
strona 189. Następnie przenieść szablony na
Szablony odwzorowują sposób przesłaniania
kloszy reflektorów dla ruchu lewostronnego
oraz prawostronnego. Elementy przesłaniające należy umieścić w sposób pokazany na
rysunkach.
Górny rysunek przedstawia ustawienie dla
ruchu lewostronnego. Dolny rysunek przedstawia ustawienie dla ruchu prawostronnego.
Reflektory halogenowe
Skopiować szablony 1 i 2. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w taki sposób, aby
strzałki zwrócone były do środka, a kropki
nakładały się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów.
Wymiary szablonów 1 i 2:
Dłuższe boki obu szablonów powinny mieć
długość około 82 mm.
Reflektory biksenonowe
Skopiować szablony 3 i 4. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
06
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w ten sposób, aby
strzałki zwrócone były do środka, a kropki
nakładały się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów. Wcięcia > < powinny być
ustawione na linii widocznej na kloszu reflektora.
}}
185
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Wymiary szablonu 3:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 140 mm.
Wymiary szablonu 4:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 112 mm.
Przystosowanie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL) do odmiennej organizacji
ruchu, patrz strona 66.
06
186
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030200
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po lewej stronie do ruchu lewostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
}}
187
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030201
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po prawej
stronie do ruchu prawostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
188
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
06
Szablony dla elementów przesłaniających.
189
Uwagi ogólne........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu..........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe *..............................................
Wymiana koła........................................................................................
Awaryjna naprawa przebitej opony*......................................................
190
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
192
196
197
200
203
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Ogumienie a własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar,
ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Zmieniając opony, należy na wszystkie cztery
koła dobrać ogumienie tego samego typu i
rozmiaru oraz najlepiej pochodzące od tego
samego producenta. Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego
wartość podano na naklejce. Umiejscowienie
naklejki, patrz strona 314.
Oznaczenie rozmiaru opony
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
235/60R18 103V.
235
Szerokość opony (mm)
60
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
18
Średnica obręczy w calach
07
192
103
Oznaczenie kodowe maksymalnego
obciążenia opony (w tym przypadku
615 kg)
V
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości (w tym przypadku 240 km/h).
Indeks prędkości
Samochód ten został dopuszczony do ruchu
jako całość, co oznacza, że nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa rozmiarów i
wskaźników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Jedynym wyjątkiem od tego jest możliwość założenia opon zimowych (kolcowych lub zwykłych). Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych prędkości dla danego ogumienia,
wyrażonych indeksem prędkości (np. indeks
Q oznacza prędkość maksymalną 160 km/h).
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Nowe opony
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
Uwaga! Poniżej podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości dla różnych indeksów prędkości.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do
nawierzchni. Opony należy wymieniać w
miarę możliwości na nowe, jak najświeższe.
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę,
nawet gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest
to podyktowane tym, że opony starzeją się i
ulegają rozkładowi nawet, gdy są rzadko używane lub nie są używane w ogóle. Na skutek
stopniowej degradacji materiałów składowych opona traci swoje własności. Taka
opona nie powinna być więcej używana.Dotyczy to także opony w kole zapasowym, opon
zimowych lub przechowywanych na przyszłość. Zewnętrzne oznaki, kwalifikujące oponę
jako nieprzydatną do dalszego użytku, to
między innymi pęknięcia i odbarwienia.
Należy sprawdzać wiek opony na podstawie
oznaczenia DOT (patrz ilustracja powyżej).
Bardziej równomierne zużywanie
opon i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 314. Styl jazdy, ciśnienie w oponach, warunki klimatyczne oraz
warunki na drodze wpływają na zużywanie się
opon. Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz aby uniknąć szybszego zużywania
się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach parami. Pierwszą zmianę
należy wykonać po około 5000 km, a następnie w odstępach co 10 000 km. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia poszczególnych opon (różnica głębokości bieżnika >1
mm), opony najmniej zużyte należy zawsze
zakładać z tyłu. Podsterowność (która polega
na tym, że samochód kontynuuje jazdę po
linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się w
jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem) jest zwykle łatwiejsza do skorygowania
niż nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby
tylne koła nigdy nie utraciły przyczepności
wcześniej niż przednie.
Wskaźniki zużycia bieżnika
G020323
Jest to szczególnie ważne w przypadku opon
zimowych. Ostatnie cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień i rok produkcji. Jest to
oznaczenie DOT opony, np. 1510. Opona na
ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Wskaźniki zużycia opon.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika. Na boku opony w tym miejscu widoczne
są litery TWI. Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje do 1,6 mm to głębokość bieżnika zrówna
się z poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza
to, że oponę należy jak najszybciej wymienić
na nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje
bardzo słabą przyczepność na mokrej lub
ośnieżonej nawierzchni.
07
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
}}
193
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe należy zakładać na wszystkie cztery
koła.
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu należy zawsze konsultować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na
odcinku 500–1000 km. W tym okresie należy
jeździć płynnie i delikatnie, aby kolce miały
możliwość dobrego ułożenia się w oponie.
Przedłuży się przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych kolców.
UWAGA
07
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem śniegowym i śniegiem, a także niskie
temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem samochodu znacznie wyższe wyma-
194
gania niż warunki panujące latem. Dlatego
głębokość bieżnika opon zimowych nie
powinna być mniejsza niż 4 mm.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać tylko na koła przednie. Dotyczy to także
wersji z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi
wynosi 50 km/h. Nie stosować łańcuchów do
jazdy po nawierzchniach nieośnieżonych,
ponieważ powoduje to przyspieszone zużycie
łańcuchów i opon. Upewnić się, że łańcuch
przeciwpoślizgowy nie dotyka żadnych części
samochodu oraz że został prawidłowo założony i naciągnięty.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne, przeznaczone do tego modelu
samochodu oraz dostosowane do wymiarów opon i obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo zaleca konsultację z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy przeciwpoślizgowe
mogą spowodować poważne uszkodzenie
samochodu i doprowadzić do wypadku.
G020325
Opony zimowe
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie (patrz strona 200) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po
której stronie samochodu były zamocowane
(np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem
kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w
kierunku wskazywanym strzałką. Należy też
przestrzegać ogólnej zasady, że opony
powinny przez cały okres eksploatacji mieć
ten sam kierunek obracania się. Zamieniać
miejscami można jedynie koła po tej samej
stronie samochodu – nie wolno ich przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie.
Nieprawidłowo zamontowana opona kierun-
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
kowa negatywnie wpływa na skuteczność
hamowania oraz ma gorsze własności odprowadzania wody, śniegu i błota. Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła
tylne (w celu ograniczenia ryzyka poślizgu tylnej osi jezdnej).
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07
195
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
UWAGA
G020791
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz
z upływem czasu. Jest to zjawisko normalne. Ciśnienie w oponach zmienia się
również w zależności od temperatury otoczenia.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.
Informacje na naklejce:
07
•
Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
•
•
Wartość ciśnienia ECO1
1
196
Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie. Jest to
zjawisko całkowicie normalne i w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ciśnienia w rozgrzanej oponie nie należy go obniżać. Jeżeli
natomiast okaże się, że ciśnienie jest poniżej
zalecanego, oponę należy dopompować. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy,
a także powoduje przyspieszone zużycie
opon i wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia opony.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu,
patrz strona 314. Należy pamiętać o tym, że
podane wartości ciśnienia odnoszą się do
opon zimnych (tzn. o temperaturze otoczenia).
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach jazdy poniżej 160 km/h
zalecana jest jedna dla wszystkich warunków
obciążenia wartość ciśnienia, przy której
zużycie paliwa jest mniejsze.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe *
Trójkąt ostrzegawczy
4. Rozwinąć oba czerwone boki trójkąta.
Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w
miejscu odpowiednim do sytuacji na drodze.
Po użyciu:
–
Schować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.
G027065
Futerał z trójkątem ostrzegawczym należy
umocować w drzwiach bagażnika.
Należy przestrzegać obowiązujących w
danym kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*.
W celu użycia trójkąta ostrzegawczego
należy:
1. Odczepić futerał z trójkątem ostrzegawczym. Jest on umocowany taśmami
zapinanymi na rzepy.
2. Wyjąć trójkąt z futerału (A).
3. Rozłożyć cztery podpory trójkąta.
Tymczasowe koło zapasowe („Koło
dojazdowe”, wyposażenie
opcjonalne)*
Prawidłowe ciśnienie w oponie koła zapasowego podane jest w tabeli, patrz strona 314.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z
założonym dojazdowym kołem zapasowym wynosi 80 km/h.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koło zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku i
trzeba je możliwie jak najszybciej wymienić
na zwykłe koło. Dojazdowe koło zapasowe
zmienia własności jezdne samochodu. Koło
zapasowe ma mniejszy rozmiar niż normalne
koło. Wpływa to na zmniejszenie prześwitu
pod samochodem. Należy uważać na wysokie krawężniki i nie należy myć samochodu w
myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe
zostało założone na przednią oś, nie wolno
jednocześnie używać łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na
wszystkie koła można odłączyć napęd na oś
tylną. Koła zapasowego nie wolno naprawiać.
07
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe *
G030879
Wyjmowanie koła zapasowego
Koło zapasowe znajduje się pod podwoziem
samochodu. Podnośnik* wraz z zestawem
narzędzi* ukryte są pod podłogą bagażnika.
Korba podnośnika składa się z dwóch części.
Jedna z nich jest dołączona do kompletu
narzędzi, a druga jest umieszczona pod nim.
07
UWAGA
W komplecie narzędzi znajduje się ściągacz do osłony piasty koła (dotyczy niektórych wersji kół).
198
Miejsce przechowywania podnośnika:
Wersja siedmiomiejscowa
Wersja pięciomiejscowa
Sposób wyjmowania koła zapasowego:
1. Opuścić tylny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika.
2. Wyjąć obie części korby i połączyć je ze
sobą.
3. Zaczepić końcówkę korby za ucho wciągarki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
4. Obracając w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara poluzować uchwyt koła, aż do wyczucia oporu.
UWAGA
Jeżeli linka nie zostanie zwinięta, w czasie
jazdy może spowodować uszkodzenie
samochodu.
5. Odczepić linkę od koła i zwinąć linkę w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe *
6. Koło z przebitą oponą umieścić w bagażniku. Do zestawu narzędzi samochodowych dołączona jest torba foliowa na
koło.
UWAGA
Wnęka w podwoziu tego samochodu przeznaczona jest wyłącznie na oryginalne koło
zapasowe. Nie należy w niej umieszczać
jakichkolwiek innych kół.
1. Odwinąć linkę i umieścić zaczep w centralnym otworze koła.
2. Powoli obracając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) zwinąć
nieco linkę.
3. Odchylić koło, aby przeszło ponad elementami układu wydechowego.
4. Odchylając do dołu tylną krawędź koła
zwijać linkę.
5. Umieścić koło przy podłodze samochodu
nad tylnym mostem.
Chowanie koła zapasowego
6. Obracać korbą, aż do wyczucia oporu.
7. Na koniec sprawdzić, czy koło jest prawidłowo umocowane.
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy
odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga
odpowiedniego złożenia (jak pokazano na
wcześniejszej ilustracji), aby się zmieścił na
swoim miejscu.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane, trzeba je przechowywać w przeznaczonym na nie miejscu w przestrzeni
bagażowej samochodu.
Apteczka*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
G026996
OSTRZEŻENIE
Najlepiej, gdy czynność tą wykonują dwie
osoby: Jedna obraca korbą, a druga prowadzi koło.
Podnośnik musi zostać zaczepiony do
podwozia we właściwym miejscu. Pomiędzy miejscami do zaczepienia podnośnika
znajduje się uchwyt montażowy ze sworzniem. Nie jest on wystarczająco wytrzymały, aby podpierać samochód. W razie
wątpliwości firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo, która
wskaże właściwe punkty zaczepienia podnośnika. Nieprawidłowe zamocowanie
podnośnika może doprowadzić do uszkodzenia drzwi i nadwozia samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
199
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
Zdejmowanie koła
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można użyć drewnianych klocków lub dużych kamieni.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, jest czysty i czy gwinty są
prawidłowo nasmarowane.
G026997
UWAGA
Jeżeli zmiana koła odbywa się w miejscu, w
którym jest ruch drogowy, należy pamiętać o
wystawieniu trójkąta ostrzegawczego. Po obu
stronach samochodu znajdują się po dwa
miejsca do zaczepienia podnośnika. Są one
zlokalizowane pod środkową częścią dolnej
krawędzi obu drzwi.
07
1. Zaparkować samochód na płaskim i twardym podłożu.
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
4. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół i korbę
podnośnika. Miejsca przechowywania,
patrz strona 198. Jeżeli używany jest inny
podnośnik, patrz patrz strona 221.
2. Przestawić dźwignię zmiany biegów w
położenie P i włączyć hamulec postojowy.
200
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku. Samochód może
nagle opaść, powodując obrażenia ciała.
Podnośnik stanowiący fabryczne wyposażenie samochodu służy wyłącznie do
zmiany koła. We wszystkich innych sytuacjach należy stosować podnośniki warsztatowe, a pod uniesioną oś samochodu
należy podstawiać stojaki podporowe.
Gwintowany pręt podnośnika powinien
być zawsze dobrze nasmarowany.
Jeżeli podłoże będzie zbyt miękkie, podnośnik może ześlizgnąć się na bok, powodując opadnięcie samochodu. W czasie
zmiany koła w samochodzie nie może nikt
przebywać.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między punktem przyłożenia podnośnika i
podnośnikiem.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe ustawienie podnośnika
może spowodować opadnięcie samochodu, grożąc spowodowaniem obrażeń.
G020332
Podnośnik stanowiący wyposażenie
samochodu jest przeznaczony wyłącznie
do sporadycznego i krótkotrwałego użycia,
na przykład przy wymianie koła z przebitą
oponą, zamianie opon letnich na zimowe
itp. Do podnoszenia samochodu należy
używać wyłącznie podnośnika przeznaczonego do konkretnego modelu. Jeśli
samochód ma być podnoszony częściej
lub na dłużej niż wymaga tego wymiana
koła, zaleca się używanie podnośnika
warsztatowego. W takim przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.
5. Poluzować kluczem śruby mocujące koło
o ½-1 obrotu. Obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Ustawić podnośnik pod miejscem jego
zaczepienia do podwozia i obracając
korbą podnieść jego głowicę w kierunku
podłogi samochodu. W pokrywce z tworzywa sztucznego w każdym punkcie
zaczepowym znajduje się wgłębienie.
Sprawdzić, czy głowica jest prawidłowo
ustawiona w gnieździe w podwoziu.
Następnie ustawić podnośnik w taki sposób, aby jego stopa znajdowała się
dokładnie pod punktem zaczepienia.
Patrz ilustracja.
07
G027000
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
}}
201
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
7. Podnieść samochód na tyle, aby zmieniane koło zostało całkowicie odciążone.
8. Całkowicie wykręcić śruby mocujące i
zdjąć koło.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania koła i
piasty.
2. Wsunąć koło na piastę. Wkręcić śruby
mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło
się obracać.
4. Stopniowo i na przemian dokręcić śruby
mocujące koło, w kolejności „na krzyż”.
Moment dokręcania: 140 Nm (14,0 kGm).
Bardzo ważne jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Moment dokręcenia
sprawdzić kluczem dynamometrycznym.
07
5. Przed włożeniem podnośnika na miejsce
należy go całkowicie złożyć, a następnie
schować go w bagażniku. Następnie
zamocować go na miejscu.
6. Sprawdzić, czy założone koło ma właściwe ciśnienie.
202
UWAGA
Ten rodzaj nakrętek może być stosowany
również do stalowych obręczy kół.
Należy stosować właściwy rodzaj śrub do
mocowania kół. W razie wątpliwości firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Informacje ogólne
Zestawu naprawczego do ogumienia można
używać do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. W jego skład wchodzi kompresor i
pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw
służy do tymczasowej naprawy przebitej
opony. Po naprawie opony lub przed upływem terminu ważności pojemnik ze środkiem
uszczelniającym należy wymienić na nowy.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w zestaw
naprawczy do ogumienia podnośnik stanowi wyposażenie opcjonalne.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
12 V– gniazda o tym napięciu do podłączenia
kompresora znajdują się przy konsoli środkowej z przodu samochodu, obok siedzenia tylnego oraz w przestrzeni bagażowej, patrz
strony 66, 81 i 127. Należy użyć gniazda
położonego najbliżej naprawianego koła.
Struktura menu
WAŻNE
Jeśli do jednego z dwóch gniazd zostanie
podłączony kompresor z zestawu naprawczego do ogumienia – patrz strony 66 i
81, do drugiego gniazda nie wolno podłączać żadnego innego odbiornika prądu.
UWAGA
Kompresor wchodzący w skład zestawu
naprawczego do ogumienia został przetestowany i zatwierdzony przez Volvo.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz ze
sprężarką i narzędziami znajduje się pod podłogą bagażnika.
1. Odwinąć do przodu tylny brzeg wykładziny podłogowej.
2. Wyjąć zestaw naprawczy do ogumienia.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne
prędkości
Przełącznik
Przewód elektryczny
Uchwyt na pojemnik (pomarańczowa
zakrętka)
Korek zabezpieczający
07
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Awaryjna naprawa przebitej opony
1. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością (przyklejoną z boku
kompresora) i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość
jazdy na naprawionej oponie wynosi
200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią,
czy opona nadaje się jeszcze do naprawy,
czy trzeba ją wymienić.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego
środka na skórze należy zmyć wodą z
mydłem.
07
204
2. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
3. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
4. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do
końca części gwintowanej zaworu opony.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
6. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Jeśli do jednego z dwóch gniazd 12 V zostanie podłączony kompresor, do drugiego
gniazda nie wolno podłączać żadnego
innego odbiornika prądu.
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane
ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar,
ale po około 30 sekundach jego wartość
spadnie.
7. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy
przebywać bezpośrednio przy pompowanej oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor.
W takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
8. Napełniać oponę przez 7 minut.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej niż 10 minut.
9. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a
maksymalna 3,5 bara.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Zaleca się kontakt z
autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania z gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
11. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
12. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 km, nie przekraczając prędkości
80 km/h.
07
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
205
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
3. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że uszczelnienie nie
jest wystarczające. W takiej sytuacji
należy przerwać podróż. Należy skontaktować się z serwisem ogumienia.
4. Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce informacyjnej z
zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za
pomocą zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny. Założyć kapturek ochronny na zawór opony.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze
środkiem uszczelniającym i przewód
powietrza należy wymienić na nowy. Firma
Volvo zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
6. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
7. Firma Volvo zaleca skierowanie się do
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu dokonania wymiany/
naprawy uszkodzonej opony. Należy
poinformować pracowników serwisu, że
opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.
07
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość
jazdy na naprawionej oponie wynosi
200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią,
czy opona nadaje się jeszcze do naprawy,
czy trzeba ją wymienić.
Pompowanie opony
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0.
Zlokalizować przewód elektryczny
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do
końca części gwintowanej zaworu opony.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w
zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
3. Przewód zasilania podłączyć do
gniazda elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego na etykiecie. (Zbyt wysokie ciśnienie
obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upłynięciem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
UWAGA
Pojemnik należy zutylizować w miejscu
zbierania odpadów niebezpiecznych.
07
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
207
Czyszczenie.......................................................................................... 210
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych............................................. 215
Zabezpieczenie antykorozyjne.............................................................. 217
208
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych. Stosować szampon samochodowy.
•
•
•
•
•
08
210
Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak
najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne związki chemiczne uszkadzają
lakier i powodują jego odbarwienie. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego
rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
Spłukiwać podwozie wodą z węża.
Spłukać cały samochód wodą, aby usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia i
zmniejszyć w ten sposób ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na
zamki.
W razie potrzeby trwałe zabrudzenia
można spróbować usunąć na zimno
środkiem odtłuszczającym. W takim przypadku należy pamiętać, że powierzchnia
nie może być gorąca od promieni słonecznych!
Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
•
•
Pióra wycieraczek myć ciepłym roztworem mydła lub szamponu samochodowego.
Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb. Nie pozostawiając kropli wody
do wyschnięcia w mocnym słońcu,
można zmniejszyć ryzyko powstania plam
od wody, których usunięcie może wymagać polerowania lakieru.
OSTRZEŻENIE
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
WAŻNE
Brudne reflektory działają z mniejszą skutecznością. Należy je regularnie czyścić,
na przykład przy tankowaniu.
Nie używać detergentów o działaniu korozyjnym, lecz wody i gąbki niepowodującej
zarysowań.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność piór wycieraczek.
UWAGA
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
samochodu myć roztworem mydła lub
szamponu samochodowego w ciepłej
wodzie.
Nie używać żadnych silnych rozpuszczalników.
Usuwanie ptasich odchodów
Wszelkie ślady ptasich odchodów na
powierzchniach lakierowanych należy jak najszybciej usuwać. Zawarte w nich agresywne
związki chemiczne uszkadzają lakier i powodują jego odbarwienie. Takie odbarwienia
będzie mógł usunąć tylko specjalista.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Chromowane obręcze kół
WAŻNE
Środki do czyszczenia kół mogą zaplamić
chromowane obręcze. Przy użyciu gąbki
umyć nadwozie, polewając je obficie letnią
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Automatyczne myjnie
W automatycznej myjni samochód zostanie
łatwo i szybko wymyty, ale nie zastąpi to
dokładnego mycia ręcznego. Szczotki w
automatycznej myjni nie mają dostępu do
wszystkich wymagających mycia miejsc.
WAŻNE
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w
okresie pierwszych kilku miesięcy od
nabycia samochód należy myć ręcznie.
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu).
WAŻNE
Spłukać cały samochód w celu usunięcia
luźnych zabrudzeń. Użycie myjki wysokociśnieniowej: Nie zbliżać dyszy wylotowej
myjki wysokociśnieniowej do powierzchni
nadwozia na odległość mniejszą niż 30
cm. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po myciu należy zawsze sprawdzić skuteczność hamulców, w tym hamulca
postojowego, aby upewnić się, że woda i
korozja nie będą miały wpływu na hamowanie.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
W celu rozgrzania i osuszenia okładzin ciernych i tarcz hamulcowych. Należy to również
robić po rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne
lub zimne dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia kolorowych elementów z
tworzywa, z gumy i wykończeń (np. elementów ozdobnych wykończonych z połyskiem)
zalecane jest stosowanie specjalnie do tego
celu przeznaczonych środków czyszczących,
dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać polerowania i woskowania elementów plastikowych i gumowych.
Środki odtłuszczające należy nakładać na
elementy plastikowe i gumowe delikatnie,
stosując lekki nacisk tylko w razie
potrzeby. Do tego celu używać miękkiej
gąbki.
Polerowanie błyszczących elementów
wykończeniowych może spowodować
starcie lub uszkodzenie połyskującej
powłoki.
Nie wolno stosować środków do polerowania o właściwościach ściernych.
08
}}
211
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub
gdy np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego
nadwozia. W tym okresie można jednak
woskować samochód. Nie należy polerować
ani woskować samochodu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem
należy starannie umyć samochód. Plamy od
smoły i asfaltu zmyć środkiem firmowym
Volvo do usuwania smoły lub benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy
można wyczyścić delikatną pastą ścierną do
lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie,
a następnie woskowanie przy użyciu płynnego lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać
instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele dostępnych środków zawiera
zarówno wosk, jak i cząsteczki ścierne.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających, zabezpieczających, nabłyszczających itp. mogą spowodować uszkodzenie
lakieru. Uszkodzenia lakieru spowodowane
użyciem takich środków nie są objęte
gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje
odtłuszczające lub podobne, ponieważ może
to spowodować utratę właściwości odpychających wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych
powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać
wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
212
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Zalecane jest stosowanie specjalnych
środków utrzymujących właściwości odpychające wodę, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Po raz pierwszy środek ten
należy zastosować po trzech latach od
nabycia nowego samochodu, a następnie
co roku.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony zapinkami, aby nie mógł dostać się pod pedały
lub w ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej
po odkurzeniu zaleca się specjalny preparat
do czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową należy czyścić środkami zalecanymi
przez dealera Volvo!
Usuwanie plam z tekstylnej tapicerki i
podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
taśma typu „rzep” mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę
środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z
instrukcjami konserwują również powłoki
ochronne. Po pewnym czasie użytkowania
nieunikniony jest powrót skóry do wyglądu
naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub
większym stopniu od struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry,
dowodzący naturalnego pochodzenia tego
materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
firma Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie
tapicerki kremem ochronnym od jednego do
czterech razy w roku (lub częściej w razie
potrzeby). Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju
mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną,
winylową i skórzaną.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę.
Nie trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego
wyschnięcia skóry.
08
}}
213
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
sowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
Przed zastosowaniem środków do pielęgnacji
skóry ważne jest oczyszczenie powierzchni
odkurzaczem.
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona
przed plamami i promieniowaniem UV.
WAŻNE
Ostre przedmioty (np. pierścionki) mogą
uszkodzić skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
08
214
•
Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną gąbką z dodatkiem neutralnego
mydła.
•
Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy
plastikowymi osłonami.
•
Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się sto-
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki oraz wewnętrznych
elementów i powierzchni samochodu zalecane jest stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych środków czyszczących,
dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Nie
wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń.
Nie wolno do tego celu używać mocnych
odplamiaczy.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach
błotników, drzwi i zderzaków.
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru.
Lokalizacja etykiety produktu, patrz
strona 302.
Materiały
•
podkład1 – specjalny podkład klejący w
spreju jest dostępny np. do zderzaków
pokrytych tworzywem
Odpryski po uderzeniach kamieni i
zarysowania lakieru
•
lakier bazowy i lakier bezbarwny –
dostępny w spreju lub w postaci pisaka/
sztyftu do wyprawek2
•
•
taśma maskująca
Naprawa drobnych uszkodzeń powłoki
lakierniczej, takich jak odpryski od
kamieni i zadrapania
G020345
Kod koloru (kod lakieru)
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna
przekraczać 15 °C.
Tabliczka znamionowa.
Kod koloru samochodu
1
2
drobny papier ścierny1.
W razie potrzeby.
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania z lakierem w pisaku/sztyfcie.
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną
wszelkie pozostałości lakieru, które nie
przylegają dobrze do podłoża.
Jeśli uszkodzenie dochodzi aż do
powierzchni metalu (blachy), należy użyć
podkładu. W przypadku uszkodzenia
powierzchni plastikowej należy użyć podkładu klejącego, aby uzyskać lepszy
rezultat – rozpylić podkład do zakrętki
puszki spreju i nanieść cienką warstwę
pędzelkiem.
08
}}
215
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
2. Przed malowaniem można w razie
potrzeby (np. gdy występują nierówne
brzegi) lekko wypolerować powierzchnię,
używając bardzo drobnego środka polerskiego. Oczyścić powierzchnię starannie i
pozostawić do wyschnięcia.
3. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć
na uszkodzone miejsce małym pędzelkiem, zapałką lub podobnym przyrządem.
Po wyschnięciu podkładu nałożyć lakier
bazowy i bezbarwny.
4. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
UWAGA
Jeśli uderzenie kamienia nie spowodowało
odprysku aż do powierzchni metalu i w
miejscu uderzenia pozostaje nieuszkodzona warstwa lakieru, należy wypełnić
odprysk lakierem bazowym i bezbarwnym
niezwłocznie po oczyszczeniu powierzchni.
08
216
08 Pielęgnacja samochodu
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Wszystkie powierzchnie metalowe samochodu zostały starannie zabezpieczone antykorozyjnie w procesie produkcji. Części nadwozia wykonane są z blach ocynkowanych.
Podwozie zabezpieczone jest trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych i przekrojów zamkniętych wtryśnięto
środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
O zabezpieczenie antykorozyjne należy dbać
w następujący sposób:
•
Utrzymywać samochód w czystości.
Spłukiwać podwozie wodą z węża. Podczas mycia wysokociśnieniowego trzymać dyszę wylotową w odległości co najmniej 30 cm od powierzchni lakierowanych.
•
Regularnie kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarę
potrzeby dokonywać poprawek.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych
zabiegów firma Volvo zaleca zwrócenie się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08
217
Serwis Volvo.........................................................................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu.....................................
Pokrywa i komora silnika......................................................................
Oleje i płyny eksploatacyjne..................................................................
Pióra wycieraczek.................................................................................
Akumulator............................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
218
220
221
223
225
230
232
235
242
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Serwis Volvo
Program serwisowy Volvo
Specjalne czynności serwisowe
Zanim samochód ten opuścił fabrykę, przeszedł dokładną kontrolę w czasie jazd próbnych. Kolejną kontrolę samochodu przeprowadzono zgodnie z normami Volvo Car Corporation bezpośrednio przed przekazaniem
go nabywcy.
Niektóre czynności serwisowe związane z
układem elektrycznym samochodu mogą być
wykonywane wyłącznie z użyciem urządzeń
elektronicznych opracowanych specjalnie do
tego samochodu. Firma Volvo zaleca również,
aby przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności związanych z instalacją elektryczną w tym samochodzie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce
„Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Firma Volvo zaleca, aby czynności tam
wymienione zlecać do wykonania autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co stanowi gwarancję, że praca
będzie wykonana na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
220
09 Obsługa techniczna samochodu
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Należy regularnie sprawdzać
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
Sprawdzić, czy przewody akumulatora są
właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone.
•
Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w
celu jego wymiany), gdy silnik pracuje.
Płyn w układzie chłodzenia silnika –
Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym.
•
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora. Na czas ładowania trzeba odłączyć akumulator od instalacji samochodowej.
Olej w silniku – Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
•
Płyn w obwodzie wspomagania układu
kierowniczego – Musi zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX.
Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący i trujący. Dlatego z akumulatorem należy postępować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Autoryzowana stacja obsługi Volvo służy
wszelką pomocą w tym zakresie.
•
Płyn do spryskiwaczy – Zbiornik powinien
być zawsze napełniony. W okresie zimowym stosować płyn do spryskiwaczy z
dodatkiem środka niskokrzepnącego.
•
Płyn w układzie hamulcowym i sprzęgłowym – Poziom płynu powinien zawierać
się pomiędzy znakami MIN i MAX.
OSTRZEŻENIE
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Dlatego
zawsze podczas wykonywania prac w
komorze silnika zapłon musi być wyłączony.
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie
po upływie pewnego czasu od momentu
wyłączenia silnika.
Nie dotykać świec i cewek zapłonowych,
gdy włączony jest zapłon lub silnik jest
gorący.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
OSTRZEŻENIE
Podnoszenie samochodu
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
G026997
Środki ostrożności przy wykonywaniu
czynności obsługowych w
samochodzie
09
Punkty zaczepienia dla podnośnika dołączonego
do samochodu.
}}
221
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Punkty podnoszenia.
Jeśli samochód jest podnoszony za pomocą
podnośnika warsztatowego, to należy go
umieścić pod jednym z punktów podnoszenia. Upewnić się, że podnośnik jest tak ustawiony, aby samochód się z niego nie zsunął.
Zawsze należy stosować podpory osi lub
podobny sprzęt.
Jeśli samochód jest podnoszony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić, że przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia.
222
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
Otwieranie pokrywy silnika
09
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
OSTRZEŻENIE
G026995
W celu zamknięcia pokrywy komory silnikowej należy położyć dłoń na jej górnej
krawędzi i nacisnąć do dołu. Nie chwytać
za osłonę chłodnicy. Grozi to urazem palców przez elementy silnika.
1. Pociągnąć skrajną dźwignię pod deską
rozdzielczą po stronie kierownicy. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka
pokrywy komory silnikowej.
2. Wsunąć dłoń pod pokrywę komory silnikowej, z prawej strony dolnej krawędzi
osłony chłodnicy.
3. Nacisnąć do góry dźwignię zamka
pomocniczego.
4. Zwolnić dźwignię i podnieść pokrywę
komory silnikowej.
}}
223
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pokrywa i komora silnika
G027074
Komora silnika
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Zbiornik wyrównawczy płynu w układzie
chłodzenia silnika
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Tabliczka znamionowa
Filtr powietrza (Pokrywa ma różny kształt,
w zależności od wariantu silnika.)
Akumulator (w przestrzeni bagażowej)
Chłodnica
Miarka poziomu oleju w silniku
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu do spryskiwaczy
Zbiornik płynu do wspomagania w układzie kierowniczym (umiejscowienie zależy
od wersji silnika)
224
Układ klimatyzacji
Diagnostyka i naprawa
Układ klimatyzacji zawiera fluorescencyjny
środek do wykrywania śladów wycieków.
Szukając miejsca wycieku, należy posłużyć
się światłem ultrafioletowym.
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i
naprawy tego układu może wykonywać
wyłącznie autoryzowana stacja obsługi.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Firma Volvo zaleca:
09
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo
starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia
paliwa i oddziaływania na środowisko.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 308.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość,
charakterystykę rozruchową, zużycie
paliwa i oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie
oleju silnikowego. W niektórych wersjach
zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą niskiego
ciśnienia oleju w zespole wskaźników. W
}}
225
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Oleje i płyny eksploatacyjne
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu.
Niektóre wersje wyposażono w oba rozwiązania. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
poziom oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć
do miski olejowej.
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki
1 – 4.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
OSTRZEŻENIE
226
G020336
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest
eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 308.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 309.
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany
bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika
trzeba odczekać przynajmniej 5 minut,
aby olej mógł spłynąć do miski olejowej.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i
wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub
poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Uważać, by nie rozlać oleju na gorący
kolektor wydechowy z uwagi na zagrożenie pożarem.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
Wskazówka! Uzupełniając płyn do spryskiwaczy należy również wyczyścić pióra wycieraczek.
09
zbyt dużej zawartości koncentratu niskokrzepnącego.
WAŻNE
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
G027097
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 310.
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
UWAGA
Zmieszać skoncentrowany płyn do spryskiwaczy z wodą przed uzupełnieniem.
G027087
Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Spryskiwacze szyby oraz zmywacze reflektorów mają wspólny zbiornik płynu. W sezonie
zimowym należy stosować płyn do spryskiwaczy z dodatkiem środka niskokrzepnącego, aby nie nastąpiło zamarznięcie płynu w
pompie, zbiorniku lub przewodach. Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego doboru,
patrz strona 310.
Należy zawsze stosować zalecany przez
Volvo płyn chłodzący o własnościach przeciwdziałania korozji. Układ chłodzenia silnika jest fabrycznie napełniony roztworem
zapewniającym ochronę przed zamarzaniem do ok. -35 °C.
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy
ściśle przestrzegać proporcji mieszania koncentratu niskokrzepnącego z wodą właściwych dla przeważających warunków pogodowych. Nie wolno dolewać do układu chłodzenia samej wody. Ryzyko zamarznięcia
wzrasta zarówno przy zbyt małej, jak i przy
Poziom płynu powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może
powodować lokalne wzrosty temperatury,
grożące uszkodzeniem (pękaniem) głowicy
silnika. Jeżeli poziom płynu opadnie poniżej
znaku MIN, należy go uzupełnić.
}}
227
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może
być bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba
uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany, należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego odkręcać powoli, stopniowo
uwalniając nadciśnienie.
1
228
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję
w układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką
płynu chłodzącego.
•
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem
(pęknięciem) głowicy cylindrów.
Umiejscowienie zbiornika zależy od tego, czy kierownica jest po lewej, czy po prawej stronie.
Objętości oraz wymogi jakościowe dotyczące
wody, patrz tabela w dziale Płyny i smary na
stronie 310.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym
G000000
09
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku1. Poziom
płynu powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX. Wymiana płynu zalecana
jest co drugi rok lub przy okazji co drugiego
przeglądu okresowego.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 310.
Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np.
w warunkach jazdy górskiej) lub jeśli samochód eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o dużej wilgotności, wówczas płyn
hamulcowy należy wymieniać co rok.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
FULL
ADD
09
UWAGA
W przypadku awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub konieczności holowania samochodu z wyłączonym silnikiem,
kierowanie jest nadal możliwe. Jednak kierownica będzie stawiać znacznie większy
niż zazwyczaj opór i skręcenie kół wymagać będzie większego wysiłku.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie można jeździć samochodem.
G026991
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
UWAGA
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami ADD i FULL. Informacje dotyczące
ilości płynu oraz jego doboru, patrz strona
310.
229
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek
Mycie piór wycieraczek
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 210.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
1. Odchylić ramię wycieraczki i uchwycić
pióro wycieraczki.
2. Wcisnąć rowkowany przycisk zatrzasku
pióra wycieraczki i jednocześnie zsunąć
je z końcówki ramienia.
3. Założyć nowe pióro, wykonując opisane
czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest
prawidłowo zamocowane do ramienia.
230
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek
09
G026959
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
1. Odciągnąć ramię wycieraczki od szyby.
2. Wyciągnąć pióro wycieraczki z zaczepu w
kierunku drzwi bagażnika (jak pokazano
na ilustracji).
3. Wcisnąć nowe pióro w zaczep.
4. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest
prawidłowo zamocowane do ramienia.
231
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
09
Uwagi eksploatacyjne
Akumulator rozruchowy jest standardowym
akumulatorem 12 V.
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki
jazdy, sposób prowadzenia samochodu, częstotliwość rozruchów silnika, warunki klimatyczne itp.
•
Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
•
Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
232
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go
dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat.
Początkowa pojemność akumulatora
zmniejsza się z czasem i z tego powodu
należy akumulator doładować po dłuższym
okresie, kiedy samochód nie jest używany
lub jeździ tylko na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny
wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie, zaleca się dokonywanie raz na tydzień
przynajmniej 15-minutowych przejazdów
lub podłączanie do urządzenia podładowującego.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
WAŻNE
Do ładowania akumulatora należy używać
wyłącznie tradycyjnej ładowarki do akumulatorów.
Symbole na obudowie akumulatora
Stosować okulary
ochronne.
Dodatkowe informacje
zamieszczono w instrukcji obsługi samochodu.
Przechowywać w
miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Zawiera żrący kwas.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Nie zbliżać się ze źródłem iskrzenia lub otwartym ogniem.
Wymiana akumulatora rozruchowego
Wymontowanie
09
4. Odłączyć czarny przewód ujemny.
OSTRZEŻENIE
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać i odłączać w prawidłowej kolejności.
5. Odłączyć czerwony przewód dodatni.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
6. Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
7. Zwolnić obejmę mocującą akumulator.
8. Wyjąć akumulator.
Trzeba oddać do recyklingu.
Zamontowanie
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
Ze względu na zawartość ołowiu, zużyty
akumulator należy poddać recyklingowi w
sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska naturalnego.
2. Przed dotknięciem któregokolwiek z biegunów akumulatora odczekać co najmniej 5 minut.
> Układ elektryczny samochodu musi
zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
3. Wykręcić wkręty mocujące jarzmo i górną
osłonę akumulatora
DRAIN PIPE
G027076
UWAGA
1. Włożyć akumulator na miejsce.
}}
233
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
2. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
3. Podłączyć przewód wentylacyjny.
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
4. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
5. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
6. Założyć osłonę i jarzmo.
234
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek
i innych źródeł światła typu specjalnego lub
takich, których wymiany powinien z pewnych
względów dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat:
•
Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
(światła ksenonowe)
•
Światła do jazdy dziennej (DRL) w zderzaku
•
Kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych
lusterkach wstecznych i oświetlenie asekuracyjne
•
Lampki do czytania i oświetlenie schowka
w desce rozdzielczej
•
•
•
•
Górna lampka oświetlenia kabiny
Światła pozycyjne, tylne
Światło hamowania
dodatkowe światło hamowania.
W razie awarii świateł do jazdy dziennej (DRL)
w zderzaku należy wymienić cały zespół
lampy.
W razie awarii tylnych świateł pozycyjnych lub
świateł hamowania należy wymienić całą
tylną lampę zespoloną.
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak
najdalej idącą ostrożność, ponieważ
reflektory tego typu są wyposażone w
obwód wysokiego napięcia.
WAŻNE
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
Wymiana żarówek przednich świateł
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
pokrywa odbłyśnik reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
UWAGA
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo w celu naprawy usterki.
G027081
Uwagi ogólne
Dane dotyczące rodzajów żarówek, patrz
strona 316.
09
Wymiana żarówek świateł mijania, drogowych
i pozycyjnych wymaga wyjęcia całej lampy
zespolonej. W celu wymiany jednej z tych
żarówek należy wykonać niżej wymienione
}}
235
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej
czynności związane z wymontowaniem
lampy, a następnie czynności specyficzne dla
danej żarówki.
Wyjmowanie przedniej lampy
zespolonej:
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
4. Wyciągnąć lampę do przodu.
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny tylko za złącze
5. Rozłączyć złącze elektryczne, najpierw
wciskając od spodu zatrzask, a następnie
pociągając je od góry.
6. Wyjąć lampę i położyć ją na miękkiej
powierzchni, aby nie uszkodzić klosza.
236
W celu zamontowania lampy należy wykonać
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić, czy trzpienie mocujące zostały
prawidłowo osadzone.
G027082
3. Odczepić lampę, pociągając do góry dwa
trzpienie mocujące.
G027083
2. Podnieść pokrywę komory silnikowej.
Światła mijania
Światła drogowe
Kierunkowskazy
Światło pozycyjne
Światła obrysowe
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Drogowe światło halogenowe
7. Wcisnąć złącze elektryczne.
8. Wkręcić zaślepkę w obudowę reflektora.
Znak HAUT powinien być u góry.
09
4. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w
jednej pozycji.
Światła drogowe
5. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
Reflektory halogenowe
6. Wcisnąć złącze elektryczne i włożyć
zaślepkę w obudowę reflektora.
G027088
Światła obrysowe i pozycyjne
1. Obracając w lewo wykręcić zaślepkę z
obudowy reflektora.
4. Wyciągnąć żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w
jednej pozycji.
6. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
G028409
3. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
G027085
2. Rozłączyć złącze elektryczne.
1. Wyciągnąć zaślepkę z obudowy reflektora i rozłączyć złącze elektryczne.
2. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
3. Wyciągnąć żarówkę.
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
2. Wyciągnąć żarówkę.
}}
237
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
3. Ostrożnie zamontować nową żarówkę
wciskając ją w gniazdo.
4. Włożyć oprawę z powrotem i obrócić w
prawo.
Kierunkowskazy
G027089
Kierunkowskazy
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
2. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć żarówkę
z oprawy.
3. Włożyć nową żarówkę w oprawę i obrócić
w prawo.
238
Światło cofania
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
Wymiana żarówki w tylnej lampie zespolonej
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Opuścić dolny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika. (Jeżeli samochód jest wyposażony w uchwyt na torby
z zakupami*, poluzować taśmy podtrzymujące.)
3. Wyjąć narożnik.
4. Pociągając za uchwyt do góry i do siebie,
otworzyć pokrywę wnęki w panelu bocznym.
5. Wyjąć klucz nr 10 z zestawu narzędzi
samochodowych i poluzować nakrętki.
12. Włożyć oprawę żarówki w obsadę i obrócić w prawo.
6. Wyciągnąć do tyłu cały panel.
13. Wcisnąć z powrotem wyciągnięte przewody.
7. Dla większej swobody wyciągnąć dodatkową długość przewodów.
8. Położyć panel na miękkiej powierzchni,
aby nie zarysować części szklanej.
9. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
14. Nałożyć panel otworami na śruby mocujące. Wcisnąć panel na miejsce.
15. Dokręcić nakrętki.
16. Nałożyć pokrywę wnęki i narożnik.
10. Obrócić żarówkę w lewo, aby ją wykręcić.
11. Włożyć nową żarówkę.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
239
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Tylne światło przeciwmgielne
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie podłogi
1. Wsunąć końcówkę śrubokręta w miejsce
wskazane strzałką na ilustracji.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
Lampki umieszczone są pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy i pasażera.
G027079
09
2. Wypchnąć lampę z gniazda.
3. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
4. Obrócić w lewo i wyciągnąć żarówkę z
oprawy.
5. Wymienić żarówkę.
240
2. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
4. Wymienić żarówkę.
5. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręt mocujący.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, zwalniając zaczepy klosza
lampki.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę.
4. Zamocować klosz lampki.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Żarówka w bagażniku
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę. Sprawdzić, czy
lampka świeci się.
4. Założyć lampę zespoloną.
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
09
2. Docisnąć je.
Wymontowanie szkiełka lampki
1. Włożyć końcówkę wkrętaka pod szkiełko
lampki i ostrożnie podważyć zaczepy na
krawędzi.
2. Odłączyć szkiełko lampki.
3. Za pomocą szczypiec igłowych wyciągnąć żarówkę prosto w bok i zastąpić
nową. Uwaga! Nie zaciskać szczypiec z
dużą siłą. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia szkiełka.
Zamontowanie szkiełka lampki
1. Założyć szkiełko lampki.
241
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G032337
Uwagi ogólne
Przebieg wiązek przewodów elektrycznych może być różny, w zależności od wersji silnikowej. Jednak rozmieszczenie skrzynek bezpieczników jest podobne.
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej
w samochodzie przed uszkodzeniem w
wyniku zwarcia lub przeciążenia, wszystkie
obwody i urządzenia elektryczne chronione
są bezpiecznikami.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie kierowcy.
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
Skrzynka bezpieczników w komorze
bagażnika.
Bezpieczniki w samochodzie rozmieszczone
są w pięciu różnych miejscach:
Skrzynka bezpieczników w komorze
bagażnika – Executive*.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony
przewodnik nie został przepalony.
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
w komorze silnikowej.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po
stronie kierowcy.
242
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
OSTRZEŻENIE
Podczas wymieniania bezpiecznika nie
wolno używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
Zapasowe bezpieczniki znajdują się w pokrywie skrzynki bezpieczników w bocznej ścianie
deski rozdzielczej. Są tam również szczypce
ułatwiające wyciąganie bezpieczników.
Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. W takim wypadku
firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia i naprawy.
}}
243
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G026972
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika
244
1.
Układ ABS
30 A
2.
Układ ABS
30 A
3.
Wysokociśnieniowe zmywacze reflektorów
35 A
4.
Nagrzewnica postojowa*
25 A
5.
Dodatkowe światła*
20 A
6.
Przekaźnik rozrusznika
35 A
7.
Wycieraczki szyby przedniej
25 A
8.
Pompa paliwowa
15 A
9.
Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM)
10.
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (ECM), zawory wtryskiwaczy (silnik wysokoprężny)
20 A
Czujnik pedału przyspieszania
(APM), sprężarka klimatyzacji
10 A
11.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
15 A
12.
Moduł sterujący silnika (ECM)
(silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik benzynowy), przepływomierz powietrza (silnik
benzynowy)
15 A
Przepływomierz powietrza
(silnik wysokoprężny)
5A
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
13.
Silniki siłownika, kolektor
dolotowy (silnik 6-cyl.)
10 A
Moduł elektroniczny przepustnicy (ETM), zawór elektromagnetyczny, zawór mieszania powietrza, regulator ciśnienia paliwa (silnik wysokoprężny)
15 A
Sonda lambda (silnik benzynowy)
20 A
Sonda lambda (silnik wysokoprężny)
10 A
Grzałka wentylacji skrzyni korbowej (silnik benzynowy), złącze AC (silnik benzynowy),
zawory elektromagnetyczne,
ECM, (silnik benzynowy),
moduł sterujący podgrzewania wstępnego silnika (silnik
wysokoprężny)
15 A
16.
Lewe światło mijania
20 A
17.
Prawe światło mijania
20 A
18.
-
19.
Zasilanie modułu sterującego
silnika (ECM), przekaźnik w
układzie elektrycznym silnika
14.
15.
20.
Światła pozycyjne
15 A
21.
Pompa podciśnieniowa (silnik
benzynowy)
20 A
09
-
5A
}}
245
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G028412
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po stronie kierowcy
246
1.
Podgrzewanie prawego
fotela
15 A
2.
Podgrzewanie lewego fotela
15 A
3.
Sygnał dźwiękowy
15 A
4.
-
5.
System audio-telefoniczny
6.
-
-
7.
-
-
8.
Sygnał dźwiękowy*
9.
Zasilanie wyłącznika świateł
hamowania
10.
Zespół wskaźników (DIM),
sterownik układu klimatyzacji
(CCM), nagrzewnica postojowa, elektryczna regulacja
fotela kierowcy
10 A
Gniazda elektryczne przednie
i tylne, gniazdo zasilania
chłodziarki*
15 A
10 A
5A
11.
12.
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5A
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Elektroniczne wspomaganie
układu kierowniczego
(ECPS)*, aktywne reflektory
ksenonowe – ABL*, poziomowanie reflektorów*
10 A
Lewe światło do jazdy dziennej (DRL)
7,5 A
17.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
18.
Prawe światło do jazdy
dziennej (DRL)
19.
-
-
20.
-
-
21.
Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM)
10 A
22.
Lewe światło drogowe
10 A
23.
Światło drogowe lewe
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elektryczna regulacja fotela
pasażera*, wyposażenie
audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach
(RSE)*A
29.
Pompa paliwowa
30.
Układ monitorujący martwe
pola widoczności (BLIS)*
31.
-
7,5 A
A
32.
-
33.
Pompa podciśnieniowa (silnik
benzynowy)
20 A
34.
Pompa spryskiwaczy
15 A
35.
-
-
36.
-
-
09
-
Patrz też bezpiecznik nr 8 w części „Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie kierowcy”.
5A
7,5 A
5A
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G032316
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie kierowcy
Naklejka informacyjna z opisem rozmieszczenia bezpieczników, umieszczona na pokrywie w bocznej ścianie deski rozdzielczej.
1.
Dmuchawa w układzie klimatyzacji
30 A
2.
Wyposażenie audio
(wzmacniacz)*
30 A
3.
Elektryczna regulacja fotela
kierowcy*
4.
Elektryczna regulacja fotela
pasażera*
25 A
Moduł sterujący w lewych
przednich drzwiach
25 A
5.
248
6.
Moduł sterujący w prawych
przednich drzwiach
7.
-
8.
Radio, odtwarzacz CD,
wyposażenie audiowizyjne
dla pasażerów na tylnych
siedzeniach (RSE)*A
15 A
Wyświetlacz nawigacji*,
urządzenie nawigacyjne
MMM*
10 A
25 A
9.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25 A
-
10.
Układ diagnostyki pokładowej (OBDII), przełącznik
świateł (LSM), czujnik położenia kierownicy (SAS),
moduł sterujący w kierownicy (SWM)
5A
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
11.
Wyłącznik zapłonu,
poduszki powietrzne,
moduł sterujący silnika
(ECM) (benzynowego),
wyłącznik czołowej
poduszki powietrznej pasażera (PACOS), elektroniczna blokada rozruchu
silnika (IMMO), moduł sterujący skrzyni biegów
(TCM)
7,5 A
Oświetlenie kabiny, moduł
sterujący w dachu (RCM),
górny moduł sterujący
(UEM)
10 A
13.
Okno dachowe*
15 A
14.
System telematyczny*,
Bluetooth*
5A
15–
38.
-
12.
A
09
-
Patrz też bezpiecznik nr 28 w części „Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie
bariery akustycznej po stronie kierowcy”.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Bezpieczniki w komorze bagażnika
250
1.
Światło cofania
2.
Światła pozycyjne, tylne
światło przeciwmgielne,
oświetlenie bagażnika,
oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła hamowania
3.
Moduł elektroniczny akcesoriów (AEM)*
4.
-
5.
Tylny moduł elektroniczny
(REM)
10 A
6.
-
7.
Gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy* (zasilanie
30)
15 A
15 A
20 A
8.
Gniazdo elektryczne w
bagażniku
15 A
9.
Tylne prawe drzwi: Elektryczny podnośnik szyby,
elektryczna blokada szyby
10 A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
20 A
10.
Tylne lewe drzwi: Elektryczny
podnośnik szyby, elektryczna
blokada szyby
20 A
11.
-
-
12.
-
-
13.
Podgrzewanie filtra paliwa
(silnik wysokoprężny)
15 A
14.
Klimatyzacja tylnej części
kabiny (A/C)*
15 A
15.
-
-
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
16.
-
17.
Akcesoria instalacji audiotelefonicznej*
18.
-
19.
Wycieraczka szyby tylnej
20.
Gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy* (zasilanie
15)
-
30.
Oświetlenie przyczepy,
strona prawa: Światło hamowania, tylne światło przeciwmgielne, kierunkowskaz*
25 A
31.
Bezpiecznik główny: Bezpieczniki główne: 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
38.
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
5A
15 A
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
Napęd na dwie osie (AWD)
24.
-
-
25.
-
-
26.
Wspomaganie parkowania*
5A
27.
Bezpiecznik główny: wiązka
elektryczna haka holowniczego, wspomaganie parkowania, AWD
30 A
28.
Centralny zamek (PCL)
15 A
29.
Oświetlenie przyczepy,
strona lewa: Światło pozycyjne, kierunkowskaz*
25 A
7,5 A
09
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
251
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Bezpieczniki w komorze bagażnika – wersja Executive*
Skrzynka bezpieczników ukryta jest za osłoną
w lewej ścianie bagażnika.
1.
252
Przekaźnik ogrzewania tylnego
siedzenia, przekaźnik funkcji
masażu w przednim fotelu
5A
2.
Ogrzewanie tylnego siedzenia –
strona lewa
15 A
3.
Ogrzewanie tylnego siedzenia –
strona prawa
15 A
4.
Wentylacja w przednim fotelu,
przekaźnik funkcji masażu w
przednim fotelu
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
09
253
Uwagi ogólne........................................................................................
Urządzenia sterujące audio...................................................................
Funkcje ogólne radioodtwarzacza........................................................
Funkcje radioodbiornika.......................................................................
Funkcje odtwarzacza CD......................................................................
Menu funkcji radioodtwarzacza............................................................
Funkcje telefonu*..................................................................................
Menu telefonu.......................................................................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*..........................................................
Wyposażenie audiowizyjne dla
pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..............
254
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
256
257
260
265
272
275
276
284
288
295
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny
10
Zintegrowany system audiotelefoniczny łączy
radioodtwarzacz i telefon samochodowy w
jedno urządzenie.
System ten daje się w prosty i wygodny sposób obsługiwać za pomocą wspólnego
panelu sterowania i dodatkowych przycisków
w kierownicy.
Dolby Surround Pro Logic II i
widoczny obok symbol Dolby są
znakami towarowymi Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Układ dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II System został wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Samochód XC90 może być wyposażony w
zestaw audio z systemem dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II1.
Pozwala on w maksymalnym stopniu poszerzyć wrażenia przy odbiorze dźwięku i uzyskać głębokie i naturalne brzmienie.
Pasażerowie mogą także korzystać ze słuchawek*, które pozwalają wybierać źródło
dźwięku w sposób niezależny.
Dolby Surround Pro Logic II1
Funkcja dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II w odpowiedni sposób
rozdziela dźwięk stereofoniczny na lewy,
środkowy i prawy głośnik przedni oraz dodatkowo na głośniki tylne. Dzięki temu pozwala
uzyskać bardziej realistyczne brzmienie, niż w
tradycyjnym układzie dwukanałowym.
1
256
W wersji Premium Sound.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Elementy sterujące
10
CD – Bezpośrednie uruchamianie odtwarzacza CD
jest płyta z takimi plikami. Więcej informacji, patrz strona 272.
ostatniego znaku przy wprowadzaniu tekstu lub numerów
VOLUME – Regulacja głośności (pokrętło)
PHONE– Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
Gniazdo karty SIM
POWER – Włączanie i wyłączanie
radioodtwarzacza
AM/FM – Przełączanie zakresu pomiędzy
FM1, FM2 a AM
Wyświetlacz
ENTER – Dokonywanie wyboru w menu,
potwierdzanie wyboru lub otwieranie
struktury folderów i włączanie odtwarzania plików audio, jeżeli w odtwarzaczu CD
MY KEY – Programowalny przycisk do
bezpośredniego uruchamiania wybranej
funkcji
MENU Przyciski nawigacyjne w strukturze menu
Przycisk wysuwu płyt*
SELECTOR - Przełącznik obrotowy
źródła dźwięku
Odtwarzacz CD jednopłytowy lub wielopłytowy*
SOUND – Przycisk regulacji dźwięku
Wyszukiwanie i zmiana ścieżek płyty lub
stacji radiowych, przewijanie wprowadzanego tekstu lub numeru
EXIT/CLEAR – Cofanie w strukturze
menu, anulowanie wyboru, przełączanie
telefonu w stan gotowości i kasowanie
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
10
Przyciski programowania stacji, wyboru
płyty CD *(1-6), alfanumeryczne telefonu i
szybkiego dostępu do funkcji menu
IR* – Czujnik podczerwieni do zdalnego
sterowania
kierownicy (Yes i No) służą odpowiednio do
odbierania i kończenia rozmów telefonicznych. Nacisnąć No, aby przejść z menu funkcji audio do menu telefonu.
Menu
przemieszczania się pomiędzy opcjami
menu w górę i w dół.
•
Przycisk ENTER służy do wybierania
pozycji z menu lub zatwierdzania opcji.
•
Przycisk EXIT umożliwia cofanie się w
strukturze menu o jeden krok. Długie
naciśnięcie przycisku EXIT powoduje
wyjście ze struktury menu.
Przyciski sterujące w kierownicy
Radioodtwarzacz i telefon*
Przyciski szybkiego dostępu
Opcje menu są ponumerowane i dostęp do
nich jest możliwy za pośrednictwem przycisków numerycznych 1-6.
G027112
Programowalny przycisk szybkiego
dostępu – MY KEY
Cztery dolne przyciski w kierownicy są
wspólne dla radioodtwarzacza i telefonu.
Działanie każdego z nich uzależnione jest od
tego, które urządzenie jest aktywne. Przyciskami w kierownicy można regulować głośność, przełączać stacje radiowe i zmieniać
odtwarzane ścieżki na płycie. Dwa przyciski w
258
Niektóre funkcje systemu audio-telefonicznego obsługiwane są za pośrednictwem
menu ekranowego. W prawym górnym rogu
wyświetlacza pokazywany jest aktualny
poziom struktury menu. W środku ekranu
widnieją opcje wyboru.
•
Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski
służą do
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przycisk MY KEY można wykorzystać do
bezpośredniego wywoływania pewnych funkcji z menu, takich jak TP.
–
Wybrać żądaną funkcję z menu i w celu
jej zaprogramowania przez co najmniej
dwie sekundy przytrzymać wciśnięty
przycisk MY KEY.
Zaprogramowanie funkcji potwierdza komunikat na wyświetlaczu Zapisano My Key..
–
Zaprogramowaną funkcję można wywołać krótkim naciśnięciem przycisku MY
KEY.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Funkcje programowane za pomocą
przycisku MY KEY
Gniazda słuchawkowe i tylny panel
sterowania*
Przewijanie lub wyszukiwanie do
przodu i do tyłu
Losowo
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można zmieniać odtwarzaną ścieżkę na
płycie lub przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie uruchamia przyspieszone przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji
radiowych.
Opis płyty
TP
NEWS – serwis infor.
Tekst radiowy
Skanuj PTY
10
Ograniczenia
AF
Regionalne
G026982
Surround
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie
słuchawek o impedancji 16 - 32 omów i czułości co najmniej 102 dB.
Źródła dźwięku emitowanego przez głośniki
(FM, AM, CD itd.) nie można kontrolować za
pośrednictwem tylnego panelu sterowania.
W trakcie transmitowania stacji radiowej
przez słuchawki przy równoczesnym transmitowaniu innego źródła przez głośniki, mogą
nie pojawiać się komunikaty RDS.
Włączanie/wyłączanie
Gdy radioodtwarzacz jest włączony, tylny
panel sterowania włącza się przyciskiem SEL.
Wyłączenie panelu następuje wraz z wyłączeniem radioodtwarzacza bądź po długim
naciśnięciu przycisku SEL.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Wyłącznik radioodtwarzacza
Regulacja głośności
Obracając pokrętło
w prawo lub w lewo
można odpowiednio zwiększać lub zmniejszać siłę głosu. Regulacja jest elektroniczna,
bez punktu końcowego. Zwiększanie głośności dokonywane jest przyciskiem +, a
zmniejszanie – na panelu przycisków w kierownicy.
10
Wybór źródła dźwięku
Naciskając przycisk AM/FM
, można przełączać pomiędzy zakresami FM1, FM2 i AM.
uruchamia odtwarzacz CD
Przycisk CD
jedno- lub wielopłytowy.
Do włączania i wyłączania radioodtwarzacza
.
służy przycisk POWER
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu radioodtwarzacz był włączony, po ponownym włączeniu zapłonu zostanie również włączony.
Obracając przełącznik SELECTOR
,
można wybrać zewnętrzne źródło dźwięku –
AUX, USB* lub BT* oraz wewnętrzne źródło
dźwięku – odtwarzacz CD jedno- lub wielopłytowy*.
Wejście AUX (3,5 mm)
Przełącznik źródła audio AUX/RSE*
Zewnętrzne źródła dźwięku
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
RSE*, to posiada przełącznik źródła audio
AUX i RSE. Przełącznik ten może znajdować
się w jednym z dwóch położeń:
AUX
•
AUX – Przez system audio samochodu
odtwarzany jest dźwięk z zewnętrznego
źródła audio.
•
RSE – Przez system audio samochodu
odtwarzany jest dźwięk z zestawu RSE.
Wejście AUX można wykorzystać do podłączenia odtwarzacza iPod® lub MP3.
260
Wejście AUX i przełącznik źródła audio AUX/
RSE*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
WAŻNE
Gdy w gnieździe AUX jest umieszczona
wtyczka, pokrywa uchwytu na kubki musi
być podniesiona.
UWAGA
UWAGA
UWAGA
Powyższa regulacja nie jest możliwa za
pomocą przycisków w kierownicy.
USB*
1. Wybrać z menu Głośność wejścia AUX i
nacisnąć ENTER.
2. Za pomocą pokrętła SELECTOR bądź
przycisków
dokonać regulacji głośności. Na koniec nacisnąć ENTER.
10
1. Wybrać USB za pomocą przycisku
SELECTOR.
> Na wyświetlaczu widoczny będzie
komunikat Podł. urządzenie.
Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu,
jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie
akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego
należy unikać jednoczesnego odtwarzania
muzyki i ładowania odtwarzacza.
W pewnych przypadkach dźwięk z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda
AUX może być odtwarzany z innym poziomem głośności w stosunku do wewnętrznych
źródeł dźwięku. Gdy głośność sygnału z zewnętrznego źródła audio jest zbyt wysoka lub
zbyt niska, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu. Można tego uniknąć, ustawiając
odpowiedni poziom wzmocnienia sygnału
wejściowego z zewnętrznego źródła:
Podłączyć odtwarzacz/kartę pamięci USB
do kabla i gniazda, włożyć te elementy do
wnętrza i zamknąć schowek podręczny.
2. Podłączyć odtwarzacz iPod®, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB*,
patrz poprzednia ilustracja.
> W czasie odczytywania listy plików w
urządzeniu na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat Ładowanie. Może
to chwilę potrwać.
Po ukończeniu pobierania, na wyświetlaczu
zostanie pokazana informacja o ścieżkach.
Gniazdo USB*.
Po podłączeniu odtwarzacza iPod®, MP3 lub
pamięci przenośnej USB do gniazda USB*,
można sterować tymi urządzeniami multimedialnymi za pomocą elementów sterowania
systemu audio samochodu.
Teraz możliwe jest szybkie przewijanie/
zmiana ścieżek za pomocą przycisków
:
/
•
Krótkie przyciśnięcia wykorzystuje się do
przewijania pomiędzy ścieżkami.
•
Dłuższe przyciśnięcia służą do szybkiego
przewijania ścieżek.
Do tego celu można również wykorzystywać
przyciski na kierownicy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
261
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
UWAGA
10
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również z większością modeli odtwarzacza
iPod® wyprodukowanych od roku 2005.
Model iPod® Shuffle nie jest obsługiwany.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci
plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy
plików innych niż kompatybilne pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
Strumieniowa transmisja audio przez
Bluetooth®*
Uwagi ogólne
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący Bluetooth®* i podłączony jest
do niego telefon komórkowy, wtedy system
audio samochodu może odtwarzać pliki audio
przesyłane bezprzewodowo z telefonu. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*. Niektóre telefony
komórkowe pozwalają także na przełączanie
utworów z telefonu.
Aby można było odtwarzać materiały audio,
urządzenie musi najpierw zostać skojarzone i
połączone z samochodem. Informacje na
temat kojarzenia i podłączania urządzeń,
patrz strona 289. Wymagane jest także
wybranie BT jako źródła audio, patrz
strona 260.
iPod®
Odtwarzacz iPod® pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy. Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod jest całkowicie rozładowany, to
przed podłączeniem odtwarzacza należy
naładować jego akumulator.
262
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Telefon komórkowy Bluetooth® musi być
zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Telefon powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji
1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie działać.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe
dostępne na rynku są w pełni zgodne z
funkcją Bluetooth® systemu audio w
samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
Odtwarzanie
Obrócić przełącznik SELECTOR, aby wybrać
BT jako źródło dźwięku.
Teraz możliwe jest szybkie przewijanie/
zmiana plików audio za pomocą przycisków
/
:
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
•
•
Krótkie przyciśnięcia wykorzystuje się do
przewijania pomiędzy plikami audio.
Regulacja dźwięku
UWAGA
Poziom wzmocnienia dla głośnika centralnego można nastawić tylko wtedy, gdy w
menu zostanie wybrana opcja Dolby Pro
Logic II (DPL II) lub stereo trzykanałowe
(3-CH).
Dłuższe przyciśnięcia służą do szybkiego
przewijania plików audio.
Do tego celu można również wykorzystywać
przyciski na kierownicy.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Rodzaj programu
Nazwa na
wyświetlaczu
Tony niskie
BASS
Tony wysokie
TREBLE
Równowaga pomiędzy
głośnikami po stronie
prawej i lewej
BALANCE
2. Powtarzać naciskanie przycisku SOUND,
aż do uzyskania dostępu do żądanego
rodzaju regulacji. Do wyboru są opcje
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
GŁOŚNIK CENTR.* lub SURROUND*.
Równowaga głośników
prawych i lewych
FADER
Natężenie dźwięku z
głośnika środkowego
GŁOŚNIK
CENTR.*
3. Pokrętłem SELECTOR
można zmieniać ustawienia. Na wyświetlaczu ukazuje
się skala wartości od minimalnej do maksymalnej. Położenie środkowe odpowiada
standardowemu ustawieniu.
Efekt dźwięku przestrzennego
SURROUND*
Pokładowy system audio jest skalibrowany,
tak aby zapewnić optymalną reprodukcje
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Ponadto realizowane są także bieżące korekcje, uwzględniające ustawiony poziom głośności, warunki odbioru radiowego i prędkość
jazdy.
Opisane w niniejszej instrukcji obsługi możliwości ręcznej korekcji dźwięku – takie jak np.
regulacja tonów wysokich i niskich, czy ustawienia korektora graficznego – służą jedynie
dostosowaniu brzmienia do indywidualnych
upodobań słuchacza.
1. Nacisnąć przycisk SOUND
.
10
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
263
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Surround*
10
Ustawienia dźwięku przestrzennego kreują
odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Poszczególne ustawienia, łącznie z przełączaniem na
odpowiednie źródła dźwięku, dokonywane są
niezależnie.
na wyświetlaczu sygnalizuje
Symbol
działanie funkcji dźwięku przestrzennego
Dolby Pro Logic II. Możliwe są trzy ustawienia
dźwięku przestrzennego:
• Pro Logic II
• 3 kanały
• Wył. (dwukanałowy dźwięk stereofoniczny)
wyprodukowany na licencji Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Korektor graficzny przednich
głośników1
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez przednie głośniki.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-przód i
nacisnąć ENTER.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić
odpowiednią wartość.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
przestrzennego
1. Nacisnąć MENU, wybrać AUDIO MODE
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
2. Wybrać z menu SURROUND i nacisnąć
ENTER.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Pro Logic II, 3 kanały lub Wył. i
nacisnąć ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II jest znakiem
towarowym Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Układ dźwięku przestrzennego
Dolby Pro Logic II Surround System został
1
264
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Korektor graficzny tylnych głośników1
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez tylne głośniki.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-tył i
nacisnąć ENTER.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić
odpowiednią wartość.
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
Strojenie
Ręczne wyszukiwanie stacji o znanej
częstotliwości
AM FM
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
0
Automatyczne programowanie stacji
radiowych
2. Gdy żądana częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu, puścić przycisk.
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
10
1. Wybrać odbiór radiowy AM/FM1/FM2 za
pomocą pokrętła (3) przełącznika
SELECTOR lub przycisku (1) AM/FM.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku
lub
uruchamia wyszukiwanie kolejnej
stacji radiowej o silnym sygnale.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
wyszukanie następnej stacji.
3. Precyzyjnego strojenia można dokonać
krótkimi naciśnięciami przycisków strzałkowych
i
.
Tryb ręcznego strojenia pozostaje aktywny
przez pięć sekund od ostatniego naciśnięcia
przycisku.
Zapamiętywanie stacji radiowych
W celu przyporządkowania wybranej stacji
radiowej jednemu z przycisków numerycznych 0 – 9 (2), należy:
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
być zapamiętana. Dźwięk zostanie wyciszony na kilka sekund, a następnie na
wyświetlaczu pojawi się Zapamiętano
kanał. Stacja została zapamiętana.
G027119
CD
1. Przytrzymać wciśnięty przycisk
lub
. Na wyświetlaczu pojawia się MAN.
Radioodbiornik zaczyna, początkowo
powoli, przeszukiwać zakres częstotliwości. Po kilku sekundach wzrasta prędkość zmian częstotliwości.
W każdym paśmie (AM, FM1 i FM2) można
zaprogramować do 10 stacji radiowych, co
daje łącznie 30 stacji.
Przycisk AUTO (1) służy do uruchamiania
funkcji automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania do dziesięciu najsilniejszych stacji
radiowych. Funkcja ta jest szczególnie
wygodna, gdy nie są znane częstotliwości
stacji radiowych nadających w danym rejonie.
}}
265
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
Uruchomienie automatycznego
programowania stacji radiowych
–
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
3. Tryb automatycznego programowania
pozostaje aktywny aż do jego anulowania
krótkim naciśnięciem przycisku AUTO (1),
EXIT lub AM/FM.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO (1),
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Autom. zapis.
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji
radiowych SCAN przerywa działanie i zapamiętaną w ten sposób stację można wybierać
w zwykły sposób przyciskiem pamięci.
Gdy komunikat Autom. zapis zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego
wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych został zakończony. Tryb automatycznego strojenia pozostaje jednak aktywny i na
wyświetlaczu widoczny jest tekst AUTO.
Zapamiętane automatycznie stacje można
wybierać przyciskami 0 - 9. Jeżeli brak jest
stacji o wystarczająco mocnym sygnale,
pojawi się komunikat Nie znalez. stacji.
Przerwanie automatycznego
programowania stacji radiowych
–
Nacisnąć EXIT.
Przeglądanie zaprogramowanych stacji
W trybie automatycznego strojenia można
przeglądać zaprogramowane stacje radiowe.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (1). Na
wyświetlaczu ukaże się tekst AUTO.
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 0 - 9.
1
266
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
Przycisk SCAN (2) służy do uruchamiania
funkcji automatycznego wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w paśmie AM lub
FM. Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około
ośmiu sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
Uruchamianie i przerywanie
automatycznego wyszukiwania
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
2. Nacisnąć przycisk SCAN (2) w celu rozpoczęcia wyszukiwania. Na wyświetlaczu
pojawi się SCAN.
3. Naciśnięcie SCAN lub EXITprzerywa
wyszukiwanie stacji.
Funkcje RDS1
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci
nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym
dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik RDS może realizować następujące funkcje:
•
Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
•
Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub
wiadomości.
•
Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
Zapamiętanie wybranej stacji
Gdy jest aktywna funkcja SCAN, wybraną
stację radiową można wprowadzić do
pamięci.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny 0 - 9, pod którym dana stacja ma zostać zapamiętana, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
Station Stored.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie
wybrane funkcje tego systemu.
Regulacja głośności serwisów
specjalnych – NEWS/TP/ALARM
UWAGA
Jeżeli podczas odtwarzania płyty rozpocznie się emisja serwisu specjalnego – np.
drogowego, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Komunikaty transmitowane są z
głośnością ustaloną dla tego typu audycji.
Po zakończeniu serwisu kontynuowane
jest odtwarzanie z poprzednio ustawioną
siłą głosu. W przypadku dokonania korekcji głośności podczas słuchania serwisu
specjalnego, nastawy te zostaną zapamiętane i wykorzystane przy następnym
odbiorze tego typu komunikatów.
1. Przełącznikiem SELECTOR lub przyciskiem AM/FM wybrać odbiór radiowy.
2. Wybrać z menu NEWS - serwis infor. i
nacisnąć ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat NEWS - serwis infor..
4. Ponowne wybranie NEWS - serwis
infor. i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji NEWS - serwis infor..
Po uruchomieniu tej funkcji nadawane przez
stacje RDS programy kodowane jako serwisy
informacyjne przerywają odtwarzanie innych
źródeł dźwięku i powodują przełączenie na
ich odbiór z siłą głosu ustaloną dla tego typu
programu. Po zakończeniu serwisu informacyjnego następuje powrót do odtwarzania
pierwotnie wybranego źródła dźwięku z
poprzednio nastawioną głośnością.
W celu przerwania odbioru serwisu:
–
Odbiór serwisów informacyjnych –
NEWS
Uruchomienie tej funkcji powoduje automatyczne przełączanie (np. przerwanie odtwarzania płyty) na odbiór serwisu informacyjnego z chwilą rozpoczęcia jego nadawania.
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja odbioru
serwisów informacyjnych NEWS pozostaje jednak aktywna, oczekując na
kolejną transmisję.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Komunikaty odtwarzane są z siłą głosu ustaloną dla tego typu programów. Po zakończeniu serwisu drogowego następuje powrót do
odtwarzania pierwotnie wybranego źródła
dźwięku z poprzednio nastawioną głośnością.
10
1. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat TP.
3. Ponowne wybranie TP i naciśnięcie
ENTER przerywa działanie funkcji TP.
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu
widoczny jest tekst „TP”. Jeżeli aktualnie
odbierana stacja transmituje również serwisy
drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest
. Automatyczne przerwanie
symbol
odtwarzania i przełączenie na odbiór serwisu
drogowego nastąpi tylko wtedy, gdy na
wyświetlaczu widoczne jest
.
W celu przerwania odbioru trwającego serwisu drogowego:
–
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja TP
odbioru serwisów drogowych pozostaje
jednak aktywna, oczekując na kolejną
transmisję biuletynu drogowego.
Funkcja ta powoduje automatyczne przerywanie odtwarzania innych źródeł dźwięku i
przełączanie na odbiór transmitowanych
przez stacje RDS serwisów drogowych.
}}
267
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
Wyszukiwanie serwisów drogowych –
TP Search
typy programów
Funkcja ta umożliwia odbiór serwisów drogowych podczas podróżowania przez różne
kraje i regiony Europy, bez potrzeby wybierania konkretnych stacji nadawczych.
W momencie odebrania komunikatu alarmowego na wyświetlaczu pojawia się tekst
Alarm!. Funkcja ta jest wykorzystywana do
ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach, jak np. zawalenie się
mostu, czy awaria elektrowni nuklearnej.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
Wybór profilu programu – PTY
Muzyka country
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonym
profilu, np. nadających muzykę pop lub klasyczną. Poniżej przedstawiona jest lista profili
programowych możliwych do wybrania za
pomocą funkcji PTY.
Dokument
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu Wyszukiwanie TP i
nacisnąć ENTER.
Ponowne wybranie Wyszukiwanie TP i
naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS transmitują informacje o
treści nadawanego programu, o występujących artystach itp. Można je odebrać w formie tekstu ukazywanego na wyświetlaczu.
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU.
3. Wybrać z menu Pokaż tekst PTY i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Radio text i nacisnąć
ENTER.
Na wyświetlaczu widoczna będzie nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
3. Ponowne wybranie Radio text i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Komunikaty alarmowe
Komunikaty alarmowe odbierane są automatycznie. Odbioru ich nie można zablokować.
268
Wyświetlanie nazwy profilu
programowego
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe określają
rodzaj nadawanego programu.
Aktualne wydarzenia
Religia
Różne
Finanse
Muzyka ludowa
Hobby i wypoczynek
Programy dla dzieci
Stare przeboje
Informacje
Muzyka jazzowa
Muzyka poważna
Kultura
Muzyka klasyczna
Muzyka lekka
Muzyka regionalna
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
typy programów
3. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
Muzyka pop
4. Wybrać z menu Wybierz PTY i nacisnąć
ENTER.
Podróże
Muzyka rockowa
Sprawy socjalne
Sport
Teatr
Telefony od sluchaczy
Edukacja
Nauka
Pogoda
Inna muzyka
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. Włączyć odbiór w paśmie FM 1 lub FM 2
i nacisnąć przycisk MENU.
2. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
5. Naciskając ENTER wybrać jeden lub kilka
preferowanych rodzajów programów. Po
dokonaniu pierwszego wyboru podświetlane jest „PTY” na wyświetlaczu i
radioodbiornik przechodzi w stan oczekiwania na określenie kolejnych preferencji
profilu programowego PTY.
9. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja o wybranym profilu programowym,
odbiornik powróci do poprzednio nastawionej częstotliwości. Funkcja PTY przechodzi w stan oczekiwania i pozostaje w
nim do chwili pojawienia się w eterze
wybranego rodzaju programu. Gdy to
nastąpi, radioodbiornik automatycznie
dostroi się do odbioru stacji o wybranym
profilu programowym.
6. Po wybraniu wszystkich żądanych rodzajów programów wybrać EXIT/CLEAR w
celu porzucenia listy kodów profili programowych.
W celu przerwania stanu oczekiwania PTY
standby należy przejść do menu i wybrać
Anuluj wszystkie PTY. Symbol PTY zniknie
z wyświetlacza i nastąpi powrót do normalnego trybu pracy odbiornika.
7. Wybrać z menu Skanuj PTY i nacisnąć
ENTER. Po znalezieniu stacji nadającej
jeden z wybranych rodzajów programu
radioodbiornik przełącza się na jej odbiór.
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji radiowej – TP
STATION
8. Jeżeli znaleziona stacja jest nieodpowiedlub
nia, naciśnięcie przycisku
powoduje kontynuację wyszukiwania.
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy drogowe mają być odsłuchiwane.
10
Funkcja ta działa, gdy na wyświetlaczu
widoczny jest symbol
.
Wybór stacji transmitującej serwisy
drogowe
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy
drogowe mają być odsłuchiwane.
}}
269
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu STACJA Z SERWISEM
INF. i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu STACJA TP i nacisnąć
ENTER.
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
UWAGA
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy drogowe nadawane przez
wybraną w ten sposób stację.
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji radiowej – NEWS
STATION
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy informacyjne mają być
odsłuchiwane.
Należy pamiętać, że funkcja ta działa jedynie
dla stacji RDS.
Wybór stacji transmitującej serwisy
informacyjne
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy
informacyjne mają być odsłuchiwane.
270
3. Wybrać z menu TP STATION i nacisnąć
ENTER.
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
UWAGA
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy informacyjne nadawane przez
wybraną w ten sposób stację.
Automatyczny wybór częstotliwości –
AF
Funkcja AF zapewnia stały odbiór wybranej
stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
widoczne jest Wyszukiwanie PI,
anulowanie: EXIT.
Włączenie i wyłączanie funkcji
automatycznego wyboru częstotliwości
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu AF i nacisnąć ENTER.
W celu wyłączenia funkcji ponownie wybrać
AF i nacisnąć ENTER.
Rozgłośnie regionalne – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Regional i nacisnąć
ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat REG.
4. Ponowne wybranie REG i naciśnięcie
REG przerywa działanie funkcji REG.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni radiowych. Pozwala ona wybrać na
podstawie odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma
następować automatyczne przełączanie na
odbiór serwisów specjalnych nadawanych
przez inne rozgłośnie radiowe.
• Lokalne stacje – Przełączanie tylko na
pobliskie nadajniki radiowe.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia w trybie odbioru radiowego.
10
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Resetuj wszystkie
ustawienia i nacisnąć ENTER.
3. Dla potwierdzenia jeszcze raz nacisnąć
ENTER.
• Odległe stacje2 – Przełączanie tylko na
daleko położone nadajniki radiowe, nawet
gdy występują zakłócenia.
• Wyłączone – Przełączenie na inne nadajniki radiowe nie następuje.
Włączenie i wyłączanie funkcji EON
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu EON i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Lokalne stacje, Odległe stacje
lub Wyłączone i nacisnąć ENTER.
2
Ustawienie domyślne/fabryczne.
271
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
SELECTOR (4) lub przyciskiem CD (1) i
wybrać płytę przyciskami numerycznymi 1 6.
10
Wkładanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy)
G027116
–
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że
można włożyć nową płytę. Do odtwarzacza
wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.
–
Włożyć płytę w przewidziany do tego celu
otwór (2) odtwarzacza.
Wysuwanie płyty CD
Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w
nim płyta audio CD, zostanie ona odtworzona
automatycznie. W przeciwnym razie należy
załadować płytę i przełączyć na odtwarzacz
CD przełącznikiem SELECTOR (4) lub przyciskiem CD(1).
Wysunięta płyta pozostaje w tej pozycji maksymalnie 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do odtwarzacza i
będzie dalej odtwarzana.
Odtwarzanie płyty (w odtwarzaczu
wielopłytowym CD)
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu
powoduje wysunięcie jednej płyty.
Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza
wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona automatycznie. W
przeciwnym razie należy przełączyć na wielopłytowy odtwarzacz CD przełącznikiem
272
Przyciskami numerycznymi 1 - 6 lub za
pomocą przycisków nawigacyjnych
góra/dół wybrać pustą pozycję.
Wysunięcie jednej płyty (Odtwarzacz
CD)
Wysunięcie wszystkich płyt (zmieniacz
CD)
Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując
naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie
płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat MATA UT.
Powyższa operacja jest możliwa jedynie podczas postoju samochodu. Wysuwanie płyt
zostaje przerwane, gdy samochód rozpocznie
jazdę.
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Pliki audio
Oprócz zwykłych płyt muzycznych, odtwarzane są również pliki dźwiękowe w formatach MP3 i WMA.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie
audio zabezpieczone przed kopiowaniem
nie będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura
danych na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem, zależnie od
jakości płyty.
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Jeżeli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD z
utworami audio, naciśnięcie ENTER spowo-
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
duje wyświetlenie struktury tej płyty. Nawigacja w strukturze płyty odbywa się tak samo
jak w strukturze menu systemu audio. Utwory
audio oznaczone są symbolem
,a
katalogi symbolem
. Przed rozpoczęciem odtwarzania można za pomocą przycis/
wyświetlić niemieszczące się
ków
na wyświetlaczu fragmenty nazwy. Naciśnięcie ENTER. uruchamia odtwarzanie wybranego pliku
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone zostaną pozostałe utwory w tym
samym katalogu. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym katalogu, odtwarzacz
przejdzie do następnego katalogu.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można przeskakiwać pomiędzy ścieżkami bądź plikami dźwiękowymi. Długie
naciśnięcie pozwala w sposób przyspieszony
przemieszczać się w obrębie ścieżek bądź
plików. Funkcje te realizują również odpowiednie przyciski w kierownicy.
Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesięciu początkowych sekund każdej
ścieżki na płycie CD. Nacisnąć przycisk
SCAN. Naciśnięcie EXIT lub SCAN przerywa
działanie funkcji i kontynuowane jest odtwarzanie bieżącej ścieżki lub pliku. Funkcja
przeszukiwania działa tylko w obrębie aktualnie wybranej płyty. W trakcie jej działania na
wyświetlaczu widoczny jest tekst SCAN.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, komunikat SCAN nie jest widoczny.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Przeskakiwanie pomiędzy przypadkowo
wybieranymi utworami jest możliwe tylko
w obrębie aktualnie odtwarzanej płyty.
Włączanie i wyłączanie (odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania zwykłej płyty audio
CD:
–
Wybrać z menu LOSOWO i nacisnąć
ENTER.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami
MP3/WMA:
–
Wybrać z menu Płyta lub Folder i nacisnąć ENTER.
10
Włączanie i wyłączanie (odtwarzacz
wielopłytowy CD)
W przypadku odtwarzania zwykłej płyty audio
CD:
1. Wybrać z menu Losowo i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie
płyty i nacisnąć ENTER.
Opcja odtwarzania Wszystkie płyty dotyczy
tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami
MP3/WMA:
1. Wybrać z menu Jedna płyta lub Folder i
nacisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanej płyty lub odpowiedniego katalogu i nacisnąć ENTER.
Wybranie innej płyty powoduje przerwanie
działania funkcji.
W zależności od wybranego wariantu funkcji
odtwarzania losowego, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty:
}}
273
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
•
Komunikat LOSOWO oznacza, że odtwarzane będą tylko utwory z jednego katalogu na aktualnie wybranej płycie CD.
•
Komunikat LOSOWO ALL oznacza, że
odtwarzane będą utwory z wszystkich
płyt w odtwarzaczu wielopłytowym.
10
•
Komunikat LOSOWO Folder oznacza, że
odtwarzane będą utwory z jednego katalogu na aktualnej płycie CD.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, powyższe komunikaty nie są
widoczne.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na płycie dodatkowe informacje
można obejrzeć w postaci tekstowej na
wyświetlaczu.
Włączanie/wyłączanie
Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
–
Wybrać z menu Opis płyty i nacisnąć
ENTER.
Płyty CD
W przypadku płyt nagrywanych na domowym
sprzęcie jakość odtwarzanego dźwięku może
274
nie być zadowalająca, a nawet może nastąpić
przerwanie odtwarzania.
OSTRZEŻENIE
Należy stosować wyłącznie standardowe
płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać
płyt z naklejonymi etykietami. Ciepło
wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy odtwarzacza może spowodować
odklejenie etykiety, co grozi uszkodzeniem
urządzenia.
10 System audio-telefoniczny
Menu funkcji radioodtwarzacza
MENU FM1
1. NEWS - serwis infor.
2. TP
3. Radio text
4. USTAWIENIA RADIA
4.1. PTY
4.2. TP
4.3. STACJA Z SERWISEM INF.
4.4. AF
4.5. Regional
4.6. EON
4.7. Resetuj wszystkie ustawienia
5. AUDIO MODE*
5.1. Surround
5.2. Korektor graf.-przód
5.3. Korektor graf.-tył
MENU ODBIORU RADIOWEGO W
PAŚMIE AM
1. AUDIO MODE*2
10
MENU ODTWARZACZA CD
1. Random
2. NEWS - serwis infor.
3. TP
4. Opis płyty
5. AUDIO MODE*2
MENU WEJŚCIA AUX
1. Głośność wejścia AUX
2. NEWS - serwis infor.
3. TP
4. AUDIO MODE*2
5.4. Resetuj wszystkie ustawienia
1
2
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
Patrz MENU FM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Elementy zestawu telefonicznego
276
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Przyciski sterujące w kierownicy* –
Większość funkcji telefonu może być uruchamiana za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Gdy telefon jest w
stanie aktywnym, przyciski w kierownicy
obsługują wyłącznie funkcje związane z
telefonowaniem. W stanie aktywnym na
wyświetlaczu są stale pokazywane informacje dotyczące telefonu.
Mikrofon – Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie
obok osłony przeciwsłonecznej.
Czytnik karty SIM - Gniazdo karty SIM
znajduje się na przedzie panelu klawiatury
telefonu.
Klawiatura w środkowej konsoli - Klawiatura umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji, jakie dostępne są dla systemu obsługi telefonu, oprócz regulacji
głośności.
Antena - Antena jest zamocowana do
przedniej szyby, przed lusterkiem wstecznym.
Informacje ogólne
Urządzenia sterujące
•
Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze
najważniejsze.
•
Podczas uzupełniania paliwa telefon
powinien być wyłączony.
•
W pobliżu hałaśliwych miejsc telefon
należy wyłączyć.
•
Firma Volvo zaleca, aby obsługę techniczną telefonu powierzać wyłącznie
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
10
Połączenia alarmowe
Połączenia alarmowe ze służbami ratunkowymi w granicach zasięgu sieci mogą być
realizowane bez karty SIM.
1. Włączyć telefon.
2. Wybrać numer służby ratunkowej właściwy dla danego regionu (w obrębie Unii
Europejskiej: 112).
3. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
w środkowej konsoli lub w kierownicy.
G027117
Elementy zestawu telefonicznego
Wyświetlacz
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze
stanu gotowości
Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
EXIT/CLEAR – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze
menu, anulowanie wyboru i kasowanie
znaku przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru
Gniazdo karty SIM
Przyciski nawigacyjne w strukturze menu
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Włączanie, wyłączanie i przełączanie
telefonu w stan gotowości
Wyciszanie w trakcie połączenia
telefonicznego
Włączanie:
1. W celu przełączania telefonu w stan gotowości nacisnąć krótko przycisk PHONE
lub EXIT/CLEAR.
Gdy podczas słuchania radia lub płyty
zadzwoni telefon, w momencie odebrania
połączenia radioodtwarzacz zostanie wyciszony. Po zakończeniu połączenia przywracana jest poprzednia głośność. Głośność
radioodtwarzacza można regulować także w
trakcie połączenia telefonicznego. W takim
przypadku zostaje ona zachowana także po
zakończeniu rozmowy. Na czas rozmowy
telefonicznej zestaw audio może być także
wyciszany całkowicie, patrz strona 286.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE
przywraca stan aktywny.
Funkcja ta dotyczy wyłącznie integralnego
zestawu telefonicznego Volvo.
Gdy telefon jest włączony lub w stanie gotowości, na wyświetlaczu widoczny jest symbol
słuchawki.
Stan gotowości
–
Nacisnąć przycisk PHONE (3) w celu włączenia telefonu.
Wyłączanie:
–
Przytrzymać wciśnięty przycisk PHONE
Kontynuacja pracy w stanie gotowości:
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności w
trakcie połączenia. Zestaw telefoniczny
nie wykorzystuje głośnika środkowego*
278
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu telefon był włączony, po ponownym włączeniu
zapłonu zostanie automatycznie włączony.
Gdy telefon jest wyłączony, nie jest możliwy
odbiór połączeń telefonicznych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W stanie gotowości można odbierać połączenia telefoniczne przy włączonym zestawie
audio. Na wyświetlaczu ukazują się informacje dotyczące radioodtwarzacza.
W celu skorzystania z innych funkcji zestawu
telefonicznego, należy przełączyć go w stan
aktywny.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Szybki dostęp do opcji menu
Karta SIM
W razie problemów z kartą SIM należy zwrócić się do właściwego operatora sieci komórkowej.
Po wyświetleniu menu, zamiast przycisków
nawigacyjnych można użyć przycisków
numerycznych i przycisku ENTER do szybkiego wybierania pozycji z danego poziomu
struktury menu. Każda opcja menu ma numer
porządkowy. Numer ten wyświetlany jest
obok danej pozycji menu.
Połączenia telefoniczne
Uzyskiwanie połączenia:
–
Wybrać numer i nacisnąć ENTER na klawiaturze lub w kierownicy.
W celu odebrania połączenia:
Ze względów bezpieczeństwa do niektórych
opcji menu nie ma dostępu podczas jazdy z
prędkością powyżej niż 8 km/h. Można jedynie dokończyć wcześniej rozpoczęte działania
w menu.
–
G026980
Bezpieczeństwo drogowe
Funkcja 5.6 w menu funkcji daje możliwość
wyłączenia ograniczenia prędkościowego.
10
Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie
po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity
Module) do czytnika. Karty te rozprowadzane
są przez operatorów sieci komórkowych.
W celu użycia telefonu należy zawsze włożyć
kartę SIM.
1. Wyłączyć telefon.
2. Krótkim naciśnięciem otworzyć gniazdo
karty SIM.
Nacisnąć ENTER. Można także skorzystać z funkcji automatycznego odbioru,
patrz strona 286.
Podczas rozmowy zestaw audio jest automatycznie wyciszany, patrz strona 286.
Zakończenie rozmowy telefonicznej
–
Nacisnąć przycisk EXIT/CLEAR na klawiaturze lub w kierownicy.
Zestaw audio powróci do poprzedniego trybu
pracy.
Połączenie przychodzące można odrzucić
naciskając przycisk EXIT/CLEAR.
3. Włożyć kartę stroną metaliczną do dołu.
4. Ścięty róg karty powinien znaleźć się w
odpowiednim wyprofilowaniu gniazda.
5. Wcisnąć gniazdo karty z powrotem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
279
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Ostatnio wybierane numery
10
Ostatnio wybierane numery i przyporządkowane im opisy są automatycznie zapamiętywane.
1. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
lub w kierownicy.
2. Przyciskami nawigacyjnymi można przewijać do przodu lub do tyłu ostatnio
wybierane numery. Pokazują się one na
wyświetlaczu.
3. Nacisnąć ENTER.
Szybkie wybieranie numerów
Przyporządkowanie numerów do
szybkiego wybierania
Przechowywane w książce telefonicznej aparatu numery można przyporządkować przyciskom szybkiego wybierania (1 - 9).
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Wybrać z menu Książka telefoniczna i
nacisnąć ENTER.
3. Wybrać cyfrę, której będzie przyporządkowany dany numer telefonu. Dla
potwierdzenia nacisnąć ENTER.
4. Odszukać w książce telefonicznej aparatu
żądane nazwisko lub numer telefonu.
Nacisnąć ENTER aby wybrać numer/
nazwisko.
Korzystanie z szybkiego wybierania
1. W celu uzyskania połączenia należy przez
około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty
wybrany przycisk numeryczny szybkiego
wybierania lub nacisnąć go krótko, a
następnie nacisnąć ENTER.
2. Po włączeniu telefonu należy odczekać
chwilę, zanim zostanie użyta funkcja
szybkiego wybierania.
UWAGA
Korzystanie z szybkiego wybierania możliwe jest po uaktywnieniu funkcji 3.4. Opis
funkcji szybkiego wybierania i opcji menu,
patrz strona 285.
2. Wybrać z menu Szybkie wybieranie
numerów (patrz strona 286) i nacisnąć
ENTER.
280
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Połączenie oczekujące
Dwa krótkie sygnały dźwiękowe z głośnika
podczas rozmowy telefonicznej oznaczają, że
ktoś jeszcze próbuje się dodzwonić. Informowanie o połączeniach oczekujących można
włączyć lub wyłączyć korzystając z menu.
Po otrzymaniu informacji o połączeniu oczekującym można je odebrać lub zignorować.
Jeżeli połączenie ma pozostać nieodebrane,
należy nacisnąć EXIT/CLEAR lub nie wykonywać żadnej czynności.
W celu odebrania połączenia należy nacisnąć
ENTER. Aktualne połączenie zostaje zawieszone. Naciśnięcie EXIT/CLEAR przerywa
obydwa połączenia.
Funkcje dostępne w trakcie
telefonowania
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
dostępne są wyszczególnione poniżej funkcje
(przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór
zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Wyciszenie
Hold/Resume
Zawieszenie aktualnego połączenia lub
powrót do zawieszonego połączenia
Książka telefoniczna
Pokazanie książki telefonicznej
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
oraz przy połączeniu zawieszonym dostępne
są wyszczególnione poniżej funkcje (przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór
zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
Secret mode/
Secret mode
off
Wyciszenie
Książka telefoniczna
Pokazanie książki telefonicznej
Dołącz
Równoczesna rozmowa
z dwoma rozmówcami
(połączenie konferencyjne)
Zamień
Przełączanie pomiędzy
dwoma rozmówcami
Głośność rozmowy
W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej należy naciskać przycisk + lub - - w
kierownicy.
Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny,
przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie
związane z nim funkcje.
Wykorzystanie przycisków do sterowania
funkcjami radioodtwarzacza możliwe jest
tylko po przełączeniu telefonu w stan gotowości, patrz strona 278.
Wprowadzanie numerów i nazwisk do
pamięci
1. Nacisnąć przycisk MENU, wybrać
Książka telefonicznai nacisnąć ENTER.
10
2. Wybrać Nowy numer i nacisnąć ENTER.
3. Wprowadzić nazwę i nacisnąć ENTER.
4. Wprowadzić numer i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać rodzaj pamięci i nacisnąć
ENTER.
Wywoływanie z pamięci
Książka telefoniczna
W pamięci zestawu telefonicznego lub
pamięci karty SIM mogą być przechowywane
numery telefonów oraz przyporządkowane im
opisy.
Jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej jest
zapisany w pamięci, na wyświetlaczu zostanie pokazane jej nazwisko.
AM FM
CD
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
Pamięć telefonu mieści 255 pozycji.
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027118
Secret mode/
Secret mode
off
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
281
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
W celu wyszukania pozycji w książce
telefonicznej nacisnąć dolny przycisk
nawigacyjny MENU (1) lub przycisk
w kierownicy.
Wybrać jedną z dwóch możliwości:
1. Nacisnąć ENTERi posługując się przyciskami strzałkowymi przewinąć do żądanej
pozycji.
2. Nacisnąć przycisk z pierwszą literą opisu
pozycji (lub wpisać całą nazwę) i nacisnąć
ENTER.
3. Nacisnąć ENTERw celu uzyskania połączenia z wybranym numerem.
Wprowadzanie tekstu
Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem:
jeden raz w celu wprowadzenia pierwszego
znaku, dwa razy w celu wprowadzenia drugiego itd. W celu wprowadzenia spacji
(odstępu) nacisnąć 1.
282
1
Spacja 1 – ? ! , . : „ ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Separator używany przy wprowadzaniu po kolei dwóch jednakowych znaków.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Zmiana wielkich liter na małe i
odwrotnie.
EXIT
Usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku lub litery. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje skasowanie całej liczby lub
tekstu.
Przerywanie wprowadzania tekstu
1. Długie naciśnięcie przycisku EXIT/
CLEAR powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
2. Kolejne długie naciśnięcie przycisku
EXIT/CLEAR powoduje powrót do menu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Dwie karty SIM
G026980
–
Wielu operatorów sieci komórkowych oferuje
dwie karty SIM – jedną do samochodu i drugą
do innego telefonu. Mając dwie karty SIM
można mieć jeden numer telefonu dla dwóch
różnych aparatów. Informacje o ofercie
dostępnej w danym regionie uzyskać można
od operatora sieci komórkowej.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Specyfikacje
A
Moc
2W
Karta SIM
Mała, 3 V
Liczba wpisów w pamięci
255A
SMS
tak
Dane/faks
Nie
Dwa zakres częstotliwości
Tak (900/1800)
10
Jest 255 komórek pamięci telefonu. Liczba komórek
pamięci karty SIM uzależniona jest od abonamentu.
Numer IMEI
W celu zablokowania aparatu telefonicznego
należy podać operatorowi sieci komórkowej
jego numer IMEI. Jest to 15 cyfrowy numer
seryjny wprowadzony do pamięci urządzenia.
W celu jego wyświetlenia należy nacisnąć *#06# . Wskazane jest zanotowanie tego
numeru i przechowywanie go w bezpiecznym
miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
Przegląd
10
2.3.2 Telefon-> karta SIM
1. Rejestr połączeń
2.4.1 Aktywne
4.6.2 Kiedy zajęte
1.2. Poł. odebrane
2.4.2 Wybierz numery
4.6.3 Nie odpowiada
1.3. Wybrane numery
2.5. Wyczyść kartę SIM
4.6.4 Niedostępny
1.4. Kasuj listę
2.6. Skasuj telefon
4.6.5 Poł. faksu
2.7. Status pamięci
4.6.6 Poł. danych
1.4.2 Połączenia nieodebrane
1.4.3 Poł. odebrane
1.4.4 Wybrane numery
1.5. Czas trwania połączenia
1.5.1 Ost. odebr. poł.
1.5.2 Licznik poł.
1.5.3 Całk. czas
1.5.4 Reset timer
2. Książka telefoniczna
2.1. Wyszukaj
2.2. Nowy numer
2.3. Skopiuj wszystko
2.3.1 Karta SIM-> telefon
284
4.6.1 Wszystkie połączenia
1.1. Poł. nieodebrane
1.4.1 Wszystkie połączenia
1
4.6. Odwrócenie
2.4. Szybkie wybier.
Maksymalnie 3 telefonów.
3. Wiadomości
4.6.7 Anuluj wsz.
3.1. Czytaj
5. Change phone
3.2. Pisz
5.1. Car phone
3.3. Message settings
5.2. Dodaj telefon
3.3.1 Numer centrum SMS
3.3.2 Czas ważności
3.3.3 Typ wiadomości
4. Opcje połączenia
4.1. Wyślij mój nr
4.2. Połączenia oczekujące
4.3. Automatyczne odbieranie
5.3. Dodane telefony1
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
6. Ustawienia tel.
6.1. Sieć
4.4. Automatic redial
6.1.1 Automatic
4.5. Numer skrzynki głosowej
6.1.2 Ręczne wybier.
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
1.3. Wybrane numery
2.2. Nowy numer
6.2.2 Wyłączone
Lista wybranych numerów. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów
telefonu w książce telefonicznej – patrz
strona 280.
6.2.3 Automatic
1.4. Kasuj listę
2.3. Kopiuj wszystkie
Opcja ta umożliwia kasowanie listy w menu
1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:
Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z
pamięci karty SIM do pamięci telefonu.
1.4.1. Wszystkie
2.3.1. Z karty SIM do pamięci telefonu
1.4.2. Missed
2.3.2. From phone to SIM memory
1.4.3. Received
2.4. Szybkie wybieranie numerów
1.4.4. Dialled
Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w
książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry
szybkiego wybierania.
6.2. Zabezpieczenia karty SIM
6.2.1 Włączone
6.3. Change PIN code
6.4. Audio
6.4.1 Głośność dzwonka
6.4.2 Sygnał dzwonka
6.4.3 Wycisz radio
6.4.4 Sygnał wiad.
6.5. Ust. fabryczne
1.5. Czas połączeń
1. Rejestr połączeń
Umożliwia sprawdzenie czasów trwania
wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia. Można także wyzerować licznik rozmów,
co wymaga podania kodu telefonu (patrz
opcja 5.4).
1.1. Poł. nieodebrane
1.5.1. Ost. odebr. poł.
Opis opcji menu
Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
1.2. Poł. odebrane
Lista odebranych połączeń. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
1.5.2. Licznik poł.
1.5.3. Całk. czas
1.5.4. Reset timer
2. Książka telefoniczna
10
2.5. Kasuj SIM
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
karty SIM.
2.6. Kasuj pamięć tel.
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
telefonu.
2.7. Stan pamięci
Pokazuje, ile jest zajętych pozycji w pamięci
karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest
liczba zajętych miejsc spośród wszystkich
dostępnych miejsc, np. 100 (250).
2.1. Wyszukaj
Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce
telefonicznej.
}}
285
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
3. Wiadomości
10
3.1. Czytaj
4.2. Poł. oczekujące
Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w
całości lub we fragmencie.
Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne
połączenie.
3.2. Pisz
4.3. Automat. sekret.
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury telefonu. Można zapisać wiadomość w
pamięci lub wysłać ją.
Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.
3.3. Ustawienia wiadomości
Automatyczne powtarzanie wybierania
numeru, który był zajęty.
Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie
przekazywać wysłane wiadomości. Określenie sposobu docierania pod wskazany adres i
okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz
numer SMSC można uzyskać od operatora
sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny
być zmieniane.
4.4. Oddzwanianie
4.5. Numer poczty głosowej
Zapisuje numer poczty głosowej.
Wybór wbudowanego telefonu.
5.2. Dodaj telefon
Dodanie telefonów komórkowych do listy
Dodane telefony.
5.3. Dodane telefony
Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 3 telefonów).
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
6. Ustawienia telefonu
4.6.1. Wszystkie połączenia
Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej. Nazwa wybranego operatora ukazuje
się na wyświetlaczu w trybie podstawowej
pracy zestawu telefonicznego.
3.3.2. Czas ważności
4.6.2. Kiedy zajęte
3.3.3. Rodzaj wiadomości
4.6.3. Nie odpowiada
Określenie, czy numer tego telefonu ma być
pokazywany osobie, do której się telefonuje.
Informacje o możliwościach zastrzeżenia
5.1. Telefon samochodu
4.6. Przekierowanie
3.3.1. Numer centrum SMS
4.1. Wyślij mój nr
5. Zmień telefon
Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być
przekierowane na określony numer telefonu.
Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.
4. Opcje połączenia
286
numeru można uzyskać od operatora sieci
komórkowej.
4.6.4. Niedostępny
4.6.5. Poł. faksu
4.6.6. Poł. danych
4.6.7. Anuluj wsz.
6.1. Sieć
6.1.1. Auto
6.1.2. Ręczne wybier.
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
6.2. Bezp. karty SIM
Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone
czy automatyczne.
10
6.2.1. Włączone
6.2.2. Wyłączone
6.2.3. Automatic
6.3. Zmień kod PIN
Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.
6.4. Dźwięk
6.4.1. Głośność
Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.
6.4.2. Sygnał dzwonka
Wybór jednego z pięciu sygnałów dzwonka
telefonu.
6.4.3. On/Off
Automatyczne wyciszanie radioodtwarzacza.
6.4.4. Sygnał wiadomości
6.5. Ustawienia fabryczne.
Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.
287
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Informacje ogólne
10
nego sterowania szeregiem funkcji telefonu.
Mikrofon jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej (2). Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym
za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy
jest on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi
telefonu
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym
Volvo lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
Mikrofon
Przyciski sterujące w kierownicy*
Panel sterowania w środkowej konsoli
BluetoothTM
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności z możliwością zdal-
288
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOLUME – Regulacja głośności, ta sama
funkcja realizowana jest również odpowiednimi przyciskami w kierownicy*.
Wyświetlacz
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze
stanu gotowości.
PHONE – Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości.
EXIT – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze menu, anulo-
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
wanie wyboru i kasowanie znaku przy
wprowadzaniu tekstu lub numeru.
telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomówiącego informuje symbol
.
Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski służą do przemieszczania się pomiędzy opcjami menu
w górę i w dół.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje funkcję zestawu głośnomówiącego i
odłącza podłączony telefon.
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru.
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu.
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą
konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy. Informacje o menu, patrz strona 258.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw głośnomówiący BluetoothTM handsfree
i wbudowany telefon, to menu telefonu
zawiera dodatkowe menu, patrz
strona 293.
Włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez
system menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na wyświetlaczu
wraz z ich nazwami BluetoothTM. Funkcja zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Moje Volvo.
10
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez
system menu telefonu
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
Jeżeli podłączony jest inny telefon, należy
go odłączyć.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz
instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Moje Volvo z listy urządzeń w
telefonie.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
następuje automatycznie. Więcej informacji
na temat połączeń, patrz strona 291.
5. Wybrać połączenie z Moje Volvo.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez
wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego
jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany (skojarzony) i podłączony do
systemu audio, a na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Synchronizacja. Dalsze informacje na temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 291.
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni symbol
oraz
nazwa telefonu BluetoothTM. Możliwe jest
wówczas sterowanie telefonem poprzez system audio.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wymagają,
by przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego zostało potwierdzone z klawiatury telefonu.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki
telefonicznej aparatu (patrz strona 292).
Połączenia telefoniczne
3. Nacisnąć ENTER.
Odebranie połączenia odbywa się przez
naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system
audio jest w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub
kończenie połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
290
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być
kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Połączenia przychodzące
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane automatycznie. Funkcję tę można włączyć/wyłączyć, wybierając MENU
TELEFONU OPCJE POŁĄCZENIA
Automatyczne odbieranie.
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU
lub ENTER w celu przejścia do następujących funkcji:
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
audio wyciszony.
•
Przekaż połączenie do telefonu – połączenia są przekazywane do telefonu
komórkowego.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone
w momencie użycia słuchawki. Jest to
objaw normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić
ponowne połączenie.
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe jest wybranie innego numeru.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy można regulować w czasie trwania rozmowy. W tym celu należy użyć
elementów sterowania przy kierownicy*.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trybie telefonu (TELEFON) głośność systemu audio można regulować normalnie za
pomocą pokrętła VOLUME.
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ Wycisz radio.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Rodzaje dzwonka Sygnał
połączenia 1 itd.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu1, należy wybrać opcję MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ SYGNAŁY
DZWONKA Użyj syg. tel. kom..
Głośność dzwonka
Przejść do opcji MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Głośność sygnału dzwonka
i wyregulować za pomocą
/
na panelu
sterowania w konsoli środkowej.
1
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do 3 telefonów.
Rejestracja danego telefonu odbywa się raz.
Po zarejestrowaniu telefon komórkowy pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden telefon komórkowy. Skasowanie rejestracji telefonu możliwe jest w MENU TELEFONU
BLUETOOTH Usuń telefon.
10
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio połączony telefon komórkowy, zostanie
on automatycznie połączony. Jeżeli system
audio wyszukuje ostatnio połączony telefon
komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana
na wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego
łączenia innego telefonu należy wcisnąć
EXIT.
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony
telefon komórkowy, należy wykonać następujące czynności:
Wybrać tryb telefonu systemu audio
(TELEFON) i postępować zgodnie z instruk-
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
cjami na wyświetlaczu lub zmienić połączony
telefon komórkowy za pomocą menu w sposób opisany poniżej.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
BluetoothTM, czy też ma także wbudowany
telefon.
•
W przypadku samochodów wyposażonych tylko w BluetoothTM połączenia
dokonuje się za pomocą opcji MENU
TELEFONU BLUETOOTH Change
phone Dodaj telefon lub wybierając
jeden z wcześniej połączonych telefonów.
•
W przypadku samochodów wyposażonych we wbudowany telefon i
BluetoothTM połączenia dokonuje się za
pomocą opcji MENU TELEFONU
Change phone Dodaj telefon lub
wybierając jeden z wcześniej połączonych telefonów.
Książka telefoniczna
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia. Funkcja ta może
zostać wyłączona w USTAWIENIA
TELEFONU Synchronizuj ks. tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się tylko w
książce telefonicznej połączonego telefonu
komórkowego.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada
funkcji kopiowania książki telefonicznej, to
po zakończeniu kopiowania zostanie
wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane na wyświetlaczu.
Wyszukiwanie kontaktów
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przy-
292
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
cisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie w książce telefonicznej oparte na pierwszej wprowadzonej literze.
Książkę telefoniczną można także otworzyć
za pomocą przycisku
na panelu sterowania w konsoli środkowej lub przycisku
przy kierownicy. Do przeglądania kontaktów
/
lub
/
.
służą przyciski
Wyszukiwanie można także przeprowadzić w
menu Wyszukaj książki telefonicznej dostępnego w opcji KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Wyszukaj:
1. Wprowadzić pierwsze kilka liter nazwy
kontaktu i wcisnąć ENTER. Albo po
prostu wcisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania
poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo
lub odwiedzenie strony
www.volvocars.com w celu uzyskania
informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w
opcji OPCJE POŁĄCZENIA Numer
poczty głosowej:. Jeżeli nie ma żadnego
zapisanego numeru, do menu można wejść,
naciskając i przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego numeru, należy wcisnąć i przytrzymać
1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
REJESTR POŁĄCZEŃ.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu klawiatury w konsoli środkowej. Należy
wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wprowadzić pierwszą literę, dwukrotnie, aby wprowadzić drugą itd. W ten sposób należy wprowadzić wszystkie znaki, patrz tabela na stronie
282.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków.
/
na
panelu sterowania w konsoli środkowej służą
do przechodzenia pomiędzy znakami.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM
10
UWAGA
Menu funkcji zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest dostępne w dwóch wersjach. Jednej dla samochodów wyposażonych tylko w zestaw głośnomówiący
BluetoothTM, a drugiej dla samochodów z
wbudowanym telefonem i zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.
1. REJESTR POŁĄCZEŃ
1.1. 10 ost. nieodebr. poł.
1.2. 10 ost. odebr. poł.
1.3. 10 ost. wybr. numer.
2. KSIĄŻKA TELEFONICZNA
2.1. Wyszukaj
2.2. Kopiuj do telefonu
3. BLUETOOTH
3.1. Change phone
3.1.1. Dodaj telefon
3.1.2. Dodane telefony2
3.2. Usuń telefon
2
Maksymalnie 3 telefonów.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
3.3. Połącz z telefonu komórkowego
2. KSIĄŻKA TELEFONICZNA
3.4. Info dot. Bluetooth w samochodzie
2.1. Wyszukaj
4. OPCJE POŁĄCZENIA
4.1. Automatyczne odbieranie
4.2. Numer poczty głosowej:
5. USTAWIENIA TELEFONU
5.1. DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
5.1.1. Głośność sygnału
dzwonka
5.1.2. Rodzaje dzwonka
5.1.3. Wycisz radio
5.2. Synchronizuj ks. tel.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM z
wbudowanym telefonem
1. REJESTR POŁĄCZEŃ
1.1. 10 ost. nieodebr. poł.
2.2. Kopiuj do telefonu
3. BLUETOOTH
3.1. Usuń telefon
3.2. Połącz z telefonu komórkowego
3.3. Info dot. Bluetooth w samochodzie
4. OPCJE POŁĄCZENIA
4.1. Automatyczne odbieranie
4.2. Numer poczty głosowej:
5. Change phone
5.1. Car phone
5.2. Dodaj telefon
5.3. Dodane telefony2
6. USTAWIENIA TELEFONU
6.1. DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
1.2. 10 ost. odebr. poł.
6.1.1. Głośność sygnału
dzwonka
1.3. 10 ost. wybr. numer.
6.1.2. Rodzaje dzwonka
6.1.3. Wycisz radio
2
294
Maksymalnie 3 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6.2. Synchronizuj ks. tel.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Uwagi ogólne
Z wyposażenia audiowizyjnego RSE można
korzystać równocześnie z zestawem multimedialnym.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach
oglądają obraz z odtwarzacza DVD lub zewnętrznego urządzenia podłączonego do
gniazda RSE-AUX i dźwięk transmitowany
jest przez słuchawki, kierowca oraz pasażer
na przednim fotelu mogą w tym czasie
korzystać z samochodowego radioodtwarzacza, nastawionego na odbiór radiowy lub
odtwarzanie płyty CD.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym silniku lub gdy wybrana jest pozycja I
bądź II wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika samochodu odtwarzanie filmu
zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego
uruchomieniu.
Po użyciu zestawu RSE z wyłącznikiem
zapłonu w pozycji innej niż I zostaje on zablokowany. Ponowne uruchomienie zestawu
wymaga wybrania pozycji I wyłącznika
zapłonu.
UWAGA
Dłuższe (ponad 10 minut) korzystanie z
zestawu RSE przy niepracującym silniku
może doprowadzić do rozładowania akumulatora w stopniu powodującym trudności z rozruchem.
W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Nawigowanie w strukturze katalogów
na płycie
1. Włożyć płytę do odtwarzacza.
2.
.
Nacisnąć
3. Listę plików można przewijać przyciskami
nawigacyjnymi.
4. W celu przejścia do podkatalogu nacisnąć
Zapis dźwiękowy
10
.
Wybór opcji odtwarzania
Odtwarzanie płyty CD
1. Włożyć płytę do odtwarzacza tak, aby
etykieta była po przeciwnej stronie niż
przyciski.
> Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH A dla ekranu po lewej stronie
lub CH B dla ekranu po prawej stronie.
> Dźwięk kierowany jest na słuchawki.
3. Odpowiednim pokrętłem w słuchawkach
wyregulować głośność.
Alternatywnie: Uruchomić radioodtwarzacz samochodowy w trybie pracy
MODE-AUX i naciskając przycisk
A B nadajnika zdalnego sterowania
skierować dźwięk na głośniki.
Płyta może być odtwarzana w różny sposób –
odpowiednią opcję wybiera się przyciskami
nawigacyjnymi.
Po wyświetleniu okna dialogowego:
1. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny w
celu przejścia do prawego menu.
2. Przyciskami nawigacyjnymi wybrać opcję
odtwarzania.
3.
Potwierdzić wybór, naciskając
.
Wybór ścieżki na płycie
–
Przyciskami
i
można
zmieniać ścieżki na płycie. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku uruchamia funkcję
przewijania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Pauza
10
1.
UWAGA
służy do wstrzymywania
Przycisk
i wznawiania odtwarzania.
2. Zatrzymanie odtwarzania przyciskiem
.
3.
Kolejne naciśnięcie
wysunięcie płyty.
powoduje
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku z
zestawu RSE przez system audio samochodu, przełącznik AUX/RSE musi znajdować się w położeniu RSE,patrz strona 260.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych do
gniazd AUX zestawu RSE
Samodzielnie nagrywane płyty.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie może być w ten sposób zasilane.
Rozpoznawane nośniki i formaty
zapisu
Poniżej wyszczególnione zostały rozpoznawane formaty zapisu i rodzaje nośników.
Urządzenie odczytuje również płyty nagrywane samodzielnie. Jednak warunki oraz
jakość ich odtwarzania uzależnione są od
parametrów pierwotnego źródła nagrania, formatu zapisu i jakości nośnika.
Wejście AUX i gniazdo elektryczne 12
V
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowych AUX zestawu RSE mogą współpracować z obydwoma wyświetlaczami, słuchawkami bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
G015700
Gniazda wejściowe AUX w środkowej konsoli
pod odtwarzaczem DVD.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
Formaty
zapisu
dźwięku
CD-DA, DVD audio, MP3,
WMA
Formaty
zapisu
obrazu
DVD video, VCD, SVCD,
DivX/MPEG-4, WMA video,
Photo CD Kodak, Photo
CD JPG
Rodzaje
nośników
DVD-RAM, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD+RW, DVDR, DVD+R, CD-R, CDROM, CD-RW, CD-3,
HDCD
Ustawienia systemowe
Ustawienia systemowe są dostępne, gdy w
odtwarzaczu nie ma płyty.
296
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
–
Nacisnąć MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
10
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
TV TYPE
G031359
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych i nadajniku
zdalnego sterowania
Nadajnik zdalnego sterowania i słuchawki
bezprzewodowe zasilane są dwoma bateriami
typu AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
G030395
PREFERENCES
Nadajnik zdalnego sterowania
Słuchawki bezprzewodowe
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
UWAGA
W przypadku przegrzania zestawu lub zbyt
niskiego napięcia baterii, na ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
W trosce o środowisko naturalne
10
298
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
10
299
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Katalizator.............................................................................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
300
302
304
307
308
310
312
314
315
316
318
319
SPECYFIKACJE
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Rozmieszczenie tabliczek znamionowych
11
302
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części
zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były
dokładną kopią naklejek znajdujących się
w samochodzie. Zostały one zamieszczone w instrukcji w celu zaprezentowania ich orientacyjnego wyglądu oraz
umiejscowienia w samochodzie. Informacje dotyczące Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w
samochodzie.
11
Kod silnika i numer seryjny silnika.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów:
Automatyczna skrzynia biegów AW
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Naklejka informacyjna nagrzewnicy
postojowej.
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN –
Vehicle Identification Number).
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
303
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
11
304
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2857
B
Długość
4807
C
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
2018
D
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
1118
E
Wysokość
1784
Wymiary
F
Wysokość załadunku, od podłogi
G
mm
Wymiary
mm
872
K
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
2112
Rozstaw kół osi przedniej
1634
L
1936
H
Rozstaw kół osi tylnej
1624
Szerokość wraz ze złożonymi
lusterkami zewnętrznymi
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
1064
J
Szerokość
1936
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w
zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów
eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa pionowe
obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest przyczepa, patrz tabela) oraz
łączny ciężar pasażerów. Wartości tych nie
wlicza się do masy własnej pojazdu.
Dopuszczalne obciążenie maksymalne =
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu –
Masa własna pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego
wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w
przypadku dodania każdego elementu
wyposażenia dodatkowego ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/
Summum, jak również hak holowniczy,
relingi, bagażniki dachowe, system audio,
światła dodatkowe, nawigacja GPS,
nagrzewnica spalinowa, stalowa krata
ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika,
fotele sterowane elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
11
Lokalizacja naklejki, patrz strona 302.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg
}}
305
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Możliwości holowania i nacisk na hak holowniczy
Silnik
Dopuszczalny ciężar, przyczepa z hamulcami kg
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
D4 FWD
1800
90
inne
2250
90
11
306
Dopuszczalny ciężar, przyczepa bez hamulców kg
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
750
50
11 Specyfikacje
Dane techniczne silników
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na
wszystkich rynkach.
A
B
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 302.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
307
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
11
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C.
Może wtedy dochodzić do nadmiernego
wzrostu temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Ponadto konieczne jest częstsze sprawdzanie
poziomu oleju w silniku, gdy samochód jest
regularnie eksploatowany na krótkich (poniżej
10 km) trasach przy niskiej temperaturze otoczenia (poniżej +5 °C).
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju cał-
308
kowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca:
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym.Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia
paliwa i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość,
charakterystykę rozruchową, zużycie
paliwa i oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
A
T5
B5254T9
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,5
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W-30.
około 6,8
D5
D5244T18
około 5,7
D4A
D5244T5
około 5,7
11
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 225.
309
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Automatyczna skrzynia biegów
11
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Płyny
Płyn
Układ
Płyn chłodzący
T5
8,7
3.2
9,7
D4 i D5
8,7
Czynnik chłodniczy
Klimatyzacja
Objętość
(litry)
B
Zalecana klasa jakości oleju
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz opakowanie. Początek otwarcia termostatu w temperaturze:
90 °C w silnikach benzynowych oraz przy 82 °C w silnikach wysokoprężnych
R134a (HFC134a)
Olej w sprężarce: PAG
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
DOT 4
Płyn do wspomagania układu kierowniczego
Wspomaganie w
układzie kierowniczym
1,0
WSS M2C204-A lub zamiennik o identycznych własnościach.
w tym zbiornik
0,2
Płyn do spryskiwaczy
310
6,5
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed
zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura spada poniżej zera.
11 Specyfikacje
Płyny i smary
A
B
Płyn
Układ
Objętość
(litry)
Zalecana klasa jakości oleju
Paliwo
Silnik benzynowy
około. 80
Benzyna: patrz strona 149
Silnik wysokoprężny
około. 68
Olej napędowy: patrz strona 149
11
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Ilość czynnika chłodniczego zależy od wariantu silnika. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu uzyskania właściwych informacji.
WAŻNE
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów,
należy użyć zalecanego płynu. Płynu tego
nie wolno mieszać z żadnym innym płynem. Jeżeli skrzynię biegów napełniono
innym płynem, należy skontaktować się z
najbliższym warsztatem w celu przeprowadzenia czynności serwisowych. Firma
Volvo zaleca kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić
w przypadku niekorzystnych warunków
eksploatacji, patrz strona 308.
311
11 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
11
3.2 AWD
A
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
Wartość podana w nawiasach dotyczy wersji siedmiomiejscowej.
Objaśnienie
Jazda pozamiejska
g/km
Jazda mieszana
litry/100 km
Jazda miejska
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samocho-
1
312
dów w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec
zwiększeniu w zależności od wyposażenia.
Czynnik ten, a także stopień obciążenia
samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa
i emisji dwutlenku węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU
Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Rozporządzenie UE nr 692/2008) i 715/2007 (Euro 5)oraz UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda
pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla
jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
11 Specyfikacje
Paliwo
•
•
Styl jazdy kierowcy.
Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość
oporu wzrasta.
•
Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
•
Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w
znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa.
Dodatkowe informacje można znaleźć w
powoływanych powyżej przepisach1.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie
cykli jazdy UE1, które są wykorzystywane w
procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
•
Styl jazdy powinien być spokojny i należy
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie
– dla uzyskania jak najlepszych rezultatów stosować ekonomiczne ciśnienie w
oponach podane w tabeli ciśnienia opon
na stronie 314.
•
11
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono na stronach 13 i 146.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 151.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
1
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU
Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Rozporządzenie UE nr 692/2008) i 715/2007 (Euro 5)oraz UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda
pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla
jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
313
11 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Silnik
11
Wszystkie
Rozmiar opon
Prędkość (km/h)
Przód (kPa)B
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Ciśnienie ECOA
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0–80
420
420
420
420
-
Jazda ekonomiczna, patrz strona 196.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
314
Maksymalne obciążenie
235/65R17
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
Obciążenie, 1-3 osób
11 Specyfikacje
Katalizator
Uwagi ogólne
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w
możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą. Głównym elementem katalizatora jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą
platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
11
Sonda lambdaTM (czujnik tlenu)
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin, którego zadaniem jest ograniczanie szkodliwych emisji i
zmniejszenie zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w
spalinach wydalanych z silnika przed wlotem
do katalizatora. Wynik pomiaru przesyłany
jest do elektronicznego modułu sterującego,
który na bieżąco koryguje moment otwarcia
wtryskiwaczy i czas trwania wtrysku. Skład
mieszanki paliwowo-powietrznej jest regulowany w sposób ciągły. Regulacje te, w połączeniu z trójfunkcyjnym katalizatorem, tworzą
optymalne warunki skutecznego spalania
szkodliwych składników spalin (węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu).
315
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Informacje ogólne
11
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
Samochód jest wyposażony w alternator
prądu zmiennego sterowany regulatorem
napięcia. Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastosować akumulator o takim samym
prądzie zimnego rozruchu i rezerwie
pojemności co akumulator oryginalny
(patrz naklejka na akumulatorze).
Akumulator
Napięcie V
A
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
Pojemność Ah
(CCA) A
minuty
12
600
120
70
12
800A
150
90
Samochody wyposażone w silnik wysokoprężny lub nagrzewnicę postojową
Żarówki
Oświetlenie
316
Moc (W)
Typ
Światła mijania, halogenowe
55
H7 LL
Światła drogowe, halogenowe
55
H7 LL
Dodatkowe światła drogowe, ABL
65
H9
Przednie kierunkowskazy
21
HY21W
Światła pozycyjne/postojowe, przednie; światła obrysowe, przednie; oświetlenie połogi, tylne
5
W5W LL
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Oświetlenie
Moc (W)
Typ
Kierunkowskazy boczne, lusterka boczne
5
WY5W LL
Przednie oświetlenie podłogi
5
Gniazdo SV8.5, długość 38 mm
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
5
Gniazdo SV8.5, długość 43 mm
Podświetlenie lusterka kosmetycznego
2
T5 gniazdo W2x4.6d
Oświetlenie bagażnika
10
Gniazdo SV8.5, długość 43 mm
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W LL
Tylne kierunkowskazy
21
PY21WSV
Światło cofania
21
P21W LL
Tylne światło przeciwmgielne
21
H21W LL
11
317
11 Specyfikacje
Homologacja
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Kraj/obszar
EUROPA
11
318
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Informacje ogólne
Znaczenie
Strona
60, 162
Poduszki
powietrzne
21, 61
Tylne światło
przeciwmgielne
61
Niskie ciśnienie
oleju
59, 61
Zależnie od tego, jak poważna jest usterka,
świeci się czerwonym lub żółsymbol
tym światłem. Jednocześnie na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
Układ stabilizacji
toru jazdy i kontroli trakcji
(DSTC)
62, 165
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
18, 61
Symbole na wyświetlaczu
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
61
Brak ładowania
akumulatora
61
Lampka kontrolna przyczepy
61
Usterka układu
hamulcowego
60, 161
Włączony hamulec postojowy
61
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie
można znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na temat symboli i komunikatów tekstowych, patrz strony 59 i 63.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Ostrzeżenie
21, 59,
62, 165,
167
Układ oczyszczania spalin
Symbol
Znaczenie
Strona
Usterka układu
ABS
Symbol
11
59, 61
}}
319
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
11
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
78
Lampki informacyjne na wyświetlaczu
w konsoli środkowej
Znaczenie
Strona
Pliki audio
272
Katalog na płycie
CD
272
Informacje drogowe
267, 269
G021220
Symbol
Lampka informacyjna w lusterku
wstecznym
Symbol
320
Znaczenie
Strona
Poduszka
powietrzna pasażera nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11 Specyfikacje
11
321
12 Indeks alfabetyczny
A
AF – automatyczna aktualizacja częstotliwości........................................................ 270
AIRBAG ..................................................... 22
Aktywne reflektory ksenonowe............ 66, 69
12
Akumulator...................................... 232, 316
przeciążenie........................................ 147
specyfikacje........................................ 316
Alarm
automatyczny powrót do stanu czuwania.................................................. 141
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 142
lampka kontrolna alarmu.................... 140
przerwanie wzbudzonego alarmu....... 141
rozbrojenie.......................................... 141
sygnały autoalarmu............................. 142
uwagi ogólne...................................... 140
włączenie............................................ 141
Amortyzator drgań................................... 179
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 318
Audio
dźwięk przestrzenny........................... 264
gniazdo słuchawek............................. 259
322
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.... 78
Automatyczna skrzynia biegów....... 157, 159
blokada przekładni hydrokinetycznej. 159
mechanizmy zabezpieczające............ 159
przyczepa........................................... 177
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 173
W – tryb jazdy zimowej....................... 158
Automatyczne blokowanie zamków........ 135
Automatyczne myjnie...................... 210, 211
Awaria w układzie ABS.............................. 60
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 203
Awaryjne holowanie samochodu............. 173
zaczep holowniczy............................. 173
Awaryjny rozruch silnika.......................... 175
AWD, napęd na wszystkie koła............... 160
B
Bagażnik dachowy................................... 122
Bateria..................................................... 232
awaryjny rozruch silnika..................... 175
konserwacja................................ 221, 232
symbole na obudowie akumulatora... 232
Bezpieczniki.............................................
bezpieczniki w komorze silnika..........
Informacje ogólne...............................
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej..........................................
skrzynka w przedziale bagażowym –
Executive............................................
w bocznej ścianie deski rozdzielczej..
w kabinie samochodu.........................
zmiana................................................
242
244
242
250
252
248
246
242
BLIS................................................... 67, 169
Blokada kierownicy.................................. 155
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika..................................
od wewnątrz.......................................
schowek podręczny w desce rozdzielczej.....................................................
z zewnątrz...........................................
137
136
136
135
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 290
wyciszanie mikrofonu......................... 290
zestaw słuchawkowy.......................... 288
Bluetooth®
multimedia.......................................... 262
transmisja strumieniowa dźwięku....... 262
Boczne poduszki powietrzne, SIPS........... 26
12 Indeks alfabetyczny
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
D
Dach otwierany.......................................... 91
C
Całkowita blokada zamków
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 142
tymczasowe wyłączenie..................... 138
Dane techniczne, silnik............................ 307
Dane techniczne silników........................ 307
Dmuchawa
ECC.................................................... 102
Dodatkowe światła.................................... 66
CD
funkcje................................................ 272
Dolby Surround Pro Logic II.................... 256
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
Instrukcja obsługi....................................... 14
Dopuszczalna masa przyczepy....... 177, 305
Ciśnienie ECO.......................................... 196
Czujnik deszczu......................................... 75
Czujniki...................................................... 66
Czynnik chłodniczy.................................. 224
Czyszczenie
powłoka hydrofobowa.......................... 90
Czyszczenie powierzchni z powłoką
odpychającą wodę.................................. 212
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 305
Dopuszczalne masy i obciążenia
dopuszczalna masa holowanej przyczepy.................................................. 177
Dostęp
tylne siedzenie.................................... 120
Drzwi bagażnika
blokowanie/odblokowanie.................. 132
jazda z otwartymi drzwiami
bagażnika........................................... 147
Otwieranie........................................... 137
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności.................................................. 62, 164
DSTC – patrz również Układ antypoślizgowy
zmiana ustawienia.............................. 164
Dystrybucja powietrza............................... 97
Dystrybucja powietrza, A/C..................... 102
Dywaniki podłogowe............................... 109
Działanie dmuchawy.................................. 96
Dzieci......................................................... 34
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................ 27
fotelik dziecięcy i poduszki powietrzne 34
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie................................................. 35
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie, tabela..................................... 36
safety.................................................... 34
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci...................................... 44, 65, 139
12
Dźwięk
ustawienia audio......................... 257, 263
źródło dźwięku............................ 257, 260
E
ECC, Elektroniczny układ
klimatyzacji........................................ 96, 100
Elektryczne okno dachowe........................ 91
Elektryczne składanie lusterek................... 65
323
12 Indeks alfabetyczny
Elektryczne sterowanie szyb.....................
blokowanie...........................................
fotel pasażera.......................................
tylne siedzenie......................................
12
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX.......................................... 44
trwała blokada wysuwu pasa bezpieczeństwa............................................... 48
zalecane produkty................................ 36
83
84
84
84
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
licznik przebiegu dziennego................. 57
obrotomierz.......................................... 57
prędkościomierz................................... 57
wskaźnik poziomu paliwa..................... 57
wskaźnik temperatury otoczenia.......... 57
EON – inne sieci o rozszerzonej funkcjonalności.................................................... 271
Hak holowniczy................................ 177, 181
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 14
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 179
Funkcja adaptacyjna................................ 159
Funkcja masażu
przednie siedzenie.............................. 111
Funkcje radioodbiornika.......................... 265
F
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym................................................... 154
G
Filtr sadzy.......................................... 63, 154
Głośność dźwięku
dzwonek, telefon................................ 291
telefon......................................... 278, 291
telefon/odtwarzacz............................. 291
Filtr wielofunkcyjny............................ 96, 154
Foteliki dziecięce....................................... 34
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych........................................... 48
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX.............. 45
324
H
Fotel z elektryczną regulacją................... 109
Funkcje RDS............................................ 266
zerowanie........................................... 271
FILTR SADZY PEŁN................................. 154
Gniazdo zapalniczki................................... 66
Gniazdo elektryczne
konsola środkowa................................ 66
przestrzeń bagażowa......................... 127
siedzenie tylne...................................... 81
Gniazdo słuchawek.................................. 259
Hamulce
hamulec ręczny..................................... 80
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 162
Hamulec postojowy............................. 61, 80
Hamulec ręczny......................................... 80
I
Immobilizer...................................... 132, 156
Informacje o ruchu drogowym......... 267, 269
Informacje tekstowe................................ 268
Instalacja elektryczna.............................. 316
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony
środowiska................................................ 14
Integralne podwyższenie siedziska........... 43
12 Indeks alfabetyczny
J
Jakość benzyny....................................... 152
Jazda
ekonomiczna......................................
śliska nawierzchnia drogi....................
układ chłodzenia.................................
w wodzie.............................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
146
148
147
146
147
177
Jazda przez wodę.................................... 146
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.. 177, 305
nacisk na hak holowniczy................... 305
K
Karta SIM................................................. 279
podwójna............................................ 282
Katalizator........................................ 152, 315
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 174
Kierownica
automatyczna kontrola prędkości
jazdy..................................................... 78
elementy sterowania..................... 78, 258
regulacja położenia kierownicy............. 81
Komora silnika......................................... 224
olej...................................................... 225
Kierunkowskazy......................................... 71
Komputer pokładowy................................ 73
Klimatyzacja............................................... 96
ECC.................................................... 100
tylna część kabiny................................ 65
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym............................................................ 63
Kluczyk.................................................... 132
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania....................................................... 132
Kompas..................................................... 86
kalibracja.............................................. 89
ustawianie strefy................................... 86
Komunikaty systemu BLIS....................... 171
Kluczyk główny........................................ 132
Konserwacja............................................ 221
samodzielna obsługa techniczna
samochodu......................................... 221
zabezpieczenie antykorozyjne............ 217
Kluczyki zapłonu...................................... 156
Kontrola buksowania............................... 164
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
funkcje................................................ 132
Kontrola emisji spalin
sygnalizacja usterki............................... 61
Kod koloru, lakier..................................... 215
Kontrola napędu...................................... 164
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
wymiana..............................................
zdejmowanie.......................................
Kontrola trakcji......................................... 164
202
198
194
200
200
12
Korekcja dźwięku..................................... 264
Krata zabezpieczająca............................. 126
Książka telefoniczna................................ 281
Kurtyna powietrzna.................................... 28
Koło zapasowe........................................ 198
tymczasowe koło zapasowe............... 197
325
12 Indeks alfabetyczny
Lampka ostrzegawcza
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 164
lampki do czytania................................... 112
Mycie samochodu................................... 210
Numer IMEI.............................................. 283
Lampki sygnalizacyjne w zespole wskaźników
układ antypoślizgowy......................... 164
MY KEY................................................... 258
Numery szybkiego wybierania................. 280
N
O
Nadajnik zdalnego sterowania................. 132
wymiana baterii................................... 133
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu
ROPS (Układ chroniący przed skutkami przewrócenia)............................... 31
Lakier, kod koloru.................................... 215
12
Losowa kolejność - RND......................... 273
Lusterka boczne........................................ 89
M
Masa własna samochodu........................ 305
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 305
Menu
system audio...................................... 258
Menu telefonu
system audio...................................... 275
telefon, informacje ogólne.................. 284
telefon, opcje menu............................ 285
Mieszanina tlenu z wodorem................... 175
326
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 290
funkcje dostępne w trakcie telefonowania.................................................. 280
przychodzące..................................... 290
Mycie piór wycieraczek
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
L
211
210
211
214
212
Nagrzewnica
paliwowa............................................. 103
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo.............................
symbole i komunikaty na wyświetlaczu......................................................
ustawianie zegara...............................
uwagi ogólne......................................
105
104
104
103
Niski poziom oleju.................................... 225
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru........................................ 215
Odtwarzanie losowe, płyty CD oraz pliki
audio........................................................ 273
Nagrzewnica wspomagająca................... 105
Odtwarzanie płyt CD
uruchamianie odtwarzania w odtwarzaczu wielopłytowym........................ 272
Naklejka ostrzegawcza poduszek SIPS.... 26
Ogólne uwagi na temat paliwa................ 151
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 160
Narzędzia................................................. 198
12 Indeks alfabetyczny
Ogrzewanie
szyba tylna.................................... 67, 102
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne....................................... 67, 102
Okno dachowe
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała......................................................
otwieranie i zamykanie.........................
położenie uchylone (wentylacyjne).......
zasłona okna dachowego.....................
92
91
91
92
Olej, patrz też Olej silnikowy.............. 61, 308
Olej napędowy......................................... 153
Olej silnikowy................................... 225, 308
ciśnienie oleju....................................... 61
filtr....................................................... 225
klasa oleju........................................... 308
niekorzystne warunki eksploatacji...... 308
pojemności......................................... 308
Oparcia
przedni fotel, obniżanie...................... 108
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. 120
Opony
ciśnienie...................................... 196, 314
indeks prędkości................................ 192
konserwacja........................................ 192
naprawa przebitej opony....................
opony kierunkowe..............................
opony zimowe....................................
Specyfikacje.......................................
uwagi ogólne......................................
własności jezdne................................
wskaźniki zużycia bieżnika.................
203
194
194
192
192
192
193
Opony zimowe......................................... 194
Opóźnione wyłączenie świateł
ustawienie............................................. 71
Osłona bagażu......................................... 127
Oświetlenie.............................................. 235
Aktywne reflektory ksenonowe....... 66, 69
lampki do czytania.............................. 112
oświetlenie asekuracyjne...................... 71
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 113
oświetlenie automatyczne, światła
mijania.................................................. 68
oświetlenie kabiny.............................. 112
panel przełączników oświetlenia, w
kabinie.................................................. 68
podświetlenie wskaźników................... 69
przestrzeń bagażowa......................... 113
przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo i prawostronnego, ABL........ 66, 185
regulacja zasięgu świateł przednich..... 69
specyfikacje żarówek......................... 316
światła drogowe/mijania....................... 68
światła pozycyjne/postojowe................ 68
tylne światło przeciwmgielne................ 69
zewnętrzne........................................... 68
Oświetlenie, wymiana żarówek................
oprawka żarówki, tył...........................
Oświetlenie lusterka osobistego.........
oświetlenie tablicy rejestracyjnej........
przestrzeń bagażowa.........................
światła obrysowe................................
Oświetlenie, wymiana żarówki
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
oświetlenie podłogi.............................
przód...................................................
rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej...............................
światła drogowe.................................
światła postojowe...............................
światła pozycyjne...............................
światło mijania, reflektory
halogenowe........................................
tylne światło przeciwmgielne..............
235
238
241
240
241
237
12
237
238
240
235
236
237
237
237
237
240
Oświetlenie wnętrza................................. 112
327
12 Indeks alfabetyczny
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
12
Paliwo
filtr paliwa........................................... 153
nagrzewnica postojowa...................... 103
niskie zużycie paliwa.......................... 196
uzupełnianie paliwa............................ 149
wskazanie zużycia paliwa..................... 73
Podwyższenie, integralne.......................... 43
Pliki audio................................................ 272
Pokrywa silnika........................................ 223
pliki MP3.................................................. 272
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 223
Płyn chłodzący, sprawdzanie poziomu i
uzupełnianie............................................. 227
Polerowanie............................................. 212
Płyn sprzęgłowy, sprawdzanie i uzupełnianie....................................................... 228
połączenie USB....................................... 261
Płyny, ilość............................................... 310
Płyny i oleje.............................................. 310
Połączenia alarmowe............................... 277
Powłoka lakiernicza
kod koloru........................................... 215
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 215
Panel przycisków w drzwiach
kierowcy............................................... 56, 83
Płyny i oleje, kontrola, w komorze silnika 225
Parowanie szyb.......................................... 96
tylna szyba............................................ 67
usuwanie szronu................................. 102
Podgrzewanie
przednie fotele...................................... 67
Praca automatyczna AUTO (ECC)........... 101
Podgrzewanie wstępne silnika o zapłonie
samoczynnym............................................ 61
Przebicie opony, patrz Opony......... 198, 200
Pas bezpieczeństwa
ciąża..................................................... 19
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Pielęgnacja samochodu.......................... 210
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 213
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
wymiana, wycieraczki przednie..........
328
Plamy....................................................... 212
230
230
231
230
Płyny i oleje, uwagi ogólne...................... 221
Podnośnik................................................ 198
Podświetlenie wskaźników........................ 69
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 23
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 24
wyłącznik.............................................. 24
Podwyższenie
rozkładanie........................................... 43
składanie............................................... 44
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia..................................................... 90
Program serwisowy................................. 220
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 164
Przedni fotel
Regulacja podparcia lędźwiowego..... 111
Sterowanie funkcją masażu................ 111
Przedział bagażowy................................. 128
Przełączanie
światła drogowe i światła mijania......... 71
Przerywana praca wycieraczek................. 75
12 Indeks alfabetyczny
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 124
Przestrzeń bagażowa..............................
gniazdo elektryczne............................
kratka bezpieczeństwa.......................
mocowanie toreb z zakupami.............
osłona bagażu....................................
oświetlenie..........................................
przedział bagażowy............................
siatka zabezpieczająca.......................
123
127
126
128
127
113
128
125
Przewożenie bagażu
załadunek........................................... 122
Przewożenie bagażu na dachu samochodu....................................................... 122
Przyciski sterujące przy kierownicy... 78, 258
Przyczepa................................................ 177
jazda z przyczepą............................... 177
przewód.............................................. 179
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe
(ABL) .................................................. 185
Reflektory halogenowe....................... 185
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 185
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
PTY – typ programu................................. 268
REG – regionalne programy radiowe....... 270
Regulacja głośności................................. 260
Regulacja temperatury............................. 102
R
Regulacja ustawienia kierownicy............... 81
Radioodbiornik
aktualizacja częstotliwości................. 270
EON.................................................... 271
stacje radiowe.................................... 265
ustawienia radioodbiornika................. 265
WIADOMOŚCI............................ 267, 270
Radioodtwarzacz
automatyczne programowanie stacji
radiowych...........................................
Funkcja PTY.......................................
informacje tekstowe...........................
komunikaty alarmowe.........................
regulacja głośności serwisów specjalnych....................................................
rozgłośnie regionalne..........................
serwisy drogowe.................................
strojenie..............................................
zapamiętywanie stacji radiowych.......
265
268
268
268
267
270
267
266
265
Recyrkulacja
ECC.................................................... 101
Reflektory, przystosowanie do ruchu
lewo- i prawostronnego........................... 185
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 69
ROPS (system zabezpieczający pasażerów w razie dachowania)........................... 31
12
S
SCAN
stacje radiowe.................................... 266
Schowek.......................................... 117, 118
Schowek chłodzący................................. 119
Schowek podręczny................................ 115
Schowki w kabinie samochodu............... 114
Siatka zabezpieczająca........................... 125
Siedzenia
fotel z elektryczną regulacją............... 109
Ogrzewanie........................................... 67
opuszczanie przedniego oparcia........ 108
opuszczanie tylnego oparcia.............. 120
ustawienie ręczne............................... 108
Siedzenie przesuwane............................. 120
329
12 Indeks alfabetyczny
Siedzenie tylne, opuszczanie................... 120
Strefa martwa (BLIS)................................ 169
Silnik wysokoprężny: podgrzewanie
wstępne..................................................... 61
Surround.................................................. 264
Skraplanie wody w reflektorach.............. 210
Skrzynia biegów
automatyczna..................................... 157
Skrzynka przekaźników/bezpieczników,
patrz Bezpieczniki.................................... 242
12
Szybkie wybieranie numerów.................. 280
Symbole
symbole informacyjne........................... 60
symbole ostrzegawcze......................... 59
Ś
Smary, ilość............................................. 310
SMS......................................................... 282
pisanie................................................ 282
system audio
funkcje................................................ 260
Sonda lambda................................. 152, 315
System audio, patrz też Dźwięk.............. 257
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do
wspomagania układu kierowniczego....... 229
System audio-telefoniczny...................... 256
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie... 227
reflektory przednie................................ 76
szyba tylna............................................ 76
szyby przedniej..................................... 76
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 318
System mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX........................................................ 44
System oczyszczania powietrza, ECC.... 100
System poduszek powietrznych................ 22
Spryskiwacze szyby przedniej................... 76
System SRS
informacje ogólne................................. 22
Stabilizacja dynamiczna.......................... 164
System telefoniczny................................. 276
Stan gotowości, telefon........................... 278
Szyba tylna, ogrzewanie............................ 67
Sygnał światłami drogowymi..................... 71
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Smary....................................................... 310
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 225
330
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
System WHIPS
fotelik dziecięcy/poduszka fotelika....... 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
Średnie zużycie paliwa.............................. 73
Światła awaryjne........................................ 67
Światła drogowe i mijania
przełączanie.......................................... 71
Światła postojowe...................................... 68
Światła pozycyjne...................................... 68
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 69
Światła przednie
ABL....................................................... 69
wyłączanie/włączanie........................... 68
12 Indeks alfabetyczny
włączanie i wyłączanie........................
wyciszanie w trakcie połączenia telefonicznego..........................................
zakończenie rozmowy telefonicznej...
zestaw głośnomówiący......................
T
Tabliczki znamionowe.............................. 302
Tankowanie
korek wlewu paliwa............................ 151
uzupełnianie paliwa............................ 151
Tapicerka samochodu............................. 212
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące mycia............................................. 213
Tarcze kół
czyszczenie........................................ 211
Telefon
bezpieczeństwo drogowe................... 279
głośność rozmowy.............................. 281
karta SIM............................................ 279
książka telefoniczna.................... 281, 292
książka telefoniczna, skrót................. 292
nawiązywanie połączeń...... 279, 290, 291
odbieranie połączenia................. 279, 290
ostatnio wybierane numery................ 280
pamięć telefonu.................................. 281
połączenia przychodzące................... 290
przyciski szybkiego dostępu.............. 279
rejestracja telefonu............................. 289
sterowanie.......................................... 277
szybkie wybieranie numerów............. 280
wiadomości tekstowe......................... 282
278
278
279
288
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 291
rejestracja telefonu............................. 289
zestaw głośnomówiący...................... 288
Temperatura
rzeczywista temperatura...................... 96
TP – informacje o ruchu drogowym. 267, 269
transmisja strumieniowa dźwięku............ 262
Trójkąt ostrzegawczy............................... 197
Tylna konsola środkowa, wyjmowanie.... 120
Tylne siedzenie
dostęp................................................. 120
U
Uchwyt na butelki dla pasażerów siedzeń
tylnych..................................................... 116
Uchwyt na kubek............................. 116, 117
Uchwyt przytrzymujący torby.................. 128
Układ antypoślizgowy
lampka.................................................. 62
lampka kontrolna................................ 164
Układ chłodzenia..................................... 147
Układ hamulcowy.................................... 161
Układ klimatyzacji
naprawa.............................................. 224
Układ stabilizacji toru jazdy..................... 164
wyłączanie.......................................... 164
12
Układ wspomagania parkowania....... 66, 166
czujniki wspomagania parkowania..... 167
Uraz kręgosłupa szyjnego......................... 29
Uruchamianie silnika................................ 155
Uruchamianie w niskiej temperaturze
automatyczna skrzynia biegów.......... 158
Usuwanie szronu..................................... 102
Uzyskiwanie połączenia........................... 290
W
Wartość ciśnienia ECO
tabela.................................................. 314
Wejście AUX............................................ 260
331
12 Indeks alfabetyczny
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie........................... 89
kompas................................................. 86
na drzwiach.......................................... 89
Ogrzewanie........................................... 67
składanie............................................... 65
wewnętrzne.......................................... 86
Wewnętrzne lusterko wsteczne................. 86
automatyczne przyciemnianie.............. 86
12
WIADOMOŚCI................................. 267, 270
Wymuszona redukcja biegu przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
automatyczna skrzynia biegów.......... 159
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 197
Wyposażenie do holowania..................... 177
demontaż............................................ 183
instalacja............................................. 181
Specyfikacje....................................... 180
uwagi ogólne.............................. 177, 179
Załadunek
bagażnik dachowy.............................. 122
Informacje ogólne....................... 122, 124
przestrzeń bagażowa......................... 124
Załadunek samochodu
bagażnik dachowy.............................. 122
Zapamiętywanie stacji radiowych............ 265
Widok ogólny
kierownica po lewej stronie.................. 52
kierownica po prawej stronie................ 54
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 199
Zaparowanie
skraplanie wody w reflektorach.......... 210
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 76
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 146
Wieszak na ubrania.................................. 116
Wyświetlacz, komunikaty.......................... 63
Woskowanie............................................ 212
Wyświetlacz informacyjny.......................... 63
Wycieraczka
szyba tylna............................................ 76
Wycieraczki szyby przedniej...................... 75
czujnik deszczu.................................... 75
Wyloty powietrza
deska rozdzielcza................................. 97
Wyloty wentylacyjne w słupkach drzwiowych.......................................................... 97
Wymiary zewnętrzne................................ 304
332
Zagłówek
siedzenie środkowe, tył...................... 121
Z
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 217
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem,
okno dachowe........................................... 92
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci........................................... 65
Zaczep holowniczy.................................. 173
Zasłona przeciwsłoneczna, okno
dachowe.................................................... 92
Zderzenie
kurtyna powietrzna (IC)......................... 28
Zegar, nastawianie..................................... 57
Zespół wskaźników................................... 57
Zewnętrzne źródło dźwięku
gniazdo AUX....................................... 260
Połączenie USB.................................. 261
Zmywacze reflektorów............................... 76
12 Indeks alfabetyczny
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie.............. 235, 316
12
333
12 Indeks alfabetyczny
12
334
Volvo Car Corporation TP 16898 (Polish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement